2e9e1271eaae24c4a29d22f043ca497191d76222
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2008-11-13 12:28+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:225
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:596
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:599
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:634
59 msgid "Quality:"
60 msgstr ""
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:657
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:699
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:720
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:728
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:733
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:745
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:746
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:782
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1094 g10/keygen.c:3226
117 #: g10/keygen.c:3259 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
118 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
119 #: jnlib/dotlock.c:311
120 #, c-format
121 msgid "can't create `%s': %s\n"
122 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
125 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
126 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1095 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2711
127 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
128 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
129 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
130 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1997
131 #: sm/gpgsm.c:2034 sm/gpgsm.c:2072 sm/qualified.c:66
132 #, c-format
133 msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1621
142 #, c-format
143 msgid "detected card with S/N: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #: agent/command-ssh.c:1626
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
149 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1646
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "no suitable card key found: %s\n"
154 msgstr ""
155 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
156 "\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1696
159 #, fuzzy, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1711
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2018
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
174 #: agent/protect-tool.c:1199
175 #, fuzzy
176 msgid "Please re-enter this passphrase"
177 msgstr "canvia la contrasenya"
178
179 #: agent/command-ssh.c:2367
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
183 "0Awithin gpg-agent's key storage"
184 msgstr ""
185
186 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
187 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:434
188 msgid "does not match - try again"
189 msgstr ""
190
191 #: agent/command-ssh.c:2900
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
194 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
195
196 #: agent/divert-scd.c:219
197 #, fuzzy
198 msgid "Admin PIN"
199 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
200
201 #: agent/divert-scd.c:224
202 msgid "Reset Code"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/divert-scd.c:284
206 #, fuzzy
207 msgid "Repeat this Reset Code"
208 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
209
210 #: agent/divert-scd.c:285
211 #, fuzzy
212 msgid "Repeat this PIN"
213 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
214
215 #: agent/divert-scd.c:290
216 #, fuzzy
217 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
218 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
219
220 #: agent/divert-scd.c:291
221 #, fuzzy
222 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
223 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
224
225 #: agent/divert-scd.c:303
226 #, c-format
227 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
228 msgstr ""
229
230 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
231 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
232 #, fuzzy, c-format
233 msgid "error creating temporary file: %s\n"
234 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
235
236 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
237 #, fuzzy, c-format
238 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
239 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
240
241 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
242 #, fuzzy
243 msgid "Enter new passphrase"
244 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
245
246 #: agent/genkey.c:167
247 #, fuzzy
248 msgid "Take this one anyway"
249 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
250
251 #: agent/genkey.c:193
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
255 "at least %u character long."
256 msgid_plural ""
257 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
258 "at least %u characters long."
259 msgstr[0] ""
260 msgstr[1] ""
261
262 #: agent/genkey.c:214
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
266 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
267 msgid_plural ""
268 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
269 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
270 msgstr[0] ""
271 msgstr[1] ""
272
273 #: agent/genkey.c:237
274 #, c-format
275 msgid ""
276 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
277 "a known term or match%%0Acertain pattern."
278 msgstr ""
279
280 #: agent/genkey.c:253
281 #, c-format
282 msgid ""
283 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
284 msgstr ""
285
286 #: agent/genkey.c:255
287 #, c-format
288 msgid ""
289 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
290 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
291 msgstr ""
292
293 #: agent/genkey.c:264
294 msgid "Yes, protection is not needed"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/genkey.c:308
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
300 msgstr ""
301 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
302 "\n"
303
304 #: agent/genkey.c:431
305 #, fuzzy
306 msgid "Please enter the new passphrase"
307 msgstr "canvia la contrasenya"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
310 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
311 #, fuzzy
312 msgid ""
313 "@Options:\n"
314 " "
315 msgstr ""
316 "@\n"
317 "Opcions:\n"
318 " "
319
320 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
321 msgid "run in server mode (foreground)"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
325 msgid "run in daemon mode (background)"
326 msgstr ""
327
328 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
329 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
330 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:66
331 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
332 msgid "verbose"
333 msgstr "detall"
334
335 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
336 #: sm/gpgsm.c:282
337 msgid "be somewhat more quiet"
338 msgstr "una mica més silenciós"
339
340 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
341 msgid "sh-style command output"
342 msgstr ""
343
344 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
345 msgid "csh-style command output"
346 msgstr ""
347
348 #: agent/gpg-agent.c:125 sm/gpgsm.c:311 tools/symcryptrun.c:167
349 #, fuzzy
350 msgid "|FILE|read options from FILE"
351 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
352
353 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
354 msgid "do not detach from the console"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:131
358 msgid "do not grab keyboard and mouse"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
362 #, fuzzy
363 msgid "use a log file for the server"
364 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
365
366 #: agent/gpg-agent.c:134
367 #, fuzzy
368 msgid "use a standard location for the socket"
369 msgstr ""
370 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
371
372 #: agent/gpg-agent.c:137
373 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
374 msgstr ""
375
376 #: agent/gpg-agent.c:140
377 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:141
381 #, fuzzy
382 msgid "do not use the SCdaemon"
383 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:150
386 msgid "ignore requests to change the TTY"
387 msgstr ""
388
389 #: agent/gpg-agent.c:152
390 msgid "ignore requests to change the X display"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:155
394 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:168
398 msgid "do not use the PIN cache when signing"
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:170
402 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
403 msgstr ""
404
405 #: agent/gpg-agent.c:172
406 #, fuzzy
407 msgid "allow presetting passphrase"
408 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:173
411 msgid "enable ssh-agent emulation"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:175
415 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
416 msgstr ""
417
418 #: agent/gpg-agent.c:294 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
419 #: scd/scdaemon.c:213 sm/gpgsm.c:494 tools/gpg-connect-agent.c:173
420 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
421 #, fuzzy
422 msgid "Please report bugs to <"
423 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
424
425 #: agent/gpg-agent.c:297
426 #, fuzzy
427 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
428 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
429
430 #: agent/gpg-agent.c:299
431 msgid ""
432 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
433 "Secret key management for GnuPG\n"
434 msgstr ""
435
436 #: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:1001 scd/scdaemon.c:253 sm/gpgsm.c:658
437 #, c-format
438 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
439 msgstr ""
440
441 #: agent/gpg-agent.c:532 agent/protect-tool.c:1068 kbx/kbxutil.c:430
442 #: scd/scdaemon.c:347 sm/gpgsm.c:896 sm/gpgsm.c:899 tools/symcryptrun.c:997
443 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
444 #, c-format
445 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
446 msgstr ""
447
448 #: agent/gpg-agent.c:631 g10/gpg.c:2101 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:987
449 #, c-format
450 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
451 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
452
453 #: agent/gpg-agent.c:636 agent/gpg-agent.c:1215 g10/gpg.c:2105
454 #: scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:991 tools/symcryptrun.c:930
455 #, c-format
456 msgid "option file `%s': %s\n"
457 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:644 g10/gpg.c:2112 scd/scdaemon.c:441 sm/gpgsm.c:998
460 #, c-format
461 msgid "reading options from `%s'\n"
462 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
463
464 #: agent/gpg-agent.c:973 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
465 #: g10/plaintext.c:162
466 #, c-format
467 msgid "error creating `%s': %s\n"
468 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
469
470 #: agent/gpg-agent.c:1328 agent/gpg-agent.c:1448 agent/gpg-agent.c:1452
471 #: agent/gpg-agent.c:1493 agent/gpg-agent.c:1497 g10/exec.c:172
472 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:928
473 #, c-format
474 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
475 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1342 scd/scdaemon.c:942
478 msgid "name of socket too long\n"
479 msgstr ""
480
481 #: agent/gpg-agent.c:1365 scd/scdaemon.c:965
482 #, fuzzy, c-format
483 msgid "can't create socket: %s\n"
484 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1374
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "socket name `%s' is too long\n"
489 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1394
492 #, fuzzy
493 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
494 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
495
496 #: agent/gpg-agent.c:1405 scd/scdaemon.c:985
497 #, fuzzy
498 msgid "error getting nonce for the socket\n"
499 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
500
501 #: agent/gpg-agent.c:1410 scd/scdaemon.c:988
502 #, fuzzy, c-format
503 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
504 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
505
506 #: agent/gpg-agent.c:1422 scd/scdaemon.c:997
507 #, fuzzy, c-format
508 msgid "listen() failed: %s\n"
509 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
510
511 #: agent/gpg-agent.c:1428 scd/scdaemon.c:1004
512 #, fuzzy, c-format
513 msgid "listening on socket `%s'\n"
514 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
515
516 #: agent/gpg-agent.c:1456 agent/gpg-agent.c:1503 g10/openfile.c:432
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "directory `%s' created\n"
519 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
520
521 #: agent/gpg-agent.c:1509
522 #, fuzzy, c-format
523 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
524 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
525
526 #: agent/gpg-agent.c:1513
527 #, fuzzy, c-format
528 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
529 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
530
531 #: agent/gpg-agent.c:1643 scd/scdaemon.c:1020
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
534 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
535
536 #: agent/gpg-agent.c:1665
537 #, c-format
538 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
539 msgstr ""
540
541 #: agent/gpg-agent.c:1670
542 #, c-format
543 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
544 msgstr ""
545
546 #: agent/gpg-agent.c:1690
547 #, c-format
548 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
549 msgstr ""
550
551 #: agent/gpg-agent.c:1695
552 #, c-format
553 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
554 msgstr ""
555
556 #: agent/gpg-agent.c:1808 scd/scdaemon.c:1143
557 #, fuzzy, c-format
558 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
559 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
560
561 #: agent/gpg-agent.c:1921 scd/scdaemon.c:1210
562 #, fuzzy, c-format
563 msgid "%s %s stopped\n"
564 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
565
566 #: agent/gpg-agent.c:2049
567 #, fuzzy
568 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
569 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
570
571 #: agent/gpg-agent.c:2060 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
572 #: tools/gpg-connect-agent.c:2094
573 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
574 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
575
576 #: agent/gpg-agent.c:2073 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
577 #: tools/gpg-connect-agent.c:2105
578 #, c-format
579 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
580 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
581
582 #: agent/preset-passphrase.c:98
583 #, fuzzy
584 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
585 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
586
587 #: agent/preset-passphrase.c:101
588 msgid ""
589 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
590 "Password cache maintenance\n"
591 msgstr ""
592
593 #: agent/protect-tool.c:149
594 #, fuzzy
595 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
596 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
597
598 #: agent/protect-tool.c:151
599 msgid ""
600 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
601 "Secret key maintenance tool\n"
602 msgstr ""
603
604 #: agent/protect-tool.c:1190
605 #, fuzzy
606 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
607 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
608
609 #: agent/protect-tool.c:1193
610 #, fuzzy
611 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
612 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
613
614 #: agent/protect-tool.c:1196
615 msgid ""
616 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
617 "system."
