Preparing the 2.0.3 release
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2007-03-08 14:20+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:194
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:424
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:427
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:474
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr ""
60
61 #: agent/call-pinentry.c:494 agent/call-pinentry.c:506
62 #, fuzzy
63 msgid "PIN too long"
64 msgstr "la línia és massa llarga\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:495
67 #, fuzzy
68 msgid "Passphrase too long"
69 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:503
72 #, fuzzy
73 msgid "Invalid characters in PIN"
74 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
75
76 #: agent/call-pinentry.c:508
77 msgid "PIN too short"
78 msgstr ""
79
80 #: agent/call-pinentry.c:520
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad PIN"
83 msgstr "l'MPI és erroni"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:521
86 #, fuzzy
87 msgid "Bad Passphrase"
88 msgstr "la contrasenya és errònia"
89
90 #: agent/call-pinentry.c:557
91 #, fuzzy
92 msgid "Passphrase"
93 msgstr "la contrasenya és errònia"
94
95 #: agent/command-ssh.c:531
96 #, fuzzy, c-format
97 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
98 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
99
100 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1024 g10/keygen.c:3067
101 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
102 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
103 #, c-format
104 msgid "can't create `%s': %s\n"
105 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
106
107 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
108 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
109 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1025 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
110 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
111 #: g10/plaintext.c:504 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
112 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
113 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
114 #: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
115 #, c-format
116 msgid "can't open `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
120 #, fuzzy, c-format
121 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
122 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:1621
125 #, c-format
126 msgid "detected card with S/N: %s\n"
127 msgstr ""
128
129 #: agent/command-ssh.c:1626
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
132 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1646
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "no suitable card key found: %s\n"
137 msgstr ""
138 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
139 "\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1696
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
144 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:1711
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error writing key: %s\n"
149 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2016
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
154 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2351
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2852
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
166 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
167
168 #: agent/divert-scd.c:219
169 #, fuzzy
170 msgid "Admin PIN"
171 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
172
173 #: agent/divert-scd.c:277
174 #, fuzzy
175 msgid "Repeat this PIN"
176 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
177
178 #: agent/divert-scd.c:280
179 #, fuzzy
180 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
181 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
182
183 #: agent/divert-scd.c:292
184 #, c-format
185 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
186 msgstr ""
187
188 #: agent/genkey.c:90
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
192 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
193 msgid_plural ""
194 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
195 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
196 msgstr[0] ""
197 msgstr[1] ""
198
199 #: agent/genkey.c:100
200 #, fuzzy
201 msgid "Take this one anyway"
202 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
203
204 #: agent/genkey.c:101
205 #, fuzzy
206 msgid "Enter new passphrase"
207 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
208
209 #: agent/genkey.c:146
210 #, fuzzy, c-format
211 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
212 msgstr ""
213 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
214 "\n"
215
216 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
217 #, fuzzy
218 msgid "Please re-enter this passphrase"
219 msgstr "canvia la contrasenya"
220
221 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
222 #: tools/symcryptrun.c:487
223 msgid "does not match - try again"
224 msgstr ""
225
226 #: agent/genkey.c:265
227 #, fuzzy
228 msgid "Please enter the new passphrase"
229 msgstr "canvia la contrasenya"
230
231 #: agent/gpg-agent.c:113 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
232 #: scd/scdaemon.c:103
233 #, fuzzy
234 msgid ""
235 "@Options:\n"
236 " "
237 msgstr ""
238 "@\n"
239 "Opcions:\n"
240 " "
241
242 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:105
243 msgid "run in server mode (foreground)"
244 msgstr ""
245
246 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:108
247 msgid "run in daemon mode (background)"
248 msgstr ""
249
250 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
251 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
252 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
253 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:185
254 msgid "verbose"
255 msgstr "detall"
256
257 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
258 #: sm/gpgsm.c:336
259 msgid "be somewhat more quiet"
260 msgstr "una mica més silenciós"
261
262 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:111
263 msgid "sh-style command output"
264 msgstr ""
265
266 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:112
267 msgid "csh-style command output"
268 msgstr ""
269
270 #: agent/gpg-agent.c:121 tools/symcryptrun.c:188
271 #, fuzzy
272 msgid "|FILE|read options from FILE"
273 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
274
275 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:121
276 msgid "do not detach from the console"
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:127
280 msgid "do not grab keyboard and mouse"
281 msgstr ""
282
283 #: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
284 #: tools/symcryptrun.c:187
285 #, fuzzy
286 msgid "use a log file for the server"
287 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
288
289 #: agent/gpg-agent.c:130
290 #, fuzzy
291 msgid "use a standard location for the socket"
292 msgstr ""
293 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
294
295 #: agent/gpg-agent.c:134
296 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
297 msgstr ""
298
299 #: agent/gpg-agent.c:137
300 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:138
304 #, fuzzy
305 msgid "do not use the SCdaemon"
306 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:145
309 msgid "ignore requests to change the TTY"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:147
313 msgid "ignore requests to change the X display"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:150
317 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
318 msgstr ""
319
320 #: agent/gpg-agent.c:156
321 msgid "do not use the PIN cache when signing"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:158
325 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
326 msgstr ""
327
328 #: agent/gpg-agent.c:160
329 #, fuzzy
330 msgid "allow presetting passphrase"
331 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:161
334 msgid "enable ssh-agent emulation"
335 msgstr ""
336
337 #: agent/gpg-agent.c:163
338 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:247 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
342 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
343 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:225
344 #, fuzzy
345 msgid "Please report bugs to <"
346 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:250
349 #, fuzzy
350 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
351 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
352
353 #: agent/gpg-agent.c:252
354 msgid ""
355 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
356 "Secret key management for GnuPG\n"
357 msgstr ""
358
359 #: agent/gpg-agent.c:311
360 #, c-format
361 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:314
365 #, c-format
366 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
367 msgstr ""
368
369 #: agent/gpg-agent.c:345 g10/gpg.c:931 scd/scdaemon.c:266 sm/gpgsm.c:646
370 #, c-format
371 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
372 msgstr ""
373
374 #: agent/gpg-agent.c:521 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1835
375 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:358 sm/gpgsm.c:768
376 #: tools/symcryptrun.c:1056
377 #, c-format
378 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
379 msgstr ""
380
381 #: agent/gpg-agent.c:615 g10/gpg.c:2035 scd/scdaemon.c:435 sm/gpgsm.c:865
382 #, c-format
383 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
384 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:620 agent/gpg-agent.c:1179 g10/gpg.c:2039
387 #: scd/scdaemon.c:440 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
388 #, c-format
389 msgid "option file `%s': %s\n"
390 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
391
392 #: agent/gpg-agent.c:628 g10/gpg.c:2046 scd/scdaemon.c:448 sm/gpgsm.c:876
393 #, c-format
394 msgid "reading options from `%s'\n"
395 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
396
397 #: agent/gpg-agent.c:949 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
398 #: g10/plaintext.c:164
399 #, c-format
400 msgid "error creating `%s': %s\n"
401 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
402
403 #: agent/gpg-agent.c:1239 agent/gpg-agent.c:1342 agent/gpg-agent.c:1346
404 #: agent/gpg-agent.c:1382 agent/gpg-agent.c:1386 g10/exec.c:174
405 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:934
406 #, c-format
407 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
408 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1253 scd/scdaemon.c:948
411 msgid "name of socket too long\n"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:974
415 #, fuzzy, c-format
416 msgid "can't create socket: %s\n"
417 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:1308 scd/scdaemon.c:1003
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
422 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1316 scd/scdaemon.c:1011
425 #, fuzzy, c-format
426 msgid "listen() failed: %s\n"
427 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1322 scd/scdaemon.c:1017
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "listening on socket `%s'\n"
432 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1350 agent/gpg-agent.c:1392 g10/openfile.c:421
435 #, fuzzy, c-format
436 msgid "directory `%s' created\n"
437 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1398
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
442 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1402
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
447 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1504
450 #, c-format
451 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
452 msgstr ""
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1509
455 #, c-format
456 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
457 msgstr ""
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1526
460 #, c-format
461 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
462 msgstr ""
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1531
465 #, c-format
466 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
467 msgstr ""
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1627 scd/scdaemon.c:1136
470 #, fuzzy, c-format
471 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
472 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
473
474 #: agent/gpg-agent.c:1733 scd/scdaemon.c:1203
475 #, fuzzy, c-format
476 msgid "%s %s stopped\n"
477 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
478
479 #: agent/gpg-agent.c:1754
480 #, fuzzy
481 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
482 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
483
484 #: agent/gpg-agent.c:1764 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
485 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
486 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
487 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
488
489 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
490 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
491 #, c-format
492 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
493 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
494
495 #: agent/preset-passphrase.c:100
496 #, fuzzy
497 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
498 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
499
500 #: agent/preset-passphrase.c:103
501 msgid ""
502 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
503 "Password cache maintenance\n"
504 msgstr ""
505
506 #: agent/protect-tool.c:146
507 #, fuzzy
508 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
509 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
510
511 #: agent/protect-tool.c:148
512 msgid ""
513 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
514 "Secret key maintenance tool\n"
515 msgstr ""
516
517 #: agent/protect-tool.c:1207
518 #, fuzzy
519 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
520 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
521
522 #: agent/protect-tool.c:1210
523 #, fuzzy
524 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
525 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
526
527 #: agent/protect-tool.c:1213
528 msgid ""
529 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
530 "system."
531 msgstr ""
532
533 #: agent/protect-tool.c:1218
534 #, fuzzy
535 msgid ""
536 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
537 "needed to complete this operation."
538 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
539
540 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
541 #, fuzzy
542 msgid "Passphrase:"
543 msgstr "la contrasenya és errònia"
544
545 #: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
546 #, fuzzy, c-format
547 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
548 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
549
550 #: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
551 #, fuzzy
552 msgid "cancelled\n"
553 msgstr "Cancel·la"
554
555 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "error opening `%s': %s\n"
558 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
559
560 #: agent/trustlist.c:130
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
563 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
564
565 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
566 #, c-format
567 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
568 msgstr ""
569
570 # Parts?  Peces?  ivb
571 #: agent/trustlist.c:164
572 #, fuzzy, c-format
573 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
574 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
575
576 #: agent/trustlist.c:199
577 #, fuzzy, c-format
578 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
579 msgstr "error de lectura: %s\n"
580
581 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
582 #, c-format
583 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
584 msgstr ""
585
586 #: agent/trustlist.c:264
587 #, fuzzy, c-format
588 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
589 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
590
591 #: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
592 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
593 msgstr ""
594
595 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
596 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
597 #. Pinentry to insert a line break.  The double
598 #. percent sign is actually needed because it is also
599 #. a printf format string.  If you need to insert a
600 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
601 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
602 #. fingerprint string whereas the first one receives
603 #. the name as store in the certificate.
604 #: agent/trustlist.c:470
605 #, c-format
606 msgid ""
607 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
608 "fingerprint:%%0A  %s"
609 msgstr ""
610
611 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
612 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
613 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
614 #: agent/trustlist.c:479
615 msgid "Correct"
616 msgstr ""
617
618 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
619 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
620 #. Pinentry to insert a line break.  The double
621 #. percent sign is actually needed because it is also
622 #. a printf format string.  If you need to insert a
623 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
624 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
625 #. certificate.
