gpg: Make decryption of -R work w/o --try-secret-key or --default-key.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 msgid "|pinentry-label|_Yes"
64 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
65
66 msgid "|pinentry-label|_No"
67 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
68
69 msgid "|pinentry-label|PIN:"
70 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
71
72 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
73 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
74
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
80
81 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
82 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
83
84 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
85 #. for the quality bar.
86 msgid "Quality:"
87 msgstr "Kvalita:"
88
89 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
90 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
91 #. string to describe what this is about.  The length of the
92 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
93 #. translate this entry, a default english text (see source)
94 #. will be used.
95 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
96 msgstr ""
97 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
98 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
99
100 msgid ""
101 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
102 "session"
103 msgstr ""
104 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
105
106 msgid ""
107 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
108 "this session"
109 msgstr ""
110 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
111
112 msgid "PIN:"
113 msgstr "PIN:"
114
115 msgid "Passphrase:"
116 msgstr "Heslo:"
117
118 msgid "does not match - try again"
119 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
120
121 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
122 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
123 #. two %d give the current and maximum number of tries.
124 #, c-format
125 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
126 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
127
128 msgid "Repeat:"
129 msgstr "Znovu:"
130
131 msgid "PIN too long"
132 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
133
134 msgid "Passphrase too long"
135 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
136
137 msgid "Invalid characters in PIN"
138 msgstr "Neplatný znak v PINu"
139
140 msgid "PIN too short"
141 msgstr "PIN je příliš krátký"
142
143 msgid "Bad PIN"
144 msgstr "Špatný PIN"
145
146 msgid "Bad Passphrase"
147 msgstr "Špatné heslo"
148
149 #, c-format
150 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
151 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "can't create '%s': %s\n"
155 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "can't open '%s': %s\n"
159 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
163 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "detected card with S/N: %s\n"
167 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
171 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "no suitable card key found: %s\n"
175 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
176
177 #, c-format
178 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
179 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
180
181 #, c-format
182 msgid "error writing key: %s\n"
183 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
184
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
188 "allow this?"
189 msgstr ""
190 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
191 "povolit?"
192
193 msgid "Allow"
194 msgstr "Povolit"
195
196 msgid "Deny"
197 msgstr "Zakázat"
198
199 #, c-format
200 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
201 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
202
203 msgid "Please re-enter this passphrase"
204 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
205
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
209 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
210 msgstr ""
211 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
212 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
213
214 #, c-format
215 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
216 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
217
218 msgid "Please insert the card with serial number"
219 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
220
221 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
222 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
223
224 msgid "Admin PIN"
225 msgstr "PIN správce"
226
227 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
228 #. used to unblock a PIN.
229 msgid "PUK"
230 msgstr "PUK"
231
232 msgid "Reset Code"
233 msgstr "Resetační kód"
234
235 #, c-format
236 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
237 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
238
239 msgid "Repeat this Reset Code"
240 msgstr "Zopakujte resetační kód"
241
242 msgid "Repeat this PUK"
243 msgstr "Zopakujte tento PUK"
244
245 msgid "Repeat this PIN"
246 msgstr "Zopakujte tento PIN"
247
248 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
249 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
250
251 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
252 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
253
254 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
255 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
256
257 #, c-format
258 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
259 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
260
261 #, c-format
262 msgid "error creating temporary file: %s\n"
263 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
264
265 #, c-format
266 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
267 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
268
269 msgid "Enter new passphrase"
270 msgstr "Vložte nové heslo"
271
272 msgid "Take this one anyway"
273 msgstr "Použít přesto tento klíč"
274
275 #, c-format
276 msgid ""
277 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
278 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
279
280 #, c-format
281 msgid ""
282 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
283 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
284 msgstr ""
285 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
286 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
287
288 msgid "Yes, protection is not needed"
289 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
290
291 #, c-format
292 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
293 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
294 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
295 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
296 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
297
298 #, c-format
299 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
300 msgid_plural ""
301 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
302 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
303 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
304 msgstr[2] ""
305 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
306
307 #, c-format
308 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
309 msgstr ""
310 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
311
312 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
313 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
314
315 #, c-format
316 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
317 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
318
319 msgid "Please enter the new passphrase"
320 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
321
322 msgid ""
323 "@Options:\n"
324 " "
325 msgstr ""
326 "@Volby:\n"
327 " "
328
329 msgid "run in daemon mode (background)"
330 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
331
332 msgid "run in server mode (foreground)"
333 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
334
335 msgid "verbose"
336 msgstr "upovídaný režim"
337
338 msgid "be somewhat more quiet"
339 msgstr "být o trochu víc tichý"
340
341 msgid "sh-style command output"
342 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
343
344 msgid "csh-style command output"
345 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
346
347 msgid "|FILE|read options from FILE"
348 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
349
350 msgid "do not detach from the console"
351 msgstr "neodpojovat se od konzole"
352
353 msgid "do not grab keyboard and mouse"
354 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
355
356 msgid "use a log file for the server"
357 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
358
359 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
360 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
361
362 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
363 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
364
365 msgid "do not use the SCdaemon"
366 msgstr "nepoužívat SCdémona"
367
368 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
369 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
370
371 msgid "ignore requests to change the TTY"
372 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
373
374 msgid "ignore requests to change the X display"
375 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
376
377 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
378 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
379
380 msgid "do not use the PIN cache when signing"
381 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
382
383 msgid "disallow the use of an external password cache"
384 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
385
386 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
387 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
388
389 msgid "allow presetting passphrase"
390 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
391
392 #, fuzzy
393 #| msgid "allow caller to override the pinentry"
394 msgid "disallow caller to override the pinentry"
395 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
396
397 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
398 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
399
400 msgid "enable ssh support"
401 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
402
403 msgid "enable putty support"
404 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
405
406 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
407 #. reporting address.  This is so that we can change the
408 #. reporting address without breaking the translations.
409 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
410 msgstr ""
411 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
412 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
413
414 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
415 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
416
417 msgid ""
418 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
419 "Secret key management for @GNUPG@\n"
420 msgstr ""
421 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
422 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
423
424 #, c-format
425 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
426 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
427
428 #, c-format
429 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
430 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
431
432 #, c-format
433 msgid "option file '%s': %s\n"
434 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
435
436 #, c-format
437 msgid "reading options from '%s'\n"
438 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
439
440 #, c-format
441 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
442 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
443
444 #, c-format
445 msgid "can't create socket: %s\n"
446 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "socket name '%s' is too long\n"
450 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
451
452 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
453 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
454
455 msgid "error getting nonce for the socket\n"
456 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
457
458 #, c-format
459 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
460 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
461
462 # TODO: i18n of first %s
463 #, fuzzy, c-format
464 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
465 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
466 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
467
468 #, c-format
469 msgid "listen() failed: %s\n"
470 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
471
472 #, c-format
473 msgid "listening on socket '%s'\n"
474 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
475
476 #, c-format
477 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
478 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
479
480 #, c-format
481 msgid "directory '%s' created\n"
482 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
486 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
487
488 #, c-format
489 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
490 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
491
492 #, c-format
493 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
494 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
495
496 #, c-format
497 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
498 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
499
500 #, c-format
501 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
502 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
503
504 #, c-format
505 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
506 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
507
508 #, c-format
509 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
510 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
511
512 #, c-format
513 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
514 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
515
516 #, c-format
517 msgid "%s %s stopped\n"
518 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
519
520 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
521 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
522
523 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
524 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
525
526 msgid ""
527 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
528 "Password cache maintenance\n"
529 msgstr ""
530 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
531 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
532
533 msgid ""
534 "@Commands:\n"
535 " "
536 msgstr ""
537 "@Příkazy:\n"
538 " "
539
540 msgid ""
541 "@\n"
542 "Options:\n"
543 " "
544 msgstr ""
545 "@\n"
546 "Volby:\n"
547 " "
548
549 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
550 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
551
552 msgid ""
553 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
554 "Secret key maintenance tool\n"
555 msgstr ""
556 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
557 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
558
559 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
560 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
561
562 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
563 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
564
565 msgid ""
566 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
567 "system."
