Removed these generated files.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en catal�.
2 # Copyright � 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurn� Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari �s mascul�? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> mascul�)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acci�, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes �x desconegut� -> �x �s desconegut�.
14 #   - �algoritme� o �algorisme�?  (ambd�s s�n correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - �anell� o �clauer�?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses m�s �signatura� q �firma�; unifique.
19 #   - Usar maj�scules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases �ndies completades.
22 #   - Algunes incoher�ncies: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Nom�s es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coher�ncia)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.4rc\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-10-15 15:17+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2003-12-05 19:15+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/md.c:137
39 #, c-format
40 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
41 msgstr ""
42 "l'algorisme de resum �%s� es de nom�s lectura en aquesta versi�\n"
43
44 #: cipher/primegen.c:120
45 #, fuzzy, c-format
46 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
47 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
48
49 #: cipher/primegen.c:311
50 #, c-format
51 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
52 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
53
54 #: cipher/random.c:163
55 msgid "no entropy gathering module detected\n"
56 msgstr "no s'ha trobat cap m�dul d'acumulaci� d'entropia\n"
57
58 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:588 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
59 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3188 g10/import.c:175
60 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
61 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
62 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
63 #, c-format
64 msgid "can't open `%s': %s\n"
65 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�: %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:391
68 #, c-format
69 msgid "can't stat `%s': %s\n"
70 msgstr "no es pot fer stat de �%s�: %s\n"
71
72 # Descartar, deixar passar...  ignorar �s un anglicisme.  ivb
73 #: cipher/random.c:396
74 #, c-format
75 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
76 msgstr "�%s� no �s un fitxer regular: es descarta\n"
77
78 #: cipher/random.c:401
79 msgid "note: random_seed file is empty\n"
80 msgstr "nota: el fitxer random_seed �s buit\n"
81
82 #: cipher/random.c:407
83 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
84 msgstr ""
85 "AV�S: el tamany del fitxer random_seed no �s v�lid - no s'usar�\n"
86
87 #: cipher/random.c:415
88 #, c-format
89 msgid "can't read `%s': %s\n"
90 msgstr "no s'ha pogut llegir �%s�: %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:453
93 msgid "note: random_seed file not updated\n"
94 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
95
96 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
97 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
98 #, c-format
99 msgid "can't create `%s': %s\n"
100 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
101
102 #: cipher/random.c:480
103 #, c-format
104 msgid "can't write `%s': %s\n"
105 msgstr "no s'ha pogut escriure �%s�: %s\n"
106
107 # No em passe! ;)  ivb
108 #: cipher/random.c:483
109 #, c-format
110 msgid "can't close `%s': %s\n"
111 msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
112
113 #: cipher/random.c:728
114 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
115 msgstr "AV�S: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
116
117 #: cipher/random.c:729
118 msgid ""
119 "The random number generator is only a kludge to let\n"
120 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
121 "\n"
122 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
123 "\n"
124 msgstr ""
125 "El generador de nombres aleatoris �s nom�s un peda�\n"
126 "per a que funcioni - de cap manera �s un GNA fort!\n"
127 "\n"
128 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
129 "\n"
130
131 #: cipher/rndegd.c:204
132 msgid ""
133 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
134 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
135 "of the entropy.\n"
136 msgstr ""
137 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
138 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudar� a la qualitat de la entropia.\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:134
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
149 "sistema tinga oportunitat de recollir m�s entropia. (Calen %d bytes "
150 "m�s)\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:534
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:547
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1308
163 #, c-format
164 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
165 msgstr ""
166
167 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:1314
168 #, c-format
169 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
170 msgstr ""
171
172 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
173 #: g10/app-openpgp.c:1323 g10/app-openpgp.c:1337
174 #, fuzzy, c-format
175 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
176 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
177
178 #: g10/app-openpgp.c:784
179 msgid "access to admin commands is not configured\n"
180 msgstr ""
181
182 #: g10/app-openpgp.c:801
183 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
184 msgstr ""
185
186 #: g10/app-openpgp.c:807
187 msgid "card is permanently locked!\n"
188 msgstr ""
189
190 #: g10/app-openpgp.c:814
191 #, c-format
192 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
193 msgstr ""
194
195 #: g10/app-openpgp.c:818
196 msgid "Admin PIN"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:827
200 #, c-format
201 msgid "prassphrase (CHV%d) is too short; minimum length is %d\n"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1301
205 #, c-format
206 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
207 msgstr ""
208
209 #: g10/app-openpgp.c:1582 g10/app-openpgp.c:1592
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
212 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1663
215 #, fuzzy, c-format
216 msgid "error getting serial number: %s\n"
217 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1758
220 #, fuzzy, c-format
221 msgid "failed to store the key: %s\n"
222 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1800
225 #, fuzzy
226 msgid "reading the key failed\n"
227 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1807
230 msgid "response does not contain the public key data\n"
231 msgstr ""
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1815
234 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
235 msgstr ""
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1826
238 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
239 msgstr ""
240
241 #: g10/armor.c:317
242 #, c-format
243 msgid "armor: %s\n"
244 msgstr "armadura: %s\n"
245
246 #: g10/armor.c:346
247 msgid "invalid armor header: "
248 msgstr "la cap�alera d'armadura �s inv�lida: "
249
250 #: g10/armor.c:353
251 msgid "armor header: "
252 msgstr "cap�alera d'armadura: "
253
254 #: g10/armor.c:364
255 msgid "invalid clearsig header\n"
256 msgstr "la cap�alera de signatura clara �s inv�lida\n"
257
258 # �s un missatge d'error?  ivb
259 # �Anidada� �s un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
260 #: g10/armor.c:416
261 msgid "nested clear text signatures\n"
262 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
263
264 # FIXME: un-indiar. jm
265 #: g10/armor.c:551
266 #, fuzzy
267 msgid "unexpected armor: "
268 msgstr "armadura inesperada:"
269
270 #: g10/armor.c:563
271 msgid "invalid dash escaped line: "
272 msgstr "la l�nia escapada amb gui� �s inv�lida: "
273
274 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
275 #, fuzzy, c-format
276 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
277 msgstr "el car�cter radix64 %02x inv�lid s'ha om�s\n"
278
279 #: g10/armor.c:758
280 msgid "premature eof (no CRC)\n"
281 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
282
283 #: g10/armor.c:792
284 msgid "premature eof (in CRC)\n"
285 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
286
287 #: g10/armor.c:800
288 msgid "malformed CRC\n"
289 msgstr "CRC malformat\n"
290
291 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
292 #, fuzzy, c-format
293 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
294 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
295
296 #: g10/armor.c:824
297 #, fuzzy
298 msgid "premature eof (in trailer)\n"
299 msgstr "f� de fitxer prematur (al final)\n"
300
301 #: g10/armor.c:828
302 msgid "error in trailer line\n"
303 msgstr "error en l'�ltima l�nia\n"
304
305 #: g10/armor.c:1115
306 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
307 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
308
309 #: g10/armor.c:1120
310 #, c-format
311 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
312 msgstr ""
313 "l'armadura �s inv�lida: la l�nia �s m�s llarga que %d car�cters\n"
314
315 #: g10/armor.c:1124
316 msgid ""
317 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
318 msgstr ""
319 "hi ha un car�cter �quoted printable� en l'armadura - probablement s'ha "
320 "utilitzat un MTA amb errors\n"
321
322 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
325 msgstr "la clau secreta no est� disponible"
326
327 #: g10/card-util.c:63
328 #, c-format
329 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
330 msgstr ""
331
332 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
333 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
334 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
335
336 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:964 g10/card-util.c:1042
337 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
338 #: g10/keygen.c:1361
339 msgid "Your selection? "
340 msgstr "Seleccioneu: "
341
342 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
343 msgid "[not set]"
344 msgstr ""
345
346 #: g10/card-util.c:376
347 #, fuzzy
348 msgid "male"
349 msgstr "enable"
350
351 #: g10/card-util.c:377
352 #, fuzzy
353 msgid "female"
354 msgstr "enable"
355
356 #: g10/card-util.c:377
357 #, fuzzy
358 msgid "unspecified"
359 msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
360
361 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
362 # Probablement �s una clau, femen�. jm
363 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
364 # uncompressed so we know the gender. jm
365 #: g10/card-util.c:396
366 #, fuzzy
367 msgid "not forced"
368 msgstr "no processat"
369
370 #: g10/card-util.c:396
371 msgid "forced"
372 msgstr ""
373
374 #: g10/card-util.c:439
375 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
376 msgstr ""
377
378 #: g10/card-util.c:441
379 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
380 msgstr ""
381
382 #: g10/card-util.c:443
383 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
384 msgstr ""
385
386 #: g10/card-util.c:460
387 msgid "Cardholder's surname: "
388 msgstr ""
389
390 #: g10/card-util.c:462
391 msgid "Cardholder's given name: "
392 msgstr ""
393
394 #: g10/card-util.c:480
395 #, c-format
396 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
397 msgstr ""
398
399 #: g10/card-util.c:502
400 #, fuzzy
401 msgid "URL to retrieve public key: "
402 msgstr "no hi ha cap clau p�blica corresponent: %s\n"
403
404 #: g10/card-util.c:510
405 #, c-format
406 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
407 msgstr ""
408
409 #: g10/card-util.c:597 g10/import.c:261
410 #, c-format
411 msgid "error reading `%s': %s\n"
412 msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
413
414 #: g10/card-util.c:605
415 msgid "Login data (account name): "
416 msgstr ""
417
418 #: g10/card-util.c:615
419 #, c-format
420 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
421 msgstr ""
422
423 #: g10/card-util.c:635
424 #, fuzzy
425 msgid "Language preferences: "
426 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
427
428 #: g10/card-util.c:643
429 #, fuzzy
430 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
431 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
432
433 #: g10/card-util.c:652
434 #, fuzzy
435 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
436 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
437
438 #: g10/card-util.c:673
439 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:687
443 #, fuzzy
444 msgid "Error: invalid response.\n"
445 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
446
447 #: g10/card-util.c:708
448 #, fuzzy
449 msgid "CA fingerprint: "
450 msgstr "Empremta digital:"
451
452 #: g10/card-util.c:731
453 #, fuzzy
454 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
455 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
456
457 #: g10/card-util.c:779
458 #, fuzzy, c-format
459 msgid "key operation not possible: %s\n"
460 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
461
462 #: g10/card-util.c:780
463 #, fuzzy
464 msgid "not an OpenPGP card"
465 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
466
467 #: g10/card-util.c:789
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "error getting current key info: %s\n"
470 msgstr ""
471 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
472
473 #: g10/card-util.c:870
474 msgid "Replace existing key? (y/N) "
475 msgstr ""
476
477 #: g10/card-util.c:891
478 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
479 msgstr ""
480
481 #: g10/card-util.c:901
482 msgid "Inhibit off-card backup of encryption key? (y/N) "
483 msgstr ""
484
485 #: g10/card-util.c:912
486 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
487 msgstr ""
488
489 #: g10/card-util.c:921
490 #, c-format
491 msgid ""
492 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
493 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
494 "You should change them using the command --change-pin\n"
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:955
498 #, fuzzy
499 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
500 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
501
