Added translations from gnupg 1.4.5
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2006-08-01 13:07+0200\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:121
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:312
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:173
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:403
48 #, fuzzy, c-format
49 msgid "can't lock `%s': %s\n"
50 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
51
52 #: cipher/random.c:408
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
55 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
56
57 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
58 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
59 #: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
60 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:348
61 #: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
62 #: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
63 #: g10/tdbio.c:605
64 #, c-format
65 msgid "can't open `%s': %s\n"
66 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:458
69 #, c-format
70 msgid "can't stat `%s': %s\n"
71 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:463
74 #, c-format
75 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
76 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
77
78 #: cipher/random.c:468
79 msgid "note: random_seed file is empty\n"
80 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
81
82 #: cipher/random.c:474
83 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
84 msgstr ""
85 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
86
87 #: cipher/random.c:482
88 #, c-format
89 msgid "can't read `%s': %s\n"
90 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:520
93 msgid "note: random_seed file not updated\n"
94 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
95
96 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
97 #: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:269
98 #: g10/openfile.c:363 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
104 #, c-format
105 msgid "can't write `%s': %s\n"
106 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:569
109 #, c-format
110 msgid "can't close `%s': %s\n"
111 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
112
113 #: cipher/random.c:814
114 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
115 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
116
117 #: cipher/random.c:815
118 msgid ""
119 "The random number generator is only a kludge to let\n"
120 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
121 "\n"
122 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
123 "\n"
124 msgstr ""
125 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
126 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
127 "\n"
128 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
129
130 #: cipher/rndegd.c:202
131 msgid ""
132 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
133 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
134 "of the entropy.\n"
135 msgstr ""
136 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
137 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
138 "laatua.\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:132
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
149 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
150 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:596
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:609
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:977
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "reading public key failed: %s\n"
165 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
168 msgid "response does not contain the public key data\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
172 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
176 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
180 #, c-format
181 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
185 #, c-format
186 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
190 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
193 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1310
196 msgid "access to admin commands is not configured\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
200 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
204 msgid "card is permanently locked!\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1336
208 #, c-format
209 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
210 msgstr ""
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 #: g10/app-openpgp.c:1343
216 msgid "|A|Admin PIN"
217 msgstr ""
218
219 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
220 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
221 #. to get some infos on the string.
222 #: g10/app-openpgp.c:1492
223 msgid "|AN|New Admin PIN"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1492
227 msgid "|N|New PIN"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1496
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "error getting new PIN: %s\n"
233 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading application data\n"
238 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading fingerprint DO\n"
243 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1562
246 #, fuzzy
247 msgid "key already exists\n"
248 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1566
251 msgid "existing key will be replaced\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1568
255 #, fuzzy
256 msgid "generating new key\n"
257 msgstr "luo uusi avainpari"
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1735
260 msgid "creation timestamp missing\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1742
264 #, c-format
265 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1749
269 #, c-format
270 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
274 #, c-format
275 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1827
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1886
284 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
285 msgstr ""
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1901
288 #, fuzzy
289 msgid "generating key failed\n"
290 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1904
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
295 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1961
298 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
299 msgstr ""
300
301 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
302 #: g10/app-openpgp.c:2087
303 #, fuzzy, c-format
304 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
305 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
306
307 #: g10/app-openpgp.c:2134
308 #, c-format
309 msgid "signatures created so far: %lu\n"
310 msgstr ""
311
312 #: g10/app-openpgp.c:2142
313 #, c-format
314 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
315 msgstr ""
316
317 #: g10/app-openpgp.c:2403
318 msgid ""
319 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
320 msgstr ""
321
322 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
323 #, fuzzy, c-format
324 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
325 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
326
327 #: g10/armor.c:320
328 #, c-format
329 msgid "armor: %s\n"
330 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
331
332 #: g10/armor.c:359
333 msgid "invalid armor header: "
334 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
335
336 #: g10/armor.c:370
337 msgid "armor header: "
338 msgstr "ascii-koodausotsake: "
339
340 #: g10/armor.c:381
341 msgid "invalid clearsig header\n"
342 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
343
344 #: g10/armor.c:433
345 msgid "nested clear text signatures\n"
346 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
347
348 #: g10/armor.c:568
349 #, fuzzy
350 msgid "unexpected armor: "
351 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
352
353 #: g10/armor.c:580
354 msgid "invalid dash escaped line: "
355 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
356
357 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
360 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
361
362 #: g10/armor.c:777
363 msgid "premature eof (no CRC)\n"
364 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
365
366 #: g10/armor.c:811
367 msgid "premature eof (in CRC)\n"
368 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
369
370 #: g10/armor.c:819
371 msgid "malformed CRC\n"
372 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
373
374 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
377 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
378
379 #: g10/armor.c:843
380 #, fuzzy
381 msgid "premature eof (in trailer)\n"
382 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
383
384 #: g10/armor.c:847
385 msgid "error in trailer line\n"
386 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
387
388 #: g10/armor.c:1158
389 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
390 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
391
392 #: g10/armor.c:1163
393 #, c-format
394 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
395 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
396
397 #: g10/armor.c:1167
398 msgid ""
399 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
400 msgstr ""
401 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
402 "viallista\n"
403 "MTA:ta on käytetty\n"
404
405 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
408 msgstr "salaista avainta ei löydy"
409
410 #: g10/card-util.c:68
411 #, c-format
412 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
413 msgstr ""
414
415 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
416 #: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
417 #, fuzzy
418 msgid "can't do this in batch mode\n"
419 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
420
421 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
422 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
423 #: g10/keygen.c:1448
424 msgid "Your selection? "
425 msgstr "Valintasi? "
426
427 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
428 msgid "[not set]"
429 msgstr ""
430
431 #: g10/card-util.c:413
432 #, fuzzy
433 msgid "male"
434 msgstr "enable"
435
436 #: g10/card-util.c:414
437 #, fuzzy
438 msgid "female"
439 msgstr "enable"
440
441 #: g10/card-util.c:414
442 #, fuzzy
443 msgid "unspecified"
444 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
445
446 #: g10/card-util.c:441
447 #, fuzzy
448 msgid "not forced"
449 msgstr "ei käsitelty"
450
451 #: g10/card-util.c:441
452 msgid "forced"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:519
456 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:521
460 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:523
464 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:540
468 msgid "Cardholder's surname: "
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:542
472 msgid "Cardholder's given name: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:560
476 #, c-format
477 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:581
481 #, fuzzy
482 msgid "URL to retrieve public key: "
483 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
484
485 #: g10/card-util.c:589
486 #, c-format
487 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
491 #, c-format
492 msgid "error reading `%s': %s\n"
493 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
494
495 #: g10/card-util.c:695
496 msgid "Login data (account name): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:705
500 #, c-format
501 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
502 msgstr ""
503
504 #: g10/card-util.c:764
505 msgid "Private DO data: "
506 msgstr ""
507
508 #: g10/card-util.c:774
509 #, c-format
510 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
511 msgstr ""
512
513 #: g10/card-util.c:794
514 #, fuzzy
515 msgid "Language preferences: "
516 msgstr "päivitä valinnat"
517
518 #: g10/card-util.c:802
519 #, fuzzy
520 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
521 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
522
523 #: g10/card-util.c:811
524 #, fuzzy
525 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
526 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
527
528 #: g10/card-util.c:832
529 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
530 msgstr ""
531
532 #: g10/card-util.c:846
533 #, fuzzy
534 msgid "Error: invalid response.\n"
535 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
536
537 #: g10/card-util.c:867
538 #, fuzzy
539 msgid "CA fingerprint: "
540 msgstr "näytä sormenjälki"
541
542 #: g10/card-util.c:890
543 #, fuzzy
544 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
545 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
546
547 #: g10/card-util.c:938
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "key operation not possible: %s\n"
550 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
551
552 #: g10/card-util.c:939
553 #, fuzzy
554 msgid "not an OpenPGP card"
555 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
556
557 #: g10/card-util.c:948
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "error getting current key info: %s\n"
560 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
561
562 #: g10/card-util.c:1033
563 msgid "Replace existing key? (y/N) "
564 msgstr ""
565
566 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
567 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
568 msgstr ""
569
570 #: g10/card-util.c:1075
571 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1084
575 #, c-format
576 msgid ""
577 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
578 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
579 "You should change them using the command --change-pin\n"
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1123
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
585 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
588 #, fuzzy
589 msgid "   (1) Signature key\n"
590 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
593 #, fuzzy
594 msgid "   (2) Encryption key\n"
595 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
598 msgid "   (3) Authentication key\n"
599 msgstr ""
600
601 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
602 #: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
603 msgid "Invalid selection.\n"
604 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1203
607 #, fuzzy
608 msgid "Please select where to store the key:\n"
609 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1238
612 #, fuzzy
613 msgid "unknown key protection algorithm\n"
614 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
615
616 #: g10/card-util.c:1243
617 #, fuzzy
618 msgid "secret parts of key are not available\n"
619 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
620
621 #: g10/card-util.c:1248
622 #, fuzzy
623 msgid "secret key already stored on a card\n"
624 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
625
626 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
627 msgid "quit this menu"
628 msgstr "ulos tästä valikosta"
629
630 #: g10/card-util.c:1321
631 #, fuzzy
632 msgid "show admin commands"
633 msgstr "ristiriitainen komento\n"
634
635 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
636 msgid "show this help"
637 msgstr "näytä tämä ohje"
638
639 #: g10/card-util.c:1324
640 #, fuzzy
641 msgid "list all available data"
642 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
643
644 #: g10/card-util.c:1327
645 msgid "change card holder's name"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1328
649 msgid "change URL to retrieve key"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1329
653 msgid "fetch the key specified in the card URL"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/card-util.c:1330
657 #, fuzzy
658 msgid "change the login name"
659 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
660
661 #: g10/card-util.c:1331
662 #, fuzzy
663 msgid "change the language preferences"
664 msgstr "muuta luottamusastetta"
665
666 #: g10/card-util.c:1332
667 msgid "change card holder's sex"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1333
671 #, fuzzy
672 msgid "change a CA fingerprint"
673 msgstr "näytä sormenjälki"
674
675 #: g10/card-util.c:1334
676 msgid "toggle the signature force PIN flag"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1335
680 #, fuzzy
681 msgid "generate new keys"
682 msgstr "luo uusi avainpari"
683
684 #: g10/card-util.c:1336
685 msgid "menu to change or unblock the PIN"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1337
689 msgid "verify the PIN and list all data"
690 msgstr ""
691
692 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
693 msgid "Command> "
694 msgstr "Komento> "
695
696 #: g10/card-util.c:1495
697 #, fuzzy
698 msgid "Admin-only command\n"
699 msgstr "ristiriitainen komento\n"
700
701 #: g10/card-util.c:1526
702 #, fuzzy
703 msgid "Admin commands are allowed\n"
704 msgstr "ristiriitainen komento\n"
705
706 #: g10/card-util.c:1528
707 #, fuzzy
708 msgid "Admin commands are not allowed\n"
709 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
710
711 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
712 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
713 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
714
715 #: g10/cardglue.c:416
716 #, fuzzy
717 msgid "card reader not available\n"
718 msgstr "salaista avainta ei löydy"
719
720 #: g10/cardglue.c:434
721 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
722 msgstr ""
723
724 #: g10/cardglue.c:446
725 #, fuzzy, c-format
726 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
727 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
728
729 #: g10/cardglue.c:573
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
733 "   %.*s\n"
734 msgstr ""
735
736 #: g10/cardglue.c:582
737 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
738 msgstr ""
739
740 #: g10/cardglue.c:917
741 msgid "Enter New Admin PIN: "
742 msgstr ""
743
744 #: g10/cardglue.c:918
745 msgid "Enter New PIN: "
746 msgstr ""