568 msgstr ""
569 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
570 "GnuPG."
571
572 msgid ""
573 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
574 "needed to complete this operation."
575 msgstr ""
576 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
577 "potřebný pro dokončení této operace."
578
579 msgid "cancelled\n"
580 msgstr "zrušeno\n"
581
582 #, c-format
583 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
584 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
585
586 #, c-format
587 msgid "error opening '%s': %s\n"
588 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
589
590 #, c-format
591 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
592 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
593
594 #, c-format
595 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
596 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
597
598 #, c-format
599 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
600 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
601
602 #, c-format
603 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
604 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
605
606 #, c-format
607 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
608 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
609
610 #, c-format
611 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
612 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
613
614 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
615 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
616
617 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
618 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
619 #. Pinentry to insert a line break.  The double
620 #. percent sign is actually needed because it is also
621 #. a printf format string.  If you need to insert a
622 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
623 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
624 #. certificate.
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
628 "certificates?"
629 msgstr ""
630 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
631 "vydávání certifikátu?"
632
633 msgid "Yes"
634 msgstr "Ano"
635
636 msgid "No"
637 msgstr "Ne"
638
639 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
640 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
641 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
642 #. needed because it is also a printf format string.  If you
643 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
644 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
645 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
646 #. as stored in the certificate.
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
650 "fingerprint:%%0A  %s"
651 msgstr ""
652 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
653
654 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
655 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
656 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
657 msgid "Correct"
658 msgstr "V pořádku"
659
660 msgid "Wrong"
661 msgstr "Špatně"
662
663 #, c-format
664 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
665 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
666
667 #, c-format
668 msgid ""
669 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
670 "it now."
671 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
672
673 msgid "Change passphrase"
674 msgstr "Změnit heslo"
675
676 msgid "I'll change it later"
677 msgstr "Změním jej později"
678
679 #, c-format
680 msgid ""
681 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
682 "%%0A?"
683 msgstr ""
684 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
685
686 msgid "Delete key"
687 msgstr "Smazat klíč"
688
689 msgid ""
690 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
691 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
692 msgstr ""
693 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
694 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
695
696 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
697 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
698
699 #, c-format
700 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
701 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
702
703 #, c-format
704 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
705 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
706
707 #, c-format
708 msgid "checking created signature failed: %s\n"
709 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
710
711 msgid "secret key parts are not available\n"
712 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
713
714 #, c-format
715 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
716 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
717
718 #, c-format
719 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
720 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
721
722 #, c-format
723 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
724 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "error creating a pipe: %s\n"
728 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
732 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "error forking process: %s\n"
736 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
737
738 #, fuzzy, c-format
739 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
740 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
741 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
742
743 #, c-format
744 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
745 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
746
747 #, c-format
748 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
749 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
750
751 #, c-format
752 msgid "error running '%s': terminated\n"
753 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
754
755 #, c-format
756 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
757 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
758
759 #, c-format
760 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
761 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
762
763 #, c-format
764 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
765 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
766
767 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
768 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
769
770 #, c-format
771 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
772 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
773
774 # TODO: i18n of first %s
775 #, c-format
776 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
777 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
778
779 # TODO: i18n of first %s
780 #, c-format
781 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
782 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
783
784 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
785 msgid "yes"
786 msgstr "ano"
787
788 msgid "yY"
789 msgstr "aAyY"
790
791 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
792 msgid "no"
793 msgstr "ne"
794
795 msgid "nN"
796 msgstr "nN"
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 msgid "quit"
800 msgstr "ukončit"
801
802 msgid "qQ"
803 msgstr "uUqQ"
804
805 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
806 msgid "okay|okay"
807 msgstr "okey|okey"
808
809 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
810 msgid "cancel|cancel"
811 msgstr "zrušit|zrušit"
812
813 msgid "oO"
814 msgstr "oO"
815
816 msgid "cC"
817 msgstr "zZ"
818
819 #, c-format
820 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
821 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
822
823 #, c-format
824 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
825 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
826
827 #, c-format
828 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
829 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
830
831 #, c-format
832 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
833 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
834
835 #, c-format
836 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
837 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
838
839 #, c-format
840 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
841 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
842
843 #, c-format
844 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
845 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
846
847 #, c-format
848 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
849 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
850
851 msgid "connection to agent established\n"
852 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
853
854 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
855 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
856
857 #, c-format
858 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
859 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
860
861 #, c-format
862 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
863 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
864
865 msgid "connection to the dirmngr established\n"
866 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
867
868 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
869 #. verbatim.  It will not be printed.
870 msgid "|audit-log-result|Good"
871 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
872
873 msgid "|audit-log-result|Bad"
874 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
875
876 msgid "|audit-log-result|Not supported"
877 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
878
879 msgid "|audit-log-result|No certificate"
880 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
881
882 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
883 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
884
885 msgid "|audit-log-result|Error"
886 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
887
888 msgid "|audit-log-result|Not used"
889 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
890
891 msgid "|audit-log-result|Okay"
892 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
893
894 msgid "|audit-log-result|Skipped"
895 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
896
897 msgid "|audit-log-result|Some"
898 msgstr "|audit-log-result|Některý"
899
900 msgid "Certificate chain available"
901 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
902
903 msgid "root certificate missing"
904 msgstr "chybí kořenový certifikát"
905
906 msgid "Data encryption succeeded"
907 msgstr "Šifrování dat uspělo"
908
909 msgid "Data available"
910 msgstr "Data k dispozici"
911
912 msgid "Session key created"
913 msgstr "Vytvořen klíč relace"
914
915 #, c-format
916 msgid "algorithm: %s"
917 msgstr "algoritmus: %s"
918
919 #, c-format
920 msgid "unsupported algorithm: %s"
921 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
922
923 msgid "seems to be not encrypted"
924 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
925
926 msgid "Number of recipients"
927 msgstr "Počet příjemců"
928
929 #, c-format
930 msgid "Recipient %d"
931 msgstr "Příjemce %d"
932
933 msgid "Data signing succeeded"
934 msgstr "Podepisování dat uspělo"
935
936 #, c-format
937 msgid "data hash algorithm: %s"
938 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
939
940 #, c-format
941 msgid "Signer %d"
942 msgstr "Podepisovatel %d"
943
944 #, c-format
945 msgid "attr hash algorithm: %s"
946 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
947
948 msgid "Data decryption succeeded"
949 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
950
951 msgid "Encryption algorithm supported"
952 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
953
954 msgid "Data verification succeeded"
955 msgstr "Ověření dat uspělo"
956
957 msgid "Signature available"
958 msgstr "Podpis je k dispozici"
959
960 msgid "Parsing data succeeded"
961 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
962
963 #, c-format
964 msgid "bad data hash algorithm: %s"
965 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
966
967 #, c-format
968 msgid "Signature %d"
969 msgstr "Podpis %d"
970
971 msgid "Certificate chain valid"
972 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
973
974 msgid "Root certificate trustworthy"
975 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
976
977 msgid "no CRL found for certificate"
978 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
979
980 msgid "the available CRL is too old"
981 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
982
983 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
984 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
985
986 msgid "Included certificates"
987 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
988
989 msgid "No audit log entries."
990 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
991
992 msgid "Unknown operation"
993 msgstr "Neznámá operace"
994
995 msgid "Gpg-Agent usable"
996 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
997
998 msgid "Dirmngr usable"
999 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1000
1001 #, c-format
1002 msgid "No help available for '%s'."
