Add a few translations to the audit-log.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2009-01-19 16:21+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:225
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:596
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:599
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:634
59 msgid "Quality:"
60 msgstr ""
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:657
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:699
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:720
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:728
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:733
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:745
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:746
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:782
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3258
117 #: g10/keygen.c:3291 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
118 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
119 #: jnlib/dotlock.c:311
120 #, c-format
121 msgid "can't create `%s': %s\n"
122 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:754
125 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
126 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2743
127 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
128 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
129 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
130 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1981
131 #: sm/gpgsm.c:2018 sm/gpgsm.c:2056 sm/qualified.c:66
132 #, c-format
133 msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1621
142 #, c-format
143 msgid "detected card with S/N: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #: agent/command-ssh.c:1626
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
149 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1646
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "no suitable card key found: %s\n"
154 msgstr ""
155 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
156 "\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1696
159 #, fuzzy, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1711
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2018
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
174 #: agent/protect-tool.c:1198
175 #, fuzzy
176 msgid "Please re-enter this passphrase"
177 msgstr "canvia la contrasenya"
178
179 #: agent/command-ssh.c:2367
180 #, c-format
181 msgid ""
182 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
183 "0Awithin gpg-agent's key storage"
184 msgstr ""
185
186 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
187 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:434
188 msgid "does not match - try again"
189 msgstr ""
190
191 #: agent/command-ssh.c:2900
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
194 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
195
196 #: agent/divert-scd.c:219
197 #, fuzzy
198 msgid "Admin PIN"
199 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
200
201 #: agent/divert-scd.c:224
202 msgid "Reset Code"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/divert-scd.c:284
206 #, fuzzy
207 msgid "Repeat this Reset Code"
208 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
209
210 #: agent/divert-scd.c:285
211 #, fuzzy
212 msgid "Repeat this PIN"
213 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
214
215 #: agent/divert-scd.c:290
216 #, fuzzy
217 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
218 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
219
220 #: agent/divert-scd.c:291
221 #, fuzzy
222 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
223 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
224
225 #: agent/divert-scd.c:303
226 #, c-format
227 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
228 msgstr ""
229
230 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
231 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
232 #, fuzzy, c-format
233 msgid "error creating temporary file: %s\n"
234 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
235
236 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
237 #, fuzzy, c-format
238 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
239 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
240
241 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
242 #, fuzzy
243 msgid "Enter new passphrase"
244 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
245
246 #: agent/genkey.c:167
247 #, fuzzy
248 msgid "Take this one anyway"
249 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
250
251 #: agent/genkey.c:193
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
255 "at least %u character long."
256 msgid_plural ""
257 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
258 "at least %u characters long."
259 msgstr[0] ""
260 msgstr[1] ""
261
262 #: agent/genkey.c:214
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
266 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
267 msgid_plural ""
268 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
269 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
270 msgstr[0] ""
271 msgstr[1] ""
272
273 #: agent/genkey.c:237
274 #, c-format
275 msgid ""
276 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
277 "a known term or match%%0Acertain pattern."
278 msgstr ""
279
280 #: agent/genkey.c:253
281 #, c-format
282 msgid ""
283 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
284 msgstr ""
285
286 #: agent/genkey.c:255
287 #, c-format
288 msgid ""
289 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
290 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
291 msgstr ""
292
293 #: agent/genkey.c:264
294 msgid "Yes, protection is not needed"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/genkey.c:308
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
300 msgstr ""
301 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
302 "\n"
303
304 #: agent/genkey.c:431
305 #, fuzzy
306 msgid "Please enter the new passphrase"
307 msgstr "canvia la contrasenya"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
310 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
311 #, fuzzy
312 msgid ""
313 "@Options:\n"
314 " "
315 msgstr ""
316 "@\n"
317 "Opcions:\n"
318 " "
319
320 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
321 msgid "run in server mode (foreground)"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
325 msgid "run in daemon mode (background)"
326 msgstr ""
327
328 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
329 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
330 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
331 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
332 msgid "verbose"
333 msgstr "detall"
334
335 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
336 #: sm/gpgsm.c:282
337 msgid "be somewhat more quiet"
338 msgstr "una mica més silenciós"
339
340 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
341 msgid "sh-style command output"
342 msgstr ""
343
344 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
345 msgid "csh-style command output"
346 msgstr ""
347
348 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:311
349 #: tools/symcryptrun.c:167
350 #, fuzzy
351 msgid "|FILE|read options from FILE"
352 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
353
354 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:120
355 msgid "do not detach from the console"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:131
359 msgid "do not grab keyboard and mouse"
360 msgstr ""
361
362 #: agent/gpg-agent.c:132 tools/symcryptrun.c:166
363 #, fuzzy
364 msgid "use a log file for the server"
365 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:134
368 #, fuzzy
369 msgid "use a standard location for the socket"
370 msgstr ""
371 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
372
373 #: agent/gpg-agent.c:137
374 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
375 msgstr ""
376
377 #: agent/gpg-agent.c:140
378 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
379 msgstr ""
380
381 #: agent/gpg-agent.c:141
382 #, fuzzy
383 msgid "do not use the SCdaemon"
384 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:150
387 msgid "ignore requests to change the TTY"
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:152
391 msgid "ignore requests to change the X display"
392 msgstr ""
393
394 #: agent/gpg-agent.c:155
395 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
396 msgstr ""
397
398 #: agent/gpg-agent.c:168
399 msgid "do not use the PIN cache when signing"
400 msgstr ""
401
402 #: agent/gpg-agent.c:170
403 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
404 msgstr ""
405
406 #: agent/gpg-agent.c:172
407 #, fuzzy
408 msgid "allow presetting passphrase"
409 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
410
411 #: agent/gpg-agent.c:173
412 msgid "enable ssh-agent emulation"
413 msgstr ""
414
415 #: agent/gpg-agent.c:175
416 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
417 msgstr ""
418
419 #: agent/gpg-agent.c:313 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
420 #: scd/scdaemon.c:241 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
421 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
422 #, fuzzy
423 msgid "Please report bugs to <"
424 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
425
426 #: agent/gpg-agent.c:322
427 #, fuzzy
428 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
429 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:324
432 msgid ""
433 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
434 "Secret key management for GnuPG\n"
435 msgstr ""
436
437 #: agent/gpg-agent.c:359 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:291 sm/gpgsm.c:640
438 #, c-format
439 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
440 msgstr ""
441
442 #: agent/gpg-agent.c:557 agent/protect-tool.c:1067 kbx/kbxutil.c:429
443 #: scd/scdaemon.c:385 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
444 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
445 #, c-format
446 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
447 msgstr ""
448
449 #: agent/gpg-agent.c:656 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:466 sm/gpgsm.c:971
450 #, c-format
451 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
452 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
453
454 #: agent/gpg-agent.c:661 agent/gpg-agent.c:1240 g10/gpg.c:2090
455 #: scd/scdaemon.c:471 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
456 #, c-format
457 msgid "option file `%s': %s\n"
458 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
459
460 #: agent/gpg-agent.c:669 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:479 sm/gpgsm.c:982
461 #, c-format
462 msgid "reading options from `%s'\n"
463 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
464
465 #: agent/gpg-agent.c:998 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
466 #: g10/plaintext.c:162
467 #, c-format
468 msgid "error creating `%s': %s\n"
469 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1353 agent/gpg-agent.c:1473 agent/gpg-agent.c:1477
472 #: agent/gpg-agent.c:1518 agent/gpg-agent.c:1522 g10/exec.c:172
473 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:971
474 #, c-format
475 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
476 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
477
478 #: agent/gpg-agent.c:1367 scd/scdaemon.c:985
479 msgid "name of socket too long\n"
480 msgstr ""
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1390 scd/scdaemon.c:1008
483 #, fuzzy, c-format
484 msgid "can't create socket: %s\n"
485 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1399
488 #, fuzzy, c-format
489 msgid "socket name `%s' is too long\n"
490 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1419
493 #, fuzzy
494 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
495 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1430 scd/scdaemon.c:1028
498 #, fuzzy
499 msgid "error getting nonce for the socket\n"
500 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1435 scd/scdaemon.c:1031
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
505 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1447 scd/scdaemon.c:1040
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "listen() failed: %s\n"
510 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1453 scd/scdaemon.c:1047
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "listening on socket `%s'\n"
515 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1481 agent/gpg-agent.c:1528 g10/openfile.c:432
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "directory `%s' created\n"
520 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1534
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
525 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1538
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
530 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1668 scd/scdaemon.c:1063
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
535 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1690
538 #, c-format
539 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
540 msgstr ""
541
542 #: agent/gpg-agent.c:1695
543 #, c-format
544 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
545 msgstr ""
546
547 #: agent/gpg-agent.c:1715
548 #, c-format
549 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
550 msgstr ""
551
552 #: agent/gpg-agent.c:1720
553 #, c-format
554 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
555 msgstr ""
556
557 #: agent/gpg-agent.c:1860 scd/scdaemon.c:1200
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
560 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
561
562 #: agent/gpg-agent.c:1969 scd/scdaemon.c:1267
563 #, fuzzy, c-format
564 msgid "%s %s stopped\n"
565 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
566
567 #: agent/gpg-agent.c:2097
568 #, fuzzy
569 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
570 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
571
572 #: agent/gpg-agent.c:2108 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
573 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
574 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
575 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
576
577 #: agent/gpg-agent.c:2121 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
578 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
579 #, c-format
580 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
581 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
582
583 #: agent/preset-passphrase.c:98
584 #, fuzzy
585 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
586 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
587
588 #: agent/preset-passphrase.c:101
589 msgid ""
590 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
591 "Password cache maintenance\n"
592 msgstr ""
593
594 #: agent/protect-tool.c:149
595 #, fuzzy
596 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
597 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
598
599 #: agent/protect-tool.c:151
600 msgid ""
601 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
602 "Secret key maintenance tool\n"
603 msgstr ""
604
605 #: agent/protect-tool.c:1189
606 #, fuzzy
607 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
608 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
609
610 #: agent/protect-tool.c:1192
611 #, fuzzy
612 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
613 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
614
615 #: agent/protect-tool.c:1195
616 msgid ""
617 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
618 "system."
619 msgstr ""
620
621 #: agent/protect-tool.c:1200
622 #, fuzzy
623 msgid ""
624 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
625 "needed to complete this operation."
626 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
627
628 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:435
629 #, fuzzy
630 msgid "Passphrase:"
631 msgstr "la contrasenya és errònia"
632
633 #: agent/protect-tool.c:1213 tools/symcryptrun.c:442
634 #, fuzzy, c-format
635 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
636 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
637
638 #: agent/protect-tool.c:1216 tools/symcryptrun.c:446
639 #, fuzzy
640 msgid "cancelled\n"
641 msgstr "Cancel·la"
642
643 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "error opening `%s': %s\n"
646 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
647
648 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
649 #, fuzzy, c-format
650 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
651 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
652
653 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
654 #, c-format
655 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
656 msgstr ""
657
658 # Parts?  Peces?  ivb
659 #: agent/trustlist.c:181
660 #, fuzzy, c-format
661 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
662 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
663
664 #: agent/trustlist.c:216
665 #, fuzzy, c-format
666 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
667 msgstr "error de lectura: %s\n"
668
669 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
670 #, c-format
671 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
672 msgstr ""
673
674 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
675 #, fuzzy, c-format
676 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
677 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
678
679 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
680 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
681 msgstr ""
682
683 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
684 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
685 #. Pinentry to insert a line break.  The double
686 #. percent sign is actually needed because it is also
687 #. a printf format string.  If you need to insert a
688 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
689 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
690 #. fingerprint string whereas the first one receives
691 #. the name as stored in the certificate.
692 #: agent/trustlist.c:541
693 #, c-format
694 msgid ""
695 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
696 "fingerprint:%%0A  %s"
697 msgstr ""
698
699 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
700 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
701 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
702 #: agent/trustlist.c:554
703 msgid "Correct"
704 msgstr ""
705
706 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
707 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
708 #. Pinentry to insert a line break.  The double
709 #. percent sign is actually needed because it is also
710 #. a printf format string.  If you need to insert a
711 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
712 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
713 #. certificate.
