msgfmt updated.
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999.
4 #
5 # Thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se> for
6 # many improvements
7 #
8 # Also many thanks to my wife Olivia <olivia@resare.com> for
9 # patience, help and suggestions
10 #
11 # $Id$
12 #
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
16 "POT-Creation-Date: 2002-08-04 23:31+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2001-08-23 10:32+02:00\n"
18 "Last-Translator: Daniel Resare <daniel@resare.com>\n"
19 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
24 #: util/secmem.c:88
25 #, fuzzy
26 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
27 msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
28
29 #: util/secmem.c:89
30 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
31 msgstr ""
32
33 #: util/secmem.c:326
34 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
35 msgstr "operationen är ej möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
36
37 #: util/secmem.c:327
38 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
39 msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
40
41 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
42 msgid "yes"
43 msgstr "ja"
44
45 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
46 msgid "yY"
47 msgstr "jJ"
48
49 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
50 msgid "no"
51 msgstr "nej"
52
53 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
54 msgid "nN"
55 msgstr "nN"
56
57 #: g10/keyedit.c:898 util/miscutil.c:333
58 msgid "quit"
59 msgstr "avsluta"
60
61 #: util/miscutil.c:336
62 msgid "qQ"
63 msgstr "aA"
64
65 #: util/errors.c:54
66 msgid "general error"
67 msgstr "allmänt fel"
68
69 #: util/errors.c:55
70 msgid "unknown packet type"
71 msgstr "okänd pakettyp"
72
73 #: util/errors.c:56
74 msgid "unknown version"
75 msgstr "okänd version"
76
77 #: util/errors.c:57
78 msgid "unknown pubkey algorithm"
79 msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
80
81 # jag är inte nöjd med översättningen digest -> kontrollsumma,
82 # om du har ett bättre förslag kontakta mig gärna på
83 # daniel@resare.com. Andra förslag jag sågat är digest (oöversatt),
84 # fingeravtryck, indatakarakteristik, sammandrag och sammanfattning
85 #: util/errors.c:58
86 msgid "unknown digest algorithm"
87 msgstr "okänd algoritm för beräkning av kontrollsumma"
88
89 #: util/errors.c:59
90 msgid "bad public key"
91 msgstr "felaktig publik nyckel"
92
93 #: util/errors.c:60
94 msgid "bad secret key"
95 msgstr "felaktig hemlig nyckel"
96
97 #: util/errors.c:61
98 msgid "bad signature"
99 msgstr "felaktig signatur"
100
101 #: util/errors.c:62
102 msgid "checksum error"
103 msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
104
105 #: util/errors.c:63
106 msgid "bad passphrase"
107 msgstr "felaktig lösenordsfras"
108
109 #: util/errors.c:64
110 msgid "public key not found"
111 msgstr "hittade inte publik nyckel"
112
113 #: util/errors.c:65
114 msgid "unknown cipher algorithm"
115 msgstr "okänd chifferalgoritm"
116
117 #: util/errors.c:66
118 msgid "can't open the keyring"
119 msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
120
121 #: util/errors.c:67
122 msgid "invalid packet"
123 msgstr "felaktigt paket"
124
125 #: util/errors.c:68
126 msgid "invalid armor"
127 msgstr "felaktigt skal"
128
129 #: util/errors.c:69
130 msgid "no such user id"
131 msgstr "okänd användaridentitet"
132
133 #: util/errors.c:70
134 msgid "secret key not available"
135 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
136
137 #: util/errors.c:71
138 msgid "wrong secret key used"
139 msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
140
141 #: util/errors.c:72
142 msgid "not supported"
143 msgstr "ej stödd"
144
145 #: util/errors.c:73
146 msgid "bad key"
147 msgstr "felaktig nyckel"
148
149 #: util/errors.c:74
150 msgid "file read error"
151 msgstr "fel vid läsning av fil"
152
153 #: util/errors.c:75
154 msgid "file write error"
155 msgstr "fel vid skrivning av fil"
156
157 #: util/errors.c:76
158 msgid "unknown compress algorithm"
159 msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
160
161 #: util/errors.c:77
162 msgid "file open error"
163 msgstr "fel vid öppnande av fil"
164
165 #: util/errors.c:78
166 msgid "file create error"
167 msgstr "fel vid skapande av fil"
168
169 #: util/errors.c:79
170 msgid "invalid passphrase"
171 msgstr "felaktig lösenordsfras"
172
173 #: util/errors.c:80
174 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
175 msgstr "algoritmen för publik nyckel är ej implementerad"
176
177 #: util/errors.c:81
178 msgid "unimplemented cipher algorithm"
179 msgstr "chifferalgorimten är ej implementerad"
180
181 #: util/errors.c:82
182 msgid "unknown signature class"
183 msgstr "okänd signaturklass"
184
185 #: util/errors.c:83
186 msgid "trust database error"
187 msgstr "fel i tillitsdatabasen"
188
189 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
190 #: util/errors.c:84
191 msgid "bad MPI"
192 msgstr "felaktig MPI"
193
194 #: util/errors.c:85
195 msgid "resource limit"
196 msgstr "resursbegränsning"
197
198 #: util/errors.c:86
199 msgid "invalid keyring"
200 msgstr "felaktig nyckelring"
201
202 #: util/errors.c:87
203 msgid "bad certificate"
204 msgstr "felaktigt certifikat"
205
206 #: util/errors.c:88
207 msgid "malformed user id"
208 msgstr "felformaterad användaridentitet"
209
210 #: util/errors.c:89
211 msgid "file close error"
212 msgstr "fel vid stängning av fil"
213
214 #: util/errors.c:90
215 msgid "file rename error"
216 msgstr "fel vid namnbyte av fil"
217
218 #: util/errors.c:91
219 msgid "file delete error"
220 msgstr "fel vid borttagande av fil"
221
222 #: util/errors.c:92
223 msgid "unexpected data"
224 msgstr "oväntad data"
225
226 #: util/errors.c:93
227 msgid "timestamp conflict"
228 msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
229
230 #: util/errors.c:94
231 msgid "unusable pubkey algorithm"
232 msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
233
234 #: util/errors.c:95
235 msgid "file exists"
236 msgstr "filen finns"
237
238 #: util/errors.c:96
239 msgid "weak key"
240 msgstr "svag nyckel"
241
242 #: util/errors.c:97
243 msgid "invalid argument"
244 msgstr "felaktigt argument"
245
246 #: util/errors.c:98
247 msgid "bad URI"
248 msgstr "felaktig URI"
249
250 #: util/errors.c:99
251 msgid "unsupported URI"
252 msgstr "ej stödd URI"
253
254 #: util/errors.c:100
255 msgid "network error"
256 msgstr "nätverksfel"
257
258 #: util/errors.c:102
259 msgid "not encrypted"
260 msgstr "ej krypterad"
261
262 #: util/errors.c:103
263 msgid "not processed"
264 msgstr "inte behandlade"
265
266 #. the key cannot be used for a specific usage
267 #: util/errors.c:105
268 msgid "unusable public key"
269 msgstr "oanvändbar publik nyckel"
270
271 #: util/errors.c:106
272 msgid "unusable secret key"
273 msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
274
275 #: util/errors.c:107
276 #, fuzzy
277 msgid "keyserver error"
278 msgstr "allmänt fel"
279
280 #: util/logger.c:249
281 #, c-format
282 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
283 msgstr "... detta är ett fel i programmet (%s:%d:%s)\n"
284
285 #: util/logger.c:255
286 #, c-format
287 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
288 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
289
290 #: cipher/random.c:352 g10/import.c:193 g10/keygen.c:1809
291 #, c-format
292 msgid "can't open `%s': %s\n"
293 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
294
295 #: cipher/random.c:356
296 #, c-format
297 msgid "can't stat `%s': %s\n"
298 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
299
300 #: cipher/random.c:361
301 #, c-format
302 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
303 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
304
305 #: cipher/random.c:366
306 msgid "note: random_seed file is empty\n"
307 msgstr "notera: filen random_seed är tom\n"
308
309 #: cipher/random.c:372
310 #, fuzzy
311 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
312 msgstr "varning: random_seed har en felaktig storlek och används därför inte\n"
313
314 #: cipher/random.c:380
315 #, c-format
316 msgid "can't read `%s': %s\n"
317 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
318
319 #: cipher/random.c:418
320 msgid "note: random_seed file not updated\n"
321 msgstr "notera: random_seed uppdaterades inte\n"
322
323 #: cipher/random.c:438
324 #, c-format
325 msgid "can't create `%s': %s\n"
326 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
327
328 #: cipher/random.c:445
329 #, c-format
330 msgid "can't write `%s': %s\n"
331 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
332
333 #: cipher/random.c:448
334 #, c-format
335 msgid "can't close `%s': %s\n"
336 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
337
338 #: cipher/random.c:694
339 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
340 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
341
342 #: cipher/random.c:695
343 msgid ""
344 "The random number generator is only a kludge to let\n"
345 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
346 "\n"
347 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
348 "\n"
349 msgstr ""
350 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
351 "få den att fungera - den är inte på något sätt en\n"
352 "stark slumptalsgenerator!\n"
353 "\n"
354 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
355 "\n"
356
357 #: cipher/rndlinux.c:134
358 #, c-format
359 msgid ""
360 "\n"
361 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
362 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
363 msgstr ""
364 "\n"
365 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
366 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
367 "(Behöver %d fler byte)\n"
368
369 #: g10/g10.c:304
370 msgid ""
371 "@Commands:\n"
372 " "
373 msgstr ""
374 "@Kommandon:\n"
375 " "
376
377 #: g10/g10.c:306
378 msgid "|[file]|make a signature"
379 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
380
381 #: g10/g10.c:307
382 msgid "|[file]|make a clear text signature"
383 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
384
385 #: g10/g10.c:308
386 msgid "make a detached signature"
387 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
388
389 #: g10/g10.c:309
390 msgid "encrypt data"
391 msgstr "kryptera data"
392
393 #: g10/g10.c:310
394 msgid "|[files]|encrypt files"
395 msgstr ""
396
397 #: g10/g10.c:311
398 msgid "encryption only with symmetric cipher"
399 msgstr "endast kryptering med symmetriskt chiffer"
400
401 #: g10/g10.c:312
402 msgid "store only"
403 msgstr "endast lagring"
404
405 #: g10/g10.c:313
406 msgid "decrypt data (default)"
407 msgstr "dekryptera data (normalläge)"
408
409 #: g10/g10.c:314
410 msgid "|[files]|decrypt files"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/g10.c:315
414 msgid "verify a signature"
415 msgstr "verifiera en signatur"
416
417 #: g10/g10.c:317
418 msgid "list keys"
419 msgstr "räkna upp nycklar"
420
421 #: g10/g10.c:319
422 msgid "list keys and signatures"
423 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
424
425 #: g10/g10.c:320
426 msgid "check key signatures"
427 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
428
429 #: g10/g10.c:321
430 msgid "list keys and fingerprints"
431 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
432
433 #: g10/g10.c:322
434 msgid "list secret keys"
435 msgstr "räkna upp hemliga nycklar"
436
437 #: g10/g10.c:323
438 msgid "generate a new key pair"
439 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
440
441 #: g10/g10.c:324
442 #, fuzzy
443 msgid "remove keys from the public keyring"
444 msgstr "ta bort en nyckel från den publika nyckelringen"
445
446 #: g10/g10.c:326
447 #, fuzzy
448 msgid "remove keys from the secret keyring"
449 msgstr "ta bort en nyckel från den hemliga nyckelringen"
450
451 #: g10/g10.c:327
452 msgid "sign a key"
453 msgstr "signera en nyckel"
454
455 #: g10/g10.c:328
456 msgid "sign a key locally"
457 msgstr "signera en nyckel lokalt"
458
459 #: g10/g10.c:329
460 #, fuzzy
461 msgid "sign a key non-revocably"
462 msgstr "signera en nyckel lokalt"
463
464 #: g10/g10.c:330
465 #, fuzzy
466 msgid "sign a key locally and non-revocably"
467 msgstr "signera en nyckel lokalt"
468
469 #: g10/g10.c:331
470 msgid "sign or edit a key"
471 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
472
473 #: g10/g10.c:332
474 msgid "generate a revocation certificate"
475 msgstr "generera ett återkallelesecertifikat"
476
477 #: g10/g10.c:334
478 msgid "export keys"
479 msgstr "exportera nycklar"
480
481 #: g10/g10.c:335
482 msgid "export keys to a key server"
483 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
484
485 #: g10/g10.c:336
486 msgid "import keys from a key server"
487 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
488
489 #: g10/g10.c:338
490 #, fuzzy
491 msgid "search for keys on a key server"
492 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
493
494 #: g10/g10.c:340
495 #, fuzzy
496 msgid "update all keys from a keyserver"
497 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
498
499 #: g10/g10.c:344
500 msgid "import/merge keys"
501 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
502
503 #: g10/g10.c:346
504 msgid "list only the sequence of packets"
505 msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
506
507 #: g10/g10.c:348
508 msgid "export the ownertrust values"
509 msgstr "exportera de värden som representerar ägartillit"
510
511 #: g10/g10.c:350
512 msgid "import ownertrust values"
513 msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
514
515 #: g10/g10.c:352
516 msgid "update the trust database"
517 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
518
519 #: g10/g10.c:354
520 #, fuzzy
521 msgid "unattended trust database update"
522 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
523
524 #: g10/g10.c:355
525 msgid "fix a corrupted trust database"
526 msgstr "reparera en korrupt tillitsdatabas"
527
528 #: g10/g10.c:356
529 msgid "De-Armor a file or stdin"
530 msgstr "Skala av en fil eller standard in"
531
532 #: g10/g10.c:358
533 msgid "En-Armor a file or stdin"
534 msgstr "Skapa ett skal för en fil eller standard in"
535
536 #: g10/g10.c:360
537 msgid "|algo [files]|print message digests"
538 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
539
540 #: g10/g10.c:364
541 msgid ""
542 "@\n"
543 "Options:\n"
544 " "
545 msgstr ""
546 "@\n"
547 "Flaggor:\n"
548 " "
549
550 #: g10/g10.c:366
551 msgid "create ascii armored output"
552 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
553
554 #: g10/g10.c:368
555 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
556 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
557
558 #: g10/g10.c:371
559 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
560 msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardvärdet för mottagare"
561
562 #: g10/g10.c:373
563 msgid "use the default key as default recipient"
564 msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
565
566 #: g10/g10.c:379
567 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
568 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
569
570 #: g10/g10.c:380
571 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
572 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att slå av kompression)"
573
574 #: g10/g10.c:382
575 msgid "use canonical text mode"
576 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
577
578 #: g10/g10.c:389
579 msgid "use as output file"
580 msgstr "använd som fil för utdata"
581
582 #: g10/g10.c:390
583 msgid "verbose"
584 msgstr "utförlig"
585
586 #: g10/g10.c:391
587 msgid "be somewhat more quiet"
588 msgstr "var något tystare"
589
590 #: g10/g10.c:392
591 msgid "don't use the terminal at all"
592 msgstr "använd inte terminalen alls"
593
594 #: g10/g10.c:393
595 msgid "force v3 signatures"
596 msgstr "använd v3-signaturer"
597
598 #: g10/g10.c:394
599 #, fuzzy
600 msgid "do not force v3 signatures"
601 msgstr "använd v3-signaturer"
602
603 #: g10/g10.c:395
604 #, fuzzy
605 msgid "force v4 key signatures"
606 msgstr "använd v3-signaturer"
607
608 #: g10/g10.c:396
609 #, fuzzy
610 msgid "do not force v4 key signatures"
611 msgstr "använd v3-signaturer"
612
613 #: g10/g10.c:397
614 msgid "always use a MDC for encryption"
615 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
616
617 #: g10/g10.c:399
618 #, fuzzy
619 msgid "never use a MDC for encryption"
620 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
621
622 #: g10/g10.c:401
623 msgid "do not make any changes"
624 msgstr "gör inga ändringar"
625
626 # syftar på ett användargränsnitt i ett separat program, till exempel gpa
627 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
628 #: g10/g10.c:403
629 msgid "use the gpg-agent"
630 msgstr "använd gpg-agenten"
631
632 #: g10/g10.c:406
633 msgid "batch mode: never ask"
634 msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
635
636 #: g10/g10.c:407
637 msgid "assume yes on most questions"
638 msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
639
640 #: g10/g10.c:408
641 msgid "assume no on most questions"
642 msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
643
644 #: g10/g10.c:409
645 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
646 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan av nyckelringar"
647
648 #: g10/g10.c:410
649 msgid "add this secret keyring to the list"
650 msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
651
652 #: g10/g10.c:411
653 msgid "show which keyring a listed key is on"
654 msgstr ""
655
656 #: g10/g10.c:412
657 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
658 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
659
660 #: g10/g10.c:413
661 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
662 msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
663
664 #: g10/g10.c:417
665 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
666 msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
667
668 #: g10/g10.c:418
669 msgid "read options from file"
670 msgstr "läs flaggor från fil"
671
672 #: g10/g10.c:422
673 msgid "|FD|write status info to this FD"
674 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
675
676 #: g10/g10.c:424
