Build fixes for W32
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2007-06-15 10:36+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:198
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:428
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:431
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:478
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr ""
60
61 #: agent/call-pinentry.c:498 agent/call-pinentry.c:510
62 #, fuzzy
63 msgid "PIN too long"
64 msgstr "la línia és massa llarga\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:499
67 #, fuzzy
68 msgid "Passphrase too long"
69 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:507
72 #, fuzzy
73 msgid "Invalid characters in PIN"
74 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
75
76 #: agent/call-pinentry.c:512
77 msgid "PIN too short"
78 msgstr ""
79
80 #: agent/call-pinentry.c:524
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad PIN"
83 msgstr "l'MPI és erroni"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:525
86 #, fuzzy
87 msgid "Bad Passphrase"
88 msgstr "la contrasenya és errònia"
89
90 #: agent/call-pinentry.c:561
91 #, fuzzy
92 msgid "Passphrase"
93 msgstr "la contrasenya és errònia"
94
95 #: agent/command-ssh.c:531
96 #, fuzzy, c-format
97 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
98 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
99
100 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1010 g10/keygen.c:3067
101 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:277
102 #: g10/openfile.c:370 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
103 #, c-format
104 msgid "can't create `%s': %s\n"
105 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
106
107 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
108 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
109 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1011 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
110 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:194 g10/openfile.c:355
111 #: g10/plaintext.c:505 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
112 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
113 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:101 g10/verify.c:164 sm/gpgsm.c:1765
114 #: sm/gpgsm.c:1802 sm/gpgsm.c:1840 sm/qualified.c:74
115 #, c-format
116 msgid "can't open `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
120 #, fuzzy, c-format
121 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
122 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:1621
125 #, c-format
126 msgid "detected card with S/N: %s\n"
127 msgstr ""
128
129 #: agent/command-ssh.c:1626
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
132 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1646
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "no suitable card key found: %s\n"
137 msgstr ""
138 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
139 "\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1696
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
144 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:1711
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error writing key: %s\n"
149 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2016
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
154 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2351
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2852
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
166 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
167
168 #: agent/divert-scd.c:219
169 #, fuzzy
170 msgid "Admin PIN"
171 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
172
173 #: agent/divert-scd.c:277
174 #, fuzzy
175 msgid "Repeat this PIN"
176 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
177
178 #: agent/divert-scd.c:280
179 #, fuzzy
180 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
181 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
182
183 #: agent/divert-scd.c:292
184 #, c-format
185 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
186 msgstr ""
187
188 #: agent/genkey.c:90
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
192 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
193 msgid_plural ""
194 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
195 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
196 msgstr[0] ""
197 msgstr[1] ""
198
199 #: agent/genkey.c:100
200 #, fuzzy
201 msgid "Take this one anyway"
202 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
203
204 #: agent/genkey.c:101
205 #, fuzzy
206 msgid "Enter new passphrase"
207 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
208
209 #: agent/genkey.c:146
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
212 msgstr ""
213 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
214 "\n"
215
216 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1198
217 #, fuzzy
218 msgid "Please re-enter this passphrase"
219 msgstr "canvia la contrasenya"
220
221 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1204
222 #: tools/symcryptrun.c:458
223 msgid "does not match - try again"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/genkey.c:265
227 #, fuzzy
228 msgid "Please enter the new passphrase"
229 msgstr "canvia la contrasenya"
230
231 #: agent/gpg-agent.c:114 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
232 #: scd/scdaemon.c:103
233 #, fuzzy
234 msgid ""
235 "@Options:\n"
236 " "
237 msgstr ""
238 "@\n"
239 "Opcions:\n"
240 " "
241
242 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:105
243 msgid "run in server mode (foreground)"
244 msgstr ""
245
246 #: agent/gpg-agent.c:117 scd/scdaemon.c:108
247 msgid "run in daemon mode (background)"
248 msgstr ""
249
250 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
251 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
252 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
253 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
254 msgid "verbose"
255 msgstr "detall"
256
257 #: agent/gpg-agent.c:119 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
258 #: sm/gpgsm.c:339
259 msgid "be somewhat more quiet"
260 msgstr "una mica més silenciós"
261
262 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:111
263 msgid "sh-style command output"
264 msgstr ""
265
266 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:112
267 msgid "csh-style command output"
268 msgstr ""
269
270 #: agent/gpg-agent.c:122 tools/symcryptrun.c:169
271 #, fuzzy
272 msgid "|FILE|read options from FILE"
273 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
274
275 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:121
276 msgid "do not detach from the console"
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:128
280 msgid "do not grab keyboard and mouse"
281 msgstr ""
282
283 #: agent/gpg-agent.c:129 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
284 #: tools/symcryptrun.c:168
285 #, fuzzy
286 msgid "use a log file for the server"
287 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
288
289 #: agent/gpg-agent.c:131
290 #, fuzzy
291 msgid "use a standard location for the socket"
292 msgstr ""
293 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
294
295 #: agent/gpg-agent.c:135
296 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
297 msgstr ""
298
299 #: agent/gpg-agent.c:138
300 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:139
304 #, fuzzy
305 msgid "do not use the SCdaemon"
306 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:146
309 msgid "ignore requests to change the TTY"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:148
313 msgid "ignore requests to change the X display"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:151
317 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:157
321 msgid "do not use the PIN cache when signing"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:159
325 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
326 msgstr ""
327
328 #: agent/gpg-agent.c:161
329 #, fuzzy
330 msgid "allow presetting passphrase"
331 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:162
334 msgid "enable ssh-agent emulation"
335 msgstr ""
336
337 #: agent/gpg-agent.c:164
338 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:248 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
342 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
343 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
344 #, fuzzy
345 msgid "Please report bugs to <"
346 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:251
349 #, fuzzy
350 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
351 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
352
353 #: agent/gpg-agent.c:253
354 msgid ""
355 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
356 "Secret key management for GnuPG\n"
357 msgstr ""
358
359 #: agent/gpg-agent.c:288 g10/gpg.c:917 scd/scdaemon.c:232 sm/gpgsm.c:635
360 #, c-format
361 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:473 agent/protect-tool.c:1045 kbx/kbxutil.c:421
365 #: scd/scdaemon.c:325 sm/gpgsm.c:756 sm/gpgsm.c:759 tools/symcryptrun.c:1028
366 #, c-format
367 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
368 msgstr ""
369
370 #: agent/gpg-agent.c:566 g10/gpg.c:2022 scd/scdaemon.c:401 sm/gpgsm.c:850
371 #, c-format
372 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
373 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
374
375 #: agent/gpg-agent.c:571 agent/gpg-agent.c:1132 g10/gpg.c:2026
376 #: scd/scdaemon.c:406 sm/gpgsm.c:854 tools/symcryptrun.c:961
377 #, c-format
378 msgid "option file `%s': %s\n"
379 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:579 g10/gpg.c:2033 scd/scdaemon.c:414 sm/gpgsm.c:861
382 #, c-format
383 msgid "reading options from `%s'\n"
384 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:902 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
387 #: g10/plaintext.c:164
388 #, c-format
389 msgid "error creating `%s': %s\n"
390 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
391
392 #: agent/gpg-agent.c:1192 agent/gpg-agent.c:1295 agent/gpg-agent.c:1299
393 #: agent/gpg-agent.c:1338 agent/gpg-agent.c:1342 g10/exec.c:174
394 #: g10/openfile.c:431 scd/scdaemon.c:904
395 #, c-format
396 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
397 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:1206 scd/scdaemon.c:918
400 msgid "name of socket too long\n"
401 msgstr ""
402
403 #: agent/gpg-agent.c:1232 scd/scdaemon.c:944
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "can't create socket: %s\n"
406 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
407
408 #: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:973
409 #, fuzzy, c-format
410 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
411 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
412
413 #: agent/gpg-agent.c:1269 scd/scdaemon.c:981
414 #, fuzzy, c-format
415 msgid "listen() failed: %s\n"
416 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
417
418 #: agent/gpg-agent.c:1275 scd/scdaemon.c:987
419 #, fuzzy, c-format
420 msgid "listening on socket `%s'\n"
421 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
422
423 #: agent/gpg-agent.c:1303 agent/gpg-agent.c:1348 g10/openfile.c:434
424 #, fuzzy, c-format
425 msgid "directory `%s' created\n"
426 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
427
428 #: agent/gpg-agent.c:1354
429 #, fuzzy, c-format
430 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
431 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
432
433 #: agent/gpg-agent.c:1358
434 #, fuzzy, c-format
435 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
436 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:1460
439 #, c-format
440 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
441 msgstr ""
442
443 #: agent/gpg-agent.c:1465
444 #, c-format
445 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
446 msgstr ""
447
448 #: agent/gpg-agent.c:1482
449 #, c-format
450 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
451 msgstr ""
452
453 #: agent/gpg-agent.c:1487
454 #, c-format
455 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
456 msgstr ""
457
458 #: agent/gpg-agent.c:1588 scd/scdaemon.c:1106
459 #, fuzzy, c-format
460 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
461 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
462
463 #: agent/gpg-agent.c:1694 scd/scdaemon.c:1173
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "%s %s stopped\n"
466 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
467
468 #: agent/gpg-agent.c:1715
469 #, fuzzy
470 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
471 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
472
473 #: agent/gpg-agent.c:1725 common/simple-pwquery.c:331 g10/call-agent.c:137
474 #: sm/call-agent.c:148 tools/gpg-connect-agent.c:753
475 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
476 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
477
478 #: agent/gpg-agent.c:1737 common/simple-pwquery.c:346 g10/call-agent.c:149
479 #: sm/call-agent.c:160 tools/gpg-connect-agent.c:764
480 #, c-format
481 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
482 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
483
484 #: agent/preset-passphrase.c:100
485 #, fuzzy
486 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
487 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
488
489 #: agent/preset-passphrase.c:103
490 msgid ""
491 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
492 "Password cache maintenance\n"
493 msgstr ""
494
495 #: agent/protect-tool.c:151
496 #, fuzzy
497 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
498 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
499
500 #: agent/protect-tool.c:153
501 msgid ""
502 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
503 "Secret key maintenance tool\n"
504 msgstr ""
505
506 #: agent/protect-tool.c:1189
507 #, fuzzy
508 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
509 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
510
511 #: agent/protect-tool.c:1192
512 #, fuzzy
513 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
514 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
515
516 #: agent/protect-tool.c:1195
517 msgid ""
518 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
519 "system."
520 msgstr ""
521
522 #: agent/protect-tool.c:1200
523 #, fuzzy
524 msgid ""
525 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
526 "needed to complete this operation."
527 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
528
529 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:459
530 #, fuzzy
531 msgid "Passphrase:"
532 msgstr "la contrasenya és errònia"
533
534 #: agent/protect-tool.c:1219 tools/symcryptrun.c:473
535 #, fuzzy, c-format
536 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
537 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
538
539 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:477
540 #, fuzzy
541 msgid "cancelled\n"
542 msgstr "Cancel·la"
543
544 #: agent/trustlist.c:133 agent/trustlist.c:321
545 #, fuzzy, c-format
546 msgid "error opening `%s': %s\n"
547 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
548
549 #: agent/trustlist.c:148
550 #, fuzzy, c-format
551 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
552 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
553
554 #: agent/trustlist.c:168 agent/trustlist.c:176
555 #, c-format
556 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
557 msgstr ""
558
559 # Parts?  Peces?  ivb
560 #: agent/trustlist.c:182
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
563 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
564
565 #: agent/trustlist.c:217
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
568 msgstr "error de lectura: %s\n"
569
570 #: agent/trustlist.c:243 agent/trustlist.c:250
571 #, c-format
572 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
573 msgstr ""
574
575 #: agent/trustlist.c:282
576 #, fuzzy, c-format
577 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
578 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
579
580 #: agent/trustlist.c:383 agent/trustlist.c:422
581 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
582 msgstr ""
583
584 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
585 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
586 #. Pinentry to insert a line break.  The double
587 #. percent sign is actually needed because it is also
588 #. a printf format string.  If you need to insert a
589 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
590 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
591 #. fingerprint string whereas the first one receives
592 #. the name as store in the certificate.
