See ChangeLog: Tue Aug 22 14:31:15 CEST 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999.
4 #
5 # Thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se> for
6 # many improvements
7 #
8 # Also many thanks to my wife Olivia <olivia@resare.com> for
9 # patience, help and suggestions
10 #
11 # $Id$
12 #
13 msgid ""
14 msgstr ""
15 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.1e\n"
16 "POT-Creation-Date: 2000-08-21 16:04+0200\n"
17 "PO-Revision-Date: 2000-04-23 16:43+02:00\n"
18 "Last-Translator: Daniel Resare <daniel@resare.com>\n"
19 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
24 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
25 msgid "yes"
26 msgstr "ja"
27
28 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
29 msgid "yY"
30 msgstr "jJ"
31
32 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
33 msgid "no"
34 msgstr "nej"
35
36 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
37 msgid "nN"
38 msgstr "nN"
39
40 #: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:309
41 msgid "quit"
42 msgstr "avsluta"
43
44 #: util/miscutil.c:312
45 msgid "qQ"
46 msgstr "aA"
47
48 #: util/errors.c:55
49 msgid "general error"
50 msgstr "allmänt fel"
51
52 #: util/errors.c:56
53 msgid "unknown packet type"
54 msgstr "okänd pakettyp"
55
56 #: util/errors.c:57
57 msgid "unknown version"
58 msgstr "okänd version"
59
60 #: util/errors.c:58
61 msgid "unknown pubkey algorithm"
62 msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
63
64 # jag är inte nöjd med översättningen digest -> kontrollsumma,
65 # om du har ett bättre förslag kontakta mig gärna på
66 # daniel@resare.com. Andra förslag jag sågat är digest (oöversatt),
67 # fingeravtryck, indatakarakteristik, sammandrag och sammanfattning
68 #: util/errors.c:59
69 msgid "unknown digest algorithm"
70 msgstr "okänd algoritm för beräkning av kontrollsumma"
71
72 #: util/errors.c:60
73 msgid "bad public key"
74 msgstr "felaktig publik nyckel"
75
76 #: util/errors.c:61
77 msgid "bad secret key"
78 msgstr "felaktig hemlig nyckel"
79
80 #: util/errors.c:62
81 msgid "bad signature"
82 msgstr "felaktig signatur"
83
84 #: util/errors.c:63
85 msgid "checksum error"
86 msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
87
88 #: util/errors.c:64
89 msgid "bad passphrase"
90 msgstr "felaktig lösenordsfras"
91
92 #: util/errors.c:65
93 msgid "public key not found"
94 msgstr "hittade inte publik nyckel"
95
96 #: util/errors.c:66
97 msgid "unknown cipher algorithm"
98 msgstr "okänd chifferalgoritm"
99
100 #: util/errors.c:67
101 msgid "can't open the keyring"
102 msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
103
104 #: util/errors.c:68
105 msgid "invalid packet"
106 msgstr "felaktigt paket"
107
108 #: util/errors.c:69
109 msgid "invalid armor"
110 msgstr "felaktigt skal"
111
112 #: util/errors.c:70
113 msgid "no such user id"
114 msgstr "okänd användaridentitet"
115
116 #: util/errors.c:71
117 msgid "secret key not available"
118 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
119
120 #: util/errors.c:72
121 msgid "wrong secret key used"
122 msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
123
124 #: util/errors.c:73
125 msgid "not supported"
126 msgstr "ej stödd"
127
128 #: util/errors.c:74
129 msgid "bad key"
130 msgstr "felaktig nyckel"
131
132 #: util/errors.c:75
133 msgid "file read error"
134 msgstr "fel vid läsning av fil"
135
136 #: util/errors.c:76
137 msgid "file write error"
138 msgstr "fel vid skrivning av fil"
139
140 #: util/errors.c:77
141 msgid "unknown compress algorithm"
142 msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
143
144 #: util/errors.c:78
145 msgid "file open error"
146 msgstr "fel vid öppnande av fil"
147
148 #: util/errors.c:79
149 msgid "file create error"
150 msgstr "fel vid skapande av fil"
151
152 #: util/errors.c:80
153 msgid "invalid passphrase"
154 msgstr "felaktig lösenordsfras"
155
156 #: util/errors.c:81
157 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
158 msgstr "algoritmen för publik nyckel är ej implementerad"
159
160 #: util/errors.c:82
161 msgid "unimplemented cipher algorithm"
162 msgstr "chifferalgorimten är ej implementerad"
163
164 #: util/errors.c:83
165 msgid "unknown signature class"
166 msgstr "okänd signaturklass"
167
168 #: util/errors.c:84
169 msgid "trust database error"
170 msgstr "fel i tillitsdatabasen"
171
172 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
173 #: util/errors.c:85
174 msgid "bad MPI"
175 msgstr "felaktig MPI"
176
177 #: util/errors.c:86
178 msgid "resource limit"
179 msgstr "resursbegränsning"
180
181 #: util/errors.c:87
182 msgid "invalid keyring"
183 msgstr "felaktig nyckelring"
184
185 #: util/errors.c:88
186 msgid "bad certificate"
187 msgstr "felaktigt certifikat"
188
189 #: util/errors.c:89
190 msgid "malformed user id"
191 msgstr "felformaterad användaridentitet"
192
193 #: util/errors.c:90
194 msgid "file close error"
195 msgstr "fel vid stängning av fil"
196
197 #: util/errors.c:91
198 msgid "file rename error"
199 msgstr "fel vid namnbyte av fil"
200
201 #: util/errors.c:92
202 msgid "file delete error"
203 msgstr "fel vid borttagande av fil"
204
205 #: util/errors.c:93
206 msgid "unexpected data"
207 msgstr "oväntad data"
208
209 #: util/errors.c:94
210 msgid "timestamp conflict"
211 msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
212
213 #: util/errors.c:95
214 msgid "unusable pubkey algorithm"
215 msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
216
217 #: util/errors.c:96
218 msgid "file exists"
219 msgstr "filen finns"
220
221 #: util/errors.c:97
222 msgid "weak key"
223 msgstr "svag nyckel"
224
225 #: util/errors.c:98
226 msgid "invalid argument"
227 msgstr "felaktigt argument"
228
229 #: util/errors.c:99
230 msgid "bad URI"
231 msgstr "felaktig URI"
232
233 #: util/errors.c:100
234 msgid "unsupported URI"
235 msgstr "ej stödd URI"
236
237 #: util/errors.c:101
238 msgid "network error"
239 msgstr "nätverksfel"
240
241 #: util/errors.c:103
242 msgid "not encrypted"
243 msgstr "ej krypterad"
244
245 #: util/logger.c:227
246 #, c-format
247 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
248 msgstr "... detta är en bugg (%s:%d:%s)\n"
249
250 #: util/logger.c:233
251 #, c-format
252 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
253 msgstr "du har hittat en bugg ... (%s:%d)\\n\n"
254
255 #: cipher/random.c:321 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1348
256 #, c-format
257 msgid "can't open `%s': %s\n"
258 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
259
260 #: cipher/random.c:325
261 #, c-format
262 msgid "can't stat `%s': %s\n"
263 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
264
265 #: cipher/random.c:330
266 #, c-format
267 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
268 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
269
270 #: cipher/random.c:335
271 msgid "note: random_seed file is empty\n"
272 msgstr "notera: filen random_seed är tom\n"
273
274 #: cipher/random.c:341
275 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
276 msgstr "varning: random_seed har en felaktig storlek och används därför inte\n"
277
278 #: cipher/random.c:349
279 #, c-format
280 msgid "can't read `%s': %s\n"
281 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
282
283 #: cipher/random.c:387
284 msgid "note: random_seed file not updated\n"
285 msgstr "notera: random_seed uppdaterades inte\n"
286
287 #: cipher/random.c:407
288 #, c-format
289 msgid "can't create `%s': %s\n"
290 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
291
292 #: cipher/random.c:414
293 #, c-format
294 msgid "can't write `%s': %s\n"
295 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
296
297 #: cipher/random.c:417
298 #, c-format
299 msgid "can't close `%s': %s\n"
300 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
301
302 #: cipher/random.c:428
303 #, c-format
304 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
305 msgstr "för många slumpmässiga bitar efterfrågades; maximalt antal är %d\n"
306
307 #: cipher/random.c:657
308 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
309 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
310
311 #: cipher/random.c:663
312 msgid ""
313 "The random number generator is only a kludge to let\n"
314 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
315 "\n"
316 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
317 "\n"
318 msgstr ""
319 "Slumptalsgeneratorn är bara ett lappverk för att\n"
320 "få den att fungera - den är inte på något sätt en\n"
321 "stark slumptalsgenerator!\n"
322 "\n"
323 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
324 "\n"
325
326 #: cipher/rndlinux.c:125
327 #, c-format
328 msgid ""
329 "\n"
330 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
331 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
332 msgstr ""
333 "\n"
334 "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
335 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
336 "(Behöver %d fler byte)\n"
337
338 #: gcrypt/secmem.c:77
339 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
340 msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
341
342 #: gcrypt/secmem.c:287
343 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
344 msgstr "operationen är ej möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
345
346 #: gcrypt/secmem.c:288
347 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
348 msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
349
350 #: g10/gpg.c:198
351 msgid ""
352 "@Commands:\n"
353 " "
354 msgstr ""
355 "@Kommandon:\n"
356 " "
357
358 #: g10/gpg.c:200
359 msgid "|[file]|make a signature"
360 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
361
362 #: g10/gpg.c:201
363 msgid "|[file]|make a clear text signature"
364 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
365
366 #: g10/gpg.c:202
367 msgid "make a detached signature"
368 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
369
370 #: g10/gpg.c:203
371 msgid "encrypt data"
372 msgstr "kryptera data"
373
374 #: g10/gpg.c:204
375 msgid "encryption only with symmetric cipher"
376 msgstr "endast kryptering med symmetriskt chiffer"
377
378 #: g10/gpg.c:205
379 msgid "store only"
380 msgstr "endast lagring"
381
382 #: g10/gpg.c:206
383 msgid "decrypt data (default)"
384 msgstr "dekryptera data (normalläge)"
385
386 #: g10/gpg.c:207
387 msgid "verify a signature"
388 msgstr "verifiera en signatur"
389
390 #: g10/gpg.c:209
391 msgid "list keys"
392 msgstr "räkna upp nycklar"
393
394 #: g10/gpg.c:211
395 msgid "list keys and signatures"
396 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
397
398 #: g10/gpg.c:212
399 msgid "check key signatures"
400 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
401
402 #: g10/gpg.c:213
403 msgid "list keys and fingerprints"
404 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
405
406 #: g10/gpg.c:214
407 msgid "list secret keys"
408 msgstr "räkna upp hemliga nycklar"
409
410 #: g10/gpg.c:215
411 msgid "generate a new key pair"
412 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
413
414 #: g10/gpg.c:216
415 msgid "remove key from the public keyring"
416 msgstr "ta bort en nyckel från den publika nyckelringen"
417
418 #: g10/gpg.c:218
419 msgid "remove key from the secret keyring"
420 msgstr "ta bort en nyckel från den hemliga nyckelringen"
421
422 #: g10/gpg.c:219
423 msgid "sign a key"
424 msgstr "signera en nyckel"
425
426 #: g10/gpg.c:220
427 msgid "sign a key locally"
428 msgstr "signera en nyckel lokalt"
429
430 #: g10/gpg.c:221
431 msgid "sign or edit a key"
432 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
433
434 #: g10/gpg.c:222
435 msgid "generate a revocation certificate"
436 msgstr "generera ett återkallelesecertifikat"
437
438 #: g10/gpg.c:223
439 msgid "export keys"
440 msgstr "exportera nycklar"
441
442 #: g10/gpg.c:224
443 msgid "export keys to a key server"
444 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
445
446 #: g10/gpg.c:225
447 msgid "import keys from a key server"
448 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
449
450 #: g10/gpg.c:229
451 msgid "import/merge keys"
452 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
453
454 #: g10/gpg.c:231
455 msgid "list only the sequence of packets"
456 msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
457
458 #: g10/gpg.c:233
459 msgid "export the ownertrust values"
460 msgstr "exportera de värden som representerar ägartillit"
461
462 #: g10/gpg.c:235
463 msgid "import ownertrust values"
464 msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
465
466 #: g10/gpg.c:237
467 msgid "update the trust database"
468 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
469
470 #: g10/gpg.c:239
471 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
472 msgstr "|[NAMN]|kontrollera tillitsdatabasen"
473
474 #: g10/gpg.c:240
475 msgid "fix a corrupted trust database"
476 msgstr "reparera en korrupt tillitsdatabas"
477
478 #: g10/gpg.c:241
479 msgid "De-Armor a file or stdin"
480 msgstr "Skala av en fil eller standard in"
481
482 #: g10/gpg.c:243
483 msgid "En-Armor a file or stdin"
484 msgstr "Skapa ett skal för en fil eller standard in"
485
486 #: g10/gpg.c:245
487 msgid "|algo [files]|print message digests"
488 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
489
490 #: g10/gpg.c:250
491 msgid ""
492 "@\n"
493 "Options:\n"
494 " "
495 msgstr ""
496 "@\n"
497 "Flaggor:\n"
498 " "
499
500 #: g10/gpg.c:252
501 msgid "create ascii armored output"
502 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
503
504 #: g10/gpg.c:254
505 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
506 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
507
508 #: g10/gpg.c:257
509 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
510 msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardvärdet för mottagare"
511
512 #: g10/gpg.c:259
513 msgid "use the default key as default recipient"
514 msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
515
516 #: g10/gpg.c:263
517 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
518 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
519
520 #: g10/gpg.c:264
521 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
522 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att slå av kompression)"
523
524 #: g10/gpg.c:266
525 msgid "use canonical text mode"
526 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
527
528 #: g10/gpg.c:267
529 msgid "use as output file"
530 msgstr "använd som fil för utdata"
531
532 #: g10/gpg.c:268
533 msgid "verbose"
534 msgstr "utförlig"
535
536 #: g10/gpg.c:269
537 msgid "be somewhat more quiet"
538 msgstr "var något tystare"
539
540 #: g10/gpg.c:270
541 msgid "don't use the terminal at all"
542 msgstr "använd inte terminalen alls"
543
544 #: g10/gpg.c:271
545 msgid "force v3 signatures"
546 msgstr "använd v3-signaturer"
547
548 #: g10/gpg.c:272
549 msgid "always use a MDC for encryption"
550 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
551
552 #: g10/gpg.c:273
