Prepared for last 1.4 release candidate
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en catal�.
2 # Copyright � 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurn� Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari �s mascul�? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> mascul�)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acci�, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes �x desconegut� -> �x �s desconegut�.
14 #   - �algoritme� o �algorisme�?  (ambd�s s�n correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - �anell� o �clauer�?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses m�s �signatura� q �firma�; unifique.
19 #   - Usar maj�scules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases �ndies completades.
22 #   - Algunes incoher�ncies: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Nom�s es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coher�ncia)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.4rc\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-12-14 08:40+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2003-12-05 19:15+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:120
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:311
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:163
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap m�dul d'acumulaci� d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
53 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
54 #: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3225 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
55 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
56 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
57 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
58 #: g10/tdbio.c:600
59 #, c-format
60 msgid "can't open `%s': %s\n"
61 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:391
64 #, c-format
65 msgid "can't stat `%s': %s\n"
66 msgstr "no es pot fer stat de �%s�: %s\n"
67
68 # Descartar, deixar passar...  ignorar �s un anglicisme.  ivb
69 #: cipher/random.c:396
70 #, c-format
71 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
72 msgstr "�%s� no �s un fitxer regular: es descarta\n"
73
74 #: cipher/random.c:401
75 msgid "note: random_seed file is empty\n"
76 msgstr "nota: el fitxer random_seed �s buit\n"
77
78 #: cipher/random.c:407
79 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
80 msgstr ""
81 "AV�S: el tamany del fitxer random_seed no �s v�lid - no s'usar�\n"
82
83 #: cipher/random.c:415
84 #, c-format
85 msgid "can't read `%s': %s\n"
86 msgstr "no s'ha pogut llegir �%s�: %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:453
89 msgid "note: random_seed file not updated\n"
90 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
91
92 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
93 #: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
94 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
95 #, c-format
96 msgid "can't create `%s': %s\n"
97 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
98
99 #: cipher/random.c:480
100 #, c-format
101 msgid "can't write `%s': %s\n"
102 msgstr "no s'ha pogut escriure �%s�: %s\n"
103
104 # No em passe! ;)  ivb
105 #: cipher/random.c:483
106 #, c-format
107 msgid "can't close `%s': %s\n"
108 msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
109
110 #: cipher/random.c:728
111 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
112 msgstr "AV�S: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
113
114 #: cipher/random.c:729
115 msgid ""
116 "The random number generator is only a kludge to let\n"
117 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
118 "\n"
119 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
120 "\n"
121 msgstr ""
122 "El generador de nombres aleatoris �s nom�s un peda�\n"
123 "per a que funcioni - de cap manera �s un GNA fort!\n"
124 "\n"
125 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
126 "\n"
127
128 #: cipher/rndegd.c:204
129 msgid ""
130 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
131 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
132 "of the entropy.\n"
133 msgstr ""
134 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
135 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudar� a la qualitat de la entropia.\n"
136
137 #: cipher/rndlinux.c:134
138 #, c-format
139 msgid ""
140 "\n"
141 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
142 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
143 msgstr ""
144 "\n"
145 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
146 "sistema tinga oportunitat de recollir m�s entropia. (Calen %d bytes "
147 "m�s)\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:539
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
152 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:552
155 #, fuzzy, c-format
156 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
157 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
160 #, c-format
161 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
165 #, c-format
166 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
170 #: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
171 #, fuzzy, c-format
172 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
173 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
174
175 #: g10/app-openpgp.c:828
176 msgid "access to admin commands is not configured\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:845
180 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:851
184 msgid "card is permanently locked!\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:858
188 #, c-format
189 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
190 msgstr ""
191
192 #: g10/app-openpgp.c:865
193 msgid "|A|Admin PIN"
194 msgstr ""
195
196 #: g10/app-openpgp.c:1021
197 msgid "|AN|New Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1021
201 msgid "|N|New PIN"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1025
205 #, fuzzy, c-format
206 msgid "error getting new PIN: %s\n"
207 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
208
209 #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
210 #, fuzzy
211 msgid "error reading application data\n"
212 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
215 #, fuzzy
216 msgid "error reading fingerprint DO\n"
217 msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1107
220 #, fuzzy
221 msgid "key already exists\n"
222 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1111
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr ""
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1113
229 #, fuzzy
230 msgid "generating new key\n"
231 msgstr "genera un nou parell de claus"
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1123
234 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
235 msgstr ""
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1138
238 #, fuzzy
239 msgid "generating key failed\n"
240 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1141
243 #, fuzzy, c-format
244 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
245 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
248 msgid "response does not contain the public key data\n"
249 msgstr ""
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
252 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
253 msgstr ""
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
256 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
257 msgstr ""
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1198
260 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1359
264 #, c-format
265 msgid "signatures created so far: %lu\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1367
269 #, c-format
270 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
276 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1734
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "error getting serial number: %s\n"
281 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1829
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "failed to store the key: %s\n"
286 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:1871
289 #, fuzzy
290 msgid "reading the key failed\n"
291 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
292
293 #: g10/armor.c:317
294 #, c-format
295 msgid "armor: %s\n"
296 msgstr "armadura: %s\n"
297
298 #: g10/armor.c:346
299 msgid "invalid armor header: "
300 msgstr "la cap�alera d'armadura �s inv�lida: "
301
302 #: g10/armor.c:353
303 msgid "armor header: "
304 msgstr "cap�alera d'armadura: "
305
306 #: g10/armor.c:364
307 msgid "invalid clearsig header\n"
308 msgstr "la cap�alera de signatura clara �s inv�lida\n"
309
310 # �s un missatge d'error?  ivb
311 # �Anidada� �s un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
312 #: g10/armor.c:416
313 msgid "nested clear text signatures\n"
314 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
315
316 # FIXME: un-indiar. jm
317 #: g10/armor.c:551
318 #, fuzzy
319 msgid "unexpected armor: "
320 msgstr "armadura inesperada:"
321
322 #: g10/armor.c:563
323 msgid "invalid dash escaped line: "
324 msgstr "la l�nia escapada amb gui� �s inv�lida: "
325
326 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
327 #, fuzzy, c-format
328 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
329 msgstr "el car�cter radix64 %02x inv�lid s'ha om�s\n"
330
331 #: g10/armor.c:758
332 msgid "premature eof (no CRC)\n"
333 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
334
335 #: g10/armor.c:792
336 msgid "premature eof (in CRC)\n"
337 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
338
339 #: g10/armor.c:800
340 msgid "malformed CRC\n"
341 msgstr "CRC malformat\n"
342
343 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
344 #, fuzzy, c-format
345 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
346 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
347
348 #: g10/armor.c:824
349 #, fuzzy
350 msgid "premature eof (in trailer)\n"
351 msgstr "f� de fitxer prematur (al final)\n"
352
353 #: g10/armor.c:828
354 msgid "error in trailer line\n"
355 msgstr "error en l'�ltima l�nia\n"
356
357 #: g10/armor.c:1115
358 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
359 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
360
361 #: g10/armor.c:1120
362 #, c-format
363 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
364 msgstr ""
365 "l'armadura �s inv�lida: la l�nia �s m�s llarga que %d car�cters\n"
366
367 #: g10/armor.c:1124
368 msgid ""
369 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
370 msgstr ""
371 "hi ha un car�cter �quoted printable� en l'armadura - probablement s'ha "
372 "utilitzat un MTA amb errors\n"
373
374 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
377 msgstr "la clau secreta no est� disponible"
378
379 #: g10/card-util.c:63
380 #, c-format
381 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
382 msgstr ""
383
384 # Dest�s? ivb
385 # Desat�s, s�. jm
386 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1285 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1315
387 #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
388 #, fuzzy
389 msgid "can't do this in batch mode\n"
390 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
391
392 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
393 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
394 #: g10/keygen.c:1363
395 msgid "Your selection? "
396 msgstr "Seleccioneu: "
397
398 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
399 msgid "[not set]"
400 msgstr ""
401
402 #: g10/card-util.c:378
403 #, fuzzy
404 msgid "male"
405 msgstr "enable"
406
407 #: g10/card-util.c:379
408 #, fuzzy
409 msgid "female"
410 msgstr "enable"
411
412 #: g10/card-util.c:379
413 #, fuzzy
414 msgid "unspecified"
415 msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
416
417 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
418 # Probablement �s una clau, femen�. jm
419 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
420 # uncompressed so we know the gender. jm
421 #: g10/card-util.c:406
422 #, fuzzy
423 msgid "not forced"
424 msgstr "no processat"
425
426 #: g10/card-util.c:406
427 msgid "forced"
428 msgstr ""
429
430 #: g10/card-util.c:458
431 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:460
435 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:462
439 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:479
443 msgid "Cardholder's surname: "
444 msgstr ""
445
446 #: g10/card-util.c:481
447 msgid "Cardholder's given name: "
448 msgstr ""
449
450 #: g10/card-util.c:499
451 #, c-format
452 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:521
456 #, fuzzy
457 msgid "URL to retrieve public key: "
458 msgstr "no hi ha cap clau p�blica corresponent: %s\n"
459
460 #: g10/card-util.c:529
461 #, c-format
462 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
463 msgstr ""
464
465 #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
466 #, c-format
467 msgid "error reading `%s': %s\n"
468 msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
469
470 #: g10/card-util.c:630
471 msgid "Login data (account name): "
472 msgstr ""
473
474 #: g10/card-util.c:640
475 #, c-format
476 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:699
480 msgid "Private DO data: "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:709
484 #, c-format
485 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:729
489 #, fuzzy
490 msgid "Language preferences: "
491 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
492
493 #: g10/card-util.c:737
494 #, fuzzy
495 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
496 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
497
498 #: g10/card-util.c:746
499 #, fuzzy
500 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
501 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
502
503 #: g10/card-util.c:767
504 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
505 msgstr ""
506
507 #: g10/card-util.c:781
508 #, fuzzy
509 msgid "Error: invalid response.\n"
510 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
511
512 #: g10/card-util.c:802
513 #, fuzzy
514 msgid "CA fingerprint: "
515 msgstr "Empremta digital:"
516
517 #: g10/card-util.c:825
518 #, fuzzy
519 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
520 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
521
522 #: g10/card-util.c:873
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "key operation not possible: %s\n"
525 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
526
527 #: g10/card-util.c:874
528 #, fuzzy
529 msgid "not an OpenPGP card"
530 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
531
532 #: g10/card-util.c:883
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "error getting current key info: %s\n"
535 msgstr ""
536 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
537
538 #: g10/card-util.c:966
539 msgid "Replace existing key? (y/N) "
540 msgstr ""
541
542 #: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
543 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
544 msgstr ""
545
546 #: g10/card-util.c:1008
547 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
548 msgstr ""
549
550 #: g10/card-util.c:1017
551 #, c-format
552 msgid ""
553 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
554 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
555 "You should change them using the command --change-pin\n"
556 msgstr ""
557
558 #: g10/card-util.c:1056
559 #, fuzzy
560 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
561 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
562
563 #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
564 #, fuzzy
565 msgid "   (1) Signature key\n"
566 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
567
568 #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
569 #, fuzzy
570 msgid "   (2) Encryption key\n"
571 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
572
573 #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
574 msgid "   (3) Authentication key\n"
575 msgstr ""
576
577 #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
578 #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
579 msgid "Invalid selection.\n"
580 msgstr "La selecci� �s inv�lida.\n"
581
582 #: g10/card-util.c:1135
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select where to store the key:\n"
585 msgstr "Seleccioneu la ra� de la revocaci�:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1170
588 #, fuzzy
589 msgid "unknown key protection algorithm\n"
590 msgstr "l'algorisme de protecci� �s desconegut\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1175
593 #, fuzzy
594 msgid "secret parts of key are not available\n"
595 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1180
598 #, fuzzy
599 msgid "secret key already stored on a card\n"
600 msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
601
602 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245
603 msgid "quit this menu"
604 msgstr "ix del men�"
605
606 #: g10/card-util.c:1252
607 #, fuzzy
608 msgid "show admin commands"
609 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
610
611 # �pantalla� o �ajuda�?  ivb
612 # �ajuda�, evidentment. jm
613 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
614 msgid "show this help"
615 msgstr "mostra aquesta ajuda"
616
617 #: g10/card-util.c:1255
618 #, fuzzy
619 msgid "list all available data"
620 msgstr "La clau �s disponible en: "
621
622 #: g10/card-util.c:1258
623 msgid "change card holder's name"
624 msgstr ""
625
626 #: g10/card-util.c:1259
627 msgid "change URL to retrieve key"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1260
631 msgid "fetch the key specified in the card URL"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1261
635 #, fuzzy
636 msgid "change the login name"
637 msgstr "canvia la data de caducitat"
638
639 #: g10/card-util.c:1262
640 #, fuzzy
641 msgid "change the language preferences"
642 msgstr "canvia la confian�a"
643
644 #: g10/card-util.c:1263
645 msgid "change card holder's sex"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1264
649 #, fuzzy
650 msgid "change a CA fingerprint"
651 msgstr "mostra empremta"
652
653 #: g10/card-util.c:1265
654 msgid "toggle the signature force PIN flag"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1266
658 #, fuzzy
659 msgid "generate new keys"
660 msgstr "genera un nou parell de claus"
661
662 #: g10/card-util.c:1267
663 msgid "menu to change or unblock the PIN"
664 msgstr ""
665
666 #: g10/card-util.c:1333 g10/keyedit.c:1398
667 msgid "Command> "
668 msgstr "Ordre> "
669
670 #: g10/card-util.c:1368
671 #, fuzzy
672 msgid "Admin-only command\n"
673 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
674
675 #: g10/card-util.c:1384
676 #, fuzzy
677 msgid "Admin commands are allowed\n"
678 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
679
680 #: g10/card-util.c:1386
681 #, fuzzy
682 msgid "Admin commands are not allowed\n"
