More cleanup of "allow to".
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
7 #
8 # A "%%0A" is used by Pinentry to insert a line break. The double percent
9 # sign is actually needed because it is also a printf format string. If you
10 # need to insert a plain % sign, you need to encode it as "%%25".
11 #
12 # „armor“ překládat jako „ASCII“
13 # (reader's) pinpad → klávesnice čtečky
14 #
15 # „keybox“ je jednotné úložiště pro X.509 a PGP certifikáty/klíče
16 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/kbxutil.html>
17 # Občas je třeba rozlišovat mezi keybox (překládám jako schránka) a keyring
18 # (překládám jako klíčenka nebo soubor klíčů).
19 #
20 # Některé pojmy ohledně GnuPG jsou vysvětleny na
21 # <http://www.gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Glossary.html>
22 #
23 # Některé pojmy by měly být překládány v souladu se zákonem 227/2000 Sb.,
24 # zákon o elektronickém podpisu, <http://portal.gov.cz/zakon/227/2000>:
25 # kvalifikovaný certifikát/podpis
26 #
27 # cache → keš
28 # distribution point → místo distribuce
29 # DP (distribution point (of CRL)) → DP
30 # load → zavést
31 # OCSP request → OCSP dotaz
32 # validate → ověřit (platnost)
33 #
34 msgid ""
35 msgstr ""
36 "Project-Id-Version: gnupg2 2.1.10\n"
37 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
38 "PO-Revision-Date: 2015-12-07 20:45+0100\n"
39 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
40 "Language-Team: Czech <gnupg-i18n@gnupg.org>\n"
41 "Language: cs\n"
42 "MIME-Version: 1.0\n"
43 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
44 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
45 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
46
47 #, c-format
48 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
49 msgstr "získání zámku pinetry se nezdařilo: %s\n"
50
51 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
52 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
53 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
54 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
55 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
56 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
57 msgid "|pinentry-label|_OK"
58 msgstr "|pinentry-label|_OK"
59
60 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
61 msgstr "|pinentry-label|_Zrušit"
62
63 msgid "|pinentry-label|_Yes"
64 msgstr "|pinentry-label|_Ano"
65
66 msgid "|pinentry-label|_No"
67 msgstr "|pinentry-label|_Ne"
68
69 msgid "|pinentry-label|PIN:"
70 msgstr "|pinentry-label|PIN:"
71
72 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
73 msgstr "|pinentry-label|_Uložit do správce hesel"
74
75 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
76 msgstr "Opravdu chcete učinit heslo na obrazovce viditelným?"
77
78 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
79 msgstr "|pinentry-tt|Zviditelnit heslo"
80
81 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
82 msgstr "|pinentry-tt|Skrýt heslo"
83
84 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
85 #. for the quality bar.
86 msgid "Quality:"
87 msgstr "Kvalita:"
88
89 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
90 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
91 #. string to describe what this is about.  The length of the
92 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
93 #. translate this entry, a default english text (see source)
94 #. will be used.
95 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
96 msgstr ""
97 "Kvalita textu zde zadaného.\n"
98 "Na podrobnosti ohledně kritérií se zeptejte svého správce."
99
100 msgid ""
101 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
102 "session"
103 msgstr ""
104 "Prosím, zadejte váš PIN, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
105
106 msgid ""
107 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
108 "this session"
109 msgstr ""
110 "Prosím, zadejte vaše heslo, aby pro tuto relaci mohl být odemknut tajný klíč"
111
112 msgid "PIN:"
113 msgstr "PIN:"
114
115 msgid "Passphrase:"
116 msgstr "Heslo:"
117
118 msgid "does not match - try again"
119 msgstr "neshodují se – zkuste to znovu"
120
121 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
122 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
123 #. two %d give the current and maximum number of tries.
124 #, c-format
125 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
126 msgstr "SETERROR %s (pokus %d z %d)"
127
128 msgid "Repeat:"
129 msgstr "Znovu:"
130
131 msgid "PIN too long"
132 msgstr "PIN je příliš dlouhý"
133
134 msgid "Passphrase too long"
135 msgstr "Heslo je příliš dlouhé"
136
137 msgid "Invalid characters in PIN"
138 msgstr "Neplatný znak v PINu"
139
140 msgid "PIN too short"
141 msgstr "PIN je příliš krátký"
142
143 msgid "Bad PIN"
144 msgstr "Špatný PIN"
145
146 msgid "Bad Passphrase"
147 msgstr "Špatné heslo"
148
149 #, c-format
150 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
151 msgstr "SSH klíče delší než %d bitů nejsou podporovány\n"
152
153 #, c-format
154 msgid "can't create '%s': %s\n"
155 msgstr "nelze vytvořit „%s“: %s\n"
156
157 #, c-format
158 msgid "can't open '%s': %s\n"
159 msgstr "nelze otevřít „%s“: %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
163 msgstr "chyba při získání sériového čísla karty: %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid "detected card with S/N: %s\n"
167 msgstr "nalezena karta se sériovým číslem: %s\n"
168
169 #, c-format
170 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
171 msgstr "na kartě není autentizační klíč pro SSH: %s\n"
172
173 #, c-format
174 msgid "no suitable card key found: %s\n"
175 msgstr "nenalezen žádný vhodný klíč karty: %s\n"
176
177 #, c-format
178 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
179 msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"
180
181 #, c-format
182 msgid "error writing key: %s\n"
183 msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
184
185 #, c-format
186 msgid ""
187 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
188 "allow this?"
189 msgstr ""
190 "Proces SSH si vyžádal použití klíče%%0A  %s%%0A  (%s)%%0APřejete si to "
191 "povolit?"
192
193 msgid "Allow"
194 msgstr "Povolit"
195
196 msgid "Deny"
197 msgstr "Zakázat"
198
199 #, c-format
200 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
201 msgstr "Prosím, vložte heslo pro SSH klíč%%0A  %F%%0A  (%c)"
202
203 msgid "Please re-enter this passphrase"
204 msgstr "Prosím, vložte toto heslo znovu"
205
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
209 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
210 msgstr ""
211 "Prosím, vložte heslo, abyste ochránil(a) přijatý tajný klíč%%0A   %s%%0A   %s"
212 "%%0Auvnitř úložiště klíčů gpg-agenta"
213
214 #, c-format
215 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
216 msgstr "ze socketu se nepodařilo se vytvořit proud (stream): %s\n"
217
218 msgid "Please insert the card with serial number"
219 msgstr "Prosím, vložte kartu se sériovým číslem"
220
221 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
222 msgstr "Prosím, vyjměte kartu a vložte jinou se sériovým číslem"
223
224 msgid "Admin PIN"
225 msgstr "PIN správce"
226
227 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
228 #. used to unblock a PIN.
229 msgid "PUK"
230 msgstr "PUK"
231
232 msgid "Reset Code"
233 msgstr "Resetační kód"
234
235 #, c-format
236 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
237 msgstr "%s%%0A%%0APro vstup použijte klávesnici čtečky."
238
239 msgid "Repeat this Reset Code"
240 msgstr "Zopakujte resetační kód"
241
242 msgid "Repeat this PUK"
243 msgstr "Zopakujte tento PUK"
244
245 msgid "Repeat this PIN"
246 msgstr "Zopakujte tento PIN"
247
248 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
249 msgstr "Resetační kód nebyl správně zopakován; zkuste to znovu"
250
251 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
252 msgstr "PUK nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
253
254 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
255 msgstr "PIN nebyl zopakován správně; zkuste to znovu"
256
257 #, c-format
258 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
259 msgstr "Prosím, vložte PIN%s%s%s, abyste odemkli kartu"
260
261 #, c-format
262 msgid "error creating temporary file: %s\n"
263 msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
264
265 #, c-format
266 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
267 msgstr "chyba při zápisu do dočasného souboru: %s\n"
268
269 msgid "Enter new passphrase"
270 msgstr "Vložte nové heslo"
271
272 msgid "Take this one anyway"
273 msgstr "Použít přesto tento klíč"
274
275 #, c-format
276 msgid ""
277 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
278 msgstr "Nezadali jste heslo!%0APrázdné heslo není dovoleno."
279
280 #, c-format
281 msgid ""
282 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
283 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
284 msgstr ""
285 "Nezadali jste heslo – toto je obecně špatný nápad!%0AProsím, potvrďte, že si "
286 "žádnou ochranu svého klíče nepřejete."
287
288 msgid "Yes, protection is not needed"
289 msgstr "Ano, ochrana není třeba"
290
291 #, c-format
292 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
293 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
294 msgstr[0] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znak."
295 msgstr[1] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaky."
296 msgstr[2] "Heslo by mělo být dlouhé alespoň %u znaků."
297
298 #, c-format
299 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
300 msgid_plural ""
301 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
302 msgstr[0] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslici nebo %%0Azvláštní znak."
303 msgstr[1] "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslice nebo %%0Azvláštní znaky."
304 msgstr[2] ""
305 "Heslo by mělo obsahovat alespoň %u číslic nebo %%0Azvláštních znaků."
306
307 #, c-format
308 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
309 msgstr ""
310 "Heslo by nemělo být známým slovem nebo se shodovat%%0As určitým vzorem."
311
312 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
313 msgstr "Varování: Zadali jste nebezpečné heslo."
314
315 #, c-format
316 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
317 msgstr "Pro ochranu svého nového klíče,%0Aprosím, zadejte heslo"
318
319 msgid "Please enter the new passphrase"
320 msgstr "Prosím, zadejte nové heslo"
321
322 msgid ""
323 "@Options:\n"
324 " "
325 msgstr ""
326 "@Volby:\n"
327 " "
328
329 msgid "run in daemon mode (background)"
330 msgstr "poběží v režimu démona (na pozadí)"
331
332 msgid "run in server mode (foreground)"
333 msgstr "poběží v režimu serveru (na popředí)"
334
335 msgid "verbose"
336 msgstr "upovídaný režim"
337
338 msgid "be somewhat more quiet"
339 msgstr "být o trochu víc tichý"
340
341 msgid "sh-style command output"
342 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu sh"
343
344 msgid "csh-style command output"
345 msgstr "vypisovat příkazy ve stylu csh"
346
347 msgid "|FILE|read options from FILE"
348 msgstr "|SOUBOR|načíst volby ze SOUBORU"
349
350 msgid "do not detach from the console"
351 msgstr "neodpojovat se od konzole"
352
353 msgid "do not grab keyboard and mouse"
354 msgstr "neuzurpovat si klávesnici a myš"
355
356 msgid "use a log file for the server"
357 msgstr "použít pro server soubor s protokolem"
358
359 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
360 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako PIN-Entry program"
361
362 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
363 msgstr "|PROGRAM|použít PROGRAM jako SCdaemon program"
364
365 msgid "do not use the SCdaemon"
366 msgstr "nepoužívat SCdémona"
367
368 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
369 msgstr "|NÁZEV|přijímat některé příkazy přes NÁZEV"
370
371 msgid "ignore requests to change the TTY"
372 msgstr "ignorovat požadavky na změnu TTY"
373
374 msgid "ignore requests to change the X display"
375 msgstr "ignorovat požadavky na změnu X displeje"
376
377 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
378 msgstr "|N|zahodit zapamatované PINy po N sekundách"
379
380 msgid "do not use the PIN cache when signing"
381 msgstr "nepoužívat paměť PINů na podepisování"
382
383 msgid "disallow the use of an external password cache"
384 msgstr "nedovolit použít vnější úložiště na hesla"
385
386 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
387 msgstr "nedovolit klientům označovat klíče za „důvěryhodné“"
388
389 msgid "allow presetting passphrase"
390 msgstr "umožnit přednastavení hesla"
391
392 #, fuzzy
393 #| msgid "allow caller to override the pinentry"
394 msgid "disallow caller to override the pinentry"
395 msgstr "umožnit volajícímu přebít pinentry"
396
397 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
398 msgstr "umožnit zadání hesla skrze Emacs"
399
400 msgid "enable ssh support"
401 msgstr "zapnout podporu pro OpenSSH"
402
403 msgid "enable putty support"
404 msgstr "zapnout podporu pro PuTTY"
405
406 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
407 #. reporting address.  This is so that we can change the
408 #. reporting address without breaking the translations.
409 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
410 msgstr ""
411 "Chyby v programu, prosím, oznamujte (anglicky) na <@EMAIL@>,\n"
412 "připomínky k překladu hlaste na <gnupg-i18n@gnupg.org>.\n"
413
414 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
415 msgstr "Použití: @GPG_AGENT@ [volby] (-h pro nápovědu)"
416
417 msgid ""
418 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
419 "Secret key management for @GNUPG@\n"
420 msgstr ""
421 "Syntaxe: @GPG_AGENT@ [volby] [příkaz [argumenty]]\n"
422 "Správa tajných klíčů pro @GNUPG@\n"
423
424 #, c-format
425 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
426 msgstr "zadána neplatná úroveň ladění „%s“\n"
427
428 # První argument je název knihovny
429 #, c-format
430 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
431 msgstr "%s je příliš stará (potřeba %s, přítomna %s)\n"
432
433 #, c-format
434 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
435 msgstr "Poznámka: neexistuje implicitní soubor s možnostmi „%s“\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "option file '%s': %s\n"
439 msgstr "soubor s možnostmi „%s“: %s\n"
440
441 #, c-format
442 msgid "reading options from '%s'\n"
443 msgstr "čtou se možnosti z „%s“\n"
444
445 #, c-format
446 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
447 msgstr "Poznámka: „%s“ není uvažovaná možnost\n"
448
449 #, c-format
450 msgid "can't create socket: %s\n"
451 msgstr "socket nelze vytvořit: %s\n"
452
453 #, c-format
454 msgid "socket name '%s' is too long\n"
455 msgstr "název socketu „%s“ je příliš dlouhý\n"
456
457 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
458 msgstr "gpg-agent již běží – nový nebude spuštěn\n"
459
460 msgid "error getting nonce for the socket\n"
461 msgstr "chyba při získávání soli pro socket\n"
462
463 #, c-format
464 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
465 msgstr "chyba při přilepování socketu na „%s“: %s\n"
466
467 # TODO: i18n of first %s
468 #, fuzzy, c-format
469 #| msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
470 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
471 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
472
473 #, c-format
474 msgid "listen() failed: %s\n"
475 msgstr "volání listen() selhalo: %s\n"
476
477 #, c-format
478 msgid "listening on socket '%s'\n"
479 msgstr "naslouchá se na socketu „%s“\n"
480
481 #, c-format
482 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
483 msgstr "nelze vytvořit adresář „%s“: %s\n"
484
485 #, c-format
486 msgid "directory '%s' created\n"
487 msgstr "adresář „%s“ vytvořen\n"
488
489 #, c-format
490 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
491 msgstr "volání stat() na „%s“ selhalo: %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
495 msgstr "„%s“ nelze použít jako domovský adresář\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
499 msgstr "chyba při čtení soli z deskriptoru %d: %s\n"
500
501 #, c-format
502 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
504
505 #, c-format
506 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr "obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
508
509 #, c-format
510 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
511 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d spuštěna\n"
512
513 #, c-format
514 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
515 msgstr "SSH obsluha 0x%lx pro fd %d ukončena\n"
516
517 #, c-format
518 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
519 msgstr "npth_pselect selhala: %s – čeká se 1 s\n"
520
521 #, c-format
522 msgid "%s %s stopped\n"
523 msgstr "%s %s pozastaveno\n"
524
525 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
526 msgstr "v této relaci neběží žádný gpg-agent\n"
527
528 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
529 msgstr "Použití: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP (-h pro nápovědu)\n"
530
531 msgid ""
532 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
533 "Password cache maintenance\n"
534 msgstr ""
535 "Syntaxe: gpg-preset-passphrase [volby] KEYGRIP\n"
536 "Správa dočasné paměti pro hesla\n"
537
538 msgid ""
539 "@Commands:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@Příkazy:\n"
543 " "
544
545 msgid ""
546 "@\n"
547 "Options:\n"
548 " "
549 msgstr ""
550 "@\n"
551 "Volby:\n"
552 " "
553
554 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
555 msgstr "Použití: gpg-protect-tool [VOLBY] (-h pro nápovědu)\n"
556
557 msgid ""
558 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
559 "Secret key maintenance tool\n"
560 msgstr ""
561 "Syntaxe: gpg-protect-tool [volby] [argumenty]\n"
562 "Nástroj na správu tajných klíčů\n"
563
564 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
565 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste zpřístupnili objekt PKCS#12."
566
567 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
568 msgstr "Prosím, vložte heslo, abyste ochránili nový objekt PKCS#12."
569
570 msgid ""
571 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
572 "system."
573 msgstr ""
574 "Prosím, zadejte heslo, abyste ochránili importovaný objekt uvnitř systému "
575 "GnuPG."
576
577 msgid ""
578 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
579 "needed to complete this operation."
580 msgstr ""
581 "Prosím, vložte heslo nebo PIN\n"
582 "potřebný pro dokončení této operace."