593 #: agent/trustlist.c:498
594 #, c-format
595 msgid ""
596 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
597 "fingerprint:%%0A  %s"
598 msgstr ""
599
600 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
601 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
602 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
603 #: agent/trustlist.c:507
604 msgid "Correct"
605 msgstr ""
606
607 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
608 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
609 #. Pinentry to insert a line break.  The double
610 #. percent sign is actually needed because it is also
611 #. a printf format string.  If you need to insert a
612 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
613 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
614 #. certificate.
615 #: agent/trustlist.c:527
616 #, c-format
617 msgid ""
618 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
619 "certificates?"
620 msgstr ""
621
622 #: agent/trustlist.c:533
623 #, fuzzy
624 msgid "Yes"
625 msgstr "sí|si"
626
627 #: agent/trustlist.c:533
628 msgid "No"
629 msgstr ""
630
631 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
632 #, fuzzy, c-format
633 msgid "error creating a pipe: %s\n"
634 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
635
636 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
637 #, fuzzy, c-format
638 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
639 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
640
641 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
642 #, fuzzy, c-format
643 msgid "error forking process: %s\n"
644 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
645
646 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
647 #, c-format
648 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
649 msgstr ""
650
651 #: common/exechelp.c:452
652 #, fuzzy, c-format
653 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
654 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
655
656 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
657 #, fuzzy, c-format
658 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
659 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
660
661 #: common/exechelp.c:493
662 #, c-format
663 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
664 msgstr ""
665
666 #: common/exechelp.c:504
667 #, fuzzy, c-format
668 msgid "error running `%s': terminated\n"
669 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
670
671 #: common/http.c:1627
672 #, fuzzy, c-format
673 msgid "error creating socket: %s\n"
674 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
675
676 #: common/http.c:1671
677 #, fuzzy
678 msgid "host not found"
679 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
680
681 #: common/simple-pwquery.c:317
682 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
683 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
684
685 #: common/simple-pwquery.c:378
686 #, c-format
687 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
688 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
689
690 #: common/simple-pwquery.c:389
691 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
692 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
693
694 #: common/simple-pwquery.c:399
695 #, fuzzy
696 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
697 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
698
699 #: common/simple-pwquery.c:562 common/simple-pwquery.c:658
700 #, fuzzy
701 msgid "canceled by user\n"
702 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
703
704 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:664
705 #, fuzzy
706 msgid "problem with the agent\n"
707 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
708
709 # bolcats de memòria?  ivb
710 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:136
711 #, c-format
712 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
713 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
714
715 # Indi. ivb
716 #: common/sysutils.c:183
717 #, fuzzy, c-format
718 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
719 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
720
721 #: common/sysutils.c:215
722 #, fuzzy, c-format
723 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
724 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
725
726 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
727 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
728 msgid "yes"
729 msgstr "sí|si"
730
731 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
732 msgid "yY"
733 msgstr "sS"
734
735 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
736 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
737 msgid "no"
738 msgstr "no"
739
740 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
741 msgid "nN"
742 msgstr "nN"
743
744 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
745 #: common/yesno.c:74
746 msgid "quit"
747 msgstr "ix"
748
749 # «xX»?  ivb
750 #: common/yesno.c:77
751 msgid "qQ"
752 msgstr "xX"
753
754 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
755 #: common/yesno.c:111
756 msgid "okay|okay"
757 msgstr ""
758
759 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
760 #: common/yesno.c:113
761 msgid "cancel|cancel"
762 msgstr ""
763
764 #: common/yesno.c:114
765 msgid "oO"
766 msgstr ""
767
768 #: common/yesno.c:115
769 #, fuzzy
770 msgid "cC"
771 msgstr "c"
772
773 #: common/miscellaneous.c:73
774 #, c-format
775 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
776 msgstr ""
777
778 #: common/miscellaneous.c:76
779 #, c-format
780 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
781 msgstr ""
782
783 #: g10/armor.c:368
784 #, c-format
785 msgid "armor: %s\n"
786 msgstr "armadura: %s\n"
787
788 #: g10/armor.c:407
789 msgid "invalid armor header: "
790 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
791
792 #: g10/armor.c:418
793 msgid "armor header: "
794 msgstr "capçalera d'armadura: "
795
796 #: g10/armor.c:429
797 msgid "invalid clearsig header\n"
798 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
799
800 # És un missatge d'error?  ivb
801 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
802 #: g10/armor.c:481
803 msgid "nested clear text signatures\n"
804 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
805
806 # FIXME: un-indiar. jm
807 #: g10/armor.c:616
808 #, fuzzy
809 msgid "unexpected armor: "
810 msgstr "armadura inesperada:"
811
812 #: g10/armor.c:628
813 msgid "invalid dash escaped line: "
814 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
815
816 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
817 #, fuzzy, c-format
818 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
819 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
820
821 #: g10/armor.c:825
822 msgid "premature eof (no CRC)\n"
823 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
824
825 #: g10/armor.c:859
826 msgid "premature eof (in CRC)\n"
827 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
828
829 #: g10/armor.c:867
830 msgid "malformed CRC\n"
831 msgstr "CRC malformat\n"
832
833 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
836 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
837
838 #: g10/armor.c:891
839 #, fuzzy
840 msgid "premature eof (in trailer)\n"
841 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
842
843 #: g10/armor.c:895
844 msgid "error in trailer line\n"
845 msgstr "error en l'última línia\n"
846
847 #: g10/armor.c:1206
848 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
849 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
850
851 #: g10/armor.c:1211
852 #, c-format
853 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
854 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
855
856 #: g10/armor.c:1215
857 msgid ""
858 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
859 msgstr ""
860 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
861 "utilitzat un MTA amb errors\n"
862
863 #: g10/build-packet.c:978
864 msgid ""
865 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
866 "an '='\n"
867 msgstr ""
868 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
869 "amb el signe «=»\n"
870
871 #: g10/build-packet.c:990
872 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
873 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
874
875 #: g10/build-packet.c:996
876 #, fuzzy
877 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
878 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
879
880 #: g10/build-packet.c:1014
881 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
882 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
883
884 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
885 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
886 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
887
888 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
889 msgid "not human readable"
890 msgstr "no llegible per humans"
891
892 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:106
893 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
894 msgstr ""
895
896 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:171
897 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
898 msgstr ""
899
900 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
901 #, fuzzy, c-format
902 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
903 msgstr "la clau secreta no està disponible"
904
905 #: g10/card-util.c:69
906 #, c-format
907 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
908 msgstr ""
909
910 # Destès? ivb
911 # Desatès, sí. jm
912 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
913 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
914 #, fuzzy
915 msgid "can't do this in batch mode\n"
916 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
917
918 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
919 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
920 #: g10/keygen.c:1617
921 msgid "Your selection? "
922 msgstr "La vostra selecció? "
923
924 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
925 msgid "[not set]"
926 msgstr "[no establert]"
927
928 #: g10/card-util.c:414
929 msgid "male"
930 msgstr "home"
931
932 #: g10/card-util.c:415
933 msgid "female"
934 msgstr "dóna"
935
936 #: g10/card-util.c:415
937 msgid "unspecified"
938 msgstr "no especificat"
939
940 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
941 # Probablement és una clau, femení. jm
942 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
943 # uncompressed so we know the gender. jm
944 #: g10/card-util.c:442
945 msgid "not forced"
946 msgstr "no forçat"
947
948 #: g10/card-util.c:442
949 msgid "forced"
950 msgstr "forçat"
951
952 #: g10/card-util.c:520
953 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
954 msgstr ""
955
956 #: g10/card-util.c:522
957 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
958 msgstr ""
959
960 #: g10/card-util.c:524
961 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
962 msgstr ""
963
964 #: g10/card-util.c:541
965 msgid "Cardholder's surname: "
966 msgstr ""
967
968 #: g10/card-util.c:543
969 msgid "Cardholder's given name: "
970 msgstr ""
971
972 #: g10/card-util.c:561
973 #, c-format
974 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
975 msgstr ""
976
977 #: g10/card-util.c:582
978 #, fuzzy
979 msgid "URL to retrieve public key: "
980 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
981
982 #: g10/card-util.c:590
983 #, c-format
984 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
985 msgstr ""
986
987 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
988 #, c-format
989 msgid "error reading `%s': %s\n"
990 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
991
992 #: g10/card-util.c:696
993 msgid "Login data (account name): "
994 msgstr ""
995
996 #: g10/card-util.c:706
997 #, c-format
998 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
999 msgstr ""
1000
1001 #: g10/card-util.c:765
1002 msgid "Private DO data: "
1003 msgstr ""
1004
1005 #: g10/card-util.c:775
1006 #, c-format
1007 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: g10/card-util.c:795
1011 #, fuzzy
1012 msgid "Language preferences: "
1013 msgstr "preferències actualitzades"
1014
1015 #: g10/card-util.c:803
1016 #, fuzzy
1017 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1018 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1019
1020 #: g10/card-util.c:812
1021 #, fuzzy
1022 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1023 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1024
1025 #: g10/card-util.c:833
1026 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1027 msgstr ""
1028
1029 #: g10/card-util.c:847
1030 #, fuzzy
1031 msgid "Error: invalid response.\n"
1032 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1033
1034 #: g10/card-util.c:868
1035 #, fuzzy
1036 msgid "CA fingerprint: "
1037 msgstr "Empremta digital:"
1038
1039 #: g10/card-util.c:891
1040 #, fuzzy
1041 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1042 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1043
1044 #: g10/card-util.c:939
1045 #, fuzzy, c-format
1046 msgid "key operation not possible: %s\n"
1047 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1048
1049 #: g10/card-util.c:940
1050 #, fuzzy
1051 msgid "not an OpenPGP card"
1052 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1053
1054 #: g10/card-util.c:949
1055 #, fuzzy, c-format
1056 msgid "error getting current key info: %s\n"
1057 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1058
1059 #: g10/card-util.c:1034
1060 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1061 msgstr ""
1062
1063 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1064 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1065 msgstr ""
1066
1067 #: g10/card-util.c:1076
1068 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1069 msgstr ""
1070
1071 #: g10/card-util.c:1085
1072 #, c-format
1073 msgid ""
1074 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1075 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1076 "You should change them using the command --change-pin\n"
1077 msgstr ""
1078
1079 #: g10/card-util.c:1120
1080 #, fuzzy
1081 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1082 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1083
1084 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1085 msgid "   (1) Signature key\n"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1089 #, fuzzy
1090 msgid "   (2) Encryption key\n"
1091 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1092
1093 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1094 msgid "   (3) Authentication key\n"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1098 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1099 msgid "Invalid selection.\n"
1100 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1200
1103 #, fuzzy
1104 msgid "Please select where to store the key:\n"
1105 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1106
1107 #: g10/card-util.c:1235
1108 #, fuzzy
1109 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1110 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1111
1112 #: g10/card-util.c:1240
1113 #, fuzzy
1114 msgid "secret parts of key are not available\n"
1115 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1116
1117 #: g10/card-util.c:1245
1118 #, fuzzy
1119 msgid "secret key already stored on a card\n"
1120 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1121
1122 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1123 msgid "quit this menu"
1124 msgstr "ix del menú"
1125
1126 #: g10/card-util.c:1318
1127 #, fuzzy
1128 msgid "show admin commands"
1129 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1130
1131 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1132 # «ajuda», evidentment. jm
1133 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1134 msgid "show this help"
1135 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1136
1137 #: g10/card-util.c:1321
1138 #, fuzzy
1139 msgid "list all available data"
1140 msgstr "La clau és disponible en: "
1141
1142 #: g10/card-util.c:1324
1143 msgid "change card holder's name"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/card-util.c:1325
1147 msgid "change URL to retrieve key"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/card-util.c:1326
1151 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: g10/card-util.c:1327
1155 #, fuzzy
1156 msgid "change the login name"
1157 msgstr "canvia la data de caducitat"
1158
1159 #: g10/card-util.c:1328
1160 #, fuzzy
1161 msgid "change the language preferences"
1162 msgstr "canvia la confiança"
1163
1164 #: g10/card-util.c:1329
1165 msgid "change card holder's sex"
1166 msgstr ""
1167
1168 #: g10/card-util.c:1330
1169 #, fuzzy
1170 msgid "change a CA fingerprint"
1171 msgstr "mostra empremta"
1172
1173 #: g10/card-util.c:1331
1174 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: g10/card-util.c:1332
1178 #, fuzzy
1179 msgid "generate new keys"
1180 msgstr "genera un nou parell de claus"
1181
1182 #: g10/card-util.c:1333
1183 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1184 msgstr ""
1185
1186 #: g10/card-util.c:1334
1187 msgid "verify the PIN and list all data"
1188 msgstr ""
1189
1190 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1191 msgid "Command> "
1192 msgstr "Ordre> "
1193
1194 #: g10/card-util.c:1492
1195 #, fuzzy
1196 msgid "Admin-only command\n"
1197 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1198
1199 #: g10/card-util.c:1523
1200 msgid "Admin commands are allowed\n"
1201 msgstr ""
1202
1203 #: g10/card-util.c:1525
1204 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1208 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1209 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1210
1211 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1212 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1213 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1214
1215 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3857 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1216 #, c-format
1217 msgid "can't open `%s'\n"
1218 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1219
1220 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
1221 #: g10/revoke.c:228
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1224 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1225
1226 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
1227 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1228 #, c-format
1229 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1230 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1231