618 msgstr ""
619
620 #: agent/protect-tool.c:1201
621 #, fuzzy
622 msgid ""
623 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
624 "needed to complete this operation."
625 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
626
627 #: agent/protect-tool.c:1206 tools/symcryptrun.c:435
628 #, fuzzy
629 msgid "Passphrase:"
630 msgstr "la contrasenya és errònia"
631
632 #: agent/protect-tool.c:1214 tools/symcryptrun.c:442
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
635 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
636
637 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:446
638 #, fuzzy
639 msgid "cancelled\n"
640 msgstr "Cancel·la"
641
642 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "error opening `%s': %s\n"
645 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
646
647 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
650 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
651
652 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
653 #, c-format
654 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
655 msgstr ""
656
657 # Parts?  Peces?  ivb
658 #: agent/trustlist.c:181
659 #, fuzzy, c-format
660 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
661 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
662
663 #: agent/trustlist.c:216
664 #, fuzzy, c-format
665 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
666 msgstr "error de lectura: %s\n"
667
668 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
669 #, c-format
670 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
671 msgstr ""
672
673 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
676 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
677
678 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
679 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
680 msgstr ""
681
682 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
683 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
684 #. Pinentry to insert a line break.  The double
685 #. percent sign is actually needed because it is also
686 #. a printf format string.  If you need to insert a
687 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
688 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
689 #. fingerprint string whereas the first one receives
690 #. the name as stored in the certificate.
691 #: agent/trustlist.c:541
692 #, c-format
693 msgid ""
694 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
695 "fingerprint:%%0A  %s"
696 msgstr ""
697
698 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
699 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
700 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
701 #: agent/trustlist.c:554
702 msgid "Correct"
703 msgstr ""
704
705 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
706 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
707 #. Pinentry to insert a line break.  The double
708 #. percent sign is actually needed because it is also
709 #. a printf format string.  If you need to insert a
710 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
711 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
712 #. certificate.
713 #: agent/trustlist.c:577
714 #, c-format
715 msgid ""
716 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
717 "certificates?"
718 msgstr ""
719
720 #: agent/trustlist.c:587
721 #, fuzzy
722 msgid "Yes"
723 msgstr "sí|si"
724
725 #: agent/trustlist.c:587
726 msgid "No"
727 msgstr ""
728
729 #: agent/findkey.c:158
730 #, c-format
731 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
732 msgstr ""
733
734 #: agent/findkey.c:174
735 #, c-format
736 msgid ""
737 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
738 "it now."
739 msgstr ""
740
741 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
742 #, fuzzy
743 msgid "Change passphrase"
744 msgstr "canvia la contrasenya"
745
746 #: agent/findkey.c:196
747 msgid "I'll change it later"
748 msgstr ""
749
750 #: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
751 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
752 #, fuzzy, c-format
753 msgid "error creating a pipe: %s\n"
754 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
755
756 #: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
757 #, fuzzy, c-format
758 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
759 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
760
761 #: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
762 #, fuzzy, c-format
763 msgid "error forking process: %s\n"
764 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
765
766 #: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
767 #, c-format
768 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
769 msgstr ""
770
771 #: common/exechelp.c:665
772 #, fuzzy, c-format
773 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
774 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
775
776 #: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
779 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
780
781 #: common/exechelp.c:716
782 #, c-format
783 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
784 msgstr ""
785
786 #: common/exechelp.c:729
787 #, fuzzy, c-format
788 msgid "error running `%s': terminated\n"
789 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
790
791 #: common/http.c:1636
792 #, fuzzy, c-format
793 msgid "error creating socket: %s\n"
794 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
795
796 #: common/http.c:1680
797 #, fuzzy
798 msgid "host not found"
799 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
800
801 #: common/simple-pwquery.c:335
802 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
803 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
804
805 #: common/simple-pwquery.c:393
806 #, c-format
807 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
808 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
809
810 #: common/simple-pwquery.c:404
811 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
812 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
813
814 #: common/simple-pwquery.c:414
815 #, fuzzy
816 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
817 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
818
819 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
820 #, fuzzy
821 msgid "canceled by user\n"
822 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
823
824 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
825 #, fuzzy
826 msgid "problem with the agent\n"
827 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
828
829 # bolcats de memòria?  ivb
830 #: common/sysutils.c:105
831 #, c-format
832 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
833 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
834
835 # Indi. ivb
836 #: common/sysutils.c:200
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
839 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
840
841 #: common/sysutils.c:232
842 #, fuzzy, c-format
843 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
844 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
845
846 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
847 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
848 msgid "yes"
849 msgstr "sí|si"
850
851 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
852 msgid "yY"
853 msgstr "sS"
854
855 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
856 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
857 msgid "no"
858 msgstr "no"
859
860 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
861 msgid "nN"
862 msgstr "nN"
863
864 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
865 #: common/yesno.c:72
866 msgid "quit"
867 msgstr "ix"
868
869 # «xX»?  ivb
870 #: common/yesno.c:75
871 msgid "qQ"
872 msgstr "xX"
873
874 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
875 #: common/yesno.c:109
876 msgid "okay|okay"
877 msgstr ""
878
879 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
880 #: common/yesno.c:111
881 msgid "cancel|cancel"
882 msgstr ""
883
884 #: common/yesno.c:112
885 msgid "oO"
886 msgstr ""
887
888 #: common/yesno.c:113
889 #, fuzzy
890 msgid "cC"
891 msgstr "c"
892
893 #: common/miscellaneous.c:77
894 #, c-format
895 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
896 msgstr ""
897
898 #: common/miscellaneous.c:80
899 #, c-format
900 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
901 msgstr ""
902
903 #: common/asshelp.c:244
904 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
905 msgstr ""
906
907 #: common/asshelp.c:349
908 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
909 msgstr ""
910
911 #: common/audit.c:684
912 #, fuzzy
913 msgid "Certificate chain available"
914 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
915
916 #: common/audit.c:691
917 #, fuzzy
918 msgid "root certificate missing"
919 msgstr ""
920 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
921 "\n"
922
923 #: common/audit.c:717
924 msgid "Data encryption succeeded"
925 msgstr ""
926
927 #: common/audit.c:722 common/audit.c:783 common/audit.c:803 common/audit.c:827
928 #, fuzzy
929 msgid "Data available"
930 msgstr "La clau és disponible en: "
931
932 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
933 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
934 #: common/audit.c:725
935 #, fuzzy
936 msgid "Session key created"
937 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
938
939 #: common/audit.c:730
940 #, fuzzy, c-format
941 msgid "algorithm: %s"
942 msgstr "armadura: %s\n"
943
944 # Suportats? ivb
945 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
946 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
947 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
948 # encara no m'agraden massa... jm
949 #: common/audit.c:732 common/audit.c:734
950 #, fuzzy, c-format
951 msgid "unsupported algorithm: %s"
952 msgstr ""
953 "\n"
954 "Algoritmes suportats:\n"
955
956 # Gènere?  Nombre?  ivb
957 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
958 # uncompressed so we know the gender. jm
959 #: common/audit.c:736
960 #, fuzzy
961 msgid "seems to be not encrypted"
962 msgstr "no és xifrat"
963
964 #: common/audit.c:742
965 msgid "Number of recipients"
966 msgstr ""
967
968 #: common/audit.c:750
969 #, c-format
970 msgid "Recipient %d"
971 msgstr ""
972
973 #: common/audit.c:778
974 msgid "Data signing succeeded"
975 msgstr ""
976
977 #: common/audit.c:798
978 msgid "Data decryption succeeded"
979 msgstr ""
980
981 #: common/audit.c:823
982 #, fuzzy
983 msgid "Data verification succeeded"
984 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
985
986 #: common/audit.c:832
987 #, fuzzy
988 msgid "Signature available"
989 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
990
991 #: common/audit.c:837
992 #, fuzzy
993 msgid "Parsing signature succeeded"
994 msgstr "Signatura correcta de \""
995
996 #: common/audit.c:842
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "Bad hash algorithm: %s"
999 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1000
1001 #: common/audit.c:857
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "Signature %d"
1004 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1005
1006 #: common/audit.c:873
1007 #, fuzzy
1008 msgid "Certificate chain valid"
1009 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
1010
1011 #: common/audit.c:884
1012 #, fuzzy
1013 msgid "Root certificate trustworthy"
1014 msgstr ""
1015 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1016 "\n"
1017
1018 #: common/audit.c:894
1019 #, fuzzy
1020 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1021 msgstr "Certificat correcte"
1022
1023 #: common/audit.c:911
1024 #, fuzzy
1025 msgid "Included certificates"
1026 msgstr "Certificat invàlid"
1027
1028 #: common/audit.c:970
1029 msgid "No audit log entries."
