d0d59358166c96117d0c4184d58bf9d64056228d
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 #
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004
5 #
6 # ===================================================
7 # This a completely revised and extended translation.
8 # All translations have been revised and updated 2002.
9 # In 2004 new strings where translated and most errors
10 # where corrected. The translations were checked for
11 # consistency and some expressions where given new
12 # translations.
13 # 2004/12/01 Per Tunedal
14 # ===================================================
15 #
16 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
17 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
18 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>. 
19 #
20 # $Id$
21 #
22 msgid ""
23 msgstr ""
24 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.6\n"
25 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
26 "POT-Creation-Date: 2005-02-03 10:35+0100\n"
27 "PO-Revision-Date: 2004-12-01 17:49+0100\n"
28 "Last-Translator: Per Tunedal <info@clipanish.com>\n"
29 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
30 "MIME-Version: 1.0\n"
31 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
32 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
33
34 #: cipher/primegen.c:120
35 #, fuzzy, c-format
36 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
37 msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
38
39 #: cipher/primegen.c:311
40 #, c-format
41 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
42 msgstr "kan inte skapa ett primtal med mindre än %d bitar\n"
43
44 #: cipher/random.c:163
45 msgid "no entropy gathering module detected\n"
46 msgstr "ingen demon för entropisamling hittad\n"
47
48 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:640 g10/card-util.c:709
49 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
50 #: g10/g10.c:966 g10/g10.c:3223 g10/import.c:178 g10/keygen.c:2254
51 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
52 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
53 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
54 #: g10/tdbio.c:600
55 #, c-format
56 msgid "can't open `%s': %s\n"
57 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
58
59 #: cipher/random.c:391
60 #, c-format
61 msgid "can't stat `%s': %s\n"
62 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
63
64 #: cipher/random.c:396
65 #, c-format
66 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
67 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
68
69 #: cipher/random.c:401
70 msgid "note: random_seed file is empty\n"
71 msgstr "Obs: filen random_seed är tom\n"
72
73 #: cipher/random.c:407
74 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
75 msgstr "VARNING: slumpkärnan har en felaktig storlek och används därför inte\n"
76
77 #: cipher/random.c:415
78 #, c-format
79 msgid "can't read `%s': %s\n"
80 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:453
83 msgid "note: random_seed file not updated\n"
84 msgstr "Obs: random_seed uppdaterades inte\n"
85
86 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:965 g10/keygen.c:2722
87 #: g10/keygen.c:2752 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
88 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
89 #, c-format
90 msgid "can't create `%s': %s\n"
91 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:480
94 #, c-format
95 msgid "can't write `%s': %s\n"
96 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:483
99 #, c-format
100 msgid "can't close `%s': %s\n"
101 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
102
103 #: cipher/random.c:728
104 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
105 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
106
107 #: cipher/random.c:729
108 msgid ""
109 "The random number generator is only a kludge to let\n"
110 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
111 "\n"
112 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
113 "\n"
114 msgstr ""
115 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
116 "få programmet att fungera - den är inte på något sätt en\n"
117 "stark slumptalsgenerator!\n"
118 "\n"
119 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
120 "\n"
121
122 #: cipher/rndegd.c:204
123 msgid ""
124 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
125 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
126 "of the entropy.\n"
127 msgstr ""
128 "Vänta tills tillräckligt med entropi har samlats in. Fortsätt arbeta om\n"
129 "det hindra dig att bli uttråkad, eftersom det förbättrar kvaliteten\n"
130 "på entropin.\n"
131
132 #: cipher/rndlinux.c:134
133 #, c-format
134 msgid ""
135 "\n"
136 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
137 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
138 msgstr ""
139 "\n"
140 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
141 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
142 "(Behöver %d fler byte)\n"
143
144 #: g10/app-openpgp.c:547
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
147 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:560
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
152 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:784 g10/app-openpgp.c:872 g10/app-openpgp.c:1376
155 #, c-format
156 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:790 g10/app-openpgp.c:878 g10/app-openpgp.c:1382
160 #, c-format
161 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:799 g10/app-openpgp.c:813 g10/app-openpgp.c:888
165 #: g10/app-openpgp.c:1391 g10/app-openpgp.c:1405
166 #, fuzzy, c-format
167 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
168 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
169
170 #: g10/app-openpgp.c:836
171 msgid "access to admin commands is not configured\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:851
175 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
176 msgstr ""
177
178 #: g10/app-openpgp.c:857
179 msgid "card is permanently locked!\n"
180 msgstr ""
181
182 #: g10/app-openpgp.c:862
183 #, c-format
184 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
185 msgstr ""
186
187 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
188 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
189 #. to get some infos on the string.
190 #: g10/app-openpgp.c:869
191 msgid "|A|Admin PIN"
192 msgstr ""
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1018
195 msgid "|AN|New Admin PIN"
196 msgstr ""
197
198 #: g10/app-openpgp.c:1018
199 msgid "|N|New PIN"
200 msgstr ""
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1022
203 #, fuzzy, c-format
204 msgid "error getting new PIN: %s\n"
205 msgstr "Fel vid skapande av `%s': %s\n"
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1088 g10/app-openpgp.c:1230
208 #, fuzzy
209 msgid "error reading application data\n"
210 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1095 g10/app-openpgp.c:1237
213 #, fuzzy
214 msgid "error reading fingerprint DO\n"
215 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
216
217 #: g10/app-openpgp.c:1104
218 #, fuzzy
219 msgid "key already exists\n"
220 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1108
223 msgid "existing key will be replaced\n"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1110
227 #, fuzzy
228 msgid "generating new key\n"
229 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1120
232 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
233 msgstr ""
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1135
236 #, fuzzy
237 msgid "generating key failed\n"
238 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1138
241 #, fuzzy, c-format
242 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
243 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1144 g10/app-openpgp.c:1875
246 msgid "response does not contain the public key data\n"
247 msgstr ""
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1152 g10/app-openpgp.c:1883
250 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
251 msgstr ""
252
253 #: g10/app-openpgp.c:1162 g10/app-openpgp.c:1894
254 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
255 msgstr ""
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1195
258 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
259 msgstr ""
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1356
262 #, c-format
263 msgid "signatures created so far: %lu\n"
264 msgstr ""
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1364
267 #, c-format
268 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
269 msgstr ""
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1650 g10/app-openpgp.c:1660
272 #, c-format
273 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
274 msgstr ""
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1731
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "error getting serial number: %s\n"
279 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1826
282 #, fuzzy, c-format
283 msgid "failed to store the key: %s\n"
284 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
285
286 #: g10/app-openpgp.c:1868
287 #, fuzzy
288 msgid "reading the key failed\n"
289 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
290
291 #: g10/armor.c:317
292 #, c-format
293 msgid "armor: %s\n"
294 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
295
296 #: g10/armor.c:346
297 msgid "invalid armor header: "
298 msgstr "felaktig rubrikrad i ASCII-skalet: "
299
300 #: g10/armor.c:353
301 msgid "armor header: "
302 msgstr "rad i ASCII-skalet: "
303
304 #: g10/armor.c:364
305 msgid "invalid clearsig header\n"
306 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
307
308 #: g10/armor.c:416
309 msgid "nested clear text signatures\n"
310 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
311
312 #: g10/armor.c:551
313 #, fuzzy
314 msgid "unexpected armor: "
315 msgstr "oväntat ASCII-skal:"
316
317 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
318 #: g10/armor.c:563
319 msgid "invalid dash escaped line: "
320 msgstr "felaktig rad som börjar med bindestreck: "
321
322 # överhoppad eller hoppades över?
323 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1322
324 #, fuzzy, c-format
325 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
326 msgstr "hoppade över felaktigt radix64-tecken %02x \n"
327
328 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
329 #: g10/armor.c:758
330 msgid "premature eof (no CRC)\n"
331 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
332
333 #: g10/armor.c:792
334 msgid "premature eof (in CRC)\n"
335 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
336
337 #: g10/armor.c:800
338 msgid "malformed CRC\n"
339 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
340
341 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1359
342 #, fuzzy, c-format
343 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
344 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
345
346 #: g10/armor.c:824
347 #, fuzzy
348 msgid "premature eof (in trailer)\n"
349 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
350
351 #: g10/armor.c:828
352 msgid "error in trailer line\n"
353 msgstr "fel i avslutande rad\n"
354
355 #: g10/armor.c:1137
356 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
357 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
358
359 #: g10/armor.c:1142
360 #, c-format
361 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
362 msgstr "felaktigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
363
364 #: g10/armor.c:1146
365 msgid ""
366 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
367 msgstr ""
368 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
369 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
370 "använts\n"
371
372 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:283
373 #, fuzzy, c-format
374 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
375 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
376
377 #: g10/card-util.c:63
378 #, c-format
379 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
380 msgstr ""
381
382 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1312 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1398
383 #: g10/keygen.c:2438 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
384 #, fuzzy
385 msgid "can't do this in batch mode\n"
386 msgstr "kan inte göra detta i batch-läge\n"
387
388 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1092 g10/card-util.c:1174
389 #: g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448 g10/keygen.c:1300
390 #: g10/keygen.c:1365
391 msgid "Your selection? "
392 msgstr "Vad väljer du? "
393
394 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
395 msgid "[not set]"
396 msgstr ""
397
398 #: g10/card-util.c:379
399 #, fuzzy
400 msgid "male"
401 msgstr "enable"
402
403 #: g10/card-util.c:380
404 #, fuzzy
405 msgid "female"
406 msgstr "enable"
407
408 #: g10/card-util.c:380
409 #, fuzzy
410 msgid "unspecified"
411 msgstr "Ingen anledning har angivits"
412
413 #: g10/card-util.c:407
414 #, fuzzy
415 msgid "not forced"
416 msgstr "inte behandlade"
417
418 #: g10/card-util.c:407
419 msgid "forced"
420 msgstr ""
421
422 #: g10/card-util.c:485
423 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
424 msgstr ""
425
426 #: g10/card-util.c:487
427 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
428 msgstr ""
429
430 #: g10/card-util.c:489
431 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:506
435 msgid "Cardholder's surname: "
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:508
439 msgid "Cardholder's given name: "
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:526
443 #, c-format
444 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:548
448 #, fuzzy
449 msgid "URL to retrieve public key: "
450 msgstr "ingen tillhörande öppen nyckel: %s\n"
451
452 #: g10/card-util.c:556
453 #, c-format
454 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:649 g10/card-util.c:718 g10/import.c:264
458 #, c-format
459 msgid "error reading `%s': %s\n"
460 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
461
462 #: g10/card-util.c:657
463 msgid "Login data (account name): "
464 msgstr ""
465
466 #: g10/card-util.c:667
467 #, c-format
468 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:726
472 msgid "Private DO data: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:736
476 #, c-format
477 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:756
481 #, fuzzy
482 msgid "Language preferences: "
483 msgstr "uppdaterat inställningar"
484
485 #: g10/card-util.c:764
486 #, fuzzy
487 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
488 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
489
490 #: g10/card-util.c:773
491 #, fuzzy
492 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
493 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
494
495 #: g10/card-util.c:794
496 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:808
500 #, fuzzy
501 msgid "Error: invalid response.\n"
502 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
503
504 #: g10/card-util.c:829
505 #, fuzzy
506 msgid "CA fingerprint: "
507 msgstr "visa fingeravtryck"
508
509 #: g10/card-util.c:852
510 #, fuzzy
511 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
512 msgstr "fel: ogiltigt fingeravtryck\n"
513
514 #: g10/card-util.c:900
515 #, fuzzy, c-format
516 msgid "key operation not possible: %s\n"
