po: auto update
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
7 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2017.
8 #
9 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
10 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
11 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
12 #
13 # „armor“ překládat jako „ASCII“
14 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
15 #
16 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
17 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
18 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
19 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
20 #
21 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
22 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
23 #
24 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
25 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
26 # kvalifikovaný certifikát/podpis
27 #
28 # administrator → správce
29 # cache → keš
30 # distribution point → místo distribuce
31 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
32 # load → zavést
33 # OCSP request → OCSP dotaz
34 # validate → ověřit (platnost)
35 #
36 msgid ""
37 msgstr ""
38 "Project-Id-Version: gnupg2 2.2.1\n"
39 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
40 "PO-Revision-Date: 2017-11-17 10:33+01:00\n"
41 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
42 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
43 "Language: cs\n"
44 "MIME-Version: 1.0\n"
45 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
46 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
47 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
48
49 #, c-format
50 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
51 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
52
53 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
54 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
55 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
56 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
57 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
58 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
59 msgid "|pinentry-label|_OK"
60 msgstr "|pinentry-label|_OK"
61
62 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
63 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
64
65 msgid "|pinentry-label|_Yes"
66 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
67
68 msgid "|pinentry-label|_No"
69 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
70
71 msgid "|pinentry-label|PIN:"
72 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
73
74 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
75 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
76
77 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
78 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
79
80 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
81 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
82
83 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
84 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
85
86 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
87 #. for the quality bar.
88 msgid "Quality:"
89 msgstr "Kvalita:"
90
91 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
92 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
93 #. string to describe what this is about.  The length of the
94 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
95 #. translate this entry, a default english text (see source)
96 #. will be used.
97 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
98 msgstr ""
99 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
100 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
101
102 msgid ""
103 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
104 "session"
105 msgstr ""
106 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
107
108 msgid ""
109 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
110 "this session"
111 msgstr ""
112 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
113
114 msgid "PIN:"
115 msgstr "PIN:"
116
117 msgid "Passphrase:"
118 msgstr "Heslo:"
119
120 msgid "does not match - try again"
121 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
122
123 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
124 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
125 #. two %d give the current and maximum number of tries.
126 #, c-format
127 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
128 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
129
130 msgid "Repeat:"
131 msgstr "Znovu:"
132
133 msgid "PIN too long"
134 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
135
136 msgid "Passphrase too long"
137 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
138
139 msgid "Invalid characters in PIN"
140 msgstr "Neplatný znak v PINu"
141
142 msgid "PIN too short"
143 msgstr "PIN je příliš krátký"
144
145 msgid "Bad PIN"
146 msgstr "Špatný PIN"
147
148 msgid "Bad Passphrase"
149 msgstr "Špatné heslo"
150
151 #, c-format
152 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
153 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
154
155 #, c-format
156 msgid "can't create '%s': %s\n"
157 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
158
159 #, c-format
160 msgid "can't open '%s': %s\n"
161 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
162
163 #, c-format
164 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
165 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
166
167 #, c-format
168 msgid "detected card with S/N: %s\n"
169 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
170
171 #, c-format
172 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
173 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
174
175 #, c-format
176 msgid "no suitable card key found: %s\n"
177 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
178
179 #, c-format
180 msgid "error getting list of cards: %s\n"
181 msgstr "chyba při získávání seznamu karet: %s\n"
182
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
186 "allow this?"
187 msgstr ""
188 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
189 "povolit?"
190
191 msgid "Allow"
192 msgstr "Povolit"
193
194 msgid "Deny"
195 msgstr "Zakázat"
196
197 #, c-format
198 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
199 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
200
201 msgid "Please re-enter this passphrase"
202 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
203
204 #, c-format
205 msgid ""
206 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
207 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
208 msgstr ""
209 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
210 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
211
212 #, c-format
213 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
214 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
215
216 msgid "Please insert the card with serial number"
217 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
218
219 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
220 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
221
222 msgid "Admin PIN"
223 msgstr "PIN správce"
224
225 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
226 #. used to unblock a PIN.
227 msgid "PUK"
228 msgstr "PUK"
229
230 msgid "Reset Code"
231 msgstr "Resetační kód"
232
233 #, c-format
234 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
235 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
236
237 msgid "Repeat this Reset Code"
238 msgstr "Zopakujte resetační kód"
239
240 msgid "Repeat this PUK"
241 msgstr "Zopakujte tento PUK"
242
243 msgid "Repeat this PIN"
244 msgstr "Zopakujte tento PIN"
245
246 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
247 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
248
249 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
250 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
251
252 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
253 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
254
255 #, c-format
256 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
257 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
258
259 #, c-format
260 msgid "error creating temporary file: %s\n"
261 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
262
263 #, c-format
264 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
265 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
266
267 msgid "Enter new passphrase"
268 msgstr "Vložte nové heslo"
269
270 msgid "Take this one anyway"
271 msgstr "Použít přesto tento klíč"
272
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
276 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
277
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
281 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
282 msgstr ""
283 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
284 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
285
286 msgid "Yes, protection is not needed"
287 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
288
289 #, c-format
290 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
291 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
292 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
293 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
294 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
295
296 #, c-format
297 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
298 msgid_plural ""
299 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
300 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
301 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
302 msgstr[2] ""
303 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
304
305 #, c-format
306 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
307 msgstr ""
308 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
309
310 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
311 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
312
313 #, c-format
314 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
315 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
316
317 msgid "Please enter the new passphrase"
318 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
319
320 msgid ""
321 "@Options:\n"
322 " "
323 msgstr ""
324 "@Volby:\n"
325 " "
326
327 msgid "run in daemon mode (background)"
328 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
329
330 msgid "run in server mode (foreground)"
331 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
332
333 msgid "run in supervised mode"
334 msgstr "poběží v režimu dohledu"
335
336 msgid "verbose"
337 msgstr "upovídaný režim"
338
339 msgid "be somewhat more quiet"
340 msgstr "být o trochu víc tichý"
341
342 msgid "sh-style command output"
343 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
344
345 msgid "csh-style command output"
346 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
347
348 msgid "|FILE|read options from FILE"
349 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
350
351 msgid "do not detach from the console"
352 msgstr "neodpojovat se od konzole"
353
354 msgid "use a log file for the server"
355 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
356
357 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
358 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
359
360 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
361 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
362
363 msgid "do not use the SCdaemon"
364 msgstr "nepoužívat SCdémona"
365
366 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
367 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
368
369 msgid "ignore requests to change the TTY"
370 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
371
372 msgid "ignore requests to change the X display"
373 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
374
375 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
376 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
377
378 msgid "do not use the PIN cache when signing"
379 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
380
381 msgid "disallow the use of an external password cache"
382 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
383
384 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
385 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
386
387 msgid "allow presetting passphrase"
388 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
389
390 msgid "disallow caller to override the pinentry"
391 msgstr "zmemožnit volajícímu přebít pinentry"
392
393 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
394 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
395
396 msgid "enable ssh support"
397 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
398
399 msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
400 msgstr "|ALGORITMUS|ukazovat otkisky SSH pomocí ALGORITMU"
401
402 msgid "enable putty support"
403 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
404
405 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
406 #. reporting address.  This is so that we can change the
407 #. reporting address without breaking the translations.
408 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
409 msgstr ""
410 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
411 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
412
413 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
414 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
415
416 msgid ""
417 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
418 "Secret key management for @GNUPG@\n"
419 msgstr ""
420 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
421 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
422
423 #, c-format
424 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
425 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
426
427 #, c-format
428 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
429 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
430
431 #, c-format
432 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
433 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
434
435 #, c-format
436 msgid "option file '%s': %s\n"
437 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
438
439 #, c-format
440 msgid "reading options from '%s'\n"
441 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
442
443 #, c-format
444 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
445 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
446
447 #, c-format
448 msgid "can't create socket: %s\n"
449 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
450
451 #, c-format
452 msgid "socket name '%s' is too long\n"
453 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
454
455 #, c-format
456 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
457 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
458
459 #, c-format
460 msgid "error getting nonce for the socket\n"
461 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
462
463 #, c-format
464 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
465 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
466
467 #, c-format
468 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
469 msgstr "přístupová práva „%s“ nelze nastavit: %s\n"
470
471 #, c-format
472 msgid "listening on socket '%s'\n"
473 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
474
475 #, c-format
476 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
477 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
478
479 #, c-format
480 msgid "directory '%s' created\n"
481 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
482
483 #, c-format
484 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
485 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
486
487 #, c-format
488 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
489 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
490
491 #, c-format
492 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
493 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
494
495 #, c-format
496 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
497 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
498
499 #, c-format
500 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
501 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
502
503 #, c-format
504 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
505 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
506
507 #, c-format
508 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
509 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
510
511 #, c-format
512 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
513 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
514
515 #, c-format
516 msgid "%s %s stopped\n"
517 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
518
519 #, c-format
520 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
521 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
522
523 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
524 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
525
526 msgid ""
527 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
528 "Password cache maintenance\n"
529 msgstr ""
530 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
531 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
532
533 msgid ""
534 "@Commands:\n"
535 " "
536 msgstr ""
537 "@Příkazy:\n"
538 " "
539
540 msgid ""
541 "@\n"
542 "Options:\n"
543 " "
544 msgstr ""
545 "@\n"
546 "Volby:\n"
547 " "
548
549 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
550 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
551
552 msgid ""
553 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
554 "Secret key maintenance tool\n"
555 msgstr ""
556 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
557 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
558
559 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
560 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
561
562 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
563 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
564
565 msgid ""
566 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
567 "system."
