Auto-updates
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català
2 # Copyright (C) 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2001, 2002.
5 #
6 # Coses:
7 # ID d'usuari és masculí?
8 # Canviar ID -> ID d'usuari
9 # Xifratge vs. Xifrat
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
13 "POT-Creation-Date: 2002-09-11 15:11+0200\n"
14 "PO-Revision-Date: 2002-06-03 20:37+0200\n"
15 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
16 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
21 #: util/secmem.c:88
22 #, fuzzy
23 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
24 msgstr "Alerta: esteu usant memòria insegura!\n"
25
26 #: util/secmem.c:89
27 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
28 msgstr ""
29
30 #: util/secmem.c:326
31 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
32 msgstr "l'operació no és possible sense memòria segura inicialitzada\n"
33
34 #: util/secmem.c:327
35 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
36 msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
37
38 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
39 msgid "yes"
40 msgstr "sí"
41
42 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
43 msgid "yY"
44 msgstr "sS"
45
46 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
47 msgid "no"
48 msgstr "no"
49
50 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
51 msgid "nN"
52 msgstr "nN"
53
54 #: g10/keyedit.c:901 util/miscutil.c:333
55 msgid "quit"
56 msgstr "eixir"
57
58 #: util/miscutil.c:336
59 msgid "qQ"
60 msgstr "qQ"
61
62 #: util/errors.c:54
63 msgid "general error"
64 msgstr "error general"
65
66 #: util/errors.c:55
67 msgid "unknown packet type"
68 msgstr "tipus de paquet desconegut"
69
70 #: util/errors.c:56
71 msgid "unknown version"
72 msgstr "versió desconeguda"
73
74 #: util/errors.c:57
75 msgid "unknown pubkey algorithm"
76 msgstr "algoritme de clau pública desconegut"
77
78 #: util/errors.c:58
79 msgid "unknown digest algorithm"
80 msgstr "algoritme de digest desconegut"
81
82 #: util/errors.c:59
83 msgid "bad public key"
84 msgstr "clau pública errònia"
85
86 #: util/errors.c:60
87 msgid "bad secret key"
88 msgstr "clau secreta errònia"
89
90 #: util/errors.c:61
91 msgid "bad signature"
92 msgstr "signatura errònia"
93
94 #: util/errors.c:62
95 msgid "checksum error"
96 msgstr "suma de control errònia"
97
98 #: util/errors.c:63
99 msgid "bad passphrase"
100 msgstr "contrasenya errònia"
101
102 #: util/errors.c:64
103 msgid "public key not found"
104 msgstr "no s'ha trobat la clau pública"
105
106 #: util/errors.c:65
107 msgid "unknown cipher algorithm"
108 msgstr "algoritme de xifrat desconegut"
109
110 #: util/errors.c:66
111 msgid "can't open the keyring"
112 msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
113
114 #: util/errors.c:67
115 msgid "invalid packet"
116 msgstr "paquet invàlid"
117
118 #: util/errors.c:68
119 msgid "invalid armor"
120 msgstr "armadura invàlida"
121
122 #: util/errors.c:69
123 msgid "no such user id"
124 msgstr "no s'ha trobat l'id de l'usuari"
125
126 #: util/errors.c:70
127 msgid "secret key not available"
128 msgstr "la clau secreta no està disponible"
129
130 #: util/errors.c:71
131 msgid "wrong secret key used"
132 msgstr "s'ha utilitzat una clau secreta incorrecta"
133
134 #: util/errors.c:72
135 msgid "not supported"
136 msgstr "no suportat"
137
138 #: util/errors.c:73
139 msgid "bad key"
140 msgstr "clau incorrecta"
141
142 #: util/errors.c:74
143 msgid "file read error"
144 msgstr "error de lectura"
145
146 #: util/errors.c:75
147 msgid "file write error"
148 msgstr "error d'escriptura"
149
150 #: util/errors.c:76
151 msgid "unknown compress algorithm"
152 msgstr "algoritme de compressió desconegut"
153
154 #: util/errors.c:77
155 msgid "file open error"
156 msgstr "error en l'obertura del fitxer"
157
158 #: util/errors.c:78
159 msgid "file create error"
160 msgstr "error en la creació del fitxer"
161
162 #: util/errors.c:79
163 msgid "invalid passphrase"
164 msgstr "contrasenya invàlida"
165
166 #: util/errors.c:80
167 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
168 msgstr "algoritme de clau pública no implementat"
169
170 #: util/errors.c:81
171 msgid "unimplemented cipher algorithm"
172 msgstr "algoritme de xifrat no implementat"
173
174 #: util/errors.c:82
175 msgid "unknown signature class"
176 msgstr "classe de signatura desconeguda"
177
178 #: util/errors.c:83
179 msgid "trust database error"
180 msgstr "error de la base de dades de confiança"
181
182 #: util/errors.c:84
183 msgid "bad MPI"
184 msgstr "MPI erroni"
185
186 #: util/errors.c:85
187 msgid "resource limit"
188 msgstr "límit de recursos"
189
190 #: util/errors.c:86
191 msgid "invalid keyring"
192 msgstr "l'anell no és vàlid"
193
194 #: util/errors.c:87
195 msgid "bad certificate"
196 msgstr "certificat incorrecte"
197
198 #: util/errors.c:88
199 msgid "malformed user id"
200 msgstr "id d'usuari mal formada"
201
202 #: util/errors.c:89
203 msgid "file close error"
204 msgstr "error en el tancament del fitxer"
205
206 #: util/errors.c:90
207 msgid "file rename error"
208 msgstr "error en el reanomenament del fitxer"
209
210 #: util/errors.c:91
211 msgid "file delete error"
212 msgstr "error a l'eliminar fitxer"
213
214 #: util/errors.c:92
215 msgid "unexpected data"
216 msgstr "dades inesperades"
217
218 #: util/errors.c:93
219 msgid "timestamp conflict"
220 msgstr "conflicte de data"
221
222 #: util/errors.c:94
223 msgid "unusable pubkey algorithm"
224 msgstr "algoritme de clau pública inusable"
225
226 #: util/errors.c:95
227 msgid "file exists"
228 msgstr "el fitxer existeix"
229
230 #: util/errors.c:96
231 msgid "weak key"
232 msgstr "clau feble"
233
234 #: util/errors.c:97
235 msgid "invalid argument"
236 msgstr "argument invàlid"
237
238 #: util/errors.c:98
239 msgid "bad URI"
240 msgstr "URI errònia"
241
242 #: util/errors.c:99
243 msgid "unsupported URI"
244 msgstr "URI no suportada"
245
246 #: util/errors.c:100
247 msgid "network error"
248 msgstr "error de la xarxa"
249
250 #: util/errors.c:102
251 msgid "not encrypted"
252 msgstr "no xifrat"
253
254 #: util/errors.c:103
255 msgid "not processed"
256 msgstr "no processat"
257
258 #. the key cannot be used for a specific usage
259 #: util/errors.c:105
260 msgid "unusable public key"
261 msgstr "clau pública inusable"
262
263 #: util/errors.c:106
264 msgid "unusable secret key"
265 msgstr "clau secreta inusable"
266
267 #: util/errors.c:107
268 #, fuzzy
269 msgid "keyserver error"
270 msgstr "error general"
271
272 #: util/logger.c:249
273 #, c-format
274 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
275 msgstr "... açò és un bug (%s:%d:%s)\n"
276
277 #: util/logger.c:255
278 #, c-format
279 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
280 msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
281
282 #: cipher/random.c:157
283 msgid "no entropy gathering module detected\n"
284 msgstr ""
285
286 #: cipher/random.c:381 g10/import.c:195 g10/keygen.c:1809
287 #, c-format
288 msgid "can't open `%s': %s\n"
289 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
290
291 #: cipher/random.c:385
292 #, c-format
293 msgid "can't stat `%s': %s\n"
294 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
295
296 #: cipher/random.c:390
297 #, c-format
298 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
299 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: s'ignorarà\n"
300
301 #: cipher/random.c:395
302 msgid "note: random_seed file is empty\n"
303 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
304
305 #: cipher/random.c:401
306 #, fuzzy
307 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
308 msgstr "alerta: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
309
310 #: cipher/random.c:409
311 #, c-format
312 msgid "can't read `%s': %s\n"
313 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
314
315 #: cipher/random.c:447
316 msgid "note: random_seed file not updated\n"
317 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
318
319 #: cipher/random.c:467
320 #, c-format
321 msgid "can't create `%s': %s\n"
322 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
323
324 #: cipher/random.c:474
325 #, c-format
326 msgid "can't write `%s': %s\n"
327 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
328
329 #: cipher/random.c:477
330 #, c-format
331 msgid "can't close `%s': %s\n"
332 msgstr "no s'ha pogut tancar `%s': %s\n"
333
334 #: cipher/random.c:723
335 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
336 msgstr "ALERTA: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
337
338 #: cipher/random.c:724
339 msgid ""
340 "The random number generator is only a kludge to let\n"
341 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
342 "\n"
343 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
344 "\n"
345 msgstr ""
346 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
347 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
348 "\n"
349 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
350 "\n"
351
352 #: cipher/rndlinux.c:134
353 #, c-format
354 msgid ""
355 "\n"
356 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
357 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
358 msgstr ""
359 "\n"
360 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa perquè el\n"
361 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Fan falta %d bytes "
362 "més)\n"
363
364 #: g10/g10.c:307
365 msgid ""
366 "@Commands:\n"
367 " "
368 msgstr ""
369 "@Ordres:\n"
370 " "
371
372 #: g10/g10.c:309
373 msgid "|[file]|make a signature"
374 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
375
376 #: g10/g10.c:310
377 msgid "|[file]|make a clear text signature"
378 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
379
380 #: g10/g10.c:311
381 msgid "make a detached signature"
382 msgstr "crea una firma separada"
383
384 #: g10/g10.c:312
385 msgid "encrypt data"
386 msgstr "xifra dades"
387
388 #: g10/g10.c:313
389 msgid "|[files]|encrypt files"
390 msgstr ""
391
392 #: g10/g10.c:314
393 msgid "encryption only with symmetric cipher"
394 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
395
396 #: g10/g10.c:315
397 msgid "store only"
398 msgstr "només emmagatzema"
399
400 #: g10/g10.c:316
401 msgid "decrypt data (default)"
402 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
403
404 #: g10/g10.c:317
405 msgid "|[files]|decrypt files"
406 msgstr ""
407
408 #: g10/g10.c:318
409 msgid "verify a signature"
410 msgstr "verifica una signatura"
411
412 #: g10/g10.c:320
413 msgid "list keys"
414 msgstr "llista claus"
415
416 #: g10/g10.c:322
417 msgid "list keys and signatures"
418 msgstr "llista claus i signatures"
419
420 #: g10/g10.c:323
421 msgid "check key signatures"
422 msgstr "comprova les signatures de les claus"
423
424 #: g10/g10.c:324
425 msgid "list keys and fingerprints"
426 msgstr "llista claus i empremtes dactilars"
427
428 #: g10/g10.c:325
429 msgid "list secret keys"
430 msgstr "llista claus secretes"
431
432 #: g10/g10.c:326
433 msgid "generate a new key pair"
434 msgstr "genera un nou parell de claus"
435
436 #: g10/g10.c:327
437 #, fuzzy
438 msgid "remove keys from the public keyring"
439 msgstr "elimina una clau de l'anell públic"
440
441 #: g10/g10.c:329
442 #, fuzzy
443 msgid "remove keys from the secret keyring"
444 msgstr "elimina clau de l'anell secret"
445
446 #: g10/g10.c:330
447 msgid "sign a key"
448 msgstr "firma una clau"
449
450 #: g10/g10.c:331
451 msgid "sign a key locally"
452 msgstr "signa localment una clau"
453
454 #: g10/g10.c:332
455 #, fuzzy
456 msgid "sign a key non-revocably"
457 msgstr "signa localment una clau"
458
459 #: g10/g10.c:333
460 #, fuzzy
461 msgid "sign a key locally and non-revocably"
462 msgstr "signa localment una clau"
463
464 #: g10/g10.c:334
465 msgid "sign or edit a key"
466 msgstr "signa o edita una clau"
467
468 #: g10/g10.c:335
469 msgid "generate a revocation certificate"
470 msgstr "genera un certificat de revocament"
471
472 #: g10/g10.c:337
473 msgid "export keys"
474 msgstr "exporta claus"
475
476 #: g10/g10.c:338
477 msgid "export keys to a key server"
478 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
479
480 #: g10/g10.c:339
481 msgid "import keys from a key server"
482 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
483
484 #: g10/g10.c:341
485 #, fuzzy
486 msgid "search for keys on a key server"
487 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
488
489 #: g10/g10.c:343
490 #, fuzzy
491 msgid "update all keys from a keyserver"
492 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
493
494 #: g10/g10.c:347
495 msgid "import/merge keys"
496 msgstr "importa/fon claus"
497
498 #: g10/g10.c:349
499 msgid "list only the sequence of packets"
500 msgstr "llista només la seqüència de paquets"
501
502 #: g10/g10.c:351
503 msgid "export the ownertrust values"
504 msgstr "exporta els valors de confiança"
505
506 #: g10/g10.c:353
507 msgid "import ownertrust values"
508 msgstr "importa els valors de confiança"
509
510 #: g10/g10.c:355
511 msgid "update the trust database"
512 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
513
514 #: g10/g10.c:357
515 #, fuzzy
516 msgid "unattended trust database update"
517 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
518
519 #: g10/g10.c:358
520 msgid "fix a corrupted trust database"
521 msgstr "arregla una base de dades de confiança corrompuda"
522
523 #: g10/g10.c:359
524 msgid "De-Armor a file or stdin"
525 msgstr "lleva l'armadura a un fitxer o a stdin"
526
527 #: g10/g10.c:361
528 msgid "En-Armor a file or stdin"
529 msgstr "crea l'armadura a un fitxer o a stdin"
530
531 #: g10/g10.c:363
532 msgid "|algo [files]|print message digests"
533 msgstr "|algo [fitxers]imprimeix digests de missatges"
534
535 #: g10/g10.c:367
536 msgid ""
537 "@\n"
538 "Options:\n"
539 " "
540 msgstr ""
541 "@\n"
542 "Opcions:\n"
543 " "
544
545 #: g10/g10.c:369
546 msgid "create ascii armored output"
547 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
548
549 #: g10/g10.c:371
550 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
551 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
552
553 #: g10/g10.c:374
554 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
555 msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
556
557 #: g10/g10.c:376
558 msgid "use the default key as default recipient"
559 msgstr "usa la clau predeterminada com a destinatari predeterminat"
560
561 #: g10/g10.c:382
562 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
563 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
564
565 #: g10/g10.c:383
566 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
567 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
568
569 #: g10/g10.c:385
570 msgid "use canonical text mode"
571 msgstr "usa mode de text canònic"
572
573 #: g10/g10.c:392
574 msgid "use as output file"
575 msgstr "fitxer d'eixida"
