0f1314020dab499d9650bb30dd84e3e110fc3711
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 10:05+0200\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:164
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
48 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:182 g10/encode.c:482
49 #: g10/g10.c:970 g10/g10.c:3257 g10/import.c:179 g10/keygen.c:2252
50 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:337
51 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
52 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
53 #: g10/tdbio.c:601
54 #, c-format
55 msgid "can't open `%s': %s\n"
56 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
57
58 #: cipher/random.c:392
59 #, c-format
60 msgid "can't stat `%s': %s\n"
61 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:397
64 #, c-format
65 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
66 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
67
68 #: cipher/random.c:402
69 msgid "note: random_seed file is empty\n"
70 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
71
72 #: cipher/random.c:408
73 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
74 msgstr ""
75 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
76
77 #: cipher/random.c:416
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:454
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
85
86 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:969 g10/keygen.c:2731
87 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
88 #: g10/openfile.c:352 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:481
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:484
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:729
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
106
107 #: cipher/random.c:730
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
116 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
117 "\n"
118 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
119
120 #: cipher/rndegd.c:205
121 msgid ""
122 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
123 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
124 "of the entropy.\n"
125 msgstr ""
126 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
127 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
128 "laatua.\n"
129
130 #: cipher/rndlinux.c:135
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "\n"
134 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
135 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
136 msgstr ""
137 "\n"
138 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
139 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
140 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:596
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
145 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:609
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
150 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:977
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "reading public key failed: %s\n"
155 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
158 msgid "response does not contain the public key data\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
162 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
163 msgstr ""
164
165 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
166 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
170 #, c-format
171 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
175 #, c-format
176 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
180 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
181 #, fuzzy, c-format
182 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
183 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
184
185 #: g10/app-openpgp.c:1310
186 msgid "access to admin commands is not configured\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
190 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
191 msgstr ""
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
194 msgid "card is permanently locked!\n"
195 msgstr ""
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1336
198 #, c-format
199 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
200 msgstr ""
201
202 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
203 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
204 #. to get some infos on the string.
205 #: g10/app-openpgp.c:1343
206 msgid "|A|Admin PIN"
207 msgstr ""
208
209 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
210 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
211 #. to get some infos on the string.
212 #: g10/app-openpgp.c:1492
213 msgid "|AN|New Admin PIN"
214 msgstr ""
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1492
217 msgid "|N|New PIN"
218 msgstr ""
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1496
221 #, fuzzy, c-format
222 msgid "error getting new PIN: %s\n"
223 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
226 #, fuzzy
227 msgid "error reading application data\n"
228 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
231 #, fuzzy
232 msgid "error reading fingerprint DO\n"
233 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1562
236 #, fuzzy
237 msgid "key already exists\n"
238 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1566
241 msgid "existing key will be replaced\n"
242 msgstr ""
243
244 #: g10/app-openpgp.c:1568
245 #, fuzzy
246 msgid "generating new key\n"
247 msgstr "luo uusi avainpari"
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1735
250 msgid "creation timestamp missing\n"
251 msgstr ""
252
253 #: g10/app-openpgp.c:1742
254 #, c-format
255 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
256 msgstr ""
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1749
259 #, c-format
260 msgid "RSA public exponent missing or largerr than %d bits\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
264 #, c-format
265 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1827
269 #, fuzzy, c-format
270 msgid "failed to store the key: %s\n"
271 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1886
274 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
275 msgstr ""
276
277 #: g10/app-openpgp.c:1901
278 #, fuzzy
279 msgid "generating key failed\n"
280 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
281
282 #: g10/app-openpgp.c:1904
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
285 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1961
288 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
289 msgstr ""
290
291 #: g10/app-openpgp.c:2130
292 #, c-format
293 msgid "signatures created so far: %lu\n"
294 msgstr ""
295
296 #: g10/app-openpgp.c:2138
297 #, c-format
298 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2399
302 msgid ""
303 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
309 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
310
311 #: g10/armor.c:318
312 #, c-format
313 msgid "armor: %s\n"
314 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
315
316 #: g10/armor.c:347
317 msgid "invalid armor header: "
318 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
319
320 #: g10/armor.c:354
321 msgid "armor header: "
322 msgstr "ascii-koodausotsake: "
323
324 #: g10/armor.c:365
325 msgid "invalid clearsig header\n"
326 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
327
328 #: g10/armor.c:417
329 msgid "nested clear text signatures\n"
330 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
331
332 #: g10/armor.c:552
333 #, fuzzy
334 msgid "unexpected armor: "
335 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
336
337 #: g10/armor.c:564
338 msgid "invalid dash escaped line: "
339 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
340
341 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
342 #, fuzzy, c-format
343 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
344 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
345
346 #: g10/armor.c:759
347 msgid "premature eof (no CRC)\n"
348 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
349
350 #: g10/armor.c:793
351 msgid "premature eof (in CRC)\n"
352 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
353
354 #: g10/armor.c:801
355 msgid "malformed CRC\n"
356 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
357
358 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
359 #, fuzzy, c-format
360 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
361 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
362
363 #: g10/armor.c:825
364 #, fuzzy
365 msgid "premature eof (in trailer)\n"
366 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
367
368 #: g10/armor.c:829
369 msgid "error in trailer line\n"
370 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
371
372 #: g10/armor.c:1138
373 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
374 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
375
376 #: g10/armor.c:1143
377 #, c-format
378 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
379 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
380
381 #: g10/armor.c:1147
382 msgid ""
383 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
384 msgstr ""
385 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
386 "viallista\n"
387 "MTA:ta on käytetty\n"
388
389 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
392 msgstr "salaista avainta ei löydy"
393
394 #: g10/card-util.c:68
395 #, c-format
396 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
397 msgstr ""
398
399 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1510
400 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
401 #, fuzzy
402 msgid "can't do this in batch mode\n"
403 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
404
405 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
406 #: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
407 #: g10/keygen.c:1355
408 msgid "Your selection? "
409 msgstr "Valintasi? "
410
411 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
412 msgid "[not set]"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:410
416 #, fuzzy
417 msgid "male"
418 msgstr "enable"
419
420 #: g10/card-util.c:411
421 #, fuzzy
422 msgid "female"
423 msgstr "enable"
424
425 #: g10/card-util.c:411
426 #, fuzzy
427 msgid "unspecified"
428 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
429
430 #: g10/card-util.c:438
431 #, fuzzy
432 msgid "not forced"
433 msgstr "ei käsitelty"
434
435 #: g10/card-util.c:438
436 msgid "forced"
437 msgstr ""
438
439 #: g10/card-util.c:516
440 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
441 msgstr ""
442
443 #: g10/card-util.c:518
444 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:520
448 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
449 msgstr ""
450
451 #: g10/card-util.c:537
452 msgid "Cardholder's surname: "
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:539
456 msgid "Cardholder's given name: "
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:557
460 #, c-format
461 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:578
465 #, fuzzy
466 msgid "URL to retrieve public key: "
467 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
468
469 #: g10/card-util.c:586
470 #, c-format
471 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
472 msgstr ""
473
474 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:262
475 #, c-format
476 msgid "error reading `%s': %s\n"
477 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
478
479 #: g10/card-util.c:692
480 msgid "Login data (account name): "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:702
484 #, c-format
485 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:761
489 msgid "Private DO data: "
490 msgstr ""
491
492 #: g10/card-util.c:771
493 #, c-format
494 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
495 msgstr ""
496
497 #: g10/card-util.c:791
498 #, fuzzy
499 msgid "Language preferences: "
500 msgstr "päivitä valinnat"
501
502 #: g10/card-util.c:799
503 #, fuzzy
504 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
505 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
506
507 #: g10/card-util.c:808
508 #, fuzzy
509 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
510 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
511
512 #: g10/card-util.c:829
513 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:843
517 #, fuzzy
518 msgid "Error: invalid response.\n"
519 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
520
521 #: g10/card-util.c:864
522 #, fuzzy
523 msgid "CA fingerprint: "
524 msgstr "näytä sormenjälki"
525
526 #: g10/card-util.c:887
527 #, fuzzy
528 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
529 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
530
531 #: g10/card-util.c:935
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "key operation not possible: %s\n"
534 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
535
536 #: g10/card-util.c:936
537 #, fuzzy
538 msgid "not an OpenPGP card"
539 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
540
541 #: g10/card-util.c:945
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "error getting current key info: %s\n"
544 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
545
546 #: g10/card-util.c:1030
547 msgid "Replace existing key? (y/N) "
548 msgstr ""
549
550 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
551 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
552 msgstr ""
553
554 #: g10/card-util.c:1072
555 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
556 msgstr ""
557
558 #: g10/card-util.c:1081
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
562 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
563 "You should change them using the command --change-pin\n"
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1120
567 #, fuzzy
568 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
569 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
570
571 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
572 #, fuzzy
573 msgid "   (1) Signature key\n"
574 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
577 #, fuzzy
578 msgid "   (2) Encryption key\n"
579 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
580
581 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
582 msgid "   (3) Authentication key\n"
583 msgstr ""
584
585 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:939
586 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
587 msgid "Invalid selection.\n"
588 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
589
