Preparing 2.0.4
[gnupg.git] / po / sv.po
1 # Swedish messages for gnupg
2 # Copyright (C) 1999-2006 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
4 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
5 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
6 #
7 # ===================================================
8 # This a completely revised and extended translation.
9 # All translations have been revised and updated 2002.
10 # In 2004 new strings where translated and most errors
11 # where corrected. The translations were checked for
12 # consistency and some expressions where given new
13 # translations.
14 # 2004/12/01 Per Tunedal
15 # ===================================================
16 #
17 # First translator Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002,
18 # who sends his thanks to André Dahlqvist <andre@beta.telenordia.se>
19 # and to his wife Olivia <olivia@resare.com>.
20 #
21 # $Id$
22 #
23 msgid ""
24 msgstr ""
25 "Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
26 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
27 "POT-Creation-Date: 2007-05-08 08:46+0200\n"
28 "PO-Revision-Date: 2007-02-17 13:13+0100\n"
29 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
30 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
31 "MIME-Version: 1.0\n"
32 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
33 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
34 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
35
36 #: agent/call-pinentry.c:194
37 #, c-format
38 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
39 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
40
41 #: agent/call-pinentry.c:424
42 msgid ""
43 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
44 "session"
45 msgstr ""
46 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
47 "sessionen"
48
49 #: agent/call-pinentry.c:427
50 msgid ""
51 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
52 "this session"
53 msgstr ""
54 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:474
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:494 agent/call-pinentry.c:506
62 msgid "PIN too long"
63 msgstr "PIN-koden är för lång"
64
65 #: agent/call-pinentry.c:495
66 msgid "Passphrase too long"
67 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:503
70 msgid "Invalid characters in PIN"
71 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
72
73 #: agent/call-pinentry.c:508
74 msgid "PIN too short"
75 msgstr "PIN-kod för kort"
76
77 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
78 #: agent/call-pinentry.c:520
79 msgid "Bad PIN"
80 msgstr "Felaktig PIN-kod"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:521
83 msgid "Bad Passphrase"
84 msgstr "Felaktig lösenfras"
85
86 #: agent/call-pinentry.c:557
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "Lösenfras"
89
90 # Skyddssammandraget låter underligt
91 # Kontrollsumma?
92 #: agent/command-ssh.c:531
93 #, c-format
94 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
95 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
96
97 #: agent/command-ssh.c:690 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1024 g10/keygen.c:3067
98 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:277
99 #: g10/openfile.c:370 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
100 #, c-format
101 msgid "can't create `%s': %s\n"
102 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
103
104 #: agent/command-ssh.c:702 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
105 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
106 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1025 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
107 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:194 g10/openfile.c:355
108 #: g10/plaintext.c:504 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
109 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
110 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:101 g10/verify.c:164 sm/gpgsm.c:1780
111 #: sm/gpgsm.c:1817 sm/gpgsm.c:1855 sm/qualified.c:74
112 #, c-format
113 msgid "can't open `%s': %s\n"
114 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
117 #, c-format
118 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
119 msgstr "fel när serienumret hämtades från kortet: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1621
122 #, c-format
123 msgid "detected card with S/N: %s\n"
124 msgstr "identifierade kort med serienummer: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1626
127 #, c-format
128 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
129 msgstr "fel när nyckel-id för autentisering hämtades från kortet: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:1646
132 #, c-format
133 msgid "no suitable card key found: %s\n"
134 msgstr "ingen lämplig kortnyckel hittades: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1696
137 #, c-format
138 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
139 msgstr "skuggning av nyckeln misslyckades: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1711
142 #, c-format
143 msgid "error writing key: %s\n"
144 msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:2016
147 #, c-format
148 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
149 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2351
152 #, c-format
153 msgid ""
154 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
155 "0Awithin gpg-agent's key storage"
156 msgstr ""
157 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
158 "gpg-agents nyckellager"
159
160 #: agent/command-ssh.c:2852
161 #, c-format
162 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
163 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
164
165 #: agent/divert-scd.c:219
166 msgid "Admin PIN"
167 msgstr "Admin PIN-kod"
168
169 #: agent/divert-scd.c:277
170 msgid "Repeat this PIN"
171 msgstr "Upprepa denna PIN-kod"
172
173 #: agent/divert-scd.c:280
174 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
175 msgstr "PIN-kod repeterades inte korrekt; försök igen"
176
177 #: agent/divert-scd.c:292
178 #, c-format
179 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
180 msgstr "Ange PIN-koden%s%s%s för att låsa upp kortet"
181
182 #: agent/genkey.c:90
183 #, c-format
184 msgid ""
185 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
186 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
187 msgid_plural ""
188 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
189 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
190 msgstr[0] ""
191 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
192 "lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
193 msgstr[1] ""
194 "Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
195 "lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
196
197 #: agent/genkey.c:100
198 msgid "Take this one anyway"
199 msgstr "Ta den här ändå"
200
201 #: agent/genkey.c:101
202 msgid "Enter new passphrase"
203 msgstr "Ange ny lösenfras"
204
205 # fel kapitalisering i originalet?
206 #: agent/genkey.c:146
207 #, c-format
208 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
209 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
210
211 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1202
212 msgid "Please re-enter this passphrase"
213 msgstr "Ange denna lösenfras igen"
214
215 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1208
216 #: tools/symcryptrun.c:468
217 msgid "does not match - try again"
218 msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
219
220 #: agent/genkey.c:265
221 msgid "Please enter the new passphrase"
222 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
223
224 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
225 #: agent/gpg-agent.c:113 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:111
226 #: scd/scdaemon.c:103
227 msgid ""
228 "@Options:\n"
229 " "
230 msgstr ""
231 "@Flaggor:\n"
232 " "
233
234 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:105
235 msgid "run in server mode (foreground)"
236 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
237
238 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:108
239 msgid "run in daemon mode (background)"
240 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
241
242 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
243 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:338 tools/gpg-connect-agent.c:60
244 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:166
245 msgid "verbose"
246 msgstr "utförlig"
247
248 #: agent/gpg-agent.c:118 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
249 #: sm/gpgsm.c:339
250 msgid "be somewhat more quiet"
251 msgstr "var något tystare"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:111
254 msgid "sh-style command output"
255 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
256
257 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:112
258 msgid "csh-style command output"
259 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
260
261 #: agent/gpg-agent.c:121 tools/symcryptrun.c:169
262 msgid "|FILE|read options from FILE"
263 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
264
265 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:121
266 msgid "do not detach from the console"
267 msgstr "frigör inte från konsollen"
268
269 #: agent/gpg-agent.c:127
270 msgid "do not grab keyboard and mouse"
271 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
272
273 #: agent/gpg-agent.c:128 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:341
274 #: tools/symcryptrun.c:168
275 msgid "use a log file for the server"
276 msgstr "använd en loggfil för servern"
277
278 #: agent/gpg-agent.c:130
279 msgid "use a standard location for the socket"
280 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
281
282 #: agent/gpg-agent.c:134
283 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
284 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
285
286 #: agent/gpg-agent.c:137
287 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
288 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
289
290 #: agent/gpg-agent.c:138
291 msgid "do not use the SCdaemon"
292 msgstr "använd inte SCdaemon"
293
294 #: agent/gpg-agent.c:145
295 msgid "ignore requests to change the TTY"
296 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
297
298 #: agent/gpg-agent.c:147
299 msgid "ignore requests to change the X display"
300 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
301
302 #: agent/gpg-agent.c:150
303 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
304 msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
305
306 #: agent/gpg-agent.c:156
307 msgid "do not use the PIN cache when signing"
308 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
309
310 # Antar att värdet inte ska översättas.
311 #: agent/gpg-agent.c:158
312 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
313 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
314
315 #: agent/gpg-agent.c:160
316 msgid "allow presetting passphrase"
317 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
318
319 #: agent/gpg-agent.c:161
320 msgid "enable ssh-agent emulation"
321 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
322
323 #: agent/gpg-agent.c:163
324 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
325 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
326
327 #: agent/gpg-agent.c:247 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:148
328 #: scd/scdaemon.c:192 sm/gpgsm.c:521 tools/gpg-connect-agent.c:126
329 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:206
330 msgid "Please report bugs to <"
331 msgstr "Rapportera fel till <"
332
333 #: agent/gpg-agent.c:250
334 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
335 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
336
337 #: agent/gpg-agent.c:252
338 msgid ""
339 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
340 "Secret key management for GnuPG\n"
341 msgstr ""
342 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
343 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
344
345 #: agent/gpg-agent.c:303 g10/gpg.c:931 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:650
346 #, c-format
347 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
348 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
349
350 #: agent/gpg-agent.c:479 agent/protect-tool.c:1059 kbx/kbxutil.c:432
351 #: scd/scdaemon.c:339 sm/gpgsm.c:771 sm/gpgsm.c:774 tools/symcryptrun.c:1037
352 #, fuzzy, c-format
353 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
354 msgstr "libksba är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
355
356 #: agent/gpg-agent.c:572 g10/gpg.c:2035 scd/scdaemon.c:415 sm/gpgsm.c:865
357 #, c-format
358 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
359 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:577 agent/gpg-agent.c:1136 g10/gpg.c:2039
362 #: scd/scdaemon.c:420 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:970
363 #, c-format
364 msgid "option file `%s': %s\n"
365 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:585 g10/gpg.c:2046 scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:876
368 #, c-format
369 msgid "reading options from `%s'\n"
370 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
371
372 #: agent/gpg-agent.c:906 g10/plaintext.c:142 g10/plaintext.c:147
373 #: g10/plaintext.c:164
374 #, c-format
375 msgid "error creating `%s': %s\n"
376 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
377
378 #: agent/gpg-agent.c:1196 agent/gpg-agent.c:1299 agent/gpg-agent.c:1303
379 #: agent/gpg-agent.c:1339 agent/gpg-agent.c:1343 g10/exec.c:174
380 #: g10/openfile.c:428 scd/scdaemon.c:914
381 #, c-format
382 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
383 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:1210 scd/scdaemon.c:928
386 msgid "name of socket too long\n"
387 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
388
389 #: agent/gpg-agent.c:1236 scd/scdaemon.c:954
390 #, c-format
391 msgid "can't create socket: %s\n"
392 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:1265 scd/scdaemon.c:983
395 #, c-format
396 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
397 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:1273 scd/scdaemon.c:991
400 #, c-format
401 msgid "listen() failed: %s\n"
402 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:1279 scd/scdaemon.c:997
405 #, c-format
406 msgid "listening on socket `%s'\n"
407 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:1307 agent/gpg-agent.c:1349 g10/openfile.c:431
410 #, c-format
411 msgid "directory `%s' created\n"
412 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
413
414 #: agent/gpg-agent.c:1355
415 #, c-format
416 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
417 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:1359
420 #, c-format
421 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
422 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1461
425 #, c-format
426 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
427 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1466
430 #, c-format
431 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
432 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1483
435 #, c-format
436 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
437 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1488
440 #, c-format
441 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
442 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1584 scd/scdaemon.c:1116
445 #, c-format
446 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
447 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1690 scd/scdaemon.c:1183
450 #, c-format
451 msgid "%s %s stopped\n"
452 msgstr "%s %s stoppad\n"
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1711
455 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
456 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
457
458 #: agent/gpg-agent.c:1721 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
459 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:764
460 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
461 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
462
463 #: agent/gpg-agent.c:1733 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
464 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:775
465 #, c-format
466 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
467 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
468
469 # KEYGRIP är ett hexadecimalt värde som representerar hashen för den publika nyckeln
470 #: agent/preset-passphrase.c:100
471 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
472 msgstr ""
473 "Användning: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH (-h för hjälp)\n"
474
475 #: agent/preset-passphrase.c:103
476 msgid ""
477 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
478 "Password cache maintenance\n"
479 msgstr ""
480 "Syntax: gpg-preset-passphrase [flaggor] NYCKELHASH\n"
481 "Underhåll av lösenordscache\n"
482
483 #: agent/protect-tool.c:151
484 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
485 msgstr "Användning: gpg-protect-tool [flaggor] (-h för hjälp)\n"
486
487 #: agent/protect-tool.c:153
488 msgid ""
489 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
490 "Secret key maintenance tool\n"
491 msgstr ""
492 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
493 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
494
495 #: agent/protect-tool.c:1193
496 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
497 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
498
499 #: agent/protect-tool.c:1196
500 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
501 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
502
503 #: agent/protect-tool.c:1199
504 msgid ""
505 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
506 "system."
507 msgstr ""
508 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
509
510 #: agent/protect-tool.c:1204
511 msgid ""
512 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
513 "needed to complete this operation."
514 msgstr ""
515 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
516 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
517
518 #: agent/protect-tool.c:1209 tools/symcryptrun.c:469
519 msgid "Passphrase:"
520 msgstr "Lösenfras:"
521
522 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:482
523 #, c-format
524 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
525 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
526
527 #: agent/protect-tool.c:1225 tools/symcryptrun.c:486
528 msgid "cancelled\n"
529 msgstr "avbruten\n"
530
531 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
532 #, c-format
533 msgid "error opening `%s': %s\n"
534 msgstr "fel vid öppnandet av \"%s\": %s\n"
535
536 #: agent/trustlist.c:130
537 #, c-format
538 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
539 msgstr "fil \"%s\", rad %d: %s\n"
540
541 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
542 #, c-format
543 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
544 msgstr "uttrycket \"%s\" ignorerat i \"%s\", rad %d\n"
545
546 #: agent/trustlist.c:164
547 #, c-format
548 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
549 msgstr "systemets tillitslista \"%s\" är inte tillgänglig\n"
550
551 #: agent/trustlist.c:199
552 #, c-format
553 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
554 msgstr "felaktigt fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
555
556 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
557 #, c-format
558 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
559 msgstr "ogiltig nyckelflagga i \"%s\", rad %d\n"
560
561 #: agent/trustlist.c:264
562 #, c-format
563 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
564 msgstr "fel vid läsning av \"%s\", rad %d: %s\n"
565
566 #: agent/trustlist.c:365 agent/trustlist.c:404
567 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
568 msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
569
570 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
571 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
572 #. Pinentry to insert a line break.  The double
573 #. percent sign is actually needed because it is also
574 #. a printf format string.  If you need to insert a
575 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
576 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
577 #. fingerprint string whereas the first one receives
578 #. the name as store in the certificate.
579 #: agent/trustlist.c:480
580 #, c-format
581 msgid ""
582 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
583 "fingerprint:%%0A  %s"
584 msgstr ""
585 "Validera att certifikatet identifierat som:%%0A  \"%s\"%%0Ahar "
586 "fingeravtrycket:%%0A  %s"
587
588 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
589 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
590 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
591 #: agent/trustlist.c:489
592 msgid "Correct"
593 msgstr "Korrekt"
594
595 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
596 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
597 #. Pinentry to insert a line break.  The double
598 #. percent sign is actually needed because it is also
599 #. a printf format string.  If you need to insert a
600 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
601 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
602 #. certificate.
603 #: agent/trustlist.c:509
604 #, c-format
605 msgid ""
606 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
607 "certificates?"
608 msgstr ""
609 "Litar du förbehållslöst på%%0A  \"%s\"%%0Aatt korrekt certifiera "
610 "användarcertifikat?"