626 #: agent/trustlist.c:499
627 #, c-format
628 msgid ""
629 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
630 "certificates?"
631 msgstr ""
632
633 #: agent/trustlist.c:505
634 #, fuzzy
635 msgid "Yes"
636 msgstr "sí|si"
637
638 #: agent/trustlist.c:505
639 msgid "No"
640 msgstr ""
641
642 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "error creating a pipe: %s\n"
645 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
646
647 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
650 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
651
652 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
653 #, fuzzy, c-format
654 msgid "error forking process: %s\n"
655 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
656
657 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
658 #, c-format
659 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
660 msgstr ""
661
662 #: common/exechelp.c:452
663 #, fuzzy, c-format
664 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
665 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
666
667 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
668 #, fuzzy, c-format
669 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
670 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
671
672 #: common/exechelp.c:493
673 #, c-format
674 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
675 msgstr ""
676
677 #: common/exechelp.c:504
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid "error running `%s': terminated\n"
680 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
681
682 #: common/http.c:1623
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "error creating socket: %s\n"
685 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
686
687 #: common/http.c:1667
688 #, fuzzy
689 msgid "host not found"
690 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
691
692 #: common/simple-pwquery.c:310
693 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
694 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
695
696 #: common/simple-pwquery.c:368
697 #, c-format
698 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
699 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
700
701 #: common/simple-pwquery.c:379
702 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
703 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
704
705 #: common/simple-pwquery.c:389
706 #, fuzzy
707 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
708 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
709
710 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
711 #, fuzzy
712 msgid "canceled by user\n"
713 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
714
715 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
716 #, fuzzy
717 msgid "problem with the agent\n"
718 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
719
720 # bolcats de memòria?  ivb
721 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
722 #, c-format
723 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
724 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
725
726 # Indi. ivb
727 #: common/sysutils.c:183
728 #, fuzzy, c-format
729 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
730 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
731
732 #: common/sysutils.c:215
733 #, fuzzy, c-format
734 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
735 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
736
737 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
738 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
739 msgid "yes"
740 msgstr "sí|si"
741
742 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
743 msgid "yY"
744 msgstr "sS"
745
746 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
747 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
748 msgid "no"
749 msgstr "no"
750
751 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
752 msgid "nN"
753 msgstr "nN"
754
755 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
756 #: common/yesno.c:74
757 msgid "quit"
758 msgstr "ix"
759
760 # «xX»?  ivb
761 #: common/yesno.c:77
762 msgid "qQ"
763 msgstr "xX"
764
765 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
766 #: common/yesno.c:111
767 msgid "okay|okay"
768 msgstr ""
769
770 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
771 #: common/yesno.c:113
772 msgid "cancel|cancel"
773 msgstr ""
774
775 #: common/yesno.c:114
776 msgid "oO"
777 msgstr ""
778
779 #: common/yesno.c:115
780 #, fuzzy
781 msgid "cC"
782 msgstr "c"
783
784 #: g10/armor.c:368
785 #, c-format
786 msgid "armor: %s\n"
787 msgstr "armadura: %s\n"
788
789 #: g10/armor.c:407
790 msgid "invalid armor header: "
791 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
792
793 #: g10/armor.c:418
794 msgid "armor header: "
795 msgstr "capçalera d'armadura: "
796
797 #: g10/armor.c:429
798 msgid "invalid clearsig header\n"
799 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
800
801 # És un missatge d'error?  ivb
802 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
803 #: g10/armor.c:481
804 msgid "nested clear text signatures\n"
805 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
806
807 # FIXME: un-indiar. jm
808 #: g10/armor.c:616
809 #, fuzzy
810 msgid "unexpected armor: "
811 msgstr "armadura inesperada:"
812
813 #: g10/armor.c:628
814 msgid "invalid dash escaped line: "
815 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
816
817 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
818 #, fuzzy, c-format
819 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
820 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
821
822 #: g10/armor.c:825
823 msgid "premature eof (no CRC)\n"
824 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
825
826 #: g10/armor.c:859
827 msgid "premature eof (in CRC)\n"
828 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
829
830 #: g10/armor.c:867
831 msgid "malformed CRC\n"
832 msgstr "CRC malformat\n"
833
834 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
835 #, fuzzy, c-format
836 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
837 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
838
839 #: g10/armor.c:891
840 #, fuzzy
841 msgid "premature eof (in trailer)\n"
842 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
843
844 #: g10/armor.c:895
845 msgid "error in trailer line\n"
846 msgstr "error en l'última línia\n"
847
848 #: g10/armor.c:1206
849 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
850 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
851
852 #: g10/armor.c:1211
853 #, c-format
854 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
855 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
856
857 #: g10/armor.c:1215
858 msgid ""
859 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
860 msgstr ""
861 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
862 "utilitzat un MTA amb errors\n"
863
864 #: g10/build-packet.c:978
865 msgid ""
866 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
867 "an '='\n"
868 msgstr ""
869 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
870 "amb el signe «=»\n"
871
872 #: g10/build-packet.c:990
873 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
874 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
875
876 #: g10/build-packet.c:996
877 #, fuzzy
878 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
879 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
880
881 #: g10/build-packet.c:1014
882 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
883 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
884
885 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
886 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
887 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
888
889 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
890 msgid "not human readable"
891 msgstr "no llegible per humans"
892
893 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
894 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
895 msgstr ""
896
897 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
898 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
899 msgstr ""
900
901 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
902 #, fuzzy, c-format
903 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
904 msgstr "la clau secreta no està disponible"
905
906 #: g10/card-util.c:69
907 #, c-format
908 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
909 msgstr ""
910
911 # Destès? ivb
912 # Desatès, sí. jm
913 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
914 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
915 #, fuzzy
916 msgid "can't do this in batch mode\n"
917 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
918
919 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
920 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
921 #: g10/keygen.c:1617
922 msgid "Your selection? "
923 msgstr "La vostra selecció? "
924
925 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
926 msgid "[not set]"
927 msgstr "[no establert]"
928
929 #: g10/card-util.c:414
930 msgid "male"
931 msgstr "home"
932
933 #: g10/card-util.c:415
934 msgid "female"
935 msgstr "dóna"
936
937 #: g10/card-util.c:415
938 msgid "unspecified"
939 msgstr "no especificat"
940
941 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
942 # Probablement és una clau, femení. jm
943 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
944 # uncompressed so we know the gender. jm
945 #: g10/card-util.c:442
946 msgid "not forced"
947 msgstr "no forçat"
948
949 #: g10/card-util.c:442
950 msgid "forced"
951 msgstr "forçat"
952
953 #: g10/card-util.c:520
954 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
955 msgstr ""
956
957 #: g10/card-util.c:522
958 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
959 msgstr ""
960
961 #: g10/card-util.c:524
962 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
963 msgstr ""
964
965 #: g10/card-util.c:541
966 msgid "Cardholder's surname: "
967 msgstr ""
968
969 #: g10/card-util.c:543
970 msgid "Cardholder's given name: "
971 msgstr ""
972
973 #: g10/card-util.c:561
974 #, c-format
975 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
976 msgstr ""
977
978 #: g10/card-util.c:582
979 #, fuzzy
980 msgid "URL to retrieve public key: "
981 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
982
983 #: g10/card-util.c:590
984 #, c-format
985 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
986 msgstr ""
987
988 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
989 #, c-format
990 msgid "error reading `%s': %s\n"
991 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
992
993 #: g10/card-util.c:696
994 msgid "Login data (account name): "
995 msgstr ""
996
997 #: g10/card-util.c:706
998 #, c-format
999 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: g10/card-util.c:765
1003 msgid "Private DO data: "
1004 msgstr ""
1005
1006 #: g10/card-util.c:775
1007 #, c-format
1008 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: g10/card-util.c:795
1012 #, fuzzy
1013 msgid "Language preferences: "
1014 msgstr "preferències actualitzades"
1015
1016 #: g10/card-util.c:803
1017 #, fuzzy
1018 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1019 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1020
1021 #: g10/card-util.c:812
1022 #, fuzzy
1023 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1024 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1025
1026 #: g10/card-util.c:833
1027 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1028 msgstr ""
1029
1030 #: g10/card-util.c:847
1031 #, fuzzy
1032 msgid "Error: invalid response.\n"
1033 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1034
1035 #: g10/card-util.c:868
1036 #, fuzzy
1037 msgid "CA fingerprint: "
1038 msgstr "Empremta digital:"
1039
1040 #: g10/card-util.c:891
1041 #, fuzzy
1042 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1043 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1044
1045 #: g10/card-util.c:939
1046 #, fuzzy, c-format
1047 msgid "key operation not possible: %s\n"
1048 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:940
1051 #, fuzzy
1052 msgid "not an OpenPGP card"
1053 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1054
1055 #: g10/card-util.c:949
1056 #, fuzzy, c-format
1057 msgid "error getting current key info: %s\n"
1058 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1059
1060 #: g10/card-util.c:1034
1061 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1062 msgstr ""
1063
1064 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1065 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1066 msgstr ""
1067
1068 #: g10/card-util.c:1076
1069 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1070 msgstr ""
1071
1072 #: g10/card-util.c:1085
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1076 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1077 "You should change them using the command --change-pin\n"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: g10/card-util.c:1120
1081 #, fuzzy
1082 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1083 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1084
1085 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1086 msgid "   (1) Signature key\n"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1090 #, fuzzy
1091 msgid "   (2) Encryption key\n"
1092 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1095 msgid "   (3) Authentication key\n"
1096 msgstr ""
1097
1098 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1099 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1100 msgid "Invalid selection.\n"
1101 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1102
1103 #: g10/card-util.c:1200
1104 #, fuzzy
1105 msgid "Please select where to store the key:\n"
1106 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1107
1108 #: g10/card-util.c:1235
1109 #, fuzzy
1110 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1111 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1112
1113 #: g10/card-util.c:1240
1114 #, fuzzy
1115 msgid "secret parts of key are not available\n"
1116 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1245
1119 #, fuzzy
1120 msgid "secret key already stored on a card\n"
1121 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1122
1123 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1124 msgid "quit this menu"
1125 msgstr "ix del menú"
1126
1127 #: g10/card-util.c:1318
1128 #, fuzzy
1129 msgid "show admin commands"
1130 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1131
1132 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1133 # «ajuda», evidentment. jm
1134 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1135 msgid "show this help"
1136 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1321
1139 #, fuzzy
1140 msgid "list all available data"
1141 msgstr "La clau és disponible en: "
1142
1143 #: g10/card-util.c:1324
1144 msgid "change card holder's name"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: g10/card-util.c:1325
1148 msgid "change URL to retrieve key"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: g10/card-util.c:1326
1152 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: g10/card-util.c:1327
1156 #, fuzzy
1157 msgid "change the login name"
1158 msgstr "canvia la data de caducitat"
1159
1160 #: g10/card-util.c:1328
1161 #, fuzzy
1162 msgid "change the language preferences"
1163 msgstr "canvia la confiança"
1164
1165 #: g10/card-util.c:1329
1166 msgid "change card holder's sex"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: g10/card-util.c:1330
1170 #, fuzzy
1171 msgid "change a CA fingerprint"
1172 msgstr "mostra empremta"
1173
1174 #: g10/card-util.c:1331
1175 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: g10/card-util.c:1332
1179 #, fuzzy
1180 msgid "generate new keys"
1181 msgstr "genera un nou parell de claus"
1182
1183 #: g10/card-util.c:1333
1184 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1185 msgstr ""
1186
1187 #: g10/card-util.c:1334
1188 msgid "verify the PIN and list all data"
1189 msgstr ""
1190
1191 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1192 msgid "Command> "
1193 msgstr "Ordre> "
1194
1195 #: g10/card-util.c:1492
1196 #, fuzzy
1197 msgid "Admin-only command\n"
1198 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1199
1200 #: g10/card-util.c:1523
1201 msgid "Admin commands are allowed\n"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/card-util.c:1525
1205 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1209 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1210 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1211
1212 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1213 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1214 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1215
1216 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3880 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1217 #, c-format
1218 msgid "can't open `%s'\n"
1219 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1220
1221 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1714
1222 #: g10/revoke.c:228
1223 #, fuzzy, c-format
1224 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1225 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1226
1227 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1728
1228 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1229 #, c-format
1230 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1231 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1232
1233 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1234 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1235 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1236
1237 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1238 # Fet. jm
1239 #: g10/delkey.c:135
1240 #, fuzzy
1241 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1242 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1243
1244 #: g10/delkey.c:147
1245 #, fuzzy
1246 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1247 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1248
1249 #: g10/delkey.c:155
1250 #, fuzzy
1251 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1252 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1253
1254 #: g10/delkey.c:165
1255 #, c-format
