Fixed release creation.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2008-02-19 11:52+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:223
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:592
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:595
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:630
59 msgid "Quality:"
60 msgstr ""
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:653
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 #: agent/call-pinentry.c:695
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:715 agent/call-pinentry.c:727
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:716
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:724
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:729
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:741
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:742
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:778
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1057 g10/keygen.c:3155
117 #: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
118 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
119 #, c-format
120 msgid "can't create `%s': %s\n"
121 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
124 #: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
125 #: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1058 g10/import.c:193
126 #: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
127 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
128 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
129 #: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
130 #: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
131 #, c-format
132 msgid "can't open `%s': %s\n"
133 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
138 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1619
141 #, c-format
142 msgid "detected card with S/N: %s\n"
143 msgstr ""
144
145 #: agent/command-ssh.c:1624
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
148 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:1644
151 #, fuzzy, c-format
152 msgid "no suitable card key found: %s\n"
153 msgstr ""
154 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
155 "\n"
156
157 #: agent/command-ssh.c:1694
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
161
162 #: agent/command-ssh.c:1709
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "error writing key: %s\n"
165 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
166
167 #: agent/command-ssh.c:2014
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
170 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
171
172 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
173 #: agent/protect-tool.c:1197
174 #, fuzzy
175 msgid "Please re-enter this passphrase"
176 msgstr "canvia la contrasenya"
177
178 #: agent/command-ssh.c:2363
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
182 "0Awithin gpg-agent's key storage"
183 msgstr ""
184
185 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
186 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
187 msgid "does not match - try again"
188 msgstr ""
189
190 #: agent/command-ssh.c:2885
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
194
195 #: agent/divert-scd.c:217
196 #, fuzzy
197 msgid "Admin PIN"
198 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
199
200 #: agent/divert-scd.c:275
201 #, fuzzy
202 msgid "Repeat this PIN"
203 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
204
205 #: agent/divert-scd.c:278
206 #, fuzzy
207 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
208 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
209
210 #: agent/divert-scd.c:290
211 #, c-format
212 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
213 msgstr ""
214
215 #: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
216 #: sm/import.c:525 sm/import.c:550
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "error creating temporary file: %s\n"
219 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
220
221 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
222 #, fuzzy, c-format
223 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
224 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
225
226 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
227 #, fuzzy
228 msgid "Enter new passphrase"
229 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
230
231 #: agent/genkey.c:165
232 #, fuzzy
233 msgid "Take this one anyway"
234 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
235
236 #: agent/genkey.c:191
237 #, c-format
238 msgid ""
239 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
240 "at least %u character long."
241 msgid_plural ""
242 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
243 "at least %u characters long."
244 msgstr[0] ""
245 msgstr[1] ""
246
247 #: agent/genkey.c:212
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
251 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
252 msgid_plural ""
253 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
254 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
255 msgstr[0] ""
256 msgstr[1] ""
257
258 #: agent/genkey.c:235
259 #, c-format
260 msgid ""
261 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
262 "a known term or match%%0Acertain pattern."
263 msgstr ""
264
265 #: agent/genkey.c:251
266 #, c-format
267 msgid ""
268 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
269 msgstr ""
270
271 #: agent/genkey.c:253
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
275 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
276 msgstr ""
277
278 #: agent/genkey.c:262
279 msgid "Yes, protection is not needed"
280 msgstr ""
281
282 #: agent/genkey.c:306
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
285 msgstr ""
286 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
287 "\n"
288
289 #: agent/genkey.c:429
290 #, fuzzy
291 msgid "Please enter the new passphrase"
292 msgstr "canvia la contrasenya"
293
294 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
295 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
296 #, fuzzy
297 msgid ""
298 "@Options:\n"
299 " "
300 msgstr ""
301 "@\n"
302 "Opcions:\n"
303 " "
304
305 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
306 msgid "run in server mode (foreground)"
307 msgstr ""
308
309 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
310 msgid "run in daemon mode (background)"
311 msgstr ""
312
313 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
314 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
315 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
316 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
317 msgid "verbose"
318 msgstr "detall"
319
320 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
321 #: sm/gpgsm.c:345
322 msgid "be somewhat more quiet"
323 msgstr "una mica més silenciós"
324
325 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
330 msgid "csh-style command output"
331 msgstr ""
332
333 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
334 #, fuzzy
335 msgid "|FILE|read options from FILE"
336 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
337
338 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
339 msgid "do not detach from the console"
340 msgstr ""
341
342 #: agent/gpg-agent.c:131
343 msgid "do not grab keyboard and mouse"
344 msgstr ""
345
346 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
347 #, fuzzy
348 msgid "use a log file for the server"
349 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
350
351 #: agent/gpg-agent.c:134
352 #, fuzzy
353 msgid "use a standard location for the socket"
354 msgstr ""
355 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
356
357 #: agent/gpg-agent.c:137
358 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:140
362 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:141
366 #, fuzzy
367 msgid "do not use the SCdaemon"
368 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
369
370 #: agent/gpg-agent.c:150
371 msgid "ignore requests to change the TTY"
372 msgstr ""
373
374 #: agent/gpg-agent.c:152
375 msgid "ignore requests to change the X display"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:155
379 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
380 msgstr ""
381
382 #: agent/gpg-agent.c:168
383 msgid "do not use the PIN cache when signing"
384 msgstr ""
385
386 #: agent/gpg-agent.c:170
387 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:172
391 #, fuzzy
392 msgid "allow presetting passphrase"
393 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:173
396 msgid "enable ssh-agent emulation"
397 msgstr ""
398
399 #: agent/gpg-agent.c:175
400 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
401 msgstr ""
402
403 #: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
404 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
405 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
406 #, fuzzy
407 msgid "Please report bugs to <"
408 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:286
411 #, fuzzy
412 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
413 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:288
416 msgid ""
417 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
418 "Secret key management for GnuPG\n"
419 msgstr ""
420
421 #: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
422 #, c-format
423 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
427 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:881 sm/gpgsm.c:884 tools/symcryptrun.c:997
428 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
429 #, c-format
430 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
431 msgstr ""
432
433 #: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2057 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
434 #, c-format
435 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
436 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2061
439 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
440 #, c-format
441 msgid "option file `%s': %s\n"
442 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2068 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
445 #, c-format
446 msgid "reading options from `%s'\n"
447 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
450 #: g10/plaintext.c:162
451 #, c-format
452 msgid "error creating `%s': %s\n"
453 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
456 #: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
457 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
458 #, c-format
459 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
460 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
461
462 #: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
463 msgid "name of socket too long\n"
464 msgstr ""
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
467 #, fuzzy, c-format
468 msgid "can't create socket: %s\n"
469 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1346
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "socket name `%s' is too long\n"
474 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
475
476 #: agent/gpg-agent.c:1366
477 #, fuzzy
478 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
479 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
480
481 #: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
482 #, fuzzy
483 msgid "error getting nonce for the socket\n"
484 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
489 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
492 #, fuzzy, c-format
493 msgid "listen() failed: %s\n"
494 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
495
496 #: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
497 #, fuzzy, c-format
498 msgid "listening on socket `%s'\n"
499 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
500
501 #: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
502 #, fuzzy, c-format
503 msgid "directory `%s' created\n"
504 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
505
506 #: agent/gpg-agent.c:1481
507 #, fuzzy, c-format
508 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
509 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
510
511 #: agent/gpg-agent.c:1485
512 #, fuzzy, c-format
513 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
514 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
515
516 #: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
519 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
520
521 #: agent/gpg-agent.c:1624
522 #, c-format
523 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
524 msgstr ""
525
526 #: agent/gpg-agent.c:1629
527 #, c-format
528 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
529 msgstr ""
530
531 #: agent/gpg-agent.c:1649
532 #, c-format
533 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
534 msgstr ""
535
536 #: agent/gpg-agent.c:1654
537 #, c-format
538 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
539 msgstr ""
540
541 #: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
544 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
545
546 #: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "%s %s stopped\n"
549 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
550
551 #: agent/gpg-agent.c:1907
552 #, fuzzy
553 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
554 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
555
556 #: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:329 common/asshelp.c:324
557 #: tools/gpg-connect-agent.c:1953
558 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
559 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
560
561 #: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:341 common/asshelp.c:336
562 #: tools/gpg-connect-agent.c:1964
563 #, c-format
564 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
565 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
566
567 #: agent/preset-passphrase.c:98
568 #, fuzzy
569 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
570 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
571
572 #: agent/preset-passphrase.c:101
573 msgid ""
574 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
575 "Password cache maintenance\n"
576 msgstr ""
577
578 #: agent/protect-tool.c:149
579 #, fuzzy
580 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
581 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
582
583 #: agent/protect-tool.c:151
584 msgid ""
585 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
586 "Secret key maintenance tool\n"
587 msgstr ""
588
589 #: agent/protect-tool.c:1188
590 #, fuzzy
591 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
592 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
593
594 #: agent/protect-tool.c:1191
595 #, fuzzy
596 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
597 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
598
599 #: agent/protect-tool.c:1194
600 msgid ""
601 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
602 "system."
603 msgstr ""
604
605 #: agent/protect-tool.c:1199
606 #, fuzzy
607 msgid ""
608 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
609 "needed to complete this operation."
610 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
611
612 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
613 #, fuzzy
614 msgid "Passphrase:"
615 msgstr "la contrasenya és errònia"
616
617 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
620 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
621
622 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
623 #, fuzzy
624 msgid "cancelled\n"
625 msgstr "Cancel·la"
626
627 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
628 #, fuzzy, c-format
629 msgid "error opening `%s': %s\n"
630 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
631
632 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
635 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
636
637 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
638 #, c-format
639 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
640 msgstr ""
641
642 # Parts?  Peces?  ivb
643 #: agent/trustlist.c:181
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
646 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
647
648 #: agent/trustlist.c:216
649 #, fuzzy, c-format
650 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
651 msgstr "error de lectura: %s\n"
652
653 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
654 #, c-format
655 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
656 msgstr ""
657
658 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
659 #, fuzzy, c-format
660 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
661 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
662
663 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
664 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
665 msgstr ""
666
667 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
668 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
669 #. Pinentry to insert a line break.  The double
670 #. percent sign is actually needed because it is also
671 #. a printf format string.  If you need to insert a
672 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
673 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
674 #. fingerprint string whereas the first one receives
675 #. the name as stored in the certificate.
676 #: agent/trustlist.c:539
677 #, c-format
678 msgid ""
679 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
680 "fingerprint:%%0A  %s"
681 msgstr ""
682
683 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
684 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
685 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
686 #: agent/trustlist.c:551
687 msgid "Correct"
688 msgstr ""
689
690 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
691 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
692 #. Pinentry to insert a line break.  The double
693 #. percent sign is actually needed because it is also
694 #. a printf format string.  If you need to insert a
695 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
696 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
697 #. certificate.
698 #: agent/trustlist.c:574
699 #, c-format
700 msgid ""
701 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
702 "certificates?"
703 msgstr ""
704
705 #: agent/trustlist.c:583
706 #, fuzzy
707 msgid "Yes"
708 msgstr "sí|si"
709
710 #: agent/trustlist.c:583
711 msgid "No"
712 msgstr ""
713
714 #: agent/findkey.c:158
715 #, c-format
716 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
717 msgstr ""
718
719 #: agent/findkey.c:174
720 #, c-format
721 msgid ""
722 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
723 "it now."