611
612 #: agent/trustlist.c:515
613 msgid "Yes"
614 msgstr "Ja"
615
616 #: agent/trustlist.c:515
617 msgid "No"
618 msgstr "Nej"
619
620 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
621 #, c-format
622 msgid "error creating a pipe: %s\n"
623 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
624
625 # se förra kommentaren
626 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
627 #, c-format
628 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
629 msgstr "kan inte fdopen rör för läsning: %s\n"
630
631 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
632 #, c-format
633 msgid "error forking process: %s\n"
634 msgstr "fel vid grening av process: %s\n"
635
636 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
637 #, c-format
638 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
639 msgstr "misslyckades med att vänta på att processen %d skulle avslutas: %s\n"
640
641 #: common/exechelp.c:452
642 #, c-format
643 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
644 msgstr "fel vid hämtning av avslutskod för processen %d: %s\n"
645
646 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
647 #, c-format
648 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
649 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutsstatus %d\n"
650
651 #: common/exechelp.c:493
652 #, c-format
653 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
654 msgstr "fel vid körning av \"%s\": antagligen inte installerat\n"
655
656 #: common/exechelp.c:504
657 #, c-format
658 msgid "error running `%s': terminated\n"
659 msgstr "fel vid körning av \"%s\": avslutades\n"
660
661 #: common/http.c:1621
662 #, c-format
663 msgid "error creating socket: %s\n"
664 msgstr "fel när uttag skapades: %s\n"
665
666 #: common/http.c:1665
667 msgid "host not found"
668 msgstr "värden hittades inte"
669
670 #: common/simple-pwquery.c:310
671 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
672 msgstr "kunde inte få tillgång till GPG-Agent i denna session\n"
673
674 #: common/simple-pwquery.c:368
675 #, c-format
676 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
677 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
678
679 #: common/simple-pwquery.c:379
680 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
681 msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
682
683 #: common/simple-pwquery.c:389
684 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
685 msgstr "inställningsproblem för gpg-agent\n"
686
687 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
688 msgid "canceled by user\n"
689 msgstr "avbruten av användaren\n"
690
691 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
692 msgid "problem with the agent\n"
693 msgstr "problem med agenten\n"
694
695 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
696 #, c-format
697 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
698 msgstr "kan inte stänga av minnesutskrifter: %s\n"
699
700 #: common/sysutils.c:183
701 #, c-format
702 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
703 msgstr "Varning: osäkert ägarskap på %s \"%s\"\n"
704
705 # Extension är vad? FIXME
706 #: common/sysutils.c:215
707 #, c-format
708 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
709 msgstr "Varning: osäkra rättigheter på %s \"%s\"\n"
710
711 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
712 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
713 msgid "yes"
714 msgstr "ja"
715
716 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
717 msgid "yY"
718 msgstr "jJ"
719
720 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
721 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
722 msgid "no"
723 msgstr "nej"
724
725 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
726 msgid "nN"
727 msgstr "nN"
728
729 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
730 #: common/yesno.c:74
731 msgid "quit"
732 msgstr "avsluta"
733
734 #: common/yesno.c:77
735 msgid "qQ"
736 msgstr "aA"
737
738 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
739 #: common/yesno.c:111
740 msgid "okay|okay"
741 msgstr "okay|okej|ok"
742
743 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
744 #: common/yesno.c:113
745 msgid "cancel|cancel"
746 msgstr "avbryt|stoppa"
747
748 #: common/yesno.c:114
749 msgid "oO"
750 msgstr "oO"
751
752 #: common/yesno.c:115
753 msgid "cC"
754 msgstr "aAsS"
755
756 #: common/miscellaneous.c:73
757 #, c-format
758 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
759 msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
760
761 #: common/miscellaneous.c:76
762 #, c-format
763 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
764 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
765
766 #: g10/armor.c:368
767 #, c-format
768 msgid "armor: %s\n"
769 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
770
771 #: g10/armor.c:407
772 msgid "invalid armor header: "
773 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
774
775 #: g10/armor.c:418
776 msgid "armor header: "
777 msgstr "ASCII-skal: "
778
779 #: g10/armor.c:429
780 msgid "invalid clearsig header\n"
781 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
782
783 #: g10/armor.c:481
784 msgid "nested clear text signatures\n"
785 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
786
787 #: g10/armor.c:616
788 msgid "unexpected armor: "
789 msgstr "oväntat skal: "
790
791 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
792 #: g10/armor.c:628
793 msgid "invalid dash escaped line: "
794 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
795
796 # överhoppad eller hoppades över?
797 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
798 #, c-format
799 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
800 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
801
802 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
803 #: g10/armor.c:825
804 msgid "premature eof (no CRC)\n"
805 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
806
807 #: g10/armor.c:859
808 msgid "premature eof (in CRC)\n"
809 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
810
811 #: g10/armor.c:867
812 msgid "malformed CRC\n"
813 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
814
815 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
816 #, c-format
817 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
818 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
819
820 #: g10/armor.c:891
821 msgid "premature eof (in trailer)\n"
822 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
823
824 #: g10/armor.c:895
825 msgid "error in trailer line\n"
826 msgstr "fel i avslutande rad\n"
827
828 #: g10/armor.c:1206
829 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
830 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
831
832 #: g10/armor.c:1211
833 #, c-format
834 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
835 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
836
837 #: g10/armor.c:1215
838 msgid ""
839 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
840 msgstr ""
841 "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden hittades i skalet - "
842 "detta\n"
843 "beror sannolikt på att en felaktig e-postserver eller e-postklient har "
844 "använts\n"
845
846 #: g10/build-packet.c:978
847 msgid ""
848 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
849 "an '='\n"
850 msgstr ""
851 "ett notationsnamn får endast innehålla skrivbara tecken eller blanksteg, och "
852 "sluta med ett \"'=\"\n"
853
854 #: g10/build-packet.c:990
855 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
856 msgstr "en användares notationsnamn måste innehåller tecknet \"@\"\n"
857
858 #: g10/build-packet.c:996
859 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
860 msgstr "ett notationsnamn får inte innehålla fler än ett \"@\"-tecken\n"
861
862 #: g10/build-packet.c:1014
863 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
864 msgstr "ett notationsvärde får inte använda några styrtecken\n"
865
866 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
867 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
868 msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
869
870 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
871 msgid "not human readable"
872 msgstr "inte läsbart"
873
874 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
875 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
876 msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
877
878 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
879 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
880 msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
881
882 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
883 #, c-format
884 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
885 msgstr "OpenPGP-kort är inte tillgängligt: %s\n"
886
887 #: g10/card-util.c:69
888 #, c-format
889 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
890 msgstr "OpenPGP-kort nr. %s identifierades\n"
891
892 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
893 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
894 msgid "can't do this in batch mode\n"
895 msgstr "kan inte göra detta i satsläge\n"
896
897 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
898 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
899 #: g10/keygen.c:1617
900 msgid "Your selection? "
901 msgstr "Vad väljer du? "
902
903 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
904 msgid "[not set]"
905 msgstr "[inte inställt]"
906
907 #: g10/card-util.c:414
908 msgid "male"
909 msgstr "man"
910
911 #: g10/card-util.c:415
912 msgid "female"
913 msgstr "kvinna"
914
915 #: g10/card-util.c:415
916 msgid "unspecified"
917 msgstr "ej angiven"
918
919 #: g10/card-util.c:442
920 msgid "not forced"
921 msgstr "inte tvingad"
922
923 #: g10/card-util.c:442
924 msgid "forced"
925 msgstr "tvingad"
926
927 #: g10/card-util.c:520
928 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
929 msgstr "Fel: Endast ren ASCII tillåts för närvarande.\n"
930
931 #: g10/card-util.c:522
932 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
933 msgstr "Fel: Tecknet \"<\" får inte användas.\n"
934
935 #: g10/card-util.c:524
936 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
937 msgstr "Fel: Dubbla blanksteg tillåts inte.\n"
938
939 #: g10/card-util.c:541
940 msgid "Cardholder's surname: "
941 msgstr "Kortinnehavarens efternamn: "
942
943 #: g10/card-util.c:543
944 msgid "Cardholder's given name: "
945 msgstr "Kortinnehavarens förnamn: "
946
947 #: g10/card-util.c:561
948 #, c-format
949 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
950 msgstr "Fel: Fullständigt namn för långt (gränsen är %d tecken).\n"
951
952 #: g10/card-util.c:582
953 msgid "URL to retrieve public key: "
954 msgstr "Url för att hämta publik nyckel: "
955
956 #: g10/card-util.c:590
957 #, c-format
958 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
959 msgstr "Fel: URL:en är för lång (gränsen är %d tecken).\n"
960
961 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
962 #, c-format
963 msgid "error reading `%s': %s\n"
964 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
965
966 #: g10/card-util.c:696
967 msgid "Login data (account name): "
968 msgstr "Inloggningsdata (kontonamn): "
969
970 #: g10/card-util.c:706
971 #, c-format
972 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
973 msgstr "Fel: Inloggningsdata är för långt (gräns är %d tecken).\n"
974
975 #: g10/card-util.c:765
976 msgid "Private DO data: "
977 msgstr "Privat DO-data: "
978
979 #: g10/card-util.c:775
980 #, c-format
981 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
982 msgstr "Fel: Privat DO för långt (gränsen är %d tecken).\n"
983
984 #: g10/card-util.c:795
985 msgid "Language preferences: "
986 msgstr "Språkinställningar: "
987
988 #: g10/card-util.c:803
989 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
990 msgstr "Fel: ogiltig längd på inställningssträngen\n"
991
992 #: g10/card-util.c:812
993 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
994 msgstr "Fel: ogiltiga tecken i inställningssträngen.\n"
995
996 #: g10/card-util.c:833
997 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
998 msgstr "Kön ((M)an, Kvinna(F) eller blanksteg): "
999
1000 #: g10/card-util.c:847
1001 msgid "Error: invalid response.\n"
1002 msgstr "Fel: ogiltigt svar.\n"
1003
1004 #: g10/card-util.c:868
1005 msgid "CA fingerprint: "
1006 msgstr "CA-fingeravtryck: "
1007
1008 #: g10/card-util.c:891
1009 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1010 msgstr "Fel: ogiltigt formaterat fingeravtryck.\n"
1011
1012 #: g10/card-util.c:939
1013 #, c-format
1014 msgid "key operation not possible: %s\n"
1015 msgstr "nyckelåtgärden är inte möjlig: %s\n"
1016
1017 #: g10/card-util.c:940
1018 msgid "not an OpenPGP card"
1019 msgstr "inte ett OpenPGP-kort"
1020
1021 #: g10/card-util.c:949
1022 #, c-format
1023 msgid "error getting current key info: %s\n"
1024 msgstr "fel vid hämtning av aktuell nyckelinformation: %s\n"
1025
1026 #: g10/card-util.c:1034
1027 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1028 msgstr "Ersätt existerande nyckel? (j/N) "
1029
1030 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1031 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1032 msgstr "Skapa säkerhetskopia av krypteringsnyckel utanför kortet? (J/n) "
1033
1034 #: g10/card-util.c:1076
1035 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1036 msgstr "Ersätt existerande nycklar? (j/N) "
1037
1038 #: g10/card-util.c:1085
1039 #, c-format
1040 msgid ""
1041 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1042 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1043 "You should change them using the command --change-pin\n"
1044 msgstr ""
1045 "Observera dock att fabriksinställningarna för PIN-koderna är\n"
1046 "   PIN-kod = \"%s\"     Admin PIN-kod = \"%s\"\n"
1047 "Du bör ändra dem med kommandot --change-pin\n"
1048
1049 #: g10/card-util.c:1120
1050 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1051 msgstr "Välj vilken typ av nyckel som ska genereras:\n"
1052
1053 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1054 msgid "   (1) Signature key\n"
1055 msgstr "   (1) Signeringsnyckel\n"
1056
1057 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1058 msgid "   (2) Encryption key\n"
1059 msgstr "   (2) Krypteringsnyckel\n"
1060
1061 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1062 msgid "   (3) Authentication key\n"
1063 msgstr "   (3) Autentiseringsnyckel\n"
1064
1065 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1066 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1067 msgid "Invalid selection.\n"
1068 msgstr "Ogiltigt val.\n"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1200
1071 msgid "Please select where to store the key:\n"
1072 msgstr "Välj var nyckeln ska sparas:\n"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1235
1075 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1076 msgstr "okänd nyckelskyddsalgoritm\n"
1077
1078 #: g10/card-util.c:1240
1079 msgid "secret parts of key are not available\n"
1080 msgstr "hemliga delar av nyckeln är inte tillgängliga.\n"
1081
1082 #: g10/card-util.c:1245
1083 msgid "secret key already stored on a card\n"
1084 msgstr "hemlig nyckel redan lagrad på ett kort\n"
1085
1086 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1087 msgid "quit this menu"
1088 msgstr "avsluta denna meny"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1318
1091 msgid "show admin commands"
1092 msgstr "visa administratörskommandon"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1095 msgid "show this help"
1096 msgstr "visa denna hjälp"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1321
1099 msgid "list all available data"
1100 msgstr "lista allt tillgängligt data"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1324
1103 msgid "change card holder's name"
1104 msgstr "ändra kortinnehavarens namn"
1105
1106 #: g10/card-util.c:1325
1107 msgid "change URL to retrieve key"
1108 msgstr "ändra url för att hämta nyckel"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1326
1111 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1112 msgstr "hämta nyckel som anges i kortets url"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1327
1115 msgid "change the login name"
1116 msgstr "ändra inloggningsnamnet"
1117
1118 # originalet borde ha ett value
1119 #: g10/card-util.c:1328
1120 msgid "change the language preferences"
1121 msgstr "ändra språkinställningarna"
1122
1123 #: g10/card-util.c:1329
1124 msgid "change card holder's sex"
1125 msgstr "ändra kortinnehavarens kön"
1126
1127 #: g10/card-util.c:1330
1128 msgid "change a CA fingerprint"
1129 msgstr "ändra ett CA-fingeravtryck"
1130
1131 # den låter skum
1132 #: g10/card-util.c:1331
1133 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1134 msgstr "växla flagga för att tvinga signatur-PIN-kod"
1135
1136 #: g10/card-util.c:1332
1137 msgid "generate new keys"
1138 msgstr "generera nya nycklar"
1139
1140 #: g10/card-util.c:1333
1141 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1142 msgstr "meny för att ändra eller avblockera PIN-koden"
1143
1144 #: g10/card-util.c:1334
1145 msgid "verify the PIN and list all data"
1146 msgstr "validera PIN-koden och lista allt data"
1147
1148 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1636
1149 msgid "Command> "
1150 msgstr "Kommando> "
1151
1152 #: g10/card-util.c:1492
1153 msgid "Admin-only command\n"
1154 msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
1155
1156 #: g10/card-util.c:1523
1157 msgid "Admin commands are allowed\n"
1158 msgstr "Administrationskommandon tillåts\n"
1159
1160 #: g10/card-util.c:1525
1161 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1162 msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
1163
1164 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2257
1165 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1166 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
1167
1168 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1169 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1170 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
1171
1172 # se förra kommentaren
1173 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3880 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1174 #, c-format
1175 msgid "can't open `%s'\n"
1176 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
1177
1178 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3403 g10/keyserver.c:1721
1179 #: g10/revoke.c:228
1180 #, c-format
1181 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1182 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
1183
1184 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2357 g10/keyserver.c:1735
1185 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1186 #, c-format
1187 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1188 msgstr "fel vid läsning av nyckelblock: %s\n"
1189
1190 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1191 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1192 msgstr "(om du inte anger nyckeln med hjälp av fingeravtrycket)\n"
1193
1194 #: g10/delkey.c:135
1195 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1196 msgstr "kan inte göra så i satsläge utan \"--yes\"\n"
1197
1198 #: g10/delkey.c:147
1199 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1200 msgstr "Ta bort denna nyckel från nyckelringen? (j/N) "
1201
1202 #: g10/delkey.c:155
1203 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1204 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - verkligen ta bort den? (j/N) "
1205
1206 #: g10/delkey.c:165
1207 #, c-format
1208 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1209 msgstr "misslyckades med att radera nyckelblock: %s\n"
1210
1211 #: g10/delkey.c:175
1212 msgid "ownertrust information cleared\n"
1213 msgstr "raderat information om ägartillit\n"
1214
1215 #: g10/delkey.c:206
1216 #, c-format
1217 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1218 msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
1219
1220 #: g10/delkey.c:208
1221 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1222 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
1223
1224 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1225 #, c-format
1226 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1227 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
1228
1229 #: g10/encode.c:234
1230 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1231 msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
1232
1233 #: g10/encode.c:248
1234 #, c-format
1235 msgid "using cipher %s\n"
1236 msgstr "använder chiffret %s\n"
1237
1238 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1239 #, c-format
1240 msgid "`%s' already compressed\n"
1241 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
1242
1243 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1244 #, c-format
1245 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1246 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
1247
1248 #: g10/encode.c:487
1249 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1250 msgstr ""
1251 "du kan endast kryptera till RSA-nycklar som är högst 2048 bitar långa i --"
1252 "pgp2-läge\n"
1253
1254 #: g10/encode.c:512
1255 #, c-format
1256 msgid "reading from `%s'\n"
1257 msgstr "läser från \"%s\"\n"
1258
1259 #: g10/encode.c:543
1260 msgid ""
1261 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1262 msgstr "kan inte använda IDEA-chiffer för alla nycklar du krypterar till.\n"
1263
1264 #: g10/encode.c:561
1265 #, c-format
1266 msgid ""
1267 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1268 msgstr ""
1269 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
1270 "mottagarinställningarna\n"
1271
1272 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1273 #, c-format
1274 msgid ""
1275 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1276 "preferences\n"
1277 msgstr ""
1278 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
1279 "mottagarinställningarna\n"
1280
1281 #: g10/encode.c:767
1282 #, c-format
1283 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1284 msgstr ""
1285 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
1286
1287 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1288 #, c-format
1289 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1290 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
1291
1292 #: g10/encode.c:864
1293 #, c-format
1294 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1295 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
1296
1297 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:288
1298 #, c-format
1299 msgid "%s encrypted data\n"
1300 msgstr "%s-krypterad data\n"
1301
1302 #: g10/encr-data.c:96 g10/mainproc.c:292
1303 #, c-format
1304 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1305 msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
1306
1307 # I vissa algoritmer kan svaga nycklar förekomma. Dessa ska inte användas.
