Changed to GPLv3.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2007-07-04 21:46+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:196
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:426
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:429
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:476
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr ""
60
61 #: agent/call-pinentry.c:496 agent/call-pinentry.c:508
62 #, fuzzy
63 msgid "PIN too long"
64 msgstr "la línia és massa llarga\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:497
67 #, fuzzy
68 msgid "Passphrase too long"
69 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:505
72 #, fuzzy
73 msgid "Invalid characters in PIN"
74 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
75
76 #: agent/call-pinentry.c:510
77 msgid "PIN too short"
78 msgstr ""
79
80 #: agent/call-pinentry.c:522
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad PIN"
83 msgstr "l'MPI és erroni"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:523
86 #, fuzzy
87 msgid "Bad Passphrase"
88 msgstr "la contrasenya és errònia"
89
90 #: agent/call-pinentry.c:559
91 #, fuzzy
92 msgid "Passphrase"
93 msgstr "la contrasenya és errònia"
94
95 #: agent/command-ssh.c:529
96 #, fuzzy, c-format
97 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
98 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
99
100 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3065
101 #: g10/keygen.c:3094 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
102 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
103 #, c-format
104 msgid "can't create `%s': %s\n"
105 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
106
107 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
108 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
109 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2560
110 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
111 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
112 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
113 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1770
114 #: sm/gpgsm.c:1807 sm/gpgsm.c:1845 sm/qualified.c:72
115 #, c-format
116 msgid "can't open `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
120 #, fuzzy, c-format
121 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
122 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:1619
125 #, c-format
126 msgid "detected card with S/N: %s\n"
127 msgstr ""
128
129 #: agent/command-ssh.c:1624
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
132 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1644
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "no suitable card key found: %s\n"
137 msgstr ""
138 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
139 "\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1694
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
144 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:1709
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error writing key: %s\n"
149 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2014
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
154 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2349
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2850
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
166 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
167
168 #: agent/divert-scd.c:217
169 #, fuzzy
170 msgid "Admin PIN"
171 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
172
173 #: agent/divert-scd.c:275
174 #, fuzzy
175 msgid "Repeat this PIN"
176 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
177
178 #: agent/divert-scd.c:278
179 #, fuzzy
180 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
181 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
182
183 #: agent/divert-scd.c:290
184 #, c-format
185 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
186 msgstr ""
187
188 #: agent/genkey.c:88
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
192 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
193 msgid_plural ""
194 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
195 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
196 msgstr[0] ""
197 msgstr[1] ""
198
199 #: agent/genkey.c:98
200 #, fuzzy
201 msgid "Take this one anyway"
202 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
203
204 #: agent/genkey.c:99
205 #, fuzzy
206 msgid "Enter new passphrase"
207 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
208
209 #: agent/genkey.c:144
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
212 msgstr ""
213 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
214 "\n"
215
216 #: agent/genkey.c:146 agent/genkey.c:264 agent/protect-tool.c:1196
217 #, fuzzy
218 msgid "Please re-enter this passphrase"
219 msgstr "canvia la contrasenya"
220
221 #: agent/genkey.c:173 agent/genkey.c:291 agent/protect-tool.c:1202
222 #: tools/symcryptrun.c:456
223 msgid "does not match - try again"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/genkey.c:263
227 #, fuzzy
228 msgid "Please enter the new passphrase"
229 msgstr "canvia la contrasenya"
230
231 #: agent/gpg-agent.c:111 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
232 #: scd/scdaemon.c:101
233 #, fuzzy
234 msgid ""
235 "@Options:\n"
236 " "
237 msgstr ""
238 "@\n"
239 "Opcions:\n"
240 " "
241
242 #: agent/gpg-agent.c:113 scd/scdaemon.c:103
243 msgid "run in server mode (foreground)"
244 msgstr ""
245
246 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
247 msgid "run in daemon mode (background)"
248 msgstr ""
249
250 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
251 #: agent/gpg-agent.c:115 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
252 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:336 tools/gpg-connect-agent.c:58
253 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
254 msgid "verbose"
255 msgstr "detall"
256
257 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:108
258 #: sm/gpgsm.c:337
259 msgid "be somewhat more quiet"
260 msgstr "una mica més silenciós"
261
262 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:109
263 msgid "sh-style command output"
264 msgstr ""
265
266 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:110
267 msgid "csh-style command output"
268 msgstr ""
269
270 #: agent/gpg-agent.c:119 tools/symcryptrun.c:167
271 #, fuzzy
272 msgid "|FILE|read options from FILE"
273 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
274
275 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:119
276 msgid "do not detach from the console"
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:125
280 msgid "do not grab keyboard and mouse"
281 msgstr ""
282
283 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:339
284 #: tools/symcryptrun.c:166
285 #, fuzzy
286 msgid "use a log file for the server"
287 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
288
289 #: agent/gpg-agent.c:128
290 #, fuzzy
291 msgid "use a standard location for the socket"
292 msgstr ""
293 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
294
295 #: agent/gpg-agent.c:131
296 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
297 msgstr ""
298
299 #: agent/gpg-agent.c:134
300 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:135
304 #, fuzzy
305 msgid "do not use the SCdaemon"
306 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:142
309 msgid "ignore requests to change the TTY"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:144
313 msgid "ignore requests to change the X display"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:147
317 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:153
321 msgid "do not use the PIN cache when signing"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:155
325 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
326 msgstr ""
327
328 #: agent/gpg-agent.c:157
329 #, fuzzy
330 msgid "allow presetting passphrase"
331 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:158
334 msgid "enable ssh-agent emulation"
335 msgstr ""
336
337 #: agent/gpg-agent.c:160
338 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:256 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
342 #: scd/scdaemon.c:203 sm/gpgsm.c:519 tools/gpg-connect-agent.c:124
343 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
344 #, fuzzy
345 msgid "Please report bugs to <"
346 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:259
349 #, fuzzy
350 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
351 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
352
353 #: agent/gpg-agent.c:261
354 msgid ""
355 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
356 "Secret key management for GnuPG\n"
357 msgstr ""
358
359 #: agent/gpg-agent.c:296 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:633
360 #, c-format
361 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:475 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
365 #: scd/scdaemon.c:337 sm/gpgsm.c:755 sm/gpgsm.c:758 tools/symcryptrun.c:1026
366 #, c-format
367 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
368 msgstr ""
369
370 #: agent/gpg-agent.c:568 g10/gpg.c:2025 scd/scdaemon.c:413 sm/gpgsm.c:849
371 #, c-format
372 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
373 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
374
375 #: agent/gpg-agent.c:573 agent/gpg-agent.c:1137 g10/gpg.c:2029
376 #: scd/scdaemon.c:418 sm/gpgsm.c:853 tools/symcryptrun.c:959
377 #, c-format
378 msgid "option file `%s': %s\n"
379 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:581 g10/gpg.c:2036 scd/scdaemon.c:426 sm/gpgsm.c:860
382 #, c-format
383 msgid "reading options from `%s'\n"
384 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:907 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
387 #: g10/plaintext.c:162
388 #, c-format
389 msgid "error creating `%s': %s\n"
390 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
391
392 #: agent/gpg-agent.c:1207 agent/gpg-agent.c:1333 agent/gpg-agent.c:1337
393 #: agent/gpg-agent.c:1378 agent/gpg-agent.c:1382 g10/exec.c:172
394 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:921
395 #, c-format
396 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
397 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:1221 scd/scdaemon.c:935
400 msgid "name of socket too long\n"
401 msgstr ""
402
403 #: agent/gpg-agent.c:1247 scd/scdaemon.c:961
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "can't create socket: %s\n"
406 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
407
408 #: agent/gpg-agent.c:1265 agent/gpg-agent.c:1281
409 #, fuzzy
410 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
411 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
412
413 #: agent/gpg-agent.c:1295 scd/scdaemon.c:990
414 #, fuzzy, c-format
415 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
416 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
417
418 #: agent/gpg-agent.c:1307 scd/scdaemon.c:998
419 #, fuzzy, c-format
420 msgid "listen() failed: %s\n"
421 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
422
423 #: agent/gpg-agent.c:1313 scd/scdaemon.c:1004
424 #, fuzzy, c-format
425 msgid "listening on socket `%s'\n"
426 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
427
428 #: agent/gpg-agent.c:1341 agent/gpg-agent.c:1388 g10/openfile.c:432
429 #, fuzzy, c-format
430 msgid "directory `%s' created\n"
431 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
432
433 #: agent/gpg-agent.c:1394
434 #, fuzzy, c-format
435 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
436 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:1398
439 #, fuzzy, c-format
440 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
441 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
442
443 #: agent/gpg-agent.c:1509
444 #, c-format
445 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
446 msgstr ""
447
448 #: agent/gpg-agent.c:1514
449 #, c-format
450 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
451 msgstr ""
452
453 #: agent/gpg-agent.c:1531
454 #, c-format
455 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
456 msgstr ""
457
458 #: agent/gpg-agent.c:1536
459 #, c-format
460 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
461 msgstr ""
462
463 #: agent/gpg-agent.c:1640 scd/scdaemon.c:1130
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
466 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
467
468 #: agent/gpg-agent.c:1746 scd/scdaemon.c:1197
469 #, fuzzy, c-format
470 msgid "%s %s stopped\n"
471 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
472
473 #: agent/gpg-agent.c:1769
474 #, fuzzy
475 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
476 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
477
478 #: agent/gpg-agent.c:1780 common/simple-pwquery.c:329
479 #: tools/gpg-connect-agent.c:751
480 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
481 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
482
483 #: agent/gpg-agent.c:1793 common/simple-pwquery.c:344
484 #: tools/gpg-connect-agent.c:762
485 #, c-format
486 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
487 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
488
489 #: agent/preset-passphrase.c:98
490 #, fuzzy
491 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
492 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
493
494 #: agent/preset-passphrase.c:101
495 msgid ""
496 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
497 "Password cache maintenance\n"
498 msgstr ""
499
500 #: agent/protect-tool.c:149
501 #, fuzzy
502 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
503 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
504
505 #: agent/protect-tool.c:151
506 msgid ""
507 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
508 "Secret key maintenance tool\n"
509 msgstr ""
510
511 #: agent/protect-tool.c:1187
512 #, fuzzy
513 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
514 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
515
516 #: agent/protect-tool.c:1190
517 #, fuzzy
518 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
519 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
520
521 #: agent/protect-tool.c:1193
522 msgid ""
523 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
524 "system."