1003 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1004
1005 msgid "ignoring garbage line"
1006 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1007
1008 msgid "[none]"
1009 msgstr "[neuvedeno]"
1010
1011 msgid "argument not expected"
1012 msgstr "argument nebyl očekáván"
1013
1014 msgid "read error"
1015 msgstr "chyba při čtení"
1016
1017 msgid "keyword too long"
1018 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1019
1020 msgid "missing argument"
1021 msgstr "postrádám argument"
1022
1023 msgid "invalid argument"
1024 msgstr "neplatný argument"
1025
1026 msgid "invalid command"
1027 msgstr "neplatný příkaz"
1028
1029 msgid "invalid alias definition"
1030 msgstr "neplatný definice aliasu"
1031
1032 msgid "out of core"
1033 msgstr "nedostatek paměti"
1034
1035 msgid "invalid option"
1036 msgstr "neplatný parametr"
1037
1038 #, c-format
1039 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1040 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1041
1042 #, c-format
1043 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1044 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1045
1046 #, c-format
1047 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1048 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1049
1050 #, c-format
1051 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1052 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1053
1054 #, c-format
1055 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1056 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1057
1058 #, c-format
1059 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1060 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1061
1062 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1063 msgid "out of core\n"
1064 msgstr "nedostatek paměti\n"
1065
1066 #, c-format
1067 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1068 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1069
1070 #, c-format
1071 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1072 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1073
1074 #, c-format
1075 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1076 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1077
1078 #, c-format
1079 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1080 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1081
1082 #, c-format
1083 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1084 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1085
1086 #, c-format
1087 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1088 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1092 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1093
1094 #, c-format
1095 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1096 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1097
1098 msgid "(deadlock?) "
1099 msgstr "(uváznutí?) "
1100
1101 #, c-format
1102 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1103 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1104
1105 #, c-format
1106 msgid "waiting for lock %s...\n"
1107 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1108
1109 # První argument je název knihovny
1110 #, c-format
1111 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1112 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
1113
1114 #, c-format
1115 msgid "armor: %s\n"
1116 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1117
1118 msgid "invalid armor header: "
1119 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1120
1121 msgid "armor header: "
1122 msgstr "ASCII hlavička: "
1123
1124 msgid "invalid clearsig header\n"
1125 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1126
1127 msgid "unknown armor header: "
1128 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1129
1130 msgid "nested clear text signatures\n"
1131 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1132
1133 msgid "unexpected armor: "
1134 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1135
1136 msgid "invalid dash escaped line: "
1137 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1138
1139 #, c-format
1140 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1141 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1142
1143 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1144 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1145
1146 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1147 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1148
1149 msgid "malformed CRC\n"
1150 msgstr "špatný formát CRC\n"
1151
1152 #, c-format
1153 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1154 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1155
1156 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1157 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1158
1159 msgid "error in trailer line\n"
1160 msgstr "chyba v patičce\n"
1161
1162 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1163 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1164
1165 #, c-format
1166 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1167 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1168
1169 msgid ""
1170 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1171 msgstr ""
1172 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1173 "špatný MTA\n"
1174
1175 #, fuzzy, c-format
1176 #| msgid "not human readable"
1177 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1178 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1179
1180 msgid ""
1181 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1182 "an '='\n"
1183 msgstr ""
1184 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1185 "a musí končit znakem „=“\n"
1186
1187 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1188 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1189
1190 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1191 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1192
1193 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1194 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1195
1196 #, fuzzy
1197 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1198 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1199 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1200
1201 #, fuzzy
1202 #| msgid ""
1203 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1204 #| "with an '='\n"
1205 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1206 msgstr ""
1207 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1208 "a musí končit znakem „=“\n"
1209
1210 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1211 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1212
1213 #, c-format
1214 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1215 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1216
1217 msgid "Enter passphrase: "
1218 msgstr "Vložte heslo: "
1219
1220 #, fuzzy, c-format
1221 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1222 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1223 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1224
1225 #, c-format
1226 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1227 msgstr ""
1228
1229 #, fuzzy, c-format
1230 #| msgid "WARNING: "
1231 msgid "WARNING: %s\n"
1232 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1233
1234 #, c-format
1235 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1236 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1237
1238 #, c-format
1239 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1240 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1241
1242 msgid "can't do this in batch mode\n"
1243 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1244
1245 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1246 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1247
1248 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1249 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1250
1251 msgid "Your selection? "
1252 msgstr "Váš výběr? "
1253
1254 msgid "[not set]"
1255 msgstr "[není nastaven]"
1256
1257 msgid "male"
1258 msgstr "muž"
1259
1260 msgid "female"
1261 msgstr "žena"
1262
1263 msgid "unspecified"
1264 msgstr "neuvedeno"
1265
1266 msgid "not forced"
1267 msgstr "není vyžadováno"
1268
1269 msgid "forced"
1270 msgstr "vyžadováno"
1271
1272 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1273 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1274
1275 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1276 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1277
1278 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1279 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1280
1281 msgid "Cardholder's surname: "
1282 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1283
1284 msgid "Cardholder's given name: "
1285 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1286
1287 #, c-format
1288 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1289 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1290
1291 msgid "URL to retrieve public key: "
1292 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1293
1294 #, c-format
1295 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1296 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1297
1298 #, c-format
1299 msgid "error reading '%s': %s\n"
1300 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1301
1302 #, c-format
1303 msgid "error writing '%s': %s\n"
1304 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1305
1306 msgid "Login data (account name): "
1307 msgstr "Login (jménu účtu): "
1308
1309 #, c-format
1310 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1311 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1312
1313 msgid "Private DO data: "
1314 msgstr "Privátní DO data: "
1315
1316 #, c-format
1317 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1318 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1319
1320 msgid "Language preferences: "
1321 msgstr "Jazykové předvolby: "
1322
1323 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1324 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1325
1326 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1327 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1328
1329 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1330 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1331
1332 msgid "Error: invalid response.\n"
1333 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1334
1335 msgid "CA fingerprint: "
1336 msgstr "Otisk CA: "
1337
1338 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1339 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1340
1341 #, c-format
1342 msgid "key operation not possible: %s\n"
1343 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1344
1345 msgid "not an OpenPGP card"
1346 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1347
1348 #, c-format
1349 msgid "error getting current key info: %s\n"
1350 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1351
1352 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1353 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1354
1355 msgid ""
1356 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1357 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1358 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1359 msgstr ""
1360 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1361 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1362 "dokumentace\n"
1363 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1364
1365 #, c-format
1366 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1367 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1368
1369 #, c-format
1370 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1371 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1372
1373 #, c-format
1374 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1375 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1376
1377 #, c-format
1378 msgid "rounded up to %u bits\n"
1379 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1380
1381 #, c-format
1382 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1383 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1384
1385 #, c-format
1386 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1387 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1388
1389 #, c-format
1390 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1391 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1392
1393 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1394 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1395
1396 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1397 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1398
1399 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1400 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1401
1402 #, c-format
1403 msgid ""
1404 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1405 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1406 "You should change them using the command --change-pin\n"
1407 msgstr ""
1408 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1409 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1410 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1411
1412 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1413 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1414
1415 msgid "   (1) Signature key\n"
1416 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1417
1418 msgid "   (2) Encryption key\n"
1419 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1420
1421 msgid "   (3) Authentication key\n"
1422 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1423
1424 msgid "Invalid selection.\n"
1425 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1426
1427 msgid "Please select where to store the key:\n"
1428 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1429
1430 #, c-format
1431 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1432 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1433
1434 msgid "This command is not supported by this card\n"
1435 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1436
1437 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1438 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1439
1440 msgid "Continue? (y/N) "
1441 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1442
1443 # The code expects non-localized "yes"
1444 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1445 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1446
1447 msgid "quit this menu"
1448 msgstr "ukončit toto menu"
1449
1450 msgid "show admin commands"
1451 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1452
1453 msgid "show this help"
1454 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1455
1456 msgid "list all available data"
1457 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1458
1459 msgid "change card holder's name"
1460 msgstr "změní jméno majitele karty"
1461
1462 msgid "change URL to retrieve key"
1463 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1464
1465 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1466 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1467
1468 msgid "change the login name"
1469 msgstr "změnit login name"
1470
1471 msgid "change the language preferences"
1472 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1473
1474 msgid "change card holder's sex"
1475 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1476
1477 msgid "change a CA fingerprint"
1478 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1479
1480 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1481 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1482
1483 msgid "generate new keys"
1484 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1485
1486 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1487 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1488
1489 msgid "verify the PIN and list all data"
1490 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1491
1492 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1493 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1494
1495 msgid "destroy all keys and data"
1496 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1497
1498 msgid "gpg/card> "
1499 msgstr "gpg/karta> "
1500
1501 msgid "Admin-only command\n"
1502 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1503
1504 msgid "Admin commands are allowed\n"
1505 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1506
1507 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1508 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1509
1510 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1511 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1512
1513 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1514 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1515
1516 #, c-format
1517 msgid "can't open '%s'\n"
1518 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1519
1520 #, c-format