747
748 #: g10/cardglue.c:919
749 msgid "Enter Admin PIN: "
750 msgstr ""
751
752 #: g10/cardglue.c:920
753 msgid "Enter PIN: "
754 msgstr ""
755
756 #: g10/cardglue.c:937
757 #, fuzzy
758 msgid "Repeat this PIN: "
759 msgstr "Toista salasana: "
760
761 #: g10/cardglue.c:952
762 #, fuzzy
763 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
764 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
765
766 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
767 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
768 #, c-format
769 msgid "can't open `%s'\n"
770 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
771
772 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
773 msgid "--output doesn't work for this command\n"
774 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
775
776 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
777 #: g10/revoke.c:228
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
780 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
781
782 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
783 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
784 #, c-format
785 msgid "error reading keyblock: %s\n"
786 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
787
788 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
789 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
790 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
791
792 #: g10/delkey.c:135
793 #, fuzzy
794 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
795 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
796
797 #: g10/delkey.c:147
798 #, fuzzy
799 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
800 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
801
802 #: g10/delkey.c:155
803 #, fuzzy
804 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
805 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
806
807 #: g10/delkey.c:165
808 #, c-format
809 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
810 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
811
812 #: g10/delkey.c:175
813 msgid "ownertrust information cleared\n"
814 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
815
816 #: g10/delkey.c:206
817 #, c-format
818 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
819 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
820
821 #: g10/delkey.c:208
822 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
823 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
824
825 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
826 #, c-format
827 msgid "error creating passphrase: %s\n"
828 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
829
830 #: g10/encode.c:218
831 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
832 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
833
834 #: g10/encode.c:231
835 #, c-format
836 msgid "using cipher %s\n"
837 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
838
839 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
840 #, c-format
841 msgid "`%s' already compressed\n"
842 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
843
844 #: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
845 #, c-format
846 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
847 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
848
849 #: g10/encode.c:456
850 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
851 msgstr ""
852 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
853
854 #: g10/encode.c:480
855 #, c-format
856 msgid "reading from `%s'\n"
857 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
858
859 #: g10/encode.c:508
860 msgid ""
861 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
862 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
863
864 #: g10/encode.c:518
865 #, fuzzy, c-format
866 msgid ""
867 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
868 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
869
870 #: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
871 #, fuzzy, c-format
872 msgid ""
873 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
874 "preferences\n"
875 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
876
877 #: g10/encode.c:715
878 #, c-format
879 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
880 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
881
882 #: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
883 #, c-format
884 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
885 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
886
887 #: g10/encode.c:812
888 #, c-format
889 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
890 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
891
892 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
893 #, c-format
894 msgid "%s encrypted data\n"
895 msgstr "%s salattua dataa\n"
896
897 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
898 #, c-format
899 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
900 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
901
902 #: g10/encr-data.c:93
903 msgid ""
904 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
905 msgstr ""
906 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
907 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
908
909 #: g10/encr-data.c:104
910 msgid "problem handling encrypted packet\n"
911 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
912
913 #: g10/exec.c:49
914 msgid "no remote program execution supported\n"
915 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
916
917 #: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:421
918 #, c-format
919 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
920 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
921
922 #: g10/exec.c:317
923 msgid ""
924 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
925 msgstr ""
926 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
927 "asetustiedoston oikeuksista\n"
928
929 #: g10/exec.c:347
930 #, fuzzy
931 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
932 msgstr ""
933 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
934
935 #: g10/exec.c:425
936 #, fuzzy, c-format
937 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
938 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
939
940 #: g10/exec.c:428
941 #, fuzzy, c-format
942 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
943 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
944
945 #: g10/exec.c:513
946 #, c-format
947 msgid "system error while calling external program: %s\n"
948 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
949
950 #: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
951 msgid "unnatural exit of external program\n"
952 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
953
954 #: g10/exec.c:539
955 msgid "unable to execute external program\n"
956 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
957
958 #: g10/exec.c:555
959 #, c-format
960 msgid "unable to read external program response: %s\n"
961 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
962
963 #: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
964 #, c-format
965 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
966 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
967
968 #: g10/exec.c:613
969 #, c-format
970 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
971 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
972
973 #: g10/export.c:61
974 #, fuzzy
975 msgid "export signatures that are marked as local-only"
976 msgstr ""
977 "\n"
978 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
979
980 #: g10/export.c:63
981 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
982 msgstr ""
983
984 #: g10/export.c:65
985 #, fuzzy
986 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
987 msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
988
989 #: g10/export.c:67
990 #, fuzzy
991 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
992 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
993
994 #: g10/export.c:69
995 #, fuzzy
996 msgid "remove unusable parts from key during export"
997 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
998
999 #: g10/export.c:71
1000 msgid "remove as much as possible from key during export"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: g10/export.c:325
1004 #, fuzzy
1005 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1006 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1007
1008 #: g10/export.c:354
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1011 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
1012
1013 #: g10/export.c:362
1014 #, fuzzy, c-format
1015 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1016 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
1017
1018 #: g10/export.c:373
1019 #, fuzzy, c-format
1020 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1021 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
1022
1023 #: g10/export.c:521
1024 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: g10/export.c:544
1028 #, fuzzy, c-format
1029 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1030 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1031
1032 #: g10/export.c:565
1033 #, fuzzy, c-format
1034 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1035 msgstr ""
1036 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
1037 "tarkistussummaa\n"
1038
1039 #: g10/export.c:598
1040 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1041 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
1042
1043 #: g10/gpg.c:375
1044 msgid ""
1045 "@Commands:\n"
1046 " "
1047 msgstr ""
1048 "@Komennot:\n"
1049 " "
1050
1051 #: g10/gpg.c:377
1052 msgid "|[file]|make a signature"
1053 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
1054
1055 #: g10/gpg.c:378
1056 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1057 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
1058
1059 #: g10/gpg.c:379
1060 msgid "make a detached signature"
1061 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
1062
1063 #: g10/gpg.c:380
1064 msgid "encrypt data"
1065 msgstr "salaa tiedot"
1066
1067 #: g10/gpg.c:382
1068 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1069 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
1070
1071 #: g10/gpg.c:384
1072 msgid "decrypt data (default)"
1073 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
1074
1075 #: g10/gpg.c:386
1076 msgid "verify a signature"
1077 msgstr "tarkista allekirjoitus"
1078
1079 #: g10/gpg.c:388
1080 msgid "list keys"
1081 msgstr "näytä avaimet"
1082
1083 #: g10/gpg.c:390
1084 msgid "list keys and signatures"
1085 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
1086
1087 #: g10/gpg.c:391
1088 #, fuzzy
1089 msgid "list and check key signatures"
1090 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
1091
1092 #: g10/gpg.c:392
1093 msgid "list keys and fingerprints"
1094 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
1095
1096 #: g10/gpg.c:393
1097 msgid "list secret keys"
1098 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1099
1100 #: g10/gpg.c:394
1101 msgid "generate a new key pair"
1102 msgstr "luo uusi avainpari"
1103
1104 #: g10/gpg.c:395
1105 msgid "remove keys from the public keyring"
1106 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1107
1108 #: g10/gpg.c:397
1109 msgid "remove keys from the secret keyring"
1110 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1111
1112 #: g10/gpg.c:398
1113 msgid "sign a key"
1114 msgstr "allekirjoita avain"
1115
1116 #: g10/gpg.c:399
1117 msgid "sign a key locally"
1118 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1119
1120 #: g10/gpg.c:400
1121 msgid "sign or edit a key"
1122 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1123
1124 #: g10/gpg.c:401
1125 msgid "generate a revocation certificate"
1126 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1127
1128 #: g10/gpg.c:403
1129 msgid "export keys"
1130 msgstr "vie avaimia"
1131
1132 #: g10/gpg.c:404
1133 msgid "export keys to a key server"
1134 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1135
1136 #: g10/gpg.c:405
1137 msgid "import keys from a key server"
1138 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1139
1140 #: g10/gpg.c:407
1141 msgid "search for keys on a key server"
1142 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1143
1144 #: g10/gpg.c:409
1145 msgid "update all keys from a keyserver"
1146 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1147
1148 #: g10/gpg.c:413
1149 msgid "import/merge keys"
1150 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1151
1152 #: g10/gpg.c:416
1153 msgid "print the card status"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: g10/gpg.c:417
1157 msgid "change data on a card"
1158 msgstr ""
1159
1160 #: g10/gpg.c:418
1161 msgid "change a card's PIN"
1162 msgstr ""
1163
1164 #: g10/gpg.c:426
1165 msgid "update the trust database"
1166 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1167
1168 #: g10/gpg.c:433
1169 msgid "|algo [files]|print message digests"
1170 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1171
1172 #: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
1173 msgid ""
1174 "@\n"
1175 "Options:\n"
1176 " "
1177 msgstr ""
1178 "@\n"
1179 "Valitsimet:\n"
1180 " "
1181
1182 #: g10/gpg.c:439
1183 msgid "create ascii armored output"
1184 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1185
1186 #: g10/gpg.c:441
1187 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1188 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1189
1190 #: g10/gpg.c:452
1191 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1192 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1193
1194 #: g10/gpg.c:453
1195 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1196 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1197
1198 #: g10/gpg.c:458
1199 msgid "use canonical text mode"
1200 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1201
1202 #: g10/gpg.c:472
1203 msgid "use as output file"
1204 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1205
1206 #: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
1207 msgid "verbose"
1208 msgstr "monisanainen"
1209
1210 #: g10/gpg.c:485
1211 msgid "do not make any changes"
1212 msgstr "älä tee muutoksia"
1213
1214 #: g10/gpg.c:486
1215 msgid "prompt before overwriting"
1216 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1217
1218 #: g10/gpg.c:527
1219 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1220 msgstr ""
1221
1222 #: g10/gpg.c:528
1223 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1224 msgstr ""
1225
1226 #: g10/gpg.c:556
1227 msgid ""
1228 "@\n"
1229 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1230 msgstr ""
1231 "@\n"
1232 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1233 "sivuilta)\n"
1234
1235 #: g10/gpg.c:559
1236 msgid ""
1237 "@\n"
1238 "Examples:\n"
1239 "\n"
1240 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1241 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1242 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1243 " --list-keys [names]        show keys\n"
1244 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1245 msgstr ""
1246 "@\n"
1247 "Esim:\n"
1248 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1249 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1250 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1251 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1252 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1253
1254 #: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
1255 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1256 msgstr ""
1257 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1258
1259 #: g10/gpg.c:774
1260 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1261 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1262
1263 #: g10/gpg.c:777
1264 msgid ""
1265 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1266 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1267 "default operation depends on the input data\n"
1268 msgstr ""
1269 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1270 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1271 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1272
1273 #: g10/gpg.c:788
1274 msgid ""
1275 "\n"
1276 "Supported algorithms:\n"
1277 msgstr ""
1278 "\n"
1279 "Tuetut algoritmit:\n"
1280
1281 #: g10/gpg.c:791
1282 msgid "Pubkey: "
1283 msgstr "JulkAvain: "
1284
1285 #: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
1286 msgid "Cipher: "
1287 msgstr "Salaus: "
1288
1289 #: g10/gpg.c:803
1290 msgid "Hash: "
1291 msgstr "Tiiviste: "
1292
1293 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
1294 msgid "Compression: "
1295 msgstr "Pakkaus: "
1296
1297 #: g10/gpg.c:892
1298 msgid "usage: gpg [options] "
1299 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1300
1301 #: g10/gpg.c:1040
1302 msgid "conflicting commands\n"
1303 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1304
1305 #: g10/gpg.c:1058
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1308 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1309
1310 #: g10/gpg.c:1255
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1313 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1314
1315 #: g10/gpg.c:1258
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1318 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1319
1320 #: g10/gpg.c:1261
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1323 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1324
1325 #: g10/gpg.c:1267
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1328 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1329
1330 #: g10/gpg.c:1270
1331 #, fuzzy, c-format
1332 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1333 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1334
1335 #: g10/gpg.c:1273
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1338 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1339
1340 #: g10/gpg.c:1279
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1343 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1344