1308 #: g10/encr-data.c:134 sm/decrypt.c:128
1309 msgid ""
1310 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1311 msgstr ""
1312 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
1313 "i den symmetriska krypteringen.\n"
1314
1315 #: g10/encr-data.c:146
1316 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1317 msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
1318
1319 #: g10/exec.c:51
1320 msgid "no remote program execution supported\n"
1321 msgstr "ingen körning av fjärrprogram stöds\n"
1322
1323 # Behörighet att komma åt inställningarna, tror jag. Inte behörigheter i inställningsfilen.
1324 #: g10/exec.c:315
1325 msgid ""
1326 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1327 msgstr ""
1328 "anrop av externa program är inaktiverat pga osäkra behörigheter för\n"
1329 "inställningsfilen\n"
1330
1331 #: g10/exec.c:345
1332 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1333 msgstr "denna plattform kräver temporärfiler vid anrop till externa program\n"
1334
1335 #: g10/exec.c:423
1336 #, c-format
1337 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1338 msgstr "kunde inte köra programmet \"%s\": %s\n"
1339
1340 #: g10/exec.c:426
1341 #, c-format
1342 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1343 msgstr "kunde inte köra skalet \"%s\": %s\n"
1344
1345 #: g10/exec.c:511
1346 #, c-format
1347 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1348 msgstr "systemfel när externa program anropades: %s\n"
1349
1350 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1351 msgid "unnatural exit of external program\n"
1352 msgstr "externt program avslutades felaktigt\n"
1353
1354 #: g10/exec.c:537
1355 msgid "unable to execute external program\n"
1356 msgstr "kunde inte köra det externa programmet\n"
1357
1358 #: g10/exec.c:554
1359 #, c-format
1360 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1361 msgstr "kan inte läsa svaret från det externa programmet: %s\n"
1362
1363 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1364 #, c-format
1365 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1366 msgstr "VARNING: kan inte ta bort tempfil (%s) \"%s\": %s\n"
1367
1368 #: g10/exec.c:611
1369 #, c-format
1370 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1371 msgstr "VARNING: kunde inte ta bort temp-katalogen \"%s\": %s\n"
1372
1373 #: g10/export.c:63
1374 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1375 msgstr "exportera signaturer som är märkta som endast lokala"
1376
1377 #: g10/export.c:65
1378 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1379 msgstr "exportera attribut i användaridentiteter (vanligtvis foto-id)"
1380
1381 #: g10/export.c:67
1382 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1383 msgstr "exportera spärrnycklar markerade som \"känslig\""
1384
1385 #: g10/export.c:69
1386 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1387 msgstr "ta bort lösenfrasen från exporterade undernycklar"
1388
1389 #: g10/export.c:71
1390 msgid "remove unusable parts from key during export"
1391 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln under exportering"
1392
1393 #: g10/export.c:73
1394 msgid "remove as much as possible from key during export"
1395 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln under exportering"
1396
1397 #: g10/export.c:75
1398 msgid "export keys in an S-expression based format"
1399 msgstr "exportera nycklar i ett S-uttrycksbaserat format"
1400
1401 #: g10/export.c:340
1402 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1403 msgstr "export av hemliga nycklar tillåts inte\n"
1404
1405 #: g10/export.c:369
1406 #, c-format
1407 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1408 msgstr "nyckeln %s: inte skyddad - hoppade över\n"
1409
1410 #: g10/export.c:377
1411 #, c-format
1412 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1413 msgstr "nyckeln %s: nyckel av PGP 2.x-typ - hoppade över\n"
1414
1415 #: g10/export.c:388
1416 #, c-format
1417 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1418 msgstr "nyckeln %s: nyckelmaterial på kortet - hoppade över\n"
1419
1420 #: g10/export.c:539
1421 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1422 msgstr "på väg att exportera en oskyddad undernyckel\n"
1423
1424 #: g10/export.c:562
1425 #, c-format
1426 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1427 msgstr "misslyckades med att ta bort skydd på undernyckel: %s\n"
1428
1429 #: g10/export.c:586
1430 #, c-format
1431 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1432 msgstr "VARNING: hemliga nyckeln %s har ingen enkel SK-kontrollsumma\n"
1433
1434 #: g10/export.c:635
1435 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1436 msgstr "VARNING: ingenting exporterat\n"
1437
1438 #: g10/getkey.c:153
1439 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1440 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
1441
1442 #: g10/getkey.c:176
1443 msgid "[User ID not found]"
1444 msgstr "[Användaridentiteten hittades inte]"
1445
1446 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1447 #: g10/getkey.c:1004
1448 #, c-format
1449 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1450 msgstr "hämtade \"%s\" automatiskt via %s\n"
1451
1452 #: g10/getkey.c:1836
1453 #, c-format
1454 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1455 msgstr ""
1456 "Ogiltiga nyckeln %s tvingades till giltig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
1457
1458 #: g10/getkey.c:2393 g10/keyedit.c:3723
1459 #, c-format
1460 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1461 msgstr "ingen hemlig undernyckel för publika undernyckeln %s - hoppar över\n"
1462
1463 #: g10/getkey.c:2624
1464 #, c-format
1465 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1466 msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
1467
1468 #: g10/getkey.c:2671
1469 #, c-format
1470 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1471 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
1472
1473 #: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:56
1474 msgid ""
1475 "@Commands:\n"
1476 " "
1477 msgstr ""
1478 "@Kommandon:\n"
1479 " "
1480
1481 #: g10/gpg.c:371
1482 msgid "|[file]|make a signature"
1483 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
1484
1485 #: g10/gpg.c:372
1486 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1487 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
1488
1489 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:246
1490 msgid "make a detached signature"
1491 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
1492
1493 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1494 msgid "encrypt data"
1495 msgstr "kryptera data"
1496
1497 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1498 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1499 msgstr "endast symmetrisk kryptering"
1500
1501 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
1502 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1503 msgid "decrypt data (default)"
1504 msgstr "dekryptera data (standard)"
1505
1506 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:250
1507 msgid "verify a signature"
1508 msgstr "validera en signatur"
1509
1510 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:252
1511 msgid "list keys"
1512 msgstr "lista nycklar"
1513
1514 #: g10/gpg.c:384
1515 msgid "list keys and signatures"
1516 msgstr "lista nycklar och signaturer"
1517
1518 #: g10/gpg.c:385
1519 msgid "list and check key signatures"
1520 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
1521
1522 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:256
1523 msgid "list keys and fingerprints"
1524 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
1525
1526 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:254
1527 msgid "list secret keys"
1528 msgstr "lista hemliga nycklar"
1529
1530 #: g10/gpg.c:388
1531 msgid "generate a new key pair"
1532 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
1533
1534 #: g10/gpg.c:389
1535 msgid "remove keys from the public keyring"
1536 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
1537
1538 #: g10/gpg.c:391
1539 msgid "remove keys from the secret keyring"
1540 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
1541
1542 #: g10/gpg.c:392
1543 msgid "sign a key"
1544 msgstr "signera en nyckel"
1545
1546 #: g10/gpg.c:393
1547 msgid "sign a key locally"
1548 msgstr "signera en nyckel lokalt"
1549
1550 #: g10/gpg.c:394
1551 msgid "sign or edit a key"
1552 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
1553
1554 #: g10/gpg.c:395
1555 msgid "generate a revocation certificate"
1556 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
1557
1558 #: g10/gpg.c:397
1559 msgid "export keys"
1560 msgstr "exportera nycklar"
1561
1562 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:259
1563 msgid "export keys to a key server"
1564 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
1565
1566 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:260
1567 msgid "import keys from a key server"
1568 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
1569
1570 #: g10/gpg.c:401
1571 msgid "search for keys on a key server"
1572 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
1573
1574 #: g10/gpg.c:403
1575 msgid "update all keys from a keyserver"
1576 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
1577
1578 #: g10/gpg.c:407
1579 msgid "import/merge keys"
1580 msgstr "importera/slå samman nycklar"
1581
1582 #: g10/gpg.c:410
1583 msgid "print the card status"
1584 msgstr "skriv ut kortstatus"
1585
1586 #: g10/gpg.c:411
1587 msgid "change data on a card"
1588 msgstr "ändra data på ett kort"
1589
1590 #: g10/gpg.c:412
1591 msgid "change a card's PIN"
1592 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
1593
1594 #: g10/gpg.c:421
1595 msgid "update the trust database"
1596 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
1597
1598 #: g10/gpg.c:428
1599 msgid "|algo [files]|print message digests"
1600 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
1601
1602 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:264
1603 msgid "run in server mode"
1604 msgstr "kör i serverläge"
1605
1606 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
1607 #: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:279
1608 #: tools/gpg-connect-agent.c:58 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:159
1609 msgid ""
1610 "@\n"
1611 "Options:\n"
1612 " "
1613 msgstr ""
1614 "@\n"
1615 "Flaggor:\n"
1616 " "
1617
1618 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:281
1619 msgid "create ascii armored output"
1620 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
1621
1622 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:293
1623 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1624 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
1625
1626 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:329
1627 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1628 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
1629
1630 #: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:332
1631 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1632 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
1633
1634 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:334
1635 msgid "use canonical text mode"
1636 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
1637
1638 #: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:337 tools/gpgconf.c:68
1639 msgid "use as output file"
1640 msgstr "använd som fil för utdata"
1641
1642 #: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:347 tools/gpgconf.c:71
1643 msgid "do not make any changes"
1644 msgstr "gör inga ändringar"
1645
1646 #: g10/gpg.c:482
1647 msgid "prompt before overwriting"
1648 msgstr "fråga innan överskrivning"
1649
1650 #: g10/gpg.c:524
1651 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1652 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
1653
1654 #: g10/gpg.c:525
1655 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1656 msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
1657
1658 # inställningar istället för flaggor?
1659 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
1660 #: g10/gpg.c:554 sm/gpgsm.c:395
1661 msgid ""
1662 "@\n"
1663 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1664 msgstr ""
1665 "@\n"
1666 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:398
1669 msgid ""
1670 "@\n"
1671 "Examples:\n"
1672 "\n"
1673 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1674 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1675 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1676 " --list-keys [names]        show keys\n"
1677 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1678 msgstr ""
1679 "@\n"
1680 "Exempel:\n"
1681 "\n"
1682 "-se -r Bosse [fil]          signera och kryptera för användaren Bosse\n"
1683 "--clearsign [fil]           skapa en klartextsignatur\n"
1684 "--detach-sign [fil]         skapa signatur i en separat fil\n"
1685 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
1686 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
1687
1688 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:96
1689 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1690 msgstr ""
1691 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1692 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:768
1695 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1696 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
1697
1698 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
1699 #: g10/gpg.c:771
1700 msgid ""
1701 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1702 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1703 "default operation depends on the input data\n"
1704 msgstr ""
1705 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
1706 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
1707 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
1708
1709 #: g10/gpg.c:782 sm/gpgsm.c:534
1710 msgid ""
1711 "\n"
1712 "Supported algorithms:\n"
1713 msgstr ""
1714 "\n"
1715 "Algoritmer som stöds:\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:785
1718 msgid "Pubkey: "
1719 msgstr "Publik nyckel: "
1720
1721 #: g10/gpg.c:792 g10/keyedit.c:2323
1722 msgid "Cipher: "
1723 msgstr "Chiffer: "
1724
1725 #: g10/gpg.c:799
1726 msgid "Hash: "
1727 msgstr "Kontrollsumma: "
1728
1729 #: g10/gpg.c:806 g10/keyedit.c:2367
1730 msgid "Compression: "
1731 msgstr "Komprimering: "
1732
1733 #: g10/gpg.c:890
1734 msgid "usage: gpg [options] "
1735 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
1736
1737 #: g10/gpg.c:1060 sm/gpgsm.c:686
1738 msgid "conflicting commands\n"
1739 msgstr "motstridiga kommandon\n"
1740
1741 # Vad betyder detta?