525 msgstr ""
526
527 #: agent/protect-tool.c:1198
528 #, fuzzy
529 msgid ""
530 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
531 "needed to complete this operation."
532 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
533
534 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
535 #, fuzzy
536 msgid "Passphrase:"
537 msgstr "la contrasenya és errònia"
538
539 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
542 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
543
544 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
545 #, fuzzy
546 msgid "cancelled\n"
547 msgstr "Cancel·la"
548
549 #: agent/trustlist.c:131 agent/trustlist.c:319
550 #, fuzzy, c-format
551 msgid "error opening `%s': %s\n"
552 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
553
554 #: agent/trustlist.c:146
555 #, fuzzy, c-format
556 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
557 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
558
559 #: agent/trustlist.c:166 agent/trustlist.c:174
560 #, c-format
561 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
562 msgstr ""
563
564 # Parts?  Peces?  ivb
565 #: agent/trustlist.c:180
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
568 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
569
570 #: agent/trustlist.c:215
571 #, fuzzy, c-format
572 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
573 msgstr "error de lectura: %s\n"
574
575 #: agent/trustlist.c:241 agent/trustlist.c:248
576 #, c-format
577 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
578 msgstr ""
579
580 #: agent/trustlist.c:280
581 #, fuzzy, c-format
582 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
583 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
584
585 #: agent/trustlist.c:381 agent/trustlist.c:420
586 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
587 msgstr ""
588
589 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
590 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
591 #. Pinentry to insert a line break.  The double
592 #. percent sign is actually needed because it is also
593 #. a printf format string.  If you need to insert a
594 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
595 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
596 #. fingerprint string whereas the first one receives
597 #. the name as store in the certificate.
598 #: agent/trustlist.c:496
599 #, c-format
600 msgid ""
601 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
602 "fingerprint:%%0A  %s"
603 msgstr ""
604
605 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
606 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
607 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
608 #: agent/trustlist.c:505
609 msgid "Correct"
610 msgstr ""
611
612 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
613 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
614 #. Pinentry to insert a line break.  The double
615 #. percent sign is actually needed because it is also
616 #. a printf format string.  If you need to insert a
617 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
618 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
619 #. certificate.
620 #: agent/trustlist.c:525
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626
627 #: agent/trustlist.c:531
628 #, fuzzy
629 msgid "Yes"
630 msgstr "sí|si"
631
632 #: agent/trustlist.c:531
633 msgid "No"
634 msgstr ""
635
636 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:393
637 #, fuzzy, c-format
638 msgid "error creating a pipe: %s\n"
639 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
640
641 #: common/exechelp.c:369 common/exechelp.c:426
642 #, fuzzy, c-format
643 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
644 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
645
646 #: common/exechelp.c:405 common/exechelp.c:635
647 #, fuzzy, c-format
648 msgid "error forking process: %s\n"
649 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
650
651 #: common/exechelp.c:461 common/exechelp.c:504
652 #, c-format
653 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
654 msgstr ""
655
656 #: common/exechelp.c:469
657 #, fuzzy, c-format
658 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
659 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
660
661 #: common/exechelp.c:475 common/exechelp.c:515
662 #, fuzzy, c-format
663 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
664 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
665
666 #: common/exechelp.c:510
667 #, c-format
668 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
669 msgstr ""
670
671 #: common/exechelp.c:521
672 #, fuzzy, c-format
673 msgid "error running `%s': terminated\n"
674 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
675
676 #: common/http.c:1625
677 #, fuzzy, c-format
678 msgid "error creating socket: %s\n"
679 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
680
681 #: common/http.c:1669
682 #, fuzzy
683 msgid "host not found"
684 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
685
686 #: common/simple-pwquery.c:315
687 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
688 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
689
690 #: common/simple-pwquery.c:376
691 #, c-format
692 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
693 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
694
695 #: common/simple-pwquery.c:387
696 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
697 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
698
699 #: common/simple-pwquery.c:397
700 #, fuzzy
701 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
702 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
703
704 #: common/simple-pwquery.c:560 common/simple-pwquery.c:656
705 #, fuzzy
706 msgid "canceled by user\n"
707 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
708
709 #: common/simple-pwquery.c:575 common/simple-pwquery.c:662
710 #, fuzzy
711 msgid "problem with the agent\n"
712 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
713
714 # bolcats de memòria?  ivb
715 #: common/sysutils.c:99
716 #, c-format
717 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
718 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
719
720 # Indi. ivb
721 #: common/sysutils.c:194
722 #, fuzzy, c-format
723 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
724 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
725
726 #: common/sysutils.c:226
727 #, fuzzy, c-format
728 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
729 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
730
731 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
732 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
733 msgid "yes"
734 msgstr "sí|si"
735
736 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
737 msgid "yY"
738 msgstr "sS"
739
740 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
741 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
742 msgid "no"
743 msgstr "no"
744
745 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
746 msgid "nN"
747 msgstr "nN"
748
749 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
750 #: common/yesno.c:72
751 msgid "quit"
752 msgstr "ix"
753
754 # «xX»?  ivb
755 #: common/yesno.c:75
756 msgid "qQ"
757 msgstr "xX"
758
759 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
760 #: common/yesno.c:109
761 msgid "okay|okay"
762 msgstr ""
763
764 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
765 #: common/yesno.c:111
766 msgid "cancel|cancel"
767 msgstr ""
768
769 #: common/yesno.c:112
770 msgid "oO"
771 msgstr ""
772
773 #: common/yesno.c:113
774 #, fuzzy
775 msgid "cC"
776 msgstr "c"
777
778 #: common/miscellaneous.c:71
779 #, c-format
780 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
781 msgstr ""
782
783 #: common/miscellaneous.c:74
784 #, c-format
785 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
786 msgstr ""
787
788 #: g10/armor.c:366
789 #, c-format
790 msgid "armor: %s\n"
791 msgstr "armadura: %s\n"
792
793 #: g10/armor.c:405
794 msgid "invalid armor header: "
795 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
796
797 #: g10/armor.c:416
798 msgid "armor header: "
799 msgstr "capçalera d'armadura: "
800
801 #: g10/armor.c:427
802 msgid "invalid clearsig header\n"
803 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
804
805 # És un missatge d'error?  ivb
806 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
807 #: g10/armor.c:479
808 msgid "nested clear text signatures\n"
809 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
810
811 # FIXME: un-indiar. jm
812 #: g10/armor.c:614
813 #, fuzzy
814 msgid "unexpected armor: "
815 msgstr "armadura inesperada:"
816
817 #: g10/armor.c:626
818 msgid "invalid dash escaped line: "
819 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
820
821 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
824 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
825
826 #: g10/armor.c:823
827 msgid "premature eof (no CRC)\n"
828 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
829
830 #: g10/armor.c:857
831 msgid "premature eof (in CRC)\n"
832 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
833
834 #: g10/armor.c:865
835 msgid "malformed CRC\n"
836 msgstr "CRC malformat\n"
837
838 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
839 #, fuzzy, c-format
840 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
841 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
842
843 #: g10/armor.c:889
844 #, fuzzy
845 msgid "premature eof (in trailer)\n"
846 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
847
848 #: g10/armor.c:893
849 msgid "error in trailer line\n"
850 msgstr "error en l'última línia\n"
851
852 #: g10/armor.c:1204
853 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
854 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
855
856 #: g10/armor.c:1209
857 #, c-format
858 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
859 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
860
861 #: g10/armor.c:1213
862 msgid ""
863 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
864 msgstr ""
865 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
866 "utilitzat un MTA amb errors\n"
867
868 #: g10/build-packet.c:976
869 msgid ""
870 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
871 "an '='\n"
872 msgstr ""
873 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
874 "amb el signe «=»\n"
875
876 #: g10/build-packet.c:988
877 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
878 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
879
880 #: g10/build-packet.c:994
881 #, fuzzy
882 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
883 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
884
885 #: g10/build-packet.c:1012
886 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
887 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
888
889 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
890 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
891 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
892
893 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
894 msgid "not human readable"
895 msgstr "no llegible per humans"
896
897 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:305
898 #, fuzzy, c-format
899 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
900 msgstr "la clau secreta no està disponible"
901
902 #: g10/card-util.c:67
903 #, c-format
904 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
905 msgstr ""
906
907 # Destès? ivb
908 # Desatès, sí. jm
909 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1401 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
910 #: g10/keygen.c:2747 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
911 #, fuzzy
912 msgid "can't do this in batch mode\n"
913 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
914
915 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
916 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1548
917 #: g10/keygen.c:1615
918 msgid "Your selection? "
919 msgstr "La vostra selecció? "
920
921 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
922 msgid "[not set]"
923 msgstr "[no establert]"
924
925 #: g10/card-util.c:412
926 msgid "male"
927 msgstr "home"
928
929 #: g10/card-util.c:413
930 msgid "female"
931 msgstr "dóna"
932
933 #: g10/card-util.c:413
934 msgid "unspecified"
935 msgstr "no especificat"
936
937 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
938 # Probablement és una clau, femení. jm
939 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
940 # uncompressed so we know the gender. jm
941 #: g10/card-util.c:440
942 msgid "not forced"
943 msgstr "no forçat"
944
945 #: g10/card-util.c:440
946 msgid "forced"
947 msgstr "forçat"
948
949 #: g10/card-util.c:518
950 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
951 msgstr ""
952
953 #: g10/card-util.c:520
954 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
955 msgstr ""
956
957 #: g10/card-util.c:522
958 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
959 msgstr ""
960
961 #: g10/card-util.c:539
962 msgid "Cardholder's surname: "
963 msgstr ""
964
965 #: g10/card-util.c:541
966 msgid "Cardholder's given name: "
967 msgstr ""
968
969 #: g10/card-util.c:559
970 #, c-format
971 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
972 msgstr ""
973
974 #: g10/card-util.c:580
975 #, fuzzy
976 msgid "URL to retrieve public key: "
977 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
978
979 #: g10/card-util.c:588
980 #, c-format
981 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
982 msgstr ""
983
984 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:283
985 #, c-format
986 msgid "error reading `%s': %s\n"
987 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
988
989 #: g10/card-util.c:694
990 msgid "Login data (account name): "
991 msgstr ""
992
993 #: g10/card-util.c:704
994 #, c-format
995 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
996 msgstr ""
997
998 #: g10/card-util.c:763
999 msgid "Private DO data: "
1000 msgstr ""
1001
1002 #: g10/card-util.c:773
1003 #, c-format
1004 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: g10/card-util.c:793
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Language preferences: "
1010 msgstr "preferències actualitzades"
1011
1012 #: g10/card-util.c:801
1013 #, fuzzy
1014 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1015 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1016
1017 #: g10/card-util.c:810
1018 #, fuzzy
1019 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1020 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1021
