* sv.po: Take the update done for 1.2.6.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en catal�.
2 # Copyright � 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurn� Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari �s mascul�? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> mascul�)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acci�, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes �x desconegut� -> �x �s desconegut�.
14 #   - �algoritme� o �algorisme�?  (ambd�s s�n correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - �anell� o �clauer�?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses m�s �signatura� q �firma�; unifique.
19 #   - Usar maj�scules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases �ndies completades.
22 #   - Algunes incoher�ncies: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Nom�s es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coher�ncia)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.4rc\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-12-10 20:16+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2003-12-05 19:15+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:120
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:311
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:163
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap m�dul d'acumulaci� d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
53 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
54 #: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3227 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
55 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
56 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
57 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
58 #: g10/tdbio.c:600
59 #, c-format
60 msgid "can't open `%s': %s\n"
61 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:391
64 #, c-format
65 msgid "can't stat `%s': %s\n"
66 msgstr "no es pot fer stat de �%s�: %s\n"
67
68 # Descartar, deixar passar...  ignorar �s un anglicisme.  ivb
69 #: cipher/random.c:396
70 #, c-format
71 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
72 msgstr "�%s� no �s un fitxer regular: es descarta\n"
73
74 #: cipher/random.c:401
75 msgid "note: random_seed file is empty\n"
76 msgstr "nota: el fitxer random_seed �s buit\n"
77
78 #: cipher/random.c:407
79 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
80 msgstr ""
81 "AV�S: el tamany del fitxer random_seed no �s v�lid - no s'usar�\n"
82
83 #: cipher/random.c:415
84 #, c-format
85 msgid "can't read `%s': %s\n"
86 msgstr "no s'ha pogut llegir �%s�: %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:453
89 msgid "note: random_seed file not updated\n"
90 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
91
92 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
93 #: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
94 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
95 #, c-format
96 msgid "can't create `%s': %s\n"
97 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
98
99 #: cipher/random.c:480
100 #, c-format
101 msgid "can't write `%s': %s\n"
102 msgstr "no s'ha pogut escriure �%s�: %s\n"
103
104 # No em passe! ;)  ivb
105 #: cipher/random.c:483
106 #, c-format
107 msgid "can't close `%s': %s\n"
108 msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
109
110 #: cipher/random.c:728
111 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
112 msgstr "AV�S: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
113
114 #: cipher/random.c:729
115 msgid ""
116 "The random number generator is only a kludge to let\n"
117 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
118 "\n"
119 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
120 "\n"
121 msgstr ""
122 "El generador de nombres aleatoris �s nom�s un peda�\n"
123 "per a que funcioni - de cap manera �s un GNA fort!\n"
124 "\n"
125 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
126 "\n"
127
128 #: cipher/rndegd.c:204
129 msgid ""
130 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
131 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
132 "of the entropy.\n"
133 msgstr ""
134 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
135 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudar� a la qualitat de la entropia.\n"
136
137 #: cipher/rndlinux.c:134
138 #, c-format
139 msgid ""
140 "\n"
141 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
142 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
143 msgstr ""
144 "\n"
145 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
146 "sistema tinga oportunitat de recollir m�s entropia. (Calen %d bytes "
147 "m�s)\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:539
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
152 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:552
155 #, fuzzy, c-format
156 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
157 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
160 #, c-format
161 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
165 #, c-format
166 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
170 #: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
171 #, fuzzy, c-format
172 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
173 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
174
175 #: g10/app-openpgp.c:828
176 msgid "access to admin commands is not configured\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:845
180 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:851
184 msgid "card is permanently locked!\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:858
188 #, c-format
189 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
190 msgstr ""
191
192 #: g10/app-openpgp.c:865
193 msgid "|A|Admin PIN"
194 msgstr ""
195
196 #: g10/app-openpgp.c:1021
197 msgid "|AN|New Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1021
201 msgid "|N|New PIN"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1025
205 #, fuzzy, c-format
206 msgid "error getting new PIN: %s\n"
207 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
208
209 #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
210 #, fuzzy
211 msgid "error reading application data\n"
212 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
215 #, fuzzy
216 msgid "error reading fingerprint DO\n"
217 msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1107
220 #, fuzzy
221 msgid "key already exists\n"
222 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1111
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr ""
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1113
229 #, fuzzy
230 msgid "generating new key\n"
231 msgstr "genera un nou parell de claus"
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1123
234 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
235 msgstr ""
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1138
238 #, fuzzy
239 msgid "generating key failed\n"
240 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1141
243 #, fuzzy, c-format
244 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
245 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
248 msgid "response does not contain the public key data\n"
249 msgstr ""
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
252 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
253 msgstr ""
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
256 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
257 msgstr ""
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1198
260 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1359
264 #, c-format
265 msgid "signatures created so far: %lu\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1367
269 #, c-format
270 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
276 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1734
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "error getting serial number: %s\n"
281 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1829
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "failed to store the key: %s\n"
286 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:1871
289 #, fuzzy
290 msgid "reading the key failed\n"
291 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
292
293 #: g10/armor.c:317
294 #, c-format
295 msgid "armor: %s\n"
296 msgstr "armadura: %s\n"
297
298 #: g10/armor.c:346
299 msgid "invalid armor header: "
300 msgstr "la cap�alera d'armadura �s inv�lida: "
301
302 #: g10/armor.c:353
303 msgid "armor header: "
304 msgstr "cap�alera d'armadura: "
305
306 #: g10/armor.c:364
307 msgid "invalid clearsig header\n"
308 msgstr "la cap�alera de signatura clara �s inv�lida\n"
309
310 # �s un missatge d'error?  ivb
311 # �Anidada� �s un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
312 #: g10/armor.c:416
313 msgid "nested clear text signatures\n"
314 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
315
316 # FIXME: un-indiar. jm
317 #: g10/armor.c:551
318 #, fuzzy
319 msgid "unexpected armor: "
320 msgstr "armadura inesperada:"
321
322 #: g10/armor.c:563
323 msgid "invalid dash escaped line: "
324 msgstr "la l�nia escapada amb gui� �s inv�lida: "
325
326 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
327 #, fuzzy, c-format
328 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
329 msgstr "el car�cter radix64 %02x inv�lid s'ha om�s\n"
330
331 #: g10/armor.c:758
332 msgid "premature eof (no CRC)\n"
333 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
334
335 #: g10/armor.c:792
336 msgid "premature eof (in CRC)\n"
337 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
338
339 #: g10/armor.c:800
340 msgid "malformed CRC\n"
341 msgstr "CRC malformat\n"
342
343 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
344 #, fuzzy, c-format
345 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
346 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
347
348 #: g10/armor.c:824
349 #, fuzzy
350 msgid "premature eof (in trailer)\n"
351 msgstr "f� de fitxer prematur (al final)\n"
352
353 #: g10/armor.c:828
354 msgid "error in trailer line\n"
355 msgstr "error en l'�ltima l�nia\n"
356
357 #: g10/armor.c:1115
358 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
359 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
360
361 #: g10/armor.c:1120
362 #, c-format
363 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
364 msgstr ""
365 "l'armadura �s inv�lida: la l�nia �s m�s llarga que %d car�cters\n"
366
367 #: g10/armor.c:1124
368 msgid ""
369 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
370 msgstr ""
371 "hi ha un car�cter �quoted printable� en l'armadura - probablement s'ha "
372 "utilitzat un MTA amb errors\n"
373
374 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
377 msgstr "la clau secreta no est� disponible"
378
379 #: g10/card-util.c:63
380 #, c-format
381 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
382 msgstr ""
383
384 # Dest�s? ivb
385 # Desat�s, s�. jm
386 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1288 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1314
387 #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
388 #, fuzzy
389 msgid "can't do this in batch mode\n"
390 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
391
392 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
393 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
394 #: g10/keygen.c:1363
395 msgid "Your selection? "
396 msgstr "Seleccioneu: "
397
398 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
399 msgid "[not set]"
400 msgstr ""
401
402 #: g10/card-util.c:378
403 #, fuzzy
404 msgid "male"
405 msgstr "enable"
406
407 #: g10/card-util.c:379
408 #, fuzzy
409 msgid "female"
410 msgstr "enable"
411
412 #: g10/card-util.c:379
413 #, fuzzy
414 msgid "unspecified"
415 msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
416
417 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
418 # Probablement �s una clau, femen�. jm
419 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
420 # uncompressed so we know the gender. jm
421 #: g10/card-util.c:406
422 #, fuzzy
423 msgid "not forced"
424 msgstr "no processat"
425
426 #: g10/card-util.c:406
427 msgid "forced"
428 msgstr ""
429
430 #: g10/card-util.c:458
431 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:460
435 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:462
439 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:479
443 msgid "Cardholder's surname: "
444 msgstr ""
445
446 #: g10/card-util.c:481
447 msgid "Cardholder's given name: "
448 msgstr ""
449
450 #: g10/card-util.c:499
451 #, c-format
452 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:521
456 #, fuzzy
457 msgid "URL to retrieve public key: "
458 msgstr "no hi ha cap clau p�blica corresponent: %s\n"
459
460 #: g10/card-util.c:529
461 #, c-format
462 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
463 msgstr ""
464
465 #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
466 #, c-format
467 msgid "error reading `%s': %s\n"
468 msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
469
470 #: g10/card-util.c:630
471 msgid "Login data (account name): "
472 msgstr ""
473
474 #: g10/card-util.c:640
475 #, c-format
476 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:699
480 msgid "Private DO data: "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:709
484 #, c-format
485 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:729
489 #, fuzzy
490 msgid "Language preferences: "
491 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
492
493 #: g10/card-util.c:737
494 #, fuzzy
495 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
496 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
497
498 #: g10/card-util.c:746
499 #, fuzzy
500 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
501 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
502
503 #: g10/card-util.c:767
504 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
505 msgstr ""
506
507 #: g10/card-util.c:781
508 #, fuzzy
509 msgid "Error: invalid response.\n"
510 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
511
512 #: g10/card-util.c:802
513 #, fuzzy
514 msgid "CA fingerprint: "
515 msgstr "Empremta digital:"
516
517 #: g10/card-util.c:825
518 #, fuzzy
519 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
520 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
521
522 #: g10/card-util.c:873
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "key operation not possible: %s\n"
525 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
526
527 #: g10/card-util.c:874
528 #, fuzzy
529 msgid "not an OpenPGP card"
530 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
531
532 #: g10/card-util.c:883
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "error getting current key info: %s\n"
535 msgstr ""
536 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
537
538 #: g10/card-util.c:966
539 msgid "Replace existing key? (y/N) "
540 msgstr ""
541
542 #: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
543 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
544 msgstr ""
545
546 #: g10/card-util.c:1008
547 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
548 msgstr ""
549
550 #: g10/card-util.c:1017
551 #, c-format
552 msgid ""
553 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
554 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
555 "You should change them using the command --change-pin\n"
556 msgstr ""
557
558 #: g10/card-util.c:1056
559 #, fuzzy
560 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
561 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
562
563 #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
564 #, fuzzy
565 msgid "   (1) Signature key\n"
566 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
567
568 #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
569 #, fuzzy
570 msgid "   (2) Encryption key\n"
571 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
572
573 #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
574 msgid "   (3) Authentication key\n"
575 msgstr ""
576
577 #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
578 #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
579 msgid "Invalid selection.\n"
580 msgstr "La selecci� �s inv�lida.\n"
581
582 #: g10/card-util.c:1135
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select where to store the key:\n"
585 msgstr "Seleccioneu la ra� de la revocaci�:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1170
588 #, fuzzy
589 msgid "unknown key protection algorithm\n"
590 msgstr "l'algorisme de protecci� �s desconegut\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1175
593 #, fuzzy
594 msgid "secret parts of key are not available\n"
595 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1180
598 #, fuzzy
599 msgid "secret key already stored on a card\n"
600 msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
601
602 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
603 msgid "quit"
604 msgstr "ix"
605
606 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245
607 msgid "quit this menu"
608 msgstr "ix del men�"
609
610 #: g10/card-util.c:1251 g10/keyedit.c:1246
611 msgid "q"
612 msgstr "q"
613
614 #: g10/card-util.c:1252
615 msgid "admin"
616 msgstr ""
617
618 #: g10/card-util.c:1252
619 #, fuzzy
620 msgid "show admin commands"
621 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
622
623 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
624 msgid "help"
625 msgstr "ajuda"
626
627 # �pantalla� o �ajuda�?  ivb
628 # �ajuda�, evidentment. jm
629 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
630 msgid "show this help"
631 msgstr "mostra aquesta ajuda"
632
633 #: g10/card-util.c:1255 g10/keyedit.c:1251
634 msgid "list"
635 msgstr "llista"
636
637 #: g10/card-util.c:1255
638 #, fuzzy
639 msgid "list all available data"
640 msgstr "La clau �s disponible en: "
641
642 #: g10/card-util.c:1256 g10/keyedit.c:1252
643 msgid "l"
644 msgstr "l"
645
646 #: g10/card-util.c:1257 g10/keyedit.c:1263
647 msgid "debug"
648 msgstr "depura"
649
650 #: g10/card-util.c:1258
651 #, fuzzy
652 msgid "name"
653 msgstr "enable"
654
655 #: g10/card-util.c:1258
656 msgid "change card holder's name"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/card-util.c:1259
660 msgid "url"
661 msgstr ""
662
663 #: g10/card-util.c:1259