1030 msgstr ""
1031
1032 #: common/audit.c:1019
1033 #, fuzzy
1034 msgid "Unknown operation"
1035 msgstr "la versió és desconeguda"
1036
1037 #: common/audit.c:1037
1038 msgid "Gpg-Agent usable"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: common/audit.c:1047
1042 msgid "Dirmngr usable"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: common/audit.c:1083
1046 #, fuzzy, c-format
1047 msgid "No help available for `%s'."
1048 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1049
1050 #: common/helpfile.c:80
1051 #, fuzzy
1052 msgid "ignoring garbage line"
1053 msgstr "error en l'última línia\n"
1054
1055 #: g10/armor.c:379
1056 #, c-format
1057 msgid "armor: %s\n"
1058 msgstr "armadura: %s\n"
1059
1060 #: g10/armor.c:418
1061 msgid "invalid armor header: "
1062 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1063
1064 #: g10/armor.c:429
1065 msgid "armor header: "
1066 msgstr "capçalera d'armadura: "
1067
1068 #: g10/armor.c:442
1069 msgid "invalid clearsig header\n"
1070 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1071
1072 #: g10/armor.c:455
1073 #, fuzzy
1074 msgid "unknown armor header: "
1075 msgstr "capçalera d'armadura: "
1076
1077 # És un missatge d'error?  ivb
1078 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1079 #: g10/armor.c:508
1080 msgid "nested clear text signatures\n"
1081 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1082
1083 # FIXME: un-indiar. jm
1084 #: g10/armor.c:643
1085 #, fuzzy
1086 msgid "unexpected armor: "
1087 msgstr "armadura inesperada:"
1088
1089 #: g10/armor.c:655
1090 msgid "invalid dash escaped line: "
1091 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1092
1093 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1094 #, fuzzy, c-format
1095 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1096 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1097
1098 #: g10/armor.c:852
1099 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1100 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1101
1102 #: g10/armor.c:886
1103 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1104 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1105
1106 #: g10/armor.c:894
1107 msgid "malformed CRC\n"
1108 msgstr "CRC malformat\n"
1109
1110 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1111 #, fuzzy, c-format
1112 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1113 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1114
1115 #: g10/armor.c:918
1116 #, fuzzy
1117 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1118 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1119
1120 #: g10/armor.c:922
1121 msgid "error in trailer line\n"
1122 msgstr "error en l'última línia\n"
1123
1124 #: g10/armor.c:1233
1125 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1126 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1127
1128 #: g10/armor.c:1238
1129 #, c-format
1130 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1131 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1132
1133 #: g10/armor.c:1242
1134 msgid ""
1135 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1136 msgstr ""
1137 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1138 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1139
1140 #: g10/build-packet.c:976
1141 msgid ""
1142 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1143 "an '='\n"
1144 msgstr ""
1145 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1146 "amb el signe «=»\n"
1147
1148 #: g10/build-packet.c:988
1149 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1150 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1151
1152 #: g10/build-packet.c:994
1153 #, fuzzy
1154 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1155 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1156
1157 #: g10/build-packet.c:1012
1158 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1159 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1160
1161 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1162 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1163 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1164
1165 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1166 msgid "not human readable"
1167 msgstr "no llegible per humans"
1168
1169 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1170 #, fuzzy, c-format
1171 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1172 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1173
1174 #: g10/card-util.c:67
1175 #, c-format
1176 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1177 msgstr ""
1178
1179 # Destès? ivb
1180 # Desatès, sí. jm
1181 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1182 #: g10/keygen.c:2902 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1183 #, fuzzy
1184 msgid "can't do this in batch mode\n"
1185 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1186
1187 #: g10/card-util.c:83
1188 #, fuzzy
1189 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1190 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
1191
1192 # Parts?  Peces?  ivb
1193 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1848
1194 #, fuzzy
1195 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1196 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
1197
1198 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
1199 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1597
1200 #: g10/keygen.c:1664 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1201 msgid "Your selection? "
1202 msgstr "La vostra selecció? "
1203
1204 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1205 msgid "[not set]"
1206 msgstr "[no establert]"
1207
1208 #: g10/card-util.c:465
1209 msgid "male"
1210 msgstr "home"
1211
1212 #: g10/card-util.c:466
1213 msgid "female"
1214 msgstr "dóna"
1215
1216 #: g10/card-util.c:466
1217 msgid "unspecified"
1218 msgstr "no especificat"
1219
1220 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1221 # Probablement és una clau, femení. jm
1222 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1223 # uncompressed so we know the gender. jm
1224 #: g10/card-util.c:493
1225 msgid "not forced"
1226 msgstr "no forçat"
1227
1228 #: g10/card-util.c:493
1229 msgid "forced"
1230 msgstr "forçat"
1231
1232 #: g10/card-util.c:574
1233 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: g10/card-util.c:576
1237 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1238 msgstr ""
1239
1240 #: g10/card-util.c:578
1241 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: g10/card-util.c:595
1245 msgid "Cardholder's surname: "
1246 msgstr ""
1247
1248 #: g10/card-util.c:597
1249 msgid "Cardholder's given name: "
1250 msgstr ""
1251
1252 #: g10/card-util.c:615
1253 #, c-format
1254 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: g10/card-util.c:636
1258 #, fuzzy
1259 msgid "URL to retrieve public key: "
1260 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1261
1262 #: g10/card-util.c:644
1263 #, c-format
1264 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1265 msgstr ""
1266
1267 #: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
1268 #, fuzzy, c-format
1269 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1270 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
1271
1272 #: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
1273 #, c-format
1274 msgid "error reading `%s': %s\n"
1275 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1276
1277 #: g10/card-util.c:779
1278 msgid "Login data (account name): "
1279 msgstr ""
1280
1281 #: g10/card-util.c:789
1282 #, c-format
1283 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: g10/card-util.c:824
1287 msgid "Private DO data: "
1288 msgstr ""
1289
1290 #: g10/card-util.c:834
1291 #, c-format
1292 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: g10/card-util.c:884
1296 #, fuzzy
1297 msgid "Language preferences: "
1298 msgstr "preferències actualitzades"
1299
1300 #: g10/card-util.c:892
1301 #, fuzzy
1302 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1303 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1304
1305 #: g10/card-util.c:901
1306 #, fuzzy
1307 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1308 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1309
1310 #: g10/card-util.c:922
1311 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1312 msgstr ""
1313
1314 #: g10/card-util.c:936
1315 #, fuzzy
1316 msgid "Error: invalid response.\n"
1317 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1318
1319 #: g10/card-util.c:957
1320 #, fuzzy
1321 msgid "CA fingerprint: "
1322 msgstr "Empremta digital:"
1323
1324 #: g10/card-util.c:980
1325 #, fuzzy
1326 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1327 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1328
1329 #: g10/card-util.c:1028
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "key operation not possible: %s\n"
1332 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1333
1334 #: g10/card-util.c:1029
1335 #, fuzzy
1336 msgid "not an OpenPGP card"
1337 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1338
1339 #: g10/card-util.c:1038
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "error getting current key info: %s\n"
1342 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1343
1344 #: g10/card-util.c:1122
1345 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1346 msgstr ""
1347
1348 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
1349 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/card-util.c:1163
1353 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1354 msgstr ""
1355
1356 #: g10/card-util.c:1172
1357 #, c-format
1358 msgid ""
1359 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1360 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1361 "You should change them using the command --change-pin\n"
1362 msgstr ""
1363
1364 #: g10/card-util.c:1206
1365 #, fuzzy
1366 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1367 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1368
1369 #: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
1370 msgid "   (1) Signature key\n"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
1374 #, fuzzy
1375 msgid "   (2) Encryption key\n"
1376 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
1379 msgid "   (3) Authentication key\n"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
1383 #: g10/keygen.c:1601 g10/keygen.c:1629 g10/keygen.c:1703 g10/revoke.c:685
1384 msgid "Invalid selection.\n"
1385 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1386
1387 #: g10/card-util.c:1282
1388 #, fuzzy
1389 msgid "Please select where to store the key:\n"
1390 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1391
1392 #: g10/card-util.c:1317
1393 #, fuzzy
1394 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1395 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1396
1397 #: g10/card-util.c:1322
1398 #, fuzzy
1399 msgid "secret parts of key are not available\n"
1400 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1401
1402 #: g10/card-util.c:1327
1403 #, fuzzy
1404 msgid "secret key already stored on a card\n"
1405 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1406
1407 #: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1380
1408 msgid "quit this menu"
1409 msgstr "ix del menú"
1410
1411 #: g10/card-util.c:1398
1412 #, fuzzy
1413 msgid "show admin commands"
1414 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1415
1416 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1417 # «ajuda», evidentment. jm
1418 #: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1383
1419 msgid "show this help"
1420 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1421
1422 #: g10/card-util.c:1401
1423 #, fuzzy
1424 msgid "list all available data"
1425 msgstr "La clau és disponible en: "
1426
1427 #: g10/card-util.c:1404
1428 msgid "change card holder's name"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: g10/card-util.c:1405
1432 msgid "change URL to retrieve key"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: g10/card-util.c:1406
1436 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1437 msgstr ""
1438
1439 #: g10/card-util.c:1407
1440 #, fuzzy
1441 msgid "change the login name"
1442 msgstr "canvia la data de caducitat"
1443
1444 #: g10/card-util.c:1408
1445 #, fuzzy
1446 msgid "change the language preferences"
1447 msgstr "canvia la confiança"
1448
1449 #: g10/card-util.c:1409
1450 msgid "change card holder's sex"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: g10/card-util.c:1410
1454 #, fuzzy
1455 msgid "change a CA fingerprint"
1456 msgstr "mostra empremta"
1457
1458 #: g10/card-util.c:1411
1459 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: g10/card-util.c:1412
1463 #, fuzzy
1464 msgid "generate new keys"
1465 msgstr "genera un nou parell de claus"
1466
1467 #: g10/card-util.c:1413
1468 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: g10/card-util.c:1414
1472 msgid "verify the PIN and list all data"
1473 msgstr ""
1474
1475 #: g10/card-util.c:1415
1476 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1477 msgstr ""
1478
1479 #: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1654
1480 msgid "Command> "
1481 msgstr "Ordre> "
1482
1483 #: g10/card-util.c:1580
1484 #, fuzzy
1485 msgid "Admin-only command\n"
1486 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1487
1488 #: g10/card-util.c:1611
1489 msgid "Admin commands are allowed\n"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: g10/card-util.c:1613
1493 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1494 msgstr ""
1495
1496 #: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2277
1497 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1498 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1499
1500 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1501 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1502 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1503
1504 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3984 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1505 #, c-format
1506 msgid "can't open `%s'\n"
1507 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1508
