po: Copied missing translations from the 2.0 branch.
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer, <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen, kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # Joe Hansen, <joedalton2@yahoo.dk>, 2012.
6 #
7 # deadlock -> baglås
8 # ownertrust -> ejertroværdighed (pålidelighed, tillid)
9 # record -> post
10 # trust -> troværdig (pålidelig, tillid)
11 # trustlist -> troværdig liste (betroet liste)
12 # 2012-06-05
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg\n"
16 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
17 "PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
18 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
19 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
20 "Language: da\n"
21 "MIME-Version: 1.0\n"
22 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
25
26 #, c-format
27 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
28 msgstr "kunne ikke indhente pinentry-lås: %s\n"
29
30 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
31 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
32 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
33 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
34 #. the second vertical bar.
35 msgid "|pinentry-label|_OK"
36 msgstr "_O.k."
37
38 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
39 msgstr "_Afbryd"
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr "PIN:"
43
44 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
45 #. for the quality bar.
46 msgid "Quality:"
47 msgstr "Kvalitet:"
48
49 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
50 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
51 #. string to describe what this is about.  The length of the
52 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
53 #. translate this entry, a default english text (see source)
54 #. will be used.
55 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
56 msgstr ""
57 "Denne række indikerer kvaliteten for ovenstående angivne adgangskode.\n"
58 "GnuPG anser en adgangskode for svag så længe den er rød.\n"
59 "En stærk adgangskode opbygges ved at blande store bogstaver, tal og\n"
60 "specialtegn. Spørg din administrator om mere præcis information om\n"
61 "hvordan man anvender sikre adgangskoder."
62
63 msgid ""
64 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
65 "session"
66 msgstr ""
67 "Indtast venligst din PIN, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
68 "session"
69
70 msgid ""
71 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
72 "this session"
73 msgstr ""
74 "Indtast din adgangsfrase, så at den hemmelige nøgle kan låses op for denne "
75 "session"
76
77 msgid "does not match - try again"
78 msgstr "matcher ikke - prøv igen"
79
80 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
81 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
82 #. two %d give the current and maximum number of tries.
83 #, c-format
84 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
85 msgstr "SETERROR %s (forsøg %d af %d)"
86
87 msgid "Repeat:"
88 msgstr ""
89
90 msgid "PIN too long"
91 msgstr "PIN er for lang"
92
93 msgid "Passphrase too long"
94 msgstr "Adgangsfrase er for lang"
95
96 msgid "Invalid characters in PIN"
97 msgstr "Ugyldige tegn i PIN"
98
99 msgid "PIN too short"
100 msgstr "PIN er for kort"
101
102 msgid "Bad PIN"
103 msgstr "Ugyldig PIN"
104
105 msgid "Bad Passphrase"
106 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
107
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "Adgangsfrase"
110
111 #, c-format
112 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
113 msgstr "ssh-nøgler større end %d bit er ikke understøttet\n"
114
115 #, fuzzy, c-format
116 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
117 msgid "can't create '%s': %s\n"
118 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
119
120 #, fuzzy, c-format
121 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
122 msgid "can't open '%s': %s\n"
123 msgstr "kan ikke åbne »%s«: %s\n"
124
125 #, c-format
126 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
127 msgstr "fejl ved indhentelse af serielnummer for kort: %s\n"
128
129 #, c-format
130 msgid "detected card with S/N: %s\n"
131 msgstr "detekteret kort med S/N: %s\n"
132
133 #, fuzzy, c-format
134 #| msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
135 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
136 msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
137
138 #, c-format
139 msgid "no suitable card key found: %s\n"
140 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
141
142 #, c-format
143 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
144 msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
145
146 #, c-format
147 msgid "error writing key: %s\n"
148 msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
149
150 #, c-format
151 msgid ""
152 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
153 "allow this?"
154 msgstr ""
155 "En ssh-proces anmodte om brugen af nøgle%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AØnsker du at "
156 "tillade dette"
157
158 msgid "Allow"
159 msgstr "Tillad"
160
161 msgid "Deny"
162 msgstr "Nægt"
163
164 #, c-format
165 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
166 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for ssh-nøglen%%0A  %F%%0A  (%c)"
167
168 msgid "Please re-enter this passphrase"
169 msgstr "Genindtast venligst denne adgangsfrase"
170
171 #, c-format
172 msgid ""
173 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
174 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
175 msgstr ""
176 "Indtast venligst en adgangsfrase for at beskytte den modtaget hemmelige nøgle"
177 "%%0A   %s%%0A   %s%%0Ainden i gpg-agentens nøglelager"
178
179 #, c-format
180 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
181 msgstr "kunne ikke oprette strøm fra sokkel: %s\n"
182
183 msgid "Please insert the card with serial number"
184 msgstr "Indsæt venligst kortet med serielnummeret"
185
186 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
187 msgstr "Fjern venligst det aktuelle kort og indsæt det med serielnummeret"
188
189 msgid "Admin PIN"
190 msgstr "Administrator-PIN"
191
192 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
193 #. used to unblock a PIN.
194 msgid "PUK"
195 msgstr "PUK"
196
197 msgid "Reset Code"
198 msgstr "Nulstillingskode"
199
200 #, c-format
201 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
202 msgstr "%s%%0A%%0ABrug læserens numeriske tastatur for indtastning."
203
204 msgid "Repeat this Reset Code"
205 msgstr "Gentag denne nulstillingskode"
206
207 msgid "Repeat this PUK"
208 msgstr "Gentag denne PUK"
209
210 msgid "Repeat this PIN"
211 msgstr "Gentag denne PIN"
212
213 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
214 msgstr "Nulstillingskode er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
215
216 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
217 msgstr "PUK er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
218
219 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
220 msgstr "PIN er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
221
222 #, c-format
223 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
224 msgstr "Indtast venligst PIN'en%s%s%s for at låse kortet op"
225
226 #, c-format
227 msgid "error creating temporary file: %s\n"
228 msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
229
230 #, c-format
231 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
232 msgstr "fejl ved skrivning til midlertidig fil: %s\n"
233
234 msgid "Enter new passphrase"
235 msgstr "Indtast ny adgangsfrase"
236
237 msgid "Take this one anyway"
238 msgstr "Brug denne alligevel"
239
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
243 msgstr ""
244 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase!%0AEn tom adgangsfrase er ikke tilladt."
245
246 #, c-format
247 msgid ""
248 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
249 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
250 msgstr ""
251 "Du har ikke indtastet en adgangsfrase - dette er generelt en dårlig ide!"
252 "%0ABekræft venligst at du ikke ønsker beskyttelse på din nøgle."
253
254 msgid "Yes, protection is not needed"
255 msgstr "Ja, beskyttelse er ikke krævet"
256
257 #, fuzzy, c-format
258 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
259 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
260 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
261 msgstr[0] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
262 msgstr[1] "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
263
264 #, fuzzy, c-format
265 #| msgid ""
266 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
267 #| "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
268 #| msgid_plural ""
269 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
270 #| "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
271 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
272 msgid_plural ""
273 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
274 msgstr[0] ""
275 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
276 "indeholde mindst %u ciffer eller%%0specielt tegn."
277 msgstr[1] ""
278 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
279 "indeholde mindst %u cifre eller%%0specielle tegn."
280
281 #, fuzzy, c-format
282 #| msgid ""
283 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not "
284 #| "be a known term or match%%0Acertain pattern."
285 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
286 msgstr ""
287 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase må "
288 "ikke være en kendt term eller matche%%0Aet bestemt mønster."
289
290 #, fuzzy
291 #| msgid ""
292 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
293 #| "be at least %u character long."
294 #| msgid_plural ""
295 #| "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
296 #| "be at least %u characters long."
297 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
298 msgstr ""
299 "Advarsel: Du har indtastet en usikker adgangsfrase.%%0AEn adgangsfrase skal "
300 "være mindst %u tegn langt."
301
302 #, c-format
303 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
304 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen %0Afor at beskytte din nye nøgle"
305
306 msgid "Please enter the new passphrase"
307 msgstr "Indtast venligst den nye adgangsfrase"
308
309 msgid ""
310 "@Options:\n"
311 " "
312 msgstr ""
313 "@Indstillinger:\n"
314 " "
315
316 msgid "run in daemon mode (background)"
317 msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
318
319 msgid "run in server mode (foreground)"
320 msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
321
322 msgid "verbose"
323 msgstr "uddybende"
324
325 msgid "be somewhat more quiet"
326 msgstr "vær mindre uddybende"
327
328 msgid "sh-style command output"
329 msgstr "kommandoresultat i sh-stil"
330
331 msgid "csh-style command output"
332 msgstr "kommandoresultat i csh-stil"
333
334 msgid "|FILE|read options from FILE"
335 msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
336
337 msgid "do not detach from the console"
338 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
339
340 msgid "do not grab keyboard and mouse"
341 msgstr "fang ikke tastatur og mus"
342
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "brug en logfil for serveren"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr "|PGM|brug PGM som PIN-Entry-program"
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr "|PGM|brug PGM som SCdaemon-program"
351
352 msgid "do not use the SCdaemon"
353 msgstr "brug ikke SCdaemon'en"
354
355 msgid "ignore requests to change the TTY"
356 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre TTY'en"
357
358 msgid "ignore requests to change the X display"
359 msgstr "ignorer forespørgsler om at ændre X-skærmen"
360
361 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
362 msgstr "|N|udløb mellemlagrede PIN'er efter N sekunder"
363
364 msgid "do not use the PIN cache when signing"
365 msgstr "brug ikke PIN-mellemlageret når der underskrives"
366
367 #, fuzzy
368 #| msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
369 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
370 msgstr "tillad klienter at markere nøgler som »trusted« (troværdige)"
371
372 msgid "allow presetting passphrase"
373 msgstr "tillad forhåndsindstilling af adgangsfrase"
374
375 #, fuzzy
376 #| msgid "enable ssh-agent emulation"
377 msgid "enable ssh support"
378 msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
379
380 msgid "enable putty support"
381 msgstr ""
382
383 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
384 #. reporting address.  This is so that we can change the
385 #. reporting address without breaking the translations.
386 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
387 msgstr "Rapporter venligst fejl til <@EMAIL@>.\n"
388
389 #, fuzzy
390 #| msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
391 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
392 msgstr "Brug: gpgconf [tilvalg] (-h for hjælp)"
393
394 #, fuzzy
395 #| msgid ""
396 #| "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
397 #| "Secret key management for GnuPG\n"
398 msgid ""
399 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
400 "Secret key management for @GNUPG@\n"
401 msgstr ""
402 "Syntaks: gpg-agent [tilvalg] [kommando [parametre]]\n"
403 "Hemmelig nøglehåndtering for GnuPG\n"
404
405 #, fuzzy, c-format
406 #| msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
407 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
408 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
409
410 #, c-format
411 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
412 msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
413
414 #, fuzzy, c-format
415 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
416 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
417 msgstr "BEMÆRK: Ingen standardfil for tilvalg »%s«\n"
418
419 #, fuzzy, c-format
420 #| msgid "option file `%s': %s\n"
421 msgid "option file '%s': %s\n"
422 msgstr "tilvalgsfil »%s«: %s\n"
423
424 #, fuzzy, c-format
425 #| msgid "reading options from `%s'\n"
426 msgid "reading options from '%s'\n"
427 msgstr "læser tilvalg fra »%s«\n"
428
429 #, fuzzy, c-format
430 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
431 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
432 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
433
434 msgid "name of socket too long\n"
435 msgstr "sokkelnavnet er for langt\n"
436
437 #, c-format
438 msgid "can't create socket: %s\n"
439 msgstr "kan ikke oprette sokkel: %s\n"
440
441 #, fuzzy, c-format
442 #| msgid "socket name `%s' is too long\n"
443 msgid "socket name '%s' is too long\n"
444 msgstr "sokkelnavnet »%s« er for langt\n"
445
446 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
447 msgstr "en gpg-agent kører allerede - starter ikke en ny\n"
448
449 msgid "error getting nonce for the socket\n"
450 msgstr "fejl ved indhentelse af nonce for soklen\n"
451
452 #, fuzzy, c-format
453 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
454 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
455 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
456
457 #, c-format
458 msgid "listen() failed: %s\n"
459 msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
460
461 #, fuzzy, c-format
462 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
463 msgid "listening on socket '%s'\n"
464 msgstr "lytter på sokkel »%s«\n"
465
466 #, fuzzy, c-format
467 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
468 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
469 msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
470
471 #, fuzzy, c-format
472 #| msgid "directory `%s' created\n"
473 msgid "directory '%s' created\n"
474 msgstr "mappe »%s« oprettet\n"
475
476 #, fuzzy, c-format
477 #| msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
478 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
479 msgstr "stat() mislykkedes for »%s«: %s\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 #| msgid "can't use `%s' as home directory\n"
483 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
484 msgstr "kan ikke bruge »%s« som hjemmemappe\n"
485
486 #, c-format
487 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
488 msgstr "fejl ved læsning af nonce på fd %d: %s\n"
489
490 #, c-format
491 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
492 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
493
494 #, c-format
495 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
496 msgstr "håndtering 0x%lx for fd %d termineret\n"
497
498 #, c-format
499 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
500 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for fd %d startet\n"
501
502 #, c-format
503 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
504 msgstr "ssh-håndtering 0x%lx for %d termineret\n"
505
506 #, fuzzy, c-format
507 #| msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
508 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
509 msgstr "pth_select mislykkeds: %s - venter 1s\n"
510
511 #, c-format
512 msgid "%s %s stopped\n"
513 msgstr "%s %s stoppet\n"
514
515 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
516 msgstr "ingen gpg-agent kører i denne session\n"
517
518 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
519 msgstr "Brug: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP (-h for hjælp)\n"
520
521 msgid ""
522 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
523 "Password cache maintenance\n"
524 msgstr ""
525 "Syntaks: gpg-preset-passphrase [tilvalg] KEYGRIP\n"
526 "Adgangskode for mellemlagervedligeholdelse\n"
527
528 msgid ""
529 "@Commands:\n"
530 " "
531 msgstr ""
532 "@Kommandoer:\n"
533 " "
534
535 msgid ""
536 "@\n"
537 "Options:\n"
538 " "
539 msgstr ""
540 "@\n"
541 "Tilvalg:\n"
542 " "
543
544 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
545 msgstr "Brug: gpg-protect-tool [tilvalg] (-h for hjælp)\n"
546
547 msgid ""
548 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
549 "Secret key maintenance tool\n"
550 msgstr ""
551 "Syntaks: gpg-protect-tool [tilvalg] [parametre]\n"
552 "Vedligeholdelsesværktøj for hemmelig nøgle\n"
553
554 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
555 msgstr ""
556 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
557 "objektet."
558
559 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
560 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
561
562 msgid ""
563 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
564 "system."
565 msgstr ""
566 "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det importeret objekt inden i "
567 "GnuPG-systemet."
568
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr ""
573 "Indtast venligst adgangsfrasen eller PIN'en\n"
574 "krævet for at færdiggøre denne handling."
575
576 msgid "Passphrase:"
577 msgstr "Adgangsfrase:"
578
579 msgid "cancelled\n"
580 msgstr "afbrudt\n"
581
582 #, c-format
583 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
584 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrasen: %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 #| msgid "error opening `%s': %s\n"
588 msgid "error opening '%s': %s\n"
589 msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
590
591 #, fuzzy, c-format
592 #| msgid "file `%s', line %d: %s\n"
593 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
594 msgstr "fil »%s«, linje %d: %s\n"
595
596 #, fuzzy, c-format
597 #| msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
598 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
599 msgstr "udtryk »%s« ignoreret i »%s«, linje %d\n"
600
601 #, fuzzy, c-format
602 #| msgid "system trustlist `%s' not available\n"
603 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
604 msgstr "troværdig liste for systemet »%s« er ikke tilgængelig\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 #| msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
608 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
609 msgstr "ugyldigt fingeraftryk i »%s«, linje %d\n"
610
611 #, fuzzy, c-format
612 #| msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
613 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
614 msgstr "ugyldigt nøgleflag i »%s«, linje %d\n"
615
616 #, fuzzy, c-format
617 #| msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
618 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
619 msgstr "fejl ved læsning af »%s«, linje %d: %s\n"
620
621 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
622 msgstr "fejl ved læsning af liste over betroede rodcertifikater\n"
623
624 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
625 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
626 #. Pinentry to insert a line break.  The double
627 #. percent sign is actually needed because it is also
628 #. a printf format string.  If you need to insert a
629 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
630 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
631 #. certificate.
