auto po updates.
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999-2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
5 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
6 #
7 # ===================================================
8 # This a completely revised and extended translation.
9 # All translations have been revised and updated 2002.
10 # In 2004 new strings where translated and most errors
11 # where corrected. The translations were checked for
12 # consistency and some expressions where given new
13 # translations.
14 # 2004/12/01 Per Tunedal
15 # ===================================================
16 #
17 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
18 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
19 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
20 #
21 # $Id$
22 #
23 msgid ""
24 msgstr ""
25 "Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
26 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
27 "POT-Creation-Date: 2008-10-23 21:02+0200\n"
28 "PO-Revision-Date: 2008-07-21 09:04+0200\n"
29 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
30 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
31 "MIME-Version: 1.0\n"
32 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
33 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
34 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
35
36 #: agent/call-pinentry.c:225
37 #, c-format
38 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
39 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
40
41 #: agent/call-pinentry.c:596
42 msgid ""
43 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
44 "session"
45 msgstr ""
46 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
47 "sessionen"
48
49 #: agent/call-pinentry.c:599
50 msgid ""
51 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
52 "this session"
53 msgstr ""
54 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
55
56 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
57 #. label for the quality bar.
58 #: agent/call-pinentry.c:634
59 msgid "Quality:"
60 msgstr "Kvalitet:"
61
62 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
63 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
64 #. appropriate string to describe what this is about.  The
65 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
66 #. If you do not translate this entry, a default english
67 #. text (see source) will be used.
68 #: agent/call-pinentry.c:657
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71 "Denna rad indikerar kvaliteten för ovan angiven lösenfras.\n"
72 "GnuPG anser att lösenfrasen är för svag så länge som den visar rött.\n"
73 "En stark lösenfras bygger man genom att blanda versaler, gemener, siffror\n"
74 "och specialtecken. Fråga din administratör om mer exakt information hur\n"
75 "man anger säkra lösenfraser."
76
77 #: agent/call-pinentry.c:699
78 #, c-format
79 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
80 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
83 msgid "PIN too long"
84 msgstr "PIN-koden är för lång"
85
86 #: agent/call-pinentry.c:720
87 msgid "Passphrase too long"
88 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
89
90 #: agent/call-pinentry.c:728
91 msgid "Invalid characters in PIN"
92 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
93
94 #: agent/call-pinentry.c:733
95 msgid "PIN too short"
96 msgstr "PIN-kod för kort"
97
98 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
99 #: agent/call-pinentry.c:745
100 msgid "Bad PIN"
101 msgstr "Felaktig PIN-kod"
102
103 #: agent/call-pinentry.c:746
104 msgid "Bad Passphrase"
105 msgstr "Felaktig lösenfras"
106
107 #: agent/call-pinentry.c:782
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "Lösenfras"
110
111 # Skyddssammandraget låter underligt
112 # Kontrollsumma?
113 #: agent/command-ssh.c:529
114 #, c-format
115 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
116 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3226
119 #: g10/keygen.c:3259 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
120 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
121 #: jnlib/dotlock.c:311
122 #, c-format
123 msgid "can't create `%s': %s\n"
124 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:733
127 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
128 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2711
129 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
130 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
131 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
132 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2076
133 #: sm/gpgsm.c:2113 sm/gpgsm.c:2151 sm/qualified.c:66
134 #, c-format
135 msgid "can't open `%s': %s\n"
136 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
137
138 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
139 #, c-format
140 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
141 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
142
143 #: agent/command-ssh.c:1621
144 #, c-format
145 msgid "detected card with S/N: %s\n"
146 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
147
148 #: agent/command-ssh.c:1626
149 #, c-format
150 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
151 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
152
153 #: agent/command-ssh.c:1646
154 #, c-format
155 msgid "no suitable card key found: %s\n"
156 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1696
159 #, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1711
164 #, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2018
169 #, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
174 #: agent/protect-tool.c:1199
175 msgid "Please re-enter this passphrase"
176 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
177
178 #: agent/command-ssh.c:2367
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
182 "0Awithin gpg-agent's key storage"
183 msgstr ""
184 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
185 "gpg-agents nyckellager"
186
187 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
188 #: agent/protect-tool.c:1205 tools/symcryptrun.c:434
189 msgid "does not match - try again"
190 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
191
192 #: agent/command-ssh.c:2900
193 #, c-format
194 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
195 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
196
197 #: agent/divert-scd.c:219
198 msgid "Admin PIN"
199 msgstr "Admin PIN-kod"
200
201 #: agent/divert-scd.c:224
202 msgid "Reset Code"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/divert-scd.c:284
206 #, fuzzy
207 msgid "Repeat this Reset Code"
208 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
209
210 #: agent/divert-scd.c:285
211 msgid "Repeat this PIN"
212 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
213
214 #: agent/divert-scd.c:290
215 #, fuzzy
216 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
217 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
218
219 #: agent/divert-scd.c:291
220 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
221 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
222
223 #: agent/divert-scd.c:303
224 #, c-format
225 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
226 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
227
228 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:634 sm/export.c:650
229 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
230 #, c-format
231 msgid "error creating temporary file: %s\n"
232 msgstr "fel när temporärfil skapades: %s\n"
233
234 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:641 sm/import.c:539
235 #, c-format
236 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
237 msgstr "fel vid skrivning till temporärfil: %s\n"
238
239 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
240 msgid "Enter new passphrase"
241 msgstr "Ange ny lösenfras"
242
243 #: agent/genkey.c:167
244 msgid "Take this one anyway"
245 msgstr "Ta den här ändå"
246
247 #: agent/genkey.c:193
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
251 "at least %u character long."
252 msgid_plural ""
253 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
254 "at least %u characters long."
255 msgstr[0] ""
256 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
257 "vara minst %u tecken lång."
258 msgstr[1] ""
259 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
260 "vara minst %u tecken lång."
261
262 #: agent/genkey.c:214
263 #, c-format
264 msgid ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
266 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
267 msgid_plural ""
268 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
269 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
270 msgstr[0] ""
271 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
272 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
273 msgstr[1] ""
274 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
275 "innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
276
277 #: agent/genkey.c:237
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
281 "a known term or match%%0Acertain pattern."
282 msgstr ""
283 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras får "
284 "inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
285
286 #: agent/genkey.c:253
287 #, c-format
288 msgid ""
289 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
290 msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
291
292 #: agent/genkey.c:255
293 #, c-format
294 msgid ""
295 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
296 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
297 msgstr ""
298 "Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%"
299 "0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
300
301 #: agent/genkey.c:264
302 msgid "Yes, protection is not needed"
303 msgstr "Ja, skydd behövs inte"
304
305 # fel kapitalisering i originalet?
306 #: agent/genkey.c:308
307 #, c-format
308 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
309 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
310
311 #: agent/genkey.c:431
312 msgid "Please enter the new passphrase"
313 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
314
315 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
316 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
317 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
318 msgid ""
319 "@Options:\n"
320 " "
321 msgstr ""
322 "@Flaggor:\n"
323 " "
324
325 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
326 msgid "run in server mode (foreground)"
327 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
330 msgid "run in daemon mode (background)"
331 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
334 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
335 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
336 msgid "verbose"
337 msgstr "utförlig"
338
339 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
340 #: sm/gpgsm.c:345
341 msgid "be somewhat more quiet"
342 msgstr "var något tystare"
343
344 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
345 msgid "sh-style command output"
346 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
349 msgid "csh-style command output"
350 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
351
352 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
353 msgid "|FILE|read options from FILE"
354 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
355
356 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
357 msgid "do not detach from the console"
358 msgstr "frigör inte från konsollen"
359
360 #: agent/gpg-agent.c:131
361 msgid "do not grab keyboard and mouse"
362 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
363
364 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
365 msgid "use a log file for the server"
366 msgstr "använd en loggfil för servern"
367
368 #: agent/gpg-agent.c:134
369 msgid "use a standard location for the socket"
370 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
371
372 #: agent/gpg-agent.c:137
373 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
374 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
375
376 #: agent/gpg-agent.c:140
377 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
378 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
379
380 #: agent/gpg-agent.c:141
381 msgid "do not use the SCdaemon"
382 msgstr "använd inte SCdaemon"
383
384 #: agent/gpg-agent.c:150
385 msgid "ignore requests to change the TTY"
386 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
387
388 #: agent/gpg-agent.c:152
389 msgid "ignore requests to change the X display"
390 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
391
392 #: agent/gpg-agent.c:155
393 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
394 msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:168
397 msgid "do not use the PIN cache when signing"
398 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
399
400 # Antar att värdet inte ska översättas.
401 #: agent/gpg-agent.c:170
402 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
403 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
404
405 #: agent/gpg-agent.c:172
406 msgid "allow presetting passphrase"
407 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:173
410 msgid "enable ssh-agent emulation"
411 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
412
413 #: agent/gpg-agent.c:175
414 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
415 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
416
417 #: agent/gpg-agent.c:290 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
418 #: scd/scdaemon.c:213 sm/gpgsm.c:571 tools/gpg-connect-agent.c:173
419 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
420 msgid "Please report bugs to <"
421 msgstr "Rapportera fel till <"
422
423 #: agent/gpg-agent.c:293
424 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
425 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
426
427 #: agent/gpg-agent.c:295
428 msgid ""
429 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
430 "Secret key management for GnuPG\n"
431 msgstr ""
432 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
433 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
434
435 #: agent/gpg-agent.c:330 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:253 sm/gpgsm.c:735
436 #, c-format
437 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
438 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:529 agent/protect-tool.c:1068 kbx/kbxutil.c:430
441 #: scd/scdaemon.c:347 sm/gpgsm.c:973 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:997
442 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
443 #, c-format
444 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
445 msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
446
447 #: agent/gpg-agent.c:628 g10/gpg.c:2071 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:1064
448 #, c-format
449 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
450 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
451
452 #: agent/gpg-agent.c:633 agent/gpg-agent.c:1216 g10/gpg.c:2075
453 #: scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:1068 tools/symcryptrun.c:930
454 #, c-format
455 msgid "option file `%s': %s\n"
456 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
457
458 #: agent/gpg-agent.c:641 g10/gpg.c:2082 scd/scdaemon.c:441 sm/gpgsm.c:1075
459 #, c-format
460 msgid "reading options from `%s'\n"
461 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
462
463 #: agent/gpg-agent.c:974 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
464 #: g10/plaintext.c:162
465 #, c-format
466 msgid "error creating `%s': %s\n"
467 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1330 agent/gpg-agent.c:1452 agent/gpg-agent.c:1456
470 #: agent/gpg-agent.c:1497 agent/gpg-agent.c:1501 g10/exec.c:172
471 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:928
472 #, c-format
473 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
474 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
475
476 #: agent/gpg-agent.c:1344 scd/scdaemon.c:942
477 msgid "name of socket too long\n"
478 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
479
480 #: agent/gpg-agent.c:1369 scd/scdaemon.c:965
481 #, c-format
482 msgid "can't create socket: %s\n"
483 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1378
486 #, c-format
487 msgid "socket name `%s' is too long\n"
488 msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
489
490 #: agent/gpg-agent.c:1398
491 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
492 msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
493
494 # Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
495 #: agent/gpg-agent.c:1409 scd/scdaemon.c:985
496 msgid "error getting nonce for the socket\n"
497 msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
498
499 #: agent/gpg-agent.c:1414 scd/scdaemon.c:988
500 #, c-format
501 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
502 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
503
504 #: agent/gpg-agent.c:1426 scd/scdaemon.c:997
505 #, c-format
506 msgid "listen() failed: %s\n"
507 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
508
509 #: agent/gpg-agent.c:1432 scd/scdaemon.c:1004
510 #, c-format
511 msgid "listening on socket `%s'\n"
512 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
513
514 #: agent/gpg-agent.c:1460 agent/gpg-agent.c:1507 g10/openfile.c:432
515 #, c-format
516 msgid "directory `%s' created\n"
517 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
518
519 #: agent/gpg-agent.c:1513
520 #, c-format
521 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
522 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
523
524 #: agent/gpg-agent.c:1517
525 #, c-format
526 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
527 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
528
529 #: agent/gpg-agent.c:1634 scd/scdaemon.c:1020
530 #, c-format
531 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
532 msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
533
534 #: agent/gpg-agent.c:1656
535 #, c-format
536 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
537 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
538
539 #: agent/gpg-agent.c:1661
540 #, c-format
541 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
542 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
543
544 #: agent/gpg-agent.c:1681
545 #, c-format
546 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
547 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
548
549 #: agent/gpg-agent.c:1686
550 #, c-format
551 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
552 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
553
554 #: agent/gpg-agent.c:1803 scd/scdaemon.c:1143
555 #, c-format
556 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
557 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
558
559 #: agent/gpg-agent.c:1916 scd/scdaemon.c:1210
560 #, c-format
561 msgid "%s %s stopped\n"
562 msgstr "%s %s stoppad\n"
563
564 #: agent/gpg-agent.c:1939
565 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
566 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
567
568 #: agent/gpg-agent.c:1950 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
569 #: tools/gpg-connect-agent.c:2094
570 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
571 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
572
573 #: agent/gpg-agent.c:1963 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
574 #: tools/gpg-connect-agent.c:2105
575 #, c-format
576 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
577 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
578
579 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
580 #: agent/preset-passphrase.c:98
581 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
582 msgstr ""
583 "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
584
585 #: agent/preset-passphrase.c:101
586 msgid ""
587 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
588 "Password cache maintenance\n"
589 msgstr ""
590 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
591 "Underhåll av lösenordscache\n"
592
593 #: agent/protect-tool.c:149
594 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
595 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
596
597 #: agent/protect-tool.c:151
598 msgid ""
599 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
600 "Secret key maintenance tool\n"
601 msgstr ""
602 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
603 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
604
605 #: agent/protect-tool.c:1190
606 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
607 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
608
609 #: agent/protect-tool.c:1193
610 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
611 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
612
613 #: agent/protect-tool.c:1196
614 msgid ""
615 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
616 "system."