590 #: g10/card-util.c:1200
591 #, fuzzy
592 msgid "Please select where to store the key:\n"
593 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1235
596 #, fuzzy
597 msgid "unknown key protection algorithm\n"
598 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
599
600 #: g10/card-util.c:1240
601 #, fuzzy
602 msgid "secret parts of key are not available\n"
603 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
604
605 #: g10/card-util.c:1245
606 #, fuzzy
607 msgid "secret key already stored on a card\n"
608 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
609
610 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1349
611 msgid "quit this menu"
612 msgstr "ulos tästä valikosta"
613
614 #: g10/card-util.c:1318
615 #, fuzzy
616 msgid "show admin commands"
617 msgstr "ristiriitainen komento\n"
618
619 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1352
620 msgid "show this help"
621 msgstr "näytä tämä ohje"
622
623 #: g10/card-util.c:1321
624 #, fuzzy
625 msgid "list all available data"
626 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
627
628 #: g10/card-util.c:1324
629 msgid "change card holder's name"
630 msgstr ""
631
632 #: g10/card-util.c:1325
633 msgid "change URL to retrieve key"
634 msgstr ""
635
636 #: g10/card-util.c:1326
637 msgid "fetch the key specified in the card URL"
638 msgstr ""
639
640 #: g10/card-util.c:1327
641 #, fuzzy
642 msgid "change the login name"
643 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
644
645 #: g10/card-util.c:1328
646 #, fuzzy
647 msgid "change the language preferences"
648 msgstr "muuta luottamusastetta"
649
650 #: g10/card-util.c:1329
651 msgid "change card holder's sex"
652 msgstr ""
653
654 #: g10/card-util.c:1330
655 #, fuzzy
656 msgid "change a CA fingerprint"
657 msgstr "näytä sormenjälki"
658
659 #: g10/card-util.c:1331
660 msgid "toggle the signature force PIN flag"
661 msgstr ""
662
663 #: g10/card-util.c:1332
664 #, fuzzy
665 msgid "generate new keys"
666 msgstr "luo uusi avainpari"
667
668 #: g10/card-util.c:1333
669 msgid "menu to change or unblock the PIN"
670 msgstr ""
671
672 #: g10/card-util.c:1334
673 msgid "verify the PIN and list all data"
674 msgstr ""
675
676 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1609
677 msgid "Command> "
678 msgstr "Komento> "
679
680 #: g10/card-util.c:1492
681 #, fuzzy
682 msgid "Admin-only command\n"
683 msgstr "ristiriitainen komento\n"
684
685 #: g10/card-util.c:1523
686 #, fuzzy
687 msgid "Admin commands are allowed\n"
688 msgstr "ristiriitainen komento\n"
689
690 #: g10/card-util.c:1525
691 #, fuzzy
692 msgid "Admin commands are not allowed\n"
693 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
694
695 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2210
696 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
697 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
698
699 #: g10/cardglue.c:396
700 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
701 msgstr ""
702
703 #: g10/cardglue.c:519
704 #, c-format
705 msgid ""
706 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
707 "   %.*s\n"
708 msgstr ""
709
710 #: g10/cardglue.c:527
711 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
712 msgstr ""
713
714 #: g10/cardglue.c:852
715 msgid "Enter New Admin PIN: "
716 msgstr ""
717
718 #: g10/cardglue.c:853
719 msgid "Enter New PIN: "
720 msgstr ""
721
722 #: g10/cardglue.c:854
723 msgid "Enter Admin PIN: "
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:855
727 msgid "Enter PIN: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:872
731 #, fuzzy
732 msgid "Repeat this PIN: "
733 msgstr "Toista salasana: "
734
735 #: g10/cardglue.c:886
736 #, fuzzy
737 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
738 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
739
740 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:158 g10/g10.c:3607 g10/keyring.c:377
741 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:155
742 #, c-format
743 msgid "can't open `%s'\n"
744 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
745
746 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:846
747 msgid "--output doesn't work for this command\n"
748 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
749
750 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:170 g10/keyedit.c:3346 g10/keyserver.c:1541
751 #: g10/revoke.c:227
752 #, fuzzy, c-format
753 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
754 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
755
756 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:200 g10/import.c:2301 g10/keyserver.c:1555
757 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
758 #, c-format
759 msgid "error reading keyblock: %s\n"
760 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
761
762 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
763 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
764 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
765
766 #: g10/delkey.c:135
767 #, fuzzy
768 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
769 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
770
771 #: g10/delkey.c:147
772 #, fuzzy
773 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
774 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
775
776 #: g10/delkey.c:155
777 #, fuzzy
778 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
779 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
780
781 #: g10/delkey.c:165
782 #, c-format
783 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
784 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
785
786 #: g10/delkey.c:175
787 msgid "ownertrust information cleared\n"
788 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
789
790 #: g10/delkey.c:206
791 #, c-format
792 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
793 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
794
795 #: g10/delkey.c:208
796 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
797 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
798
799 #: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1218
800 #, c-format
801 msgid "error creating passphrase: %s\n"
802 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
803
804 #: g10/encode.c:216
805 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
806 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
807
808 #: g10/encode.c:229
809 #, c-format
810 msgid "using cipher %s\n"
811 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
812
813 #: g10/encode.c:239 g10/encode.c:545
814 #, c-format
815 msgid "`%s' already compressed\n"
816 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
817
818 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:591 g10/sign.c:566
819 #, c-format
820 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
821 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
822
823 #: g10/encode.c:466
824 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
825 msgstr ""
826 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
827
828 #: g10/encode.c:488
829 #, c-format
830 msgid "reading from `%s'\n"
831 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
832
833 #: g10/encode.c:517
834 msgid ""
835 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
836 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
837
838 #: g10/encode.c:527
839 #, fuzzy, c-format
840 msgid ""
841 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
842 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
843
844 #: g10/encode.c:635 g10/sign.c:899
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid ""
847 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
848 "preferences\n"
849 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
850
851 #: g10/encode.c:722
852 #, c-format
853 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
854 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
855
856 #: g10/encode.c:792 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
857 #, c-format
858 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
859 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
860
861 #: g10/encode.c:819
862 #, c-format
863 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
864 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
865
866 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
867 #, c-format
868 msgid "%s encrypted data\n"
869 msgstr "%s salattua dataa\n"
870
871 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
872 #, c-format
873 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
874 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
875
876 #: g10/encr-data.c:93
877 msgid ""
878 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
879 msgstr ""
880 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
881 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
882
883 #: g10/encr-data.c:104
884 msgid "problem handling encrypted packet\n"
885 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
886
887 #: g10/exec.c:49
888 msgid "no remote program execution supported\n"
889 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
890
891 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:410
892 #, c-format
893 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
894 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
895
896 #: g10/exec.c:314
897 msgid ""
898 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
899 msgstr ""
900 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
901 "asetustiedoston oikeuksista\n"
902
903 #: g10/exec.c:344
904 #, fuzzy
905 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
906 msgstr ""
907 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
908
909 #: g10/exec.c:422
910 #, fuzzy, c-format
911 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
912 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
913
914 #: g10/exec.c:425
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
917 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
918
919 #: g10/exec.c:510
920 #, c-format
921 msgid "system error while calling external program: %s\n"
922 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
923
924 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
925 msgid "unnatural exit of external program\n"
926 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
927
928 #: g10/exec.c:536
929 msgid "unable to execute external program\n"
930 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
931
932 #: g10/exec.c:552
933 #, c-format
934 msgid "unable to read external program response: %s\n"
935 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
936
937 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
938 #, c-format
939 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
940 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
941
942 #: g10/exec.c:610
943 #, c-format
944 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
945 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
946
947 #: g10/export.c:184
948 #, fuzzy
949 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
950 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
951
952 #: g10/export.c:213
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
955 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
956
957 #: g10/export.c:221
958 #, fuzzy, c-format
959 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
960 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
961
962 #: g10/export.c:398
963 #, fuzzy, c-format
964 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
965 msgstr ""
966 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
967 "tarkistussummaa\n"
968
969 #: g10/export.c:430
970 msgid "WARNING: nothing exported\n"
971 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
972
973 #: g10/g10.c:362
974 msgid ""
975 "@Commands:\n"
976 " "
977 msgstr ""
978 "@Komennot:\n"
979 " "
980
981 #: g10/g10.c:364
982 msgid "|[file]|make a signature"
983 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
984
985 #: g10/g10.c:365
986 msgid "|[file]|make a clear text signature"
987 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
988
989 #: g10/g10.c:366
990 msgid "make a detached signature"
991 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
992
993 #: g10/g10.c:367
994 msgid "encrypt data"
995 msgstr "salaa tiedot"
996
997 #: g10/g10.c:369
998 msgid "encryption only with symmetric cipher"
999 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1000
1001 #: g10/g10.c:371
1002 msgid "decrypt data (default)"
1003 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1004
1005 #: g10/g10.c:373
1006 msgid "verify a signature"
1007 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1008
1009 #: g10/g10.c:375
1010 msgid "list keys"
1011 msgstr "näytä avaimet"
1012
1013 #: g10/g10.c:377
1014 msgid "list keys and signatures"
1015 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1016
1017 #: g10/g10.c:378
1018 #, fuzzy
1019 msgid "list and check key signatures"
1020 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1021
1022 #: g10/g10.c:379
1023 msgid "list keys and fingerprints"
1024 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1025
1026 #: g10/g10.c:380
1027 msgid "list secret keys"
1028 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1029
1030 #: g10/g10.c:381
1031 msgid "generate a new key pair"
1032 msgstr "luo uusi avainpari"
1033
1034 #: g10/g10.c:382
1035 msgid "remove keys from the public keyring"
1036 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1037
1038 #: g10/g10.c:384
1039 msgid "remove keys from the secret keyring"
1040 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1041
1042 #: g10/g10.c:385
1043 msgid "sign a key"
1044 msgstr "allekirjoita avain"
1045
1046 #: g10/g10.c:386
1047 msgid "sign a key locally"
1048 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1049
1050 #: g10/g10.c:387
1051 msgid "sign or edit a key"
1052 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1053
1054 #: g10/g10.c:388
1055 msgid "generate a revocation certificate"
1056 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1057
1058 #: g10/g10.c:390
1059 msgid "export keys"
1060 msgstr "vie avaimia"
1061
1062 #: g10/g10.c:391
1063 msgid "export keys to a key server"
1064 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1065
1066 #: g10/g10.c:392
1067 msgid "import keys from a key server"
1068 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1069
1070 #: g10/g10.c:394
1071 msgid "search for keys on a key server"
1072 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1073