677 #, fuzzy
678 msgid "|[file]|write status info to file"
679 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
680
681 #: g10/g10.c:436
682 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
683 msgstr "|NYCKELID|lita ovillkorligen på denna nyckel"
684
685 #: g10/g10.c:437
686 msgid "|FILE|load extension module FILE"
687 msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
688
689 #: g10/g10.c:438
690 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
691 msgstr "imitera läget som beskrivs i RFC1991"
692
693 #: g10/g10.c:439
694 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
695 msgstr "ställ om alla flaggor så att gpg följer OpenPGP-standarden"
696
697 #: g10/g10.c:440
698 #, fuzzy
699 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
700 msgstr "ställ om alla flaggor så att gpg följer OpenPGP-standarden"
701
702 #: g10/g10.c:446
703 msgid "|N|use passphrase mode N"
704 msgstr "|N|använd lösenordsläget N"
705
706 #: g10/g10.c:448
707 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
708 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
709
710 #: g10/g10.c:450
711 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
712 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
713
714 #: g10/g10.c:452
715 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
716 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
717
718 #: g10/g10.c:453
719 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
720 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
721
722 #: g10/g10.c:455
723 msgid "|N|use compress algorithm N"
724 msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
725
726 #: g10/g10.c:456
727 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
728 msgstr "släng bort nyckelidentitetsfältet från krypterade paket"
729
730 #: g10/g10.c:457
731 msgid "Show Photo IDs"
732 msgstr ""
733
734 #: g10/g10.c:458
735 msgid "Don't show Photo IDs"
736 msgstr ""
737
738 #: g10/g10.c:459
739 msgid "Set command line to view Photo IDs"
740 msgstr ""
741
742 #: g10/g10.c:465
743 msgid ""
744 "@\n"
745 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
746 msgstr ""
747 "@\n"
748 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
749
750 #: g10/g10.c:468
751 msgid ""
752 "@\n"
753 "Examples:\n"
754 "\n"
755 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
756 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
757 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
758 " --list-keys [names]        show keys\n"
759 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
760 msgstr ""
761 "@\n"
762 "Exempel:\n"
763 "\n"
764 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
765 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
766 "--detach-sign [fil]         skapa en signatur i en separat fil\n"
767 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
768 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
769
770 #: g10/g10.c:620
771 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
772 msgstr ""
773 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
774 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
775
776 #: g10/g10.c:624
777 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
778 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
779
780 #: g10/g10.c:627
781 msgid ""
782 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
783 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
784 "default operation depends on the input data\n"
785 msgstr ""
786 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
787 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
788 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
789
790 #: g10/g10.c:638
791 msgid ""
792 "\n"
793 "Supported algorithms:\n"
794 msgstr ""
795 "\n"
796 "Stödda algoritmer:\n"
797
798 #: g10/g10.c:742
799 msgid "usage: gpg [options] "
800 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
801
802 #: g10/g10.c:799
803 msgid "conflicting commands\n"
804 msgstr "motstridiga kommandon\n"
805
806 #: g10/g10.c:817
807 #, c-format
808 msgid "no values for group \"%s\"\n"
809 msgstr ""
810
811 #: g10/g10.c:1010
812 #, c-format
813 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
814 msgstr "OBSERVERA: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
815
816 #: g10/g10.c:1014
817 #, c-format
818 msgid "option file `%s': %s\n"
819 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
820
821 #: g10/g10.c:1021
822 #, c-format
823 msgid "reading options from `%s'\n"
824 msgstr "läser flaggor från \"%s\"\n"
825
826 #: g10/g10.c:1323
827 #, c-format
828 msgid "%s is not a valid character set\n"
829 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
830
831 #: g10/g10.c:1341
832 msgid "could not parse keyserver URI\n"
833 msgstr ""
834
835 #: g10/g10.c:1350
836 #, fuzzy, c-format
837 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
838 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
839
840 #: g10/g10.c:1353
841 #, fuzzy
842 msgid "invalid import options\n"
843 msgstr "felaktigt skal"
844
845 #: g10/g10.c:1360
846 #, fuzzy, c-format
847 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
848 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
849
850 #: g10/g10.c:1363
851 #, fuzzy
852 msgid "invalid export options\n"
853 msgstr "felaktig nyckelring"
854
855 #: g10/g10.c:1369
856 #, c-format
857 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
858 msgstr ""
859
860 #: g10/g10.c:1506
861 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
862 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
863
864 #: g10/g10.c:1510
865 #, c-format
866 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
867 msgstr ""
868
869 #: g10/g10.c:1517 g10/g10.c:1528
870 #, c-format
871 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
872 msgstr "OBSERVERA: %s är inte för normal användning!\n"
873
874 #: g10/g10.c:1519 g10/g10.c:1539
875 #, c-format
876 msgid "%s not allowed with %s!\n"
877 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
878
879 #: g10/g10.c:1522
880 #, c-format
881 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
882 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
883
884 #: g10/g10.c:1549
885 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
886 msgstr ""
887
888 #: g10/g10.c:1555
889 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
890 msgstr ""
891
892 #: g10/g10.c:1561
893 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
894 msgstr ""
895
896 #: g10/g10.c:1574
897 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
898 msgstr ""
899
900 #: g10/encode.c:348 g10/encode.c:410 g10/g10.c:1588 g10/sign.c:646
901 #: g10/sign.c:878
902 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
903 msgstr ""
904
905 #: g10/g10.c:1635 g10/g10.c:1653
906 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
907 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
908
909 #: g10/g10.c:1641 g10/g10.c:1659
910 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
911 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
912
913 #: g10/g10.c:1647
914 #, fuzzy
915 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
916 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
917
918 #: g10/g10.c:1662
919 #, c-format
920 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
921 msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i intervallet %d..%d\n"
922
923 # jag bedömer att detta och de följande är interna felmeddelanden
924 # som det är i princip omöjligt att översätta på på ett bra sätt.
925 # Sannolikheten för att användaren drabbas av felmeddelandet
926 # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
927 # översättas för att göra eventuell felsökning lättare
928 # för internationella felsökare
929 #: g10/g10.c:1664
930 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
931 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
932
933 #: g10/g10.c:1666
934 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
935 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
936
937 #: g10/g10.c:1668
938 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
939 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
940
941 #: g10/g10.c:1671
942 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
943 msgstr "OBSERVERA: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
944
945 #: g10/g10.c:1675
946 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
947 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
948
949 #: g10/g10.c:1679
950 #, fuzzy
951 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
952 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
953
954 #: g10/g10.c:1685
955 #, fuzzy
956 msgid "invalid default preferences\n"
957 msgstr "skriv ut inställningar"
958
959 #: g10/g10.c:1693
960 #, fuzzy
961 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
962 msgstr "skriv ut inställningar"
963
964 #: g10/g10.c:1697
965 #, fuzzy
966 msgid "invalid personal digest preferences\n"
967 msgstr "skriv ut inställningar"
968
969 #: g10/g10.c:1701
970 #, fuzzy
971 msgid "invalid personal compress preferences\n"
972 msgstr "skriv ut inställningar"
973
974 #: g10/g10.c:1795
975 #, c-format
976 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
977 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
978
979 #: g10/g10.c:1805
980 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
981 msgstr ""
982
983 #: g10/g10.c:1815
984 msgid "--store [filename]"
985 msgstr "--store [filnamn]"
986
987 #: g10/g10.c:1822
988 msgid "--symmetric [filename]"
989 msgstr "--symmetric [filnamn]"
990
991 #: g10/g10.c:1830
992 msgid "--encrypt [filename]"
993 msgstr "--encrypt [filnamn]"
994
995 #: g10/g10.c:1847
996 msgid "--sign [filename]"
997 msgstr "--sign [filnamn]"
998
999 #: g10/g10.c:1860
1000 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1001 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
1002
1003 #: g10/g10.c:1874
1004 #, fuzzy
1005 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1006 msgstr "--symmetric [filnamn]"
1007
1008 #: g10/g10.c:1883
1009 msgid "--clearsign [filename]"
1010 msgstr "--clearsign [filnamn]"
1011
1012 #: g10/g10.c:1901
1013 msgid "--decrypt [filename]"
1014 msgstr "--decrypt [filnamn]"
1015
1016 #: g10/g10.c:1912
1017 msgid "--sign-key user-id"
1018 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1019
1020 #: g10/g10.c:1920
1021 msgid "--lsign-key user-id"
1022 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1023
1024 #: g10/g10.c:1928
1025 #, fuzzy
1026 msgid "--nrsign-key user-id"
1027 msgstr "--sign-key användaridentitet"
1028
1029 #: g10/g10.c:1936
1030 #, fuzzy
1031 msgid "--nrlsign-key user-id"
1032 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
1033
1034 #: g10/g10.c:1944
1035 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1036 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
1037
1038 # Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
1039 # fixa en patch?
1040 #: g10/encode.c:368 g10/g10.c:2000 g10/sign.c:789
1041 #, c-format
1042 msgid "can't open %s: %s\n"
1043 msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
1044
1045 #: g10/g10.c:2015
1046 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1047 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
1048
1049 #: g10/g10.c:2107
1050 #, c-format
1051 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1052 msgstr "misslyckades med att ta bort skalet: %s\n"
1053
1054 #: g10/g10.c:2115
1055 #, c-format
1056 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1057 msgstr "misslyckades med att skapa skal: %s\n"
1058
1059 #: g10/g10.c:2202
1060 #, c-format
1061 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1062 msgstr "felaktig hash-algoritm \"%s\"\n"
1063
1064 #: g10/g10.c:2288
1065 msgid "[filename]"
1066 msgstr "[filnamn]"
1067
1068 #: g10/g10.c:2292
1069 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1070 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
1071
1072 # se förra kommentaren
1073 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2295 g10/verify.c:94
1074 #: g10/verify.c:139
1075 #, c-format
1076 msgid "can't open `%s'\n"
1077 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1078
1079 #: g10/g10.c:2509
1080 #, fuzzy
1081 msgid ""
1082 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1083 "an '='\n"
1084 msgstr ""
1085 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
1086 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
1087
1088 #: g10/g10.c:2518
1089 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1090 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
1091
1092 #: g10/g10.c:2555
1093 #, fuzzy
1094 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1095 msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
1096
1097 #: g10/g10.c:2557
1098 #, fuzzy
1099 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1100 msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
1101
1102 #: g10/armor.c:314
1103 #, c-format
1104 msgid "armor: %s\n"
1105 msgstr "skal: %s\n"
1106
1107 #: g10/armor.c:343
1108 msgid "invalid armor header: "
1109 msgstr "felaktig rubrikrad i skalet: "
1110
1111 #: g10/armor.c:350
1112 msgid "armor header: "
1113 msgstr "rad i skalet: "
1114
1115 #: g10/armor.c:361
1116 msgid "invalid clearsig header\n"
1117 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
1118
1119 #: g10/armor.c:413
1120 msgid "nested clear text signatures\n"
1121 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
1122
1123 #: g10/armor.c:537
1124 msgid "invalid dash escaped line: "
1125 msgstr "felaktig bindestreck-kodad rad: "
1126
1127 #: g10/armor.c:549
1128 msgid "unexpected armor:"
1129 msgstr "oväntat skal:"
1130
1131 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1132 #, c-format
1133 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1134 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
1135
1136 #: g10/armor.c:718
1137 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1138 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
1139
1140 #: g10/armor.c:752
1141 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1142 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
1143
1144 #: g10/armor.c:756
1145 msgid "malformed CRC\n"
1146 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
1147
1148 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1149 #, c-format
1150 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1151 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
1152
1153 #: g10/armor.c:780
1154 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1155 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
1156
1157 #: g10/armor.c:784
1158 msgid "error in trailer line\n"
1159 msgstr "fel i avslutande rad\n"
1160
1161 #: g10/armor.c:1057
1162 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1163 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
1164
1165 #: g10/armor.c:1062
1166 #, c-format
1167 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1168 msgstr "felaktigt skal: raden är längre än %d tecken\n"
1169
1170 #: g10/armor.c:1066
1171 msgid ""
1172 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1173 msgstr ""
1174 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
1175 "beror sannolikt på att en felaktig epostserver eller epostklient har "
1176 "använts\n"
1177
1178 #: g10/pkclist.c:61
1179 msgid "No reason specified"
1180 msgstr "Ingen anledning har angivits"
1181
1182 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
1183 # känns inte heller bra
1184 #: g10/pkclist.c:63
1185 msgid "Key is superseded"
1186 msgstr "Nyckeln är ersatt"
1187
1188 #: g10/pkclist.c:65
1189 msgid "Key has been compromised"
1190 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
1191
1192 #: g10/pkclist.c:67
1193 msgid "Key is no longer used"
1194 msgstr "Nyckeln används inte längre"
1195
1196 #: g10/pkclist.c:69
1197 msgid "User ID is no longer valid"
1198 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
1199
1200 #: g10/pkclist.c:73
1201 #, fuzzy
1202 msgid "reason for revocation: "
1203 msgstr "Anledning till återkallelsen: "
1204
1205 #: g10/pkclist.c:90
1206 #, fuzzy
1207 msgid "revocation comment: "
1208 msgstr "Återkallelsekommentar: "
1209
1210 #. a string with valid answers
1211 #: g10/pkclist.c:252
1212 msgid "iImMqQsS"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: g10/pkclist.c:258
1216 #, fuzzy, c-format
1217 msgid ""
1218 "No trust value assigned to:\n"
1219 "%4u%c/%08lX %s \""
1220 msgstr ""
1221 "%lu har inte tilldelats något tillitsvärde:\n"
1222 "%4u%c/%08lX %s \""
1223
1224 #: g10/pkclist.c:270
1225 #, fuzzy
1226 msgid ""
1227 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1228 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1229 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1230 "\n"
1231 msgstr ""
1232 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
1233 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
1234 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
1235 "källor...)?\n"
1236 "\n"
1237 " 1 = Vet ej\n"
1238 " 2 = Jag litar INTE på denna användare\n"
1239 " 3 = Jag litar marginellt på denna användare\n"
1240 " 4 = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
1241 " s = visa mig mer information\n"
1242
1243 #: g10/pkclist.c:273
1244 #, c-format
1245 msgid " %d = Don't know\n"
1246 msgstr ""
1247
1248 #: g10/pkclist.c:274
1249 #, fuzzy, c-format
1250 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1251 msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
1252
1253 #: g10/pkclist.c:275
1254 #, c-format
1255 msgid " %d = I trust marginally\n"
1256 msgstr ""
1257
1258 #: g10/pkclist.c:276
1259 #, fuzzy, c-format
1260 msgid " %d = I trust fully\n"
1261 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
1262
1263 #: g10/pkclist.c:278
1264 #, c-format
1265 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: g10/pkclist.c:279
1269 msgid " i = please show me more information\n"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: g10/pkclist.c:281
1273 msgid " m = back to the main menu\n"
1274 msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
1275
1276 #: g10/pkclist.c:284
1277 msgid " s = skip this key\n"
1278 msgstr ""
1279
1280 # q skall bytas ut mot a såfort det kollas upp så att q också funkar.
