Add tweaks for the not anymore patented IDEA algorithm.
[gnupg.git] / po / nb.po
1 # Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
4 # Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
5 #
6 # Send this file to:
7 # translations@gnupg.org
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
13 "PO-Revision-Date: 2006-06-13 20:31+0200\n"
14 "Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
15 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #, fuzzy, c-format
21 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
22 msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
23
24 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
25 #. for the quality bar.
26 #, fuzzy
27 msgid "Quality:"
28 msgstr "gyldighet: %s"
29
30 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
31 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
32 #. string to describe what this is about.  The length of the
33 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
34 #. translate this entry, a default english text (see source)
35 #. will be used.
36 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
37 msgstr ""
38
39 msgid ""
40 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
41 "session"
42 msgstr ""
43
44 msgid ""
45 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
46 "this session"
47 msgstr ""
48
49 #, c-format
50 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
51 msgstr ""
52
53 #, fuzzy
54 msgid "PIN too long"
55 msgstr "for lang linje"
56
57 #, fuzzy
58 msgid "Passphrase too long"
59 msgstr "for lang linje"
60
61 #, fuzzy
62 msgid "Invalid characters in PIN"
63 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
64
65 msgid "PIN too short"
66 msgstr ""
67
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad PIN"
70 msgstr "ugyldig MPI"
71
72 #, fuzzy
73 msgid "Bad Passphrase"
74 msgstr "ugyldig passfrase"
75
76 #, fuzzy
77 msgid "Passphrase"
78 msgstr "ugyldig passfrase"
79
80 #, c-format
81 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
82 msgstr ""
83
84 #, c-format
85 msgid "can't create `%s': %s\n"
86 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
87
88 #, c-format
89 msgid "can't open `%s': %s\n"
90 msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
91
92 #, fuzzy, c-format
93 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
94 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
95
96 #, c-format
97 msgid "detected card with S/N: %s\n"
98 msgstr ""
99
100 #, fuzzy, c-format
101 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
102 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
103
104 #, fuzzy, c-format
105 msgid "no suitable card key found: %s\n"
106 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
107
108 #, fuzzy, c-format
109 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
110 msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
111
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error writing key: %s\n"
114 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
115
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
118 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
119
120 #, fuzzy
121 msgid "Please re-enter this passphrase"
122 msgstr "endre passfrasen"
123
124 #, c-format
125 msgid ""
126 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
127 "0Awithin gpg-agent's key storage"
128 msgstr ""
129
130 msgid "does not match - try again"
131 msgstr ""
132
133 #, fuzzy, c-format
134 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
135 msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
136
137 #, fuzzy
138 msgid "Please insert the card with serial number"
139 msgstr ""
140 "Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
141 "   %.*s\n"
142
143 #, fuzzy
144 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
145 msgstr ""
146 "Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
147 "   %.*s\n"
148
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
154 #. used to unblock a PIN.
155 msgid "PUK"
156 msgstr ""
157
158 msgid "Reset Code"
159 msgstr ""
160
161 #, c-format
162 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
163 msgstr ""
164
165 #, fuzzy
166 msgid "Repeat this Reset Code"
167 msgstr "Gjenta denne PIN: "
168
169 #, fuzzy
170 msgid "Repeat this PUK"
171 msgstr "Gjenta denne PIN: "
172
173 #, fuzzy
174 msgid "Repeat this PIN"
175 msgstr "Gjenta denne PIN: "
176
177 #, fuzzy
178 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
179 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
183 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
184
185 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
186 msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
187
188 #, fuzzy, c-format
189 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
190 msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
191
192 #, fuzzy, c-format
193 msgid "error creating temporary file: %s\n"
194 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
195
196 #, fuzzy, c-format
197 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
198 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
199
200 #, fuzzy
201 msgid "Enter new passphrase"
202 msgstr "Tast inn passfrase\n"
203
204 #, fuzzy
205 msgid "Take this one anyway"
206 msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
207
208 #, c-format
209 msgid ""
210 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
211 "at least %u character long."
212 msgid_plural ""
213 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
214 "at least %u characters long."
215 msgstr[0] ""
216 msgstr[1] ""
217
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
221 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
222 msgid_plural ""
223 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
224 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
225 msgstr[0] ""
226 msgstr[1] ""
227
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
231 "a known term or match%%0Acertain pattern."
232 msgstr ""
233
234 #, c-format
235 msgid ""
236 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
237 msgstr ""
238
239 #, c-format
240 msgid ""
241 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
242 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
243 msgstr ""
244
245 msgid "Yes, protection is not needed"
246 msgstr ""
247
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
250 msgstr ""
251 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
252 "\n"
253
254 #, fuzzy
255 msgid "Please enter the new passphrase"
256 msgstr "endre passfrasen"
257
258 #, fuzzy
259 msgid ""
260 "@Options:\n"
261 " "
262 msgstr ""
263 "@\n"
264 "Valg:\n"
265 " "
266
267 msgid "run in server mode (foreground)"
268 msgstr ""
269
270 msgid "run in daemon mode (background)"
271 msgstr ""
272
273 msgid "verbose"
274 msgstr "fyldig output"
275
276 msgid "be somewhat more quiet"
277 msgstr "være noenlunde stille"
278
279 msgid "sh-style command output"
280 msgstr ""
281
282 msgid "csh-style command output"
283 msgstr ""
284
285 #, fuzzy
286 msgid "|FILE|read options from FILE"
287 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
288
289 msgid "do not detach from the console"
290 msgstr ""
291
292 msgid "do not grab keyboard and mouse"
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy
296 msgid "use a log file for the server"
297 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
298
299 #, fuzzy
300 msgid "use a standard location for the socket"
301 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
302
303 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
304 msgstr ""
305
306 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
307 msgstr ""
308
309 #, fuzzy
310 msgid "do not use the SCdaemon"
311 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
312
313 msgid "ignore requests to change the TTY"
314 msgstr ""
315
316 msgid "ignore requests to change the X display"
317 msgstr ""
318
319 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
320 msgstr ""
321
322 msgid "do not use the PIN cache when signing"
323 msgstr ""
324
325 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
326 msgstr ""
327
328 #, fuzzy
329 msgid "allow presetting passphrase"
330 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
331
332 msgid "enable ssh-agent emulation"
333 msgstr ""
334
335 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
336 msgstr ""
337
338 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
339 #. reporting address.  This is so that we can change the
340 #. reporting address without breaking the translations.
341 #, fuzzy
342 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
343 msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
344
345 #, fuzzy
346 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
347 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
348
349 msgid ""
350 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
351 "Secret key management for GnuPG\n"
352 msgstr ""
353
354 #, c-format
355 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
356 msgstr ""
357
358 #, c-format
359 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
360 msgstr ""
361
362 #, c-format
363 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
364 msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
365
366 #, c-format
367 msgid "option file `%s': %s\n"
368 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
369
370 #, c-format
371 msgid "reading options from `%s'\n"
372 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
373
374 #, c-format
375 msgid "error creating `%s': %s\n"
376 msgstr ""
377
378 #, c-format
379 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
380 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
381
382 msgid "name of socket too long\n"
383 msgstr ""
384
385 #, fuzzy, c-format
386 msgid "can't create socket: %s\n"
387 msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
388
389 #, c-format
390 msgid "socket name `%s' is too long\n"
391 msgstr ""
392
393 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
394 msgstr ""
395
396 #, fuzzy
397 msgid "error getting nonce for the socket\n"
398 msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
399
400 #, fuzzy, c-format
401 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
402 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
403
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "listen() failed: %s\n"
406 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
407
408 #, fuzzy, c-format
409 msgid "listening on socket `%s'\n"
410 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
411
412 #, c-format
413 msgid "directory `%s' created\n"
414 msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
415
416 #, fuzzy, c-format
417 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
418 msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
419
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
422 msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
423
424 #, fuzzy, c-format
425 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
426 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
427
428 #, c-format
429 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
430 msgstr ""
431
432 #, c-format
433 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
434 msgstr ""
435
436 #, c-format
437 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
438 msgstr ""
439
440 #, c-format
441 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
442 msgstr ""
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
446 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
447
448 #, fuzzy, c-format
449 msgid "%s %s stopped\n"
450 msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
451
452 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
453 msgstr ""
454
455 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
456 msgstr ""
457
458 #, c-format
459 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
460 msgstr ""
461
462 #, fuzzy
463 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
464 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
465
466 msgid ""
467 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
468 "Password cache maintenance\n"
469 msgstr ""
470
471 msgid ""
472 "@Commands:\n"
473 " "
474 msgstr ""
475 "@Kommandoer:\n"
476 " "
477
478 msgid ""
479 "@\n"
480 "Options:\n"
481 " "
482 msgstr ""
483 "@\n"
484 "Valg:\n"
485 " "
486
487 #, fuzzy
488 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
489 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
490
491 msgid ""
492 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
493 "Secret key maintenance tool\n"
494 msgstr ""
495
496 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
497 msgstr ""
498
499 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
500 msgstr ""
501
502 msgid ""
503 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
504 "system."
505 msgstr ""
506
507 msgid ""
508 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
509 "needed to complete this operation."
510 msgstr ""
511
512 #, fuzzy
513 msgid "Passphrase:"
514 msgstr "ugyldig passfrase"
515
516 #, fuzzy
517 msgid "cancelled\n"
518 msgstr "cancel|cancel"
519
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
522 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
523
524 #, fuzzy, c-format
525 msgid "error opening `%s': %s\n"
526 msgstr "feil med «%s»: %s\n"
527
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
530 msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
531
532 #, c-format
533 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
534 msgstr ""
535
536 #, fuzzy, c-format
537 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
538 msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
539
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
542 msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
543
544 #, c-format
545 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
546 msgstr ""
547
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
550 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
551
552 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
553 msgstr ""
554
555 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
556 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
557 #. Pinentry to insert a line break.  The double
558 #. percent sign is actually needed because it is also
559 #. a printf format string.  If you need to insert a
560 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
561 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
562 #. certificate.