1074 #: g10/g10.c:396
1075 msgid "update all keys from a keyserver"
1076 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1077
1078 #: g10/g10.c:399
1079 msgid "import/merge keys"
1080 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1081
1082 #: g10/g10.c:402
1083 msgid "print the card status"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: g10/g10.c:403
1087 msgid "change data on a card"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: g10/g10.c:404
1091 msgid "change a card's PIN"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: g10/g10.c:412
1095 msgid "update the trust database"
1096 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1097
1098 #: g10/g10.c:419
1099 msgid "|algo [files]|print message digests"
1100 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1101
1102 #: g10/g10.c:423 g10/gpgv.c:71
1103 msgid ""
1104 "@\n"
1105 "Options:\n"
1106 " "
1107 msgstr ""
1108 "@\n"
1109 "Valitsimet:\n"
1110 " "
1111
1112 #: g10/g10.c:425
1113 msgid "create ascii armored output"
1114 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1115
1116 #: g10/g10.c:427
1117 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1118 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1119
1120 #: g10/g10.c:438
1121 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1122 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1123
1124 #: g10/g10.c:439
1125 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1126 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1127
1128 #: g10/g10.c:444
1129 msgid "use canonical text mode"
1130 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1131
1132 #: g10/g10.c:458
1133 msgid "use as output file"
1134 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1135
1136 #: g10/g10.c:460 g10/gpgv.c:73
1137 msgid "verbose"
1138 msgstr "monisanainen"
1139
1140 #: g10/g10.c:471
1141 msgid "do not make any changes"
1142 msgstr "älä tee muutoksia"
1143
1144 #: g10/g10.c:472
1145 msgid "prompt before overwriting"
1146 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1147
1148 #: g10/g10.c:513
1149 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: g10/g10.c:514
1153 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: g10/g10.c:542
1157 msgid ""
1158 "@\n"
1159 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1160 msgstr ""
1161 "@\n"
1162 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1163 "sivuilta)\n"
1164
1165 #: g10/g10.c:545
1166 msgid ""
1167 "@\n"
1168 "Examples:\n"
1169 "\n"
1170 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1171 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1172 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1173 " --list-keys [names]        show keys\n"
1174 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1175 msgstr ""
1176 "@\n"
1177 "Esim:\n"
1178 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1179 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1180 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1181 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1182 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1183
1184 #: g10/g10.c:724 g10/gpgv.c:98
1185 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1186 msgstr ""
1187 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1188
1189 #: g10/g10.c:741
1190 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1191 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1192
1193 #: g10/g10.c:744
1194 msgid ""
1195 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1196 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1197 "default operation depends on the input data\n"
1198 msgstr ""
1199 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1200 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1201 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1202
1203 #: g10/g10.c:755
1204 msgid ""
1205 "\n"
1206 "Supported algorithms:\n"
1207 msgstr ""
1208 "\n"
1209 "Tuetut algoritmit:\n"
1210
1211 #: g10/g10.c:758
1212 msgid "Pubkey: "
1213 msgstr "JulkAvain: "
1214
1215 #: g10/g10.c:764 g10/keyedit.c:2248
1216 msgid "Cipher: "
1217 msgstr "Salaus: "
1218
1219 #: g10/g10.c:770
1220 msgid "Hash: "
1221 msgstr "Tiiviste: "
1222
1223 #: g10/g10.c:776 g10/keyedit.c:2294
1224 msgid "Compression: "
1225 msgstr "Pakkaus: "
1226
1227 #: g10/g10.c:859
1228 msgid "usage: gpg [options] "
1229 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1230
1231 #: g10/g10.c:1007
1232 msgid "conflicting commands\n"
1233 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1234
1235 #: g10/g10.c:1025
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1238 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1239
1240 #: g10/g10.c:1222
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1243 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:1225
1246 #, fuzzy, c-format
1247 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1248 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1249
1250 #: g10/g10.c:1228
1251 #, fuzzy, c-format
1252 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1253 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1254
1255 #: g10/g10.c:1234
1256 #, fuzzy, c-format
1257 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1258 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1259
1260 #: g10/g10.c:1237
1261 #, fuzzy, c-format
1262 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1263 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1264
1265 #: g10/g10.c:1240
1266 #, fuzzy, c-format
1267 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1268 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1269
1270 #: g10/g10.c:1246
1271 #, fuzzy, c-format
1272 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1273 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:1249
1276 #, fuzzy, c-format
1277 msgid ""
1278 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1279 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1280
1281 #: g10/g10.c:1252
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1284 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1285
1286 #: g10/g10.c:1258
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1289 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1290
1291 #: g10/g10.c:1261
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid ""
1294 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1295 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1296
1297 #: g10/g10.c:1264
1298 #, fuzzy, c-format
1299 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1300 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1301
1302 #: g10/g10.c:1405
1303 #, fuzzy, c-format
1304 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1305 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1306
1307 #: g10/g10.c:1802
1308 #, c-format
1309 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1310 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1311
1312 #: g10/g10.c:1844
1313 #, c-format
1314 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1315 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:1848
1318 #, c-format
1319 msgid "option file `%s': %s\n"
1320 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:1855
1323 #, c-format
1324 msgid "reading options from `%s'\n"
1325 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1326
1327 #: g10/g10.c:2069 g10/g10.c:2613 g10/g10.c:2632
1328 #, c-format
1329 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1330 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:2082
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1335 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2236 g10/g10.c:2248
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1340 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2321
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1345 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1346
1347 #: g10/g10.c:2340 g10/keyedit.c:3862
1348 #, fuzzy
1349 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1350 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1351
1352 #: g10/g10.c:2346
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1355 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1356
1357 #: g10/g10.c:2349
1358 #, fuzzy
1359 msgid "invalid keyserver options\n"
1360 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1361
1362 #: g10/g10.c:2356
1363 #, c-format
1364 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1365 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1366
1367 #: g10/g10.c:2359
1368 msgid "invalid import options\n"
1369 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2366
1372 #, c-format
1373 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1374 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2369
1377 msgid "invalid export options\n"
1378 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2376
1381 #, fuzzy, c-format
1382 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1383 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1384
1385 #: g10/g10.c:2379
1386 #, fuzzy
1387 msgid "invalid list options\n"
1388 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2401
1391 #, fuzzy, c-format
1392 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1393 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2404
1396 #, fuzzy
1397 msgid "invalid verify options\n"
1398 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2411
1401 #, c-format
1402 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1403 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1404
1405 #: g10/g10.c:2602
1406 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1407 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2606
1410 #, c-format
1411 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1412 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2615
1415 #, c-format
1416 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1417 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2618
1420 #, c-format
1421 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1422 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2625
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1427 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2640
1430 #, fuzzy, c-format
1431 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1432 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2654
1435 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1436 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2660
1439 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1440 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2666
1443 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1444 msgstr ""
1445 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1446
1447 #: g10/g10.c:2679
1448 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1449 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1450
1451 #: g10/g10.c:2746 g10/g10.c:2770
1452 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1453 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1454
1455 #: g10/g10.c:2752 g10/g10.c:2776
1456 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1457 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1458
1459 #: g10/g10.c:2758
1460 #, fuzzy
1461 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1462 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2764
1465 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1466 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2779
1469 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1470 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2781
1473 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1474 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2783
1477 #, fuzzy
1478 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1479 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2785
1482 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1483 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2787
1486 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1487 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2790
1490 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1491 msgstr ""
1492 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2794
1495 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1496 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1497
1498 #: g10/g10.c:2801
1499 msgid "invalid default preferences\n"
1500 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1501
1502 #: g10/g10.c:2810
1503 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1504 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1505
1506 #: g10/g10.c:2814
1507 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1508 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1509
1510 #: g10/g10.c:2818
1511 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1512 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1513
1514 #: g10/g10.c:2851
1515 #, c-format
1516 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1517 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1518
1519 #: g10/g10.c:2898
1520 #, fuzzy, c-format
1521 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1522 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1523
1524 #: g10/g10.c:2903
1525 #, fuzzy, c-format
1526 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1527 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:2908
1530 #, fuzzy, c-format
1531 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1532 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1533
1534 #: g10/g10.c:3004
1535 #, c-format
1536 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1537 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1538
1539 #: g10/g10.c:3015
1540 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1541 msgstr ""
1542 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1543
1544 #: g10/g10.c:3026
1545 msgid "--store [filename]"
1546 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1547
1548 #: g10/g10.c:3033
1549 msgid "--symmetric [filename]"
1550 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1551
1552 #: g10/g10.c:3035
1553 #, fuzzy, c-format
1554 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1555 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1556
1557 #: g10/g10.c:3045
1558 msgid "--encrypt [filename]"
1559 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1560
1561 #: g10/g10.c:3058
1562 #, fuzzy