683 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
684
685 #: g10/card-util.c:1455 g10/keyedit.c:1865
686 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
687 msgstr "L'ordre no �s v�lida (proveu �help�)\n"
688
689 #: g10/cardglue.c:287
690 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
691 msgstr ""
692
693 #: g10/cardglue.c:371
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
697 "   %.*s\n"
698 msgstr ""
699
700 #: g10/cardglue.c:379
701 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
702 msgstr ""
703
704 #: g10/cardglue.c:687
705 #, fuzzy
706 msgid "Enter New Admin PIN: "
707 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
708
709 #: g10/cardglue.c:688
710 #, fuzzy
711 msgid "Enter New PIN: "
712 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
713
714 #: g10/cardglue.c:689
715 msgid "Enter Admin PIN: "
716 msgstr ""
717
718 #: g10/cardglue.c:690
719 #, fuzzy
720 msgid "Enter PIN: "
721 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
722
723 #: g10/cardglue.c:704
724 #, fuzzy
725 msgid "Repeat this PIN: "
726 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
727
728 #: g10/cardglue.c:718
729 #, fuzzy
730 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
731 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
732
733 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3575 g10/keyring.c:376
734 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
735 #, c-format
736 msgid "can't open `%s'\n"
737 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
738
739 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
740 msgid "--output doesn't work for this command\n"
741 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
742
743 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2919 g10/keyserver.c:1421
744 #: g10/revoke.c:226
745 #, fuzzy, c-format
746 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
747 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
748
749 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1435 g10/revoke.c:232
750 #: g10/revoke.c:439
751 #, c-format
752 msgid "error reading keyblock: %s\n"
753 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
754
755 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
756 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
757 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
758
759 # Ah�!  Abans �batch� est� tal qual.  Cal unificar.  ivb
760 # Fet. jm
761 #: g10/delkey.c:127
762 #, fuzzy
763 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
764 msgstr "no es pot fer aix� en el mode desat�s sense �--yes�\n"
765
766 #: g10/delkey.c:139
767 #, fuzzy
768 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
769 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
770
771 #: g10/delkey.c:147
772 #, fuzzy
773 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
774 msgstr "�s una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
775
776 #: g10/delkey.c:157
777 #, c-format
778 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
779 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
780
781 #: g10/delkey.c:167
782 msgid "ownertrust information cleared\n"
783 msgstr "s'ha netejat la informaci� de la confian�a\n"
784
785 #: g10/delkey.c:195
786 #, c-format
787 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
788 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau p�blica �%s�!\n"
789
790 #: g10/delkey.c:197
791 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
792 msgstr ""
793 "utilitzeu l'opci� �--delete-secret-keys� per a eliminar-la primer.\n"
794
795 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
796 #, c-format
797 msgid "error creating passphrase: %s\n"
798 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
799
800 #: g10/encode.c:215
801 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
802 msgstr "no es pot usar un paquet asim�tric ESK al estar en mode S2K\n"
803
804 #: g10/encode.c:228
805 #, fuzzy, c-format
806 msgid "using cipher %s\n"
807 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
808
809 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
810 #, c-format
811 msgid "`%s' already compressed\n"
812 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
813
814 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
815 #, c-format
816 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
817 msgstr "AV�S: �%s� �s un fitxer buit\n"
818
819 #: g10/encode.c:472
820 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
821 msgstr ""
822 "nom�s podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
823
824 #: g10/encode.c:494
825 #, c-format
826 msgid "reading from `%s'\n"
827 msgstr "s'est� llegint des de �%s�\n"
828
829 #: g10/encode.c:530
830 msgid ""
831 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
832 msgstr ""
833 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
834 "esteu xifrant.\n"
835
836 #: g10/encode.c:540
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid ""
839 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
840 msgstr ""
841 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
842 "destinatari\n"
843
844 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid ""
847 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
848 "preferences\n"
849 msgstr ""
850 "for�ar l'algoritme de compressi� %s (%d) viola les prefer�ncies del "
851 "destinatari\n"
852
853 #: g10/encode.c:735
854 #, c-format
855 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
856 msgstr ""
857 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
858 "destinatari\n"
859
860 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
861 #, c-format
862 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
863 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
864
865 #: g10/encode.c:832
866 #, c-format
867 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
868 msgstr "%s/%s xifrat per a: �%s�\n"
869
870 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
871 #, c-format
872 msgid "%s encrypted data\n"
873 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
874
875 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
876 #, c-format
877 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
878 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
879
880 # �s no-wrap?  ivb
881 # Com? jm
882 #: g10/encr-data.c:92
883 msgid ""
884 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
885 msgstr ""
886 "ATENCI�: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
887 "sim�tric.\n"
888
889 #: g10/encr-data.c:103
890 msgid "problem handling encrypted packet\n"
891 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
892
893 # Execuci� de programes remots, o execuci� remota de programes? jm
894 #: g10/exec.c:48
895 msgid "no remote program execution supported\n"
896 msgstr "no hi ha suport per a l'execuci� remota de programes\n"
897
898 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
899 #, c-format
900 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
901 msgstr "no es pot crear el directori �%s�: %s\n"
902
903 #: g10/exec.c:325
904 msgid ""
905 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
906 msgstr ""
907 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
908 "d'opcions permissos insegurs\n"
909
910 #: g10/exec.c:355
911 #, fuzzy
912 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
913 msgstr ""
914 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
915 "externs\n"
916
917 #: g10/exec.c:433
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
920 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
921
922 #: g10/exec.c:436
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
925 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
926
927 #: g10/exec.c:521
928 #, c-format
929 msgid "system error while calling external program: %s\n"
930 msgstr "s'ha produ�t un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
931
932 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
933 msgid "unnatural exit of external program\n"
934 msgstr "s'ha produ�t una eixida no natural del programa extern\n"
935
936 #: g10/exec.c:547
937 msgid "unable to execute external program\n"
938 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
939
940 #: g10/exec.c:563
941 #, c-format
942 msgid "unable to read external program response: %s\n"
943 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
944
945 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
946 #, c-format
947 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
948 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
949
950 #: g10/exec.c:621
951 #, c-format
952 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
953 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el directori temporal �%s�: %s\n"
954
955 #: g10/export.c:182
956 #, fuzzy
957 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
958 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
959
960 #: g10/export.c:211
961 #, fuzzy, c-format
962 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
963 msgstr "clau %08lX: no est� protegida - es descarta\n"
964
965 #: g10/export.c:219
966 #, fuzzy, c-format
967 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
968 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
969
970 #: g10/export.c:384
971 #, fuzzy, c-format
972 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
973 msgstr ""
974 "AV�S: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovaci� SK\n"
975
976 #: g10/export.c:416
977 msgid "WARNING: nothing exported\n"
978 msgstr "AV�S: no s'ha exportat res\n"
979
980 #: g10/g10.c:358
981 msgid ""
982 "@Commands:\n"
983 " "
984 msgstr ""
985 "@Ordres:\n"
986 " "
987
988 #: g10/g10.c:360
989 msgid "|[file]|make a signature"
990 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
991
992 #: g10/g10.c:361
993 msgid "|[file]|make a clear text signature"
994 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
995
996 #: g10/g10.c:362
997 msgid "make a detached signature"
998 msgstr "crea una signatura separada"
999
1000 #: g10/g10.c:363
1001 msgid "encrypt data"
1002 msgstr "xifra dades"
1003
1004 #: g10/g10.c:365
1005 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1006 msgstr "xifra nom�s amb xifratge sim�tric"
1007
1008 #: g10/g10.c:367
1009 msgid "decrypt data (default)"
1010 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1011
1012 #: g10/g10.c:369
1013 msgid "verify a signature"
1014 msgstr "verifica una signatura"
1015
1016 #: g10/g10.c:371
1017 msgid "list keys"
1018 msgstr "llista claus"
1019
1020 #: g10/g10.c:373
1021 msgid "list keys and signatures"
1022 msgstr "llista claus i signatures"
1023
1024 # �de les claus� o �de la clau�?  ivb
1025 #: g10/g10.c:374
1026 #, fuzzy
1027 msgid "list and check key signatures"
1028 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1029
1030 # �dactilars� o �digitals�?  ivb
1031 #: g10/g10.c:375
1032 msgid "list keys and fingerprints"
1033 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1034
1035 #: g10/g10.c:376
1036 msgid "list secret keys"
1037 msgstr "llista claus secretes"
1038
1039 #: g10/g10.c:377
1040 msgid "generate a new key pair"
1041 msgstr "genera un nou parell de claus"
1042
1043 #: g10/g10.c:378
1044 msgid "remove keys from the public keyring"
1045 msgstr "elimina claus de l'anell p�blic"
1046
1047 #: g10/g10.c:380
1048 msgid "remove keys from the secret keyring"
1049 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1050
1051 #: g10/g10.c:381
1052 msgid "sign a key"
1053 msgstr "signa una clau"
1054
1055 #: g10/g10.c:382
1056 msgid "sign a key locally"
1057 msgstr "signa una clau localment"
1058
1059 #: g10/g10.c:385
1060 msgid "sign or edit a key"
1061 msgstr "signa o edita una clau"
1062
1063 #: g10/g10.c:386
1064 msgid "generate a revocation certificate"
1065 msgstr "genera un certificat de revocaci�"
1066
1067 #: g10/g10.c:388
1068 msgid "export keys"
1069 msgstr "exporta claus"
1070
1071 #: g10/g10.c:389
1072 msgid "export keys to a key server"
1073 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1074
1075 #: g10/g10.c:390
1076 msgid "import keys from a key server"
1077 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1078
1079 #: g10/g10.c:392
1080 msgid "search for keys on a key server"
1081 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1082
1083 #: g10/g10.c:394
1084 msgid "update all keys from a keyserver"
1085 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1086
1087 #: g10/g10.c:397
1088 msgid "import/merge keys"
1089 msgstr "importa/fon claus"
1090
1091 #: g10/g10.c:400
1092 msgid "print the card status"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: g10/g10.c:401
1096 msgid "change data on a card"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: g10/g10.c:402
1100 msgid "change a card's PIN"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: g10/g10.c:410
1104 msgid "update the trust database"
1105 msgstr "actualitza la base de dades de confian�a"
1106
1107 #: g10/g10.c:417
1108 msgid "|algo [files]|print message digests"
1109 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1110
1111 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1112 msgid ""
1113 "@\n"
1114 "Options:\n"
1115 " "
1116 msgstr ""
1117 "@\n"
1118 "Opcions:\n"
1119 " "
1120
1121 #: g10/g10.c:423
1122 msgid "create ascii armored output"
1123 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1124
1125 #: g10/g10.c:425
1126 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1127 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1128
1129 #: g10/g10.c:436
1130 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1131 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1132
1133 #: g10/g10.c:437
1134 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1135 msgstr "|N|nivell de compressi� N (0 no comprimeix)"
1136
1137 #: g10/g10.c:442
1138 msgid "use canonical text mode"
1139 msgstr "usa el mode de text can�nic"
1140
1141 #: g10/g10.c:452
1142 msgid "use as output file"
1143 msgstr "fitxer d'eixida"
1144
1145 # Un dels dos �s en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1146 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1147 msgid "verbose"
1148 msgstr "detall"
1149
1150 #: g10/g10.c:465
1151 msgid "do not make any changes"
1152 msgstr "no fa cap canvi"
1153
1154 #: g10/g10.c:466
1155 msgid "prompt before overwriting"
1156 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1157
1158 #: g10/g10.c:507
1159 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: g10/g10.c:508
1163 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: g10/g10.c:533
1167 msgid ""
1168 "@\n"
1169 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1170 msgstr ""
1171 "@\n"
1172 "(En la p�gina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1173
1174 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. s�n noms usats pel Zimmerman
1175 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1176 # En efecte. Idem per a Mallory m�s endavant. Els deixe com a l'original. jm
1177 #: g10/g10.c:536
1178 msgid ""
1179 "@\n"
1180 "Examples:\n"
1181 "\n"
1182 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1183 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1184 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1185 " --list-keys [names]        show keys\n"
1186 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1187 msgstr ""
1188 "@\n"
1189 "Exemples:\n"
1190 "\n"
1191 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1192 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1193 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1194 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1195 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1196
1197 #: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
1198 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1199 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:733
1202 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1203 msgstr "Forma d'�s: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1204
1205 #: g10/g10.c:736
1206 msgid ""
1207 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1208 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1209 "default operation depends on the input data\n"
1210 msgstr ""
1211 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1212 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1213 "l'operaci� predeterminada dep�n de les dades introdu�des\n"
1214
1215 # Suportats? ivb
1216 # A Softcatal� diuen molt �implementat?. jm
1217 # Precissament acabem de parlar d'�implementat a la llista del GNOME
1218 # i s'ha dit que �s erroni, igual que �suportat� :) Les alternatives
1219 # encara no m'agraden massa... jm
1220 #: g10/g10.c:747
1221 msgid ""
1222 "\n"
1223 "Supported algorithms:\n"
1224 msgstr ""
1225 "\n"
1226 "Algoritmes suportats:\n"
1227
1228 #: g10/g10.c:750
1229 msgid "Pubkey: "
1230 msgstr "Clau p�blica: "
1231
1232 #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1902
1233 msgid "Cipher: "
1234 msgstr "Xifratge: "
1235
1236 #: g10/g10.c:762
1237 msgid "Hash: "
1238 msgstr "Dispersi�: "
1239
1240 #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:1948
1241 msgid "Compression: "
1242 msgstr "Compressi�: "
1243
1244 #: g10/g10.c:851
1245 msgid "usage: gpg [options] "
1246 msgstr "forma d'�s: gpg [opcions] "
1247
1248 #: g10/g10.c:999
1249 msgid "conflicting commands\n"
1250 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1251
1252 #: g10/g10.c:1017
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1255 msgstr "no s'ha trobat cap signe = en la definici� de grup �%s�\n"
1256
1257 # Indi. ivb
1258 #: g10/g10.c:1214
1259 #, fuzzy, c-format
1260 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1261 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1262
1263 # Indi. ivb
1264 #: g10/g10.c:1217
1265 #, fuzzy, c-format
1266 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1267 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1268
1269 # Indi. ivb
1270 #: g10/g10.c:1220
1271 #, fuzzy, c-format
1272 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1273 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:1226
1276 #, fuzzy, c-format
1277 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1278 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1279
1280 #: g10/g10.c:1229
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1283 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1284
1285 #: g10/g10.c:1232
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1288 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1289
1290 #: g10/g10.c:1238
1291 #, fuzzy, c-format
1292 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1293 msgstr ""
1294 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1295
1296 #: g10/g10.c:1241
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid ""
1299 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1300 msgstr ""
1301 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:1244
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1306 msgstr ""
