po: auto update
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
6 #
7 # deadlock -> baglås
8 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
9 # record -> post
10 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
11 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
12 # 2012-06-05
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
17 "PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
18 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
19 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
20 "Language: da\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25
26 #, c-format
27 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
28 msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
29
30 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
31 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
32 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
33 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
34 #. the second vertical bar.
35 msgid "|pinentry-label|_OK"
36 msgstr "_O.k."
37
38 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
39 msgstr "_Afbryd"
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr "PIN:"
43
44 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
45 #. for the quality bar.
46 msgid "Quality:"
47 msgstr "Kvalitet:"
48
49 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
50 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
51 #. string to describe what this is about.  The length of the
52 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
53 #. translate this entry, a default english text (see source)
54 #. will be used.
55 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
56 msgstr ""
57 "Denne række indikerer kvaliteten for ovenstående angivne adgangskode.\n"
58 "GnuPG anser en adgangskode for svag så længe den er rød.\n"
59 "En stærk adgangskode opbygges ved at blande store bogstaver, tal og\n"
60 "specialtegn. Spørg din administrator om mere præcis information om\n"
61 "hvordan man anvender sikre adgangskoder."
62
63 msgid ""
64 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
65 "session"
66 msgstr ""
67 "Indtast venligst din PIN, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
68 "session"
69
70 msgid ""
71 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
72 "this session"
73 msgstr ""
74 "Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
75 "session"
76
77 msgid "does not match - try again"
78 msgstr "matcher ikke - prøv igen"
79
80 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
81 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
82 #. two %d give the current and maximum number of tries.
83 #, c-format
84 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
85 msgstr "SETERROR %s (forsøg %d af %d)"
86
87 msgid "Repeat:"
88 msgstr ""
89
90 msgid "PIN too long"
91 msgstr "PIN er for lang"
92
93 msgid "Passphrase too long"
94 msgstr "Adgangsfrase er for lang"
95
96 msgid "Invalid characters in PIN"
97 msgstr "Ugyldige tegn i PIN"
98
99 msgid "PIN too short"
100 msgstr "PIN er for kort"
101
102 msgid "Bad PIN"
103 msgstr "Ugyldig PIN"
104
105 msgid "Bad Passphrase"
106 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
107
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "Adgangsfrase"
110
111 #, c-format
112 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
113 msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
114
115 #, fuzzy, c-format
116 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
117 msgid "can't create '%s': %s\n"
118 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
119
120 #, fuzzy, c-format
121 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
122 msgid "can't open '%s': %s\n"
123 msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
124
125 #, c-format
126 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
127 msgstr "fejl ved indhentelse af serielnummer for kort: %s\n"
128
129 #, c-format
130 msgid "detected card with S/N: %s\n"
131 msgstr "detekteret kort med S/N: %s\n"
132
133 #, fuzzy, c-format
134 #| msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
135 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
136 msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
137
138 #, c-format
139 msgid "no suitable card key found: %s\n"
140 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
141
142 #, c-format
143 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
144 msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
145
146 #, c-format
147 msgid "error writing key: %s\n"
148 msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
149
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
153 "allow this?"
154 msgstr ""
155 "En ssh-proces anmodte om brugen af nøgle%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AØnsker du at "
156 "tillade dette"
157
158 msgid "Allow"
159 msgstr "Tillad"
160
161 msgid "Deny"
162 msgstr "Nægt"
163
164 #, c-format
165 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
166 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for ssh-nøglen%%0A  %F%%0A  (%c)"
167
168 msgid "Please re-enter this passphrase"
169 msgstr "Genindtast venligst denne adgangsfrase"
170
171 #, c-format
172 msgid ""
173 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
174 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
175 msgstr ""
176 "Indtast venligst en adgangsfrase for at beskytte den modtaget hemmelige nøgle"
177 "%%0A   %s%%0A   %s%%0Ainden i gpg-agentens nøglelager"
178
179 #, c-format
180 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
181 msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
182
183 msgid "Please insert the card with serial number"
184 msgstr "Indsæt venligst kortet med serielnummeret"
185
186 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
187 msgstr "Fjern venligst det aktuelle kort og indsæt det med serielnummeret"
188
189 msgid "Admin PIN"
190 msgstr "Administrator-PIN"
191
192 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
193 #. used to unblock a PIN.
194 msgid "PUK"
195 msgstr "PUK"
196
197 msgid "Reset Code"
198 msgstr "Nulstillingskode"
199
200 #, c-format
201 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
202 msgstr "%s%%0A%%0ABrug læserens numeriske tastatur for indtastning."
203
204 msgid "Repeat this Reset Code"
205 msgstr "Gentag denne nulstillingskode"
206
207 msgid "Repeat this PUK"
208 msgstr "Gentag denne PUK"
209
210 msgid "Repeat this PIN"
211 msgstr "Gentag denne PIN"
212
213 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
214 msgstr "Nulstillingskode er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
215
216 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
217 msgstr "PUK er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
218
219 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
220 msgstr "PIN er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
221
222 #, c-format
223 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
224 msgstr "Indtast venligst PIN'en%s%s%s for at låse kortet op"
225
226 #, c-format
227 msgid "error creating temporary file: %s\n"
228 msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
229
230 #, c-format
231 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
232 msgstr "fejl ved skrivning til midlertidig fil: %s\n"
233
234 msgid "Enter new passphrase"
235 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
236
237 msgid "Take this one anyway"
238 msgstr "Brug denne alligevel"
239
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
243 msgstr ""
244 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase!%0AEn tom adgangsfrase er ikke tilladt."
245
246 #, c-format
247 msgid ""
248 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
249 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
250 msgstr ""
251 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase - dette er generelt en dårlig ide!"
252 "%0ABekræft venligst at du ikke ønsker beskyttelse på din nøgle."
253
254 msgid "Yes, protection is not needed"
255 msgstr "Ja, beskyttelse er ikke krævet"
256
257 #, fuzzy, c-format
258 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
259 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
260 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
261 msgstr[0] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
262 msgstr[1] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
263
264 #, fuzzy, c-format
265 #| msgid ""
266 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
267 #| "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
268 #| msgid_plural ""
269 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
270 #| "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
271 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
272 msgid_plural ""
273 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
274 msgstr[0] ""
275 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
276 "indeholde mindst %u ciffer eller%%0specielt tegn."
277 msgstr[1] ""
278 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
279 "indeholde mindst %u cifre eller%%0specielle tegn."
280
281 #, fuzzy, c-format
282 #| msgid ""
283 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not "
284 #| "be a known term or match%%0Acertain pattern."
285 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
286 msgstr ""
287 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase må "
288 "ikke være en kendt term eller matche%%0Aet bestemt mønster."
289
290 #, fuzzy
291 #| msgid ""
292 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
293 #| "be at least %u character long."
294 #| msgid_plural ""
295 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
296 #| "be at least %u characters long."
297 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
298 msgstr ""
299 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
300 "være mindst %u tegn langt."
301
302 #, c-format
303 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
304 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen %0Afor at beskytte din nye nøgle"
305
306 msgid "Please enter the new passphrase"
307 msgstr "Indtast venligst den nye adgangsfrase"
308
309 msgid ""
310 "@Options:\n"
311 " "
312 msgstr ""
313 "@Indstillinger:\n"
314 " "
315
316 msgid "run in daemon mode (background)"
317 msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
318
319 msgid "run in server mode (foreground)"
320 msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
321
322 msgid "verbose"
323 msgstr "uddybende"
324
325 msgid "be somewhat more quiet"
326 msgstr "vær mindre uddybende"
327
328 msgid "sh-style command output"
329 msgstr "kommandoresultat i sh-stil"
330
331 msgid "csh-style command output"
332 msgstr "kommandoresultat i csh-stil"
333
334 msgid "|FILE|read options from FILE"
335 msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
336
337 msgid "do not detach from the console"
338 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
339
340 msgid "do not grab keyboard and mouse"
341 msgstr "fang ikke tastatur og mus"
342
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "brug en logfil for serveren"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr "|PGM|brug PGM som PIN-Entry-program"
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
351
352 msgid "do not use the SCdaemon"
353 msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
354
355 msgid "ignore requests to change the TTY"
356 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
357
358 msgid "ignore requests to change the X display"
359 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre X-skærmen"
360
361 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
362 msgstr "|N|udløb mellemlagrede PIN'er efter N sekunder"
363
364 msgid "do not use the PIN cache when signing"
365 msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
366
367 #, fuzzy
368 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
369 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
370 msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
371
372 msgid "allow presetting passphrase"
373 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
374
375 #, fuzzy
376 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
377 msgid "enable ssh support"
378 msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
379
380 msgid "enable putty support"
381 msgstr ""
382
383 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
384 #. reporting address.  This is so that we can change the
385 #. reporting address without breaking the translations.
386 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
387 msgstr "Rapporter venligst fejl til <@EMAIL@>.\n"
388
389 #, fuzzy
390 #| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
391 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
392 msgstr "Brug: gpgconf [tilvalg] (-h for hjælp)"
393
394 #, fuzzy
395 #| msgid ""
396 #| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
397 #| "Secret key management for GnuPG\n"
398 msgid ""
399 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
400 "Secret key management for @GNUPG@\n"
401 msgstr ""
402 "Syntaks: gpg-agent [tilvalg] [kommando [parametre]]\n"
403 "Hemmelig nøglehåndtering for GnuPG\n"
404
405 #, fuzzy, c-format
406 #| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
407 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
408 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
409
410 #, c-format
411 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
412 msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
413
414 #, fuzzy, c-format
415 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
416 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
417 msgstr "BEMÆRK: Ingen standardfil for tilvalg »%s«\n"
418
419 #, fuzzy, c-format
420 #| msgid "option file `%s': %s\n"
421 msgid "option file '%s': %s\n"
422 msgstr "tilvalgsfil »%s«: %s\n"
423
424 #, fuzzy, c-format
425 #| msgid "reading options from `%s'\n"
426 msgid "reading options from '%s'\n"
427 msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
428
429 #, fuzzy, c-format
430 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
431 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
432 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
433
434 #, c-format
435 msgid "can't create socket: %s\n"
436 msgstr "kan ikke oprette sokkel: %s\n"
437
438 #, fuzzy, c-format
439 #| msgid "socket name `%s' is too long\n"
440 msgid "socket name '%s' is too long\n"
441 msgstr "sokkelnavnet »%s« er for langt\n"
442
443 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
444 msgstr "en gpg-agent kører allerede - starter ikke en ny\n"
445
446 msgid "error getting nonce for the socket\n"
447 msgstr "fejl ved indhentelse af nonce for soklen\n"
448
449 #, fuzzy, c-format
450 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
451 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
452 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
453
454 #, c-format
455 msgid "listen() failed: %s\n"
456 msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
457
458 #, fuzzy, c-format
459 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
460 msgid "listening on socket '%s'\n"
461 msgstr "lytter på sokkel »%s«\n"
462
463 #, fuzzy, c-format
464 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
465 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
466 msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 #| msgid "directory `%s' created\n"
470 msgid "directory '%s' created\n"
471 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
472
473 #, fuzzy, c-format
474 #| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
475 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
476 msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
477
478 #, fuzzy, c-format
479 #| msgid "can't use `%s' as home directory\n"
480 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
481 msgstr "kan ikke bruge »%s« som hjemmemappe\n"
482
483 #, c-format
484 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
485 msgstr "fejl ved læsning af nonce på fd %d: %s\n"
486
487 #, c-format
488 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
489 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
490
491 #, c-format
492 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
493 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d termineret\n"
494
495 #, c-format
496 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
497 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
498
499 #, c-format
500 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
501 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for %d termineret\n"
502
503 #, fuzzy, c-format
504 #| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
505 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
506 msgstr "pth_select mislykkeds: %s - venter 1s\n"
507
508 #, c-format
509 msgid "%s %s stopped\n"
510 msgstr "%s %s stoppet\n"
511
512 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
513 msgstr "ingen gpg-agent kører i denne session\n"
514
515 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
516 msgstr "Brug: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP (-h for hjælp)\n"
517
518 msgid ""
519 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
520 "Password cache maintenance\n"
521 msgstr ""
522 "Syntaks: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP\n"
523 "Adgangskode for mellemlagervedligeholdelse\n"
524
525 msgid ""
526 "@Commands:\n"
527 " "
528 msgstr ""
529 "@Kommandoer:\n"
530 " "
531
532 msgid ""
533 "@\n"
534 "Options:\n"
535 " "
536 msgstr ""
537 "@\n"
538 "Tilvalg:\n"
539 " "
540
541 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
542 msgstr "Brug: gpg-protect-tool [tilvalg] (-h for hjælp)\n"
543
544 msgid ""
545 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
546 "Secret key maintenance tool\n"
547 msgstr ""
548 "Syntaks: gpg-protect-tool [tilvalg] [parametre]\n"
549 "Vedligeholdelsesværktøj for hemmelig nøgle\n"
550
551 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
552 msgstr ""
553 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
554 "objektet."
555
556 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
557 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
558
559 msgid ""
560 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
561 "system."
562 msgstr ""
563 "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det importeret objekt inden i "
564 "GnuPG-systemet."
565
566 msgid ""
567 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
568 "needed to complete this operation."
569 msgstr ""
570 "Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
571 "krævet for at færdiggøre denne handling."
572
573 msgid "Passphrase:"
574 msgstr "Adgangsfrase:"
575
576 msgid "cancelled\n"
577 msgstr "afbrudt\n"
578
579 #, c-format
580 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
581 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrasen: %s\n"
582
583 #, fuzzy, c-format
584 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
585 msgid "error opening '%s': %s\n"
586 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
587
588 #, fuzzy, c-format
589 #| msgid "file `%s', line %d: %s\n"
590 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
591 msgstr "fil »%s«, linje %d: %s\n"
592
593 #, fuzzy, c-format
594 #| msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
595 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
596 msgstr "udtryk »%s« ignoreret i »%s«, linje %d\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 #| msgid "system trustlist `%s' not available\n"
600 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
601 msgstr "troværdig liste for systemet »%s« er ikke tilgængelig\n"
602
603 #, fuzzy, c-format
604 #| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
605 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
606 msgstr "ugyldigt fingeraftryk i »%s«, linje %d\n"
607
608 #, fuzzy, c-format
609 #| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
610 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
611 msgstr "ugyldigt nøgleflag i »%s«, linje %d\n"
612
613 #, fuzzy, c-format
614 #| msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
615 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
616 msgstr "fejl ved læsning af »%s«, linje %d: %s\n"
617
618 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
619 msgstr "fejl ved læsning af liste over betroede rodcertifikater\n"
620
621 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
622 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
623 #. Pinentry to insert a line break.  The double
624 #. percent sign is actually needed because it is also
625 #. a printf format string.  If you need to insert a
626 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
627 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
628 #. certificate.