1563 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1564 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1565
1566 #: g10/g10.c:3060
1567 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1568 msgstr ""
1569
1570 #: g10/g10.c:3063
1571 #, fuzzy, c-format
1572 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1573 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1574
1575 #: g10/g10.c:3081
1576 msgid "--sign [filename]"
1577 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1578
1579 #: g10/g10.c:3094
1580 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1581 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1582
1583 #: g10/g10.c:3109
1584 #, fuzzy
1585 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1586 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1587
1588 #: g10/g10.c:3111
1589 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1590 msgstr ""
1591
1592 #: g10/g10.c:3114
1593 #, fuzzy, c-format
1594 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1595 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1596
1597 #: g10/g10.c:3134
1598 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1599 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1600
1601 #: g10/g10.c:3143
1602 msgid "--clearsign [filename]"
1603 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1604
1605 #: g10/g10.c:3168
1606 msgid "--decrypt [filename]"
1607 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1608
1609 #: g10/g10.c:3176
1610 msgid "--sign-key user-id"
1611 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1612
1613 #: g10/g10.c:3180
1614 msgid "--lsign-key user-id"
1615 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1616
1617 #: g10/g10.c:3201
1618 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1619 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1620
1621 #: g10/g10.c:3272
1622 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1623 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1624
1625 #: g10/g10.c:3309
1626 #, c-format
1627 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1628 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1629
1630 #: g10/g10.c:3311
1631 #, c-format
1632 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1633 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1634
1635 #: g10/g10.c:3313
1636 #, c-format
1637 msgid "key export failed: %s\n"
1638 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1639
1640 #: g10/g10.c:3324
1641 #, c-format
1642 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1643 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1644
1645 #: g10/g10.c:3334
1646 #, c-format
1647 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1648 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1649
1650 #: g10/g10.c:3375
1651 #, c-format
1652 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1653 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1654
1655 #: g10/g10.c:3383
1656 #, c-format
1657 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1658 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1659
1660 #: g10/g10.c:3470
1661 #, c-format
1662 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1663 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1664
1665 #: g10/g10.c:3593
1666 msgid "[filename]"
1667 msgstr "[tiedostonimi]"
1668
1669 #: g10/g10.c:3597
1670 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1671 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1672
1673 #: g10/g10.c:3887
1674 msgid ""
1675 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1676 "an '='\n"
1677 msgstr ""
1678 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
1679 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
1680
1681 #: g10/g10.c:3895
1682 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1683 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1684
1685 #: g10/g10.c:3900
1686 #, fuzzy
1687 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1688 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1689
1690 #: g10/g10.c:3911
1691 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1692 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
1693
1694 #: g10/g10.c:3945
1695 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1696 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1697
1698 #: g10/g10.c:3947
1699 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1700 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1701
1702 #: g10/g10.c:3980
1703 #, fuzzy
1704 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1705 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1706
1707 #: g10/getkey.c:151
1708 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1709 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1710
1711 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2757
1712 #, fuzzy
1713 msgid "[User ID not found]"
1714 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1715
1716 #: g10/getkey.c:1684
1717 #, fuzzy, c-format
1718 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1719 msgstr ""
1720 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1721
1722 #: g10/getkey.c:2235
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1725 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1726
1727 #: g10/getkey.c:2466
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1730 msgstr ""
1731 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1732
1733 #: g10/getkey.c:2513
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1736 msgstr ""
1737 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1738 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1739
1740 #: g10/gpgv.c:74
1741 msgid "be somewhat more quiet"
1742 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1743
1744 #: g10/gpgv.c:75
1745 msgid "take the keys from this keyring"
1746 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1747
1748 #: g10/gpgv.c:77
1749 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1750 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1751
1752 #: g10/gpgv.c:78
1753 msgid "|FD|write status info to this FD"
1754 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1755
1756 #: g10/gpgv.c:102
1757 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1758 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1759
1760 #: g10/gpgv.c:105
1761 msgid ""
1762 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1763 "Check signatures against known trusted keys\n"
1764 msgstr ""
1765 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1766 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1767
1768 #: g10/helptext.c:49
1769 msgid ""
1770 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1771 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1772 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1773 msgstr ""
1774 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1775 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1776 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1777 "varmenneverkkojen kanssa."
1778
1779 #: g10/helptext.c:55
1780 msgid ""
1781 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1782 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1783 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1784 "ultimately trusted\n"
1785 msgstr ""
1786 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1787 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1788 "salainen \n"
1789 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1790
1791 #: g10/helptext.c:62
1792 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1793 msgstr ""
1794 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1795 "avainta."
1796
1797 #: g10/helptext.c:66
1798 msgid ""
1799 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1800 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1801
1802 #: g10/helptext.c:70
1803 msgid ""
1804 "Select the algorithm to use.\n"
1805 "\n"
1806 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1807 "for signatures.\n"
1808 "\n"
1809 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1810 "\n"
1811 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1812 "\n"
1813 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1814 msgstr ""
1815
1816 #: g10/helptext.c:84
1817 msgid ""
1818 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1819 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1820 "Please consult your security expert first."
1821 msgstr ""
1822 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1823 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1824 "ympäristöissä.\n"
1825 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1826
1827 #: g10/helptext.c:91
1828 msgid "Enter the size of the key"
1829 msgstr "Syötä avaimen koko"
1830
1831 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1832 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1833 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1834 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1835
1836 #: g10/helptext.c:105
1837 msgid ""
1838 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1839 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1840 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1841 "the given value as an interval."
1842 msgstr ""
1843 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1844 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1845 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1846 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1847
1848 #: g10/helptext.c:117
1849 msgid "Enter the name of the key holder"
1850 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1851
1852 #: g10/helptext.c:122
1853 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1854 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
1855
1856 #: g10/helptext.c:126
1857 msgid "Please enter an optional comment"
1858 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
1859
1860 #: g10/helptext.c:131
1861 msgid ""
1862 "N  to change the name.\n"
1863 "C  to change the comment.\n"
1864 "E  to change the email address.\n"
1865 "O  to continue with key generation.\n"
1866 "Q  to to quit the key generation."
1867 msgstr ""
1868 "N   muuta nimeä\n"
1869 "C   muuta kommenttia\n"
1870 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
1871 "O   jatka avaimen luomista\n"
1872 "L   lopeta"
1873
1874 #: g10/helptext.c:140
1875 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1876 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
1877
1878 #: g10/helptext.c:148
1879 msgid ""
1880 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1881 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1882 "know how carefully you verified this.\n"
1883 "\n"
1884 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1885 "the\n"
1886 "    key.\n"
1887 "\n"
1888 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1889 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1890 "for\n"
1891 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1892 "user.\n"
1893 "\n"
1894 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1895 "could\n"
1896 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1897 "the\n"
1898 "    key against a photo ID.\n"
1899 "\n"
1900 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1901 "could\n"
1902 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1903 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1904 "a\n"
1905 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1906 "the\n"
1907 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1908 "exchange\n"
1909 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1910 "\n"
1911 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1912 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1913 "\"\n"
1914 "mean to you when you sign other keys.\n"
1915 "\n"
1916 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1917 msgstr ""
1918 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
1919 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
1920 "Muiden \n"
1921 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
1922 "\n"
1923 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
1924 "    varmistanut avaimen.\n"
1925 "\n"
1926 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
1927 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
1928 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
1929 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
1930 "\n"
1931 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
1932 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
1933 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
1934 "\n"
1935 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
1936 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
1937 "haltijan \n"
1938 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
1939 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
1940 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
1941 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
1942 "\n"
1943 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
1944 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
1945 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
1946 "\n"
1947 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
1948
1949 #: g10/helptext.c:186
1950 #, fuzzy
1951 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1952 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
1953
1954 #: g10/helptext.c:190
1955 msgid ""
1956 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1957 "All certificates are then also lost!"
1958 msgstr ""
1959 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
1960 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
1961
1962 #: g10/helptext.c:195
1963 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1964 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
1965
1966 #: g10/helptext.c:200
1967 msgid ""
1968 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1969 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1970 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1971 msgstr ""
1972 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
1973 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
1974 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
1975 "varmentamaan avaimeen."
1976
1977 #: g10/helptext.c:205
1978 msgid ""
1979 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1980 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1981 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1982 "a trust connection through another already certified key."