502 #: g10/card-util.c:957 g10/card-util.c:1033
503 #, fuzzy
504 msgid "   (1) Signature key\n"
505 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
506
507 #: g10/card-util.c:958 g10/card-util.c:1035
508 #, fuzzy
509 msgid "   (2) Encryption key\n"
510 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
511
512 #: g10/card-util.c:959 g10/card-util.c:1037
513 msgid "   (3) Authentication key\n"
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:975 g10/card-util.c:1053 g10/keyedit.c:907
517 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
518 msgid "Invalid selection.\n"
519 msgstr "La selecci� �s inv�lida.\n"
520
521 #: g10/card-util.c:1030
522 #, fuzzy
523 msgid "Please select where to store the key:\n"
524 msgstr "Seleccioneu la ra� de la revocaci�:\n"
525
526 #: g10/card-util.c:1065
527 #, fuzzy
528 msgid "unknown key protection algorithm\n"
529 msgstr "l'algorisme de protecci� �s desconegut\n"
530
531 #: g10/card-util.c:1070
532 #, fuzzy
533 msgid "secret parts of key are not available\n"
534 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
535
536 #: g10/card-util.c:1075
537 #, fuzzy
538 msgid "secret key already stored on a card\n"
539 msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
540
541 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
542 msgid "quit"
543 msgstr "ix"
544
545 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1245
546 msgid "quit this menu"
547 msgstr "ix del men�"
548
549 #: g10/card-util.c:1143 g10/keyedit.c:1246
550 msgid "q"
551 msgstr "q"
552
553 #: g10/card-util.c:1144
554 msgid "admin"
555 msgstr ""
556
557 #: g10/card-util.c:1144
558 #, fuzzy
559 msgid "show admin commands"
560 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
561
562 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1248
563 msgid "help"
564 msgstr "ajuda"
565
566 # �pantalla� o �ajuda�?  ivb
567 # �ajuda�, evidentment. jm
568 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1248
569 msgid "show this help"
570 msgstr "mostra aquesta ajuda"
571
572 #: g10/card-util.c:1147 g10/keyedit.c:1251
573 msgid "list"
574 msgstr "llista"
575
576 #: g10/card-util.c:1147
577 #, fuzzy
578 msgid "list all available data"
579 msgstr "La clau �s disponible en: "
580
581 #: g10/card-util.c:1148 g10/keyedit.c:1252
582 msgid "l"
583 msgstr "l"
584
585 #: g10/card-util.c:1149 g10/keyedit.c:1263
586 msgid "debug"
587 msgstr "depura"
588
589 #: g10/card-util.c:1150
590 #, fuzzy
591 msgid "name"
592 msgstr "enable"
593
594 #: g10/card-util.c:1150
595 msgid "change card holder's name"
596 msgstr ""
597
598 #: g10/card-util.c:1151
599 msgid "url"
600 msgstr ""
601
602 #: g10/card-util.c:1151
603 msgid "change URL to retrieve key"
604 msgstr ""
605
606 #: g10/card-util.c:1152
607 msgid "fetch"
608 msgstr ""
609
610 #: g10/card-util.c:1153
611 msgid "fetch the key specified in the card URL"
612 msgstr ""
613
614 #: g10/card-util.c:1154
615 #, fuzzy
616 msgid "login"
617 msgstr "lsign"
618
619 #: g10/card-util.c:1154
620 #, fuzzy
621 msgid "change the login name"
622 msgstr "canvia la data de caducitat"
623
624 #: g10/card-util.c:1155
625 msgid "lang"
626 msgstr ""
627
628 #: g10/card-util.c:1155
629 #, fuzzy
630 msgid "change the language preferences"
631 msgstr "canvia la confian�a"
632
633 #: g10/card-util.c:1156
634 msgid "sex"
635 msgstr ""
636
637 #: g10/card-util.c:1156
638 msgid "change card holder's sex"
639 msgstr ""
640
641 #: g10/card-util.c:1157
642 #, fuzzy
643 msgid "cafpr"
644 msgstr "fpr"
645
646 #: g10/card-util.c:1157
647 #, fuzzy
648 msgid "change a CA fingerprint"
649 msgstr "mostra empremta"
650
651 #: g10/card-util.c:1158
652 #, fuzzy
653 msgid "forcesig"
654 msgstr "revsig"
655
656 #: g10/card-util.c:1159
657 msgid "toggle the signature force PIN flag"
658 msgstr ""
659
660 #: g10/card-util.c:1160
661 #, fuzzy
662 msgid "generate"
663 msgstr "error general"
664
665 #: g10/card-util.c:1161
666 #, fuzzy
667 msgid "generate new keys"
668 msgstr "genera un nou parell de claus"
669
670 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1287
671 msgid "passwd"
672 msgstr "passwd"
673
674 #: g10/card-util.c:1162
675 msgid "menu to change or unblock the PIN"
676 msgstr ""
677
678 # Dest�s? ivb
679 # Desat�s, s�. jm
680 #: g10/card-util.c:1178 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1313
681 msgid "can't do that in batchmode\n"
682 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
683
684 #: g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:1393
685 msgid "Command> "
686 msgstr "Ordre> "
687
688 #: g10/card-util.c:1261
689 #, fuzzy
690 msgid "Admin-only command\n"
691 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
692
693 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1860
694 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
695 msgstr "L'ordre no �s v�lida (proveu �help�)\n"
696
697 #: g10/cardglue.c:280
698 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:364
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
705 "   %.*s\n"
706 msgstr ""
707
708 #: g10/cardglue.c:372
709 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
710 msgstr ""
711
712 #: g10/cardglue.c:638
713 msgid "Enter Admin PIN: "
714 msgstr ""
715
716 #: g10/cardglue.c:638
717 #, fuzzy
718 msgid "Enter PIN: "
719 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
720
721 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3538 g10/verify.c:101
722 #: g10/verify.c:154
723 #, c-format
724 msgid "can't open `%s'\n"
725 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
726
727 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
728 msgid "--output doesn't work for this command\n"
729 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
730
731 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2917 g10/revoke.c:225
732 #, c-format
733 msgid "key `%s' not found: %s\n"
734 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
735
736 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
737 #: g10/revoke.c:436
738 #, c-format
739 msgid "error reading keyblock: %s\n"
740 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
741
742 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
743 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
744 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
745
746 # Ah�!  Abans �batch� est� tal qual.  Cal unificar.  ivb
747 # Fet. jm
748 #: g10/delkey.c:127
749 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
750 msgstr "no es pot fer aix� en el mode desat�s sense �--yes�\n"
751
752 #: g10/delkey.c:139
753 #, fuzzy
754 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
755 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
756
757 #: g10/delkey.c:147
758 #, fuzzy
759 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
760 msgstr "�s una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
761
762 #: g10/delkey.c:157
763 #, c-format
764 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
765 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
766
767 #: g10/delkey.c:167
768 msgid "ownertrust information cleared\n"
769 msgstr "s'ha netejat la informaci� de la confian�a\n"
770
771 #: g10/delkey.c:195
772 #, c-format
773 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
774 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau p�blica �%s�!\n"
775
776 #: g10/delkey.c:197
777 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
778 msgstr ""
779 "utilitzeu l'opci� �--delete-secret-keys� per a eliminar-la primer.\n"
780
781 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
782 #, c-format
783 msgid "error creating passphrase: %s\n"
784 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
785
786 #: g10/encode.c:215
787 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
788 msgstr "no es pot usar un paquet asim�tric ESK al estar en mode S2K\n"
789
790 #: g10/encode.c:228
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "using cipher %s\n"
793 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
794
795 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
796 #, c-format
797 msgid "`%s' already compressed\n"
798 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
799
800 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
801 #, c-format
802 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
803 msgstr "AV�S: �%s� �s un fitxer buit\n"
804
805 #: g10/encode.c:472
806 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
807 msgstr ""
808 "nom�s podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
809
810 #: g10/encode.c:494
811 #, c-format
812 msgid "reading from `%s'\n"
813 msgstr "s'est� llegint des de �%s�\n"
814
815 #: g10/encode.c:530
816 msgid ""
817 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
818 msgstr ""
819 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
820 "esteu xifrant.\n"
821
822 #: g10/encode.c:540
823 #, fuzzy, c-format
824 msgid ""
825 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
826 msgstr ""
827 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
828 "destinatari\n"
829
830 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
831 #, fuzzy, c-format
832 msgid ""
833 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
834 "preferences\n"
835 msgstr ""
836 "for�ar l'algoritme de compressi� %s (%d) viola les prefer�ncies del "
837 "destinatari\n"
838
839 #: g10/encode.c:735
840 #, c-format
841 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
842 msgstr ""
843 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
844 "destinatari\n"
845
846 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
847 #, c-format
848 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
849 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
850
851 #: g10/encode.c:832
852 #, c-format
853 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
854 msgstr "%s/%s xifrat per a: �%s�\n"
855
856 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
857 #, c-format
858 msgid "%s encrypted data\n"
859 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
860
861 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
862 #, c-format
863 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
864 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
865
866 # �s no-wrap?  ivb
867 # Com? jm
868 #: g10/encr-data.c:92
869 msgid ""
870 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
871 msgstr ""
872 "ATENCI�: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
873 "sim�tric.\n"
874
875 #: g10/encr-data.c:103
876 msgid "problem handling encrypted packet\n"
877 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
878
879 # Execuci� de programes remots, o execuci� remota de programes? jm
880 #: g10/exec.c:48
881 msgid "no remote program execution supported\n"
882 msgstr "no hi ha suport per a l'execuci� remota de programes\n"
883
884 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
885 #, c-format
886 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
887 msgstr "no es pot crear el directori �%s�: %s\n"
888
889 #: g10/exec.c:325
890 msgid ""
891 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
892 msgstr ""
893 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
894 "d'opcions permissos insegurs\n"
895
896 #: g10/exec.c:355
897 #, fuzzy
898 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
899 msgstr ""
900 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
901 "externs\n"
902
903 #: g10/exec.c:433
904 #, fuzzy, c-format
905 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
906 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
907
908 #: g10/exec.c:436
909 #, fuzzy, c-format
910 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
911 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
912
913 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
914 #, fuzzy, c-format
915 msgid "can't create file `%s': %s\n"
916 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
917
918 #: g10/exec.c:521
919 #, c-format
920 msgid "system error while calling external program: %s\n"
921 msgstr "s'ha produ�t un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
922
923 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
924 msgid "unnatural exit of external program\n"
925 msgstr "s'ha produ�t una eixida no natural del programa extern\n"
926
927 #: g10/exec.c:547
928 msgid "unable to execute external program\n"
929 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
930
931 #: g10/exec.c:563
932 #, c-format
933 msgid "unable to read external program response: %s\n"
934 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
935
936 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
937 #, c-format
938 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
939 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
940
941 #: g10/exec.c:621
942 #, c-format
943 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
944 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el directori temporal �%s�: %s\n"
945
946 #: g10/export.c:176
947 #, fuzzy
948 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
949 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
950
951 #: g10/export.c:206
952 #, fuzzy, c-format
953 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
954 msgstr "clau %08lX: no est� protegida - es descarta\n"
955
956 #: g10/export.c:214
957 #, fuzzy, c-format
958 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
959 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
960
961 #: g10/export.c:361
962 #, fuzzy, c-format
963 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
964 msgstr ""
965 "AV�S: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovaci� SK\n"
966
967 #: g10/export.c:393
968 msgid "WARNING: nothing exported\n"
969 msgstr "AV�S: no s'ha exportat res\n"
970
971 #: g10/g10.c:358
972 msgid ""
973 "@Commands:\n"
974 " "
975 msgstr ""
976 "@Ordres:\n"
977 " "
978
979 #: g10/g10.c:360
980 msgid "|[file]|make a signature"
981 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
982
983 #: g10/g10.c:361
984 msgid "|[file]|make a clear text signature"
985 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
986
987 #: g10/g10.c:362
988 msgid "make a detached signature"
989 msgstr "crea una signatura separada"
990
991 #: g10/g10.c:363
992 msgid "encrypt data"
993 msgstr "xifra dades"
994
995 #: g10/g10.c:365
996 msgid "encryption only with symmetric cipher"
997 msgstr "xifra nom�s amb xifratge sim�tric"
998
999 #: g10/g10.c:367
1000 msgid "decrypt data (default)"
1001 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1002
