About to release 1.4.0
[gnupg.git] / po / fi.po
1 # GnuPG finnish translation
2 # Copyright © 1998, 1999, 2000, 2001, 2003-2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Jouni Hiltunen <jouni.hiltunen@kolumbus.fi>, 2003.
4 # Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>, 2003-2004.
5 #
6 # Suomennoksia:
7 # compress algorithm = pakkausalgoritmi
8 # digest, hash = tiiviste
9 # digest, hash algorithm = tiivistealgoritmi
10 # cipher (algorithm) = salain, salausalgoritmi
11 # pub key algorithm = julkisen avaimen algoritmi
12 #
13 # revocation = mitätöinti-
14 # certificate = varmeen
15 # revocation list = sulkulista
16 #
17 # - policy = -käytäntö (esim. tietoturvakäytäntö, allekirjoituskäytäntö)
18 # key ring = avainrengas
19 #
20 # armor = ascii-koodaus (saa ehdottaa jos keksii näppärämmän käännöksen)
21 msgid ""
22 msgstr ""
23 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
24 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
25 "POT-Creation-Date: 2004-12-16 10:56+0100\n"
26 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
27 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
28 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
29 "MIME-Version: 1.0\n"
30 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
31 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
32
33 #: cipher/primegen.c:120
34 #, fuzzy, c-format
35 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
36 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:311
39 #, c-format
40 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
41 msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
42
43 #: cipher/random.c:163
44 msgid "no entropy gathering module detected\n"
45 msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
46
47 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
48 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
49 #: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3222 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
50 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
51 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
52 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
53 #: g10/tdbio.c:600
54 #, c-format
55 msgid "can't open `%s': %s\n"
56 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
57
58 #: cipher/random.c:391
59 #, c-format
60 msgid "can't stat `%s': %s\n"
61 msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:396
64 #, c-format
65 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
66 msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
67
68 #: cipher/random.c:401
69 msgid "note: random_seed file is empty\n"
70 msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
71
72 #: cipher/random.c:407
73 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
74 msgstr ""
75 "VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
76
77 #: cipher/random.c:415
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:453
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
85
86 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
87 #: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
88 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:480
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:483
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:728
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
106
107 #: cipher/random.c:729
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
116 "ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
117 "\n"
118 "ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
119
120 #: cipher/rndegd.c:204
121 msgid ""
122 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
123 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
124 "of the entropy.\n"
125 msgstr ""
126 "Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
127 "estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
128 "laatua.\n"
129
130 #: cipher/rndlinux.c:134
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "\n"
134 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
135 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
136 msgstr ""
137 "\n"
138 "Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
139 "antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
140 "(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:539
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
145 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:552
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
150 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
153 #, c-format
154 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
155 msgstr ""
156
157 #: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
158 #, c-format
159 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
160 msgstr ""
161
162 #: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
163 #: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
166 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
167
168 #: g10/app-openpgp.c:828
169 msgid "access to admin commands is not configured\n"
170 msgstr ""
171
172 #: g10/app-openpgp.c:845
173 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:851
177 msgid "card is permanently locked!\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:858
181 #, c-format
182 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
183 msgstr ""
184
185 #: g10/app-openpgp.c:865
186 msgid "|A|Admin PIN"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1021
190 msgid "|AN|New Admin PIN"
191 msgstr ""
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1021
194 msgid "|N|New PIN"
195 msgstr ""
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1025
198 #, fuzzy, c-format
199 msgid "error getting new PIN: %s\n"
200 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
203 #, fuzzy
204 msgid "error reading application data\n"
205 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
208 #, fuzzy
209 msgid "error reading fingerprint DO\n"
210 msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1107
213 #, fuzzy
214 msgid "key already exists\n"
215 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
216
217 #: g10/app-openpgp.c:1111
218 msgid "existing key will be replaced\n"
219 msgstr ""
220
221 #: g10/app-openpgp.c:1113
222 #, fuzzy
223 msgid "generating new key\n"
224 msgstr "luo uusi avainpari"
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1123
227 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1138
231 #, fuzzy
232 msgid "generating key failed\n"
233 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1141
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
238 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
241 msgid "response does not contain the public key data\n"
242 msgstr ""
243
244 #: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
245 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
246 msgstr ""
247
248 #: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
249 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1198
253 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
254 msgstr ""
255
256 #: g10/app-openpgp.c:1359
257 #, c-format
258 msgid "signatures created so far: %lu\n"
259 msgstr ""
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1367
262 #, c-format
263 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
264 msgstr ""
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
267 #, fuzzy, c-format
268 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
269 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1734
272 #, fuzzy, c-format
273 msgid "error getting serial number: %s\n"
274 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1829
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "failed to store the key: %s\n"
279 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1871
282 #, fuzzy
283 msgid "reading the key failed\n"
284 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
285
286 #: g10/armor.c:317
287 #, c-format
288 msgid "armor: %s\n"
289 msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
290
291 #: g10/armor.c:346
292 msgid "invalid armor header: "
293 msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
294
295 #: g10/armor.c:353
296 msgid "armor header: "
297 msgstr "ascii-koodausotsake: "
298
299 #: g10/armor.c:364
300 msgid "invalid clearsig header\n"
301 msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
302
303 #: g10/armor.c:416
304 msgid "nested clear text signatures\n"
305 msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
306
307 #: g10/armor.c:551
308 #, fuzzy
309 msgid "unexpected armor: "
310 msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
311
312 #: g10/armor.c:563
313 msgid "invalid dash escaped line: "
314 msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
315
316 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
317 #, fuzzy, c-format
318 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
319 msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
320
321 #: g10/armor.c:758
322 msgid "premature eof (no CRC)\n"
323 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
324
325 #: g10/armor.c:792
326 msgid "premature eof (in CRC)\n"
327 msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
328
329 #: g10/armor.c:800
330 msgid "malformed CRC\n"
331 msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
332
333 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
334 #, fuzzy, c-format
335 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
336 msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
337
338 #: g10/armor.c:824
339 #, fuzzy
340 msgid "premature eof (in trailer)\n"
341 msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
342
343 #: g10/armor.c:828
344 msgid "error in trailer line\n"
345 msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
346
347 #: g10/armor.c:1115
348 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
349 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
350
351 #: g10/armor.c:1120
352 #, c-format
353 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
354 msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
355
356 #: g10/armor.c:1124
357 msgid ""
358 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
359 msgstr ""
360 "quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
361 "viallista\n"
362 "MTA:ta on käytetty\n"
363
364 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
365 #, fuzzy, c-format
366 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
367 msgstr "salaista avainta ei löydy"
368
369 #: g10/card-util.c:63
370 #, c-format
371 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
372 msgstr ""
373
374 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1285 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1353
375 #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
376 #, fuzzy
377 msgid "can't do this in batch mode\n"
378 msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
379
380 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
381 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
382 #: g10/keygen.c:1363
383 msgid "Your selection? "
384 msgstr "Valintasi? "
385
386 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
387 msgid "[not set]"
388 msgstr ""
389
390 #: g10/card-util.c:378
391 #, fuzzy
392 msgid "male"
393 msgstr "enable"
394
395 #: g10/card-util.c:379
396 #, fuzzy
397 msgid "female"
398 msgstr "enable"
399
400 #: g10/card-util.c:379
401 #, fuzzy
402 msgid "unspecified"
403 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
404
405 #: g10/card-util.c:406
406 #, fuzzy
407 msgid "not forced"
408 msgstr "ei käsitelty"
409
410 #: g10/card-util.c:406
411 msgid "forced"
412 msgstr ""
413
414 #: g10/card-util.c:458
415 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
416 msgstr ""
417
418 #: g10/card-util.c:460
419 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
420 msgstr ""
421
422 #: g10/card-util.c:462
423 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
424 msgstr ""
425
426 #: g10/card-util.c:479
427 msgid "Cardholder's surname: "
428 msgstr ""
429
430 #: g10/card-util.c:481
431 msgid "Cardholder's given name: "
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:499
435 #, c-format
436 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
437 msgstr ""
438
439 #: g10/card-util.c:521
440 #, fuzzy
441 msgid "URL to retrieve public key: "
442 msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
443
444 #: g10/card-util.c:529
445 #, c-format
446 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
450 #, c-format
451 msgid "error reading `%s': %s\n"
452 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
453
454 #: g10/card-util.c:630
455 msgid "Login data (account name): "
456 msgstr ""
457
458 #: g10/card-util.c:640
459 #, c-format
460 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:699
464 msgid "Private DO data: "
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:709
468 #, c-format
469 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
470 msgstr ""
471
472 #: g10/card-util.c:729
473 #, fuzzy
474 msgid "Language preferences: "
475 msgstr "päivitä valinnat"
476
477 #: g10/card-util.c:737
478 #, fuzzy
479 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
480 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
481
482 #: g10/card-util.c:746
483 #, fuzzy
484 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
485 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
486
487 #: g10/card-util.c:767
488 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
489 msgstr ""
490
491 #: g10/card-util.c:781
492 #, fuzzy
493 msgid "Error: invalid response.\n"
494 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
495
496 #: g10/card-util.c:802
497 #, fuzzy
498 msgid "CA fingerprint: "
499 msgstr "näytä sormenjälki"
500
501 #: g10/card-util.c:825
502 #, fuzzy
503 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
504 msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
505
506 #: g10/card-util.c:873
507 #, fuzzy, c-format
508 msgid "key operation not possible: %s\n"
509 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
510
511 #: g10/card-util.c:874
512 #, fuzzy
513 msgid "not an OpenPGP card"
514 msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
515
516 #: g10/card-util.c:883
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "error getting current key info: %s\n"
519 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
520
521 #: g10/card-util.c:966
522 msgid "Replace existing key? (y/N) "
523 msgstr ""
524
525 #: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
526 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
527 msgstr ""
528
529 #: g10/card-util.c:1008
530 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
531 msgstr ""
532
533 #: g10/card-util.c:1017
534 #, c-format
535 msgid ""
536 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
537 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
538 "You should change them using the command --change-pin\n"
539 msgstr ""
540
541 #: g10/card-util.c:1056
542 #, fuzzy
543 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
544 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
545
546 #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
547 #, fuzzy
548 msgid "   (1) Signature key\n"
549 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
550
551 #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
552 #, fuzzy
553 msgid "   (2) Encryption key\n"
554 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
555
556 #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
557 msgid "   (3) Authentication key\n"
558 msgstr ""
559
560 #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
561 #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
562 msgid "Invalid selection.\n"
563 msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
564
565 #: g10/card-util.c:1135
566 #, fuzzy
567 msgid "Please select where to store the key:\n"
568 msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
569
570 #: g10/card-util.c:1170
571 #, fuzzy
572 msgid "unknown key protection algorithm\n"
573 msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
574
575 #: g10/card-util.c:1175
576 #, fuzzy
577 msgid "secret parts of key are not available\n"
578 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
579
580 #: g10/card-util.c:1180
581 #, fuzzy
582 msgid "secret key already stored on a card\n"
583 msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
584
585 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1285
586 msgid "quit this menu"
587 msgstr "ulos tästä valikosta"
588
589 #: g10/card-util.c:1252
590 #, fuzzy
591 msgid "show admin commands"
592 msgstr "ristiriitainen komento\n"
593
594 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1288
595 msgid "show this help"
596 msgstr "näytä tämä ohje"
597
598 #: g10/card-util.c:1255
599 #, fuzzy
600 msgid "list all available data"
601 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
602
603 #: g10/card-util.c:1258
604 msgid "change card holder's name"
605 msgstr ""
606
607 #: g10/card-util.c:1259
608 msgid "change URL to retrieve key"
609 msgstr ""
610
611 #: g10/card-util.c:1260
612 msgid "fetch the key specified in the card URL"
613 msgstr ""
614
615 #: g10/card-util.c:1261
616 #, fuzzy
617 msgid "change the login name"
618 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
619
620 #: g10/card-util.c:1262
621 #, fuzzy
622 msgid "change the language preferences"
623 msgstr "muuta luottamusastetta"
624
625 #: g10/card-util.c:1263
626 msgid "change card holder's sex"
627 msgstr ""
628
629 #: g10/card-util.c:1264
630 #, fuzzy
631 msgid "change a CA fingerprint"
632 msgstr "näytä sormenjälki"
633
634 #: g10/card-util.c:1265
635 msgid "toggle the signature force PIN flag"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/card-util.c:1266
639 #, fuzzy
640 msgid "generate new keys"
641 msgstr "luo uusi avainpari"
642
643 #: g10/card-util.c:1267
644 msgid "menu to change or unblock the PIN"
645 msgstr ""
646
647 #: g10/card-util.c:1333 g10/keyedit.c:1436
648 msgid "Command> "
649 msgstr "Komento> "
650
651 #: g10/card-util.c:1368
652 #, fuzzy
653 msgid "Admin-only command\n"
654 msgstr "ristiriitainen komento\n"
655
656 #: g10/card-util.c:1384
657 #, fuzzy
658 msgid "Admin commands are allowed\n"
659 msgstr "ristiriitainen komento\n"
660
661 #: g10/card-util.c:1386
662 #, fuzzy
663 msgid "Admin commands are not allowed\n"
664 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
665
666 #: g10/card-util.c:1455 g10/keyedit.c:1928
667 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
668 msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
669
670 #: g10/cardglue.c:287
671 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
672 msgstr ""
673
674 #: g10/cardglue.c:371
675 #, c-format
676 msgid ""
677 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
678 "   %.*s\n"
679 msgstr ""
680
681 #: g10/cardglue.c:379
682 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
683 msgstr ""
684
685 #: g10/cardglue.c:687
686 msgid "Enter New Admin PIN: "
687 msgstr ""
688
689 #: g10/cardglue.c:688
690 msgid "Enter New PIN: "
691 msgstr ""
692
693 #: g10/cardglue.c:689
694 msgid "Enter Admin PIN: "
695 msgstr ""
696
697 #: g10/cardglue.c:690
698 msgid "Enter PIN: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:704
702 #, fuzzy
703 msgid "Repeat this PIN: "
704 msgstr "Toista salasana: "
705
706 #: g10/cardglue.c:718
707 #, fuzzy