1232 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1233 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1234 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1235
1236 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1237 # Fet. jm
1238 #: g10/delkey.c:135
1239 #, fuzzy
1240 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1241 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1242
1243 #: g10/delkey.c:147
1244 #, fuzzy
1245 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1246 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1247
1248 #: g10/delkey.c:155
1249 #, fuzzy
1250 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1251 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1252
1253 #: g10/delkey.c:165
1254 #, c-format
1255 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1256 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1257
1258 #: g10/delkey.c:175
1259 msgid "ownertrust information cleared\n"
1260 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1261
1262 #: g10/delkey.c:206
1263 #, c-format
1264 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1265 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1266
1267 #: g10/delkey.c:208
1268 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1269 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1270
1271 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1272 #, c-format
1273 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1274 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1275
1276 #: g10/encode.c:234
1277 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1278 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1279
1280 #: g10/encode.c:248
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "using cipher %s\n"
1283 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1284
1285 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1286 #, c-format
1287 msgid "`%s' already compressed\n"
1288 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1289
1290 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1291 #, c-format
1292 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1293 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1294
1295 #: g10/encode.c:487
1296 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1297 msgstr ""
1298 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1299
1300 #: g10/encode.c:512
1301 #, c-format
1302 msgid "reading from `%s'\n"
1303 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1304
1305 #: g10/encode.c:543
1306 msgid ""
1307 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1308 msgstr ""
1309 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1310 "esteu xifrant.\n"
1311
1312 #: g10/encode.c:561
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid ""
1315 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1316 msgstr ""
1317 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1318
1319 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid ""
1322 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1323 "preferences\n"
1324 msgstr ""
1325 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1326 "destinatari\n"
1327
1328 #: g10/encode.c:767
1329 #, c-format
1330 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1331 msgstr ""
1332 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1333
1334 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1335 #, c-format
1336 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1337 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1338
1339 #: g10/encode.c:864
1340 #, c-format
1341 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1342 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1343
1344 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:288
1345 #, c-format
1346 msgid "%s encrypted data\n"
1347 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1348
1349 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:292
1350 #, c-format
1351 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1352 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1353
1354 # És no-wrap?  ivb
1355 # Com? jm
1356 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1357 msgid ""
1358 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1359 msgstr ""
1360 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1361 "simètric.\n"
1362
1363 #: g10/encr-data.c:146
1364 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1365 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1366
1367 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1368 #: g10/exec.c:51
1369 msgid "no remote program execution supported\n"
1370 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1371
1372 #: g10/exec.c:315
1373 msgid ""
1374 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1375 msgstr ""
1376 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1377 "d'opcions permissos insegurs\n"
1378
1379 #: g10/exec.c:345
1380 #, fuzzy
1381 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1382 msgstr ""
1383 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1384 "externs\n"
1385
1386 #: g10/exec.c:423
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1389 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1390
1391 #: g10/exec.c:426
1392 #, fuzzy, c-format
1393 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1394 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1395
1396 #: g10/exec.c:511
1397 #, c-format
1398 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1399 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1400
1401 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1402 msgid "unnatural exit of external program\n"
1403 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1404
1405 #: g10/exec.c:537
1406 msgid "unable to execute external program\n"
1407 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1408
1409 #: g10/exec.c:554
1410 #, c-format
1411 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1412 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1413
1414 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1415 #, c-format
1416 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1417 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1418
1419 #: g10/exec.c:611
1420 #, c-format
1421 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1422 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1423
1424 #: g10/export.c:63
1425 #, fuzzy
1426 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1427 msgstr ""
1428 "\n"
1429 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1430
1431 #: g10/export.c:65
1432 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: g10/export.c:67
1436 #, fuzzy
1437 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1438 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1439
1440 #: g10/export.c:69
1441 #, fuzzy
1442 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1443 msgstr "revoca una clau secundària"
1444
1445 #: g10/export.c:71
1446 #, fuzzy
1447 msgid "remove unusable parts from key during export"
1448 msgstr "la clau secreta és inusable"
1449
1450 #: g10/export.c:73
1451 msgid "remove as much as possible from key during export"
1452 msgstr ""
1453
1454 #: g10/export.c:75
1455 msgid "export keys in an S-expression based format"
1456 msgstr ""
1457
1458 #: g10/export.c:340
1459 #, fuzzy
1460 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1461 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1462
1463 #: g10/export.c:369
1464 #, fuzzy, c-format
1465 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1466 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1467
1468 #: g10/export.c:377
1469 #, fuzzy, c-format
1470 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1471 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1472
1473 #: g10/export.c:388
1474 #, fuzzy, c-format
1475 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1476 msgstr ""
1477 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1478 "descarta\n"
1479
1480 #: g10/export.c:539
1481 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1482 msgstr ""
1483
1484 #: g10/export.c:562
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1487 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1488
1489 #: g10/export.c:586
1490 #, fuzzy, c-format
1491 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1492 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1493
1494 #: g10/export.c:635
1495 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1496 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1497
1498 #: g10/getkey.c:153
1499 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1500 msgstr ""
1501 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1502
1503 #: g10/getkey.c:176
1504 #, fuzzy
1505 msgid "[User ID not found]"
1506 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1507
1508 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1509 #: g10/getkey.c:1004
1510 #, c-format
1511 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: g10/getkey.c:1836
1515 #, fuzzy, c-format
1516 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1517 msgstr ""
1518 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1519
1520 #: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
1521 #, fuzzy, c-format
1522 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1523 msgstr ""
1524 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1525
1526 #: g10/getkey.c:2624
1527 #, fuzzy, c-format
1528 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1529 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1530
1531 #: g10/getkey.c:2671
1532 #, fuzzy, c-format
1533 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1534 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1535
1536 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
1537 msgid ""
1538 "@Commands:\n"
1539 " "
1540 msgstr ""
1541 "@Ordres:\n"
1542 " "
1543
1544 #: g10/gpg.c:371
1545 msgid "|[file]|make a signature"
1546 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1547
1548 #: g10/gpg.c:372
1549 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1550 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1551
1552 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
1553 msgid "make a detached signature"
1554 msgstr "crea una signatura separada"
1555
1556 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1557 msgid "encrypt data"
1558 msgstr "xifra dades"
1559
1560 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1561 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1562 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1563
1564 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1565 msgid "decrypt data (default)"
1566 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1567
1568 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
1569 msgid "verify a signature"
1570 msgstr "verifica una signatura"
1571
1572 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
1573 msgid "list keys"
1574 msgstr "llista claus"
1575
1576 #: g10/gpg.c:384
1577 msgid "list keys and signatures"
1578 msgstr "llista claus i signatures"
1579
1580 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1581 #: g10/gpg.c:385
1582 #, fuzzy
1583 msgid "list and check key signatures"
1584 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1585
1586 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1587 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
1588 msgid "list keys and fingerprints"
1589 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1590
1591 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
1592 msgid "list secret keys"
1593 msgstr "llista claus secretes"
1594
1595 #: g10/gpg.c:388
1596 msgid "generate a new key pair"
1597 msgstr "genera un nou parell de claus"
1598
1599 #: g10/gpg.c:389
1600 msgid "remove keys from the public keyring"
1601 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1602
1603 #: g10/gpg.c:391
1604 msgid "remove keys from the secret keyring"
1605 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1606
1607 #: g10/gpg.c:392
1608 msgid "sign a key"
1609 msgstr "signa una clau"
1610
1611 #: g10/gpg.c:393
1612 msgid "sign a key locally"
1613 msgstr "signa una clau localment"
1614
1615 #: g10/gpg.c:394
1616 msgid "sign or edit a key"
1617 msgstr "signa o edita una clau"
1618
1619 #: g10/gpg.c:395
1620 msgid "generate a revocation certificate"
1621 msgstr "genera un certificat de revocació"
1622
1623 #: g10/gpg.c:397
1624 msgid "export keys"
1625 msgstr "exporta claus"
1626
1627 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
1628 msgid "export keys to a key server"
1629 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1630
1631 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
1632 msgid "import keys from a key server"
1633 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1634
1635 #: g10/gpg.c:401
1636 msgid "search for keys on a key server"
1637 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1638
1639 #: g10/gpg.c:403
1640 msgid "update all keys from a keyserver"
1641 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1642
1643 #: g10/gpg.c:407
1644 msgid "import/merge keys"
1645 msgstr "importa/fon claus"
1646
1647 #: g10/gpg.c:410
1648 msgid "print the card status"
1649 msgstr ""
1650
1651 #: g10/gpg.c:411
1652 msgid "change data on a card"
1653 msgstr ""
1654
1655 #: g10/gpg.c:412
1656 msgid "change a card's PIN"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: g10/gpg.c:421
1660 msgid "update the trust database"
1661 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1662
1663 #: g10/gpg.c:428
1664 msgid "|algo [files]|print message digests"
1665 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1666
1667 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
1668 msgid "run in server mode"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
1672 #: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
1673 msgid ""
1674 "@\n"
1675 "Options:\n"
1676 " "
1677 msgstr ""
1678 "@\n"
1679 "Opcions:\n"
1680 " "
1681
1682 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
1683 msgid "create ascii armored output"
1684 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1685
1686 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
1687 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1688 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1689
1690 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
1691 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1692 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1693
1694 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
1695 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1696 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1697
1698 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
1699 msgid "use canonical text mode"
1700 msgstr "usa el mode de text canònic"
1701
1702 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
1703 msgid "use as output file"
1704 msgstr "fitxer d'eixida"
1705
1706 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
1707 msgid "do not make any changes"
1708 msgstr "no fa cap canvi"
1709
1710 #: g10/gpg.c:482
1711 msgid "prompt before overwriting"
1712 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1713
1714 #: g10/gpg.c:524
1715 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: g10/gpg.c:525
1719 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
1723 msgid ""
1724 "@\n"
1725 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1726 msgstr ""
1727 "@\n"
1728 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1729
1730 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1731 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1732 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1733 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
1734 msgid ""
1735 "@\n"
1736 "Examples:\n"
1737 "\n"
1738 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1739 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1740 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1741 " --list-keys [names]        show keys\n"
1742 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1743 msgstr ""
1744 "@\n"
1745 "Exemples:\n"
1746 "\n"
1747 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1748 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1749 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1750 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1751 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1754 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1755 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:768
1758 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1759 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1760
1761 #: g10/gpg.c:771
1762 msgid ""
1763 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1764 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1765 "default operation depends on the input data\n"
1766 msgstr ""
1767 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1768 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1769 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1770
1771 # Suportats? ivb
1772 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1773 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1774 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1775 # encara no m'agraden massa... jm
1776 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
1777 msgid ""
1778 "\n"
1779 "Supported algorithms:\n"
1780 msgstr ""
1781 "\n"
1782 "Algoritmes suportats:\n"
1783
1784 #: g10/gpg.c:785
1785 msgid "Pubkey: "
1786 msgstr "Clau pública: "
1787
1788 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1789 msgid "Cipher: "
1790 msgstr "Xifratge: "
1791
1792 #: g10/gpg.c:799
1793 msgid "Hash: "
1794 msgstr "Dispersió: "
1795
1796 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1797 msgid "Compression: "
1798 msgstr "Compressió: "
1799
1800 #: g10/gpg.c:876
1801 msgid "usage: gpg [options] "
1802 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1803
1804 #: g10/gpg.c:1046 sm/gpgsm.c:671
1805 msgid "conflicting commands\n"
1806 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:1064
1809 #, c-format
1810 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1811 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1812
1813 # Indi. ivb
1814 #: g10/gpg.c:1261
1815 #, fuzzy, c-format
1816 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1817 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1818
1819 # Indi. ivb
1820 #: g10/gpg.c:1264
1821 #, fuzzy, c-format
1822 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1823 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1824
1825 # Indi. ivb
1826 #: g10/gpg.c:1267
1827 #, fuzzy, c-format