1003 #: g10/g10.c:369
1004 msgid "verify a signature"
1005 msgstr "verifica una signatura"
1006
1007 #: g10/g10.c:371
1008 msgid "list keys"
1009 msgstr "llista claus"
1010
1011 #: g10/g10.c:373
1012 msgid "list keys and signatures"
1013 msgstr "llista claus i signatures"
1014
1015 # �de les claus� o �de la clau�?  ivb
1016 #: g10/g10.c:374
1017 #, fuzzy
1018 msgid "list and check key signatures"
1019 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1020
1021 # �dactilars� o �digitals�?  ivb
1022 #: g10/g10.c:375
1023 msgid "list keys and fingerprints"
1024 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1025
1026 #: g10/g10.c:376
1027 msgid "list secret keys"
1028 msgstr "llista claus secretes"
1029
1030 #: g10/g10.c:377
1031 msgid "generate a new key pair"
1032 msgstr "genera un nou parell de claus"
1033
1034 #: g10/g10.c:378
1035 msgid "remove keys from the public keyring"
1036 msgstr "elimina claus de l'anell p�blic"
1037
1038 #: g10/g10.c:380
1039 msgid "remove keys from the secret keyring"
1040 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1041
1042 #: g10/g10.c:381
1043 msgid "sign a key"
1044 msgstr "signa una clau"
1045
1046 #: g10/g10.c:382
1047 msgid "sign a key locally"
1048 msgstr "signa una clau localment"
1049
1050 #: g10/g10.c:385
1051 msgid "sign or edit a key"
1052 msgstr "signa o edita una clau"
1053
1054 #: g10/g10.c:386
1055 msgid "generate a revocation certificate"
1056 msgstr "genera un certificat de revocaci�"
1057
1058 #: g10/g10.c:388
1059 msgid "export keys"
1060 msgstr "exporta claus"
1061
1062 #: g10/g10.c:389
1063 msgid "export keys to a key server"
1064 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1065
1066 #: g10/g10.c:390
1067 msgid "import keys from a key server"
1068 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1069
1070 #: g10/g10.c:392
1071 msgid "search for keys on a key server"
1072 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1073
1074 #: g10/g10.c:394
1075 msgid "update all keys from a keyserver"
1076 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1077
1078 #: g10/g10.c:397
1079 msgid "import/merge keys"
1080 msgstr "importa/fon claus"
1081
1082 #: g10/g10.c:400
1083 msgid "print the card status"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: g10/g10.c:401
1087 msgid "change data on a card"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: g10/g10.c:402
1091 msgid "change a card's PIN"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: g10/g10.c:410
1095 msgid "update the trust database"
1096 msgstr "actualitza la base de dades de confian�a"
1097
1098 #: g10/g10.c:417
1099 msgid "|algo [files]|print message digests"
1100 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1101
1102 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1103 msgid ""
1104 "@\n"
1105 "Options:\n"
1106 " "
1107 msgstr ""
1108 "@\n"
1109 "Opcions:\n"
1110 " "
1111
1112 #: g10/g10.c:423
1113 msgid "create ascii armored output"
1114 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1115
1116 #: g10/g10.c:425
1117 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1118 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1119
1120 #: g10/g10.c:436
1121 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1122 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1123
1124 #: g10/g10.c:437
1125 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1126 msgstr "|N|nivell de compressi� N (0 no comprimeix)"
1127
1128 #: g10/g10.c:442
1129 msgid "use canonical text mode"
1130 msgstr "usa el mode de text can�nic"
1131
1132 #: g10/g10.c:452
1133 msgid "use as output file"
1134 msgstr "fitxer d'eixida"
1135
1136 # Un dels dos �s en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1137 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1138 msgid "verbose"
1139 msgstr "detall"
1140
1141 #: g10/g10.c:465
1142 msgid "do not make any changes"
1143 msgstr "no fa cap canvi"
1144
1145 #: g10/g10.c:466
1146 msgid "prompt before overwriting"
1147 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1148
1149 #: g10/g10.c:511
1150 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: g10/g10.c:512
1154 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: g10/g10.c:537
1158 msgid ""
1159 "@\n"
1160 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1161 msgstr ""
1162 "@\n"
1163 "(En la p�gina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1164
1165 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. s�n noms usats pel Zimmerman
1166 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1167 # En efecte. Idem per a Mallory m�s endavant. Els deixe com a l'original. jm
1168 #: g10/g10.c:540
1169 msgid ""
1170 "@\n"
1171 "Examples:\n"
1172 "\n"
1173 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1174 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1175 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1176 " --list-keys [names]        show keys\n"
1177 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1178 msgstr ""
1179 "@\n"
1180 "Exemples:\n"
1181 "\n"
1182 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1183 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1184 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1185 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1186 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1187
1188 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1189 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1190 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1191
1192 #: g10/g10.c:743
1193 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1194 msgstr "Forma d'�s: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1195
1196 #: g10/g10.c:746
1197 msgid ""
1198 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1199 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1200 "default operation depends on the input data\n"
1201 msgstr ""
1202 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1203 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1204 "l'operaci� predeterminada dep�n de les dades introdu�des\n"
1205
1206 # Suportats? ivb
1207 # A Softcatal� diuen molt �implementat?. jm
1208 # Precissament acabem de parlar d'�implementat a la llista del GNOME
1209 # i s'ha dit que �s erroni, igual que �suportat� :) Les alternatives
1210 # encara no m'agraden massa... jm
1211 #: g10/g10.c:757
1212 msgid ""
1213 "\n"
1214 "Supported algorithms:\n"
1215 msgstr ""
1216 "\n"
1217 "Algoritmes suportats:\n"
1218
1219 #: g10/g10.c:760
1220 msgid "Pubkey: "
1221 msgstr "Clau p�blica: "
1222
1223 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1897
1224 msgid "Cipher: "
1225 msgstr "Xifratge: "
1226
1227 #: g10/g10.c:772
1228 msgid "Hash: "
1229 msgstr "Dispersi�: "
1230
1231 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1943
1232 msgid "Compression: "
1233 msgstr "Compressi�: "
1234
1235 #: g10/g10.c:861
1236 msgid "usage: gpg [options] "
1237 msgstr "forma d'�s: gpg [opcions] "
1238
1239 #: g10/g10.c:964
1240 msgid "conflicting commands\n"
1241 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1242
1243 #: g10/g10.c:982
1244 #, fuzzy, c-format
1245 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1246 msgstr "no s'ha trobat cap signe = en la definici� de grup �%s�\n"
1247
1248 # Indi. ivb
1249 #: g10/g10.c:1179
1250 #, fuzzy, c-format
1251 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1252 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1253
1254 # Indi. ivb
1255 #: g10/g10.c:1182
1256 #, fuzzy, c-format
1257 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1258 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1259
1260 # Indi. ivb
1261 #: g10/g10.c:1185
1262 #, fuzzy, c-format
1263 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1264 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1265
1266 #: g10/g10.c:1191
1267 #, fuzzy, c-format
1268 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1269 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1270
1271 #: g10/g10.c:1194
1272 #, fuzzy, c-format
1273 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1274 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1275
1276 #: g10/g10.c:1197
1277 #, fuzzy, c-format
1278 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1279 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1280
1281 #: g10/g10.c:1203
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1284 msgstr ""
1285 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1286
1287 #: g10/g10.c:1206
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid ""
1290 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1291 msgstr ""
1292 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1293
1294 #: g10/g10.c:1209
1295 #, fuzzy, c-format
1296 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1297 msgstr ""
1298 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1299
1300 #: g10/g10.c:1215
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1303 msgstr ""
1304 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1305
1306 #: g10/g10.c:1218
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid ""
1309 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1310 msgstr ""
1311 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:1221
1314 #, fuzzy, c-format
1315 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1316 msgstr ""
1317 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1318
1319 #: g10/g10.c:1362
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1322 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
1323
1324 #: g10/g10.c:1756
1325 #, c-format
1326 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1327 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic �%s�\n"
1328
1329 #: g10/g10.c:1798
1330 #, c-format
1331 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1332 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades �%s�\n"
1333
1334 #: g10/g10.c:1802
1335 #, c-format
1336 msgid "option file `%s': %s\n"
1337 msgstr "fitxer d'opcions �%s�: %s\n"
1338
1339 #: g10/g10.c:1809
1340 #, c-format
1341 msgid "reading options from `%s'\n"
1342 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
1343
1344 #: g10/g10.c:2029 g10/g10.c:2545 g10/g10.c:2556
1345 #, c-format
1346 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1347 msgstr "NOTA: %s no �s per a �s normal!\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2042
1350 #, fuzzy, c-format
1351 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1352 msgstr ""
1353 "la extensi� de xifrat �%s� no s'ha carregat per tindre permissos "
1354 "insegurs\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:2254
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1359 msgstr "%s no �s un joc de car�cters v�lid\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2273 g10/keyedit.c:3433
1362 #, fuzzy
1363 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1364 msgstr ""
1365 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
1366
1367 #: g10/g10.c:2279
1368 #, fuzzy, c-format
1369 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1370 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1371
1372 #: g10/g10.c:2282
1373 #, fuzzy
1374 msgid "invalid keyserver options\n"
1375 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1376
1377 #: g10/g10.c:2289
1378 #, c-format
1379 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1380 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1381
1382 #: g10/g10.c:2292
1383 msgid "invalid import options\n"
1384 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2299
1387 #, c-format
1388 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1389 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1390
1391 #: g10/g10.c:2302
1392 msgid "invalid export options\n"
1393 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2309
1396 #, fuzzy, c-format
1397 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1398 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2312
1401 #, fuzzy
1402 msgid "invalid list options\n"
1403 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1404
1405 #: g10/g10.c:2334
1406 #, fuzzy, c-format
1407 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1408 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1409
1410 #: g10/g10.c:2337
1411 #, fuzzy
1412 msgid "invalid verify options\n"
1413 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1414
1415 #: g10/g10.c:2344
1416 #, c-format
1417 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1418 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1419
1420 #: g10/g10.c:2534
1421 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1422 msgstr "AV�S: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1423
1424 # FIXME: prefer�ncia? jm
1425 # Ho discut�rem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1426 #: g10/g10.c:2538
1427 #, c-format
1428 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1429 msgstr "AV�S: %s t� prefer�ncia sobre %s\n"
1430
1431 #: g10/g10.c:2547
1432 #, c-format
1433 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1434 msgstr "%s no �s perm�s amb %s!\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2550
1437 #, c-format
1438 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1439 msgstr "%s no t� sentit amb %s!\n"
1440
1441 # clares -> en clar?  ivb
1442 #: g10/g10.c:2571
1443 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1444 msgstr "nom�s podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1445
1446 #: g10/g10.c:2577
1447 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1448 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2583
1451 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1452 msgstr ""
1453 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1454 "habilitat.\n"
1455
1456 #: g10/g10.c:2596
1457 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1458 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1459
1460 #: g10/g10.c:2666 g10/g10.c:2690
1461 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1462 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1465 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1466 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no �s v�lid\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2678
1469 #, fuzzy
1470 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1471 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1472
1473 #: g10/g10.c:2684