1281 #: g10/pkclist.c:285
1282 msgid " q = quit\n"
1283 msgstr " q = avsluta\n"
1284
1285 #: g10/pkclist.c:292
1286 msgid "Your decision? "
1287 msgstr "Vad väljer du? "
1288
1289 #: g10/pkclist.c:313
1290 #, fuzzy
1291 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1292 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
1293
1294 #: g10/pkclist.c:325
1295 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1296 msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
1297
1298 #: g10/pkclist.c:399
1299 #, c-format
1300 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1301 msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har återkallats!\n"
1302
1303 #: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
1304 msgid "Use this key anyway? "
1305 msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
1306
1307 #: g10/pkclist.c:411
1308 #, c-format
1309 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1310 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
1311
1312 #: g10/pkclist.c:432
1313 #, c-format
1314 msgid "%08lX: key has expired\n"
1315 msgstr "%08lX: nyckeln har blivit för gammal\n"
1316
1317 #: g10/pkclist.c:442
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid ""
1320 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1321 msgstr ""
1322 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
1323
1324 #: g10/pkclist.c:448
1325 #, c-format
1326 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1327 msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
1328
1329 #: g10/pkclist.c:454
1330 #, c-format
1331 msgid ""
1332 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1333 "but it is accepted anyway\n"
1334 msgstr ""
1335 "%08lX: Det är inte säkert att denna nyckel verkligen tillhör ägaren\n"
1336 "men den accepteras trots detta\n"
1337
1338 #: g10/pkclist.c:460
1339 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1340 msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
1341
1342 #: g10/pkclist.c:465
1343 msgid "This key belongs to us\n"
1344 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
1345
1346 #: g10/pkclist.c:507
1347 msgid ""
1348 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1349 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1350 "the next question with yes\n"
1351 "\n"
1352 msgstr ""
1353 "Det är INTE säkert att nyckeln tillhör sin ägare. Om du\n"
1354 "*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
1355 "\n"
1356
1357 #: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
1358 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1359 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
1360
1361 #: g10/pkclist.c:562
1362 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1363 msgstr "VARNING: Denna nyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1364
1365 #: g10/pkclist.c:563
1366 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1367 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
1368
1369 #: g10/pkclist.c:569
1370 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1371 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1372
1373 #: g10/pkclist.c:574
1374 #, fuzzy
1375 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1376 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
1377
1378 #: g10/pkclist.c:579
1379 msgid "Note: This key has expired!\n"
1380 msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
1381
1382 #: g10/pkclist.c:590
1383 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1384 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
1385
1386 #: g10/pkclist.c:592
1387 msgid ""
1388 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1389 msgstr ""
1390 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
1391
1392 #: g10/pkclist.c:600
1393 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1394 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
1395
1396 #: g10/pkclist.c:601
1397 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1398 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
1399
1400 #: g10/pkclist.c:609
1401 msgid ""
1402 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1403 msgstr ""
1404 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
1405 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
1406
1407 #: g10/pkclist.c:611
1408 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1409 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
1410
1411 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:938 g10/pkclist.c:993
1412 #, c-format
1413 msgid "%s: skipped: %s\n"
1414 msgstr "%s: %s överhoppad\n"
1415
1416 #: g10/pkclist.c:773 g10/pkclist.c:967
1417 #, c-format
1418 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1419 msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
1420
1421 #: g10/pkclist.c:803
1422 #, fuzzy
1423 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1424 msgstr "Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
1425
1426 #: g10/pkclist.c:816
1427 msgid ""
1428 "\n"
1429 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/pkclist.c:832
1433 msgid "No such user ID.\n"
1434 msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
1435
1436 #: g10/pkclist.c:837 g10/pkclist.c:913
1437 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1438 msgstr ""
1439 "hoppade över: den publika nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
1440
1441 #: g10/pkclist.c:855
1442 msgid "Public key is disabled.\n"
1443 msgstr "Den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1444
1445 #: g10/pkclist.c:862
1446 #, fuzzy
1447 msgid "skipped: public key already set\n"
1448 msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
1449
1450 #: g10/pkclist.c:905
1451 #, c-format
1452 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1453 msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
1454
1455 #: g10/pkclist.c:949
1456 #, c-format
1457 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1458 msgstr "%s: hoppade över: den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1459
1460 #: g10/pkclist.c:999
1461 msgid "no valid addressees\n"
1462 msgstr "inga giltiga adresser\n"
1463
1464 #: g10/keygen.c:182
1465 #, c-format
1466 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1467 msgstr ""
1468
1469 #: g10/keygen.c:189
1470 #, fuzzy, c-format
1471 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1472 msgstr "hoppade över \"%s\": kopia\n"
1473
1474 #: g10/keygen.c:194
1475 #, fuzzy, c-format
1476 msgid "too many `%c' preferences\n"
1477 msgstr "skriv ut inställningar"
1478
1479 #: g10/keygen.c:264
1480 #, fuzzy
1481 msgid "invalid character in preference string\n"
1482 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
1483
1484 #: g10/keygen.c:524
1485 #, fuzzy
1486 msgid "writing direct signature\n"
1487 msgstr "skriver självsignatur\n"
1488
1489 #: g10/keygen.c:563
1490 msgid "writing self signature\n"
1491 msgstr "skriver självsignatur\n"
1492
1493 #: g10/keygen.c:607
1494 msgid "writing key binding signature\n"
1495 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
1496
1497 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1498 #, c-format
1499 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1500 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
1501
1502 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1503 #, c-format
1504 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1505 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
1506
1507 #: g10/keygen.c:941
1508 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1509 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
1510
1511 #: g10/keygen.c:943
1512 #, c-format
1513 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1514 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
1515
1516 #: g10/keygen.c:944
1517 #, c-format
1518 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1519 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
1520
1521 #: g10/keygen.c:946
1522 #, c-format
1523 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1524 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
1525
1526 #: g10/keygen.c:948
1527 #, c-format
1528 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1529 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
1530
1531 #: g10/keygen.c:949
1532 #, fuzzy, c-format
1533 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1534 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
1535
1536 #: g10/keygen.c:951
1537 #, fuzzy, c-format
1538 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1539 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
1540
1541 #: g10/keygen.c:953
1542 #, c-format
1543 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1544 msgstr "   (%d) RSA (signering och kryptering)\n"
1545
1546 #: g10/keyedit.c:573 g10/keygen.c:956
1547 msgid "Your selection? "
1548 msgstr "Vad väljer du? "
1549
1550 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1551 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1552 msgstr "Användanadet av denna algoritm är förlegat - skapa ändå? "
1553
1554 #: g10/keyedit.c:586 g10/keygen.c:998
1555 msgid "Invalid selection.\n"
1556 msgstr "Felaktigt val.\n"
1557
1558 #: g10/keygen.c:1011
1559 #, c-format
1560 msgid ""
1561 "About to generate a new %s keypair.\n"
1562 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1563 "              default keysize is 1024 bits\n"
1564 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1565 msgstr ""
1566 "Kommer att generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
1567 "              den minimala nyckelstorleken är  768 bitar\n"
1568 "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
1569 "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
1570
1571 #: g10/keygen.c:1020
1572 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1573 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
1574
1575 #: g10/keygen.c:1025
1576 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1577 msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
1578
1579 #: g10/keygen.c:1027
1580 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1581 msgstr ""
1582 "nyckelstorleken är för liten; 1024 är det minsta tillåtna värdet för RSA.\n"
1583
1584 #: g10/keygen.c:1030
1585 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1586 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minsta tillåtna värdet.\n"
1587
1588 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1589 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1590 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1591 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1592 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1593 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1594 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1595 #. * do whatever you want.
1596 #: g10/keygen.c:1041
1597 #, c-format
1598 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1599 msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
1600
1601 #: g10/keygen.c:1046
1602 msgid ""
1603 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1604 "computations take REALLY long!\n"
1605 msgstr ""
1606 "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
1607 "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
1608
1609 #: g10/keygen.c:1049
1610 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1611 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
1612
1613 #: g10/keygen.c:1050
1614 msgid ""
1615 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1616 "vulnerable to attacks!\n"
1617 msgstr ""
1618 "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
1619 "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
1620
1621 #: g10/keygen.c:1059
1622 #, c-format
1623 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1624 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
1625
1626 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1627 #, c-format
1628 msgid "rounded up to %u bits\n"
1629 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
1630
1631 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
1632 #: g10/keygen.c:1117
1633 msgid ""
1634 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1635 "         0 = key does not expire\n"
1636 "      <n>  = key expires in n days\n"
1637 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1638 "      <n>m = key expires in n months\n"
1639 "      <n>y = key expires in n years\n"
1640 msgstr ""
1641 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
1642 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
1643 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
1644 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
1645 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
1646 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
1647
1648 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
1649 #: g10/keygen.c:1126
1650 #, fuzzy
1651 msgid ""
1652 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1653 "         0 = signature does not expire\n"
1654 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1655 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1656 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1657 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1658 msgstr ""
1659 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
1660 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
1661 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
1662 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
1663 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
1664 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
1665
1666 #: g10/keygen.c:1148
1667 msgid "Key is valid for? (0) "
1668 msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
1669
1670 #: g10/keygen.c:1150
1671 #, fuzzy
1672 msgid "Signature is valid for? (0) "
1673 msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
1674
1675 #: g10/keygen.c:1155
1676 msgid "invalid value\n"
1677 msgstr "ogiltigt värde\n"
1678
1679 #: g10/keygen.c:1160
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "%s does not expire at all\n"
1682 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
1683
1684 #. print the date when the key expires
1685 #: g10/keygen.c:1167
1686 #, fuzzy, c-format
1687 msgid "%s expires at %s\n"
1688 msgstr "Nyckeln går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
1689
1690 #: g10/keygen.c:1173
1691 msgid ""
1692 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1693 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1694 msgstr ""
1695 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
1696 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
1697
1698 #: g10/keygen.c:1178
1699 msgid "Is this correct (y/n)? "
1700 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
1701
1702 #: g10/keygen.c:1221
1703 msgid ""
1704 "\n"
1705 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1706 "id\n"
1707 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1708 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1709 "\n"
1710 msgstr ""
1711 "\n"
1712 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
1713 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och epostadress\n"
1714 "enligt följande form: \n"
1715 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
1716 "\n"
1717
1718 #: g10/keygen.c:1233
1719 msgid "Real name: "
1720 msgstr "Namn: "
1721
1722 #: g10/keygen.c:1241
1723 msgid "Invalid character in name\n"
1724 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
1725
1726 #: g10/keygen.c:1243
1727 msgid "Name may not start with a digit\n"
1728 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
1729
1730 #: g10/keygen.c:1245
1731 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1732 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
1733
1734 #: g10/keygen.c:1253
1735 msgid "Email address: "
1736 msgstr "Epostadress: "
1737
1738 #: g10/keygen.c:1264
1739 msgid "Not a valid email address\n"
1740 msgstr "Epostadressen är ogiltig\n"
1741
1742 #: g10/keygen.c:1272
1743 msgid "Comment: "
1744 msgstr "Kommentar: "
1745
1746 #: g10/keygen.c:1278
1747 msgid "Invalid character in comment\n"
1748 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
1749
1750 #: g10/keygen.c:1301
1751 #, c-format
1752 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1753 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
1754
1755 #: g10/keygen.c:1307
1756 #, c-format
1757 msgid ""
1758 "You selected this USER-ID:\n"
1759 "    \"%s\"\n"
1760 "\n"
1761 msgstr ""
1762 "Du valde följande användaridentitet:\n"
1763 "    \"%s\"\n"
1764 "\n"
1765
1766 #: g10/keygen.c:1311
1767 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1768 msgstr "Ange inte epostadressen som namn eller kommentar\n"
1769
1770 #: g10/keygen.c:1316
1771 msgid "NnCcEeOoQq"
1772 msgstr "NnKkEeOoAa"
1773
1774 #: g10/keygen.c:1326
1775 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1776 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
1777
1778 #: g10/keygen.c:1327
1779 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1780 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
1781
1782 #: g10/keygen.c:1346
1783 msgid "Please correct the error first\n"
1784 msgstr "Rätta först felet\n"
1785
1786 # fel kapitalisering i originalet?