576
577 # Cal comprovar el context. jm
578 #: g10/g10.c:393
579 msgid "verbose"
580 msgstr "detall"
581
582 #: g10/g10.c:394
583 msgid "be somewhat more quiet"
584 msgstr "una mica més silenciós"
585
586 #: g10/g10.c:395
587 msgid "don't use the terminal at all"
588 msgstr "no usa el terminal en absolut"
589
590 #: g10/g10.c:396
591 msgid "force v3 signatures"
592 msgstr "força signatures v3"
593
594 #: g10/g10.c:397
595 #, fuzzy
596 msgid "do not force v3 signatures"
597 msgstr "força signatures v3"
598
599 #: g10/g10.c:398
600 #, fuzzy
601 msgid "force v4 key signatures"
602 msgstr "força signatures v3"
603
604 #: g10/g10.c:399
605 #, fuzzy
606 msgid "do not force v4 key signatures"
607 msgstr "força signatures v3"
608
609 #: g10/g10.c:400
610 msgid "always use a MDC for encryption"
611 msgstr "sempre utilitza un MDC per a xifrar"
612
613 #: g10/g10.c:402
614 #, fuzzy
615 msgid "never use a MDC for encryption"
616 msgstr "sempre utilitza un MDC per a xifrar"
617
618 #: g10/g10.c:404
619 msgid "do not make any changes"
620 msgstr "no fa cap canvi"
621
622 #: g10/g10.c:405
623 msgid "prompt before overwriting"
624 msgstr ""
625
626 #: g10/g10.c:406
627 msgid "use the gpg-agent"
628 msgstr "utilitza el gpg-agent"
629
630 #: g10/g10.c:409
631 msgid "batch mode: never ask"
632 msgstr "mode batch: no pregunta mai"
633
634 #: g10/g10.c:410
635 msgid "assume yes on most questions"
636 msgstr "suposa «sí» en la majoria de les preguntes"
637
638 #: g10/g10.c:411
639 msgid "assume no on most questions"
640 msgstr "suposa «no» en la majoria de les preguntes"
641
642 #: g10/g10.c:412
643 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
644 msgstr "afegeix aquest anell a la llista"
645
646 #: g10/g10.c:413
647 msgid "add this secret keyring to the list"
648 msgstr "afegeix aquest anell secret a la llista"
649
650 #: g10/g10.c:414
651 msgid "show which keyring a listed key is on"
652 msgstr ""
653
654 #: g10/g10.c:415
655 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
656 msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
657
658 #: g10/g10.c:416
659 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
660 msgstr "|HOST|usa aquest servidor per a buscar claus"
661
662 #: g10/g10.c:420
663 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
664 msgstr "|NOM|el joc de caràcters serà NOM"
665
666 #: g10/g10.c:421
667 msgid "read options from file"
668 msgstr "llig opcions del fitxer"
669
670 #: g10/g10.c:425
671 msgid "|FD|write status info to this FD"
672 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
673
674 #: g10/g10.c:427
675 #, fuzzy
676 msgid "|[file]|write status info to file"
677 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
678
679 #: g10/g10.c:439
680 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
681 msgstr "|IDCLAU|confia definitivament en aquesta clau"
682
683 #: g10/g10.c:440
684 msgid "|FILE|load extension module FILE"
685 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
686
687 #: g10/g10.c:441
688 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
689 msgstr "emula el mode descrit en RFC1991"
690
691 #: g10/g10.c:442
692 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
693 msgstr ""
694 "estableix totes les opcions de paquets, xifrat i digest al comportament "
695 "d'OpenPGP"
696
697 #: g10/g10.c:443
698 #, fuzzy
699 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
700 msgstr ""
701 "estableix totes les opcions de paquets, xifrat i digest al comportament "
702 "d'OpenPGP"
703
704 #: g10/g10.c:449
705 msgid "|N|use passphrase mode N"
706 msgstr "|N|usa el mode de contrasenya especificat"
707
708 #: g10/g10.c:451
709 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
710 msgstr "|NOM|usa l'algoritme de digest de missatges NOM per a les contrasenyes"
711
712 #: g10/g10.c:453
713 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
714 msgstr "|NOM|usa l'algoritme de xifratge NOM per a les contrasenyes"
715
716 #: g10/g10.c:455
717 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
718 msgstr "|NOM|usa l'algoritme de xifratge NOM"
719
720 #: g10/g10.c:456
721 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
722 msgstr "|NOM|usa l'algoritme de digest de missatges NOM"
723
724 #: g10/g10.c:458
725 msgid "|N|use compress algorithm N"
726 msgstr "|N|usa l'algoritme de compressió N"
727
728 # elimina o descarta? jm
729 #: g10/g10.c:459
730 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
731 msgstr "descarta el camp keyid dels paquets xifrats"
732
733 #: g10/g10.c:460
734 msgid "Show Photo IDs"
735 msgstr ""
736
737 #: g10/g10.c:461
738 msgid "Don't show Photo IDs"
739 msgstr ""
740
741 #: g10/g10.c:462
742 msgid "Set command line to view Photo IDs"
743 msgstr ""
744
745 #: g10/g10.c:468
746 msgid ""
747 "@\n"
748 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
749 msgstr ""
750 "@\n"
751 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
752
753 #: g10/g10.c:471
754 msgid ""
755 "@\n"
756 "Examples:\n"
757 "\n"
758 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
759 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
760 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
761 " --list-keys [names]        show keys\n"
762 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
763 msgstr ""
764 "@\n"
765 "Exemples:\n"
766 "\n"
767 " -se -r Pep [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Pep\n"
768 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
769 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
770 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
771 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes dactilars\n"
772
773 #: g10/g10.c:623
774 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
775 msgstr "Per favor informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
776
777 #: g10/g10.c:627
778 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
779 msgstr "Ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
780
781 #: g10/g10.c:630
782 msgid ""
783 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
784 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
785 "default operation depends on the input data\n"
786 msgstr ""
787 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
788 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
789 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
790
791 #: g10/g10.c:641
792 msgid ""
793 "\n"
794 "Supported algorithms:\n"
795 msgstr ""
796 "\n"
797 "Algoritmes admesos:\n"
798
799 #: g10/g10.c:745
800 msgid "usage: gpg [options] "
801 msgstr "ús: gpg [opcions] "
802
803 #: g10/g10.c:802
804 msgid "conflicting commands\n"
805 msgstr "ordres en conflicte\n"
806
807 #: g10/g10.c:820
808 #, c-format
809 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
810 msgstr ""
811
812 #: g10/g10.c:983
813 #, c-format
814 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
815 msgstr ""
816
817 #: g10/g10.c:986
818 #, c-format
819 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
820 msgstr ""
821
822 #: g10/g10.c:989
823 #, c-format
824 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
825 msgstr ""
826
827 #: g10/g10.c:993
828 #, c-format
829 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on %s \"%s\"\n"
830 msgstr ""
831
832 #: g10/g10.c:1168
833 #, fuzzy, c-format
834 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
835 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminat «%s»\n"
836
837 #: g10/g10.c:1204
838 #, c-format
839 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
840 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminat «%s»\n"
841
842 #: g10/g10.c:1208
843 #, c-format
844 msgid "option file `%s': %s\n"
845 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
846
847 #: g10/g10.c:1215
848 #, c-format
849 msgid "reading options from `%s'\n"
850 msgstr "llegint opcions de «%s»\n"
851
852 #: g10/g10.c:1390
853 #, c-format
854 msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
855 msgstr ""
856
857 #: g10/g10.c:1523
858 #, c-format
859 msgid "%s is not a valid character set\n"
860 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
861
862 #: g10/g10.c:1541
863 msgid "could not parse keyserver URI\n"
864 msgstr ""
865
866 #: g10/g10.c:1550
867 #, fuzzy, c-format
868 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
869 msgstr "%s: versió de fitxer %d invàlid\n"
870
871 #: g10/g10.c:1553
872 #, fuzzy
873 msgid "invalid import options\n"
874 msgstr "armadura invàlida"
875
876 #: g10/g10.c:1560
877 #, fuzzy, c-format
878 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
879 msgstr "%s: versió de fitxer %d invàlid\n"
880
881 #: g10/g10.c:1563
882 #, fuzzy
883 msgid "invalid export options\n"
884 msgstr "l'anell no és vàlid"
885
886 #: g10/g10.c:1569
887 #, c-format
888 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
889 msgstr ""
890
891 #: g10/g10.c:1688
892 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
893 msgstr "ALERTA: el programa podria crear un fitxer core!\n"
894
895 #: g10/g10.c:1692
896 #, c-format
897 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
898 msgstr ""
899
900 #: g10/g10.c:1699 g10/g10.c:1710
901 #, c-format
902 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
903 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
904
905 #: g10/g10.c:1701 g10/g10.c:1721
906 #, c-format
907 msgid "%s not allowed with %s!\n"
908 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
909
910 #: g10/g10.c:1704
911 #, c-format
912 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
913 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
914
915 #: g10/g10.c:1731
916 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
917 msgstr ""
918
919 #: g10/g10.c:1737
920 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
921 msgstr ""
922
923 #: g10/g10.c:1743
924 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
925 msgstr ""
926
927 #: g10/g10.c:1756
928 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
929 msgstr ""
930
931 #: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
932 #: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
933 #, c-format
934 msgid "this message may not be usable by %s\n"
935 msgstr ""
936
937 #: g10/g10.c:1818 g10/g10.c:1836
938 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
939 msgstr "l'algoritme de xifratge triat no és vàlid\n"
940
941 #: g10/g10.c:1824 g10/g10.c:1842
942 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
943 msgstr "el algorime de digest seleccionat no és vàlid\n"
944
945 #: g10/g10.c:1830
946 #, fuzzy
947 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
948 msgstr "el algorime de digest seleccionat no és vàlid\n"
949
950 #: g10/g10.c:1845
951 #, c-format
952 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
953 msgstr "l'algoritme de compressió ha d'estar en l'interval %d..%d\n"
954
955 #: g10/g10.c:1847
956 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
957 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
958
959 #: g10/g10.c:1849
960 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
961 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
962
963 #: g10/g10.c:1851
964 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
965 msgstr "max-cert-depth ha d'estar entre el rang 1 a 255\n"
966
967 #: g10/g10.c:1854
968 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
969 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
970
971 #: g10/g10.c:1858
972 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
973 msgstr "mode S2K invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
974
975 #: g10/g10.c:1862
976 #, fuzzy
977 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
978 msgstr "mode S2K invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
979
980 #: g10/g10.c:1868
981 #, fuzzy
982 msgid "invalid default preferences\n"
983 msgstr "llista les preferències"
984
985 #: g10/g10.c:1876
986 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
987 msgstr ""
988
989 #: g10/g10.c:1880
990 #, fuzzy
991 msgid "invalid personal digest preferences\n"
992 msgstr "llista les preferències"
993
994 #: g10/g10.c:1884
995 msgid "invalid personal compress preferences\n"
996 msgstr ""
997
998 #: g10/g10.c:1977
999 #, c-format
1000 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1001 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1002
1003 #: g10/g10.c:1987
1004 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: g10/g10.c:1997
1008 msgid "--store [filename]"
1009 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1010
1011 #: g10/g10.c:2004
1012 msgid "--symmetric [filename]"
1013 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1014
1015 #: g10/g10.c:2012
1016 msgid "--encrypt [filename]"
1017 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1018
1019 #: g10/g10.c:2029
1020 msgid "--sign [filename]"
1021 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1022
1023 #: g10/g10.c:2042
1024 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1025 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1026
1027 #: g10/g10.c:2056
1028 #, fuzzy
1029 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1030 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1031
1032 #: g10/g10.c:2065
1033 msgid "--clearsign [filename]"
1034 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1035
1036 #: g10/g10.c:2083
1037 msgid "--decrypt [filename]"
1038 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1039
1040 #: g10/g10.c:2094
1041 msgid "--sign-key user-id"
1042 msgstr "--sign-key user-id"
1043
1044 #: g10/g10.c:2102
1045 msgid "--lsign-key user-id"
1046 msgstr "--lsign-key user-id"
1047
1048 #: g10/g10.c:2110
1049 #, fuzzy
1050 msgid "--nrsign-key user-id"
1051 msgstr "--sign-key user-id"
1052
1053 #: g10/g10.c:2118
1054 #, fuzzy
1055 msgid "--nrlsign-key user-id"
1056 msgstr "--lsign-key user-id"
1057
1058 #: g10/g10.c:2126
1059 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1060 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1061
1062 #: g10/encode.c:416 g10/g10.c:2182 g10/sign.c:789
1063 #, c-format
1064 msgid "can't open %s: %s\n"
1065 msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
1066
1067 #: g10/g10.c:2197
1068 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1069 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1070
1071 #: g10/g10.c:2289
1072 #, c-format
1073 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1074 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1075
1076 #: g10/g10.c:2297
1077 #, c-format
1078 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1079 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1080
1081 #: g10/g10.c:2384
1082 #, c-format
1083 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1084 msgstr ""
1085 "algoritme de hash invàlid «%s»\n"
1086 "\n"
1087
1088 #: g10/g10.c:2470
1089 msgid "[filename]"
1090 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1091