517 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
518
519 #: g10/card-util.c:901
520 #, fuzzy
521 msgid "not an OpenPGP card"
522 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
523
524 #: g10/card-util.c:910
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "error getting current key info: %s\n"
527 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
528
529 #: g10/card-util.c:993
530 msgid "Replace existing key? (y/N) "
531 msgstr ""
532
533 #: g10/card-util.c:1014 g10/card-util.c:1023
534 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
535 msgstr ""
536
537 #: g10/card-util.c:1035
538 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
539 msgstr ""
540
541 #: g10/card-util.c:1044
542 #, c-format
543 msgid ""
544 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
545 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
546 "You should change them using the command --change-pin\n"
547 msgstr ""
548
549 #: g10/card-util.c:1083
550 #, fuzzy
551 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
552 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
553
554 #: g10/card-util.c:1085 g10/card-util.c:1165
555 msgid "   (1) Signature key\n"
556 msgstr ""
557
558 #: g10/card-util.c:1086 g10/card-util.c:1167
559 #, fuzzy
560 msgid "   (2) Encryption key\n"
561 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
562
563 #: g10/card-util.c:1087 g10/card-util.c:1169
564 msgid "   (3) Authentication key\n"
565 msgstr ""
566
567 #: g10/card-util.c:1103 g10/card-util.c:1185 g10/keyedit.c:908
568 #: g10/keygen.c:1404 g10/revoke.c:642
569 msgid "Invalid selection.\n"
570 msgstr "Felaktigt val.\n"
571
572 #: g10/card-util.c:1162
573 #, fuzzy
574 msgid "Please select where to store the key:\n"
575 msgstr "Välj anledning till att nyckeln spärras:\n"
576
577 #: g10/card-util.c:1197
578 #, fuzzy
579 msgid "unknown key protection algorithm\n"
580 msgstr "okänd krypteringsalgoritm\n"
581
582 #: g10/card-util.c:1202
583 #, fuzzy
584 msgid "secret parts of key are not available\n"
585 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1207
588 #, fuzzy
589 msgid "secret key already stored on a card\n"
590 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1277 g10/keyedit.c:1317
593 msgid "quit this menu"
594 msgstr "avsluta denna meny"
595
596 #: g10/card-util.c:1279
597 #, fuzzy
598 msgid "show admin commands"
599 msgstr "motstridiga kommandon\n"
600
601 #: g10/card-util.c:1280 g10/keyedit.c:1320
602 msgid "show this help"
603 msgstr "visa denna hjälp"
604
605 #: g10/card-util.c:1282
606 #, fuzzy
607 msgid "list all available data"
608 msgstr "Nyckeln tillgänglig hos: "
609
610 #: g10/card-util.c:1285
611 msgid "change card holder's name"
612 msgstr ""
613
614 #: g10/card-util.c:1286
615 msgid "change URL to retrieve key"
616 msgstr ""
617
618 #: g10/card-util.c:1287
619 msgid "fetch the key specified in the card URL"
620 msgstr ""
621
622 #: g10/card-util.c:1288
623 #, fuzzy
624 msgid "change the login name"
625 msgstr "ändra utgångsdatum"
626
627 # originalet borde ha ett value
628 #: g10/card-util.c:1289
629 #, fuzzy
630 msgid "change the language preferences"
631 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
632
633 #: g10/card-util.c:1290
634 msgid "change card holder's sex"
635 msgstr ""
636
637 #: g10/card-util.c:1291
638 #, fuzzy
639 msgid "change a CA fingerprint"
640 msgstr "visa fingeravtryck"
641
642 #: g10/card-util.c:1292
643 msgid "toggle the signature force PIN flag"
644 msgstr ""
645
646 #: g10/card-util.c:1293
647 #, fuzzy
648 msgid "generate new keys"
649 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
650
651 #: g10/card-util.c:1294
652 msgid "menu to change or unblock the PIN"
653 msgstr ""
654
655 #: g10/card-util.c:1360 g10/keyedit.c:1481
656 msgid "Command> "
657 msgstr "Kommando> "
658
659 #: g10/card-util.c:1395
660 #, fuzzy
661 msgid "Admin-only command\n"
662 msgstr "motstridiga kommandon\n"
663
664 #: g10/card-util.c:1411
665 msgid "Admin commands are allowed\n"
666 msgstr ""
667
668 #: g10/card-util.c:1413
669 msgid "Admin commands are not allowed\n"
670 msgstr ""
671
672 #: g10/card-util.c:1482 g10/keyedit.c:1994
673 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
674 msgstr "Felaktigt kommando (försök med \"help\")\n"
675
676 #: g10/cardglue.c:287
677 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
678 msgstr ""
679
680 #: g10/cardglue.c:372
681 #, c-format
682 msgid ""
683 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
684 "   %.*s\n"
685 msgstr ""
686
687 #: g10/cardglue.c:380
688 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
689 msgstr ""
690
691 #: g10/cardglue.c:688
692 msgid "Enter New Admin PIN: "
693 msgstr ""
694
695 #: g10/cardglue.c:689
696 msgid "Enter New PIN: "
697 msgstr ""
698
699 #: g10/cardglue.c:690
700 msgid "Enter Admin PIN: "
701 msgstr ""
702
703 #: g10/cardglue.c:691
704 msgid "Enter PIN: "
705 msgstr ""
706
707 #: g10/cardglue.c:705
708 #, fuzzy
709 msgid "Repeat this PIN: "
710 msgstr "Repetera lösenmeningen: "
711
712 #: g10/cardglue.c:719
713 #, fuzzy
714 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
715 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
716
717 # se förra kommentaren
718 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3573 g10/keyring.c:376
719 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
720 #, c-format
721 msgid "can't open `%s'\n"
722 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
723
724 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
725 msgid "--output doesn't work for this command\n"
726 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
727
728 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:169 g10/keyedit.c:3057 g10/keyserver.c:1502
729 #: g10/revoke.c:226
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
732 msgstr "hittade inte nyckeln  `%s': %s\n"
733
734 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:199 g10/import.c:2303 g10/keyserver.c:1516
735 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:439
736 #, c-format
737 msgid "error reading keyblock: %s\n"
738 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
739
740 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
741 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
742 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
743
744 #: g10/delkey.c:127
745 #, fuzzy
746 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
747 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
748
749 #: g10/delkey.c:139
750 #, fuzzy
751 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
752 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
753
754 #: g10/delkey.c:147
755 #, fuzzy
756 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
757 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
758
759 #: g10/delkey.c:157
760 #, c-format
761 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
762 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
763
764 #: g10/delkey.c:167
765 msgid "ownertrust information cleared\n"
766 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
767
768 #: g10/delkey.c:195
769 #, c-format
770 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
771 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna öppna nyckel!\"%s\"!\n"
772
773 #: g10/delkey.c:197
774 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
775 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
776
777 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
778 #, c-format
779 msgid "error creating passphrase: %s\n"
780 msgstr "fel vid skapandet av lösenmening: %s\n"
781
782 #: g10/encode.c:215
783 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
784 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
785
786 #: g10/encode.c:228
787 #, c-format
788 msgid "using cipher %s\n"
789 msgstr "använderchiffer %s\n"
790
791 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
792 #, c-format
793 msgid "`%s' already compressed\n"
794 msgstr "`%s' är redan komprimerad\n"
795
796 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
797 #, c-format
798 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
799 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
800
801 #: g10/encode.c:472
802 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
803 msgstr ""
804 "du kan endast kryptera till RSA nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
805 "pgp2-läge\n"
806
807 #: g10/encode.c:494
808 #, c-format
809 msgid "reading from `%s'\n"
810 msgstr "läser från \"%s\"\n"
811
812 #: g10/encode.c:530
813 msgid ""
814 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
815 msgstr "kan inte använda IDEA-kryptering för alla nycklar du krypterar till.\n"
816
817 #: g10/encode.c:540
818 #, fuzzy, c-format
819 msgid ""
820 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
821 msgstr ""
822 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
823 "inställningar\n"
824
825 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
826 #, fuzzy, c-format
827 msgid ""
828 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
829 "preferences\n"
830 msgstr ""
831 "att genomdriva komprimeringsalgoritm %s (%d) strider mot mottagarens "
832 "inställningar\n"
833
834 #: g10/encode.c:735
835 #, c-format
836 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
837 msgstr ""
838 "att genomdriva symmetrisk kryptering med %s (%d) strider mot mottagarnas "
839 "inställningar\n"
840
841 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
842 #, c-format
843 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
844 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
845
846 #: g10/encode.c:832
847 #, c-format
848 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
849 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
850
851 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
852 #, c-format
853 msgid "%s encrypted data\n"
854 msgstr "%s krypterad data\n"
855
856 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
857 #, c-format
858 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
859 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
860
861 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
862 #: g10/encr-data.c:92
863 msgid ""
864 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
865 msgstr ""
866 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
867 "i den symmetriska krypteringen.\n"
868
869 #: g10/encr-data.c:103
870 msgid "problem handling encrypted packet\n"
871 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
872
873 #: g10/exec.c:48
874 msgid "no remote program execution supported\n"
875 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
876
877 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
878 #, c-format
879 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
880 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
881
882 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
883 #: g10/exec.c:325
884 msgid ""
885 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
886 msgstr ""
887 "anrop av externa program är avstängt pga osäkra behörigheter för\n"
888 "inställningsfilen\n"
889
890 #: g10/exec.c:355
891 #, fuzzy
892 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
893 msgstr "denna plattform kräver temp-filer vid anrop av externa program\n"
894
895 #: g10/exec.c:433
896 #, fuzzy, c-format
897 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
898 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
899
900 #: g10/exec.c:436
901 #, fuzzy, c-format
902 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
903 msgstr "Kunde inte köra %s \"%s\": %s\n"
904
905 #: g10/exec.c:521
906 #, c-format
907 msgid "system error while calling external program: %s\n"
908 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
909
910 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
911 msgid "unnatural exit of external program\n"
912 msgstr "externa program avslutades felaktigt\n"
913
914 #: g10/exec.c:547
915 msgid "unable to execute external program\n"
916 msgstr "Kunde inte köra det externa programmet\n"
917
918 #: g10/exec.c:563
919 #, c-format
920 msgid "unable to read external program response: %s\n"
921 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
922
923 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
924 #, c-format
925 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
926 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) `%s': %s\n"
927
928 #: g10/exec.c:621
929 #, c-format
930 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
931 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen `%s': %s\n"
932
933 #: g10/export.c:183
934 #, fuzzy
935 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
936 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
937
938 #: g10/export.c:212
939 #, fuzzy, c-format
940 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
941 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - hoppade över den\n"
942
943 #: g10/export.c:220
944 #, fuzzy, c-format
945 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
946 msgstr "nyckeln %08lX: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över den\n"
947
948 #: g10/export.c:395
949 #, fuzzy, c-format
950 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
951 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %08lX har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
952
953 #: g10/export.c:427
954 msgid "WARNING: nothing exported\n"
955 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
956
957 #: g10/g10.c:360
958 msgid ""
959 "@Commands:\n"
960 " "
961 msgstr ""
962 "@Kommandon:\n"
963 " "
964
965 #: g10/g10.c:362
966 msgid "|[file]|make a signature"
967 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
968
969 #: g10/g10.c:363
970 msgid "|[file]|make a clear text signature"
971 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
972
973 #: g10/g10.c:364
974 msgid "make a detached signature"
975 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
976
977 #: g10/g10.c:365
978 msgid "encrypt data"
979 msgstr "kryptera data"
980
981 #: g10/g10.c:367
982 msgid "encryption only with symmetric cipher"
983 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
984
985 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
986 #: g10/g10.c:369
987 msgid "decrypt data (default)"
988 msgstr "dekryptera data (standard)"
989
990 #: g10/g10.c:371
991 msgid "verify a signature"
992 msgstr "verifiera en signatur"
993
994 #: g10/g10.c:373
995 msgid "list keys"
996 msgstr "visa en lista på nycklar"
997
998 #: g10/g10.c:375
999 msgid "list keys and signatures"
1000 msgstr "visa en lista på nycklar och signaturer"
1001
1002 #: g10/g10.c:376
1003 #, fuzzy
1004 msgid "list and check key signatures"
1005 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
1006
1007 #: g10/g10.c:377
1008 msgid "list keys and fingerprints"
1009 msgstr "visa en lista på nycklar och fingeravtryck"
1010
1011 #: g10/g10.c:378
1012 msgid "list secret keys"
1013 msgstr "visa en lista på hemliga nycklar"
1014
1015 #: g10/g10.c:379
1016 msgid "generate a new key pair"
1017 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1018
1019 #: g10/g10.c:380
1020 msgid "remove keys from the public keyring"
1021 msgstr "ta bort nycklar från den öppna nyckelringen"
1022
1023 #: g10/g10.c:382
1024 msgid "remove keys from the secret keyring"
1025 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1026
1027 #: g10/g10.c:383
1028 msgid "sign a key"
1029 msgstr "signera en nyckel"