1742 #: g10/gpg.c:1078
1743 #, c-format
1744 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1745 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
1746
1747 #: g10/gpg.c:1275
1748 #, c-format
1749 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1750 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
1751
1752 #: g10/gpg.c:1278
1753 #, c-format
1754 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1755 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:1281
1758 #, c-format
1759 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1760 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
1761
1762 #: g10/gpg.c:1287
1763 #, c-format
1764 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1765 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
1766
1767 #: g10/gpg.c:1290
1768 #, c-format
1769 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1770 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
1771
1772 # Extension är vad? FIXME
1773 #: g10/gpg.c:1293
1774 #, c-format
1775 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1776 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
1777
1778 #: g10/gpg.c:1299
1779 #, c-format
1780 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1781 msgstr ""
1782 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1783
1784 #: g10/gpg.c:1302
1785 #, c-format
1786 msgid ""
1787 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1788 msgstr ""
1789 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
1790 "s\"\n"
1791
1792 #: g10/gpg.c:1305
1793 #, c-format
1794 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1795 msgstr ""
1796 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:1311
1799 #, c-format
1800 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1801 msgstr ""
1802 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
1803
1804 #: g10/gpg.c:1314
1805 #, c-format
1806 msgid ""
1807 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1808 msgstr ""
1809 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
1810 "\"%s\"\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:1317
1813 #, c-format
1814 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1815 msgstr ""
1816 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:1460
1819 #, c-format
1820 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1821 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:1553
1824 msgid "display photo IDs during key listings"
1825 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
1826
1827 #: g10/gpg.c:1555
1828 msgid "show policy URLs during signature listings"
1829 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
1830
1831 #: g10/gpg.c:1557
1832 msgid "show all notations during signature listings"
1833 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
1834
1835 #: g10/gpg.c:1559
1836 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1837 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
1838
1839 #: g10/gpg.c:1563
1840 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1841 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
1842
1843 #: g10/gpg.c:1565
1844 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1845 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
1846
1847 #: g10/gpg.c:1567
1848 msgid "show user ID validity during key listings"
1849 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
1850
1851 #: g10/gpg.c:1569
1852 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1853 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
1854
1855 #: g10/gpg.c:1571
1856 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1857 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
1858
1859 #: g10/gpg.c:1573
1860 msgid "show the keyring name in key listings"
1861 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
1862
1863 #: g10/gpg.c:1575
1864 msgid "show expiration dates during signature listings"
1865 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
1866
1867 #: g10/gpg.c:1835
1868 #, c-format
1869 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1870 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
1871
1872 #: g10/gpg.c:1993
1873 #, c-format
1874 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1875 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
1876
1877 #: g10/gpg.c:2253 g10/gpg.c:2904 g10/gpg.c:2916
1878 #, c-format
1879 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1880 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
1881
1882 #: g10/gpg.c:2266
1883 #, c-format
1884 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1885 msgstr ""
1886 "chiffertillägget \"%s\" lästes inte in på grund av osäkra rättigheter\n"
1887
1888 #: g10/gpg.c:2421 g10/gpg.c:2433
1889 #, c-format
1890 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1891 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
1892
1893 #: g10/gpg.c:2515
1894 #, c-format
1895 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1896 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
1897
1898 #: g10/gpg.c:2538 g10/gpg.c:2733 g10/keyedit.c:4080
1899 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1900 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
1901
1902 #: g10/gpg.c:2550
1903 #, c-format
1904 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1905 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1906
1907 #: g10/gpg.c:2553
1908 msgid "invalid keyserver options\n"
1909 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
1910
1911 #: g10/gpg.c:2560
1912 #, c-format
1913 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1914 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
1915
1916 #: g10/gpg.c:2563
1917 msgid "invalid import options\n"
1918 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
1919
1920 #: g10/gpg.c:2570
1921 #, c-format
1922 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1923 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
1924
1925 #: g10/gpg.c:2573
1926 msgid "invalid export options\n"
1927 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
1928
1929 #: g10/gpg.c:2580
1930 #, c-format
1931 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1932 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
1933
1934 #: g10/gpg.c:2583
1935 msgid "invalid list options\n"
1936 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
1937
1938 #: g10/gpg.c:2591
1939 msgid "display photo IDs during signature verification"
1940 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
1941
1942 #: g10/gpg.c:2593
1943 msgid "show policy URLs during signature verification"
1944 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2595
1947 msgid "show all notations during signature verification"
1948 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
1949
1950 #: g10/gpg.c:2597
1951 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1952 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
1953
1954 #: g10/gpg.c:2601
1955 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1956 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
1957
1958 #: g10/gpg.c:2603
1959 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1960 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
1961
1962 #: g10/gpg.c:2605
1963 msgid "show user ID validity during signature verification"
1964 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
1965
1966 #: g10/gpg.c:2607
1967 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1968 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
1969
1970 #: g10/gpg.c:2609
1971 #, fuzzy
1972 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1973 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
1974
1975 #: g10/gpg.c:2611
1976 msgid "validate signatures with PKA data"
1977 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
1978
1979 #: g10/gpg.c:2613
1980 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1981 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
1982
1983 #: g10/gpg.c:2620
1984 #, c-format
1985 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1986 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2623
1989 msgid "invalid verify options\n"
1990 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
1991
1992 #: g10/gpg.c:2630
1993 #, c-format
1994 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1995 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:2804
1998 #, c-format
1999 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2000 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:2807
2003 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2004 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
2005
2006 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
2007 #: g10/gpg.c:2893 sm/gpgsm.c:1236
2008 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2009 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:2897
2012 #, c-format
2013 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2014 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
2015
2016 #: g10/gpg.c:2906
2017 #, c-format
2018 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2019 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:2909
2022 #, c-format
2023 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2024 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
2025
2026 #: g10/gpg.c:2924
2027 #, c-format
2028 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2029 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:2938
2032 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2033 msgstr ""
2034 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
2035 "i --pgp2-läge\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:2944
2038 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2039 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:2950
2042 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2043 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
2044
2045 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
2046 #: g10/gpg.c:2963
2047 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2048 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053 sm/gpgsm.c:1292
2051 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2052 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
2053
2054 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059 sm/gpgsm.c:1300
2055 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2056 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:3041
2059 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2060 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
2061
2062 #: g10/gpg.c:3047
2063 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2064 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
2065
2066 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2067 #: g10/gpg.c:3062
2068 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2069 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
2070
2071 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
2072 #: g10/gpg.c:3064
2073 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2074 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
2075
2076 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
2077 #: g10/gpg.c:3066
2078 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2079 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
2080
2081 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2082 #: g10/gpg.c:3068
2083 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2084 msgstr ""
2085 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
2086
2087 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
2088 #: g10/gpg.c:3070
2089 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2090 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
2091
2092 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
2093 #: g10/gpg.c:3073
2094 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2095 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:3077
2098 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2099 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
2100
2101 #: g10/gpg.c:3084
2102 msgid "invalid default preferences\n"
2103 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
2104
2105 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
2106 #: g10/gpg.c:3093
2107 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2108 msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:3097
2111 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2112 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
2113
2114 #: g10/gpg.c:3101
2115 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2116 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:3134
2119 #, c-format
2120 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2121 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:3181
2124 #, c-format
2125 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2126 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3186
2129 #, c-format
2130 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2131 msgstr ""
2132 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2133
2134 #: g10/gpg.c:3191
2135 #, c-format
2136 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2137 msgstr ""
2138 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
2139
2140 #: g10/gpg.c:3283
2141 #, c-format
2142 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2143 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3294
2146 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2147 msgstr ""
2148 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
2149
2150 #: g10/gpg.c:3315
2151 msgid "--store [filename]"
2152 msgstr "--store [filnamn]"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3322
2155 msgid "--symmetric [filename]"
2156 msgstr "--symmetric [filnamn]"
2157
2158 #: g10/gpg.c:3324
2159 #, c-format
2160 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2161 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
2162
2163 #: g10/gpg.c:3334
2164 msgid "--encrypt [filename]"
2165 msgstr "--encrypt [filnamn]"
2166
2167 #: g10/gpg.c:3347
2168 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2169 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
2170
2171 #: g10/gpg.c:3349
2172 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2173 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2174
2175 #: g10/gpg.c:3352
2176 #, c-format
2177 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2178 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3370
2181 msgid "--sign [filename]"
2182 msgstr "--sign [filnamn]"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3383
2185 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2186 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
2187
2188 #: g10/gpg.c:3398
2189 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2190 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3400
2193 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2194 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3403
2197 #, c-format
2198 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2199 msgstr ""
2200 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:3423
2203 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2204 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
2205
2206 #: g10/gpg.c:3432
2207 msgid "--clearsign [filename]"
2208 msgstr "--clearsign [filnamn]"
2209
2210 #: g10/gpg.c:3457
2211 msgid "--decrypt [filename]"
2212 msgstr "--decrypt [filnamn]"
2213
2214 #: g10/gpg.c:3465
2215 msgid "--sign-key user-id"
2216 msgstr "--sign-key användaridentitet"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3469
2219 msgid "--lsign-key user-id"
2220 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
2221
2222 #: g10/gpg.c:3490
2223 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2224 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
2225
2226 #: g10/gpg.c:3575
2227 #, c-format
2228 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2229 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
2230
2231 #: g10/gpg.c:3577
2232 #, c-format
2233 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2234 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
2235
2236 #: g10/gpg.c:3579
2237 #, c-format
2238 msgid "key export failed: %s\n"
2239 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
2240
2241 #: g10/gpg.c:3590
2242 #, c-format
2243 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2244 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
2245
2246 #: g10/gpg.c:3600
2247 #, c-format
2248 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2249 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
2250
2251 #: g10/gpg.c:3651
2252 #, c-format
2253 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2254 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
2255
2256 #: g10/gpg.c:3659
2257 #, c-format
2258 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2259 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
2260
2261 #: g10/gpg.c:3749
2262 #, c-format
2263 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2264 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
2265
2266 #: g10/gpg.c:3866
2267 msgid "[filename]"
2268 msgstr "[filnamn]"
2269
2270 #: g10/gpg.c:3870
2271 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2272 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
2273
2274 #: g10/gpg.c:4182
2275 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2276 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
2277
2278 #: g10/gpg.c:4184
2279 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2280 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
2281
2282 #: g10/gpg.c:4217
2283 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2284 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
2285
2286 #: g10/gpgv.c:73
2287 msgid "take the keys from this keyring"
2288 msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
2289
2290 # Med detta kommando ger gnupg enbart en varning när ett meddelande är tidsstämplat i framtiden. Annars avslutas gnupg med ett felmeddelande.
2291 # Kommandot är avsett att användas i "near online system".
2292 # Krav från RIPE.
2293 #: g10/gpgv.c:75
2294 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2295 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
2296
2297 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:370
2298 msgid "|FD|write status info to this FD"
2299 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
2300
2301 #: g10/gpgv.c:100
2302 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2303 msgstr "Användning: gpgv [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
2304
2305 #: g10/gpgv.c:103
2306 msgid ""
2307 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2308 "Check signatures against known trusted keys\n"
2309 msgstr ""
2310 "Syntax: gpg [flaggor] [filer]\n"
2311 "Kontrollera signaturerna mot kända nycklar\n"
2312
2313 #: g10/helptext.c:51
2314 msgid ""
2315 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2316 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2317 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2318 msgstr ""
2319 "Det är upp till dig att ange ett värde här. Detta värde kommer aldrig att\n"
2320 "exporteras till någon tredje part. Vi behöver det för att implementera\n"
2321 "\"Web of trust\". Det har inget att göra med det (implicit skapade)\n"
2322 "nätet av certifikat."
2323
2324 #: g10/helptext.c:57
2325 msgid ""
2326 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2327 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2328 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2329 "ultimately trusted\n"
2330 msgstr ""
2331 "För att kunna bygga förtroendeväven \"Web-of-Trust\",\n"
2332 "måste GnuPG veta vilka nycklar som du litar förbehållslöst på\n"
2333 "- det är vanligen de nycklar som du disponerar den hemliga nyckeln för.\n"
2334 "Svara  \"ja\" för att markera att du litar förbehållslöst på denna nyckel.\n"
2335
2336 #: g10/helptext.c:64
2337 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2338 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
2339
2340 #: g10/helptext.c:68
2341 msgid ""
2342 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2343 msgstr ""
2344 "Ange användaridentiteten för den adressat du vill skicka meddelandet till."
2345
2346 #: g10/helptext.c:72
2347 msgid ""
2348 "Select the algorithm to use.\n"
2349 "\n"
2350 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2351 "for signatures.\n"
2352 "\n"
2353 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2354 "\n"
2355 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2356 "\n"
2357 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2358 msgstr ""
2359 "Välj vilken algoritm som ska användas.\n"
2360 "\n"
2361 "DSA (även känd som DSS) är Digital Signature Algorithm och kan endast\n"
2362 "användas för signaturer.\n"
2363 "\n"
2364 "Elgamal är en algoritm som endast kan användas för kryptering.\n"
2365 "\n"
2366 "RSA kan användas för signaturer eller kryptering.\n"
2367 "\n"
2368 "Första (primär) nyckel måste alltid vara en nyckel som är kapabel att "
2369 "signera."
2370
2371 #: g10/helptext.c:86
2372 msgid ""
2373 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2374 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2375 "Please consult your security expert first."
2376 msgstr ""
2377 "Som regel är det ingen bra idé att använda samma nyckel för signering\n"
2378 "och kryptering. Denna algoritm ska endast användas inom särskilda\n"
2379 "områden. Rådgör med din egen säkerhetsexpert först!"
2380
2381 #: g10/helptext.c:93
2382 msgid "Enter the size of the key"
2383 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
2384
2385 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2386 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2387 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2388 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
2389
2390 #: g10/helptext.c:107
2391 msgid ""
2392 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2393 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2394 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2395 "the given value as an interval."
2396 msgstr ""
2397 "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
2398 "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
2399 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
2400 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
2401
2402 #: g10/helptext.c:119
2403 msgid "Enter the name of the key holder"
2404 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
2405
2406 #: g10/helptext.c:124
2407 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2408 msgstr "ange en e-postadress. Detta är frivilligt, men rekommenderas varmt"
2409
2410 #: g10/helptext.c:128
2411 msgid "Please enter an optional comment"
2412 msgstr "Ange en kommentar (frivilligt)"
2413
2414 #: g10/helptext.c:133
2415 msgid ""
2416 "N  to change the name.\n"
2417 "C  to change the comment.\n"
2418 "E  to change the email address.\n"
2419 "O  to continue with key generation.\n"
2420 "Q  to to quit the key generation."
2421 msgstr ""
2422 "N  för att ändra namnet.\n"
2423 "C  för att ändra kommentaren.\n"
2424 "E  för att ändra e-postadressen.\n"
2425 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
2426 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
2427
2428 #: g10/helptext.c:142
2429 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2430 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
2431
2432 #: g10/helptext.c:150
2433 msgid ""
2434 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2435 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2436 "know how carefully you verified this.\n"
2437 "\n"
2438 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2439 "the\n"
2440 "    key.\n"
2441 "\n"
2442 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2443 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2444 "for\n"
2445 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2446 "user.\n"
2447 "\n"
2448 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2449 "could\n"
2450 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2451 "the\n"
2452 "    key against a photo ID.\n"
2453 "\n"
2454 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2455 "could\n"
2456 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2457 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2458 "a\n"
2459 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2460 "the\n"
2461 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2462 "exchange\n"
2463 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2464 "\n"
2465 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2466 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2467 "\"\n"
2468 "mean to you when you sign other keys.\n"
2469 "\n"
2470 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2471 msgstr ""
2472 "När du signerar en användaridentitet på en nyckel, måste du först "
2473 "kontrollera att nyckeln\n"
2474 "verkligen tillhör den person som nämns i användaridentiteten.  Det är "
2475 "viktigt för andra att\n"
2476 "få veta hur noga du har kontrollerat detta.\n"
2477 "\n"
2478 "\"0\" betyder att du inte påstår någonting om hur noga du kontrollerat "
2479 "nyckeln.\n"
2480 "\n"
2481 "\"1\" betyder att du tror att nyckeln tillhör den person som påstår sig göra "
2482 "det\n"
2483 "    men du kunde inte, eller ville inte kontrollera nyckeln alls.  Detta är "
2484 "användbartför\n"
2485 "    en \"persona\" kontroll, där du signerar nyckeln för en användare med "
2486 "pseudonym.\n"
2487 "\n"
2488 "\"2\" betyder att du gjorde viss kontroll av nyckeln. Det kan t.ex. betyda "
2489 "att\n"
2490 "    du kontrollerade fingeravtrycket och kontrollerade användaridentiteten "
2491 "för nyckeln\n"
2492 "    mot en fotolegitimation.\n"
2493 "\n"
2494 "\"3\" betyder att du gjorde en noggrann och uttömmande kontroll av nyckeln.  "
2495 "Detta kan\n"
2496 "    t.ex. betyda att du kontrollerade nyckelns fingeravtryck direkt med "
2497 "nyckelinnehavaren\n"
2498 "    och att du kontrollerade, med hjälp av svårförfalskade "
2499 "identitetsdokument\n"
2500 "a\n"
2501 "    med foto (t.ex. ett körkort) att namnet på innehavaren stämmer med\n"
2502 "    namnet i användaridentiteten på nyckeln, och slutligen att du "
2503 "kontrollerade att\n"
2504 "    (genom att utväxla e-postmeddelanden) att e-postadressen på nyckeln "
2505 "tillhör\n"
2506 "    nyckelinnehavaren.\n"
2507 "\n"
2508 "Observera! Ovanstående exempel för nivåerna 2 och 3 är bara förslag.\n"
2509 "Slutligen är det bara du själv som avgör vad \"viss\" and \"noggrann\"\n"
2510 "betyder när du signerar andras nycklar.\n"
2511 "\n"
2512 "Om du inte vet vad du ska svara, så svara \"0\"."