563 #, c-format
564 msgid ""
565 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
566 "certificates?"
567 msgstr ""
568
569 #, fuzzy
570 msgid "Yes"
571 msgstr "ja"
572
573 msgid "No"
574 msgstr ""
575
576 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
577 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
578 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
579 #. needed because it is also a printf format string.  If you
580 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
581 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
582 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
583 #. as stored in the certificate.
584 #, c-format
585 msgid ""
586 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
587 "fingerprint:%%0A  %s"
588 msgstr ""
589
590 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
591 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
592 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
593 msgid "Correct"
594 msgstr ""
595
596 msgid "Wrong"
597 msgstr ""
598
599 #, c-format
600 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
601 msgstr ""
602
603 #, c-format
604 msgid ""
605 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
606 "it now."
607 msgstr ""
608
609 #, fuzzy
610 msgid "Change passphrase"
611 msgstr "endre passfrasen"
612
613 msgid "I'll change it later"
614 msgstr ""
615
616 #, fuzzy, c-format
617 msgid "error creating a pipe: %s\n"
618 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
619
620 #, fuzzy, c-format
621 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
622 msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
623
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "error forking process: %s\n"
626 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
627
628 #, c-format
629 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
630 msgstr ""
631
632 #, fuzzy, c-format
633 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
634 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
635
636 #, fuzzy, c-format
637 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
638 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
639
640 #, c-format
641 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
642 msgstr ""
643
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "error running `%s': terminated\n"
646 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
647
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "error creating socket: %s\n"
650 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
651
652 #, fuzzy
653 msgid "host not found"
654 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
655
656 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
657 msgstr ""
658
659 #, c-format
660 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
661 msgstr ""
662
663 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
664 msgstr ""
665
666 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
667 msgstr ""
668
669 msgid "canceled by user\n"
670 msgstr ""
671
672 msgid "problem with the agent\n"
673 msgstr ""
674
675 #, c-format
676 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
677 msgstr ""
678
679 #, fuzzy, c-format
680 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
681 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
682
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
685 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
686
687 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
688 msgid "yes"
689 msgstr "ja"
690
691 msgid "yY"
692 msgstr "jJ"
693
694 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
695 msgid "no"
696 msgstr "nei"
697
698 msgid "nN"
699 msgstr "nN"
700
701 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
702 msgid "quit"
703 msgstr "avslutt"
704
705 msgid "qQ"
706 msgstr "aA"
707
708 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
709 msgid "okay|okay"
710 msgstr "okay|okay"
711
712 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
713 msgid "cancel|cancel"
714 msgstr "cancel|cancel"
715
716 msgid "oO"
717 msgstr "oO"
718
719 msgid "cC"
720 msgstr "cC"
721
722 #, c-format
723 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
724 msgstr ""
725
726 #, c-format
727 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
728 msgstr ""
729
730 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
731 msgstr ""
732
733 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
734 msgstr ""
735
736 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
737 #. verbatim.  It will not be printed.
738 msgid "|audit-log-result|Good"
739 msgstr ""
740
741 msgid "|audit-log-result|Bad"
742 msgstr ""
743
744 msgid "|audit-log-result|Not supported"
745 msgstr ""
746
747 #, fuzzy
748 msgid "|audit-log-result|No certificate"
749 msgstr "ugyldig sertifikat"
750
751 #, fuzzy
752 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
753 msgstr "ugyldig sertifikat"
754
755 msgid "|audit-log-result|Error"
756 msgstr ""
757
758 #, fuzzy
759 msgid "Certificate chain available"
760 msgstr "ugyldig sertifikat"
761
762 #, fuzzy
763 msgid "root certificate missing"
764 msgstr "ugyldig sertifikat"
765
766 msgid "Data encryption succeeded"
767 msgstr ""
768
769 #, fuzzy
770 msgid "Data available"
771 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
772
773 #, fuzzy
774 msgid "Session key created"
775 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
776
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "algorithm: %s"
779 msgstr "gyldighet: %s"
780
781 #, fuzzy, c-format
782 msgid "unsupported algorithm: %s"
783 msgstr ""
784 "\n"
785 "Støttede algoritmer:\n"
786
787 #, fuzzy
788 msgid "seems to be not encrypted"
789 msgstr "ikke kryptert"
790
791 msgid "Number of recipients"
792 msgstr ""
793
794 #, c-format
795 msgid "Recipient %d"
796 msgstr ""
797
798 msgid "Data signing succeeded"
799 msgstr ""
800
801 msgid "Data decryption succeeded"
802 msgstr ""
803
804 msgid "Data verification succeeded"
805 msgstr ""
806
807 #, fuzzy
808 msgid "Signature available"
809 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
810
811 #, fuzzy
812 msgid "Parsing signature succeeded"
813 msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
814
815 #, fuzzy, c-format
816 msgid "Bad hash algorithm: %s"
817 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
818
819 #, fuzzy, c-format
820 msgid "Signature %d"
821 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
822
823 #, fuzzy
824 msgid "Certificate chain valid"
825 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
826
827 #, fuzzy
828 msgid "Root certificate trustworthy"
829 msgstr "ugyldig sertifikat"
830
831 #, fuzzy
832 msgid "no CRL found for certificate"
833 msgstr "ugyldig sertifikat"
834
835 #, fuzzy
836 msgid "the available CRL is too old"
837 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
838
839 #, fuzzy
840 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
841 msgstr "ugyldig sertifikat"
842
843 #, fuzzy
844 msgid "Included certificates"
845 msgstr "ugyldig sertifikat"
846
847 msgid "No audit log entries."
848 msgstr ""
849
850 #, fuzzy
851 msgid "Unknown operation"
852 msgstr "ukjent versjon"
853
854 msgid "Gpg-Agent usable"
855 msgstr ""
856
857 msgid "Dirmngr usable"
858 msgstr ""
859
860 #, c-format
861 msgid "No help available for `%s'."
862 msgstr ""
863
864 #, fuzzy
865 msgid "ignoring garbage line"
866 msgstr "feil i trailerlinje\n"
867
868 #, fuzzy
869 msgid "[none]"
870 msgstr "[ikke satt]"
871
872 #, c-format
873 msgid "armor: %s\n"
874 msgstr "armor: %s\n"
875
876 msgid "invalid armor header: "
877 msgstr "ugyldig armorheader: "
878
879 msgid "armor header: "
880 msgstr "armorheader: "
881
882 msgid "invalid clearsig header\n"
883 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
884
885 #, fuzzy
886 msgid "unknown armor header: "
887 msgstr "armorheader: "
888
889 msgid "nested clear text signatures\n"
890 msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
891
892 msgid "unexpected armor: "
893 msgstr "uforventet armering:"
894
895 msgid "invalid dash escaped line: "
896 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
897
898 #, c-format
899 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
900 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
901
902 msgid "premature eof (no CRC)\n"
903 msgstr "for tidlig eof (ingen CRC)\n"
904
905 msgid "premature eof (in CRC)\n"
906 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
907
908 msgid "malformed CRC\n"
909 msgstr "misdannet CRC\n"
910
911 #, c-format
912 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
913 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
914
915 msgid "premature eof (in trailer)\n"
916 msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
917
918 msgid "error in trailer line\n"
919 msgstr "feil i trailerlinje\n"
920
921 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
922 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
923
924 #, c-format
925 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
926 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
927
928 msgid ""
929 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
930 msgstr ""
931 "quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
932
933 msgid ""
934 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
935 "an '='\n"
936 msgstr ""
937
938 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
939 msgstr ""
940
941 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
942 msgstr ""
943
944 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
945 msgstr ""
946
947 #, fuzzy
948 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
949 msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
950
951 msgid "not human readable"
952 msgstr ""
953
954 #, c-format
955 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
956 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
957
958 #, c-format
959 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
960 msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
961
962 msgid "can't do this in batch mode\n"
963 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
964
965 #, fuzzy
966 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
967 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
968
969 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
970 msgstr ""
971
972 msgid "Your selection? "
973 msgstr "Ditt valg? "
974
975 msgid "[not set]"
976 msgstr "[ikke satt]"
977
978 msgid "male"
979 msgstr "mann"
980
981 msgid "female"
982 msgstr "dame"
983
984 msgid "unspecified"
985 msgstr "uspesifisert"
986
987 msgid "not forced"
988 msgstr "ikke tvunget"
989
990 msgid "forced"
991 msgstr "tvunget"
992
993 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
994 msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
995
996 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
997 msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
998
999 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1000 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
1001
1002 msgid "Cardholder's surname: "
1003 msgstr "Kortholders etternavn: "
1004
1005 msgid "Cardholder's given name: "
1006 msgstr "Kortholders fornavn: "
1007
1008 #, c-format
1009 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1010 msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
1011
1012 msgid "URL to retrieve public key: "
1013 msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
1014
1015 #, c-format
1016 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1017 msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
1018
1019 #, fuzzy, c-format
1020 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1021 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
1022
1023 #, c-format
1024 msgid "error reading `%s': %s\n"
1025 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
1026
1027 #, fuzzy, c-format
1028 msgid "error writing `%s': %s\n"
1029 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
1030
1031 msgid "Login data (account name): "
1032 msgstr "Logindata (kontonavn): "
1033
1034 #, c-format
1035 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1036 msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
1037
1038 msgid "Private DO data: "
1039 msgstr "Privat DO-data: "
1040
1041 #, c-format
1042 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1043 msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
1044
1045 msgid "Language preferences: "
1046 msgstr "Språkpreferanser:"
1047
1048 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1049 msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
1050
1051 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1052 msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
1053
1054 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1055 msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
1056
1057 msgid "Error: invalid response.\n"
1058 msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
1059
1060 msgid "CA fingerprint: "
1061 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
1062
1063 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1064 msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
1065
1066 #, c-format
1067 msgid "key operation not possible: %s\n"
1068 msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
1069
1070 msgid "not an OpenPGP card"
1071 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
1072
1073 #, c-format
1074 msgid "error getting current key info: %s\n"
1075 msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
1076
1077 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1078 msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
1079
1080 msgid ""
1081 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1082 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1083 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1084 msgstr ""
1085
1086 #, fuzzy, c-format
1087 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1088 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
1089
1090 #, fuzzy, c-format
1091 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1092 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
1093
1094 #, fuzzy, c-format
1095 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1096 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
1097
1098 #, c-format
1099 msgid "rounded up to %u bits\n"
1100 msgstr "rundet opp til %u bits\n"
1101
1102 #, c-format
1103 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1104 msgstr ""
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1108 msgstr ""
1109
1110 #, fuzzy, c-format
1111 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1112 msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
1113
1114 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1115 msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
1116
1117 #, fuzzy
1118 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1119 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
1120
1121 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1122 msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
1123
1124 #, c-format
1125 msgid ""
1126 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1127 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1128 "You should change them using the command --change-pin\n"
1129 msgstr ""
1130 "Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
1131 "   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
1132 "Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
1133
1134 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1135 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
1136
1137 msgid "   (1) Signature key\n"