724 msgstr ""
725
726 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
727 #, fuzzy
728 msgid "Change passphrase"
729 msgstr "canvia la contrasenya"
730
731 #: agent/findkey.c:196
732 msgid "I'll change it later"
733 msgstr ""
734
735 #: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1341
736 #: tools/gpgconf-comp.c:1664
737 #, fuzzy, c-format
738 msgid "error creating a pipe: %s\n"
739 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
740
741 #: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
744 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
745
746 #: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
747 #, fuzzy, c-format
748 msgid "error forking process: %s\n"
749 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
750
751 #: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
752 #, c-format
753 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
754 msgstr ""
755
756 #: common/exechelp.c:661
757 #, fuzzy, c-format
758 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
759 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
760
761 #: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
762 #, fuzzy, c-format
763 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
764 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
765
766 #: common/exechelp.c:712
767 #, c-format
768 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
769 msgstr ""
770
771 #: common/exechelp.c:725
772 #, fuzzy, c-format
773 msgid "error running `%s': terminated\n"
774 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
775
776 #: common/http.c:1625
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "error creating socket: %s\n"
779 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
780
781 #: common/http.c:1669
782 #, fuzzy
783 msgid "host not found"
784 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
785
786 #: common/simple-pwquery.c:315
787 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
788 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
789
790 #: common/simple-pwquery.c:373
791 #, c-format
792 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
793 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
794
795 #: common/simple-pwquery.c:384
796 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
797 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
798
799 #: common/simple-pwquery.c:394
800 #, fuzzy
801 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
802 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
803
804 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
805 #, fuzzy
806 msgid "canceled by user\n"
807 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
808
809 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
810 #, fuzzy
811 msgid "problem with the agent\n"
812 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
813
814 # bolcats de memòria?  ivb
815 #: common/sysutils.c:105
816 #, c-format
817 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
818 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
819
820 # Indi. ivb
821 #: common/sysutils.c:200
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
824 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
825
826 #: common/sysutils.c:232
827 #, fuzzy, c-format
828 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
829 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
830
831 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
832 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
833 msgid "yes"
834 msgstr "sí|si"
835
836 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
837 msgid "yY"
838 msgstr "sS"
839
840 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
841 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
842 msgid "no"
843 msgstr "no"
844
845 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
846 msgid "nN"
847 msgstr "nN"
848
849 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
850 #: common/yesno.c:72
851 msgid "quit"
852 msgstr "ix"
853
854 # «xX»?  ivb
855 #: common/yesno.c:75
856 msgid "qQ"
857 msgstr "xX"
858
859 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
860 #: common/yesno.c:109
861 msgid "okay|okay"
862 msgstr ""
863
864 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
865 #: common/yesno.c:111
866 msgid "cancel|cancel"
867 msgstr ""
868
869 #: common/yesno.c:112
870 msgid "oO"
871 msgstr ""
872
873 #: common/yesno.c:113
874 #, fuzzy
875 msgid "cC"
876 msgstr "c"
877
878 #: common/miscellaneous.c:71
879 #, c-format
880 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
881 msgstr ""
882
883 #: common/miscellaneous.c:74
884 #, c-format
885 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
886 msgstr ""
887
888 #: common/asshelp.c:242
889 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
890 msgstr ""
891
892 #: common/asshelp.c:347
893 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
894 msgstr ""
895
896 #: common/audit.c:682
897 #, fuzzy
898 msgid "Certificate chain available"
899 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
900
901 #: common/audit.c:689
902 #, fuzzy
903 msgid "root certificate missing"
904 msgstr ""
905 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
906 "\n"
907
908 #: common/audit.c:715
909 msgid "Data encryption succeeded"
910 msgstr ""
911
912 #: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
913 #, fuzzy
914 msgid "Data available"
915 msgstr "La clau és disponible en: "
916
917 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
918 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
919 #: common/audit.c:723
920 #, fuzzy
921 msgid "Session key created"
922 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
923
924 #: common/audit.c:728
925 #, fuzzy, c-format
926 msgid "algorithm: %s"
927 msgstr "armadura: %s\n"
928
929 # Suportats? ivb
930 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
931 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
932 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
933 # encara no m'agraden massa... jm
934 #: common/audit.c:730 common/audit.c:732
935 #, fuzzy, c-format
936 msgid "unsupported algorithm: %s"
937 msgstr ""
938 "\n"
939 "Algoritmes suportats:\n"
940
941 # Gènere?  Nombre?  ivb
942 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
943 # uncompressed so we know the gender. jm
944 #: common/audit.c:734
945 #, fuzzy
946 msgid "seems to be not encrypted"
947 msgstr "no és xifrat"
948
949 #: common/audit.c:740
950 msgid "Number of recipients"
951 msgstr ""
952
953 #: common/audit.c:748
954 #, c-format
955 msgid "Recipient %d"
956 msgstr ""
957
958 #: common/audit.c:776
959 msgid "Data signing succeeded"
960 msgstr ""
961
962 #: common/audit.c:796
963 msgid "Data decryption succeeded"
964 msgstr ""
965
966 #: common/audit.c:821
967 #, fuzzy
968 msgid "Data verification succeeded"
969 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
970
971 #: common/audit.c:830
972 #, fuzzy
973 msgid "Signature available"
974 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
975
976 #: common/audit.c:835
977 #, fuzzy
978 msgid "Parsing signature succeeded"
979 msgstr "Signatura correcta de \""
980
981 #: common/audit.c:840
982 #, fuzzy, c-format
983 msgid "Bad hash algorithm: %s"
984 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
985
986 #: common/audit.c:855
987 #, fuzzy, c-format
988 msgid "Signature %d"
989 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
990
991 #: common/audit.c:871
992 #, fuzzy
993 msgid "Certificate chain valid"
994 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
995
996 #: common/audit.c:882
997 #, fuzzy
998 msgid "Root certificate trustworthy"
999 msgstr ""
1000 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1001 "\n"
1002
1003 #: common/audit.c:892
1004 #, fuzzy
1005 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1006 msgstr "Certificat correcte"
1007
1008 #: common/audit.c:909
1009 #, fuzzy
1010 msgid "Included certificates"
1011 msgstr "Certificat invàlid"
1012
1013 #: common/audit.c:968
1014 msgid "No audit log entries."
1015 msgstr ""
1016
1017 #: common/audit.c:1017
1018 #, fuzzy
1019 msgid "Unknown operation"
1020 msgstr "la versió és desconeguda"
1021
1022 #: common/audit.c:1035
1023 msgid "Gpg-Agent usable"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: common/audit.c:1045
1027 msgid "Dirmngr usable"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: common/audit.c:1081
1031 #, fuzzy, c-format
1032 msgid "No help available for `%s'."
1033 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1034
1035 #: common/helpfile.c:80
1036 #, fuzzy
1037 msgid "ignoring garbage line"
1038 msgstr "error en l'última línia\n"
1039
1040 #: g10/armor.c:379
1041 #, c-format
1042 msgid "armor: %s\n"
1043 msgstr "armadura: %s\n"
1044
1045 #: g10/armor.c:418
1046 msgid "invalid armor header: "
1047 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1048
1049 #: g10/armor.c:429
1050 msgid "armor header: "
1051 msgstr "capçalera d'armadura: "
1052
1053 #: g10/armor.c:442
1054 msgid "invalid clearsig header\n"
1055 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1056
1057 #: g10/armor.c:455
1058 #, fuzzy
1059 msgid "unknown armor header: "
1060 msgstr "capçalera d'armadura: "
1061
1062 # És un missatge d'error?  ivb
1063 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1064 #: g10/armor.c:508
1065 msgid "nested clear text signatures\n"
1066 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1067
1068 # FIXME: un-indiar. jm
1069 #: g10/armor.c:643
1070 #, fuzzy
1071 msgid "unexpected armor: "
1072 msgstr "armadura inesperada:"
1073
1074 #: g10/armor.c:655
1075 msgid "invalid dash escaped line: "
1076 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1077
1078 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1079 #, fuzzy, c-format
1080 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1081 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1082
1083 #: g10/armor.c:852
1084 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1085 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1086
1087 #: g10/armor.c:886
1088 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1089 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1090
1091 #: g10/armor.c:894
1092 msgid "malformed CRC\n"
1093 msgstr "CRC malformat\n"
1094
1095 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1096 #, fuzzy, c-format
1097 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1098 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1099
1100 #: g10/armor.c:918
1101 #, fuzzy
1102 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1103 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1104
1105 #: g10/armor.c:922
1106 msgid "error in trailer line\n"
1107 msgstr "error en l'última línia\n"
1108
1109 #: g10/armor.c:1233
1110 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1111 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1112
1113 #: g10/armor.c:1238
1114 #, c-format
1115 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1116 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1117
1118 #: g10/armor.c:1242
1119 msgid ""
1120 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1121 msgstr ""
1122 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1123 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1124
1125 #: g10/build-packet.c:976
1126 msgid ""
1127 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1128 "an '='\n"
1129 msgstr ""
1130 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1131 "amb el signe «=»\n"
1132
1133 #: g10/build-packet.c:988
1134 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1135 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1136
1137 #: g10/build-packet.c:994
1138 #, fuzzy
1139 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1140 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1141
1142 #: g10/build-packet.c:1012
1143 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1144 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1145
1146 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1147 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1148 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1149
1150 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1151 msgid "not human readable"
1152 msgstr "no llegible per humans"
1153
1154 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
1155 #, fuzzy, c-format
1156 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1157 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1158
1159 #: g10/card-util.c:67
1160 #, c-format
1161 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1162 msgstr ""
1163
1164 # Destès? ivb
1165 # Desatès, sí. jm
1166 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
1167 #: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1168 #, fuzzy
1169 msgid "can't do this in batch mode\n"
1170 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1171
1172 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
1173 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
1174 #: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1175 msgid "Your selection? "
1176 msgstr "La vostra selecció? "
1177
1178 #: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
1179 msgid "[not set]"
1180 msgstr "[no establert]"
1181
1182 #: g10/card-util.c:417
1183 msgid "male"
1184 msgstr "home"
1185
1186 #: g10/card-util.c:418
1187 msgid "female"
1188 msgstr "dóna"
1189
1190 #: g10/card-util.c:418
1191 msgid "unspecified"
1192 msgstr "no especificat"
1193
1194 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1195 # Probablement és una clau, femení. jm
1196 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1197 # uncompressed so we know the gender. jm
1198 #: g10/card-util.c:445
1199 msgid "not forced"
1200 msgstr "no forçat"
1201
1202 #: g10/card-util.c:445
1203 msgid "forced"
1204 msgstr "forçat"
1205
1206 #: g10/card-util.c:523
1207 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: g10/card-util.c:525
1211 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: g10/card-util.c:527
1215 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: g10/card-util.c:544
1219 msgid "Cardholder's surname: "
1220 msgstr ""
1221
1222 #: g10/card-util.c:546
1223 msgid "Cardholder's given name: "
1224 msgstr ""
1225
1226 #: g10/card-util.c:564
1227 #, c-format
1228 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1229 msgstr ""
1230
1231 #: g10/card-util.c:585
1232 #, fuzzy
1233 msgid "URL to retrieve public key: "
1234 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1235
1236 #: g10/card-util.c:593
1237 #, c-format
1238 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
1242 #, c-format
1243 msgid "error reading `%s': %s\n"
1244 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1245
1246 #: g10/card-util.c:699
1247 msgid "Login data (account name): "
1248 msgstr ""
1249
1250 #: g10/card-util.c:709
1251 #, c-format
1252 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1253 msgstr ""
1254
1255 #: g10/card-util.c:768
1256 msgid "Private DO data: "
1257 msgstr ""
1258
1259 #: g10/card-util.c:778
1260 #, c-format
1261 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: g10/card-util.c:798
1265 #, fuzzy
1266 msgid "Language preferences: "
1267 msgstr "preferències actualitzades"
1268
1269 #: g10/card-util.c:806
1270 #, fuzzy
1271 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1272 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1273
1274 #: g10/card-util.c:815
1275 #, fuzzy
1276 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1277 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1278
1279 #: g10/card-util.c:836
1280 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1281 msgstr ""
1282
1283 #: g10/card-util.c:850
1284 #, fuzzy
1285 msgid "Error: invalid response.\n"
1286 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1287
1288 #: g10/card-util.c:871
1289 #, fuzzy
1290 msgid "CA fingerprint: "
1291 msgstr "Empremta digital:"
1292
1293 #: g10/card-util.c:894
1294 #, fuzzy
1295 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1296 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1297
1298 #: g10/card-util.c:942
1299 #, fuzzy, c-format
1300 msgid "key operation not possible: %s\n"
1301 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1302
1303 #: g10/card-util.c:943
1304 #, fuzzy
1305 msgid "not an OpenPGP card"
1306 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1307
1308 #: g10/card-util.c:952
1309 #, fuzzy, c-format
1310 msgid "error getting current key info: %s\n"
1311 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1312
1313 #: g10/card-util.c:1036
1314 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1315 msgstr ""
1316
1317 #: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
1318 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1319 msgstr ""
1320
1321 #: g10/card-util.c:1077
1322 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1323 msgstr ""
1324
1325 #: g10/card-util.c:1086
1326 #, c-format
1327 msgid ""
1328 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1329 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1330 "You should change them using the command --change-pin\n"
1331 msgstr ""
1332
1333 #: g10/card-util.c:1120
1334 #, fuzzy
1335 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1336 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1337
1338 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
1339 msgid "   (1) Signature key\n"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
1343 #, fuzzy
1344 msgid "   (2) Encryption key\n"
1345 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1346
1347 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
1348 msgid "   (3) Authentication key\n"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
1352 #: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
1353 msgid "Invalid selection.\n"
1354 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1355
1356 #: g10/card-util.c:1196
1357 #, fuzzy
1358 msgid "Please select where to store the key:\n"
1359 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1360
1361 #: g10/card-util.c:1231
1362 #, fuzzy
1363 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1364 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1365
1366 #: g10/card-util.c:1236
1367 #, fuzzy
1368 msgid "secret parts of key are not available\n"
1369 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1370
1371 #: g10/card-util.c:1241
1372 #, fuzzy
1373 msgid "secret key already stored on a card\n"
1374 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1375
1376 #: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
1377 msgid "quit this menu"
1378 msgstr "ix del menú"
1379
1380 #: g10/card-util.c:1311
1381 #, fuzzy
1382 msgid "show admin commands"
1383 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1384
1385 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1386 # «ajuda», evidentment. jm
1387 #: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
1388 msgid "show this help"
1389 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1390
1391 #: g10/card-util.c:1314
1392 #, fuzzy
1393 msgid "list all available data"
1394 msgstr "La clau és disponible en: "
1395
1396 #: g10/card-util.c:1317
1397 msgid "change card holder's name"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: g10/card-util.c:1318
1401 msgid "change URL to retrieve key"
