See ChangeLog: Mon Jul 17 16:35:47 CEST 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "POT-Creation-Date: 2000-07-12 12:13+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2000-03-07 22:51+01:00\n"
12 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
13 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: util/secmem.c:79
19 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
20 msgstr "Advarsel: benytter ubeskyttet hukommelse!\n"
21
22 #: util/secmem.c:289
23 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
24 msgstr "operation er ikke mulig uden beskyttet hukommelse indlæst\n"
25
26 #: util/secmem.c:290
27 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
28 msgstr "(du kan have brugt et forkert program til denne opgave)\n"
29
30 #: util/miscutil.c:277 util/miscutil.c:306
31 msgid "yes"
32 msgstr "ja"
33
34 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:309
35 msgid "yY"
36 msgstr "jJ"
37
38 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:307
39 msgid "no"
40 msgstr "n"
41
42 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:310
43 msgid "nN"
44 msgstr "nN"
45
46 #: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:308
47 msgid "quit"
48 msgstr "afslut"
49
50 #: util/miscutil.c:311
51 msgid "qQ"
52 msgstr "aA"
53
54 #: util/errors.c:54
55 msgid "general error"
56 msgstr "generel fejl"
57
58 #: util/errors.c:55
59 msgid "unknown packet type"
60 msgstr "ukendt pakketype"
61
62 #: util/errors.c:56
63 msgid "unknown version"
64 msgstr "ukendt version"
65
66 #: util/errors.c:57
67 msgid "unknown pubkey algorithm"
68 msgstr "ukendt offentlig nøglealgoritme"
69
70 #: util/errors.c:58
71 msgid "unknown digest algorithm"
72 msgstr "ukendt sammenfatningsalgoritme"
73
74 #: util/errors.c:59
75 msgid "bad public key"
76 msgstr "dårlig offentlig nøgle"
77
78 #: util/errors.c:60
79 msgid "bad secret key"
80 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
81
82 #: util/errors.c:61
83 msgid "bad signature"
84 msgstr "dårlig signatur"
85
86 #: util/errors.c:62
87 msgid "checksum error"
88 msgstr "tjeksumsfejl"
89
90 #: util/errors.c:63
91 msgid "bad passphrase"
92 msgstr "dårlig kodesætning"
93
94 #: util/errors.c:64
95 msgid "public key not found"
96 msgstr "offentlig nøgle ikke fundet"
97
98 #: util/errors.c:65
99 msgid "unknown cipher algorithm"
100 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
101
102 #: util/errors.c:66
103 msgid "can't open the keyring"
104 msgstr "kan ikke åbne nøgleringen"
105
106 #: util/errors.c:67
107 msgid "invalid packet"
108 msgstr "ugyldig pakke"
109
110 #: util/errors.c:68
111 msgid "invalid armor"
112 msgstr "ugyldig rustning"
113
114 #: util/errors.c:69
115 msgid "no such user id"
116 msgstr "ikke-eksisterende bruger id"
117
118 #: util/errors.c:70
119 msgid "secret key not available"
120 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
121
122 #: util/errors.c:71
123 msgid "wrong secret key used"
124 msgstr "forkert hemmelig nøgle brugt"
125
126 #: util/errors.c:72
127 msgid "not supported"
128 msgstr "ikke understøttet"
129
130 #: util/errors.c:73
131 msgid "bad key"
132 msgstr "dårlig nøgle"
133
134 #: util/errors.c:74
135 msgid "file read error"
136 msgstr "fillæsningsfejl"
137
138 #: util/errors.c:75
139 msgid "file write error"
140 msgstr "filskrivningsfejl"
141
142 #: util/errors.c:76
143 msgid "unknown compress algorithm"
144 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
145
146 #: util/errors.c:77
147 msgid "file open error"
148 msgstr "filåbningsfejl"
149
150 #: util/errors.c:78
151 msgid "file create error"
152 msgstr "filoprettelsesfejl"
153
154 #: util/errors.c:79
155 msgid "invalid passphrase"
156 msgstr "ugyldig kodesætning"
157
158 #: util/errors.c:80
159 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
160 msgstr "uimplementeret offentlig nøglealgoritme"
161
162 #: util/errors.c:81
163 msgid "unimplemented cipher algorithm"
164 msgstr "uimplementeret cifferalgoritme"
165
166 #: util/errors.c:82
167 msgid "unknown signature class"
168 msgstr "ukendt signaturklasse"
169
170 #: util/errors.c:83
171 msgid "trust database error"
172 msgstr "tillidsdatabasefejl"
173
174 #: util/errors.c:84
175 msgid "bad MPI"
176 msgstr "dårlig mpi"
177
178 #: util/errors.c:85
179 msgid "resource limit"
180 msgstr "resursegrænse"
181
182 #: util/errors.c:86
183 msgid "invalid keyring"
184 msgstr "ugyldig nøglering"
185
186 #: util/errors.c:87
187 msgid "bad certificate"
188 msgstr "ugyldigt certifikat"
189
190 #: util/errors.c:88
191 msgid "malformed user id"
192 msgstr "dårlig bruger-id"
193
194 #: util/errors.c:89
195 msgid "file close error"
196 msgstr "fillukningsfejl"
197
198 #: util/errors.c:90
199 msgid "file rename error"
200 msgstr "filomdøbningsfejl"
201
202 #: util/errors.c:91
203 msgid "file delete error"
204 msgstr "filsletningsfejl"
205
206 #: util/errors.c:92
207 msgid "unexpected data"
208 msgstr "uforventet data"
209
210 #: util/errors.c:93
211 msgid "timestamp conflict"
212 msgstr "tidsstempelkonflikt"
213
214 #: util/errors.c:94
215 msgid "unusable pubkey algorithm"
216 msgstr "uanvendelig offentlig nøglealgoritme"
217
218 #: util/errors.c:95
219 msgid "file exists"
220 msgstr "fil eksisterer"
221
222 #: util/errors.c:96
223 msgid "weak key"
224 msgstr "svag nøgle"
225
226 #: util/errors.c:97
227 msgid "invalid argument"
228 msgstr "ugyldigt argument"
229
230 #: util/errors.c:98
231 msgid "bad URI"
232 msgstr "ugyldig URI"
233
234 #: util/errors.c:99
235 msgid "unsupported URI"
236 msgstr "ikke-understøttet URI"
237
238 #: util/errors.c:100
239 msgid "network error"
240 msgstr "netværksfejl"
241
242 #: util/errors.c:102
243 msgid "not encrypted"
244 msgstr "ikke krypteret"
245
246 #: util/errors.c:103
247 msgid "not processed"
248 msgstr "ikke bearbejdet"
249
250 #: util/logger.c:224
251 #, c-format
252 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
253 msgstr "... dette er en fejl (%s:%d:%s)\n"
254
255 #: util/logger.c:230
256 #, c-format
257 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
258 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
259
260 #: cipher/random.c:311 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1249
261 #, c-format
262 msgid "can't open `%s': %s\n"
263 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
264
265 #: cipher/random.c:315
266 #, fuzzy, c-format
267 msgid "can't stat `%s': %s\n"
268 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
269
270 #: cipher/random.c:320
271 #, c-format
272 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
273 msgstr ""
274
275 #: cipher/random.c:325
276 msgid "note: random_seed file is empty\n"
277 msgstr ""
278
279 #: cipher/random.c:331
280 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
281 msgstr ""
282
283 #: cipher/random.c:339
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "can't read `%s': %s\n"
286 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
287
288 #: cipher/random.c:377
289 msgid "note: random_seed file not updated\n"
290 msgstr ""
291
292 #: cipher/random.c:397
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "can't create `%s': %s\n"
295 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
296
297 #: cipher/random.c:404
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "can't write `%s': %s\n"
300 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
301
302 #: cipher/random.c:407
303 #, fuzzy, c-format
304 msgid "can't close `%s': %s\n"
305 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
306
307 #: cipher/random.c:418
308 #, c-format
309 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
310 msgstr ""
311
312 #: cipher/random.c:647
313 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
314 msgstr "ADVARSEL: bruger usikker tilfældig-nummer-generator!!!\n"
315
316 #: cipher/random.c:648
317 msgid ""
318 "The random number generator is only a kludge to let\n"
319 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
320 "\n"
321 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
322 "\n"
323 msgstr ""
324 "Den tilfældige nummer generator er kun en \"kludge\" for at\n"
325 "lade den køre - det er ikke en stærk RNG!\n"
326 "\n"
327 "BENYT IKKE DATA GENERERET AF DETTE PROGRAM!!!\n"
328 "\n"
329
330 #: cipher/rndlinux.c:141
331 #, c-format
332 msgid ""
333 "\n"
334 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
335 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
336 msgstr ""
337 "\n"
338 "Ikke nok tilfældige byte tilgængelig.  Please do some other work to give\n"
339 "the OS a chance to collect more entropy! (Kræver %d byte mere)\n"
340
341 #: g10/g10.c:197
342 msgid ""
343 "@Commands:\n"
344 " "
345 msgstr ""
346 "@Kommandoer:\n"
347 " "
348
349 #: g10/g10.c:199
350 msgid "|[file]|make a signature"
351 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
352
353 #: g10/g10.c:200
354 msgid "|[file]|make a clear text signature"
355 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
356
357 #: g10/g10.c:201
358 msgid "make a detached signature"
359 msgstr "opret en separat signatur"
360
361 #: g10/g10.c:202
362 msgid "encrypt data"
363 msgstr "kryptér data"
364
365 #: g10/g10.c:203
366 msgid "encryption only with symmetric cipher"
367 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
368
369 #: g10/g10.c:204
370 msgid "store only"
371 msgstr "gem kun"
372
373 #: g10/g10.c:205
374 msgid "decrypt data (default)"
375 msgstr "afkryptér data (standard)"
376
377 #: g10/g10.c:206
378 msgid "verify a signature"
379 msgstr "godkend en signatur"
380
381 #: g10/g10.c:208
382 msgid "list keys"
383 msgstr "vis nøgler"
384
385 #: g10/g10.c:210
386 msgid "list keys and signatures"
387 msgstr "vis nøgler og signaturer"
388
389 #: g10/g10.c:211
390 msgid "check key signatures"
391 msgstr "tjek nøglesignaturer"
392
393 #: g10/g10.c:212
394 msgid "list keys and fingerprints"
395 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
396
397 #: g10/g10.c:213
398 msgid "list secret keys"
399 msgstr "vis hemmelige nøgler"
400
401 #: g10/g10.c:214
402 msgid "generate a new key pair"
403 msgstr "generér et nyt nøglepar"
404
405 #: g10/g10.c:215
406 msgid "remove key from the public keyring"
407 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
408
409 #: g10/g10.c:217
410 msgid "remove key from the secret keyring"
411 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
412