583
584 msgid "cancelled\n"
585 msgstr "zrušeno\n"
586
587 #, c-format
588 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
589 msgstr "chyba při ptaní se na heslo: %s\n"
590
591 #, c-format
592 msgid "error opening '%s': %s\n"
593 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
594
595 #, c-format
596 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
597 msgstr "soubor „%s“, řádek %d: %s\n"
598
599 #, c-format
600 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
601 msgstr "ignorováno sdělení „%s“ z „%s“, řádku %d\n"
602
603 #, c-format
604 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
605 msgstr "systémový důvěryhodný seznam „%s“ není dostupný\n"
606
607 #, c-format
608 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
609 msgstr "chybný otisk v „%s“, řádek %d\n"
610
611 #, c-format
612 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
613 msgstr "neplatný příznak klíče v „%s“, řádek %d\n"
614
615 #, c-format
616 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
617 msgstr "chyba při čtení „%s“, řádek %d: %s\n"
618
619 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
620 msgstr "chyba při čtení seznamu důvěryhodných kořenových certifikátů\n"
621
622 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
623 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
624 #. Pinentry to insert a line break.  The double
625 #. percent sign is actually needed because it is also
626 #. a printf format string.  If you need to insert a
627 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
628 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
629 #. certificate.
630 #, c-format
631 msgid ""
632 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
633 "certificates?"
634 msgstr ""
635 "Věříte bezmezně, že%%0A  „%s“%%0Ařádně ověřuje identitu uživatele při "
636 "vydávání certifikátu?"
637
638 msgid "Yes"
639 msgstr "Ano"
640
641 msgid "No"
642 msgstr "Ne"
643
644 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
645 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
646 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
647 #. needed because it is also a printf format string.  If you
648 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
649 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
650 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
651 #. as stored in the certificate.
652 #, c-format
653 msgid ""
654 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
655 "fingerprint:%%0A  %s"
656 msgstr ""
657 "Prosím ověřte, že certifikát rozpoznaný jako:%%0A  „%s“%%0Amá otisk:%%0A  %s"
658
659 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
660 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
661 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
662 msgid "Correct"
663 msgstr "V pořádku"
664
665 msgid "Wrong"
666 msgstr "Špatně"
667
668 #, c-format
669 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
670 msgstr "Poznámka: Toto heslo nikdy nebylo změněno.%0AProsím, nyní jej změňte."
671
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
675 "it now."
676 msgstr "Toto heslo se nezměnilo%%0Aod %.4s-%.2s-%.2s. Prosím, nyní jej změňte."
677
678 msgid "Change passphrase"
679 msgstr "Změnit heslo"
680
681 msgid "I'll change it later"
682 msgstr "Změním jej později"
683
684 #, c-format
685 msgid ""
686 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
687 "%%0A?"
688 msgstr ""
689 "Opravdu chcete smazat klíč určený pomocí keygripu%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
690
691 msgid "Delete key"
692 msgstr "Smazat klíč"
693
694 msgid ""
695 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
696 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
697 msgstr ""
698 "Pozor: Tento klíč je též veden jako klíč pro SSH!\n"
699 "Smazání tohoto klíče může odebrat schopnost přistupovat ke vzdáleným strojům."
700
701 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
702 msgstr "DSA vyžaduje, aby délka hashe byla násobkem 8 bitů\n"
703
704 #, c-format
705 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
706 msgstr "%s klíč používá nebezpečný (%ubitový) hash\n"
707
708 #, c-format
709 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
710 msgstr "%zubitový hash není platný pro %ubitový %s klíč\n"
711
712 #, c-format
713 msgid "checking created signature failed: %s\n"
714 msgstr "kontrola vytvořeného podpisu se nepodařila: %s\n"
715
716 msgid "secret key parts are not available\n"
717 msgstr "tajné části klíče nejsou dostupné\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
721 msgstr "algoritmus %d (%s) veřejného klíče není podporován\n"
722
723 #, c-format
724 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
725 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
726
727 #, c-format
728 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
729 msgstr "ochranný algoritmus %d (%s) není podporován\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "error creating a pipe: %s\n"
733 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
737 msgstr "chyba při vytváření proudu pro rouru: %s\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "error forking process: %s\n"
741 msgstr "chyba při rozdvojování procesu: %s\n"
742
743 #, fuzzy, c-format
744 #| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
745 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
746 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
747
748 #, c-format
749 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
750 msgstr "chyba při spouštění „%s“: pravděpodobně není nainstalován\n"
751
752 #, c-format
753 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
754 msgstr "chyba v běhu „%s“: návratový kód %d\n"
755
756 #, c-format
757 msgid "error running '%s': terminated\n"
758 msgstr "chyba v běhu „%s“: násilně ukončeno\n"
759
760 #, c-format
761 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
762 msgstr "chyba při získání návratového kódu procesu %d: %s\n"
763
764 #, c-format
765 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
766 msgstr "čekání na konec procesu %d se nezdařilo: %s\n"
767
768 #, c-format
769 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
770 msgstr "nelze se připojit k „%s“: %s\n"
771
772 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
773 msgstr "problémy v komunikaci s gpg-agentem\n"
774
775 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
776 msgstr "problém v nastavování voleb gpg-agenta\n"
777
778 msgid "canceled by user\n"
779 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
780
781 msgid "problem with the agent\n"
782 msgstr "problém s agentem\n"
783
784 #, fuzzy, c-format
785 #| msgid "problem with the agent: %s\n"
786 msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
787 msgstr "problém s agentem: %s\n"
788
789 #, c-format
790 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
791 msgstr "nemohu vypnout vytváření core souborů: %s\n"
792
793 # TODO: i18n of first %s
794 #, c-format
795 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
796 msgstr "Varování: vlastnictví %s „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
797
798 # TODO: i18n of first %s
799 #, c-format
800 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
801 msgstr "Varování: přístupová práva %s „%s“ nejsou bezpečná\n"
802
803 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
804 msgid "yes"
805 msgstr "ano"
806
807 msgid "yY"
808 msgstr "aAyY"
809
810 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
811 msgid "no"
812 msgstr "ne"
813
814 msgid "nN"
815 msgstr "nN"
816
817 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
818 msgid "quit"
819 msgstr "ukončit"
820
821 msgid "qQ"
822 msgstr "uUqQ"
823
824 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
825 msgid "okay|okay"
826 msgstr "okey|okey"
827
828 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
829 msgid "cancel|cancel"
830 msgstr "zrušit|zrušit"
831
832 msgid "oO"
833 msgstr "oO"
834
835 msgid "cC"
836 msgstr "zZ"
837
838 #, c-format
839 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
840 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla bezpečná paměť"
841
842 #, c-format
843 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
844 msgstr "při pokusu alokovat %lu bajtů došla paměť"
845
846 #, c-format
847 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
848 msgstr "chyba při alokování dostatečného množství paměti: %s\n"
849
850 #, c-format
851 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
852 msgstr "%s:%u: zastaralý parametr „%s“ – neúčinkuje\n"
853
854 #, c-format
855 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
856 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje\n"
857
858 #, c-format
859 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
860 msgstr "neznámý ladicí příznak „%s“ se ignoruje\n"
861
862 #, c-format
863 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
864 msgstr "gpg-agent neběží – spouští se „%s“\n"
865
866 #, c-format
867 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
868 msgstr "čeká se na agenta… (%d s)\n"
869
870 msgid "connection to agent established\n"
871 msgstr "spojení na agenta ustanoveno\n"
872
873 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
874 msgstr "spojení na agenta je v omezeném režimu\n"
875
876 #, c-format
877 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
878 msgstr "žádný dirmngr neběží – spouští se „%s“\n"
879
880 #, c-format
881 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
882 msgstr "čeká se na dirmngr… (%d s)\n"
883
884 msgid "connection to the dirmngr established\n"
885 msgstr "spojení na dirmngr ustanoveno\n"
886
887 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
888 #. verbatim.  It will not be printed.
889 msgid "|audit-log-result|Good"
890 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
891
892 msgid "|audit-log-result|Bad"
893 msgstr "|audit-log-result|Špatný"
894
895 msgid "|audit-log-result|Not supported"
896 msgstr "|audit-log-result|Není podporováno"
897
898 msgid "|audit-log-result|No certificate"
899 msgstr "|audit-log-result|Žádný certifikát"
900
901 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
902 msgstr "|audit-log-result|Není zapnuto"
903
904 msgid "|audit-log-result|Error"
905 msgstr "|audit-log-result|Chyba"
906
907 msgid "|audit-log-result|Not used"
908 msgstr "|audit-log-result|Není použito"
909
910 msgid "|audit-log-result|Okay"
911 msgstr "|audit-log-result|V pořádku"
912
913 msgid "|audit-log-result|Skipped"
914 msgstr "|audit-log-result|Přeskočeno"
915
916 msgid "|audit-log-result|Some"
917 msgstr "|audit-log-result|Některý"
918
919 msgid "Certificate chain available"
920 msgstr "Je k dispozici řetěz certifikátů"
921
922 msgid "root certificate missing"
923 msgstr "chybí kořenový certifikát"
924
925 msgid "Data encryption succeeded"
926 msgstr "Šifrování dat uspělo"
927
928 msgid "Data available"
929 msgstr "Data k dispozici"
930
931 msgid "Session key created"
932 msgstr "Vytvořen klíč relace"
933
934 #, c-format
935 msgid "algorithm: %s"
936 msgstr "algoritmus: %s"
937
938 #, c-format
939 msgid "unsupported algorithm: %s"
940 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
941
942 msgid "seems to be not encrypted"
943 msgstr "zdá se nebýt zašifrováno"
944
945 msgid "Number of recipients"
946 msgstr "Počet příjemců"
947
948 #, c-format
949 msgid "Recipient %d"
950 msgstr "Příjemce %d"
951
952 msgid "Data signing succeeded"
953 msgstr "Podepisování dat uspělo"
954
955 #, c-format
956 msgid "data hash algorithm: %s"
957 msgstr "hashovací algoritmus dat: %s"
958
959 #, c-format
960 msgid "Signer %d"
961 msgstr "Podepisovatel %d"
962
963 #, c-format
964 msgid "attr hash algorithm: %s"
965 msgstr "hashovací algoritmus atributu: %s"
966
967 msgid "Data decryption succeeded"
968 msgstr "Dešifrování dat uspělo"
969
970 msgid "Encryption algorithm supported"
971 msgstr "Šifrovací algoritmus podporován"
972
973 msgid "Data verification succeeded"
974 msgstr "Ověření dat uspělo"
975
976 msgid "Signature available"
977 msgstr "Podpis je k dispozici"
978
979 msgid "Parsing data succeeded"
980 msgstr "Rozebírání dat uspělo"
981
982 #, c-format
983 msgid "bad data hash algorithm: %s"
984 msgstr "chybný hashovací algoritmus dat: %s"
985
986 #, c-format
987 msgid "Signature %d"
988 msgstr "Podpis %d"
989
990 msgid "Certificate chain valid"
991 msgstr "Řetěz certifikátů je platný"
992
993 msgid "Root certificate trustworthy"
994 msgstr "Kořenový certifikát je důvěryhodný"
995
996 msgid "no CRL found for certificate"
997 msgstr "pro certifikát nebyl nalezen žádný CRL"
998
999 msgid "the available CRL is too old"
1000 msgstr "dostupný CRL je příliš starý"
1001
1002 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1003 msgstr "Kontrola certifikátů proti CRL/OCSP"
1004
1005 msgid "Included certificates"
1006 msgstr "Zahrnuté certifikáty"
1007
1008 msgid "No audit log entries."
1009 msgstr "Žádné položky auditního protokolu."
1010
1011 msgid "Unknown operation"
1012 msgstr "Neznámá operace"
1013
1014 msgid "Gpg-Agent usable"
1015 msgstr "Gpg-Agent je použitelný"
1016
1017 msgid "Dirmngr usable"
1018 msgstr "Dirmngr je použitelný"
1019
1020 #, c-format
1021 msgid "No help available for '%s'."
1022 msgstr "Nápověda pro „%s“ není dostupná.'"
1023
1024 msgid "ignoring garbage line"
1025 msgstr "ignoruji řádek s nepořádkem"
1026
1027 msgid "[none]"
1028 msgstr "[neuvedeno]"
1029
1030 msgid "argument not expected"
1031 msgstr "argument nebyl očekáván"
1032
1033 msgid "read error"
1034 msgstr "chyba při čtení"
1035
1036 msgid "keyword too long"
1037 msgstr "klíčové slovo je příliš dlouhé"
1038
1039 msgid "missing argument"
1040 msgstr "postrádám argument"
1041
1042 msgid "invalid argument"
1043 msgstr "neplatný argument"
1044
1045 msgid "invalid command"
1046 msgstr "neplatný příkaz"
1047
1048 msgid "invalid alias definition"
1049 msgstr "neplatný definice aliasu"
1050
1051 msgid "out of core"
1052 msgstr "nedostatek paměti"
1053
1054 msgid "invalid option"
1055 msgstr "neplatný parametr"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1059 msgstr "postrádám argument u volby „%.50s“\n"
1060
1061 #, c-format
1062 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1063 msgstr "neplatný argument u volby „%.50s“\n"
1064
1065 #, c-format
1066 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1067 msgstr "volba „%.50s“ nečeká argument\n"
1068
1069 #, c-format
1070 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1071 msgstr "neplatný příkaz „%.50s“\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1075 msgstr "volba „%.50s“ není jednoznačná\n"
1076
1077 #, c-format
1078 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1079 msgstr "příkaz „%.50s“ není jednoznačný\n"
1080
1081 # Yet another expression for `not enough memory' :)
1082 msgid "out of core\n"
1083 msgstr "nedostatek paměti\n"
1084
1085 #, c-format
1086 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1087 msgstr "neplatný parametr „%.50s“\n"
1088
1089 #, c-format
1090 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1091 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ není k dispozici\n"
1092
1093 #, c-format
1094 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1095 msgstr "iconv_open selhala: %s\n"
1096
1097 #, c-format
1098 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1099 msgstr "převod z „%s“ na „%s“ se nezdařil: %s\n"
1100
1101 #, c-format
1102 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1103 msgstr "nebylo možné vytvořit dočasný soubor „%s“: %s\n"
1104
1105 #, c-format
1106 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1107 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1108
1109 #, c-format
1110 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1111 msgstr "odstraňuji starý zamykací soubor (vytvořil %d)\n"
1112
1113 #, c-format
1114 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1115 msgstr "čekám na zámek (drží ho %d%s) %s…\n"
1116
1117 msgid "(deadlock?) "
1118 msgstr "(uváznutí?) "
1119
1120 #, c-format
1121 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1122 msgstr "zámek „%s“ nebyl vytvořen: %s\n"
1123
1124 #, c-format
1125 msgid "waiting for lock %s...\n"
1126 msgstr "čekám na zámek %s…\n"
1127
1128 #, c-format
1129 msgid "armor: %s\n"
1130 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1131
1132 msgid "invalid armor header: "
1133 msgstr "neplatná hlavička ASCII kódování: "
1134
1135 msgid "armor header: "
1136 msgstr "ASCII hlavička: "
1137
1138 msgid "invalid clearsig header\n"
1139 msgstr "neplatná hlavička podpisu v čitelném formátu\n"
1140
1141 msgid "unknown armor header: "
1142 msgstr "neznámá ASCII hlavička: "
1143
1144 msgid "nested clear text signatures\n"
1145 msgstr "vnořené podpisy v čitelném formátu\n"
1146
1147 msgid "unexpected armor: "
1148 msgstr "neočekávaný ASCII armor: "
1149
1150 msgid "invalid dash escaped line: "
1151 msgstr "nesprávné označení řádku mínusy: "
1152
1153 #, c-format
1154 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1155 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl přeskočen\n"
1156
1157 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1158 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1159
1160 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1161 msgstr "předčasný konec souboru (žádné CRC)\n"
1162
1163 msgid "malformed CRC\n"
1164 msgstr "špatný formát CRC\n"
1165
1166 #, c-format
1167 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1168 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
1169
1170 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1171 msgstr "předčasný konec souboru (v patičce)\n"
1172
1173 msgid "error in trailer line\n"
1174 msgstr "chyba v patičce\n"
1175
1176 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1177 msgstr "nenalezena žádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1178
1179 #, c-format
1180 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1181 msgstr "neplatné kódování ASCII: řádek je delší než %d znaků\n"
1182
1183 msgid ""
1184 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1185 msgstr ""
1186 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování – pravděpodobně byl použit "
1187 "špatný MTA\n"
1188
1189 #, fuzzy, c-format
1190 #| msgid "not human readable"
1191 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1192 msgstr "není v přímo čitelném formátu"
1193
1194 msgid ""
1195 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1196 "an '='\n"
1197 msgstr ""
1198 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1199 "a musí končit znakem „=“\n"
1200
1201 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1202 msgstr "zápis jména uživatele musí obsahovat znak „@“\n"
1203
1204 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1205 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1206
1207 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1208 msgstr "hodnota nemůže obsahovat žádné kontrolní znaky\n"
1209
1210 #, fuzzy
1211 #| msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1212 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1213 msgstr "jméno uživatele nesmí obsahovat více než jeden znak „@“\n"
1214
1215 #, fuzzy
1216 #| msgid ""
1217 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1218 #| "with an '='\n"
1219 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1220 msgstr ""
1221 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, číslice, tečky nebo podtržítka "
1222 "a musí končit znakem „=“\n"
1223
1224 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1225 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
1226
1227 #, c-format
1228 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1229 msgstr "předání dotazu %s klientovi se nezdařilo\n"
1230
1231 msgid "Enter passphrase: "
1232 msgstr "Vložte heslo: "
1233
1234 #, fuzzy, c-format
1235 #| msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
1236 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1237 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
1238
1239 #, c-format
1240 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1241 msgstr ""
1242
1243 #, fuzzy, c-format
1244 #| msgid "WARNING: "
1245 msgid "WARNING: %s\n"
1246 msgstr "VAROVÁNÍ: "
1247
1248 #, c-format
1249 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1250 msgstr "OpenPGP karta není dostupná: %s\n"
