gpgscm: Recover cells used to maintain interpreter state.
[gnupg.git] / doc / help.ro.txt
1 # help.ro.txt - ro GnuPG online help
2 # Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # This file is part of GnuPG.
5 #
6 # GnuPG is free software; you can redistribute it and/or modify
7 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
8 # the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9 # (at your option) any later version.
10
11 # GnuPG is distributed in the hope that it will be useful,
12 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14 # GNU General Public License for more details.
15
16 # You should have received a copy of the GNU General Public License
17 # along with this program; if not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
18
19
20 .gpg.edit_ownertrust.value
21 Este sarcina d-voastră să atribuiţi o valoare aici; această valoare
22 nu va fi niciodată exportată pentru o terţă parte.  Trebuie să
23 implementăm reţeaua-de-încredere; aceasta nu are nimic în comun cu
24 certificatele-de-reţea (create implicit).
25 .
26
27 .gpg.edit_ownertrust.set_ultimate.okay
28 Pentru a construi Reţeaua-de-Încredere, GnuPG trebuie să ştie care chei
29 au nivel de încredere suprem - acestea de obicei sunt cheile pentru care
30 aveţi acces la cheia secretă.  Răspundeţi "da" pentru a seta
31 această cheie cu nivel de încredere suprem
32
33 .
34
35 .gpg.untrusted_key.override
36 Dacă doriţi oricum să folosiţi această cheie fără încredere, răspundeţi "da".
37 .
38
39 .gpg.pklist.user_id.enter
40 Introduceţi ID-ul utilizator al destinatarului mesajului.
41 .
42
43 .gpg.keygen.algo
44 Selectaţi algoritmul de folosit.
45
46 DSA (aka DSS) este Digital Signature Algorithm şi poate fi folosit numai
47 pentru semnături.
48
49 Elgamal este un algoritm numai pentru cifrare.
50
51 RSA poate fi folosit pentru semnături sau cifrare.
52
53 Prima cheie (primară) trebuie să fie întotdeauna o cheie cu care se poate semna.
54 .
55
56 .gpg.keygen.algo.rsa_se
57 În general nu este o idee bună să folosiţi aceeaşi cheie şi pentru
58 semnare şi pentru cifrare.  Acest algoritm ar trebui folosit numai
59 în anumite domenii.  Vă rugăm consultaţi mai întâi un expert în domeniu.
60 .
61
62 .gpg.keygen.size
63 Introduceţi lungimea cheii
64 .
65
66 .gpg.keygen.size.huge.okay
67 Răspundeţi "da" sau "nu"
68 .
69
70 .gpg.keygen.size.large.okay
71 Răspundeţi "da" sau "nu"
72 .
73
74 .gpg.keygen.valid
75 Introduceţi valoarea cerută precum a arătat la prompt.
76 Este posibil să introduceţi o dată ISO (AAAA-LL-ZZ) dar nu veţi
77 obţine un răspuns de eroare bun - în loc sistemul încearcă să
78 interpreteze valoare dată ca un interval.
79 .
80
81 .gpg.keygen.valid.okay
82 Răspundeţi "da" sau "nu"
83 .
84
85 .gpg.keygen.name
86 Introduceţi numele deţinătorului cheii
87 .
88
89 .gpg.keygen.email
90 vă rugăm introduceţi o adresă de email (opţională dar recomandată)
91 .
92
93 .gpg.keygen.comment
94 Vă rugăm introduceţi un comentriu opţional
95 .
96
97 .gpg.keygen.userid.cmd
98 N  pentru a schimba numele.
99 C  pentru a schimba comentariul.
100 E  pentru a schimba adresa de email.
101 O  pentru a continua cu generarea cheii.
102 T  pentru a termina generarea cheii.
103 .
104
105 .gpg.keygen.sub.okay
106 Răspundeţi "da" (sau numai "d") dacă sunteţi OK să generaţi subcheia.
107 .
108
109 .gpg.sign_uid.okay
110 Răspundeţi "da" sau "nu"
111 .
112
113 .gpg.sign_uid.class
114 Când semnaţi un ID utilizator pe o cheie ar trebui să verificaţi mai întâi
115 că cheia aparţine persoanei numite în ID-ul utilizator.  Este util şi altora
116 să ştie cât de atent aţi verificat acest lucru.
117
118 "0" înseamnă că nu pretindeţi nimic despre cât de atent aţi verificat cheia
119 "1" înseamnă că credeţi că cheia este a persoanei ce pretinde că este
120     proprietarul ei, dar n-aţi putut, sau nu aţi verificat deloc cheia.
121     Aceasta este utilă pentru verificare "persona", unde semnaţi cheia
122     unui utilizator pseudonim.
123
124 "2" înseamnă că aţi făcut o verificare supericială a cheii.  De exemplu,
125     aceasta ar putea însemna că aţi verificat amprenta cheii şi aţi verificat
126     ID-ul utilizator de pe cheie cu un ID cu poză.
127
128 "3" înseamnă că aţi făcut o verificare extensivă a cheii.  De exemplu,
129     aceasta ar putea însemna că aţi verificat amprenta cheii cu proprietarul
130     cheii în persoană, că aţi verificat folosind un document dificil de
131     falsificat cu poză (cum ar fi un paşaport) că numele proprietarului cheii
132     este acelaşi cu numele ID-ului utilizator al cheii şi că aţi verificat
133     (schimbând emailuri) că adresa de email de pe cheie aparţine proprietarului
134 cheii.