1022 #: g10/card-util.c:831
1023 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1024 msgstr ""
1025
1026 #: g10/card-util.c:845
1027 #, fuzzy
1028 msgid "Error: invalid response.\n"
1029 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1030
1031 #: g10/card-util.c:866
1032 #, fuzzy
1033 msgid "CA fingerprint: "
1034 msgstr "Empremta digital:"
1035
1036 #: g10/card-util.c:889
1037 #, fuzzy
1038 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1039 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1040
1041 #: g10/card-util.c:937
1042 #, fuzzy, c-format
1043 msgid "key operation not possible: %s\n"
1044 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1045
1046 #: g10/card-util.c:938
1047 #, fuzzy
1048 msgid "not an OpenPGP card"
1049 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1050
1051 #: g10/card-util.c:947
1052 #, fuzzy, c-format
1053 msgid "error getting current key info: %s\n"
1054 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1055
1056 #: g10/card-util.c:1032
1057 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1058 msgstr ""
1059
1060 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
1061 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1062 msgstr ""
1063
1064 #: g10/card-util.c:1074
1065 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1066 msgstr ""
1067
1068 #: g10/card-util.c:1083
1069 #, c-format
1070 msgid ""
1071 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1072 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1073 "You should change them using the command --change-pin\n"
1074 msgstr ""
1075
1076 #: g10/card-util.c:1118
1077 #, fuzzy
1078 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1079 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1080
1081 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1201
1082 msgid "   (1) Signature key\n"
1083 msgstr ""
1084
1085 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1203
1086 #, fuzzy
1087 msgid "   (2) Encryption key\n"
1088 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1205
1091 msgid "   (3) Authentication key\n"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1221 g10/keyedit.c:945
1095 #: g10/keygen.c:1552 g10/keygen.c:1580 g10/keygen.c:1654 g10/revoke.c:685
1096 msgid "Invalid selection.\n"
1097 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1198
1100 #, fuzzy
1101 msgid "Please select where to store the key:\n"
1102 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1103
1104 #: g10/card-util.c:1233
1105 #, fuzzy
1106 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1107 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1108
1109 #: g10/card-util.c:1238
1110 #, fuzzy
1111 msgid "secret parts of key are not available\n"
1112 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1243
1115 #, fuzzy
1116 msgid "secret key already stored on a card\n"
1117 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1118
1119 #: g10/card-util.c:1314 g10/keyedit.c:1362
1120 msgid "quit this menu"
1121 msgstr "ix del menú"
1122
1123 #: g10/card-util.c:1316
1124 #, fuzzy
1125 msgid "show admin commands"
1126 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1127
1128 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1129 # «ajuda», evidentment. jm
1130 #: g10/card-util.c:1317 g10/keyedit.c:1365
1131 msgid "show this help"
1132 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1133
1134 #: g10/card-util.c:1319
1135 #, fuzzy
1136 msgid "list all available data"
1137 msgstr "La clau és disponible en: "
1138
1139 #: g10/card-util.c:1322
1140 msgid "change card holder's name"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: g10/card-util.c:1323
1144 msgid "change URL to retrieve key"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: g10/card-util.c:1324
1148 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: g10/card-util.c:1325
1152 #, fuzzy
1153 msgid "change the login name"
1154 msgstr "canvia la data de caducitat"
1155
1156 #: g10/card-util.c:1326
1157 #, fuzzy
1158 msgid "change the language preferences"
1159 msgstr "canvia la confiança"
1160
1161 #: g10/card-util.c:1327
1162 msgid "change card holder's sex"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: g10/card-util.c:1328
1166 #, fuzzy
1167 msgid "change a CA fingerprint"
1168 msgstr "mostra empremta"
1169
1170 #: g10/card-util.c:1329
1171 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: g10/card-util.c:1330
1175 #, fuzzy
1176 msgid "generate new keys"
1177 msgstr "genera un nou parell de claus"
1178
1179 #: g10/card-util.c:1331
1180 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1181 msgstr ""
1182
1183 #: g10/card-util.c:1332
1184 msgid "verify the PIN and list all data"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: g10/card-util.c:1452 g10/keyedit.c:1634
1188 msgid "Command> "
1189 msgstr "Ordre> "
1190
1191 #: g10/card-util.c:1490
1192 #, fuzzy
1193 msgid "Admin-only command\n"
1194 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1195
1196 #: g10/card-util.c:1521
1197 msgid "Admin commands are allowed\n"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: g10/card-util.c:1523
1201 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/card-util.c:1597 g10/keyedit.c:2255
1205 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1206 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1207
1208 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1209 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1210 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1211
1212 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3860 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1213 #, c-format
1214 msgid "can't open `%s'\n"
1215 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1216
1217 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1218 #: g10/revoke.c:226
1219 #, fuzzy, c-format
1220 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1221 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1222
1223 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1224 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1225 #, c-format
1226 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1227 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1228
1229 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1230 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1231 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1232
1233 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1234 # Fet. jm
1235 #: g10/delkey.c:133
1236 #, fuzzy
1237 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1238 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1239
1240 #: g10/delkey.c:145
1241 #, fuzzy
1242 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1243 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1244
1245 #: g10/delkey.c:153
1246 #, fuzzy
1247 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1248 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1249
1250 #: g10/delkey.c:163
1251 #, c-format
1252 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1253 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1254
1255 #: g10/delkey.c:173
1256 msgid "ownertrust information cleared\n"
1257 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1258
1259 #: g10/delkey.c:204
1260 #, c-format
1261 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1262 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1263
1264 #: g10/delkey.c:206
1265 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1266 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1267
1268 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1269 #, c-format
1270 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1271 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1272
1273 #: g10/encode.c:232
1274 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1275 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1276
1277 #: g10/encode.c:246
1278 #, fuzzy, c-format
1279 msgid "using cipher %s\n"
1280 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1281
1282 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1283 #, c-format
1284 msgid "`%s' already compressed\n"
1285 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1286
1287 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1288 #, c-format
1289 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1290 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1291
1292 #: g10/encode.c:485
1293 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1294 msgstr ""
1295 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1296
1297 #: g10/encode.c:510
1298 #, c-format
1299 msgid "reading from `%s'\n"
1300 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1301
1302 #: g10/encode.c:541
1303 msgid ""
1304 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1305 msgstr ""
1306 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1307 "esteu xifrant.\n"
1308
1309 #: g10/encode.c:559
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid ""
1312 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1313 msgstr ""
1314 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1315
1316 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid ""
1319 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1320 "preferences\n"
1321 msgstr ""
1322 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1323 "destinatari\n"
1324
1325 #: g10/encode.c:765
1326 #, c-format
1327 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1328 msgstr ""
1329 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1330
1331 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1332 #, c-format
1333 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1334 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1335
1336 #: g10/encode.c:862
1337 #, c-format
1338 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1339 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1340
1341 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1342 #, c-format
1343 msgid "%s encrypted data\n"
1344 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1345
1346 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1347 #, c-format
1348 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1349 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1350
1351 # És no-wrap?  ivb
1352 # Com? jm
1353 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1354 msgid ""
1355 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1356 msgstr ""
1357 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1358 "simètric.\n"
1359
1360 #: g10/encr-data.c:144
1361 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1362 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1363
1364 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1365 #: g10/exec.c:49
1366 msgid "no remote program execution supported\n"
1367 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1368
1369 #: g10/exec.c:313
1370 msgid ""
1371 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1372 msgstr ""
1373 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1374 "d'opcions permissos insegurs\n"
1375
1376 #: g10/exec.c:343
1377 #, fuzzy
1378 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1379 msgstr ""
1380 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1381 "externs\n"
1382
1383 #: g10/exec.c:421
1384 #, fuzzy, c-format
1385 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1386 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1387
1388 #: g10/exec.c:424
1389 #, fuzzy, c-format
1390 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1391 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1392
1393 #: g10/exec.c:509
1394 #, c-format
1395 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1396 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1397
1398 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1399 msgid "unnatural exit of external program\n"
1400 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1401
1402 #: g10/exec.c:535
1403 msgid "unable to execute external program\n"
1404 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1405
1406 #: g10/exec.c:552
1407 #, c-format
1408 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1409 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1410
1411 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1412 #, c-format
1413 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1414 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1415
1416 #: g10/exec.c:609
1417 #, c-format
1418 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1419 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1420
1421 #: g10/export.c:61
1422 #, fuzzy
1423 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1424 msgstr ""
1425 "\n"
1426 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1427
1428 #: g10/export.c:63
1429 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/export.c:65
1433 #, fuzzy
1434 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1435 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1436
1437 #: g10/export.c:67
1438 #, fuzzy
1439 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1440 msgstr "revoca una clau secundària"
1441
1442 #: g10/export.c:69
1443 #, fuzzy
1444 msgid "remove unusable parts from key during export"
1445 msgstr "la clau secreta és inusable"
1446
1447 #: g10/export.c:71
1448 msgid "remove as much as possible from key during export"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: g10/export.c:73
1452 msgid "export keys in an S-expression based format"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: g10/export.c:338
1456 #, fuzzy
1457 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1458 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1459
1460 #: g10/export.c:367
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1463 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1464
1465 #: g10/export.c:375
1466 #, fuzzy, c-format
1467 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1468 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1469
1470 #: g10/export.c:386
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1473 msgstr ""
1474 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1475 "descarta\n"
1476
1477 #: g10/export.c:537
1478 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: g10/export.c:560
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1484 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1485
1486 #: g10/export.c:584
1487 #, fuzzy, c-format
1488 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1489 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1490