1256 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1257 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1258
1259 #: g10/delkey.c:175
1260 msgid "ownertrust information cleared\n"
1261 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1262
1263 #: g10/delkey.c:206
1264 #, c-format
1265 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1266 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1267
1268 #: g10/delkey.c:208
1269 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1270 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1271
1272 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1273 #, c-format
1274 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1275 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1276
1277 #: g10/encode.c:234
1278 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1279 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1280
1281 #: g10/encode.c:248
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "using cipher %s\n"
1284 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1285
1286 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1287 #, c-format
1288 msgid "`%s' already compressed\n"
1289 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1290
1291 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1292 #, c-format
1293 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1294 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1295
1296 #: g10/encode.c:487
1297 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1298 msgstr ""
1299 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1300
1301 #: g10/encode.c:512
1302 #, c-format
1303 msgid "reading from `%s'\n"
1304 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1305
1306 #: g10/encode.c:543
1307 msgid ""
1308 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1309 msgstr ""
1310 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1311 "esteu xifrant.\n"
1312
1313 #: g10/encode.c:561
1314 #, fuzzy, c-format
1315 msgid ""
1316 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1317 msgstr ""
1318 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1319
1320 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid ""
1323 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1324 "preferences\n"
1325 msgstr ""
1326 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1327 "destinatari\n"
1328
1329 #: g10/encode.c:767
1330 #, c-format
1331 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1332 msgstr ""
1333 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1334
1335 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1336 #, c-format
1337 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1338 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1339
1340 #: g10/encode.c:864
1341 #, c-format
1342 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1343 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1344
1345 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:282
1346 #, c-format
1347 msgid "%s encrypted data\n"
1348 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1349
1350 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:286
1351 #, c-format
1352 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1353 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1354
1355 # És no-wrap?  ivb
1356 # Com? jm
1357 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1358 msgid ""
1359 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1360 msgstr ""
1361 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1362 "simètric.\n"
1363
1364 #: g10/encr-data.c:146
1365 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1366 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1367
1368 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1369 #: g10/exec.c:51
1370 msgid "no remote program execution supported\n"
1371 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1372
1373 #: g10/exec.c:315
1374 msgid ""
1375 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1376 msgstr ""
1377 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1378 "d'opcions permissos insegurs\n"
1379
1380 #: g10/exec.c:345
1381 #, fuzzy
1382 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1383 msgstr ""
1384 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1385 "externs\n"
1386
1387 #: g10/exec.c:423
1388 #, fuzzy, c-format
1389 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1390 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1391
1392 #: g10/exec.c:426
1393 #, fuzzy, c-format
1394 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1395 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1396
1397 #: g10/exec.c:511
1398 #, c-format
1399 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1400 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1401
1402 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1403 msgid "unnatural exit of external program\n"
1404 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1405
1406 #: g10/exec.c:537
1407 msgid "unable to execute external program\n"
1408 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1409
1410 #: g10/exec.c:554
1411 #, c-format
1412 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1413 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1414
1415 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1416 #, c-format
1417 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1418 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1419
1420 #: g10/exec.c:611
1421 #, c-format
1422 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1423 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1424
1425 #: g10/export.c:63
1426 #, fuzzy
1427 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1428 msgstr ""
1429 "\n"
1430 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1431
1432 #: g10/export.c:65
1433 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: g10/export.c:67
1437 #, fuzzy
1438 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1439 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1440
1441 #: g10/export.c:69
1442 #, fuzzy
1443 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1444 msgstr "revoca una clau secundària"
1445
1446 #: g10/export.c:71
1447 #, fuzzy
1448 msgid "remove unusable parts from key during export"
1449 msgstr "la clau secreta és inusable"
1450
1451 #: g10/export.c:73
1452 msgid "remove as much as possible from key during export"
1453 msgstr ""
1454
1455 #: g10/export.c:75
1456 msgid "export keys in an S-expression based format"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: g10/export.c:340
1460 #, fuzzy
1461 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1462 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1463
1464 #: g10/export.c:369
1465 #, fuzzy, c-format
1466 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1467 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1468
1469 #: g10/export.c:377
1470 #, fuzzy, c-format
1471 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1472 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1473
1474 #: g10/export.c:388
1475 #, fuzzy, c-format
1476 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1477 msgstr ""
1478 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1479 "descarta\n"
1480
1481 #: g10/export.c:539
1482 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: g10/export.c:562
1486 #, fuzzy, c-format
1487 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1488 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1489
1490 #: g10/export.c:586
1491 #, fuzzy, c-format
1492 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1493 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1494
1495 #: g10/export.c:635
1496 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1497 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1498
1499 #: g10/getkey.c:153
1500 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1501 msgstr ""
1502 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1503
1504 #: g10/getkey.c:176
1505 #, fuzzy
1506 msgid "[User ID not found]"
1507 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1508
1509 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1510 #: g10/getkey.c:1004
1511 #, c-format
1512 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/getkey.c:1836
1516 #, fuzzy, c-format
1517 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1518 msgstr ""
1519 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1520
1521 #: g10/getkey.c:2390 g10/keyedit.c:3723
1522 #, fuzzy, c-format
1523 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1524 msgstr ""
1525 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1526
1527 #: g10/getkey.c:2621
1528 #, fuzzy, c-format
1529 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1530 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1531
1532 #: g10/getkey.c:2668
1533 #, fuzzy, c-format
1534 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1535 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1536
1537 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:56
1538 msgid ""
1539 "@Commands:\n"
1540 " "
1541 msgstr ""
1542 "@Ordres:\n"
1543 " "
1544
1545 #: g10/gpg.c:371
1546 msgid "|[file]|make a signature"
1547 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1548
1549 #: g10/gpg.c:372
1550 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1551 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1552
1553 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:245
1554 msgid "make a detached signature"
1555 msgstr "crea una signatura separada"
1556
1557 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:246
1558 msgid "encrypt data"
1559 msgstr "xifra dades"
1560
1561 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:247
1562 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1563 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1564
1565 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:248
1566 msgid "decrypt data (default)"
1567 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1568
1569 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:249
1570 msgid "verify a signature"
1571 msgstr "verifica una signatura"
1572
1573 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:251
1574 msgid "list keys"
1575 msgstr "llista claus"
1576
1577 #: g10/gpg.c:384
1578 msgid "list keys and signatures"
1579 msgstr "llista claus i signatures"
1580
1581 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1582 #: g10/gpg.c:385
1583 #, fuzzy
1584 msgid "list and check key signatures"
1585 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1586
1587 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1588 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:255
1589 msgid "list keys and fingerprints"
1590 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1591
1592 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:253
1593 msgid "list secret keys"
1594 msgstr "llista claus secretes"
1595
1596 #: g10/gpg.c:388
1597 msgid "generate a new key pair"
1598 msgstr "genera un nou parell de claus"
1599
1600 #: g10/gpg.c:389
1601 msgid "remove keys from the public keyring"
1602 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1603
1604 #: g10/gpg.c:391
1605 msgid "remove keys from the secret keyring"
1606 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1607
1608 #: g10/gpg.c:392
1609 msgid "sign a key"
1610 msgstr "signa una clau"
1611
1612 #: g10/gpg.c:393
1613 msgid "sign a key locally"
1614 msgstr "signa una clau localment"
1615
1616 #: g10/gpg.c:394
1617 msgid "sign or edit a key"
1618 msgstr "signa o edita una clau"
1619
1620 #: g10/gpg.c:395
1621 msgid "generate a revocation certificate"
1622 msgstr "genera un certificat de revocació"
1623
1624 #: g10/gpg.c:397
1625 msgid "export keys"
1626 msgstr "exporta claus"
1627
1628 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:258
1629 msgid "export keys to a key server"
1630 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1631
1632 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:259
1633 msgid "import keys from a key server"
1634 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1635
1636 #: g10/gpg.c:401
1637 msgid "search for keys on a key server"
1638 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1639
1640 #: g10/gpg.c:403
1641 msgid "update all keys from a keyserver"
1642 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1643
1644 #: g10/gpg.c:407
1645 msgid "import/merge keys"
1646 msgstr "importa/fon claus"
1647
1648 #: g10/gpg.c:410
1649 msgid "print the card status"
1650 msgstr ""
1651
1652 #: g10/gpg.c:411
1653 msgid "change data on a card"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: g10/gpg.c:412
1657 msgid "change a card's PIN"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: g10/gpg.c:421
1661 msgid "update the trust database"
1662 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1663
1664 #: g10/gpg.c:428
1665 msgid "|algo [files]|print message digests"
1666 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1667
1668 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:263
1669 msgid "run in server mode"
1670 msgstr ""
1671
1672 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1673 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:178
1674 msgid ""
1675 "@\n"
1676 "Options:\n"
1677 " "
1678 msgstr ""
1679 "@\n"
1680 "Opcions:\n"
1681 " "
1682
1683 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:280
1684 msgid "create ascii armored output"
1685 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1686
1687 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:290
1688 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1689 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1690
1691 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:326
1692 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1693 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1694
1695 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:329
1696 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1697 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1698
1699 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:331
1700 msgid "use canonical text mode"
1701 msgstr "usa el mode de text canònic"
1702
1703 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:68
1704 msgid "use as output file"
1705 msgstr "fitxer d'eixida"
1706
1707 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:71
1708 msgid "do not make any changes"
1709 msgstr "no fa cap canvi"
1710
1711 #: g10/gpg.c:482
1712 msgid "prompt before overwriting"
1713 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1714
1715 #: g10/gpg.c:524
1716 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1717 msgstr ""
1718
1719 #: g10/gpg.c:525
1720 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:392
1724 msgid ""
1725 "@\n"
1726 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1727 msgstr ""
1728 "@\n"
1729 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1730
1731 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1732 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1733 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1734 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:395
1735 msgid ""
1736 "@\n"
1737 "Examples:\n"
1738 "\n"
1739 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1740 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1741 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1742 " --list-keys [names]        show keys\n"
1743 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1744 msgstr ""
1745 "@\n"
1746 "Exemples:\n"
1747 "\n"
1748 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1749 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1750 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1751 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1752 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1753
1754 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1755 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1756 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1757
1758 #: g10/gpg.c:768
1759 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1760 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1761
1762 #: g10/gpg.c:771
1763 msgid ""
1764 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1765 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1766 "default operation depends on the input data\n"
1767 msgstr ""
1768 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1769 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1770 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1771
1772 # Suportats? ivb
1773 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1774 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1775 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1776 # encara no m'agraden massa... jm
1777 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:530
1778 msgid ""
1779 "\n"
1780 "Supported algorithms:\n"
1781 msgstr ""
1782 "\n"
1783 "Algoritmes suportats:\n"
1784
1785 #: g10/gpg.c:785
1786 msgid "Pubkey: "
1787 msgstr "Clau pública: "
1788
1789 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1790 msgid "Cipher: "
1791 msgstr "Xifratge: "
1792
1793 #: g10/gpg.c:799
1794 msgid "Hash: "
1795 msgstr "Dispersió: "
1796
1797 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1798 msgid "Compression: "
1799 msgstr "Compressió: "
1800
1801 #: g10/gpg.c:890
1802 msgid "usage: gpg [options] "
1803 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1804
1805 #: g10/gpg.c:1060 sm/gpgsm.c:682
1806 msgid "conflicting commands\n"
1807 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1808
1809 #: g10/gpg.c:1078
1810 #, c-format
1811 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1812 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1813
1814 # Indi. ivb
1815 #: g10/gpg.c:1275
1816 #, fuzzy, c-format
1817 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1818 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1819
1820 # Indi. ivb
1821 #: g10/gpg.c:1278
1822 #, fuzzy, c-format
1823 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1824 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1825
1826 # Indi. ivb
1827 #: g10/gpg.c:1281
1828 #, fuzzy, c-format
1829 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1830 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1831
1832 #: g10/gpg.c:1287