1983 msgstr ""
1984 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
1985 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
1986 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
1987 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
1988 "varmennetun avaimen kautta."
1989
1990 #: g10/helptext.c:211
1991 msgid ""
1992 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1993 "your keyring."
1994 msgstr ""
1995 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
1996 "avainrenkaastasi."
1997
1998 #: g10/helptext.c:215
1999 msgid ""
2000 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2001 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2002 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2003 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2004 "a second one is available."
2005 msgstr ""
2006 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2007 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2008 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2009 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2010 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2011
2012 #: g10/helptext.c:223
2013 msgid ""
2014 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2015 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2016 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2017 msgstr ""
2018 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2019 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2020 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2021
2022 #: g10/helptext.c:230
2023 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2024 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2025
2026 #: g10/helptext.c:236
2027 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2028 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2029
2030 #: g10/helptext.c:240
2031 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2032 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2033
2034 #: g10/helptext.c:245
2035 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2036 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2037
2038 #: g10/helptext.c:250
2039 msgid ""
2040 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2041 "file (which is shown in brackets) will be used."
2042 msgstr ""
2043 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2044 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2045
2046 #: g10/helptext.c:256
2047 msgid ""
2048 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2049 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2050 "  \"Key has been compromised\"\n"
2051 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2052 "      got access to your secret key.\n"
2053 "  \"Key is superseded\"\n"
2054 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2055 "  \"Key is no longer used\"\n"
2056 "      Use this if you have retired this key.\n"
2057 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2058 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2059 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2060 msgstr ""
2061 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2062 "voit valita tästä listasta:\n"
2063 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2064 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2065 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2066 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2067 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2068 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2069 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2070 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2071 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2072 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2073 "vanhenneeksi.\n"
2074
2075 #: g10/helptext.c:272
2076 msgid ""
2077 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2078 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2079 "An empty line ends the text.\n"
2080 msgstr ""
2081 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2082 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2083 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2084
2085 #: g10/helptext.c:287
2086 msgid "No help available"
2087 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2088
2089 #: g10/helptext.c:295
2090 #, c-format
2091 msgid "No help available for `%s'"
2092 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2093
2094 #: g10/import.c:248
2095 #, c-format
2096 msgid "skipping block of type %d\n"
2097 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2098
2099 #: g10/import.c:257
2100 #, fuzzy, c-format
2101 msgid "%lu keys processed so far\n"
2102 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2103
2104 #: g10/import.c:274
2105 #, c-format
2106 msgid "Total number processed: %lu\n"
2107 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2108
2109 #: g10/import.c:276
2110 #, c-format
2111 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2112 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2113
2114 #: g10/import.c:279
2115 #, c-format
2116 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2117 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2118
2119 #: g10/import.c:281
2120 #, c-format
2121 msgid "              imported: %lu"
2122 msgstr "              tuotu: %lu"
2123
2124 #: g10/import.c:287
2125 #, c-format
2126 msgid "             unchanged: %lu\n"
2127 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2128
2129 #: g10/import.c:289
2130 #, c-format
2131 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2132 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2133
2134 #: g10/import.c:291
2135 #, c-format
2136 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2137 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2138
2139 #: g10/import.c:293
2140 #, c-format
2141 msgid "        new signatures: %lu\n"
2142 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2143
2144 #: g10/import.c:295
2145 #, c-format
2146 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2147 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2148
2149 #: g10/import.c:297
2150 #, c-format
2151 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2152 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2153
2154 #: g10/import.c:299
2155 #, c-format
2156 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2157 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2158
2159 #: g10/import.c:301
2160 #, c-format
2161 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2162 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2163
2164 #: g10/import.c:303
2165 #, c-format
2166 msgid "          not imported: %lu\n"
2167 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2168
2169 #: g10/import.c:544
2170 #, c-format
2171 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: g10/import.c:546
2175 #, fuzzy
2176 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2177 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2178
2179 #: g10/import.c:583
2180 #, c-format
2181 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2182 msgstr ""
2183
2184 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2185 #: g10/import.c:595
2186 #, fuzzy, c-format
2187 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2188 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2189
2190 #: g10/import.c:607
2191 #, c-format
2192 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2193 msgstr ""
2194
2195 #: g10/import.c:620
2196 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2197 msgstr ""
2198
2199 #: g10/import.c:622
2200 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2201 msgstr ""
2202
2203 #: g10/import.c:646
2204 #, c-format
2205 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: g10/import.c:694 g10/import.c:1048
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "key %s: no user ID\n"
2211 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2212
2213 #: g10/import.c:714
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2216 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2217
2218 #: g10/import.c:729
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2221 msgstr ""
2222 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2223
2224 #: g10/import.c:735
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2227 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2228
2229 #: g10/import.c:737
2230 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2231 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2232
2233 #: g10/import.c:747 g10/import.c:1169
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2236 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2237
2238 #: g10/import.c:753
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2241 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2242
2243 #: g10/import.c:762
2244 #, c-format
2245 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2246 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2247
2248 #: g10/import.c:767 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2249 #, c-format
2250 msgid "writing to `%s'\n"
2251 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2252
2253 #: g10/import.c:773 g10/import.c:863 g10/import.c:1088 g10/import.c:1230
2254 #: g10/import.c:2315 g10/import.c:2337
2255 #, c-format
2256 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2257 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2258
2259 #: g10/import.c:792
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2262 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2263
2264 #: g10/import.c:816
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2267 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2268
2269 #: g10/import.c:833 g10/import.c:1187
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2272 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2273
2274 #: g10/import.c:841 g10/import.c:1194
2275 #, fuzzy, c-format
2276 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2277 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2278
2279 #: g10/import.c:873
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2282 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2283
2284 #: g10/import.c:876
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2287 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2288
2289 #: g10/import.c:879
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2292 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2293
2294 #: g10/import.c:882
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2297 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2298
2299 #: g10/import.c:885
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2302 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2303
2304 #: g10/import.c:888
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2307 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2308
2309 #: g10/import.c:909
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2312 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2313
2314 #: g10/import.c:1054
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2317 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2318
2319 #: g10/import.c:1065
2320 #, fuzzy
2321 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2322 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2323
2324 #: g10/import.c:1082 g10/import.c:2330
2325 #, c-format
2326 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2327 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2328
2329 #: g10/import.c:1093
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %s: secret key imported\n"
2332 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:1122
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2337 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2338
2339 #: g10/import.c:1132
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2342 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2343
2344 #: g10/import.c:1162
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2347 msgstr ""
2348 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2349
2350 #: g10/import.c:1205
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2353 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2354
2355 #: g10/import.c:1237
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2358 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2359
2360 #: g10/import.c:1302
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2363 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2364
2365 #: g10/import.c:1317
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2368 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2369
2370 #: g10/import.c:1319
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2373 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2374
2375 #: g10/import.c:1337
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2378 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2379
2380 #: g10/import.c:1348 g10/import.c:1398
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2383 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2384
2385 #: g10/import.c:1350
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2388 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2389
2390 #: g10/import.c:1365
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2393 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2394
2395 #: g10/import.c:1387
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2398 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2399
2400 #: g10/import.c:1400
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2403 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1415
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2408 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2409
2410 #: g10/import.c:1457
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2413 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2414
2415 #: g10/import.c:1478
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2418 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2419
2420 #: g10/import.c:1505
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2423 msgstr ""
2424 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2425
2426 #: g10/import.c:1515
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2429 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2430
2431 #: g10/import.c:1532
2432 #, fuzzy, c-format
2433 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2434 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2435
2436 #: g10/import.c:1546
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2439 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2440
2441 #: g10/import.c:1554
2442 #, fuzzy, c-format
2443 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2444 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2445
2446 #: g10/import.c:1575
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2449 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2450
2451 #: g10/import.c:1678
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2454 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2455
2456 #: g10/import.c:1740
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2459 msgstr ""
2460 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2461
2462 #: g10/import.c:1754
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2465 msgstr ""
2466 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2467 "ei saatavilla.\n"
2468
2469 #: g10/import.c:1813
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2472 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2473
2474 #: g10/import.c:1847
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2477 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2478
2479 #: g10/import.c:2236
2480 #, fuzzy
2481 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2482 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2483
2484 #: g10/import.c:2244
2485 #, fuzzy
2486 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2487 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2488
2489 #: g10/import.c:2246
2490 #, fuzzy