708 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
709 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
710
711 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3572 g10/keyring.c:376
712 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
713 #, c-format
714 msgid "can't open `%s'\n"
715 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
716
717 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
718 msgid "--output doesn't work for this command\n"
719 msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
720
721 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2982 g10/keyserver.c:1421
722 #: g10/revoke.c:226
723 #, fuzzy, c-format
724 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
725 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
726
727 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1435 g10/revoke.c:232
728 #: g10/revoke.c:439
729 #, c-format
730 msgid "error reading keyblock: %s\n"
731 msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
732
733 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
734 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
735 msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
736
737 #: g10/delkey.c:127
738 #, fuzzy
739 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
740 msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
741
742 #: g10/delkey.c:139
743 #, fuzzy
744 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
745 msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
746
747 #: g10/delkey.c:147
748 #, fuzzy
749 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
750 msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
751
752 #: g10/delkey.c:157
753 #, c-format
754 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
755 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
756
757 #: g10/delkey.c:167
758 msgid "ownertrust information cleared\n"
759 msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
760
761 #: g10/delkey.c:195
762 #, c-format
763 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
764 msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
765
766 #: g10/delkey.c:197
767 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
768 msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
769
770 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
771 #, c-format
772 msgid "error creating passphrase: %s\n"
773 msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
774
775 #: g10/encode.c:215
776 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
777 msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
778
779 #: g10/encode.c:228
780 #, c-format
781 msgid "using cipher %s\n"
782 msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
783
784 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
785 #, c-format
786 msgid "`%s' already compressed\n"
787 msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
788
789 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
790 #, c-format
791 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
792 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
793
794 #: g10/encode.c:472
795 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
796 msgstr ""
797 "--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
798
799 #: g10/encode.c:494
800 #, c-format
801 msgid "reading from `%s'\n"
802 msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
803
804 #: g10/encode.c:530
805 msgid ""
806 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
807 msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
808
809 #: g10/encode.c:540
810 #, fuzzy, c-format
811 msgid ""
812 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
813 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
814
815 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
816 #, fuzzy, c-format
817 msgid ""
818 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
819 "preferences\n"
820 msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
821
822 #: g10/encode.c:735
823 #, c-format
824 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
825 msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
826
827 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
828 #, c-format
829 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
830 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
831
832 #: g10/encode.c:832
833 #, c-format
834 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
835 msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
836
837 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
838 #, c-format
839 msgid "%s encrypted data\n"
840 msgstr "%s salattua dataa\n"
841
842 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
843 #, c-format
844 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
845 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
846
847 #: g10/encr-data.c:92
848 msgid ""
849 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
850 msgstr ""
851 "VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
852 "esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
853
854 #: g10/encr-data.c:103
855 msgid "problem handling encrypted packet\n"
856 msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
857
858 #: g10/exec.c:48
859 msgid "no remote program execution supported\n"
860 msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
861
862 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
863 #, c-format
864 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
865 msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
866
867 #: g10/exec.c:325
868 msgid ""
869 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
870 msgstr ""
871 "ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
872 "asetustiedoston oikeuksista\n"
873
874 #: g10/exec.c:355
875 #, fuzzy
876 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
877 msgstr ""
878 "tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
879
880 #: g10/exec.c:433
881 #, fuzzy, c-format
882 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
883 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
884
885 #: g10/exec.c:436
886 #, fuzzy, c-format
887 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
888 msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
889
890 #: g10/exec.c:521
891 #, c-format
892 msgid "system error while calling external program: %s\n"
893 msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
894
895 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
896 msgid "unnatural exit of external program\n"
897 msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
898
899 #: g10/exec.c:547
900 msgid "unable to execute external program\n"
901 msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
902
903 #: g10/exec.c:563
904 #, c-format
905 msgid "unable to read external program response: %s\n"
906 msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
907
908 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
909 #, c-format
910 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
911 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
912
913 #: g10/exec.c:621
914 #, c-format
915 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
916 msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
917
918 #: g10/export.c:182
919 #, fuzzy
920 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
921 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
922
923 #: g10/export.c:211
924 #, fuzzy, c-format
925 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
926 msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
927
928 #: g10/export.c:219
929 #, fuzzy, c-format
930 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
931 msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
932
933 #: g10/export.c:384
934 #, fuzzy, c-format
935 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
936 msgstr ""
937 "VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
938 "tarkistussummaa\n"
939
940 #: g10/export.c:416
941 msgid "WARNING: nothing exported\n"
942 msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
943
944 #: g10/g10.c:358
945 msgid ""
946 "@Commands:\n"
947 " "
948 msgstr ""
949 "@Komennot:\n"
950 " "
951
952 #: g10/g10.c:360
953 msgid "|[file]|make a signature"
954 msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
955
956 #: g10/g10.c:361
957 msgid "|[file]|make a clear text signature"
958 msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
959
960 #: g10/g10.c:362
961 msgid "make a detached signature"
962 msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
963
964 #: g10/g10.c:363
965 msgid "encrypt data"
966 msgstr "salaa tiedot"
967
968 #: g10/g10.c:365
969 msgid "encryption only with symmetric cipher"
970 msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
971
972 #: g10/g10.c:367
973 msgid "decrypt data (default)"
974 msgstr "avaa tiedot (oletus)"
975
976 #: g10/g10.c:369
977 msgid "verify a signature"
978 msgstr "tarkista allekirjoitus"
979
980 #: g10/g10.c:371
981 msgid "list keys"
982 msgstr "näytä avaimet"
983
984 #: g10/g10.c:373
985 msgid "list keys and signatures"
986 msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
987
988 #: g10/g10.c:374
989 #, fuzzy
990 msgid "list and check key signatures"
991 msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
992
993 #: g10/g10.c:375
994 msgid "list keys and fingerprints"
995 msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
996
997 #: g10/g10.c:376
998 msgid "list secret keys"
999 msgstr "näytä salaiset avaimet"
1000
1001 #: g10/g10.c:377
1002 msgid "generate a new key pair"
1003 msgstr "luo uusi avainpari"
1004
1005 #: g10/g10.c:378
1006 msgid "remove keys from the public keyring"
1007 msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
1008
1009 #: g10/g10.c:380
1010 msgid "remove keys from the secret keyring"
1011 msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
1012
1013 #: g10/g10.c:381
1014 msgid "sign a key"
1015 msgstr "allekirjoita avain"
1016
1017 #: g10/g10.c:382
1018 msgid "sign a key locally"
1019 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
1020
1021 #: g10/g10.c:383
1022 msgid "sign or edit a key"
1023 msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
1024
1025 #: g10/g10.c:384
1026 msgid "generate a revocation certificate"
1027 msgstr "luo mitätöintivarmenne"
1028
1029 #: g10/g10.c:386
1030 msgid "export keys"
1031 msgstr "vie avaimia"
1032
1033 #: g10/g10.c:387
1034 msgid "export keys to a key server"
1035 msgstr "vie avaimia palvelimelle"
1036
1037 #: g10/g10.c:388
1038 msgid "import keys from a key server"
1039 msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
1040
1041 #: g10/g10.c:390
1042 msgid "search for keys on a key server"
1043 msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
1044
1045 #: g10/g10.c:392
1046 msgid "update all keys from a keyserver"
1047 msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
1048
1049 #: g10/g10.c:395
1050 msgid "import/merge keys"
1051 msgstr "nouda/liitä avaimia"
1052
1053 #: g10/g10.c:398
1054 msgid "print the card status"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: g10/g10.c:399
1058 msgid "change data on a card"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: g10/g10.c:400
1062 msgid "change a card's PIN"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: g10/g10.c:408
1066 msgid "update the trust database"
1067 msgstr "päivitä luottamustietokanta"
1068
1069 #: g10/g10.c:415
1070 msgid "|algo [files]|print message digests"
1071 msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
1072
1073 #: g10/g10.c:419 g10/gpgv.c:65
1074 msgid ""
1075 "@\n"
1076 "Options:\n"
1077 " "
1078 msgstr ""
1079 "@\n"
1080 "Valitsimet:\n"
1081 " "
1082
1083 #: g10/g10.c:421
1084 msgid "create ascii armored output"
1085 msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
1086
1087 #: g10/g10.c:423
1088 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1089 msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
1090
1091 #: g10/g10.c:434
1092 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1093 msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
1094
1095 #: g10/g10.c:435
1096 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1097 msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
1098
1099 #: g10/g10.c:440
1100 msgid "use canonical text mode"
1101 msgstr "käytä tekstimuotoa"
1102
1103 #: g10/g10.c:450
1104 msgid "use as output file"
1105 msgstr "käytä tulostustiedostona"
1106
1107 #: g10/g10.c:452 g10/gpgv.c:67
1108 msgid "verbose"
1109 msgstr "monisanainen"
1110
1111 #: g10/g10.c:463
1112 msgid "do not make any changes"
1113 msgstr "älä tee muutoksia"
1114
1115 #: g10/g10.c:464
1116 msgid "prompt before overwriting"
1117 msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
1118
1119 #: g10/g10.c:505
1120 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: g10/g10.c:506
1124 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: g10/g10.c:532
1128 msgid ""
1129 "@\n"
1130 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1131 msgstr ""
1132 "@\n"
1133 "(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
1134 "sivuilta)\n"
1135
1136 #: g10/g10.c:535
1137 msgid ""
1138 "@\n"
1139 "Examples:\n"
1140 "\n"
1141 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1142 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1143 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1144 " --list-keys [names]        show keys\n"
1145 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1146 msgstr ""
1147 "@\n"
1148 "Esim:\n"
1149 " -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
1150 " --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
1151 " --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
1152 " --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
1153 " --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
1154
1155 #: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
1156 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1157 msgstr ""
1158 "Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1159
1160 #: g10/g10.c:733
1161 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1162 msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1163
1164 #: g10/g10.c:736
1165 msgid ""
1166 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1167 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1168 "default operation depends on the input data\n"
1169 msgstr ""
1170 "Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1171 "allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
1172 "oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
1173
1174 #: g10/g10.c:747
1175 msgid ""
1176 "\n"
1177 "Supported algorithms:\n"
1178 msgstr ""
1179 "\n"
1180 "Tuetut algoritmit:\n"
1181
1182 #: g10/g10.c:750
1183 msgid "Pubkey: "
1184 msgstr "JulkAvain: "
1185
1186 #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1965
1187 msgid "Cipher: "
1188 msgstr "Salaus: "
1189
1190 #: g10/g10.c:762
1191 msgid "Hash: "
1192 msgstr "Tiiviste: "
1193
1194 #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:2011
1195 msgid "Compression: "
1196 msgstr "Pakkaus: "
1197
1198 #: g10/g10.c:851
1199 msgid "usage: gpg [options] "
1200 msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
1201
1202 #: g10/g10.c:999
1203 msgid "conflicting commands\n"
1204 msgstr "ristiriitainen komento\n"
1205
1206 #: g10/g10.c:1017
1207 #, fuzzy, c-format
1208 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1209 msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
1210
1211 #: g10/g10.c:1214
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1214 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1215
1216 #: g10/g10.c:1217
1217 #, fuzzy, c-format
1218 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1219 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1220
1221 #: g10/g10.c:1220
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1224 msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
1225
1226 #: g10/g10.c:1226
1227 #, fuzzy, c-format
1228 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1229 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1230
1231 #: g10/g10.c:1229
1232 #, fuzzy, c-format
1233 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1234 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1235
1236 #: g10/g10.c:1232
1237 #, fuzzy, c-format
1238 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1239 msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
1240
1241 #: g10/g10.c:1238
1242 #, fuzzy, c-format
1243 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1244 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1245
1246 #: g10/g10.c:1241
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid ""
1249 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1250 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1251
1252 #: g10/g10.c:1244
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1255 msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1256
1257 #: g10/g10.c:1250
1258 #, fuzzy, c-format
1259 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1260 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1261
1262 #: g10/g10.c:1253
1263 #, fuzzy, c-format
1264 msgid ""
1265 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1266 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1267
1268 #: g10/g10.c:1256
1269 #, fuzzy, c-format
1270 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1271 msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
1272
1273 #: g10/g10.c:1397
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1276 msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
1277
1278 #: g10/g10.c:1798
1279 #, c-format
1280 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1281 msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
1282
1283 #: g10/g10.c:1840
1284 #, c-format
1285 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1286 msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
1287
1288 #: g10/g10.c:1844
1289 #, c-format
1290 msgid "option file `%s': %s\n"
1291 msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
1292
1293 #: g10/g10.c:1851
1294 #, c-format
1295 msgid "reading options from `%s'\n"
1296 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
1297
1298 #: g10/g10.c:2065 g10/g10.c:2583 g10/g10.c:2594
1299 #, c-format
1300 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1301 msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:2078
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1306 msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:2292
1309 #, fuzzy, c-format
1310 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1311 msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:2311 g10/keyedit.c:3498
1314 #, fuzzy
1315 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1316 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
1317
1318 #: g10/g10.c:2317
1319 #, fuzzy, c-format
1320 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1321 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1322
1323 #: g10/g10.c:2320
1324 #, fuzzy
1325 msgid "invalid keyserver options\n"
1326 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1327
1328 #: g10/g10.c:2327
1329 #, c-format
1330 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1331 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1332
1333 #: g10/g10.c:2330
1334 msgid "invalid import options\n"
1335 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2337
1338 #, c-format