714 #: agent/trustlist.c:577
715 #, c-format
716 msgid ""
717 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
718 "certificates?"
719 msgstr ""
720
721 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:467
722 #, fuzzy
723 msgid "Yes"
724 msgstr "sí|si"
725
726 #: agent/trustlist.c:587 common/audit.c:469
727 msgid "No"
728 msgstr ""
729
730 #: agent/findkey.c:158
731 #, c-format
732 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
733 msgstr ""
734
735 #: agent/findkey.c:174
736 #, c-format
737 msgid ""
738 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
739 "it now."
740 msgstr ""
741
742 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
743 #, fuzzy
744 msgid "Change passphrase"
745 msgstr "canvia la contrasenya"
746
747 #: agent/findkey.c:196
748 msgid "I'll change it later"
749 msgstr ""
750
751 #: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
752 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
753 #, fuzzy, c-format
754 msgid "error creating a pipe: %s\n"
755 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
756
757 #: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
758 #, fuzzy, c-format
759 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
760 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
761
762 #: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "error forking process: %s\n"
765 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
766
767 #: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
768 #, c-format
769 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
770 msgstr ""
771
772 #: common/exechelp.c:665
773 #, fuzzy, c-format
774 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
775 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
776
777 #: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
780 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
781
782 #: common/exechelp.c:716
783 #, c-format
784 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
785 msgstr ""
786
787 #: common/exechelp.c:729
788 #, fuzzy, c-format
789 msgid "error running `%s': terminated\n"
790 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
791
792 #: common/http.c:1636
793 #, fuzzy, c-format
794 msgid "error creating socket: %s\n"
795 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
796
797 #: common/http.c:1680
798 #, fuzzy
799 msgid "host not found"
800 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
801
802 #: common/simple-pwquery.c:335
803 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
804 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
805
806 #: common/simple-pwquery.c:393
807 #, c-format
808 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
809 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
810
811 #: common/simple-pwquery.c:404
812 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
813 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
814
815 #: common/simple-pwquery.c:414
816 #, fuzzy
817 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
818 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
819
820 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
821 #, fuzzy
822 msgid "canceled by user\n"
823 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
824
825 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
826 #, fuzzy
827 msgid "problem with the agent\n"
828 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
829
830 # bolcats de memòria?  ivb
831 #: common/sysutils.c:105
832 #, c-format
833 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
834 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
835
836 # Indi. ivb
837 #: common/sysutils.c:200
838 #, fuzzy, c-format
839 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
840 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
841
842 #: common/sysutils.c:232
843 #, fuzzy, c-format
844 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
845 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
846
847 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
848 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
849 msgid "yes"
850 msgstr "sí|si"
851
852 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
853 msgid "yY"
854 msgstr "sS"
855
856 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
857 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
858 msgid "no"
859 msgstr "no"
860
861 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
862 msgid "nN"
863 msgstr "nN"
864
865 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
866 #: common/yesno.c:72
867 msgid "quit"
868 msgstr "ix"
869
870 # «xX»?  ivb
871 #: common/yesno.c:75
872 msgid "qQ"
873 msgstr "xX"
874
875 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
876 #: common/yesno.c:109
877 msgid "okay|okay"
878 msgstr ""
879
880 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
881 #: common/yesno.c:111
882 msgid "cancel|cancel"
883 msgstr ""
884
885 #: common/yesno.c:112
886 msgid "oO"
887 msgstr ""
888
889 #: common/yesno.c:113
890 #, fuzzy
891 msgid "cC"
892 msgstr "c"
893
894 #: common/miscellaneous.c:77
895 #, c-format
896 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
897 msgstr ""
898
899 #: common/miscellaneous.c:80
900 #, c-format
901 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
902 msgstr ""
903
904 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
905 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
906 msgstr ""
907
908 #: common/asshelp.c:349
909 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
910 msgstr ""
911
912 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
913 #. verbatim.  It will not be printed.
914 #: common/audit.c:474
915 msgid "|audit-log-result|Good"
916 msgstr ""
917
918 #: common/audit.c:477
919 msgid "|audit-log-result|Bad"
920 msgstr ""
921
922 #: common/audit.c:479
923 msgid "|audit-log-result|Not supported"
924 msgstr ""
925
926 #: common/audit.c:481
927 #, fuzzy
928 msgid "|audit-log-result|No certificate"
929 msgstr "Certificat correcte"
930
931 #: common/audit.c:483
932 msgid "|audit-log-result|Error"
933 msgstr ""
934
935 #: common/audit.c:716
936 #, fuzzy
937 msgid "Certificate chain available"
938 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
939
940 #: common/audit.c:723
941 #, fuzzy
942 msgid "root certificate missing"
943 msgstr ""
944 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
945 "\n"
946
947 #: common/audit.c:749
948 msgid "Data encryption succeeded"
949 msgstr ""
950
951 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
952 #, fuzzy
953 msgid "Data available"
954 msgstr "La clau és disponible en: "
955
956 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
957 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
958 #: common/audit.c:757
959 #, fuzzy
960 msgid "Session key created"
961 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
962
963 #: common/audit.c:762
964 #, fuzzy, c-format
965 msgid "algorithm: %s"
966 msgstr "armadura: %s\n"
967
968 # Suportats? ivb
969 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
970 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
971 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
972 # encara no m'agraden massa... jm
973 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
974 #, fuzzy, c-format
975 msgid "unsupported algorithm: %s"
976 msgstr ""
977 "\n"
978 "Algoritmes suportats:\n"
979
980 # Gènere?  Nombre?  ivb
981 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
982 # uncompressed so we know the gender. jm
983 #: common/audit.c:768
984 #, fuzzy
985 msgid "seems to be not encrypted"
986 msgstr "no és xifrat"
987
988 #: common/audit.c:774
989 msgid "Number of recipients"
990 msgstr ""
991
992 #: common/audit.c:782
993 #, c-format
994 msgid "Recipient %d"
995 msgstr ""
996
997 #: common/audit.c:810
998 msgid "Data signing succeeded"
999 msgstr ""
1000
1001 #: common/audit.c:830
1002 msgid "Data decryption succeeded"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: common/audit.c:855
1006 #, fuzzy
1007 msgid "Data verification succeeded"
1008 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
1009
1010 #: common/audit.c:864
1011 #, fuzzy
1012 msgid "Signature available"
1013 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1014
1015 #: common/audit.c:869
1016 #, fuzzy
1017 msgid "Parsing signature succeeded"
1018 msgstr "Signatura correcta de \""
1019
1020 #: common/audit.c:874
1021 #, fuzzy, c-format
1022 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1023 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1024
1025 #: common/audit.c:889
1026 #, fuzzy, c-format
1027 msgid "Signature %d"
1028 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1029
1030 #: common/audit.c:905
1031 #, fuzzy
1032 msgid "Certificate chain valid"
1033 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
1034
1035 #: common/audit.c:916
1036 #, fuzzy
1037 msgid "Root certificate trustworthy"
1038 msgstr ""
1039 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1040 "\n"
1041
1042 #: common/audit.c:926
1043 #, fuzzy
1044 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1045 msgstr "Certificat correcte"
1046
1047 #: common/audit.c:943
1048 #, fuzzy
1049 msgid "Included certificates"
1050 msgstr "Certificat invàlid"
1051
1052 #: common/audit.c:1002
1053 msgid "No audit log entries."
1054 msgstr ""
1055
1056 #: common/audit.c:1051
1057 #, fuzzy
1058 msgid "Unknown operation"
1059 msgstr "la versió és desconeguda"
1060
1061 #: common/audit.c:1069
1062 msgid "Gpg-Agent usable"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: common/audit.c:1079
1066 msgid "Dirmngr usable"
1067 msgstr ""
1068
1069 #: common/audit.c:1115
1070 #, fuzzy, c-format
1071 msgid "No help available for `%s'."
1072 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1073
1074 #: common/helpfile.c:80
1075 #, fuzzy
1076 msgid "ignoring garbage line"
1077 msgstr "error en l'última línia\n"
1078
1079 #: g10/armor.c:379
1080 #, c-format
1081 msgid "armor: %s\n"
1082 msgstr "armadura: %s\n"
1083
1084 #: g10/armor.c:418
1085 msgid "invalid armor header: "
1086 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1087
1088 #: g10/armor.c:429
1089 msgid "armor header: "
1090 msgstr "capçalera d'armadura: "
1091
1092 #: g10/armor.c:442
1093 msgid "invalid clearsig header\n"
1094 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1095
1096 #: g10/armor.c:455
1097 #, fuzzy
1098 msgid "unknown armor header: "
1099 msgstr "capçalera d'armadura: "
1100
1101 # És un missatge d'error?  ivb
1102 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1103 #: g10/armor.c:508
1104 msgid "nested clear text signatures\n"
1105 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1106
1107 # FIXME: un-indiar. jm
1108 #: g10/armor.c:643
1109 #, fuzzy
1110 msgid "unexpected armor: "
1111 msgstr "armadura inesperada:"
1112
1113 #: g10/armor.c:655
1114 msgid "invalid dash escaped line: "
1115 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1116
1117 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1120 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1121
1122 #: g10/armor.c:852
1123 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1124 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1125
1126 #: g10/armor.c:886
1127 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1128 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1129
1130 #: g10/armor.c:894
1131 msgid "malformed CRC\n"
1132 msgstr "CRC malformat\n"
1133
1134 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1135 #, fuzzy, c-format
1136 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1137 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1138
1139 #: g10/armor.c:918
1140 #, fuzzy
1141 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1142 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1143
1144 #: g10/armor.c:922
1145 msgid "error in trailer line\n"
1146 msgstr "error en l'última línia\n"
1147
1148 #: g10/armor.c:1233
1149 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1150 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1151
1152 #: g10/armor.c:1238
1153 #, c-format
1154 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1155 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1156
1157 #: g10/armor.c:1242
1158 msgid ""
1159 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1160 msgstr ""
1161 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1162 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1163
1164 #: g10/build-packet.c:976
1165 msgid ""
1166 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1167 "an '='\n"
1168 msgstr ""
1169 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1170 "amb el signe «=»\n"
1171
1172 #: g10/build-packet.c:988
1173 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1174 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1175
1176 #: g10/build-packet.c:994
1177 #, fuzzy
1178 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1179 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1180
1181 #: g10/build-packet.c:1012
1182 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1183 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1184
1185 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1186 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1187 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1188
1189 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1190 msgid "not human readable"
1191 msgstr "no llegible per humans"
1192
1193 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1194 #, fuzzy, c-format
1195 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1196 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1197
1198 #: g10/card-util.c:67
1199 #, c-format
1200 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1201 msgstr ""
1202
1203 # Destès? ivb
1204 # Desatès, sí. jm
1205 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1506 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1206 #: g10/keygen.c:2934 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1207 #, fuzzy
1208 msgid "can't do this in batch mode\n"
1209 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1210
1211 #: g10/card-util.c:83
1212 #, fuzzy
1213 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1214 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
1215
1216 # Parts?  Peces?  ivb
1217 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1849
1218 #, fuzzy
1219 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1220 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
1221
1222 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1315
1223 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1224 #: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1225 msgid "Your selection? "
1226 msgstr "La vostra selecció? "
1227
1228 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1229 msgid "[not set]"
1230 msgstr "[no establert]"
1231
1232 #: g10/card-util.c:486
1233 msgid "male"
1234 msgstr "home"
1235
1236 #: g10/card-util.c:487
1237 msgid "female"
1238 msgstr "dóna"
1239
1240 #: g10/card-util.c:487
1241 msgid "unspecified"
1242 msgstr "no especificat"
1243
1244 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1245 # Probablement és una clau, femení. jm
1246 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1247 # uncompressed so we know the gender. jm
1248 #: g10/card-util.c:514
1249 msgid "not forced"
1250 msgstr "no forçat"
1251
1252 #: g10/card-util.c:514
1253 msgid "forced"
1254 msgstr "forçat"
1255
1256 #: g10/card-util.c:595
1257 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: g10/card-util.c:597
1261 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: g10/card-util.c:599
1265 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: g10/card-util.c:616
1269 msgid "Cardholder's surname: "
1270 msgstr ""
1271
1272 #: g10/card-util.c:618
1273 msgid "Cardholder's given name: "
1274 msgstr ""
1275
1276 #: g10/card-util.c:636
1277 #, c-format
1278 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: g10/card-util.c:657
1282 #, fuzzy
1283 msgid "URL to retrieve public key: "
1284 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1285
1286 #: g10/card-util.c:665
1287 #, c-format
1288 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1289 msgstr ""
1290
1291 #: g10/card-util.c:761 tools/no-libgcrypt.c:30
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1294 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
1295
1296 #: g10/card-util.c:773 g10/import.c:283
1297 #, c-format
1298 msgid "error reading `%s': %s\n"
1299 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1300
1301 #: g10/card-util.c:800
1302 msgid "Login data (account name): "
1303 msgstr ""
1304
1305 #: g10/card-util.c:810
1306 #, c-format
1307 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: g10/card-util.c:845
1311 msgid "Private DO data: "
1312 msgstr ""
1313
1314 #: g10/card-util.c:855
1315 #, c-format
1316 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: g10/card-util.c:905
1320 #, fuzzy
1321 msgid "Language preferences: "
1322 msgstr "preferències actualitzades"
1323
1324 #: g10/card-util.c:913
1325 #, fuzzy
1326 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1327 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1328
1329 #: g10/card-util.c:922
1330 #, fuzzy
1331 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1332 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1333
1334 #: g10/card-util.c:943
1335 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1336 msgstr ""
1337
1338 #: g10/card-util.c:957
1339 #, fuzzy
1340 msgid "Error: invalid response.\n"
1341 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1342
1343 #: g10/card-util.c:978
1344 #, fuzzy
1345 msgid "CA fingerprint: "
1346 msgstr "Empremta digital:"
1347
1348 #: g10/card-util.c:1001
1349 #, fuzzy
1350 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1351 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1352
1353 #: g10/card-util.c:1049
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid "key operation not possible: %s\n"
1356 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1357
1358 #: g10/card-util.c:1050
1359 #, fuzzy
1360 msgid "not an OpenPGP card"
1361 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1362