553 msgid "do not make any changes"
554 msgstr "gör inga ändringar"
555
556 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
557 #: g10/gpg.c:275
558 msgid "use the gpg-agent"
559 msgstr ""
560
561 #: g10/gpg.c:276
562 msgid "batch mode: never ask"
563 msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
564
565 #: g10/gpg.c:277
566 msgid "assume yes on most questions"
567 msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
568
569 #: g10/gpg.c:278
570 msgid "assume no on most questions"
571 msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
572
573 #: g10/gpg.c:279
574 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
575 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan av nyckelringar"
576
577 #: g10/gpg.c:280
578 msgid "add this secret keyring to the list"
579 msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
580
581 #: g10/gpg.c:281
582 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
583 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
584
585 #: g10/gpg.c:282
586 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
587 msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
588
589 #: g10/gpg.c:283
590 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
591 msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
592
593 #: g10/gpg.c:284
594 msgid "read options from file"
595 msgstr "läs flaggor från fil"
596
597 #: g10/gpg.c:288
598 msgid "|FD|write status info to this FD"
599 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
600
601 #: g10/gpg.c:293
602 msgid "|FILE|load extension module FILE"
603 msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
604
605 #: g10/gpg.c:294
606 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
607 msgstr "imitera läget som beskrivs i RFC1991"
608
609 #: g10/gpg.c:295
610 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
611 msgstr "ställ om alla flaggor så att gpg följer OpenPGP-standarden"
612
613 #: g10/gpg.c:296
614 msgid "|N|use passphrase mode N"
615 msgstr "|N|använd lösenordsläget N"
616
617 #: g10/gpg.c:298
618 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
619 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
620
621 #: g10/gpg.c:300
622 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
623 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
624
625 #: g10/gpg.c:301
626 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
627 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
628
629 #: g10/gpg.c:302
630 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
631 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
632
633 #: g10/gpg.c:303
634 msgid "|N|use compress algorithm N"
635 msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
636
637 #: g10/gpg.c:304
638 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
639 msgstr "släng bort nyckelidentitetsfältet från krypterade paket"
640
641 #: g10/gpg.c:305
642 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
643 msgstr "|NAMN=VÄRDE|använd detta sätt för att beskriva data"
644
645 #: g10/gpg.c:308
646 msgid ""
647 "@\n"
648 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
649 msgstr ""
650 "@\n"
651 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
652
653 #: g10/gpg.c:311
654 msgid ""
655 "@\n"
656 "Examples:\n"
657 "\n"
658 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
659 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
660 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
661 " --list-keys [names]        show keys\n"
662 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
663 msgstr ""
664 "@\n"
665 "Exempel:\n"
666 "\n"
667 "-se -r Bo [fil]             signera och kryptera för användaren Bo\n"
668 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
669 "--detach-sign [fil]         skapa en signatur i en separat fil\n"
670 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
671 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
672
673 #: g10/gpg.c:411
674 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
675 msgstr ""
676 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
677 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
678
679 #: g10/gpg.c:415
680 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
681 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
682
683 #: g10/gpg.c:418
684 msgid ""
685 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
686 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
687 "default operation depends on the input data\n"
688 msgstr ""
689 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
690 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
691 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
692
693 #: g10/gpg.c:425
694 msgid ""
695 "\n"
696 "Supported algorithms:\n"
697 msgstr ""
698 "\n"
699 "Stödda algoritmer:\n"
700
701 #: g10/gpg.c:527
702 msgid "usage: gpg [options] "
703 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
704
705 #: g10/gpg.c:585
706 msgid "conflicting commands\n"
707 msgstr "motstridiga kommandon\n"
708
709 #: g10/gpg.c:640
710 #, c-format
711 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
712 msgstr ""
713
714 #: g10/gpg.c:736
715 #, c-format
716 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
717 msgstr "NOTERA: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
718
719 #: g10/gpg.c:740
720 #, c-format
721 msgid "option file `%s': %s\n"
722 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
723
724 #: g10/gpg.c:747
725 #, c-format
726 msgid "reading options from `%s'\n"
727 msgstr "läser flaggor från \"%s\"\n"
728
729 #: g10/gpg.c:940
730 #, c-format
731 msgid "%s is not a valid character set\n"
732 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
733
734 #: g10/gpg.c:1005 g10/gpg.c:1014
735 #, c-format
736 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
737 msgstr "NOTERA: %s är inte för normal användning!\n"
738
739 #: g10/gpg.c:1007
740 #, c-format
741 msgid "%s not allowed with %s!\n"
742 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
743
744 #: g10/gpg.c:1010
745 #, c-format
746 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
747 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
748
749 #: g10/gpg.c:1030 g10/gpg.c:1042
750 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
751 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
752
753 #: g10/gpg.c:1036 g10/gpg.c:1048
754 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
755 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
756
757 #: g10/gpg.c:1052
758 msgid "the given policy URL is invalid\n"
759 msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
760
761 #: g10/gpg.c:1055
762 #, c-format
763 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
764 msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i intervallet %d..%d\n"
765
766 # jag bedömer att detta och de följande är interna felmeddelanden
767 # som det är i princip omöjligt att översätta på på ett bra sätt.
768 # Sannolikheten för att användaren drabbas av felmeddelandet
769 # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
770 # översättas för att göra eventuell felsökning lättare
771 # för internationella felsökare
772 #: g10/gpg.c:1057
773 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
774 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
775
776 #: g10/gpg.c:1059
777 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
778 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
779
780 #: g10/gpg.c:1061
781 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
782 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
783
784 #: g10/gpg.c:1064
785 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
786 msgstr "NOTERA: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
787
788 #: g10/gpg.c:1068
789 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
790 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
791
792 #: g10/gpg.c:1157
793 #, c-format
794 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
795 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
796
797 #: g10/gpg.c:1163
798 msgid "--store [filename]"
799 msgstr "--store [filnamn]"
800
801 #: g10/gpg.c:1170
802 msgid "--symmetric [filename]"
803 msgstr "--symmetric [filnamn]"
804
805 #: g10/gpg.c:1178
806 msgid "--encrypt [filename]"
807 msgstr "--encrypt [filnamn]"
808
809 #: g10/gpg.c:1191
810 msgid "--sign [filename]"
811 msgstr "--sign [filnamn]"
812
813 #: g10/gpg.c:1204
814 msgid "--sign --encrypt [filename]"
815 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
816
817 #: g10/gpg.c:1218
818 msgid "--clearsign [filename]"
819 msgstr "--clearsign [filnamn]"
820
821 #: g10/gpg.c:1235
822 msgid "--decrypt [filename]"
823 msgstr "--decrypt [filnamn]"
824
825 #: g10/gpg.c:1243
826 msgid "--sign-key user-id"
827 msgstr "--sign-key användaridentitet"
828
829 #: g10/gpg.c:1251
830 msgid "--lsign-key user-id"
831 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
832
833 #: g10/gpg.c:1259
834 msgid "--edit-key user-id [commands]"
835 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
836
837 #: g10/gpg.c:1275
838 msgid "--delete-secret-key user-id"
839 msgstr "--delete-secret-key användaridentitet"
840
841 #: g10/gpg.c:1278
842 msgid "--delete-key user-id"
843 msgstr "--delete-key användaridentitet"
844
845 # Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
846 # fixa en patch?
847 #: g10/encode.c:311 g10/gpg.c:1315 g10/sign.c:449
848 #, c-format
849 msgid "can't open %s: %s\n"
850 msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
851
852 #: g10/gpg.c:1330
853 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
854 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
855
856 #: g10/gpg.c:1396
857 #, c-format
858 msgid "dearmoring failed: %s\n"
859 msgstr "misslyckades med att ta bort skalet: %s\n"
860
861 #: g10/gpg.c:1404
862 #, c-format
863 msgid "enarmoring failed: %s\n"
864 msgstr "misslyckades med att skapa skal: %s\n"
865
866 #: g10/gpg.c:1477 g10/gpg.c:1498
867 #, c-format
868 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
869 msgstr "felaktig hash-algoritm \"%s\"\n"
870
871 #: g10/gpg.c:1583
872 msgid "[filename]"
873 msgstr "[filnamn]"
874
875 #: g10/gpg.c:1587
876 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
877 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
878
879 # se förra kommentaren
880 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1590 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
881 #, c-format
882 msgid "can't open `%s'\n"
883 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
884
885 #: g10/gpg.c:1768
886 msgid ""
887 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
888 msgstr ""
889 "det första tecknet i ett notationsnamn måste vara en bokstav eller\n"
890 "ett understrykningstecken (_)\n"
891
892 #: g10/gpg.c:1774
893 msgid ""
894 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
895 "with an '='\n"
896 msgstr ""
897 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
898 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
899
900 #: g10/gpg.c:1780
901 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
902 msgstr "punkter i ett notationsnamn måste vara omgivna av andra tecken\n"
903
904 #: g10/gpg.c:1788
905 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
906 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
907
908 #: g10/armor.c:302
909 #, c-format
910 msgid "armor: %s\n"
911 msgstr "skal: %s\n"
912
913 #: g10/armor.c:331
914 msgid "invalid armor header: "
915 msgstr "felaktig rubrikrad i skalet: "
916
917 #: g10/armor.c:338
918 msgid "armor header: "
919 msgstr "rad i skalet: "
920
921 #: g10/armor.c:349
922 msgid "invalid clearsig header\n"
923 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
924
925 #: g10/armor.c:401
926 msgid "nested clear text signatures\n"
927 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
928
929 #: g10/armor.c:525
930 msgid "invalid dash escaped line: "
931 msgstr "felaktig bindestreck-kodad rad: "
932
933 #: g10/armor.c:537
934 msgid "unexpected armor:"
935 msgstr "oväntat skal:"
936
937 #: g10/armor.c:654
938 #, c-format
939 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
940 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
941
942 #: g10/armor.c:697
943 msgid "premature eof (no CRC)\n"
944 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
945
946 #: g10/armor.c:731
947 msgid "premature eof (in CRC)\n"
948 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
949
950 #: g10/armor.c:735
951 msgid "malformed CRC\n"
952 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
953
954 #: g10/armor.c:739
955 #, c-format
956 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
957 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
958
959 #: g10/armor.c:756
960 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
961 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
962
963 #: g10/armor.c:760
964 msgid "error in trailer line\n"
965 msgstr "fel i avslutande rad\n"
966
967 #: g10/armor.c:912
968 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
969 msgstr "För information se http://www.gnupg.org/"
970
971 #: g10/armor.c:1033
972 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
973 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
974
975 #: g10/armor.c:1038
976 #, c-format
977 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
978 msgstr "felaktigt skal: raden är längre än %d tecken\n"
979
980 #: g10/armor.c:1042
981 msgid ""
982 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
983 msgstr ""
984 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
985 "beror sannolikt på att en felaktig epostserver eller epostklient har "
986 "använts\n"
987
988 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
989 #. * data is properly aligned with the user ID
990 #: g10/keyedit.c:1191 g10/pkclist.c:54
991 msgid "             Fingerprint:"
992 msgstr "           Fingeravtryck:"
993
994 #: g10/pkclist.c:81
995 msgid "Fingerprint:"
996 msgstr "Fingeravtryck:"
997
998 #: g10/pkclist.c:117
999 msgid "No reason specified"
1000 msgstr "Ingen anledning har angivits"
1001
1002 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
1003 # känns inte heller bra
1004 #: g10/pkclist.c:119
1005 #, fuzzy
1006 msgid "Key is superseeded"
1007 msgstr "Nyckeln är ersatt"
1008
1009 #: g10/pkclist.c:121
1010 msgid "Key has been compromised"
1011 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
1012
1013 #: g10/pkclist.c:123
1014 msgid "Key is no longer used"
1015 msgstr "Nyckeln används inte längre"
1016
1017 #: g10/pkclist.c:125
1018 #, fuzzy
1019 msgid "User ID is no longer valid"
1020 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
1021
1022 #: g10/pkclist.c:129
1023 msgid "Reason for revocation: "
1024 msgstr "Anledning till återkallelsen: "
1025
1026 #: g10/pkclist.c:146
1027 msgid "Revocation comment: "
1028 msgstr "Återkallelsekommentar: "
1029
1030 # värdena står för s = show me more info,  m = back to menu, q = quit
1031 # hur skall sådant internationaliseras på ett bra sätt?