1402 msgstr ""
1403
1404 #: g10/card-util.c:1319
1405 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: g10/card-util.c:1320
1409 #, fuzzy
1410 msgid "change the login name"
1411 msgstr "canvia la data de caducitat"
1412
1413 #: g10/card-util.c:1321
1414 #, fuzzy
1415 msgid "change the language preferences"
1416 msgstr "canvia la confiança"
1417
1418 #: g10/card-util.c:1322
1419 msgid "change card holder's sex"
1420 msgstr ""
1421
1422 #: g10/card-util.c:1323
1423 #, fuzzy
1424 msgid "change a CA fingerprint"
1425 msgstr "mostra empremta"
1426
1427 #: g10/card-util.c:1324
1428 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: g10/card-util.c:1325
1432 #, fuzzy
1433 msgid "generate new keys"
1434 msgstr "genera un nou parell de claus"
1435
1436 #: g10/card-util.c:1326
1437 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: g10/card-util.c:1327
1441 msgid "verify the PIN and list all data"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
1445 msgid "Command> "
1446 msgstr "Ordre> "
1447
1448 #: g10/card-util.c:1485
1449 #, fuzzy
1450 msgid "Admin-only command\n"
1451 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1452
1453 #: g10/card-util.c:1516
1454 msgid "Admin commands are allowed\n"
1455 msgstr ""
1456
1457 #: g10/card-util.c:1518
1458 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1459 msgstr ""
1460
1461 #: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
1462 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1463 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1464
1465 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1466 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1467 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1468
1469 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3926 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1470 #, c-format
1471 msgid "can't open `%s'\n"
1472 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1473
1474 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1719
1475 #: g10/revoke.c:226
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1478 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1479
1480 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2368 g10/keyserver.c:1733
1481 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1482 #, c-format
1483 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1484 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1485
1486 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1487 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1488 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1489
1490 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1491 # Fet. jm
1492 #: g10/delkey.c:133
1493 #, fuzzy
1494 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1495 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1496
1497 #: g10/delkey.c:145
1498 #, fuzzy
1499 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1500 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1501
1502 #: g10/delkey.c:153
1503 #, fuzzy
1504 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1505 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1506
1507 #: g10/delkey.c:163
1508 #, c-format
1509 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1510 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1511
1512 #: g10/delkey.c:173
1513 msgid "ownertrust information cleared\n"
1514 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1515
1516 #: g10/delkey.c:204
1517 #, c-format
1518 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1519 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1520
1521 #: g10/delkey.c:206
1522 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1523 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1524
1525 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
1526 #, c-format
1527 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1528 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1529
1530 #: g10/encode.c:232
1531 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1532 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1533
1534 #: g10/encode.c:246
1535 #, fuzzy, c-format
1536 msgid "using cipher %s\n"
1537 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1538
1539 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1540 #, c-format
1541 msgid "`%s' already compressed\n"
1542 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1543
1544 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
1545 #, c-format
1546 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1547 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1548
1549 #: g10/encode.c:485
1550 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1551 msgstr ""
1552 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1553
1554 #: g10/encode.c:510
1555 #, c-format
1556 msgid "reading from `%s'\n"
1557 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1558
1559 #: g10/encode.c:541
1560 msgid ""
1561 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1562 msgstr ""
1563 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1564 "esteu xifrant.\n"
1565
1566 #: g10/encode.c:559
1567 #, fuzzy, c-format
1568 msgid ""
1569 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1570 msgstr ""
1571 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1572
1573 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
1574 #, fuzzy, c-format
1575 msgid ""
1576 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1577 "preferences\n"
1578 msgstr ""
1579 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1580 "destinatari\n"
1581
1582 #: g10/encode.c:751
1583 #, c-format
1584 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1585 msgstr ""
1586 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1587
1588 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1589 #, c-format
1590 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1591 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1592
1593 #: g10/encode.c:848
1594 #, c-format
1595 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1596 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1597
1598 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1599 #, c-format
1600 msgid "%s encrypted data\n"
1601 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1602
1603 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1604 #, c-format
1605 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1606 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1607
1608 # És no-wrap?  ivb
1609 # Com? jm
1610 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1611 msgid ""
1612 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1613 msgstr ""
1614 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1615 "simètric.\n"
1616
1617 #: g10/encr-data.c:145
1618 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1619 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1620
1621 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1622 #: g10/exec.c:49
1623 msgid "no remote program execution supported\n"
1624 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1625
1626 #: g10/exec.c:313
1627 msgid ""
1628 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1629 msgstr ""
1630 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1631 "d'opcions permissos insegurs\n"
1632
1633 #: g10/exec.c:343
1634 #, fuzzy
1635 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1636 msgstr ""
1637 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1638 "externs\n"
1639
1640 #: g10/exec.c:421
1641 #, fuzzy, c-format
1642 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1643 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1644
1645 #: g10/exec.c:424
1646 #, fuzzy, c-format
1647 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1648 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1649
1650 #: g10/exec.c:509
1651 #, c-format
1652 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1653 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1654
1655 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1656 msgid "unnatural exit of external program\n"
1657 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1658
1659 #: g10/exec.c:535
1660 msgid "unable to execute external program\n"
1661 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1662
1663 #: g10/exec.c:552
1664 #, c-format
1665 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1666 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1667
1668 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1669 #, c-format
1670 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1671 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1672
1673 #: g10/exec.c:609
1674 #, c-format
1675 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1676 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1677
1678 #: g10/export.c:61
1679 #, fuzzy
1680 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1681 msgstr ""
1682 "\n"
1683 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1684
1685 #: g10/export.c:63
1686 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1687 msgstr ""
1688
1689 #: g10/export.c:65
1690 #, fuzzy
1691 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1692 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1693
1694 #: g10/export.c:67
1695 #, fuzzy
1696 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1697 msgstr "revoca una clau secundària"
1698
1699 #: g10/export.c:69
1700 #, fuzzy
1701 msgid "remove unusable parts from key during export"
1702 msgstr "la clau secreta és inusable"
1703
1704 #: g10/export.c:71
1705 msgid "remove as much as possible from key during export"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: g10/export.c:73
1709 msgid "export keys in an S-expression based format"
1710 msgstr ""
1711
1712 #: g10/export.c:338
1713 #, fuzzy
1714 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1715 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1716
1717 #: g10/export.c:367
1718 #, fuzzy, c-format
1719 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1720 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1721
1722 #: g10/export.c:375
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1725 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1726
1727 #: g10/export.c:386
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1730 msgstr ""
1731 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1732 "descarta\n"
1733
1734 #: g10/export.c:537
1735 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: g10/export.c:560
1739 #, fuzzy, c-format
1740 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1741 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1742
1743 #: g10/export.c:584
1744 #, fuzzy, c-format
1745 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1746 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1747
1748 #: g10/export.c:633
1749 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1750 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1751
1752 #: g10/getkey.c:151
1753 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1754 msgstr ""
1755 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1756
1757 #: g10/getkey.c:174
1758 #, fuzzy
1759 msgid "[User ID not found]"
1760 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1761
1762 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1763 #: g10/getkey.c:1002
1764 #, c-format
1765 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: g10/getkey.c:1834
1769 #, fuzzy, c-format
1770 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1771 msgstr ""
1772 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1773
1774 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3727
1775 #, fuzzy, c-format
1776 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1777 msgstr ""
1778 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1779
1780 #: g10/getkey.c:2622
1781 #, fuzzy, c-format
1782 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1783 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1784
1785 #: g10/getkey.c:2669
1786 #, fuzzy, c-format
1787 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1788 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
1791 msgid ""
1792 "@Commands:\n"
1793 " "
1794 msgstr ""
1795 "@Ordres:\n"
1796 " "
1797
1798 #: g10/gpg.c:369
1799 msgid "|[file]|make a signature"
1800 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1801
1802 #: g10/gpg.c:370
1803 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1804 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1805
1806 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:250
1807 msgid "make a detached signature"
1808 msgstr "crea una signatura separada"
1809
1810 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:251
1811 msgid "encrypt data"
1812 msgstr "xifra dades"
1813
1814 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:252
1815 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1816 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1817
1818 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:253
1819 msgid "decrypt data (default)"
1820 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1821
1822 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:254
1823 msgid "verify a signature"
1824 msgstr "verifica una signatura"
1825
1826 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
1827 msgid "list keys"
1828 msgstr "llista claus"
1829
1830 #: g10/gpg.c:382
1831 msgid "list keys and signatures"
1832 msgstr "llista claus i signatures"
1833
1834 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1835 #: g10/gpg.c:383
1836 #, fuzzy
1837 msgid "list and check key signatures"
1838 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1839
1840 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1841 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:260
1842 msgid "list keys and fingerprints"
1843 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1844
1845 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:258
1846 msgid "list secret keys"
1847 msgstr "llista claus secretes"
1848
1849 #: g10/gpg.c:386
1850 msgid "generate a new key pair"
1851 msgstr "genera un nou parell de claus"
1852
1853 #: g10/gpg.c:387
1854 msgid "remove keys from the public keyring"
1855 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1856
1857 #: g10/gpg.c:389
1858 msgid "remove keys from the secret keyring"
1859 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1860
1861 #: g10/gpg.c:390
1862 msgid "sign a key"
1863 msgstr "signa una clau"
1864
1865 #: g10/gpg.c:391
1866 msgid "sign a key locally"
1867 msgstr "signa una clau localment"
1868
1869 #: g10/gpg.c:392
1870 msgid "sign or edit a key"
1871 msgstr "signa o edita una clau"
1872
1873 #: g10/gpg.c:393
1874 msgid "generate a revocation certificate"
1875 msgstr "genera un certificat de revocació"
1876
1877 #: g10/gpg.c:395
1878 msgid "export keys"
1879 msgstr "exporta claus"
1880
1881 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:263
1882 msgid "export keys to a key server"
1883 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1884
1885 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:264
1886 msgid "import keys from a key server"
1887 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1888
1889 #: g10/gpg.c:399
1890 msgid "search for keys on a key server"
1891 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1892
1893 #: g10/gpg.c:401
1894 msgid "update all keys from a keyserver"
1895 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1896
1897 #: g10/gpg.c:405
1898 msgid "import/merge keys"
1899 msgstr "importa/fon claus"
1900
1901 #: g10/gpg.c:408
1902 msgid "print the card status"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: g10/gpg.c:409
1906 msgid "change data on a card"
1907 msgstr ""
1908
1909 #: g10/gpg.c:410
1910 msgid "change a card's PIN"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: g10/gpg.c:419
1914 msgid "update the trust database"
1915 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1916
1917 #: g10/gpg.c:426
1918 msgid "|algo [files]|print message digests"
1919 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1920
1921 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:268
1922 msgid "run in server mode"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
1926 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
1927 msgid ""
1928 "@\n"
1929 "Options:\n"
1930 " "
1931 msgstr ""
1932 "@\n"
1933 "Opcions:\n"
1934 " "
1935
1936 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:285
1937 msgid "create ascii armored output"
1938 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1939
1940 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:297
1941 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1942 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1943
1944 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:335
1945 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1946 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1947
1948 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:338
1949 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1950 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1951
1952 #: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:340
1953 msgid "use canonical text mode"
1954 msgstr "usa el mode de text canònic"
1955
1956 #: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:343
1957 #, fuzzy
1958 msgid "|FILE|write output to FILE"
1959 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
1960
1961 #: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
1962 msgid "do not make any changes"
1963 msgstr "no fa cap canvi"
1964
1965 #: g10/gpg.c:480
1966 msgid "prompt before overwriting"
1967 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1968
1969 #: g10/gpg.c:523
1970 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: g10/gpg.c:524
1974 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:403
1978 msgid ""
1979 "@\n"
1980 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1981 msgstr ""
1982 "@\n"
1983 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1984
1985 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1986 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1987 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1988 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:406
1989 msgid ""
1990 "@\n"
1991 "Examples:\n"
1992 "\n"
1993 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1994 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1995 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1996 " --list-keys [names]        show keys\n"
1997 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1998 msgstr ""
1999 "@\n"
2000 "Exemples:\n"
2001 "\n"
2002 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2003 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2004 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2005 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2006 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2007
2008 #: g10/gpg.c:753 g10/gpgv.c:95
2009 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2010 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2011
2012 #: g10/gpg.c:770
2013 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2014 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2015
2016 #: g10/gpg.c:773
2017 msgid ""