1474 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1475 msgstr "l'algorisme de resum de certificaci� seleccionat no �s v�lid\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2699
1478 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1479 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2701
1482 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1483 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2703
1486 #, fuzzy
1487 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1488 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1489
1490 #: g10/g10.c:2705
1491 #, fuzzy
1492 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1493 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1494
1495 #: g10/g10.c:2707
1496 #, fuzzy
1497 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1498 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1499
1500 #: g10/g10.c:2710
1501 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1502 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no �s gens recomanable\n"
1503
1504 #: g10/g10.c:2714
1505 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1506 msgstr "el mode S2K �s inv�lid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1507
1508 #: g10/g10.c:2721
1509 msgid "invalid default preferences\n"
1510 msgstr "les prefer�ncies per defecte s�n inv�lides\n"
1511
1512 #: g10/g10.c:2730
1513 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1514 msgstr "les prefer�ncies personals de xifrat s�n inv�lides\n"
1515
1516 #: g10/g10.c:2734
1517 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1518 msgstr "les prefer�ncies personals de digest s�n inv�lides\n"
1519
1520 #: g10/g10.c:2738
1521 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1522 msgstr "les prefer�ncies personals de compressi� s�n inv�lides\n"
1523
1524 #: g10/g10.c:2771
1525 #, c-format
1526 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1527 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:2818
1530 #, fuzzy, c-format
1531 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1532 msgstr ""
1533 "no podeu usar l'algorisme de xifratge �%s� mentre esteu en mode %s\n"
1534
1535 #: g10/g10.c:2823
1536 #, fuzzy, c-format
1537 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1538 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1539
1540 #: g10/g10.c:2828
1541 #, fuzzy, c-format
1542 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1543 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressi� %s mentre esteu en mode %s\n"
1544
1545 #: g10/g10.c:2924
1546 #, c-format
1547 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1548 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
1549
1550 #: g10/g10.c:2935
1551 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1552 msgstr ""
1553 "AV�S: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau p�blica\n"
1554
1555 #: g10/g10.c:2946
1556 msgid "--store [filename]"
1557 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1558
1559 #: g10/g10.c:2953
1560 msgid "--symmetric [filename]"
1561 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1562
1563 #: g10/g10.c:2955
1564 #, fuzzy, c-format
1565 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1566 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1567
1568 #: g10/g10.c:2965
1569 msgid "--encrypt [filename]"
1570 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1571
1572 #: g10/g10.c:2978
1573 #, fuzzy
1574 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1575 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1576
1577 #: g10/g10.c:2980
1578 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1579 msgstr ""
1580
1581 #: g10/g10.c:2983
1582 #, fuzzy, c-format
1583 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1584 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1585
1586 #: g10/g10.c:3001
1587 msgid "--sign [filename]"
1588 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1589
1590 #: g10/g10.c:3014
1591 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1592 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1593
1594 #: g10/g10.c:3029
1595 #, fuzzy
1596 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1597 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1598
1599 #: g10/g10.c:3031
1600 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: g10/g10.c:3034
1604 #, fuzzy, c-format
1605 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1606 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1607
1608 #: g10/g10.c:3054
1609 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1610 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1611
1612 #: g10/g10.c:3063
1613 msgid "--clearsign [filename]"
1614 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1615
1616 #: g10/g10.c:3088
1617 msgid "--decrypt [filename]"
1618 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1619
1620 #: g10/g10.c:3096
1621 msgid "--sign-key user-id"
1622 msgstr "--sign-key user-id"
1623
1624 #: g10/g10.c:3100
1625 msgid "--lsign-key user-id"
1626 msgstr "--lsign-key user-id"
1627
1628 #: g10/g10.c:3104
1629 msgid "--nrsign-key user-id"
1630 msgstr "--nrsign-key user-id"
1631
1632 #: g10/g10.c:3108
1633 msgid "--nrlsign-key user-id"
1634 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1635
1636 #: g10/g10.c:3132
1637 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1638 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1639
1640 #: g10/g10.c:3203
1641 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1642 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1643
1644 #: g10/g10.c:3240
1645 #, c-format
1646 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1647 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1648
1649 #: g10/g10.c:3242
1650 #, c-format
1651 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1652 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1653
1654 #: g10/g10.c:3244
1655 #, c-format
1656 msgid "key export failed: %s\n"
1657 msgstr "l'exportaci� de la clau ha fallat: %s\n"
1658
1659 #: g10/g10.c:3255
1660 #, c-format
1661 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1662 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1663
1664 #: g10/g10.c:3265
1665 #, c-format
1666 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1667 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1668
1669 #: g10/g10.c:3306
1670 #, c-format
1671 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1672 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1673
1674 #: g10/g10.c:3314
1675 #, c-format
1676 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1677 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1678
1679 #: g10/g10.c:3401
1680 #, c-format
1681 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1682 msgstr "l'algoritme de dispersi� �s inv�lid �%s�\n"
1683
1684 #: g10/g10.c:3524
1685 msgid "[filename]"
1686 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1687
1688 #: g10/g10.c:3528
1689 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1690 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1691
1692 #: g10/g10.c:3818
1693 msgid ""
1694 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1695 "an '='\n"
1696 msgstr ""
1697 "un nom de notaci� nom�s pot tenir car�cters imprimibles o espais i "
1698 "acabar amb el signe �=�\n"
1699
1700 #: g10/g10.c:3826
1701 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1702 msgstr "un nom de notaci� d'usuari no pot contenir el car�cter �@�\n"
1703
1704 #: g10/g10.c:3836
1705 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1706 msgstr "un valor de notaci� no pot utilitzar cap car�cter de control\n"
1707
1708 #: g10/g10.c:3870
1709 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1710 msgstr "la URL de pol�tica de certificaci� donada no �s v�lida\n"
1711
1712 #: g10/g10.c:3872
1713 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1714 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1715
1716 #: g10/g10.c:3905
1717 #, fuzzy
1718 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1719 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1720
1721 #: g10/getkey.c:150
1722 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1723 msgstr ""
1724 "hi ha massa entrades en la mem�ria cau de claus p�bliques - desactivada\n"
1725
1726 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1727 #, fuzzy
1728 msgid "[User ID not found]"
1729 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1730
1731 #: g10/getkey.c:1614
1732 #, fuzzy, c-format
1733 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1734 msgstr ""
1735 "La clau inv�lida %08lX s'ha fet v�lida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1736
1737 #: g10/getkey.c:2169
1738 #, fuzzy, c-format
1739 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1740 msgstr ""
1741 "no hi ha una clau secreta per a la subclau p�blica %08lX - es descarta\n"
1742
1743 #: g10/getkey.c:2400
1744 #, fuzzy, c-format
1745 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1746 msgstr "s'usar� la clau secund�ria %08lX en lloc de la prim�ria %08lX\n"
1747
1748 #: g10/getkey.c:2447
1749 #, fuzzy, c-format
1750 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1751 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau p�blica - es descarta\n"
1752
1753 #: g10/gpgv.c:68
1754 msgid "be somewhat more quiet"
1755 msgstr "una mica m�s silenci�s"
1756
1757 #: g10/gpgv.c:69
1758 msgid "take the keys from this keyring"
1759 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1760
1761 #: g10/gpgv.c:71
1762 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1763 msgstr "fes els conflictes de marques de temps nom�s un av�s"
1764
1765 #: g10/gpgv.c:72
1766 msgid "|FD|write status info to this FD"
1767 msgstr "|FD|escriu informaci� d'estat en aquest FD"
1768
1769 #: g10/gpgv.c:96
1770 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1771 msgstr "Forma d'�s: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1772
1773 # Werner FIXME: should it use �Usage�?
1774 #: g10/gpgv.c:99
1775 msgid ""
1776 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1777 "Check signatures against known trusted keys\n"
1778 msgstr ""
1779 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1780 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confian�a\n"
1781
1782 #: g10/helptext.c:48
1783 msgid ""
1784 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1785 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1786 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1787 msgstr ""
1788 "L'assignaci� d'un valor ac� �s cosa vostra; aquest valor mai "
1789 "s'exportar�\n"
1790 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confian�a; no "
1791 "t�\n"
1792 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada impl�citament)."
1793
1794 #: g10/helptext.c:54
1795 msgid ""
1796 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1797 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1798 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1799 "ultimately trusted\n"
1800 msgstr ""
1801 "Per a construir la xarxa de confian�a, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1802 "tenen confian�a absoluta - aquestes s�n normalment les claus per a les "
1803 "que\n"
1804 "teniu acc�s a la clau secreta.  Contesteu �s�� per a donar a aquesta "
1805 "clau\n"
1806 "confian�a absoluta\n"
1807
1808 # "clau no confiable"? jm
1809 # No fiable, no de confian�a, no de fiar...  ivb
1810 #: g10/helptext.c:61
1811 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1812 msgstr ""
1813 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confian�a de totes maneres, dieu "
1814 "�s��."
1815
1816 #: g10/helptext.c:65
1817 msgid ""
1818 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1819 msgstr ""
1820 "Introdu�u l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1821
1822 #: g10/helptext.c:69
1823 msgid ""
1824 "Select the algorithm to use.\n"
1825 "\n"
1826 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1827 "for signatures.\n"
1828 "\n"
1829 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1830 "\n"
1831 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1832 "\n"
1833 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1834 msgstr ""
1835
1836 #: g10/helptext.c:83
1837 msgid ""
1838 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1839 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1840 "Please consult your security expert first."
1841 msgstr ""
1842 "En general no �s bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1843 "xifrar. Aquest algoritme nom�s s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1844 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1845
1846 #: g10/helptext.c:90
1847 msgid "Enter the size of the key"
1848 msgstr "Introdu�u la grand�ria de la clau"
1849
1850 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1851 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1852 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1853 msgstr "Contesteu �s�� o �no�"
1854
1855 #: g10/helptext.c:104
1856 msgid ""
1857 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1858 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1859 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1860 "the given value as an interval."
1861 msgstr ""
1862 "Introdu�u el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1863 "�s possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) per� no rebreu\n"
1864 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractar� d'interpretar\n"
1865 "el valor donat com un interval."
1866
1867 #: g10/helptext.c:116
1868 msgid "Enter the name of the key holder"
1869 msgstr "Introdu�u el nom del propietari de la clau"
1870
1871 #: g10/helptext.c:121
1872 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1873 msgstr "introdu�u una adre�a de correu (opcional per� molt recomanable)"
1874
1875 #: g10/helptext.c:125
1876 msgid "Please enter an optional comment"
1877 msgstr "Introdu�u un comentari opcional"
1878
1879 #: g10/helptext.c:130
1880 msgid ""
1881 "N  to change the name.\n"
1882 "C  to change the comment.\n"
1883 "E  to change the email address.\n"
1884 "O  to continue with key generation.\n"
1885 "Q  to to quit the key generation."
1886 msgstr ""
1887 "N  canvia el nom.\n"
1888 "C  canvia el comentari.\n"
1889 "E  canvia l'adre�a de correu electr�nic.\n"
1890 "O  continua la generaci� de les claus.\n"
1891 "Q  ix."
1892
1893 #: g10/helptext.c:139
1894 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1895 msgstr ""
1896 "Contesteu �s�� (o nom�s �s�) si �s correcte generar la subclau."