1138 msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
1139
1140 msgid "   (2) Encryption key\n"
1141 msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
1142
1143 msgid "   (3) Authentication key\n"
1144 msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
1145
1146 msgid "Invalid selection.\n"
1147 msgstr "Ugyldig valg.\n"
1148
1149 msgid "Please select where to store the key:\n"
1150 msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
1151
1152 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1153 msgstr "ukjent nøkkelbeskyttelsesalgoritme\n"
1154
1155 msgid "secret parts of key are not available\n"
1156 msgstr "hemmelige deler av nøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
1157
1158 msgid "secret key already stored on a card\n"
1159 msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
1160
1161 #, fuzzy, c-format
1162 msgid "error writing key to card: %s\n"
1163 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
1164
1165 msgid "quit this menu"
1166 msgstr "avslutte denne menyen"
1167
1168 msgid "show admin commands"
1169 msgstr "vise admin-kommandoer"
1170
1171 msgid "show this help"
1172 msgstr "vise denne hjelpen"
1173
1174 msgid "list all available data"
1175 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
1176
1177 msgid "change card holder's name"
1178 msgstr "endre kortholders navn"
1179
1180 msgid "change URL to retrieve key"
1181 msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
1182
1183 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1184 msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
1185
1186 msgid "change the login name"
1187 msgstr "endre loginnavnet"
1188
1189 msgid "change the language preferences"
1190 msgstr "endre språkpreferansene"
1191
1192 msgid "change card holder's sex"
1193 msgstr "endre kortholders kjønn"
1194
1195 msgid "change a CA fingerprint"
1196 msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
1197
1198 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1199 msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
1200
1201 msgid "generate new keys"
1202 msgstr "generere nye nøkler"
1203
1204 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1205 msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
1206
1207 msgid "verify the PIN and list all data"
1208 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
1209
1210 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1211 msgstr ""
1212
1213 msgid "Command> "
1214 msgstr "Kommando> "
1215
1216 msgid "Admin-only command\n"
1217 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
1218
1219 msgid "Admin commands are allowed\n"
1220 msgstr "Admin-kommandoer er tillatt\n"
1221
1222 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1223 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
1224
1225 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1226 msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
1227
1228 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1229 msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
1230
1231 #, c-format
1232 msgid "can't open `%s'\n"
1233 msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
1234
1235 #, c-format
1236 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1237 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
1238
1239 #, c-format
1240 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1241 msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
1242
1243 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1244 msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
1245
1246 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1247 msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
1248
1249 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1250 msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
1251
1252 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1253 msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
1254
1255 #, c-format
1256 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1257 msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
1258
1259 msgid "ownertrust information cleared\n"
1260 msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
1261
1262 #, c-format
1263 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1264 msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
1265
1266 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1267 msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
1268
1269 #, c-format
1270 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1271 msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
1272
1273 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1274 msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
1275
1276 #, c-format
1277 msgid "using cipher %s\n"
1278 msgstr "bruker cipher %s\n"
1279
1280 #, c-format
1281 msgid "`%s' already compressed\n"
1282 msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
1283
1284 #, c-format
1285 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1286 msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
1287
1288 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1289 msgstr ""
1290 "du kan bare kryptere med RSA-nøkler med lengder på 2048 bits eller mindre i "
1291 "--pgp2-modus\n"
1292
1293 #, c-format
1294 msgid "reading from `%s'\n"
1295 msgstr "leser fra «%s»\n"
1296
1297 msgid ""
1298 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1299 msgstr ""
1300 "klarte ikke å bruke IDEA-algoritmen for alle nøklene du krypterer til.\n"
1301
1302 #, c-format
1303 msgid ""
1304 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1305 msgstr ""
1306 "ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
1307 "preferanser\n"
1308
1309 #, c-format
1310 msgid ""
1311 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1312 "preferences\n"
1313 msgstr ""
1314 "ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
1315 "preferanser\n"
1316
1317 #, c-format
1318 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1319 msgstr ""
1320 "påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
1321
1322 #, c-format
1323 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1324 msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
1325
1326 #, c-format
1327 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1328 msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
1329
1330 #, c-format
1331 msgid "%s encrypted data\n"
1332 msgstr "%s krypterte data\n"
1333
1334 #, c-format
1335 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1336 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
1337
1338 msgid ""
1339 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1340 msgstr ""
1341 "ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
1342 "cipher.\n"
1343
1344 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1345 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
1346
1347 msgid "no remote program execution supported\n"
1348 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
1349
1350 msgid ""
1351 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1352 msgstr ""
1353 "eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
1354 "konfigurasjonsfila\n"
1355
1356 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1357 msgstr ""
1358 "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
1359
1360 #, c-format
1361 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1362 msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1366 msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1370 msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
1371
1372 msgid "unnatural exit of external program\n"
1373 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
1374
1375 msgid "unable to execute external program\n"
1376 msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
1377
1378 #, c-format
1379 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1380 msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
1381
1382 #, c-format
1383 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1384 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
1385
1386 #, c-format
1387 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1388 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
1389
1390 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1391 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
1392
1393 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1394 msgstr ""
1395
1396 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1397 msgstr ""
1398
1399 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1400 msgstr ""
1401
1402 msgid "remove unusable parts from key during export"
1403 msgstr ""
1404
1405 msgid "remove as much as possible from key during export"
1406 msgstr ""
1407
1408 msgid "export keys in an S-expression based format"
1409 msgstr ""
1410
1411 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1412 msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
1413
1414 #, c-format
1415 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1416 msgstr "nøkkel %s: ikke beskyttet - hoppet over\n"
1417
1418 #, c-format
1419 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1420 msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
1421
1422 #, c-format
1423 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1424 msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
1425
1426 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1427 msgstr ""
1428
1429 #, c-format
1430 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1431 msgstr "klarte ikke å fjerne beskyttelsen på undernøkkelen: %s\n"
1432
1433 #, c-format
1434 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1435 msgstr "ADVARSEL: hemmelig nøkkel %s har ikke en enkel SK-sjekksum\n"
1436
1437 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1438 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
1439
1440 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1441 msgstr "for mange innslag i pk-cachen - utkoblet\n"
1442
1443 msgid "[User ID not found]"
1444 msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
1445
1446 #, c-format
1447 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1448 msgstr ""
1449
1450 #, fuzzy, c-format
1451 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1452 msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
1453
1454 #, fuzzy
1455 msgid "No fingerprint"
1456 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
1457
1458 #, c-format
1459 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1460 msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
1461
1462 #, c-format
1463 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1464 msgstr "ingen hemmelig undernøkkel for offentlig undernøkkel %s - ignorerer\n"
1465
1466 #, c-format
1467 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1468 msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
1469
1470 #, c-format
1471 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1472 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel uten offentlig nøkkel - hoppet over\n"
1473
1474 #, fuzzy
1475 msgid "make a signature"
1476 msgstr "|[fil]|lage en signatur"
1477
1478 #, fuzzy
1479 msgid "make a clear text signature"
1480 msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
1481
1482 msgid "make a detached signature"
1483 msgstr "lage en adskilt signatur"
1484
1485 msgid "encrypt data"
1486 msgstr "kryptere data"
1487
1488 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1489 msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
1490
1491 msgid "decrypt data (default)"
1492 msgstr "dekryptere data (standard)"
1493
1494 msgid "verify a signature"
1495 msgstr "bekrefte en signatur"
1496
1497 msgid "list keys"
1498 msgstr "liste nøkler"
1499
1500 msgid "list keys and signatures"
1501 msgstr "liste nøkler og signaturer"
1502
1503 msgid "list and check key signatures"
1504 msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
1505
1506 msgid "list keys and fingerprints"
1507 msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
1508
1509 msgid "list secret keys"
1510 msgstr "liste hemmelige nøkler"
1511
1512 msgid "generate a new key pair"
1513 msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
1514
1515 msgid "remove keys from the public keyring"
1516 msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
1517
1518 msgid "remove keys from the secret keyring"
1519 msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
1520
1521 msgid "sign a key"
1522 msgstr "signere en nøkkel"
1523
1524 msgid "sign a key locally"
1525 msgstr "signere en nøkkel lokalt"
1526
1527 msgid "sign or edit a key"
1528 msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
1529
1530 msgid "generate a revocation certificate"
1531 msgstr "generere et opphevingssertifikat"
1532
1533 msgid "export keys"
1534 msgstr "eksportere nøkler"
1535
1536 msgid "export keys to a key server"
1537 msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
1538
1539 msgid "import keys from a key server"
1540 msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
1541
1542 msgid "search for keys on a key server"
1543 msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
1544
1545 msgid "update all keys from a keyserver"
1546 msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
1547
1548 msgid "import/merge keys"
1549 msgstr "importere/flette nøkler"
1550
1551 msgid "print the card status"
1552 msgstr "vis kortets status"
1553
1554 msgid "change data on a card"
1555 msgstr "endre data på et kort"
1556
1557 msgid "change a card's PIN"
1558 msgstr "endre PIN på et kort"
1559
1560 msgid "update the trust database"
1561 msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
1562
1563 #, fuzzy
1564 msgid "print message digests"
1565 msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
1566
1567 msgid "run in server mode"
1568 msgstr ""
1569
1570 msgid "create ascii armored output"
1571 msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
1572
1573 #, fuzzy
1574 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1575 msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
1576
1577 #, fuzzy
1578 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1579 msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
1580
1581 #, fuzzy
1582 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1583 msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
1584
1585 msgid "use canonical text mode"
1586 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
1587
1588 #, fuzzy
1589 msgid "|FILE|write output to FILE"
1590 msgstr "leser valg fra «%s»\n"
1591
1592 msgid "do not make any changes"
1593 msgstr "ikke gjør noen endringer"
1594
1595 msgid "prompt before overwriting"
1596 msgstr "spør før overskriving"
1597
1598 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1599 msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
1600
1601 msgid ""
1602 "@\n"
1603 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1604 msgstr ""
1605 "@\n"
1606 "(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
1607
1608 msgid ""
1609 "@\n"
1610 "Examples:\n"
1611 "\n"
1612 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1613 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1614 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1615 " --list-keys [names]        show keys\n"
1616 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1617 msgstr ""
1618 "@\n"
1619 "Eksempler:\n"
1620 "\n"
1621 " -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
1622 " --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
1623 " --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
1624 " --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
1625 " --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
1626