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
635 "certificates?"
636 msgstr ""
637 "Stoler du fuldstændig på at%%0A  \"%s\"%%0Akorrekt certificerer "
638 "brugercertifikater?"
639
640 msgid "Yes"
641 msgstr "Ja"
642
643 msgid "No"
644 msgstr "Nej"
645
646 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
647 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
648 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
649 #. needed because it is also a printf format string.  If you
650 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
651 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
652 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
653 #. as stored in the certificate.
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
657 "fingerprint:%%0A  %s"
658 msgstr ""
659 "Verificer venligst at certifikatet identificeres som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
660 "fingeraftrykket:%%0A  %s"
661
662 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
663 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
664 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
665 msgid "Correct"
666 msgstr "Korrekt"
667
668 msgid "Wrong"
669 msgstr "Forkert"
670
671 #, c-format
672 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
673 msgstr "Bemærk: Denne adgangsfrase er aldrig blevet ændret.%0AÆndr den nu."
674
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
678 "it now."
679 msgstr ""
680 "Denne adgangsfrase er ikke blevet ændret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Ændr den "
681 "nu."
682
683 msgid "Change passphrase"
684 msgstr "Ændr adgangsfrasen"
685
686 msgid "I'll change it later"
687 msgstr "Jeg ændrer den senere"
688
689 #, fuzzy
690 #| msgid "enable key"
691 msgid "Delete key"
692 msgstr "aktiver nøgle"
693
694 msgid ""
695 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
696 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
697 msgstr ""
698
699 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
700 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
701
702 #, c-format
703 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
704 msgstr "%s-nøglen bruger en usikker (%u bit) hash\n"
705
706 #, fuzzy, c-format
707 #| msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
708 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
709 msgstr "en %u-bit-hash er ikke gyldig for en %u-bit %s-nøgle\n"
710
711 msgid "secret key parts are not available\n"
712 msgstr "hemmelige nøgledele er ikke tilgængelige\n"
713
714 #, fuzzy, c-format
715 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
716 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
717 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
718
719 #, fuzzy, c-format
720 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
721 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
722 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
723
724 #, fuzzy, c-format
725 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
726 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
727 msgstr "beskyttelsesalgoritme %d%s er ikke understøttet\n"
728
729 #, c-format
730 msgid "error creating a pipe: %s\n"
731 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
732
733 #, fuzzy, c-format
734 #| msgid "error creating a pipe: %s\n"
735 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
736 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "error forking process: %s\n"
740 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
741
742 #, c-format
743 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
744 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 #| msgid "error running `%s': probably not installed\n"
748 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
749 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: sikkert ikke installeret\n"
750
751 #, fuzzy, c-format
752 #| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
753 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
754 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
755
756 #, fuzzy, c-format
757 #| msgid "error running `%s': terminated\n"
758 msgid "error running '%s': terminated\n"
759 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
760
761 #, c-format
762 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
763 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
764
765 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
766 msgstr "gpg-agent er ikke tilgængelig i denne session\n"
767
768 #, fuzzy, c-format
769 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
770 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
771 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
772
773 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
774 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
775
776 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
777 msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
778
779 msgid "canceled by user\n"
780 msgstr "afbrudt af brugeren\n"
781
782 msgid "problem with the agent\n"
783 msgstr "problem med agenten\n"
784
785 #, c-format
786 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
787 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
788
789 #, c-format
790 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
791 msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
792
793 #, c-format
794 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
795 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
796
797 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
798 msgid "yes"
799 msgstr "ja"
800
801 msgid "yY"
802 msgstr "jJ"
803
804 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
805 msgid "no"
806 msgstr "n"
807
808 msgid "nN"
809 msgstr "nN"
810
811 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
812 msgid "quit"
813 msgstr "afslut"
814
815 msgid "qQ"
816 msgstr "aA"
817
818 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
819 msgid "okay|okay"
820 msgstr "okay|okay|ok"
821
822 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
823 msgid "cancel|cancel"
824 msgstr "afbryd|stop"
825
826 msgid "oO"
827 msgstr "oO"
828
829 msgid "cC"
830 msgstr "cC"
831
832 #, c-format
833 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
834 msgstr "ikke nok kerne i sikker hukommelse under allokering af %lu byte"
835
836 #, c-format
837 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
838 msgstr "ikke nok kerne under allokering af %lu byte"
839
840 #, fuzzy, c-format
841 #| msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
842 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
843 msgstr "ingen kørende gpg-agent - starter en\n"
844
845 #, fuzzy, c-format
846 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
847 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
848 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
849
850 msgid "connection to agent established\n"
851 msgstr ""
852
853 #, fuzzy, c-format
854 #| msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
855 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
856 msgstr "ingen kørende dirmngr - starter »%s«\n"
857
858 #, fuzzy, c-format
859 #| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
860 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
861 msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
862
863 #, fuzzy
864 #| msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
865 msgid "connection to the dirmngr established\n"
866 msgstr "kan ikke forbinde til dirmngr - forsøger reserve\n"
867
868 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
869 #. verbatim.  It will not be printed.
870 msgid "|audit-log-result|Good"
871 msgstr "|audit-log-result|Godt"
872
873 msgid "|audit-log-result|Bad"
874 msgstr "|audit-log-result|Ugyldigt"
875
876 msgid "|audit-log-result|Not supported"
877 msgstr "|audit-log-result|Ikke understøttet"
878
879 msgid "|audit-log-result|No certificate"
880 msgstr "|audit-log-result|Intet certifikat"
881
882 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
883 msgstr "|audit-log-result|Ikke aktiveret"
884
885 msgid "|audit-log-result|Error"
886 msgstr "|audit-log-result|Fejl"
887
888 msgid "|audit-log-result|Not used"
889 msgstr "|audit-log-result|Ikke brugt"
890
891 msgid "|audit-log-result|Okay"
892 msgstr "|audit-log-result|Okay"
893
894 msgid "|audit-log-result|Skipped"
895 msgstr "|audit-log-result|Udeladt"
896
897 msgid "|audit-log-result|Some"
898 msgstr "|audit-log-result|Lidt"
899
900 msgid "Certificate chain available"
901 msgstr "Certifikatkæde er tilgængelig"
902
903 msgid "root certificate missing"
904 msgstr "rodcertifikat mangler"
905
906 msgid "Data encryption succeeded"
907 msgstr "Datakryptering lykkedes"
908
909 msgid "Data available"
910 msgstr "Data tilgængelig"
911
912 msgid "Session key created"
913 msgstr "Sessionsnøgle oprettet"
914
915 #, c-format
916 msgid "algorithm: %s"
917 msgstr "algoritme: %s"
918
919 #, c-format
920 msgid "unsupported algorithm: %s"
921 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
922
923 msgid "seems to be not encrypted"
924 msgstr "ser ikke ud til at være krypteret"
925
926 msgid "Number of recipients"
927 msgstr "Antal modtagere"
928
929 #, c-format
930 msgid "Recipient %d"
931 msgstr "Modtager %d"
932
933 msgid "Data signing succeeded"
934 msgstr "Dataunderskrivning lykkedes"
935
936 #, c-format
937 msgid "data hash algorithm: %s"
938 msgstr "hash-algoritme for data: %s"
939
940 #, c-format
941 msgid "Signer %d"
942 msgstr "Underskriver %d"
943
944 #, c-format
945 msgid "attr hash algorithm: %s"
946 msgstr "hash-algoritme for attr: %s"
947
948 msgid "Data decryption succeeded"
949 msgstr "Datadekryptering lykkedes"
950
951 msgid "Encryption algorithm supported"
952 msgstr "Krypteringsalgoritme er ikke understøttet"
953
954 msgid "Data verification succeeded"
955 msgstr "Dataverifikation lykkedes"
956
957 msgid "Signature available"
958 msgstr "Underskrift tilgængelig"
959
960 msgid "Parsing data succeeded"
961 msgstr "Fortolkning af data lykkedes"
962
963 #, c-format
964 msgid "bad data hash algorithm: %s"
965 msgstr "ugyldig hash-algoritme for data: %s"
966
967 #, c-format
968 msgid "Signature %d"
969 msgstr "Underskrift %d"
970
971 msgid "Certificate chain valid"
972 msgstr "Certifikatkæde er gyldig"
973
974 msgid "Root certificate trustworthy"
975 msgstr "Rodcertifikat er troværdigt"
976
977 msgid "no CRL found for certificate"
978 msgstr "ingen CRL fundet for certifikat"
979
980 msgid "the available CRL is too old"
981 msgstr "den tilgængelige CRL er for gammel"
982
983 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
984 msgstr "CRL/OCSP-kontrol af certifikater"
985
986 msgid "Included certificates"
987 msgstr "Inkluderede certifikater"
988
989 msgid "No audit log entries."
990 msgstr "Ingen punkter i revisionslog."
991
992 msgid "Unknown operation"
993 msgstr "Ukendt handling"
994
995 msgid "Gpg-Agent usable"
996 msgstr "Gpg-Agent er brugbar"
997
998 msgid "Dirmngr usable"
999 msgstr "Dirmngr er brugbar"
1000
1001 #, fuzzy, c-format
1002 #| msgid "No help available for `%s'."
1003 msgid "No help available for '%s'."
1004 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«."
1005
1006 msgid "ignoring garbage line"
1007 msgstr "ignorerer affaldslinje"
1008
1009 msgid "[none]"
1010 msgstr "[ingen]"
1011
1012 msgid "argument not expected"
1013 msgstr "parameter var ikke forventet"
1014
1015 msgid "read error"
1016 msgstr "læsefejl"
1017
1018 msgid "keyword too long"
1019 msgstr "nøgleord er for langt"
1020
1021 msgid "missing argument"
1022 msgstr "manglende parameter"
1023
1024 #, fuzzy
1025 #| msgid "invalid value\n"
1026 msgid "invalid argument"
1027 msgstr "ugyldig værdi\n"
1028
1029 msgid "invalid command"
1030 msgstr "ugyldig kommando"
1031
1032 msgid "invalid alias definition"
1033 msgstr "ugyldig aliasdefinition"
1034
1035 msgid "out of core"
1036 msgstr "ikke nok kerne"
1037
1038 msgid "invalid option"
1039 msgstr "ugyldig indstilling"
1040
1041 #, c-format
1042 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1043 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1044
1045 #, fuzzy, c-format
1046 #| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1047 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1048 msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
1049
1050 #, c-format
1051 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1052 msgstr "tilvalg »%.50s« forventer ikke et argument\n"
1053
1054 #, c-format
1055 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1056 msgstr "ugyldig kommando »%.50s«\n"
1057
1058 #, c-format
1059 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1060 msgstr "tilvalg »%.50s« er tvetydigt\n"
1061
1062 #, c-format
1063 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1064 msgstr "kommando »%.50s« er tvetydig\n"
1065
1066 msgid "out of core\n"
1067 msgstr "uden for kerne\n"
1068
1069 #, c-format
1070 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1071 msgstr "ugyldigt tilvalg »%.50s«\n"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1075 msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
1076
1077 #, fuzzy, c-format
1078 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
1079 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1080 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« er ikke tilgængelig\n"
1081
1082 #, c-format
1083 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1084 msgstr "iconv_open mislykkedes: %s:\n"
1085
1086 #, fuzzy, c-format
1087 #| msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
1088 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1089 msgstr "konvertering fra »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
1090
1091 #, fuzzy, c-format
1092 #| msgid "failed to create temporary file `%s': %s\n"
1093 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1094 msgstr "kunne ikke oprette midlertidig fil »%s«: %s\n"
1095
1096 #, fuzzy, c-format
1097 #| msgid "error writing to `%s': %s\n"
1098 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1099 msgstr "fejl ved skrivning til »%s«: %s\n"
1100
1101 #, c-format
1102 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1103 msgstr "fjerner stale-låsfil (oprettet af %d)\n"
1104
1105 #, c-format
1106 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1107 msgstr "venter på lås (holdt af %d%s) %s ...\n"
1108
1109 msgid "(deadlock?) "
1110 msgstr "(baglås?) "
1111
1112 #, fuzzy, c-format
1113 #| msgid "lock `%s' not made: %s\n"
1114 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1115 msgstr "lås »%s« er ikke udført: %s\n"
1116
1117 #, c-format
1118 msgid "waiting for lock %s...\n"
1119 msgstr "venter på lås %s ...\n"
1120
1121 #, c-format
1122 msgid "armor: %s\n"
1123 msgstr "panser: %s\n"
1124
1125 msgid "invalid armor header: "
1126 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
1127
1128 msgid "armor header: "
1129 msgstr "panserhoved: "
1130
1131 msgid "invalid clearsig header\n"
1132 msgstr "ugyldigt clearsig-hoved\n"
1133
1134 msgid "unknown armor header: "
1135 msgstr "ukendt panserhoved: "
1136
1137 msgid "nested clear text signatures\n"
1138 msgstr "indlejrede underskrifter i klartekst\n"
1139
1140 msgid "unexpected armor: "
1141 msgstr "uventet panser: "
1142
1143 msgid "invalid dash escaped line: "
1144 msgstr "ugyldig striplet undvegen linje: "
1145
1146 #, c-format
1147 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1148 msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
1149
1150 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1151 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
1152
1153 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1154 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
1155
1156 msgid "malformed CRC\n"
1157 msgstr "ugyldig udformet CRC\n"
1158
1159 #, c-format
1160 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1161 msgstr "CRC-fejl; %06lx - %06lx\n"
1162
1163 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1164 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
1165
1166 msgid "error in trailer line\n"
1167 msgstr "fejl i trailerlinje\n"
1168
1169 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1170 msgstr "ingen gyldige OpenPGP-data fundet.\n"
1171
1172 #, c-format
1173 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1174 msgstr "ugyldigt panser: linje længere end %d tegn\n"
1175
1176 msgid ""
1177 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1178 msgstr ""
1179 "citeret udskrivingstegn i panser - måske på grund af en fejlbehæftet MTA\n"
1180
1181 msgid ""
1182 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1183 "an '='\n"
1184 msgstr ""
1185 "et notationsnavn må kun have udskrivningstegn eller mellemrum og skal "
1186 "sluttes med et »=«\n"
1187
1188 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1189 msgstr "et brugernotationsnavn skal indeholde tegnet »@«\n"
1190
1191 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1192 msgstr "et notationsnavn må ikke indeholde mere end et »@«-tegn\n"
1193
1194 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1195 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
1196
1197 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1198 msgstr "ADVARSEL: Ingen notationsdata fundet\n"
1199
1200 msgid "not human readable"
1201 msgstr "kan ikke læses af mennesker"
1202
1203 #, c-format
1204 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1205 msgstr "kunne ikke proxy %s-forespørgsel til klient\n"
1206
1207 #, fuzzy
1208 #| msgid "Enter passphrase\n"
1209 msgid "Enter passphrase: "
1210 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
1211
1212 #, c-format
1213 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1214 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
1215
1216 #, c-format
1217 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1218 msgstr "OpenPGP-kortnr. %s detekteret\n"
1219
1220 msgid "can't do this in batch mode\n"
1221 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand\n"
1222
1223 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1224 msgstr "Denne kommando er kun tilgængelig for version 2-kort\n"
1225
1226 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1227 msgstr "Nulstillingskode er ikke eller ikke mere tilgængelig\n"
1228
1229 msgid "Your selection? "
1230 msgstr "Dit valg? "
1231
1232 msgid "[not set]"
1233 msgstr "[ikke indstillet]"
1234
1235 msgid "male"
1236 msgstr "mand"
1237
1238 msgid "female"
1239 msgstr "kvinde"
1240
1241 msgid "unspecified"
1242 msgstr "ikke angivet"
1243
1244 msgid "not forced"
1245 msgstr "ikke tvunget"
1246
1247 msgid "forced"
1248 msgstr "tvunget"
1249
1250 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1251 msgstr "Fejl: Kun ren ASCII er tilladt i øjeblikket.\n"
1252
1253 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1254 msgstr "Fejl: Tegnet »<« må ikke bruges.\n"
1255
1256 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1257 msgstr "Fejl: Dobbelt mellemrum er ikke tilladt.\n"
1258
1259 msgid "Cardholder's surname: "
1260 msgstr "Kortholders efternavn: "
1261
1262 msgid "Cardholder's given name: "
1263 msgstr "Kortholders fornavn: "
1264
1265 #, c-format
1266 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1267 msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
1268
1269 msgid "URL to retrieve public key: "
1270 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
1271
1272 #, c-format
1273 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1274 msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1275
1276 #, c-format
1277 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1278 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
1279
1280 #, fuzzy, c-format
1281 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1282 msgid "error reading '%s': %s\n"
1283 msgstr "fejl ved læsning af »%s«: %s\n"
1284
1285 #, fuzzy, c-format
1286 #| msgid "error writing `%s': %s\n"
1287 msgid "error writing '%s': %s\n"
1288 msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
1289
1290 msgid "Login data (account name): "
1291 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
1292
1293 #, c-format
1294 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1295 msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