1032 #. a string with valid answers
1033 #: g10/pkclist.c:304
1034 msgid "sSmMqQ"
1035 msgstr "sSmMqQ"
1036
1037 #: g10/pkclist.c:308
1038 #, c-format
1039 msgid ""
1040 "No trust value assigned to %lu:\n"
1041 "%4u%c/%08lX %s \""
1042 msgstr ""
1043 "%lu har inte tilldelats något tillitsvärde:\n"
1044 "%4u%c/%08lX %s \""
1045
1046 #: g10/pkclist.c:320
1047 msgid ""
1048 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1049 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1050 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1051 "\n"
1052 " 1 = Don't know\n"
1053 " 2 = I do NOT trust\n"
1054 " 3 = I trust marginally\n"
1055 " 4 = I trust fully\n"
1056 " s = please show me more information\n"
1057 msgstr ""
1058 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
1059 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
1060 "(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
1061 "källor...)?\n"
1062 "\n"
1063 " 1 = Vet ej\n"
1064 " 2 = Jag litar INTE på denna användare\n"
1065 " 3 = Jag litar marginellt på denna användare\n"
1066 " 4 = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
1067 " s = visa mig mer information\n"
1068
1069 #: g10/pkclist.c:329
1070 msgid " m = back to the main menu\n"
1071 msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
1072
1073 # q skall bytas ut mot a såfort det kollas upp så att q också funkar.
1074 #: g10/pkclist.c:331
1075 msgid " q = quit\n"
1076 msgstr " q = avsluta\n"
1077
1078 #: g10/pkclist.c:337
1079 msgid "Your decision? "
1080 msgstr "Vad väljer du? "
1081
1082 #: g10/pkclist.c:359
1083 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1084 msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
1085
1086 #: g10/pkclist.c:430
1087 msgid ""
1088 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1089 "can assign some missing owner trust values.\n"
1090 "\n"
1091 msgstr ""
1092 "Kunde inte hitta någon giltig tillitsväg till nyckeln. Låt oss se om vi kan\n"
1093 "tilldela några av de ägartillitsvärden som saknas\n"
1094 "\n"
1095
1096 #: g10/pkclist.c:436
1097 msgid ""
1098 "No path leading to one of our keys found.\n"
1099 "\n"
1100 msgstr ""
1101 "En av de funna nycklarna saknar tillitsväg.\n"
1102 "\n"
1103
1104 #: g10/pkclist.c:438
1105 msgid ""
1106 "No certificates with undefined trust found.\n"
1107 "\n"
1108 msgstr ""
1109 "Hittade inga certifikat med odefinierat tillitvärde\n"
1110 "\n"
1111
1112 #: g10/pkclist.c:440
1113 msgid ""
1114 "No trust values changed.\n"
1115 "\n"
1116 msgstr ""
1117 "Inga tillitsvärden ändrade.\n"
1118 "\n"
1119
1120 #: g10/pkclist.c:458
1121 #, c-format
1122 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1123 msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har återkallats!\n"
1124
1125 #: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
1126 msgid "Use this key anyway? "
1127 msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
1128
1129 #: g10/pkclist.c:470
1130 #, c-format
1131 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1132 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
1133
1134 #: g10/pkclist.c:513
1135 #, c-format
1136 msgid "%08lX: key has expired\n"
1137 msgstr "%08lX: nyckeln har blivit för gammal\n"
1138
1139 #: g10/pkclist.c:519
1140 #, c-format
1141 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1142 msgstr "%08lX: det finns ingen information för att beräkna ett tillitvärde\n"
1143
1144 #: g10/pkclist.c:534
1145 #, c-format
1146 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1147 msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
1148
1149 #: g10/pkclist.c:540
1150 #, c-format
1151 msgid ""
1152 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1153 "but it is accepted anyway\n"
1154 msgstr ""
1155 "%08lX: Det är inte säkert att denna nyckel verkligen tillhör ägaren\n"
1156 "men den accepteras trots detta\n"
1157
1158 #: g10/pkclist.c:546
1159 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1160 msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
1161
1162 #: g10/pkclist.c:551
1163 msgid "This key belongs to us\n"
1164 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
1165
1166 #: g10/pkclist.c:594
1167 msgid ""
1168 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1169 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1170 "the next question with yes\n"
1171 "\n"
1172 msgstr ""
1173 "Det är INTE säkert att nyckeln tillhör sin ägare. Om du\n"
1174 "*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
1175 "\n"
1176
1177 #: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
1178 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1179 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
1180
1181 #: g10/pkclist.c:652
1182 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1183 msgstr "VARNING: Denna nyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1184
1185 #: g10/pkclist.c:653
1186 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1187 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
1188
1189 #: g10/pkclist.c:658
1190 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1191 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har återkallats av sin ägare!\n"
1192
1193 #: g10/pkclist.c:680
1194 msgid "Note: This key has expired!\n"
1195 msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
1196
1197 #: g10/pkclist.c:688
1198 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1199 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
1200
1201 #: g10/pkclist.c:690
1202 msgid ""
1203 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1204 msgstr ""
1205 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
1206
1207 #: g10/pkclist.c:707
1208 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1209 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
1210
1211 #: g10/pkclist.c:708
1212 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1213 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
1214
1215 #: g10/pkclist.c:715
1216 msgid ""
1217 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1218 msgstr ""
1219 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
1220 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
1221
1222 #: g10/pkclist.c:718
1223 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1224 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
1225
1226 #: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:968 g10/pkclist.c:1013
1227 #, c-format
1228 msgid "%s: skipped: %s\n"
1229 msgstr "%s: %s överhoppad\n"
1230
1231 #: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:995
1232 #, c-format
1233 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1234 msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
1235
1236 #: g10/pkclist.c:855
1237 msgid ""
1238 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1239 "\n"
1240 msgstr "Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
1241
1242 #: g10/pkclist.c:865
1243 msgid "Enter the user ID: "
1244 msgstr "Ange användaridentiteten: "
1245
1246 #: g10/pkclist.c:877
1247 msgid "No such user ID.\n"
1248 msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
1249
1250 #: g10/pkclist.c:882
1251 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1252 msgstr ""
1253 "hoppade över: den publika nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
1254
1255 #: g10/pkclist.c:905
1256 msgid "Public key is disabled.\n"
1257 msgstr "Den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1258
1259 #: g10/pkclist.c:912
1260 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1261 msgstr "hoppade över: publik nyckel är redan angiven med --encrypt-to\n"
1262
1263 #: g10/pkclist.c:943
1264 #, c-format
1265 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1266 msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
1267
1268 #: g10/pkclist.c:976
1269 #, c-format
1270 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1271 msgstr "%s: fel vid kontroll av nyckeln: %s\n"
1272
1273 #: g10/pkclist.c:981
1274 #, c-format
1275 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1276 msgstr "%s: hoppade över: den publika nyckeln är deaktiverad\n"
1277
1278 #: g10/pkclist.c:1019
1279 msgid "no valid addressees\n"
1280 msgstr "inga giltiga adresser\n"
1281
1282 #: g10/keygen.c:175
1283 msgid "writing self signature\n"
1284 msgstr "skriver självsignatur\n"
1285
1286 #: g10/keygen.c:213
1287 msgid "writing key binding signature\n"
1288 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
1289
1290 #: g10/keygen.c:308 g10/keygen.c:419 g10/keygen.c:529
1291 #, c-format
1292 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1293 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
1294
1295 #: g10/keygen.c:313 g10/keygen.c:424 g10/keygen.c:534
1296 #, c-format
1297 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1298 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
1299
1300 #: g10/keygen.c:633
1301 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1302 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
1303
1304 #: g10/keygen.c:635
1305 #, c-format
1306 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1307 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
1308
1309 #: g10/keygen.c:636
1310 #, c-format
1311 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1312 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
1313
1314 #: g10/keygen.c:638
1315 #, c-format
1316 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1317 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
1318
1319 #: g10/keygen.c:639
1320 #, c-format
1321 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1322 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
1323
1324 #: g10/keygen.c:641
1325 #, fuzzy, c-format
1326 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1327 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
1328
1329 #: g10/keygen.c:645
1330 msgid "Your selection? "
1331 msgstr "Vad väljer du? "
1332
1333 #: g10/keygen.c:656 g10/keygen.c:664
1334 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1335 msgstr "Vill du verkligen skapa en nyckel för signering och kryptering? "
1336
1337 #: g10/keygen.c:678
1338 msgid "Invalid selection.\n"
1339 msgstr "Felaktigt val.\n"
1340
1341 #: g10/keygen.c:690
1342 #, c-format
1343 msgid ""
1344 "About to generate a new %s keypair.\n"
1345 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1346 "              default keysize is 1024 bits\n"
1347 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1348 msgstr ""
1349 "Kommer att generera ett nytt %s nyckelpar.\n"
1350 "              den minimala nyckelstorleken är  768 bitar\n"
1351 "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
1352 "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
1353
1354 #: g10/keygen.c:697
1355 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1356 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
1357
1358 #: g10/keygen.c:702
1359 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1360 msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
1361
1362 #: g10/keygen.c:704
1363 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1364 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna värdet.\n"
1365
1366 #: g10/keygen.c:706
1367 #, fuzzy
1368 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1369 msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna värdet.\n"
1370
1371 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1372 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1373 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1374 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1375 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1376 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1377 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1378 #. * do whatever you want.