1092 #: g10/g10.c:2474
1093 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1094 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1095
1096 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2477 g10/verify.c:94
1097 #: g10/verify.c:139
1098 #, c-format
1099 msgid "can't open `%s'\n"
1100 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1101
1102 #: g10/g10.c:2691
1103 #, fuzzy
1104 msgid ""
1105 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1106 "an '='\n"
1107 msgstr ""
1108 "el nom de la notació només pot tenir lletres, dígits, punts o subratllats i "
1109 "acabar amb el signe «=»\n"
1110
1111 #: g10/g10.c:2700
1112 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1113 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1114
1115 #: g10/g10.c:2737
1116 #, fuzzy
1117 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1118 msgstr "la URL de política donada no és vàlida\n"
1119
1120 #: g10/g10.c:2739
1121 #, fuzzy
1122 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1123 msgstr "la URL de política donada no és vàlida\n"
1124
1125 #: g10/armor.c:314
1126 #, c-format
1127 msgid "armor: %s\n"
1128 msgstr "armadura: %s\n"
1129
1130 #: g10/armor.c:343
1131 msgid "invalid armor header: "
1132 msgstr "capçalera d'armadura no vàlida: "
1133
1134 #: g10/armor.c:350
1135 msgid "armor header: "
1136 msgstr "capçalera d'armadura: "
1137
1138 #: g10/armor.c:361
1139 msgid "invalid clearsig header\n"
1140 msgstr "capçalera de signatura clara invàlida\n"
1141
1142 #: g10/armor.c:413
1143 msgid "nested clear text signatures\n"
1144 msgstr "signatures en text pla anidades\n"
1145
1146 #: g10/armor.c:537
1147 msgid "invalid dash escaped line: "
1148 msgstr "línia escapada amb guió no vàlida: "
1149
1150 #: g10/armor.c:549
1151 msgid "unexpected armor:"
1152 msgstr "armadura inesperada:"
1153
1154 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1155 #, c-format
1156 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1157 msgstr "caràcter radix64 %02x invàlid omés\n"
1158
1159 #: g10/armor.c:718
1160 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1161 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1162
1163 #: g10/armor.c:752
1164 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1165 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1166
1167 #: g10/armor.c:756
1168 msgid "malformed CRC\n"
1169 msgstr "CRC mal format\n"
1170
1171 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1172 #, c-format
1173 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1174 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1175
1176 #: g10/armor.c:780
1177 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1178 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1179
1180 #: g10/armor.c:784
1181 msgid "error in trailer line\n"
1182 msgstr "error en la última línia\n"
1183
1184 #: g10/armor.c:1057
1185 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1186 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1187
1188 #: g10/armor.c:1062
1189 #, c-format
1190 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1191 msgstr "armadura invàlida: línia més llarga que %d caràcters\n"
1192
1193 #: g10/armor.c:1066
1194 msgid ""
1195 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1196 msgstr ""
1197 "caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha utilitzat un "
1198 "MTA amb errors\n"
1199
1200 #: g10/pkclist.c:61
1201 msgid "No reason specified"
1202 msgstr "No s'ha especificat cap raó"
1203
1204 #: g10/pkclist.c:63
1205 msgid "Key is superseded"
1206 msgstr "La clau ha estat substituïda"
1207
1208 #: g10/pkclist.c:65
1209 msgid "Key has been compromised"
1210 msgstr "La clau ha estat compromesa"
1211
1212 #: g10/pkclist.c:67
1213 msgid "Key is no longer used"
1214 msgstr "La clau ja no s'usa"
1215
1216 #: g10/pkclist.c:69
1217 msgid "User ID is no longer valid"
1218 msgstr "La ID d'usuari ja no és vàlid"
1219
1220 #: g10/pkclist.c:73
1221 #, fuzzy
1222 msgid "reason for revocation: "
1223 msgstr "Raó de la revocació: "
1224
1225 #: g10/pkclist.c:90
1226 #, fuzzy
1227 msgid "revocation comment: "
1228 msgstr "Comentari: "
1229
1230 #. a string with valid answers
1231 #: g10/pkclist.c:252
1232 msgid "iImMqQsS"
1233 msgstr ""
1234
1235 #: g10/pkclist.c:258
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid ""
1238 "No trust value assigned to:\n"
1239 "%4u%c/%08lX %s \""
1240 msgstr ""
1241 "No hi ha cap valor de confiança assignat a %lu:\n"
1242 "%4u%c/%08lX %s \""
1243
1244 #: g10/pkclist.c:270
1245 #, fuzzy
1246 msgid ""
1247 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1248 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1249 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1250 "\n"
1251 msgstr ""
1252 "Fins a quin punt confieu en aquest usuari per a verificar\n"
1253 "les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
1254 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
1255 "\n"
1256 " 1 = No ho sé\n"
1257 " 2 = No hi confie\n"
1258 " 3 = Hi confie poc\n"
1259 " 4 = Hi confie completament\n"
1260 " s = mostra més informació\n"
1261
1262 #: g10/pkclist.c:273
1263 #, c-format
1264 msgid " %d = Don't know\n"
1265 msgstr ""
1266
1267 #: g10/pkclist.c:274
1268 #, fuzzy, c-format
1269 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1270 msgstr "%08lX: La clau no és de confiança\n"
1271
1272 #: g10/pkclist.c:275
1273 #, c-format
1274 msgid " %d = I trust marginally\n"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: g10/pkclist.c:276
1278 #, fuzzy, c-format
1279 msgid " %d = I trust fully\n"
1280 msgstr "%s no és un fitxer de base de dades de confiança\n"
1281
1282 #: g10/pkclist.c:278
1283 #, c-format
1284 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1285 msgstr ""
1286
1287 #. not yet implemented
1288 #: g10/pkclist.c:281
1289 msgid " i = please show me more information\n"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: g10/pkclist.c:284
1293 msgid " m = back to the main menu\n"
1294 msgstr " m = torna al menú principal\n"
1295
1296 #: g10/pkclist.c:287
1297 msgid " s = skip this key\n"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: g10/pkclist.c:288
1301 msgid " q = quit\n"
1302 msgstr " q = ix\n"
1303
1304 #: g10/pkclist.c:295
1305 msgid "Your decision? "
1306 msgstr "La vostra decisió? "
1307
1308 #: g10/pkclist.c:316
1309 #, fuzzy
1310 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1311 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
1312
1313 #: g10/pkclist.c:330
1314 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1315 msgstr "Certificats que duen a una clau de confiança absoluta:\n"
1316
1317 #: g10/pkclist.c:405
1318 #, c-format
1319 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1320 msgstr "clau %08lX: aquesta clau ha estat revocada!\n"
1321
1322 #: g10/pkclist.c:412 g10/pkclist.c:424 g10/pkclist.c:518
1323 msgid "Use this key anyway? "
1324 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
1325
1326 #: g10/pkclist.c:417
1327 #, c-format
1328 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1329 msgstr "clau %08lX: aquesta subclau ha estat revocada!\n"
1330
1331 #: g10/pkclist.c:438
1332 #, c-format
1333 msgid "%08lX: key has expired\n"
1334 msgstr "%08lX: la clau ha caducat\n"
1335
1336 #: g10/pkclist.c:448
1337 #, fuzzy, c-format
1338 msgid ""
1339 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1340 msgstr ""
1341 "    No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
1342
1343 #: g10/pkclist.c:454
1344 #, c-format
1345 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1346 msgstr "%08lX: La clau no és de confiança\n"
1347
1348 #: g10/pkclist.c:460
1349 #, c-format
1350 msgid ""
1351 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1352 "but it is accepted anyway\n"
1353 msgstr ""
1354 "%08lX: No hi ha garanties que aquesta clau pertanga realment al seu\n"
1355 "propietari però s'accepta de tota manera\n"
1356
1357 #: g10/pkclist.c:466
1358 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1359 msgstr "Aquesta clau pertany probablement al seu propietari\n"
1360
1361 #: g10/pkclist.c:471
1362 msgid "This key belongs to us\n"
1363 msgstr "Aquesta clau és nostra\n"
1364
1365 #: g10/pkclist.c:513
1366 #, fuzzy
1367 msgid ""
1368 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1369 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1370 "you may answer the next question with yes\n"
1371 "\n"
1372 msgstr ""
1373 "No és segur que la clau pertanga al seu propietari.\n"
1374 "Si realment sabeu què feu, podeu respondre\n"
1375 "que sí a la següent pregunta\n"
1376 "\n"
1377
1378 #: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:549
1379 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1380 msgstr "ALERTA: És una clau no fiable!\n"
1381
1382 #: g10/pkclist.c:568
1383 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1384 msgstr "ALERTA: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
1385
1386 #: g10/pkclist.c:569
1387 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1388 msgstr " Açò podria significar que la signatura és falsificada.\n"
1389
1390 #: g10/pkclist.c:575
1391 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1392 msgstr "ALERTA: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
1393
1394 #: g10/pkclist.c:580
1395 #, fuzzy
1396 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1397 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
1398
1399 #: g10/pkclist.c:585
1400 msgid "Note: This key has expired!\n"
1401 msgstr "Nota: La clau ha caducat!\n"
1402
1403 #: g10/pkclist.c:596
1404 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1405 msgstr "ALERTA: Aquesta clau no ve certificada per una firma de confiança!\n"
1406
1407 #: g10/pkclist.c:598
1408 msgid ""
1409 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1410 msgstr ""
1411 "    No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
1412
1413 #: g10/pkclist.c:606
1414 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1415 msgstr "ALERTA: La clau no és de confiança!\n"
1416
1417 #: g10/pkclist.c:607
1418 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1419 msgstr "          Probablement la signatura és falsa.\n"
1420
1421 #: g10/pkclist.c:615
1422 msgid ""
1423 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1424 msgstr "ALERTA: Aquesta clau no ve certificada per signatures prou fiables!\n"
1425
1426 #: g10/pkclist.c:617
1427 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1428 msgstr "No és segur que la signatura pertanga al seu propietari.\n"
1429
1430 #: g10/pkclist.c:770 g10/pkclist.c:794 g10/pkclist.c:946 g10/pkclist.c:1006
1431 #, c-format
1432 msgid "%s: skipped: %s\n"
1433 msgstr "%s: ignorat: %s\n"
1434
1435 #: g10/pkclist.c:780 g10/pkclist.c:978
1436 #, c-format
1437 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1438 msgstr "%s: ignorat: clau pública ja present\n"
1439
1440 #: g10/pkclist.c:811
1441 #, fuzzy
1442 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1443 msgstr "No heu especificat usuari. (Podeu usar «-r»)\n"
1444
1445 #: g10/pkclist.c:824
1446 msgid ""
1447 "\n"
1448 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1449 msgstr ""
1450
1451 #: g10/pkclist.c:840
1452 msgid "No such user ID.\n"
1453 msgstr "Usuari inexistent.\n"
1454
1455 #: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:921
1456 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1457 msgstr "ignorat: la clau pública ja s'ha especificat com a destinatari\n"
1458
1459 #: g10/pkclist.c:863
1460 msgid "Public key is disabled.\n"
1461 msgstr "La clau pública està desactivada.\n"
1462
1463 #: g10/pkclist.c:870
1464 #, fuzzy
1465 msgid "skipped: public key already set\n"
1466 msgstr "%s: ignorat: clau pública ja present\n"
1467
1468 #: g10/pkclist.c:913
1469 #, c-format
1470 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1471 msgstr "destinatari predeterminat desconegut «%s»\n"
1472
1473 #: g10/pkclist.c:958
1474 #, c-format
1475 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1476 msgstr "%s: ignorat: la clau pública està desactivada\n"
1477
1478 #: g10/pkclist.c:1013
1479 msgid "no valid addressees\n"
1480 msgstr "no hi ha adreces vàlides\n"
1481
1482 #: g10/keygen.c:182
1483 #, c-format
1484 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1485 msgstr ""
1486
1487 #: g10/keygen.c:189
1488 #, fuzzy, c-format
1489 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1490 msgstr "«%s» ignorat: duplicat\n"
1491
1492 #: g10/keygen.c:194
1493 #, fuzzy, c-format
1494 msgid "too many `%c' preferences\n"
1495 msgstr "llista les preferències"
1496
1497 #: g10/keygen.c:264
1498 #, fuzzy
1499 msgid "invalid character in preference string\n"
1500 msgstr "Caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
1501
1502 #: g10/keygen.c:524
1503 #, fuzzy
1504 msgid "writing direct signature\n"
1505 msgstr "escriptura de l'autosignatura\n"
1506
1507 #: g10/keygen.c:563
1508 msgid "writing self signature\n"
1509 msgstr "escriptura de l'autosignatura\n"
1510
1511 #: g10/keygen.c:607
1512 msgid "writing key binding signature\n"
1513 msgstr "escriptura de la signatura de comprovació de la clau\n"
1514
1515 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1516 #, c-format
1517 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1518 msgstr "grandària de la clau invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
1519
1520 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1521 #, c-format
1522 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1523 msgstr "grandària de la clau arrodonida fins a %u bits\n"
1524
1525 #: g10/keygen.c:941
1526 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1527 msgstr "Trieu quin tipus de clau voleu:\n"
1528
1529 #: g10/keygen.c:943
1530 #, c-format
1531 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1532 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
1533
1534 #: g10/keygen.c:944
1535 #, c-format
1536 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1537 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
1538
1539 #: g10/keygen.c:946
1540 #, c-format
1541 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1542 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
1543
1544 #: g10/keygen.c:948
1545 #, c-format
1546 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1547 msgstr "   (%d) ElGamal (signar i xifrar)\n"
1548
1549 #: g10/keygen.c:949
1550 #, fuzzy, c-format
1551 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1552 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
1553
1554 #: g10/keygen.c:951
1555 #, fuzzy, c-format
1556 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1557 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
1558
1559 #: g10/keygen.c:953
1560 #, c-format
1561 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1562 msgstr "   (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
1563
1564 #: g10/keyedit.c:576 g10/keygen.c:956