1521 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1522 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1523
1524 #, c-format
1525 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1526 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1527
1528 #, c-format
1529 msgid "key \"%s\" not found\n"
1530 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1531
1532 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1533 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1534
1535 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1536 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1537
1538 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1539 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1540
1541 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1542 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1543
1544 # The first argument is a "key" or "subkey"
1545 #, c-format
1546 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1547 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1548
1549 # deleting secret %s failed
1550 msgid "key"
1551 msgstr "klíče"
1552
1553 # deleting secret %s failed
1554 msgid "subkey"
1555 msgstr "podklíče"
1556
1557 #, c-format
1558 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1559 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1560
1561 msgid "ownertrust information cleared\n"
1562 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1563
1564 #, c-format
1565 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1566 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1567
1568 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1569 msgstr ""
1570 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1571
1572 #, c-format
1573 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1574 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1575
1576 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1577 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1578
1579 #, c-format
1580 msgid "using cipher %s\n"
1581 msgstr "použití šifry: %s\n"
1582
1583 #, c-format
1584 msgid "'%s' already compressed\n"
1585 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1586
1587 #, c-format
1588 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1589 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1590
1591 #, c-format
1592 msgid "reading from '%s'\n"
1593 msgstr "čte se z „%s“\n"
1594
1595 #, c-format
1596 msgid ""
1597 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1598 msgstr ""
1599 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid ""
1603 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1604 "preferences\n"
1605 msgstr ""
1606 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1607 "příjemce\n"
1608
1609 #, c-format
1610 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1611 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1612
1613 #, c-format
1614 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1615 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1616
1617 #, c-format
1618 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1619 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1620
1621 #, c-format
1622 msgid "%s encrypted data\n"
1623 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1624
1625 #, c-format
1626 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1627 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1628
1629 msgid ""
1630 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1631 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1632
1633 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1634 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1635
1636 msgid "no remote program execution supported\n"
1637 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1638
1639 msgid ""
1640 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1641 msgstr ""
1642 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1643 "nastaveny nebezpečně\n"
1644
1645 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1646 msgstr ""
1647 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1648 "dočasné soubory (temp files)\n"
1649
1650 #, c-format
1651 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1652 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1653
1654 #, c-format
1655 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1656 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1657
1658 #, c-format
1659 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1660 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1661
1662 msgid "unnatural exit of external program\n"
1663 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1664
1665 msgid "unable to execute external program\n"
1666 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1667
1668 #, c-format
1669 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1670 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1671
1672 #, c-format
1673 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1674 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1675
1676 #, c-format
1677 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1678 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1679
1680 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1681 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1682
1683 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1684 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1685
1686 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1687 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1688
1689 msgid "remove unusable parts from key during export"
1690 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1691
1692 msgid "remove as much as possible from key during export"
1693 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1694
1695 msgid " - skipped"
1696 msgstr " – přeskočeno"
1697
1698 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1699 #, c-format
1700 msgid "writing to '%s'\n"
1701 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1702
1703 #, c-format
1704 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1705 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1706
1707 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1708 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1709
1710 #, c-format
1711 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1712 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1713
1714 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1715 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1716
1717 #, c-format
1718 msgid "error creating '%s': %s\n"
1719 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1720
1721 msgid "[User ID not found]"
1722 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1723
1724 #, c-format
1725 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1726 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1727
1728 #, fuzzy, c-format
1729 #| msgid ""
1730 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
1731 #| "fingerprint\n"
1732 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1733 msgstr ""
1734 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
1735 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1736
1737 #, fuzzy, c-format
1738 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1739 msgid "error looking up: %s\n"
1740 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
1741
1742 #, fuzzy, c-format
1743 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
1744 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1745 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
1746
1747 #, c-format
1748 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1749 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1750
1751 #, c-format
1752 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1753 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1754
1755 msgid "No fingerprint"
1756 msgstr "Chybí otisk"
1757
1758 #, c-format
1759 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1760 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1761
1762 #, fuzzy, c-format
1763 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1764 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1765 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1766
1767 #, fuzzy, c-format
1768 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1769 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1770 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1771
1772 #, c-format
1773 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1774 msgstr ""
1775
1776 # c-format
1777 #, c-format
1778 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1779 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1780
1781 #, c-format
1782 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1783 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1784
1785 msgid "make a signature"
1786 msgstr "vytvořit podpis"
1787
1788 msgid "make a clear text signature"
1789 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1790
1791 msgid "make a detached signature"
1792 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1793
1794 msgid "encrypt data"
1795 msgstr "šifrovat data"
1796
1797 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1798 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1799
1800 msgid "decrypt data (default)"
1801 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1802
1803 msgid "verify a signature"
1804 msgstr "verifikovat podpis"
1805
1806 msgid "list keys"
1807 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1808
1809 msgid "list keys and signatures"
1810 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1811
1812 msgid "list and check key signatures"
1813 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1814
1815 msgid "list keys and fingerprints"
1816 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1817
1818 msgid "list secret keys"
1819 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1820
1821 msgid "generate a new key pair"
1822 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1823
1824 msgid "quickly generate a new key pair"
1825 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1826
1827 msgid "quickly add a new user-id"
1828 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1829
1830 #, fuzzy
1831 #| msgid "quickly add a new user-id"
1832 msgid "quickly revoke a user-id"
1833 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1834
1835 msgid "full featured key pair generation"
1836 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1837
1838 msgid "generate a revocation certificate"
1839 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1840
1841 msgid "remove keys from the public keyring"
1842 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1843
1844 msgid "remove keys from the secret keyring"
1845 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1846
1847 msgid "quickly sign a key"
1848 msgstr "rychle podepsat klíč"
1849
1850 msgid "quickly sign a key locally"
1851 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1852
1853 msgid "sign a key"
1854 msgstr "podepsat klíč"
1855
1856 msgid "sign a key locally"
1857 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1858
1859 msgid "sign or edit a key"
1860 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1861
1862 msgid "change a passphrase"
1863 msgstr "změnit heslo"
1864
1865 msgid "export keys"
1866 msgstr "exportovat klíče"
1867
1868 msgid "export keys to a keyserver"
1869 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1870
1871 msgid "import keys from a keyserver"
1872 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1873
1874 msgid "search for keys on a keyserver"
1875 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1876
1877 msgid "update all keys from a keyserver"
1878 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1879
1880 msgid "import/merge keys"
1881 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1882
1883 msgid "print the card status"
1884 msgstr "vytisknout stav karty"
1885
1886 msgid "change data on a card"
1887 msgstr "změnit data na kartě"
1888
1889 msgid "change a card's PIN"
1890 msgstr "změnit PIN karty"
1891
1892 msgid "update the trust database"
1893 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1894
1895 msgid "print message digests"
1896 msgstr "vypsat hash zprávy"
1897
1898 msgid "run in server mode"
1899 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1900
1901 #, fuzzy
1902 #| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1903 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1904 msgstr ""
1905 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
1906 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
1907
1908 msgid "create ascii armored output"
1909 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1910
1911 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1912 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1913
1914 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1915 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1916
1917 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1918 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1919
1920 msgid "use canonical text mode"
1921 msgstr "použít kanonický textový mód"
1922
1923 msgid "|FILE|write output to FILE"
1924 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1925
1926 msgid "do not make any changes"
1927 msgstr "neprovádět žádné změny"
1928
1929 msgid "prompt before overwriting"
1930 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1931
1932 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1933 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1934
1935 msgid ""
1936 "@\n"
1937 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1938 msgstr ""
1939 "@\n"
1940 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1941
1942 msgid ""
1943 "@\n"
1944 "Examples:\n"
1945 "\n"
1946 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1947 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1948 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1949 " --list-keys [names]        show keys\n"
1950 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1951 msgstr ""
1952 "@\n"
1953 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1954 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1955 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1956 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1957 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1958
1959 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1960 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1961
1962 msgid ""
1963 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1964 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1965 "Default operation depends on the input data\n"
1966 msgstr ""
1967 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1968 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1969 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1970
1971 msgid ""
1972 "\n"
1973 "Supported algorithms:\n"
1974 msgstr ""
1975 "\n"
1976 "Podporované algoritmy:\n"
1977
1978 msgid "Pubkey: "
1979 msgstr "Veřejný klíč: "
1980
1981 msgid "Cipher: "
1982 msgstr "Šifra: "
1983
1984 msgid "Hash: "
1985 msgstr "Hash: "
1986
1987 msgid "Compression: "
1988 msgstr "Komprese: "
1989
1990 #, c-format
1991 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1992 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
1993
1994 msgid "conflicting commands\n"
1995 msgstr "konfliktní příkazy\n"
1996
1997 #, c-format
1998 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1999 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2000
2001 #, c-format
2002 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2003 msgstr ""
2004 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2005
2006 #, c-format
2007 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2008 msgstr ""
2009 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2010
2011 #, c-format
2012 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2013 msgstr ""
2014 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2015
2016 #, c-format
2017 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2018 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2019
2020 #, c-format
2021 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2022 msgstr ""
2023 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2024
2025 #, c-format
2026 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2027 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2028
2029 #, c-format
2030 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2031 msgstr ""
2032 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2033 "nebezpečně\n"
2034
2035 #, c-format
2036 msgid ""
2037 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2038 msgstr ""
2039 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2040 "nebezpečně\n"
2041
2042 #, c-format
2043 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2044 msgstr ""