1379 #: g10/keygen.c:717
1380 #, c-format
1381 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1382 msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
1383
1384 #: g10/keygen.c:722
1385 msgid ""
1386 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1387 "computations take REALLY long!\n"
1388 msgstr ""
1389 "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
1390 "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
1391
1392 #: g10/keygen.c:725
1393 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1394 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
1395
1396 #: g10/keygen.c:726
1397 msgid ""
1398 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1399 "vulnerable to attacks!\n"
1400 msgstr ""
1401 "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
1402 "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
1403
1404 #: g10/keygen.c:734
1405 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1406 msgstr "Behöver du verkligen en så stor nyckelstorlek? "
1407
1408 #: g10/keygen.c:740
1409 #, c-format
1410 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1411 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
1412
1413 #: g10/keygen.c:743 g10/keygen.c:747
1414 #, c-format
1415 msgid "rounded up to %u bits\n"
1416 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
1417
1418 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
1419 #: g10/keygen.c:795
1420 msgid ""
1421 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1422 "         0 = key does not expire\n"
1423 "      <n>  = key expires in n days\n"
1424 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1425 "      <n>m = key expires in n months\n"
1426 "      <n>y = key expires in n years\n"
1427 msgstr ""
1428 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
1429 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
1430 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
1431 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
1432 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
1433 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
1434
1435 #: g10/keygen.c:810
1436 msgid "Key is valid for? (0) "
1437 msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
1438
1439 #: g10/keygen.c:815
1440 msgid "invalid value\n"
1441 msgstr "ogiltigt värde\n"
1442
1443 #: g10/keygen.c:820
1444 msgid "Key does not expire at all\n"
1445 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
1446
1447 #. print the date when the key expires
1448 #: g10/keygen.c:826
1449 #, c-format
1450 msgid "Key expires at %s\n"
1451 msgstr "Nyckeln går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
1452
1453 #: g10/keygen.c:829
1454 msgid ""
1455 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1456 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1457 msgstr ""
1458 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
1459 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
1460
1461 #: g10/keygen.c:834
1462 msgid "Is this correct (y/n)? "
1463 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
1464
1465 #: g10/keygen.c:877
1466 msgid ""
1467 "\n"
1468 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1469 "id\n"
1470 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1471 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1472 "\n"
1473 msgstr ""
1474 "\n"
1475 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; mjukvaran\n"
1476 "konstruerar en användaridentitet från namn, kommentar och epostadress\n"
1477 "enligt följande form: \n"
1478 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
1479 "\n"
1480
1481 #: g10/keygen.c:889
1482 msgid "Real name: "
1483 msgstr "Namn: "
1484
1485 #: g10/keygen.c:893
1486 msgid "Invalid character in name\n"
1487 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
1488
1489 #: g10/keygen.c:895
1490 msgid "Name may not start with a digit\n"
1491 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
1492
1493 #: g10/keygen.c:897
1494 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1495 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
1496
1497 #: g10/keygen.c:905
1498 msgid "Email address: "
1499 msgstr "Epostadress: "
1500
1501 #: g10/keygen.c:916
1502 msgid "Not a valid email address\n"
1503 msgstr "Epostadressen är ogiltig\n"
1504
1505 #: g10/keygen.c:924
1506 msgid "Comment: "
1507 msgstr "Kommentar: "
1508
1509 #: g10/keygen.c:930
1510 msgid "Invalid character in comment\n"
1511 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
1512
1513 #: g10/keygen.c:956
1514 #, c-format
1515 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1516 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
1517
1518 #: g10/keygen.c:962
1519 #, c-format
1520 msgid ""
1521 "You selected this USER-ID:\n"
1522 "    \"%s\"\n"
1523 "\n"
1524 msgstr ""
1525 "Du valde följande användaridentitet:\n"
1526 "    \"%s\"\n"
1527 "\n"
1528
1529 #: g10/keygen.c:966
1530 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1531 msgstr "Ange inte epostadressen som namn eller kommentar\n"
1532
1533 #: g10/keygen.c:971
1534 msgid "NnCcEeOoQq"
1535 msgstr "NnKkEeOoAa"
1536
1537 #: g10/keygen.c:981
1538 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1539 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
1540
1541 #: g10/keygen.c:982
1542 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1543 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
1544
1545 #: g10/keygen.c:1001
1546 msgid "Please correct the error first\n"
1547 msgstr "Rätta först felet\n"
1548
1549 # fel kapitalisering i originalet?
1550 #: g10/keygen.c:1039
1551 msgid ""
1552 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1553 "\n"
1554 msgstr ""
1555 "Du behöver en lösenordsfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
1556 "\n"
1557
1558 #: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:1047
1559 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1560 msgstr "lösenordsfrasen upprepades ej korrekt; försök igen.\n"
1561
1562 #: g10/keygen.c:1053
1563 msgid ""
1564 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1565 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1566 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1567 "\n"
1568 msgstr ""
1569 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
1570 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenordsfras närsomhelst\n"
1571 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
1572
1573 #: g10/keygen.c:1074
1574 msgid ""
1575 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1576 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1577 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1578 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1579 msgstr ""
1580 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
1581 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
1582 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
1583 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
1584
1585 #: g10/keygen.c:1523
1586 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1587 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
1588
1589 #: g10/keygen.c:1566
1590 msgid "Key generation canceled.\n"
1591 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
1592
1593 #: g10/keygen.c:1663
1594 #, c-format
1595 msgid "writing public key to `%s'\n"
1596 msgstr "skriver publik nyckel till \"%s\"\n"
1597
1598 #: g10/keygen.c:1664
1599 #, c-format
1600 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1601 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
1602
1603 #: g10/keygen.c:1760
1604 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1605 msgstr "publik och hemlig nyckel skapad och signerad.\n"
1606
1607 #: g10/keygen.c:1765
1608 msgid ""
1609 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1610 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1611 msgstr ""
1612 "Notera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kommer kanske\n"
1613 "att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att generera en sekundär\n"
1614 "nyckel för detta syfte.\n"
1615
1616 #: g10/keygen.c:1782 g10/keygen.c:1883
1617 #, c-format
1618 msgid "Key generation failed: %s\n"
1619 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
1620
1621 # c-format behövs inte i singularis
1622 #: g10/keygen.c:1826 g10/sig-check.c:300 g10/sign.c:167
1623 #, c-format
1624 msgid ""
1625 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1626 msgstr ""
1627 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
1628 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1629
1630 #: g10/keygen.c:1828 g10/sig-check.c:302 g10/sign.c:169
1631 #, c-format
1632 msgid ""
1633 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1634 msgstr ""
1635 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
1636 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
1637
1638 #: g10/keygen.c:1861
1639 msgid "Really create? "
1640 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
1641
1642 #: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
1643 #: g10/tdbio.c:515
1644 #, c-format
1645 msgid "%s: can't open: %s\n"
1646 msgstr "%s: kan inte öppna: %s\n"
1647
1648 #: g10/encode.c:164
1649 #, c-format
1650 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1651 msgstr "fel vid skapandet av lösenordsfras: %s\n"
1652
1653 #: g10/encode.c:222 g10/encode.c:370
1654 #, c-format
1655 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1656 msgstr "%s: VARNING: tom fil\n"
1657
1658 #: g10/encode.c:317
1659 #, c-format
1660 msgid "reading from `%s'\n"
1661 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1662
1663 #: g10/encode.c:534
1664 #, c-format
1665 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1666 msgstr "%s/%s krypterad för: %s\n"
1667
1668 #: g10/export.c:153
1669 #, c-format
1670 msgid "%s: user not found: %s\n"
1671 msgstr "%s: hittade inte användaren: %s\n"
1672
1673 #: g10/export.c:162
1674 #, c-format
1675 msgid "certificate read problem: %s\n"
1676 msgstr "fel vid läsning av certifikat: %s\n"
1677
1678 #: g10/export.c:171
1679 #, c-format
1680 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1681 msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden RFC2440 - överhoppad\n"
1682
1683 #: g10/export.c:182
1684 #, c-format
1685 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1686 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppad\n"
1687
1688 #: g10/export.c:232
1689 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1690 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
1691
1692 #: g10/getkey.c:212
1693 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1694 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1695
1696 #: g10/getkey.c:351
1697 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1698 msgstr "för många poster i unk-cachen - inaktiverad\n"
1699
1700 #: g10/getkey.c:1311 g10/getkey.c:1350
1701 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1702 msgstr "det går inte att använda RSA-nycklar i denna version\n"
1703
1704 #: g10/getkey.c:1313 g10/getkey.c:1352
1705 msgid "No key for user ID\n"
1706 msgstr "Ingen nyckel för användaridentiteten\n"
1707
1708 #: g10/getkey.c:1391 g10/getkey.c:1431
1709 msgid "No user ID for key\n"
1710 msgstr "Inget användarid för nyckel\n"
1711
1712 #: g10/getkey.c:1645 g10/getkey.c:1701
1713 #, c-format
1714 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1715 msgstr "använder sekundära nyckeln %08lX istället för primärnyckeln %08lX\n"
1716
1717 #: g10/getkey.c:2020
1718 #, fuzzy
1719 msgid "[User id not found]"
1720 msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
1721
1722 #: g10/import.c:181
1723 #, c-format
1724 msgid "skipping block of type %d\n"
1725 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
1726
1727 #: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1748 g10/trustdb.c:1789
1728 #, c-format
1729 msgid "%lu keys so far processed\n"
1730 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
1731
1732 #: g10/import.c:193
1733 #, c-format
1734 msgid "error reading `%s': %s\n"
1735 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
1736
1737 #: g10/import.c:203
1738 #, c-format
1739 msgid "Total number processed: %lu\n"
1740 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
1741
1742 #: g10/import.c:205
1743 #, c-format
1744 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1745 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
1746
1747 #: g10/import.c:207
1748 #, c-format
1749 msgid "              imported: %lu"
1750 msgstr "                      importerade: %lu"
1751
1752 #: g10/import.c:213
1753 #, c-format
1754 msgid "             unchanged: %lu\n"
1755 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
1756
1757 #: g10/import.c:215
1758 #, c-format
1759 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1760 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
1761
1762 #: g10/import.c:217
1763 #, c-format
1764 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1765 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
1766
1767 #: g10/import.c:219
1768 #, c-format
1769 msgid "        new signatures: %lu\n"
1770 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
1771
1772 #: g10/import.c:221
1773 #, c-format
1774 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1775 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
1776
1777 #: g10/import.c:223
1778 #, c-format
1779 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1780 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
1781
1782 #: g10/import.c:225
1783 #, c-format
1784 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1785 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
1786
1787 #: g10/import.c:227
1788 #, c-format
1789 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1790 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
1791
1792 #: g10/import.c:386 g10/import.c:578
1793 #, c-format
1794 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1795 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
1796
1797 #: g10/import.c:400
1798 #, c-format
1799 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1800 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
1801
1802 #: g10/import.c:402
1803 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1804 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
1805
1806 #: g10/import.c:413 g10/import.c:645
1807 #, c-format
1808 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1809 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
1810
1811 #: g10/import.c:419
1812 msgid "no default public keyring\n"
1813 msgstr "ingen förvald publik nyckel\n"
1814
1815 #: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:350 g10/sign.c:669
1816 #, c-format
1817 msgid "writing to `%s'\n"
1818 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
1819
1820 #: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
1821 #, c-format
1822 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1823 msgstr "kan inte låsa nyckelringen \"%s\": %s\n"
1824
1825 #: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
1826 #, c-format
1827 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1828 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
1829
1830 #: g10/import.c:434
1831 #, c-format
1832 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1833 msgstr "nyckel %08lX: importerade publik nyckel\n"
1834
1835 #: g10/import.c:451
1836 #, c-format
1837 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1838 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
1839
1840 #: g10/import.c:460 g10/import.c:653
1841 #, c-format
1842 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1843 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
1844
1845 #: g10/import.c:466 g10/import.c:659
1846 #, c-format
1847 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1848 msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
1849
1850 #: g10/import.c:493
1851 #, c-format
1852 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1853 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny användaridentitet\n"
1854
1855 #: g10/import.c:496
1856 #, c-format
1857 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1858 msgstr "nyckel %08lX: %d nya användaridentiteter\n"
1859
1860 #: g10/import.c:499
1861 #, c-format
1862 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1863 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny signatur\n"
1864
1865 #: g10/import.c:502
1866 #, c-format
1867 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1868 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
1869
1870 #: g10/import.c:505
1871 #, c-format
1872 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1873 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny undernyckel\n"
1874
1875 #: g10/import.c:508
1876 #, c-format
1877 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1878 msgstr "nyckel %08lX: %d nya undernycklar\n"
1879
1880 #: g10/import.c:518
1881 #, c-format
1882 msgid "key %08lX: not changed\n"
1883 msgstr "nyckel %08lX: inte förändrad\n"
1884
1885 #: g10/import.c:601
1886 #, c-format
1887 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1888 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
1889
1890 #. we can't merge secret keys
1891 #: g10/import.c:605
1892 #, c-format
1893 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1894 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
1895
1896 #: g10/import.c:610
1897 #, c-format
1898 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1899 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
1900
1901 #: g10/import.c:639
1902 #, c-format
1903 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1904 msgstr ""
1905 "nyckel %08lX: ingen publik nyckel - kan inte tillämpa "
1906 "återkallelsecertifikatet\n"
1907
1908 #: g10/import.c:670
1909 #, c-format
1910 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1911 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt återkallelsecertifikat: %s - avvisat\n"
1912
1913 #: g10/import.c:702
1914 #, c-format
1915 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1916 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat importerat\n"
1917
1918 #: g10/import.c:744
1919 #, c-format
1920 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1921 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
1922
1923 #: g10/import.c:751 g10/import.c:775
1924 #, c-format
1925 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1926 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för publik nyckel ej stödd\n"
1927
1928 #: g10/import.c:752
1929 #, c-format
1930 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1931 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig självsignatur\n"
1932
1933 #: g10/import.c:767
1934 #, c-format
1935 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1936 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
1937
1938 #: g10/import.c:776
1939 #, c-format
1940 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1941 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
1942
1943 # vad innebär fnutten i slutet?
1944 #: g10/import.c:803
1945 #, c-format
1946 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1947 msgstr "nyckel %08lX: accepterade icke självsignerad användaridentitet '"
1948
1949 #: g10/import.c:832
1950 #, c-format
1951 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1952 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
1953
1954 #: g10/import.c:855
1955 #, c-format
1956 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1957 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
1958
1959 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1960 #. * to import non-exportable signature when we have the
1961 #. * the secret key used to create this signature - it
1962 #. * seems that this makes sense
1963 #: g10/import.c:880
1964 #, c-format
1965 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1966 msgstr "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över\n"
1967
1968 #: g10/import.c:889
1969 #, c-format
1970 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1971 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat på fel plats - hoppade över\n"
1972
1973 #: g10/import.c:897
1974 #, c-format
1975 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1976 msgstr "nyckel %08lX: felaktigt återkallelsecertifikat: %s - hoppade över\n"
1977
1978 #: g10/import.c:997
1979 #, c-format
1980 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1981 msgstr "nyckel %08lX: användaridentitet hittades två gånger - slog ihop\n"
1982
1983 #: g10/import.c:1048
1984 #, c-format
1985 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1986 msgstr "nyckel %08lX: lade till återkallelsecertifikat\n"
1987
1988 #: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
1989 #, c-format
1990 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1991 msgstr "nyckel %08lX: vår kopia har ingen självsignatur\n"
1992
1993 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
1994 #, c-format
1995 msgid "%s: user not found\n"
1996 msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
1997
1998 #: g10/keyedit.c:155
1999 msgid "[revocation]"
2000 msgstr "[återkallelse]"
2001
2002 #: g10/keyedit.c:156
2003 msgid "[self-signature]"
2004 msgstr "[självsignatur]"
2005
2006 #: g10/keyedit.c:220
2007 msgid "1 bad signature\n"
2008 msgstr "1 felaktig signatur\n"
2009
2010 #: g10/keyedit.c:222
2011 #, c-format
2012 msgid "%d bad signatures\n"
2013 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
2014
2015 #: g10/keyedit.c:224
2016 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2017 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
2018
2019 #: g10/keyedit.c:226
2020 #, c-format
2021 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2022 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
2023
2024 #: g10/keyedit.c:228
2025 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2026 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
2027
2028 #: g10/keyedit.c:230
2029 #, c-format
2030 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2031 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
2032
2033 #: g10/keyedit.c:232
2034 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2035 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
2036
2037 #: g10/keyedit.c:234
2038 #, c-format
2039 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2040 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig självsignatur hittades\n"
2041
2042 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2043 #. * case we should allow to sign it again.
2044 #: g10/keyedit.c:316
2045 #, c-format
2046 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2047 msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
2048
2049 #: g10/keyedit.c:324
2050 #, c-format
2051 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2052 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
2053
2054 #: g10/keyedit.c:333
2055 msgid ""
2056 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2057 "with your key: \""
2058 msgstr ""
2059 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
2060 "med din nyckel: \""
2061
2062 #: g10/keyedit.c:342
2063 msgid ""
2064 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2065 "\n"
2066 msgstr ""
2067 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
2068 "\n"
2069
2070 #: g10/keyedit.c:347
2071 msgid "Really sign? "
2072 msgstr "Vill du verkligen signera? "
2073
2074 #: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1873 g10/keyedit.c:1935 g10/sign.c:191
2075 #, c-format
2076 msgid "signing failed: %s\n"
2077 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
2078
2079 #: g10/keyedit.c:427
2080 msgid "This key is not protected.\n"
2081 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
2082
2083 #: g10/keyedit.c:431
2084 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2085 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
2086
2087 #: g10/keyedit.c:435
2088 msgid "Key is protected.\n"
2089 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
2090
2091 #: g10/keyedit.c:455
2092 #, c-format
2093 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2094 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
2095
2096 #: g10/keyedit.c:460
2097 msgid ""
2098 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2099 "\n"
2100 msgstr ""
2101 "Skriv in den nya lösenordsfrasen för denna hemliga nyckel.\n"
2102 "\n"
2103
2104 #: g10/keyedit.c:472
2105 msgid ""
2106 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2107 "\n"
2108 msgstr ""
2109 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - detta är sannolikt en dålig idé!\n"
2110 "\n"
2111
2112 #: g10/keyedit.c:475
2113 msgid "Do you really want to do this? "
2114 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
2115
2116 #: g10/keyedit.c:539
2117 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2118 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
2119
2120 #: g10/keyedit.c:580
2121 msgid "quit this menu"
2122 msgstr "avsluta denna meny"
2123
2124 #: g10/keyedit.c:581
2125 msgid "q"
2126 msgstr "q"
2127
2128 #: g10/keyedit.c:582
2129 msgid "save"
2130 msgstr "save"
2131
2132 #: g10/keyedit.c:582
2133 msgid "save and quit"
2134 msgstr "spara och avsluta"
2135
2136 #: g10/keyedit.c:583
2137 msgid "help"
2138 msgstr "help"
2139
2140 #: g10/keyedit.c:583
2141 msgid "show this help"
2142 msgstr "visa denna hjälp"
2143
2144 # skall dessa översättas?
2145 #: g10/keyedit.c:585
2146 msgid "fpr"
2147 msgstr "fpr"
2148
2149 #: g10/keyedit.c:585
2150 msgid "show fingerprint"
2151 msgstr "visa fingeravtryck"
2152
2153 #: g10/keyedit.c:586
2154 msgid "list"
2155 msgstr "list"
2156
2157 #: g10/keyedit.c:586
2158 msgid "list key and user IDs"
2159 msgstr "räkna upp nycklar och användaridentiteter"
2160
2161 #: g10/keyedit.c:587
2162 msgid "l"
2163 msgstr "l"
2164
2165 #: g10/keyedit.c:588
2166 msgid "uid"
2167 msgstr "uid"
2168
2169 #: g10/keyedit.c:588
2170 msgid "select user ID N"
2171 msgstr "välj användaridentitet N"
2172
2173 #: g10/keyedit.c:589
2174 msgid "key"
2175 msgstr "key"
2176
2177 #: g10/keyedit.c:589
2178 msgid "select secondary key N"
2179 msgstr "välj sekundär nyckel N"
2180
2181 #: g10/keyedit.c:590
2182 msgid "check"
2183 msgstr "check"
2184
2185 #: g10/keyedit.c:590
2186 msgid "list signatures"
2187 msgstr "räkna upp signaturer"
2188
2189 #: g10/keyedit.c:591
2190 msgid "c"
2191 msgstr "c"
2192
2193 #: g10/keyedit.c:592
2194 msgid "sign"
2195 msgstr "sign"
2196
2197 #: g10/keyedit.c:592
2198 msgid "sign the key"
2199 msgstr "signera nyckeln"
2200
2201 #: g10/keyedit.c:593
2202 msgid "s"
2203 msgstr "s"
2204
2205 #: g10/keyedit.c:594
2206 msgid "lsign"
2207 msgstr "lsign"
2208
2209 #: g10/keyedit.c:594
2210 msgid "sign the key locally"
2211 msgstr "signera nyckeln lokalt"
2212
2213 #: g10/keyedit.c:595
2214 msgid "debug"
2215 msgstr "debug"
2216
2217 #: g10/keyedit.c:596
2218 msgid "adduid"
2219 msgstr "adduid"
2220
2221 #: g10/keyedit.c:596
2222 msgid "add a user ID"
2223 msgstr "lägg till en användaridentitet"
2224
2225 #: g10/keyedit.c:597
2226 msgid "deluid"
2227 msgstr "deluid"
2228
2229 #: g10/keyedit.c:597
2230 msgid "delete user ID"
2231 msgstr "ta bort en användaridentitet"
2232
2233 #: g10/keyedit.c:598
2234 msgid "addkey"
2235 msgstr "addkey"
2236
2237 #: g10/keyedit.c:598
2238 msgid "add a secondary key"
2239 msgstr "lägg till en sekundär nyckel"
2240
2241 #: g10/keyedit.c:599
2242 msgid "delkey"
2243 msgstr "delkey"
2244
2245 #: g10/keyedit.c:599
2246 msgid "delete a secondary key"
2247 msgstr "ta bort en sekundär nyckel"
2248
2249 #: g10/keyedit.c:600
2250 msgid "delsig"
2251 msgstr "delsig"
2252
2253 #: g10/keyedit.c:600
2254 msgid "delete signatures"
2255 msgstr "ta bort signaturer"
2256
2257 #: g10/keyedit.c:601
2258 msgid "expire"
2259 msgstr "expire"
2260
2261 #: g10/keyedit.c:601
2262 msgid "change the expire date"
2263 msgstr "ändra utgångsdatum"
2264
2265 #: g10/keyedit.c:602
2266 msgid "toggle"
2267 msgstr "toggle"
2268
2269 #: g10/keyedit.c:602
2270 msgid "toggle between secret and public key listing"
2271 msgstr "hoppa mellan utskrift av hemliga och publika nycklar"
2272
2273 #: g10/keyedit.c:604
2274 msgid "t"
2275 msgstr "t"
2276
2277 #: g10/keyedit.c:605
2278 msgid "pref"
2279 msgstr "pref"
2280
2281 #: g10/keyedit.c:605
2282 msgid "list preferences"
2283 msgstr "skriv ut inställningar"
2284
2285 #: g10/keyedit.c:606
2286 msgid "passwd"
2287 msgstr "passwd"
2288
2289 #: g10/keyedit.c:606
2290 msgid "change the passphrase"
2291 msgstr "ändra lösenordsfrasen"
2292
2293 #: g10/keyedit.c:607
2294 msgid "trust"
2295 msgstr "trust"
2296
2297 # originalet borde ha ett value
2298 #: g10/keyedit.c:607
2299 msgid "change the ownertrust"
2300 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
2301
2302 #: g10/keyedit.c:608
2303 msgid "revsig"
2304 msgstr "revsig"
2305
2306 #: g10/keyedit.c:608
2307 msgid "revoke signatures"
2308 msgstr "återkalla signaturer"
2309
2310 #: g10/keyedit.c:609
2311 msgid "revkey"
2312 msgstr "revkey"
2313
2314 #: g10/keyedit.c:609
2315 msgid "revoke a secondary key"
2316 msgstr "återkalla en sekundär nyckel"
2317
2318 #: g10/keyedit.c:610
2319 msgid "disable"
2320 msgstr "disable"
2321
2322 #: g10/keyedit.c:610
2323 msgid "disable a key"
2324 msgstr "deaktivera en nyckel"
2325
2326 #: g10/keyedit.c:611
2327 msgid "enable"
2328 msgstr "enable"
2329
2330 #: g10/keyedit.c:611
2331 msgid "enable a key"
2332 msgstr "aktivera en nyckel"
2333
2334 #: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
2335 msgid "can't do that in batchmode\n"
2336 msgstr "kan ej göra detta i batch-läge\n"
2337
2338 #. check that they match
2339 #. fixme: check that they both match
2340 #: g10/keyedit.c:668
2341 msgid "Secret key is available.\n"
2342 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
2343
2344 #: g10/keyedit.c:697
2345 msgid "Command> "
2346 msgstr "Kommando> "
2347
2348 #: g10/keyedit.c:727
2349 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2350 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
2351
2352 #: g10/keyedit.c:731
2353 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2354 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
2355
2356 #: g10/keyedit.c:778
2357 msgid "Really sign all user IDs? "
2358 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
2359
2360 #: g10/keyedit.c:779
2361 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2362 msgstr "Tips: Välj det användarid du vill signera\n"
2363
2364 #: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
2365 #, c-format
2366 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2367 msgstr "uppdateringen av tillitsdatabasen misslyckades: %s\n"
2368
2369 #: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
2370 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2371 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
2372
2373 #: g10/keyedit.c:824
2374 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2375 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
2376
2377 #: g10/keyedit.c:827
2378 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2379 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
2380
2381 #: g10/keyedit.c:828
2382 msgid "Really remove this user ID? "
2383 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
2384
2385 #: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
2386 msgid "You must select at least one key.\n"
2387 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
2388
2389 #: g10/keyedit.c:868
2390 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2391 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
2392
2393 #: g10/keyedit.c:869
2394 msgid "Do you really want to delete this key? "
2395 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
2396
2397 #: g10/keyedit.c:890
2398 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2399 msgstr "Vill du verkligen återkalla de valda nycklarna? "
2400
2401 #: g10/keyedit.c:891
2402 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2403 msgstr "Vill du verkligen återkalla denna nyckel? "
2404
2405 #: g10/keyedit.c:957
2406 msgid "Save changes? "
2407 msgstr "Spara ändringarna? "
2408
2409 #: g10/keyedit.c:960
2410 msgid "Quit without saving? "
2411 msgstr "Avsluta utan att spara? "
2412
2413 #: g10/keyedit.c:971
2414 #, c-format
2415 msgid "update failed: %s\n"
2416 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
2417
2418 #: g10/keyedit.c:978
2419 #, c-format
2420 msgid "update secret failed: %s\n"
2421 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
2422
2423 #: g10/keyedit.c:985
2424 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2425 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
2426
2427 #: g10/keyedit.c:1000
2428 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2429 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
2430
2431 #: g10/keyedit.c:1083 g10/keyedit.c:1109
2432 #, c-format
2433 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: g10/keyedit.c:1092
2437 #, c-format
2438 msgid " trust: %c/%c"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: g10/keyedit.c:1096
2442 msgid "This key has been disabled"
2443 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
2444
2445 #: g10/keyedit.c:1125
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2448 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:1128
2451 #, fuzzy
2452 msgid "rev- faked revocation found\n"
2453 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
2454
2455 #: g10/keyedit.c:1130
2456 #, c-format
2457 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: g10/keyedit.c:1368
2461 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2462 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
2463
2464 #: g10/keyedit.c:1372
2465 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2466 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
2467
2468 #: g10/keyedit.c:1376
2469 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2470 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
2471
2472 #: g10/keyedit.c:1382
2473 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2474 msgstr "Vill du radera denna självsignatur? (j/N)"
2475