568 msgstr ""
569 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
570 "GnuPG."
571
572 msgid ""
573 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
574 "needed to complete this operation."
575 msgstr ""
576 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
577 "potřebný pro dokončení této operace."
578
579 #, c-format
580 msgid "cancelled\n"
581 msgstr "zrušeno\n"
582
583 #, c-format
584 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
585 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
586
587 #, c-format
588 msgid "error opening '%s': %s\n"
589 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
590
591 #, c-format
592 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
593 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
594
595 #, c-format
596 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
597 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
598
599 #, c-format
600 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
601 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
602
603 #, c-format
604 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
605 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
606
607 #, c-format
608 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
609 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
610
611 #, c-format
612 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
613 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
614
615 #, c-format
616 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
617 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
618
619 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
620 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
621 #. Pinentry to insert a line break.  The double
622 #. percent sign is actually needed because it is also
623 #. a printf format string.  If you need to insert a
624 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
625 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
626 #. certificate.
627 #, c-format
628 msgid ""
629 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
630 "certificates?"
631 msgstr ""
632 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
633 "vydávání certifikátu?"
634
635 msgid "Yes"
636 msgstr "Ano"
637
638 msgid "No"
639 msgstr "Ne"
640
641 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
642 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
643 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
644 #. needed because it is also a printf format string.  If you
645 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
646 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
647 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
648 #. as stored in the certificate.
649 #, c-format
650 msgid ""
651 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
652 "fingerprint:%%0A  %s"
653 msgstr ""
654 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
655
656 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
657 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
658 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
659 msgid "Correct"
660 msgstr "V pořádku"
661
662 msgid "Wrong"
663 msgstr "Špatně"
664
665 #, c-format
666 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
667 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
668
669 #, c-format
670 msgid ""
671 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
672 "it now."
673 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
674
675 msgid "Change passphrase"
676 msgstr "Změnit heslo"
677
678 msgid "I'll change it later"
679 msgstr "Změním jej později"
680
681 #, c-format
682 msgid ""
683 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
684 "%%0A?"
685 msgstr ""
686 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
687
688 msgid "Delete key"
689 msgstr "Smazat klíč"
690
691 msgid ""
692 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
693 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
694 msgstr ""
695 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
696 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
697
698 #, c-format
699 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
700 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
701
702 #, c-format
703 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
704 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
705
706 #, c-format
707 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
708 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
709
710 #, c-format
711 msgid "checking created signature failed: %s\n"
712 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
713
714 #, c-format
715 msgid "secret key parts are not available\n"
716 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
717
718 #, c-format
719 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
720 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
721
722 #, c-format
723 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
724 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
728 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "error creating a pipe: %s\n"
732 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
736 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "error forking process: %s\n"
740 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
744 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
745
746 #, c-format
747 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
748 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
749
750 #, c-format
751 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
752 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "error running '%s': terminated\n"
756 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
760 msgstr "čekání na ukončení procesu se nezdařilo: %s\n"
761
762 #, c-format
763 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
764 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
765
766 #, c-format
767 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
768 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
769
770 #, c-format
771 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
772 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
773
774 #, c-format
775 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
776 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
777
778 # TODO: i18n of first %s
779 #, c-format
780 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
781 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
782
783 # TODO: i18n of first %s
784 #, c-format
785 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
786 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
787
788 #, c-format
789 msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
790 msgstr "čekání, až se soubor „%s“ stane přístupným…\n"
791
792 #, c-format
793 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
794 msgstr "přejmenování „%s“ na „%s“ se nezdařilo: %s\n"
795
796 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
797 msgid "yes"
798 msgstr "ano"
799
800 msgid "yY"
801 msgstr "aAyY"
802
803 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
804 msgid "no"
805 msgstr "ne"
806
807 msgid "nN"
808 msgstr "nN"
809
810 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
811 msgid "quit"
812 msgstr "ukončit"
813
814 msgid "qQ"
815 msgstr "uUqQ"
816
817 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
818 msgid "okay|okay"
819 msgstr "okey|okey"
820
821 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
822 msgid "cancel|cancel"
823 msgstr "zrušit|zrušit"
824
825 msgid "oO"
826 msgstr "oO"
827
828 msgid "cC"
829 msgstr "zZ"
830
831 #, c-format
832 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
833 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
834
835 #, c-format
836 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
837 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
838
839 #, c-format
840 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
841 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
842
843 #, c-format
844 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
845 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
846
847 #, c-format
848 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
849 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
850
851 #, c-format
852 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
853 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
854
855 #, c-format
856 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
857 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
858
859 #, c-format
860 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
861 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
862
863 #, c-format
864 msgid "connection to agent established\n"
865 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
866
867 #, c-format
868 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
869 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
870
871 #, c-format
872 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
873 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
874
875 #, c-format
876 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
877 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
878
879 #, c-format
880 msgid "connection to the dirmngr established\n"
881 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
882
883 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
884 #. verbatim.  It will not be printed.
885 msgid "|audit-log-result|Good"
886 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
887
888 msgid "|audit-log-result|Bad"
889 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
890
891 msgid "|audit-log-result|Not supported"
892 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
893
894 msgid "|audit-log-result|No certificate"
895 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
896
897 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
898 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
899
900 msgid "|audit-log-result|Error"
901 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
902
903 msgid "|audit-log-result|Not used"
904 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
905
906 msgid "|audit-log-result|Okay"
907 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
908
909 msgid "|audit-log-result|Skipped"
910 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
911
912 msgid "|audit-log-result|Some"
913 msgstr "|audit-log-result|Některý"
914
915 msgid "Certificate chain available"
916 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
917
918 msgid "root certificate missing"
919 msgstr "chybí kořenový certifikát"
920
921 msgid "Data encryption succeeded"
922 msgstr "Šifrování dat uspělo"
923
924 msgid "Data available"
925 msgstr "Data k dispozici"
926
927 msgid "Session key created"
928 msgstr "Vytvořen klíč relace"
929
930 #, c-format
931 msgid "algorithm: %s"
932 msgstr "algoritmus: %s"
933
934 #, c-format
935 msgid "unsupported algorithm: %s"
936 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
937
938 msgid "seems to be not encrypted"
939 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
940
941 msgid "Number of recipients"
942 msgstr "Počet příjemců"
943
944 #, c-format
945 msgid "Recipient %d"
946 msgstr "Příjemce %d"
947
948 msgid "Data signing succeeded"
949 msgstr "Podepisování dat uspělo"
950
951 #, c-format
952 msgid "data hash algorithm: %s"
953 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
954
955 #, c-format
956 msgid "Signer %d"
957 msgstr "Podepisovatel %d"
958
959 #, c-format
960 msgid "attr hash algorithm: %s"
961 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
962
963 msgid "Data decryption succeeded"
964 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
965
966 msgid "Encryption algorithm supported"
967 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
968
969 msgid "Data verification succeeded"
970 msgstr "Ověření dat uspělo"
971
972 msgid "Signature available"
973 msgstr "Podpis je k dispozici"
974
975 msgid "Parsing data succeeded"
976 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
977
978 #, c-format
979 msgid "bad data hash algorithm: %s"
980 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
981
982 #, c-format
983 msgid "Signature %d"
984 msgstr "Podpis %d"
985
986 msgid "Certificate chain valid"
987 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
988
989 msgid "Root certificate trustworthy"
990 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
991
992 msgid "no CRL found for certificate"
993 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
994
995 msgid "the available CRL is too old"
996 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
997
998 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
999 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
1000
1001 msgid "Included certificates"
1002 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1003
1004 msgid "No audit log entries."
1005 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1006
1007 msgid "Unknown operation"
1008 msgstr "Neznámá operace"
1009
1010 msgid "Gpg-Agent usable"
1011 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1012
1013 msgid "Dirmngr usable"
1014 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1015
1016 #, c-format
1017 msgid "No help available for '%s'."
