* card-util.c (fetch_url): Fetch the key from the default
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-12-16 10:56+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:120
39 #, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:311
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:163
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
53 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
54 #: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3222 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
55 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
56 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
57 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
58 #: g10/tdbio.c:600
59 #, c-format
60 msgid "can't open `%s': %s\n"
61 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:391
64 #, c-format
65 msgid "can't stat `%s': %s\n"
66 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
67
68 # Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
69 #: cipher/random.c:396
70 #, c-format
71 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
72 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
73
74 #: cipher/random.c:401
75 msgid "note: random_seed file is empty\n"
76 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
77
78 #: cipher/random.c:407
79 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
80 msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
81
82 #: cipher/random.c:415
83 #, c-format
84 msgid "can't read `%s': %s\n"
85 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:453
88 msgid "note: random_seed file not updated\n"
89 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
90
91 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
92 #: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
93 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
94 #, c-format
95 msgid "can't create `%s': %s\n"
96 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:480
99 #, c-format
100 msgid "can't write `%s': %s\n"
101 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
102
103 # No em passe! ;)  ivb
104 #: cipher/random.c:483
105 #, c-format
106 msgid "can't close `%s': %s\n"
107 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
108
109 #: cipher/random.c:728
110 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
111 msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
112
113 #: cipher/random.c:729
114 msgid ""
115 "The random number generator is only a kludge to let\n"
116 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
117 "\n"
118 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
119 "\n"
120 msgstr ""
121 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
122 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
123 "\n"
124 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
125 "\n"
126
127 #: cipher/rndegd.c:204
128 msgid ""
129 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
130 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
131 "of the entropy.\n"
132 msgstr ""
133 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
134 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
135
136 #: cipher/rndlinux.c:134
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "\n"
140 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
141 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
142 msgstr ""
143 "\n"
144 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
145 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:539
148 #, c-format
149 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
150 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:552
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
155 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
158 #, c-format
159 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
160 msgstr ""
161
162 #: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
163 #, c-format
164 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
165 msgstr ""
166
167 #: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
168 #: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
171 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
172
173 #: g10/app-openpgp.c:828
174 msgid "access to admin commands is not configured\n"
175 msgstr ""
176
177 #: g10/app-openpgp.c:845
178 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:851
182 msgid "card is permanently locked!\n"
183 msgstr ""
184
185 #: g10/app-openpgp.c:858
186 #, c-format
187 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
188 msgstr ""
189
190 #: g10/app-openpgp.c:865
191 msgid "|A|Admin PIN"
192 msgstr ""
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1021
195 msgid "|AN|New Admin PIN"
196 msgstr ""
197
198 #: g10/app-openpgp.c:1021
199 msgid "|N|New PIN"
200 msgstr ""
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1025
203 #, fuzzy, c-format
204 msgid "error getting new PIN: %s\n"
205 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
208 #, fuzzy
209 msgid "error reading application data\n"
210 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
213 #, fuzzy
214 msgid "error reading fingerprint DO\n"
215 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
216
217 #: g10/app-openpgp.c:1107
218 #, fuzzy
219 msgid "key already exists\n"
220 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1111
223 msgid "existing key will be replaced\n"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1113
227 #, fuzzy
228 msgid "generating new key\n"
229 msgstr "genera un nou parell de claus"
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1123
232 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
233 msgstr ""
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1138
236 #, fuzzy
237 msgid "generating key failed\n"
238 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1141
241 #, fuzzy, c-format
242 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
243 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
246 msgid "response does not contain the public key data\n"
247 msgstr ""
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
250 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
251 msgstr ""
252
253 #: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
254 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
255 msgstr ""
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1198
258 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
259 msgstr ""
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1359
262 #, c-format
263 msgid "signatures created so far: %lu\n"
264 msgstr ""
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1367
267 #, c-format
268 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
269 msgstr ""
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
272 #, c-format
273 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
274 msgstr ""
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1734
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "error getting serial number: %s\n"
279 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1829
282 #, fuzzy, c-format
283 msgid "failed to store the key: %s\n"
284 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
285
286 #: g10/app-openpgp.c:1871
287 #, fuzzy
288 msgid "reading the key failed\n"
289 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
290
291 #: g10/armor.c:317
292 #, c-format
293 msgid "armor: %s\n"
294 msgstr "armadura: %s\n"
295
296 #: g10/armor.c:346
297 msgid "invalid armor header: "
298 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
299
300 #: g10/armor.c:353
301 msgid "armor header: "
302 msgstr "capçalera d'armadura: "
303
304 #: g10/armor.c:364
305 msgid "invalid clearsig header\n"
306 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
307
308 # És un missatge d'error?  ivb
309 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
310 #: g10/armor.c:416
311 msgid "nested clear text signatures\n"
312 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
313
314 # FIXME: un-indiar. jm
315 #: g10/armor.c:551
316 #, fuzzy
317 msgid "unexpected armor: "
318 msgstr "armadura inesperada:"
319
320 #: g10/armor.c:563
321 msgid "invalid dash escaped line: "
322 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
323
324 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
325 #, fuzzy, c-format
326 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
327 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
328
329 #: g10/armor.c:758
330 msgid "premature eof (no CRC)\n"
331 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
332
333 #: g10/armor.c:792
334 msgid "premature eof (in CRC)\n"
335 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
336
337 #: g10/armor.c:800
338 msgid "malformed CRC\n"
339 msgstr "CRC malformat\n"
340
341 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
342 #, fuzzy, c-format
343 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
344 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
345
346 #: g10/armor.c:824
347 #, fuzzy
348 msgid "premature eof (in trailer)\n"
349 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
350
351 #: g10/armor.c:828
352 msgid "error in trailer line\n"
353 msgstr "error en l'última línia\n"
354
355 #: g10/armor.c:1115
356 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
357 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
358
359 #: g10/armor.c:1120
360 #, c-format
361 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
362 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
363
364 #: g10/armor.c:1124
365 msgid ""
366 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
367 msgstr ""
368 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
369 "utilitzat un MTA amb errors\n"
370
371 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
372 #, fuzzy, c-format
373 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
374 msgstr "la clau secreta no està disponible"
375
376 #: g10/card-util.c:63
377 #, c-format
378 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
379 msgstr ""
380
381 # Destès? ivb
382 # Desatès, sí. jm
383 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1285 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1353
384 #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
385 #, fuzzy
386 msgid "can't do this in batch mode\n"
387 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
388
389 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
390 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
391 #: g10/keygen.c:1363
392 msgid "Your selection? "
393 msgstr "La vostra selecció? "
394
395 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
396 msgid "[not set]"
397 msgstr "[no establert]"
398
399 #: g10/card-util.c:378
400 msgid "male"
401 msgstr "home"
402
403 #: g10/card-util.c:379
404 msgid "female"
405 msgstr "dóna"
406
407 #: g10/card-util.c:379
408 msgid "unspecified"
409 msgstr "no especificat"
410
411 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
412 # Probablement és una clau, femení. jm
413 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
414 # uncompressed so we know the gender. jm
415 #: g10/card-util.c:406
416 msgid "not forced"
417 msgstr "no forçat"
418
419 #: g10/card-util.c:406
420 msgid "forced"
421 msgstr "forçat"
422
423 #: g10/card-util.c:458
424 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
425 msgstr ""
426
427 #: g10/card-util.c:460
428 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
429 msgstr ""
430
431 #: g10/card-util.c:462
432 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
433 msgstr ""
434
435 #: g10/card-util.c:479
436 msgid "Cardholder's surname: "
437 msgstr ""
438
439 #: g10/card-util.c:481
440 msgid "Cardholder's given name: "
441 msgstr ""
442
443 #: g10/card-util.c:499
444 #, c-format
445 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
446 msgstr ""
447
448 #: g10/card-util.c:521
449 #, fuzzy
450 msgid "URL to retrieve public key: "
451 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
452
453 #: g10/card-util.c:529
454 #, c-format
455 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
456 msgstr ""
457
458 #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
459 #, c-format
460 msgid "error reading `%s': %s\n"
461 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
462
463 #: g10/card-util.c:630
464 msgid "Login data (account name): "
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:640
468 #, c-format
469 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
470 msgstr ""
471
472 #: g10/card-util.c:699
473 msgid "Private DO data: "
474 msgstr ""
475
476 #: g10/card-util.c:709
477 #, c-format
478 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
479 msgstr ""
480
481 #: g10/card-util.c:729
482 #, fuzzy
483 msgid "Language preferences: "
484 msgstr "preferències actualitzades"
485
486 #: g10/card-util.c:737
487 #, fuzzy
488 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
489 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
490
491 #: g10/card-util.c:746
492 #, fuzzy
493 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
494 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
495
496 #: g10/card-util.c:767
497 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
498 msgstr ""
499
500 #: g10/card-util.c:781
501 #, fuzzy
502 msgid "Error: invalid response.\n"
503 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
504
505 #: g10/card-util.c:802
506 #, fuzzy
507 msgid "CA fingerprint: "
508 msgstr "Empremta digital:"
509
510 #: g10/card-util.c:825
511 #, fuzzy
512 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
513 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
514
515 #: g10/card-util.c:873
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "key operation not possible: %s\n"
518 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
519
520 #: g10/card-util.c:874
521 #, fuzzy
522 msgid "not an OpenPGP card"
523 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
524
525 #: g10/card-util.c:883
526 #, fuzzy, c-format
527 msgid "error getting current key info: %s\n"
528 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
529
530 #: g10/card-util.c:966
531 msgid "Replace existing key? (y/N) "
532 msgstr ""
533
534 #: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
535 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
536 msgstr ""
537
538 #: g10/card-util.c:1008
539 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
540 msgstr ""
541
542 #: g10/card-util.c:1017
543 #, c-format
544 msgid ""
545 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
546 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
547 "You should change them using the command --change-pin\n"
548 msgstr ""
549
550 #: g10/card-util.c:1056
551 #, fuzzy
552 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
553 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
554
555 #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
556 msgid "   (1) Signature key\n"
557 msgstr ""
558
559 #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
560 #, fuzzy
561 msgid "   (2) Encryption key\n"
562 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
563
564 #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
565 msgid "   (3) Authentication key\n"
566 msgstr ""
567
568 #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
569 #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
570 msgid "Invalid selection.\n"
571 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
572
573 #: g10/card-util.c:1135
574 #, fuzzy
575 msgid "Please select where to store the key:\n"
576 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
577
578 #: g10/card-util.c:1170
579 #, fuzzy
580 msgid "unknown key protection algorithm\n"
581 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
582
583 #: g10/card-util.c:1175
584 #, fuzzy
585 msgid "secret parts of key are not available\n"
586 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1180
589 #, fuzzy
590 msgid "secret key already stored on a card\n"
591 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1285
594 msgid "quit this menu"
595 msgstr "ix del menú"
596
597 #: g10/card-util.c:1252
598 #, fuzzy
599 msgid "show admin commands"
600 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
601
602 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
603 # «ajuda», evidentment. jm
604 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1288
605 msgid "show this help"
606 msgstr "mostra aquesta ajuda"
607
608 #: g10/card-util.c:1255
609 #, fuzzy
610 msgid "list all available data"
611 msgstr "La clau és disponible en: "
612
613 #: g10/card-util.c:1258
614 msgid "change card holder's name"
615 msgstr ""
616
617 #: g10/card-util.c:1259
618 msgid "change URL to retrieve key"
619 msgstr ""
620
621 #: g10/card-util.c:1260
622 msgid "fetch the key specified in the card URL"
623 msgstr ""
624
625 #: g10/card-util.c:1261
626 #, fuzzy
627 msgid "change the login name"
628 msgstr "canvia la data de caducitat"
629
630 #: g10/card-util.c:1262
631 #, fuzzy
632 msgid "change the language preferences"
633 msgstr "canvia la confiança"
634
635 #: g10/card-util.c:1263
636 msgid "change card holder's sex"
637 msgstr ""
638
639 #: g10/card-util.c:1264
640 #, fuzzy
641 msgid "change a CA fingerprint"
642 msgstr "mostra empremta"
643
644 #: g10/card-util.c:1265
645 msgid "toggle the signature force PIN flag"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1266
649 #, fuzzy
650 msgid "generate new keys"
651 msgstr "genera un nou parell de claus"
652
653 #: g10/card-util.c:1267
654 msgid "menu to change or unblock the PIN"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1333 g10/keyedit.c:1436
658 msgid "Command> "
659 msgstr "Ordre> "
660
661 #: g10/card-util.c:1368
662 #, fuzzy
663 msgid "Admin-only command\n"
664 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
665
666 #: g10/card-util.c:1384
667 msgid "Admin commands are allowed\n"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1386
671 msgid "Admin commands are not allowed\n"
672 msgstr ""
673
674 #: g10/card-util.c:1455 g10/keyedit.c:1928
675 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
676 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
677
678 #: g10/cardglue.c:287
