Included LIBICONV in all Makefiles.
[gnupg.git] / po / da.po
1 # Dansk oversættelse af: / Danish translation of: GnuPG
2 # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>, 2000.
4 # Kenneth Christiansen -- kenneth@ripen.dk, 2000.
5 # -- puh'ha denne er lang...nå men det går da fremad ;-)
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-01-31 14:33+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2003-12-03 16:11+0100\n"
13 "Last-Translator: Birger Langkjer <birger.langkjer@image.dk>\n"
14 "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 # er det klogt at oversætte TrustDB?
20 #: agent/call-pinentry.c:193
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:390
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:393
32 msgid ""
33 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
34 "this session"
35 msgstr ""
36
37 #: agent/call-pinentry.c:440
38 #, c-format
39 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
40 msgstr ""
41
42 #: agent/call-pinentry.c:460 agent/call-pinentry.c:472
43 msgid "PIN too long"
44 msgstr ""
45
46 #: agent/call-pinentry.c:461
47 msgid "Passphrase too long"
48 msgstr ""
49
50 #: agent/call-pinentry.c:469
51 #, fuzzy
52 msgid "Invalid characters in PIN"
53 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:474
56 msgid "PIN too short"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:486
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad PIN"
62 msgstr "dårlig mpi"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:487
65 #, fuzzy
66 msgid "Bad Passphrase"
67 msgstr "dårlig kodesætning"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:523
70 #, fuzzy
71 msgid "Passphrase"
72 msgstr "dårlig kodesætning"
73
74 #: agent/command-ssh.c:533
75 #, fuzzy, c-format
76 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
77 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
78
79 #: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1020 g10/keygen.c:3067
80 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
81 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
82 #, fuzzy, c-format
83 msgid "can't create `%s': %s\n"
84 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
85
86 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
87 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
88 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1021 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
89 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
90 #: g10/plaintext.c:493 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
91 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
92 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
93 #: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
94 #, c-format
95 msgid "can't open `%s': %s\n"
96 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
99 #, fuzzy, c-format
100 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
101 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:1623
104 #, c-format
105 msgid "detected card with S/N: %s\n"
106 msgstr ""
107
108 #: agent/command-ssh.c:1628
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
111 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1648
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "no suitable card key found: %s\n"
116 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1698
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
121 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1713
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "error writing key: %s\n"
126 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2018
129 #, c-format
130 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
131 msgstr ""
132
133 #: agent/command-ssh.c:2353
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
137 "0Awithin gpg-agent's key storage"
138 msgstr ""
139
140 # er det klogt at oversætte TrustDB?
141 #: agent/command-ssh.c:2853
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
144 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
145
146 #: agent/divert-scd.c:219
147 #, fuzzy
148 msgid "Admin PIN"
149 msgstr "Indtast bruger-id: "
150
151 #: agent/divert-scd.c:277
152 #, fuzzy
153 msgid "Repeat this PIN"
154 msgstr "Gentag kodesætning: "
155
156 #: agent/divert-scd.c:280
157 #, fuzzy
158 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
159 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
160
161 #: agent/divert-scd.c:292
162 #, c-format
163 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
164 msgstr ""
165
166 #: agent/genkey.c:90
167 #, c-format
168 msgid ""
169 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
170 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
171 msgid_plural ""
172 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
173 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
174 msgstr[0] ""
175 msgstr[1] ""
176
177 #: agent/genkey.c:100
178 #, fuzzy
179 msgid "Take this one anyway"
180 msgstr "Brug denne nøgle alligevel? "
181
182 #: agent/genkey.c:101
183 #, fuzzy
184 msgid "Enter new passphrase"
185 msgstr "Indtast kodesætning: "
186
187 #: agent/genkey.c:146
188 #, fuzzy, c-format
189 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
190 msgstr ""
191 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
192 "\n"
193
194 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
195 #, fuzzy
196 msgid "Please re-enter this passphrase"
197 msgstr "ændr kodesætningen"
198
199 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
200 #: tools/symcryptrun.c:487
201 msgid "does not match - try again"
202 msgstr ""
203
204 #: agent/genkey.c:265
205 #, fuzzy
206 msgid "Please enter the new passphrase"
207 msgstr "ændr kodesætningen"
208
209 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
210 #: scd/scdaemon.c:103
211 #, fuzzy
212 msgid ""
213 "@Options:\n"
214 " "
215 msgstr ""
216 "@\n"
217 "Indstillinger:\n"
218 " "
219
220 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:105
221 msgid "run in server mode (foreground)"
222 msgstr ""
223
224 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:108
225 msgid "run in daemon mode (background)"
226 msgstr ""
227
228 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
229 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
230 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
231 msgid "verbose"
232 msgstr "meddelsom"
233
234 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
235 #: sm/gpgsm.c:336
236 msgid "be somewhat more quiet"
237 msgstr "vær mere stille"
238
239 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:111
240 msgid "sh-style command output"
241 msgstr ""
242
243 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:112
244 msgid "csh-style command output"
245 msgstr ""
246
247 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:188
248 #, fuzzy
249 msgid "|FILE|read options from FILE"
250 msgstr "|FILE|indlæs udvidelsesmodul FILE"
251
252 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:121
253 msgid "do not detach from the console"
254 msgstr ""
255
256 #: agent/gpg-agent.c:126
257 msgid "do not grab keyboard and mouse"
258 msgstr ""
259
260 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
261 #: tools/symcryptrun.c:187
262 #, fuzzy
263 msgid "use a log file for the server"
264 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
265
266 #: agent/gpg-agent.c:129
267 #, fuzzy
268 msgid "use a standard location for the socket"
269 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
270
271 #: agent/gpg-agent.c:133
272 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:135
276 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:136
280 #, fuzzy
281 msgid "do not use the SCdaemon"
282 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
283
284 #: agent/gpg-agent.c:143
285 msgid "ignore requests to change the TTY"
286 msgstr ""
287
288 #: agent/gpg-agent.c:145
289 msgid "ignore requests to change the X display"
290 msgstr ""
291
292 #: agent/gpg-agent.c:148
293 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
294 msgstr ""
295
296 #: agent/gpg-agent.c:154
297 msgid "do not use the PIN cache when signing"
298 msgstr ""
299
300 #: agent/gpg-agent.c:156
301 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
302 msgstr ""
303
304 #: agent/gpg-agent.c:158
305 #, fuzzy
306 msgid "allow presetting passphrase"
307 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
308
309 #: agent/gpg-agent.c:159
310 msgid "enable ssh-agent emulation"
311 msgstr ""
312
313 #: agent/gpg-agent.c:161
314 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/gpg-agent.c:244 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
318 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
319 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
320 #, fuzzy
321 msgid "Please report bugs to <"
322 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
323
324 #: agent/gpg-agent.c:247
325 #, fuzzy
326 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
327 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:249
330 msgid ""
331 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
332 "Secret key management for GnuPG\n"
333 msgstr ""
334
335 #: agent/gpg-agent.c:308
336 #, c-format
337 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
338 msgstr ""
339
340 #: agent/gpg-agent.c:311
341 #, c-format
342 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
343 msgstr ""
344
345 #: agent/gpg-agent.c:342 g10/gpg.c:927 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
346 #, c-format
347 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
348 msgstr ""
349
350 #: agent/gpg-agent.c:516 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1831
351 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:768
352 #: tools/symcryptrun.c:1056
353 #, c-format
354 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
355 msgstr ""
356
357 #: agent/gpg-agent.c:610 g10/gpg.c:2031 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:865
358 #, c-format
359 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
360 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
361
362 #: agent/gpg-agent.c:615 agent/gpg-agent.c:1166 g10/gpg.c:2035
363 #: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
364 #, c-format
365 msgid "option file `%s': %s\n"
366 msgstr "alternativfil`%s': %s\n"
367
368 #: agent/gpg-agent.c:623 g10/gpg.c:2042 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:876
369 #, c-format
370 msgid "reading options from `%s'\n"
371 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
372
373 #: agent/gpg-agent.c:936 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
374 #: g10/plaintext.c:158
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "error creating `%s': %s\n"
377 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
378
379 #: agent/gpg-agent.c:1216 agent/gpg-agent.c:1319 agent/gpg-agent.c:1323
380 #: agent/gpg-agent.c:1359 agent/gpg-agent.c:1363 g10/exec.c:174
381 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
382 #, fuzzy, c-format
383 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
384 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:946
387 msgid "name of socket too long\n"
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:972
391 #, fuzzy, c-format
392 msgid "can't create socket: %s\n"
393 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
394
395 #: agent/gpg-agent.c:1285 scd/scdaemon.c:1001
396 #, fuzzy, c-format
397 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
398 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
399
400 #: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1009
401 #, fuzzy, c-format
402 msgid "listen() failed: %s\n"
403 msgstr "signering fejlede: %s\n"
404
405 #: agent/gpg-agent.c:1299 scd/scdaemon.c:1015
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "listening on socket `%s'\n"
408 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1327 agent/gpg-agent.c:1369 g10/openfile.c:421
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "directory `%s' created\n"
413 msgstr "%s: mappe oprettet\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1375
416 #, fuzzy, c-format
417 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
418 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
419
420 #: agent/gpg-agent.c:1379
421 #, fuzzy, c-format
422 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
423 msgstr "%s: kan ikke oprette mappe: %s\n"
424
425 #: agent/gpg-agent.c:1481
426 #, c-format
427 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
428 msgstr ""
429
430 #: agent/gpg-agent.c:1486
431 #, c-format
432 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:1503
436 #, c-format
437 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
438 msgstr ""
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1508
441 #, c-format
442 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
443 msgstr ""
444
445 #: agent/gpg-agent.c:1604 scd/scdaemon.c:1134
446 #, c-format
447 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
448 msgstr ""
449
450 #: agent/gpg-agent.c:1710 scd/scdaemon.c:1201
451 #, fuzzy, c-format
452 msgid "%s %s stopped\n"
453 msgstr "%s: udelod: %s\n"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:1731
456 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
457 msgstr ""
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1741 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
460 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
461 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
462 msgstr ""
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1753 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
465 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
466 #, fuzzy, c-format
467 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
468 msgstr "valgte cifferalgoritme %d er ugyldig\n"
469
470 #: agent/preset-passphrase.c:100
471 #, fuzzy
472 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
473 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
474
475 #: agent/preset-passphrase.c:103
476 msgid ""
477 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
478 "Password cache maintenance\n"
479 msgstr ""
480
481 #: agent/protect-tool.c:146
482 #, fuzzy
483 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
484 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
485
486 #: agent/protect-tool.c:148
487 msgid ""
488 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
489 "Secret key maintenance tool\n"
490 msgstr ""
491
492 #: agent/protect-tool.c:1207
493 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
494 msgstr ""
495
496 #: agent/protect-tool.c:1210
497 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
498 msgstr ""
499
500 #: agent/protect-tool.c:1213
501 msgid ""
502 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
503 "system."
504 msgstr ""
505
506 #: agent/protect-tool.c:1218
507 msgid ""
508 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
509 "needed to complete this operation."
510 msgstr ""
511
512 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
513 #, fuzzy
514 msgid "Passphrase:"
515 msgstr "dårlig kodesætning"
516
517 #: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
520 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
521
522 #: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
523 msgid "cancelled\n"
524 msgstr ""
525
526 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
527 #, fuzzy, c-format
528 msgid "error opening `%s': %s\n"
529 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
530
531 #: agent/trustlist.c:130
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
534 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
535
536 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
537 #, c-format
538 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
539 msgstr ""
540
541 #: agent/trustlist.c:164
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
544 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
545
546 #: agent/trustlist.c:199
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
549 msgstr "panser: %s\n"
550
551 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
552 #, c-format
553 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
554 msgstr ""
555
556 #: agent/trustlist.c:264
557 #, fuzzy, c-format
558 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
559 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
560
561 #: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
562 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
563 msgstr ""
564
565 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
566 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
567 #. Pinentry to insert a line break.  The double
568 #. percent sign is actually needed because it is also
569 #. a printf format string.  If you need to insert a
570 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
571 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
572 #. fingerprint string whereas the first one receives
573 #. the name as store in the certificate.
574 #: agent/trustlist.c:470
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
578 "fingerprint:%%0A  %s"
579 msgstr ""
580
581 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
582 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
583 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
584 #: agent/trustlist.c:479
585 msgid "Correct"
586 msgstr ""
587
588 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
589 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
590 #. Pinentry to insert a line break.  The double
591 #. percent sign is actually needed because it is also
592 #. a printf format string.  If you need to insert a
593 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
594 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
595 #. certificate.
596 #: agent/trustlist.c:499
597 #, c-format
598 msgid ""
599 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
600 "certificates?"