1018 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1019
1020 msgid "ignoring garbage line"
1021 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1022
1023 msgid "[none]"
1024 msgstr "[neuvedeno]"
1025
1026 #, c-format
1027 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1028 msgstr "neplatný radix64 znak %02x byl přeskočen\n"
1029
1030 msgid "argument not expected"
1031 msgstr "argument nebyl očekáván"
1032
1033 msgid "read error"
1034 msgstr "chyba při čtení"
1035
1036 msgid "keyword too long"
1037 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1038
1039 msgid "missing argument"
1040 msgstr "postrádám argument"
1041
1042 msgid "invalid argument"
1043 msgstr "neplatný argument"
1044
1045 msgid "invalid command"
1046 msgstr "neplatný příkaz"
1047
1048 msgid "invalid alias definition"
1049 msgstr "neplatný definice aliasu"
1050
1051 msgid "out of core"
1052 msgstr "nedostatek paměti"
1053
1054 msgid "invalid option"
1055 msgstr "neplatný parametr"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1059 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1060
1061 #, c-format
1062 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1063 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1064
1065 #, c-format
1066 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1067 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1068
1069 #, c-format
1070 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1071 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1075 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1076
1077 #, c-format
1078 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1079 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1080
1081 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1082 #, c-format
1083 msgid "out of core\n"
1084 msgstr "nedostatek paměti\n"
1085
1086 #, c-format
1087 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1088 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1092 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1093
1094 #, c-format
1095 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1096 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1097
1098 #, c-format
1099 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1100 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1101
1102 #, c-format
1103 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1104 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1108 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1109
1110 #, c-format
1111 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1112 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1113
1114 #, c-format
1115 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1116 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1117
1118 msgid "(deadlock?) "
1119 msgstr "(uváznutí?) "
1120
1121 #, c-format
1122 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1123 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1124
1125 #, c-format
1126 msgid "waiting for lock %s...\n"
1127 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1128
1129 # První argument je název knihovny
1130 #, c-format
1131 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1132 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1133
1134 #, c-format
1135 msgid "armor: %s\n"
1136 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1137
1138 #, c-format
1139 msgid "invalid armor header: "
1140 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1141
1142 #, c-format
1143 msgid "armor header: "
1144 msgstr "ASCII hlavička: "
1145
1146 #, c-format
1147 msgid "invalid clearsig header\n"
1148 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1149
1150 #, c-format
1151 msgid "unknown armor header: "
1152 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1153
1154 #, c-format
1155 msgid "nested clear text signatures\n"
1156 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1157
1158 #, c-format
1159 msgid "unexpected armor: "
1160 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1161
1162 #, c-format
1163 msgid "invalid dash escaped line: "
1164 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1165
1166 #, c-format
1167 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1168 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1169
1170 #, c-format
1171 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1172 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1173
1174 #, c-format
1175 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1176 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1177
1178 #, c-format
1179 msgid "malformed CRC\n"
1180 msgstr "špatný formát CRC\n"
1181
1182 #, c-format
1183 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1184 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1185
1186 #, c-format
1187 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1188 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1189
1190 #, c-format
1191 msgid "error in trailer line\n"
1192 msgstr "chyba v patičce\n"
1193
1194 #, c-format
1195 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1196 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1197
1198 #, c-format
1199 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1200 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1201
1202 #, c-format
1203 msgid ""
1204 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1205 msgstr ""
1206 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1207 "špatný MTA\n"
1208
1209 # TODO: Pluralize
1210 #, c-format
1211 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1212 msgstr "[ nečitelné pro lidi (%zu bajtů: %s%s) ]"
1213
1214 #, c-format
1215 msgid ""
1216 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1217 "an '='\n"
1218 msgstr ""
1219 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1220 "a musí končit znakem „=“\n"
1221
1222 #, c-format
1223 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1224 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1225
1226 #, c-format
1227 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1228 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1229
1230 #, c-format
1231 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1232 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1233
1234 #, c-format
1235 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1236 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat znak „=“\n"
1237
1238 #, c-format
1239 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1240 msgstr "jméno uživatele musí obsahovat pouze tisknutelné znaky nebo mezery\n"
1241
1242 #, c-format
1243 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1244 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1245
1246 #, c-format
1247 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1248 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1249
1250 msgid "Enter passphrase: "
1251 msgstr "Vložte heslo: "
1252
1253 #, c-format
1254 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1255 msgstr "chyba při získávání verze z „%s“: %s\n"
1256
1257 #, c-format
1258 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1259 msgstr "server „%s“ je starší než my (%s < %s)"
1260
1261 #, c-format
1262 msgid "WARNING: %s\n"
1263 msgstr "VAROVÁNÍ: %s\n"
1264
1265 #, c-format
1266 msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
1267 msgstr ""
1268 "Poznámka: Zastaralé servery mohou postrádat důležité bezpečnostní opravy.\n"
1269
1270 #, c-format
1271 msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
1272 msgstr "Poznámka: Restartovat je můžete příkazem „%s“.\n"
1273
1274 #, c-format
1275 msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
1276 msgstr "%s není v souladu s režimem %s\n"
1277
1278 #, c-format
1279 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1280 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1281
1282 #, c-format
1283 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1284 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1285
1286 #, c-format
1287 msgid "can't do this in batch mode\n"
1288 msgstr "nelze provést v dávkovém režimu\n"
1289
1290 #, c-format
1291 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1292 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1293
1294 #, c-format
1295 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1296 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1297
1298 msgid "Your selection? "
1299 msgstr "Váš výběr? "
1300
1301 msgid "[not set]"
1302 msgstr "[není nastaveno]"
1303
1304 msgid "male"
1305 msgstr "muž"
1306
1307 msgid "female"
1308 msgstr "žena"
1309
1310 msgid "unspecified"
1311 msgstr "neuvedeno"
1312
1313 msgid "not forced"
1314 msgstr "není vyžadováno"
1315
1316 msgid "forced"
1317 msgstr "vyžadováno"
1318
1319 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1320 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1321
1322 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1323 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1324
1325 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1326 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1327
1328 msgid "Cardholder's surname: "
1329 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1330
1331 msgid "Cardholder's given name: "
1332 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1333
1334 #, c-format
1335 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1336 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1337
1338 msgid "URL to retrieve public key: "
1339 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1340
1341 #, c-format
1342 msgid "error reading '%s': %s\n"
1343 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1344
1345 #, c-format
1346 msgid "error writing '%s': %s\n"
1347 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1348
1349 msgid "Login data (account name): "
1350 msgstr "Login (jménu účtu): "
1351
1352 msgid "Private DO data: "
1353 msgstr "Privátní DO data: "
1354
1355 msgid "Language preferences: "
1356 msgstr "Jazykové předvolby: "
1357
1358 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1359 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1360
1361 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1362 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1363
1364 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1365 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1366
1367 msgid "Error: invalid response.\n"
1368 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1369
1370 msgid "CA fingerprint: "
1371 msgstr "Otisk CA: "
1372
1373 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1374 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1375
1376 #, c-format
1377 msgid "key operation not possible: %s\n"
1378 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1379
1380 msgid "not an OpenPGP card"
1381 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1382
1383 #, c-format
1384 msgid "error getting current key info: %s\n"
1385 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1386
1387 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1388 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1389
1390 msgid ""
1391 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1392 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1393 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1394 msgstr ""
1395 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1396 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1397 "dokumentace\n"
1398 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1399
1400 #, c-format
1401 msgid "What keysize do you want? (%u) "
1402 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
1403
1404 #, c-format
1405 msgid "rounded up to %u bits\n"
1406 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1407
1408 #, c-format
1409 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1410 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1411
1412 msgid "Changing card key attribute for: "
1413 msgstr ""
1414
1415 #, fuzzy
1416 #| msgid "   (1) Signature key\n"
1417 msgid "Signature key\n"
1418 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1419
1420 #, fuzzy
1421 #| msgid "   (2) Encryption key\n"
1422 msgid "Encryption key\n"
1423 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1424
1425 #, fuzzy
1426 #| msgid "   (3) Authentication key\n"
1427 msgid "Authentication key\n"
1428 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1429
1430 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1431 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
1432
1433 #, c-format
1434 msgid "   (%d) RSA\n"
1435 msgstr "   (%d) RSA\n"
1436
1437 #, fuzzy, c-format
1438 #| msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
1439 msgid "   (%d) ECC\n"
1440 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
1441
1442 msgid "Invalid selection.\n"
1443 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1444
1445 #, c-format
1446 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1447 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1448
1449 #, fuzzy, c-format
1450 #| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1451 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
1452 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1453
1454 #, fuzzy, c-format
1455 #| msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1456 msgid "error changing key attribute for key %d: %s\n"
1457 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1458
1459 #, fuzzy, c-format
1460 #| msgid "error getting current key info: %s\n"
1461 msgid "error getting card info: %s\n"
1462 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1463
1464 #, c-format
1465 msgid "This command is not supported by this card\n"
1466 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1467
1468 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1469 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1470
1471 #, c-format
1472 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1473 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1474
1475 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1476 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1477
1478 #, c-format
1479 msgid ""
1480 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1481 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1482 "You should change them using the command --change-pin\n"
1483 msgstr ""
1484 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1485 "   PIN = „%s“     PIN správce = „%s“\n"
1486 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1487
1488 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1489 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1490
1491 msgid "   (1) Signature key\n"
1492 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1493
1494 msgid "   (2) Encryption key\n"
1495 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1496
1497 msgid "   (3) Authentication key\n"
1498 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1499
1500 msgid "Please select where to store the key:\n"
1501 msgstr "Prosím vyberte, kam uložit klíč:\n"
1502
1503 #, c-format
1504 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1505 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1506
1507 #, c-format
1508 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1509 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1510
1511 msgid "Continue? (y/N) "
1512 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1513
1514 # The code expects non-localized "yes"
1515 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1516 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1517
1518 #, fuzzy, c-format
1519 #| msgid "error looking up: %s\n"
1520 msgid "error for setup KDF: %s\n"
1521 msgstr "chyba při vyhledávání: %s\n"
1522
1523 msgid "quit this menu"
1524 msgstr "ukončit toto menu"
1525
1526 msgid "show admin commands"
1527 msgstr "zobraz příkazy správce"
1528
1529 msgid "show this help"
1530 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1531
1532 msgid "list all available data"
1533 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1534
1535 msgid "change card holder's name"
1536 msgstr "změní jméno majitele karty"
1537
1538 msgid "change URL to retrieve key"
1539 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1540