664 msgid "change URL to retrieve key"
665 msgstr ""
666
667 #: g10/card-util.c:1260
668 msgid "fetch"
669 msgstr ""
670
671 #: g10/card-util.c:1261
672 msgid "fetch the key specified in the card URL"
673 msgstr ""
674
675 #: g10/card-util.c:1262
676 #, fuzzy
677 msgid "login"
678 msgstr "lsign"
679
680 #: g10/card-util.c:1262
681 #, fuzzy
682 msgid "change the login name"
683 msgstr "canvia la data de caducitat"
684
685 #: g10/card-util.c:1263
686 msgid "lang"
687 msgstr ""
688
689 #: g10/card-util.c:1263
690 #, fuzzy
691 msgid "change the language preferences"
692 msgstr "canvia la confian�a"
693
694 #: g10/card-util.c:1264
695 msgid "sex"
696 msgstr ""
697
698 #: g10/card-util.c:1264
699 msgid "change card holder's sex"
700 msgstr ""
701
702 #: g10/card-util.c:1265
703 #, fuzzy
704 msgid "cafpr"
705 msgstr "fpr"
706
707 #: g10/card-util.c:1265
708 #, fuzzy
709 msgid "change a CA fingerprint"
710 msgstr "mostra empremta"
711
712 #: g10/card-util.c:1266
713 #, fuzzy
714 msgid "forcesig"
715 msgstr "revsig"
716
717 #: g10/card-util.c:1267
718 msgid "toggle the signature force PIN flag"
719 msgstr ""
720
721 #: g10/card-util.c:1268
722 #, fuzzy
723 msgid "generate"
724 msgstr "error general"
725
726 #: g10/card-util.c:1269
727 #, fuzzy
728 msgid "generate new keys"
729 msgstr "genera un nou parell de claus"
730
731 #: g10/card-util.c:1270 g10/keyedit.c:1287
732 msgid "passwd"
733 msgstr "passwd"
734
735 #: g10/card-util.c:1270
736 msgid "menu to change or unblock the PIN"
737 msgstr ""
738
739 #: g10/card-util.c:1272
740 msgid "privatedo"
741 msgstr ""
742
743 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1397
744 msgid "Command> "
745 msgstr "Ordre> "
746
747 #: g10/card-util.c:1371
748 #, fuzzy
749 msgid "Admin-only command\n"
750 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
751
752 #: g10/card-util.c:1387
753 #, fuzzy
754 msgid "Admin commands are allowed\n"
755 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
756
757 #: g10/card-util.c:1389
758 #, fuzzy
759 msgid "Admin commands are not allowed\n"
760 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
761
762 #: g10/card-util.c:1458 g10/keyedit.c:1864
763 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
764 msgstr "L'ordre no �s v�lida (proveu �help�)\n"
765
766 #: g10/cardglue.c:287
767 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
768 msgstr ""
769
770 #: g10/cardglue.c:371
771 #, c-format
772 msgid ""
773 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
774 "   %.*s\n"
775 msgstr ""
776
777 #: g10/cardglue.c:379
778 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
779 msgstr ""
780
781 #: g10/cardglue.c:687
782 #, fuzzy
783 msgid "Enter New Admin PIN: "
784 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
785
786 #: g10/cardglue.c:688
787 #, fuzzy
788 msgid "Enter New PIN: "
789 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
790
791 #: g10/cardglue.c:689
792 msgid "Enter Admin PIN: "
793 msgstr ""
794
795 #: g10/cardglue.c:690
796 #, fuzzy
797 msgid "Enter PIN: "
798 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
799
800 #: g10/cardglue.c:704
801 #, fuzzy
802 msgid "Repeat this PIN: "
803 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
804
805 #: g10/cardglue.c:718
806 #, fuzzy
807 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
808 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
809
810 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3577 g10/keyring.c:376
811 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
812 #, c-format
813 msgid "can't open `%s'\n"
814 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
815
816 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
817 msgid "--output doesn't work for this command\n"
818 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
819
820 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2918 g10/keyserver.c:1414
821 #: g10/revoke.c:226
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
824 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
825
826 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:232
827 #: g10/revoke.c:439
828 #, c-format
829 msgid "error reading keyblock: %s\n"
830 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
831
832 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
833 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
834 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
835
836 # Ah�!  Abans �batch� est� tal qual.  Cal unificar.  ivb
837 # Fet. jm
838 #: g10/delkey.c:127
839 #, fuzzy
840 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
841 msgstr "no es pot fer aix� en el mode desat�s sense �--yes�\n"
842
843 #: g10/delkey.c:139
844 #, fuzzy
845 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
846 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
847
848 #: g10/delkey.c:147
849 #, fuzzy
850 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
851 msgstr "�s una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
852
853 #: g10/delkey.c:157
854 #, c-format
855 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
856 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
857
858 #: g10/delkey.c:167
859 msgid "ownertrust information cleared\n"
860 msgstr "s'ha netejat la informaci� de la confian�a\n"
861
862 #: g10/delkey.c:195
863 #, c-format
864 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
865 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau p�blica �%s�!\n"
866
867 #: g10/delkey.c:197
868 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
869 msgstr ""
870 "utilitzeu l'opci� �--delete-secret-keys� per a eliminar-la primer.\n"
871
872 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
873 #, c-format
874 msgid "error creating passphrase: %s\n"
875 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
876
877 #: g10/encode.c:215
878 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
879 msgstr "no es pot usar un paquet asim�tric ESK al estar en mode S2K\n"
880
881 #: g10/encode.c:228
882 #, fuzzy, c-format
883 msgid "using cipher %s\n"
884 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
885
886 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
887 #, c-format
888 msgid "`%s' already compressed\n"
889 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
890
891 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
892 #, c-format
893 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
894 msgstr "AV�S: �%s� �s un fitxer buit\n"
895
896 #: g10/encode.c:472
897 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
898 msgstr ""
899 "nom�s podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
900
901 #: g10/encode.c:494
902 #, c-format
903 msgid "reading from `%s'\n"
904 msgstr "s'est� llegint des de �%s�\n"
905
906 #: g10/encode.c:530
907 msgid ""
908 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
909 msgstr ""
910 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
911 "esteu xifrant.\n"
912
913 #: g10/encode.c:540
914 #, fuzzy, c-format
915 msgid ""
916 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
917 msgstr ""
918 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
919 "destinatari\n"
920
921 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
922 #, fuzzy, c-format
923 msgid ""
924 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
925 "preferences\n"
926 msgstr ""
927 "for�ar l'algoritme de compressi� %s (%d) viola les prefer�ncies del "
928 "destinatari\n"
929
930 #: g10/encode.c:735
931 #, c-format
932 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
933 msgstr ""
934 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
935 "destinatari\n"
936
937 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
938 #, c-format
939 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
940 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
941
942 #: g10/encode.c:832
943 #, c-format
944 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
945 msgstr "%s/%s xifrat per a: �%s�\n"
946
947 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
948 #, c-format
949 msgid "%s encrypted data\n"
950 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
951
952 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
953 #, c-format
954 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
955 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
956
957 # �s no-wrap?  ivb
958 # Com? jm
959 #: g10/encr-data.c:92
960 msgid ""
961 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
962 msgstr ""
963 "ATENCI�: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
964 "sim�tric.\n"
965
966 #: g10/encr-data.c:103
967 msgid "problem handling encrypted packet\n"
968 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
969
970 # Execuci� de programes remots, o execuci� remota de programes? jm
971 #: g10/exec.c:48
972 msgid "no remote program execution supported\n"
973 msgstr "no hi ha suport per a l'execuci� remota de programes\n"
974
975 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
976 #, c-format
977 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
978 msgstr "no es pot crear el directori �%s�: %s\n"
979
980 #: g10/exec.c:325
981 msgid ""
982 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
983 msgstr ""
984 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
985 "d'opcions permissos insegurs\n"
986
987 #: g10/exec.c:355
988 #, fuzzy
989 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
990 msgstr ""
991 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
992 "externs\n"
993
994 #: g10/exec.c:433
995 #, fuzzy, c-format
996 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
997 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
998
999 #: g10/exec.c:436
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1002 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
1003
1004 #: g10/exec.c:521
1005 #, c-format
1006 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1007 msgstr "s'ha produ�t un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1008
1009 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
1010 msgid "unnatural exit of external program\n"
1011 msgstr "s'ha produ�t una eixida no natural del programa extern\n"
1012
1013 #: g10/exec.c:547
1014 msgid "unable to execute external program\n"
1015 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1016
1017 #: g10/exec.c:563
1018 #, c-format
1019 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1020 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1021
1022 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
1023 #, c-format
1024 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1025 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
1026
1027 #: g10/exec.c:621
1028 #, c-format
1029 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1030 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el directori temporal �%s�: %s\n"
1031
1032 #: g10/export.c:182
1033 #, fuzzy
1034 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1035 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
1036
1037 #: g10/export.c:211
1038 #, fuzzy, c-format
1039 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1040 msgstr "clau %08lX: no est� protegida - es descarta\n"
1041
1042 #: g10/export.c:219
1043 #, fuzzy, c-format
1044 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1045 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1046
1047 #: g10/export.c:384
1048 #, fuzzy, c-format
1049 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1050 msgstr ""
1051 "AV�S: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovaci� SK\n"
1052
1053 #: g10/export.c:416
1054 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1055 msgstr "AV�S: no s'ha exportat res\n"
1056
1057 #: g10/g10.c:358
1058 msgid ""
1059 "@Commands:\n"
1060 " "
1061 msgstr ""
1062 "@Ordres:\n"
1063 " "
1064
1065 #: g10/g10.c:360
1066 msgid "|[file]|make a signature"
1067 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1068
1069 #: g10/g10.c:361
1070 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1071 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1072
1073 #: g10/g10.c:362
1074 msgid "make a detached signature"
1075 msgstr "crea una signatura separada"
1076
1077 #: g10/g10.c:363
1078 msgid "encrypt data"
1079 msgstr "xifra dades"
1080
1081 #: g10/g10.c:365
1082 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1083 msgstr "xifra nom�s amb xifratge sim�tric"
1084
1085 #: g10/g10.c:367
1086 msgid "decrypt data (default)"
1087 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1088
1089 #: g10/g10.c:369
1090 msgid "verify a signature"
1091 msgstr "verifica una signatura"
1092
1093 #: g10/g10.c:371
1094 msgid "list keys"
1095 msgstr "llista claus"
1096
1097 #: g10/g10.c:373
1098 msgid "list keys and signatures"
1099 msgstr "llista claus i signatures"
1100
1101 # �de les claus� o �de la clau�?  ivb
1102 #: g10/g10.c:374
1103 #, fuzzy
1104 msgid "list and check key signatures"
1105 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1106
1107 # �dactilars� o �digitals�?  ivb
1108 #: g10/g10.c:375
1109 msgid "list keys and fingerprints"
1110 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1111
1112 #: g10/g10.c:376
1113 msgid "list secret keys"
1114 msgstr "llista claus secretes"
1115
1116 #: g10/g10.c:377
1117 msgid "generate a new key pair"
1118 msgstr "genera un nou parell de claus"
1119
1120 #: g10/g10.c:378
1121 msgid "remove keys from the public keyring"
1122 msgstr "elimina claus de l'anell p�blic"
1123
1124 #: g10/g10.c:380
1125 msgid "remove keys from the secret keyring"
1126 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1127
1128 #: g10/g10.c:381
1129 msgid "sign a key"
1130 msgstr "signa una clau"
1131
1132 #: g10/g10.c:382
1133 msgid "sign a key locally"
1134 msgstr "signa una clau localment"
1135
1136 #: g10/g10.c:385
1137 msgid "sign or edit a key"
1138 msgstr "signa o edita una clau"
1139
1140 #: g10/g10.c:386
1141 msgid "generate a revocation certificate"
1142 msgstr "genera un certificat de revocaci�"
1143
1144 #: g10/g10.c:388
1145 msgid "export keys"
1146 msgstr "exporta claus"
1147
1148 #: g10/g10.c:389
1149 msgid "export keys to a key server"
1150 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1151
1152 #: g10/g10.c:390
1153 msgid "import keys from a key server"
1154 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1155
1156 #: g10/g10.c:392
1157 msgid "search for keys on a key server"
1158 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1159
1160 #: g10/g10.c:394
1161 msgid "update all keys from a keyserver"
1162 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1163
1164 #: g10/g10.c:397
1165 msgid "import/merge keys"
1166 msgstr "importa/fon claus"
1167
1168 #: g10/g10.c:400
1169 msgid "print the card status"
1170 msgstr ""
1171
1172 #: g10/g10.c:401
1173 msgid "change data on a card"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: g10/g10.c:402
1177 msgid "change a card's PIN"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: g10/g10.c:410
1181 msgid "update the trust database"
1182 msgstr "actualitza la base de dades de confian�a"
1183
1184 #: g10/g10.c:417
1185 msgid "|algo [files]|print message digests"
1186 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1187
1188 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1189 msgid ""
1190 "@\n"
1191 "Options:\n"
1192 " "
1193 msgstr ""
1194 "@\n"
1195 "Opcions:\n"
1196 " "
1197
1198 #: g10/g10.c:423
1199 msgid "create ascii armored output"
1200 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1201
1202 #: g10/g10.c:425
1203 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1204 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1205
1206 #: g10/g10.c:436
1207 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1208 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1209
1210 #: g10/g10.c:437
1211 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1212 msgstr "|N|nivell de compressi� N (0 no comprimeix)"
1213
1214 #: g10/g10.c:442
1215 msgid "use canonical text mode"
1216 msgstr "usa el mode de text can�nic"
1217
1218 #: g10/g10.c:452
1219 msgid "use as output file"
1220 msgstr "fitxer d'eixida"
1221
1222 # Un dels dos �s en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1223 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1224 msgid "verbose"
1225 msgstr "detall"
1226
1227 #: g10/g10.c:465
1228 msgid "do not make any changes"
1229 msgstr "no fa cap canvi"
1230
1231 #: g10/g10.c:466
1232 msgid "prompt before overwriting"
1233 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1234
1235 #: g10/g10.c:507
1236 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1237 msgstr ""
1238
1239 #: g10/g10.c:508
1240 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: g10/g10.c:533
1244 msgid ""
1245 "@\n"
1246 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1247 msgstr ""
1248 "@\n"
1249 "(En la p�gina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1250
1251 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. s�n noms usats pel Zimmerman
1252 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1253 # En efecte. Idem per a Mallory m�s endavant. Els deixe com a l'original. jm
1254 #: g10/g10.c:536
1255 msgid ""
1256 "@\n"
1257 "Examples:\n"
1258 "\n"
1259 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1260 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1261 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1262 " --list-keys [names]        show keys\n"
1263 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1264 msgstr ""
1265 "@\n"
1266 "Exemples:\n"
1267 "\n"
1268 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1269 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1270 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1271 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1272 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1273
1274 #: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
1275 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1276 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1277
1278 #: g10/g10.c:733
1279 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1280 msgstr "Forma d'�s: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1281
1282 #: g10/g10.c:736
1283 msgid ""
1284 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1285 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1286 "default operation depends on the input data\n"