1307 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1308
1309 #: g10/g10.c:1250
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1312 msgstr ""
1313 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1314
1315 #: g10/g10.c:1253
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid ""
1318 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1319 msgstr ""
1320 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:1256
1323 #, fuzzy, c-format
1324 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1325 msgstr ""
1326 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1327
1328 #: g10/g10.c:1397
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1331 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
1332
1333 #: g10/g10.c:1797
1334 #, c-format
1335 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1336 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic �%s�\n"
1337
1338 #: g10/g10.c:1839
1339 #, c-format
1340 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1341 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades �%s�\n"
1342
1343 #: g10/g10.c:1843
1344 #, c-format
1345 msgid "option file `%s': %s\n"
1346 msgstr "fitxer d'opcions �%s�: %s\n"
1347
1348 #: g10/g10.c:1850
1349 #, c-format
1350 msgid "reading options from `%s'\n"
1351 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
1352
1353 #: g10/g10.c:2066 g10/g10.c:2582 g10/g10.c:2593
1354 #, c-format
1355 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1356 msgstr "NOTA: %s no �s per a �s normal!\n"
1357
1358 #: g10/g10.c:2079
1359 #, fuzzy, c-format
1360 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1361 msgstr ""
1362 "la extensi� de xifrat �%s� no s'ha carregat per tindre permissos "
1363 "insegurs\n"
1364
1365 #: g10/g10.c:2291
1366 #, fuzzy, c-format
1367 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1368 msgstr "%s no �s un joc de car�cters v�lid\n"
1369
1370 #: g10/g10.c:2310 g10/keyedit.c:3435
1371 #, fuzzy
1372 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1373 msgstr ""
1374 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2316
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1379 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1380
1381 #: g10/g10.c:2319
1382 #, fuzzy
1383 msgid "invalid keyserver options\n"
1384 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2326
1387 #, c-format
1388 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1389 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1390
1391 #: g10/g10.c:2329
1392 msgid "invalid import options\n"
1393 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2336
1396 #, c-format
1397 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1398 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2339
1401 msgid "invalid export options\n"
1402 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2346
1405 #, fuzzy, c-format
1406 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1407 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2349
1410 #, fuzzy
1411 msgid "invalid list options\n"
1412 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2371
1415 #, fuzzy, c-format
1416 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1417 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2374
1420 #, fuzzy
1421 msgid "invalid verify options\n"
1422 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2381
1425 #, c-format
1426 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1427 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2571
1430 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1431 msgstr "AV�S: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1432
1433 # FIXME: prefer�ncia? jm
1434 # Ho discut�rem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1435 #: g10/g10.c:2575
1436 #, c-format
1437 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1438 msgstr "AV�S: %s t� prefer�ncia sobre %s\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2584
1441 #, c-format
1442 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1443 msgstr "%s no �s perm�s amb %s!\n"
1444
1445 #: g10/g10.c:2587
1446 #, c-format
1447 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1448 msgstr "%s no t� sentit amb %s!\n"
1449
1450 # clares -> en clar?  ivb
1451 #: g10/g10.c:2608
1452 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1453 msgstr "nom�s podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1454
1455 #: g10/g10.c:2614
1456 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1457 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1458
1459 #: g10/g10.c:2620
1460 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1461 msgstr ""
1462 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1463 "habilitat.\n"
1464
1465 #: g10/g10.c:2633
1466 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1467 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1468
1469 #: g10/g10.c:2703 g10/g10.c:2727
1470 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1471 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1472
1473 #: g10/g10.c:2709 g10/g10.c:2733
1474 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1475 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no �s v�lid\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2715
1478 #, fuzzy
1479 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1480 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1481
1482 #: g10/g10.c:2721
1483 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1484 msgstr "l'algorisme de resum de certificaci� seleccionat no �s v�lid\n"
1485
1486 #: g10/g10.c:2736
1487 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1488 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1489
1490 #: g10/g10.c:2738
1491 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1492 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2740
1495 #, fuzzy
1496 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1497 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2742
1500 #, fuzzy
1501 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1502 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1503
1504 #: g10/g10.c:2744
1505 #, fuzzy
1506 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1507 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1508
1509 #: g10/g10.c:2747
1510 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1511 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no �s gens recomanable\n"
1512
1513 #: g10/g10.c:2751
1514 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1515 msgstr "el mode S2K �s inv�lid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1516
1517 #: g10/g10.c:2758
1518 msgid "invalid default preferences\n"
1519 msgstr "les prefer�ncies per defecte s�n inv�lides\n"
1520
1521 #: g10/g10.c:2767
1522 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1523 msgstr "les prefer�ncies personals de xifrat s�n inv�lides\n"
1524
1525 #: g10/g10.c:2771
1526 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1527 msgstr "les prefer�ncies personals de digest s�n inv�lides\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:2775
1530 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1531 msgstr "les prefer�ncies personals de compressi� s�n inv�lides\n"
1532
1533 #: g10/g10.c:2808
1534 #, c-format
1535 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1536 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:2855
1539 #, fuzzy, c-format
1540 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1541 msgstr ""
1542 "no podeu usar l'algorisme de xifratge �%s� mentre esteu en mode %s\n"
1543
1544 #: g10/g10.c:2860
1545 #, fuzzy, c-format
1546 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1547 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1548
1549 #: g10/g10.c:2865
1550 #, fuzzy, c-format
1551 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1552 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressi� %s mentre esteu en mode %s\n"
1553
1554 #: g10/g10.c:2961
1555 #, c-format
1556 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1557 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
1558
1559 #: g10/g10.c:2972
1560 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1561 msgstr ""
1562 "AV�S: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau p�blica\n"
1563
1564 #: g10/g10.c:2983
1565 msgid "--store [filename]"
1566 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1567
1568 #: g10/g10.c:2990
1569 msgid "--symmetric [filename]"
1570 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1571
1572 #: g10/g10.c:2992
1573 #, fuzzy, c-format
1574 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1575 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1576
1577 #: g10/g10.c:3002
1578 msgid "--encrypt [filename]"
1579 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1580
1581 #: g10/g10.c:3015
1582 #, fuzzy
1583 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1584 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1585
1586 #: g10/g10.c:3017
1587 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1588 msgstr ""
1589
1590 #: g10/g10.c:3020
1591 #, fuzzy, c-format
1592 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1593 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1594
1595 #: g10/g10.c:3038
1596 msgid "--sign [filename]"
1597 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1598
1599 #: g10/g10.c:3051
1600 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1601 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1602
1603 #: g10/g10.c:3066
1604 #, fuzzy
1605 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1606 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1607
1608 #: g10/g10.c:3068
1609 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1610 msgstr ""
1611
1612 #: g10/g10.c:3071
1613 #, fuzzy, c-format
1614 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1615 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1616
1617 #: g10/g10.c:3091
1618 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1619 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1620
1621 #: g10/g10.c:3100
1622 msgid "--clearsign [filename]"
1623 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1624
1625 #: g10/g10.c:3125
1626 msgid "--decrypt [filename]"
1627 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1628
1629 #: g10/g10.c:3133
1630 msgid "--sign-key user-id"
1631 msgstr "--sign-key user-id"
1632
1633 #: g10/g10.c:3137
1634 msgid "--lsign-key user-id"
1635 msgstr "--lsign-key user-id"
1636
1637 #: g10/g10.c:3141
1638 msgid "--nrsign-key user-id"
1639 msgstr "--nrsign-key user-id"
1640
1641 #: g10/g10.c:3145
1642 msgid "--nrlsign-key user-id"
1643 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1644
1645 #: g10/g10.c:3169
1646 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1647 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1648
1649 #: g10/g10.c:3240
1650 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1651 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1652
1653 #: g10/g10.c:3277
1654 #, c-format
1655 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1656 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1657
1658 #: g10/g10.c:3279
1659 #, c-format
1660 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1661 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1662
1663 #: g10/g10.c:3281
1664 #, c-format
1665 msgid "key export failed: %s\n"
1666 msgstr "l'exportaci� de la clau ha fallat: %s\n"
1667
1668 #: g10/g10.c:3292
1669 #, c-format
1670 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1671 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1672
1673 #: g10/g10.c:3302
1674 #, c-format
1675 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1676 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1677
1678 #: g10/g10.c:3343
1679 #, c-format
1680 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1681 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1682
1683 #: g10/g10.c:3351
1684 #, c-format
1685 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1686 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1687
1688 #: g10/g10.c:3438
1689 #, c-format
1690 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1691 msgstr "l'algoritme de dispersi� �s inv�lid �%s�\n"
1692
1693 #: g10/g10.c:3561
1694 msgid "[filename]"
1695 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1696
1697 #: g10/g10.c:3565
1698 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1699 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1700
1701 #: g10/g10.c:3855
1702 msgid ""
1703 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1704 "an '='\n"
1705 msgstr ""
1706 "un nom de notaci� nom�s pot tenir car�cters imprimibles o espais i "
1707 "acabar amb el signe �=�\n"
1708
1709 #: g10/g10.c:3863
1710 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1711 msgstr "un nom de notaci� d'usuari no pot contenir el car�cter �@�\n"
1712
1713 #: g10/g10.c:3873
1714 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1715 msgstr "un valor de notaci� no pot utilitzar cap car�cter de control\n"
1716
1717 #: g10/g10.c:3907
1718 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1719 msgstr "la URL de pol�tica de certificaci� donada no �s v�lida\n"
1720
1721 #: g10/g10.c:3909
1722 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1723 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1724
1725 #: g10/g10.c:3942
1726 #, fuzzy
1727 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1728 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1729
1730 #: g10/getkey.c:150
1731 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1732 msgstr ""
1733 "hi ha massa entrades en la mem�ria cau de claus p�bliques - desactivada\n"
1734
1735 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
1736 #, fuzzy
1737 msgid "[User ID not found]"
1738 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1739
1740 #: g10/getkey.c:1639
1741 #, fuzzy, c-format
1742 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1743 msgstr ""
1744 "La clau inv�lida %08lX s'ha fet v�lida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1745
1746 #: g10/getkey.c:2189
1747 #, fuzzy, c-format
1748 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1749 msgstr ""
1750 "no hi ha una clau secreta per a la subclau p�blica %08lX - es descarta\n"
1751
1752 #: g10/getkey.c:2420
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1755 msgstr "s'usar� la clau secund�ria %08lX en lloc de la prim�ria %08lX\n"
1756
1757 #: g10/getkey.c:2467
1758 #, fuzzy, c-format
1759 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1760 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau p�blica - es descarta\n"
1761
1762 #: g10/gpgv.c:68
1763 msgid "be somewhat more quiet"
1764 msgstr "una mica m�s silenci�s"
1765
1766 #: g10/gpgv.c:69
1767 msgid "take the keys from this keyring"
1768 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1769
1770 #: g10/gpgv.c:71
1771 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1772 msgstr "fes els conflictes de marques de temps nom�s un av�s"
1773
1774 #: g10/gpgv.c:72
1775 msgid "|FD|write status info to this FD"
1776 msgstr "|FD|escriu informaci� d'estat en aquest FD"
1777
1778 #: g10/gpgv.c:96
1779 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1780 msgstr "Forma d'�s: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1781
1782 # Werner FIXME: should it use �Usage�?
1783 #: g10/gpgv.c:99
1784 msgid ""
1785 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1786 "Check signatures against known trusted keys\n"
1787 msgstr ""
1788 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1789 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confian�a\n"
1790
1791 #: g10/helptext.c:48
1792 msgid ""
1793 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1794 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1795 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1796 msgstr ""
1797 "L'assignaci� d'un valor ac� �s cosa vostra; aquest valor mai "
1798 "s'exportar�\n"
1799 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confian�a; no "
1800 "t�\n"
1801 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada impl�citament)."
1802
1803 #: g10/helptext.c:54
1804 msgid ""
1805 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1806 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1807 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1808 "ultimately trusted\n"
1809 msgstr ""
1810 "Per a construir la xarxa de confian�a, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1811 "tenen confian�a absoluta - aquestes s�n normalment les claus per a les "
1812 "que\n"
1813 "teniu acc�s a la clau secreta.  Contesteu �s�� per a donar a aquesta "
1814 "clau\n"
1815 "confian�a absoluta\n"
1816
1817 # "clau no confiable"? jm
1818 # No fiable, no de confian�a, no de fiar...  ivb
1819 #: g10/helptext.c:61
1820 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1821 msgstr ""
1822 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confian�a de totes maneres, dieu "
1823 "�s��."
1824
1825 #: g10/helptext.c:65
1826 msgid ""
1827 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1828 msgstr ""
1829 "Introdu�u l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1830
1831 #: g10/helptext.c:69
1832 msgid ""
1833 "Select the algorithm to use.\n"
1834 "\n"
1835 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1836 "for signatures.\n"
1837 "\n"
1838 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1839 "\n"
1840 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1841 "\n"
1842 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1843 msgstr ""
1844
1845 #: g10/helptext.c:83
1846 msgid ""
1847 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1848 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1849 "Please consult your security expert first."
1850 msgstr ""
1851 "En general no �s bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1852 "xifrar. Aquest algoritme nom�s s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1853 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1854
1855 #: g10/helptext.c:90
1856 msgid "Enter the size of the key"
1857 msgstr "Introdu�u la grand�ria de la clau"
1858
1859 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1860 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1861 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1862 msgstr "Contesteu �s�� o �no�"
1863
1864 #: g10/helptext.c:104
1865 msgid ""
1866 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1867 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1868 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1869 "the given value as an interval."
1870 msgstr ""
1871 "Introdu�u el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1872 "�s possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) per� no rebreu\n"
1873 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractar� d'interpretar\n"
1874 "el valor donat com un interval."