2513
2514 # felstavat original meddelat till Werner.
2515 #: g10/helptext.c:188
2516 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2517 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
2518
2519 #: g10/helptext.c:192
2520 msgid ""
2521 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2522 "All certificates are then also lost!"
2523 msgstr ""
2524 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
2525 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
2526
2527 #: g10/helptext.c:197
2528 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2529 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
2530
2531 #: g10/helptext.c:202
2532 msgid ""
2533 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2534 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2535 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2536 msgstr ""
2537 "Detta är en giltig signatur på nyckeln. Normalt sett vill du inte\n"
2538 "ta bort denna signatur eftersom den kan vara viktig för att skapa\n"
2539 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
2540 "certifierad av denna nyckel."
2541
2542 #: g10/helptext.c:207
2543 msgid ""
2544 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2545 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2546 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2547 "a trust connection through another already certified key."
2548 msgstr ""
2549 "Denna signatur kan inte valideras eftersom du inte har den\n"
2550 "motsvarande nyckeln. Du bör vänta med att ta bort den tills du\n"
2551 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
2552 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
2553
2554 #: g10/helptext.c:213
2555 msgid ""
2556 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2557 "your keyring."
2558 msgstr ""
2559 "Denna signatur är inte giltig. Det är rimligt att ta bort den från\n"
2560 "din nyckelring."
2561
2562 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
2563 #: g10/helptext.c:217
2564 msgid ""
2565 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2566 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2567 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2568 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2569 "a second one is available."
2570 msgstr ""
2571 "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
2572 "Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
2573 "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
2574 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
2575 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
2576
2577 #: g10/helptext.c:225
2578 msgid ""
2579 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2580 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2581 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2582 msgstr ""
2583 "Ändra dina inställningar för alla användaridentiteter (eller enbart de "
2584 "valda)\n"
2585 "till den aktuella listan på inställningar. Tidsstämplingen för alla "
2586 "påverkade\n"
2587 "självsignaturer kommer att flyttas fram en sekund.\n"
2588
2589 #: g10/helptext.c:232
2590 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2591 msgstr "Ange en lösenfras. Detta är en hemlig mening\n"
2592
2593 #: g10/helptext.c:238
2594 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2595 msgstr "Repetera sista lösenfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
2596
2597 # # felstavat/ologiskt original
2598 #: g10/helptext.c:242
2599 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2600 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
2601
2602 #: g10/helptext.c:247
2603 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2604 msgstr "Svara \"ja\" om du vill skriva över filen"
2605
2606 #: g10/helptext.c:252
2607 msgid ""
2608 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2609 "file (which is shown in brackets) will be used."
2610 msgstr ""
2611 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
2612 "(som anges i hakparenteser) att användas."
2613
2614 #: g10/helptext.c:258
2615 msgid ""
2616 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2617 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2618 "  \"Key has been compromised\"\n"
2619 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2620 "      got access to your secret key.\n"
2621 "  \"Key is superseded\"\n"
2622 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2623 "  \"Key is no longer used\"\n"
2624 "      Use this if you have retired this key.\n"
2625 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2626 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2627 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2628 msgstr ""
2629 "Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
2630 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
2631 "  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
2632 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
2633 "personer\n"
2634 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
2635 "  \"Nyckeln har ersatts\"\n"
2636 "     Använd denna om du har ersatt denna nyckel med en nyare.\n"
2637 "  \"Nyckeln används inte längre\"\n"
2638 "     Använd denna om du har pensionerat denna nyckel.\n"
2639 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
2640 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
2641 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en e-postadress\n"
2642 "     är ogiltig.\n"
2643
2644 #: g10/helptext.c:274
2645 msgid ""
2646 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2647 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2648 "An empty line ends the text.\n"
2649 msgstr ""
2650 "Om du vill kan du ange en text som beskriver varför du utfärdar\n"
2651 "detta spärrcertifikat (revocation certificate). Försök att hålla texten kort "
2652 "och koncis.\n"
2653 "En tom rad avslutar texten.\n"
2654
2655 #: g10/helptext.c:289
2656 msgid "No help available"
2657 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
2658
2659 #: g10/helptext.c:297
2660 #, c-format
2661 msgid "No help available for `%s'"
2662 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
2663
2664 #: g10/import.c:96
2665 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2666 msgstr "importera signaturer som är markerade som endast lokala"
2667
2668 #: g10/import.c:98
2669 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2670 msgstr "reparera skada från pks-nyckelservern under importering"
2671
2672 #: g10/import.c:100
2673 msgid "do not update the trustdb after import"
2674 msgstr "uppdatera inte tillitsdatabasen efter importering"
2675
2676 #: g10/import.c:102
2677 msgid "create a public key when importing a secret key"
2678 msgstr "skapa en publik nyckel när en hemlig nyckel importeras"
2679
2680 #: g10/import.c:104
2681 msgid "only accept updates to existing keys"
2682 msgstr "acceptera endast uppdateringar till befintliga nycklar"
2683
2684 #: g10/import.c:106
2685 msgid "remove unusable parts from key after import"
2686 msgstr "ta bort oanvändbara delar från nyckeln efter importering"
2687
2688 #: g10/import.c:108
2689 msgid "remove as much as possible from key after import"
2690 msgstr "ta bort så mycket som möjligt från nyckeln efter importering"
2691
2692 #: g10/import.c:271
2693 #, c-format
2694 msgid "skipping block of type %d\n"
2695 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
2696
2697 #: g10/import.c:280
2698 #, c-format
2699 msgid "%lu keys processed so far\n"
2700 msgstr "%lu nycklar behandlade än så länge\n"
2701
2702 #: g10/import.c:297
2703 #, c-format
2704 msgid "Total number processed: %lu\n"
2705 msgstr "Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
2706
2707 #: g10/import.c:299
2708 #, c-format
2709 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2710 msgstr "        överhoppade nya nycklar: %lu\n"
2711
2712 #: g10/import.c:302
2713 #, c-format
2714 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2715 msgstr "       utan användaridentiteter: %lu\n"
2716
2717 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2718 #, c-format
2719 msgid "              imported: %lu"
2720 msgstr "                    importerade: %lu"
2721
2722 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2723 #, c-format
2724 msgid "             unchanged: %lu\n"
2725 msgstr "                    oförändrade: %lu\n"
2726
2727 #: g10/import.c:312
2728 #, c-format
2729 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2730 msgstr "        nya användaridentiteter: %lu\n"
2731
2732 #: g10/import.c:314
2733 #, c-format
2734 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2735 msgstr "               nya undernycklar: %lu\n"
2736
2737 #: g10/import.c:316
2738 #, c-format
2739 msgid "        new signatures: %lu\n"
2740 msgstr "                 nya signaturer: %lu\n"
2741
2742 #: g10/import.c:318
2743 #, c-format
2744 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2745 msgstr "          nya nyckelspärrningar: %lu\n"
2746
2747 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2748 #, c-format
2749 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2750 msgstr "    antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
2751
2752 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2753 #, c-format
2754 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2755 msgstr "    importerade hemliga nycklar: %lu\n"
2756
2757 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2758 #, c-format
2759 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2760 msgstr "    oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
2761
2762 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2763 #, c-format
2764 msgid "          not imported: %lu\n"
2765 msgstr "               inte importerade: %lu\n"
2766
2767 #: g10/import.c:328
2768 #, c-format
2769 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2770 msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
2771
2772 #: g10/import.c:330
2773 #, c-format
2774 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2775 msgstr "    användaridentiteter rensade: %lu\n"
2776
2777 #: g10/import.c:571
2778 #, c-format
2779 msgid ""
2780 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2781 "algorithms on these user IDs:\n"
2782 msgstr ""
2783 "VARNING: nyckeln %s innehåller inställningar för otillgängliga\n"
2784 "algoritmer för dessa användaridentiteter:\n"
2785
2786 #: g10/import.c:612
2787 #, c-format
2788 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2789 msgstr "         \"%s\": inställning för chifferalgoritmen %s\n"
2790
2791 #: g10/import.c:627
2792 #, c-format
2793 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2794 msgstr "         \"%s\": inställning för sammandragsalgoritmen %s\n"
2795
2796 #: g10/import.c:639
2797 #, c-format
2798 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2799 msgstr "         \"%s\": inställning för komprimeringsalgoritmen %s\n"
2800
2801 #: g10/import.c:652
2802 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2803 msgstr "det rekommenderas starkt att du uppdaterar dina inställningar\n"
2804
2805 #: g10/import.c:654
2806 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2807 msgstr ""
2808 "och distribuerar denna nyckel igen för att undvika tänkbara problem\n"
2809 "med att algoritmerna inte stämmer\n"
2810
2811 #: g10/import.c:678
2812 #, c-format
2813 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2814 msgstr ""
2815 "du kan uppdatera dina inställningar med: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2816
2817 #: g10/import.c:728 g10/import.c:1126
2818 #, c-format
2819 msgid "key %s: no user ID\n"
2820 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet\n"
2821
2822 # Undernyckeln är skadad på HKP-servern. Vanligt fel vid många undernycklar.
2823 #: g10/import.c:757
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2826 msgstr "nyckeln %s: PKS-skadad undernyckel reparerades\n"
2827
2828 # vad innebär fnutten i slutet?
2829 #: g10/import.c:772
2830 #, c-format
2831 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2832 msgstr "nyckel %s: accepterade icke-självsignerad användaridentitet \"%s\"\n"
2833
2834 #: g10/import.c:778
2835 #, c-format
2836 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2837 msgstr "nyckel %s: inga giltiga användaridentiteter\n"
2838
2839 #: g10/import.c:780
2840 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2841 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
2842
2843 #: g10/import.c:790 g10/import.c:1248
2844 #, c-format
2845 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2846 msgstr "nyckel %s: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
2847
2848 #: g10/import.c:796
2849 #, c-format
2850 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2851 msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
2852
2853 #: g10/import.c:805
2854 #, c-format
2855 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2856 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
2857
2858 #: g10/import.c:810 g10/openfile.c:280 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2859 #, c-format
2860 msgid "writing to `%s'\n"
2861 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
2862
2863 #: g10/import.c:814 g10/import.c:909 g10/import.c:1166 g10/import.c:1309
2864 #: g10/import.c:2371 g10/import.c:2393
2865 #, c-format
2866 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2867 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
2868
2869 # fixme: I appended the %s -wk
2870 #: g10/import.c:833
2871 #, c-format
2872 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2873 msgstr "nyckel %s: publika nyckeln \"%s\" importerades\n"
2874
2875 #: g10/import.c:857
2876 #, c-format
2877 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2878 msgstr "nyckel %s: stämmer inte mot vår lokala kopia\n"
2879
2880 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1266
2881 #, c-format
2882 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2883 msgstr "nyckel %s: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
2884
2885 #: g10/import.c:882 g10/import.c:1273
2886 #, c-format
2887 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2888 msgstr "nyckel %s: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
2889
2890 #: g10/import.c:919
2891 #, c-format
2892 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2893 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny användaridentitet\n"
2894
2895 #: g10/import.c:922
2896 #, c-format
2897 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2898 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya användaridentiteter\n"
2899
2900 #: g10/import.c:925
2901 #, c-format
2902 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2903 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny signatur\n"
2904
2905 #: g10/import.c:928
2906 #, c-format
2907 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2908 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya signaturer\n"
2909
2910 #: g10/import.c:931
2911 #, c-format
2912 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2913 msgstr "nyckel %s: \"%s\" 1 ny undernyckel\n"
2914
2915 #: g10/import.c:934
2916 #, c-format
2917 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2918 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d nya undernycklar\n"
2919
2920 #: g10/import.c:937
2921 #, c-format
2922 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2923 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signatur rensad\n"
2924
2925 #: g10/import.c:940
2926 #, c-format
2927 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2928 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d signaturer rensade\n"
2929
2930 #: g10/import.c:943
2931 #, c-format
2932 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2933 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentitet rensad\n"
2934
2935 #: g10/import.c:946
2936 #, c-format
2937 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2938 msgstr "nyckel %s: \"%s\" %d användaridentiteter rensade\n"
2939
2940 #: g10/import.c:969
2941 #, c-format
2942 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2943 msgstr "nyckel %s: \"%s\" inte ändrad\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1132
2946 #, c-format
2947 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2948 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1143
2951 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2952 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
2953
2954 #: g10/import.c:1160 g10/import.c:2386
2955 #, c-format
2956 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2957 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
2958
2959 #: g10/import.c:1171
2960 #, c-format
2961 msgid "key %s: secret key imported\n"
2962 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel importerades\n"
2963
2964 #: g10/import.c:1201
2965 #, c-format
2966 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2967 msgstr "nyckel %s: finns redan i hemliga nyckelringen\n"
2968
2969 #: g10/import.c:1211
2970 #, c-format
2971 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2972 msgstr "nyckel %s: hittade inte hemlig nyckel: %s\n"
2973
2974 #: g10/import.c:1241
2975 #, c-format
2976 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2977 msgstr "nyckel %s: ingen publik nyckel - kan inte verkställa spärrcertifikat\n"
2978
2979 #: g10/import.c:1284
2980 #, c-format
2981 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2982 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - avvisat\n"
2983
2984 #: g10/import.c:1316
2985 #, c-format
2986 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2987 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat importerat\n"
2988
2989 #: g10/import.c:1382
2990 #, c-format
2991 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2992 msgstr "nyckel %s: ingen användaridentitet för signaturen\n"
2993
2994 # fixme: I appended the %s -wk
2995 #: g10/import.c:1397
2996 #, c-format
2997 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2998 msgstr ""
2999 "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte för "
3000 "användaridentiteten  \"%s\"\n"
3001
3002 #: g10/import.c:1399
3003 #, c-format
3004 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3005 msgstr "nyckel %s: ogiltig självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
3006
3007 #: g10/import.c:1417
3008 #, c-format
3009 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3010 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
3011
3012 #: g10/import.c:1428 g10/import.c:1478
3013 #, c-format
3014 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3015 msgstr "nyckel %s: algoritmen för publika nycklar stöds inte\n"
3016
3017 #: g10/import.c:1430
3018 #, c-format
3019 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3020 msgstr "nyckel %s: ogiltig undernyckelbindning\n"
3021
3022 #: g10/import.c:1445
3023 #, c-format
3024 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3025 msgstr "nyckel %s: tog bort flera undernyckelbindningar\n"
3026
3027 #: g10/import.c:1467
3028 #, c-format
3029 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3030 msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel för nyckelspärrning\n"
3031
3032 #: g10/import.c:1480
3033 #, c-format
3034 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3035 msgstr "nyckel %s: ogiltig spärr av undernyckel\n"
3036
3037 #: g10/import.c:1495
3038 #, c-format
3039 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3040 msgstr "nyckel %s: tog bort flera spärrar av undernyckel\n"
3041
3042 #: g10/import.c:1537
3043 #, c-format
3044 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3045 msgstr "nyckel %s: hoppade över användaridentiteten \"%s\"\n"
3046
3047 #: g10/import.c:1558
3048 #, c-format
3049 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3050 msgstr "nyckel %s: hoppade över undernyckel\n"
3051
3052 #: g10/import.c:1585
3053 #, c-format
3054 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3055 msgstr "nyckel %s: icke-exporterbar signatur (klass 0x%02X) - hoppade över\n"
3056
3057 #: g10/import.c:1595
3058 #, c-format
3059 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3060 msgstr "nyckel %s: spärrcertifikat på fel plats - hoppade över\n"
3061
3062 # nyckeln eller certifikatet??
