* POTFILES.in: Updated.
[gnupg.git] / po / tr.po
1
2 # Turkish translations for GnuPG messages.
3 # Copyright (C) 2003,2004 Free Software Foundation, Inc.
4 # Nilgün Belma Bugüner <nilgun@superonline.com>, 2001, ...,2003,2004.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2004-10-15 11:07+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2004-07-08 08:10+0300\n"
12 "Last-Translator: Nilgün Belma Bugüner <nilgun@superonline.com>\n"
13 "Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: KBabel 1.0\n"
18
19 #: cipher/md.c:137
20 #, c-format
21 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
22 msgstr "bu dağıtımda özümleme algoritması %s salt-okunurdur\n"
23
24 #: cipher/primegen.c:120
25 #, fuzzy, c-format
26 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
27 msgstr "%d bitten daha küçük bir asal sayı üretilemiyor\n"
28
29 #: cipher/primegen.c:311
30 #, c-format
31 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
32 msgstr "%d bitten daha küçük bir asal sayı üretilemiyor\n"
33
34 #: cipher/random.c:163
35 msgid "no entropy gathering module detected\n"
36 msgstr "rasgele bayt elde etme modülü bulunamadı\n"
37
38 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:588 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
39 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3188 g10/import.c:175
40 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
41 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
42 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
43 #, c-format
44 msgid "can't open `%s': %s\n"
45 msgstr "`%s' açılamıyor: %s\n"
46
47 #: cipher/random.c:391
48 #, c-format
49 msgid "can't stat `%s': %s\n"
50 msgstr "`%s' durumlanamıyor: %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:396
53 #, c-format
54 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
55 msgstr "`%s' düzenli bir dosya değil - görülmedi\n"
56
57 #: cipher/random.c:401
58 msgid "note: random_seed file is empty\n"
59 msgstr "not: \"random_seed\" dosyası boş\n"
60
61 #: cipher/random.c:407
62 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
63 msgstr "UYARI: random_seed dosyasının boyu hatalı - kullanılmadı\n"
64
65 #: cipher/random.c:415
66 #, c-format
67 msgid "can't read `%s': %s\n"
68 msgstr "\"%s\" okunamıyor: %s\n"
69
70 #: cipher/random.c:453
71 msgid "note: random_seed file not updated\n"
72 msgstr "bilgi: \"random_seed\" dosyası güncel değil\n"
73
74 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
75 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
76 #, c-format
77 msgid "can't create `%s': %s\n"
78 msgstr "\"%s\" oluşturulamıyor: %s\n"
79
80 #: cipher/random.c:480
81 #, c-format
82 msgid "can't write `%s': %s\n"
83 msgstr "\"%s\" yazılamıyor: %s\n"
84
85 #: cipher/random.c:483
86 #, c-format
87 msgid "can't close `%s': %s\n"
88 msgstr "\"%s\" kapatılamıyor: %s\n"
89
90 #: cipher/random.c:728
91 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
92 msgstr "UYARI: kullanılan rasgele sayı üreteci güvenli değil!!\n"
93
94 #: cipher/random.c:729
95 msgid ""
96 "The random number generator is only a kludge to let\n"
97 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
98 "\n"
99 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
100 "\n"
101 msgstr ""
102 "Rasgele sayı üreteci kendi halinde çalışan\n"
103 "bir kukla - güvenilir bir RSÜ değil!\n"
104 "\n"
105 "BU PROGRAMLA ÜRETİLMİŞ HİÇBİR VERİYİ KULLANMAYIN!!\n"
106 "\n"
107
108 #: cipher/rndegd.c:204
109 msgid ""
110 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
111 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
112 "of the entropy.\n"
113 msgstr ""
114 "Lütfen bekleyin rasgele baytlar toplanıyor. Bu işlem sırasında başka\n"
115 "işlere bakın, çünkü bu anahtarınızın daha kaliteli olmasını sağlayacak.\n"
116
117 #: cipher/rndlinux.c:134
118 #, c-format
119 msgid ""
120 "\n"
121 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
122 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
123 msgstr ""
124 "\n"
125 "Rasgele üretilen baytlar yetersiz. Lütfen bazı işlemler yaparak\n"
126 "daha fazla rasgele bayt toplayabilmesi için işletim sistemine\n"
127 "yardımcı olun! (%d bayt daha gerekiyor)\n"
128
129 #: g10/app-openpgp.c:458
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
132 msgstr "\"TrustDB\" güvence veritabanı başlangıç aşamasında başarısız: %s\n"
133
134 #: g10/app-openpgp.c:471
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
137 msgstr "anahtar zinciri belleği yeniden oluşturulurken hata: %s\n"
138
139 #: g10/app-openpgp.c:656 g10/app-openpgp.c:745
140 #, c-format
141 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
142 msgstr ""
143
144 #: g10/app-openpgp.c:662 g10/app-openpgp.c:751 g10/app-openpgp.c:1236
145 #, c-format
146 msgid "prassphrase (CHV%d) is too short; minimum length is %d\n"
147 msgstr ""
148
149 #: g10/app-openpgp.c:671 g10/app-openpgp.c:685 g10/app-openpgp.c:761
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
152 msgstr "keyserver send başarısızlığa uğradı: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:708
155 msgid "access to admin commands is not configured\n"
156 msgstr ""
157
158 #: g10/app-openpgp.c:725
159 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
160 msgstr ""
161
162 #: g10/app-openpgp.c:731
163 msgid "card is permanently locked!\n"
164 msgstr ""
165
166 #: g10/app-openpgp.c:738
167 #, c-format
168 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:742
172 msgid "Admin PIN"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1245 g10/app-openpgp.c:1259
176 #, c-format
177 msgid "verify CHV%d failed\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1504
181 msgid "can't access CHV Status Bytes - invalid OpenPGP card?\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1514
185 msgid "can't access Extended Capability Flags - invalid OpenPGP card?\n"
186 msgstr ""
187
188 #: g10/app-openpgp.c:1584
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "error getting serial number: %s\n"
191 msgstr "anahtar parolası oluşturulurken hata: %s\n"
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1679
194 #, fuzzy, c-format
195 msgid "failed to store the key: %s\n"
196 msgstr "\"TrustDB\" güvence veritabanı başlangıç aşamasında başarısız: %s\n"
197
198 #: g10/app-openpgp.c:1721
199 #, fuzzy
200 msgid "reading the key failed\n"
201 msgstr "anahtar bloğu silinemedi: %s\n"
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1728
204 msgid "response does not contain the public key data\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1736
208 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
209 msgstr ""
210
211 #: g10/app-openpgp.c:1747
212 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
213 msgstr ""
214
215 #: g10/armor.c:317
216 #, c-format
217 msgid "armor: %s\n"
218 msgstr "zırh: %s\n"
219
220 #: g10/armor.c:346
221 msgid "invalid armor header: "
222 msgstr "zırh başlığı geçersiz: "
223
224 #: g10/armor.c:353
225 msgid "armor header: "
226 msgstr "zırh başlığı: "
227
228 #: g10/armor.c:364
229 msgid "invalid clearsig header\n"
230 msgstr "açıkça okunabilen imza başlığı geçersiz\n"
231
232 #: g10/armor.c:416
233 msgid "nested clear text signatures\n"
234 msgstr "açıkça okunabilen imzalar dahil edildi\n"
235
236 #: g10/armor.c:551
237 #, fuzzy
238 msgid "unexpected armor: "
239 msgstr "beklenmeyen zırh: "
240
241 #: g10/armor.c:563
242 msgid "invalid dash escaped line: "
243 msgstr "araçizgisi escape'lı satır geçersiz: "
244
245 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
246 #, fuzzy, c-format
247 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
248 msgstr "geçersiz radix64 karakteri %02x atlandı\n"
249
250 #: g10/armor.c:758
251 msgid "premature eof (no CRC)\n"
252 msgstr "dosya sonu belirsiz (CRC yok)\n"
253
254 #: g10/armor.c:792
255 msgid "premature eof (in CRC)\n"
256 msgstr "dosya sonu belirsiz (CRC içinde)\n"
257
258 #: g10/armor.c:800
259 msgid "malformed CRC\n"
260 msgstr "CRC bozulmuş\n"
261
262 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
265 msgstr "CRC hatası; %06lx - %06lx\n"
266
267 #: g10/armor.c:824
268 #, fuzzy
269 msgid "premature eof (in trailer)\n"
270 msgstr "dosya sonu belirsiz (kuyruk içinde)\n"
271
272 #: g10/armor.c:828
273 msgid "error in trailer line\n"
274 msgstr "kuyruk satırında hata\n"
275
276 #: g10/armor.c:1115
277 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
278 msgstr "geçerli OpenPGP verisi yok\n"
279
280 #: g10/armor.c:1120
281 #, c-format
282 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
283 msgstr "geçersiz zırh: satır %d karakterden uzun\n"
284
285 #: g10/armor.c:1124
286 msgid ""
287 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
288 msgstr ""
289 "zırh içinde uluslararası karakterler - büyük olasılıkla hatalı bir e-posta "
290 "sunucusu kullanılmış\n"
291
292 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
295 msgstr "gizli anahtar kullanışsız"
296
297 #: g10/card-util.c:63
298 #, c-format
299 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
300 msgstr ""
301
302 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
303 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
304 msgstr "pardon, bu betik kipinde yapılamaz\n"
305
306 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:964 g10/card-util.c:1042
307 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
308 #: g10/keygen.c:1361
309 msgid "Your selection? "
310 msgstr "Seçiminiz? "
311
312 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
313 msgid "[not set]"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/card-util.c:376
317 #, fuzzy
318 msgid "male"
319 msgstr "enable"
320
321 #: g10/card-util.c:377
322 #, fuzzy
323 msgid "female"
324 msgstr "enable"
325
326 #: g10/card-util.c:377
327 #, fuzzy
328 msgid "unspecified"
329 msgstr "Belirtilmiş bir neden yok"
330
331 #: g10/card-util.c:396
332 #, fuzzy
333 msgid "not forced"
334 msgstr "işlenemedi"
335
336 #: g10/card-util.c:396
337 msgid "forced"
338 msgstr ""
339
340 #: g10/card-util.c:439
341 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
342 msgstr ""
343
344 #: g10/card-util.c:441
345 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
346 msgstr ""
347
348 #: g10/card-util.c:443
349 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
350 msgstr ""
351
352 #: g10/card-util.c:460
353 msgid "Cardholder's surname: "
354 msgstr ""
355
356 #: g10/card-util.c:462
357 msgid "Cardholder's given name: "
358 msgstr ""
359
360 #: g10/card-util.c:480
361 #, c-format
362 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
363 msgstr ""
364
365 #: g10/card-util.c:502
366 #, fuzzy
367 msgid "URL to retrieve public key: "
368 msgstr "karşılığı olan genel anahtar yok: `%s\n"
369
370 #: g10/card-util.c:510
371 #, c-format
372 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
373 msgstr ""
374
375 #: g10/card-util.c:597 g10/import.c:261
376 #, c-format
377 msgid "error reading `%s': %s\n"
378 msgstr "\"%s\" okunurken hata: %s\n"
379
380 #: g10/card-util.c:605
381 msgid "Login data (account name): "