1833 #, fuzzy, c-format
1834 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1835 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:1290
1838 #, fuzzy, c-format
1839 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1840 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1841
1842 #: g10/gpg.c:1293
1843 #, fuzzy, c-format
1844 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1845 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1846
1847 #: g10/gpg.c:1299
1848 #, fuzzy, c-format
1849 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1850 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1851
1852 #: g10/gpg.c:1302
1853 #, fuzzy, c-format
1854 msgid ""
1855 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1856 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1857
1858 #: g10/gpg.c:1305
1859 #, fuzzy, c-format
1860 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1861 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1862
1863 #: g10/gpg.c:1311
1864 #, fuzzy, c-format
1865 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1866 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1867
1868 #: g10/gpg.c:1314
1869 #, fuzzy, c-format
1870 msgid ""
1871 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1872 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:1317
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1877 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1878
1879 #: g10/gpg.c:1460
1880 #, fuzzy, c-format
1881 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1882 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1883
1884 #: g10/gpg.c:1553
1885 msgid "display photo IDs during key listings"
1886 msgstr ""
1887
1888 #: g10/gpg.c:1555
1889 msgid "show policy URLs during signature listings"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: g10/gpg.c:1557
1893 #, fuzzy
1894 msgid "show all notations during signature listings"
1895 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1896
1897 #: g10/gpg.c:1559
1898 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1899 msgstr ""
1900
1901 #: g10/gpg.c:1563
1902 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1903 msgstr ""
1904
1905 #: g10/gpg.c:1565
1906 #, fuzzy
1907 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1908 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1909
1910 #: g10/gpg.c:1567
1911 msgid "show user ID validity during key listings"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/gpg.c:1569
1915 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/gpg.c:1571
1919 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1920 msgstr ""
1921
1922 #: g10/gpg.c:1573
1923 #, fuzzy
1924 msgid "show the keyring name in key listings"
1925 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1926
1927 #: g10/gpg.c:1575
1928 #, fuzzy
1929 msgid "show expiration dates during signature listings"
1930 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1931
1932 #: g10/gpg.c:1993
1933 #, c-format
1934 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1935 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1936
1937 #: g10/gpg.c:2253 g10/gpg.c:2904 g10/gpg.c:2916
1938 #, c-format
1939 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1940 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1941
1942 #: g10/gpg.c:2266
1943 #, fuzzy, c-format
1944 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1945 msgstr ""
1946 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1947
1948 #: g10/gpg.c:2421 g10/gpg.c:2433
1949 #, fuzzy, c-format
1950 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1951 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1952
1953 #: g10/gpg.c:2515
1954 #, fuzzy, c-format
1955 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1956 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1957
1958 #: g10/gpg.c:2538 g10/gpg.c:2733 g10/keyedit.c:4080
1959 #, fuzzy
1960 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1961 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1962
1963 #: g10/gpg.c:2550
1964 #, fuzzy, c-format
1965 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1966 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2553
1969 #, fuzzy
1970 msgid "invalid keyserver options\n"
1971 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2560
1974 #, c-format
1975 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1976 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1977
1978 #: g10/gpg.c:2563
1979 msgid "invalid import options\n"
1980 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1981
1982 #: g10/gpg.c:2570
1983 #, c-format
1984 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1985 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1986
1987 #: g10/gpg.c:2573
1988 msgid "invalid export options\n"
1989 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1990
1991 #: g10/gpg.c:2580
1992 #, fuzzy, c-format
1993 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1994 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1995
1996 #: g10/gpg.c:2583
1997 #, fuzzy
1998 msgid "invalid list options\n"
1999 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:2591
2002 msgid "display photo IDs during signature verification"
2003 msgstr ""
2004
2005 #: g10/gpg.c:2593
2006 msgid "show policy URLs during signature verification"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: g10/gpg.c:2595
2010 #, fuzzy
2011 msgid "show all notations during signature verification"
2012 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2013
2014 #: g10/gpg.c:2597
2015 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2016 msgstr ""
2017
2018 #: g10/gpg.c:2601
2019 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2020 msgstr ""
2021
2022 #: g10/gpg.c:2603
2023 #, fuzzy
2024 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2025 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:2605
2028 #, fuzzy
2029 msgid "show user ID validity during signature verification"
2030 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2031
2032 #: g10/gpg.c:2607
2033 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: g10/gpg.c:2609
2037 #, fuzzy
2038 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2039 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:2611
2042 msgid "validate signatures with PKA data"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: g10/gpg.c:2613
2046 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: g10/gpg.c:2620
2050 #, fuzzy, c-format
2051 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2052 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:2623
2055 #, fuzzy
2056 msgid "invalid verify options\n"
2057 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2058
2059 #: g10/gpg.c:2630
2060 #, c-format
2061 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2062 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:2804
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2067 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:2807
2070 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2071 msgstr ""
2072
2073 #: g10/gpg.c:2893 sm/gpgsm.c:1232
2074 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2075 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2076
2077 # FIXME: preferència? jm
2078 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2079 #: g10/gpg.c:2897
2080 #, c-format
2081 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2082 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:2906
2085 #, c-format
2086 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2087 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:2909
2090 #, c-format
2091 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2092 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:2924
2095 #, fuzzy, c-format
2096 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2097 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2098
2099 # clares -> en clar?  ivb
2100 #: g10/gpg.c:2938
2101 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2102 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2103
2104 #: g10/gpg.c:2944
2105 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2106 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2107
2108 #: g10/gpg.c:2950
2109 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2110 msgstr ""
2111 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2112 "habilitat.\n"
2113
2114 #: g10/gpg.c:2963
2115 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2116 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053 sm/gpgsm.c:1288
2119 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2120 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2121
2122 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059 sm/gpgsm.c:1296
2123 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2124 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2125
2126 #: g10/gpg.c:3041
2127 #, fuzzy
2128 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2129 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2130
2131 #: g10/gpg.c:3047
2132 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2133 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2134
2135 #: g10/gpg.c:3062
2136 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2137 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2138
2139 #: g10/gpg.c:3064
2140 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2141 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2142
2143 #: g10/gpg.c:3066
2144 #, fuzzy
2145 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2146 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2147
2148 #: g10/gpg.c:3068
2149 #, fuzzy
2150 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2151 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2152
2153 #: g10/gpg.c:3070
2154 #, fuzzy
2155 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2156 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2157
2158 #: g10/gpg.c:3073
2159 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2160 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3077
2163 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2164 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3084
2167 msgid "invalid default preferences\n"
2168 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2169
2170 #: g10/gpg.c:3093
2171 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2172 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3097
2175 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2176 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2177
2178 #: g10/gpg.c:3101
2179 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2180 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2181
2182 #: g10/gpg.c:3134
2183 #, c-format
2184 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2185 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3181
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2190 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3186
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2195 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:3191
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2200 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:3283
2203 #, c-format
2204 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2205 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:3294
2208 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2209 msgstr ""
2210 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:3315
2213 msgid "--store [filename]"
2214 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2215
2216 #: g10/gpg.c:3322
2217 msgid "--symmetric [filename]"
2218 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3324
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2223 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:3334
2226 msgid "--encrypt [filename]"
2227 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2228
2229 #: g10/gpg.c:3347
2230 #, fuzzy
2231 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2232 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2233
2234 #: g10/gpg.c:3349
2235 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2236 msgstr ""
2237
2238 #: g10/gpg.c:3352
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2241 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:3370
2244 msgid "--sign [filename]"
2245 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3383
2248 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2249 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2250
2251 #: g10/gpg.c:3398
2252 #, fuzzy
2253 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2254 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2255
2256 #: g10/gpg.c:3400
2257 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: g10/gpg.c:3403
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2263 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:3423
2266 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2267 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2268
2269 #: g10/gpg.c:3432
2270 msgid "--clearsign [filename]"
2271 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2272
2273 #: g10/gpg.c:3457
2274 msgid "--decrypt [filename]"
2275 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2276
2277 #: g10/gpg.c:3465
2278 msgid "--sign-key user-id"
2279 msgstr "--sign-key user-id"
2280
2281 #: g10/gpg.c:3469
2282 msgid "--lsign-key user-id"
2283 msgstr "--lsign-key user-id"
2284
2285 #: g10/gpg.c:3490
2286 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2287 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2288
2289 #: g10/gpg.c:3575
2290 #, c-format
2291 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2292 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2293
2294 #: g10/gpg.c:3577
2295 #, c-format
2296 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2297 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2298
2299 #: g10/gpg.c:3579
2300 #, c-format
2301 msgid "key export failed: %s\n"
2302 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2303
2304 #: g10/gpg.c:3590
2305 #, c-format
2306 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2307 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2308
2309 #: g10/gpg.c:3600
2310 #, c-format
2311 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2312 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2313
2314 #: g10/gpg.c:3651
2315 #, c-format
2316 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2317 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2318
2319 #: g10/gpg.c:3659
2320 #, c-format
2321 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2322 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2323
2324 #: g10/gpg.c:3749
2325 #, c-format
2326 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2327 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2328
2329 #: g10/gpg.c:3866
2330 msgid "[filename]"
2331 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2332
2333 #: g10/gpg.c:3870
2334 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2335 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2336
2337 #: g10/gpg.c:4182
2338 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2339 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:4184
2342 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2343 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:4217
2346 #, fuzzy
2347 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2348 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2349
2350 #: g10/gpgv.c:73
2351 msgid "take the keys from this keyring"
2352 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2353
2354 #: g10/gpgv.c:75
2355 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2356 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2357
2358 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2359 msgid "|FD|write status info to this FD"
2360 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2361
2362 #: g10/gpgv.c:100
2363 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2364 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2365
2366 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2367 #: g10/gpgv.c:103
2368 msgid ""
2369 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2370 "Check signatures against known trusted keys\n"
2371 msgstr ""
2372 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2373 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2374
2375 #: g10/helptext.c:51
2376 msgid ""
2377 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2378 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2379 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2380 msgstr ""
2381 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
2382 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
2383 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
2384
2385 #: g10/helptext.c:57
2386 msgid ""
2387 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2388 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2389 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2390 "ultimately trusted\n"
2391 msgstr ""
2392 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
2393 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
2394 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
2395 "confiança absoluta\n"
2396
2397 # "clau no confiable"? jm
2398 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
2399 #: g10/helptext.c:64
2400 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2401 msgstr ""
2402 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
2403
2404 #: g10/helptext.c:68
2405 msgid ""
2406 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2407 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
2408
2409 #: g10/helptext.c:72
2410 msgid ""
2411 "Select the algorithm to use.\n"
2412 "\n"
2413 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2414 "for signatures.\n"
2415 "\n"
2416 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2417 "\n"
2418 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2419 "\n"
2420 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2421 msgstr ""
2422
2423 #: g10/helptext.c:86
2424 msgid ""
2425 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2426 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2427 "Please consult your security expert first."