1363 #: g10/card-util.c:1059
1364 #, fuzzy, c-format
1365 msgid "error getting current key info: %s\n"
1366 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1367
1368 #: g10/card-util.c:1143
1369 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1370 msgstr ""
1371
1372 #: g10/card-util.c:1163 g10/card-util.c:1172
1373 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/card-util.c:1184
1377 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1378 msgstr ""
1379
1380 #: g10/card-util.c:1193
1381 #, c-format
1382 msgid ""
1383 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1384 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1385 "You should change them using the command --change-pin\n"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/card-util.c:1227
1389 #, fuzzy
1390 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1391 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1392
1393 #: g10/card-util.c:1229 g10/card-util.c:1306
1394 msgid "   (1) Signature key\n"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: g10/card-util.c:1230 g10/card-util.c:1308
1398 #, fuzzy
1399 msgid "   (2) Encryption key\n"
1400 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1401
1402 #: g10/card-util.c:1231 g10/card-util.c:1310
1403 msgid "   (3) Authentication key\n"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: g10/card-util.c:1247 g10/card-util.c:1326 g10/keyedit.c:945
1407 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
1408 msgid "Invalid selection.\n"
1409 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1410
1411 #: g10/card-util.c:1303
1412 #, fuzzy
1413 msgid "Please select where to store the key:\n"
1414 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1415
1416 #: g10/card-util.c:1338
1417 #, fuzzy
1418 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1419 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1420
1421 #: g10/card-util.c:1343
1422 #, fuzzy
1423 msgid "secret parts of key are not available\n"
1424 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1425
1426 #: g10/card-util.c:1348
1427 #, fuzzy
1428 msgid "secret key already stored on a card\n"
1429 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1430
1431 #: g10/card-util.c:1417 g10/keyedit.c:1380
1432 msgid "quit this menu"
1433 msgstr "ix del menú"
1434
1435 #: g10/card-util.c:1419
1436 #, fuzzy
1437 msgid "show admin commands"
1438 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1439
1440 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1441 # «ajuda», evidentment. jm
1442 #: g10/card-util.c:1420 g10/keyedit.c:1383
1443 msgid "show this help"
1444 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1445
1446 #: g10/card-util.c:1422
1447 #, fuzzy
1448 msgid "list all available data"
1449 msgstr "La clau és disponible en: "
1450
1451 #: g10/card-util.c:1425
1452 msgid "change card holder's name"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: g10/card-util.c:1426
1456 msgid "change URL to retrieve key"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: g10/card-util.c:1427
1460 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1461 msgstr ""
1462
1463 #: g10/card-util.c:1428
1464 #, fuzzy
1465 msgid "change the login name"
1466 msgstr "canvia la data de caducitat"
1467
1468 #: g10/card-util.c:1429
1469 #, fuzzy
1470 msgid "change the language preferences"
1471 msgstr "canvia la confiança"
1472
1473 #: g10/card-util.c:1430
1474 msgid "change card holder's sex"
1475 msgstr ""
1476
1477 #: g10/card-util.c:1431
1478 #, fuzzy
1479 msgid "change a CA fingerprint"
1480 msgstr "mostra empremta"
1481
1482 #: g10/card-util.c:1432
1483 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: g10/card-util.c:1433
1487 #, fuzzy
1488 msgid "generate new keys"
1489 msgstr "genera un nou parell de claus"
1490
1491 #: g10/card-util.c:1434
1492 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1493 msgstr ""
1494
1495 #: g10/card-util.c:1435
1496 msgid "verify the PIN and list all data"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: g10/card-util.c:1436
1500 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1501 msgstr ""
1502
1503 #: g10/card-util.c:1558 g10/keyedit.c:1654
1504 msgid "Command> "
1505 msgstr "Ordre> "
1506
1507 #: g10/card-util.c:1601
1508 #, fuzzy
1509 msgid "Admin-only command\n"
1510 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1511
1512 #: g10/card-util.c:1632
1513 msgid "Admin commands are allowed\n"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: g10/card-util.c:1634
1517 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: g10/card-util.c:1720 g10/keyedit.c:2277
1521 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1522 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1523
1524 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1525 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1526 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1527
1528 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1529 #, c-format
1530 msgid "can't open `%s'\n"
1531 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1532
1533 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3424 g10/keyserver.c:1729
1534 #: g10/revoke.c:226
1535 #, fuzzy, c-format
1536 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1537 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1538
1539 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
1540 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1541 #, c-format
1542 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1543 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1544
1545 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1546 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1547 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1548
1549 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1550 # Fet. jm
1551 #: g10/delkey.c:133
1552 #, fuzzy
1553 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1554 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1555
1556 #: g10/delkey.c:145
1557 #, fuzzy
1558 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1559 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1560
1561 #: g10/delkey.c:153
1562 #, fuzzy
1563 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1564 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1565
1566 #: g10/delkey.c:163
1567 #, c-format
1568 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1569 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1570
1571 #: g10/delkey.c:173
1572 msgid "ownertrust information cleared\n"
1573 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1574
1575 #: g10/delkey.c:204
1576 #, c-format
1577 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1578 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1579
1580 #: g10/delkey.c:206
1581 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1582 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1583
1584 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1585 #, c-format
1586 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1587 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1588
1589 #: g10/encode.c:232
1590 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1591 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1592
1593 #: g10/encode.c:246
1594 #, fuzzy, c-format
1595 msgid "using cipher %s\n"
1596 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1597
1598 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1599 #, c-format
1600 msgid "`%s' already compressed\n"
1601 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1602
1603 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1604 #, c-format
1605 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1606 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1607
1608 #: g10/encode.c:485
1609 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1610 msgstr ""
1611 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1612
1613 #: g10/encode.c:510
1614 #, c-format
1615 msgid "reading from `%s'\n"
1616 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1617
1618 #: g10/encode.c:541
1619 msgid ""
1620 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1621 msgstr ""
1622 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1623 "esteu xifrant.\n"
1624
1625 #: g10/encode.c:559
1626 #, fuzzy, c-format
1627 msgid ""
1628 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1629 msgstr ""
1630 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1631
1632 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1633 #, fuzzy, c-format
1634 msgid ""
1635 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1636 "preferences\n"
1637 msgstr ""
1638 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1639 "destinatari\n"
1640
1641 #: g10/encode.c:751
1642 #, c-format
1643 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1644 msgstr ""
1645 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1646
1647 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1648 #, c-format
1649 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1650 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1651
1652 #: g10/encode.c:848
1653 #, c-format
1654 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1655 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1656
1657 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1658 #, c-format
1659 msgid "%s encrypted data\n"
1660 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1661
1662 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1663 #, c-format
1664 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1665 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1666
1667 # És no-wrap?  ivb
1668 # Com? jm
1669 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1670 msgid ""
1671 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1672 msgstr ""
1673 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1674 "simètric.\n"
1675
1676 #: g10/encr-data.c:145
1677 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1678 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1679
1680 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1681 #: g10/exec.c:49
1682 msgid "no remote program execution supported\n"
1683 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1684
1685 #: g10/exec.c:313
1686 msgid ""
1687 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1688 msgstr ""
1689 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1690 "d'opcions permissos insegurs\n"
1691
1692 #: g10/exec.c:343
1693 #, fuzzy
1694 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1695 msgstr ""
1696 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1697 "externs\n"
1698
1699 #: g10/exec.c:421
1700 #, fuzzy, c-format
1701 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1702 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1703
1704 #: g10/exec.c:424
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1707 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1708
1709 #: g10/exec.c:509
1710 #, c-format
1711 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1712 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1713
1714 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1715 msgid "unnatural exit of external program\n"
1716 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1717
1718 #: g10/exec.c:535
1719 msgid "unable to execute external program\n"
1720 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1721
1722 #: g10/exec.c:552
1723 #, c-format
1724 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1725 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1726
1727 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1728 #, c-format
1729 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1730 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1731
1732 #: g10/exec.c:609
1733 #, c-format
1734 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1735 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1736
1737 #: g10/export.c:61
1738 #, fuzzy
1739 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1740 msgstr ""
1741 "\n"
1742 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1743
1744 #: g10/export.c:63
1745 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1746 msgstr ""
1747
1748 #: g10/export.c:65
1749 #, fuzzy
1750 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1751 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1752
1753 #: g10/export.c:67
1754 #, fuzzy
1755 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1756 msgstr "revoca una clau secundària"
1757
1758 #: g10/export.c:69
1759 #, fuzzy
1760 msgid "remove unusable parts from key during export"
1761 msgstr "la clau secreta és inusable"
1762
1763 #: g10/export.c:71
1764 msgid "remove as much as possible from key during export"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: g10/export.c:73
1768 msgid "export keys in an S-expression based format"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/export.c:338
1772 #, fuzzy
1773 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1774 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1775
1776 #: g10/export.c:367
1777 #, fuzzy, c-format
1778 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1779 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1780
1781 #: g10/export.c:375
1782 #, fuzzy, c-format
1783 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1784 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1785
1786 #: g10/export.c:386
1787 #, fuzzy, c-format
1788 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1789 msgstr ""
1790 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1791 "descarta\n"
1792
1793 #: g10/export.c:537
1794 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: g10/export.c:560
1798 #, fuzzy, c-format
1799 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1800 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1801
1802 #: g10/export.c:584
1803 #, fuzzy, c-format
1804 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1805 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1806
1807 #: g10/export.c:633
1808 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1809 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1810
1811 #: g10/getkey.c:152
1812 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1813 msgstr ""
1814 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1815
1816 #: g10/getkey.c:175
1817 #, fuzzy
1818 msgid "[User ID not found]"
1819 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1820
1821 #: g10/getkey.c:1113
1822 #, c-format
1823 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: g10/getkey.c:1118
1827 #, fuzzy, c-format
1828 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1829 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
1830
1831 #: g10/getkey.c:1120
1832 #, fuzzy
1833 msgid "No fingerprint"
1834 msgstr "Empremta digital:"
1835
1836 #: g10/getkey.c:1930
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1839 msgstr ""
1840 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1841
1842 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3749
1843 #, fuzzy, c-format
1844 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1845 msgstr ""
1846 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1847
1848 #: g10/getkey.c:2769
1849 #, fuzzy, c-format
1850 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1851 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1852
1853 #: g10/getkey.c:2816
1854 #, fuzzy, c-format
1855 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1856 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1857
1858 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:58
1859 msgid ""
1860 "@Commands:\n"
1861 " "
1862 msgstr ""
1863 "@Ordres:\n"
1864 " "
1865
1866 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1867 #, fuzzy
1868 msgid "make a signature"
1869 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1870
1871 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1872 #, fuzzy
1873 msgid "make a clear text signature"
1874 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1875
1876 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1877 msgid "make a detached signature"
1878 msgstr "crea una signatura separada"
1879
1880 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1881 msgid "encrypt data"
1882 msgstr "xifra dades"
1883
1884 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1885 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1886 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1887
1888 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1889 msgid "decrypt data (default)"
1890 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1891
1892 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1893 msgid "verify a signature"
1894 msgstr "verifica una signatura"
1895
1896 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1897 msgid "list keys"
1898 msgstr "llista claus"
1899
1900 #: g10/gpg.c:385
1901 msgid "list keys and signatures"
1902 msgstr "llista claus i signatures"
1903
1904 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1905 #: g10/gpg.c:386
1906 #, fuzzy
1907 msgid "list and check key signatures"
1908 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1909
1910 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1911 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1912 msgid "list keys and fingerprints"
1913 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1914
1915 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1916 msgid "list secret keys"
1917 msgstr "llista claus secretes"
1918
1919 #: g10/gpg.c:389
1920 msgid "generate a new key pair"
1921 msgstr "genera un nou parell de claus"
1922
1923 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1924 msgid "remove keys from the public keyring"
1925 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1926
1927 #: g10/gpg.c:393
1928 msgid "remove keys from the secret keyring"
1929 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1930
1931 #: g10/gpg.c:394
1932 msgid "sign a key"
1933 msgstr "signa una clau"
1934
1935 #: g10/gpg.c:395
1936 msgid "sign a key locally"
1937 msgstr "signa una clau localment"
1938
1939 #: g10/gpg.c:396
1940 msgid "sign or edit a key"