1897
1898 #: g10/helptext.c:147
1899 msgid ""
1900 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1901 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1902 "know how carefully you verified this.\n"
1903 "\n"
1904 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1905 "the\n"
1906 "    key.\n"
1907 "\n"
1908 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1909 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1910 "for\n"
1911 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1912 "user.\n"
1913 "\n"
1914 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1915 "could\n"
1916 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1917 "the\n"
1918 "    key against a photo ID.\n"
1919 "\n"
1920 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1921 "could\n"
1922 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1923 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1924 "a\n"
1925 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1926 "the\n"
1927 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1928 "exchange\n"
1929 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1930 "\n"
1931 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1932 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1933 "\"\n"
1934 "mean to you when you sign other keys.\n"
1935 "\n"
1936 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1937 msgstr ""
1938 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer haur?eu de verificar que la "
1939 "clau\n"
1940 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  �s �til per a altres "
1941 "saber\n"
1942 "amb quanta cura heu verificat a��.\n"
1943 "\n"
1944 "�0� significa que no feu cap declaraci� de amb quanta cura heu "
1945 "verificat\n"
1946 "    la clau.\n"
1947 "\n"
1948 "�1� significa que creieu que la clau �s de la persona que diu que �s "
1949 "la\n"
1950 "    propiet�ria, per� no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
1951 "manera.\n"
1952 "    A�� �s �til per a la verificaci� d'un �rol�, quan signeu "
1953 "la clau d'un\n"
1954 "    usuari amb pseud�nim.\n"
1955 "\n"
1956 "�2� significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
1957 "a��\n"
1958 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
1959 "verificat\n"
1960 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
1961 "\n"
1962 "�3� significa que heu fet una verificaci� exhaustiva de la clau. Per "
1963 "exemple,\n"
1964 "    a�� pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
1965 "propietari\n"
1966 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjan�ant un document "
1967 "dif�cil\n"
1968 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
1969 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
1970 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adre�a de correu en la "
1971 "clau\n"
1972 "    pertany al propietari de la clau.\n"
1973 "\n"
1974 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
1975 "s�n\n"
1976 "*nom�s* exemples. Al final, �s cosa vostra decidir qu� significa "
1977 "�alguna� i\n"
1978 "�exhaustiva� per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
1979 "\n"
1980 "Si no sabeu quina �s la resposta correcta, contesteu �0�."
1981
1982 #: g10/helptext.c:185
1983 #, fuzzy
1984 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1985 msgstr "Contesteu �s�� si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
1986
1987 #: g10/helptext.c:189
1988 msgid ""
1989 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1990 "All certificates are then also lost!"
1991 msgstr ""
1992 "Contesteu �s�� si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
1993 "Tots els certificats tamb� es perdran!"
1994
1995 #: g10/helptext.c:194
1996 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1997 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte eliminar la subclau"
1998
1999 #: g10/helptext.c:199
2000 msgid ""
2001 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2002 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2003 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2004 msgstr ""
2005 "Aquesta �s una signatura v�lida en la clau; normalment no voldreu\n"
2006 "eliminar aquesta signatura perqu� pot ser important per a establir\n"
2007 "una connexi� de confian�a a la clau o a un altra clau certificada\n"
2008 "per aquesta clau."
2009
2010 #: g10/helptext.c:204
2011 msgid ""
2012 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2013 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2014 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2015 "a trust connection through another already certified key."
2016 msgstr ""
2017 "Aquesta signatura no es pot comprovar perqu� no teniu la clau\n"
2018 "corresponent. Haur�eu de posposar la seua eliminaci� fins que\n"
2019 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2020 "podria establir una connexi� de confian�a a trav�s d'una altra clau "
2021 "ja\n"
2022 "certificada."
2023
2024 #: g10/helptext.c:210
2025 msgid ""
2026 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2027 "your keyring."
2028 msgstr ""
2029 "La signatura no �s v�lida. T� sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2030 "de claus."
2031
2032 #: g10/helptext.c:214
2033 msgid ""
2034 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2035 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2036 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2037 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2038 "a second one is available."
2039 msgstr ""
2040 "Aquesta �s una signatura que enlla�a l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2041 "Normalment no �s una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2042 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, aix�\n"
2043 "que feu a�� nom�s si l'autosignatura no �s v�lida per alguna ra� "
2044 "i\n"
2045 "hi ha una segona disponible."
2046
2047 #: g10/helptext.c:222
2048 msgid ""
2049 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2050 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2051 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2052 msgstr ""
2053 "Canvia les prefer�ncies de tots els ID d'usuari (o nom�s els dels "
2054 "seleccionats)\n"
2055 "a la llista actual de prefer�ncies. Les marques de temps de totes les\n"
2056 "autosignatures afectades s'avan�aran un segon.\n"
2057
2058 #: g10/helptext.c:229
2059 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2060 msgstr "Introdu�u la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2061
2062 #: g10/helptext.c:235
2063 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2064 msgstr "Per favor, repetiu l'�ltima contrasenya per confirmar-la."
2065
2066 #: g10/helptext.c:239
2067 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2068 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2069
2070 #: g10/helptext.c:244
2071 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2072 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte sobreescriure el fitxer"
2073
2074 #: g10/helptext.c:249
2075 msgid ""
2076 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2077 "file (which is shown in brackets) will be used."
2078 msgstr ""
2079 "Introdu�u un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usar� el fitxer\n"
2080 "predeterminat (apareix entre claud�tors)."
2081
2082 #: g10/helptext.c:255
2083 msgid ""
2084 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2085 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2086 "  \"Key has been compromised\"\n"
2087 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2088 "      got access to your secret key.\n"
2089 "  \"Key is superseded\"\n"
2090 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2091 "  \"Key is no longer used\"\n"
2092 "      Use this if you have retired this key.\n"
2093 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2094 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2095 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2096 msgstr ""
2097 "Haur�eu d'especificar una ra� per a la certificaci�. Depenent del\n"
2098 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2099 "  �La clau ha estat compromesa�\n"
2100 "      Utilitzeu a�� si teniu alguna ra� per creure que persones no\n"
2101 "      autoritzades han tingut acc�s a la vostra clau secreta.\n"
2102 "  �La clau ha estat reempla�ada�\n"
2103 "      Utilitzeu a�� si heu reempla�at aquesta clau amb una m�s "
2104 "nova.\n"
2105 "  �La clau ja no est� en �s�\n"
2106 "      Utilitzeu a�� si heu retirat aquesta clau.\n"
2107 "  �L'ID de l'usuari ja no �s v�lid�\n"
2108 "      Utilitzeu a�� per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2109 "      d'utilitzar m�s; a�� s'utilitza normalment per a marcar una "
2110 "adre�a\n"
2111 "      de correu com a inv�lida.\n"
2112
2113 #: g10/helptext.c:271
2114 msgid ""
2115 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2116 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2117 "An empty line ends the text.\n"
2118 msgstr ""
2119 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per qu� expediu aquest\n"
2120 "certificat de revocaci�. Per favor, sigueu concisos.\n"
2121 "Una l�nia buida indica el final del text.\n"
2122
2123 #: g10/helptext.c:286
2124 msgid "No help available"
2125 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2126
2127 #: g10/helptext.c:294
2128 #, c-format
2129 msgid "No help available for `%s'"
2130 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2131
2132 #: g10/import.c:247
2133 #, c-format
2134 msgid "skipping block of type %d\n"
2135 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2136
2137 #: g10/import.c:256
2138 #, fuzzy, c-format
2139 msgid "%lu keys processed so far\n"
2140 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2141
2142 #: g10/import.c:273
2143 #, c-format
2144 msgid "Total number processed: %lu\n"
2145 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2146
2147 #: g10/import.c:275
2148 #, c-format
2149 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2150 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2151
2152 #: g10/import.c:278
2153 #, c-format
2154 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2155 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2156
2157 #: g10/import.c:280
2158 #, c-format
2159 msgid "              imported: %lu"
2160 msgstr "              importades: %lu"
2161
2162 #: g10/import.c:286
2163 #, c-format
2164 msgid "             unchanged: %lu\n"
2165 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2166
2167 #: g10/import.c:288
2168 #, c-format
2169 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2170 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2171
2172 #: g10/import.c:290
2173 #, c-format
2174 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2175 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2176
2177 #: g10/import.c:292
2178 #, c-format
2179 msgid "        new signatures: %lu\n"
2180 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2181
2182 #: g10/import.c:294
2183 #, c-format
2184 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2185 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2186
2187 #: g10/import.c:296
2188 #, c-format
2189 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2190 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2191
2192 #: g10/import.c:298
2193 #, c-format
2194 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2195 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2196
2197 #: g10/import.c:300
2198 #, c-format
2199 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2200 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2201
2202 #: g10/import.c:302
2203 #, c-format
2204 msgid "          not imported: %lu\n"
2205 msgstr "              importades: %lu\n"
2206
2207 #: g10/import.c:543
2208 #, c-format
2209 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: g10/import.c:545
2213 #, fuzzy
2214 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2215 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
2216
2217 #: g10/import.c:582
2218 #, c-format
2219 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: g10/import.c:594
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2225 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2226
2227 #: g10/import.c:606
2228 #, c-format
2229 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2230 msgstr ""
2231
2232 #: g10/import.c:619
2233 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: g10/import.c:621
2237 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2238 msgstr ""
2239
2240 #: g10/import.c:645
2241 #, c-format
2242 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "key %s: no user ID\n"
2248 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2249
2250 #: g10/import.c:713
2251 #, fuzzy, c-format
2252 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2253 msgstr "clau %08lX: corrupci� de la subclau HKP reparada\n"
2254
2255 #: g10/import.c:728
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2258 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada �%s�\n"
2259
2260 #: g10/import.c:734
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2263 msgstr "clau %08lX: l'ID no �s v�lid\n"
2264
2265 #: g10/import.c:736
2266 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2267 msgstr "a�� pot ser causat per l'abs�ncia d'autosignatura\n"
2268
2269 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2272 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau p�blica: %s\n"
2273
2274 #: g10/import.c:752
2275 #, fuzzy, c-format
2276 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2277 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2278
2279 #: g10/import.c:761
2280 #, c-format
2281 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2282 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2283
2284 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2285 #, c-format
2286 msgid "writing to `%s'\n"
2287 msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
2288
2289 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2290 #, c-format
2291 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2292 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell �%s�: %s\n"
2293
2294 #: g10/import.c:791
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2297 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau p�blica �%s�\n"
2298
2299 #: g10/import.c:815
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2302 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra c�pia\n"
2303
2304 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2307 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2308
2309 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2312 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2313
2314 #: g10/import.c:872
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2317 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 ID d'usuari nou\n"
2318
2319 #: g10/import.c:875
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2322 msgstr "clau %08lX: �%s� %d ID d'usuari nous\n"
2323
2324 #: g10/import.c:878
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2327 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 signatura nova\n"
2328
2329 #: g10/import.c:881
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2332 msgstr "clau %08lX: �%s� %d signatures noves\n"
2333
2334 #: g10/import.c:884
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2337 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 subclau nova\n"
2338
2339 #: g10/import.c:887
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2342 msgstr "clau %08lX: �%s� %d subclaus noves\n"
2343
2344 #: g10/import.c:908
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2347 msgstr "clau %08lX: �%s� no ha estat modificada\n"
2348
2349 #: g10/import.c:1053
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2352 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no v�lid - es descarta\n"
2353
2354 #: g10/import.c:1064
2355 #, fuzzy
2356 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2357 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
2358
2359 #: g10/import.c:1081
2360 #, c-format
2361 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2362 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2363
2364 #: g10/import.c:1092
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "key %s: secret key imported\n"
2367 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2368
2369 #: g10/import.c:1121
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2372 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2373
2374 #: g10/import.c:1131
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2377 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2378
2379 #: g10/import.c:1161
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2382 msgstr ""
2383 "clau %08lX: falta la clau p�blica: no es pot aplicar el certificat\n"
2384 "de revocaci�\n"
2385
2386 # O �rebutjara�? ivb
2387 # Per tots els canvis d'anglicisme �ignorat� -> �es descarta�,
2388 # �es rebutja� est� b�. jm
2389 #: g10/import.c:1204
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2392 msgstr ""
2393 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s: es rebutja\n"
2394
2395 #: g10/import.c:1236
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2398 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocaci� �%s�\n"
2399
2400 #: g10/import.c:1301
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2403 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1316
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2408 msgstr ""
2409 "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no es suporta sobre l'id d'usuari "