1339 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1340 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2340
1343 msgid "invalid export options\n"
1344 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:2347
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1349 msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
1350
1351 #: g10/g10.c:2350
1352 #, fuzzy
1353 msgid "invalid list options\n"
1354 msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:2372
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1359 msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2375
1362 #, fuzzy
1363 msgid "invalid verify options\n"
1364 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2382
1367 #, c-format
1368 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1369 msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2572
1372 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1373 msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
1374
1375 #: g10/g10.c:2576
1376 #, c-format
1377 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1378 msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2585
1381 #, c-format
1382 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1383 msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
1384
1385 #: g10/g10.c:2588
1386 #, c-format
1387 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1388 msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2602
1391 #, c-format
1392 msgid "will not run with insecure memory due to %s"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/g10.c:2616
1396 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1397 msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
1398
1399 #: g10/g10.c:2622
1400 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1401 msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
1402
1403 #: g10/g10.c:2628
1404 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1405 msgstr ""
1406 "sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
1407
1408 #: g10/g10.c:2641
1409 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1410 msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
1411
1412 #: g10/g10.c:2711 g10/g10.c:2735
1413 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1414 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1415
1416 #: g10/g10.c:2717 g10/g10.c:2741
1417 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1418 msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1419
1420 #: g10/g10.c:2723
1421 #, fuzzy
1422 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1423 msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
1424
1425 #: g10/g10.c:2729
1426 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1427 msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2744
1430 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1431 msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
1432
1433 #: g10/g10.c:2746
1434 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1435 msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
1436
1437 #: g10/g10.c:2748
1438 #, fuzzy
1439 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1440 msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2750
1443 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1444 msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
1445
1446 #: g10/g10.c:2752
1447 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1448 msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2755
1451 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1452 msgstr ""
1453 "HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
1454
1455 #: g10/g10.c:2759
1456 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1457 msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
1458
1459 #: g10/g10.c:2766
1460 msgid "invalid default preferences\n"
1461 msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
1462
1463 #: g10/g10.c:2775
1464 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1465 msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
1466
1467 #: g10/g10.c:2779
1468 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1469 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
1470
1471 #: g10/g10.c:2783
1472 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1473 msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
1474
1475 #: g10/g10.c:2816
1476 #, c-format
1477 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1478 msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
1479
1480 #: g10/g10.c:2863
1481 #, fuzzy, c-format
1482 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1483 msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2868
1486 #, fuzzy, c-format
1487 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1488 msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1489
1490 #: g10/g10.c:2873
1491 #, fuzzy, c-format
1492 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1493 msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1494
1495 #: g10/g10.c:2969
1496 #, c-format
1497 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1498 msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
1499
1500 #: g10/g10.c:2980
1501 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1502 msgstr ""
1503 "VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
1504
1505 #: g10/g10.c:2991
1506 msgid "--store [filename]"
1507 msgstr "--store [tiedostonimi]"
1508
1509 #: g10/g10.c:2998
1510 msgid "--symmetric [filename]"
1511 msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
1512
1513 #: g10/g10.c:3000
1514 #, fuzzy, c-format
1515 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1516 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
1517
1518 #: g10/g10.c:3010
1519 msgid "--encrypt [filename]"
1520 msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
1521
1522 #: g10/g10.c:3023
1523 #, fuzzy
1524 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1525 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1526
1527 #: g10/g10.c:3025
1528 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: g10/g10.c:3028
1532 #, fuzzy, c-format
1533 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1534 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1535
1536 #: g10/g10.c:3046
1537 msgid "--sign [filename]"
1538 msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
1539
1540 #: g10/g10.c:3059
1541 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1542 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1543
1544 #: g10/g10.c:3074
1545 #, fuzzy
1546 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1547 msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
1548
1549 #: g10/g10.c:3076
1550 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: g10/g10.c:3079
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1556 msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
1557
1558 #: g10/g10.c:3099
1559 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1560 msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
1561
1562 #: g10/g10.c:3108
1563 msgid "--clearsign [filename]"
1564 msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
1565
1566 #: g10/g10.c:3133
1567 msgid "--decrypt [filename]"
1568 msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
1569
1570 #: g10/g10.c:3141
1571 msgid "--sign-key user-id"
1572 msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
1573
1574 #: g10/g10.c:3145
1575 msgid "--lsign-key user-id"
1576 msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
1577
1578 #: g10/g10.c:3166
1579 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1580 msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
1581
1582 #: g10/g10.c:3237
1583 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1584 msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
1585
1586 #: g10/g10.c:3274
1587 #, c-format
1588 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1589 msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
1590
1591 #: g10/g10.c:3276
1592 #, c-format
1593 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1594 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
1595
1596 #: g10/g10.c:3278
1597 #, c-format
1598 msgid "key export failed: %s\n"
1599 msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
1600
1601 #: g10/g10.c:3289
1602 #, c-format
1603 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1604 msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
1605
1606 #: g10/g10.c:3299
1607 #, c-format
1608 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1609 msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
1610
1611 #: g10/g10.c:3340
1612 #, c-format
1613 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1614 msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
1615
1616 #: g10/g10.c:3348
1617 #, c-format
1618 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1619 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
1620
1621 #: g10/g10.c:3435
1622 #, c-format
1623 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1624 msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
1625
1626 #: g10/g10.c:3558
1627 msgid "[filename]"
1628 msgstr "[tiedostonimi]"
1629
1630 #: g10/g10.c:3562
1631 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1632 msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
1633
1634 #: g10/g10.c:3852
1635 msgid ""
1636 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1637 "an '='\n"
1638 msgstr ""
1639 "notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
1640 "välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
1641
1642 #: g10/g10.c:3860
1643 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1644 msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
1645
1646 #: g10/g10.c:3870
1647 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1648 msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
1649
1650 #: g10/g10.c:3904
1651 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1652 msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
1653
1654 #: g10/g10.c:3906
1655 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1656 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1657
1658 #: g10/g10.c:3939
1659 #, fuzzy
1660 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1661 msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
1662
1663 #: g10/getkey.c:150
1664 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1665 msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
1666
1667 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
1668 #, fuzzy
1669 msgid "[User ID not found]"
1670 msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
1671
1672 #: g10/getkey.c:1639
1673 #, fuzzy, c-format
1674 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1675 msgstr ""
1676 "Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
1677
1678 #: g10/getkey.c:2189
1679 #, fuzzy, c-format
1680 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1681 msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
1682
1683 #: g10/getkey.c:2420
1684 #, fuzzy, c-format
1685 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1686 msgstr ""
1687 "käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
1688
1689 #: g10/getkey.c:2467
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1692 msgstr ""
1693 "avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
1694 "julkista avainta - ohitetaan\n"
1695
1696 #: g10/gpgv.c:68
1697 msgid "be somewhat more quiet"
1698 msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
1699
1700 #: g10/gpgv.c:69
1701 msgid "take the keys from this keyring"
1702 msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
1703
1704 #: g10/gpgv.c:71
1705 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1706 msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
1707
1708 #: g10/gpgv.c:72
1709 msgid "|FD|write status info to this FD"
1710 msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
1711
1712 #: g10/gpgv.c:96
1713 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1714 msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
1715
1716 #: g10/gpgv.c:99
1717 msgid ""
1718 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1719 "Check signatures against known trusted keys\n"
1720 msgstr ""
1721 "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
1722 "Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
1723
1724 #: g10/helptext.c:48
1725 msgid ""
1726 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1727 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1728 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1729 msgstr ""
1730 "Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
1731 "kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
1732 "luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
1733 "varmenneverkkojen kanssa."
1734
1735 #: g10/helptext.c:54
1736 msgid ""
1737 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1738 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1739 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1740 "ultimately trusted\n"
1741 msgstr ""
1742 "Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
1743 "luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
1744 "salainen \n"
1745 "pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
1746
1747 #: g10/helptext.c:61
1748 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1749 msgstr ""
1750 "Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
1751 "avainta."
1752
1753 #: g10/helptext.c:65
1754 msgid ""
1755 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1756 msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
1757
1758 #: g10/helptext.c:69
1759 msgid ""
1760 "Select the algorithm to use.\n"
1761 "\n"
1762 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1763 "for signatures.\n"
1764 "\n"
1765 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1766 "\n"
1767 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1768 "\n"
1769 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1770 msgstr ""
1771
1772 #: g10/helptext.c:83
1773 msgid ""
1774 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1775 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1776 "Please consult your security expert first."
1777 msgstr ""
1778 "Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
1779 "ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
1780 "ympäristöissä.\n"
1781 "Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
1782
1783 #: g10/helptext.c:90
1784 msgid "Enter the size of the key"
1785 msgstr "Syötä avaimen koko"
1786
1787 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1788 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1789 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1790 msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
1791
1792 #: g10/helptext.c:104
1793 msgid ""
1794 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1795 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1796 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1797 "the given value as an interval."
1798 msgstr ""
1799 "Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
1800 "On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
1801 "mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
1802 "vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
1803
1804 #: g10/helptext.c:116
1805 msgid "Enter the name of the key holder"
1806 msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
1807
1808 #: g10/helptext.c:121
1809 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1810 msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
1811
1812 #: g10/helptext.c:125
1813 msgid "Please enter an optional comment"
1814 msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
1815
1816 #: g10/helptext.c:130
1817 msgid ""
1818 "N  to change the name.\n"
1819 "C  to change the comment.\n"
1820 "E  to change the email address.\n"
1821 "O  to continue with key generation.\n"
1822 "Q  to to quit the key generation."
1823 msgstr ""
1824 "N   muuta nimeä\n"
1825 "C   muuta kommenttia\n"
1826 "E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
1827 "O   jatka avaimen luomista\n"
1828 "L   lopeta"
1829
1830 #: g10/helptext.c:139
1831 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1832 msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
1833
1834 #: g10/helptext.c:147
1835 msgid ""
1836 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1837 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1838 "know how carefully you verified this.\n"
1839 "\n"
1840 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1841 "the\n"
1842 "    key.\n"
1843 "\n"
1844 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1845 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1846 "for\n"
1847 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1848 "user.\n"
1849 "\n"
1850 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1851 "could\n"
1852 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1853 "the\n"
1854 "    key against a photo ID.\n"
1855 "\n"
1856 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1857 "could\n"
1858 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1859 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1860 "a\n"
1861 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1862 "the\n"
1863 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1864 "exchange\n"
1865 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1866 "\n"
1867 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1868 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1869 "\"\n"
1870 "mean to you when you sign other keys.\n"
1871 "\n"
1872 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1873 msgstr ""
1874 "Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
1875 "avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
1876 "Muiden \n"
1877 "on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
1878 "\n"
1879 "\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
1880 "    varmistanut avaimen.\n"
1881 "\n"
1882 "\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
1883 "    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
1884 "    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
1885 "    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
1886 "\n"
1887 "\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
1888 "    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
1889 "    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
1890 "\n"
1891 "\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
1892 "    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
1893 "haltijan \n"
1894 "    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
1895 "    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
1896 "    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
1897 "    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
1898 "\n"
1899 "Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
1900 "esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
1901 "\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
1902 "\n"
1903 "Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
1904
1905 #: g10/helptext.c:185
1906 #, fuzzy
1907 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1908 msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
1909
1910 #: g10/helptext.c:189
1911 msgid ""
1912 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1913 "All certificates are then also lost!"