382 msgstr ""
383
384 #: g10/card-util.c:615
385 #, c-format
386 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
387 msgstr ""
388
389 #: g10/card-util.c:635
390 #, fuzzy
391 msgid "Language preferences: "
392 msgstr "güncelenmiş tercihler"
393
394 #: g10/card-util.c:643
395 #, fuzzy
396 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
397 msgstr "tercih dizgesindeki karakter geçersiz\n"
398
399 #: g10/card-util.c:652
400 #, fuzzy
401 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
402 msgstr "tercih dizgesindeki karakter geçersiz\n"
403
404 #: g10/card-util.c:673
405 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
406 msgstr ""
407
408 #: g10/card-util.c:687
409 #, fuzzy
410 msgid "Error: invalid response.\n"
411 msgstr "hata: parmakizi geçersiz\n"
412
413 #: g10/card-util.c:708
414 #, fuzzy
415 msgid "CA fingerprint: "
416 msgstr " Parmak izi:"
417
418 #: g10/card-util.c:731
419 #, fuzzy
420 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
421 msgstr "hata: parmakizi geçersiz\n"
422
423 #: g10/card-util.c:779
424 #, fuzzy, c-format
425 msgid "key operation not possible: %s\n"
426 msgstr "Anahtar üretimi başarısızlığa uğradı: %s\n"
427
428 #: g10/card-util.c:780
429 #, fuzzy
430 msgid "not an OpenPGP card"
431 msgstr "geçerli OpenPGP verisi yok\n"
432
433 #: g10/card-util.c:789
434 #, fuzzy, c-format
435 msgid "error getting current key info: %s\n"
436 msgstr "`%s' gixli anahtar zincirine yazılırken hata oluştu: %s\n"
437
438 #: g10/card-util.c:870
439 #, fuzzy
440 msgid "Replace existing key? (y/N) "
441 msgstr "Gerçekten imzalayacak mısınız? (e/H) "
442
443 #: g10/card-util.c:891
444 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:901
448 msgid "Inhibit off-card backup of encryption key? (y/N) "
449 msgstr ""
450
451 #: g10/card-util.c:912
452 #, fuzzy
453 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
454 msgstr "Gerçekten imzalayacak mısınız? (e/H) "
455
456 #: g10/card-util.c:921
457 #, c-format
458 msgid ""
459 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
460 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
461 "You should change them using the command --change-pin\n"
462 msgstr ""
463
464 #: g10/card-util.c:955
465 #, fuzzy
466 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
467 msgstr "Lütfen istediğiniz anahtarı seçiniz:\n"
468
469 #: g10/card-util.c:957 g10/card-util.c:1033
470 #, fuzzy
471 msgid "   (1) Signature key\n"
472 msgstr "Bu imzanın geçerliliği %s de bitti.\n"
473
474 #: g10/card-util.c:958 g10/card-util.c:1035
475 #, fuzzy
476 msgid "   (2) Encryption key\n"
477 msgstr "   (%d) RSA (sadece şifrelemek için)\n"
478
479 #: g10/card-util.c:959 g10/card-util.c:1037
480 msgid "   (3) Authentication key\n"
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:975 g10/card-util.c:1053 g10/keyedit.c:907
484 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
485 msgid "Invalid selection.\n"
486 msgstr "Seçim geçersiz.\n"
487
488 #: g10/card-util.c:1030
489 #, fuzzy
490 msgid "Please select where to store the key:\n"
491 msgstr "Lütfen bir yürürlükten kaldırma sebebi seçiniz:\n"
492
493 #: g10/card-util.c:1065
494 #, fuzzy
495 msgid "unknown key protection algorithm\n"
496 msgstr "bilinmeyen sıkıştırma algoritması\n"
497
498 #: g10/card-util.c:1070
499 #, fuzzy
500 msgid "secret parts of key are not available\n"
501 msgstr "Asıl anahtarın gizli parçaları kullanılamaz.\n"
502
503 #: g10/card-util.c:1075
504 #, fuzzy
505 msgid "secret key already stored on a card\n"
506 msgstr "atlandı: gizli anahtar zaten var\n"
507
508 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1229 util/miscutil.c:348
509 msgid "quit"
510 msgstr "quit"
511
512 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1229
513 msgid "quit this menu"
514 msgstr "bu menüden çık"
515
516 #: g10/card-util.c:1143 g10/keyedit.c:1230
517 msgid "q"
518 msgstr "k"
519
520 #: g10/card-util.c:1144
521 msgid "admin"
522 msgstr ""
523
524 #: g10/card-util.c:1144
525 #, fuzzy
526 msgid "show admin commands"
527 msgstr "çelişen komutlar\n"
528
529 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1232
530 msgid "help"
531 msgstr "help"
532
533 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1232
534 msgid "show this help"
535 msgstr "bunu gösterir "
536
537 #: g10/card-util.c:1147 g10/keyedit.c:1235
538 msgid "list"
539 msgstr "list"
540
541 #: g10/card-util.c:1147
542 #, fuzzy
543 msgid "list all available data"
544 msgstr "Anahtar burada: "
545
546 #: g10/card-util.c:1148 g10/keyedit.c:1236
547 msgid "l"
548 msgstr "l"
549
550 #: g10/card-util.c:1149 g10/keyedit.c:1247
551 msgid "debug"
552 msgstr "debug"
553
554 #: g10/card-util.c:1150
555 #, fuzzy
556 msgid "name"
557 msgstr "enable"
558
559 #: g10/card-util.c:1150
560 msgid "change card holder's name"
561 msgstr ""
562
563 #: g10/card-util.c:1151
564 msgid "url"
565 msgstr ""
566
567 #: g10/card-util.c:1151
568 msgid "change URL to retrieve key"
569 msgstr ""
570
571 #: g10/card-util.c:1152
572 msgid "fetch"
573 msgstr ""
574
575 #: g10/card-util.c:1153
576 msgid "fetch the key specified in the card URL"
577 msgstr ""
578
579 #: g10/card-util.c:1154
580 #, fuzzy
581 msgid "login"
582 msgstr "lsign"
583
584 #: g10/card-util.c:1154
585 #, fuzzy
586 msgid "change the login name"
587 msgstr "son kullanım tarihini değiştirir"
588
589 #: g10/card-util.c:1155
590 msgid "lang"
591 msgstr ""
592
593 #: g10/card-util.c:1155
594 #, fuzzy
595 msgid "change the language preferences"
596 msgstr "sahibiningüvencesini değiştirir"
597
598 #: g10/card-util.c:1156
599 msgid "sex"
600 msgstr ""
601
602 #: g10/card-util.c:1156
603 msgid "change card holder's sex"
604 msgstr ""
605
606 #: g10/card-util.c:1157
607 #, fuzzy
608 msgid "cafpr"
609 msgstr "fpr"
610
611 #: g10/card-util.c:1157
612 #, fuzzy
613 msgid "change a CA fingerprint"
614 msgstr "parmak izini gösterir"
615
616 #: g10/card-util.c:1158
617 #, fuzzy
618 msgid "forcesig"
619 msgstr "revsig"
620
621 #: g10/card-util.c:1159
622 msgid "toggle the signature force PIN flag"
623 msgstr ""
624
625 #: g10/card-util.c:1160
626 #, fuzzy
627 msgid "generate"
628 msgstr "genel hata"
629
630 #: g10/card-util.c:1161
631 #, fuzzy
632 msgid "generate new keys"
633 msgstr "yeni bir anahtar çifti üretir"
634
635 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1271
636 msgid "passwd"
637 msgstr "passwd"
638
639 #: g10/card-util.c:1162
640 msgid "menu to change or unblock the PIN"
641 msgstr ""
642
643 #: g10/card-util.c:1178 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1297
644 msgid "can't do that in batchmode\n"
645 msgstr "bu önceden belirlenmiş işlemler kipinde (in batchmode) yapılamaz\n"
646
647 #: g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:1377
648 msgid "Command> "
649 msgstr "Komut> "
650
651 #: g10/card-util.c:1261
652 #, fuzzy
653 msgid "Admin-only command\n"
654 msgstr "çelişen komutlar\n"
655
656 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1844
657 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
658 msgstr "Komut geçersiz (\"yardım\" komutunu deneyin)\n"
659
660 #: g10/cardglue.c:280
661 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
662 msgstr ""
663
664 #: g10/cardglue.c:364
665 #, c-format
666 msgid ""
667 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
668 "   %.*s\n"
669 msgstr ""
670
671 #: g10/cardglue.c:372
672 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
673 msgstr ""
674
675 #: g10/cardglue.c:634
676 msgid "Enter Admin PIN: "
677 msgstr ""
678
679 #: g10/cardglue.c:634
680 msgid "Enter PIN: "
681 msgstr ""
682
683 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3538 g10/verify.c:101
684 #: g10/verify.c:154
685 #, c-format
686 msgid "can't open `%s'\n"
687 msgstr "`%s' açılamadı\n"
688
689 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
690 msgid "--output doesn't work for this command\n"
691 msgstr "--output seçeneği bu komutla çalışmaz\n"
692
693 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2901 g10/revoke.c:225
694 #, c-format
695 msgid "key `%s' not found: %s\n"
696 msgstr "anahtar `%s' yok: %s\n"
697
698 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
699 #: g10/revoke.c:436
700 #, c-format
701 msgid "error reading keyblock: %s\n"
702 msgstr "anahtar bloğu okunurken hata: %s\n"
703
704 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
705 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
706 msgstr "(anahtarı parmak izi ile belirtmedikçe)\n"
707
708 #: g10/delkey.c:127
709 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
710 msgstr "önceden belirlenmiş işlemler kipinde \"--yes\" olmaksızın yapılamaz\n"
711
712 #: g10/delkey.c:139
713 #, fuzzy
714 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
715 msgstr "Bu anahtar, anahtar zincirinden silinsin mi? "
716
717 #: g10/delkey.c:147
718 #, fuzzy
719 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
720 msgstr "Bu bir gizli anahtar! - gerçekten silinecek mi? "
721
722 #: g10/delkey.c:157
723 #, c-format
724 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
725 msgstr "anahtar bloğu silinemedi: %s\n"
726
727 #: g10/delkey.c:167
728 msgid "ownertrust information cleared\n"
729 msgstr "sahibinin güvencesi bilgisi temizlendi\n"
730
731 #: g10/delkey.c:195
732 #, c-format
733 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
734 msgstr "genel anahtar \"%s\" için bir gizli anahtar var!\n"
735
736 #: g10/delkey.c:197
737 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
738 msgstr "onu önce \"--delete-secret-keys\" ile silmelisiniz.\n"
739
740 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
741 #, c-format
742 msgid "error creating passphrase: %s\n"
743 msgstr "anahtar parolası oluşturulurken hata: %s\n"
744
745 #: g10/encode.c:215
746 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
747 msgstr "S2K kipi sayesinde bir simetrik ESK paketi kullanılamıyor\n"
748
749 #: g10/encode.c:228
750 #, c-format
751 msgid "using cipher %s\n"
752 msgstr "%s şifresi kullanılıyor\n"
753
754 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
755 #, c-format
756 msgid "`%s' already compressed\n"
757 msgstr "`%s' zaten sıkıştırılmış\n"
758
759 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
760 #, c-format
761 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
762 msgstr "UYARI: \"%s\" dosyası boş\n"
763
764 #: g10/encode.c:472
765 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
766 msgstr ""
767 "--pgp2 kipinde sadece 2048 bitlik RSA anahtarları ile şifreleme "
768 "yapabilirsiniz\n"
769
770 #: g10/encode.c:494
771 #, c-format
772 msgid "reading from `%s'\n"
773 msgstr "`%s'den okunuyor\n"
774
775 #: g10/encode.c:530
776 msgid ""
777 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
778 msgstr "tüm anahtarları şifrelemek için IDEA şifresi kullanılamaz.\n"
779
780 #: g10/encode.c:540
781 #, fuzzy, c-format
782 msgid ""
783 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
784 msgstr ""
785 "alıcının tercihleriyle çelişen %s (%d) simetrik şifre kullanımı zorlanıyor\n"
786