629 #, c-format
630 msgid ""
631 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
632 "certificates?"
633 msgstr ""
634 "Stoler du fuldstændig på at%%0A  \"%s\"%%0Akorrekt certificerer "
635 "brugercertifikater?"
636
637 msgid "Yes"
638 msgstr "Ja"
639
640 msgid "No"
641 msgstr "Nej"
642
643 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
644 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
645 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
646 #. needed because it is also a printf format string.  If you
647 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
648 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
649 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
650 #. as stored in the certificate.
651 #, c-format
652 msgid ""
653 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
654 "fingerprint:%%0A  %s"
655 msgstr ""
656 "Verificer venligst at certifikatet identificeres som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
657 "fingeraftrykket:%%0A  %s"
658
659 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
660 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
661 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
662 msgid "Correct"
663 msgstr "Korrekt"
664
665 msgid "Wrong"
666 msgstr "Forkert"
667
668 #, c-format
669 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
670 msgstr "Bemærk: Denne adgangsfrase er aldrig blevet ændret.%0AÆndr den nu."
671
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
675 "it now."
676 msgstr ""
677 "Denne adgangsfrase er ikke blevet ændret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Ændr den "
678 "nu."
679
680 msgid "Change passphrase"
681 msgstr "Ændr adgangsfrasen"
682
683 msgid "I'll change it later"
684 msgstr "Jeg ændrer den senere"
685
686 #, fuzzy
687 #| msgid "enable key"
688 msgid "Delete key"
689 msgstr "aktiver nøgle"
690
691 msgid ""
692 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
693 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
694 msgstr ""
695
696 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
697 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
698
699 #, c-format
700 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
701 msgstr "%s-nøglen bruger en usikker (%u bit) hash\n"
702
703 #, fuzzy, c-format
704 #| msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
705 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
706 msgstr "en %u-bit-hash er ikke gyldig for en %u-bit %s-nøgle\n"
707
708 msgid "secret key parts are not available\n"
709 msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
710
711 #, fuzzy, c-format
712 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
713 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
714 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
715
716 #, fuzzy, c-format
717 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
718 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
719 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
720
721 #, fuzzy, c-format
722 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
723 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
724 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
725
726 #, c-format
727 msgid "error creating a pipe: %s\n"
728 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
729
730 #, fuzzy, c-format
731 #| msgid "error creating a pipe: %s\n"
732 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
733 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "error forking process: %s\n"
737 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
741 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
742
743 #, fuzzy, c-format
744 #| msgid "error running `%s': probably not installed\n"
745 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
746 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: sikkert ikke installeret\n"
747
748 #, fuzzy, c-format
749 #| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
750 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
751 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
752
753 #, fuzzy, c-format
754 #| msgid "error running `%s': terminated\n"
755 msgid "error running '%s': terminated\n"
756 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
760 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
761
762 #, fuzzy, c-format
763 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
764 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
765 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
766
767 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
768 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
769
770 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
771 msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
772
773 msgid "canceled by user\n"
774 msgstr "afbrudt af brugeren\n"
775
776 msgid "problem with the agent\n"
777 msgstr "problem med agenten\n"
778
779 #, c-format
780 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
781 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
782
783 #, c-format
784 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
785 msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
786
787 #, c-format
788 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
789 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
790
791 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
792 msgid "yes"
793 msgstr "ja"
794
795 msgid "yY"
796 msgstr "jJ"
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 msgid "no"
800 msgstr "n"
801
802 msgid "nN"
803 msgstr "nN"
804
805 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
806 msgid "quit"
807 msgstr "afslut"
808
809 msgid "qQ"
810 msgstr "aA"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 msgid "okay|okay"
814 msgstr "okay|okay|ok"
815
816 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
817 msgid "cancel|cancel"
818 msgstr "afbryd|stop"
819
820 msgid "oO"
821 msgstr "oO"
822
823 msgid "cC"
824 msgstr "cC"
825
826 #, c-format
827 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
828 msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
829
830 #, c-format
831 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
832 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
833
834 #, fuzzy, c-format
835 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
836 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
837 msgstr "ingen kørende gpg-agent - starter en\n"
838
839 #, fuzzy, c-format
840 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
841 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
842 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
843
844 msgid "connection to agent established\n"
845 msgstr ""
846
847 #, fuzzy
848 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
849 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
850 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
851
852 #, fuzzy, c-format
853 #| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
854 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
855 msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
856
857 #, fuzzy, c-format
858 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
859 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
860 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
861
862 #, fuzzy
863 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
864 msgid "connection to the dirmngr established\n"
865 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
866
867 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
868 #. verbatim.  It will not be printed.
869 msgid "|audit-log-result|Good"
870 msgstr "|audit-log-result|Godt"
871
872 msgid "|audit-log-result|Bad"
873 msgstr "|audit-log-result|Ugyldigt"
874
875 msgid "|audit-log-result|Not supported"
876 msgstr "|audit-log-result|Ikke understøttet"
877
878 msgid "|audit-log-result|No certificate"
879 msgstr "|audit-log-result|Intet certifikat"
880
881 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
882 msgstr "|audit-log-result|Ikke aktiveret"
883
884 msgid "|audit-log-result|Error"
885 msgstr "|audit-log-result|Fejl"
886
887 msgid "|audit-log-result|Not used"
888 msgstr "|audit-log-result|Ikke brugt"
889
890 msgid "|audit-log-result|Okay"
891 msgstr "|audit-log-result|Okay"
892
893 msgid "|audit-log-result|Skipped"
894 msgstr "|audit-log-result|Udeladt"
895
896 msgid "|audit-log-result|Some"
897 msgstr "|audit-log-result|Lidt"
898
899 msgid "Certificate chain available"
900 msgstr "Certifikatkæde er tilgængelig"
901
902 msgid "root certificate missing"
903 msgstr "rodcertifikat mangler"
904
905 msgid "Data encryption succeeded"
906 msgstr "Datakryptering lykkedes"
907
908 msgid "Data available"
909 msgstr "Data tilgængelig"
910
911 msgid "Session key created"
912 msgstr "Sessionsnøgle oprettet"
913
914 #, c-format
915 msgid "algorithm: %s"
916 msgstr "algoritme: %s"
917
918 #, c-format
919 msgid "unsupported algorithm: %s"
920 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
921
922 msgid "seems to be not encrypted"
923 msgstr "ser ikke ud til at være krypteret"
924
925 msgid "Number of recipients"
926 msgstr "Antal modtagere"
927
928 #, c-format
929 msgid "Recipient %d"
930 msgstr "Modtager %d"
931
932 msgid "Data signing succeeded"
933 msgstr "Dataunderskrivning lykkedes"
934
935 #, c-format
936 msgid "data hash algorithm: %s"
937 msgstr "hash-algoritme for data: %s"
938
939 #, c-format
940 msgid "Signer %d"
941 msgstr "Underskriver %d"
942
943 #, c-format
944 msgid "attr hash algorithm: %s"
945 msgstr "hash-algoritme for attr: %s"
946
947 msgid "Data decryption succeeded"
948 msgstr "Datadekryptering lykkedes"
949
950 msgid "Encryption algorithm supported"
951 msgstr "Krypteringsalgoritme er ikke understøttet"
952
953 msgid "Data verification succeeded"
954 msgstr "Dataverifikation lykkedes"
955
956 msgid "Signature available"
957 msgstr "Underskrift tilgængelig"
958
959 msgid "Parsing data succeeded"
960 msgstr "Fortolkning af data lykkedes"
961
962 #, c-format
963 msgid "bad data hash algorithm: %s"
964 msgstr "ugyldig hash-algoritme for data: %s"
965
966 #, c-format
967 msgid "Signature %d"
968 msgstr "Underskrift %d"
969
970 msgid "Certificate chain valid"
971 msgstr "Certifikatkæde er gyldig"
972
973 msgid "Root certificate trustworthy"
974 msgstr "Rodcertifikat er troværdigt"
975
976 msgid "no CRL found for certificate"
977 msgstr "ingen CRL fundet for certifikat"
978
979 msgid "the available CRL is too old"
980 msgstr "den tilgængelige CRL er for gammel"
981
982 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
983 msgstr "CRL/OCSP-kontrol af certifikater"
984
985 msgid "Included certificates"
986 msgstr "Inkluderede certifikater"
987
988 msgid "No audit log entries."
989 msgstr "Ingen punkter i revisionslog."
990
991 msgid "Unknown operation"
992 msgstr "Ukendt handling"
993
994 msgid "Gpg-Agent usable"
995 msgstr "Gpg-Agent er brugbar"
996
997 msgid "Dirmngr usable"
998 msgstr "Dirmngr er brugbar"
999
1000 #, fuzzy, c-format
1001 #| msgid "No help available for `%s'."
1002 msgid "No help available for '%s'."
1003 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«."
1004
1005 msgid "ignoring garbage line"
1006 msgstr "ignorerer affaldslinje"
1007
1008 msgid "[none]"
1009 msgstr "[ingen]"
1010
1011 msgid "argument not expected"
1012 msgstr "parameter var ikke forventet"
1013
1014 msgid "read error"
1015 msgstr "læsefejl"
1016
1017 msgid "keyword too long"
1018 msgstr "nøgleord er for langt"
1019
1020 msgid "missing argument"
1021 msgstr "manglende parameter"
1022
1023 #, fuzzy
1024 #| msgid "invalid value\n"
1025 msgid "invalid argument"
1026 msgstr "ugyldig værdi\n"
1027
1028 msgid "invalid command"
1029 msgstr "ugyldig kommando"
1030
1031 msgid "invalid alias definition"
1032 msgstr "ugyldig aliasdefinition"
1033
1034 msgid "out of core"
1035 msgstr "ikke nok kerne"
1036
1037 msgid "invalid option"
1038 msgstr "ugyldig indstilling"
1039
1040 #, c-format
1041 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1042 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1043
1044 #, fuzzy, c-format
1045 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1046 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1047 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1048
1049 #, c-format
1050 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1051 msgstr "tilvalg »%.50s« forventer ikke et argument\n"
1052
1053 #, c-format
1054 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1055 msgstr "ugyldig kommando »%.50s«\n"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1059 msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
1060
1061 #, c-format
1062 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1063 msgstr "kommando »%.50s« er tvetydig\n"
1064
1065 msgid "out of core\n"
1066 msgstr "uden for kerne\n"
1067
1068 #, c-format
1069 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1070 msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1074 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
1075
1076 #, fuzzy, c-format
1077 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
1078 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1079 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« er ikke tilgængelig\n"
1080
1081 #, c-format
1082 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1083 msgstr "iconv_open mislykkedes: %s:\n"
1084
1085 #, fuzzy, c-format
1086 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
1087 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1088 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
1089
1090 #, fuzzy, c-format
1091 #| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
1092 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1093 msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil »%s«: %s\n"
1094
1095 #, fuzzy, c-format
1096 #| msgid "error writing to `%s': %s\n"
1097 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1098 msgstr "fejl ved skrivning til »%s«: %s\n"
1099
1100 #, c-format
1101 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1102 msgstr "fjerner stale-låsfil (oprettet af %d)\n"
1103
1104 #, c-format
1105 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1106 msgstr "venter på lås (holdt af %d%s) %s ...\n"
1107
1108 msgid "(deadlock?) "
1109 msgstr "(baglås?) "
1110
1111 #, fuzzy, c-format
1112 #| msgid "lock `%s' not made: %s\n"
1113 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1114 msgstr "lås »%s« er ikke udført: %s\n"
1115
1116 #, c-format
1117 msgid "waiting for lock %s...\n"
1118 msgstr "venter på lås %s ...\n"
1119
1120 #, c-format
1121 msgid "armor: %s\n"
1122 msgstr "panser: %s\n"
1123
1124 msgid "invalid armor header: "
1125 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1126
1127 msgid "armor header: "
1128 msgstr "panserhoved: "
1129
1130 msgid "invalid clearsig header\n"
1131 msgstr "ugyldigt clearsig-hoved\n"
1132
1133 msgid "unknown armor header: "
1134 msgstr "ukendt panserhoved: "
1135
1136 msgid "nested clear text signatures\n"
1137 msgstr "indlejrede underskrifter i klartekst\n"
1138
1139 msgid "unexpected armor: "
1140 msgstr "uventet panser: "
1141
1142 msgid "invalid dash escaped line: "
1143 msgstr "ugyldig striplet undvegen linje: "
1144
1145 #, c-format
1146 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1147 msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
1148
1149 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1150 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1151
1152 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1153 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1154
1155 msgid "malformed CRC\n"
1156 msgstr "ugyldig udformet CRC\n"
1157
1158 #, c-format
1159 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1160 msgstr "CRC-fejl; %06lx - %06lx\n"
1161
1162 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1163 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1164
1165 msgid "error in trailer line\n"
1166 msgstr "fejl i trailerlinje\n"
1167
1168 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1169 msgstr "ingen gyldige OpenPGP-data fundet.\n"
1170
1171 #, c-format
1172 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1173 msgstr "ugyldigt panser: linje længere end %d tegn\n"
1174
1175 msgid ""
1176 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1177 msgstr ""
1178 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
1179
1180 msgid ""
1181 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1182 "an '='\n"
1183 msgstr ""
1184 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1185 "sluttes med et »=«\n"
1186
1187 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1188 msgstr "et brugernotationsnavn skal indeholde tegnet »@«\n"
1189
1190 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1191 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1192
1193 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1194 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1195
1196 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1197 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
1198
1199 msgid "not human readable"
1200 msgstr "kan ikke læses af mennesker"
1201
1202 #, c-format
1203 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1204 msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
1205
1206 #, fuzzy
1207 #| msgid "Enter passphrase\n"
1208 msgid "Enter passphrase: "
1209 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
1210
1211 #, c-format
1212 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1213 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
1214
1215 #, c-format
1216 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1217 msgstr "OpenPGP-kortnr. %s detekteret\n"
1218
1219 msgid "can't do this in batch mode\n"
1220 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand\n"
1221
1222 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1223 msgstr "Denne kommando er kun tilgængelig for version 2-kort\n"
1224
1225 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1226 msgstr "Nulstillingskode er ikke eller ikke mere tilgængelig\n"
1227
1228 msgid "Your selection? "
1229 msgstr "Dit valg? "
1230
1231 msgid "[not set]"
1232 msgstr "[ikke indstillet]"
1233
1234 msgid "male"
1235 msgstr "mand"
1236
1237 msgid "female"
1238 msgstr "kvinde"
1239
1240 msgid "unspecified"
1241 msgstr "ikke angivet"
1242
1243 msgid "not forced"
1244 msgstr "ikke tvunget"
1245
1246 msgid "forced"
1247 msgstr "tvunget"
1248
1249 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1250 msgstr "Fejl: Kun ren ASCII er tilladt i øjeblikket.\n"
1251
1252 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1253 msgstr "Fejl: Tegnet »<« må ikke bruges.\n"
1254
1255 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1256 msgstr "Fejl: Dobbelt mellemrum er ikke tilladt.\n"
1257
1258 msgid "Cardholder's surname: "
1259 msgstr "Kortholders efternavn: "
1260
1261 msgid "Cardholder's given name: "
1262 msgstr "Kortholders fornavn: "
1263
1264 #, c-format
1265 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1266 msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
1267
1268 msgid "URL to retrieve public key: "
1269 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
1270
1271 #, c-format
1272 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1273 msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1274
1275 #, c-format
1276 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1277 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
1278
1279 #, fuzzy, c-format
1280 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1281 msgid "error reading '%s': %s\n"
1282 msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
1283
1284 #, fuzzy, c-format
1285 #| msgid "error writing `%s': %s\n"
1286 msgid "error writing '%s': %s\n"
1287 msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
1288
1289 msgid "Login data (account name): "
1290 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
1291
1292 #, c-format
1293 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1294 msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
1295
1296 msgid "Private DO data: "
1297 msgstr "Private DO-data: "
1298
1299 #, c-format
1300 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1301 msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1302
1303 msgid "Language preferences: "
1304 msgstr "Sprogpræferencer: "
1305
1306 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1307 msgstr "Fejl: ugyldig længde for præferencestreng.\n"
1308