1914 msgstr ""
1915 "Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
1916 "Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
1917
1918 #: g10/helptext.c:194
1919 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1920 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
1921
1922 #: g10/helptext.c:199
1923 msgid ""
1924 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1925 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1926 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1927 msgstr ""
1928 "Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
1929 "kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
1930 "luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
1931 "varmentamaan avaimeen."
1932
1933 #: g10/helptext.c:204
1934 msgid ""
1935 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1936 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1937 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1938 "a trust connection through another already certified key."
1939 msgstr ""
1940 "Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
1941 "siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
1942 " tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
1943 "avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
1944 "varmennetun avaimen kautta."
1945
1946 #: g10/helptext.c:210
1947 msgid ""
1948 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1949 "your keyring."
1950 msgstr ""
1951 "Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
1952 "avainrenkaastasi."
1953
1954 #: g10/helptext.c:214
1955 msgid ""
1956 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1957 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1958 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1959 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1960 "a second one is available."
1961 msgstr ""
1962 "Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
1963 "Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
1964 "ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
1965 "allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
1966 "avaimella on jo toinen allekirjoitus."
1967
1968 #: g10/helptext.c:222
1969 msgid ""
1970 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1971 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1972 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1973 msgstr ""
1974 "Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
1975 "nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
1976 "oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
1977
1978 #: g10/helptext.c:229
1979 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1980 msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
1981
1982 #: g10/helptext.c:235
1983 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1984 msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
1985
1986 #: g10/helptext.c:239
1987 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1988 msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
1989
1990 #: g10/helptext.c:244
1991 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1992 msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
1993
1994 #: g10/helptext.c:249
1995 msgid ""
1996 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1997 "file (which is shown in brackets) will be used."
1998 msgstr ""
1999 "Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
2000 "oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
2001
2002 #: g10/helptext.c:255
2003 msgid ""
2004 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2005 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2006 "  \"Key has been compromised\"\n"
2007 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2008 "      got access to your secret key.\n"
2009 "  \"Key is superseded\"\n"
2010 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2011 "  \"Key is no longer used\"\n"
2012 "      Use this if you have retired this key.\n"
2013 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2014 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2015 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2016 msgstr ""
2017 "Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
2018 "voit valita tästä listasta:\n"
2019 "  \"Avain on paljastunut\"\n"
2020 "      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
2021 "      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
2022 "  \"Avain on korvattu\"\n"
2023 "      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
2024 "  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
2025 "      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
2026 "  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
2027 "      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
2028 "      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
2029 "vanhenneeksi.\n"
2030
2031 #: g10/helptext.c:271
2032 msgid ""
2033 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2034 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2035 "An empty line ends the text.\n"
2036 msgstr ""
2037 "Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
2038 "mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
2039 "Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
2040
2041 #: g10/helptext.c:286
2042 msgid "No help available"
2043 msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
2044
2045 #: g10/helptext.c:294
2046 #, c-format
2047 msgid "No help available for `%s'"
2048 msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
2049
2050 #: g10/import.c:249
2051 #, c-format
2052 msgid "skipping block of type %d\n"
2053 msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
2054
2055 #: g10/import.c:258
2056 #, fuzzy, c-format
2057 msgid "%lu keys processed so far\n"
2058 msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
2059
2060 #: g10/import.c:275
2061 #, c-format
2062 msgid "Total number processed: %lu\n"
2063 msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
2064
2065 #: g10/import.c:277
2066 #, c-format
2067 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2068 msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
2069
2070 #: g10/import.c:280
2071 #, c-format
2072 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2073 msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2074
2075 #: g10/import.c:282
2076 #, c-format
2077 msgid "              imported: %lu"
2078 msgstr "              tuotu: %lu"
2079
2080 #: g10/import.c:288
2081 #, c-format
2082 msgid "             unchanged: %lu\n"
2083 msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
2084
2085 #: g10/import.c:290
2086 #, c-format
2087 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2088 msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
2089
2090 #: g10/import.c:292
2091 #, c-format
2092 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2093 msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
2094
2095 #: g10/import.c:294
2096 #, c-format
2097 msgid "        new signatures: %lu\n"
2098 msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
2099
2100 #: g10/import.c:296
2101 #, c-format
2102 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2103 msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
2104
2105 #: g10/import.c:298
2106 #, c-format
2107 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2108 msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
2109
2110 #: g10/import.c:300
2111 #, c-format
2112 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2113 msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
2114
2115 #: g10/import.c:302
2116 #, c-format
2117 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2118 msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
2119
2120 #: g10/import.c:304
2121 #, c-format
2122 msgid "          not imported: %lu\n"
2123 msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
2124
2125 #: g10/import.c:545
2126 #, c-format
2127 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2128 msgstr ""
2129
2130 #: g10/import.c:547
2131 #, fuzzy
2132 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2133 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
2134
2135 #: g10/import.c:584
2136 #, c-format
2137 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2138 msgstr ""
2139
2140 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
2141 #: g10/import.c:596
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2144 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
2145
2146 #: g10/import.c:608
2147 #, c-format
2148 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: g10/import.c:621
2152 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: g10/import.c:623
2156 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: g10/import.c:647
2160 #, c-format
2161 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
2165 #, fuzzy, c-format
2166 msgid "key %s: no user ID\n"
2167 msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
2168
2169 #: g10/import.c:715
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2172 msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
2173
2174 #: g10/import.c:730
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2177 msgstr ""
2178 "avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
2179
2180 #: g10/import.c:736
2181 #, fuzzy, c-format
2182 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2183 msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
2184
2185 #: g10/import.c:738
2186 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2187 msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
2188
2189 #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2192 msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
2193
2194 #: g10/import.c:754
2195 #, fuzzy, c-format
2196 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2197 msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
2198
2199 #: g10/import.c:763
2200 #, c-format
2201 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2202 msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
2203
2204 #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2205 #, c-format
2206 msgid "writing to `%s'\n"
2207 msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
2208
2209 #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
2210 #, c-format
2211 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2212 msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
2213
2214 #: g10/import.c:793
2215 #, fuzzy, c-format
2216 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2217 msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
2218
2219 #: g10/import.c:817
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2222 msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
2223
2224 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2227 msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
2228
2229 #: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
2230 #, fuzzy, c-format
2231 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2232 msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
2233
2234 #: g10/import.c:874
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2237 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
2238
2239 #: g10/import.c:877
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2242 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
2243
2244 #: g10/import.c:880
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2247 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
2248
2249 #: g10/import.c:883
2250 #, fuzzy, c-format
2251 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2252 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
2253
2254 #: g10/import.c:886
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2257 msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
2258
2259 #: g10/import.c:889
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2262 msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
2263
2264 #: g10/import.c:910
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2267 msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
2268
2269 #: g10/import.c:1055
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2272 msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
2273
2274 #: g10/import.c:1066
2275 #, fuzzy
2276 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2277 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
2278
2279 #: g10/import.c:1083
2280 #, c-format
2281 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2282 msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
2283
2284 #: g10/import.c:1094
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "key %s: secret key imported\n"
2287 msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
2288
2289 #: g10/import.c:1123
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2292 msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
2293
2294 #: g10/import.c:1133
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2297 msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
2298
2299 #: g10/import.c:1163
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2302 msgstr ""
2303 "avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
2304
2305 #: g10/import.c:1206
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2308 msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
2309
2310 #: g10/import.c:1238
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2313 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
2314
2315 #: g10/import.c:1303
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2318 msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
2319
2320 #: g10/import.c:1318
2321 #, fuzzy, c-format
2322 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2323 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
2324
2325 #: g10/import.c:1320
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2328 msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
2329
2330 #: g10/import.c:1338
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2333 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
2334
2335 #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2338 msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
2339
2340 #: g10/import.c:1351
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2343 msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
2344
2345 #: g10/import.c:1366
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2348 msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
2349
2350 #: g10/import.c:1388
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2353 msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
2354
2355 #: g10/import.c:1401
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2358 msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
2359
2360 #: g10/import.c:1416
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2363 msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
2364
2365 #: g10/import.c:1458
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2368 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
2369
2370 #: g10/import.c:1479
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2373 msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
2374
2375 #: g10/import.c:1506
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2378 msgstr ""
2379 "avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
2380
2381 #: g10/import.c:1516
2382 #, fuzzy, c-format
2383 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2384 msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2385
2386 #: g10/import.c:1533
2387 #, fuzzy, c-format
2388 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2389 msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
2390
2391 #: g10/import.c:1547
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2394 msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
2395
2396 #: g10/import.c:1555
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2399 msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
2400
2401 #: g10/import.c:1655
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2404 msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
2405
2406 #: g10/import.c:1717
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2409 msgstr ""
2410 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
2411
2412 #: g10/import.c:1731
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2415 msgstr ""
2416 "VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
2417 "ei saatavilla.\n"
2418
2419 #: g10/import.c:1790
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2422 msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
2423
2424 #: g10/import.c:1824
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2427 msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
2428
2429 #: g10/keydb.c:167
2430 #, c-format
2431 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2432 msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
2433
2434 #: g10/keydb.c:174
2435 #, c-format
2436 msgid "keyring `%s' created\n"
2437 msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
2438
2439 #: g10/keydb.c:685
2440 #, c-format
2441 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2442 msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
2443
2444 #: g10/keyedit.c:253
2445 msgid "[revocation]"
2446 msgstr "[mitätöinti]"
2447
2448 #: g10/keyedit.c:254
2449 msgid "[self-signature]"
2450 msgstr "[oma-allekirjoitus]"
2451
2452 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2453 msgid "1 bad signature\n"
2454 msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
2455
2456 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2457 #, c-format
2458 msgid "%d bad signatures\n"
2459 msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2462 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2463 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2466 #, c-format
2467 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2468 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
2469
2470 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2471 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2472 msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2475 #, c-format
2476 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2477 msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
2478
2479 #: g10/keyedit.c:344
2480 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2481 msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:346
2484 #, c-format
2485 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2486 msgstr ""
2487 "havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
2488
2489 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2490 #, fuzzy
2491 msgid ""
2492 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2493 "keys\n"
2494 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2495 "etc.)\n"
2496 msgstr ""
2497 "Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
2498 "avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
2499 "lähteistä...)?\n"
2500 "\n"
2501
2502 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2505 msgstr " %d = Luotan osittain\n"
2506
2507 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "  %d = I trust fully\n"
2510 msgstr " %d = Luotan täysin\n"
2511
2512 #: g10/keyedit.c:426
2513 msgid ""
2514 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2515 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2516 "trust signatures on your behalf.\n"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: g10/keyedit.c:442
2520 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: g10/keyedit.c:584
2524 #, c-format
2525 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2526 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
2527
2528 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2529 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1543
2530 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2531 msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
2532
2533 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2534 #: g10/keyedit.c:1549
2535 msgid "  Unable to sign.\n"
2536 msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
2537
2538 #: g10/keyedit.c:610
2539 #, c-format
2540 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2541 msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
2542
2543 #: g10/keyedit.c:636
2544 #, c-format
2545 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2546 msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
2547
2548 #: g10/keyedit.c:675
2549 #, c-format
2550 msgid ""
2551 "The self-signature on \"%s\"\n"
2552 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2553 msgstr ""
2554 "Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
2555 "on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:684
2558 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2559 msgstr ""
2560 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
2561 "(k/E) "
2562
2563 #: g10/keyedit.c:698
2564 #, c-format
2565 msgid ""
2566 "Your current signature on \"%s\"\n"
2567 "has expired.\n"
2568 msgstr ""
2569 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2570 "on vanhentunut.\n"
2571
2572 #: g10/keyedit.c:702
2573 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2574 msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
2575
2576 #: g10/keyedit.c:723
2577 #, c-format
2578 msgid ""
2579 "Your current signature on \"%s\"\n"
2580 "is a local signature.\n"
2581 msgstr ""
2582 "Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
2583 "on paikallinen allekirjoitus.\n"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:727
2586 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2587 msgstr ""
2588 "Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
2589
2590 #: g10/keyedit.c:748
2591 #, fuzzy, c-format
2592 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2593 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
2594
2595 #: g10/keyedit.c:751
2596 #, fuzzy, c-format
2597 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2598 msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
2599
2600 #: g10/keyedit.c:756
2601 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2602 msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
2603
2604 #: g10/keyedit.c:778
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2607 msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:793
2610 msgid "This key has expired!"