1541 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1542 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1543
1544 msgid "change the login name"
1545 msgstr "změnit login name"
1546
1547 msgid "change the language preferences"
1548 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1549
1550 msgid "change card holder's sex"
1551 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1552
1553 msgid "change a CA fingerprint"
1554 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1555
1556 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1557 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1558
1559 msgid "generate new keys"
1560 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1561
1562 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1563 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1564
1565 msgid "verify the PIN and list all data"
1566 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1567
1568 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1569 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1570
1571 msgid "destroy all keys and data"
1572 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1573
1574 #, fuzzy
1575 #| msgid "|NAME|use user NAME for authentication"
1576 msgid "setup KDF for PIN authentication"
1577 msgstr "|JMÉNO|pro autentizaci použije JMÉNO uživatele"
1578
1579 #, fuzzy
1580 #| msgid "change the ownertrust"
1581 msgid "change the key attribute"
1582 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
1583
1584 msgid "gpg/card> "
1585 msgstr "gpg/karta> "
1586
1587 msgid "Admin-only command\n"
1588 msgstr "pouze příkazy správce\n"
1589
1590 msgid "Admin commands are allowed\n"
1591 msgstr "příkazy správce jsou povoleny\n"
1592
1593 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1594 msgstr "příkazy správce nejsou povoleny\n"
1595
1596 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1597 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1598
1599 #, c-format
1600 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1601 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1602
1603 #, c-format
1604 msgid "can't open '%s'\n"
1605 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1606
1607 #, c-format
1608 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1609 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1610
1611 #, c-format
1612 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1613 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1614
1615 #, c-format
1616 msgid "key \"%s\" not found\n"
1617 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1618
1619 #, c-format
1620 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1621 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1622
1623 #, c-format
1624 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1625 msgstr "bez parametru „--yes“ to nelze v dávkovém režimu provést\n"
1626
1627 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1628 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1629
1630 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1631 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1632
1633 # The first argument is a "key" or "subkey"
1634 #, c-format
1635 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1636 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1637
1638 # deleting secret %s failed
1639 msgid "key"
1640 msgstr "klíče"
1641
1642 # deleting secret %s failed
1643 msgid "subkey"
1644 msgstr "podklíče"
1645
1646 #, c-format
1647 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1648 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1649
1650 #, c-format
1651 msgid "ownertrust information cleared\n"
1652 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1653
1654 #, c-format
1655 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1656 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1657
1658 #, c-format
1659 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1660 msgstr ""
1661 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1662
1663 #, c-format
1664 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1665 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1666
1667 #, c-format
1668 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1669 msgstr "v režimu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1670
1671 #, c-format
1672 msgid "using cipher %s\n"
1673 msgstr "použití šifry: %s\n"
1674
1675 #, c-format
1676 msgid "'%s' already compressed\n"
1677 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1678
1679 #, c-format
1680 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1681 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1682
1683 #, c-format
1684 msgid "reading from '%s'\n"
1685 msgstr "čte se z „%s“\n"
1686
1687 #, c-format
1688 msgid ""
1689 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1690 msgstr ""
1691 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1692
1693 #, c-format
1694 msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
1695 msgstr "šifrovací algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
1696
1697 #, c-format
1698 msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
1699 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s není vhodný pro šifrování v režimu %s\n"
1700
1701 #, c-format
1702 msgid ""
1703 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1704 "preferences\n"
1705 msgstr ""
1706 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1707 "příjemce\n"
1708
1709 #, c-format
1710 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1711 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1712
1713 #, c-format
1714 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1715 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1716
1717 #, c-format
1718 msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
1719 msgstr "volba „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
1720
1721 #, c-format
1722 msgid "%s encrypted data\n"
1723 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1724
1725 #, c-format
1726 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1727 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1728
1729 #, c-format
1730 msgid ""
1731 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1732 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1733
1734 #, c-format
1735 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1736 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1737
1738 #, c-format
1739 msgid "no remote program execution supported\n"
1740 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1741
1742 #, c-format
1743 msgid ""
1744 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1745 msgstr ""
1746 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1747 "nastaveny nebezpečně\n"
1748
1749 #, c-format
1750 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1751 msgstr ""
1752 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1753 "dočasné soubory (temp files)\n"
1754
1755 #, c-format
1756 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1757 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1758
1759 #, c-format
1760 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1761 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1762
1763 #, c-format
1764 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1765 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1766
1767 #, c-format
1768 msgid "unnatural exit of external program\n"
1769 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1770
1771 #, c-format
1772 msgid "unable to execute external program\n"
1773 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1774
1775 #, c-format
1776 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1777 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1778
1779 #, c-format
1780 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1781 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1782
1783 #, c-format
1784 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1785 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1786
1787 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1788 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1789
1790 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1791 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1792
1793 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1794 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1795
1796 msgid "remove unusable parts from key during export"
1797 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1798
1799 msgid "remove as much as possible from key during export"
1800 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1801
1802 msgid "use the GnuPG key backup format"
1803 msgstr "použít záložní formát klíče GnuPG"
1804
1805 msgid " - skipped"
1806 msgstr " – přeskočeno"
1807
1808 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1809 #, c-format
1810 msgid "writing to '%s'\n"
1811 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1812
1813 #, c-format
1814 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1815 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1816
1817 #, c-format
1818 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1819 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1820
1821 #, c-format
1822 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1823 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1824
1825 #, c-format
1826 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1827 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1828
1829 #, c-format
1830 msgid "error creating '%s': %s\n"
1831 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1832
1833 msgid "[User ID not found]"
1834 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1835
1836 #, c-format
1837 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1838 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1839
1840 #, c-format
1841 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1842 msgstr "Pozor: „%s“ by měl být dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1843
1844 #, c-format
1845 msgid "error looking up: %s\n"
1846 msgstr "chyba při vyhledávání: %s\n"
1847
1848 #, c-format
1849 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1850 msgstr "Pozor: %s se nachází v souboru klíčů (keyring) %dkrát\n"
1851
1852 #, c-format
1853 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1854 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1855
1856 #, c-format
1857 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1858 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1859
1860 msgid "No fingerprint"
1861 msgstr "Chybí otisk"
1862
1863 #, c-format
1864 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1865 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1866
1867 #, c-format
1868 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1869 msgstr "Pozor: jako výchozí klíč se nepoužije „%s“: %s\n"
1870
1871 #, c-format
1872 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1873 msgstr "jako výchozí tajný klíč pro podepisování se použije „%s“\n"
1874
1875 #, c-format
1876 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1877 msgstr "všechny hodnoty předány „%s“ se ignorují\n"
1878
1879 # c-format
1880 #, c-format
1881 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1882 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1883
1884 #, c-format
1885 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1886 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1887
1888 #, c-format
1889 msgid "valid values for option '%s':\n"
1890 msgstr "platné hodnoty pro volbu „%s“:\n"
1891
1892 msgid "make a signature"
1893 msgstr "vytvořit podpis"
1894
1895 msgid "make a clear text signature"
1896 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1897
1898 msgid "make a detached signature"
1899 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1900
1901 msgid "encrypt data"
1902 msgstr "šifrovat data"
1903
1904 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1905 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1906
1907 msgid "decrypt data (default)"
1908 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1909
1910 msgid "verify a signature"
1911 msgstr "verifikovat podpis"
1912
1913 msgid "list keys"
1914 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1915
1916 msgid "list keys and signatures"
1917 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1918
1919 msgid "list and check key signatures"
1920 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1921
1922 msgid "list keys and fingerprints"
1923 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1924
1925 msgid "list secret keys"
1926 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1927
1928 msgid "generate a new key pair"
1929 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1930
1931 msgid "quickly generate a new key pair"
1932 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1933
1934 msgid "quickly add a new user-id"
1935 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1936
1937 msgid "quickly revoke a user-id"
1938 msgstr "rychle odvolat identitu uživatele"
1939
1940 msgid "quickly set a new expiration date"
1941 msgstr "rychle nastavit nové datum konce platnosti"
1942
1943 msgid "full featured key pair generation"
1944 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1945
1946 msgid "generate a revocation certificate"
1947 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1948
1949 msgid "remove keys from the public keyring"
1950 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1951
1952 msgid "remove keys from the secret keyring"
1953 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1954
1955 msgid "quickly sign a key"
1956 msgstr "rychle podepsat klíč"
1957
1958 msgid "quickly sign a key locally"
1959 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1960
1961 msgid "sign a key"
1962 msgstr "podepsat klíč"
1963
1964 msgid "sign a key locally"
1965 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1966
1967 msgid "sign or edit a key"
1968 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1969
1970 msgid "change a passphrase"
1971 msgstr "změnit heslo"
1972
1973 msgid "export keys"
1974 msgstr "exportovat klíče"
1975
1976 msgid "export keys to a keyserver"
1977 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1978
1979 msgid "import keys from a keyserver"
1980 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1981
1982 msgid "search for keys on a keyserver"
1983 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1984
1985 msgid "update all keys from a keyserver"
1986 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1987
1988 msgid "import/merge keys"
1989 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1990
1991 msgid "print the card status"
1992 msgstr "vytisknout stav karty"
1993
1994 msgid "change data on a card"
1995 msgstr "změnit data na kartě"
1996
1997 msgid "change a card's PIN"
1998 msgstr "změnit PIN karty"
1999
2000 msgid "update the trust database"
2001 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
2002
2003 msgid "print message digests"
2004 msgstr "vypsat hash zprávy"
2005
2006 msgid "run in server mode"
2007 msgstr "pracovat v režimu serveru"
2008
2009 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
2010 msgstr "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči"
2011
2012 msgid "create ascii armored output"
2013 msgstr "vytvořit výstup zapsaný v ASCII"
2014
2015 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2016 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
2017
2018 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2019 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
2020
2021 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2022 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
2023
2024 msgid "use canonical text mode"
2025 msgstr "použít kanonický textový režim"
2026
2027 msgid "|FILE|write output to FILE"
2028 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
2029
2030 msgid "do not make any changes"
2031 msgstr "neprovádět žádné změny"
2032
2033 msgid "prompt before overwriting"
2034 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
2035
2036 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2037 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
2038
2039 msgid ""
2040 "@\n"