679 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
680 msgstr ""
681
682 #: g10/cardglue.c:371
683 #, c-format
684 msgid ""
685 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
686 "   %.*s\n"
687 msgstr ""
688
689 #: g10/cardglue.c:379
690 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
691 msgstr ""
692
693 #: g10/cardglue.c:687
694 #, fuzzy
695 msgid "Enter New Admin PIN: "
696 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
697
698 #: g10/cardglue.c:688
699 #, fuzzy
700 msgid "Enter New PIN: "
701 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
702
703 #: g10/cardglue.c:689
704 msgid "Enter Admin PIN: "
705 msgstr ""
706
707 #: g10/cardglue.c:690
708 #, fuzzy
709 msgid "Enter PIN: "
710 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
711
712 #: g10/cardglue.c:704
713 #, fuzzy
714 msgid "Repeat this PIN: "
715 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
716
717 #: g10/cardglue.c:718
718 #, fuzzy
719 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
720 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
721
722 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3572 g10/keyring.c:376
723 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
724 #, c-format
725 msgid "can't open `%s'\n"
726 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
727
728 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
729 msgid "--output doesn't work for this command\n"
730 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
731
732 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2982 g10/keyserver.c:1421
733 #: g10/revoke.c:226
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
736 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
737
738 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1435 g10/revoke.c:232
739 #: g10/revoke.c:439
740 #, c-format
741 msgid "error reading keyblock: %s\n"
742 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
743
744 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
745 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
746 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
747
748 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
749 # Fet. jm
750 #: g10/delkey.c:127
751 #, fuzzy
752 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
753 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
754
755 #: g10/delkey.c:139
756 #, fuzzy
757 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
758 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
759
760 #: g10/delkey.c:147
761 #, fuzzy
762 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
763 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
764
765 #: g10/delkey.c:157
766 #, c-format
767 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
768 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
769
770 #: g10/delkey.c:167
771 msgid "ownertrust information cleared\n"
772 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
773
774 #: g10/delkey.c:195
775 #, c-format
776 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
777 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
778
779 #: g10/delkey.c:197
780 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
781 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
782
783 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
784 #, c-format
785 msgid "error creating passphrase: %s\n"
786 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
787
788 #: g10/encode.c:215
789 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
790 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
791
792 #: g10/encode.c:228
793 #, fuzzy, c-format
794 msgid "using cipher %s\n"
795 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
796
797 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
798 #, c-format
799 msgid "`%s' already compressed\n"
800 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
801
802 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
803 #, c-format
804 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
805 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
806
807 #: g10/encode.c:472
808 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
809 msgstr ""
810 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
811
812 #: g10/encode.c:494
813 #, c-format
814 msgid "reading from `%s'\n"
815 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
816
817 #: g10/encode.c:530
818 msgid ""
819 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
820 msgstr ""
821 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
822 "esteu xifrant.\n"
823
824 #: g10/encode.c:540
825 #, fuzzy, c-format
826 msgid ""
827 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
828 msgstr ""
829 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
830
831 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
832 #, fuzzy, c-format
833 msgid ""
834 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
835 "preferences\n"
836 msgstr ""
837 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
838 "destinatari\n"
839
840 #: g10/encode.c:735
841 #, c-format
842 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
843 msgstr ""
844 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
845
846 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
847 #, c-format
848 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
849 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
850
851 #: g10/encode.c:832
852 #, c-format
853 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
854 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
855
856 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
857 #, c-format
858 msgid "%s encrypted data\n"
859 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
860
861 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
862 #, c-format
863 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
864 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
865
866 # És no-wrap?  ivb
867 # Com? jm
868 #: g10/encr-data.c:92
869 msgid ""
870 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
871 msgstr ""
872 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
873 "simètric.\n"
874
875 #: g10/encr-data.c:103
876 msgid "problem handling encrypted packet\n"
877 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
878
879 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
880 #: g10/exec.c:48
881 msgid "no remote program execution supported\n"
882 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
883
884 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
885 #, c-format
886 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
887 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
888
889 #: g10/exec.c:325
890 msgid ""
891 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
892 msgstr ""
893 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
894 "d'opcions permissos insegurs\n"
895
896 #: g10/exec.c:355
897 #, fuzzy
898 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
899 msgstr ""
900 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
901 "externs\n"
902
903 #: g10/exec.c:433
904 #, fuzzy, c-format
905 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
906 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
907
908 #: g10/exec.c:436
909 #, fuzzy, c-format
910 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
911 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
912
913 #: g10/exec.c:521
914 #, c-format
915 msgid "system error while calling external program: %s\n"
916 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
917
918 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
919 msgid "unnatural exit of external program\n"
920 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
921
922 #: g10/exec.c:547
923 msgid "unable to execute external program\n"
924 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
925
926 #: g10/exec.c:563
927 #, c-format
928 msgid "unable to read external program response: %s\n"
929 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
930
931 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
932 #, c-format
933 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
934 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
935
936 #: g10/exec.c:621
937 #, c-format
938 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
939 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
940
941 #: g10/export.c:182
942 #, fuzzy
943 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
944 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
945
946 #: g10/export.c:211
947 #, fuzzy, c-format
948 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
949 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
950
951 #: g10/export.c:219
952 #, fuzzy, c-format
953 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
954 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
955
956 #: g10/export.c:384
957 #, fuzzy, c-format
958 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
959 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
960
961 #: g10/export.c:416
962 msgid "WARNING: nothing exported\n"
963 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
964
965 #: g10/g10.c:358
966 msgid ""
967 "@Commands:\n"
968 " "
969 msgstr ""
970 "@Ordres:\n"
971 " "
972
973 #: g10/g10.c:360
974 msgid "|[file]|make a signature"
975 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
976
977 #: g10/g10.c:361
978 msgid "|[file]|make a clear text signature"
979 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
980
981 #: g10/g10.c:362
982 msgid "make a detached signature"
983 msgstr "crea una signatura separada"
984
985 #: g10/g10.c:363
986 msgid "encrypt data"
987 msgstr "xifra dades"
988
989 #: g10/g10.c:365
990 msgid "encryption only with symmetric cipher"
991 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
992
993 #: g10/g10.c:367
994 msgid "decrypt data (default)"
995 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
996
997 #: g10/g10.c:369
998 msgid "verify a signature"
999 msgstr "verifica una signatura"
1000
1001 #: g10/g10.c:371
1002 msgid "list keys"
1003 msgstr "llista claus"
1004
1005 #: g10/g10.c:373
1006 msgid "list keys and signatures"
1007 msgstr "llista claus i signatures"
1008
1009 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1010 #: g10/g10.c:374
1011 #, fuzzy
1012 msgid "list and check key signatures"
1013 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1014
1015 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1016 #: g10/g10.c:375
1017 msgid "list keys and fingerprints"
1018 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1019
1020 #: g10/g10.c:376
1021 msgid "list secret keys"
1022 msgstr "llista claus secretes"
1023
1024 #: g10/g10.c:377
1025 msgid "generate a new key pair"
1026 msgstr "genera un nou parell de claus"
1027
1028 #: g10/g10.c:378
1029 msgid "remove keys from the public keyring"
1030 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1031
1032 #: g10/g10.c:380
1033 msgid "remove keys from the secret keyring"
1034 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1035
1036 #: g10/g10.c:381
1037 msgid "sign a key"
1038 msgstr "signa una clau"
1039
1040 #: g10/g10.c:382
1041 msgid "sign a key locally"
1042 msgstr "signa una clau localment"
1043
1044 #: g10/g10.c:383
1045 msgid "sign or edit a key"
1046 msgstr "signa o edita una clau"
1047
1048 #: g10/g10.c:384
1049 msgid "generate a revocation certificate"
1050 msgstr "genera un certificat de revocació"
1051
1052 #: g10/g10.c:386
1053 msgid "export keys"
1054 msgstr "exporta claus"
1055
1056 #: g10/g10.c:387
1057 msgid "export keys to a key server"
1058 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1059
1060 #: g10/g10.c:388
1061 msgid "import keys from a key server"
1062 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1063
1064 #: g10/g10.c:390
1065 msgid "search for keys on a key server"
1066 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1067
1068 #: g10/g10.c:392
1069 msgid "update all keys from a keyserver"
1070 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1071
1072 #: g10/g10.c:395
1073 msgid "import/merge keys"
1074 msgstr "importa/fon claus"
1075
1076 #: g10/g10.c:398
1077 msgid "print the card status"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: g10/g10.c:399
1081 msgid "change data on a card"
1082 msgstr ""
1083
1084 #: g10/g10.c:400
1085 msgid "change a card's PIN"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: g10/g10.c:408
1089 msgid "update the trust database"
1090 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1091
1092 #: g10/g10.c:415
1093 msgid "|algo [files]|print message digests"
1094 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1095
1096 #: g10/g10.c:419 g10/gpgv.c:65
1097 msgid ""
1098 "@\n"
1099 "Options:\n"
1100 " "
1101 msgstr ""
1102 "@\n"
1103 "Opcions:\n"
1104 " "
1105
1106 #: g10/g10.c:421
1107 msgid "create ascii armored output"
1108 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1109
1110 #: g10/g10.c:423
1111 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1112 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1113
1114 #: g10/g10.c:434
1115 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1116 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1117
1118 #: g10/g10.c:435
1119 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1120 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1121
1122 #: g10/g10.c:440
1123 msgid "use canonical text mode"
1124 msgstr "usa el mode de text canònic"
1125
1126 #: g10/g10.c:450
1127 msgid "use as output file"
1128 msgstr "fitxer d'eixida"
1129
1130 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1131 #: g10/g10.c:452 g10/gpgv.c:67
1132 msgid "verbose"
1133 msgstr "detall"
1134
1135 #: g10/g10.c:463
1136 msgid "do not make any changes"
1137 msgstr "no fa cap canvi"
1138
1139 #: g10/g10.c:464
1140 msgid "prompt before overwriting"
1141 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1142
1143 #: g10/g10.c:505
1144 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: g10/g10.c:506
1148 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: g10/g10.c:532
1152 msgid ""
1153 "@\n"
1154 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1155 msgstr ""
1156 "@\n"
1157 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1158
1159 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1160 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1161 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1162 #: g10/g10.c:535
1163 msgid ""
1164 "@\n"
1165 "Examples:\n"
1166 "\n"
1167 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1168 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1169 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1170 " --list-keys [names]        show keys\n"
1171 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1172 msgstr ""
1173 "@\n"
1174 "Exemples:\n"
1175 "\n"
1176 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1177 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1178 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1179 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1180 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1181
1182 #: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
1183 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1184 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1185
1186 #: g10/g10.c:733
1187 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1188 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1189
1190 #: g10/g10.c:736
1191 msgid ""
1192 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1193 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1194 "default operation depends on the input data\n"
1195 msgstr ""
1196 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1197 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1198 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1199
1200 # Suportats? ivb
1201 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1202 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1203 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1204 # encara no m'agraden massa... jm
1205 #: g10/g10.c:747
1206 msgid ""
1207 "\n"
1208 "Supported algorithms:\n"
1209 msgstr ""
1210 "\n"
1211 "Algoritmes suportats:\n"
1212
1213 #: g10/g10.c:750
1214 msgid "Pubkey: "
1215 msgstr "Clau pública: "
1216
1217 #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1965
1218 msgid "Cipher: "
1219 msgstr "Xifratge: "
1220
1221 #: g10/g10.c:762
1222 msgid "Hash: "
1223 msgstr "Dispersió: "
1224
1225 #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:2011
1226 msgid "Compression: "
1227 msgstr "Compressió: "
1228
1229 #: g10/g10.c:851
1230 msgid "usage: gpg [options] "
1231 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1232
1233 #: g10/g10.c:999
1234 msgid "conflicting commands\n"
1235 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1236
1237 #: g10/g10.c:1017
1238 #, c-format
1239 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1240 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1241
1242 # Indi. ivb
1243 #: g10/g10.c:1214
1244 #, fuzzy, c-format
1245 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1246 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1247
1248 # Indi. ivb
1249 #: g10/g10.c:1217
1250 #, fuzzy, c-format
1251 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1252 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1253
1254 # Indi. ivb
1255 #: g10/g10.c:1220
1256 #, fuzzy, c-format
1257 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1258 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1259
1260 #: g10/g10.c:1226
1261 #, fuzzy, c-format
1262 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1263 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1264
1265 #: g10/g10.c:1229
1266 #, fuzzy, c-format
1267 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1268 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1269
1270 #: g10/g10.c:1232
1271 #, fuzzy, c-format
1272 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1273 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:1238
1276 #, fuzzy, c-format
1277 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1278 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1279