1309 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1310 msgstr "Fejl: ugyldige tegn i præferencestreng.\n"
1311
1312 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1313 msgstr "Køn ((M)and, Kvinde(F) eller mellemrum): "
1314
1315 msgid "Error: invalid response.\n"
1316 msgstr "Fejl: ugyldigt svar.\n"
1317
1318 msgid "CA fingerprint: "
1319 msgstr "CA-fingeraftryk: "
1320
1321 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1322 msgstr "Fejl: Ugyldigt formateret fingeraftryk.\n"
1323
1324 #, c-format
1325 msgid "key operation not possible: %s\n"
1326 msgstr "nøglehandling er ikke mulig: %s\n"
1327
1328 msgid "not an OpenPGP card"
1329 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1330
1331 #, c-format
1332 msgid "error getting current key info: %s\n"
1333 msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
1334
1335 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1336 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
1337
1338 #, fuzzy
1339 #| msgid ""
1340 #| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1341 #| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1342 #| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1343 msgid ""
1344 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1345 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1346 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1347 msgstr ""
1348 "BEMÆRK: Der er ingen garanti for at kortet understøtter den ønskede\n"
1349 "        størrelse. Hvis nøgleoprettelsen ikke lykkes, så kontroller\n"
1350 "        dokumentationen for dit kort for at se hvilke størrelser, der\n"
1351 "        er tilladt.\n"
1352
1353 #, c-format
1354 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1355 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for underskriftsnøglen (%u) "
1356
1357 #, c-format
1358 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1359 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
1360
1361 #, c-format
1362 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1363 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
1364
1365 #, c-format
1366 msgid "rounded up to %u bits\n"
1367 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
1368
1369 #, c-format
1370 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1371 msgstr "%s nøglestørrelser skal være i intervallet %u-%u\n"
1372
1373 #, c-format
1374 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1375 msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
1376
1377 #, c-format
1378 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1379 msgstr "fejl ved ændring af størrelsen på nøglen %d til %u bit: %s\n"
1380
1381 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1382 msgstr ""
1383 "Lav sikkerhedskopi et andet sted end på kortet for krypteringsnøglen? (J/n) "
1384
1385 #, fuzzy
1386 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1387 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1388 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1389
1390 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1391 msgstr "Erstat eksisterende nøgler (j/N) "
1392
1393 #, fuzzy, c-format
1394 #| msgid ""
1395 #| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1396 #| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1397 #| "You should change them using the command --change-pin\n"
1398 msgid ""
1399 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1400 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1401 "You should change them using the command --change-pin\n"
1402 msgstr ""
1403 "Bemærk venligst at fabriksindstillingerne for PIN'erne er\n"
1404 "   PIN = »%s«     Admin-PIN = »%s«\n"
1405 "Du bør ændre dem med kommandoen --change-pin\n"
1406
1407 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1408 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle der skal oprettes:\n"
1409
1410 msgid "   (1) Signature key\n"
1411 msgstr "   (1) Underskriftsnøgle\n"
1412
1413 msgid "   (2) Encryption key\n"
1414 msgstr "   (2) Krypteringsnøgle\n"
1415
1416 msgid "   (3) Authentication key\n"
1417 msgstr "   (3) Godkendelsesnøgle\n"
1418
1419 msgid "Invalid selection.\n"
1420 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1421
1422 msgid "Please select where to store the key:\n"
1423 msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
1424
1425 #, fuzzy, c-format
1426 #| msgid "read failed: %s\n"
1427 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1428 msgstr "læsning mislykkedes: %s\n"
1429
1430 #, fuzzy
1431 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1432 msgid "This command is not supported by this card\n"
1433 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
1434
1435 #, fuzzy
1436 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1437 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1438 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1439
1440 #, fuzzy
1441 #| msgid "Sign it? (y/N) "
1442 msgid "Continue? (y/N) "
1443 msgstr "Underskriv? (j/N) "
1444
1445 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1446 msgstr ""
1447
1448 msgid "quit this menu"
1449 msgstr "afslut denne menu"
1450
1451 msgid "show admin commands"
1452 msgstr "vis administratorkommandoer"
1453
1454 msgid "show this help"
1455 msgstr "vis denne hjælpetekst"
1456
1457 msgid "list all available data"
1458 msgstr "vis alle tilgængelige data"
1459
1460 msgid "change card holder's name"
1461 msgstr "ændr kortholders navn"
1462
1463 msgid "change URL to retrieve key"
1464 msgstr "ændr adresse for at indhente nøgle"
1465
1466 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1467 msgstr "hent nøglen angivet i kortadressen"
1468
1469 msgid "change the login name"
1470 msgstr "ændr logindnavnet"
1471
1472 msgid "change the language preferences"
1473 msgstr "ændr sprogpræferencerne"
1474
1475 msgid "change card holder's sex"
1476 msgstr "ændr kortholders køn"
1477
1478 msgid "change a CA fingerprint"
1479 msgstr "ændr et CA-fingeraftryk"
1480
1481 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1482 msgstr "skift force PIN-flag for underskriften"
1483
1484 msgid "generate new keys"
1485 msgstr "opret nye nøgler"
1486
1487 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1488 msgstr "menu til at ændre eller fjerne blokering for PIN'en"
1489
1490 msgid "verify the PIN and list all data"
1491 msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
1492
1493 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1494 msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
1495
1496 msgid "destroy all keys and data"
1497 msgstr ""
1498
1499 msgid "gpg/card> "
1500 msgstr "gpg/card> "
1501
1502 msgid "Admin-only command\n"
1503 msgstr "Kommandoer kun for administratoren\n"
1504
1505 msgid "Admin commands are allowed\n"
1506 msgstr "Administratorkommandoer er tilladt\n"
1507
1508 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1509 msgstr "Administratorkommandoer er ikke tilladt\n"
1510
1511 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1512 msgstr "Ugyldig kommando (prøv »help«)\n"
1513
1514 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1515 msgstr "--output virker ikke for denne kommando\n"
1516
1517 #, fuzzy, c-format
1518 #| msgid "can't open `%s'\n"
1519 msgid "can't open '%s'\n"
1520 msgstr "kan ikke åbne »%s«\n"
1521
1522 #, c-format
1523 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1524 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1525
1526 #, c-format
1527 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1528 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
1529
1530 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1531 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
1532
1533 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1534 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand uden »--yes«\n"
1535
1536 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1537 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? (j/N) "
1538
1539 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1540 msgstr "Dette er en hemmelig nøgle! - Slet? (j/N) "
1541
1542 #, fuzzy, c-format
1543 #| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
1544 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1545 msgstr "sletning af certifikat »%s« mislykkedes: %s\n"
1546
1547 msgid "key"
1548 msgstr ""
1549
1550 #, fuzzy
1551 #| msgid "Pubkey: "
1552 msgid "subkey"
1553 msgstr "Pubkey: "
1554
1555 #, c-format
1556 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1557 msgstr "sletning af nøgleblok mislykkedes: %s\n"
1558
1559 msgid "ownertrust information cleared\n"
1560 msgstr "information om ejertroværdighed ryddet\n"
1561
1562 #, c-format
1563 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1564 msgstr "der er en hemmelig nøgle for offentlig nøgle »%s«!\n"
1565
1566 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1567 msgstr "brug tilvalget »--delete-secret-keys« for at slette den først.\n"
1568
1569 #, c-format
1570 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1571 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
1572
1573 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1574 msgstr "kan ikke bruge en symmetrisk ESK-pakke på grund af S2K-tilstanden\n"
1575
1576 #, c-format
1577 msgid "using cipher %s\n"
1578 msgstr "bruger chiffer %s\n"
1579
1580 #, fuzzy, c-format
1581 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1582 msgid "'%s' already compressed\n"
1583 msgstr "»%s« allerede komprimeret\n"
1584
1585 #, fuzzy, c-format
1586 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1587 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1588 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en tom fil\n"
1589
1590 #, fuzzy, c-format
1591 #| msgid "reading from `%s'\n"
1592 msgid "reading from '%s'\n"
1593 msgstr "læser fra »%s«\n"
1594
1595 #, c-format
1596 msgid ""
1597 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1598 msgstr ""
1599 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
1600 "præferencer\n"
1601
1602 #, c-format
1603 msgid ""
1604 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1605 "preferences\n"
1606 msgstr ""
1607 "ADVARSEL: Tvang for komprimeringsalgoritme %s (%d) overtræder modtagerens "
1608 "præferencer\n"
1609
1610 #, c-format
1611 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1612 msgstr ""
1613 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
1614
1615 #, c-format
1616 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1617 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
1618
1619 #, c-format
1620 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1621 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
1622
1623 #, c-format
1624 msgid "%s encrypted data\n"
1625 msgstr "%s krypterede data\n"
1626
1627 #, c-format
1628 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1629 msgstr "krypteret med ukendt algoritme %d\n"
1630
1631 msgid ""
1632 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1633 msgstr ""
1634 "ADVARSEL: Besked blev krypteret med en svag nøgle i den symmetriske "
1635 "chiffer.\n"
1636
1637 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1638 msgstr "problem ved håndtering af krypteret pakke\n"
1639
1640 msgid "no remote program execution supported\n"
1641 msgstr "kørsel via eksternt program er ikke understøttet\n"
1642
1643 msgid ""
1644 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1645 msgstr ""
1646 "kald fra eksterne programmer er deaktiveret på grund af usikre rettigheder "
1647 "for indstillingsfil\n"
1648
1649 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1650 msgstr ""
1651 "denne platform kræver midlertidige filer når der kaldes eksterne programmer\n"
1652
1653 #, fuzzy, c-format
1654 #| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1655 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1656 msgstr "kan ikke køre program »%s«: %s\n"
1657
1658 #, fuzzy, c-format
1659 #| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1660 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1661 msgstr "kan ikke køre skal »%s«: %s\n"
1662
1663 #, c-format
1664 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1665 msgstr "systemfejl under kald af eksternt program: %s\n"
1666
1667 msgid "unnatural exit of external program\n"
1668 msgstr "unaturlig afslutning på eksternt program\n"
1669
1670 msgid "unable to execute external program\n"
1671 msgstr "kan ikke køre eksternt program\n"
1672
1673 #, c-format
1674 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1675 msgstr "kan ikke læse svar fra eksternt program: %s\n"
1676
1677 #, fuzzy, c-format
1678 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1679 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1680 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig fil (%s) »%s«: %s\n"
1681
1682 #, fuzzy, c-format
1683 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1684 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1685 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig mappe »%s«: %s\n"
1686
1687 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1688 msgstr "eksportunderskrifter som er markeret som kun lokale"
1689
1690 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1691 msgstr "bruger-id'er for eksportattributter (normalt billed-id'er)"
1692
1693 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1694 msgstr "tilbagekaldsnøgler for eksport markeret som »sensitive«"
1695
1696 msgid "remove unusable parts from key during export"
1697 msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
1698
1699 msgid "remove as much as possible from key during export"
1700 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
1701
1702 msgid "export keys in an S-expression based format"
1703 msgstr "eksporter nøgler i et S-udtryksbaseret format"
1704
1705 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1706 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
1707
1708 #, c-format
1709 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1710 msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
1711
1712 #, c-format
1713 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1714 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
1715
1716 #, fuzzy
1717 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1718 msgid " - skipped"
1719 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1720
1721 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1722 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1723
1724 msgid "[User ID not found]"
1725 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
1726
1727 #, fuzzy, c-format
1728 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1729 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1730 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
1731
1732 #, fuzzy, c-format
1733 #| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1734 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1735 msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
1736
1737 msgid "No fingerprint"
1738 msgstr "Ingen fingeraftryk"
1739
1740 #, c-format
1741 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1742 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1743
1744 #, c-format
1745 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1746 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
1747
1748 msgid "make a signature"
1749 msgstr "opret en underskrift"
1750
1751 msgid "make a clear text signature"
1752 msgstr "opret en underskrift i klartekst"
1753
1754 msgid "make a detached signature"
1755 msgstr "opret en separat underskrift"
1756
1757 msgid "encrypt data"
1758 msgstr "krypter data"
1759
1760 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1761 msgstr "krypter kun med symmetrisk chiffer"
1762
1763 msgid "decrypt data (default)"
1764 msgstr "afkrypter data (standard)"
1765
1766 msgid "verify a signature"
1767 msgstr "godkend en underskrift"
1768
1769 msgid "list keys"
1770 msgstr "vis nøgler"
1771
1772 msgid "list keys and signatures"
1773 msgstr "vis nøgler og underskrifter"
1774
1775 msgid "list and check key signatures"
1776 msgstr "vis og kontroller nøgleunderskrifter"
1777
1778 msgid "list keys and fingerprints"
1779 msgstr "vis nøgler og fingeraftryk"
1780
1781 msgid "list secret keys"
1782 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1783
1784 msgid "generate a new key pair"
1785 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1786
1787 #, fuzzy
1788 #| msgid "generate a new key pair"
1789 msgid "quickly generate a new key pair"
1790 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1791
1792 msgid "full featured key pair generation"
1793 msgstr ""
1794
1795 msgid "generate a revocation certificate"
1796 msgstr "opret et tilbagekaldscertifikat"
1797
1798 msgid "remove keys from the public keyring"
1799 msgstr "fjern nøgler fra den offentlige nøglering"
1800
1801 msgid "remove keys from the secret keyring"
1802 msgstr "fjern nøgler fra den hemmelige nøglering"
1803
1804 #, fuzzy
1805 #| msgid "sign a key"
1806 msgid "quickly sign a key"
1807 msgstr "underskriv en nøgle"
1808
1809 #, fuzzy
1810 #| msgid "sign a key locally"
1811 msgid "quickly sign a key locally"
1812 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1813
1814 msgid "sign a key"
1815 msgstr "underskriv en nøgle"
1816
1817 msgid "sign a key locally"
1818 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1819
1820 msgid "sign or edit a key"
1821 msgstr "underskriv eller rediger en nøgle"
1822
1823 msgid "change a passphrase"
1824 msgstr "ændr en adgangsfrase"
1825
1826 msgid "export keys"
1827 msgstr "eksporter nøgler"
1828
1829 msgid "export keys to a key server"
1830 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
1831
1832 msgid "import keys from a key server"
1833 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
1834
1835 msgid "search for keys on a key server"
1836 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
1837
1838 msgid "update all keys from a keyserver"
1839 msgstr "opdater alle nøgler fra en nøgleserver"
1840
1841 msgid "import/merge keys"
1842 msgstr "importer/sammenføj nøgler"
1843
1844 msgid "print the card status"
1845 msgstr "udskriv kortstatus"
1846
1847 msgid "change data on a card"
1848 msgstr "ændr data på et kort"
1849
1850 msgid "change a card's PIN"
1851 msgstr "ændr et korts PIN"
1852
1853 msgid "update the trust database"
1854 msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
1855
1856 msgid "print message digests"
1857 msgstr "vis beskedsammendrag"
1858
1859 msgid "run in server mode"
1860 msgstr "kør i servertilstand"
1861
1862 msgid "create ascii armored output"
1863 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
1864
1865 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1866 msgstr "|USER-ID|krypter for BRUGER-ID"
1867
1868 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1869 msgstr "|USER-ID|brug BRUGER-ID til at underskrive eller afkryptere"
1870
1871 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1872 msgstr "|N|sæt komprimeringsniveauet til N (0 deaktiverer)"
1873
1874 msgid "use canonical text mode"
1875 msgstr "brug kanonisk teksttilstand"
1876
1877 msgid "|FILE|write output to FILE"
1878 msgstr "|FILE|skriv resultat til FIL"
1879
1880 msgid "do not make any changes"
1881 msgstr "lav ingen ændringer"
1882
1883 msgid "prompt before overwriting"
1884 msgstr "spørg før overskrivning"
1885
1886 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1887 msgstr "brug streng OpenPGP-opførsel"
1888
1889 msgid ""
1890 "@\n"
1891 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1892 msgstr ""
1893 "@\n"
1894 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
1895
1896 msgid ""
1897 "@\n"
1898 "Examples:\n"
1899 "\n"
1900 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1901 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1902 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1903 " --list-keys [names]        show keys\n"
1904 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1905 msgstr ""
1906 "@\n"
1907 "Eksempler:\n"
1908 "\n"
1909 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
1910 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
1911 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
1912 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
1913 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
1914
1915 #, fuzzy
1916 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1917 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1918 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1919
1920 # Skal alt dette oversættes eller er det tilvalgene?