2018 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2019 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2020 "default operation depends on the input data\n"
2021 msgstr ""
2022 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2023 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2024 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2025
2026 # Suportats? ivb
2027 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2028 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2029 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2030 # encara no m'agraden massa... jm
2031 #: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:587
2032 msgid ""
2033 "\n"
2034 "Supported algorithms:\n"
2035 msgstr ""
2036 "\n"
2037 "Algoritmes suportats:\n"
2038
2039 #: g10/gpg.c:787
2040 msgid "Pubkey: "
2041 msgstr "Clau pública: "
2042
2043 #: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2321
2044 msgid "Cipher: "
2045 msgstr "Xifratge: "
2046
2047 #: g10/gpg.c:801
2048 msgid "Hash: "
2049 msgstr "Dispersió: "
2050
2051 #: g10/gpg.c:808 g10/keyedit.c:2366
2052 msgid "Compression: "
2053 msgstr "Compressió: "
2054
2055 #: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:607
2056 msgid "Used libraries:"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: g10/gpg.c:923
2060 msgid "usage: gpg [options] "
2061 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2062
2063 #: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:772
2064 msgid "conflicting commands\n"
2065 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:1111
2068 #, c-format
2069 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2070 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2071
2072 # Indi. ivb
2073 #: g10/gpg.c:1308
2074 #, fuzzy, c-format
2075 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2076 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2077
2078 # Indi. ivb
2079 #: g10/gpg.c:1311
2080 #, fuzzy, c-format
2081 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2082 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2083
2084 # Indi. ivb
2085 #: g10/gpg.c:1314
2086 #, fuzzy, c-format
2087 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2088 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2089
2090 #: g10/gpg.c:1320
2091 #, fuzzy, c-format
2092 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2093 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2094
2095 #: g10/gpg.c:1323
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2098 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:1326
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2103 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:1332
2106 #, fuzzy, c-format
2107 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2108 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:1335
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid ""
2113 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2114 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:1338
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2119 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:1344
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2124 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:1347
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid ""
2129 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2130 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2131
2132 #: g10/gpg.c:1350
2133 #, fuzzy, c-format
2134 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2135 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2136
2137 #: g10/gpg.c:1529
2138 #, fuzzy, c-format
2139 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2140 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2141
2142 #: g10/gpg.c:1624
2143 msgid "display photo IDs during key listings"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: g10/gpg.c:1626
2147 msgid "show policy URLs during signature listings"
2148 msgstr ""
2149
2150 #: g10/gpg.c:1628
2151 #, fuzzy
2152 msgid "show all notations during signature listings"
2153 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2154
2155 #: g10/gpg.c:1630
2156 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: g10/gpg.c:1634
2160 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: g10/gpg.c:1636
2164 #, fuzzy
2165 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2166 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2167
2168 #: g10/gpg.c:1638
2169 msgid "show user ID validity during key listings"
2170 msgstr ""
2171
2172 #: g10/gpg.c:1640
2173 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2174 msgstr ""
2175
2176 #: g10/gpg.c:1642
2177 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: g10/gpg.c:1644
2181 #, fuzzy
2182 msgid "show the keyring name in key listings"
2183 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2184
2185 #: g10/gpg.c:1646
2186 #, fuzzy
2187 msgid "show expiration dates during signature listings"
2188 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2189
2190 #: g10/gpg.c:1805
2191 #, c-format
2192 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2193 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2194
2195 #: g10/gpg.c:1896
2196 #, c-format
2197 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: g10/gpg.c:2275 g10/gpg.c:2950 g10/gpg.c:2962
2201 #, c-format
2202 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2203 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2204
2205 #: g10/gpg.c:2456 g10/gpg.c:2468
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2208 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2209
2210 #: g10/gpg.c:2550
2211 #, fuzzy, c-format
2212 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2213 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2214
2215 #: g10/gpg.c:2573 g10/gpg.c:2768 g10/keyedit.c:4085
2216 #, fuzzy
2217 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2218 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:2585
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2223 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:2588
2226 #, fuzzy
2227 msgid "invalid keyserver options\n"
2228 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:2595
2231 #, c-format
2232 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2233 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2234
2235 #: g10/gpg.c:2598
2236 msgid "invalid import options\n"
2237 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2238
2239 #: g10/gpg.c:2605
2240 #, c-format
2241 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2242 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2243
2244 #: g10/gpg.c:2608
2245 msgid "invalid export options\n"
2246 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:2615
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2251 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2252
2253 #: g10/gpg.c:2618
2254 #, fuzzy
2255 msgid "invalid list options\n"
2256 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2257
2258 #: g10/gpg.c:2626
2259 msgid "display photo IDs during signature verification"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: g10/gpg.c:2628
2263 msgid "show policy URLs during signature verification"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: g10/gpg.c:2630
2267 #, fuzzy
2268 msgid "show all notations during signature verification"
2269 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2270
2271 #: g10/gpg.c:2632
2272 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: g10/gpg.c:2636
2276 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: g10/gpg.c:2638
2280 #, fuzzy
2281 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2282 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2283
2284 #: g10/gpg.c:2640
2285 #, fuzzy
2286 msgid "show user ID validity during signature verification"
2287 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2288
2289 #: g10/gpg.c:2642
2290 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2291 msgstr ""
2292
2293 #: g10/gpg.c:2644
2294 #, fuzzy
2295 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2296 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2297
2298 #: g10/gpg.c:2646
2299 msgid "validate signatures with PKA data"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: g10/gpg.c:2648
2303 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: g10/gpg.c:2655
2307 #, fuzzy, c-format
2308 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2309 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2310
2311 #: g10/gpg.c:2658
2312 #, fuzzy
2313 msgid "invalid verify options\n"
2314 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2315
2316 #: g10/gpg.c:2665
2317 #, c-format
2318 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2319 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:2840
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2324 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:2843
2327 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: g10/gpg.c:2939 sm/gpgsm.c:1374
2331 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2332 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2333
2334 # FIXME: preferència? jm
2335 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2336 #: g10/gpg.c:2943
2337 #, c-format
2338 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2339 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:2952
2342 #, c-format
2343 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2344 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2345
2346 #: g10/gpg.c:2955
2347 #, c-format
2348 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2349 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2350
2351 #: g10/gpg.c:2970
2352 #, fuzzy, c-format
2353 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2354 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2355
2356 # clares -> en clar?  ivb
2357 #: g10/gpg.c:2984
2358 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2359 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2360
2361 #: g10/gpg.c:2990
2362 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2363 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2364
2365 #: g10/gpg.c:2996
2366 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2367 msgstr ""
2368 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2369 "habilitat.\n"
2370
2371 #: g10/gpg.c:3009
2372 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2373 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2374
2375 #: g10/gpg.c:3075 g10/gpg.c:3099 sm/gpgsm.c:1446
2376 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2377 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2378
2379 #: g10/gpg.c:3081 g10/gpg.c:3105 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
2380 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2381 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2382
2383 #: g10/gpg.c:3087
2384 #, fuzzy
2385 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2386 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:3093
2389 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2390 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2391
2392 #: g10/gpg.c:3108
2393 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2394 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2395
2396 #: g10/gpg.c:3110
2397 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2398 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2399
2400 #: g10/gpg.c:3112
2401 #, fuzzy
2402 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2403 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2404
2405 #: g10/gpg.c:3114
2406 #, fuzzy
2407 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2408 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2409
2410 #: g10/gpg.c:3116
2411 #, fuzzy
2412 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2413 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2414
2415 #: g10/gpg.c:3119
2416 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2417 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2418
2419 #: g10/gpg.c:3123
2420 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2421 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2422
2423 #: g10/gpg.c:3130
2424 msgid "invalid default preferences\n"
2425 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3139
2428 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2429 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2430
2431 #: g10/gpg.c:3143
2432 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2433 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2434
2435 #: g10/gpg.c:3147
2436 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2437 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2438
2439 #: g10/gpg.c:3180
2440 #, c-format
2441 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2442 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2443
2444 #: g10/gpg.c:3227
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2447 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:3232
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2452 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2453
2454 #: g10/gpg.c:3237
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2457 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2458
2459 #: g10/gpg.c:3329
2460 #, c-format
2461 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2462 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2463
2464 #: g10/gpg.c:3340
2465 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2466 msgstr ""
2467 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3361
2470 msgid "--store [filename]"
2471 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3368
2474 msgid "--symmetric [filename]"
2475 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2476
2477 #: g10/gpg.c:3370
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2480 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2481
2482 #: g10/gpg.c:3380
2483 msgid "--encrypt [filename]"
2484 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2485
2486 #: g10/gpg.c:3393
2487 #, fuzzy
2488 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2489 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2490
2491 #: g10/gpg.c:3395
2492 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: g10/gpg.c:3398
2496 #, fuzzy, c-format
2497 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2498 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2499
2500 #: g10/gpg.c:3416
2501 msgid "--sign [filename]"
2502 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2503
2504 #: g10/gpg.c:3429
2505 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2506 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2507
2508 #: g10/gpg.c:3444
2509 #, fuzzy
2510 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2511 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3446
2514 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: g10/gpg.c:3449
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2520 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2521
2522 #: g10/gpg.c:3469
2523 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2524 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2525
2526 #: g10/gpg.c:3478
2527 msgid "--clearsign [filename]"
2528 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2529
2530 #: g10/gpg.c:3503
2531 msgid "--decrypt [filename]"
2532 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2533
2534 #: g10/gpg.c:3511
2535 msgid "--sign-key user-id"
2536 msgstr "--sign-key user-id"
2537
2538 #: g10/gpg.c:3515
2539 msgid "--lsign-key user-id"
2540 msgstr "--lsign-key user-id"
2541
2542 #: g10/gpg.c:3536
2543 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2544 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2545
2546 #: g10/gpg.c:3621
2547 #, c-format
2548 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2549 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2550
2551 #: g10/gpg.c:3623
2552 #, c-format
2553 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2554 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2555
2556 #: g10/gpg.c:3625
2557 #, c-format
2558 msgid "key export failed: %s\n"
2559 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2560
2561 #: g10/gpg.c:3636
2562 #, c-format
2563 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2564 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2565
2566 #: g10/gpg.c:3646
2567 #, c-format
2568 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2569 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2570
2571 #: g10/gpg.c:3697
2572 #, c-format
2573 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2574 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2575
2576 #: g10/gpg.c:3705
2577 #, c-format
2578 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2579 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2580
2581 #: g10/gpg.c:3795
2582 #, c-format
2583 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2584 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2585
2586 #: g10/gpg.c:3912
2587 msgid "[filename]"
2588 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2589
2590 #: g10/gpg.c:3916
2591 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2592 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2593
2594 #: g10/gpg.c:4228
2595 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2596 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2597
2598 #: g10/gpg.c:4230
2599 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2600 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2601
2602 #: g10/gpg.c:4263
2603 #, fuzzy
2604 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2605 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2606
2607 #: g10/gpgv.c:72
2608 msgid "take the keys from this keyring"
2609 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2610
2611 #: g10/gpgv.c:74
2612 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2613 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2614
2615 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
2616 msgid "|FD|write status info to this FD"
2617 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2618
2619 #: g10/gpgv.c:99
2620 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2621 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2622
2623 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2624 #: g10/gpgv.c:102
2625 msgid ""
2626 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2627 "Check signatures against known trusted keys\n"
2628 msgstr ""
2629 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2630 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2631
2632 #: g10/helptext.c:72
2633 msgid "No help available"
2634 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2635
2636 #: g10/helptext.c:82
2637 #, c-format
2638 msgid "No help available for `%s'"
2639 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2640
2641 #: g10/import.c:94
2642 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: g10/import.c:96
2646 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2647 msgstr ""
2648
2649 #: g10/import.c:98
2650 #, fuzzy
2651 msgid "do not update the trustdb after import"
2652 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2653
2654 #: g10/import.c:100
2655 #, fuzzy
2656 msgid "create a public key when importing a secret key"