1565 msgid "Your selection? "
1566 msgstr "Trieu: "
1567
1568 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1569 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1570 msgstr "L'us d'aquest algoritme està desaconsellat - crear igualment? "
1571
1572 #: g10/keyedit.c:589 g10/keygen.c:998
1573 msgid "Invalid selection.\n"
1574 msgstr "Selecció invàlida.\n"
1575
1576 #: g10/keygen.c:1011
1577 #, c-format
1578 msgid ""
1579 "About to generate a new %s keypair.\n"
1580 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1581 "              default keysize is 1024 bits\n"
1582 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1583 msgstr ""
1584 "Preparat per a generar un nou parell de claus %s.\n"
1585 "              grandària mínima:  768 bits\n"
1586 "      grandària predeterminada: 1024 bits\n"
1587 "  grandària màxima aconsellada: 2048 bits\n"
1588
1589 #: g10/keygen.c:1020
1590 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1591 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
1592
1593 #: g10/keygen.c:1025
1594 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1595 msgstr "DSA només permet clau entre 512 i 1024 bits\n"
1596
1597 #: g10/keygen.c:1027
1598 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1599 msgstr "calu massa petita; 1024 bits és el mínim permés per a claus RSA.\n"
1600
1601 #: g10/keygen.c:1030
1602 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1603 msgstr "clau massa petita; 768 bits és el mínim permés.\n"
1604
1605 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1606 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1607 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1608 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1609 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1610 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1611 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1612 #. * do whatever you want.
1613 #: g10/keygen.c:1041
1614 #, c-format
1615 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1616 msgstr "clau massa llarga; %d és el màxim permés.\n"
1617
1618 #: g10/keygen.c:1046
1619 msgid ""
1620 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1621 "computations take REALLY long!\n"
1622 msgstr ""
1623 "No es recomanen claus més llargues de 2048 bits perquè\n"
1624 "els càlculs són VERITABLEMENT llargs!\n"
1625
1626 #: g10/keygen.c:1049
1627 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1628 msgstr "Segur que voleu aquesta grandària? "
1629
1630 #: g10/keygen.c:1050
1631 msgid ""
1632 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1633 "vulnerable to attacks!\n"
1634 msgstr ""
1635 "D'acord, però sapigueu que la radiació del monitor i del teclat també son "
1636 "molt vulnerables als atacs!\n"
1637
1638 #: g10/keygen.c:1059
1639 #, c-format
1640 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1641 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
1642
1643 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1644 #, c-format
1645 msgid "rounded up to %u bits\n"
1646 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
1647
1648 #: g10/keygen.c:1117
1649 msgid ""
1650 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1651 "         0 = key does not expire\n"
1652 "      <n>  = key expires in n days\n"
1653 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1654 "      <n>m = key expires in n months\n"
1655 "      <n>y = key expires in n years\n"
1656 msgstr ""
1657 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
1658 "         0 = no caduca\n"
1659 "      <n>  = caduca als n dies\n"
1660 "      <n>w = caduca a les n setmanes\n"
1661 "      <n>m = caduca als n mesos\n"
1662 "      <n>y = caduca als n anys\n"
1663
1664 #: g10/keygen.c:1126
1665 #, fuzzy
1666 msgid ""
1667 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1668 "         0 = signature does not expire\n"
1669 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1670 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1671 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1672 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1673 msgstr ""
1674 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
1675 "         0 = no caduca\n"
1676 "      <n>  = caduca als n dies\n"
1677 "      <n>w = caduca a les n setmanes\n"
1678 "      <n>m = caduca als n mesos\n"
1679 "      <n>y = caduca als n anys\n"
1680
1681 #: g10/keygen.c:1148
1682 msgid "Key is valid for? (0) "
1683 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
1684
1685 #: g10/keygen.c:1150
1686 #, fuzzy
1687 msgid "Signature is valid for? (0) "
1688 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
1689
1690 #: g10/keygen.c:1155
1691 msgid "invalid value\n"
1692 msgstr "valor invàlid\n"
1693
1694 #: g10/keygen.c:1160
1695 #, fuzzy, c-format
1696 msgid "%s does not expire at all\n"
1697 msgstr "La clau no caduca\n"
1698
1699 #. print the date when the key expires
1700 #: g10/keygen.c:1167
1701 #, fuzzy, c-format
1702 msgid "%s expires at %s\n"
1703 msgstr "La clau caduca el %s\n"
1704
1705 #: g10/keygen.c:1173
1706 msgid ""
1707 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1708 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1709 msgstr ""
1710 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
1711 "Tanmateix, les manejarà bé fins l'any 2106.\n"
1712
1713 #: g10/keygen.c:1178
1714 msgid "Is this correct (y/n)? "
1715 msgstr "És correcte? (s/n)"
1716
1717 #: g10/keygen.c:1221
1718 msgid ""
1719 "\n"
1720 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1721 "id\n"
1722 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1723 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1724 "\n"
1725 msgstr ""
1726 "\n"
1727 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
1728 "construeix la id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
1729 "d'aquesta forma:\n"
1730 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1731 "\n"
1732
1733 #: g10/keygen.c:1233
1734 msgid "Real name: "
1735 msgstr "Nom i cognoms"
1736
1737 #: g10/keygen.c:1241
1738 msgid "Invalid character in name\n"
1739 msgstr "Caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
1740
1741 #: g10/keygen.c:1243
1742 msgid "Name may not start with a digit\n"
1743 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
1744
1745 #: g10/keygen.c:1245
1746 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1747 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
1748
1749 #: g10/keygen.c:1253
1750 msgid "Email address: "
1751 msgstr "Adreça electrònica: "
1752
1753 #: g10/keygen.c:1264
1754 msgid "Not a valid email address\n"
1755 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
1756
1757 #: g10/keygen.c:1272
1758 msgid "Comment: "
1759 msgstr "Comentari: "
1760
1761 #: g10/keygen.c:1278
1762 msgid "Invalid character in comment\n"
1763 msgstr "Caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
1764
1765 #: g10/keygen.c:1301
1766 #, c-format
1767 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1768 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
1769
1770 #: g10/keygen.c:1307
1771 #, c-format
1772 msgid ""
1773 "You selected this USER-ID:\n"
1774 "    \"%s\"\n"
1775 "\n"
1776 msgstr ""
1777 "Heu triat l'usuari:\n"
1778 "    \"%s\"\n"
1779 "\n"
1780
1781 #: g10/keygen.c:1311
1782 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1783 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
1784
1785 #: g10/keygen.c:1316
1786 msgid "NnCcEeOoQq"
1787 msgstr "NnCcEeOoQq"
1788
1789 #: g10/keygen.c:1326
1790 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1791 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (Q) ix "
1792
1793 #: g10/keygen.c:1327
1794 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1795 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (Q) ix"
1796
1797 #: g10/keygen.c:1346
1798 msgid "Please correct the error first\n"
1799 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
1800
1801 #: g10/keygen.c:1385
1802 msgid ""
1803 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1804 "\n"
1805 msgstr ""
1806 "Cal una contrasenya per a protegir la clau privada.\n"
1807 "\n"
1808
1809 #: g10/keyedit.c:787 g10/keygen.c:1393
1810 #, fuzzy
1811 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1812 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho\n"
1813
1814 #: g10/keygen.c:1394
1815 #, c-format
1816 msgid "%s.\n"
1817 msgstr ""
1818
1819 #: g10/keygen.c:1400
1820 msgid ""
1821 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1822 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1823 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1824 "\n"
1825 msgstr ""
1826 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
1827 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
1828 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
1829 "\n"
1830
1831 #: g10/keygen.c:1421
1832 msgid ""
1833 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1834 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1835 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1836 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1837 msgstr ""
1838 "Cal generar molts bits aleatoriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
1839 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
1840 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
1841 "d'aconseguir prou entropia.\n"
1842
1843 #: g10/keygen.c:1985
1844 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1845 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
1846
1847 #: g10/keygen.c:2039
1848 msgid "Key generation canceled.\n"
1849 msgstr "Generació de claus cancel·lada.\n"
1850
1851 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1852 #, c-format
1853 msgid "writing public key to `%s'\n"
1854 msgstr "escriptura de la clau pública a `%s'\n"
1855
1856 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1857 #, c-format
1858 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1859 msgstr "escriptura de la clau privada a `%s'\n"
1860
1861 #: g10/keygen.c:2205
1862 #, fuzzy, c-format
1863 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1864 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
1865
1866 #: g10/keygen.c:2211
1867 #, fuzzy, c-format
1868 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1869 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau privada: %s\n"
1870
1871 #: g10/keygen.c:2225
1872 #, fuzzy, c-format
1873 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1874 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
1875
1876 #: g10/keygen.c:2232
1877 #, fuzzy, c-format
1878 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1879 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
1880
1881 #: g10/keygen.c:2252
1882 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1883 msgstr "claus pública i privada creades i signades.\n"
1884
1885 #: g10/keygen.c:2253
1886 #, fuzzy
1887 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1888 msgstr "Certificats que duen a una clau de confiança absoluta:\n"
1889
1890 #: g10/keygen.c:2264
1891 msgid ""
1892 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1893 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1894 msgstr ""
1895 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
1896 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
1897
1898 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1899 #, c-format
1900 msgid "Key generation failed: %s\n"
1901 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1902
1903 #: g10/keygen.c:2320 g10/sign.c:257
1904 #, c-format
1905 msgid ""
1906 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1907 msgstr ""
1908 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
1909 "amb el rellotge)\n"
1910
1911 #: g10/keygen.c:2322 g10/sign.c:259
1912 #, c-format
1913 msgid ""
1914 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1915 msgstr ""
1916 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
1917 "amb el rellotge)\n"
1918
1919 #: g10/keygen.c:2331
1920 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1921 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conformant amb OpenPGP\n"
1922
1923 #: g10/keygen.c:2360
1924 msgid "Really create? "
1925 msgstr "Crear realment? "
1926
1927 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:762
1928 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: g10/encode.c:177 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:301 g10/tdbio.c:496
1932 #: g10/tdbio.c:557
1933 #, c-format
1934 msgid "%s: can't open: %s\n"
1935 msgstr "%s: no s'ha pogut obrir: %s\n"
1936
1937 #: g10/encode.c:205 g10/sign.c:1035
1938 #, c-format
1939 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1940 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1941
1942 #: g10/encode.c:210
1943 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: g10/encode.c:229 g10/encode.c:486
1947 #, fuzzy, c-format
1948 msgid "`%s' already compressed\n"
1949 msgstr "%lu claus processades\n"
1950
1951 #: g10/encode.c:295 g10/encode.c:520
1952 #, c-format
1953 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1954 msgstr "%s: ALERTA: fitxer buit\n"
1955
1956 #: g10/encode.c:406
1957 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1958 msgstr ""
1959
1960 #: g10/encode.c:422
1961 #, c-format
1962 msgid "reading from `%s'\n"
1963 msgstr "llegint des de «%s»\n"
1964
1965 #: g10/encode.c:456
1966 msgid ""
1967 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: g10/encode.c:467 g10/encode.c:644
1971 #, c-format
1972 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: g10/encode.c:558 g10/sign.c:758
1976 #, fuzzy, c-format
1977 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1978 msgstr "NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les preferències\n"
1979
1980 #: g10/encode.c:703
1981 #, c-format
1982 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1983 msgstr ""
1984
1985 #: g10/encode.c:735
1986 #, fuzzy, c-format
1987 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1988 msgstr "%s/%s xifrat per a: %s\n"
1989
1990 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2289
1991 #, fuzzy, c-format
1992 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1993 msgstr "no s'ha trobat l'usuari «%s»: %s\n"
1994
1995 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
1996 #, fuzzy, c-format
1997 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1998 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1999
2000 #: g10/export.c:222
2001 #, c-format
2002 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
2003 msgstr "clau %08lX: no és una clau rfc2440 - ignorada\n"
2004
2005 #: g10/export.c:238
2006 #, c-format
2007 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
2008 msgstr "clau %08lX: no protegida - ignorada\n"
2009
2010 #: g10/export.c:246
2011 #, fuzzy, c-format
2012 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