1296
1297 msgid "Private DO data: "
1298 msgstr "Private DO-data: "
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1302 msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
1303
1304 msgid "Language preferences: "
1305 msgstr "Sprogpræferencer: "
1306
1307 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1308 msgstr "Fejl: ugyldig længde for præferencestreng.\n"
1309
1310 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1311 msgstr "Fejl: ugyldige tegn i præferencestreng.\n"
1312
1313 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1314 msgstr "Køn ((M)and, Kvinde(F) eller mellemrum): "
1315
1316 msgid "Error: invalid response.\n"
1317 msgstr "Fejl: ugyldigt svar.\n"
1318
1319 msgid "CA fingerprint: "
1320 msgstr "CA-fingeraftryk: "
1321
1322 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1323 msgstr "Fejl: Ugyldigt formateret fingeraftryk.\n"
1324
1325 #, c-format
1326 msgid "key operation not possible: %s\n"
1327 msgstr "nøglehandling er ikke mulig: %s\n"
1328
1329 msgid "not an OpenPGP card"
1330 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1331
1332 #, c-format
1333 msgid "error getting current key info: %s\n"
1334 msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
1335
1336 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1337 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
1338
1339 #, fuzzy
1340 #| msgid ""
1341 #| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1342 #| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1343 #| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1344 msgid ""
1345 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1346 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1347 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1348 msgstr ""
1349 "BEMÆRK: Der er ingen garanti for at kortet understøtter den ønskede\n"
1350 "        størrelse. Hvis nøgleoprettelsen ikke lykkes, så kontroller\n"
1351 "        dokumentationen for dit kort for at se hvilke størrelser, der\n"
1352 "        er tilladt.\n"
1353
1354 #, c-format
1355 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1356 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for underskriftsnøglen (%u) "
1357
1358 #, c-format
1359 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1360 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
1361
1362 #, c-format
1363 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1364 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
1365
1366 #, c-format
1367 msgid "rounded up to %u bits\n"
1368 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
1369
1370 #, c-format
1371 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1372 msgstr "%s nøglestørrelser skal være i intervallet %u-%u\n"
1373
1374 #, c-format
1375 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1376 msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
1377
1378 #, c-format
1379 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1380 msgstr "fejl ved ændring af størrelsen på nøglen %d til %u bit: %s\n"
1381
1382 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1383 msgstr ""
1384 "Lav sikkerhedskopi et andet sted end på kortet for krypteringsnøglen? (J/n) "
1385
1386 #, fuzzy
1387 #| msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1388 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1389 msgstr "BEMÆRK: Nøgler er allerede gemt på kortet!\n"
1390
1391 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1392 msgstr "Erstat eksisterende nøgler (j/N) "
1393
1394 #, fuzzy, c-format
1395 #| msgid ""
1396 #| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1397 #| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1398 #| "You should change them using the command --change-pin\n"
1399 msgid ""
1400 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1401 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1402 "You should change them using the command --change-pin\n"
1403 msgstr ""
1404 "Bemærk venligst at fabriksindstillingerne for PIN'erne er\n"
1405 "   PIN = »%s«     Admin-PIN = »%s«\n"
1406 "Du bør ændre dem med kommandoen --change-pin\n"
1407
1408 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1409 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle der skal oprettes:\n"
1410
1411 msgid "   (1) Signature key\n"
1412 msgstr "   (1) Underskriftsnøgle\n"
1413
1414 msgid "   (2) Encryption key\n"
1415 msgstr "   (2) Krypteringsnøgle\n"
1416
1417 msgid "   (3) Authentication key\n"
1418 msgstr "   (3) Godkendelsesnøgle\n"
1419
1420 msgid "Invalid selection.\n"
1421 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1422
1423 msgid "Please select where to store the key:\n"
1424 msgstr "Vælg venligst hvor nøglen skal gemmes:\n"
1425
1426 #, fuzzy, c-format
1427 #| msgid "read failed: %s\n"
1428 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1429 msgstr "læsning mislykkedes: %s\n"
1430
1431 msgid "quit this menu"
1432 msgstr "afslut denne menu"
1433
1434 msgid "show admin commands"
1435 msgstr "vis administratorkommandoer"
1436
1437 msgid "show this help"
1438 msgstr "vis denne hjælpetekst"
1439
1440 msgid "list all available data"
1441 msgstr "vis alle tilgængelige data"
1442
1443 msgid "change card holder's name"
1444 msgstr "ændr kortholders navn"
1445
1446 msgid "change URL to retrieve key"
1447 msgstr "ændr adresse for at indhente nøgle"
1448
1449 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1450 msgstr "hent nøglen angivet i kortadressen"
1451
1452 msgid "change the login name"
1453 msgstr "ændr logindnavnet"
1454
1455 msgid "change the language preferences"
1456 msgstr "ændr sprogpræferencerne"
1457
1458 msgid "change card holder's sex"
1459 msgstr "ændr kortholders køn"
1460
1461 msgid "change a CA fingerprint"
1462 msgstr "ændr et CA-fingeraftryk"
1463
1464 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1465 msgstr "skift force PIN-flag for underskriften"
1466
1467 msgid "generate new keys"
1468 msgstr "opret nye nøgler"
1469
1470 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1471 msgstr "menu til at ændre eller fjerne blokering for PIN'en"
1472
1473 msgid "verify the PIN and list all data"
1474 msgstr "verificer PIN'en og vis alle data"
1475
1476 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1477 msgstr "fjern blokering for PIN'en med en nulstillingskode"
1478
1479 msgid "gpg/card> "
1480 msgstr "gpg/card> "
1481
1482 msgid "Admin-only command\n"
1483 msgstr "Kommandoer kun for administratoren\n"
1484
1485 msgid "Admin commands are allowed\n"
1486 msgstr "Administratorkommandoer er tilladt\n"
1487
1488 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1489 msgstr "Administratorkommandoer er ikke tilladt\n"
1490
1491 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1492 msgstr "Ugyldig kommando (prøv »help«)\n"
1493
1494 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1495 msgstr "--output virker ikke for denne kommando\n"
1496
1497 #, fuzzy, c-format
1498 #| msgid "can't open `%s'\n"
1499 msgid "can't open '%s'\n"
1500 msgstr "kan ikke åbne »%s«\n"
1501
1502 #, c-format
1503 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1504 msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
1505
1506 #, c-format
1507 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1508 msgstr "fejl ved læsning af nøgleblok: %s\n"
1509
1510 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1511 msgstr "(med mindre du angiver nøglen med fingeraftryk)\n"
1512
1513 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1514 msgstr "kan ikke udføre dette i jobtilstand uden »--yes«\n"
1515
1516 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1517 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? (j/N) "
1518
1519 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1520 msgstr "Dette er en hemmelig nøgle! - Slet? (j/N) "
1521
1522 #, fuzzy, c-format
1523 #| msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
1524 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1525 msgstr "sletning af certifikat »%s« mislykkedes: %s\n"
1526
1527 msgid "key"
1528 msgstr ""
1529
1530 #, fuzzy
1531 #| msgid "Pubkey: "
1532 msgid "subkey"
1533 msgstr "Pubkey: "
1534
1535 #, c-format
1536 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1537 msgstr "sletning af nøgleblok mislykkedes: %s\n"
1538
1539 msgid "ownertrust information cleared\n"
1540 msgstr "information om ejertroværdighed ryddet\n"
1541
1542 #, c-format
1543 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1544 msgstr "der er en hemmelig nøgle for offentlig nøgle »%s«!\n"
1545
1546 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1547 msgstr "brug tilvalget »--delete-secret-keys« for at slette den først.\n"
1548
1549 #, c-format
1550 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1551 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
1552
1553 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1554 msgstr "kan ikke bruge en symmetrisk ESK-pakke på grund af S2K-tilstanden\n"
1555
1556 #, c-format
1557 msgid "using cipher %s\n"
1558 msgstr "bruger chiffer %s\n"
1559
1560 #, fuzzy, c-format
1561 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1562 msgid "'%s' already compressed\n"
1563 msgstr "»%s« allerede komprimeret\n"
1564
1565 #, fuzzy, c-format
1566 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1567 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1568 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en tom fil\n"
1569
1570 #, fuzzy, c-format
1571 #| msgid "reading from `%s'\n"
1572 msgid "reading from '%s'\n"
1573 msgstr "læser fra »%s«\n"
1574
1575 #, c-format
1576 msgid ""
1577 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1578 msgstr ""
1579 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
1580 "præferencer\n"
1581
1582 #, c-format
1583 msgid ""
1584 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1585 "preferences\n"
1586 msgstr ""
1587 "ADVARSEL: Tvang for komprimeringsalgoritme %s (%d) overtræder modtagerens "
1588 "præferencer\n"
1589
1590 #, c-format
1591 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1592 msgstr ""
1593 "tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens præferencer\n"
1594
1595 #, c-format
1596 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1597 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
1598
1599 #, c-format
1600 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1601 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
1602
1603 #, c-format
1604 msgid "%s encrypted data\n"
1605 msgstr "%s krypterede data\n"
1606
1607 #, c-format
1608 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1609 msgstr "krypteret med ukendt algoritme %d\n"
1610
1611 msgid ""
1612 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1613 msgstr ""
1614 "ADVARSEL: Besked blev krypteret med en svag nøgle i den symmetriske "
1615 "chiffer.\n"
1616
1617 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1618 msgstr "problem ved håndtering af krypteret pakke\n"
1619
1620 msgid "no remote program execution supported\n"
1621 msgstr "kørsel via eksternt program er ikke understøttet\n"
1622
1623 msgid ""
1624 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1625 msgstr ""
1626 "kald fra eksterne programmer er deaktiveret på grund af usikre rettigheder "
1627 "for indstillingsfil\n"
1628
1629 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1630 msgstr ""
1631 "denne platform kræver midlertidige filer når der kaldes eksterne programmer\n"
1632
1633 #, fuzzy, c-format
1634 #| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1635 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1636 msgstr "kan ikke køre program »%s«: %s\n"
1637
1638 #, fuzzy, c-format
1639 #| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1640 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1641 msgstr "kan ikke køre skal »%s«: %s\n"
1642
1643 #, c-format
1644 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1645 msgstr "systemfejl under kald af eksternt program: %s\n"
1646
1647 msgid "unnatural exit of external program\n"
1648 msgstr "unaturlig afslutning på eksternt program\n"
1649
1650 msgid "unable to execute external program\n"
1651 msgstr "kan ikke køre eksternt program\n"
1652
1653 #, c-format
1654 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1655 msgstr "kan ikke læse svar fra eksternt program: %s\n"
1656
1657 #, fuzzy, c-format
1658 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1659 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1660 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig fil (%s) »%s«: %s\n"
1661
1662 #, fuzzy, c-format
1663 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1664 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1665 msgstr "ADVARSEL: kan ikke fjerne midlertidig mappe »%s«: %s\n"
1666
1667 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1668 msgstr "eksportunderskrifter som er markeret som kun lokale"
1669
1670 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1671 msgstr "bruger-id'er for eksportattributter (normalt billed-id'er)"
1672
1673 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1674 msgstr "tilbagekaldsnøgler for eksport markeret som »sensitive«"
1675
1676 msgid "remove unusable parts from key during export"
1677 msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
1678
1679 msgid "remove as much as possible from key during export"
1680 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
1681
1682 msgid "export keys in an S-expression based format"
1683 msgstr "eksporter nøgler i et S-udtryksbaseret format"
1684
1685 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1686 msgstr "eksport af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
1687
1688 #, c-format
1689 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1690 msgstr "nøgle %s: nøgle i PGP 2.x-stil - udeladt\n"
1691
1692 #, c-format
1693 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1694 msgstr "nøgle %s: nøglemateriale på kort - udeladt\n"
1695
1696 #, fuzzy
1697 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1698 msgid " - skipped"
1699 msgstr "%s: udelod: %s\n"
1700
1701 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1702 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1703
1704 msgid "[User ID not found]"
1705 msgstr "[Bruger-id blev ikke fundet]"
1706
1707 #, fuzzy, c-format
1708 #| msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1709 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1710 msgstr "hentede automatisk »%s« via %s\n"
1711
1712 #, fuzzy, c-format
1713 #| msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1714 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1715 msgstr "fejl ved indhentelse af »%s« via %s: %s\n"
1716
1717 msgid "No fingerprint"
1718 msgstr "Ingen fingeraftryk"
1719
1720 #, c-format
1721 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1722 msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1723
1724 #, c-format
1725 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1726 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
1727
1728 msgid "make a signature"
1729 msgstr "opret en underskrift"
1730
1731 msgid "make a clear text signature"
1732 msgstr "opret en underskrift i klartekst"
1733
1734 msgid "make a detached signature"
1735 msgstr "opret en separat underskrift"
1736
1737 msgid "encrypt data"
1738 msgstr "krypter data"
1739
1740 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1741 msgstr "krypter kun med symmetrisk chiffer"
1742
1743 msgid "decrypt data (default)"
1744 msgstr "afkrypter data (standard)"
1745
1746 msgid "verify a signature"
1747 msgstr "godkend en underskrift"
1748
1749 msgid "list keys"
1750 msgstr "vis nøgler"
1751
1752 msgid "list keys and signatures"
1753 msgstr "vis nøgler og underskrifter"
1754
1755 msgid "list and check key signatures"
1756 msgstr "vis og kontroller nøgleunderskrifter"
1757
1758 msgid "list keys and fingerprints"
1759 msgstr "vis nøgler og fingeraftryk"
1760
1761 msgid "list secret keys"
1762 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1763
1764 msgid "generate a new key pair"
1765 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1766
1767 #, fuzzy
1768 #| msgid "generate a new key pair"
1769 msgid "quickly generate a new key pair"
1770 msgstr "opret et nyt nøglepar"
1771
1772 msgid "full featured key pair generation"
1773 msgstr ""
1774
1775 msgid "generate a revocation certificate"
1776 msgstr "opret et tilbagekaldscertifikat"
1777
1778 msgid "remove keys from the public keyring"
1779 msgstr "fjern nøgler fra den offentlige nøglering"
1780
1781 msgid "remove keys from the secret keyring"
1782 msgstr "fjern nøgler fra den hemmelige nøglering"
1783
1784 #, fuzzy
1785 #| msgid "sign a key"
1786 msgid "quickly sign a key"
1787 msgstr "underskriv en nøgle"
1788
1789 #, fuzzy
1790 #| msgid "sign a key locally"
1791 msgid "quickly sign a key locally"
1792 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1793
1794 msgid "sign a key"
1795 msgstr "underskriv en nøgle"
1796
1797 msgid "sign a key locally"
1798 msgstr "underskriv en nøgle lokalt"
1799
1800 msgid "sign or edit a key"
1801 msgstr "underskriv eller rediger en nøgle"
1802
1803 msgid "change a passphrase"
1804 msgstr "ændr en adgangsfrase"
1805
1806 msgid "export keys"
1807 msgstr "eksporter nøgler"
1808
1809 msgid "export keys to a key server"
1810 msgstr "eksporter nøgler til en nøgletjener"
1811
1812 msgid "import keys from a key server"
1813 msgstr "importer nøgler fra en nøgleserver"
1814
1815 msgid "search for keys on a key server"
1816 msgstr "søg efter nøgler på en nøgleserver"
1817
1818 msgid "update all keys from a keyserver"
1819 msgstr "opdater alle nøgler fra en nøgleserver"
1820
1821 msgid "import/merge keys"
1822 msgstr "importer/sammenføj nøgler"
1823
1824 msgid "print the card status"
1825 msgstr "udskriv kortstatus"
1826
1827 msgid "change data on a card"
1828 msgstr "ændr data på et kort"
1829
1830 msgid "change a card's PIN"
1831 msgstr "ændr et korts PIN"
1832
1833 msgid "update the trust database"
1834 msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
1835
1836 msgid "print message digests"
1837 msgstr "vis beskedsammendrag"
1838
1839 msgid "run in server mode"
1840 msgstr "kør i servertilstand"
1841
1842 msgid "create ascii armored output"
1843 msgstr "opret ascii-pansrede uddata"
1844
1845 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1846 msgstr "|USER-ID|krypter for BRUGER-ID"
1847
1848 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1849 msgstr "|USER-ID|brug BRUGER-ID til at underskrive eller afkryptere"
1850
1851 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1852 msgstr "|N|sæt komprimeringsniveauet til N (0 deaktiverer)"
1853
1854 msgid "use canonical text mode"
1855 msgstr "brug kanonisk teksttilstand"
1856
1857 msgid "|FILE|write output to FILE"
1858 msgstr "|FILE|skriv resultat til FIL"
1859
1860 msgid "do not make any changes"
1861 msgstr "lav ingen ændringer"
1862
1863 msgid "prompt before overwriting"
1864 msgstr "spørg før overskrivning"
1865
1866 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1867 msgstr "brug streng OpenPGP-opførsel"
1868
1869 msgid ""
1870 "@\n"
1871 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1872 msgstr ""
1873 "@\n"
1874 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
1875
1876 msgid ""
1877 "@\n"
1878 "Examples:\n"
1879 "\n"
1880 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1881 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1882 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1883 " --list-keys [names]        show keys\n"
1884 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1885 msgstr ""
1886 "@\n"
1887 "Eksempler:\n"
1888 "\n"
1889 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
1890 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
1891 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
1892 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
1893 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
1894
1895 #, fuzzy
1896 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1897 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1898 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1899
1900 # Skal alt dette oversættes eller er det tilvalgene?