1030
1031 #: g10/g10.c:384
1032 msgid "sign a key locally"
1033 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1034
1035 #: g10/g10.c:385
1036 msgid "sign or edit a key"
1037 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1038
1039 #: g10/g10.c:386
1040 msgid "generate a revocation certificate"
1041 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1042
1043 #: g10/g10.c:388
1044 msgid "export keys"
1045 msgstr "exportera nycklar"
1046
1047 #: g10/g10.c:389
1048 msgid "export keys to a key server"
1049 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1050
1051 #: g10/g10.c:390
1052 msgid "import keys from a key server"
1053 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1054
1055 #: g10/g10.c:392
1056 msgid "search for keys on a key server"
1057 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1058
1059 #: g10/g10.c:394
1060 msgid "update all keys from a keyserver"
1061 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1062
1063 #: g10/g10.c:397
1064 msgid "import/merge keys"
1065 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
1066
1067 #: g10/g10.c:400
1068 msgid "print the card status"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: g10/g10.c:401
1072 msgid "change data on a card"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: g10/g10.c:402
1076 msgid "change a card's PIN"
1077 msgstr ""
1078
1079 #: g10/g10.c:410
1080 msgid "update the trust database"
1081 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1082
1083 #: g10/g10.c:417
1084 msgid "|algo [files]|print message digests"
1085 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1086
1087 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1088 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:66
1089 msgid ""
1090 "@\n"
1091 "Options:\n"
1092 " "
1093 msgstr ""
1094 "@\n"
1095 "Flaggor:\n"
1096 " "
1097
1098 #: g10/g10.c:423
1099 msgid "create ascii armored output"
1100 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1101
1102 #: g10/g10.c:425
1103 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1104 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1105
1106 #: g10/g10.c:436
1107 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1108 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1109
1110 #: g10/g10.c:437
1111 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1112 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att stänga av kompression)"
1113
1114 #: g10/g10.c:442
1115 msgid "use canonical text mode"
1116 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1117
1118 #: g10/g10.c:452
1119 msgid "use as output file"
1120 msgstr "använd som fil för utdata"
1121
1122 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:68
1123 msgid "verbose"
1124 msgstr "utförlig"
1125
1126 #: g10/g10.c:465
1127 msgid "do not make any changes"
1128 msgstr "gör inga ändringar"
1129
1130 #: g10/g10.c:466
1131 msgid "prompt before overwriting"
1132 msgstr "Fråga före ersättning"
1133
1134 #: g10/g10.c:507
1135 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/g10.c:508
1139 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1140 msgstr ""
1141
1142 # inställningar istället för flaggor?
1143 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1144 #: g10/g10.c:536
1145 msgid ""
1146 "@\n"
1147 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1148 msgstr ""
1149 "@\n"
1150 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
1151
1152 #: g10/g10.c:539
1153 msgid ""
1154 "@\n"
1155 "Examples:\n"
1156 "\n"
1157 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1158 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1159 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1160 " --list-keys [names]        show keys\n"
1161 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1162 msgstr ""
1163 "@\n"
1164 "Exempel:\n"
1165 "\n"
1166 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
1167 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1168 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1169 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1170 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1171
1172 #: g10/g10.c:720 g10/gpgv.c:93
1173 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1174 msgstr ""
1175 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1176 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
1177
1178 #: g10/g10.c:737
1179 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1180 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1181
1182 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1183 #: g10/g10.c:740
1184 msgid ""
1185 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1186 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1187 "default operation depends on the input data\n"
1188 msgstr ""
1189 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1190 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1191 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
1192
1193 #: g10/g10.c:751
1194 msgid ""
1195 "\n"
1196 "Supported algorithms:\n"
1197 msgstr ""
1198 "\n"
1199 "Stödda algoritmer:\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:754
1202 msgid "Pubkey: "
1203 msgstr "öppen nyckel: "
1204
1205 #: g10/g10.c:760 g10/keyedit.c:2031
1206 msgid "Cipher: "
1207 msgstr "Chiffer: "
1208
1209 #: g10/g10.c:766
1210 msgid "Hash: "
1211 msgstr "Kontrollsumma: "
1212
1213 #: g10/g10.c:772 g10/keyedit.c:2077
1214 msgid "Compression: "
1215 msgstr "Komprimering: "
1216
1217 #: g10/g10.c:855
1218 msgid "usage: gpg [options] "
1219 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1220
1221 #: g10/g10.c:1003
1222 msgid "conflicting commands\n"
1223 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1224
1225 # Vad betyder detta?
1226 #: g10/g10.c:1021
1227 #, fuzzy, c-format
1228 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1229 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1230
1231 #: g10/g10.c:1218
1232 #, fuzzy, c-format
1233 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1234 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1235
1236 #: g10/g10.c:1221
1237 #, fuzzy, c-format
1238 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1239 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1240
1241 #: g10/g10.c:1224
1242 #, fuzzy, c-format
1243 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1244 msgstr "VARNING: %s osäker ägare till %s\n"
1245
1246 #: g10/g10.c:1230
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1249 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1250
1251 #: g10/g10.c:1233
1252 #, fuzzy, c-format
1253 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1254 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1255
1256 #: g10/g10.c:1236
1257 #, fuzzy, c-format
1258 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1259 msgstr "WARNING: osäkra befogenheter för %s \"%s\"\n"
1260
1261 #: g10/g10.c:1242
1262 #, fuzzy, c-format
1263 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1264 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1265
1266 #: g10/g10.c:1245
1267 #, fuzzy, c-format
1268 msgid ""
1269 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1270 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1271
1272 #: g10/g10.c:1248
1273 #, fuzzy, c-format
1274 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1275 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1276
1277 #: g10/g10.c:1254
1278 #, fuzzy, c-format
1279 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1280 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1281
1282 #: g10/g10.c:1257
1283 #, fuzzy, c-format
1284 msgid ""
1285 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1286 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1287
1288 #: g10/g10.c:1260
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1291 msgstr "VARNING:  osäkert att infoga katalogägarskap till %s \"%s\"\n"
1292
1293 #: g10/g10.c:1401
1294 #, fuzzy, c-format
1295 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1296 msgstr "okänt configurationspost \"%s\"\n"
1297
1298 #: g10/g10.c:1796
1299 #, c-format
1300 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1301 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:1838
1304 #, c-format
1305 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1306 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:1842
1309 #, c-format
1310 msgid "option file `%s': %s\n"
1311 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:1849
1314 #, c-format
1315 msgid "reading options from `%s'\n"
1316 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
1317
1318 #: g10/g10.c:2063 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
1319 #, c-format
1320 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1321 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1322
1323 #: g10/g10.c:2076
1324 #, fuzzy, c-format
1325 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1326 msgstr "chiffertillägget \"%s\" laddades inte pga osäkra behörigheter\n"
1327
1328 #: g10/g10.c:2293
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1331 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
1332
1333 #: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3573
1334 #, fuzzy
1335 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1336 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
1337
1338 #: g10/g10.c:2318
1339 #, fuzzy, c-format
1340 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1341 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1342
1343 #: g10/g10.c:2321
1344 #, fuzzy
1345 msgid "invalid keyserver options\n"
1346 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1347
1348 #: g10/g10.c:2328
1349 #, c-format
1350 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1351 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
1352
1353 #: g10/g10.c:2331
1354 msgid "invalid import options\n"
1355 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
1356
1357 #: g10/g10.c:2338
1358 #, c-format
1359 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1360 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1361
1362 #: g10/g10.c:2341
1363 msgid "invalid export options\n"
1364 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2348
1367 #, fuzzy, c-format
1368 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1369 msgstr "%s: felaktiga importinställningar %d\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2351
1372 #, fuzzy
1373 msgid "invalid list options\n"
1374 msgstr "felaktiga importinställningar\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2373
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1379 msgstr "%s: felaktiga exportinställningar %d\n"
1380
1381 #: g10/g10.c:2376
1382 #, fuzzy
1383 msgid "invalid verify options\n"
1384 msgstr "felaktiga exportinställningar\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2383
1387 #, c-format
1388 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1389 msgstr "kunde inte sätta exec-sökvägen till %s\n"
1390
1391 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
1392 #: g10/g10.c:2573
1393 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1394 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
1395
1396 #: g10/g10.c:2577
1397 #, c-format
1398 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1399 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
1400
1401 #: g10/g10.c:2586
1402 #, c-format
1403 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1404 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2589
1407 #, c-format
1408 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1409 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
1410
1411 #: g10/g10.c:2603
1412 #, fuzzy, c-format
1413 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1414 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1415
1416 #: g10/g10.c:2617
1417 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1418 msgstr ""
1419 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
1420 "i --pgp2-läge\n"
1421
1422 #: g10/g10.c:2623
1423 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1424 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
1425
1426 #: g10/g10.c:2629
1427 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1428 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
1429
1430 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
1431 #: g10/g10.c:2642
1432 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1433 msgstr ""
1434 "för att kryptera meddelanden i --pgp2-läge krävs IDEA-insticksprogrammet\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2712 g10/g10.c:2736
1437 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1438 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2718 g10/g10.c:2742
1441 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1442 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
1443
1444 #: g10/g10.c:2724
1445 #, fuzzy
1446 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1447 msgstr "den valda krypteringsalgoritmen är felaktig\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2730
1450 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1451 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är felaktig\n"
1452
1453 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1454 #: g10/g10.c:2745
1455 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1456 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
1457
1458 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
1459 #: g10/g10.c:2747
1460 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1461 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
1462
1463 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
1464 #: g10/g10.c:2749
1465 #, fuzzy
1466 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1467 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
1468
1469 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1470 #: g10/g10.c:2751
1471 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1472 msgstr ""
1473 "felaktigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1474
1475 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
1476 #: g10/g10.c:2753
1477 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1478 msgstr ""
1479 "felaktigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
1480
1481 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
1482 #: g10/g10.c:2756
1483 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1484 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
1485
1486 #: g10/g10.c:2760
1487 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1488 msgstr "felaktigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
1489
1490 #: g10/g10.c:2767
1491 msgid "invalid default preferences\n"
1492 msgstr "felaktiga standardinställningar\n"
1493
1494 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
1495 #: g10/g10.c:2776
1496 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1497 msgstr "felaktig inställning av vilka krypteringsalgoritmer du föredrar\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2780
1500 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1501 msgstr "felaktig inställning av vilka checksummealgoritmer du föredrar\n"
1502
1503 #: g10/g10.c:2784
1504 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1505 msgstr "felaktig inställning av vilka kompressionsalgoritmer du föredrar\n"
1506
1507 #: g10/g10.c:2817
1508 #, c-format