601 msgstr ""
602
603 #: agent/trustlist.c:505
604 #, fuzzy
605 msgid "Yes"
606 msgstr "ja"
607
608 #: agent/trustlist.c:505
609 msgid "No"
610 msgstr ""
611
612 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
613 #, fuzzy, c-format
614 msgid "error creating a pipe: %s\n"
615 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
616
617 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
618 #, fuzzy, c-format
619 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
620 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
621
622 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
623 #, fuzzy, c-format
624 msgid "error forking process: %s\n"
625 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
626
627 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
628 #, c-format
629 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
630 msgstr ""
631
632 #: common/exechelp.c:452
633 #, fuzzy, c-format
634 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
635 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
636
637 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
638 #, fuzzy, c-format
639 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
640 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
641
642 #: common/exechelp.c:493
643 #, c-format
644 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
645 msgstr ""
646
647 #: common/exechelp.c:504
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "error running `%s': terminated\n"
650 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
651
652 #: common/http.c:1623
653 #, fuzzy, c-format
654 msgid "error creating socket: %s\n"
655 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
656
657 #: common/http.c:1667
658 #, fuzzy
659 msgid "host not found"
660 msgstr "%s: bruger ikke fundet\n"
661
662 #: common/simple-pwquery.c:310
663 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
664 msgstr ""
665
666 #: common/simple-pwquery.c:368
667 #, fuzzy, c-format
668 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
669 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
670
671 #: common/simple-pwquery.c:379
672 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
673 msgstr ""
674
675 #: common/simple-pwquery.c:389
676 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
677 msgstr ""
678
679 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
680 msgid "canceled by user\n"
681 msgstr ""
682
683 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
684 msgid "problem with the agent\n"
685 msgstr ""
686
687 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
688 #, c-format
689 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
690 msgstr "kan ikke slå core-dump fra: %s\n"
691
692 #: common/sysutils.c:183
693 #, c-format
694 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
695 msgstr ""
696
697 #: common/sysutils.c:215
698 #, c-format
699 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
700 msgstr ""
701
702 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
703 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
704 msgid "yes"
705 msgstr "ja"
706
707 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
708 msgid "yY"
709 msgstr "jJ"
710
711 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
712 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
713 msgid "no"
714 msgstr "n"
715
716 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
717 msgid "nN"
718 msgstr "nN"
719
720 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
721 #: common/yesno.c:74
722 msgid "quit"
723 msgstr "afslut"
724
725 #: common/yesno.c:77
726 msgid "qQ"
727 msgstr "aA"
728
729 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
730 #: common/yesno.c:111
731 msgid "okay|okay"
732 msgstr ""
733
734 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
735 #: common/yesno.c:113
736 msgid "cancel|cancel"
737 msgstr ""
738
739 #: common/yesno.c:114
740 msgid "oO"
741 msgstr ""
742
743 #: common/yesno.c:115
744 #, fuzzy
745 msgid "cC"
746 msgstr "c"
747
748 #: g10/armor.c:368
749 #, c-format
750 msgid "armor: %s\n"
751 msgstr "panser: %s\n"
752
753 #: g10/armor.c:407
754 msgid "invalid armor header: "
755 msgstr "ugyldigt panserhoved: "
756
757 #: g10/armor.c:418
758 msgid "armor header: "
759 msgstr "panserhoved: "
760
761 #: g10/armor.c:429
762 msgid "invalid clearsig header\n"
763 msgstr ""
764
765 #: g10/armor.c:481
766 msgid "nested clear text signatures\n"
767 msgstr ""
768
769 #: g10/armor.c:616
770 #, fuzzy
771 msgid "unexpected armor: "
772 msgstr "uforventet beskyttelse:"
773
774 #: g10/armor.c:628
775 msgid "invalid dash escaped line: "
776 msgstr ""
777
778 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
779 #, fuzzy, c-format
780 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
781 msgstr "ugyldigt radix64 tegn %02x udeladt\n"
782
783 #: g10/armor.c:825
784 msgid "premature eof (no CRC)\n"
785 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
786
787 #: g10/armor.c:859
788 msgid "premature eof (in CRC)\n"
789 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
790
791 #: g10/armor.c:867
792 msgid "malformed CRC\n"
793 msgstr "dårlig CRC\n"
794
795 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
796 #, fuzzy, c-format
797 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
798 msgstr "CRC fejl; %06lx - %06lx\n"
799
800 #: g10/armor.c:891
801 #, fuzzy
802 msgid "premature eof (in trailer)\n"
803 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
804
805 #: g10/armor.c:895
806 msgid "error in trailer line\n"
807 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
808
809 #: g10/armor.c:1206
810 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
811 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
812
813 #: g10/armor.c:1211
814 #, c-format
815 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
816 msgstr "ugyldigt panser: linie længere end %d tegn\n"
817
818 #: g10/armor.c:1215
819 msgid ""
820 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
821 msgstr "quoted printable-tegn i panser - måske pga. en fejlbehæftet MTA\n"
822
823 #: g10/build-packet.c:978
824 msgid ""
825 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
826 "an '='\n"
827 msgstr ""
828
829 #: g10/build-packet.c:990
830 #, fuzzy
831 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
832 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
833
834 #: g10/build-packet.c:996
835 #, fuzzy
836 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
837 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
838
839 #: g10/build-packet.c:1014
840 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
841 msgstr "en notationsværdi må ikke bruge nogen kontroltegn\n"
842
843 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
844 #, fuzzy
845 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
846 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
847
848 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
849 msgid "not human readable"
850 msgstr ""
851
852 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
853 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
854 msgstr ""
855
856 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
857 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
858 msgstr ""
859
860 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
863 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
864
865 #: g10/card-util.c:69
866 #, c-format
867 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
868 msgstr ""
869
870 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
871 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
872 msgid "can't do this in batch mode\n"
873 msgstr ""
874
875 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
876 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
877 #: g10/keygen.c:1617
878 msgid "Your selection? "
879 msgstr "Dit valg? "
880
881 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
882 msgid "[not set]"
883 msgstr ""
884
885 #: g10/card-util.c:414
886 #, fuzzy
887 msgid "male"
888 msgstr "slåtil"
889
890 #: g10/card-util.c:415
891 #, fuzzy
892 msgid "female"
893 msgstr "slåtil"
894
895 #: g10/card-util.c:415
896 msgid "unspecified"
897 msgstr ""
898
899 #: g10/card-util.c:442
900 #, fuzzy
901 msgid "not forced"
902 msgstr "ikke bearbejdet"
903
904 #: g10/card-util.c:442
905 msgid "forced"
906 msgstr ""
907
908 #: g10/card-util.c:520
909 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
910 msgstr ""
911
912 #: g10/card-util.c:522
913 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
914 msgstr ""
915
916 #: g10/card-util.c:524
917 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
918 msgstr ""
919
920 #: g10/card-util.c:541
921 msgid "Cardholder's surname: "
922 msgstr ""
923
924 #: g10/card-util.c:543
925 msgid "Cardholder's given name: "
926 msgstr ""
927
928 #: g10/card-util.c:561
929 #, c-format
930 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
931 msgstr ""
932
933 #: g10/card-util.c:582
934 #, fuzzy
935 msgid "URL to retrieve public key: "
936 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
937
938 #: g10/card-util.c:590
939 #, c-format
940 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
941 msgstr ""
942
943 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
944 #, c-format
945 msgid "error reading `%s': %s\n"
946 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
947
948 #: g10/card-util.c:696
949 msgid "Login data (account name): "
950 msgstr ""
951
952 #: g10/card-util.c:706
953 #, c-format
954 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
955 msgstr ""
956
957 #: g10/card-util.c:765
958 msgid "Private DO data: "
959 msgstr ""
960
961 #: g10/card-util.c:775
962 #, c-format
963 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
964 msgstr ""
965
966 #: g10/card-util.c:795
967 #, fuzzy
968 msgid "Language preferences: "
969 msgstr "vis præferencer"
970
971 #: g10/card-util.c:803
972 #, fuzzy
973 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
974 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
975
976 #: g10/card-util.c:812
977 #, fuzzy
978 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
979 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
980
981 #: g10/card-util.c:833
982 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
983 msgstr ""
984
985 #: g10/card-util.c:847
986 #, fuzzy
987 msgid "Error: invalid response.\n"
988 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
989
990 #: g10/card-util.c:868
991 #, fuzzy
992 msgid "CA fingerprint: "
993 msgstr "Fingeraftryk:"
994
995 #: g10/card-util.c:891
996 #, fuzzy
997 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
998 msgstr "fejl i trailerlinie\n"
999
1000 #: g10/card-util.c:939
1001 #, fuzzy, c-format
1002 msgid "key operation not possible: %s\n"
1003 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
1004
1005 #: g10/card-util.c:940
1006 #, fuzzy
1007 msgid "not an OpenPGP card"
1008 msgstr "ingen gyldig OpenPGP data fundet.\n"
1009
1010 #: g10/card-util.c:949
1011 #, fuzzy, c-format
1012 msgid "error getting current key info: %s\n"
1013 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
1014
1015 #: g10/card-util.c:1034
1016 #, fuzzy
1017 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1018 msgstr "Vil du gerne signere? "
1019
1020 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1021 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1022 msgstr ""
1023
1024 #: g10/card-util.c:1076
1025 #, fuzzy
1026 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1027 msgstr "Vil du gerne signere? "
1028
1029 #: g10/card-util.c:1085
1030 #, c-format
1031 msgid ""
1032 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1033 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1034 "You should change them using the command --change-pin\n"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: g10/card-util.c:1120
1038 #, fuzzy
1039 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1040 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
1041
1042 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1043 #, fuzzy
1044 msgid "   (1) Signature key\n"
1045 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
1046
1047 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1048 #, fuzzy
1049 msgid "   (2) Encryption key\n"
1050 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
1051
1052 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1053 msgid "   (3) Authentication key\n"
1054 msgstr ""
1055
1056 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1057 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1058 msgid "Invalid selection.\n"
1059 msgstr "Ugyldigt valg.\n"
1060
1061 #: g10/card-util.c:1200
1062 #, fuzzy
1063 msgid "Please select where to store the key:\n"
1064 msgstr "rev- forkert nøgletilbagekald\n"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1235
1067 #, fuzzy
1068 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1069 msgstr "ukendt kompressionsalgoritme"
1070
1071 #: g10/card-util.c:1240
1072 #, fuzzy
1073 msgid "secret parts of key are not available\n"
1074 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
1075
1076 #: g10/card-util.c:1245
1077 #, fuzzy
1078 msgid "secret key already stored on a card\n"
1079 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
1080
1081 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1082 msgid "quit this menu"
1083 msgstr "afslut denne menu"
1084
1085 #: g10/card-util.c:1318
1086 #, fuzzy
1087 msgid "show admin commands"
1088 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1091 msgid "show this help"
1092 msgstr "vis denne hjælp"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1321
1095 #, fuzzy
1096 msgid "list all available data"
1097 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1324
1100 msgid "change card holder's name"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: g10/card-util.c:1325
1104 msgid "change URL to retrieve key"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: g10/card-util.c:1326
1108 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: g10/card-util.c:1327
1112 #, fuzzy
1113 msgid "change the login name"
1114 msgstr "ændr udløbsdatoen"
1115
1116 #: g10/card-util.c:1328
1117 #, fuzzy
1118 msgid "change the language preferences"
1119 msgstr "vis præferencer"
1120
1121 #: g10/card-util.c:1329
1122 msgid "change card holder's sex"
1123 msgstr ""
1124
1125 #: g10/card-util.c:1330
1126 #, fuzzy
1127 msgid "change a CA fingerprint"
1128 msgstr "vis fingeraftryk"
1129
1130 #: g10/card-util.c:1331
1131 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: g10/card-util.c:1332
1135 #, fuzzy
1136 msgid "generate new keys"
1137 msgstr "generér et nyt nøglepar"
1138
1139 #: g10/card-util.c:1333
1140 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: g10/card-util.c:1334
1144 msgid "verify the PIN and list all data"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1632
1148 msgid "Command> "
1149 msgstr ""
1150
1151 #: g10/card-util.c:1492
1152 #, fuzzy
1153 msgid "Admin-only command\n"
1154 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1155
1156 #: g10/card-util.c:1523
1157 #, fuzzy
1158 msgid "Admin commands are allowed\n"
1159 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1160
1161 #: g10/card-util.c:1525
1162 #, fuzzy
1163 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1164 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1165
1166 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2253
1167 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1171 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3869 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1175 #, c-format
1176 msgid "can't open `%s'\n"
1177 msgstr "kan ikke åbne `%s'\n"
1178
1179 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1714
1180 #: g10/revoke.c:228
1181 #, fuzzy, c-format
1182 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1183 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
1184
1185 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2351 g10/keyserver.c:1728
1186 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1187 #, fuzzy, c-format
1188 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1189 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
1190
1191 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1192 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: g10/delkey.c:135
1196 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: g10/delkey.c:147
1200 #, fuzzy
1201 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1202 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
1203
1204 #: g10/delkey.c:155
1205 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/delkey.c:165
1209 #, fuzzy, c-format
1210 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1211 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
1212
1213 #: g10/delkey.c:175
1214 msgid "ownertrust information cleared\n"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: g10/delkey.c:206
1218 #, c-format
1219 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: g10/delkey.c:208
1223 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1227 #, c-format
1228 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1229 msgstr "fejl ved oprettelse af kodesætning: %s\n"
1230
1231 #: g10/encode.c:234
1232 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1233 msgstr ""
1234
1235 #: g10/encode.c:248
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "using cipher %s\n"
1238 msgstr "signering fejlede: %s\n"
1239
1240 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1241 #, c-format
1242 msgid "`%s' already compressed\n"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1246 #, c-format
1247 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1248 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1249
1250 #: g10/encode.c:487
1251 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1252 msgstr ""
1253
1254 #: g10/encode.c:512
1255 #, c-format
1256 msgid "reading from `%s'\n"
1257 msgstr "læser fra '%s'\n"
1258
1259 #: g10/encode.c:543
1260 msgid ""
1261 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: g10/encode.c:561
1265 #, c-format
1266 msgid ""
1267 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1271 #, c-format
1272 msgid ""
1273 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1274 "preferences\n"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: g10/encode.c:767
1278 #, c-format
1279 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1283 #, c-format
1284 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1285 msgstr ""
1286
1287 #: g10/encode.c:864
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1290 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
1291
1292 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:283
1293 #, c-format
1294 msgid "%s encrypted data\n"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: g10/encr-data.c:97 g10/mainproc.c:287
1298 #, c-format
1299 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1300 msgstr ""
1301
1302 #: g10/encr-data.c:135 sm/decrypt.c:128
1303 msgid ""
1304 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1305 msgstr ""
1306
1307 #: g10/encr-data.c:147
1308 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1309 msgstr ""
1310
1311 #: g10/exec.c:51
1312 msgid "no remote program execution supported\n"
1313 msgstr ""
1314
1315 #: g10/exec.c:315
1316 msgid ""
1317 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: g10/exec.c:345
1321 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1322 msgstr ""
1323
1324 #: g10/exec.c:423
1325 #, fuzzy, c-format
1326 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1327 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1328
1329 #: g10/exec.c:426
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1332 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
1333
1334 #: g10/exec.c:511
1335 #, c-format
1336 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1337 msgstr ""
1338
1339 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1340 msgid "unnatural exit of external program\n"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: g10/exec.c:537
1344 msgid "unable to execute external program\n"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: g10/exec.c:554
1348 #, c-format
1349 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1353 #, c-format
1354 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: g10/exec.c:611
1358 #, c-format
1359 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1360 msgstr ""
1361
1362 #: g10/export.c:63
1363 #, fuzzy
1364 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1365 msgstr "signér nøglen lokalt"
1366
1367 #: g10/export.c:65
1368 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/export.c:67
1372 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/export.c:69
1376 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: g10/export.c:71
1380 #, fuzzy
1381 msgid "remove unusable parts from key during export"
1382 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
1383
1384 #: g10/export.c:73
1385 msgid "remove as much as possible from key during export"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/export.c:75
1389 msgid "export keys in an S-expression based format"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: g10/export.c:340
1393 #, fuzzy
1394 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1395 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
1396
1397 #: g10/export.c:369
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1400 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1401
1402 #: g10/export.c:377
1403 #, fuzzy, c-format
1404 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1405 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1406
1407 #: g10/export.c:388
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1410 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1411
1412 #: g10/export.c:539
1413 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1414 msgstr ""
1415
1416 # er det klogt at oversætte TrustDB?