1491 #: g10/export.c:633
1492 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1493 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1494
1495 #: g10/getkey.c:151
1496 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1497 msgstr ""
1498 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1499
1500 #: g10/getkey.c:174
1501 #, fuzzy
1502 msgid "[User ID not found]"
1503 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1504
1505 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1506 #: g10/getkey.c:1002
1507 #, c-format
1508 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: g10/getkey.c:1834
1512 #, fuzzy, c-format
1513 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1514 msgstr ""
1515 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1516
1517 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3721
1518 #, fuzzy, c-format
1519 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1520 msgstr ""
1521 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1522
1523 #: g10/getkey.c:2622
1524 #, fuzzy, c-format
1525 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1526 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1527
1528 #: g10/getkey.c:2669
1529 #, fuzzy, c-format
1530 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1531 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1532
1533 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:240 tools/gpgconf.c:54
1534 msgid ""
1535 "@Commands:\n"
1536 " "
1537 msgstr ""
1538 "@Ordres:\n"
1539 " "
1540
1541 #: g10/gpg.c:370
1542 msgid "|[file]|make a signature"
1543 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1544
1545 #: g10/gpg.c:371
1546 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1547 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1548
1549 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:244
1550 msgid "make a detached signature"
1551 msgstr "crea una signatura separada"
1552
1553 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:245
1554 msgid "encrypt data"
1555 msgstr "xifra dades"
1556
1557 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:246
1558 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1559 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1560
1561 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:247
1562 msgid "decrypt data (default)"
1563 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1564
1565 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:248
1566 msgid "verify a signature"
1567 msgstr "verifica una signatura"
1568
1569 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:250
1570 msgid "list keys"
1571 msgstr "llista claus"
1572
1573 #: g10/gpg.c:383
1574 msgid "list keys and signatures"
1575 msgstr "llista claus i signatures"
1576
1577 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1578 #: g10/gpg.c:384
1579 #, fuzzy
1580 msgid "list and check key signatures"
1581 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1582
1583 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1584 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:254
1585 msgid "list keys and fingerprints"
1586 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1587
1588 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:252
1589 msgid "list secret keys"
1590 msgstr "llista claus secretes"
1591
1592 #: g10/gpg.c:387
1593 msgid "generate a new key pair"
1594 msgstr "genera un nou parell de claus"
1595
1596 #: g10/gpg.c:388
1597 msgid "remove keys from the public keyring"
1598 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1599
1600 #: g10/gpg.c:390
1601 msgid "remove keys from the secret keyring"
1602 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1603
1604 #: g10/gpg.c:391
1605 msgid "sign a key"
1606 msgstr "signa una clau"
1607
1608 #: g10/gpg.c:392
1609 msgid "sign a key locally"
1610 msgstr "signa una clau localment"
1611
1612 #: g10/gpg.c:393
1613 msgid "sign or edit a key"
1614 msgstr "signa o edita una clau"
1615
1616 #: g10/gpg.c:394
1617 msgid "generate a revocation certificate"
1618 msgstr "genera un certificat de revocació"
1619
1620 #: g10/gpg.c:396
1621 msgid "export keys"
1622 msgstr "exporta claus"
1623
1624 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:257
1625 msgid "export keys to a key server"
1626 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1627
1628 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:258
1629 msgid "import keys from a key server"
1630 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1631
1632 #: g10/gpg.c:400
1633 msgid "search for keys on a key server"
1634 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1635
1636 #: g10/gpg.c:402
1637 msgid "update all keys from a keyserver"
1638 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1639
1640 #: g10/gpg.c:406
1641 msgid "import/merge keys"
1642 msgstr "importa/fon claus"
1643
1644 #: g10/gpg.c:409
1645 msgid "print the card status"
1646 msgstr ""
1647
1648 #: g10/gpg.c:410
1649 msgid "change data on a card"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: g10/gpg.c:411
1653 msgid "change a card's PIN"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: g10/gpg.c:420
1657 msgid "update the trust database"
1658 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1659
1660 #: g10/gpg.c:427
1661 msgid "|algo [files]|print message digests"
1662 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1663
1664 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:262
1665 msgid "run in server mode"
1666 msgstr ""
1667
1668 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:277
1669 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1670 msgid ""
1671 "@\n"
1672 "Options:\n"
1673 " "
1674 msgstr ""
1675 "@\n"
1676 "Opcions:\n"
1677 " "
1678
1679 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:279
1680 msgid "create ascii armored output"
1681 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1682
1683 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:291
1684 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1685 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1686
1687 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:327
1688 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1689 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1690
1691 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:330
1692 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1693 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1694
1695 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:332
1696 msgid "use canonical text mode"
1697 msgstr "usa el mode de text canònic"
1698
1699 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:335 tools/gpgconf.c:66
1700 msgid "use as output file"
1701 msgstr "fitxer d'eixida"
1702
1703 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:345 tools/gpgconf.c:69
1704 msgid "do not make any changes"
1705 msgstr "no fa cap canvi"
1706
1707 #: g10/gpg.c:481
1708 msgid "prompt before overwriting"
1709 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1710
1711 #: g10/gpg.c:523
1712 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: g10/gpg.c:524
1716 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:393
1720 msgid ""
1721 "@\n"
1722 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1723 msgstr ""
1724 "@\n"
1725 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1726
1727 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1728 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1729 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1730 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:396
1731 msgid ""
1732 "@\n"
1733 "Examples:\n"
1734 "\n"
1735 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1736 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1737 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1738 " --list-keys [names]        show keys\n"
1739 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1740 msgstr ""
1741 "@\n"
1742 "Exemples:\n"
1743 "\n"
1744 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1745 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1746 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1747 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1748 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1749
1750 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1751 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1752 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1753
1754 #: g10/gpg.c:767
1755 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1756 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1757
1758 #: g10/gpg.c:770
1759 msgid ""
1760 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1761 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1762 "default operation depends on the input data\n"
1763 msgstr ""
1764 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1765 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1766 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1767
1768 # Suportats? ivb
1769 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1770 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1771 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1772 # encara no m'agraden massa... jm
1773 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:532
1774 msgid ""
1775 "\n"
1776 "Supported algorithms:\n"
1777 msgstr ""
1778 "\n"
1779 "Algoritmes suportats:\n"
1780
1781 #: g10/gpg.c:784
1782 msgid "Pubkey: "
1783 msgstr "Clau pública: "
1784
1785 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1786 msgid "Cipher: "
1787 msgstr "Xifratge: "
1788
1789 #: g10/gpg.c:798
1790 msgid "Hash: "
1791 msgstr "Dispersió: "
1792
1793 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1794 msgid "Compression: "
1795 msgstr "Compressió: "
1796
1797 #: g10/gpg.c:875
1798 msgid "usage: gpg [options] "
1799 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1800
1801 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:669
1802 msgid "conflicting commands\n"
1803 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:1063
1806 #, c-format
1807 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1808 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1809
1810 # Indi. ivb
1811 #: g10/gpg.c:1260
1812 #, fuzzy, c-format
1813 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1814 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1815
1816 # Indi. ivb
1817 #: g10/gpg.c:1263
1818 #, fuzzy, c-format
1819 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1820 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1821
1822 # Indi. ivb
1823 #: g10/gpg.c:1266
1824 #, fuzzy, c-format
1825 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1826 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1272
1829 #, fuzzy, c-format
1830 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1831 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:1275
1834 #, fuzzy, c-format
1835 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1836 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1837
1838 #: g10/gpg.c:1278
1839 #, fuzzy, c-format
1840 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1841 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1842
1843 #: g10/gpg.c:1284
1844 #, fuzzy, c-format
1845 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1846 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1847
1848 #: g10/gpg.c:1287
1849 #, fuzzy, c-format
1850 msgid ""
1851 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1852 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1853
1854 #: g10/gpg.c:1290
1855 #, fuzzy, c-format
1856 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1857 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1858
1859 #: g10/gpg.c:1296
1860 #, fuzzy, c-format
1861 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1862 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1863
1864 #: g10/gpg.c:1299
1865 #, fuzzy, c-format
1866 msgid ""
1867 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1868 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:1302
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1873 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1874
1875 #: g10/gpg.c:1445
1876 #, fuzzy, c-format
1877 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1878 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1879
1880 #: g10/gpg.c:1542
1881 msgid "display photo IDs during key listings"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: g10/gpg.c:1544
1885 msgid "show policy URLs during signature listings"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: g10/gpg.c:1546
1889 #, fuzzy
1890 msgid "show all notations during signature listings"
1891 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1892
1893 #: g10/gpg.c:1548
1894 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: g10/gpg.c:1552
1898 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: g10/gpg.c:1554
1902 #, fuzzy
1903 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1904 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1905
1906 #: g10/gpg.c:1556
1907 msgid "show user ID validity during key listings"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: g10/gpg.c:1558
1911 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/gpg.c:1560
1915 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/gpg.c:1562
1919 #, fuzzy
1920 msgid "show the keyring name in key listings"
1921 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1922
1923 #: g10/gpg.c:1564
1924 #, fuzzy
1925 msgid "show expiration dates during signature listings"
1926 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1927
1928 #: g10/gpg.c:1827
1929 #, c-format
1930 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1931 msgstr ""
1932
1933 #: g10/gpg.c:1983
1934 #, c-format
1935 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1936 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1937
1938 #: g10/gpg.c:2243 g10/gpg.c:2884 g10/gpg.c:2896
1939 #, c-format
1940 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1941 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1942
1943 #: g10/gpg.c:2401 g10/gpg.c:2413
1944 #, fuzzy, c-format
1945 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1946 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1947
1948 #: g10/gpg.c:2495
1949 #, fuzzy, c-format
1950 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1951 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1952
1953 #: g10/gpg.c:2518 g10/gpg.c:2713 g10/keyedit.c:4078