2041 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2042 msgstr ""
2043 "@\n"
2044 "(Pro úplný seznam všech příkazů a voleb nahlédněte do manuálové stránky.)\n"
2045
2046 msgid ""
2047 "@\n"
2048 "Examples:\n"
2049 "\n"
2050 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2051 " --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
2052 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2053 " --list-keys [names]        show keys\n"
2054 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2055 msgstr ""
2056 "@\n"
2057 "Příklady:\n"
2058 "\n"
2059 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
2060 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
2061 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
2062 " --list-keys [jména]        ukázat klíče\n"
2063 " --fingerprint [jména]      ukázat otisky\n"
2064
2065 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2066 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
2067
2068 msgid ""
2069 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2070 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2071 "Default operation depends on the input data\n"
2072 msgstr ""
2073 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
2074 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
2075 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
2076
2077 msgid ""
2078 "\n"
2079 "Supported algorithms:\n"
2080 msgstr ""
2081 "\n"
2082 "Podporované algoritmy:\n"
2083
2084 msgid "Pubkey: "
2085 msgstr "Veřejný klíč: "
2086
2087 msgid "Cipher: "
2088 msgstr "Šifra: "
2089
2090 msgid "Hash: "
2091 msgstr "Hash: "
2092
2093 msgid "Compression: "
2094 msgstr "Komprese: "
2095
2096 #, c-format
2097 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2098 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
2099
2100 #, c-format
2101 msgid "conflicting commands\n"
2102 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2103
2104 #, c-format
2105 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2106 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2107
2108 #, c-format
2109 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2110 msgstr ""
2111 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2112
2113 #, c-format
2114 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2115 msgstr ""
2116 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2117
2118 #, c-format
2119 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2120 msgstr ""
2121 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2122
2123 #, c-format
2124 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2125 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2126
2127 #, c-format
2128 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2129 msgstr ""
2130 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2131
2132 #, c-format
2133 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2134 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2135
2136 #, c-format
2137 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2138 msgstr ""
2139 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2140 "nebezpečně\n"
2141
2142 #, c-format
2143 msgid ""
2144 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2145 msgstr ""
2146 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2147 "nebezpečně\n"
2148
2149 #, c-format
2150 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2151 msgstr ""
2152 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2153 "nebezpečně\n"
2154
2155 #, c-format
2156 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2157 msgstr ""
2158 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2159 "nastavena bezpečně\n"
2160
2161 #, c-format
2162 msgid ""
2163 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2164 msgstr ""
2165 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2166 "nastavena bezpečně\n"
2167
2168 #, c-format
2169 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2170 msgstr ""
2171 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2172 "nastavena bezpečně\n"
2173
2174 # c-format
2175 #, c-format
2176 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2177 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2178
2179 msgid "display photo IDs during key listings"
2180 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2181
2182 msgid "show key usage information during key listings"
2183 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2184
2185 msgid "show policy URLs during signature listings"
2186 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2187
2188 msgid "show all notations during signature listings"
2189 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2190
2191 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2192 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2193
2194 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2195 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2196
2197 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2198 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2199
2200 msgid "show user ID validity during key listings"
2201 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2202
2203 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2204 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2205
2206 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2207 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2208
2209 msgid "show the keyring name in key listings"
2210 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2211
2212 msgid "show expiration dates during signature listings"
2213 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2214
2215 #, c-format
2216 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2217 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2218
2219 #, c-format
2220 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2221 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2222
2223 #, c-format
2224 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2225 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2229 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2230
2231 #, c-format
2232 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2233 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2234
2235 #, c-format
2236 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2237 msgstr "„%s“ není správná e-mailová adresa\n"
2238
2239 #, c-format
2240 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2241 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2242
2243 #, fuzzy, c-format
2244 #| msgid "invalid value for option '%s'\n"
2245 msgid "invalid request origin '%s'\n"
2246 msgstr "neplatný argument u volby „%s“\n"
2247
2248 #, c-format
2249 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2250 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2251
2252 #, c-format
2253 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2254 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2255
2256 #, c-format
2257 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2258 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2259
2260 #, c-format
2261 msgid "invalid keyserver options\n"
2262 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2263
2264 #, c-format
2265 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2266 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2267
2268 #, c-format
2269 msgid "invalid import options\n"
2270 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2271
2272 #, c-format
2273 msgid "invalid filter option: %s\n"
2274 msgstr "neplatná volba filtru: %s\n"
2275
2276 #, c-format
2277 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2278 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2279
2280 #, c-format
2281 msgid "invalid export options\n"
2282 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2283
2284 #, c-format
2285 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2286 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2287
2288 #, c-format
2289 msgid "invalid list options\n"
2290 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2291
2292 msgid "display photo IDs during signature verification"
2293 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2294
2295 msgid "show policy URLs during signature verification"
2296 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2297
2298 msgid "show all notations during signature verification"
2299 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2300
2301 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2302 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2303
2304 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2305 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2306
2307 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2308 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2309
2310 msgid "show user ID validity during signature verification"
2311 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2312
2313 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2314 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2315
2316 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2317 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2318
2319 msgid "validate signatures with PKA data"
2320 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2321
2322 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2323 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2324
2325 #, c-format
2326 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2327 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2328
2329 #, c-format
2330 msgid "invalid verify options\n"
2331 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2332
2333 #, c-format
2334 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2335 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2336
2337 #, c-format
2338 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2339 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2343 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2347 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2351 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2352
2353 #, c-format
2354 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2355 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2359 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2360
2361 #, c-format
2362 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2363 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2367 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2368
2369 #, c-format
2370 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2371 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2372
2373 #, c-format
2374 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2375 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2376
2377 #, c-format
2378 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2379 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2380
2381 #, c-format
2382 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2383 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2384
2385 #, c-format
2386 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2387 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2388
2389 #, c-format
2390 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2391 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2392
2393 #, c-format
2394 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2395 msgstr ""
2396 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2397 "2 nebo 3\n"
2398
2399 #, c-format
2400 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2401 msgstr ""
2402 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2403 "nebo 3\n"
2404
2405 #, c-format
2406 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2407 msgstr "Poznámka: jednoduchý režim S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2408
2409 #, c-format
2410 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2411 msgstr "neplatný režim S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2412
2413 #, c-format
2414 msgid "invalid default preferences\n"
2415 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2416
2417 #, c-format
2418 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2419 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2420
2421 #, c-format
2422 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2423 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2424
2425 #, c-format
2426 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2427 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2428
2429 #, c-format
2430 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2431 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2432
2433 #, c-format
2434 msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2435 msgstr "hashovací algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
2436
2437 #, c-format
2438 msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
2439 msgstr "kompresní algoritmus „%s“ se nesmí používat v režimu %s\n"
2440
2441 #, c-format
2442 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2443 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2444
2445 #, c-format
2446 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2447 msgstr ""
2448 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2449
2450 #, c-format
2451 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2452 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2453
2454 #, c-format
2455 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2456 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2457
2458 #, c-format
2459 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
2460 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v režimu %s\n"
2461
2462 #, c-format
2463 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2464 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2465
2466 #, c-format
2467 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
2468 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v režimu %s\n"
2469
2470 #, c-format
2471 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2472 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2473
2474 #, c-format
2475 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2476 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2477
2478 #, c-format
2479 msgid "key export failed: %s\n"
2480 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2481
2482 #, c-format
2483 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2484 msgstr "export jako SSH klíč se nepodařil: %s\n"
2485
2486 #, c-format
2487 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2488 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2489
2490 #, c-format
2491 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2492 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2493
2494 #, c-format
2495 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2496 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2497
2498 #, c-format
2499 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2500 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2501
2502 #, c-format
2503 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2504 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2505
2506 #, c-format
2507 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2508 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2509
2510 #, c-format
2511 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2512 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2513
2514 #, c-format
2515 msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
2516 msgstr "POZOR: nezadán žádný příkaz. Váš záměr bude odhadnut…\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2520 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2524 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2528 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2532 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2533
2534 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2535 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2536
2537 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2538 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2539
2540 msgid "|FD|write status info to this FD"
2541 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2542