1417 #: g10/export.c:562
1418 #, fuzzy, c-format
1419 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1420 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
1421
1422 #: g10/export.c:583
1423 #, c-format
1424 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: g10/export.c:632
1428 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1429 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
1430
1431 #: g10/getkey.c:153
1432 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: g10/getkey.c:176
1436 #, fuzzy
1437 msgid "[User ID not found]"
1438 msgstr "[bruger ikke fundet]"
1439
1440 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1441 #: g10/getkey.c:1004
1442 #, c-format
1443 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1444 msgstr ""
1445
1446 #: g10/getkey.c:1831
1447 #, c-format
1448 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3721
1452 #, c-format
1453 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1454 msgstr ""
1455
1456 #: g10/getkey.c:2616
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1459 msgstr "bruger sekundær nøgle %08lX istedetfor primær nøgle %08lX\n"
1460
1461 #: g10/getkey.c:2663
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1464 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
1467 msgid ""
1468 "@Commands:\n"
1469 " "
1470 msgstr ""
1471 "@Kommandoer:\n"
1472 " "
1473
1474 #: g10/gpg.c:369
1475 msgid "|[file]|make a signature"
1476 msgstr "|[filer]|opret en signatur"
1477
1478 #: g10/gpg.c:370
1479 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1480 msgstr "|[filer]|opret rentekst signatur"
1481
1482 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:245
1483 msgid "make a detached signature"
1484 msgstr "opret en separat signatur"
1485
1486 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1487 msgid "encrypt data"
1488 msgstr "kryptér data"
1489
1490 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1491 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1492 msgstr "kryptér kun med symmetriske cifre"
1493
1494 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1495 msgid "decrypt data (default)"
1496 msgstr "afkryptér data (standard)"
1497
1498 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1499 msgid "verify a signature"
1500 msgstr "godkend en signatur"
1501
1502 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
1503 msgid "list keys"
1504 msgstr "vis nøgler"
1505
1506 #: g10/gpg.c:382
1507 msgid "list keys and signatures"
1508 msgstr "vis nøgler og signaturer"
1509
1510 #: g10/gpg.c:383
1511 #, fuzzy
1512 msgid "list and check key signatures"
1513 msgstr "tjek nøglesignaturer"
1514
1515 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:255
1516 msgid "list keys and fingerprints"
1517 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
1518
1519 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:253
1520 msgid "list secret keys"
1521 msgstr "vis hemmelige nøgler"
1522
1523 #: g10/gpg.c:386
1524 msgid "generate a new key pair"
1525 msgstr "generér et nyt nøglepar"
1526
1527 #: g10/gpg.c:387
1528 #, fuzzy
1529 msgid "remove keys from the public keyring"
1530 msgstr "fjern nøgle fra den offentlige nøglering"
1531
1532 #: g10/gpg.c:389
1533 #, fuzzy
1534 msgid "remove keys from the secret keyring"
1535 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
1536
1537 #: g10/gpg.c:390
1538 msgid "sign a key"
1539 msgstr "signér en nøgle"
1540
1541 #: g10/gpg.c:391
1542 msgid "sign a key locally"
1543 msgstr "signér en nøgle lokalt"
1544
1545 #: g10/gpg.c:392
1546 msgid "sign or edit a key"
1547 msgstr "signér eller redigér en nøgle"
1548
1549 #: g10/gpg.c:393
1550 msgid "generate a revocation certificate"
1551 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
1552
1553 #: g10/gpg.c:395
1554 msgid "export keys"
1555 msgstr "eksportér nøgler"
1556
1557 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:258
1558 msgid "export keys to a key server"
1559 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
1560
1561 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1562 msgid "import keys from a key server"
1563 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
1564
1565 #: g10/gpg.c:399
1566 #, fuzzy
1567 msgid "search for keys on a key server"
1568 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
1569
1570 #: g10/gpg.c:401
1571 #, fuzzy
1572 msgid "update all keys from a keyserver"
1573 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver"
1574
1575 #: g10/gpg.c:405
1576 msgid "import/merge keys"
1577 msgstr "importér/fusionér nøgler"
1578
1579 #: g10/gpg.c:408
1580 msgid "print the card status"
1581 msgstr ""
1582
1583 #: g10/gpg.c:409
1584 msgid "change data on a card"
1585 msgstr ""
1586
1587 #: g10/gpg.c:410
1588 msgid "change a card's PIN"
1589 msgstr ""
1590
1591 #: g10/gpg.c:419
1592 msgid "update the trust database"
1593 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
1594
1595 #: g10/gpg.c:426
1596 msgid "|algo [files]|print message digests"
1597 msgstr "|algo [filer]|print meddelelsesresumé"
1598
1599 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:263
1600 msgid "run in server mode"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1604 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
1605 msgid ""
1606 "@\n"
1607 "Options:\n"
1608 " "
1609 msgstr ""
1610 "@\n"
1611 "Indstillinger:\n"
1612 " "
1613
1614 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:280
1615 msgid "create ascii armored output"
1616 msgstr "opret ascii beskyttet uddata"
1617
1618 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:290
1619 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1620 msgstr "|NAME|kryptér for NAME"
1621
1622 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:326
1623 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1624 msgstr "brug denne bruger-id til at signere eller dekryptere"
1625
1626 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
1627 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1628 msgstr "|N|sæt kompresningsniveau N (0 = slået fra)"
1629
1630 #: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:331
1631 msgid "use canonical text mode"
1632 msgstr "brug kanonisk tekstmodus"
1633
1634 #: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
1635 msgid "use as output file"
1636 msgstr "brug som uddatafil"
1637
1638 #: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
1639 msgid "do not make any changes"
1640 msgstr "lav ingen ændringer"
1641
1642 #: g10/gpg.c:480
1643 msgid "prompt before overwriting"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: g10/gpg.c:522
1647 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: g10/gpg.c:523
1651 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:392
1655 msgid ""
1656 "@\n"
1657 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:395
1661 msgid ""
1662 "@\n"
1663 "Examples:\n"
1664 "\n"
1665 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1666 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1667 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1668 " --list-keys [names]        show keys\n"
1669 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1670 msgstr ""
1671 "@\n"
1672 "Eksempler:\n"
1673 "\n"
1674 " -se -r Mikael [fil]        signér og kryptér for bruger Mikael\n"
1675 " --clearsign [fil]          lav en ren tekstsignatur\n"
1676 " --detach-sign [fil]        lav en separat signatur\n"
1677 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
1678 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
1679
1680 #: g10/gpg.c:747 g10/gpgv.c:96
1681 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1682 msgstr "Rapportér venligst fejl til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:764
1685 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1686 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
1687
1688 # Skal alt dette oversættes eller er det flagene?