2045 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2046 "nebezpečně\n"
2047
2048 #, c-format
2049 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2050 msgstr ""
2051 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2052 "nastavena bezpečně\n"
2053
2054 #, c-format
2055 msgid ""
2056 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2057 msgstr ""
2058 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2059 "nastavena bezpečně\n"
2060
2061 #, c-format
2062 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2063 msgstr ""
2064 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2065 "nastavena bezpečně\n"
2066
2067 # c-format
2068 #, c-format
2069 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2070 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2071
2072 msgid "display photo IDs during key listings"
2073 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2074
2075 msgid "show key usage information during key listings"
2076 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2077
2078 msgid "show policy URLs during signature listings"
2079 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2080
2081 msgid "show all notations during signature listings"
2082 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2083
2084 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2085 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2086
2087 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2088 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2089
2090 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2091 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2092
2093 msgid "show user ID validity during key listings"
2094 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2095
2096 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2097 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2098
2099 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2100 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2101
2102 msgid "show the keyring name in key listings"
2103 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2104
2105 msgid "show expiration dates during signature listings"
2106 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2107
2108 msgid "available TOFU policies:\n"
2109 msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
2110
2111 #, c-format
2112 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2113 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2114
2115 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2116 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2117
2118 #, c-format
2119 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2120 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2121
2122 #, c-format
2123 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2124 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2125
2126 #, c-format
2127 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2128 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2129
2130 #, fuzzy, c-format
2131 #| msgid "line %d: not a valid email address\n"
2132 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2133 msgstr "řádek %d: neplatná e-mailová adresa\n"
2134
2135 #, c-format
2136 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2137 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2138
2139 #, c-format
2140 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2141 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2142
2143 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2144 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2145
2146 #, c-format
2147 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2148 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2149
2150 msgid "invalid keyserver options\n"
2151 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2152
2153 #, c-format
2154 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2155 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2156
2157 msgid "invalid import options\n"
2158 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2159
2160 #, fuzzy, c-format
2161 #| msgid "invalid list options\n"
2162 msgid "invalid filter option: %s\n"
2163 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2164
2165 #, c-format
2166 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2167 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2168
2169 msgid "invalid export options\n"
2170 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2171
2172 #, c-format
2173 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2174 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2175
2176 msgid "invalid list options\n"
2177 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2178
2179 msgid "display photo IDs during signature verification"
2180 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2181
2182 msgid "show policy URLs during signature verification"
2183 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2184
2185 msgid "show all notations during signature verification"
2186 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2187
2188 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2189 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2190
2191 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2192 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2193
2194 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2195 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2196
2197 msgid "show user ID validity during signature verification"
2198 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2199
2200 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2201 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2202
2203 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2204 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2205
2206 msgid "validate signatures with PKA data"
2207 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2208
2209 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2210 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2211
2212 #, c-format
2213 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2214 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2215
2216 msgid "invalid verify options\n"
2217 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2218
2219 #, c-format
2220 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2221 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2222
2223 #, c-format
2224 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2225 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2226
2227 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2228 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2229
2230 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2231 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2232
2233 #, c-format
2234 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2235 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2236
2237 #, c-format
2238 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2239 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2240
2241 #, c-format
2242 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2243 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2244
2245 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2246 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2247
2248 #, c-format
2249 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2250 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2251
2252 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2253 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2254
2255 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2256 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2257
2258 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2259 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2260
2261 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2262 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2263
2264 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2265 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2266
2267 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2268 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2269
2270 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2271 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2272
2273 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2274 msgstr ""
2275 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2276 "2 nebo 3\n"
2277
2278 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2279 msgstr ""
2280 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2281 "nebo 3\n"
2282
2283 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2284 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2285
2286 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2287 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2288
2289 msgid "invalid default preferences\n"
2290 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2291
2292 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2293 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2294
2295 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2296 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2297
2298 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2299 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2300
2301 #, c-format
2302 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2303 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2304
2305 #, c-format
2306 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2307 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2308
2309 #, c-format
2310 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2311 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2312
2313 #, c-format
2314 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2315 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2316
2317 #, c-format
2318 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2319 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2320
2321 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2322 msgstr ""
2323 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2324
2325 msgid "--store [filename]"
2326 msgstr "--store [jméno souboru]"
2327
2328 msgid "--symmetric [filename]"
2329 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2330
2331 #, c-format
2332 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2333 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2334
2335 msgid "--encrypt [filename]"
2336 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2337
2338 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2339 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2340
2341 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2342 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2346 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2347
2348 msgid "--sign [filename]"
2349 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2350
2351 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2352 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2353
2354 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2355 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2356
2357 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2358 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2359
2360 #, c-format
2361 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2362 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2363
2364 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2365 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2366
2367 msgid "--clearsign [filename]"
2368 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2369
2370 msgid "--decrypt [filename]"
2371 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2372
2373 msgid "--sign-key user-id"
2374 msgstr "--sign-key id_uživatele"
2375
2376 msgid "--lsign-key user-id"
2377 msgstr "--lsign-key id_uživatele"
2378
2379 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2380 msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
2381
2382 msgid "--passwd <user-id>"
2383 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2384
2385 #, c-format
2386 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2387 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2388
2389 #, c-format
2390 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2391 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2392
2393 #, c-format
2394 msgid "key export failed: %s\n"
2395 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2396
2397 #, fuzzy, c-format
2398 #| msgid "key export failed: %s\n"
2399 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2400 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2404 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2408 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2409
2410 #, c-format
2411 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2412 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2413
2414 #, c-format
2415 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2416 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2417
2418 #, c-format
2419 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2420 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2424 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2425
2426 #, c-format
2427 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2428 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2429
2430 msgid "[filename]"
2431 msgstr "[jméno souboru]"
2432
2433 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2434 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2435
2436 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2437 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2438
2439 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2440 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2441
2442 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2443 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2444
2445 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2446 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2447
2448 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2449 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2450
2451 msgid "|FD|write status info to this FD"
2452 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2453
2454 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2455 msgstr ""
2456
2457 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2458 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2459
2460 msgid ""
2461 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2462 "Check signatures against known trusted keys\n"
2463 msgstr ""
2464 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2465 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2466
2467 msgid "No help available"
2468 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2469
2470 #, c-format
2471 msgid "No help available for '%s'"
2472 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2473
2474 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2475 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2476
2477 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2478 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2479
2480 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2481 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2482
2483 msgid "do not update the trustdb after import"
2484 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2485
2486 #, fuzzy
2487 #| msgid "show key fingerprint"
2488 msgid "show key during import"
2489 msgstr "vypsat otisk klíče"
2490
2491 msgid "only accept updates to existing keys"
2492 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2493
2494 msgid "remove unusable parts from key after import"
2495 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2496
2497 msgid "remove as much as possible from key after import"
2498 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2499
2500 msgid "run import filters and export key immediately"
2501 msgstr ""
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "skipping block of type %d\n"
2505 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "%lu keys processed so far\n"
2509 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2510
2511 #, c-format
2512 msgid "Total number processed: %lu\n"
2513 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2517 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2521 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2525 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "              imported: %lu"
2529 msgstr "                     importováno: %lu"
2530
2531 #, c-format
2532 msgid "             unchanged: %lu\n"
2533 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2534
2535 #, c-format