2543 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2544 msgstr "|ALGORITMUS|zamítnout podpisy založené na ALGORITMU"
2545
2546 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2547 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2548
2549 msgid ""
2550 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2551 "Check signatures against known trusted keys\n"
2552 msgstr ""
2553 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2554 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2555
2556 msgid "No help available"
2557 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2558
2559 #, c-format
2560 msgid "No help available for '%s'"
2561 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2562
2563 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2564 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2565
2566 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2567 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2568
2569 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2570 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2571
2572 msgid "do not update the trustdb after import"
2573 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2574
2575 msgid "show key during import"
2576 msgstr "při importu ukázat klíč"
2577
2578 msgid "only accept updates to existing keys"
2579 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2580
2581 msgid "remove unusable parts from key after import"
2582 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2583
2584 msgid "remove as much as possible from key after import"
2585 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2586
2587 msgid "run import filters and export key immediately"
2588 msgstr "spustit importní filtry a exportovat klíč okamžitě"
2589
2590 msgid "assume the GnuPG key backup format"
2591 msgstr "předpokládat vstup ve formátu zálohy klíčů GnuPG"
2592
2593 msgid "repair keys on import"
2594 msgstr "při importu opravit klíče"
2595
2596 #, c-format
2597 msgid "skipping block of type %d\n"
2598 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "%lu keys processed so far\n"
2602 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2603
2604 #, c-format
2605 msgid "Total number processed: %lu\n"
2606 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2607
2608 #, c-format
2609 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2610 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2611
2612 #, c-format
2613 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2614 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2615
2616 #, c-format
2617 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2618 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2619
2620 #, c-format
2621 msgid "              imported: %lu"
2622 msgstr "                     importováno: %lu"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "             unchanged: %lu\n"
2626 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2627
2628 #, c-format
2629 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2630 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2631
2632 #, c-format
2633 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2634 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2635
2636 #, c-format
2637 msgid "        new signatures: %lu\n"
2638 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2642 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2646 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2650 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2654 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2655
2656 #, c-format
2657 msgid "          not imported: %lu\n"
2658 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2659
2660 #, c-format
2661 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2662 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2663
2664 #, c-format
2665 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2666 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2667
2668 #, c-format
2669 msgid ""
2670 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2671 "algorithms on these user IDs:\n"
2672 msgstr ""
2673 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2674 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2675
2676 #, c-format
2677 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2678 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2682 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2683
2684 #, c-format
2685 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2686 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2690 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2694 msgstr ""
2695 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2696
2697 #, c-format
2698 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2699 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2700
2701 #, c-format
2702 msgid "key %s: no user ID\n"
2703 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2704
2705 #, c-format
2706 msgid "key %s: %s\n"
2707 msgstr "klíč %s: %s\n"
2708
2709 msgid "rejected by import screener"
2710 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2714 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2715
2716 # c-format
2717 #, c-format
2718 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2719 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2720
2721 #, c-format
2722 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2723 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2724
2725 #, c-format
2726 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2727 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2728
2729 #, c-format
2730 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2731 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2732
2733 #, c-format
2734 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2735 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2736
2737 #, c-format
2738 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2739 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2740
2741 #, c-format
2742 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2743 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2747 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2751 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2752
2753 #, c-format
2754 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2755 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2756
2757 #, c-format
2758 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2759 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2760
2761 #, c-format
2762 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2763 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2764
2765 #, c-format
2766 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2767 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2768
2769 #, c-format
2770 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2771 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2772
2773 #, c-format
2774 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2775 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2776
2777 #, c-format
2778 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2779 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2780
2781 #, c-format
2782 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2783 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2784
2785 #, c-format
2786 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2787 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2788
2789 #, c-format
2790 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2791 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2792
2793 #, c-format
2794 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2795 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2796
2797 #, c-format
2798 msgid "key %s: secret key imported\n"
2799 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2800
2801 #, c-format
2802 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2803 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2804
2805 #, c-format
2806 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2807 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2808
2809 #, c-format
2810 msgid "secret key %s: %s\n"
2811 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2812
2813 #, c-format
2814 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2815 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2816
2817 #, c-format
2818 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2819 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2820
2821 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2822 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2823 #. actual private key data is stored on the card.  A
2824 #. single smartcard can have up to three private key
2825 #. data.  Importing private key stub is always
2826 #. skipped in 2.1, and it returns
2827 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2828 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2829 #. references to a card will be automatically
2830 #. created again.
2831 #, c-format
2832 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2833 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2834
2835 msgid "No reason specified"
2836 msgstr "Důvod nebyl specifikován"
2837
2838 msgid "Key is superseded"
2839 msgstr "Klíč je nahrazen"
2840
2841 msgid "Key has been compromised"
2842 msgstr "Klíč byl zkompromitován"
2843
2844 msgid "Key is no longer used"
2845 msgstr "Klíč se již nepoužívá"
2846
2847 msgid "User ID is no longer valid"
2848 msgstr "Identifikátor uživatele již neplatí"
2849
2850 #, c-format
2851 msgid "reason for revocation: "
2852 msgstr "důvod pro revokaci: "
2853
2854 #, c-format
2855 msgid "revocation comment: "
2856 msgstr "revokační poznámka: "
2857
2858 #, c-format
2859 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2860 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2861
2862 #, c-format
2863 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2864 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2865
2866 #, c-format
2867 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2868 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2869
2870 #, c-format
2871 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2872 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2873
2874 #, c-format
2875 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2876 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2877
2878 #, c-format
2879 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2880 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2881
2882 #, c-format
2883 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2884 msgstr ""
2885 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2886
2887 #, c-format
2888 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2889 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2890
2891 #, c-format
2892 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2893 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2894
2895 #, c-format
2896 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2897 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2898
2899 #, c-format
2900 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2901 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2902
2903 #, c-format
2904 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2905 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2906
2907 #, c-format
2908 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2909 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2910
2911 #, c-format
2912 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2913 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro odvolání klíče\n"
2914
2915 #, c-format
2916 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2917 msgstr "klíč %s: neplatný odvolací podklíč\n"
2918
2919 #, c-format
2920 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2921 msgstr "klíč %s: vícenásobná odvolání podklíče smazáno\n"
2922
2923 #, c-format
2924 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2925 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2926
2927 #, c-format
2928 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2929 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2930
2931 #, c-format
2932 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2933 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2934
2935 #, c-format
2936 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2937 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2938
2939 #, c-format
2940 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2941 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2942
2943 #, c-format
2944 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2945 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2946
2947 #, c-format
2948 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2949 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2950
2951 #, c-format
2952 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2953 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2954
2955 #, c-format
2956 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2957 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být odvolán: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2958
2959 #, c-format
2960 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2961 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být odvolán: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2962
2963 #, c-format
2964 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2965 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2966
2967 #, c-format
2968 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2969 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2970
2971 #, c-format
2972 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2973 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2974
2975 #, c-format
2976 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2977 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2978
2979 #, c-format
2980 msgid "keybox '%s' created\n"
2981 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2982
2983 #, c-format
2984 msgid "keyring '%s' created\n"
2985 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2986
2987 #, c-format
2988 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2989 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2990
2991 #, c-format
2992 msgid "error opening key DB: %s\n"
2993 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2994
2995 #, c-format
2996 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2997 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2998
2999 msgid "[revocation]"
3000 msgstr "[odvolání]"
3001
3002 msgid "[self-signature]"
3003 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
3004
3005 msgid ""
3006 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3007 "keys\n"
3008 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3009 "etc.)\n"
3010 msgstr ""
3011 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
3012 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
3013 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
3014 "\n"
3015
3016 #, c-format
3017 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3018 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
3019
3020 #, c-format
3021 msgid "  %d = I trust fully\n"
3022 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
3023
3024 msgid ""
3025 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3026 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3027 "trust signatures on your behalf.\n"
3028 msgstr ""
3029 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
3030 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
3031 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
3032
3033 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3034 msgstr ""
3035 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
3036 "podpis bez omezení na doménu.\n"
3037
3038 #, c-format
3039 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3040 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
3041
3042 #, c-format
3043 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3044 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je odvoláno."