1287 msgstr ""
1288 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1289 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1290 "l'operaci� predeterminada dep�n de les dades introdu�des\n"
1291
1292 # Suportats? ivb
1293 # A Softcatal� diuen molt �implementat?. jm
1294 # Precissament acabem de parlar d'�implementat a la llista del GNOME
1295 # i s'ha dit que �s erroni, igual que �suportat� :) Les alternatives
1296 # encara no m'agraden massa... jm
1297 #: g10/g10.c:747
1298 msgid ""
1299 "\n"
1300 "Supported algorithms:\n"
1301 msgstr ""
1302 "\n"
1303 "Algoritmes suportats:\n"
1304
1305 #: g10/g10.c:750
1306 msgid "Pubkey: "
1307 msgstr "Clau p�blica: "
1308
1309 #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1901
1310 msgid "Cipher: "
1311 msgstr "Xifratge: "
1312
1313 #: g10/g10.c:762
1314 msgid "Hash: "
1315 msgstr "Dispersi�: "
1316
1317 #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:1947
1318 msgid "Compression: "
1319 msgstr "Compressi�: "
1320
1321 #: g10/g10.c:851
1322 msgid "usage: gpg [options] "
1323 msgstr "forma d'�s: gpg [opcions] "
1324
1325 #: g10/g10.c:999
1326 msgid "conflicting commands\n"
1327 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1328
1329 #: g10/g10.c:1017
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1332 msgstr "no s'ha trobat cap signe = en la definici� de grup �%s�\n"
1333
1334 # Indi. ivb
1335 #: g10/g10.c:1214
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1338 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1339
1340 # Indi. ivb
1341 #: g10/g10.c:1217
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1344 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1345
1346 # Indi. ivb
1347 #: g10/g10.c:1220
1348 #, fuzzy, c-format
1349 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1350 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1351
1352 #: g10/g10.c:1226
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1355 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1356
1357 #: g10/g10.c:1229
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1360 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1361
1362 #: g10/g10.c:1232
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1365 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1366
1367 #: g10/g10.c:1238
1368 #, fuzzy, c-format
1369 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1370 msgstr ""
1371 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:1241
1374 #, fuzzy, c-format
1375 msgid ""
1376 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1377 msgstr ""
1378 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:1244
1381 #, fuzzy, c-format
1382 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1383 msgstr ""
1384 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:1250
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1389 msgstr ""
1390 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1391
1392 #: g10/g10.c:1253
1393 #, fuzzy, c-format
1394 msgid ""
1395 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1396 msgstr ""
1397 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1398
1399 #: g10/g10.c:1256
1400 #, fuzzy, c-format
1401 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1402 msgstr ""
1403 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1404
1405 #: g10/g10.c:1397
1406 #, fuzzy, c-format
1407 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1408 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
1409
1410 #: g10/g10.c:1797
1411 #, c-format
1412 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1413 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic �%s�\n"
1414
1415 #: g10/g10.c:1839
1416 #, c-format
1417 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1418 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades �%s�\n"
1419
1420 #: g10/g10.c:1843
1421 #, c-format
1422 msgid "option file `%s': %s\n"
1423 msgstr "fitxer d'opcions �%s�: %s\n"
1424
1425 #: g10/g10.c:1850
1426 #, c-format
1427 msgid "reading options from `%s'\n"
1428 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
1429
1430 #: g10/g10.c:2066 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
1431 #, c-format
1432 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1433 msgstr "NOTA: %s no �s per a �s normal!\n"
1434
1435 #: g10/g10.c:2079
1436 #, fuzzy, c-format
1437 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1438 msgstr ""
1439 "la extensi� de xifrat �%s� no s'ha carregat per tindre permissos "
1440 "insegurs\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2293
1443 #, fuzzy, c-format
1444 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1445 msgstr "%s no �s un joc de car�cters v�lid\n"
1446
1447 #: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3434
1448 #, fuzzy
1449 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1450 msgstr ""
1451 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2318
1454 #, fuzzy, c-format
1455 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1456 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2321
1459 #, fuzzy
1460 msgid "invalid keyserver options\n"
1461 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1462
1463 #: g10/g10.c:2328
1464 #, c-format
1465 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1466 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2331
1469 msgid "invalid import options\n"
1470 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2338
1473 #, c-format
1474 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1475 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2341
1478 msgid "invalid export options\n"
1479 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2348
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1484 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1485
1486 #: g10/g10.c:2351
1487 #, fuzzy
1488 msgid "invalid list options\n"
1489 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1490
1491 #: g10/g10.c:2373
1492 #, fuzzy, c-format
1493 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1494 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1495
1496 #: g10/g10.c:2376
1497 #, fuzzy
1498 msgid "invalid verify options\n"
1499 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1500
1501 #: g10/g10.c:2383
1502 #, c-format
1503 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1504 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1505
1506 #: g10/g10.c:2573
1507 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1508 msgstr "AV�S: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1509
1510 # FIXME: prefer�ncia? jm
1511 # Ho discut�rem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1512 #: g10/g10.c:2577
1513 #, c-format
1514 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1515 msgstr "AV�S: %s t� prefer�ncia sobre %s\n"
1516
1517 #: g10/g10.c:2586
1518 #, c-format
1519 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1520 msgstr "%s no �s perm�s amb %s!\n"
1521
1522 #: g10/g10.c:2589
1523 #, c-format
1524 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1525 msgstr "%s no t� sentit amb %s!\n"
1526
1527 # clares -> en clar?  ivb
1528 #: g10/g10.c:2610
1529 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1530 msgstr "nom�s podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1531
1532 #: g10/g10.c:2616
1533 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1534 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1535
1536 #: g10/g10.c:2622
1537 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1538 msgstr ""
1539 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1540 "habilitat.\n"
1541
1542 #: g10/g10.c:2635
1543 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1544 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1545
1546 #: g10/g10.c:2705 g10/g10.c:2729
1547 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1548 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1549
1550 #: g10/g10.c:2711 g10/g10.c:2735
1551 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1552 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no �s v�lid\n"
1553
1554 #: g10/g10.c:2717
1555 #, fuzzy
1556 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1557 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1558
1559 #: g10/g10.c:2723
1560 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1561 msgstr "l'algorisme de resum de certificaci� seleccionat no �s v�lid\n"
1562
1563 #: g10/g10.c:2738
1564 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1565 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1566
1567 #: g10/g10.c:2740
1568 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1569 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1570
1571 #: g10/g10.c:2742
1572 #, fuzzy
1573 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1574 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1575
1576 #: g10/g10.c:2744
1577 #, fuzzy
1578 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1579 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1580
1581 #: g10/g10.c:2746
1582 #, fuzzy
1583 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1584 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1585
1586 #: g10/g10.c:2749
1587 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1588 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no �s gens recomanable\n"
1589
1590 #: g10/g10.c:2753
1591 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1592 msgstr "el mode S2K �s inv�lid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1593
1594 #: g10/g10.c:2760
1595 msgid "invalid default preferences\n"
1596 msgstr "les prefer�ncies per defecte s�n inv�lides\n"
1597
1598 #: g10/g10.c:2769
1599 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1600 msgstr "les prefer�ncies personals de xifrat s�n inv�lides\n"
1601
1602 #: g10/g10.c:2773
1603 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1604 msgstr "les prefer�ncies personals de digest s�n inv�lides\n"
1605
1606 #: g10/g10.c:2777
1607 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1608 msgstr "les prefer�ncies personals de compressi� s�n inv�lides\n"
1609
1610 #: g10/g10.c:2810
1611 #, c-format
1612 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1613 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1614
1615 #: g10/g10.c:2857
1616 #, fuzzy, c-format
1617 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1618 msgstr ""
1619 "no podeu usar l'algorisme de xifratge �%s� mentre esteu en mode %s\n"
1620
1621 #: g10/g10.c:2862
1622 #, fuzzy, c-format
1623 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1624 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1625
1626 #: g10/g10.c:2867
1627 #, fuzzy, c-format
1628 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1629 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressi� %s mentre esteu en mode %s\n"
1630
1631 #: g10/g10.c:2963
1632 #, c-format
1633 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1634 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
1635
1636 #: g10/g10.c:2974
1637 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1638 msgstr ""
1639 "AV�S: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau p�blica\n"
1640
1641 #: g10/g10.c:2985
1642 msgid "--store [filename]"
1643 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1644
1645 #: g10/g10.c:2992
1646 msgid "--symmetric [filename]"
1647 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1648
1649 #: g10/g10.c:2994
1650 #, fuzzy, c-format
1651 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1652 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1653
1654 #: g10/g10.c:3004
1655 msgid "--encrypt [filename]"
1656 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1657
1658 #: g10/g10.c:3017
1659 #, fuzzy
1660 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1661 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1662
1663 #: g10/g10.c:3019
1664 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1665 msgstr ""
1666
1667 #: g10/g10.c:3022
1668 #, fuzzy, c-format
1669 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1670 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1671
1672 #: g10/g10.c:3040
1673 msgid "--sign [filename]"
1674 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1675
1676 #: g10/g10.c:3053
1677 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1678 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1679
1680 #: g10/g10.c:3068
1681 #, fuzzy
1682 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1683 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1684
1685 #: g10/g10.c:3070
1686 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1687 msgstr ""
1688
1689 #: g10/g10.c:3073
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1692 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1693
1694 #: g10/g10.c:3093
1695 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1696 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1697
1698 #: g10/g10.c:3102
1699 msgid "--clearsign [filename]"
1700 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1701
1702 #: g10/g10.c:3127
1703 msgid "--decrypt [filename]"
1704 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1705
1706 #: g10/g10.c:3135
1707 msgid "--sign-key user-id"
1708 msgstr "--sign-key user-id"
1709
1710 #: g10/g10.c:3139
1711 msgid "--lsign-key user-id"
1712 msgstr "--lsign-key user-id"
1713
1714 #: g10/g10.c:3143
1715 msgid "--nrsign-key user-id"
1716 msgstr "--nrsign-key user-id"
1717
1718 #: g10/g10.c:3147
1719 msgid "--nrlsign-key user-id"
1720 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1721
1722 #: g10/g10.c:3171
1723 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1724 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1725
1726 #: g10/g10.c:3242
1727 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1728 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1729
1730 #: g10/g10.c:3279
1731 #, c-format
1732 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1733 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1734
1735 #: g10/g10.c:3281
1736 #, c-format
1737 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1738 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1739
1740 #: g10/g10.c:3283
1741 #, c-format
1742 msgid "key export failed: %s\n"
1743 msgstr "l'exportaci� de la clau ha fallat: %s\n"
1744
1745 #: g10/g10.c:3294
1746 #, c-format
1747 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1748 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1749
1750 #: g10/g10.c:3304
1751 #, c-format
1752 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1753 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1754
1755 #: g10/g10.c:3345
1756 #, c-format
1757 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1758 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1759
1760 #: g10/g10.c:3353
1761 #, c-format
1762 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1763 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1764
1765 #: g10/g10.c:3440
1766 #, c-format
1767 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1768 msgstr "l'algoritme de dispersi� �s inv�lid �%s�\n"
1769
1770 #: g10/g10.c:3563
1771 msgid "[filename]"
1772 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1773
1774 #: g10/g10.c:3567
1775 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1776 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1777
1778 #: g10/g10.c:3857
1779 msgid ""
1780 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1781 "an '='\n"
1782 msgstr ""
1783 "un nom de notaci� nom�s pot tenir car�cters imprimibles o espais i "
1784 "acabar amb el signe �=�\n"
1785
1786 #: g10/g10.c:3865
1787 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1788 msgstr "un nom de notaci� d'usuari no pot contenir el car�cter �@�\n"
1789
1790 #: g10/g10.c:3875
1791 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1792 msgstr "un valor de notaci� no pot utilitzar cap car�cter de control\n"
1793
1794 #: g10/g10.c:3909
1795 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1796 msgstr "la URL de pol�tica de certificaci� donada no �s v�lida\n"
1797
1798 #: g10/g10.c:3911
1799 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1800 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1801
1802 #: g10/g10.c:3944
1803 #, fuzzy
1804 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1805 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1806
1807 #: g10/getkey.c:150
1808 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1809 msgstr ""
1810 "hi ha massa entrades en la mem�ria cau de claus p�bliques - desactivada\n"
1811
1812 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
1813 #, fuzzy
1814 msgid "[User ID not found]"
1815 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1816
1817 #: g10/getkey.c:1639
1818 #, fuzzy, c-format
1819 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1820 msgstr ""
1821 "La clau inv�lida %08lX s'ha fet v�lida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1822
1823 #: g10/getkey.c:2189
1824 #, fuzzy, c-format
1825 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1826 msgstr ""
1827 "no hi ha una clau secreta per a la subclau p�blica %08lX - es descarta\n"
1828
1829 #: g10/getkey.c:2420
1830 #, fuzzy, c-format
1831 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1832 msgstr "s'usar� la clau secund�ria %08lX en lloc de la prim�ria %08lX\n"
1833
1834 #: g10/getkey.c:2467
1835 #, fuzzy, c-format
1836 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1837 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau p�blica - es descarta\n"
1838
1839 #: g10/gpgv.c:68
1840 msgid "be somewhat more quiet"
1841 msgstr "una mica m�s silenci�s"
1842
1843 #: g10/gpgv.c:69
1844 msgid "take the keys from this keyring"
1845 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1846
1847 #: g10/gpgv.c:71
1848 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1849 msgstr "fes els conflictes de marques de temps nom�s un av�s"
1850
1851 #: g10/gpgv.c:72
1852 msgid "|FD|write status info to this FD"
1853 msgstr "|FD|escriu informaci� d'estat en aquest FD"
1854
1855 #: g10/gpgv.c:96
1856 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1857 msgstr "Forma d'�s: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1858
1859 # Werner FIXME: should it use �Usage�?