3063 #: g10/import.c:1612
3064 #, c-format
3065 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3066 msgstr "nyckel %s: ogiltigt spärrcertifikat: %s - hoppade över\n"
3067
3068 #: g10/import.c:1626
3069 #, c-format
3070 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3071 msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
3072
3073 # nyckeln eller klassen?
3074 #: g10/import.c:1634
3075 #, c-format
3076 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3077 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
3078
3079 #: g10/import.c:1734
3080 #, c-format
3081 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3082 msgstr ""
3083 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
3084
3085 #: g10/import.c:1796
3086 #, c-format
3087 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3088 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
3089
3090 #: g10/import.c:1810
3091 #, c-format
3092 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3093 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
3094
3095 #: g10/import.c:1869
3096 #, c-format
3097 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3098 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
3099
3100 #: g10/import.c:1903
3101 #, c-format
3102 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3103 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
3104
3105 #: g10/import.c:2292
3106 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3107 msgstr ""
3108 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
3109
3110 #: g10/import.c:2300
3111 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3112 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3113
3114 #: g10/import.c:2302
3115 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3116 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
3117
3118 #: g10/keydb.c:170
3119 #, c-format
3120 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3121 msgstr "fel när nyckelringen \"%s\" skapades: %s\n"
3122
3123 #: g10/keydb.c:176
3124 #, c-format
3125 msgid "keyring `%s' created\n"
3126 msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
3127
3128 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3129 #, c-format
3130 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3131 msgstr "nyckelblockresurs \"%s\": %s\n"
3132
3133 #: g10/keydb.c:699
3134 #, c-format
3135 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3136 msgstr "misslyckades med att återskapa nyckelringscache: %s\n"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:267
3139 msgid "[revocation]"
3140 msgstr "[spärr]"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:268
3143 msgid "[self-signature]"
3144 msgstr "[självsignatur]"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3147 msgid "1 bad signature\n"
3148 msgstr "1 felaktig signatur\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3151 #, c-format
3152 msgid "%d bad signatures\n"
3153 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3156 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3157 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom nyckeln saknades\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3160 #, c-format
3161 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3162 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom nycklar saknades\n"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3165 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3166 msgstr "1 signatur validerades inte eftersom ett fel uppstod\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3169 #, c-format
3170 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3171 msgstr "%d signaturer validerades inte eftersom fel uppstod\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:358
3174 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3175 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:360
3178 #, c-format
3179 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3180 msgstr "%d användaridentiteter utan giltiga självsignaturer hittades\n"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3183 msgid ""
3184 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3185 "keys\n"
3186 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3187 "etc.)\n"
3188 msgstr ""
3189 "Bestäm hur mycket du litar på denna användare när det gäller att\n"
3190 "korrekt validera andra användares nycklar (genom att undersöka pass,\n"
3191 "undersöka fingeravtryck från olika källor, etc.)\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3194 #, c-format
3195 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3196 msgstr " %d = Jag litar marginellt\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3199 #, c-format
3200 msgid "  %d = I trust fully\n"
3201 msgstr " %d = Jag litar fullständigt\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:440
3204 msgid ""
3205 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3206 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3207 "trust signatures on your behalf.\n"
3208 msgstr ""
3209 "Ange djupet för den här tillitssignaturen.\n"
3210 "Ett djup större än 1 tillåter att nyckeln som du signerar kan\n"
3211 "skapa tillitssignaturer åt dig.\n"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:456
3214 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3215 msgstr ""
3216 "Ange en domän för att begränsa denna signatur. eller Enter för ingen.\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:600
3219 #, c-format
3220 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3221 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är spärrad."
3222
3223 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3224 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1755
3225 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3226 msgstr "Vill du verkligen fortfarande signera den? (j/N)"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3229 #: g10/keyedit.c:1761
3230 msgid "  Unable to sign.\n"
3231 msgstr "  Kan inte signera.\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:628
3234 #, c-format
3235 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3236 msgstr "Giltighetstiden för användaridentiteten \"%s\" har gått ut."
3237
3238 #: g10/keyedit.c:656
3239 #, c-format
3240 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3241 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är inte självsignerad."
3242
3243 #: g10/keyedit.c:684
3244 #, c-format
3245 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3246 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" är signerbar.  "
3247
3248 #: g10/keyedit.c:686
3249 msgid "Sign it? (y/N) "
3250 msgstr "Signera den? (j/N) "
3251
3252 #: g10/keyedit.c:708
3253 #, c-format
3254 msgid ""
3255 "The self-signature on \"%s\"\n"
3256 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3257 msgstr ""
3258 "Självsignaturen på \"%s\"\n"
3259 "är en signatur av PGP 2.x-typ.\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:717
3262 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3263 msgstr "Vill du göra om den till en självsignatur av OpenPGP-typ? (j/N) "
3264
3265 #: g10/keyedit.c:731
3266 #, c-format
3267 msgid ""
3268 "Your current signature on \"%s\"\n"
3269 "has expired.\n"
3270 msgstr ""
3271 "Giltighetstiden för din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3272 "har gått ut.\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:735
3275 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3276 msgstr ""
3277 "Vill du skapa en ny signatur som ersätter den vars giltighetstid gått ut? (J/"
3278 "n) "
3279
3280 #: g10/keyedit.c:756
3281 #, c-format
3282 msgid ""
3283 "Your current signature on \"%s\"\n"
3284 "is a local signature.\n"
3285 msgstr ""
3286 "Din nuvarande signatur på \"%s\"\n"
3287 "är en lokal signatur.\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:760
3290 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3291 msgstr "Vill du ändra den till en fullständig exporterbar signatur? (j/N) "
3292
3293 #: g10/keyedit.c:781
3294 #, c-format
3295 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3296 msgstr "\"%s\" var redan lokalt signerad med nyckeln %s\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:784
3299 #, c-format
3300 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3301 msgstr "\"%s\" var redan signerad av nyckeln %s\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:789
3304 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3305 msgstr "Vill du verkligen signera den igen ändå?(j/N)"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:811
3308 #, c-format
3309 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3310 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %s\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:826
3313 msgid "This key has expired!"
3314 msgstr "Giltighetstiden för denna nyckel har gått ut!"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:844
3317 #, c-format
3318 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3319 msgstr "Denna nyckels giltighetstid går ut vid %s.\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:850
3322 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3323 msgstr ""
3324 "Vill du att giltighetstiden för signaturen ska upphöra vid samma tid? (J/n) "
3325
3326 #: g10/keyedit.c:890
3327 msgid ""
3328 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3329 "mode.\n"
3330 msgstr ""
3331 "Du kan inte göra en OpenPGP-signatur på en PGP 2.x-nyckel när du är i --pgp2-"
3332 "läge\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:892
3335 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3336 msgstr "Detta skulle göra nyckeln oanvändbar i PGP 2.x.\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:917
3339 msgid ""
3340 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3341 "belongs\n"
3342 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3343 msgstr ""
3344 "Hur noga har du kontrollerat att nyckeln du ska signera verkligen tillhör\n"
3345 "personen som nämns ovan?  Om du inte vet vad du ska svara, svara \"0\".\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:922
3348 #, c-format
3349 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3350 msgstr "   (0) Jag vill inte svara.%s\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:924
3353 #, c-format
3354 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3355 msgstr "   (1) Jag har inte kontrollerat alls.%s\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:926
3358 #, c-format
3359 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3360 msgstr "   (2) Jag har gjort viss kontroll.%s\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:928
3363 #, c-format
3364 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3365 msgstr "   (3) Jag har gjort en noggrann kontroll.%s\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:934
3368 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3369 msgstr "Ditt val? (skriv \"?\" för mer information): "
3370
3371 #: g10/keyedit.c:958
3372 #, c-format
3373 msgid ""
3374 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3375 "key \"%s\" (%s)\n"
3376 msgstr ""
3377 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
3378 "med din nyckel \"%s\" (%s)\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:965
3381 msgid "This will be a self-signature.\n"
3382 msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:971
3385 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3386 msgstr "VARNING: signaturen kommer inte att markeras som icke-exporterbar.\n"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:979
3389 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3390 msgstr "VARNING: signaturen kommer att markeras som icke-spärrbar.\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:989
3393 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3394 msgstr "Signaturen kommer att markeras som icke-exporterbar.\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:996
3397 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3398 msgstr "Signaturen kommer att märkas som icke möjlig att spärra.\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1003
3401 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3402 msgstr "Jag har inte kontrollerat denna nyckel alls.\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1008
3405 msgid "I have checked this key casually.\n"
3406 msgstr "Jag har gjort viss kontroll av denna nyckel.\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1013
3409 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3410 msgstr "Jag har gjort en noggrann kontroll av denna nyckel.\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:1023
3413 msgid "Really sign? (y/N) "
3414 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
3415
3416 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4799 g10/keyedit.c:4890 g10/keyedit.c:4954
3417 #: g10/keyedit.c:5015 g10/sign.c:352
3418 #, c-format
3419 msgid "signing failed: %s\n"
3420 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1133
3423 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3424 msgstr ""
3425 "Nyckeln har endast en stump eller nyckelobjekt på kortet - ingen lösenfras "
3426 "att ändra.\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3429 msgid "This key is not protected.\n"
3430 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3433 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3434 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3437 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3438 msgstr "Hemliga delar av den primära nyckeln är lagrade på kortet.\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3441 msgid "Key is protected.\n"
3442 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1180
3445 #, c-format
3446 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3447 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:1186
3450 msgid ""
3451 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3452 "\n"
3453 msgstr ""
3454 "Skriv in den nya lösenfrasen för den hemliga nyckeln.\n"
3455 "\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3458 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3459 msgstr "lösenfrasen repeterades inte korrekt; försök igen."
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1206
3462 msgid ""
3463 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3464 "\n"
3465 msgstr ""
3466 "Du vill inte ha någon lösenfras - detta är möjligen en *dålig* idé!\n"
3467 "\n"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1209
3470 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3471 msgstr "Vill du verkligen göra detta? (j/N) "
3472
3473 #: g10/keyedit.c:1280
3474 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3475 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1366
3478 msgid "save and quit"
3479 msgstr "spara och avsluta"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1369
3482 msgid "show key fingerprint"
3483 msgstr "visa nyckelns fingeravtryck"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1370
3486 msgid "list key and user IDs"
3487 msgstr "lista nycklar och användaridentiteter"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1372
3490 msgid "select user ID N"
3491 msgstr "välj användaridentiteten N"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1373
3494 msgid "select subkey N"
3495 msgstr "välj undernyckel N"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1374
3498 msgid "check signatures"
3499 msgstr "kontrollera signaturer"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1379
3502 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3503 msgstr ""
3504 "signera valda användaridentiteter [* se nedan för relaterade kommandon]"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1384
3507 msgid "sign selected user IDs locally"
3508 msgstr "signera valda användaridentiteter lokalt"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1386
3511 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3512 msgstr "signera valda användaridentiteter med en tillitssignatur"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1388
3515 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3516 msgstr "signera valda användaridentiteter med en icke-spärrbar signatur"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1392
3519 msgid "add a user ID"
3520 msgstr "lägg till en användaridentitet"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1394
3523 msgid "add a photo ID"
3524 msgstr "lägg till ett foto-id"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1396
3527 msgid "delete selected user IDs"
3528 msgstr "ta bort valda användaridentiteter"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1401
3531 msgid "add a subkey"
3532 msgstr "lägg till en undernyckel"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1405
3535 msgid "add a key to a smartcard"
3536 msgstr "lägg till en nyckel till ett smartkort"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1407
3539 msgid "move a key to a smartcard"
3540 msgstr "flytta en nyckel till ett smartkort"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1409
3543 msgid "move a backup key to a smartcard"
3544 msgstr "flytta en nyckelkopia till ett smartkort"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1413
3547 msgid "delete selected subkeys"
3548 msgstr "ta bort valda undernycklar"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1415
3551 msgid "add a revocation key"
3552 msgstr "lägg till en spärrnyckel"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1417
3555 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3556 msgstr "ta bort signaturer från valda användaridentiteter"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1419
3559 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3560 msgstr "ändra utgångsdatumet för nyckeln eller valda undernycklar"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1421
3563 msgid "flag the selected user ID as primary"
3564 msgstr "flagga vald användaridentitet som primär"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1423
3567 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3568 msgstr "växla mellan att lista hemliga och publika nycklar"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1426
3571 msgid "list preferences (expert)"
3572 msgstr "lista inställningar (expertläge)"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1428
3575 msgid "list preferences (verbose)"
3576 msgstr "lista inställningar (utförligt)"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1430
3579 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3580 msgstr "ställ in inställningslista för valda användaridentiteter"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1435
3583 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3584 msgstr ""
3585 "ställ in url till föredragen nyckelserver för valda användaridentiteter"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1437
3588 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3589 msgstr "ställ in en notation för valda användaridentiteter"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:1439
3592 msgid "change the passphrase"
3593 msgstr "ändra lösenfrasen"
3594
3595 # originalet borde ha ett value
3596 #: g10/keyedit.c:1443
3597 msgid "change the ownertrust"
3598 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1445
3601 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3602 msgstr "spärra signaturer på valda användaridentiteter"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1447
3605 msgid "revoke selected user IDs"
3606 msgstr "spärra valda användaridentiteter"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1452
3609 msgid "revoke key or selected subkeys"
3610 msgstr "spärra nyckel eller valda undernycklar"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1453
3613 msgid "enable key"
3614 msgstr "aktivera nyckel"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1454
3617 msgid "disable key"
3618 msgstr "inaktivera nyckel"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1455
3621 msgid "show selected photo IDs"
3622 msgstr "visa valda foto-id:n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1457
3625 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3626 msgstr ""
3627 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort oanvändbara "
3628 "signaturer från nyckeln"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1459
3631 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3632 msgstr ""
3633 "komprimera oanvändbara användaridentiteter och ta bort alla signaturer från "
3634 "nyckeln"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:1581
3637 #, c-format
3638 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3639 msgstr "fel vid läsning av hemligt nyckelblock \"%s\": %s\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1599
3642 msgid "Secret key is available.\n"
3643 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1682
3646 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3647 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1690
3650 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3651 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1709
3654 msgid ""
3655 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3656 "(lsign),\n"
3657 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3658 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3659 msgstr ""
3660 "* Kommandot \"sign\" kan inledas med ett \"l\" för lokal signaturer "
3661 "(lsign),\n"
3662 "  ett \"t\" för tillitssignaturer (tsign), ett \"nr\" för icke-sprärrbara "
3663 "signaturer\n"
3664 "  (nrsign), eller en kombination av dessa (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1749
3667 msgid "Key is revoked."