3045
3046 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3047 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
3048
3049 msgid "  Unable to sign.\n"
3050 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
3051
3052 #, c-format
3053 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3054 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
3055
3056 #, c-format
3057 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3058 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
3059
3060 #, c-format
3061 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3062 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
3063
3064 msgid "Sign it? (y/N) "
3065 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3066
3067 #, c-format
3068 msgid ""
3069 "The self-signature on \"%s\"\n"
3070 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3071 msgstr ""
3072 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
3073 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3074
3075 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3076 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3077
3078 #, c-format
3079 msgid ""
3080 "Your current signature on \"%s\"\n"
3081 "has expired.\n"
3082 msgstr ""
3083 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
3084 "vypršela.\n"
3085
3086 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3087 msgstr ""
3088 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
3089 "N) "
3090
3091 #, c-format
3092 msgid ""
3093 "Your current signature on \"%s\"\n"
3094 "is a local signature.\n"
3095 msgstr ""
3096 "Váš současný podpis na „%s“\n"
3097 "je pouze lokální.\n"
3098
3099 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3100 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3101
3102 #, c-format
3103 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3104 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3105
3106 #, c-format
3107 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3108 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3109
3110 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3111 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3112
3113 #, c-format
3114 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3115 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3116
3117 msgid "This key has expired!"
3118 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3119
3120 #, c-format
3121 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3122 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3123
3124 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3125 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3126
3127 msgid ""
3128 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3129 "belongs\n"
3130 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3131 msgstr ""
3132 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3133 "patří výše uvedené osobě.\n"
3134 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3135
3136 #, c-format
3137 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3138 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3139
3140 #, c-format
3141 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3142 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3143
3144 #, c-format
3145 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3146 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3147
3148 #, c-format
3149 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3150 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3151
3152 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3153 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3154
3155 #, c-format
3156 msgid ""
3157 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3158 "key \"%s\" (%s)\n"
3159 msgstr ""
3160 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3161 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3162
3163 msgid "This will be a self-signature.\n"
3164 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3165
3166 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3167 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3168
3169 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3170 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3171
3172 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3173 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3174
3175 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3176 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3177
3178 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3179 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3180
3181 msgid "I have checked this key casually.\n"
3182 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3183
3184 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3185 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3186
3187 msgid "Really sign? (y/N) "
3188 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3189
3190 #, c-format
3191 msgid "signing failed: %s\n"
3192 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3193
3194 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3195 msgstr ""
3196 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3197 "nelze změnit.\n"
3198
3199 #, c-format
3200 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3201 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3202
3203 msgid "save and quit"
3204 msgstr "uložit a ukončit"
3205
3206 msgid "show key fingerprint"
3207 msgstr "vypsat otisk klíče"
3208
3209 msgid "show the keygrip"
3210 msgstr "ukázat keygrip"
3211
3212 msgid "list key and user IDs"
3213 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3214
3215 msgid "select user ID N"
3216 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3217
3218 msgid "select subkey N"
3219 msgstr "vyberte podklíč N"
3220
3221 msgid "check signatures"
3222 msgstr "kontrolovat podpisy"
3223
3224 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3225 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3226
3227 msgid "sign selected user IDs locally"
3228 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3229
3230 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3231 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3232
3233 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3234 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3235
3236 msgid "add a user ID"
3237 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3238
3239 msgid "add a photo ID"
3240 msgstr "přidat fotografický ID"
3241
3242 msgid "delete selected user IDs"
3243 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3244
3245 msgid "add a subkey"
3246 msgstr "přidat podklíč"
3247
3248 msgid "add a key to a smartcard"
3249 msgstr "přidat klíč na kartu"
3250
3251 msgid "move a key to a smartcard"
3252 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3253
3254 msgid "move a backup key to a smartcard"
3255 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3256
3257 msgid "delete selected subkeys"
3258 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3259
3260 msgid "add a revocation key"
3261 msgstr "přidat revokační klíč"
3262
3263 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3264 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3265
3266 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3267 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3268
3269 msgid "flag the selected user ID as primary"
3270 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3271
3272 msgid "list preferences (expert)"
3273 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3274
3275 msgid "list preferences (verbose)"
3276 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3277
3278 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3279 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3280
3281 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3282 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3283
3284 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3285 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3286
3287 msgid "change the passphrase"
3288 msgstr "změnit heslo"
3289
3290 msgid "change the ownertrust"
3291 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3292
3293 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3294 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3295
3296 msgid "revoke selected user IDs"
3297 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3298
3299 msgid "revoke key or selected subkeys"
3300 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3301
3302 msgid "enable key"
3303 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3304
3305 msgid "disable key"
3306 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3307
3308 msgid "show selected photo IDs"
3309 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3310
3311 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3312 msgstr ""
3313 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3314
3315 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3316 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3317
3318 msgid "Secret key is available.\n"
3319 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3320
3321 #, fuzzy
3322 #| msgid "Secret key is available.\n"
3323 msgid "Secret subkeys are available.\n"
3324 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3325
3326 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3327 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3328
3329 msgid ""
3330 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3331 "(lsign),\n"
3332 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3333 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3334 msgstr ""
3335 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3336 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3337 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3338
3339 msgid "Key is revoked."
3340 msgstr "Klíč je odvolán."
3341
3342 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3343 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3344
3345 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3346 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3347
3348 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3349 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3350
3351 #, c-format
3352 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3353 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3354
3355 #, c-format
3356 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3357 msgstr "Tento příkaz není v režimu %s dovolen.\n"
3358
3359 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3360 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3361
3362 #, c-format
3363 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3364 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3365
3366 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3367 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3368
3369 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3370 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3371
3372 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3373 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3374
3375 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3376 #. moving the key and not about removing it.
3377 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3378 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3379
3380 msgid "You must select exactly one key.\n"
3381 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3382
3383 msgid "Command expects a filename argument\n"
3384 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3385
3386 #, c-format
3387 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3388 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3389
3390 #, c-format
3391 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3392 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3393
3394 msgid "You must select at least one key.\n"
3395 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3396
3397 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3398 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3399
3400 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3401 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3402
3403 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3404 msgstr "Opravdu odvolat všechna vybraná ID uživatele? (a/N) "
3405
3406 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3407 msgstr "Opravdu odvolat toto ID uživatele? (a/N) "
3408
3409 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3410 msgstr "Opravdu chcete odvolat celý klíč? (a/N) "
3411
3412 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3413 msgstr "Opravdu chcete odvolat vybrané podklíče? (a/N) "
3414
3415 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3416 msgstr "Opravdu chcete odvolat tento podklíč? (a/N) "
3417
3418 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3419 msgstr ""
3420 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3421 "poskytnutá uživatelem\n"
3422
3423 msgid "Set preference list to:\n"
3424 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3425
3426 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3427 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3428
3429 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3430 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3431
3432 msgid "Save changes? (y/N) "
3433 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3434
3435 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3436 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3437
3438 #, c-format
3439 msgid "update failed: %s\n"
3440 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3441
3442 #, c-format
3443 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3444 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3445
3446 #, c-format
3447 msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
3448 msgstr "poslední platné ID uživatele nelze odvolat.\n"
3449
3450 #, c-format
3451 msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
3452 msgstr "odvolání ID uživatele se nepodařilo: %s\n"
3453
3454 #, c-format
3455 msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
3456 msgstr "nastavení primárního ID uživatele se nepodařilo: %s\n"
3457
3458 #, c-format
3459 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3460 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3461
3462 #, c-format
3463 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3464 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3465
3466 #, c-format
3467 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3468 msgstr "Neplatné ID uživatele „%s“: %s\n"
3469
3470 msgid "No matching user IDs."