1901 #, fuzzy
1902 #| msgid ""
1903 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1904 #| "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1905 #| "Default operation depends on the input data\n"
1906 msgid ""
1907 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1908 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1909 "Default operation depends on the input data\n"
1910 msgstr ""
1911 "Syntaks: gpg [tilvalg] [filer]\n"
1912 "Sign, check, encrypt eller decrypt\n"
1913 "standardhandling afhænger af inddata\n"
1914
1915 msgid ""
1916 "\n"
1917 "Supported algorithms:\n"
1918 msgstr ""
1919 "\n"
1920 "Understøttede algoritmer:\n"
1921
1922 msgid "Pubkey: "
1923 msgstr "Pubkey: "
1924
1925 msgid "Cipher: "
1926 msgstr "Chiffer: "
1927
1928 msgid "Hash: "
1929 msgstr "Hash: "
1930
1931 msgid "Compression: "
1932 msgstr "Komprimering: "
1933
1934 #, fuzzy, c-format
1935 #| msgid "usage: gpgsm [options] "
1936 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1937 msgstr "brug: gpgsm [tilvalg] "
1938
1939 msgid "conflicting commands\n"
1940 msgstr "kommandoer er i konflikt\n"
1941
1942 #, fuzzy, c-format
1943 #| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1944 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1945 msgstr "ingen = tegn fundet i gruppedefinition »%s«\n"
1946
1947 #, fuzzy, c-format
1948 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1949 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1950 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab af hjemmemappe »%s«\n"
1951
1952 #, fuzzy, c-format
1953 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1954 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1955 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
1956
1957 #, fuzzy, c-format
1958 #| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1959 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1960 msgstr "ADVARSEL: Usikker ejerskab på udvidelse »%s«\n"
1961
1962 #, fuzzy, c-format
1963 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1964 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1965 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
1966
1967 #, fuzzy, c-format
1968 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1969 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1970 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
1971
1972 #, fuzzy, c-format
1973 #| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1974 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1975 msgstr "ADVARSEL: Usikre rettigheder på udvidelse »%s«\n"
1976
1977 #, fuzzy, c-format
1978 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1979 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1980 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på hjemmemappe »%s«\n"
1981
1982 #, fuzzy, c-format
1983 #| msgid ""
1984 #| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1985 msgid ""
1986 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1987 msgstr ""
1988 "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på konfigurationsfil »%s«\n"
1989
1990 #, fuzzy, c-format
1991 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1992 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1993 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mappeejerskab på udvidelse »%s«\n"
1994
1995 #, fuzzy, c-format
1996 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1997 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1998 msgstr "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på hjemmemappe »%s«\n"
1999
2000 #, fuzzy, c-format
2001 #| msgid ""
2002 #| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
2003 #| "%s'\n"
2004 msgid ""
2005 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2006 msgstr ""
2007 "ADVARSEL: Usikre indelukkede mapperettigheder på konfigurationsfil »%s«\n"
2008
2009 #, fuzzy, c-format
2010 #| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2011 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2012 msgstr "ADVARSEL: Usikkert indelukket mapperettigheder på udvidelse »%s«\n"
2013
2014 #, fuzzy, c-format
2015 #| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2016 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2017 msgstr "ukendt konfigurationspunkt »%s«\n"
2018
2019 msgid "display photo IDs during key listings"
2020 msgstr "vis billed-id'er under nøglevisninger"
2021
2022 #, fuzzy
2023 #| msgid "show user ID validity during key listings"
2024 msgid "show key usage information during key listings"
2025 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2026
2027 msgid "show policy URLs during signature listings"
2028 msgstr "vil politikadresser under underskriftvisninger"
2029
2030 msgid "show all notations during signature listings"
2031 msgstr "vis alle notationer under underskriftvisninger"
2032
2033 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2034 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftvisninger"
2035
2036 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2037 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftvisninger"
2038
2039 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2040 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftvisninger"
2041
2042 msgid "show user ID validity during key listings"
2043 msgstr "vis bruger-id-validitet under nøglevisninger"
2044
2045 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2046 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i nøglevisninger"
2047
2048 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2049 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne undernøgler i nøglevisninger"
2050
2051 msgid "show the keyring name in key listings"
2052 msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
2053
2054 msgid "show expiration dates during signature listings"
2055 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
2056
2057 #, fuzzy, c-format
2058 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2059 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2060 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
2061
2062 #, c-format
2063 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2064 msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
2065
2066 #, fuzzy, c-format
2067 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2068 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2069 msgstr "BEMÆRK: %s er ikke til normal brug!\n"
2070
2071 #, fuzzy, c-format
2072 #| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2073 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2074 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
2075
2076 #, fuzzy, c-format
2077 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
2078 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2079 msgstr "ugyldig landekode i »%s«, linje %d\n"
2080
2081 #, fuzzy, c-format
2082 #| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2083 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2084 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
2085
2086 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2087 msgstr "kunne ikke fortolke nøgleserveradresse\n"
2088
2089 #, c-format
2090 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2091 msgstr "%s:%d: ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2092
2093 msgid "invalid keyserver options\n"
2094 msgstr "ugyldige indstillinger for nøgleserver\n"
2095
2096 #, c-format
2097 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2098 msgstr "%s:%d: ugyldige importindstillinger\n"
2099
2100 msgid "invalid import options\n"
2101 msgstr "ugyldige importindstillinger\n"
2102
2103 #, c-format
2104 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2105 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportindstillinger\n"
2106
2107 msgid "invalid export options\n"
2108 msgstr "ugyldige eksportindstillinger\n"
2109
2110 #, c-format
2111 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2112 msgstr "%s:%d: ugyldige listeindstillinger\n"
2113
2114 msgid "invalid list options\n"
2115 msgstr "ugyldige listeindstillinger\n"
2116
2117 msgid "display photo IDs during signature verification"
2118 msgstr "vis billed-id'er under underskriftverificering"
2119
2120 msgid "show policy URLs during signature verification"
2121 msgstr "vis politikadresser under underskriftverificering"
2122
2123 msgid "show all notations during signature verification"
2124 msgstr "vis alle notationer under underskriftverificering"
2125
2126 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2127 msgstr "vis IETF-standardnotationer under underskriftverificering"
2128
2129 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2130 msgstr "vis brugerangivne notationer under underskriftverificering"
2131
2132 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2133 msgstr "vis foretrukne nøgleserveradresser under underskriftverificering"
2134
2135 msgid "show user ID validity during signature verification"
2136 msgstr "vis bruger-id-validitet under underskriftverificering"
2137
2138 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2139 msgstr "vis tilbagekaldte og udløbne bruger-id'er i underskriftverificering"
2140
2141 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2142 msgstr "vis kun den primære bruger-id i underskriftverificering"
2143
2144 msgid "validate signatures with PKA data"
2145 msgstr "valider underskrifter med PKA-data"
2146
2147 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2148 msgstr "hæv troværdigheden for underskrifter med gyldige PKA-data"
2149
2150 #, c-format
2151 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2152 msgstr "%s:%d: ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2153
2154 msgid "invalid verify options\n"
2155 msgstr "ugyldige verificeringsindstillinger\n"
2156
2157 #, c-format
2158 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2159 msgstr "kunne ikke angive kørselssti til %s\n"
2160
2161 #, c-format
2162 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2163 msgstr "%s:%d: ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2164
2165 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2166 msgstr "ugyldig liste for auto-key-locate\n"
2167
2168 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2169 msgstr "ADVARSEL: program kan oprette en kernefil!\n"
2170
2171 #, c-format
2172 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2173 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
2174
2175 #, c-format
2176 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2177 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2178
2179 #, c-format
2180 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2181 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2182
2183 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2184 msgstr "ADVARSEL: kører med forfalsket systemtid: "
2185
2186 #, c-format
2187 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2188 msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
2189
2190 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2191 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
2192
2193 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2194 msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
2195
2196 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2197 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
2198
2199 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2200 msgstr "valgt algoritme for certifikationssammendrag er ugyldig\n"
2201
2202 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2203 msgstr "completes-needed skal være større end 0\n"
2204
2205 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2206 msgstr "marginals-needed skal være større end 1\n"
2207
2208 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2209 msgstr "max-cert-depth skal være i intervallet fra 1 til 255\n"
2210
2211 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2212 msgstr "ugyldigt default-cert-level; skal være 0, 1, 2 eller 3\n"
2213
2214 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2215 msgstr "ugyldigt min-cert-level; skal være 1, 2 eller 3\n"
2216
2217 #, fuzzy
2218 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2219 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2220 msgstr "BEMÆRK: simpel S2K-tilstand (0) frarådes på det skarpeste\n"
2221
2222 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2223 msgstr "ugyldig S2K-tilstand; skal være 0, 1 eller 3\n"
2224
2225 msgid "invalid default preferences\n"
2226 msgstr "ugyldige standardpræferencer\n"
2227
2228 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2229 msgstr "ugyldige præferencer for personlig chiffer\n"
2230
2231 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2232 msgstr "ugyldige præferencer for personlig sammendrag\n"
2233
2234 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2235 msgstr "ugyldige præferencer for personlig komprimering\n"
2236
2237 #, c-format
2238 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2239 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
2240
2241 #, fuzzy, c-format
2242 #| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2243 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2244 msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2245
2246 #, fuzzy, c-format
2247 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2248 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2249 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2250
2251 #, fuzzy, c-format
2252 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2253 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2254 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
2255
2256 #, c-format
2257 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2258 msgstr "kunne ikke initialisere TrustDB: %s\n"
2259
2260 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2261 msgstr ""
2262 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
2263
2264 msgid "--store [filename]"
2265 msgstr "--store [filnavn]"
2266
2267 msgid "--symmetric [filename]"
2268 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2269
2270 #, fuzzy, c-format
2271 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2272 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2273 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
2274
2275 msgid "--encrypt [filename]"
2276 msgstr "--encrypt [filnavn]"
2277
2278 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2279 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
2280
2281 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2282 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2283
2284 #, c-format
2285 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2286 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
2287
2288 msgid "--sign [filename]"
2289 msgstr "--sign [filnavn]"
2290
2291 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2292 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2293
2294 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2295 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
2296
2297 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2298 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2299
2300 #, c-format
2301 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2302 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
2303
2304 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2305 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2306
2307 msgid "--clearsign [filename]"
2308 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2309
2310 msgid "--decrypt [filename]"
2311 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2312
2313 msgid "--sign-key user-id"
2314 msgstr "--sign-key bruger-id"
2315
2316 msgid "--lsign-key user-id"
2317 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2318
2319 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2320 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2321
2322 msgid "--passwd <user-id>"
2323 msgstr "--passwd <bruger-id>"
2324
2325 #, c-format
2326 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2327 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
2328
2329 #, c-format
2330 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2331 msgstr "nøgleserver modtag mislykkedes: %s\n"
2332
2333 #, c-format
2334 msgid "key export failed: %s\n"
2335 msgstr "nøgleeksport mislykkedes: %s\n"
2336
2337 #, c-format
2338 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2339 msgstr "nøgleserver søg mislykkedes: %s\n"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2343 msgstr "nøgleserver opdater mislykkedes: %s\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2347 msgstr "fjernelse af panser mislykkedes: %s\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2351 msgstr "påklædning af panser mislykkedes: %s\n"
2352
2353 #, fuzzy, c-format
2354 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2355 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2356 msgstr "ugyldig hash-algoritme »%s«\n"
2357
2358 msgid "[filename]"
2359 msgstr "[filnavn]"
2360
2361 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2362 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2363
2364 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2365 msgstr "den angivne adresse for certifikatpolitik er ugyldig\n"
2366
2367 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2368 msgstr "den angivne adresse for underskriftpolitik er ugyldig\n"
2369
2370 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2371 msgstr "den angivne adresse for foretrukken nøgleserver er ugyldig\n"
2372
2373 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2374 msgstr "|FILE|tag nøglerne fra nøgleringsFILEN"
2375
2376 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2377 msgstr "giv kun tidsstempelkonflikter en advarsel"
2378
2379 msgid "|FD|write status info to this FD"
2380 msgstr "|FD|skriv statusinformation til denne FD"
2381
2382 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2383 msgstr "Brug: gpgv [tilvalg] [filer] (-h for hjælp)"
2384
2385 msgid ""
2386 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2387 "Check signatures against known trusted keys\n"
2388 msgstr ""
2389 "Syntaks: gpgv [tilvalg] [filer]\n"
2390 "Kontroller underskrifter mod kendte troværdige nøgler\n"
2391
2392 msgid "No help available"
2393 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2394