1875
1876 #: g10/helptext.c:116
1877 msgid "Enter the name of the key holder"
1878 msgstr "Introdu�u el nom del propietari de la clau"
1879
1880 #: g10/helptext.c:121
1881 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1882 msgstr "introdu�u una adre�a de correu (opcional per� molt recomanable)"
1883
1884 #: g10/helptext.c:125
1885 msgid "Please enter an optional comment"
1886 msgstr "Introdu�u un comentari opcional"
1887
1888 #: g10/helptext.c:130
1889 msgid ""
1890 "N  to change the name.\n"
1891 "C  to change the comment.\n"
1892 "E  to change the email address.\n"
1893 "O  to continue with key generation.\n"
1894 "Q  to to quit the key generation."
1895 msgstr ""
1896 "N  canvia el nom.\n"
1897 "C  canvia el comentari.\n"
1898 "E  canvia l'adre�a de correu electr�nic.\n"
1899 "O  continua la generaci� de les claus.\n"
1900 "Q  ix."
1901
1902 #: g10/helptext.c:139
1903 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1904 msgstr ""
1905 "Contesteu �s�� (o nom�s �s�) si �s correcte generar la subclau."
1906
1907 #: g10/helptext.c:147
1908 msgid ""
1909 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1910 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1911 "know how carefully you verified this.\n"
1912 "\n"
1913 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1914 "the\n"
1915 "    key.\n"
1916 "\n"
1917 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1918 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1919 "for\n"
1920 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1921 "user.\n"
1922 "\n"
1923 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1924 "could\n"
1925 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1926 "the\n"
1927 "    key against a photo ID.\n"
1928 "\n"
1929 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1930 "could\n"
1931 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1932 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1933 "a\n"
1934 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1935 "the\n"
1936 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1937 "exchange\n"
1938 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1939 "\n"
1940 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1941 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1942 "\"\n"
1943 "mean to you when you sign other keys.\n"
1944 "\n"
1945 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1946 msgstr ""
1947 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer haur?eu de verificar que la "
1948 "clau\n"
1949 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  �s �til per a altres "
1950 "saber\n"
1951 "amb quanta cura heu verificat a��.\n"
1952 "\n"
1953 "�0� significa que no feu cap declaraci� de amb quanta cura heu "
1954 "verificat\n"
1955 "    la clau.\n"
1956 "\n"
1957 "�1� significa que creieu que la clau �s de la persona que diu que �s "
1958 "la\n"
1959 "    propiet�ria, per� no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
1960 "manera.\n"
1961 "    A�� �s �til per a la verificaci� d'un �rol�, quan signeu "
1962 "la clau d'un\n"
1963 "    usuari amb pseud�nim.\n"
1964 "\n"
1965 "�2� significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
1966 "a��\n"
1967 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
1968 "verificat\n"
1969 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
1970 "\n"
1971 "�3� significa que heu fet una verificaci� exhaustiva de la clau. Per "
1972 "exemple,\n"
1973 "    a�� pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
1974 "propietari\n"
1975 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjan�ant un document "
1976 "dif�cil\n"
1977 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
1978 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
1979 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adre�a de correu en la "
1980 "clau\n"
1981 "    pertany al propietari de la clau.\n"
1982 "\n"
1983 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
1984 "s�n\n"
1985 "*nom�s* exemples. Al final, �s cosa vostra decidir qu� significa "
1986 "�alguna� i\n"
1987 "�exhaustiva� per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
1988 "\n"
1989 "Si no sabeu quina �s la resposta correcta, contesteu �0�."
1990
1991 #: g10/helptext.c:185
1992 #, fuzzy
1993 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1994 msgstr "Contesteu �s�� si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
1995
1996 #: g10/helptext.c:189
1997 msgid ""
1998 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1999 "All certificates are then also lost!"
2000 msgstr ""
2001 "Contesteu �s�� si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2002 "Tots els certificats tamb� es perdran!"
2003
2004 #: g10/helptext.c:194
2005 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2006 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte eliminar la subclau"
2007
2008 #: g10/helptext.c:199
2009 msgid ""
2010 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2011 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2012 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2013 msgstr ""
2014 "Aquesta �s una signatura v�lida en la clau; normalment no voldreu\n"
2015 "eliminar aquesta signatura perqu� pot ser important per a establir\n"
2016 "una connexi� de confian�a a la clau o a un altra clau certificada\n"
2017 "per aquesta clau."
2018
2019 #: g10/helptext.c:204
2020 msgid ""
2021 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2022 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2023 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2024 "a trust connection through another already certified key."
2025 msgstr ""
2026 "Aquesta signatura no es pot comprovar perqu� no teniu la clau\n"
2027 "corresponent. Haur�eu de posposar la seua eliminaci� fins que\n"
2028 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2029 "podria establir una connexi� de confian�a a trav�s d'una altra clau "
2030 "ja\n"
2031 "certificada."
2032
2033 #: g10/helptext.c:210
2034 msgid ""
2035 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2036 "your keyring."
2037 msgstr ""
2038 "La signatura no �s v�lida. T� sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2039 "de claus."
2040
2041 #: g10/helptext.c:214
2042 msgid ""
2043 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2044 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2045 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2046 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2047 "a second one is available."
2048 msgstr ""
2049 "Aquesta �s una signatura que enlla�a l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2050 "Normalment no �s una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2051 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, aix�\n"
2052 "que feu a�� nom�s si l'autosignatura no �s v�lida per alguna ra� "
2053 "i\n"
2054 "hi ha una segona disponible."
2055
2056 #: g10/helptext.c:222
2057 msgid ""
2058 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2059 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2060 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2061 msgstr ""
2062 "Canvia les prefer�ncies de tots els ID d'usuari (o nom�s els dels "
2063 "seleccionats)\n"
2064 "a la llista actual de prefer�ncies. Les marques de temps de totes les\n"
2065 "autosignatures afectades s'avan�aran un segon.\n"
2066
2067 #: g10/helptext.c:229
2068 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2069 msgstr "Introdu�u la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2070
2071 #: g10/helptext.c:235
2072 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2073 msgstr "Per favor, repetiu l'�ltima contrasenya per confirmar-la."
2074
2075 #: g10/helptext.c:239
2076 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2077 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2078
2079 #: g10/helptext.c:244
2080 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2081 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte sobreescriure el fitxer"
2082
2083 #: g10/helptext.c:249
2084 msgid ""
2085 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2086 "file (which is shown in brackets) will be used."
2087 msgstr ""
2088 "Introdu�u un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usar� el fitxer\n"
2089 "predeterminat (apareix entre claud�tors)."
2090
2091 #: g10/helptext.c:255
2092 msgid ""
2093 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2094 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2095 "  \"Key has been compromised\"\n"
2096 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2097 "      got access to your secret key.\n"
2098 "  \"Key is superseded\"\n"
2099 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2100 "  \"Key is no longer used\"\n"
2101 "      Use this if you have retired this key.\n"
2102 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2103 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2104 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2105 msgstr ""
2106 "Haur�eu d'especificar una ra� per a la certificaci�. Depenent del\n"
2107 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2108 "  �La clau ha estat compromesa�\n"
2109 "      Utilitzeu a�� si teniu alguna ra� per creure que persones no\n"
2110 "      autoritzades han tingut acc�s a la vostra clau secreta.\n"
2111 "  �La clau ha estat reempla�ada�\n"
2112 "      Utilitzeu a�� si heu reempla�at aquesta clau amb una m�s "
2113 "nova.\n"
2114 "  �La clau ja no est� en �s�\n"
2115 "      Utilitzeu a�� si heu retirat aquesta clau.\n"
2116 "  �L'ID de l'usuari ja no �s v�lid�\n"
2117 "      Utilitzeu a�� per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2118 "      d'utilitzar m�s; a�� s'utilitza normalment per a marcar una "
2119 "adre�a\n"
2120 "      de correu com a inv�lida.\n"
2121
2122 #: g10/helptext.c:271
2123 msgid ""
2124 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2125 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2126 "An empty line ends the text.\n"
2127 msgstr ""
2128 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per qu� expediu aquest\n"
2129 "certificat de revocaci�. Per favor, sigueu concisos.\n"
2130 "Una l�nia buida indica el final del text.\n"
2131
2132 #: g10/helptext.c:286
2133 msgid "No help available"
2134 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2135
2136 #: g10/helptext.c:294
2137 #, c-format
2138 msgid "No help available for `%s'"
2139 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2140
2141 #: g10/import.c:249
2142 #, c-format
2143 msgid "skipping block of type %d\n"
2144 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2145
2146 #: g10/import.c:258
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid "%lu keys processed so far\n"
2149 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2150
2151 #: g10/import.c:275
2152 #, c-format
2153 msgid "Total number processed: %lu\n"
2154 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2155
2156 #: g10/import.c:277
2157 #, c-format
2158 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2159 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2160
2161 #: g10/import.c:280
2162 #, c-format
2163 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2164 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2165
2166 #: g10/import.c:282
2167 #, c-format
2168 msgid "              imported: %lu"
2169 msgstr "              importades: %lu"
2170
2171 #: g10/import.c:288
2172 #, c-format
2173 msgid "             unchanged: %lu\n"
2174 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2175
2176 #: g10/import.c:290
2177 #, c-format
2178 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2179 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2180
2181 #: g10/import.c:292
2182 #, c-format
2183 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2184 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2185
2186 #: g10/import.c:294
2187 #, c-format
2188 msgid "        new signatures: %lu\n"
2189 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2190
2191 #: g10/import.c:296
2192 #, c-format
2193 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2194 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2195
2196 #: g10/import.c:298
2197 #, c-format
2198 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2199 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2200
2201 #: g10/import.c:300
2202 #, c-format
2203 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2204 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2205
2206 #: g10/import.c:302
2207 #, c-format
2208 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2209 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2210
2211 #: g10/import.c:304
2212 #, c-format
2213 msgid "          not imported: %lu\n"
2214 msgstr "              importades: %lu\n"
2215
2216 #: g10/import.c:545
2217 #, c-format
2218 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: g10/import.c:547
2222 #, fuzzy
2223 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2224 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
2225
2226 #: g10/import.c:584
2227 #, c-format
2228 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: g10/import.c:596
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2234 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2235
2236 #: g10/import.c:608
2237 #, c-format
2238 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/import.c:621
2242 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: g10/import.c:623
2246 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: g10/import.c:647
2250 #, c-format
2251 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "key %s: no user ID\n"
2257 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2258
2259 #: g10/import.c:715
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2262 msgstr "clau %08lX: corrupci� de la subclau HKP reparada\n"
2263
2264 #: g10/import.c:730
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2267 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada �%s�\n"
2268
2269 #: g10/import.c:736
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2272 msgstr "clau %08lX: l'ID no �s v�lid\n"
2273
2274 #: g10/import.c:738
2275 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2276 msgstr "a�� pot ser causat per l'abs�ncia d'autosignatura\n"
2277
2278 #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2281 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau p�blica: %s\n"
2282
2283 #: g10/import.c:754
2284 #, fuzzy, c-format
2285 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2286 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2287
2288 #: g10/import.c:763
2289 #, c-format
2290 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2291 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2292
2293 #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2294 #, c-format
2295 msgid "writing to `%s'\n"
2296 msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
2297
2298 #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
2299 #, c-format
2300 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2301 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell �%s�: %s\n"
2302
2303 #: g10/import.c:793
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2306 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau p�blica �%s�\n"
2307
2308 #: g10/import.c:817
2309 #, fuzzy, c-format
2310 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2311 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra c�pia\n"
2312
2313 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
2314 #, fuzzy, c-format
2315 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2316 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2317
2318 #: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2321 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2322
2323 #: g10/import.c:874
2324 #, fuzzy, c-format
2325 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2326 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 ID d'usuari nou\n"
2327
2328 #: g10/import.c:877
2329 #, fuzzy, c-format
2330 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2331 msgstr "clau %08lX: �%s� %d ID d'usuari nous\n"
2332
2333 #: g10/import.c:880
2334 #, fuzzy, c-format
2335 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2336 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 signatura nova\n"
2337
2338 #: g10/import.c:883
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2341 msgstr "clau %08lX: �%s� %d signatures noves\n"
2342
2343 #: g10/import.c:886
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2346 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 subclau nova\n"
2347
2348 #: g10/import.c:889
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2351 msgstr "clau %08lX: �%s� %d subclaus noves\n"
2352
2353 #: g10/import.c:910
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2356 msgstr "clau %08lX: �%s� no ha estat modificada\n"
2357
2358 #: g10/import.c:1055
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2361 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no v�lid - es descarta\n"
2362
2363 #: g10/import.c:1066
2364 #, fuzzy
2365 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2366 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
2367
2368 #: g10/import.c:1083
2369 #, c-format
2370 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2371 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2372
2373 #: g10/import.c:1094
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "key %s: secret key imported\n"
2376 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2377
2378 #: g10/import.c:1123
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2381 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2382
2383 #: g10/import.c:1133
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2386 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2387
2388 #: g10/import.c:1163
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2391 msgstr ""
2392 "clau %08lX: falta la clau p�blica: no es pot aplicar el certificat\n"
2393 "de revocaci�\n"
2394
2395 # O �rebutjara�? ivb
2396 # Per tots els canvis d'anglicisme �ignorat� -> �es descarta�,
2397 # �es rebutja� est� b�. jm
2398 #: g10/import.c:1206
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2401 msgstr ""
2402 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s: es rebutja\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1238
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2407 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocaci� �%s�\n"
2408
2409 #: g10/import.c:1303
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2412 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1318
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2417 msgstr ""
2418 "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no es suporta sobre l'id d'usuari "
2419 "�%s�\n"
2420 "\n"
2421
2422 #: g10/import.c:1320
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2425 msgstr ""
2426 "clau %08lX: l'autosignatura no �s v�lida en l'id d'usuari �%s�\n"
2427
2428 #: g10/import.c:1338
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2431 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enlla� de la clau\n"
2432
2433 #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2436 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no �s suportat\n"
2437
2438 #: g10/import.c:1351
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2441 msgstr "clau %08lX: l'enlla� de subclau �s inv�lid\n"
2442
2443 #: g10/import.c:1366
2444 #, fuzzy, c-format
2445 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2446 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enlla� de subclau m�ltiple\n"
2447
2448 #: g10/import.c:1388
2449 #, fuzzy, c-format
2450 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2451 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocaci�\n"
2452
2453 #: g10/import.c:1401
2454 #, fuzzy, c-format
2455 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2456 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocaci� no v�lida\n"
2457
2458 #: g10/import.c:1416
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2461 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocaci� m�ltiples\n"
2462
2463 #: g10/import.c:1458
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2466 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2467
2468 #: g10/import.c:1479
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2471 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2472
2473 #: g10/import.c:1506
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2476 msgstr ""
2477 "clau %08lX: la signatura �s inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2478
2479 #: g10/import.c:1516
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2482 msgstr ""
2483 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s en el lloc equivocat - es "
2484 "descarta\n"
2485
2486 #: g10/import.c:1533
2487 #, fuzzy, c-format
2488 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2489 msgstr ""
2490 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s - es descarta\n"
2491
2492 #: g10/import.c:1547
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2495 msgstr ""
2496 "clau %08lX: la signatura de la subclau �s en el lloc equivocat - es "
2497 "descarta\n"
2498
2499 #: g10/import.c:1555
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2502 msgstr ""
2503 "clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2504
2505 #: g10/import.c:1655
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2508 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2509
2510 #: g10/import.c:1717
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2513 msgstr ""
2514 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocaci� "
2515 "%08lX\n"
2516
2517 #: g10/import.c:1731
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2520 msgstr ""
2521 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
2522 "est� present.\n"
2523
2524 #: g10/import.c:1790
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2527 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocaci� �%s�\n"
2528
2529 #: g10/import.c:1824
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2532 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2533
2534 #: g10/keydb.c:167
2535 #, c-format
2536 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2537 msgstr "error en crear l'anell �%s�: %s\n"
2538
2539 #: g10/keydb.c:174
2540 #, c-format
2541 msgid "keyring `%s' created\n"
2542 msgstr "s'ha creat l'anell �%s?\n"
2543
2544 #: g10/keydb.c:685
2545 #, c-format
2546 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2547 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:253
2550 msgid "[revocation]"
2551 msgstr "[revocaci�]"
2552
2553 #: g10/keyedit.c:254
2554 msgid "[self-signature]"
2555 msgstr "[autosignatura]"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2558 msgid "1 bad signature\n"
2559 msgstr "1 signatura err�nia\n"
2560
2561 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2562 #, c-format
2563 msgid "%d bad signatures\n"
2564 msgstr "%d signatures err�nies\n"
2565
2566 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2567 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2568 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2569
2570 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2571 #, c-format
2572 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2573 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2574
2575 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2576 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2577 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2578
2579 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2580 #, c-format
2581 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2582 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2583
2584 #: g10/keyedit.c:344
2585 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2586 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura v�lida\n"
2587
2588 #: g10/keyedit.c:346
2589 #, c-format
2590 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2591 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura v�lida\n"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2594 #, fuzzy
2595 msgid ""
2596 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2597 "keys\n"
2598 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2599 "etc.)\n"
2600 msgstr ""
2601 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2602 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2603 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2604
2605 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2606 #, fuzzy, c-format
2607 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2608 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2611 #, fuzzy, c-format
2612 msgid "  %d = I trust fully\n"
2613 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:426
2616 msgid ""
2617 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2618 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2619 "trust signatures on your behalf.\n"
2620 msgstr ""
2621
2622 #: g10/keyedit.c:442
2623 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2624 msgstr ""
2625
2626 #: g10/keyedit.c:584
2627 #, c-format
2628 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2629 msgstr "L'ID d'usuari �%s� est� revocat."