1627 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1628 msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
1629
1630 msgid ""
1631 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1632 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1633 "default operation depends on the input data\n"
1634 msgstr ""
1635 "Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
1636 "signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
1637 "standard operasjon avhenger av inputdata\n"
1638
1639 msgid ""
1640 "\n"
1641 "Supported algorithms:\n"
1642 msgstr ""
1643 "\n"
1644 "Støttede algoritmer:\n"
1645
1646 msgid "Pubkey: "
1647 msgstr "Offentlig nøkkel: "
1648
1649 msgid "Cipher: "
1650 msgstr "Cipher: "
1651
1652 msgid "Hash: "
1653 msgstr "Hash: "
1654
1655 msgid "Compression: "
1656 msgstr "Kompresjon: "
1657
1658 msgid "usage: gpg [options] "
1659 msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
1660
1661 msgid "conflicting commands\n"
1662 msgstr "motstridende kommandoer\n"
1663
1664 #, c-format
1665 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1666 msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
1667
1668 #, c-format
1669 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1670 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
1671
1672 #, c-format
1673 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1674 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1675
1676 #, c-format
1677 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1678 msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
1679
1680 #, c-format
1681 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1682 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
1683
1684 #, c-format
1685 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1686 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1687
1688 #, c-format
1689 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1690 msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
1691
1692 #, c-format
1693 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1694 msgstr ""
1695 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%s»\n"
1696
1697 #, c-format
1698 msgid ""
1699 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1700 msgstr ""
1701 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen «%"
1702 "s»\n"
1703
1704 #, c-format
1705 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1706 msgstr ""
1707 "ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1708
1709 #, c-format
1710 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1711 msgstr ""
1712 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen «%"
1713 "s»\n"
1714
1715 #, c-format
1716 msgid ""
1717 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1718 msgstr ""
1719 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
1720 "konfigurasjonsfilen «%s»\n"
1721
1722 #, c-format
1723 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1724 msgstr ""
1725 "ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
1726
1727 #, c-format
1728 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1729 msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
1730
1731 msgid "display photo IDs during key listings"
1732 msgstr ""
1733
1734 msgid "show policy URLs during signature listings"
1735 msgstr ""
1736
1737 msgid "show all notations during signature listings"
1738 msgstr ""
1739
1740 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1741 msgstr ""
1742
1743 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1744 msgstr ""
1745
1746 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1747 msgstr ""
1748
1749 msgid "show user ID validity during key listings"
1750 msgstr ""
1751
1752 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1753 msgstr ""
1754
1755 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1756 msgstr ""
1757
1758 msgid "show the keyring name in key listings"
1759 msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
1760
1761 msgid "show expiration dates during signature listings"
1762 msgstr ""
1763
1764 #, c-format
1765 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1766 msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
1767
1768 #, c-format
1769 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1770 msgstr ""
1771
1772 #, c-format
1773 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1774 msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
1775
1776 # Tenk litt på denne du, Trond.
1777 #, c-format
1778 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1779 msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
1780
1781 #, c-format
1782 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1783 msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
1784
1785 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1786 msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
1787
1788 #, c-format
1789 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1790 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1791
1792 msgid "invalid keyserver options\n"
1793 msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
1794
1795 #, c-format
1796 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1797 msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
1798
1799 msgid "invalid import options\n"
1800 msgstr "ugyldige importvalg\n"
1801
1802 #, c-format
1803 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1804 msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
1805
1806 msgid "invalid export options\n"
1807 msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
1808
1809 #, c-format
1810 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1811 msgstr "%s:%d: ugyldige listevalg\n"
1812
1813 msgid "invalid list options\n"
1814 msgstr "ugyldige listevalg\n"
1815
1816 msgid "display photo IDs during signature verification"
1817 msgstr ""
1818
1819 msgid "show policy URLs during signature verification"
1820 msgstr ""
1821
1822 msgid "show all notations during signature verification"
1823 msgstr ""
1824
1825 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1826 msgstr ""
1827
1828 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1829 msgstr ""
1830
1831 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1832 msgstr ""
1833
1834 msgid "show user ID validity during signature verification"
1835 msgstr ""
1836
1837 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1838 msgstr ""
1839
1840 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1841 msgstr ""
1842
1843 msgid "validate signatures with PKA data"
1844 msgstr ""
1845
1846 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1847 msgstr ""
1848
1849 #, c-format
1850 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1851 msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
1852
1853 msgid "invalid verify options\n"
1854 msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
1855
1856 #, c-format
1857 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1858 msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
1859
1860 #, c-format
1861 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1862 msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
1863
1864 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1865 msgstr ""
1866
1867 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1868 msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
1869
1870 #, c-format
1871 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1872 msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
1873
1874 #, c-format
1875 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1876 msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
1877
1878 #, c-format
1879 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1880 msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
1881
1882 #, c-format
1883 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1884 msgstr ""
1885
1886 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1887 msgstr "du kan bare lage adskilte eller klare signaturer i --pgp2-modus\n"
1888
1889 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1890 msgstr "du kan ikke signere og kryptere samtidig i --pgp2-modus\n"
1891
1892 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1893 msgstr "du må bruke filer (og ikke en pipe) når --pgp2 er påslått\n"
1894
1895 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1896 msgstr "kryptering en melding i --pgp2-modus krever IDEA-algoritmen\n"
1897
1898 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1899 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
1900
1901 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1902 msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
1903
1904 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1905 msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
1906
1907 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1908 msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
1909
1910 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1911 msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
1912
1913 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1914 msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
1915
1916 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1917 msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
1918
1919 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1920 msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
1921
1922 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1923 msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
1924
1925 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1926 msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
1927
1928 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1929 msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
1930
1931 msgid "invalid default preferences\n"
1932 msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
1933
1934 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1935 msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
1936
1937 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1938 msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
1939
1940 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1941 msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
1942
1943 #, c-format
1944 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1945 msgstr "%s virker ikke ennå med %s\n"
1946
1947 #, c-format
1948 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1949 msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1950
1951 #, c-format
1952 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1953 msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1954
1955 #, c-format
1956 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1957 msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
1958
1959 #, c-format
1960 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1961 msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
1962
1963 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1964 msgstr ""
1965 "ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
1966
1967 msgid "--store [filename]"
1968 msgstr "--store [filnavn]"
1969
1970 msgid "--symmetric [filename]"
1971 msgstr "--symmetric [filnavn]"
1972
1973 #, c-format
1974 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1975 msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
1976
1977 msgid "--encrypt [filename]"
1978 msgstr "--encrypt [filnavn]"
1979
1980 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1981 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
1982
1983 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1984 msgstr ""
1985
1986 #, c-format
1987 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1988 msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
1989
1990 msgid "--sign [filename]"
1991 msgstr "--sign [filnavn]"
1992
1993 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1994 msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
1995
1996 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1997 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
1998
1999 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2000 msgstr ""
2001
2002 #, c-format
2003 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2004 msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
2005
2006 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2007 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
2008
2009 msgid "--clearsign [filename]"
2010 msgstr "--clearsign [filnavn]"
2011
2012 msgid "--decrypt [filename]"
2013 msgstr "--decrypt [filnavn]"
2014
2015 msgid "--sign-key user-id"
2016 msgstr "--sign-key brukerid"
2017
2018 msgid "--lsign-key user-id"
2019 msgstr "--lsign-key brukerid"
2020
2021 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2022 msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
2023
2024 #, c-format
2025 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2026 msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2027
2028 #, c-format
2029 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2030 msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2031
2032 #, c-format
2033 msgid "key export failed: %s\n"
2034 msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
2035
2036 #, c-format
2037 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2038 msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2039
2040 #, c-format
2041 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2042 msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
2043
2044 #, c-format
2045 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2046 msgstr "dearmoring failed: %s\n"
2047
2048 #, c-format
2049 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2050 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
2051
2052 #, c-format
2053 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2054 msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
2055
2056 msgid "[filename]"
2057 msgstr "[filnavn]"
2058
2059 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2060 msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
2061
2062 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2063 msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
2064
2065 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2066 msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
2067
2068 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2069 msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
2070
2071 #, fuzzy
2072 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2073 msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
2074
2075 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2076 msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
2077
2078 msgid "|FD|write status info to this FD"
2079 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
2080
2081 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2082 msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
2083
2084 #, fuzzy
2085 msgid ""
2086 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2087 "Check signatures against known trusted keys\n"
2088 msgstr ""
2089 "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
2090 "Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
2091
2092 msgid "No help available"
2093 msgstr ""
2094
2095 #, c-format
2096 msgid "No help available for `%s'"
2097 msgstr ""
2098
2099 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2100 msgstr ""
2101
2102 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2103 msgstr ""
2104
2105 msgid "do not update the trustdb after import"
2106 msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
2107
2108 msgid "create a public key when importing a secret key"