1921 #, fuzzy
1922 #| msgid ""
1923 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1924 #| "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1925 #| "Default operation depends on the input data\n"
1926 msgid ""
1927 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1928 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1929 "Default operation depends on the input data\n"
1930 msgstr ""
1931 "Syntaks: gpg [tilvalg] [filer]\n"
1932 "Sign, check, encrypt eller decrypt\n"
1933 "standardhandling afhænger af inddata\n"
1934
1935 msgid ""
1936 "\n"
1937 "Supported algorithms:\n"
1938 msgstr ""
1939 "\n"
1940 "Understøttede algoritmer:\n"
1941
1942 msgid "Pubkey: "
1943 msgstr "Pubkey: "
1944
1945 msgid "Cipher: "
1946 msgstr "Chiffer: "
1947
1948 msgid "Hash: "
1949 msgstr "Hash: "
1950
1951 msgid "Compression: "
1952 msgstr "Komprimering: "
1953
1954 #, fuzzy, c-format
1955 #| msgid "usage: gpgsm [options] "
1956 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1957 msgstr "brug: gpgsm [tilvalg] "
1958
1959 msgid "conflicting commands\n"
1960 msgstr "kommandoer er i konflikt\n"
1961
1962 #, fuzzy, c-format
1963 #| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1964 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1965 msgstr "ingen = tegn fundet i gruppedefinition »%s«\n"
1966
1967 #, fuzzy, c-format
1968 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1969 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1970 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab af hjemmemappe »%s«\n"
1971
1972 #, fuzzy, c-format
1973 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1974 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1975 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
1976
1977 #, fuzzy, c-format
1978 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1979 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1980 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på udvidelse »%s«\n"
1981
1982 #, fuzzy, c-format
1983 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1984 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1985 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
1986
1987 #, fuzzy, c-format
1988 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1989 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1990 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
1991
1992 #, fuzzy, c-format
1993 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1994 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1995 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på udvidelse »%s«\n"
1996
1997 #, fuzzy, c-format
1998 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1999 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2000 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på hjemmemappe »%s«\n"
2001
2002 #, fuzzy, c-format
2003 #| msgid ""
2004 #| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2005 msgid ""
2006 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2007 msgstr ""
2008 "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
2009
2010 #, fuzzy, c-format
2011 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2012 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2013 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på udvidelse »%s«\n"
2014
2015 #, fuzzy, c-format
2016 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2017 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2018 msgstr "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
2019
2020 #, fuzzy, c-format
2021 #| msgid ""
2022 #| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
2023 #| "%s'\n"
2024 msgid ""
2025 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2026 msgstr ""
2027 "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2028
2029 #, fuzzy, c-format
2030 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2031 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2032 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mapperettigheder på udvidelse »%s«\n"
2033
2034 #, fuzzy, c-format
2035 #| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2036 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2037 msgstr "ukendt konfigurationspunkt »%s«\n"
2038
2039 msgid "display photo IDs during key listings"
2040 msgstr "vis billed-id'er under nøglevisninger"
2041
2042 #, fuzzy
2043 #| msgid "show user ID validity during key listings"
2044 msgid "show key usage information during key listings"
2045 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2046
2047 msgid "show policy URLs during signature listings"
2048 msgstr "vil politikadresser under underskriftvisninger"
2049
2050 msgid "show all notations during signature listings"
2051 msgstr "vis alle notationer under underskriftvisninger"
2052
2053 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2054 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftvisninger"
2055
2056 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2057 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftvisninger"
2058
2059 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2060 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftvisninger"
2061
2062 msgid "show user ID validity during key listings"
2063 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2064
2065 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2066 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i nøglevisninger"
2067
2068 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2069 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne undernøgler i nøglevisninger"
2070
2071 msgid "show the keyring name in key listings"
2072 msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
2073
2074 msgid "show expiration dates during signature listings"
2075 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
2076
2077 #, fuzzy, c-format
2078 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2079 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2080 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
2081
2082 #, c-format
2083 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2084 msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
2085
2086 #, fuzzy, c-format
2087 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2088 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2089 msgstr "BEMÆRK: %s er ikke til normal brug!\n"
2090
2091 #, fuzzy, c-format
2092 #| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2093 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2094 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
2095
2096 #, fuzzy, c-format
2097 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
2098 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2099 msgstr "ugyldig landekode i »%s«, linje %d\n"
2100
2101 #, fuzzy, c-format
2102 #| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2103 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2104 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2105
2106 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2107 msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserveradresse\n"
2108
2109 #, c-format
2110 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2111 msgstr "%s:%d: ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2112
2113 msgid "invalid keyserver options\n"
2114 msgstr "ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2115
2116 #, c-format
2117 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2118 msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
2119
2120 msgid "invalid import options\n"
2121 msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
2122
2123 #, c-format
2124 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2125 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
2126
2127 msgid "invalid export options\n"
2128 msgstr "ugyldige eksportindstillinger\n"
2129
2130 #, c-format
2131 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2132 msgstr "%s:%d: ugyldige listeindstillinger\n"
2133
2134 msgid "invalid list options\n"
2135 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
2136
2137 msgid "display photo IDs during signature verification"
2138 msgstr "vis billed-id'er under underskriftverificering"
2139
2140 msgid "show policy URLs during signature verification"
2141 msgstr "vis politikadresser under underskriftverificering"
2142
2143 msgid "show all notations during signature verification"
2144 msgstr "vis alle notationer under underskriftverificering"
2145
2146 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2147 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftverificering"
2148
2149 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2150 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftverificering"
2151
2152 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2153 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftverificering"
2154
2155 msgid "show user ID validity during signature verification"
2156 msgstr "vis bruger-id-validitet under underskriftverificering"
2157
2158 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2159 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i underskriftverificering"
2160
2161 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2162 msgstr "vis kun den primære bruger-id i underskriftverificering"
2163
2164 msgid "validate signatures with PKA data"
2165 msgstr "valider underskrifter med PKA-data"
2166
2167 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2168 msgstr "hæv troværdigheden for underskrifter med gyldige PKA-data"
2169
2170 #, c-format
2171 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2172 msgstr "%s:%d: ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2173
2174 msgid "invalid verify options\n"
2175 msgstr "ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2176
2177 #, c-format
2178 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2179 msgstr "kunne ikke angive kørselssti til %s\n"
2180
2181 #, c-format
2182 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2183 msgstr "%s:%d: ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2184
2185 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2186 msgstr "ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2187
2188 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2189 msgstr "ADVARSEL: program kan oprette en kernefil!\n"
2190
2191 #, c-format
2192 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2193 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
2194
2195 #, c-format
2196 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2197 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2198
2199 #, c-format
2200 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2201 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2202
2203 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2204 msgstr "ADVARSEL: kører med forfalsket systemtid: "
2205
2206 #, c-format
2207 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2208 msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
2209
2210 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2211 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
2212
2213 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2214 msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
2215
2216 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2217 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
2218
2219 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2220 msgstr "valgt algoritme for certifikationssammendrag er ugyldig\n"
2221
2222 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2223 msgstr "completes-needed skal være større end 0\n"
2224
2225 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2226 msgstr "marginals-needed skal være større end 1\n"
2227
2228 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2229 msgstr "max-cert-depth skal være i intervallet fra 1 til 255\n"
2230
2231 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2232 msgstr "ugyldigt default-cert-level; skal være 0, 1, 2 eller 3\n"
2233
2234 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2235 msgstr "ugyldigt min-cert-level; skal være 1, 2 eller 3\n"
2236
2237 #, fuzzy
2238 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2239 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2240 msgstr "BEMÆRK: simpel S2K-tilstand (0) frarådes på det skarpeste\n"
2241
2242 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2243 msgstr "ugyldig S2K-tilstand; skal være 0, 1 eller 3\n"
2244
2245 msgid "invalid default preferences\n"
2246 msgstr "ugyldige standardpræferencer\n"
2247
2248 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2249 msgstr "ugyldige præferencer for personlig chiffer\n"
2250
2251 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2252 msgstr "ugyldige præferencer for personlig sammendrag\n"
2253
2254 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2255 msgstr "ugyldige præferencer for personlig komprimering\n"
2256
2257 #, c-format
2258 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2259 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
2260
2261 #, fuzzy, c-format
2262 #| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2263 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2264 msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2265
2266 #, fuzzy, c-format
2267 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2268 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2269 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2270
2271 #, fuzzy, c-format
2272 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2273 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2274 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2275
2276 #, c-format
2277 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2278 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
2279
2280 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2281 msgstr ""
2282 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
2283
2284 msgid "--store [filename]"
2285 msgstr "--store [filnavn]"
2286
2287 msgid "--symmetric [filename]"
2288 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2289
2290 #, fuzzy, c-format
2291 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2292 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2293 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
2294
2295 msgid "--encrypt [filename]"
2296 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2297
2298 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2299 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2300
2301 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2302 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2303
2304 #, c-format
2305 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2306 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
2307
2308 msgid "--sign [filename]"
2309 msgstr "--sign [filnavn]"
2310
2311 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2312 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2313
2314 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2315 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2316
2317 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2318 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2319
2320 #, c-format
2321 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2322 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
2323
2324 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2325 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2326
2327 msgid "--clearsign [filename]"
2328 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2329
2330 msgid "--decrypt [filename]"
2331 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2332
2333 msgid "--sign-key user-id"
2334 msgstr "--sign-key bruger-id"
2335
2336 msgid "--lsign-key user-id"
2337 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2338
2339 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2340 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2341
2342 msgid "--passwd <user-id>"
2343 msgstr "--passwd <bruger-id>"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2347 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2351 msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
2352
2353 #, c-format
2354 msgid "key export failed: %s\n"
2355 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2359 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
2360
2361 #, c-format
2362 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2363 msgstr "nøgleserver opdater mislykkedes: %s\n"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2367 msgstr "fjernelse af panser mislykkedes: %s\n"
2368
2369 #, c-format
2370 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2371 msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
2372
2373 #, fuzzy, c-format
2374 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2375 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2376 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
2377
2378 msgid "[filename]"
2379 msgstr "[filnavn]"
2380
2381 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2382 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2383
2384 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2385 msgstr "den angivne adresse for certifikatpolitik er ugyldig\n"
2386
2387 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2388 msgstr "den angivne adresse for underskriftpolitik er ugyldig\n"
2389
2390 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2391 msgstr "den angivne adresse for foretrukken nøgleserver er ugyldig\n"
2392
2393 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2394 msgstr "|FILE|tag nøglerne fra nøgleringsFILEN"
2395
2396 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2397 msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
2398
2399 msgid "|FD|write status info to this FD"
2400 msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
2401
2402 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2403 msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
2404
2405 msgid ""
2406 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2407 "Check signatures against known trusted keys\n"
2408 msgstr ""
2409 "Syntaks: gpgv [tilvalg] [filer]\n"
2410 "Kontroller underskrifter mod kendte troværdige nøgler\n"
2411
2412 msgid "No help available"
2413 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2414
2415 #, fuzzy, c-format
2416 #| msgid "No help available for `%s'"
2417 msgid "No help available for '%s'"
2418 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«"
2419