2611 msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:813
2614 #, c-format
2615 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2616 msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:817
2619 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2620 msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
2621
2622 #: g10/keyedit.c:850
2623 msgid ""
2624 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2625 "mode.\n"
2626 msgstr ""
2627 "Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:852
2630 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2631 msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
2632
2633 #: g10/keyedit.c:877
2634 msgid ""
2635 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2636 "belongs\n"
2637 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2638 msgstr ""
2639 "Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
2640 "Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:882
2643 #, c-format
2644 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2645 msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
2646
2647 #: g10/keyedit.c:884
2648 #, c-format
2649 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2650 msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
2651
2652 #: g10/keyedit.c:886
2653 #, c-format
2654 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2655 msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
2656
2657 #: g10/keyedit.c:888
2658 #, c-format
2659 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2660 msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
2661
2662 #: g10/keyedit.c:894
2663 #, fuzzy
2664 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2665 msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
2666
2667 #: g10/keyedit.c:918
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid ""
2670 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2671 "key \"%s\" (%s)\n"
2672 msgstr ""
2673 "Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
2674 "omalla avaimellasi: \""
2675
2676 #: g10/keyedit.c:925
2677 #, fuzzy
2678 msgid "This will be a self-signature.\n"
2679 msgstr ""
2680 "\n"
2681 "Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
2682
2683 #: g10/keyedit.c:931
2684 #, fuzzy
2685 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2686 msgstr ""
2687 "\n"
2688 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:939
2691 #, fuzzy
2692 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2693 msgstr ""
2694 "\n"
2695 "VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:949
2698 #, fuzzy
2699 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2700 msgstr ""
2701 "\n"
2702 "Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:956
2705 #, fuzzy
2706 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2707 msgstr ""
2708 "\n"
2709 "Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:963
2712 #, fuzzy
2713 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2714 msgstr ""
2715 "\n"
2716 "En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:968
2719 #, fuzzy
2720 msgid "I have checked this key casually.\n"
2721 msgstr ""
2722 "\n"
2723 "Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:973
2726 #, fuzzy
2727 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2728 msgstr ""
2729 "\n"
2730 "Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:983
2733 #, fuzzy
2734 msgid "Really sign? (y/N) "
2735 msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
2736
2737 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3946 g10/keyedit.c:4037 g10/keyedit.c:4110
2738 #: g10/sign.c:369
2739 #, c-format
2740 msgid "signing failed: %s\n"
2741 msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:1084
2744 msgid "This key is not protected.\n"
2745 msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:1088
2748 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2749 msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:1092
2752 msgid "Key is protected.\n"
2753 msgstr "Avain on suojattu.\n"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:1112
2756 #, c-format
2757 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2758 msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:1118
2761 msgid ""
2762 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2763 "\n"
2764 msgstr ""
2765 "Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
2766 "\n"
2767
2768 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
2769 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2770 msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
2771
2772 #: g10/keyedit.c:1132
2773 msgid ""
2774 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2775 "\n"
2776 msgstr ""
2777 "Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
2778 "\n"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:1135
2781 #, fuzzy
2782 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2783 msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
2784
2785 #: g10/keyedit.c:1201
2786 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2787 msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:1287
2790 msgid "save and quit"
2791 msgstr "tallenna ja lopeta"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:1290
2794 msgid "show fingerprint"
2795 msgstr "näytä sormenjälki"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:1291
2798 msgid "list key and user IDs"
2799 msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:1293
2802 msgid "select user ID N"
2803 msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:1294
2806 msgid "select secondary key N"
2807 msgstr "valitse toissijainen avain N"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:1295
2810 msgid "list signatures"
2811 msgstr "näytä allekirjoitukset"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:1297
2814 msgid "sign the key"
2815 msgstr "allekirjoita avain"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:1301
2818 msgid "sign the key locally"
2819 msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:1303
2822 msgid "add a user ID"
2823 msgstr "lisää käyttäjätunnus"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:1304
2826 msgid "add a photo ID"
2827 msgstr "lisää valokuva"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:1305
2830 msgid "delete user ID"
2831 msgstr "poista käyttäjätunnus"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:1308
2834 msgid "add a secondary key"
2835 msgstr "lisää toissijainen avain"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:1310
2838 msgid "add a key to a smartcard"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: g10/keyedit.c:1311
2842 msgid "move a key to a smartcard"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: g10/keyedit.c:1313
2846 msgid "delete a secondary key"
2847 msgstr "poista toissijainen avain"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:1314
2850 msgid "add a revocation key"
2851 msgstr "lisää mitätöintiavain"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1315
2854 msgid "delete signatures"
2855 msgstr "poista allekirjoitus"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:1316
2858 msgid "change the expire date"
2859 msgstr "muuta voimassoloaikaa"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:1317
2862 msgid "flag user ID as primary"
2863 msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1318
2866 msgid "toggle between secret and public key listing"
2867 msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1320
2870 msgid "list preferences (expert)"
2871 msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:1321
2874 msgid "list preferences (verbose)"
2875 msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:1322
2878 msgid "set preference list"
2879 msgstr "näytä valinnat"
2880
2881 #: g10/keyedit.c:1323
2882 msgid "updated preferences"
2883 msgstr "päivitä valinnat"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:1324
2886 #, fuzzy
2887 msgid "set preferred keyserver URL"
2888 msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1325
2891 msgid "change the passphrase"
2892 msgstr "muuta salasanaa"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1326
2895 msgid "change the ownertrust"
2896 msgstr "muuta luottamusastetta"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1327
2899 msgid "revoke signatures"
2900 msgstr "mitätöi allekirjoitus"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1328
2903 msgid "revoke a user ID"
2904 msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1329
2907 msgid "revoke a secondary key"
2908 msgstr "mitätöi toissijainen avain"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1330
2911 msgid "disable a key"
2912 msgstr "poista avain käytöstä"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1331
2915 msgid "enable a key"
2916 msgstr "ota avain käyttöön"
2917
2918 #: g10/keyedit.c:1332
2919 msgid "show photo ID"
2920 msgstr "näytä valokuvatunniste"
2921
2922 #: g10/keyedit.c:1386
2923 #, fuzzy, c-format
2924 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2925 msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1404
2928 msgid "Secret key is available.\n"
2929 msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1481
2932 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2933 msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1489
2936 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2937 msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1537
2940 msgid "Key is revoked."
2941 msgstr "Avain on mitätöity."
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1557
2944 #, fuzzy
2945 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2946 msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1560
2949 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2950 msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1568
2953 #, fuzzy, c-format
2954 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2955 msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1591
2958 #, c-format
2959 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2960 msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1613 g10/keyedit.c:1633 g10/keyedit.c:1736
2963 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2964 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1615
2967 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2968 msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1617
2971 #, fuzzy
2972 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2973 msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1618
2976 #, fuzzy
2977 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2978 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1668
2981 #, fuzzy
2982 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2983 msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1680
2986 #, fuzzy
2987 msgid "You must select exactly one key.\n"
2988 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1700 g10/keyedit.c:1755
2991 msgid "You must select at least one key.\n"
2992 msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1703
2995 #, fuzzy
2996 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2997 msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
2998
2999 #: g10/keyedit.c:1704
3000 #, fuzzy
3001 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3002 msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1739
3005 #, fuzzy
3006 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3007 msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1740
3010 #, fuzzy
3011 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3012 msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1759
3015 #, fuzzy
3016 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3017 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1760
3020 #, fuzzy
3021 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3022 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1799
3025 msgid ""
3026 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3027 msgstr ""
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1831
3030 #, fuzzy
3031 msgid "Set preference list to:\n"
3032 msgstr "näytä valinnat"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1837
3035 #, fuzzy
3036 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3037 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1839
3040 #, fuzzy
3041 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3042 msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1889
3045 #, fuzzy
3046 msgid "Save changes? (y/N) "
3047 msgstr "Tallenna muutokset? "
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1892
3050 #, fuzzy
3051 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3052 msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1902
3055 #, c-format
3056 msgid "update failed: %s\n"
3057 msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1909
3060 #, c-format
3061 msgid "update secret failed: %s\n"
3062 msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1916
3065 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3066 msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1988
3069 msgid "Digest: "
3070 msgstr "Tiiviste: "
3071
3072 #: g10/keyedit.c:2040
3073 msgid "Features: "
3074 msgstr "Ominaisuudet: "
3075
3076 #: g10/keyedit.c:2051
3077 msgid "Keyserver no-modify"
3078 msgstr ""
3079
3080 #: g10/keyedit.c:2066 g10/keylist.c:244
3081 msgid "Preferred keyserver: "
3082 msgstr ""
3083
3084 #: g10/keyedit.c:2309
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3087 msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
3088
3089 #: g10/keyedit.c:2315
3090 #, fuzzy
3091 msgid "(sensitive)"
3092 msgstr " (luottamuksellinen)"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:2331 g10/keyedit.c:2387 g10/keyedit.c:2499 g10/keyedit.c:2514
3095 #: g10/keyserver.c:366
3096 #, fuzzy, c-format
3097 msgid "created: %s"
3098 msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:2334 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
3101 #, fuzzy, c-format
3102 msgid "revoked: %s"
3103 msgstr "[mitätöity] "
3104
3105 #: g10/keyedit.c:2336 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
3106 #, fuzzy, c-format
3107 msgid "expired: %s"
3108 msgstr " [vanhenee: %s]"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:2338 g10/keyedit.c:2389 g10/keyedit.c:2501 g10/keyedit.c:2516
3111 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
3112 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3113 #, fuzzy, c-format
3114 msgid "expires: %s"
3115 msgstr " [vanhenee: %s]"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:2340
3118 #, fuzzy, c-format
3119 msgid "usage: %s"
3120 msgstr " luottamus: %c/%c"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:2355
3123 #, fuzzy, c-format
3124 msgid "trust: %s"
3125 msgstr " luottamus: %c/%c"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:2359
3128 #, c-format
3129 msgid "validity: %s"
3130 msgstr ""
3131
3132 #: g10/keyedit.c:2366
3133 msgid "This key has been disabled"
3134 msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:2394
3137 msgid "card-no: "
3138 msgstr ""
3139
3140 #: g10/keyedit.c:2461
3141 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3142 msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:2469
3145 msgid ""
3146 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3147 "unless you restart the program.\n"
3148 msgstr ""
3149 "Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
3150 "ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:2533 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
3153 #: g10/trustdb.c:1164
3154 #, fuzzy
3155 msgid "revoked"
3156 msgstr "[mitätöity] "
3157
3158 #: g10/keyedit.c:2535 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
3159 #: g10/trustdb.c:531
3160 #, fuzzy
3161 msgid "expired"
3162 msgstr "expire"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:2600
3165 msgid ""
3166 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3167 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3168 msgstr ""
3169 "VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
3170 "komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:2660
3173 msgid ""
3174 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3175 "versions\n"
3176 "         of PGP to reject this key.\n"
3177 msgstr ""
3178 "VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
3179 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:2665 g10/keyedit.c:2943
3182 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3183 msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
3184
3185 #: g10/keyedit.c:2671
3186 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3187 msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:2811
3190 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3191 msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:2821
3194 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3195 msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:2825
3198 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3199 msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:2831
3202 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3203 msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:2845
3206 #, c-format
3207 msgid "Deleted %d signature.\n"
3208 msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:2846
3211 #, c-format
3212 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3213 msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:2849
3216 msgid "Nothing deleted.\n"
3217 msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:2938
3220 msgid ""
3221 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3222 "cause\n"
3223 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3224 msgstr ""
3225 "VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
3226 "voi\n"
3227 "          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:2949
3230 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3231 msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:2969
3234 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3235 msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
3236
3237 #: g10/keyedit.c:2992
3238 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3239 msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:3007