1509 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1727
1510 #: g10/revoke.c:226
1511 #, fuzzy, c-format
1512 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1513 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1514
1515 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1741
1516 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1517 #, c-format
1518 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1519 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1520
1521 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1522 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1523 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1524
1525 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1526 # Fet. jm
1527 #: g10/delkey.c:133
1528 #, fuzzy
1529 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1530 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1531
1532 #: g10/delkey.c:145
1533 #, fuzzy
1534 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1535 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1536
1537 #: g10/delkey.c:153
1538 #, fuzzy
1539 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1540 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1541
1542 #: g10/delkey.c:163
1543 #, c-format
1544 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1545 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1546
1547 #: g10/delkey.c:173
1548 msgid "ownertrust information cleared\n"
1549 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1550
1551 #: g10/delkey.c:204
1552 #, c-format
1553 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1554 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1555
1556 #: g10/delkey.c:206
1557 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1558 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1559
1560 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1561 #, c-format
1562 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1563 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1564
1565 #: g10/encode.c:232
1566 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1567 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1568
1569 #: g10/encode.c:246
1570 #, fuzzy, c-format
1571 msgid "using cipher %s\n"
1572 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1573
1574 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1575 #, c-format
1576 msgid "`%s' already compressed\n"
1577 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1578
1579 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1580 #, c-format
1581 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1582 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1583
1584 #: g10/encode.c:485
1585 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1586 msgstr ""
1587 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1588
1589 #: g10/encode.c:510
1590 #, c-format
1591 msgid "reading from `%s'\n"
1592 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1593
1594 #: g10/encode.c:541
1595 msgid ""
1596 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1597 msgstr ""
1598 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1599 "esteu xifrant.\n"
1600
1601 #: g10/encode.c:559
1602 #, fuzzy, c-format
1603 msgid ""
1604 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1605 msgstr ""
1606 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1607
1608 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1609 #, fuzzy, c-format
1610 msgid ""
1611 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1612 "preferences\n"
1613 msgstr ""
1614 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1615 "destinatari\n"
1616
1617 #: g10/encode.c:751
1618 #, c-format
1619 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1620 msgstr ""
1621 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1622
1623 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1624 #, c-format
1625 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1626 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1627
1628 #: g10/encode.c:848
1629 #, c-format
1630 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1631 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1632
1633 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1634 #, c-format
1635 msgid "%s encrypted data\n"
1636 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1637
1638 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1639 #, c-format
1640 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1641 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1642
1643 # És no-wrap?  ivb
1644 # Com? jm
1645 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1646 msgid ""
1647 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1648 msgstr ""
1649 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1650 "simètric.\n"
1651
1652 #: g10/encr-data.c:145
1653 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1654 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1655
1656 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1657 #: g10/exec.c:49
1658 msgid "no remote program execution supported\n"
1659 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1660
1661 #: g10/exec.c:313
1662 msgid ""
1663 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1664 msgstr ""
1665 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1666 "d'opcions permissos insegurs\n"
1667
1668 #: g10/exec.c:343
1669 #, fuzzy
1670 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1671 msgstr ""
1672 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1673 "externs\n"
1674
1675 #: g10/exec.c:421
1676 #, fuzzy, c-format
1677 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1678 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1679
1680 #: g10/exec.c:424
1681 #, fuzzy, c-format
1682 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1683 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1684
1685 #: g10/exec.c:509
1686 #, c-format
1687 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1688 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1689
1690 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1691 msgid "unnatural exit of external program\n"
1692 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1693
1694 #: g10/exec.c:535
1695 msgid "unable to execute external program\n"
1696 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1697
1698 #: g10/exec.c:552
1699 #, c-format
1700 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1701 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1702
1703 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1704 #, c-format
1705 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1706 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1707
1708 #: g10/exec.c:609
1709 #, c-format
1710 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1711 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1712
1713 #: g10/export.c:61
1714 #, fuzzy
1715 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1716 msgstr ""
1717 "\n"
1718 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1719
1720 #: g10/export.c:63
1721 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1722 msgstr ""
1723
1724 #: g10/export.c:65
1725 #, fuzzy
1726 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1727 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1728
1729 #: g10/export.c:67
1730 #, fuzzy
1731 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1732 msgstr "revoca una clau secundària"
1733
1734 #: g10/export.c:69
1735 #, fuzzy
1736 msgid "remove unusable parts from key during export"
1737 msgstr "la clau secreta és inusable"
1738
1739 #: g10/export.c:71
1740 msgid "remove as much as possible from key during export"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: g10/export.c:73
1744 msgid "export keys in an S-expression based format"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: g10/export.c:338
1748 #, fuzzy
1749 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1750 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1751
1752 #: g10/export.c:367
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1755 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1756
1757 #: g10/export.c:375
1758 #, fuzzy, c-format
1759 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1760 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1761
1762 #: g10/export.c:386
1763 #, fuzzy, c-format
1764 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1765 msgstr ""
1766 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1767 "descarta\n"
1768
1769 #: g10/export.c:537
1770 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: g10/export.c:560
1774 #, fuzzy, c-format
1775 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1776 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1777
1778 #: g10/export.c:584
1779 #, fuzzy, c-format
1780 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1781 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1782
1783 #: g10/export.c:633
1784 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1785 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1786
1787 #: g10/getkey.c:152
1788 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1789 msgstr ""
1790 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1791
1792 #: g10/getkey.c:175
1793 #, fuzzy
1794 msgid "[User ID not found]"
1795 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1796
1797 #: g10/getkey.c:1113
1798 #, c-format
1799 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: g10/getkey.c:1118
1803 #, fuzzy, c-format
1804 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1805 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
1806
1807 #: g10/getkey.c:1120
1808 #, fuzzy
1809 msgid "No fingerprint"
1810 msgstr "Empremta digital:"
1811
1812 #: g10/getkey.c:1930
1813 #, fuzzy, c-format
1814 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1815 msgstr ""
1816 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1817
1818 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
1819 #, fuzzy, c-format
1820 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1821 msgstr ""
1822 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1823
1824 #: g10/getkey.c:2764
1825 #, fuzzy, c-format
1826 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1827 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1828
1829 #: g10/getkey.c:2811
1830 #, fuzzy, c-format
1831 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1832 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1833
1834 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:58
1835 msgid ""
1836 "@Commands:\n"
1837 " "
1838 msgstr ""
1839 "@Ordres:\n"
1840 " "
1841
1842 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1843 #, fuzzy
1844 msgid "make a signature"
1845 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1846
1847 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1848 #, fuzzy
1849 msgid "make a clear text signature"
1850 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1851
1852 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1853 msgid "make a detached signature"
1854 msgstr "crea una signatura separada"
1855
1856 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1857 msgid "encrypt data"
1858 msgstr "xifra dades"
1859
1860 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1861 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1862 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1863
1864 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1865 msgid "decrypt data (default)"
1866 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1867
1868 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1869 msgid "verify a signature"
1870 msgstr "verifica una signatura"
1871
1872 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1873 msgid "list keys"
1874 msgstr "llista claus"
1875
1876 #: g10/gpg.c:385
1877 msgid "list keys and signatures"
1878 msgstr "llista claus i signatures"
1879
1880 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1881 #: g10/gpg.c:386
1882 #, fuzzy
1883 msgid "list and check key signatures"
1884 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1885
1886 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1887 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1888 msgid "list keys and fingerprints"
1889 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1890
1891 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1892 msgid "list secret keys"
1893 msgstr "llista claus secretes"
1894
1895 #: g10/gpg.c:389
1896 msgid "generate a new key pair"
1897 msgstr "genera un nou parell de claus"
1898
1899 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1900 msgid "remove keys from the public keyring"
1901 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1902
1903 #: g10/gpg.c:393
1904 msgid "remove keys from the secret keyring"
1905 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1906
1907 #: g10/gpg.c:394
1908 msgid "sign a key"
1909 msgstr "signa una clau"
1910
1911 #: g10/gpg.c:395
1912 msgid "sign a key locally"
1913 msgstr "signa una clau localment"
1914
1915 #: g10/gpg.c:396
1916 msgid "sign or edit a key"
1917 msgstr "signa o edita una clau"
1918
1919 #: g10/gpg.c:397
1920 msgid "generate a revocation certificate"
1921 msgstr "genera un certificat de revocació"
1922
1923 #: g10/gpg.c:399
1924 msgid "export keys"
1925 msgstr "exporta claus"
1926
1927 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1928 msgid "export keys to a key server"
1929 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1930
1931 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1932 msgid "import keys from a key server"
1933 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1934
1935 #: g10/gpg.c:403
1936 msgid "search for keys on a key server"
1937 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1938
1939 #: g10/gpg.c:405
1940 msgid "update all keys from a keyserver"
1941 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1942
1943 #: g10/gpg.c:410
1944 msgid "import/merge keys"
1945 msgstr "importa/fon claus"
1946
1947 #: g10/gpg.c:413
1948 msgid "print the card status"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: g10/gpg.c:414