135
136 De notat că exemplele date pentru nivelele 2 şi 3 ceva mai sus sunt *numai*
137 exemple. La urma urmei, d-voastră decideţi ce înseamnă "superficial" şi
138 "extensiv" pentru d-voastră când semnaţi alte chei.
139
140 Dacă nu ştiţi care este răspunsul, răspundeţi "0".
141 .
142
143 .gpg.change_passwd.empty.okay
144 Răspundeţi "da" sau "nu"
145 .
146
147 .gpg.keyedit.save.okay
148 Răspundeţi "da" sau "nu"
149 .
150
151 .gpg.keyedit.cancel.okay
152 Răspundeţi "da" sau "nu"
153 .
154
155 .gpg.keyedit.sign_all.okay
156 Răspundeţi "da" dacă doriţi să semnaţi TOATE ID-urile utilizator
157 .
158
159 .gpg.keyedit.remove.uid.okay
160 Răspundeţi "da" dacă într-adevăr doriţi să ştergeţi acest ID utilizator.
161 Toate certificatele sunt de asemenea pierdute!
162 .
163
164 .gpg.keyedit.remove.subkey.okay
165 Răspundeţi "da" dacă este OK să ştergeţi subcheia
166 .
167
168 .gpg.keyedit.delsig.valid
169 Aceasta este o semnătură validă pe cheie; în mod normal n-ar trebui
170 să ştergeţi această semnătură pentru că aceasta ar putea fi importantăla stabilirea conexiunii de încredere la cheie sau altă cheie certificată
171 de această cheie.
172 .
173
174 .gpg.keyedit.delsig.unknown
175 Această semnătură nu poate fi verificată pentru că nu aveţi cheia
176 corespunzătoare.  Ar trebui să amânaţi ştergerea sa până ştiţi care
177 cheie a fost folosită pentru că această cheie de semnare ar putea
178 constitui o conexiune de încredere spre o altă cheie deja certificată.
179 .
180
181 .gpg.keyedit.delsig.invalid
182 Semnătura nu este validă.  Aceasta ar trebui ştearsă de pe inelul
183 d-voastră de chei.
184 .
185
186 .gpg.keyedit.delsig.selfsig
187 Aceasta este o semnătură care leagă ID-ul utilizator de cheie.
188 De obicei nu este o idee bună să ştergeţi o asemenea semnătură.
189 De fapt, GnuPG ar putea să nu mai poată folosi această cheie.
190 Aşa că faceţi acest lucru numai dacă această auto-semnătură este
191 dintr-o oarecare cauză invalidă şi o a doua este disponibilă.
192 .
193
194 .gpg.keyedit.updpref.okay
195 Schimbaţi toate preferinţele ale tuturor ID-urilor utilizator (sau doar
196 cele selectate) conform cu lista curentă de preferinţe.  Timestamp-urile
197 tuturor auto-semnăturilor afectate vor fi avansate cu o secundă.
198
199 .
200
201 .gpg.passphrase.enter
202 Vă rugăm introduceţi fraza-parolă; aceasta este o propoziţie secretă 
203
204 .
205
206 .gpg.passphrase.repeat
207 Vă rugăm repetaţi ultima frază-parolă, pentru a fi sigur(ă) ce aţi tastat.
208 .
209
210 .gpg.detached_signature.filename
211 Daţi numele fişierului la care se aplică semnătura
212 .
213
214 .gpg.openfile.overwrite.okay
215 Răspundeţi "da" dacă este OK să suprascrieţi fişierul
216 .
217
218 .gpg.openfile.askoutname
219 Vă rugăm introduceţi un nou nume-fişier. Dacă doar apăsaţi RETURN,
220 va fi folosit fişierul implicit (arătat în paranteze).
221 .
222
223 .gpg.ask_revocation_reason.code
224 Ar trebui să specificaţi un motiv pentru certificare.  În funcţie de
225 context aveţi posibilitatea să alegeţi din această listă:
226   "Cheia a fost compromisă"
227       Folosiţi această opţiune dacă aveţi un motiv să credeţi că persoane
228       neautorizate au avut acces la cheia d-voastră secretă.
229   "Cheia este înlocuită"
230       Folosiţi această opţiune dacă înlocuiţi cheia cu una nouă.
231   "Cheia nu mai este folosită"
232       Folosiţi această opţiune dacă pensionaţi cheia.
233   "ID-ul utilizator nu mai este valid"
234       Folosiţi această opţiune dacă ID-ul utilizator nu mai trebuie folosit;
235       de obicei folosită pentru a marca o adresă de email ca invalidă.
236
237 .
238
239 .gpg.ask_revocation_reason.text
240 Dacă doriţi, puteţi introduce un text descriind de ce publicaţi acest
241 certificat de revocare.  Vă rugăm fiţi concis.
242 O linie goală termină textul.
243
244 .
245
246
247
248 # Local variables:
249 # mode: fundamental
250 # coding: utf-8
251 # End: