configuraton changes, make dist should work now.
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999.
4 #
5 # Thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se> for
6 # many improvements
7 #
8 # Also many thanks to my wife Olivia <olivia@resare.com> for
9 # patience, help and suggestions
10 #
11 # $Id$
12 #
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.1e\n"
16 "POT-Creation-Date: 2000-10-10 12:43+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2000-04-23 16:43+02:00\n"
18 "Last-Translator: Daniel Resare <daniel@resare.com>\n"
19 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
24 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
25 msgid "yes"
26 msgstr "ja"
27
28 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
29 msgid "yY"
30 msgstr "jJ"
31
32 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
33 msgid "no"
34 msgstr "nej"
35
36 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
37 msgid "nN"
38 msgstr "nN"
39
40 #: g10/keyedit.c:575 util/miscutil.c:309
41 msgid "quit"
42 msgstr "avsluta"
43
44 #: util/miscutil.c:312
45 msgid "qQ"
46 msgstr "aA"
47
48 #: util/errors.c:55
49 msgid "general error"
50 msgstr "allmänt fel"
51
52 #: util/errors.c:56
53 msgid "unknown packet type"
54 msgstr "okänd pakettyp"
55
56 #: util/errors.c:57
57 msgid "unknown version"
58 msgstr "okänd version"
59
60 #: util/errors.c:58
61 msgid "unknown pubkey algorithm"
62 msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
63
64 # jag är inte nöjd med översättningen digest -> kontrollsumma,
65 # om du har ett bättre förslag kontakta mig gärna på
66 # daniel@resare.com. Andra förslag jag sågat är digest (oöversatt),
67 # fingeravtryck, indatakarakteristik, sammandrag och sammanfattning
68 #: util/errors.c:59
69 msgid "unknown digest algorithm"
70 msgstr "okänd algoritm för beräkning av kontrollsumma"
71
72 #: util/errors.c:60
73 msgid "bad public key"
74 msgstr "felaktig publik nyckel"
75
76 #: util/errors.c:61
77 msgid "bad secret key"
78 msgstr "felaktig hemlig nyckel"
79
80 #: util/errors.c:62
81 msgid "bad signature"
82 msgstr "felaktig signatur"
83
84 #: util/errors.c:63
85 msgid "checksum error"
86 msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
87
88 #: util/errors.c:64
89 msgid "bad passphrase"
90 msgstr "felaktig lösenordsfras"
91
92 #: util/errors.c:65
93 msgid "public key not found"
94 msgstr "hittade inte publik nyckel"
95
96 #: util/errors.c:66
97 msgid "unknown cipher algorithm"
98 msgstr "okänd chifferalgoritm"
99
100 #: util/errors.c:67
101 msgid "can't open the keyring"
102 msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
103
104 #: util/errors.c:68
105 msgid "invalid packet"
106 msgstr "felaktigt paket"
107
108 #: util/errors.c:69
109 msgid "invalid armor"
110 msgstr "felaktigt skal"
111
112 #: util/errors.c:70
113 msgid "no such user id"
114 msgstr "okänd användaridentitet"
115
116 #: util/errors.c:71
117 msgid "secret key not available"
118 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
119
120 #: util/errors.c:72
121 msgid "wrong secret key used"
122 msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
123
124 #: util/errors.c:73
125 msgid "not supported"
126 msgstr "ej stödd"
127
128 #: util/errors.c:74
129 msgid "bad key"
130 msgstr "felaktig nyckel"
131
132 #: util/errors.c:75
133 msgid "file read error"
134 msgstr "fel vid läsning av fil"
135
136 #: util/errors.c:76
137 msgid "file write error"
138 msgstr "fel vid skrivning av fil"
139
140 #: util/errors.c:77
141 msgid "unknown compress algorithm"
142 msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
143
144 #: util/errors.c:78
145 msgid "file open error"
146 msgstr "fel vid öppnande av fil"
147
148 #: util/errors.c:79
149 msgid "file create error"
150 msgstr "fel vid skapande av fil"
151
152 #: util/errors.c:80
153 msgid "invalid passphrase"
154 msgstr "felaktig lösenordsfras"
155
156 #: util/errors.c:81
157 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
158 msgstr "algoritmen för publik nyckel är ej implementerad"
159
160 #: util/errors.c:82
161 msgid "unimplemented cipher algorithm"
162 msgstr "chifferalgorimten är ej implementerad"
163
164 #: util/errors.c:83
165 msgid "unknown signature class"
166 msgstr "okänd signaturklass"
167
168 #: util/errors.c:84
169 msgid "trust database error"
170 msgstr "fel i tillitsdatabasen"
171
172 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
173 #: util/errors.c:85
174 msgid "bad MPI"
175 msgstr "felaktig MPI"
176
177 #: util/errors.c:86
178 msgid "resource limit"
179 msgstr "resursbegränsning"
180
181 #: util/errors.c:87
182 msgid "invalid keyring"
183 msgstr "felaktig nyckelring"
184
185 #: util/errors.c:88
186 msgid "bad certificate"
187 msgstr "felaktigt certifikat"
188
189 #: util/errors.c:89
190 msgid "malformed user id"
191 msgstr "felformaterad användaridentitet"
192
193 #: util/errors.c:90
194 msgid "file close error"
195 msgstr "fel vid stängning av fil"
196
197 #: util/errors.c:91
198 msgid "file rename error"
199 msgstr "fel vid namnbyte av fil"
200
201 #: util/errors.c:92
202 msgid "file delete error"
203 msgstr "fel vid borttagande av fil"
204
205 #: util/errors.c:93
206 msgid "unexpected data"
207 msgstr "oväntad data"
208
209 #: util/errors.c:94
210 msgid "timestamp conflict"
211 msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
212
213 #: util/errors.c:95
214 msgid "unusable pubkey algorithm"
215 msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
216
217 #: util/errors.c:96
218 msgid "file exists"
219 msgstr "filen finns"
220
221 #: util/errors.c:97
222 msgid "weak key"
223 msgstr "svag nyckel"
224
225 #: util/errors.c:98
226 msgid "invalid argument"
227 msgstr "felaktigt argument"
228
229 #: util/errors.c:99
230 msgid "bad URI"
231 msgstr "felaktig URI"
232
233 #: util/errors.c:100
234 msgid "unsupported URI"
235 msgstr "ej stödd URI"
236
237 #: util/errors.c:101
238 msgid "network error"
239 msgstr "nätverksfel"
240
241 #: util/errors.c:103
242 msgid "not encrypted"
243 msgstr "ej krypterad"
244
245 #: util/logger.c:227
246 #, c-format
247 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
248 msgstr "... detta är en bugg (%s:%d:%s)\n"
249
250 #: util/logger.c:233
251 #, c-format
252 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
253 msgstr "du har hittat en bugg ... (%s:%d)\\n\n"
254
255 #: cipher/random.c:321 g10/import.c:128 g10/keygen.c:1349
256 #, c-format
257 msgid "can't open `%s': %s\n"
258 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
259
260 #: cipher/random.c:325
261 #, c-format
262 msgid "can't stat `%s': %s\n"
263 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
264
265 #: cipher/random.c:330
266 #, c-format
267 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
268 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
269
270 #: cipher/random.c:335
271 msgid "note: random_seed file is empty\n"
272 msgstr "notera: filen random_seed är tom\n"
273
274 #: cipher/random.c:341
275 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
276 msgstr "varning: random_seed har en felaktig storlek och används därför inte\n"
277
278 #: cipher/random.c:349
279 #, c-format
280 msgid "can't read `%s': %s\n"
281 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
282
283 #: cipher/random.c:387
284 msgid "note: random_seed file not updated\n"
285 msgstr "notera: random_seed uppdaterades inte\n"
286
287 #: cipher/random.c:407
288 #, c-format
289 msgid "can't create `%s': %s\n"
290 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
291
292 #: cipher/random.c:414
293 #, c-format
294 msgid "can't write `%s': %s\n"
295 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
296
297 #: cipher/random.c:417
298 #, c-format
299 msgid "can't close `%s': %s\n"
300 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
301
302 #: cipher/random.c:428
303 #, c-format
304 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
305 msgstr "för många slumpmässiga bitar efterfrågades; maximalt antal är %d\n"
306
307 #: cipher/random.c:659
308 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
309 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
310
311 #: cipher/random.c:665
312 msgid ""
313 "The random number generator is only a kludge to let\n"
314 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
315 "\n"
316 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
317 "\n"
318 msgstr ""
319 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
320 "få den att fungera - den är inte på något sätt en\n"
321 "stark slumptalsgenerator!\n"
322 "\n"
323 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
324 "\n"
325
326 #: cipher/rndlinux.c:126
327 #, c-format
328 msgid ""
329 "\n"
330 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
331 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
332 msgstr ""
333 "\n"
334 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
335 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
336 "(Behöver %d fler byte)\n"
337
338 #: gcrypt/secmem.c:77
339 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
340 msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
341
342 #: gcrypt/secmem.c:287
343 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
344 msgstr "operationen är ej möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
345
346 #: gcrypt/secmem.c:288
347 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
348 msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
349
350 #: g10/gpg.c:201
351 msgid ""
352 "@Commands:\n"
353 " "
354 msgstr ""
355 "@Kommandon:\n"
356 " "
357
358 #: g10/gpg.c:203
359 msgid "|[file]|make a signature"
360 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
361
362 #: g10/gpg.c:204
363 msgid "|[file]|make a clear text signature"
364 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
365
366 #: g10/gpg.c:205
367 msgid "make a detached signature"
368 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
369
370 #: g10/gpg.c:206
371 msgid "encrypt data"
372 msgstr "kryptera data"
373
374 #: g10/gpg.c:207
375 msgid "encryption only with symmetric cipher"
376 msgstr "endast kryptering med symmetriskt chiffer"
377
378 #: g10/gpg.c:208
379 msgid "store only"
380 msgstr "endast lagring"
381
382 #: g10/gpg.c:209
383 msgid "decrypt data (default)"
384 msgstr "dekryptera data (normalläge)"
385
386 #: g10/gpg.c:210
387 msgid "verify a signature"
388 msgstr "verifiera en signatur"
389
390 #: g10/gpg.c:212
391 msgid "list keys"
392 msgstr "räkna upp nycklar"
393
394 #: g10/gpg.c:214
395 msgid "list keys and signatures"
396 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
397
398 #: g10/gpg.c:215
399 msgid "check key signatures"
400 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
401
402 #: g10/gpg.c:216
403 msgid "list keys and fingerprints"
404 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
405
406 #: g10/gpg.c:217
407 msgid "list secret keys"
408 msgstr "räkna upp hemliga nycklar"
409
410 #: g10/gpg.c:218
411 msgid "generate a new key pair"
412 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
413
414 #: g10/gpg.c:219
415 msgid "remove key from the public keyring"
416 msgstr "ta bort en nyckel från den publika nyckelringen"
417
418 #: g10/gpg.c:221
419 msgid "remove key from the secret keyring"
420 msgstr "ta bort en nyckel från den hemliga nyckelringen"
421
422 #: g10/gpg.c:222
423 msgid "sign a key"
424 msgstr "signera en nyckel"
425
426 #: g10/gpg.c:223
427 msgid "sign a key locally"
428 msgstr "signera en nyckel lokalt"
429
430 #: g10/gpg.c:224
431 msgid "sign or edit a key"
432 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
433
434 #: g10/gpg.c:225
435 msgid "generate a revocation certificate"
436 msgstr "generera ett återkallelesecertifikat"
437
438 #: g10/gpg.c:226
439 msgid "export keys"
440 msgstr "exportera nycklar"
441
442 #: g10/gpg.c:227
443 msgid "export keys to a key server"
444 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
445
446 #: g10/gpg.c:228
447 msgid "import keys from a key server"
448 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
449
450 #: g10/gpg.c:232
451 msgid "import/merge keys"
452 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
453
454 #: g10/gpg.c:234
455 msgid "list only the sequence of packets"
456 msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
457
458 #: g10/gpg.c:236
459 msgid "export the ownertrust values"
460 msgstr "exportera de värden som representerar ägartillit"
461
462 #: g10/gpg.c:238
463 msgid "import ownertrust values"
464 msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
465
466 #: g10/gpg.c:240
467 msgid "update the trust database"
468 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
469
470 #: g10/gpg.c:242
471 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
472 msgstr "|[NAMN]|kontrollera tillitsdatabasen"
473
474 #: g10/gpg.c:243
475 msgid "fix a corrupted trust database"
476 msgstr "reparera en korrupt tillitsdatabas"
477
478 #: g10/gpg.c:244
479 msgid "De-Armor a file or stdin"
480 msgstr "Skala av en fil eller standard in"
481
482 #: g10/gpg.c:246
483 msgid "En-Armor a file or stdin"
484 msgstr "Skapa ett skal för en fil eller standard in"
485
486 #: g10/gpg.c:248
487 msgid "|algo [files]|print message digests"
488 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
489
490 #: g10/gpg.c:253
491 msgid ""
492 "@\n"
493 "Options:\n"
494 " "
495 msgstr ""
496 "@\n"
497 "Flaggor:\n"
498 " "
499
500 #: g10/gpg.c:255
501 msgid "create ascii armored output"
502 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
503
504 #: g10/gpg.c:257
505 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
506 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
507
508 #: g10/gpg.c:260
509 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
510 msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardvärdet för mottagare"
511
512 #: g10/gpg.c:262
513 msgid "use the default key as default recipient"
514 msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
515
516 #: g10/gpg.c:266
517 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
518 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
519
520 #: g10/gpg.c:267
521 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
522 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att slå av kompression)"
523
524 #: g10/gpg.c:269
525 msgid "use canonical text mode"
526 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
527
528 #: g10/gpg.c:270
529 msgid "use as output file"
530 msgstr "använd som fil för utdata"
531
532 #: g10/gpg.c:271
533 msgid "verbose"
534 msgstr "utförlig"
535
536 #: g10/gpg.c:272
537 msgid "be somewhat more quiet"
538 msgstr "var något tystare"
539
540 #: g10/gpg.c:273
541 msgid "don't use the terminal at all"
542 msgstr "använd inte terminalen alls"
543
544 #: g10/gpg.c:274
545 msgid "force v3 signatures"
546 msgstr "använd v3-signaturer"
547
548 #: g10/gpg.c:275
549 msgid "always use a MDC for encryption"
550 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
551
552 #: g10/gpg.c:276
553 msgid "do not make any changes"
554 msgstr "gör inga ändringar"
555
556 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
557 #: g10/gpg.c:278