2420 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2421 msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
2422
2423 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2424 msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
2425
2426 #, fuzzy
2427 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2428 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2429 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2430
2431 msgid "do not update the trustdb after import"
2432 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2433
2434 msgid "only accept updates to existing keys"
2435 msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
2436
2437 msgid "remove unusable parts from key after import"
2438 msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
2439
2440 msgid "remove as much as possible from key after import"
2441 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
2442
2443 #, c-format
2444 msgid "skipping block of type %d\n"
2445 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
2446
2447 #, c-format
2448 msgid "%lu keys processed so far\n"
2449 msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
2450
2451 #, c-format
2452 msgid "Total number processed: %lu\n"
2453 msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
2454
2455 #, fuzzy, c-format
2456 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2457 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2458 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2459
2460 #, c-format
2461 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2462 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2463
2464 #, c-format
2465 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2466 msgstr "      w/o bruger-id'er: %lu\n"
2467
2468 #, c-format
2469 msgid "              imported: %lu"
2470 msgstr "           importerede: %lu"
2471
2472 #, c-format
2473 msgid "             unchanged: %lu\n"
2474 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2475
2476 #, c-format
2477 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2478 msgstr "       nye bruger-id'er: %lu\n"
2479
2480 #, c-format
2481 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2482 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2483
2484 #, c-format
2485 msgid "        new signatures: %lu\n"
2486 msgstr "     nye underskrifter: %lu\n"
2487
2488 #, c-format
2489 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2490 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2491
2492 #, c-format
2493 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2494 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2495
2496 #, c-format
2497 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2498 msgstr " hemmel. nøgler import: %lu\n"
2499
2500 #, c-format
2501 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2502 msgstr "hemmel. nøgler uændret: %lu\n"
2503
2504 #, c-format
2505 msgid "          not imported: %lu\n"
2506 msgstr "      ikke importerede: %lu\n"
2507
2508 #, c-format
2509 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2510 msgstr "  underskrifter ryddet: %lu\n"
2511
2512 #, c-format
2513 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2514 msgstr "   bruger-id'er ryddet: %lu\n"
2515
2516 #, c-format
2517 msgid ""
2518 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2519 "algorithms on these user IDs:\n"
2520 msgstr ""
2521 "ADVARSEL: nøgle %s indeholder præferencer for utilgængelige\n"
2522 "algoritmer på disse bruger-id'er:\n"
2523
2524 #, c-format
2525 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2526 msgstr "        »%s«: præference for chifferalgoritme %s\n"
2527
2528 #, c-format
2529 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2530 msgstr "        »%s«: præference for sammendragsalgortime %s\n"
2531
2532 #, c-format
2533 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2534 msgstr "        »%s«: præference for komprimeringsalgortime %s\n"
2535
2536 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2537 msgstr "det anbefales på det stærkeste, at du opdaterer dine præferencer og\n"
2538
2539 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2540 msgstr ""
2541 "gendistribuerer denne nøgle for at undgå potentielle problemer med rod i\n"
2542 "algoritmen\n"
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2546 msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2547
2548 #, c-format
2549 msgid "key %s: no user ID\n"
2550 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
2551
2552 #, fuzzy, c-format
2553 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
2554 msgid "key %s: %s\n"
2555 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
2556
2557 msgid "rejected by import screener"
2558 msgstr ""
2559
2560 #, c-format
2561 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2562 msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2566 msgstr "nøgle %s: accepteret ikke egenunderskrevet bruger-id »%s«\n"
2567
2568 #, c-format
2569 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2570 msgstr "nøgle %s: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2571
2572 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2573 msgstr "dette kan skyldes en manglende egenunderskrift\n"
2574
2575 #, c-format
2576 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2577 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
2578
2579 #, c-format
2580 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2581 msgstr "nøgle %s: ny nøgle - udeladt\n"
2582
2583 #, c-format
2584 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2585 msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
2586
2587 #, fuzzy, c-format
2588 #| msgid "writing to `%s'\n"
2589 msgid "writing to '%s'\n"
2590 msgstr "skriver til »%s«\n"
2591
2592 #, fuzzy, c-format
2593 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2594 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2595 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
2596
2597 #, c-format
2598 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2599 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle »%s« importeret\n"
2600
2601 #, c-format
2602 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2603 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
2604
2605 #, c-format
2606 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2607 msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2608
2609 #, c-format
2610 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2611 msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2612
2613 #, c-format
2614 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2615 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2619 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye bruger-id'er\n"
2620
2621 #, c-format
2622 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2623 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny underskrift\n"
2624
2625 #, c-format
2626 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2627 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye underskrifter\n"
2628
2629 #, c-format
2630 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2631 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny undernøgle\n"
2632
2633 #, c-format
2634 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2635 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye undernøgler\n"
2636
2637 #, c-format
2638 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2639 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrift renset\n"
2640
2641 #, c-format
2642 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2643 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrifter renset\n"
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2647 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id renset\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2651 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2655 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "key %s: secret key imported\n"
2659 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle importeret\n"
2660
2661 #, fuzzy, c-format
2662 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2663 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2664 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede til stede\n"
2665
2666 #, fuzzy, c-format
2667 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
2668 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2669 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
2670
2671 #, fuzzy, c-format
2672 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2673 msgid "secret key %s: %s\n"
2674 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
2675
2676 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2677 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
2678
2679 #, c-format
2680 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2681 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
2682
2683 #, c-format
2684 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2685 msgstr ""
2686 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2690 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2694 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat importeret\n"
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2698 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id for underskrift\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2702 msgstr ""
2703 "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme på bruger-id »%s«\n"
2704
2705 #, c-format
2706 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2707 msgstr "nøgle %s: ugyldig egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
2708
2709 #, c-format
2710 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2711 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
2712
2713 #, c-format
2714 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2715 msgstr "nøgle %s: ugyldig direkte nøgleunderskrift\n"
2716
2717 #, c-format
2718 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2719 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøglebinding\n"
2720
2721 #, c-format
2722 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2723 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøglebinding\n"
2724
2725 #, c-format
2726 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2727 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøglebinding\n"
2728
2729 #, c-format
2730 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2731 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøgletilbagekald\n"
2732
2733 #, c-format
2734 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2735 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøgletilbagekald\n"
2736
2737 #, c-format
2738 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2739 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøgletilbagekald\n"
2740
2741 #, c-format
2742 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2743 msgstr "nøgle %s: udeladt bruger-id »%s«\n"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2747 msgstr "nøgle %s: udeladt undernøgle\n"
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2751 msgstr ""
2752 "nøgle %s: underskrift der ikke kan eksporteres (klasse 0x%02X) - udeladt\n"
2753
2754 #, c-format
2755 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2756 msgstr "nøgle %s: tilbagekaldscertifikat på forkert sted - udeladt\n"
2757
2758 #, c-format
2759 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2760 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - udeladt\n"
2761
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2764 msgstr "nøgle %s: undernøgleunderskrift på forkert sted - udeladt\n"
2765
2766 #, c-format
2767 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2768 msgstr "nøgle %s: uventet underskriftklasse (0x%02X) - udeladt\n"
2769
2770 #, c-format
2771 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2772 msgstr "nøgle %s: duplikeret bruger-id detekteret - sammenføjet\n"
2773
2774 #, c-format
2775 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2776 msgstr "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: henter tilbagekaldsnøgle %s\n"
2777
2778 #, c-format
2779 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2780 msgstr ""
2781 "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: tilbagekaldsnøgle %s er ikke til "
2782 "stede.\n"
2783
2784 #, c-format
2785 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2786 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat tilføjet\n"
2787
2788 #, c-format
2789 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2790 msgstr "nøgle %s: direkte nøgleunderskrift tilføjet\n"
2791
2792 #, fuzzy, c-format
2793 #| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
2794 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2795 msgstr "fejl ved oprettelse af nøgleboks »%s«: %s\n"
2796
2797 #, fuzzy, c-format
2798 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2799 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2800 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
2801
2802 #, fuzzy, c-format
2803 #| msgid "keybox `%s' created\n"
2804 msgid "keybox '%s' created\n"
2805 msgstr "nøgleboks »%s« oprettet\n"
2806
2807 #, fuzzy, c-format
2808 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2809 msgid "keyring '%s' created\n"
2810 msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
2811
2812 #, fuzzy, c-format
2813 #| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2814 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2815 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
2816
2817 #, c-format
2818 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2819 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
2820
2821 msgid "[revocation]"
2822 msgstr "[tilbagekald]"
2823
2824 msgid "[self-signature]"
2825 msgstr "[egenunderskrift]"
2826
2827 msgid "1 bad signature\n"
2828 msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
2829
2830 #, c-format
2831 msgid "%d bad signatures\n"
2832 msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
2833
2834 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2835 msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
2836
2837 #, c-format
2838 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2839 msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
2840
2841 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2842 msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
2843
2844 #, c-format
2845 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2846 msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
2847
2848 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2849 msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
2850
2851 #, c-format
2852 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2853 msgstr "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
2854
2855 msgid ""
2856 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2857 "keys\n"
2858 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2859 "etc.)\n"
2860 msgstr ""
2861 "Beslut dig for hvor meget du stoler på at denne bruger korrekt verificerer "
2862 "andre brugers nøgler\n"
2863 "(ved at kigge på pas, kontrollere fingeraftryk fra andre kilder etc.)\n"
2864
2865 #, c-format
2866 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2867 msgstr "  %d = Marginal troværdighed\n"
2868
2869 #, c-format
2870 msgid "  %d = I trust fully\n"
2871 msgstr "  %d = Fuld troværdighed\n"
2872
2873 msgid ""
2874 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2875 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2876 "trust signatures on your behalf.\n"
2877 msgstr ""
2878 "Indtast venligst dybden på denne troværdighedsunderskrift.\n"
2879 "En dybde større end 1 giver nøglen du underskriver mulighed for\n"
2880 "at lavet troværdighedsunderskrifter på dine vegne.\n"
2881
2882 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2883 msgstr ""
2884 "Indtast venligst et domæne for at begrænse denne underskrift, eller retur "
2885 "for ingen.\n"
2886
2887 #, c-format
2888 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2889 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
2890
2891 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2892 msgstr "Er du sikker på, at du stadig vil underskrive (j/N) "
2893
2894 msgid "  Unable to sign.\n"
2895 msgstr "  Kunne ikke underskrive.\n"
2896
2897 #, c-format
2898 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2899 msgstr "Bruger-id »%s« er udløbet."
2900
2901 #, c-format
2902 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2903 msgstr "Bruger-id »%s« er ikke egenunderskrevet."
2904
2905 #, c-format
2906 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2907 msgstr "Bruger-id »%s« kan underskrives.  "
2908
2909 msgid "Sign it? (y/N) "
2910 msgstr "Underskriv? (j/N) "
2911
2912 #, c-format
2913 msgid ""
2914 "The self-signature on \"%s\"\n"
2915 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2916 msgstr ""
2917 "Egenunderskriften på »%s«\n"
2918 "er en underskrift i PGP 2.x-stil.\n"
2919
2920 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2921 msgstr "Ønsker du at forfremme den til en OpenPGP-egenunderskrift? (j/N) "
2922
2923 #, c-format
2924 msgid ""
2925 "Your current signature on \"%s\"\n"
2926 "has expired.\n"
2927 msgstr ""
2928 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
2929 "er udløbet.\n"
2930
2931 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2932 msgstr ""
2933 "Ønsker du at udstede en ny underskrift for at erstatte den udløbne? (j/N) "
2934
2935 #, c-format
2936 msgid ""
2937 "Your current signature on \"%s\"\n"
2938 "is a local signature.\n"
2939 msgstr ""
2940 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
2941 "er en lokal underskrift.\n"
2942
2943 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2944 msgstr ""
2945 "Ønsker du at forfremme den til en fuld underskrift, der kan eksporteres (j/"
2946 "N) "
2947
2948 #, c-format
2949 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2950 msgstr "»%s« var allerede underskrevet lokalt af nøgle %s\n"
2951
2952 #, c-format
2953 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2954 msgstr "»%s« var allerede underskrevet af nøgle %s\n"
2955
2956 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2957 msgstr "Ønsker du at underskrive den igen alligevel? (j/N) "
2958
2959 #, c-format
2960 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2961 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
2962
2963 msgid "This key has expired!"
2964 msgstr "Denne nøgle er udløbet!"