1828 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1829 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:1273
1832 #, fuzzy, c-format
1833 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1834 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:1276
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1839 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1840
1841 #: g10/gpg.c:1279
1842 #, fuzzy, c-format
1843 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1844 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:1285
1847 #, fuzzy, c-format
1848 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1849 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1850
1851 #: g10/gpg.c:1288
1852 #, fuzzy, c-format
1853 msgid ""
1854 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1855 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1856
1857 #: g10/gpg.c:1291
1858 #, fuzzy, c-format
1859 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1860 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1861
1862 #: g10/gpg.c:1297
1863 #, fuzzy, c-format
1864 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1865 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1866
1867 #: g10/gpg.c:1300
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid ""
1870 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1871 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1872
1873 #: g10/gpg.c:1303
1874 #, fuzzy, c-format
1875 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1876 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1877
1878 #: g10/gpg.c:1446
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1881 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1882
1883 #: g10/gpg.c:1539
1884 msgid "display photo IDs during key listings"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: g10/gpg.c:1541
1888 msgid "show policy URLs during signature listings"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: g10/gpg.c:1543
1892 #, fuzzy
1893 msgid "show all notations during signature listings"
1894 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1895
1896 #: g10/gpg.c:1545
1897 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1898 msgstr ""
1899
1900 #: g10/gpg.c:1549
1901 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: g10/gpg.c:1551
1905 #, fuzzy
1906 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1907 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1908
1909 #: g10/gpg.c:1553
1910 msgid "show user ID validity during key listings"
1911 msgstr ""
1912
1913 #: g10/gpg.c:1555
1914 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1915 msgstr ""
1916
1917 #: g10/gpg.c:1557
1918 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: g10/gpg.c:1559
1922 #, fuzzy
1923 msgid "show the keyring name in key listings"
1924 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1925
1926 #: g10/gpg.c:1561
1927 #, fuzzy
1928 msgid "show expiration dates during signature listings"
1929 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1930
1931 #: g10/gpg.c:1824
1932 #, c-format
1933 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1934 msgstr ""
1935
1936 #: g10/gpg.c:1980
1937 #, c-format
1938 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1939 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:2240 g10/gpg.c:2881 g10/gpg.c:2893
1942 #, c-format
1943 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1944 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2398 g10/gpg.c:2410
1947 #, fuzzy, c-format
1948 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1949 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1950
1951 #: g10/gpg.c:2492
1952 #, fuzzy, c-format
1953 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1954 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1955
1956 #: g10/gpg.c:2515 g10/gpg.c:2710 g10/keyedit.c:4080
1957 #, fuzzy
1958 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1959 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1960
1961 #: g10/gpg.c:2527
1962 #, fuzzy, c-format
1963 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1964 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1965
1966 #: g10/gpg.c:2530
1967 #, fuzzy
1968 msgid "invalid keyserver options\n"
1969 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1970
1971 #: g10/gpg.c:2537
1972 #, c-format
1973 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1974 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1975
1976 #: g10/gpg.c:2540
1977 msgid "invalid import options\n"
1978 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1979
1980 #: g10/gpg.c:2547
1981 #, c-format
1982 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1983 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1984
1985 #: g10/gpg.c:2550
1986 msgid "invalid export options\n"
1987 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:2557
1990 #, fuzzy, c-format
1991 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1992 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1993
1994 #: g10/gpg.c:2560
1995 #, fuzzy
1996 msgid "invalid list options\n"
1997 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1998
1999 #: g10/gpg.c:2568
2000 msgid "display photo IDs during signature verification"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: g10/gpg.c:2570
2004 msgid "show policy URLs during signature verification"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: g10/gpg.c:2572
2008 #, fuzzy
2009 msgid "show all notations during signature verification"
2010 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2011
2012 #: g10/gpg.c:2574
2013 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: g10/gpg.c:2578
2017 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2018 msgstr ""
2019
2020 #: g10/gpg.c:2580
2021 #, fuzzy
2022 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2023 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:2582
2026 #, fuzzy
2027 msgid "show user ID validity during signature verification"
2028 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2029
2030 #: g10/gpg.c:2584
2031 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2032 msgstr ""
2033
2034 #: g10/gpg.c:2586
2035 #, fuzzy
2036 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2037 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2038
2039 #: g10/gpg.c:2588
2040 msgid "validate signatures with PKA data"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: g10/gpg.c:2590
2044 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: g10/gpg.c:2597
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2050 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2051
2052 #: g10/gpg.c:2600
2053 #, fuzzy
2054 msgid "invalid verify options\n"
2055 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2056
2057 #: g10/gpg.c:2607
2058 #, c-format
2059 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2060 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:2781
2063 #, fuzzy, c-format
2064 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2065 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:2784
2068 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: g10/gpg.c:2870 sm/gpgsm.c:1221
2072 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2073 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2074
2075 # FIXME: preferència? jm
2076 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2077 #: g10/gpg.c:2874
2078 #, c-format
2079 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2080 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2081
2082 #: g10/gpg.c:2883
2083 #, c-format
2084 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2085 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2086
2087 #: g10/gpg.c:2886
2088 #, c-format
2089 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2090 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:2901
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2095 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2096
2097 # clares -> en clar?  ivb
2098 #: g10/gpg.c:2915
2099 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2100 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2101
2102 #: g10/gpg.c:2921
2103 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2104 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:2927
2107 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2108 msgstr ""
2109 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2110 "habilitat.\n"
2111
2112 #: g10/gpg.c:2940
2113 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2114 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:3006 g10/gpg.c:3030 sm/gpgsm.c:1277
2117 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2118 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2119
2120 #: g10/gpg.c:3012 g10/gpg.c:3036 sm/gpgsm.c:1285
2121 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2122 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:3018
2125 #, fuzzy
2126 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2127 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2128
2129 #: g10/gpg.c:3024
2130 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2131 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3039
2134 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2135 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2136
2137 #: g10/gpg.c:3041
2138 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2139 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:3043
2142 #, fuzzy
2143 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2144 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2145
2146 #: g10/gpg.c:3045
2147 #, fuzzy
2148 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2149 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:3047
2152 #, fuzzy
2153 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2154 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2155
2156 #: g10/gpg.c:3050
2157 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2158 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2159
2160 #: g10/gpg.c:3054
2161 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2162 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2163
2164 #: g10/gpg.c:3061
2165 msgid "invalid default preferences\n"
2166 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2167
2168 #: g10/gpg.c:3070
2169 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2170 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2171
2172 #: g10/gpg.c:3074
2173 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2174 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3078
2177 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2178 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3111
2181 #, c-format
2182 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2183 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2184
2185 #: g10/gpg.c:3158
2186 #, fuzzy, c-format
2187 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2188 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2189
2190 #: g10/gpg.c:3163
2191 #, fuzzy, c-format
2192 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2193 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2194
2195 #: g10/gpg.c:3168
2196 #, fuzzy, c-format
2197 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2198 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2199
2200 #: g10/gpg.c:3260
2201 #, c-format
2202 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2203 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2204
2205 #: g10/gpg.c:3271
2206 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2207 msgstr ""
2208 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2209
2210 #: g10/gpg.c:3292
2211 msgid "--store [filename]"
2212 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2213
2214 #: g10/gpg.c:3299
2215 msgid "--symmetric [filename]"
2216 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3301
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2221 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:3311
2224 msgid "--encrypt [filename]"
2225 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2226
2227 #: g10/gpg.c:3324
2228 #, fuzzy
2229 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2230 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2231
2232 #: g10/gpg.c:3326
2233 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: g10/gpg.c:3329
2237 #, fuzzy, c-format
2238 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2239 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2240
2241 #: g10/gpg.c:3347
2242 msgid "--sign [filename]"
2243 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2244
2245 #: g10/gpg.c:3360
2246 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2247 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2248
2249 #: g10/gpg.c:3375
2250 #, fuzzy
2251 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2252 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2253
2254 #: g10/gpg.c:3377
2255 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: g10/gpg.c:3380
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2261 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2262
2263 #: g10/gpg.c:3400
2264 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2265 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2266
2267 #: g10/gpg.c:3409
2268 msgid "--clearsign [filename]"
2269 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2270
2271 #: g10/gpg.c:3434
2272 msgid "--decrypt [filename]"
2273 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2274
2275 #: g10/gpg.c:3442
2276 msgid "--sign-key user-id"
2277 msgstr "--sign-key user-id"
2278
2279 #: g10/gpg.c:3446
2280 msgid "--lsign-key user-id"
2281 msgstr "--lsign-key user-id"
2282
2283 #: g10/gpg.c:3467
2284 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2285 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2286
2287 #: g10/gpg.c:3552
2288 #, c-format
2289 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2290 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2291
2292 #: g10/gpg.c:3554
2293 #, c-format
2294 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2295 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2296
2297 #: g10/gpg.c:3556
2298 #, c-format
2299 msgid "key export failed: %s\n"
2300 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2301
2302 #: g10/gpg.c:3567
2303 #, c-format
2304 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2305 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2306
2307 #: g10/gpg.c:3577
2308 #, c-format
2309 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2310 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2311
2312 #: g10/gpg.c:3628
2313 #, c-format
2314 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2315 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2316
2317 #: g10/gpg.c:3636
2318 #, c-format
2319 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2320 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2321
2322 #: g10/gpg.c:3726
2323 #, c-format
2324 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2325 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2326
2327 #: g10/gpg.c:3843
2328 msgid "[filename]"
2329 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2330
2331 #: g10/gpg.c:3847
2332 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2333 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2334
2335 #: g10/gpg.c:4159
2336 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2337 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2338
2339 #: g10/gpg.c:4161
2340 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2341 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2342
2343 #: g10/gpg.c:4194
2344 #, fuzzy
2345 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2346 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2347
2348 #: g10/gpgv.c:73
2349 msgid "take the keys from this keyring"
2350 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2351
2352 #: g10/gpgv.c:75
2353 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2354 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2355
2356 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
2357 msgid "|FD|write status info to this FD"
2358 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2359
2360 #: g10/gpgv.c:100
2361 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2362 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2363
2364 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2365 #: g10/gpgv.c:103
2366 msgid ""
2367 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2368 "Check signatures against known trusted keys\n"
2369 msgstr ""
2370 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2371 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2372
2373 #: g10/helptext.c:51
2374 msgid ""
2375 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2376 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2377 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2378 msgstr ""
2379 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
2380 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
2381 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
2382
2383 #: g10/helptext.c:57
2384 msgid ""
2385 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2386 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2387 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2388 "ultimately trusted\n"
2389 msgstr ""
2390 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
2391 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
2392 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
2393 "confiança absoluta\n"
2394
2395 # "clau no confiable"? jm
2396 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
2397 #: g10/helptext.c:64
2398 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2399 msgstr ""
2400 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
2401
2402 #: g10/helptext.c:68
2403 msgid ""
2404 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2405 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
2406
2407 #: g10/helptext.c:72
2408 msgid ""
2409 "Select the algorithm to use.\n"
2410 "\n"
2411 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2412 "for signatures.\n"
2413 "\n"
2414 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2415 "\n"
2416 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2417 "\n"
2418 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2419 msgstr ""
2420
2421 #: g10/helptext.c:86
2422 msgid ""
2423 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2424 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2425 "Please consult your security expert first."