1280 #: g10/g10.c:1241
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid ""
1283 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1284 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1285
1286 #: g10/g10.c:1244
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1289 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1290
1291 #: g10/g10.c:1250
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1294 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1295
1296 #: g10/g10.c:1253
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid ""
1299 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1300 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1301
1302 #: g10/g10.c:1256
1303 #, fuzzy, c-format
1304 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1305 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1306
1307 #: g10/g10.c:1397
1308 #, fuzzy, c-format
1309 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1310 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1311
1312 #: g10/g10.c:1798
1313 #, c-format
1314 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1315 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:1840
1318 #, c-format
1319 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1320 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:1844
1323 #, c-format
1324 msgid "option file `%s': %s\n"
1325 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
1326
1327 #: g10/g10.c:1851
1328 #, c-format
1329 msgid "reading options from `%s'\n"
1330 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:2065 g10/g10.c:2583 g10/g10.c:2594
1333 #, c-format
1334 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1335 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2078
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1340 msgstr ""
1341 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1342
1343 #: g10/g10.c:2292
1344 #, fuzzy, c-format
1345 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1346 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1347
1348 #: g10/g10.c:2311 g10/keyedit.c:3498
1349 #, fuzzy
1350 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1351 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1352
1353 #: g10/g10.c:2317
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1356 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1357
1358 #: g10/g10.c:2320
1359 #, fuzzy
1360 msgid "invalid keyserver options\n"
1361 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1362
1363 #: g10/g10.c:2327
1364 #, c-format
1365 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1366 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1367
1368 #: g10/g10.c:2330
1369 msgid "invalid import options\n"
1370 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1371
1372 #: g10/g10.c:2337
1373 #, c-format
1374 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1375 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1376
1377 #: g10/g10.c:2340
1378 msgid "invalid export options\n"
1379 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1380
1381 #: g10/g10.c:2347
1382 #, fuzzy, c-format
1383 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1384 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2350
1387 #, fuzzy
1388 msgid "invalid list options\n"
1389 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1390
1391 #: g10/g10.c:2372
1392 #, fuzzy, c-format
1393 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1394 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1395
1396 #: g10/g10.c:2375
1397 #, fuzzy
1398 msgid "invalid verify options\n"
1399 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1400
1401 #: g10/g10.c:2382
1402 #, c-format
1403 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1404 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2572
1407 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1408 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1409
1410 # FIXME: preferència? jm
1411 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1412 #: g10/g10.c:2576
1413 #, c-format
1414 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1415 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
1416
1417 #: g10/g10.c:2585
1418 #, c-format
1419 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1420 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
1421
1422 #: g10/g10.c:2588
1423 #, c-format
1424 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1425 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
1426
1427 #: g10/g10.c:2602
1428 #, c-format
1429 msgid "will not run with insecure memory due to %s"
1430 msgstr ""
1431
1432 # clares -> en clar?  ivb
1433 #: g10/g10.c:2616
1434 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1435 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1436
1437 #: g10/g10.c:2622
1438 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1439 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1440
1441 #: g10/g10.c:2628
1442 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1443 msgstr ""
1444 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1445 "habilitat.\n"
1446
1447 #: g10/g10.c:2641
1448 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1449 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1450
1451 #: g10/g10.c:2711 g10/g10.c:2735
1452 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1453 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1454
1455 #: g10/g10.c:2717 g10/g10.c:2741
1456 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1457 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
1458
1459 #: g10/g10.c:2723
1460 #, fuzzy
1461 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1462 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2729
1465 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1466 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2744
1469 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1470 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2746
1473 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1474 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2748
1477 #, fuzzy
1478 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1479 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2750
1482 #, fuzzy
1483 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1484 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1485
1486 #: g10/g10.c:2752
1487 #, fuzzy
1488 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1489 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1490
1491 #: g10/g10.c:2755
1492 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1493 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
1494
1495 #: g10/g10.c:2759
1496 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1497 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2766
1500 msgid "invalid default preferences\n"
1501 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
1502
1503 #: g10/g10.c:2775
1504 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1505 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
1506
1507 #: g10/g10.c:2779
1508 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1509 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
1510
1511 #: g10/g10.c:2783
1512 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1513 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
1514
1515 #: g10/g10.c:2816
1516 #, c-format
1517 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1518 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1519
1520 #: g10/g10.c:2863
1521 #, fuzzy, c-format
1522 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1523 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
1524
1525 #: g10/g10.c:2868
1526 #, fuzzy, c-format
1527 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1528 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1529
1530 #: g10/g10.c:2873
1531 #, fuzzy, c-format
1532 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1533 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
1534
1535 #: g10/g10.c:2969
1536 #, c-format
1537 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1538 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1539
1540 #: g10/g10.c:2980
1541 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1542 msgstr ""
1543 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
1544
1545 #: g10/g10.c:2991
1546 msgid "--store [filename]"
1547 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1548
1549 #: g10/g10.c:2998
1550 msgid "--symmetric [filename]"
1551 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1552
1553 #: g10/g10.c:3000
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1556 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1557
1558 #: g10/g10.c:3010
1559 msgid "--encrypt [filename]"
1560 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1561
1562 #: g10/g10.c:3023
1563 #, fuzzy
1564 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1565 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1566
1567 #: g10/g10.c:3025
1568 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1569 msgstr ""
1570
1571 #: g10/g10.c:3028
1572 #, fuzzy, c-format
1573 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1574 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1575
1576 #: g10/g10.c:3046
1577 msgid "--sign [filename]"
1578 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1579
1580 #: g10/g10.c:3059
1581 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1582 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1583
1584 #: g10/g10.c:3074
1585 #, fuzzy
1586 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1587 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1588
1589 #: g10/g10.c:3076
1590 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1591 msgstr ""
1592
1593 #: g10/g10.c:3079
1594 #, fuzzy, c-format
1595 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1596 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1597
1598 #: g10/g10.c:3099
1599 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1600 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1601
1602 #: g10/g10.c:3108
1603 msgid "--clearsign [filename]"
1604 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1605
1606 #: g10/g10.c:3133
1607 msgid "--decrypt [filename]"
1608 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1609
1610 #: g10/g10.c:3141
1611 msgid "--sign-key user-id"
1612 msgstr "--sign-key user-id"
1613
1614 #: g10/g10.c:3145
1615 msgid "--lsign-key user-id"
1616 msgstr "--lsign-key user-id"
1617
1618 #: g10/g10.c:3166
1619 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1620 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1621
1622 #: g10/g10.c:3237
1623 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1624 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1625
1626 #: g10/g10.c:3274
1627 #, c-format
1628 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1629 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1630
1631 #: g10/g10.c:3276
1632 #, c-format
1633 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1634 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1635
1636 #: g10/g10.c:3278
1637 #, c-format
1638 msgid "key export failed: %s\n"
1639 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
1640
1641 #: g10/g10.c:3289
1642 #, c-format
1643 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1644 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1645
1646 #: g10/g10.c:3299
1647 #, c-format
1648 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1649 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1650
1651 #: g10/g10.c:3340
1652 #, c-format
1653 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1654 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1655
1656 #: g10/g10.c:3348
1657 #, c-format
1658 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1659 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1660
1661 #: g10/g10.c:3435
1662 #, c-format
1663 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1664 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1665
1666 #: g10/g10.c:3558
1667 msgid "[filename]"
1668 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1669
1670 #: g10/g10.c:3562
1671 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1672 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1673
1674 #: g10/g10.c:3852
1675 msgid ""
1676 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1677 "an '='\n"
1678 msgstr ""
1679 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1680 "amb el signe «=»\n"
1681
1682 #: g10/g10.c:3860
1683 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1684 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1685
1686 #: g10/g10.c:3870
1687 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1688 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1689
1690 #: g10/g10.c:3904
1691 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1692 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
1693
1694 #: g10/g10.c:3906
1695 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1696 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1697
1698 #: g10/g10.c:3939
1699 #, fuzzy
1700 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1701 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1702
1703 #: g10/getkey.c:150
1704 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1705 msgstr ""
1706 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1707
1708 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
1709 #, fuzzy
1710 msgid "[User ID not found]"
1711 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1712
1713 #: g10/getkey.c:1639
1714 #, fuzzy, c-format
1715 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1716 msgstr ""
1717 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1718
1719 #: g10/getkey.c:2189
1720 #, fuzzy, c-format
1721 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1722 msgstr ""
1723 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1724
1725 #: g10/getkey.c:2420
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1728 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1729
1730 #: g10/getkey.c:2467
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1733 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1734
1735 #: g10/gpgv.c:68
1736 msgid "be somewhat more quiet"
1737 msgstr "una mica més silenciós"
1738
1739 #: g10/gpgv.c:69
1740 msgid "take the keys from this keyring"
1741 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1742
1743 #: g10/gpgv.c:71
1744 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1745 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
1746
1747 #: g10/gpgv.c:72
1748 msgid "|FD|write status info to this FD"
1749 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
1750
1751 #: g10/gpgv.c:96
1752 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1753 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1754
1755 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
1756 #: g10/gpgv.c:99
1757 msgid ""
1758 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1759 "Check signatures against known trusted keys\n"
1760 msgstr ""
1761 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1762 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
1763
1764 #: g10/helptext.c:48
1765 msgid ""
1766 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1767 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1768 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1769 msgstr ""
1770 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
1771 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
1772 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
1773
1774 #: g10/helptext.c:54
1775 msgid ""
1776 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1777 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1778 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1779 "ultimately trusted\n"
1780 msgstr ""
1781 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1782 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
1783 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
1784 "confiança absoluta\n"
1785
1786 # "clau no confiable"? jm
1787 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
1788 #: g10/helptext.c:61
1789 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1790 msgstr ""
1791 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
1792
1793 #: g10/helptext.c:65
1794 msgid ""
1795 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1796 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1797
1798 #: g10/helptext.c:69
1799 msgid ""
1800 "Select the algorithm to use.\n"
1801 "\n"
1802 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1803 "for signatures.\n"
1804 "\n"
1805 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1806 "\n"
1807 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1808 "\n"
1809 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1810 msgstr ""
1811
1812 #: g10/helptext.c:83
1813 msgid ""
1814 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1815 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1816 "Please consult your security expert first."
1817 msgstr ""
1818 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1819 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1820 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1821
1822 #: g10/helptext.c:90
1823 msgid "Enter the size of the key"
1824 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
1825
1826 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1827 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1828 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1829 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
1830
1831 #: g10/helptext.c:104
1832 msgid ""
1833 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1834 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1835 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1836 "the given value as an interval."
1837 msgstr ""
1838 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1839 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
1840 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
1841 "el valor donat com un interval."