2965
2966 #, c-format
2967 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2968 msgstr "Denne nøgle er ved at udløbe på %s.\n"
2969
2970 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2971 msgstr "Ønsker du at dine underskrifter skal udløbe på samme tidspunkt? (J/n) "
2972
2973 msgid ""
2974 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2975 "belongs\n"
2976 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2977 msgstr ""
2978 "Hvor omhyggeligt har du verificeret, at nøglen du er ved at underskrive "
2979 "rent\n"
2980 "faktisk tilhører personen navngivet ovenfor? Hvis du ikke kender svaret, så "
2981 "indtast »0«.\n"
2982
2983 #, c-format
2984 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2985 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
2986
2987 #, c-format
2988 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2989 msgstr "   (1) Jeg har ingen kontrol udført.%s\n"
2990
2991 #, c-format
2992 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2993 msgstr "   (2) Jeg har udført en overfladisk kontrol.%s\n"
2994
2995 #, c-format
2996 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2997 msgstr "   (3) Jeg har foretaget en meget omhyggelig kontrol.%s\n"
2998
2999 #, fuzzy
3000 #| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3001 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3002 msgstr "Dit valg? (indtast »?« for yderligere information): "
3003
3004 #, c-format
3005 msgid ""
3006 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3007 "key \"%s\" (%s)\n"
3008 msgstr ""
3009 "Er du sikker på, at du ønsker at underskrive denne nøgle\n"
3010 "med din nøgle »%s« (%s)\n"
3011
3012 msgid "This will be a self-signature.\n"
3013 msgstr "Dette vil være en egenunderskrift.\n"
3014
3015 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3016 msgstr ""
3017 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markeret som ikke at kunne "
3018 "eksporteres.\n"
3019
3020 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3021 msgstr ""
3022 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markereret som ikke at kunne "
3023 "tilbagekaldes.\n"
3024
3025 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3026 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne eksporteres.\n"
3027
3028 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3029 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne tilbagekaldes.\n"
3030
3031 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3032 msgstr "Jeg har overhovedet ikke kontrolleret denne nøgle.\n"
3033
3034 msgid "I have checked this key casually.\n"
3035 msgstr "Jeg har overfladisk kontrolleret denne nøgle.\n"
3036
3037 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3038 msgstr "Jeg har omhyggeligt kontrolleret denne nøgle.\n"
3039
3040 msgid "Really sign? (y/N) "
3041 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3042
3043 #, c-format
3044 msgid "signing failed: %s\n"
3045 msgstr "underskrift mislykkedes: %s\n"
3046
3047 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3048 msgstr ""
3049 "Nøgle har kun stump eller ikkekort nøgleposter - ingen adgangsfrase at "
3050 "ændre.\n"
3051
3052 #, fuzzy, c-format
3053 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3054 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3055 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
3056
3057 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3058 msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
3059
3060 msgid "save and quit"
3061 msgstr "gem og afslut"
3062
3063 msgid "show key fingerprint"
3064 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
3065
3066 msgid "list key and user IDs"
3067 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
3068
3069 msgid "select user ID N"
3070 msgstr "vælg bruger-id N"
3071
3072 msgid "select subkey N"
3073 msgstr "vælg undernøgle N"
3074
3075 msgid "check signatures"
3076 msgstr "kontroller underskrifter"
3077
3078 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3079 msgstr ""
3080 "underskriv valgte bruger-id'er [* se nedenfor for relaterede kommandoer]"
3081
3082 msgid "sign selected user IDs locally"
3083 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er lokalt"
3084
3085 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3086 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er med en troværdighedsunderskrift"
3087
3088 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3089 msgstr "underskriv bruger-id'er md en underskrift der ikke kan kaldes tilbage"
3090
3091 msgid "add a user ID"
3092 msgstr "tilføj bruger-id"
3093
3094 msgid "add a photo ID"
3095 msgstr "tilføj billed-id"
3096
3097 msgid "delete selected user IDs"
3098 msgstr "slet valgte bruger-id'er"
3099
3100 msgid "add a subkey"
3101 msgstr "tilføj en undernøgle"
3102
3103 msgid "add a key to a smartcard"
3104 msgstr "tilføj en nøgle til et smartkort"
3105
3106 msgid "move a key to a smartcard"
3107 msgstr "flyt en nøgle til et smartkort"
3108
3109 msgid "move a backup key to a smartcard"
3110 msgstr "flyt en sikkerhedskopinøgle til et smartkort"
3111
3112 msgid "delete selected subkeys"
3113 msgstr "slet valgte undernøgler"
3114
3115 msgid "add a revocation key"
3116 msgstr "tilføj en tilbagekaldsnøgle"
3117
3118 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3119 msgstr "slet underskrifter fra de valgte bruger-id'er"
3120
3121 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3122 msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
3123
3124 msgid "flag the selected user ID as primary"
3125 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
3126
3127 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3128 msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
3129
3130 msgid "list preferences (expert)"
3131 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
3132
3133 msgid "list preferences (verbose)"
3134 msgstr "vis præferencer (uddybende)"
3135
3136 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3137 msgstr "angiv præferenceliste for de valgte bruger-id'er"
3138
3139 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3140 msgstr "angiv den foretrukne nøgleserveradresse for de valgte bruger-id'er"
3141
3142 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3143 msgstr "angiv en notation for de valgte bruger-id'er"
3144
3145 msgid "change the passphrase"
3146 msgstr "ændr adgangsfrasen"
3147
3148 msgid "change the ownertrust"
3149 msgstr "ændr ejertroværdigheden"
3150
3151 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3152 msgstr "tilbagekald underskrifter på de valgte bruger-id'er"
3153
3154 msgid "revoke selected user IDs"
3155 msgstr "tilbagekald valgte bruger-id'er"
3156
3157 msgid "revoke key or selected subkeys"
3158 msgstr "tilbagekald nøgle eller valgte undernøgler"
3159
3160 msgid "enable key"
3161 msgstr "aktiver nøgle"
3162
3163 msgid "disable key"
3164 msgstr "deaktiver nøgle"
3165
3166 msgid "show selected photo IDs"
3167 msgstr "vis valgte billed-id'er"
3168
3169 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3170 msgstr ""
3171 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern ubrugelige underskrifter fra nøgle"
3172
3173 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3174 msgstr ""
3175 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern alle underskrifter fra nøgle"
3176
3177 msgid "Secret key is available.\n"
3178 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
3179
3180 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3181 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
3182
3183 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3184 msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
3185
3186 #, fuzzy
3187 #| msgid ""
3188 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3189 #| "(lsign),\n"
3190 #| "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable "
3191 #| "signatures\n"
3192 #| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3193 msgid ""
3194 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3195 "(lsign),\n"
3196 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3197 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3198 msgstr ""
3199 "* Kommandoen »sign« kan have præfikset »l« for lokale underskrifter "
3200 "(lsign),\n"
3201 "  et »t« for troværdighedsunderskrifter (tsign), et »nr« for underskrifter\n"
3202 "  der ikke kan tilbagekaldes (nrsign), eller en kombination (ltsign, "
3203 "tnrsign\n"
3204 "  etc.).\n"
3205
3206 msgid "Key is revoked."
3207 msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
3208
3209 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3210 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3211
3212 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3213 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
3214
3215 #, fuzzy, c-format
3216 #| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3217 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3218 msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
3219
3220 #, c-format
3221 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3222 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
3223
3224 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3225 msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
3226
3227 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3228 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
3229
3230 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3231 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3232
3233 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3234 msgstr "Vil du virkelig fjerne denne bruger-id? (j/N) "
3235
3236 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3237 #. moving the key and not about removing it.
3238 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3239 msgstr "Vil du virkelig flytte den primære nøgle? (j/N) "
3240
3241 msgid "You must select exactly one key.\n"
3242 msgstr "Du skal vælge præcis en nøgle.\n"
3243
3244 msgid "Command expects a filename argument\n"
3245 msgstr "Kommando forventer en filnavnsparameter\n"
3246
3247 #, fuzzy, c-format
3248 #| msgid "Can't open `%s': %s\n"
3249 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3250 msgstr "Kan ikke åbne »%s«: %s\n"
3251
3252 #, fuzzy, c-format
3253 #| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3254 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3255 msgstr "Fejl ved læsning af sikkerhedskopinøgle fra »%s«: %s\n"
3256
3257 msgid "You must select at least one key.\n"
3258 msgstr "Du skal vælge mindst en nøgle.\n"
3259
3260 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3261 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
3262
3263 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3264 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøgle? (j/N) "
3265
3266 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3267 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3268
3269 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3270 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde dette bruger-id? (j/N) "
3271
3272 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3273 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde hele nøglen? (j/N) "
3274
3275 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3276 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
3277
3278 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3279 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde denne undernøgle? (j/N) "
3280
3281 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3282 msgstr ""
3283 "Ejertroværdighed kan ikke indstilles, når der bruges en brugerleveret "
3284 "troværdighedsdatabase\n"
3285
3286 msgid "Set preference list to:\n"
3287 msgstr "Angiv præferenceliste til:\n"
3288
3289 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3290 msgstr "Opdater præferencerne for de valgte bruger-id'er (j/N) "
3291
3292 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3293 msgstr "Opdater præferencerne? (j/N) "
3294
3295 msgid "Save changes? (y/N) "
3296 msgstr "Gem ændringer? (j/N) "
3297
3298 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3299 msgstr "Afslut uden at gemme? (j/N) "
3300
3301 #, c-format
3302 msgid "update failed: %s\n"
3303 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
3304
3305 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3306 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
3307
3308 #, fuzzy, c-format
3309 #| msgid "invalid fingerprint"
3310 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3311 msgstr "ugyldig fingeraftryk"
3312
3313 #, fuzzy, c-format
3314 #| msgid "failed to get the fingerprint\n"
3315 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3316 msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
3317
3318 #, fuzzy
3319 #| msgid "No such user ID.\n"
3320 msgid "No matching user IDs."
3321 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
3322
3323 #, fuzzy
3324 #| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3325 msgid "Nothing to sign.\n"
3326 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3327
3328 msgid "Digest: "
3329 msgstr "Sammendrag: "
3330
3331 msgid "Features: "
3332 msgstr "Funktioner: "
3333
3334 msgid "Keyserver no-modify"
3335 msgstr "Nøgleserver no-modify"
3336
3337 msgid "Preferred keyserver: "
3338 msgstr "Fortrukken nøgleserver: "
3339
3340 msgid "Notations: "
3341 msgstr "Notationer: "
3342
3343 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3344 msgstr "Der er ingen præferencer på en bruger-id i PGP 2.x-stil.\n"
3345
3346 #, c-format
3347 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3348 msgstr "Den følgende nøgle blev tilbagekaldt den %s af %s nøgle %s\n"
3349
3350 #, c-format
3351 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3352 msgstr "Denne nøgle er tilbagekaldt af %s nøgle %s"
3353
3354 msgid "(sensitive)"
3355 msgstr "(sensitiv)"
3356
3357 #, c-format
3358 msgid "created: %s"
3359 msgstr "oprettet: %s"
3360
3361 #, c-format
3362 msgid "revoked: %s"
3363 msgstr "tilbagekaldt: %s"
3364
3365 #, c-format
3366 msgid "expired: %s"
3367 msgstr "udløbet: %s"
3368
3369 #, c-format
3370 msgid "expires: %s"
3371 msgstr "udløber: %s"
3372
3373 #, c-format
3374 msgid "usage: %s"
3375 msgstr "brug: %s"
3376
3377 msgid "card-no: "
3378 msgstr "kortnr.: "
3379
3380 #, c-format
3381 msgid "trust: %s"
3382 msgstr "troværdighed: %s"
3383
3384 #, c-format
3385 msgid "validity: %s"
3386 msgstr "validitet: %s"
3387
3388 msgid "This key has been disabled"
3389 msgstr "Denne nøgle er blevet deaktiveret"
3390
3391 msgid ""
3392 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3393 "unless you restart the program.\n"
3394 msgstr ""
3395 "Bemærk venligst at den viste nøglevaliditet ikke nødvendigvis er\n"
3396 "korrekt med mindre du genstarter programmet.\n"
3397
3398 msgid "revoked"
3399 msgstr "tilbagekaldt"
3400
3401 msgid "expired"
3402 msgstr "udløbet"
3403
3404 msgid ""
3405 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3406 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3407 msgstr ""
3408 "ADVARSEL: Intet bruger-id er blevet markeret som primær. Denne kommando\n"
3409 "        kan medføre at et anden bruger-id bliver den formodede primære.\n"
3410
3411 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3412 msgstr ""
3413
3414 #, fuzzy
3415 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3416 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3417 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3418
3419 msgid ""
3420 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3421 "versions\n"
3422 "         of PGP to reject this key.\n"
3423 msgstr ""
3424 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP2-stil. Tilføjelse af et billed-id kan "
3425 "medføre at\n"
3426 "          nogle version af PGP afviser denne nøgle.\n"
3427
3428 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3429 msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
3430
3431 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3432 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
3433
3434 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3435 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
3436
3437 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3438 msgstr "Slet denne ugyldige underskrift? (j/N/a)"
3439
3440 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3441 msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
3442
3443 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3444 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
3445
3446 #, c-format
3447 msgid "Deleted %d signature.\n"
3448 msgstr "Slettede %d underskrift.\n"
3449
3450 #, c-format
3451 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3452 msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
3453
3454 msgid "Nothing deleted.\n"
3455 msgstr "Intet slettet.\n"
3456
3457 msgid "invalid"
3458 msgstr "ugyldig"
3459
3460 #, c-format
3461 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3462 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
3463
3464 #, c-format
3465 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3466 msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3467
3468 #, c-format
3469 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3470 msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
3471
3472 #, c-format
3473 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3474 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede minimeret\n"
3475
3476 #, c-format
3477 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3478 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede ryddet\n"
3479
3480 msgid ""
3481 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3482 "cause\n"
3483 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3484 msgstr ""
3485 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP 2.x-stil. Tilføjelse af en dedikeret "
3486 "tilbagekalder\n"
3487 "          kan medføre at nogle versioner af PGP afviser denne nøgle.\n"
3488
3489 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3490 msgstr ""
3491 "Du må ikke tilføje en dedikeret tilbagekalder til en nøgle i PGP 2.x-stil.\n"
3492
3493 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3494 msgstr "Indtast bruger'id for den dedikerede tilbagekalder: "
3495
3496 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3497 msgstr "kan ikke udpege en nøgle i PGP 2.x-stil som dedikeret tilbagekalder\n"
3498
3499 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3500 msgstr "du kan ikke udpege en nøgle som dets egen dedikerede tilbagekalder\n"
3501
3502 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3503 msgstr "denne nøgle er allerede blevet dedikeret som en tilbagekalder\n"
3504
3505 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3506 msgstr ""
3507 "ADVARSEL: Udpegning af en nøgle som en dedikeret tilbagekalder kan ikke "
3508 "fortrydes!\n"
3509
3510 msgid ""
3511 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3512 msgstr ""
3513 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3514 "tilbagekalder? (j/N) "
3515
3516 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3517 msgstr "Vælg venligst højst en undernøgle.\n"
3518
3519 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3520 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
3521
3522 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3523 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for den primære nøgle.\n"
3524
3525 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3526 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3530 msgstr "underskriftsundernøgle %s er allerede krydscertificeret\n"
3531
3532 #, c-format
3533 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3534 msgstr ""
3535 "undernøgle %s underskriver ikke og skal derfor ikke være krydscertificeret\n"
3536
3537 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3538 msgstr "Vælg venligst præcis en bruger-id.\n"
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3542 msgstr "udelader v3 egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
3543
3544 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3545 msgstr "Indtast din foretrukne nøglerserveradresse: "
3546
3547 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3548 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at erstatte den? (j/N) "
3549
3550 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3551 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den? (j/N) "
3552
3553 msgid "Enter the notation: "
3554 msgstr "Indtast notationen: "
3555
3556 msgid "Proceed? (y/N) "
3557 msgstr "Fortsæt? (j/N) "
3558
3559 #, c-format
3560 msgid "No user ID with index %d\n"
3561 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3562
3563 #, c-format
3564 msgid "No user ID with hash %s\n"
3565 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
3566
3567 #, c-format
3568 msgid "No subkey with index %d\n"
3569 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3570
3571 #, c-format
3572 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3573 msgstr "bruger-id: »%s«\n"
3574
3575 #, c-format
3576 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3577 msgstr "underskrevet af din nøgle %s den %s%s%s\n"
3578
3579 msgid " (non-exportable)"
3580 msgstr " (kan ikke eksporteres)"
3581
3582 #, c-format
3583 msgid "This signature expired on %s.\n"
3584 msgstr "Denne underskrift udløb den %s.\n"
3585
3586 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3587 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at tilbagekalde den? (j/N) "
3588
3589 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3590 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne underskrift? (j/N) "
3591
3592 msgid "Not signed by you.\n"
3593 msgstr "Ikke underskrevet af dig.\n"
3594
3595 #, c-format
3596 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3597 msgstr "Du har underskrevet disse bruger-id'er på nøgle %s:\n"
3598
3599 msgid " (non-revocable)"
3600 msgstr " (kan ikke tilbagekaldes)"
3601
3602 #, c-format
3603 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3604 msgstr "tilbagekaldt af din nøgle %s på %s\n"
3605
3606 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3607 msgstr "Du er i gang med at tilbagekalde disse underskrifter:\n"
3608
3609 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3610 msgstr "Opret tilbagekaldscertifikaterne? (j/N) "
3611
3612 msgid "no secret key\n"
3613 msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
3614
3615 #, c-format
3616 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3617 msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
3618
3619 #, c-format
3620 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3621 msgstr ""
3622 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
3623
3624 #, c-format
3625 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3626 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3627
3628 #, c-format
3629 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3630 msgstr "Undernøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3631
3632 #, c-format
3633 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3634 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
3635
3636 #, fuzzy, c-format
3637 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
3638 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3639 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
3640
3641 msgid "too many cipher preferences\n"
3642 msgstr "for mange chifferpræferencer\n"
3643
3644 msgid "too many digest preferences\n"
3645 msgstr "for mange sammendragpræferencer\n"
3646
3647 msgid "too many compression preferences\n"
3648 msgstr "for mange komprimeringspræferencer\n"
3649
3650 #, fuzzy, c-format
3651 #| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3652 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3653 msgstr "ugyldigt punkt »%s« i præferencestreng\n"
3654
3655 msgid "writing direct signature\n"
3656 msgstr "skriver direkte underskrift\n"
3657
3658 msgid "writing self signature\n"
3659 msgstr "skriver egenunderskrift\n"
3660
3661 msgid "writing key binding signature\n"
3662 msgstr "skriver underskrift for nøglebinding\n"
3663
3664 #, c-format
3665 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3666 msgstr "nøglestørrelse er ugyldig; bruger %u bit\n"
3667
3668 #, c-format
3669 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3670 msgstr "nøglestørrelse afrundet op til %u bit\n"
3671
3672 msgid ""
3673 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3674 msgstr ""
3675 "ADVARSEL: Nogle OpenPGP-programmer kan ikke håndtere en DS-nøgle med denne\n"
3676 "sammendragsstørrelse\n"
3677
3678 msgid "Sign"
3679 msgstr "Underskriv"
3680
3681 msgid "Certify"
3682 msgstr "Certificer"
3683
3684 msgid "Encrypt"
3685 msgstr "Krypter"
3686
3687 msgid "Authenticate"
3688 msgstr "Godkend"
3689
3690 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3691 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3692 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3693 #. functions:
3694 #.