2410 "�%s�\n"
2411 "\n"
2412
2413 #: g10/import.c:1318
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2416 msgstr ""
2417 "clau %08lX: l'autosignatura no �s v�lida en l'id d'usuari �%s�\n"
2418
2419 #: g10/import.c:1336
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2422 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enlla� de la clau\n"
2423
2424 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2427 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no �s suportat\n"
2428
2429 #: g10/import.c:1349
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2432 msgstr "clau %08lX: l'enlla� de subclau �s inv�lid\n"
2433
2434 #: g10/import.c:1364
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2437 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enlla� de subclau m�ltiple\n"
2438
2439 #: g10/import.c:1386
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2442 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocaci�\n"
2443
2444 #: g10/import.c:1399
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2447 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocaci� no v�lida\n"
2448
2449 #: g10/import.c:1414
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2452 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocaci� m�ltiples\n"
2453
2454 #: g10/import.c:1456
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2457 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2458
2459 #: g10/import.c:1477
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2462 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2463
2464 #: g10/import.c:1504
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2467 msgstr ""
2468 "clau %08lX: la signatura �s inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2469
2470 #: g10/import.c:1514
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2473 msgstr ""
2474 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s en el lloc equivocat - es "
2475 "descarta\n"
2476
2477 #: g10/import.c:1531
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2480 msgstr ""
2481 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s - es descarta\n"
2482
2483 #: g10/import.c:1545
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2486 msgstr ""
2487 "clau %08lX: la signatura de la subclau �s en el lloc equivocat - es "
2488 "descarta\n"
2489
2490 #: g10/import.c:1553
2491 #, fuzzy, c-format
2492 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2493 msgstr ""
2494 "clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2495
2496 #: g10/import.c:1653
2497 #, fuzzy, c-format
2498 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2499 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2500
2501 #: g10/import.c:1715
2502 #, fuzzy, c-format
2503 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2504 msgstr ""
2505 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocaci� "
2506 "%08lX\n"
2507
2508 #: g10/import.c:1729
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2511 msgstr ""
2512 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
2513 "est� present.\n"
2514
2515 #: g10/import.c:1788
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2518 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocaci� �%s�\n"
2519
2520 #: g10/import.c:1822
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2523 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2524
2525 #: g10/keydb.c:167
2526 #, c-format
2527 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2528 msgstr "error en crear l'anell �%s�: %s\n"
2529
2530 #: g10/keydb.c:174
2531 #, c-format
2532 msgid "keyring `%s' created\n"
2533 msgstr "s'ha creat l'anell �%s?\n"
2534
2535 #: g10/keydb.c:685
2536 #, c-format
2537 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2538 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
2539
2540 #: g10/keyedit.c:253
2541 msgid "[revocation]"
2542 msgstr "[revocaci�]"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:254
2545 msgid "[self-signature]"
2546 msgstr "[autosignatura]"
2547
2548 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2549 msgid "1 bad signature\n"
2550 msgstr "1 signatura err�nia\n"
2551
2552 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2553 #, c-format
2554 msgid "%d bad signatures\n"
2555 msgstr "%d signatures err�nies\n"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2558 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2559 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2560
2561 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2562 #, c-format
2563 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2564 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2565
2566 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2567 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2568 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2569
2570 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2571 #, c-format
2572 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2573 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2574
2575 #: g10/keyedit.c:344
2576 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2577 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura v�lida\n"
2578
2579 #: g10/keyedit.c:346
2580 #, c-format
2581 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2582 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura v�lida\n"
2583
2584 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2585 #, fuzzy
2586 msgid ""
2587 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2588 "keys\n"
2589 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2590 "etc.)\n"
2591 msgstr ""
2592 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2593 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2594 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2595
2596 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2599 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2600
2601 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "  %d = I trust fully\n"
2604 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:426
2607 msgid ""
2608 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2609 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2610 "trust signatures on your behalf.\n"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: g10/keyedit.c:442
2614 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: g10/keyedit.c:584
2618 #, c-format
2619 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2620 msgstr "L'ID d'usuari �%s� est� revocat."
2621
2622 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2623 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1482
2624 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2625 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2626
2627 # O no s'ha pogut? ivb
2628 # FIXME: comprovar context. jm
2629 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2630 #: g10/keyedit.c:1488
2631 msgid "  Unable to sign.\n"
2632 msgstr "  No es pot signar.\n"
2633
2634 #: g10/keyedit.c:610
2635 #, c-format
2636 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2637 msgstr "L'ID d'usuari �%s� ha caducat."
2638
2639 #: g10/keyedit.c:636
2640 #, c-format
2641 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2642 msgstr "L'ID d'usuari �%s� no est� autosignat."
2643
2644 #: g10/keyedit.c:675
2645 #, c-format
2646 msgid ""
2647 "The self-signature on \"%s\"\n"
2648 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2649 msgstr ""
2650 "La vostra signatura en �%s�\n"
2651 "�s una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2652
2653 #: g10/keyedit.c:684
2654 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2655 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2656
2657 #: g10/keyedit.c:698
2658 #, c-format
2659 msgid ""
2660 "Your current signature on \"%s\"\n"
2661 "has expired.\n"
2662 msgstr ""
2663 "La vostra signatura actual en �%s�\n"
2664 "ha caducat.\n"
2665
2666 #: g10/keyedit.c:702
2667 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2668 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reempla�ar la caducada? (s/N) "
2669
2670 #: g10/keyedit.c:723
2671 #, c-format
2672 msgid ""
2673 "Your current signature on \"%s\"\n"
2674 "is a local signature.\n"
2675 msgstr ""
2676 "La vostra signatura en �%s�\n"
2677 "�s una signatura local.\n"
2678
2679 #: g10/keyedit.c:727
2680 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2681 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2682
2683 #: g10/keyedit.c:748
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2686 msgstr "�%s� ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2687
2688 #: g10/keyedit.c:751
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2691 msgstr "�%s� ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:756
2694 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2695 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2696
2697 #: g10/keyedit.c:778
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2700 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:793
2703 msgid "This key has expired!"
2704 msgstr "La clau ha caducat!"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:813
2707 #, c-format
2708 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2709 msgstr "Aquesta clau caducar� el %s.\n"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:817
2712 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2713 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2714
2715 #: g10/keyedit.c:850
2716 msgid ""
2717 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2718 "mode.\n"
2719 msgstr ""
2720 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2721
2722 #: g10/keyedit.c:852
2723 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2724 msgstr "A�� inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:877
2727 msgid ""
2728 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2729 "belongs\n"
2730 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2731 msgstr ""
2732 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2733 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu qu� \n"
2734 "contestar, entreu �0�.\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:882
2737 #, c-format
2738 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2739 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:884
2742 #, c-format
2743 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2744 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:886
2747 #, c-format
2748 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2749 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:888
2752 #, c-format
2753 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2754 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:894
2757 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2758 msgstr ""
2759 "Seleccioneu una opci� (introdu�u �?� per obtindre m�s "
2760 "informaci�):"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:918
2763 #, fuzzy, c-format
2764 msgid ""
2765 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2766 "key \"%s\" (%s)\n"
2767 msgstr ""
2768 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2769 "amb la vostra clau: \""
2770
2771 #: g10/keyedit.c:925
2772 #, fuzzy
2773 msgid "This will be a self-signature.\n"
2774 msgstr ""
2775 "\n"
2776 "A�� ser� una autosignatura.\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:931
2779 #, fuzzy
2780 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2781 msgstr ""
2782 "\n"
2783 "AV�S: la signatura no es marcar� com a inexportable.\n"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:939
2786 #, fuzzy
2787 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2788 msgstr ""
2789 "\n"
2790 "AV�S: la signatura no es marcar� com a irrevocable.\n"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:949
2793 #, fuzzy
2794 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2795 msgstr ""
2796 "\n"
2797 "La signatura es marcar� com a inexportable.\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:956
2800 #, fuzzy
2801 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2802 msgstr ""
2803 "\n"
2804 "La signatura es marcar� com a irrevocable.\n"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:963
2807 #, fuzzy
2808 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2809 msgstr ""
2810 "\n"
2811 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:968
2814 #, fuzzy
2815 msgid "I have checked this key casually.\n"
2816 msgstr ""
2817 "\n"
2818 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2819
2820 #: g10/keyedit.c:973
2821 #, fuzzy
2822 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2823 msgstr ""
2824 "\n"
2825 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:983
2828 #, fuzzy
2829 msgid "Really sign? (y/N) "
2830 msgstr "Signar realment? "
2831
2832 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3881 g10/keyedit.c:3972 g10/keyedit.c:4045
2833 #: g10/sign.c:369
2834 #, c-format
2835 msgid "signing failed: %s\n"
2836 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1084
2839 msgid "This key is not protected.\n"
2840 msgstr "Aquesta clau no est� protegida.\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1088
2843 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2844 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1092
2847 msgid "Key is protected.\n"
2848 msgstr "La clau est� protegida.\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1112
2851 #, c-format
2852 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2853 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1118
2856 msgid ""
2857 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2858 "\n"
2859 msgstr ""
2860 "Introdu�u la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2861 "\n"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2864 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2865 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2866
2867 #: g10/keyedit.c:1132
2868 msgid ""
2869 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2870 "\n"
2871 msgstr ""
2872 "No voleu contrasenya: a�� �s probablement una *mala* idea!\n"
2873 "\n"
2874
2875 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2876 #: g10/keyedit.c:1135
2877 #, fuzzy
2878 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2879 msgstr "Esteu segur de voler fer a��? "
2880
2881 #: g10/keyedit.c:1201
2882 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2883 msgstr "s'est� posant la signatura al lloc correcte\n"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:1247
2886 msgid "save"
2887 msgstr "desa"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:1247
2890 msgid "save and quit"
2891 msgstr "desa i ix"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:1250
2894 msgid "fpr"
2895 msgstr "fpr"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:1250
2898 msgid "show fingerprint"
2899 msgstr "mostra empremta"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:1251
2902 msgid "list key and user IDs"
2903 msgstr "llista claus i ID"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:1253
2906 msgid "uid"
2907 msgstr "uid"
2908
2909 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2910 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
2911 #: g10/keyedit.c:1253
2912 msgid "select user ID N"
2913 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1254
2916 msgid "key"
2917 msgstr "clau"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1254
2920 msgid "select secondary key N"
2921 msgstr "tria la clau secund�ria N"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1255
2924 msgid "check"
2925 msgstr "comprova"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1255
2928 msgid "list signatures"
2929 msgstr "llista les signatures"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1256
2932 msgid "c"
2933 msgstr "c"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1257
2936 msgid "sign"
2937 msgstr "sign"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1257
2940 msgid "sign the key"
2941 msgstr "signa la clau"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1258
2944 msgid "s"
2945 msgstr "s"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1259
2948 #, fuzzy
2949 msgid "tsign"
2950 msgstr "sign"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1259
2953 #, fuzzy
2954 msgid "make a trust signature"
2955 msgstr "crea una signatura separada"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1260
2958 msgid "lsign"
2959 msgstr "lsign"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1260
2962 msgid "sign the key locally"
2963 msgstr "signa la clau localment"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1261
2966 msgid "nrsign"
2967 msgstr "nrsign"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1261
2970 msgid "sign the key non-revocably"
2971 msgstr "signa la clau irrevocablement"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1262
2974 msgid "nrlsign"
2975 msgstr "nrlsign"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1262
2978 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2979 msgstr "signa la clau localment i irrevocablement"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1264
2982 msgid "adduid"
2983 msgstr "adduid"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1264
2986 msgid "add a user ID"
2987 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1265
2990 msgid "addphoto"
2991 msgstr "addphoto"
2992
2993 # Com estava escrit abans.  ivb
2994 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en min�scules, que en tot
2995 # el men� est� tot en min�scules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
2996 # i no hem unificat en catal�. Potser li ho dir� a Werner. jm.