3668 msgstr "Nyckeln är spärrad."
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1768
3671 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3672 msgstr "Verkligen signera alla användaridentiteter? (j/N) "
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1775
3675 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3676 msgstr "Tips: Välj de användaridentiteter som du vill signera\n"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1784
3679 #, c-format
3680 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3681 msgstr "Okänd signaturtyp \"%s\"\n"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1807
3684 #, c-format
3685 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3686 msgstr "Detta kommando är inte tillåtet när du är i %s-läge.\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1829 g10/keyedit.c:1849 g10/keyedit.c:2015
3689 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3690 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1831
3693 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3694 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1833
3697 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3698 msgstr "Verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1834
3701 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3702 msgstr "Verkligen ta bort denna användaridentitet? (j/N) "
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1884
3705 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3706 msgstr "Verkligen flytta den primära nyckeln? (j/N) "
3707
3708 #: g10/keyedit.c:1896
3709 msgid "You must select exactly one key.\n"
3710 msgstr "Du måste välja exakt en nyckel.\n"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1924
3713 msgid "Command expects a filename argument\n"
3714 msgstr "Kommandot förväntar ett filnamnsargument\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1938
3717 #, c-format
3718 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3719 msgstr "Kan inte öppna \"%s\": %s\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:1955
3722 #, c-format
3723 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3724 msgstr "Fel vid läsning av säkerhetskopierad nyckel från \"%s\": %s\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:1979
3727 msgid "You must select at least one key.\n"
3728 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1982
3731 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3732 msgstr "Vill du verkligen ta bort de valda nycklarna? (j/N) "
3733
3734 #: g10/keyedit.c:1983
3735 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3736 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? (j/N) "
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2018
3739 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3740 msgstr "Verkligen spärra alla valda användaridentiteter? (j/N) "
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2019
3743 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3744 msgstr "Verkligen spärra denna användaridentitet? (j/N) "
3745
3746 #: g10/keyedit.c:2037
3747 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3748 msgstr "Vill du verkligen spärra hela nyckeln? (j/N) "
3749
3750 #: g10/keyedit.c:2048
3751 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3752 msgstr "Vill du verkligen spärra de valda undernycklarna? (j/N) "
3753
3754 #: g10/keyedit.c:2050
3755 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3756 msgstr "Vill du verkligen spärra denna undernyckel? (j/N) "
3757
3758 #: g10/keyedit.c:2100
3759 msgid ""
3760 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3761 msgstr ""
3762 "Ägartillit får inte ställas in när en tillitsdatabas används som användaren "
3763 "tillhandahåller\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:2142
3766 msgid "Set preference list to:\n"
3767 msgstr "Ställ in inställningslista till:\n"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:2148
3770 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3771 msgstr ""
3772 "Vill du verkligen uppdatera inställningarna för valda användaridentiteter? "
3773 "(j/N) "
3774
3775 #: g10/keyedit.c:2150
3776 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3777 msgstr "Vill du verkligen uppdatera inställningarna? (j/N) "
3778
3779 #: g10/keyedit.c:2218
3780 msgid "Save changes? (y/N) "
3781 msgstr "Spara ändringar? (j/N) "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:2221
3784 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3785 msgstr "Avsluta utan att spara? (j/N) "
3786
3787 #: g10/keyedit.c:2231
3788 #, c-format
3789 msgid "update failed: %s\n"
3790 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:2238
3793 #, c-format
3794 msgid "update secret failed: %s\n"
3795 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
3796
3797 #: g10/keyedit.c:2245
3798 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3799 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
3800
3801 #: g10/keyedit.c:2345
3802 msgid "Digest: "
3803 msgstr "Sammandrag: "
3804
3805 #: g10/keyedit.c:2396
3806 msgid "Features: "
3807 msgstr "Funktioner: "
3808
3809 #: g10/keyedit.c:2407
3810 msgid "Keyserver no-modify"
3811 msgstr "Nyckelserver no-modify"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:2422 g10/keylist.c:308
3814 msgid "Preferred keyserver: "
3815 msgstr "Föredragen nyckelserver: "
3816
3817 #: g10/keyedit.c:2430 g10/keyedit.c:2431
3818 msgid "Notations: "
3819 msgstr "Notationer: "
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2641
3822 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3823 msgstr ""
3824 "Du kan inte ange några inställningar för en användaridentitet av PGP 2.x-"
3825 "typ.\n"
3826
3827 #: g10/keyedit.c:2700
3828 #, c-format
3829 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3830 msgstr "Den här nyckeln blev spärrad den %s av %s nyckel %s\n"
3831
3832 #: g10/keyedit.c:2721
3833 #, c-format
3834 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3835 msgstr "Den här nyckeln kan vara spärrad av %s nyckel %s"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:2727
3838 msgid "(sensitive)"
3839 msgstr "(känsligt)"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:2743 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3842 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:523
3843 #, c-format
3844 msgid "created: %s"
3845 msgstr "skapat: %s"
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:985
3848 #, c-format
3849 msgid "revoked: %s"
3850 msgstr "spärrad: %s"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3853 #, c-format
3854 msgid "expired: %s"
3855 msgstr "utgånget: %s"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2750 g10/keyedit.c:2801 g10/keyedit.c:2862 g10/keyedit.c:2877
3858 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3859 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:529 g10/mainproc.c:991
3860 #, c-format
3861 msgid "expires: %s"
3862 msgstr "går ut: %s"
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2752
3865 #, c-format
3866 msgid "usage: %s"
3867 msgstr "användning: %s"
3868
3869 #: g10/keyedit.c:2767
3870 #, c-format
3871 msgid "trust: %s"
3872 msgstr "tillit: %s"
3873
3874 #: g10/keyedit.c:2771
3875 #, c-format
3876 msgid "validity: %s"
3877 msgstr "giltighet: %s"
3878
3879 #: g10/keyedit.c:2778
3880 msgid "This key has been disabled"
3881 msgstr "Denna nyckel har stängts av"
3882
3883 #: g10/keyedit.c:2806 g10/keylist.c:200
3884 msgid "card-no: "
3885 msgstr "kortnummer: "
3886
3887 #: g10/keyedit.c:2830
3888 msgid ""
3889 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3890 "unless you restart the program.\n"
3891 msgstr ""
3892 "Observera! Den visade nyckelgiltigheten kan vara felaktig\n"
3893 "såvida inte du startar om programmet.\n"
3894
3895 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:533
3896 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3897 msgid "revoked"
3898 msgstr "spärrad"
3899
3900 #: g10/keyedit.c:2896 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:537
3901 #: g10/mainproc.c:1839 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3902 msgid "expired"
3903 msgstr "utgånget"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:2961
3906 msgid ""
3907 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3908 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3909 msgstr ""
3910 "VARNING: ingen användaridentitet har markerats som primär.\n"
3911 "Detta kommando kan göra att en annan användaridentitet antas\n"
3912 "vara den primära identiteten.\n"
3913
3914 #: g10/keyedit.c:3022
3915 msgid ""
3916 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3917 "versions\n"
3918 "         of PGP to reject this key.\n"
3919 msgstr ""
3920 "VARNING: Detta är en nyckel av PGP2-typ.  Om du lägger till ett foto-id kan\n"
3921 "         vissa versioner av PGP avvisa denna nyckel.\n"
3922
3923 #: g10/keyedit.c:3027 g10/keyedit.c:3362
3924 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3925 msgstr "Vill du verkligen fortfarande lägga till den? (j/N) "
3926
3927 #: g10/keyedit.c:3033
3928 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3929 msgstr "Du kan inte lägga till ett foto-id till en nyckel av PGP 2-typ.\n"
3930
3931 #: g10/keyedit.c:3173
3932 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3933 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
3934
3935 #: g10/keyedit.c:3183
3936 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3937 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3187
3940 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3941 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:3193
3944 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3945 msgstr "Verkligen ta bort denna självsignatur? (j/N)"
3946
3947 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
3948 #: g10/keyedit.c:3207
3949 #, c-format
3950 msgid "Deleted %d signature.\n"
3951 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:3208
3954 #, c-format
3955 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3956 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:3211
3959 msgid "Nothing deleted.\n"
3960 msgstr "Ingenting raderat.\n"
3961
3962 #: g10/keyedit.c:3244 g10/trustdb.c:1703
3963 msgid "invalid"
3964 msgstr "ogiltigt"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:3246
3967 #, c-format
3968 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3969 msgstr "Användaridentiteten \"%s\" komprimerad: %s\n"
3970
3971 #: g10/keyedit.c:3253
3972 #, c-format
3973 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3974 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3975
3976 #: g10/keyedit.c:3254
3977 #, c-format
3978 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3979 msgstr "Användaridentitet \"%s\": %d signaturer borttagna\n"
3980
3981 #: g10/keyedit.c:3262
3982 #, c-format
3983 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3984 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan minimerad\n"
3985
3986 #: g10/keyedit.c:3263
3987 #, c-format
3988 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3989 msgstr "Användaridentitet \"%s\": redan rensad\n"
3990
3991 #: g10/keyedit.c:3357
3992 msgid ""
3993 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3994 "cause\n"
3995 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3996 msgstr ""
3997 "VARNING: Detta är en PGP 2.x-nyckel. Om du lägger till en spärrnyckel kan "
3998 "denna\n"
3999 "         nyckel inte användas i vissa versioner av PGP.\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:3368
4002 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4003 msgstr "Du får inte lägga till en spärrnyckel för en PGP 2.x-nyckel.\n"
4004
4005 #: g10/keyedit.c:3388
4006 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4007 msgstr "Ange användaridentiteten för spärrnyckeln: "
4008
4009 #: g10/keyedit.c:3413
4010 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4011 msgstr "det går inte att använda en PGP 2.x-nyckel som spärrnyckel\n"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:3428
4014 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4015 msgstr "du kan inte ange en nyckel som sin egen spärrnyckel\n"
4016
4017 #: g10/keyedit.c:3450
4018 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4019 msgstr "den här nyckeln har redan markerats som en spärrnyckel\n"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:3469
4022 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4023 msgstr "VARNING: det går aldrig att ångra om du utser en spärrnyckel!\n"
4024
4025 # designated = angiven (utnämnd, utpekad, bestämd, utsedd, avsedd, angiven, designerad)
4026 #: g10/keyedit.c:3475
4027 msgid ""
4028 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4029 msgstr ""
4030 "Är du säker på att du vill använda den här nyckeln för spärrning? (j/N) "
4031
4032 #: g10/keyedit.c:3536
4033 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4034 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
4035
4036 #: g10/keyedit.c:3542
4037 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4038 msgstr "Välj som mest en undernyckel.\n"
4039
4040 #: g10/keyedit.c:3546
4041 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4042 msgstr "Ändrar utgångstid för en undernyckel.\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:3549
4045 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4046 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
4047
4048 #: g10/keyedit.c:3595
4049 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4050 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
4051
4052 #: g10/keyedit.c:3611
4053 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4054 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
4055
4056 # Vad betyder det?
4057 #: g10/keyedit.c:3684
4058 #, c-format
4059 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4060 msgstr "signeringsundernyckeln %s är redan korscertifierad\n"
4061
4062 #: g10/keyedit.c:3690
4063 #, c-format
4064 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4065 msgstr "undernyckeln %s signerar inte och behöver inte korscertifieras\n"
4066
4067 #: g10/keyedit.c:3852
4068 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4069 msgstr "Välj endast en användaridentitet.\n"
4070
4071 #: g10/keyedit.c:3891 g10/keyedit.c:4001 g10/keyedit.c:4121 g10/keyedit.c:4262
4072 #, c-format
4073 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4074 msgstr "hoppar över v3-självsignatur på användaridentiteten \"%s\"\n"
4075
4076 #: g10/keyedit.c:4062
4077 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4078 msgstr "Ange din föredragna nyckelserver-url: "
4079
4080 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4081 #: g10/keyedit.c:4142
4082 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4083 msgstr "Är du säker på att du vill ersätta det? (j/N) "
4084
4085 # Obs! Syftar på bildfilen med ditt foto. Meddelandet visas om du valt en mycket stor fil.
4086 #: g10/keyedit.c:4143
4087 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4088 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det? (j/N) "
4089
4090 #: g10/keyedit.c:4205
4091 msgid "Enter the notation: "
4092 msgstr "Ange notationen: "
4093
4094 #: g10/keyedit.c:4354
4095 msgid "Proceed? (y/N) "
4096 msgstr "Fortsätt? (j/N) "
4097
4098 #: g10/keyedit.c:4418
4099 #, c-format
4100 msgid "No user ID with index %d\n"
4101 msgstr "Ingen användaridentitet med indexet %d\n"
4102
4103 #: g10/keyedit.c:4476
4104 #, c-format
4105 msgid "No user ID with hash %s\n"
4106 msgstr "Ingen användaridentitet med hashen %s\n"
4107
4108 #: g10/keyedit.c:4503
4109 #, c-format
4110 msgid "No subkey with index %d\n"
4111 msgstr "Ingen undernyckel med indexet %d\n"
4112
4113 #: g10/keyedit.c:4638
4114 #, c-format
4115 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4116 msgstr "användaridentitet: \"%s\"\n"
4117
4118 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
4119 #, c-format
4120 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4121 msgstr "signerat av din nyckel %s den %s%s%s\n"
4122
4123 #: g10/keyedit.c:4643 g10/keyedit.c:4707 g10/keyedit.c:4750
4124 msgid " (non-exportable)"
4125 msgstr "  (icke exporterbar)"
4126
4127 #: g10/keyedit.c:4647
4128 #, c-format
4129 msgid "This signature expired on %s.\n"
4130 msgstr "Denna signatur gick ut den %s.\n"
4131
4132 # nyckel? signatur?