3242 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3243 msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:3029
3246 #, fuzzy
3247 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3248 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:3048
3251 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3252 msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:3054
3255 #, fuzzy
3256 msgid ""
3257 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3258 msgstr ""
3259 "Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
3260
3261 #: g10/keyedit.c:3115
3262 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3263 msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:3121
3266 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3267 msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:3125
3270 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3271 msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:3128
3274 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3275 msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:3174
3278 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3279 msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:3190
3282 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3283 msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:3270
3286 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3287 msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:3309 g10/keyedit.c:3419 g10/keyedit.c:3538
3290 #, fuzzy, c-format
3291 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3292 msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:3480
3295 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3296 msgstr ""
3297
3298 #: g10/keyedit.c:3559
3299 #, fuzzy
3300 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3301 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3302
3303 #: g10/keyedit.c:3560
3304 #, fuzzy
3305 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3306 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
3307
3308 #: g10/keyedit.c:3622
3309 #, c-format
3310 msgid "No user ID with index %d\n"
3311 msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:3668
3314 #, c-format
3315 msgid "No secondary key with index %d\n"
3316 msgstr "Indeksillä %d ei löydy toissijaista avainta\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:3785
3319 #, fuzzy, c-format
3320 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3321 msgstr "käyttäjätunnus: \""
3322
3323 #: g10/keyedit.c:3788 g10/keyedit.c:3852 g10/keyedit.c:3895
3324 #, fuzzy, c-format
3325 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3326 msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:3790 g10/keyedit.c:3854 g10/keyedit.c:3897
3329 msgid " (non-exportable)"
3330 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:3794
3333 #, c-format
3334 msgid "This signature expired on %s.\n"
3335 msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:3798
3338 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3339 msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
3340
3341 #: g10/keyedit.c:3802
3342 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3343 msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
3344
3345 #: g10/keyedit.c:3829
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3348 msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:3855
3351 #, fuzzy
3352 msgid " (non-revocable)"
3353 msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:3862
3356 #, fuzzy, c-format
3357 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3358 msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:3884
3361 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3362 msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:3904
3365 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3366 msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:3934
3369 msgid "no secret key\n"
3370 msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:4004
3373 #, c-format
3374 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3375 msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:4021
3378 #, c-format
3379 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3380 msgstr ""
3381 "VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
3382 "tulevaisuuteen\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:4190
3385 #, fuzzy, c-format
3386 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3387 msgstr ""
3388 "Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
3389 "(käyttäjätunnus %d)\n"
3390
3391 #: g10/keygen.c:293
3392 #, fuzzy, c-format
3393 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3394 msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
3395
3396 #: g10/keygen.c:300
3397 #, fuzzy
3398 msgid "too many cipher preferences\n"
3399 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3400
3401 #: g10/keygen.c:302
3402 #, fuzzy
3403 msgid "too many digest preferences\n"
3404 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3405
3406 #: g10/keygen.c:304
3407 #, fuzzy
3408 msgid "too many compression preferences\n"
3409 msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
3410
3411 #: g10/keygen.c:401
3412 #, fuzzy, c-format
3413 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3414 msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
3415
3416 #: g10/keygen.c:827
3417 msgid "writing direct signature\n"
3418 msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
3419
3420 #: g10/keygen.c:866
3421 msgid "writing self signature\n"
3422 msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
3423
3424 #: g10/keygen.c:912
3425 msgid "writing key binding signature\n"
3426 msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
3427
3428 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
3429 #, c-format
3430 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3431 msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
3432
3433 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
3434 #, c-format
3435 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3436 msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
3437
3438 #: g10/keygen.c:1247
3439 #, fuzzy
3440 msgid "Sign"
3441 msgstr "sign"
3442
3443 #: g10/keygen.c:1250
3444 #, fuzzy
3445 msgid "Encrypt"
3446 msgstr "salaa tiedot"
3447
3448 #: g10/keygen.c:1253
3449 msgid "Authenticate"
3450 msgstr ""
3451
3452 #: g10/keygen.c:1261
3453 msgid "SsEeAaQq"
3454 msgstr ""
3455
3456 #: g10/keygen.c:1276
3457 #, c-format
3458 msgid "Possible actions for a %s key: "
3459 msgstr ""
3460
3461 #: g10/keygen.c:1280
3462 msgid "Current allowed actions: "
3463 msgstr ""
3464
3465 #: g10/keygen.c:1285
3466 #, c-format
3467 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3468 msgstr ""
3469
3470 #: g10/keygen.c:1288
3471 #, fuzzy, c-format
3472 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3473 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3474
3475 #: g10/keygen.c:1291
3476 #, c-format
3477 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3478 msgstr ""
3479
3480 #: g10/keygen.c:1294
3481 #, c-format
3482 msgid "   (%c) Finished\n"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: g10/keygen.c:1348
3486 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3487 msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
3488
3489 #: g10/keygen.c:1350
3490 #, fuzzy, c-format
3491 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3492 msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
3493
3494 #: g10/keygen.c:1351
3495 #, c-format
3496 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3497 msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
3498
3499 #: g10/keygen.c:1353
3500 #, fuzzy, c-format
3501 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3502 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3503
3504 #: g10/keygen.c:1355
3505 #, fuzzy, c-format
3506 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3507 msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
3508
3509 #: g10/keygen.c:1356
3510 #, c-format
3511 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3512 msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
3513
3514 #: g10/keygen.c:1358
3515 #, c-format
3516 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3517 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3518
3519 #: g10/keygen.c:1360
3520 #, fuzzy, c-format
3521 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3522 msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
3523
3524 #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
3525 #, fuzzy, c-format
3526 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3527 msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
3528
3529 #: g10/keygen.c:1439
3530 #, c-format
3531 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/keygen.c:1446
3535 #, fuzzy, c-format
3536 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3537 msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
3538
3539 #: g10/keygen.c:1460
3540 #, c-format
3541 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: g10/keygen.c:1466
3545 #, c-format
3546 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3547 msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
3548
3549 #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
3550 #, c-format
3551 msgid "rounded up to %u bits\n"
3552 msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
3553
3554 #: g10/keygen.c:1528
3555 msgid ""
3556 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3557 "         0 = key does not expire\n"
3558 "      <n>  = key expires in n days\n"
3559 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3560 "      <n>m = key expires in n months\n"
3561 "      <n>y = key expires in n years\n"
3562 msgstr ""
3563 "Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
3564 "        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
3565 "     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
3566 "     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
3567 "     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3568 "     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3569
3570 #: g10/keygen.c:1537
3571 msgid ""
3572 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3573 "         0 = signature does not expire\n"
3574 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3575 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3576 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3577 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3578 msgstr ""
3579 "Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
3580 "        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
3581 "     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
3582 "     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
3583 "     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
3584 "     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
3585
3586 #: g10/keygen.c:1559
3587 msgid "Key is valid for? (0) "
3588 msgstr "Avain on voimassa? (0) "
3589
3590 #: g10/keygen.c:1561
3591 msgid "Signature is valid for? (0) "
3592 msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
3593
3594 #: g10/keygen.c:1566
3595 msgid "invalid value\n"
3596 msgstr "arvo ei kelpaa\n"
3597
3598 #: g10/keygen.c:1571
3599 #, c-format
3600 msgid "%s does not expire at all\n"
3601 msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
3602
3603 #: g10/keygen.c:1578
3604 #, c-format
3605 msgid "%s expires at %s\n"
3606 msgstr "%s vanhenee %s\n"
3607
3608 #: g10/keygen.c:1584
3609 msgid ""
3610 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3611 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3612 msgstr ""
3613 "Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
3614 "Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
3615
3616 #: g10/keygen.c:1589
3617 #, fuzzy
3618 msgid "Is this correct? (y/N) "
3619 msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
3620
3621 #: g10/keygen.c:1632
3622 #, fuzzy
3623 msgid ""
3624 "\n"
3625 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3626 "ID\n"
3627 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3628 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3629 "\n"
3630 msgstr ""
3631 "\n"
3632 "Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
3633 "käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
3634 "sähköpostiosoitteesta \n"
3635 "muodossa:\n"
3636 "     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
3637 "\n"
3638
3639 #: g10/keygen.c:1644
3640 msgid "Real name: "
3641 msgstr "Oikea nimi: "
3642
3643 #: g10/keygen.c:1652
3644 msgid "Invalid character in name\n"
3645 msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
3646
3647 #: g10/keygen.c:1654
3648 msgid "Name may not start with a digit\n"
3649 msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
3650
3651 #: g10/keygen.c:1656
3652 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3653 msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
3654
3655 #: g10/keygen.c:1664
3656 msgid "Email address: "
3657 msgstr "Sähköpostiosoite: "
3658
3659 #: g10/keygen.c:1675
3660 msgid "Not a valid email address\n"
3661 msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
3662
3663 #: g10/keygen.c:1683
3664 msgid "Comment: "
3665 msgstr "Huomautus: "
3666
3667 #: g10/keygen.c:1689
3668 msgid "Invalid character in comment\n"
3669 msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
3670
3671 #: g10/keygen.c:1712
3672 #, c-format
3673 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3674 msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
3675
3676 #: g10/keygen.c:1718
3677 #, c-format
3678 msgid ""
3679 "You selected this USER-ID:\n"
3680 "    \"%s\"\n"
3681 "\n"
3682 msgstr ""
3683 "Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
3684 "    \"%s\"\n"
3685 "\n"
3686
3687 #: g10/keygen.c:1723
3688 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3689 msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
3690
3691 #: g10/keygen.c:1739
3692 msgid "NnCcEeOoQq"
3693 msgstr "NnHhSsOoLl"
3694
3695 #: g10/keygen.c:1749
3696 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3697 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
3698
3699 #: g10/keygen.c:1750
3700 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3701 msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
3702
3703 #: g10/keygen.c:1769
3704 msgid "Please correct the error first\n"
3705 msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
3706
3707 #: g10/keygen.c:1809
3708 msgid ""
3709 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3710 "\n"
3711 msgstr ""
3712 "Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
3713 "\n"
3714
3715 #: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1101
3716 #, c-format
3717 msgid "%s.\n"
3718 msgstr "%s.\n"
3719
3720 #: g10/keygen.c:1825
3721 msgid ""
3722 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3723 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3724 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3725 "\n"
3726 msgstr ""
3727 "Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
3728 "Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
3729 "tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
3730 "\n"
3731
3732 #: g10/keygen.c:1847
3733 msgid ""
3734 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3735 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3736 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3737 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3738 msgstr ""
3739 "Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
3740 "(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
3741 "alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
3742 "paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
3743
3744 #: g10/keygen.c:2571
3745 msgid "Key generation canceled.\n"
3746 msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
3747
3748 #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
3749 #, c-format
3750 msgid "writing public key to `%s'\n"
3751 msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3752
3753 #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
3754 #, fuzzy, c-format
3755 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3756 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3757
3758 #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
3759 #, c-format
3760 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3761 msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
3762
3763 #: g10/keygen.c:2885
3764 #, c-format
3765 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3766 msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3767
3768 #: g10/keygen.c:2891
3769 #, c-format
3770 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3771 msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
3772
3773 #: g10/keygen.c:2909
3774 #, c-format
3775 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3776 msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
3777
3778 #: g10/keygen.c:2916
3779 #, c-format
3780 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3781 msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
3782
3783 #: g10/keygen.c:2939
3784 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3785 msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:2950
3788 msgid ""
3789 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3790 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3791 msgstr ""
3792 "Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
3793 "\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
3794
3795 #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
3796 #, c-format
3797 msgid "Key generation failed: %s\n"
3798 msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
3801 #, c-format
3802 msgid ""
3803 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3804 msgstr ""
3805 "avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
3806 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
3807
3808 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
3809 #, c-format
3810 msgid ""
3811 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3812 msgstr ""
3813 "avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