2395 #, fuzzy, c-format
2396 #| msgid "No help available for `%s'"
2397 msgid "No help available for '%s'"
2398 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for »%s«"
2399
2400 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2401 msgstr "importer underskrifter som er markeret som local-only"
2402
2403 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2404 msgstr "reparer skade fra pks-nøgleserveren under import"
2405
2406 #, fuzzy
2407 #| msgid "do not update the trustdb after import"
2408 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2409 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2410
2411 msgid "do not update the trustdb after import"
2412 msgstr "opdater ikke trustdb efter import"
2413
2414 msgid "only accept updates to existing keys"
2415 msgstr "accepter kun opdateringer til eksisterende nøgler"
2416
2417 msgid "remove unusable parts from key after import"
2418 msgstr "fjern ubrugelige dele fra nøgle efter import"
2419
2420 msgid "remove as much as possible from key after import"
2421 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "skipping block of type %d\n"
2425 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "%lu keys processed so far\n"
2429 msgstr "     %lu-nøgler behandlet\n"
2430
2431 #, c-format
2432 msgid "Total number processed: %lu\n"
2433 msgstr " Totalt antal behandl.: %lu\n"
2434
2435 #, c-format
2436 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2437 msgstr "   udeladte nye nøgler: %lu\n"
2438
2439 #, c-format
2440 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2441 msgstr "      w/o bruger-id'er: %lu\n"
2442
2443 #, c-format
2444 msgid "              imported: %lu"
2445 msgstr "           importerede: %lu"
2446
2447 #, c-format
2448 msgid "             unchanged: %lu\n"
2449 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2450
2451 #, c-format
2452 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2453 msgstr "       nye bruger-id'er: %lu\n"
2454
2455 #, c-format
2456 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2457 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2458
2459 #, c-format
2460 msgid "        new signatures: %lu\n"
2461 msgstr "     nye underskrifter: %lu\n"
2462
2463 #, c-format
2464 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2465 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2466
2467 #, c-format
2468 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2469 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2473 msgstr " hemmel. nøgler import: %lu\n"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2477 msgstr "hemmel. nøgler uændret: %lu\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid "          not imported: %lu\n"
2481 msgstr "      ikke importerede: %lu\n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2485 msgstr "  underskrifter ryddet: %lu\n"
2486
2487 #, c-format
2488 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2489 msgstr "   bruger-id'er ryddet: %lu\n"
2490
2491 #, c-format
2492 msgid ""
2493 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2494 "algorithms on these user IDs:\n"
2495 msgstr ""
2496 "ADVARSEL: nøgle %s indeholder præferencer for utilgængelige\n"
2497 "algoritmer på disse bruger-id'er:\n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2501 msgstr "        »%s«: præference for chifferalgoritme %s\n"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2505 msgstr "        »%s«: præference for sammendragsalgortime %s\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2509 msgstr "        »%s«: præference for komprimeringsalgortime %s\n"
2510
2511 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2512 msgstr "det anbefales på det stærkeste, at du opdaterer dine præferencer og\n"
2513
2514 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2515 msgstr ""
2516 "gendistribuerer denne nøgle for at undgå potentielle problemer med rod i\n"
2517 "algoritmen\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2521 msgstr "du kan opdatere dine præferencer med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "key %s: no user ID\n"
2525 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id\n"
2526
2527 #, fuzzy, c-format
2528 #| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
2529 msgid "key %s: %s\n"
2530 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
2531
2532 msgid "rejected by import screener"
2533 msgstr ""
2534
2535 #, c-format
2536 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2537 msgstr "nøgle %s: korruption af PKS-undernøgle er repareret!\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2541 msgstr "nøgle %s: accepteret ikke egenunderskrevet bruger-id »%s«\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2545 msgstr "nøgle %s: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2546
2547 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2548 msgstr "dette kan skyldes en manglende egenunderskrift\n"
2549
2550 #, c-format
2551 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2552 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle blev ikke fundet: %s\n"
2553
2554 #, c-format
2555 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2556 msgstr "nøgle %s: ny nøgle - udeladt\n"
2557
2558 #, c-format
2559 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2560 msgstr "ingen skrivbar nøglering fundet: %s\n"
2561
2562 #, fuzzy, c-format
2563 #| msgid "writing to `%s'\n"
2564 msgid "writing to '%s'\n"
2565 msgstr "skriver til »%s«\n"
2566
2567 #, fuzzy, c-format
2568 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2569 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2570 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering »%s«: %s\n"
2571
2572 #, c-format
2573 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2574 msgstr "nøgle %s: offentlig nøgle »%s« importeret\n"
2575
2576 #, c-format
2577 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2578 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
2579
2580 #, c-format
2581 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2582 msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2583
2584 #, c-format
2585 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2586 msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2587
2588 #, c-format
2589 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2590 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
2591
2592 #, c-format
2593 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2594 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye bruger-id'er\n"
2595
2596 #, c-format
2597 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2598 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny underskrift\n"
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2602 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye underskrifter\n"
2603
2604 #, c-format
2605 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2606 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny undernøgle\n"
2607
2608 #, c-format
2609 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2610 msgstr "nøgle %s: »%s« %d nye undernøgler\n"
2611
2612 #, c-format
2613 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2614 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrift renset\n"
2615
2616 #, c-format
2617 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2618 msgstr "nøgle %s: »%s« %d underskrifter renset\n"
2619
2620 #, c-format
2621 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2622 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id renset\n"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2626 msgstr "nøgle %s: »%s« %d bruger-id'er renset\n"
2627
2628 #, c-format
2629 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2630 msgstr "nøgle %s: »%s« ikke ændret\n"
2631
2632 #, c-format
2633 msgid "key %s: secret key imported\n"
2634 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle importeret\n"
2635
2636 #, fuzzy, c-format
2637 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2638 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2639 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede til stede\n"
2640
2641 #, fuzzy, c-format
2642 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
2643 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2644 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
2645
2646 #, fuzzy, c-format
2647 #| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
2648 msgid "secret key %s: %s\n"
2649 msgstr "hemmelig nøgle »%s« blev ikke fundet: %s\n"
2650
2651 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2652 msgstr "import af hemmelige nøgler er ikke tilladt\n"
2653
2654 #, c-format
2655 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2656 msgstr "nøgle %s: hemmelig nøgle med ugyldig chiffer %d - udeladt\n"
2657
2658 #, c-format
2659 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2660 msgstr ""
2661 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
2662
2663 #, c-format
2664 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2665 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
2666
2667 #, c-format
2668 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2669 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat importeret\n"
2670
2671 #, c-format
2672 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2673 msgstr "nøgle %s: ingen bruger-id for underskrift\n"
2674
2675 #, c-format
2676 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2677 msgstr ""
2678 "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme på bruger-id »%s«\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2682 msgstr "nøgle %s: ugyldig egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
2683
2684 #, c-format
2685 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2686 msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
2687
2688 #, c-format
2689 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2690 msgstr "nøgle %s: ugyldig direkte nøgleunderskrift\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2694 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøglebinding\n"
2695
2696 #, c-format
2697 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2698 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøglebinding\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2702 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøglebinding\n"
2703
2704 #, c-format
2705 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2706 msgstr "nøgle %s: ingen undernøgle for nøgletilbagekald\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2710 msgstr "nøgle %s: ugyldig undernøgletilbagekald\n"
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2714 msgstr "nøgle %s: fjernet flerundernøgletilbagekald\n"
2715
2716 #, c-format
2717 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2718 msgstr "nøgle %s: udeladt bruger-id »%s«\n"
2719
2720 #, c-format
2721 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2722 msgstr "nøgle %s: udeladt undernøgle\n"
2723
2724 #, c-format
2725 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2726 msgstr ""
2727 "nøgle %s: underskrift der ikke kan eksporteres (klasse 0x%02X) - udeladt\n"
2728
2729 #, c-format
2730 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2731 msgstr "nøgle %s: tilbagekaldscertifikat på forkert sted - udeladt\n"
2732
2733 #, c-format
2734 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2735 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - udeladt\n"
2736
2737 #, c-format
2738 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2739 msgstr "nøgle %s: undernøgleunderskrift på forkert sted - udeladt\n"
2740
2741 #, c-format
2742 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2743 msgstr "nøgle %s: uventet underskriftklasse (0x%02X) - udeladt\n"
2744
2745 #, c-format
2746 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2747 msgstr "nøgle %s: duplikeret bruger-id detekteret - sammenføjet\n"
2748
2749 #, c-format
2750 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2751 msgstr "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: henter tilbagekaldsnøgle %s\n"
2752
2753 #, c-format
2754 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2755 msgstr ""
2756 "ADVARSEL: nøgle %s kan tilbagekaldes: tilbagekaldsnøgle %s er ikke til "
2757 "stede.\n"
2758
2759 #, c-format
2760 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2761 msgstr "nøgle %s: »%s« tilbagekaldscertifikat tilføjet\n"
2762
2763 #, c-format
2764 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2765 msgstr "nøgle %s: direkte nøgleunderskrift tilføjet\n"
2766
2767 #, fuzzy, c-format
2768 #| msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
2769 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2770 msgstr "fejl ved oprettelse af nøgleboks »%s«: %s\n"
2771
2772 #, fuzzy, c-format
2773 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2774 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2775 msgstr "fejl ved oprettelse af nøglering »%s«: %s\n"
2776
2777 #, fuzzy, c-format
2778 #| msgid "keybox `%s' created\n"
2779 msgid "keybox '%s' created\n"
2780 msgstr "nøgleboks »%s« oprettet\n"
2781
2782 #, fuzzy, c-format
2783 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2784 msgid "keyring '%s' created\n"
2785 msgstr "nøglering »%s« oprettet\n"
2786
2787 #, fuzzy, c-format
2788 #| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2789 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2790 msgstr "nøgleblokressource »%s«: %s\n"
2791
2792 #, c-format
2793 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2794 msgstr "kunne ikke genbygge nøgleringsmellemlager: %s\n"
2795
2796 msgid "[revocation]"
2797 msgstr "[tilbagekald]"
2798
2799 msgid "[self-signature]"
2800 msgstr "[egenunderskrift]"
2801
2802 msgid "1 bad signature\n"
2803 msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
2804
2805 #, c-format
2806 msgid "%d bad signatures\n"
2807 msgstr "%d ugyldige underskrifter\n"
2808
2809 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2810 msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
2811
2812 #, c-format
2813 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2814 msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af manglende nøgler\n"
2815
2816 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2817 msgstr "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en fejl\n"
2818
2819 #, c-format
2820 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2821 msgstr "%d underskrifter er ikke kontrolleret på grund af fejl\n"
2822
2823 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2824 msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2828 msgstr "%d bruger-id'er uden gyldige egenunderskrifter detekteret\n"
2829
2830 msgid ""
2831 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2832 "keys\n"
2833 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2834 "etc.)\n"
2835 msgstr ""
2836 "Beslut dig for hvor meget du stoler på at denne bruger korrekt verificerer "
2837 "andre brugers nøgler\n"
2838 "(ved at kigge på pas, kontrollere fingeraftryk fra andre kilder etc.)\n"
2839
2840 #, c-format
2841 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2842 msgstr "  %d = Marginal troværdighed\n"
2843
2844 #, c-format
2845 msgid "  %d = I trust fully\n"
2846 msgstr "  %d = Fuld troværdighed\n"
2847
2848 msgid ""
2849 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2850 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2851 "trust signatures on your behalf.\n"
2852 msgstr ""
2853 "Indtast venligst dybden på denne troværdighedsunderskrift.\n"
2854 "En dybde større end 1 giver nøglen du underskriver mulighed for\n"
2855 "at lavet troværdighedsunderskrifter på dine vegne.\n"
2856
2857 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2858 msgstr ""
2859 "Indtast venligst et domæne for at begrænse denne underskrift, eller retur "
2860 "for ingen.\n"
2861
2862 #, c-format
2863 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2864 msgstr "Bruger-id »%s« er tilbagekaldt."
2865
2866 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2867 msgstr "Er du sikker på, at du stadig vil underskrive (j/N) "
2868
2869 msgid "  Unable to sign.\n"
2870 msgstr "  Kunne ikke underskrive.\n"
2871
2872 #, c-format
2873 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2874 msgstr "Bruger-id »%s« er udløbet."
2875
2876 #, c-format
2877 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2878 msgstr "Bruger-id »%s« er ikke egenunderskrevet."
2879
2880 #, c-format
2881 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2882 msgstr "Bruger-id »%s« kan underskrives.  "
2883
2884 msgid "Sign it? (y/N) "
2885 msgstr "Underskriv? (j/N) "
2886
2887 #, c-format
2888 msgid ""
2889 "The self-signature on \"%s\"\n"
2890 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2891 msgstr ""
2892 "Egenunderskriften på »%s«\n"
2893 "er en underskrift i PGP 2.x-stil.\n"
2894
2895 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2896 msgstr "Ønsker du at forfremme den til en OpenPGP-egenunderskrift? (j/N) "
2897
2898 #, c-format
2899 msgid ""
2900 "Your current signature on \"%s\"\n"
2901 "has expired.\n"
2902 msgstr ""
2903 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
2904 "er udløbet.\n"
2905
2906 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2907 msgstr ""
2908 "Ønsker du at udstede en ny underskrift for at erstatte den udløbne? (j/N) "
2909
2910 #, c-format
2911 msgid ""
2912 "Your current signature on \"%s\"\n"
2913 "is a local signature.\n"
2914 msgstr ""
2915 "Din aktuelle underskrift på »%s«\n"
2916 "er en lokal underskrift.\n"
2917
2918 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2919 msgstr ""
2920 "Ønsker du at forfremme den til en fuld underskrift, der kan eksporteres (j/"
2921 "N) "
2922
2923 #, c-format
2924 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2925 msgstr "»%s« var allerede underskrevet lokalt af nøgle %s\n"
2926
2927 #, c-format
2928 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2929 msgstr "»%s« var allerede underskrevet af nøgle %s\n"
2930
2931 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2932 msgstr "Ønsker du at underskrive den igen alligevel? (j/N) "
2933
2934 #, c-format
2935 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2936 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
2937
2938 msgid "This key has expired!"
2939 msgstr "Denne nøgle er udløbet!"