2657 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2658
2659 #: g10/import.c:102
2660 msgid "only accept updates to existing keys"
2661 msgstr ""
2662
2663 #: g10/import.c:104
2664 #, fuzzy
2665 msgid "remove unusable parts from key after import"
2666 msgstr "la clau secreta és inusable"
2667
2668 #: g10/import.c:106
2669 msgid "remove as much as possible from key after import"
2670 msgstr ""
2671
2672 #: g10/import.c:269
2673 #, c-format
2674 msgid "skipping block of type %d\n"
2675 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2676
2677 #: g10/import.c:278
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "%lu keys processed so far\n"
2680 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2681
2682 #: g10/import.c:295
2683 #, c-format
2684 msgid "Total number processed: %lu\n"
2685 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2686
2687 #: g10/import.c:297
2688 #, c-format
2689 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2690 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2691
2692 #: g10/import.c:300
2693 #, c-format
2694 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2695 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2696
2697 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2698 #, c-format
2699 msgid "              imported: %lu"
2700 msgstr "              importades: %lu"
2701
2702 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2703 #, c-format
2704 msgid "             unchanged: %lu\n"
2705 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2706
2707 #: g10/import.c:310
2708 #, c-format
2709 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2710 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2711
2712 #: g10/import.c:312
2713 #, c-format
2714 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2715 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2716
2717 #: g10/import.c:314
2718 #, c-format
2719 msgid "        new signatures: %lu\n"
2720 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2721
2722 #: g10/import.c:316
2723 #, c-format
2724 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2725 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2726
2727 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2728 #, c-format
2729 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2730 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2731
2732 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2733 #, c-format
2734 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2735 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2736
2737 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2738 #, c-format
2739 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2740 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2741
2742 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2743 #, c-format
2744 msgid "          not imported: %lu\n"
2745 msgstr "              importades: %lu\n"
2746
2747 #: g10/import.c:326
2748 #, fuzzy, c-format
2749 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2750 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2751
2752 #: g10/import.c:328
2753 #, fuzzy, c-format
2754 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2755 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2756
2757 #: g10/import.c:569
2758 #, c-format
2759 msgid ""
2760 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2761 "algorithms on these user IDs:\n"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: g10/import.c:610
2765 #, c-format
2766 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2767 msgstr ""
2768
2769 #: g10/import.c:625
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2772 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2773
2774 #: g10/import.c:637
2775 #, c-format
2776 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: g10/import.c:650
2780 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2781 msgstr ""
2782
2783 #: g10/import.c:652
2784 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: g10/import.c:676
2788 #, c-format
2789 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "key %s: no user ID\n"
2795 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2796
2797 #: g10/import.c:755
2798 #, fuzzy, c-format
2799 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2800 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2801
2802 #: g10/import.c:770
2803 #, fuzzy, c-format
2804 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2805 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2806
2807 #: g10/import.c:776
2808 #, fuzzy, c-format
2809 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2810 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2811
2812 #: g10/import.c:778
2813 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2814 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2815
2816 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2819 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2820
2821 #: g10/import.c:794
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2824 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2825
2826 #: g10/import.c:803
2827 #, c-format
2828 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2829 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2830
2831 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
2832 #, c-format
2833 msgid "writing to `%s'\n"
2834 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2835
2836 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2837 #: g10/import.c:2382 g10/import.c:2404
2838 #, c-format
2839 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2840 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2841
2842 #: g10/import.c:831
2843 #, fuzzy, c-format
2844 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2845 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2846
2847 #: g10/import.c:855
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2850 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2851
2852 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2853 #, fuzzy, c-format
2854 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2855 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2856
2857 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2858 #, fuzzy, c-format
2859 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2860 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2861
2862 #: g10/import.c:917
2863 #, fuzzy, c-format
2864 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2865 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2866
2867 #: g10/import.c:920
2868 #, fuzzy, c-format
2869 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2870 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2871
2872 #: g10/import.c:923
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2875 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2876
2877 #: g10/import.c:926
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2880 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2881
2882 #: g10/import.c:929
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2885 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2886
2887 #: g10/import.c:932
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2890 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2891
2892 #: g10/import.c:935
2893 #, fuzzy, c-format
2894 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2895 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2896
2897 #: g10/import.c:938
2898 #, fuzzy, c-format
2899 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2900 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2901
2902 #: g10/import.c:941
2903 #, fuzzy, c-format
2904 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2905 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2906
2907 #: g10/import.c:944
2908 #, fuzzy, c-format
2909 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2910 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2911
2912 #: g10/import.c:967
2913 #, fuzzy, c-format
2914 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2915 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2916
2917 #: g10/import.c:1130
2918 #, fuzzy, c-format
2919 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2920 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2921
2922 #: g10/import.c:1141
2923 #, fuzzy
2924 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2925 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2926
2927 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2397
2928 #, c-format
2929 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2930 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2931
2932 #: g10/import.c:1169
2933 #, fuzzy, c-format
2934 msgid "key %s: secret key imported\n"
2935 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2936
2937 #: g10/import.c:1199
2938 #, fuzzy, c-format
2939 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2940 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2941
2942 #: g10/import.c:1209
2943 #, fuzzy, c-format
2944 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2945 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2946
2947 #: g10/import.c:1239
2948 #, fuzzy, c-format
2949 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2950 msgstr ""
2951 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2952 "de revocació\n"
2953
2954 # O «rebutjara»? ivb
2955 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2956 # «es rebutja» està bé. jm
2957 #: g10/import.c:1282
2958 #, fuzzy, c-format
2959 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2960 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2961
2962 #: g10/import.c:1314
2963 #, fuzzy, c-format
2964 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2965 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2966
2967 #: g10/import.c:1380
2968 #, fuzzy, c-format
2969 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2970 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2971
2972 #: g10/import.c:1395
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2975 msgstr ""
2976 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2977 "s»\n"
2978 "\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1397
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2983 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1415
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2988 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2993 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1428
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2998 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1443
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3003 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1465
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3008 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1478
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3013 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3014
3015 #: g10/import.c:1493
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3018 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1535
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3023 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3024
3025 #: g10/import.c:1556
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3028 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1583
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3033 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3034
3035 #: g10/import.c:1593
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3038 msgstr ""
3039 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3040 "descarta\n"
3041
3042 #: g10/import.c:1610
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3045 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3046
3047 #: g10/import.c:1624
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3050 msgstr ""
3051 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3052 "descarta\n"
3053
3054 #: g10/import.c:1632
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3057 msgstr ""
3058 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3059
3060 #: g10/import.c:1744
3061 #, fuzzy, c-format
3062 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3063 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3064
3065 #: g10/import.c:1806
3066 #, fuzzy, c-format
3067 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3068 msgstr ""
3069 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3070 "08lX\n"
3071
3072 #: g10/import.c:1820
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3075 msgstr ""
3076 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3077 "present.\n"
3078
3079 #: g10/import.c:1879
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3082 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3083
3084 #: g10/import.c:1913
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3087 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3088
3089 #: g10/import.c:2302
3090 #, fuzzy
3091 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3092 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3093
3094 #: g10/import.c:2310
3095 #, fuzzy
3096 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3097 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3098
3099 #: g10/import.c:2312
3100 #, fuzzy
3101 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3102 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3103
3104 #: g10/keydb.c:181
3105 #, c-format
3106 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3107 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3108
3109 #: g10/keydb.c:187
3110 #, c-format
3111 msgid "keyring `%s' created\n"
3112 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3113
3114 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3115 #, fuzzy, c-format
3116 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3117 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3118
3119 #: g10/keydb.c:710
3120 #, c-format
3121 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3122 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:265
3125 msgid "[revocation]"
3126 msgstr "[revocació]"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:266
3129 msgid "[self-signature]"
3130 msgstr "[autosignatura]"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3133 msgid "1 bad signature\n"
3134 msgstr "1 signatura errònia\n"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3137 #, c-format
3138 msgid "%d bad signatures\n"
3139 msgstr "%d signatures errònies\n"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3142 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3143 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3146 #, c-format
3147 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3148 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3151 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3152 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3155 #, c-format
3156 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3157 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:356
3160 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3161 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:358
3164 #, c-format
3165 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3166 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3169 #, fuzzy
3170 msgid ""
3171 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3172 "keys\n"
3173 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3174 "etc.)\n"
3175 msgstr ""
3176 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3177 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3178 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3181 #, fuzzy, c-format
3182 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3183 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3186 #, fuzzy, c-format
3187 msgid "  %d = I trust fully\n"
3188 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:438
3191 msgid ""
3192 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3193 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3194 "trust signatures on your behalf.\n"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: g10/keyedit.c:454
3198 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: g10/keyedit.c:598
3202 #, c-format
3203 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3204 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3205
3206 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3207 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3208 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3209 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3210
3211 # O no s'ha pogut? ivb
3212 # FIXME: comprovar context. jm
3213 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3214 #: g10/keyedit.c:1759
3215 msgid "  Unable to sign.\n"
3216 msgstr "  No es pot signar.\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:626
3219 #, c-format
3220 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3221 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3222
3223 #: g10/keyedit.c:654
3224 #, c-format
3225 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3226 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3227
3228 #: g10/keyedit.c:682
3229 #, fuzzy, c-format
3230 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3231 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3232
3233 #: g10/keyedit.c:684
3234 #, fuzzy
3235 msgid "Sign it? (y/N) "
3236 msgstr "Signar realment? "
3237
3238 #: g10/keyedit.c:706
3239 #, c-format
3240 msgid ""
3241 "The self-signature on \"%s\"\n"
3242 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3243 msgstr ""
3244 "La vostra signatura en «%s»\n"
3245 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:715
3248 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3249 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3250
3251 #: g10/keyedit.c:729
3252 #, c-format
3253 msgid ""
3254 "Your current signature on \"%s\"\n"
3255 "has expired.\n"
3256 msgstr ""
3257 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3258 "ha caducat.\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:733
3261 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3262 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3263
3264 #: g10/keyedit.c:754
3265 #, c-format
3266 msgid ""
3267 "Your current signature on \"%s\"\n"
3268 "is a local signature.\n"
3269 msgstr ""
3270 "La vostra signatura en «%s»\n"
3271 "és una signatura local.\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:758
3274 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3275 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3276
3277 #: g10/keyedit.c:779
3278 #, fuzzy, c-format
3279 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3280 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:782
3283 #, fuzzy, c-format
3284 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3285 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:787
3288 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3289 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3290
3291 #: g10/keyedit.c:809
3292 #, fuzzy, c-format
3293 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3294 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:824
3297 msgid "This key has expired!"