3814 "kellon kanssa on ongelmia)\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
3817 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3818 msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
3821 #, fuzzy
3822 msgid "Really create? (y/N) "
3823 msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
3824
3825 #: g10/keygen.c:3327
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3828 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
3829
3830 #: g10/keygen.c:3374
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3833 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
3834
3835 #: g10/keygen.c:3397
3836 #, fuzzy, c-format
3837 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3838 msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
3839
3840 #: g10/keygen.c:3464
3841 #, c-format
3842 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
3843 msgstr ""
3844
3845 #: g10/keygen.c:3470
3846 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
3847 msgstr ""
3848
3849 #: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
3850 #, c-format
3851 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
3855 msgid "never     "
3856 msgstr "ei koskaan"
3857
3858 #: g10/keylist.c:201
3859 msgid "Critical signature policy: "
3860 msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
3861
3862 #: g10/keylist.c:203
3863 msgid "Signature policy: "
3864 msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
3865
3866 #: g10/keylist.c:242
3867 msgid "Critical preferred keyserver: "
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
3871 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3872 msgstr "VAROITUS: löydettiin väärin muotoiltua notaatiodataa\n"
3873
3874 #: g10/keylist.c:309
3875 msgid "Critical signature notation: "
3876 msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
3877
3878 #: g10/keylist.c:311
3879 msgid "Signature notation: "
3880 msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
3881
3882 #: g10/keylist.c:322
3883 msgid "not human readable"
3884 msgstr "ei ihmisten luettavissa"
3885
3886 #: g10/keylist.c:423
3887 msgid "Keyring"
3888 msgstr "Avainrengas"
3889
3890 #: g10/keylist.c:729
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "expired: %s)"
3893 msgstr " [vanhenee: %s]"
3894
3895 #: g10/keylist.c:1425
3896 msgid "Primary key fingerprint:"
3897 msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
3898
3899 #: g10/keylist.c:1427
3900 msgid "     Subkey fingerprint:"
3901 msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
3902
3903 #: g10/keylist.c:1434
3904 msgid " Primary key fingerprint:"
3905 msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
3906
3907 #: g10/keylist.c:1436
3908 msgid "      Subkey fingerprint:"
3909 msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
3910
3911 #: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
3912 #, fuzzy
3913 msgid "      Key fingerprint ="
3914 msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
3915
3916 #: g10/keylist.c:1511
3917 msgid "      Card serial no. ="
3918 msgstr ""
3919
3920 #: g10/keyring.c:1245
3921 #, fuzzy, c-format
3922 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3923 msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
3924
3925 #: g10/keyring.c:1251
3926 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3927 msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
3928
3929 #: g10/keyring.c:1253
3930 #, c-format
3931 msgid "%s is the unchanged one\n"
3932 msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
3933
3934 #: g10/keyring.c:1254
3935 #, c-format
3936 msgid "%s is the new one\n"
3937 msgstr "%s on uusi\n"
3938
3939 #: g10/keyring.c:1255
3940 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3941 msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
3942
3943 #: g10/keyring.c:1375
3944 #, fuzzy, c-format
3945 msgid "caching keyring `%s'\n"
3946 msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
3947
3948 #: g10/keyring.c:1421
3949 #, fuzzy, c-format
3950 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3951 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
3952
3953 #: g10/keyring.c:1433
3954 #, fuzzy, c-format
3955 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3956 msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
3957
3958 #: g10/keyring.c:1504
3959 #, c-format
3960 msgid "%s: keyring created\n"
3961 msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
3962
3963 #: g10/keyserver.c:98
3964 #, fuzzy, c-format
3965 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3966 msgstr ""
3967 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
3968 "ajossa\n"
3969
3970 #: g10/keyserver.c:378
3971 #, fuzzy
3972 msgid "disabled"
3973 msgstr "disable"
3974
3975 #: g10/keyserver.c:579
3976 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3977 msgstr ""
3978
3979 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1147
3980 #, fuzzy, c-format
3981 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3982 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
3983
3984 #: g10/keyserver.c:752
3985 #, fuzzy, c-format
3986 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3987 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
3988
3989 #: g10/keyserver.c:754
3990 #, fuzzy
3991 msgid "key not found on keyserver\n"
3992 msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
3993
3994 #: g10/keyserver.c:901
3995 #, fuzzy, c-format
3996 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3997 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
3998
3999 #: g10/keyserver.c:905
4000 #, fuzzy, c-format
4001 msgid "requesting key %s from %s\n"
4002 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4003
4004 #: g10/keyserver.c:1050
4005 #, fuzzy, c-format
4006 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4007 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4008
4009 #: g10/keyserver.c:1054
4010 #, fuzzy, c-format
4011 msgid "sending key %s to %s\n"
4012 msgstr ""
4013 "\"\n"
4014 "allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
4015
4016 #: g10/keyserver.c:1097
4017 #, fuzzy, c-format
4018 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4019 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4020
4021 #: g10/keyserver.c:1100
4022 #, fuzzy, c-format
4023 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4024 msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
4025
4026 #: g10/keyserver.c:1107 g10/keyserver.c:1202
4027 #, fuzzy
4028 msgid "no keyserver action!\n"
4029 msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
4030
4031 #: g10/keyserver.c:1155
4032 #, c-format
4033 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4034 msgstr ""
4035
4036 #: g10/keyserver.c:1164
4037 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: g10/keyserver.c:1223
4041 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4042 msgstr ""
4043
4044 #: g10/keyserver.c:1229
4045 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4046 msgstr ""
4047
4048 #: g10/keyserver.c:1241
4049 #, c-format
4050 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4051 msgstr ""
4052
4053 #: g10/keyserver.c:1246
4054 #, c-format
4055 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4056 msgstr ""
4057
4058 #: g10/keyserver.c:1254
4059 #, c-format
4060 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4061 msgstr ""
4062
4063 #: g10/keyserver.c:1261
4064 #, fuzzy
4065 msgid "keyserver timed out\n"
4066 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4067
4068 #: g10/keyserver.c:1266
4069 #, fuzzy
4070 msgid "keyserver internal error\n"
4071 msgstr "avainpalvelinvirhe"
4072
4073 #: g10/keyserver.c:1275
4074 #, fuzzy, c-format
4075 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4076 msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
4077
4078 #: g10/keyserver.c:1300 g10/keyserver.c:1334
4079 #, c-format
4080 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4081 msgstr ""
4082
4083 #: g10/keyserver.c:1585
4084 #, fuzzy, c-format
4085 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4086 msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
4087
4088 #: g10/keyserver.c:1607
4089 #, fuzzy, c-format
4090 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4091 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4092
4093 #: g10/keyserver.c:1609
4094 #, fuzzy, c-format
4095 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4096 msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
4097
4098 #: g10/mainproc.c:248
4099 #, c-format
4100 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4101 msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
4102
4103 #: g10/mainproc.c:262
4104 #, c-format
4105 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4106 msgstr "väärä salasana tai tuntematon salausalgoritmi (%d)\n"
4107
4108 #: g10/mainproc.c:299
4109 #, c-format
4110 msgid "%s encrypted session key\n"
4111 msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
4112
4113 #: g10/mainproc.c:309
4114 #, fuzzy, c-format
4115 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4116 msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
4117
4118 #: g10/mainproc.c:373
4119 #, fuzzy, c-format
4120 msgid "public key is %s\n"
4121 msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
4122
4123 #: g10/mainproc.c:428
4124 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4125 msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
4126
4127 #: g10/mainproc.c:461
4128 #, fuzzy, c-format
4129 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4130 msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
4131
4132 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4133 #, fuzzy, c-format
4134 msgid "      \"%s\"\n"
4135 msgstr "                aka \""
4136
4137 #: g10/mainproc.c:469
4138 #, fuzzy, c-format
4139 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4140 msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
4141
4142 #: g10/mainproc.c:483
4143 #, c-format
4144 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4145 msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
4146
4147 #: g10/mainproc.c:497
4148 #, c-format
4149 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4150 msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
4151
4152 #: g10/mainproc.c:499
4153 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4154 msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
4155
4156 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4157 #, c-format
4158 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4159 msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
4160
4161 #: g10/mainproc.c:535
4162 #, c-format
4163 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4164 msgstr ""
4165 "IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
4166 "käyttää sen sijaan salainta %s\n"
4167
4168 #: g10/mainproc.c:567
4169 msgid "decryption okay\n"
4170 msgstr "avaus onnistui\n"
4171
4172 #: g10/mainproc.c:571
4173 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4174 msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
4175
4176 #: g10/mainproc.c:584
4177 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4178 msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
4179
4180 #: g10/mainproc.c:590
4181 #, c-format
4182 msgid "decryption failed: %s\n"
4183 msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
4184
4185 #: g10/mainproc.c:610
4186 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4187 msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
4188
4189 #: g10/mainproc.c:612
4190 #, c-format
4191 msgid "original file name='%.*s'\n"
4192 msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
4193
4194 #: g10/mainproc.c:784
4195 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4196 msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
4197
4198 #: g10/mainproc.c:1288
4199 msgid "signature verification suppressed\n"
4200 msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
4201
4202 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4203 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4204 msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
4205
4206 #: g10/mainproc.c:1350
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "Signature made %s\n"
4209 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4210
4211 #: g10/mainproc.c:1351
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "               using %s key %s\n"
4214 msgstr "                aka \""
4215
4216 #: g10/mainproc.c:1355
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4219 msgstr ""
4220 "Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
4221
4222 #: g10/mainproc.c:1375
4223 msgid "Key available at: "
4224 msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
4225
4226 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4227 #, fuzzy, c-format
4228 msgid "BAD signature from \"%s\""
4229 msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
4230
4231 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4232 #, fuzzy, c-format
4233 msgid "Expired signature from \"%s\""
4234 msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
4235
4236 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4237 #, fuzzy, c-format
4238 msgid "Good signature from \"%s\""
4239 msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
4240
4241 #: g10/mainproc.c:1536
4242 msgid "[uncertain]"
4243 msgstr "[ei tiedossa]"
4244
4245 #: g10/mainproc.c:1568
4246 #, fuzzy, c-format
4247 msgid "                aka \"%s\""
4248 msgstr "                aka \""
4249
4250 #: g10/mainproc.c:1662
4251 #, c-format
4252 msgid "Signature expired %s\n"
4253 msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
4254
4255 #: g10/mainproc.c:1667
4256 #, c-format
4257 msgid "Signature expires %s\n"
4258 msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
4259
4260 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4261 #: g10/mainproc.c:1670
4262 #, c-format
4263 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4264 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4265
4266 #: g10/mainproc.c:1671
4267 msgid "binary"
4268 msgstr "binääri"
4269
4270 #: g10/mainproc.c:1672
4271 msgid "textmode"
4272 msgstr "teksti"
4273
4274 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:530
4275 msgid "unknown"
4276 msgstr "tuntematon "
4277
4278 #: g10/mainproc.c:1692
4279 #, c-format
4280 msgid "Can't check signature: %s\n"
4281 msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
4282
4283 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4284 msgid "not a detached signature\n"
4285 msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
4286
4287 #: g10/mainproc.c:1803
4288 msgid ""
4289 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4290 msgstr ""
4291 "VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
4292 "tarkistaa.\n"
4293
4294 #: g10/mainproc.c:1811
4295 #, c-format
4296 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4297 msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
4298
4299 #: g10/mainproc.c:1868
4300 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4301 msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
4302
4303 #: g10/mainproc.c:1878
4304 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4305 msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
4306
4307 #: g10/misc.c:105
4308 #, c-format
4309 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4310 msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
4311
4312 #: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
4313 #, fuzzy, c-format
4314 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4315 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4316
4317 #: g10/misc.c:190
4318 #, fuzzy, c-format
4319 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4320 msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
4321
4322 #: g10/misc.c:299
4323 #, fuzzy, c-format
4324 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4325 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4326
4327 #: g10/misc.c:314
4328 #, fuzzy, c-format
4329 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4330 msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
4331
4332 # Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
4333 #: g10/misc.c:329
4334 #, fuzzy, c-format
4335 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4336 msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
4337
4338 #: g10/misc.c:334
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4341 msgstr ""
4342 "valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
4343
4344 #: g10/misc.c:430
4345 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4346 msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
4347
4348 #: g10/misc.c:431
4349 msgid ""
4350 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4351 msgstr "lue lisätietoja osoitteesta http://www.gnupg.org/why-not-idea.html\n"
4352
4353 #: g10/misc.c:664
4354 #, c-format
4355 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4356 msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
4357
4358 #: g10/misc.c:668
4359 #, c-format
4360 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4361 msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
4362
4363 #: g10/misc.c:670
4364 #, c-format
4365 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4366 msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
4367
4368 #: g10/misc.c:681
4369 msgid "Uncompressed"
4370 msgstr "pakkaamaton"
4371
4372 #: g10/misc.c:706
4373 #, fuzzy
4374 msgid "uncompressed|none"
4375 msgstr "pakkaamaton"
4376
4377 #: g10/misc.c:816
4378 #, c-format
4379 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4380 msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
4381
4382 #: g10/misc.c:973
4383 #, fuzzy, c-format
4384 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4385 msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
4386
4387 #: g10/misc.c:998
4388 #, fuzzy, c-format
4389 msgid "unknown option `%s'\n"
4390 msgstr "tuntematon oletusvastaanottaja \"%s\"\n"
4391
4392 #: g10/openfile.c:84
4393 #, c-format
4394 msgid "File `%s' exists. "
4395 msgstr "Tiedosto \"%s\" on olemassa."