1787 #: g10/keygen.c:1385
1788 msgid ""
1789 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1790 "\n"
1791 msgstr ""
1792 "Du behöver en lösenordsfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
1793 "\n"
1794
1795 #: g10/keyedit.c:784 g10/keygen.c:1393
1796 #, fuzzy
1797 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1798 msgstr "lösenordsfrasen upprepades ej korrekt; försök igen.\n"
1799
1800 #: g10/keygen.c:1394
1801 #, c-format
1802 msgid "%s.\n"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: g10/keygen.c:1400
1806 msgid ""
1807 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1808 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1809 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1810 "\n"
1811 msgstr ""
1812 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
1813 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenordsfras närsomhelst\n"
1814 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
1815
1816 #: g10/keygen.c:1421
1817 msgid ""
1818 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1819 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1820 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1821 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1822 msgstr ""
1823 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
1824 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
1825 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
1826 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
1827
1828 #: g10/keygen.c:1985
1829 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1830 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
1831
1832 #: g10/keygen.c:2039
1833 msgid "Key generation canceled.\n"
1834 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
1835
1836 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1837 #, c-format
1838 msgid "writing public key to `%s'\n"
1839 msgstr "skriver publik nyckel till \"%s\"\n"
1840
1841 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1842 #, c-format
1843 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1844 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1845
1846 #: g10/keygen.c:2205
1847 #, fuzzy, c-format
1848 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1849 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
1850
1851 #: g10/keygen.c:2211
1852 #, fuzzy, c-format
1853 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1854 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
1855
1856 #: g10/keygen.c:2225
1857 #, fuzzy, c-format
1858 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1859 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
1860
1861 #: g10/keygen.c:2232
1862 #, fuzzy, c-format
1863 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1864 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
1865
1866 #: g10/keygen.c:2252
1867 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1868 msgstr "publik och hemlig nyckel skapad och signerad.\n"
1869
1870 #: g10/keygen.c:2253
1871 #, fuzzy
1872 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1873 msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
1874
1875 #: g10/keygen.c:2264
1876 msgid ""
1877 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1878 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1879 msgstr ""
1880 "Notera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer kanske\n"
1881 "att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att generera en sekundär\n"
1882 "nyckel för detta syfte.\n"
1883
1884 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1885 #, c-format
1886 msgid "Key generation failed: %s\n"
1887 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
1888
1889 # c-format behövs inte i singularis
1890 #: g10/keygen.c:2320 g10/sig-check.c:228 g10/sign.c:257
1891 #, c-format
1892 msgid ""
1893 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1894 msgstr ""
1895 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
1896 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1897
1898 #: g10/keygen.c:2322 g10/sig-check.c:230 g10/sign.c:259
1899 #, c-format
1900 msgid ""
1901 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1902 msgstr ""
1903 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
1904 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1905
1906 #: g10/keygen.c:2331
1907 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1908 msgstr "OSERVERA: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
1909
1910 #: g10/keygen.c:2360
1911 msgid "Really create? "
1912 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
1913
1914 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:679
1915 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/encode.c:132 g10/encode.c:357
1919 #, fuzzy, c-format
1920 msgid "`%s' already compressed\n"
1921 msgstr "%lu nycklar behandlade\n"
1922
1923 #: g10/encode.c:140 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
1924 #: g10/tdbio.c:552
1925 #, c-format
1926 msgid "%s: can't open: %s\n"
1927 msgstr "%s: kan inte öppna: %s\n"
1928
1929 #: g10/encode.c:168 g10/sign.c:1035
1930 #, c-format
1931 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1932 msgstr "fel vid skapandet av lösenordsfras: %s\n"
1933
1934 #: g10/encode.c:242 g10/encode.c:453
1935 #, c-format
1936 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1937 msgstr "%s: VARNING: tom fil\n"
1938
1939 #: g10/encode.c:346
1940 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: g10/encode.c:374
1944 #, c-format
1945 msgid "reading from `%s'\n"
1946 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1947
1948 #: g10/encode.c:408
1949 msgid ""
1950 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: g10/encode.c:419 g10/encode.c:573
1954 #, c-format
1955 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1956 msgstr ""
1957
1958 #: g10/encode.c:491 g10/sign.c:758
1959 #, fuzzy, c-format
1960 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1961 msgstr "OBSERVERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
1962
1963 #: g10/encode.c:652
1964 #, c-format
1965 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1966 msgstr "%s/%s krypterad för: %s\n"
1967
1968 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2218
1969 #, fuzzy, c-format
1970 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1971 msgstr "användaren \"%s\" hittades inte: %s\n"
1972
1973 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
1974 #, fuzzy, c-format
1975 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1976 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1977
1978 #: g10/export.c:222
1979 #, c-format
1980 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1981 msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden RFC2440 - överhoppad\n"
1982
1983 #: g10/export.c:238
1984 #, c-format
1985 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1986 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppad\n"
1987
1988 #: g10/export.c:246
1989 #, fuzzy, c-format
1990 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1991 msgstr "nyckeln %08lX: ny nyckel - överhoppad\n"
1992
1993 #: g10/export.c:344
1994 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1995 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
1996
1997 #: g10/getkey.c:151
1998 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1999 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
2000
2001 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
2002 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
2003 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2383
2004 msgid "[User id not found]"
2005 msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
2006
2007 #: g10/getkey.c:1438
2008 #, c-format
2009 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2010 msgstr ""
2011
2012 #: g10/getkey.c:2100
2013 #, c-format
2014 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
2015 msgstr "använder sekundära nyckeln %08lX istället för primärnyckeln %08lX\n"
2016
2017 #: g10/getkey.c:2147
2018 #, c-format
2019 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2020 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppade över\n"
2021
2022 #: g10/import.c:256
2023 #, c-format
2024 msgid "skipping block of type %d\n"
2025 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2026
2027 #: g10/import.c:263
2028 #, c-format
2029 msgid "%lu keys so far processed\n"
2030 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
2031
2032 #: g10/import.c:268
2033 #, c-format
2034 msgid "error reading `%s': %s\n"
2035 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
2036
2037 #: g10/import.c:280
2038 #, c-format
2039 msgid "Total number processed: %lu\n"
2040 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2041
2042 #: g10/import.c:282
2043 #, c-format
2044 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2045 msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2046
2047 #: g10/import.c:285
2048 #, c-format
2049 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2050 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
2051
2052 #: g10/import.c:287
2053 #, c-format
2054 msgid "              imported: %lu"
2055 msgstr "                      importerade: %lu"
2056
2057 #: g10/import.c:293
2058 #, c-format
2059 msgid "             unchanged: %lu\n"
2060 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
2061
2062 #: g10/import.c:295
2063 #, c-format
2064 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2065 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
2066
2067 #: g10/import.c:297
2068 #, c-format
2069 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2070 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
2071
2072 #: g10/import.c:299
2073 #, c-format
2074 msgid "        new signatures: %lu\n"
2075 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
2076
2077 #: g10/import.c:301
2078 #, c-format
2079 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2080 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
2081
2082 #: g10/import.c:303
2083 #, c-format
2084 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2085 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2086
2087 #: g10/import.c:305
2088 #, c-format
2089 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2090 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2091
2092 #: g10/import.c:307
2093 #, c-format
2094 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2095 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2096
2097 #: g10/import.c:593
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2100 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2101
2102 #: g10/import.c:641 g10/import.c:875
2103 #, c-format
2104 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2105 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
2106
2107 #: g10/import.c:648
2108 #, fuzzy, c-format
2109 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
2110 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2111
2112 # vad innebär fnutten i slutet?
2113 #: g10/import.c:663
2114 #, fuzzy, c-format
2115 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2116 msgstr "nyckel %08lX: accepterade icke självsignerad användaridentitet '"
2117
2118 #: g10/import.c:670
2119 #, c-format
2120 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2121 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
2122
2123 #: g10/import.c:672
2124 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2125 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2126
2127 #: g10/import.c:682 g10/import.c:944
2128 #, c-format
2129 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2130 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2131
2132 #: g10/import.c:687
2133 #, c-format
2134 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2135 msgstr "nyckeln %08lX: ny nyckel - överhoppad\n"
2136
2137 #: g10/import.c:697
2138 #, fuzzy, c-format
2139 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2140 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2141
2142 #: g10/import.c:702 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2143 #, c-format
2144 msgid "writing to `%s'\n"
2145 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2146
2147 #: g10/import.c:706 g10/import.c:783 g10/import.c:895 g10/import.c:1004
2148 #, c-format
2149 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2150 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2151
2152 #: g10/import.c:715
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2155 msgstr "nyckel %08lX: importerade publik nyckel\n"
2156
2157 #: g10/import.c:736
2158 #, c-format
2159 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2160 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
2161
2162 #: g10/import.c:753 g10/import.c:961
2163 #, c-format
2164 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2165 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2166
2167 #: g10/import.c:760 g10/import.c:967
2168 #, c-format
2169 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2170 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2171
2172 #: g10/import.c:792
2173 #, fuzzy, c-format
2174 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2175 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny användaridentitet\n"
2176
2177 #: g10/import.c:795
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2180 msgstr "nyckel %08lX: %d nya användaridentiteter\n"
2181
2182 #: g10/import.c:798
2183 #, fuzzy, c-format
2184 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2185 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny signatur\n"
2186
2187 #: g10/import.c:801
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2190 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
2191
2192 #: g10/import.c:804
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2195 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny undernyckel\n"
2196
2197 #: g10/import.c:807
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2200 msgstr "nyckel %08lX: %d nya undernycklar\n"
2201
2202 #: g10/import.c:819
2203 #, fuzzy, c-format
2204 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2205 msgstr "nyckel %08lX: inte förändrad\n"
2206
2207 #: g10/import.c:889
2208 #, fuzzy, c-format
2209 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2210 msgstr "ingen förvald publik nyckel\n"
2211
2212 #: g10/import.c:900
2213 #, c-format
2214 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2215 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
2216
2217 #. we can't merge secret keys
2218 #: g10/import.c:904
2219 #, c-format
2220 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2221 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
2222
2223 #: g10/import.c:909
2224 #, c-format
2225 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2226 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
2227
2228 #: g10/import.c:938
2229 #, c-format
2230 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2231 msgstr ""
2232 "nyckel %08lX: ingen publik nyckel - kan inte tillämpa "
2233 "återkallelsecertifikatet\n"
2234
2235 #: g10/import.c:978
2236 #, c-format
2237 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2238 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt återkallelsecertifikat: %s - avvisat\n"
2239
2240 #: g10/import.c:1010
2241 #, fuzzy, c-format
2242 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2243 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat importerat\n"
2244
2245 #: g10/import.c:1047
2246 #, c-format
2247 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2248 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2249
2250 #: g10/import.c:1060
2251 #, fuzzy, c-format
2252 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2253 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för publik nyckel ej stödd\n"
2254
2255 #: g10/import.c:1062
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2258 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig självsignatur\n"
2259
2260 #: g10/import.c:1079
2261 #, c-format
2262 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2263 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2264
2265 #: g10/import.c:1089
2266 #, c-format
2267 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2268 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för publik nyckel ej stödd\n"
2269
2270 #: g10/import.c:1090
2271 #, c-format
2272 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2273 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
2274
2275 #: g10/import.c:1121
2276 #, c-format
2277 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2278 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
2279
2280 #: g10/import.c:1144
2281 #, c-format
2282 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2283 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
2284
2285 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2286 #. * to import non-exportable signature when we have the
2287 #. * the secret key used to create this signature - it
2288 #. * seems that this makes sense
2289 #: g10/import.c:1170
2290 #, c-format
2291 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2292 msgstr "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över\n"
2293
2294 #: g10/import.c:1179
2295 #, c-format
2296 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2297 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat på fel plats - hoppade över\n"
2298
2299 #: g10/import.c:1196
2300 #, c-format
2301 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2302 msgstr "nyckel %08lX: felaktigt återkallelsecertifikat: %s - hoppade över\n"
2303
2304 #: g10/import.c:1208
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2307 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat på fel plats - hoppade över\n"
2308
2309 #: g10/import.c:1306
2310 #, c-format
2311 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2312 msgstr "nyckel %08lX: användaridentitet hittades två gånger - slog ihop\n"
2313
2314 #: g10/import.c:1365
2315 #, c-format
2316 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: g10/import.c:1379
2320 #, c-format
2321 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: g10/import.c:1436
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2327 msgstr "nyckel %08lX: lade till återkallelsecertifikat\n"
2328
2329 #: g10/import.c:1467
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2332 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
2333
2334 #: g10/keyedit.c:144
2335 msgid "[revocation]"
2336 msgstr "[återkallelse]"
2337
2338 #: g10/keyedit.c:145
2339 msgid "[self-signature]"
2340 msgstr "[självsignatur]"
2341
2342 #: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:148
2343 msgid "1 bad signature\n"
2344 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2345
2346 #: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:150
2347 #, c-format
2348 msgid "%d bad signatures\n"
2349 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2350
2351 #: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:152
2352 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2353 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2354
2355 #: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:154
2356 #, c-format
2357 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2358 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2359
2360 #: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:156
2361 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2362 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2363
2364 #: g10/keyedit.c:226 g10/keylist.c:158
2365 #, c-format
2366 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2367 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2368
2369 #: g10/keyedit.c:228
2370 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2371 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
2372
2373 #: g10/keyedit.c:230
2374 #, c-format
2375 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2376 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig självsignatur hittades\n"
2377
2378 #: g10/keyedit.c:357
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2381 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2382
2383 #: g10/keyedit.c:364 g10/keyedit.c:481 g10/keyedit.c:539 g10/keyedit.c:1137
2384 #, fuzzy
2385 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2386 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
2387
2388 #: g10/keyedit.c:372 g10/keyedit.c:487 g10/keyedit.c:1143
2389 msgid "  Unable to sign.\n"
2390 msgstr ""
2391
2392 #: g10/keyedit.c:377
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2395 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
2396
2397 #: g10/keyedit.c:396
2398 #, c-format
2399 msgid ""
2400 "The self-signature on \"%s\"\n"
2401 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: g10/keyedit.c:405
2405 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2406 msgstr ""
2407
2408 #. It's a local sig, and we want to make a
2409 #. exportable sig.
2410 #: g10/keyedit.c:419
2411 #, c-format
2412 msgid ""
2413 "Your current signature on \"%s\"\n"
2414 "is a local signature.\n"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: g10/keyedit.c:423
2418 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2419 msgstr ""
2420
2421 #: g10/keyedit.c:443
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2424 msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2425
2426 #: g10/keyedit.c:447
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2429 msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2430
2431 #: g10/keyedit.c:460
2432 #, c-format
2433 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2434 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2435
2436 #: g10/keyedit.c:475
2437 #, fuzzy
2438 msgid "This key has expired!"