1860 #: g10/gpgv.c:99
1861 msgid ""
1862 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1863 "Check signatures against known trusted keys\n"
1864 msgstr ""
1865 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1866 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confian�a\n"
1867
1868 #: g10/helptext.c:48
1869 msgid ""
1870 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1871 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1872 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1873 msgstr ""
1874 "L'assignaci� d'un valor ac� �s cosa vostra; aquest valor mai "
1875 "s'exportar�\n"
1876 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confian�a; no "
1877 "t�\n"
1878 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada impl�citament)."
1879
1880 #: g10/helptext.c:54
1881 msgid ""
1882 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1883 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1884 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1885 "ultimately trusted\n"
1886 msgstr ""
1887 "Per a construir la xarxa de confian�a, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1888 "tenen confian�a absoluta - aquestes s�n normalment les claus per a les "
1889 "que\n"
1890 "teniu acc�s a la clau secreta.  Contesteu �s�� per a donar a aquesta "
1891 "clau\n"
1892 "confian�a absoluta\n"
1893
1894 # "clau no confiable"? jm
1895 # No fiable, no de confian�a, no de fiar...  ivb
1896 #: g10/helptext.c:61
1897 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1898 msgstr ""
1899 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confian�a de totes maneres, dieu "
1900 "�s��."
1901
1902 #: g10/helptext.c:65
1903 msgid ""
1904 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1905 msgstr ""
1906 "Introdu�u l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1907
1908 #: g10/helptext.c:69
1909 msgid ""
1910 "Select the algorithm to use.\n"
1911 "\n"
1912 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1913 "for signatures.\n"
1914 "\n"
1915 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1916 "\n"
1917 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1918 "\n"
1919 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1920 msgstr ""
1921
1922 #: g10/helptext.c:83
1923 msgid ""
1924 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1925 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1926 "Please consult your security expert first."
1927 msgstr ""
1928 "En general no �s bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1929 "xifrar. Aquest algoritme nom�s s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1930 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1931
1932 #: g10/helptext.c:90
1933 msgid "Enter the size of the key"
1934 msgstr "Introdu�u la grand�ria de la clau"
1935
1936 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1937 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1938 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1939 msgstr "Contesteu �s�� o �no�"
1940
1941 #: g10/helptext.c:104
1942 msgid ""
1943 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1944 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1945 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1946 "the given value as an interval."
1947 msgstr ""
1948 "Introdu�u el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1949 "�s possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) per� no rebreu\n"
1950 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractar� d'interpretar\n"
1951 "el valor donat com un interval."
1952
1953 #: g10/helptext.c:116
1954 msgid "Enter the name of the key holder"
1955 msgstr "Introdu�u el nom del propietari de la clau"
1956
1957 #: g10/helptext.c:121
1958 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1959 msgstr "introdu�u una adre�a de correu (opcional per� molt recomanable)"
1960
1961 #: g10/helptext.c:125
1962 msgid "Please enter an optional comment"
1963 msgstr "Introdu�u un comentari opcional"
1964
1965 #: g10/helptext.c:130
1966 msgid ""
1967 "N  to change the name.\n"
1968 "C  to change the comment.\n"
1969 "E  to change the email address.\n"
1970 "O  to continue with key generation.\n"
1971 "Q  to to quit the key generation."
1972 msgstr ""
1973 "N  canvia el nom.\n"
1974 "C  canvia el comentari.\n"
1975 "E  canvia l'adre�a de correu electr�nic.\n"
1976 "O  continua la generaci� de les claus.\n"
1977 "Q  ix."
1978
1979 #: g10/helptext.c:139
1980 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1981 msgstr ""
1982 "Contesteu �s�� (o nom�s �s�) si �s correcte generar la subclau."
1983
1984 #: g10/helptext.c:147
1985 msgid ""
1986 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1987 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1988 "know how carefully you verified this.\n"
1989 "\n"
1990 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1991 "the\n"
1992 "    key.\n"
1993 "\n"
1994 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1995 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1996 "for\n"
1997 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1998 "user.\n"
1999 "\n"
2000 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2001 "could\n"
2002 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2003 "the\n"
2004 "    key against a photo ID.\n"
2005 "\n"
2006 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2007 "could\n"
2008 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2009 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2010 "a\n"
2011 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2012 "the\n"
2013 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2014 "exchange\n"
2015 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2016 "\n"
2017 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2018 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2019 "\"\n"
2020 "mean to you when you sign other keys.\n"
2021 "\n"
2022 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2023 msgstr ""
2024 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer haur?eu de verificar que la "
2025 "clau\n"
2026 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  �s �til per a altres "
2027 "saber\n"
2028 "amb quanta cura heu verificat a��.\n"
2029 "\n"
2030 "�0� significa que no feu cap declaraci� de amb quanta cura heu "
2031 "verificat\n"
2032 "    la clau.\n"
2033 "\n"
2034 "�1� significa que creieu que la clau �s de la persona que diu que �s "
2035 "la\n"
2036 "    propiet�ria, per� no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2037 "manera.\n"
2038 "    A�� �s �til per a la verificaci� d'un �rol�, quan signeu "
2039 "la clau d'un\n"
2040 "    usuari amb pseud�nim.\n"
2041 "\n"
2042 "�2� significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2043 "a��\n"
2044 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2045 "verificat\n"
2046 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2047 "\n"
2048 "�3� significa que heu fet una verificaci� exhaustiva de la clau. Per "
2049 "exemple,\n"
2050 "    a�� pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2051 "propietari\n"
2052 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjan�ant un document "
2053 "dif�cil\n"
2054 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2055 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2056 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adre�a de correu en la "
2057 "clau\n"
2058 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2059 "\n"
2060 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2061 "s�n\n"
2062 "*nom�s* exemples. Al final, �s cosa vostra decidir qu� significa "
2063 "�alguna� i\n"
2064 "�exhaustiva� per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2065 "\n"
2066 "Si no sabeu quina �s la resposta correcta, contesteu �0�."
2067
2068 #: g10/helptext.c:185
2069 #, fuzzy
2070 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2071 msgstr "Contesteu �s�� si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2072
2073 #: g10/helptext.c:189
2074 msgid ""
2075 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2076 "All certificates are then also lost!"
2077 msgstr ""
2078 "Contesteu �s�� si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2079 "Tots els certificats tamb� es perdran!"
2080
2081 #: g10/helptext.c:194
2082 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2083 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte eliminar la subclau"
2084
2085 #: g10/helptext.c:199
2086 msgid ""
2087 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2088 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2089 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2090 msgstr ""
2091 "Aquesta �s una signatura v�lida en la clau; normalment no voldreu\n"
2092 "eliminar aquesta signatura perqu� pot ser important per a establir\n"
2093 "una connexi� de confian�a a la clau o a un altra clau certificada\n"
2094 "per aquesta clau."
2095
2096 #: g10/helptext.c:204
2097 msgid ""
2098 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2099 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2100 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2101 "a trust connection through another already certified key."
2102 msgstr ""
2103 "Aquesta signatura no es pot comprovar perqu� no teniu la clau\n"
2104 "corresponent. Haur�eu de posposar la seua eliminaci� fins que\n"
2105 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2106 "podria establir una connexi� de confian�a a trav�s d'una altra clau "
2107 "ja\n"
2108 "certificada."
2109
2110 #: g10/helptext.c:210
2111 msgid ""
2112 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2113 "your keyring."
2114 msgstr ""
2115 "La signatura no �s v�lida. T� sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2116 "de claus."
2117
2118 #: g10/helptext.c:214
2119 msgid ""
2120 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2121 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2122 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2123 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2124 "a second one is available."
2125 msgstr ""
2126 "Aquesta �s una signatura que enlla�a l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2127 "Normalment no �s una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2128 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, aix�\n"
2129 "que feu a�� nom�s si l'autosignatura no �s v�lida per alguna ra� "
2130 "i\n"
2131 "hi ha una segona disponible."
2132
2133 #: g10/helptext.c:222
2134 msgid ""
2135 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2136 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2137 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2138 msgstr ""
2139 "Canvia les prefer�ncies de tots els ID d'usuari (o nom�s els dels "
2140 "seleccionats)\n"
2141 "a la llista actual de prefer�ncies. Les marques de temps de totes les\n"
2142 "autosignatures afectades s'avan�aran un segon.\n"
2143
2144 #: g10/helptext.c:229
2145 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2146 msgstr "Introdu�u la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2147
2148 #: g10/helptext.c:235
2149 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2150 msgstr "Per favor, repetiu l'�ltima contrasenya per confirmar-la."
2151
2152 #: g10/helptext.c:239
2153 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2154 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2155
2156 #: g10/helptext.c:244
2157 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2158 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte sobreescriure el fitxer"
2159
2160 #: g10/helptext.c:249
2161 msgid ""
2162 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2163 "file (which is shown in brackets) will be used."
2164 msgstr ""
2165 "Introdu�u un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usar� el fitxer\n"
2166 "predeterminat (apareix entre claud�tors)."
2167
2168 #: g10/helptext.c:255
2169 msgid ""
2170 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2171 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2172 "  \"Key has been compromised\"\n"
2173 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2174 "      got access to your secret key.\n"
2175 "  \"Key is superseded\"\n"
2176 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2177 "  \"Key is no longer used\"\n"
2178 "      Use this if you have retired this key.\n"
2179 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2180 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2181 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2182 msgstr ""
2183 "Haur�eu d'especificar una ra� per a la certificaci�. Depenent del\n"
2184 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2185 "  �La clau ha estat compromesa�\n"
2186 "      Utilitzeu a�� si teniu alguna ra� per creure que persones no\n"
2187 "      autoritzades han tingut acc�s a la vostra clau secreta.\n"
2188 "  �La clau ha estat reempla�ada�\n"
2189 "      Utilitzeu a�� si heu reempla�at aquesta clau amb una m�s "
2190 "nova.\n"
2191 "  �La clau ja no est� en �s�\n"
2192 "      Utilitzeu a�� si heu retirat aquesta clau.\n"
2193 "  �L'ID de l'usuari ja no �s v�lid�\n"
2194 "      Utilitzeu a�� per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2195 "      d'utilitzar m�s; a�� s'utilitza normalment per a marcar una "
2196 "adre�a\n"
2197 "      de correu com a inv�lida.\n"
2198
2199 #: g10/helptext.c:271
2200 msgid ""
2201 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2202 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2203 "An empty line ends the text.\n"
2204 msgstr ""
2205 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per qu� expediu aquest\n"
2206 "certificat de revocaci�. Per favor, sigueu concisos.\n"
2207 "Una l�nia buida indica el final del text.\n"
2208
2209 #: g10/helptext.c:286
2210 msgid "No help available"
2211 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2212
2213 #: g10/helptext.c:294
2214 #, c-format
2215 msgid "No help available for `%s'"
2216 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2217
2218 #: g10/import.c:249
2219 #, c-format
2220 msgid "skipping block of type %d\n"
2221 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2222
2223 #: g10/import.c:258
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "%lu keys processed so far\n"
2226 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2227
2228 #: g10/import.c:275
2229 #, c-format
2230 msgid "Total number processed: %lu\n"
2231 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2232
2233 #: g10/import.c:277
2234 #, c-format
2235 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2236 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2237
2238 #: g10/import.c:280
2239 #, c-format
2240 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2241 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2242
2243 #: g10/import.c:282
2244 #, c-format
2245 msgid "              imported: %lu"
2246 msgstr "              importades: %lu"
2247
2248 #: g10/import.c:288
2249 #, c-format
2250 msgid "             unchanged: %lu\n"
2251 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2252
2253 #: g10/import.c:290
2254 #, c-format
2255 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2256 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2257
2258 #: g10/import.c:292
2259 #, c-format
2260 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2261 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2262
2263 #: g10/import.c:294
2264 #, c-format
2265 msgid "        new signatures: %lu\n"
2266 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2267
2268 #: g10/import.c:296
2269 #, c-format
2270 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2271 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2272
2273 #: g10/import.c:298
2274 #, c-format
2275 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2276 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2277
2278 #: g10/import.c:300
2279 #, c-format
2280 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2281 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2282
2283 #: g10/import.c:302
2284 #, c-format
2285 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2286 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2287
2288 #: g10/import.c:304
2289 #, c-format
2290 msgid "          not imported: %lu\n"
2291 msgstr "              importades: %lu\n"
2292
2293 #: g10/import.c:545
2294 #, c-format
2295 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: g10/import.c:547
2299 #, fuzzy
2300 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2301 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
2302
2303 #: g10/import.c:584
2304 #, c-format
2305 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: g10/import.c:596
2309 #, fuzzy, c-format
2310 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2311 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2312
2313 #: g10/import.c:608
2314 #, c-format
2315 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2316 msgstr ""
2317
2318 #: g10/import.c:621
2319 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: g10/import.c:623
2323 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2324 msgstr ""
2325
2326 #: g10/import.c:647
2327 #, c-format
2328 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2329 msgstr ""
2330
2331 #: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
2332 #, fuzzy, c-format
2333 msgid "key %s: no user ID\n"
2334 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2335
2336 #: g10/import.c:715
2337 #, fuzzy, c-format
2338 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2339 msgstr "clau %08lX: corrupci� de la subclau HKP reparada\n"
2340
2341 #: g10/import.c:730
2342 #, fuzzy, c-format
2343 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2344 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada �%s�\n"
2345
2346 #: g10/import.c:736
2347 #, fuzzy, c-format
2348 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2349 msgstr "clau %08lX: l'ID no �s v�lid\n"
2350
2351 #: g10/import.c:738
2352 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2353 msgstr "a�� pot ser causat per l'abs�ncia d'autosignatura\n"
2354
2355 #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2358 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau p�blica: %s\n"
2359
2360 #: g10/import.c:754
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2363 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2364
2365 #: g10/import.c:763
2366 #, c-format
2367 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2368 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2369
2370 #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2371 #, c-format
2372 msgid "writing to `%s'\n"
2373 msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
2374
2375 #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
2376 #, c-format
2377 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2378 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell �%s�: %s\n"
2379
2380 #: g10/import.c:793
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2383 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau p�blica �%s�\n"
2384
2385 #: g10/import.c:817
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2388 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra c�pia\n"
2389
2390 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2393 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2394
2395 #: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2398 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2399
2400 #: g10/import.c:874
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2403 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 ID d'usuari nou\n"
2404
2405 #: g10/import.c:877
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2408 msgstr "clau %08lX: �%s� %d ID d'usuari nous\n"
2409
2410 #: g10/import.c:880
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2413 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 signatura nova\n"
2414
2415 #: g10/import.c:883
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2418 msgstr "clau %08lX: �%s� %d signatures noves\n"
2419
2420 #: g10/import.c:886