2013 msgstr "clau %08lX: clau nova: s'ignorarà\n"
2014
2015 #: g10/export.c:347
2016 msgid "WARNING: nothing exported\n"
2017 msgstr "ALERTA: no s'hi ha exportat res\n"
2018
2019 #: g10/getkey.c:151
2020 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
2021 msgstr "massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
2022
2023 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
2024 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
2025 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2393
2026 msgid "[User id not found]"
2027 msgstr "[No s'ha trobat l'usuari]"
2028
2029 #: g10/getkey.c:1438
2030 #, c-format
2031 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: g10/getkey.c:2109
2035 #, c-format
2036 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
2037 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
2038
2039 #: g10/getkey.c:2156
2040 #, c-format
2041 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2042 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública: ignorada\n"
2043
2044 #: g10/import.c:258
2045 #, c-format
2046 msgid "skipping block of type %d\n"
2047 msgstr "bloc de tipus %d ignorat\n"
2048
2049 #: g10/import.c:267
2050 #, c-format
2051 msgid "%lu keys so far processed\n"
2052 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2053
2054 #: g10/import.c:272
2055 #, c-format
2056 msgid "error reading `%s': %s\n"
2057 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
2058
2059 #: g10/import.c:284
2060 #, c-format
2061 msgid "Total number processed: %lu\n"
2062 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2063
2064 #: g10/import.c:286
2065 #, c-format
2066 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2067 msgstr " claus noves ignorades: %lu\n"
2068
2069 #: g10/import.c:289
2070 #, c-format
2071 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2072 msgstr "              sense ID: %lu\n"
2073
2074 #: g10/import.c:291
2075 #, c-format
2076 msgid "              imported: %lu"
2077 msgstr "            importades: %lu"
2078
2079 #: g10/import.c:297
2080 #, c-format
2081 msgid "             unchanged: %lu\n"
2082 msgstr "        no modificades: %lu\n"
2083
2084 #: g10/import.c:299
2085 #, c-format
2086 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2087 msgstr "    IDs d'usuaris nous: %lu\n"
2088
2089 #: g10/import.c:301
2090 #, c-format
2091 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2092 msgstr "        subclaus noves: %lu\n"
2093
2094 #: g10/import.c:303
2095 #, c-format
2096 msgid "        new signatures: %lu\n"
2097 msgstr "      signatures noves: %lu\n"
2098
2099 #: g10/import.c:305
2100 #, c-format
2101 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2102 msgstr "     noves revocacions: %lu\n"
2103
2104 #: g10/import.c:307
2105 #, c-format
2106 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2107 msgstr "claus privades llegides: %lu\n"
2108
2109 #: g10/import.c:309
2110 #, c-format
2111 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2112 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2113
2114 #: g10/import.c:311
2115 #, c-format
2116 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2117 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2118
2119 #: g10/import.c:313
2120 #, fuzzy, c-format
2121 msgid "          not imported: %lu\n"
2122 msgstr "            importades: %lu"
2123
2124 #: g10/import.c:581 g10/import.c:830
2125 #, c-format
2126 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2127 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2128
2129 #: g10/import.c:597
2130 #, fuzzy, c-format
2131 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
2132 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2133
2134 #: g10/import.c:612
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2137 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no auto-signada '"
2138
2139 #: g10/import.c:619
2140 #, c-format
2141 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2142 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2143
2144 #: g10/import.c:621
2145 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2146 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autofirma\n"
2147
2148 #: g10/import.c:631 g10/import.c:903
2149 #, c-format
2150 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2151 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2152
2153 #: g10/import.c:636
2154 #, c-format
2155 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2156 msgstr "clau %08lX: clau nova: s'ignorarà\n"
2157
2158 #: g10/import.c:646
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2161 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2162
2163 #: g10/import.c:651 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2164 #, c-format
2165 msgid "writing to `%s'\n"
2166 msgstr "escriptura a «%s»\n"
2167
2168 #: g10/import.c:654 g10/import.c:731 g10/import.c:850 g10/import.c:963
2169 #, c-format
2170 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2171 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2172
2173 #: g10/import.c:663
2174 #, fuzzy, c-format
2175 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2176 msgstr "clau %08lX: clau pública importada\n"
2177
2178 #: g10/import.c:685
2179 #, c-format
2180 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2181 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2182
2183 #: g10/import.c:702 g10/import.c:920
2184 #, c-format
2185 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2186 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2187
2188 #: g10/import.c:709 g10/import.c:926
2189 #, c-format
2190 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2191 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2192
2193 #: g10/import.c:740
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2196 msgstr "clau %08lX: 1 ID d'usuari nou\n"
2197
2198 #: g10/import.c:743
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2201 msgstr "clau %08lX: %d ID nous\n"
2202
2203 #: g10/import.c:746
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2206 msgstr "clau %08lX: 1 signatura nova\n"
2207
2208 #: g10/import.c:749
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2211 msgstr "clau %08lX: %d signatures noves\n"
2212
2213 #: g10/import.c:752
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2216 msgstr "clau %08lX: 1 subclau nova\n"
2217
2218 #: g10/import.c:755
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2221 msgstr "clau %08lX: %d subclaus noves\n"
2222
2223 #: g10/import.c:774
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2226 msgstr "clau %08lX: no modificada\n"
2227
2228 #: g10/import.c:844
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2231 msgstr "no hi ha anell públic predeterminat\n"
2232
2233 #: g10/import.c:855
2234 #, c-format
2235 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2236 msgstr "clau %08lX: clau privada importada\n"
2237
2238 #. we can't merge secret keys
2239 #: g10/import.c:861
2240 #, c-format
2241 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2242 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2243
2244 #: g10/import.c:868
2245 #, c-format
2246 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2247 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau privada: %s\n"
2248
2249 #: g10/import.c:897
2250 #, c-format
2251 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2252 msgstr ""
2253 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2254 "de revocació\n"
2255
2256 #: g10/import.c:937
2257 #, c-format
2258 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2259 msgstr "clau %08lX: certificat de revocació invàlid: %s: rebutjat\n"
2260
2261 #: g10/import.c:969
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2264 msgstr "clau %08lX: certificat de revocació importat\n"
2265
2266 #: g10/import.c:1017
2267 #, c-format
2268 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2269 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2270
2271 #: g10/import.c:1030
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2274 msgstr "clau %08lX: algoritme de clau pública no suportat\n"
2275
2276 #: g10/import.c:1032
2277 #, fuzzy, c-format
2278 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2279 msgstr "clau %08lX: autofirma no vàlida\n"
2280
2281 #: g10/import.c:1047
2282 #, c-format
2283 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2284 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2285
2286 #: g10/import.c:1055 g10/import.c:1096
2287 #, c-format
2288 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2289 msgstr "clau %08lX: algoritme de clau pública no suportat\n"
2290
2291 #: g10/import.c:1056
2292 #, c-format
2293 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2294 msgstr "clau %08lX: enllaç de subclau invàlid\n"
2295
2296 #. Delete the last binding
2297 #. sig since this one is
2298 #. newer
2299 #: g10/import.c:1068
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2302 msgstr "clau %08lX: enllaç de subclau invàlid\n"
2303
2304 #: g10/import.c:1088
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %08lX: no subkey for key revocation\n"
2307 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2308
2309 #: g10/import.c:1097
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "key %08lX: invalid subkey revocation\n"
2312 msgstr "clau %08lX.%lu: Subclau de revocació vàlida\n"
2313
2314 #. Delete the last revocation
2315 #. sig since this one is
2316 #. newer
2317 #: g10/import.c:1108
2318 #, fuzzy, c-format
2319 msgid "key %08lX: removed multiple subkey revocation\n"
2320 msgstr "clau %08lX: enllaç de subclau invàlid\n"
2321
2322 #: g10/import.c:1145
2323 #, c-format
2324 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2325 msgstr "clau %08lX: ID ignorat '"
2326
2327 #: g10/import.c:1168
2328 #, c-format
2329 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2330 msgstr "clau %08lX: subclau ignorada\n"
2331
2332 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2333 #. * to import non-exportable signature when we have the
2334 #. * the secret key used to create this signature - it
2335 #. * seems that this makes sense
2336 #: g10/import.c:1194
2337 #, c-format
2338 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2339 msgstr "clau %08lX: signatura inexportable (classe %02x) - ignorada\n"
2340
2341 #: g10/import.c:1203
2342 #, c-format
2343 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2344 msgstr "clau %08lX: certificat de revocació en el lloc equivocat - ignorat\n"
2345
2346 #: g10/import.c:1220
2347 #, c-format
2348 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2349 msgstr "clau %08lX: certificat de revocació no vàlid: %s - ignorat\n"
2350
2351 #: g10/import.c:1232
2352 #, fuzzy, c-format
2353 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2354 msgstr "clau %08lX: certificat de revocació en el lloc equivocat - ignorat\n"
2355
2356 #: g10/import.c:1330
2357 #, c-format
2358 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2359 msgstr "clau %08lX: detectat ID duplicat - fusionat\n"
2360
2361 #: g10/import.c:1389
2362 #, c-format
2363 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: g10/import.c:1403
2367 #, c-format
2368 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: g10/import.c:1460
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2374 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació\n"
2375
2376 #: g10/import.c:1491
2377 #, fuzzy, c-format
2378 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2379 msgstr "clau %08lX: %d signatures noves\n"
2380
2381 #: g10/keyedit.c:147
2382 msgid "[revocation]"
2383 msgstr "[revocació]"
2384
2385 #: g10/keyedit.c:148
2386 msgid "[self-signature]"
2387 msgstr "[autosignatura]"
2388
2389 #: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:148
2390 msgid "1 bad signature\n"
2391 msgstr "1 signatura errònia\n"
2392
2393 #: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:150
2394 #, c-format
2395 msgid "%d bad signatures\n"
2396 msgstr "%d signatures errònies\n"
2397
2398 #: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:152
2399 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2400 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2401
2402 #: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:154
2403 #, c-format
2404 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2405 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2406
2407 #: g10/keyedit.c:227 g10/keylist.c:156
2408 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2409 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2410
2411 #: g10/keyedit.c:229 g10/keylist.c:158
2412 #, c-format
2413 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2414 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2415
2416 #: g10/keyedit.c:231
2417 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2418 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2419
2420 #: g10/keyedit.c:233
2421 #, c-format
2422 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2423 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2424
2425 #: g10/keyedit.c:360
2426 #, c-format
2427 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2428 msgstr ""
2429
2430 #: g10/keyedit.c:367 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:542 g10/keyedit.c:1140
2431 #, fuzzy
2432 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2433 msgstr "Segur que voleu aquesta grandària? "
2434
2435 #: g10/keyedit.c:375 g10/keyedit.c:490 g10/keyedit.c:1146
2436 msgid "  Unable to sign.\n"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: g10/keyedit.c:380
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2442 msgstr "ALERTA: «%s» és un fitxer buit\n"
2443
2444 #: g10/keyedit.c:399
2445 #, c-format
2446 msgid ""
2447 "The self-signature on \"%s\"\n"
2448 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2449 msgstr ""
2450
2451 #: g10/keyedit.c:408
2452 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2453 msgstr ""
2454
2455 #. It's a local sig, and we want to make a
2456 #. exportable sig.
2457 #: g10/keyedit.c:422
2458 #, c-format
2459 msgid ""
2460 "Your current signature on \"%s\"\n"
2461 "is a local signature.\n"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: g10/keyedit.c:426
2465 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2466 msgstr ""
2467
2468 #: g10/keyedit.c:446
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2471 msgstr "Ja està signat amb la clau %08lX\n"
2472
2473 #: g10/keyedit.c:450
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2476 msgstr "Ja està signat amb la clau %08lX\n"
2477
2478 #: g10/keyedit.c:463
2479 #, c-format
2480 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2481 msgstr "No hi ha res que signat amb la clau %08lX\n"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:478
2484 #, fuzzy
2485 msgid "This key has expired!"