2426 msgstr ""
2427 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2428 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2429 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2430
2431 #: g10/helptext.c:93
2432 msgid "Enter the size of the key"
2433 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2434
2435 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2436 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2437 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2438 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2439
2440 #: g10/helptext.c:107
2441 msgid ""
2442 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2443 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2444 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2445 "the given value as an interval."
2446 msgstr ""
2447 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2448 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2449 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2450 "el valor donat com un interval."
2451
2452 #: g10/helptext.c:119
2453 msgid "Enter the name of the key holder"
2454 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2455
2456 #: g10/helptext.c:124
2457 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2458 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2459
2460 #: g10/helptext.c:128
2461 msgid "Please enter an optional comment"
2462 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2463
2464 #: g10/helptext.c:133
2465 msgid ""
2466 "N  to change the name.\n"
2467 "C  to change the comment.\n"
2468 "E  to change the email address.\n"
2469 "O  to continue with key generation.\n"
2470 "Q  to to quit the key generation."
2471 msgstr ""
2472 "N  canvia el nom.\n"
2473 "C  canvia el comentari.\n"
2474 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2475 "O  continua la generació de les claus.\n"
2476 "Q  ix."
2477
2478 #: g10/helptext.c:142
2479 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2480 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2481
2482 #: g10/helptext.c:150
2483 msgid ""
2484 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2485 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2486 "know how carefully you verified this.\n"
2487 "\n"
2488 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2489 "the\n"
2490 "    key.\n"
2491 "\n"
2492 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2493 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2494 "for\n"
2495 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2496 "user.\n"
2497 "\n"
2498 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2499 "could\n"
2500 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2501 "the\n"
2502 "    key against a photo ID.\n"
2503 "\n"
2504 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2505 "could\n"
2506 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2507 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2508 "a\n"
2509 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2510 "the\n"
2511 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2512 "exchange\n"
2513 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2514 "\n"
2515 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2516 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2517 "\"\n"
2518 "mean to you when you sign other keys.\n"
2519 "\n"
2520 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2521 msgstr ""
2522 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2523 "clau\n"
2524 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2525 "saber\n"
2526 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2527 "\n"
2528 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2529 "    la clau.\n"
2530 "\n"
2531 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2532 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2533 "manera.\n"
2534 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2535 "    usuari amb pseudònim.\n"
2536 "\n"
2537 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2538 "açò\n"
2539 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2540 "verificat\n"
2541 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2542 "\n"
2543 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2544 "exemple,\n"
2545 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2546 "propietari\n"
2547 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2548 "difícil\n"
2549 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2550 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2551 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2552 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2553 "\n"
2554 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2555 "són\n"
2556 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2557 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2558 "\n"
2559 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2560
2561 #: g10/helptext.c:188
2562 #, fuzzy
2563 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2564 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2565
2566 #: g10/helptext.c:192
2567 msgid ""
2568 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2569 "All certificates are then also lost!"
2570 msgstr ""
2571 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2572 "Tots els certificats també es perdran!"
2573
2574 #: g10/helptext.c:197
2575 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2576 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2577
2578 #: g10/helptext.c:202
2579 msgid ""
2580 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2581 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2582 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2583 msgstr ""
2584 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2585 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2586 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2587 "per aquesta clau."
2588
2589 #: g10/helptext.c:207
2590 msgid ""
2591 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2592 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2593 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2594 "a trust connection through another already certified key."
2595 msgstr ""
2596 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2597 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2598 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2599 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2600 "certificada."
2601
2602 #: g10/helptext.c:213
2603 msgid ""
2604 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2605 "your keyring."
2606 msgstr ""
2607 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2608 "de claus."
2609
2610 #: g10/helptext.c:217
2611 msgid ""
2612 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2613 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2614 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2615 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2616 "a second one is available."
2617 msgstr ""
2618 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2619 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2620 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2621 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2622 "hi ha una segona disponible."
2623
2624 #: g10/helptext.c:225
2625 msgid ""
2626 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2627 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2628 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2629 msgstr ""
2630 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2631 "seleccionats)\n"
2632 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2633 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2634
2635 #: g10/helptext.c:232
2636 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2637 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2638
2639 #: g10/helptext.c:238
2640 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2641 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2642
2643 #: g10/helptext.c:242
2644 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2645 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2646
2647 #: g10/helptext.c:247
2648 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2649 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2650
2651 #: g10/helptext.c:252
2652 msgid ""
2653 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2654 "file (which is shown in brackets) will be used."
2655 msgstr ""
2656 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2657 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2658
2659 #: g10/helptext.c:258
2660 msgid ""
2661 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2662 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2663 "  \"Key has been compromised\"\n"
2664 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2665 "      got access to your secret key.\n"
2666 "  \"Key is superseded\"\n"
2667 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2668 "  \"Key is no longer used\"\n"
2669 "      Use this if you have retired this key.\n"
2670 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2671 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2672 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2673 msgstr ""
2674 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2675 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2676 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2677 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2678 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2679 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2680 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2681 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2682 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2683 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2684 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2685 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2686 "      de correu com a invàlida.\n"
2687
2688 #: g10/helptext.c:274
2689 msgid ""
2690 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2691 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2692 "An empty line ends the text.\n"
2693 msgstr ""
2694 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2695 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2696 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2697
2698 #: g10/helptext.c:289
2699 msgid "No help available"
2700 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2701
2702 #: g10/helptext.c:297
2703 #, c-format
2704 msgid "No help available for `%s'"
2705 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2706
2707 #: g10/import.c:96
2708 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2709 msgstr ""
2710
2711 #: g10/import.c:98
2712 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: g10/import.c:100
2716 #, fuzzy
2717 msgid "do not update the trustdb after import"
2718 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2719
2720 #: g10/import.c:102
2721 #, fuzzy
2722 msgid "create a public key when importing a secret key"
2723 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2724
2725 #: g10/import.c:104
2726 msgid "only accept updates to existing keys"
2727 msgstr ""
2728
2729 #: g10/import.c:106
2730 #, fuzzy
2731 msgid "remove unusable parts from key after import"
2732 msgstr "la clau secreta és inusable"
2733
2734 #: g10/import.c:108
2735 msgid "remove as much as possible from key after import"
2736 msgstr ""
2737
2738 #: g10/import.c:271
2739 #, c-format
2740 msgid "skipping block of type %d\n"
2741 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2742
2743 #: g10/import.c:280
2744 #, fuzzy, c-format
2745 msgid "%lu keys processed so far\n"
2746 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2747
2748 #: g10/import.c:297
2749 #, c-format
2750 msgid "Total number processed: %lu\n"
2751 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2752
2753 #: g10/import.c:299
2754 #, c-format
2755 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2756 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2757
2758 #: g10/import.c:302
2759 #, c-format
2760 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2761 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2762
2763 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2764 #, c-format
2765 msgid "              imported: %lu"
2766 msgstr "              importades: %lu"
2767
2768 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2769 #, c-format
2770 msgid "             unchanged: %lu\n"
2771 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2772
2773 #: g10/import.c:312
2774 #, c-format
2775 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2776 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2777
2778 #: g10/import.c:314
2779 #, c-format
2780 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2781 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2782
2783 #: g10/import.c:316
2784 #, c-format
2785 msgid "        new signatures: %lu\n"
2786 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2787
2788 #: g10/import.c:318
2789 #, c-format
2790 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2791 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2792
2793 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2794 #, c-format
2795 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2796 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2797
2798 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2799 #, c-format
2800 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2801 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2802
2803 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2804 #, c-format
2805 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2806 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2807
2808 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2809 #, c-format
2810 msgid "          not imported: %lu\n"
2811 msgstr "              importades: %lu\n"
2812
2813 #: g10/import.c:328
2814 #, fuzzy, c-format
2815 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2816 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2817
2818 #: g10/import.c:330
2819 #, fuzzy, c-format
2820 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2821 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2822
2823 #: g10/import.c:571
2824 #, c-format
2825 msgid ""
2826 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2827 "algorithms on these user IDs:\n"
2828 msgstr ""
2829
2830 #: g10/import.c:612
2831 #, c-format
2832 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2833 msgstr ""
2834
2835 #: g10/import.c:627
2836 #, fuzzy, c-format
2837 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2838 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2839
2840 #: g10/import.c:639
2841 #, c-format
2842 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: g10/import.c:652
2846 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: g10/import.c:654
2850 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: g10/import.c:678
2854 #, c-format
2855 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2859 #, fuzzy, c-format
2860 msgid "key %s: no user ID\n"
2861 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2862
2863 #: g10/import.c:757
2864 #, fuzzy, c-format
2865 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2866 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2867
2868 #: g10/import.c:772
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2871 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2872
2873 #: g10/import.c:778
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2876 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2877
2878 #: g10/import.c:780
2879 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2880 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2881
2882 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2885 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2886
2887 #: g10/import.c:796
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2890 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2891
2892 #: g10/import.c:805
2893 #, c-format
2894 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2895 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2896
2897 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:280 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2898 #, c-format
2899 msgid "writing to `%s'\n"
2900 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2901
2902 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2903 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2904 #, c-format
2905 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2906 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2907
2908 #: g10/import.c:833
2909 #, fuzzy, c-format
2910 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2911 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2912
2913 #: g10/import.c:857
2914 #, fuzzy, c-format
2915 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2916 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2917
2918 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2919 #, fuzzy, c-format
2920 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2921 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2922
2923 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2924 #, fuzzy, c-format
2925 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2926 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2927
2928 #: g10/import.c:919
2929 #, fuzzy, c-format
2930 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2931 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2932
2933 #: g10/import.c:922
2934 #, fuzzy, c-format
2935 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2936 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2937
2938 #: g10/import.c:925
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2941 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2942
2943 #: g10/import.c:928
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2946 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2947
2948 #: g10/import.c:931
2949 #, fuzzy, c-format
2950 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2951 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2952
2953 #: g10/import.c:934
2954 #, fuzzy, c-format
2955 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2956 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2957
2958 #: g10/import.c:937
2959 #, fuzzy, c-format
2960 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2961 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2962
2963 #: g10/import.c:940
2964 #, fuzzy, c-format
2965 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2966 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2967
2968 #: g10/import.c:943
2969 #, fuzzy, c-format
2970 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2971 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2972
2973 #: g10/import.c:946
2974 #, fuzzy, c-format
2975 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2976 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2977
2978 #: g10/import.c:969
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2981 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2982
2983 #: g10/import.c:1132
2984 #, fuzzy, c-format
2985 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2986 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2987
2988 #: g10/import.c:1143
2989 #, fuzzy
2990 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2991 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2992
2993 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2994 #, c-format
2995 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2996 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2997
2998 #: g10/import.c:1171
2999 #, fuzzy, c-format
3000 msgid "key %s: secret key imported\n"
3001 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3002
3003 #: g10/import.c:1201
3004 #, fuzzy, c-format
3005 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3006 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3007
3008 #: g10/import.c:1211
3009 #, fuzzy, c-format
3010 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3011 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3012
3013 #: g10/import.c:1241
3014 #, fuzzy, c-format
3015 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3016 msgstr ""
3017 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3018 "de revocació\n"
3019
3020 # O «rebutjara»? ivb
3021 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3022 # «es rebutja» està bé. jm
3023 #: g10/import.c:1284
3024 #, fuzzy, c-format
3025 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3026 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1316
3029 #, fuzzy, c-format
3030 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3031 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3032
3033 #: g10/import.c:1382
3034 #, fuzzy, c-format
3035 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3036 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3037