1345 #: g10/gpg.c:1282
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid ""
1348 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1349 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1285
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1354 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1355
1356 #: g10/gpg.c:1291
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1359 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1294
1362 #, fuzzy, c-format
1363 msgid ""
1364 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1365 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1366
1367 #: g10/gpg.c:1297
1368 #, fuzzy, c-format
1369 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1370 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1371
1372 #: g10/gpg.c:1438
1373 #, fuzzy, c-format
1374 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1375 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1376
1377 #: g10/gpg.c:1531
1378 msgid "display photo IDs during key listings"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: g10/gpg.c:1533
1382 msgid "show policy URLs during signature listings"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: g10/gpg.c:1535
1386 #, fuzzy
1387 msgid "show all notations during signature listings"
1388 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1389
1390 #: g10/gpg.c:1537
1391 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: g10/gpg.c:1541
1395 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1396 msgstr ""
1397
1398 #: g10/gpg.c:1543
1399 #, fuzzy
1400 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1401 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1402
1403 #: g10/gpg.c:1545
1404 msgid "show user ID validity during key listings"
1405 msgstr ""
1406
1407 #: g10/gpg.c:1547
1408 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1409 msgstr ""
1410
1411 #: g10/gpg.c:1549
1412 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1413 msgstr ""
1414
1415 #: g10/gpg.c:1551
1416 #, fuzzy
1417 msgid "show the keyring name in key listings"
1418 msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
1419
1420 #: g10/gpg.c:1553
1421 #, fuzzy
1422 msgid "show expiration dates during signature listings"
1423 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
1424
1425 #: g10/gpg.c:1920
1426 #, c-format
1427 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1428 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1429
1430 #: g10/gpg.c:1962
1431 #, c-format
1432 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1433 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1434
1435 #: g10/gpg.c:1966
1436 #, c-format
1437 msgid "option file `%s': %s\n"
1438 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1439
1440 #: g10/gpg.c:1973
1441 #, c-format
1442 msgid "reading options from `%s'\n"
1443 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1444
1445 #: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
1446 #, c-format
1447 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1448 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:2201
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1453 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
1456 #, fuzzy, c-format
1457 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1458 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:2452
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1463 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
1466 #, fuzzy
1467 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1468 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2488
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1473 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2491
1476 #, fuzzy
1477 msgid "invalid keyserver options\n"
1478 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1479
1480 #: g10/gpg.c:2498
1481 #, c-format
1482 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1483 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1484
1485 #: g10/gpg.c:2501
1486 msgid "invalid import options\n"
1487 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1488
1489 #: g10/gpg.c:2508
1490 #, c-format
1491 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1492 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1493
1494 #: g10/gpg.c:2511
1495 msgid "invalid export options\n"
1496 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1497
1498 #: g10/gpg.c:2518
1499 #, fuzzy, c-format
1500 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1501 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1502
1503 #: g10/gpg.c:2521
1504 #, fuzzy
1505 msgid "invalid list options\n"
1506 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1507
1508 #: g10/gpg.c:2529
1509 msgid "display photo IDs during signature verification"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: g10/gpg.c:2531
1513 msgid "show policy URLs during signature verification"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: g10/gpg.c:2533
1517 #, fuzzy
1518 msgid "show all notations during signature verification"
1519 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1520
1521 #: g10/gpg.c:2535
1522 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1523 msgstr ""
1524
1525 #: g10/gpg.c:2539
1526 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: g10/gpg.c:2541
1530 #, fuzzy
1531 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1532 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2543
1535 #, fuzzy
1536 msgid "show user ID validity during signature verification"
1537 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1538
1539 #: g10/gpg.c:2545
1540 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: g10/gpg.c:2547
1544 msgid "validate signatures with PKA data"
1545 msgstr ""
1546
1547 #: g10/gpg.c:2549
1548 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: g10/gpg.c:2556
1552 #, fuzzy, c-format
1553 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1554 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1555
1556 #: g10/gpg.c:2559
1557 #, fuzzy
1558 msgid "invalid verify options\n"
1559 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1560
1561 #: g10/gpg.c:2566
1562 #, c-format
1563 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1564 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1565
1566 #: g10/gpg.c:2729
1567 #, fuzzy, c-format
1568 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1569 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1570
1571 #: g10/gpg.c:2732
1572 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1573 msgstr ""
1574
1575 #: g10/gpg.c:2803
1576 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1577 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1578
1579 #: g10/gpg.c:2807
1580 #, c-format
1581 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1582 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1583
1584 #: g10/gpg.c:2816
1585 #, c-format
1586 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1587 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2819
1590 #, c-format
1591 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1592 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1593
1594 #: g10/gpg.c:2826
1595 #, fuzzy, c-format
1596 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1597 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
1598
1599 #: g10/gpg.c:2841
1600 #, fuzzy, c-format
1601 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1602 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
1603
1604 #: g10/gpg.c:2855
1605 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1606 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1607
1608 #: g10/gpg.c:2861
1609 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1610 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1611
1612 #: g10/gpg.c:2867
1613 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1614 msgstr ""
1615 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1616
1617 #: g10/gpg.c:2880
1618 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1619 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1620
1621 #: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
1622 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1623 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1624
1625 #: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
1626 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1627 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1628
1629 #: g10/gpg.c:2959
1630 #, fuzzy
1631 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1632 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1633
1634 #: g10/gpg.c:2965
1635 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1636 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1637
1638 #: g10/gpg.c:2980
1639 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1640 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1641
1642 #: g10/gpg.c:2982
1643 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1644 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1645
1646 #: g10/gpg.c:2984
1647 #, fuzzy
1648 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1649 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1650
1651 #: g10/gpg.c:2986
1652 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1653 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1654
1655 #: g10/gpg.c:2988
1656 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1657 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:2991
1660 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1661 msgstr ""
1662 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1663
1664 #: g10/gpg.c:2995
1665 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1666 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:3002
1669 msgid "invalid default preferences\n"
1670 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1671
1672 #: g10/gpg.c:3011
1673 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1674 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:3015
1677 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1678 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1679
1680 #: g10/gpg.c:3019
1681 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1682 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3052
1685 #, c-format
1686 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1687 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:3099
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1692 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3104
1695 #, fuzzy, c-format
1696 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1697 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:3109
1700 #, fuzzy, c-format
1701 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1702 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1703
1704 #: g10/gpg.c:3208
1705 #, c-format
1706 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1707 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1708
1709 #: g10/gpg.c:3219
1710 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1711 msgstr ""
1712 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1713
1714 #: g10/gpg.c:3230
1715 msgid "--store [filename]"
1716 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1717
1718 #: g10/gpg.c:3237
1719 msgid "--symmetric [filename]"
1720 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1721
1722 #: g10/gpg.c:3239
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1725 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:3249
1728 msgid "--encrypt [filename]"
1729 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1730
1731 #: g10/gpg.c:3262
1732 #, fuzzy
1733 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1734 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1735
1736 #: g10/gpg.c:3264
1737 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1738 msgstr ""
1739
1740 #: g10/gpg.c:3267
1741 #, fuzzy, c-format
1742 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1743 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1744
1745 #: g10/gpg.c:3285
1746 msgid "--sign [filename]"
1747 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1748
1749 #: g10/gpg.c:3298
1750 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1751 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1752
1753 #: g10/gpg.c:3313
1754 #, fuzzy
1755 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1756 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1757
1758 #: g10/gpg.c:3315
1759 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: g10/gpg.c:3318
1763 #, fuzzy, c-format
1764 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1765 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1766
1767 #: g10/gpg.c:3338
1768 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1769 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1770
1771 #: g10/gpg.c:3347
1772 msgid "--clearsign [filename]"
1773 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1774
1775 #: g10/gpg.c:3372
1776 msgid "--decrypt [filename]"
1777 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1778
1779 #: g10/gpg.c:3380
1780 msgid "--sign-key user-id"
1781 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1782
1783 #: g10/gpg.c:3384
1784 msgid "--lsign-key user-id"
1785 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1786
1787 #: g10/gpg.c:3405
1788 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1789 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1790
1791 #: g10/gpg.c:3476
1792 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1793 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1794
1795 #: g10/gpg.c:3518
1796 #, c-format
1797 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1798 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1799
1800 #: g10/gpg.c:3520
1801 #, c-format
1802 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1803 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:3522
1806 #, c-format
1807 msgid "key export failed: %s\n"
1808 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:3533
1811 #, c-format
1812 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1813 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:3543
1816 #, c-format
1817 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1818 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:3594
1821 #, c-format
1822 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1823 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1824
1825 #: g10/gpg.c:3602
1826 #, c-format
1827 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1828 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1829
1830 #: g10/gpg.c:3689
1831 #, c-format
1832 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1833 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1834
1835 #: g10/gpg.c:3812
1836 msgid "[filename]"
1837 msgstr "[tiedostonimi]"
1838
1839 #: g10/gpg.c:3816
1840 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1841 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1842
1843 #: g10/gpg.c:4120
1844 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1845 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1846
1847 #: g10/gpg.c:4122
1848 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1849 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1850
1851 #: g10/gpg.c:4155
1852 #, fuzzy
1853 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1854 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1855
1856 #: g10/getkey.c:152
1857 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1858 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1859
1860 #: g10/getkey.c:175
1861 #, fuzzy
1862 msgid "[User ID not found]"
1863 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1864
1865 #: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
1866 #: g10/getkey.c:999
1867 #, c-format
1868 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: g10/getkey.c:1826
1872 #, fuzzy, c-format
1873 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1874 msgstr ""
1875 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1876
1877 #: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
1878 #, fuzzy, c-format
1879 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1880 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1881
1882 #: g10/getkey.c:2611
1883 #, fuzzy, c-format
1884 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1885 msgstr ""
1886 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1887
1888 #: g10/getkey.c:2658
1889 #, fuzzy, c-format
1890 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1891 msgstr ""
1892 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1893 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1894
1895 #: g10/gpgv.c:74
1896 msgid "be somewhat more quiet"
1897 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1898
1899 #: g10/gpgv.c:75
1900 msgid "take the keys from this keyring"
1901 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1902
1903 #: g10/gpgv.c:77
1904 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1905 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1906
1907 #: g10/gpgv.c:78
1908 msgid "|FD|write status info to this FD"
1909 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1910
1911 #: g10/gpgv.c:102
1912 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1913 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1914
1915 #: g10/gpgv.c:105
1916 msgid ""
1917 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1918 "Check signatures against known trusted keys\n"
1919 msgstr ""
1920 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1921 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1922
1923 #: g10/helptext.c:49
1924 msgid ""
1925 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1926 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1927 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1928 msgstr ""
1929 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1930 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1931 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1932 "varmenneverkkojen kanssa."