1251
1252 #, c-format
1253 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1254 msgstr "Nalezena OpenPGP karta číslo %s\n"
1255
1256 msgid "can't do this in batch mode\n"
1257 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
1258
1259 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1260 msgstr "Tento příkaz je dostupný pouze pro karty verze 2\n"
1261
1262 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1263 msgstr "Resetační kód není nebo už není dostupný\n"
1264
1265 msgid "Your selection? "
1266 msgstr "Váš výběr? "
1267
1268 msgid "[not set]"
1269 msgstr "[není nastaven]"
1270
1271 msgid "male"
1272 msgstr "muž"
1273
1274 msgid "female"
1275 msgstr "žena"
1276
1277 msgid "unspecified"
1278 msgstr "neuvedeno"
1279
1280 msgid "not forced"
1281 msgstr "není vyžadováno"
1282
1283 msgid "forced"
1284 msgstr "vyžadováno"
1285
1286 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1287 msgstr "Chyba: V současné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
1288
1289 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1290 msgstr "Chyba: Znak „<“ nelze použít.\n"
1291
1292 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1293 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
1294
1295 msgid "Cardholder's surname: "
1296 msgstr "Příjmení držitele karty: "
1297
1298 msgid "Cardholder's given name: "
1299 msgstr "Jméno (křestní) držitele karty: "
1300
1301 #, c-format
1302 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1303 msgstr "Chyba: jméno a příjmení je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1304
1305 msgid "URL to retrieve public key: "
1306 msgstr "URL pro získání veřejného klíče: "
1307
1308 #, c-format
1309 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1310 msgstr "Chyba: URL je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1311
1312 #, c-format
1313 msgid "error reading '%s': %s\n"
1314 msgstr "chyba při čtení „%s“: %s\n"
1315
1316 #, c-format
1317 msgid "error writing '%s': %s\n"
1318 msgstr "chyba při zápisu do „%s“: %s\n"
1319
1320 msgid "Login data (account name): "
1321 msgstr "Login (jménu účtu): "
1322
1323 #, c-format
1324 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1325 msgstr "Chyba: Login je příliš dlouhý (limit je %d znaků).\n"
1326
1327 msgid "Private DO data: "
1328 msgstr "Privátní DO data: "
1329
1330 #, c-format
1331 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1332 msgstr "Chyba: Privátní DO je příliš dlouhé (limit je %d znaků).\n"
1333
1334 msgid "Language preferences: "
1335 msgstr "Jazykové předvolby: "
1336
1337 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1338 msgstr "Chyba: neplatná délka řetězce s předvolbami.\n"
1339
1340 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1341 msgstr "Chyba: neplatný znak v řetězci s předvolbami\n"
1342
1343 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1344 msgstr "Zadejte pohlaví: M – mužské, F – ženské, nebo stiskněte mezerník: "
1345
1346 msgid "Error: invalid response.\n"
1347 msgstr "Chyba: neplatná odpověď.\n"
1348
1349 msgid "CA fingerprint: "
1350 msgstr "Otisk CA: "
1351
1352 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1353 msgstr "Chyba: chybně utvořené otisk.\n"
1354
1355 #, c-format
1356 msgid "key operation not possible: %s\n"
1357 msgstr "operace s klíčem není možná: %s\n"
1358
1359 msgid "not an OpenPGP card"
1360 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1361
1362 #, c-format
1363 msgid "error getting current key info: %s\n"
1364 msgstr "chyba při získání informací o aktuálním klíči: %s\n"
1365
1366 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1367 msgstr "Přepsat existující klíč? (a/N) "
1368
1369 msgid ""
1370 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1371 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1372 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1373 msgstr ""
1374 "Poznámka: Nelze zaručit, že karta podporuje požadovanou velikost.\n"
1375 "          Pokud generování klíče neuspěje, prosím, nahlédněte do "
1376 "dokumentace\n"
1377 "          své karty, kde se dozvíte, jaké velikosti jsou dovoleny.\n"
1378
1379 #, c-format
1380 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1381 msgstr "Jakou délku klíče pro podepisování si přejete? (%u) "
1382
1383 #, c-format
1384 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1385 msgstr "Jakou délku klíče pro šifrování si přejete? (%u) "
1386
1387 #, c-format
1388 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1389 msgstr "Jakou délku klíče pro autentizaci si přejete? (%u) "
1390
1391 #, c-format
1392 msgid "rounded up to %u bits\n"
1393 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1397 msgstr "velikost klíče %s musí být v intervalu %u-%u\n"
1398
1399 #, c-format
1400 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1401 msgstr "Karta bude nyní přenastavena na generování klíče dlouhého %u bitů\n"
1402
1403 #, c-format
1404 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1405 msgstr "chyba při změně velikosti klíče %d na %u bitů: %s\n"
1406
1407 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1408 msgstr "Vytvořit zálohu šifrovacího klíče mimo kartu? (A/n) "
1409
1410 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1411 msgstr "Poznámka: na kartě jsou již klíče uloženy!\n"
1412
1413 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1414 msgstr "Přepsat existující klíče? (a/N) "
1415
1416 #, c-format
1417 msgid ""
1418 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1419 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1420 "You should change them using the command --change-pin\n"
1421 msgstr ""
1422 "Prosím nezapomeňte, že tovární nastavení PINů je\n"
1423 "   PIN = „%s“     PIN administrátora = „%s“\n"
1424 "Měli byste je změnit příkazem --change-pin\n"
1425
1426 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1427 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete generovat:\n"
1428
1429 msgid "   (1) Signature key\n"
1430 msgstr "   (1) Podepisovací klíč\n"
1431
1432 msgid "   (2) Encryption key\n"
1433 msgstr "   (2) Šifrovací klíč\n"
1434
1435 msgid "   (3) Authentication key\n"
1436 msgstr "   (3) Autentizační klíč\n"
1437
1438 msgid "Invalid selection.\n"
1439 msgstr "Neplatný výběr.\n"
1440
1441 msgid "Please select where to store the key:\n"
1442 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíče:\n"
1443
1444 #, c-format
1445 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1446 msgstr "Volání KEYTOCARD selhalo: %s\n"
1447
1448 msgid "This command is not supported by this card\n"
1449 msgstr "Tento příkaz není touto kartou podporován\n"
1450
1451 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1452 msgstr "Poznámka: Tento příkaz zničí všechny klíče uložené na kartě!\n"
1453
1454 msgid "Continue? (y/N) "
1455 msgstr "Pokračovat (a/N) "
1456
1457 # The code expects non-localized "yes"
1458 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1459 msgstr "Opravdu obnovit tovární nastavení (zadejte „yes“) "
1460
1461 msgid "quit this menu"
1462 msgstr "ukončit toto menu"
1463
1464 msgid "show admin commands"
1465 msgstr "zobraz administrátorské příkazy"
1466
1467 msgid "show this help"
1468 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1469
1470 msgid "list all available data"
1471 msgstr "vypiš všechna dostupná data"
1472
1473 msgid "change card holder's name"
1474 msgstr "změní jméno majitele karty"
1475
1476 msgid "change URL to retrieve key"
1477 msgstr "změní URL pro získání klíče"
1478
1479 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1480 msgstr "získá klíč specifikovaný v URL karty"
1481
1482 msgid "change the login name"
1483 msgstr "změnit login name"
1484
1485 msgid "change the language preferences"
1486 msgstr "změnit jazykové předvolby"
1487
1488 msgid "change card holder's sex"
1489 msgstr "změní pohlaví držitele karty"
1490
1491 msgid "change a CA fingerprint"
1492 msgstr "vypsat otisk certifikační autority"
1493
1494 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1495 msgstr "zapnout/vypnout požadování PINu při každé self-sign operaci"
1496
1497 msgid "generate new keys"
1498 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1499
1500 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1501 msgstr "nabídka pro změnu anebo odblokování PINu"
1502
1503 msgid "verify the PIN and list all data"
1504 msgstr "ověř PIN a vypiš všechna data"
1505
1506 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1507 msgstr "odblokovat PIN pomocí resetačního kódu"
1508
1509 msgid "destroy all keys and data"
1510 msgstr "zničit všechny klíče a data"
1511
1512 msgid "gpg/card> "
1513 msgstr "gpg/karta> "
1514
1515 msgid "Admin-only command\n"
1516 msgstr "pouze administrátorské příkazy\n"
1517
1518 msgid "Admin commands are allowed\n"
1519 msgstr "administrátorské příkazy jsou povoleny\n"
1520
1521 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1522 msgstr "administrátorské příkazy nejsou povoleny\n"
1523
1524 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1525 msgstr "Neplatný příkaz (zkuste „help“)\n"
1526
1527 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1528 msgstr "--output pro tento příkaz není platný\n"
1529
1530 #, c-format
1531 msgid "can't open '%s'\n"
1532 msgstr "„%s“ nelze otevřít\n"
1533
1534 #, c-format
1535 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1536 msgstr "klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1537
1538 #, c-format
1539 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1540 msgstr "chyba při čtení bloku klíče: %s\n"
1541
1542 #, c-format
1543 msgid "key \"%s\" not found\n"
1544 msgstr "klíč „%s“ nenalezen\n"
1545
1546 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1547 msgstr "(dokud neurčíte klíč jeho otiskem)\n"
1548
1549 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1550 msgstr "bez parametru „--yes“ to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1551
1552 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1553 msgstr "Smazat tento klíč ze souboru klíčů? (a/N) "
1554
1555 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1556 msgstr "Toto je tajný klíč! - opravdu smazat? (a/N) "
1557
1558 # The first argument is a "key" or "subkey"
1559 #, c-format
1560 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1561 msgstr "smazání tajného %s se nezdařilo: %s\n"
1562
1563 # deleting secret %s failed
1564 msgid "key"
1565 msgstr "klíče"
1566
1567 # deleting secret %s failed
1568 msgid "subkey"
1569 msgstr "podklíče"
1570
1571 #, c-format
1572 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1573 msgstr "smazání bloku klíče se nezdařilo: %s\n"
1574
1575 msgid "ownertrust information cleared\n"
1576 msgstr "informace o důvěryhodnosti vlastníka klíče vymazány\n"
1577
1578 #, c-format
1579 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1580 msgstr "tajný klíč pro veřejný klíč „%s“ existuje!\n"
1581
1582 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1583 msgstr ""
1584 "abyste ho smazal(a), použijte nejprve parametr „--delete-secret-key“.\n"
1585
1586 #, c-format
1587 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1588 msgstr "chyba při vytváření hesla: %s\n"
1589
1590 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1591 msgstr "v módu S2K nelze použít symetrický ESK paket\n"
1592
1593 #, c-format
1594 msgid "using cipher %s\n"
1595 msgstr "použití šifry: %s\n"
1596
1597 #, c-format
1598 msgid "'%s' already compressed\n"
1599 msgstr "„%s“ je již zkomprimován\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1603 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor „%s“ je prázdný\n"
1604
1605 #, c-format
1606 msgid "reading from '%s'\n"
1607 msgstr "čte se z „%s“\n"
1608
1609 #, c-format
1610 msgid ""
1611 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1612 msgstr ""
1613 "VAROVÁNÍ: vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1614
1615 #, c-format
1616 msgid ""
1617 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1618 "preferences\n"
1619 msgstr ""
1620 "VAROVÁNÍ: vyžádaný komprimační algoritmus %s (%d) nevyhovuje předvolbám "
1621 "příjemce\n"
1622
1623 #, c-format
1624 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1625 msgstr "vyžádaná symetrická šifra %s (%d) nevyhovuje předvolbám příjemce\n"
1626
1627 #, c-format
1628 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1629 msgstr "%s/%s zašifrovaný pro: „%s“\n"
1630
1631 #, c-format
1632 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1633 msgstr "použití %s není v módu %s dovoleno\n"
1634
1635 #, c-format
1636 msgid "%s encrypted data\n"
1637 msgstr "%s zašifrovaná data\n"
1638
1639 #, c-format
1640 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1641 msgstr "zašifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1642
1643 msgid ""
1644 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1645 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla zašifrována slabým klíčem v symetrické šifře.\n"
1646
1647 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1648 msgstr "problém se zašifrovaným paketem\n"
1649
1650 msgid "no remote program execution supported\n"
1651 msgstr "spuštění externího programu není podporováno\n"
1652
1653 msgid ""
1654 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1655 msgstr ""
1656 "volání externích programů je zakázáno, protože file permissions nejsou\n"
1657 "nastaveny nebezpečně\n"
1658
1659 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1660 msgstr ""
1661 "na této platformě jsou při volání externích programů vyžadovány\n"
1662 "dočasné soubory (temp files)\n"
1663
1664 #, c-format
1665 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1666 msgstr "nelze spustit program „%s“: %s\n"
1667
1668 #, c-format
1669 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1670 msgstr "nelze spustit shell „%s“: %s\n"
1671
1672 #, c-format
1673 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1674 msgstr "systémová chyba při volání externího programu: %s\n"
1675
1676 msgid "unnatural exit of external program\n"
1677 msgstr "neočekávaný konec externího programu\n"
1678
1679 msgid "unable to execute external program\n"
1680 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1681
1682 #, c-format
1683 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1684 msgstr "nelze přečíst odpověď externího programu: %s\n"
1685
1686 #, c-format
1687 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1688 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný soubor (%s) „%s“: %s\n"
1689
1690 #, c-format
1691 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1692 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat dočasný adresář „%s“: %s\n"
1693
1694 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1695 msgstr "exportovat podpisy, které jsou označeny jako jen místní (local-only)"
1696
1697 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1698 msgstr "exportovat atributy uživatelských ID (obecně ID fotografií)"
1699
1700 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1701 msgstr "exportovat revokační klíče označené jako „citlivé“"
1702
1703 msgid "remove unusable parts from key during export"
1704 msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
1705
1706 msgid "remove as much as possible from key during export"
1707 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
1708
1709 msgid " - skipped"
1710 msgstr " – přeskočeno"
1711
1712 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
1713 #, c-format
1714 msgid "writing to '%s'\n"
1715 msgstr "zapisuje se do „%s“\n"
1716
1717 #, c-format
1718 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1719 msgstr "klíč %s: tělo klíče je na kartě – přeskočeno\n"
1720
1721 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1722 msgstr "exportování tajného klíče není povoleno\n"
1723
1724 #, c-format
1725 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1726 msgstr "klíč %s: PGP 2.x klíč – přeskočeno\n"
1727
1728 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1729 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1730
1731 #, c-format
1732 msgid "error creating '%s': %s\n"
1733 msgstr "chyba při vytváření „%s“: %s\n"
1734
1735 msgid "[User ID not found]"
1736 msgstr "[ID uživatele nenalezeno]"
1737
1738 #, c-format
1739 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1740 msgstr "(zkontrolujte argument volby „%s“)\n"
1741
1742 #, fuzzy, c-format
1743 #| msgid ""
1744 #| "Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
1745 #| "fingerprint\n"
1746 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1747 msgstr ""
1748 "Pozor: hodnota „%s“ volby „%s“ by měla být\n"
1749 "dlouhý identifikátor klíče nebo jeho otisk\n"
1750
1751 #, fuzzy, c-format
1752 #| msgid "error closing %s: %s\n"
1753 msgid "error looking up: %s\n"
1754 msgstr "chyba při zavírání chyba %s: %s\n"
1755
1756 #, fuzzy, c-format
1757 #| msgid "error searching the keyring: %s\n"
1758 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1759 msgstr "chyba při prohledávání souboru klíčů (keyring): %s\n"
1760
1761 #, c-format
1762 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1763 msgstr "„%s“ automaticky získáno přes %s\n"
1764
1765 #, c-format
1766 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1767 msgstr "chyba při získávání „%s“ přes %s: %s\n"
1768
1769 msgid "No fingerprint"
1770 msgstr "Chybí otisk"
1771
1772 #, c-format
1773 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1774 msgstr "tajný klíč „%s“ nenalezen: %s\n"
1775
1776 #, fuzzy, c-format
1777 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1778 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1779 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1780
1781 #, fuzzy, c-format
1782 #| msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
1783 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1784 msgstr "jako výchozí tajný klíč se použije „%s“\n"
1785
1786 #, c-format
1787 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1788 msgstr ""
1789
1790 # c-format
1791 #, c-format
1792 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1793 msgstr "Neplatný klíč %s změněn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1794
1795 #, c-format
1796 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1797 msgstr "používám podklíč %s místo primárního klíče %s\n"
1798
1799 msgid "make a signature"
1800 msgstr "vytvořit podpis"
1801
1802 msgid "make a clear text signature"
1803 msgstr "vytvořit podpis v čitelném dokumentu"
1804
1805 msgid "make a detached signature"
1806 msgstr "vytvořit podpis oddělený od dokumentu"
1807
1808 msgid "encrypt data"
1809 msgstr "šifrovat data"
1810
1811 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1812 msgstr "šifrování pouze se symetrickou šifrou"
1813
1814 msgid "decrypt data (default)"
1815 msgstr "dešifrovat data (implicitně)"
1816
1817 msgid "verify a signature"
1818 msgstr "verifikovat podpis"
1819
1820 msgid "list keys"
1821 msgstr "vypsat seznam klíčů"
1822
1823 msgid "list keys and signatures"
1824 msgstr "vypsat seznam klíčů a podpisů"
1825
1826 msgid "list and check key signatures"
1827 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíčů"
1828
1829 msgid "list keys and fingerprints"
1830 msgstr "vypsat seznam klíčů a otisků"
1831
1832 msgid "list secret keys"
1833 msgstr "vypsat seznam tajných klíčů"
1834
1835 msgid "generate a new key pair"
1836 msgstr "vytvořit nový pár klíčů"
1837
1838 msgid "quickly generate a new key pair"
1839 msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
1840
1841 msgid "quickly add a new user-id"
1842 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1843
1844 #, fuzzy
1845 #| msgid "quickly add a new user-id"
1846 msgid "quickly revoke a user-id"
1847 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
1848
1849 msgid "full featured key pair generation"
1850 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
1851
1852 msgid "generate a revocation certificate"
1853 msgstr "vytvořit revokační certifikát"
1854
1855 msgid "remove keys from the public keyring"
1856 msgstr "odstranit klíč ze souboru veřejných klíčů"
1857
1858 msgid "remove keys from the secret keyring"
1859 msgstr "odstranit klíč ze souboru tajných klíčů"
1860
1861 msgid "quickly sign a key"
1862 msgstr "rychle podepsat klíč"
1863