617 msgstr ""
618 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
619
620 #: agent/protect-tool.c:1201
621 msgid ""
622 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
623 "needed to complete this operation."
624 msgstr ""
625 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
626 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
627
628 #: agent/protect-tool.c:1206 tools/symcryptrun.c:435
629 msgid "Passphrase:"
630 msgstr "Lösenfras:"
631
632 #: agent/protect-tool.c:1214 tools/symcryptrun.c:442
633 #, c-format
634 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
635 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
636
637 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:446
638 msgid "cancelled\n"
639 msgstr "avbruten\n"
640
641 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
642 #, c-format
643 msgid "error opening `%s': %s\n"
644 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
645
646 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
647 #, c-format
648 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
649 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
650
651 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
652 #, c-format
653 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
654 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
655
656 #: agent/trustlist.c:181
657 #, c-format
658 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
659 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
660
661 #: agent/trustlist.c:216
662 #, c-format
663 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
664 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
665
666 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
667 #, c-format
668 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
669 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
670
671 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
672 #, c-format
673 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
674 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
675
676 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
677 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
678 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
679
680 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
681 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
682 #. Pinentry to insert a line break.  The double
683 #. percent sign is actually needed because it is also
684 #. a printf format string.  If you need to insert a
685 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
686 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
687 #. fingerprint string whereas the first one receives
688 #. the name as stored in the certificate.
689 #: agent/trustlist.c:541
690 #, c-format
691 msgid ""
692 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
693 "fingerprint:%%0A  %s"
694 msgstr ""
695 "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
696 "fingeravtrycket:%%0A  %s"
697
698 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
699 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
700 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
701 #: agent/trustlist.c:554
702 msgid "Correct"
703 msgstr "Korrekt"
704
705 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
706 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
707 #. Pinentry to insert a line break.  The double
708 #. percent sign is actually needed because it is also
709 #. a printf format string.  If you need to insert a
710 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
711 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
712 #. certificate.
713 #: agent/trustlist.c:577
714 #, c-format
715 msgid ""
716 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
717 "certificates?"
718 msgstr ""
719 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
720 "användarcertifikat?"
721
722 #: agent/trustlist.c:587
723 msgid "Yes"
724 msgstr "Ja"
725
726 #: agent/trustlist.c:587
727 msgid "No"
728 msgstr "Nej"
729
730 #: agent/findkey.c:158
731 #, c-format
732 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
733 msgstr ""
734 "Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
735 "nu."
736
737 #: agent/findkey.c:174
738 #, c-format
739 msgid ""
740 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
741 "it now."
742 msgstr ""
743 "Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
744 "den nu."
745
746 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
747 msgid "Change passphrase"
748 msgstr "ändra lösenfras"
749
750 #: agent/findkey.c:196
751 msgid "I'll change it later"
752 msgstr "Jag ändrar den senare"
753
754 #: common/exechelp.c:380 common/exechelp.c:471 tools/gpgconf-comp.c:1406
755 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
756 #, c-format
757 msgid "error creating a pipe: %s\n"
758 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
759
760 # se förra kommentaren
761 #: common/exechelp.c:445 common/exechelp.c:504
762 #, c-format
763 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
764 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
765
766 #: common/exechelp.c:483 common/exechelp.c:611 common/exechelp.c:846
767 #, c-format
768 msgid "error forking process: %s\n"
769 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
770
771 #: common/exechelp.c:657 common/exechelp.c:710
772 #, c-format
773 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
774 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
775
776 #: common/exechelp.c:665
777 #, c-format
778 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
779 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
780
781 #: common/exechelp.c:671 common/exechelp.c:721
782 #, c-format
783 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
784 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
785
786 #: common/exechelp.c:716
787 #, c-format
788 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
789 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
790
791 #: common/exechelp.c:729
792 #, c-format
793 msgid "error running `%s': terminated\n"
794 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
795
796 #: common/http.c:1636
797 #, c-format
798 msgid "error creating socket: %s\n"
799 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
800
801 #: common/http.c:1680
802 msgid "host not found"
803 msgstr "värden hittades inte"
804
805 #: common/simple-pwquery.c:335
806 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
807 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
808
809 #: common/simple-pwquery.c:393
810 #, c-format
811 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
812 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
813
814 #: common/simple-pwquery.c:404
815 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
816 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
817
818 #: common/simple-pwquery.c:414
819 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
820 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
821
822 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
823 msgid "canceled by user\n"
824 msgstr "avbruten av användaren\n"
825
826 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
827 msgid "problem with the agent\n"
828 msgstr "problem med agenten\n"
829
830 #: common/sysutils.c:105
831 #, c-format
832 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
833 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
834
835 #: common/sysutils.c:200
836 #, c-format
837 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
838 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
839
840 # Extension är vad? FIXME
841 #: common/sysutils.c:232
842 #, c-format
843 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
844 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
845
846 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
847 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
848 msgid "yes"
849 msgstr "ja"
850
851 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
852 msgid "yY"
853 msgstr "jJ"
854
855 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
856 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
857 msgid "no"
858 msgstr "nej"
859
860 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
861 msgid "nN"
862 msgstr "nN"
863
864 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
865 #: common/yesno.c:72
866 msgid "quit"
867 msgstr "avsluta"
868
869 #: common/yesno.c:75
870 msgid "qQ"
871 msgstr "aA"
872
873 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
874 #: common/yesno.c:109
875 msgid "okay|okay"
876 msgstr "okay|okej|ok"
877
878 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
879 #: common/yesno.c:111
880 msgid "cancel|cancel"
881 msgstr "avbryt|stoppa"
882
883 #: common/yesno.c:112
884 msgid "oO"
885 msgstr "oO"
886
887 #: common/yesno.c:113
888 msgid "cC"
889 msgstr "aAsS"
890
891 #: common/miscellaneous.c:77
892 #, c-format
893 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
894 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
895
896 #: common/miscellaneous.c:80
897 #, c-format
898 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
899 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
900
901 #: common/asshelp.c:244
902 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
903 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
904
905 #: common/asshelp.c:349
906 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
907 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
908
909 #: common/audit.c:684
910 msgid "Certificate chain available"
911 msgstr "Certifikatkedja tillgänglig"
912
913 #: common/audit.c:691
914 msgid "root certificate missing"
915 msgstr "rotcertifikatet saknas"
916
917 #: common/audit.c:717
918 msgid "Data encryption succeeded"
919 msgstr "Datakryptering lyckades"
920
921 #: common/audit.c:722 common/audit.c:783 common/audit.c:803 common/audit.c:827
922 msgid "Data available"
923 msgstr "Data tillgängligt"
924
925 #: common/audit.c:725
926 msgid "Session key created"
927 msgstr "Sessionsnyckel skapad"
928
929 #: common/audit.c:730
930 #, c-format
931 msgid "algorithm: %s"
932 msgstr "algoritm: %s"
933
934 #: common/audit.c:732 common/audit.c:734
935 #, c-format
936 msgid "unsupported algorithm: %s"
937 msgstr "algoritmen stöds inte: %s"
938
939 #: common/audit.c:736
940 msgid "seems to be not encrypted"
941 msgstr "verkar inte vara krypterat"
942
943 #: common/audit.c:742
944 msgid "Number of recipients"
945 msgstr "Antal mottagare"
946
947 #: common/audit.c:750
948 #, c-format
949 msgid "Recipient %d"
950 msgstr "Mottagare %d"
951
952 #: common/audit.c:778
953 msgid "Data signing succeeded"
954 msgstr "Datasignering lyckades"
955
956 #: common/audit.c:798
957 msgid "Data decryption succeeded"
958 msgstr "Datadekryptering lyckades"
959
960 #: common/audit.c:823
961 msgid "Data verification succeeded"
962 msgstr "Datavalidering lyckades"
963
964 #: common/audit.c:832
965 msgid "Signature available"
966 msgstr "Signatur tillgänglig"
967
968 #: common/audit.c:837
969 msgid "Parsing signature succeeded"
970 msgstr "Tolkning av signatur lyckades"
971
972 #: common/audit.c:842
973 #, c-format
974 msgid "Bad hash algorithm: %s"
975 msgstr "Felaktig hashalgoritm: %s"
976
977 #: common/audit.c:857
978 #, c-format
979 msgid "Signature %d"
980 msgstr "Signatur %d"
981
982 #: common/audit.c:873
983 msgid "Certificate chain valid"
984 msgstr "Certifikatkedjan är giltig"
985
986 #: common/audit.c:884
987 msgid "Root certificate trustworthy"
988 msgstr "rotcertifikatet är pålitligt"
989
990 #: common/audit.c:894
991 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
992 msgstr "CRL/OCSP-kontroll av certifikat"
993
994 #: common/audit.c:911
995 msgid "Included certificates"
996 msgstr "Inkluderade certifikat"
997
998 #: common/audit.c:970
999 msgid "No audit log entries."
1000 msgstr "Inga poster i granskningslogg."
1001
1002 #: common/audit.c:1019
1003 msgid "Unknown operation"
1004 msgstr "Okänd åtgärd"
1005
1006 #: common/audit.c:1037
1007 msgid "Gpg-Agent usable"
1008 msgstr "Gpg-Agent användbar"
1009
1010 #: common/audit.c:1047
1011 msgid "Dirmngr usable"
1012 msgstr "Dirmngr användbar"
1013
1014 #: common/audit.c:1083
1015 #, c-format
1016 msgid "No help available for `%s'."
1017 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\"."
1018
1019 #: common/helpfile.c:80
1020 msgid "ignoring garbage line"
1021 msgstr "ignorerar skräprad"
1022
1023 #: g10/armor.c:379
1024 #, c-format
1025 msgid "armor: %s\n"
1026 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
1027
1028 #: g10/armor.c:418
1029 msgid "invalid armor header: "
1030 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
1031
1032 #: g10/armor.c:429
1033 msgid "armor header: "
1034 msgstr "ASCII-skal: "
1035
1036 #: g10/armor.c:442
1037 msgid "invalid clearsig header\n"
1038 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
1039
1040 #: g10/armor.c:455
1041 msgid "unknown armor header: "
1042 msgstr "okänt ASCII-skalhuvud: "
1043
1044 #: g10/armor.c:508
1045 msgid "nested clear text signatures\n"
1046 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
1047
1048 #: g10/armor.c:643
1049 msgid "unexpected armor: "
1050 msgstr "oväntat skal: "
1051
1052 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
1053 #: g10/armor.c:655
1054 msgid "invalid dash escaped line: "
1055 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
1056
1057 # överhoppad eller hoppades över?