558 msgid "use the gpg-agent"
559 msgstr ""
560
561 #: g10/gpg.c:279
562 msgid "batch mode: never ask"
563 msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
564
565 #: g10/gpg.c:280
566 msgid "assume yes on most questions"
567 msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
568
569 #: g10/gpg.c:281
570 msgid "assume no on most questions"
571 msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
572
573 #: g10/gpg.c:282
574 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
575 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan av nyckelringar"
576
577 #: g10/gpg.c:283
578 msgid "add this secret keyring to the list"
579 msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
580
581 #: g10/gpg.c:284
582 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
583 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
584
585 #: g10/gpg.c:285
586 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
587 msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
588
589 #: g10/gpg.c:286
590 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
591 msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
592
593 #: g10/gpg.c:287
594 msgid "read options from file"
595 msgstr "läs flaggor från fil"
596
597 #: g10/gpg.c:291
598 msgid "|FD|write status info to this FD"
599 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
600
601 #: g10/gpg.c:296
602 msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
603 msgstr ""
604
605 #: g10/gpg.c:297
606 msgid "|FILE|load extension module FILE"
607 msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
608
609 #: g10/gpg.c:298
610 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
611 msgstr "imitera läget som beskrivs i RFC1991"
612
613 #: g10/gpg.c:299
614 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
615 msgstr "ställ om alla flaggor så att gpg följer OpenPGP-standarden"
616
617 #: g10/gpg.c:300
618 msgid "|N|use passphrase mode N"
619 msgstr "|N|använd lösenordsläget N"
620
621 #: g10/gpg.c:302
622 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
623 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
624
625 #: g10/gpg.c:304
626 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
627 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
628
629 #: g10/gpg.c:305
630 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
631 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
632
633 #: g10/gpg.c:306
634 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
635 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
636
637 #: g10/gpg.c:307
638 msgid "|N|use compress algorithm N"
639 msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
640
641 #: g10/gpg.c:308
642 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
643 msgstr "släng bort nyckelidentitetsfältet från krypterade paket"
644
645 #: g10/gpg.c:309
646 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
647 msgstr "|NAMN=VÄRDE|använd detta sätt för att beskriva data"
648
649 #: g10/gpg.c:312
650 msgid ""
651 "@\n"
652 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
653 msgstr ""
654 "@\n"
655 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
656
657 #: g10/gpg.c:315
658 msgid ""
659 "@\n"
660 "Examples:\n"
661 "\n"
662 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
663 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
664 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
665 " --list-keys [names]        show keys\n"
666 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
667 msgstr ""
668 "@\n"
669 "Exempel:\n"
670 "\n"
671 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
672 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
673 "--detach-sign [fil]         skapa en signatur i en separat fil\n"
674 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
675 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
676
677 #: g10/gpg.c:417
678 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
679 msgstr ""
680 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
681 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
682
683 #: g10/gpg.c:421
684 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
685 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
686
687 #: g10/gpg.c:424
688 msgid ""
689 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
690 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
691 "default operation depends on the input data\n"
692 msgstr ""
693 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
694 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
695 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
696
697 #: g10/gpg.c:431
698 msgid ""
699 "\n"
700 "Supported algorithms:\n"
701 msgstr ""
702 "\n"
703 "Stödda algoritmer:\n"
704
705 #: g10/gpg.c:537
706 msgid "usage: gpg [options] "
707 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
708
709 #: g10/gpg.c:595
710 msgid "conflicting commands\n"
711 msgstr "motstridiga kommandon\n"
712
713 #: g10/gpg.c:651
714 #, c-format
715 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
716 msgstr ""
717
718 #: g10/gpg.c:743
719 #, c-format
720 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
721 msgstr "NOTERA: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
722
723 #: g10/gpg.c:747
724 #, c-format
725 msgid "option file `%s': %s\n"
726 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
727
728 #: g10/gpg.c:754
729 #, c-format
730 msgid "reading options from `%s'\n"
731 msgstr "läser flaggor från \"%s\"\n"
732
733 #: g10/gpg.c:946
734 #, c-format
735 msgid "%s is not a valid character set\n"
736 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
737
738 #: g10/gpg.c:1016
739 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
740 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
741
742 #: g10/gpg.c:1019 g10/gpg.c:1028
743 #, c-format
744 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
745 msgstr "NOTERA: %s är inte för normal användning!\n"
746
747 #: g10/gpg.c:1021
748 #, c-format
749 msgid "%s not allowed with %s!\n"
750 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
751
752 #: g10/gpg.c:1024
753 #, c-format
754 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
755 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
756
757 #: g10/gpg.c:1044 g10/gpg.c:1056
758 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
759 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
760
761 #: g10/gpg.c:1050 g10/gpg.c:1062
762 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
763 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
764
765 #: g10/gpg.c:1066
766 msgid "the given policy URL is invalid\n"
767 msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
768
769 #: g10/gpg.c:1069
770 #, c-format
771 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
772 msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i intervallet %d..%d\n"
773
774 # jag bedömer att detta och de följande är interna felmeddelanden
775 # som det är i princip omöjligt att översätta på på ett bra sätt.
776 # Sannolikheten för att användaren drabbas av felmeddelandet
777 # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
778 # översättas för att göra eventuell felsökning lättare
779 # för internationella felsökare
780 #: g10/gpg.c:1071
781 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
782 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
783
784 #: g10/gpg.c:1073
785 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
786 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
787
788 #: g10/gpg.c:1075
789 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
790 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
791
792 #: g10/gpg.c:1078
793 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
794 msgstr "NOTERA: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
795
796 #: g10/gpg.c:1082
797 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
798 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
799
800 #: g10/gpg.c:1171
801 #, c-format
802 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
803 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
804
805 #: g10/gpg.c:1177
806 msgid "--store [filename]"
807 msgstr "--store [filnamn]"
808
809 #: g10/gpg.c:1184
810 msgid "--symmetric [filename]"
811 msgstr "--symmetric [filnamn]"
812
813 #: g10/gpg.c:1192
814 msgid "--encrypt [filename]"
815 msgstr "--encrypt [filnamn]"
816
817 #: g10/gpg.c:1205
818 msgid "--sign [filename]"
819 msgstr "--sign [filnamn]"
820
821 #: g10/gpg.c:1218
822 msgid "--sign --encrypt [filename]"
823 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
824
825 #: g10/gpg.c:1232
826 msgid "--clearsign [filename]"
827 msgstr "--clearsign [filnamn]"
828
829 #: g10/gpg.c:1249
830 msgid "--decrypt [filename]"
831 msgstr "--decrypt [filnamn]"
832
833 #: g10/gpg.c:1257
834 msgid "--sign-key user-id"
835 msgstr "--sign-key användaridentitet"
836
837 #: g10/gpg.c:1265
838 msgid "--lsign-key user-id"
839 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
840
841 #: g10/gpg.c:1273
842 msgid "--edit-key user-id [commands]"
843 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
844
845 #: g10/gpg.c:1289
846 msgid "--delete-secret-key user-id"
847 msgstr "--delete-secret-key användaridentitet"
848
849 #: g10/gpg.c:1292
850 msgid "--delete-key user-id"
851 msgstr "--delete-key användaridentitet"
852
853 # Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
854 # fixa en patch?
855 #: g10/encode.c:314 g10/gpg.c:1329 g10/sign.c:543
856 #, c-format
857 msgid "can't open %s: %s\n"
858 msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
859
860 #: g10/gpg.c:1344
861 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
862 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
863
864 #: g10/gpg.c:1410
865 #, c-format
866 msgid "dearmoring failed: %s\n"
867 msgstr "misslyckades med att ta bort skalet: %s\n"
868
869 #: g10/gpg.c:1418
870 #, c-format
871 msgid "enarmoring failed: %s\n"
872 msgstr "misslyckades med att skapa skal: %s\n"
873
874 #: g10/gpg.c:1495 g10/gpg.c:1516
875 #, c-format
876 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
877 msgstr "felaktig hash-algoritm \"%s\"\n"
878
879 #: g10/gpg.c:1601
880 msgid "[filename]"
881 msgstr "[filnamn]"
882
883 #: g10/gpg.c:1605
884 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
885 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
886
887 # se förra kommentaren
888 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1608 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
889 #, c-format
890 msgid "can't open `%s'\n"
891 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
892
893 #: g10/gpg.c:1786
894 msgid ""
895 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
896 msgstr ""
897 "det första tecknet i ett notationsnamn måste vara en bokstav eller\n"
898 "ett understrykningstecken (_)\n"
899
900 #: g10/gpg.c:1792
901 msgid ""
902 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
903 "with an '='\n"
904 msgstr ""
905 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
906 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
907
908 #: g10/gpg.c:1798
909 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
910 msgstr "punkter i ett notationsnamn måste vara omgivna av andra tecken\n"
911
912 #: g10/gpg.c:1806
913 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
914 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
915
916 #: g10/armor.c:302
917 #, c-format
918 msgid "armor: %s\n"
919 msgstr "skal: %s\n"
920
921 #: g10/armor.c:331
922 msgid "invalid armor header: "
923 msgstr "felaktig rubrikrad i skalet: "
924
925 #: g10/armor.c:338
926 msgid "armor header: "
927 msgstr "rad i skalet: "
928
929 #: g10/armor.c:349
930 msgid "invalid clearsig header\n"
931 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
932
933 #: g10/armor.c:401
934 msgid "nested clear text signatures\n"
935 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
936
937 #: g10/armor.c:525
938 msgid "invalid dash escaped line: "
939 msgstr "felaktig bindestreck-kodad rad: "
940
941 #: g10/armor.c:537
942 msgid "unexpected armor:"
943 msgstr "oväntat skal:"
944
945 #: g10/armor.c:654
946 #, c-format
947 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
948 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
949
950 #: g10/armor.c:697
951 msgid "premature eof (no CRC)\n"
952 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
953
954 #: g10/armor.c:731
955 msgid "premature eof (in CRC)\n"
956 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
957
958 #: g10/armor.c:735
959 msgid "malformed CRC\n"
960 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
961
962 #: g10/armor.c:739
963 #, c-format
964 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
965 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
966
967 #: g10/armor.c:756
968 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
969 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
970
971 #: g10/armor.c:760
972 msgid "error in trailer line\n"
973 msgstr "fel i avslutande rad\n"
974
975 #: g10/armor.c:912
976 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
977 msgstr "För information se http://www.gnupg.org/"
978
979 #: g10/armor.c:1033
980 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
981 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
982
983 #: g10/armor.c:1038
984 #, c-format
985 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
986 msgstr "felaktigt skal: raden är längre än %d tecken\n"
987
988 #: g10/armor.c:1042
989 msgid ""
990 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
991 msgstr ""
992 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
993 "beror sannolikt på att en felaktig epostserver eller epostklient har "
994 "använts\n"
995
996 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
997 #. * data is properly aligned with the user ID
998 #: g10/keyedit.c:1182 g10/pkclist.c:54
999 msgid "             Fingerprint:"
1000 msgstr "           Fingeravtryck:"
1001
1002 #: g10/pkclist.c:81
1003 msgid "Fingerprint:"
1004 msgstr "Fingeravtryck:"
1005
1006 #: g10/pkclist.c:117
1007 msgid "No reason specified"
1008 msgstr "Ingen anledning har angivits"
1009
1010 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
1011 # känns inte heller bra
1012 #: g10/pkclist.c:119
1013 #, fuzzy
1014 msgid "Key is superseeded"
1015 msgstr "Nyckeln är ersatt"
1016
1017 #: g10/pkclist.c:121
1018 msgid "Key has been compromised"
1019 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
1020
1021 #: g10/pkclist.c:123
1022 msgid "Key is no longer used"
1023 msgstr "Nyckeln används inte längre"
1024
1025 #: g10/pkclist.c:125
1026 #, fuzzy
1027 msgid "User ID is no longer valid"
1028 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
1029
1030 #: g10/pkclist.c:129
1031 msgid "Reason for revocation: "
1032 msgstr "Anledning till återkallelsen: "
1033
1034 #: g10/pkclist.c:146
1035 msgid "Revocation comment: "
1036 msgstr "Återkallelsekommentar: "
1037
1038 # värdena står för s = show me more info,  m = back to menu, q = quit
1039 # hur skall sådant internationaliseras på ett bra sätt?