2536 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2537 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2541 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "        new signatures: %lu\n"
2545 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2549 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2550
2551 #, c-format
2552 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2553 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2554
2555 #, c-format
2556 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2557 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2558
2559 #, c-format
2560 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2561 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2562
2563 #, c-format
2564 msgid "          not imported: %lu\n"
2565 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2566
2567 #, c-format
2568 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2569 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2570
2571 #, c-format
2572 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2573 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2574
2575 #, c-format
2576 msgid ""
2577 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2578 "algorithms on these user IDs:\n"
2579 msgstr ""
2580 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2581 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2582
2583 #, c-format
2584 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2585 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2586
2587 #, c-format
2588 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2589 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2590
2591 #, c-format
2592 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2593 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2594
2595 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2596 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2597
2598 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2599 msgstr ""
2600 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2601
2602 #, c-format
2603 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2604 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2605
2606 #, c-format
2607 msgid "key %s: no user ID\n"
2608 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2609
2610 #, c-format
2611 msgid "key %s: %s\n"
2612 msgstr "klíč %s: %s\n"
2613
2614 msgid "rejected by import screener"
2615 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2619 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2620
2621 # c-format
2622 #, c-format
2623 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2624 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2625
2626 #, c-format
2627 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2628 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2629
2630 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2631 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2632
2633 #, c-format
2634 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2635 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2636
2637 #, c-format
2638 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2639 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2640
2641 #, c-format
2642 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2643 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2647 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2651 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2655 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2659 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2660
2661 #, c-format
2662 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2663 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2664
2665 #, c-format
2666 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2667 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2668
2669 #, c-format
2670 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2671 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2672
2673 #, c-format
2674 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2675 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2679 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2683 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2684
2685 #, c-format
2686 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2687 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2688
2689 #, c-format
2690 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2691 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2692
2693 #, c-format
2694 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2695 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2696
2697 #, c-format
2698 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2699 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2700
2701 #, c-format
2702 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2703 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2704
2705 #, c-format
2706 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2707 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2708
2709 #, c-format
2710 msgid "key %s: secret key imported\n"
2711 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2712
2713 #, c-format
2714 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2715 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2716
2717 #, c-format
2718 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2719 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2720
2721 #, c-format
2722 msgid "secret key %s: %s\n"
2723 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2724
2725 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2726 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2727
2728 #, c-format
2729 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2730 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2731
2732 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2733 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2734 #. actual private key data is stored on the card.  A
2735 #. single smartcard can have up to three private key
2736 #. data.  Importing private key stub is always
2737 #. skipped in 2.1, and it returns
2738 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2739 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2740 #. references to a card will be automatically
2741 #. created again.
2742 #, c-format
2743 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2744 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2745
2746 #, c-format
2747 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2748 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2749
2750 #, c-format
2751 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2752 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2753
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2756 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2757
2758 #, c-format
2759 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2760 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2761
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2764 msgstr ""
2765 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2766
2767 #, c-format
2768 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2769 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2770
2771 #, c-format
2772 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2773 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2774
2775 #, c-format
2776 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2777 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2778
2779 #, c-format
2780 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2781 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2782
2783 #, c-format
2784 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2785 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2786
2787 #, c-format
2788 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2789 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2790
2791 #, c-format
2792 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2793 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2794
2795 #, c-format
2796 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2797 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2798
2799 #, c-format
2800 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2801 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2802
2803 #, c-format
2804 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2805 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2806
2807 #, c-format
2808 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2809 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2810
2811 #, c-format
2812 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2813 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2814
2815 #, c-format
2816 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2817 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2818
2819 #, c-format
2820 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2821 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2822
2823 #, c-format
2824 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2825 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2826
2827 #, c-format
2828 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2829 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2830
2831 #, c-format
2832 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2833 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2834
2835 #, c-format
2836 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2837 msgstr ""
2838 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2839
2840 #, c-format
2841 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2842 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2843
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2846 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2847
2848 #, c-format
2849 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2850 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2851
2852 #, c-format
2853 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2854 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2855
2856 #, c-format
2857 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2858 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2859
2860 #, c-format
2861 msgid "keybox '%s' created\n"
2862 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2863
2864 #, c-format
2865 msgid "keyring '%s' created\n"
2866 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2867
2868 #, c-format
2869 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2870 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2871
2872 #, c-format
2873 msgid "error opening key DB: %s\n"
2874 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2875
2876 #, c-format
2877 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2878 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2879
2880 msgid "[revocation]"
2881 msgstr "[revokace]"
2882
2883 msgid "[self-signature]"
2884 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2885
2886 #, fuzzy, c-format
2887 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2888 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
2889 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2890
2891 #, fuzzy, c-format
2892 #| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
2893 msgid ""
2894 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
2895 msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
2896
2897 #, fuzzy
2898 #| msgid "Good signature from"
2899 msgid " (reordered signatures follow)"
2900 msgstr "Dobrý podpis od"
2901
2902 #, fuzzy, c-format
2903 #| msgid "key %s: %s\n"
2904 msgid "key %s:\n"
2905 msgstr "klíč %s: %s\n"
2906
2907 #, fuzzy, c-format
2908 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2909 msgid "%d duplicate signature removed\n"
2910 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
2911 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2912 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2913 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2914
2915 #, fuzzy, c-format
2916 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2917 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
2918 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2919 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2920 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2921 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2922
2923 #, fuzzy, c-format
2924 #| msgid "%d bad signatures\n"
2925 msgid "%d bad signature\n"
2926 msgid_plural "%d bad signatures\n"
2927 msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
2928 msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
2929 msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
2930
2931 #, fuzzy, c-format
2932 #| msgid "Good signature from"
2933 msgid "%d signature reordered\n"
2934 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
2935 msgstr[0] "Dobrý podpis od"
2936 msgstr[1] "Dobrý podpis od"
2937 msgstr[2] "Dobrý podpis od"
2938
2939 #, c-format
2940 msgid ""
2941 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
2942 "all signatures.\n"
2943 msgstr ""
2944
2945 msgid ""
2946 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2947 "keys\n"
2948 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2949 "etc.)\n"
2950 msgstr ""
2951 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2952 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2953 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2954 "\n"
2955
2956 #, c-format
2957 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2958 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2959
2960 #, c-format
2961 msgid "  %d = I trust fully\n"
2962 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2963
2964 msgid ""
2965 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2966 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2967 "trust signatures on your behalf.\n"
2968 msgstr ""
2969 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2970 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2971 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2972
2973 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2974 msgstr ""
2975 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2976 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2977
2978 #, c-format
2979 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2980 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2981
2982 #, c-format
2983 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2984 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
2985
2986 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2987 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
2988
2989 msgid "  Unable to sign.\n"
2990 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2991
2992 #, c-format
2993 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2994 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
2995
2996 #, c-format
2997 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2998 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
2999
3000 #, c-format
3001 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3002 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
3003
3004 msgid "Sign it? (y/N) "
3005 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3006
3007 #, c-format
3008 msgid ""
3009 "The self-signature on \"%s\"\n"
3010 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3011 msgstr ""
3012 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
3013 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3014
3015 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3016 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3017
3018 #, c-format
3019 msgid ""
3020 "Your current signature on \"%s\"\n"
3021 "has expired.\n"
3022 msgstr ""
3023 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
3024 "vypršela.\n"
3025
3026 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3027 msgstr ""
3028 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
3029 "N) "
3030
3031 #, c-format
3032 msgid ""
3033 "Your current signature on \"%s\"\n"
3034 "is a local signature.\n"
3035 msgstr ""
3036 "Váš současný podpis na „%s“\n"
3037 "je pouze lokální.\n"
3038
3039 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3040 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3041
3042 #, c-format
3043 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3044 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3045
3046 #, c-format
3047 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3048 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3049
3050 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3051 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3052
3053 #, c-format
3054 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3055 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3056
3057 msgid "This key has expired!"