2491 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2492 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2493
2494 #: g10/keydb.c:168
2495 #, c-format
2496 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2497 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2498
2499 #: g10/keydb.c:175
2500 #, c-format
2501 msgid "keyring `%s' created\n"
2502 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2503
2504 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2507 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2508
2509 #: g10/keydb.c:698
2510 #, c-format
2511 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2512 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2513
2514 #: g10/keyedit.c:261
2515 msgid "[revocation]"
2516 msgstr "[mitätöinti]"
2517
2518 #: g10/keyedit.c:262
2519 msgid "[self-signature]"
2520 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2521
2522 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
2523 msgid "1 bad signature\n"
2524 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2525
2526 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
2527 #, c-format
2528 msgid "%d bad signatures\n"
2529 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2530
2531 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
2532 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2533 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2534
2535 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
2536 #, c-format
2537 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2538 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2539
2540 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
2541 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2542 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
2545 #, c-format
2546 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2547 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:352
2550 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2551 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2552
2553 #: g10/keyedit.c:354
2554 #, c-format
2555 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2556 msgstr ""
2557 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
2560 #, fuzzy
2561 msgid ""
2562 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2563 "keys\n"
2564 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2565 "etc.)\n"
2566 msgstr ""
2567 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2568 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2569 "lähteistä...)?\n"
2570 "\n"
2571
2572 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
2573 #, fuzzy, c-format
2574 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2575 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2576
2577 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
2578 #, fuzzy, c-format
2579 msgid "  %d = I trust fully\n"
2580 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:434
2583 msgid ""
2584 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2585 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2586 "trust signatures on your behalf.\n"
2587 msgstr ""
2588
2589 #: g10/keyedit.c:450
2590 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2591 msgstr ""
2592
2593 #: g10/keyedit.c:594
2594 #, c-format
2595 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2596 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2597
2598 #: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
2599 #: g10/keyedit.c:889 g10/keyedit.c:1728
2600 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2601 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2602
2603 #: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
2604 #: g10/keyedit.c:1734
2605 msgid "  Unable to sign.\n"
2606 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2607
2608 #: g10/keyedit.c:622
2609 #, c-format
2610 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2611 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2612
2613 #: g10/keyedit.c:650
2614 #, c-format
2615 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2616 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2617
2618 #: g10/keyedit.c:678
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2621 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2622
2623 #: g10/keyedit.c:680
2624 #, fuzzy
2625 msgid "Sign it? (y/N) "
2626 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2627
2628 #: g10/keyedit.c:702
2629 #, c-format
2630 msgid ""
2631 "The self-signature on \"%s\"\n"
2632 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2633 msgstr ""
2634 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2635 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:711
2638 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2639 msgstr ""
2640 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2641 "(k/E) "
2642
2643 #: g10/keyedit.c:725
2644 #, c-format
2645 msgid ""
2646 "Your current signature on \"%s\"\n"
2647 "has expired.\n"
2648 msgstr ""
2649 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2650 "on vanhentunut.\n"
2651
2652 #: g10/keyedit.c:729
2653 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2654 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2655
2656 #: g10/keyedit.c:750
2657 #, c-format
2658 msgid ""
2659 "Your current signature on \"%s\"\n"
2660 "is a local signature.\n"
2661 msgstr ""
2662 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2663 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:754
2666 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2667 msgstr ""
2668 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2669
2670 #: g10/keyedit.c:775
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2673 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2674
2675 #: g10/keyedit.c:778
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2678 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2679
2680 #: g10/keyedit.c:783
2681 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2682 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2683
2684 #: g10/keyedit.c:805
2685 #, fuzzy, c-format
2686 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2687 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:820
2690 msgid "This key has expired!"
2691 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:840
2694 #, c-format
2695 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2696 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:844
2699 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2700 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2701
2702 #: g10/keyedit.c:882
2703 msgid ""
2704 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2705 "mode.\n"
2706 msgstr ""
2707 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:884
2710 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2711 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:909
2714 msgid ""
2715 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2716 "belongs\n"
2717 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2718 msgstr ""
2719 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2720 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2721
2722 #: g10/keyedit.c:914
2723 #, c-format
2724 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2725 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:916
2728 #, c-format
2729 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2730 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:918
2733 #, c-format
2734 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2735 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:920
2738 #, c-format
2739 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2740 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:926
2743 #, fuzzy
2744 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2745 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2746
2747 #: g10/keyedit.c:950
2748 #, fuzzy, c-format
2749 msgid ""
2750 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2751 "key \"%s\" (%s)\n"
2752 msgstr ""
2753 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2754 "omalla avaimellasi: \""
2755
2756 #: g10/keyedit.c:957
2757 #, fuzzy
2758 msgid "This will be a self-signature.\n"
2759 msgstr ""
2760 "\n"
2761 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:963
2764 #, fuzzy
2765 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2766 msgstr ""
2767 "\n"
2768 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:971
2771 #, fuzzy
2772 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2773 msgstr ""
2774 "\n"
2775 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:981
2778 #, fuzzy
2779 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2780 msgstr ""
2781 "\n"
2782 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:988
2785 #, fuzzy
2786 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2787 msgstr ""
2788 "\n"
2789 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:995
2792 #, fuzzy
2793 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2794 msgstr ""
2795 "\n"
2796 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:1000
2799 #, fuzzy
2800 msgid "I have checked this key casually.\n"
2801 msgstr ""
2802 "\n"
2803 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:1005
2806 #, fuzzy
2807 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2808 msgstr ""
2809 "\n"
2810 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1015
2813 #, fuzzy
2814 msgid "Really sign? (y/N) "
2815 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2816
2817 #: g10/keyedit.c:1060 g10/keyedit.c:4350 g10/keyedit.c:4441 g10/keyedit.c:4505
2818 #: g10/keyedit.c:4566 g10/sign.c:370
2819 #, c-format
2820 msgid "signing failed: %s\n"
2821 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
2822
2823 #: g10/keyedit.c:1125
2824 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2825 msgstr ""
2826
2827 #: g10/keyedit.c:1136 g10/keygen.c:3065
2828 msgid "This key is not protected.\n"
2829 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:1140 g10/keygen.c:3053
2832 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2833 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3068
2836 #, fuzzy
2837 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2838 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3072
2841 msgid "Key is protected.\n"
2842 msgstr "Avain on suojattu.\n"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:1172
2845 #, c-format
2846 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2847 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:1178
2850 msgid ""
2851 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2852 "\n"
2853 msgstr ""
2854 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
2855 "\n"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:1187 g10/keygen.c:1828
2858 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2859 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
2860
2861 #: g10/keyedit.c:1192
2862 msgid ""
2863 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2864 "\n"
2865 msgstr ""
2866 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
2867 "\n"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1195
2870 #, fuzzy
2871 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2872 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1266
2875 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2876 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1351
2879 msgid "save and quit"
2880 msgstr "tallenna ja lopeta"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1354
2883 #, fuzzy
2884 msgid "show key fingerprint"
2885 msgstr "näytä sormenjälki"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1355
2888 msgid "list key and user IDs"
2889 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1357
2892 msgid "select user ID N"
2893 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1358
2896 #, fuzzy
2897 msgid "select subkey N"
2898 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1359
2901 #, fuzzy
2902 msgid "check signatures"
2903 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:1362
2906 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: g10/keyedit.c:1367
2910 #, fuzzy
2911 msgid "sign selected user IDs locally"
2912 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1369
2915 #, fuzzy
2916 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2917 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1371
2920 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1375
2924 msgid "add a user ID"
2925 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1377
2928 msgid "add a photo ID"
2929 msgstr "lisää valokuva"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1379
2932 #, fuzzy
2933 msgid "delete selected user IDs"
2934 msgstr "poista käyttäjätunnus"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1384
2937 #, fuzzy
2938 msgid "add a subkey"
2939 msgstr "addkey"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1388
2942 msgid "add a key to a smartcard"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1390
2946 msgid "move a key to a smartcard"
2947 msgstr ""
2948
2949 #: g10/keyedit.c:1392
2950 msgid "move a backup key to a smartcard"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1396
2954 #, fuzzy
2955 msgid "delete selected subkeys"
2956 msgstr "poista toissijainen avain"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1398
2959 msgid "add a revocation key"
2960 msgstr "lisää mitätöintiavain"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1400
2963 #, fuzzy
2964 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2965 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1402
2968 #, fuzzy
2969 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2970 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1404
2973 #, fuzzy
2974 msgid "flag the selected user ID as primary"
2975 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1406
2978 #, fuzzy
2979 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2980 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1409
2983 msgid "list preferences (expert)"
2984 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1411
2987 msgid "list preferences (verbose)"
2988 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1413
2991 #, fuzzy
2992 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2993 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1418
2996 #, fuzzy
2997 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2998 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1420
3001 msgid "change the passphrase"
3002 msgstr "muuta salasanaa"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1424
3005 msgid "change the ownertrust"
3006 msgstr "muuta luottamusastetta"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:1426
3009 #, fuzzy
3010 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3011 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1428
3014 #, fuzzy
3015 msgid "revoke selected user IDs"
3016 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1433
3019 #, fuzzy
3020 msgid "revoke key or selected subkeys"
3021 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1434
3024 #, fuzzy
3025 msgid "enable key"
3026 msgstr "ota avain käyttöön"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1435
3029 #, fuzzy
3030 msgid "disable key"
3031 msgstr "poista avain käytöstä"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1436
3034 #, fuzzy
3035 msgid "show selected photo IDs"
3036 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1556
3039 #, fuzzy, c-format
3040 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3041 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1574
3044 msgid "Secret key is available.\n"
3045 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1655
3048 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3049 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1663
3052 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3053 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1682
3056 msgid ""
3057 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3058 "(lsign),\n"
3059 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3060 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1722
3064 msgid "Key is revoked."
3065 msgstr "Avain on mitätöity."