1941 msgstr "signa o edita una clau"
1942
1943 #: g10/gpg.c:397
1944 msgid "generate a revocation certificate"
1945 msgstr "genera un certificat de revocació"
1946
1947 #: g10/gpg.c:399
1948 msgid "export keys"
1949 msgstr "exporta claus"
1950
1951 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1952 msgid "export keys to a key server"
1953 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1954
1955 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1956 msgid "import keys from a key server"
1957 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1958
1959 #: g10/gpg.c:403
1960 msgid "search for keys on a key server"
1961 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1962
1963 #: g10/gpg.c:405
1964 msgid "update all keys from a keyserver"
1965 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1966
1967 #: g10/gpg.c:410
1968 msgid "import/merge keys"
1969 msgstr "importa/fon claus"
1970
1971 #: g10/gpg.c:413
1972 msgid "print the card status"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: g10/gpg.c:414
1976 msgid "change data on a card"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: g10/gpg.c:415
1980 msgid "change a card's PIN"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: g10/gpg.c:424
1984 msgid "update the trust database"
1985 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1986
1987 #: g10/gpg.c:431
1988 #, fuzzy
1989 msgid "print message digests"
1990 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1991
1992 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1993 msgid "run in server mode"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
1997 #: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1998 msgid ""
1999 "@\n"
2000 "Options:\n"
2001 " "
2002 msgstr ""
2003 "@\n"
2004 "Opcions:\n"
2005 " "
2006
2007 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
2008 msgid "create ascii armored output"
2009 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
2010
2011 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
2012 #, fuzzy
2013 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2014 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
2015
2016 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
2017 #, fuzzy
2018 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2019 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
2020
2021 #: g10/gpg.c:457
2022 #, fuzzy
2023 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2024 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
2025
2026 #: g10/gpg.c:463
2027 msgid "use canonical text mode"
2028 msgstr "usa el mode de text canònic"
2029
2030 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
2031 #, fuzzy
2032 msgid "|FILE|write output to FILE"
2033 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
2034
2035 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:79
2036 msgid "do not make any changes"
2037 msgstr "no fa cap canvi"
2038
2039 #: g10/gpg.c:497
2040 msgid "prompt before overwriting"
2041 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
2042
2043 #: g10/gpg.c:549
2044 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
2048 msgid ""
2049 "@\n"
2050 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2051 msgstr ""
2052 "@\n"
2053 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
2054
2055 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
2056 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
2057 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
2058 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
2059 msgid ""
2060 "@\n"
2061 "Examples:\n"
2062 "\n"
2063 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2064 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2065 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2066 " --list-keys [names]        show keys\n"
2067 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2068 msgstr ""
2069 "@\n"
2070 "Exemples:\n"
2071 "\n"
2072 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2073 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2074 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2075 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2076 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2077
2078 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2079 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2080 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2081
2082 #: g10/gpg.c:831
2083 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2084 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2085
2086 #: g10/gpg.c:834
2087 msgid ""
2088 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2089 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2090 "default operation depends on the input data\n"
2091 msgstr ""
2092 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2093 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2094 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2095
2096 # Suportats? ivb
2097 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2098 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2099 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2100 # encara no m'agraden massa... jm
2101 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
2102 msgid ""
2103 "\n"
2104 "Supported algorithms:\n"
2105 msgstr ""
2106 "\n"
2107 "Algoritmes suportats:\n"
2108
2109 #: g10/gpg.c:848
2110 msgid "Pubkey: "
2111 msgstr "Clau pública: "
2112
2113 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2114 msgid "Cipher: "
2115 msgstr "Xifratge: "
2116
2117 #: g10/gpg.c:862
2118 msgid "Hash: "
2119 msgstr "Dispersió: "
2120
2121 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2122 msgid "Compression: "
2123 msgstr "Compressió: "
2124
2125 #: g10/gpg.c:939
2126 msgid "usage: gpg [options] "
2127 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2128
2129 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
2130 msgid "conflicting commands\n"
2131 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:1133
2134 #, c-format
2135 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2136 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2137
2138 # Indi. ivb
2139 #: g10/gpg.c:1330
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2142 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2143
2144 # Indi. ivb
2145 #: g10/gpg.c:1333
2146 #, fuzzy, c-format
2147 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2148 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2149
2150 # Indi. ivb
2151 #: g10/gpg.c:1336
2152 #, fuzzy, c-format
2153 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2154 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2155
2156 #: g10/gpg.c:1342
2157 #, fuzzy, c-format
2158 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2159 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2160
2161 #: g10/gpg.c:1345
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2164 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:1348
2167 #, fuzzy, c-format
2168 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2169 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:1354
2172 #, fuzzy, c-format
2173 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2174 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:1357
2177 #, fuzzy, c-format
2178 msgid ""
2179 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2180 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2181
2182 #: g10/gpg.c:1360
2183 #, fuzzy, c-format
2184 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2185 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:1366
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2190 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:1369
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid ""
2195 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2196 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:1372
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2201 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2202
2203 #: g10/gpg.c:1551
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2206 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:1651
2209 msgid "display photo IDs during key listings"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: g10/gpg.c:1653
2213 msgid "show policy URLs during signature listings"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: g10/gpg.c:1655
2217 #, fuzzy
2218 msgid "show all notations during signature listings"
2219 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2220
2221 #: g10/gpg.c:1657
2222 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: g10/gpg.c:1661
2226 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: g10/gpg.c:1663
2230 #, fuzzy
2231 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2232 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2233
2234 #: g10/gpg.c:1665
2235 msgid "show user ID validity during key listings"
2236 msgstr ""
2237
2238 #: g10/gpg.c:1667
2239 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: g10/gpg.c:1669
2243 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: g10/gpg.c:1671
2247 #, fuzzy
2248 msgid "show the keyring name in key listings"
2249 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2250
2251 #: g10/gpg.c:1673
2252 #, fuzzy
2253 msgid "show expiration dates during signature listings"
2254 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2255
2256 #: g10/gpg.c:1834
2257 #, c-format
2258 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2259 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2260
2261 #: g10/gpg.c:1926
2262 #, c-format
2263 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
2267 #, c-format
2268 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2269 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2270
2271 #: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2274 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2275
2276 #: g10/gpg.c:2584
2277 #, fuzzy, c-format
2278 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2279 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2280
2281 #: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4107
2282 #, fuzzy
2283 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2284 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2285
2286 #: g10/gpg.c:2619
2287 #, fuzzy, c-format
2288 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2289 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2290
2291 #: g10/gpg.c:2622
2292 #, fuzzy
2293 msgid "invalid keyserver options\n"
2294 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2295
2296 #: g10/gpg.c:2629
2297 #, c-format
2298 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2299 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2300
2301 #: g10/gpg.c:2632
2302 msgid "invalid import options\n"
2303 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2304
2305 #: g10/gpg.c:2639
2306 #, c-format
2307 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2308 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2309
2310 #: g10/gpg.c:2642
2311 msgid "invalid export options\n"
2312 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2313
2314 #: g10/gpg.c:2649
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2317 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2318
2319 #: g10/gpg.c:2652
2320 #, fuzzy
2321 msgid "invalid list options\n"
2322 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2323
2324 #: g10/gpg.c:2660
2325 msgid "display photo IDs during signature verification"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: g10/gpg.c:2662
2329 msgid "show policy URLs during signature verification"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: g10/gpg.c:2664
2333 #, fuzzy
2334 msgid "show all notations during signature verification"
2335 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2336
2337 #: g10/gpg.c:2666
2338 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: g10/gpg.c:2670
2342 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: g10/gpg.c:2672
2346 #, fuzzy
2347 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2348 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2349
2350 #: g10/gpg.c:2674
2351 #, fuzzy
2352 msgid "show user ID validity during signature verification"
2353 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:2676
2356 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2357 msgstr ""
2358
2359 #: g10/gpg.c:2678
2360 #, fuzzy
2361 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2362 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2363
2364 #: g10/gpg.c:2680
2365 msgid "validate signatures with PKA data"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: g10/gpg.c:2682
2369 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2370 msgstr ""
2371
2372 #: g10/gpg.c:2689
2373 #, fuzzy, c-format
2374 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2375 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2376
2377 #: g10/gpg.c:2692
2378 #, fuzzy
2379 msgid "invalid verify options\n"
2380 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2381
2382 #: g10/gpg.c:2699
2383 #, c-format
2384 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2385 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2386
2387 #: g10/gpg.c:2874
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2390 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2391
2392 #: g10/gpg.c:2877
2393 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
2397 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2398 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2399
2400 # FIXME: preferència? jm
2401 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2402 #: g10/gpg.c:2988
2403 #, c-format
2404 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2405 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2406
2407 #: g10/gpg.c:2997
2408 #, c-format
2409 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2410 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2411
2412 #: g10/gpg.c:3000
2413 #, c-format
2414 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2415 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2416
2417 #: g10/gpg.c:3015
2418 #, fuzzy, c-format
2419 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2420 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2421
2422 # clares -> en clar?  ivb
2423 #: g10/gpg.c:3029
2424 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2425 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3035
2428 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2429 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2430
2431 #: g10/gpg.c:3041
2432 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2433 msgstr ""
2434 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2435 "habilitat.\n"
2436
2437 #: g10/gpg.c:3054
2438 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2439 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2440
2441 #: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
2442 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2443 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2444
2445 #: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1469 sm/gpgsm.c:1475
2446 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2447 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:3132
2450 #, fuzzy
2451 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2452 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2453
2454 #: g10/gpg.c:3138
2455 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2456 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2457
2458 #: g10/gpg.c:3153
2459 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2460 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2461
2462 #: g10/gpg.c:3155
2463 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2464 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2465
2466 #: g10/gpg.c:3157
2467 #, fuzzy
2468 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2469 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2470
2471 #: g10/gpg.c:3159
2472 #, fuzzy
2473 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2474 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2475
2476 #: g10/gpg.c:3161
2477 #, fuzzy
2478 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2479 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2480
2481 #: g10/gpg.c:3164
2482 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2483 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2484
2485 #: g10/gpg.c:3168
2486 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2487 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2488
2489 #: g10/gpg.c:3175
2490 msgid "invalid default preferences\n"
2491 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2492
2493 #: g10/gpg.c:3184
2494 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2495 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2496
2497 #: g10/gpg.c:3188
2498 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2499 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2500
2501 #: g10/gpg.c:3192
2502 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2503 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2504
2505 #: g10/gpg.c:3225
2506 #, c-format
2507 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2508 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2509
2510 #: g10/gpg.c:3272
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2513 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2514
2515 #: g10/gpg.c:3277
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2518 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2519
2520 #: g10/gpg.c:3282
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2523 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2524
2525 #: g10/gpg.c:3365
2526 #, c-format
2527 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2528 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2529
2530 #: g10/gpg.c:3376
2531 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2532 msgstr ""
2533 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2534
2535 #: g10/gpg.c:3397
2536 msgid "--store [filename]"
2537 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2538
2539 #: g10/gpg.c:3404