1933
1934 #: g10/helptext.c:55
1935 msgid ""
1936 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1937 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1938 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1939 "ultimately trusted\n"
1940 msgstr ""
1941 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1942 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1943 "salainen \n"
1944 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1945
1946 #: g10/helptext.c:62
1947 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1948 msgstr ""
1949 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1950 "avainta."
1951
1952 #: g10/helptext.c:66
1953 msgid ""
1954 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1955 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1956
1957 #: g10/helptext.c:70
1958 msgid ""
1959 "Select the algorithm to use.\n"
1960 "\n"
1961 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1962 "for signatures.\n"
1963 "\n"
1964 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1965 "\n"
1966 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1967 "\n"
1968 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1969 msgstr ""
1970
1971 #: g10/helptext.c:84
1972 msgid ""
1973 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1974 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1975 "Please consult your security expert first."
1976 msgstr ""
1977 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1978 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1979 "ympäristöissä.\n"
1980 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1981
1982 #: g10/helptext.c:91
1983 msgid "Enter the size of the key"
1984 msgstr "Syötä avaimen koko"
1985
1986 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1987 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1988 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1989 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1990
1991 #: g10/helptext.c:105
1992 msgid ""
1993 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1994 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1995 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1996 "the given value as an interval."
1997 msgstr ""
1998 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1999 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
2000 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
2001 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
2002
2003 #: g10/helptext.c:117
2004 msgid "Enter the name of the key holder"
2005 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
2006
2007 #: g10/helptext.c:122
2008 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2009 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
2010
2011 #: g10/helptext.c:126
2012 msgid "Please enter an optional comment"
2013 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
2014
2015 #: g10/helptext.c:131
2016 msgid ""
2017 "N  to change the name.\n"
2018 "C  to change the comment.\n"
2019 "E  to change the email address.\n"
2020 "O  to continue with key generation.\n"
2021 "Q  to to quit the key generation."
2022 msgstr ""
2023 "N   muuta nimeä\n"
2024 "C   muuta kommenttia\n"
2025 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
2026 "O   jatka avaimen luomista\n"
2027 "L   lopeta"
2028
2029 #: g10/helptext.c:140
2030 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2031 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
2032
2033 #: g10/helptext.c:148
2034 msgid ""
2035 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2036 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2037 "know how carefully you verified this.\n"
2038 "\n"
2039 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2040 "the\n"
2041 "    key.\n"
2042 "\n"
2043 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2044 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2045 "for\n"
2046 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2047 "user.\n"
2048 "\n"
2049 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2050 "could\n"
2051 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2052 "the\n"
2053 "    key against a photo ID.\n"
2054 "\n"
2055 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2056 "could\n"
2057 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2058 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2059 "a\n"
2060 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2061 "the\n"
2062 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2063 "exchange\n"
2064 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2065 "\n"
2066 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2067 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2068 "\"\n"
2069 "mean to you when you sign other keys.\n"
2070 "\n"
2071 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2072 msgstr ""
2073 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
2074 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
2075 "Muiden \n"
2076 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
2077 "\n"
2078 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
2079 "    varmistanut avaimen.\n"
2080 "\n"
2081 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
2082 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
2083 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
2084 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
2085 "\n"
2086 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
2087 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
2088 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
2089 "\n"
2090 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
2091 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
2092 "haltijan \n"
2093 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
2094 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
2095 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
2096 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
2097 "\n"
2098 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
2099 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
2100 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
2101 "\n"
2102 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
2103
2104 #: g10/helptext.c:186
2105 #, fuzzy
2106 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2107 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
2108
2109 #: g10/helptext.c:190
2110 msgid ""
2111 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2112 "All certificates are then also lost!"
2113 msgstr ""
2114 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
2115 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
2116
2117 #: g10/helptext.c:195
2118 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2119 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
2120
2121 #: g10/helptext.c:200
2122 msgid ""
2123 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2124 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2125 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2126 msgstr ""
2127 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
2128 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
2129 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
2130 "varmentamaan avaimeen."
2131
2132 #: g10/helptext.c:205
2133 msgid ""
2134 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2135 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2136 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2137 "a trust connection through another already certified key."
2138 msgstr ""
2139 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
2140 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
2141 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
2142 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
2143 "varmennetun avaimen kautta."
2144
2145 #: g10/helptext.c:211
2146 msgid ""
2147 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2148 "your keyring."
2149 msgstr ""
2150 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
2151 "avainrenkaastasi."
2152
2153 #: g10/helptext.c:215
2154 msgid ""
2155 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2156 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2157 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2158 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2159 "a second one is available."
2160 msgstr ""
2161 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
2162 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
2163 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
2164 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
2165 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
2166
2167 #: g10/helptext.c:223
2168 msgid ""
2169 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2170 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2171 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2172 msgstr ""
2173 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
2174 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
2175 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
2176
2177 #: g10/helptext.c:230
2178 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2179 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
2180
2181 #: g10/helptext.c:236
2182 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2183 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
2184
2185 #: g10/helptext.c:240
2186 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2187 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
2188
2189 #: g10/helptext.c:245
2190 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2191 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
2192
2193 #: g10/helptext.c:250
2194 msgid ""
2195 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2196 "file (which is shown in brackets) will be used."
2197 msgstr ""
2198 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2199 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2200
2201 #: g10/helptext.c:256
2202 msgid ""
2203 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2204 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2205 "  \"Key has been compromised\"\n"
2206 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2207 "      got access to your secret key.\n"
2208 "  \"Key is superseded\"\n"
2209 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2210 "  \"Key is no longer used\"\n"
2211 "      Use this if you have retired this key.\n"
2212 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2213 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2214 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2215 msgstr ""
2216 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2217 "voit valita tästä listasta:\n"
2218 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2219 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2220 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2221 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2222 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2223 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2224 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2225 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2226 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2227 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2228 "vanhenneeksi.\n"
2229
2230 #: g10/helptext.c:272
2231 msgid ""
2232 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2233 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2234 "An empty line ends the text.\n"
2235 msgstr ""
2236 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2237 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2238 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2239
2240 #: g10/helptext.c:287
2241 msgid "No help available"
2242 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2243
2244 #: g10/helptext.c:295
2245 #, c-format
2246 msgid "No help available for `%s'"
2247 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2248
2249 #: g10/import.c:96
2250 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: g10/import.c:98
2254 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: g10/import.c:100
2258 #, fuzzy
2259 msgid "do not update the trustdb after import"
2260 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
2261
2262 #: g10/import.c:102
2263 #, fuzzy
2264 msgid "create a public key when importing a secret key"
2265 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2266
2267 #: g10/import.c:104
2268 msgid "only accept updates to existing keys"
2269 msgstr ""
2270
2271 #: g10/import.c:106
2272 #, fuzzy
2273 msgid "remove unusable parts from key after import"
2274 msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
2275
2276 #: g10/import.c:108
2277 msgid "remove as much as possible from key after import"
2278 msgstr ""
2279
2280 #: g10/import.c:266
2281 #, c-format
2282 msgid "skipping block of type %d\n"
2283 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2284
2285 #: g10/import.c:275
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "%lu keys processed so far\n"
2288 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2289
2290 #: g10/import.c:292
2291 #, c-format
2292 msgid "Total number processed: %lu\n"
2293 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2294
2295 #: g10/import.c:294
2296 #, c-format
2297 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2298 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2299
2300 #: g10/import.c:297
2301 #, c-format
2302 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2303 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2304
2305 #: g10/import.c:299
2306 #, c-format
2307 msgid "              imported: %lu"
2308 msgstr "              tuotu: %lu"
2309
2310 #: g10/import.c:305
2311 #, c-format
2312 msgid "             unchanged: %lu\n"
2313 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2314
2315 #: g10/import.c:307
2316 #, c-format
2317 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2318 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2319
2320 #: g10/import.c:309
2321 #, c-format
2322 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2323 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2324
2325 #: g10/import.c:311
2326 #, c-format
2327 msgid "        new signatures: %lu\n"
2328 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2329
2330 #: g10/import.c:313
2331 #, c-format
2332 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2333 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2334
2335 #: g10/import.c:315
2336 #, c-format
2337 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2338 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2339
2340 #: g10/import.c:317
2341 #, c-format
2342 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2343 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2344
2345 #: g10/import.c:319
2346 #, c-format
2347 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2348 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2349
2350 #: g10/import.c:321
2351 #, c-format
2352 msgid "          not imported: %lu\n"
2353 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2354
2355 #: g10/import.c:323
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2358 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2359
2360 #: g10/import.c:325
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2363 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2364
2365 #: g10/import.c:566
2366 #, c-format
2367 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2368 msgstr ""
2369
2370 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2371 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2372 #: g10/import.c:570
2373 #, fuzzy
2374 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2375 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2376
2377 #: g10/import.c:607
2378 #, c-format
2379 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2383 #: g10/import.c:619
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2386 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2387
2388 #: g10/import.c:631
2389 #, c-format
2390 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: g10/import.c:644
2394 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: g10/import.c:646
2398 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: g10/import.c:670
2402 #, c-format
2403 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "key %s: no user ID\n"
2409 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2410
2411 #: g10/import.c:749
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2414 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2415
2416 #: g10/import.c:764
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2419 msgstr ""
2420 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2421
2422 #: g10/import.c:770
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2425 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2426
2427 #: g10/import.c:772
2428 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2429 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2430
2431 #: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
2432 #, fuzzy, c-format
2433 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2434 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2435
2436 #: g10/import.c:788
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2439 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2440
2441 #: g10/import.c:797
2442 #, c-format
2443 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2444 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2445
2446 #: g10/import.c:802 g10/openfile.c:273 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
2447 #, c-format
2448 msgid "writing to `%s'\n"
2449 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2450
2451 #: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
2452 #: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
2453 #, c-format
2454 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2455 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2456
2457 #: g10/import.c:825
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2460 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2461
2462 #: g10/import.c:849
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2465 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2466
2467 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2470 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2471
2472 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2475 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2476
2477 #: g10/import.c:911
2478 #, fuzzy, c-format
2479 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2480 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2481
2482 #: g10/import.c:914
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2485 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2486
2487 #: g10/import.c:917
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2490 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2491
2492 #: g10/import.c:920
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2495 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2496
2497 #: g10/import.c:923
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2500 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2501
2502 #: g10/import.c:926
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2505 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2506
2507 #: g10/import.c:929
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2510 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2511
2512 #: g10/import.c:932
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2515 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2516
2517 #: g10/import.c:935
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2520 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2521
2522 #: g10/import.c:938
2523 #, fuzzy, c-format
2524 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2525 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2526
2527 #: g10/import.c:961
2528 #, fuzzy, c-format
2529 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2530 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2531
2532 #: g10/import.c:1124
2533 #, fuzzy, c-format
2534 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2535 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2536
2537 #: g10/import.c:1135
2538 #, fuzzy
2539 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2540 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2541
2542 #: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
2543 #, c-format
2544 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2545 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2546
2547 #: g10/import.c:1163
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid "key %s: secret key imported\n"