2439 msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
2440
2441 #: g10/keyedit.c:495
2442 #, fuzzy, c-format
2443 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2444 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2445
2446 #: g10/keyedit.c:499
2447 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2448 msgstr ""
2449
2450 #: g10/keyedit.c:532
2451 msgid ""
2452 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2453 "mode.\n"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: g10/keyedit.c:534
2457 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: g10/keyedit.c:557
2461 msgid ""
2462 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2463 "belongs\n"
2464 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2465 msgstr ""
2466
2467 #: g10/keyedit.c:561
2468 #, c-format
2469 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2470 msgstr ""
2471
2472 #: g10/keyedit.c:563
2473 #, c-format
2474 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2475 msgstr ""
2476
2477 #: g10/keyedit.c:565
2478 #, c-format
2479 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: g10/keyedit.c:567
2483 #, c-format
2484 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2485 msgstr ""
2486
2487 #: g10/keyedit.c:592
2488 msgid ""
2489 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2490 "with your key: \""
2491 msgstr ""
2492 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2493 "med din nyckel: \""
2494
2495 #: g10/keyedit.c:601
2496 #, fuzzy
2497 msgid ""
2498 "\n"
2499 "This will be a self-signature.\n"
2500 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2501
2502 #: g10/keyedit.c:605
2503 #, fuzzy
2504 msgid ""
2505 "\n"
2506 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2507 msgstr ""
2508 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2509 "\n"
2510
2511 #: g10/keyedit.c:610
2512 #, fuzzy
2513 msgid ""
2514 "\n"
2515 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2516 msgstr ""
2517 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2518 "\n"
2519
2520 #: g10/keyedit.c:617
2521 #, fuzzy
2522 msgid ""
2523 "\n"
2524 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2525 msgstr ""
2526 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2527 "\n"
2528
2529 #: g10/keyedit.c:621
2530 #, fuzzy
2531 msgid ""
2532 "\n"
2533 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2534 msgstr ""
2535 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2536 "\n"
2537
2538 #: g10/keyedit.c:626
2539 msgid ""
2540 "\n"
2541 "I have not checked this key at all.\n"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: g10/keyedit.c:630
2545 msgid ""
2546 "\n"
2547 "I have checked this key casually.\n"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: g10/keyedit.c:634
2551 msgid ""
2552 "\n"
2553 "I have checked this key very carefully.\n"
2554 msgstr ""
2555
2556 #: g10/keyedit.c:643
2557 msgid "Really sign? "
2558 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2559
2560 #: g10/keyedit.c:685 g10/keyedit.c:2993 g10/keyedit.c:3052 g10/sign.c:308
2561 #, c-format
2562 msgid "signing failed: %s\n"
2563 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2564
2565 #: g10/keyedit.c:741
2566 msgid "This key is not protected.\n"
2567 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2568
2569 #: g10/keyedit.c:745
2570 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2571 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
2572
2573 #: g10/keyedit.c:749
2574 msgid "Key is protected.\n"
2575 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2576
2577 #: g10/keyedit.c:769
2578 #, c-format
2579 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2580 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:775
2583 msgid ""
2584 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2585 "\n"
2586 msgstr ""
2587 "Skriv in den nya lösenordsfrasen för denna hemliga nyckel.\n"
2588 "\n"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:789
2591 msgid ""
2592 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2593 "\n"
2594 msgstr ""
2595 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - detta är sannolikt en dålig idé!\n"
2596 "\n"
2597
2598 #: g10/keyedit.c:792
2599 msgid "Do you really want to do this? "
2600 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2601
2602 #: g10/keyedit.c:856
2603 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2604 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:898
2607 msgid "quit this menu"
2608 msgstr "avsluta denna meny"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:899
2611 msgid "q"
2612 msgstr "q"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:900
2615 msgid "save"
2616 msgstr "save"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:900
2619 msgid "save and quit"
2620 msgstr "spara och avsluta"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:901
2623 msgid "help"
2624 msgstr "help"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:901
2627 msgid "show this help"
2628 msgstr "visa denna hjälp"
2629
2630 # skall dessa översättas?
2631 #: g10/keyedit.c:903
2632 msgid "fpr"
2633 msgstr "fpr"
2634
2635 #: g10/keyedit.c:903
2636 msgid "show fingerprint"
2637 msgstr "visa fingeravtryck"
2638
2639 #: g10/keyedit.c:904
2640 msgid "list"
2641 msgstr "list"
2642
2643 #: g10/keyedit.c:904
2644 msgid "list key and user IDs"
2645 msgstr "räkna upp nycklar och användaridentiteter"
2646
2647 #: g10/keyedit.c:905
2648 msgid "l"
2649 msgstr "l"
2650
2651 #: g10/keyedit.c:906
2652 msgid "uid"
2653 msgstr "uid"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:906
2656 msgid "select user ID N"
2657 msgstr "välj användaridentitet N"
2658
2659 #: g10/keyedit.c:907
2660 msgid "key"
2661 msgstr "key"
2662
2663 #: g10/keyedit.c:907
2664 msgid "select secondary key N"
2665 msgstr "välj sekundär nyckel N"
2666
2667 #: g10/keyedit.c:908
2668 msgid "check"
2669 msgstr "check"
2670
2671 #: g10/keyedit.c:908
2672 msgid "list signatures"
2673 msgstr "räkna upp signaturer"
2674
2675 #: g10/keyedit.c:909
2676 msgid "c"
2677 msgstr "c"
2678
2679 #: g10/keyedit.c:910
2680 msgid "sign"
2681 msgstr "sign"
2682
2683 #: g10/keyedit.c:910
2684 msgid "sign the key"
2685 msgstr "signera nyckeln"
2686
2687 #: g10/keyedit.c:911
2688 msgid "s"
2689 msgstr "s"
2690
2691 #: g10/keyedit.c:912
2692 msgid "lsign"
2693 msgstr "lsign"
2694
2695 #: g10/keyedit.c:912
2696 msgid "sign the key locally"
2697 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2698
2699 #: g10/keyedit.c:913
2700 #, fuzzy
2701 msgid "nrsign"
2702 msgstr "sign"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:913
2705 #, fuzzy
2706 msgid "sign the key non-revocably"
2707 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:914
2710 #, fuzzy
2711 msgid "nrlsign"
2712 msgstr "lsign"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:914
2715 #, fuzzy
2716 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2717 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:915
2720 msgid "debug"
2721 msgstr "debug"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:916
2724 msgid "adduid"
2725 msgstr "adduid"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:916
2728 msgid "add a user ID"
2729 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:917
2732 msgid "addphoto"
2733 msgstr ""
2734
2735 #: g10/keyedit.c:917
2736 #, fuzzy
2737 msgid "add a photo ID"
2738 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:918
2741 msgid "deluid"
2742 msgstr "deluid"
2743
2744 #: g10/keyedit.c:918
2745 msgid "delete user ID"
2746 msgstr "ta bort en användaridentitet"
2747
2748 #. delphoto is really deluid in disguise
2749 #: g10/keyedit.c:920
2750 msgid "delphoto"
2751 msgstr ""
2752
2753 #: g10/keyedit.c:921
2754 msgid "addkey"
2755 msgstr "addkey"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:921
2758 msgid "add a secondary key"
2759 msgstr "lägg till en sekundär nyckel"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:922
2762 msgid "delkey"
2763 msgstr "delkey"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:922
2766 msgid "delete a secondary key"
2767 msgstr "ta bort en sekundär nyckel"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:923
2770 #, fuzzy
2771 msgid "addrevoker"
2772 msgstr "addkey"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:923
2775 #, fuzzy
2776 msgid "add a revocation key"
2777 msgstr "lägg till en sekundär nyckel"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:924
2780 msgid "delsig"
2781 msgstr "delsig"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:924
2784 msgid "delete signatures"
2785 msgstr "ta bort signaturer"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:925
2788 msgid "expire"
2789 msgstr "expire"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:925
2792 msgid "change the expire date"
2793 msgstr "ändra utgångsdatum"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:926
2796 msgid "primary"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: g10/keyedit.c:926
2800 msgid "flag user ID as primary"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: g10/keyedit.c:927
2804 msgid "toggle"
2805 msgstr "toggle"
2806
2807 #: g10/keyedit.c:927
2808 msgid "toggle between secret and public key listing"
2809 msgstr "hoppa mellan utskrift av hemliga och publika nycklar"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:929
2812 msgid "t"
2813 msgstr "t"
2814
2815 #: g10/keyedit.c:930
2816 msgid "pref"
2817 msgstr "pref"
2818
2819 #: g10/keyedit.c:930
2820 #, fuzzy
2821 msgid "list preferences (expert)"
2822 msgstr "skriv ut inställningar"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:931
2825 msgid "showpref"
2826 msgstr "showpref"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:931
2829 #, fuzzy
2830 msgid "list preferences (verbose)"
2831 msgstr "skriv ut inställningar"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:932
2834 #, fuzzy
2835 msgid "setpref"
2836 msgstr "pref"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:932
2839 #, fuzzy
2840 msgid "set preference list"
2841 msgstr "skriv ut inställningar"
2842
2843 #: g10/keyedit.c:933
2844 #, fuzzy
2845 msgid "updpref"
2846 msgstr "pref"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:933
2849 #, fuzzy
2850 msgid "updated preferences"
2851 msgstr "skriv ut inställningar"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:934
2854 msgid "passwd"
2855 msgstr "passwd"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:934
2858 msgid "change the passphrase"
2859 msgstr "ändra lösenordsfrasen"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:935
2862 msgid "trust"
2863 msgstr "trust"
2864
2865 # originalet borde ha ett value
2866 #: g10/keyedit.c:935
2867 msgid "change the ownertrust"
2868 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:936
2871 msgid "revsig"
2872 msgstr "revsig"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:936
2875 msgid "revoke signatures"
2876 msgstr "återkalla signaturer"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:937
2879 msgid "revkey"
2880 msgstr "revkey"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:937
2883 msgid "revoke a secondary key"
2884 msgstr "återkalla en sekundär nyckel"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:938
2887 msgid "disable"
2888 msgstr "disable"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:938
2891 msgid "disable a key"
2892 msgstr "deaktivera en nyckel"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:939
2895 msgid "enable"
2896 msgstr "enable"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:939
2899 msgid "enable a key"
2900 msgstr "aktivera en nyckel"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:940
2903 msgid "showphoto"
2904 msgstr ""
2905
2906 #: g10/keyedit.c:940
2907 msgid "show photo ID"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:960
2911 msgid "can't do that in batchmode\n"
2912 msgstr "kan ej göra detta i batch-läge\n"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:997
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2917 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1015
2920 msgid "Secret key is available.\n"
2921 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1046
2924 msgid "Command> "
2925 msgstr "Kommando> "
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1078
2928 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2929 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1082
2932 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2933 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1131
2936 #, fuzzy
2937 msgid "Key is revoked."
2938 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1150
2941 msgid "Really sign all user IDs? "
2942 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1151
2945 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2946 msgstr "Tips: Välj det användarid du vill signera\n"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1176
2949 #, c-format
2950 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1196 g10/keyedit.c:1217
2954 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2955 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1198
2958 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2959 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1201
2962 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2963 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1202
2966 msgid "Really remove this user ID? "
2967 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1240 g10/keyedit.c:1277
2970 msgid "You must select at least one key.\n"
2971 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1244
2974 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2975 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1245
2978 msgid "Do you really want to delete this key? "
2979 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1281
2982 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2983 msgstr "Vill du verkligen återkalla de valda nycklarna? "
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1282
2986 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2987 msgstr "Vill du verkligen återkalla denna nyckel? "
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1351
2990 #, fuzzy
2991 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2992 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1353
2995 #, fuzzy
2996 msgid "Really update the preferences? "
2997 msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
2998
2999 #: g10/keyedit.c:1391
3000 msgid "Save changes? "
3001 msgstr "Spara ändringarna? "
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1394
3004 msgid "Quit without saving? "
3005 msgstr "Avsluta utan att spara? "
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1405
3008 #, c-format
3009 msgid "update failed: %s\n"
3010 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1412
3013 #, c-format
3014 msgid "update secret failed: %s\n"
3015 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1419
3018 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3019 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1431
3022 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3023 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1747
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "This key may be revoked by %s key "
3028 msgstr "VARNING: Denna nyckel har återkallats av sin ägare!\n"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1751
3031 msgid " (sensitive)"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1757 g10/keyedit.c:1783
3035 #, c-format
3036 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
3037 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  skapad: %s går ut: %s"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1766
3040 #, c-format
3041 msgid " trust: %c/%c"
3042 msgstr " tillit: %c/%c"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1770
3045 msgid "This key has been disabled"
3046 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1799
3049 #, c-format
3050 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3051 msgstr "rev! en undernyckel har återkallats: %s\n"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1802
3054 msgid "rev- faked revocation found\n"
3055 msgstr "rev- hittade felaktig återkallelse\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1804
3058 #, c-format
3059 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3060 msgstr "rev? problem vid kontroll av återkallandet: %s\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1834
3063 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style key.\n"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1842
3067 msgid ""
3068 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3069 "unless you restart the program.\n"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1930
3073 msgid ""
3074 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3075 "versions\n"
3076 "         of PGP to reject this key.\n"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1935
3080 #, fuzzy
3081 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3082 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1941
3085 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: g10/keyedit.c:2076
3089 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3090 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:2086
3093 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3094 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:2090
3097 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3098 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:2096
3101 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3102 msgstr "Vill du radera denna självsignatur? (j/N)"
3103
3104 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3105 #: g10/keyedit.c:2110
3106 #, c-format
3107 msgid "Deleted %d signature.\n"
3108 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:2111
3111 #, c-format
3112 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3113 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:2114
3116 msgid "Nothing deleted.\n"
3117 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:2210
3120 #, fuzzy
3121 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3122 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:2225
3125 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3126 msgstr ""
3127
3128 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3129 #. designates itself as a revoker is the same as a
3130 #. regular key), but it's easy enough to check.