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2423 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 subclau nova\n"
2424
2425 #: g10/import.c:889
2426 #, fuzzy, c-format
2427 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2428 msgstr "clau %08lX: �%s� %d subclaus noves\n"
2429
2430 #: g10/import.c:910
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2433 msgstr "clau %08lX: �%s� no ha estat modificada\n"
2434
2435 #: g10/import.c:1055
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2438 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no v�lid - es descarta\n"
2439
2440 #: g10/import.c:1066
2441 #, fuzzy
2442 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2443 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
2444
2445 #: g10/import.c:1083
2446 #, c-format
2447 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2448 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2449
2450 #: g10/import.c:1094
2451 #, fuzzy, c-format
2452 msgid "key %s: secret key imported\n"
2453 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2454
2455 #: g10/import.c:1123
2456 #, fuzzy, c-format
2457 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2458 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2459
2460 #: g10/import.c:1133
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2463 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2464
2465 #: g10/import.c:1163
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2468 msgstr ""
2469 "clau %08lX: falta la clau p�blica: no es pot aplicar el certificat\n"
2470 "de revocaci�\n"
2471
2472 # O �rebutjara�? ivb
2473 # Per tots els canvis d'anglicisme �ignorat� -> �es descarta�,
2474 # �es rebutja� est� b�. jm
2475 #: g10/import.c:1206
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2478 msgstr ""
2479 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s: es rebutja\n"
2480
2481 #: g10/import.c:1238
2482 #, fuzzy, c-format
2483 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2484 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocaci� �%s�\n"
2485
2486 #: g10/import.c:1303
2487 #, fuzzy, c-format
2488 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2489 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2490
2491 #: g10/import.c:1318
2492 #, fuzzy, c-format
2493 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2494 msgstr ""
2495 "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no es suporta sobre l'id d'usuari "
2496 "�%s�\n"
2497 "\n"
2498
2499 #: g10/import.c:1320
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2502 msgstr ""
2503 "clau %08lX: l'autosignatura no �s v�lida en l'id d'usuari �%s�\n"
2504
2505 #: g10/import.c:1338
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2508 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enlla� de la clau\n"
2509
2510 #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2513 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no �s suportat\n"
2514
2515 #: g10/import.c:1351
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2518 msgstr "clau %08lX: l'enlla� de subclau �s inv�lid\n"
2519
2520 #: g10/import.c:1366
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2523 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enlla� de subclau m�ltiple\n"
2524
2525 #: g10/import.c:1388
2526 #, fuzzy, c-format
2527 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2528 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocaci�\n"
2529
2530 #: g10/import.c:1401
2531 #, fuzzy, c-format
2532 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2533 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocaci� no v�lida\n"
2534
2535 #: g10/import.c:1416
2536 #, fuzzy, c-format
2537 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2538 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocaci� m�ltiples\n"
2539
2540 #: g10/import.c:1458
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2543 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2544
2545 #: g10/import.c:1479
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2548 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2549
2550 #: g10/import.c:1506
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2553 msgstr ""
2554 "clau %08lX: la signatura �s inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2555
2556 #: g10/import.c:1516
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2559 msgstr ""
2560 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s en el lloc equivocat - es "
2561 "descarta\n"
2562
2563 #: g10/import.c:1533
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2566 msgstr ""
2567 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s - es descarta\n"
2568
2569 #: g10/import.c:1547
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2572 msgstr ""
2573 "clau %08lX: la signatura de la subclau �s en el lloc equivocat - es "
2574 "descarta\n"
2575
2576 #: g10/import.c:1555
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2579 msgstr ""
2580 "clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2581
2582 #: g10/import.c:1655
2583 #, fuzzy, c-format
2584 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2585 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2586
2587 #: g10/import.c:1717
2588 #, fuzzy, c-format
2589 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2590 msgstr ""
2591 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocaci� "
2592 "%08lX\n"
2593
2594 #: g10/import.c:1731
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2597 msgstr ""
2598 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
2599 "est� present.\n"
2600
2601 #: g10/import.c:1790
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2604 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocaci� �%s�\n"
2605
2606 #: g10/import.c:1824
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2609 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2610
2611 #: g10/keydb.c:167
2612 #, c-format
2613 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2614 msgstr "error en crear l'anell �%s�: %s\n"
2615
2616 #: g10/keydb.c:174
2617 #, c-format
2618 msgid "keyring `%s' created\n"
2619 msgstr "s'ha creat l'anell �%s?\n"
2620
2621 #: g10/keydb.c:685
2622 #, c-format
2623 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2624 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:253
2627 msgid "[revocation]"
2628 msgstr "[revocaci�]"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:254
2631 msgid "[self-signature]"
2632 msgstr "[autosignatura]"
2633
2634 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2635 msgid "1 bad signature\n"
2636 msgstr "1 signatura err�nia\n"
2637
2638 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2639 #, c-format
2640 msgid "%d bad signatures\n"
2641 msgstr "%d signatures err�nies\n"
2642
2643 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2644 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2645 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2646
2647 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2648 #, c-format
2649 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2650 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2651
2652 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2653 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2654 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2655
2656 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2657 #, c-format
2658 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2659 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2660
2661 #: g10/keyedit.c:344
2662 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2663 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura v�lida\n"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:346
2666 #, c-format
2667 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2668 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura v�lida\n"
2669
2670 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2671 #, fuzzy
2672 msgid ""
2673 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2674 "keys\n"
2675 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2676 "etc.)\n"
2677 msgstr ""
2678 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2679 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2680 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2681
2682 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2685 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2686
2687 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "  %d = I trust fully\n"
2690 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:426
2693 msgid ""
2694 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2695 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2696 "trust signatures on your behalf.\n"
2697 msgstr ""
2698
2699 #: g10/keyedit.c:442
2700 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: g10/keyedit.c:584
2704 #, c-format
2705 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2706 msgstr "L'ID d'usuari �%s� est� revocat."
2707
2708 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2709 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1486
2710 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2711 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2712
2713 # O no s'ha pogut? ivb
2714 # FIXME: comprovar context. jm
2715 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2716 #: g10/keyedit.c:1492
2717 msgid "  Unable to sign.\n"
2718 msgstr "  No es pot signar.\n"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:610
2721 #, c-format
2722 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2723 msgstr "L'ID d'usuari �%s� ha caducat."
2724
2725 #: g10/keyedit.c:636
2726 #, c-format
2727 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2728 msgstr "L'ID d'usuari �%s� no est� autosignat."
2729
2730 #: g10/keyedit.c:675
2731 #, c-format
2732 msgid ""
2733 "The self-signature on \"%s\"\n"
2734 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2735 msgstr ""
2736 "La vostra signatura en �%s�\n"
2737 "�s una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:684
2740 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2741 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2742
2743 #: g10/keyedit.c:698
2744 #, c-format
2745 msgid ""
2746 "Your current signature on \"%s\"\n"
2747 "has expired.\n"
2748 msgstr ""
2749 "La vostra signatura actual en �%s�\n"
2750 "ha caducat.\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:702
2753 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2754 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reempla�ar la caducada? (s/N) "
2755
2756 #: g10/keyedit.c:723
2757 #, c-format
2758 msgid ""
2759 "Your current signature on \"%s\"\n"
2760 "is a local signature.\n"
2761 msgstr ""
2762 "La vostra signatura en �%s�\n"
2763 "�s una signatura local.\n"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:727
2766 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2767 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2768
2769 #: g10/keyedit.c:748
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2772 msgstr "�%s� ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:751
2775 #, fuzzy, c-format
2776 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2777 msgstr "�%s� ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:756
2780 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2781 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2782
2783 #: g10/keyedit.c:778
2784 #, fuzzy, c-format
2785 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2786 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:793
2789 msgid "This key has expired!"
2790 msgstr "La clau ha caducat!"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:813
2793 #, c-format
2794 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2795 msgstr "Aquesta clau caducar� el %s.\n"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:817
2798 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2799 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2800
2801 #: g10/keyedit.c:850
2802 msgid ""
2803 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2804 "mode.\n"
2805 msgstr ""
2806 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:852
2809 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2810 msgstr "A�� inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:877
2813 msgid ""
2814 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2815 "belongs\n"
2816 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2817 msgstr ""
2818 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2819 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu qu� \n"
2820 "contestar, entreu �0�.\n"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:882
2823 #, c-format
2824 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2825 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:884
2828 #, c-format
2829 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2830 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:886
2833 #, c-format
2834 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2835 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:888
2838 #, c-format
2839 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2840 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:894
2843 #, fuzzy
2844 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2845 msgstr ""
2846 "Seleccioneu una opci� (introdu�u �?� per obtindre m�s "
2847 "informaci�):"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:918
2850 #, fuzzy, c-format
2851 msgid ""
2852 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2853 "key \"%s\" (%s)\n"
2854 msgstr ""
2855 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2856 "amb la vostra clau: \""
2857
2858 #: g10/keyedit.c:925
2859 #, fuzzy
2860 msgid "This will be a self-signature.\n"
2861 msgstr ""
2862 "\n"
2863 "A�� ser� una autosignatura.\n"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:931
2866 #, fuzzy
2867 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2868 msgstr ""
2869 "\n"
2870 "AV�S: la signatura no es marcar� com a inexportable.\n"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:939
2873 #, fuzzy
2874 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2875 msgstr ""
2876 "\n"
2877 "AV�S: la signatura no es marcar� com a irrevocable.\n"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:949
2880 #, fuzzy
2881 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2882 msgstr ""
2883 "\n"
2884 "La signatura es marcar� com a inexportable.\n"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:956
2887 #, fuzzy
2888 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2889 msgstr ""
2890 "\n"
2891 "La signatura es marcar� com a irrevocable.\n"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:963
2894 #, fuzzy
2895 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2896 msgstr ""
2897 "\n"
2898 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:968
2901 #, fuzzy
2902 msgid "I have checked this key casually.\n"
2903 msgstr ""
2904 "\n"
2905 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2906
2907 #: g10/keyedit.c:973
2908 #, fuzzy
2909 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2910 msgstr ""
2911 "\n"
2912 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:983
2915 #, fuzzy
2916 msgid "Really sign? (y/N) "
2917 msgstr "Signar realment? "
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3882 g10/keyedit.c:3973 g10/keyedit.c:4046
2920 #: g10/sign.c:369
2921 #, c-format
2922 msgid "signing failed: %s\n"
2923 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1084
2926 msgid "This key is not protected.\n"
2927 msgstr "Aquesta clau no est� protegida.\n"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1088
2930 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2931 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1092
2934 msgid "Key is protected.\n"
2935 msgstr "La clau est� protegida.\n"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1112
2938 #, c-format
2939 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2940 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1118
2943 msgid ""
2944 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2945 "\n"
2946 msgstr ""
2947 "Introdu�u la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2948 "\n"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
2951 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2952 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1132
2955 msgid ""
2956 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2957 "\n"
2958 msgstr ""
2959 "No voleu contrasenya: a�� �s probablement una *mala* idea!\n"
2960 "\n"
2961
2962 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2963 #: g10/keyedit.c:1135
2964 #, fuzzy
2965 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2966 msgstr "Esteu segur de voler fer a��? "
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1201
2969 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2970 msgstr "s'est� posant la signatura al lloc correcte\n"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1247
2973 msgid "save"
2974 msgstr "desa"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1247
2977 msgid "save and quit"
2978 msgstr "desa i ix"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1250
2981 msgid "fpr"
2982 msgstr "fpr"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1250
2985 msgid "show fingerprint"
2986 msgstr "mostra empremta"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1251
2989 msgid "list key and user IDs"
2990 msgstr "llista claus i ID"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1253
2993 msgid "uid"
2994 msgstr "uid"
2995
2996 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2997 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
2998 #: g10/keyedit.c:1253
2999 msgid "select user ID N"
3000 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1254
3003 msgid "key"
3004 msgstr "clau"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1254
3007 msgid "select secondary key N"
3008 msgstr "tria la clau secund�ria N"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1255
3011 msgid "check"
3012 msgstr "comprova"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1255
3015 msgid "list signatures"
3016 msgstr "llista les signatures"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1256
3019 msgid "c"
3020 msgstr "c"
3021
3022 #: g10/keyedit.c:1257
3023 msgid "sign"
3024 msgstr "sign"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1257
3027 msgid "sign the key"
3028 msgstr "signa la clau"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1258
3031 msgid "s"
3032 msgstr "s"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1259
3035 #, fuzzy
3036 msgid "tsign"
3037 msgstr "sign"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1259
3040 #, fuzzy
3041 msgid "make a trust signature"
3042 msgstr "crea una signatura separada"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1260
3045 msgid "lsign"
3046 msgstr "lsign"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1260
3049 msgid "sign the key locally"
3050 msgstr "signa la clau localment"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1261
3053 msgid "nrsign"
3054 msgstr "nrsign"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1261
3057 msgid "sign the key non-revocably"
3058 msgstr "signa la clau irrevocablement"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1262
3061 msgid "nrlsign"
3062 msgstr "nrlsign"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1262
3065 msgid "sign the key locally and non-revocably"
3066 msgstr "signa la clau localment i irrevocablement"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1264
3069 msgid "adduid"
3070 msgstr "adduid"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1264
3073 msgid "add a user ID"
3074 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1265
3077 msgid "addphoto"
3078 msgstr "addphoto"
3079
3080 # Com estava escrit abans.  ivb
3081 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en min�scules, que en tot
3082 # el men� est� tot en min�scules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3083 # i no hem unificat en catal�. Potser li ho dir� a Werner. jm.