2109 msgstr ""
2110
2111 msgid "only accept updates to existing keys"
2112 msgstr ""
2113
2114 msgid "remove unusable parts from key after import"
2115 msgstr ""
2116
2117 msgid "remove as much as possible from key after import"
2118 msgstr ""
2119
2120 #, c-format
2121 msgid "skipping block of type %d\n"
2122 msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
2123
2124 #, c-format
2125 msgid "%lu keys processed so far\n"
2126 msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
2127
2128 #, c-format
2129 msgid "Total number processed: %lu\n"
2130 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
2131
2132 #, c-format
2133 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2134 msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
2135
2136 #, c-format
2137 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2138 msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
2139
2140 #, c-format
2141 msgid "              imported: %lu"
2142 msgstr "                     importert: %lu"
2143
2144 #, c-format
2145 msgid "             unchanged: %lu\n"
2146 msgstr "                       uendret: %lu\n"
2147
2148 #, c-format
2149 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2150 msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
2151
2152 #, c-format
2153 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2154 msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
2155
2156 #, c-format
2157 msgid "        new signatures: %lu\n"
2158 msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
2159
2160 #, c-format
2161 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2162 msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
2163
2164 #, c-format
2165 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2166 msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
2167
2168 #, c-format
2169 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2170 msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
2171
2172 #, c-format
2173 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2174 msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
2175
2176 #, c-format
2177 msgid "          not imported: %lu\n"
2178 msgstr "                ikke importert: %lu\n"
2179
2180 #, c-format
2181 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2182 msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
2183
2184 #, c-format
2185 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2186 msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
2187
2188 #, c-format
2189 msgid ""
2190 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2191 "algorithms on these user IDs:\n"
2192 msgstr ""
2193
2194 #, c-format
2195 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2196 msgstr ""
2197
2198 #, c-format
2199 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2200 msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
2201
2202 #, c-format
2203 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2204 msgstr ""
2205
2206 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2207 msgstr ""
2208
2209 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2210 msgstr ""
2211
2212 #, c-format
2213 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2214 msgstr ""
2215
2216 #, c-format
2217 msgid "key %s: no user ID\n"
2218 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
2219
2220 #, c-format
2221 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2222 msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
2223
2224 #, c-format
2225 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2226 msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
2227
2228 #, c-format
2229 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2230 msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
2231
2232 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2233 msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
2234
2235 #, c-format
2236 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2237 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2238
2239 #, c-format
2240 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2241 msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
2242
2243 #, c-format
2244 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2245 msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
2246
2247 #, c-format
2248 msgid "writing to `%s'\n"
2249 msgstr "skriver til «%s»\n"
2250
2251 #, c-format
2252 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2253 msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2254
2255 #, c-format
2256 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2257 msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
2258
2259 #, c-format
2260 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2261 msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
2262
2263 #, c-format
2264 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2265 msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
2266
2267 #, c-format
2268 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2269 msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
2270
2271 #, c-format
2272 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2273 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
2274
2275 #, c-format
2276 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2277 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2278
2279 #, c-format
2280 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2281 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
2282
2283 #, c-format
2284 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2285 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2286
2287 #, c-format
2288 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2289 msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
2290
2291 #, c-format
2292 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2293 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
2294
2295 #, c-format
2296 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2297 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2298
2299 #, c-format
2300 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2301 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
2302
2303 #, c-format
2304 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2305 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2306
2307 #, c-format
2308 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2309 msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
2310
2311 #, c-format
2312 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2313 msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
2314
2315 #, c-format
2316 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2317 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
2318
2319 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2320 msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
2321
2322 #, c-format
2323 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2324 msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
2325
2326 #, c-format
2327 msgid "key %s: secret key imported\n"
2328 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
2329
2330 #, c-format
2331 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2332 msgstr "nøkkel %s: finnes allerede i hemmelig nøkkelknippe\n"
2333
2334 #, c-format
2335 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2336 msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel ikke funnet: %s\n"
2337
2338 #, c-format
2339 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2340 msgstr ""
2341 "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
2342
2343 #, c-format
2344 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2345 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
2346
2347 #, c-format
2348 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2349 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
2350
2351 #, c-format
2352 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2353 msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
2354
2355 #, c-format
2356 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2357 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
2358
2359 #, c-format
2360 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2361 msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
2362
2363 #, c-format
2364 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2365 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
2366
2367 #, c-format
2368 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2369 msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
2370
2371 #, c-format
2372 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2373 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
2374
2375 #, c-format
2376 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2377 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
2378
2379 #, c-format
2380 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2381 msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
2382
2383 #, c-format
2384 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2385 msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
2386
2387 #, c-format
2388 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2389 msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
2390
2391 #, c-format
2392 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2393 msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
2394
2395 #, c-format
2396 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2397 msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
2398
2399 #, c-format
2400 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2401 msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
2402
2403 #, c-format
2404 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2405 msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
2406
2407 #, c-format
2408 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2409 msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2413 msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
2414
2415 #, c-format
2416 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2417 msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
2418
2419 #, c-format
2420 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2421 msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2425 msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2429 msgstr ""
2430 "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
2431
2432 #, c-format
2433 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2434 msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
2435
2436 #, c-format
2437 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2438 msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
2439
2440 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2441 msgstr ""
2442
2443 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2444 msgstr ""
2445
2446 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2447 msgstr ""
2448
2449 #, c-format
2450 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2451 msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
2452
2453 #, c-format
2454 msgid "keyring `%s' created\n"
2455 msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
2456
2457 #, c-format
2458 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2459 msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
2460
2461 #, c-format
2462 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2463 msgstr ""
2464
2465 msgid "[revocation]"
2466 msgstr "[oppheving]"
2467
2468 msgid "[self-signature]"
2469 msgstr "[selvsignatur]"
2470
2471 msgid "1 bad signature\n"
2472 msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
2473
2474 #, c-format
2475 msgid "%d bad signatures\n"
2476 msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
2477
2478 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2479 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
2480
2481 #, c-format
2482 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2483 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
2484
2485 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2486 msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
2487
2488 #, c-format
2489 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2490 msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
2491
2492 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2493 msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
2494
2495 #, c-format
2496 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2497 msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
2498
2499 msgid ""
2500 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2501 "keys\n"
2502 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2503 "etc.)\n"
2504 msgstr ""
2505 "Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
2506 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
2507 "forskjellige kilder, osv.)\n"
2508
2509 #, c-format
2510 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2511 msgstr "  %d = Jeg stoler marginalt\n"
2512
2513 #, c-format
2514 msgid "  %d = I trust fully\n"
2515 msgstr "  %d = Jeg stoler fullt\n"
2516
2517 msgid ""
2518 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2519 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2520 "trust signatures on your behalf.\n"
2521 msgstr ""
2522
2523 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2524 msgstr ""
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2528 msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
2529
2530 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2531 msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
2532
2533 msgid "  Unable to sign.\n"
2534 msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
2535
2536 #, c-format
2537 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2538 msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2542 msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2546 msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
2547
2548 msgid "Sign it? (y/N) "
2549 msgstr "Signere den? (j/N) "
2550
2551 #, c-format
2552 msgid ""
2553 "The self-signature on \"%s\"\n"
2554 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2555 msgstr ""
2556 "Selvsignaturen på «%s»\n"
2557 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
2558
2559 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2560 msgstr "Vil du forfremme den til en OpenPGP-selvsignatur? (j/N) "
2561
2562 #, c-format
2563 msgid ""
2564 "Your current signature on \"%s\"\n"
2565 "has expired.\n"
2566 msgstr ""
2567 "Din nåværende signatur på «%s»\n"
2568 "er utgått.\n"
2569
2570 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2571 msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
2572
2573 #, c-format
2574 msgid ""
2575 "Your current signature on \"%s\"\n"
2576 "is a local signature.\n"
2577 msgstr ""
2578 "Din nåværede signatur på «%s»\n"
2579 "er en lokal signatur.\n"
2580
2581 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2582 msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
2583
2584 #, c-format
2585 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2586 msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
2587
2588 #, c-format
2589 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2590 msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
2591
2592 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2593 msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
2594
2595 #, c-format
2596 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2597 msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
2598
2599 msgid "This key has expired!"