1842
1843 #: g10/helptext.c:116
1844 msgid "Enter the name of the key holder"
1845 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
1846
1847 #: g10/helptext.c:121
1848 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1849 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
1850
1851 #: g10/helptext.c:125
1852 msgid "Please enter an optional comment"
1853 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
1854
1855 #: g10/helptext.c:130
1856 msgid ""
1857 "N  to change the name.\n"
1858 "C  to change the comment.\n"
1859 "E  to change the email address.\n"
1860 "O  to continue with key generation.\n"
1861 "Q  to to quit the key generation."
1862 msgstr ""
1863 "N  canvia el nom.\n"
1864 "C  canvia el comentari.\n"
1865 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
1866 "O  continua la generació de les claus.\n"
1867 "Q  ix."
1868
1869 #: g10/helptext.c:139
1870 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1871 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
1872
1873 #: g10/helptext.c:147
1874 msgid ""
1875 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1876 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1877 "know how carefully you verified this.\n"
1878 "\n"
1879 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1880 "the\n"
1881 "    key.\n"
1882 "\n"
1883 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1884 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1885 "for\n"
1886 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1887 "user.\n"
1888 "\n"
1889 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1890 "could\n"
1891 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1892 "the\n"
1893 "    key against a photo ID.\n"
1894 "\n"
1895 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1896 "could\n"
1897 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1898 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1899 "a\n"
1900 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1901 "the\n"
1902 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1903 "exchange\n"
1904 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1905 "\n"
1906 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1907 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1908 "\"\n"
1909 "mean to you when you sign other keys.\n"
1910 "\n"
1911 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1912 msgstr ""
1913 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
1914 "clau\n"
1915 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
1916 "saber\n"
1917 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
1918 "\n"
1919 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
1920 "    la clau.\n"
1921 "\n"
1922 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
1923 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
1924 "manera.\n"
1925 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
1926 "    usuari amb pseudònim.\n"
1927 "\n"
1928 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
1929 "açò\n"
1930 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
1931 "verificat\n"
1932 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
1933 "\n"
1934 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
1935 "exemple,\n"
1936 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
1937 "propietari\n"
1938 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
1939 "difícil\n"
1940 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
1941 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
1942 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
1943 "    pertany al propietari de la clau.\n"
1944 "\n"
1945 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
1946 "són\n"
1947 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
1948 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
1949 "\n"
1950 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
1951
1952 #: g10/helptext.c:185
1953 #, fuzzy
1954 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1955 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
1956
1957 #: g10/helptext.c:189
1958 msgid ""
1959 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1960 "All certificates are then also lost!"
1961 msgstr ""
1962 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
1963 "Tots els certificats també es perdran!"
1964
1965 #: g10/helptext.c:194
1966 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1967 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
1968
1969 #: g10/helptext.c:199
1970 msgid ""
1971 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1972 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1973 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1974 msgstr ""
1975 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
1976 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
1977 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
1978 "per aquesta clau."
1979
1980 #: g10/helptext.c:204
1981 msgid ""
1982 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1983 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1984 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1985 "a trust connection through another already certified key."
1986 msgstr ""
1987 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
1988 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
1989 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
1990 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
1991 "certificada."
1992
1993 #: g10/helptext.c:210
1994 msgid ""
1995 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1996 "your keyring."
1997 msgstr ""
1998 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
1999 "de claus."
2000
2001 #: g10/helptext.c:214
2002 msgid ""
2003 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2004 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2005 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2006 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2007 "a second one is available."
2008 msgstr ""
2009 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2010 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2011 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2012 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2013 "hi ha una segona disponible."
2014
2015 #: g10/helptext.c:222
2016 msgid ""
2017 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2018 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2019 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2020 msgstr ""
2021 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2022 "seleccionats)\n"
2023 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2024 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2025
2026 #: g10/helptext.c:229
2027 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2028 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2029
2030 #: g10/helptext.c:235
2031 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2032 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2033
2034 #: g10/helptext.c:239
2035 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2036 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2037
2038 #: g10/helptext.c:244
2039 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2040 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2041
2042 #: g10/helptext.c:249
2043 msgid ""
2044 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2045 "file (which is shown in brackets) will be used."
2046 msgstr ""
2047 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2048 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2049
2050 #: g10/helptext.c:255
2051 msgid ""
2052 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2053 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2054 "  \"Key has been compromised\"\n"
2055 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2056 "      got access to your secret key.\n"
2057 "  \"Key is superseded\"\n"
2058 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2059 "  \"Key is no longer used\"\n"
2060 "      Use this if you have retired this key.\n"
2061 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2062 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2063 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2064 msgstr ""
2065 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2066 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2067 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2068 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2069 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2070 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2071 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2072 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2073 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2074 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2075 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2076 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2077 "      de correu com a invàlida.\n"
2078
2079 #: g10/helptext.c:271
2080 msgid ""
2081 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2082 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2083 "An empty line ends the text.\n"
2084 msgstr ""
2085 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2086 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2087 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2088
2089 #: g10/helptext.c:286
2090 msgid "No help available"
2091 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2092
2093 #: g10/helptext.c:294
2094 #, c-format
2095 msgid "No help available for `%s'"
2096 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2097
2098 #: g10/import.c:249
2099 #, c-format
2100 msgid "skipping block of type %d\n"
2101 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2102
2103 #: g10/import.c:258
2104 #, fuzzy, c-format
2105 msgid "%lu keys processed so far\n"
2106 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2107
2108 #: g10/import.c:275
2109 #, c-format
2110 msgid "Total number processed: %lu\n"
2111 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2112
2113 #: g10/import.c:277
2114 #, c-format
2115 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2116 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2117
2118 #: g10/import.c:280
2119 #, c-format
2120 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2121 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2122
2123 #: g10/import.c:282
2124 #, c-format
2125 msgid "              imported: %lu"
2126 msgstr "              importades: %lu"
2127
2128 #: g10/import.c:288
2129 #, c-format
2130 msgid "             unchanged: %lu\n"
2131 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2132
2133 #: g10/import.c:290
2134 #, c-format
2135 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2136 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2137
2138 #: g10/import.c:292
2139 #, c-format
2140 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2141 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2142
2143 #: g10/import.c:294
2144 #, c-format
2145 msgid "        new signatures: %lu\n"
2146 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2147
2148 #: g10/import.c:296
2149 #, c-format
2150 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2151 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2152
2153 #: g10/import.c:298
2154 #, c-format
2155 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2156 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2157
2158 #: g10/import.c:300
2159 #, c-format
2160 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2161 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2162
2163 #: g10/import.c:302
2164 #, c-format
2165 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2166 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2167
2168 #: g10/import.c:304
2169 #, c-format
2170 msgid "          not imported: %lu\n"
2171 msgstr "              importades: %lu\n"
2172
2173 #: g10/import.c:545
2174 #, c-format
2175 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: g10/import.c:547
2179 #, fuzzy
2180 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2181 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
2182
2183 #: g10/import.c:584
2184 #, c-format
2185 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: g10/import.c:596
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2191 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2192
2193 #: g10/import.c:608
2194 #, c-format
2195 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: g10/import.c:621
2199 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: g10/import.c:623
2203 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: g10/import.c:647
2207 #, c-format
2208 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
2212 #, fuzzy, c-format
2213 msgid "key %s: no user ID\n"
2214 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2215
2216 #: g10/import.c:715
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2219 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2220
2221 #: g10/import.c:730
2222 #, fuzzy, c-format
2223 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2224 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2225
2226 #: g10/import.c:736
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2229 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2230
2231 #: g10/import.c:738
2232 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2233 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2234
2235 #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
2236 #, fuzzy, c-format
2237 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2238 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2239
2240 #: g10/import.c:754
2241 #, fuzzy, c-format
2242 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2243 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2244
2245 #: g10/import.c:763
2246 #, c-format
2247 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2248 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2249
2250 #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2251 #, c-format
2252 msgid "writing to `%s'\n"
2253 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2254
2255 #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
2256 #, c-format
2257 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2258 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2259
2260 #: g10/import.c:793
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2263 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2264
2265 #: g10/import.c:817
2266 #, fuzzy, c-format
2267 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2268 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2269
2270 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2273 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2274
2275 #: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2278 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2279
2280 #: g10/import.c:874
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2283 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2284
2285 #: g10/import.c:877
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2288 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2289
2290 #: g10/import.c:880
2291 #, fuzzy, c-format
2292 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2293 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2294
2295 #: g10/import.c:883
2296 #, fuzzy, c-format
2297 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2298 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2299
2300 #: g10/import.c:886
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2303 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2304
2305 #: g10/import.c:889
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2308 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2309
2310 #: g10/import.c:910
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2313 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2314
2315 #: g10/import.c:1055
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2318 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2319
2320 #: g10/import.c:1066
2321 #, fuzzy
2322 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2323 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2324
2325 #: g10/import.c:1083
2326 #, c-format
2327 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2328 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2329
2330 #: g10/import.c:1094
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "key %s: secret key imported\n"
2333 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2334
2335 #: g10/import.c:1123
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2338 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2339
2340 #: g10/import.c:1133
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2343 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2344
2345 #: g10/import.c:1163
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2348 msgstr ""
2349 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2350 "de revocació\n"
2351
2352 # O «rebutjara»? ivb
2353 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2354 # «es rebutja» està bé. jm
2355 #: g10/import.c:1206
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2358 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2359
2360 #: g10/import.c:1238
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2363 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2364
2365 #: g10/import.c:1303
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2368 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2369
2370 #: g10/import.c:1318
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2373 msgstr ""
2374 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2375 "s»\n"
2376 "\n"
2377
2378 #: g10/import.c:1320
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2381 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2382
2383 #: g10/import.c:1338
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2386 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2387
2388 #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2391 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2392
2393 #: g10/import.c:1351
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2396 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2397
2398 #: g10/import.c:1366
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2401 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
2402
2403 #: g10/import.c:1388
2404 #, fuzzy, c-format
2405 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2406 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
2407
2408 #: g10/import.c:1401
2409 #, fuzzy, c-format
2410 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2411 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
2412
2413 #: g10/import.c:1416
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2416 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
2417
2418 #: g10/import.c:1458
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2421 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2422
2423 #: g10/import.c:1479
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2426 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2427
2428 #: g10/import.c:1506
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2431 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2432
2433 #: g10/import.c:1516
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2436 msgstr ""
2437 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
2438 "descarta\n"
2439
2440 #: g10/import.c:1533
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2443 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
2444
2445 #: g10/import.c:1547
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2448 msgstr ""
2449 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
2450 "descarta\n"
2451
2452 #: g10/import.c:1555
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2455 msgstr ""
2456 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2457
2458 #: g10/import.c:1655
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2461 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2462
2463 #: g10/import.c:1717
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2466 msgstr ""
2467 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
2468 "08lX\n"
2469
2470 #: g10/import.c:1731
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2473 msgstr ""
2474 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
2475 "present.\n"
2476
2477 #: g10/import.c:1790
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2480 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
2481
2482 #: g10/import.c:1824
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2485 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2486
2487 #: g10/keydb.c:167
2488 #, c-format
2489 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2490 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2491
2492 #: g10/keydb.c:174
2493 #, c-format
2494 msgid "keyring `%s' created\n"
2495 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
2496
2497 #: g10/keydb.c:685
2498 #, c-format
2499 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2500 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
2501
2502 #: g10/keyedit.c:253
2503 msgid "[revocation]"
2504 msgstr "[revocació]"
2505
2506 #: g10/keyedit.c:254
2507 msgid "[self-signature]"
2508 msgstr "[autosignatura]"
2509
2510 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2511 msgid "1 bad signature\n"
2512 msgstr "1 signatura errònia\n"
2513
2514 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2515 #, c-format
2516 msgid "%d bad signatures\n"
2517 msgstr "%d signatures errònies\n"
2518
2519 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2520 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2521 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2522
2523 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2524 #, c-format
2525 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2526 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2527
2528 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2529 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2530 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2531
2532 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2533 #, c-format
2534 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2535 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2536
2537 #: g10/keyedit.c:344
2538 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2539 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:346
2542 #, c-format
2543 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2544 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2547 #, fuzzy
2548 msgid ""
2549 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2550 "keys\n"
2551 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2552 "etc.)\n"
2553 msgstr ""
2554 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2555 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2556 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2561 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2562
2563 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "  %d = I trust fully\n"
2566 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2567
2568 #: g10/keyedit.c:426
2569 msgid ""
2570 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2571 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2572 "trust signatures on your behalf.\n"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: g10/keyedit.c:442
2576 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2577 msgstr ""
2578
2579 #: g10/keyedit.c:584
2580 #, c-format
2581 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2582 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
2583
2584 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2585 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1543
2586 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2587 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2588
2589 # O no s'ha pogut? ivb
2590 # FIXME: comprovar context. jm
2591 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2592 #: g10/keyedit.c:1549
2593 msgid "  Unable to sign.\n"
2594 msgstr "  No es pot signar.\n"
2595
2596 #: g10/keyedit.c:610
2597 #, c-format
2598 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2599 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
2600
2601 #: g10/keyedit.c:636
2602 #, c-format
2603 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2604 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2605
2606 #: g10/keyedit.c:675
2607 #, c-format
2608 msgid ""
2609 "The self-signature on \"%s\"\n"
2610 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2611 msgstr ""
2612 "La vostra signatura en «%s»\n"
2613 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:684
2616 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2617 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2618
2619 #: g10/keyedit.c:698
2620 #, c-format
2621 msgid ""
2622 "Your current signature on \"%s\"\n"
2623 "has expired.\n"
2624 msgstr ""
2625 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
2626 "ha caducat.\n"
2627
2628 #: g10/keyedit.c:702
2629 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2630 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
2631
2632 #: g10/keyedit.c:723
2633 #, c-format
2634 msgid ""
2635 "Your current signature on \"%s\"\n"
2636 "is a local signature.\n"
2637 msgstr ""
2638 "La vostra signatura en «%s»\n"
2639 "és una signatura local.\n"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:727
2642 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2643 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2644
2645 #: g10/keyedit.c:748
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2648 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:751
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2653 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:756
2656 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2657 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2658
2659 #: g10/keyedit.c:778
2660 #, fuzzy, c-format
2661 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2662 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2663
2664 #: g10/keyedit.c:793
2665 msgid "This key has expired!"