2540 msgid "--symmetric [filename]"
2541 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2542
2543 #: g10/gpg.c:3406
2544 #, fuzzy, c-format
2545 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2546 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2547
2548 #: g10/gpg.c:3416
2549 msgid "--encrypt [filename]"
2550 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2551
2552 #: g10/gpg.c:3429
2553 #, fuzzy
2554 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2555 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2556
2557 #: g10/gpg.c:3431
2558 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2559 msgstr ""
2560
2561 #: g10/gpg.c:3434
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2564 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2565
2566 #: g10/gpg.c:3452
2567 msgid "--sign [filename]"
2568 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2569
2570 #: g10/gpg.c:3465
2571 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2572 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2573
2574 #: g10/gpg.c:3480
2575 #, fuzzy
2576 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2577 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2578
2579 #: g10/gpg.c:3482
2580 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: g10/gpg.c:3485
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2586 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2587
2588 #: g10/gpg.c:3505
2589 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2590 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2591
2592 #: g10/gpg.c:3514
2593 msgid "--clearsign [filename]"
2594 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2595
2596 #: g10/gpg.c:3539
2597 msgid "--decrypt [filename]"
2598 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2599
2600 #: g10/gpg.c:3547
2601 msgid "--sign-key user-id"
2602 msgstr "--sign-key user-id"
2603
2604 #: g10/gpg.c:3551
2605 msgid "--lsign-key user-id"
2606 msgstr "--lsign-key user-id"
2607
2608 #: g10/gpg.c:3572
2609 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2610 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2611
2612 #: g10/gpg.c:3664
2613 #, c-format
2614 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2615 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2616
2617 #: g10/gpg.c:3666
2618 #, c-format
2619 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2620 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2621
2622 #: g10/gpg.c:3668
2623 #, c-format
2624 msgid "key export failed: %s\n"
2625 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2626
2627 #: g10/gpg.c:3679
2628 #, c-format
2629 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2630 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2631
2632 #: g10/gpg.c:3689
2633 #, c-format
2634 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2635 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2636
2637 #: g10/gpg.c:3740
2638 #, c-format
2639 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2640 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2641
2642 #: g10/gpg.c:3748
2643 #, c-format
2644 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2645 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2646
2647 #: g10/gpg.c:3838
2648 #, c-format
2649 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2650 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2651
2652 #: g10/gpg.c:3955
2653 msgid "[filename]"
2654 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2655
2656 #: g10/gpg.c:3959
2657 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2658 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2659
2660 #: g10/gpg.c:4273
2661 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2662 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2663
2664 #: g10/gpg.c:4275
2665 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2666 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2667
2668 #: g10/gpg.c:4308
2669 #, fuzzy
2670 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2671 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2672
2673 #: g10/gpgv.c:74
2674 #, fuzzy
2675 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2676 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2677
2678 #: g10/gpgv.c:76
2679 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2680 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2681
2682 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2683 msgid "|FD|write status info to this FD"
2684 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2685
2686 #: g10/gpgv.c:117
2687 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2688 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2689
2690 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2691 #: g10/gpgv.c:119
2692 msgid ""
2693 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2694 "Check signatures against known trusted keys\n"
2695 msgstr ""
2696 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2697 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2698
2699 #: g10/helptext.c:72
2700 msgid "No help available"
2701 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2702
2703 #: g10/helptext.c:82
2704 #, c-format
2705 msgid "No help available for `%s'"
2706 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2707
2708 #: g10/import.c:94
2709 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2710 msgstr ""
2711
2712 #: g10/import.c:96
2713 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: g10/import.c:98
2717 #, fuzzy
2718 msgid "do not update the trustdb after import"
2719 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2720
2721 #: g10/import.c:100
2722 #, fuzzy
2723 msgid "create a public key when importing a secret key"
2724 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2725
2726 #: g10/import.c:102
2727 msgid "only accept updates to existing keys"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: g10/import.c:104
2731 #, fuzzy
2732 msgid "remove unusable parts from key after import"
2733 msgstr "la clau secreta és inusable"
2734
2735 #: g10/import.c:106
2736 msgid "remove as much as possible from key after import"
2737 msgstr ""
2738
2739 #: g10/import.c:269
2740 #, c-format
2741 msgid "skipping block of type %d\n"
2742 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2743
2744 #: g10/import.c:278
2745 #, fuzzy, c-format
2746 msgid "%lu keys processed so far\n"
2747 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2748
2749 #: g10/import.c:295
2750 #, c-format
2751 msgid "Total number processed: %lu\n"
2752 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2753
2754 #: g10/import.c:297
2755 #, c-format
2756 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2757 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2758
2759 #: g10/import.c:300
2760 #, c-format
2761 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2762 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2763
2764 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2765 #, c-format
2766 msgid "              imported: %lu"
2767 msgstr "              importades: %lu"
2768
2769 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2770 #, c-format
2771 msgid "             unchanged: %lu\n"
2772 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2773
2774 #: g10/import.c:310
2775 #, c-format
2776 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2777 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2778
2779 #: g10/import.c:312
2780 #, c-format
2781 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2782 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2783
2784 #: g10/import.c:314
2785 #, c-format
2786 msgid "        new signatures: %lu\n"
2787 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2788
2789 #: g10/import.c:316
2790 #, c-format
2791 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2792 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2793
2794 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2795 #, c-format
2796 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2797 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2798
2799 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2800 #, c-format
2801 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2802 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2803
2804 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2805 #, c-format
2806 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2807 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2808
2809 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2810 #, c-format
2811 msgid "          not imported: %lu\n"
2812 msgstr "              importades: %lu\n"
2813
2814 #: g10/import.c:326
2815 #, fuzzy, c-format
2816 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2817 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2818
2819 #: g10/import.c:328
2820 #, fuzzy, c-format
2821 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2822 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2823
2824 #: g10/import.c:569
2825 #, c-format
2826 msgid ""
2827 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2828 "algorithms on these user IDs:\n"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: g10/import.c:610
2832 #, c-format
2833 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: g10/import.c:625
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2839 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2840
2841 #: g10/import.c:637
2842 #, c-format
2843 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: g10/import.c:650
2847 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: g10/import.c:652
2851 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2852 msgstr ""
2853
2854 #: g10/import.c:676
2855 #, c-format
2856 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2857 msgstr ""
2858
2859 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2860 #, fuzzy, c-format
2861 msgid "key %s: no user ID\n"
2862 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2863
2864 #: g10/import.c:758
2865 #, fuzzy, c-format
2866 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2867 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2868
2869 #: g10/import.c:773
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2872 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2873
2874 #: g10/import.c:779
2875 #, fuzzy, c-format
2876 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2877 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2878
2879 #: g10/import.c:781
2880 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2881 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2882
2883 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2884 #, fuzzy, c-format
2885 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2886 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2887
2888 #: g10/import.c:797
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2891 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2892
2893 #: g10/import.c:806
2894 #, c-format
2895 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2896 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2897
2898 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2899 #, c-format
2900 msgid "writing to `%s'\n"
2901 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2902
2903 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2904 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2905 #, c-format
2906 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2907 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2908
2909 #: g10/import.c:834
2910 #, fuzzy, c-format
2911 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2912 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2913
2914 #: g10/import.c:858
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2917 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2918
2919 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2922 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2923
2924 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2927 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2928
2929 #: g10/import.c:920
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2932 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2933
2934 #: g10/import.c:923
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2937 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2938
2939 #: g10/import.c:926
2940 #, fuzzy, c-format
2941 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2942 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2943
2944 #: g10/import.c:929
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2947 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2948
2949 #: g10/import.c:932
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2952 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2953
2954 #: g10/import.c:935
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2957 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2958
2959 #: g10/import.c:938
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2962 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2963
2964 #: g10/import.c:941
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2967 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2968
2969 #: g10/import.c:944
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2972 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2973
2974 #: g10/import.c:947
2975 #, fuzzy, c-format
2976 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2977 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2978
2979 #: g10/import.c:971
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2982 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2983
2984 #: g10/import.c:1143
2985 #, fuzzy, c-format
2986 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2987 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1154
2990 #, fuzzy
2991 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2992 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2993
2994 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2995 #, c-format
2996 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2997 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2998
2999 #: g10/import.c:1182
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "key %s: secret key imported\n"
3002 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3003
3004 #: g10/import.c:1212
3005 #, fuzzy, c-format
3006 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3007 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3008
3009 #: g10/import.c:1222
3010 #, fuzzy, c-format
3011 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3012 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1254
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3017 msgstr ""
3018 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3019 "de revocació\n"
3020
3021 # O «rebutjara»? ivb
3022 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3023 # «es rebutja» està bé. jm
3024 #: g10/import.c:1297
3025 #, fuzzy, c-format
3026 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3027 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3028
3029 #: g10/import.c:1329
3030 #, fuzzy, c-format
3031 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3032 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3033
3034 #: g10/import.c:1398
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3037 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3038
3039 #: g10/import.c:1413
3040 #, fuzzy, c-format
3041 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3042 msgstr ""
3043 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3044 "s»\n"
3045 "\n"
3046
3047 #: g10/import.c:1415
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3050 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3051
3052 #: g10/import.c:1433
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3055 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3056
3057 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3060 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3061
3062 #: g10/import.c:1446
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3065 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3066
3067 #: g10/import.c:1461
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3070 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3071
3072 #: g10/import.c:1483
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3075 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3076
3077 #: g10/import.c:1496
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3080 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3081
3082 #: g10/import.c:1511
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3085 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3086
3087 #: g10/import.c:1555
3088 #, fuzzy, c-format
3089 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3090 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3091
3092 #: g10/import.c:1576
3093 #, fuzzy, c-format
3094 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3095 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3096
3097 #: g10/import.c:1603
3098 #, fuzzy, c-format
3099 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3100 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3101
3102 #: g10/import.c:1613
3103 #, fuzzy, c-format
3104 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3105 msgstr ""
3106 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3107 "descarta\n"
3108
3109 #: g10/import.c:1630
3110 #, fuzzy, c-format
3111 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3112 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3113
3114 #: g10/import.c:1644
3115 #, fuzzy, c-format
3116 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3117 msgstr ""
3118 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3119 "descarta\n"
3120
3121 #: g10/import.c:1652
3122 #, fuzzy, c-format
3123 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3124 msgstr ""
3125 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3126
3127 #: g10/import.c:1781
3128 #, fuzzy, c-format
3129 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3130 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3131