1954 #, fuzzy
1955 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1956 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1957
1958 #: g10/gpg.c:2530
1959 #, fuzzy, c-format
1960 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1961 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1962
1963 #: g10/gpg.c:2533
1964 #, fuzzy
1965 msgid "invalid keyserver options\n"
1966 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2540
1969 #, c-format
1970 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1971 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2543
1974 msgid "invalid import options\n"
1975 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1976
1977 #: g10/gpg.c:2550
1978 #, c-format
1979 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1980 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1981
1982 #: g10/gpg.c:2553
1983 msgid "invalid export options\n"
1984 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1985
1986 #: g10/gpg.c:2560
1987 #, fuzzy, c-format
1988 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1989 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1990
1991 #: g10/gpg.c:2563
1992 #, fuzzy
1993 msgid "invalid list options\n"
1994 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1995
1996 #: g10/gpg.c:2571
1997 msgid "display photo IDs during signature verification"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: g10/gpg.c:2573
2001 msgid "show policy URLs during signature verification"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: g10/gpg.c:2575
2005 #, fuzzy
2006 msgid "show all notations during signature verification"
2007 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:2577
2010 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: g10/gpg.c:2581
2014 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2015 msgstr ""
2016
2017 #: g10/gpg.c:2583
2018 #, fuzzy
2019 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2020 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2021
2022 #: g10/gpg.c:2585
2023 #, fuzzy
2024 msgid "show user ID validity during signature verification"
2025 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:2587
2028 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: g10/gpg.c:2589
2032 #, fuzzy
2033 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2034 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:2591
2037 msgid "validate signatures with PKA data"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: g10/gpg.c:2593
2041 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: g10/gpg.c:2600
2045 #, fuzzy, c-format
2046 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2047 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:2603
2050 #, fuzzy
2051 msgid "invalid verify options\n"
2052 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:2610
2055 #, c-format
2056 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2057 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2058
2059 #: g10/gpg.c:2784
2060 #, fuzzy, c-format
2061 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2062 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:2787
2065 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2066 msgstr ""
2067
2068 #: g10/gpg.c:2873 sm/gpgsm.c:1220
2069 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2070 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2071
2072 # FIXME: preferència? jm
2073 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2074 #: g10/gpg.c:2877
2075 #, c-format
2076 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2077 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2078
2079 #: g10/gpg.c:2886
2080 #, c-format
2081 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2082 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:2889
2085 #, c-format
2086 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2087 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:2904
2090 #, fuzzy, c-format
2091 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2092 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2093
2094 # clares -> en clar?  ivb
2095 #: g10/gpg.c:2918
2096 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2097 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2098
2099 #: g10/gpg.c:2924
2100 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2101 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:2930
2104 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2105 msgstr ""
2106 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2107 "habilitat.\n"
2108
2109 #: g10/gpg.c:2943
2110 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2111 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:3009 g10/gpg.c:3033 sm/gpgsm.c:1276
2114 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2115 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2116
2117 #: g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3039 sm/gpgsm.c:1284
2118 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2119 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:3021
2122 #, fuzzy
2123 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2124 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:3027
2127 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2128 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2129
2130 #: g10/gpg.c:3042
2131 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2132 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2133
2134 #: g10/gpg.c:3044
2135 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2136 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2137
2138 #: g10/gpg.c:3046
2139 #, fuzzy
2140 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2141 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2142
2143 #: g10/gpg.c:3048
2144 #, fuzzy
2145 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2146 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2147
2148 #: g10/gpg.c:3050
2149 #, fuzzy
2150 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2151 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2152
2153 #: g10/gpg.c:3053
2154 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2155 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2156
2157 #: g10/gpg.c:3057
2158 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2159 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3064
2162 msgid "invalid default preferences\n"
2163 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2164
2165 #: g10/gpg.c:3073
2166 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2167 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3077
2170 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2171 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2172
2173 #: g10/gpg.c:3081
2174 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2175 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2176
2177 #: g10/gpg.c:3114
2178 #, c-format
2179 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2180 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2181
2182 #: g10/gpg.c:3161
2183 #, fuzzy, c-format
2184 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2185 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3166
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2190 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3171
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2195 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:3263
2198 #, c-format
2199 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2200 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:3274
2203 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2204 msgstr ""
2205 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:3295
2208 msgid "--store [filename]"
2209 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2210
2211 #: g10/gpg.c:3302
2212 msgid "--symmetric [filename]"
2213 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2214
2215 #: g10/gpg.c:3304
2216 #, fuzzy, c-format
2217 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2218 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3314
2221 msgid "--encrypt [filename]"
2222 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2223
2224 #: g10/gpg.c:3327
2225 #, fuzzy
2226 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2227 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2228
2229 #: g10/gpg.c:3329
2230 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: g10/gpg.c:3332
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2236 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3350
2239 msgid "--sign [filename]"
2240 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3363
2243 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2244 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2245
2246 #: g10/gpg.c:3378
2247 #, fuzzy
2248 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2249 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2250
2251 #: g10/gpg.c:3380
2252 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: g10/gpg.c:3383
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2258 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:3403
2261 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2262 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2263
2264 #: g10/gpg.c:3412
2265 msgid "--clearsign [filename]"
2266 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2267
2268 #: g10/gpg.c:3437
2269 msgid "--decrypt [filename]"
2270 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2271
2272 #: g10/gpg.c:3445
2273 msgid "--sign-key user-id"
2274 msgstr "--sign-key user-id"
2275
2276 #: g10/gpg.c:3449
2277 msgid "--lsign-key user-id"
2278 msgstr "--lsign-key user-id"
2279
2280 #: g10/gpg.c:3470
2281 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2282 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2283
2284 #: g10/gpg.c:3555
2285 #, c-format
2286 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2287 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2288
2289 #: g10/gpg.c:3557
2290 #, c-format
2291 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2292 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2293
2294 #: g10/gpg.c:3559
2295 #, c-format
2296 msgid "key export failed: %s\n"
2297 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2298
2299 #: g10/gpg.c:3570
2300 #, c-format
2301 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2302 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2303
2304 #: g10/gpg.c:3580
2305 #, c-format
2306 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2307 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2308
2309 #: g10/gpg.c:3631
2310 #, c-format
2311 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2312 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2313
2314 #: g10/gpg.c:3639
2315 #, c-format
2316 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2317 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2318
2319 #: g10/gpg.c:3729
2320 #, c-format
2321 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2322 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2323
2324 #: g10/gpg.c:3846
2325 msgid "[filename]"
2326 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2327
2328 #: g10/gpg.c:3850
2329 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2330 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2331
2332 #: g10/gpg.c:4162
2333 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2334 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:4164
2337 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2338 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2339
2340 #: g10/gpg.c:4197
2341 #, fuzzy
2342 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2343 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2344
2345 #: g10/gpgv.c:72
2346 msgid "take the keys from this keyring"
2347 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2348
2349 #: g10/gpgv.c:74
2350 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2351 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2352
2353 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:368
2354 msgid "|FD|write status info to this FD"
2355 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2356
2357 #: g10/gpgv.c:99
2358 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2359 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2360
2361 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2362 #: g10/gpgv.c:102
2363 msgid ""
2364 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2365 "Check signatures against known trusted keys\n"
2366 msgstr ""
2367 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2368 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2369
2370 #: g10/helptext.c:49
2371 msgid ""
2372 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2373 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2374 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2375 msgstr ""
2376 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
2377 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
2378 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
2379
2380 #: g10/helptext.c:55
2381 msgid ""
2382 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2383 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2384 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2385 "ultimately trusted\n"
2386 msgstr ""
2387 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
2388 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
2389 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
2390 "confiança absoluta\n"
2391
2392 # "clau no confiable"? jm
2393 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
2394 #: g10/helptext.c:62
2395 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2396 msgstr ""
2397 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
2398
2399 #: g10/helptext.c:66
2400 msgid ""
2401 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2402 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
2403
2404 #: g10/helptext.c:70
2405 msgid ""
2406 "Select the algorithm to use.\n"
2407 "\n"
2408 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2409 "for signatures.\n"
2410 "\n"
2411 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2412 "\n"
2413 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2414 "\n"
2415 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2416 msgstr ""
2417
2418 #: g10/helptext.c:84
2419 msgid ""
2420 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2421 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2422 "Please consult your security expert first."