3695 #. s = Toggle signing capability
3696 #. e = Toggle encryption capability
3697 #. a = Toggle authentication capability
3698 #. q = Finish
3699 #.
3700 msgid "SsEeAaQq"
3701 msgstr "UuKkGfAa"
3702
3703 #, c-format
3704 msgid "Possible actions for a %s key: "
3705 msgstr "Mulige handligner for en %s-nøgle: "
3706
3707 msgid "Current allowed actions: "
3708 msgstr "Aktuelt tilladte handlinger: "
3709
3710 #, c-format
3711 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3712 msgstr "   (%c) Skift evnen til at underskrive\n"
3713
3714 #, c-format
3715 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3716 msgstr "   (%c) Skift evnen til at kryptere\n"
3717
3718 #, c-format
3719 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3720 msgstr "   (%c) Skift evnen til at godkende\n"
3721
3722 #, c-format
3723 msgid "   (%c) Finished\n"
3724 msgstr "   (%c) Afsluttet\n"
3725
3726 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3727 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3731 msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
3732
3733 #, c-format
3734 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3735 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
3736
3737 #, c-format
3738 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3739 msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
3740
3741 #, c-format
3742 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3743 msgstr "   (%d) RSA (kun underskriv)\n"
3744
3745 #, c-format
3746 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3747 msgstr "   (%d) Elgamal (kun krypter)\n"
3748
3749 #, c-format
3750 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3751 msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
3752
3753 #, c-format
3754 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3755 msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
3756
3757 #, c-format
3758 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3759 msgstr "   (%d) RSA (angiv dine egne evner)\n"
3760
3761 #, fuzzy, c-format
3762 #| msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3763 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3764 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
3765
3766 #, fuzzy, c-format
3767 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3768 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3769 msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
3770
3771 #, fuzzy, c-format
3772 #| msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3773 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3774 msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
3775
3776 #, fuzzy, c-format
3777 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3778 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3779 msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
3780
3781 #, fuzzy, c-format
3782 #| msgid "   (%d) Existing key\n"
3783 msgid "  (%d) Existing key\n"
3784 msgstr "   (%d) Eksisterende nøgle\n"
3785
3786 # key grip
3787 # chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
3788 # tracks and scenery in a film or television studio
3789 msgid "Enter the keygrip: "
3790 msgstr "Indtst nøglegrebet: "
3791
3792 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3793 msgstr "Ikke et gyldigt nøglegreb (forventer 40 hex cifre)\n"
3794
3795 msgid "No key with this keygrip\n"
3796 msgstr "Ingen nøgle med dette nøglegreb\n"
3797
3798 #, c-format
3799 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3800 msgstr "%s nøgler kan være mellem %u og %u bit lange.\n"
3801
3802 #, c-format
3803 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3804 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for undernøglen? (%u) "
3805
3806 #, c-format
3807 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3808 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (%u) "
3809
3810 #, c-format
3811 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3812 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
3813
3814 #, fuzzy, c-format
3815 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3816 msgid "rounded to %u bits\n"
3817 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
3818
3819 #, fuzzy
3820 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3821 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3822 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3823
3824 msgid ""
3825 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3826 "         0 = key does not expire\n"
3827 "      <n>  = key expires in n days\n"
3828 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3829 "      <n>m = key expires in n months\n"
3830 "      <n>y = key expires in n years\n"
3831 msgstr ""
3832 "Angiv i hvor lang tid nøglen skal være gyldig.\n"
3833 "         0 = nøgle udløber ikke\n"
3834 "      <n>  = nøgle udløber om n dage\n"
3835 "      <n>w = nøgle udløber om n uger\n"
3836 "      <n>m = nøgle udløber om n måneder\n"
3837 "      <n>y = nøgle udløber om n år\n"
3838
3839 msgid ""
3840 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3841 "         0 = signature does not expire\n"
3842 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3843 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3844 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3845 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3846 msgstr ""
3847 "Angiv i hvor lang tid underskriften skal være gyldig.\n"
3848 "         0 = underskriften udløber ikke\n"
3849 "      <n>  = underskriften udløber om n dage\n"
3850 "      <n>w = underskriften udløber om n uger\n"
3851 "      <n>m = underskriften udløber om n måneder\n"
3852 "      <n>y = underskriften udløber om n år\n"
3853
3854 msgid "Key is valid for? (0) "
3855 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
3856
3857 #, c-format
3858 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3859 msgstr "Underskrift er gyldig for? (%s) "
3860
3861 msgid "invalid value\n"
3862 msgstr "ugyldig værdi\n"
3863
3864 msgid "Key does not expire at all\n"
3865 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
3866
3867 msgid "Signature does not expire at all\n"
3868 msgstr "Underskriften udløber aldrig\n"
3869
3870 #, c-format
3871 msgid "Key expires at %s\n"
3872 msgstr "Nøglen udløber den %s\n"
3873
3874 #, c-format
3875 msgid "Signature expires at %s\n"
3876 msgstr "Underskriften udløber den %s\n"
3877
3878 msgid ""
3879 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3880 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3881 msgstr ""
3882 "Dit system kan ikke vise datoer efter 2038.\n"
3883 "Det vil dog blive korrekt håndteret op til 2106.\n"
3884
3885 msgid "Is this correct? (y/N) "
3886 msgstr "Er dette korrekt? (j/N) "
3887
3888 msgid ""
3889 "\n"
3890 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3891 "\n"
3892 msgstr ""
3893 "\n"
3894 "GnuPG skal konstruere et bruger-id for at identificere din nøgle.\n"
3895 "\n"
3896
3897 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3898 #. but you should keep your existing translation.  In case
3899 #. the new string is not translated this old string will
3900 #. be used.
3901 msgid ""
3902 "\n"
3903 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3904 "ID\n"
3905 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3906 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3907 "\n"
3908 msgstr ""
3909 "\n"
3910 "Du skal bruge en bruger-id for at identificere din nøgle; programmet "
3911 "konstruerer bruger-id'et\n"
3912 "fra fødselsnavn, kommentar og e-post-adresse i dette format:\n"
3913 "    »Heinrich Heine (digteren) <heinrichh@duesseldorf.de>«\n"
3914 "\n"
3915
3916 msgid "Real name: "
3917 msgstr "Fødselsnavn: "
3918
3919 msgid "Invalid character in name\n"
3920 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
3921
3922 msgid "Name may not start with a digit\n"
3923 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
3924
3925 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3926 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
3927
3928 msgid "Email address: "
3929 msgstr "E-post-adresse: "
3930
3931 msgid "Not a valid email address\n"
3932 msgstr "Ikke en gyldig e-post-adresse\n"
3933
3934 msgid "Comment: "
3935 msgstr "Kommentar: "
3936
3937 msgid "Invalid character in comment\n"
3938 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
3939
3940 #, fuzzy, c-format
3941 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3942 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3943 msgstr "Du bruger tegnsættet »%s«.\n"
3944
3945 #, c-format
3946 msgid ""
3947 "You selected this USER-ID:\n"
3948 "    \"%s\"\n"
3949 "\n"
3950 msgstr ""
3951 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
3952 "    \"%s\"\n"
3953 "\n"
3954
3955 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3956 msgstr "Placer ikke e-post-adressen i fødselsnavnet eller kommentaren\n"
3957
3958 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3959 msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
3960
3961 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3962 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3963 #. string which should be translated accordingly and the
3964 #. letter changed to match the one in the answer string.
3965 #.
3966 #. n = Change name
3967 #. c = Change comment
3968 #. e = Change email
3969 #. o = Okay (ready, continue)
3970 #. q = Quit
3971 #.
3972 msgid "NnCcEeOoQq"
3973 msgstr "NnCcEeOoQq"
3974
3975 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3976 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
3977
3978 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3979 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
3980
3981 #, fuzzy
3982 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3983 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
3984 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
3985
3986 #, fuzzy
3987 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3988 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
3989 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
3990
3991 msgid "Please correct the error first\n"
3992 msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
3993
3994 msgid ""
3995 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3996 "\n"
3997 msgstr ""
3998 "Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
3999 "\n"
4000
4001 msgid ""
4002 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4003 "encryption key."