1509 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1510 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
1511
1512 #: g10/g10.c:2864
1513 #, fuzzy, c-format
1514 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1515 msgstr "du kan inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1516
1517 #: g10/g10.c:2869
1518 #, fuzzy, c-format
1519 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1520 msgstr "du kan inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1521
1522 #: g10/g10.c:2874
1523 #, fuzzy, c-format
1524 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1525 msgstr ""
1526 "du kan inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s läge\n"
1527
1528 #: g10/g10.c:2970
1529 #, c-format
1530 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1531 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
1532
1533 #: g10/g10.c:2981
1534 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1535 msgstr ""
1536 "VARNING: Du har valt mottagare (-r) trots att symmetrisk kryptering valts\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:2992
1539 msgid "--store [filename]"
1540 msgstr "--store [filnamn]"
1541
1542 #: g10/g10.c:2999
1543 msgid "--symmetric [filename]"
1544 msgstr "--symmetric [filnamn]"
1545
1546 #: g10/g10.c:3001
1547 #, fuzzy, c-format
1548 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1549 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
1550
1551 #: g10/g10.c:3011
1552 msgid "--encrypt [filename]"
1553 msgstr "--encrypt [filnamn]"
1554
1555 #: g10/g10.c:3024
1556 #, fuzzy
1557 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1558 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1559
1560 #: g10/g10.c:3026
1561 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1562 msgstr ""
1563
1564 #: g10/g10.c:3029
1565 #, fuzzy, c-format
1566 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1567 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1568
1569 #: g10/g10.c:3047
1570 msgid "--sign [filename]"
1571 msgstr "--sign [filnamn]"
1572
1573 #: g10/g10.c:3060
1574 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1575 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1576
1577 #: g10/g10.c:3075
1578 #, fuzzy
1579 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1580 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1581
1582 #: g10/g10.c:3077
1583 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1584 msgstr ""
1585
1586 #: g10/g10.c:3080
1587 #, fuzzy, c-format
1588 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1589 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s läge\n"
1590
1591 #: g10/g10.c:3100
1592 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1593 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
1594
1595 #: g10/g10.c:3109
1596 msgid "--clearsign [filename]"
1597 msgstr "--clearsign [filnamn]"
1598
1599 #: g10/g10.c:3134
1600 msgid "--decrypt [filename]"
1601 msgstr "--decrypt [filnamn]"
1602
1603 #: g10/g10.c:3142
1604 msgid "--sign-key user-id"
1605 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1606
1607 #: g10/g10.c:3146
1608 msgid "--lsign-key user-id"
1609 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1610
1611 #: g10/g10.c:3167
1612 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1613 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
1614
1615 #: g10/g10.c:3238
1616 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1617 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
1618
1619 #: g10/g10.c:3275
1620 #, c-format
1621 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1622 msgstr "Sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
1623
1624 #: g10/g10.c:3277
1625 #, c-format
1626 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1627 msgstr "Hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
1628
1629 #: g10/g10.c:3279
1630 #, c-format
1631 msgid "key export failed: %s\n"
1632 msgstr "Export av nyckeln misslyckades: %s\n"
1633
1634 #: g10/g10.c:3290
1635 #, c-format
1636 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1637 msgstr "Sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
1638
1639 #: g10/g10.c:3300
1640 #, c-format
1641 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1642 msgstr "Uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
1643
1644 #: g10/g10.c:3341
1645 #, c-format
1646 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1647 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
1648
1649 #: g10/g10.c:3349
1650 #, c-format
1651 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1652 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
1653
1654 #: g10/g10.c:3436
1655 #, c-format
1656 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1657 msgstr "felaktig kontrollsummealgoritm `%s'\n"
1658
1659 #: g10/g10.c:3559
1660 msgid "[filename]"
1661 msgstr "[filnamn]"
1662
1663 #: g10/g10.c:3563
1664 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1665 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
1666
1667 #: g10/g10.c:3853
1668 msgid ""
1669 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1670 "an '='\n"
1671 msgstr ""
1672 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
1673 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
1674
1675 # user notation name??
1676 # Werner:
1677 # That is an OpenPGP notation name not registered with IANA.
1678 #: g10/g10.c:3861
1679 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1680 msgstr "ett användarnoteringsnamn måste innehålla '@'-tecknet\n"
1681
1682 #: g10/g10.c:3871
1683 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1684 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
1685
1686 #: g10/g10.c:3905
1687 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1688 msgstr "den angivna URL som beskriver certifikationspolicy är felaktig\n"
1689
1690 #: g10/g10.c:3907
1691 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1692 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1693
1694 #: g10/g10.c:3940
1695 #, fuzzy
1696 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1697 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är felaktig\n"
1698
1699 #: g10/getkey.c:150
1700 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1701 msgstr "för många poster i pk-cachen - avstängd\n"
1702
1703 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2749
1704 #, fuzzy
1705 msgid "[User ID not found]"
1706 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
1707
1708 #: g10/getkey.c:1677
1709 #, fuzzy, c-format
1710 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1711 msgstr "Ogiltig nyckel %08lX  tvingat giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1712
1713 #: g10/getkey.c:2227
1714 #, fuzzy, c-format
1715 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1716 msgstr ""
1717 "det finns ingen hemlig undernyckel tillhörande den öppna undernyckeln %08lX "
1718 "- hoppar över\n"
1719
1720 #: g10/getkey.c:2458
1721 #, fuzzy, c-format
1722 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1723 msgstr "använder undernyckeln %08lX istället för huvudnyckeln %08lX\n"
1724
1725 #: g10/getkey.c:2505
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1728 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan öppen nyckel - hoppade över den\n"
1729
1730 #: g10/gpgv.c:69
1731 msgid "be somewhat more quiet"
1732 msgstr "var något tystare"
1733
1734 #: g10/gpgv.c:70
1735 msgid "take the keys from this keyring"
1736 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
1737
1738 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
1739 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
1740 # Krav från RIPE.
1741 #: g10/gpgv.c:72
1742 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1743 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
1744
1745 #: g10/gpgv.c:73
1746 msgid "|FD|write status info to this FD"
1747 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
1748
1749 #: g10/gpgv.c:97
1750 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1751 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1752
1753 #: g10/gpgv.c:100
1754 msgid ""
1755 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1756 "Check signatures against known trusted keys\n"
1757 msgstr ""
1758 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1759 "Kolla signaturerna mot betrodda nycklar\n"
1760
1761 #: g10/helptext.c:48
1762 msgid ""
1763 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1764 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1765 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1766 msgstr ""
1767 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
1768 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
1769 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
1770 "nätet av certifikat."
1771
1772 #: g10/helptext.c:54
1773 msgid ""
1774 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1775 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1776 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1777 "ultimately trusted\n"
1778 msgstr ""
1779 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
1780 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
1781 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
1782 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
1783
1784 #: g10/helptext.c:61
1785 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1786 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
1787
1788 #: g10/helptext.c:65
1789 msgid ""
1790 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1791 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
1792
1793 #: g10/helptext.c:69
1794 msgid ""
1795 "Select the algorithm to use.\n"
1796 "\n"
1797 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1798 "for signatures.\n"
1799 "\n"
1800 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1801 "\n"
1802 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1803 "\n"
1804 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1805 msgstr ""
1806
1807 #: g10/helptext.c:83
1808 msgid ""
1809 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1810 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1811 "Please consult your security expert first."
1812 msgstr ""
1813 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
1814 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
1815 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert first!"
1816
1817 #: g10/helptext.c:90
1818 msgid "Enter the size of the key"
1819 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
1820
1821 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1822 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1823 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1824 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
1825
1826 #: g10/helptext.c:104
1827 msgid ""
1828 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1829 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1830 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1831 "the given value as an interval."
1832 msgstr ""
1833 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
1834 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
1835 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
1836 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
1837
1838 #: g10/helptext.c:116
1839 msgid "Enter the name of the key holder"
1840 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
1841
1842 #: g10/helptext.c:121
1843 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1844 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
1845
1846 #: g10/helptext.c:125
1847 msgid "Please enter an optional comment"
1848 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
1849
1850 #: g10/helptext.c:130
1851 msgid ""
1852 "N  to change the name.\n"
1853 "C  to change the comment.\n"
1854 "E  to change the email address.\n"
1855 "O  to continue with key generation.\n"
1856 "Q  to to quit the key generation."
1857 msgstr ""
1858 "N  för att ändra namnet.\n"
1859 "C  för att ändra kommentaren.\n"
1860 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
1861 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
1862 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
1863
1864 #: g10/helptext.c:139
1865 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1866 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
1867
1868 #: g10/helptext.c:147
1869 msgid ""
1870 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1871 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1872 "know how carefully you verified this.\n"
1873 "\n"
1874 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1875 "the\n"
1876 "    key.\n"
1877 "\n"
1878 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1879 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1880 "for\n"
1881 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1882 "user.\n"
1883 "\n"
1884 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1885 "could\n"
1886 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1887 "the\n"
1888 "    key against a photo ID.\n"
1889 "\n"
1890 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1891 "could\n"
1892 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1893 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1894 "a\n"
1895 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1896 "the\n"
1897 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1898 "exchange\n"
1899 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1900 "\n"
1901 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1902 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1903 "\"\n"
1904 "mean to you when you sign other keys.\n"
1905 "\n"
1906 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1907 msgstr ""
1908 "När du signerar ett användar-ID på en nyckel, måste du först kontrollera att "
1909 "nyckeln\n"
1910 "verkligen tillhör den person som nämns i användar-ID:t.  Det är viktigt för "
1911 "andra att\n"
1912 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
1913 "\n"
1914 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du "
1915 "kontrolleratnyckeln.\n"
1916 "\n"
1917 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
1918 "det\n"
1919 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
1920 "användbartför\n"
1921 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
1922 "pseudonym.\n"
1923 "\n"
1924 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
1925 "att\n"
1926 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användar-ID:t för "
1927 "nyckeln\n"
1928 "    mot en fotolegitimation.\n"
1929 "\n"
1930 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
1931 "Detta kan t.ex.\n"
1932 "    betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
1933 "nyckelinnehavaren\n"
1934 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
1935 "identitetsdokument\n"
1936 "a\n"
1937 "    med foto (tex ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
1938 "    namnet i användar-ID:t på nyckeln, och slutligen att du kontrollerade att"
1939 "(genom att utväxla\n"
1940 "    e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln tillhör "
1941 "nyckelinnehavaren.\n"
1942 "\n"
1943 "Obs! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
1944 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
1945 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
1946 "\n"
1947 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
1948
1949 # felstavat original meddelat till Werner.