1864 msgid "quickly sign a key locally"
1865 msgstr "rychle lokálně podepsat klíč"
1866
1867 msgid "sign a key"
1868 msgstr "podepsat klíč"
1869
1870 msgid "sign a key locally"
1871 msgstr "podepsat klíč lokálně"
1872
1873 msgid "sign or edit a key"
1874 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíč"
1875
1876 msgid "change a passphrase"
1877 msgstr "změnit heslo"
1878
1879 msgid "export keys"
1880 msgstr "exportovat klíče"
1881
1882 msgid "export keys to a keyserver"
1883 msgstr "exportovat klíče na server klíčů"
1884
1885 msgid "import keys from a keyserver"
1886 msgstr "importovat klíče ze serveru klíčů"
1887
1888 msgid "search for keys on a keyserver"
1889 msgstr "vyhledat klíče na serveru klíčů"
1890
1891 msgid "update all keys from a keyserver"
1892 msgstr "aktualizovat všechny klíče ze serveru klíčů"
1893
1894 msgid "import/merge keys"
1895 msgstr "importovat/sloučit klíče"
1896
1897 msgid "print the card status"
1898 msgstr "vytisknout stav karty"
1899
1900 msgid "change data on a card"
1901 msgstr "změnit data na kartě"
1902
1903 msgid "change a card's PIN"
1904 msgstr "změnit PIN karty"
1905
1906 msgid "update the trust database"
1907 msgstr "aktualizovat databázi důvěry"
1908
1909 msgid "print message digests"
1910 msgstr "vypsat hash zprávy"
1911
1912 msgid "run in server mode"
1913 msgstr "pracovat v režimu serveru"
1914
1915 #, fuzzy
1916 #| msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1917 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1918 msgstr ""
1919 "|HODNOTA|nastavit TOFU politiku klíči (good [dobrý], unknown [neznámý], bad "
1920 "[špatný], ask [zeptat se], auto)"
1921
1922 msgid "create ascii armored output"
1923 msgstr "vytvoř výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1924
1925 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1926 msgstr "|ID_UŽIVATELE|šifrovat pro ID_UŽIVATELE"
1927
1928 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1929 msgstr "|ID_UŽIVATELE|použít toto ID_UŽIVATELE pro podepsání nebo dešifrování"
1930
1931 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1932 msgstr "|N|nastavit úroveň komprese na N (0 – žádná)"
1933
1934 msgid "use canonical text mode"
1935 msgstr "použít kanonický textový mód"
1936
1937 msgid "|FILE|write output to FILE"
1938 msgstr "|SOUBOR|zapsat výstup do SOUBORU"
1939
1940 msgid "do not make any changes"
1941 msgstr "neprovádět žádné změny"
1942
1943 msgid "prompt before overwriting"
1944 msgstr "vyžádat potvrzení před přepsáním"
1945
1946 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1947 msgstr "použít chování striktně podle OpenPGP"
1948
1949 msgid ""
1950 "@\n"
1951 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1952 msgstr ""
1953 "@\n"
1954 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
1955
1956 msgid ""
1957 "@\n"
1958 "Examples:\n"
1959 "\n"
1960 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1961 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1962 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1963 " --list-keys [names]        show keys\n"
1964 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1965 msgstr ""
1966 "@\n"
1967 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a zašifrovat pro uživatele Bob\n"
1968 " --clearsign [soubor]       vytvořit podpis čitelného dokumentu\n"
1969 " --detach-sign [soubor]     vytvořit podpis oddělený od dokumentu\n"
1970 " --list-keys [jména]        vypsat klíče\n"
1971 " --fingerprint [jména]      vypsat otisky\n"
1972
1973 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1974 msgstr "Použití: @GPG@ [možnosti] [soubory] (-h pro nápovědu)"
1975
1976 msgid ""
1977 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1978 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1979 "Default operation depends on the input data\n"
1980 msgstr ""
1981 "Syntaxe: @GPG@ [možnosti] [soubory]\n"
1982 "Podepisuje, ověřuje, šifruje nebo dešifruje.\n"
1983 "Výchozí operace závisí na vstupních datech.\n"
1984
1985 msgid ""
1986 "\n"
1987 "Supported algorithms:\n"
1988 msgstr ""
1989 "\n"
1990 "Podporované algoritmy:\n"
1991
1992 msgid "Pubkey: "
1993 msgstr "Veřejný klíč: "
1994
1995 msgid "Cipher: "
1996 msgstr "Šifra: "
1997
1998 msgid "Hash: "
1999 msgstr "Hash: "
2000
2001 msgid "Compression: "
2002 msgstr "Komprese: "
2003
2004 #, c-format
2005 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2006 msgstr "použití: %s [přepínače] %s\n"
2007
2008 msgid "conflicting commands\n"
2009 msgstr "konfliktní příkazy\n"
2010
2011 #, c-format
2012 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2013 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny „%s“\n"
2014
2015 #, c-format
2016 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2017 msgstr ""
2018 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáře „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2019
2020 #, c-format
2021 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2022 msgstr ""
2023 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguračního souboru „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2024
2025 #, c-format
2026 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2027 msgstr ""
2028 "VAROVÁNÍ: vlastnictví rozšiřujícího modulu „%s“ není nastaveno bezpečně\n"
2029
2030 #, c-format
2031 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2032 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro domovský adresář „%s“ nejsou bezpečná\n"
2033
2034 #, c-format
2035 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2036 msgstr ""
2037 "VAROVÁNÍ: přístupová práva pro konfigurační soubor „%s“ nejsou bezpečná\n"
2038
2039 #, c-format
2040 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2041 msgstr "VAROVÁNÍ: přístupová práva rozšiřujícímu modulu „%s“ nejsou bezpečná\n"
2042
2043 #, c-format
2044 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2045 msgstr ""
2046 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře s domovským adresářem „%s“ není nastaveno "
2047 "nebezpečně\n"
2048
2049 #, c-format
2050 msgid ""
2051 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2052 msgstr ""
2053 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s konfiguračním souborem není nastaveno "
2054 "nebezpečně\n"
2055
2056 #, c-format
2057 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2058 msgstr ""
2059 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáře „%s“ s rozšiřujícím modulem není nastaveno "
2060 "nebezpečně\n"
2061
2062 #, c-format
2063 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2064 msgstr ""
2065 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s domovským adresářem nejsou "
2066 "nastavena bezpečně\n"
2067
2068 #, c-format
2069 msgid ""
2070 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2071 msgstr ""
2072 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s konfiguračním souborem nejsou "
2073 "nastavena bezpečně\n"
2074
2075 #, c-format
2076 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2077 msgstr ""
2078 "VAROVÁNÍ: přístupová práva k adresáři „%s“ s rozšiřujícím modulem nejsou "
2079 "nastavena bezpečně\n"
2080
2081 # c-format
2082 #, c-format
2083 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2084 msgstr "neznámá konfigurační položka „%s“\n"
2085
2086 msgid "display photo IDs during key listings"
2087 msgstr "zobrazovat ID fotografií během výpisu klíčů"
2088
2089 msgid "show key usage information during key listings"
2090 msgstr "ukazovat údaje o účelu klíče při výpisu klíčů"
2091
2092 msgid "show policy URLs during signature listings"
2093 msgstr "ukazovat URL politik během výpisu podpisů"
2094
2095 msgid "show all notations during signature listings"
2096 msgstr "ukazovat všechny poznámky během výpisu podpisů"
2097
2098 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2099 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu během vypisování podpisů"
2100
2101 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2102 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky během výpisu podpisů"
2103
2104 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2105 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při výpisu podpisů"
2106
2107 msgid "show user ID validity during key listings"
2108 msgstr "ukazovat platnost ID uživatelů při výpisu klíčů"
2109
2110 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2111 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při výpisu klíčů"
2112
2113 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2114 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé podklíče při výpisu klíčů"
2115
2116 msgid "show the keyring name in key listings"
2117 msgstr "ukazovat název souboru s klíči při výpisu klíčů"
2118
2119 msgid "show expiration dates during signature listings"
2120 msgstr "ukazovat data expirace během výpisu podpisů"
2121
2122 msgid "available TOFU policies:\n"
2123 msgstr "dostupné politiky TOFU:\n"
2124
2125 #, c-format
2126 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2127 msgstr "neznámá TOFU politika „%s“\n"
2128
2129 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2130 msgstr "(možnosti lze vypsat příkazem „help“)\n"
2131
2132 #, c-format
2133 msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
2134 msgstr "neznámý formát „%s“ databáze TOFU\n"
2135
2136 #, c-format
2137 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2138 msgstr "Poznámka: starý implicitní soubor s možnostmi „%s“ ignorován\n"
2139
2140 #, c-format
2141 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2142 msgstr "libgcrypt je příliš stará (potřebuji %s, mám %s)\n"
2143
2144 #, c-format
2145 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2146 msgstr "Poznámka: %s není pro normální použití!\n"
2147
2148 #, c-format
2149 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2150 msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
2151
2152 #, c-format
2153 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2154 msgstr "neplatný režim pinentry „%s“\n"
2155
2156 #, c-format
2157 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2158 msgstr "„%s“ není platná znaková sada\n"
2159
2160 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2161 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíčů\n"
2162
2163 #, c-format
2164 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2165 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíčů\n"
2166
2167 msgid "invalid keyserver options\n"
2168 msgstr "neplatný parametr pro server klíčů\n"
2169
2170 #, c-format
2171 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2172 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
2173
2174 msgid "invalid import options\n"
2175 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
2176
2177 #, fuzzy, c-format
2178 #| msgid "invalid list options\n"
2179 msgid "invalid filter option: %s\n"
2180 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2181
2182 #, c-format
2183 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2184 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
2185
2186 msgid "invalid export options\n"
2187 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
2188
2189 #, c-format
2190 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2191 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
2192
2193 msgid "invalid list options\n"
2194 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
2195
2196 msgid "display photo IDs during signature verification"
2197 msgstr "zobrazovat ID fotografií při ověřování podpisu"
2198
2199 msgid "show policy URLs during signature verification"
2200 msgstr "ukazovat URL politik při ověřování podpisu"
2201
2202 msgid "show all notations during signature verification"
2203 msgstr "ukazovat všechny poznámky při ověřování podpisu"
2204
2205 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2206 msgstr "ukazovat poznámky IETF standardu při ověřování podpisu"
2207
2208 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2209 msgstr "ukazovat uživatelské poznámky při ověřování podpisu"
2210
2211 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2212 msgstr "ukazovat URL upřednostňovaného serveru klíčů při ověřování podpisu"
2213
2214 msgid "show user ID validity during signature verification"
2215 msgstr "ukazovat platnost ID uživatele při ověřování podpisu"
2216
2217 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2218 msgstr "ukazovat odvolané a prošlé ID uživatelů při ověřování podpisů"
2219
2220 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2221 msgstr "ukazovat jen primární ID uživatele při ověřování podpisu"
2222
2223 msgid "validate signatures with PKA data"
2224 msgstr "ověřovat podpisy s daty PKA"
2225
2226 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2227 msgstr "vyzvednout důvěru podpisů s platnými daty PKA"
2228
2229 #, c-format
2230 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2231 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ověření\n"
2232
2233 msgid "invalid verify options\n"
2234 msgstr "neplatný parametr pro ověření\n"
2235
2236 #, c-format
2237 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2238 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
2239
2240 #, c-format
2241 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2242 msgstr "%s:%d: neplatný seznam auto-key-locate\n"
2243
2244 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2245 msgstr "neplatný seznam auto-key-locate\n"
2246
2247 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2248 msgstr "VAROVÁNÍ: program může vytvořit soubor core!\n"
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2252 msgstr "VAROVÁNÍ: %s přepíše %s\n"
2253
2254 #, c-format
2255 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2256 msgstr "Není dovoleno používat %s s %s!\n"
2257
2258 #, c-format
2259 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2260 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2261
2262 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2263 msgstr "VAROVÁNÍ: pracuji s podvrženým systémovým časem: "
2264
2265 #, c-format
2266 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2267 msgstr "nelze spustit s nebezpečnou pamětí vzhledem k %s\n"
2268
2269 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2270 msgstr "vybraný šifrovací algoritmus je neplatný\n"
2271
2272 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2273 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2274
2275 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2276 msgstr "vybraný kompresní algoritmus je neplatný\n"
2277
2278 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2279 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2280
2281 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2282 msgstr "položka completes-needed musí být větší než 0\n"
2283
2284 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2285 msgstr "položka marginals-needed musí být větší než 1\n"
2286
2287 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2288 msgstr "položka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2289
2290 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2291 msgstr ""
2292 "neplatná implicitní úroveň certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2293 "2 nebo 3\n"
2294
2295 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2296 msgstr ""
2297 "neplatná minimální úroveň certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2298 "nebo 3\n"
2299
2300 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2301 msgstr "Poznámka: jednoduchý mód S2K (0) je důrazně nedoporučován\n"
2302
2303 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2304 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2305
2306 msgid "invalid default preferences\n"
2307 msgstr "neplatné implicitní předvolby\n"
2308
2309 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2310 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro šifrování\n"
2311
2312 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2313 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro hashování\n"
2314
2315 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2316 msgstr "neplatné uživatelské předvolby pro komprimaci\n"
2317
2318 #, c-format
2319 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2320 msgstr "%s dosud není funkční s %s\n"
2321
2322 #, c-format
2323 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2324 msgstr "použití šifrovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2325
2326 #, c-format
2327 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2328 msgstr "použití hashovacího algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2329
2330 #, c-format
2331 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2332 msgstr "použití kompresního algoritmu „%s“ v módu %s není dovoleno\n"
2333
2334 #, c-format
2335 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2336 msgstr "nemohu inicializovat databázi důvěry: %s\n"
2337
2338 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2339 msgstr ""
2340 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
2341
2342 msgid "--store [filename]"
2343 msgstr "--store [jméno souboru]"
2344
2345 msgid "--symmetric [filename]"
2346 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2347
2348 #, c-format
2349 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2350 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
2351
2352 msgid "--encrypt [filename]"
2353 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2354
2355 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2356 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2357
2358 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2359 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2360
2361 #, c-format
2362 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2363 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2364
2365 msgid "--sign [filename]"
2366 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2367
2368 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2369 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2370
2371 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2372 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2373
2374 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2375 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
2376
2377 #, c-format
2378 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2379 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2380
2381 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2382 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2383
2384 msgid "--clearsign [filename]"
2385 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2386
2387 msgid "--decrypt [filename]"
2388 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2389
2390 msgid "--sign-key user-id"
2391 msgstr "--sign-key id_uživatele"
2392
2393 msgid "--lsign-key user-id"
2394 msgstr "--lsign-key id_uživatele"
2395
2396 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2397 msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
2398
2399 msgid "--passwd <user-id>"
2400 msgstr "--passwd <id-uživatele>"
2401
2402 #, c-format
2403 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2404 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2408 msgstr "získání dat z serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2409
2410 #, c-format
2411 msgid "key export failed: %s\n"
2412 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2413
2414 #, fuzzy, c-format
2415 #| msgid "key export failed: %s\n"
2416 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2417 msgstr "export klíče se nepodařil: %s\n"
2418
2419 #, c-format
2420 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2421 msgstr "hledání na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2425 msgstr "obnovení dat na serveru klíčů se nezdařilo: %s\n"
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2429 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2430
2431 #, c-format
2432 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2433 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2434
2435 #, c-format
2436 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2437 msgstr "neplatný hashovací algoritmus „%s“\n"
2438
2439 #, c-format
2440 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2441 msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
2442