787 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
788 #, fuzzy, c-format
789 msgid ""
790 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
791 "preferences\n"
792 msgstr ""
793 "alıcının tercihleriyle çelişen %s (%d) sıkıştırma algoritması kullanılmak "
794 "isteniyor\n"
795
796 #: g10/encode.c:735
797 #, c-format
798 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
799 msgstr ""
800 "alıcının tercihleriyle çelişen %s (%d) simetrik şifre kullanımı zorlanıyor\n"
801
802 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
803 #, c-format
804 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
805 msgstr "%2$s kipindeyken %1$s kullanılamayabilir.\n"
806
807 #: g10/encode.c:832
808 #, c-format
809 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
810 msgstr "%s/%s \"%s\" için şifrelendi\n"
811
812 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
813 #, c-format
814 msgid "%s encrypted data\n"
815 msgstr "%s şifreli veri\n"
816
817 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
818 #, c-format
819 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
820 msgstr "bilinmeyen algoritma %d ile şifrelenmiş\n"
821
822 #: g10/encr-data.c:92
823 msgid ""
824 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
825 msgstr "UYARI: ileti simetrik şifre içindeki zayıf bir anahtarla şifrelendi.\n"
826
827 #: g10/encr-data.c:103
828 msgid "problem handling encrypted packet\n"
829 msgstr "şifreli paketin elde edilmesinde sorun var\n"
830
831 #: g10/exec.c:48
832 msgid "no remote program execution supported\n"
833 msgstr "uzaktan uygulama çalıştırılması desteklenmiyor\n"
834
835 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
836 #, c-format
837 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
838 msgstr "`%s' dizini oluşturulamıyor: %s\n"
839
840 #: g10/exec.c:325
841 msgid ""
842 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
843 msgstr ""
844 "güvensiz options dosyası yetkilerinden dolayı dış program çağrıları iptal\n"
845 "edildi\n"
846
847 #: g10/exec.c:355
848 #, fuzzy
849 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
850 msgstr ""
851 "bu platformda, dış uygulamalar çalıştırılırken geçici dosyalar gerekiyor\n"
852
853 #: g10/exec.c:433
854 #, fuzzy, c-format
855 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
856 msgstr " %s \"%s\" çalıştırılamıyor: %s\n"
857
858 #: g10/exec.c:436
859 #, fuzzy, c-format
860 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
861 msgstr " %s \"%s\" çalıştırılamıyor: %s\n"
862
863 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
864 #, fuzzy, c-format
865 msgid "can't create file `%s': %s\n"
866 msgstr "\"%s\" oluşturulamıyor: %s\n"
867
868 #: g10/exec.c:521
869 #, c-format
870 msgid "system error while calling external program: %s\n"
871 msgstr "dış uygulama çalıştırılırken sistem hatası: %s\n"
872
873 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
874 msgid "unnatural exit of external program\n"
875 msgstr "Dış uygulamamnın doğal olmayan çıkışı\n"
876
877 #: g10/exec.c:547
878 msgid "unable to execute external program\n"
879 msgstr "dış uygulama çalıştırılamıyor\n"
880
881 #: g10/exec.c:563
882 #, c-format
883 msgid "unable to read external program response: %s\n"
884 msgstr "dış uygulamanın yanıtı okunamıyor: %s\n"
885
886 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
887 #, c-format
888 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
889 msgstr "UYARI: geçici dosya silinemiyor (%s) `%s': %s\n"
890
891 #: g10/exec.c:621
892 #, c-format
893 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
894 msgstr "UYARI: %s geçici dizini silinemiyor: %s\n"
895
896 #: g10/export.c:176
897 #, fuzzy
898 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
899 msgstr "gizli anahtarı `%s'e yazıyor\n"
900
901 #: g10/export.c:206
902 #, fuzzy, c-format
903 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
904 msgstr "%08lX anahtarı: korunmamış - atlandı\n"
905
906 #: g10/export.c:214
907 #, fuzzy, c-format
908 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
909 msgstr "%08lX anahtarı: PGP 2.x tarzı bir anahtar - atlandı\n"
910
911 #: g10/export.c:361
912 #, fuzzy, c-format
913 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
914 msgstr "UYARI: gizli anahtar %08lX basit bir SK sağlamasına sahip değil\n"
915
916 #: g10/export.c:393
917 msgid "WARNING: nothing exported\n"
918 msgstr "UYARI: hiçbir şey dışarı aktarılmadı\n"
919
920 #: g10/g10.c:358
921 msgid ""
922 "@Commands:\n"
923 " "
924 msgstr ""
925 "@Komutlar:\n"
926 " "
927
928 #: g10/g10.c:360
929 msgid "|[file]|make a signature"
930 msgstr "|[dosya]|bir imza yapar"
931
932 #: g10/g10.c:361
933 msgid "|[file]|make a clear text signature"
934 msgstr "|[dosya]|açıkça okunabilen bir imza yapar"
935
936 #: g10/g10.c:362
937 msgid "make a detached signature"
938 msgstr "bağımsız bir imza yapar"
939
940 #: g10/g10.c:363
941 msgid "encrypt data"
942 msgstr "veriyi şifreler"
943
944 #: g10/g10.c:365
945 msgid "encryption only with symmetric cipher"
946 msgstr "sadece simetrik şifre ile şifreler"
947
948 #: g10/g10.c:367
949 msgid "decrypt data (default)"
950 msgstr "veri şifresini açar (öntanımlı)"
951
952 #: g10/g10.c:369
953 msgid "verify a signature"
954 msgstr "bir imzayı doğrular"
955
956 #: g10/g10.c:371
957 msgid "list keys"
958 msgstr "anahtarları listeler"
959
960 #: g10/g10.c:373
961 msgid "list keys and signatures"
962 msgstr "anahtarları ve imzaları listeler"
963
964 #: g10/g10.c:374
965 #, fuzzy
966 msgid "list and check key signatures"
967 msgstr "anahtar imzalarını kontrol eder"
968
969 #: g10/g10.c:375
970 msgid "list keys and fingerprints"
971 msgstr "anahtarları ve parmak izlerini listeler"
972
973 #: g10/g10.c:376
974 msgid "list secret keys"
975 msgstr "gizli anahtarları listeler"
976
977 #: g10/g10.c:377
978 msgid "generate a new key pair"
979 msgstr "yeni bir anahtar çifti üretir"
980
981 #: g10/g10.c:378
982 msgid "remove keys from the public keyring"
983 msgstr "anahtarları genel anahtar zincirinden siler"
984
985 #: g10/g10.c:380
986 msgid "remove keys from the secret keyring"
987 msgstr "anahtarları gizli anahtar zincirinden siler"
988
989 #: g10/g10.c:381
990 msgid "sign a key"
991 msgstr "bir anahtarı imzalar"
992
993 #: g10/g10.c:382
994 msgid "sign a key locally"
995 msgstr "bir anahtarı yerel olarak imzalar"
996
997 #: g10/g10.c:385
998 msgid "sign or edit a key"
999 msgstr "bir anahtarı düzenler ve imzalar"
1000
1001 #: g10/g10.c:386
1002 msgid "generate a revocation certificate"
1003 msgstr "bir yürürlükten kaldırma sertifikası üretir"
1004
1005 #: g10/g10.c:388
1006 msgid "export keys"
1007 msgstr "anahtarları gönderir"
1008
1009 #: g10/g10.c:389
1010 msgid "export keys to a key server"
1011 msgstr "anahtarları bir anahtar sunucusuna gönderir"
1012
1013 #: g10/g10.c:390
1014 msgid "import keys from a key server"
1015 msgstr "anahtarları bir anahtar sunucusundan indirir"
1016
1017 #: g10/g10.c:392
1018 msgid "search for keys on a key server"
1019 msgstr "bir anahtar sunucusunda anahtarları arar"
1020
1021 #: g10/g10.c:394
1022 msgid "update all keys from a keyserver"
1023 msgstr "anahtarları bir anahtar sunucusundan günceller"
1024
1025 #: g10/g10.c:397
1026 msgid "import/merge keys"
1027 msgstr "anahtarları indirir/katıştırır"
1028
1029 #: g10/g10.c:400
1030 msgid "print the card status"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: g10/g10.c:401
1034 msgid "change data on a card"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: g10/g10.c:402
1038 msgid "change a card's PIN"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/g10.c:410
1042 msgid "update the trust database"
1043 msgstr "güvence veritabanını günceller"
1044
1045 #: g10/g10.c:417
1046 msgid "|algo [files]|print message digests"
1047 msgstr "|algo [dosyalar]|ileti özümlemelerini gösterir"
1048
1049 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1050 msgid ""
1051 "@\n"
1052 "Options:\n"
1053 " "
1054 msgstr ""
1055 "@\n"
1056 "Seçenekler:\n"
1057 " "
1058
1059 #: g10/g10.c:423
1060 msgid "create ascii armored output"
1061 msgstr "ascii zırhlı çıktı oluşturur"
1062
1063 #: g10/g10.c:425
1064 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1065 msgstr "|İSİM|İSİM için şifreleme yapar"
1066
1067 #: g10/g10.c:436
1068 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1069 msgstr "imzalamak ya da şifre çözmek için bu kullanıcı kimliği kullanılır"
1070
1071 #: g10/g10.c:437
1072 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1073 msgstr "|N|sıkıştırma seviyesi N olarak ayarlanır (0 ise sıkıştırma yapılmaz)"
1074
1075 #: g10/g10.c:442
1076 msgid "use canonical text mode"
1077 msgstr "kurallı metin kipini kullanır"
1078
1079 #: g10/g10.c:452
1080 msgid "use as output file"
1081 msgstr "çıktı dosyası olarak kullanılır"
1082
1083 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1084 msgid "verbose"
1085 msgstr "çok detaylı"
1086
1087 #: g10/g10.c:465
1088 msgid "do not make any changes"
1089 msgstr "hiçbir değişiklik yapmaz"
1090
1091 #: g10/g10.c:466
1092 msgid "prompt before overwriting"
1093 msgstr "üzerine yazmadan önce sorar"
1094
1095 #: g10/g10.c:511
1096 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: g10/g10.c:512
1100 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: g10/g10.c:537
1104 msgid ""
1105 "@\n"
1106 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1107 msgstr ""
1108 "@\n"
1109 "(Tüm komut ve seçeneklerin komple listesi için man sayfalarına bakın)\n"
1110
1111 #: g10/g10.c:540
1112 msgid ""
1113 "@\n"
1114 "Examples:\n"
1115 "\n"
1116 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1117 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1118 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1119 " --list-keys [names]        show keys\n"
1120 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1121 msgstr ""
1122 "@\n"
1123 "Örnekler:\n"
1124 "\n"
1125 " -se -r Ali [dosya]         kullanıcı Ali için imzalar ve şifreler\n"
1126 " --clearsign [dosya]        açıkça okunabilir bir imza yapar\n"
1127 " --detach-sign [dosya]      bağımsız bir imza yapar\n"
1128 " --list-keys [isimler]      anahtarları listeler\n"
1129 " --fingerprint [isimler]    parmak izlerini gösterir\n"
1130
1131 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1132 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1133 msgstr "Yazılım hatalarını lütfen <gnupg-bugs@gnu.org> adresine bildirin.\n"
1134
1135 #: g10/g10.c:743
1136 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1137 msgstr "Kullanımı: gpg [seçenekler] [dosyalar] (yardım için -h)"
1138
1139 #: g10/g10.c:746
1140 msgid ""
1141 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1142 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1143 "default operation depends on the input data\n"
1144 msgstr ""
1145 "Yazılışı: gpg [seçenekler] [dosyalar]\n"
1146 "imzalama, kontrol, şifreleme veya çözme\n"
1147 "öntanımlı işlem girilen veriye bağımlıdır\n"
1148
1149 #: g10/g10.c:757
1150 msgid ""
1151 "\n"
1152 "Supported algorithms:\n"
1153 msgstr ""
1154 "\n"
1155 "Desteklenen algoritmalar:\n"
1156
1157 #: g10/g10.c:760
1158 msgid "Pubkey: "
1159 msgstr "GenAnah: "
1160
1161 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1881
1162 msgid "Cipher: "
1163 msgstr "Şifre: "
1164
1165 #: g10/g10.c:772
1166 msgid "Hash: "
1167 msgstr "Hash: "
1168
1169 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1927
1170 msgid "Compression: "
1171 msgstr "Sıkıştırma: "
1172
1173 #: g10/g10.c:861
1174 msgid "usage: gpg [options] "
1175 msgstr "kullanımı: gpg [seçenekler] "
1176
1177 #: g10/g10.c:964
1178 msgid "conflicting commands\n"
1179 msgstr "çelişen komutlar\n"
1180
1181 #: g10/g10.c:982
1182 #, fuzzy, c-format
1183 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1184 msgstr "grup tanımı \"%s\" içinde = işareti yok\n"
1185
1186 #: g10/g10.c:1179
1187 #, fuzzy, c-format
1188 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1189 msgstr "UYARI: %s \"%s\" için güvensiz iyelik\n"
1190
1191 #: g10/g10.c:1182
1192 #, fuzzy, c-format
1193 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1194 msgstr "UYARI: %s \"%s\" için güvensiz iyelik\n"
1195
1196 #: g10/g10.c:1185
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1199 msgstr "UYARI: %s \"%s\" için güvensiz iyelik\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:1191
1202 #, fuzzy, c-format
1203 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1204 msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz izinler\n"
1205
1206 #: g10/g10.c:1194
1207 #, fuzzy, c-format
1208 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1209 msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz izinler\n"
1210
1211 #: g10/g10.c:1197
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1214 msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz izinler\n"
1215
1216 #: g10/g10.c:1203
1217 #, fuzzy, c-format
1218 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1219 msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz iliştirilen dizin iyeliği\n"
1220
1221 #: g10/g10.c:1206
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid ""
1224 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1225 msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz iliştirilen dizin iyeliği\n"
1226
1227 #: g10/g10.c:1209
1228 #, fuzzy, c-format
1229 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1230 msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz iliştirilen dizin iyeliği\n"
1231
1232 #: g10/g10.c:1215
1233 #, fuzzy, c-format
1234 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1235 msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz iliştirilen dizin izinleri\n"
1236
1237 #: g10/g10.c:1218
1238 #, fuzzy, c-format
1239 msgid ""
1240 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1241 msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz iliştirilen dizin izinleri\n"
1242
1243 #: g10/g10.c:1221
1244 #, fuzzy, c-format
1245 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1246 msgstr "UYARI: %s \"%s\" de güvensiz iliştirilen dizin izinleri\n"
1247
1248 #: g10/g10.c:1362
1249 #, fuzzy, c-format
1250 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1251 msgstr "bilinmeyen yapılandırma öğesi \"%s\"\n"
1252
1253 #: g10/g10.c:1756
1254 #, c-format
1255 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1256 msgstr "BİLGİ: eski öntanımlı seçenekler dosyası `%s' yoksayıldı\n"
1257
1258 #: g10/g10.c:1798
1259 #, c-format
1260 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1261 msgstr "BİLGİ: \"%s\" öntanımlı seçenek dosyası yok\n"
1262
1263 #: g10/g10.c:1802
1264 #, c-format
1265 msgid "option file `%s': %s\n"
1266 msgstr "seçenek dosyası \"%s\": %s\n"
1267
1268 #: g10/g10.c:1809
1269 #, c-format
1270 msgid "reading options from `%s'\n"
1271 msgstr "\"%s\"den seçenekler okunuyor\n"
1272
1273 #: g10/g10.c:2029 g10/g10.c:2545 g10/g10.c:2556
1274 #, c-format
1275 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1276 msgstr "BİLGİ: %s normal kullanım için değil!\n"
1277
1278 #: g10/g10.c:2042
1279 #, fuzzy, c-format
1280 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1281 msgstr "şifre uzantısı \"%s\" güvensiz izinlerden dolayı yüklenmedi\n"
1282
1283 #: g10/g10.c:2254
1284 #, fuzzy, c-format
1285 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1286 msgstr "%s geçerli bir karakter seti değil\n"
1287
1288 #: g10/g10.c:2273 g10/keyedit.c:3417
1289 #, fuzzy
1290 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1291 msgstr "anahtar sunucusunun adresi çözümlenemedi\n"
1292
1293 #: g10/g10.c:2279
1294 #, fuzzy, c-format
1295 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1296 msgstr "%s:%d geçersiz dışsallaştırma seçenekleri\n"
1297
1298 #: g10/g10.c:2282
1299 #, fuzzy
1300 msgid "invalid keyserver options\n"
1301 msgstr "dışsallaştırma seçenekleri geçersiz\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:2289
1304 #, c-format
1305 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1306 msgstr "%s:%d: geçersiz içselleştirme seçenekleri\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:2292
1309 msgid "invalid import options\n"
1310 msgstr "içselleştirme seçenekleri geçersiz\n"
1311
1312 #: g10/g10.c:2299
1313 #, c-format
1314 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1315 msgstr "%s:%d geçersiz dışsallaştırma seçenekleri\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:2302
1318 msgid "invalid export options\n"
1319 msgstr "dışsallaştırma seçenekleri geçersiz\n"
1320
1321 #: g10/g10.c:2309
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1324 msgstr "%s:%d: geçersiz içselleştirme seçenekleri\n"
1325
1326 #: g10/g10.c:2312
1327 #, fuzzy
1328 msgid "invalid list options\n"
1329 msgstr "içselleştirme seçenekleri geçersiz\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:2334
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1334 msgstr "%s:%d geçersiz dışsallaştırma seçenekleri\n"
1335
1336 #: g10/g10.c:2337
1337 #, fuzzy
1338 msgid "invalid verify options\n"
1339 msgstr "dışsallaştırma seçenekleri geçersiz\n"
1340
1341 #: g10/g10.c:2344
1342 #, c-format
1343 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1344 msgstr "çalıştırılabilirlerin patikası %s yapılamıyor\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:2534
1347 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1348 msgstr "UYARI: program bir \"core\" dosyası oluşturabilir!\n"
1349
1350 #: g10/g10.c:2538
1351 #, c-format
1352 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1353 msgstr "UYARI: %s %s'i aşıyor\n"
1354
1355 #: g10/g10.c:2547
1356 #, c-format
1357 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1358 msgstr "%s ile %s birlikte kullanılmaz!\n"
1359
1360 #: g10/g10.c:2550
1361 #, c-format
1362 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1363 msgstr "%s, %s ile etkisiz olur!\n"
1364
1365 #: g10/g10.c:2571
1366 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1367 msgstr "--pgp2 kipinde sadece ayrık veya sade imzalar yapabilirsiniz\n"
1368
1369 #: g10/g10.c:2577
1370 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1371 msgstr "--pgp2 kipinde aynı anda hem imzalama hem de şifreleme yapamazsınız\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2583
1374 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1375 msgstr "--pgp2 ile çalışırken veri yolu yerine dosyaları kullanmalısınız.\n"
1376
1377 #: g10/g10.c:2596
1378 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1379 msgstr "--pgp2 kipinde ileti şifrelemesi IDEA şifresi gerektirir\n"
1380
1381 #: g10/g10.c:2666 g10/g10.c:2690
1382 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1383 msgstr "seçilen şifre algoritması geçersiz\n"
1384
1385 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1386 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1387 msgstr "seçilen özümleme algoritması geçersiz\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:2678
1390 #, fuzzy
1391 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1392 msgstr "seçilen şifre algoritması geçersiz\n"
1393
1394 #: g10/g10.c:2684
1395 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1396 msgstr "seçilen sertifikalama özümleme algoritması geçersiz\n"
1397
1398 #: g10/g10.c:2699
1399 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1400 msgstr "\"completes-needed\" 0 dan büyük olmalı\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2701
1403 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1404 msgstr "\"marginals-needed\" 1 den büyük olmalı\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2703
1407 #, fuzzy
1408 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1409 msgstr "\"max-cert-depth\" 1 ile 255 arasında olmalı\n"
1410
1411 #: g10/g10.c:2705
1412 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1413 msgstr "öntanımlı sertifika seviyesi geçersiz; 0, 1, 2, ya da 3 olabilir\n"
1414
1415 #: g10/g10.c:2707
1416 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1417 msgstr "asgari sertifika seviyesi geçersiz; 0, 1, 2, ya da 3 olabilir\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2710
1420 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1421 msgstr "BİLGİ: basit S2K kipi (0) kesinlikle tavsiye edilmez\n"
1422
1423 #: g10/g10.c:2714
1424 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1425 msgstr "S2K kipi geçersiz; 0, 1 veya 3 olmalı\n"
1426
1427 #: g10/g10.c:2721
1428 msgid "invalid default preferences\n"
1429 msgstr "öntanımlı tercihler geçersiz\n"
1430
1431 #: g10/g10.c:2730
1432 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1433 msgstr "kişisel şifre tercihleri geçersiz\n"
1434
1435 #: g10/g10.c:2734
1436 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1437 msgstr "kişisel özümleme tercihleri geçersiz\n"
1438
1439 #: g10/g10.c:2738
1440 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1441 msgstr "kişisel sıkıştırma tercihleri geçersiz\n"
1442
1443 #: g10/g10.c:2771
1444 #, c-format
1445 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1446 msgstr "%s henüz %s ile çalışmıyor\n"
1447
1448 #: g10/g10.c:2818
1449 #, fuzzy, c-format
1450 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1451 msgstr "%2$s kipindeyken %1$s şifreleme algoritması kullanılamayabilir.\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2823
1454 #, fuzzy, c-format
1455 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1456 msgstr "%2$s kipindeyken %1$s özümleme algoritması kullanılamayabilir.\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2828
1459 #, fuzzy, c-format
1460 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1461 msgstr "%2$s kipindeyken %1$s sıkıştırma algoritması kullanılamayabilir.\n"
1462
1463 #: g10/g10.c:2924
1464 #, c-format
1465 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1466 msgstr "\"TrustDB\" güvence veritabanı başlangıç aşamasında başarısız: %s\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2935
1469 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1470 msgstr ""
1471 "UYARI: alıcılar (-r) genel anahtar şifrelemesi kullanılmadan belirtilmiş\n"
1472
1473 #: g10/g10.c:2946