1058 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1059 #, c-format
1060 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1061 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
1062
1063 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
1064 #: g10/armor.c:852
1065 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1066 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
1067
1068 #: g10/armor.c:886
1069 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1070 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
1071
1072 #: g10/armor.c:894
1073 msgid "malformed CRC\n"
1074 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
1075
1076 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1077 #, c-format
1078 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1079 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
1080
1081 #: g10/armor.c:918
1082 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1083 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
1084
1085 #: g10/armor.c:922
1086 msgid "error in trailer line\n"
1087 msgstr "fel i avslutande rad\n"
1088
1089 #: g10/armor.c:1233
1090 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1091 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
1092
1093 #: g10/armor.c:1238
1094 #, c-format
1095 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1096 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
1097
1098 #: g10/armor.c:1242
1099 msgid ""
1100 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1101 msgstr ""
1102 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
1103 "detta\n"
1104 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
1105 "använts\n"
1106
1107 #: g10/build-packet.c:976
1108 msgid ""
1109 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1110 "an '='\n"
1111 msgstr ""
1112 "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
1113 "sluta med ett \"'=\"\n"
1114
1115 #: g10/build-packet.c:988
1116 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1117 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
1118
1119 #: g10/build-packet.c:994
1120 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1121 msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
1122
1123 #: g10/build-packet.c:1012
1124 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1125 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
1126
1127 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1128 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1129 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
1130
1131 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1132 msgid "not human readable"
1133 msgstr "inte läsbart"
1134
1135 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1136 #, c-format
1137 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1138 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
1139
1140 #: g10/card-util.c:67
1141 #, c-format
1142 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1143 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
1144
1145 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1485 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1531
1146 #: g10/keygen.c:2902 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1147 msgid "can't do this in batch mode\n"
1148 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
1149
1150 #: g10/card-util.c:83
1151 #, fuzzy
1152 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1153 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
1154
1155 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1851
1156 #, fuzzy
1157 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1158 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgängliga\n"
1159
1160 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1215 g10/card-util.c:1294
1161 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1597
1162 #: g10/keygen.c:1664 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1163 msgid "Your selection? "
1164 msgstr "Vad väljer du? "
1165
1166 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1167 msgid "[not set]"
1168 msgstr "[inte inställt]"
1169
1170 #: g10/card-util.c:465
1171 msgid "male"
1172 msgstr "man"
1173
1174 #: g10/card-util.c:466
1175 msgid "female"
1176 msgstr "kvinna"
1177
1178 #: g10/card-util.c:466
1179 msgid "unspecified"
1180 msgstr "ej angiven"
1181
1182 #: g10/card-util.c:493
1183 msgid "not forced"
1184 msgstr "inte tvingad"
1185
1186 #: g10/card-util.c:493
1187 msgid "forced"
1188 msgstr "tvingad"
1189
1190 #: g10/card-util.c:574
1191 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1192 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
1193
1194 #: g10/card-util.c:576
1195 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1196 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
1197
1198 #: g10/card-util.c:578
1199 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1200 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
1201
1202 #: g10/card-util.c:595
1203 msgid "Cardholder's surname: "
1204 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
1205
1206 #: g10/card-util.c:597
1207 msgid "Cardholder's given name: "
1208 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
1209
1210 #: g10/card-util.c:615
1211 #, c-format
1212 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1213 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
1214
1215 #: g10/card-util.c:636
1216 msgid "URL to retrieve public key: "
1217 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
1218
1219 #: g10/card-util.c:644
1220 #, c-format
1221 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1222 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
1223
1224 #: g10/card-util.c:740 tools/no-libgcrypt.c:30
1225 #, c-format
1226 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1227 msgstr "fel vid allokering av tillräckligt mycket minne: %s\n"
1228
1229 #: g10/card-util.c:752 g10/import.c:283
1230 #, c-format
1231 msgid "error reading `%s': %s\n"
1232 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1233
1234 #: g10/card-util.c:779
1235 msgid "Login data (account name): "
1236 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
1237
1238 #: g10/card-util.c:789
1239 #, c-format
1240 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1241 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
1242
1243 #: g10/card-util.c:824
1244 msgid "Private DO data: "
1245 msgstr "Privat DO-data: "
1246
1247 #: g10/card-util.c:834
1248 #, c-format
1249 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1250 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
1251
1252 #: g10/card-util.c:884
1253 msgid "Language preferences: "
1254 msgstr "Språkinställningar: "
1255
1256 #: g10/card-util.c:892
1257 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1258 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
1259
1260 #: g10/card-util.c:901
1261 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1262 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
1263
1264 #: g10/card-util.c:922
1265 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1266 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
1267
1268 #: g10/card-util.c:936
1269 msgid "Error: invalid response.\n"
1270 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
1271
1272 #: g10/card-util.c:957
1273 msgid "CA fingerprint: "
1274 msgstr "CA-fingeravtryck: "
1275
1276 #: g10/card-util.c:980
1277 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1278 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
1279
1280 #: g10/card-util.c:1028
1281 #, c-format
1282 msgid "key operation not possible: %s\n"
1283 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
1284
1285 #: g10/card-util.c:1029
1286 msgid "not an OpenPGP card"
1287 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
1288
1289 #: g10/card-util.c:1038
1290 #, c-format
1291 msgid "error getting current key info: %s\n"
1292 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
1293
1294 #: g10/card-util.c:1122
1295 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1296 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
1297
1298 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1151
1299 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1300 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
1301
1302 #: g10/card-util.c:1163
1303 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1304 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
1305
1306 #: g10/card-util.c:1172
1307 #, c-format
1308 msgid ""
1309 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1310 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1311 "You should change them using the command --change-pin\n"
1312 msgstr ""
1313 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
1314 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
1315 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
1316
1317 #: g10/card-util.c:1206
1318 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1319 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
1320
1321 #: g10/card-util.c:1208 g10/card-util.c:1285
1322 msgid "   (1) Signature key\n"
1323 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
1324
1325 #: g10/card-util.c:1209 g10/card-util.c:1287
1326 msgid "   (2) Encryption key\n"
1327 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
1328
1329 #: g10/card-util.c:1210 g10/card-util.c:1289
1330 msgid "   (3) Authentication key\n"
1331 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
1332
1333 #: g10/card-util.c:1226 g10/card-util.c:1305 g10/keyedit.c:945
1334 #: g10/keygen.c:1601 g10/keygen.c:1629 g10/keygen.c:1703 g10/revoke.c:685
1335 msgid "Invalid selection.\n"
1336 msgstr "Ogiltigt val.\n"
1337
1338 #: g10/card-util.c:1282
1339 msgid "Please select where to store the key:\n"
1340 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
1341
1342 #: g10/card-util.c:1317
1343 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1344 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
1345
1346 #: g10/card-util.c:1322
1347 msgid "secret parts of key are not available\n"
1348 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
1349
1350 #: g10/card-util.c:1327
1351 msgid "secret key already stored on a card\n"
1352 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
1353
1354 #: g10/card-util.c:1396 g10/keyedit.c:1362
1355 msgid "quit this menu"
1356 msgstr "avsluta denna meny"
1357
1358 #: g10/card-util.c:1398
1359 msgid "show admin commands"
1360 msgstr "visa administratörskommandon"
1361
1362 #: g10/card-util.c:1399 g10/keyedit.c:1365
1363 msgid "show this help"
1364 msgstr "visa denna hjälp"
1365
1366 #: g10/card-util.c:1401
1367 msgid "list all available data"
1368 msgstr "lista allt tillgängligt data"
1369
1370 #: g10/card-util.c:1404
1371 msgid "change card holder's name"
1372 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
1373
1374 #: g10/card-util.c:1405
1375 msgid "change URL to retrieve key"
1376 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1406
1379 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1380 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
1381
1382 #: g10/card-util.c:1407
1383 msgid "change the login name"
1384 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
1385
1386 # originalet borde ha ett value
1387 #: g10/card-util.c:1408
1388 msgid "change the language preferences"
1389 msgstr "ändra språkinställningarna"
1390
1391 #: g10/card-util.c:1409
1392 msgid "change card holder's sex"
1393 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
1394
1395 #: g10/card-util.c:1410
1396 msgid "change a CA fingerprint"
1397 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
1398
1399 # den låter skum
1400 #: g10/card-util.c:1411
1401 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1402 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
1403
1404 #: g10/card-util.c:1412
1405 msgid "generate new keys"
1406 msgstr "generera nya nycklar"
1407
1408 #: g10/card-util.c:1413
1409 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1410 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
1411
1412 #: g10/card-util.c:1414
1413 msgid "verify the PIN and list all data"
1414 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
1415
1416 #: g10/card-util.c:1415
1417 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: g10/card-util.c:1537 g10/keyedit.c:1636
1421 msgid "Command> "
1422 msgstr "Kommando> "
1423
1424 #: g10/card-util.c:1580
1425 msgid "Admin-only command\n"
1426 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
1427
1428 #: g10/card-util.c:1611
1429 msgid "Admin commands are allowed\n"
1430 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
1431
1432 #: g10/card-util.c:1613
1433 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1434 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
1435
1436 #: g10/card-util.c:1699 g10/keyedit.c:2259
1437 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1438 msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
1439
1440 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1441 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1442 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
1443
1444 # se förra kommentaren
1445 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3952 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1446 #, c-format
1447 msgid "can't open `%s'\n"
1448 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1449
1450 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3406 g10/keyserver.c:1727
1451 #: g10/revoke.c:226
1452 #, c-format
1453 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1454 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
1455
1456 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1741
1457 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1458 #, c-format
1459 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1460 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
1461
1462 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1463 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1464 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
1465
1466 #: g10/delkey.c:133
1467 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1468 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
1469
1470 #: g10/delkey.c:145
1471 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1472 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
1473
1474 #: g10/delkey.c:153
1475 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1476 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
1477
1478 #: g10/delkey.c:163
1479 #, c-format
1480 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1481 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
1482
1483 #: g10/delkey.c:173
1484 msgid "ownertrust information cleared\n"
1485 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
1486
1487 #: g10/delkey.c:204
1488 #, c-format
1489 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1490 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
1491
1492 #: g10/delkey.c:206
1493 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1494 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
1495
1496 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1497 #, c-format
1498 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1499 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
1500
1501 #: g10/encode.c:232
1502 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1503 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
1504
1505 #: g10/encode.c:246
1506 #, c-format
1507 msgid "using cipher %s\n"
1508 msgstr "använder %s-chiffer\n"
1509
1510 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1511 #, c-format
1512 msgid "`%s' already compressed\n"
1513 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
1514
1515 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1516 #, c-format
1517 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1518 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
1519
1520 #: g10/encode.c:485
1521 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1522 msgstr ""
1523 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
1524 "pgp2-läge\n"
1525
1526 #: g10/encode.c:510
1527 #, c-format
1528 msgid "reading from `%s'\n"
1529 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1530
1531 #: g10/encode.c:541
1532 msgid ""
1533 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1534 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
1535
1536 #: g10/encode.c:559
1537 #, c-format
1538 msgid ""
1539 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1540 msgstr ""
1541 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
1542 "mottagarinställningarna\n"
1543
1544 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1545 #, c-format
1546 msgid ""
1547 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1548 "preferences\n"
1549 msgstr ""
1550 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
1551 "mottagarinställningarna\n"
1552
1553 #: g10/encode.c:751
1554 #, c-format
1555 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1556 msgstr ""
1557 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1558
1559 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1560 #, c-format
1561 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1562 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
1563
1564 #: g10/encode.c:848
1565 #, c-format
1566 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1567 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
1568
1569 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1570 #, c-format
1571 msgid "%s encrypted data\n"
1572 msgstr "%s-krypterad data\n"
1573
1574 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1575 #, c-format
1576 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1577 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
1578
1579 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
1580 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1581 msgid ""
1582 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1583 msgstr ""
1584 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
1585 "i det symmetriska chiffret.\n"
1586
1587 #: g10/encr-data.c:145
1588 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1589 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
1590
1591 #: g10/exec.c:49
1592 msgid "no remote program execution supported\n"
1593 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
1594
1595 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
1596 #: g10/exec.c:313
1597 msgid ""
1598 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1599 msgstr ""
1600 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
1601 "inställningsfilen\n"
1602
1603 #: g10/exec.c:343
1604 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1605 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
1606
1607 #: g10/exec.c:421
1608 #, c-format
1609 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1610 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
1611
1612 #: g10/exec.c:424
1613 #, c-format
1614 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1615 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
1616
1617 #: g10/exec.c:509
1618 #, c-format
1619 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1620 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
1621
1622 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1623 msgid "unnatural exit of external program\n"
1624 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
1625
1626 #: g10/exec.c:535
1627 msgid "unable to execute external program\n"
1628 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
1629
1630 #: g10/exec.c:552
1631 #, c-format
1632 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1633 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
1634
1635 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1636 #, c-format
1637 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1638 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
1639
1640 #: g10/exec.c:609
1641 #, c-format
1642 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1643 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
1644
1645 #: g10/export.c:61
1646 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1647 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
1648
1649 #: g10/export.c:63
1650 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1651 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
1652
1653 #: g10/export.c:65
1654 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1655 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
1656
1657 #: g10/export.c:67
1658 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1659 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
1660
1661 #: g10/export.c:69
1662 msgid "remove unusable parts from key during export"
1663 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
1664
1665 #: g10/export.c:71
1666 msgid "remove as much as possible from key during export"
1667 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
1668
1669 #: g10/export.c:73
1670 msgid "export keys in an S-expression based format"
1671 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
1672
1673 #: g10/export.c:338
1674 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1675 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
1676
1677 #: g10/export.c:367
1678 #, c-format
1679 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1680 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
1681
1682 #: g10/export.c:375
1683 #, c-format
1684 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1685 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
1686
1687 #: g10/export.c:386