2940
2941 #, c-format
2942 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2943 msgstr "Denne nøgle er ved at udløbe på %s.\n"
2944
2945 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2946 msgstr "Ønsker du at dine underskrifter skal udløbe på samme tidspunkt? (J/n) "
2947
2948 msgid ""
2949 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2950 "belongs\n"
2951 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2952 msgstr ""
2953 "Hvor omhyggeligt har du verificeret, at nøglen du er ved at underskrive "
2954 "rent\n"
2955 "faktisk tilhører personen navngivet ovenfor? Hvis du ikke kender svaret, så "
2956 "indtast »0«.\n"
2957
2958 #, c-format
2959 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2960 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
2961
2962 #, c-format
2963 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2964 msgstr "   (1) Jeg har ingen kontrol udført.%s\n"
2965
2966 #, c-format
2967 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2968 msgstr "   (2) Jeg har udført en overfladisk kontrol.%s\n"
2969
2970 #, c-format
2971 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2972 msgstr "   (3) Jeg har foretaget en meget omhyggelig kontrol.%s\n"
2973
2974 #, fuzzy
2975 #| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2976 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2977 msgstr "Dit valg? (indtast »?« for yderligere information): "
2978
2979 #, c-format
2980 msgid ""
2981 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2982 "key \"%s\" (%s)\n"
2983 msgstr ""
2984 "Er du sikker på, at du ønsker at underskrive denne nøgle\n"
2985 "med din nøgle »%s« (%s)\n"
2986
2987 msgid "This will be a self-signature.\n"
2988 msgstr "Dette vil være en egenunderskrift.\n"
2989
2990 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2991 msgstr ""
2992 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markeret som ikke at kunne "
2993 "eksporteres.\n"
2994
2995 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2996 msgstr ""
2997 "ADVARSEL: Underskriften vil ikke blive markereret som ikke at kunne "
2998 "tilbagekaldes.\n"
2999
3000 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3001 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne eksporteres.\n"
3002
3003 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3004 msgstr "Underskriften vil blive markeret som ikke at kunne tilbagekaldes.\n"
3005
3006 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3007 msgstr "Jeg har overhovedet ikke kontrolleret denne nøgle.\n"
3008
3009 msgid "I have checked this key casually.\n"
3010 msgstr "Jeg har overfladisk kontrolleret denne nøgle.\n"
3011
3012 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3013 msgstr "Jeg har omhyggeligt kontrolleret denne nøgle.\n"
3014
3015 msgid "Really sign? (y/N) "
3016 msgstr "Underskriv? (j/N) "
3017
3018 #, c-format
3019 msgid "signing failed: %s\n"
3020 msgstr "underskrift mislykkedes: %s\n"
3021
3022 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3023 msgstr ""
3024 "Nøgle har kun stump eller ikkekort nøgleposter - ingen adgangsfrase at "
3025 "ændre.\n"
3026
3027 #, fuzzy, c-format
3028 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3029 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3030 msgstr "fejl ved oprettelse af adgangsfrase: %s\n"
3031
3032 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3033 msgstr "flytter en nøgleunderskrift til det korrekte sted\n"
3034
3035 msgid "save and quit"
3036 msgstr "gem og afslut"
3037
3038 msgid "show key fingerprint"
3039 msgstr "vis nøglefingeraftryk"
3040
3041 msgid "list key and user IDs"
3042 msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
3043
3044 msgid "select user ID N"
3045 msgstr "vælg bruger-id N"
3046
3047 msgid "select subkey N"
3048 msgstr "vælg undernøgle N"
3049
3050 msgid "check signatures"
3051 msgstr "kontroller underskrifter"
3052
3053 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3054 msgstr ""
3055 "underskriv valgte bruger-id'er [* se nedenfor for relaterede kommandoer]"
3056
3057 msgid "sign selected user IDs locally"
3058 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er lokalt"
3059
3060 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3061 msgstr "underskriv valgte bruger-id'er med en troværdighedsunderskrift"
3062
3063 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3064 msgstr "underskriv bruger-id'er md en underskrift der ikke kan kaldes tilbage"
3065
3066 msgid "add a user ID"
3067 msgstr "tilføj bruger-id"
3068
3069 msgid "add a photo ID"
3070 msgstr "tilføj billed-id"
3071
3072 msgid "delete selected user IDs"
3073 msgstr "slet valgte bruger-id'er"
3074
3075 msgid "add a subkey"
3076 msgstr "tilføj en undernøgle"
3077
3078 msgid "add a key to a smartcard"
3079 msgstr "tilføj en nøgle til et smartkort"
3080
3081 msgid "move a key to a smartcard"
3082 msgstr "flyt en nøgle til et smartkort"
3083
3084 msgid "move a backup key to a smartcard"
3085 msgstr "flyt en sikkerhedskopinøgle til et smartkort"
3086
3087 msgid "delete selected subkeys"
3088 msgstr "slet valgte undernøgler"
3089
3090 msgid "add a revocation key"
3091 msgstr "tilføj en tilbagekaldsnøgle"
3092
3093 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3094 msgstr "slet underskrifter fra de valgte bruger-id'er"
3095
3096 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3097 msgstr "ændr udløbsdatoen for nøglen eller valgte undernøgler"
3098
3099 msgid "flag the selected user ID as primary"
3100 msgstr "marker den valgte bruger-id som primær"
3101
3102 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3103 msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
3104
3105 msgid "list preferences (expert)"
3106 msgstr "vis præferencer (ekspert)"
3107
3108 msgid "list preferences (verbose)"
3109 msgstr "vis præferencer (uddybende)"
3110
3111 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3112 msgstr "angiv præferenceliste for de valgte bruger-id'er"
3113
3114 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3115 msgstr "angiv den foretrukne nøgleserveradresse for de valgte bruger-id'er"
3116
3117 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3118 msgstr "angiv en notation for de valgte bruger-id'er"
3119
3120 msgid "change the passphrase"
3121 msgstr "ændr adgangsfrasen"
3122
3123 msgid "change the ownertrust"
3124 msgstr "ændr ejertroværdigheden"
3125
3126 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3127 msgstr "tilbagekald underskrifter på de valgte bruger-id'er"
3128
3129 msgid "revoke selected user IDs"
3130 msgstr "tilbagekald valgte bruger-id'er"
3131
3132 msgid "revoke key or selected subkeys"
3133 msgstr "tilbagekald nøgle eller valgte undernøgler"
3134
3135 msgid "enable key"
3136 msgstr "aktiver nøgle"
3137
3138 msgid "disable key"
3139 msgstr "deaktiver nøgle"
3140
3141 msgid "show selected photo IDs"
3142 msgstr "vis valgte billed-id'er"
3143
3144 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3145 msgstr ""
3146 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern ubrugelige underskrifter fra nøgle"
3147
3148 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3149 msgstr ""
3150 "komprimer ubrugelige bruger-id'er og fjern alle underskrifter fra nøgle"
3151
3152 msgid "Secret key is available.\n"
3153 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
3154
3155 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3156 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
3157
3158 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3159 msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
3160
3161 #, fuzzy
3162 #| msgid ""
3163 #| "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3164 #| "(lsign),\n"
3165 #| "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable "
3166 #| "signatures\n"
3167 #| "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3168 msgid ""
3169 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3170 "(lsign),\n"
3171 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3172 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3173 msgstr ""
3174 "* Kommandoen »sign« kan have præfikset »l« for lokale underskrifter "
3175 "(lsign),\n"
3176 "  et »t« for troværdighedsunderskrifter (tsign), et »nr« for underskrifter\n"
3177 "  der ikke kan tilbagekaldes (nrsign), eller en kombination (ltsign, "
3178 "tnrsign\n"
3179 "  etc.).\n"
3180
3181 msgid "Key is revoked."
3182 msgstr "Nøglen er tilbagekaldt."
3183
3184 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3185 msgstr "Vil du gerne underskrive alle bruger-id'er (j/N) "
3186
3187 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3188 msgstr "Fif: Vælg bruger-id'erne at underskrive\n"
3189
3190 #, fuzzy, c-format
3191 #| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3192 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3193 msgstr "Ukendt underskrifttype »%s«\n"
3194
3195 #, c-format
3196 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3197 msgstr "Denne kommando er ikke tilladt i tilstanden %s.\n"
3198
3199 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3200 msgstr "Du skal vælge mindst en bruger-id.\n"
3201
3202 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3203 msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
3204
3205 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3206 msgstr "Vil du virkelig fjerne alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3207
3208 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3209 msgstr "Vil du virkelig fjerne denne bruger-id? (j/N) "
3210
3211 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3212 #. moving the key and not about removing it.
3213 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3214 msgstr "Vil du virkelig flytte den primære nøgle? (j/N) "
3215
3216 msgid "You must select exactly one key.\n"
3217 msgstr "Du skal vælge præcis en nøgle.\n"
3218
3219 msgid "Command expects a filename argument\n"
3220 msgstr "Kommando forventer en filnavnsparameter\n"
3221
3222 #, fuzzy, c-format
3223 #| msgid "Can't open `%s': %s\n"
3224 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3225 msgstr "Kan ikke åbne »%s«: %s\n"
3226
3227 #, fuzzy, c-format
3228 #| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3229 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3230 msgstr "Fejl ved læsning af sikkerhedskopinøgle fra »%s«: %s\n"
3231
3232 msgid "You must select at least one key.\n"
3233 msgstr "Du skal vælge mindst en nøgle.\n"
3234
3235 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3236 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
3237
3238 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3239 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøgle? (j/N) "
3240
3241 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3242 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde alle valgte bruger-id'er? (j/N) "
3243
3244 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3245 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde dette bruger-id? (j/N) "
3246
3247 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3248 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde hele nøglen? (j/N) "
3249
3250 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3251 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde de valgte undernøgler? (j/N) "
3252
3253 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3254 msgstr "Vil du virkelig tilbagekalde denne undernøgle? (j/N) "
3255
3256 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3257 msgstr ""
3258 "Ejertroværdighed kan ikke indstilles, når der bruges en brugerleveret "
3259 "troværdighedsdatabase\n"
3260
3261 msgid "Set preference list to:\n"
3262 msgstr "Angiv præferenceliste til:\n"
3263
3264 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3265 msgstr "Opdater præferencerne for de valgte bruger-id'er (j/N) "
3266
3267 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3268 msgstr "Opdater præferencerne? (j/N) "
3269
3270 msgid "Save changes? (y/N) "
3271 msgstr "Gem ændringer? (j/N) "
3272
3273 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3274 msgstr "Afslut uden at gemme? (j/N) "
3275
3276 #, c-format
3277 msgid "update failed: %s\n"
3278 msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
3279
3280 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3281 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
3282
3283 #, fuzzy, c-format
3284 #| msgid "invalid fingerprint"
3285 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3286 msgstr "ugyldig fingeraftryk"
3287
3288 #, fuzzy, c-format
3289 #| msgid "failed to get the fingerprint\n"
3290 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3291 msgstr "kunne ikke indhente fingeraftrykket\n"
3292
3293 #, fuzzy
3294 #| msgid "No such user ID.\n"
3295 msgid "No matching user IDs."
3296 msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
3297
3298 #, fuzzy
3299 #| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3300 msgid "Nothing to sign.\n"
3301 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
3302
3303 msgid "Digest: "
3304 msgstr "Sammendrag: "
3305
3306 msgid "Features: "
3307 msgstr "Funktioner: "
3308
3309 msgid "Keyserver no-modify"
3310 msgstr "Nøgleserver no-modify"
3311
3312 msgid "Preferred keyserver: "
3313 msgstr "Fortrukken nøgleserver: "
3314
3315 msgid "Notations: "
3316 msgstr "Notationer: "
3317
3318 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3319 msgstr "Der er ingen præferencer på en bruger-id i PGP 2.x-stil.\n"
3320
3321 #, c-format
3322 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3323 msgstr "Den følgende nøgle blev tilbagekaldt den %s af %s nøgle %s\n"
3324
3325 #, c-format
3326 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3327 msgstr "Denne nøgle er tilbagekaldt af %s nøgle %s"
3328
3329 msgid "(sensitive)"
3330 msgstr "(sensitiv)"
3331
3332 #, c-format
3333 msgid "created: %s"
3334 msgstr "oprettet: %s"
3335
3336 #, c-format
3337 msgid "revoked: %s"
3338 msgstr "tilbagekaldt: %s"
3339
3340 #, c-format
3341 msgid "expired: %s"
3342 msgstr "udløbet: %s"
3343
3344 #, c-format
3345 msgid "expires: %s"
3346 msgstr "udløber: %s"
3347
3348 #, c-format
3349 msgid "usage: %s"
3350 msgstr "brug: %s"
3351
3352 msgid "card-no: "
3353 msgstr "kortnr.: "
3354
3355 #, c-format
3356 msgid "trust: %s"
3357 msgstr "troværdighed: %s"
3358
3359 #, c-format
3360 msgid "validity: %s"
3361 msgstr "validitet: %s"
3362
3363 msgid "This key has been disabled"
3364 msgstr "Denne nøgle er blevet deaktiveret"
3365
3366 msgid ""
3367 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3368 "unless you restart the program.\n"
3369 msgstr ""
3370 "Bemærk venligst at den viste nøglevaliditet ikke nødvendigvis er\n"
3371 "korrekt med mindre du genstarter programmet.\n"
3372
3373 msgid "revoked"
3374 msgstr "tilbagekaldt"
3375
3376 msgid "expired"
3377 msgstr "udløbet"
3378
3379 msgid ""
3380 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3381 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3382 msgstr ""
3383 "ADVARSEL: Intet bruger-id er blevet markeret som primær. Denne kommando\n"
3384 "        kan medføre at et anden bruger-id bliver den formodede primære.\n"
3385
3386 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3387 msgstr ""
3388
3389 #, fuzzy
3390 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3391 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3392 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3393
3394 msgid ""
3395 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3396 "versions\n"
3397 "         of PGP to reject this key.\n"
3398 msgstr ""
3399 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP2-stil. Tilføjelse af et billed-id kan "
3400 "medføre at\n"
3401 "          nogle version af PGP afviser denne nøgle.\n"
3402
3403 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3404 msgstr "Er du sikker på, at du stadig ønsker at tilføje den? (j/N) "
3405
3406 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3407 msgstr "Du må ikke tilføje et billed-id til en nøgle i PGP2-stil.\n"
3408
3409 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3410 msgstr "Slet denne gode underskrift? (j/N/a)"
3411
3412 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3413 msgstr "Slet denne ugyldige underskrift? (j/N/a)"
3414
3415 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3416 msgstr "Slet denne ukendte underskrift? (j/n/a)"
3417
3418 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3419 msgstr "Virkelig slette denne egenunderskrift? (j/N)"
3420
3421 #, c-format
3422 msgid "Deleted %d signature.\n"
3423 msgstr "Slettede %d underskrift.\n"
3424
3425 #, c-format
3426 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3427 msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
3428
3429 msgid "Nothing deleted.\n"
3430 msgstr "Intet slettet.\n"
3431
3432 msgid "invalid"
3433 msgstr "ugyldig"
3434
3435 #, c-format
3436 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3437 msgstr "Bruger-id »%s« komprimeret: %s\n"
3438
3439 #, c-format
3440 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3441 msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
3442
3443 #, c-format
3444 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3445 msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
3446
3447 #, c-format
3448 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3449 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede minimeret\n"
3450
3451 #, c-format
3452 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3453 msgstr "Bruger-id »%s«: allerede ryddet\n"
3454
3455 msgid ""
3456 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3457 "cause\n"
3458 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3459 msgstr ""
3460 "ADVARSEL: Dette er en nøgle i PGP 2.x-stil. Tilføjelse af en dedikeret "
3461 "tilbagekalder\n"
3462 "          kan medføre at nogle versioner af PGP afviser denne nøgle.\n"
3463
3464 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3465 msgstr ""
3466 "Du må ikke tilføje en dedikeret tilbagekalder til en nøgle i PGP 2.x-stil.\n"
3467
3468 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3469 msgstr "Indtast bruger'id for den dedikerede tilbagekalder: "
3470
3471 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3472 msgstr "kan ikke udpege en nøgle i PGP 2.x-stil som dedikeret tilbagekalder\n"
3473
3474 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3475 msgstr "du kan ikke udpege en nøgle som dets egen dedikerede tilbagekalder\n"
3476
3477 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3478 msgstr "denne nøgle er allerede blevet dedikeret som en tilbagekalder\n"
3479
3480 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3481 msgstr ""
3482 "ADVARSEL: Udpegning af en nøgle som en dedikeret tilbagekalder kan ikke "
3483 "fortrydes!\n"
3484
3485 msgid ""
3486 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3487 msgstr ""
3488 "Er du sikker på, at du ønsker at udpege denne nøgle som en dedikeret "
3489 "tilbagekalder? (j/N) "
3490
3491 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3492 msgstr "Vælg venligst højst en undernøgle.\n"
3493
3494 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3495 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for en undernøgle.\n"
3496
3497 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3498 msgstr "Ændrer udløbstidspunkt for den primære nøgle.\n"
3499
3500 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3501 msgstr "Du kan ikke ændre udløbsdatoen for en v3-nøgle\n"
3502
3503 #, c-format
3504 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3505 msgstr "underskriftsundernøgle %s er allerede krydscertificeret\n"
3506
3507 #, c-format
3508 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3509 msgstr ""
3510 "undernøgle %s underskriver ikke og skal derfor ikke være krydscertificeret\n"
3511
3512 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3513 msgstr "Vælg venligst præcis en bruger-id.\n"
3514
3515 #, c-format
3516 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3517 msgstr "udelader v3 egenunderskrift på bruger-id »%s«\n"
3518
3519 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3520 msgstr "Indtast din foretrukne nøglerserveradresse: "
3521
3522 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3523 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at erstatte den? (j/N) "
3524
3525 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3526 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at slette den? (j/N) "
3527
3528 msgid "Enter the notation: "
3529 msgstr "Indtast notationen: "
3530
3531 msgid "Proceed? (y/N) "
3532 msgstr "Fortsæt? (j/N) "
3533
3534 #, c-format
3535 msgid "No user ID with index %d\n"
3536 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3537
3538 #, c-format
3539 msgid "No user ID with hash %s\n"
3540 msgstr "Ingen bruger-id med hash %s\n"
3541
3542 #, c-format
3543 msgid "No subkey with index %d\n"
3544 msgstr "Ingen undernøgle med indeks %d\n"
3545
3546 #, c-format
3547 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3548 msgstr "bruger-id: »%s«\n"
3549
3550 #, c-format
3551 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3552 msgstr "underskrevet af din nøgle %s den %s%s%s\n"
3553
3554 msgid " (non-exportable)"
3555 msgstr " (kan ikke eksporteres)"
3556
3557 #, c-format
3558 msgid "This signature expired on %s.\n"
3559 msgstr "Denne underskrift udløb den %s.\n"
3560
3561 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3562 msgstr "Er du sikker på, at du ønsker at tilbagekalde den? (j/N) "
3563
3564 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3565 msgstr "Opret et tilbagekaldscertifikat for denne underskrift? (j/N) "
3566
3567 msgid "Not signed by you.\n"
3568 msgstr "Ikke underskrevet af dig.\n"
3569
3570 #, c-format
3571 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3572 msgstr "Du har underskrevet disse bruger-id'er på nøgle %s:\n"
3573
3574 msgid " (non-revocable)"
3575 msgstr " (kan ikke tilbagekaldes)"
3576
3577 #, c-format
3578 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3579 msgstr "tilbagekaldt af din nøgle %s på %s\n"
3580
3581 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3582 msgstr "Du er i gang med at tilbagekalde disse underskrifter:\n"
3583
3584 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3585 msgstr "Opret tilbagekaldscertifikaterne? (j/N) "
3586
3587 msgid "no secret key\n"
3588 msgstr "ingen hemmelig nøgle\n"
3589
3590 #, c-format
3591 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3592 msgstr "bruger-id »%s« er allerede tilbagekaldt\n"
3593
3594 #, c-format
3595 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3596 msgstr ""
3597 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
3598
3599 #, c-format
3600 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3601 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3602
3603 #, c-format
3604 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3605 msgstr "Undernøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
3606
3607 #, c-format
3608 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3609 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
3610
3611 #, fuzzy, c-format
3612 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
3613 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3614 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
3615
3616 msgid "too many cipher preferences\n"
3617 msgstr "for mange chifferpræferencer\n"
3618
3619 msgid "too many digest preferences\n"
3620 msgstr "for mange sammendragpræferencer\n"
3621
3622 msgid "too many compression preferences\n"
3623 msgstr "for mange komprimeringspræferencer\n"
3624
3625 #, fuzzy, c-format
3626 #| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3627 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3628 msgstr "ugyldigt punkt »%s« i præferencestreng\n"
3629
3630 msgid "writing direct signature\n"
3631 msgstr "skriver direkte underskrift\n"
3632
3633 msgid "writing self signature\n"
3634 msgstr "skriver egenunderskrift\n"
3635
3636 msgid "writing key binding signature\n"
3637 msgstr "skriver underskrift for nøglebinding\n"
3638
3639 #, c-format
3640 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3641 msgstr "nøglestørrelse er ugyldig; bruger %u bit\n"
3642
3643 #, c-format
3644 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3645 msgstr "nøglestørrelse afrundet op til %u bit\n"
3646
3647 msgid ""
3648 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3649 msgstr ""
3650 "ADVARSEL: Nogle OpenPGP-programmer kan ikke håndtere en DS-nøgle med denne\n"
3651 "sammendragsstørrelse\n"
3652
3653 msgid "Sign"
3654 msgstr "Underskriv"
3655
3656 msgid "Certify"
3657 msgstr "Certificer"
3658
3659 msgid "Encrypt"
3660 msgstr "Krypter"
3661
3662 msgid "Authenticate"
3663 msgstr "Godkend"
3664
3665 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3666 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3667 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3668 #. functions:
3669 #.