413 #: g10/g10.c:218
414 msgid "sign a key"
415 msgstr "signér en nøgle"
416
417 #: g10/g10.c:219
418 msgid "sign a key locally"
419 msgstr "signér en nøgle lokalt"
420
421 #: g10/g10.c:220
422 msgid "sign or edit a key"
423 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
424
425 #: g10/g10.c:221
426 msgid "generate a revocation certificate"
427 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
428
429 #: g10/g10.c:222
430 msgid "export keys"
431 msgstr "eksportér nøgler"
432
433 #: g10/g10.c:223
434 msgid "export keys to a key server"
435 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
436
437 #: g10/g10.c:224
438 msgid "import keys from a key server"
439 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
440
441 #: g10/g10.c:228
442 msgid "import/merge keys"
443 msgstr "importér/fusionér nøgler"
444
445 #: g10/g10.c:230
446 msgid "list only the sequence of packets"
447 msgstr "vis kun pakkesekvensen"
448
449 #: g10/g10.c:232
450 msgid "export the ownertrust values"
451 msgstr "eksportér ejertillidsværdierne"
452
453 #: g10/g10.c:234
454 msgid "import ownertrust values"
455 msgstr "importér ejertillidsværdierne"
456
457 #: g10/g10.c:236
458 msgid "update the trust database"
459 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
460
461 #: g10/g10.c:238
462 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
463 msgstr "|[NAMES]|tjek tillidsdatabasen"
464
465 #: g10/g10.c:239
466 msgid "fix a corrupted trust database"
467 msgstr "reparér en ødelagt tillidsdatabase"
468
469 #: g10/g10.c:240
470 msgid "De-Armor a file or stdin"
471 msgstr "De-beskydt en fil el. stdin"
472
473 #: g10/g10.c:242
474 msgid "En-Armor a file or stdin"
475 msgstr "Beskydt en fil el. stdin"
476
477 #: g10/g10.c:244
478 msgid "|algo [files]|print message digests"
479 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
480
481 #: g10/g10.c:248
482 msgid ""
483 "@\n"
484 "Options:\n"
485 " "
486 msgstr ""
487 "@\n"
488 "Indstillinger:\n"
489 " "
490
491 #: g10/g10.c:250
492 msgid "create ascii armored output"
493 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
494
495 #: g10/g10.c:252
496 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
497 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
498
499 #: g10/g10.c:255
500 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
501 msgstr "|NAME|brug NAME som standard modtager"
502
503 #: g10/g10.c:257
504 msgid "use the default key as default recipient"
505 msgstr "brug standard nøglen som standard modtager"
506
507 #: g10/g10.c:261
508 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
509 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
510
511 #: g10/g10.c:262
512 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
513 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
514
515 #: g10/g10.c:264
516 msgid "use canonical text mode"
517 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
518
519 #: g10/g10.c:265
520 msgid "use as output file"
521 msgstr "brug som uddatafil"
522
523 #: g10/g10.c:266
524 msgid "verbose"
525 msgstr "meddelsom"
526
527 #: g10/g10.c:267
528 msgid "be somewhat more quiet"
529 msgstr "vær mere stille"
530
531 #: g10/g10.c:268
532 msgid "don't use the terminal at all"
533 msgstr "brug overhovedet ikke terminalen"
534
535 #: g10/g10.c:269
536 msgid "force v3 signatures"
537 msgstr "tving v3 signaturer"
538
539 #: g10/g10.c:270
540 msgid "always use a MDC for encryption"
541 msgstr "brug altid en MDC for kryptering"
542
543 #: g10/g10.c:271
544 msgid "do not make any changes"
545 msgstr "lav ingen ændringer"
546
547 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
548 #: g10/g10.c:273
549 msgid "batch mode: never ask"
550 msgstr "kørselsmodus: spørg aldrig"
551
552 #: g10/g10.c:274
553 msgid "assume yes on most questions"
554 msgstr "forvent ja til de fleste sprøgsmål"
555
556 #: g10/g10.c:275
557 msgid "assume no on most questions"
558 msgstr "forvent nej til de fleste sprøgsmål"
559
560 #: g10/g10.c:276
561 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
562 msgstr "tilføj denne nøglering til nøgleringslisten"
563
564 #: g10/g10.c:277
565 msgid "add this secret keyring to the list"
566 msgstr "tilføj denne hemmeligenøglering til listen"
567
568 #: g10/g10.c:278
569 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
570 msgstr "|NAME|brug NAME som standard hemmelignøgle"
571
572 #: g10/g10.c:279
573 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
574 msgstr "|HOST|brug denne nøgletjener til at slå nøgler op"
575
576 #: g10/g10.c:280
577 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
578 msgstr "|NAME|sæt terminal karaktersæt til NAME"
579
580 #: g10/g10.c:281
581 msgid "read options from file"
582 msgstr "læs indstillinger fra fil"
583
584 #: g10/g10.c:285
585 msgid "|FD|write status info to this FD"
586 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
587
588 #: g10/g10.c:290
589 msgid "|FILE|load extension module FILE"
590 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
591
592 #: g10/g10.c:291
593 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
594 msgstr "emulér modusen beskrevet i RFC1991"
595
596 #: g10/g10.c:292
597 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
598 msgstr "sæt alle pakker, cifre og resumé flag til OpenPGP standard"
599
600 #: g10/g10.c:293
601 msgid "|N|use passphrase mode N"
602 msgstr "|N|brug pasfrasemodus N"
603
604 #: g10/g10.c:295
605 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
606 msgstr "|NAME|brug meddelelses resuméalgoritme NAME for pasfrase"
607
608 #: g10/g10.c:297
609 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
610 msgstr "|NAME|brug cifrealgoritme NAME for pasfrase"
611
612 #: g10/g10.c:298
613 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
614 msgstr "|NAME|brug cifferalgoritme NAME"
615
616 #: g10/g10.c:299
617 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
618 msgstr "|NAME|brug meddelelsesresumé algoritme NAME"
619
620 #: g10/g10.c:300
621 msgid "|N|use compress algorithm N"
622 msgstr "|N|brug kompresalgoritme N"
623
624 #: g10/g10.c:301
625 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
626 msgstr ""
627
628 #: g10/g10.c:302
629 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
630 msgstr "|NAME=VALUE|brug denne notationsdata"
631
632 #: g10/g10.c:305
633 msgid ""
634 "@\n"
635 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/g10.c:308
639 msgid ""
640 "@\n"
641 "Examples:\n"
642 "\n"
643 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
644 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
645 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
646 " --list-keys [names]        show keys\n"
647 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
648 msgstr ""
649 "@\n"
650 "Eksempler:\n"
651 "\n"
652 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
653 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
654 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
655 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
656 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
657
658 #: g10/g10.c:403
659 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
660 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
661
662 #: g10/g10.c:407
663 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
664 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
665
666 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
667 #: g10/g10.c:410
668 msgid ""
669 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
670 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
671 "default operation depends on the input data\n"
672 msgstr ""
673 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
674 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
675 "standard operation afhænger af inddata\n"
676
677 #: g10/g10.c:417
678 msgid ""
679 "\n"
680 "Supported algorithms:\n"
681 msgstr ""
682 "\n"
683 "Understøttede algoritmer:\n"
684
685 #: g10/g10.c:496
686 msgid "usage: gpg [options] "
687 msgstr "brug: gpg [flag] "
688
689 #: g10/g10.c:549
690 msgid "conflicting commands\n"
691 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
692
693 #: g10/g10.c:692
694 #, c-format
695 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
696 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
697
698 #: g10/g10.c:696
699 #, c-format
700 msgid "option file `%s': %s\n"
701 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
702
703 #: g10/g10.c:703
704 #, c-format
705 msgid "reading options from `%s'\n"
706 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
707
708 #: g10/g10.c:893
709 #, c-format
710 msgid "%s is not a valid character set\n"
711 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
712
713 #: g10/g10.c:949 g10/g10.c:958
714 #, c-format
715 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
716 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
717
718 #: g10/g10.c:951
719 #, c-format
720 msgid "%s not allowed with %s!\n"
721 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
722
723 #: g10/g10.c:954
724 #, c-format
725 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
726 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
727
728 #: g10/g10.c:973 g10/g10.c:985
729 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
730 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
731
732 #: g10/g10.c:979 g10/g10.c:991
733 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
734 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
735
736 #: g10/g10.c:995
737 msgid "the given policy URL is invalid\n"
738 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
739
740 #: g10/g10.c:998
741 #, c-format
742 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
743 msgstr ""
744
745 #: g10/g10.c:1000
746 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
747 msgstr ""
748
749 #: g10/g10.c:1002
750 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
751 msgstr ""
752
753 #: g10/g10.c:1004
754 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
755 msgstr ""
756
757 #: g10/g10.c:1007
758 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
759 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
760
761 #: g10/g10.c:1011
762 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
763 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
764
765 # er det klogt at oversætte TrustDB?