1688 #, c-format
1689 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1690 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
1691
1692 #: g10/export.c:537
1693 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1694 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
1695
1696 #: g10/export.c:560
1697 #, c-format
1698 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1699 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
1700
1701 #: g10/export.c:584
1702 #, c-format
1703 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1704 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1705
1706 #: g10/export.c:633
1707 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1708 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
1709
1710 #: g10/getkey.c:152
1711 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1712 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1713
1714 #: g10/getkey.c:175
1715 msgid "[User ID not found]"
1716 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
1717
1718 #: g10/getkey.c:1113
1719 #, c-format
1720 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1721 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
1722
1723 #: g10/getkey.c:1118
1724 #, c-format
1725 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1726 msgstr "fel vid hämtning av \"%s\" via %s: %s\n"
1727
1728 #: g10/getkey.c:1120
1729 msgid "No fingerprint"
1730 msgstr "Inget fingeravtryck"
1731
1732 #: g10/getkey.c:1930
1733 #, c-format
1734 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1735 msgstr ""
1736 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1737
1738 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3731
1739 #, c-format
1740 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1741 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
1742
1743 #: g10/getkey.c:2764
1744 #, c-format
1745 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1746 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
1747
1748 #: g10/getkey.c:2811
1749 #, c-format
1750 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1751 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:58
1754 msgid ""
1755 "@Commands:\n"
1756 " "
1757 msgstr ""
1758 "@Kommandon:\n"
1759 " "
1760
1761 #: g10/gpg.c:372
1762 msgid "|[file]|make a signature"
1763 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1764
1765 #: g10/gpg.c:373
1766 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1767 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
1768
1769 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
1770 msgid "make a detached signature"
1771 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1772
1773 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
1774 msgid "encrypt data"
1775 msgstr "kryptera data"
1776
1777 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
1778 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1779 msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
1780
1781 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1782 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
1783 msgid "decrypt data (default)"
1784 msgstr "dekryptera data (standard)"
1785
1786 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
1787 msgid "verify a signature"
1788 msgstr "validera en signatur"
1789
1790 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
1791 msgid "list keys"
1792 msgstr "lista nycklar"
1793
1794 #: g10/gpg.c:385
1795 msgid "list keys and signatures"
1796 msgstr "lista nycklar och signaturer"
1797
1798 #: g10/gpg.c:386
1799 msgid "list and check key signatures"
1800 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
1801
1802 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
1803 msgid "list keys and fingerprints"
1804 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
1805
1806 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
1807 msgid "list secret keys"
1808 msgstr "lista hemliga nycklar"
1809
1810 #: g10/gpg.c:389
1811 msgid "generate a new key pair"
1812 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1813
1814 #: g10/gpg.c:390 sm/gpgsm.c:262
1815 msgid "remove keys from the public keyring"
1816 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
1817
1818 #: g10/gpg.c:392
1819 msgid "remove keys from the secret keyring"
1820 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1821
1822 #: g10/gpg.c:393
1823 msgid "sign a key"
1824 msgstr "signera en nyckel"
1825
1826 #: g10/gpg.c:394
1827 msgid "sign a key locally"
1828 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1829
1830 #: g10/gpg.c:395
1831 msgid "sign or edit a key"
1832 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1833
1834 #: g10/gpg.c:396
1835 msgid "generate a revocation certificate"
1836 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1837
1838 #: g10/gpg.c:398
1839 msgid "export keys"
1840 msgstr "exportera nycklar"
1841
1842 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
1843 msgid "export keys to a key server"
1844 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1845
1846 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
1847 msgid "import keys from a key server"
1848 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1849
1850 #: g10/gpg.c:402
1851 msgid "search for keys on a key server"
1852 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1853
1854 #: g10/gpg.c:404
1855 msgid "update all keys from a keyserver"
1856 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1857
1858 #: g10/gpg.c:409
1859 msgid "import/merge keys"
1860 msgstr "importera/slå samman nycklar"
1861
1862 #: g10/gpg.c:412
1863 msgid "print the card status"
1864 msgstr "skriv ut kortstatus"
1865
1866 #: g10/gpg.c:413
1867 msgid "change data on a card"
1868 msgstr "ändra data på ett kort"
1869
1870 #: g10/gpg.c:414
1871 msgid "change a card's PIN"
1872 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
1873
1874 #: g10/gpg.c:423
1875 msgid "update the trust database"
1876 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1877
1878 #: g10/gpg.c:430
1879 msgid "|algo [files]|print message digests"
1880 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1881
1882 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
1883 msgid "run in server mode"
1884 msgstr "kör i serverläge"
1885
1886 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1887 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
1888 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1889 msgid ""
1890 "@\n"
1891 "Options:\n"
1892 " "
1893 msgstr ""
1894 "@\n"
1895 "Flaggor:\n"
1896 " "
1897
1898 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
1899 msgid "create ascii armored output"
1900 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1901
1902 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
1903 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1904 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1905
1906 #: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
1907 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1908 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1909
1910 #: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
1911 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1912 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
1913
1914 #: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
1915 msgid "use canonical text mode"
1916 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1917
1918 #: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
1919 msgid "|FILE|write output to FILE"
1920 msgstr "|FIL|skriv utdata till FIL"
1921
1922 #: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:79
1923 msgid "do not make any changes"
1924 msgstr "gör inga ändringar"
1925
1926 #: g10/gpg.c:484
1927 msgid "prompt before overwriting"
1928 msgstr "fråga innan överskrivning"
1929
1930 #: g10/gpg.c:527
1931 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1932 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
1933
1934 #: g10/gpg.c:528
1935 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1936 msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
1937
1938 # inställningar istället för flaggor?
1939 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1940 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
1941 msgid ""
1942 "@\n"
1943 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1944 msgstr ""
1945 "@\n"
1946 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
1947
1948 #: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
1949 msgid ""
1950 "@\n"
1951 "Examples:\n"
1952 "\n"
1953 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1954 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1955 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1956 " --list-keys [names]        show keys\n"
1957 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1958 msgstr ""
1959 "@\n"
1960 "Exempel:\n"
1961 "\n"
1962 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
1963 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1964 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1965 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1966 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1967
1968 #: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
1969 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1970 msgstr ""
1971 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1972 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
1973
1974 #: g10/gpg.c:777
1975 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1976 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1977
1978 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1979 #: g10/gpg.c:780
1980 msgid ""
1981 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1982 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1983 "default operation depends on the input data\n"
1984 msgstr ""
1985 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1986 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1987 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:584
1990 msgid ""
1991 "\n"
1992 "Supported algorithms:\n"
1993 msgstr ""
1994 "\n"
1995 "Algoritmer som stöds:\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:794
1998 msgid "Pubkey: "
1999 msgstr "Publik nyckel: "
2000
2001 #: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2325
2002 msgid "Cipher: "
2003 msgstr "Chiffer: "
2004
2005 #: g10/gpg.c:808
2006 msgid "Hash: "
2007 msgstr "Kontrollsumma: "
2008
2009 #: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2370
2010 msgid "Compression: "
2011 msgstr "Komprimering: "
2012
2013 #: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:604
2014 msgid "Used libraries:"
2015 msgstr "Använda bibliotek:"
2016
2017 #: g10/gpg.c:930
2018 msgid "usage: gpg [options] "
2019 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
2020
2021 #: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:771
2022 msgid "conflicting commands\n"
2023 msgstr "motstridiga kommandon\n"
2024
2025 # Vad betyder detta?
2026 #: g10/gpg.c:1118
2027 #, c-format
2028 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2029 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:1315
2032 #, c-format
2033 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2034 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:1318
2037 #, c-format
2038 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2039 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:1321
2042 #, c-format
2043 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2044 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:1327
2047 #, c-format
2048 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2049 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
2050
2051 #: g10/gpg.c:1330
2052 #, c-format
2053 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2054 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
2055
2056 # Extension är vad? FIXME
2057 #: g10/gpg.c:1333
2058 #, c-format
2059 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2060 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:1339
2063 #, c-format
2064 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2065 msgstr ""
2066 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
2067
2068 #: g10/gpg.c:1342
2069 #, c-format
2070 msgid ""
2071 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2072 msgstr ""
2073 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
2074 "s\"\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:1345
2077 #, c-format
2078 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2079 msgstr ""
2080 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
2081
2082 #: g10/gpg.c:1351
2083 #, c-format
2084 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2085 msgstr ""
2086 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
2087
2088 #: g10/gpg.c:1354
2089 #, c-format
2090 msgid ""
2091 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2092 msgstr ""
2093 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
2094 "\"%s\"\n"
2095
2096 #: g10/gpg.c:1357
2097 #, c-format
2098 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2099 msgstr ""
2100 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
2101
2102 #: g10/gpg.c:1536
2103 #, c-format
2104 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2105 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
2106
2107 #: g10/gpg.c:1636
2108 msgid "display photo IDs during key listings"
2109 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
2110
2111 #: g10/gpg.c:1638
2112 msgid "show policy URLs during signature listings"
2113 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
2114
2115 #: g10/gpg.c:1640
2116 msgid "show all notations during signature listings"
2117 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
2118
2119 #: g10/gpg.c:1642
2120 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2121 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
2122
2123 #: g10/gpg.c:1646
2124 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2125 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
2126
2127 #: g10/gpg.c:1648
2128 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2129 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
2130
2131 #: g10/gpg.c:1650
2132 msgid "show user ID validity during key listings"
2133 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
2134
2135 #: g10/gpg.c:1652
2136 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2137 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
2138
2139 #: g10/gpg.c:1654
2140 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2141 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
2142
2143 #: g10/gpg.c:1656
2144 msgid "show the keyring name in key listings"
2145 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
2146
2147 #: g10/gpg.c:1658
2148 msgid "show expiration dates during signature listings"
2149 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
2150
2151 #: g10/gpg.c:1819
2152 #, c-format
2153 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2154 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
2155
2156 #: g10/gpg.c:1910
2157 #, c-format
2158 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2159 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
2160
2161 #: g10/gpg.c:2294 g10/gpg.c:2978 g10/gpg.c:2990
2162 #, c-format
2163 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2164 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
2165
2166 #: g10/gpg.c:2475 g10/gpg.c:2487
2167 #, c-format
2168 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2169 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:2569
2172 #, c-format
2173 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2174 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:2592 g10/gpg.c:2787 g10/keyedit.c:4089
2177 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2178 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:2604
2181 #, c-format
2182 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2183 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
2184
2185 #: g10/gpg.c:2607
2186 msgid "invalid keyserver options\n"
2187 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
2188
2189 #: g10/gpg.c:2614
2190 #, c-format
2191 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2192 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:2617
2195 msgid "invalid import options\n"
2196 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:2624
2199 #, c-format
2200 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2201 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
2202
2203 #: g10/gpg.c:2627
2204 msgid "invalid export options\n"
2205 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:2634
2208 #, c-format
2209 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2210 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:2637
2213 msgid "invalid list options\n"
2214 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
2215
2216 #: g10/gpg.c:2645
2217 msgid "display photo IDs during signature verification"
2218 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
2219
2220 #: g10/gpg.c:2647
2221 msgid "show policy URLs during signature verification"
2222 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
2223
2224 #: g10/gpg.c:2649
2225 msgid "show all notations during signature verification"
2226 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
2227
2228 #: g10/gpg.c:2651
2229 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2230 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
2231
2232 #: g10/gpg.c:2655
2233 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2234 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
2235
2236 #: g10/gpg.c:2657
2237 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2238 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
2239
2240 #: g10/gpg.c:2659
2241 msgid "show user ID validity during signature verification"
2242 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
2243
2244 #: g10/gpg.c:2661
2245 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2246 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
2247
2248 #: g10/gpg.c:2663
2249 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2250 msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
2251
2252 #: g10/gpg.c:2665
2253 msgid "validate signatures with PKA data"
2254 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
2255
2256 #: g10/gpg.c:2667
2257 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2258 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
2259
2260 #: g10/gpg.c:2674
2261 #, c-format
2262 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2263 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:2677
2266 msgid "invalid verify options\n"
2267 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:2684
2270 #, c-format
2271 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2272 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
2273
2274 #: g10/gpg.c:2859
2275 #, c-format
2276 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2277 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2278
2279 #: g10/gpg.c:2862
2280 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2281 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2282
2283 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
2284 #: g10/gpg.c:2967 sm/gpgsm.c:1484
2285 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2286 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
2287
2288 #: g10/gpg.c:2971
2289 #, c-format
2290 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2291 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:2980
2294 #, c-format
2295 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2296 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
2297
2298 #: g10/gpg.c:2983
2299 #, c-format
2300 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2301 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
2302
2303 #: g10/gpg.c:2998
2304 #, c-format
2305 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2306 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
2307
2308 #: g10/gpg.c:3012
2309 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2310 msgstr ""
2311 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
2312 "i --pgp2-läge\n"
2313
2314 #: g10/gpg.c:3018
2315 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2316 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
2317
2318 #: g10/gpg.c:3024
2319 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2320 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
2321
2322 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
2323 #: g10/gpg.c:3037
2324 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2325 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
2326
2327 #: g10/gpg.c:3103 g10/gpg.c:3127 sm/gpgsm.c:1556
2328 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2329 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
2330
2331 #: g10/gpg.c:3109 g10/gpg.c:3133 sm/gpgsm.c:1564 sm/gpgsm.c:1570
2332 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2333 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
2334
2335 #: g10/gpg.c:3115
2336 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2337 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
2338
2339 #: g10/gpg.c:3121
2340 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2341 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
2342
2343 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2344 #: g10/gpg.c:3136
2345 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2346 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
2347
2348 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2349 #: g10/gpg.c:3138