3298 msgstr "La clau ha caducat!"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:842
3301 #, c-format
3302 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3303 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:848
3306 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3307 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3308
3309 #: g10/keyedit.c:888
3310 msgid ""
3311 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3312 "mode.\n"
3313 msgstr ""
3314 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:890
3317 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3318 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:915
3321 msgid ""
3322 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3323 "belongs\n"
3324 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3325 msgstr ""
3326 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3327 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3328 "contestar, entreu «0».\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:920
3331 #, c-format
3332 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3333 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:922
3336 #, c-format
3337 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3338 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:924
3341 #, c-format
3342 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3343 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:926
3346 #, c-format
3347 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3348 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:932
3351 #, fuzzy
3352 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3353 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:956
3356 #, fuzzy, c-format
3357 msgid ""
3358 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3359 "key \"%s\" (%s)\n"
3360 msgstr ""
3361 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3362 "amb la vostra clau: \""
3363
3364 #: g10/keyedit.c:963
3365 #, fuzzy
3366 msgid "This will be a self-signature.\n"
3367 msgstr ""
3368 "\n"
3369 "Açò serà una autosignatura.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:969
3372 #, fuzzy
3373 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3374 msgstr ""
3375 "\n"
3376 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:977
3379 #, fuzzy
3380 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3381 msgstr ""
3382 "\n"
3383 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:987
3386 #, fuzzy
3387 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3388 msgstr ""
3389 "\n"
3390 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:994
3393 #, fuzzy
3394 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3395 msgstr ""
3396 "\n"
3397 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:1001
3400 #, fuzzy
3401 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3402 msgstr ""
3403 "\n"
3404 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:1006
3407 #, fuzzy
3408 msgid "I have checked this key casually.\n"
3409 msgstr ""
3410 "\n"
3411 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:1011
3414 #, fuzzy
3415 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3416 msgstr ""
3417 "\n"
3418 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1021
3421 #, fuzzy
3422 msgid "Really sign? (y/N) "
3423 msgstr "Signar realment? "
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
3426 #: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
3427 #, c-format
3428 msgid "signing failed: %s\n"
3429 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:1131
3432 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3433 msgstr ""
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
3436 msgid "This key is not protected.\n"
3437 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
3440 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3441 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
3444 #, fuzzy
3445 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3446 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
3449 msgid "Key is protected.\n"
3450 msgstr "La clau està protegida.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1178
3453 #, c-format
3454 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3455 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1184
3458 msgid ""
3459 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3460 "\n"
3461 msgstr ""
3462 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3463 "\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
3466 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3467 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1204
3470 msgid ""
3471 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3472 "\n"
3473 msgstr ""
3474 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3475 "\n"
3476
3477 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3478 #: g10/keyedit.c:1207
3479 #, fuzzy
3480 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3481 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1278
3484 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3485 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1364
3488 msgid "save and quit"
3489 msgstr "desa i ix"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1367
3492 #, fuzzy
3493 msgid "show key fingerprint"
3494 msgstr "mostra empremta"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1368
3497 msgid "list key and user IDs"
3498 msgstr "llista claus i ID"
3499
3500 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3501 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3502 #: g10/keyedit.c:1370
3503 msgid "select user ID N"
3504 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3505
3506 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3507 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3508 #: g10/keyedit.c:1371
3509 #, fuzzy
3510 msgid "select subkey N"
3511 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1372
3514 #, fuzzy
3515 msgid "check signatures"
3516 msgstr "revoca signatures"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1377
3519 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1382
3523 #, fuzzy
3524 msgid "sign selected user IDs locally"
3525 msgstr "signa la clau localment"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1384
3528 #, fuzzy
3529 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3530 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1386
3533 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3534 msgstr ""
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1390
3537 msgid "add a user ID"
3538 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3539
3540 # Com estava escrit abans.  ivb
3541 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3542 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3543 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3544 #: g10/keyedit.c:1392
3545 msgid "add a photo ID"
3546 msgstr "afegeix un photo ID"
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1394
3549 #, fuzzy
3550 msgid "delete selected user IDs"
3551 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1399
3554 #, fuzzy
3555 msgid "add a subkey"
3556 msgstr "addkey"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1403
3559 msgid "add a key to a smartcard"
3560 msgstr ""
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1405
3563 msgid "move a key to a smartcard"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1407
3567 msgid "move a backup key to a smartcard"
3568 msgstr ""
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1411
3571 #, fuzzy
3572 msgid "delete selected subkeys"
3573 msgstr "esborra una clau secundària"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1413
3576 msgid "add a revocation key"
3577 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1415
3580 #, fuzzy
3581 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3582 msgstr ""
3583 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3584
3585 #: g10/keyedit.c:1417
3586 #, fuzzy
3587 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3588 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1419
3591 #, fuzzy
3592 msgid "flag the selected user ID as primary"
3593 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1421
3596 #, fuzzy
3597 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3598 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1424
3601 msgid "list preferences (expert)"
3602 msgstr "llista les preferències (expert)"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1426
3605 msgid "list preferences (verbose)"
3606 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1428
3609 #, fuzzy
3610 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3611 msgstr ""
3612 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1433
3615 #, fuzzy
3616 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3617 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:1435
3620 #, fuzzy
3621 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3622 msgstr ""
3623 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1437
3626 msgid "change the passphrase"
3627 msgstr "canvia la contrasenya"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:1441
3630 msgid "change the ownertrust"
3631 msgstr "canvia la confiança"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1443
3634 #, fuzzy
3635 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3636 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1445
3639 #, fuzzy
3640 msgid "revoke selected user IDs"
3641 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:1450
3644 #, fuzzy
3645 msgid "revoke key or selected subkeys"
3646 msgstr "revoca una clau secundària"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1451
3649 #, fuzzy
3650 msgid "enable key"
3651 msgstr "activa una clau"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1452
3654 #, fuzzy
3655 msgid "disable key"
3656 msgstr "desactiva una clau"
3657
3658 # Igual que dalt.  ivb
3659 # Idem :) jm
3660 #: g10/keyedit.c:1453
3661 #, fuzzy
3662 msgid "show selected photo IDs"
3663 msgstr "mostra el photo ID"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1455
3666 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3667 msgstr ""
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1457
3670 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: g10/keyedit.c:1579
3674 #, fuzzy, c-format
3675 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3676 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1597
3679 msgid "Secret key is available.\n"
3680 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1680
3683 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3684 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1688
3687 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3688 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:1707
3691 msgid ""
3692 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3693 "(lsign),\n"
3694 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3695 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3696 msgstr ""
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1747
3699 msgid "Key is revoked."
3700 msgstr "La clau està revocada."