4396
4397 #: g10/openfile.c:86
4398 #, fuzzy
4399 msgid "Overwrite? (y/N) "
4400 msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
4401
4402 #: g10/openfile.c:119
4403 #, c-format
4404 msgid "%s: unknown suffix\n"
4405 msgstr "%s: tuntematon pääte\n"
4406
4407 #: g10/openfile.c:141
4408 msgid "Enter new filename"
4409 msgstr "Syötä uusi tiedostonimi"
4410
4411 #: g10/openfile.c:184
4412 msgid "writing to stdout\n"
4413 msgstr "kirjoitetaan vakiotulosteeseen\n"
4414
4415 #: g10/openfile.c:296
4416 #, c-format
4417 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4418 msgstr "data kohteessa \"%s\" oletetaan allekirjoitetuksi\n"
4419
4420 #: g10/openfile.c:375
4421 #, c-format
4422 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4423 msgstr "uusi asetustiedosto \"%s\" luotu\n"
4424
4425 #: g10/openfile.c:377
4426 #, c-format
4427 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4428 msgstr ""
4429 "VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
4430 "ajossa\n"
4431
4432 #: g10/openfile.c:409
4433 #, fuzzy, c-format
4434 msgid "directory `%s' created\n"
4435 msgstr "%s: hakemisto luotu\n"
4436
4437 #: g10/parse-packet.c:119
4438 #, c-format
4439 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4440 msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
4441
4442 #: g10/parse-packet.c:688
4443 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4444 msgstr "VAROITUS: mahdollisesti turvaton symmetrisesti salattu istuntoavain\n"
4445
4446 #: g10/parse-packet.c:1112
4447 #, c-format
4448 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4449 msgstr "tyypin %d alipaketilla on kriittinen bitti asetettuna\n"
4450
4451 #: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
4452 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4453 msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
4454
4455 #: g10/passphrase.c:486
4456 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4457 msgstr "agentille ei voida asettaa pid:tä\n"
4458
4459 #: g10/passphrase.c:494
4460 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4461 msgstr "palvelin ei lue agentin FD:tä\n"
4462
4463 #: g10/passphrase.c:501
4464 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4465 msgstr "palvelin ei kirjoita agentille FD:tä\n"
4466
4467 #: g10/passphrase.c:534
4468 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4469 msgstr "GPG_AGENT_INFO-ympäristömuuttuja on väärin muotoiltu\n"
4470
4471 #: g10/passphrase.c:547
4472 #, c-format
4473 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4474 msgstr "gpg-agent-protokollaversio %d ei ole tuettu\n"
4475
4476 #: g10/passphrase.c:568
4477 #, c-format
4478 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4479 msgstr "yhteys kohteeseen \"%s\" ei onnistu: %s\n"
4480
4481 #: g10/passphrase.c:590
4482 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4483 msgstr "gpg-agentin kanssa yhteysongelma\n"
4484
4485 #: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:932 g10/passphrase.c:1044
4486 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4487 msgstr "agentin käytössä on ongelmia - agenttia ei käytetä\n"
4488
4489 #: g10/passphrase.c:700 g10/passphrase.c:1205
4490 #, fuzzy, c-format
4491 msgid " (main key ID %s)"
4492 msgstr " (pääavaimen tunnus %08lX)"
4493
4494 #: g10/passphrase.c:714
4495 #, fuzzy, c-format
4496 msgid ""
4497 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4498 "\"%.*s\"\n"
4499 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4500 msgstr ""
4501 "Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle:\n"
4502 "\"%.*s\"\n"
4503 "%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s%s\n"
4504
4505 #: g10/passphrase.c:739
4506 msgid "Repeat passphrase\n"
4507 msgstr "Toista salasana\n"
4508
4509 #: g10/passphrase.c:741
4510 msgid "Enter passphrase\n"
4511 msgstr "Syötä salasana\n"
4512
4513 #: g10/passphrase.c:779
4514 msgid "passphrase too long\n"
4515 msgstr "salasana on liian pitkä\n"
4516
4517 #: g10/passphrase.c:792
4518 msgid "invalid response from agent\n"
4519 msgstr "agentin lähettämä vastaus ei kelpaa\n"
4520
4521 #: g10/passphrase.c:807 g10/passphrase.c:926
4522 msgid "cancelled by user\n"
4523 msgstr "käyttäjän peruma\n"
4524
4525 #: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:1015
4526 #, c-format
4527 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4528 msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
4529
4530 #: g10/passphrase.c:1096 g10/passphrase.c:1258
4531 #, fuzzy
4532 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4533 msgstr "salasanan kysyminen ei onnistu eräajossa\n"
4534
4535 #: g10/passphrase.c:1103 g10/passphrase.c:1263
4536 msgid "Enter passphrase: "
4537 msgstr "Syötä salasana: "
4538
4539 #: g10/passphrase.c:1186
4540 #, fuzzy, c-format
4541 msgid ""
4542 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4543 "user: \"%s\"\n"
4544 msgstr ""
4545 "\n"
4546 "Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle: \""
4547
4548 #: g10/passphrase.c:1192
4549 #, fuzzy, c-format
4550 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4551 msgstr "%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s"
4552
4553 #: g10/passphrase.c:1201
4554 #, c-format
4555 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4556 msgstr ""
4557
4558 #: g10/passphrase.c:1267
4559 msgid "Repeat passphrase: "
4560 msgstr "Toista salasana: "
4561
4562 #: g10/photoid.c:66
4563 msgid ""
4564 "\n"
4565 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4566 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4567 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4568 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4569 msgstr ""
4570 "\n"
4571 "Valitse kuva, jota haluat käyttää valokuvatunnisteenasi.  Kuvan täytyy "
4572 "olla \n"
4573 "JPEG-tiedosto.  Muista, että kuva tallennetaan julkiseen avaimeesi.  Jos \n"
4574 "käytät erittäin suurta kuvaa, myös avaimesta tulee erittäin suuri!\n"
4575 "Kuvan koon ollessa suunnilleen 240x288, on koko sopiva käyttöön.\n"
4576
4577 #: g10/photoid.c:80
4578 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4579 msgstr "Syötä JPEG-tiedostonimi valokuvatunnisteelle: "
4580
4581 #: g10/photoid.c:94
4582 #, fuzzy, c-format
4583 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4584 msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
4585
4586 #: g10/photoid.c:102
4587 #, c-format
4588 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4589 msgstr ""
4590
4591 #: g10/photoid.c:104
4592 #, fuzzy
4593 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4594 msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
4595
4596 #: g10/photoid.c:119
4597 #, fuzzy, c-format
4598 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4599 msgstr "\"%s\" ei ole JPEG-tiedosto\n"
4600
4601 #: g10/photoid.c:136
4602 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4603 msgstr "Onko tämä oikein (k/E/l)? "
4604
4605 #: g10/photoid.c:338
4606 msgid "unable to display photo ID!\n"
4607 msgstr "valokuvatunnistetta ei voi näyttää!\n"
4608
4609 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
4610 msgid "No reason specified"
4611 msgstr "Ei eriteltyä syytä"
4612
4613 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
4614 msgid "Key is superseded"
4615 msgstr "Avain on uusittu"
4616
4617 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581
4618 msgid "Key has been compromised"
4619 msgstr "Avain on murrettu"
4620
4621 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:583
4622 msgid "Key is no longer used"
4623 msgstr "Avain ei ole enää käytössä"
4624
4625 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:584
4626 msgid "User ID is no longer valid"
4627 msgstr "Käyttäjätunnus ei ole enää käytössä"
4628
4629 #: g10/pkclist.c:73
4630 msgid "reason for revocation: "
4631 msgstr "mitätöinnin syy: "
4632
4633 #: g10/pkclist.c:90
4634 msgid "revocation comment: "
4635 msgstr "mitätöintikommentti: "
4636
4637 #: g10/pkclist.c:205
4638 msgid "iImMqQsS"
4639 msgstr "iImMlLoO"
4640
4641 #: g10/pkclist.c:213
4642 #, fuzzy
4643 msgid "No trust value assigned to:\n"
4644 msgstr ""
4645 "Luottamusarvoa ei ole asetettu seuraavalle:\n"
4646 "%4u%c/%08lX %s \""
4647
4648 #: g10/pkclist.c:245
4649 #, fuzzy, c-format
4650 msgid "  aka \"%s\"\n"
4651 msgstr "                aka \""
4652
4653 #: g10/pkclist.c:255
4654 #, fuzzy
4655 msgid ""
4656 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4657 msgstr "Tämä avain todennäköisesti kuuluu haltijalle\n"
4658
4659 #: g10/pkclist.c:270
4660 #, fuzzy, c-format
4661 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4662 msgstr " %d = En tiedä\n"
4663
4664 #: g10/pkclist.c:272
4665 #, fuzzy, c-format
4666 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4667 msgstr " %d = EN luota\n"
4668
4669 #: g10/pkclist.c:278
4670 #, fuzzy, c-format
4671 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4672 msgstr " %d = Luotan ehdottomasti\n"
4673
4674 #: g10/pkclist.c:284
4675 #, fuzzy
4676 msgid "  m = back to the main menu\n"
4677 msgstr " m = takaisin päävalikkoon\n"
4678
4679 #: g10/pkclist.c:287
4680 #, fuzzy
4681 msgid "  s = skip this key\n"
4682 msgstr " o = ohita tämä avain\n"
4683
4684 #: g10/pkclist.c:288
4685 #, fuzzy
4686 msgid "  q = quit\n"
4687 msgstr " l = lopeta\n"
4688
4689 #: g10/pkclist.c:292
4690 #, c-format
4691 msgid ""
4692 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4693 "\n"
4694 msgstr ""
4695
4696 #: g10/pkclist.c:298 g10/revoke.c:609
4697 msgid "Your decision? "
4698 msgstr "Valintasi? "
4699
4700 #: g10/pkclist.c:319
4701 #, fuzzy
4702 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
4703 msgstr "Haluatko varmasti luottaa tähän avaimeen ehdottomasti? "
4704
4705 #: g10/pkclist.c:333
4706 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
4707 msgstr "Varmennepolku ehdottomasti luotettuun julkiseen avaimeen:\n"
4708
4709 #: g10/pkclist.c:418
4710 #, fuzzy, c-format
4711 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
4712 msgstr ""
4713 "%08lX: Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
4714 "haltijalleen.\n"
4715
4716 #: g10/pkclist.c:423
4717 #, fuzzy, c-format
4718 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
4719 msgstr ""
4720 "%08lX: Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
4721 "haltijalleen.\n"
4722
4723 #: g10/pkclist.c:429
4724 #, fuzzy
4725 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
4726 msgstr "Tämä avain todennäköisesti kuuluu haltijalle\n"
4727
4728 #: g10/pkclist.c:434
4729 msgid "This key belongs to us\n"
4730 msgstr "Tämä on oma avain\n"
4731
4732 #: g10/pkclist.c:460
4733 #, fuzzy
4734 msgid ""
4735 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
4736 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
4737 "you may answer the next question with yes.\n"
4738 msgstr ""
4739 "Avaimen kuulumista nimetylle käyttäjätunnukselle EI voida varmistaa.\n"
4740 "Jos *todella*  tiedät mitä olet tekemässä, vastaa seuraavaan\n"
4741 "kysymykseen kyllä\n"
4742 "\n"
4743
4744 #: g10/pkclist.c:467
4745 #, fuzzy
4746 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
4747 msgstr "Haluatko käyttää tätä avainta kaikesta huolimatta? "
4748
4749 #: g10/pkclist.c:501
4750 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
4751 msgstr "VAROITUS: Käytettyyn avaimeen ei luoteta!\n"
4752
4753 #: g10/pkclist.c:508
4754 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
4755 msgstr ""
4756 "VAROITUS: tämä avain saattaa olla mitätöity (mitätöintiavainta ei "
4757 "saatavilla)\n"
4758
4759 #: g10/pkclist.c:517
4760 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
4761 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
4762
4763 #: g10/pkclist.c:520
4764 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
4765 msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen haltija on mitätöinyt avaimen!\n"
4766
4767 #: g10/pkclist.c:521
4768 #, fuzzy
4769 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
4770 msgstr "         Tämä voi merkitä sitä, että allekirjoitus on väärennös.\n"
4771
4772 #: g10/pkclist.c:527
4773 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
4774 msgstr "VAROITUS: Haltija on mitätöinyt tämän aliavaimen!\n"
4775
4776 #: g10/pkclist.c:532
4777 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
4778 msgstr "Huom: Tämä avain on poistettu käytöstä\n"
4779
4780 #: g10/pkclist.c:537
4781 msgid "Note: This key has expired!\n"
4782 msgstr "Huom: Tämä avain on vanhentunut!\n"
4783
4784 #: g10/pkclist.c:548
4785 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
4786 msgstr ""
4787 "VAROITUS: Tätä avainta ei ole varmennettu luotettavalla allekirjoituksella!\n"
4788
4789 #: g10/pkclist.c:550
4790 msgid ""
4791 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
4792 msgstr ""
4793 "         Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
4794 "haltijalleen.\n"
4795
4796 #: g10/pkclist.c:558
4797 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
4798 msgstr "VAROITUS: Tähän avaimeen EI luoteta!\n"
4799
4800 #: g10/pkclist.c:559
4801 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
4802 msgstr "         Allekirjoitus on luultavasti VÄÄRENNÖS.\n"
4803
4804 #: g10/pkclist.c:567
4805 msgid ""
4806 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
4807 msgstr ""
4808 "VAROITUS: Tätä avainta ei ole varmennettu tarpeeksi luotettavalla \n"
4809 "allekirjoituksella!\n"
4810
4811 #: g10/pkclist.c:569
4812 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
4813 msgstr "         Ei ole varmaa, että allekirjoitus kuuluu haltijalle.\n"
4814
4815 #: g10/pkclist.c:734 g10/pkclist.c:767 g10/pkclist.c:936 g10/pkclist.c:996
4816 #, c-format
4817 msgid "%s: skipped: %s\n"
4818 msgstr "%s: ohitettu: %s\n"
4819
4820 #: g10/pkclist.c:744 g10/pkclist.c:968
4821 #, c-format
4822 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
4823 msgstr "%s: ohitettu: julkinen avain on jo olemassa\n"
4824
4825 #: g10/pkclist.c:786
4826 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
4827 msgstr "Et määritellyt käyttäjätunnusta. (voit käyttää valitsinta \"-r\")\n"
4828
4829 #: g10/pkclist.c:802
4830 msgid "Current recipients:\n"
4831 msgstr ""
4832
4833 #: g10/pkclist.c:828
4834 msgid ""
4835 "\n"
4836 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
4837 msgstr ""
4838 "\n"
4839 "Syötä käyttäjätunnus.  Lopeta tyhjällä rivillä: "
4840
4841 #: g10/pkclist.c:844
4842 msgid "No such user ID.\n"
4843 msgstr "Käyttäjätunnusta ei löydy.\n"
4844