2350 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2351 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
2352
2353 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
2354 #: g10/gpg.c:3140
2355 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2356 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
2357
2358 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2359 #: g10/gpg.c:3142
2360 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2361 msgstr ""
2362 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
2363
2364 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2365 #: g10/gpg.c:3144
2366 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2367 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
2368
2369 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
2370 #: g10/gpg.c:3147
2371 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2372 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
2373
2374 #: g10/gpg.c:3151
2375 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2376 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
2377
2378 #: g10/gpg.c:3158
2379 msgid "invalid default preferences\n"
2380 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
2381
2382 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
2383 #: g10/gpg.c:3167
2384 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2385 msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
2386
2387 #: g10/gpg.c:3171
2388 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2389 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
2390
2391 #: g10/gpg.c:3175
2392 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2393 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
2394
2395 #: g10/gpg.c:3208
2396 #, c-format
2397 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2398 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
2399
2400 #: g10/gpg.c:3255
2401 #, c-format
2402 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2403 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2404
2405 #: g10/gpg.c:3260
2406 #, c-format
2407 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2408 msgstr ""
2409 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2410
2411 #: g10/gpg.c:3265
2412 #, c-format
2413 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2414 msgstr ""
2415 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2416
2417 #: g10/gpg.c:3348
2418 #, c-format
2419 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2420 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
2421
2422 #: g10/gpg.c:3359
2423 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2424 msgstr ""
2425 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
2426
2427 #: g10/gpg.c:3380
2428 msgid "--store [filename]"
2429 msgstr "--store [filnamn]"
2430
2431 #: g10/gpg.c:3387
2432 msgid "--symmetric [filename]"
2433 msgstr "--symmetric [filnamn]"
2434
2435 #: g10/gpg.c:3389
2436 #, c-format
2437 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2438 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
2439
2440 #: g10/gpg.c:3399
2441 msgid "--encrypt [filename]"
2442 msgstr "--encrypt [filnamn]"
2443
2444 #: g10/gpg.c:3412
2445 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2446 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
2447
2448 #: g10/gpg.c:3414
2449 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2450 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2451
2452 #: g10/gpg.c:3417
2453 #, c-format
2454 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2455 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
2456
2457 #: g10/gpg.c:3435
2458 msgid "--sign [filename]"
2459 msgstr "--sign [filnamn]"
2460
2461 #: g10/gpg.c:3448
2462 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2463 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
2464
2465 #: g10/gpg.c:3463
2466 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2467 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
2468
2469 #: g10/gpg.c:3465
2470 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2471 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3468
2474 #, c-format
2475 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2476 msgstr ""
2477 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
2478
2479 #: g10/gpg.c:3488
2480 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2481 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
2482
2483 #: g10/gpg.c:3497
2484 msgid "--clearsign [filename]"
2485 msgstr "--clearsign [filnamn]"
2486
2487 #: g10/gpg.c:3522
2488 msgid "--decrypt [filename]"
2489 msgstr "--decrypt [filnamn]"
2490
2491 #: g10/gpg.c:3530
2492 msgid "--sign-key user-id"
2493 msgstr "--sign-key användaridentitet"
2494
2495 #: g10/gpg.c:3534
2496 msgid "--lsign-key user-id"
2497 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
2498
2499 #: g10/gpg.c:3555
2500 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2501 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
2502
2503 #: g10/gpg.c:3647
2504 #, c-format
2505 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2506 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
2507
2508 #: g10/gpg.c:3649
2509 #, c-format
2510 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2511 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3651
2514 #, c-format
2515 msgid "key export failed: %s\n"
2516 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
2517
2518 #: g10/gpg.c:3662
2519 #, c-format
2520 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2521 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
2522
2523 #: g10/gpg.c:3672
2524 #, c-format
2525 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2526 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
2527
2528 #: g10/gpg.c:3723
2529 #, c-format
2530 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2531 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
2532
2533 #: g10/gpg.c:3731
2534 #, c-format
2535 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2536 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
2537
2538 #: g10/gpg.c:3821
2539 #, c-format
2540 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2541 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
2542
2543 #: g10/gpg.c:3938
2544 msgid "[filename]"
2545 msgstr "[filnamn]"
2546
2547 #: g10/gpg.c:3942
2548 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2549 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
2550
2551 #: g10/gpg.c:4254
2552 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2553 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
2554
2555 #: g10/gpg.c:4256
2556 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2557 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
2558
2559 #: g10/gpg.c:4289
2560 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2561 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
2562
2563 #: g10/gpgv.c:72
2564 msgid "take the keys from this keyring"
2565 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
2566
2567 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
2568 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
2569 # Krav från RIPE.
2570 #: g10/gpgv.c:74
2571 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2572 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
2573
2574 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
2575 msgid "|FD|write status info to this FD"
2576 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
2577
2578 #: g10/gpgv.c:99
2579 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2580 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
2581
2582 #: g10/gpgv.c:102
2583 msgid ""
2584 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2585 "Check signatures against known trusted keys\n"
2586 msgstr ""
2587 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
2588 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
2589
2590 #: g10/helptext.c:72
2591 msgid "No help available"
2592 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2593
2594 #: g10/helptext.c:82
2595 #, c-format
2596 msgid "No help available for `%s'"
2597 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2598
2599 #: g10/import.c:94
2600 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2601 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
2602
2603 #: g10/import.c:96
2604 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2605 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
2606
2607 #: g10/import.c:98
2608 msgid "do not update the trustdb after import"
2609 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
2610
2611 #: g10/import.c:100
2612 msgid "create a public key when importing a secret key"
2613 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
2614
2615 #: g10/import.c:102
2616 msgid "only accept updates to existing keys"
2617 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
2618
2619 #: g10/import.c:104
2620 msgid "remove unusable parts from key after import"
2621 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
2622
2623 #: g10/import.c:106
2624 msgid "remove as much as possible from key after import"
2625 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
2626
2627 #: g10/import.c:269
2628 #, c-format
2629 msgid "skipping block of type %d\n"
2630 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2631
2632 #: g10/import.c:278
2633 #, c-format
2634 msgid "%lu keys processed so far\n"
2635 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
2636
2637 #: g10/import.c:295
2638 #, c-format
2639 msgid "Total number processed: %lu\n"
2640 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2641
2642 #: g10/import.c:297
2643 #, c-format
2644 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2645 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2646
2647 #: g10/import.c:300
2648 #, c-format
2649 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2650 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
2651
2652 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2653 #, c-format
2654 msgid "              imported: %lu"
2655 msgstr "                    importerade: %lu"
2656
2657 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2658 #, c-format
2659 msgid "             unchanged: %lu\n"
2660 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
2661
2662 #: g10/import.c:310
2663 #, c-format
2664 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2665 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
2666
2667 #: g10/import.c:312
2668 #, c-format
2669 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2670 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
2671
2672 #: g10/import.c:314
2673 #, c-format
2674 msgid "        new signatures: %lu\n"
2675 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
2676
2677 #: g10/import.c:316
2678 #, c-format
2679 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2680 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
2681
2682 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2683 #, c-format
2684 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2685 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2686
2687 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2688 #, c-format
2689 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2690 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2691
2692 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2693 #, c-format
2694 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2695 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2696
2697 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2698 #, c-format
2699 msgid "          not imported: %lu\n"
2700 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
2701
2702 #: g10/import.c:326
2703 #, c-format
2704 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2705 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
2706
2707 #: g10/import.c:328
2708 #, c-format
2709 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2710 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
2711
2712 #: g10/import.c:569
2713 #, c-format
2714 msgid ""
2715 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2716 "algorithms on these user IDs:\n"
2717 msgstr ""
2718 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
2719 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
2720
2721 #: g10/import.c:610
2722 #, c-format
2723 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2724 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
2725
2726 #: g10/import.c:625
2727 #, c-format
2728 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2729 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
2730
2731 #: g10/import.c:637
2732 #, c-format
2733 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2734 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
2735
2736 #: g10/import.c:650
2737 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2738 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
2739
2740 #: g10/import.c:652
2741 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2742 msgstr ""
2743 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
2744 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
2745
2746 #: g10/import.c:676
2747 #, c-format
2748 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2749 msgstr ""
2750 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2751
2752 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2753 #, c-format
2754 msgid "key %s: no user ID\n"
2755 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
2756
2757 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2758 #: g10/import.c:758
2759 #, c-format
2760 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2761 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
2762
2763 # vad innebär fnutten i slutet?
2764 #: g10/import.c:773
2765 #, c-format
2766 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2767 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
2768
2769 #: g10/import.c:779
2770 #, c-format
2771 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2772 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
2773
2774 #: g10/import.c:781
2775 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2776 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2777
2778 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2779 #, c-format
2780 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2781 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2782
2783 #: g10/import.c:797
2784 #, c-format
2785 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2786 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
2787
2788 #: g10/import.c:806
2789 #, c-format
2790 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2791 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2792
2793 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2794 #, c-format
2795 msgid "writing to `%s'\n"
2796 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2797
2798 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2799 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2800 #, c-format
2801 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2802 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2803
2804 # fixme: I appended the %s -wk
2805 #: g10/import.c:834
2806 #, c-format
2807 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2808 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
2809
2810 #: g10/import.c:858
2811 #, c-format
2812 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2813 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
2814
2815 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2816 #, c-format
2817 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2818 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2819
2820 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2821 #, c-format
2822 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2823 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2824
2825 #: g10/import.c:920
2826 #, c-format
2827 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2828 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2829
2830 #: g10/import.c:923
2831 #, c-format
2832 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2833 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
2834
2835 #: g10/import.c:926
2836 #, c-format
2837 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2838 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2839
2840 #: g10/import.c:929
2841 #, c-format
2842 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2843 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2844
2845 #: g10/import.c:932
2846 #, c-format
2847 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2848 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2849
2850 #: g10/import.c:935
2851 #, c-format
2852 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2853 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2854
2855 #: g10/import.c:938
2856 #, c-format
2857 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2858 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
2859
2860 #: g10/import.c:941
2861 #, c-format
2862 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2863 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
2864
2865 #: g10/import.c:944
2866 #, c-format
2867 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2868 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
2869
2870 #: g10/import.c:947
2871 #, c-format
2872 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2873 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
2874
2875 #: g10/import.c:971
2876 #, c-format
2877 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2878 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
2879
2880 #: g10/import.c:1143
2881 #, c-format
2882 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2883 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
2884
2885 #: g10/import.c:1154
2886 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2887 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
2888
2889 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2890 #, c-format
2891 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2892 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2893
2894 #: g10/import.c:1182
2895 #, c-format
2896 msgid "key %s: secret key imported\n"
2897 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
2898
2899 #: g10/import.c:1212
2900 #, c-format
2901 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2902 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
2903
2904 #: g10/import.c:1222
2905 #, c-format
2906 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2907 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
2908
2909 #: g10/import.c:1254
2910 #, c-format
2911 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2912 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
2913
2914 #: g10/import.c:1297
2915 #, c-format
2916 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2917 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2918
2919 #: g10/import.c:1329
2920 #, c-format
2921 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2922 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2923
2924 #: g10/import.c:1398
2925 #, c-format
2926 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2927 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2928
2929 # fixme: I appended the %s -wk
2930 #: g10/import.c:1413
2931 #, c-format
2932 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2933 msgstr ""
2934 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
2935 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
2936
2937 #: g10/import.c:1415
2938 #, c-format
2939 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2940 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
2941
2942 #: g10/import.c:1433
2943 #, c-format
2944 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2945 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
2946
2947 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
2948 #, c-format
2949 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2950 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
2951
2952 #: g10/import.c:1446
2953 #, c-format
2954 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2955 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
2956
2957 #: g10/import.c:1461
2958 #, c-format
2959 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2960 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
2961
2962 #: g10/import.c:1483
2963 #, c-format
2964 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2965 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
2966
2967 #: g10/import.c:1496
2968 #, c-format
2969 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2970 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
2971
2972 #: g10/import.c:1511
2973 #, c-format
2974 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2975 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
2976
2977 #: g10/import.c:1555
2978 #, c-format
2979 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2980 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
2981
2982 #: g10/import.c:1576
2983 #, c-format
2984 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2985 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
2986
2987 #: g10/import.c:1603
2988 #, c-format
2989 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2990 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
2991
2992 #: g10/import.c:1613
2993 #, c-format
2994 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2995 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
2996
2997 # nyckeln eller certifikatet??