2476 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
2477 #: g10/keyedit.c:1396
2478 #, c-format
2479 msgid "Deleted %d signature.\n"
2480 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
2481
2482 #: g10/keyedit.c:1397
2483 #, c-format
2484 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2485 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
2486
2487 #: g10/keyedit.c:1400
2488 msgid "Nothing deleted.\n"
2489 msgstr "Ingenting raderat.\n"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:1469
2492 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2493 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
2494
2495 #: g10/keyedit.c:1475
2496 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2497 msgstr "Välj som mest en sekundär nyckel.\n"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:1479
2500 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2501 msgstr "Ändrar giltighetstid för en sekundär nyckel.\n"
2502
2503 #: g10/keyedit.c:1481
2504 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2505 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
2506
2507 #: g10/keyedit.c:1523
2508 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2509 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
2510
2511 #: g10/keyedit.c:1539
2512 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2513 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
2514
2515 #: g10/keyedit.c:1600
2516 #, c-format
2517 msgid "No user ID with index %d\n"
2518 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
2519
2520 #: g10/keyedit.c:1646
2521 #, c-format
2522 msgid "No secondary key with index %d\n"
2523 msgstr "Ingen sekundär nyckel med index %d\n"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:1744
2526 msgid "user ID: \""
2527 msgstr "användaridentitet: \""
2528
2529 #: g10/keyedit.c:1747
2530 #, c-format
2531 msgid ""
2532 "\"\n"
2533 "signed with your key %08lX at %s\n"
2534 msgstr ""
2535 "\"\n"
2536 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
2537
2538 #: g10/keyedit.c:1751
2539 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2540 msgstr "Vill du skapa ett återkallelsecertifikat för denna signatur? (j/N)"
2541
2542 #. FIXME: detect duplicates here
2543 #: g10/keyedit.c:1775
2544 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2545 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
2546
2547 #: g10/keyedit.c:1789 g10/keyedit.c:1824
2548 #, c-format
2549 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2550 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
2551
2552 #: g10/keyedit.c:1794
2553 #, c-format
2554 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2555 msgstr "   återkallad av %08lX %s\n"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:1814
2558 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2559 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
2560
2561 #: g10/keyedit.c:1832
2562 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2563 msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
2564
2565 #: g10/keyedit.c:1861
2566 msgid "no secret key\n"
2567 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
2568
2569 #: g10/keylist.c:158
2570 #, fuzzy
2571 msgid "invalid"
2572 msgstr "felaktigt skal"
2573
2574 #: g10/keylist.c:178
2575 #, fuzzy
2576 msgid "revoked"
2577 msgstr "revkey"
2578
2579 #. of subkey
2580 #: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
2581 #, c-format
2582 msgid " [expires: %s]"
2583 msgstr "[går ut: %s]"
2584
2585 #: g10/mainproc.c:212
2586 #, c-format
2587 msgid "public key is %08lX\n"
2588 msgstr "den publika nyckeln är %08lX\n"
2589
2590 # DEK betyder Data Encryption Key, Meddelandet är förvirrande
2591 # men efter att ha kikat i koden har jag kommit fram till att
2592 # meddelandet bara visas om verbose-flaggan är satt, och då
2593 # markerar meddelandet att get_session_key lyckades hitta
2594 # rätt publik nyckel att kryptera datat med. Jag tycker
2595 # inte att svenska översättningen är mycket obskyrare än engelska
2596 # originalet iallafall.
2597 #: g10/mainproc.c:247
2598 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2599 msgstr "data krypterad med publik nyckel: korrekt krypteringsnyckel\n"
2600
2601 #: g10/mainproc.c:280
2602 #, c-format
2603 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2604 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
2605
2606 #: g10/mainproc.c:290
2607 #, c-format
2608 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2609 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
2610
2611 #: g10/mainproc.c:296
2612 msgid "no secret key for decryption available\n"
2613 msgstr "det finns ingen hemlig nyckel tillgänglig för dekryptering\n"
2614
2615 #: g10/mainproc.c:305
2616 #, c-format
2617 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2618 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
2619
2620 #: g10/mainproc.c:342
2621 msgid "decryption okay\n"
2622 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
2623
2624 #: g10/mainproc.c:347
2625 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2626 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
2627
2628 #: g10/mainproc.c:352
2629 #, c-format
2630 msgid "decryption failed: %s\n"
2631 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
2632
2633 #: g10/mainproc.c:371
2634 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2635 msgstr "NOTERA: avsändaren efterfrågade \"endast-för-dina-ögon\"\n"
2636
2637 #: g10/mainproc.c:373
2638 #, c-format
2639 msgid "original file name='%.*s'\n"
2640 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
2641
2642 #: g10/mainproc.c:538
2643 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2644 msgstr ""
2645 "fristående återkallelsecertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
2646 "att applicera\n"
2647
2648 #: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
2649 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2650 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
2651
2652 #: g10/mainproc.c:637
2653 msgid "Notation: "
2654 msgstr "Notation: "
2655
2656 # finns det någon bra svensk översättning av policy?
2657 #: g10/mainproc.c:644
2658 msgid "Policy: "
2659 msgstr "Policy: "
2660
2661 #: g10/mainproc.c:1074
2662 msgid "signature verification suppressed\n"
2663 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
2664
2665 #: g10/mainproc.c:1080
2666 #, c-format
2667 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2668 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
2669
2670 #. just in case that we have no userid
2671 #: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
2672 msgid "BAD signature from \""
2673 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
2674
2675 #: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
2676 msgid "Good signature from \""
2677 msgstr "Korrekt signatur från \""
2678
2679 #: g10/mainproc.c:1109
2680 msgid "                aka \""
2681 msgstr "      även känd som \""
2682
2683 #: g10/mainproc.c:1165
2684 #, c-format
2685 msgid "Can't check signature: %s\n"
2686 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
2687
2688 #: g10/mainproc.c:1230
2689 #, c-format
2690 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2691 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
2692
2693 #: g10/mainproc.c:1282
2694 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2695 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
2696
2697 #: g10/mainproc.c:1287
2698 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2699 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
2700
2701 #: g10/misc.c:83
2702 #, c-format
2703 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2704 msgstr "kan inte deaktivera minnesutskrifter: %s\n"
2705
2706 #: g10/misc.c:86
2707 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2708 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
2709
2710 #: g10/misc.c:312
2711 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2712 msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
2713
2714 # maila gnupg-bugs om konstigt felmeddelande, man skapar nycklar i pluralis
2715 #: g10/misc.c:326
2716 msgid ""
2717 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2718 "in the future\n"
2719 msgstr ""
2720 "RSA-nycklar är förlegade; överväg att skapa nya nycklar och använd dessa i "
2721 "framtiden\n"
2722
2723 # XXX
2724 #: g10/misc.c:348
2725 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2726 msgstr ""
2727 "avråder från denna chifferalgoritm, använd istället en mer normal algoritm!\n"
2728
2729 #: g10/parse-packet.c:115
2730 #, c-format
2731 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2732 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för publik nyckelhantering\n"
2733
2734 #: g10/parse-packet.c:963
2735 #, c-format
2736 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2737 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
2738
2739 #: g10/passphrase.c:198
2740 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: g10/passphrase.c:204
2744 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: g10/hkp.c:158 g10/passphrase.c:223
2748 #, c-format
2749 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2750 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
2751
2752 #: g10/passphrase.c:284 g10/passphrase.c:522
2753 #, c-format
2754 msgid " (main key ID %08lX)"
2755 msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
2756
2757 #: g10/passphrase.c:294
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid ""
2760 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
2761 "\"%.*s\"\n"
2762 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
2763 msgstr ""
2764 "\n"
2765 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
2766 "användaren: \""
2767
2768 #: g10/passphrase.c:315
2769 #, fuzzy
2770 msgid "Enter passphrase\n"
2771 msgstr "Ange lösenordsfras: "
2772
2773 #: g10/passphrase.c:317
2774 #, fuzzy
2775 msgid "Repeat passphrase\n"
2776 msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
2777
2778 #: g10/passphrase.c:338 g10/passphrase.c:348 g10/passphrase.c:439
2779 msgid "response from agent too short\n"
2780 msgstr ""
2781
2782 #: g10/passphrase.c:355
2783 msgid "passphrase too long\n"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: g10/passphrase.c:367
2787 msgid "invalid response from agent\n"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: g10/passphrase.c:376
2791 msgid "cancelled by user\n"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:445
2795 #, c-format
2796 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: g10/passphrase.c:508
2800 msgid ""
2801 "\n"
2802 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2803 "user: \""
2804 msgstr ""
2805 "\n"
2806 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
2807 "användaren: \""
2808
2809 #: g10/passphrase.c:517
2810 #, c-format
2811 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2812 msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
2813
2814 #: g10/passphrase.c:555
2815 msgid "can't query password in batchmode\n"
2816 msgstr "kan inte fråga efter lösenord i batch-läge\n"
2817
2818 #: g10/passphrase.c:559
2819 msgid "Enter passphrase: "
2820 msgstr "Ange lösenordsfras: "
2821
2822 #: g10/passphrase.c:563
2823 msgid "Repeat passphrase: "
2824 msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
2825
2826 #: g10/plaintext.c:67
2827 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2828 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara den\n"
2829
2830 #: g10/plaintext.c:324
2831 msgid "Detached signature.\n"
2832 msgstr "Löskopplad signatur.\n"
2833
2834 #: g10/plaintext.c:328
2835 msgid "Please enter name of data file: "
2836 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
2837
2838 #: g10/plaintext.c:349
2839 msgid "reading stdin ...\n"
2840 msgstr "läser från standard in ...\n"
2841
2842 #: g10/plaintext.c:392
2843 #, c-format
2844 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2845 msgstr "kan inte öppna signerad data \"%s\"\n"
2846
2847 #: g10/pubkey-enc.c:138
2848 #, c-format
2849 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2850 msgstr "anonym mottagare, försöker använda den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
2851
2852 #: g10/pubkey-enc.c:144
2853 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2854 msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
2855
2856 #: g10/pubkey-enc.c:200
2857 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2858 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
2859
2860 #: g10/pubkey-enc.c:219
2861 #, c-format
2862 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2863 msgstr "chifferalgoritmen %d är okänd eller avslagen\n"
2864
2865 #: g10/pubkey-enc.c:258
2866 #, c-format
2867 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2868 msgstr "NOTERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
2869
2870 #: g10/pubkey-enc.c:264
2871 #, c-format
2872 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2873 msgstr "NOTERA: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
2874
2875 #: g10/hkp.c:62
2876 #, c-format
2877 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2878 msgstr "fråga efter nyckeln %08lX från %s ...\n"
2879
2880 #: g10/hkp.c:75
2881 #, c-format
2882 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2883 msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
2884
2885 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2886 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2887 msgstr "känner inte till någon nyckelserver (använd flaggan --keyserver)\n"
2888
2889 #: g10/hkp.c:106
2890 #, c-format
2891 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2892 msgstr "%s: ogiltig nyckelidentitet\n"
2893
2894 #: g10/hkp.c:182
2895 #, c-format
2896 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2897 msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
2898
2899 #: g10/hkp.c:194
2900 #, c-format
2901 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2902 msgstr "lyckades sända till \"%s\" (status=%u)\n"
2903
2904 #: g10/hkp.c:197
2905 #, c-format
2906 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2907 msgstr "misslyckades sända till \"%s\": status=%u\n"
2908
2909 #: g10/seckey-cert.c:90
2910 msgid "secret key parts are not available\n"
2911 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
2912
2913 #: g10/seckey-cert.c:96
2914 #, c-format
2915 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2916 msgstr "skyddsalgoritmen %d stöds inte\n"
2917
2918 #: g10/seckey-cert.c:241
2919 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2920 msgstr "Ogiltig lösenordsfras, försök igen ...\n"
2921
2922 # är det nyckeln som är svag, konstigt
2923 #: g10/seckey-cert.c:304
2924 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2925 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenordsfras igen.\n"
2926
2927 #: g10/sig-check.c:282
2928 msgid ""
2929 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2930 msgstr ""
2931 "detta är en PGP-genererad ElGamal-nyckel som INTE är säker för signaturer!\n"
2932
2933 # behövs verkligen c-format här?