2550 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2551
2552 #: g10/import.c:1193
2553 #, fuzzy, c-format
2554 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2555 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2556
2557 #: g10/import.c:1203
2558 #, fuzzy, c-format
2559 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2560 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2561
2562 #: g10/import.c:1233
2563 #, fuzzy, c-format
2564 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2565 msgstr ""
2566 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2567
2568 #: g10/import.c:1276
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2571 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2572
2573 #: g10/import.c:1308
2574 #, fuzzy, c-format
2575 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2576 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2577
2578 #: g10/import.c:1374
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2581 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2582
2583 #: g10/import.c:1389
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2586 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2587
2588 #: g10/import.c:1391
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2591 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2592
2593 #: g10/import.c:1409
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2596 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2597
2598 #: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2601 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2602
2603 #: g10/import.c:1422
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2606 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1437
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2611 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2612
2613 #: g10/import.c:1459
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2616 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2617
2618 #: g10/import.c:1472
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2621 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2622
2623 #: g10/import.c:1487
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2626 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2627
2628 #: g10/import.c:1529
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2631 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2632
2633 #: g10/import.c:1550
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2636 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2637
2638 #: g10/import.c:1577
2639 #, fuzzy, c-format
2640 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2641 msgstr ""
2642 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2643
2644 #: g10/import.c:1587
2645 #, fuzzy, c-format
2646 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2647 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2648
2649 #: g10/import.c:1604
2650 #, fuzzy, c-format
2651 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2652 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2653
2654 #: g10/import.c:1618
2655 #, fuzzy, c-format
2656 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2657 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2658
2659 #: g10/import.c:1626
2660 #, fuzzy, c-format
2661 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2662 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2663
2664 #: g10/import.c:1726
2665 #, fuzzy, c-format
2666 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2667 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2668
2669 #: g10/import.c:1788
2670 #, fuzzy, c-format
2671 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2672 msgstr ""
2673 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2674
2675 #: g10/import.c:1802
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2678 msgstr ""
2679 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2680 "ei saatavilla.\n"
2681
2682 #: g10/import.c:1861
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2685 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2686
2687 #: g10/import.c:1895
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2690 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2691
2692 #: g10/import.c:2284
2693 #, fuzzy
2694 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2695 msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
2696
2697 #: g10/import.c:2292
2698 #, fuzzy
2699 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2700 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2701
2702 #: g10/import.c:2294
2703 #, fuzzy
2704 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2705 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
2706
2707 #: g10/keydb.c:168
2708 #, c-format
2709 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2710 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2711
2712 #: g10/keydb.c:175
2713 #, c-format
2714 msgid "keyring `%s' created\n"
2715 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2716
2717 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2718 #, fuzzy, c-format
2719 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2720 msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
2721
2722 #: g10/keydb.c:698
2723 #, c-format
2724 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2725 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:266
2728 msgid "[revocation]"
2729 msgstr "[mitätöinti]"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:267
2732 msgid "[self-signature]"
2733 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2736 msgid "1 bad signature\n"
2737 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2740 #, c-format
2741 msgid "%d bad signatures\n"
2742 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2745 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2746 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2749 #, c-format
2750 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2751 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2754 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2755 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2758 #, c-format
2759 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2760 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:357
2763 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2764 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:359
2767 #, c-format
2768 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2769 msgstr ""
2770 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2773 #, fuzzy
2774 msgid ""
2775 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2776 "keys\n"
2777 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2778 "etc.)\n"
2779 msgstr ""
2780 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2781 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2782 "lähteistä...)?\n"
2783 "\n"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2788 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "  %d = I trust fully\n"
2793 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:439
2796 msgid ""
2797 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2798 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2799 "trust signatures on your behalf.\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: g10/keyedit.c:455
2803 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2804 msgstr ""
2805
2806 #: g10/keyedit.c:599
2807 #, c-format
2808 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2809 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2810
2811 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2812 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2813 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2814 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2815
2816 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2817 #: g10/keyedit.c:1748
2818 msgid "  Unable to sign.\n"
2819 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:627
2822 #, c-format
2823 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2824 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2825
2826 #: g10/keyedit.c:655
2827 #, c-format
2828 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2829 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2830
2831 #: g10/keyedit.c:683
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2834 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2835
2836 #: g10/keyedit.c:685
2837 #, fuzzy
2838 msgid "Sign it? (y/N) "
2839 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2840
2841 #: g10/keyedit.c:707
2842 #, c-format
2843 msgid ""
2844 "The self-signature on \"%s\"\n"
2845 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2846 msgstr ""
2847 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2848 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:716
2851 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2852 msgstr ""
2853 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2854 "(k/E) "
2855
2856 #: g10/keyedit.c:730
2857 #, c-format
2858 msgid ""
2859 "Your current signature on \"%s\"\n"
2860 "has expired.\n"
2861 msgstr ""
2862 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2863 "on vanhentunut.\n"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:734
2866 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2867 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2868
2869 #: g10/keyedit.c:755
2870 #, c-format
2871 msgid ""
2872 "Your current signature on \"%s\"\n"
2873 "is a local signature.\n"
2874 msgstr ""
2875 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2876 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:759
2879 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2880 msgstr ""
2881 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2882
2883 #: g10/keyedit.c:780
2884 #, fuzzy, c-format
2885 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2886 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:783
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2891 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:788
2894 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2895 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2896
2897 #: g10/keyedit.c:810
2898 #, fuzzy, c-format
2899 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2900 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:825
2903 msgid "This key has expired!"
2904 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:843
2907 #, c-format
2908 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2909 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:849
2912 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2913 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2914
2915 #: g10/keyedit.c:889
2916 msgid ""
2917 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2918 "mode.\n"
2919 msgstr ""
2920 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2921
2922 #: g10/keyedit.c:891
2923 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2924 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:916
2927 msgid ""
2928 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2929 "belongs\n"
2930 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2931 msgstr ""
2932 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2933 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:921
2936 #, c-format
2937 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2938 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:923
2941 #, c-format
2942 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2943 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:925
2946 #, c-format
2947 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2948 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:927
2951 #, c-format
2952 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2953 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2954
2955 #: g10/keyedit.c:933
2956 #, fuzzy
2957 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2958 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2959
2960 #: g10/keyedit.c:957
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid ""
2963 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2964 "key \"%s\" (%s)\n"
2965 msgstr ""
2966 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2967 "omalla avaimellasi: \""
2968
2969 #: g10/keyedit.c:964
2970 #, fuzzy
2971 msgid "This will be a self-signature.\n"
2972 msgstr ""
2973 "\n"
2974 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:970
2977 #, fuzzy
2978 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2979 msgstr ""
2980 "\n"
2981 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:978
2984 #, fuzzy
2985 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2986 msgstr ""
2987 "\n"
2988 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:988
2991 #, fuzzy
2992 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2993 msgstr ""
2994 "\n"
2995 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:995
2998 #, fuzzy
2999 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3000 msgstr ""
3001 "\n"
3002 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1002
3005 #, fuzzy
3006 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3007 msgstr ""
3008 "\n"
3009 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1007
3012 #, fuzzy
3013 msgid "I have checked this key casually.\n"
3014 msgstr ""
3015 "\n"
3016 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1012
3019 #, fuzzy
3020 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3021 msgstr ""
3022 "\n"
3023 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1022
3026 #, fuzzy
3027 msgid "Really sign? (y/N) "
3028 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
3031 #: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
3032 #, c-format
3033 msgid "signing failed: %s\n"
3034 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1132
3037 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3038 msgstr ""
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
3041 msgid "This key is not protected.\n"
3042 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
3045 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3046 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
3049 #, fuzzy
3050 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3051 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
3054 msgid "Key is protected.\n"
3055 msgstr "Avain on suojattu.\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1179
3058 #, c-format
3059 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3060 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1185
3063 msgid ""
3064 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3065 "\n"
3066 msgstr ""
3067 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
3068 "\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
3071 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3072 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1199
3075 msgid ""
3076 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3077 "\n"
3078 msgstr ""
3079 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
3080 "\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1202
3083 #, fuzzy
3084 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3085 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
3086
3087 #: g10/keyedit.c:1273
3088 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3089 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1359
3092 msgid "save and quit"
3093 msgstr "tallenna ja lopeta"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1362
3096 #, fuzzy
3097 msgid "show key fingerprint"
3098 msgstr "näytä sormenjälki"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1363
3101 msgid "list key and user IDs"
3102 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1365
3105 msgid "select user ID N"
3106 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1366
3109 #, fuzzy
3110 msgid "select subkey N"
3111 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1367
3114 #, fuzzy
3115 msgid "check signatures"
3116 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1372
3119 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3120 msgstr ""
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1377
3123 #, fuzzy
3124 msgid "sign selected user IDs locally"
3125 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1379
3128 #, fuzzy
3129 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3130 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1381
3133 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1385
3137 msgid "add a user ID"
3138 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1387
3141 msgid "add a photo ID"
3142 msgstr "lisää valokuva"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1389
3145 #, fuzzy
3146 msgid "delete selected user IDs"
3147 msgstr "poista käyttäjätunnus"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1394
3150 #, fuzzy
3151 msgid "add a subkey"
3152 msgstr "addkey"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1398
3155 msgid "add a key to a smartcard"
3156 msgstr ""
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1400
3159 msgid "move a key to a smartcard"
3160 msgstr ""
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1402
3163 msgid "move a backup key to a smartcard"
3164 msgstr ""
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1406
3167 #, fuzzy
3168 msgid "delete selected subkeys"
3169 msgstr "poista toissijainen avain"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1408
3172 msgid "add a revocation key"
3173 msgstr "lisää mitätöintiavain"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1410
3176 #, fuzzy
3177 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3178 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1412
3181 #, fuzzy
3182 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3183 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1414
3186 #, fuzzy
3187 msgid "flag the selected user ID as primary"
3188 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:1416
3191 #, fuzzy
3192 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3193 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1419
3196 msgid "list preferences (expert)"
3197 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1421
3200 msgid "list preferences (verbose)"
3201 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1423
3204 #, fuzzy
3205 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3206 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1428
3209 #, fuzzy
3210 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3211 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1430
3214 #, fuzzy
3215 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3216 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1432
3219 msgid "change the passphrase"
3220 msgstr "muuta salasanaa"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1436
3223 msgid "change the ownertrust"
3224 msgstr "muuta luottamusastetta"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1438
3227 #, fuzzy
3228 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3229 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3230
3231 #: g10/keyedit.c:1440
3232 #, fuzzy
3233 msgid "revoke selected user IDs"
3234 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1445
3237 #, fuzzy
3238 msgid "revoke key or selected subkeys"
3239 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1446
3242 #, fuzzy
3243 msgid "enable key"
3244 msgstr "ota avain käyttöön"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:1447
3247 #, fuzzy
3248 msgid "disable key"
3249 msgstr "poista avain käytöstä"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:1448
3252 #, fuzzy
3253 msgid "show selected photo IDs"
3254 msgstr "näytä valokuvatunniste"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:1450
3257 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3258 msgstr ""
3259
3260 #: g10/keyedit.c:1452
3261 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: g10/keyedit.c:1570
3265 #, fuzzy, c-format
3266 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3267 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1588
3270 msgid "Secret key is available.\n"
3271 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1669
3274 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3275 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1677
3278 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3279 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1696
3282 msgid ""
3283 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3284 "(lsign),\n"
3285 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3286 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3287 msgstr ""
3288
3289 #: g10/keyedit.c:1736
3290 msgid "Key is revoked."