3670 #. s = Toggle signing capability
3671 #. e = Toggle encryption capability
3672 #. a = Toggle authentication capability
3673 #. q = Finish
3674 #.
3675 msgid "SsEeAaQq"
3676 msgstr "UuKkGfAa"
3677
3678 #, c-format
3679 msgid "Possible actions for a %s key: "
3680 msgstr "Mulige handligner for en %s-nøgle: "
3681
3682 msgid "Current allowed actions: "
3683 msgstr "Aktuelt tilladte handlinger: "
3684
3685 #, c-format
3686 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3687 msgstr "   (%c) Skift evnen til at underskrive\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3691 msgstr "   (%c) Skift evnen til at kryptere\n"
3692
3693 #, c-format
3694 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3695 msgstr "   (%c) Skift evnen til at godkende\n"
3696
3697 #, c-format
3698 msgid "   (%c) Finished\n"
3699 msgstr "   (%c) Afsluttet\n"
3700
3701 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3702 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3703
3704 #, c-format
3705 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3706 msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3710 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
3711
3712 #, c-format
3713 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3714 msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
3715
3716 #, c-format
3717 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3718 msgstr "   (%d) RSA (kun underskriv)\n"
3719
3720 #, c-format
3721 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3722 msgstr "   (%d) Elgamal (kun krypter)\n"
3723
3724 #, c-format
3725 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3726 msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
3727
3728 #, c-format
3729 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3730 msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
3731
3732 #, c-format
3733 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3734 msgstr "   (%d) RSA (angiv dine egne evner)\n"
3735
3736 #, fuzzy, c-format
3737 #| msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3738 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3739 msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
3740
3741 #, fuzzy, c-format
3742 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3743 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3744 msgstr "   (%d) DSA (kun underskriv)\n"
3745
3746 #, fuzzy, c-format
3747 #| msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3748 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3749 msgstr "   (%d) DSA (angiv dine egne evner)\n"
3750
3751 #, fuzzy, c-format
3752 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3753 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3754 msgstr "   (%d) RSA (kun krypter)\n"
3755
3756 #, fuzzy, c-format
3757 #| msgid "   (%d) Existing key\n"
3758 msgid "  (%d) Existing key\n"
3759 msgstr "   (%d) Eksisterende nøgle\n"
3760
3761 # key grip
3762 # chiefly  ( US ) See also grip the person in charge of moving and setting up camera
3763 # tracks and scenery in a film or television studio
3764 msgid "Enter the keygrip: "
3765 msgstr "Indtst nøglegrebet: "
3766
3767 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3768 msgstr "Ikke et gyldigt nøglegreb (forventer 40 hex cifre)\n"
3769
3770 msgid "No key with this keygrip\n"
3771 msgstr "Ingen nøgle med dette nøglegreb\n"
3772
3773 #, c-format
3774 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3775 msgstr "%s nøgler kan være mellem %u og %u bit lange.\n"
3776
3777 #, c-format
3778 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3779 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for undernøglen? (%u) "
3780
3781 #, c-format
3782 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3783 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (%u) "
3784
3785 #, c-format
3786 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3787 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
3788
3789 #, fuzzy, c-format
3790 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3791 msgid "rounded to %u bits\n"
3792 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
3793
3794 #, fuzzy
3795 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3796 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3797 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3798
3799 msgid ""
3800 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3801 "         0 = key does not expire\n"
3802 "      <n>  = key expires in n days\n"
3803 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3804 "      <n>m = key expires in n months\n"
3805 "      <n>y = key expires in n years\n"
3806 msgstr ""
3807 "Angiv i hvor lang tid nøglen skal være gyldig.\n"
3808 "         0 = nøgle udløber ikke\n"
3809 "      <n>  = nøgle udløber om n dage\n"
3810 "      <n>w = nøgle udløber om n uger\n"
3811 "      <n>m = nøgle udløber om n måneder\n"
3812 "      <n>y = nøgle udløber om n år\n"
3813
3814 msgid ""
3815 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3816 "         0 = signature does not expire\n"
3817 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3818 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3819 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3820 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3821 msgstr ""
3822 "Angiv i hvor lang tid underskriften skal være gyldig.\n"
3823 "         0 = underskriften udløber ikke\n"
3824 "      <n>  = underskriften udløber om n dage\n"
3825 "      <n>w = underskriften udløber om n uger\n"
3826 "      <n>m = underskriften udløber om n måneder\n"
3827 "      <n>y = underskriften udløber om n år\n"
3828
3829 msgid "Key is valid for? (0) "
3830 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3834 msgstr "Underskrift er gyldig for? (%s) "
3835
3836 msgid "invalid value\n"
3837 msgstr "ugyldig værdi\n"
3838
3839 msgid "Key does not expire at all\n"
3840 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
3841
3842 msgid "Signature does not expire at all\n"
3843 msgstr "Underskriften udløber aldrig\n"
3844
3845 #, c-format
3846 msgid "Key expires at %s\n"
3847 msgstr "Nøglen udløber den %s\n"
3848
3849 #, c-format
3850 msgid "Signature expires at %s\n"
3851 msgstr "Underskriften udløber den %s\n"
3852
3853 msgid ""
3854 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3855 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3856 msgstr ""
3857 "Dit system kan ikke vise datoer efter 2038.\n"
3858 "Det vil dog blive korrekt håndteret op til 2106.\n"
3859
3860 msgid "Is this correct? (y/N) "
3861 msgstr "Er dette korrekt? (j/N) "
3862
3863 msgid ""
3864 "\n"
3865 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3866 "\n"
3867 msgstr ""
3868 "\n"
3869 "GnuPG skal konstruere et bruger-id for at identificere din nøgle.\n"
3870 "\n"
3871
3872 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3873 #. but you should keep your existing translation.  In case
3874 #. the new string is not translated this old string will
3875 #. be used.
3876 msgid ""
3877 "\n"
3878 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3879 "ID\n"
3880 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3881 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3882 "\n"
3883 msgstr ""
3884 "\n"
3885 "Du skal bruge en bruger-id for at identificere din nøgle; programmet "
3886 "konstruerer bruger-id'et\n"
3887 "fra fødselsnavn, kommentar og e-post-adresse i dette format:\n"
3888 "    »Heinrich Heine (digteren) <heinrichh@duesseldorf.de>«\n"
3889 "\n"
3890
3891 msgid "Real name: "
3892 msgstr "Fødselsnavn: "
3893
3894 msgid "Invalid character in name\n"
3895 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
3896
3897 msgid "Name may not start with a digit\n"
3898 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
3899
3900 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3901 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
3902
3903 msgid "Email address: "
3904 msgstr "E-post-adresse: "
3905
3906 msgid "Not a valid email address\n"
3907 msgstr "Ikke en gyldig e-post-adresse\n"
3908
3909 msgid "Comment: "
3910 msgstr "Kommentar: "
3911
3912 msgid "Invalid character in comment\n"
3913 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
3914
3915 #, fuzzy, c-format
3916 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3917 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3918 msgstr "Du bruger tegnsættet »%s«.\n"
3919
3920 #, c-format
3921 msgid ""
3922 "You selected this USER-ID:\n"
3923 "    \"%s\"\n"
3924 "\n"
3925 msgstr ""
3926 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
3927 "    \"%s\"\n"
3928 "\n"
3929
3930 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3931 msgstr "Placer ikke e-post-adressen i fødselsnavnet eller kommentaren\n"
3932
3933 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3934 msgstr "Sådant et bruger-id findes allerede på denne nøgle!\n"
3935
3936 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3937 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3938 #. string which should be translated accordingly and the
3939 #. letter changed to match the one in the answer string.
3940 #.
3941 #. n = Change name
3942 #. c = Change comment
3943 #. e = Change email
3944 #. o = Okay (ready, continue)
3945 #. q = Quit
3946 #.
3947 msgid "NnCcEeOoQq"
3948 msgstr "NnCcEeOoQq"
3949
3950 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3951 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
3952
3953 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3954 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
3955
3956 #, fuzzy
3957 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3958 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
3959 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)-post eller afslut(Q)? "
3960
3961 #, fuzzy
3962 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3963 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
3964 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/afslut(Q)? "
3965
3966 msgid "Please correct the error first\n"
3967 msgstr "Ret venligst fejlen først\n"
3968
3969 msgid ""
3970 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3971 "\n"
3972 msgstr ""
3973 "Du skal bruge en adgangsfrase til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
3974 "\n"
3975
3976 msgid ""
3977 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3978 "encryption key."
3979 msgstr ""
3980 "Indtast venligst en adgangsfrase til at beskytte sikkerhedskopien fortaget "
3981 "uden for kortet af den nye krypteringsnøgle."
3982
3983 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3984 msgstr "adgangsfrasen er ikke korrekt gentaget; prøv igen"
3985
3986 #, c-format
3987 msgid "%s.\n"
3988 msgstr "%s.\n"
3989
3990 msgid ""
3991 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3992 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3993 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3994 "\n"
3995 msgstr ""
3996 "Du ønsker ikke en adgangsfrase - dette er en *dårlig* ide!\n"
3997 "Jeg giver dig en alligevel. Du kan ændre din adgangsfrase på\n"
3998 "ethvert tidspunkt ved at bruge dette program med tilvalget\n"
3999 "»--edit-key«.\n"
4000
4001 msgid ""
4002 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4003 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4004 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4005 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4006 msgstr ""
4007 "Vi skal oprette en masse tilfældige byte. Det er en god ide at udføre\n"
4008 "nogle andre handlinger (tryk på tastaturet, flyt musen, brug diskene)\n"
4009 "under oprettelse af primtallet; dette giver det vilkårlig\n"
4010 "taloprettelsesprogram en bedre mulighed for at opnå nok entropi.\n"
4011
4012 #, c-format
4013 msgid "Key generation failed: %s\n"
4014 msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
4015
4016 #, c-format
4017 msgid ""
4018 "About to create a key for:\n"
4019 "    \"%s\"\n"
4020 "\n"
4021 msgstr ""
4022
4023 msgid "Continue? (Y/n) "
4024 msgstr ""
4025
4026 #, fuzzy, c-format
4027 #| msgid "key already exists\n"
4028 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4029 msgstr "nøgle findes allerede\n"
4030
4031 #, fuzzy
4032 #| msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4033 msgid "Create anyway? (y/N) "
4034 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? (j/N) "
4035
4036 #, fuzzy
4037 #| msgid "generating new key\n"
4038 msgid "creating anyway\n"
4039 msgstr "opretter ny nøgle\n"
4040
4041 #, c-format
4042 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4043 msgstr ""
4044
4045 msgid "Key generation canceled.\n"
4046 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
4047
4048 #, fuzzy, c-format
4049 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
4050 msgid "writing public key to '%s'\n"
4051 msgstr "skriver offentlig nøgle til »%s«\n"
4052
4053 #, c-format
4054 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4055 msgstr "ingen skrivbar offentlig nøglering fundet: %s\n"
4056
4057 #, fuzzy, c-format
4058 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4059 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4060 msgstr "fejl ved skrivning af offentlig nøglering »%s«: %s\n"
4061
4062 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4063 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og underskrevet.\n"
4064
4065 msgid ""
4066 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4067 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4068 msgstr ""
4069 "Bemærk at denne nøgle ikke kan bruges til kryptering. Du kan bruge\n"
4070 "kommandoen »--edit-key« til at oprette en undernøgle til dette formål.\n"
4071
4072 #, c-format
4073 msgid ""
4074 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4075 msgstr ""
4076 "nøgle er blevet oprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskydning eller "
4077 "urproblem)\n"
4078
4079 #, c-format
4080 msgid ""
4081 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4082 msgstr ""
4083 "nøgle er blevet oprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskydning eller "
4084 "urproblem)\n"
4085
4086 #, fuzzy
4087 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4088 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4089 msgstr ""
4090 "BEMÆRK: Oprettelse af undernøgler for v3-nøgler overholder ikke OpenPGP\n"
4091
4092 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4093 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle er ikke tilgængelige.\n"
4094
4095 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4096 msgstr "Hemmelige dele for primær nøgle gemmes på kortet.\n"
4097
4098 msgid "Really create? (y/N) "
4099 msgstr "Vil du virkelig oprette? (j/N) "
4100
4101 #, c-format
4102 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4103 msgstr "lagring af nøgle på kort mislykkedes: %s\n"
4104
4105 #, fuzzy, c-format
4106 #| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4107 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4108 msgstr "kan ikke oprette sikkerhedskopifil »%s«: %s\n"
4109
4110 #, fuzzy, c-format
4111 #| msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4112 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4113 msgstr "BEMÆRK: sikkerhedskopi af kortnøgle gemt på »%s«\n"
4114
4115 msgid "never     "
4116 msgstr "aldrig    "
4117
4118 msgid "Critical signature policy: "
4119 msgstr "Kritisk underskriftspolitik: "
4120
4121 msgid "Signature policy: "
4122 msgstr "Underskriftspolitik: "
4123
4124 msgid "Critical preferred keyserver: "
4125 msgstr "Kritisk foretrukken nøgleserver: "
4126
4127 msgid "Critical signature notation: "
4128 msgstr "Kritisk underskriftnotation: "
4129
4130 msgid "Signature notation: "
4131 msgstr "Underskriftsnotation: "
4132
4133 #, c-format
4134 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4135 msgstr ""
4136
4137 msgid "Keyring"
4138 msgstr "Nøglering"
4139
4140 msgid "Primary key fingerprint:"
4141 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
4142
4143 msgid "     Subkey fingerprint:"
4144 msgstr "     Undernøglefingeraftryk:"
4145
4146 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4147 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4148 msgid " Primary key fingerprint:"
4149 msgstr "Primær nøglefingeraftryk:"
4150
4151 msgid "      Subkey fingerprint:"
4152 msgstr "  Undernøglefingeraftryk:"
4153
4154 msgid "      Key fingerprint ="
4155 msgstr "    Nøglefingeraftryk ="
4156
4157 msgid "      Card serial no. ="
4158 msgstr "   Serielnr. for kort ="
4159
4160 #, fuzzy, c-format
4161 #| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4162 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
4163 msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
4164
4165 #, fuzzy, c-format
4166 #| msgid "caching keyring `%s'\n"
4167 msgid "caching keyring '%s'\n"
4168 msgstr "mellemlagrer nøglering »%s«\n"
4169
4170 #, c-format
4171 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4172 msgstr "%lu nøgler mellemlagret indtil nu (%lu underskrifter)\n"
4173
4174 #, c-format
4175 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4176 msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
4177
4178 #, c-format
4179 msgid "%s: keyring created\n"
4180 msgstr "%s: nøglering oprettet\n"
4181
4182 msgid "include revoked keys in search results"
4183 msgstr "inkluder tilbagekaldte nøgler i søgeresultater"
4184
4185 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4186 msgstr "inkluder undernøgler når der søges efter nøgle-id"
4187