1952 msgid "change data on a card"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: g10/gpg.c:415
1956 msgid "change a card's PIN"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: g10/gpg.c:424
1960 msgid "update the trust database"
1961 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1962
1963 #: g10/gpg.c:431
1964 #, fuzzy
1965 msgid "print message digests"
1966 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1967
1968 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1969 msgid "run in server mode"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
1973 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1974 msgid ""
1975 "@\n"
1976 "Options:\n"
1977 " "
1978 msgstr ""
1979 "@\n"
1980 "Opcions:\n"
1981 " "
1982
1983 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
1984 msgid "create ascii armored output"
1985 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1986
1987 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
1988 #, fuzzy
1989 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1990 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1991
1992 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
1993 #, fuzzy
1994 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1995 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1996
1997 #: g10/gpg.c:457
1998 #, fuzzy
1999 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2000 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
2001
2002 #: g10/gpg.c:463
2003 msgid "use canonical text mode"
2004 msgstr "usa el mode de text canònic"
2005
2006 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
2007 #, fuzzy
2008 msgid "|FILE|write output to FILE"
2009 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
2010
2011 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:79
2012 msgid "do not make any changes"
2013 msgstr "no fa cap canvi"
2014
2015 #: g10/gpg.c:497
2016 msgid "prompt before overwriting"
2017 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
2018
2019 #: g10/gpg.c:549
2020 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
2024 msgid ""
2025 "@\n"
2026 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2027 msgstr ""
2028 "@\n"
2029 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
2030
2031 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
2032 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
2033 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
2034 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
2035 msgid ""
2036 "@\n"
2037 "Examples:\n"
2038 "\n"
2039 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2040 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2041 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2042 " --list-keys [names]        show keys\n"
2043 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2044 msgstr ""
2045 "@\n"
2046 "Exemples:\n"
2047 "\n"
2048 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2049 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2050 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2051 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2052 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:790 g10/gpgv.c:100
2055 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2056 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:807
2059 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2060 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2061
2062 #: g10/gpg.c:810
2063 msgid ""
2064 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2065 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2066 "default operation depends on the input data\n"
2067 msgstr ""
2068 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2069 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2070 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2071
2072 # Suportats? ivb
2073 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2074 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2075 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2076 # encara no m'agraden massa... jm
2077 #: g10/gpg.c:821 sm/gpgsm.c:507
2078 msgid ""
2079 "\n"
2080 "Supported algorithms:\n"
2081 msgstr ""
2082 "\n"
2083 "Algoritmes suportats:\n"
2084
2085 #: g10/gpg.c:824
2086 msgid "Pubkey: "
2087 msgstr "Clau pública: "
2088
2089 #: g10/gpg.c:831 g10/keyedit.c:2343
2090 msgid "Cipher: "
2091 msgstr "Xifratge: "
2092
2093 #: g10/gpg.c:838
2094 msgid "Hash: "
2095 msgstr "Dispersió: "
2096
2097 #: g10/gpg.c:845 g10/keyedit.c:2388
2098 msgid "Compression: "
2099 msgstr "Compressió: "
2100
2101 #: g10/gpg.c:852 sm/gpgsm.c:527
2102 msgid "Used libraries:"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: g10/gpg.c:960
2106 msgid "usage: gpg [options] "
2107 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2108
2109 #: g10/gpg.c:1130 sm/gpgsm.c:694
2110 msgid "conflicting commands\n"
2111 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:1148
2114 #, c-format
2115 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2116 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2117
2118 # Indi. ivb
2119 #: g10/gpg.c:1345
2120 #, fuzzy, c-format
2121 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2122 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2123
2124 # Indi. ivb
2125 #: g10/gpg.c:1348
2126 #, fuzzy, c-format
2127 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2128 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2129
2130 # Indi. ivb
2131 #: g10/gpg.c:1351
2132 #, fuzzy, c-format
2133 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2134 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:1357
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2139 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:1360
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2144 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2145
2146 #: g10/gpg.c:1363
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2149 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:1369
2152 #, fuzzy, c-format
2153 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2154 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2155
2156 #: g10/gpg.c:1372
2157 #, fuzzy, c-format
2158 msgid ""
2159 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2160 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2161
2162 #: g10/gpg.c:1375
2163 #, fuzzy, c-format
2164 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2165 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2166
2167 #: g10/gpg.c:1381
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2170 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2171
2172 #: g10/gpg.c:1384
2173 #, fuzzy, c-format
2174 msgid ""
2175 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2176 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2177
2178 #: g10/gpg.c:1387
2179 #, fuzzy, c-format
2180 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2181 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2182
2183 #: g10/gpg.c:1566
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2186 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:1666
2189 msgid "display photo IDs during key listings"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: g10/gpg.c:1668
2193 msgid "show policy URLs during signature listings"
2194 msgstr ""
2195
2196 #: g10/gpg.c:1670
2197 #, fuzzy
2198 msgid "show all notations during signature listings"
2199 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:1672
2202 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: g10/gpg.c:1676
2206 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: g10/gpg.c:1678
2210 #, fuzzy
2211 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2212 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2213
2214 #: g10/gpg.c:1680
2215 msgid "show user ID validity during key listings"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: g10/gpg.c:1682
2219 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: g10/gpg.c:1684
2223 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: g10/gpg.c:1686
2227 #, fuzzy
2228 msgid "show the keyring name in key listings"
2229 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2230
2231 #: g10/gpg.c:1688
2232 #, fuzzy
2233 msgid "show expiration dates during signature listings"
2234 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2235
2236 #: g10/gpg.c:1849
2237 #, c-format
2238 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2239 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2240
2241 #: g10/gpg.c:1940
2242 #, c-format
2243 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: g10/gpg.c:2324 g10/gpg.c:3010 g10/gpg.c:3022
2247 #, c-format
2248 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2249 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2250
2251 #: g10/gpg.c:2505 g10/gpg.c:2517
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2254 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2255
2256 #: g10/gpg.c:2599
2257 #, fuzzy, c-format
2258 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2259 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2260
2261 #: g10/gpg.c:2622 g10/gpg.c:2817 g10/keyedit.c:4107
2262 #, fuzzy
2263 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2264 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2265
2266 #: g10/gpg.c:2634
2267 #, fuzzy, c-format
2268 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2269 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2270
2271 #: g10/gpg.c:2637
2272 #, fuzzy
2273 msgid "invalid keyserver options\n"
2274 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2275
2276 #: g10/gpg.c:2644
2277 #, c-format
2278 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2279 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2280
2281 #: g10/gpg.c:2647
2282 msgid "invalid import options\n"
2283 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2284
2285 #: g10/gpg.c:2654
2286 #, c-format
2287 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2288 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2289
2290 #: g10/gpg.c:2657
2291 msgid "invalid export options\n"
2292 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2293
2294 #: g10/gpg.c:2664
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2297 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2298
2299 #: g10/gpg.c:2667
2300 #, fuzzy
2301 msgid "invalid list options\n"
2302 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2303
2304 #: g10/gpg.c:2675
2305 msgid "display photo IDs during signature verification"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: g10/gpg.c:2677
2309 msgid "show policy URLs during signature verification"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: g10/gpg.c:2679
2313 #, fuzzy
2314 msgid "show all notations during signature verification"
2315 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2316
2317 #: g10/gpg.c:2681
2318 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2319 msgstr ""
2320
2321 #: g10/gpg.c:2685
2322 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: g10/gpg.c:2687
2326 #, fuzzy
2327 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2328 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2329
2330 #: g10/gpg.c:2689
2331 #, fuzzy
2332 msgid "show user ID validity during signature verification"
2333 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2334
2335 #: g10/gpg.c:2691
2336 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: g10/gpg.c:2693
2340 #, fuzzy
2341 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2342 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2343
2344 #: g10/gpg.c:2695
2345 msgid "validate signatures with PKA data"
2346 msgstr ""
2347
2348 #: g10/gpg.c:2697
2349 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2350 msgstr ""
2351
2352 #: g10/gpg.c:2704
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2355 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2356
2357 #: g10/gpg.c:2707
2358 #, fuzzy
2359 msgid "invalid verify options\n"
2360 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2361
2362 #: g10/gpg.c:2714
2363 #, c-format
2364 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2365 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2366
2367 #: g10/gpg.c:2889
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2370 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2371
2372 #: g10/gpg.c:2892
2373 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2374 msgstr ""
2375
2376 #: g10/gpg.c:2999 sm/gpgsm.c:1405
2377 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2378 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2379
2380 # FIXME: preferència? jm
2381 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2382 #: g10/gpg.c:3003
2383 #, c-format
2384 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2385 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2386
2387 #: g10/gpg.c:3012
2388 #, c-format
2389 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2390 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2391
2392 #: g10/gpg.c:3015
2393 #, c-format
2394 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2395 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2396
2397 #: g10/gpg.c:3030
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2400 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2401
2402 # clares -> en clar?  ivb
2403 #: g10/gpg.c:3044
2404 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2405 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2406
2407 #: g10/gpg.c:3050
2408 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2409 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2410
2411 #: g10/gpg.c:3056
2412 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2413 msgstr ""
2414 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2415 "habilitat.\n"
2416
2417 #: g10/gpg.c:3069
2418 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2419 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2420
2421 #: g10/gpg.c:3135 g10/gpg.c:3159 sm/gpgsm.c:1477
2422 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2423 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2424
2425 #: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1485 sm/gpgsm.c:1491