2486 msgstr "Nota: La clau ha caducat!\n"
2487
2488 #: g10/keyedit.c:498
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2491 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
2492
2493 #: g10/keyedit.c:502
2494 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2495 msgstr ""
2496
2497 #: g10/keyedit.c:535
2498 msgid ""
2499 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2500 "mode.\n"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: g10/keyedit.c:537
2504 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2505 msgstr ""
2506
2507 #: g10/keyedit.c:560
2508 msgid ""
2509 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2510 "belongs\n"
2511 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: g10/keyedit.c:564
2515 #, c-format
2516 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: g10/keyedit.c:566
2520 #, c-format
2521 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2522 msgstr ""
2523
2524 #: g10/keyedit.c:568
2525 #, c-format
2526 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2527 msgstr ""
2528
2529 #: g10/keyedit.c:570
2530 #, c-format
2531 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: g10/keyedit.c:595
2535 msgid ""
2536 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2537 "with your key: \""
2538 msgstr ""
2539 "Esteu segurs que voleu signar aquesta clau\n"
2540 "amb la vostra clau: \""
2541
2542 #: g10/keyedit.c:604
2543 #, fuzzy
2544 msgid ""
2545 "\n"
2546 "This will be a self-signature.\n"
2547 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autofirma\n"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:608
2550 #, fuzzy
2551 msgid ""
2552 "\n"
2553 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2554 msgstr ""
2555 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
2556 "\n"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:613
2559 #, fuzzy
2560 msgid ""
2561 "\n"
2562 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2563 msgstr ""
2564 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
2565 "\n"
2566
2567 #: g10/keyedit.c:620
2568 #, fuzzy
2569 msgid ""
2570 "\n"
2571 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2572 msgstr ""
2573 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
2574 "\n"
2575
2576 #: g10/keyedit.c:624
2577 #, fuzzy
2578 msgid ""
2579 "\n"
2580 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2581 msgstr ""
2582 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
2583 "\n"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:629
2586 msgid ""
2587 "\n"
2588 "I have not checked this key at all.\n"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: g10/keyedit.c:633
2592 msgid ""
2593 "\n"
2594 "I have checked this key casually.\n"
2595 msgstr ""
2596
2597 #: g10/keyedit.c:637
2598 msgid ""
2599 "\n"
2600 "I have checked this key very carefully.\n"
2601 msgstr ""
2602
2603 #: g10/keyedit.c:646
2604 msgid "Really sign? "
2605 msgstr "Signar realment? "
2606
2607 #: g10/keyedit.c:688 g10/keyedit.c:3064 g10/keyedit.c:3126 g10/sign.c:308
2608 #, c-format
2609 msgid "signing failed: %s\n"
2610 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:744
2613 msgid "This key is not protected.\n"
2614 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
2615
2616 #: g10/keyedit.c:748
2617 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2618 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
2619
2620 #: g10/keyedit.c:752
2621 msgid "Key is protected.\n"
2622 msgstr "La clau està protegida.\n"
2623
2624 #: g10/keyedit.c:772
2625 #, c-format
2626 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2627 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:778
2630 msgid ""
2631 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2632 "\n"
2633 msgstr ""
2634 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2635 "\n"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:792
2638 msgid ""
2639 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2640 "\n"
2641 msgstr ""
2642 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
2643 "\n"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:795
2646 msgid "Do you really want to do this? "
2647 msgstr "N'esteu segur de voler fer açò? "
2648
2649 #: g10/keyedit.c:859
2650 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2651 msgstr "posant la signatura al lloc correcte\n"
2652
2653 #: g10/keyedit.c:901
2654 msgid "quit this menu"
2655 msgstr "eixit del menú"
2656
2657 #: g10/keyedit.c:902
2658 msgid "q"
2659 msgstr "q"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:903
2662 msgid "save"
2663 msgstr "desa"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:903
2666 msgid "save and quit"
2667 msgstr "desa i ix"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:904
2670 msgid "help"
2671 msgstr "ajuda"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:904
2674 msgid "show this help"
2675 msgstr "mostrar aquesta pantalla"
2676
2677 #: g10/keyedit.c:906
2678 msgid "fpr"
2679 msgstr "fpr"
2680
2681 #: g10/keyedit.c:906
2682 msgid "show fingerprint"
2683 msgstr "mostra empremta"
2684
2685 #: g10/keyedit.c:907
2686 msgid "list"
2687 msgstr "llista"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:907
2690 msgid "list key and user IDs"
2691 msgstr "llista claus i ID"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:908
2694 msgid "l"
2695 msgstr "l"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:909
2698 msgid "uid"
2699 msgstr "uid"
2700
2701 #: g10/keyedit.c:909
2702 msgid "select user ID N"
2703 msgstr "triar ID N"
2704
2705 #: g10/keyedit.c:910
2706 msgid "key"
2707 msgstr "clau"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:910
2710 msgid "select secondary key N"
2711 msgstr "tria clau secundària N"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:911
2714 msgid "check"
2715 msgstr "comprovar"
2716
2717 #: g10/keyedit.c:911
2718 msgid "list signatures"
2719 msgstr "llista signatures"
2720
2721 #: g10/keyedit.c:912
2722 msgid "c"
2723 msgstr "c"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:913
2726 msgid "sign"
2727 msgstr "sign"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:913
2730 msgid "sign the key"
2731 msgstr "signa la clau"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:914
2734 msgid "s"
2735 msgstr "s"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:915
2738 msgid "lsign"
2739 msgstr "lsign"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:915
2742 msgid "sign the key locally"
2743 msgstr "signar la clau localment"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:916
2746 #, fuzzy
2747 msgid "nrsign"
2748 msgstr "sign"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:916
2751 #, fuzzy
2752 msgid "sign the key non-revocably"
2753 msgstr "signar la clau localment"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:917
2756 #, fuzzy
2757 msgid "nrlsign"
2758 msgstr "lsign"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:917
2761 #, fuzzy
2762 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2763 msgstr "signar la clau localment"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:918
2766 msgid "debug"
2767 msgstr "depura"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:919
2770 msgid "adduid"
2771 msgstr "adduid"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:919
2774 msgid "add a user ID"
2775 msgstr "afegir ID d'usuari"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:920
2778 msgid "addphoto"
2779 msgstr ""
2780
2781 #: g10/keyedit.c:920
2782 #, fuzzy
2783 msgid "add a photo ID"
2784 msgstr "afegir ID d'usuari"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:921
2787 msgid "deluid"
2788 msgstr "deluid"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:921
2791 msgid "delete user ID"
2792 msgstr "esborrar ID d'usuari"
2793
2794 #. delphoto is really deluid in disguise
2795 #: g10/keyedit.c:923
2796 msgid "delphoto"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: g10/keyedit.c:924
2800 msgid "addkey"
2801 msgstr "addkey"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:924
2804 msgid "add a secondary key"
2805 msgstr "afegir una clau secundària"
2806
2807 #: g10/keyedit.c:925
2808 msgid "delkey"
2809 msgstr "delkey"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:925
2812 msgid "delete a secondary key"
2813 msgstr "esborrar una clau secundària"
2814
2815 #: g10/keyedit.c:926
2816 #, fuzzy
2817 msgid "addrevoker"
2818 msgstr "revocada"
2819
2820 #: g10/keyedit.c:926
2821 #, fuzzy
2822 msgid "add a revocation key"
2823 msgstr "afegir una clau secundària"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:927
2826 msgid "delsig"
2827 msgstr "delsig"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:927
2830 msgid "delete signatures"
2831 msgstr "esborrar signatures"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:928
2834 msgid "expire"
2835 msgstr "expire"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:928
2838 msgid "change the expire date"
2839 msgstr "canviar la data de caducitat"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:929
2842 msgid "primary"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: g10/keyedit.c:929
2846 msgid "flag user ID as primary"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: g10/keyedit.c:930
2850 msgid "toggle"
2851 msgstr "toggle"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:930
2854 msgid "toggle between secret and public key listing"
2855 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:932
2858 msgid "t"
2859 msgstr "t"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:933
2862 msgid "pref"
2863 msgstr "pref"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:933
2866 #, fuzzy
2867 msgid "list preferences (expert)"
2868 msgstr "llista les preferències"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:934
2871 msgid "showpref"
2872 msgstr "showpref"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:934
2875 #, fuzzy
2876 msgid "list preferences (verbose)"
2877 msgstr "llista les preferències"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:935
2880 #, fuzzy
2881 msgid "setpref"
2882 msgstr "pref"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:935
2885 #, fuzzy
2886 msgid "set preference list"
2887 msgstr "llista les preferències"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:936
2890 #, fuzzy
2891 msgid "updpref"
2892 msgstr "pref"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:936
2895 #, fuzzy
2896 msgid "updated preferences"
2897 msgstr "llista les preferències"
2898
2899 #: g10/keyedit.c:937
2900 msgid "passwd"
2901 msgstr "passwd"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:937
2904 msgid "change the passphrase"
2905 msgstr "canvia la contrasenya"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:938
2908 msgid "trust"
2909 msgstr "trust"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:938
2912 msgid "change the ownertrust"
2913 msgstr "canvia la confiança"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:939
2916 msgid "revsig"
2917 msgstr "revsig"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:939
2920 msgid "revoke signatures"
2921 msgstr "revoca signatures"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:940
2924 msgid "revkey"
2925 msgstr "revkey"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:940
2928 msgid "revoke a secondary key"
2929 msgstr "revoca una clau secundària"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:941
2932 msgid "disable"
2933 msgstr "disable"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:941
2936 msgid "disable a key"
2937 msgstr "desactivar clau"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:942
2940 msgid "enable"
2941 msgstr "enable"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:942
2944 msgid "enable a key"
2945 msgstr "activa una clau"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:943
2948 msgid "showphoto"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: g10/keyedit.c:943
2952 msgid "show photo ID"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:963
2956 msgid "can't do that in batchmode\n"
2957 msgstr "no es pot fet això en mode batch\n"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1000
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2962 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1018
2965 msgid "Secret key is available.\n"
2966 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1049
2969 msgid "Command> "
2970 msgstr "Ordre>"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1081
2973 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2974 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1085
2977 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2978 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1134
2981 #, fuzzy
2982 msgid "Key is revoked."
2983 msgstr "La clau està protegida.\n"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1153
2986 msgid "Really sign all user IDs? "
2987 msgstr "Signar tots els IDs? "
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1154
2990 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2991 msgstr "Pista: Trieu els IDs que voleu signar\n"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1179
2994 #, c-format
2995 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2996 msgstr ""
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keyedit.c:1220
2999 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3000 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID.\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1201
3003 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3004 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID!\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1204
3007 msgid "Really remove all selected user IDs? "
3008 msgstr "Eliminar tots els IDs seleccionats? "
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1205
3011 msgid "Really remove this user ID? "
3012 msgstr "Eliminar aquest ID? "
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1243 g10/keyedit.c:1280
3015 msgid "You must select at least one key.\n"
3016 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1247
3019 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
3020 msgstr "Realment voleu esborrar les claus seleccionades? "
3021
3022 #: g10/keyedit.c:1248
3023 msgid "Do you really want to delete this key? "
3024 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1284
3027 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
3028 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1285
3031 msgid "Do you really want to revoke this key? "
3032 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1354
3035 #, fuzzy
3036 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
3037 msgstr "Eliminar tots els IDs seleccionats? "
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1356
3040 #, fuzzy
3041 msgid "Really update the preferences? "
3042 msgstr "Crear els certificats de revocació? (y/N)"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1394
3045 msgid "Save changes? "
3046 msgstr "Desar els canvis? "
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1397
3049 msgid "Quit without saving? "
3050 msgstr "Eixir sense desar? "
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1408
3053 #, c-format
3054 msgid "update failed: %s\n"
3055 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1415
3058 #, c-format
3059 msgid "update secret failed: %s\n"
3060 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1422
3063 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3064 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1434
3067 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3068 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1750
3071 #, fuzzy, c-format
3072 msgid "This key may be revoked by %s key "
3073 msgstr "ALERTA: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1754
3076 msgid " (sensitive)"
3077 msgstr ""
3078
3079 #. Note, we use the same format string as in other show
3080 #. functions to make the translation job easier.