1040 #. a string with valid answers
1041 #: g10/pkclist.c:304
1042 msgid "sSmMqQ"
1043 msgstr "sSmMqQ"
1044
1045 #: g10/pkclist.c:308
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "No trust value assigned to %lu:\n"
1049 "%4u%c/%08lX %s \""
1050 msgstr ""
1051 "%lu har inte tilldelats något tillitsvärde:\n"
1052 "%4u%c/%08lX %s \""
1053
1054 #: g10/pkclist.c:320
1055 msgid ""
1056 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1057 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1058 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1059 "\n"
1060 " 1 = Don't know\n"
1061 " 2 = I do NOT trust\n"
1062 " 3 = I trust marginally\n"
1063 " 4 = I trust fully\n"
1064 " s = please show me more information\n"
1065 msgstr ""
1066 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
1067 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
1068 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
1069 "källor...)?\n"
1070 "\n"
1071 " 1 = Vet ej\n"
1072 " 2 = Jag litar INTE på denna användare\n"
1073 " 3 = Jag litar marginellt på denna användare\n"
1074 " 4 = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
1075 " s = visa mig mer information\n"
1076
1077 #: g10/pkclist.c:329
1078 msgid " m = back to the main menu\n"
1079 msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
1080
1081 # q skall bytas ut mot a såfort det kollas upp så att q också funkar.
1082 #: g10/pkclist.c:331
1083 msgid " q = quit\n"
1084 msgstr " q = avsluta\n"
1085
1086 #: g10/pkclist.c:337
1087 msgid "Your decision? "
1088 msgstr "Vad väljer du? "
1089
1090 #: g10/pkclist.c:359
1091 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1092 msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
1093
1094 #: g10/pkclist.c:430
1095 msgid ""
1096 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1097 "can assign some missing owner trust values.\n"
1098 "\n"
1099 msgstr ""
1100 "Kunde inte hitta någon giltig tillitsväg till nyckeln. Låt oss se om vi kan\n"
1101 "tilldela några av de ägartillitsvärden som saknas\n"
1102 "\n"
1103
1104 #: g10/pkclist.c:436
1105 msgid ""
1106 "No path leading to one of our keys found.\n"
1107 "\n"
1108 msgstr ""
1109 "En av de funna nycklarna saknar tillitsväg.\n"
1110 "\n"
1111
1112 #: g10/pkclist.c:438
1113 msgid ""
1114 "No certificates with undefined trust found.\n"
1115 "\n"
1116 msgstr ""
1117 "Hittade inga certifikat med odefinierat tillitvärde\n"
1118 "\n"
1119
1120 #: g10/pkclist.c:440
1121 msgid ""
1122 "No trust values changed.\n"
1123 "\n"
1124 msgstr ""
1125 "Inga tillitsvärden ändrade.\n"
1126 "\n"
1127
1128 #: g10/pkclist.c:458
1129 #, c-format
1130 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1131 msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har återkallats!\n"
1132
1133 #: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
1134 msgid "Use this key anyway? "
1135 msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
1136
1137 #: g10/pkclist.c:470
1138 #, c-format
1139 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1140 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
1141
1142 #: g10/pkclist.c:513
1143 #, c-format
1144 msgid "%08lX: key has expired\n"
1145 msgstr "%08lX: nyckeln har blivit för gammal\n"
1146
1147 #: g10/pkclist.c:519
1148 #, c-format
1149 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1150 msgstr "%08lX: det finns ingen information för att beräkna ett tillitvärde\n"
1151
1152 #: g10/pkclist.c:534
1153 #, c-format
1154 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1155 msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
1156
1157 #: g10/pkclist.c:540
1158 #, c-format
1159 msgid ""
1160 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1161 "but it is accepted anyway\n"
1162 msgstr ""
1163 "%08lX: Det är inte säkert att denna nyckel verkligen tillhör ägaren\n"
1164 "men den accepteras trots detta\n"
1165
1166 #: g10/pkclist.c:546
1167 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1168 msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
1169
1170 #: g10/pkclist.c:551
1171 msgid "This key belongs to us\n"
1172 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
1173
1174 #: g10/pkclist.c:594
1175 msgid ""
1176 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1177 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1178 "the next question with yes\n"
1179 "\n"
1180 msgstr ""
1181 "Det är INTE säkert att nyckeln tillhör sin ägare. Om du\n"
1182 "*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
1183 "\n"
1184
1185 #: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
1186 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1187 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
1188
1189 #: g10/pkclist.c:652
1190 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1191 msgstr "VARNING: Denna nyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1192
1193 #: g10/pkclist.c:653
1194 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1195 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
1196
1197 #: g10/pkclist.c:658
1198 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1199 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1200
1201 #: g10/pkclist.c:680
1202 msgid "Note: This key has expired!\n"
1203 msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
1204
1205 #: g10/pkclist.c:688
1206 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1207 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
1208
1209 #: g10/pkclist.c:690
1210 msgid ""
1211 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1212 msgstr ""
1213 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
1214
1215 #: g10/pkclist.c:707
1216 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1217 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
1218
1219 #: g10/pkclist.c:708
1220 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1221 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
1222
1223 #: g10/pkclist.c:715
1224 msgid ""
1225 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1226 msgstr ""
1227 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
1228 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
1229
1230 #: g10/pkclist.c:718
1231 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1232 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
1233
1234 #: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:970 g10/pkclist.c:1016
1235 #, c-format
1236 msgid "%s: skipped: %s\n"
1237 msgstr "%s: %s överhoppad\n"
1238
1239 #: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:998
1240 #, c-format
1241 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1242 msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
1243
1244 #: g10/pkclist.c:855
1245 msgid ""
1246 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1247 "\n"
1248 msgstr "Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
1249
1250 #: g10/pkclist.c:865
1251 msgid "Enter the user ID: "
1252 msgstr "Ange användaridentiteten: "
1253
1254 #: g10/pkclist.c:877
1255 msgid "No such user ID.\n"
1256 msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
1257
1258 #: g10/pkclist.c:883
1259 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1260 msgstr ""
1261 "hoppade över: den publika nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
1262
1263 #: g10/pkclist.c:906
1264 msgid "Public key is disabled.\n"
1265 msgstr "Den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1266
1267 #: g10/pkclist.c:913
1268 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1269 msgstr "hoppade över: publik nyckel är redan angiven med --encrypt-to\n"
1270
1271 #: g10/pkclist.c:944
1272 #, c-format
1273 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1274 msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
1275
1276 #: g10/pkclist.c:979
1277 #, c-format
1278 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1279 msgstr "%s: fel vid kontroll av nyckeln: %s\n"
1280
1281 #: g10/pkclist.c:984
1282 #, c-format
1283 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1284 msgstr "%s: hoppade över: den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1285
1286 #: g10/pkclist.c:1022
1287 msgid "no valid addressees\n"
1288 msgstr "inga giltiga adresser\n"
1289
1290 #: g10/keygen.c:175
1291 msgid "writing self signature\n"
1292 msgstr "skriver självsignatur\n"
1293
1294 #: g10/keygen.c:213
1295 msgid "writing key binding signature\n"
1296 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
1297
1298 #: g10/keygen.c:307 g10/keygen.c:417 g10/keygen.c:527
1299 #, c-format
1300 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1301 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
1302
1303 #: g10/keygen.c:312 g10/keygen.c:422 g10/keygen.c:532
1304 #, c-format
1305 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1306 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
1307
1308 #: g10/keygen.c:631
1309 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1310 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
1311
1312 #: g10/keygen.c:633
1313 #, c-format
1314 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1315 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
1316
1317 #: g10/keygen.c:634
1318 #, c-format
1319 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1320 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
1321
1322 #: g10/keygen.c:636
1323 #, c-format
1324 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1325 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
1326
1327 #: g10/keygen.c:637
1328 #, c-format
1329 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1330 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
1331
1332 #: g10/keygen.c:639
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1335 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
1336
1337 #: g10/keygen.c:643
1338 msgid "Your selection? "
1339 msgstr "Vad väljer du? "
1340
1341 #: g10/keygen.c:654 g10/keygen.c:662
1342 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1343 msgstr "Vill du verkligen skapa en nyckel för signering och kryptering? "
1344
1345 #: g10/keygen.c:676
1346 msgid "Invalid selection.\n"
1347 msgstr "Felaktigt val.\n"
1348
1349 #: g10/keygen.c:688
1350 #, c-format
1351 msgid ""
1352 "About to generate a new %s keypair.\n"
1353 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1354 "              default keysize is 1024 bits\n"
1355 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1356 msgstr ""
1357 "Kommer att generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
1358 "              den minimala nyckelstorleken är  768 bitar\n"
1359 "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
1360 "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
1361
1362 #: g10/keygen.c:695
1363 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1364 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
1365
1366 #: g10/keygen.c:700
1367 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1368 msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
1369
1370 #: g10/keygen.c:702
1371 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1372 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna värdet.\n"
1373
1374 #: g10/keygen.c:704
1375 #, fuzzy
1376 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1377 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna värdet.\n"
1378
1379 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1380 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1381 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1382 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1383 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1384 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1385 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1386 #. * do whatever you want.
1387 #: g10/keygen.c:715
1388 #, c-format
1389 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1390 msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
1391
1392 #: g10/keygen.c:720
1393 msgid ""
1394 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1395 "computations take REALLY long!\n"
1396 msgstr ""
1397 "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
1398 "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
1399
1400 #: g10/keygen.c:723
1401 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1402 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
1403
1404 #: g10/keygen.c:724
1405 msgid ""
1406 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1407 "vulnerable to attacks!\n"
1408 msgstr ""
1409 "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
1410 "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
1411
1412 #: g10/keygen.c:732
1413 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1414 msgstr "Behöver du verkligen en så stor nyckelstorlek? "
1415
1416 #: g10/keygen.c:738
1417 #, c-format
1418 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1419 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
1420
1421 #: g10/keygen.c:741 g10/keygen.c:745
1422 #, c-format
1423 msgid "rounded up to %u bits\n"
1424 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
1425
1426 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
1427 #: g10/keygen.c:793
1428 msgid ""
1429 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1430 "         0 = key does not expire\n"
1431 "      <n>  = key expires in n days\n"
1432 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1433 "      <n>m = key expires in n months\n"
1434 "      <n>y = key expires in n years\n"
1435 msgstr ""
1436 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
1437 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
1438 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
1439 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
1440 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
1441 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
1442
1443 #: g10/keygen.c:808
1444 msgid "Key is valid for? (0) "
1445 msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
1446
1447 #: g10/keygen.c:813
1448 msgid "invalid value\n"
1449 msgstr "ogiltigt värde\n"
1450
1451 #: g10/keygen.c:818
1452 msgid "Key does not expire at all\n"
1453 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
1454
1455 #. print the date when the key expires
1456 #: g10/keygen.c:824
1457 #, c-format
1458 msgid "Key expires at %s\n"
1459 msgstr "Nyckeln går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
1460
1461 #: g10/keygen.c:827
1462 msgid ""
1463 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1464 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1465 msgstr ""
1466 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
1467 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
1468
1469 #: g10/keygen.c:832
1470 msgid "Is this correct (y/n)? "
1471 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
1472
1473 #: g10/keygen.c:875
1474 msgid ""
1475 "\n"
1476 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1477 "id\n"
1478 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1479 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1480 "\n"
1481 msgstr ""
1482 "\n"
1483 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
1484 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och epostadress\n"
1485 "enligt följande form: \n"
1486 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
1487 "\n"
1488
1489 #: g10/keygen.c:887
1490 msgid "Real name: "
1491 msgstr "Namn: "
1492
1493 #: g10/keygen.c:895
1494 msgid "Invalid character in name\n"
1495 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
1496
1497 #: g10/keygen.c:897
1498 msgid "Name may not start with a digit\n"
1499 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
1500
1501 #: g10/keygen.c:899
1502 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1503 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
1504
1505 #: g10/keygen.c:907
1506 msgid "Email address: "
1507 msgstr "Epostadress: "
1508
1509 #: g10/keygen.c:918
1510 msgid "Not a valid email address\n"
1511 msgstr "Epostadressen är ogiltig\n"
1512
1513 #: g10/keygen.c:926
1514 msgid "Comment: "
1515 msgstr "Kommentar: "
1516
1517 #: g10/keygen.c:932
1518 msgid "Invalid character in comment\n"
1519 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
1520
1521 #: g10/keygen.c:957
1522 #, c-format
1523 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1524 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
1525
1526 #: g10/keygen.c:963
1527 #, c-format
1528 msgid ""
1529 "You selected this USER-ID:\n"
1530 "    \"%s\"\n"
1531 "\n"
1532 msgstr ""
1533 "Du valde följande användaridentitet:\n"
1534 "    \"%s\"\n"
1535 "\n"
1536
1537 #: g10/keygen.c:967
1538 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1539 msgstr "Ange inte epostadressen som namn eller kommentar\n"
1540
1541 #: g10/keygen.c:972
1542 msgid "NnCcEeOoQq"
1543 msgstr "NnKkEeOoAa"
1544
1545 #: g10/keygen.c:982
1546 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1547 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
1548
1549 #: g10/keygen.c:983
1550 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1551 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
1552
1553 #: g10/keygen.c:1002
1554 msgid "Please correct the error first\n"
1555 msgstr "Rätta först felet\n"
1556
1557 # fel kapitalisering i originalet?