2426 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2427 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2428
2429 #: g10/gpg.c:3147
2430 #, fuzzy
2431 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2432 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2433
2434 #: g10/gpg.c:3153
2435 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2436 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2437
2438 #: g10/gpg.c:3168
2439 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2440 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2441
2442 #: g10/gpg.c:3170
2443 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2444 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2445
2446 #: g10/gpg.c:3172
2447 #, fuzzy
2448 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2449 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2450
2451 #: g10/gpg.c:3174
2452 #, fuzzy
2453 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2454 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2455
2456 #: g10/gpg.c:3176
2457 #, fuzzy
2458 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2459 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2460
2461 #: g10/gpg.c:3179
2462 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2463 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2464
2465 #: g10/gpg.c:3183
2466 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2467 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3190
2470 msgid "invalid default preferences\n"
2471 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3199
2474 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2475 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2476
2477 #: g10/gpg.c:3203
2478 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2479 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2480
2481 #: g10/gpg.c:3207
2482 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2483 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2484
2485 #: g10/gpg.c:3240
2486 #, c-format
2487 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2488 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2489
2490 #: g10/gpg.c:3287
2491 #, fuzzy, c-format
2492 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2493 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2494
2495 #: g10/gpg.c:3292
2496 #, fuzzy, c-format
2497 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2498 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2499
2500 #: g10/gpg.c:3297
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2503 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2504
2505 #: g10/gpg.c:3380
2506 #, c-format
2507 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2508 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2509
2510 #: g10/gpg.c:3391
2511 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2512 msgstr ""
2513 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2514
2515 #: g10/gpg.c:3412
2516 msgid "--store [filename]"
2517 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2518
2519 #: g10/gpg.c:3419
2520 msgid "--symmetric [filename]"
2521 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2522
2523 #: g10/gpg.c:3421
2524 #, fuzzy, c-format
2525 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2526 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2527
2528 #: g10/gpg.c:3431
2529 msgid "--encrypt [filename]"
2530 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2531
2532 #: g10/gpg.c:3444
2533 #, fuzzy
2534 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2535 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2536
2537 #: g10/gpg.c:3446
2538 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: g10/gpg.c:3449
2542 #, fuzzy, c-format
2543 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2544 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2545
2546 #: g10/gpg.c:3467
2547 msgid "--sign [filename]"
2548 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2549
2550 #: g10/gpg.c:3480
2551 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2552 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2553
2554 #: g10/gpg.c:3495
2555 #, fuzzy
2556 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2557 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2558
2559 #: g10/gpg.c:3497
2560 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2561 msgstr ""
2562
2563 #: g10/gpg.c:3500
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2566 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2567
2568 #: g10/gpg.c:3520
2569 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2570 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2571
2572 #: g10/gpg.c:3529
2573 msgid "--clearsign [filename]"
2574 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2575
2576 #: g10/gpg.c:3554
2577 msgid "--decrypt [filename]"
2578 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2579
2580 #: g10/gpg.c:3562
2581 msgid "--sign-key user-id"
2582 msgstr "--sign-key user-id"
2583
2584 #: g10/gpg.c:3566
2585 msgid "--lsign-key user-id"
2586 msgstr "--lsign-key user-id"
2587
2588 #: g10/gpg.c:3587
2589 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2590 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2591
2592 #: g10/gpg.c:3679
2593 #, c-format
2594 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2595 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2596
2597 #: g10/gpg.c:3681
2598 #, c-format
2599 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2600 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2601
2602 #: g10/gpg.c:3683
2603 #, c-format
2604 msgid "key export failed: %s\n"
2605 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2606
2607 #: g10/gpg.c:3694
2608 #, c-format
2609 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2610 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2611
2612 #: g10/gpg.c:3704
2613 #, c-format
2614 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2615 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2616
2617 #: g10/gpg.c:3755
2618 #, c-format
2619 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2620 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2621
2622 #: g10/gpg.c:3763
2623 #, c-format
2624 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2625 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2626
2627 #: g10/gpg.c:3853
2628 #, c-format
2629 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2630 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2631
2632 #: g10/gpg.c:3970
2633 msgid "[filename]"
2634 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2635
2636 #: g10/gpg.c:3974
2637 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2638 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2639
2640 #: g10/gpg.c:4286
2641 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2642 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2643
2644 #: g10/gpg.c:4288
2645 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2646 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2647
2648 #: g10/gpg.c:4321
2649 #, fuzzy
2650 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2651 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2652
2653 #: g10/gpgv.c:74
2654 #, fuzzy
2655 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2656 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2657
2658 #: g10/gpgv.c:76
2659 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2660 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2661
2662 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2663 msgid "|FD|write status info to this FD"
2664 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2665
2666 #: g10/gpgv.c:103
2667 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2668 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2669
2670 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2671 #: g10/gpgv.c:105
2672 msgid ""
2673 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2674 "Check signatures against known trusted keys\n"
2675 msgstr ""
2676 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2677 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2678
2679 #: g10/helptext.c:72
2680 msgid "No help available"
2681 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2682
2683 #: g10/helptext.c:82
2684 #, c-format
2685 msgid "No help available for `%s'"
2686 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2687
2688 #: g10/import.c:94
2689 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: g10/import.c:96
2693 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: g10/import.c:98
2697 #, fuzzy
2698 msgid "do not update the trustdb after import"
2699 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2700
2701 #: g10/import.c:100
2702 #, fuzzy
2703 msgid "create a public key when importing a secret key"
2704 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2705
2706 #: g10/import.c:102
2707 msgid "only accept updates to existing keys"
2708 msgstr ""
2709
2710 #: g10/import.c:104
2711 #, fuzzy
2712 msgid "remove unusable parts from key after import"
2713 msgstr "la clau secreta és inusable"
2714
2715 #: g10/import.c:106
2716 msgid "remove as much as possible from key after import"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: g10/import.c:269
2720 #, c-format
2721 msgid "skipping block of type %d\n"
2722 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2723
2724 #: g10/import.c:278
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "%lu keys processed so far\n"
2727 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2728
2729 #: g10/import.c:295
2730 #, c-format
2731 msgid "Total number processed: %lu\n"
2732 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2733
2734 #: g10/import.c:297
2735 #, c-format
2736 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2737 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2738
2739 #: g10/import.c:300
2740 #, c-format
2741 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2742 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2743
2744 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2745 #, c-format
2746 msgid "              imported: %lu"
2747 msgstr "              importades: %lu"
2748
2749 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2750 #, c-format
2751 msgid "             unchanged: %lu\n"
2752 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2753
2754 #: g10/import.c:310
2755 #, c-format
2756 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2757 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2758
2759 #: g10/import.c:312
2760 #, c-format
2761 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2762 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2763
2764 #: g10/import.c:314
2765 #, c-format
2766 msgid "        new signatures: %lu\n"
2767 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2768
2769 #: g10/import.c:316
2770 #, c-format
2771 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2772 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2773
2774 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2775 #, c-format
2776 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2777 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2778
2779 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2780 #, c-format
2781 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2782 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2783
2784 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2785 #, c-format
2786 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2787 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2788
2789 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2790 #, c-format
2791 msgid "          not imported: %lu\n"
2792 msgstr "              importades: %lu\n"
2793
2794 #: g10/import.c:326
2795 #, fuzzy, c-format
2796 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2797 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2798
2799 #: g10/import.c:328
2800 #, fuzzy, c-format
2801 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2802 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2803
2804 #: g10/import.c:569
2805 #, c-format
2806 msgid ""
2807 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2808 "algorithms on these user IDs:\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: g10/import.c:610
2812 #, c-format
2813 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: g10/import.c:625
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2819 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2820
2821 #: g10/import.c:637
2822 #, c-format
2823 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: g10/import.c:650
2827 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2828 msgstr ""
2829
2830 #: g10/import.c:652
2831 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: g10/import.c:676
2835 #, c-format
2836 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2837 msgstr ""
2838
2839 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2840 #, fuzzy, c-format
2841 msgid "key %s: no user ID\n"
2842 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2843
2844 #: g10/import.c:758
2845 #, fuzzy, c-format
2846 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2847 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2848
2849 #: g10/import.c:773
2850 #, fuzzy, c-format
2851 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2852 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2853
2854 #: g10/import.c:779
2855 #, fuzzy, c-format
2856 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2857 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2858
2859 #: g10/import.c:781
2860 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2861 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2862
2863 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2864 #, fuzzy, c-format
2865 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2866 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2867
2868 #: g10/import.c:797
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2871 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2872
2873 #: g10/import.c:806
2874 #, c-format