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1741
3068 #, fuzzy
3069 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3070 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1748
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3075 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1771
3078 #, c-format
3079 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3080 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1793 g10/keyedit.c:1813 g10/keyedit.c:1979
3083 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3084 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1795
3087 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3088 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1797
3091 #, fuzzy
3092 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3093 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1798
3096 #, fuzzy
3097 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3098 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1848
3101 #, fuzzy
3102 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3103 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1860
3106 #, fuzzy
3107 msgid "You must select exactly one key.\n"
3108 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1888
3111 msgid "Command expects a filename argument\n"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1902
3115 #, fuzzy, c-format
3116 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3117 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1919
3120 #, fuzzy, c-format
3121 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3122 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1943
3125 msgid "You must select at least one key.\n"
3126 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1946
3129 #, fuzzy
3130 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3131 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1947
3134 #, fuzzy
3135 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3136 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1982
3139 #, fuzzy
3140 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3141 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1983
3144 #, fuzzy
3145 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3146 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3147
3148 #: g10/keyedit.c:2001
3149 #, fuzzy
3150 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3151 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3152
3153 #: g10/keyedit.c:2012
3154 #, fuzzy
3155 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3156 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3157
3158 #: g10/keyedit.c:2014
3159 #, fuzzy
3160 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3161 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3162
3163 #: g10/keyedit.c:2055
3164 msgid ""
3165 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3166 msgstr ""
3167
3168 #: g10/keyedit.c:2087
3169 #, fuzzy
3170 msgid "Set preference list to:\n"
3171 msgstr "näytä valinnat"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:2093
3174 #, fuzzy
3175 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3176 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3177
3178 #: g10/keyedit.c:2095
3179 #, fuzzy
3180 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3181 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3182
3183 #: g10/keyedit.c:2157
3184 #, fuzzy, c-format
3185 msgid "Unable to clean `%s'\n"
3186 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:2160
3189 msgid "Please specify item to clean: `sigs', `uids', or `all'\n"
3190 msgstr ""
3191
3192 #: g10/keyedit.c:2171
3193 #, fuzzy
3194 msgid "Save changes? (y/N) "
3195 msgstr "Tallenna muutokset? "
3196
3197 #: g10/keyedit.c:2174
3198 #, fuzzy
3199 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3200 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:2184
3203 #, c-format
3204 msgid "update failed: %s\n"
3205 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:2191
3208 #, c-format
3209 msgid "update secret failed: %s\n"
3210 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:2198
3213 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3214 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:2271
3217 msgid "Digest: "
3218 msgstr "Tiiviste: "
3219
3220 #: g10/keyedit.c:2323
3221 msgid "Features: "
3222 msgstr "Ominaisuudet: "
3223
3224 #: g10/keyedit.c:2334
3225 msgid "Keyserver no-modify"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: g10/keyedit.c:2349 g10/keylist.c:308
3229 msgid "Preferred keyserver: "
3230 msgstr ""
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2580
3233 #, fuzzy, c-format
3234 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3235 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3236
3237 #: g10/keyedit.c:2601
3238 #, fuzzy, c-format
3239 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3240 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3241
3242 #: g10/keyedit.c:2607
3243 #, fuzzy
3244 msgid "(sensitive)"
3245 msgstr " (luottamuksellinen)"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:2623 g10/keyedit.c:2679 g10/keyedit.c:2792 g10/keyedit.c:2807
3248 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:421
3249 #, fuzzy, c-format
3250 msgid "created: %s"
3251 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:2626 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3254 #, fuzzy, c-format
3255 msgid "revoked: %s"
3256 msgstr "[mitätöity] "
3257
3258 #: g10/keyedit.c:2628 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:887
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "expired: %s"
3261 msgstr " [vanhenee: %s]"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:2630 g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2794 g10/keyedit.c:2809
3264 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3265 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:954
3266 #, fuzzy, c-format
3267 msgid "expires: %s"
3268 msgstr " [vanhenee: %s]"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:2632
3271 #, fuzzy, c-format
3272 msgid "usage: %s"
3273 msgstr " luottamus: %c/%c"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:2647
3276 #, fuzzy, c-format
3277 msgid "trust: %s"
3278 msgstr " luottamus: %c/%c"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:2651
3281 #, c-format
3282 msgid "validity: %s"
3283 msgstr ""
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2658
3286 msgid "This key has been disabled"
3287 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:200
3290 msgid "card-no: "
3291 msgstr ""
3292
3293 #: g10/keyedit.c:2754
3294 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3295 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:2762
3298 msgid ""
3299 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3300 "unless you restart the program.\n"
3301 msgstr ""
3302 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3303 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:2826 g10/keyedit.c:3201 g10/keyserver.c:431
3306 #: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1690
3307 #, fuzzy
3308 msgid "revoked"
3309 msgstr "[mitätöity] "
3310
3311 #: g10/keyedit.c:2828 g10/keyedit.c:3203 g10/keyserver.c:435
3312 #: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1692
3313 #, fuzzy
3314 msgid "expired"
3315 msgstr "expire"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:2893
3318 msgid ""
3319 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3320 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3321 msgstr ""
3322 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3323 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:2953
3326 msgid ""
3327 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3328 "versions\n"
3329 "         of PGP to reject this key.\n"
3330 msgstr ""
3331 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3332 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:2958 g10/keyedit.c:3307
3335 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3336 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3337
3338 #: g10/keyedit.c:2964
3339 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3340 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:3104
3343 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3344 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3345
3346 #: g10/keyedit.c:3114
3347 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3348 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:3118
3351 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3352 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:3124
3355 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3356 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:3138
3359 #, c-format
3360 msgid "Deleted %d signature.\n"
3361 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:3139
3364 #, c-format
3365 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3366 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:3142
3369 msgid "Nothing deleted.\n"
3370 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:3167
3373 #, fuzzy, c-format
3374 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed.\n"
3375 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3376
3377 #: g10/keyedit.c:3168
3378 #, fuzzy, c-format
3379 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed.\n"
3380 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3381
3382 #: g10/keyedit.c:3173
3383 #, fuzzy, c-format
3384 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3385 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:3205 g10/trustdb.c:1694
3388 #, fuzzy
3389 msgid "invalid"
3390 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:3207
3393 #, fuzzy, c-format
3394 msgid "User ID \"%s\" removed: %s\n"
3395 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
3396
3397 #: g10/keyedit.c:3214
3398 #, fuzzy
3399 msgid "No user IDs are removable.\n"
3400 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:3302
3403 msgid ""
3404 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3405 "cause\n"
3406 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3407 msgstr ""
3408 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3409 "voi\n"
3410 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:3313
3413 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3414 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:3333
3417 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3418 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3419
3420 #: g10/keyedit.c:3356
3421 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3422 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:3371
3425 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3426 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:3393
3429 #, fuzzy
3430 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3431 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:3412
3434 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3435 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:3418
3438 #, fuzzy
3439 msgid ""
3440 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3441 msgstr ""
3442 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3443
3444 #: g10/keyedit.c:3479
3445 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3446 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3485
3449 #, fuzzy
3450 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3451 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:3489
3454 #, fuzzy
3455 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3456 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:3492
3459 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3460 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:3538
3463 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3464 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:3554
3467 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3468 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:3634
3471 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3472 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:3673 g10/keyedit.c:3783 g10/keyedit.c:3903
3475 #, fuzzy, c-format
3476 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3477 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:3844
3480 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3481 msgstr ""
3482
3483 #: g10/keyedit.c:3924
3484 #, fuzzy
3485 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3486 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3487
3488 #: g10/keyedit.c:3925
3489 #, fuzzy
3490 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3491 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3492
3493 #: g10/keyedit.c:3987
3494 #, c-format
3495 msgid "No user ID with index %d\n"
3496 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:4045
3499 #, fuzzy, c-format
3500 msgid "No user ID with hash %s\n"
3501 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:4072
3504 #, fuzzy, c-format
3505 msgid "No subkey with index %d\n"
3506 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:4189
3509 #, fuzzy, c-format
3510 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3511 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3512
3513 #: g10/keyedit.c:4192 g10/keyedit.c:4256 g10/keyedit.c:4299
3514 #, fuzzy, c-format
3515 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3516 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:4194 g10/keyedit.c:4258 g10/keyedit.c:4301
3519 msgid " (non-exportable)"
3520 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:4198
3523 #, c-format
3524 msgid "This signature expired on %s.\n"
3525 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:4202
3528 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3529 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3530
3531 #: g10/keyedit.c:4206
3532 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3533 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3534
3535 #: g10/keyedit.c:4233
3536 #, fuzzy, c-format
3537 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3538 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:4259
3541 #, fuzzy
3542 msgid " (non-revocable)"
3543 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:4266
3546 #, fuzzy, c-format
3547 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3548 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:4288
3551 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3552 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:4308
3555 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3556 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3557
3558 #: g10/keyedit.c:4338
3559 msgid "no secret key\n"