3291 msgstr "Avain on mitätöity."
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1755
3294 #, fuzzy
3295 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3296 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1762
3299 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3300 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1771
3303 #, fuzzy, c-format
3304 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3305 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1794
3308 #, c-format
3309 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3310 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3313 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3314 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1818
3317 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3318 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1820
3321 #, fuzzy
3322 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3323 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1821
3326 #, fuzzy
3327 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3328 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1871
3331 #, fuzzy
3332 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3333 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
3334
3335 #: g10/keyedit.c:1883
3336 #, fuzzy
3337 msgid "You must select exactly one key.\n"
3338 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1911
3341 msgid "Command expects a filename argument\n"
3342 msgstr ""
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1925
3345 #, fuzzy, c-format
3346 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3347 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1942
3350 #, fuzzy, c-format
3351 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3352 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:1966
3355 msgid "You must select at least one key.\n"
3356 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:1969
3359 #, fuzzy
3360 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3361 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1970
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3366 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:2005
3369 #, fuzzy
3370 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3371 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2006
3374 #, fuzzy
3375 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3376 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2024
3379 #, fuzzy
3380 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3381 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3382
3383 #: g10/keyedit.c:2035
3384 #, fuzzy
3385 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3386 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2037
3389 #, fuzzy
3390 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3391 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3392
3393 #: g10/keyedit.c:2087
3394 msgid ""
3395 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2129
3399 #, fuzzy
3400 msgid "Set preference list to:\n"
3401 msgstr "näytä valinnat"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2135
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3406 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2137
3409 #, fuzzy
3410 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3411 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2205
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Save changes? (y/N) "
3416 msgstr "Tallenna muutokset? "
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2208
3419 #, fuzzy
3420 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3421 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2218
3424 #, c-format
3425 msgid "update failed: %s\n"
3426 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:2225
3429 #, c-format
3430 msgid "update secret failed: %s\n"
3431 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:2232
3434 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3435 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:2333
3438 msgid "Digest: "
3439 msgstr "Tiiviste: "
3440
3441 #: g10/keyedit.c:2385
3442 msgid "Features: "
3443 msgstr "Ominaisuudet: "
3444
3445 #: g10/keyedit.c:2396
3446 msgid "Keyserver no-modify"
3447 msgstr ""
3448
3449 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3450 msgid "Preferred keyserver: "
3451 msgstr ""
3452
3453 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3454 #, fuzzy
3455 msgid "Notations: "
3456 msgstr "Notaatio: "
3457
3458 #: g10/keyedit.c:2630
3459 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3460 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2689
3463 #, fuzzy, c-format
3464 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3465 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3466
3467 #: g10/keyedit.c:2710
3468 #, fuzzy, c-format
3469 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3470 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3471
3472 #: g10/keyedit.c:2716
3473 #, fuzzy
3474 msgid "(sensitive)"
3475 msgstr " (luottamuksellinen)"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3478 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
3479 #, fuzzy, c-format
3480 msgid "created: %s"
3481 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
3484 #, fuzzy, c-format
3485 msgid "revoked: %s"
3486 msgstr "[mitätöity] "
3487
3488 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "expired: %s"
3491 msgstr " [vanhenee: %s]"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3494 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3495 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
3496 #, fuzzy, c-format
3497 msgid "expires: %s"
3498 msgstr " [vanhenee: %s]"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2741
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "usage: %s"
3503 msgstr " luottamus: %c/%c"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2756
3506 #, fuzzy, c-format
3507 msgid "trust: %s"
3508 msgstr " luottamus: %c/%c"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2760
3511 #, c-format
3512 msgid "validity: %s"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: g10/keyedit.c:2767
3516 msgid "This key has been disabled"
3517 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3520 msgid "card-no: "
3521 msgstr ""
3522
3523 #: g10/keyedit.c:2819
3524 msgid ""
3525 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3526 "unless you restart the program.\n"
3527 msgstr ""
3528 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3529 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
3532 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3533 #, fuzzy
3534 msgid "revoked"
3535 msgstr "[mitätöity] "
3536
3537 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
3538 #: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3539 #, fuzzy
3540 msgid "expired"
3541 msgstr "expire"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:2950
3544 msgid ""
3545 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3546 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3547 msgstr ""
3548 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3549 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:3011
3552 msgid ""
3553 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3554 "versions\n"
3555 "         of PGP to reject this key.\n"
3556 msgstr ""
3557 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3558 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3561 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3562 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3563
3564 #: g10/keyedit.c:3022
3565 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3566 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:3162
3569 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3570 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:3172
3573 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3574 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:3176
3577 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3578 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:3182
3581 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3582 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3196
3585 #, c-format
3586 msgid "Deleted %d signature.\n"
3587 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:3197
3590 #, c-format
3591 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3592 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:3200
3595 msgid "Nothing deleted.\n"
3596 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3599 #, fuzzy
3600 msgid "invalid"
3601 msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:3249
3604 #, fuzzy, c-format
3605 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3606 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:3341
3609 msgid ""
3610 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3611 "cause\n"
3612 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3613 msgstr ""
3614 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3615 "voi\n"
3616 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3352
3619 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3620 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:3372
3623 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3624 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3625
3626 #: g10/keyedit.c:3397
3627 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3628 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:3412
3631 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3632 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:3434
3635 #, fuzzy
3636 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3637 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:3453
3640 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3641 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3642
3643 #: g10/keyedit.c:3459
3644 #, fuzzy
3645 msgid ""
3646 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3647 msgstr ""
3648 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3649
3650 #: g10/keyedit.c:3520
3651 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3652 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:3526
3655 #, fuzzy
3656 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3657 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:3530
3660 #, fuzzy
3661 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3662 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:3533
3665 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3666 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3667
3668 #: g10/keyedit.c:3579
3669 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3670 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:3595
3673 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3674 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:3668
3677 #, fuzzy, c-format
3678 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3679 msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:3674
3682 #, c-format
3683 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: g10/keyedit.c:3836
3687 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3688 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
3691 #, fuzzy, c-format
3692 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3693 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:4046
3696 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3697 msgstr ""
3698
3699 #: g10/keyedit.c:4126
3700 #, fuzzy
3701 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3702 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:4127
3705 #, fuzzy
3706 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3707 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3708
3709 #: g10/keyedit.c:4189
3710 #, fuzzy
3711 msgid "Enter the notation: "
3712 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3713
3714 #: g10/keyedit.c:4338
3715 #, fuzzy
3716 msgid "Proceed? (y/N) "
3717 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
3718
3719 #: g10/keyedit.c:4402
3720 #, c-format
3721 msgid "No user ID with index %d\n"
3722 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:4460
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "No user ID with hash %s\n"
3727 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:4487
3730 #, fuzzy, c-format
3731 msgid "No subkey with index %d\n"
3732 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:4622
3735 #, fuzzy, c-format
3736 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3737 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3738
3739 #: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
3740 #, fuzzy, c-format
3741 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3742 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3743
3744 #: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
3745 msgid " (non-exportable)"
3746 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:4631
3749 #, c-format
3750 msgid "This signature expired on %s.\n"
3751 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:4635
3754 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3755 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3756
3757 #: g10/keyedit.c:4639
3758 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3759 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4666
3762 #, fuzzy, c-format
3763 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3764 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:4692
3767 #, fuzzy
3768 msgid " (non-revocable)"
3769 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:4699
3772 #, fuzzy, c-format
3773 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3774 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:4721
3777 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3778 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:4741
3781 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3782 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3783
3784 #: g10/keyedit.c:4771
3785 msgid "no secret key\n"
3786 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:4841
3789 #, c-format
3790 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3791 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:4858
3794 #, c-format
3795 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3796 msgstr ""
3797 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3798 "tulevaisuuteen\n"
3799
3800 #: g10/keyedit.c:4922
3801 #, fuzzy, c-format
3802 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3803 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3804
3805 #: g10/keyedit.c:4984
3806 #, fuzzy, c-format
3807 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3808 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:5079
3811 #, fuzzy, c-format
3812 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3813 msgstr ""
3814 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3815 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3816
3817 #: g10/keygen.c:262
3818 #, fuzzy, c-format
3819 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3820 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3821
3822 #: g10/keygen.c:269
3823 #, fuzzy
3824 msgid "too many cipher preferences\n"
3825 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3826
3827 #: g10/keygen.c:271
3828 #, fuzzy
3829 msgid "too many digest preferences\n"
3830 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3831
3832 #: g10/keygen.c:273
3833 #, fuzzy
3834 msgid "too many compression preferences\n"
3835 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3836
3837 #: g10/keygen.c:398
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3840 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3841