2666 msgstr "La clau ha caducat!"
2667
2668 #: g10/keyedit.c:813
2669 #, c-format
2670 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2671 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:817
2674 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2675 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2676
2677 #: g10/keyedit.c:850
2678 msgid ""
2679 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2680 "mode.\n"
2681 msgstr ""
2682 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2683
2684 #: g10/keyedit.c:852
2685 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2686 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2687
2688 #: g10/keyedit.c:877
2689 msgid ""
2690 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2691 "belongs\n"
2692 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2693 msgstr ""
2694 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2695 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
2696 "contestar, entreu «0».\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:882
2699 #, c-format
2700 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2701 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2702
2703 #: g10/keyedit.c:884
2704 #, c-format
2705 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2706 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2707
2708 #: g10/keyedit.c:886
2709 #, c-format
2710 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2711 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:888
2714 #, c-format
2715 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2716 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:894
2719 #, fuzzy
2720 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2721 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:918
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid ""
2726 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2727 "key \"%s\" (%s)\n"
2728 msgstr ""
2729 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2730 "amb la vostra clau: \""
2731
2732 #: g10/keyedit.c:925
2733 #, fuzzy
2734 msgid "This will be a self-signature.\n"
2735 msgstr ""
2736 "\n"
2737 "Açò serà una autosignatura.\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:931
2740 #, fuzzy
2741 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2742 msgstr ""
2743 "\n"
2744 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:939
2747 #, fuzzy
2748 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2749 msgstr ""
2750 "\n"
2751 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:949
2754 #, fuzzy
2755 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2756 msgstr ""
2757 "\n"
2758 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:956
2761 #, fuzzy
2762 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2763 msgstr ""
2764 "\n"
2765 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:963
2768 #, fuzzy
2769 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2770 msgstr ""
2771 "\n"
2772 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:968
2775 #, fuzzy
2776 msgid "I have checked this key casually.\n"
2777 msgstr ""
2778 "\n"
2779 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:973
2782 #, fuzzy
2783 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2784 msgstr ""
2785 "\n"
2786 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:983
2789 #, fuzzy
2790 msgid "Really sign? (y/N) "
2791 msgstr "Signar realment? "
2792
2793 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3946 g10/keyedit.c:4037 g10/keyedit.c:4110
2794 #: g10/sign.c:369
2795 #, c-format
2796 msgid "signing failed: %s\n"
2797 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:1084
2800 msgid "This key is not protected.\n"
2801 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:1088
2804 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2805 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
2806
2807 #: g10/keyedit.c:1092
2808 msgid "Key is protected.\n"
2809 msgstr "La clau està protegida.\n"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:1112
2812 #, c-format
2813 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2814 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:1118
2817 msgid ""
2818 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2819 "\n"
2820 msgstr ""
2821 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2822 "\n"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
2825 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2826 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:1132
2829 msgid ""
2830 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2831 "\n"
2832 msgstr ""
2833 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
2834 "\n"
2835
2836 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2837 #: g10/keyedit.c:1135
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2840 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1201
2843 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2844 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1287
2847 msgid "save and quit"
2848 msgstr "desa i ix"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1290
2851 msgid "show fingerprint"
2852 msgstr "mostra empremta"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1291
2855 msgid "list key and user IDs"
2856 msgstr "llista claus i ID"
2857
2858 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2859 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
2860 #: g10/keyedit.c:1293
2861 msgid "select user ID N"
2862 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1294
2865 msgid "select secondary key N"
2866 msgstr "tria la clau secundària N"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1295
2869 msgid "list signatures"
2870 msgstr "llista les signatures"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1297
2873 msgid "sign the key"
2874 msgstr "signa la clau"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1301
2877 msgid "sign the key locally"
2878 msgstr "signa la clau localment"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1303
2881 msgid "add a user ID"
2882 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
2883
2884 # Com estava escrit abans.  ivb
2885 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
2886 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
2887 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
2888 #: g10/keyedit.c:1304
2889 msgid "add a photo ID"
2890 msgstr "afegeix un photo ID"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1305
2893 msgid "delete user ID"
2894 msgstr "esborra un ID d'usuari"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1308
2897 msgid "add a secondary key"
2898 msgstr "afegeix una clau secundària"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1310
2901 msgid "add a key to a smartcard"
2902 msgstr ""
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1311
2905 msgid "move a key to a smartcard"
2906 msgstr ""
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1313
2909 msgid "delete a secondary key"
2910 msgstr "esborra una clau secundària"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1314
2913 msgid "add a revocation key"
2914 msgstr "afegeix una clau de revocació"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1315
2917 msgid "delete signatures"
2918 msgstr "esborra signatures"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1316
2921 msgid "change the expire date"
2922 msgstr "canvia la data de caducitat"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1317
2925 msgid "flag user ID as primary"
2926 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1318
2929 msgid "toggle between secret and public key listing"
2930 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1320
2933 msgid "list preferences (expert)"
2934 msgstr "llista les preferències (expert)"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1321
2937 msgid "list preferences (verbose)"
2938 msgstr "llista les preferències (detallat)"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1322
2941 msgid "set preference list"
2942 msgstr "estableix la llista de preferències"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1323
2945 msgid "updated preferences"
2946 msgstr "preferències actualitzades"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1324
2949 #, fuzzy
2950 msgid "set preferred keyserver URL"
2951 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1325
2954 msgid "change the passphrase"
2955 msgstr "canvia la contrasenya"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1326
2958 msgid "change the ownertrust"
2959 msgstr "canvia la confiança"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1327
2962 msgid "revoke signatures"
2963 msgstr "revoca signatures"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1328
2966 msgid "revoke a user ID"
2967 msgstr "revoca un ID d'usuari"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1329
2970 msgid "revoke a secondary key"
2971 msgstr "revoca una clau secundària"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1330
2974 msgid "disable a key"
2975 msgstr "desactiva una clau"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1331
2978 msgid "enable a key"
2979 msgstr "activa una clau"
2980
2981 # Igual que dalt.  ivb
2982 # Idem :) jm
2983 #: g10/keyedit.c:1332
2984 msgid "show photo ID"
2985 msgstr "mostra el photo ID"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1386
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2990 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1404
2993 msgid "Secret key is available.\n"
2994 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1481
2997 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2998 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1489
3001 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3002 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1537
3005 msgid "Key is revoked."
3006 msgstr "La clau està revocada."