4188 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4189 msgstr "brug midlertidige filer til at sende data til nøgleserverhjælpere"
4190
4191 msgid "do not delete temporary files after using them"
4192 msgstr "slet ikke midlertidige filer efter at de er blevet brugt"
4193
4194 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4195 msgstr "hent automatisk nøgler når der verificeres underskrifter"
4196
4197 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4198 msgstr "overhold den foretrukne nøglerserveradresse angivet på nøglen"
4199
4200 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4201 msgstr "overhold PKA-posten angivet på en nøgle når der hentes nøgler"
4202
4203 #, fuzzy, c-format
4204 #| msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4205 msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
4206 msgstr "ADVARSEL: nøgleserverindstilling »%s« bruges ikke på denne platform\n"
4207
4208 msgid "disabled"
4209 msgstr "deaktiveret"
4210
4211 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4212 msgstr "Indtal tal, N)æste eller Q) for Afslut > "
4213
4214 #, c-format
4215 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4216 msgstr "ugyldig nøgleserverprotokol (os %d!=håndtag %d)\n"
4217
4218 #, c-format
4219 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4220 msgstr "»%s« er ikke et nøgle-id: udelader\n"
4221
4222 #, c-format
4223 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4224 msgstr "ADVARSEL: Kan ikke opdatere nøgle %s via %s: %s\n"
4225
4226 #, c-format
4227 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4228 msgstr "opdaterer 1 nøgle fra %s\n"
4229
4230 #, c-format
4231 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4232 msgstr "opdaterer %d nøgler fra %s\n"
4233
4234 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4235 msgstr "ingen kendt nøgleserver (brug tilvalget --keyserver)\n"
4236
4237 #, c-format
4238 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4239 msgstr "nøgle »%s« blev ikke fundet på nøgleserver\n"
4240
4241 msgid "key not found on keyserver\n"
4242 msgstr "nøgle blev ikke fundet på nøgleserver\n"
4243
4244 #, c-format
4245 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4246 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s server %s\n"
4247
4248 #, c-format
4249 msgid "requesting key %s from %s\n"
4250 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
4251
4252 #, c-format
4253 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4254 msgstr "udelod »%s«: %s\n"
4255
4256 #, c-format
4257 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4258 msgstr "sender nøgle %s til %s server %s\n"
4259
4260 #, c-format
4261 msgid "sending key %s to %s\n"
4262 msgstr "sender nøgle %s til %s\n"
4263
4264 #, fuzzy, c-format
4265 #| msgid "requesting key %s from %s\n"
4266 msgid "requesting key from '%s'\n"
4267 msgstr "anmoder om nøgle %s fra %s\n"
4268
4269 #, c-format
4270 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4271 msgstr "ADVARSEL: kan ikke hente URI %s: %s\n"
4272
4273 #, c-format
4274 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4275 msgstr "underlig størrelse for en krypteret sessionsnøgle (%d)\n"
4276
4277 #, c-format
4278 msgid "%s encrypted session key\n"
4279 msgstr "%s krypteret sessionsnøgle\n"
4280
4281 #, c-format
4282 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4283 msgstr "adgangsfrase oprettet med ukendt sammendragsalgoritme %d\n"
4284
4285 #, c-format
4286 msgid "public key is %s\n"
4287 msgstr "offentlig nøgle er %s\n"
4288
4289 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4290 msgstr "krypterede data for offentlig nøgle: god DEK\n"
4291
4292 #, c-format
4293 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4294 msgstr "krypteret med %u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s\n"
4295
4296 #, c-format
4297 msgid "      \"%s\"\n"
4298 msgstr "      »%s«\n"
4299
4300 #, c-format
4301 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4302 msgstr "krypteret med %s nøgle, id %s\n"
4303
4304 #, c-format
4305 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4306 msgstr "afkryptering af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
4307
4308 #, c-format
4309 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4310 msgstr "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
4311
4312 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4313 msgstr "krypteret med 1 adgangsfrase\n"
4314
4315 #, c-format
4316 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4317 msgstr "antager %s krypterede data\n"
4318
4319 #, c-format
4320 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4321 msgstr ""
4322 "IDEA-chiffer utilgængelig, forsøger optimistisk at bruge %s i stedet for\n"
4323
4324 msgid "decryption okay\n"
4325 msgstr "afkryptering okay\n"
4326
4327 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4328 msgstr "ADVARSEL: besked var ikke integritetsbeskyttet\n"
4329
4330 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4331 msgstr "ADVARSEL: krypteret besked er blevet manipuleret!\n"
4332
4333 #, c-format
4334 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4335 msgstr "ryddet adgangsfrase mellemlagret med id: %s\n"
4336
4337 #, c-format
4338 msgid "decryption failed: %s\n"
4339 msgstr "afkryptering mislykkedes: %s\n"
4340
4341 #, fuzzy
4342 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4343 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4344 msgstr "BEMÆRK: afsender anmodte om »for-your-eyes-only«\n"
4345
4346 #, c-format
4347 msgid "original file name='%.*s'\n"
4348 msgstr "oprindeligt filnavn=»%.*s«\n"
4349
4350 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4351 msgstr "ADVARSEL: flere klartekster set\n"
4352
4353 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4354 msgstr "uafhængig tilbagekald - brug »gpg --import« for at anvende\n"
4355
4356 msgid "no signature found\n"
4357 msgstr "ingen underskrift fundet\n"
4358
4359 #, c-format
4360 msgid "BAD signature from \"%s\""
4361 msgstr "UGYLDIG underskrift fra »%s«"
4362
4363 #, c-format
4364 msgid "Expired signature from \"%s\""
4365 msgstr "Udløbet underskrift fra »%s«"
4366
4367 #, c-format
4368 msgid "Good signature from \"%s\""
4369 msgstr "God underskrift fra »%s«"
4370
4371 msgid "signature verification suppressed\n"
4372 msgstr "underskriftverificering undertrykt\n"
4373
4374 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4375 msgstr "kan ikke håndtere disse tvetydige underskriftdata\n"
4376
4377 #, c-format
4378 msgid "Signature made %s\n"
4379 msgstr "Underskrift lavet %s\n"
4380
4381 #, c-format
4382 msgid "               using %s key %s\n"
4383 msgstr "               bruger %s nøgle %s\n"
4384
4385 #, c-format
4386 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4387 msgstr "Underskrift lavet %s med %s nøgle-id %s\n"
4388
4389 msgid "Key available at: "
4390 msgstr "Nøgle tilgængelig på: "
4391
4392 msgid "[uncertain]"
4393 msgstr "[usikker]"
4394
4395 #, c-format
4396 msgid "                aka \"%s\""
4397 msgstr "       også kendt som »%s«"
4398
4399 #, c-format
4400 msgid "Signature expired %s\n"
4401 msgstr "Underskrift udløbet %s\n"
4402
4403 #, c-format
4404 msgid "Signature expires %s\n"
4405 msgstr "Underskrift udløber %s\n"
4406
4407 #, fuzzy, c-format
4408 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4409 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4410 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
4411
4412 msgid "binary"
4413 msgstr "binær"
4414
4415 msgid "textmode"
4416 msgstr "tekstilstand"
4417
4418 msgid "unknown"
4419 msgstr "ukendt"
4420
4421 #, fuzzy
4422 #| msgid "algorithm: %s"
4423 msgid ", key algorithm "
4424 msgstr "algoritme: %s"
4425
4426 #, c-format
4427 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4428 msgstr ""
4429
4430 #, c-format
4431 msgid "Can't check signature: %s\n"
4432 msgstr "Kan ikke kontrollere underskrift: %s\n"
4433
4434 msgid "not a detached signature\n"
4435 msgstr "ikke en frakoblet underskrift\n"
4436
4437 msgid ""
4438 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4439 msgstr ""
4440 "ADVARSEL: flere underskrifter detekteret. Kun den første vil blive "
4441 "kontrolleret.\n"
4442
4443 #, c-format
4444 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4445 msgstr "uafhængig underskrift for klasse 0x%02x\n"
4446
4447 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4448 msgstr "gammeldags (PGP 2.x) underskrift\n"
4449
4450 #, fuzzy, c-format
4451 #| msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4452 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4453 msgstr "fstat for »%s« mislykkedes i %s: %s\n"
4454
4455 #, c-format
4456 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4457 msgstr "fstat(%d) mislykkedes i %s: %s\n"
4458
4459 #, c-format
4460 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4461 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel offentlig nøglealgoritme %s\n"
4462
4463 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4464 msgstr "ADVARSEL: Elgamalnøgler for underskriv+krypter er forældede\n"
4465
4466 #, c-format
4467 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4468 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel chifferalgoritme %s\n"
4469
4470 #, c-format
4471 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4472 msgstr "ADVARSEL: bruger eksperimentel sammendragsalgoritme %s\n"
4473
4474 #, c-format
4475 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4476 msgstr "ADVARSEL: sammendragsalgoritme %s er forældet\n"
4477
4478 #, fuzzy, c-format
4479 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4480 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4481 msgstr "%s underskrift, sammendragsalgoritme %s\n"
4482
4483 #, c-format
4484 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4485 msgstr "%s:%d: forældet indstilling »%s«\n"
4486
4487 #, c-format
4488 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4489 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling\n"
4490
4491 #, c-format
4492 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4493 msgstr "brug venligst »%s%s« i stedet for\n"
4494
4495 #, c-format
4496 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4497 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet kommando - brug den ikke\n"
4498
4499 #, c-format
4500 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4501 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
4502
4503 #, fuzzy, c-format
4504 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4505 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4506 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
4507
4508 #, fuzzy, c-format
4509 #| msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4510 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4511 msgstr "%s:%u: forældet indstilling »%s« - den har ingen effekt\n"
4512
4513 #, fuzzy, c-format
4514 #| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4515 msgid ""
4516 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4517 msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
4518
4519 msgid "Uncompressed"
4520 msgstr "Ukomprimeret"
4521
4522 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4523 msgid "uncompressed|none"
4524 msgstr "ukomprimeret|ingen"
4525
4526 #, c-format
4527 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4528 msgstr "denne besked kan nok ikke bruges af %s\n"
4529
4530 #, fuzzy, c-format
4531 #| msgid "ambiguous option `%s'\n"
4532 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4533 msgstr "tvetydigt tilvalg »%s«\n"
4534
4535 #, fuzzy, c-format
4536 #| msgid "unknown option `%s'\n"
4537 msgid "unknown option '%s'\n"
4538 msgstr "ukendt tilvalg »%s«\n"
4539
4540 #, fuzzy
4541 #| msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
4542 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4543 msgstr "DSA kræver at hashlængden skal gå op i 8 bit\n"
4544
4545 #, fuzzy, c-format
4546 #| msgid "File `%s' exists. "
4547 msgid "File '%s' exists. "
4548 msgstr "Filen »%s« findes. "
4549
4550 msgid "Overwrite? (y/N) "
4551 msgstr "Overskriv? (j/N) "
4552
4553 #, c-format
4554 msgid "%s: unknown suffix\n"
4555 msgstr "%s: ukendt suffiks\n"
4556
4557 msgid "Enter new filename"
4558 msgstr "Indtast nyt filnavn"
4559
4560 msgid "writing to stdout\n"
4561 msgstr "skriver til stdout\n"
4562
4563 #, fuzzy, c-format
4564 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4565 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4566 msgstr "antager underskrevne data i »%s«\n"
4567
4568 #, fuzzy, c-format
4569 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
4570 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4571 msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
4572
4573 #, fuzzy, c-format
4574 #| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4575 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4576 msgstr ""
4577 "ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
4578
4579 #, c-format
4580 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4581 msgstr "kan ikke håndtere offentlig nøglealgoritme %d\n"
4582
4583 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4584 msgstr "ADVARSEL: potentiel usikker symmetrisk krypteret sessionsnøgle\n"
4585
4586 #, c-format
4587 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4588 msgstr "underpakke af typen %d har kritiske bitsæt\n"
4589
4590 #, c-format
4591 msgid "problem with the agent: %s\n"
4592 msgstr "problem med agenten: %s\n"
4593
4594 #, c-format
4595 msgid " (main key ID %s)"
4596 msgstr " (hovednøgle-id %s)"
4597
4598 #, c-format
4599 msgid ""
4600 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4601 "certificate:\n"
4602 "\"%.*s\"\n"
4603 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4604 "created %s%s.\n"
4605 msgstr ""
4606 "Indtast venligst adgangsfrasen til at åbne den hemmelige nøgle for OpenPGP-"
4607 "certifikatet:\n"
4608 "\"%.*s\"\n"
4609 "%u-bit %s nøgle, id %s,\n"
4610 "oprettet %s%s.\n"
4611
4612 msgid "Enter passphrase\n"
4613 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
4614
4615 msgid "cancelled by user\n"
4616 msgstr "afbrudt af bruger\n"
4617
4618 #, c-format
4619 msgid ""
4620 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4621 "user: \"%s\"\n"
4622 msgstr ""
4623 "Du skal bruge en adgangsfrase til at åbne den hemmelige\n"
4624 "nøgle for bruger: »%s«\n"
4625
4626 #, c-format
4627 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4628 msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
4629
4630 #, c-format
4631 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4632 msgstr "         (undernøgle på hovednøgle-id %s)"
4633
4634 #, fuzzy
4635 #| msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
4636 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
4637 msgstr ""
4638 "Indtast venligst adgangsfrasen for at fjerne beskyttelsen på PKCS#12-"
4639 "objektet."
4640
4641 #, fuzzy
4642 #| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
4643 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
4644 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
4645
4646 #, fuzzy
4647 #| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
4648 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
4649 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
4650
4651 #, fuzzy
4652 #| msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
4653 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
4654 msgstr "Indtast venligst adgangsfrasen for at beskytte det nye PKCS#12-objekt."
4655
4656 #, fuzzy
4657 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
4658 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
4659 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
4660
4661 #, fuzzy
4662 #| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
4663 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
4664 msgstr "Vil du virkelig slette de valgte nøgler? (j/N) "
4665
4666 #, fuzzy, c-format
4667 #| msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4668 msgid ""
4669 "%s\n"
4670 "\"%.*s\"\n"
4671 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4672 "created %s%s.\n"
4673 "%s"
4674 msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
4675
4676 msgid ""
4677 "\n"
4678 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4679 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4680 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4681 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4682 msgstr ""
4683 "\n"
4684 "Vælg et billede til brug for dit billed-id. Billedet skal være en JPEG-fil.\n"
4685 "Husk at billedet gemmes i din offentlige nøgle. Hvis du bruger et meget\n"
4686 "stort billede, vil din nøgle også blive meget stor!\n"
4687 "En billede på 240x288 er en god størrelse.\n"
4688
4689 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4690 msgstr "Indtast JPEG-filnavn for billed-id: "
4691
4692 #, fuzzy, c-format
4693 #| msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4694 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
4695 msgstr "kan ikke åbne JPEG-fil »%s«: %s\n"
4696
4697 #, c-format
4698 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4699 msgstr "Denne JPEG er virkelig stor (%d byte) !\n"
4700
4701 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4702 msgstr "Er du sikker på, at du vil benytte billedet (j/N) "
4703
4704 #, fuzzy, c-format
4705 #| msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4706 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
4707 msgstr "»%s« er ikke en JPEG-fil\n"