1950 #: g10/helptext.c:185
1951 #, fuzzy
1952 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1953 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
1954
1955 #: g10/helptext.c:189
1956 msgid ""
1957 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1958 "All certificates are then also lost!"
1959 msgstr ""
1960 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
1961 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
1962
1963 #: g10/helptext.c:194
1964 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1965 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
1966
1967 #: g10/helptext.c:199
1968 msgid ""
1969 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1970 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1971 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1972 msgstr ""
1973 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
1974 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
1975 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
1976 "certifierad av denna nyckel."
1977
1978 #: g10/helptext.c:204
1979 msgid ""
1980 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1981 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1982 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1983 "a trust connection through another already certified key."
1984 msgstr ""
1985 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
1986 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
1987 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
1988 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
1989
1990 #: g10/helptext.c:210
1991 msgid ""
1992 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1993 "your keyring."
1994 msgstr ""
1995 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
1996 "din nyckelring."
1997
1998 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
1999 #: g10/helptext.c:214
2000 msgid ""
2001 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2002 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2003 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2004 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2005 "a second one is available."
2006 msgstr ""
2007 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2008 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2009 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2010 "mer. Så gör bara detta om denna egensignatur av någon anledning är\n"
2011 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2012
2013 #: g10/helptext.c:222
2014 msgid ""
2015 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2016 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2017 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2018 msgstr ""
2019 "Ändra dina inställningar för alla användar-ID:n (eller enbart för en av de "
2020 "valda)\n"
2021 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2022 "påverkade\n"
2023 "egensignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2024
2025 #: g10/helptext.c:229
2026 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2027 msgstr "Ange en lösenmening. Detta är en hemlig mening\n"
2028
2029 #: g10/helptext.c:235
2030 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2031 msgstr "Reptera lösenmeningen, så du är säker på vad du skrev in."
2032
2033 # # felstavat/ologiskt original
2034 #: g10/helptext.c:239
2035 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2036 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2037
2038 #: g10/helptext.c:244
2039 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2040 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
2041
2042 #: g10/helptext.c:249
2043 msgid ""
2044 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2045 "file (which is shown in brackets) will be used."
2046 msgstr ""
2047 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2048 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2049
2050 #: g10/helptext.c:255
2051 msgid ""
2052 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2053 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2054 "  \"Key has been compromised\"\n"
2055 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2056 "      got access to your secret key.\n"
2057 "  \"Key is superseded\"\n"
2058 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2059 "  \"Key is no longer used\"\n"
2060 "      Use this if you have retired this key.\n"
2061 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2062 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2063 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2064 msgstr ""
2065 "Du borde ange en anledning till spärren. Beroende på sammanhanget\n"
2066 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2067 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2068 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
2069 "personer\n"
2070 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2071 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2072 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2073 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2074 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2075 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2076 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2077 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2078 "     är ogiltig.\n"
2079
2080 #: g10/helptext.c:271
2081 msgid ""
2082 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2083 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2084 "An empty line ends the text.\n"
2085 msgstr ""
2086 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2087 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2088 "och koncis.\n"
2089 "En tom rad avslutar texten.\n"
2090
2091 #: g10/helptext.c:286
2092 msgid "No help available"
2093 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2094
2095 #: g10/helptext.c:294
2096 #, c-format
2097 msgid "No help available for `%s'"
2098 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2099
2100 #: g10/import.c:250
2101 #, c-format
2102 msgid "skipping block of type %d\n"
2103 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2104
2105 #: g10/import.c:259
2106 #, fuzzy, c-format
2107 msgid "%lu keys processed so far\n"
2108 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
2109
2110 #: g10/import.c:276
2111 #, c-format
2112 msgid "Total number processed: %lu\n"
2113 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2114
2115 #: g10/import.c:278
2116 #, c-format
2117 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2118 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2119
2120 #: g10/import.c:281
2121 #, c-format
2122 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2123 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
2124
2125 #: g10/import.c:283
2126 #, c-format
2127 msgid "              imported: %lu"
2128 msgstr "                      importerade: %lu"
2129
2130 #: g10/import.c:289
2131 #, c-format
2132 msgid "             unchanged: %lu\n"
2133 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
2134
2135 #: g10/import.c:291
2136 #, c-format
2137 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2138 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
2139
2140 #: g10/import.c:293
2141 #, c-format
2142 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2143 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
2144
2145 #: g10/import.c:295
2146 #, c-format
2147 msgid "        new signatures: %lu\n"
2148 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2149
2150 #: g10/import.c:297
2151 #, c-format
2152 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2153 msgstr "  nya spärrar av nycklar: %lu\n"
2154
2155 #: g10/import.c:299
2156 #, c-format
2157 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2158 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2159
2160 #: g10/import.c:301
2161 #, c-format
2162 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2163 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2164
2165 #: g10/import.c:303
2166 #, c-format
2167 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2168 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2169
2170 #: g10/import.c:305
2171 #, c-format
2172 msgid "          not imported: %lu\n"
2173 msgstr "                   inte importerade: %lu\n"
2174
2175 #: g10/import.c:546
2176 #, c-format
2177 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: g10/import.c:548
2181 #, fuzzy
2182 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2183 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2184
2185 #: g10/import.c:585
2186 #, c-format
2187 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2188 msgstr ""
2189
2190 #: g10/import.c:597
2191 #, fuzzy, c-format
2192 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2193 msgstr "%s signatur, sammandragsalgoritm %s\n"
2194
2195 #: g10/import.c:609
2196 #, c-format
2197 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: g10/import.c:622
2201 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: g10/import.c:624
2205 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: g10/import.c:648
2209 #, c-format
2210 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: g10/import.c:696 g10/import.c:1050
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key %s: no user ID\n"
2216 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
2217
2218 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2219 #: g10/import.c:716
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2222 msgstr "nyckeln %08lX: HKP-skadad undernyckel har reparerats!\n"
2223
2224 # vad innebär fnutten i slutet?
2225 #: g10/import.c:731
2226 #, fuzzy, c-format
2227 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2228 msgstr ""
2229 "nyckel %08lX: accepterade användaridentitet ID '%s' som saknar egensignatur\n"
2230
2231 #: g10/import.c:737
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2234 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
2235
2236 #: g10/import.c:739
2237 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2238 msgstr "detta kan bero på att det saknas en egensignatur\n"
2239
2240 #: g10/import.c:749 g10/import.c:1171
2241 #, fuzzy, c-format
2242 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2243 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen öppen nyckel: %s\n"
2244
2245 #: g10/import.c:755
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2248 msgstr "nyckel %08lX: ny nyckel - hoppade över den\n"
2249
2250 #: g10/import.c:764
2251 #, c-format
2252 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2253 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2254
2255 #: g10/import.c:769 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2256 #, c-format
2257 msgid "writing to `%s'\n"
2258 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2259
2260 #: g10/import.c:775 g10/import.c:865 g10/import.c:1090 g10/import.c:1232
2261 #: g10/import.c:2317 g10/import.c:2339
2262 #, c-format
2263 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2264 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2265
2266 # fixme: I appended the %s -wk
2267 #: g10/import.c:794
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2270 msgstr "nyckel %08lX: importerade öppen nyckel \"%s\"\n"
2271
2272 #: g10/import.c:818
2273 #, fuzzy, c-format
2274 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2275 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
2276
2277 #: g10/import.c:835 g10/import.c:1189
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2280 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2281
2282 #: g10/import.c:843 g10/import.c:1196
2283 #, fuzzy, c-format
2284 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2285 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2286
2287 #: g10/import.c:875
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2290 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2291
2292 #: g10/import.c:878
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2295 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya användar-IDn\n"
2296
2297 #: g10/import.c:881
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2300 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2301
2302 #: g10/import.c:884
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2305 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2306
2307 #: g10/import.c:887
2308 #, fuzzy, c-format
2309 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2310 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2311
2312 #: g10/import.c:890
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2315 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2316
2317 #: g10/import.c:911
2318 #, fuzzy, c-format
2319 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2320 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" inte ändrad\n"
2321
2322 #: g10/import.c:1056
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2325 msgstr ""
2326 "nyckel %08lX: hemlig nyckel med ogiltig krypteringsalgoritm %d - hoppade "
2327 "över den\n"
2328
2329 #: g10/import.c:1067
2330 #, fuzzy
2331 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2332 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
2333
2334 #: g10/import.c:1084 g10/import.c:2332
2335 #, c-format
2336 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2337 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2338
2339 #: g10/import.c:1095
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: secret key imported\n"
2342 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
2343
2344 #: g10/import.c:1124
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2347 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
2348
2349 #: g10/import.c:1134
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2352 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
2353
2354 #: g10/import.c:1164
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2357 msgstr ""
2358 "nyckel %08lX: öppen nyckel saknas - kan inte spärra nyckeln med "
2359 "spärrcertifikatet\n"
2360
2361 #: g10/import.c:1207
2362 #, fuzzy, c-format
2363 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2364 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2365
2366 #: g10/import.c:1239
2367 #, fuzzy, c-format
2368 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2369 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2370
2371 #: g10/import.c:1304
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2374 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2375
2376 # fixme: I appended the %s -wk
2377 #: g10/import.c:1319
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2380 msgstr ""
2381 "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte för användar-ID  \"%s"
2382 "\"\n"
2383
2384 #: g10/import.c:1321
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2387 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
2388
2389 #: g10/import.c:1339
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2392 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1350 g10/import.c:1400
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2397 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för öppna nycklar stöds inte\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1352
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2402 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1367
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2407 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla bindningar av undernyckel\n"
2408
2409 #: g10/import.c:1389
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2412 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för spärr av nyckeln\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1402
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2417 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2418
2419 #: g10/import.c:1417
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2422 msgstr "nyckel %08lX: tog bort multipla spärrar av undernyckel\n"
2423
2424 #: g10/import.c:1459
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2427 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
2428
2429 #: g10/import.c:1480
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2432 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
2433
2434 #: g10/import.c:1507
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2437 msgstr ""
2438 "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över den\n"
2439
2440 #: g10/import.c:1517
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2443 msgstr ""
2444 "nyckel %08lX: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över certifikatet\n"
2445
2446 # nyckeln eller certifikatet??
2447 #: g10/import.c:1534
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2450 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över det\n"
2451
2452 #: g10/import.c:1548
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2455 msgstr ""
2456 "nyckel %08lX: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över "
2457 "signaturen\n"
2458
2459 # nyckeln eller klassen?
2460 #: g10/import.c:1556
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2463 msgstr ""
2464 "nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
2465
2466 # nyckeln eller klassen?