2998 #: g10/import.c:1630
2999 #, c-format
3000 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3001 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
3002
3003 #: g10/import.c:1644
3004 #, c-format
3005 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3006 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
3007
3008 # nyckeln eller klassen?
3009 #: g10/import.c:1652
3010 #, c-format
3011 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3012 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
3013
3014 #: g10/import.c:1781
3015 #, c-format
3016 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3017 msgstr ""
3018 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1843
3021 #, c-format
3022 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3023 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1857
3026 #, c-format
3027 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3028 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1916
3031 #, c-format
3032 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3033 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
3034
3035 #: g10/import.c:1950
3036 #, c-format
3037 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3038 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
3039
3040 #: g10/import.c:2351
3041 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3042 msgstr ""
3043 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
3044
3045 #: g10/import.c:2359
3046 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3047 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3048
3049 #: g10/import.c:2361
3050 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3051 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3052
3053 #: g10/keydb.c:181
3054 #, c-format
3055 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3056 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
3057
3058 #: g10/keydb.c:187
3059 #, c-format
3060 msgid "keyring `%s' created\n"
3061 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3062
3063 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3064 #, c-format
3065 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3066 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
3067
3068 #: g10/keydb.c:712
3069 #, c-format
3070 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3071 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:265
3074 msgid "[revocation]"
3075 msgstr "[spärr]"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:266
3078 msgid "[self-signature]"
3079 msgstr "[självsignatur]"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
3082 msgid "1 bad signature\n"
3083 msgstr "1 felaktig signatur\n"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3086 #, c-format
3087 msgid "%d bad signatures\n"
3088 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3091 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3092 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3095 #, c-format
3096 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3097 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3100 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3101 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3104 #, c-format
3105 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3106 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:356
3109 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3110 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:358
3113 #, c-format
3114 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3115 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3118 msgid ""
3119 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3120 "keys\n"
3121 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3122 "etc.)\n"
3123 msgstr ""
3124 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
3125 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
3126 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3129 #, c-format
3130 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3131 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3134 #, c-format
3135 msgid "  %d = I trust fully\n"
3136 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:438
3139 msgid ""
3140 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3141 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3142 "trust signatures on your behalf.\n"
3143 msgstr ""
3144 "Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
3145 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
3146 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:454
3149 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3150 msgstr ""
3151 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:598
3154 #, c-format
3155 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3156 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
3157
3158 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3159 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1755
3160 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3161 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3164 #: g10/keyedit.c:1761
3165 msgid "  Unable to sign.\n"
3166 msgstr "  Kan inte signera.\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:626
3169 #, c-format
3170 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3171 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
3172
3173 #: g10/keyedit.c:654
3174 #, c-format
3175 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3176 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
3177
3178 #: g10/keyedit.c:682
3179 #, c-format
3180 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3181 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
3182
3183 #: g10/keyedit.c:684
3184 msgid "Sign it? (y/N) "
3185 msgstr "Signera den? (j/N) "
3186
3187 #: g10/keyedit.c:706
3188 #, c-format
3189 msgid ""
3190 "The self-signature on \"%s\"\n"
3191 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3192 msgstr ""
3193 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
3194 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:715
3197 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3198 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
3199
3200 #: g10/keyedit.c:729
3201 #, c-format
3202 msgid ""
3203 "Your current signature on \"%s\"\n"
3204 "has expired.\n"
3205 msgstr ""
3206 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3207 "har gått ut.\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:733
3210 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3211 msgstr ""
3212 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
3213 "n) "
3214
3215 #: g10/keyedit.c:754
3216 #, c-format
3217 msgid ""
3218 "Your current signature on \"%s\"\n"
3219 "is a local signature.\n"
3220 msgstr ""
3221 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3222 "är en lokal signatur.\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:758
3225 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3226 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
3227
3228 #: g10/keyedit.c:779
3229 #, c-format
3230 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3231 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:782
3234 #, c-format
3235 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3236 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:787
3239 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3240 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:809
3243 #, c-format
3244 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3245 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:824
3248 msgid "This key has expired!"
3249 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:842
3252 #, c-format
3253 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3254 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:848
3257 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3258 msgstr ""
3259 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
3260
3261 #: g10/keyedit.c:888
3262 msgid ""
3263 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3264 "mode.\n"
3265 msgstr ""
3266 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
3267 "läge\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:890
3270 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3271 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:915
3274 msgid ""
3275 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3276 "belongs\n"
3277 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3278 msgstr ""
3279 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
3280 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:920
3283 #, c-format
3284 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3285 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:922
3288 #, c-format
3289 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3290 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:924
3293 #, c-format
3294 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3295 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:926
3298 #, c-format
3299 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3300 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:932
3303 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3304 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
3305
3306 #: g10/keyedit.c:956
3307 #, c-format
3308 msgid ""
3309 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3310 "key \"%s\" (%s)\n"
3311 msgstr ""
3312 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
3313 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:963
3316 msgid "This will be a self-signature.\n"
3317 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:969
3320 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3321 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:977
3324 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3325 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
3326
3327 #: g10/keyedit.c:987
3328 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3329 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:994
3332 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3333 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:1001
3336 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3337 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1006
3340 msgid "I have checked this key casually.\n"
3341 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1011
3344 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3345 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:1021
3348 msgid "Really sign? (y/N) "
3349 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4808 g10/keyedit.c:4899 g10/keyedit.c:4963
3352 #: g10/keyedit.c:5024 g10/sign.c:316
3353 #, c-format
3354 msgid "signing failed: %s\n"
3355 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1131
3358 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3359 msgstr ""
3360 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
3361 "att ändra.\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3601
3364 msgid "This key is not protected.\n"
3365 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3588 g10/revoke.c:538
3368 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3369 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3604
3372 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3373 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3608
3376 msgid "Key is protected.\n"
3377 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1178
3380 #, c-format
3381 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3382 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:1184
3385 msgid ""
3386 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3387 "\n"
3388 msgstr ""
3389 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
3390 "\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2163
3393 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3394 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1204
3397 msgid ""
3398 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3399 "\n"
3400 msgstr ""
3401 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
3402 "\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1207
3405 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3406 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1278
3409 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3410 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:1364
3413 msgid "save and quit"
3414 msgstr "spara och avsluta"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:1367
3417 msgid "show key fingerprint"
3418 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1368
3421 msgid "list key and user IDs"
3422 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1370
3425 msgid "select user ID N"
3426 msgstr "välj användaridentiteten N"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1371
3429 msgid "select subkey N"
3430 msgstr "välj undernyckel N"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1372
3433 msgid "check signatures"
3434 msgstr "kontrollera signaturer"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1377
3437 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3438 msgstr ""
3439 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:1382
3442 msgid "sign selected user IDs locally"
3443 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:1384
3446 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3447 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:1386
3450 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3451 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:1390
3454 msgid "add a user ID"
3455 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1392
3458 msgid "add a photo ID"
3459 msgstr "lägg till ett foto-id"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1394
3462 msgid "delete selected user IDs"
3463 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1399
3466 msgid "add a subkey"
3467 msgstr "lägg till en undernyckel"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1403
3470 msgid "add a key to a smartcard"
3471 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:1405
3474 msgid "move a key to a smartcard"
3475 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1407
3478 msgid "move a backup key to a smartcard"
3479 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1411
3482 msgid "delete selected subkeys"
3483 msgstr "ta bort valda undernycklar"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1413
3486 msgid "add a revocation key"
3487 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1415
3490 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3491 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1417
3494 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3495 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1419
3498 msgid "flag the selected user ID as primary"
3499 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1421
3502 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3503 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1424
3506 msgid "list preferences (expert)"
3507 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1426
3510 msgid "list preferences (verbose)"
3511 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1428
3514 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3515 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1433
3518 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3519 msgstr ""
3520 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1435
3523 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3524 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1437
3527 msgid "change the passphrase"
3528 msgstr "ändra lösenfrasen"
3529
3530 # originalet borde ha ett value
3531 #: g10/keyedit.c:1441
3532 msgid "change the ownertrust"
3533 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1443
3536 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3537 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1445
3540 msgid "revoke selected user IDs"
3541 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1450
3544 msgid "revoke key or selected subkeys"
3545 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1451
3548 msgid "enable key"
3549 msgstr "aktivera nyckel"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:1452
3552 msgid "disable key"
3553 msgstr "inaktivera nyckel"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:1453
3556 msgid "show selected photo IDs"
3557 msgstr "visa valda foto-id:n"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:1455
3560 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3561 msgstr ""
3562 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
3563 "signaturer från nyckeln"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1457
3566 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3567 msgstr ""
3568 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
3569 "nyckeln"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:1581
3572 #, c-format
3573 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3574 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:1599
3577 msgid "Secret key is available.\n"
3578 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1682
3581 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3582 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1690
3585 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3586 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1709
3589 msgid ""
3590 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3591 "(lsign),\n"
3592 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3593 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3594 msgstr ""
3595 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
3596 "(lsign),\n"
3597 "  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
3598 "signaturer\n"
3599 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1749
3602 msgid "Key is revoked."