3842 #: g10/keygen.c:872
3843 msgid "writing direct signature\n"
3844 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3845
3846 #: g10/keygen.c:911
3847 msgid "writing self signature\n"
3848 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:961
3851 msgid "writing key binding signature\n"
3852 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3853
3854 #: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
3855 #: g10/keygen.c:2762
3856 #, c-format
3857 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3858 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3859
3860 #: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
3861 #, c-format
3862 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3863 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3864
3865 #: g10/keygen.c:1323
3866 #, fuzzy
3867 msgid "Sign"
3868 msgstr "sign"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1326
3871 msgid "Certify"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: g10/keygen.c:1329
3875 #, fuzzy
3876 msgid "Encrypt"
3877 msgstr "salaa tiedot"
3878
3879 #: g10/keygen.c:1332
3880 msgid "Authenticate"
3881 msgstr ""
3882
3883 #: g10/keygen.c:1340
3884 msgid "SsEeAaQq"
3885 msgstr ""
3886
3887 #: g10/keygen.c:1359
3888 #, c-format
3889 msgid "Possible actions for a %s key: "
3890 msgstr ""
3891
3892 #: g10/keygen.c:1363
3893 msgid "Current allowed actions: "
3894 msgstr ""
3895
3896 #: g10/keygen.c:1368
3897 #, c-format
3898 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: g10/keygen.c:1371
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3904 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3905
3906 #: g10/keygen.c:1374
3907 #, c-format
3908 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: g10/keygen.c:1377
3912 #, c-format
3913 msgid "   (%c) Finished\n"
3914 msgstr ""
3915
3916 #: g10/keygen.c:1433
3917 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3918 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:1435
3921 #, fuzzy, c-format
3922 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3923 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:1436
3926 #, c-format
3927 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3928 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3929
3930 #: g10/keygen.c:1438
3931 #, fuzzy, c-format
3932 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3933 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3934
3935 #: g10/keygen.c:1440
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3938 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:1441
3941 #, c-format
3942 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3943 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:1443
3946 #, c-format
3947 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3948 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:1445
3951 #, fuzzy, c-format
3952 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3953 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:1514
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3958 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3959
3960 #: g10/keygen.c:1524
3961 #, c-format
3962 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3963 msgstr ""
3964
3965 #: g10/keygen.c:1531
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3968 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3969
3970 #: g10/keygen.c:1545
3971 #, c-format
3972 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3973 msgstr ""
3974
3975 #: g10/keygen.c:1551
3976 #, c-format
3977 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3978 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
3981 #, c-format
3982 msgid "rounded up to %u bits\n"
3983 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3984
3985 #: g10/keygen.c:1610
3986 msgid ""
3987 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3988 "         0 = key does not expire\n"
3989 "      <n>  = key expires in n days\n"
3990 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3991 "      <n>m = key expires in n months\n"
3992 "      <n>y = key expires in n years\n"
3993 msgstr ""
3994 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3995 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3996 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3997 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3998 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3999 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:1621
4002 msgid ""
4003 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4004 "         0 = signature does not expire\n"
4005 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4006 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4007 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4008 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4009 msgstr ""
4010 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
4011 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
4012 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
4013 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
4014 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
4015 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
4016
4017 #: g10/keygen.c:1644
4018 msgid "Key is valid for? (0) "
4019 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
4020
4021 #: g10/keygen.c:1649
4022 #, fuzzy, c-format
4023 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4024 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
4025
4026 #: g10/keygen.c:1667
4027 msgid "invalid value\n"
4028 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
4029
4030 #: g10/keygen.c:1674
4031 #, fuzzy
4032 msgid "Key does not expire at all\n"
4033 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4034
4035 #: g10/keygen.c:1675
4036 #, fuzzy
4037 msgid "Signature does not expire at all\n"
4038 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
4039
4040 #: g10/keygen.c:1680
4041 #, fuzzy, c-format
4042 msgid "Key expires at %s\n"
4043 msgstr "%s vanhenee %s\n"
4044
4045 #: g10/keygen.c:1681
4046 #, fuzzy, c-format
4047 msgid "Signature expires at %s\n"
4048 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4049
4050 #: g10/keygen.c:1687
4051 msgid ""
4052 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4053 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4054 msgstr ""
4055 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
4056 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
4057
4058 #: g10/keygen.c:1692
4059 #, fuzzy
4060 msgid "Is this correct? (y/N) "
4061 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
4062
4063 #: g10/keygen.c:1715
4064 #, fuzzy
4065 msgid ""
4066 "\n"
4067 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4068 "ID\n"
4069 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4070 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4071 "\n"
4072 msgstr ""
4073 "\n"
4074 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
4075 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
4076 "sähköpostiosoitteesta \n"
4077 "muodossa:\n"
4078 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
4079 "\n"
4080
4081 #: g10/keygen.c:1728
4082 msgid "Real name: "
4083 msgstr "Oikea nimi: "
4084
4085 #: g10/keygen.c:1736
4086 msgid "Invalid character in name\n"
4087 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
4088
4089 #: g10/keygen.c:1738
4090 msgid "Name may not start with a digit\n"
4091 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
4092
4093 #: g10/keygen.c:1740
4094 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4095 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
4096
4097 #: g10/keygen.c:1748
4098 msgid "Email address: "
4099 msgstr "Sähköpostiosoite: "
4100
4101 #: g10/keygen.c:1754
4102 msgid "Not a valid email address\n"
4103 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
4104
4105 #: g10/keygen.c:1762
4106 msgid "Comment: "
4107 msgstr "Huomautus: "
4108
4109 #: g10/keygen.c:1768
4110 msgid "Invalid character in comment\n"
4111 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
4112
4113 #: g10/keygen.c:1791
4114 #, c-format
4115 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4116 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
4117
4118 #: g10/keygen.c:1797
4119 #, c-format
4120 msgid ""
4121 "You selected this USER-ID:\n"
4122 "    \"%s\"\n"
4123 "\n"
4124 msgstr ""
4125 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
4126 "    \"%s\"\n"
4127 "\n"
4128
4129 #: g10/keygen.c:1802
4130 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4131 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
4132
4133 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4134 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4135 #. string which should be translated accordingly and the
4136 #. letter changed to match the one in the answer string.
4137 #.
4138 #. n = Change name
4139 #. c = Change comment
4140 #. e = Change email
4141 #. o = Okay (ready, continue)
4142 #. q = Quit
4143 #.
4144 #: g10/keygen.c:1818
4145 msgid "NnCcEeOoQq"
4146 msgstr "NnHhSsOoLl"
4147
4148 #: g10/keygen.c:1828
4149 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4150 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
4151
4152 #: g10/keygen.c:1829
4153 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4154 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
4155
4156 #: g10/keygen.c:1848
4157 msgid "Please correct the error first\n"
4158 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
4159
4160 #: g10/keygen.c:1888
4161 msgid ""
4162 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4163 "\n"
4164 msgstr ""
4165 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
4166 "\n"
4167
4168 #: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
4169 #, c-format
4170 msgid "%s.\n"
4171 msgstr "%s.\n"
4172
4173 #: g10/keygen.c:1904
4174 msgid ""
4175 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4176 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4177 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4178 "\n"
4179 msgstr ""
4180 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
4181 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
4182 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
4183 "\n"
4184
4185 #: g10/keygen.c:1926
4186 msgid ""
4187 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4188 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4189 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4190 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4191 msgstr ""
4192 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
4193 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
4194 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
4195 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
4196
4197 #: g10/keygen.c:2708
4198 msgid "Key generation canceled.\n"
4199 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
4202 #, c-format
4203 msgid "writing public key to `%s'\n"
4204 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4209 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
4212 #, c-format
4213 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4214 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:3041
4217 #, c-format
4218 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4219 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4220
4221 #: g10/keygen.c:3047
4222 #, c-format
4223 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4224 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:3065
4227 #, c-format
4228 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4229 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4230
4231 #: g10/keygen.c:3072
4232 #, c-format
4233 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4234 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
4235
4236 #: g10/keygen.c:3095
4237 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4238 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
4239
4240 #: g10/keygen.c:3106
4241 #, fuzzy
4242 msgid ""
4243 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4244 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4245 msgstr ""
4246 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
4247 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
4248
4249 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
4250 #, c-format
4251 msgid "Key generation failed: %s\n"
4252 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
4253
4254 #: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
4255 #, c-format
4256 msgid ""
4257 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4258 msgstr ""
4259 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4260 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4261
4262 #: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
4263 #, c-format
4264 msgid ""
4265 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4266 msgstr ""
4267 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
4268 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
4269
4270 #: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
4271 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4272 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
4273
4274 #: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
4275 #, fuzzy
4276 msgid "Really create? (y/N) "
4277 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
4278
4279 #: g10/keygen.c:3509
4280 #, fuzzy, c-format
4281 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4282 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
4283
4284 #: g10/keygen.c:3556
4285 #, fuzzy, c-format
4286 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4287 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
4288
4289 #: g10/keygen.c:3582
4290 #, fuzzy, c-format
4291 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4292 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
4293
4294 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4295 msgid "never     "
4296 msgstr "ei koskaan"
4297
4298 #: g10/keylist.c:265
4299 msgid "Critical signature policy: "
4300 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
4301
4302 #: g10/keylist.c:267
4303 msgid "Signature policy: "
4304 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
4305
4306 #: g10/keylist.c:306
4307 msgid "Critical preferred keyserver: "
4308 msgstr ""
4309
4310 #: g10/keylist.c:359
4311 msgid "Critical signature notation: "
4312 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
4313
4314 #: g10/keylist.c:361
4315 msgid "Signature notation: "
4316 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
4317
4318 #: g10/keylist.c:471
4319 msgid "Keyring"
4320 msgstr "Avainrengas"
4321
4322 #: g10/keylist.c:1505
4323 msgid "Primary key fingerprint:"
4324 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4325
4326 #: g10/keylist.c:1507
4327 msgid "     Subkey fingerprint:"
4328 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
4329
4330 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4331 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4332 #: g10/keylist.c:1514
4333 msgid " Primary key fingerprint:"
4334 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
4335
4336 #: g10/keylist.c:1516
4337 msgid "      Subkey fingerprint:"
4338 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
4339
4340 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4341 #, fuzzy
4342 msgid "      Key fingerprint ="
4343 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
4344
4345 #: g10/keylist.c:1591
4346 msgid "      Card serial no. ="
4347 msgstr ""
4348
4349 #: g10/keyring.c:1246
4350 #, fuzzy, c-format