3132 #: g10/import.c:1843
3133 #, fuzzy, c-format
3134 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3135 msgstr ""
3136 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3137 "08lX\n"
3138
3139 #: g10/import.c:1857
3140 #, fuzzy, c-format
3141 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3142 msgstr ""
3143 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3144 "present.\n"
3145
3146 #: g10/import.c:1916
3147 #, fuzzy, c-format
3148 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3149 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3150
3151 #: g10/import.c:1950
3152 #, fuzzy, c-format
3153 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3154 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3155
3156 #: g10/import.c:2351
3157 #, fuzzy
3158 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3159 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3160
3161 #: g10/import.c:2359
3162 #, fuzzy
3163 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3164 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3165
3166 #: g10/import.c:2361
3167 #, fuzzy
3168 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3169 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3170
3171 #: g10/keydb.c:181
3172 #, c-format
3173 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3174 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3175
3176 #: g10/keydb.c:187
3177 #, c-format
3178 msgid "keyring `%s' created\n"
3179 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3180
3181 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3182 #, fuzzy, c-format
3183 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3184 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3185
3186 #: g10/keydb.c:712
3187 #, c-format
3188 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3189 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:265
3192 msgid "[revocation]"
3193 msgstr "[revocació]"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:266
3196 msgid "[self-signature]"
3197 msgstr "[autosignatura]"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3200 msgid "1 bad signature\n"
3201 msgstr "1 signatura errònia\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3204 #, c-format
3205 msgid "%d bad signatures\n"
3206 msgstr "%d signatures errònies\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3209 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3210 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3213 #, c-format
3214 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3215 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3218 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3219 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3222 #, c-format
3223 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3224 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:356
3227 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3228 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:358
3231 #, c-format
3232 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3233 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3236 #, fuzzy
3237 msgid ""
3238 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3239 "keys\n"
3240 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3241 "etc.)\n"
3242 msgstr ""
3243 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3244 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3245 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3248 #, fuzzy, c-format
3249 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3250 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3253 #, fuzzy, c-format
3254 msgid "  %d = I trust fully\n"
3255 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:438
3258 msgid ""
3259 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3260 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3261 "trust signatures on your behalf.\n"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: g10/keyedit.c:454
3265 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: g10/keyedit.c:598
3269 #, c-format
3270 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3271 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3272
3273 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3274 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3275 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3276 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3277
3278 # O no s'ha pogut? ivb
3279 # FIXME: comprovar context. jm
3280 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3281 #: g10/keyedit.c:1779
3282 msgid "  Unable to sign.\n"
3283 msgstr "  No es pot signar.\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:626
3286 #, c-format
3287 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3288 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3289
3290 #: g10/keyedit.c:654
3291 #, c-format
3292 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3293 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3294
3295 #: g10/keyedit.c:682
3296 #, fuzzy, c-format
3297 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3298 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3299
3300 #: g10/keyedit.c:684
3301 #, fuzzy
3302 msgid "Sign it? (y/N) "
3303 msgstr "Signar realment? "
3304
3305 #: g10/keyedit.c:706
3306 #, c-format
3307 msgid ""
3308 "The self-signature on \"%s\"\n"
3309 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3310 msgstr ""
3311 "La vostra signatura en «%s»\n"
3312 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:715
3315 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3316 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3317
3318 #: g10/keyedit.c:729
3319 #, c-format
3320 msgid ""
3321 "Your current signature on \"%s\"\n"
3322 "has expired.\n"
3323 msgstr ""
3324 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3325 "ha caducat.\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:733
3328 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3329 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3330
3331 #: g10/keyedit.c:754
3332 #, c-format
3333 msgid ""
3334 "Your current signature on \"%s\"\n"
3335 "is a local signature.\n"
3336 msgstr ""
3337 "La vostra signatura en «%s»\n"
3338 "és una signatura local.\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:758
3341 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3342 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3343
3344 #: g10/keyedit.c:779
3345 #, fuzzy, c-format
3346 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3347 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:782
3350 #, fuzzy, c-format
3351 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3352 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:787
3355 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3356 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3357
3358 #: g10/keyedit.c:809
3359 #, fuzzy, c-format
3360 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3361 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:824
3364 msgid "This key has expired!"
3365 msgstr "La clau ha caducat!"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:842
3368 #, c-format
3369 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3370 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:848
3373 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3374 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3375
3376 #: g10/keyedit.c:888
3377 msgid ""
3378 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3379 "mode.\n"
3380 msgstr ""
3381 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:890
3384 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3385 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:915
3388 msgid ""
3389 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3390 "belongs\n"
3391 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3392 msgstr ""
3393 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3394 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3395 "contestar, entreu «0».\n"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:920
3398 #, c-format
3399 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3400 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:922
3403 #, c-format
3404 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3405 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:924
3408 #, c-format
3409 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3410 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:926
3413 #, c-format
3414 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3415 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:932
3418 #, fuzzy
3419 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3420 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:956
3423 #, fuzzy, c-format
3424 msgid ""
3425 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3426 "key \"%s\" (%s)\n"
3427 msgstr ""
3428 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3429 "amb la vostra clau: \""
3430
3431 #: g10/keyedit.c:963
3432 #, fuzzy
3433 msgid "This will be a self-signature.\n"
3434 msgstr ""
3435 "\n"
3436 "Açò serà una autosignatura.\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:969
3439 #, fuzzy
3440 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3441 msgstr ""
3442 "\n"
3443 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:977
3446 #, fuzzy
3447 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3448 msgstr ""
3449 "\n"
3450 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:987
3453 #, fuzzy
3454 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3455 msgstr ""
3456 "\n"
3457 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:994
3460 #, fuzzy
3461 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3462 msgstr ""
3463 "\n"
3464 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1001
3467 #, fuzzy
3468 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3469 msgstr ""
3470 "\n"
3471 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:1006
3474 #, fuzzy
3475 msgid "I have checked this key casually.\n"
3476 msgstr ""
3477 "\n"
3478 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1011
3481 #, fuzzy
3482 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3483 msgstr ""
3484 "\n"
3485 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1021
3488 #, fuzzy
3489 msgid "Really sign? (y/N) "
3490 msgstr "Signar realment? "
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4826 g10/keyedit.c:4917 g10/keyedit.c:4981
3493 #: g10/keyedit.c:5042 g10/sign.c:316
3494 #, c-format
3495 msgid "signing failed: %s\n"
3496 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:1131
3499 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3633
3503 msgid "This key is not protected.\n"
3504 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3620 g10/revoke.c:538
3507 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3508 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3636
3511 #, fuzzy
3512 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3513 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3640
3516 msgid "Key is protected.\n"
3517 msgstr "La clau està protegida.\n"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1186
3520 #, c-format
3521 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3522 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1192
3525 msgid ""
3526 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3527 "\n"
3528 msgstr ""
3529 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3530 "\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2173
3533 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3534 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1212
3537 msgid ""
3538 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3539 "\n"
3540 msgstr ""
3541 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3542 "\n"
3543
3544 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3545 #: g10/keyedit.c:1215
3546 #, fuzzy
3547 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3548 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1296
3551 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3552 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1382
3555 msgid "save and quit"
3556 msgstr "desa i ix"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1385
3559 #, fuzzy
3560 msgid "show key fingerprint"
3561 msgstr "mostra empremta"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1386
3564 msgid "list key and user IDs"
3565 msgstr "llista claus i ID"
3566
3567 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3568 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3569 #: g10/keyedit.c:1388
3570 msgid "select user ID N"
3571 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3572
3573 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3574 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3575 #: g10/keyedit.c:1389
3576 #, fuzzy
3577 msgid "select subkey N"
3578 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1390
3581 #, fuzzy
3582 msgid "check signatures"
3583 msgstr "revoca signatures"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1395
3586 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3587 msgstr ""
3588
3589 #: g10/keyedit.c:1400
3590 #, fuzzy
3591 msgid "sign selected user IDs locally"
3592 msgstr "signa la clau localment"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1402
3595 #, fuzzy
3596 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3597 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1404
3600 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3601 msgstr ""
3602
3603 #: g10/keyedit.c:1408
3604 msgid "add a user ID"
3605 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3606
3607 # Com estava escrit abans.  ivb
3608 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3609 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3610 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3611 #: g10/keyedit.c:1410
3612 msgid "add a photo ID"
3613 msgstr "afegeix un photo ID"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:1412
3616 #, fuzzy
3617 msgid "delete selected user IDs"
3618 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1417
3621 #, fuzzy
3622 msgid "add a subkey"
3623 msgstr "addkey"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1421
3626 msgid "add a key to a smartcard"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1423
3630 msgid "move a key to a smartcard"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1425
3634 msgid "move a backup key to a smartcard"
3635 msgstr ""
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1429
3638 #, fuzzy
3639 msgid "delete selected subkeys"
3640 msgstr "esborra una clau secundària"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1431
3643 msgid "add a revocation key"
3644 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1433
3647 #, fuzzy
3648 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3649 msgstr ""
3650 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1435
3653 #, fuzzy
3654 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3655 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1437
3658 #, fuzzy
3659 msgid "flag the selected user ID as primary"
3660 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1439
3663 #, fuzzy
3664 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3665 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1442
3668 msgid "list preferences (expert)"
3669 msgstr "llista les preferències (expert)"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:1444
3672 msgid "list preferences (verbose)"
3673 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:1446
3676 #, fuzzy
3677 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3678 msgstr ""
3679 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:1451
3682 #, fuzzy
3683 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3684 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1453
3687 #, fuzzy
3688 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3689 msgstr ""
3690 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1455
3693 msgid "change the passphrase"
3694 msgstr "canvia la contrasenya"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1459
3697 msgid "change the ownertrust"
3698 msgstr "canvia la confiança"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1461
3701 #, fuzzy
3702 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3703 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3704
3705 #: g10/keyedit.c:1463
3706 #, fuzzy
3707 msgid "revoke selected user IDs"
3708 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:1468
3711 #, fuzzy
3712 msgid "revoke key or selected subkeys"
3713 msgstr "revoca una clau secundària"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:1469
3716 #, fuzzy
3717 msgid "enable key"
3718 msgstr "activa una clau"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:1470
3721 #, fuzzy
3722 msgid "disable key"
3723 msgstr "desactiva una clau"
3724
3725 # Igual que dalt.  ivb
3726 # Idem :) jm
3727 #: g10/keyedit.c:1471
3728 #, fuzzy
3729 msgid "show selected photo IDs"
3730 msgstr "mostra el photo ID"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:1473
3733 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1475
3737 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3738 msgstr ""
3739
3740 #: g10/keyedit.c:1599
3741 #, fuzzy, c-format
3742 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3743 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:1617
3746 msgid "Secret key is available.\n"
3747 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1700
3750 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3751 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:1708
3754 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3755 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:1727
3758 msgid ""
3759 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3760 "(lsign),\n"
3761 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3762 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1767
3766 msgid "Key is revoked."
3767 msgstr "La clau està revocada."