3081 #: g10/keyedit.c:1760 g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1871 g10/keyedit.c:1886
3082 #, c-format
3083 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
3084 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  creada: %s expira: %s"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1769
3087 #, c-format
3088 msgid " trust: %c/%c"
3089 msgstr " confiança: %c/%c"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1773
3092 msgid "This key has been disabled"
3093 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1802
3096 #, c-format
3097 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3098 msgstr "rev! la subclau ha estat revocada: %s\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1805
3101 msgid "rev- faked revocation found\n"
3102 msgstr "rev- s'ha trobat una revocació falsa\n"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1807
3105 #, c-format
3106 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3107 msgstr "rev? problemes en la comprovació de la revocació: %s\n"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1837
3110 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1845
3114 msgid ""
3115 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3116 "unless you restart the program.\n"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: g10/keyedit.c:2001
3120 msgid ""
3121 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3122 "versions\n"
3123 "         of PGP to reject this key.\n"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: g10/keyedit.c:2006
3127 #, fuzzy
3128 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3129 msgstr "Segur que voleu aquesta grandària? "
3130
3131 #: g10/keyedit.c:2012
3132 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: g10/keyedit.c:2147
3136 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3137 msgstr "Esborrar aquesta signatura correcta? (y/N/q)"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:2157
3140 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3141 msgstr "Esborrar aquesta signatura invàlida? (y/N/q)"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:2161
3144 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3145 msgstr "Esborrar aquesta signatura desconeguda? (y/N/q)"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:2167
3148 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3149 msgstr "Esborrar aquesta auto-signatura? (y/N)"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:2181
3152 #, c-format
3153 msgid "Deleted %d signature.\n"
3154 msgstr "%d signatura esborrada.\n"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:2182
3157 #, c-format
3158 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3159 msgstr "%d signatures esborrades.\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:2185
3162 msgid "Nothing deleted.\n"
3163 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:2281
3166 #, fuzzy
3167 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3168 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:2296
3171 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3172 msgstr ""
3173
3174 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3175 #. designates itself as a revoker is the same as a
3176 #. regular key), but it's easy enough to check.
3177 #: g10/keyedit.c:2306
3178 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: g10/keyedit.c:2393
3182 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3183 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:2399
3186 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3187 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:2403
3190 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3191 msgstr "Canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:2405
3194 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3195 msgstr "Canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:2447
3198 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3199 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:2463
3202 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3203 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:2546
3206 #, fuzzy
3207 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3208 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID.\n"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:2583 g10/keyedit.c:2690
3211 #, c-format
3212 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: g10/keyedit.c:2750
3216 #, c-format
3217 msgid "No user ID with index %d\n"
3218 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:2796
3221 #, c-format
3222 msgid "No secondary key with index %d\n"
3223 msgstr "No hi ha cap clau secundària amb l'índex %d\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:2910
3226 msgid "user ID: \""
3227 msgstr "ID d'usuari: \""
3228
3229 #: g10/keyedit.c:2915
3230 #, c-format
3231 msgid ""
3232 "\"\n"
3233 "signed with your key %08lX at %s\n"
3234 msgstr ""
3235 "\"\n"
3236 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:2918
3239 #, fuzzy, c-format
3240 msgid ""
3241 "\"\n"
3242 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3243 msgstr ""
3244 "\"\n"
3245 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:2923
3248 #, fuzzy, c-format
3249 msgid "This signature expired on %s.\n"
3250 msgstr "%s signatura de: %s\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:2927
3253 #, fuzzy
3254 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3255 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3256
3257 #: g10/keyedit.c:2931
3258 #, fuzzy
3259 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3260 msgstr "Crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (y/N)"
3261
3262 #. FIXME: detect duplicates here
3263 #: g10/keyedit.c:2956
3264 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3265 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:2975
3268 #, fuzzy, c-format
3269 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3270 msgstr "  signat per %08lX el %s\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:2983
3273 #, c-format
3274 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3275 msgstr "  revocat per %08lX el %s\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:3003
3278 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3279 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:3013
3282 #, fuzzy, c-format
3283 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3284 msgstr "  signat per %08lX el %s\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:3015
3287 msgid " (non-exportable)"
3288 msgstr ""
3289
3290 #: g10/keyedit.c:3022
3291 #, fuzzy
3292 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3293 msgstr "Crear els certificats de revocació? (y/N)"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:3052
3296 msgid "no secret key\n"
3297 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:3207
3300 #, c-format
3301 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: g10/keylist.c:91
3305 #, fuzzy
3306 msgid "Critical signature policy: "
3307 msgstr "escriptura de l'autosignatura\n"
3308
3309 #: g10/keylist.c:93
3310 #, fuzzy
3311 msgid "Signature policy: "
3312 msgstr "%s signatura de: %s\n"
3313
3314 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:768 g10/mainproc.c:777
3315 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3316 msgstr "ALERTA: s'hi ha trobat dades de notació invàlides\n"
3317
3318 #: g10/keylist.c:127
3319 msgid "Critical signature notation: "
3320 msgstr ""
3321
3322 #: g10/keylist.c:129
3323 #, fuzzy
3324 msgid "Signature notation: "
3325 msgstr "Notació: "
3326
3327 #: g10/keylist.c:136
3328 msgid "not human readable"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: g10/keylist.c:225
3332 msgid "Keyring"
3333 msgstr ""
3334
3335 #. of subkey
3336 #: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:904
3337 #, c-format
3338 msgid " [expires: %s]"
3339 msgstr "[caduca: %s]"
3340
3341 #: g10/keylist.c:1001
3342 #, fuzzy
3343 msgid "Primary key fingerprint:"
3344 msgstr "llista claus i empremtes dactilars"
3345
3346 #: g10/keylist.c:1003
3347 #, fuzzy
3348 msgid "     Subkey fingerprint:"
3349 msgstr "        Empremta digital:"
3350
3351 #: g10/keylist.c:1010
3352 #, fuzzy
3353 msgid " Primary key fingerprint:"
3354 msgstr "llista claus i empremtes dactilars"
3355
3356 #: g10/keylist.c:1012
3357 #, fuzzy
3358 msgid "      Subkey fingerprint:"
3359 msgstr "        Empremta digital:"
3360
3361 #. use tty
3362 #: g10/keylist.c:1016 g10/keylist.c:1020
3363 #, fuzzy
3364 msgid "     Key fingerprint ="
3365 msgstr "        Empremta digital:"
3366
3367 #: g10/mainproc.c:248
3368 #, c-format
3369 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: g10/mainproc.c:258
3373 #, fuzzy, c-format
3374 msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
3375 msgstr ""
3376 "algoritme de hash invàlid «%s»\n"
3377 "\n"
3378
3379 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:287
3380 #, c-format
3381 msgid "%s encrypted data\n"
3382 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
3383
3384 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:289
3385 #, c-format
3386 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3387 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
3388
3389 #: g10/mainproc.c:317
3390 #, c-format
3391 msgid "public key is %08lX\n"
3392 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
3393
3394 #: g10/mainproc.c:363
3395 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3396 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
3397
3398 #: g10/mainproc.c:415
3399 #, c-format
3400 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3401 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
3402
3403 #: g10/mainproc.c:425
3404 #, c-format
3405 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3406 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
3407
3408 #: g10/mainproc.c:439
3409 #, c-format
3410 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3411 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
3412
3413 #: g10/mainproc.c:466 g10/mainproc.c:485
3414 #, fuzzy, c-format
3415 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3416 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
3417
3418 #: g10/mainproc.c:473
3419 #, c-format
3420 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: g10/mainproc.c:503
3424 msgid "decryption okay\n"
3425 msgstr "desxifratge correcte\n"
3426
3427 #: g10/mainproc.c:510
3428 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3429 msgstr "ALERTA: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
3430
3431 #: g10/mainproc.c:516
3432 #, c-format
3433 msgid "decryption failed: %s\n"
3434 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
3435
3436 #: g10/mainproc.c:535
3437 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3438 msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
3439
3440 #: g10/mainproc.c:537
3441 #, c-format
3442 msgid "original file name='%.*s'\n"
3443 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
3444
3445 #: g10/mainproc.c:712
3446 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3447 msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
3448
3449 #: g10/mainproc.c:780
3450 msgid "Notation: "
3451 msgstr "Notació: "
3452
3453 #: g10/mainproc.c:792
3454 msgid "Policy: "
3455 msgstr "Política: "
3456
3457 #: g10/mainproc.c:1247
3458 msgid "signature verification suppressed\n"
3459 msgstr "verificació de signatura eliminada\n"
3460
3461 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3462 #: g10/mainproc.c:1289 g10/mainproc.c:1299
3463 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3464 msgstr "no es poden manejar aquestes signatures múltiples\n"
3465
3466 #: g10/mainproc.c:1310
3467 #, c-format
3468 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3469 msgstr "Signatura creada %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
3470
3471 #: g10/mainproc.c:1359 g10/mainproc.c:1392
3472 msgid "BAD signature from \""
3473 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
3474
3475 #: g10/mainproc.c:1360 g10/mainproc.c:1393
3476 #, fuzzy
3477 msgid "Expired signature from \""
3478 msgstr "Signatura correcta de \""
3479
3480 #: g10/mainproc.c:1361 g10/mainproc.c:1394
3481 msgid "Good signature from \""
3482 msgstr "Signatura correcta de \""
3483
3484 #: g10/mainproc.c:1396
3485 msgid "[uncertain]"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: g10/mainproc.c:1427
3489 msgid "                aka \""
3490 msgstr "              alias \""
3491
3492 #: g10/mainproc.c:1488
3493 #, c-format
3494 msgid "Can't check signature: %s\n"
3495 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
3496
3497 #: g10/mainproc.c:1557 g10/mainproc.c:1573 g10/mainproc.c:1635
3498 msgid "not a detached signature\n"
3499 msgstr "no és una signatura separada\n"
3500
3501 #: g10/mainproc.c:1584
3502 #, c-format
3503 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3504 msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
3505
3506 #: g10/mainproc.c:1641
3507 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3508 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
3509
3510 #: g10/mainproc.c:1648
3511 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3512 msgstr "paquet arrel invàlid detectat en proc_tree()\n"
3513
3514 #: g10/misc.c:98
3515 #, c-format
3516 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3517 msgstr "no s'han pogut desactivar els *core dump*: %s\n"
3518
3519 #: g10/misc.c:162
3520 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3521 msgstr "No hauríeu d'usar algoritmes experimentals!\n"
3522
3523 #: g10/misc.c:192
3524 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3525 msgstr ""
3526 "aquest algoritme de xifrat està desaconsellat; useu-ne un de més estàndard!\n"
3527
3528 #: g10/misc.c:300
3529 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: g10/misc.c:301
3533 msgid ""
3534 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: g10/misc.c:509
3538 #, fuzzy, c-format
3539 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3540 msgstr "%s: no s'ha pogut obrir: %s\n"
3541
3542 #: g10/misc.c:513
3543 #, fuzzy, c-format
3544 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3545 msgstr "ALERTA: «%s» és un fitxer buit\n"
3546
3547 #: g10/misc.c:515
3548 #, c-format
3549 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3550 msgstr ""
3551
3552 #: g10/parse-packet.c:120
3553 #, c-format
3554 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3555 msgstr "no s'ha pogut manejar l'algoritme de clau pública %d\n"
3556
3557 #: g10/parse-packet.c:1065
3558 #, c-format
3559 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3560 msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
3561
3562 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3563 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3564 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
3565
3566 #: g10/passphrase.c:450
3567 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: g10/passphrase.c:458
3571 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: g10/passphrase.c:465
3575 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: g10/passphrase.c:498
3579 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3580 msgstr "variable d'entorn GPG_AGENT_INFO mal formada\n"
3581
3582 #: g10/passphrase.c:511
3583 #, fuzzy, c-format
3584 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3585 msgstr "l'algoritme de protecció %d no està suportat\n"
3586
3587 #: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
3588 #, c-format
3589 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3590 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
3591
3592 #: g10/passphrase.c:554
3593 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3597 #, fuzzy
3598 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3599 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
3600
3601 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3602 #, c-format
3603 msgid " (main key ID %08lX)"
3604 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
3605
3606 # Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
3607 # Ah, bingo! jm
3608 # Uh, ara torna a donar error.