2423 msgstr ""
2424 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2425 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2426 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2427
2428 #: g10/helptext.c:91
2429 msgid "Enter the size of the key"
2430 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2431
2432 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2433 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2434 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2435 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2436
2437 #: g10/helptext.c:105
2438 msgid ""
2439 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2440 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2441 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2442 "the given value as an interval."
2443 msgstr ""
2444 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2445 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2446 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2447 "el valor donat com un interval."
2448
2449 #: g10/helptext.c:117
2450 msgid "Enter the name of the key holder"
2451 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2452
2453 #: g10/helptext.c:122
2454 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2455 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2456
2457 #: g10/helptext.c:126
2458 msgid "Please enter an optional comment"
2459 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2460
2461 #: g10/helptext.c:131
2462 msgid ""
2463 "N  to change the name.\n"
2464 "C  to change the comment.\n"
2465 "E  to change the email address.\n"
2466 "O  to continue with key generation.\n"
2467 "Q  to to quit the key generation."
2468 msgstr ""
2469 "N  canvia el nom.\n"
2470 "C  canvia el comentari.\n"
2471 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2472 "O  continua la generació de les claus.\n"
2473 "Q  ix."
2474
2475 #: g10/helptext.c:140
2476 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2477 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2478
2479 #: g10/helptext.c:148
2480 msgid ""
2481 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2482 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2483 "know how carefully you verified this.\n"
2484 "\n"
2485 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2486 "the\n"
2487 "    key.\n"
2488 "\n"
2489 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2490 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2491 "for\n"
2492 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2493 "user.\n"
2494 "\n"
2495 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2496 "could\n"
2497 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2498 "the\n"
2499 "    key against a photo ID.\n"
2500 "\n"
2501 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2502 "could\n"
2503 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2504 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2505 "a\n"
2506 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2507 "the\n"
2508 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2509 "exchange\n"
2510 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2511 "\n"
2512 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2513 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2514 "\"\n"
2515 "mean to you when you sign other keys.\n"
2516 "\n"
2517 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2518 msgstr ""
2519 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2520 "clau\n"
2521 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2522 "saber\n"
2523 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2524 "\n"
2525 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2526 "    la clau.\n"
2527 "\n"
2528 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2529 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2530 "manera.\n"
2531 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2532 "    usuari amb pseudònim.\n"
2533 "\n"
2534 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2535 "açò\n"
2536 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2537 "verificat\n"
2538 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2539 "\n"
2540 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2541 "exemple,\n"
2542 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2543 "propietari\n"
2544 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2545 "difícil\n"
2546 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2547 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2548 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2549 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2550 "\n"
2551 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2552 "són\n"
2553 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2554 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2555 "\n"
2556 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2557
2558 #: g10/helptext.c:186
2559 #, fuzzy
2560 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2561 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2562
2563 #: g10/helptext.c:190
2564 msgid ""
2565 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2566 "All certificates are then also lost!"
2567 msgstr ""
2568 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2569 "Tots els certificats també es perdran!"
2570
2571 #: g10/helptext.c:195
2572 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2573 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2574
2575 #: g10/helptext.c:200
2576 msgid ""
2577 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2578 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2579 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2580 msgstr ""
2581 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2582 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2583 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2584 "per aquesta clau."
2585
2586 #: g10/helptext.c:205
2587 msgid ""
2588 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2589 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2590 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2591 "a trust connection through another already certified key."
2592 msgstr ""
2593 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2594 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2595 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2596 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2597 "certificada."
2598
2599 #: g10/helptext.c:211
2600 msgid ""
2601 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2602 "your keyring."
2603 msgstr ""
2604 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2605 "de claus."
2606
2607 #: g10/helptext.c:215
2608 msgid ""
2609 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2610 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2611 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2612 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2613 "a second one is available."
2614 msgstr ""
2615 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2616 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2617 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2618 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2619 "hi ha una segona disponible."
2620
2621 #: g10/helptext.c:223
2622 msgid ""
2623 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2624 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2625 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2626 msgstr ""
2627 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2628 "seleccionats)\n"
2629 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2630 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2631
2632 #: g10/helptext.c:230
2633 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2634 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2635
2636 #: g10/helptext.c:236
2637 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2638 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2639
2640 #: g10/helptext.c:240
2641 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2642 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2643
2644 #: g10/helptext.c:245
2645 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2646 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2647
2648 #: g10/helptext.c:250
2649 msgid ""
2650 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2651 "file (which is shown in brackets) will be used."