2467 #: g10/import.c:1577
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2470 msgstr ""
2471 "nyckel %08lX: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över signaturen\n"
2472
2473 #: g10/import.c:1680
2474 #, fuzzy, c-format
2475 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2476 msgstr ""
2477 "nyckel %08lX: användaridentitet hittades flera gånger - slog ihop till en\n"
2478
2479 #: g10/import.c:1742
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2482 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Hämtar spärrnyckel %08lX\n"
2483
2484 #: g10/import.c:1756
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2487 msgstr "VARNING: nyckeln %08lX kan ha spärrats: Spärrnyckeln %08lX saknas.\n"
2488
2489 #: g10/import.c:1815
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2492 msgstr "nyckel %08lX: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2493
2494 #: g10/import.c:1849
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2497 msgstr "nyckel %08lX: lagt till direkt nyckelsignatur\n"
2498
2499 #: g10/import.c:2238
2500 #, fuzzy
2501 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2502 msgstr "den öppna nyckel passar inte ihop med den hemliga nyckeln!\n"
2503
2504 #: g10/import.c:2246
2505 #, fuzzy
2506 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2507 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
2508
2509 #: g10/import.c:2248
2510 #, fuzzy
2511 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2512 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
2513
2514 #: g10/keydb.c:167
2515 #, c-format
2516 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2517 msgstr "fel vid skapande av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2518
2519 #: g10/keydb.c:174
2520 #, c-format
2521 msgid "keyring `%s' created\n"
2522 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
2523
2524 #: g10/keydb.c:685
2525 #, c-format
2526 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2527 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
2528
2529 #: g10/keyedit.c:254
2530 msgid "[revocation]"
2531 msgstr "[spärrad]"
2532
2533 #: g10/keyedit.c:255
2534 msgid "[self-signature]"
2535 msgstr "[egensignatur]"
2536
2537 #: g10/keyedit.c:333 g10/keylist.c:405
2538 msgid "1 bad signature\n"
2539 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:335 g10/keylist.c:407
2542 #, c-format
2543 msgid "%d bad signatures\n"
2544 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:337 g10/keylist.c:409
2547 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2548 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2549
2550 #: g10/keyedit.c:339 g10/keylist.c:411
2551 #, c-format
2552 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2553 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:341 g10/keylist.c:413
2556 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2557 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:415
2560 #, c-format
2561 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2562 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2563
2564 #: g10/keyedit.c:345
2565 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2566 msgstr "1 användaridentitet utan giltig egensignatur hittades\n"
2567
2568 #: g10/keyedit.c:347
2569 #, c-format
2570 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2571 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig egensignatur hittades\n"
2572
2573 #: g10/keyedit.c:403 g10/pkclist.c:262
2574 #, fuzzy
2575 msgid ""
2576 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2577 "keys\n"
2578 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2579 "etc.)\n"
2580 msgstr ""
2581 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
2582 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
2583 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
2584 "källor...)?\n"
2585 "\n"
2586
2587 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:274
2588 #, fuzzy, c-format
2589 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2590 msgstr " %d = Jag litar marginellt på denna användare\n"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:408 g10/pkclist.c:276
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "  %d = I trust fully\n"
2595 msgstr " %d = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:427
2598 msgid ""
2599 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2600 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2601 "trust signatures on your behalf.\n"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: g10/keyedit.c:443
2605 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: g10/keyedit.c:585
2609 #, c-format
2610 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2611 msgstr "Användar-ID \"%s\" är spärrat."
2612
2613 #: g10/keyedit.c:594 g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:800
2614 #: g10/keyedit.c:858 g10/keyedit.c:1596
2615 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2616 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:632 g10/keyedit.c:657 g10/keyedit.c:806
2619 #: g10/keyedit.c:1602
2620 msgid "  Unable to sign.\n"
2621 msgstr "  Kan inte signera.\n"
2622
2623 #: g10/keyedit.c:611
2624 #, c-format
2625 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2626 msgstr "Giltighetstiden för nvändar-ID \"%s\" har gått ut.."
2627
2628 #: g10/keyedit.c:637
2629 #, c-format
2630 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2631 msgstr "Användar-ID \"%s\" saknar egensignatur."
2632
2633 #: g10/keyedit.c:676
2634 #, c-format
2635 msgid ""
2636 "The self-signature on \"%s\"\n"
2637 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2638 msgstr ""
2639 "Egensignaturen på \"%s\"\n"
2640 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:685
2643 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2644 msgstr "Will du göra om den till en egensignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
2645
2646 #: g10/keyedit.c:699
2647 #, c-format
2648 msgid ""
2649 "Your current signature on \"%s\"\n"
2650 "has expired.\n"
2651 msgstr ""
2652 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2653 "har gått ut.\n"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:703
2656 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2657 msgstr ""
2658 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
2659 "n) "
2660
2661 #: g10/keyedit.c:724
2662 #, c-format
2663 msgid ""
2664 "Your current signature on \"%s\"\n"
2665 "is a local signature.\n"
2666 msgstr ""
2667 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
2668 "är en lokal signatur.\n"
2669
2670 #: g10/keyedit.c:728
2671 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2672 msgstr "Vill du ändra den till en fullständigt exporterbar signatur? (j/N) "
2673
2674 #: g10/keyedit.c:749
2675 #, fuzzy, c-format
2676 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2677 msgstr "\"%s\" var redan signerad lokalt av nyckeln %08lX\n"
2678
2679 #: g10/keyedit.c:752
2680 #, fuzzy, c-format
2681 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2682 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2683
2684 #: g10/keyedit.c:757
2685 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2686 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
2687
2688 #: g10/keyedit.c:779
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2691 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:794
2694 msgid "This key has expired!"
2695 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:814
2698 #, c-format
2699 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2700 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:818
2703 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2704 msgstr ""
2705 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
2706
2707 #: g10/keyedit.c:851
2708 msgid ""
2709 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2710 "mode.\n"
2711 msgstr ""
2712 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
2713 "läge\n"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:853
2716 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2717 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:878
2720 msgid ""
2721 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2722 "belongs\n"
2723 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2724 msgstr ""
2725 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
2726 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:883
2729 #, c-format
2730 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2731 msgstr ""
2732 "     (0) Jag vill inte ange hur noga jag har kontrollerat identiteten.%s\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:885
2735 #, c-format
2736 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2737 msgstr "     (1) Jag har inte kontrollerat identiteten alls.%s\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:887
2740 #, c-format
2741 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2742 msgstr "     (2) Jag har gjort viss kontroll av identiteten.%s\n"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:889
2745 #, c-format
2746 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2747 msgstr "     (3) Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.%s\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:895
2750 #, fuzzy
2751 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2752 msgstr "Ditt val? (skriv '?' för mer information): "
2753
2754 #: g10/keyedit.c:919
2755 #, fuzzy, c-format
2756 msgid ""
2757 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2758 "key \"%s\" (%s)\n"
2759 msgstr ""
2760 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2761 "med din nyckel: \""
2762
2763 #: g10/keyedit.c:926
2764 #, fuzzy
2765 msgid "This will be a self-signature.\n"
2766 msgstr ""
2767 "\n"
2768 "Detta kommer att bli en egensignatur\n"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:932
2771 #, fuzzy
2772 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2773 msgstr ""
2774 "\n"
2775 "VARNING: signaturen kommer att markeras som exporterbar.\n"
2776 "\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:940
2779 #, fuzzy
2780 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2781 msgstr ""
2782 "\n"
2783 "VARNING: Signaturen kommer att markeras som möjlig att spärra.\n"
2784 "\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:950
2787 #, fuzzy
2788 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2789 msgstr ""
2790 "\n"
2791 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2792 "\n"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:957
2795 #, fuzzy
2796 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2797 msgstr ""
2798 "\n"
2799 "Signaturen kommer att markeras som icke möjlig att återkalla.\n"
2800 "\n"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:964
2803 #, fuzzy
2804 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2805 msgstr ""
2806 "\n"
2807 "Jag har inte kontrollerat identiteten alls.\n"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:969
2810 #, fuzzy
2811 msgid "I have checked this key casually.\n"
2812 msgstr ""
2813 "\n"
2814 "Jag har gjort viss kontroll av identiteten.\n"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:974
2817 #, fuzzy
2818 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2819 msgstr ""
2820 "\n"
2821 "Jag har gjort en noggrann kontroll av identiteten.\n"
2822
2823 #: g10/keyedit.c:984
2824 #, fuzzy
2825 msgid "Really sign? (y/N) "
2826 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2827
2828 #: g10/keyedit.c:1029 g10/keyedit.c:4022 g10/keyedit.c:4113 g10/keyedit.c:4177
2829 #: g10/keyedit.c:4238 g10/sign.c:369
2830 #, c-format
2831 msgid "signing failed: %s\n"
2832 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1094
2835 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1105 g10/keygen.c:3056
2839 msgid "This key is not protected.\n"
2840 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1109 g10/keygen.c:3044
2843 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2844 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1113 g10/keygen.c:3059
2847 #, fuzzy
2848 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2849 msgstr "De hemliga delarna av den huvudnyckeln är inte tillgängliga.\n"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1117 g10/keygen.c:3063
2852 msgid "Key is protected.\n"
2853 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1141
2856 #, c-format
2857 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2858 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1147
2861 msgid ""
2862 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2863 "\n"
2864 msgstr ""
2865 "Skriv in den nya lösenmening för denna hemliga nyckel.\n"
2866 "\n"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:1824
2869 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2870 msgstr "lösenmeningen upprepades inte korrekt; försök igen."
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1161
2873 msgid ""
2874 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2875 "\n"
2876 msgstr ""
2877 "Du vill inte ha någon lösenmening - detta är sannolikt en *dålig* idé!\n"
2878 "\n"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1164
2881 #, fuzzy
2882 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2883 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2884
2885 #: g10/keyedit.c:1235
2886 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2887 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:1319
2890 msgid "save and quit"
2891 msgstr "spara och avsluta"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:1322
2894 #, fuzzy
2895 msgid "show key fingerprint"
2896 msgstr "visa fingeravtryck"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1323
2899 msgid "list key and user IDs"
2900 msgstr "visa en lista på nycklar och användaridentiteter"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1325
2903 msgid "select user ID N"
2904 msgstr "välj användaridentitet N"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1326
2907 #, fuzzy
2908 msgid "select subkey N"
2909 msgstr "välj användaridentitet N"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1327
2912 #, fuzzy
2913 msgid "check signatures"
2914 msgstr "återkalla signaturer"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1329
2917 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1334
2921 #, fuzzy
2922 msgid "sign selected user IDs locally"
2923 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1335
2926 #, fuzzy
2927 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2928 msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1336
2931 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1338
2935 msgid "add a user ID"
2936 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1339
2939 msgid "add a photo ID"
2940 msgstr "lägg till ett foto som användaridentitet"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1340
2943 #, fuzzy
2944 msgid "delete selected user IDs"
2945 msgstr "ta bort en användaridentitet"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1343
2948 #, fuzzy
2949 msgid "add a subkey"
2950 msgstr "addkey"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1345
2953 msgid "add a key to a smartcard"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1346
2957 msgid "move a key to a smartcard"
2958 msgstr ""
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1348
2961 #, fuzzy
2962 msgid "delete selected subkeys"
2963 msgstr "ta bort en undernyckel"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1349
2966 msgid "add a revocation key"
2967 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1350
2970 #, fuzzy
2971 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2972 msgstr ""
2973 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1351
2976 #, fuzzy
2977 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2978 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1352
2981 #, fuzzy
2982 msgid "flag the selected user ID as primary"
2983 msgstr "markera användaridentiteten som huvudidentitet"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1353
2986 #, fuzzy
2987 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2988 msgstr "hoppa mellan att visa en lista på hemliga eller öppna nycklar"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1355
2991 msgid "list preferences (expert)"
2992 msgstr "visa en lista på  inställningar (expertläge)"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1356
2995 msgid "list preferences (verbose)"
2996 msgstr "visa en lista på inställningar (utförligt)"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1357
2999 #, fuzzy
3000 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3001 msgstr ""
3002 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1360
3005 #, fuzzy
3006 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3007 msgstr "kunde inte tolka nyckelserver-URI\n"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1361
3010 msgid "change the passphrase"
3011 msgstr "ändra lösenmening"
3012
3013 # originalet borde ha ett value
3014 #: g10/keyedit.c:1364
3015 msgid "change the ownertrust"
3016 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1365
3019 #, fuzzy
3020 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3021 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1366
3024 #, fuzzy
3025 msgid "revoke selected user IDs"
3026 msgstr "spärra en användaridentitet"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1369
3029 #, fuzzy
3030 msgid "revoke key or selected subkeys"
3031 msgstr "spärra en undernyckel"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1370
3034 #, fuzzy
3035 msgid "enable key"
3036 msgstr "aktivera en nyckel"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1371
3039 #, fuzzy
3040 msgid "disable key"
3041 msgstr "stäng av en nyckel"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1372
3044 #, fuzzy
3045 msgid "show selected photo IDs"
3046 msgstr "visa foto-ID"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1431
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3051 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock\"%s\": %s\n"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1449
3054 msgid "Secret key is available.\n"
3055 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1526
3058 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3059 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1534
3062 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3063 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1553
3066 msgid ""
3067 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3068 "(lsign),\n"
3069 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3070 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3071 msgstr ""
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1590
3074 msgid "Key is revoked."