3603 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3604
3605 #: g10/keyedit.c:1768
3606 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3607 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
3608
3609 #: g10/keyedit.c:1775
3610 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3611 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1784
3614 #, c-format
3615 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3616 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1807
3619 #, c-format
3620 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3621 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3624 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3625 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:1831
3628 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3629 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3630
3631 #: g10/keyedit.c:1833
3632 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3633 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1834
3636 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3637 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1884
3640 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3641 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
3642
3643 #: g10/keyedit.c:1896
3644 msgid "You must select exactly one key.\n"
3645 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1924
3648 msgid "Command expects a filename argument\n"
3649 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1938
3652 #, c-format
3653 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3654 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:1955
3657 #, c-format
3658 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3659 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1979
3662 msgid "You must select at least one key.\n"
3663 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1982
3666 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3667 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1983
3670 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3671 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
3672
3673 #: g10/keyedit.c:2018
3674 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3675 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3676
3677 #: g10/keyedit.c:2019
3678 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3679 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
3680
3681 #: g10/keyedit.c:2037
3682 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3683 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
3684
3685 #: g10/keyedit.c:2048
3686 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3687 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
3688
3689 #: g10/keyedit.c:2050
3690 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3691 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
3692
3693 #: g10/keyedit.c:2100
3694 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3695 msgstr ""
3696 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
3697 "tillhandahåller\n"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:2142
3700 msgid "Set preference list to:\n"
3701 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
3702
3703 #: g10/keyedit.c:2148
3704 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3705 msgstr ""
3706 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
3707 "(j/N) "
3708
3709 #: g10/keyedit.c:2150
3710 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3711 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
3712
3713 #: g10/keyedit.c:2220
3714 msgid "Save changes? (y/N) "
3715 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
3716
3717 #: g10/keyedit.c:2223
3718 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3719 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
3720
3721 #: g10/keyedit.c:2233
3722 #, c-format
3723 msgid "update failed: %s\n"
3724 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:2240
3727 #, c-format
3728 msgid "update secret failed: %s\n"
3729 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:2247
3732 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3733 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:2348
3736 msgid "Digest: "
3737 msgstr "Sammandrag: "
3738
3739 #: g10/keyedit.c:2399
3740 msgid "Features: "
3741 msgstr "Funktioner: "
3742
3743 #: g10/keyedit.c:2410
3744 msgid "Keyserver no-modify"
3745 msgstr "Nyckelserver no-modify"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:2425 g10/keylist.c:310
3748 msgid "Preferred keyserver: "
3749 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
3750
3751 #: g10/keyedit.c:2433 g10/keyedit.c:2434
3752 msgid "Notations: "
3753 msgstr "Notationer: "
3754
3755 #: g10/keyedit.c:2644
3756 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3757 msgstr ""
3758 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
3759 "typ.\n"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:2703
3762 #, c-format
3763 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3764 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:2724
3767 #, c-format
3768 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3769 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:2730
3772 msgid "(sensitive)"
3773 msgstr "(känsligt)"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keyedit.c:2802 g10/keyedit.c:2863 g10/keyedit.c:2878
3776 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3777 #, c-format
3778 msgid "created: %s"
3779 msgstr "skapat: %s"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3782 #, c-format
3783 msgid "revoked: %s"
3784 msgstr "spärrad: %s"
3785
3786 #: g10/keyedit.c:2751 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3787 #, c-format
3788 msgid "expired: %s"
3789 msgstr "utgånget: %s"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:2753 g10/keyedit.c:2804 g10/keyedit.c:2865 g10/keyedit.c:2880
3792 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3793 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3794 #, c-format
3795 msgid "expires: %s"
3796 msgstr "går ut: %s"
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2755
3799 #, c-format
3800 msgid "usage: %s"
3801 msgstr "användning: %s"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:2770
3804 #, c-format
3805 msgid "trust: %s"
3806 msgstr "tillit: %s"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:2774
3809 #, c-format
3810 msgid "validity: %s"
3811 msgstr "giltighet: %s"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:2781
3814 msgid "This key has been disabled"
3815 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3816
3817 #: g10/keyedit.c:2809 g10/keylist.c:202
3818 msgid "card-no: "
3819 msgstr "kortnummer: "
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2833
3822 msgid ""
3823 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3824 "unless you restart the program.\n"
3825 msgstr ""
3826 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3827 "såvida inte du startar om programmet.\n"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:2897 g10/keyedit.c:3243 g10/keyserver.c:539
3830 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3831 msgid "revoked"
3832 msgstr "spärrad"
3833
3834 #: g10/keyedit.c:2899 g10/keyedit.c:3245 g10/keyserver.c:543
3835 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3836 msgid "expired"
3837 msgstr "utgånget"
3838
3839 #: g10/keyedit.c:2964
3840 msgid ""
3841 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3842 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3843 msgstr ""
3844 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
3845 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
3846 "vara den primära identiteten.\n"
3847
3848 #: g10/keyedit.c:3025
3849 msgid ""
3850 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3851 "versions\n"
3852 "         of PGP to reject this key.\n"
3853 msgstr ""
3854 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
3855 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:3030 g10/keyedit.c:3365
3858 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3859 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3860
3861 #: g10/keyedit.c:3036
3862 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3863 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:3176
3866 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3867 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3868
3869 #: g10/keyedit.c:3186
3870 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3871 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3872
3873 #: g10/keyedit.c:3190
3874 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3875 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3876
3877 #: g10/keyedit.c:3196
3878 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3879 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
3880
3881 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3882 #: g10/keyedit.c:3210
3883 #, c-format
3884 msgid "Deleted %d signature.\n"
3885 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3886
3887 #: g10/keyedit.c:3211
3888 #, c-format
3889 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3890 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3891
3892 #: g10/keyedit.c:3214
3893 msgid "Nothing deleted.\n"
3894 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:3247 g10/trustdb.c:1705
3897 msgid "invalid"
3898 msgstr "ogiltigt"
3899
3900 #: g10/keyedit.c:3249
3901 #, c-format
3902 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3903 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:3256
3906 #, c-format
3907 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3908 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:3257
3911 #, c-format
3912 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3913 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:3265
3916 #, c-format
3917 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3918 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
3919
3920 #: g10/keyedit.c:3266
3921 #, c-format
3922 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3923 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
3924
3925 #: g10/keyedit.c:3360
3926 msgid ""
3927 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3928 "cause\n"
3929 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3930 msgstr ""
3931 "VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
3932 "denna\n"
3933 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:3371
3936 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3937 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3391
3940 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3941 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
3942
3943 #: g10/keyedit.c:3416
3944 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3945 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
3946
3947 #: g10/keyedit.c:3431
3948 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3949 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
3950
3951 #: g10/keyedit.c:3453
3952 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3953 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
3954
3955 #: g10/keyedit.c:3472
3956 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3957 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
3958
3959 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
3960 #: g10/keyedit.c:3478
3961 msgid ""
3962 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3963 msgstr ""
3964 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
3965
3966 #: g10/keyedit.c:3539
3967 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3968 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3545
3971 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3972 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:3549
3975 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3976 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
3977
3978 #: g10/keyedit.c:3552
3979 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3980 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
3981
3982 #: g10/keyedit.c:3598
3983 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3984 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
3985
3986 #: g10/keyedit.c:3614
3987 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3988 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
3989
3990 # Vad betyder det?
3991 #: g10/keyedit.c:3692
3992 #, c-format
3993 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3994 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:3698
3997 #, c-format
3998 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3999 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:3861
4002 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4003 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
4004
4005 #: g10/keyedit.c:3900 g10/keyedit.c:4010 g10/keyedit.c:4130 g10/keyedit.c:4271
4006 #, c-format
4007 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4008 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
4009
4010 #: g10/keyedit.c:4071
4011 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4012 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
4013
4014 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4015 #: g10/keyedit.c:4151
4016 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4017 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
4018
4019 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4020 #: g10/keyedit.c:4152
4021 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4022 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
4023
4024 #: g10/keyedit.c:4214
4025 msgid "Enter the notation: "
4026 msgstr "Ange notationen: "
4027
4028 #: g10/keyedit.c:4363
4029 msgid "Proceed? (y/N) "
4030 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
4031
4032 #: g10/keyedit.c:4427
4033 #, c-format
4034 msgid "No user ID with index %d\n"
4035 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
4036
4037 #: g10/keyedit.c:4485
4038 #, c-format
4039 msgid "No user ID with hash %s\n"
4040 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
4041
4042 #: g10/keyedit.c:4512
4043 #, c-format
4044 msgid "No subkey with index %d\n"
4045 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
4046
4047 #: g10/keyedit.c:4647
4048 #, c-format
4049 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4050 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
4051
4052 #: g10/keyedit.c:4650 g10/keyedit.c:4714 g10/keyedit.c:4757
4053 #, c-format
4054 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4055 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
4056
4057 #: g10/keyedit.c:4652 g10/keyedit.c:4716 g10/keyedit.c:4759
4058 msgid " (non-exportable)"
4059 msgstr "  (icke exporterbar)"
4060
4061 #: g10/keyedit.c:4656
4062 #, c-format
4063 msgid "This signature expired on %s.\n"
4064 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
4065
4066 # nyckel? signatur?
4067 #: g10/keyedit.c:4660
4068 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4069 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
4070
4071 #: g10/keyedit.c:4664
4072 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4073 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
4074
4075 #: g10/keyedit.c:4691
4076 #, c-format
4077 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4078 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
4079
4080 #: g10/keyedit.c:4717
4081 msgid " (non-revocable)"
4082 msgstr " (inte spärrbar)"
4083
4084 #: g10/keyedit.c:4724
4085 #, c-format
4086 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4087 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
4088
4089 #: g10/keyedit.c:4746
4090 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4091 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
4092
4093 #: g10/keyedit.c:4766
4094 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4095 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
4096
4097 #: g10/keyedit.c:4796
4098 msgid "no secret key\n"
4099 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
4100
4101 #: g10/keyedit.c:4866
4102 #, c-format
4103 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4104 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
4105
4106 #: g10/keyedit.c:4883
4107 #, c-format
4108 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4109 msgstr ""
4110 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
4111 "framtiden\n"
4112
4113 #: g10/keyedit.c:4947
4114 #, c-format
4115 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4116 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
4117
4118 #: g10/keyedit.c:5009
4119 #, c-format
4120 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4121 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
4122
4123 #: g10/keyedit.c:5104
4124 #, c-format
4125 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4126 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
4127
4128 #: g10/keygen.c:269
4129 #, c-format
4130 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4131 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
4132
4133 #: g10/keygen.c:276
4134 msgid "too many cipher preferences\n"
4135 msgstr "för många chifferinställningar\n"
4136
4137 #: g10/keygen.c:278
4138 msgid "too many digest preferences\n"
4139 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
4140
4141 #: g10/keygen.c:280
4142 msgid "too many compression preferences\n"
4143 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:405
4146 #, c-format
4147 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4148 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
4149
4150 #: g10/keygen.c:888
4151 msgid "writing direct signature\n"
4152 msgstr "skriver direkt signatur\n"
4153
4154 #: g10/keygen.c:930
4155 msgid "writing self signature\n"
4156 msgstr "skriver självsignatur\n"
4157
4158 #: g10/keygen.c:987
4159 msgid "writing key binding signature\n"
4160 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
4161
4162 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1268 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408
4163 #: g10/keygen.c:3101
4164 #, c-format
4165 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4166 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
4167
4168 #: g10/keygen.c:1163 g10/keygen.c:1279 g10/keygen.c:1414 g10/keygen.c:3107
4169 #, c-format
4170 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4171 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
4172
4173 #: g10/keygen.c:1305
4174 msgid ""
4175 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4176 msgstr ""
4177 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
4178 "sammandragsstorleken\n"
4179
4180 #: g10/keygen.c:1525
4181 msgid "Sign"
4182 msgstr "Signera"
4183
4184 #: g10/keygen.c:1528
4185 msgid "Certify"
4186 msgstr "Certifiera"
4187
4188 #: g10/keygen.c:1531
4189 msgid "Encrypt"
4190 msgstr "Kryptera"
4191
4192 #: g10/keygen.c:1534
4193 msgid "Authenticate"
4194 msgstr "Autentisera"
4195
4196 # S = Signera
4197 # K = Kryptera
4198 # A = Authentisera
4199 # Q = Avsluta
4200 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4201 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4202 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4203 #. functions:
4204 #.
4205 #. s = Toggle signing capability
4206 #. e = Toggle encryption capability
4207 #. a = Toggle authentication capability
4208 #. q = Finish
4209 #.