2997 #: g10/keyedit.c:1265
2998 msgid "add a photo ID"
2999 msgstr "afegeix un photo ID"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1266
3002 msgid "deluid"
3003 msgstr "deluid"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1266
3006 msgid "delete user ID"
3007 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1268
3010 msgid "delphoto"
3011 msgstr "delphoto"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1269
3014 msgid "addkey"
3015 msgstr "addkey"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1269
3018 msgid "add a secondary key"
3019 msgstr "afegeix una clau secund�ria"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1271
3022 #, fuzzy
3023 msgid "addcardkey"
3024 msgstr "addkey"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1271
3027 msgid "add a key to a smartcard"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1272
3031 msgid "keytocard"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1272
3035 msgid "move a key to a smartcard"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1274
3039 msgid "delkey"
3040 msgstr "delkey"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1274
3043 msgid "delete a secondary key"
3044 msgstr "esborra una clau secund�ria"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1275
3047 msgid "addrevoker"
3048 msgstr "addrevoker"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1275
3051 msgid "add a revocation key"
3052 msgstr "afegeix una clau de revocaci�"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1276
3055 msgid "delsig"
3056 msgstr "delsig"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1276
3059 msgid "delete signatures"
3060 msgstr "esborra signatures"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1277
3063 msgid "expire"
3064 msgstr "expire"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1277
3067 msgid "change the expire date"
3068 msgstr "canvia la data de caducitat"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1278
3071 msgid "primary"
3072 msgstr "primari"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1278
3075 msgid "flag user ID as primary"
3076 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1279
3079 msgid "toggle"
3080 msgstr "toggle"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1279
3083 msgid "toggle between secret and public key listing"
3084 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i p�bliques"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1281
3087 msgid "t"
3088 msgstr "t"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1282
3091 msgid "pref"
3092 msgstr "pref"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1282
3095 msgid "list preferences (expert)"
3096 msgstr "llista les prefer�ncies (expert)"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1283
3099 msgid "showpref"
3100 msgstr "showpref"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1283
3103 msgid "list preferences (verbose)"
3104 msgstr "llista les prefer�ncies (detallat)"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1284
3107 msgid "setpref"
3108 msgstr "setpref"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1284
3111 msgid "set preference list"
3112 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1285
3115 msgid "updpref"
3116 msgstr "updpref"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1285
3119 msgid "updated preferences"
3120 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
3121
3122 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
3123 #: g10/keyedit.c:1286
3124 #, fuzzy
3125 msgid "keyserver"
3126 msgstr "error de servidor de claus"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1286
3129 #, fuzzy
3130 msgid "set preferred keyserver URL"
3131 msgstr ""
3132 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1287
3135 msgid "change the passphrase"
3136 msgstr "canvia la contrasenya"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1288
3139 msgid "trust"
3140 msgstr "trust"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1288
3143 msgid "change the ownertrust"
3144 msgstr "canvia la confian�a"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1289
3147 msgid "revsig"
3148 msgstr "revsig"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1289
3151 msgid "revoke signatures"
3152 msgstr "revoca signatures"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1290
3155 msgid "revuid"
3156 msgstr "revuid"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1290
3159 msgid "revoke a user ID"
3160 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1291
3163 msgid "revkey"
3164 msgstr "revkey"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1291
3167 msgid "revoke a secondary key"
3168 msgstr "revoca una clau secund�ria"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1292
3171 msgid "disable"
3172 msgstr "disable"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:1292
3175 msgid "disable a key"
3176 msgstr "desactiva una clau"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:1293
3179 msgid "enable"
3180 msgstr "enable"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1293
3183 msgid "enable a key"
3184 msgstr "activa una clau"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:1294
3187 msgid "showphoto"
3188 msgstr "showphoto"
3189
3190 # Igual que dalt.  ivb
3191 # Idem :) jm
3192 #: g10/keyedit.c:1294
3193 msgid "show photo ID"
3194 msgstr "mostra el photo ID"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1344
3197 #, c-format
3198 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3199 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes �%s�: %s\n"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1361
3202 msgid "Secret key is available.\n"
3203 msgstr "La clau secreta est� disponible.\n"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:1423
3206 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3207 msgstr "Cal la clau secreta per a fer a��.\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:1428
3210 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3211 msgstr "Useu l'ordre �toggle� abans.\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1476
3214 msgid "Key is revoked."
3215 msgstr "La clau est� revocada."
3216
3217 #: g10/keyedit.c:1496
3218 #, fuzzy
3219 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3220 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1498
3223 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3224 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1523
3227 #, c-format
3228 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3229 msgstr "Aquesta ordre no est� permesa mentre s'est� en mode %s.\n"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:1545 g10/keyedit.c:1565 g10/keyedit.c:1668
3232 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3233 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:1547
3236 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3237 msgstr "No podeu esborrar l'�ltim ID d'usuari!\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:1549
3240 #, fuzzy
3241 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3242 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1550
3245 #, fuzzy
3246 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3247 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1600
3250 #, fuzzy
3251 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3252 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1612
3255 #, fuzzy
3256 msgid "You must select exactly one key.\n"
3257 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1632 g10/keyedit.c:1687
3260 msgid "You must select at least one key.\n"
3261 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1635
3264 #, fuzzy
3265 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3266 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3267
3268 #: g10/keyedit.c:1636
3269 #, fuzzy
3270 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3271 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1671
3274 #, fuzzy
3275 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3276 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3277
3278 #: g10/keyedit.c:1672
3279 #, fuzzy
3280 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3281 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1691
3284 #, fuzzy
3285 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3286 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3287
3288 #: g10/keyedit.c:1692
3289 #, fuzzy
3290 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3291 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1731
3294 msgid ""
3295 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3296 msgstr ""
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1763
3299 #, fuzzy
3300 msgid "Set preference list to:\n"
3301 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1769
3304 #, fuzzy
3305 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3306 msgstr ""
3307 "Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3308
3309 #: g10/keyedit.c:1771
3310 #, fuzzy
3311 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3312 msgstr "Realment voleu actualitzar les prefer�ncies? "
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1821
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Save changes? (y/N) "
3317 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1824
3320 #, fuzzy
3321 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3322 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1834
3325 #, c-format
3326 msgid "update failed: %s\n"
3327 msgstr "ha fallat l'actualitzaci�: %s\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1841
3330 #, c-format
3331 msgid "update secret failed: %s\n"
3332 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la clau secreta: %s\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1848
3335 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3336 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualitzaci�.\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1920
3339 msgid "Digest: "
3340 msgstr "Resum: "
3341
3342 #: g10/keyedit.c:1972
3343 msgid "Features: "
3344 msgstr "Funcionalitats: "
3345
3346 #: g10/keyedit.c:1983
3347 msgid "Keyserver no-modify"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: g10/keyedit.c:1998 g10/keylist.c:229
3351 msgid "Preferred keyserver: "
3352 msgstr ""
3353
3354 # Potser %s haja d'anar darrere de �clau�.  ivb
3355 # �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3356 #: g10/keyedit.c:2239
3357 #, c-format
3358 msgid "This key may be revoked by %s key "
3359 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3360
3361 #: g10/keyedit.c:2243
3362 msgid " (sensitive)"
3363 msgstr " (sensible)"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:2257 g10/keyedit.c:2313 g10/keyedit.c:2434 g10/keyedit.c:2449
3366 #: g10/keyserver.c:366
3367 #, fuzzy, c-format
3368 msgid "created: %s"
3369 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2260 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3372 #, fuzzy, c-format
3373 msgid "revoked: %s"
3374 msgstr "[revocada]"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:2262 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3377 #, fuzzy, c-format
3378 msgid "expired: %s"
3379 msgstr " [caduca: %s]"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keyedit.c:2315 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3382 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3383 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3384 #, fuzzy, c-format
3385 msgid "expires: %s"
3386 msgstr " [caduca: %s]"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2266
3389 #, fuzzy, c-format
3390 msgid "usage: %s"
3391 msgstr " confian�a: %c/%c"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:2281
3394 #, fuzzy, c-format
3395 msgid "trust: %s"
3396 msgstr " confian�a: %c/%c"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2285
3399 #, c-format
3400 msgid "validity: %s"
3401 msgstr ""
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2292
3404 msgid "This key has been disabled"
3405 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:2320
3408 msgid "card-no: "
3409 msgstr ""
3410
3411 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2359
3412 #, c-format
3413 msgid "[%8.8s] "
3414 msgstr ""
3415
3416 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2468 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3417 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3418 #, fuzzy
3419 msgid "revoked"
3420 msgstr "[revocada]"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2470 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3423 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3424 #, fuzzy
3425 msgid "expired"
3426 msgstr "expire"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:2396
3429 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3430 msgstr "No hi ha prefer�ncies en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:2404
3433 msgid ""
3434 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3435 "unless you restart the program.\n"
3436 msgstr ""
3437 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no �s "
3438 "necess�riament\n"
3439 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:2535
3442 msgid ""
3443 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3444 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3445 msgstr ""
3446 "AV�S: no s'ha marcat cap ID d'usuari com prim�ria. Aquesta ordre pot\n"
3447 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la prim�ria "
3448 "assumida.\n"
3449
3450 # Photo ID com abans.  ivb
3451 #: g10/keyedit.c:2595
3452 msgid ""
3453 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3454 "versions\n"
3455 "         of PGP to reject this key.\n"
3456 msgstr ""
3457 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3458 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:2600 g10/keyedit.c:2878
3461 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3462 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3463
3464 #: g10/keyedit.c:2606
3465 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3466 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3467
3468 # Aquesta i les seg�ents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3469 # Hmm. S�... (s/N/x) jm
3470 #: g10/keyedit.c:2746
3471 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3472 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:2756
3475 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3476 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura inv�lida? (s/N/x)"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2760
3479 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3480 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:2766
3483 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3484 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3485
3486 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3487 #: g10/keyedit.c:2780
3488 #, c-format
3489 msgid "Deleted %d signature.\n"
3490 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3491
3492 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3493 #: g10/keyedit.c:2781
3494 #, c-format
3495 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3496 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:2784
3499 msgid "Nothing deleted.\n"
3500 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:2873
3503 msgid ""
3504 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3505 "cause\n"
3506 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3507 msgstr ""
3508 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat "
3509 "pot\n"
3510 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2884
3513 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3514 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:2904
3517 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3518 msgstr "Introdu�u l'ID d'usuari del revocador designat: "
3519