4004 msgstr ""
4005 "Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien fortaget "
4006 "uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
4007
4008 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
4009 msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
4010
4011 #, c-format
4012 msgid "%s.\n"
4013 msgstr "%s.\n"
4014
4015 msgid ""
4016 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4017 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4018 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4019 "\n"
4020 msgstr ""
4021 "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
4022 "Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
4023 "ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
4024 "»--edit-key«.\n"
4025
4026 msgid ""
4027 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4028 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4029 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4030 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4031 msgstr ""
4032 "Vi skal oprette en masse tilfældige byte. Det er en god ide at udføre\n"
4033 "nogle andre handlinger (tryk på tastaturet, flyt musen, brug diskene)\n"
4034 "under oprettelse af primtallet; dette giver det vilkårlig\n"
4035 "taloprettelsesprogram en bedre mulighed for at opnå nok entropi.\n"
4036
4037 #, c-format
4038 msgid "Key generation failed: %s\n"
4039 msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
4040
4041 #, c-format
4042 msgid ""
4043 "About to create a key for:\n"
4044 "    \"%s\"\n"
4045 "\n"
4046 msgstr ""
4047
4048 msgid "Continue? (Y/n) "
4049 msgstr ""
4050
4051 #, fuzzy, c-format
4052 #| msgid "key already exists\n"
4053 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4054 msgstr "nøgle findes allerede\n"
4055
4056 #, fuzzy
4057 #| msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4058 msgid "Create anyway? (y/N) "
4059 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? (j/N) "
4060
4061 #, fuzzy
4062 #| msgid "generating new key\n"
4063 msgid "creating anyway\n"
4064 msgstr "opretter ny nøgle\n"
4065
4066 #, c-format
4067 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4068 msgstr ""
4069
4070 msgid "Key generation canceled.\n"
4071 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
4072
4073 #, fuzzy, c-format
4074 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
4075 msgid "writing public key to '%s'\n"
4076 msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
4077
4078 #, c-format
4079 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4080 msgstr "ingen skrivbar offentlig nøglering fundet: %s\n"
4081
4082 #, fuzzy, c-format
4083 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4084 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4085 msgstr "fejl ved skrivning af offentlig nøglering »%s«: %s\n"
4086
4087 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4088 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og underskrevet.\n"
4089
4090 msgid ""
4091 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4092 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4093 msgstr ""
4094 "Bemærk at denne nøgle ikke kan bruges til kryptering. Du kan bruge\n"
4095 "kommandoen »--edit-key« til at oprette en undernøgle til dette formål.\n"
4096
4097 #, c-format
4098 msgid ""
4099 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4100 msgstr ""
4101 "nøgle er blevet oprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskydning eller "
4102 "urproblem)\n"
4103
4104 #, c-format
4105 msgid ""
4106 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4107 msgstr ""
4108 "nøgle er blevet oprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskydning eller "
4109 "urproblem)\n"
4110
4111 #, fuzzy
4112 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4113 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4114 msgstr ""
4115 "BEMÆRK: Oprettelse af undernøgler for v3-nøgler overholder ikke OpenPGP\n"
4116
4117 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4118 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle er ikke tilgængelige.\n"
4119
4120 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4121 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
4122
4123 msgid "Really create? (y/N) "
4124 msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
4125
4126 #, c-format
4127 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4128 msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
4129
4130 #, fuzzy, c-format
4131 #| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4132 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4133 msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
4134
4135 #, fuzzy, c-format
4136 #| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4137 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4138 msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
4139
4140 msgid "never     "
4141 msgstr "aldrig    "
4142
4143 msgid "Critical signature policy: "
4144 msgstr "Kritisk underskriftspolitik: "
4145
4146 msgid "Signature policy: "
4147 msgstr "Underskriftspolitik: "
4148
4149 msgid "Critical preferred keyserver: "
4150 msgstr "Kritisk foretrukken nøgleserver: "
4151
4152 msgid "Critical signature notation: "
4153 msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
4154
4155 msgid "Signature notation: "
4156 msgstr "Underskriftsnotation: "
4157
4158 #, c-format
4159 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4160 msgstr ""
4161
4162 msgid "Keyring"
4163 msgstr "Nøglering"
4164
4165 msgid "Primary key fingerprint:"
4166 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
4167
4168 msgid "     Subkey fingerprint:"
4169 msgstr "     Undernøglefingeraftryk:"
4170
4171 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4172 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4173 msgid " Primary key fingerprint:"
4174 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
4175
4176 msgid "      Subkey fingerprint:"
4177 msgstr "  Undernøglefingeraftryk:"
4178
4179 msgid "      Key fingerprint ="
4180 msgstr "    Nøglefingeraftryk ="
4181
4182 msgid "      Card serial no. ="
4183 msgstr "   Serielnr. for kort ="
4184
4185 #, fuzzy, c-format
4186 #| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4187 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
4188 msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
4189
4190 #, fuzzy, c-format
4191 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
4192 msgid "caching keyring '%s'\n"
4193 msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
4194
4195 #, c-format
4196 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4197 msgstr "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
4198
4199 #, c-format
4200 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4201 msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
4202
4203 #, c-format
4204 msgid "%s: keyring created\n"
4205 msgstr "%s: nøglering oprettet\n"
4206
4207 msgid "include revoked keys in search results"
4208 msgstr "inkluder tilbagekaldte nøgler i søgeresultater"
4209
4210 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4211 msgstr "inkluder undernøgler når der søges efter nøgle-id"
4212
4213 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4214 msgstr "brug midlertidige filer til at sende data til nøgleserverhjælpere"
4215
4216 msgid "do not delete temporary files after using them"
4217 msgstr "slet ikke midlertidige filer efter at de er blevet brugt"
4218
4219 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4220 msgstr "hent automatisk nøgler når der verificeres underskrifter"
4221
4222 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4223 msgstr "overhold den foretrukne nøglerserveradresse angivet på nøglen"
4224
4225 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4226 msgstr "overhold PKA-posten angivet på en nøgle når der hentes nøgler"
4227
4228 #, fuzzy, c-format
4229 #| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4230 msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
4231 msgstr "ADVARSEL: nøgleserverindstilling »%s« bruges ikke på denne platform\n"
4232
4233 msgid "disabled"
4234 msgstr "deaktiveret"
4235
4236 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4237 msgstr "Indtal tal, N)æste eller Q) for Afslut > "
4238
4239 #, c-format
4240 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4241 msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
4242
4243 #, c-format
4244 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4245 msgstr "»%s« er ikke et nøgle-id: udelader\n"
4246
4247 #, c-format
4248 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4249 msgstr "ADVARSEL: Kan ikke opdatere nøgle %s via %s: %s\n"
4250
4251 #, c-format
4252 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4253 msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
4254
4255 #, c-format
4256 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4257 msgstr "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
4258
4259 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4260 msgstr "ingen kendt nøgleserver (brug tilvalget --keyserver)\n"
4261
4262 #, c-format
4263 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4264 msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
4265
4266 msgid "key not found on keyserver\n"
4267 msgstr "nøgle blev ikke fundet på nøgleserver\n"
4268
4269 #, c-format
4270 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4271 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
4272
4273 #, c-format
4274 msgid "requesting key %s from %s\n"
4275 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
4276
4277 #, c-format
4278 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4279 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
4280
4281 #, c-format
4282 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4283 msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
4284
4285 #, c-format
4286 msgid "sending key %s to %s\n"
4287 msgstr "sender nøgle %s til %s\n"
4288
4289 #, fuzzy, c-format
4290 #| msgid "requesting key %s from %s\n"
4291 msgid "requesting key from '%s'\n"
4292 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
4293
4294 #, c-format
4295 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4296 msgstr "ADVARSEL: kan ikke hente URI %s: %s\n"
4297
4298 #, c-format
4299 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4300 msgstr "underlig størrelse for en krypteret sessionsnøgle (%d)\n"
4301
4302 #, c-format
4303 msgid "%s encrypted session key\n"
4304 msgstr "%s krypteret sessionsnøgle\n"
4305
4306 #, c-format
4307 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4308 msgstr "adgangsfrase oprettet med ukendt sammendragsalgoritme %d\n"
4309
4310 #, c-format
4311 msgid "public key is %s\n"
4312 msgstr "offentlig nøgle er %s\n"
4313
4314 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4315 msgstr "krypterede data for offentlig nøgle: god DEK\n"
4316
4317 #, c-format
4318 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4319 msgstr "krypteret med %u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s\n"
4320
4321 #, c-format
4322 msgid "      \"%s\"\n"
4323 msgstr "      »%s«\n"
4324
4325 #, c-format
4326 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4327 msgstr "krypteret med %s nøgle, id %s\n"
4328
4329 #, c-format
4330 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4331 msgstr "afkryptering af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
4332
4333 #, c-format
4334 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4335 msgstr "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
4336
4337 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4338 msgstr "krypteret med 1 adgangsfrase\n"
4339
4340 #, c-format
4341 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4342 msgstr "antager %s krypterede data\n"
4343
4344 #, c-format
4345 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4346 msgstr ""
4347 "IDEA-chiffer utilgængelig, forsøger optimistisk at bruge %s i stedet for\n"
4348
4349 msgid "decryption okay\n"
4350 msgstr "afkryptering okay\n"
4351
4352 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4353 msgstr "ADVARSEL: besked var ikke integritetsbeskyttet\n"
4354
4355 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4356 msgstr "ADVARSEL: krypteret besked er blevet manipuleret!\n"
4357
4358 #, c-format
4359 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4360 msgstr "ryddet adgangsfrase mellemlagret med id: %s\n"
4361
4362 #, c-format
4363 msgid "decryption failed: %s\n"
4364 msgstr "afkryptering mislykkedes: %s\n"
4365
4366 #, fuzzy
4367 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4368 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4369 msgstr "BEMÆRK: afsender anmodte om »for-your-eyes-only«\n"
4370
4371 #, c-format
4372 msgid "original file name='%.*s'\n"
4373 msgstr "oprindeligt filnavn=»%.*s«\n"
4374
4375 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4376 msgstr "ADVARSEL: flere klartekster set\n"
4377
4378 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4379 msgstr "uafhængig tilbagekald - brug »gpg --import« for at anvende\n"
4380
4381 msgid "no signature found\n"
4382 msgstr "ingen underskrift fundet\n"
4383
4384 #, c-format
4385 msgid "BAD signature from \"%s\""
4386 msgstr "UGYLDIG underskrift fra »%s«"
4387
4388 #, c-format
4389 msgid "Expired signature from \"%s\""
4390 msgstr "Udløbet underskrift fra »%s«"
4391
4392 #, c-format
4393 msgid "Good signature from \"%s\""
4394 msgstr "God underskrift fra »%s«"
4395
4396 msgid "signature verification suppressed\n"
4397 msgstr "underskriftverificering undertrykt\n"
4398
4399 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4400 msgstr "kan ikke håndtere disse tvetydige underskriftdata\n"
4401
4402 #, c-format
4403 msgid "Signature made %s\n"
4404 msgstr "Underskrift lavet %s\n"
4405
4406 #, c-format
4407 msgid "               using %s key %s\n"
4408 msgstr "               bruger %s nøgle %s\n"
4409
4410 #, c-format
4411 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4412 msgstr "Underskrift lavet %s med %s nøgle-id %s\n"
4413
4414 msgid "Key available at: "
4415 msgstr "Nøgle tilgængelig på: "
4416
4417 msgid "[uncertain]"
4418 msgstr "[usikker]"
4419
4420 #, c-format
4421 msgid "                aka \"%s\""
4422 msgstr "       også kendt som »%s«"
4423
4424 #, c-format
4425 msgid "Signature expired %s\n"
4426 msgstr "Underskrift udløbet %s\n"
4427
4428 #, c-format
4429 msgid "Signature expires %s\n"
4430 msgstr "Underskrift udløber %s\n"
4431
4432 #, fuzzy, c-format
4433 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4434 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4435 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
4436
4437 msgid "binary"
4438 msgstr "binær"
4439
4440 msgid "textmode"
4441 msgstr "tekstilstand"
4442
4443 msgid "unknown"
4444 msgstr "ukendt"
4445
4446 #, fuzzy
4447 #| msgid "algorithm: %s"
4448 msgid ", key algorithm "
4449 msgstr "algoritme: %s"
4450
4451 #, c-format
4452 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4453 msgstr ""
4454
4455 #, c-format
4456 msgid "Can't check signature: %s\n"
4457 msgstr "Kan ikke kontrollere underskrift: %s\n"
4458
4459 msgid "not a detached signature\n"
4460 msgstr "ikke en frakoblet underskrift\n"
4461
4462 msgid ""
4463 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4464 msgstr ""
4465 "ADVARSEL: flere underskrifter detekteret. Kun den første vil blive "
4466 "kontrolleret.\n"
4467
4468 #, c-format
4469 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4470 msgstr "uafhængig underskrift for klasse 0x%02x\n"
4471
4472 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4473 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) underskrift\n"
4474
4475 #, fuzzy, c-format
4476 #| msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4477 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4478 msgstr "fstat for »%s« mislykkedes i %s: %s\n"
4479
4480 #, c-format
4481 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4482 msgstr "fstat(%d) mislykkedes i %s: %s\n"
4483
4484 #, c-format
4485 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4486 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel offentlig nøglealgoritme %s\n"
4487
4488 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4489 msgstr "ADVARSEL: Elgamalnøgler for underskriv+krypter er forældede\n"
4490
4491 #, c-format
4492 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4493 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel chifferalgoritme %s\n"
4494
4495 #, c-format
4496 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4497 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel sammendragsalgoritme %s\n"
4498
4499 #, c-format
4500 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4501 msgstr "ADVARSEL: sammendragsalgoritme %s er forældet\n"
4502
4503 #, fuzzy, c-format
4504 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4505 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4506 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
4507
4508 #, c-format
4509 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4510 msgstr "%s:%d: forældet indstilling »%s«\n"
4511
4512 #, c-format
4513 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4514 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
4515
4516 #, c-format
4517 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4518 msgstr "brug venligst »%s%s« i stedet for\n"
4519
4520 #, c-format
4521 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4522 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet kommando - brug den ikke\n"
4523
4524 #, c-format
4525 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4526 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
4527
4528 #, fuzzy, c-format
4529 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4530 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4531 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
4532
4533 #, fuzzy, c-format
4534 #| msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4535 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4536 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
4537
4538 #, fuzzy, c-format
4539 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4540 msgid ""
4541 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4542 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
4543
4544 msgid "Uncompressed"
4545 msgstr "Ukomprimeret"
4546
4547 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4548 msgid "uncompressed|none"
4549 msgstr "ukomprimeret|ingen"
4550
4551 #, c-format
4552 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4553 msgstr "denne besked kan nok ikke bruges af %s\n"
4554
4555 #, fuzzy, c-format
4556 #| msgid "ambiguous option `%s'\n"
4557 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4558 msgstr "tvetydigt tilvalg »%s«\n"
4559
4560 #, fuzzy, c-format
4561 #| msgid "unknown option `%s'\n"
4562 msgid "unknown option '%s'\n"
4563 msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
4564
4565 #, fuzzy
4566 #| msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
4567 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4568 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
4569
4570 #, fuzzy, c-format
4571 #| msgid "File `%s' exists. "
4572 msgid "File '%s' exists. "
4573 msgstr "Filen »%s« findes. "
4574
4575 msgid "Overwrite? (y/N) "
4576 msgstr "Overskriv? (j/N) "
4577
4578 #, c-format
4579 msgid "%s: unknown suffix\n"
4580 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
4581
4582 msgid "Enter new filename"
4583 msgstr "Indtast nyt filnavn"
4584
4585 msgid "writing to stdout\n"
4586 msgstr "skriver til stdout\n"
4587
4588 #, fuzzy, c-format
4589 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4590 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4591 msgstr "antager underskrevne data i »%s«\n"
4592
4593 #, fuzzy, c-format
4594 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
4595 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4596 msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
4597
4598 #, fuzzy, c-format
4599 #| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4600 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4601 msgstr ""
4602 "ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
4603
4604 #, c-format
4605 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4606 msgstr "kan ikke håndtere offentlig nøglealgoritme %d\n"
4607
4608 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4609 msgstr "ADVARSEL: potentiel usikker symmetrisk krypteret sessionsnøgle\n"
4610
4611 #, c-format
4612 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4613 msgstr "underpakke af typen %d har kritiske bitsæt\n"
4614
4615 #, c-format
4616 msgid "problem with the agent: %s\n"
4617 msgstr "problem med agenten: %s\n"
4618
4619 #, c-format
4620 msgid " (main key ID %s)"
4621 msgstr " (hovednøgle-id %s)"
4622
4623 #, c-format
4624 msgid ""
4625 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4626 "certificate:\n"
4627 "\"%.*s\"\n"
4628 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4629 "created %s%s.\n"
4630 msgstr ""
4631 "Indtast venligst adgangsfrasen til at åbne den hemmelige nøgle for OpenPGP-"
4632 "certifikatet:\n"
4633 "\"%.*s\"\n"
4634 "%u-bit %s nøgle, id %s,\n"
4635 "oprettet %s%s.\n"
4636
4637 msgid "Enter passphrase\n"
4638 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
4639
4640 msgid "cancelled by user\n"
4641 msgstr "afbrudt af bruger\n"
4642
4643 #, c-format
4644 msgid ""
4645 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4646 "user: \"%s\"\n"
4647 msgstr ""
4648 "Du skal bruge en adgangsfrase til at åbne den hemmelige\n"
4649 "nøgle for bruger: »%s«\n"
4650
4651 #, c-format
4652 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4653 msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
4654
4655 #, c-format
4656 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4657 msgstr "         (undernøgle på hovednøgle-id %s)"
4658
4659 #, fuzzy
4660 #| msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
4661 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
4662 msgstr ""
4663 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
4664 "objektet."
4665
4666 #, fuzzy
4667 #| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
4668 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
4669 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
4670
4671 #, fuzzy
4672 #| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
4673 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
4674 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
4675
4676 #, fuzzy
4677 #| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
4678 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
4679 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
4680
4681 #, fuzzy
4682 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
4683 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
4684 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
4685
4686 #, fuzzy
4687 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
4688 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
4689 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
4690
4691 #, fuzzy, c-format
4692 #| msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4693 msgid ""
4694 "%s\n"
4695 "\"%.*s\"\n"
4696 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4697 "created %s%s.\n"
4698 "%s"
4699 msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
4700
4701 msgid ""
4702 "\n"
4703 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4704 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4705 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4706 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4707 msgstr ""
4708 "\n"