2428 msgstr ""
2429 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2430 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2431 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2432
2433 #: g10/helptext.c:93
2434 msgid "Enter the size of the key"
2435 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2436
2437 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2438 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2439 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2440 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2441
2442 #: g10/helptext.c:107
2443 msgid ""
2444 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2445 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2446 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2447 "the given value as an interval."
2448 msgstr ""
2449 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2450 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2451 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2452 "el valor donat com un interval."
2453
2454 #: g10/helptext.c:119
2455 msgid "Enter the name of the key holder"
2456 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2457
2458 #: g10/helptext.c:124
2459 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2460 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2461
2462 #: g10/helptext.c:128
2463 msgid "Please enter an optional comment"
2464 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2465
2466 #: g10/helptext.c:133
2467 msgid ""
2468 "N  to change the name.\n"
2469 "C  to change the comment.\n"
2470 "E  to change the email address.\n"
2471 "O  to continue with key generation.\n"
2472 "Q  to to quit the key generation."
2473 msgstr ""
2474 "N  canvia el nom.\n"
2475 "C  canvia el comentari.\n"
2476 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2477 "O  continua la generació de les claus.\n"
2478 "Q  ix."
2479
2480 #: g10/helptext.c:142
2481 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2482 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2483
2484 #: g10/helptext.c:150
2485 msgid ""
2486 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2487 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2488 "know how carefully you verified this.\n"
2489 "\n"
2490 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2491 "the\n"
2492 "    key.\n"
2493 "\n"
2494 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2495 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2496 "for\n"
2497 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2498 "user.\n"
2499 "\n"
2500 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2501 "could\n"
2502 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2503 "the\n"
2504 "    key against a photo ID.\n"
2505 "\n"
2506 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2507 "could\n"
2508 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2509 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2510 "a\n"
2511 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2512 "the\n"
2513 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2514 "exchange\n"
2515 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2516 "\n"
2517 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2518 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2519 "\"\n"
2520 "mean to you when you sign other keys.\n"
2521 "\n"
2522 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2523 msgstr ""
2524 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2525 "clau\n"
2526 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2527 "saber\n"
2528 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2529 "\n"
2530 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2531 "    la clau.\n"
2532 "\n"
2533 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2534 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2535 "manera.\n"
2536 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2537 "    usuari amb pseudònim.\n"
2538 "\n"
2539 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2540 "açò\n"
2541 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2542 "verificat\n"
2543 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2544 "\n"
2545 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2546 "exemple,\n"
2547 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2548 "propietari\n"
2549 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2550 "difícil\n"
2551 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2552 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2553 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2554 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2555 "\n"
2556 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2557 "són\n"
2558 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2559 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2560 "\n"
2561 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2562
2563 #: g10/helptext.c:188
2564 #, fuzzy
2565 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2566 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2567
2568 #: g10/helptext.c:192
2569 msgid ""
2570 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2571 "All certificates are then also lost!"
2572 msgstr ""
2573 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2574 "Tots els certificats també es perdran!"
2575
2576 #: g10/helptext.c:197
2577 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2578 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2579
2580 #: g10/helptext.c:202
2581 msgid ""
2582 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2583 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2584 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2585 msgstr ""
2586 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2587 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2588 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2589 "per aquesta clau."
2590
2591 #: g10/helptext.c:207
2592 msgid ""
2593 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2594 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2595 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2596 "a trust connection through another already certified key."
2597 msgstr ""
2598 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2599 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2600 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2601 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2602 "certificada."
2603
2604 #: g10/helptext.c:213
2605 msgid ""
2606 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2607 "your keyring."
2608 msgstr ""
2609 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2610 "de claus."
2611
2612 #: g10/helptext.c:217
2613 msgid ""
2614 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2615 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2616 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2617 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2618 "a second one is available."
2619 msgstr ""
2620 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2621 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2622 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2623 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2624 "hi ha una segona disponible."
2625
2626 #: g10/helptext.c:225
2627 msgid ""
2628 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2629 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2630 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2631 msgstr ""
2632 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2633 "seleccionats)\n"
2634 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2635 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2636
2637 #: g10/helptext.c:232
2638 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2639 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2640
2641 #: g10/helptext.c:238
2642 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2643 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2644
2645 #: g10/helptext.c:242
2646 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2647 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2648
2649 #: g10/helptext.c:247
2650 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2651 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2652
2653 #: g10/helptext.c:252
2654 msgid ""
2655 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2656 "file (which is shown in brackets) will be used."
2657 msgstr ""
2658 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2659 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2660
2661 #: g10/helptext.c:258
2662 msgid ""
2663 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2664 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2665 "  \"Key has been compromised\"\n"
2666 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2667 "      got access to your secret key.\n"
2668 "  \"Key is superseded\"\n"
2669 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2670 "  \"Key is no longer used\"\n"
2671 "      Use this if you have retired this key.\n"
2672 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2673 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2674 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2675 msgstr ""
2676 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2677 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2678 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2679 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2680 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2681 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2682 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2683 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2684 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2685 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2686 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2687 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2688 "      de correu com a invàlida.\n"
2689
2690 #: g10/helptext.c:274
2691 msgid ""
2692 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2693 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2694 "An empty line ends the text.\n"
2695 msgstr ""
2696 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2697 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2698 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2699
2700 #: g10/helptext.c:289
2701 msgid "No help available"
2702 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2703
2704 #: g10/helptext.c:297
2705 #, c-format
2706 msgid "No help available for `%s'"
2707 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2708
2709 #: g10/import.c:96
2710 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2711 msgstr ""
2712
2713 #: g10/import.c:98
2714 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: g10/import.c:100
2718 #, fuzzy
2719 msgid "do not update the trustdb after import"
2720 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2721
2722 #: g10/import.c:102
2723 #, fuzzy
2724 msgid "create a public key when importing a secret key"
2725 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2726
2727 #: g10/import.c:104
2728 msgid "only accept updates to existing keys"
2729 msgstr ""
2730
2731 #: g10/import.c:106
2732 #, fuzzy
2733 msgid "remove unusable parts from key after import"
2734 msgstr "la clau secreta és inusable"
2735
2736 #: g10/import.c:108
2737 msgid "remove as much as possible from key after import"
2738 msgstr ""
2739
2740 #: g10/import.c:271
2741 #, c-format
2742 msgid "skipping block of type %d\n"
2743 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2744
2745 #: g10/import.c:280
2746 #, fuzzy, c-format
2747 msgid "%lu keys processed so far\n"
2748 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2749
2750 #: g10/import.c:297
2751 #, c-format
2752 msgid "Total number processed: %lu\n"
2753 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2754
2755 #: g10/import.c:299
2756 #, c-format
2757 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2758 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2759
2760 #: g10/import.c:302
2761 #, c-format
2762 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2763 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2764
2765 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2766 #, c-format
2767 msgid "              imported: %lu"
2768 msgstr "              importades: %lu"
2769
2770 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2771 #, c-format
2772 msgid "             unchanged: %lu\n"
2773 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2774
2775 #: g10/import.c:312
2776 #, c-format
2777 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2778 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2779
2780 #: g10/import.c:314
2781 #, c-format
2782 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2783 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2784
2785 #: g10/import.c:316
2786 #, c-format
2787 msgid "        new signatures: %lu\n"
2788 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2789
2790 #: g10/import.c:318
2791 #, c-format
2792 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2793 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2794
2795 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2796 #, c-format
2797 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2798 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2799
2800 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2801 #, c-format
2802 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2803 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2804
2805 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2806 #, c-format
2807 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2808 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2809
2810 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2811 #, c-format
2812 msgid "          not imported: %lu\n"
2813 msgstr "              importades: %lu\n"
2814
2815 #: g10/import.c:328
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2818 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2819
2820 #: g10/import.c:330
2821 #, fuzzy, c-format
2822 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2823 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2824
2825 #: g10/import.c:571
2826 #, c-format
2827 msgid ""
2828 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2829 "algorithms on these user IDs:\n"
2830 msgstr ""
2831
2832 #: g10/import.c:612
2833 #, c-format
2834 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2835 msgstr ""
2836
2837 #: g10/import.c:627
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2840 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2841
2842 #: g10/import.c:639
2843 #, c-format
2844 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2845 msgstr ""
2846
2847 #: g10/import.c:652
2848 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: g10/import.c:654
2852 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2853 msgstr ""
2854
2855 #: g10/import.c:678
2856 #, c-format
2857 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2858 msgstr ""
2859
2860 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %s: no user ID\n"
2863 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2864
2865 #: g10/import.c:757
2866 #, fuzzy, c-format
2867 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2868 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2869
2870 #: g10/import.c:772
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2873 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2874
2875 #: g10/import.c:778
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2878 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2879
2880 #: g10/import.c:780
2881 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2882 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2883
2884 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2887 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2888
2889 #: g10/import.c:796
2890 #, fuzzy, c-format
2891 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2892 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2893
2894 #: g10/import.c:805
2895 #, c-format
2896 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2897 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2898
2899 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2900 #, c-format
2901 msgid "writing to `%s'\n"
2902 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2903
2904 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2905 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2906 #, c-format
2907 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2908 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2909
2910 #: g10/import.c:833
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2913 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2914
2915 #: g10/import.c:857
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2918 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2919
2920 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2921 #, fuzzy, c-format
2922 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2923 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2924
2925 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2926 #, fuzzy, c-format
2927 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2928 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2929
2930 #: g10/import.c:919
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2933 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2934
2935 #: g10/import.c:922
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2938 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2939
2940 #: g10/import.c:925
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2943 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2944
2945 #: g10/import.c:928
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2948 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2949
2950 #: g10/import.c:931
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2953 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2954
2955 #: g10/import.c:934
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2958 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2959
2960 #: g10/import.c:937
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2963 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2964
2965 #: g10/import.c:940
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2968 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2969
2970 #: g10/import.c:943
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2973 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2974
2975 #: g10/import.c:946
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2978 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2979
2980 #: g10/import.c:969
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2983 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1132
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2988 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1143
2991 #, fuzzy
2992 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2993 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2996 #, c-format
2997 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2998 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1171
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: secret key imported\n"
3003 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1201
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3008 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1211
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3013 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3014
3015 #: g10/import.c:1241
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3018 msgstr ""
3019 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3020 "de revocació\n"
3021
3022 # O «rebutjara»? ivb
3023 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3024 # «es rebutja» està bé. jm
3025 #: g10/import.c:1284
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3028 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1316
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3033 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3034
3035 #: g10/import.c:1382
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3038 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3039
3040 #: g10/import.c:1397
3041 #, fuzzy, c-format
3042 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3043 msgstr ""
3044 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3045 "s»\n"