1558 #: g10/keygen.c:1040
1559 msgid ""
1560 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1561 "\n"
1562 msgstr ""
1563 "Du behöver en lösenordsfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
1564 "\n"
1565
1566 #: g10/keyedit.c:463 g10/keygen.c:1048
1567 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1568 msgstr "lösenordsfrasen upprepades ej korrekt; försök igen.\n"
1569
1570 #: g10/keygen.c:1054
1571 msgid ""
1572 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1573 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1574 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1575 "\n"
1576 msgstr ""
1577 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
1578 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenordsfras närsomhelst\n"
1579 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
1580
1581 #: g10/keygen.c:1075
1582 msgid ""
1583 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1584 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1585 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1586 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1587 msgstr ""
1588 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
1589 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
1590 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
1591 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
1592
1593 #: g10/keygen.c:1524
1594 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1595 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
1596
1597 #: g10/keygen.c:1567
1598 msgid "Key generation canceled.\n"
1599 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
1600
1601 #: g10/keygen.c:1664
1602 #, c-format
1603 msgid "writing public key to `%s'\n"
1604 msgstr "skriver publik nyckel till \"%s\"\n"
1605
1606 #: g10/keygen.c:1665
1607 #, c-format
1608 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1609 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1610
1611 #: g10/keygen.c:1757
1612 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1613 msgstr "publik och hemlig nyckel skapad och signerad.\n"
1614
1615 #: g10/keygen.c:1762
1616 msgid ""
1617 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1618 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1619 msgstr ""
1620 "Notera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer kanske\n"
1621 "att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att generera en sekundär\n"
1622 "nyckel för detta syfte.\n"
1623
1624 #: g10/keygen.c:1775 g10/keygen.c:1876
1625 #, c-format
1626 msgid "Key generation failed: %s\n"
1627 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
1628
1629 # c-format behövs inte i singularis
1630 #: g10/keygen.c:1819 g10/sig-check.c:297 g10/sign.c:169
1631 #, c-format
1632 msgid ""
1633 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1634 msgstr ""
1635 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
1636 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1637
1638 #: g10/keygen.c:1821 g10/sig-check.c:299 g10/sign.c:171
1639 #, c-format
1640 msgid ""
1641 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1642 msgstr ""
1643 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
1644 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1645
1646 #: g10/keygen.c:1854
1647 msgid "Really create? "
1648 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
1649
1650 #: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:179 g10/openfile.c:289 g10/tdbio.c:454
1651 #: g10/tdbio.c:515
1652 #, c-format
1653 msgid "%s: can't open: %s\n"
1654 msgstr "%s: kan inte öppna: %s\n"
1655
1656 #: g10/encode.c:164
1657 #, c-format
1658 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1659 msgstr "fel vid skapandet av lösenordsfras: %s\n"
1660
1661 #: g10/encode.c:222 g10/encode.c:354
1662 #, c-format
1663 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1664 msgstr "%s: VARNING: tom fil\n"
1665
1666 #: g10/encode.c:320
1667 #, c-format
1668 msgid "reading from `%s'\n"
1669 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1670
1671 #: g10/encode.c:527
1672 #, c-format
1673 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1674 msgstr "%s/%s krypterad för: %s\n"
1675
1676 #: g10/delkey.c:64 g10/export.c:153 g10/keyedit.c:94
1677 #, c-format
1678 msgid "%s: user not found: %s\n"
1679 msgstr "%s: hittade inte användaren: %s\n"
1680
1681 #: g10/export.c:164
1682 #, c-format
1683 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1684 msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden RFC2440 - överhoppad\n"
1685
1686 #: g10/export.c:175
1687 #, c-format
1688 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1689 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppad\n"
1690
1691 #: g10/export.c:225
1692 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1693 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
1694
1695 #: g10/getkey.c:212
1696 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1697 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1698
1699 #: g10/getkey.c:445
1700 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1701 msgstr "för många poster i unk-cachen - inaktiverad\n"
1702
1703 #: g10/getkey.c:2189
1704 #, c-format
1705 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1706 msgstr "använder sekundära nyckeln %08lX istället för primärnyckeln %08lX\n"
1707
1708 #: g10/getkey.c:2230 g10/trustdb.c:578
1709 #, c-format
1710 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1711 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppade över\n"
1712
1713 #: g10/getkey.c:2513
1714 #, fuzzy
1715 msgid "[User id not found]"
1716 msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
1717
1718 #: g10/import.c:182
1719 #, c-format
1720 msgid "skipping block of type %d\n"
1721 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
1722
1723 #: g10/import.c:189 g10/trustdb.c:1817 g10/trustdb.c:1858
1724 #, c-format
1725 msgid "%lu keys so far processed\n"
1726 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
1727
1728 #: g10/import.c:194
1729 #, c-format
1730 msgid "error reading `%s': %s\n"
1731 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1732
1733 #: g10/import.c:204
1734 #, c-format
1735 msgid "Total number processed: %lu\n"
1736 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
1737
1738 #: g10/import.c:206
1739 #, fuzzy, c-format
1740 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1741 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
1742
1743 #: g10/import.c:209
1744 #, c-format
1745 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1746 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
1747
1748 #: g10/import.c:211
1749 #, c-format
1750 msgid "              imported: %lu"
1751 msgstr "                      importerade: %lu"
1752
1753 #: g10/import.c:217
1754 #, c-format
1755 msgid "             unchanged: %lu\n"
1756 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
1757
1758 #: g10/import.c:219
1759 #, c-format
1760 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1761 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
1762
1763 #: g10/import.c:221
1764 #, c-format
1765 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1766 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
1767
1768 #: g10/import.c:223
1769 #, c-format
1770 msgid "        new signatures: %lu\n"
1771 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
1772
1773 #: g10/import.c:225
1774 #, c-format
1775 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1776 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
1777
1778 #: g10/import.c:227
1779 #, c-format
1780 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1781 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
1782
1783 #: g10/import.c:229
1784 #, c-format
1785 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1786 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
1787
1788 #: g10/import.c:231
1789 #, c-format
1790 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1791 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
1792
1793 #: g10/import.c:389 g10/import.c:568
1794 #, c-format
1795 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1796 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
1797
1798 #: g10/import.c:403
1799 #, c-format
1800 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1801 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
1802
1803 #: g10/import.c:405
1804 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1805 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
1806
1807 #: g10/import.c:416 g10/import.c:624
1808 #, c-format
1809 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1810 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
1811
1812 #: g10/import.c:421
1813 #, fuzzy, c-format
1814 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
1815 msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden RFC2440 - överhoppad\n"
1816
1817 #: g10/import.c:429 g10/openfile.c:231 g10/sign.c:440 g10/sign.c:695
1818 #, c-format
1819 msgid "writing to `%s'\n"
1820 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
1821
1822 #: g10/import.c:433 g10/import.c:480 g10/import.c:578 g10/import.c:667
1823 #, fuzzy, c-format
1824 msgid "error writing key: %s\n"
1825 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
1826
1827 #: g10/import.c:436
1828 #, c-format
1829 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1830 msgstr "nyckel %08lX: importerade publik nyckel\n"
1831
1832 #: g10/import.c:453
1833 #, c-format
1834 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1835 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
1836
1837 #: g10/import.c:462 g10/import.c:632
1838 #, c-format
1839 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1840 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
1841
1842 #: g10/import.c:484
1843 #, c-format
1844 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1845 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny användaridentitet\n"
1846
1847 #: g10/import.c:487
1848 #, c-format
1849 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1850 msgstr "nyckel %08lX: %d nya användaridentiteter\n"
1851
1852 #: g10/import.c:490
1853 #, c-format
1854 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1855 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny signatur\n"
1856
1857 #: g10/import.c:493
1858 #, c-format
1859 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1860 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
1861
1862 #: g10/import.c:496
1863 #, c-format
1864 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1865 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny undernyckel\n"
1866
1867 #: g10/import.c:499
1868 #, c-format
1869 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1870 msgstr "nyckel %08lX: %d nya undernycklar\n"
1871
1872 #: g10/import.c:509
1873 #, c-format
1874 msgid "key %08lX: not changed\n"
1875 msgstr "nyckel %08lX: inte förändrad\n"
1876
1877 #: g10/import.c:581
1878 #, c-format
1879 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1880 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
1881
1882 #. we can't merge secret keys
1883 #: g10/import.c:585
1884 #, c-format
1885 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1886 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
1887
1888 #: g10/import.c:590
1889 #, c-format
1890 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1891 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
1892
1893 #: g10/import.c:618
1894 #, c-format
1895 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1896 msgstr ""
1897 "nyckel %08lX: ingen publik nyckel - kan inte tillämpa "
1898 "återkallelsecertifikatet\n"
1899
1900 #: g10/import.c:643
1901 #, c-format
1902 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1903 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt återkallelsecertifikat: %s - avvisat\n"
1904
1905 #: g10/import.c:670
1906 #, c-format
1907 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1908 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat importerat\n"
1909
1910 #: g10/import.c:712
1911 #, c-format
1912 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1913 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
1914
1915 #: g10/import.c:719 g10/import.c:743
1916 #, c-format
1917 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1918 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för publik nyckel ej stödd\n"
1919
1920 #: g10/import.c:720
1921 #, c-format
1922 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1923 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig självsignatur\n"
1924
1925 #: g10/import.c:735
1926 #, c-format
1927 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1928 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
1929
1930 #: g10/import.c:744
1931 #, c-format
1932 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1933 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
1934
1935 # vad innebär fnutten i slutet?
1936 #: g10/import.c:771
1937 #, c-format
1938 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1939 msgstr "nyckel %08lX: accepterade icke självsignerad användaridentitet '"
1940
1941 #: g10/import.c:800
1942 #, c-format
1943 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1944 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
1945
1946 #: g10/import.c:823
1947 #, c-format
1948 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1949 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
1950
1951 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1952 #. * to import non-exportable signature when we have the
1953 #. * the secret key used to create this signature - it
1954 #. * seems that this makes sense
1955 #: g10/import.c:848
1956 #, c-format
1957 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1958 msgstr "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över\n"
1959
1960 #: g10/import.c:857
1961 #, c-format
1962 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1963 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat på fel plats - hoppade över\n"
1964
1965 #: g10/import.c:865
1966 #, c-format
1967 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1968 msgstr "nyckel %08lX: felaktigt återkallelsecertifikat: %s - hoppade över\n"
1969
1970 #: g10/import.c:965
1971 #, c-format
1972 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1973 msgstr "nyckel %08lX: användaridentitet hittades två gånger - slog ihop\n"
1974
1975 #: g10/import.c:1016
1976 #, c-format
1977 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1978 msgstr "nyckel %08lX: lade till återkallelsecertifikat\n"
1979
1980 #: g10/import.c:1130 g10/import.c:1183
1981 #, c-format
1982 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1983 msgstr "nyckel %08lX: vår kopia har ingen självsignatur\n"
1984
1985 #: g10/keyedit.c:150
1986 msgid "[revocation]"
1987 msgstr "[återkallelse]"
1988
1989 #: g10/keyedit.c:151
1990 msgid "[self-signature]"
1991 msgstr "[självsignatur]"
1992
1993 #: g10/keyedit.c:215
1994 msgid "1 bad signature\n"
1995 msgstr "1 felaktig signatur\n"
1996
1997 #: g10/keyedit.c:217
1998 #, c-format
1999 msgid "%d bad signatures\n"
2000 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2001
2002 #: g10/keyedit.c:219
2003 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2004 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2005
2006 #: g10/keyedit.c:221
2007 #, c-format
2008 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2009 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2010
2011 #: g10/keyedit.c:223
2012 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2013 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2014
2015 #: g10/keyedit.c:225
2016 #, c-format
2017 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2018 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2019
2020 #: g10/keyedit.c:227
2021 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2022 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
2023
2024 #: g10/keyedit.c:229
2025 #, c-format
2026 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2027 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig självsignatur hittades\n"
2028
2029 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2030 #. * case we should allow to sign it again.