3701
3702 #: g10/keyedit.c:1766
3703 #, fuzzy
3704 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3705 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1773
3708 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3709 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1782
3712 #, fuzzy, c-format
3713 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3714 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1805
3717 #, c-format
3718 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3719 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3722 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3723 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1829
3726 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3727 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:1831
3730 #, fuzzy
3731 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3732 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3733
3734 #: g10/keyedit.c:1832
3735 #, fuzzy
3736 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3737 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3738
3739 #: g10/keyedit.c:1882
3740 #, fuzzy
3741 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3742 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3743
3744 #: g10/keyedit.c:1894
3745 #, fuzzy
3746 msgid "You must select exactly one key.\n"
3747 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1922
3750 msgid "Command expects a filename argument\n"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: g10/keyedit.c:1936
3754 #, fuzzy, c-format
3755 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3756 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:1953
3759 #, fuzzy, c-format
3760 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3761 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:1977
3764 msgid "You must select at least one key.\n"
3765 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3766
3767 #: g10/keyedit.c:1980
3768 #, fuzzy
3769 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3770 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3771
3772 #: g10/keyedit.c:1981
3773 #, fuzzy
3774 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3775 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3776
3777 #: g10/keyedit.c:2016
3778 #, fuzzy
3779 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3780 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3781
3782 #: g10/keyedit.c:2017
3783 #, fuzzy
3784 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3785 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3786
3787 #: g10/keyedit.c:2035
3788 #, fuzzy
3789 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3790 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3791
3792 #: g10/keyedit.c:2046
3793 #, fuzzy
3794 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3795 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3796
3797 #: g10/keyedit.c:2048
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3800 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:2098
3803 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: g10/keyedit.c:2140
3807 #, fuzzy
3808 msgid "Set preference list to:\n"
3809 msgstr "estableix la llista de preferències"
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2146
3812 #, fuzzy
3813 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3814 msgstr ""
3815 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3816
3817 #: g10/keyedit.c:2148
3818 #, fuzzy
3819 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3820 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3821
3822 #: g10/keyedit.c:2216
3823 #, fuzzy
3824 msgid "Save changes? (y/N) "
3825 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3826
3827 #: g10/keyedit.c:2219
3828 #, fuzzy
3829 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3830 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3831
3832 #: g10/keyedit.c:2229
3833 #, c-format
3834 msgid "update failed: %s\n"
3835 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:2236
3838 #, c-format
3839 msgid "update secret failed: %s\n"
3840 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2243
3843 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3844 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:2344
3847 msgid "Digest: "
3848 msgstr "Resum: "
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2395
3851 msgid "Features: "
3852 msgstr "Funcionalitats: "
3853
3854 #: g10/keyedit.c:2406
3855 msgid "Keyserver no-modify"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:306
3859 msgid "Preferred keyserver: "
3860 msgstr ""
3861
3862 #: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
3863 #, fuzzy
3864 msgid "Notations: "
3865 msgstr "Notació: "
3866
3867 #: g10/keyedit.c:2640
3868 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3869 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3870
3871 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3872 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3873 #: g10/keyedit.c:2699
3874 #, fuzzy, c-format
3875 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3876 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3877
3878 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3879 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3880 #: g10/keyedit.c:2720
3881 #, fuzzy, c-format
3882 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3883 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3884
3885 #: g10/keyedit.c:2726
3886 #, fuzzy
3887 msgid "(sensitive)"
3888 msgstr " (sensible)"
3889
3890 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
3891 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "created: %s"
3894 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:989
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "revoked: %s"
3899 msgstr "[revocada]"
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "expired: %s"
3904 msgstr " [caduca: %s]"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
3907 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3908 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:995
3909 #, fuzzy, c-format
3910 msgid "expires: %s"
3911 msgstr " [caduca: %s]"
3912
3913 #: g10/keyedit.c:2751
3914 #, c-format
3915 msgid "usage: %s"
3916 msgstr ""
3917
3918 #: g10/keyedit.c:2766
3919 #, fuzzy, c-format
3920 msgid "trust: %s"
3921 msgstr " confiança: %c/%c"
3922
3923 #: g10/keyedit.c:2770
3924 #, c-format
3925 msgid "validity: %s"
3926 msgstr ""
3927
3928 #: g10/keyedit.c:2777
3929 msgid "This key has been disabled"
3930 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3931
3932 #: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:198
3933 msgid "card-no: "
3934 msgstr ""
3935
3936 #: g10/keyedit.c:2829
3937 msgid ""
3938 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3939 "unless you restart the program.\n"
3940 msgstr ""
3941 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3942 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3943
3944 #: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:531
3945 #: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3946 #, fuzzy
3947 msgid "revoked"
3948 msgstr "[revocada]"
3949
3950 #: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:535
3951 #: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3952 #, fuzzy
3953 msgid "expired"
3954 msgstr "expire"
3955
3956 #: g10/keyedit.c:2960
3957 msgid ""
3958 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3959 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3960 msgstr ""
3961 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3962 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3963 "assumida.\n"
3964
3965 # Photo ID com abans.  ivb
3966 #: g10/keyedit.c:3021
3967 msgid ""
3968 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3969 "versions\n"
3970 "         of PGP to reject this key.\n"
3971 msgstr ""
3972 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3973 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
3976 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3977 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3978
3979 #: g10/keyedit.c:3032
3980 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3981 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3982
3983 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3984 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3985 #: g10/keyedit.c:3172
3986 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3987 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3988
3989 #: g10/keyedit.c:3182
3990 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3991 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3992
3993 #: g10/keyedit.c:3186
3994 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3995 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:3192
3998 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3999 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4000
4001 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4002 #: g10/keyedit.c:3206
4003 #, c-format
4004 msgid "Deleted %d signature.\n"
4005 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4006
4007 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4008 #: g10/keyedit.c:3207
4009 #, c-format
4010 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4011 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:3210
4014 msgid "Nothing deleted.\n"
4015 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4016
4017 #: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
4018 msgid "invalid"
4019 msgstr "invàlida"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:3245
4022 #, fuzzy, c-format
4023 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4024 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4025
4026 #: g10/keyedit.c:3252
4027 #, fuzzy, c-format
4028 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4029 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4030
4031 #: g10/keyedit.c:3253
4032 #, fuzzy, c-format
4033 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4034 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4035
4036 #: g10/keyedit.c:3261
4037 #, fuzzy, c-format
4038 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4039 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4040
4041 #: g10/keyedit.c:3262
4042 #, fuzzy, c-format
4043 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4044 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4045
4046 #: g10/keyedit.c:3356
4047 msgid ""
4048 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4049 "cause\n"
4050 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4051 msgstr ""
4052 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
4053 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
4054
4055 #: g10/keyedit.c:3367
4056 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4057 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
4058
4059 #: g10/keyedit.c:3387
4060 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4061 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
4062
4063 #: g10/keyedit.c:3412
4064 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4065 msgstr ""
4066 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
4067
4068 #: g10/keyedit.c:3427
4069 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4070 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4071
4072 #: g10/keyedit.c:3449
4073 #, fuzzy
4074 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4075 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4076
4077 #: g10/keyedit.c:3468
4078 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4079 msgstr ""
4080 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4081
4082 #: g10/keyedit.c:3474
4083 #, fuzzy
4084 msgid ""
4085 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4086 msgstr ""
4087 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
4088
4089 #: g10/keyedit.c:3535
4090 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4091 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
4092
4093 #: g10/keyedit.c:3541
4094 #, fuzzy
4095 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4096 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
4097
4098 #: g10/keyedit.c:3545
4099 #, fuzzy
4100 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4101 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
4102
4103 #: g10/keyedit.c:3548
4104 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4105 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
4106
4107 #: g10/keyedit.c:3594
4108 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4109 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
4110
4111 #: g10/keyedit.c:3610
4112 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4113 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
4114
4115 #: g10/keyedit.c:3688
4116 #, fuzzy, c-format
4117 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4118 msgstr ""
4119 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4120
4121 #: g10/keyedit.c:3694
4122 #, c-format
4123 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4124 msgstr ""
4125
4126 #: g10/keyedit.c:3857
4127 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4128 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
4129
4130 #: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
4131 #, fuzzy, c-format
4132 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4133 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
4134
4135 #: g10/keyedit.c:4067
4136 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4137 msgstr ""
4138
4139 #: g10/keyedit.c:4147
4140 #, fuzzy
4141 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4142 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4143
4144 #: g10/keyedit.c:4148
4145 #, fuzzy
4146 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4147 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4148
4149 #: g10/keyedit.c:4210
4150 #, fuzzy
4151 msgid "Enter the notation: "
4152 msgstr "Notació de signatura: "
4153
4154 #: g10/keyedit.c:4359
4155 #, fuzzy
4156 msgid "Proceed? (y/N) "
4157 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4158
4159 #: g10/keyedit.c:4423
4160 #, c-format
4161 msgid "No user ID with index %d\n"
4162 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4163
4164 #: g10/keyedit.c:4481
4165 #, fuzzy, c-format
4166 msgid "No user ID with hash %s\n"
4167 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4168
4169 #: g10/keyedit.c:4508
4170 #, fuzzy, c-format
4171 msgid "No subkey with index %d\n"
4172 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4173
4174 #: g10/keyedit.c:4643
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4177 msgstr "ID d'usuari: «"
4178
4179 #: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4182 msgstr ""
4183 "»\n"
4184 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4185
4186 #: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
4187 msgid " (non-exportable)"
4188 msgstr " (no-exportable)"
4189
4190 #: g10/keyedit.c:4652
4191 #, c-format
4192 msgid "This signature expired on %s.\n"
4193 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
4194
4195 #: g10/keyedit.c:4656
4196 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4197 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
4198
4199 # (s/N) ivb
4200 # S! jm
4201 #: g10/keyedit.c:4660
4202 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4203 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
4204
4205 #: g10/keyedit.c:4687
4206 #, fuzzy, c-format
4207 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4208 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
4209
4210 #: g10/keyedit.c:4713
4211 #, fuzzy
4212 msgid " (non-revocable)"
4213 msgstr " (no-exportable)"
4214
4215 #: g10/keyedit.c:4720
4216 #, fuzzy, c-format
4217 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4218 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
4219
4220 #: g10/keyedit.c:4742
4221 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4222 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
4223
4224 # (s/N)?  ivb
4225 #: g10/keyedit.c:4762
4226 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4227 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
4228
4229 #: g10/keyedit.c:4792
4230 msgid "no secret key\n"
4231 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
4232
4233 #: g10/keyedit.c:4862
4234 #, c-format
4235 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4236 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4237
4238 #: g10/keyedit.c:4879
4239 #, c-format
4240 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4241 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
4242
4243 #: g10/keyedit.c:4943
4244 #, fuzzy, c-format
4245 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4246 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4247
4248 #: g10/keyedit.c:5005
4249 #, fuzzy, c-format
4250 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4251 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4252
4253 #: g10/keyedit.c:5100
4254 #, fuzzy, c-format
4255 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4256 msgstr ""
4257 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
4258
4259 #: g10/keygen.c:268
4260 #, fuzzy, c-format
4261 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4262 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
4263
4264 #: g10/keygen.c:275
4265 #, fuzzy
4266 msgid "too many cipher preferences\n"
4267 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4268
4269 #: g10/keygen.c:277
4270 #, fuzzy
4271 msgid "too many digest preferences\n"
4272 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4273
4274 #: g10/keygen.c:279
4275 #, fuzzy
4276 msgid "too many compression preferences\n"
4277 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4278
4279 #: g10/keygen.c:404
4280 #, fuzzy, c-format
4281 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4282 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
4283
4284 #: g10/keygen.c:884
4285 msgid "writing direct signature\n"
4286 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
4287
4288 #: g10/keygen.c:926
4289 msgid "writing self signature\n"
4290 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
4291
4292 #: g10/keygen.c:983
4293 msgid "writing key binding signature\n"
4294 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
4295
4296 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4297 #: g10/keygen.c:3030
4298 #, c-format
4299 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4300 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
4301
4302 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3036
4303 #, c-format
4304 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4305 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
4306
4307 #: g10/keygen.c:1299
4308 msgid ""
4309 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: g10/keygen.c:1519
4313 #, fuzzy
4314 msgid "Sign"
4315 msgstr "sign"
4316
4317 #: g10/keygen.c:1522
4318 msgid "Certify"
4319 msgstr ""
4320
4321 #: g10/keygen.c:1525
4322 #, fuzzy
4323 msgid "Encrypt"
4324 msgstr "xifra dades"
4325
4326 #: g10/keygen.c:1528
4327 msgid "Authenticate"
4328 msgstr ""
4329
4330 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4331 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4332 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4333 #. functions:
4334 #.
4335 #. s = Toggle signing capability
4336 #. e = Toggle encryption capability
4337 #. a = Toggle authentication capability
4338 #. q = Finish
4339 #.