2630
2631 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2632 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1487
2633 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2634 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2635
2636 # O no s'ha pogut? ivb
2637 # FIXME: comprovar context. jm
2638 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2639 #: g10/keyedit.c:1493
2640 msgid "  Unable to sign.\n"
2641 msgstr "  No es pot signar.\n"
2642
2643 #: g10/keyedit.c:610
2644 #, c-format
2645 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2646 msgstr "L'ID d'usuari �%s� ha caducat."
2647
2648 #: g10/keyedit.c:636
2649 #, c-format
2650 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2651 msgstr "L'ID d'usuari �%s� no est� autosignat."
2652
2653 #: g10/keyedit.c:675
2654 #, c-format
2655 msgid ""
2656 "The self-signature on \"%s\"\n"
2657 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2658 msgstr ""
2659 "La vostra signatura en �%s�\n"
2660 "�s una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2661
2662 #: g10/keyedit.c:684
2663 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2664 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2665
2666 #: g10/keyedit.c:698
2667 #, c-format
2668 msgid ""
2669 "Your current signature on \"%s\"\n"
2670 "has expired.\n"
2671 msgstr ""
2672 "La vostra signatura actual en �%s�\n"
2673 "ha caducat.\n"
2674
2675 #: g10/keyedit.c:702
2676 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2677 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reempla�ar la caducada? (s/N) "
2678
2679 #: g10/keyedit.c:723
2680 #, c-format
2681 msgid ""
2682 "Your current signature on \"%s\"\n"
2683 "is a local signature.\n"
2684 msgstr ""
2685 "La vostra signatura en �%s�\n"
2686 "�s una signatura local.\n"
2687
2688 #: g10/keyedit.c:727
2689 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2690 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2691
2692 #: g10/keyedit.c:748
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2695 msgstr "�%s� ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:751
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2700 msgstr "�%s� ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:756
2703 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2704 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2705
2706 #: g10/keyedit.c:778
2707 #, fuzzy, c-format
2708 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2709 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:793
2712 msgid "This key has expired!"
2713 msgstr "La clau ha caducat!"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:813
2716 #, c-format
2717 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2718 msgstr "Aquesta clau caducar� el %s.\n"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:817
2721 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2722 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2723
2724 #: g10/keyedit.c:850
2725 msgid ""
2726 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2727 "mode.\n"
2728 msgstr ""
2729 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:852
2732 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2733 msgstr "A�� inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:877
2736 msgid ""
2737 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2738 "belongs\n"
2739 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2740 msgstr ""
2741 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2742 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu qu� \n"
2743 "contestar, entreu �0�.\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:882
2746 #, c-format
2747 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2748 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:884
2751 #, c-format
2752 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2753 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:886
2756 #, c-format
2757 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2758 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:888
2761 #, c-format
2762 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2763 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:894
2766 #, fuzzy
2767 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2768 msgstr ""
2769 "Seleccioneu una opci� (introdu�u �?� per obtindre m�s "
2770 "informaci�):"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:918
2773 #, fuzzy, c-format
2774 msgid ""
2775 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2776 "key \"%s\" (%s)\n"
2777 msgstr ""
2778 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2779 "amb la vostra clau: \""
2780
2781 #: g10/keyedit.c:925
2782 #, fuzzy
2783 msgid "This will be a self-signature.\n"
2784 msgstr ""
2785 "\n"
2786 "A�� ser� una autosignatura.\n"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:931
2789 #, fuzzy
2790 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2791 msgstr ""
2792 "\n"
2793 "AV�S: la signatura no es marcar� com a inexportable.\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:939
2796 #, fuzzy
2797 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2798 msgstr ""
2799 "\n"
2800 "AV�S: la signatura no es marcar� com a irrevocable.\n"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:949
2803 #, fuzzy
2804 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2805 msgstr ""
2806 "\n"
2807 "La signatura es marcar� com a inexportable.\n"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:956
2810 #, fuzzy
2811 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2812 msgstr ""
2813 "\n"
2814 "La signatura es marcar� com a irrevocable.\n"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:963
2817 #, fuzzy
2818 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2819 msgstr ""
2820 "\n"
2821 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2822
2823 #: g10/keyedit.c:968
2824 #, fuzzy
2825 msgid "I have checked this key casually.\n"
2826 msgstr ""
2827 "\n"
2828 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:973
2831 #, fuzzy
2832 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2833 msgstr ""
2834 "\n"
2835 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:983
2838 #, fuzzy
2839 msgid "Really sign? (y/N) "
2840 msgstr "Signar realment? "
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3883 g10/keyedit.c:3974 g10/keyedit.c:4047
2843 #: g10/sign.c:369
2844 #, c-format
2845 msgid "signing failed: %s\n"
2846 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:1084
2849 msgid "This key is not protected.\n"
2850 msgstr "Aquesta clau no est� protegida.\n"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:1088
2853 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2854 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
2855
2856 #: g10/keyedit.c:1092
2857 msgid "Key is protected.\n"
2858 msgstr "La clau est� protegida.\n"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1112
2861 #, c-format
2862 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2863 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1118
2866 msgid ""
2867 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2868 "\n"
2869 msgstr ""
2870 "Introdu�u la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2871 "\n"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
2874 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2875 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:1132
2878 msgid ""
2879 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2880 "\n"
2881 msgstr ""
2882 "No voleu contrasenya: a�� �s probablement una *mala* idea!\n"
2883 "\n"
2884
2885 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2886 #: g10/keyedit.c:1135
2887 #, fuzzy
2888 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2889 msgstr "Esteu segur de voler fer a��? "
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1201
2892 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2893 msgstr "s'est� posant la signatura al lloc correcte\n"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1247
2896 msgid "save and quit"
2897 msgstr "desa i ix"
2898
2899 #: g10/keyedit.c:1250
2900 msgid "show fingerprint"
2901 msgstr "mostra empremta"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1251
2904 msgid "list key and user IDs"
2905 msgstr "llista claus i ID"
2906
2907 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2908 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
2909 #: g10/keyedit.c:1253
2910 msgid "select user ID N"
2911 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1254
2914 msgid "select secondary key N"
2915 msgstr "tria la clau secund�ria N"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1255
2918 msgid "list signatures"
2919 msgstr "llista les signatures"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1257
2922 msgid "sign the key"
2923 msgstr "signa la clau"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1259
2926 #, fuzzy
2927 msgid "make a trust signature"
2928 msgstr "crea una signatura separada"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1260
2931 msgid "sign the key locally"
2932 msgstr "signa la clau localment"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1261
2935 msgid "sign the key non-revocably"
2936 msgstr "signa la clau irrevocablement"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1262
2939 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2940 msgstr "signa la clau localment i irrevocablement"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1265
2943 msgid "add a user ID"
2944 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
2945
2946 # Com estava escrit abans.  ivb
2947 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en min�scules, que en tot
2948 # el men� est� tot en min�scules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
2949 # i no hem unificat en catal�. Potser li ho dir� a Werner. jm.
2950 #: g10/keyedit.c:1266
2951 msgid "add a photo ID"
2952 msgstr "afegeix un photo ID"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1267
2955 msgid "delete user ID"
2956 msgstr "esborra un ID d'usuari"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1270
2959 msgid "add a secondary key"
2960 msgstr "afegeix una clau secund�ria"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1272
2963 msgid "add a key to a smartcard"
2964 msgstr ""
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1273
2967 msgid "move a key to a smartcard"
2968 msgstr ""
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1275
2971 msgid "delete a secondary key"
2972 msgstr "esborra una clau secund�ria"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1276
2975 msgid "add a revocation key"
2976 msgstr "afegeix una clau de revocaci�"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1277
2979 msgid "delete signatures"
2980 msgstr "esborra signatures"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1278
2983 msgid "change the expire date"
2984 msgstr "canvia la data de caducitat"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1279
2987 msgid "flag user ID as primary"
2988 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1280
2991 msgid "toggle between secret and public key listing"
2992 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i p�bliques"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1283
2995 msgid "list preferences (expert)"
2996 msgstr "llista les prefer�ncies (expert)"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1284
2999 msgid "list preferences (verbose)"
3000 msgstr "llista les prefer�ncies (detallat)"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1285
3003 msgid "set preference list"
3004 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1286
3007 msgid "updated preferences"
3008 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1287
3011 #, fuzzy
3012 msgid "set preferred keyserver URL"
3013 msgstr ""
3014 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1288
3017 msgid "change the passphrase"
3018 msgstr "canvia la contrasenya"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1289
3021 msgid "change the ownertrust"
3022 msgstr "canvia la confian�a"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1290
3025 msgid "revoke signatures"
3026 msgstr "revoca signatures"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1291
3029 msgid "revoke a user ID"
3030 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1292
3033 msgid "revoke a secondary key"
3034 msgstr "revoca una clau secund�ria"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1293
3037 msgid "disable a key"
3038 msgstr "desactiva una clau"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1294
3041 msgid "enable a key"
3042 msgstr "activa una clau"
3043
3044 # Igual que dalt.  ivb
3045 # Idem :) jm
3046 #: g10/keyedit.c:1295
3047 msgid "show photo ID"
3048 msgstr "mostra el photo ID"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1348
3051 #, fuzzy, c-format
3052 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3053 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes �%s�: %s\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1366
3056 msgid "Secret key is available.\n"
3057 msgstr "La clau secreta est� disponible.\n"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1428
3060 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3061 msgstr "Cal la clau secreta per a fer a��.\n"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1433
3064 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3065 msgstr "Useu l'ordre �toggle� abans.\n"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1481
3068 msgid "Key is revoked."
3069 msgstr "La clau est� revocada."