3560 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:4408
3563 #, c-format
3564 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3565 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:4425
3568 #, c-format
3569 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3570 msgstr ""
3571 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3572 "tulevaisuuteen\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:4489
3575 #, fuzzy, c-format
3576 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3577 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:4551
3580 #, fuzzy, c-format
3581 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3582 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:4646
3585 #, fuzzy, c-format
3586 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3587 msgstr ""
3588 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3589 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3590
3591 #: g10/keygen.c:258
3592 #, fuzzy, c-format
3593 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3594 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3595
3596 #: g10/keygen.c:265
3597 #, fuzzy
3598 msgid "too many cipher preferences\n"
3599 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3600
3601 #: g10/keygen.c:267
3602 #, fuzzy
3603 msgid "too many digest preferences\n"
3604 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3605
3606 #: g10/keygen.c:269
3607 #, fuzzy
3608 msgid "too many compression preferences\n"
3609 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3610
3611 #: g10/keygen.c:394
3612 #, fuzzy, c-format
3613 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3614 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3615
3616 #: g10/keygen.c:822
3617 msgid "writing direct signature\n"
3618 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3619
3620 #: g10/keygen.c:861
3621 msgid "writing self signature\n"
3622 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3623
3624 #: g10/keygen.c:912
3625 msgid "writing key binding signature\n"
3626 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3627
3628 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3629 #, c-format
3630 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3631 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3632
3633 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3634 #, c-format
3635 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3636 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3637
3638 #: g10/keygen.c:1239
3639 #, fuzzy
3640 msgid "Sign"
3641 msgstr "sign"
3642
3643 #: g10/keygen.c:1242
3644 #, fuzzy
3645 msgid "Encrypt"
3646 msgstr "salaa tiedot"
3647
3648 #: g10/keygen.c:1245
3649 msgid "Authenticate"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: g10/keygen.c:1253
3653 msgid "SsEeAaQq"
3654 msgstr ""
3655
3656 #: g10/keygen.c:1268
3657 #, c-format
3658 msgid "Possible actions for a %s key: "
3659 msgstr ""
3660
3661 #: g10/keygen.c:1272
3662 msgid "Current allowed actions: "
3663 msgstr ""
3664
3665 #: g10/keygen.c:1277
3666 #, c-format
3667 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: g10/keygen.c:1280
3671 #, fuzzy, c-format
3672 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3673 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3674
3675 #: g10/keygen.c:1283
3676 #, c-format
3677 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3678 msgstr ""
3679
3680 #: g10/keygen.c:1286
3681 #, c-format
3682 msgid "   (%c) Finished\n"
3683 msgstr ""
3684
3685 #: g10/keygen.c:1340
3686 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3687 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3688
3689 #: g10/keygen.c:1342
3690 #, fuzzy, c-format
3691 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3692 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3693
3694 #: g10/keygen.c:1343
3695 #, c-format
3696 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3697 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3698
3699 #: g10/keygen.c:1345
3700 #, fuzzy, c-format
3701 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3702 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3703
3704 #: g10/keygen.c:1347
3705 #, fuzzy, c-format
3706 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3707 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3708
3709 #: g10/keygen.c:1348
3710 #, c-format
3711 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3712 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1350
3715 #, c-format
3716 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3717 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:1352
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3722 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3723
3724 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3727 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1431
3730 #, c-format
3731 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3732 msgstr ""
3733
3734 #: g10/keygen.c:1438
3735 #, fuzzy, c-format
3736 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3737 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3738
3739 #: g10/keygen.c:1452
3740 #, c-format
3741 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3742 msgstr ""
3743
3744 #: g10/keygen.c:1458
3745 #, c-format
3746 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3747 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3748
3749 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3750 #, c-format
3751 msgid "rounded up to %u bits\n"
3752 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3753
3754 #: g10/keygen.c:1515
3755 msgid ""
3756 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3757 "         0 = key does not expire\n"
3758 "      <n>  = key expires in n days\n"
3759 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3760 "      <n>m = key expires in n months\n"
3761 "      <n>y = key expires in n years\n"
3762 msgstr ""
3763 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3764 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3765 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3766 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3767 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3768 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3769
3770 #: g10/keygen.c:1526
3771 msgid ""
3772 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3773 "         0 = signature does not expire\n"
3774 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3775 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3776 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3777 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3778 msgstr ""
3779 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3780 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3781 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3782 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3783 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3784 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3785
3786 #: g10/keygen.c:1549
3787 msgid "Key is valid for? (0) "
3788 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3789
3790 #: g10/keygen.c:1554
3791 #, fuzzy, c-format
3792 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3793 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3794
3795 #: g10/keygen.c:1572
3796 msgid "invalid value\n"
3797 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
3798
3799 #: g10/keygen.c:1579
3800 #, fuzzy
3801 msgid "Key does not expire at all\n"
3802 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3803
3804 #: g10/keygen.c:1580
3805 #, fuzzy
3806 msgid "Signature does not expire at all\n"
3807 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3808
3809 #: g10/keygen.c:1585
3810 #, fuzzy, c-format
3811 msgid "Key expires at %s\n"
3812 msgstr "%s vanhenee %s\n"
3813
3814 #: g10/keygen.c:1586
3815 #, fuzzy, c-format
3816 msgid "Signature expires at %s\n"
3817 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
3818
3819 #: g10/keygen.c:1592
3820 msgid ""
3821 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3822 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3823 msgstr ""
3824 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
3825 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
3826
3827 #: g10/keygen.c:1597
3828 #, fuzzy
3829 msgid "Is this correct? (y/N) "
3830 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
3831
3832 #: g10/keygen.c:1641
3833 #, fuzzy
3834 msgid ""
3835 "\n"
3836 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3837 "ID\n"
3838 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3839 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3840 "\n"
3841 msgstr ""
3842 "\n"
3843 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
3844 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
3845 "sähköpostiosoitteesta \n"
3846 "muodossa:\n"
3847 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
3848 "\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:1654
3851 msgid "Real name: "
3852 msgstr "Oikea nimi: "
3853
3854 #: g10/keygen.c:1662
3855 msgid "Invalid character in name\n"
3856 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
3857
3858 #: g10/keygen.c:1664
3859 msgid "Name may not start with a digit\n"
3860 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
3861
3862 #: g10/keygen.c:1666
3863 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3864 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:1674
3867 msgid "Email address: "
3868 msgstr "Sähköpostiosoite: "
3869
3870 #: g10/keygen.c:1685
3871 msgid "Not a valid email address\n"
3872 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
3873
3874 #: g10/keygen.c:1693
3875 msgid "Comment: "
3876 msgstr "Huomautus: "
3877
3878 #: g10/keygen.c:1699
3879 msgid "Invalid character in comment\n"
3880 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:1722
3883 #, c-format
3884 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3885 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
3886
3887 #: g10/keygen.c:1728
3888 #, c-format
3889 msgid ""
3890 "You selected this USER-ID:\n"
3891 "    \"%s\"\n"
3892 "\n"
3893 msgstr ""
3894 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
3895 "    \"%s\"\n"
3896 "\n"
3897
3898 #: g10/keygen.c:1733
3899 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3900 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
3901
3902 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3903 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3904 #. string which should be translated accordingly and the
3905 #. letter changed to match the one in the answer string.
3906 #.
3907 #. n = Change name
3908 #. c = Change comment
3909 #. e = Change email
3910 #. o = Okay (ready, continue)
3911 #. q = Quit
3912 #.
3913 #: g10/keygen.c:1749
3914 msgid "NnCcEeOoQq"
3915 msgstr "NnHhSsOoLl"
3916
3917 #: g10/keygen.c:1759
3918 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3919 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
3920
3921 #: g10/keygen.c:1760
3922 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3923 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
3924
3925 #: g10/keygen.c:1779
3926 msgid "Please correct the error first\n"
3927 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
3928
3929 #: g10/keygen.c:1819
3930 msgid ""
3931 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3932 "\n"
3933 msgstr ""
3934 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
3935 "\n"
3936
3937 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:786
3938 #, c-format
3939 msgid "%s.\n"
3940 msgstr "%s.\n"
3941
3942 #: g10/keygen.c:1835
3943 msgid ""
3944 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3945 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3946 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3947 "\n"
3948 msgstr ""
3949 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
3950 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
3951 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
3952 "\n"
3953
3954 #: g10/keygen.c:1857
3955 msgid ""
3956 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3957 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3958 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3959 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3960 msgstr ""
3961 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
3962 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
3963 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
3964 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
3965
3966 #: g10/keygen.c:2575
3967 msgid "Key generation canceled.\n"
3968 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
3971 #, c-format
3972 msgid "writing public key to `%s'\n"
3973 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3974
3975 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3978 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
3981 #, c-format
3982 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3983 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3984
3985 #: g10/keygen.c:2907
3986 #, c-format
3987 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3988 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3989
3990 #: g10/keygen.c:2913
3991 #, c-format
3992 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3993 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:2931
3996 #, c-format
3997 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3998 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
3999
4000 #: g10/keygen.c:2938
4001 #, c-format
4002 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4003 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:2961
4006 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4007 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4008
4009 #: g10/keygen.c:2972
4010 #, fuzzy
4011 msgid ""
4012 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4013 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4014 msgstr ""
4015 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4016 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4017
4018 #: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
4019 #, c-format
4020 msgid "Key generation failed: %s\n"
4021 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4022
4023 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
4024 #, c-format
4025 msgid ""
4026 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4027 msgstr ""
4028 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4029 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4030
4031 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
4032 #, c-format
4033 msgid ""
4034 "key has been created %lu seconds in future (time&