2652 msgstr ""
2653 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2654 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2655
2656 #: g10/helptext.c:256
2657 msgid ""
2658 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2659 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2660 "  \"Key has been compromised\"\n"
2661 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2662 "      got access to your secret key.\n"
2663 "  \"Key is superseded\"\n"
2664 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2665 "  \"Key is no longer used\"\n"
2666 "      Use this if you have retired this key.\n"
2667 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2668 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2669 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2670 msgstr ""
2671 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2672 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2673 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2674 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2675 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2676 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2677 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2678 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2679 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2680 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2681 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2682 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2683 "      de correu com a invàlida.\n"
2684
2685 #: g10/helptext.c:272
2686 msgid ""
2687 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2688 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2689 "An empty line ends the text.\n"
2690 msgstr ""
2691 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2692 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2693 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2694
2695 #: g10/helptext.c:287
2696 msgid "No help available"
2697 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2698
2699 #: g10/helptext.c:295
2700 #, c-format
2701 msgid "No help available for `%s'"
2702 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2703
2704 #: g10/import.c:94
2705 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: g10/import.c:96
2709 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2710 msgstr ""
2711
2712 #: g10/import.c:98
2713 #, fuzzy
2714 msgid "do not update the trustdb after import"
2715 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2716
2717 #: g10/import.c:100
2718 #, fuzzy
2719 msgid "create a public key when importing a secret key"
2720 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2721
2722 #: g10/import.c:102
2723 msgid "only accept updates to existing keys"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: g10/import.c:104
2727 #, fuzzy
2728 msgid "remove unusable parts from key after import"
2729 msgstr "la clau secreta és inusable"
2730
2731 #: g10/import.c:106
2732 msgid "remove as much as possible from key after import"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: g10/import.c:269
2736 #, c-format
2737 msgid "skipping block of type %d\n"
2738 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2739
2740 #: g10/import.c:278
2741 #, fuzzy, c-format
2742 msgid "%lu keys processed so far\n"
2743 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2744
2745 #: g10/import.c:295
2746 #, c-format
2747 msgid "Total number processed: %lu\n"
2748 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2749
2750 #: g10/import.c:297
2751 #, c-format
2752 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2753 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2754
2755 #: g10/import.c:300
2756 #, c-format
2757 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2758 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2759
2760 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2761 #, c-format
2762 msgid "              imported: %lu"
2763 msgstr "              importades: %lu"
2764
2765 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2766 #, c-format
2767 msgid "             unchanged: %lu\n"
2768 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2769
2770 #: g10/import.c:310
2771 #, c-format
2772 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2773 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2774
2775 #: g10/import.c:312
2776 #, c-format
2777 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2778 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2779
2780 #: g10/import.c:314
2781 #, c-format
2782 msgid "        new signatures: %lu\n"
2783 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2784
2785 #: g10/import.c:316
2786 #, c-format
2787 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2788 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2789
2790 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2791 #, c-format
2792 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2793 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2794
2795 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2796 #, c-format
2797 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2798 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2799
2800 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2801 #, c-format
2802 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2803 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2804
2805 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2806 #, c-format
2807 msgid "          not imported: %lu\n"
2808 msgstr "              importades: %lu\n"
2809
2810 #: g10/import.c:326
2811 #, fuzzy, c-format
2812 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2813 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2814
2815 #: g10/import.c:328
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2818 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2819
2820 #: g10/import.c:569
2821 #, c-format
2822 msgid ""
2823 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2824 "algorithms on these user IDs:\n"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: g10/import.c:610
2828 #, c-format
2829 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2830 msgstr ""
2831
2832 #: g10/import.c:625
2833 #, fuzzy, c-format
2834 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2835 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2836
2837 #: g10/import.c:637
2838 #, c-format
2839 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: g10/import.c:650
2843 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: g10/import.c:652
2847 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: g10/import.c:676
2851 #, c-format
2852 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2853 msgstr ""
2854
2855 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "key %s: no user ID\n"
2858 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2859
2860 #: g10/import.c:755
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2863 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2864
2865 #: g10/import.c:770
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2868 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2869
2870 #: g10/import.c:776
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2873 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2874
2875 #: g10/import.c:778
2876 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2877 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2878
2879 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2880 #, fuzzy, c-format
2881 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2882 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2883
2884 #: g10/import.c:794
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2887 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2888
2889 #: g10/import.c:803
2890 #, c-format
2891 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2892 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2893
2894 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2895 #, c-format
2896 msgid "writing to `%s'\n"
2897 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2898
2899 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2900 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2901 #, c-format
2902 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2903 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2904
2905 #: g10/import.c:831
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2908 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2909
2910 #: g10/import.c:855
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2913 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2914
2915 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2918 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2919
2920 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2923 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2924
2925 #: g10/import.c:917
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2928 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2929
2930 #: g10/import.c:920
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2933 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2934
2935 #: g10/import.c:923
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2938 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2939
2940 #: g10/import.c:926
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2943 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2944
2945 #: g10/import.c:929
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2948 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2949
2950 #: g10/import.c:932
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2953 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2954
2955 #: g10/import.c:935
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2958 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2959
2960 #: g10/import.c:938
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2963 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2964
2965 #: g10/import.c:941
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2968 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2969
2970 #: g10/import.c:944
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2973 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2974
2975 #: g10/import.c:967
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2978 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1130
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2983 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1141
2986 #, fuzzy
2987 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2988 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2991 #, c-format
2992 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2993 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1169
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "key %s: secret key imported\n"
2998 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1199
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3003 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1209
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3008 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1239
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3013 msgstr ""
3014 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3015 "de revocació\n"
3016
3017 # O «rebutjara»? ivb
3018 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3019 # «es rebutja» està bé. jm
3020 #: g10/import.c:1282
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3023 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1314
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3028 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1380
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3033 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3034
3035 #: g10/import.c:1395
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3038 msgstr ""
3039 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3040 "s»\n"
3041 "\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1397
3044 #, fuzzy, c-format
3045 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3046 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1415
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3051 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3052
3053 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3056 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3057
3058 #: g10/import.c:1428
3059 #, fuzzy, c-format
3060 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3061 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3062
3063 #: g10/import.c:1443
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3066 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3067
3068 #: g10/import.c:1465
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3071 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3072
3073 #: g10/import.c:1478
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3076 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3077
3078 #: g10/import.c:1493
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3081 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3082
3083 #: g10/import.c:1535
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3086 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3087
3088 #: g10/import.c:1556
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3091 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3092
3093 #: g10/import.c:1583
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3096 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3097
3098 #: g10/import.c:1593
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3101 msgstr ""
3102 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3103 "descarta\n"
3104
3105 #: g10/import.c:1610
3106 #, fuzzy, c-format
3107 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3108 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3109
3110 #: g10/import.c:1624
3111 #, fuzzy, c-format
3112 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3113 msgstr ""
3114 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3115 "descarta\n"
3116
3117 #: g10/import.c:1632
3118 #, fuzzy, c-format
3119 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3120 msgstr ""
3121 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3122
3123 #: g10/import.c:1732
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3126 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1794
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3131 msgstr ""
3132 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3133 "08lX\n"
3134
3135 #: g10/import.c:1808
3136 #, fuzzy, c-format
3137 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3138 msgstr ""
3139 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3140 "present.\n"
3141
3142 #: g10/import.c:1867
3143 #, fuzzy, c-format
3144 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3145 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3146
3147 #: g10/import.c:1901
3148 #, fuzzy, c-format
3149 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3150 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3151
3152 #: g10/import.c:2290
3153 #, fuzzy
3154 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3155 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3156
3157 #: g10/import.c:2298
3158 #, fuzzy
3159 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3160 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3161
3162 #: g10/import.c:2300
3163 #, fuzzy
3164 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3165 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3166
3167 #: g10/keydb.c:168
3168 #, c-format
3169 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3170 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3171
3172 #: g10/keydb.c:174
3173 #, c-format
3174 msgid "keyring `%s' created\n"
3175 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3176
3177 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3178 #, fuzzy, c-format
3179 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3180 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3181
3182 #: g10/keydb.c:697
3183 #, c-format
3184 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3185 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:265
3188 msgid "[revocation]"
3189 msgstr "[revocació]"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:266
3192 msgid "[self-signature]"
3193 msgstr "[autosignatura]"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3196 msgid "1 bad signature\n"
3197 msgstr "1 signatura errònia\n"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3200 #, c-format
3201 msgid "%d bad signatures\n"
3202 msgstr "%d signatures errònies\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3205 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3206 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3209 #, c-format
3210 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3211 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3214 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3215 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3218 #, c-format
3219 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3220 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:356
3223 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3224 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:358
3227 #, c-format
3228 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3229 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3232 #, fuzzy
3233 msgid ""
3234 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3235 "keys\n"
3236 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3237 "etc.)\n"
3238 msgstr ""
3239 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3240 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3241 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3244 #, fuzzy, c-format
3245 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3246 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3249 #, fuzzy, c-format
3250 msgid "  %d = I trust fully\n"
3251 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:438
3254 msgid ""
3255 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3256 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3257 "trust signatures on your behalf.\n"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: g10/keyedit.c:454
3261 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: g10/keyedit.c:598
3265 #, c-format
3266 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3267 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3268
3269 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3270 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3271 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3272 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3273
3274 # O no s'ha pogut? ivb
3275 # FIXME: comprovar context. jm
3276 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3277 #: g10/keyedit.c:1759
3278 msgid "  Unable to sign.\n"
3279 msgstr "  No es pot signar.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:626
3282 #, c-format
3283 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3284 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3285
3286 #: g10/keyedit.c:654
3287 #, c-format
3288 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3289 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3290
3291 #: g10/keyedit.c:682
3292 #, fuzzy, c-format
3293 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3294 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3295
3296 #: g10/keyedit.c:684
3297 #, fuzzy
3298 msgid "Sign it? (y/N) "
3299 msgstr "Signar realment? "
3300
3301 #: g10/keyedit.c:706
3302 #, c-format
3303 msgid ""
3304 "The self-signature on \"%s\"\n"
3305 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3306 msgstr ""
3307 "La vostra signatura en «%s»\n"
3308 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:715
3311 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3312 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3313
3314 #: g10/keyedit.c:729
3315 #, c-format
3316 msgid ""
3317 "Your current signature on \"%s\"\n"
3318 "has expired.\n"
3319 msgstr ""
3320 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3321 "ha caducat.\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:733
3324 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3325 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3326
3327 #: g10/keyedit.c:754
3328 #, c-format
3329 msgid ""
3330 "Your current signature on \"%s\"\n"
3331 "is a local signature.\n"
3332 msgstr ""
3333 "La vostra signatura en «%s»\n"
3334 "és una signatura local.\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:758
3337 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3338 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3339
3340 #: g10/keyedit.c:779
3341 #, fuzzy, c-format
3342 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3343 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:782
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3348 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:787
3351 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3352 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3353
3354 #: g10/keyedit.c:809
3355 #, fuzzy, c-format
3356 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3357 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:824
3360 msgid "This key has expired!"