3058 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3059
3060 #, c-format
3061 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3062 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3063
3064 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3065 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3066
3067 msgid ""
3068 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3069 "belongs\n"
3070 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3071 msgstr ""
3072 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3073 "patří výše uvedené osobě.\n"
3074 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3075
3076 #, c-format
3077 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3078 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3079
3080 #, c-format
3081 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3082 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3083
3084 #, c-format
3085 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3086 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3087
3088 #, c-format
3089 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3090 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3091
3092 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3093 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3094
3095 #, c-format
3096 msgid ""
3097 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3098 "key \"%s\" (%s)\n"
3099 msgstr ""
3100 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3101 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3102
3103 msgid "This will be a self-signature.\n"
3104 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3105
3106 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3107 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3108
3109 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3110 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3111
3112 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3113 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3114
3115 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3116 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3117
3118 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3119 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3120
3121 msgid "I have checked this key casually.\n"
3122 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3123
3124 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3125 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3126
3127 msgid "Really sign? (y/N) "
3128 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3129
3130 #, c-format
3131 msgid "signing failed: %s\n"
3132 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3133
3134 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3135 msgstr ""
3136 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3137 "nelze změnit.\n"
3138
3139 #, c-format
3140 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3141 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3142
3143 msgid "save and quit"
3144 msgstr "uložit a ukončit"
3145
3146 msgid "show key fingerprint"
3147 msgstr "vypsat otisk klíče"
3148
3149 msgid "show the keygrip"
3150 msgstr "ukázat keygrip"
3151
3152 msgid "list key and user IDs"
3153 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3154
3155 msgid "select user ID N"
3156 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3157
3158 msgid "select subkey N"
3159 msgstr "vyberte podklíč N"
3160
3161 msgid "check signatures"
3162 msgstr "kontrolovat podpisy"
3163
3164 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3165 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3166
3167 msgid "sign selected user IDs locally"
3168 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3169
3170 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3171 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3172
3173 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3174 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3175
3176 msgid "add a user ID"
3177 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3178
3179 msgid "add a photo ID"
3180 msgstr "přidat fotografický ID"
3181
3182 msgid "delete selected user IDs"
3183 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3184
3185 msgid "add a subkey"
3186 msgstr "přidat podklíč"
3187
3188 msgid "add a key to a smartcard"
3189 msgstr "přidat klíč na kartu"
3190
3191 msgid "move a key to a smartcard"
3192 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3193
3194 msgid "move a backup key to a smartcard"
3195 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3196
3197 msgid "delete selected subkeys"
3198 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3199
3200 msgid "add a revocation key"
3201 msgstr "přidat revokační klíč"
3202
3203 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3204 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3205
3206 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3207 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3208
3209 msgid "flag the selected user ID as primary"
3210 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3211
3212 msgid "list preferences (expert)"
3213 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3214
3215 msgid "list preferences (verbose)"
3216 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3217
3218 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3219 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3220
3221 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3222 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3223
3224 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3225 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3226
3227 msgid "change the passphrase"
3228 msgstr "změnit heslo"
3229
3230 msgid "change the ownertrust"
3231 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3232
3233 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3234 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3235
3236 msgid "revoke selected user IDs"
3237 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3238
3239 msgid "revoke key or selected subkeys"
3240 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3241
3242 msgid "enable key"
3243 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3244
3245 msgid "disable key"
3246 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3247
3248 msgid "show selected photo IDs"
3249 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3250
3251 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3252 msgstr ""
3253 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3254
3255 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3256 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3257
3258 msgid "Secret key is available.\n"
3259 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3260
3261 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3262 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3263
3264 msgid ""
3265 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3266 "(lsign),\n"
3267 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3268 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3269 msgstr ""
3270 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3271 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3272 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3273
3274 msgid "Key is revoked."
3275 msgstr "Klíč revokován."
3276
3277 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3278 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3279
3280 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3281 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3282
3283 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3284 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3285
3286 #, c-format
3287 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3288 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3289
3290 #, c-format
3291 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3292 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3293
3294 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3295 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3296
3297 #, c-format
3298 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3299 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3300
3301 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3302 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3303
3304 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3305 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3306
3307 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3308 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3309
3310 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3311 #. moving the key and not about removing it.
3312 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3313 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3314
3315 msgid "You must select exactly one key.\n"
3316 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3317
3318 msgid "Command expects a filename argument\n"
3319 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3320
3321 #, c-format
3322 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3323 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3324
3325 #, c-format
3326 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3327 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3328
3329 msgid "You must select at least one key.\n"
3330 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3331
3332 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3333 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3334
3335 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3336 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3337
3338 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3339 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3340
3341 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3342 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3343
3344 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3345 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3346
3347 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3348 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3349
3350 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3351 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3352
3353 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3354 msgstr ""
3355 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3356 "poskytnutá uživatelem\n"
3357
3358 msgid "Set preference list to:\n"
3359 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3360
3361 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3362 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3363
3364 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3365 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3366
3367 msgid "Save changes? (y/N) "
3368 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3369
3370 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3371 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3372
3373 #, c-format
3374 msgid "update failed: %s\n"
3375 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3376
3377 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3378 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3379
3380 #, fuzzy, c-format
3381 #| msgid "Key generation failed: %s\n"
3382 msgid "User ID revocation failed: %s\n"
3383 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3384
3385 #, c-format
3386 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3387 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3388
3389 #, c-format
3390 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3391 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3392
3393 #, fuzzy, c-format
3394 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
3395 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3396 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
3397
3398 msgid "No matching user IDs."