2934 #: g10/sig-check.c:290
2935 #, c-format
2936 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2937 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekund nyare än signaturen\n"
2938
2939 #: g10/sig-check.c:291
2940 #, c-format
2941 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2942 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
2943
2944 #: g10/sig-check.c:309
2945 #, c-format
2946 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2947 msgstr "NOTERA: signaturnyckeln är för gammal, gick ut vid %s\n"
2948
2949 #: g10/sig-check.c:378
2950 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2951 msgstr ""
2952 "antar att signaturen är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
2953
2954 #: g10/sign.c:195
2955 #, c-format
2956 msgid "%s signature from: %s\n"
2957 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
2958
2959 #: g10/sign.c:345 g10/sign.c:664
2960 #, c-format
2961 msgid "can't create %s: %s\n"
2962 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
2963
2964 #: g10/sign.c:444
2965 msgid "signing:"
2966 msgstr "signerar:"
2967
2968 #: g10/sign.c:487
2969 #, c-format
2970 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2971 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
2972
2973 #: g10/textfilter.c:134
2974 #, c-format
2975 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2976 msgstr "kan inte hantera text med rader längre än %d tecken\n"
2977
2978 #: g10/textfilter.c:231
2979 #, c-format
2980 msgid "input line longer than %d characters\n"
2981 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
2982
2983 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2984 #, c-format
2985 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2986 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
2987
2988 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2989 #, c-format
2990 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2991 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
2992
2993 #: g10/tdbio.c:232
2994 msgid "trustdb transaction too large\n"
2995 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
2996
2997 #: g10/tdbio.c:424
2998 #, c-format
2999 msgid "%s: can't access: %s\n"
3000 msgstr "%s: ingen åtkomst: %s\n"
3001
3002 #: g10/tdbio.c:438
3003 #, c-format
3004 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3005 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
3006
3007 #: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1407
3008 #: g10/ringedit.c:1878 g10/tdbio.c:444
3009 #, c-format
3010 msgid "%s: can't create: %s\n"
3011 msgstr "%s: kan inte skapa: %s\n"
3012
3013 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
3014 #, c-format
3015 msgid "%s: can't create lock\n"
3016 msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
3017
3018 #: g10/tdbio.c:473
3019 #, c-format
3020 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3021 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
3022
3023 #: g10/tdbio.c:477
3024 #, c-format
3025 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3026 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas skapad\n"
3027
3028 #: g10/tdbio.c:480
3029 #, c-format
3030 msgid "%s: trustdb created\n"
3031 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
3032
3033 #: g10/tdbio.c:517
3034 #, c-format
3035 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3036 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas\n"
3037
3038 #: g10/tdbio.c:550
3039 #, c-format
3040 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3041 msgstr "%s: misslyckades med att skapa hash-tabell: %s\n"
3042
3043 #: g10/tdbio.c:558
3044 #, c-format
3045 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3046 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
3047
3048 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
3049 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
3050 #, c-format
3051 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3052 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
3053
3054 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
3055 #, c-format
3056 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3057 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
3058
3059 #: g10/tdbio.c:1235
3060 #, c-format
3061 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3062 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
3063
3064 #: g10/tdbio.c:1243
3065 #, c-format
3066 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3067 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
3068
3069 #: g10/tdbio.c:1264
3070 #, c-format
3071 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3072 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
3073
3074 #: g10/tdbio.c:1280
3075 #, c-format
3076 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3077 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
3078
3079 #: g10/tdbio.c:1285
3080 #, c-format
3081 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3082 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
3083
3084 #: g10/tdbio.c:1589
3085 #, c-format
3086 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3087 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
3088
3089 #: g10/tdbio.c:1597
3090 #, c-format
3091 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3092 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
3093
3094 #: g10/tdbio.c:1607
3095 #, c-format
3096 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3097 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
3098
3099 #: g10/tdbio.c:1637
3100 #, c-format
3101 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3102 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
3103
3104 #: g10/tdbio.c:1748
3105 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3106 msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3107
3108 # req är nog felstavat i originalet då det syftar på record och inte
3109 # request
3110 #: g10/trustdb.c:168
3111 #, c-format
3112 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3113 msgstr "tillitspost %lu, posttyp %d: kunde inte läsa: %s\n"
3114
3115 #: g10/trustdb.c:183
3116 #, c-format
3117 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3118 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
3119
3120 #: g10/trustdb.c:197
3121 #, c-format
3122 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3123 msgstr "tillitspost %lu: kunde inte radera: %s\n"
3124
3125 #: g10/trustdb.c:211
3126 #, c-format
3127 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3128 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
3129
3130 # LID betyder local id och är serienumret i den lokala databasen
3131 # för en given nyckel
3132 #: g10/trustdb.c:376
3133 #, c-format
3134 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3135 msgstr "fel vid läsning av katalogpost för lokalt id %lu: %s\n"
3136
3137 #: g10/trustdb.c:383
3138 #, c-format
3139 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3140 msgstr "lokalt id %lu: väntade en katalogpost, fick en post av typen %d\n"
3141
3142 #: g10/trustdb.c:388
3143 #, c-format
3144 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3145 msgstr "ingen primär nyckel för lokalt id %lu\n"
3146
3147 #: g10/trustdb.c:393
3148 #, c-format
3149 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3150 msgstr "fel vid läsning av primär nyckel för lokalt id %lu: %s\n"
3151
3152 #: g10/trustdb.c:432
3153 #, c-format
3154 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3155 msgstr "get_dir_record: search_record misslyckades: %s\n"
3156
3157 #: g10/trustdb.c:487
3158 #, c-format
3159 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3160 msgstr "NOTERA: den hemliga nyckeln %08lX är INTE skyddad.\n"
3161
3162 #: g10/trustdb.c:495
3163 #, c-format
3164 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
3165 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppade över\n"
3166
3167 #: g10/trustdb.c:502
3168 #, c-format
3169 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3170 msgstr "nyckel %08lX: hemlig och publik nyckel stämmer inte överens\n"
3171
3172 #: g10/trustdb.c:514
3173 #, c-format
3174 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3175 msgstr "nyckel %08lX: kan inte lägga till i tillitsdatabasen\n"
3176
3177 #: g10/trustdb.c:520
3178 #, c-format
3179 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3180 msgstr "nyckel %08lX: uppslagning av post misslyckades\n"
3181
3182 #: g10/trustdb.c:529
3183 #, c-format
3184 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3185 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i tabellen över pålitliga nycklar\n"
3186
3187 #: g10/trustdb.c:532
3188 #, c-format
3189 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3190 msgstr "nyckel %08lX: accepterad som en pålitlig nyckel\n"
3191
3192 #: g10/trustdb.c:540
3193 #, c-format
3194 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3195 msgstr "numrering av hemliga nycklar misslyckades: %s\n"
3196
3197 #: g10/trustdb.c:925
3198 #, c-format
3199 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3200 msgstr "nyckel: %08lX.%lu: Korrekt bindning till undernyckel\n"
3201
3202 #: g10/trustdb.c:931 g10/trustdb.c:966
3203 #, c-format
3204 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3205 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig bindning till undernyckel: %s\n"
3206
3207 #: g10/trustdb.c:943
3208 #, c-format
3209 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3210 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av nyckel\n"
3211
3212 #: g10/trustdb.c:949
3213 #, c-format
3214 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3215 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig återkallelse av nyckel: %s\n"
3216
3217 #: g10/trustdb.c:960
3218 #, c-format
3219 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3220 msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av undernyckel\n"
3221
3222 #: g10/trustdb.c:1071
3223 msgid "Good self-signature"
3224 msgstr "Korrekt självsignatur"
3225
3226 #: g10/trustdb.c:1081
3227 msgid "Invalid self-signature"
3228 msgstr "Felaktig självsignatur"
3229
3230 # detta verkar mycket märkligt. Någon borde kanske få en förklaring från
3231 # gnupg-utvecklarna?
3232 #: g10/trustdb.c:1108
3233 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3234 msgstr ""
3235 "Hoppade över en giltig återkallelse av användaridentiteten på\n"
3236 "grund av en nyare självsignatur"
3237
3238 #: g10/trustdb.c:1114
3239 msgid "Valid user ID revocation"
3240 msgstr "Giltig återkallelse av användaridentitet"
3241
3242 #: g10/trustdb.c:1119
3243 msgid "Invalid user ID revocation"
3244 msgstr "Ogiltig återkallelse av användaridentitet"
3245
3246 #: g10/trustdb.c:1161
3247 msgid "Valid certificate revocation"
3248 msgstr "Giltig återkallelse av certifikat"
3249
3250 #: g10/trustdb.c:1162
3251 msgid "Good certificate"
3252 msgstr "Korrekt certifikat"
3253
3254 #: g10/trustdb.c:1190
3255 msgid "Invalid certificate revocation"
3256 msgstr "Ogiltig återkallelse av certifikat "
3257
3258 #: g10/trustdb.c:1191
3259 msgid "Invalid certificate"
3260 msgstr "Ogiltigt certifikat"
3261
3262 #: g10/trustdb.c:1208 g10/trustdb.c:1212
3263 #, c-format
3264 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3265 msgstr "signaturpost %lu[%d] pekar mot fel post.\n"
3266
3267 #: g10/trustdb.c:1271
3268 msgid "duplicated certificate - deleted"
3269 msgstr "dubblett av certifikat - borttaget"
3270
3271 #: g10/trustdb.c:1592
3272 #, c-format
3273 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3274 msgstr "tdbio_search_dir misslyckades: %s\n"
3275
3276 #: g10/trustdb.c:1726
3277 #, c-format
3278 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3279 msgstr "lokalt id ?: tillägg misslyckades: %s\n"
3280
3281 #: g10/trustdb.c:1731
3282 #, c-format
3283 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3284 msgstr "lokalt id %lu: tillägg misslyckades: %s\n"
3285
3286 #: g10/trustdb.c:1737
3287 #, c-format
3288 msgid "lid %lu: inserted\n"
3289 msgstr "lokalt id %lu: lades till\n"
3290
3291 #: g10/trustdb.c:1742
3292 #, c-format
3293 msgid "error reading dir record: %s\n"
3294 msgstr "fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
3295
3296 #: g10/trustdb.c:1750 g10/trustdb.c:1813
3297 #, c-format
3298 msgid "%lu keys processed\n"
3299 msgstr "%lu nycklar behandlade\n"
3300
3301 #: g10/trustdb.c:1752 g10/trustdb.c:1819
3302 #, c-format
3303 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3304 msgstr "\t%lu nycklar med fel\n"
3305
3306 #: g10/trustdb.c:1754
3307 #, c-format
3308 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3309 msgstr "\t%lu nycklar tillagda\n"
3310
3311 #: g10/trustdb.c:1757
3312 #, c-format
3313 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3314 msgstr "numrering av nyckelblock misslyckades: %s\n"
3315
3316 #: g10/trustdb.c:1805
3317 #, c-format
3318 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3319 msgstr "lokalt id %lu: katalogpost utan nyckel - hoppade över\n"
3320
3321 #: g10/trustdb.c:1815
3322 #, c-format
3323 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3324 msgstr "\t%lu på grund av nya publika nycklar\n"
3325
3326 #: g10/trustdb.c:1817
3327 #, c-format
3328 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3329 msgstr "\t%lu nycklar hoppades över\n"
3330
3331 #: g10/trustdb.c:1821
3332 #, c-format
3333 msgid "\t%lu keys updated\n"
3334 msgstr "\t%lu nycklar uppdaterades\n"
3335
3336 #: g10/trustdb.c:2166
3337 msgid "Ooops, no keys\n"
3338 msgstr "Ooops, inga nycklar\n"
3339
3340 #: g10/trustdb.c:2170
3341 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3342 msgstr "Ooops, inga användaridentiteter\n"
3343
3344 #: g10/trustdb.c:2328
3345 #, c-format
3346 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3347 msgstr "check_trust: sökning av katalogpost misslyckades: %s\n"
3348
3349 #: g10/trustdb.c:2337
3350 #, c-format
3351 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3352 msgstr "nyckel %08lX: tillägg av tillitspost misslyckades: %s\n"
3353
3354 #: g10/trustdb.c:2341
3355 #, c-format
3356 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3357 msgstr "nyckel %08lX.%lu: lades till i tillitsdatabasen\n"
3358
3359 #: g10/trustdb.c:2349
3360 #, c-format
3361 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3362 msgstr ""
3363 "nyckel %08lX.%lu: skapad i framtiden (problemet är relaterat till\n"
3364 "tidsresande eller en felställd klocka)\n"
3365
3366 #: g10/trustdb.c:2364
3367 #, c-format
3368 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3369 msgstr "nyckel %08lX.%lu: gick ut %s\n"
3370
3371 #: g10/trustdb.c:2372
3372 #, c-format
3373 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3374 msgstr "nyckel %08lX.%lu: tillitskontroll misslyckades: %s\n"
3375
3376 #: g10/trustdb.c:2523
3377 #, c-format
3378 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3379 msgstr "användaren \"%s\" hittades inte: %s\n"
3380
3381 #: g10/trustdb.c:2525
3382 #, c-format
3383 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3384 msgstr "problem att hitta \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
3385
3386 #: g10/trustdb.c:2528
3387 #, c-format
3388 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3389 msgstr "användaren \"%s\" finns inte tillitsdatabasen - lägger till\n"
3390
3391 #: g10/trustdb.c:2531
3392 #, c-format
3393 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3394 msgstr "misslyckades med att placera \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
3395
3396 #: g10/trustdb.c:2717 g10/trustdb.c:2747
3397 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3398 msgstr "VARNING: kan ännu inte hantera långa inställningsposter\n"
3399
3400 #: g10/verify.c:82
3401 msgid ""
3402 "the signature could not be verified.\n"
3403 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3404 "should be the first file given on the command line.\n"
3405 msgstr ""
3406 "signaturen kunde inte verifieras.\n"
3407 "Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