2600 msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
2601
2602 #, c-format
2603 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2604 msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
2605
2606 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2607 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
2608
2609 msgid ""
2610 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2611 "mode.\n"
2612 msgstr ""
2613 "Du kan ikke lage en OpenPGP-signatur på en PGP-2.x-nøkkel i --pgp2-modus.\n"
2614
2615 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2616 msgstr "Dette ville gjøre nøkkelen ubrukelig i PGP 2.x.\n"
2617
2618 msgid ""
2619 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2620 "belongs\n"
2621 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2622 msgstr ""
2623 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
2624 "tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
2625 "svaret.\n"
2626
2627 #, c-format
2628 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2629 msgstr "   (0) Jeg vil ikke svare.%s\n"
2630
2631 #, c-format
2632 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2633 msgstr "   (1) Jeg har ikke sjekket i det hele tatt.%s\n"
2634
2635 #, c-format
2636 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2637 msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
2638
2639 #, c-format
2640 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2641 msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
2642
2643 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2644 msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
2645
2646 #, c-format
2647 msgid ""
2648 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2649 "key \"%s\" (%s)\n"
2650 msgstr ""
2651 "Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
2652 "nøkkel «%s» (%s)\n"
2653
2654 msgid "This will be a self-signature.\n"
2655 msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
2656
2657 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2658 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
2659
2660 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2661 msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
2662
2663 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2664 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
2665
2666 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2667 msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
2668
2669 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2670 msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
2671
2672 msgid "I have checked this key casually.\n"
2673 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
2674
2675 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2676 msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
2677
2678 msgid "Really sign? (y/N) "
2679 msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "signing failed: %s\n"
2683 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
2684
2685 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2686 msgstr ""
2687
2688 msgid "This key is not protected.\n"
2689 msgstr "Denne nøkkelen er ikke beskyttet.\n"
2690
2691 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2692 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
2693
2694 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2695 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
2696
2697 msgid "Key is protected.\n"
2698 msgstr "Nøkkelen er beskyttet.\n"
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2702 msgstr "Kan ikke redigere denne nøkkelen: %s\n"
2703
2704 msgid ""
2705 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2706 "\n"
2707 msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
2708
2709 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2710 msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
2711
2712 msgid ""
2713 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2714 "\n"
2715 msgstr "Du ønsker ikke en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
2716
2717 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2718 msgstr "Vil du virkelig gjøre dette? (j/N) "
2719
2720 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2721 msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
2722
2723 msgid "save and quit"
2724 msgstr "lagre og avslutte"
2725
2726 msgid "show key fingerprint"
2727 msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
2728
2729 msgid "list key and user IDs"
2730 msgstr "liste nøkler og brukerider"
2731
2732 msgid "select user ID N"
2733 msgstr "velger brukerid N"
2734
2735 msgid "select subkey N"
2736 msgstr "velger brukerid N"
2737
2738 msgid "check signatures"
2739 msgstr "sjekke signaturer"
2740
2741 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2742 msgstr ""
2743
2744 msgid "sign selected user IDs locally"
2745 msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
2746
2747 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2748 msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
2749
2750 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2751 msgstr ""
2752
2753 msgid "add a user ID"
2754 msgstr "legge til en brukerid"
2755
2756 msgid "add a photo ID"
2757 msgstr "legge til en fotoid"
2758
2759 msgid "delete selected user IDs"
2760 msgstr "slette utvalgte brukerider"
2761
2762 msgid "add a subkey"
2763 msgstr "legge til en undernøkkel"
2764
2765 msgid "add a key to a smartcard"
2766 msgstr ""
2767
2768 msgid "move a key to a smartcard"
2769 msgstr ""
2770
2771 msgid "move a backup key to a smartcard"
2772 msgstr ""
2773
2774 msgid "delete selected subkeys"
2775 msgstr "slette utvalgte undernøkler"
2776
2777 msgid "add a revocation key"
2778 msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
2779
2780 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2781 msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
2782
2783 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2784 msgstr ""
2785
2786 msgid "flag the selected user ID as primary"
2787 msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
2788
2789 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2790 msgstr "veksle mellom hemmelig og offentlig nøkkellisting"
2791
2792 msgid "list preferences (expert)"
2793 msgstr "liste preferanser (ekspert)"
2794
2795 msgid "list preferences (verbose)"
2796 msgstr "liste preferanser (fyldig)"
2797
2798 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2799 msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
2800
2801 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2802 msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
2803
2804 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2805 msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
2806
2807 msgid "change the passphrase"
2808 msgstr "endre passfrasen"
2809
2810 msgid "change the ownertrust"
2811 msgstr "endre eiertilliten"
2812
2813 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2814 msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
2815
2816 msgid "revoke selected user IDs"
2817 msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
2818
2819 msgid "revoke key or selected subkeys"
2820 msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
2821
2822 msgid "enable key"
2823 msgstr "innkoble en nøkkel"
2824
2825 msgid "disable key"
2826 msgstr "utkoble en nøkkel"
2827
2828 msgid "show selected photo IDs"
2829 msgstr "vise utvalgte fotoider"
2830
2831 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2832 msgstr ""
2833
2834 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2835 msgstr ""
2836
2837 #, c-format
2838 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2839 msgstr "feil ved lesing av hemmelig nøkkelblokk «%s»: %s\n"
2840
2841 msgid "Secret key is available.\n"
2842 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
2843
2844 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2845 msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
2846
2847 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2848 msgstr "Vennligst bruk kommandoen «toggle» først.\n"
2849
2850 msgid ""
2851 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2852 "(lsign),\n"
2853 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2854 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2855 msgstr ""
2856
2857 msgid "Key is revoked."
2858 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
2859
2860 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2861 msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
2862
2863 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2864 msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
2865
2866 #, c-format
2867 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2868 msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
2869
2870 #, c-format
2871 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2872 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
2873
2874 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2875 msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
2876
2877 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2878 msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
2879
2880 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2881 msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
2882
2883 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2884 msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
2885
2886 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
2887 #. moving the key and not about removing it.
2888 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2889 msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
2890
2891 msgid "You must select exactly one key.\n"
2892 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
2893
2894 msgid "Command expects a filename argument\n"
2895 msgstr ""
2896
2897 #, c-format
2898 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2899 msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
2900
2901 #, c-format
2902 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2903 msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
2904
2905 msgid "You must select at least one key.\n"
2906 msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
2907
2908 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2909 msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
2910
2911 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2912 msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
2913
2914 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2915 msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
2916
2917 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2918 msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
2919
2920 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2921 msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
2922
2923 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2924 msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
2925
2926 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2927 msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
2928
2929 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2930 msgstr ""
2931
2932 msgid "Set preference list to:\n"
2933 msgstr "sette preferanseliste til:\n"
2934
2935 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2936 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
2937
2938 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2939 msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
2940
2941 msgid "Save changes? (y/N) "
2942 msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
2943
2944 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2945 msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
2946
2947 #, c-format
2948 msgid "update failed: %s\n"
2949 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
2950
2951 #, c-format
2952 msgid "update secret failed: %s\n"
2953 msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
2954
2955 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2956 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
2957
2958 msgid "Digest: "
2959 msgstr "Digest: "
2960
2961 msgid "Features: "
2962 msgstr "Særtrekk: "
2963
2964 msgid "Keyserver no-modify"
2965 msgstr ""
2966
2967 msgid "Preferred keyserver: "
2968 msgstr ""
2969
2970 msgid "Notations: "
2971 msgstr "Notasjoner: "
2972
2973 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2974 msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
2975
2976 #, c-format
2977 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2978 msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
2979
2980 #, c-format
2981 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2982 msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
2983
2984 msgid "(sensitive)"
2985 msgstr "(sensitiv)"
2986
2987 #, c-format
2988 msgid "created: %s"
2989 msgstr "opprettet: %s"
2990
2991 #, c-format
2992 msgid "revoked: %s"
2993 msgstr "opphevet: %s"
2994
2995 #, c-format
2996 msgid "expired: %s"
2997 msgstr "utgikk: %s"
2998
2999 #, c-format
3000 msgid "expires: %s"
3001 msgstr "utgår: %s"
3002
3003 #, c-format
3004 msgid "usage: %s"
3005 msgstr "bruksmåte: %s"
3006
3007 #, c-format
3008 msgid "trust: %s"
3009 msgstr "tillit: %s"
3010
3011 #, c-format
3012 msgid "validity: %s"
3013 msgstr "gyldighet: %s"
3014
3015 msgid "This key has been disabled"
3016 msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
3017
3018 msgid "card-no: "
3019 msgstr ""
3020
3021 msgid ""
3022 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3023 "unless you restart the program.\n"
3024 msgstr ""
3025
3026 msgid "revoked"
3027 msgstr "opphevet"
3028
3029 msgid "expired"
3030 msgstr "utgått"
3031
3032 msgid ""
3033 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3034 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3035 msgstr ""
3036
3037 msgid ""
3038 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3039 "versions\n"
3040 "         of PGP to reject this key.\n"
3041 msgstr ""
3042
3043 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3044 msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
3045
3046 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3047 msgstr ""
3048
3049 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3050 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
3051
3052 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3053 msgstr ""
3054
3055 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3056 msgstr ""
3057
3058 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3059 msgstr ""
3060
3061 #, c-format
3062 msgid "Deleted %d signature.\n"
3063 msgstr "Slettet %d signatur.\n"
3064
3065 #, c-format
3066 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3067 msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
3068
3069 msgid "Nothing deleted.\n"
3070 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