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1501
3072 #, fuzzy
3073 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3074 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1503
3077 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3078 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1528
3081 #, c-format
3082 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3083 msgstr "Aquesta ordre no est� permesa mentre s'est� en mode %s.\n"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1550 g10/keyedit.c:1570 g10/keyedit.c:1673
3086 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3087 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1552
3090 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3091 msgstr "No podeu esborrar l'�ltim ID d'usuari!\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1554
3094 #, fuzzy
3095 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3096 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1555
3099 #, fuzzy
3100 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3101 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1605
3104 #, fuzzy
3105 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3106 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1617
3109 #, fuzzy
3110 msgid "You must select exactly one key.\n"
3111 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1637 g10/keyedit.c:1692
3114 msgid "You must select at least one key.\n"
3115 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1640
3118 #, fuzzy
3119 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3120 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1641
3123 #, fuzzy
3124 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3125 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1676
3128 #, fuzzy
3129 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3130 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1677
3133 #, fuzzy
3134 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3135 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1696
3138 #, fuzzy
3139 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3140 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1697
3143 #, fuzzy
3144 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3145 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1736
3148 msgid ""
3149 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1768
3153 #, fuzzy
3154 msgid "Set preference list to:\n"
3155 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1774
3158 #, fuzzy
3159 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3160 msgstr ""
3161 "Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1776
3164 #, fuzzy
3165 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3166 msgstr "Realment voleu actualitzar les prefer�ncies? "
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1826
3169 #, fuzzy
3170 msgid "Save changes? (y/N) "
3171 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1829
3174 #, fuzzy
3175 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3176 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3177
3178 #: g10/keyedit.c:1839
3179 #, c-format
3180 msgid "update failed: %s\n"
3181 msgstr "ha fallat l'actualitzaci�: %s\n"
3182
3183 #: g10/keyedit.c:1846
3184 #, c-format
3185 msgid "update secret failed: %s\n"
3186 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la clau secreta: %s\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1853
3189 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3190 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualitzaci�.\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1925
3193 msgid "Digest: "
3194 msgstr "Resum: "
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1977
3197 msgid "Features: "
3198 msgstr "Funcionalitats: "
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1988
3201 msgid "Keyserver no-modify"
3202 msgstr ""
3203
3204 #: g10/keyedit.c:2003 g10/keylist.c:244
3205 msgid "Preferred keyserver: "
3206 msgstr ""
3207
3208 # Potser %s haja d'anar darrere de �clau�.  ivb
3209 # �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3210 #: g10/keyedit.c:2246
3211 #, fuzzy, c-format
3212 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3213 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3214
3215 #: g10/keyedit.c:2252
3216 #, fuzzy
3217 msgid "(sensitive)"
3218 msgstr " (sensible)"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:2268 g10/keyedit.c:2324 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3221 #: g10/keyserver.c:366
3222 #, fuzzy, c-format
3223 msgid "created: %s"
3224 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:2271 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
3227 #, fuzzy, c-format
3228 msgid "revoked: %s"
3229 msgstr "[revocada]"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:2273 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
3232 #, fuzzy, c-format
3233 msgid "expired: %s"
3234 msgstr " [caduca: %s]"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:2275 g10/keyedit.c:2326 g10/keyedit.c:2438 g10/keyedit.c:2453
3237 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
3238 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3239 #, fuzzy, c-format
3240 msgid "expires: %s"
3241 msgstr " [caduca: %s]"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:2277
3244 #, fuzzy, c-format
3245 msgid "usage: %s"
3246 msgstr " confian�a: %c/%c"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:2292
3249 #, fuzzy, c-format
3250 msgid "trust: %s"
3251 msgstr " confian�a: %c/%c"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:2296
3254 #, c-format
3255 msgid "validity: %s"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: g10/keyedit.c:2303
3259 msgid "This key has been disabled"
3260 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:2331
3263 msgid "card-no: "
3264 msgstr ""
3265
3266 #: g10/keyedit.c:2398
3267 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3268 msgstr "No hi ha prefer�ncies en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:2406
3271 msgid ""
3272 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3273 "unless you restart the program.\n"
3274 msgstr ""
3275 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no �s "
3276 "necess�riament\n"
3277 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:2470 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
3280 #: g10/trustdb.c:1163
3281 #, fuzzy
3282 msgid "revoked"
3283 msgstr "[revocada]"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2472 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
3286 #: g10/trustdb.c:530
3287 #, fuzzy
3288 msgid "expired"
3289 msgstr "expire"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:2537
3292 msgid ""
3293 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3294 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3295 msgstr ""
3296 "AV�S: no s'ha marcat cap ID d'usuari com prim�ria. Aquesta ordre pot\n"
3297 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la prim�ria "
3298 "assumida.\n"
3299
3300 # Photo ID com abans.  ivb
3301 #: g10/keyedit.c:2597
3302 msgid ""
3303 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3304 "versions\n"
3305 "         of PGP to reject this key.\n"
3306 msgstr ""
3307 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3308 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:2602 g10/keyedit.c:2880
3311 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3312 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3313
3314 #: g10/keyedit.c:2608
3315 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3316 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3317
3318 # Aquesta i les seg�ents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3319 # Hmm. S�... (s/N/x) jm
3320 #: g10/keyedit.c:2748
3321 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3322 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:2758
3325 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3326 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura inv�lida? (s/N/x)"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:2762
3329 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3330 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:2768
3333 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3334 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3335
3336 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3337 #: g10/keyedit.c:2782
3338 #, c-format
3339 msgid "Deleted %d signature.\n"
3340 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3341
3342 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3343 #: g10/keyedit.c:2783
3344 #, c-format
3345 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3346 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:2786
3349 msgid "Nothing deleted.\n"
3350 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:2875
3353 msgid ""
3354 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3355 "cause\n"
3356 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3357 msgstr ""
3358 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat "
3359 "pot\n"
3360 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:2886
3363 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3364 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2906
3367 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3368 msgstr "Introdu�u l'ID d'usuari del revocador designat: "
3369
3370 #: g10/keyedit.c:2929
3371 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3372 msgstr ""
3373 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:2944
3376 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3377 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:2966
3380 #, fuzzy
3381 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3382 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2985
3385 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3386 msgstr ""
3387 "AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
3388 "designat!\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:2991
3391 #, fuzzy
3392 msgid ""
3393 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3394 msgstr ""
3395 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3396
3397 #: g10/keyedit.c:3052
3398 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3399 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:3058
3402 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3403 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secund�ria.\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:3062
3406 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3407 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau secund�ria.\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:3065
3410 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3411 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau prim�ria.\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:3111
3414 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3415 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:3127
3418 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3419 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:3207
3422 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3423 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:3246 g10/keyedit.c:3356 g10/keyedit.c:3475
3426 #, fuzzy, c-format
3427 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3428 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari �%s�\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:3417
3431 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3432 msgstr ""
3433
3434 #: g10/keyedit.c:3496
3435 #, fuzzy
3436 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3437 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3438
3439 #: g10/keyedit.c:3497
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3442 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3443
3444 #: g10/keyedit.c:3559
3445 #, c-format
3446 msgid "No user ID with index %d\n"
3447 msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:3605
3450 #, c-format
3451 msgid "No secondary key with index %d\n"
3452 msgstr "No hi ha cap clau secund�ria amb l'�ndex %d\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:3722
3455 #, fuzzy, c-format
3456 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3457 msgstr "ID d'usuari: �"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3460 #, fuzzy, c-format
3461 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3462 msgstr "   signat per %08lX el %s%s%s\n"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:3727 g10/keyedit.c:3791 g10/keyedit.c:3834
3465 msgid " (non-exportable)"
3466 msgstr " (no-exportable)"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:3731
3469 #, c-format
3470 msgid "This signature expired on %s.\n"
3471 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:3735
3474 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3475 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3476
3477 # (s/N) ivb
3478 # S! jm
3479 #: g10/keyedit.c:3739
3480 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3481 msgstr ""
3482 "Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta signatura? (s/N) "
3483
3484 #: g10/keyedit.c:3766
3485 #, fuzzy, c-format
3486 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3487 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3792
3490 #, fuzzy
3491 msgid " (non-revocable)"
3492 msgstr " (no-exportable)"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:3799
3495 #, fuzzy, c-format
3496 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3497 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:3821
3500 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3501 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3502
3503 # (s/N)?  ivb
3504 #: g10/keyedit.c:3841
3505 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3506 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocaci�? (s/N) "
3507
3508 #: g10/keyedit.c:3871
3509 msgid "no secret key\n"
3510 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3941
3513 #, c-format
3514 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3515 msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:3958
3518 #, c-format
3519 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3520 msgstr ""
3521 "AV�S: una signatura d'ID d'usuari est� datada %d segons en el futur\n"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:4127
3524 #, fuzzy, c-format
3525 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3526 msgstr ""
3527 "S'est� mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3528
3529 #: g10/keygen.c:293
3530 #, fuzzy, c-format
3531 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3532 msgstr "la prefer�ncia %c%lu �s duplicada\n"
3533
3534 #: g10/keygen.c:300
3535 #, fuzzy
3536 msgid "too many cipher preferences\n"
3537 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3538
3539 #: g10/keygen.c:302
3540 #, fuzzy
3541 msgid "too many digest preferences\n"
3542 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3543
3544 #: g10/keygen.c:304
3545 #, fuzzy
3546 msgid "too many compression preferences\n"
3547 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3548
3549 #: g10/keygen.c:401
3550 #, fuzzy, c-format
3551 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3552 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
3553
3554 #: g10/keygen.c:827
3555 msgid "writing direct signature\n"
3556 msgstr "s'est� escrivint una signatura directa\n"
3557
3558 #: g10/keygen.c:866
3559 msgid "writing self signature\n"
3560 msgstr "s'est� escrivint l'autosignatura\n"
3561
3562 #: g10/keygen.c:912
3563 msgid "writing key binding signature\n"
3564 msgstr "s'est� escrivint la signatura de comprovaci� de la clau\n"
3565
3566 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
3567 #, c-format
3568 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3569 msgstr "la mida de la clau �s inv�lida; s'hi usaran %u bits\n"
3570
3571 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
3572 #, c-format
3573 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3574 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3575
3576 #: g10/keygen.c:1247
3577 #, fuzzy
3578 msgid "Sign"
3579 msgstr "sign"
3580
3581 #: g10/keygen.c:1250
3582 #, fuzzy
3583 msgid "Encrypt"
3584 msgstr "xifra dades"
3585
3586 #: g10/keygen.c:1253
3587 msgid "Authenticate"
3588 msgstr ""
3589
3590 #: g10/keygen.c:1261
3591 msgid "SsEeAaQq"
3592 msgstr ""
3593
3594 #: g10/keygen.c:1276
3595 #, c-format
3596 msgid "Possible actions for a %s key: "
3597 msgstr ""
3598
3599 #: g10/keygen.c:1280
3600 msgid "Current allowed actions: "
3601 msgstr ""
3602
3603 #: g10/keygen.c:1285
3604 #, c-format
3605 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: g10/keygen.c:1288
3609 #, fuzzy, c-format
3610 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3611 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3612
3613 #: g10/keygen.c:1291
3614 #, c-format
3615 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3616 msgstr ""
3617
3618 #: g10/keygen.c:1294
3619 #, c-format
3620 msgid "   (%c) Finished\n"
3621 msgstr ""
3622
3623 #: g10/keygen.c:1348
3624 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3625 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3626
3627 #: g10/keygen.c:1350
3628 #, fuzzy, c-format
3629 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3630 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3631
3632 #: g10/keygen.c:1351
3633 #, c-format
3634 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3635 msgstr "   (%d) DSA (nom�s signar)\n"
3636
3637 #: g10/keygen.c:1353
3638 #, fuzzy, c-format
3639 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3640 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3641
3642 #: g10/keygen.c:1355
3643 #, fuzzy, c-format
3644 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3645 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3646
3647 #: g10/keygen.c:1356
3648 #, c-format
3649 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3650 msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
3651
3652 #: g10/keygen.c:1358
3653 #, c-format
3654 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3655 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3656
3657 #: g10/keygen.c:1360
3658 #, fuzzy, c-format