3131 #: g10/keyedit.c:2235
3132 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: g10/keyedit.c:2322
3136 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3137 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:2328
3140 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3141 msgstr "Välj som mest en sekundär nyckel.\n"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:2332
3144 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3145 msgstr "Ändrar giltighetstid för en sekundär nyckel.\n"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:2334
3148 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3149 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:2376
3152 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3153 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:2392
3156 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3157 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:2475
3160 #, fuzzy
3161 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3162 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:2512 g10/keyedit.c:2619
3165 #, fuzzy, c-format
3166 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3167 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig självsignatur\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:2679
3170 #, c-format
3171 msgid "No user ID with index %d\n"
3172 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:2725
3175 #, c-format
3176 msgid "No secondary key with index %d\n"
3177 msgstr "Ingen sekundär nyckel med index %d\n"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:2839
3180 msgid "user ID: \""
3181 msgstr "användaridentitet: \""
3182
3183 #: g10/keyedit.c:2844
3184 #, c-format
3185 msgid ""
3186 "\"\n"
3187 "signed with your key %08lX at %s\n"
3188 msgstr ""
3189 "\"\n"
3190 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:2847
3193 #, fuzzy, c-format
3194 msgid ""
3195 "\"\n"
3196 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3197 msgstr ""
3198 "\"\n"
3199 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:2852
3202 #, fuzzy, c-format
3203 msgid "This signature expired on %s.\n"
3204 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:2856
3207 #, fuzzy
3208 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3209 msgstr "Vill du verkligen återkalla denna nyckel? "
3210
3211 #: g10/keyedit.c:2860
3212 #, fuzzy
3213 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3214 msgstr "Vill du skapa ett återkallelsecertifikat för denna signatur? (j/N)"
3215
3216 #. FIXME: detect duplicates here
3217 #: g10/keyedit.c:2885
3218 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3219 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:2904
3222 #, fuzzy, c-format
3223 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3224 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:2912
3227 #, c-format
3228 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3229 msgstr "   återkallad av %08lX %s\n"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:2932
3232 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3233 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:2942
3236 #, fuzzy, c-format
3237 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3238 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:2944
3241 msgid " (non-exportable)"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: g10/keyedit.c:2951
3245 #, fuzzy
3246 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3247 msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:2981
3250 msgid "no secret key\n"
3251 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:3133
3254 #, c-format
3255 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: g10/keylist.c:91
3259 #, fuzzy
3260 msgid "Critical signature policy: "
3261 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3262
3263 #: g10/keylist.c:93
3264 #, fuzzy
3265 msgid "Signature policy: "
3266 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3267
3268 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:763 g10/mainproc.c:772
3269 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3270 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
3271
3272 #: g10/keylist.c:127
3273 #, fuzzy
3274 msgid "Critical signature notation: "
3275 msgstr "Notation: "
3276
3277 #: g10/keylist.c:129
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Signature notation: "
3280 msgstr "Notation: "
3281
3282 #: g10/keylist.c:136
3283 msgid "not human readable"
3284 msgstr ""
3285
3286 #: g10/keylist.c:225
3287 msgid "Keyring"
3288 msgstr ""
3289
3290 #. of subkey
3291 #: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:899
3292 #, c-format
3293 msgid " [expires: %s]"
3294 msgstr "[går ut: %s]"
3295
3296 #: g10/keylist.c:995
3297 #, fuzzy
3298 msgid "Primary key fingerprint:"
3299 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
3300
3301 #: g10/keylist.c:997
3302 #, fuzzy
3303 msgid "     Subkey fingerprint:"
3304 msgstr "           Fingeravtryck:"
3305
3306 #: g10/keylist.c:1004
3307 #, fuzzy
3308 msgid " Primary key fingerprint:"
3309 msgstr "           Fingeravtryck:"
3310
3311 #: g10/keylist.c:1006
3312 #, fuzzy
3313 msgid "      Subkey fingerprint:"
3314 msgstr "           Fingeravtryck:"
3315
3316 #: g10/keylist.c:1010
3317 #, fuzzy
3318 msgid "     Key fingerprint ="
3319 msgstr "           Fingeravtryck:"
3320
3321 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:282
3322 #, c-format
3323 msgid "%s encrypted data\n"
3324 msgstr "%s krypterad data\n"
3325
3326 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:284
3327 #, c-format
3328 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3329 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
3330
3331 #: g10/mainproc.c:312
3332 #, c-format
3333 msgid "public key is %08lX\n"
3334 msgstr "den publika nyckeln är %08lX\n"
3335
3336 # DEK betyder Data Encryption Key, Meddelandet är förvirrande
3337 # men efter att ha kikat i koden har jag kommit fram till att
3338 # meddelandet bara visas om verbose-flaggan är satt, och då
3339 # markerar meddelandet att get_session_key lyckades hitta
3340 # rätt publik nyckel att kryptera datat med. Jag tycker
3341 # inte att svenska översättningen är mycket obskyrare än engelska
3342 # originalet iallafall.
3343 #: g10/mainproc.c:358
3344 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3345 msgstr "data krypterad med publik nyckel: korrekt krypteringsnyckel\n"
3346
3347 #: g10/mainproc.c:410
3348 #, c-format
3349 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3350 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
3351
3352 #: g10/mainproc.c:420
3353 #, c-format
3354 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3355 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
3356
3357 #: g10/mainproc.c:434
3358 #, c-format
3359 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3360 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
3361
3362 #: g10/mainproc.c:461 g10/mainproc.c:480
3363 #, fuzzy, c-format
3364 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3365 msgstr "%s krypterad data\n"
3366
3367 #: g10/mainproc.c:468
3368 #, c-format
3369 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3370 msgstr ""
3371
3372 #: g10/mainproc.c:498
3373 msgid "decryption okay\n"
3374 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
3375
3376 #: g10/mainproc.c:505
3377 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3378 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
3379
3380 #: g10/mainproc.c:511
3381 #, c-format
3382 msgid "decryption failed: %s\n"
3383 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
3384
3385 #: g10/mainproc.c:530
3386 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3387 msgstr "OBSERVERA: avsändaren efterfrågade \"endast-för-dina-ögon\"\n"
3388
3389 #: g10/mainproc.c:532
3390 #, c-format
3391 msgid "original file name='%.*s'\n"
3392 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
3393
3394 #: g10/mainproc.c:707
3395 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3396 msgstr ""
3397 "fristående återkallelsecertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
3398 "att applicera\n"
3399
3400 #: g10/mainproc.c:775
3401 msgid "Notation: "
3402 msgstr "Notation: "
3403
3404 # finns det någon bra svensk översättning av policy?
3405 #: g10/mainproc.c:787
3406 msgid "Policy: "
3407 msgstr "Policy: "
3408
3409 #: g10/mainproc.c:1242
3410 msgid "signature verification suppressed\n"
3411 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
3412
3413 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3414 #: g10/mainproc.c:1284 g10/mainproc.c:1294
3415 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3416 msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
3417
3418 #: g10/mainproc.c:1305
3419 #, c-format
3420 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3421 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
3422
3423 #: g10/mainproc.c:1354 g10/mainproc.c:1387
3424 msgid "BAD signature from \""
3425 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
3426
3427 #: g10/mainproc.c:1355 g10/mainproc.c:1388
3428 #, fuzzy
3429 msgid "Expired signature from \""
3430 msgstr "Korrekt signatur från \""
3431
3432 #: g10/mainproc.c:1356 g10/mainproc.c:1389
3433 msgid "Good signature from \""
3434 msgstr "Korrekt signatur från \""
3435
3436 #: g10/mainproc.c:1391
3437 msgid "[uncertain]"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: g10/mainproc.c:1422
3441 msgid "                aka \""
3442 msgstr "      även känd som \""
3443
3444 #: g10/mainproc.c:1483
3445 #, c-format
3446 msgid "Can't check signature: %s\n"
3447 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
3448
3449 #: g10/mainproc.c:1552 g10/mainproc.c:1568 g10/mainproc.c:1630
3450 msgid "not a detached signature\n"
3451 msgstr "ingen frikopplad signatur\n"
3452
3453 #: g10/mainproc.c:1579
3454 #, c-format
3455 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3456 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
3457
3458 #: g10/mainproc.c:1636
3459 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3460 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
3461
3462 #: g10/mainproc.c:1643
3463 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3464 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
3465
3466 #: g10/misc.c:101
3467 #, c-format
3468 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3469 msgstr "kan inte deaktivera minnesutskrifter: %s\n"
3470
3471 #: g10/misc.c:211
3472 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3473 msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
3474
3475 # XXX
3476 #: g10/misc.c:241
3477 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3478 msgstr ""
3479 "denna chifferalgoritm är förlegad, använd istället en mer normal algoritm!\n"
3480
3481 #: g10/misc.c:386
3482 #, c-format
3483 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
3484 msgstr ""
3485
3486 #: g10/misc.c:418
3487 #, c-format
3488 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
3489 msgstr ""
3490
3491 #: g10/misc.c:443
3492 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3493 msgstr ""
3494
3495 #: g10/misc.c:444
3496 msgid ""
3497 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: g10/misc.c:652
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3503 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
3504
3505 #: g10/misc.c:656
3506 #, fuzzy, c-format
3507 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3508 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
3509
3510 #: g10/misc.c:658
3511 #, c-format
3512 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3513 msgstr ""
3514
3515 #: g10/parse-packet.c:120
3516 #, c-format
3517 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3518 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för publik nyckelhantering\n"
3519
3520 #: g10/parse-packet.c:1057
3521 #, c-format
3522 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3523 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
3524
3525 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3526 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3527 msgstr "kunde inte få tillgång till någon gpg-agent i denna session\n"
3528
3529 #: g10/passphrase.c:450
3530 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: g10/passphrase.c:458
3534 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: g10/passphrase.c:465
3538 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: g10/passphrase.c:498
3542 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3543 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
3544
3545 #: g10/passphrase.c:511
3546 #, fuzzy, c-format
3547 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3548 msgstr "skyddsalgoritmen %d stöds inte\n"
3549
3550 #: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
3551 #, c-format
3552 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3553 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
3554
3555 #: g10/passphrase.c:554
3556 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3557 msgstr ""
3558
3559 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3560 #, fuzzy
3561 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3562 msgstr "problem med agenten: agenten returnerar 0x%lx\n"
3563
3564 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3565 #, c-format
3566 msgid " (main key ID %08lX)"
3567 msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
3568
3569 #: g10/passphrase.c:641
3570 #, c-format
3571 msgid ""
3572 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3573 "\"%.*s\"\n"
3574 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3575 msgstr ""
3576 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
3577 "användaren: \"%.*s\"\n"
3578 "%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
3579
3580 #: g10/passphrase.c:662
3581 msgid "Enter passphrase\n"
3582 msgstr "Ange lösenordsfras\n"
3583
3584 #: g10/passphrase.c:664
3585 msgid "Repeat passphrase\n"
3586 msgstr "Repetera lösenordsfrasen\n"
3587
3588 #: g10/passphrase.c:705
3589 msgid "passphrase too long\n"
3590 msgstr "lösenordsfrasen är för lång\n"
3591
3592 #: g10/passphrase.c:718
3593 msgid "invalid response from agent\n"
3594 msgstr "felaktigt svar från agenten\n"
3595
3596 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3597 msgid "cancelled by user\n"
3598 msgstr "avbruten av användaren\n"
3599
3600 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3601 #, c-format
3602 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3603 msgstr "problem med agenten: agenten returnerar 0x%lx\n"
3604
3605 #: g10/passphrase.c:1003
3606 msgid ""
3607 "\n"
3608 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3609 "user: \""
3610 msgstr ""
3611 "\n"
3612 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
3613 "användaren: \""
3614
3615 #: g10/passphrase.c:1012
3616 #, c-format
3617 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3618 msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
3619
3620 #: g10/passphrase.c:1063
3621 msgid "can't query password in batchmode\n"
3622 msgstr "kan inte fråga efter lösenord i batch-läge\n"
3623
3624 #: g10/passphrase.c:1067
3625 msgid "Enter passphrase: "
3626 msgstr "Ange lösenordsfras: "
3627
3628 #: g10/passphrase.c:1071
3629 msgid "Repeat passphrase: "
3630 msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
3631
3632 #: g10/plaintext.c:67
3633 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3634 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara den\n"
3635
3636 #: g10/plaintext.c:108
3637 #, fuzzy, c-format
3638 msgid "error creating `%s': %s\n"
3639 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
3640
3641 #: g10/plaintext.c:337
3642 msgid "Detached signature.\n"
3643 msgstr "Löskopplad signatur.\n"
3644
3645 #: g10/plaintext.c:341
3646 msgid "Please enter name of data file: "
3647 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
3648
3649 #: g10/plaintext.c:362
3650 msgid "reading stdin ...\n"
3651 msgstr "läser från standard in ...\n"
3652
3653 #: g10/plaintext.c:396
3654 msgid "no signed data\n"
3655 msgstr "ingen signerad data\n"
3656
3657 #: g10/plaintext.c:404
3658 #, c-format
3659 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3660 msgstr "kan inte öppna signerad data \"%s\"\n"
3661
3662 #: g10/pubkey-enc.c:101
3663 #, fuzzy, c-format
3664 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3665 msgstr "anonym mottagare, försöker använda den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
3666
3667 #: g10/pubkey-enc.c:107
3668 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3669 msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
3670
3671 #: g10/pubkey-enc.c:159
3672 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3673 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
3674
3675 #: g10/pubkey-enc.c:178
3676 #, fuzzy, c-format
3677 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3678 msgstr "chifferalgoritmen %d är okänd eller avslagen\n"
3679
3680 #: g10/pubkey-enc.c:221
3681 #, c-format
3682 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3683 msgstr "OBSERVERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
3684
3685 #: g10/pubkey-enc.c:243
3686 #, c-format
3687 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3688 msgstr "OBSERVERA: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
3689
3690 #: g10/pubkey-enc.c:249
3691 #, fuzzy
3692 msgid "NOTE: key has been revoked"
3693 msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har återkallats!\n"
3694
3695 #: g10/hkp.c:71
3696 #, fuzzy, c-format
3697 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
3698 msgstr "fråga efter nyckeln %08lX från %s ...\n"
3699
3700 #: g10/hkp.c:96
3701 #, c-format
3702 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3703 msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
3704
3705 #: g10/hkp.c:175
3706 #, c-format
3707 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3708 msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
3709
3710 #: g10/hkp.c:190
3711 #, c-format
3712 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3713 msgstr "lyckades sända till \"%s\" (status=%u)\n"
3714
3715 #: g10/hkp.c:193
3716 #, c-format
3717 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3718 msgstr "misslyckades sända till \"%s\": status=%u\n"
3719
3720 #: g10/hkp.c:287
3721 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: g10/hkp.c:497
3725 #, c-format
3726 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3727 msgstr ""
3728
3729 #: g10/hkp.c:547
3730 #, fuzzy, c-format
3731 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3732 msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
3733
3734 #: g10/seckey-cert.c:53
3735 msgid "secret key parts are not available\n"
3736 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
3737
3738 #: g10/seckey-cert.c:59
3739 #, fuzzy, c-format
3740 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3741 msgstr "skyddsalgoritmen %d stöds inte\n"
3742
3743 #: g10/seckey-cert.c:215
3744 #, fuzzy
3745 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3746 msgstr "Ogiltig lösenordsfras, försök igen ...\n"
3747
3748 #: g10/seckey-cert.c:216
3749 #, c-format
3750 msgid "%s ...\n"
3751 msgstr ""
3752
3753 # är det nyckeln som är svag, konstigt
3754 #: g10/seckey-cert.c:273
3755 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3756 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenordsfras igen.\n"
3757
3758 #: g10/seckey-cert.c:311
3759 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: g10/sig-check.c:210
3763 msgid ""
3764 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3765 msgstr ""
3766 "detta är en PGP-genererad ElGamal-nyckel som INTE är säker för signaturer!\n"
3767
3768 # behövs verkligen c-format här?