2443 #, c-format
2444 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2445 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
2446
2447 msgid "[filename]"
2448 msgstr "[jméno souboru]"
2449
2450 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2451 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
2452
2453 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2454 msgstr "zadané URL pro certifikační politiku je neplatné\n"
2455
2456 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2457 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2458
2459 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2460 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíčů je neplatné\n"
2461
2462 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2463 msgstr "|SOUBOR|brát klíče z klíčenky (keyringu) SOUBOR"
2464
2465 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2466 msgstr "pouze varování při konfliktu časového razítka"
2467
2468 msgid "|FD|write status info to this FD"
2469 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2470
2471 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2472 msgstr ""
2473
2474 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2475 msgstr "Použití: gpg [volby] [soubory] (-h pro pomoc)"
2476
2477 msgid ""
2478 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2479 "Check signatures against known trusted keys\n"
2480 msgstr ""
2481 "Syntaxe: gpgv [volby] [soubory]\n"
2482 "Ověří podpisy proti známým důvěryhodným klíčům\n"
2483
2484 msgid "No help available"
2485 msgstr "Nápověda není k dispozici"
2486
2487 #, c-format
2488 msgid "No help available for '%s'"
2489 msgstr "Pro „%s“ není dostupná žádná nápověda"
2490
2491 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2492 msgstr "importovat podpisy, které jsou označeny jen jako místní"
2493
2494 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2495 msgstr "opravit poškození vzniklá při importu z PKS serveru"
2496
2497 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2498 msgstr "nemazat údaje o důvěře během importu"
2499
2500 msgid "do not update the trustdb after import"
2501 msgstr "neaktualizovat databázi důvěry po importu"
2502
2503 #, fuzzy
2504 #| msgid "show key fingerprint"
2505 msgid "show key during import"
2506 msgstr "vypsat otisk klíče"
2507
2508 msgid "only accept updates to existing keys"
2509 msgstr "přijímat aktualizace pouze u existujících klíčů"
2510
2511 msgid "remove unusable parts from key after import"
2512 msgstr "odstranit z klíče po importu nepoužitelné části"
2513
2514 msgid "remove as much as possible from key after import"
2515 msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
2516
2517 msgid "run import filters and export key immediately"
2518 msgstr ""
2519
2520 #, c-format
2521 msgid "skipping block of type %d\n"
2522 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
2523
2524 #, c-format
2525 msgid "%lu keys processed so far\n"
2526 msgstr "%lu klíče byly doposud zpracovány\n"
2527
2528 #, c-format
2529 msgid "Total number processed: %lu\n"
2530 msgstr "Celkový počet zpracovaných klíčů: %lu\n"
2531
2532 #, c-format
2533 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2534 msgstr "           přeskočeny klíče PGP2: %lu\n"
2535
2536 #, c-format
2537 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2538 msgstr "           přeskočeny nové klíče: %lu\n"
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2542 msgstr "                bez ID uživatele: %lu\n"
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "              imported: %lu"
2546 msgstr "                     importováno: %lu"
2547
2548 #, c-format
2549 msgid "             unchanged: %lu\n"
2550 msgstr "                       beze změn: %lu\n"
2551
2552 #, c-format
2553 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2554 msgstr "               nové ID uživatelů: %lu\n"
2555
2556 #, c-format
2557 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2558 msgstr "                   nové podklíče: %lu\n"
2559
2560 #, c-format
2561 msgid "        new signatures: %lu\n"
2562 msgstr "                    nové podpisy: %lu\n"
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2566 msgstr "             nové revokace klíčů: %lu\n"
2567
2568 #, c-format
2569 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2570 msgstr "            přečtené tajné klíče: %lu\n"
2571
2572 #, c-format
2573 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2574 msgstr "         importované tajné klíče: %lu\n"
2575
2576 #, c-format
2577 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2578 msgstr "           tajné klíče nezměněny: %lu\n"
2579
2580 #, c-format
2581 msgid "          not imported: %lu\n"
2582 msgstr "                   neimportováno: %lu\n"
2583
2584 #, c-format
2585 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2586 msgstr "              odstraněné podpisy: %lu\n"
2587
2588 #, c-format
2589 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2590 msgstr "       odstraněné uživatelské ID: %lu\n"
2591
2592 #, c-format
2593 msgid ""
2594 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2595 "algorithms on these user IDs:\n"
2596 msgstr ""
2597 "VAROVÁNÍ: klíč %s obsahuje předvolby pro nedostupné\n"
2598 "algoritmy na těchto ID uživatelů:\n"
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2602 msgstr "         \"%s\": předvolby pro šifrovací algoritmus %s\n"
2603
2604 #, c-format
2605 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2606 msgstr "         \"%s\": předvolby pro podepisovací algoritmus %s\n"
2607
2608 #, c-format
2609 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2610 msgstr "         \"%s\": předvolby pro komprimační algoritmus %s\n"
2611
2612 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2613 msgstr "velmi doporučujeme aktualizaci nastavení vašich preferencí a\n"
2614
2615 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2616 msgstr ""
2617 "distribuci tohoto klíče aby jste předešel problémům s neshodou algoritmů\n"
2618
2619 #, c-format
2620 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2621 msgstr "nelze aktualizovat předvolby s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2622
2623 #, c-format
2624 msgid "key %s: no user ID\n"
2625 msgstr "klíč %s: chybí identifikátor uživatele\n"
2626
2627 #, c-format
2628 msgid "key %s: %s\n"
2629 msgstr "klíč %s: %s\n"
2630
2631 msgid "rejected by import screener"
2632 msgstr "zamítnut kontrolou při importu"
2633
2634 #, c-format
2635 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2636 msgstr "klíč %s: poškození PKS podklíče opraveno\n"
2637
2638 # c-format
2639 #, c-format
2640 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2641 msgstr "klíč %s: přijat id uživatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2642
2643 #, c-format
2644 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2645 msgstr "klíč %s: chybí platný identifikátor uživatele\n"
2646
2647 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2648 msgstr "může to být způsobeno chybějícím podpisem klíče jím samým\n"
2649
2650 #, c-format
2651 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2652 msgstr "klíč %s: veřejný klíč nenalezen: %s\n"
2653
2654 #, c-format
2655 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2656 msgstr "klíč %s: nový klíč - přeskočen\n"
2657
2658 #, c-format
2659 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2660 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíčů (keyring): %s\n"
2661
2662 #, c-format
2663 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2664 msgstr "chyba při zápisu souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2665
2666 #, c-format
2667 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2668 msgstr "klíč %s: veřejný klíč „%s“ importován\n"
2669
2670 #, c-format
2671 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2672 msgstr "klíč %s: neodpovídá naší kopii\n"
2673
2674 #, c-format
2675 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2676 msgstr "klíč %s: nemohu najít originální blok klíče: %s\n"
2677
2678 #, c-format
2679 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2680 msgstr "klíč %s: nemohu číst originální blok klíče: %s\n"
2681
2682 #, c-format
2683 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2684 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový identifikátor uživatele\n"
2685
2686 #, c-format
2687 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2688 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových identifikátorů uživatele\n"
2689
2690 #, c-format
2691 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2692 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podpis\n"
2693
2694 #, c-format
2695 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2696 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podpisů\n"
2697
2698 #, c-format
2699 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2700 msgstr "klíč %s: „%s“ 1 nový podklíč\n"
2701
2702 #, c-format
2703 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2704 msgstr "klíč %s: „%s“ %d nových podklíčů\n"
2705
2706 #, c-format
2707 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2708 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2709
2710 #, c-format
2711 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2712 msgstr "klíč %s: „%s“ %d podpisů odstraněno\n"
2713
2714 #, c-format
2715 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2716 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2717
2718 #, c-format
2719 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2720 msgstr "klíč %s: „%s“ %d ID uživatele odstraněno\n"
2721
2722 #, c-format
2723 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2724 msgstr "klíč %s: „%s“ beze změn\n"
2725
2726 #, c-format
2727 msgid "key %s: secret key imported\n"
2728 msgstr "klíč %s: tajný klíč importován\n"
2729
2730 #, c-format
2731 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2732 msgstr "klíč %s: tajný klíč již existuje\n"
2733
2734 #, c-format
2735 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2736 msgstr "klíč %s: chyba při odesílání dat agentovi: %s\n"
2737
2738 #, c-format
2739 msgid "secret key %s: %s\n"
2740 msgstr "tajný klíč %s: %s\n"
2741
2742 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2743 msgstr "import tajných klíčů není povolen\n"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2747 msgstr "klíč %s: tajný klíč s neplatnou šifrou %d – přeskočeno\n"
2748
2749 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2750 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2751 #. actual private key data is stored on the card.  A
2752 #. single smartcard can have up to three private key
2753 #. data.  Importing private key stub is always
2754 #. skipped in 2.1, and it returns
2755 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2756 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2757 #. references to a card will be automatically
2758 #. created again.
2759 #, c-format
2760 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2761 msgstr "Pro migraci „%s“ u každé karty spusťte: %s\n"
2762
2763 #, c-format
2764 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2765 msgstr "klíč %s: chybí veřejný klíč – nemohu aplikovat revokační certifikát\n"
2766
2767 #, c-format
2768 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2769 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s – zamítnuto\n"
2770
2771 #, c-format
2772 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2773 msgstr "klíč %s: „%s“ revokační certifikát importován\n"
2774
2775 #, c-format
2776 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2777 msgstr "klíč %s: neexistuje id uživatele pro podpis\n"
2778
2779 #, c-format
2780 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2781 msgstr ""
2782 "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče u uživatelského ID „%s“\n"
2783
2784 #, c-format
2785 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2786 msgstr "klíč %s neplatný podpis klíče jím samým u uživatelského ID „%s“\n"
2787
2788 #, c-format
2789 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2790 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2791
2792 #, c-format
2793 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2794 msgstr "klíč %s: neplatný podpis klíče jím samým (direct key signature)\n"
2795
2796 #, c-format
2797 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2798 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro vázání klíčů\n"
2799
2800 #, c-format
2801 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2802 msgstr "klíč %s: neplatná vazba podklíče\n"
2803
2804 #, c-format
2805 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2806 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná vazba podklíče\n"
2807
2808 #, c-format
2809 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2810 msgstr "klíč %s: neexistuje podklíč pro revokaci klíče\n"
2811
2812 #, c-format
2813 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2814 msgstr "klíč %s: neplatný revokační podklíč\n"
2815
2816 #, c-format
2817 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2818 msgstr "klíč %s: smazána vícenásobná revokace podklíče\n"
2819
2820 #, c-format
2821 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2822 msgstr "klíč %s: přeskočen identifikátor uživatele „%s“\n"
2823
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2826 msgstr "klíč %s: podklíč přeskočen\n"
2827
2828 #, c-format
2829 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2830 msgstr "klíč %s: podpis není exportovatelný (třída %02X) - přeskočeno\n"
2831
2832 #, c-format
2833 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2834 msgstr "klíč %s: revokační certifikát na špatném místě - přeskočeno \n"
2835
2836 #, c-format
2837 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2838 msgstr "klíč %s: neplatný revokační certifikát: %s - přeskočen\n"
2839
2840 #, c-format
2841 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2842 msgstr "klíč %s: podpis podklíče na špatném místě - přeskočeno \n"
2843
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2846 msgstr "klíč %s: neočekávaná podpisová třída (0x%02X) - přeskočeno\n"
2847
2848 #, c-format
2849 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2850 msgstr "klíč %s: objeven duplikovaný identifikátor uživatele - sloučen\n"
2851
2852 #, c-format
2853 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2854 msgstr ""
2855 "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: zkouším získat revokační klíč %s\n"
2856
2857 #, c-format
2858 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2859 msgstr "VAROVÁNÍ: klíč %s může být revokován: revokační klíč %s nenalezen.\n"
2860
2861 #, c-format
2862 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2863 msgstr "klíč %s: „%s“ přidán revokační certifikát\n"
2864
2865 #, c-format
2866 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2867 msgstr "klíč %s: podpis klíče jím samým (direct key signature) přidán\n"
2868
2869 #, c-format
2870 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2871 msgstr "chyba při vytváření schránky na klíče (keybox) „%s“: %s\n"
2872
2873 #, c-format
2874 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2875 msgstr "chyba při vytváření souboru klíčů (keyring) „%s“: %s\n"
2876
2877 #, c-format
2878 msgid "keybox '%s' created\n"
2879 msgstr "schránka na klíče (keybox) „%s“ vytvořena\n"
2880
2881 #, c-format
2882 msgid "keyring '%s' created\n"
2883 msgstr "soubor klíčů (keyring) „%s“ vytvořen\n"
2884
2885 #, c-format
2886 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2887 msgstr "zdroj bloku klíče „%s“: %s\n"
2888
2889 #, c-format
2890 msgid "error opening key DB: %s\n"
2891 msgstr "chyba při otevírání databáze klíčů: %s\n"
2892
2893 #, c-format
2894 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2895 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací paměti klíčů: %s\n"
2896
2897 msgid "[revocation]"
2898 msgstr "[revokace]"
2899
2900 msgid "[self-signature]"
2901 msgstr "[podpis klíče jím samým]"
2902
2903 #, fuzzy, c-format
2904 #| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2905 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
2906 msgstr "klíč %s: nepodporovaný algoritmus veřejného klíče\n"
2907
2908 #, fuzzy, c-format
2909 #| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
2910 msgid ""
2911 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
2912 msgstr "karta nepodporuje hashovací algoritmus %s\n"
2913
2914 #, fuzzy
2915 #| msgid "Good signature from"
2916 msgid " (reordered signatures follow)"
2917 msgstr "Dobrý podpis od"
2918
2919 #, fuzzy, c-format
2920 #| msgid "key %s: %s\n"
2921 msgid "key %s:\n"
2922 msgstr "klíč %s: %s\n"
2923
2924 #, fuzzy, c-format
2925 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2926 msgid "%d duplicate signature removed\n"
2927 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
2928 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2929 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2930 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
2931
2932 #, fuzzy, c-format
2933 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2934 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
2935 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2936 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2937 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2938 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože chybí klíč\n"
2939
2940 #, fuzzy, c-format
2941 #| msgid "%d bad signatures\n"
2942 msgid "%d bad signature\n"
2943 msgid_plural "%d bad signatures\n"
2944 msgstr[0] "%d špatných podpisů\n"
2945 msgstr[1] "%d špatných podpisů\n"
2946 msgstr[2] "%d špatných podpisů\n"
2947
2948 #, fuzzy, c-format
2949 #| msgid "Good signature from"
2950 msgid "%d signature reordered\n"
2951 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
2952 msgstr[0] "Dobrý podpis od"
2953 msgstr[1] "Dobrý podpis od"
2954 msgstr[2] "Dobrý podpis od"
2955
2956 #, c-format
2957 msgid ""
2958 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
2959 "all signatures.\n"
2960 msgstr ""
2961
2962 msgid ""
2963 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2964 "keys\n"
2965 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2966 "etc.)\n"
2967 msgstr ""
2968 "Prosím rozhodněte, nakolik důvěřujete tomuto uživateli, že správně\n"
2969 "verifikuje klíče jiných uživatelů (prohlédnutím cestovních pasů,\n"
2970 "kontrolou otisků z různých zdrojů…)?\n"
2971 "\n"
2972
2973 #, c-format
2974 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2975 msgstr "  %d = Důvěřuji částečně\n"
2976
2977 #, c-format
2978 msgid "  %d = I trust fully\n"
2979 msgstr "  %d = Důvěřuji úplně\n"
2980
2981 msgid ""
2982 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2983 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2984 "trust signatures on your behalf.\n"
2985 msgstr ""
2986 "Prosím vložte hloubku důvěry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
2987 "Hloubka větší než 1 umožňuje klíčům, které jste podepsal\n"
2988 "podepsat jiný klíč, který bude pro Vás důvěryhodný.\n"
2989
2990 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2991 msgstr ""
2992 "Prosím vložte doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stiskněte enter pro "
2993 "podpis bez omezení na doménu.\n"
2994
2995 #, c-format
2996 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
2997 msgstr "Přeskakuje se ID uživatele „%s“, což není textové ID.\n"
2998
2999 #, c-format
3000 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3001 msgstr "Uživatelské ID „%s“ je revokováno."
3002
3003 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3004 msgstr "Jste si jistý(á), že stále chcete podepsat tento klíč? (a/N) "
3005
3006 msgid "  Unable to sign.\n"
3007 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
3008
3009 #, c-format
3010 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3011 msgstr "Vypršela platnost uživatelského ID „%s“."
3012
3013 #, c-format
3014 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3015 msgstr "ID uživatele „%s“ není podepsáno jím samým."
3016
3017 #, c-format
3018 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3019 msgstr "ID uživatele „%s“ je připraveno k podpisu."