1474 msgid "--store [filename]"
1475 msgstr "--store [dosyaismi]"
1476
1477 #: g10/g10.c:2953
1478 msgid "--symmetric [filename]"
1479 msgstr "--symmetric [dosyaismi]"
1480
1481 #: g10/g10.c:2955
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1484 msgstr "şifre çözme başarısız: %s\n"
1485
1486 #: g10/g10.c:2965
1487 msgid "--encrypt [filename]"
1488 msgstr "--encrypt [dosyaismi]"
1489
1490 #: g10/g10.c:2978
1491 #, fuzzy
1492 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1493 msgstr "--sign --encrypt [dosyaismi]"
1494
1495 #: g10/g10.c:2980
1496 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: g10/g10.c:2983
1500 #, fuzzy, c-format
1501 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1502 msgstr "%2$s kipindeyken %1$s kullanılamayabilir.\n"
1503
1504 #: g10/g10.c:3001
1505 msgid "--sign [filename]"
1506 msgstr "--sign [dosyaismi]"
1507
1508 #: g10/g10.c:3014
1509 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1510 msgstr "--sign --encrypt [dosyaismi]"
1511
1512 #: g10/g10.c:3029
1513 #, fuzzy
1514 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1515 msgstr "--sign --encrypt [dosyaismi]"
1516
1517 #: g10/g10.c:3031
1518 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: g10/g10.c:3034
1522 #, fuzzy, c-format
1523 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1524 msgstr "%2$s kipindeyken %1$s kullanılamayabilir.\n"
1525
1526 #: g10/g10.c:3054
1527 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1528 msgstr "--sign --symmetric [DOSYA]"
1529
1530 #: g10/g10.c:3063
1531 msgid "--clearsign [filename]"
1532 msgstr "--clearsign [dosyaismi]"
1533
1534 #: g10/g10.c:3088
1535 msgid "--decrypt [filename]"
1536 msgstr "--decrypt [dosyaismi]"
1537
1538 #: g10/g10.c:3096
1539 msgid "--sign-key user-id"
1540 msgstr "--sign-key kullanıcı-kimliği"
1541
1542 #: g10/g10.c:3100
1543 msgid "--lsign-key user-id"
1544 msgstr "--lsign-key kullanıcı-kimliği"
1545
1546 #: g10/g10.c:3104
1547 msgid "--nrsign-key user-id"
1548 msgstr "--nrsign-key KULL-KML"
1549
1550 #: g10/g10.c:3108
1551 msgid "--nrlsign-key user-id"
1552 msgstr "--nrlsign-key KULL-KML"
1553
1554 #: g10/g10.c:3132
1555 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1556 msgstr "--edit-key kullanıcı-kimliği [komutlar]"
1557
1558 #: g10/g10.c:3203
1559 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1560 msgstr "-k[v][v][v][c] [kullanıcı-kimliği] [anahtar-zinciri]"
1561
1562 #: g10/g10.c:3240
1563 #, c-format
1564 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1565 msgstr "keyserver send başarısızlığa uğradı: %s\n"
1566
1567 #: g10/g10.c:3242
1568 #, c-format
1569 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1570 msgstr "keyserver receive başarısızlığa uğradı: %s\n"
1571
1572 #: g10/g10.c:3244
1573 #, c-format
1574 msgid "key export failed: %s\n"
1575 msgstr "key export başarısızlığa uğradı: %s\n"
1576
1577 #: g10/g10.c:3255
1578 #, c-format
1579 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1580 msgstr "keyserver search başarısızlığa uğradı: %s\n"
1581
1582 #: g10/g10.c:3265
1583 #, c-format
1584 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1585 msgstr "keyserver refresh başarısız: %s\n"
1586
1587 #: g10/g10.c:3306
1588 #, c-format
1589 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1590 msgstr "zırhın kaldırılması başarısız: %s\n"
1591
1592 #: g10/g10.c:3314
1593 #, c-format
1594 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1595 msgstr "zırhlama başarısız: %s\n"
1596
1597 #: g10/g10.c:3401
1598 #, c-format
1599 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1600 msgstr "`%s' hash algoritması geçersiz\n"
1601
1602 #: g10/g10.c:3524
1603 msgid "[filename]"
1604 msgstr "[dosyaismi]"
1605
1606 #: g10/g10.c:3528
1607 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1608 msgstr "İletinizi yazın ...\n"
1609
1610 #: g10/g10.c:3818
1611 msgid ""
1612 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1613 "an '='\n"
1614 msgstr ""
1615 "bir niteleme ismi sadece harfler, rakamlar ve altçizgiler içerebilir ve "
1616 "sonuna bir '=' gelir.\n"
1617
1618 #: g10/g10.c:3826
1619 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1620 msgstr "bir kullanıcı niteleme ismi '@' karakteri içermeli\n"
1621
1622 #: g10/g10.c:3836
1623 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1624 msgstr "bir niteleme değerinde kontrol karakterleri kullanılamaz\n"
1625
1626 #: g10/g10.c:3870
1627 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1628 msgstr "belirtilen sertifika güvence adresi geçersiz\n"
1629
1630 #: g10/g10.c:3872
1631 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1632 msgstr "belirtilen imza güvence adresi geçersiz\n"
1633
1634 #: g10/g10.c:3905
1635 #, fuzzy
1636 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1637 msgstr "belirtilen imza güvence adresi geçersiz\n"
1638
1639 #: g10/getkey.c:150
1640 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1641 msgstr "pk belleğinde çok fazla girdi - iptal edildi\n"
1642
1643 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1644 #, fuzzy
1645 msgid "[User ID not found]"
1646 msgstr "[Kullanıcı kimliği bulunamadı]"
1647
1648 #: g10/getkey.c:1614
1649 #, fuzzy, c-format
1650 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1651 msgstr ""
1652 "Geçersiz %08lX anahtarı --allow-non-selfsigned-uid kullanılarak geçerli "
1653 "oldu\n"
1654
1655 #: g10/getkey.c:2169
1656 #, fuzzy, c-format
1657 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1658 msgstr ""
1659 "yardımcı genel anahtar %08lX için bir gizli anahtar yok - yoksayılıyor\n"
1660
1661 #: g10/getkey.c:2400
1662 #, fuzzy, c-format
1663 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1664 msgstr "yardımcı anahtar %08lX, asıl anahtar %08lX yerine kullanılıyor\n"
1665
1666 #: g10/getkey.c:2447
1667 #, fuzzy, c-format
1668 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1669 msgstr "%08lX anahtarı: genel anahtarsız gizli anahtar - atlandı\n"
1670
1671 #: g10/gpgv.c:68
1672 msgid "be somewhat more quiet"
1673 msgstr "daha az detaylı"
1674
1675 #: g10/gpgv.c:69
1676 msgid "take the keys from this keyring"
1677 msgstr "anahtarlar bu anahtarlıktan alınır"
1678
1679 #: g10/gpgv.c:71
1680 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1681 msgstr "zaman damgası çelişkilerini uyarı olarak bildirir"
1682
1683 #: g10/gpgv.c:72
1684 msgid "|FD|write status info to this FD"
1685 msgstr "|FD|durum bilgisini bu FD'ye yazar"
1686
1687 #: g10/gpgv.c:96
1688 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1689 msgstr "Kullanımı: gpgv [seçenekler] [dosyalar] (yardım için -h)"
1690
1691 #: g10/gpgv.c:99
1692 msgid ""
1693 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1694 "Check signatures against known trusted keys\n"
1695 msgstr ""
1696 "Kullanımı: gpg [seçenekler] [dosyalar]\n"
1697 "Bilinen güvenli anahtarlara göre imzaları kontrol eder\n"
1698
1699 #: g10/helptext.c:48
1700 msgid ""
1701 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1702 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1703 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1704 msgstr ""
1705 "Bir değeri buraya işaretlemek size kalmış; bu değer herhangi bir 3. şahsa\n"
1706 "gönderilmeyecek. Bir güvence ağı sağlamak için bizim buna ihtiyacımız var;\n"
1707 "bunun (açıkça belirtilmeden oluşturulmuş) sertifikalar ağıyla\n"
1708 "hiçbir alakası yok."
1709
1710 #: g10/helptext.c:54
1711 msgid ""
1712 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1713 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1714 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1715 "ultimately trusted\n"
1716 msgstr ""
1717 "Web-of-Trust oluşturulabilmesi için GnuPG'ye hangi anahtarların son derece\n"
1718 "güvenli (bunlar gizli anahtarlarına erişiminiz olan anahtarlardır) "
1719 "olduğunun\n"
1720 "bildirilmesi gerekir. \"evet\" yanıtı bu anahtarın son derece güvenli\n"
1721 "olduğunun belirtilmesi için yeterlidir.\n"
1722
1723 #: g10/helptext.c:61
1724 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1725 msgstr ""
1726 "Bu güvencesiz anahtarı yine de kullanmak istiyorsanız cevap olarak\n"
1727 " \"evet\" yazın."
1728
1729 #: g10/helptext.c:65
1730 msgid ""
1731 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1732 msgstr "Bu iletiyi göndereceğiniz adresin kullanıcı kimliğini giriniz."
1733
1734 #: g10/helptext.c:69
1735 msgid ""
1736 "Select the algorithm to use.\n"
1737 "\n"
1738 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1739 "for signatures.\n"
1740 "\n"
1741 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1742 "\n"
1743 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1744 "\n"
1745 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1746 msgstr ""
1747
1748 #: g10/helptext.c:83
1749 msgid ""
1750 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1751 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1752 "Please consult your security expert first."
1753 msgstr ""
1754 "Genelde imzalama ve şifreleme için aynı anahtarı kullanmak iyi bir fikir\n"
1755 "değildir. Bu algoritma sadece belli alanlarda kullanılabilir.\n"
1756 "Lütfen güvenlik uzmanınıza danışın."
1757
1758 #: g10/helptext.c:90
1759 msgid "Enter the size of the key"
1760 msgstr "Anahtar uzunluğunu giriniz"
1761
1762 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1763 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1764 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1765 msgstr "Cevap \"evet\" ya da \"hayır\""
1766
1767 #: g10/helptext.c:104
1768 msgid ""
1769 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1770 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1771 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1772 "the given value as an interval."
1773 msgstr ""
1774 "İstenen değeri girin. ISO tarihi (YYYY-AA-GG) girmeniz mümkündür fakat\n"
1775 "iyi bir hata cevabı alamazsınız -- onun yerine sistem verilen değeri\n"
1776 "bir zaman aralığı olarak çözümlemeyi dener."
1777
1778 #: g10/helptext.c:116
1779 msgid "Enter the name of the key holder"
1780 msgstr "Anahtar tutucunun ismini giriniz"
1781
1782 #: g10/helptext.c:121
1783 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1784 msgstr ""
1785 "lütfen bir E-posta adresi girin (isteğe bağlı ancak kuvvetle tavsiye edilir)"
1786
1787 #: g10/helptext.c:125
1788 msgid "Please enter an optional comment"
1789 msgstr "Lütfen önbilgi girin (isteğe bağlı)"
1790
1791 #: g10/helptext.c:130
1792 msgid ""
1793 "N  to change the name.\n"
1794 "C  to change the comment.\n"
1795 "E  to change the email address.\n"
1796 "O  to continue with key generation.\n"
1797 "Q  to to quit the key generation."
1798 msgstr ""
1799 "S iSim değiştirmek için.\n"
1800 "B önBilgiyi değiştirmek için.\n"
1801 "P e-Posta adresini değiştirmek için.\n"
1802 "D anahtar üretimine Devam etmek için.\n"
1803 "K anahtar üretiminden çıKmak için."
1804
1805 #: g10/helptext.c:139
1806 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1807 msgstr "Yardımcı anahtarı üretmek istiyorsanız \"evet\" ya da \"e\" girin."