3659 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3660 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3661
3662 #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
3663 #, fuzzy, c-format
3664 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3665 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
3666
3667 #: g10/keygen.c:1439
3668 #, c-format
3669 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: g10/keygen.c:1446
3673 #, fuzzy, c-format
3674 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3675 msgstr "Quina grand�ria voleu? (1024) "
3676
3677 #: g10/keygen.c:1460
3678 #, c-format
3679 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: g10/keygen.c:1466
3683 #, c-format
3684 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3685 msgstr "La grand�ria sol�licitada �s %u bits\n"
3686
3687 #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
3688 #, c-format
3689 msgid "rounded up to %u bits\n"
3690 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
3691
3692 #: g10/keygen.c:1528
3693 msgid ""
3694 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3695 "         0 = key does not expire\n"
3696 "      <n>  = key expires in n days\n"
3697 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3698 "      <n>m = key expires in n months\n"
3699 "      <n>y = key expires in n years\n"
3700 msgstr ""
3701 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3702 "         0 = la clau no caduca\n"
3703 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3704 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3705 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3706 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3707
3708 #: g10/keygen.c:1537
3709 msgid ""
3710 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3711 "         0 = signature does not expire\n"
3712 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3713 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3714 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3715 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3716 msgstr ""
3717 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3718 "         0 = la signatura no caduca\n"
3719 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3720 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3721 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3722 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3723
3724 #: g10/keygen.c:1559
3725 msgid "Key is valid for? (0) "
3726 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3727
3728 #: g10/keygen.c:1561
3729 msgid "Signature is valid for? (0) "
3730 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3731
3732 #: g10/keygen.c:1566
3733 msgid "invalid value\n"
3734 msgstr "el valor no �s v�lid\n"
3735
3736 #: g10/keygen.c:1571
3737 #, c-format
3738 msgid "%s does not expire at all\n"
3739 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3740
3741 #: g10/keygen.c:1578
3742 #, c-format
3743 msgid "%s expires at %s\n"
3744 msgstr "%s caduca el %s\n"
3745
3746 # Amb �it� es refereix a les dates?  ivb
3747 # Aix� vaig entendre jo. jm
3748 #: g10/keygen.c:1584
3749 msgid ""
3750 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3751 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3752 msgstr ""
3753 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3754 "Tanmateix, les tractar� b� fins l'any 2106.\n"
3755
3756 #: g10/keygen.c:1589
3757 #, fuzzy
3758 msgid "Is this correct? (y/N) "
3759 msgstr "�s correcte? (s/n)"
3760
3761 #: g10/keygen.c:1632
3762 #, fuzzy
3763 msgid ""
3764 "\n"
3765 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3766 "ID\n"
3767 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3768 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3769 "\n"
3770 msgstr ""
3771 "\n"
3772 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
3773 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adre�a electr�nica\n"
3774 "d'aquesta forma:\n"
3775 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3776 "\n"
3777
3778 #: g10/keygen.c:1644
3779 msgid "Real name: "
3780 msgstr "Nom i cognoms: "
3781
3782 #: g10/keygen.c:1652
3783 msgid "Invalid character in name\n"
3784 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *nom*\n"
3785
3786 #: g10/keygen.c:1654
3787 msgid "Name may not start with a digit\n"
3788 msgstr "El nom no pot comen�ar amb un d�git\n"
3789
3790 #: g10/keygen.c:1656
3791 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3792 msgstr "El nom ha de tenir, si m�s no, 5 car�cters\n"
3793
3794 #: g10/keygen.c:1664
3795 msgid "Email address: "
3796 msgstr "Adre�a electr�nica: "
3797
3798 #: g10/keygen.c:1675
3799 msgid "Not a valid email address\n"
3800 msgstr "No �s una adre�a v�lida\n"
3801
3802 #: g10/keygen.c:1683
3803 msgid "Comment: "
3804 msgstr "Comentari: "
3805
3806 #: g10/keygen.c:1689
3807 msgid "Invalid character in comment\n"
3808 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *comentari*\n"
3809
3810 #: g10/keygen.c:1712
3811 #, c-format
3812 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3813 msgstr "Esteu usant el joc de car�cters `%s'.\n"
3814
3815 #: g10/keygen.c:1718
3816 #, c-format
3817 msgid ""
3818 "You selected this USER-ID:\n"
3819 "    \"%s\"\n"
3820 "\n"
3821 msgstr ""
3822 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
3823 "    \"%s\"\n"
3824 "\n"
3825
3826 #: g10/keygen.c:1723
3827 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3828 msgstr ""
3829 "No inclogueu l'adre�a ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
3830
3831 # xX? ivb
3832 # Hmm... s�. jm
3833 #: g10/keygen.c:1739
3834 msgid "NnCcEeOoQq"
3835 msgstr "NnCcEeOoXx"
3836
3837 #: g10/keygen.c:1749
3838 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3839 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
3840
3841 #: g10/keygen.c:1750
3842 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3843 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
3844
3845 #: g10/keygen.c:1769
3846 msgid "Please correct the error first\n"
3847 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
3848
3849 #: g10/keygen.c:1809
3850 msgid ""
3851 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3852 "\n"
3853 msgstr ""
3854 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
3855 "\n"
3856
3857 #: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1102
3858 #, c-format
3859 msgid "%s.\n"
3860 msgstr "%s.\n"
3861
3862 #: g10/keygen.c:1825
3863 msgid ""
3864 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3865 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3866 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3867 "\n"
3868 msgstr ""
3869 "No voleu contrasenya: �s una mala idea!\n"
3870 "B�. Si voleu canviar-la m�s endavant,\n"
3871 "useu aquest programa amb l'opci� \"--edit-key\".\n"
3872 "\n"
3873
3874 #: g10/keygen.c:1847
3875 msgid ""
3876 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3877 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3878 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3879 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3880 msgstr ""
3881 "Cal generar molts bits aleat?riament. �s bona idea fer alguna altra cosa\n"
3882 "(teclejar, moure el ratol�, usar els discos) durant la generaci� de\n"
3883 "nombres primers; a�� d�na oportunitat al generador de nombres "
3884 "aleatoris\n"
3885 "d'aconseguir prou entropia.\n"
3886
3887 #: g10/keygen.c:2571
3888 msgid "Key generation canceled.\n"
3889 msgstr "La generaci� de claus ha estat cancel�lada.\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
3892 #, c-format
3893 msgid "writing public key to `%s'\n"
3894 msgstr "s'est� escrivint la clau p�blica a �%s�\n"
3895
3896 #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3899 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
3900
3901 #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
3902 #, c-format
3903 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3904 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
3905
3906 # Potser no hi haja cap anell! ivb
3907 #: g10/keygen.c:2885
3908 #, c-format
3909 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3910 msgstr "no s'ha trobat cap anell p�blic escrivible: %s\n"
3911
3912 #: g10/keygen.c:2891
3913 #, c-format
3914 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3915 msgstr ""
3916 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
3917 "\n"
3918
3919 #: g10/keygen.c:2909
3920 #, c-format
3921 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3922 msgstr ""
3923 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell p�blic �%s�: %s\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:2916
3926 #, c-format
3927 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3928 msgstr ""
3929 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
3930
3931 #: g10/keygen.c:2939
3932 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3933 msgstr "s'han creat i signat les claus p�blica i secreta.\n"
3934
3935 #: g10/keygen.c:2950
3936 msgid ""
3937 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3938 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3939 msgstr ""
3940 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
3941 "\"--edit-key\" per a generar una clau secund�ria per a tal prop�sit.\n"
3942
3943 #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
3944 #, c-format
3945 msgid "Key generation failed: %s\n"
3946 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
3947
3948 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
3949 #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
3950 #, c-format
3951 msgid ""
3952 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3953 msgstr ""
3954 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
3955 "amb el rellotge)\n"
3956
3957 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3958 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
3959 #, c-format
3960 msgid ""
3961 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3962 msgstr ""
3963 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
3964 "amb el rellotge)\n"
3965
3966 #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
3967 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3968 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no �s conforme amb OpenPGP\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
3971 #, fuzzy
3972 msgid "Really create? (y/N) "
3973 msgstr "Crear realment? "
3974
3975 #: g10/keygen.c:3327
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3978 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:3374
3981 #, fuzzy, c-format
3982 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3983 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
3984
3985 #: g10/keygen.c:3397
3986 #, fuzzy, c-format
3987 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3988 msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
3989
3990 #: g10/keygen.c:3464
3991 #, c-format
3992 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: g10/keygen.c:3470
3996 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
3997 msgstr ""
3998
3999 #: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
4000 #, c-format
4001 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4005 msgid "never     "
4006 msgstr "mai       "
4007
4008 #: g10/keylist.c:201
4009 msgid "Critical signature policy: "
4010 msgstr "Pol�tica de signatura cr�tica: "
4011
4012 #: g10/keylist.c:203
4013 msgid "Signature policy: "
4014 msgstr "Pol�tica de signatura: "
4015
4016 #: g10/keylist.c:242
4017 msgid "Critical preferred keyserver: "
4018 msgstr ""
4019
4020 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
4021 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4022 msgstr "AV�S: s'hi han trobat dades de notaci� inv�lides\n"
4023
4024 #: g10/keylist.c:309
4025 msgid "Critical signature notation: "
4026 msgstr "Notaci� de signatura cr�tica: "
4027
4028 #: g10/keylist.c:311
4029 msgid "Signature notation: "
4030 msgstr "Notaci� de signatura: "
4031
4032 #: g10/keylist.c:322
4033 msgid "not human readable"
4034 msgstr "no llegible per humans"
4035
4036 #: g10/keylist.c:423
4037 msgid "Keyring"
4038 msgstr "Anell"
4039
4040 #: g10/keylist.c:729
4041 #, fuzzy, c-format
4042 msgid "expired: %s)"
4043 msgstr " [caduca: %s]"
4044
4045 #: g10/keylist.c:1425
4046 msgid "Primary key fingerprint:"
4047 msgstr "Empremtes digital de la clau prim�ria:"
4048
4049 #: g10/keylist.c:1427
4050 msgid "     Subkey fingerprint:"
4051 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
4052
4053 #: g10/keylist.c:1434
4054 msgid " Primary key fingerprint:"
4055 msgstr " Empremta digital de la clau prim�ria:"
4056
4057 #: g10/keylist.c:1436
4058 msgid "      Subkey fingerprint:"
4059 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
4060
4061 #: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
4062 #, fuzzy
4063 msgid "      Key fingerprint ="
4064 msgstr "     Empremta digital ="
4065
4066 #: g10/keylist.c:1511
4067 msgid "      Card serial no. ="
4068 msgstr ""
4069
4070 #: g10/keyring.c:1245
4071 #, fuzzy, c-format
4072 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4073 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4074
4075 #: g10/keyring.c:1251
4076 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4077 msgstr "AV�S: hi ha 2 fitxers amb informaci� confidencial.\n"
4078
4079 #: g10/keyring.c:1253
4080 #, c-format
4081 msgid "%s is the unchanged one\n"
4082 msgstr "%s �s el que no ha canviat\n"
4083
4084 #: g10/keyring.c:1254
4085 #, c-format
4086 msgid "%s is the new one\n"
4087 msgstr "%s �s el nou\n"
4088
4089 #: g10/keyring.c:1255
4090 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4091 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
4092
4093 #: g10/keyring.c:1375
4094 #, fuzzy, c-format
4095 msgid "caching keyring `%s'\n"
4096 msgstr "s'est� comprovant l'anell �%s�\n"
4097
4098 #: g10/keyring.c:1421
4099 #, fuzzy, c-format
4100 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4101 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4102
4103 #: g10/keyring.c:1433
4104 #, fuzzy, c-format
4105 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4106 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4107
4108 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
4109 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
4110 #: g10/keyring.c:1504
4111 #, c-format
4112 msgid "%s: keyring created\n"
4113 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
4114
4115 #: g10/keyserver.c:98
4116 #, fuzzy, c-format
4117 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4118 msgstr ""
4119 "AV�S: les opcions en �%s� encara no estan actives durant aquesta "
4120 "execuci�\n"
4121
4122 #: g10/keyserver.c:378
4123 #, fuzzy
4124 msgid "disabled"
4125 msgstr "disable"
4126
4127 #: g10/keyserver.c:579
4128 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4129 msgstr ""
4130
4131 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1147
4132 #, fuzzy, c-format
4133 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4134 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
4135
4136 #: g10/keyserver.c:752
4137 #, fuzzy, c-format
4138 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4139 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
4140
4141 #: g10/keyserver.c:754
4142 #, fuzzy
4143 msgid "key not found on keyserver\n"
4144 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
4145
4146 #: g10/keyserver.c:901
4147 #, fuzzy, c-format
4148 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4149 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4150
4151 #: g10/keyserver.c:905
4152 #, fuzzy, c-format
4153 msgid "requesting key %s from %s\n"
4154 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4155
4156 #: g10/keyserver.c:1050
4157 #, fuzzy, c-format
4158 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4159 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4160
4161 #: g10/keyserver.c:1054
4162 #, fuzzy, c-format
4163 msgid "sending key %s to %s\n"
4164 msgstr ""
4165 "�\n"
4166 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4167
4168 #: g10/keyserver.c:1097
4169 #, fuzzy, c-format
4170 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4171 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4172
4173 #: g10/keyserver.c:1100
4174 #, fuzzy, c-format
4175 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4176 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4177
4178 #: g10/keyserver.c:1107 g10/keyserver.c:1202
4179 #, fuzzy
4180 msgid "no keyserver action!\n"
4181 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
4182
4183 #: g10/keyserver.c:1155
4184 #, c-format
4185 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4186 msgstr ""
4187
4188 #: g10/keyserver.c:1164
4189 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4190 msgstr ""
4191
4192 #: g10/keyserver.c:1223
4193 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4194 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opci� \"--keyserver\")\n"
4195
4196 #: g10/keyserver.c:1229
4197 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4198 msgstr ""
4199
4200 #: g10/keyserver.c:1241
4201 #, c-format
4202 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4203 msgstr ""
4204
4205 #: g10/keyserver.c:1246
4206 #, c-format
4207 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4208 msgstr ""
4209
4210 #: g10/keyserver.c:1254
4211 #, c-format
4212 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4213 msgstr ""
4214
4215 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
4216 #: g10/keyserver.c:1261
4217 #, fuzzy
4218 msgid "keyserver timed out\n"
4219 msgstr "error de servidor de claus"
4220
4221 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
4222 #: g10/keyserver.c:1266
4223 #, fuzzy
4224 msgid "keyserver internal error\n"
4225 msgstr "error de servidor de claus"
4226
4227 #: g10/keyserver.c:1275
4228 #, fuzzy, c-format
4229 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4230 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
4231
4232 #: g10/keyserver.c:1300 g10/keyserver.c:1334
4233 #, fuzzy, c-format
4234 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4235 msgstr "%s: no �s un ID v�lid\n"
4236
4237 #: g10/keyserver.c:1585
4238 #, fuzzy, c-format
4239 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4240 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
4241
4242 #: g10/keyserver.c:1607