3046 "\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1399
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3051 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3052
3053 #: g10/import.c:1417
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3056 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3057
3058 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
3059 #, fuzzy, c-format
3060 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3061 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3062
3063 #: g10/import.c:1430
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3066 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3067
3068 #: g10/import.c:1445
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3071 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3072
3073 #: g10/import.c:1467
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3076 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3077
3078 #: g10/import.c:1480
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3081 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3082
3083 #: g10/import.c:1495
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3086 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3087
3088 #: g10/import.c:1537
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3091 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3092
3093 #: g10/import.c:1558
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3096 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3097
3098 #: g10/import.c:1585
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3101 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3102
3103 #: g10/import.c:1595
3104 #, fuzzy, c-format
3105 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3106 msgstr ""
3107 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3108 "descarta\n"
3109
3110 #: g10/import.c:1612
3111 #, fuzzy, c-format
3112 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3113 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3114
3115 #: g10/import.c:1626
3116 #, fuzzy, c-format
3117 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3118 msgstr ""
3119 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3120 "descarta\n"
3121
3122 #: g10/import.c:1634
3123 #, fuzzy, c-format
3124 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3125 msgstr ""
3126 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1734
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3131 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3132
3133 #: g10/import.c:1796
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3136 msgstr ""
3137 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3138 "08lX\n"
3139
3140 #: g10/import.c:1810
3141 #, fuzzy, c-format
3142 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3143 msgstr ""
3144 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3145 "present.\n"
3146
3147 #: g10/import.c:1869
3148 #, fuzzy, c-format
3149 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3150 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3151
3152 #: g10/import.c:1903
3153 #, fuzzy, c-format
3154 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3155 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3156
3157 #: g10/import.c:2292
3158 #, fuzzy
3159 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3160 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3161
3162 #: g10/import.c:2300
3163 #, fuzzy
3164 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3165 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3166
3167 #: g10/import.c:2302
3168 #, fuzzy
3169 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3170 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3171
3172 #: g10/keydb.c:170
3173 #, c-format
3174 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3175 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3176
3177 #: g10/keydb.c:176
3178 #, c-format
3179 msgid "keyring `%s' created\n"
3180 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3181
3182 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3183 #, fuzzy, c-format
3184 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3185 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3186
3187 #: g10/keydb.c:699
3188 #, c-format
3189 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3190 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:267
3193 msgid "[revocation]"
3194 msgstr "[revocació]"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:268
3197 msgid "[self-signature]"
3198 msgstr "[autosignatura]"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3201 msgid "1 bad signature\n"
3202 msgstr "1 signatura errònia\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3205 #, c-format
3206 msgid "%d bad signatures\n"
3207 msgstr "%d signatures errònies\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3210 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3211 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3214 #, c-format
3215 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3216 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3219 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3220 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3223 #, c-format
3224 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3225 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:358
3228 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3229 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:360
3232 #, c-format
3233 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3234 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3237 #, fuzzy
3238 msgid ""
3239 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3240 "keys\n"
3241 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3242 "etc.)\n"
3243 msgstr ""
3244 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3245 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3246 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3249 #, fuzzy, c-format
3250 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3251 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3254 #, fuzzy, c-format
3255 msgid "  %d = I trust fully\n"
3256 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:440
3259 msgid ""
3260 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3261 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3262 "trust signatures on your behalf.\n"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: g10/keyedit.c:456
3266 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: g10/keyedit.c:600
3270 #, c-format
3271 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3272 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3273
3274 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3275 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3276 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3277 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3278
3279 # O no s'ha pogut? ivb
3280 # FIXME: comprovar context. jm
3281 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3282 #: g10/keyedit.c:1761
3283 msgid "  Unable to sign.\n"
3284 msgstr "  No es pot signar.\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:628
3287 #, c-format
3288 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3289 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3290
3291 #: g10/keyedit.c:656
3292 #, c-format
3293 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3294 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3295
3296 #: g10/keyedit.c:684
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3299 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3300
3301 #: g10/keyedit.c:686
3302 #, fuzzy
3303 msgid "Sign it? (y/N) "
3304 msgstr "Signar realment? "
3305
3306 #: g10/keyedit.c:708
3307 #, c-format
3308 msgid ""
3309 "The self-signature on \"%s\"\n"
3310 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3311 msgstr ""
3312 "La vostra signatura en «%s»\n"
3313 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:717
3316 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3317 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3318
3319 #: g10/keyedit.c:731
3320 #, c-format
3321 msgid ""
3322 "Your current signature on \"%s\"\n"
3323 "has expired.\n"
3324 msgstr ""
3325 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3326 "ha caducat.\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:735
3329 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3330 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3331
3332 #: g10/keyedit.c:756
3333 #, c-format
3334 msgid ""
3335 "Your current signature on \"%s\"\n"
3336 "is a local signature.\n"
3337 msgstr ""
3338 "La vostra signatura en «%s»\n"
3339 "és una signatura local.\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:760
3342 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3343 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3344
3345 #: g10/keyedit.c:781
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3348 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:784
3351 #, fuzzy, c-format
3352 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3353 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:789
3356 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3357 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3358
3359 #: g10/keyedit.c:811
3360 #, fuzzy, c-format
3361 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3362 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:826
3365 msgid "This key has expired!"
3366 msgstr "La clau ha caducat!"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:844
3369 #, c-format
3370 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3371 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:850
3374 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3375 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:890
3378 msgid ""
3379 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3380 "mode.\n"
3381 msgstr ""
3382 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:892
3385 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3386 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:917
3389 msgid ""
3390 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3391 "belongs\n"
3392 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3393 msgstr ""
3394 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3395 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3396 "contestar, entreu «0».\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:922
3399 #, c-format
3400 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3401 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:924
3404 #, c-format
3405 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3406 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:926
3409 #, c-format
3410 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3411 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:928
3414 #, c-format
3415 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3416 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:934
3419 #, fuzzy
3420 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3421 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:958
3424 #, fuzzy, c-format
3425 msgid ""
3426 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3427 "key \"%s\" (%s)\n"
3428 msgstr ""
3429 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3430 "amb la vostra clau: \""
3431
3432 #: g10/keyedit.c:965
3433 #, fuzzy
3434 msgid "This will be a self-signature.\n"
3435 msgstr ""
3436 "\n"
3437 "Açò serà una autosignatura.\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:971
3440 #, fuzzy
3441 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3442 msgstr ""
3443 "\n"
3444 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:979
3447 #, fuzzy
3448 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3449 msgstr ""
3450 "\n"
3451 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:989
3454 #, fuzzy
3455 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3456 msgstr ""
3457 "\n"
3458 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:996
3461 #, fuzzy
3462 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3463 msgstr ""
3464 "\n"
3465 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1003
3468 #, fuzzy
3469 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3470 msgstr ""
3471 "\n"
3472 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:1008
3475 #, fuzzy
3476 msgid "I have checked this key casually.\n"
3477 msgstr ""
3478 "\n"
3479 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1013
3482 #, fuzzy
3483 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3484 msgstr ""
3485 "\n"
3486 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1023
3489 #, fuzzy
3490 msgid "Really sign? (y/N) "
3491 msgstr "Signar realment? "
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3494 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3495 #, c-format
3496 msgid "signing failed: %s\n"
3497 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1133
3500 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3504 msgid "This key is not protected.\n"
3505 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3508 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3509 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3512 #, fuzzy
3513 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3514 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3517 msgid "Key is protected.\n"
3518 msgstr "La clau està protegida.\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1180
3521 #, c-format
3522 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3523 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:1186
3526 msgid ""
3527 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3528 "\n"
3529 msgstr ""
3530 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3531 "\n"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3534 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3535 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1206
3538 msgid ""
3539 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3540 "\n"
3541 msgstr ""
3542 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3543 "\n"
3544
3545 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3546 #: g10/keyedit.c:1209
3547 #, fuzzy
3548 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3549 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3550
3551 #: g10/keyedit.c:1280
3552 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3553 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:1366
3556 msgid "save and quit"
3557 msgstr "desa i ix"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:1369
3560 #, fuzzy
3561 msgid "show key fingerprint"
3562 msgstr "mostra empremta"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1370
3565 msgid "list key and user IDs"
3566 msgstr "llista claus i ID"
3567
3568 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3569 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3570 #: g10/keyedit.c:1372
3571 msgid "select user ID N"
3572 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3573
3574 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3575 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3576 #: g10/keyedit.c:1373
3577 #, fuzzy
3578 msgid "select subkey N"
3579 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:1374
3582 #, fuzzy
3583 msgid "check signatures"
3584 msgstr "revoca signatures"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1379
3587 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3588 msgstr ""
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1384
3591 #, fuzzy
3592 msgid "sign selected user IDs locally"
3593 msgstr "signa la clau localment"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1386
3596 #, fuzzy
3597 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3598 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1388
3601 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1392
3605 msgid "add a user ID"
3606 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3607
3608 # Com estava escrit abans.  ivb
3609 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3610 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3611 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3612 #: g10/keyedit.c:1394
3613 msgid "add a photo ID"
3614 msgstr "afegeix un photo ID"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1396
3617 #, fuzzy
3618 msgid "delete selected user IDs"
3619 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1401
3622 #, fuzzy
3623 msgid "add a subkey"
3624 msgstr "addkey"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1405
3627 msgid "add a key to a smartcard"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1407
3631 msgid "move a key to a smartcard"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1409
3635 msgid "move a backup key to a smartcard"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1413
3639 #, fuzzy
3640 msgid "delete selected subkeys"
3641 msgstr "esborra una clau secundària"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:1415
3644 msgid "add a revocation key"
3645 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1417
3648 #, fuzzy
3649 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3650 msgstr ""
3651 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1419
3654 #, fuzzy
3655 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3656 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1421
3659 #, fuzzy
3660 msgid "flag the selected user ID as primary"
3661 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1423
3664 #, fuzzy
3665 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3666 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3667
3668 #: g10/keyedit.c:1426
3669 msgid "list preferences (expert)"
3670 msgstr "llista les preferències (expert)"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1428
3673 msgid "list preferences (verbose)"
3674 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1430
3677 #, fuzzy
3678 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3679 msgstr ""
3680 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1435
3683 #, fuzzy
3684 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3685 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1437
3688 #, fuzzy
3689 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3690 msgstr ""
3691 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:1439
3694 msgid "change the passphrase"
3695 msgstr "canvia la contrasenya"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:1443
3698 msgid "change the ownertrust"
3699 msgstr "canvia la confiança"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:1445
3702 #, fuzzy
3703 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3704 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3705
3706 #: g10/keyedit.c:1447
3707 #, fuzzy
3708 msgid "revoke selected user IDs"
3709 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1452
3712 #, fuzzy
3713 msgid "revoke key or selected subkeys"
3714 msgstr "revoca una clau secundària"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1453
3717 #, fuzzy
3718 msgid "enable key"
3719 msgstr "activa una clau"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:1454
3722 #, fuzzy
3723 msgid "disable key"
3724 msgstr "desactiva una clau"
3725
3726 # Igual que dalt.  ivb
3727 # Idem :) jm
3728 #: g10/keyedit.c:1455
3729 #, fuzzy
3730 msgid "show selected photo IDs"
3731 msgstr "mostra el photo ID"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:1457
3734 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: g10/keyedit.c:1459
3738 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3739 msgstr ""
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1581
3742 #, fuzzy, c-format
3743 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3744 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:1599
3747 msgid "Secret key is available.\n"
3748 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3749
3750 #: g10/keyedit.c:1682
3751 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3752 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3753
3754 #: g10/keyedit.c:1690
3755 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3756 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:1709
3759 msgid ""
3760 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3761 "(lsign),\n"
3762 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3763 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3764 msgstr ""
3765
3766 #: g10/keyedit.c:1749
3767 msgid "Key is revoked."