3768
3769 #: g10/keyedit.c:1786
3770 #, fuzzy
3771 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3772 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3773
3774 #: g10/keyedit.c:1793
3775 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3776 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:1802
3779 #, fuzzy, c-format
3780 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3781 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3782
3783 #: g10/keyedit.c:1825
3784 #, c-format
3785 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3786 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3789 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3790 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:1849
3793 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3794 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3795
3796 #: g10/keyedit.c:1851
3797 #, fuzzy
3798 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3799 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3800
3801 #: g10/keyedit.c:1852
3802 #, fuzzy
3803 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3804 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3805
3806 #: g10/keyedit.c:1902
3807 #, fuzzy
3808 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3809 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:1914
3812 #, fuzzy
3813 msgid "You must select exactly one key.\n"
3814 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3815
3816 #: g10/keyedit.c:1942
3817 msgid "Command expects a filename argument\n"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: g10/keyedit.c:1956
3821 #, fuzzy, c-format
3822 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3823 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3824
3825 #: g10/keyedit.c:1973
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3828 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:1997
3831 msgid "You must select at least one key.\n"
3832 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3833
3834 #: g10/keyedit.c:2000
3835 #, fuzzy
3836 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3837 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3838
3839 #: g10/keyedit.c:2001
3840 #, fuzzy
3841 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3842 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3843
3844 #: g10/keyedit.c:2036
3845 #, fuzzy
3846 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3847 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3848
3849 #: g10/keyedit.c:2037
3850 #, fuzzy
3851 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3852 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3853
3854 #: g10/keyedit.c:2055
3855 #, fuzzy
3856 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3857 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3858
3859 #: g10/keyedit.c:2066
3860 #, fuzzy
3861 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3862 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2068
3865 #, fuzzy
3866 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3867 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3868
3869 #: g10/keyedit.c:2118
3870 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: g10/keyedit.c:2160
3874 #, fuzzy
3875 msgid "Set preference list to:\n"
3876 msgstr "estableix la llista de preferències"
3877
3878 #: g10/keyedit.c:2166
3879 #, fuzzy
3880 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3881 msgstr ""
3882 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3883
3884 #: g10/keyedit.c:2168
3885 #, fuzzy
3886 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3887 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3888
3889 #: g10/keyedit.c:2238
3890 #, fuzzy
3891 msgid "Save changes? (y/N) "
3892 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3893
3894 #: g10/keyedit.c:2241
3895 #, fuzzy
3896 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3897 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3898
3899 #: g10/keyedit.c:2251
3900 #, c-format
3901 msgid "update failed: %s\n"
3902 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:2258
3905 #, c-format
3906 msgid "update secret failed: %s\n"
3907 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:2265
3910 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3911 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3912
3913 #: g10/keyedit.c:2366
3914 msgid "Digest: "
3915 msgstr "Resum: "
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2417
3918 msgid "Features: "
3919 msgstr "Funcionalitats: "
3920
3921 #: g10/keyedit.c:2428
3922 msgid "Keyserver no-modify"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3926 msgid "Preferred keyserver: "
3927 msgstr ""
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3930 #, fuzzy
3931 msgid "Notations: "
3932 msgstr "Notació: "
3933
3934 #: g10/keyedit.c:2662
3935 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3936 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3937
3938 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3939 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3940 #: g10/keyedit.c:2721
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3943 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3944
3945 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3946 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3947 #: g10/keyedit.c:2742
3948 #, fuzzy, c-format
3949 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3950 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3951
3952 #: g10/keyedit.c:2748
3953 #, fuzzy
3954 msgid "(sensitive)"
3955 msgstr " (sensible)"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:2764 g10/keyedit.c:2820 g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:2896
3958 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3959 #, fuzzy, c-format
3960 msgid "created: %s"
3961 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3962
3963 #: g10/keyedit.c:2767 g10/keylist.c:817 g10/keylist.c:911 g10/mainproc.c:989
3964 #, fuzzy, c-format
3965 msgid "revoked: %s"
3966 msgstr "[revocada]"
3967
3968 #: g10/keyedit.c:2769 g10/keylist.c:788 g10/keylist.c:823 g10/keylist.c:917
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "expired: %s"
3971 msgstr " [caduca: %s]"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2822 g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:2898
3974 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:794 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:923
3975 #: g10/keylist.c:944 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "expires: %s"
3978 msgstr " [caduca: %s]"
3979
3980 #: g10/keyedit.c:2773
3981 #, c-format
3982 msgid "usage: %s"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: g10/keyedit.c:2788
3986 #, fuzzy, c-format
3987 msgid "trust: %s"
3988 msgstr " confiança: %c/%c"
3989
3990 #: g10/keyedit.c:2792
3991 #, c-format
3992 msgid "validity: %s"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: g10/keyedit.c:2799
3996 msgid "This key has been disabled"
3997 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3998
3999 #: g10/keyedit.c:2827 g10/keylist.c:206
4000 msgid "card-no: "
4001 msgstr ""
4002
4003 #: g10/keyedit.c:2851
4004 msgid ""
4005 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4006 "unless you restart the program.\n"
4007 msgstr ""
4008 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4009 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
4010
4011 #: g10/keyedit.c:2915 g10/keyedit.c:3261 g10/keyserver.c:539
4012 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
4013 #, fuzzy
4014 msgid "revoked"
4015 msgstr "[revocada]"
4016
4017 #: g10/keyedit.c:2917 g10/keyedit.c:3263 g10/keyserver.c:543
4018 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
4019 #, fuzzy
4020 msgid "expired"
4021 msgstr "expire"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:2982
4024 msgid ""
4025 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4026 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4027 msgstr ""
4028 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4029 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4030 "assumida.\n"
4031
4032 # Photo ID com abans.  ivb
4033 #: g10/keyedit.c:3043
4034 msgid ""
4035 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4036 "versions\n"
4037 "         of PGP to reject this key.\n"
4038 msgstr ""
4039 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4040 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4041
4042 #: g10/keyedit.c:3048 g10/keyedit.c:3383
4043 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4044 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4045
4046 #: g10/keyedit.c:3054
4047 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4048 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4049
4050 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4051 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4052 #: g10/keyedit.c:3194
4053 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4054 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4055
4056 #: g10/keyedit.c:3204
4057 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4058 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4059
4060 #: g10/keyedit.c:3208
4061 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4062 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4063
4064 #: g10/keyedit.c:3214
4065 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4066 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4067
4068 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4069 #: g10/keyedit.c:3228
4070 #, c-format
4071 msgid "Deleted %d signature.\n"
4072 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4073
4074 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4075 #: g10/keyedit.c:3229
4076 #, c-format
4077 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4078 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4079
4080 #: g10/keyedit.c:3232
4081 msgid "Nothing deleted.\n"
4082 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4083
4084 #: g10/keyedit.c:3265 g10/trustdb.c:1705
4085 msgid "invalid"
4086 msgstr "invàlida"
4087
4088 #: g10/keyedit.c:3267
4089 #, fuzzy, c-format
4090 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4091 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4092
4093 #: g10/keyedit.c:3274
4094 #, fuzzy, c-format
4095 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4096 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4097
4098 #: g10/keyedit.c:3275
4099 #, fuzzy, c-format
4100 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4101 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4102
4103 #: g10/keyedit.c:3283
4104 #, fuzzy, c-format
4105 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4106 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4107
4108 #: g10/keyedit.c:3284
4109 #, fuzzy, c-format
4110 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4111 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4112
4113 #: g10/keyedit.c:3378
4114 msgid ""
4115 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4116 "cause\n"
4117 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4118 msgstr ""
4119 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
4120 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
4121
4122 #: g10/keyedit.c:3389
4123 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4124 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
4125
4126 #: g10/keyedit.c:3409
4127 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4128 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
4129
4130 #: g10/keyedit.c:3434
4131 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4132 msgstr ""
4133 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
4134
4135 #: g10/keyedit.c:3449
4136 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4137 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4138
4139 #: g10/keyedit.c:3471
4140 #, fuzzy
4141 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4142 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4143
4144 #: g10/keyedit.c:3490
4145 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4146 msgstr ""
4147 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4148
4149 #: g10/keyedit.c:3496
4150 #, fuzzy
4151 msgid ""
4152 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4153 msgstr ""
4154 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
4155
4156 #: g10/keyedit.c:3557
4157 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4158 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
4159
4160 #: g10/keyedit.c:3563
4161 #, fuzzy
4162 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4163 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
4164
4165 #: g10/keyedit.c:3567
4166 #, fuzzy
4167 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4168 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
4169
4170 #: g10/keyedit.c:3570
4171 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4172 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
4173
4174 #: g10/keyedit.c:3616
4175 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4176 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
4177
4178 #: g10/keyedit.c:3632
4179 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4180 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
4181
4182 #: g10/keyedit.c:3710
4183 #, fuzzy, c-format
4184 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4185 msgstr ""
4186 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4187
4188 #: g10/keyedit.c:3716
4189 #, c-format
4190 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4191 msgstr ""
4192
4193 #: g10/keyedit.c:3879
4194 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4195 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
4196
4197 #: g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4028 g10/keyedit.c:4148 g10/keyedit.c:4289
4198 #, fuzzy, c-format
4199 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4200 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
4201
4202 #: g10/keyedit.c:4089
4203 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4204 msgstr ""
4205
4206 #: g10/keyedit.c:4169
4207 #, fuzzy
4208 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4209 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4210
4211 #: g10/keyedit.c:4170
4212 #, fuzzy
4213 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4214 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4215
4216 #: g10/keyedit.c:4232
4217 #, fuzzy
4218 msgid "Enter the notation: "
4219 msgstr "Notació de signatura: "
4220
4221 #: g10/keyedit.c:4381
4222 #, fuzzy
4223 msgid "Proceed? (y/N) "
4224 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4225
4226 #: g10/keyedit.c:4445
4227 #, c-format
4228 msgid "No user ID with index %d\n"
4229 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4230
4231 #: g10/keyedit.c:4503
4232 #, fuzzy, c-format
4233 msgid "No user ID with hash %s\n"
4234 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4235
4236 #: g10/keyedit.c:4530
4237 #, fuzzy, c-format
4238 msgid "No subkey with index %d\n"
4239 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4240
4241 #: g10/keyedit.c:4665
4242 #, fuzzy, c-format
4243 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4244 msgstr "ID d'usuari: «"
4245
4246 #: g10/keyedit.c:4668 g10/keyedit.c:4732 g10/keyedit.c:4775
4247 #, fuzzy, c-format
4248 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4249 msgstr ""
4250 "»\n"
4251 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4252
4253 #: g10/keyedit.c:4670 g10/keyedit.c:4734 g10/keyedit.c:4777
4254 msgid " (non-exportable)"
4255 msgstr " (no-exportable)"
4256
4257 #: g10/keyedit.c:4674
4258 #, c-format
4259 msgid "This signature expired on %s.\n"
4260 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
4261
4262 #: g10/keyedit.c:4678
4263 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4264 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
4265
4266 # (s/N) ivb
4267 # S! jm
4268 #: g10/keyedit.c:4682
4269 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4270 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
4271
4272 #: g10/keyedit.c:4709
4273 #, fuzzy, c-format
4274 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4275 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
4276
4277 #: g10/keyedit.c:4735
4278 #, fuzzy
4279 msgid " (non-revocable)"
4280 msgstr " (no-exportable)"
4281
4282 #: g10/keyedit.c:4742
4283 #, fuzzy, c-format
4284 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4285 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
4286
4287 #: g10/keyedit.c:4764
4288 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4289 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
4290
4291 # (s/N)?  ivb
4292 #: g10/keyedit.c:4784
4293 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4294 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
4295
4296 #: g10/keyedit.c:4814
4297 msgid "no secret key\n"
4298 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
4299
4300 #: g10/keyedit.c:4884
4301 #, c-format
4302 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4303 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4304
4305 #: g10/keyedit.c:4901
4306 #, c-format
4307 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4308 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
4309
4310 #: g10/keyedit.c:4965
4311 #, fuzzy, c-format
4312 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4313 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4314
4315 #: g10/keyedit.c:5027
4316 #, fuzzy, c-format
4317 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4318 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4319
4320 #: g10/keyedit.c:5122
4321 #, fuzzy, c-format
4322 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4323 msgstr ""
4324 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
4325
4326 #: g10/keygen.c:269
4327 #, fuzzy, c-format
4328 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4329 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
4330
4331 #: g10/keygen.c:276
4332 #, fuzzy
4333 msgid "too many cipher preferences\n"
4334 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4335
4336 #: g10/keygen.c:278
4337 #, fuzzy
4338 msgid "too many digest preferences\n"
4339 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4340
4341 #: g10/keygen.c:280
4342 #, fuzzy
4343 msgid "too many compression preferences\n"
4344 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4345
4346 #: g10/keygen.c:406
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4349 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
4350
4351 #: g10/keygen.c:889
4352 msgid "writing direct signature\n"
4353 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
4354
4355 #: g10/keygen.c:931
4356 msgid "writing self signature\n"
4357 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
4358
4359 #: g10/keygen.c:988
4360 msgid "writing key binding signature\n"
4361 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
4362
4363 #: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
4364 #: g10/keygen.c:3133
4365 #, c-format
4366 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4367 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
4368
4369 #: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3139
4370 #, c-format
4371 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4372 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
4373
4374 #: g10/keygen.c:1306
4375 msgid ""
4376 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4377 msgstr ""
4378
4379 #: g10/keygen.c:1526
4380 #, fuzzy
4381 msgid "Sign"
4382 msgstr "sign"
4383
4384 #: g10/keygen.c:1529
4385 msgid "Certify"
4386 msgstr ""
4387
4388 #: g10/keygen.c:1532
4389 #, fuzzy
4390 msgid "Encrypt"
4391 msgstr "xifra dades"
4392
4393 #: g10/keygen.c:1535
4394 msgid "Authenticate"
4395 msgstr ""
4396
4397 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4398 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4399 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4400 #. functions:
4401 #.