3071
3072 msgid "invalid"
3073 msgstr "ugyldig"
3074
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3077 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3078
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3081 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3082
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3085 msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
3086
3087 #, fuzzy, c-format
3088 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3089 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3090
3091 #, c-format
3092 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3093 msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
3094
3095 msgid ""
3096 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3097 "cause\n"
3098 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3099 msgstr ""
3100
3101 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3102 msgstr ""
3103
3104 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3105 msgstr ""
3106
3107 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3108 msgstr ""
3109
3110 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3111 msgstr ""
3112
3113 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3114 msgstr ""
3115
3116 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3117 msgstr ""
3118
3119 msgid ""
3120 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3121 msgstr ""
3122 "Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
3123 "N) "
3124
3125 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3126 msgstr ""
3127
3128 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3129 msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
3130
3131 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3132 msgstr ""
3133
3134 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3135 msgstr ""
3136
3137 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3138 msgstr ""
3139
3140 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3141 msgstr ""
3142
3143 #, fuzzy, c-format
3144 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3145 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3146
3147 #, c-format
3148 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3149 msgstr ""
3150
3151 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3152 msgstr ""
3153
3154 #, c-format
3155 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3156 msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
3157
3158 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3159 msgstr ""
3160
3161 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3162 msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
3163
3164 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3165 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
3166
3167 msgid "Enter the notation: "
3168 msgstr ""
3169
3170 msgid "Proceed? (y/N) "
3171 msgstr ""
3172
3173 #, c-format
3174 msgid "No user ID with index %d\n"
3175 msgstr ""
3176
3177 #, c-format
3178 msgid "No user ID with hash %s\n"
3179 msgstr ""
3180
3181 #, c-format
3182 msgid "No subkey with index %d\n"
3183 msgstr ""
3184
3185 #, c-format
3186 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3187 msgstr ""
3188
3189 #, c-format
3190 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3191 msgstr ""
3192
3193 msgid " (non-exportable)"
3194 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
3195
3196 #, c-format
3197 msgid "This signature expired on %s.\n"
3198 msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
3199
3200 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3201 msgstr ""
3202
3203 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3204 msgstr ""
3205
3206 msgid "Not signed by you.\n"
3207 msgstr ""
3208
3209 #, c-format
3210 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3211 msgstr ""
3212
3213 msgid " (non-revocable)"
3214 msgstr " (ikke-opphevbar)"
3215
3216 #, c-format
3217 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3218 msgstr ""
3219
3220 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3221 msgstr ""
3222
3223 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3224 msgstr ""
3225
3226 msgid "no secret key\n"
3227 msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
3228
3229 #, c-format
3230 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3231 msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
3232
3233 #, c-format
3234 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3235 msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
3236
3237 #, c-format
3238 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3239 msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
3240
3241 #, c-format
3242 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3243 msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
3244
3245 #, c-format
3246 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3247 msgstr ""
3248
3249 #, c-format
3250 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3251 msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
3252
3253 msgid "too many cipher preferences\n"
3254 msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
3255
3256 msgid "too many digest preferences\n"
3257 msgstr "for mange digest-preferanser\n"
3258
3259 msgid "too many compression preferences\n"
3260 msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
3261
3262 #, c-format
3263 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3264 msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
3265
3266 msgid "writing direct signature\n"
3267 msgstr "skriver direkte signatur\n"
3268
3269 msgid "writing self signature\n"
3270 msgstr "skriver selvsignatur\n"
3271
3272 msgid "writing key binding signature\n"
3273 msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
3274
3275 #, c-format
3276 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3277 msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
3278
3279 #, c-format
3280 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3281 msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
3282
3283 msgid ""
3284 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3285 msgstr ""
3286
3287 msgid "Sign"
3288 msgstr "Signere"
3289
3290 msgid "Certify"
3291 msgstr "Bekrefte"
3292
3293 msgid "Encrypt"
3294 msgstr "Kryptere data"
3295
3296 msgid "Authenticate"
3297 msgstr "Autentisere"
3298
3299 # S og s for signering
3300 # K og k for kryptering
3301 # A og a for autentisering
3302 # Q og q for avslutte
3303 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3304 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3305 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3306 #. functions:
3307 #.
3308 #. s = Toggle signing capability
3309 #. e = Toggle encryption capability
3310 #. a = Toggle authentication capability
3311 #. q = Finish
3312 #.
3313 msgid "SsEeAaQq"
3314 msgstr "SsKkAaQq"
3315
3316 #, c-format
3317 msgid "Possible actions for a %s key: "
3318 msgstr ""
3319
3320 msgid "Current allowed actions: "
3321 msgstr ""
3322
3323 #, c-format
3324 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3325 msgstr ""
3326
3327 #, c-format
3328 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3329 msgstr ""
3330
3331 #, c-format
3332 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3333 msgstr ""
3334
3335 #, c-format
3336 msgid "   (%c) Finished\n"
3337 msgstr ""
3338
3339 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3340 msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
3341
3342 #, fuzzy, c-format
3343 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3344 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
3345
3346 #, fuzzy, c-format
3347 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3348 msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
3349
3350 #, c-format
3351 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3352 msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
3353
3354 #, c-format
3355 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3356 msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
3357
3358 #, c-format
3359 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3360 msgstr "   (%d) ElGamal (bare kryptering)\n"
3361
3362 #, c-format
3363 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3364 msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
3365
3366 #, c-format
3367 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3368 msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
3369
3370 #, c-format
3371 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3372 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
3373
3374 #, c-format
3375 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3376 msgstr ""
3377
3378 #, fuzzy, c-format
3379 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3380 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
3381
3382 #, c-format
3383 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3384 msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
3385
3386 #, c-format
3387 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3388 msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
3389
3390 msgid ""
3391 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3392 "         0 = key does not expire\n"
3393 "      <n>  = key expires in n days\n"
3394 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3395 "      <n>m = key expires in n months\n"
3396 "      <n>y = key expires in n years\n"
3397 msgstr ""
3398 "Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
3399 "         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
3400 "      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
3401 "      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
3402 "      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
3403 "      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
3404
3405 msgid ""
3406 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3407 "         0 = signature does not expire\n"
3408 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3409 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3410 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3411 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3412 msgstr ""
3413 "Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
3414 "         0 = signaturen utgår ikke\n"
3415 "      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
3416 "      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
3417 "      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
3418 "      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
3419
3420 msgid "Key is valid for? (0) "
3421 msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
3422
3423 #, c-format
3424 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3425 msgstr "Signaturen er gyldig for? (%s) "
3426
3427 msgid "invalid value\n"
3428 msgstr "ugyldig verdi\n"
3429
3430 msgid "Key does not expire at all\n"
3431 msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
3432
3433 msgid "Signature does not expire at all\n"
3434 msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
3435
3436 #, c-format
3437 msgid "Key expires at %s\n"
3438 msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
3439
3440 #, c-format
3441 msgid "Signature expires at %s\n"
3442 msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
3443
3444 msgid ""
3445 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3446 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3447 msgstr ""
3448 "Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
3449 "Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
3450
3451 msgid "Is this correct? (y/N) "
3452 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
3453
3454 msgid ""
3455 "\n"
3456 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3457 "\n"
3458 msgstr ""
3459
3460 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3461 #. but you should keep your existing translation.  In case
3462 #. the new string is not translated this old string will
3463 #. be used.
3464 msgid ""
3465 "\n"
3466 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3467 "ID\n"
3468 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3469 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3470 "\n"
3471 msgstr ""
3472 "\n"
3473 "Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
3474 "programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
3475 "epostadresse til denne formen:\n"
3476 "    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
3477 "\n"
3478
3479 msgid "Real name: "
3480 msgstr "Fullt navn: "
3481
3482 msgid "Invalid character in name\n"
3483 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
3484
3485 msgid "Name may not start with a digit\n"
3486 msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
3487
3488 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3489 msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
3490
3491 msgid "Email address: "
3492 msgstr "Epostadresse: "
3493
3494 msgid "Not a valid email address\n"
3495 msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
3496
3497 msgid "Comment: "
3498 msgstr "Kommentar: "
3499
3500 msgid "Invalid character in comment\n"
3501 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
3502
3503 #, c-format
3504 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3505 msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
3506
3507 #, c-format
3508 msgid ""
3509 "You selected this USER-ID:\n"
3510 "    \"%s\"\n"
3511 "\n"
3512 msgstr ""
3513 "Du valgte denne brukeriden:\n"
3514 "    «%s»\n"
3515 "\n"
3516
3517 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3518 msgstr ""
3519 "Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
3520
3521 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3522 msgstr ""
3523
3524 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3525 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3526 #. string which should be translated accordingly and the
3527 #. letter changed to match the one in the answer string.
3528 #.
3529 #. n = Change name
3530 #. c = Change comment
3531 #. e = Change email
3532 #. o = Okay (ready, continue)
3533 #. q = Quit
3534 #.
3535 msgid "NnCcEeOoQq"
3536 msgstr "NnKeEeRrAa"
3537
3538 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3539 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
3540
3541 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3542 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
3543
3544 msgid "Please correct the error first\n"
3545 msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
3546
3547 msgid ""
3548 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3549 "\n"
3550 msgstr ""
3551 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
3552 "\n"
3553
3554 #, fuzzy
3555 msgid ""
3556 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3557 "encryption key."