3020
3021 msgid "Sign it? (y/N) "
3022 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3023
3024 #, c-format
3025 msgid ""
3026 "The self-signature on \"%s\"\n"
3027 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3028 msgstr ""
3029 "Podpis klíče „%s“ jím samým je\n"
3030 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3031
3032 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3033 msgstr "Přejete si jej změnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3034
3035 #, c-format
3036 msgid ""
3037 "Your current signature on \"%s\"\n"
3038 "has expired.\n"
3039 msgstr ""
3040 "Platnost vašeho podpisu na „%s“\n"
3041 "vypršela.\n"
3042
3043 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3044 msgstr ""
3045 "Chcete vytvořit nový podpis a nahradit jím ten, jehož platnost vypršela? (a/"
3046 "N) "
3047
3048 #, c-format
3049 msgid ""
3050 "Your current signature on \"%s\"\n"
3051 "is a local signature.\n"
3052 msgstr ""
3053 "Váš současný podpis na „%s“\n"
3054 "je pouze lokální.\n"
3055
3056 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3057 msgstr "Přejete si jej změnit na plně exportovatelný podpise? (a/N) "
3058
3059 #, c-format
3060 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3061 msgstr "„%s“ je již lokálně podepsán klíčem %s\n"
3062
3063 #, c-format
3064 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3065 msgstr "„%s“ je již podepsán klíčem %s\n"
3066
3067 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3068 msgstr "Chcete klíč přesto znova podepsat? (a/N) "
3069
3070 #, c-format
3071 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3072 msgstr "Nic k podepsání klíčem %s\n"
3073
3074 msgid "This key has expired!"
3075 msgstr "Platnost klíče vypršela!"
3076
3077 #, c-format
3078 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3079 msgstr "Platnost klíče vyprší %s.\n"
3080
3081 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3082 msgstr "Chcete, aby platnost Vašeho podpisu vypršela ve stejnou dobu? (A/n) "
3083
3084 msgid ""
3085 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3086 "belongs\n"
3087 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3088 msgstr ""
3089 "S jakou jistotou jste prověřili, že klíč, který chcete podepsat\n"
3090 "patří výše uvedené osobě.\n"
3091 "Pokud neznáte odpověď, zadejte „0“.\n"
3092
3093 #, c-format
3094 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3095 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3096
3097 #, c-format
3098 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3099 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3100
3101 #, c-format
3102 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3103 msgstr "   (2) Částečně jsem to ověřil(a).%s\n"
3104
3105 #, c-format
3106 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3107 msgstr "   (3) Velmi pečlivě jsem to ověřil(a).%s\n"
3108
3109 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3110 msgstr "Váš výběr? (pro podrobnosti zadejte „?“): "
3111
3112 #, c-format
3113 msgid ""
3114 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3115 "key \"%s\" (%s)\n"
3116 msgstr ""
3117 "Jste si jistý(á), že chcete podepsat tento klíč\n"
3118 "svým klíčem „%s“ (%s)\n"
3119
3120 msgid "This will be a self-signature.\n"
3121 msgstr "Jedná se o podpis klíče jím samým.\n"
3122
3123 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3124 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neexportovatelný.\n"
3125
3126 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3127 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3128
3129 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3130 msgstr "Podpis bude označen jako neexportovatelný.\n"
3131
3132 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3133 msgstr "Podpis bude označen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3134
3135 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3136 msgstr "Nijak jsem tento klíč neověřil.\n"
3137
3138 msgid "I have checked this key casually.\n"
3139 msgstr "Částečně jsem ověřil tento klíč.\n"
3140
3141 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3142 msgstr "Velmi pečlivě jsem ověřil tento klíč.\n"
3143
3144 msgid "Really sign? (y/N) "
3145 msgstr "Skutečně podepsat? (a/N) "
3146
3147 #, c-format
3148 msgid "signing failed: %s\n"
3149 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3150
3151 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3152 msgstr ""
3153 "K dispozici je jen kontrolní součet klíče nebo je klíč na kartě - passphrase "
3154 "nelze změnit.\n"
3155
3156 #, c-format
3157 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3158 msgstr "klíč %s: chyba při měnění hesla: %s\n"
3159
3160 msgid "save and quit"
3161 msgstr "uložit a ukončit"
3162
3163 msgid "show key fingerprint"
3164 msgstr "vypsat otisk klíče"
3165
3166 msgid "show the keygrip"
3167 msgstr "ukázat keygrip"
3168
3169 msgid "list key and user IDs"
3170 msgstr "vypsat seznam klíčů a id uživatelů"
3171
3172 msgid "select user ID N"
3173 msgstr "vyberte identifikátor uživatele N"
3174
3175 msgid "select subkey N"
3176 msgstr "vyberte podklíč N"
3177
3178 msgid "check signatures"
3179 msgstr "kontrolovat podpisy"
3180
3181 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3182 msgstr "podepsat vybrané ID uživatele [* níže jsou uvedeny relevantní příkazy]"
3183
3184 msgid "sign selected user IDs locally"
3185 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID lokálně"
3186
3187 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3188 msgstr "podepsat vybrané uživatelské ID důvěryhodným podpisem"
3189
3190 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3191 msgstr "podepsat vybraná uživatelská ID neodvolatelným podpisem"
3192
3193 msgid "add a user ID"
3194 msgstr "přidat identifikátor uživatele"
3195
3196 msgid "add a photo ID"
3197 msgstr "přidat fotografický ID"
3198
3199 msgid "delete selected user IDs"
3200 msgstr "smazat vybrané ID uživatele"
3201
3202 msgid "add a subkey"
3203 msgstr "přidat podklíč"
3204
3205 msgid "add a key to a smartcard"
3206 msgstr "přidat klíč na kartu"
3207
3208 msgid "move a key to a smartcard"
3209 msgstr "přesunout klíč na kartu"
3210
3211 msgid "move a backup key to a smartcard"
3212 msgstr "přesunout záložní klíč na kartu"
3213
3214 msgid "delete selected subkeys"
3215 msgstr "smazat vybrané podklíče"
3216
3217 msgid "add a revocation key"
3218 msgstr "přidat revokační klíč"
3219
3220 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3221 msgstr "smazat podpisy z vybraných uživatelských ID"
3222
3223 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3224 msgstr "změnit datum expirace pro klíč nebo vybrané podklíče"
3225
3226 msgid "flag the selected user ID as primary"
3227 msgstr "označit vybrané uživatelské ID jako primární"
3228
3229 msgid "list preferences (expert)"
3230 msgstr "vypsat seznam předvoleb (pro experty)"
3231
3232 msgid "list preferences (verbose)"
3233 msgstr "vypsat seznam předvoleb (podrobně)"
3234
3235 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3236 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané uživatelské ID"
3237
3238 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3239 msgstr "nastavit URL preferovaného serveru klíčů pro vybraná uživatelská ID"
3240
3241 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3242 msgstr "zadat poznámku pro vybraná uživatelská ID"
3243
3244 msgid "change the passphrase"
3245 msgstr "změnit heslo"
3246
3247 msgid "change the ownertrust"
3248 msgstr "změnit důvěryhodnost vlastníka klíče"
3249
3250 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3251 msgstr "revokovat podpisu na vybraných uživatelských ID"
3252
3253 msgid "revoke selected user IDs"
3254 msgstr "revokovat vybrané uživatelské ID"
3255
3256 msgid "revoke key or selected subkeys"
3257 msgstr "revokovat klíč nebo vybrané podklíče"
3258
3259 msgid "enable key"
3260 msgstr "nastavit klíč jako platný (enable)"
3261
3262 msgid "disable key"
3263 msgstr "nastavit klíč jako neplatný (disable)"
3264
3265 msgid "show selected photo IDs"
3266 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3267
3268 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3269 msgstr ""
3270 "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče nepoužitelné podpisy"
3271
3272 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3273 msgstr "směstnat nepoužitelná ID uživatelů a odstranit z klíče všechny podpisy"
3274
3275 msgid "Secret key is available.\n"
3276 msgstr "Tajný klíč je dostupný.\n"
3277
3278 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3279 msgstr "Pro provedení této operace je potřeba tajný klíč.\n"
3280
3281 msgid ""
3282 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3283 "(lsign),\n"
3284 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3285 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3286 msgstr ""
3287 "* Příkaz „sign“ může být použit s předponou „l“ pro lokální podpis (lsign),\n"
3288 "  s „t“ pro důvěryhodný podpis (tsign) nebo „nr“ pro neodvolatelný\n"
3289 "  podpis (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3290
3291 msgid "Key is revoked."
3292 msgstr "Klíč revokován."
3293
3294 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3295 msgstr "Opravdu podepsat všechny id uživatele? (a/N) "
3296
3297 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3298 msgstr "Opravdu podepsat všechna textová ID uživatele? (a/N) "
3299
3300 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3301 msgstr "Nápověda: Vyberte id uživatele k podepsání\n"
3302
3303 #, c-format
3304 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3305 msgstr "Neznámý typ podpisu „%s“\n"
3306
3307 #, c-format
3308 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3309 msgstr "Tento příkaz není v módů %s dovolený.\n"
3310
3311 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3312 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden id uživatele.\n"
3313
3314 #, c-format
3315 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3316 msgstr "(Použijte příkaz „%s“.)\n"
3317
3318 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3319 msgstr "Nemůžete smazat poslední id uživatele!\n"
3320
3321 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3322 msgstr "Opravdu odstranit všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3323
3324 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3325 msgstr "Opravdu odstranit tento id uživatele? (a/N) "
3326
3327 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3328 #. moving the key and not about removing it.
3329 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3330 msgstr "Opravdu přesunout primární klíč? (a/N) "
3331
3332 msgid "You must select exactly one key.\n"
3333 msgstr "Musíte vybrat právě jeden klíč.\n"
3334
3335 msgid "Command expects a filename argument\n"
3336 msgstr "Příkaz očekává jméno souboru jako argument\n"
3337
3338 #, c-format
3339 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3340 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
3341
3342 #, c-format
3343 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3344 msgstr "Chyba při čtení záložního klíče z „%s“: %s\n"
3345
3346 msgid "You must select at least one key.\n"
3347 msgstr "Musíte vybrat alespoň jeden klíč.\n"
3348
3349 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3350 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíče? (a/N) "
3351
3352 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3353 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíč? (a/N) "
3354
3355 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3356 msgstr "Opravdu revokovat všechny vybrané id uživatele? (a/N) "
3357
3358 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3359 msgstr "Opravdu revokovat tento id uživatele? (a/N) "
3360
3361 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3362 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíč? (a/N) "
3363
3364 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3365 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíče? (a/N) "
3366
3367 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3368 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíč? (a/N) "
3369
3370 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3371 msgstr ""
3372 "Důvěryhodnost vlastníka nelze měnit je-li používána databáze důvěry "
3373 "poskytnutá uživatelem\n"
3374
3375 msgid "Set preference list to:\n"
3376 msgstr "Nastavit seznam předvoleb:\n"
3377
3378 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3379 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby pro vybraný id uživatele? (a/N) "
3380
3381 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3382 msgstr "Opravdu aktualizovat předvolby? (a/N) "
3383
3384 msgid "Save changes? (y/N) "
3385 msgstr "Uložit změny? (a/N) "
3386
3387 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3388 msgstr "Ukončit bez uložení? (a/N) "
3389
3390 #, c-format
3391 msgid "update failed: %s\n"
3392 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3393
3394 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3395 msgstr "Klíč nebyl změněn, takže není potřeba jej aktualizovat.\n"
3396
3397 #, fuzzy, c-format
3398 #| msgid "Key generation failed: %s\n"
3399 msgid "User ID revocation failed: %s\n"
3400 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
3401
3402 #, c-format
3403 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3404 msgstr "„%s“ není otisk\n"
3405
3406 #, c-format
3407 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3408 msgstr "„%s“ není primární otisk\n"
3409
3410 #, fuzzy, c-format
3411 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
3412 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3413 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
3414
3415 msgid "No matching user IDs."
3416 msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
3417
3418 msgid "Nothing to sign.\n"
3419 msgstr "Nic na podepsání.\n"
3420
3421 msgid "Digest: "
3422 msgstr "Hash: "
3423
3424 msgid "Features: "
3425 msgstr "Vlastnosti: "
3426
3427 msgid "Keyserver no-modify"
3428 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3429
3430 msgid "Preferred keyserver: "
3431 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3432
3433 msgid "Notations: "
3434 msgstr "Poznámky: "
3435
3436 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3437 msgstr "Uživatelský ID formátu PGP 2.x nemá žádné předvolby\n"
3438
3439 #, c-format
3440 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3441 msgstr "V %s byl následující klíč revokován %s klíčem %s\n"
3442
3443 #, c-format
3444 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3445 msgstr "Tento klíč může být revokován %s klíčem %s "
3446
3447 msgid "(sensitive)"
3448 msgstr "(citlivá informace)"
3449
3450 #, c-format
3451 msgid "created: %s"
3452 msgstr "vytvořen: %s"
3453
3454 #, c-format
3455 msgid "revoked: %s"
3456 msgstr "revokován: %s"
3457
3458 #, c-format
3459 msgid "expired: %s"
3460 msgstr "platnost skončila: %s"
3461
3462 #, c-format
3463 msgid "expires: %s"
3464 msgstr "platnost skončí: %s"
3465
3466 #, c-format
3467 msgid "usage: %s"
3468 msgstr "použití: %s"
3469
3470 msgid "card-no: "
3471 msgstr "číslo karty: "
3472
3473 #, c-format
3474 msgid "trust: %s"
3475 msgstr "důvěra: %s"
3476
3477 #, c-format
3478 msgid "validity: %s"
3479 msgstr "platnost: %s"
3480
3481 msgid "This key has been disabled"
3482 msgstr "Tento klíč byl označen za neplatný (disabled)"
3483
3484 msgid ""
3485 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3486 "unless you restart the program.\n"
3487 msgstr ""
3488 "Prosím nezapomeňte, že zobrazované údaje o platnosti klíčů nemusí\n"
3489 "být nutně správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3490
3491 # status
3492 msgid "revoked"
3493 msgstr "odvolán"
3494
3495 msgid "expired"
3496 msgstr "platnost skončila"
3497
3498 msgid ""
3499 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3500 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3501 msgstr ""
3502 "VAROVÁNÍ: žádné uživatelské ID nebylo označeno jako primární.  Tento příkaz\n"
3503 "              může způsobit, že za primární bude považováno jiné user ID.\n"
3504
3505 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3506 msgstr "POZOR: Vašemu šifrovacímu podklíči brzy vyprší platnost.\n"
3507
3508 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3509 msgstr "Dobu platnosti také můžete změnit.\n"
3510
3511 msgid ""
3512 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3513 "versions\n"
3514 "         of PGP to reject this key.\n"
3515 msgstr ""
3516 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání fotografického ID může v některých\n"
3517 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3518
3519 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3520 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále přidat? (a/N) "
3521
3522 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3523 msgstr "Neměli by jste přidávat fotografický ID k PGP2 klíči.\n"
3524
3525 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3526 msgstr "Takový identifikátor uživatele již u tohoto klíče existuje!\n"
3527
3528 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3529 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3530
3531 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3532 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3533
3534 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3535 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3536