1808
1809 #: g10/helptext.c:147
1810 msgid ""
1811 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1812 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1813 "know how carefully you verified this.\n"
1814 "\n"
1815 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1816 "the\n"
1817 "    key.\n"
1818 "\n"
1819 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1820 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1821 "for\n"
1822 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1823 "user.\n"
1824 "\n"
1825 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1826 "could\n"
1827 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1828 "the\n"
1829 "    key against a photo ID.\n"
1830 "\n"
1831 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1832 "could\n"
1833 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1834 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1835 "a\n"
1836 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1837 "the\n"
1838 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1839 "exchange\n"
1840 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1841 "\n"
1842 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1843 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1844 "\"\n"
1845 "mean to you when you sign other keys.\n"
1846 "\n"
1847 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1848 msgstr ""
1849 "Bir anahtarı bir kullanıcı kimlikle imzalamadan önce kullanıcı kimliğin\n"
1850 "içindeki ismin, anahtarın sahibine ait olup olmadığını kontrol etmelisiniz.\n"
1851 "\n"
1852 "\"0\" bu kontrolu yapmadığınız ve yapmayı da bilmediğiniz anlamındadır.\n"
1853 "\"1\" anahtar size sahibi tarafından gönderildi ama siz bu anahtarı başka\n"
1854 "      kaynaklardan doğrulamadınız anlamındadır. Bu kişisel doğrulama için\n"
1855 "      yeterlidir. En azında yarı anonim bir anahtar imzalaması yapmış\n"
1856 "      olursunuz.\n"
1857 "\"2\" ayrıntılı bir inceleme yapıldığı anlamındadır. Örneğin parmakizi ve\n"
1858 "      bir anahtarın foto kimliğiyle kullanıcı kimliğini karşılaştırmak\n"
1859 "      gibi denetimleri yapmışsınızdır.\n"
1860 "\"3\" inceden inceye bir doğrulama anlatır. Örneğin, şahıstaki anahtarın\n"
1861 "      sahibi ile anahtar parmak izini karşılaştırmışsınızdır ve anahtardaki\n"
1862 "      kullanıcı kimlikte belirtilen isme ait bir basılı kimlik belgesindeki\n"
1863 "      bir fotoğrafla şahsı karşılaştırmışsınızdır ve son olarak anahtar\n"
1864 "      sahibinin e-posta adresini kendisinin kullanmakta olduğunu da\n"
1865 "      denetlemişsinizdir.\n"
1866 "Burada 2 ve 3 için verilen örnekler *sadece* örnektir.\n"
1867 "Eninde sonunda bir anahtarı imzalarken \"ayrıntılı\" ve \"inceden inceye\" "
1868 "kontroller arasındaki ayrıma siz karar vereceksiniz.\n"
1869 "Bu kararı verebilecek durumda değilseniz \"0\" cevabını verin."
1870
1871 #: g10/helptext.c:185
1872 #, fuzzy
1873 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1874 msgstr "Kullanıcı kimliklerinin TÜMünü imzalamak istiyorsanız \"evet\" girin"
1875
1876 #: g10/helptext.c:189
1877 msgid ""
1878 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1879 "All certificates are then also lost!"
1880 msgstr ""
1881 "Bu kullanıcı kimliğini gerçekten silmek istiyorsanız \"evet\" girin.\n"
1882 "Böylece bütün sertifikaları kaybedeceksiniz!"
1883
1884 #: g10/helptext.c:194
1885 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1886 msgstr "Bu yardımcı anahtarı silme izni vermek istiyorsanız \"evet\" girin"
1887
1888 #: g10/helptext.c:199
1889 msgid ""
1890 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1891 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1892 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1893 msgstr ""
1894 "Bu, anahtar üzerinde geçerli bir imzadır; anahtara ya da bu anahtarla\n"
1895 "sertifikalanmış bir diğer anahtara bir güvence bağlantısı sağlamakta\n"
1896 "önemli olabileceğinden normalde bu imzayı silmek istemezsiniz."
1897
1898 #: g10/helptext.c:204
1899 msgid ""
1900 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1901 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1902 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1903 "a trust connection through another already certified key."
1904 msgstr ""
1905 "Bu imza, anahtarına sahip olmadığınızdan, kontrol edilemez. Bu imzanın\n"
1906 "silinmesini hangi anahtarın kullanıldığını bilene kadar\n"
1907 "ertelemelisiniz çünkü bu imzalama anahtarı başka bir sertifikalı\n"
1908 "anahtar vasıtası ile bir güvence bağlantısı sağlayabilir."
1909
1910 #: g10/helptext.c:210
1911 msgid ""
1912 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1913 "your keyring."
1914 msgstr "İmza geçersiz. Onu anahtar zincirinizden kaldırmak uygun olacak."
1915
1916 #: g10/helptext.c:214
1917 msgid ""
1918 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1919 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1920 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1921 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1922 "a second one is available."
1923 msgstr ""
1924 "Bu imza kullanıcı kimliğini anahtara bağlar. Öz-imzayı silmek hiç iyi\n"
1925 "bir fikir değil. GnuPG bu anahtarı bir daha hiç kullanamayabilir.\n"
1926 "Bunu sadece, eğer bu öz-imza bazı durumlarda geçerli değilse ya da\n"
1927 "kullanılabilir bir ikincisi var ise yapın."
1928
1929 #: g10/helptext.c:222
1930 msgid ""
1931 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1932 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1933 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1934 msgstr ""
1935 "Tüm kullanıcı kimlik tercihlerini (ya da seçilen birini) mevcut tercihler\n"
1936 "listesine çevirir. Tüm etkilenen öz-imzaların zaman damgaları bir sonraki\n"
1937 "tarafından öne alınacaktır.\n"
1938
1939 #: g10/helptext.c:229
1940 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1941 msgstr "Lütfen bir anahtar parolası giriniz; yazdıklarınız görünmeyecek\n"
1942
1943 #: g10/helptext.c:235
1944 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1945 msgstr "Lütfen son parolayı tekrarlayarak ne yazdığınızdan emin olun."
1946
1947 #: g10/helptext.c:239
1948 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1949 msgstr "İmzanın uygulanacağı dosyanın ismini verin"
1950
1951 #: g10/helptext.c:244
1952 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1953 msgstr "Dosyanın üzerine yazılacaksa lütfen \"evet\" yazın"
1954
1955 #: g10/helptext.c:249
1956 msgid ""
1957 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1958 "file (which is shown in brackets) will be used."
1959 msgstr ""
1960 "Lütfen yeni dosya ismini girin. Dosya ismini yazmadan RETURN tuşlarsanız\n"
1961 "parantez içinde gösterilen öntanımlı dosya kullanılacak."
1962
1963 #: g10/helptext.c:255
1964 msgid ""
1965 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1966 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1967 "  \"Key has been compromised\"\n"
1968 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1969 "      got access to your secret key.\n"
1970 "  \"Key is superseded\"\n"
1971 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1972 "  \"Key is no longer used\"\n"
1973 "      Use this if you have retired this key.\n"
1974 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1975 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1976 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1977 msgstr ""
1978 "Sertifikalama için bir sebep belirtmelisiniz. İçeriğine bağlı olarak\n"
1979 "bu listeden seçebilirsiniz:\n"
1980 "  \"Anahtar tehlikede\"\n"
1981 "\tYetkisiz kişilerin gizli anahtarınıza erişebildiğine inanıyorsanız\n"
1982 "\tbunu seçin.\n"
1983 "  \"Anahtar geçici\"\n"
1984 "\tMevcut anahtarı daha yeni bir anahtar ile değiştirmişseniz bunu seçin.\n"
1985 "  \"Anahtar artık kullanılmayacak\"\n"
1986 "\tAnahtarı emekliye ayıracaksanız bunu seçin.\n"
1987 "  \"Kullanıcı kimliği artık geçersiz\"\n"
1988 "\tKullanıcı kimliği artık kullanılamayacak durumdaysa bunu\n"
1989 "\tseçin; genelde Eposta adresi geçersiz olduğunda kullanılır.\n"
1990
1991 #: g10/helptext.c:271
1992 msgid ""
1993 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1994 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1995 "An empty line ends the text.\n"
1996 msgstr ""
1997 "İsterseniz, neden bu yürürlükten kaldırma sertifikasını\n"
1998 "verdiğinizi açıklayan bir metin girebilirsiniz.\n"
1999 "Lütfen bu metin kısa olsun. Bir boş satır metni bitirir.\n"
2000
2001 #: g10/helptext.c:286
2002 msgid "No help available"
2003 msgstr "yardım mevcut değil"
2004
2005 #: g10/helptext.c:294
2006 #, c-format
2007 msgid "No help available for `%s'"
2008 msgstr "\"%s\" için yardım mevcut değil"
2009
2010 #: g10/import.c:247
2011 #, c-format
2012 msgid "skipping block of type %d\n"
2013 msgstr "%d. tür blok atlandı\n"
2014
2015 #: g10/import.c:256
2016 #, fuzzy, c-format
2017 msgid "%lu keys processed so far\n"
2018 msgstr "şu ana kadar herşey yolunda giderek %lu anahtar işlenmiş\n"
2019
2020 #: g10/import.c:273
2021 #, c-format
2022 msgid "Total number processed: %lu\n"
2023 msgstr "İşlenmiş toplam miktar: %lu\n"
2024
2025 #: g10/import.c:275
2026 #, c-format
2027 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2028 msgstr "     yeni anahtarlar atlandı: %lu\n"
2029
2030 #: g10/import.c:278
2031 #, c-format
2032 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2033 msgstr "         kullanıcı kimliksiz: %lu\n"
2034
2035 #: g10/import.c:280
2036 #, c-format
2037 msgid "              imported: %lu"
2038 msgstr "                      alınan: %lu"
2039
2040 #: g10/import.c:286
2041 #, c-format
2042 msgid "             unchanged: %lu\n"
2043 msgstr "                   değişmedi: %lu\n"
2044
2045 #: g10/import.c:288
2046 #, c-format
2047 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2048 msgstr "      yeni kullanıcı kimliği: %lu\n"
2049
2050 #: g10/import.c:290
2051 #, c-format
2052 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2053 msgstr "    yeni yardımcı anahtarlar: %lu\n"
2054
2055 #: g10/import.c:292
2056 #, c-format
2057 msgid "        new signatures: %lu\n"
2058 msgstr "                yeni imzalar: %lu\n"
2059
2060 #: g10/import.c:294
2061 #, c-format
2062 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2063 msgstr "      yeni anahtar iptalleri: %lu\n"
2064
2065 #: g10/import.c:296
2066 #, c-format
2067 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2068 msgstr "     gizli anahtarlar okundu: %lu\n"
2069
2070 #: g10/import.c:298
2071 #, c-format
2072 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2073 msgstr "  gizli anahtarlar indirildi: %lu\n"
2074
2075 #: g10/import.c:300
2076 #, c-format
2077 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2078 msgstr "  gizli anahtarlar değişmedi: %lu\n"
2079
2080 #: g10/import.c:302
2081 #, c-format
2082 msgid "          not imported: %lu\n"
2083 msgstr "             alınamadı: %lu\n"
2084
2085 #: g10/import.c:543
2086 #, c-format
2087 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2088 msgstr ""
2089
2090 #: g10/import.c:545
2091 #, fuzzy
2092 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2093 msgstr "Bu kullanıcı kimliklerini imzalamışsınız:\n"
2094
2095 #: g10/import.c:582
2096 #, c-format
2097 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2098 msgstr ""
2099
2100 #: g10/import.c:594
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2103 msgstr "%s imzası, %s özümleme algoritması\n"
2104
2105 #: g10/import.c:606
2106 #, c-format
2107 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: g10/import.c:619
2111 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: g10/import.c:621
2115 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: g10/import.c:645
2119 #, c-format
2120 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2124 #, fuzzy, c-format
2125 msgid "key %s: no user ID\n"
2126 msgstr "anahtar %08lX: kullanıcı kimliği yok\n"
2127
2128 #: g10/import.c:713
2129 #, fuzzy, c-format
2130 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2131 msgstr "anahtar %08lX: HKP yardımcı anahtar bozulması giderildi\n"
2132
2133 #: g10/import.c:728
2134 #, fuzzy, c-format
2135 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2136 msgstr "anahtar %08lX: öz-imzalı olmayan kullanıcı kimliği '%s' kabul edildi\n"