3558 msgstr ""
3559 "Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
3560 "\n"
3561
3562 #, c-format
3563 msgid "%s.\n"
3564 msgstr "%s.\n"
3565
3566 msgid ""
3567 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3568 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3569 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3570 "\n"
3571 msgstr ""
3572 "Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
3573 "Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
3574 "hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
3575 "\n"
3576
3577 msgid ""
3578 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3579 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3580 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3581 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3582 msgstr ""
3583 "Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
3584 "å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
3585 "diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
3586 "tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
3587
3588 msgid "Key generation canceled.\n"
3589 msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
3590
3591 #, c-format
3592 msgid "writing public key to `%s'\n"
3593 msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
3594
3595 #, c-format
3596 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3597 msgstr "skriver foreløpig hemmelig nøkkel til «%s»\n"
3598
3599 #, c-format
3600 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3601 msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
3602
3603 #, c-format
3604 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3605 msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
3606
3607 #, c-format
3608 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3609 msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
3610
3611 #, c-format
3612 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3613 msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
3614
3615 #, c-format
3616 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3617 msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
3618
3619 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3620 msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
3621
3622 msgid ""
3623 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3624 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3625 msgstr ""
3626 "Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
3627 "kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
3628 "sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
3629
3630 #, c-format
3631 msgid "Key generation failed: %s\n"
3632 msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
3633
3634 # Er dette entallsformen av denne strengen?
3635 #, c-format
3636 msgid ""
3637 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3638 msgstr ""
3639 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
3640 "klokkeproblem)\n"
3641
3642 # Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
3643 #, c-format
3644 msgid ""
3645 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3646 msgstr ""
3647 "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
3648 "klokkeproblem)\n"
3649
3650 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3651 msgstr ""
3652 "MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
3653 "OpenPGP\n"
3654
3655 msgid "Really create? (y/N) "
3656 msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
3657
3658 #, c-format
3659 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3660 msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
3661
3662 #, c-format
3663 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3664 msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
3665
3666 #, c-format
3667 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3668 msgstr ""
3669
3670 msgid "never     "
3671 msgstr ""
3672
3673 msgid "Critical signature policy: "
3674 msgstr ""
3675
3676 msgid "Signature policy: "
3677 msgstr ""
3678
3679 msgid "Critical preferred keyserver: "
3680 msgstr ""
3681
3682 msgid "Critical signature notation: "
3683 msgstr ""
3684
3685 msgid "Signature notation: "
3686 msgstr ""
3687
3688 msgid "Keyring"
3689 msgstr "Nøkkelknippe"
3690
3691 msgid "Primary key fingerprint:"
3692 msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
3693
3694 msgid "     Subkey fingerprint:"
3695 msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
3696
3697 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3698 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3699 msgid " Primary key fingerprint:"
3700 msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
3701
3702 msgid "      Subkey fingerprint:"
3703 msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
3704
3705 msgid "      Key fingerprint ="
3706 msgstr " Nøkkelfingeravtrykk ="
3707
3708 msgid "      Card serial no. ="
3709 msgstr "      Serienummer for kort ="
3710
3711 #, c-format
3712 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3713 msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
3714
3715 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3716 msgstr "ADVARSEL: 2 filer med konfidensiell informasjon finnes.\n"
3717
3718 #, c-format
3719 msgid "%s is the unchanged one\n"
3720 msgstr ""
3721
3722 #, c-format
3723 msgid "%s is the new one\n"
3724 msgstr ""
3725
3726 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3727 msgstr ""
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "caching keyring `%s'\n"
3731 msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
3732
3733 #, c-format
3734 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3735 msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
3736
3737 #, c-format
3738 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3739 msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
3740
3741 #, c-format
3742 msgid "%s: keyring created\n"
3743 msgstr ""
3744
3745 msgid "include revoked keys in search results"
3746 msgstr ""
3747
3748 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3749 msgstr ""
3750
3751 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3752 msgstr ""
3753
3754 msgid "do not delete temporary files after using them"
3755 msgstr ""
3756
3757 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3758 msgstr ""
3759
3760 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3761 msgstr ""
3762
3763 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3764 msgstr ""
3765
3766 #, c-format
3767 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3768 msgstr ""
3769 "ADVARSEL: nøkkelserver-valget «%s» er ikke i bruk på denne plattformen\n"
3770
3771 msgid "disabled"
3772 msgstr "utkoblet"
3773
3774 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3775 msgstr ""
3776
3777 #, c-format
3778 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3779 msgstr ""
3780
3781 #, c-format
3782 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3783 msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
3784
3785 msgid "key not found on keyserver\n"
3786 msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
3787
3788 #, c-format
3789 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3790 msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
3791
3792 #, c-format
3793 msgid "requesting key %s from %s\n"
3794 msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
3795
3796 #, c-format
3797 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3798 msgstr "søke etter navn fra %s server %s\n"
3799
3800 #, c-format
3801 msgid "searching for names from %s\n"
3802 msgstr "søker etter navn fra %s\n"
3803
3804 #, c-format
3805 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3806 msgstr ""
3807
3808 #, c-format
3809 msgid "sending key %s to %s\n"
3810 msgstr ""
3811
3812 #, c-format
3813 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3814 msgstr "søke etter «%s» fra %s server %s\n"
3815
3816 #, c-format
3817 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3818 msgstr "søker etter «%s» fra %s\n"
3819
3820 msgid "no keyserver action!\n"
3821 msgstr "ingen handling for nøkkelserver!\n"
3822
3823 #, c-format
3824 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3825 msgstr ""
3826
3827 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3828 msgstr "nøkkelserver sendte ikke VERSION\n"
3829
3830 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3831 msgstr ""
3832
3833 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3834 msgstr ""
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3838 msgstr ""
3839
3840 #, c-format
3841 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3842 msgstr ""
3843
3844 #, c-format
3845 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3846 msgstr ""
3847
3848 msgid "keyserver timed out\n"
3849 msgstr "nøkkelserver svarte ikke tidsnok\n"
3850
3851 msgid "keyserver internal error\n"
3852 msgstr "intern feil ved nøkkelserver\n"
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3856 msgstr "kommunikasjonsfeil med nøkkelserver: %s\n"
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3860 msgstr ""
3861
3862 #, c-format
3863 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3864 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
3865
3866 #, c-format
3867 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3868 msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
3869
3870 #, c-format
3871 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3872 msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
3873
3874 #, c-format
3875 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3876 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
3877
3878 #, c-format
3879 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3880 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å parse URI %s\n"
3881
3882 #, c-format
3883 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3884 msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
3885
3886 #, c-format
3887 msgid "%s encrypted session key\n"
3888 msgstr ""
3889
3890 #, c-format
3891 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3892 msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
3893
3894 #, c-format
3895 msgid "public key is %s\n"
3896 msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
3897
3898 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3899 msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
3900
3901 #, c-format
3902 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3903 msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
3904
3905 # Do we really need to translate this string.
3906 # The must some bug in the code.
3907 #, c-format
3908 msgid "      \"%s\"\n"
3909 msgstr "      «%s»\n"
3910
3911 #, c-format
3912 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3913 msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
3914
3915 #, c-format
3916 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3917 msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
3918
3919 #, c-format
3920 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3921 msgstr ""
3922
3923 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3924 msgstr ""
3925
3926 #, c-format
3927 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3928 msgstr ""
3929
3930 #, c-format
3931 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3932 msgstr ""
3933
3934 msgid "decryption okay\n"
3935 msgstr ""
3936
3937 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3938 msgstr ""
3939
3940 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3941 msgstr ""
3942
3943 #, c-format
3944 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
3945 msgstr ""
3946
3947 #, c-format
3948 msgid "decryption failed: %s\n"
3949 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
3950
3951 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3952 msgstr ""
3953
3954 #, c-format
3955 msgid "original file name='%.*s'\n"
3956 msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
3957
3958 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3959 msgstr ""
3960
3961 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3962 msgstr ""
3963
3964 msgid "no signature found\n"
3965 msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
3966
3967 msgid "signature verification suppressed\n"
3968 msgstr ""
3969
3970 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3971 msgstr ""
3972
3973 #, c-format
3974 msgid "Signature made %s\n"
3975 msgstr "Signatur opprettet %s\n"
3976
3977 #, c-format
3978 msgid "               using %s key %s\n"
3979 msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
3980
3981 #, c-format
3982 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3983 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
3984
3985 msgid "Key available at: "
3986 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
3987
3988 #, c-format
3989 msgid "BAD signature from \"%s\""
3990 msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
3991
3992 #, c-format
3993 msgid "Expired signature from \"%s\""
3994 msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
3995
3996 #, c-format
3997 msgid "Good signature from \"%s\""
3998 msgstr "God signatur fra «%s»"
3999
4000 msgid "[uncertain]"
4001 msgstr "[usikker]"
4002
4003 #, c-format
4004 msgid "                aka \"%s\""
4005 msgstr "                aka «%s»"
4006
4007 #, c-format
4008 msgid "Signature expired %s\n"
4009 msgstr "Signatur utgått %s\n"
4010
4011 #, c-format
4012 msgid "Signature expires %s\n"
4013 msgstr "Signatur utgår %s\n"
4014
4015 #, c-format
4016 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4017 msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
4018
4019 msgid "binary"
4020 msgstr "binær"
4021
4022 msgid "textmode"
4023 msgstr "tekstmodus"
4024
4025 msgid "unknown"
4026 msgstr "ukjent"
4027
4028 #, c-format
4029 msgid "Can't check signature: %s\n"
4030 msgstr ""
4031
4032 msgid "not a detached signature\n"
4033 msgstr ""
4034
4035 msgid ""
4036 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4037 msgstr ""
4038
4039 #, c-format
4040 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"