1689 #: g10/gpg.c:767
1690 msgid ""
1691 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1692 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1693 "default operation depends on the input data\n"
1694 msgstr ""
1695 "Syntaks: gpg [flag] [filer]\n"
1696 "sign, check, encrypt eller decrypt\n"
1697 "standard operation afhænger af inddata\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:778 sm/gpgsm.c:530
1700 msgid ""
1701 "\n"
1702 "Supported algorithms:\n"
1703 msgstr ""
1704 "\n"
1705 "Understøttede algoritmer:\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:781
1708 msgid "Pubkey: "
1709 msgstr ""
1710
1711 #: g10/gpg.c:788 g10/keyedit.c:2319
1712 msgid "Cipher: "
1713 msgstr ""
1714
1715 #: g10/gpg.c:795
1716 msgid "Hash: "
1717 msgstr ""
1718
1719 #: g10/gpg.c:802 g10/keyedit.c:2365
1720 #, fuzzy
1721 msgid "Compression: "
1722 msgstr "Kommentar: "
1723
1724 #: g10/gpg.c:886
1725 msgid "usage: gpg [options] "
1726 msgstr "brug: gpg [flag] "
1727
1728 #: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
1729 msgid "conflicting commands\n"
1730 msgstr "konfliktende kommandoer\n"
1731
1732 #: g10/gpg.c:1074
1733 #, c-format
1734 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: g10/gpg.c:1271
1738 #, c-format
1739 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: g10/gpg.c:1274
1743 #, c-format
1744 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: g10/gpg.c:1277
1748 #, c-format
1749 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1750 msgstr ""
1751
1752 #: g10/gpg.c:1283
1753 #, c-format
1754 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1755 msgstr ""
1756
1757 #: g10/gpg.c:1286
1758 #, c-format
1759 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: g10/gpg.c:1289
1763 #, c-format
1764 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: g10/gpg.c:1295
1768 #, c-format
1769 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: g10/gpg.c:1298
1773 #, c-format
1774 msgid ""
1775 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: g10/gpg.c:1301
1779 #, c-format
1780 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: g10/gpg.c:1307
1784 #, c-format
1785 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: g10/gpg.c:1310
1789 #, c-format
1790 msgid ""
1791 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: g10/gpg.c:1313
1795 #, c-format
1796 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: g10/gpg.c:1456
1800 #, fuzzy, c-format
1801 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1802 msgstr "ukendt standard modtager '%s'\n"
1803
1804 #: g10/gpg.c:1549
1805 msgid "display photo IDs during key listings"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: g10/gpg.c:1551
1809 msgid "show policy URLs during signature listings"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: g10/gpg.c:1553
1813 msgid "show all notations during signature listings"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: g10/gpg.c:1555
1817 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: g10/gpg.c:1559
1821 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: g10/gpg.c:1561
1825 #, fuzzy
1826 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1827 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1828
1829 #: g10/gpg.c:1563
1830 msgid "show user ID validity during key listings"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: g10/gpg.c:1565
1834 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1835 msgstr ""
1836
1837 #: g10/gpg.c:1567
1838 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: g10/gpg.c:1569
1842 #, fuzzy
1843 msgid "show the keyring name in key listings"
1844 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
1845
1846 #: g10/gpg.c:1571
1847 msgid "show expiration dates during signature listings"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: g10/gpg.c:1989
1851 #, fuzzy, c-format
1852 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1853 msgstr "NOTITS: ingen standard alternativfil '%s'\n"
1854
1855 #: g10/gpg.c:2249 g10/gpg.c:2893 g10/gpg.c:2905
1856 #, c-format
1857 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1858 msgstr "NOTITS: %s er ikke til normal brug!\n"
1859
1860 #: g10/gpg.c:2262
1861 #, c-format
1862 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: g10/gpg.c:2417 g10/gpg.c:2429
1866 #, fuzzy, c-format
1867 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1868 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:2511
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1873 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1874
1875 #: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2727 g10/keyedit.c:4078
1876 #, fuzzy
1877 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1878 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
1879
1880 #: g10/gpg.c:2546
1881 #, fuzzy, c-format
1882 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1883 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1884
1885 #: g10/gpg.c:2549
1886 #, fuzzy
1887 msgid "invalid keyserver options\n"
1888 msgstr "ugyldig nøglering"
1889
1890 #: g10/gpg.c:2556
1891 #, fuzzy, c-format
1892 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1893 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:2559
1896 #, fuzzy
1897 msgid "invalid import options\n"
1898 msgstr "ugyldig rustning"
1899
1900 #: g10/gpg.c:2566
1901 #, fuzzy, c-format
1902 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1903 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1904
1905 #: g10/gpg.c:2569
1906 #, fuzzy
1907 msgid "invalid export options\n"
1908 msgstr "ugyldig nøglering"
1909
1910 #: g10/gpg.c:2576
1911 #, fuzzy, c-format
1912 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1913 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1914
1915 #: g10/gpg.c:2579
1916 #, fuzzy
1917 msgid "invalid list options\n"
1918 msgstr "ugyldig rustning"
1919
1920 #: g10/gpg.c:2587
1921 msgid "display photo IDs during signature verification"
1922 msgstr ""
1923
1924 #: g10/gpg.c:2589
1925 msgid "show policy URLs during signature verification"
1926 msgstr ""
1927
1928 #: g10/gpg.c:2591
1929 #, fuzzy
1930 msgid "show all notations during signature verification"
1931 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1932
1933 #: g10/gpg.c:2593
1934 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1935 msgstr ""
1936
1937 #: g10/gpg.c:2597
1938 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1939 msgstr ""
1940
1941 #: g10/gpg.c:2599
1942 #, fuzzy
1943 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1944 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2601
1947 #, fuzzy
1948 msgid "show user ID validity during signature verification"
1949 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
1950
1951 #: g10/gpg.c:2603
1952 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: g10/gpg.c:2605
1956 msgid "validate signatures with PKA data"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: g10/gpg.c:2607
1960 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: g10/gpg.c:2614
1964 #, fuzzy, c-format
1965 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1966 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:2617
1969 #, fuzzy
1970 msgid "invalid verify options\n"
1971 msgstr "ugyldig nøglering"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2624
1974 #, c-format
1975 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: g10/gpg.c:2798
1979 #, fuzzy, c-format
1980 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1981 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
1982
1983 #: g10/gpg.c:2801
1984 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: g10/gpg.c:2882 sm/gpgsm.c:1232
1988 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: g10/gpg.c:2886
1992 #, c-format
1993 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: g10/gpg.c:2895
1997 #, c-format
1998 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1999 msgstr "%s ikke tilladt med %s!\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:2898
2002 #, c-format
2003 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2004 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2005
2006 #: g10/gpg.c:2913
2007 #, fuzzy, c-format
2008 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2009 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:2927
2012 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: g10/gpg.c:2933
2016 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: g10/gpg.c:2939
2020 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: g10/gpg.c:2952
2024 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2025 msgstr ""
2026
2027 #: g10/gpg.c:3018 g10/gpg.c:3042 sm/gpgsm.c:1288
2028 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2029 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:3024 g10/gpg.c:3048 sm/gpgsm.c:1296
2032 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2033 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
2034
2035 #: g10/gpg.c:3030
2036 #, fuzzy
2037 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2038 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:3036
2041 #, fuzzy
2042 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2043 msgstr "valgte resuméalgoritme er ugyldig\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:3051
2046 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: g10/gpg.c:3053
2050 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: g10/gpg.c:3055
2054 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2055 msgstr ""
2056
2057 #: g10/gpg.c:3057
2058 #, fuzzy
2059 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2060 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:3059
2063 #, fuzzy
2064 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2065 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:3062
2068 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2069 msgstr "NOTE: simpel S2K modus (0) frarådes på det skarpeste\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:3066
2072 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2073 msgstr "ugyldig S2K modus; skal være 0, 1 el. 3\n"
2074
2075 #: g10/gpg.c:3073
2076 #, fuzzy
2077 msgid "invalid default preferences\n"
2078 msgstr "vis præferencer"
2079
2080 #: g10/gpg.c:3082
2081 #, fuzzy
2082 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2083 msgstr "vis præferencer"
2084
2085 #: g10/gpg.c:3086
2086 #, fuzzy
2087 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2088 msgstr "vis præferencer"
2089
2090 #: g10/gpg.c:3090
2091 #, fuzzy
2092 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2093 msgstr "vis præferencer"
2094
2095 #: g10/gpg.c:3123
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2098 msgstr "%s er meningsløs sammen med %s!\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:3170
2101 #, c-format
2102 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: g10/gpg.c:3175
2106 #, c-format
2107 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: g10/gpg.c:3180
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2113 msgstr "valgte cifferalgoritme er ugyldig\n"
2114
2115 # er det klogt at oversætte TrustDB?
2116 #: g10/gpg.c:3272
2117 #, c-format
2118 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2119 msgstr "kunne ikke initialisere TillidsDB: %s\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:3283
2122 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: g10/gpg.c:3304
2126 msgid "--store [filename]"
2127 msgstr "--store [filnavn (som gemmes)]"
2128
2129 #: g10/gpg.c:3311
2130 msgid "--symmetric [filename]"
2131 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3313
2134 #, fuzzy, c-format
2135 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2136 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
2137
2138 #: g10/gpg.c:3323
2139 msgid "--encrypt [filename]"
2140 msgstr "--encrypt [filnavn (som krypteres)]"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3336
2143 #, fuzzy
2144 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2145 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2146
2147 #: g10/gpg.c:3338
2148 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: g10/gpg.c:3341
2152 #, c-format
2153 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2154 msgstr ""
2155
2156 #: g10/gpg.c:3359
2157 msgid "--sign [filename]"
2158 msgstr "--sign [filnavn (som signeres)]"
2159
2160 #: g10/gpg.c:3372
2161 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2162 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2163
2164 #: g10/gpg.c:3387
2165 #, fuzzy
2166 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2167 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3389
2170 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: g10/gpg.c:3392
2174 #, c-format
2175 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: g10/gpg.c:3412
2179 #, fuzzy
2180 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2181 msgstr "--symmetric [filnavn]"
2182
2183 #: g10/gpg.c:3421
2184 msgid "--clearsign [filename]"
2185 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3446
2188 msgid "--decrypt [filename]"
2189 msgstr "--decrypt [filnavn (som dekrypteres)]"
2190
2191 #: g10/gpg.c:3454
2192 msgid "--sign-key user-id"
2193 msgstr "--sign-key bruger-id"
2194
2195 #: g10/gpg.c:3458
2196 msgid "--lsign-key user-id"
2197 msgstr "--lsign-key bruger-id"
2198
2199 #: g10/gpg.c:3479
2200 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2201 msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
2202
2203 #: g10/gpg.c:3564
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2206 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3566
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2211 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3568
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key export failed: %s\n"
2216 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3579
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2221 msgstr "signering fejlede: %s\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:3589
2224 #, c-format
2225 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/gpg.c:3640
2229 #, c-format
2230 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2231 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
2232
2233 #: g10/gpg.c:3648
2234 #, c-format
2235 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2236 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3738
2239 #, c-format
2240 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2241 msgstr "ugyldig hash-algoritme `%s'\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:3855
2244 msgid "[filename]"
2245 msgstr "[filnavn]"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3859
2248 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2249 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
2250
2251 #: g10/gpg.c:4171
2252 #, fuzzy
2253 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2254 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2255
2256 #: g10/gpg.c:4173
2257 #, fuzzy
2258 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2259 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2260
2261 #: g10/gpg.c:4206
2262 #, fuzzy
2263 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2264 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
2265
2266 #: g10/gpgv.c:73
2267 #, fuzzy
2268 msgid "take the keys from this keyring"
2269 msgstr "Slet denne nøgle fra nøgleringen? "
2270
2271 #: g10/gpgv.c:75
2272 #, fuzzy
2273 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2274 msgstr "tidsstempelkonflikt"
2275
2276 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2277 msgid "|FD|write status info to this FD"
2278 msgstr "|FD|skriv statusinfo til denne FD"
2279
2280 #: g10/gpgv.c:100
2281 #, fuzzy
2282 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2283 msgstr "Brug: gpg [flag] [filer] (-h for hjælp)"
2284
2285 #: g10/gpgv.c:103
2286 msgid ""
2287 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2288 "Check signatures against known trusted keys\n"
2289 msgstr ""
2290
2291 #: g10/helptext.c:51
2292 msgid ""
2293 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2294 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2295 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2296 msgstr ""
2297
2298 #: g10/helptext.c:57
2299 msgid ""
2300 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2301 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2302 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2303 "ultimately trusted\n"
2304 msgstr ""
2305
2306 #: g10/helptext.c:64
2307 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2308 msgstr ""
2309
2310 #: g10/helptext.c:68
2311 msgid ""
2312 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2313 msgstr ""
2314
2315 #: g10/helptext.c:72
2316 msgid ""
2317 "Select the algorithm to use.\n"
2318 "\n"
2319 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2320 "for signatures.\n"
2321 "\n"
2322 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2323 "\n"
2324 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2325 "\n"
2326 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2327 msgstr ""
2328
2329 #: g10/helptext.c:86
2330 msgid ""
2331 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2332 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2333 "Please consult your security expert first."
2334 msgstr ""
2335
2336 #: g10/helptext.c:93
2337 msgid "Enter the size of the key"
2338 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
2339
2340 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2341 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2342 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2343 msgstr "Svar \"ja\" eller \"nej\""
2344
2345 #: g10/helptext.c:107
2346 msgid ""
2347 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2348 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2349 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2350 "the given value as an interval."
2351 msgstr ""
2352
2353 #: g10/helptext.c:119
2354 msgid "Enter the name of the key holder"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: g10/helptext.c:124
2358 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: g10/helptext.c:128
2362 msgid "Please enter an optional comment"
2363 msgstr ""
2364
2365 #: g10/helptext.c:133
2366 msgid ""
2367 "N  to change the name.\n"
2368 "C  to change the comment.\n"
2369 "E  to change the email address.\n"
2370 "O  to continue with key generation.\n"
2371 "Q  to to quit the key generation."
2372 msgstr ""
2373
2374 #: g10/helptext.c:142
2375 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/helptext.c:150
2379 msgid ""
2380 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2381 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2382 "know how carefully you verified this.\n"
2383 "\n"
2384 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2385 "the\n"
2386 "    key.\n"
2387 "\n"
2388 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2389 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2390 "for\n"
2391 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2392 "user.\n"
2393 "\n"
2394 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2395 "could\n"
2396 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2397 "the\n"
2398 "    key against a photo ID.\n"
2399 "\n"
2400 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2401 "could\n"
2402 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2403 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2404 "a\n"
2405 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2406 "the\n"
2407 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2408 "exchange\n"
2409 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2410 "\n"
2411 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2412 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2413 "\"\n"
2414 "mean to you when you sign other keys.\n"
2415 "\n"
2416 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2417 msgstr ""
2418
2419 #: g10/helptext.c:188
2420 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: g10/helptext.c:192
2424 msgid ""
2425 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2426 "All certificates are then also lost!"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: g10/helptext.c:197
2430 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: g10/helptext.c:202
2434 msgid ""
2435 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2436 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2437 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/helptext.c:207
2441 msgid ""
2442 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2443 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2444 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2445 "a trust connection through another already certified key."
2446 msgstr ""
2447
2448 #: g10/helptext.c:213
2449 msgid ""
2450 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2451 "your keyring."
2452 msgstr ""
2453
2454 #: g10/helptext.c:217
2455 msgid ""
2456 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2457 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2458 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2459 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2460 "a second one is available."
2461 msgstr ""
2462
2463 #: g10/helptext.c:225
2464 msgid ""
2465 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2466 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2467 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: g10/helptext.c:232
2471 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: g10/helptext.c:238
2475 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2476 msgstr ""
2477
2478 #: g10/helptext.c:242
2479 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: g10/helptext.c:247
2483 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2484 msgstr "Svar \"ja\" hvis det er ok at overskrive filen"
2485
2486 #: g10/helptext.c:252
2487 msgid ""
2488 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2489 "file (which is shown in brackets) will be used."
2490 msgstr ""
2491 "Indtast et nyt filnavn. Hvis du bare trykker RETUR vil det\n"
2492 "forvalgte navn (som er vist i klammer) blive brugt."