3520 #: g10/keyedit.c:2927
3521 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3522 msgstr ""
3523 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:2942
3526 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3527 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:2964
3530 #, fuzzy
3531 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3532 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:2983
3535 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3536 msgstr ""
3537 "AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
3538 "designat!\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:2989
3541 #, fuzzy
3542 msgid ""
3543 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3544 msgstr ""
3545 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3546
3547 #: g10/keyedit.c:3050
3548 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3549 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:3056
3552 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3553 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secund�ria.\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:3060
3556 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3557 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau secund�ria.\n"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:3063
3560 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3561 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau prim�ria.\n"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:3109
3564 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3565 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:3125
3568 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3569 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:3205
3572 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3573 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:3244 g10/keyedit.c:3354 g10/keyedit.c:3473
3576 #, fuzzy, c-format
3577 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3578 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari �%s�\n"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:3415
3581 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3582 msgstr ""
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3494
3585 #, fuzzy
3586 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3587 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3588
3589 #: g10/keyedit.c:3495
3590 #, fuzzy
3591 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3592 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3593
3594 #: g10/keyedit.c:3557
3595 #, c-format
3596 msgid "No user ID with index %d\n"
3597 msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:3603
3600 #, c-format
3601 msgid "No secondary key with index %d\n"
3602 msgstr "No hi ha cap clau secund�ria amb l'�ndex %d\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:3720
3605 #, fuzzy, c-format
3606 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3607 msgstr "ID d'usuari: �"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:3723 g10/keyedit.c:3787 g10/keyedit.c:3830
3610 #, fuzzy, c-format
3611 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3612 msgstr "   signat per %08lX el %s%s%s\n"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3615 msgid " (non-exportable)"
3616 msgstr " (no-exportable)"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3729
3619 #, c-format
3620 msgid "This signature expired on %s.\n"
3621 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:3733
3624 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3625 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3626
3627 # (s/N) ivb
3628 # S! jm
3629 #: g10/keyedit.c:3737
3630 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3631 msgstr ""
3632 "Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta signatura? (s/N) "
3633
3634 #: g10/keyedit.c:3764
3635 #, fuzzy, c-format
3636 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3637 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:3790
3640 #, fuzzy
3641 msgid " (non-revocable)"
3642 msgstr " (no-exportable)"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3797
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3647 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:3819
3650 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3651 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3652
3653 # (s/N)?  ivb
3654 #: g10/keyedit.c:3839
3655 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3656 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocaci�? (s/N) "
3657
3658 #: g10/keyedit.c:3869
3659 msgid "no secret key\n"
3660 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:3939
3663 #, c-format
3664 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3665 msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:3956
3668 #, c-format
3669 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3670 msgstr ""
3671 "AV�S: una signatura d'ID d'usuari est� datada %d segons en el futur\n"
3672
3673 #: g10/keyedit.c:4125
3674 #, fuzzy, c-format
3675 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3676 msgstr ""
3677 "S'est� mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3678
3679 #: g10/keygen.c:293
3680 #, fuzzy, c-format
3681 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3682 msgstr "la prefer�ncia %c%lu �s duplicada\n"
3683
3684 #: g10/keygen.c:300
3685 #, fuzzy
3686 msgid "too many cipher preferences\n"
3687 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3688
3689 #: g10/keygen.c:302
3690 #, fuzzy
3691 msgid "too many digest preferences\n"
3692 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3693
3694 #: g10/keygen.c:304
3695 #, fuzzy
3696 msgid "too many compression preferences\n"
3697 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3698
3699 #: g10/keygen.c:401
3700 #, fuzzy, c-format
3701 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3702 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
3703
3704 #: g10/keygen.c:827
3705 msgid "writing direct signature\n"
3706 msgstr "s'est� escrivint una signatura directa\n"
3707
3708 #: g10/keygen.c:866
3709 msgid "writing self signature\n"
3710 msgstr "s'est� escrivint l'autosignatura\n"
3711
3712 #: g10/keygen.c:912
3713 msgid "writing key binding signature\n"
3714 msgstr "s'est� escrivint la signatura de comprovaci� de la clau\n"
3715
3716 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3717 #, c-format
3718 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3719 msgstr "la mida de la clau �s inv�lida; s'hi usaran %u bits\n"
3720
3721 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3722 #, c-format
3723 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3724 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3725
3726 #: g10/keygen.c:1247
3727 #, fuzzy
3728 msgid "Sign"
3729 msgstr "sign"
3730
3731 #: g10/keygen.c:1250
3732 #, fuzzy
3733 msgid "Encrypt"
3734 msgstr "xifra dades"
3735
3736 #: g10/keygen.c:1253
3737 msgid "Authenticate"
3738 msgstr ""
3739
3740 #: g10/keygen.c:1261
3741 msgid "SsEeAaQq"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: g10/keygen.c:1276
3745 #, c-format
3746 msgid "Possible actions for a %s key: "
3747 msgstr ""
3748
3749 #: g10/keygen.c:1280
3750 msgid "Current allowed actions: "
3751 msgstr ""
3752
3753 #: g10/keygen.c:1285
3754 #, c-format
3755 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: g10/keygen.c:1288
3759 #, fuzzy, c-format
3760 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3761 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3762
3763 #: g10/keygen.c:1291
3764 #, c-format
3765 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3766 msgstr ""
3767
3768 #: g10/keygen.c:1294
3769 #, c-format
3770 msgid "   (%c) Finished\n"
3771 msgstr ""
3772
3773 #: g10/keygen.c:1348
3774 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3775 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3776
3777 #: g10/keygen.c:1350
3778 #, fuzzy, c-format
3779 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3780 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3781
3782 #: g10/keygen.c:1351
3783 #, c-format
3784 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3785 msgstr "   (%d) DSA (nom�s signar)\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:1353
3788 #, fuzzy, c-format
3789 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3790 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3791
3792 #: g10/keygen.c:1354
3793 #, c-format
3794 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3795 msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
3796
3797 #: g10/keygen.c:1356
3798 #, c-format
3799 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3800 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3801
3802 #: g10/keygen.c:1358
3803 #, fuzzy, c-format
3804 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3805 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3806
3807 #: g10/keygen.c:1409
3808 #, c-format
3809 msgid ""
3810 "About to generate a new %s keypair.\n"
3811 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3812 "              default keysize is 1024 bits\n"
3813 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3814 msgstr ""
3815 "Preparat per a generar un nou parell de claus %s.\n"
3816 "              grand�ria m�nima:  768 bits\n"
3817 "      grand�ria predeterminada: 1024 bits\n"
3818 "  grand�ria m�xima aconsellada: 2048 bits\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:1418
3821 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3822 msgstr "Quina grand�ria voleu? (1024) "
3823
3824 #: g10/keygen.c:1423
3825 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3826 msgstr "DSA nom�s permet claus entre 512 i 1024 bits\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:1425
3829 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3830 msgstr ""
3831 "la clau �s massa petita; 1024 bits ?s el m�nim perm�s per a claus "
3832 "RSA.\n"
3833
3834 #: g10/keygen.c:1428
3835 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3836 msgstr "la clau �s massa petita; 768 bits �s el m�nim perm�s.\n"
3837
3838 # Jo tinc Deep Thought MMX a casa i m'ho fa en 42 segons.  ivb
3839 #: g10/keygen.c:1439
3840 #, c-format
3841 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3842 msgstr "la clau �s massa llarga; %d �s el m�xim perm�s.\n"
3843
3844 #: g10/keygen.c:1444
3845 msgid ""
3846 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3847 "computations take REALLY long!\n"
3848 msgstr ""
3849 "No es recomanen claus m�s llargues de 2048 bits perqu�\n"
3850 "els c�lculs s�n VERITABLEMENT llargs!\n"
3851
3852 #: g10/keygen.c:1447
3853 #, fuzzy
3854 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3855 msgstr "Segur que voleu aquesta grand�ria? "
3856
3857 #: g10/keygen.c:1449
3858 msgid ""
3859 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3860 "vulnerable to attacks!\n"
3861 msgstr ""
3862 "D'acord, per� sapieu que la radiaci� del monitor i del teclat tamb� "
3863 "son molt vulnerables als atacs!\n"
3864
3865 #: g10/keygen.c:1458
3866 #, c-format
3867 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3868 msgstr "La grand�ria sol�licitada �s %u bits\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3871 #, c-format
3872 msgid "rounded up to %u bits\n"
3873 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1516
3876 msgid ""
3877 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3878 "         0 = key does not expire\n"
3879 "      <n>  = key expires in n days\n"
3880 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3881 "      <n>m = key expires in n months\n"
3882 "      <n>y = key expires in n years\n"
3883 msgstr ""
3884 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3885 "         0 = la clau no caduca\n"
3886 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3887 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3888 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3889 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:1525
3892 msgid ""
3893 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3894 "         0 = signature does not expire\n"
3895 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3896 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3897 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3898 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3899 msgstr ""
3900 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3901 "         0 = la signatura no caduca\n"
3902 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3903 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3904 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3905 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3906
3907 #: g10/keygen.c:1547
3908 msgid "Key is valid for? (0) "
3909 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3910
3911 #: g10/keygen.c:1549
3912 msgid "Signature is valid for? (0) "
3913 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3914
3915 #: g10/keygen.c:1554
3916 msgid "invalid value\n"
3917 msgstr "el valor no �s v�lid\n"
3918
3919 #: g10/keygen.c:1559
3920 #, c-format
3921 msgid "%s does not expire at all\n"
3922 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3923
3924 #: g10/keygen.c:1566
3925 #, c-format
3926 msgid "%s expires at %s\n"
3927 msgstr "%s caduca el %s\n"
3928
3929 # Amb �it� es refereix a les dates?  ivb
3930 # Aix� vaig entendre jo. jm
3931 #: g10/keygen.c:1572
3932 msgid ""
3933 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3934 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3935 msgstr ""
3936 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3937 "Tanmateix, les tractar� b� fins l'any 2106.\n"
3938
3939 #: g10/keygen.c:1577
3940 #, fuzzy
3941 msgid "Is this correct? (y/N) "
3942 msgstr "�s correcte? (s/n)"
3943
3944 #: g10/keygen.c:1620
3945 #, fuzzy
3946 msgid ""
3947 "\n"
3948 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3949 "ID\n"
3950 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3951 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3952 "\n"
3953 msgstr ""
3954 "\n"
3955 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
3956 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adre�a electr�nica\n"
3957 "d'aquesta forma:\n"
3958 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3959 "\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:1632
3962 msgid "Real name: "
3963 msgstr "Nom i cognoms: "
3964
3965 #: g10/keygen.c:1640
3966 msgid "Invalid character in name\n"
3967 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *nom*\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:1642
3970 msgid "Name may not start with a digit\n"
3971 msgstr "El nom no pot comen�ar amb un d�git\n"
3972
3973 #: g10/keygen.c:1644
3974 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3975 msgstr "El nom ha de tenir, si m�s no, 5 car�cters\n"
3976
3977 #: g10/keygen.c:1652
3978 msgid "Email address: "
3979 msgstr "Adre�a electr�nica: "
3980
3981 #: g10/keygen.c:1663
3982 msgid "Not a valid email address\n"
3983 msgstr "No �s una adre�a v�lida\n"
3984
3985 #: g10/keygen.c:1671
3986 msgid "Comment: "
3987 msgstr "Comentari: "
3988
3989 #: g10/keygen.c:1677
3990 msgid "Invalid character in comment\n"
3991 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *comentari*\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:1700
3994 #, c-format
3995 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3996 msgstr "Esteu usant el joc de car�cters `%s'.\n"
3997
3998 #: g10/keygen.c:1706
3999 #, c-format
4000 msgid ""
4001 "You selected this USER-ID:\n"
4002 "    \"%s\"\n"
4003 "\n"
4004 msgstr ""
4005 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4006 "    \"%s\"\n"
4007 "\n"
4008
4009 #: g10/keygen.c:1711
4010 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4011 msgstr ""
4012 "No inclogueu l'adre�a ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"