3769 #: g10/sig-check.c:218
3770 #, c-format
3771 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3772 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekund nyare än signaturen\n"
3773
3774 #: g10/sig-check.c:219
3775 #, c-format
3776 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3777 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
3778
3779 #: g10/sig-check.c:242
3780 #, c-format
3781 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3782 msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %08lX, gick ut vid %s\n"
3783
3784 #: g10/sig-check.c:328
3785 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3786 msgstr ""
3787 "antar att signaturen är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
3788
3789 #: g10/sign.c:103
3790 #, c-format
3791 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: g10/sign.c:151
3795 #, c-format
3796 msgid ""
3797 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: g10/sign.c:303
3801 #, c-format
3802 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3803 msgstr "försök att verifiera signaturen misslyckades: %s\n"
3804
3805 #: g10/sign.c:312
3806 #, c-format
3807 msgid "%s signature from: %s\n"
3808 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
3809
3810 #: g10/sign.c:461
3811 #, c-format
3812 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3813 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
3814
3815 #: g10/sign.c:644
3816 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3817 msgstr ""
3818
3819 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3820 #, c-format
3821 msgid "can't create %s: %s\n"
3822 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
3823
3824 #: g10/sign.c:690
3825 #, fuzzy, c-format
3826 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3827 msgstr "OBSERVERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
3828
3829 #: g10/sign.c:784
3830 msgid "signing:"
3831 msgstr "signerar:"
3832
3833 #: g10/sign.c:876
3834 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: g10/sign.c:1029
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid "%s encryption will be used\n"
3840 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
3841
3842 #: g10/textfilter.c:134
3843 #, c-format
3844 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3845 msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
3846
3847 #: g10/textfilter.c:231
3848 #, c-format
3849 msgid "input line longer than %d characters\n"
3850 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
3851
3852 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
3853 #, c-format
3854 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3855 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
3856
3857 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
3858 #, c-format
3859 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3860 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
3861
3862 #: g10/tdbio.c:237
3863 msgid "trustdb transaction too large\n"
3864 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
3865
3866 #: g10/tdbio.c:454
3867 #, c-format
3868 msgid "%s: can't access: %s\n"
3869 msgstr "%s: ingen åtkomst: %s\n"
3870
3871 #: g10/tdbio.c:468
3872 #, c-format
3873 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3874 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
3875
3876 #: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
3877 #, c-format
3878 msgid "%s: can't create lock\n"
3879 msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
3880
3881 #: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
3882 #, fuzzy, c-format
3883 msgid "%s: can't make lock\n"
3884 msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
3885
3886 #: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
3887 #, c-format
3888 msgid "%s: can't create: %s\n"
3889 msgstr "%s: kan inte skapa: %s\n"
3890
3891 #: g10/tdbio.c:503
3892 #, c-format
3893 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3894 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
3895
3896 #: g10/tdbio.c:507
3897 #, c-format
3898 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3899 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas skapad\n"
3900
3901 #: g10/tdbio.c:510
3902 #, c-format
3903 msgid "%s: trustdb created\n"
3904 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
3905
3906 #: g10/tdbio.c:565
3907 #, c-format
3908 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3909 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas\n"
3910
3911 #: g10/tdbio.c:597
3912 #, c-format
3913 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3914 msgstr "%s: misslyckades med att skapa hash-tabell: %s\n"
3915
3916 #: g10/tdbio.c:605
3917 #, c-format
3918 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3919 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
3920
3921 #: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
3922 #: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
3923 #, c-format
3924 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3925 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
3926
3927 #: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
3928 #, c-format
3929 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3930 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
3931
3932 #: g10/tdbio.c:1119
3933 #, c-format
3934 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3935 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
3936
3937 #: g10/tdbio.c:1127
3938 #, c-format
3939 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3940 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
3941
3942 #: g10/tdbio.c:1148
3943 #, c-format
3944 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3945 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
3946
3947 #: g10/tdbio.c:1165
3948 #, c-format
3949 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3950 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
3951
3952 #: g10/tdbio.c:1170
3953 #, c-format
3954 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3955 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
3956
3957 #: g10/tdbio.c:1348
3958 #, c-format
3959 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3960 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
3961
3962 #: g10/tdbio.c:1356
3963 #, c-format
3964 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3965 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
3966
3967 #: g10/tdbio.c:1366
3968 #, c-format
3969 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3970 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
3971
3972 #: g10/tdbio.c:1396
3973 #, c-format
3974 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3975 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
3976
3977 #: g10/tdbio.c:1441
3978 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3979 msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3980
3981 #: g10/trustdb.c:200
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3984 msgstr "\"%s\" är en ogiltig lång nyckelidentitet\n"
3985
3986 #: g10/trustdb.c:235
3987 #, fuzzy, c-format
3988 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3989 msgstr "nyckel %08lX: accepterad som en pålitlig nyckel\n"
3990
3991 #: g10/trustdb.c:274
3992 #, fuzzy, c-format
3993 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3994 msgstr "nyckel %08lX: kan inte lägga till i tillitsdatabasen\n"
3995
3996 #: g10/trustdb.c:290
3997 #, c-format
3998 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3999 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen motsvarande publik nyckel - överhoppad\n"
4000
4001 # req är nog felstavat i originalet då det syftar på record och inte
4002 # request
4003 #: g10/trustdb.c:332
4004 #, c-format
4005 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
4006 msgstr "tillitspost %lu, posttyp %d: kunde inte läsa: %s\n"
4007
4008 #: g10/trustdb.c:338
4009 #, fuzzy, c-format
4010 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
4011 msgstr "tillitspost %lu: kunde inte radera: %s\n"
4012
4013 #: g10/trustdb.c:353
4014 #, c-format
4015 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
4016 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
4017
4018 #: g10/trustdb.c:368
4019 #, c-format
4020 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
4021 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
4022
4023 #: g10/trustdb.c:468
4024 #, fuzzy
4025 msgid "no need for a trustdb check\n"
4026 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
4027
4028 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
4029 #, fuzzy, c-format
4030 msgid "next trustdb check due at %s\n"
4031 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
4032
4033 # originalet borde ha ett value
4034 #: g10/trustdb.c:779
4035 #, fuzzy
4036 msgid "checking the trustdb\n"
4037 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
4038
4039 #: g10/trustdb.c:933
4040 #, fuzzy, c-format
4041 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
4042 msgstr "hittade inte publik nyckel"
4043
4044 #: g10/trustdb.c:1515
4045 #, c-format
4046 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
4047 msgstr ""
4048
4049 #: g10/trustdb.c:1593
4050 #, c-format
4051 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
4052 msgstr ""
4053
4054 #: g10/verify.c:108
4055 msgid ""
4056 "the signature could not be verified.\n"
4057 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
4058 "should be the first file given on the command line.\n"
4059 msgstr ""
4060 "signaturen kunde inte verifieras.\n"
4061 "Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
4062 "ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
4063
4064 #: g10/verify.c:173
4065 #, c-format
4066 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
4067 msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
4068
4069 # om någon kan tala om för mig vad detta betyder skulle jag bli jätteglad!
4070 #: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
4071 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
4072 msgstr ""
4073 "nyckeln är inte markerad osäker - går inte att använda med fejkad RNG!\n"
4074
4075 #: g10/skclist.c:157
4076 #, c-format
4077 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
4078 msgstr "hoppade över \"%s\": kopia\n"
4079
4080 #: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
4081 #, c-format
4082 msgid "skipped `%s': %s\n"
4083 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
4084
4085 #: g10/skclist.c:168
4086 msgid "skipped: secret key already present\n"
4087 msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
4088
4089 #: g10/skclist.c:179
4090 #, c-format
4091 msgid ""
4092 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
4093 "signatures!\n"
4094 msgstr ""
4095 "hoppade över \"%s\": detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
4096 "som inte är säker för signaturer!\n"
4097
4098 #. do not overwrite
4099 #: g10/openfile.c:84
4100 #, c-format
4101 msgid "File `%s' exists. "
4102 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
4103
4104 #: g10/openfile.c:86
4105 msgid "Overwrite (y/N)? "
4106 msgstr "Skriv över (j/N)? "
4107
4108 #: g10/openfile.c:119
4109 #, c-format
4110 msgid "%s: unknown suffix\n"
4111 msgstr "%s: okänt suffix\n"
4112
4113 #: g10/openfile.c:141
4114 msgid "Enter new filename"
4115 msgstr "Ange nytt filnamn"
4116
4117 #: g10/openfile.c:184
4118 msgid "writing to stdout\n"
4119 msgstr "skriver till standard ut\n"
4120
4121 #: g10/openfile.c:273
4122 #, c-format
4123 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4124 msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
4125
4126 #: g10/openfile.c:323
4127 #, c-format
4128 msgid "%s: new options file created\n"
4129 msgstr "%s: ny inställningsfil skapad\n"
4130
4131 #: g10/openfile.c:350
4132 #, c-format
4133 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
4134 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
4135
4136 #: g10/openfile.c:353
4137 #, c-format
4138 msgid "%s: directory created\n"
4139 msgstr "%s: katalog skapad\n"
4140
4141 # GnuPG borde väl ersättas med %s?
4142 #: g10/openfile.c:355
4143 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
4144 msgstr "du måste starta om GnuPG, så att den nya inställningsfilen kan läsas\n"
4145
4146 #: g10/encr-data.c:91
4147 msgid ""
4148 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
4149 msgstr ""
4150 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel i det symmetriska\n"
4151 "chiffret.\n"
4152
4153 #: g10/encr-data.c:98
4154 msgid "problem handling encrypted packet\n"
4155 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
4156
4157 #: g10/seskey.c:52
4158 msgid "weak key created - retrying\n"
4159 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
4160
4161 #: g10/seskey.c:57
4162 #, c-format
4163 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
4164 msgstr ""
4165 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer; försökte\n"
4166 "%d gånger!\n"
4167
4168 #: g10/seskey.c:200
4169 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
4170 msgstr ""
4171
4172 #: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
4173 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
4174 msgstr ""
4175
4176 #: g10/delkey.c:126
4177 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
4178 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
4179
4180 #: g10/delkey.c:150
4181 msgid "Delete this key from the keyring? "
4182 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
4183
4184 #: g10/delkey.c:158
4185 msgid "This is a secret key! - really delete? "
4186 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
4187
4188 #: g10/delkey.c:168
4189 #, fuzzy, c-format
4190 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
4191 msgstr "numrering av nyckelblock misslyckades: %s\n"
4192
4193 #: g10/delkey.c:178
4194 msgid "ownertrust information cleared\n"
4195 msgstr ""
4196
4197 #: g10/delkey.c:206
4198 #, fuzzy, c-format
4199 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
4200 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna publika nyckel!\n"
4201
4202 #: g10/delkey.c:208
4203 #, fuzzy
4204 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
4205 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-key\" för att ta bort den först.\n"
4206
4207 #: g10/helptext.c:47
4208 msgid ""
4209 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
4210 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
4211 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
4212 msgstr ""
4213 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
4214 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
4215 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
4216 "nätet av certifikat."
4217
4218 #: g10/helptext.c:53
4219 msgid ""
4220 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
4221 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
4222 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
4223 "ultimately trusted\n"
4224 msgstr ""
4225
4226 #: g10/helptext.c:60
4227 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
4228 msgstr "Om du vill använda denna återkallade nyckel ändå, svara \"ja\"."
4229
4230 #: g10/helptext.c:64
4231 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
4232 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
4233
4234 #: g10/helptext.c:68
4235 msgid ""
4236 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
4237 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
4238
4239 #: g10/helptext.c:72
4240 msgid ""
4241 "Select the algorithm to use.\n"
4242 "\n"
4243 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
4244 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
4245 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
4246 "\n"
4247 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
4248 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
4249 "only\n"
4250 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
4251 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
4252 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
4253 "the signature+encryption flavor.\n"
4254 "\n"
4255 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
4256 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
4257 "this menu."
4258 msgstr ""
4259 "Välj vilken algoritm du vill använda.\n"
4260 "\n"
4261 "DSA (även känd som DSS) är den algoritm för digitala signaturer som bara\n"
4262 "kan användas för just signaturer. Detta är den rekommenderade algoritmen\n"
4263 "eftersom verifiering av DSA-signaturer är mycket snabbare än\n"
4264 "ElGamal-signaturer.\n"
4265 "\n"
4266 "ElGamal är en algoritm som kan användas för signaturer och kryptering.\n"
4267 "OpenPGP-standarden skiljer på två varianter av denna algoritm: en som bara\n"
4268 "kan användas för kryptering och en som både kan signera och kryptera.\n"
4269 "Egentligen är det samma algoritm, men vissa parametrar måste väljas på\n"
4270 "ett speciellt sätt för att skapa en säker nyckel för signaturer: detta "
4271 "program\n"
4272 "gör detta men andra OpenPGP-implementationer behöver inte förstå\n"
4273 "signatur+kryptering varianten.\n"
4274 "\n"
4275 "Den första (primära) nyckeln måste alltid vara en nyckel som kan användas\n"
4276 "för att skapa signaturer. Detta är anledningen till att den ElGamal-variant\n"
4277 "som bara krypterar inte är tillgänglig i denna meny"
4278
4279 #: g10/helptext.c:92
4280 msgid ""
4281 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
4282 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
4283 "with them are quite large and very slow to verify."
4284 msgstr ""
4285 "Trots att dessa nycklar är definierade i RFC2440 är det inte rekommenderat\n"
4286 "att använda dem eftersom de inte stöds i alla program och signaturer\n"
4287 "skapade med dem är stora och mycket långsamma att verifiera."
4288
4289 #: g10/helptext.c:98
4290 msgid ""
4291 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
4292 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
4293 "Please consult your security expert first."
4294 msgstr ""
4295
4296 #: g10/helptext.c:105
4297 msgid "Enter the size of the key"
4298 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
4299
4300 #: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
4301 #: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
4302 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
4303 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
4304
4305 #: g10/helptext.c:119
4306 msgid ""
4307 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
4308 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
4309 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
4310 "the given value as an interval."
4311 msgstr ""
4312 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
4313 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
4314 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
4315 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
4316
4317 #: g10/helptext.c:131
4318 msgid "Enter the name of the key holder"
4319 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
4320
4321 #: g10/helptext.c:136
4322 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
4323 msgstr "ange en epostadress. Detta är valfritt men rekommenderas varmt"
4324
4325 #: g10/helptext.c:140
4326 msgid "Please enter an optional comment"
4327 msgstr "Ange en valfri kommentar"
4328
4329 #: g10/helptext.c:145
4330 msgid ""
4331 "N  to change the name.\n"
4332 "C  to change the comment.\n"
4333 "E  to change the email address.\n"
4334 "O  to continue with key generation.\n"
4335 "Q  to to quit the key generation."
4336 msgstr ""
4337 "N  för att ändra namnet.\n"
4338 "C  för att ändra kommentaren.\n"
4339 "E  för att ändra epostadressen.\n"
4340 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
4341 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
4342
4343 #: g10/helptext.c:154
4344 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
4345 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
4346
4347 #: g10/helptext.c:162
4348 msgid ""
4349 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
4350 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
4351 "know how carefully you verified this.\n"
4352 "\n"
4353 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
4354 "the\n"
4355 "    key.\n"
4356 "\n"
4357 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
4358 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
4359 "for\n"
4360 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
4361 "user.\n"
4362 "\n"
4363 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
4364 "could\n"
4365 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
4366 "the\n"
4367 "    key against a photo ID.\n"
4368 "\n"
4369 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
4370 "could\n"
4371 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
4372 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
4373 "a\n"
4374 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
4375 "the\n"
4376 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
4377 "exchange\n"
4378 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
4379 "\n"
4380 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
4381 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
4382 "\"\n"
4383 "mean to you when you sign other keys.\n"
4384 "\n"
4385 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
4386 msgstr ""
4387
4388 # felstavat original
4389 #: g10/helptext.c:200
4390 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
4391 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
4392
4393 #: g10/helptext.c:204
4394 msgid ""
4395 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
4396 "All certificates are then also lost!"