4340 #: g10/keygen.c:1546
4341 msgid "SsEeAaQq"
4342 msgstr ""
4343
4344 #: g10/keygen.c:1569
4345 #, c-format
4346 msgid "Possible actions for a %s key: "
4347 msgstr ""
4348
4349 #: g10/keygen.c:1573
4350 msgid "Current allowed actions: "
4351 msgstr ""
4352
4353 #: g10/keygen.c:1578
4354 #, c-format
4355 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4356 msgstr ""
4357
4358 #: g10/keygen.c:1581
4359 #, c-format
4360 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4361 msgstr ""
4362
4363 #: g10/keygen.c:1584
4364 #, c-format
4365 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: g10/keygen.c:1587
4369 #, c-format
4370 msgid "   (%c) Finished\n"
4371 msgstr ""
4372
4373 #: g10/keygen.c:1643 sm/certreqgen-ui.c:121
4374 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4375 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4376
4377 #: g10/keygen.c:1645
4378 #, fuzzy, c-format
4379 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4380 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4381
4382 #: g10/keygen.c:1646
4383 #, c-format
4384 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4385 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4386
4387 #: g10/keygen.c:1648
4388 #, fuzzy, c-format
4389 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4390 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4391
4392 #: g10/keygen.c:1650
4393 #, fuzzy, c-format
4394 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4395 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4396
4397 #: g10/keygen.c:1651
4398 #, c-format
4399 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4400 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4401
4402 #: g10/keygen.c:1653
4403 #, c-format
4404 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4405 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4406
4407 #: g10/keygen.c:1655
4408 #, fuzzy, c-format
4409 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4410 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4411
4412 #: g10/keygen.c:1724
4413 #, fuzzy, c-format
4414 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4415 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4416
4417 #: g10/keygen.c:1734
4418 #, c-format
4419 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4420 msgstr ""
4421
4422 #: g10/keygen.c:1741 sm/certreqgen-ui.c:142
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4425 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4426
4427 #: g10/keygen.c:1755 sm/certreqgen-ui.c:147
4428 #, c-format
4429 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4430 msgstr ""
4431
4432 #: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:152
4433 #, c-format
4434 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4435 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4436
4437 #: g10/keygen.c:1766 g10/keygen.c:1771 sm/certreqgen-ui.c:157
4438 #, c-format
4439 msgid "rounded up to %u bits\n"
4440 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4441
4442 #: g10/keygen.c:1840
4443 msgid ""
4444 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4445 "         0 = key does not expire\n"
4446 "      <n>  = key expires in n days\n"
4447 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4448 "      <n>m = key expires in n months\n"
4449 "      <n>y = key expires in n years\n"
4450 msgstr ""
4451 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4452 "         0 = la clau no caduca\n"
4453 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4454 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4455 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4456 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4457
4458 #: g10/keygen.c:1851
4459 msgid ""
4460 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4461 "         0 = signature does not expire\n"
4462 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4463 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4464 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4465 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4466 msgstr ""
4467 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4468 "         0 = la signatura no caduca\n"
4469 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4470 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4471 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4472 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4473
4474 #: g10/keygen.c:1874
4475 msgid "Key is valid for? (0) "
4476 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4477
4478 #: g10/keygen.c:1879
4479 #, fuzzy, c-format
4480 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4481 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4482
4483 #: g10/keygen.c:1897
4484 msgid "invalid value\n"
4485 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4486
4487 #: g10/keygen.c:1904
4488 #, fuzzy
4489 msgid "Key does not expire at all\n"
4490 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4491
4492 #: g10/keygen.c:1905
4493 #, fuzzy
4494 msgid "Signature does not expire at all\n"
4495 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4496
4497 #: g10/keygen.c:1910
4498 #, fuzzy, c-format
4499 msgid "Key expires at %s\n"
4500 msgstr "%s caduca el %s\n"
4501
4502 #: g10/keygen.c:1911
4503 #, fuzzy, c-format
4504 msgid "Signature expires at %s\n"
4505 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4506
4507 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4508 # Això vaig entendre jo. jm
4509 #: g10/keygen.c:1915
4510 msgid ""
4511 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4512 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4513 msgstr ""
4514 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4515 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4516
4517 #: g10/keygen.c:1922
4518 #, fuzzy
4519 msgid "Is this correct? (y/N) "
4520 msgstr "És correcte? (s/n)"
4521
4522 #: g10/keygen.c:1945
4523 #, fuzzy
4524 msgid ""
4525 "\n"
4526 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4527 "ID\n"
4528 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4529 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4530 "\n"
4531 msgstr ""
4532 "\n"
4533 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4534 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4535 "d'aquesta forma:\n"
4536 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4537 "\n"
4538
4539 #: g10/keygen.c:1958
4540 msgid "Real name: "
4541 msgstr "Nom i cognoms: "
4542
4543 #: g10/keygen.c:1966
4544 msgid "Invalid character in name\n"
4545 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4546
4547 #: g10/keygen.c:1968
4548 msgid "Name may not start with a digit\n"
4549 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4550
4551 #: g10/keygen.c:1970
4552 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4553 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4554
4555 #: g10/keygen.c:1978
4556 msgid "Email address: "
4557 msgstr "Adreça electrònica: "
4558
4559 #: g10/keygen.c:1984
4560 msgid "Not a valid email address\n"
4561 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4562
4563 #: g10/keygen.c:1992
4564 msgid "Comment: "
4565 msgstr "Comentari: "
4566
4567 #: g10/keygen.c:1998
4568 msgid "Invalid character in comment\n"
4569 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4570
4571 #: g10/keygen.c:2020
4572 #, c-format
4573 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4574 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4575
4576 #: g10/keygen.c:2026
4577 #, c-format
4578 msgid ""
4579 "You selected this USER-ID:\n"
4580 "    \"%s\"\n"
4581 "\n"
4582 msgstr ""
4583 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4584 "    \"%s\"\n"
4585 "\n"
4586
4587 #: g10/keygen.c:2031
4588 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4589 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4590
4591 # xX? ivb
4592 # Hmm... sí. jm
4593 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4594 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4595 #. string which should be translated accordingly and the
4596 #. letter changed to match the one in the answer string.
4597 #.
4598 #. n = Change name
4599 #. c = Change comment
4600 #. e = Change email
4601 #. o = Okay (ready, continue)
4602 #. q = Quit
4603 #.
4604 #: g10/keygen.c:2047
4605 msgid "NnCcEeOoQq"
4606 msgstr "NnCcEeOoXx"
4607
4608 #: g10/keygen.c:2057
4609 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4610 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4611
4612 #: g10/keygen.c:2058
4613 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4614 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4615
4616 #: g10/keygen.c:2077
4617 msgid "Please correct the error first\n"
4618 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4619
4620 #: g10/keygen.c:2116
4621 msgid ""
4622 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4623 "\n"
4624 msgstr ""
4625 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4626 "\n"
4627
4628 #: g10/keygen.c:2131
4629 #, c-format
4630 msgid "%s.\n"
4631 msgstr "%s.\n"
4632
4633 #: g10/keygen.c:2137
4634 msgid ""
4635 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4636 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4637 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4638 "\n"
4639 msgstr ""
4640 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4641 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4642 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4643 "\n"
4644
4645 #: g10/keygen.c:2161
4646 msgid ""
4647 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4648 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4649 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4650 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4651 msgstr ""
4652 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4653 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4654 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4655 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4656
4657 #: g10/keygen.c:2970 g10/keygen.c:2997
4658 msgid "Key generation canceled.\n"
4659 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4660
4661 #: g10/keygen.c:3202 g10/keygen.c:3369
4662 #, c-format
4663 msgid "writing public key to `%s'\n"
4664 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4665
4666 #: g10/keygen.c:3204 g10/keygen.c:3372
4667 #, fuzzy, c-format
4668 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4669 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4670
4671 #: g10/keygen.c:3207 g10/keygen.c:3375
4672 #, c-format
4673 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4674 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4675
4676 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4677 #: g10/keygen.c:3356
4678 #, c-format
4679 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4680 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4681
4682 #: g10/keygen.c:3363
4683 #, c-format
4684 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4685 msgstr ""
4686 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4687 "\n"
4688
4689 #: g10/keygen.c:3383
4690 #, c-format
4691 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4692 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4693
4694 #: g10/keygen.c:3391
4695 #, c-format
4696 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4697 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4698
4699 #: g10/keygen.c:3418
4700 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4701 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4702
4703 #: g10/keygen.c:3429
4704 #, fuzzy
4705 msgid ""
4706 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4707 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4708 msgstr ""
4709 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4710 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4711
4712 #: g10/keygen.c:3442 g10/keygen.c:3587 g10/keygen.c:3708
4713 #, c-format
4714 msgid "Key generation failed: %s\n"
4715 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4716
4717 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4718 #: g10/keygen.c:3497 g10/keygen.c:3638 g10/sign.c:241
4719 #, c-format
4720 msgid ""
4721 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4722 msgstr ""
4723 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4724 "amb el rellotge)\n"
4725
4726 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4727 #: g10/keygen.c:3499 g10/keygen.c:3640 g10/sign.c:243
4728 #, c-format
4729 msgid ""
4730 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4731 msgstr ""
4732 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4733 "amb el rellotge)\n"
4734
4735 #: g10/keygen.c:3510 g10/keygen.c:3651
4736 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4737 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
4738
4739 #: g10/keygen.c:3551 g10/keygen.c:3684
4740 #, fuzzy
4741 msgid "Really create? (y/N) "
4742 msgstr "Crear realment? "
4743
4744 #: g10/keygen.c:3857
4745 #, fuzzy, c-format
4746 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4747 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
4748
4749 #: g10/keygen.c:3905
4750 #, fuzzy, c-format
4751 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4752 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
4753
4754 #: g10/keygen.c:3931
4755 #, c-format
4756 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4757 msgstr ""
4758
4759 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4760 msgid "never     "
4761 msgstr "mai       "
4762
4763 #: g10/keylist.c:263
4764 msgid "Critical signature policy: "
4765 msgstr "Política de signatura crítica: "
4766
4767 #: g10/keylist.c:265
4768 msgid "Signature policy: "
4769 msgstr "Política de signatura: "
4770
4771 #: g10/keylist.c:304
4772 msgid "Critical preferred keyserver: "
4773 msgstr ""
4774
4775 #: g10/keylist.c:357
4776 msgid "Critical signature notation: "
4777 msgstr "Notació de signatura crítica: "
4778
4779 #: g10/keylist.c:359
4780 msgid "Signature notation: "
4781 msgstr "Notació de signatura: "
4782
4783 #: g10/keylist.c:469
4784 msgid "Keyring"
4785 msgstr "Anell"
4786
4787 #: g10/keylist.c:1504
4788 msgid "Primary key fingerprint:"
4789 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
4790
4791 #: g10/keylist.c:1506
4792 msgid "     Subkey fingerprint:"
4793 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
4794
4795 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4796 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4797 #: g10/keylist.c:1513
4798 msgid " Primary key fingerprint:"
4799 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
4800
4801 #: g10/keylist.c:1515
4802 msgid "      Subkey fingerprint:"
4803 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
4804
4805 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4806 #, fuzzy
4807 msgid "      Key fingerprint ="
4808 msgstr "     Empremta digital ="
4809
4810 #: g10/keylist.c:1590
4811 msgid "      Card serial no. ="
4812 msgstr ""
4813
4814 #: g10/keyring.c:1249
4815 #, fuzzy, c-format
4816 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4817 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4818
4819 #: g10/keyring.c:1254
4820 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4821 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
4822
4823 #: g10/keyring.c:1256
4824 #, c-format
4825 msgid "%s is the unchanged one\n"
4826 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
4827
4828 #: g10/keyring.c:1257
4829 #, c-format
4830 msgid "%s is the new one\n"
4831 msgstr "%s és el nou\n"
4832
4833 #: g10/keyring.c:1258
4834 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4835 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
4836
4837 #: g10/keyring.c:1380
4838 #, fuzzy, c-format
4839 msgid "caching keyring `%s'\n"
4840 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
4841
4842 #: g10/keyring.c:1426
4843 #, fuzzy, c-format
4844 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4845 msgstr&nbs