3084 #: g10/keyedit.c:1265
3085 msgid "add a photo ID"
3086 msgstr "afegeix un photo ID"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1266
3089 msgid "deluid"
3090 msgstr "deluid"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1266
3093 msgid "delete user ID"
3094 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1268
3097 msgid "delphoto"
3098 msgstr "delphoto"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1269
3101 msgid "addkey"
3102 msgstr "addkey"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1269
3105 msgid "add a secondary key"
3106 msgstr "afegeix una clau secund�ria"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1271
3109 #, fuzzy
3110 msgid "addcardkey"
3111 msgstr "addkey"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1271
3114 msgid "add a key to a smartcard"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1272
3118 msgid "keytocard"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1272
3122 msgid "move a key to a smartcard"
3123 msgstr ""
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1274
3126 msgid "delkey"
3127 msgstr "delkey"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1274
3130 msgid "delete a secondary key"
3131 msgstr "esborra una clau secund�ria"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1275
3134 msgid "addrevoker"
3135 msgstr "addrevoker"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1275
3138 msgid "add a revocation key"
3139 msgstr "afegeix una clau de revocaci�"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1276
3142 msgid "delsig"
3143 msgstr "delsig"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1276
3146 msgid "delete signatures"
3147 msgstr "esborra signatures"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1277
3150 msgid "expire"
3151 msgstr "expire"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1277
3154 msgid "change the expire date"
3155 msgstr "canvia la data de caducitat"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1278
3158 msgid "primary"
3159 msgstr "primari"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1278
3162 msgid "flag user ID as primary"
3163 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1279
3166 msgid "toggle"
3167 msgstr "toggle"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1279
3170 msgid "toggle between secret and public key listing"
3171 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i p�bliques"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1281
3174 msgid "t"
3175 msgstr "t"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1282
3178 msgid "pref"
3179 msgstr "pref"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1282
3182 msgid "list preferences (expert)"
3183 msgstr "llista les prefer�ncies (expert)"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1283
3186 msgid "showpref"
3187 msgstr "showpref"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1283
3190 msgid "list preferences (verbose)"
3191 msgstr "llista les prefer�ncies (detallat)"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:1284
3194 msgid "setpref"
3195 msgstr "setpref"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:1284
3198 msgid "set preference list"
3199 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1285
3202 msgid "updpref"
3203 msgstr "updpref"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:1285
3206 msgid "updated preferences"
3207 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
3208
3209 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
3210 #: g10/keyedit.c:1286
3211 #, fuzzy
3212 msgid "keyserver"
3213 msgstr "error de servidor de claus"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1286
3216 #, fuzzy
3217 msgid "set preferred keyserver URL"
3218 msgstr ""
3219 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1287
3222 msgid "change the passphrase"
3223 msgstr "canvia la contrasenya"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1288
3226 msgid "trust"
3227 msgstr "trust"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1288
3230 msgid "change the ownertrust"
3231 msgstr "canvia la confian�a"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1289
3234 msgid "revsig"
3235 msgstr "revsig"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1289
3238 msgid "revoke signatures"
3239 msgstr "revoca signatures"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1290
3242 msgid "revuid"
3243 msgstr "revuid"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1290
3246 msgid "revoke a user ID"
3247 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1291
3250 msgid "revkey"
3251 msgstr "revkey"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1291
3254 msgid "revoke a secondary key"
3255 msgstr "revoca una clau secund�ria"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1292
3258 msgid "disable"
3259 msgstr "disable"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1292
3262 msgid "disable a key"
3263 msgstr "desactiva una clau"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:1293
3266 msgid "enable"
3267 msgstr "enable"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1293
3270 msgid "enable a key"
3271 msgstr "activa una clau"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1294
3274 msgid "showphoto"
3275 msgstr "showphoto"
3276
3277 # Igual que dalt.  ivb
3278 # Idem :) jm
3279 #: g10/keyedit.c:1294
3280 msgid "show photo ID"
3281 msgstr "mostra el photo ID"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1347
3284 #, fuzzy, c-format
3285 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3286 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes �%s�: %s\n"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:1365
3289 msgid "Secret key is available.\n"
3290 msgstr "La clau secreta est� disponible.\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1427
3293 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3294 msgstr "Cal la clau secreta per a fer a��.\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1432
3297 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3298 msgstr "Useu l'ordre �toggle� abans.\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1480
3301 msgid "Key is revoked."
3302 msgstr "La clau est� revocada."
3303
3304 #: g10/keyedit.c:1500
3305 #, fuzzy
3306 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3307 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3308
3309 #: g10/keyedit.c:1502
3310 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3311 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:1527
3314 #, c-format
3315 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3316 msgstr "Aquesta ordre no est� permesa mentre s'est� en mode %s.\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1569 g10/keyedit.c:1672
3319 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3320 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1551
3323 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3324 msgstr "No podeu esborrar l'�ltim ID d'usuari!\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1553
3327 #, fuzzy
3328 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3329 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3330
3331 #: g10/keyedit.c:1554
3332 #, fuzzy
3333 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3334 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1604
3337 #, fuzzy
3338 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3339 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1616
3342 #, fuzzy
3343 msgid "You must select exactly one key.\n"
3344 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:1636 g10/keyedit.c:1691
3347 msgid "You must select at least one key.\n"
3348 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:1639
3351 #, fuzzy
3352 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3353 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1640
3356 #, fuzzy
3357 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3358 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1675
3361 #, fuzzy
3362 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3363 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1676
3366 #, fuzzy
3367 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3368 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3369
3370 #: g10/keyedit.c:1695
3371 #, fuzzy
3372 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3373 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1696
3376 #, fuzzy
3377 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3378 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3379
3380 #: g10/keyedit.c:1735
3381 msgid ""
3382 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3383 msgstr ""
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1767
3386 #, fuzzy
3387 msgid "Set preference list to:\n"
3388 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:1773
3391 #, fuzzy
3392 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3393 msgstr ""
3394 "Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1775
3397 #, fuzzy
3398 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3399 msgstr "Realment voleu actualitzar les prefer�ncies? "
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1825
3402 #, fuzzy
3403 msgid "Save changes? (y/N) "
3404 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3405
3406 #: g10/keyedit.c:1828
3407 #, fuzzy
3408 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3409 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1838
3412 #, c-format
3413 msgid "update failed: %s\n"
3414 msgstr "ha fallat l'actualitzaci�: %s\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:1845
3417 #, c-format
3418 msgid "update secret failed: %s\n"
3419 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la clau secreta: %s\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:1852
3422 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3423 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualitzaci�.\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1924
3426 msgid "Digest: "
3427 msgstr "Resum: "
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1976
3430 msgid "Features: "
3431 msgstr "Funcionalitats: "
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1987
3434 msgid "Keyserver no-modify"
3435 msgstr ""
3436
3437 #: g10/keyedit.c:2002 g10/keylist.c:244
3438 msgid "Preferred keyserver: "
3439 msgstr ""
3440
3441 # Potser %s haja d'anar darrere de �clau�.  ivb
3442 # �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3443 #: g10/keyedit.c:2245
3444 #, fuzzy, c-format
3445 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3446 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3447
3448 #: g10/keyedit.c:2251
3449 #, fuzzy
3450 msgid "(sensitive)"
3451 msgstr " (sensible)"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:2267 g10/keyedit.c:2323 g10/keyedit.c:2435 g10/keyedit.c:2450
3454 #: g10/keyserver.c:366
3455 #, fuzzy, c-format
3456 msgid "created: %s"
3457 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2270 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
3460 #, fuzzy, c-format
3461 msgid "revoked: %s"
3462 msgstr "[revocada]"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:2272 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
3465 #, fuzzy, c-format
3466 msgid "expired: %s"
3467 msgstr " [caduca: %s]"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:2274 g10/keyedit.c:2325 g10/keyedit.c:2437 g10/keyedit.c:2452
3470 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
3471 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3472 #, fuzzy, c-format
3473 msgid "expires: %s"
3474 msgstr " [caduca: %s]"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:2276
3477 #, fuzzy, c-format
3478 msgid "usage: %s"
3479 msgstr " confian�a: %c/%c"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:2291
3482 #, fuzzy, c-format
3483 msgid "trust: %s"
3484 msgstr " confian�a: %c/%c"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:2295
3487 #, c-format
3488 msgid "validity: %s"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: g10/keyedit.c:2302
3492 msgid "This key has been disabled"
3493 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2330
3496 msgid "card-no: "
3497 msgstr ""
3498
3499 #: g10/keyedit.c:2397
3500 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3501 msgstr "No hi ha prefer�ncies en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:2405
3504 msgid ""
3505 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3506 "unless you restart the program.\n"
3507 msgstr ""
3508 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no �s "
3509 "necess�riament\n"
3510 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2469 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
3513 #: g10/trustdb.c:1162
3514 #, fuzzy
3515 msgid "revoked"
3516 msgstr "[revocada]"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:2471 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
3519 #: g10/trustdb.c:529
3520 #, fuzzy
3521 msgid "expired"
3522 msgstr "expire"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:2536
3525 msgid ""
3526 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3527 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3528 msgstr ""
3529 "AV�S: no s'ha marcat cap ID d'usuari com prim�ria. Aquesta ordre pot\n"
3530 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la prim�ria "
3531 "assumida.\n"
3532
3533 # Photo ID com abans.  ivb
3534 #: g10/keyedit.c:2596
3535 msgid ""
3536 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3537 "versions\n"
3538 "         of PGP to reject this key.\n"
3539 msgstr ""
3540 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3541 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:2601 g10/keyedit.c:2879
3544 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3545 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3546
3547 #: g10/keyedit.c:2607
3548 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3549 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3550
3551 # Aquesta i les seg�ents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3552 # Hmm. S�... (s/N/x) jm
3553 #: g10/keyedit.c:2747
3554 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3555 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:2757
3558 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3559 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura inv�lida? (s/N/x)"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:2761
3562 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3563 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:2767
3566 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3567 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3568
3569 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3570 #: g10/keyedit.c:2781
3571 #, c-format
3572 msgid "Deleted %d signature.\n"
3573 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3574
3575 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3576 #: g10/keyedit.c:2782
3577 #, c-format
3578 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3579 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:2785
3582 msgid "Nothing deleted.\n"
3583 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:2874
3586 msgid ""
3587 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3588 "cause\n"
3589 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3590 msgstr ""
3591 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat "
3592 "pot\n"
3593 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:2885
3596 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3597 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:2905
3600 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3601 msgstr "Introdu�u l'ID d'usuari del revocador designat: "
3602
3603 #: g10/keyedit.c:2928
3604 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3605 msgstr ""
3606 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:2943
3609 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3610 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:2965
3613 #, fuzzy
3614 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3615 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:2984
3618 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3619 msgstr ""
3620 "AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
3621 "designat!\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:2990
3624 #, fuzzy
3625 msgid ""
3626 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3627 msgstr ""
3628 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3629
3630 #: g10/keyedit.c:3051
3631 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3632 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:3057
3635 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3636 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secund�ria.\n"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:3061
3639 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3640 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau secund�ria.\n"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:3064
3643 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3644 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau prim�ria.\n"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:3110
3647 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3648 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:3126
3651 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3652 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:3206
3655 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3656 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:3245 g10/keyedit.c:3355 g10/keyedit.c:3474
3659 #, fuzzy, c-format
3660 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3661 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari �%s�\n"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:3416
3664 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3665 msgstr ""
3666
3667 #: g10/keyedit.c:3495
3668 #, fuzzy
3669 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3670 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3671
3672 #: g10/keyedit.c:3496
3673 #, fuzzy