766 #: g10/g10.c:1096
767 #, c-format
768 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
769 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
770
771 #: g10/g10.c:1102
772 msgid "--store [filename]"
773 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
774
775 #: g10/g10.c:1109
776 msgid "--symmetric [filename]"
777 msgstr "--symmetric [filnavn]"
778
779 #: g10/g10.c:1117
780 msgid "--encrypt [filename]"
781 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
782
783 #: g10/g10.c:1130
784 msgid "--sign [filename]"
785 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
786
787 #: g10/g10.c:1143
788 msgid "--sign --encrypt [filename]"
789 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
790
791 #: g10/g10.c:1157
792 msgid "--clearsign [filename]"
793 msgstr "--clearsign [filnavn]"
794
795 #: g10/g10.c:1174
796 msgid "--decrypt [filename]"
797 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
798
799 #: g10/g10.c:1182
800 msgid "--sign-key user-id"
801 msgstr "--sign-key bruger-id"
802
803 #: g10/g10.c:1190
804 msgid "--lsign-key user-id"
805 msgstr "--lsign-key bruger-id"
806
807 #: g10/g10.c:1198
808 msgid "--edit-key user-id [commands]"
809 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
810
811 #: g10/g10.c:1214
812 msgid "--delete-secret-key user-id"
813 msgstr "--delete-secret-key bruger-id"
814
815 #: g10/g10.c:1217
816 msgid "--delete-key user-id"
817 msgstr "--delete-key bruger-id"
818
819 #: g10/encode.c:260 g10/g10.c:1254 g10/sign.c:393
820 #, c-format
821 msgid "can't open %s: %s\n"
822 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
823
824 #: g10/g10.c:1269
825 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
826 msgstr "-k[v][v][v][c] [bruger-id] [nøglering]"
827
828 #: g10/g10.c:1335
829 #, c-format
830 msgid "dearmoring failed: %s\n"
831 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
832
833 #: g10/g10.c:1343
834 #, c-format
835 msgid "enarmoring failed: %s\n"
836 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
837
838 #: g10/g10.c:1411
839 #, c-format
840 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
841 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
842
843 #: g10/g10.c:1492
844 msgid "[filename]"
845 msgstr "[filnavn]"
846
847 #: g10/g10.c:1496
848 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
849 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
850
851 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1499 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
852 #, c-format
853 msgid "can't open `%s'\n"
854 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
855
856 #: g10/g10.c:1669
857 msgid ""
858 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
859 msgstr ""
860 "første bogstav af en notationsnavn skal være et bogstave eller en "
861 "understregning\n"
862
863 #: g10/g10.c:1675
864 msgid ""
865 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
866 "with an '='\n"
867 msgstr ""
868
869 #: g10/g10.c:1681
870 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
871 msgstr ""
872
873 #: g10/g10.c:1689
874 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
875 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
876
877 #: g10/armor.c:302
878 #, c-format
879 msgid "armor: %s\n"
880 msgstr "panser: %s\n"
881
882 #: g10/armor.c:331
883 msgid "invalid armor header: "
884 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
885
886 #: g10/armor.c:338
887 msgid "armor header: "
888 msgstr "panserhoved: "
889
890 #: g10/armor.c:349
891 msgid "invalid clearsig header\n"
892 msgstr ""
893
894 #: g10/armor.c:401
895 msgid "nested clear text signatures\n"
896 msgstr ""
897
898 #: g10/armor.c:525
899 msgid "invalid dash escaped line: "
900 msgstr ""
901
902 #: g10/armor.c:537
903 msgid "unexpected armor:"
904 msgstr "uforventet beskyttelse:"
905
906 #: g10/armor.c:654
907 #, c-format
908 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
909 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
910
911 #: g10/armor.c:697
912 msgid "premature eof (no CRC)\n"
913 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
914
915 #: g10/armor.c:731
916 msgid "premature eof (in CRC)\n"
917 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
918
919 #: g10/armor.c:735
920 msgid "malformed CRC\n"
921 msgstr "dårlig CRC\n"
922
923 #: g10/armor.c:739
924 #, c-format
925 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
926 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
927
928 #: g10/armor.c:756
929 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
930 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
931
932 #: g10/armor.c:760
933 msgid "error in trailer line\n"
934 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
935
936 #: g10/armor.c:912
937 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
938 msgstr ""
939
940 #: g10/armor.c:1033
941 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
942 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
943
944 #: g10/armor.c:1038
945 #, c-format
946 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
947 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
948
949 #: g10/armor.c:1042
950 msgid ""
951 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
952 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
953
954 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
955 #. * data is properly aligned with the user ID
956 #: g10/keyedit.c:1188 g10/pkclist.c:53
957 msgid "             Fingerprint:"
958 msgstr "             Fingeraftryk:"
959
960 #: g10/pkclist.c:80
961 msgid "Fingerprint:"
962 msgstr "Fingeraftryk:"
963
964 #: g10/pkclist.c:116
965 msgid "No reason specified"
966 msgstr ""
967
968 #: g10/pkclist.c:118
969 #, fuzzy
970 msgid "Key is superseded"
971 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
972
973 #: g10/pkclist.c:120
974 msgid "Key has been compromised"
975 msgstr ""
976
977 #: g10/pkclist.c:122
978 msgid "Key is no longer used"
979 msgstr ""
980
981 #: g10/pkclist.c:124
982 msgid "User ID is no longer valid"
983 msgstr ""
984
985 #: g10/pkclist.c:128
986 msgid "Reason for revocation: "
987 msgstr ""
988
989 #: g10/pkclist.c:145
990 msgid "Revocation comment: "
991 msgstr ""
992
993 #. a string with valid answers
994 #: g10/pkclist.c:303
995 msgid "sSmMqQ"
996 msgstr "sSmMqQ"
997
998 #: g10/pkclist.c:307
999 #, c-format
1000 msgid ""
1001 "No trust value assigned to %lu:\n"
1002 "%4u%c/%08lX %s \""
1003 msgstr ""
1004 "Ingen tillidsværdi tildelt til %lu:\n"
1005 "%4u%c/%08lX %s \""
1006
1007 #: g10/pkclist.c:319
1008 msgid ""
1009 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1010 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1011 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1012 "\n"
1013 " 1 = Don't know\n"
1014 " 2 = I do NOT trust\n"
1015 " 3 = I trust marginally\n"
1016 " 4 = I trust fully\n"
1017 " s = please show me more information\n"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: g10/pkclist.c:328
1021 msgid " m = back to the main menu\n"
1022 msgstr " m = tilbage til hovedmenu\n"
1023
1024 #: g10/pkclist.c:330
1025 msgid " q = quit\n"
1026 msgstr " q = afslut\n"
1027
1028 #: g10/pkclist.c:336
1029 msgid "Your decision? "
1030 msgstr "Dit valg? "
1031
1032 #: g10/pkclist.c:358
1033 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1034 msgstr ""
1035
1036 #: g10/pkclist.c:429
1037 msgid ""
1038 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1039 "can assign some missing owner trust values.\n"
1040 "\n"
1041 msgstr ""
1042
1043 #: g10/pkclist.c:435
1044 msgid ""
1045 "No path leading to one of our keys found.\n"
1046 "\n"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: g10/pkclist.c:437
1050 msgid ""
1051 "No certificates with undefined trust found.\n"
1052 "\n"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: g10/pkclist.c:439
1056 msgid ""
1057 "No trust values changed.\n"
1058 "\n"
1059 msgstr "Ingen tillidsværdier er ændret.\n"
1060
1061 #: g10/pkclist.c:457
1062 #, c-format
1063 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1064 msgstr "nøgle %08lX: nøgle er blevet annulleret!\n"
1065
1066 #: g10/pkclist.c:464 g10/pkclist.c:476 g10/pkclist.c:598
1067 msgid "Use this key anyway? "
1068 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
1069
1070 #: g10/pkclist.c:469
1071 #, c-format
1072 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1073 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
1074
1075 #: g10/pkclist.c:512
1076 #, c-format
1077 msgid "%08lX: key has expired\n"
1078 msgstr "%08lX: nøgle er udløbet\n"
1079
1080 #: g10/pkclist.c:518
1081 #, c-format
1082 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1083 msgstr "%08lX: ignen info til at udregne en tillidssandsynlighed\n"
1084
1085 #: g10/pkclist.c:533
1086 #, c-format
1087 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1088 msgstr "%08lX: Vi stoler IKKE på denne nøgle\n"
1089
1090 #: g10/pkclist.c:539
1091 #, c-format
1092 msgid ""
1093 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1094 "but it is accepted anyway\n"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: g10/pkclist.c:545
1098 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1099 msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert ejeren\n"
1100
1101 #: g10/pkclist.c:550
1102 msgid "This key belongs to us\n"
1103 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
1104
1105 #: g10/pkclist.c:593
1106 msgid ""
1107 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1108 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1109 "the next question with yes\n"
1110 "\n"
1111 msgstr ""
1112
1113 #: g10/pkclist.c:607 g10/pkclist.c:630
1114 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1115 msgstr "ADVARSEL: Bruger nøgle uden tillid!\n"
1116
1117 #: g10/pkclist.c:651
1118 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1119 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
1120
1121 #: g10/pkclist.c:652
1122 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1123 msgstr "         Dette kan betyde at signaturen er forfalsket.\n"
1124
1125 #: g10/pkclist.c:657
1126 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1127 msgstr "ADVARSEL: Denne undernøgle er blevet tilbagekaldt af dens ejer!\n"
1128
1129 #: g10/pkclist.c:679
1130 msgid "Note: This key has expired!\n"
1131 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
1132
1133 #: g10/pkclist.c:687
1134 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1135 msgstr ""
1136
1137 #: g10/pkclist.c:689
1138 msgid ""
1139 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1140 msgstr "         Intet tyder på at denne signatur tilhører ejeren.\n"
1141
1142 #: g10/pkclist.c:706
1143 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1144 msgstr "ADVARSEL: Vi tror IKKE på denne nøgle!\n"
1145
1146 #: g10/pkclist.c:707
1147 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1148 msgstr "         Signaturen er formentlig FORFALSKET.\n"
1149
1150 #: g10/pkclist.c:714
1151 msgid ""
1152 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: g10/pkclist.c:717
1156 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1157 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører ejeren.\n"
1158
1159 #: g10/pkclist.c:819 g10/pkclist.c:841 g10/pkclist.c:967 g10/pkclist.c:1012
1160 #, c-format
1161 msgid "%s: skipped: %s\n"
1162 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1163
1164 #: g10/pkclist.c:827 g10/pkclist.c:994
1165 #, c-format
1166 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1167 msgstr "%s: udelod: offentlig nøgle er allerede tilstede\n"
1168
1169 #: g10/pkclist.c:854
1170 msgid ""
1171 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1172 "\n"
1173 msgstr ""
1174 "Du angav ikke en bruger-id. (du kan bruge \"-r\")\n"
1175 "\n"
1176
1177 #: g10/pkclist.c:864
1178 msgid "Enter the user ID: "
1179 msgstr "Indtast bruger-id: "
1180
1181 #: g10/pkclist.c:876
1182 msgid "No such user ID.\n"
1183 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
1184
1185 #: g10/pkclist.c:881
1186 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1187 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt som standard modtager\n"
1188
1189 #: g10/pkclist.c:904