3408 "ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
3409
3410 #: g10/verify.c:147
3411 #, c-format
3412 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3413 msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
3414
3415 #: g10/ringedit.c:324
3416 #, c-format
3417 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3418 msgstr "%s: kan inte skapa nyckelring: %s\n"
3419
3420 #: g10/ringedit.c:341 g10/ringedit.c:1412 g10/ringedit.c:1883
3421 #, c-format
3422 msgid "%s: keyring created\n"
3423 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3424
3425 # märkligt felmeddelande, kolla upp
3426 #: g10/ringedit.c:1589 g10/ringedit.c:2060
3427 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3428 msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
3429
3430 #: g10/ringedit.c:1590 g10/ringedit.c:2061
3431 #, c-format
3432 msgid "%s is the unchanged one\n"
3433 msgstr "%s är den oförändrade\n"
3434
3435 #: g10/ringedit.c:1591 g10/ringedit.c:2062
3436 #, c-format
3437 msgid "%s is the new one\n"
3438 msgstr "%s är den nya\n"
3439
3440 #: g10/ringedit.c:1592 g10/ringedit.c:2063
3441 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3442 msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
3443
3444 #: g10/skclist.c:96
3445 #, c-format
3446 msgid "skipped `%s': %s\n"
3447 msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
3448
3449 #: g10/skclist.c:102
3450 #, c-format
3451 msgid ""
3452 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3453 "signatures!\n"
3454 msgstr ""
3455 "hoppade över \"%s\": detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
3456 "som inte är säker för signaturer!\n"
3457
3458 #. do not overwrite
3459 #: g10/openfile.c:79
3460 #, c-format
3461 msgid "File `%s' exists. "
3462 msgstr "Filen \"%s\" finns. "
3463
3464 #: g10/openfile.c:81
3465 msgid "Overwrite (y/N)? "
3466 msgstr "Skriv över (j/N)? "
3467
3468 #: g10/openfile.c:109
3469 #, c-format
3470 msgid "%s: unknown suffix\n"
3471 msgstr "%s: okänt suffix\n"
3472
3473 #: g10/openfile.c:131
3474 msgid "Enter new filename"
3475 msgstr "Ange nytt filnamn"
3476
3477 #: g10/openfile.c:172
3478 msgid "writing to stdout\n"
3479 msgstr "skriver till standard ut\n"
3480
3481 #: g10/openfile.c:250
3482 #, c-format
3483 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3484 msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
3485
3486 #: g10/openfile.c:300
3487 #, c-format
3488 msgid "%s: new options file created\n"
3489 msgstr "%s: ny inställningsfil skapad\n"
3490
3491 #: g10/openfile.c:313
3492 #, c-format
3493 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3494 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
3495
3496 #: g10/openfile.c:316
3497 #, c-format
3498 msgid "%s: directory created\n"
3499 msgstr "%s: katalog skapad\n"
3500
3501 # GnuPG borde väl ersättas med %s?
3502 #: g10/openfile.c:318
3503 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3504 msgstr "du måste starta om GnuPG, så att den nya inställningsfilen kan läsas\n"
3505
3506 #: g10/encr-data.c:64
3507 #, c-format
3508 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3509 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
3510
3511 #: g10/encr-data.c:69
3512 #, c-format
3513 msgid "%s encrypted data\n"
3514 msgstr "%s krypterad data\n"
3515
3516 #: g10/encr-data.c:99
3517 msgid ""
3518 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3519 msgstr ""
3520 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel i det symmetriska\n"
3521 "chiffret.\n"
3522
3523 #: g10/seskey.c:61
3524 msgid "weak key created - retrying\n"
3525 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
3526
3527 #: g10/seskey.c:66
3528 #, c-format
3529 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3530 msgstr ""
3531 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer; försökte\n"
3532 "%d gånger!\n"
3533
3534 #: g10/delkey.c:94
3535 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3536 msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna publika nyckel!\n"
3537
3538 #: g10/delkey.c:96
3539 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3540 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-key\" för att ta bort den först.\n"
3541
3542 #: g10/delkey.c:114
3543 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3544 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
3545
3546 #: g10/delkey.c:136
3547 msgid "Delete this key from the keyring? "
3548 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
3549
3550 #: g10/delkey.c:144
3551 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3552 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
3553
3554 #: g10/helptext.c:47
3555 msgid ""
3556 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3557 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3558 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3559 msgstr ""
3560 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
3561 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
3562 "\"nätet av tillit\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
3563 "nätet av certifikat."
3564
3565 #: g10/helptext.c:53
3566 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3567 msgstr "Om du vill använda denna återkallade nyckel ändå, svara \"ja\"."
3568
3569 #: g10/helptext.c:57
3570 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3571 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
3572
3573 #: g10/helptext.c:61
3574 msgid ""
3575 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3576 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
3577
3578 #: g10/helptext.c:65
3579 msgid ""
3580 "Select the algorithm to use.\n"
3581 "\n"
3582 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3583 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3584 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3585 "\n"
3586 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3587 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3588 "only\n"
3589 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3590 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3591 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3592 "the signature+encryption flavor.\n"
3593 "\n"
3594 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3595 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3596 "this menu."
3597 msgstr ""
3598 "Välj vilken algoritm du vill använda.\n"
3599 "\n"
3600 "DSA (även känd som DSS) är den algoritm för digitala signaturer som bara\n"
3601 "kan användas för just signaturer. Detta är den rekommenderade algoritmen\n"
3602 "eftersom verifiering av DSA-signaturer är mycket snabbare än\n"
3603 "ElGamal-signaturer.\n"
3604 "\n"
3605 "ElGamal är en algoritm som kan användas för signaturer och kryptering.\n"
3606 "OpenPGP-standarden skiljer på två varianter av denna algoritm: en som bara\n"
3607 "kan användas för kryptering och en som både kan signera och kryptera.\n"
3608 "Egentligen är det samma algoritm, men vissa parametrar måste väljas på\n"
3609 "ett speciellt sätt för att skapa en säker nyckel för signaturer: detta "
3610 "program\n"
3611 "gör detta men andra OpenPGP-implementationer behöver inte förstå\n"
3612 "signatur+kryptering varianten.\n"
3613 "\n"
3614 "Den första (primära) nyckeln måste alltid vara en nyckel som kan användas\n"
3615 "för att skapa signaturer. Detta är anledningen till att den ElGamal-variant\n"
3616 "som bara krypterar inte är tillgänglig i denna meny"
3617
3618 #: g10/helptext.c:85
3619 msgid ""
3620 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3621 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3622 "with them are quite large and very slow to verify."
3623 msgstr ""
3624 "Trots att dessa nycklar är definierade i RFC2440 är det inte rekommenderat\n"
3625 "att använda dem eftersom de inte stöds i alla program och signaturer\n"
3626 "skapade med dem är stora och mycket långsamma att verifiera."
3627
3628 #: g10/helptext.c:92
3629 msgid "Enter the size of the key"
3630 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
3631
3632 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3633 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3634 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3635 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
3636
3637 #: g10/helptext.c:106
3638 msgid ""
3639 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3640 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3641 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3642 "the given value as an interval."
3643 msgstr ""
3644 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
3645 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
3646 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
3647 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
3648
3649 #: g10/helptext.c:118
3650 msgid "Enter the name of the key holder"
3651 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
3652
3653 #: g10/helptext.c:123
3654 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3655 msgstr "ange en epostadress. Detta är valfritt men rekommenderas varmt"
3656
3657 #: g10/helptext.c:127
3658 msgid "Please enter an optional comment"
3659 msgstr "Ange en valfri kommentar"
3660
3661 #: g10/helptext.c:132
3662 msgid ""
3663 "N  to change the name.\n"
3664 "C  to change the comment.\n"
3665 "E  to change the email address.\n"
3666 "O  to continue with key generation.\n"
3667 "Q  to to quit the key generation."
3668 msgstr ""
3669 "N  för att ändra namnet.\n"
3670 "C  för att ändra kommentaren.\n"
3671 "E  för att ändra epostadressen.\n"
3672 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
3673 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
3674
3675 #: g10/helptext.c:141
3676 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3677 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
3678
3679 # felstavat original
3680 #: g10/helptext.c:164
3681 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3682 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
3683
3684 #: g10/helptext.c:168
3685 msgid ""
3686 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3687 "All certificates are then also lost!"
3688 msgstr ""
3689 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
3690 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
3691
3692 #: g10/helptext.c:173
3693 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3694 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
3695
3696 #: g10/helptext.c:178
3697 msgid ""
3698 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3699 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3700 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3701 msgstr ""
3702 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
3703 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
3704 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
3705 "certifierad av denna nyckel."
3706
3707 #: g10/helptext.c:183
3708 msgid ""
3709 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3710 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3711 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3712 "a trust connection through another already certified key."
3713 msgstr ""
3714 "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
3715 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
3716 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
3717 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
3718
3719 #: g10/helptext.c:189
3720 msgid ""
3721 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3722 "your keyring."
3723 msgstr ""
3724 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
3725 "din nyckelring."
3726
3727 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
3728 #: g10/helptext.c:193
3729 msgid ""
3730 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3731 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3732 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3733 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3734 "a second one is available."
3735 msgstr ""
3736 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
3737 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
3738 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
3739 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
3740 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
3741
3742 # ej klar, eller?
3743 #: g10/helptext.c:202
3744 msgid ""
3745 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3746 "  Blurb, blurb,.... "
3747 msgstr ""
3748 "Ange en lösenordsfras. Detta är en hemlig mening\n"
3749 "[hjälptexten ej färdigställd]"
3750
3751 #: g10/helptext.c:209
3752 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3753 msgstr "Reptera lösenordsfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
3754
3755 # # felstavat/ologiskt original
3756 #: g10/helptext.c:213
3757 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3758 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
3759
3760 #: g10/helptext.c:218
3761 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3762 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
3763
3764 #: g10/helptext.c:223
3765 msgid ""
3766 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3767 "file (which is shown in brackets) will be used."
3768 msgstr ""
3769 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
3770 "(som anges i hakparenteser) att användas."
3771
3772 #: g10/helptext.c:229
3773 #, fuzzy
3774 msgid ""
3775 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3776 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3777 "  \"Key has been compromised\"\n"
3778 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3779 "      got access to your secret key.\n"
3780 "  \"Key is superseeded\"\n"
3781 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3782 "  \"Key is no longer used\"\n"
3783 "      Use this if you have retired this key.\n"
3784 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3785 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3786 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3787 msgstr ""
3788 "Du borde ange en anledning till certifikationen. Beroende på sammanhanget\n"
3789 "har du möjligheten att välja från följande lista:\n"
3790 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
3791 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke auktoriserade "
3792 "personer\n"
3793 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
3794 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
3795 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
3796 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
3797 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
3798 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
3799 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
3800 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en epostadress\n"
3801 "     är ogiltig\n"
3802
3803 #: g10/helptext.c:245
3804 msgid ""
3805 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3806 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3807 "An empty line ends the text.\n"
3808 msgstr ""
3809 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
3810 "detta återkallelsecertifikat. Försök att hålla texten kort och koncis.\n"
3811 "En tom rad avslutar texten.\n"
3812
3813 #: g10/helptext.c:260
3814 msgid "No help available"
3815 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
3816
3817 #: g10/helptext.c:268
3818 #, c-format
3819 msgid "No help available for `%s'"
3820 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
3821
3822 #~ msgid "not processed"
3823 #~ msgstr "inte behandlade"
3824
3825 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
3826 #~ msgstr "antar att MDC är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
3827
3828 # om någon kan tala om för mig vad detta betyder skulle jag bli jätteglad!
3829 #~ msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3830 #~ msgstr ""
3831 #~ "nyckeln är inte markerad osäker - går inte att använda med fejkad RNG!\n"