3038 #: g10/import.c:1397
3039 #, fuzzy, c-format
3040 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3041 msgstr ""
3042 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3043 "s»\n"
3044 "\n"
3045
3046 #: g10/import.c:1399
3047 #, fuzzy, c-format
3048 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3049 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3050
3051 #: g10/import.c:1417
3052 #, fuzzy, c-format
3053 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3054 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3055
3056 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
3057 #, fuzzy, c-format
3058 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3059 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3060
3061 #: g10/import.c:1430
3062 #, fuzzy, c-format
3063 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3064 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3065
3066 #: g10/import.c:1445
3067 #, fuzzy, c-format
3068 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3069 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3070
3071 #: g10/import.c:1467
3072 #, fuzzy, c-format
3073 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3074 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3075
3076 #: g10/import.c:1480
3077 #, fuzzy, c-format
3078 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3079 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3080
3081 #: g10/import.c:1495
3082 #, fuzzy, c-format
3083 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3084 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3085
3086 #: g10/import.c:1537
3087 #, fuzzy, c-format
3088 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3089 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3090
3091 #: g10/import.c:1558
3092 #, fuzzy, c-format
3093 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3094 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3095
3096 #: g10/import.c:1585
3097 #, fuzzy, c-format
3098 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3099 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3100
3101 #: g10/import.c:1595
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3104 msgstr ""
3105 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3106 "descarta\n"
3107
3108 #: g10/import.c:1612
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3111 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3112
3113 #: g10/import.c:1626
3114 #, fuzzy, c-format
3115 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3116 msgstr ""
3117 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3118 "descarta\n"
3119
3120 #: g10/import.c:1634
3121 #, fuzzy, c-format
3122 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3123 msgstr ""
3124 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3125
3126 #: g10/import.c:1734
3127 #, fuzzy, c-format
3128 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3129 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3130
3131 #: g10/import.c:1796
3132 #, fuzzy, c-format
3133 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3134 msgstr ""
3135 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3136 "08lX\n"
3137
3138 #: g10/import.c:1810
3139 #, fuzzy, c-format
3140 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3141 msgstr ""
3142 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3143 "present.\n"
3144
3145 #: g10/import.c:1869
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3148 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3149
3150 #: g10/import.c:1903
3151 #, fuzzy, c-format
3152 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3153 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3154
3155 #: g10/import.c:2292
3156 #, fuzzy
3157 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3158 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3159
3160 #: g10/import.c:2300
3161 #, fuzzy
3162 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3163 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3164
3165 #: g10/import.c:2302
3166 #, fuzzy
3167 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3168 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3169
3170 #: g10/keydb.c:170
3171 #, c-format
3172 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3173 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3174
3175 #: g10/keydb.c:176
3176 #, c-format
3177 msgid "keyring `%s' created\n"
3178 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3179
3180 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3181 #, fuzzy, c-format
3182 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3183 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3184
3185 #: g10/keydb.c:699
3186 #, c-format
3187 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3188 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:267
3191 msgid "[revocation]"
3192 msgstr "[revocació]"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:268
3195 msgid "[self-signature]"
3196 msgstr "[autosignatura]"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3199 msgid "1 bad signature\n"
3200 msgstr "1 signatura errònia\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3203 #, c-format
3204 msgid "%d bad signatures\n"
3205 msgstr "%d signatures errònies\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3208 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3209 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3212 #, c-format
3213 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3214 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3217 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3218 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3221 #, c-format
3222 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3223 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:358
3226 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3227 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:360
3230 #, c-format
3231 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3232 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3235 #, fuzzy
3236 msgid ""
3237 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3238 "keys\n"
3239 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3240 "etc.)\n"
3241 msgstr ""
3242 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3243 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3244 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3247 #, fuzzy, c-format
3248 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3249 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3252 #, fuzzy, c-format
3253 msgid "  %d = I trust fully\n"
3254 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:440
3257 msgid ""
3258 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3259 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3260 "trust signatures on your behalf.\n"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: g10/keyedit.c:456
3264 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: g10/keyedit.c:600
3268 #, c-format
3269 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3270 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3271
3272 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3273 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3274 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3275 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3276
3277 # O no s'ha pogut? ivb
3278 # FIXME: comprovar context. jm
3279 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3280 #: g10/keyedit.c:1761
3281 msgid "  Unable to sign.\n"
3282 msgstr "  No es pot signar.\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:628
3285 #, c-format
3286 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3287 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3288
3289 #: g10/keyedit.c:656
3290 #, c-format
3291 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3292 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3293
3294 #: g10/keyedit.c:684
3295 #, fuzzy, c-format
3296 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3297 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3298
3299 #: g10/keyedit.c:686
3300 #, fuzzy
3301 msgid "Sign it? (y/N) "
3302 msgstr "Signar realment? "
3303
3304 #: g10/keyedit.c:708
3305 #, c-format
3306 msgid ""
3307 "The self-signature on \"%s\"\n"
3308 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3309 msgstr ""
3310 "La vostra signatura en «%s»\n"
3311 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:717
3314 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3315 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3316
3317 #: g10/keyedit.c:731
3318 #, c-format
3319 msgid ""
3320 "Your current signature on \"%s\"\n"
3321 "has expired.\n"
3322 msgstr ""
3323 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3324 "ha caducat.\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:735
3327 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3328 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3329
3330 #: g10/keyedit.c:756
3331 #, c-format
3332 msgid ""
3333 "Your current signature on \"%s\"\n"
3334 "is a local signature.\n"
3335 msgstr ""
3336 "La vostra signatura en «%s»\n"
3337 "és una signatura local.\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:760
3340 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3341 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3342
3343 #: g10/keyedit.c:781
3344 #, fuzzy, c-format
3345 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3346 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:784
3349 #, fuzzy, c-format
3350 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3351 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:789
3354 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3355 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3356
3357 #: g10/keyedit.c:811
3358 #, fuzzy, c-format
3359 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3360 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:826
3363 msgid "This key has expired!"
3364 msgstr "La clau ha caducat!"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:844
3367 #, c-format
3368 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3369 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:850
3372 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3373 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3374
3375 #: g10/keyedit.c:890
3376 msgid ""
3377 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3378 "mode.\n"
3379 msgstr ""
3380 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:892
3383 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3384 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:917
3387 msgid ""
3388 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3389 "belongs\n"
3390 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3391 msgstr ""
3392 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3393 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3394 "contestar, entreu «0».\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:922
3397 #, c-format
3398 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3399 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:924
3402 #, c-format
3403 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3404 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:926
3407 #, c-format
3408 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3409 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:928
3412 #, c-format
3413 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3414 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:934
3417 #, fuzzy
3418 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3419 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:958
3422 #, fuzzy, c-format
3423 msgid ""
3424 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3425 "key \"%s\" (%s)\n"
3426 msgstr ""
3427 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3428 "amb la vostra clau: \""
3429
3430 #: g10/keyedit.c:965
3431 #, fuzzy
3432 msgid "This will be a self-signature.\n"
3433 msgstr ""
3434 "\n"
3435 "Açò serà una autosignatura.\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:971
3438 #, fuzzy
3439 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3440 msgstr ""
3441 "\n"
3442 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:979
3445 #, fuzzy
3446 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3447 msgstr ""
3448 "\n"
3449 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:989
3452 #, fuzzy
3453 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3454 msgstr ""
3455 "\n"
3456 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:996
3459 #, fuzzy
3460 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3461 msgstr ""
3462 "\n"
3463 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1003
3466 #, fuzzy
3467 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3468 msgstr ""
3469 "\n"
3470 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1008
3473 #, fuzzy
3474 msgid "I have checked this key casually.\n"
3475 msgstr ""
3476 "\n"
3477 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1013
3480 #, fuzzy
3481 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3482 msgstr ""
3483 "\n"
3484 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:1023
3487 #, fuzzy
3488 msgid "Really sign? (y/N) "
3489 msgstr "Signar realment? "
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3492 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3493 #, c-format
3494 msgid "signing failed: %s\n"
3495 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1133
3498 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3502 msgid "This key is not protected.\n"
3503 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3506 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3507 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3510 #, fuzzy
3511 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3512 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3515 msgid "Key is protected.\n"
3516 msgstr "La clau està protegida.\n"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1180
3519 #, c-format
3520 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3521 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1186
3524 msgid ""
3525 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3526 "\n"
3527 msgstr ""
3528 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3529 "\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3532 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3533 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1206
3536 msgid ""
3537 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3538 "\n"
3539 msgstr ""
3540 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3541 "\n"
3542
3543 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3544 #: g10/keyedit.c:1209
3545 #, fuzzy
3546 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3547 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1280
3550 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3551 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1366
3554 msgid "save and quit"
3555 msgstr "desa i ix"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1369
3558 #, fuzzy
3559 msgid "show key fingerprint"
3560 msgstr "mostra empremta"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1370
3563 msgid "list key and user IDs"
3564 msgstr "llista claus i ID"
3565
3566 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3567 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3568 #: g10/keyedit.c:1372
3569 msgid "select user ID N"
3570 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3571
3572 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3573 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3574 #: g10/keyedit.c:1373
3575 #, fuzzy
3576 msgid "select subkey N"
3577 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1374
3580 #, fuzzy
3581 msgid "check signatures"
3582 msgstr "revoca signatures"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1379
3585 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1384
3589 #, fuzzy
3590 msgid "sign selected user IDs locally"
3591 msgstr "signa la clau localment"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1386
3594 #, fuzzy
3595 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3596 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1388
3599 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3600 msgstr ""
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1392
3603 msgid "add a user ID"
3604 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3605
3606 # Com estava escrit abans.  ivb
3607 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3608 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3609 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3610 #: g10/keyedit.c:1394
3611 msgid "add a photo ID"
3612 msgstr "afegeix un photo ID"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:1396
3615 #, fuzzy
3616 msgid "delete selected user IDs"
3617 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:1401
3620 #, fuzzy
3621 msgid "add a subkey"
3622 msgstr "addkey"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1405
3625 msgid "add a key to a smartcard"
3626 msgstr ""
3627
3628 #: g10/keyedit.c:1407
3629 msgid "move a key to a smartcard"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1409
3633 msgid "move a backup key to a smartcard"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: g10/keyedit.c:1413
3637 #, fuzzy
3638 msgid "delete selected subkeys"
3639 msgstr "esborra una clau secundària"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1415
3642 msgid "add a revocation key"
3643 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1417
3646 #, fuzzy
3647 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3648 msgstr ""
3649 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1419
3652 #, fuzzy
3653 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3654 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:1421
3657 #, fuzzy
3658 msgid "flag the selected user ID as primary"
3659 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1423
3662 #, fuzzy
3663 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3664 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1426
3667 msgid "list preferences (expert)"
3668 msgstr "llista les preferències (expert)"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1428
3671 msgid "list preferences (verbose)"
3672 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1430
3675 #, fuzzy
3676 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3677 msgstr ""
3678 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1435
3681 #, fuzzy
3682 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3683 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:1437
3686 #, fuzzy
3687 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3688 msgstr ""
3689 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:1439
3692 msgid "change the passphrase"
3693 msgstr "canvia la contrasenya"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:1443
3696 msgid "change the ownertrust"
3697 msgstr "canvia la confiança"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:1445
3700 #, fuzzy
3701 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3702 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1447
3705 #, fuzzy
3706 msgid "revoke selected user IDs"
3707 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:1452
3710 #, fuzzy
3711 msgid "revoke key or selected subkeys"
3712 msgstr "revoca una clau secundària"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:1453
3715 #, fuzzy
3716 msgid "enable key"
3717 msgstr "activa una clau"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:1454
3720 #, fuzzy
3721 msgid "disable key"
3722 msgstr "desactiva una clau"
3723
3724 # Igual que dalt.  ivb
3725 # Idem :) jm
3726 #: g10/keyedit.c:1455
3727 #, fuzzy
3728 msgid "show selected photo IDs"
3729 msgstr "mostra el photo ID"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:1457
3732 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3733 msgstr ""
3734
3735 #: g10/keyedit.c:1459
3736 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3737 msgstr ""
3738
3739 #: g10/keyedit.c:1581
3740 #, fuzzy, c-format
3741 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3742 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3743
3744 #: g10/keyedit.c:1599
3745 msgid "Secret key is available.\n"
3746 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:1682
3749 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3750 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:1690
3753 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3754 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:1709
3757 msgid ""
3758 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3759 "(lsign),\n"
3760 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3761 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: g10/keyedit.c:1749
3765 msgid "Key is revoked."