3399 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3400
3401 msgid "Nothing to sign.\n"
3402 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3403
3404 msgid "Digest: "
3405 msgstr "Hash: "
3406
3407 msgid "Features: "
3408 msgstr "Vlastnosti: "
3409
3410 msgid "Keyserver no-modify"
3411 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3412
3413 msgid "Preferred keyserver: "
3414 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3415
3416 msgid "Notations: "
3417 msgstr "Poznámky: "
3418
3419 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3420 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3421
3422 #, c-format
3423 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3424 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3425
3426 #, c-format
3427 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3428 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3429
3430 msgid "(sensitive)"
3431 msgstr "(citlivá informace)"
3432
3433 #, c-format
3434 msgid "created: %s"
3435 msgstr "vytvořen: %s"
3436
3437 #, c-format
3438 msgid "revoked: %s"
3439 msgstr "revokován: %s"
3440
3441 #, c-format
3442 msgid "expired: %s"
3443 msgstr "platnost skončila: %s"
3444
3445 #, c-format
3446 msgid "expires: %s"
3447 msgstr "platnost skončí: %s"
3448
3449 #, c-format
3450 msgid "usage: %s"
3451 msgstr "použití: %s"
3452
3453 msgid "card-no: "
3454 msgstr "číslo karty: "
3455
3456 #, c-format
3457 msgid "trust: %s"
3458 msgstr "důvěra: %s"
3459
3460 #, c-format
3461 msgid "validity: %s"
3462 msgstr "platnost: %s"
3463
3464 msgid "This key has been disabled"
3465 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3466
3467 msgid ""
3468 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3469 "unless you restart the program.\n"
3470 msgstr ""
3471 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3472 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3473
3474 # status
3475 msgid "revoked"
3476 msgstr "odvolán"
3477
3478 msgid "expired"
3479 msgstr "platnost skončila"
3480
3481 msgid ""
3482 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3483 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3484 msgstr ""
3485 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3486 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3487
3488 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3489 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3490
3491 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3492 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3493
3494 msgid ""
3495 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3496 "versions\n"
3497 "         of PGP to reject this key.\n"
3498 msgstr ""
3499 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3500 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3501
3502 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3503 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3504
3505 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3506 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3507
3508 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3509 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3510
3511 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3512 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3513
3514 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3515 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3516
3517 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3518 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3519
3520 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3521 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3522
3523 #, fuzzy, c-format
3524 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3525 msgid "Deleted %d signature.\n"
3526 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3527 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3528 msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
3529 msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
3530
3531 msgid "Nothing deleted.\n"
3532 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3533
3534 msgid "invalid"
3535 msgstr "neplatný"
3536
3537 #, c-format
3538 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3539 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3540
3541 #, fuzzy, c-format
3542 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3543 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3544 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3545 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3546 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3547 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3548
3549 #, c-format
3550 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3551 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3552
3553 #, c-format
3554 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3555 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3556
3557 msgid ""
3558 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3559 "cause\n"
3560 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3561 msgstr ""
3562 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3563 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3564
3565 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3566 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3567
3568 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3569 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3570
3571 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3572 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3573
3574 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3575 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3576
3577 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3578 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3579
3580 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3581 msgstr ""
3582 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3583
3584 msgid ""
3585 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3586 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3587
3588 msgid ""
3589 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3590 "N) "
3591 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3592
3593 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3594 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3595
3596 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3597 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3598
3599 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3600 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3601
3602 #, c-format
3603 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3604 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3605
3606 #, c-format
3607 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3608 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3609
3610 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3611 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3612
3613 #, c-format
3614 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3615 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3616
3617 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3618 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3619
3620 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3621 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3622
3623 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3624 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3625
3626 msgid "Enter the notation: "
3627 msgstr "Vložte poznámku: "
3628
3629 msgid "Proceed? (y/N) "
3630 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3631
3632 #, c-format
3633 msgid "No user ID with index %d\n"
3634 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3635
3636 #, c-format
3637 msgid "No user ID with hash %s\n"
3638 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3639
3640 #, c-format
3641 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3642 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3643
3644 #, c-format
3645 msgid "No subkey with index %d\n"
3646 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3647
3648 #, c-format
3649 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3650 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3651
3652 #, c-format
3653 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3654 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3655
3656 msgid " (non-exportable)"
3657 msgstr " (neexportovatelné)"
3658
3659 #, c-format
3660 msgid "This signature expired on %s.\n"
3661 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3662
3663 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3664 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3665
3666 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3667 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3668
3669 msgid "Not signed by you.\n"
3670 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3671
3672 #, c-format
3673 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3674 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3675
3676 msgid " (non-revocable)"
3677 msgstr " (neodvolatelné)"
3678
3679 #, c-format
3680 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3681 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3682
3683 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3684 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3685
3686 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3687 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3688
3689 msgid "no secret key\n"
3690 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3691
3692 #, c-format
3693 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3694 msgstr ""
3695
3696 #, c-format
3697 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3698 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3699
3700 #, c-format
3701 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3702 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3706 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3710 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3711
3712 #, c-format
3713 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3714 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3715
3716 #, c-format
3717 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3718 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3719
3720 msgid "too many cipher preferences\n"
3721 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3722
3723 msgid "too many digest preferences\n"
3724 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3725
3726 msgid "too many compression preferences\n"
3727 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3731 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3732
3733 msgid "writing direct signature\n"
3734 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3735
3736 msgid "writing self signature\n"
3737 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3738
3739 msgid "writing key binding signature\n"
3740 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3741
3742 #, c-format
3743 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3744 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3745
3746 #, c-format
3747 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3748 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3749
3750 msgid ""
3751 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3752 msgstr ""
3753 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3754 "dlouhým hashem\n"
3755
3756 msgid "Sign"
3757 msgstr "Podepisování"
3758
3759 msgid "Certify"
3760 msgstr "Certifikování"
3761
3762 msgid "Encrypt"
3763 msgstr "Šifrování"
3764
3765 msgid "Authenticate"
3766 msgstr "Autentizace"
3767
3768 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3769 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3770 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3771 #. functions:
3772 #.
3773 #. s = Toggle signing capability
3774 #. e = Toggle encryption capability
3775 #. a = Toggle authentication capability
3776 #. q = Finish
3777 #.
3778 msgid "SsEeAaQq"
3779 msgstr "SsEeAaQq"
3780
3781 #, c-format
3782 msgid "Possible actions for a %s key: "
3783 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3784
3785 msgid "Current allowed actions: "
3786 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3787
3788 #, c-format
3789 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3790 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3791
3792 #, c-format
3793 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3794 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3795
3796 #, c-format
3797 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3798 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3799
3800 #, c-format
3801 msgid "   (%c) Finished\n"
3802 msgstr "   (%c) Konec\n"
3803
3804 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3805 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3806
3807 #, c-format
3808 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3809 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3810
3811 #, c-format
3812 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3813 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3814
3815 #, c-format
3816 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3817 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3818
3819 #, c-format
3820 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3821 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3822
3823 #, c-format
3824 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3825 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3826
3827 #, c-format
3828 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3829 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3830
3831 #, c-format
3832 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3833 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3834
3835 #, c-format
3836 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3837 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3838
3839 #, c-format
3840 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3841 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3842
3843 #, c-format
3844 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3845 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3846
3847 #, c-format
3848 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3849 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3850
3851 #, c-format
3852 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3853 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3854
3855 #, c-format
3856 msgid "  (%d) Existing key\n"
3857 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3858
3859 msgid "Enter the keygrip: "
3860 msgstr "Vložte keygrip: "
3861
3862 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3863 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3864
3865 msgid "No key with this keygrip\n"
3866 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3867
3868 #, c-format
3869 msgid "rounded to %u bits\n"
3870 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3871
3872 #, c-format
3873 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3874 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3875
3876 #, c-format
3877 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3878 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3879
3880 #, c-format
3881 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3882 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3883
3884 #, c-format
3885 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3886 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3887
3888 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3889 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3890
3891 msgid ""
3892 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3893 "         0 = key does not expire\n"
3894 "      <n>  = key expires in n days\n"
3895 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3896 "      <n>m = key expires in n months\n"
3897 "      <n>y = key expires in n years\n"
3898 msgstr ""
3899 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3900 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3901 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3902 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3903 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3904 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3905
3906 msgid ""
3907 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3908 "         0 = signature does not expire\n"
3909 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3910 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3911 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3912 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3913 msgstr ""
3914 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3915 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3916 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3917 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3918 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3919 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3920
3921 msgid "Key is valid for? (0) "
3922 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3923
3924 #, c-format
3925 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3926 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3927
3928 msgid "invalid value\n"
3929 msgstr "neplatná hodnota\n"
3930
3931 msgid "Key does not expire at all\n"
3932 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3933
3934 msgid "Signature does not expire at all\n"
3935 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3936
3937 #, c-format
3938 msgid "Key expires at %s\n"
3939 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3940
3941 #, c-format
3942 msgid "Signature expires at %s\n"
3943 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3944