3075 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1610
3078 #, fuzzy
3079 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3080 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1613
3083 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3084 msgstr "Tips: Välj de användarID:n du vill signera\n"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1621
3087 #, fuzzy, c-format
3088 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3089 msgstr "okänd signaturklass"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1644
3092 #, c-format
3093 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3094 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1666 g10/keyedit.c:1686 g10/keyedit.c:1789
3097 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3098 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1668
3101 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3102 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1670
3105 #, fuzzy
3106 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3107 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1671
3110 #, fuzzy
3111 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3112 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1721
3115 #, fuzzy
3116 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3117 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1733
3120 #, fuzzy
3121 msgid "You must select exactly one key.\n"
3122 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1753
3125 msgid "You must select at least one key.\n"
3126 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1756
3129 #, fuzzy
3130 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3131 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1757
3134 #, fuzzy
3135 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3136 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1792
3139 #, fuzzy
3140 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3141 msgstr "Vill du verkligen spärra alla valda användaridentiteter? "
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1793
3144 #, fuzzy
3145 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3146 msgstr "Vill du verkligen spärra denna användaridentitet? "
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1811
3149 #, fuzzy
3150 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3151 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1822
3154 #, fuzzy
3155 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3156 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda nycklarna? "
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1824
3159 #, fuzzy
3160 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3161 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? "
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1865
3164 msgid ""
3165 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3166 msgstr ""
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1897
3169 #, fuzzy
3170 msgid "Set preference list to:\n"
3171 msgstr "ange inställningslista"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:1903
3174 #, fuzzy
3175 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3176 msgstr ""
3177 "Vill du verkligen ändra inställningarna för de valda användaridentiteterna? "
3178
3179 #: g10/keyedit.c:1905
3180 #, fuzzy
3181 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3182 msgstr "Vill du verkligen ändra inställningarna?"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1955
3185 #, fuzzy
3186 msgid "Save changes? (y/N) "
3187 msgstr "Spara ändringarna? "
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1958
3190 #, fuzzy
3191 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3192 msgstr "Avsluta utan att spara? "
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1968
3195 #, c-format
3196 msgid "update failed: %s\n"
3197 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1975
3200 #, c-format
3201 msgid "update secret failed: %s\n"
3202 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1982
3205 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3206 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:2054
3209 msgid "Digest: "
3210 msgstr "Sammandrag: "
3211
3212 #: g10/keyedit.c:2106
3213 msgid "Features: "
3214 msgstr "Funktioner: "
3215
3216 #: g10/keyedit.c:2117
3217 msgid "Keyserver no-modify"
3218 msgstr ""
3219
3220 #: g10/keyedit.c:2132 g10/keylist.c:307
3221 msgid "Preferred keyserver: "
3222 msgstr ""
3223
3224 #: g10/keyedit.c:2363
3225 #, fuzzy, c-format
3226 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3227 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
3228
3229 #: g10/keyedit.c:2384
3230 #, fuzzy, c-format
3231 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3232 msgstr "Denna nyckel kan spärras av nyckeln %s"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:2390
3235 #, fuzzy
3236 msgid "(sensitive)"
3237 msgstr " (känsligt)"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:2406 g10/keyedit.c:2462 g10/keyedit.c:2574 g10/keyedit.c:2589
3240 #: g10/keylist.c:193 g10/keyserver.c:413
3241 #, fuzzy, c-format
3242 msgid "created: %s"
3243 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:2409 g10/keylist.c:786 g10/keylist.c:880 g10/mainproc.c:929
3246 #, fuzzy, c-format
3247 msgid "revoked: %s"
3248 msgstr "[spärrad]"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:757 g10/keylist.c:886
3251 #, fuzzy, c-format
3252 msgid "expired: %s"
3253 msgstr "[går ut: %s]"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2413 g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2576 g10/keyedit.c:2591
3256 #: g10/keylist.c:195 g10/keylist.c:763 g10/keylist.c:798 g10/keylist.c:892
3257 #: g10/keylist.c:913 g10/keyserver.c:419 g10/mainproc.c:935
3258 #, fuzzy, c-format
3259 msgid "expires: %s"
3260 msgstr "[går ut: %s]"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:2415
3263 #, c-format
3264 msgid "usage: %s"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: g10/keyedit.c:2430
3268 #, fuzzy, c-format
3269 msgid "trust: %s"
3270 msgstr " tillit: %c/%c"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:2434
3273 #, c-format
3274 msgid "validity: %s"
3275 msgstr ""
3276
3277 #: g10/keyedit.c:2441
3278 msgid "This key has been disabled"
3279 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:2469 g10/keylist.c:199
3282 msgid "card-no: "
3283 msgstr ""
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2536
3286 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3287 msgstr ""
3288 "Du kan inte ange några inställningar för ett användar-ID av PGP 2.x-typ.\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:2544
3291 msgid ""
3292 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3293 "unless you restart the program.\n"
3294 msgstr ""
3295 "Obs! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3296 "om du inte startar om programmet.\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:2608 g10/keyserver.c:423 g10/mainproc.c:1575
3299 #: g10/trustdb.c:1164
3300 #, fuzzy
3301 msgid "revoked"
3302 msgstr "[spärrad]"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:2610 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:1577
3305 #: g10/trustdb.c:531
3306 #, fuzzy
3307 msgid "expired"
3308 msgstr "expire"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:2675
3311 msgid ""
3312 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3313 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3314 msgstr ""
3315 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som huvudidentitet.\n"
3316 "Detta kommando kan göra att ett annat användar-ID antas\n"
3317 "vara huvudidentitet.\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:2735
3320 msgid ""
3321 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3322 "versions\n"
3323 "         of PGP to reject this key.\n"
3324 msgstr ""
3325 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto- ID kan "
3326 "vissa versioner\n"
3327 "         av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:3018
3330 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3331 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3332
3333 #: g10/keyedit.c:2746
3334 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3335 msgstr "Du kan inte lägga till ett fofo-ID till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:2886
3338 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3339 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2896
3342 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3343 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:2900
3346 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3347 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:2906
3350 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3351 msgstr "Vill du verkligen radera denna egensignatur? (j/N)"
3352
3353 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3354 #: g10/keyedit.c:2920
3355 #, c-format
3356 msgid "Deleted %d signature.\n"
3357 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2921
3360 #, c-format
3361 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3362 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:2924
3365 msgid "Nothing deleted.\n"
3366 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:3013
3369 msgid ""
3370 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3371 "cause\n"
3372 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3373 msgstr ""
3374 "VARNING: Detta är en PGP 2-nyckel. Om du anger en spärrnyckel kan denna "
3375 "nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:3024
3378 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3379 msgstr "Du får inte ange en spärrnyckel för en PGP 2-nyckel.\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:3044
3382 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3383 msgstr "Ange användar-ID för spärrnyckeln: "
3384
3385 #: g10/keyedit.c:3067
3386 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3387 msgstr "det går inte att använda en PGP 2-nyckel som spärrnyckel\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:3082
3390 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3391 msgstr "Du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:3104
3394 #, fuzzy
3395 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3396 msgstr "VARNING: Denna nyckel har spärrats med sin spärrnyckel!\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:3123
3399 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3400 msgstr "VARNING: det går aldrig att ändra om du utser en spärrnyckel!\n"
3401
3402 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
3403 #: g10/keyedit.c:3129
3404 #, fuzzy
3405 msgid ""
3406 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3407 msgstr ""
3408 "Är du verkligen säker på att du vill utse denna nyckel till spärrnyckel? (j/"
3409 "N): "
3410
3411 #: g10/keyedit.c:3190
3412 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3413 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:3196
3416 #, fuzzy
3417 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3418 msgstr "Välj som högst en undernyckel.\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:3200
3421 #, fuzzy
3422 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3423 msgstr "Ändrar giltighetstid för en undernyckel.\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:3203
3426 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3427 msgstr "Ändrar giltighetstid för huvudnyckeln.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:3249
3430 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3431 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:3265
3434 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3435 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:3345
3438 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3439 msgstr "Du måste välja bara en användaridentitet.\n"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:3384 g10/keyedit.c:3494 g10/keyedit.c:3614
3442 #, fuzzy, c-format
3443 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3444 msgstr "hoppar över v3 egensignatur på användar-id \"%s\"\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:3555
3447 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3448 msgstr ""
3449
3450 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3451 #: g10/keyedit.c:3635
3452 #, fuzzy
3453 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3454 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
3455
3456 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
3457 #: g10/keyedit.c:3636
3458 #, fuzzy
3459 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3460 msgstr "Vill du verkligen använda det (j/N)?"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:3698
3463 #, c-format
3464 msgid "No user ID with index %d\n"
3465 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3744
3468 #, fuzzy, c-format
3469 msgid "No subkey with index %d\n"
3470 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:3861
3473 #, fuzzy, c-format
3474 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3475 msgstr "användaridentitet: \""
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3864 g10/keyedit.c:3928 g10/keyedit.c:3971
3478 #, fuzzy, c-format
3479 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3480 msgstr ""
3481 "\"\n"
3482 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:3866 g10/keyedit.c:3930 g10/keyedit.c:3973
3485 msgid " (non-exportable)"
3486 msgstr "  (icke exporterbar)"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:3870
3489 #, c-format
3490 msgid "This signature expired on %s.\n"
3491 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
3492
3493 # nyckel? signatur?