2493
2494 #: g10/helptext.c:258
2495 msgid ""
2496 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2497 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2498 "  \"Key has been compromised\"\n"
2499 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2500 "      got access to your secret key.\n"
2501 "  \"Key is superseded\"\n"
2502 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2503 "  \"Key is no longer used\"\n"
2504 "      Use this if you have retired this key.\n"
2505 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2506 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2507 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: g10/helptext.c:274
2511 msgid ""
2512 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2513 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2514 "An empty line ends the text.\n"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: g10/helptext.c:289
2518 msgid "No help available"
2519 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
2520
2521 #: g10/helptext.c:297
2522 #, c-format
2523 msgid "No help available for `%s'"
2524 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig for `%s'"
2525
2526 #: g10/import.c:96
2527 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: g10/import.c:98
2531 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: g10/import.c:100
2535 #, fuzzy
2536 msgid "do not update the trustdb after import"
2537 msgstr "opdatér tillidsdatabasen"
2538
2539 #: g10/import.c:102
2540 msgid "create a public key when importing a secret key"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: g10/import.c:104
2544 msgid "only accept updates to existing keys"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: g10/import.c:106
2548 #, fuzzy
2549 msgid "remove unusable parts from key after import"
2550 msgstr "dårlig hemmelig nøgle"
2551
2552 #: g10/import.c:108
2553 msgid "remove as much as possible from key after import"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: g10/import.c:271
2557 #, c-format
2558 msgid "skipping block of type %d\n"
2559 msgstr "sprang over blok af typen %d\n"
2560
2561 #: g10/import.c:280
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "%lu keys processed so far\n"
2564 msgstr "%lu nøgler behandlet indtil nu\n"
2565
2566 #: g10/import.c:297
2567 #, c-format
2568 msgid "Total number processed: %lu\n"
2569 msgstr "Totalt antal behandlede: %lu\n"
2570
2571 #: g10/import.c:299
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2574 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2575
2576 #: g10/import.c:302
2577 #, c-format
2578 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2582 #, c-format
2583 msgid "              imported: %lu"
2584 msgstr "           importerede: %lu"
2585
2586 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2587 #, c-format
2588 msgid "             unchanged: %lu\n"
2589 msgstr "              uændrede: %lu\n"
2590
2591 #: g10/import.c:312
2592 #, c-format
2593 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2594 msgstr "      nye bruger-id'er: %lu\n"
2595
2596 #: g10/import.c:314
2597 #, c-format
2598 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2599 msgstr "       nye undernøgler: %lu\n"
2600
2601 #: g10/import.c:316
2602 #, c-format
2603 msgid "        new signatures: %lu\n"
2604 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2605
2606 #: g10/import.c:318
2607 #, c-format
2608 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2609 msgstr "  nye nøgletilbagekald: %lu\n"
2610
2611 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2612 #, c-format
2613 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2614 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2615
2616 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2617 #, c-format
2618 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2619 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2620
2621 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2622 #, c-format
2623 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2624 msgstr "hemmelige nøgler uændre: %lu\n"
2625
2626 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "          not imported: %lu\n"
2629 msgstr "           importerede: %lu"
2630
2631 #: g10/import.c:328
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2634 msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
2635
2636 #: g10/import.c:330
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2639 msgstr " hemmelige nøgler læst: %lu\n"
2640
2641 #: g10/import.c:571
2642 #, c-format
2643 msgid ""
2644 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2645 "algorithms on these user IDs:\n"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: g10/import.c:609
2649 #, c-format
2650 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: g10/import.c:621
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2656 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
2657
2658 #: g10/import.c:633
2659 #, c-format
2660 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2661 msgstr ""
2662
2663 #: g10/import.c:646
2664 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: g10/import.c:648
2668 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2669 msgstr ""
2670
2671 #: g10/import.c:672
2672 #, c-format
2673 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: g10/import.c:722 g10/import.c:1120
2677 #, fuzzy, c-format
2678 msgid "key %s: no user ID\n"
2679 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2680
2681 #: g10/import.c:751
2682 #, fuzzy, c-format
2683 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2684 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2685
2686 #: g10/import.c:766
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2689 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2690
2691 #: g10/import.c:772
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2694 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2695
2696 #: g10/import.c:774
2697 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2698 msgstr ""
2699
2700 #: g10/import.c:784 g10/import.c:1242
2701 #, fuzzy, c-format
2702 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2703 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2704
2705 #: g10/import.c:790
2706 #, fuzzy, c-format
2707 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2708 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2709
2710 #: g10/import.c:799
2711 #, fuzzy, c-format
2712 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2713 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2714
2715 #: g10/import.c:804 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2716 #, c-format
2717 msgid "writing to `%s'\n"
2718 msgstr "skriver til `%s'\n"
2719
2720 #: g10/import.c:808 g10/import.c:903 g10/import.c:1160 g10/import.c:1303
2721 #: g10/import.c:2365 g10/import.c:2387
2722 #, c-format
2723 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2724 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2725
2726 #: g10/import.c:827
2727 #, fuzzy, c-format
2728 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2729 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2730
2731 #: g10/import.c:851
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2734 msgstr "nøgle %08lX: stemmer ikke med vores kopi\n"
2735
2736 #: g10/import.c:868 g10/import.c:1260
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2739 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
2740
2741 #: g10/import.c:876 g10/import.c:1267
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2744 msgstr "nøgle %08lX: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
2745
2746 #: g10/import.c:913
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2749 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2750
2751 #: g10/import.c:916
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2754 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2755
2756 #: g10/import.c:919
2757 #, fuzzy, c-format
2758 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2759 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2760
2761 #: g10/import.c:922
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2764 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2765
2766 #: g10/import.c:925
2767 #, fuzzy, c-format
2768 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2769 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2770
2771 #: g10/import.c:928
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2774 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2775
2776 #: g10/import.c:931
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2779 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2780
2781 #: g10/import.c:934
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2784 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2785
2786 #: g10/import.c:937
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2789 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2790
2791 #: g10/import.c:940
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2794 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2795
2796 #: g10/import.c:963
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2799 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2800
2801 #: g10/import.c:1126
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2804 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2805
2806 #: g10/import.c:1137
2807 #, fuzzy
2808 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2809 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
2810
2811 #: g10/import.c:1154 g10/import.c:2380
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2814 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2815
2816 #: g10/import.c:1165
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "key %s: secret key imported\n"
2819 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
2820
2821 #: g10/import.c:1195
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2824 msgstr "fjern nøgle fra den hemmelige nøglering"
2825
2826 #: g10/import.c:1205
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2829 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
2830
2831 #: g10/import.c:1235
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2834 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2835
2836 #: g10/import.c:1278
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2839 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2840
2841 #: g10/import.c:1310
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2844 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2845
2846 #: g10/import.c:1376
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2849 msgstr "nøgle %08lX: ingen bruger-id\n"
2850
2851 #: g10/import.c:1391
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2854 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2855
2856 #: g10/import.c:1393
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2859 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2860
2861 #: g10/import.c:1411
2862 #, fuzzy, c-format
2863 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2864 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2865
2866 #: g10/import.c:1422 g10/import.c:1472
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2869 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
2870
2871 #: g10/import.c:1424
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2874 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2875
2876 #: g10/import.c:1439
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2879 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2880
2881 #: g10/import.c:1461
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2884 msgstr "nøgle %08lX: undernøgle er blevet annulleret!\n"
2885
2886 #: g10/import.c:1474
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2889 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2890
2891 #: g10/import.c:1489
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2894 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
2895
2896 #: g10/import.c:1531
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2899 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2900
2901 #: g10/import.c:1552
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2904 msgstr "%s: udelod: %s\n"
2905
2906 #: g10/import.c:1579
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2909 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2910
2911 #: g10/import.c:1589
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2914 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2915
2916 #: g10/import.c:1606
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2919 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
2920
2921 #: g10/import.c:1620
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2924 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1628
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2929 msgstr "nøgle %08lX: ikke en rfc2440 nøgle - udeladt\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1728
2932 #, c-format
2933 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: g10/import.c:1790
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2939 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1804
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2944 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
2945
2946 #: g10/import.c:1863
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2949 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2950
2951 #: g10/import.c:1897
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2954 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle importeret\n"
2955
2956 #: g10/import.c:2286
2957 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: g10/import.c:2294
2961 #, fuzzy
2962 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2963 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
2964
2965 #: g10/import.c:2296
2966 #, fuzzy
2967 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2968 msgstr "udelod: hemmelig nøgle er allerede tilstede\n"
2969
2970 #: g10/keydb.c:170
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2973 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
2974
2975 #: g10/keydb.c:176
2976 #, c-format
2977 msgid "keyring `%s' created\n"
2978 msgstr ""
2979
2980 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2983 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
2984
2985 #: g10/keydb.c:699
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2988 msgstr "ingen standard offentlig nøglering\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:267
2991 msgid "[revocation]"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: g10/keyedit.c:268
2995 msgid "[self-signature]"
2996 msgstr "[selv-signatur]"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
2999 msgid "1 bad signature\n"
3000 msgstr "1 dårlig signature\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3003 #, c-format
3004 msgid "%d bad signatures\n"
3005 msgstr "%d dårlige signaturer\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3008 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3012 #, c-format
3013 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3017 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3021 #, c-format
3022 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: g10/keyedit.c:358
3026 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: g10/keyedit.c:360
3030 #, c-format
3031 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3035 msgid ""
3036 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3037 "keys\n"
3038 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3039 "etc.)\n"
3040 msgstr ""
3041
3042 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3045 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "  %d = I trust fully\n"
3050 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:440
3053 msgid ""
3054 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3055 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3056 "trust signatures on your behalf.\n"
3057 msgstr ""
3058
3059 #: g10/keyedit.c:456
3060 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: g10/keyedit.c:600
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3066 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3069 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1751
3070 #, fuzzy
3071 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3072 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3073
3074 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3075 #: g10/keyedit.c:1757
3076 msgid "  Unable to sign.\n"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: g10/keyedit.c:628
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3082 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:656
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3087 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:684
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3092 msgstr "ADVARSEL: '%s' er en tom fil\n"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:686
3095 #, fuzzy
3096 msgid "Sign it? (y/N) "
3097 msgstr "Vil du gerne signere? "
3098
3099 #: g10/keyedit.c:708
3100 #, c-format
3101 msgid ""
3102 "The self-signature on \"%s\"\n"
3103 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: g10/keyedit.c:717
3107 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3108 msgstr ""
3109
3110 #: g10/keyedit.c:731
3111 #, c-format
3112 msgid ""
3113 "Your current signature on \"%s\"\n"
3114 "has expired.\n"
3115 msgstr ""
3116
3117 #: g10/keyedit.c:735
3118 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/keyedit.c:756
3122 #, c-format
3123 msgid ""
3124 "Your current signature on \"%s\"\n"
3125 "is a local signature.\n"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: g10/keyedit.c:760
3129 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3130 msgstr ""
3131
3132 #: g10/keyedit.c:781
3133 #, c-format
3134 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: g10/keyedit.c:784
3138 #, c-format
3139 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: g10/keyedit.c:789
3143 #, fuzzy
3144 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3145 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3146
3147 #: g10/keyedit.c:811
3148 #, c-format
3149 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: g10/keyedit.c:826
3153 #, fuzzy
3154 msgid "This key has expired!"