1190 msgid "Public key is disabled.\n"
1191 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
1192
1193 #: g10/pkclist.c:911
1194 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1195 msgstr "udeladt: offentlig nøgle er allerede valgt med --encrypt-to\n"
1196
1197 #: g10/pkclist.c:942
1198 #, c-format
1199 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1200 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1201
1202 #: g10/pkclist.c:975
1203 #, c-format
1204 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1205 msgstr "%s: fejl ved undersøgelse af nøgle: %s\n"
1206
1207 #: g10/pkclist.c:980
1208 #, c-format
1209 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1210 msgstr "%s: udelod: offentlignøgle er slået fra\n"
1211
1212 #: g10/pkclist.c:1018
1213 msgid "no valid addressees\n"
1214 msgstr "ingen gyldige adresser\n"
1215
1216 #: g10/keygen.c:175
1217 msgid "writing self signature\n"
1218 msgstr "skriver selvsignatur\n"
1219
1220 #: g10/keygen.c:213
1221 msgid "writing key binding signature\n"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: g10/keygen.c:261 g10/keygen.c:345 g10/keygen.c:433
1225 #, fuzzy, c-format
1226 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1227 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1228
1229 #: g10/keygen.c:266 g10/keygen.c:350 g10/keygen.c:438
1230 #, fuzzy, c-format
1231 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1232 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1233
1234 #: g10/keygen.c:537
1235 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1236 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1237
1238 #: g10/keygen.c:539
1239 #, c-format
1240 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1241 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
1242
1243 #: g10/keygen.c:540
1244 #, c-format
1245 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1246 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
1247
1248 #: g10/keygen.c:542
1249 #, c-format
1250 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1251 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1252
1253 #: g10/keygen.c:543
1254 #, c-format
1255 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1256 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1257
1258 #: g10/keygen.c:545
1259 #, fuzzy, c-format
1260 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1261 msgstr "   (%d) ElGamal (signér og kryptér)\n"
1262
1263 #: g10/keygen.c:549
1264 msgid "Your selection? "
1265 msgstr "Dit valg? "
1266
1267 #: g10/keygen.c:560 g10/keygen.c:568
1268 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1269 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
1270
1271 #: g10/keygen.c:582
1272 msgid "Invalid selection.\n"
1273 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1274
1275 #: g10/keygen.c:594
1276 #, c-format
1277 msgid ""
1278 "About to generate a new %s keypair.\n"
1279 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1280 "              default keysize is 1024 bits\n"
1281 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: g10/keygen.c:601
1285 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1286 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
1287
1288 #: g10/keygen.c:606
1289 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1290 msgstr "DSA tillader kun nøglestørrelser fra 512 til 1024\n"
1291
1292 #: g10/keygen.c:608
1293 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: g10/keygen.c:610
1297 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1298 msgstr ""
1299
1300 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1301 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1302 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1303 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1304 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1305 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1306 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1307 #. * do whatever you want.
1308 #: g10/keygen.c:621
1309 #, c-format
1310 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1311 msgstr ""
1312
1313 #: g10/keygen.c:626
1314 msgid ""
1315 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1316 "computations take REALLY long!\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: g10/keygen.c:629
1320 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1321 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
1322
1323 #: g10/keygen.c:630
1324 msgid ""
1325 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1326 "vulnerable to attacks!\n"
1327 msgstr ""
1328
1329 #: g10/keygen.c:638
1330 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1331 msgstr ""
1332
1333 #: g10/keygen.c:644
1334 #, c-format
1335 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1336 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
1337
1338 #: g10/keygen.c:647 g10/keygen.c:651
1339 #, c-format
1340 msgid "rounded up to %u bits\n"
1341 msgstr "rundet op til %u bit\n"
1342
1343 #: g10/keygen.c:699
1344 msgid ""
1345 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1346 "         0 = key does not expire\n"
1347 "      <n>  = key expires in n days\n"
1348 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1349 "      <n>m = key expires in n months\n"
1350 "      <n>y = key expires in n years\n"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: g10/keygen.c:714
1354 msgid "Key is valid for? (0) "
1355 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
1356
1357 #: g10/keygen.c:719
1358 msgid "invalid value\n"
1359 msgstr "ugyldig værdi\n"
1360
1361 #: g10/keygen.c:724
1362 msgid "Key does not expire at all\n"
1363 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
1364
1365 #. print the date when the key expires
1366 #: g10/keygen.c:730
1367 #, c-format
1368 msgid "Key expires at %s\n"
1369 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
1370
1371 #: g10/keygen.c:733
1372 msgid ""
1373 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1374 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1375 msgstr ""
1376
1377 # virker j automatisk istedetfor y?
1378 #: g10/keygen.c:738
1379 msgid "Is this correct (y/n)? "
1380 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
1381
1382 #: g10/keygen.c:781
1383 msgid ""
1384 "\n"
1385 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1386 "id\n"
1387 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1388 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1389 "\n"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: g10/keygen.c:793
1393 msgid "Real name: "
1394 msgstr "Rigtige navn: "
1395
1396 #: g10/keygen.c:797
1397 msgid "Invalid character in name\n"
1398 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
1399
1400 #: g10/keygen.c:799
1401 msgid "Name may not start with a digit\n"
1402 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
1403
1404 #: g10/keygen.c:801
1405 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1406 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
1407
1408 #: g10/keygen.c:809
1409 msgid "Email address: "
1410 msgstr "Epostadresse: "
1411
1412 #: g10/keygen.c:820
1413 msgid "Not a valid email address\n"
1414 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
1415
1416 #: g10/keygen.c:828
1417 msgid "Comment: "
1418 msgstr "Kommentar: "
1419
1420 #: g10/keygen.c:834
1421 msgid "Invalid character in comment\n"
1422 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
1423
1424 #: g10/keygen.c:857
1425 #, c-format
1426 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1427 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
1428
1429 #: g10/keygen.c:863
1430 #, c-format
1431 msgid ""
1432 "You selected this USER-ID:\n"
1433 "    \"%s\"\n"
1434 "\n"
1435 msgstr ""
1436 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
1437 "    \"%s\"\n"
1438 "\n"
1439
1440 #: g10/keygen.c:867
1441 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: g10/keygen.c:872
1445 msgid "NnCcEeOoQq"
1446 msgstr "NnCcEeOoQq"
1447
1448 #: g10/keygen.c:882
1449 #, fuzzy
1450 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1451 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1452
1453 #: g10/keygen.c:883
1454 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1455 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
1456
1457 #: g10/keygen.c:902
1458 msgid "Please correct the error first\n"
1459 msgstr ""
1460
1461 #: g10/keygen.c:940
1462 msgid ""
1463 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1464 "\n"
1465 msgstr ""
1466 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
1467 "\n"
1468
1469 #: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:948
1470 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1471 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
1472
1473 #: g10/keygen.c:954
1474 msgid ""
1475 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1476 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1477 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1478 "\n"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: g10/keygen.c:975
1482 msgid ""
1483 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1484 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1485 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1486 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: g10/keygen.c:1424
1490 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1491 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
1492
1493 #: g10/keygen.c:1467
1494 msgid "Key generation canceled.\n"
1495 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
1496
1497 #: g10/keygen.c:1564
1498 #, fuzzy, c-format
1499 msgid "writing public key to `%s'\n"
1500 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
1501
1502 #: g10/keygen.c:1565
1503 #, fuzzy, c-format
1504 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1505 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1506
1507 #: g10/keygen.c:1661
1508 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1509 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
1510
1511 #: g10/keygen.c:1666
1512 msgid ""
1513 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1514 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1515 msgstr ""
1516
1517 #: g10/keygen.c:1683 g10/keygen.c:1784
1518 #, c-format
1519 msgid "Key generation failed: %s\n"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: g10/keygen.c:1727 g10/sig-check.c:318 g10/sign.c:112
1523 #, c-format
1524 msgid ""
1525 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1526 msgstr ""
1527
1528 #: g10/keygen.c:1729 g10/sig-check.c:320 g10/sign.c:114
1529 #, c-format
1530 msgid ""
1531 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1532 msgstr ""
1533
1534 #: g10/keygen.c:1762
1535 msgid "Really create? "
1536 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
1537
1538 #: g10/encode.c:91 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
1539 #: g10/tdbio.c:515
1540 #, c-format
1541 msgid "%s: can't open: %s\n"
1542 msgstr "%s: kan ikke åbne: %s\n"
1543
1544 #: g10/encode.c:113
1545 #, c-format
1546 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1547 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1548
1549 #: g10/encode.c:171 g10/encode.c:319
1550 #, c-format
1551 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1552 msgstr "%s: ADVARSEL: tom fil\n"
1553
1554 #: g10/encode.c:266
1555 #, c-format
1556 msgid "reading from `%s'\n"
1557 msgstr "læser fra '%s'\n"
1558
1559 #: g10/encode.c:483
1560 #, c-format
1561 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1562 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1563
1564 #: g10/export.c:153
1565 #, c-format
1566 msgid "%s: user not found: %s\n"
1567 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1568
1569 #: g10/export.c:162
1570 #, c-format
1571 msgid "certificate read problem: %s\n"
1572 msgstr "certifikatlæseproblem: %s\n"
1573
1574 #: g10/export.c:171
1575 #, c-format
1576 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1577 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1578
1579 #: g10/export.c:182
1580 #, fuzzy, c-format
1581 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1582 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1583