3674 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3675 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3676
3677 #: g10/keyedit.c:3558
3678 #, c-format
3679 msgid "No user ID with index %d\n"
3680 msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:3604
3683 #, c-format
3684 msgid "No secondary key with index %d\n"
3685 msgstr "No hi ha cap clau secund�ria amb l'�ndex %d\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:3721
3688 #, fuzzy, c-format
3689 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3690 msgstr "ID d'usuari: �"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:3724 g10/keyedit.c:3788 g10/keyedit.c:3831
3693 #, fuzzy, c-format
3694 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3695 msgstr "   signat per %08lX el %s%s%s\n"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:3726 g10/keyedit.c:3790 g10/keyedit.c:3833
3698 msgid " (non-exportable)"
3699 msgstr " (no-exportable)"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:3730
3702 #, c-format
3703 msgid "This signature expired on %s.\n"
3704 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:3734
3707 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3708 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3709
3710 # (s/N) ivb
3711 # S! jm
3712 #: g10/keyedit.c:3738
3713 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3714 msgstr ""
3715 "Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta signatura? (s/N) "
3716
3717 #: g10/keyedit.c:3765
3718 #, fuzzy, c-format
3719 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3720 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:3791
3723 #, fuzzy
3724 msgid " (non-revocable)"
3725 msgstr " (no-exportable)"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:3798
3728 #, fuzzy, c-format
3729 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3730 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:3820
3733 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3734 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3735
3736 # (s/N)?  ivb
3737 #: g10/keyedit.c:3840
3738 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3739 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocaci�? (s/N) "
3740
3741 #: g10/keyedit.c:3870
3742 msgid "no secret key\n"
3743 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:3940
3746 #, c-format
3747 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3748 msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
3749
3750 #: g10/keyedit.c:3957
3751 #, c-format
3752 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3753 msgstr ""
3754 "AV�S: una signatura d'ID d'usuari est� datada %d segons en el futur\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:4126
3757 #, fuzzy, c-format
3758 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3759 msgstr ""
3760 "S'est� mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3761
3762 #: g10/keygen.c:293
3763 #, fuzzy, c-format
3764 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3765 msgstr "la prefer�ncia %c%lu �s duplicada\n"
3766
3767 #: g10/keygen.c:300
3768 #, fuzzy
3769 msgid "too many cipher preferences\n"
3770 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3771
3772 #: g10/keygen.c:302
3773 #, fuzzy
3774 msgid "too many digest preferences\n"
3775 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3776
3777 #: g10/keygen.c:304
3778 #, fuzzy
3779 msgid "too many compression preferences\n"
3780 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3781
3782 #: g10/keygen.c:401
3783 #, fuzzy, c-format
3784 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3785 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:827
3788 msgid "writing direct signature\n"
3789 msgstr "s'est� escrivint una signatura directa\n"
3790
3791 #: g10/keygen.c:866
3792 msgid "writing self signature\n"
3793 msgstr "s'est� escrivint l'autosignatura\n"
3794
3795 #: g10/keygen.c:912
3796 msgid "writing key binding signature\n"
3797 msgstr "s'est� escrivint la signatura de comprovaci� de la clau\n"
3798
3799 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
3800 #, c-format
3801 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3802 msgstr "la mida de la clau �s inv�lida; s'hi usaran %u bits\n"
3803
3804 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
3805 #, c-format
3806 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3807 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3808
3809 #: g10/keygen.c:1247
3810 #, fuzzy
3811 msgid "Sign"
3812 msgstr "sign"
3813
3814 #: g10/keygen.c:1250
3815 #, fuzzy
3816 msgid "Encrypt"
3817 msgstr "xifra dades"
3818
3819 #: g10/keygen.c:1253
3820 msgid "Authenticate"
3821 msgstr ""
3822
3823 #: g10/keygen.c:1261
3824 msgid "SsEeAaQq"
3825 msgstr ""
3826
3827 #: g10/keygen.c:1276
3828 #, c-format
3829 msgid "Possible actions for a %s key: "
3830 msgstr ""
3831
3832 #: g10/keygen.c:1280
3833 msgid "Current allowed actions: "
3834 msgstr ""
3835
3836 #: g10/keygen.c:1285
3837 #, c-format
3838 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: g10/keygen.c:1288
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3844 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3845
3846 #: g10/keygen.c:1291
3847 #, c-format
3848 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3849 msgstr ""
3850
3851 #: g10/keygen.c:1294
3852 #, c-format
3853 msgid "   (%c) Finished\n"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: g10/keygen.c:1348
3857 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3858 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3859
3860 #: g10/keygen.c:1350
3861 #, fuzzy, c-format
3862 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3863 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3864
3865 #: g10/keygen.c:1351
3866 #, c-format
3867 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3868 msgstr "   (%d) DSA (nom�s signar)\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1353
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3873 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1355
3876 #, fuzzy, c-format
3877 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3878 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3879
3880 #: g10/keygen.c:1356
3881 #, c-format
3882 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3883 msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
3884
3885 #: g10/keygen.c:1358
3886 #, c-format
3887 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3888 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3889
3890 #: g10/keygen.c:1360
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3893 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
3896 #, fuzzy, c-format
3897 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3898 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
3899
3900 #: g10/keygen.c:1439
3901 #, c-format
3902 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: g10/keygen.c:1446
3906 #, fuzzy, c-format
3907 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3908 msgstr "Quina grand�ria voleu? (1024) "
3909
3910 #: g10/keygen.c:1460
3911 #, c-format
3912 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3913 msgstr ""
3914
3915 #: g10/keygen.c:1466
3916 #, c-format
3917 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3918 msgstr "La grand�ria sol�licitada �s %u bits\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
3921 #, c-format
3922 msgid "rounded up to %u bits\n"
3923 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:1528
3926 msgid ""
3927 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3928 "         0 = key does not expire\n"
3929 "      <n>  = key expires in n days\n"
3930 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3931 "      <n>m = key expires in n months\n"
3932 "      <n>y = key expires in n years\n"
3933 msgstr ""
3934 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3935 "         0 = la clau no caduca\n"
3936 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3937 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3938 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3939 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3940
3941 #: g10/keygen.c:1537
3942 msgid ""
3943 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3944 "         0 = signature does not expire\n"
3945 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3946 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3947 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3948 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3949 msgstr ""
3950 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3951 "         0 = la signatura no caduca\n"
3952 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3953 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3954 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3955 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3956
3957 #: g10/keygen.c:1559
3958 msgid "Key is valid for? (0) "
3959 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3960
3961 #: g10/keygen.c:1561
3962 msgid "Signature is valid for? (0) "
3963 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3964
3965 #: g10/keygen.c:1566
3966 msgid "invalid value\n"
3967 msgstr "el valor no �s v�lid\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:1571
3970 #, c-format
3971 msgid "%s does not expire at all\n"
3972 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:1578
3975 #, c-format
3976 msgid "%s expires at %s\n"
3977 msgstr "%s caduca el %s\n"
3978
3979 # Amb �it� es refereix a les dates?  ivb
3980 # Aix� vaig entendre jo. jm
3981 #: g10/keygen.c:1584
3982 msgid ""
3983 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3984 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3985 msgstr ""
3986 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3987 "Tanmateix, les tractar� b� fins l'any 2106.\n"
3988
3989 #: g10/keygen.c:1589
3990 #, fuzzy
3991 msgid "Is this correct? (y/N) "
3992 msgstr "�s correcte? (s/n)"
3993
3994 #: g10/keygen.c:1632
3995 #, fuzzy
3996 msgid ""
3997 "\n"
3998 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3999 "ID\n"
4000 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4001 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4002 "\n"
4003 msgstr ""
4004 "\n"
4005 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4006 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adre�a electr�nica\n"
4007 "d'aquesta forma:\n"
4008 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4009 "\n"
4010
4011 #: g10/keygen.c:1644
4012 msgid "Real name: "
4013 msgstr "Nom i cognoms: "
4014
4015 #: g10/keygen.c:1652
4016 msgid "Invalid character in name\n"
4017 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *nom*\n"
4018
4019 #: g10/keygen.c:1654
4020 msgid "Name may not start with a digit\n"
4021 msgstr "El nom no pot comen�ar amb un d�git\n"
4022
4023 #: g10/keygen.c:1656
4024 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4025 msgstr "El nom ha de tenir, si m�s no, 5 car�cters\n"
4026
4027 #: g10/keygen.c:1664
4028 msgid "Email address: "
4029 msgstr "Adre�a electr�nica: "
4030
4031 #: g10/keygen.c:1675
4032 msgid "Not a valid email address\n"
4033 msgstr "No �s una adre�a v�lida\n"
4034
4035 #: g10/keygen.c:1683
4036 msgid "Comment: "
4037 msgstr "Comentari: "
4038
4039 #: g10/keygen.c:1689
4040 msgid "Invalid character in comment\n"
4041 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *comentari*\n"
4042
4043 #: g10/keygen.c:1712
4044 #, c-format
4045 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4046 msgstr "Esteu usant el joc de car�cters `%s'.\n"
4047
4048 #: g10/keygen.c:1718
4049 #, c-format
4050 msgid ""
4051 "You selected this USER-ID:\n"
4052 "    \"%s\"\n"
4053 "\n"
4054 msgstr ""
4055 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4056 "    \"%s\"\n"
4057 "\n"
4058
4059 #: g10/keygen.c:1723
4060 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4061 msgstr ""
4062 "No inclogueu l'adre�a ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4063
4064 # xX? ivb
4065 # Hmm... s�. jm
4066 #: g10/keygen.c:1739
4067 msgid "NnCcEeOoQq"
4068 msgstr "NnCcEeOoXx"
4069
4070 #: g10/keygen.c:1749
4071 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4072 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4073
4074 #: g10/keygen.c:1750
4075 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4076 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4077
4078 #: g10/keygen.c:1769
4079 msgid "Please correct the error first\n"
4080 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4081
4082 #: g10/keygen.c:1809
4083 msgid ""
4084 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4085 "\n"
4086 msgstr ""
4087 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4088 "\n"
4089
4090 #: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1099
4091 #, c-format
4092 msgid "%s.\n"
4093 msgstr "%s.\n"
4094
4095 #: g10/keygen.c:1825
4096 msgid ""
4097 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4098 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4099 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4100 "\n"
4101 msgstr ""
4102 "No voleu contrasenya: �s una mala idea!\n"
4103 "B�. Si voleu canviar-la m�s endavant,\n"
4104 "useu aquest programa amb l'opci� \"--edit-key\".\n"
4105 "\n"
4106
4107 #: g10/keygen.c:1847
4108 msgid ""
4109 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4110 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4111 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4112 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4113 msgstr ""
4114 "Cal generar molts bits aleat?riament. �s bona idea fer alguna altra cosa\n"
4115 "(teclejar, moure el ratol�, usar els discos) durant la generaci� de\n"
4116 "nombres primers; a�� d�na oportunitat al generador de nombres "
4117 "aleatoris\n"
4118 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:2571
4121 msgid "Key generation canceled.\n"
4122 msgstr "La generaci� de claus ha estat cancel�lada.\n"
4123
4124 #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
4125 #, c-format
4126 msgid "writing public key to `%s'\n"
4127 msgstr "s'est� escrivint la clau p�blica a �%s�\n"
4128
4129 #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
4130 #, fuzzy, c-format
4131 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4132 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
4133
4134 #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
4135 #, c-format
4136 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4137 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
4138
4139 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4140 #: g10/keygen.c:2885
4141 #, c-format
4142 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4143 msgstr "no s'ha trobat cap anell p�blic escrivible: %s\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:2891
4146 #, c-format
4147 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4148 msgstr ""
4149 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4150 "\n"
4151
4152 #: g10/keygen.c:2909
4153 #, c-format
4154 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4155 msgstr ""
4156 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell p�blic �%s�: %s\n"
4157
4158 #: g10/keygen.c:2916
4159 #, c-format
4160 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4161 msgstr ""
4162 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
4163
4164 #: g10/keygen.c:2939
4165 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4166 msgstr "s'han creat i signat les claus p�blica i secreta.\n"
4167
4168 #: g10/keygen.c:2950
4169 msgid ""
4170 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4171 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
4172 msgstr ""
4173 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4174 "\"--edit-key\" per a generar una clau secund�ria per a tal prop�sit.\n"
4175
4176 #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
4177 #, c-format
4178 msgid "Key generation failed: %s\n"
4179 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
4180
4181 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4182 #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
4183 #, c-format
4184 msgid ""
4185 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4186 msgstr ""
4187 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4188 "amb el rellotge)\n"
4189
4190 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4191 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
4192 #, c-format
4193 msgid ""
4194 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4195 msgstr ""
4196 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4197 "amb el rellotge)\n"
4198
4199 #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
4200 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4201 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no �s conforme amb OpenPGP\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
4204 #, fuzzy
4205 msgid "Really create? (y/N) "
4206 msgstr "Crear realment? "
4207
4208 #: g10/keygen.c:3327
4209 #, fuzzy, c-format
4210 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4211 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
4212
4213 #: g10/keygen.c:3374
4214 #, fuzzy, c-format
4215 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4216 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
4217
4218 #: g10/keygen.c:3397
4219 #, fuzzy, c-format
4220 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4221 msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
4222
4223 #: g10/keygen.c:3464
4224 #, c-format
4225 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4226 msgstr ""
4227
4228 #: g10/keygen.c:3470
4229 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4230 msgstr ""
4231
4232 #: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
4233 #, c-format
4234 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4238 msgid "never     "
4239 msgstr "mai       "
4240
4241 #: g10/keylist.c:201
4242 msgid "Critical signature policy: "
4243 msgstr "Pol�tica de signatura cr�tica: "
4244
4245 #: g10/keylist.c:203
4246 msgid "Signature policy: "
4247 msgstr "Pol�tica de signatura: "
4248
4249 #: g10/keylist.c:242