3155 msgstr "Bemærk: Denne nøgle er forældet!\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:844
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3160 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:850
3163 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3164 msgstr ""
3165
3166 #: g10/keyedit.c:890
3167 msgid ""
3168 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3169 "mode.\n"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: g10/keyedit.c:892
3173 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: g10/keyedit.c:917
3177 msgid ""
3178 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3179 "belongs\n"
3180 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: g10/keyedit.c:922
3184 #, c-format
3185 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3186 msgstr ""
3187
3188 #: g10/keyedit.c:924
3189 #, c-format
3190 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: g10/keyedit.c:926
3194 #, c-format
3195 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3196 msgstr ""
3197
3198 #: g10/keyedit.c:928
3199 #, c-format
3200 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3201 msgstr ""
3202
3203 #: g10/keyedit.c:934
3204 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3205 msgstr ""
3206
3207 #: g10/keyedit.c:958
3208 #, fuzzy, c-format
3209 msgid ""
3210 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3211 "key \"%s\" (%s)\n"
3212 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3213
3214 #: g10/keyedit.c:965
3215 #, fuzzy
3216 msgid "This will be a self-signature.\n"
3217 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:971
3220 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: g10/keyedit.c:979
3224 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: g10/keyedit.c:989
3228 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3229 msgstr ""
3230
3231 #: g10/keyedit.c:996
3232 #, fuzzy
3233 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3234 msgstr "signér nøglen lokalt"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1003
3237 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1008
3241 msgid "I have checked this key casually.\n"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1013
3245 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1023
3249 #, fuzzy
3250 msgid "Really sign? (y/N) "
3251 msgstr "Vil du gerne signere? "
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
3254 #: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:352
3255 #, c-format
3256 msgid "signing failed: %s\n"
3257 msgstr "signering fejlede: %s\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1133
3260 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3264 msgid "This key is not protected.\n"
3265 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3268 #, fuzzy
3269 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3270 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3273 #, fuzzy
3274 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3275 msgstr "hemmelig nøgle ikke tilgængelig"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3278 msgid "Key is protected.\n"
3279 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1180
3282 #, c-format
3283 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3284 msgstr "Kan ikke redigere denne nøgle: %s\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1186
3287 msgid ""
3288 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3289 "\n"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3293 #, fuzzy
3294 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3295 msgstr "kodesætningen blev ikke ordentlig gentaget; prøv igen.\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1206
3298 msgid ""
3299 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3300 "\n"
3301 msgstr ""
3302
3303 #: g10/keyedit.c:1209
3304 #, fuzzy
3305 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3306 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1280
3309 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3310 msgstr ""
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1366
3313 msgid "save and quit"
3314 msgstr "gem og afslut"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1369
3317 #, fuzzy
3318 msgid "show key fingerprint"
3319 msgstr "vis fingeraftryk"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1370
3322 msgid "list key and user IDs"
3323 msgstr "vis nøgler og bruger-id'er"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1372
3326 msgid "select user ID N"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1373
3330 #, fuzzy
3331 msgid "select subkey N"
3332 msgstr "vælg sekundær nøgle N"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1374
3335 #, fuzzy
3336 msgid "check signatures"
3337 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1379
3340 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1384
3344 #, fuzzy
3345 msgid "sign selected user IDs locally"
3346 msgstr "signér nøglen lokalt"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1386
3349 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1388
3353 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: g10/keyedit.c:1392
3357 msgid "add a user ID"
3358 msgstr "tilføj bruger-id"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1394
3361 #, fuzzy
3362 msgid "add a photo ID"
3363 msgstr "tilføj bruger-id"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1396
3366 #, fuzzy
3367 msgid "delete selected user IDs"
3368 msgstr "slet bruger id"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:1401
3371 #, fuzzy
3372 msgid "add a subkey"
3373 msgstr "tilføj nøgle"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1405
3376 msgid "add a key to a smartcard"
3377 msgstr ""
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1407
3380 msgid "move a key to a smartcard"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1409
3384 msgid "move a backup key to a smartcard"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1413
3388 #, fuzzy
3389 msgid "delete selected subkeys"
3390 msgstr "slet sekundær nøgle"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1415
3393 #, fuzzy
3394 msgid "add a revocation key"
3395 msgstr "tilføj sekundær nøgle"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:1417
3398 #, fuzzy
3399 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3400 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:1419
3403 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3404 msgstr ""
3405
3406 #: g10/keyedit.c:1421
3407 msgid "flag the selected user ID as primary"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1423
3411 #, fuzzy
3412 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3413 msgstr "skift imellem hemmelig og offentlig nøgle visning"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1426
3416 #, fuzzy
3417 msgid "list preferences (expert)"
3418 msgstr "vis præferencer"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1428
3421 #, fuzzy
3422 msgid "list preferences (verbose)"
3423 msgstr "vis præferencer"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1430
3426 #, fuzzy
3427 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3428 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1435
3431 #, fuzzy
3432 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3433 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1437
3436 #, fuzzy
3437 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3438 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1439
3441 msgid "change the passphrase"
3442 msgstr "ændr kodesætningen"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1443
3445 msgid "change the ownertrust"
3446 msgstr ""
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1445
3449 #, fuzzy
3450 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3451 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1447
3454 #, fuzzy
3455 msgid "revoke selected user IDs"
3456 msgstr "tilføj bruger-id"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1452
3459 msgid "revoke key or selected subkeys"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1453
3463 #, fuzzy
3464 msgid "enable key"
3465 msgstr "slå nøgle til"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:1454
3468 #, fuzzy
3469 msgid "disable key"
3470 msgstr "slå nøgle fra"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1455
3473 msgid "show selected photo IDs"
3474 msgstr ""
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1457
3477 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1459
3481 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3482 msgstr ""
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1577
3485 #, fuzzy, c-format
3486 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3487 msgstr "fejl ved læsning af '%s': %s\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1595
3490 msgid "Secret key is available.\n"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1678
3494 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1686
3498 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1705
3502 msgid ""
3503 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3504 "(lsign),\n"
3505 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3506 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1745
3510 #, fuzzy
3511 msgid "Key is revoked."
3512 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1764
3515 #, fuzzy
3516 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3517 msgstr "Vil du gerne signere? "
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1771
3520 #, fuzzy
3521 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3522 msgstr "signér nøglen lokalt"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1780
3525 #, fuzzy, c-format
3526 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3527 msgstr "ukendt signaturklasse"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1803
3530 #, c-format
3531 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1845 g10/keyedit.c:2011
3535 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1827
3539 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1829
3543 #, fuzzy
3544 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3545 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1830
3548 #, fuzzy
3549 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3550 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1880
3553 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3554 msgstr ""
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1892
3557 #, fuzzy
3558 msgid "You must select exactly one key.\n"
3559 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1920
3562 msgid "Command expects a filename argument\n"
3563 msgstr ""
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1934
3566 #, fuzzy, c-format
3567 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3568 msgstr "kan ikke åbne '%s': %s\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1951
3571 #, fuzzy, c-format
3572 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3573 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1975
3576 msgid "You must select at least one key.\n"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1978
3580 #, fuzzy
3581 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3582 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1979
3585 #, fuzzy
3586 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3587 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:2014
3590 #, fuzzy
3591 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3592 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:2015
3595 #, fuzzy
3596 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3597 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:2033
3600 #, fuzzy
3601 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3602 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:2044
3605 #, fuzzy
3606 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3607 msgstr "Vil du gerne oprette en underskrivnings- og krypteringsnøgle? "
3608
3609 #: g10/keyedit.c:2046
3610 #, fuzzy
3611 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3612 msgstr "Vil du virkelig gerne gøre dette?"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:2096
3615 msgid ""
3616 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3617 msgstr ""
3618
3619 #: g10/keyedit.c:2138
3620 #, fuzzy
3621 msgid "Set preference list to:\n"
3622 msgstr "vis præferencer"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:2144
3625 #, fuzzy
3626 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3627 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3628
3629 #: g10/keyedit.c:2146
3630 #, fuzzy
3631 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3632 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:2214
3635 #, fuzzy
3636 msgid "Save changes? (y/N) "
3637 msgstr "Gem ændringer? "
3638
3639 #: g10/keyedit.c:2217
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3642 msgstr "Afslut uden at gemme? "
3643
3644 #: g10/keyedit.c:2227
3645 #, c-format
3646 msgid "update failed: %s\n"
3647 msgstr ""
3648
3649 #: g10/keyedit.c:2234
3650 #, c-format
3651 msgid "update secret failed: %s\n"
3652 msgstr ""
3653
3654 #: g10/keyedit.c:2241
3655 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3656 msgstr ""
3657
3658 #: g10/keyedit.c:2342
3659 msgid "Digest: "
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/keyedit.c:2394
3663 msgid "Features: "
3664 msgstr ""
3665
3666 #: g10/keyedit.c:2405
3667 msgid "Keyserver no-modify"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:308
3671 msgid "Preferred keyserver: "
3672 msgstr ""
3673
3674 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3675 #, fuzzy
3676 msgid "Notations: "
3677 msgstr ""
3678 "@\n"
3679 "Indstillinger:\n"
3680 " "
3681
3682 #: g10/keyedit.c:2639
3683 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: g10/keyedit.c:2698
3687 #, fuzzy, c-format
3688 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3689 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:2719
3692 #, fuzzy, c-format
3693 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3694 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:2725
3697 msgid "(sensitive)"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3701 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3702 #, fuzzy, c-format
3703 msgid "created: %s"
3704 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:961
3707 #, fuzzy, c-format
3708 msgid "revoked: %s"
3709 msgstr "tilføj nøgle"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3712 #, fuzzy, c-format
3713 msgid "expired: %s"
3714 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3717 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3718 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:967
3719 #, fuzzy, c-format
3720 msgid "expires: %s"
3721 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:2750
3724 #, fuzzy, c-format
3725 msgid "usage: %s"
3726 msgstr "betro"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:2765
3729 #, fuzzy, c-format
3730 msgid "trust: %s"
3731 msgstr "betro"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:2769
3734 #, c-format
3735 msgid "validity: %s"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2776
3739 msgid "This key has been disabled"
3740 msgstr ""
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:200
3743 msgid "card-no: "
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/keyedit.c:2828
3747 msgid ""
3748 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3749 "unless you restart the program.\n"
3750 msgstr ""
3751
3752 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:526
3753 #: g10/mainproc.c:1803 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3754 #, fuzzy
3755 msgid "revoked"
3756 msgstr "tilføj nøgle"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:530
3759 #: g10/mainproc.c:1805 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3760 #, fuzzy
3761 msgid "expired"
3762 msgstr "udløb"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:2959
3765 msgid ""
3766 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3767 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: g10/keyedit.c:3020
3771 msgid ""
3772 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3773 "versions\n"
3774 "         of PGP to reject this key.\n"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3778 #, fuzzy
3779 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3780 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3781
3782 #: g10/keyedit.c:3031
3783 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3784 msgstr ""
3785
3786 #: g10/keyedit.c:3171
3787 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3788 msgstr ""
3789
3790 #: g10/keyedit.c:3181
3791 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: g10/keyedit.c:3185
3795 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3796 msgstr ""
3797
3798 #: g10/keyedit.c:3191
3799 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: g10/keyedit.c:3205
3803 #, c-format
3804 msgid "Deleted %d signature.\n"
3805 msgstr "Slettede %d signatur.\n"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:3206
3808 #, c-format
3809 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: g10/keyedit.c:3209
3813 msgid "Nothing deleted.\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1703
3817 #, fuzzy
3818 msgid "invalid"
3819 msgstr "ugyldig rustning"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:3244
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3824 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:3251
3827 #, fuzzy, c-format
3828 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3829 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:3252
3832 #, fuzzy, c-format
3833 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3834 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3835
3836 #: g10/keyedit.c:3260
3837 #, fuzzy, c-format
3838 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3839 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:3261
3842 #, fuzzy, c-format
3843 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3844 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:3355