1584 #: g10/export.c:232
1585 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1586 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1587
1588 #: g10/getkey.c:211
1589 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1590 msgstr ""
1591
1592 #: g10/getkey.c:350
1593 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1594 msgstr ""
1595
1596 #: g10/getkey.c:1308 g10/getkey.c:1347
1597 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1598 msgstr "RSA nøgle kan ikke bruges i denne version\n"
1599
1600 #: g10/getkey.c:1310 g10/getkey.c:1349
1601 msgid "No key for user ID\n"
1602 msgstr "Ingen nøgle for bruger-ID\n"
1603
1604 #: g10/getkey.c:1388 g10/getkey.c:1428
1605 msgid "No user ID for key\n"
1606 msgstr "Ingen bruger-ID for nøgle\n"
1607
1608 #: g10/getkey.c:1642 g10/getkey.c:1698
1609 #, c-format
1610 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1611 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1612
1613 #: g10/getkey.c:2017
1614 #, fuzzy
1615 msgid "[User id not found]"
1616 msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
1617
1618 #: g10/import.c:181
1619 #, c-format
1620 msgid "skipping block of type %d\n"
1621 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
1622
1623 #: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1740 g10/trustdb.c:1781
1624 #, c-format
1625 msgid "%lu keys so far processed\n"
1626 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
1627
1628 #: g10/import.c:193
1629 #, c-format
1630 msgid "error reading `%s': %s\n"
1631 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1632
1633 #: g10/import.c:203
1634 #, c-format
1635 msgid "Total number processed: %lu\n"
1636 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
1637
1638 #: g10/import.c:205
1639 #, c-format
1640 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1641 msgstr ""
1642
1643 #: g10/import.c:207
1644 #, c-format
1645 msgid "              imported: %lu"
1646 msgstr "           importerede: %lu"
1647
1648 #: g10/import.c:213
1649 #, c-format
1650 msgid "             unchanged: %lu\n"
1651 msgstr "              uændrede: %lu\n"
1652
1653 #: g10/import.c:215
1654 #, c-format
1655 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1656 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
1657
1658 #: g10/import.c:217
1659 #, c-format
1660 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1661 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
1662
1663 #: g10/import.c:219
1664 #, c-format
1665 msgid "        new signatures: %lu\n"
1666 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
1667
1668 #: g10/import.c:221
1669 #, c-format
1670 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1671 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
1672
1673 #: g10/import.c:223
1674 #, c-format
1675 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1676 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
1677
1678 #: g10/import.c:225
1679 #, c-format
1680 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1681 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
1682
1683 #: g10/import.c:227
1684 #, c-format
1685 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1686 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
1687
1688 #: g10/import.c:386 g10/import.c:578
1689 #, c-format
1690 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1691 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
1692
1693 #: g10/import.c:400
1694 #, c-format
1695 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1696 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
1697
1698 #: g10/import.c:402
1699 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1700 msgstr ""
1701
1702 #: g10/import.c:413 g10/import.c:645
1703 #, c-format
1704 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1705 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
1706
1707 #: g10/import.c:419
1708 msgid "no default public keyring\n"
1709 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
1710
1711 #: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:295 g10/sign.c:611
1712 #, c-format
1713 msgid "writing to `%s'\n"
1714 msgstr "skriver til `%s'\n"
1715
1716 #: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
1717 #, c-format
1718 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1719 msgstr "kan ikke låse nøglering `%s': %s\n"
1720
1721 #: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
1722 #, c-format
1723 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1724 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1725
1726 #: g10/import.c:434
1727 #, c-format
1728 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1729 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
1730
1731 #: g10/import.c:451
1732 #, c-format
1733 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1734 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
1735
1736 #: g10/import.c:460 g10/import.c:653
1737 #, c-format
1738 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1739 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
1740
1741 #: g10/import.c:466 g10/import.c:659
1742 #, c-format
1743 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1744 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
1745
1746 #: g10/import.c:493
1747 #, c-format
1748 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: g10/import.c:496
1752 #, c-format
1753 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: g10/import.c:499
1757 #, c-format
1758 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1759 msgstr ""
1760
1761 #: g10/import.c:502
1762 #, c-format
1763 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: g10/import.c:505
1767 #, c-format
1768 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/import.c:508
1772 #, c-format
1773 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: g10/import.c:518
1777 #, c-format
1778 msgid "key %08lX: not changed\n"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: g10/import.c:601
1782 #, c-format
1783 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1784 msgstr ""
1785
1786 #. we can't merge secret keys
1787 #: g10/import.c:605
1788 #, c-format
1789 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: g10/import.c:610
1793 #, c-format
1794 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: g10/import.c:639
1798 #, c-format
1799 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: g10/import.c:670
1803 #, c-format
1804 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: g10/import.c:702
1808 #, c-format
1809 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: g10/import.c:744
1813 #, c-format
1814 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: g10/import.c:751 g10/import.c:775
1818 #, c-format
1819 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: g10/import.c:752
1823 #, c-format
1824 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: g10/import.c:767
1828 #, c-format
1829 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: g10/import.c:776
1833 #, c-format
1834 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: g10/import.c:803
1838 #, c-format
1839 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1840 msgstr ""
1841
1842 #: g10/import.c:832
1843 #, c-format
1844 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1845 msgstr ""
1846
1847 #: g10/import.c:855
1848 #, c-format
1849 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1850 msgstr ""
1851
1852 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1853 #. * to import non-exportable signature when we have the
1854 #. * the secret key used to create this signature - it
1855 #. * seems that this makes sense
1856 #: g10/import.c:880
1857 #, c-format
1858 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: g10/import.c:889
1862 #, c-format
1863 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: g10/import.c:897
1867 #, c-format
1868 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: g10/import.c:997
1872 #, c-format
1873 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1874 msgstr ""
1875
1876 #: g10/import.c:1048
1877 #, c-format
1878 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
1882 #, c-format
1883 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
1887 #, c-format
1888 msgid "%s: user not found\n"
1889 msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
1890
1891 #: g10/keyedit.c:155
1892 msgid "[revocation]"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: g10/keyedit.c:156
1896 msgid "[self-signature]"
1897 msgstr "[selv-signatur]"
1898
1899 #: g10/keyedit.c:220
1900 msgid "1 bad signature\n"
1901 msgstr "1 dårlig signature\n"
1902
1903 #: g10/keyedit.c:222
1904 #, c-format
1905 msgid "%d bad signatures\n"
1906 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
1907
1908 #: g10/keyedit.c:224
1909 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: g10/keyedit.c:226
1913 #, c-format
1914 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1915 msgstr ""
1916
1917 #: g10/keyedit.c:228
1918 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: g10/keyedit.c:230
1922 #, c-format
1923 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1924 msgstr ""
1925
1926 #: g10/keyedit.c:232
1927 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: g10/keyedit.c:234
1931 #, c-format
1932 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
1933 msgstr ""
1934
1935 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
1936 #. * case we should allow to sign it again.
1937 #: g10/keyedit.c:316
1938 #, c-format
1939 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: g10/keyedit.c:324
1943 #, c-format
1944 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: g10/keyedit.c:333
1948 msgid ""
1949 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1950 "with your key: \""
1951 msgstr ""
1952
1953 #: g10/keyedit.c:342
1954 msgid ""
1955 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
1956 "\n"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: g10/keyedit.c:347
1960 msgid "Really sign? "
1961 msgstr "Vil du gerne signere? "
1962
1963 #: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1870 g10/keyedit.c:1932 g10/sign.c:136
1964 #, c-format
1965 msgid "signing failed: %s\n"
1966 msgstr "signering fejlede: %s\n"
1967
1968 #: g10/keyedit.c:427
1969 msgid "This key is not protected.\n"
1970 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
1971
1972 #: g10/keyedit.c:431
1973 #, fuzzy
1974 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
1975 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
1976
1977 #: g10/keyedit.c:435
1978 msgid "Key is protected.\n"
1979 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
1980
1981 #: g10/keyedit.c:455
1982 #, c-format
1983 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1984 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
1985
1986 #: g10/keyedit.c:460
1987 msgid ""
1988 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1989 "\n"
1990 msgstr ""
1991
1992 #: g10/keyedit.c:472
1993 msgid ""
1994 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1995 "\n"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: g10/keyedit.c:475
1999 msgid "Do you really want to do this? "
2000 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
2001
2002 #: g10/keyedit.c:539
2003 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2004 msgstr ""
2005
2006 #: g10/keyedit.c:580
2007 msgid "quit this menu"
2008 msgstr "afslut denne menu"
2009
2010 #: g10/keyedit.c:581
2011 msgid "q"
2012 msgstr "a"
2013
2014 #: g10/keyedit.c:582
2015 msgid "save"
2016 msgstr "gem"
2017
2018 #: g10/keyedit.c:582
2019 msgid "save and quit"
2020 msgstr "gem og afslut"
2021
2022 #: g10/keyedit.c:583
2023 msgid "help"
2024 msgstr "hjælp"
2025
2026 #: g10/keyedit.c:583
2027 msgid "show this help"
2028 msgstr "vis denne hjælp"
2029
2030 #: g10/keyedit.c:585
2031 msgid "fpr"
2032 msgstr "fpr"
2033
2034 #: g10/keyedit.c:585
2035 msgid "show fingerprint"
2036 msgstr "vis fingeraftryk"
2037
2038 #: g10/keyedit.c:586
2039 msgid "list"
2040 msgstr "vis"
2041
2042 #: g10/keyedit.c:586
2043 msgid "list key and user IDs"
2044 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
2045
2046 #: g10/keyedit.c:587