4250 msgid "Critical preferred keyserver: "
4251 msgstr ""
4252
4253 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
4254 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4255 msgstr "AV�S: s'hi han trobat dades de notaci� inv�lides\n"
4256
4257 #: g10/keylist.c:309
4258 msgid "Critical signature notation: "
4259 msgstr "Notaci� de signatura cr�tica: "
4260
4261 #: g10/keylist.c:311
4262 msgid "Signature notation: "
4263 msgstr "Notaci� de signatura: "
4264
4265 #: g10/keylist.c:322
4266 msgid "not human readable"
4267 msgstr "no llegible per humans"
4268
4269 #: g10/keylist.c:423
4270 msgid "Keyring"
4271 msgstr "Anell"
4272
4273 #: g10/keylist.c:729
4274 #, fuzzy, c-format
4275 msgid "expired: %s)"
4276 msgstr " [caduca: %s]"
4277
4278 #: g10/keylist.c:1425
4279 msgid "Primary key fingerprint:"
4280 msgstr "Empremtes digital de la clau prim�ria:"
4281
4282 #: g10/keylist.c:1427
4283 msgid "     Subkey fingerprint:"
4284 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
4285
4286 #: g10/keylist.c:1434
4287 msgid " Primary key fingerprint:"
4288 msgstr " Empremta digital de la clau prim�ria:"
4289
4290 #: g10/keylist.c:1436
4291 msgid "      Subkey fingerprint:"
4292 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
4293
4294 #: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
4295 #, fuzzy
4296 msgid "      Key fingerprint ="
4297 msgstr "     Empremta digital ="
4298
4299 #: g10/keylist.c:1511
4300 msgid "      Card serial no. ="
4301 msgstr ""
4302
4303 #: g10/keyring.c:1245
4304 #, fuzzy, c-format
4305 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4306 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4307
4308 #: g10/keyring.c:1251
4309 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4310 msgstr "AV�S: hi ha 2 fitxers amb informaci� confidencial.\n"
4311
4312 #: g10/keyring.c:1253
4313 #, c-format
4314 msgid "%s is the unchanged one\n"
4315 msgstr "%s �s el que no ha canviat\n"
4316
4317 #: g10/keyring.c:1254
4318 #, c-format
4319 msgid "%s is the new one\n"
4320 msgstr "%s �s el nou\n"
4321
4322 #: g10/keyring.c:1255
4323 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4324 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
4325
4326 #: g10/keyring.c:1375
4327 #, fuzzy, c-format
4328 msgid "caching keyring `%s'\n"
4329 msgstr "s'est� comprovant l'anell �%s�\n"
4330
4331 #: g10/keyring.c:1421
4332 #, fuzzy, c-format
4333 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4334 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4335
4336 #: g10/keyring.c:1433
4337 #, fuzzy, c-format
4338 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4339 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4340
4341 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
4342 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
4343 #: g10/keyring.c:1504
4344 #, c-format
4345 msgid "%s: keyring created\n"
4346 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
4347
4348 #: g10/keyserver.c:98
4349 #, fuzzy, c-format
4350 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4351 msgstr ""
4352 "AV�S: les opcions en �%s� encara no estan actives durant aquesta "
4353 "execuci�\n"
4354
4355 #: g10/keyserver.c:378
4356 #, fuzzy
4357 msgid "disabled"
4358 msgstr "disable"
4359
4360 #: g10/keyserver.c:579
4361 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4362 msgstr ""
4363
4364 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4365 #, fuzzy, c-format
4366 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4367 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
4368
4369 #: g10/keyserver.c:752
4370 #, fuzzy, c-format
4371 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4372 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
4373
4374 #: g10/keyserver.c:754
4375 #, fuzzy
4376 msgid "key not found on keyserver\n"
4377 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
4378
4379 #: g10/keyserver.c:896
4380 #, fuzzy, c-format
4381 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4382 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4383
4384 #: g10/keyserver.c:900
4385 #, fuzzy, c-format
4386 msgid "requesting key %s from %s\n"
4387 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4388
4389 #: g10/keyserver.c:1045
4390 #, fuzzy, c-format
4391 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4392 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4393
4394 #: g10/keyserver.c:1049
4395 #, fuzzy, c-format
4396 msgid "sending key %s to %s\n"
4397 msgstr ""
4398 "�\n"
4399 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4400
4401 #: g10/keyserver.c:1092
4402 #, fuzzy, c-format
4403 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4404 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4405
4406 #: g10/keyserver.c:1095
4407 #, fuzzy, c-format
4408 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4409 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4410
4411 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4412 #, fuzzy
4413 msgid "no keyserver action!\n"
4414 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
4415
4416 #: g10/keyserver.c:1150
4417 #, c-format
4418 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: g10/keyserver.c:1159
4422 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: g10/keyserver.c:1218
4426 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4427 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opci� \"--keyserver\")\n"
4428
4429 #: g10/keyserver.c:1224
4430 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4431 msgstr ""
4432
4433 #: g10/keyserver.c:1236
4434 #, c-format
4435 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4436 msgstr ""
4437
4438 #: g10/keyserver.c:1241
4439 #, c-format
4440 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4441 msgstr ""
4442
4443 #: g10/keyserver.c:1249
4444 #, c-format
4445 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4446 msgstr ""
4447
4448 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
4449 #: g10/keyserver.c:1254
4450 #, fuzzy
4451 msgid "keyserver timed out\n"
4452 msgstr "error de servidor de claus"
4453
4454 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
4455 #: g10/keyserver.c:1259
4456 #, fuzzy
4457 msgid "keyserver internal error\n"
4458 msgstr "error de servidor de claus"
4459
4460 #: g10/keyserver.c:1268
4461 #, fuzzy, c-format
4462 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4463 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
4464
4465 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4466 #, fuzzy, c-format
4467 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4468 msgstr "%s: no �s un ID v�lid\n"
4469
4470 #: g10/keyserver.c:1578
4471 #, fuzzy, c-format
4472 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4473 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
4474
4475 #: g10/keyserver.c:1600
4476 #, fuzzy, c-format
4477 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4478 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4479
4480 #: g10/keyserver.c:1602
4481 #, fuzzy, c-format
4482 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4483 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4484
4485 #: g10/mainproc.c:248
4486 #, c-format
4487 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4488 msgstr "mida extranya per a una clau de sessi� xifrada (%d)\n"
4489
4490 #: g10/mainproc.c:262
4491 #, c-format
4492 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4493 msgstr ""
4494 "la contrasenya �s incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) �s "
4495 "desconegut\n"
4496
4497 #: g10/mainproc.c:299
4498 #, c-format
4499 msgid "%s encrypted session key\n"
4500 msgstr "clau de sessi� xifrada amb %s\n"
4501
4502 #: g10/mainproc.c:309
4503 #, fuzzy, c-format
4504 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4505 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
4506
4507 #: g10/mainproc.c:373
4508 #, fuzzy, c-format
4509 msgid "public key is %s\n"
4510 msgstr "la clau p�blica �s %08lX\n"
4511
4512 #: g10/mainproc.c:428
4513 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4514 msgstr "dades xifrades amb clau p�blica: bona clau de xifratge (DEK)\n"
4515
4516 #: g10/mainproc.c:461
4517 #, fuzzy, c-format
4518 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4519 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
4520
4521 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4522 #, fuzzy, c-format
4523 msgid "      \"%s\"\n"
4524 msgstr "              alias \""
4525
4526 #: g10/mainproc.c:469
4527 #, fuzzy, c-format
4528 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4529 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
4530
4531 #: g10/mainproc.c:483
4532 #, c-format
4533 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4534 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau p�blica: %s\n"
4535
4536 #: g10/mainproc.c:497
4537 #, c-format
4538 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4539 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
4540
4541 # FIXME WK: Use ngettext
4542 #: g10/mainproc.c:499
4543 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4544 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
4545
4546 # I no ser� �dades xifrades amb %s�?  ivb
4547 # Sembla que s�, ho marque per a mirar-ho m�s endavant. jm
4548 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4549 #, c-format
4550 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4551 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
4552
4553 # L'optim�stic �s aquell que t� una Fe Cega en que Tot Anir� B�!  ivb
4554 #: g10/mainproc.c:535
4555 #, c-format
4556 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4557 msgstr ""
4558 "El xifratge IDEA no est� disponible, s'intentar� utilitzar optimistament "
4559 "%s en el seu lloc\n"
4560
4561 #: g10/mainproc.c:567
4562 msgid "decryption okay\n"
4563 msgstr "desxifratge correcte\n"
4564
4565 #: g10/mainproc.c:571
4566 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4567 msgstr "AV�S: el missatge no tenia protecci� d'integritat\n"
4568
4569 #: g10/mainproc.c:584
4570 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4571 msgstr "AV�S: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
4572
4573 #: g10/mainproc.c:590
4574 #, c-format
4575 msgid "decryption failed: %s\n"
4576 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
4577
4578 #: g10/mainproc.c:610
4579 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4580 msgstr "NOTA: el remitent ha sol�licitat \"alt secret\"\n"
4581
4582 #: g10/mainproc.c:612
4583 #, c-format
4584 msgid "original file name='%.*s'\n"
4585 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
4586
4587 #: g10/mainproc.c:784
4588 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4589 msgstr "revocaci� aut�noma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
4590
4591 #: g10/mainproc.c:1288
4592 msgid "signature verification suppressed\n"
4593 msgstr "s'ha eliminat la verificaci� de signatura\n"
4594
4595 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4596 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4597 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures m�ltiples\n"
4598
4599 #: g10/mainproc.c:1350
4600 #, fuzzy, c-format
4601 msgid "Signature made %s\n"
4602 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4603
4604 #: g10/mainproc.c:1351
4605 #, fuzzy, c-format
4606 msgid "               using %s key %s\n"
4607 msgstr "              alias \""
4608
4609 # �%.*s� no ser� una data?  Caldr� �el� al davant.  ivb
4610 #: g10/mainproc.c:1355
4611 #, fuzzy, c-format
4612 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4613 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
4614
4615 #: g10/mainproc.c:1375
4616 msgid "Key available at: "
4617 msgstr "La clau �s disponible en: "
4618
4619 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4620 #, fuzzy, c-format
4621 msgid "BAD signature from \"%s\""
4622 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
4623
4624 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4625 #, fuzzy, c-format
4626 msgid "Expired signature from \"%s\""
4627 msgstr "Signatura caducada de \""
4628
4629 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4630 #, fuzzy, c-format
4631 msgid "Good signature from \"%s\""
4632 msgstr "Signatura correcta de \""
4633
4634 #: g10/mainproc.c:1536
4635 msgid "[uncertain]"
4636 msgstr "[incert]"
4637
4638 #: g10/mainproc.c:1568
4639 #, fuzzy, c-format
4640 msgid "                aka \"%s\""
4641 msgstr "              alias \""
4642
4643 #: g10/mainproc.c:1662
4644 #, c-format
4645 msgid "Signature expired %s\n"
4646 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4647
4648 #: g10/mainproc.c:1667
4649 #, c-format
4650 msgid "Signature expires %s\n"
4651 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4652
4653 #: g10/mainproc.c:1670
4654 #, c-format
4655 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4656 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4657
4658 #: g10/mainproc.c:1671
4659 msgid "binary"
4660 msgstr "binari"
4661
4662 #: g10/mainproc.c:1672
4663 msgid "textmode"
4664 msgstr "mode text"
4665
4666 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:528
4667 msgid "unknown"
4668 msgstr "desconeguda"
4669
4670 #: g10/mainproc.c:1692
4671 #, c-format
4672 msgid "Can't check signature: %s\n"
4673 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
4674
4675 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4676 msgid "not a detached signature\n"
4677 msgstr "no �s una signatura separada\n"
4678
4679 #: g10/mainproc.c:1803
4680 msgid ""
4681 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4682 msgstr ""
4683 "AV�S: s'han detectat m�ltiples signatures. Nom�s es comprovar� la "
4684 "primera.\n"
4685
4686 #: g10/mainproc.c:1811
4687 #, c-format
4688 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4689 msgstr "signatura aut�noma de classe 0x%02x\n"
4690
4691 #: g10/mainproc.c:1868
4692 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4693 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
4694
4695 #: g10/mainproc.c:1878
4696 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4697 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel inv�lid en proc_tree()\n"
4698
4699 # bolcats de mem�ria?  ivb
4700 #: g10/misc.c:105
4701 #, c-format
4702 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4703 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de mem�ria: %s\n"
4704
4705 #: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
4706 #, fuzzy, c-format
4707 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4708 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la base de dades de confian�a: %s\n"
4709
4710 #: g10/misc.c:190
4711 #, fuzzy, c-format
4712 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4713 msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
4714
4715 #: g10/misc.c:299
4716 #, fuzzy, c-format
4717 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4718 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
4719
4720 #: g10/misc.c:314
4721 #, fuzzy, c-format
4722 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4723 msgstr "l'algoritme de xifratge no �s implementat"
4724
4725 #: g10/misc.c:329
4726 #, fuzzy, c-format
4727 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4728 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4729
4730 #: g10/misc.c:334
4731 #, fuzzy, c-format
4732 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4733 msgstr ""
4734 "for�ar l'algoritme de digest %s (%d) viola les prefer�ncies del "
4735 "destinatari\n"
4736
4737 #: g10/misc.c:430
4738 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4739 msgstr "el m�dul de xifratge IDEA no est� present\n"
4740
4741 #: g10/misc.c:431
4742 msgid ""
4743 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4744 msgstr ""
4745 "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a m�s informaci�\n"
4746
4747 #: g10/misc.c:664
4748 #, c-format
4749 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4750 msgstr "%s:%d: l'opci� �%s� est� desaconsellada.\n"
4751
4752 #: g10/misc.c:668
4753 #, c-format
4754 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4755 msgstr "AV�S: %s �s una opci� desaconsellada.\n"
4756
4757 #: g10/misc.c:670
4758 #, c-format
4759 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4760 msgstr "si us plau, utilitzeu �%s%s� en el seu lloc\n"
4761
4762 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4763 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4764 # uncompressed so we know the gender. jm
4765 #: g10/misc.c:681
4766 msgid "Uncompressed"
4767 msgstr "No comprimit"
4768
4769 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4770 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4771 # uncompressed so we know the gender. jm
4772 #: g10/misc.c:706
4773 #, fuzzy
4774 msgid "uncompressed|none"
4775 msgstr "No comprimit"
4776
4777 #: g10/misc.c:816
4778 #, c-format
4779 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4780 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
4781
4782 #: g10/misc.c:973
4783 #, fuzzy, c-format
4784 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4785 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
4786
4787 #: g10/misc.c:998
4788 #, fuzzy, c-format
4789 msgid "unknown option `%s'\n"
4790 msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
4791
4792 #: g10/openfile.c:84
4793 #, c-format
4794 msgid "File `%s' exists. "
4795 msgstr "El fitxer �%s� existeix. "
4796
4797 #: g10/openfile.c:86
4798 #, fuzzy
4799 msgid "Overwrite? (y/N) "
4800 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4801
4802 #: g10/openfile.c:119
4803 #, c-format
4804 msgid "%s: unknown suffix\n"
4805 msgstr "%s: el sufix �s desconegut\n"
4806
4807 #: g10/openfile.c:141
4808 msgid "Enter new filename"
4809 msgstr "Introdu�u el nou nom del fitxer"
4810
4811 # Indi?  ivb
4812 #: g10/openfile.c:184
4813 msgid "writing to stdout\n"
4814 msgstr "s'est� escrivint en stdout\n"
4815
4816 #: g10/openfile.c:296
4817 #, c-format
4818 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4819 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en �%s�\n"