3847 msgid ""
3848 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3849 "cause\n"
3850 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3851 msgstr ""
3852
3853 #: g10/keyedit.c:3366
3854 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keyedit.c:3386
3858 #, fuzzy
3859 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3860 msgstr "Indtast nøglens størrelse"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:3411
3863 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/keyedit.c:3426
3867 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keyedit.c:3448
3871 #, fuzzy
3872 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3873 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:3467
3876 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3877 msgstr ""
3878
3879 #: g10/keyedit.c:3473
3880 #, fuzzy
3881 msgid ""
3882 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3883 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3884
3885 #: g10/keyedit.c:3534
3886 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: g10/keyedit.c:3540
3890 #, fuzzy
3891 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3892 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3893
3894 #: g10/keyedit.c:3544
3895 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3896 msgstr ""
3897
3898 #: g10/keyedit.c:3547
3899 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keyedit.c:3593
3903 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3904 msgstr ""
3905
3906 #: g10/keyedit.c:3609
3907 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3908 msgstr ""
3909
3910 #: g10/keyedit.c:3682
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3913 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:3688
3916 #, c-format
3917 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3918 msgstr ""
3919
3920 #: g10/keyedit.c:3850
3921 #, fuzzy
3922 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3923 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
3924
3925 #: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
3926 #, fuzzy, c-format
3927 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3928 msgstr "nøgle %08lX: ingen gyldige bruger-id'er\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:4060
3931 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3932 msgstr ""
3933
3934 #: g10/keyedit.c:4140
3935 #, fuzzy
3936 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3937 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3938
3939 #: g10/keyedit.c:4141
3940 #, fuzzy
3941 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3942 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3943
3944 #: g10/keyedit.c:4203
3945 msgid "Enter the notation: "
3946 msgstr ""
3947
3948 #: g10/keyedit.c:4352
3949 #, fuzzy
3950 msgid "Proceed? (y/N) "
3951 msgstr "Overskriv (j/N)? "
3952
3953 #: g10/keyedit.c:4416
3954 #, c-format
3955 msgid "No user ID with index %d\n"
3956 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:4474
3959 #, fuzzy, c-format
3960 msgid "No user ID with hash %s\n"
3961 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3962
3963 #: g10/keyedit.c:4501
3964 #, fuzzy, c-format
3965 msgid "No subkey with index %d\n"
3966 msgstr "Ingen bruger-id med indeks %d\n"
3967
3968 #: g10/keyedit.c:4636
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3971 msgstr "bruger-id: \""
3972
3973 #: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
3974 #, c-format
3975 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3976 msgstr ""
3977
3978 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
3979 msgid " (non-exportable)"
3980 msgstr ""
3981
3982 #: g10/keyedit.c:4645
3983 #, fuzzy, c-format
3984 msgid "This signature expired on %s.\n"
3985 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
3986
3987 #: g10/keyedit.c:4649
3988 #, fuzzy
3989 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3990 msgstr "Er du sikker på at de vil benytte denne nøglestørrelse? "
3991
3992 #: g10/keyedit.c:4653
3993 #, fuzzy
3994 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3995 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
3996
3997 #: g10/keyedit.c:4680
3998 #, c-format
3999 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4000 msgstr ""
4001
4002 #: g10/keyedit.c:4706
4003 #, fuzzy
4004 msgid " (non-revocable)"
4005 msgstr "signér en nøgle lokalt"
4006
4007 #: g10/keyedit.c:4713
4008 #, fuzzy, c-format
4009 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4010 msgstr "ADVARSEL: Denne nøgle er blevet annulleret af dets ejer!\n"
4011
4012 #: g10/keyedit.c:4735
4013 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4014 msgstr ""
4015
4016 #: g10/keyedit.c:4755
4017 #, fuzzy
4018 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4019 msgstr "Generér en annullérbar certifikat"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:4785
4022 msgid "no secret key\n"
4023 msgstr ""
4024
4025 #: g10/keyedit.c:4855
4026 #, fuzzy, c-format
4027 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4028 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4029
4030 #: g10/keyedit.c:4872
4031 #, c-format
4032 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4033 msgstr ""
4034
4035 #: g10/keyedit.c:4936
4036 #, fuzzy, c-format
4037 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4038 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4039
4040 #: g10/keyedit.c:4998
4041 #, fuzzy, c-format
4042 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4043 msgstr "Nøglen er beskyttet.\n"
4044
4045 #: g10/keyedit.c:5093
4046 #, c-format
4047 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: g10/keygen.c:265
4051 #, fuzzy, c-format
4052 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4053 msgstr "vis præferencer"
4054
4055 #: g10/keygen.c:272
4056 #, fuzzy
4057 msgid "too many cipher preferences\n"
4058 msgstr "vis præferencer"
4059
4060 #: g10/keygen.c:274
4061 #, fuzzy
4062 msgid "too many digest preferences\n"
4063 msgstr "vis præferencer"
4064
4065 #: g10/keygen.c:276
4066 #, fuzzy
4067 msgid "too many compression preferences\n"
4068 msgstr "vis præferencer"
4069
4070 #: g10/keygen.c:401
4071 #, fuzzy, c-format
4072 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4073 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
4074
4075 #: g10/keygen.c:875
4076 #, fuzzy
4077 msgid "writing direct signature\n"
4078 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4079
4080 #: g10/keygen.c:914
4081 msgid "writing self signature\n"
4082 msgstr "skriver selvsignatur\n"
4083
4084 #: g10/keygen.c:964
4085 msgid "writing key binding signature\n"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4089 #: g10/keygen.c:2948
4090 #, fuzzy, c-format
4091 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4092 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
4093
4094 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4095 #, fuzzy, c-format
4096 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4097 msgstr "rundet op til %u bit\n"
4098
4099 #: g10/keygen.c:1276
4100 msgid ""
4101 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4102 msgstr ""
4103
4104 #: g10/keygen.c:1492
4105 #, fuzzy
4106 msgid "Sign"
4107 msgstr "signér"
4108
4109 #: g10/keygen.c:1495
4110 msgid "Certify"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: g10/keygen.c:1498
4114 #, fuzzy
4115 msgid "Encrypt"
4116 msgstr "kryptér data"
4117
4118 #: g10/keygen.c:1501
4119 msgid "Authenticate"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: g10/keygen.c:1509
4123 msgid "SsEeAaQq"
4124 msgstr ""
4125
4126 #: g10/keygen.c:1528
4127 #, c-format
4128 msgid "Possible actions for a %s key: "
4129 msgstr ""
4130
4131 #: g10/keygen.c:1532
4132 msgid "Current allowed actions: "
4133 msgstr ""
4134
4135 #: g10/keygen.c:1537
4136 #, c-format
4137 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4138 msgstr ""
4139
4140 #: g10/keygen.c:1540
4141 #, fuzzy, c-format
4142 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4143 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:1543
4146 #, c-format
4147 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4148 msgstr ""
4149
4150 #: g10/keygen.c:1546
4151 #, c-format
4152 msgid "   (%c) Finished\n"
4153 msgstr ""
4154
4155 #: g10/keygen.c:1602
4156 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4157 msgstr "Vælg venligst hvilken slags nøgle du vil have:\n"
4158
4159 #: g10/keygen.c:1604
4160 #, fuzzy, c-format
4161 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4162 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
4163
4164 #: g10/keygen.c:1605
4165 #, c-format
4166 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4167 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
4168
4169 #: g10/keygen.c:1607
4170 #, fuzzy, c-format
4171 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4172 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4173
4174 #: g10/keygen.c:1609
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4177 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4178
4179 #: g10/keygen.c:1610
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4182 msgstr "   (%d) DSA (signér kun)\n"
4183
4184 #: g10/keygen.c:1612
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4187 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4188
4189 #: g10/keygen.c:1614
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4192 msgstr "   (%d) ElGamal (kryptér kun)\n"
4193
4194 #: g10/keygen.c:1683
4195 #, fuzzy, c-format
4196 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4197 msgstr "DSA nøglepar vil have 1024 bit.\n"
4198
4199 #: g10/keygen.c:1693
4200 #, c-format
4201 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4202 msgstr ""
4203
4204 #: g10/keygen.c:1700
4205 #, fuzzy, c-format
4206 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4207 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du? (1024) "
4208
4209 #: g10/keygen.c:1714
4210 #, c-format
4211 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4212 msgstr ""
4213
4214 #: g10/keygen.c:1720
4215 #, c-format
4216 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4217 msgstr "Ønsket nøglestørrelse er %u bit\n"
4218
4219 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4220 #, c-format
4221 msgid "rounded up to %u bits\n"
4222 msgstr "rundet op til %u bit\n"
4223
4224 #: g10/keygen.c:1779
4225 msgid ""
4226 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4227 "         0 = key does not expire\n"
4228 "      <n>  = key expires in n days\n"
4229 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4230 "      <n>m = key expires in n months\n"
4231 "      <n>y = key expires in n years\n"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: g10/keygen.c:1790
4235 msgid ""
4236 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4237 "         0 = signature does not expire\n"
4238 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4239 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4240 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4241 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4242 msgstr ""
4243
4244 #: g10/keygen.c:1813
4245 msgid "Key is valid for? (0) "
4246 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
4247
4248 #: g10/keygen.c:1818
4249 #, fuzzy, c-format
4250 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4251 msgstr "Nøgle er gyldig for? (0) "
4252
4253 #: g10/keygen.c:1836
4254 msgid "invalid value\n"
4255 msgstr "ugyldig værdi\n"
4256
4257 #: g10/keygen.c:1843
4258 #, fuzzy
4259 msgid "Key does not expire at all\n"
4260 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
4261
4262 #: g10/keygen.c:1844
4263 #, fuzzy
4264 msgid "Signature does not expire at all\n"
4265 msgstr "Nøglen udløber aldrig\n"
4266
4267 #: g10/keygen.c:1849
4268 #, fuzzy, c-format
4269 msgid "Key expires at %s\n"
4270 msgstr "Nøgle udløber d. %s\n"
4271
4272 #: g10/keygen.c:1850
4273 #, fuzzy, c-format
4274 msgid "Signature expires at %s\n"
4275 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4276
4277 #: g10/keygen.c:1854
4278 msgid ""
4279 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4280 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4281 msgstr ""
4282
4283 # virker j automatisk istedetfor y?
4284 #: g10/keygen.c:1861
4285 #, fuzzy
4286 msgid "Is this correct? (y/N) "
4287 msgstr "Er dette korrekt (j/n)? "
4288
4289 #: g10/keygen.c:1884
4290 msgid ""
4291 "\n"
4292 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4293 "ID\n"
4294 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4295 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4296 "\n"
4297 msgstr ""
4298
4299 #: g10/keygen.c:1897
4300 msgid "Real name: "
4301 msgstr "Rigtige navn: "
4302
4303 #: g10/keygen.c:1905
4304 msgid "Invalid character in name\n"
4305 msgstr "Ugyldige bogstaver i navn\n"
4306
4307 #: g10/keygen.c:1907
4308 msgid "Name may not start with a digit\n"
4309 msgstr "Navn må ikke starte med et tal\n"
4310
4311 #: g10/keygen.c:1909
4312 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4313 msgstr "Navn skal være mindst 5 bogstaver langt\n"
4314
4315 #: g10/keygen.c:1917
4316 msgid "Email address: "
4317 msgstr "Epostadresse: "
4318
4319 #: g10/keygen.c:1923
4320 msgid "Not a valid email address\n"
4321 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
4322
4323 #: g10/keygen.c:1931
4324 msgid "Comment: "
4325 msgstr "Kommentar: "
4326
4327 #: g10/keygen.c:1937
4328 msgid "Invalid character in comment\n"
4329 msgstr "Ugyldigt tegn i kommentar\n"
4330
4331 #: g10/keygen.c:1959
4332 #, c-format
4333 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4334 msgstr "Du bruger '%s' tegnsættet.\n"
4335
4336 #: g10/keygen.c:1965
4337 #, c-format
4338 msgid ""
4339 "You selected this USER-ID:\n"
4340 "    \"%s\"\n"
4341 "\n"
4342 msgstr ""
4343 "Du valgte denne BRUGER-ID:\n"
4344 "    \"%s\"\n"
4345 "\n"
4346
4347 #: g10/keygen.c:1970
4348 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4349 msgstr ""
4350
4351 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4352 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4353 #. string which should be translated accordingly and the
4354 #. letter changed to match the one in the answer string.
4355 #.
4356 #. n = Change name
4357 #. c = Change comment
4358 #. e = Change email
4359 #. o = Okay (ready, continue)
4360 #. q = Quit
4361 #.
4362 #: g10/keygen.c:1986
4363 msgid "NnCcEeOoQq"
4364 msgstr "NnCcEeOoQq"
4365
4366 #: g10/keygen.c:1996
4367 #, fuzzy
4368 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4369 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
4370
4371 #: g10/keygen.c:1997
4372 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4373 msgstr "Ændr (N)avn, (K)ommentar, (E)post eller (O)kay/(Q)vit? "
4374
4375 #: g10/keygen.c:2016
4376 msgid "Please correct the error first\n"
4377 msgstr ""
4378
4379 #: g10/keygen.c:2055
4380 msgid ""
4381 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4382 "\n"
4383 msgstr ""
4384 "Du skal bruge en kodesætning til at beskytte din hemmelige nøgle.\n"
4385 "\n"
4386
4387 #: g10/keygen.c:2070
4388 #, c-format
4389 msgid "%s.\n"
4390 msgstr ""
4391
4392 #: g10/keygen.c:2076
4393 msgid ""
4394 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4395 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4396 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4397 "\n"
4398 msgstr ""
4399
4400 #: g10/keygen.c:2098
4401 msgid ""
4402 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4403 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4404 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4405 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4406 msgstr ""
4407
4408 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4409 msgid "Key generation canceled.\n"
4410 msgstr "Nøgleoprettelse annulleret.\n"
4411
4412 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4413 #, fuzzy, c-format
4414 msgid "writing public key to `%s'\n"
4415 msgstr "skriver offentligt certifikat til '%s'\n"
4416
4417 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4418 #, fuzzy, c-format
4419 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4420 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
4421
4422 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4425 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
4426
4427 #: g10/keygen.c:3242
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4430 msgstr "nøgle %08lX: offentlig nøgle ikke fundet: %s\n"
4431
4432 #: g10/keygen.c:3248
4433 #, fuzzy, c-format
4434 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4435 msgstr "skriver hemmeligt certifikat til '%s'\n"
4436
4437 #: g10/keygen.c:3266
4438 #, fuzzy, c-format
4439 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4440 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4441
4442 #: g10/keygen.c:3273
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4445 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4446
4447 #: g10/keygen.c:3296
4448 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4449 msgstr "offentlig og hemmelig nøgle oprettet og signeret.\n"
4450
4451 #: g10/keygen.c:3307
4452 msgid ""
4453 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4454 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4455 msgstr ""
4456
4457 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4458 #, c-format
4459 msgid "Key generation failed: %s\n"
4460 msgstr ""
4461
4462 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4463 #, c-format
4464 msgid ""
4465 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4466 msgstr ""
4467
4468 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4469 #, c-format
4470 msgid ""
4471 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4472 msgstr ""
4473
4474 #: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
4475 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4476 msgstr ""
4477
4478 #: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
4479 #, fuzzy
4480 msgid "Really create? (y/N) "
4481 msgstr "Vil du virkelig oprette?"