2047 msgid "l"
2048 msgstr "l"
2049
2050 #: g10/keyedit.c:588
2051 msgid "uid"
2052 msgstr "uid"
2053
2054 #: g10/keyedit.c:588
2055 msgid "select user ID N"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: g10/keyedit.c:589
2059 msgid "key"
2060 msgstr "nøgle"
2061
2062 #: g10/keyedit.c:589
2063 msgid "select secondary key N"
2064 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
2065
2066 #: g10/keyedit.c:590
2067 msgid "check"
2068 msgstr "tjek"
2069
2070 #: g10/keyedit.c:590
2071 msgid "list signatures"
2072 msgstr "vis signaturer"
2073
2074 #: g10/keyedit.c:591
2075 msgid "c"
2076 msgstr "c"
2077
2078 #: g10/keyedit.c:592
2079 msgid "sign"
2080 msgstr "signér"
2081
2082 #: g10/keyedit.c:592
2083 msgid "sign the key"
2084 msgstr "signér nøglen"
2085
2086 #: g10/keyedit.c:593
2087 msgid "s"
2088 msgstr "s"
2089
2090 #: g10/keyedit.c:594
2091 msgid "lsign"
2092 msgstr "lsignér"
2093
2094 #: g10/keyedit.c:594
2095 msgid "sign the key locally"
2096 msgstr "signér nøglen lokalt"
2097
2098 #: g10/keyedit.c:595
2099 msgid "debug"
2100 msgstr "aflus"
2101
2102 #: g10/keyedit.c:596
2103 msgid "adduid"
2104 msgstr "tilføj-bid"
2105
2106 #: g10/keyedit.c:596
2107 msgid "add a user ID"
2108 msgstr "tilføj bruger-id"
2109
2110 #: g10/keyedit.c:597
2111 msgid "deluid"
2112 msgstr "sletbid"
2113
2114 #: g10/keyedit.c:597
2115 msgid "delete user ID"
2116 msgstr "slet bruger id"
2117
2118 #: g10/keyedit.c:598
2119 msgid "addkey"
2120 msgstr "tilføj nøgle"
2121
2122 #: g10/keyedit.c:598
2123 msgid "add a secondary key"
2124 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
2125
2126 #: g10/keyedit.c:599
2127 msgid "delkey"
2128 msgstr "sletnøgle"
2129
2130 #: g10/keyedit.c:599
2131 msgid "delete a secondary key"
2132 msgstr "slet sekundær nøgle"
2133
2134 #: g10/keyedit.c:600
2135 msgid "delsig"
2136 msgstr "sletsig"
2137
2138 #: g10/keyedit.c:600
2139 msgid "delete signatures"
2140 msgstr "slet signaturer"
2141
2142 #: g10/keyedit.c:601
2143 msgid "expire"
2144 msgstr "udløb"
2145
2146 #: g10/keyedit.c:601
2147 msgid "change the expire date"
2148 msgstr "ændr udløbsdatoen"
2149
2150 #: g10/keyedit.c:602
2151 msgid "toggle"
2152 msgstr "skift"
2153
2154 #: g10/keyedit.c:602
2155 msgid "toggle between secret and public key listing"
2156 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
2157
2158 #: g10/keyedit.c:604
2159 msgid "t"
2160 msgstr "s"
2161
2162 #: g10/keyedit.c:605
2163 msgid "pref"
2164 msgstr "præf"
2165
2166 #: g10/keyedit.c:605
2167 msgid "list preferences"
2168 msgstr "vis præferencer"
2169
2170 #: g10/keyedit.c:606
2171 msgid "passwd"
2172 msgstr "kodeord"
2173
2174 #: g10/keyedit.c:606
2175 msgid "change the passphrase"
2176 msgstr "ændr kodesætningen"
2177
2178 #: g10/keyedit.c:607
2179 msgid "trust"
2180 msgstr "betro"
2181
2182 #: g10/keyedit.c:607
2183 msgid "change the ownertrust"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: g10/keyedit.c:608
2187 msgid "revsig"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: g10/keyedit.c:608
2191 msgid "revoke signatures"
2192 msgstr ""
2193
2194 #: g10/keyedit.c:609
2195 msgid "revkey"
2196 msgstr ""
2197
2198 #: g10/keyedit.c:609
2199 msgid "revoke a secondary key"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: g10/keyedit.c:610
2203 msgid "disable"
2204 msgstr "slåfra"
2205
2206 #: g10/keyedit.c:610
2207 msgid "disable a key"
2208 msgstr "slå nøgle fra"
2209
2210 #: g10/keyedit.c:611
2211 msgid "enable"
2212 msgstr "slåtil"
2213
2214 #: g10/keyedit.c:611
2215 msgid "enable a key"
2216 msgstr "slå nøgle til"
2217
2218 #: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
2219 msgid "can't do that in batchmode\n"
2220 msgstr ""
2221
2222 #. check that they match
2223 #. fixme: check that they both match
2224 #: g10/keyedit.c:668
2225 msgid "Secret key is available.\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/keyedit.c:697
2229 msgid "Command> "
2230 msgstr ""
2231
2232 #: g10/keyedit.c:727
2233 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: g10/keyedit.c:731
2237 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2238 msgstr ""
2239
2240 #: g10/keyedit.c:778
2241 msgid "Really sign all user IDs? "
2242 msgstr ""
2243
2244 #: g10/keyedit.c:779
2245 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2246 msgstr ""
2247
2248 #: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
2249 #, c-format
2250 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
2254 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: g10/keyedit.c:824
2258 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: g10/keyedit.c:827
2262 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/keyedit.c:828
2266 msgid "Really remove this user ID? "
2267 msgstr ""
2268
2269 #: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
2270 msgid "You must select at least one key.\n"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: g10/keyedit.c:868
2274 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/keyedit.c:869
2278 msgid "Do you really want to delete this key? "
2279 msgstr ""
2280
2281 #: g10/keyedit.c:890
2282 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2283 msgstr ""
2284
2285 #: g10/keyedit.c:891
2286 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2287 msgstr ""
2288
2289 #: g10/keyedit.c:957
2290 msgid "Save changes? "
2291 msgstr "Gem ændringer? "
2292
2293 #: g10/keyedit.c:960
2294 msgid "Quit without saving? "
2295 msgstr "Afslut uden at gemme? "
2296
2297 #: g10/keyedit.c:971
2298 #, c-format
2299 msgid "update failed: %s\n"
2300 msgstr ""
2301
2302 #: g10/keyedit.c:978
2303 #, c-format
2304 msgid "update secret failed: %s\n"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: g10/keyedit.c:985
2308 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: g10/keyedit.c:1000
2312 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2313 msgstr ""
2314
2315 #: g10/keyedit.c:1080 g10/keyedit.c:1106
2316 #, c-format
2317 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: g10/keyedit.c:1089
2321 #, c-format
2322 msgid " trust: %c/%c"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: g10/keyedit.c:1093
2326 msgid "This key has been disabled"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: g10/keyedit.c:1122
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2332 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2333
2334 #: g10/keyedit.c:1125
2335 #, fuzzy
2336 msgid "rev- faked revocation found\n"
2337 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2338
2339 #: g10/keyedit.c:1127
2340 #, c-format
2341 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2342 msgstr ""
2343
2344 #: g10/keyedit.c:1365
2345 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2346 msgstr ""
2347
2348 #: g10/keyedit.c:1369
2349 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2350 msgstr ""
2351
2352 #: g10/keyedit.c:1373
2353 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: g10/keyedit.c:1379
2357 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2358 msgstr ""
2359
2360 #: g10/keyedit.c:1393
2361 #, c-format
2362 msgid "Deleted %d signature.\n"
2363 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
2364
2365 #: g10/keyedit.c:1394
2366 #, c-format
2367 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: g10/keyedit.c:1397
2371 msgid "Nothing deleted.\n"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: g10/keyedit.c:1466
2375 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/keyedit.c:1472
2379 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/keyedit.c:1476
2383 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/keyedit.c:1478
2387 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2388 msgstr ""
2389
2390 #: g10/keyedit.c:1520
2391 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: g10/keyedit.c:1536
2395 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: g10/keyedit.c:1597
2399 #, c-format
2400 msgid "No user ID with index %d\n"
2401 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
2402
2403 #: g10/keyedit.c:1643
2404 #, c-format
2405 msgid "No secondary key with index %d\n"
2406 msgstr "Ingen sekundær nøgle med indeks %d\n"
2407
2408 #: g10/keyedit.c:1741
2409 msgid "user ID: \""
2410 msgstr "bruger-id: \""
2411
2412 #: g10/keyedit.c:1744
2413 #, c-format
2414 msgid ""
2415 "\"\n"
2416 "signed with your key %08lX at %s\n"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: g10/keyedit.c:1748
2420 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2421 msgstr ""
2422
2423 #. FIXME: detect duplicates here
2424 #: g10/keyedit.c:1772
2425 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2426 msgstr ""
2427
2428 #: g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1821
2429 #, c-format
2430 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: g10/keyedit.c:1791
2434 #, c-format
2435 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: g10/keyedit.c:1811
2439 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: g10/keyedit.c:1829
2443 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: g10/keyedit.c:1858
2447 msgid "no secret key\n"
2448 msgstr ""
2449
2450 #. of subkey
2451 #: g10/keylist.c:318 g10/mainproc.c:742
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid " [expires: %s]"
2454 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
2455
2456 #: g10/mainproc.c:213
2457 #, c-format
2458 msgid "public key is %08lX\n"
2459 msgstr ""
2460
2461 #: g10/mainproc.c:248
2462 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2463 msgstr ""
2464
2465 #: g10/mainproc.c:281
2466 #, c-format
2467 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: g10/mainproc.c:291
2471 #, c-format
2472 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2473 msgstr ""
2474
2475 #: g10/mainproc.c:297
2476 msgid "no secret key for decryption available\n"
2477 msgstr ""
2478
2479 #: g10/mainproc.c:306
2480 #, c-format
2481 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: g10/mainproc.c:343
2485 msgid "decryption okay\n"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: g10/mainproc.c:348
2489 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2490 msgstr ""
2491
2492 #: g10/mainproc.c:353
2493 #, c-format
2494 msgid "decryption failed: %s\n"
2495 msgstr ""
2496
2497 #: g10/mainproc.c:372
2498 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2499 msgstr ""
2500
2501 #: g10/mainproc.c:374
2502 #, c-format
2503 msgid "original file name='%.*s'\n"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: g10/mainproc.c:526
2507 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: g10/mainproc.c:613 g10/mainproc.c:622
2511 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: g10/mainproc.c:625
2515 msgid "Notation: "
2516 msgstr ""
2517
2518 #: g10/mainproc.c:632
2519 msgid "Policy: "
2520 msgstr "Politik: "
2521
2522 #: g10/mainproc.c:1062
2523 msgid "signature verification suppressed\n"
2524 msgstr ""
2525
2526 #: g10/mainproc.c:1068
2527 #, c-format
2528 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2529 msgstr ""
2530
2531 #. just in case that we have no userid
2532 #: g10/mainproc.c:1094 g10/mainproc.c:1105
2533 msgid "BAD signature from \""
2534 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
2535
2536 #: g10/mainproc.c:1095 g10/mainproc.c:1106
2537 msgid "Good signature from \""
2538 msgstr "God signatur fra \""
2539
2540 #: g10/mainproc.c:1097
2541 msgid "                aka \""
2542 msgstr "              alias \""
2543
2544 #: g10/mainproc.c:1153
2545 #, c-format
2546 msgid "Can't check signature: %s\n"
2547 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
2548
2549 #: g10/mainproc.c:1217
2550 #, c-format
2551 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: g10/mainproc.c:1263
2555 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2556 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
2557
2558 #: g10/mainproc.c:1268
2559 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: g10/misc.c:94
2563 #, c-format
2564 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2565 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
2566
2567 #: g10/misc.c:97
2568 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: g10/misc.c:205
2572 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2573 msgstr ""