4243 #, fuzzy, c-format
4244 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4245 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4246
4247 #: g10/keyserver.c:1609
4248 #, fuzzy, c-format
4249 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4250 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4251
4252 #: g10/mainproc.c:248
4253 #, c-format
4254 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4255 msgstr "mida extranya per a una clau de sessi� xifrada (%d)\n"
4256
4257 #: g10/mainproc.c:262
4258 #, c-format
4259 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4260 msgstr ""
4261 "la contrasenya �s incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) �s "
4262 "desconegut\n"
4263
4264 #: g10/mainproc.c:299
4265 #, c-format
4266 msgid "%s encrypted session key\n"
4267 msgstr "clau de sessi� xifrada amb %s\n"
4268
4269 #: g10/mainproc.c:309
4270 #, fuzzy, c-format
4271 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4272 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
4273
4274 #: g10/mainproc.c:373
4275 #, fuzzy, c-format
4276 msgid "public key is %s\n"
4277 msgstr "la clau p�blica �s %08lX\n"
4278
4279 #: g10/mainproc.c:428
4280 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4281 msgstr "dades xifrades amb clau p�blica: bona clau de xifratge (DEK)\n"
4282
4283 #: g10/mainproc.c:461
4284 #, fuzzy, c-format
4285 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4286 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
4287
4288 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4289 #, fuzzy, c-format
4290 msgid "      \"%s\"\n"
4291 msgstr "              alias \""
4292
4293 #: g10/mainproc.c:469
4294 #, fuzzy, c-format
4295 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4296 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
4297
4298 #: g10/mainproc.c:483
4299 #, c-format
4300 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4301 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau p�blica: %s\n"
4302
4303 #: g10/mainproc.c:497
4304 #, c-format
4305 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4306 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
4307
4308 # FIXME WK: Use ngettext
4309 #: g10/mainproc.c:499
4310 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4311 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
4312
4313 # I no ser� �dades xifrades amb %s�?  ivb
4314 # Sembla que s�, ho marque per a mirar-ho m�s endavant. jm
4315 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4316 #, c-format
4317 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4318 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
4319
4320 # L'optim�stic �s aquell que t� una Fe Cega en que Tot Anir� B�!  ivb
4321 #: g10/mainproc.c:535
4322 #, c-format
4323 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4324 msgstr ""
4325 "El xifratge IDEA no est� disponible, s'intentar� utilitzar optimistament "
4326 "%s en el seu lloc\n"
4327
4328 #: g10/mainproc.c:567
4329 msgid "decryption okay\n"
4330 msgstr "desxifratge correcte\n"
4331
4332 #: g10/mainproc.c:571
4333 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4334 msgstr "AV�S: el missatge no tenia protecci� d'integritat\n"
4335
4336 #: g10/mainproc.c:584
4337 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4338 msgstr "AV�S: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
4339
4340 #: g10/mainproc.c:590
4341 #, c-format
4342 msgid "decryption failed: %s\n"
4343 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
4344
4345 #: g10/mainproc.c:610
4346 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4347 msgstr "NOTA: el remitent ha sol�licitat \"alt secret\"\n"
4348
4349 #: g10/mainproc.c:612
4350 #, c-format
4351 msgid "original file name='%.*s'\n"
4352 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
4353
4354 #: g10/mainproc.c:784
4355 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4356 msgstr "revocaci� aut�noma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
4357
4358 #: g10/mainproc.c:1288
4359 msgid "signature verification suppressed\n"
4360 msgstr "s'ha eliminat la verificaci� de signatura\n"
4361
4362 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4363 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4364 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures m�ltiples\n"
4365
4366 #: g10/mainproc.c:1350
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "Signature made %s\n"
4369 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4370
4371 #: g10/mainproc.c:1351
4372 #, fuzzy, c-format
4373 msgid "               using %s key %s\n"
4374 msgstr "              alias \""
4375
4376 # �%.*s� no ser� una data?  Caldr� �el� al davant.  ivb
4377 #: g10/mainproc.c:1355
4378 #, fuzzy, c-format
4379 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4380 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
4381
4382 #: g10/mainproc.c:1375
4383 msgid "Key available at: "
4384 msgstr "La clau �s disponible en: "
4385
4386 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4387 #, fuzzy, c-format
4388 msgid "BAD signature from \"%s\""
4389 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
4390
4391 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4392 #, fuzzy, c-format
4393 msgid "Expired signature from \"%s\""
4394 msgstr "Signatura caducada de \""
4395
4396 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4397 #, fuzzy, c-format
4398 msgid "Good signature from \"%s\""
4399 msgstr "Signatura correcta de \""
4400
4401 #: g10/mainproc.c:1536
4402 msgid "[uncertain]"
4403 msgstr "[incert]"
4404
4405 #: g10/mainproc.c:1568
4406 #, fuzzy, c-format
4407 msgid "                aka \"%s\""
4408 msgstr "              alias \""
4409
4410 #: g10/mainproc.c:1662
4411 #, c-format
4412 msgid "Signature expired %s\n"
4413 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4414
4415 #: g10/mainproc.c:1667
4416 #, c-format
4417 msgid "Signature expires %s\n"
4418 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4419
4420 #: g10/mainproc.c:1670
4421 #, c-format
4422 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4423 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4424
4425 #: g10/mainproc.c:1671
4426 msgid "binary"
4427 msgstr "binari"
4428
4429 #: g10/mainproc.c:1672
4430 msgid "textmode"
4431 msgstr "mode text"
4432
4433 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:529
4434 msgid "unknown"
4435 msgstr "desconeguda"
4436
4437 #: g10/mainproc.c:1692
4438 #, c-format
4439 msgid "Can't check signature: %s\n"
4440 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
4441
4442 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4443 msgid "not a detached signature\n"
4444 msgstr "no �s una signatura separada\n"
4445
4446 #: g10/mainproc.c:1803
4447 msgid ""
4448 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4449 msgstr ""
4450 "AV�S: s'han detectat m�ltiples signatures. Nom�s es comprovar� la "
4451 "primera.\n"
4452
4453 #: g10/mainproc.c:1811
4454 #, c-format
4455 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4456 msgstr "signatura aut�noma de classe 0x%02x\n"
4457
4458 #: g10/mainproc.c:1868
4459 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4460 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
4461
4462 #: g10/mainproc.c:1878
4463 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4464 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel inv�lid en proc_tree()\n"
4465
4466 # bolcats de mem�ria?  ivb
4467 #: g10/misc.c:105
4468 #, c-format
4469 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4470 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de mem�ria: %s\n"
4471
4472 #: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
4473 #, fuzzy, c-format
4474 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4475 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la base de dades de confian�a: %s\n"
4476
4477 #: g10/misc.c:190
4478 #, fuzzy, c-format
4479 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4480 msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
4481
4482 #: g10/misc.c:299
4483 #, fuzzy, c-format
4484 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4485 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
4486
4487 #: g10/misc.c:314
4488 #, fuzzy, c-format
4489 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4490 msgstr "l'algoritme de xifratge no �s implementat"
4491
4492 #: g10/misc.c:329
4493 #, fuzzy, c-format
4494 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4495 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4496
4497 #: g10/misc.c:334
4498 #, fuzzy, c-format
4499 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4500 msgstr ""
4501 "for�ar l'algoritme de digest %s (%d) viola les prefer�ncies del "
4502 "destinatari\n"
4503
4504 #: g10/misc.c:430
4505 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4506 msgstr "el m�dul de xifratge IDEA no est� present\n"
4507
4508 #: g10/misc.c:431
4509 msgid ""
4510 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4511 msgstr ""
4512 "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a m�s informaci�\n"
4513
4514 #: g10/misc.c:664
4515 #, c-format
4516 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4517 msgstr "%s:%d: l'opci� �%s� est� desaconsellada.\n"
4518
4519 #: g10/misc.c:668
4520 #, c-format
4521 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4522 msgstr "AV�S: %s �s una opci� desaconsellada.\n"
4523
4524 #: g10/misc.c:670
4525 #, c-format
4526 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4527 msgstr "si us plau, utilitzeu �%s%s� en el seu lloc\n"
4528
4529 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4530 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4531 # uncompressed so we know the gender. jm
4532 #: g10/misc.c:681
4533 msgid "Uncompressed"
4534 msgstr "No comprimit"
4535
4536 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4537 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4538 # uncompressed so we know the gender. jm
4539 #: g10/misc.c:706
4540 #, fuzzy
4541 msgid "uncompressed|none"
4542 msgstr "No comprimit"
4543
4544 #: g10/misc.c:816
4545 #, c-format
4546 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4547 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
4548
4549 #: g10/misc.c:973
4550 #, fuzzy, c-format
4551 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4552 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
4553
4554 #: g10/misc.c:998
4555 #, fuzzy, c-format
4556 msgid "unknown option `%s'\n"
4557 msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
4558
4559 #: g10/openfile.c:84
4560 #, c-format
4561 msgid "File `%s' exists. "
4562 msgstr "El fitxer �%s� existeix. "
4563
4564 #: g10/openfile.c:86
4565 #, fuzzy
4566 msgid "Overwrite? (y/N) "
4567 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4568
4569 #: g10/openfile.c:119
4570 #, c-format
4571 msgid "%s: unknown suffix\n"
4572 msgstr "%s: el sufix �s desconegut\n"
4573
4574 #: g10/openfile.c:141
4575 msgid "Enter new filename"
4576 msgstr "Introdu�u el nou nom del fitxer"
4577
4578 # Indi?  ivb
4579 #: g10/openfile.c:184
4580 msgid "writing to stdout\n"
4581 msgstr "s'est� escrivint en stdout\n"
4582
4583 #: g10/openfile.c:296
4584 #, c-format
4585 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4586 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en �%s�\n"
4587
4588 #: g10/openfile.c:375
4589 #, c-format
4590 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4591 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
4592
4593 #: g10/openfile.c:377
4594 #, c-format
4595 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4596 msgstr ""
4597 "AV�S: les opcions en �%s� encara no estan actives durant aquesta "
4598 "execuci�\n"
4599
4600 #: g10/openfile.c:409
4601 #, fuzzy, c-format
4602 msgid "directory `%s' created\n"
4603 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
4604
4605 #: g10/parse-packet.c:119
4606 #, c-format
4607 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4608 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
4609
4610 #: g10/parse-packet.c:688
4611 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4612 msgstr ""
4613 "AV�S: la clau de sessi� pot estar xifrada sim�tricament de forma "
4614 "insegura\n"
4615
4616 #: g10/parse-packet.c:1112
4617 #, c-format
4618 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4619 msgstr "el subpaquet de tipus %d t� el bit cr�tic activat\n"
4620
4621 #: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
4622 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4623 msgstr "gpg-agent no est� disponible en aquesta sessi�\n"
4624
4625 #: g10/passphrase.c:486
4626 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4627 msgstr "no es pot establir el pid del client per l'agent\n"
4628
4629 # llija/llegisca/llegesca.  ivb
4630 #: g10/passphrase.c:494
4631 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4632 msgstr "no es pot fer que el servidor llegesca el DF per a l'agent\n"
4633
4634 #: g10/passphrase.c:501
4635 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4636 msgstr "no es pot fer que el servidor escriga el DF per a l'agent\n"
4637
4638 #: g10/passphrase.c:534
4639 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4640 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO �s malformada\n"
4641
4642 #: g10/passphrase.c:547
4643 #, c-format
4644 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4645 msgstr "la versi� %d del protocol de gpg-agent no est� suportada\n"
4646
4647 #: g10/passphrase.c:568
4648 #, c-format
4649 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4650 msgstr "no s'ha pogut connectar amb �%s�: %s\n"
4651
4652 #: g10/passphrase.c:590
4653 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4654 msgstr "hi ha un problema de comunicaci� amb el gpg-agent\n"
4655
4656 #: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:933 g10/passphrase.c:1045
4657 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4658 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitar� el seu �s\n"
4659
4660 #: g10/passphrase.c:701 g10/passphrase.c:1206
4661 #, fuzzy, c-format
4662 msgid " (main key ID %s)"
4663 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
4664
4665 # Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
4666 # Ah, bingo! jm
4667 # Uh, ara torna a donar error. FIXME
4668 # La idea �s ficar:
4669 # "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4670 # "�%1$.*s�\n"
4671 # "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
4672 # jm
4673 # Se't passava l'argument �*�.  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
4674 # Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
4675 # Ah, ja veig! Moltes gr�cies! Aquest msgstr ha quedat curi�s :) jm
4676 #: g10/passphrase.c:715
4677 #, fuzzy, c-format
4678 msgid ""
4679 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4680 "\"%.*s\"\n"
4681 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4682 msgstr ""
4683 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4684 "�%2$.*1$s�\n"
4685 "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
4686
4687 #: g10/passphrase.c:740
4688 msgid "Repeat passphrase\n"
4689 msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
4690
4691 #: g10/passphrase.c:742
4692 msgid "Enter passphrase\n"
4693 msgstr "Introdu�u la contrasenya\n"
4694
4695 #: g10/passphrase.c:780
4696 msgid "passphrase too long\n"
4697 msgstr "la contrasenya �s massa llarga\n"
4698
4699 #: g10/passphrase.c:793
4700 msgid "invalid response from agent\n"
4701 msgstr "la resposta de l'agent �s inv�lida\n"
4702
4703 #: g10/passphrase.c:808 g10/passphrase.c:927
4704 msgid "cancelled by user\n"
4705 msgstr "s'ha cancel�lat per l'usuari\n"
4706
4707 #: g10/passphrase.c:813 g10/passphrase.c:1016
4708 #, c-format
4709 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4710 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
4711
4712 #: g10/passphrase.c:1097 g10/passphrase.c:1259
4713 #, fuzzy
4714 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4715 msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desat�s\n"
4716
4717 #: g10/passphrase.c:1104 g10/passphrase.c:1264
4718 msgid "Enter passphrase: "
4719 msgstr "Introdu�u la contrasenya: "
4720
4721 #: g10/passphrase.c:1187
4722 #, fuzzy, c-format
4723 msgid ""
4724 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4725 "user: \"%s\"\n"
4726 msgstr ""
4727 "\n"
4728 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
4729 "l'usuari: \""
4730
4731 #: g10/passphrase.c:1193
4732 #, fuzzy, c-format
4733 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4734 msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
4735
4736 #: g10/passphrase.c:1202
4737 #, c-format
4738 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4739 msgstr ""
4740
4741 #: g10/passphrase.c:1268
4742 msgid "Repeat passphrase: "
4743 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
4744
4745 #: g10/photoid.c:66
4746 msgid ""
4747 "\n"
4748 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4749 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4750 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4751 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4752 msgstr ""
4753 "\n"
4754 "Seleccioneu una imatge per a utilitzarla en el vostre photo ID. La imatge\n"
4755 "ha de ser un fitxer JPEG. Recordeu que la imatge es desa dins de la vostra\n"
4756 "clau p�blica. Si utilitzeu una foto molt gran, la vostra clau tamb� es "
4757 "far�\n"
4758 "molt gran!\n"
4759 "Es recomana una imatge amb una mida aproximada de 240x288.\n"
4760
4761 #: g10/photoid.c:80
4762 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4763 msgstr "Introdu�u el nom del fitxer JPEG per al photo ID: "
4764
4765 #: g10/photoid.c:94
4766 #, fuzzy, c-format
4767 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4768 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
4769
4770 #: g10/photoid.c:102
4771 #, c-format
4772 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4773 msgstr ""
4774
4775 #: g10/photoid.c:104
4776 #, fuzzy
4777 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4778 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4779
4780 #: g10/photoid.c:119
4781 #, fuzzy, c-format
4782 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4783 msgstr "�%s� no �s un fitxer JPEG\n"
4784
4785 #: g10/photoid.c:136
4786 msgid&nbs