4397 msgstr ""
4398 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
4399 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
4400
4401 #: g10/helptext.c:209
4402 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
4403 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
4404
4405 #: g10/helptext.c:214
4406 msgid ""
4407 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
4408 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
4409 "trust connection to the key or another key certified by this key."
4410 msgstr ""
4411 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
4412 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
4413 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
4414 "certifierad av denna nyckel."
4415
4416 #: g10/helptext.c:219
4417 msgid ""
4418 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
4419 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
4420 "know which key was used because this signing key might establish\n"
4421 "a trust connection through another already certified key."
4422 msgstr ""
4423 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
4424 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
4425 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
4426 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
4427
4428 #: g10/helptext.c:225
4429 msgid ""
4430 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
4431 "your keyring."
4432 msgstr ""
4433 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
4434 "din nyckelring."
4435
4436 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
4437 #: g10/helptext.c:229
4438 msgid ""
4439 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
4440 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
4441 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
4442 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
4443 "a second one is available."
4444 msgstr ""
4445 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
4446 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
4447 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
4448 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
4449 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
4450
4451 #: g10/helptext.c:237
4452 msgid ""
4453 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
4454 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
4455 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
4456 msgstr ""
4457
4458 # ej klar, eller?
4459 #: g10/helptext.c:244
4460 #, fuzzy
4461 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
4462 msgstr ""
4463 "Ange en lösenordsfras. Detta är en hemlig mening\n"
4464 "[hjälptexten ej färdigställd]"
4465
4466 #: g10/helptext.c:250
4467 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
4468 msgstr "Reptera lösenordsfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
4469
4470 # # felstavat/ologiskt original
4471 #: g10/helptext.c:254
4472 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
4473 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
4474
4475 #: g10/helptext.c:259
4476 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
4477 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
4478
4479 #: g10/helptext.c:264
4480 msgid ""
4481 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
4482 "file (which is shown in brackets) will be used."
4483 msgstr ""
4484 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
4485 "(som anges i hakparenteser) att användas."
4486
4487 #: g10/helptext.c:270
4488 msgid ""
4489 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
4490 "context you have the ability to choose from this list:\n"
4491 "  \"Key has been compromised\"\n"
4492 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
4493 "      got access to your secret key.\n"
4494 "  \"Key is superseded\"\n"
4495 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
4496 "  \"Key is no longer used\"\n"
4497 "      Use this if you have retired this key.\n"
4498 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
4499 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
4500 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
4501 msgstr ""
4502 "Du borde ange en anledning till certifikationen. Beroende på sammanhanget\n"
4503 "har du möjligheten att välja från följande lista:\n"
4504 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
4505 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
4506 "personer\n"
4507 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
4508 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
4509 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
4510 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
4511 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
4512 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
4513 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
4514 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en epostadress\n"
4515 "     är ogiltig.\n"
4516
4517 #: g10/helptext.c:286
4518 msgid ""
4519 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
4520 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
4521 "An empty line ends the text.\n"
4522 msgstr ""
4523 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
4524 "detta återkallelsecertifikat. Försök att hålla texten kort och koncis.\n"
4525 "En tom rad avslutar texten.\n"
4526
4527 #: g10/helptext.c:301
4528 msgid "No help available"
4529 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
4530
4531 #: g10/helptext.c:309
4532 #, c-format
4533 msgid "No help available for `%s'"
4534 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
4535
4536 #: g10/keydb.c:177
4537 #, fuzzy, c-format
4538 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
4539 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
4540
4541 #: g10/keydb.c:188
4542 #, c-format
4543 msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
4544 msgstr ""
4545
4546 #: g10/keydb.c:197
4547 #, fuzzy, c-format
4548 msgid "keyring `%s' created\n"
4549 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
4550
4551 #: g10/keydb.c:587
4552 #, fuzzy, c-format
4553 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
4554 msgstr "%s: misslyckades med att skapa hash-tabell: %s\n"
4555
4556 # märkligt felmeddelande, kolla upp
4557 #: g10/keyring.c:1235
4558 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4559 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
4560
4561 #: g10/keyring.c:1237
4562 #, c-format
4563 msgid "%s is the unchanged one\n"
4564 msgstr "%s är den oförändrade\n"
4565
4566 #: g10/keyring.c:1238
4567 #, c-format
4568 msgid "%s is the new one\n"
4569 msgstr "%s är den nya\n"
4570
4571 #: g10/keyring.c:1239
4572 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4573 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
4574
4575 #: g10/keyring.c:1337
4576 #, fuzzy, c-format
4577 msgid "checking keyring `%s'\n"
4578 msgstr "kan inte låsa nyckelringen \"%s\": %s\n"
4579
4580 #: g10/keyring.c:1368
4581 #, fuzzy, c-format
4582 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
4583 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
4584
4585 #: g10/keyring.c:1379
4586 #, fuzzy, c-format
4587 msgid "%lu keys checked (%lu signatures)\n"
4588 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
4589
4590 #: g10/keyring.c:1441
4591 #, c-format
4592 msgid "%s: keyring created\n"
4593 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
4594
4595 #~ msgid "Fingerprint:"
4596 #~ msgstr "Fingeravtryck:"
4597
4598 #~ msgid "             Fingerprint:"
4599 #~ msgstr "           Fingeravtryck:"
4600
4601 #~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
4602 #~ msgstr "|NAMN=VÄRDE|använd detta sätt för att beskriva data"
4603
4604 #~ msgid ""
4605 #~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
4606 #~ msgstr ""
4607 #~ "det första tecknet i ett notationsnamn måste vara en bokstav eller\n"
4608 #~ "ett understrykningstecken (_)\n"
4609
4610 #~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
4611 #~ msgstr "punkter i ett notationsnamn måste vara omgivna av andra tecken\n"
4612
4613 #, fuzzy
4614 #~ msgid "Are you sure you still want to sign it?\n"
4615 #~ msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
4616
4617 #, fuzzy
4618 #~ msgid "  Are you sure you still want to sign it?\n"
4619 #~ msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
4620
4621 #, fuzzy
4622 #~ msgid "Really sign? (y/N) "
4623 #~ msgstr "Vill du verkligen signera? "
4624
4625 #~ msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
4626 #~ msgstr "för många slumpmässiga bitar efterfrågades; maximalt antal är %d\n"
4627
4628 #~ msgid "|[NAMES]|check the trust database"
4629 #~ msgstr "|[NAMN]|kontrollera tillitsdatabasen"
4630
4631 #~ msgid "--delete-secret-key user-id"
4632 #~ msgstr "--delete-secret-key användaridentitet"
4633
4634 #~ msgid "--delete-key user-id"
4635 #~ msgstr "--delete-key användaridentitet"
4636
4637 #~ msgid "--delete-secret-and-public-key user-id"
4638 #~ msgstr "--delete-secret-and-public-key användaridentitet"
4639
4640 #~ msgid "For info see http://www.gnupg.org"
4641 #~ msgstr "För information se http://www.gnupg.org/"
4642
4643 # värdena står för s = show me more info,  m = back to menu, q = quit
4644 # hur skall sådant internationaliseras på ett bra sätt?
4645 #~ msgid "sSmMqQ"
4646 #~ msgstr "sSmMqQ"
4647
4648 #~ msgid ""
4649 #~ "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
4650 #~ "can assign some missing owner trust values.\n"
4651 #~ "\n"
4652 #~ msgstr ""
4653 #~ "Kunde inte hitta någon giltig tillitsväg till nyckeln. Låt oss se om vi "
4654 #~ "kan\n"
4655 #~ "tilldela några av de ägartillitsvärden som saknas\n"
4656 #~ "\n"
4657
4658 #~ msgid ""
4659 #~ "No path leading to one of our keys found.\n"
4660 #~ "\n"
4661 #~ msgstr ""
4662 #~ "En av de funna nycklarna saknar tillitsväg.\n"
4663 #~ "\n"
4664
4665 #~ msgid ""
4666 #~ "No certificates with undefined trust found.\n"
4667 #~ "\n"
4668 #~ msgstr ""
4669 #~ "Hittade inga certifikat med odefinierat tillitvärde\n"
4670 #~ "\n"
4671
4672 #~ msgid ""
4673 #~ "No trust values changed.\n"
4674 #~ "\n"
4675 #~ msgstr ""
4676 #~ "Inga tillitsvärden ändrade.\n"
4677 #~ "\n"
4678
4679 #~ msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
4680 #~ msgstr ""
4681 #~ "%08lX: det finns ingen information för att beräkna ett tillitvärde\n"
4682
4683 #~ msgid "Enter the user ID: "
4684 #~ msgstr "Ange användaridentiteten: "
4685
4686 #~ msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
4687 #~ msgstr "hoppade över: publik nyckel är redan angiven med --encrypt-to\n"
4688
4689 #~ msgid "%s: error checking key: %s\n"
4690 #~ msgstr "%s: fel vid kontroll av nyckeln: %s\n"
4691
4692 #~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
4693 #~ msgstr "Vill du verkligen skapa en nyckel för signering och kryptering? "
4694
4695 #~ msgid "Do you really need such a large keysize? "
4696 #~ msgstr "Behöver du verkligen en så stor nyckelstorlek? "
4697
4698 #~ msgid "%s: user not found: %s\n"
4699 #~ msgstr "%s: hittade inte användaren: %s\n"
4700
4701 #~ msgid "certificate read problem: %s\n"
4702 #~ msgstr "fel vid läsning av certifikat: %s\n"
4703
4704 #~ msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
4705 #~ msgstr "för många poster i unk-cachen - inaktiverad\n"
4706
4707 #~ msgid "secret key %08lX not imported (use %s to allow for it)\n"
4708 #~ msgstr ""
4709 #~ "den hemliga nyckeln %08lX importerades inte (använd %s för att tillåta)\n"
4710
4711 #~ msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
4712 #~ msgstr "nyckel %08lX: vår kopia har ingen självsignatur\n"
4713
4714 #~ msgid "%s: user not found\n"
4715 #~ msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
4716
4717 #~ msgid "update of trustdb failed: %s\n"
4718 #~ msgstr "uppdateringen av tillitsdatabasen misslyckades: %s\n"
4719
4720 #~ msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4721 #~ msgstr "känner inte till någon nyckelserver (använd flaggan --keyserver)\n"
4722
4723 #~ msgid "%s: not a valid key ID\n"
4724 #~ msgstr "%s: ogiltig nyckelidentitet\n"
4725
4726 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
4727 #~ msgstr "antar att MDC är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
4728
4729 # LID betyder local id och är serienumret i den lokala databasen
4730 # för en given nyckel
4731 #~ msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
4732 #~ msgstr "fel vid läsning av katalogpost för lokalt id %lu: %s\n"
4733
4734 #~ msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
4735 #~ msgstr "lokalt id %lu: väntade en katalogpost, fick en post av typen %d\n"
4736
4737 #~ msgid "no primary key for LID %lu\n"
4738 #~ msgstr "ingen primär nyckel för lokalt id %lu\n"
4739
4740 #~ msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
4741 #~ msgstr "fel vid läsning av primär nyckel för lokalt id %lu: %s\n"
4742
4743 #~ msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
4744 #~ msgstr "get_dir_record: search_record misslyckades: %s\n"
4745
4746 #~ msgid "key %08lX: query record failed\n"
4747 #~ msgstr "nyckel %08lX: uppslagning av post misslyckades\n"
4748
4749 #~ msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
4750 #~ msgstr "nyckel %08lX: finns redan i tabellen över pålitliga nycklar\n"
4751
4752 #~ msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
4753 #~ msgstr "OBSERVERA: den hemliga nyckeln %08lX är INTE skyddad.\n"
4754
4755 #~ msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
4756 #~ msgstr "nyckel %08lX: hemlig och publik nyckel stämmer inte överens\n"
4757
4758 #~ msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
4759 #~ msgstr "numrering av hemliga nycklar misslyckades: %s\n"
4760
4761 #~ msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
4762 #~ msgstr "nyckel: %08lX.%lu: Korrekt bindning till undernyckel\n"
4763
4764 #~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
4765 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig bindning till undernyckel: %s\n"
4766
4767 #~ msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
4768 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av nyckel\n"
4769
4770 #~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
4771 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig återkallelse av nyckel: %s\n"
4772
4773 #~ msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
4774 #~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av undernyckel\n"
4775
4776 #~ msgid "Good self-signature"
4777 #~ msgstr "Korrekt självsignatur"
4778
4779 #~ msgid "Invalid self-signature"
4780 #~ msgstr "Felaktig självsignatur"
4781
4782 # detta verkar mycket märkligt. Någon borde kanske få en förklaring från
4783 # gnupg-utvecklarna?
4784 #~ msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
4785 #~ msgstr ""
4786 #~ "Hoppade över en giltig återkallelse av användaridentiteten på\n"
4787 #~ "grund av en nyare självsignatur"
4788
4789 #~ msgid "Valid user ID revocation"
4790 #~ msgstr "Giltig återkallelse av användaridentitet"
4791
4792 #~ msgid "Invalid user ID revocation"
4793 #~ msgstr "Ogiltig återkallelse av användaridentitet"
4794
4795 #~ msgid "Valid certificate revocation"
4796 #~ msgstr "Giltig återkallelse av certifikat"
4797
4798 #~ msgid "Good certificate"
4799 #~ msgstr "Korrekt certifikat"
4800
4801 #~ msgid "Invalid certificate revocation"
4802 #~ msgstr "Ogiltig återkallelse av certifikat "
4803
4804 #~ msgid "Invalid certificate"
4805 #~ msgstr "Ogiltigt certifikat"
4806
4807 #~ msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
4808 #~ msgstr "signaturpost %lu[%d] pekar mot fel post.\n"
4809
4810 #~ msgid "duplicated certificate - deleted"
4811 #~ msgstr "dubblett av certifikat - borttaget"
4812
4813 #~ msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
4814 #~ msgstr "tdbio_search_dir misslyckades: %s\n"
4815
4816 #~ msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
4817 #~ msgstr "lokalt id ?: tillägg misslyckades: %s\n"
4818
4819 #~ msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
4820 #~ msgstr "lokalt id %lu: tillägg misslyckades: %s\n"
4821
4822 #~ msgid "lid %lu: inserted\n"
4823 #~ msgstr "lokalt id %lu: lades till\n"
4824
4825 #~ msgid "error reading dir record: %s\n"
4826 #~ msgstr "fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
4827
4828 #~ msgid "\t%lu keys with errors\n"
4829 #~ msgstr "\t%lu nycklar med fel\n"
4830
4831 #~ msgid "\t%lu keys inserted\n"
4832 #~ msgstr "\t%lu nycklar tillagda\n"
4833
4834 #~ msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
4835 #~ msgstr "lokalt id %lu: katalogpost utan nyckel - hoppade över\n"
4836
4837 #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
4838 #~ msgstr "\t%lu på grund av nya publika nycklar\n"
4839