3007
3008 #: g10/keyedit.c:1557
3009 #, fuzzy
3010 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3011 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1560
3014 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3015 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1568
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3020 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3021
3022 #: g10/keyedit.c:1591
3023 #, c-format
3024 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3025 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1613 g10/keyedit.c:1633 g10/keyedit.c:1736
3028 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3029 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1615
3032 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3033 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1617
3036 #, fuzzy
3037 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3038 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1618
3041 #, fuzzy
3042 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3043 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1668
3046 #, fuzzy
3047 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3048 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1680
3051 #, fuzzy
3052 msgid "You must select exactly one key.\n"
3053 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1700 g10/keyedit.c:1755
3056 msgid "You must select at least one key.\n"
3057 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1703
3060 #, fuzzy
3061 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3062 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1704
3065 #, fuzzy
3066 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3067 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1739
3070 #, fuzzy
3071 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3072 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1740
3075 #, fuzzy
3076 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3077 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1759
3080 #, fuzzy
3081 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3082 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1760
3085 #, fuzzy
3086 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3087 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1799
3090 msgid ""
3091 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1831
3095 #, fuzzy
3096 msgid "Set preference list to:\n"
3097 msgstr "estableix la llista de preferències"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1837
3100 #, fuzzy
3101 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3102 msgstr ""
3103 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1839
3106 #, fuzzy
3107 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3108 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1889
3111 #, fuzzy
3112 msgid "Save changes? (y/N) "
3113 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1892
3116 #, fuzzy
3117 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3118 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1902
3121 #, c-format
3122 msgid "update failed: %s\n"
3123 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1909
3126 #, c-format
3127 msgid "update secret failed: %s\n"
3128 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1916
3131 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3132 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1988
3135 msgid "Digest: "
3136 msgstr "Resum: "
3137
3138 #: g10/keyedit.c:2040
3139 msgid "Features: "
3140 msgstr "Funcionalitats: "
3141
3142 #: g10/keyedit.c:2051
3143 msgid "Keyserver no-modify"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: g10/keyedit.c:2066 g10/keylist.c:244
3147 msgid "Preferred keyserver: "
3148 msgstr ""
3149
3150 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3151 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3152 #: g10/keyedit.c:2309
3153 #, fuzzy, c-format
3154 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3155 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3156
3157 #: g10/keyedit.c:2315
3158 #, fuzzy
3159 msgid "(sensitive)"
3160 msgstr " (sensible)"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:2331 g10/keyedit.c:2387 g10/keyedit.c:2499 g10/keyedit.c:2514
3163 #: g10/keyserver.c:366
3164 #, fuzzy, c-format
3165 msgid "created: %s"
3166 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:2334 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
3169 #, fuzzy, c-format
3170 msgid "revoked: %s"
3171 msgstr "[revocada]"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:2336 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
3174 #, fuzzy, c-format
3175 msgid "expired: %s"
3176 msgstr " [caduca: %s]"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:2338 g10/keyedit.c:2389 g10/keyedit.c:2501 g10/keyedit.c:2516
3179 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
3180 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3181 #, fuzzy, c-format
3182 msgid "expires: %s"
3183 msgstr " [caduca: %s]"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:2340
3186 #, c-format
3187 msgid "usage: %s"
3188 msgstr ""
3189
3190 #: g10/keyedit.c:2355
3191 #, fuzzy, c-format
3192 msgid "trust: %s"
3193 msgstr " confiança: %c/%c"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:2359
3196 #, c-format
3197 msgid "validity: %s"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: g10/keyedit.c:2366
3201 msgid "This key has been disabled"
3202 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:2394
3205 msgid "card-no: "
3206 msgstr ""
3207
3208 #: g10/keyedit.c:2461
3209 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3210 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:2469
3213 msgid ""
3214 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3215 "unless you restart the program.\n"
3216 msgstr ""
3217 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3218 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:2533 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
3221 #: g10/trustdb.c:1164
3222 #, fuzzy
3223 msgid "revoked"
3224 msgstr "[revocada]"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:2535 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
3227 #: g10/trustdb.c:531
3228 #, fuzzy
3229 msgid "expired"
3230 msgstr "expire"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2600
3233 msgid ""
3234 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3235 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3236 msgstr ""
3237 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3238 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3239 "assumida.\n"
3240
3241 # Photo ID com abans.  ivb
3242 #: g10/keyedit.c:2660
3243 msgid ""
3244 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3245 "versions\n"
3246 "         of PGP to reject this key.\n"
3247 msgstr ""
3248 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3249 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:2665 g10/keyedit.c:2943
3252 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3253 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2671
3256 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3257 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3258
3259 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3260 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3261 #: g10/keyedit.c:2811
3262 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3263 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:2821
3266 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3267 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:2825
3270 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3271 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:2831
3274 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3275 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3276
3277 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3278 #: g10/keyedit.c:2845
3279 #, c-format
3280 msgid "Deleted %d signature.\n"
3281 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3282
3283 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3284 #: g10/keyedit.c:2846
3285 #, c-format
3286 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3287 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:2849
3290 msgid "Nothing deleted.\n"
3291 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:2938
3294 msgid ""
3295 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3296 "cause\n"
3297 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3298 msgstr ""
3299 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
3300 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:2949
3303 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3304 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:2969
3307 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3308 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
3309
3310 #: g10/keyedit.c:2992
3311 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3312 msgstr ""
3313 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:3007
3316 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3317 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:3029
3320 #, fuzzy
3321 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3322 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:3048
3325 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3326 msgstr ""
3327 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:3054
3330 #, fuzzy
3331 msgid ""
3332 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3333 msgstr ""
3334 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3335
3336 #: g10/keyedit.c:3115
3337 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3338 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:3121
3341 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3342 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:3125
3345 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3346 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:3128
3349 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3350 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:3174
3353 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3354 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:3190
3357 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3358 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:3270
3361 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3362 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:3309 g10/keyedit.c:3419 g10/keyedit.c:3538
3365 #, fuzzy, c-format
3366 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3367 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:3480
3370 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3371 msgstr ""
3372
3373 #: g10/keyedit.c:3559
3374 #, fuzzy
3375 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3376 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3377
3378 #: g10/keyedit.c:3560
3379 #, fuzzy
3380 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3381 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3382
3383 #: g10/keyedit.c:3622
3384 #, c-format
3385 msgid "No user ID with index %d\n"
3386 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:3668
3389 #, c-format
3390 msgid "No secondary key with index %d\n"
3391 msgstr "No hi ha cap clau secundària amb l'índex %d\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:3785
3394 #, fuzzy, c-format
3395 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3396 msgstr "ID d'usuari: «"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:3788 g10/keyedit.c:3852 g10/keyedit.c:3895
3399 #, fuzzy, c-format
3400 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3401 msgstr ""
3402 "»\n"
3403 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:3790 g10/keyedit.c:3854 g10/keyedit.c:3897
3406 msgid " (non-exportable)"
3407 msgstr " (no-exportable)"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:3794
3410 #, c-format
3411 msgid "This signature expired on %s.\n"
3412 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:3798
3415 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3416 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3417
3418 # (s/N) ivb
3419 # S! jm
3420 #: g10/keyedit.c:3802
3421 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3422 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
3423
3424 #: g10/keyedit.c:3829
3425 #, fuzzy, c-format
3426 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3427 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:3855
3430 #, fuzzy
3431 msgid " (non-revocable)"
3432 msgstr " (no-exportable)"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:3862
3435 #, fuzzy, c-format
3436 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3437 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:3884
3440 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3441 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3442
3443 # (s/N)?  ivb
3444 #: g10/keyedit.c:3904
3445 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3446 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3934
3449 msgid "no secret key\n"
3450 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:4004
3453 #, c-format
3454 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3455 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:4021
3458 #, c-format
3459 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3460 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:4190
3463 #, fuzzy, c-format
3464 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3465 msgstr ""
3466 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3467
3468 #: g10/keygen.c:293
3469 #, fuzzy, c-format
3470 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3471 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
3472
3473 #: g10/keygen.c:300
3474 #, fuzzy
3475 msgid "too many cipher preferences\n"
3476 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3477
3478 #: g10/keygen.c:302
3479 #, fuzzy
3480 msgid "too many digest preferences\n"
3481 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3482
3483 #: g10/keygen.c:304
3484 #, fuzzy
3485 msgid "too many compression preferences\n"
3486 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3487
3488 #: g10/keygen.c:401
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3491 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
3492
3493 #: g10/keygen.c:827
3494 msgid "writing direct signature\n"
3495 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
3496
3497 #: g10/keygen.c:866
3498 msgid "writing self signature\n"
3499 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
3500
3501 #: g10/keygen.c:912
3502 msgid "writing key binding signature\n"
3503 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
3504
3505 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
3506 #, c-format
3507 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3508 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
3509
3510 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
3511 #, c-format
3512 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3513 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3514
3515 #: g10/keygen.c:1247
3516 #, fuzzy
3517 msgid "Sign"
3518 msgstr "sign"
3519
3520 #: g10/keygen.c:1250
3521 #, fuzzy
3522 msgid "Encrypt"
3523 msgstr "xifra dades"
3524
3525 #: g10/keygen.c:1253
3526 msgid "Authenticate"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: g10/keygen.c:1261
3530 msgid "SsEeAaQq"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: g10/keygen.c:1276
3534 #, c-format
3535 msgid "Possible actions for a %s key: "
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/keygen.c:1280
3539 msgid "Current allowed actions: "
3540 msgstr ""
3541
3542 #: g10/keygen.c:1285
3543 #, c-format
3544 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3545 msgstr ""
3546
3547 #: g10/keygen.c:1288
3548 #, c-format
3549 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3550 msgstr ""
3551
3552 #: g10/keygen.c:1291
3553 #, c-format
3554 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: g10/keygen.c:1294
3558 #, c-format
3559 msgid "   (%c) Finished\n"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: g10/keygen.c:1348
3563 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3564 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3565
3566 #: g10/keygen.c:1350
3567 #, fuzzy, c-format
3568 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3569 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3570
3571 #: g10/keygen.c:1351
3572 #, c-format
3573 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3574 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3575
3576 #: g10/keygen.c:1353
3577 #, fuzzy, c-format
3578 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3579 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3580
3581 #: g10/keygen.c:1355
3582 #, fuzzy, c-format
3583 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3584 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
3585
3586 #: g10/keygen.c:1356
3587 #, c-format
3588 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3589 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
3590
3591 #: g10/keygen.c:1358
3592 #, c-format
3593 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3594 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3595
3596 #: g10/keygen.c:1360
3597 #, fuzzy, c-format
3598 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3599 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3600
3601 #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
3602 #, fuzzy, c-format
3603 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3604 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
3605
3606 #: g10/keygen.c:1439
3607 #, c-format
3608 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3609 msgstr ""
3610
3611 #: g10/keygen.c:1446
3612 #, fuzzy, c-format
3613 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3614 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
3615
3616 #: g10/keygen.c:1460
3617 #, c-format
3618 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: g10/keygen.c:1466
3622 #, c-format
3623 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3624 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
3625
3626 #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
3627 #, c-format
3628 msgid "rounded up to %u bits\n"
3629 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
3630
3631 #: g10/keygen.c:1528
3632 msgid ""
3633 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3634 "         0 = key does not expire\n"