2574
2575 #: g10/misc.c:219
2576 msgid ""
2577 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2578 "in the future\n"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: g10/misc.c:241
2582 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2583 msgstr ""
2584
2585 #: g10/parse-packet.c:117
2586 #, c-format
2587 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: g10/parse-packet.c:965
2591 #, c-format
2592 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2593 msgstr ""
2594
2595 #: g10/passphrase.c:159
2596 msgid ""
2597 "\n"
2598 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2599 "user: \""
2600 msgstr ""
2601
2602 #: g10/passphrase.c:168
2603 #, c-format
2604 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2605 msgstr ""
2606
2607 #: g10/passphrase.c:173
2608 #, c-format
2609 msgid " (main key ID %08lX)"
2610 msgstr " (hovednøgle-ID %08lX)"
2611
2612 #: g10/passphrase.c:190
2613 msgid "can't query password in batchmode\n"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: g10/passphrase.c:194
2617 msgid "Enter passphrase: "
2618 msgstr "Indtast kodesætning: "
2619
2620 #: g10/passphrase.c:198
2621 msgid "Repeat passphrase: "
2622 msgstr "Gentag kodesætning: "
2623
2624 #: g10/plaintext.c:63
2625 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: g10/plaintext.c:317
2629 msgid "Detached signature.\n"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: g10/plaintext.c:321
2633 msgid "Please enter name of data file: "
2634 msgstr ""
2635
2636 #: g10/plaintext.c:342
2637 msgid "reading stdin ...\n"
2638 msgstr "læser stdin ...\n"
2639
2640 #: g10/plaintext.c:385
2641 #, c-format
2642 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: g10/pubkey-enc.c:79
2646 #, c-format
2647 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2648 msgstr ""
2649
2650 #: g10/pubkey-enc.c:85
2651 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2652 msgstr ""
2653
2654 #: g10/pubkey-enc.c:137
2655 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: g10/pubkey-enc.c:156
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2661 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2662
2663 #: g10/pubkey-enc.c:195
2664 #, c-format
2665 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2666 msgstr ""
2667
2668 #: g10/pubkey-enc.c:201
2669 #, c-format
2670 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2671 msgstr ""
2672
2673 #: g10/hkp.c:62
2674 #, c-format
2675 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2676 msgstr ""
2677
2678 #: g10/hkp.c:75
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2681 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
2682
2683 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2684 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: g10/hkp.c:106
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2690 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2691
2692 #: g10/hkp.c:158
2693 #, fuzzy, c-format
2694 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2695 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
2696
2697 #: g10/hkp.c:182
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2700 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2701
2702 #: g10/hkp.c:194
2703 #, c-format
2704 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: g10/hkp.c:197
2708 #, c-format
2709 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2710 msgstr ""
2711
2712 #: g10/seckey-cert.c:53
2713 #, fuzzy
2714 msgid "secret key parts are not available\n"
2715 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
2716
2717 #: g10/seckey-cert.c:59
2718 #, c-format
2719 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2720 msgstr ""
2721
2722 #: g10/seckey-cert.c:175
2723 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2724 msgstr ""
2725
2726 #: g10/seckey-cert.c:231
2727 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: g10/sig-check.c:202
2731 msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
2732 msgstr ""
2733
2734 #: g10/sig-check.c:300
2735 msgid ""
2736 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2737 msgstr ""
2738
2739 #: g10/sig-check.c:308
2740 #, c-format
2741 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2742 msgstr ""
2743
2744 #: g10/sig-check.c:309
2745 #, c-format
2746 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2747 msgstr ""
2748
2749 #: g10/sig-check.c:327
2750 #, c-format
2751 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2752 msgstr ""
2753
2754 #: g10/sig-check.c:396
2755 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: g10/sign.c:140
2759 #, c-format
2760 msgid "%s signature from: %s\n"
2761 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
2762
2763 #: g10/sign.c:290 g10/sign.c:606
2764 #, c-format
2765 msgid "can't create %s: %s\n"
2766 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
2767
2768 #: g10/sign.c:388
2769 msgid "signing:"
2770 msgstr "signerer:"
2771
2772 #: g10/sign.c:431
2773 #, c-format
2774 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2775 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
2776
2777 #: g10/textfilter.c:134
2778 #, c-format
2779 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2780 msgstr ""
2781
2782 #: g10/textfilter.c:231
2783 #, c-format
2784 msgid "input line longer than %d characters\n"
2785 msgstr ""
2786
2787 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2788 #, c-format
2789 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2793 #, c-format
2794 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: g10/tdbio.c:232
2798 msgid "trustdb transaction too large\n"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: g10/tdbio.c:424
2802 #, c-format
2803 msgid "%s: can't access: %s\n"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: g10/tdbio.c:438
2807 #, c-format
2808 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1363 g10/tdbio.c:444
2812 #, c-format
2813 msgid "%s: can't create: %s\n"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
2817 #, c-format
2818 msgid "%s: can't create lock\n"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: g10/tdbio.c:473
2822 #, c-format
2823 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: g10/tdbio.c:477
2827 #, c-format
2828 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: g10/tdbio.c:480
2832 #, c-format
2833 msgid "%s: trustdb created\n"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: g10/tdbio.c:517
2837 #, c-format
2838 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: g10/tdbio.c:550
2842 #, c-format
2843 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: g10/tdbio.c:558
2847 #, c-format
2848 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2849 msgstr ""
2850
2851 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
2852 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
2853 #, c-format
2854 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
2858 #, c-format
2859 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: g10/tdbio.c:1235
2863 #, c-format
2864 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: g10/tdbio.c:1243
2868 #, c-format
2869 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: g10/tdbio.c:1264
2873 #, c-format
2874 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2875 msgstr ""
2876
2877 #: g10/tdbio.c:1280
2878 #, c-format
2879 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: g10/tdbio.c:1285
2883 #, c-format
2884 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: g10/tdbio.c:1589
2888 #, c-format
2889 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
2890 msgstr ""
2891
2892 #: g10/tdbio.c:1597
2893 #, c-format
2894 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
2895 msgstr ""
2896
2897 #: g10/tdbio.c:1607
2898 #, c-format
2899 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: g10/tdbio.c:1637
2903 #, c-format
2904 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
2905 msgstr ""
2906
2907 #: g10/tdbio.c:1748
2908 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: g10/trustdb.c:168
2912 #, c-format
2913 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
2914 msgstr ""
2915
2916 #: g10/trustdb.c:183
2917 #, c-format
2918 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
2919 msgstr ""
2920
2921 #: g10/trustdb.c:197
2922 #, c-format
2923 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: g10/trustdb.c:211
2927 #, c-format
2928 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: g10/trustdb.c:376
2932 #, c-format
2933 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: g10/trustdb.c:383
2937 #, c-format
2938 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: g10/trustdb.c:388
2942 #, c-format
2943 msgid "no primary key for LID %lu\n"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: g10/trustdb.c:393
2947 #, c-format
2948 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
2949 msgstr ""
2950
2951 #: g10/trustdb.c:432
2952 #, c-format
2953 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: g10/trustdb.c:487
2957 #, c-format
2958 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: g10/trustdb.c:495
2962 #, c-format
2963 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2964 msgstr ""
2965
2966 #: g10/trustdb.c:502
2967 #, c-format
2968 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
2969 msgstr ""
2970
2971 #: g10/trustdb.c:514
2972 #, c-format
2973 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: g10/trustdb.c:520
2977 #, c-format
2978 msgid "key %08lX: query record failed\n"
2979 msgstr ""
2980
2981 #: g10/trustdb.c:529
2982 #, c-format
2983 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
2984 msgstr ""
2985
2986 #: g10/trustdb.c:532
2987 #, c-format
2988 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
2989 msgstr ""
2990
2991 #: g10/trustdb.c:540
2992 #, c-format
2993 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
2994 msgstr ""
2995
2996 #: g10/trustdb.c:921
2997 #, c-format
2998 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
2999 msgstr ""
3000
3001 #: g10/trustdb.c:927 g10/trustdb.c:962
3002 #, c-format
3003 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3004 msgstr ""
3005
3006 #: g10/trustdb.c:939
3007 #, c-format
3008 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: g10/trustdb.c:945
3012 #, c-format
3013 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: g10/trustdb.c:956
3017 #, c-format
3018 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3019 msgstr ""
3020
3021 #: g10/trustdb.c:1067
3022 msgid "Good self-signature"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: g10/trustdb.c:1077
3026 msgid "Invalid self-signature"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: g10/trustdb.c:1104
3030 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: g10/trustdb.c:1110
3034 msgid "Valid user ID revocation"
3035 msgstr ""
3036
3037 #: g10/trustdb.c:1115
3038 msgid "Invalid user ID revocation"
3039 msgstr ""
3040
3041 #: g10/trustdb.c:1157
3042 msgid "Valid certificate revocation"
3043 msgstr ""
3044
3045 #: g10/trustdb.c:1158
3046 msgid "Good certificate"
3047 msgstr "Godt certifikat"
3048
3049 #: g10/trustdb.c:1186
3050 msgid "Invalid certificate revocation"
3051 msgstr ""
3052
3053 #: g10/trustdb.c:1187
3054 msgid "Invalid certificate"
3055 msgstr ""
3056
3057 #: g10/trustdb.c:1204 g10/trustdb.c:1208
3058 #, c-format
3059 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: g10/trustdb.c:1267
3063 msgid "duplicated certificate - deleted"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: g10/trustdb.c:1584
3067 #, c-format
3068 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3069 msgstr ""
3070
3071 #: g10/trustdb.c:1718
3072 #, c-format
3073 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: g10/trustdb.c:1723
3077 #, c-format
3078 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3079 msgstr ""
3080
3081 #: g10/trustdb.c:1729
3082 #, c-format
3083 msgid "lid %lu: inserted\n"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: g10/trustdb.c:1734
3087 #, c-format
3088 msgid "error reading dir record: %s\n"
3089 msgstr ""
3090
3091 #: g10/trustdb.c:1742 g10/trustdb.c:1805
3092 #, c-format
3093 msgid "%lu keys processed\n"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: g10/trustdb.c:1744 g10/trustdb.c:1811