4482
4483 #: g10/keygen.c:3714
4484 #, fuzzy, c-format
4485 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4486 msgstr "fjernelse af beskyttelse fejlede: %s\n"
4487
4488 #: g10/keygen.c:3762
4489 #, fuzzy, c-format
4490 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4491 msgstr "kan ikke oprette %s: %s\n"
4492
4493 #: g10/keygen.c:3788
4494 #, fuzzy, c-format
4495 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4496 msgstr "hemmelige nøgler import: %lu\n"
4497
4498 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4499 msgid "never     "
4500 msgstr ""
4501
4502 #: g10/keylist.c:265
4503 #, fuzzy
4504 msgid "Critical signature policy: "
4505 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
4506
4507 #: g10/keylist.c:267
4508 #, fuzzy
4509 msgid "Signature policy: "
4510 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
4511
4512 #: g10/keylist.c:306
4513 msgid "Critical preferred keyserver: "
4514 msgstr ""
4515
4516 #: g10/keylist.c:359
4517 msgid "Critical signature notation: "
4518 msgstr ""
4519
4520 #: g10/keylist.c:361
4521 msgid "Signature notation: "
4522 msgstr ""
4523
4524 #: g10/keylist.c:471
4525 msgid "Keyring"
4526 msgstr ""
4527
4528 #: g10/keylist.c:1506
4529 #, fuzzy
4530 msgid "Primary key fingerprint:"
4531 msgstr "vis nøgle og fingeraftryk"
4532
4533 #: g10/keylist.c:1508
4534 #, fuzzy
4535 msgid "     Subkey fingerprint:"
4536 msgstr "             Fingeraftryk:"
4537
4538 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4539 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4540 #: g10/keylist.c:1515
4541 #, fuzzy
4542 msgid " Primary key fingerprint:"
4543 msgstr "             Fingeraftryk:"
4544
4545 #: g10/keylist.c:1517
4546 #, fuzzy
4547 msgid "      Subkey fingerprint:"
4548 msgstr "             Fingeraftryk:"
4549
4550 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4551 #, fuzzy
4552 msgid "      Key fingerprint ="
4553 msgstr "             Fingeraftryk:"
4554
4555 #: g10/keylist.c:1592
4556 msgid "      Card serial no. ="
4557 msgstr ""
4558
4559 #: g10/keyring.c:1251
4560 #, fuzzy, c-format
4561 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4562 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
4563
4564 #: g10/keyring.c:1256
4565 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4566 msgstr ""
4567
4568 #: g10/keyring.c:1258
4569 #, c-format
4570 msgid "%s is the unchanged one\n"
4571 msgstr ""
4572
4573 #: g10/keyring.c:1259
4574 #, c-format
4575 msgid "%s is the new one\n"
4576 msgstr ""
4577
4578 #: g10/keyring.c:1260
4579 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4580 msgstr ""
4581
4582 #: g10/keyring.c:1382
4583 #, fuzzy, c-format
4584 msgid "caching keyring `%s'\n"
4585 msgstr "fejl ved skrivning af nøglering `%s': %s\n"
4586
4587 #: g10/keyring.c:1428
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4590 msgstr "vis nøgler og signaturer"
4591
4592 #: g10/keyring.c:1440
4593 #, fuzzy, c-format
4594 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4595 msgstr "vis nøgler og signaturer"
4596
4597 #: g10/keyring.c:1512
4598 #, c-format
4599 msgid "%s: keyring created\n"
4600 msgstr ""
4601
4602 #: g10/keyserver.c:66
4603 msgid "include revoked keys in search results"
4604 msgstr ""
4605
4606 #: g10/keyserver.c:67
4607 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4608 msgstr ""
4609
4610 #: g10/keyserver.c:69
4611 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4612 msgstr ""
4613
4614 #: g10/keyserver.c:71
4615 msgid "do not delete temporary files after using them"
4616 msgstr ""
4617
4618 #: g10/keyserver.c:75
4619 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4620 msgstr ""
4621
4622 #: g10/keyserver.c:77
4623 #, fuzzy
4624 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4625 msgstr "den givne politik-URL er ugyldig\n"
4626
4627 #: g10/keyserver.c:79
4628 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4629 msgstr ""
4630
4631 #: g10/keyserver.c:145
4632 #, c-format
4633 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4634 msgstr ""
4635
4636 #: g10/keyserver.c:528
4637 #, fuzzy
4638 msgid "disabled"
4639 msgstr "slåfra"
4640
4641 #: g10/keyserver.c:729
4642 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4643 msgstr ""
4644
4645 #: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1435
4646 #, fuzzy, c-format
4647 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4648 msgstr "ugyldig nøglering"
4649
4650 #: g10/keyserver.c:911
4651 #, fuzzy, c-format
4652 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4653 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
4654
4655 #: g10/keyserver.c:913
4656 #, fuzzy
4657 msgid "key not found on keyserver\n"
4658 msgstr "%s: bruger ikke fundet: %s\n"
4659
4660 #: g10/keyserver.c:1154
4661 #, fuzzy, c-format
4662 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4663 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4664
4665 #: g10/keyserver.c:1158
4666 #, fuzzy, c-format
4667 msgid "requesting key %s from %s\n"
4668 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4669
4670 #: g10/keyserver.c:1182
4671 #, fuzzy, c-format
4672 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4673 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
4674
4675 #: g10/keyserver.c:1185
4676 #, fuzzy, c-format
4677 msgid "searching for names from %s\n"
4678 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
4679
4680 #: g10/keyserver.c:1338
4681 #, c-format
4682 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4683 msgstr ""
4684
4685 #: g10/keyserver.c:1342
4686 #, fuzzy, c-format
4687 msgid "sending key %s to %s\n"
4688 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4689
4690 #: g10/keyserver.c:1385
4691 #, fuzzy, c-format
4692 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4693 msgstr "eksportér nøgler til en nøgletjener"
4694
4695 #: g10/keyserver.c:1388
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4698 msgstr "læser indstillinger fra `%s'\n"
4699
4700 #: g10/keyserver.c:1395 g10/keyserver.c:1491
4701 #, fuzzy
4702 msgid "no keyserver action!\n"
4703 msgstr "ugyldig nøglering"
4704
4705 #: g10/keyserver.c:1443
4706 #, c-format
4707 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4708 msgstr ""
4709
4710 #: g10/keyserver.c:1452
4711 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4712 msgstr ""
4713
4714 #: g10/keyserver.c:1514 g10/keyserver.c:2042
4715 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4716 msgstr ""
4717
4718 #: g10/keyserver.c:1520
4719 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4720 msgstr ""
4721
4722 #: g10/keyserver.c:1532
4723 #, c-format
4724 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4725 msgstr ""
4726
4727 #: g10/keyserver.c:1537
4728 #, c-format
4729 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4730 msgstr ""
4731
4732 #: g10/keyserver.c:1545
4733 #, c-format
4734 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4735 msgstr ""
4736
4737 #: g10/keyserver.c:1552
4738 #, fuzzy
4739 msgid "keyserver timed out\n"
4740 msgstr "generel fejl"
4741
4742 #: g10/keyserver.c:1557
4743 #, fuzzy
4744 msgid "keyserver internal error\n"
4745 msgstr "generel fejl"
4746
4747 #: g10/keyserver.c:1566
4748 #, fuzzy, c-format
4749 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4750 msgstr "påklædning af beskyttelse fejlede: %s\n"
4751
4752 #: g10/keyserver.c:1591 g10/keyserver.c:1625
4753 #, fuzzy, c-format
4754 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4755 msgstr "%s er ikke et gyldigt tegnsæt\n"
4756
4757 #: g10/keyserver.c:1884
4758 #, c-format
4759 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4760 msgstr ""
4761
4762 #: g10/keyserver.c:1906
4763 #, fuzzy, c-format
4764 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4765 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4766
4767 #: g10/keyserver.c:1908
4768 #, fuzzy, c-format
4769 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4770 msgstr "importér nøgler fra en nøgleserver: %s\n"
4771
4772 #: g10/keyserver.c:1964
4773 #, fuzzy, c-format
4774 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4775 msgstr "kan ikke åbne %s: %s\n"
4776
4777 #: g10/keyserver.c:1970
4778 #, c-format
4779 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4780 msgstr ""
4781
4782 #: g10/mainproc.c:228
4783 #, c-format
4784 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4785 msgstr ""
4786
4787 #: g10/mainproc.c:281
4788 #, fuzzy, c-format
4789 msgid "%s encrypted session key\n"
4790 msgstr "%s/%s krypteret for: %s\n"
4791
4792 #: g10/mainproc.c:291
4793 #, fuzzy, c-format
4794 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4795 msgstr "ukendt cifferalgoritme "
4796
4797 #: g10/mainproc.c:357
4798 #, fuzzy, c-format
4799 msgid "public key is %s\n"
4800 msgstr "Offentlig nøgle er slået fra.\n"
4801
4802 #: g10/mainproc.c:414
4803 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4804 msgstr ""
4805
4806 #: g10/mainproc.c:447
4807 #, fuzzy, c-format
4808 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4809 msgstr "Gentag kodesætning: "
4810
4811 #: g10/mainproc.c:451 g10/pkclist.c:219
4812 #, fuzzy, c-format
4813 msgid "      \"%s\"\n"
4814 msgstr "              alias \""
4815
4816 #: g10/mainproc.c:455
4817 #, fuzzy, c-format
4818 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4819 msgstr "Gentag kodesætning: "
4820
4821 #: g10/mainproc.c:469
4822 #, c-format
4823 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4824 msgstr ""
4825
4826 #: g10/mainproc.c:483
4827 #, fuzzy, c-format
4828 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4829 msgstr "Gentag kodesætning: "
4830
4831 #: g10/mainproc.c:485
4832 #, fuzzy
4833 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4834 msgstr "Gentag kodesætning: "
4835
4836 #: g10/mainproc.c:517 g10/mainproc.c:539
4837 #, fuzzy, c-format
4838 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4839 msgstr "kryptér data"
4840
4841 #: g10/mainproc.c:525
4842 #, c-format
4843 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4844 msgstr ""
4845
4846 #: g10/mainproc.c:558
4847 msgid "decryption okay\n"
4848 msgstr ""
4849
4850 #: g10/mainproc.c:562
4851 #, fuzzy
4852 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4853 msgstr "ADVARSEL: intet blev eksporteret\n"
4854
4855 #: g10/mainproc.c:575
4856 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4857 msgstr ""
4858
4859 #: g10/mainproc.c:581
4860 #, c-format
4861 msgid "decryption failed: %s\n"
4862 msgstr ""
4863
4864 #: g10/mainproc.c:600
4865 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4866 msgstr ""
4867
4868 #: g10/mainproc.c:602
4869 #, c-format
4870 msgid "original file name='%.*s'\n"
4871 msgstr ""
4872
4873 #: g10/mainproc.c:814
4874 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4875 msgstr ""
4876
4877 #: g10/mainproc.c:1167 g10/mainproc.c:1204
4878 #, fuzzy
4879 msgid "no signature found\n"
4880 msgstr "God signatur fra \""
4881
4882 #: g10/mainproc.c:1442
4883 msgid "signature verification suppressed\n"
4884 msgstr ""
4885
4886 #: g10/mainproc.c:1542
4887 #, fuzzy
4888 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4889 msgstr "opret en separat signatur"
4890
4891 #: g10/mainproc.c:1553
4892 #, fuzzy, c-format
4893 msgid "Signature made %s\n"
4894 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4895
4896 #: g10/mainproc.c:1554
4897 #, fuzzy, c-format
4898 msgid "               using %s key %s\n"
4899 msgstr "              alias \""
4900
4901 #: g10/mainproc.c:1558
4902 #, c-format
4903 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4904 msgstr ""
4905
4906 #: g10/mainproc.c:1578
4907 #, fuzzy
4908 msgid "Key available at: "
4909 msgstr "Ingen hjælp tilgængelig"
4910
4911 #: g10/mainproc.c:1711 g10/mainproc.c:1759
4912 #, fuzzy, c-format
4913 msgid "BAD signature from \"%s\""
4914 msgstr "DÅRLIG signatur fra \""
4915
4916 #: g10/mainproc.c:1713 g10/mainproc.c:1761
4917 #, fuzzy, c-format
4918 msgid "Expired signature from \"%s\""
4919 msgstr "God signatur fra \""
4920
4921 #: g10/mainproc.c:1715 g10/mainproc.c:1763
4922 #, fuzzy, c-format
4923 msgid "Good signature from \"%s\""
4924 msgstr "God signatur fra \""
4925
4926 #: g10/mainproc.c:1765
4927 msgid "[uncertain]"
4928 msgstr ""
4929
4930 #: g10/mainproc.c:1796
4931 #, fuzzy, c-format
4932 msgid "                aka \"%s\""
4933 msgstr "              alias \""
4934
4935 #: g10/mainproc.c:1894
4936 #, fuzzy, c-format
4937 msgid "Signature expired %s\n"
4938 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4939
4940 #: g10/mainproc.c:1899
4941 #, fuzzy, c-format
4942 msgid "Signature expires %s\n"
4943 msgstr "Denne nøgle er ikke beskyttet.\n"
4944
4945 #: g10/mainproc.c:1902
4946 #, fuzzy, c-format
4947 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4948 msgstr "%s signatur fra: %s\n"
4949
4950 #: g10/mainproc.c:1903
4951 msgid "binary"
4952 msgstr ""
4953
4954 #: g10/mainproc.c:1904
4955 msgid "textmode"
4956 msgstr ""
4957
4958 #: g10/mainproc.c:1904 g10/trustdb.c:531
4959 #, fuzzy
4960 msgid "unknown"
4961 msgstr "ukendt version"
4962
4963 #: g10/mainproc.c:1924
4964 #, c-format
4965 msgid "Can't check signature: %s\n"
4966 msgstr "Kan ikke tjekke signatur: %s\n"
4967
4968 #: g10/mainproc.c:2008 g10/mainproc.c:2024 g10/mainproc.c:2120
4969 #, fuzzy
4970 msgid "not a detached signature\n"
4971 msgstr "opret en separat signatur"