4351 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4352 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
4353
4354 #: g10/keyring.c:1252
4355 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4356 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
4357
4358 #: g10/keyring.c:1254
4359 #, c-format
4360 msgid "%s is the unchanged one\n"
4361 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
4362
4363 #: g10/keyring.c:1255
4364 #, c-format
4365 msgid "%s is the new one\n"
4366 msgstr "%s on uusi\n"
4367
4368 #: g10/keyring.c:1256
4369 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4370 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
4371
4372 #: g10/keyring.c:1376
4373 #, fuzzy, c-format
4374 msgid "caching keyring `%s'\n"
4375 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
4376
4377 #: g10/keyring.c:1422
4378 #, fuzzy, c-format
4379 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4380 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4381
4382 #: g10/keyring.c:1434
4383 #, fuzzy, c-format
4384 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4385 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
4386
4387 #: g10/keyring.c:1505
4388 #, c-format
4389 msgid "%s: keyring created\n"
4390 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
4391
4392 #: g10/keyserver.c:61
4393 msgid "include revoked keys in search results"
4394 msgstr ""
4395
4396 #: g10/keyserver.c:62
4397 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4398 msgstr ""
4399
4400 #: g10/keyserver.c:64
4401 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4402 msgstr ""
4403
4404 #: g10/keyserver.c:66
4405 msgid "do not delete temporary files after using them"
4406 msgstr ""
4407
4408 #: g10/keyserver.c:70
4409 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4410 msgstr ""
4411
4412 #: g10/keyserver.c:72
4413 #, fuzzy
4414 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4415 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
4416
4417 #: g10/keyserver.c:74
4418 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4419 msgstr ""
4420
4421 #: g10/keyserver.c:140
4422 #, fuzzy, c-format
4423 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4424 msgstr ""
4425 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4426 "ajossa\n"
4427
4428 #: g10/keyserver.c:523
4429 #, fuzzy
4430 msgid "disabled"
4431 msgstr "disable"
4432
4433 #: g10/keyserver.c:724
4434 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4435 msgstr ""
4436
4437 #: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
4438 #, fuzzy, c-format
4439 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4440 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4441
4442 #: g10/keyserver.c:906
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4445 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4446
4447 #: g10/keyserver.c:908
4448 #, fuzzy
4449 msgid "key not found on keyserver\n"
4450 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
4451
4452 #: g10/keyserver.c:1145
4453 #, fuzzy, c-format
4454 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4455 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4456
4457 #: g10/keyserver.c:1149
4458 #, fuzzy, c-format
4459 msgid "requesting key %s from %s\n"
4460 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4461
4462 #: g10/keyserver.c:1173
4463 #, fuzzy, c-format
4464 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4465 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4466
4467 #: g10/keyserver.c:1176
4468 #, fuzzy, c-format
4469 msgid "searching for names from %s\n"
4470 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4471
4472 #: g10/keyserver.c:1324
4473 #, fuzzy, c-format
4474 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4475 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4476
4477 #: g10/keyserver.c:1328
4478 #, fuzzy, c-format
4479 msgid "sending key %s to %s\n"
4480 msgstr ""
4481 "\"\n"
4482 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4483
4484 #: g10/keyserver.c:1371
4485 #, fuzzy, c-format
4486 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4487 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4488
4489 #: g10/keyserver.c:1374
4490 #, fuzzy, c-format
4491 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4492 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4493
4494 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
4495 #, fuzzy
4496 msgid "no keyserver action!\n"
4497 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4498
4499 #: g10/keyserver.c:1429
4500 #, c-format
4501 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4502 msgstr ""
4503
4504 #: g10/keyserver.c:1438
4505 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4506 msgstr ""
4507
4508 #: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
4509 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4510 msgstr ""
4511
4512 #: g10/keyserver.c:1506
4513 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4514 msgstr ""
4515
4516 #: g10/keyserver.c:1518
4517 #, c-format
4518 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4519 msgstr ""
4520
4521 #: g10/keyserver.c:1523
4522 #, c-format
4523 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4524 msgstr ""
4525
4526 #: g10/keyserver.c:1531
4527 #, c-format
4528 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4529 msgstr ""
4530
4531 #: g10/keyserver.c:1538
4532 #, fuzzy
4533 msgid "keyserver timed out\n"
4534 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4535
4536 #: g10/keyserver.c:1543
4537 #, fuzzy
4538 msgid "keyserver internal error\n"
4539 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4540
4541 #: g10/keyserver.c:1552
4542 #, fuzzy, c-format
4543 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4544 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4545
4546 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4547 #, c-format
4548 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4549 msgstr ""
4550
4551 #: g10/keyserver.c:1870
4552 #, fuzzy, c-format
4553 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4554 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4555
4556 #: g10/keyserver.c:1892
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4559 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4560
4561 #: g10/keyserver.c:1894
4562 #, fuzzy, c-format
4563 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4564 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4565
4566 #: g10/keyserver.c:1950
4567 #, fuzzy, c-format
4568 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4569 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4570
4571 #: g10/keyserver.c:1956
4572 #, fuzzy, c-format
4573 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4574 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4575
4576 #: g10/mainproc.c:240
4577 #, c-format
4578 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4579 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4580
4581 #: g10/mainproc.c:291
4582 #, c-format
4583 msgid "%s encrypted session key\n"
4584 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4585
4586 #: g10/mainproc.c:301
4587 #, fuzzy, c-format
4588 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4589 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4590
4591 #: g10/mainproc.c:382
4592 #, fuzzy, c-format
4593 msgid "public key is %s\n"
4594 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4595
4596 #: g10/mainproc.c:439
4597 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4598 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4599
4600 #: g10/mainproc.c:472
4601 #, fuzzy, c-format
4602 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4603 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4604
4605 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4606 #, fuzzy, c-format
4607 msgid "      \"%s\"\n"
4608 msgstr "                aka \""
4609
4610 #: g10/mainproc.c:480
4611 #, fuzzy, c-format
4612 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4613 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4614
4615 #: g10/mainproc.c:494
4616 #, c-format
4617 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4618 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4619
4620 #: g10/mainproc.c:508
4621 #, c-format
4622 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4623 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4624
4625 #: g10/mainproc.c:510
4626 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4627 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4628
4629 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4630 #, c-format
4631 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4632 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4633
4634 #: g10/mainproc.c:549
4635 #, c-format
4636 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4637 msgstr ""
4638 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4639 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4640
4641 #: g10/mainproc.c:581
4642 msgid "decryption okay\n"
4643 msgstr "avaus onnistui\n"
4644
4645 #: g10/mainproc.c:585
4646 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4647 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4648
4649 #: g10/mainproc.c:598
4650 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4651 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4652
4653 #: g10/mainproc.c:604
4654 #, c-format
4655 msgid "decryption failed: %s\n"
4656 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4657
4658 #: g10/mainproc.c:623
4659 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4660 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4661
4662 #: g10/mainproc.c:625
4663 #, c-format
4664 msgid "original file name='%.*s'\n"
4665 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4666
4667 #: g10/mainproc.c:817
4668 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4669 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4670
4671 #: g10/mainproc.c:1165
4672 #, fuzzy
4673 msgid "no signature found\n"
4674 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4675
4676 #: g10/mainproc.c:1408
4677 msgid "signature verification suppressed\n"
4678 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4679
4680 #: g10/mainproc.c:1508
4681 #, fuzzy
4682 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4683 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4684
4685 #: g10/mainproc.c:1519
4686 #, fuzzy, c-format
4687 msgid "Signature made %s\n"
4688 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4689
4690 #: g10/mainproc.c:1520
4691 #, fuzzy, c-format
4692 msgid "               using %s key %s\n"
4693 msgstr "                aka \""
4694
4695 #: g10/mainproc.c:1524
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4698 msgstr ""
4699 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4700
4701 #: g10/mainproc.c:1544
4702 msgid "Key available at: "
4703 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4704
4705 #: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
4706 #, fuzzy, c-format
4707 msgid "BAD signature from \"%s\""
4708 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4709
4710 #: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
4711 #, fuzzy, c-format
4712 msgid "Expired signature from \"%s\""
4713 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4714
4715 #: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
4716 #, fuzzy, c-format
4717 msgid "Good signature from \"%s\""
4718 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4719
4720 #: g10/mainproc.c:1733
4721 msgid "[uncertain]"
4722 msgstr "[ei tiedossa]"
4723
4724 #: g10/mainproc.c:1765
4725 #, fuzzy, c-format
4726 msgid "                aka \"%s\""
4727 msgstr "                aka \""
4728
4729 #: g10/mainproc.c:1863
4730 #, c-format
4731 msgid "Signature expired %s\n"
4732 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4733
4734 #: g10/mainproc.c:1868
4735 #, c-format
4736 msgid "Signature expires %s\n"
4737 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4738
4739 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4740 #: g10/mainproc.c:1871
4741 #, c-format
4742 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4743 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4744
4745 #: g10/mainproc.c:1872
4746 msgid "binary"
4747 msgstr "binääri"
4748
4749 #: g10/mainproc.c:1873
4750 msgid "textmode"
4751 msgstr "teksti"
4752
4753 #: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
4754 msgid "unknown"
4755 msgstr "tuntematon "
4756
4757 #: g10/mainproc.c:1893
4758 #, c-format
4759 msgid "Can't check signature: %s\n"
4760 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4761
4762 #: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
4763 msgid "not a detached signature\n"
4764 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4765
4766 #: g10/mainproc.c:2005
4767 msgid ""
4768 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4769 msgstr ""
4770 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4771 "tarkistaa.\n"
4772
4773 #: g10/mainproc.c:2013
4774 #, c-format
4775 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4776 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4777
4778 #: g10/mainproc.c:2070
4779 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4780 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4781
4782 #: g10/mainproc.c:2080
4783 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4784 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4785
4786 #: g10/misc.c:122
4787 #, c-format
4788 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4789 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4790
4791 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4792 #, fuzzy, c-format
4793 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4794 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4795
4796 #: g10/misc.c:207
4797 #, fuzzy, c-format
4798 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4799 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4800
4801 #: g10/misc.c:316
4802 #, fuzzy, c-format
4803 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4804 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4805
4806 #: g10/misc.c:331
4807 #, fuzzy, c-format
4808 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4809 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4810
4811 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4812 #: g10/misc.c:346
4813 #, fuzzy, c-format
4814 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4815 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4816
4817 #: g10/misc.c:351
4818 #, fuzzy, c-format
4819 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4820 msgstr ""
4821 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4822
4823 #: g10/misc.c:447
4824 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4825 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4826
4827 #: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
4828 #, fuzzy, c-format
4829 msgid "please see %s for more information\n"
4830 msgstr " i = näytä lisätietoja\n"
4831
4832 #: g10/misc.c:681
4833 #, c-format
4834 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4835 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4836
4837 #: g10/misc.c:685
4838 #, c-format
4839 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4840 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4841
4842 #: g10/misc.c:687
4843 #, c-format
4844 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4845 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4846
4847 #: g10/misc.c:694
4848 #, fuzzy, c-format
4849 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use&nbs