3609 # La idea és ficar:
3610 # "Necessiteu la contrasenya per desbloquejar la clau secreta de l'usuari:\n"
3611 # "«%1$.*s»\n"
3612 # "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
3613 # jm
3614 #: g10/passphrase.c:641
3615 #, c-format
3616 msgid ""
3617 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3618 "\"%.*s\"\n"
3619 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3620 msgstr ""
3621 "Necessiteu la contrasenya per desbloquejar la clau secreta de l'usuari:\n"
3622 "«%.*s»\n"
3623 "clau de %u bits, %s, ID %08lX, creada en %s%s\n"
3624
3625 #: g10/passphrase.c:662
3626 msgid "Enter passphrase\n"
3627 msgstr "Introduïu contrasenya\n"
3628
3629 #: g10/passphrase.c:664
3630 msgid "Repeat passphrase\n"
3631 msgstr "Repetiu contrasenya\n"
3632
3633 #: g10/passphrase.c:705
3634 msgid "passphrase too long\n"
3635 msgstr "contrasenya massa llarga\n"
3636
3637 #: g10/passphrase.c:718
3638 msgid "invalid response from agent\n"
3639 msgstr "resposta invàlida del agent\n"
3640
3641 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3642 msgid "cancelled by user\n"
3643 msgstr "cancel·lat per l'usuari\n"
3644
3645 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3646 #, c-format
3647 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3648 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
3649
3650 #: g10/passphrase.c:1003
3651 msgid ""
3652 "\n"
3653 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3654 "user: \""
3655 msgstr ""
3656 "\n"
3657 "Necessiteu la contrasenya per desbloquejar la clau secreta de\n"
3658 "l'usuari: \""
3659
3660 #: g10/passphrase.c:1012
3661 #, c-format
3662 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3663 msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
3664
3665 #: g10/passphrase.c:1063
3666 msgid "can't query password in batchmode\n"
3667 msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode batch\n"
3668
3669 #: g10/passphrase.c:1067
3670 msgid "Enter passphrase: "
3671 msgstr "Introduïu contrasenya: "
3672
3673 #: g10/passphrase.c:1071
3674 msgid "Repeat passphrase: "
3675 msgstr "Repetiu contrasenya: "
3676
3677 #: g10/plaintext.c:67
3678 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3679 msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opció \"--output\" per desar-les\n"
3680
3681 #: g10/plaintext.c:108
3682 #, fuzzy, c-format
3683 msgid "error creating `%s': %s\n"
3684 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
3685
3686 #: g10/plaintext.c:337
3687 msgid "Detached signature.\n"
3688 msgstr "Signatura separada.\n"
3689
3690 #: g10/plaintext.c:341
3691 msgid "Please enter name of data file: "
3692 msgstr "Introduïu el nom del fitxer de dades: "
3693
3694 #: g10/plaintext.c:362
3695 msgid "reading stdin ...\n"
3696 msgstr "llegint stdin...\n"
3697
3698 #: g10/plaintext.c:396
3699 msgid "no signed data\n"
3700 msgstr "no hi ha dades signades\n"
3701
3702 #: g10/plaintext.c:404
3703 #, c-format
3704 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3705 msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
3706
3707 #: g10/pubkey-enc.c:101
3708 #, fuzzy, c-format
3709 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3710 msgstr "destinatari anònim; es provarà la clau secreta %08lX...\n"
3711
3712 #: g10/pubkey-enc.c:107
3713 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3714 msgstr "d'acord, som el destinatari anònim.\n"
3715
3716 #: g10/pubkey-enc.c:159
3717 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3718 msgstr "la codificació antiga del DEK no està suportada\n"
3719
3720 #: g10/pubkey-enc.c:178
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3723 msgstr "l'algoritme de xifratge %d és desconegut o està desactivat\n"
3724
3725 #: g10/pubkey-enc.c:221
3726 #, c-format
3727 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3728 msgstr "NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les preferències\n"
3729
3730 #: g10/pubkey-enc.c:243
3731 #, c-format
3732 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3733 msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
3734
3735 #: g10/pubkey-enc.c:249
3736 #, fuzzy
3737 msgid "NOTE: key has been revoked"
3738 msgstr "clau %08lX: aquesta clau ha estat revocada!\n"
3739
3740 #: g10/hkp.c:71
3741 #, fuzzy, c-format
3742 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
3743 msgstr "sol·licitud de la clau %08lX de %s...\n"
3744
3745 #: g10/hkp.c:96
3746 #, c-format
3747 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3748 msgstr "no s'ha pogut obtenir del servidor la clau: %s\n"
3749
3750 #: g10/hkp.c:175
3751 #, c-format
3752 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3753 msgstr "error mentre s'enviava a `%s': %s\n"
3754
3755 #: g10/hkp.c:190
3756 #, c-format
3757 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3758 msgstr "l'enviament a `%s' ha tingut èxit (status=%u)\n"
3759
3760 #: g10/hkp.c:193
3761 #, c-format
3762 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3763 msgstr "l'enviament a `%s' ha fallat: status=%u\n"
3764
3765 #: g10/hkp.c:363
3766 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3767 msgstr ""
3768
3769 #: g10/hkp.c:515
3770 #, c-format
3771 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3772 msgstr ""
3773
3774 #: g10/hkp.c:565
3775 #, fuzzy, c-format
3776 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3777 msgstr "no s'ha pogut obtenir del servidor la clau: %s\n"
3778
3779 #: g10/seckey-cert.c:53
3780 msgid "secret key parts are not available\n"
3781 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
3782
3783 #: g10/seckey-cert.c:59
3784 #, fuzzy, c-format
3785 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3786 msgstr "l'algoritme de protecció %d no està suportat\n"
3787
3788 #: g10/seckey-cert.c:224
3789 #, fuzzy
3790 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3791 msgstr "La contrasenya no és vàlida; torneu a intentar-ho...\n"
3792
3793 #: g10/seckey-cert.c:225
3794 #, c-format
3795 msgid "%s ...\n"
3796 msgstr ""
3797
3798 #: g10/seckey-cert.c:282
3799 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3800 msgstr "ALERTA: la clau és feble; per favor, canvieu la contrasenya.\n"
3801
3802 #: g10/seckey-cert.c:320
3803 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: g10/sig-check.c:73
3807 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
3808 msgstr ""
3809
3810 #: g10/sig-check.c:215
3811 #, fuzzy, c-format
3812 msgid ""
3813 "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
3814 "signatures!\n"
3815 msgstr ""
3816 "esta és una clau ElGamal generada per PGP que NO és segura per a "
3817 "signatures!\n"
3818
3819 #: g10/sig-check.c:224
3820 #, fuzzy, c-format
3821 msgid "public key %08lX is %lu second newer than the signature\n"
3822 msgstr "la clau pública és %lu segons posterior a la signatura\n"
3823
3824 #: g10/sig-check.c:225
3825 #, fuzzy, c-format
3826 msgid "public key %08lX is %lu seconds newer than the signature\n"
3827 msgstr "la clau pública és %lu segons posterior a la signatura\n"
3828
3829 #: g10/sig-check.c:234
3830 #, fuzzy, c-format
3831 msgid ""
3832 "key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
3833 "problem)\n"
3834 msgstr ""
3835 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
3836 "amb el rellotge)\n"
3837
3838 #: g10/sig-check.c:236
3839 #, fuzzy, c-format
3840 msgid ""
3841 "key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
3842 "problem)\n"
3843 msgstr ""
3844 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
3845 "amb el rellotge)\n"
3846
3847 #: g10/sig-check.c:249
3848 #, c-format
3849 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3850 msgstr "NOTA: la clau de signatura %08lX va caducar el %s\n"
3851
3852 #: g10/sig-check.c:348
3853 #, fuzzy, c-format
3854 msgid "assuming bad signature from key %08lX due to an unknown critical bit\n"
3855 msgstr ""
3856 "es supossa una signatura incorrècta a causa d'un bit crític desconegut\n"
3857
3858 #: g10/sign.c:103
3859 #, c-format
3860 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3861 msgstr ""
3862
3863 #: g10/sign.c:151
3864 #, c-format
3865 msgid ""
3866 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3867 msgstr ""
3868
3869 #: g10/sign.c:303
3870 #, c-format
3871 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3872 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
3873
3874 #: g10/sign.c:312
3875 #, fuzzy, c-format
3876 msgid "%s signature from: \"%s\"\n"
3877 msgstr "%s signatura de: %s\n"
3878
3879 #: g10/sign.c:461
3880 #, c-format
3881 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3882 msgstr "ALERTA: «%s» és un fitxer buit\n"
3883
3884 #: g10/sign.c:644
3885 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3889 #, c-format
3890 msgid "can't create %s: %s\n"
3891 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3892
3893 #: g10/sign.c:690
3894 #, fuzzy, c-format
3895 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3896 msgstr "NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les preferències\n"
3897
3898 #: g10/sign.c:784
3899 msgid "signing:"
3900 msgstr "signatura:"
3901
3902 #: g10/sign.c:876
3903 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/sign.c:1029
3907 #, fuzzy, c-format
3908 msgid "%s encryption will be used\n"
3909 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
3910
3911 #: g10/textfilter.c:134
3912 #, c-format
3913 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3914 msgstr "no es poden manejar línies més llargues de %d caràcters\n"
3915
3916 #: g10/textfilter.c:231
3917 #, c-format
3918 msgid "input line longer than %d characters\n"
3919 msgstr "la línia d'entrada és superior a %d caràcters\n"
3920
3921 #: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1387
3922 #, c-format
3923 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3924 msgstr "reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat lseek: %s\n"
3925
3926 #: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1394
3927 #, c-format
3928 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3929 msgstr ""
3930 "reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): %"
3931 "s\n"
3932
3933 #: g10/tdbio.c:244
3934 msgid "trustdb transaction too large\n"
3935 msgstr "transacció de la base de dades de confiança massa gran\n"
3936
3937 #: g10/tdbio.c:459
3938 #, c-format
3939 msgid "%s: can't access: %s\n"
3940 msgstr "%s: no s'ha pogut accedir: %s\n"
3941
3942 #: g10/tdbio.c:474
3943 #, c-format
3944 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3945 msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
3946
3947 #: g10/tdbio.c:484 g10/tdbio.c:502 g10/tdbio.c:545
3948 #, c-format
3949 msgid "%s: can't create lock\n"
3950 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el bloqueig\n"
3951
3952 #: g10/tdbio.c:486 g10/tdbio.c:548
3953 #, fuzzy, c-format
3954 msgid "%s: can't make lock\n"
3955 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el bloqueig\n"
3956
3957 #: g10/keyring.c:1448 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:310 g10/tdbio.c:492
3958 #, c-format
3959 msgid "%s: can't create: %s\n"
3960 msgstr "%s: no s'ha pogut crear: %s\n"
3961
3962 #: g10/tdbio.c:507
3963 #, c-format
3964 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3965 msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versió: %s"
3966
3967 #: g10/tdbio.c:511
3968 #, c-format
3969 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3970 msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confiança invàlida\n"
3971
3972 #: g10/tdbio.c:514
3973 #, c-format
3974 msgid "%s: trustdb created\n"
3975 msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confiança\n"
3976
3977 #: g10/tdbio.c:554
3978 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: g10/tdbio.c:570
3982 #, c-format
3983 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3984 msgstr "%s: base de dades de confiança invàlida\n"
3985
3986 #: g10/tdbio.c:602
3987 #, c-format
3988 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3989 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula hash: %s\n"
3990
3991 #: g10/tdbio.c:610
3992 #, c-format
3993 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3994 msgstr "%s: error al actualitzar el registre de la versió: %s\n"
3995
3996 #: g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:662 g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:706
3997 #: g10/tdbio.c:1320 g10/tdbio.c:1347
3998 #, c-format
3999 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
4000 msgstr "%s: error al llegir el registre de la versió: %s\n"
4001
4002 #: g10/tdbio.c:639 g10/tdbio.c:685
4003 #, c-format
4004 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
4005 msgstr "%s: error al escriure el registre de la versió: %s\n"
4006
4007 #: g10/tdbio.c:1124
4008 #, c-format
4009 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
4010 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat lseek: %s\n"
4011
4012 #: g10/tdbio.c:1132
4013 #, c-format
4014 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
4015 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
4016
4017 #: g10/tdbio.c:1153
4018 #, c-format
4019 msgid "%s: not a trustdb file\n"
4020 msgstr "%s no és un fitxer de base de dades de confiança\n"
4021
4022 #: g10/tdbio.c:1170
4023 #, c-format
4024 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
4025 msgstr "%s: registre de versió amb número de registre %lu\n"
4026
4027 #: g10/tdbio.c:1175
4028 #, c-format
4029 msgid "%s: invalid file version %d\n"
4030 msgstr "%s: versió de fitxer %d invàlid\n"
4031
4032 #: g10/tdbio.c:1353
4033 #, c-format
4034 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
4035 msgstr "%s: error al llegir el registre lliure: %s\n"
4036
4037 #: g10/tdbio.c:1361
4038 #, c-format
4039 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
4040 msgstr "%s: error al escriure el registre de directoris: %s\n"
4041
4042 #: g10/tdbio.c:1371
4043 #, c-format
4044 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
4045 msgstr "%s: no s'ha pogut posar a zero un registre: %s\n"
4046
4047 #: g10/tdbio.c:1401
4048 #, c-format
4049 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
4050 msgstr "%s: no s'ha pogut afegir un registre: %s\n"
4051
4052 #: g10/tdbio.c:1446
4053 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
4054 msgstr ""
4055 "la base de dades de confiança està corrompuda; per favor, executeu «gpg --"
4056 "fix-trustdb».\n"
4057
4058 #: g10/trustdb.c:200
4059 #, fuzzy, c-format
4060 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
4061 msgstr "«%s» no és un ID de clau llarg vàlid\n"
4062
4063 #: g10/trustdb.c:235
4064 #, fuzzy, c-format
4065 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
4066 msgstr "clau %08lX: acceptada com a clau fiable.\n"
4067
4068 #: g10/trustdb.c:274
4069 #, fuzzy, c-format
4070 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
4071 msgstr "clau %08lX: no es pot introduir en la base de dades de confiança\n"
4072
4073 #: g10/trustdb.c:290
4074 #, c-format
4075 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
4076 msgstr ""
4077 "clau %08lX: no hi ha una clau pública per a la clau fiable - ignorada\n"
4078
4079 #: g10/trustdb.c:332
4080 #, c-format
4081 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
4082 msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut llegir: %s\n"
4083
4084 #: g10/trustdb.c:338
4085 #, fuzzy, c-format
4086 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
4087 msgstr "registre de confiança %lu: no s'ha pogut eliminar: %s\n"
4088
4089 #: g10/trustdb.c:353
4090 #, c-format
4091 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"