2875 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2876 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2877
2878 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2879 #, c-format
2880 msgid "writing to `%s'\n"
2881 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2882
2883 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2884 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2885 #, c-format
2886 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2887 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2888
2889 #: g10/import.c:834
2890 #, fuzzy, c-format
2891 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2892 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2893
2894 #: g10/import.c:858
2895 #, fuzzy, c-format
2896 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2897 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2898
2899 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2902 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2903
2904 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2907 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2908
2909 #: g10/import.c:920
2910 #, fuzzy, c-format
2911 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2912 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2913
2914 #: g10/import.c:923
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2917 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2918
2919 #: g10/import.c:926
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2922 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2923
2924 #: g10/import.c:929
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2927 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2928
2929 #: g10/import.c:932
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2932 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2933
2934 #: g10/import.c:935
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2937 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2938
2939 #: g10/import.c:938
2940 #, fuzzy, c-format
2941 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2942 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2943
2944 #: g10/import.c:941
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2947 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2948
2949 #: g10/import.c:944
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2952 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2953
2954 #: g10/import.c:947
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2957 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2958
2959 #: g10/import.c:971
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2962 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2963
2964 #: g10/import.c:1143
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2967 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2968
2969 #: g10/import.c:1154
2970 #, fuzzy
2971 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2972 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2973
2974 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2975 #, c-format
2976 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2977 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2978
2979 #: g10/import.c:1182
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: secret key imported\n"
2982 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2983
2984 #: g10/import.c:1212
2985 #, fuzzy, c-format
2986 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2987 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1222
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2992 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2993
2994 #: g10/import.c:1254
2995 #, fuzzy, c-format
2996 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2997 msgstr ""
2998 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2999 "de revocació\n"
3000
3001 # O «rebutjara»? ivb
3002 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3003 # «es rebutja» està bé. jm
3004 #: g10/import.c:1297
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3007 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1329
3010 #, fuzzy, c-format
3011 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3012 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1398
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3017 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3018
3019 #: g10/import.c:1413
3020 #, fuzzy, c-format
3021 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3022 msgstr ""
3023 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3024 "s»\n"
3025 "\n"
3026
3027 #: g10/import.c:1415
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3030 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3031
3032 #: g10/import.c:1433
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3035 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3036
3037 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3038 #, fuzzy, c-format
3039 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3040 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3041
3042 #: g10/import.c:1446
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3045 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3046
3047 #: g10/import.c:1461
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3050 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3051
3052 #: g10/import.c:1483
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3055 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3056
3057 #: g10/import.c:1496
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3060 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3061
3062 #: g10/import.c:1511
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3065 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3066
3067 #: g10/import.c:1555
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3070 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3071
3072 #: g10/import.c:1576
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3075 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3076
3077 #: g10/import.c:1603
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3080 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3081
3082 #: g10/import.c:1613
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3085 msgstr ""
3086 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3087 "descarta\n"
3088
3089 #: g10/import.c:1630
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3092 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3093
3094 #: g10/import.c:1644
3095 #, fuzzy, c-format
3096 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3097 msgstr ""
3098 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3099 "descarta\n"
3100
3101 #: g10/import.c:1652
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3104 msgstr ""
3105 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3106
3107 #: g10/import.c:1781
3108 #, fuzzy, c-format
3109 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3110 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3111
3112 #: g10/import.c:1843
3113 #, fuzzy, c-format
3114 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3115 msgstr ""
3116 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3117 "08lX\n"
3118
3119 #: g10/import.c:1857
3120 #, fuzzy, c-format
3121 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3122 msgstr ""
3123 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3124 "present.\n"
3125
3126 #: g10/import.c:1916
3127 #, fuzzy, c-format
3128 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3129 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3130
3131 #: g10/import.c:1950
3132 #, fuzzy, c-format
3133 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3134 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3135
3136 #: g10/import.c:2351
3137 #, fuzzy
3138 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3139 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3140
3141 #: g10/import.c:2359
3142 #, fuzzy
3143 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3144 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3145
3146 #: g10/import.c:2361
3147 #, fuzzy
3148 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3149 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3150
3151 #: g10/keydb.c:181
3152 #, c-format
3153 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3154 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3155
3156 #: g10/keydb.c:187
3157 #, c-format
3158 msgid "keyring `%s' created\n"
3159 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3160
3161 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3162 #, fuzzy, c-format
3163 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3164 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3165
3166 #: g10/keydb.c:712
3167 #, c-format
3168 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3169 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:265
3172 msgid "[revocation]"
3173 msgstr "[revocació]"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:266
3176 msgid "[self-signature]"
3177 msgstr "[autosignatura]"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
3180 msgid "1 bad signature\n"
3181 msgstr "1 signatura errònia\n"
3182
3183 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3184 #, c-format
3185 msgid "%d bad signatures\n"
3186 msgstr "%d signatures errònies\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3189 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3190 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3193 #, c-format
3194 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3195 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3198 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3199 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3202 #, c-format
3203 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3204 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:356
3207 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3208 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:358
3211 #, c-format
3212 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3213 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3216 #, fuzzy
3217 msgid ""
3218 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3219 "keys\n"
3220 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3221 "etc.)\n"
3222 msgstr ""
3223 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3224 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3225 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3228 #, fuzzy, c-format
3229 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3230 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3233 #, fuzzy, c-format
3234 msgid "  %d = I trust fully\n"
3235 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:438
3238 msgid ""
3239 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3240 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3241 "trust signatures on your behalf.\n"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: g10/keyedit.c:454
3245 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: g10/keyedit.c:598
3249 #, c-format
3250 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3251 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3252
3253 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3254 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3255 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3256 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3257
3258 # O no s'ha pogut? ivb
3259 # FIXME: comprovar context. jm
3260 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3261 #: g10/keyedit.c:1779
3262 msgid "  Unable to sign.\n"
3263 msgstr "  No es pot signar.\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:626
3266 #, c-format
3267 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3268 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3269
3270 #: g10/keyedit.c:654
3271 #, c-format
3272 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3273 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3274
3275 #: g10/keyedit.c:682
3276 #, fuzzy, c-format
3277 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3278 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3279
3280 #: g10/keyedit.c:684
3281 #, fuzzy
3282 msgid "Sign it? (y/N) "
3283 msgstr "Signar realment? "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:706
3286 #, c-format
3287 msgid ""
3288 "The self-signature on \"%s\"\n"
3289 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3290 msgstr ""
3291 "La vostra signatura en «%s»\n"
3292 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:715
3295 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3296 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3297
3298 #: g10/keyedit.c:729
3299 #, c-format
3300 msgid ""
3301 "Your current signature on \"%s\"\n"
3302 "has expired.\n"
3303 msgstr ""
3304 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3305 "ha caducat.\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:733
3308 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3309 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3310
3311 #: g10/keyedit.c:754
3312 #, c-format
3313 msgid ""
3314 "Your current signature on \"%s\"\n"
3315 "is a local signature.\n"
3316 msgstr ""
3317 "La vostra signatura en «%s»\n"
3318 "és una signatura local.\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:758
3321 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3322 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3323
3324 #: g10/keyedit.c:779
3325 #, fuzzy, c-format
3326 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3327 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:782
3330 #, fuzzy, c-format
3331 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3332 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:787
3335 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3336 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3337
3338 #: g10/keyedit.c:809
3339 #, fuzzy, c-format
3340 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3341 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:824
3344 msgid "This key has expired!"