3097 #, c-format
3098 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3099 msgstr ""
3100
3101 #: g10/trustdb.c:1746
3102 #, c-format
3103 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: g10/trustdb.c:1749
3107 #, c-format
3108 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: g10/trustdb.c:1797
3112 #, c-format
3113 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3114 msgstr ""
3115
3116 #: g10/trustdb.c:1807
3117 #, c-format
3118 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/trustdb.c:1809
3122 #, c-format
3123 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: g10/trustdb.c:1813
3127 #, c-format
3128 msgid "\t%lu keys updated\n"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: g10/trustdb.c:2158
3132 msgid "Ooops, no keys\n"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: g10/trustdb.c:2162
3136 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: g10/trustdb.c:2320
3140 #, c-format
3141 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3142 msgstr ""
3143
3144 #: g10/trustdb.c:2329
3145 #, c-format
3146 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: g10/trustdb.c:2333
3150 #, c-format
3151 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: g10/trustdb.c:2341
3155 #, c-format
3156 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: g10/trustdb.c:2356
3160 #, c-format
3161 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: g10/trustdb.c:2364
3165 #, c-format
3166 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: g10/trustdb.c:2515
3170 #, c-format
3171 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: g10/trustdb.c:2517
3175 #, c-format
3176 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: g10/trustdb.c:2520
3180 #, c-format
3181 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: g10/trustdb.c:2523
3185 #, c-format
3186 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: g10/trustdb.c:2709 g10/trustdb.c:2739
3190 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: g10/verify.c:82
3194 msgid ""
3195 "the signature could not be verified.\n"
3196 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3197 "should be the first file given on the command line.\n"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: g10/verify.c:147
3201 #, c-format
3202 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: g10/ringedit.c:302
3206 #, c-format
3207 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3208 msgstr ""
3209
3210 #: g10/ringedit.c:319 g10/ringedit.c:1368
3211 #, c-format
3212 msgid "%s: keyring created\n"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: g10/ringedit.c:1545
3216 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3217 msgstr ""
3218
3219 #: g10/ringedit.c:1546
3220 #, c-format
3221 msgid "%s is the unchanged one\n"
3222 msgstr ""
3223
3224 #: g10/ringedit.c:1547
3225 #, c-format
3226 msgid "%s is the new one\n"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: g10/ringedit.c:1548
3230 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
3234 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: g10/skclist.c:113
3238 #, c-format
3239 msgid "skipped `%s': %s\n"
3240 msgstr ""
3241
3242 #: g10/skclist.c:119
3243 #, c-format
3244 msgid ""
3245 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3246 "signatures!\n"
3247 msgstr ""
3248
3249 #. do not overwrite
3250 #: g10/openfile.c:79
3251 #, c-format
3252 msgid "File `%s' exists. "
3253 msgstr "Fil `%s' eksisterer. "
3254
3255 #: g10/openfile.c:81
3256 msgid "Overwrite (y/N)? "
3257 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3258
3259 #: g10/openfile.c:109
3260 #, c-format
3261 msgid "%s: unknown suffix\n"
3262 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
3263
3264 #: g10/openfile.c:131
3265 msgid "Enter new filename"
3266 msgstr "Indtast nyt filnavn"
3267
3268 #: g10/openfile.c:172
3269 msgid "writing to stdout\n"
3270 msgstr "skriver til stdout\n"
3271
3272 #: g10/openfile.c:250
3273 #, c-format
3274 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: g10/openfile.c:300
3278 #, c-format
3279 msgid "%s: new options file created\n"
3280 msgstr ""
3281
3282 #: g10/openfile.c:313
3283 #, c-format
3284 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3285 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
3286
3287 #: g10/openfile.c:316
3288 #, c-format
3289 msgid "%s: directory created\n"
3290 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
3291
3292 #: g10/openfile.c:318
3293 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: g10/encr-data.c:66
3297 #, c-format
3298 msgid "%s encrypted data\n"
3299 msgstr ""
3300
3301 #: g10/encr-data.c:68
3302 #, c-format
3303 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3304 msgstr ""
3305
3306 #: g10/encr-data.c:90
3307 msgid ""
3308 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3309 msgstr ""
3310
3311 #: g10/seskey.c:52
3312 msgid "weak key created - retrying\n"
3313 msgstr ""
3314
3315 #: g10/seskey.c:57
3316 #, c-format
3317 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: g10/delkey.c:94
3321 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: g10/delkey.c:96
3325 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: g10/delkey.c:114
3329 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3330 msgstr ""
3331
3332 #: g10/delkey.c:136
3333 msgid "Delete this key from the keyring? "
3334 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
3335
3336 #: g10/delkey.c:144
3337 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3338 msgstr ""
3339
3340 #: g10/helptext.c:47
3341 msgid ""
3342 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3343 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3344 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3345 msgstr ""
3346
3347 #: g10/helptext.c:53
3348 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3349 msgstr ""
3350
3351 #: g10/helptext.c:57
3352 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3353 msgstr ""
3354
3355 #: g10/helptext.c:61
3356 msgid ""
3357 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3358 msgstr ""
3359
3360 #: g10/helptext.c:65
3361 msgid ""
3362 "Select the algorithm to use.\n"
3363 "\n"
3364 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3365 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3366 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3367 "\n"
3368 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3369 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3370 "only\n"
3371 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3372 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3373 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3374 "the signature+encryption flavor.\n"
3375 "\n"
3376 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3377 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3378 "this menu."
3379 msgstr ""
3380
3381 #: g10/helptext.c:85
3382 msgid ""
3383 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3384 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3385 "with them are quite large and very slow to verify."
3386 msgstr ""
3387
3388 #: g10/helptext.c:92
3389 msgid "Enter the size of the key"
3390 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3391
3392 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3393 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3394 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3395 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
3396
3397 #: g10/helptext.c:106
3398 msgid ""
3399 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3400 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3401 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3402 "the given value as an interval."
3403 msgstr ""
3404
3405 #: g10/helptext.c:118
3406 msgid "Enter the name of the key holder"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: g10/helptext.c:123
3410 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: g10/helptext.c:127
3414 msgid "Please enter an optional comment"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: g10/helptext.c:132
3418 msgid ""
3419 "N  to change the name.\n"
3420 "C  to change the comment.\n"
3421 "E  to change the email address.\n"
3422 "O  to continue with key generation.\n"
3423 "Q  to to quit the key generation."
3424 msgstr ""
3425
3426 #: g10/helptext.c:141
3427 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3428 msgstr ""
3429
3430 #: g10/helptext.c:164
3431 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: g10/helptext.c:168
3435 msgid ""
3436 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3437 "All certificates are then also lost!"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: g10/helptext.c:173
3441 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: g10/helptext.c:178
3445 msgid ""
3446 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3447 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3448 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3449 msgstr ""
3450
3451 #: g10/helptext.c:183
3452 msgid ""
3453 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3454 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3455 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3456 "a trust connection through another already certified key."
3457 msgstr ""
3458
3459 #: g10/helptext.c:189
3460 msgid ""
3461 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3462 "your keyring."
3463 msgstr ""
3464
3465 #: g10/helptext.c:193
3466 msgid ""
3467 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3468 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3469 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3470 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3471 "a second one is available."
3472 msgstr ""
3473
3474 #: g10/helptext.c:202
3475 msgid ""
3476 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3477 "  Blurb, blurb,.... "
3478 msgstr ""
3479
3480 #: g10/helptext.c:209
3481 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3482 msgstr ""
3483
3484 #: g10/helptext.c:213
3485 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: g10/helptext.c:218
3489 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3490 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
3491
3492 #: g10/helptext.c:223
3493 msgid ""
3494 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3495 "file (which is shown in brackets) will be used."
3496 msgstr ""
3497 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
3498 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
3499
3500 #: g10/helptext.c:229
3501 msgid ""
3502 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3503 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3504 "  \"Key has been compromised\"\n"
3505 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3506 "      got access to your secret key.\n"
3507 "  \"Key is superseded\"\n"
3508 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3509 "  \"Key is no longer used\"\n"
3510 "      Use this if you have retired this key.\n"
3511 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3512 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3513 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: g10/helptext.c:245
3517 msgid ""
3518 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3519 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3520 "An empty line ends the text.\n"
3521 msgstr ""
3522
3523 #: g10/helptext.c:260
3524 msgid "No help available"
3525 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
3526
3527 #: g10/helptext.c:268
3528 #, c-format
3529 msgid "No help available for `%s'"
3530 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
3531
3532 #~ msgid "set debugging flags"
3533 #~ msgstr "sæt aflusningsflag"
3534
3535 #~ msgid "enable full debugging"
3536 #~ msgstr "slå fuld fejltjekning til"
3537
3538 #~ msgid "do not write comment packets"
3539 #~ msgstr "skriv ikke kommentarpakker"
3540
3541 #~ msgid "(default is 1)"
3542 #~ msgstr "(standard er 1)"
3543
3544 #~ msgid "(default is 3)"
3545 #~ msgstr "(standard er 3)"
3546
3547 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
3548 #~ msgstr "   (%d) ElGamal i en v3 pakke\n"