4133 #: g10/keyedit.c:4651
4134 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4135 msgstr "Är du säker på att du fortfarande vill spärra den? (j/N)"
4136
4137 #: g10/keyedit.c:4655
4138 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4139 msgstr "Vill du skapa ett spärrcertifikat för denna signatur? (j/N)"
4140
4141 #: g10/keyedit.c:4682
4142 #, c-format
4143 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4144 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter med nyckeln %s:\n"
4145
4146 #: g10/keyedit.c:4708
4147 msgid " (non-revocable)"
4148 msgstr " (inte spärrbar)"
4149
4150 #: g10/keyedit.c:4715
4151 #, c-format
4152 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4153 msgstr "spärrad av din nyckel %s den %s\n"
4154
4155 #: g10/keyedit.c:4737
4156 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4157 msgstr "Du är på väg att spärra dessa signaturer:\n"
4158
4159 #: g10/keyedit.c:4757
4160 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4161 msgstr "Vill du verkligen skapa spärrcertifikatet? (j/N) "
4162
4163 #: g10/keyedit.c:4787
4164 msgid "no secret key\n"
4165 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
4166
4167 #: g10/keyedit.c:4857
4168 #, c-format
4169 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4170 msgstr "användaridentiteten \"%s\" är redan spärrad\n"
4171
4172 #: g10/keyedit.c:4874
4173 #, c-format
4174 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4175 msgstr ""
4176 "VARNING: en signatur på en användaridentitet är daterad %d sekunder in i "
4177 "framtiden\n"
4178
4179 #: g10/keyedit.c:4938
4180 #, c-format
4181 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4182 msgstr "Nyckeln %s är redan spärrad.\n"
4183
4184 #: g10/keyedit.c:5000
4185 #, c-format
4186 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4187 msgstr "Undernyckeln %s är redan spärrad.\n"
4188
4189 #: g10/keyedit.c:5095
4190 #, c-format
4191 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4192 msgstr "Visar %s foto-id med storleken %ld för nyckeln %s (uid %d)\n"
4193
4194 #: g10/keygen.c:265
4195 #, c-format
4196 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4197 msgstr "inställningen \"%s\" förekommer flera gånger\n"
4198
4199 #: g10/keygen.c:272
4200 msgid "too many cipher preferences\n"
4201 msgstr "för många chifferinställningar\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:274
4204 msgid "too many digest preferences\n"
4205 msgstr "för många sammandragsinställningar\n"
4206
4207 #: g10/keygen.c:276
4208 msgid "too many compression preferences\n"
4209 msgstr "för många komprimeringsinställningar\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:401
4212 #, c-format
4213 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4214 msgstr "ogiltig post \"%s\" i inställningssträngen\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:875
4217 msgid "writing direct signature\n"
4218 msgstr "skriver direkt signatur\n"
4219
4220 #: g10/keygen.c:914
4221 msgid "writing self signature\n"
4222 msgstr "skriver självsignatur\n"
4223
4224 #: g10/keygen.c:964
4225 msgid "writing key binding signature\n"
4226 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
4227
4228 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4229 #: g10/keygen.c:2948
4230 #, c-format
4231 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4232 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
4233
4234 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4235 #, c-format
4236 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4237 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
4238
4239 #: g10/keygen.c:1276
4240 msgid ""
4241 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4242 msgstr ""
4243 "VARNING: vissa OpenPGP-program kan inte hantera en DSA-nyckel med den här "
4244 "sammandragsstorleken\n"
4245
4246 #: g10/keygen.c:1492
4247 msgid "Sign"
4248 msgstr "Signera"
4249
4250 #: g10/keygen.c:1495
4251 msgid "Certify"
4252 msgstr "Certifiera"
4253
4254 #: g10/keygen.c:1498
4255 msgid "Encrypt"
4256 msgstr "Kryptera"
4257
4258 #: g10/keygen.c:1501
4259 msgid "Authenticate"
4260 msgstr "Autentisera"
4261
4262 # S = Signera
4263 # K = Kryptera
4264 # A = Authentisera
4265 # Q = Avsluta
4266 #: g10/keygen.c:1509
4267 msgid "SsEeAaQq"
4268 msgstr "SsKkAaQq"
4269
4270 #: g10/keygen.c:1528
4271 #, c-format
4272 msgid "Possible actions for a %s key: "
4273 msgstr "Möjliga åtgärder för en %s-nyckel: "
4274
4275 #: g10/keygen.c:1532
4276 msgid "Current allowed actions: "
4277 msgstr "För närvarande tillåtna åtgärder: "
4278
4279 #: g10/keygen.c:1537
4280 #, c-format
4281 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4282 msgstr "   (%c) Växla signeringsförmågan\n"
4283
4284 #: g10/keygen.c:1540
4285 #, c-format
4286 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4287 msgstr "   (%c) Växla krypteringsförmågan\n"
4288
4289 #: g10/keygen.c:1543
4290 #, c-format
4291 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4292 msgstr "   (%c) Växla autentiseringsförmågan\n"
4293
4294 #: g10/keygen.c:1546
4295 #, c-format
4296 msgid "   (%c) Finished\n"
4297 msgstr "   (%c) Färdig\n"
4298
4299 #: g10/keygen.c:1602
4300 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4301 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
4302
4303 #: g10/keygen.c:1604
4304 #, c-format
4305 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4306 msgstr "   (%d) DSA och Elgamal (standard)\n"
4307
4308 #: g10/keygen.c:1605
4309 #, c-format
4310 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4311 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
4312
4313 #: g10/keygen.c:1607
4314 #, c-format
4315 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4316 msgstr "   (%d) DSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4317
4318 #: g10/keygen.c:1609
4319 #, c-format
4320 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4321 msgstr "   (%d) Elgamal (endast kryptering)\n"
4322
4323 #: g10/keygen.c:1610
4324 #, c-format
4325 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4326 msgstr "   (%d) RSA (endast signering)\n"
4327
4328 #: g10/keygen.c:1612
4329 #, c-format
4330 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4331 msgstr "   (%d) RSA (endast kryptering)\n"
4332
4333 #: g10/keygen.c:1614
4334 #, c-format
4335 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4336 msgstr "   (%d) RSA (ställ in dina egna förmågor)\n"
4337
4338 #: g10/keygen.c:1683
4339 #, c-format
4340 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4341 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha %u bitar.\n"
4342
4343 #: g10/keygen.c:1693
4344 #, c-format
4345 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4346 msgstr "%s-nycklar kan vara mellan %u och %u bitar långa.\n"
4347
4348 #: g10/keygen.c:1700
4349 #, c-format
4350 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4351 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (%u) "
4352
4353 #: g10/keygen.c:1714
4354 #, c-format
4355 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4356 msgstr "%s nyckelstorlekar måste vara inom intervallet %u-%u\n"
4357
4358 #: g10/keygen.c:1720
4359 #, c-format
4360 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4361 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
4362
4363 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4364 #, c-format
4365 msgid "rounded up to %u bits\n"
4366 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
4367
4368 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4369 #: g10/keygen.c:1779
4370 msgid ""
4371 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4372 "         0 = key does not expire\n"
4373 "      <n>  = key expires in n days\n"
4374 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4375 "      <n>m = key expires in n months\n"
4376 "      <n>y = key expires in n years\n"
4377 msgstr ""
4378 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4379 "         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
4380 "      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
4381 "      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
4382 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
4383 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
4384
4385 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
4386 #: g10/keygen.c:1790
4387 msgid ""
4388 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4389 "         0 = signature does not expire\n"
4390 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4391 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4392 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4393 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4394 msgstr ""
4395 "Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
4396 "         0 = signaturen blir aldrig ogiltig\n"
4397 "      <n>  = signaturen blir ogiltig efter n dagar\n"
4398 "      <n>w = signaturen blir ogiltig efter n veckor\n"
4399 "      <n>m = signaturen blir ogiltig efter n månader\n"
4400 "      <n>y = signaturen blir ogiltig efter n år\n"
4401
4402 #: g10/keygen.c:1813
4403 msgid "Key is valid for? (0) "
4404 msgstr "För hur lång tid ska nyckeln vara giltig? (0) "
4405
4406 #: g10/keygen.c:1818
4407 #, c-format
4408 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4409 msgstr "Signaturen är giltig hur länge? (%s) "
4410
4411 #: g10/keygen.c:1836
4412 msgid "invalid value\n"
4413 msgstr "ogiltigt värde\n"
4414
4415 #: g10/keygen.c:1843
4416 msgid "Key does not expire at all\n"
4417 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
4418
4419 #: g10/keygen.c:1844
4420 msgid "Signature does not expire at all\n"
4421 msgstr "Signaturen går aldrig ut\n"
4422
4423 #: g10/keygen.c:1849
4424 #, c-format
4425 msgid "Key expires at %s\n"
4426 msgstr "Nyckeln går ut %s\n"
4427
4428 #: g10/keygen.c:1850
4429 #, c-format
4430 msgid "Signature expires at %s\n"
4431 msgstr "Signaturen går ut %s\n"
4432
4433 #: g10/keygen.c:1854
4434 msgid ""
4435 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4436 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4437 msgstr ""
4438 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
4439 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
4440
4441 #: g10/keygen.c:1861
4442 msgid "Is this correct? (y/N) "
4443 msgstr "Stämmer detta? (j/N) "
4444
4445 #: g10/keygen.c:1884
4446 msgid ""
4447 "\n"
4448 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4449 "ID\n"
4450 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4451 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4452 "\n"
4453 msgstr ""
4454 "\n"
4455 "Du behöver en användaridentitet för att identifiera din nyckel; "
4456 "programvaran\n"
4457 "konstruerar en användaridentitet från verkligt namn, kommentar och e-"
4458 "postadress\n"
4459 "enligt följande format: \n"
4460 "    \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
4461 "\n"
4462
4463 #: g10/keygen.c:1897
4464 msgid "Real name: "
4465 msgstr "Namn: "
4466
4467 #: g10/keygen.c:1905
4468 msgid "Invalid character in name\n"
4469 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
4470
4471 #: g10/keygen.c:1907
4472 msgid "Name may not start with a digit\n"
4473 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
4474
4475 #: g10/keygen.c:1909
4476 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4477 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
4478
4479 #: g10/keygen.c:1917
4480 msgid "Email address: "
4481 msgstr "E-postadress: "
4482
4483 #: g10/keygen.c:1923
4484 msgid "Not a valid email address\n"
4485 msgstr "E-postadressen är ogiltig\n"
4486
4487 #: g10/keygen.c:1931
4488 msgid "Comment: "
4489 msgstr "Kommentar: "
4490
4491 #: g10/keygen.c:1937
4492 msgid "Invalid character in comment\n"
4493 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
4494
4495 #: g10/keygen.c:1959
4496 #, c-format
4497 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4498 msgstr "Du använder teckentabellen \"%s\"\n"
4499
4500 #: g10/keygen.c:1965
4501 #, c-format
4502 msgid ""
4503 "You selected this USER-ID:\n"
4504 "    \"%s\"\n"
4505 "\n"
4506 msgstr ""
4507 "Du valde följande användaridentitet:\n"
4508 "    \"%s\"\n"
4509 "\n"
4510
4511 #: g10/keygen.c:1970
4512 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4513 msgstr "Ange inte e-postadressen som namn eller kommentar\n"
4514
4515 # Ej solklart vad förkortningarna står för
4516 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4517 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4518 #. string which should be translated accordingly and the
4519 #. letter changed to match the one in the answer string.
4520 #.
4521 #. n = Change name
4522 #. c = Change comment
4523 #. e = Change email
4524 #. o = Okay (ready, continue)
4525 #. q = Quit
4526 #.
4527 #: g10/keygen.c:1986
4528 msgid "NnCcEeOoQq"
4529 msgstr "NnKkEeOoAa"
4530
4531 #: g10/keygen.c:1996
4532 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4533 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
4534
4535 #: g10/keygen.c:1997
4536 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4537 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
4538
4539 #: g10/keygen.c:2016
4540 msgid "Please correct the error first\n"
4541 msgstr "Rätta först felet\n"
4542
4543 # fel kapitalisering i originalet?
4544 #: g10/keygen.c:2055
4545 msgid ""
4546 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4547 "\n"
4548 msgstr ""
4549 "Du behöver en lösenfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
4550 "\n"
4551
4552 #: g10/keygen.c:2070
4553 #, c-format
4554 msgid "%s.\n"
4555 msgstr "%s.\n"
4556
4557 #: g10/keygen.c:2076
4558 msgid ""
4559 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4560 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4561 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4562 "\n"
4563 msgstr ""
4564 "Du vill inte ha någon lösenfras - det är möjligen en *dålig* idé!\n"
4565 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenfras när som helst\n"
4566 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
4567 "\n"
4568
4569 #: g10/keygen.c:2098
4570 msgid ""
4571 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4572 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4573 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4574 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4575 msgstr ""
4576 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
4577 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
4578 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
4579 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropidata.\n"
4580
4581 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4582 msgid "Key generation canceled.\n"
4583 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
4584
4585 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4586 #, c-format
4587 msgid "writing public key to `%s'\n"
4588 msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
4589
4590 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4591 #, c-format
4592 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4593 msgstr "skrier hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
4594
4595 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4596 #, c-format
4597 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4598 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
4599
4600 #: g10/keygen.c:3242
4601 #, c-format
4602 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4603 msgstr "ingen skrivbar publik nyckelring hittades: %s\n"
4604
4605 #: g10/keygen.c:3248
4606 #, c-format
4607 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4608 msgstr "ingen skrivbar hemlig nyckelring hittades: %s\n"
4609
4610 #: g10/keygen.c:3266
4611 #, c-format
4612 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4613 msgstr "fel vid skrivning av publika nyckelringen \"%s\": %s\n"
4614
4615 #: g10/keygen.c:3273
4616 #, c-format
4617 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4618 msgstr "fel vid skrivning av hemliga nyckelringen \"%s\": %s\n"
4619
4620 #: g10/keygen.c:3296
4621 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4622 msgstr "den publika och den hemliga nyckeln är skapade och signerade.\n"
4623
4624 # Flagga.. inte kommando
4625 #: g10/keygen.c:3307
4626 msgid ""
4627 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4628 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4629 msgstr ""
4630 "Observera att denna nyckel inte kan användas för kryptering. Du kanske\n"
4631 "vill använda flaggan \"--edit-key\" för att skapa en undernyckel för detta "
4632 "syfte.\n"
4633
4634 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4635 #, c-format
4636 msgid "Key generation failed: %s\n"
4637 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
4638
4639 # c-format behövs inte i singularis
4640 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4641 #, c-format
4642 msgid ""
4643 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4644 msgstr ""
4645 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
4646 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4647
4648 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4649 #, c-format
4650 msgid ""
4651 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4652 msgstr ""
4653 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
4654 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
4655
4656 #: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
4657 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4658 msgstr "OBS: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
4659
4660 #: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
4661 msgid "Really create? (y/N) "
4662 msgstr "Verkligen skapa? (j/N) "
4663
4664 #: g10/keygen.c:3714
4665 #, c-format
4666 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4667 msgstr "misslyckades med att lagra nyckeln på kortet: %s\n"
4668
4669 #: g10/keygen.c:3762
4670 #, c-format
4671 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4672 msgstr "kan inte skapa säkerhetskopian \"%s\": %s\n"
4673
4674 #: g10/keygen.c:3788
4675 #, c-format
4676 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4677 msgstr "OBSERVERA: säkerhetskopia av kortnyckeln sparades i \"%s\"\n"
4678
4679 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4680 msgid "never     "
4681 msgstr "aldrig"
4682
4683 #: g10/keylist.c:265
4684 msgid "Critical signature policy: "
4685 msgstr "Viktig signaturpolicy: "
4686
4687 #: g10/keylist.c:267
4688 msgid "Signature policy: "
4689 msgstr "Signaturpolicy: "
4690
4691 #: g10/keylist.c:306
4692 msgid "Critical preferred keyserver: "
4693 msgstr "Föredragen kritisk nyckelserver: "
4694
4695 #: g10/keylist.c:359
4696 msgid "Critical signature notation: "
4697 msgstr "Kritisk signaturnotation: "
4698
4699 #: g10/keylist.c:361
4700 msgid "Signature notation: "
4701 msgstr "Signaturnotation: "
4702
4703 #: g10/keylist.c:471
4704 msgid "Keyring"
4705 msgstr "Nyckelring"
4706
4707 #: g10/keylist.c:1506
4708 msgid "Primary key fingerprint:"
4709 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
4710
4711 #: g10/keylist.c:1508
4712 msgid "     Subkey fingerprint:"
4713 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
4714
4715 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4716 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4717 #: g10/keylist.c:1515
4718 msgid " Primary key fingerprint:"
4719 msgstr "Primära nyckelns fingeravtryck:"
4720
4721 #: g10/keylist.c:1517
4722 msgid "      Subkey fingerprint:"
4723 msgstr "   Undernyckelns fingeravtryck:"
4724
4725 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4726 msgid "      Key fingerprint ="
4727 msgstr "Nyckelns fingeravtryck ="
4728
4729 #: g10/keylist.c:1592
4730 msgid "      Card serial no. ="
4731 msgstr "       Kortets serienr ="
4732
4733 #: g10/keyring.c:1251
4734 #, c-format
4735 msgi