3537 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3538 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3539
3540 #, fuzzy, c-format
3541 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3542 msgid "Deleted %d signature.\n"
3543 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3544 msgstr[0] "Smazán %d podpis.\n"
3545 msgstr[1] "Smazán %d podpis.\n"
3546 msgstr[2] "Smazán %d podpis.\n"
3547
3548 msgid "Nothing deleted.\n"
3549 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3550
3551 msgid "invalid"
3552 msgstr "neplatný"
3553
3554 #, c-format
3555 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3556 msgstr "Uživatelské ID „%s“ směstnáno: %s\n"
3557
3558 #, fuzzy, c-format
3559 #| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3560 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3561 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3562 msgstr[0] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3563 msgstr[1] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3564 msgstr[2] "Uživatelské ID „%s“: %d podpisů odstraněno\n"
3565
3566 #, c-format
3567 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3568 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již minimalizované\n"
3569
3570 #, c-format
3571 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3572 msgstr "Uživatelské ID „%s“: je již odstraněné\n"
3573
3574 msgid ""
3575 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3576 "cause\n"
3577 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3578 msgstr ""
3579 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíč. Přidání 'pověření revokace' může v některých\n"
3580 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíče.\n"
3581
3582 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3583 msgstr "Neměli by jste přidávat 'pověření revokace' k PGP2 klíči.\n"
3584
3585 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3586 msgstr "Vložte identifikátor uživatele pověřeného revokací: "
3587
3588 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3589 msgstr "klíč formátu PGP 2.x nelze pověřit revokací\n"
3590
3591 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3592 msgstr "klíč nelze pověřit revokací jím samým\n"
3593
3594 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3595 msgstr "tento klíč již byl pověřen revokací\n"
3596
3597 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3598 msgstr ""
3599 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíče „pověřeným odvolatelem“ je nevratná operace!\n"
3600
3601 msgid ""
3602 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3603 msgstr "Jste si jistí, že tento klíč chcete pověřit revokací? (a/N) "
3604
3605 msgid ""
3606 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3607 "N) "
3608 msgstr "Jste si jistí, že chcete změnit dobu expirace více podklíčům? (a/N) "
3609
3610 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3611 msgstr "Měním dobu expirace podklíče.\n"
3612
3613 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3614 msgstr "Měním dobu expirace primárního klíče.\n"
3615
3616 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3617 msgstr "Nemůžete změnit dobu platnosti klíče verze 3\n"
3618
3619 #, c-format
3620 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3621 msgstr "podepisovací podklíč %s je již křížově certifikován\n"
3622
3623 #, c-format
3624 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3625 msgstr "podklíč %s nepodepisuje, a tak není třeba jej křížově certifikovat\n"
3626
3627 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3628 msgstr "Prosím, vyberte právě jeden id uživatele .\n"
3629
3630 #, c-format
3631 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3632 msgstr "přeskočen v3 podpis klíče jím samým u uživatelského id „%s“\n"
3633
3634 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3635 msgstr "Vložte URL preferovaného serveru klíčů: "
3636
3637 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3638 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete přepsat? (a/N) "
3639
3640 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3641 msgstr "Jste si jistý(á), že jej chcete smazat? (a/N) "
3642
3643 msgid "Enter the notation: "
3644 msgstr "Vložte poznámku: "
3645
3646 msgid "Proceed? (y/N) "
3647 msgstr "Pokračovat (a/N)? "
3648
3649 #, c-format
3650 msgid "No user ID with index %d\n"
3651 msgstr "Neexistuje identifikátor uživatele s indexem %d\n"
3652
3653 #, c-format
3654 msgid "No user ID with hash %s\n"
3655 msgstr "Neexistuje uživatelské ID s hashem %s\n"
3656
3657 #, c-format
3658 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3659 msgstr "Neexistuje podklíč s ID klíče „%s“.\n"
3660
3661 #, c-format
3662 msgid "No subkey with index %d\n"
3663 msgstr "Neexistuje podklíč s indexem %d\n"
3664
3665 #, c-format
3666 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3667 msgstr "ID uživatele: „%s“\n"
3668
3669 #, c-format
3670 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3671 msgstr "podepsáno vaším klíčem %s v %s%s%s\n"
3672
3673 msgid " (non-exportable)"
3674 msgstr " (neexportovatelné)"
3675
3676 #, c-format
3677 msgid "This signature expired on %s.\n"
3678 msgstr "Platnost podpisu vyprší %s.\n"
3679
3680 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3681 msgstr "Jste si jistý, že jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3682
3683 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3684 msgstr "Vytvořit pro tento podpis revokační certifikát? (a/N)"
3685
3686 msgid "Not signed by you.\n"
3687 msgstr "Nepodepsáno vámi.\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3691 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory uživatele: %s:\n"
3692
3693 msgid " (non-revocable)"
3694 msgstr " (neodvolatelné)"
3695
3696 #, c-format
3697 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3698 msgstr "revokováno vaším klíčem %s v %s\n"
3699
3700 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3701 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3702
3703 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3704 msgstr "Opravdu vytvořit revokační certifikáty? (a/N) "
3705
3706 msgid "no secret key\n"
3707 msgstr "neexistuje tajný klíč\n"
3708
3709 #, c-format
3710 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3711 msgstr ""
3712
3713 #, c-format
3714 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3715 msgstr "uživatelské ID „%s“ je již revokováno\n"
3716
3717 #, c-format
3718 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3719 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis ID uživatele je datován %d sekund v budoucnosti\n"
3720
3721 #, c-format
3722 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3723 msgstr "Klíč %s je již revokován.\n"
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3727 msgstr "Podklíč %s je již revokován.\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3731 msgstr "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíč %s (uid %d)\n"
3732
3733 #, c-format
3734 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3735 msgstr "duplicita předvolby „%s“\n"
3736
3737 msgid "too many cipher preferences\n"
3738 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro šifrování\n"
3739
3740 msgid "too many digest preferences\n"
3741 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro vzorkování\n"
3742
3743 msgid "too many compression preferences\n"
3744 msgstr "příliš mnoho předvoleb pro komprimaci\n"
3745
3746 #, c-format
3747 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3748 msgstr "neplatná položka „%s“ v řetězci s předvolbami\n"
3749
3750 msgid "writing direct signature\n"
3751 msgstr "zapisuji podpis klíče jím samým (direct signature)\n"
3752
3753 msgid "writing self signature\n"
3754 msgstr "zapisuji podpis klíče sebou samým\n"
3755
3756 msgid "writing key binding signature\n"
3757 msgstr "zapisuji „key-binding“ podpis\n"
3758
3759 #, c-format
3760 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3761 msgstr "neplatná délka klíče; použiji %u bitů\n"
3762
3763 #, c-format
3764 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3765 msgstr "délka klíče zaokrouhlena na %u bitů\n"
3766
3767 msgid ""
3768 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3769 msgstr ""
3770 "VAROVÁNÍ: některé OpenPGP programy nedokáží zacházet s DSA klíčem s takto "
3771 "dlouhým hashem\n"
3772
3773 msgid "Sign"
3774 msgstr "Podepisování"
3775
3776 msgid "Certify"
3777 msgstr "Certifikování"
3778
3779 msgid "Encrypt"
3780 msgstr "Šifrování"
3781
3782 msgid "Authenticate"
3783 msgstr "Autentizace"
3784
3785 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3786 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3787 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3788 #. functions:
3789 #.
3790 #. s = Toggle signing capability
3791 #. e = Toggle encryption capability
3792 #. a = Toggle authentication capability
3793 #. q = Finish
3794 #.
3795 msgid "SsEeAaQq"
3796 msgstr "SsEeAaQq"
3797
3798 #, c-format
3799 msgid "Possible actions for a %s key: "
3800 msgstr "Pro klíč %s lze provést: "
3801
3802 msgid "Current allowed actions: "
3803 msgstr "Aktuálně povolené akce: "
3804
3805 #, c-format
3806 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3807 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost podepisovat\n"
3808
3809 #, c-format
3810 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3811 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost šifrovat\n"
3812
3813 #, c-format
3814 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3815 msgstr "   (%c) Zapnout/vypnout schopnost autentizovat\n"
3816
3817 #, c-format
3818 msgid "   (%c) Finished\n"
3819 msgstr "   (%c) Konec\n"
3820
3821 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3822 msgstr "Prosím, vyberte druh klíče, který chcete:\n"
3823
3824 #, c-format
3825 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3826 msgstr "   (%d) RSA a RSA (implicitní)\n"
3827
3828 #, c-format
3829 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3830 msgstr "   (%d) DSA a Elgamal\n"
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3834 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3838 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
3839
3840 #, c-format
3841 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3842 msgstr "   (%d) Elgamal (pouze pro šifrování)\n"
3843
3844 #, c-format
3845 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3846 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro šifrování)\n"
3847
3848 #, c-format
3849 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3850 msgstr "   (%d) DSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3851
3852 #, c-format
3853 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3854 msgstr "   (%d) RSA (nastavit si vlastní použití)\n"
3855
3856 #, c-format
3857 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3858 msgstr "   (%d) ECC a ECC\n"
3859
3860 #, c-format
3861 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3862 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro podpis)\n"
3863
3864 #, c-format
3865 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3866 msgstr "  (%d) ECC (nastavit si vlastní použití)\n"
3867
3868 #, c-format
3869 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3870 msgstr "  (%d) ECC (pouze pro šifrování)\n"
3871
3872 #, c-format
3873 msgid "  (%d) Existing key\n"
3874 msgstr "  (%d) Existující klíč\n"
3875
3876 msgid "Enter the keygrip: "
3877 msgstr "Vložte keygrip: "
3878
3879 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3880 msgstr "Není platným keygripem (očekáváno 40 šestnáctkových číslic)\n"
3881
3882 msgid "No key with this keygrip\n"
3883 msgstr "Klíč s takovým keygripem neexistuje\n"
3884
3885 #, c-format
3886 msgid "rounded to %u bits\n"
3887 msgstr "zaokrouhleno na %u bitů\n"
3888
3889 #, c-format
3890 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3891 msgstr "klíč %s může mít délku v intervalu %u až %u bitů.\n"
3892
3893 #, c-format
3894 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3895 msgstr "Jakou délku podklíče si přejete? (%u) "
3896
3897 #, c-format
3898 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3899 msgstr "Jakou délku klíče si přejete? (%u) "
3900
3901 #, c-format
3902 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3903 msgstr "Požadovaná délka klíče je %u bitů.\n"
3904
3905 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3906 msgstr "Prosím, vyberte, kterou eliptickou křivku chcete:\n"
3907
3908 msgid ""
3909 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3910 "         0 = key does not expire\n"
3911 "      <n>  = key expires in n days\n"
3912 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3913 "      <n>m = key expires in n months\n"
3914 "      <n>y = key expires in n years\n"
3915 msgstr ""
3916 "Prosím určete, jak dlouho by klíč měl platit.\n"
3917 "         0 = doba platnosti klíče není omezena\n"
3918 "      <n>  = doba platnosti klíče skončí za n dní\n"
3919 "      <n>w = doba platnosti klíče skončí za n týdnů\n"
3920 "      <n>m = doba platnosti klíče skončí za n měsíců\n"
3921 "      <n>y = doba platnosti klíče skončí za n let\n"
3922
3923 msgid ""
3924 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3925 "         0 = signature does not expire\n"
3926 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3927 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3928 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3929 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3930 msgstr ""
3931 "Prosím určete, jak dlouho by měl podpis platit.\n"
3932 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
3933 "      <n>  = doba platnosti podpisu skončí za n dní\n"
3934 "      <n>w = doba platnosti podpisu skončí za n týdnů\n"
3935 "      <n>m = doba platnosti podpisu skončí za n měsíců\n"
3936 "      <n>y = doba platnosti podpisu skončí za n let\n"
3937
3938 msgid "Key is valid for? (0) "
3939 msgstr "Klíč je platný pro? (0) "
3940
3941 #, c-format
3942 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3943 msgstr "Podpis je platný pro? (%s) "
3944
3945 msgid "invalid value\n"
3946 msgstr "neplatná hodnota\n"
3947
3948 msgid "Key does not expire at all\n"
3949 msgstr "Platnost klíče nikdy neskončí\n"
3950
3951 msgid "Signature does not expire at all\n"
3952 msgstr "Platnost podpisu nikdy neskončí\n"
3953
3954 #, c-format
3955 msgid "Key expires at %s\n"
3956 msgstr "Platnost klíče skončí v %s\n"
3957
3958 #, c-format
3959 msgid "Signature expires at %s\n"
3960 msgstr "Platnost podpisu skončí v %s\n"
3961
3962 msgid ""
3963 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3964 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3965 msgstr ""
3966 "Váš systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
3967 "V každém případě budou data korektně zpracovávána do roku 2106.\n"
3968
3969 msgid "Is this correct? (y/N) "
3970 msgstr "Je to správně (a/N)? "
3971
3972 msgid ""
3973 "\n"
3974 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3975 "\n"
3976 msgstr ""
3977 "\n"
3978 "GnuPG potřebuje sestrojit uživatelské ID, aby bylo možné rozpoznat\n"
3979 "váš klíč.\n"
3980 "\n"
3981
3982 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3983 #. but you should keep your existing translation.  In case
3984 #. the new string is not translated this old string will
3985 #. be used.
3986 msgid ""
3987 "\n"
3988 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3989 "ID\n"
3990 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3991 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3992 "\n"
3993 msgstr ""
3994 "\n"
3995 "Aby bylo možné rozpoznat váš klíč, musíte znát identifikátor uživatele;\n"
3996 "program jej složí z vašeho jména a příjmení, komentáře e-mailové adresy\n"
3997 "v tomto tvaru:\n"
3998 "    „Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>“\n"
3999 "\n"
4000
4001 msgid "Real name: "
4002 msgstr "Jméno a příjmení: "
4003
4004 msgid "Invalid character in name\n"
4005 msgstr "Neplatný znak ve jméně\n"
4006
4007 #, c-format
4008 msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
4009 msgstr "Znaky „%s“ a „%s“ se ve jméně nesmí objevit\n"
4010
4011 msgid "Name may not start with a digit\n"
4012 msgstr "Jméno nemůže začínat číslicí\n"
4013
4014 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4015 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoň 5 znaků\n"
4016
4017 msgid "Email address: "
4018 msgstr "E-mailová adresa: "
4019
4020 msgid "Not a valid email address\n"
4021 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
4022
4023 msgid "Comment: "
4024 msgstr "Komentář: "
4025
4026 msgid "Invalid character in comment\n"
4027 msgstr "Neplatný znak v komentáři\n"
4028
4029 #, c-format
4030 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
4031 msgstr "Používáte znakovou sadu „%s“.\n"
4032
4033 #, c-format
4034 msgid ""
4035 "You selected this USER-ID:\n"
4036 "    \"%s\"\n"
4037 "\n"
4038 msgstr ""
4039 "Zvolil(a) jste tento identifikátor uživatele:\n"
4040 "    „%s“\n"
4041 "\n"
4042
4043 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4044 msgstr "Do pole jméno nebo komentář nepište, prosím, e-mailovou adresu.\n"
4045
4046 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4047 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4048 #. string which should be translated accordingly and the
4049 #. letter changed to match the one in the answer string.
4050 #.
4051 #. n = Change name
4052 #. c = Change comment
4053 #. e = Change email
4054 #. o = Okay (ready, continue)
4055 #. q = Quit
4056 #.