3345 msgstr "La clau ha caducat!"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:842
3348 #, c-format
3349 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3350 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:848
3353 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3354 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3355
3356 #: g10/keyedit.c:888
3357 msgid ""
3358 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3359 "mode.\n"
3360 msgstr ""
3361 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:890
3364 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3365 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:915
3368 msgid ""
3369 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3370 "belongs\n"
3371 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3372 msgstr ""
3373 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3374 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3375 "contestar, entreu «0».\n"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:920
3378 #, c-format
3379 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3380 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:922
3383 #, c-format
3384 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3385 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:924
3388 #, c-format
3389 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3390 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:926
3393 #, c-format
3394 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3395 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:932
3398 #, fuzzy
3399 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3400 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:956
3403 #, fuzzy, c-format
3404 msgid ""
3405 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3406 "key \"%s\" (%s)\n"
3407 msgstr ""
3408 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3409 "amb la vostra clau: \""
3410
3411 #: g10/keyedit.c:963
3412 #, fuzzy
3413 msgid "This will be a self-signature.\n"
3414 msgstr ""
3415 "\n"
3416 "Açò serà una autosignatura.\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:969
3419 #, fuzzy
3420 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3421 msgstr ""
3422 "\n"
3423 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:977
3426 #, fuzzy
3427 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3428 msgstr ""
3429 "\n"
3430 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:987
3433 #, fuzzy
3434 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3435 msgstr ""
3436 "\n"
3437 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:994
3440 #, fuzzy
3441 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3442 msgstr ""
3443 "\n"
3444 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:1001
3447 #, fuzzy
3448 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3449 msgstr ""
3450 "\n"
3451 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1006
3454 #, fuzzy
3455 msgid "I have checked this key casually.\n"
3456 msgstr ""
3457 "\n"
3458 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:1011
3461 #, fuzzy
3462 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3463 msgstr ""
3464 "\n"
3465 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1021
3468 #, fuzzy
3469 msgid "Really sign? (y/N) "
3470 msgstr "Signar realment? "
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
3473 #: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
3474 #, c-format
3475 msgid "signing failed: %s\n"
3476 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1131
3479 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3601
3483 msgid "This key is not protected.\n"
3484 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3588 g10/revoke.c:538
3487 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3488 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3604
3491 #, fuzzy
3492 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3493 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3608
3496 msgid "Key is protected.\n"
3497 msgstr "La clau està protegida.\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1186
3500 #, c-format
3501 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3502 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1192
3505 msgid ""
3506 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3507 "\n"
3508 msgstr ""
3509 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3510 "\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2163
3513 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3514 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1212
3517 msgid ""
3518 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3519 "\n"
3520 msgstr ""
3521 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3522 "\n"
3523
3524 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3525 #: g10/keyedit.c:1215
3526 #, fuzzy
3527 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3528 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1296
3531 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3532 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1382
3535 msgid "save and quit"
3536 msgstr "desa i ix"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1385
3539 #, fuzzy
3540 msgid "show key fingerprint"
3541 msgstr "mostra empremta"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1386
3544 msgid "list key and user IDs"
3545 msgstr "llista claus i ID"
3546
3547 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3548 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3549 #: g10/keyedit.c:1388
3550 msgid "select user ID N"
3551 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3552
3553 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3554 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3555 #: g10/keyedit.c:1389
3556 #, fuzzy
3557 msgid "select subkey N"
3558 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1390
3561 #, fuzzy
3562 msgid "check signatures"
3563 msgstr "revoca signatures"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1395
3566 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3567 msgstr ""
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1400
3570 #, fuzzy
3571 msgid "sign selected user IDs locally"
3572 msgstr "signa la clau localment"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1402
3575 #, fuzzy
3576 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3577 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1404
3580 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1408
3584 msgid "add a user ID"
3585 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3586
3587 # Com estava escrit abans.  ivb
3588 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3589 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3590 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3591 #: g10/keyedit.c:1410
3592 msgid "add a photo ID"
3593 msgstr "afegeix un photo ID"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1412
3596 #, fuzzy
3597 msgid "delete selected user IDs"
3598 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1417
3601 #, fuzzy
3602 msgid "add a subkey"
3603 msgstr "addkey"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1421
3606 msgid "add a key to a smartcard"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: g10/keyedit.c:1423
3610 msgid "move a key to a smartcard"
3611 msgstr ""
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1425
3614 msgid "move a backup key to a smartcard"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1429
3618 #, fuzzy
3619 msgid "delete selected subkeys"
3620 msgstr "esborra una clau secundària"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1431
3623 msgid "add a revocation key"
3624 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1433
3627 #, fuzzy
3628 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3629 msgstr ""
3630 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1435
3633 #, fuzzy
3634 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3635 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1437
3638 #, fuzzy
3639 msgid "flag the selected user ID as primary"
3640 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1439
3643 #, fuzzy
3644 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3645 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1442
3648 msgid "list preferences (expert)"
3649 msgstr "llista les preferències (expert)"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1444
3652 msgid "list preferences (verbose)"
3653 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1446
3656 #, fuzzy
3657 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3658 msgstr ""
3659 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1451
3662 #, fuzzy
3663 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3664 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1453
3667 #, fuzzy
3668 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3669 msgstr ""
3670 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1455
3673 msgid "change the passphrase"
3674 msgstr "canvia la contrasenya"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1459
3677 msgid "change the ownertrust"
3678 msgstr "canvia la confiança"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1461
3681 #, fuzzy
3682 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3683 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3684
3685 #: g10/keyedit.c:1463
3686 #, fuzzy
3687 msgid "revoke selected user IDs"
3688 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1468
3691 #, fuzzy
3692 msgid "revoke key or selected subkeys"
3693 msgstr "revoca una clau secundària"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:1469
3696 #, fuzzy
3697 msgid "enable key"
3698 msgstr "activa una clau"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1470
3701 #, fuzzy
3702 msgid "disable key"
3703 msgstr "desactiva una clau"
3704
3705 # Igual que dalt.  ivb
3706 # Idem :) jm
3707 #: g10/keyedit.c:1471
3708 #, fuzzy
3709 msgid "show selected photo IDs"
3710 msgstr "mostra el photo ID"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1473
3713 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3714 msgstr ""
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1475
3717 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: g10/keyedit.c:1599
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3723 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1617
3726 msgid "Secret key is available.\n"
3727 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:1700
3730 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3731 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:1708
3734 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3735 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:1727
3738 msgid ""
3739 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3740 "(lsign),\n"
3741 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3742 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3743 msgstr ""
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1767
3746 msgid "Key is revoked."
3747 msgstr "La clau està revocada."
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1786
3750 #, fuzzy
3751 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3752 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3753
3754 #: g10/keyedit.c:1793
3755 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3756 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:1802
3759 #, fuzzy, c-format
3760 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3761 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:1825
3764 #, c-format
3765 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3766 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3769 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3770 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3771
3772 #: g10/keyedit.c:1849
3773 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3774 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:1851
3777 #, fuzzy
3778 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3779 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3780
3781 #: g10/keyedit.c:1852
3782 #, fuzzy
3783 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3784 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:1902
3787 #, fuzzy
3788 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3789 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:1914
3792 #, fuzzy
3793 msgid "You must select exactly one key.\n"
3794 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3795
3796 #: g10/keyedit.c:1942
3797 msgid "Command expects a filename argument\n"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: g10/keyedit.c:1956
3801 #, fuzzy, c-format
3802 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3803 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3804
3805 #: g10/keyedit.c:1973
3806 #, fuzzy, c-format
3807 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3808 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:1997
3811 msgid "You must select at least one key.\n"
3812 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2000
3815 #, fuzzy
3816 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3817 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3818
3819 #: g10/keyedit.c:2001
3820 #, fuzzy
3821 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3822 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3823
3824 #: g10/keyedit.c:2036
3825 #, fuzzy
3826 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3827 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3828
3829 #: g10/keyedit.c:2037
3830 #, fuzzy
3831 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3832 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3833
3834 #: g10/keyedit.c:2055
3835 #, fuzzy
3836 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3837 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3838
3839 #: g10/keyedit.c:2066
3840 #, fuzzy
3841 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3842 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3843
3844 #: g10/keyedit.c:2068
3845 #, fuzzy
3846 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3847 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3848
3849 #: g10/keyedit.c:2118
3850 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: g10/keyedit.c:2160
3854 #, fuzzy
3855 msgid "Set preference list to:\n"
3856 msgstr "estableix la llista de preferències"
3857
3858 #: g10/keyedit.c:2166
3859 #, fuzzy
3860 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3861 msgstr ""
3862 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2168
3865 #, fuzzy
3866 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3867 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3868
3869 #: g10/keyedit.c:2238
3870 #, fuzzy
3871 msgid "Save changes? (y/N) "
3872 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3873
3874 #: g10/keyedit.c:2241
3875 #, fuzzy
3876 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3877 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3878
3879 #: g10/keyedit.c:2251
3880 #, c-format
3881 msgid "update failed: %s\n"
3882 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3883
3884 #: g10/keyedit.c:2258
3885 #, c-format
3886 msgid "update secret failed: %s\n"
3887 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3888
3889 #: g10/keyedit.c:2265
3890 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3891 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3892
3893 #: g10/keyedit.c:2366
3894 msgid "Digest: "
3895 msgstr "Resum: "
3896
3897 #: g10/keyedit.c:2417
3898 msgid "Features: "
3899 msgstr "Funcionalitats: "
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2428
3902 msgid "Keyserver no-modify"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:310
3906 msgid "Preferred keyserver: "
3907 msgstr ""
3908
3909 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3910 #, fuzzy
3911 msgid "Notations: "
3912 msgstr "Notació: "
3913
3914 #: g10/keyedit.c:2662
3915 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3916 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3917
3918 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3919 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3920 #: g10/keyedit.c:2721
3921 #, fuzzy, c-format
3922 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3923 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3924
3925 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3926 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3927 #: g10/keyedit.c:2742
3928 #, fuzzy, c-format
3929 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3930 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3931
3932 #: g10/keyedit.c:2748
3933 #, fuzzy
3934 msgid "(sensitive)"
3935 msgstr " (sensible)"
3936
3937 #: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
3938 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3939 #, fuzzy, c-format
3940 msgid "created: %s"
3941 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3944 #, fuzzy, c-format
3945 msgid "revoked: %s"
3946 msgstr "[revocada]"
3947
3948 #: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3949 #, fuzzy, c-format
3950 msgid "expired: %s"
3951 msgstr " [caduca: %s]"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
3954 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3955 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "expires: %s"
3958 msgstr " [caduca: %s]"
3959
3960 #: g10/keyedit.c:2773
3961 #, c-format
3962 msgid "usage: %s"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: g10/keyedit.c:2788
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "trust: %s"
3968 msgstr " confiança: %c/%c"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:2792
3971 #, c-format
3972 msgid "validity: %s"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: g10/keyedit.c:2799
3976 msgid "This key has been disabled"
3977 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3978
3979 #: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:202
3980 msgid "card-no: "
3981 msgstr ""
3982
3983 #: g10/keyedit.c:2851
3984 msgid ""
3985 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3986 "unless you restart the program.\n"
3987 msgstr ""
3988 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3989 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3990
3991 #: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
3992 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3993 #, fuzzy
3994 msgid "revoked"
3995 msgstr "[revocada]"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
3998 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3999 #, fuzzy
4000 msgid "expired"
4001 msgstr "expire"
4002
4003 #: g10/keyedit.c:2982
4004 msgid ""
4005 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4006 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4007 msgstr ""
4008 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4009 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4010 "assumida.\n"
4011
4012 # Photo ID com abans.  ivb
4013 #: g10/keyedit.c:3043
4014 msgid ""
4015 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4016 "versions\n"
4017 "         of PGP to reject this key.\n"
4018 msgstr ""
4019 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4020 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4021
4022 #: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
4023 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4024 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4025
4026 #: g10/keyedit.c:3054
4027 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4028 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4029
4030 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4031 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4032 #: g10/keyedit.c:3194
4033 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4034 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4035
4036 #: g10/keyedit.c:3204
4037 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4038 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4039
4040 #: g10/keyedit.c:3208
4041 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4042 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3214
4045 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4046 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4047
4048 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4049 #: g10/keyedit.c:3228
4050 #, c-format
4051 msgid "Deleted %d signature.\n"
4052 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4053
4054 # Werner FIXME: use ngettext. jm