2137
2138 #: g10/import.c:734
2139 #, fuzzy, c-format
2140 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2141 msgstr "anahtar %08lX: kullanıcı kimliği geçersiz\n"
2142
2143 #: g10/import.c:736
2144 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2145 msgstr "bu kayıp bir öz-imza yüzünden meydana gelebilir\n"
2146
2147 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2150 msgstr "anahtar %08lX: genel anahtar bulunamadı: %s\n"
2151
2152 #: g10/import.c:752
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2155 msgstr "anahtar %08lX: yeni anahtar - atlandı\n"
2156
2157 #: g10/import.c:761
2158 #, c-format
2159 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2160 msgstr "yazılabilir bir anahtar zinciri yok: %s\n"
2161
2162 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2163 #, c-format
2164 msgid "writing to `%s'\n"
2165 msgstr "\"%s\"e yazıyor\n"
2166
2167 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2168 #, c-format
2169 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2170 msgstr "\"%s\" anahtar zincirine yazarken hata oluştu: %s\n"
2171
2172 #: g10/import.c:791
2173 #, fuzzy, c-format
2174 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2175 msgstr "anahtar %08lX: genel anahtar \"%s\" alındı\n"
2176
2177 #: g10/import.c:815
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2180 msgstr "anahtar %08lX: bizim kopyamızla eşleşmiyor\n"
2181
2182 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2183 #, fuzzy, c-format
2184 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2185 msgstr "anahtar %08lX: özgün anahtar bloku bulunamadı: %s\n"
2186
2187 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2190 msgstr "anahtar %08lX: özgün anahtar bloku okunamadı: %s\n"
2191
2192 #: g10/import.c:872
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2195 msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" 1 yeni kullanıcı kimliği\n"
2196
2197 #: g10/import.c:875
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2200 msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" %d yeni kullanıcı kimliği\n"
2201
2202 #: g10/import.c:878
2203 #, fuzzy, c-format
2204 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2205 msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" 1 yeni imza\n"
2206
2207 #: g10/import.c:881
2208 #, fuzzy, c-format
2209 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2210 msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" %d yeni imza\n"
2211
2212 #: g10/import.c:884
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2215 msgstr "anahtar %08lX: %s 1 yeni yardımcı anahtar\n"
2216
2217 #: g10/import.c:887
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2220 msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" %d yeni yardımcı anahtar\n"
2221
2222 #: g10/import.c:908
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2225 msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" değişmedi\n"
2226
2227 #: g10/import.c:1053
2228 #, fuzzy, c-format
2229 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2230 msgstr "%08lX anahtarı: geçersiz şifreli (%d) gizli anahtar - atlandı\n"
2231
2232 #: g10/import.c:1064
2233 #, fuzzy
2234 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2235 msgstr "gizli anahtarı `%s'e yazıyor\n"
2236
2237 #: g10/import.c:1081
2238 #, c-format
2239 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2240 msgstr "öntanımlı gizli anahtar zinciri yok: %s\n"
2241
2242 #: g10/import.c:1092
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "key %s: secret key imported\n"
2245 msgstr "anahtar %08lX: gizli anahtar indirildi\n"
2246
2247 #: g10/import.c:1121
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2250 msgstr "anahtar %08lX: zaten gizli anahtar zincirinde\n"
2251
2252 #: g10/import.c:1131
2253 #, fuzzy, c-format
2254 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2255 msgstr "anahtar %08lX: gizli anahtar bulunamadı: %s\n"
2256
2257 #: g10/import.c:1161
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2260 msgstr ""
2261 "anahtar %08lX: genel anahtar değil - yürürlükten kaldırma sertifikası "
2262 "uygulanamaz\n"
2263
2264 #: g10/import.c:1204
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2267 msgstr ""
2268 "anahtar %08lX: yürürlükten kaldırma sertifikası geçersiz: %s - reddedildi\n"
2269
2270 #: g10/import.c:1236
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2273 msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" yürürlükten kaldırma sertifikası alındı\n"
2274
2275 #: g10/import.c:1301
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2278 msgstr "anahtar %08lX: imza için kullanıcı kimliği yok\n"
2279
2280 #: g10/import.c:1316
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2283 msgstr ""
2284 "anahtar %08lX: genel anahtar algoritması, kullanıcı kimliği \"%s\" için "
2285 "desteklenmiyor\n"
2286
2287 #: g10/import.c:1318
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2290 msgstr "anahtar %08lX: kullanıcı kimliği \"%s\" için öz-imza geçersiz\n"
2291
2292 #: g10/import.c:1336
2293 #, fuzzy, c-format
2294 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2295 msgstr "anahtar %08lX: anahtarı garantilemek için yardımcı anahtar yok\n"
2296
2297 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2300 msgstr "anahtar %08lX: genel anahtar algoritması desteklenmiyor\n"
2301
2302 #: g10/import.c:1349
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2305 msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar garantileme geçersiz\n"
2306
2307 #: g10/import.c:1364
2308 #, fuzzy, c-format
2309 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2310 msgstr "anahtar %08lX: çok sayıda yardımcı anahtar bağlantısı silindi\n"
2311
2312 #: g10/import.c:1386
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2315 msgstr ""
2316 "anahtar %08lX: anahtarı yürürlükten kaldırılacak yardımcı anahtar yok\n"
2317
2318 #: g10/import.c:1399
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2321 msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar yürürlükten kaldırması geçersiz\n"
2322
2323 #: g10/import.c:1414
2324 #, fuzzy, c-format
2325 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2326 msgstr ""
2327 "anahtar %08lX: çok sayıda yardımcı anahtar yürürlükten kaldırması silindi\n"
2328
2329 #: g10/import.c:1456
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2332 msgstr "anahtar %08lX: kullanıcı kimliği atlandı: '"
2333
2334 #: g10/import.c:1477
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2337 msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar atlandı\n"
2338
2339 #: g10/import.c:1504
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2342 msgstr "anahtar %08lX: imza gönderilebilir değil (%02x sınıfı) - atlandı\n"
2343
2344 #: g10/import.c:1514
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2347 msgstr ""
2348 "anahtar %08lX: yürürlükten kaldırma sertifikası yanlış yerde - atlandı\n"
2349
2350 #: g10/import.c:1531
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2353 msgstr ""
2354 "anahtar %08lX: yürürlükten kaldırma sertifikası geçersiz: %s - atlandı\n"
2355
2356 #: g10/import.c:1545
2357 #, fuzzy, c-format
2358 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2359 msgstr "anahtar %08lX: yardımcı anahtar imzası yanlış yerde - atlandı\n"
2360
2361 #: g10/import.c:1553
2362 #, fuzzy, c-format
2363 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2364 msgstr "anahtar %08lX: umulmayan imza sınıfı (0x%02X) - atlandı\n"
2365
2366 #: g10/import.c:1653
2367 #, fuzzy, c-format
2368 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2369 msgstr "anahtar %08lX: çift kullanıcı kimliği saptandı - katıştırıldı\n"
2370
2371 #: g10/import.c:1715
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2374 msgstr ""
2375 "UYARI: anahtar %08lX yürürlükten kaldırılmış olmalı: yürürlükten kaldırma "
2376 "anahtarı %08lX alınıyor\n"
2377
2378 #: g10/import.c:1729
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2381 msgstr ""
2382 "UYARI: anahtar %08lX yürürlükten kaldırılmış olabilir: yürürlükten kaldırma "
2383 "anahtarı %08lX mevcut değil.\n"
2384
2385 #: g10/import.c:1788
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2388 msgstr "anahtar %08lX: \"%s\" yürürlükten kaldırma sertifikası eklendi\n"
2389
2390 #: g10/import.c:1822
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2393 msgstr "anahtar %08lX: doğrudan anahtar imzası eklendi\n"
2394
2395 #: g10/keydb.c:167
2396 #, c-format
2397 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2398 msgstr "`%s' anahtar zinciri oluşturulurken hata: %s\n"
2399
2400 #: g10/keydb.c:174
2401 #, c-format
2402 msgid "keyring `%s' created\n"
2403 msgstr "`%s' anahtar zinciri oluşturuldu\n"
2404
2405 #: g10/keydb.c:685
2406 #, c-format
2407 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2408 msgstr "anahtar zinciri belleği yeniden oluşturulurken hata: %s\n"
2409
2410 #: g10/keyedit.c:253
2411 msgid "[revocation]"
2412 msgstr "[yürürlükten kaldırma]"
2413
2414 #: g10/keyedit.c:254
2415 msgid "[self-signature]"
2416 msgstr "[öz-imza]"
2417
2418 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2419 msgid "1 bad signature\n"
2420 msgstr "1 kötü imza\n"
2421
2422 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2423 #, c-format
2424 msgid "%d bad signatures\n"
2425 msgstr "%d kötü imza\n"
2426
2427 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2428 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2429 msgstr "1 imza kayıp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
2430
2431 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2432 #, c-format
2433 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2434 msgstr "%d imza kayıp bir anahtar yüzünden kontrol edilmedi\n"
2435
2436 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2437 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2438 msgstr "1 imza bir hata yüzünden kontrol edilmedi\n"
2439
2440 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2441 #, c-format
2442 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2443 msgstr "%d imza hatalardan dolayı kontrol edilmedi\n"
2444
2445 #: g10/keyedit.c:344
2446 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2447 msgstr "1 öz-imzası geçersiz kullanıcı kimliği saptandı\n"
2448
2449 #: g10/keyedit.c:346
2450 #, c-format
2451 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2452 msgstr "%d öz-imzası geçersiz kullanıcı kimliği saptandı\n"
2453
2454 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2455 #, fuzzy
2456 msgid ""
2457 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2458 "keys\n"
2459 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2460 "etc.)\n"
2461 msgstr ""
2462 "Diğer kullanıcıları anahtarların doğrulayacak\n"
2463 "bu kullanıcının güven derecesine lütfen karar verin.\n"
2464 "(pasportuna mı bakarsınız yoksa farklı kaynaklardan\n"
2465 "parmakizlerini mi kontrol edersiniz...)? kararınızı verin\n"
2466
2467 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2470 msgstr " %d = Şöyle böyle güveniyorum\n"
2471
2472 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "  %d = I trust fully\n"
2475 msgstr " %d = Tamamen güveniyorum\n"
2476
2477 #: g10/keyedit.c:426
2478 msgid ""
2479 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2480 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2481 "trust signatures on your behalf.\n"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: g10/keyedit.c:442
2485 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: g10/keyedit.c:584
2489 #, c-format
2490 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2491 msgstr "Kullanıcı kimliği \"%s\" yürürlükten kaldırıldı."
2492
2493 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2494 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1466
2495 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2496 msgstr "Onu yine de imzalamak istiyor musunuz? (e/H) "
2497
2498 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2499 #: g10/keyedit.c:1472
2500 msgid "  Unable to sign.\n"
2501 msgstr "  İmzalanamıyor.\n"
2502
2503 #: g10/keyedit.c:610
2504 #, c-format
2505 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2506 msgstr "Kullanıcı kimliği \"%s\" zamanaşımına uğradı."