3471 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3472
3473 msgid "Nothing to sign.\n"
3474 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3475
3476 #, c-format
3477 msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
3478 msgstr "„%s“ není platná doba expirace\n"
3479
3480 #, c-format
3481 msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
3482 msgstr "„%s“ není řádný otisk\n"
3483
3484 #, c-format
3485 msgid "subkey \"%s\" not found\n"
3486 msgstr "podklíč „%s“ nenalezen\n"
3487
3488 msgid "Digest: "
3489 msgstr "Hash: "
3490
3491 msgid "Features: "
3492 msgstr "Vlastnosti: "
3493
3494 msgid "Keyserver no-modify"
3495 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3496
3497 msgid "Preferred keyserver: "
3498 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3499
3500 msgid "Notations: "
3501 msgstr "Poznámky: "
3502
3503 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3504 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3505
3506 #, c-format
3507 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3508 msgstr "V %s byl následující klíč odvolán %s klíčem %s\n"
3509
3510 #, c-format
3511 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3512 msgstr "Tento klíč může být odvolán %s klíčem %s "
3513
3514 msgid "(sensitive)"
3515 msgstr "(citlivá informace)"
3516
3517 #, c-format
3518 msgid "created: %s"
3519 msgstr "vytvořen: %s"
3520
3521 #, c-format
3522 msgid "revoked: %s"
3523 msgstr "odvolán: %s"
3524
3525 #, c-format
3526 msgid "expired: %s"
3527 msgstr "platnost skončila: %s"
3528
3529 #, c-format
3530 msgid "expires: %s"
3531 msgstr "platnost skončí: %s"
3532
3533 #, c-format
3534 msgid "usage: %s"
3535 msgstr "použití: %s"
3536
3537 msgid "card-no: "
3538 msgstr "číslo karty: "
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "trust: %s"
3542 msgstr "důvěra: %s"
3543
3544 #, c-format
3545 msgid "validity: %s"
3546 msgstr "platnost: %s"
3547
3548 msgid "This key has been disabled"
3549 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3550
3551 msgid ""
3552 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3553 "unless you restart the program.\n"
3554 msgstr ""
3555 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3556 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3557
3558 # status
3559 msgid "revoked"
3560 msgstr "odvolán"
3561
3562 msgid "expired"
3563 msgstr "platnost skončila"
3564
3565 #, c-format
3566 msgid ""
3567 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3568 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3569 msgstr ""
3570 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3571 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3572
3573 #, c-format
3574 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3575 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3576
3577 #, c-format
3578 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3579 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3580
3581 msgid ""
3582 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3583 "versions\n"
3584 "         of PGP to reject this key.\n"
3585 msgstr ""
3586 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3587 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3588
3589 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3590 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3591
3592 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3593 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3594
3595 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3596 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3597
3598 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3599 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3600
3601 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3602 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3603
3604 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3605 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3606
3607 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3608 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3609
3610 #, c-format
3611 msgid "Deleted %d signature.\n"
3612 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3613 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3614 msgstr[1] "Smazány %d podpisy.\n"
3615 msgstr[2] "Smazáno %d podpisů.\n"
3616
3617 msgid "Nothing deleted.\n"
3618 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3619
3620 msgid "invalid"
3621 msgstr "neplatný"
3622
3623 #, c-format
3624 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3625 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3626
3627 #, c-format
3628 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3629 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3630 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: odstraněn %d podpis\n"
3631 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: odstraněny %d podpisy\n"
3632 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: odstraněno %d podpisů\n"
3633
3634 #, c-format
3635 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3636 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3637
3638 #, c-format
3639 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3640 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3641
3642 msgid ""
3643 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3644 "cause\n"
3645 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3646 msgstr ""
3647 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání pověřeého odvolatele může v některých\n"
3648 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3649
3650 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3651 msgstr "K PGP2 klíči byste neměli přidávat pověřeného odvolatele.\n"
3652
3653 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3654 msgstr "Vložte identifikátor pověřeného odvolatele: "
3655
3656 #, c-format
3657 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3658 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit odvoláním\n"
3659
3660 #, c-format
3661 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3662 msgstr "klíč nelze pověřit odvoláním sama sebe\n"
3663
3664 #, c-format
3665 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3666 msgstr "tento klíč již byl určen jako odvolatel\n"
3667
3668 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3669 msgstr ""
3670 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče pověřeným odvolatelem je nevratná operace!\n"
3671
3672 msgid ""
3673 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3674 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit odvoláním? (a/N) "
3675
3676 msgid ""
3677 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3678 "N) "
3679 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3680
3681 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3682 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3683
3684 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3685 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3686
3687 #, c-format
3688 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3689 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3690
3691 #, fuzzy
3692 #| msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3693 msgid "Changing usage of a subkey.\n"
3694 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3695
3696 #, fuzzy
3697 #| msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3698 msgid "Changing usage of the primary key.\n"
3699 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3700
3701 #, c-format
3702 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3703 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3704
3705 #, c-format
3706 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3707 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3708
3709 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3710 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3711
3712 #, c-format
3713 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3714 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3715
3716 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3717 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3718
3719 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3720 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3721
3722 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3723 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3724
3725 msgid "Enter the notation: "
3726 msgstr "Vložte poznámku: "
3727
3728 msgid "Proceed? (y/N) "
3729 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3730
3731 #, c-format
3732 msgid "No user ID with index %d\n"
3733 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3734
3735 #, c-format
3736 msgid "No user ID with hash %s\n"
3737 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3738
3739 #, c-format
3740 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3741 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3742
3743 #, c-format
3744 msgid "No subkey with index %d\n"
3745 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3746
3747 #, c-format
3748 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3749 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3750
3751 #, c-format
3752 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3753 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3754
3755 msgid " (non-exportable)"
3756 msgstr " (neexportovatelné)"
3757
3758 #, c-format
3759 msgid "This signature expired on %s.\n"
3760 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3761
3762 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3763 msgstr "Jste si jisti, že jej chcete stále odvolat? (a/N) "
3764
3765 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3766 msgstr "Vytvořit pro tento podpis odvolací certifikát? (a/N)"
3767
3768 msgid "Not signed by you.\n"
3769 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3770
3771 #, c-format
3772 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3773 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3774
3775 msgid " (non-revocable)"
3776 msgstr " (neodvolatelné)"
3777
3778 #, c-format
3779 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3780 msgstr "odvoláno vaším klíčem %s v %s\n"
3781
3782 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3783 msgstr "Chystáte se odvolat tyto podpisy:\n"
3784
3785 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3786 msgstr "Opravdu vytvořit odvolací certifikáty? (a/N) "
3787
3788 #, c-format
3789 msgid "no secret key\n"
3790 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3791
3792 #, c-format
3793 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3794 msgstr "pokud odvolat ID neuživatele: %s\n"
3795
3796 #, c-format
3797 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3798 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již odvoláno\n"
3799
3800 #, c-format
3801 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3802 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3803
3804 #, c-format
3805 msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
3806 msgstr "Poslední platné ID uživatele nelze odvolat.\n"
3807
3808 #, c-format
3809 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3810 msgstr "Klíč %s je již odvolán.\n"
3811
3812 #, c-format
3813 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3814 msgstr "Podklíč %s je již odvolán.\n"
3815
3816 #, c-format
3817 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3818 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3819
3820 #, c-format
3821 msgid "invalid value for option '%s'\n"
3822 msgstr "neplatný argument u volby „%s“\n"
3823
3824 #, c-format
3825 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3826 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3827
3828 #, c-format
3829 msgid "too many cipher preferences\n"
3830 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "too many digest preferences\n"
3834 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "too many compression preferences\n"
3838 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3839
3840 #, c-format
3841 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3842 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3843
3844 #, c-format
3845 msgid "writing direct signature\n"
3846 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3847
3848 #, c-format
3849 msgid "writing self signature\n"
3850 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3851
3852 #, c-format
3853 msgid "writing key binding signature\n"
3854 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3855
3856 #, c-format
3857 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3858 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3859
3860 #, c-format
3861 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3862 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3863
3864 #, c-format
3865 msgid ""
3866 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3867 msgstr ""
3868 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3869 "dlouhým hashem\n"
3870
3871 msgid "Sign"
3872 msgstr "Podepisování"
3873
3874 msgid "Certify"
3875 msgstr "Certifikování"
3876
3877 msgid "Encrypt"
3878 msgstr "Šifrování"
3879
3880 msgid "Authenticate"
3881 msgstr "Autentizace"
3882
3883 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3884 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3885 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3886 #. functions:
3887 #.
3888 #. s = Toggle signing capability
3889 #. e = Toggle encryption capability
3890 #. a = Toggle authentication capability
3891 #. q = Finish
3892 #.
3893 msgid "SsEeAaQq"
3894 msgstr "SsEeAaQq"
3895
3896 #, c-format
3897 msgid "Possible actions for a %s key: "
3898 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3899
3900 msgid "Current allowed actions: "
3901 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3902
3903 #, c-format
3904 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3905 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3906
3907 #, c-format
3908 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3909 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3910
3911 #, c-format
3912 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3913 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3914
3915 #, c-format
3916 msgid "   (%c) Finished\n"
3917 msgstr "   (%c) Konec\n"
3918
3919 #, c-format
3920 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3921 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3922
3923 #, c-format
3924 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3925 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3926
3927 #, c-format
3928 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3929 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3930
3931 #, c-format
3932 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3933 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3934
3935 #, c-format
3936 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3937 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3938
3939 #, c-format
3940 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3941 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3942
3943 #, c-format
3944 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3945 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3946
3947 #, c-format
3948 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3949 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3950
3951 #, c-format
3952 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3953 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3954
3955 #, c-format
3956 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3957 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3958
3959 #, c-format
3960 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3961 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3962
3963 #, c-format
3964 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3965 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3966
3967 #, c-format