3635 "      <n>  = key expires in n days\n"
3636 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3637 "      <n>m = key expires in n months\n"
3638 "      <n>y = key expires in n years\n"
3639 msgstr ""
3640 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3641 "         0 = la clau no caduca\n"
3642 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3643 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3644 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3645 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3646
3647 #: g10/keygen.c:1537
3648 msgid ""
3649 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3650 "         0 = signature does not expire\n"
3651 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3652 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3653 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3654 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3655 msgstr ""
3656 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3657 "         0 = la signatura no caduca\n"
3658 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3659 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3660 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3661 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3662
3663 #: g10/keygen.c:1559
3664 msgid "Key is valid for? (0) "
3665 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3666
3667 #: g10/keygen.c:1561
3668 msgid "Signature is valid for? (0) "
3669 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3670
3671 #: g10/keygen.c:1566
3672 msgid "invalid value\n"
3673 msgstr "el valor no és vàlid\n"
3674
3675 #: g10/keygen.c:1571
3676 #, c-format
3677 msgid "%s does not expire at all\n"
3678 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3679
3680 #: g10/keygen.c:1578
3681 #, c-format
3682 msgid "%s expires at %s\n"
3683 msgstr "%s caduca el %s\n"
3684
3685 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
3686 # Això vaig entendre jo. jm
3687 #: g10/keygen.c:1584
3688 msgid ""
3689 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3690 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3691 msgstr ""
3692 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3693 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
3694
3695 #: g10/keygen.c:1589
3696 #, fuzzy
3697 msgid "Is this correct? (y/N) "
3698 msgstr "És correcte? (s/n)"
3699
3700 #: g10/keygen.c:1632
3701 #, fuzzy
3702 msgid ""
3703 "\n"
3704 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3705 "ID\n"
3706 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3707 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3708 "\n"
3709 msgstr ""
3710 "\n"
3711 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
3712 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
3713 "d'aquesta forma:\n"
3714 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3715 "\n"
3716
3717 #: g10/keygen.c:1644
3718 msgid "Real name: "
3719 msgstr "Nom i cognoms: "
3720
3721 #: g10/keygen.c:1652
3722 msgid "Invalid character in name\n"
3723 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
3724
3725 #: g10/keygen.c:1654
3726 msgid "Name may not start with a digit\n"
3727 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1656
3730 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3731 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
3732
3733 #: g10/keygen.c:1664
3734 msgid "Email address: "
3735 msgstr "Adreça electrònica: "
3736
3737 #: g10/keygen.c:1675
3738 msgid "Not a valid email address\n"
3739 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
3740
3741 #: g10/keygen.c:1683
3742 msgid "Comment: "
3743 msgstr "Comentari: "
3744
3745 #: g10/keygen.c:1689
3746 msgid "Invalid character in comment\n"
3747 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
3748
3749 #: g10/keygen.c:1712
3750 #, c-format
3751 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3752 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
3753
3754 #: g10/keygen.c:1718
3755 #, c-format
3756 msgid ""
3757 "You selected this USER-ID:\n"
3758 "    \"%s\"\n"
3759 "\n"
3760 msgstr ""
3761 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
3762 "    \"%s\"\n"
3763 "\n"
3764
3765 #: g10/keygen.c:1723
3766 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3767 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
3768
3769 # xX? ivb
3770 # Hmm... sí. jm
3771 #: g10/keygen.c:1739
3772 msgid "NnCcEeOoQq"
3773 msgstr "NnCcEeOoXx"
3774
3775 #: g10/keygen.c:1749
3776 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3777 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
3778
3779 #: g10/keygen.c:1750
3780 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3781 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
3782
3783 #: g10/keygen.c:1769
3784 msgid "Please correct the error first\n"
3785 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:1809
3788 msgid ""
3789 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3790 "\n"
3791 msgstr ""
3792 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
3793 "\n"
3794
3795 #: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1101
3796 #, c-format
3797 msgid "%s.\n"
3798 msgstr "%s.\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:1825
3801 msgid ""
3802 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3803 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3804 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3805 "\n"
3806 msgstr ""
3807 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
3808 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
3809 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
3810 "\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:1847
3813 msgid ""
3814 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3815 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3816 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3817 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3818 msgstr ""
3819 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
3820 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
3821 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
3822 "d'aconseguir prou entropia.\n"
3823
3824 #: g10/keygen.c:2571
3825 msgid "Key generation canceled.\n"
3826 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
3829 #, c-format
3830 msgid "writing public key to `%s'\n"
3831 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
3832
3833 #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
3834 #, fuzzy, c-format
3835 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3836 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
3839 #, c-format
3840 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3841 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3842
3843 # Potser no hi haja cap anell! ivb
3844 #: g10/keygen.c:2885
3845 #, c-format
3846 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3847 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
3848
3849 #: g10/keygen.c:2891
3850 #, c-format
3851 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3852 msgstr ""
3853 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
3854 "\n"
3855
3856 #: g10/keygen.c:2909
3857 #, c-format
3858 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3859 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
3860
3861 #: g10/keygen.c:2916
3862 #, c-format
3863 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3864 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:2939
3867 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3868 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:2950
3871 msgid ""
3872 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3873 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3874 msgstr ""
3875 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
3876 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
3877
3878 #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
3879 #, c-format
3880 msgid "Key generation failed: %s\n"
3881 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
3882
3883 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
3884 #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
3885 #, c-format
3886 msgid ""
3887 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3888 msgstr ""
3889 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
3890 "amb el rellotge)\n"
3891
3892 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3893 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
3894 #, c-format
3895 msgid ""
3896 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3897 msgstr ""
3898 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
3899 "amb el rellotge)\n"
3900
3901 #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
3902 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3903 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
3906 #, fuzzy
3907 msgid "Really create? (y/N) "
3908 msgstr "Crear realment? "
3909
3910 #: g10/keygen.c:3327
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3913 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
3914
3915 #: g10/keygen.c:3374
3916 #, fuzzy, c-format
3917 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3918 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:3397
3921 #, c-format
3922 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: g10/keygen.c:3464
3926 #, c-format
3927 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
3928 msgstr ""
3929
3930 #: g10/keygen.c:3470
3931 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
3932 msgstr ""
3933
3934 #: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
3935 #, c-format
3936 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
3937 msgstr ""
3938
3939 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
3940 msgid "never     "
3941 msgstr "mai       "
3942
3943 #: g10/keylist.c:201
3944 msgid "Critical signature policy: "
3945 msgstr "Política de signatura crítica: "
3946
3947 #: g10/keylist.c:203
3948 msgid "Signature policy: "
3949 msgstr "Política de signatura: "
3950
3951 #: g10/keylist.c:242
3952 msgid "Critical preferred keyserver: "
3953 msgstr ""
3954
3955 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
3956 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3957 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
3958
3959 #: g10/keylist.c:309
3960 msgid "Critical signature notation: "
3961 msgstr "Notació de signatura crítica: "
3962
3963 #: g10/keylist.c:311
3964 msgid "Signature notation: "
3965 msgstr "Notació de signatura: "
3966
3967 #: g10/keylist.c:322
3968 msgid "not human readable"
3969 msgstr "no llegible per humans"
3970
3971 #: g10/keylist.c:423
3972 msgid "Keyring"
3973 msgstr "Anell"
3974
3975 #: g10/keylist.c:729
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "expired: %s)"
3978 msgstr " [caduca: %s]"
3979
3980 #: g10/keylist.c:1425
3981 msgid "Primary key fingerprint:"
3982 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
3983
3984 #: g10/keylist.c:1427
3985 msgid "     Subkey fingerprint:"
3986 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
3987
3988 #: g10/keylist.c:1434
3989 msgid " Primary key fingerprint:"
3990 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
3991
3992 #: g10/keylist.c:1436
3993 msgid "      Subkey fingerprint:"
3994 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
3995
3996 #: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
3997 #, fuzzy
3998 msgid "      Key fingerprint ="
3999 msgstr "     Empremta digital ="
4000
4001 #: g10/keylist.c:1511
4002 msgid "      Card serial no. ="
4003 msgstr ""
4004
4005 #: g10/keyring.c:1245
4006 #, fuzzy, c-format
4007 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4008 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4009
4010 #: g10/keyring.c:1251
4011 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4012 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
4013
4014 #: g10/keyring.c:1253
4015 #, c-format
4016 msgid "%s is the unchanged one\n"
4017 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
4018
4019 #: g10/keyring.c:1254
4020 #, c-format
4021 msgid "%s is the new one\n"
4022 msgstr "%s és el nou\n"
4023
4024 #: g10/keyring.c:1255
4025 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4026 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
4027
4028 #: g10/keyring.c:1375
4029 #, fuzzy, c-format
4030 msgid "caching keyring `%s'\n"
4031 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
4032
4033 #: g10/keyring.c:1421
4034 #, fuzzy, c-format
4035 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4036 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4037
4038 #: g10/keyring.c:1433
4039 #, fuzzy, c-format
4040 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4041 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4042
4043 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
4044 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
4045 #: g10/keyring.c:1504
4046 #, c-format
4047 msgid "%s: keyring created\n"
4048 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
4049
4050 #: g10/keyserver.c:98
4051 #, fuzzy, c-format
4052 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4053 msgstr ""
4054 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
4055
4056 #: g10/keyserver.c:378
4057 #, fuzzy
4058 msgid "disabled"
4059 msgstr "disable"
4060
4061 #: g10/keyserver.c:579
4062 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4063 msgstr ""
4064
4065 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1147
4066 #, c-format
4067 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4068 msgstr ""
4069
4070 #: g10/keyserver.c:752
4071 #, fuzzy, c-format
4072 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4073 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
4074
4075 #: g10/keyserver.c:754
4076 #, fuzzy
4077 msgid "key not found on keyserver\n"
4078 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
4079
4080 #: g10/keyserver.c:901
4081 #, fuzzy, c-format
4082 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4083 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4084
4085 #: g10/keyserver.c:905
4086 #, fuzzy, c-format
4087 msgid "requesting key %s from %s\n"
4088 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4089
4090 #: g10/keyserver.c:1050
4091 #, fuzzy, c-format
4092 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4093 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4094
4095 #: g10/keyserver.c:1054
4096 #, fuzzy, c-format
4097 msgid "sending key %s to %s\n"
4098 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4099
4100 #: g10/keyserver.c:1097
4101 #, fuzzy, c-format
4102 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4103 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4104
4105 #: g10/keyserver.c:1100
4106 #, fuzzy, c-format
4107 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4108 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
4109
4110 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4111 #: g10/keyserver.c:1107 g10/keyserver.c:1202
4112 #, fuzzy
4113 msgid "no keyserver action!\n"
4114 msgstr "error de servidor de claus"
4115
4116 #: g10/keyserver.c:1155
4117 #, c-format
4118 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4119 msgstr ""
4120
4121 #: g10/keyserver.c:1164
4122 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4123 msgstr ""
4124
4125 #: g10/keyserver.c:1223
4126 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4127 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
4128
4129 #: g10/keyserver.c:1229
4130 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4131 msgstr ""
4132
4133 #: g10/keyserver.c:1241
4134 #, c-format
4135 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4136 msgstr ""
4137
4138 #: g10/keyserver.c:1246
4139 #, c-format
4140 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: g10/keyserver.c:1254
4144 #, c-format
4145 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4146 msgstr ""
4147
4148 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4149 #: g10/keyserver.c:1261
4150 #, fuzzy
4151 msgid "keyserver timed out\n"
4152 msgstr "error de servidor de claus"
4153
4154 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
4155 #: g10/keyserver.c:1266
4156 #, fuzzy
4157 msgid "keyserver internal error\n"
4158 msgstr "error de servidor de claus"
4159
4160 #: g10/keyserver.c:1275
4161 #, fuzzy, c-format
4162 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4163 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
4164
4165 #: g10/keyserver.c:1300 g10/keyserver.c:1334
4166 #, fuzzy, c-format
4167 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4168 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
4169
4170 #: g10/keyserver.c:1585
4171 #, fuzzy, c-format
4172 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4173 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
4174
4175 #: g10/keyserver.c:1607
4176 #, fuzzy, c-format
4177 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4178 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4179
4180 #: g10/keyserver.c:1609
4181 #, fuzzy, c-format
4182 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4183 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
4184
4185 #: g10/mainproc.c:248
4186 #, c-format
4187 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4188 msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
4189
4190 #: g10/mainproc.c:262
4191 #, c-format
4192 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4193 msgstr ""
4194 "la contrasenya és incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) és desconegut\n"
4195
4196 #: g10/mainproc.c:299
4197 #, c-format
4198 msgid "%s encrypted session key\n"
4199 msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
4200
4201 #: g10/mainproc.c:309
4202 #, fuzzy, c-format
4203 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4204 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
4205
4206 #: g10/mainproc.c:373
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "public key is %s\n"
4209 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
4210
4211 #: g10/mainproc.c:428
4212 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4213 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
4214
4215 #: g10/mainproc.c:461
4216 #, fuzzy, c-format
4217 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4218 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
4219
4220 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4221 #, c-format
4222 msgid "      \"%s\"\n"
4223 msgstr ""
4224
4225 #: g10/mainproc.c:469
4226 #, fuzzy, c-format