3494 #: g10/keyedit.c:3874
3495 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3496 msgstr "Vill du verkligen spärra denna nyckel? (j/N)"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:3878
3499 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3500 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:3905
3503 #, fuzzy, c-format
3504 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3505 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:3931
3508 #, fuzzy
3509 msgid " (non-revocable)"
3510 msgstr "  (icke exporterbar)"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3938
3513 #, fuzzy, c-format
3514 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3515 msgstr "   spärrad av %08lX %s\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:3960
3518 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3519 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:3980
3522 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3523 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (y/N) "
3524
3525 #: g10/keyedit.c:4010
3526 msgid "no secret key\n"
3527 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:4080
3530 #, c-format
3531 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3532 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:4097
3535 #, c-format
3536 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3537 msgstr ""
3538 "VARNING: en signatur på ett användar-ID är daterad %d sekunder in i "
3539 "framtiden\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:4161
3542 #, fuzzy, c-format
3543 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3544 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:4223
3547 #, fuzzy, c-format
3548 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3549 msgstr "Användar-ID \"%s\" är redan spärrad\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:4318
3552 #, fuzzy, c-format
3553 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3554 msgstr "Visar %s foto-ID med storleken %ld för nyckeln 0x%08lX (uid %d)\n"
3555
3556 #: g10/keygen.c:293
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3559 msgstr "inställningen %c%lu förekommer flera gånger\n"
3560
3561 #: g10/keygen.c:300
3562 #, fuzzy
3563 msgid "too many cipher preferences\n"
3564 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3565
3566 #: g10/keygen.c:302
3567 #, fuzzy
3568 msgid "too many digest preferences\n"
3569 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3570
3571 #: g10/keygen.c:304
3572 #, fuzzy
3573 msgid "too many compression preferences\n"
3574 msgstr "för många `%c' inställningar\n"
3575
3576 #: g10/keygen.c:401
3577 #, fuzzy, c-format
3578 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3579 msgstr "felaktigt tecken i inställningssträngen\n"
3580
3581 #: g10/keygen.c:829
3582 msgid "writing direct signature\n"
3583 msgstr "skriver direkt signatur\n"
3584
3585 #: g10/keygen.c:868
3586 msgid "writing self signature\n"
3587 msgstr "skriver egensignatur\n"
3588
3589 #: g10/keygen.c:914
3590 msgid "writing key binding signature\n"
3591 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
3592
3593 #: g10/keygen.c:976 g10/keygen.c:1060 g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:2631
3594 #, c-format
3595 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3596 msgstr "felaktig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
3597
3598 #: g10/keygen.c:981 g10/keygen.c:1065 g10/keygen.c:1156 g10/keygen.c:2637
3599 #, c-format
3600 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3601 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
3602
3603 #: g10/keygen.c:1249
3604 #, fuzzy
3605 msgid "Sign"
3606 msgstr "sign"
3607
3608 #: g10/keygen.c:1252
3609 #, fuzzy
3610 msgid "Encrypt"
3611 msgstr "kryptera data"
3612
3613 #: g10/keygen.c:1255
3614 msgid "Authenticate"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: g10/keygen.c:1263
3618 msgid "SsEeAaQq"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: g10/keygen.c:1278
3622 #, c-format
3623 msgid "Possible actions for a %s key: "
3624 msgstr ""
3625
3626 #: g10/keygen.c:1282
3627 msgid "Current allowed actions: "
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/keygen.c:1287
3631 #, c-format
3632 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: g10/keygen.c:1290
3636 #, c-format
3637 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: g10/keygen.c:1293
3641 #, c-format
3642 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3643 msgstr ""
3644
3645 #: g10/keygen.c:1296
3646 #, c-format
3647 msgid "   (%c) Finished\n"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: g10/keygen.c:1350
3651 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3652 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
3653
3654 #: g10/keygen.c:1352
3655 #, fuzzy, c-format
3656 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3657 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
3658
3659 #: g10/keygen.c:1353
3660 #, c-format
3661 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3662 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3663
3664 #: g10/keygen.c:1355
3665 #, fuzzy, c-format
3666 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3667 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
3668
3669 #: g10/keygen.c:1357
3670 #, fuzzy, c-format
3671 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3672 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
3673
3674 #: g10/keygen.c:1358
3675 #, c-format
3676 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3677 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
3678
3679 #: g10/keygen.c:1360
3680 #, c-format
3681 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3682 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3683
3684 #: g10/keygen.c:1362
3685 #, fuzzy, c-format
3686 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3687 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
3688
3689 #: g10/keygen.c:1431 g10/keygen.c:2508
3690 #, fuzzy, c-format
3691 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3692 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
3693
3694 #: g10/keygen.c:1441
3695 #, c-format
3696 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: g10/keygen.c:1448
3700 #, fuzzy, c-format
3701 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3702 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
3703
3704 #: g10/keygen.c:1462
3705 #, c-format
3706 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3707 msgstr ""
3708
3709 #: g10/keygen.c:1468
3710 #, c-format
3711 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3712 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1473 g10/keygen.c:1478
3715 #, c-format
3716 msgid "rounded up to %u bits\n"
3717 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
3718
3719 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3720 #: g10/keygen.c:1530
3721 msgid ""
3722 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3723 "         0 = key does not expire\n"
3724 "      <n>  = key expires in n days\n"
3725 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3726 "      <n>m = key expires in n months\n"
3727 "      <n>y = key expires in n years\n"
3728 msgstr ""
3729 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3730 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
3731 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
3732 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
3733 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
3734 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
3735
3736 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
3737 #: g10/keygen.c:1539
3738 msgid ""
3739 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3740 "         0 = signature does not expire\n"
3741 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3742 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3743 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3744 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3745 msgstr ""
3746 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
3747 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
3748 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
3749 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
3750 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
3751 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
3752
3753 #: g10/keygen.c:1561
3754 msgid "Key is valid for? (0) "
3755 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
3756
3757 #: g10/keygen.c:1563
3758 msgid "Signature is valid for? (0) "
3759 msgstr "För hur lång tid ska signaturen vara giltig? (0) "
3760
3761 #: g10/keygen.c:1568
3762 msgid "invalid value\n"
3763 msgstr "felaktigt värde\n"
3764
3765 #: g10/keygen.c:1575
3766 #, fuzzy
3767 msgid "Key does not expire at all\n"
3768 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
3769
3770 #: g10/keygen.c:1576
3771 #, fuzzy
3772 msgid "Signature does not expire at all\n"
3773 msgstr "Giltighetstiden för %s går aldrig ut\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:1583
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "Key expires at %s\n"
3778 msgstr "Giltighetstiden för %s går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
3779
3780 #: g10/keygen.c:1584
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "Signature expires at %s\n"
3783 msgstr "Giltighetstiden för signaturen går ut %s\n"
3784
3785 #: g10/keygen.c:1590
3786 msgid ""
3787 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3788 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3789 msgstr ""
3790 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
3791 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
3792
3793 #: g10/keygen.c:1595
3794 #, fuzzy
3795 msgid "Is this correct? (y/N) "
3796 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
3797
3798 #: g10/keygen.c:1638
3799 #, fuzzy
3800 msgid ""
3801 "\n"
3802 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3803 "ID\n"
3804 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3805 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3806 "\n"
3807 msgstr ""
3808 "\n"
3809 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
3810 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och e-postadress\n"
3811 "enligt följande form: \n"
3812 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
3813 "\n"
3814
3815 #: g10/keygen.c:1650
3816 msgid "Real name: "
3817 msgstr "Namn: "
3818
3819 #: g10/keygen.c:1658
3820 msgid "Invalid character in name\n"
3821 msgstr "Felaktigt tecken i namnet\n"
3822
3823 #: g10/keygen.c:1660
3824 msgid "Name may not start with a digit\n"
3825 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
3826
3827 #: g10/keygen.c:1662
3828 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3829 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
3830
3831 #: g10/keygen.c:1670
3832 msgid "Email address: "
3833 msgstr "E-postadress: "
3834
3835 #: g10/keygen.c:1681
3836 msgid "Not a valid email address\n"
3837 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
3838
3839 #: g10/keygen.c:1689
3840 msgid "Comment: "
3841 msgstr "Kommentar: "
3842
3843 #: g10/keygen.c:1695
3844 msgid "Invalid character in comment\n"
3845 msgstr "Felaktigt tecken i kommentaren\n"
3846
3847 #: g10/keygen.c:1718
3848 #, c-format
3849 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3850 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
3851
3852 #: g10/keygen.c:1724
3853 #, c-format
3854 msgid ""
3855 "You selected this USER-ID:\n"
3856 "    \"%s\"\n"
3857 "\n"
3858 msgstr ""
3859 "Du valde följande användaridentitet:\n"
3860 "    \"%s\"\n"
3861 "\n"
3862
3863 #: g10/keygen.c:1729
3864 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3865 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
3866
3867 # Ej solklart vad förkortningarna står för
3868 #: g10/keygen.c:1745
3869 msgid "NnCcEeOoQq"
3870 msgstr "NnKkEeOoAa"
3871
3872 #: g10/keygen.c:1755
3873 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3874 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
3875
3876 #: g10/keygen.c:1756
3877 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3878 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
3879
3880 #: g10/keygen.c:1775
3881 msgid "Please correct the error first\n"
3882 msgstr "Rätta först felet\n"
3883
3884 # fel kapitalisering i originalet?
3885 #: g10/keygen.c:1815
3886 msgid ""
3887 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3888 "\n"
3889 msgstr ""
3890 "Du behöver en lösenmening för att skydda din hemliga nyckel\n"
3891 "\n"
3892
3893 #: g10/keygen.c:1825 g10/passphrase.c:1101
3894 #, c-format
3895 msgid "%s.\n"
3896 msgstr "%s.\n"
3897
3898 #: g10/keygen.c:1831
3899 msgid ""
3900 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3901 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3902 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3903 "\n"
3904 msgstr ""
3905 "Du vill inte ha någon lösenmening - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
3906 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenmening när som helst\n"
3907 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
3908
3909 #: g10/keygen.c:1853
3910 msgid ""
3911 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3912 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3913 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3914 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3915 msgstr ""
3916 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
3917 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
3918 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
3919 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
3920
3921 #: g10/keygen.c:2577
3922 msgid "Key generation canceled.\n"
3923 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:2765 g10/keygen.c:2909
3926 #, c-format
3927 msgid "writing public key to `%s'\n"
3928 msgstr "skriver den öppna nyckeln till \"%s\"\n"
3929
3930 #: g10/keygen.c:2767 g10/keygen.c:2912
3931 #, fuzzy, c-format
3932 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3933 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
3934
3935 #: g10/keygen.c:2770 g10/keygen.c:2915
3936 #, c-format
3937 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3938 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:2898
3941 #, c-format
3942 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3943 msgstr "hittade ingen öppen nyckelring att skriva till: %s\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:2904
3946 #, c-format
3947 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3948 msgstr "hittade ingen hemlig nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:2922
3951 #, c-format
3952 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3953 msgstr "fel vid skrivning av öppna nyckelringen \"%s\": %s\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:2929
3956 #, c-format
3957 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3958 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
3959
3960 #: g10/keygen.c:2952
3961 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3962 msgstr "den öppna och den  hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
3963
3964 #: g10/keygen.c:2963
3965 #, fuzzy
3966 msgid ""
3967 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3968 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3969 msgstr ""
3970 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer\n"
3971 "kanske att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att skapa en\n"
3972 "undernyckel för detta syfte.\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:2975 g10/keygen.c:3104 g10/keygen.c:3219
3975 #, c-format
3976 msgid "Key generation failed: %s\n"
3977 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
3978
3979 # c-format behövs inte i singularis
3980 #: g10/keygen.c:3027 g10/keygen.c:3155 g10/sign.c:290
3981 #, c-format
3982 msgid ""
3983 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3984 msgstr ""
3985 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
3986 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:3029 g10/keygen.c:3157 g10/sign.c:292
3989 #, c-format
3990 msgid ""
3991 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3992 msgstr ""
3993 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
3994 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3168
3997 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3998 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
3999
4000 #: g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3201
4001 #, fuzzy