2031 #: g10/keyedit.c:311
2032 #, c-format
2033 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2034 msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2035
2036 #: g10/keyedit.c:319
2037 #, c-format
2038 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2039 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2040
2041 #: g10/keyedit.c:328
2042 msgid ""
2043 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2044 "with your key: \""
2045 msgstr ""
2046 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2047 "med din nyckel: \""
2048
2049 #: g10/keyedit.c:337
2050 msgid ""
2051 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2052 "\n"
2053 msgstr ""
2054 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2055 "\n"
2056
2057 #: g10/keyedit.c:342
2058 msgid "Really sign? "
2059 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2060
2061 #: g10/keyedit.c:368 g10/keyedit.c:1864 g10/keyedit.c:1926 g10/sign.c:193
2062 #, c-format
2063 msgid "signing failed: %s\n"
2064 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2065
2066 #: g10/keyedit.c:422
2067 msgid "This key is not protected.\n"
2068 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2069
2070 #: g10/keyedit.c:426
2071 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2072 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
2073
2074 #: g10/keyedit.c:430
2075 msgid "Key is protected.\n"
2076 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2077
2078 #: g10/keyedit.c:450
2079 #, c-format
2080 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2081 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2082
2083 #: g10/keyedit.c:455
2084 msgid ""
2085 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2086 "\n"
2087 msgstr ""
2088 "Skriv in den nya lösenordsfrasen för denna hemliga nyckel.\n"
2089 "\n"
2090
2091 #: g10/keyedit.c:467
2092 msgid ""
2093 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2094 "\n"
2095 msgstr ""
2096 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - detta är sannolikt en dålig idé!\n"
2097 "\n"
2098
2099 #: g10/keyedit.c:470
2100 msgid "Do you really want to do this? "
2101 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2102
2103 #: g10/keyedit.c:534
2104 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2105 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2106
2107 #: g10/keyedit.c:575
2108 msgid "quit this menu"
2109 msgstr "avsluta denna meny"
2110
2111 #: g10/keyedit.c:576
2112 msgid "q"
2113 msgstr "q"
2114
2115 #: g10/keyedit.c:577
2116 msgid "save"
2117 msgstr "save"
2118
2119 #: g10/keyedit.c:577
2120 msgid "save and quit"
2121 msgstr "spara och avsluta"
2122
2123 #: g10/keyedit.c:578
2124 msgid "help"
2125 msgstr "help"
2126
2127 #: g10/keyedit.c:578
2128 msgid "show this help"
2129 msgstr "visa denna hjälp"
2130
2131 # skall dessa översättas?
2132 #: g10/keyedit.c:580
2133 msgid "fpr"
2134 msgstr "fpr"
2135
2136 #: g10/keyedit.c:580
2137 msgid "show fingerprint"
2138 msgstr "visa fingeravtryck"
2139
2140 #: g10/keyedit.c:581
2141 msgid "list"
2142 msgstr "list"
2143
2144 #: g10/keyedit.c:581
2145 msgid "list key and user IDs"
2146 msgstr "räkna upp nycklar och användaridentiteter"
2147
2148 #: g10/keyedit.c:582
2149 msgid "l"
2150 msgstr "l"
2151
2152 #: g10/keyedit.c:583
2153 msgid "uid"
2154 msgstr "uid"
2155
2156 #: g10/keyedit.c:583
2157 msgid "select user ID N"
2158 msgstr "välj användaridentitet N"
2159
2160 #: g10/keyedit.c:584
2161 msgid "key"
2162 msgstr "key"
2163
2164 #: g10/keyedit.c:584
2165 msgid "select secondary key N"
2166 msgstr "välj sekundär nyckel N"
2167
2168 #: g10/keyedit.c:585
2169 msgid "check"
2170 msgstr "check"
2171
2172 #: g10/keyedit.c:585
2173 msgid "list signatures"
2174 msgstr "räkna upp signaturer"
2175
2176 #: g10/keyedit.c:586
2177 msgid "c"
2178 msgstr "c"
2179
2180 #: g10/keyedit.c:587
2181 msgid "sign"
2182 msgstr "sign"
2183
2184 #: g10/keyedit.c:587
2185 msgid "sign the key"
2186 msgstr "signera nyckeln"
2187
2188 #: g10/keyedit.c:588
2189 msgid "s"
2190 msgstr "s"
2191
2192 #: g10/keyedit.c:589
2193 msgid "lsign"
2194 msgstr "lsign"
2195
2196 #: g10/keyedit.c:589
2197 msgid "sign the key locally"
2198 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2199
2200 #: g10/keyedit.c:590
2201 msgid "debug"
2202 msgstr "debug"
2203
2204 #: g10/keyedit.c:591
2205 msgid "adduid"
2206 msgstr "adduid"
2207
2208 #: g10/keyedit.c:591
2209 msgid "add a user ID"
2210 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2211
2212 #: g10/keyedit.c:592
2213 msgid "deluid"
2214 msgstr "deluid"
2215
2216 #: g10/keyedit.c:592
2217 msgid "delete user ID"
2218 msgstr "ta bort en användaridentitet"
2219
2220 #: g10/keyedit.c:593
2221 msgid "addkey"
2222 msgstr "addkey"
2223
2224 #: g10/keyedit.c:593
2225 msgid "add a secondary key"
2226 msgstr "lägg till en sekundär nyckel"
2227
2228 #: g10/keyedit.c:594
2229 msgid "delkey"
2230 msgstr "delkey"
2231
2232 #: g10/keyedit.c:594
2233 msgid "delete a secondary key"
2234 msgstr "ta bort en sekundär nyckel"
2235
2236 #: g10/keyedit.c:595
2237 msgid "delsig"
2238 msgstr "delsig"
2239
2240 #: g10/keyedit.c:595
2241 msgid "delete signatures"
2242 msgstr "ta bort signaturer"
2243
2244 #: g10/keyedit.c:596
2245 msgid "expire"
2246 msgstr "expire"
2247
2248 #: g10/keyedit.c:596
2249 msgid "change the expire date"
2250 msgstr "ändra utgångsdatum"
2251
2252 #: g10/keyedit.c:597
2253 msgid "toggle"
2254 msgstr "toggle"
2255
2256 #: g10/keyedit.c:597
2257 msgid "toggle between secret and public key listing"
2258 msgstr "hoppa mellan utskrift av hemliga och publika nycklar"
2259
2260 #: g10/keyedit.c:599
2261 msgid "t"
2262 msgstr "t"
2263
2264 #: g10/keyedit.c:600
2265 msgid "pref"
2266 msgstr "pref"
2267
2268 #: g10/keyedit.c:600
2269 msgid "list preferences"
2270 msgstr "skriv ut inställningar"
2271
2272 #: g10/keyedit.c:601
2273 msgid "passwd"
2274 msgstr "passwd"
2275
2276 #: g10/keyedit.c:601
2277 msgid "change the passphrase"
2278 msgstr "ändra lösenordsfrasen"
2279
2280 #: g10/keyedit.c:602
2281 msgid "trust"
2282 msgstr "trust"
2283
2284 # originalet borde ha ett value
2285 #: g10/keyedit.c:602
2286 msgid "change the ownertrust"
2287 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
2288
2289 #: g10/keyedit.c:603
2290 msgid "revsig"
2291 msgstr "revsig"
2292
2293 #: g10/keyedit.c:603
2294 msgid "revoke signatures"
2295 msgstr "återkalla signaturer"
2296
2297 #: g10/keyedit.c:604
2298 msgid "revkey"
2299 msgstr "revkey"
2300
2301 #: g10/keyedit.c:604
2302 msgid "revoke a secondary key"
2303 msgstr "återkalla en sekundär nyckel"
2304
2305 #: g10/keyedit.c:605
2306 msgid "disable"
2307 msgstr "disable"
2308
2309 #: g10/keyedit.c:605
2310 msgid "disable a key"
2311 msgstr "deaktivera en nyckel"
2312
2313 #: g10/keyedit.c:606
2314 msgid "enable"
2315 msgstr "enable"
2316
2317 #: g10/keyedit.c:606
2318 msgid "enable a key"
2319 msgstr "aktivera en nyckel"
2320
2321 #: g10/delkey.c:103 g10/keyedit.c:624
2322 msgid "can't do that in batchmode\n"
2323 msgstr "kan ej göra detta i batch-läge\n"
2324
2325 #. check that they match
2326 #. fixme: check that they both match
2327 #: g10/keyedit.c:659
2328 msgid "Secret key is available.\n"
2329 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
2330
2331 #: g10/keyedit.c:688
2332 msgid "Command> "
2333 msgstr "Kommando> "
2334
2335 #: g10/keyedit.c:718
2336 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2337 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
2338
2339 #: g10/keyedit.c:722
2340 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2341 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
2342
2343 #: g10/keyedit.c:769
2344 msgid "Really sign all user IDs? "
2345 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
2346
2347 #: g10/keyedit.c:770
2348 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2349 msgstr "Tips: Välj det användarid du vill signera\n"
2350
2351 #: g10/keyedit.c:802 g10/keyedit.c:984
2352 #, c-format
2353 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2354 msgstr "uppdateringen av tillitsdatabasen misslyckades: %s\n"
2355
2356 #: g10/keyedit.c:813 g10/keyedit.c:834
2357 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2358 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
2359
2360 #: g10/keyedit.c:815
2361 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2362 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
2363
2364 #: g10/keyedit.c:818
2365 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2366 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
2367
2368 #: g10/keyedit.c:819
2369 msgid "Really remove this user ID? "
2370 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
2371
2372 #: g10/keyedit.c:855 g10/keyedit.c:877
2373 msgid "You must select at least one key.\n"
2374 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
2375
2376 #: g10/keyedit.c:859
2377 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2378 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
2379
2380 #: g10/keyedit.c:860
2381 msgid "Do you really want to delete this key? "
2382 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
2383
2384 #: g10/keyedit.c:881
2385 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2386 msgstr "Vill du verkligen återkalla de valda nycklarna? "
2387
2388 #: g10/keyedit.c:882
2389 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2390 msgstr "Vill du verkligen återkalla denna nyckel? "
2391
2392 #: g10/keyedit.c:948
2393 msgid "Save changes? "
2394 msgstr "Spara ändringarna? "
2395
2396 #: g10/keyedit.c:951
2397 msgid "Quit without saving? "
2398 msgstr "Avsluta utan att spara? "
2399
2400 #: g10/keyedit.c:962
2401 #, c-format
2402 msgid "update failed: %s\n"
2403 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
2404
2405 #: g10/keyedit.c:969
2406 #, c-format
2407 msgid "update secret failed: %s\n"
2408 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
2409
2410 #: g10/keyedit.c:976
2411 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2412 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
2413
2414 #: g10/keyedit.c:991
2415 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2416 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
2417
2418 #: g10/keyedit.c:1074 g10/keyedit.c:1100
2419 #, c-format
2420 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: g10/keyedit.c:1083
2424 #, c-format
2425 msgid " trust: %c/%c"
2426 msgstr ""
2427
2428 #: g10/keyedit.c:1087
2429 msgid "This key has been disabled"
2430 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
2431
2432 #: g10/keyedit.c:1116
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2435 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
2436
2437 #: g10/keyedit.c:1119
2438 #, fuzzy
2439 msgid "rev- faked revocation found\n"
2440 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
2441
2442 #: g10/keyedit.c:1121
2443 #, c-format
2444 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2445 msgstr ""
2446
2447 #: g10/keyedit.c:1359
2448 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2449 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
2450
2451 #: g10/keyedit.c:1363
2452 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2453 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
2454
2455 #: g10/keyedit.c:1367
2456 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2457 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
2458
2459 #: g10/keyedit.c:1373
2460 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2461 msgstr "Vill du radera denna självsignatur? (j/N)"
2462
2463 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
2464 #: g10/keyedit.c:1387
2465 #, c-format
2466 msgid "Deleted %d signature.\n"
2467 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:1388
2470 #, c-format
2471 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2472 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:1391
2475 msgid "Nothing deleted.\n"
2476 msgstr "Ingenting raderat.\n"
2477
2478 #: g10/keyedit.c:1460
2479 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2480 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
2481
2482 #: g10/keyedit.c:1466
2483 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2484 msgstr "Välj som mest en sekundär nyckel.\n"
2485
2486 #: g10/keyedit.c:1470
2487 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2488 msgstr "Ändrar giltighetstid för en sekundär nyckel.\n"
2489
2490 #: g10/keyedit.c:1472
2491 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2492 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
2493
2494 #: g10/keyedit.c:1514
2495 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2496 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
2497
2498 #: g10/keyedit.c:1530
2499 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2500 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
2501
2502 #: g10/keyedit.c:1591
2503 #, c-format
2504 msgid "No user ID with index %d\n"
2505 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
2506
2507 #: g10/keyedit.c:1637
2508 #, c-format
2509 msgid "No secondary key with index %d\n"
2510 msgstr "Ingen sekundär nyckel med index %d\n"
2511
2512 #: g10/keyedit.c:1735
2513 msgid "user ID: \""
2514 msgstr "användaridentitet: \""
2515
2516 #: g10/keyedit.c:1738
2517 #, c-format
2518 msgid ""
2519 "\"\n"
2520 "signed with your key %08lX at %s\n"
2521 msgstr ""
2522 "\"\n"
2523 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:1742
2526 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2527 msgstr "Vill du skapa ett återkallelsecertifikat för denna signatur? (j/N)"
2528
2529 #. FIXME: detect duplicates here
2530 #: g10/keyedit.c:1766
2531 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2532 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2533
2534 #: g10/keyedit.c:1780 g10/keyedit.c:1815
2535 #, c-format
2536 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2537 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
2538
2539 #: g10/keyedit.c:1785
2540 #, c-format
2541 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2542 msgstr "   återkallad av %08lX %s\n"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:1805
2545 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2546 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
2547
2548 #: g10/keyedit.c:1823
2549 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2550 msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
2551
2552 #: g10/keyedit.c:1852
2553 msgid "no secret key\n"
2554 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
2555
2556 #: g10/keylist.c:158
2557 #, fuzzy
2558 msgid "invalid"
2559 msgstr "felaktigt skal"
2560
2561 #: g10/keylist.c:178
2562 #, fuzzy
2563 msgid "revoked"
2564 msgstr "revkey"
2565
2566 #. of subkey
2567 #: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
2568 #, c-format
2569 msgid " [expires: %s]"
2570 msgstr "[går ut: %s]"
2571
2572 #: g10/mainproc.c:212
2573 #, c-format
2574 msgid "public key is %08lX\n"
2575 msgstr "den publika nyckeln är %08lX\n"
2576
2577 # DEK betyder Data Encryption Key, Meddelandet är förvirrande
2578 # men efter att ha kikat i koden har jag kommit fram till att
2579 # meddelandet bara visas om verbose-flaggan är satt, och då
2580 # markerar meddelandet att get_session_key lyckades hitta
2581 # rätt publik nyckel att kryptera datat med. Jag tycker
2582 # inte att svenska översättningen är mycket obskyrare än engelska
2583 # originalet iallafall.