4227 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4228 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
4229
4230 #: g10/mainproc.c:483
4231 #, c-format
4232 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4233 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
4234
4235 #: g10/mainproc.c:497
4236 #, c-format
4237 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4238 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
4239
4240 # FIXME WK: Use ngettext
4241 #: g10/mainproc.c:499
4242 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4243 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
4244
4245 # I no serà «dades xifrades amb %s»?  ivb
4246 # Sembla que sí, ho marque per a mirar-ho més endavant. jm
4247 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4248 #, c-format
4249 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4250 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
4251
4252 # L'optimístic és aquell que té una Fe Cega en que Tot Anirà Bé!  ivb
4253 #: g10/mainproc.c:535
4254 #, c-format
4255 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4256 msgstr ""
4257 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
4258 "en el seu lloc\n"
4259
4260 #: g10/mainproc.c:567
4261 msgid "decryption okay\n"
4262 msgstr "desxifratge correcte\n"
4263
4264 #: g10/mainproc.c:571
4265 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4266 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
4267
4268 #: g10/mainproc.c:584
4269 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4270 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
4271
4272 #: g10/mainproc.c:590
4273 #, c-format
4274 msgid "decryption failed: %s\n"
4275 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
4276
4277 #: g10/mainproc.c:610
4278 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4279 msgstr "NOTA: el remitent ha sol·licitat \"alt secret\"\n"
4280
4281 #: g10/mainproc.c:612
4282 #, c-format
4283 msgid "original file name='%.*s'\n"
4284 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
4285
4286 #: g10/mainproc.c:784
4287 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4288 msgstr "revocació autònoma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
4289
4290 #: g10/mainproc.c:1288
4291 msgid "signature verification suppressed\n"
4292 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
4293
4294 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4295 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4296 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures múltiples\n"
4297
4298 #: g10/mainproc.c:1350
4299 #, fuzzy, c-format
4300 msgid "Signature made %s\n"
4301 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4302
4303 #: g10/mainproc.c:1351
4304 #, fuzzy, c-format
4305 msgid "               using %s key %s\n"
4306 msgstr "              alias \""
4307
4308 # «%.*s» no serà una data?  Caldrà «el» al davant.  ivb
4309 #: g10/mainproc.c:1355
4310 #, fuzzy, c-format
4311 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4312 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
4313
4314 #: g10/mainproc.c:1375
4315 msgid "Key available at: "
4316 msgstr "La clau és disponible en: "
4317
4318 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4319 #, fuzzy, c-format
4320 msgid "BAD signature from \"%s\""
4321 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
4322
4323 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4324 #, fuzzy, c-format
4325 msgid "Expired signature from \"%s\""
4326 msgstr "Signatura caducada de \""
4327
4328 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4329 #, fuzzy, c-format
4330 msgid "Good signature from \"%s\""
4331 msgstr "Signatura correcta de \""
4332
4333 #: g10/mainproc.c:1536
4334 msgid "[uncertain]"
4335 msgstr "[incert]"
4336
4337 #: g10/mainproc.c:1568
4338 #, fuzzy, c-format
4339 msgid "                aka \"%s\""
4340 msgstr "              alias \""
4341
4342 #: g10/mainproc.c:1662
4343 #, c-format
4344 msgid "Signature expired %s\n"
4345 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4346
4347 #: g10/mainproc.c:1667
4348 #, c-format
4349 msgid "Signature expires %s\n"
4350 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4351
4352 #: g10/mainproc.c:1670
4353 #, c-format
4354 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4355 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4356
4357 #: g10/mainproc.c:1671
4358 msgid "binary"
4359 msgstr "binari"
4360
4361 #: g10/mainproc.c:1672
4362 msgid "textmode"
4363 msgstr "mode text"
4364
4365 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:530
4366 msgid "unknown"
4367 msgstr "desconeguda"
4368
4369 #: g10/mainproc.c:1692
4370 #, c-format
4371 msgid "Can't check signature: %s\n"
4372 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
4373
4374 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4375 msgid "not a detached signature\n"
4376 msgstr "no és una signatura separada\n"
4377
4378 #: g10/mainproc.c:1803
4379 msgid ""
4380 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4381 msgstr ""
4382 "AVÍS: s'han detectat múltiples signatures. Només es comprovarà la primera.\n"
4383
4384 #: g10/mainproc.c:1811
4385 #, c-format
4386 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4387 msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
4388
4389 #: g10/mainproc.c:1868
4390 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4391 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
4392
4393 #: g10/mainproc.c:1878
4394 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4395 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel invàlid en proc_tree()\n"
4396
4397 # bolcats de memòria?  ivb
4398 #: g10/misc.c:105
4399 #, c-format
4400 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4401 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
4402
4403 #: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
4404 #, fuzzy, c-format
4405 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4406 msgstr "ha fallat l'actualització de la base de dades de confiança: %s\n"
4407
4408 #: g10/misc.c:190
4409 #, fuzzy, c-format
4410 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4411 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
4412
4413 #: g10/misc.c:299
4414 #, fuzzy, c-format
4415 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4416 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
4417
4418 #: g10/misc.c:314
4419 #, fuzzy, c-format
4420 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4421 msgstr "l'algoritme de xifratge no és implementat"
4422
4423 #: g10/misc.c:329
4424 #, fuzzy, c-format
4425 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4426 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4427
4428 #: g10/misc.c:334
4429 #, fuzzy, c-format
4430 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4431 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
4432
4433 #: g10/misc.c:430
4434 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4435 msgstr "el mòdul de xifratge IDEA no està present\n"
4436
4437 #: g10/misc.c:431
4438 msgid ""
4439 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4440 msgstr "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a més informació\n"
4441
4442 #: g10/misc.c:664
4443 #, c-format
4444 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4445 msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
4446
4447 #: g10/misc.c:668
4448 #, c-format
4449 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4450 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
4451
4452 #: g10/misc.c:670
4453 #, c-format
4454 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4455 msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
4456
4457 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4458 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4459 # uncompressed so we know the gender. jm
4460 #: g10/misc.c:681
4461 msgid "Uncompressed"
4462 msgstr "No comprimit"
4463
4464 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4465 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4466 # uncompressed so we know the gender. jm
4467 #: g10/misc.c:706
4468 #, fuzzy
4469 msgid "uncompressed|none"
4470 msgstr "No comprimit"
4471
4472 #: g10/misc.c:816
4473 #, c-format
4474 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4475 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
4476
4477 #: g10/misc.c:973
4478 #, fuzzy, c-format
4479 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4480 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
4481
4482 #: g10/misc.c:998
4483 #, fuzzy, c-format
4484 msgid "unknown option `%s'\n"
4485 msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
4486
4487 #: g10/openfile.c:84
4488 #, c-format
4489 msgid "File `%s' exists. "
4490 msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
4491
4492 #: g10/openfile.c:86
4493 #, fuzzy
4494 msgid "Overwrite? (y/N) "
4495 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4496
4497 #: g10/openfile.c:119
4498 #, c-format
4499 msgid "%s: unknown suffix\n"
4500 msgstr "%s: el sufix és desconegut\n"
4501
4502 #: g10/openfile.c:141
4503 msgid "Enter new filename"
4504 msgstr "Introduïu el nou nom del fitxer"
4505
4506 # Indi?  ivb
4507 #: g10/openfile.c:184
4508 msgid "writing to stdout\n"
4509 msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
4510
4511 #: g10/openfile.c:296
4512 #, c-format
4513 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4514 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
4515
4516 #: g10/openfile.c:375
4517 #, c-format
4518 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4519 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
4520
4521 #: g10/openfile.c:377
4522 #, c-format
4523 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4524 msgstr ""
4525 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
4526
4527 #: g10/openfile.c:409
4528 #, fuzzy, c-format
4529 msgid "directory `%s' created\n"
4530 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
4531
4532 #: g10/parse-packet.c:119
4533 #, c-format
4534 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4535 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
4536
4537 #: g10/parse-packet.c:688
4538 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4539 msgstr ""
4540 "AVÍS: la clau de sessió pot estar xifrada simètricament de forma insegura\n"
4541
4542 #: g10/parse-packet.c:1112
4543 #, c-format
4544 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4545 msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
4546
4547 #: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
4548 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4549 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
4550
4551 #: g10/passphrase.c:486
4552 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4553 msgstr "no es pot establir el pid del client per l'agent\n"
4554
4555 # llija/llegisca/llegesca.  ivb
4556 #: g10/passphrase.c:494
4557 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4558 msgstr "no es pot fer que el servidor llegesca el DF per a l'agent\n"
4559
4560 #: g10/passphrase.c:501
4561 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4562 msgstr "no es pot fer que el servidor escriga el DF per a l'agent\n"
4563
4564 #: g10/passphrase.c:534
4565 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4566 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
4567
4568 #: g10/passphrase.c:547
4569 #, c-format
4570 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4571 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
4572
4573 #: g10/passphrase.c:568
4574 #, c-format
4575 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4576 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
4577
4578 #: g10/passphrase.c:590
4579 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4580 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
4581
4582 #: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:932 g10/passphrase.c:1044
4583 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4584 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitarà el seu ús\n"
4585
4586 #: g10/passphrase.c:700 g10/passphrase.c:1205
4587 #, fuzzy, c-format
4588 msgid " (main key ID %s)"
4589 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
4590
4591 # Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
4592 # Ah, bingo! jm
4593 # Uh, ara torna a donar error. FIXME
4594 # La idea és ficar:
4595 # "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4596 # "«%1$.*s»\n"
4597 # "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
4598 # jm
4599 # Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
4600 # Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
4601 # Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
4602 #: g10/passphrase.c:714
4603 #, fuzzy, c-format
4604 msgid ""
4605 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4606 "\"%.*s\"\n"
4607 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4608 msgstr ""
4609 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4610 "«%2$.*1$s»\n"
4611 "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
4612
4613 #: g10/passphrase.c:739
4614 msgid "Repeat passphrase\n"
4615 msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
4616
4617 #: g10/passphrase.c:741
4618 msgid "Enter passphrase\n"
4619 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
4620
4621 #: g10/passphrase.c:779
4622 msgid "passphrase too long\n"
4623 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
4624
4625 #: g10/passphrase.c:792
4626 msgid "invalid response from agent\n"
4627 msgstr "la resposta de l'agent és invàlida\n"
4628
4629 #: g10/passphrase.c:807 g10/passphrase.c:926
4630 msgid "cancelled by user\n"
4631 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
4632
4633 #: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:1015
4634 #, c-format
4635 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4636 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
4637
4638 #: g10/passphrase.c:1096 g10/passphrase.c:1258
4639 #, fuzzy
4640 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4641 msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desatès\n"
4642
4643 #: g10/passphrase.c:1103 g10/passphrase.c:1263
4644 msgid "Enter passphrase: "
4645 msgstr "Introduïu la contrasenya: "
4646
4647 #: g10/passphrase.c:1186
4648 #, fuzzy, c-format
4649 msgid ""
4650 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4651 "user: \"%s\"\n"
4652 msgstr ""
4653 "\n"
4654 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
4655 "l'usuari: \""
4656
4657 #: g10/passphrase.c:1192
4658 #, fuzzy, c-format
4659 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4660 msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
4661
4662 #: g10/passphrase.c:1201
4663 #, c-format
4664 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4665 msgstr ""
4666
4667 #: g10/passphrase.c:1267
4668 msgid "Repeat passphrase: "
4669 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
4670
4671 #: g10/photoid.c:66
4672 msgid ""
4673 "\n"
4674 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4675 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4676 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4677 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4678 msgstr ""
4679 "\n"
4680 "Seleccioneu una imatge per a utilitzarla en el vostre photo ID. La imatge\n"
4681 "ha de ser un fitxer JPEG. Recordeu que la imatge es desa dins de la vostra\n"
4682 "clau pública. Si utilitzeu una foto molt gran, la vostra clau també es farà\n"
4683 "molt gran!\n"
4684 "Es recomana una imatge amb una mida aproximada de 240x288.\n"
4685
4686 #: g10/photoid.c:80
4687 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4688 msgstr "Introduïu el nom del fitxer JPEG per al photo ID: "
4689
4690 #: g10/photoid.c:94
4691 #, fuzzy, c-format
4692 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4693 msgstr "No s'ha pogut obrir la foto «%s»: %s\n"
4694
4695 #: g10/photoid.c:102
4696 #, c-format
4697 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4698 msgstr ""
4699
4700 #: g10/photoid.c:104
4701 #, fuzzy
4702 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4703 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4704
4705 #: g10/photoid.c:119
4706 #, fuzzy, c-format
4707 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4708 msgstr "«%s» no és un fitxer JPEG\n"
4709
4710 #: g10/photoid.c:136
4711 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4712 msgstr "És aquesta foto correcta (s/N/x)? "
4713
4714 #: g10/photoid.c:338
4715 msgid "unable to display photo ID!\n"
4716 msgstr "no s'ha pogut mostrar el photo ID!\n"
4717
4718 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
4719 msgid "No reason specified"
4720 msgstr "No s'ha especificat cap raó"
4721
4722 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
4723 msgid "Key is superseded"
4724 msgstr "La clau ha estat substituïda"
4725
4726 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
4727 msgid "Key has been compromised"
4728 msgstr "La clau ha estat compromesa"
4729
4730 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
4731 msgid "Key is no longer used"
4732 msgstr "La clau ja no s'usa"
4733
4734 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
4735 msgid "User ID is no longer valid"
4736 msgstr "L'ID d'usuari ja no és vàlid"
4737
4738 #: g10/pkclist.c:73
4739 msgid "reason for revocation: "
4740 msgstr "raó de la revocació: "
4741
4742 #: g10/pkclist.c:90
4743 msgid "revocation comment: "
4744 msgstr "comentari de la revocació: "
4745
4746 #: g10/pkclist.c:205
4747 msgid "iImMqQsS"
4748 msgstr "iImMxXoO"
4749
4750 #: g10/pkclist.c:213
4751 #, fuzzy
4752 msgid "No trust value assigned to:\n"
4753 msgstr ""
4754 "No hi ha cap valor de confiança assignat a:\n"
4755 "%4u%c/%08lX %s \""
4756
4757 #: g10/pkclist.c:245
4758 #, c-format
4759 msgid "  aka \"%s\"\n"
4760 msgstr ""
4761
4762 #: g10/pkclist.c:255
4763 #, fuzzy
4764 msgid ""
4765 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4766 msgstr ""
4767 "%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
4768
4769 #: g10/pkclist.c:270
4770 #, fuzzy, c-format
4771 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4772 msgstr " %d = No ho sé\n"
4773
4774 #: g10/pkclist.c:272
4775 #, fuzzy, c-format
4776 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4777 msgstr " %d = NO confie\n"
4778
4779 #: g10/pkclist.c:278
4780 #, fuzzy, c-format
4781 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4782 msgstr " %d = Hi confie absolutament\n"
4783
4784 #: g10/pkclist.c:284
4785 #, fuzzy