3768 msgstr "La clau està revocada."
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1768
3771 #, fuzzy
3772 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3773 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3774
3775 #: g10/keyedit.c:1775
3776 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3777 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:1784
3780 #, fuzzy, c-format
3781 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3782 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:1807
3785 #, c-format
3786 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3787 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3788
3789 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3790 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3791 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:1831
3794 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3795 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3796
3797 #: g10/keyedit.c:1833
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3800 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:1834
3803 #, fuzzy
3804 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3805 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3806
3807 #: g10/keyedit.c:1884
3808 #, fuzzy
3809 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3810 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:1896
3813 #, fuzzy
3814 msgid "You must select exactly one key.\n"
3815 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3816
3817 #: g10/keyedit.c:1924
3818 msgid "Command expects a filename argument\n"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: g10/keyedit.c:1938
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3824 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:1955
3827 #, fuzzy, c-format
3828 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3829 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:1979
3832 msgid "You must select at least one key.\n"
3833 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:1982
3836 #, fuzzy
3837 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3838 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3839
3840 #: g10/keyedit.c:1983
3841 #, fuzzy
3842 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3843 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3844
3845 #: g10/keyedit.c:2018
3846 #, fuzzy
3847 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3848 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2019
3851 #, fuzzy
3852 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3853 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3854
3855 #: g10/keyedit.c:2037
3856 #, fuzzy
3857 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3858 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2048
3861 #, fuzzy
3862 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3863 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2050
3866 #, fuzzy
3867 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3868 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2100
3871 msgid ""
3872 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2142
3876 #, fuzzy
3877 msgid "Set preference list to:\n"
3878 msgstr "estableix la llista de preferències"
3879
3880 #: g10/keyedit.c:2148
3881 #, fuzzy
3882 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3883 msgstr ""
3884 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2150
3887 #, fuzzy
3888 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3889 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2218
3892 #, fuzzy
3893 msgid "Save changes? (y/N) "
3894 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2221
3897 #, fuzzy
3898 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3899 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2231
3902 #, c-format
3903 msgid "update failed: %s\n"
3904 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2238
3907 #, c-format
3908 msgid "update secret failed: %s\n"
3909 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3910
3911 #: g10/keyedit.c:2245
3912 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3913 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:2345
3916 msgid "Digest: "
3917 msgstr "Resum: "
3918
3919 #: g10/keyedit.c:2396
3920 msgid "Features: "
3921 msgstr "Funcionalitats: "
3922
3923 #: g10/keyedit.c:2407
3924 msgid "Keyserver no-modify"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3928 msgid "Preferred keyserver: "
3929 msgstr ""
3930
3931 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3932 #, fuzzy
3933 msgid "Notations: "
3934 msgstr "Notació: "
3935
3936 #: g10/keyedit.c:2641
3937 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3938 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3939
3940 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3941 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3942 #: g10/keyedit.c:2700
3943 #, fuzzy, c-format
3944 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3945 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3946
3947 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3948 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3949 #: g10/keyedit.c:2721
3950 #, fuzzy, c-format
3951 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3952 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3953
3954 #: g10/keyedit.c:2727
3955 #, fuzzy
3956 msgid "(sensitive)"
3957 msgstr " (sensible)"
3958
3959 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3960 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3961 #, fuzzy, c-format
3962 msgid "created: %s"
3963 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:979
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "revoked: %s"
3968 msgstr "[revocada]"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3971 #, fuzzy, c-format
3972 msgid "expired: %s"
3973 msgstr " [caduca: %s]"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3976 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3977 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:985
3978 #, fuzzy, c-format
3979 msgid "expires: %s"
3980 msgstr " [caduca: %s]"
3981
3982 #: g10/keyedit.c:2752
3983 #, c-format
3984 msgid "usage: %s"
3985 msgstr ""
3986
3987 #: g10/keyedit.c:2767
3988 #, fuzzy, c-format
3989 msgid "trust: %s"
3990 msgstr " confiança: %c/%c"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:2771
3993 #, c-format
3994 msgid "validity: %s"
3995 msgstr ""
3996
3997 #: g10/keyedit.c:2778
3998 msgid "This key has been disabled"
3999 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
4002 msgid "card-no: "
4003 msgstr ""
4004
4005 #: g10/keyedit.c:2830
4006 msgid ""
4007 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4008 "unless you restart the program.\n"
4009 msgstr ""
4010 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4011 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:526
4014 #: g10/mainproc.c:1831 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
4015 #, fuzzy
4016 msgid "revoked"
4017 msgstr "[revocada]"
4018
4019 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:530
4020 #: g10/mainproc.c:1833 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
4021 #, fuzzy
4022 msgid "expired"
4023 msgstr "expire"
4024
4025 #: g10/keyedit.c:2961
4026 msgid ""
4027 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
4028 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
4029 msgstr ""
4030 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
4031 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
4032 "assumida.\n"
4033
4034 # Photo ID com abans.  ivb
4035 #: g10/keyedit.c:3022
4036 msgid ""
4037 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
4038 "versions\n"
4039 "         of PGP to reject this key.\n"
4040 msgstr ""
4041 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
4042 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
4045 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
4046 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
4047
4048 #: g10/keyedit.c:3033
4049 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
4050 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
4051
4052 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
4053 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
4054 #: g10/keyedit.c:3173
4055 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
4056 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
4057
4058 #: g10/keyedit.c:3183
4059 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
4060 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:3187
4063 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4064 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
4065
4066 #: g10/keyedit.c:3193
4067 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4068 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
4069
4070 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4071 #: g10/keyedit.c:3207
4072 #, c-format
4073 msgid "Deleted %d signature.\n"
4074 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
4075
4076 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4077 #: g10/keyedit.c:3208
4078 #, c-format
4079 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4080 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
4081
4082 #: g10/keyedit.c:3211
4083 msgid "Nothing deleted.\n"
4084 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
4085
4086 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
4087 msgid "invalid"
4088 msgstr "invàlida"
4089
4090 #: g10/keyedit.c:3246
4091 #, fuzzy, c-format
4092 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4093 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4094
4095 #: g10/keyedit.c:3253
4096 #, fuzzy, c-format
4097 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4098 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4099
4100 #: g10/keyedit.c:3254
4101 #, fuzzy, c-format
4102 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4103 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
4104
4105 #: g10/keyedit.c:3262
4106 #, fuzzy, c-format
4107 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4108 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4109
4110 #: g10/keyedit.c:3263
4111 #, fuzzy, c-format
4112 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4113 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4114
4115 #: g10/keyedit.c:3357
4116 msgid ""
4117 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4118 "cause\n"
4119 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4120 msgstr ""
4121 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
4122 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
4123
4124 #: g10/keyedit.c:3368
4125 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4126 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
4127
4128 #: g10/keyedit.c:3388
4129 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4130 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
4131
4132 #: g10/keyedit.c:3413
4133 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4134 msgstr ""
4135 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
4136
4137 #: g10/keyedit.c:3428
4138 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4139 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4140
4141 #: g10/keyedit.c:3450
4142 #, fuzzy
4143 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4144 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
4145
4146 #: g10/keyedit.c:3469
4147 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4148 msgstr ""
4149 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4150
4151 #: g10/keyedit.c:3475
4152 #, fuzzy
4153 msgid ""
4154 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4155 msgstr ""
4156 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
4157
4158 #: g10/keyedit.c:3536
4159 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4160 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
4161
4162 #: g10/keyedit.c:3542
4163 #, fuzzy
4164 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4165 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
4166
4167 #: g10/keyedit.c:3546
4168 #, fuzzy
4169 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4170 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
4171
4172 #: g10/keyedit.c:3549
4173 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4174 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
4175
4176 #: g10/keyedit.c:3595
4177 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4178 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
4179
4180 #: g10/keyedit.c:3611
4181 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4182 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
4183
4184 #: g10/keyedit.c:3684
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4187 msgstr ""
4188 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
4189
4190 #: g10/keyedit.c:3690
4191 #, c-format
4192 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4193 msgstr ""
4194
4195 #: g10/keyedit.c:3852
4196 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4197 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
4198
4199 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
4200 #, fuzzy, c-format
4201 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4202 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
4203
4204 #: g10/keyedit.c:4062
4205 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4206 msgstr ""
4207
4208 #: g10/keyedit.c:4142
4209 #, fuzzy
4210 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4211 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4212
4213 #: g10/keyedit.c:4143
4214 #, fuzzy
4215 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4216 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
4217
4218 #: g10/keyedit.c:4205
4219 #, fuzzy
4220 msgid "Enter the notation: "
4221 msgstr "Notació de signatura: "
4222
4223 #: g10/keyedit.c:4354
4224 #, fuzzy
4225 msgid "Proceed? (y/N) "
4226 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4227
4228 #: g10/keyedit.c:4418
4229 #, c-format
4230 msgid "No user ID with index %d\n"
4231 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4232
4233 #: g10/keyedit.c:4476
4234 #, fuzzy, c-format
4235 msgid "No user ID with hash %s\n"
4236 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4237
4238 #: g10/keyedit.c:4503
4239 #, fuzzy, c-format
4240 msgid "No subkey with index %d\n"
4241 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
4242
4243 #: g10/keyedit.c:4638
4244 #, fuzzy, c-format
4245 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4246 msgstr "ID d'usuari: «"
4247
4248 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
4249 #, fuzzy, c-format
4250 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4251 msgstr ""
4252 "»\n"
4253 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4254
4255 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
4256 msgid " (non-exportable)"
4257 msgstr " (no-exportable)"
4258
4259 #: g10/keyedit.c:4647
4260 #, c-format
4261 msgid "This signature expired on %s.\n"
4262 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
4263
4264 #: g10/keyedit.c:4651
4265 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4266 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
4267
4268 # (s/N) ivb
4269 # S! jm
4270 #: g10/keyedit.c:4655
4271 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4272 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
4273
4274 #: g10/keyedit.c:4682
4275 #, fuzzy, c-format
4276 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4277 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
4278
4279 #: g10/keyedit.c:4708
4280 #, fuzzy
4281 msgid " (non-revocable)"
4282 msgstr " (no-exportable)"
4283
4284 #: g10/keyedit.c:4715
4285 #, fuzzy, c-format
4286 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4287 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
4288
4289 #: g10/keyedit.c:4737