3361 msgstr "La clau ha caducat!"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:842
3364 #, c-format
3365 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3366 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:848
3369 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3370 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:888
3373 msgid ""
3374 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3375 "mode.\n"
3376 msgstr ""
3377 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:890
3380 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3381 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:915
3384 msgid ""
3385 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3386 "belongs\n"
3387 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3388 msgstr ""
3389 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3390 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3391 "contestar, entreu «0».\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:920
3394 #, c-format
3395 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3396 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:922
3399 #, c-format
3400 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3401 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:924
3404 #, c-format
3405 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3406 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:926
3409 #, c-format
3410 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3411 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:932
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3416 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:956
3419 #, fuzzy, c-format
3420 msgid ""
3421 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3422 "key \"%s\" (%s)\n"
3423 msgstr ""
3424 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3425 "amb la vostra clau: \""
3426
3427 #: g10/keyedit.c:963
3428 #, fuzzy
3429 msgid "This will be a self-signature.\n"
3430 msgstr ""
3431 "\n"
3432 "Açò serà una autosignatura.\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:969
3435 #, fuzzy
3436 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3437 msgstr ""
3438 "\n"
3439 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:977
3442 #, fuzzy
3443 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3444 msgstr ""
3445 "\n"
3446 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:987
3449 #, fuzzy
3450 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3451 msgstr ""
3452 "\n"
3453 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:994
3456 #, fuzzy
3457 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3458 msgstr ""
3459 "\n"
3460 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1001
3463 #, fuzzy
3464 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3465 msgstr ""
3466 "\n"
3467 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1006
3470 #, fuzzy
3471 msgid "I have checked this key casually.\n"
3472 msgstr ""
3473 "\n"
3474 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1011
3477 #, fuzzy
3478 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3479 msgstr ""
3480 "\n"
3481 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1021
3484 #, fuzzy
3485 msgid "Really sign? (y/N) "
3486 msgstr "Signar realment? "
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
3489 #: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:348
3490 #, c-format
3491 msgid "signing failed: %s\n"
3492 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1131
3495 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3399
3499 msgid "This key is not protected.\n"
3500 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3387 g10/revoke.c:538
3503 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3504 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3402
3507 #, fuzzy
3508 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3509 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3406
3512 msgid "Key is protected.\n"
3513 msgstr "La clau està protegida.\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1178
3516 #, c-format
3517 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3518 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1184
3521 msgid ""
3522 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3523 "\n"
3524 msgstr ""
3525 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3526 "\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2067
3529 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3530 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1204
3533 msgid ""
3534 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3535 "\n"
3536 msgstr ""
3537 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3538 "\n"
3539
3540 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3541 #: g10/keyedit.c:1207
3542 #, fuzzy
3543 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3544 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1278
3547 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3548 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1364
3551 msgid "save and quit"
3552 msgstr "desa i ix"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1367
3555 #, fuzzy
3556 msgid "show key fingerprint"
3557 msgstr "mostra empremta"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:1368
3560 msgid "list key and user IDs"
3561 msgstr "llista claus i ID"
3562
3563 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3564 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3565 #: g10/keyedit.c:1370
3566 msgid "select user ID N"
3567 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3568
3569 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3570 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3571 #: g10/keyedit.c:1371
3572 #, fuzzy
3573 msgid "select subkey N"
3574 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1372
3577 #, fuzzy
3578 msgid "check signatures"
3579 msgstr "revoca signatures"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:1377
3582 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3583 msgstr ""
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1382
3586 #, fuzzy
3587 msgid "sign selected user IDs locally"
3588 msgstr "signa la clau localment"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1384
3591 #, fuzzy
3592 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3593 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1386
3596 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3597 msgstr ""
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1390
3600 msgid "add a user ID"
3601 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3602
3603 # Com estava escrit abans.  ivb
3604 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3605 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3606 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3607 #: g10/keyedit.c:1392
3608 msgid "add a photo ID"
3609 msgstr "afegeix un photo ID"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1394
3612 #, fuzzy
3613 msgid "delete selected user IDs"
3614 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1399
3617 #, fuzzy
3618 msgid "add a subkey"
3619 msgstr "addkey"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1403
3622 msgid "add a key to a smartcard"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1405
3626 msgid "move a key to a smartcard"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1407
3630 msgid "move a backup key to a smartcard"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1411
3634 #, fuzzy
3635 msgid "delete selected subkeys"
3636 msgstr "esborra una clau secundària"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1413
3639 msgid "add a revocation key"
3640 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1415
3643 #, fuzzy
3644 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3645 msgstr ""
3646 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1417
3649 #, fuzzy
3650 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3651 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1419
3654 #, fuzzy
3655 msgid "flag the selected user ID as primary"
3656 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1421
3659 #, fuzzy
3660 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3661 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1424
3664 msgid "list preferences (expert)"
3665 msgstr "llista les preferències (expert)"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1426
3668 msgid "list preferences (verbose)"
3669 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1428
3672 #, fuzzy
3673 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3674 msgstr ""
3675 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1433
3678 #, fuzzy
3679 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3680 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1435
3683 #, fuzzy
3684 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3685 msgstr ""
3686 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1437
3689 msgid "change the passphrase"
3690 msgstr "canvia la contrasenya"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1441
3693 msgid "change the ownertrust"
3694 msgstr "canvia la confiança"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1443
3697 #, fuzzy
3698 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3699 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3700
3701 #: g10/keyedit.c:1445
3702 #, fuzzy
3703 msgid "revoke selected user IDs"
3704 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:1450
3707 #, fuzzy
3708 msgid "revoke key or selected subkeys"
3709 msgstr "revoca una clau secundària"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1451
3712 #, fuzzy
3713 msgid "enable key"
3714 msgstr "activa una clau"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1452
3717 #, fuzzy
3718 msgid "disable key"
3719 msgstr "desactiva una clau"
3720
3721 # Igual que dalt.  ivb
3722 # Idem :) jm
3723 #: g10/keyedit.c:1453
3724 #, fuzzy
3725 msgid "show selected photo IDs"
3726 msgstr "mostra el photo ID"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1455
3729 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: g10/keyedit.c:1457
3733 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1579
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3739 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1597
3742 msgid "Secret key is available.\n"
3743 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1680
3746 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3747 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1688
3750 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3751 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:1707
3754 msgid ""
3755 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3756 "(lsign),\n"
3757 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3758 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: g10/keyedit.c:1747
3762 msgid "Key is revoked."
3763 msgstr "La clau està revocada."
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1766
3766 #, fuzzy
3767 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3768 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1773
3771 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3772 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:1782
3775 #, fuzzy, c-format
3776 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3777 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:1805
3780 #, c-format
3781 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3782 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3785 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3786 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1829
3789 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3790 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:1831
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3795 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3796
3797 #: g10/keyedit.c:1832
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3800 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:1882
3803 #, fuzzy
3804 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3805 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:1894
3808 #, fuzzy
3809 msgid "You must select exactly one key.\n"
3810 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:1922
3813 msgid "Command expects a filename argument\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: g10/keyedit.c:1936
3817 #, fuzzy, c-format
3818 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3819 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:1953
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3824 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:1977
3827 msgid "You must select at least one key.\n"
3828 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:1980
3831 #, fuzzy
3832 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3833 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3834
3835 #: g10/keyedit.c:1981
3836 #, fuzzy
3837 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3838 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2016
3841 #, fuzzy
3842 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3843 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3844
3845 #: g10/keyedit.c:2017
3846 #, fuzzy
3847 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3848 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2035
3851 #, fuzzy
3852 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3853 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2046
3856 #, fuzzy
3857 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3858 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2048
3861 #, fuzzy
3862 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3863 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2098
3866 msgid ""
3867 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2140
3871 #, fuzzy
3872 msgid "Set preference list to:\n"
3873 msgstr "estableix la llista de preferències"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2146
3876 #, fuzzy
3877 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3878 msgstr ""
3879 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2148
3882 #, fuzzy
3883 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3884 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2216
3887 #, fuzzy
3888 msgid "Save changes? (y/N) "
3889 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2219
3892 #, fuzzy
3893 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3894 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2229
3897 #, c-format
3898 msgid "update failed: %s\n"
3899 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2236
3902 #, c-format
3903 msgid "update secret failed: %s\n"
3904 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2243
3907 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3908 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:2343
3911 msgid "Digest: "
3912 msgstr "Resum: "
3913
3914 #: g10/keyedit.c:2394
3915 msgid "Features: "
3916 msgstr "Funcionalitats: "
3917
3918 #: g10/keyedit.c:2405
3919 msgid "Keyserver no-modify"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3923 msgid "Preferred keyserver: "
3924 msgstr ""
3925
3926 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3927 #, fuzzy
3928 msgid "Notations: "
3929 msgstr "Notació: "
3930
3931 #: g10/keyedit.c:2639
3932 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3933 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3934
3935 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3936 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3937 #: g10/keyedit.c:2698
3938 #, fuzzy, c-format
3939 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3940 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3941
3942 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3943 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3944 #: g10/keyedit.c:2719
3945 #, fuzzy, c-format
3946 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3947 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3948
3949 #: g10/keyedit.c:2725
3950 #, fuzzy
3951 msgid "(sensitive)"
3952 msgstr " (sensible)"
3953
3954 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3955 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "created: %s"
3958 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3959
3960 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3961 #, fuzzy, c-format
3962 msgid "revoked: %s"
3963 msgstr "[revocada]"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "expired: %s"
3968 msgstr " [caduca: %s]"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3971 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3972 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3973 #, fuzzy, c-format
3974 msgid "expires: %s"
3975 msgstr " [caduca: %s]"
3976
3977 #: g10/keyedit.c:2750
3978 #, c-format
3979 msgid "usage: %s"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: g10/keyedit.c:2765
3983 #, fuzzy, c-format
3984 msgid "trust: %s"
3985 msgstr " confiança: %c/%c"
3986
3987 #: g10/keyedit.c:2769
3988 #, c-format
3989 msgid "validity: %s"
3990 msgstr ""
3991
3992 #: g10/keyedit.c:2776
3993 msgid "This key has been disabled"
3994 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3997 msgid "card-no: "
3998 msgstr ""
3999
4000 #: g10/keyedit.c:2828
4001 msgid ""
4002 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4003 "unless you restart the program.\n"
4004 msgstr ""
4005 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4006 "correcta&nbs