2584 #: g10/mainproc.c:247
2585 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2586 msgstr "data krypterad med publik nyckel: korrekt krypteringsnyckel\n"
2587
2588 #: g10/mainproc.c:280
2589 #, c-format
2590 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2591 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
2592
2593 #: g10/mainproc.c:290
2594 #, c-format
2595 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2596 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
2597
2598 #: g10/mainproc.c:296
2599 msgid "no secret key for decryption available\n"
2600 msgstr "det finns ingen hemlig nyckel tillgänglig för dekryptering\n"
2601
2602 #: g10/mainproc.c:305
2603 #, c-format
2604 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2605 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
2606
2607 #: g10/mainproc.c:342
2608 msgid "decryption okay\n"
2609 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
2610
2611 #: g10/mainproc.c:347
2612 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2613 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
2614
2615 #: g10/mainproc.c:352
2616 #, c-format
2617 msgid "decryption failed: %s\n"
2618 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
2619
2620 #: g10/mainproc.c:371
2621 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2622 msgstr "NOTERA: avsändaren efterfrågade \"endast-för-dina-ögon\"\n"
2623
2624 #: g10/mainproc.c:373
2625 #, c-format
2626 msgid "original file name='%.*s'\n"
2627 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
2628
2629 #: g10/mainproc.c:538
2630 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2631 msgstr ""
2632 "fristående återkallelsecertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
2633 "att applicera\n"
2634
2635 #: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
2636 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2637 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
2638
2639 #: g10/mainproc.c:637
2640 msgid "Notation: "
2641 msgstr "Notation: "
2642
2643 # finns det någon bra svensk översättning av policy?
2644 #: g10/mainproc.c:644
2645 msgid "Policy: "
2646 msgstr "Policy: "
2647
2648 #: g10/mainproc.c:1074
2649 msgid "signature verification suppressed\n"
2650 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
2651
2652 #: g10/mainproc.c:1080
2653 #, c-format
2654 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2655 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
2656
2657 #. just in case that we have no userid
2658 #: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
2659 msgid "BAD signature from \""
2660 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
2661
2662 #: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
2663 msgid "Good signature from \""
2664 msgstr "Korrekt signatur från \""
2665
2666 #: g10/mainproc.c:1109
2667 msgid "                aka \""
2668 msgstr "      även känd som \""
2669
2670 #: g10/mainproc.c:1165
2671 #, c-format
2672 msgid "Can't check signature: %s\n"
2673 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
2674
2675 #: g10/mainproc.c:1230
2676 #, c-format
2677 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2678 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
2679
2680 #: g10/mainproc.c:1282
2681 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2682 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
2683
2684 #: g10/mainproc.c:1287
2685 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2686 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
2687
2688 #: g10/misc.c:86
2689 #, c-format
2690 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2691 msgstr "kan inte deaktivera minnesutskrifter: %s\n"
2692
2693 #: g10/misc.c:314
2694 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2695 msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
2696
2697 # XXX
2698 #: g10/misc.c:342
2699 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2700 msgstr ""
2701 "avråder från denna chifferalgoritm, använd istället en mer normal algoritm!\n"
2702
2703 #: g10/parse-packet.c:115
2704 #, c-format
2705 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2706 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för publik nyckelhantering\n"
2707
2708 #: g10/parse-packet.c:992
2709 #, c-format
2710 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2711 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
2712
2713 #: g10/passphrase.c:198
2714 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
2715 msgstr ""
2716
2717 #: g10/passphrase.c:204
2718 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
2719 msgstr ""
2720
2721 #: g10/hkp.c:158 g10/passphrase.c:223
2722 #, c-format
2723 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2724 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
2725
2726 #: g10/passphrase.c:284 g10/passphrase.c:522
2727 #, c-format
2728 msgid " (main key ID %08lX)"
2729 msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
2730
2731 #: g10/passphrase.c:294
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid ""
2734 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
2735 "\"%.*s\"\n"
2736 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
2737 msgstr ""
2738 "\n"
2739 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
2740 "användaren: \""
2741
2742 #: g10/passphrase.c:315
2743 #, fuzzy
2744 msgid "Enter passphrase\n"
2745 msgstr "Ange lösenordsfras: "
2746
2747 #: g10/passphrase.c:317
2748 #, fuzzy
2749 msgid "Repeat passphrase\n"
2750 msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
2751
2752 #: g10/passphrase.c:338 g10/passphrase.c:348 g10/passphrase.c:439
2753 msgid "response from agent too short\n"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: g10/passphrase.c:355
2757 msgid "passphrase too long\n"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: g10/passphrase.c:367
2761 msgid "invalid response from agent\n"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: g10/passphrase.c:376
2765 msgid "cancelled by user\n"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:445
2769 #, c-format
2770 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: g10/passphrase.c:508
2774 msgid ""
2775 "\n"
2776 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2777 "user: \""
2778 msgstr ""
2779 "\n"
2780 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
2781 "användaren: \""
2782
2783 #: g10/passphrase.c:517
2784 #, c-format
2785 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2786 msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
2787
2788 #: g10/passphrase.c:555
2789 msgid "can't query password in batchmode\n"
2790 msgstr "kan inte fråga efter lösenord i batch-läge\n"
2791
2792 #: g10/passphrase.c:559
2793 msgid "Enter passphrase: "
2794 msgstr "Ange lösenordsfras: "
2795
2796 #: g10/passphrase.c:563
2797 msgid "Repeat passphrase: "
2798 msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
2799
2800 #: g10/plaintext.c:67
2801 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2802 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara den\n"
2803
2804 #: g10/plaintext.c:324
2805 msgid "Detached signature.\n"
2806 msgstr "Löskopplad signatur.\n"
2807
2808 #: g10/plaintext.c:328
2809 msgid "Please enter name of data file: "
2810 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
2811
2812 #: g10/plaintext.c:349
2813 msgid "reading stdin ...\n"
2814 msgstr "läser från standard in ...\n"
2815
2816 #: g10/plaintext.c:392
2817 #, c-format
2818 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2819 msgstr "kan inte öppna signerad data \"%s\"\n"
2820
2821 #: g10/pubkey-enc.c:135
2822 #, c-format
2823 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2824 msgstr "anonym mottagare, försöker använda den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
2825
2826 #: g10/pubkey-enc.c:141
2827 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2828 msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
2829
2830 #: g10/pubkey-enc.c:197
2831 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2832 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
2833
2834 #: g10/pubkey-enc.c:216
2835 #, c-format
2836 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2837 msgstr "chifferalgoritmen %d är okänd eller avslagen\n"
2838
2839 #: g10/pubkey-enc.c:255
2840 #, c-format
2841 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2842 msgstr "NOTERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
2843
2844 #: g10/pubkey-enc.c:261
2845 #, c-format
2846 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2847 msgstr "NOTERA: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
2848
2849 #: g10/hkp.c:62
2850 #, c-format
2851 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2852 msgstr "fråga efter nyckeln %08lX från %s ...\n"
2853
2854 #: g10/hkp.c:75
2855 #, c-format
2856 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2857 msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
2858
2859 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2860 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2861 msgstr "känner inte till någon nyckelserver (använd flaggan --keyserver)\n"
2862
2863 #: g10/hkp.c:106
2864 #, c-format
2865 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2866 msgstr "%s: ogiltig nyckelidentitet\n"
2867
2868 #: g10/hkp.c:182
2869 #, c-format
2870 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2871 msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
2872
2873 #: g10/hkp.c:194
2874 #, c-format
2875 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2876 msgstr "lyckades sända till \"%s\" (status=%u)\n"
2877
2878 #: g10/hkp.c:197
2879 #, c-format
2880 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2881 msgstr "misslyckades sända till \"%s\": status=%u\n"
2882
2883 #: g10/seckey-cert.c:89
2884 msgid "secret key parts are not available\n"
2885 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
2886
2887 #: g10/seckey-cert.c:95
2888 #, c-format
2889 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2890 msgstr "skyddsalgoritmen %d stöds inte\n"
2891
2892 #: g10/seckey-cert.c:245
2893 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2894 msgstr "Ogiltig lösenordsfras, försök igen ...\n"
2895
2896 # är det nyckeln som är svag, konstigt
2897 #: g10/seckey-cert.c:308
2898 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2899 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenordsfras igen.\n"
2900
2901 #: g10/sig-check.c:279
2902 msgid ""
2903 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2904 msgstr ""
2905 "detta är en PGP-genererad ElGamal-nyckel som INTE är säker för signaturer!\n"
2906
2907 # behövs verkligen c-format här?