4290 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4291 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
4292
4293 # (s/N)?  ivb
4294 #: g10/keyedit.c:4757
4295 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4296 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
4297
4298 #: g10/keyedit.c:4787
4299 msgid "no secret key\n"
4300 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
4301
4302 #: g10/keyedit.c:4857
4303 #, c-format
4304 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4305 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4306
4307 #: g10/keyedit.c:4874
4308 #, c-format
4309 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4310 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
4311
4312 #: g10/keyedit.c:4938
4313 #, fuzzy, c-format
4314 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4315 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4316
4317 #: g10/keyedit.c:5000
4318 #, fuzzy, c-format
4319 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4320 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
4321
4322 #: g10/keyedit.c:5095
4323 #, fuzzy, c-format
4324 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4325 msgstr ""
4326 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
4327
4328 #: g10/keygen.c:265
4329 #, fuzzy, c-format
4330 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4331 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
4332
4333 #: g10/keygen.c:272
4334 #, fuzzy
4335 msgid "too many cipher preferences\n"
4336 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4337
4338 #: g10/keygen.c:274
4339 #, fuzzy
4340 msgid "too many digest preferences\n"
4341 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4342
4343 #: g10/keygen.c:276
4344 #, fuzzy
4345 msgid "too many compression preferences\n"
4346 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
4347
4348 #: g10/keygen.c:401
4349 #, fuzzy, c-format
4350 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4351 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
4352
4353 #: g10/keygen.c:875
4354 msgid "writing direct signature\n"
4355 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
4356
4357 #: g10/keygen.c:914
4358 msgid "writing self signature\n"
4359 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
4360
4361 #: g10/keygen.c:964
4362 msgid "writing key binding signature\n"
4363 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
4364
4365 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4366 #: g10/keygen.c:2948
4367 #, c-format
4368 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4369 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
4370
4371 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4372 #, c-format
4373 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4374 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
4375
4376 #: g10/keygen.c:1276
4377 msgid ""
4378 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4379 msgstr ""
4380
4381 #: g10/keygen.c:1492
4382 #, fuzzy
4383 msgid "Sign"
4384 msgstr "sign"
4385
4386 #: g10/keygen.c:1495
4387 msgid "Certify"
4388 msgstr ""
4389
4390 #: g10/keygen.c:1498
4391 #, fuzzy
4392 msgid "Encrypt"
4393 msgstr "xifra dades"
4394
4395 #: g10/keygen.c:1501
4396 msgid "Authenticate"
4397 msgstr ""
4398
4399 #: g10/keygen.c:1509
4400 msgid "SsEeAaQq"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: g10/keygen.c:1528
4404 #, c-format
4405 msgid "Possible actions for a %s key: "
4406 msgstr ""
4407
4408 #: g10/keygen.c:1532
4409 msgid "Current allowed actions: "
4410 msgstr ""
4411
4412 #: g10/keygen.c:1537
4413 #, c-format
4414 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4415 msgstr ""
4416
4417 #: g10/keygen.c:1540
4418 #, c-format
4419 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4420 msgstr ""
4421
4422 #: g10/keygen.c:1543
4423 #, c-format
4424 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4425 msgstr ""
4426
4427 #: g10/keygen.c:1546
4428 #, c-format
4429 msgid "   (%c) Finished\n"
4430 msgstr ""
4431
4432 #: g10/keygen.c:1602
4433 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4434 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
4435
4436 #: g10/keygen.c:1604
4437 #, fuzzy, c-format
4438 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4439 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
4440
4441 #: g10/keygen.c:1605
4442 #, c-format
4443 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4444 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4445
4446 #: g10/keygen.c:1607
4447 #, fuzzy, c-format
4448 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4449 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
4450
4451 #: g10/keygen.c:1609
4452 #, fuzzy, c-format
4453 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4454 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
4455
4456 #: g10/keygen.c:1610
4457 #, c-format
4458 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4459 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
4460
4461 #: g10/keygen.c:1612
4462 #, c-format
4463 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4464 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4465
4466 #: g10/keygen.c:1614
4467 #, fuzzy, c-format
4468 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4469 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
4470
4471 #: g10/keygen.c:1683
4472 #, fuzzy, c-format
4473 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4474 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4475
4476 #: g10/keygen.c:1693
4477 #, c-format
4478 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4479 msgstr ""
4480
4481 #: g10/keygen.c:1700
4482 #, fuzzy, c-format
4483 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4484 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
4485
4486 #: g10/keygen.c:1714
4487 #, c-format
4488 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4489 msgstr ""
4490
4491 #: g10/keygen.c:1720
4492 #, c-format
4493 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4494 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
4495
4496 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4497 #, c-format
4498 msgid "rounded up to %u bits\n"
4499 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
4500
4501 #: g10/keygen.c:1779
4502 msgid ""
4503 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4504 "         0 = key does not expire\n"
4505 "      <n>  = key expires in n days\n"
4506 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4507 "      <n>m = key expires in n months\n"
4508 "      <n>y = key expires in n years\n"
4509 msgstr ""
4510 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
4511 "         0 = la clau no caduca\n"
4512 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
4513 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
4514 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
4515 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
4516
4517 #: g10/keygen.c:1790
4518 msgid ""
4519 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4520 "         0 = signature does not expire\n"
4521 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4522 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4523 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4524 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4525 msgstr ""
4526 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
4527 "         0 = la signatura no caduca\n"
4528 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
4529 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
4530 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
4531 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
4532
4533 #: g10/keygen.c:1813
4534 msgid "Key is valid for? (0) "
4535 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
4536
4537 #: g10/keygen.c:1818
4538 #, fuzzy, c-format
4539 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4540 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
4541
4542 #: g10/keygen.c:1836
4543 msgid "invalid value\n"
4544 msgstr "el valor no és vàlid\n"
4545
4546 #: g10/keygen.c:1843
4547 #, fuzzy
4548 msgid "Key does not expire at all\n"
4549 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4550
4551 #: g10/keygen.c:1844
4552 #, fuzzy
4553 msgid "Signature does not expire at all\n"
4554 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
4555
4556 #: g10/keygen.c:1849
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "Key expires at %s\n"
4559 msgstr "%s caduca el %s\n"
4560
4561 #: g10/keygen.c:1850
4562 #, fuzzy, c-format
4563 msgid "Signature expires at %s\n"
4564 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4565
4566 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
4567 # Això vaig entendre jo. jm
4568 #: g10/keygen.c:1854
4569 msgid ""
4570 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4571 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4572 msgstr ""
4573 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
4574 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
4575
4576 #: g10/keygen.c:1861
4577 #, fuzzy
4578 msgid "Is this correct? (y/N) "
4579 msgstr "És correcte? (s/n)"
4580
4581 #: g10/keygen.c:1884
4582 #, fuzzy
4583 msgid ""
4584 "\n"
4585 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4586 "ID\n"
4587 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4588 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4589 "\n"
4590 msgstr ""
4591 "\n"
4592 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
4593 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
4594 "d'aquesta forma:\n"
4595 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4596 "\n"
4597
4598 #: g10/keygen.c:1897
4599 msgid "Real name: "
4600 msgstr "Nom i cognoms: "
4601
4602 #: g10/keygen.c:1905
4603 msgid "Invalid character in name\n"
4604 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
4605
4606 #: g10/keygen.c:1907
4607 msgid "Name may not start with a digit\n"
4608 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
4609
4610 #: g10/keygen.c:1909
4611 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4612 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
4613
4614 #: g10/keygen.c:1917
4615 msgid "Email address: "
4616 msgstr "Adreça electrònica: "
4617
4618 #: g10/keygen.c:1923
4619 msgid "Not a valid email address\n"
4620 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
4621
4622 #: g10/keygen.c:1931
4623 msgid "Comment: "
4624 msgstr "Comentari: "
4625
4626 #: g10/keygen.c:1937
4627 msgid "Invalid character in comment\n"
4628 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
4629
4630 #: g10/keygen.c:1959
4631 #, c-format
4632 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4633 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
4634
4635 #: g10/keygen.c:1965
4636 #, c-format
4637 msgid ""
4638 "You selected this USER-ID:\n"
4639 "    \"%s\"\n"
4640 "\n"
4641 msgstr ""
4642 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
4643 "    \"%s\"\n"
4644 "\n"
4645
4646 #: g10/keygen.c:1970
4647 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4648 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
4649
4650 # xX? ivb
4651 # Hmm... sí. jm
4652 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4653 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4654 #. string which should be translated accordingly and the
4655 #. letter changed to match the one in the answer string.
4656 #.
4657 #. n = Change name
4658 #. c = Change comment
4659 #. e = Change email
4660 #. o = Okay (ready, continue)
4661 #. q = Quit
4662 #.
4663 #: g10/keygen.c:1986
4664 msgid "NnCcEeOoQq"
4665 msgstr "NnCcEeOoXx"
4666
4667 #: g10/keygen.c:1996
4668 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4669 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
4670
4671 #: g10/keygen.c:1997
4672 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4673 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
4674
4675 #: g10/keygen.c:2016
4676 msgid "Please correct the error first\n"
4677 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
4678
4679 #: g10/keygen.c:2055
4680 msgid ""
4681 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4682 "\n"
4683 msgstr ""
4684 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
4685 "\n"
4686
4687 #: g10/keygen.c:2070
4688 #, c-format
4689 msgid "%s.\n"
4690 msgstr "%s.\n"
4691
4692 #: g10/keygen.c:2076
4693 msgid ""
4694 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4695 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4696 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4697 "\n"
4698 msgstr ""
4699 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
4700 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
4701 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
4702 "\n"
4703
4704 #: g10/keygen.c:2098
4705 msgid ""
4706 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4707 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4708 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4709 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4710 msgstr ""
4711 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
4712 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
4713 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
4714 "d'aconseguir prou entropia.\n"
4715
4716 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4717 msgid "Key generation canceled.\n"
4718 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
4719
4720 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4721 #, c-format
4722 msgid "writing public key to `%s'\n"
4723 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
4724
4725 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4726 #, fuzzy, c-format
4727 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4728 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4729
4730 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4731 #, c-format
4732 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4733 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
4734
4735 # Potser no hi haja cap anell! ivb
4736 #: g10/keygen.c:3242
4737 #, c-format
4738 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4739 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
4740
4741 #: g10/keygen.c:3248
4742 #, c-format
4743 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4744 msgstr ""
4745 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4746 "\n"
4747
4748 #: g10/keygen.c:3266
4749 #, c-format
4750 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4751 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
4752
4753 #: g10/keygen.c:3273
4754 #, c-format
4755 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4756 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
4757
4758 #: g10/keygen.c:3296
4759 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4760 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
4761
4762 #: g10/keygen.c:3307
4763 #, fuzzy
4764 msgid ""
4765 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4766 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4767 msgstr ""
4768 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4769 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
4770
4771 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4772 #, c-format
4773 msgid "Key generation failed: %s\n"
4774 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
4775
4776 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4777 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4778 #, c-format
4779 msgid ""
4780 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4781 msgstr ""
4782 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4783 "amb el rellotge)\n"
4784
4785 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4786 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4787 #, c-format
4788 msgid ""
4789 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4790 msgstr "&