3766 msgstr "La clau està revocada."
3767
3768 #: g10/keyedit.c:1768
3769 #, fuzzy
3770 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3771 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3772
3773 #: g10/keyedit.c:1775
3774 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3775 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3776
3777 #: g10/keyedit.c:1784
3778 #, fuzzy, c-format
3779 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3780 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3781
3782 #: g10/keyedit.c:1807
3783 #, c-format
3784 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3785 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3786
3787 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3788 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3789 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:1831
3792 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3793 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:1833
3796 #, fuzzy
3797 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3798 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3799
3800 #: g10/keyedit.c:1834
3801 #, fuzzy
3802 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3803 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3804
3805 #: g10/keyedit.c:1884
3806 #, fuzzy
3807 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3808 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:1896
3811 #, fuzzy
3812 msgid "You must select exactly one key.\n"
3813 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:1924
3816 msgid "Command expects a filename argument\n"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: g10/keyedit.c:1938
3820 #, fuzzy, c-format
3821 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3822 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3823
3824 #: g10/keyedit.c:1955
3825 #, fuzzy, c-format
3826 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3827 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:1979
3830 msgid "You must select at least one key.\n"
3831 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3832
3833 #: g10/keyedit.c:1982
3834 #, fuzzy
3835 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3836 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3837
3838 #: g10/keyedit.c:1983
3839 #, fuzzy
3840 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3841 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3842
3843 #: g10/keyedit.c:2018
3844 #, fuzzy
3845 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3846 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3847
3848 #: g10/keyedit.c:2019
3849 #, fuzzy
3850 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3851 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3852
3853 #: g10/keyedit.c:2037
3854 #, fuzzy
3855 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3856 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3857
3858 #: g10/keyedit.c:2048
3859 #, fuzzy
3860 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3861 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3862
3863 #: g10/keyedit.c:2050
3864 #, fuzzy
3865 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3866 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3867
3868 #: g10/keyedit.c:2100
3869 msgid ""
3870 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: g10/keyedit.c:2142
3874 #, fuzzy
3875 msgid "Set preference list to:\n"
3876 msgstr "estableix la llista de preferències"
3877
3878 #: g10/keyedit.c:2148
3879 #, fuzzy
3880 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3881 msgstr ""
3882 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3883
3884 #: g10/keyedit.c:2150
3885 #, fuzzy
3886 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3887 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3888
3889 #: g10/keyedit.c:2218
3890 #, fuzzy
3891 msgid "Save changes? (y/N) "
3892 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3893
3894 #: g10/keyedit.c:2221
3895 #, fuzzy
3896 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3897 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3898
3899 #: g10/keyedit.c:2231
3900 #, c-format
3901 msgid "update failed: %s\n"
3902 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:2238
3905 #, c-format
3906 msgid "update secret failed: %s\n"
3907 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:2245
3910 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3911 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3912
3913 #: g10/keyedit.c:2345
3914 msgid "Digest: "
3915 msgstr "Resum: "
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2396
3918 msgid "Features: "
3919 msgstr "Funcionalitats: "
3920
3921 #: g10/keyedit.c:2407
3922 msgid "Keyserver no-modify"
3923 msgstr ""
3924
3925 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3926 msgid "Preferred keyserver: "
3927 msgstr ""
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3930 #, fuzzy
3931 msgid "Notations: "
3932 msgstr "Notació: "
3933
3934 #: g10/keyedit.c:2641
3935 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3936 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3937
3938 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3939 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3940 #: g10/keyedit.c:2700
3941 #, fuzzy, c-format
3942 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3943 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3944
3945 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3946 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3947 #: g10/keyedit.c:2721
3948 #, fuzzy, c-format
3949 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3950 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3951
3952 #: g10/keyedit.c:2727
3953 #, fuzzy
3954 msgid "(sensitive)"
3955 msgstr " (sensible)"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3958 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
3959 #, fuzzy, c-format
3960 msgid "created: %s"
3961 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3962
3963 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:985
3964 #, fuzzy, c-format
3965 msgid "revoked: %s"
3966 msgstr "[revocada]"
3967
3968 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "expired: %s"
3971 msgstr " [caduca: %s]"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3974 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3975 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:991
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "expires: %s"
3978 msgstr " [caduca: %s]"
3979
3980 #: g10/keyedit.c:2752
3981 #, c-format
3982 msgid "usage: %s"
3983 msgstr ""
3984
3985 #: g10/keyedit.c:2767
3986 #, fuzzy, c-format
3987 msgid "trust: %s"
3988 msgstr " confiança: %c/%c"
3989
3990 #: g10/keyedit.c:2771
3991 #, c-format
3992 msgid "validity: %s"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: g10/keyedit.c:2778
3996 msgid "This key has been disabled"
3997 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3998
3999 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
4000 msgid "card-no: "
4001 msgstr ""
4002
4003 #: g10/keyedit.c:2830
4004 msgid ""
4005 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4006 "unless you restart the program.\n"
4007 msgstr ""
4008 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4009 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
4010
4011 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
4012 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
4013 #, fuzzy
4014 msgid "revoked"
4015 msgstr "[revocada]"
4016
4017 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
4018 #: g10/mainproc.c:1839 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
4019 #, fuzzy
4020 msgid "expired"
4021 msgstr "expire"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:2961
4024 msgid ""
4025 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4026 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4027 msgstr ""
4028 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4029 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4030 "assumida.\n"
4031
4032 # Photo ID com abans.  ivb
4033 #: g10/keyedit.c:3022
4034 msgid ""
4035 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4036 "versions\n"
4037 "         of PGP to reject this key.\n"
4038 msgstr ""
4039 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4040 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4041
4042 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
4043 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4044 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4045
4046 #: g10/keyedit.c:3033
4047 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4048 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4049
4050 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4051 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4052 #: g10/keyedit.c:3173
4053 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4054 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4055
4056 #: g10/keyedit.c:3183
4057 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4058 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4059
4060 #: g10/keyedit.c:3187
4061 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4062 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4063
4064 #: g10/keyedit.c:3193
4065 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4066 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4067
4068 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4069 #: g10/keyedit.c:3207
4070 #, c-format
4071 msgid "Deleted %d signature.\n"
4072 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4073
4074 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4075 #: g10/keyedit.c:3208
4076 #, c-format
4077 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4078 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4079
4080 #: g10/keyedit.c:3211
4081 msgid "Nothing deleted.\n"
4082 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4083
4084 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
4085 msgid "invalid"
4086 msgstr "invàlida"
4087
4088 #: g10/keyedit.c:3246
4089 #, fuzzy, c-format
4090 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4091 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4092
4093 #: g10/keyedit.c:3253
4094 #, fuzzy, c-format
4095 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4096 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4097
4098 #: g10/keyedit.c:3254
4099 #, fuzzy, c-format
4100 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4101 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4102
4103 #: g10/keyedit.c:3262
4104 #, fuzzy, c-format
4105 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4106 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4107
4108 #: g10/keyedit.c:3263
4109 #, fuzzy, c-format
4110 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4111 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4112
4113 #: g10/keyedit.c:3357
4114 msgid ""
4115 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4116 "cause\n"
4117 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4118 msgstr ""
4119 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
4120 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
4121
4122 #: g10/keyedit.c:3368
4123 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4124 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
4125
4126 #: g10/keyedit.c:3388
4127 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4128 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
4129
4130 #: g10/keyedit.c:3413
4131 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4132 msgstr ""
4133 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
4134
4135 #: g10/keyedit.c:3428
4136 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4137 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4138
4139 #: g10/keyedit.c:3450
4140 #, fuzzy
4141 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4142 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4143
4144 #: g10/keyedit.c:3469
4145 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4146 msgstr ""
4147 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4148
4149 #: g10/keyedit.c:3475
4150 #, fuzzy
4151 msgid ""
4152 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4153 msgstr ""
4154 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
4155
4156 #: g10/keyedit.c:3536
4157 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4158 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
4159
4160 #: g10/keyedit.c:3542
4161 #, fuzzy
4162 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4163 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
4164
4165 #: g10/keyedit.c:3546
4166 #, fuzzy
4167 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4168 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
4169
4170 #: g10/keyedit.c:3549
4171 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4172 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
4173
4174 #: g10/keyedit.c:3595
4175 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4176 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
4177
4178 #: g10/keyedit.c:3611
4179 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4180 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
4181
4182 #: g10/keyedit.c:3684
4183 #, fuzzy, c-format
4184 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4185 msgstr ""
4186 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4187
4188 #: g10/keyedit.c:3690
4189 #, c-format
4190 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4191 msgstr ""
4192
4193 #: g10/keyedit.c:3852
4194 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4195 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
4196
4197 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
4198 #, fuzzy, c-format
4199 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4200 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
4201
4202 #: g10/keyedit.c:4062
4203 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4204 msgstr ""
4205
4206 #: g10/keyedit.c:4142
4207 #, fuzzy
4208 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4209 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4210
4211 #: g10/keyedit.c:4143
4212 #, fuzzy
4213 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4214 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4215
4216 #: g10/keyedit.c:4205
4217 #, fuzzy
4218 msgid "Enter the notation: "
4219 msgstr "Notació de signatura: "
4220
4221 #: g10/keyedit.c:4354
4222 #, fuzzy
4223 msgid "Proceed? (y/N) "
4224 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4225
4226 #: g10/keyedit.c:4418
4227 #, c-format
4228 msgid "No user ID with index %d\n"
4229 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4230
4231 #: g10/keyedit.c:4476
4232 #, fuzzy, c-format
4233 msgid "No user ID with hash %s\n"
4234 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4235
4236 #: g10/keyedit.c:4503
4237 #, fuzzy, c-format
4238 msgid "No subkey with index %d\n"
4239 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4240
4241 #: g10/keyedit.c:4638
4242 #, fuzzy, c-format
4243 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4244 msgstr "ID d'usuari: «"
4245
4246 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
4247 #, fuzzy, c-format
4248 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4249 msgstr ""
4250 "»\n"
4251 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4252
4253 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
4254 msgid " (non-exportable)"
4255 msgstr " (no-exportable)"
4256
4257 #: g10/keyedit.c:4647
4258 #, c-format
4259 msgid "This signature expired on %s.\n"
4260 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
4261
4262 #: g10/keyedit.c:4651
4263 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4264 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
4265
4266 # (s/N) ivb
4267 # S! jm
4268 #: g10/keyedit.c:4655
4269 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4270 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
4271
4272 #: g10/keyedit.c:4682
4273 #, fuzzy, c-format
4274 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4275 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