2908 #: g10/sig-check.c:287
2909 #, c-format
2910 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2911 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekund nyare än signaturen\n"
2912
2913 #: g10/sig-check.c:288
2914 #, c-format
2915 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2916 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
2917
2918 #: g10/sig-check.c:306
2919 #, c-format
2920 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2921 msgstr "NOTERA: signaturnyckeln är för gammal, gick ut vid %s\n"
2922
2923 #: g10/sig-check.c:375
2924 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2925 msgstr ""
2926 "antar att signaturen är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
2927
2928 #: g10/sign.c:197
2929 #, c-format
2930 msgid "%s signature from: %s\n"
2931 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
2932
2933 #: g10/sign.c:435 g10/sign.c:690
2934 #, c-format
2935 msgid "can't create %s: %s\n"
2936 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
2937
2938 #: g10/sign.c:538
2939 msgid "signing:"
2940 msgstr "signerar:"
2941
2942 #: g10/sign.c:583
2943 #, c-format
2944 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2945 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
2946
2947 #: g10/textfilter.c:134
2948 #, c-format
2949 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2950 msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
2951
2952 #: g10/textfilter.c:231
2953 #, c-format
2954 msgid "input line longer than %d characters\n"
2955 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
2956
2957 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2958 #, c-format
2959 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2960 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
2961
2962 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2963 #, c-format
2964 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2965 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
2966
2967 #: g10/tdbio.c:232
2968 msgid "trustdb transaction too large\n"
2969 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
2970
2971 #: g10/tdbio.c:424
2972 #, c-format
2973 msgid "%s: can't access: %s\n"
2974 msgstr "%s: ingen åtkomst: %s\n"
2975
2976 #: g10/tdbio.c:438
2977 #, c-format
2978 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2979 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
2980
2981 #: g10/openfile.c:227 g10/openfile.c:296 g10/ringedit.c:843
2982 #: g10/ringedit.c:1161 g10/tdbio.c:444
2983 #, c-format
2984 msgid "%s: can't create: %s\n"
2985 msgstr "%s: kan inte skapa: %s\n"
2986
2987 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
2988 #, c-format
2989 msgid "%s: can't create lock\n"
2990 msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
2991
2992 #: g10/tdbio.c:473
2993 #, c-format
2994 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2995 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
2996
2997 #: g10/tdbio.c:477
2998 #, c-format
2999 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3000 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas skapad\n"
3001
3002 #: g10/tdbio.c:480
3003 #, c-format
3004 msgid "%s: trustdb created\n"
3005 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
3006
3007 #: g10/tdbio.c:517
3008 #, c-format
3009 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3010 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas\n"
3011
3012 #: g10/tdbio.c:550
3013 #, c-format
3014 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3015 msgstr "%s: misslyckades med att skapa hash-tabell: %s\n"
3016
3017 #: g10/tdbio.c:558
3018 #, c-format
3019 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3020 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
3021
3022 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
3023 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
3024 #, c-format
3025 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3026 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
3027
3028 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
3029 #, c-format
3030 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3031 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
3032
3033 #: g10/tdbio.c:1235
3034 #, c-format
3035 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3036 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
3037
3038 #: g10/tdbio.c:1243
3039 #, c-format
3040 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3041 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
3042
3043 #: g10/tdbio.c:1264
3044 #, c-format
3045 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3046 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
3047
3048 #: g10/tdbio.c:1280
3049 #, c-format
3050 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3051 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
3052
3053 #: g10/tdbio.c:1285
3054 #, c-format
3055 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3056 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
3057
3058 #: g10/tdbio.c:1589
3059 #, c-format
3060 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3061 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
3062
3063 #: g10/tdbio.c:1597
3064 #, c-format
3065 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3066 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
3067
3068 #: g10/tdbio.c:1607
3069 #, c-format
3070 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3071 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
3072
3073 #: g10/tdbio.c:1637
3074 #, c-format
3075 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3076 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
3077
3078 #: g10/tdbio.c:1748
3079 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3080 msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3081
3082 # req är nog felstavat i originalet då det syftar på record och inte
3083 # request
3084 #: g10/trustdb.c:169
3085 #, c-format
3086 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3087 msgstr "tillitspost %lu, posttyp %d: kunde inte läsa: %s\n"
3088
3089 #: g10/trustdb.c:184
3090 #, c-format
3091 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3092 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
3093
3094 #: g10/trustdb.c:198
3095 #, c-format
3096 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3097 msgstr "tillitspost %lu: kunde inte radera: %s\n"
3098
3099 #: g10/trustdb.c:212
3100 #, c-format
3101 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3102 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
3103
3104 # LID betyder local id och är serienumret i den lokala databasen
3105 # för en given nyckel
3106 #: g10/trustdb.c:377
3107 #, c-format
3108 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3109 msgstr "fel vid läsning av katalogpost för lokalt id %lu: %s\n"
3110
3111 #: g10/trustdb.c:384
3112 #, c-format
3113 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3114 msgstr "lokalt id %lu: väntade en katalogpost, fick en post av typen %d\n"
3115
3116 #: g10/trustdb.c:389
3117 #, c-format
3118 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3119 msgstr "ingen primär nyckel för lokalt id %lu\n"
3120
3121 #: g10/trustdb.c:394
3122 #, c-format
3123 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3124 msgstr "fel vid läsning av primär nyckel för lokalt id %lu: %s\n"
3125
3126 #: g10/trustdb.c:433
3127 #, c-format
3128 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3129 msgstr "get_dir_record: search_record misslyckades: %s\n"
3130
3131 #: g10/trustdb.c:474
3132 #, fuzzy, c-format
3133 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
3134 msgstr "%s: ogiltig nyckelidentitet\n"
3135
3136 #: g10/trustdb.c:502
3137 #, c-format
3138 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3139 msgstr "nyckel %08lX: kan inte lägga till i tillitsdatabasen\n"
3140
3141 #: g10/trustdb.c:508
3142 #, c-format
3143 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3144 msgstr "nyckel %08lX: uppslagning av post misslyckades\n"
3145
3146 #: g10/trustdb.c:517
3147 #, c-format
3148 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3149 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i tabellen över pålitliga nycklar\n"
3150
3151 #: g10/trustdb.c:520
3152 #, c-format
3153 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3154 msgstr "nyckel %08lX: accepterad som en pålitlig nyckel\n"
3155
3156 #: g10/trustdb.c:547
3157 #, fuzzy, c-format
3158 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3159 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppad\n"
3160
3161 #: g10/trustdb.c:566
3162 #, c-format
3163 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3164 msgstr "NOTERA: den hemliga nyckeln %08lX är INTE skyddad.\n"
3165
3166 #: g10/trustdb.c:585
3167 #, c-format
3168 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3169 msgstr "nyckel %08lX: hemlig och publik nyckel stämmer inte överens\n"
3170
3171 #: g10/trustdb.c:598
3172 #, c-format
3173 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3174 msgstr "numrering av hemliga nycklar misslyckades: %s\n"
3175
3176 #: g10/trustdb.c:994
3177 #, c-format
3178 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3179 msgstr "nyckel: %08lX.%lu: Korrekt bindning till undernyckel\n"
3180
3181 #: g10/trustdb.c:1000 g10/trustdb.c:1035
3182 #, c-format
3183 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3184 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig bindning till undernyckel: %s\n"
3185
3186 #: g10/trustdb.c:1012
3187 #, c-format
3188 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3189 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av nyckel\n"
3190
3191 #: g10/trustdb.c:1018
3192 #, c-format
3193 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3194 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig återkallelse av nyckel: %s\n"
3195
3196 #: g10/trustdb.c:1029
3197 #, c-format
3198 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3199 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av undernyckel\n"
3200
3201 #: g10/trustdb.c:1140
3202 msgid "Good self-signature"
3203 msgstr "Korrekt självsignatur"
3204
3205 #: g10/trustdb.c:1150
3206 msgid "Invalid self-signature"
3207 msgstr "Felaktig självsignatur"
3208
3209 # detta verkar mycket märkligt. Någon borde kanske få en förklaring från
3210 # gnupg-utvecklarna?
3211 #: g10/trustdb.c:1177
3212 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3213 msgstr ""
3214 "Hoppade över en giltig återkallelse av användaridentiteten på\n"
3215 "grund av en nyare självsignatur"
3216
3217 #: g10/trustdb.c:1183
3218 msgid "Valid user ID revocation"
3219 msgstr "Giltig återkallelse av användaridentitet"
3220
3221 #: g10/trustdb.c:1188
3222 msgid "Invalid user ID revocation"
3223 msgstr "Ogiltig återkallelse av användaridentitet"
3224
3225 #: g10/trustdb.c:1230
3226 msgid "Valid certificate revocation"
3227 msgstr "Giltig återkallelse av certifikat"
3228
3229 #: g10/trustdb.c:1231
3230 msgid "Good certificate"
3231 msgstr "Korrekt certifikat"
3232
3233 #: g10/trustdb.c:1259
3234 msgid "Invalid certificate revocation"
3235 msgstr "Ogiltig återkallelse av certifikat "
3236
3237 #: g10/trustdb.c:1260
3238 msgid "Invalid certificate"
3239 msgstr "Ogiltigt certifikat"
3240
3241 #: g10/trustdb.c:1277 g10/trustdb.c:1281
3242 #, c-format
3243 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3244 msgstr "signaturpost %lu[%d] pekar mot fel post.\n"
3245
3246 #: g10/trustdb.c:1340
3247 msgid "duplicated certificate - deleted"
3248 msgstr "dubblett av certifikat - borttaget"
3249
3250 #: g10/trustdb.c:1661
3251 #, c-format
3252 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3253 msgstr "tdbio_search_dir misslyckades: %s\n"
3254
3255 #: g10/trustdb.c:1795
3256 #, c-format
3257 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3258 msgstr "lokalt id ?: tillägg misslyckades: %s\n"
3259
3260 #: g10/trustdb.c:1800
3261 #, c-format
3262 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3263 msgstr "lokalt id %lu: tillägg misslyckades: %s\n"
3264
3265 #: g10/trustdb.c:1806
3266 #, c-format
3267 msgid "lid %lu: inserted\n"
3268 msgstr "lokalt id %lu: lades till\n"
3269
3270 #: g10/trustdb.c:1811
3271 #, c-format
3272 msgid "error reading dir record: %s\n"
3273 msgstr "fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
3274
3275 #: g10/trustdb.c:1819 g10/trustdb.c:1882
3276 #, c-format
3277 msgid "%lu keys processed\n"
3278 msgstr "%lu nycklar behandlade\n"
3279
3280 #: g10/trustdb.c:1821 g10/trustdb.c:1888
3281 #, c-format
3282 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3283 msgstr "\t%lu nycklar med fel\n"
3284
3285 #: g10/trustdb.c:1823
3286 #, c-format
3287 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3288 msgstr "\t%lu nycklar tillagda\n"
3289
3290 #: g10/trustdb.c:1826
3291 #, c-format
3292 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3293 msgstr "numrering av nyckelblock misslyckades: %s\n"
3294
3295 #: g10/trustdb.c:1874
3296 #, c-format
3297 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3298 msgstr "lokalt id %lu: katalogpost utan nyckel - hoppade över\n"
3299
3300 #: g10/trustdb.c:1884
3301 #, c-format
3302 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3303 msgstr "\t%lu på grund av nya publika nycklar\n"
3304
3305 #: g10/trustdb.c:1886
3306 #, c-format
3307 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3308 msgstr "\t%lu nycklar hoppades över\n"
3309
3310 #: g10/trustdb.c:1890
3311 #, c-format
3312 msgid "\t%lu keys updated\n"
3313 msgstr "\t%lu nycklar uppdaterades\n"
3314
3315 #: g10/trustdb.c:2235
3316 msgid "Ooops, no keys\n"
3317 msgstr "Ooops, inga nycklar\n"
3318
3319 #: g10/trustdb.c:2239
3320 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3321 msgstr "Ooops, inga användaridentiteter\n"
3322
3323 #: g10/trustdb.c:2397
3324 #, c-format
3325 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3326 msgstr "check_trust: sökning av katalogpost misslyckades: %s\n"
3327
3328 #: g10/trustdb.c:2406
3329 #, c-format
3330 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3331 msgstr "nyckel %08lX: tillägg av tillitspost misslyckades: %s\n"
3332
3333 #: g10/trustdb.c:2410
3334 #, c-format
3335 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3336 msgstr "nyckel %08lX.%lu: lades till i tillitsdatabasen\n"
3337
3338 #: g10/trustdb.c:2418
3339 #, c-format
3340 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3341 msgstr ""
3342 "nyckel %08lX.%lu: skapad i framtiden (problemet är relaterat till\n"
3343 "tidsresande eller en felställd klocka)\n"
3344
3345 #: g10/trustdb.c:2433
3346 #, c-format
3347 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3348 msgstr "nyckel %08lX.%lu: gick ut %s\n"
3349
3350 #: g10/trustdb.c:2441
3351 #, c-format
3352 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3353 msgstr "nyckel %08lX.%lu: tillitskontroll misslyckades: %s\n"
3354
3355 #: g10/trustdb.c:2592
3356 #, c-format
3357 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3358 msgstr "användaren \"%s\" hittades inte: %s\n"
3359
3360 #: g10/trustdb.c:2594
3361 #, c-format
3362 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3363 msgstr "problem att hitta \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
3364
3365 #: g10/trustdb.c:2597
3366 #, c-format
3367 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3368 msgstr "användaren \"%s\" finns inte tillitsdatabasen - lägger till\n"
3369
3370 #: g10/trustdb.c:2600
3371 #, c-format
3372 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3373 msgstr "misslyckades med att placera \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
3374
3375 #: g10/trustdb.c:2786 g10/trustdb.c:2816
3376 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3377 msgstr "VARNING: kan ännu inte hantera långa inställningsposter\n"
3378
3379 #: g10/verify.c:82
3380 msgid ""
3381 "the signature could not be verified.\n"
3382 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3383 "should be the first file given on the command line.\n"
3384 msgstr ""
3385 "signaturen kunde inte verifieras.\n"
3386 "Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
3387 "ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
3388
3389 #: g10/verify.c:147
3390 #, c-format
3391 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3392 msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
3393
3394 #: g10/ringedit.c:296
3395 #, c-format
3396 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3397 msgstr "%s: kan inte skapa nyckelring: %s\n"
3398
3399 #: g10/ringedit.c:313 g10/ringedit.c:848 g10/ringedit.c:1166
3400 #, c-format
3401 msgid "%s: keyring created\n"
3402 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3403
3404 # märkligt felmeddelande, kolla upp
3405 #: g10/ringedit.c:1025 g10/ringedit.c:1343
3406 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3407 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
3408
3409 #: g10/ringedit.c:1026 g10/ringedit.c:1344
3410 #, c-format
3411 msgid "%s is the unchanged one\n"
3412 msgstr "%s är den oförändrade\n"
3413
3414 #: g10/ringedit.c:1027 g10/ringedit.c:1345
3415 #, c-format
3416 msgid "%s is the new one\n"
3417 msgstr "%s är den nya\n"
3418
3419 #: g10/ringedit.c:1028 g10/ringedit.c:1346
3420 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3421 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
3422
3423 #: g10/skclist.c:98
3424 #, c-format
3425 msgid "skipped `%s': %s\n"
3426 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
3427
3428 #: g10/skclist.c:105
3429 #, c-format
3430 msgid ""
3431 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3432 "signatures!\n"
3433 msgstr ""
3434 "hoppade över \"%s\": detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
3435 "som inte är säker för signaturer!\n"
3436
3437 #. do not overwrite
3438 #: g10/openfile.c:84
3439 #, c-format
3440 msgid "File `%s' exists. "
3441 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
3442
3443 #: g10/openfile.c:86
3444 msgid "Overwrite (y/N)? "
3445 msgstr "Skriv över (j/N)? "
3446
3447 #: g10/openfile.c:120
3448 #, c-format
3449 msgid "%s: unknown suffix\n"
3450 msgstr "%s: okänt suffix\n"
3451
3452 #: g10/openfile.c:142
3453 msgid "Enter new filename"
3454 msgstr "Ange nytt filnamn"
3455
3456 #: g10/openfile.c:183
3457 msgid "writing to stdout\n"
3458 msgstr "skriver till standard ut\n"
3459
3460 #: g10/openfile.c:262
3461 #, c-format
3462 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3463 msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
3464
3465 #: g10/openfile.c:312
3466 #, c-format
3467 msgid "%s: new options file created\n"
3468 msgstr "%s: ny inställningsfil skapad\n"
3469
3470 #: g10/openfile.c:339
3471 #, c-format
3472 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3473 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
3474
3475 #: g10/openfile.c:342
3476 #, c-format
3477 msgid "%s: directory created\n"
3478 msgstr "%s: katalog skapad\n"
3479
3480 # GnuPG borde väl ersättas med %s?