4057 msgid "NnCcEeOoQq"
4058 msgstr "jJkKeEPpUu"
4059
4060 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4061 msgstr "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail nebo (U)končit? "
4062
4063 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4064 msgstr ""
4065 "Změnit (J)méno, (K)omentář, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit "
4066 "program? "
4067
4068 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
4069 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail nebo (U)končit? "
4070
4071 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
4072 msgstr "Změnit (J)méno, (E)-mail, (P)okračovat dál nebo (U)končit? "
4073
4074 msgid "Please correct the error first\n"
4075 msgstr "Nejdřív, prosím, opravte chybu\n"
4076
4077 msgid ""
4078 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4079 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4080 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4081 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4082 msgstr ""
4083 "Musíme vytvořit mnoho náhodných bajtů. Během vytváření můžete\n"
4084 "provádět nějakou jinou práci na počítači (psát na klávesnici, pohybovat "
4085 "myší,\n"
4086 "používat disky); díky tomu má generátor lepší šanci získat dostatek "
4087 "entropie.\n"
4088
4089 #, c-format
4090 msgid "Key generation failed: %s\n"
4091 msgstr "Vytvoření klíče se nepodařilo: %s\n"
4092
4093 #, c-format
4094 msgid ""
4095 "About to create a key for:\n"
4096 "    \"%s\"\n"
4097 "\n"
4098 msgstr ""
4099 "Bude se vytvářet klíč pro:\n"
4100 "    „%s“\n"
4101 "\n"
4102
4103 msgid "Continue? (Y/n) "
4104 msgstr "Pokračovat (A/n) "
4105
4106 #, c-format
4107 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4108 msgstr "Klíč pro „%s“ již existuje\n"
4109
4110 msgid "Create anyway? (y/N) "
4111 msgstr "Přesto vytvořit? (a/N) "
4112
4113 msgid "creating anyway\n"
4114 msgstr "přesto se vytváří\n"
4115
4116 #, c-format
4117 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4118 msgstr "Poznámka: Pro komplexní tvorbu klíče použijte „%s %s“.\n"
4119
4120 msgid "Key generation canceled.\n"
4121 msgstr "Vytváření klíče bylo zrušeno.\n"
4122
4123 #, c-format
4124 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4125 msgstr "záložní soubor „%s“ nelze vytvořit: %s\n"
4126
4127 #, c-format
4128 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4129 msgstr "Poznámka: záloha klíče z karty uložena do „%s“\n"
4130
4131 #, c-format
4132 msgid "writing public key to '%s'\n"
4133 msgstr "veřejný klíč se zapisuje do „%s“\n"
4134
4135 #, c-format
4136 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4137 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veřejných klíčů (pubring): %s\n"
4138
4139 #, c-format
4140 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4141 msgstr "chyba při zápisu do souboru veřejných klíčů „%s“: %s\n"
4142
4143 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4144 msgstr "veřejný a tajný klíč byly vytvořeny a podepsány.\n"
4145
4146 msgid ""
4147 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4148 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4149 msgstr ""
4150 "Tento klíč nemůže být použitý pro šifrování. K vytvoření\n"
4151 "sekundárního klíče pro tento účel můžete použít příkaz „--edit-key“.\n"
4152
4153 #, c-format
4154 msgid ""
4155 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4156 msgstr ""
4157 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
4158 "je problém se systémovým časem)\n"
4159
4160 #, c-format
4161 msgid ""
4162 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4163 msgstr ""
4164 "klíč byl vytvořen %lu sekund v budoucnosti (došlo ke změně času nebo\n"
4165 "je problém se systémovým časem)\n"
4166
4167 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4168 msgstr "Poznámka: vytvoření podklíčů pro klíče v3 není v souladu s OpenPGP\n"
4169
4170 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4171 msgstr "Tajné části primárního klíče nejsou dostupné.\n"
4172
4173 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4174 msgstr "Tajná část primárního klíče jsou uloženy na kartě.\n"
4175
4176 msgid "Really create? (y/N) "
4177 msgstr "Opravdu vytvořit? (a/N) "
4178
4179 msgid "never     "
4180 msgstr "nikdy     "
4181
4182 msgid "Critical signature policy: "
4183 msgstr "Kritická podepisovací politika: "
4184
4185 msgid "Signature policy: "
4186 msgstr "Podepisovací politika: "
4187
4188 msgid "Critical preferred keyserver: "
4189 msgstr "Kriticky preferovaný keyserver: "
4190
4191 msgid "Critical signature notation: "
4192 msgstr "Kritická podepisovací notace: "
4193
4194 msgid "Signature notation: "
4195 msgstr "Podepisovací notace: "
4196
4197 #, fuzzy, c-format
4198 #| msgid "%d good signatures\n"
4199 msgid "%d good signature\n"
4200 msgid_plural "%d good signatures\n"
4201 msgstr[0] "%d dobrých podpisů\n"
4202 msgstr[1] "%d dobrých podpisů\n"
4203 msgstr[2] "%d dobrých podpisů\n"
4204
4205 #, fuzzy, c-format
4206 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
4207 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
4208 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
4209 msgstr[0] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
4210 msgstr[1] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
4211 msgstr[2] "1 podpis neověřen, protože vznikla chyba\n"
4212
4213 #, fuzzy, c-format
4214 #| msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4215 msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
4216 msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
4217 msgstr[0] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
4218 msgstr[1] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
4219 msgstr[2] "Pozor: %lu klíč(ů) přeskočen(o) kvůli jejich přílišné velikosti\n"
4220
4221 msgid "Keyring"
4222 msgstr "Soubor klíčů (keyring)"
4223
4224 msgid "Primary key fingerprint:"
4225 msgstr "Otisk primárního klíče:"
4226
4227 msgid "     Subkey fingerprint:"
4228 msgstr "         Otisk podklíče:"
4229
4230 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
4231 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4232 msgid " Primary key fingerprint:"
4233 msgstr "  Otisk primárního klíče:"
4234
4235 msgid "      Subkey fingerprint:"
4236 msgstr "          Otisk podklíče:"
4237
4238 msgid "      Key fingerprint ="
4239 msgstr "          Otisk klíče ="
4240
4241 msgid "      Card serial no. ="
4242 msgstr "  Sériové číslo karty ="
4243
4244 #, c-format
4245 msgid "caching keyring '%s'\n"
4246 msgstr "zapamatovává se soubor klíčů „%s“\n"
4247
4248 #, fuzzy, c-format
4249 #| msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4250 msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
4251 msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4252 msgstr[0] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4253 msgstr[1] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4254 msgstr[2] "%lu klíčů již uloženo v keši (%lu podpisů)\n"
4255
4256 #, fuzzy, c-format
4257 #| msgid "flush the cache"
4258 msgid "%lu key cached"
4259 msgid_plural "%lu keys cached"
4260 msgstr[0] "vyprázdní keš"
4261 msgstr[1] "vyprázdní keš"
4262 msgstr[2] "vyprázdní keš"
4263
4264 #, fuzzy, c-format
4265 #| msgid "1 bad signature\n"
4266 msgid " (%lu signature)\n"
4267 msgid_plural " (%lu signatures)\n"
4268 msgstr[0] "1 špatný podpis\n"
4269 msgstr[1] "1 špatný podpis\n"
4270 msgstr[2] "1 špatný podpis\n"
4271
4272 #, c-format
4273 msgid "%s: keyring created\n"
4274 msgstr "%s: soubor klíčů (keyring) vytvořen\n"
4275
4276 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4277 msgstr "přebít nastavení proxy pro dirmngr"
4278
4279 msgid "include revoked keys in search results"
4280 msgstr "zahrnout do výsledku hledání odvolané klíče"
4281
4282 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4283 msgstr "zahrnout podklíče, když se hledá podle ID klíče"
4284
4285 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4286 msgstr "přebít nastavení časového limitu pro dirmngr"
4287
4288 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4289 msgstr "automaticky získávat klíče při ověřování podpisů"
4290
4291 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4292 msgstr "respektovat URL upřednostňovaných serverů klíčů daného klíče"
4293
4294 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4295 msgstr "respektovat PKA záznamy klíče při získávání klíčů"
4296
4297 msgid "disabled"
4298 msgstr "zneplatněn"
4299
4300 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4301 msgstr "Vložte číslo (čísla), „N“ pro další, nebo „Q“ pro konec > "
4302
4303 #, c-format
4304 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4305 msgstr "neplatný protokol serveru klíčů (naše %d!=obsluha %d)\n"
4306
4307 #, c-format
4308 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4309 msgstr "„%s“ není ID klíče: přeskočeno\n"
4310
4311 #, fuzzy, c-format
4312 #| msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4313 msgid "refreshing %d key from %s\n"
4314 msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
4315 msgstr[0] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4316 msgstr[1] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4317 msgstr[2] "aktualizuji %d klíčů z %s\n"
4318
4319 #, c-format
4320 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4321 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze aktualizovat klíč %s prostřednictvím %s: %s\n"
4322
4323 #, c-format
4324 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4325 msgstr "klíč „%s“ nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4326
4327 msgid "key not found on keyserver\n"
4328 msgstr "klíč nebyl na serveru klíčů nalezen\n"
4329
4330 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4331 msgstr "žádný server klíčů není znám (použijte volbu --keyserver)\n"
4332
4333 #, c-format
4334 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4335 msgstr "požaduji klíč %s ze %s server %s\n"
4336
4337 #, c-format
4338 msgid "requesting key %s from %s\n"
4339 msgstr "požaduji klíč %s z %s\n"
4340
4341 #, fuzzy
4342 #| msgid "no keyserver action!\n"
4343 msgid "no keyserver known\n"
4344 msgstr "žádná operace se serverem klíčů!\n"
4345
4346 #, c-format
4347 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4348 msgstr "přeskočen „%s“: %s\n"
4349
4350 #, c-format
4351 msgid "sending key %s to %s\n"
4352 msgstr "posílám klíč %s na %s\n"
4353
4354 #, c-format
4355 msgid "requesting key from '%s'\n"
4356 msgstr "požaduje se klíč z „%s“\n"
4357
4358 #, c-format
4359 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4360 msgstr "VAROVÁNÍ: URI %s nelze získat: %s\n"
4361
4362 #, c-format
4363 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4364 msgstr "podivná velikost šifrovacího klíče pro sezení (%d)\n"
4365
4366 #, c-format
4367 msgid "%s encrypted session key\n"
4368 msgstr "%s zašifrovaný klíč sezení\n"
4369
4370 #, c-format
4371 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4372 msgstr "heslo (passphrase) generováno s použitím neznámého algoritmu %d\n"
4373
4374 #, c-format
4375 msgid "public key is %s\n"
4376 msgstr "veřejný klíč je %s\n"
4377
4378 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4379 msgstr "data zašifrována veřejným klíčem: správný DEK\n"
4380
4381 #, c-format
4382 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4383 msgstr "zašifrována %u-bitovým %s klíčem, ID %s, vytvořeným %s\n"
4384
4385 #, c-format
4386 msgid "      \"%s\"\n"
4387 msgstr "      „%s“\n"
4388
4389 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4390 # [kw]
4391 #, c-format
4392 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4393 msgstr "zašifrováno %s klíčem, ID %s\n"
4394
4395 #, c-format
4396 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4397 msgstr "dešifrování veřejným klíčem selhalo: %s\n"
4398
4399 #, c-format
4400 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4401 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
4402
4403 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4404 msgstr "zašifrováno jedním heslem\n"
4405
4406 #, c-format
4407 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4408 msgstr "předpokládám %s šifrovaných dat\n"
4409
4410 #, c-format
4411 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4412 msgstr ""
4413 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
4414 "algoritmem %s\n"
4415
4416 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4417 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva nebyla chráněna proti porušení její integrity\n"
4418
4419 msgid "decryption okay\n"
4420 msgstr "dešifrování o.k.\n"
4421
4422 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4423 msgstr "VAROVÁNÍ: se zašifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
4424
4425 #, c-format
4426 msgid "decryption failed: %s\n"
4427 msgstr "dešifrování selhalo: %s\n"
4428
4429 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4430 msgstr ""
4431 "Poznámka: odesílatel považoval data za důvěrná („for-your-eyes-only“)\n"
4432
4433 #, c-format
4434 msgid "original file name='%.*s'\n"
4435 msgstr "původní jméno souboru='%.*s'\n"
4436
4437 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4438 msgstr "VAROVÁNÍ: zachyceno více prostých textů\n"
4439
4440 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4441 msgstr ""
4442 "samostatný revokační certifikát – použijte „gpg --import“, chcete-li jej "
4443 "užít\n"
4444
4445 msgid "no signature found\n"
4446 msgstr "nenalezen žádná podpis\n"
4447
4448 #, c-format
4449 msgid "BAD signature from \"%s\""
4450 msgstr "ŠPATNÝ podpis od „%s“"
4451
4452 #, c-format
4453 msgid "Expired signature from \"%s\""
4454 msgstr "Podpis s vypršenou platností od „%s“"
4455
4456 #, c-format
4457 msgid "Good signature from \"%s\""
4458 msgstr "Dobrý podpis od „%s“"
4459
4460 msgid "signature verification suppressed\n"
4461 msgstr "verifikace podpisu potlačena\n"
4462
4463 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4464 msgstr "neumím pracovat s těmito nejednoznačnými daty\n"
4465
4466 #, c-format
4467 msgid "Signature made %s\n"
4468 msgstr "Podpis vytvořen %s\n"
4469
4470 #, c-format
4471 msgid "               using %s key %s\n"
4472 msgstr "               použití %s klíče %s\n"
4473
4474 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4475 #, c-format
4476 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4477 msgstr "Podpis vytvořen %s pomocí klíče %s s ID uživatele %s\n"
4478
4479 msgid "Key available at: "
4480 msgstr "Klíč k dispozici na: "
4481
4482 msgid "[uncertain]"
4483 msgstr "[nejistý]"
4484
4485 #, c-format
4486 msgid "                aka \"%s\""
4487 msgstr "                alias „%s“"
4488
4489 #, c-format
4490 msgid "Signature expired %s\n"
4491 msgstr "Platnost podpisu skončila %s\n"
4492
4493 #, c-format
4494 msgid "Signature expires %s\n"
4495 msgstr "Platnost podpisu skončí %s\n"
4496
4497 #, c-format
4498 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4499 msgstr "podpis %s, hashovací algoritmus %s%s%s\n"
4500
4501 msgid "binary"
4502 msgstr "binární formát"
4503
4504 msgid "textmode"
4505 msgstr "textový formát"
4506
4507 msgid "unknown"
4508 msgstr "neznámý formát"
4509
4510 msgid ", key algorithm "
4511 msgstr ", algoritmus klíče"
4512
4513 #, c-format
4514 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4515 msgstr "POZOR: nejedná se o oddělený podpis. Soubor „%s“ NEBYL ověřen!\n"
4516
4517 #, c-format
4518 msgid "Can't check signature: %s\n"
4519 msgstr "Nemohu ověřit podpis: %s\n"
4520
4521 msgid "not a detached signature\n"
4522 msgstr "toto není podpis oddělený od dokumentu\n"
4523
4524 msgid ""
4525 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4526 msgstr "VAROVÁNÍ: detekováno více podpisů. Kontrolován bude pouze první.\n"
4527
4528 #, c-format
4529 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4530 msgstr "samostatný podpis třídy 0x%02x\n"
4531
4532 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4533 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4534
4535 #, c-format
4536 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4537 msgstr "volání fstat nad „%s“ selhalo v %s: %s\n"
4538
4539 #, c-format
4540 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4541 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
4542
4543 #, c-format
4544 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4545 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální algoritmus veřejného klíče %s\n"
4546
4547 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4548 msgstr "VAROVÁNÍ: Podepisovací a šifrovací klíče Elgamal se nedoporučují\n"
4549
4550 #, c-format
4551 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4552 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální šifrovací algoritmus %s\n"
4553
4554 #, c-format
4555 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4556 msgstr "VAROVÁNÍ: používám experimentální hashovací algoritmus %s\n"
4557
4558 #, c-format
4559 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4560 msgstr "VAROVÁNÍ: vyžádaný algoritmus %s není doporučen\n"
4561
4562 #, c-format
4563 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4564 msgstr "Poznámka: podpisy používající algoritmus %s jsou zamítány\n"
4565
4566 #, fuzzy, c-format
4567 #| msgid "%s:%u: read error: %s\n"
4568 msgid "(reported error: %s)\n"
4569 msgstr "%s:%u: chyba čtení: %s\n"
4570
4571 #, fuzzy, c-format
4572 #| msgid "read error in '%s': %s\n"
4573 msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
4574 msgstr "chyba při čtení v „%s“: %s\n"
4575
4576 msgid "(further info: "
4577 msgstr ""
4578
4579 #, c-format
4580 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4581 msgstr "%s:%d: použití parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4582
4583 #, c-format
4584 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4585 msgstr "VAROVÁNÍ: používání parametru „%s“ se nedoporučuje\n"
4586
4587 #, c-format
4588 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4589 msgstr "použijte místo něj „%s%s“ \n"
4590
4591 #, c-format
4592 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4593 msgstr "VAROVÁNÍ: používání příkaz „%s“ se nedoporučuje - nepoužívejte jej\n"
4594
4595 #, c-format
4596 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4597 msgstr "%s:%u: „%s“ je v tomto souboru zastaralý – účinkuje pouze v %s\n"
4598
4599 #, c-format
4600 msgid ""
4601 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4602 msgstr "VAROVÁNÍ: „%s%s“ je zastaralý parametr – neúčinkuje kromě v %s\n"
4603
4604 msgid "Uncompressed"
4605 msgstr "Nezkomprimováno"
4606
4607 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4608 msgid "uncompressed|none"
4609 msgstr "nezkomprimováno|nic"
4610
4611 #, c-format
4612 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4613 msgstr "tato zpráva nemusí být s %s použitelná\n"
4614
4615 #, c-format
4616 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4617 msgstr "nejednoznačná volba „%s“\n"
4618
4619 #, c-format
4620 msgid "unknown option '%s'\n"
4621 msgstr "neznámá volba „%s“\n"
4622
4623 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4624 msgstr ""
4625 "U veřejného klíče ECDSA se očekává, že v kódování SEC bude délka násobkem 8 "
4626 "bitů\n"
4627
4628 #, c-format
4629 msgid "unknown weak digest '%s'\n"
4630 msgstr "neznámý slabý hashovací algoritmus „%s“\n"
4631
4632 #, c-format
4633 msgid "File '%s' exists. "
4634 msgstr "Soubor „%s“ existuje. "
4635
4636 msgid "Overwrite? (y/N) "
4637 msgstr "Přepsat (a/N)? "
4638
4639 #, c-format
4640 msgid "%s: unknown suffix\n"
4641 msgstr "%s: neznámá přípona\n"
4642
4643 msgid "Enter new filename"
4644 msgstr "Vložte nový název souboru"
4645
4646 msgid "writing to stdout\n"
4647 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4648
4649 #, c-format
4650 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4651 msgstr "v „%s“ se předpokládají podepsaná data\n"
4652
4653 #, c-format
4654 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4655 msgstr "vytvořen nový konfigurační soubor „%s“\n"
4656
4657 #, c-format
4658 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4659 msgstr "VAROVÁNÍ: nastavení z „%s“ nejsou při tomto spuštění zatím aktivní\n"
4660
4661 #, c-format
4662 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4663 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veřejného klíče %d\n"
4664
4665 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4666 msgstr "VAROVÁNÍ: potencionálně nebezpečně symetricky zašifrován klíč sezení\n"
4667
4668 #, c-format
4669 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4670 msgstr "podpacket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4671
4672 #, c-format
4673 msgid "problem with the agent: %s\n"
4674 msgstr "problém s agentem: %s\n"
4675
4676 #, c-format
4677 msgid " (main key ID %s)"
4678 msgstr " (hlavní ID klíče %s)"
4679
4680 #, c-format
4681 msgid ""
4682 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4683 "certificate:\n"
4684 "\"%.*s\"\n"
4685 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4686 "created %s%s.\n"
4687 msgstr ""
4688 "Prosím, zadejte heslo, abyste odemkli tajný klíč příslušející OpenPGP "
4689 "certifikátu:\n"
4690 "„%.*s“\n"
4691 "Klíč o délce %u bitů, typ %s, ID %s\n"
4692 "vytvořený %s%s.\n"
4693
4694 msgid "Enter passphrase\n"
4695 msgstr "Vložit heslo\n"
4696
4697 msgid "cancelled by user\n"
4698 msgstr "zrušeno uživatelem\n"
4699
4700 #, c-format
4701 msgid ""
4702 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4703 "user: \"%s\"\n"
4704 msgstr ""
4705 "Musíte znát heslo, abyste odemkli tajný klíč pro\n"
4706 "uživatele: „%s“\n"
4707
4708 #, c-format
4709 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4710 msgstr "délka %u bitů, typ %s,