4276
4277 #: g10/keyedit.c:4708
4278 #, fuzzy
4279 msgid " (non-revocable)"
4280 msgstr " (no-exportable)"
4281
4282 #: g10/keyedit.c:4715
4283 #, fuzzy, c-format
4284 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4285 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
4286
4287 #: g10/keyedit.c:4737
4288 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4289 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
4290
4291 # (s/N)?  ivb
4292 #: g10/keyedit.c:4757
4293 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4294 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
4295
4296 #: g10/keyedit.c:4787
4297 msgid "no secret key\n"
4298 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
4299
4300 #: g10/keyedit.c:4857
4301 #, c-format
4302 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4303 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4304
4305 #: g10/keyedit.c:4874
4306 #, c-format
4307 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4308 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
4309
4310 #: g10/keyedit.c:4938
4311 #, fuzzy, c-format
4312 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4313 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4314
4315 #: g10/keyedit.c:5000
4316 #, fuzzy, c-format
4317 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4318 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4319
4320 #: g10/keyedit.c:5095
4321 #, fuzzy, c-format
4322 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4323 msgstr ""
4324 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
4325
4326 #: g10/keygen.c:265
4327 #, fuzzy, c-format
4328 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4329 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
4330
4331 #: g10/keygen.c:272
4332 #, fuzzy
4333 msgid "too many cipher preferences\n"
4334 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4335
4336 #: g10/keygen.c:274
4337 #, fuzzy
4338 msgid "too many digest preferences\n"
4339 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4340
4341 #: g10/keygen.c:276
4342 #, fuzzy
4343 msgid "too many compression preferences\n"
4344 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4345
4346 #: g10/keygen.c:401
4347 #, fuzzy, c-format
4348 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4349 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
4350
4351 #: g10/keygen.c:875
4352 msgid "writing direct signature\n"
4353 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
4354
4355 #: g10/keygen.c:914
4356 msgid "writing self signature\n"
4357 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
4358
4359 #: g10/keygen.c:964
4360 msgid "writing key binding signature\n"
4361 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
4362
4363 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4364 #: g10/keygen.c:2948
4365 #, c-format
4366 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4367 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
4368
4369 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4370 #, c-format
4371 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4372 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
4373
4374 #: g10/keygen.c:1276
4375 msgid ""
4376 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4377 msgstr ""
4378
4379 #: g10/keygen.c:1492
4380 #, fuzzy
4381 msgid "Sign"
4382 msgstr "sign"
4383
4384 #: g10/keygen.c:1495
4385 msgid "Certify"
4386 msgstr ""
4387
4388 #: g10/keygen.c:1498
4389 #, fuzzy
4390 msgid "Encrypt"
4391 msgstr "xifra dades"
4392
4393 #: g10/keygen.c:1501
4394 msgid "Authenticate"
4395 msgstr ""
4396
4397 #: g10/keygen.c:1509
4398 msgid "SsEeAaQq"
4399 msgstr ""
4400
4401 #: g10/keygen.c:1528
4402 #, c-format
4403 msgid "Possible actions for a %s key: "
4404 msgstr ""
4405
4406 #: g10/keygen.c:1532
4407 msgid "Current allowed actions: "
4408 msgstr ""
4409
4410 #: g10/keygen.c:1537
4411 #, c-format
4412 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4413 msgstr ""
4414
4415 #: g10/keygen.c:1540
4416 #, c-format
4417 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4418 msgstr ""
4419
4420 #: g10/keygen.c:1543
4421 #, c-format
4422 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: g10/keygen.c:1546
4426 #, c-format
4427 msgid "   (%c) Finished\n"
4428 msgstr ""
4429
4430 #: g10/keygen.c:1602
4431 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4432 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4433
4434 #: g10/keygen.c:1604
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4437 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4438
4439 #: g10/keygen.c:1605
4440 #, c-format
4441 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4442 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4443
4444 #: g10/keygen.c:1607
4445 #, fuzzy, c-format
4446 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4447 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4448
4449 #: g10/keygen.c:1609
4450 #, fuzzy, c-format
4451 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4452 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4453
4454 #: g10/keygen.c:1610
4455 #, c-format
4456 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4457 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4458
4459 #: g10/keygen.c:1612
4460 #, c-format
4461 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4462 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4463
4464 #: g10/keygen.c:1614
4465 #, fuzzy, c-format
4466 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4467 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4468
4469 #: g10/keygen.c:1683
4470 #, fuzzy, c-format
4471 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4472 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4473
4474 #: g10/keygen.c:1693
4475 #, c-format
4476 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4477 msgstr ""
4478
4479 #: g10/keygen.c:1700
4480 #, fuzzy, c-format
4481 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4482 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4483
4484 #: g10/keygen.c:1714
4485 #, c-format
4486 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: g10/keygen.c:1720
4490 #, c-format
4491 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4492 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4493
4494 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4495 #, c-format
4496 msgid "rounded up to %u bits\n"
4497 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4498
4499 #: g10/keygen.c:1779
4500 msgid ""
4501 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4502 "         0 = key does not expire\n"
4503 "      <n>  = key expires in n days\n"
4504 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4505 "      <n>m = key expires in n months\n"
4506 "      <n>y = key expires in n years\n"
4507 msgstr ""
4508 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4509 "         0 = la clau no caduca\n"
4510 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4511 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4512 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4513 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4514
4515 #: g10/keygen.c:1790
4516 msgid ""
4517 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4518 "         0 = signature does not expire\n"
4519 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4520 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4521 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4522 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4523 msgstr ""
4524 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4525 "         0 = la signatura no caduca\n"
4526 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4527 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4528 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4529 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4530
4531 #: g10/keygen.c:1813
4532 msgid "Key is valid for? (0) "
4533 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4534
4535 #: g10/keygen.c:1818
4536 #, fuzzy, c-format
4537 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4538 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4539
4540 #: g10/keygen.c:1836
4541 msgid "invalid value\n"
4542 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4543
4544 #: g10/keygen.c:1843
4545 #, fuzzy
4546 msgid "Key does not expire at all\n"
4547 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4548
4549 #: g10/keygen.c:1844
4550 #, fuzzy
4551 msgid "Signature does not expire at all\n"
4552 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4553
4554 #: g10/keygen.c:1849
4555 #, fuzzy, c-format
4556 msgid "Key expires at %s\n"
4557 msgstr "%s caduca el %s\n"
4558
4559 #: g10/keygen.c:1850
4560 #, fuzzy, c-format
4561 msgid "Signature expires at %s\n"
4562 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4563
4564 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4565 # Això vaig entendre jo. jm
4566 #: g10/keygen.c:1854
4567 msgid ""
4568 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4569 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4570 msgstr ""
4571 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4572 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4573
4574 #: g10/keygen.c:1861
4575 #, fuzzy
4576 msgid "Is this correct? (y/N) "
4577 msgstr "És correcte? (s/n)"
4578
4579 #: g10/keygen.c:1884
4580 #, fuzzy
4581 msgid ""
4582 "\n"
4583 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4584 "ID\n"
4585 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4586 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4587 "\n"
4588 msgstr ""
4589 "\n"
4590 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4591 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4592 "d'aquesta forma:\n"
4593 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4594 "\n"
4595
4596 #: g10/keygen.c:1897
4597 msgid "Real name: "
4598 msgstr "Nom i cognoms: "
4599
4600 #: g10/keygen.c:1905
4601 msgid "Invalid character in name\n"
4602 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4603
4604 #: g10/keygen.c:1907
4605 msgid "Name may not start with a digit\n"
4606 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4607
4608 #: g10/keygen.c:1909
4609 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4610 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4611
4612 #: g10/keygen.c:1917
4613 msgid "Email address: "
4614 msgstr "Adreça electrònica: "
4615
4616 #: g10/keygen.c:1923
4617 msgid "Not a valid email address\n"
4618 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4619
4620 #: g10/keygen.c:1931
4621 msgid "Comment: "
4622 msgstr "Comentari: "
4623
4624 #: g10/keygen.c:1937
4625 msgid "Invalid character in comment\n"
4626 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4627
4628 #: g10/keygen.c:1959
4629 #, c-format
4630 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4631 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4632
4633 #: g10/keygen.c:1965
4634 #, c-format
4635 msgid ""
4636 "You selected this USER-ID:\n"
4637 "    \"%s\"\n"
4638 "\n"
4639 msgstr ""
4640 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4641 "    \"%s\"\n"
4642 "\n"
4643
4644 #: g10/keygen.c:1970
4645 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4646 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4647
4648 # xX? ivb
4649 # Hmm... sí. jm
4650 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4651 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4652 #. string which should be translated accordingly and the
4653 #. letter changed to match the one in the answer string.
4654 #.
4655 #. n = Change name
4656 #. c = Change comment
4657 #. e = Change email
4658 #. o = Okay (ready, continue)
4659 #. q = Quit
4660 #.
4661 #: g10/keygen.c:1986
4662 msgid "NnCcEeOoQq"
4663 msgstr "NnCcEeOoXx"
4664
4665 #: g10/keygen.c:1996
4666 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4667 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4668
4669 #: g10/keygen.c:1997
4670 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4671 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4672
4673 #: g10/keygen.c:2016
4674 msgid "Please correct the error first\n"
4675 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4676
4677 #: g10/keygen.c:2055
4678 msgid ""
4679 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4680 "\n"
4681 msgstr ""
4682 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4683 "\n"
4684
4685 #: g10/keygen.c:2070
4686 #, c-format
4687 msgid "%s.\n"
4688 msgstr "%s.\n"
4689
4690 #: g10/keygen.c:2076
4691 msgid ""
4692 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4693 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4694 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4695 "\n"
4696 msgstr ""
4697 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4698 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4699 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4700 "\n"
4701
4702 #: g10/keygen.c:2098
4703 msgid ""
4704 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4705 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4706 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4707 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4708 msgstr ""
4709 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4710 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4711 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4712 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4713
4714 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4715 msgid "Key generation canceled.\n"
4716 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4717
4718 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4719 #, c-format
4720 msgid "writing public key to `%s'\n"
4721 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4722
4723 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4724 #, fuzzy, c-format
4725 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4726 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4727
4728 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4729 #, c-format
4730 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4731 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4732
4733 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4734 #: g10/keygen.c:3242
4735 #, c-format
4736 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4737 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4738
4739 #: g10/keygen.c:3248
4740 #, c-format
4741 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4742 msgstr ""
4743 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4744 "\n"
4745
4746 #: g10/keygen.c:3266
4747 #, c-format
4748 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4749 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4750
4751 #: g10/keygen.c:3273
4752 #, c-format
4753 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4754 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4755
4756 #: g10/keygen.c:3296
4757 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4758 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4759
4760 #: g10/keygen.c:3307
4761 #, fuzzy
4762 msgid ""
4763 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4764 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4765 msgstr ""
4766 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4767 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4768
4769 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4770 #, c-format
4771 msgid "Key generation failed: %s\n"
4772 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4773
4774 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4775 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4776 #, c-format
4777 msgid ""
4778 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4779 msgstr ""
4780 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4781 "amb el rellotge)\n"
4782
4783 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4784 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4785 #, c-format
4786 msgid ""
4787 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4788 msgstr ""
4789 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4790 "amb e