4402 #. s = Toggle signing capability
4403 #. e = Toggle encryption capability
4404 #. a = Toggle authentication capability
4405 #. q = Finish
4406 #.
4407 #: g10/keygen.c:1553
4408 msgid "SsEeAaQq"
4409 msgstr ""
4410
4411 #: g10/keygen.c:1576
4412 #, c-format
4413 msgid "Possible actions for a %s key: "
4414 msgstr ""
4415
4416 #: g10/keygen.c:1580
4417 msgid "Current allowed actions: "
4418 msgstr ""
4419
4420 #: g10/keygen.c:1585
4421 #, c-format
4422 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: g10/keygen.c:1588
4426 #, c-format
4427 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4428 msgstr ""
4429
4430 #: g10/keygen.c:1591
4431 #, c-format
4432 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4433 msgstr ""
4434
4435 #: g10/keygen.c:1594
4436 #, c-format
4437 msgid "   (%c) Finished\n"
4438 msgstr ""
4439
4440 #: g10/keygen.c:1650 sm/certreqgen-ui.c:121
4441 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4442 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4443
4444 #: g10/keygen.c:1652
4445 #, fuzzy, c-format
4446 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4447 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4448
4449 #: g10/keygen.c:1653
4450 #, c-format
4451 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4452 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4453
4454 #: g10/keygen.c:1655
4455 #, fuzzy, c-format
4456 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4457 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4458
4459 #: g10/keygen.c:1657
4460 #, fuzzy, c-format
4461 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4462 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4463
4464 #: g10/keygen.c:1658
4465 #, c-format
4466 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4467 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4468
4469 #: g10/keygen.c:1660
4470 #, c-format
4471 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4472 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4473
4474 #: g10/keygen.c:1662
4475 #, fuzzy, c-format
4476 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4477 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4478
4479 #: g10/keygen.c:1731
4480 #, fuzzy, c-format
4481 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4482 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4483
4484 #: g10/keygen.c:1741
4485 #, c-format
4486 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: g10/keygen.c:1748 sm/certreqgen-ui.c:142
4490 #, fuzzy, c-format
4491 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4492 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4493
4494 #: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:147
4495 #, c-format
4496 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4497 msgstr ""
4498
4499 #: g10/keygen.c:1768 sm/certreqgen-ui.c:152
4500 #, c-format
4501 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4502 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4503
4504 #: g10/keygen.c:1773 g10/keygen.c:1778 sm/certreqgen-ui.c:157
4505 #, c-format
4506 msgid "rounded up to %u bits\n"
4507 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4508
4509 #: g10/keygen.c:1849
4510 msgid ""
4511 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4512 "         0 = key does not expire\n"
4513 "      <n>  = key expires in n days\n"
4514 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4515 "      <n>m = key expires in n months\n"
4516 "      <n>y = key expires in n years\n"
4517 msgstr ""
4518 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4519 "         0 = la clau no caduca\n"
4520 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4521 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4522 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4523 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4524
4525 #: g10/keygen.c:1860
4526 msgid ""
4527 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4528 "         0 = signature does not expire\n"
4529 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4530 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4531 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4532 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4533 msgstr ""
4534 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4535 "         0 = la signatura no caduca\n"
4536 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4537 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4538 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4539 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4540
4541 #: g10/keygen.c:1883
4542 msgid "Key is valid for? (0) "
4543 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4544
4545 #: g10/keygen.c:1888
4546 #, fuzzy, c-format
4547 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4548 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4549
4550 #: g10/keygen.c:1906 g10/keygen.c:1931
4551 msgid "invalid value\n"
4552 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4553
4554 #: g10/keygen.c:1913
4555 #, fuzzy
4556 msgid "Key does not expire at all\n"
4557 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4558
4559 #: g10/keygen.c:1914
4560 #, fuzzy
4561 msgid "Signature does not expire at all\n"
4562 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4563
4564 #: g10/keygen.c:1919
4565 #, fuzzy, c-format
4566 msgid "Key expires at %s\n"
4567 msgstr "%s caduca el %s\n"
4568
4569 #: g10/keygen.c:1920
4570 #, fuzzy, c-format
4571 msgid "Signature expires at %s\n"
4572 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4573
4574 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4575 # Això vaig entendre jo. jm
4576 #: g10/keygen.c:1924
4577 msgid ""
4578 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4579 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4580 msgstr ""
4581 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4582 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4583
4584 #: g10/keygen.c:1937
4585 #, fuzzy
4586 msgid "Is this correct? (y/N) "
4587 msgstr "És correcte? (s/n)"
4588
4589 #: g10/keygen.c:1967
4590 msgid ""
4591 "\n"
4592 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4593 "\n"
4594 msgstr ""
4595
4596 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4597 #. but you should keep your existing translation.  In case
4598 #. the new string is not translated this old string will
4599 #. be used.
4600 #: g10/keygen.c:1982
4601 #, fuzzy
4602 msgid ""
4603 "\n"
4604 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4605 "ID\n"
4606 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4607 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4608 "\n"
4609 msgstr ""
4610 "\n"
4611 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4612 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4613 "d'aquesta forma:\n"
4614 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4615 "\n"
4616
4617 #: g10/keygen.c:2001
4618 msgid "Real name: "
4619 msgstr "Nom i cognoms: "
4620
4621 #: g10/keygen.c:2009
4622 msgid "Invalid character in name\n"
4623 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4624
4625 #: g10/keygen.c:2011
4626 msgid "Name may not start with a digit\n"
4627 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4628
4629 #: g10/keygen.c:2013
4630 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4631 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4632
4633 #: g10/keygen.c:2021
4634 msgid "Email address: "
4635 msgstr "Adreça electrònica: "
4636
4637 #: g10/keygen.c:2027
4638 msgid "Not a valid email address\n"
4639 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4640
4641 #: g10/keygen.c:2035
4642 msgid "Comment: "
4643 msgstr "Comentari: "
4644
4645 #: g10/keygen.c:2041
4646 msgid "Invalid character in comment\n"
4647 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4648
4649 #: g10/keygen.c:2063
4650 #, c-format
4651 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4652 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4653
4654 #: g10/keygen.c:2069
4655 #, c-format
4656 msgid ""
4657 "You selected this USER-ID:\n"
4658 "    \"%s\"\n"
4659 "\n"
4660 msgstr ""
4661 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4662 "    \"%s\"\n"
4663 "\n"
4664
4665 #: g10/keygen.c:2074
4666 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4667 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4668
4669 # xX? ivb
4670 # Hmm... sí. jm
4671 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4672 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4673 #. string which should be translated accordingly and the
4674 #. letter changed to match the one in the answer string.
4675 #.
4676 #. n = Change name
4677 #. c = Change comment
4678 #. e = Change email
4679 #. o = Okay (ready, continue)
4680 #. q = Quit
4681 #.
4682 #: g10/keygen.c:2090
4683 msgid "NnCcEeOoQq"
4684 msgstr "NnCcEeOoXx"
4685
4686 #: g10/keygen.c:2100
4687 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4688 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4689
4690 #: g10/keygen.c:2101
4691 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4692 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4693
4694 #: g10/keygen.c:2120
4695 msgid "Please correct the error first\n"
4696 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4697
4698 #: g10/keygen.c:2159
4699 msgid ""
4700 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4701 "\n"
4702 msgstr ""
4703 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4704 "\n"
4705
4706 #: g10/keygen.c:2174
4707 #, c-format
4708 msgid "%s.\n"
4709 msgstr "%s.\n"
4710
4711 #: g10/keygen.c:2180
4712 msgid ""
4713 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4714 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4715 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4716 "\n"
4717 msgstr ""
4718 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4719 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4720 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4721 "\n"
4722
4723 #: g10/keygen.c:2204
4724 msgid ""
4725 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4726 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4727 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4728 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4729 msgstr ""
4730 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4731 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4732 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4733 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4734
4735 #: g10/keygen.c:3073 g10/keygen.c:3100
4736 msgid "Key generation canceled.\n"
4737 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4738
4739 #: g10/keygen.c:3305 g10/keygen.c:3472
4740 #, c-format
4741 msgid "writing public key to `%s'\n"
4742 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4743
4744 #: g10/keygen.c:3307 g10/keygen.c:3475
4745 #, fuzzy, c-format
4746 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4747 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4748
4749 #: g10/keygen.c:3310 g10/keygen.c:3478
4750 #, c-format
4751 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4752 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4753
4754 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4755 #: g10/keygen.c:3459
4756 #, c-format
4757 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4758 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4759
4760 #: g10/keygen.c:3466
4761 #, c-format
4762 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4763 msgstr ""
4764 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4765 "\n"
4766
4767 #: g10/keygen.c:3486
4768 #, c-format
4769 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4770 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4771
4772 #: g10/keygen.c:3494
4773 #, c-format
4774 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4775 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4776
4777 #: g10/keygen.c:3521
4778 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4779 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4780
4781 #: g10/keygen.c:3532
4782 #, fuzzy
4783 msgid ""
4784 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4785 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4786 msgstr ""
4787 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4788 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4789
4790 #: g10/keygen.c:3545 g10/keygen.c:3690 g10/keygen.c:3811
4791 #, c-format
4792 msgid "Key generation failed: %s\n"
4793 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4794
4795 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4796 #: g10/keygen.c:3600 g10/keygen.c:3741 g10/sign.c:241
4797 #, c-format
4798 msgid ""
4799 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4800 msgstr ""
4801 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4802 "amb el rellotge)\n"
4803
4804 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4805 #: g10/keygen.c:3602 g10/keygen.c:3743 g10/sign.c:243
4806 #, c-format
4807 msgid ""
4808 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4809 msgstr ""
4810 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4811 "amb el rellotge)\n"
4812
4813 #: g10/keygen.c:3613 g10/keygen.c:3754
4814 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4815 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
4816
4817 #: g10/keygen.c:3654 g10/keygen.c:3787
4818 #, fuzzy
4819 msgid "Really create? (y/N) "
4820 msgstr "Crear realment? "
4821
4822 #: g10/keygen.c:3960
4823 #, fuzzy, c-format
4824 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4825 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
4826
4827 #: g10/keygen.c:4008
4828 #, fuzzy, c-format
4829 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4830 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
4831
4832 #: g10/keygen.c:4034
4833 #, c-format
4834 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4835 msgstr ""
4836
4837 #: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
4838 msgid "never     "
4839 msgstr "mai       "
4840
4841 #: g10/keylist.c:271
4842 msgid "Critical signature policy: "
4843 msgstr "Política de signatura crítica: "
4844
4845 #: g10/keylist.c:273
4846 msgid "Signature policy: "