3481 #: g10/openfile.c:344
3482 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3483 msgstr "du måste starta om GnuPG, så att den nya inställningsfilen kan läsas\n"
3484
3485 #: g10/encr-data.c:64
3486 #, c-format
3487 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3488 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
3489
3490 #: g10/encr-data.c:69
3491 #, c-format
3492 msgid "%s encrypted data\n"
3493 msgstr "%s krypterad data\n"
3494
3495 #: g10/encr-data.c:99
3496 msgid ""
3497 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3498 msgstr ""
3499 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel i det symmetriska\n"
3500 "chiffret.\n"
3501
3502 #: g10/seskey.c:61
3503 msgid "weak key created - retrying\n"
3504 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
3505
3506 #: g10/seskey.c:66
3507 #, c-format
3508 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3509 msgstr ""
3510 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer; försökte\n"
3511 "%d gånger!\n"
3512
3513 #: g10/delkey.c:87
3514 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3515 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna publika nyckel!\n"
3516
3517 #: g10/delkey.c:89
3518 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3519 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-key\" för att ta bort den först.\n"
3520
3521 #: g10/delkey.c:107
3522 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3523 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
3524
3525 #: g10/delkey.c:129
3526 msgid "Delete this key from the keyring? "
3527 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
3528
3529 #: g10/delkey.c:137
3530 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3531 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
3532
3533 #: g10/helptext.c:47
3534 msgid ""
3535 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3536 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3537 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3538 msgstr ""
3539 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
3540 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
3541 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
3542 "nätet av certifikat."
3543
3544 #: g10/helptext.c:53
3545 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3546 msgstr "Om du vill använda denna återkallade nyckel ändå, svara \"ja\"."
3547
3548 #: g10/helptext.c:57
3549 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3550 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
3551
3552 #: g10/helptext.c:61
3553 msgid ""
3554 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3555 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
3556
3557 #: g10/helptext.c:65
3558 msgid ""
3559 "Select the algorithm to use.\n"
3560 "\n"
3561 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3562 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3563 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3564 "\n"
3565 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3566 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3567 "only\n"
3568 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3569 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3570 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3571 "the signature+encryption flavor.\n"
3572 "\n"
3573 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3574 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3575 "this menu."
3576 msgstr ""
3577 "Välj vilken algoritm du vill använda.\n"
3578 "\n"
3579 "DSA (även känd som DSS) är den algoritm för digitala signaturer som bara\n"
3580 "kan användas för just signaturer. Detta är den rekommenderade algoritmen\n"
3581 "eftersom verifiering av DSA-signaturer är mycket snabbare än\n"
3582 "ElGamal-signaturer.\n"
3583 "\n"
3584 "ElGamal är en algoritm som kan användas för signaturer och kryptering.\n"
3585 "OpenPGP-standarden skiljer på två varianter av denna algoritm: en som bara\n"
3586 "kan användas för kryptering och en som både kan signera och kryptera.\n"
3587 "Egentligen är det samma algoritm, men vissa parametrar måste väljas på\n"
3588 "ett speciellt sätt för att skapa en säker nyckel för signaturer: detta "
3589 "program\n"
3590 "gör detta men andra OpenPGP-implementationer behöver inte förstå\n"
3591 "signatur+kryptering varianten.\n"
3592 "\n"
3593 "Den första (primära) nyckeln måste alltid vara en nyckel som kan användas\n"
3594 "för att skapa signaturer. Detta är anledningen till att den ElGamal-variant\n"
3595 "som bara krypterar inte är tillgänglig i denna meny"
3596
3597 #: g10/helptext.c:85
3598 msgid ""
3599 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3600 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3601 "with them are quite large and very slow to verify."
3602 msgstr ""
3603 "Trots att dessa nycklar är definierade i RFC2440 är det inte rekommenderat\n"
3604 "att använda dem eftersom de inte stöds i alla program och signaturer\n"
3605 "skapade med dem är stora och mycket långsamma att verifiera."
3606
3607 #: g10/helptext.c:92
3608 msgid "Enter the size of the key"
3609 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
3610
3611 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3612 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3613 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3614 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
3615
3616 #: g10/helptext.c:106
3617 msgid ""
3618 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3619 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3620 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3621 "the given value as an interval."
3622 msgstr ""
3623 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
3624 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
3625 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
3626 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
3627
3628 #: g10/helptext.c:118
3629 msgid "Enter the name of the key holder"
3630 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
3631
3632 #: g10/helptext.c:123
3633 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3634 msgstr "ange en epostadress. Detta är valfritt men rekommenderas varmt"
3635
3636 #: g10/helptext.c:127
3637 msgid "Please enter an optional comment"
3638 msgstr "Ange en valfri kommentar"
3639
3640 #: g10/helptext.c:132
3641 msgid ""
3642 "N  to change the name.\n"
3643 "C  to change the comment.\n"
3644 "E  to change the email address.\n"
3645 "O  to continue with key generation.\n"
3646 "Q  to to quit the key generation."
3647 msgstr ""
3648 "N  för att ändra namnet.\n"
3649 "C  för att ändra kommentaren.\n"
3650 "E  för att ändra epostadressen.\n"
3651 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
3652 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
3653
3654 #: g10/helptext.c:141
3655 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3656 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
3657
3658 # felstavat original
3659 #: g10/helptext.c:164
3660 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3661 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
3662
3663 #: g10/helptext.c:168
3664 msgid ""
3665 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3666 "All certificates are then also lost!"
3667 msgstr ""
3668 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
3669 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
3670
3671 #: g10/helptext.c:173
3672 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3673 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
3674
3675 #: g10/helptext.c:178
3676 msgid ""
3677 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3678 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3679 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3680 msgstr ""
3681 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
3682 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
3683 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
3684 "certifierad av denna nyckel."
3685
3686 #: g10/helptext.c:183
3687 msgid ""
3688 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3689 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3690 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3691 "a trust connection through another already certified key."
3692 msgstr ""
3693 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
3694 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
3695 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
3696 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
3697
3698 #: g10/helptext.c:189
3699 msgid ""
3700 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3701 "your keyring."
3702 msgstr ""
3703 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
3704 "din nyckelring."
3705
3706 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
3707 #: g10/helptext.c:193
3708 msgid ""
3709 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3710 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3711 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3712 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3713 "a second one is available."
3714 msgstr ""
3715 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
3716 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
3717 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
3718 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
3719 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
3720
3721 # ej klar, eller?
3722 #: g10/helptext.c:202
3723 msgid ""
3724 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3725 "  Blurb, blurb,.... "
3726 msgstr ""
3727 "Ange en lösenordsfras. Detta är en hemlig mening\n"
3728 "[hjälptexten ej färdigställd]"
3729
3730 #: g10/helptext.c:209
3731 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3732 msgstr "Reptera lösenordsfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
3733
3734 # # felstavat/ologiskt original
3735 #: g10/helptext.c:213
3736 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3737 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
3738
3739 #: g10/helptext.c:218
3740 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3741 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
3742
3743 #: g10/helptext.c:223
3744 msgid ""
3745 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3746 "file (which is shown in brackets) will be used."
3747 msgstr ""
3748 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
3749 "(som anges i hakparenteser) att användas."
3750
3751 #: g10/helptext.c:229
3752 #, fuzzy
3753 msgid ""
3754 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3755 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3756 "  \"Key has been compromised\"\n"
3757 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3758 "      got access to your secret key.\n"
3759 "  \"Key is superseeded\"\n"
3760 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3761 "  \"Key is no longer used\"\n"
3762 "      Use this if you have retired this key.\n"
3763 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3764 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3765 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3766 msgstr ""
3767 "Du borde ange en anledning till certifikationen. Beroende på sammanhanget\n"
3768 "har du möjligheten att välja från följande lista:\n"
3769 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
3770 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
3771 "personer\n"
3772 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
3773 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
3774 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
3775 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
3776 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
3777 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
3778 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
3779 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en epostadress\n"
3780 "     är ogiltig\n"
3781
3782 #: g10/helptext.c:245
3783 msgid ""
3784 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3785 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3786 "An empty line ends the text.\n"
3787 msgstr ""
3788 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
3789 "detta återkallelsecertifikat. Försök att hålla texten kort och koncis.\n"
3790 "En tom rad avslutar texten.\n"
3791
3792 #: g10/helptext.c:260
3793 msgid "No help available"
3794 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
3795
3796 #: g10/helptext.c:268
3797 #, c-format
3798 msgid "No help available for `%s'"
3799 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
3800
3801 #~ msgid "certificate read problem: %s\n"
3802 #~ msgstr "fel vid läsning av certifikat: %s\n"
3803
3804 #~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
3805 #~ msgstr "det går inte att använda RSA-nycklar i denna version\n"
3806
3807 #~ msgid "No key for user ID\n"
3808 #~ msgstr "Ingen nyckel för användaridentiteten\n"
3809
3810 #~ msgid "No user ID for key\n"
3811 #~ msgstr "Inget användarid för nyckel\n"
3812
3813 #~ msgid "no default public keyring\n"
3814 #~ msgstr "ingen förvald publik nyckel\n"
3815
3816 #~ msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
3817 #~ msgstr "kan inte låsa nyckelringen \"%s\": %s\n"
3818
3819 #~ msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
3820 #~ msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
3821
3822 #~ msgid "%s: user not found\n"
3823 #~ msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
3824
3825 # maila gnupg-bugs om konstigt felmeddelande, man skapar nycklar i pluralis
3826 #~ msgid ""
3827 #~ "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
3828 #~ "in the future\n"
3829 #~ msgstr ""
3830 #~ "RSA-nycklar är förlegade; överväg att skapa nya nycklar och använd dessa i "
3831 #~ "framtiden\n"
3832
3833 #~ msgid "not processed"
3834 #~ msgstr "inte behandlade"
3835
3836 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
3837 #~ msgstr "antar att MDC är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
3838
3839 # om någon kan tala om för mig vad detta betyder skulle jag bli jätteglad!
3840 #~ msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3841 #~ msgstr ""
3842 #~ "nyckeln är inte markerad osäker - går inte att använda med fejkad RNG!\n"