4210 #: g10/keygen.c:1552
4211 msgid "SsEeAaQq"
4212 msgstr "SsKkAaQq"
4213
4214 #: g10/keygen.c:1575
4215 #, c-format
4216 msgid "Possible actions for a %s key: "
4217 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
4218
4219 #: g10/keygen.c:1579
4220 msgid "Current allowed actions: "
4221 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
4222
4223 #: g10/keygen.c:1584
4224 #, c-format
4225 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4226 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
4227
4228 #: g10/keygen.c:1587
4229 #, c-format
4230 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4231 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
4232
4233 #: g10/keygen.c:1590
4234 #, c-format
4235 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4236 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
4237
4238 #: g10/keygen.c:1593
4239 #, c-format
4240 msgid "   (%c) Finished\n"
4241 msgstr "   (%c) Färdig\n"
4242
4243 #: g10/keygen.c:1649 sm/certreqgen-ui.c:121
4244 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4245 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
4246
4247 #: g10/keygen.c:1651
4248 #, c-format
4249 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4250 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
4251
4252 #: g10/keygen.c:1652
4253 #, c-format
4254 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4255 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
4256
4257 #: g10/keygen.c:1654
4258 #, c-format
4259 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4260 msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4261
4262 #: g10/keygen.c:1656
4263 #, c-format
4264 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4265 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
4266
4267 #: g10/keygen.c:1657
4268 #, c-format
4269 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4270 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
4271
4272 #: g10/keygen.c:1659
4273 #, c-format
4274 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4275 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
4276
4277 #: g10/keygen.c:1661
4278 #, c-format
4279 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4280 msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4281
4282 #: g10/keygen.c:1730
4283 #, c-format
4284 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4285 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
4286
4287 #: g10/keygen.c:1740
4288 #, c-format
4289 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4290 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
4291
4292 #: g10/keygen.c:1747 sm/certreqgen-ui.c:142
4293 #, c-format
4294 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4295 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
4296
4297 #: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:147
4298 #, c-format
4299 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4300 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
4301
4302 #: g10/keygen.c:1767 sm/certreqgen-ui.c:152
4303 #, c-format
4304 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4305 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
4306
4307 #: g10/keygen.c:1772 g10/keygen.c:1777 sm/certreqgen-ui.c:157
4308 #, c-format
4309 msgid "rounded up to %u bits\n"
4310 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
4311
4312 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4313 #: g10/keygen.c:1848
4314 msgid ""
4315 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4316 "         0 = key does not expire\n"
4317 "      <n>  = key expires in n days\n"
4318 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4319 "      <n>m = key expires in n months\n"
4320 "      <n>y = key expires in n years\n"
4321 msgstr ""
4322 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4323 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
4324 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
4325 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
4326 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
4327 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
4328
4329 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4330 #: g10/keygen.c:1859
4331 msgid ""
4332 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4333 "         0 = signature does not expire\n"
4334 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4335 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4336 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4337 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4338 msgstr ""
4339 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4340 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
4341 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
4342 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
4343 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
4344 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
4345
4346 #: g10/keygen.c:1882
4347 msgid "Key is valid for? (0) "
4348 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
4349
4350 #: g10/keygen.c:1887
4351 #, c-format
4352 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4353 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
4354
4355 #: g10/keygen.c:1905 g10/keygen.c:1930
4356 msgid "invalid value\n"
4357 msgstr "ogiltigt värde\n"
4358
4359 #: g10/keygen.c:1912
4360 msgid "Key does not expire at all\n"
4361 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
4362
4363 #: g10/keygen.c:1913
4364 msgid "Signature does not expire at all\n"
4365 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
4366
4367 #: g10/keygen.c:1918
4368 #, c-format
4369 msgid "Key expires at %s\n"
4370 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
4371
4372 #: g10/keygen.c:1919
4373 #, c-format
4374 msgid "Signature expires at %s\n"
4375 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
4376
4377 #: g10/keygen.c:1923
4378 msgid ""
4379 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4380 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4381 msgstr ""
4382 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
4383 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
4384
4385 #: g10/keygen.c:1936
4386 msgid "Is this correct? (y/N) "
4387 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
4388
4389 #: g10/keygen.c:1961
4390 msgid ""
4391 "\n"
4392 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4393 "\n"
4394 msgstr ""
4395 "\n"
4396 "GnuPG behöver konstruera en användaridentitet för att identifiera din "
4397 "nyckel.\n"
4398 "\n"
4399
4400 #: g10/keygen.c:1972
4401 msgid ""
4402 "\n"
4403 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4404 "ID\n"
4405 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4406 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4407 "\n"
4408 msgstr ""
4409 "\n"
4410 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
4411 "programvaran\n"
4412 "konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
4413 "postadress\n"
4414 "enligt följande format: \n"
4415 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
4416 "\n"
4417
4418 #: g10/keygen.c:1991
4419 msgid "Real name: "
4420 msgstr "Namn: "
4421
4422 #: g10/keygen.c:1999
4423 msgid "Invalid character in name\n"
4424 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
4425
4426 #: g10/keygen.c:2001
4427 msgid "Name may not start with a digit\n"
4428 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
4429
4430 #: g10/keygen.c:2003
4431 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4432 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
4433
4434 #: g10/keygen.c:2011
4435 msgid "Email address: "
4436 msgstr "E-postadress: "
4437
4438 #: g10/keygen.c:2017
4439 msgid "Not a valid email address\n"
4440 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
4441
4442 #: g10/keygen.c:2025
4443 msgid "Comment: "
4444 msgstr "Kommentar: "
4445
4446 #: g10/keygen.c:2031
4447 msgid "Invalid character in comment\n"
4448 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
4449
4450 #: g10/keygen.c:2053
4451 #, c-format
4452 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4453 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
4454
4455 #: g10/keygen.c:2059
4456 #, c-format
4457 msgid ""
4458 "You selected this USER-ID:\n"
4459 "    \"%s\"\n"
4460 "\n"
4461 msgstr ""
4462 "Du valde följande användaridentitet:\n"
4463 "    \"%s\"\n"
4464 "\n"
4465
4466 #: g10/keygen.c:2064
4467 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4468 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
4469
4470 # Ej solklart vad förkortningarna står för
4471 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4472 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4473 #. string which should be translated accordingly and the
4474 #. letter changed to match the one in the answer string.
4475 #.
4476 #. n = Change name
4477 #. c = Change comment
4478 #. e = Change email
4479 #. o = Okay (ready, continue)
4480 #. q = Quit
4481 #.
4482 #: g10/keygen.c:2080
4483 msgid "NnCcEeOoQq"
4484 msgstr "NnKkEeOoAa"
4485
4486 #: g10/keygen.c:2090
4487 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4488 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
4489
4490 #: g10/keygen.c:2091
4491 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4492 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
4493
4494 #: g10/keygen.c:2110
4495 msgid "Please correct the error first\n"
4496 msgstr "Rätta först felet\n"
4497
4498 # fel kapitalisering i originalet?
4499 #: g10/keygen.c:2149
4500 msgid ""
4501 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4502 "\n"
4503 msgstr ""
4504 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
4505 "\n"
4506
4507 #: g10/keygen.c:2164
4508 #, c-format
4509 msgid "%s.\n"
4510 msgstr "%s.\n"
4511
4512 #: g10/keygen.c:2170
4513 msgid ""
4514 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4515 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4516 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4517 "\n"
4518 msgstr ""
4519 "Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
4520 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
4521 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
4522 "\n"
4523
4524 #: g10/keygen.c:2194
4525 msgid ""
4526 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4527 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4528 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4529 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4530 msgstr ""
4531 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
4532 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
4533 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
4534 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
4535
4536 #: g10/keygen.c:3041 g10/keygen.c:3068
4537 msgid "Key generation canceled.\n"
4538 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
4539
4540 #: g10/keygen.c:3273 g10/keygen.c:3440
4541 #, c-format
4542 msgid "writing public key to `%s'\n"
4543 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
4544
4545 #: g10/keygen.c:3275 g10/keygen.c:3443
4546 #, c-format
4547 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4548 msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
4549
4550 #: g10/keygen.c:3278 g10/keygen.c:3446
4551 #, c-format
4552 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4553 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4554
4555 #: g10/keygen.c:3427
4556 #, c-format
4557 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4558 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
4559
4560 #: g10/keygen.c:3434
4561 #, c-format
4562 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4563 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
4564
4565 #: g10/keygen.c:3454
4566 #, c-format
4567 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4568 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
4569
4570 #: g10/keygen.c:3462
4571 #, c-format
4572 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4573 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
4574
4575 #: g10/keygen.c:3489
4576 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4577 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
4578
4579 # Flagga.. inte kommando
4580 #: g10/keygen.c:3500
4581 msgid ""
4582 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4583 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4584 msgstr ""
4585 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
4586 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
4587 "syfte.\n"
4588
4589 #: g10/keygen.c:3513 g10/keygen.c:3658 g10/keygen.c:3779
4590 #, c-format
4591 msgid "Key generation failed: %s\n"
4592 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
4593
4594 # c-format behövs inte i singularis
4595 #: g10/keygen.c:3568 g10/keygen.c:3709 g10/sign.c:241
4596 #, c-format
4597 msgid ""
4598 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4599 msgstr ""
4600 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
4601 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4602
4603 #: g10/keygen.c:3570 g10/keygen.c:3711 g10/sign.c:243
4604 #, c-format
4605 msgid ""
4606 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4607 msgstr ""
4608 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
4609 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4610
4611 #: g10/keygen.c:3581 g10/keygen.c:3722
4612 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4613 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
4614
4615 #: g10/keygen.c:3622 g10/keygen.c:3755
4616 msgid "Really create? (y/N) "
4617 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
4618
4619 #: g10/keygen.c:3928
4620 #, c-format
4621 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4622 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
4623
4624 #: g10/keygen.c:3976
4625 #, c-format
4626 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4627 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
4628
4629 #: g10/keygen.c:4002
4630 #, c-format
4631 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4632 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
4633
4634 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4635 msgid "never     "
4636 msgstr "aldrig"
4637
4638 #: g10/keylist.c:267
4639 msgid "Critical signature policy: "
4640 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
4641
4642 #: g10/keylist.c:269
4643 msgid "Signature policy: "
4644 msgstr "Signaturpolicy: "
4645
4646 #: g10/keylist.c:308
4647 msgid "Critical preferred keyserver: "
4648 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
4649
4650 #: g10/keylist.c:361
4651 msgid "Critical signature notation: "
4652 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
4653
4654 #: g10/keylist.c:363
4655 msgid "Signature notation: "
4656 msgstr "Signaturnotation: "
4657
4658 #: g10/keylist.c:473
4659 msgid "Keyring"
4660 msgstr "Nyckelring"
4661
4662 #: g10/keylist.c:1504
4663 msgid "Primary key fingerprint:"
4664 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
4665
4666 #: g10/keylist.c:1506
4667 msgid "     Subkey fingerprint:"
4668 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
4669
4670 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4671 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4672 #: g10/keylist.c:1513
4673 msgid " Primary key fingerprint:"
4674 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
4675
4676 #: g10/keylist.c:1515
4677 msgid "      Subkey fingerprint:"
4678 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
4679
4680 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4681 msgid "      Key fingerprint ="
4682 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
4683
4684 #: g10/keylist.c:1590
4685 msgid "      Card serial no. ="
4686 msgstr "       Kortets serienr ="
4687
4688 #: g10/keyring.c:1253
4689 #, c-format
4690 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4691 msgstr "namnbyte från \"%s\" till \"%s\" misslyckades: %s\n"
4692
4693 # Enligt Werner uppstår detta om något går snett när den hemliga nyckeln uppdateras.
4694 #: g10/keyring.c:1258
4695 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4696 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
4697
4698 #: g10/keyring.c:1260
4699 #, c-format
4700 msgid "%s is the unchanged one\n"
4701 msgstr "%s är den oförändrade\n"
4702
4703 #: g10/keyring.c:1261
4704 #, c-format
4705 msgid "%s is the new one\n"
4706 msgstr "%s är den nya\n"
4707
4708 #: g10/keyring.c:1262
4709 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4710 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
4711
4712 #: g10/keyring.c:1384
4713 #, c-format
4714 msgid "caching keyring `%s'\n"
4715 msgstr "mellanlagrar nyckelringen \"%s\"\n"
4716
4717 #: g10/keyring.c:1430
4718 #, c-format
4719 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4720 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade än så länge (%lu signaturer)\n"
4721
4722 #: g10/keyring.c:1442
4723 #, c-format
4724 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4725 msgstr "%lu nycklar mellanlagrade (%lu signaturer)\n"
4726
4727 #: g10/keyring.c:1514
4728 #, c-format
4729 msgid "%s: keyring created\n"
4730 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
4731
4732 #: g10/keyserver.c:71
4733 msgid "include revoked keys in search results"
4734 msgstr "inkludera spärrade nycklar i sökresultatet"
4735
4736 #: g10/keyserver.c:72
4737 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4738 msgstr "inkludera undernycklar vid sökning efter nyckel-id"
4739
4740 #: g10/keyserver.c:74
4741 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4742 msgstr ""
4743 "använd temporärfiler för att skicka data till nyckelserverns hjälpprogram"
4744
4745 #: g10/keyserver.c:76
4746 msgid "do not delete temporary files after using them"
4747 msgstr "ta inte bort temporärfiler efter de använts"
4748
4749 #: g10/keyserver.c:80
4750 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4751 msgstr "hämta automatiskt nycklar vid validering av signaturer"
4752
4753 #: g10/keyserver.c:82
4754 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4755 msgstr "respektera föredragen nyckelserver-url inställd i nyckeln"
4756
4757 #: g10/keyserver.c:84
4758 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4759 msgstr "respektera PKA-posten inställd på en nyckel när nycklar hämtas"
4760
4761 #: g10/keyserver.c:150
4762 #, c-format
4763 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4764 msgstr ""
4765 "VARNING: nyckelserverflaggan \"%s\" används inte på den här plattformen\n"
4766
4767 #: g10/keyserver.c:541
4768 msgid "disabled"
4769 msgstr "inaktiverad"
4770
4771 #: g10/keyserver.c:742
4772 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4773 msgstr "Ange nummer, N)ästa, eller Q) för Avsluta > "
4774
4775 #: g10/keyserver.c:826 g10/keyserver.c:1448
4776 #, c-format
4777 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4778 msgstr "ogiltigt nyckelserverprotokoll (vi %d!=hanterare %d)\n"
4779
4780 #: g10/keyserver.c:924