2507
2508 #: g10/keyedit.c:636
2509 #, c-format
2510 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2511 msgstr "Kullanıcı kimliği \"%s\" öz-imzalı değil."
2512
2513 #: g10/keyedit.c:675
2514 #, c-format
2515 msgid ""
2516 "The self-signature on \"%s\"\n"
2517 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2518 msgstr ""
2519 "\"%s\" üzerindeki öz-imza\n"
2520 "bir PGP 2.x tarzı imza.\n"
2521
2522 #: g10/keyedit.c:684
2523 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2524 msgstr "Bir OpenPGP öz-imzası haline getirilmesini istiyor musunuz? (e/H) "
2525
2526 #: g10/keyedit.c:698
2527 #, c-format
2528 msgid ""
2529 "Your current signature on \"%s\"\n"
2530 "has expired.\n"
2531 msgstr ""
2532 "\"%s\" üzerindeki imzanızın\n"
2533 "kullanım süresi dolmuş.\n"
2534
2535 #: g10/keyedit.c:702
2536 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2537 msgstr ""
2538 "Yeni imzanızın süresi dolmuş biriyle değiştirilmesini ister misiniz? (e/H) "
2539
2540 #: g10/keyedit.c:723
2541 #, c-format
2542 msgid ""
2543 "Your current signature on \"%s\"\n"
2544 "is a local signature.\n"
2545 msgstr ""
2546 "\"%s\" üzerindeki imzanız\n"
2547 "dahili bir imza.\n"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:727
2550 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2551 msgstr ""
2552 "Bu imzanın dışarda da geçerli hale getirilmesini istiyor musunuz? (e/H) "
2553
2554 #: g10/keyedit.c:748
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2557 msgstr "\"%s\" zaten %08lX anahtarıyla yerel olarak imzalanmış\n"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:751
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2562 msgstr "\"%s\" zaten %08lX anahtarıyla imzalanmış\n"
2563
2564 #: g10/keyedit.c:756
2565 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2566 msgstr "Onu yine de imzalamak istiyor musunuz? (e/H) "
2567
2568 #: g10/keyedit.c:778
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2571 msgstr "%08lX anahtarı ile imzalanacak hiçbir şey yok\n"
2572
2573 #: g10/keyedit.c:793
2574 msgid "This key has expired!"
2575 msgstr "Bu anahtarın kullanım süresi dolmuş!"
2576
2577 #: g10/keyedit.c:813
2578 #, c-format
2579 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2580 msgstr "Bu anahtarın geçerliliği %s de bitiyor.\n"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:817
2583 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2584 msgstr "İmzanızın da bu kadar süre geçerli olmasını ister misiniz? (E/h) "
2585
2586 #: g10/keyedit.c:850
2587 msgid ""
2588 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2589 "mode.\n"
2590 msgstr ""
2591 "--pgp2 kipinde bir PGP 2.x anahtarlara bir OpenPGP imzası "
2592 "uygulanamayabilir.\n"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:852
2595 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2596 msgstr "Bu, anahtarı PGP 2.x için kullanışsız yapacak.\n"
2597
2598 #: g10/keyedit.c:877
2599 msgid ""
2600 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2601 "belongs\n"
2602 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2603 msgstr ""
2604 "Bu anahtarın ismi yukarda yazılı kişiye ait olduğunu ne kadar dikkatli\n"
2605 "doğruladınız?  Bu sorunun cevabını bilmiyorsanız \"0\" yazın.\n"
2606
2607 #: g10/keyedit.c:882
2608 #, c-format
2609 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2610 msgstr "   (0) Cevabı bilmiyorum. %s\n"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:884
2613 #, c-format
2614 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2615 msgstr "   (1) Tamamen kontrol edildi.%s\n"
2616
2617 #: g10/keyedit.c:886
2618 #, c-format
2619 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2620 msgstr "   (2) İlişkisel denetim yaptım.%s\n"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:888
2623 #, c-format
2624 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2625 msgstr "   (3) Çok dikkatli bir denetim yaptım.%s\n"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:894
2628 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2629 msgstr "Seçiminiz? (bilgi için '?' giriniz): "
2630
2631 #: g10/keyedit.c:918
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid ""
2634 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2635 "key \"%s\" (%s)\n"
2636 msgstr ""
2637 "Bu anahtarı kendi anahtarınızla imzalamak istediğinize gerçekten\n"
2638 "emin misiniz?: \""
2639
2640 #: g10/keyedit.c:924
2641 msgid ""
2642 "\n"
2643 "This will be a self-signature.\n"
2644 msgstr ""
2645 "\n"
2646 "Bu bir öz-imza olacak.\n"
2647
2648 #: g10/keyedit.c:928
2649 msgid ""
2650 "\n"
2651 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2652 msgstr ""
2653 "\n"
2654 "UYARI: imza dışarı gönderilemez olarak imlenmeyecek.\n"
2655
2656 #: g10/keyedit.c:933
2657 msgid ""
2658 "\n"
2659 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2660 msgstr ""
2661 "\n"
2662 "UYARI: imza yürürlükten kaldırılamaz olarak imlenmeyecek.\n"
2663
2664 #: g10/keyedit.c:940
2665 msgid ""
2666 "\n"
2667 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2668 msgstr ""
2669 "\n"
2670 "İmza dışarı gönderilemez olarak imlenecek.\n"
2671
2672 #: g10/keyedit.c:944
2673 msgid ""
2674 "\n"
2675 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2676 msgstr ""
2677 "\n"
2678 "İmza yürürlükten kaldırılamaz olarak imlenecek.\n"
2679
2680 #: g10/keyedit.c:949
2681 msgid ""
2682 "\n"
2683 "I have not checked this key at all.\n"
2684 msgstr ""
2685 "\n"
2686 "Her şeyiyle bu anahtarı kontrol edemedim.\n"
2687
2688 #: g10/keyedit.c:953
2689 msgid ""
2690 "\n"
2691 "I have checked this key casually.\n"
2692 msgstr ""
2693 "\n"
2694 "Bu anahtarı karşılaştırmalı kontrol ettim.\n"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:957
2697 msgid ""
2698 "\n"
2699 "I have checked this key very carefully.\n"
2700 msgstr ""
2701 "\n"
2702 "Bu anahtarı çok dikkatli kontrol ettim.\n"
2703
2704 #: g10/keyedit.c:967
2705 msgid "Really sign? (y/N) "
2706 msgstr "Gerçekten imzalayacak mısınız? (e/H) "
2707
2708 #: g10/keyedit.c:1012 g10/keyedit.c:3865 g10/keyedit.c:3956 g10/keyedit.c:4029
2709 #: g10/sign.c:369
2710 #, c-format
2711 msgid "signing failed: %s\n"
2712 msgstr "imzalama başarısız: %s\n"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:1068
2715 msgid "This key is not protected.\n"
2716 msgstr "Bu anahtar korunmamış.\n"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:1072
2719 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2720 msgstr "Asıl anahtarın gizli parçaları kullanılamaz.\n"
2721
2722 #: g10/keyedit.c:1076
2723 msgid "Key is protected.\n"
2724 msgstr "Anahtar korunmuş.\n"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:1096
2727 #, c-format
2728 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2729 msgstr "Bu anahtar üzerinde düzenleme yapılamaz: %s\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:1102
2732 msgid ""
2733 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2734 "\n"
2735 msgstr ""
2736 "Bu gizli anahtar için yeni anahtar parolasını giriniz.\n"
2737 "\n"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:1111 g10/keygen.c:1806
2740 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2741 msgstr ""
2742 "ikinci kez yazdığınız anahtar parolası ilkiyle aynı değil; işlem "
2743 "tekrarlanacak"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:1116
2746 msgid ""
2747 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2748 "\n"
2749 msgstr ""
2750 "Bir anahtar parolası vermediniz - bu çok *kötü* bir fikir!\n"
2751 "\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:1119
2754 #, fuzzy
2755 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2756 msgstr "Gerçekten bunu yapmak istiyor musunuz? "
2757
2758 #: g10/keyedit.c:1185
2759 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2760 msgstr "bir anahtar imzası doğru yere taşınıyor\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:1231
2763 msgid "save"
2764 msgstr "save"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:1231
2767 msgid "save and quit"
2768 msgstr "kaydet ve çık"
2769
2770 #: g10/keyedit.c:1234
2771 msgid "fpr"
2772 msgstr "fpr"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:1234
2775 msgid "show fingerprint"
2776 msgstr "parmak izini gösterir"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:1235
2779 msgid "list key and user IDs"
2780 msgstr "anahtarı ve kullanıcı kimliğini gösterir"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:1237
2783 msgid "uid"
2784 msgstr "uid"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:1237
2787 msgid "select user ID N"
2788 msgstr "N kullanıcı kimliğini seçer"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:1238
2791 msgid "key"
2792 msgstr "key"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:1238
2795 msgid "select secondary key N"
2796 msgstr "N yardımcı anahtarını seçer"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:1239
2799 msgid "check"
2800 msgstr "check"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:1239
2803 msgid "list signatures"
2804 msgstr "imzaları listeler"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:1240
2807 msgid "c"
2808 msgstr "k"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:1241
2811 msgid "sign"
2812 msgstr "sign"
2813
2814 #: g10/keyedit.c:1241
2815 msgid "sign the key"
2816 msgstr "anahtarı imzalar"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:1242
2819 msgid "s"
2820 msgstr "i"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:1243
2823 #, fuzzy
2824 msgid "tsign"
2825 msgstr "sign"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:1243
2828 #, fuzzy
2829 msgid "make a trust signature"
2830 msgstr "bağımsız bir imza yapar"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:1244
2833 msgid "lsign"
2834 msgstr "lsign"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:1244
2837 msgid "sign the key locally"
2838 msgstr "anahtarı yerel olarak imzala"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:1245
2841 msgid "nrsign"
2842 msgstr "nrsign"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:1245
2845 msgid "sign the key non-revocably"
2846 msgstr "yürürlükten kaldırılamayan imza yapar"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:1246
2849 msgid "nrlsign"
2850 msgstr "nrlsign"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:1246
2853 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2854 msgstr "yürürlükten kaldırılamayan yerel imza yapar"
2855
2856 #: g10/keyedit.c:1248
2857 msgid "adduid"
2858 msgstr "adduid"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1248
2861 msgid "add a user ID"
2862 msgstr "bir kullanıcı kimliği ekler"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1249
2865 msgid "addphoto"
2866 msgstr "addphoto"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1249
2869 msgid "add a photo ID"
2870 msgstr "bir foto kimliği ekler"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1250
2873 msgid "deluid"
2874 msgstr "deluid"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1250
2877 msgid "delete user ID"
2878 msgstr "kullanıcı kimliğini siler"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1252
2881 msgid "delphoto"
2882 msgstr "delphoto"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1253
2885 msgid "addkey"
2886 msgstr "addkey"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1253
2889 msgid "add a secondary key"
2890 msgstr "bir yardımcı anahtar ekler"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1255
2893 #, fuzzy
2894 msgid "addcardkey"
2895 msgstr "addkey"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:1255
2898 msgid "add a key to a smartcard"
2899 msgstr ""
2900
2901 #: g10/keyedit.c:1256
2902 msgid "keytocard"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: g10/keyedit.c:1256
2906 msgid "move a key to a smartcard"
2907 msgstr ""
2908
2909 #: g10/keyedit.c:1258
2910 msgid "delkey"
2911 msgstr "delkey"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1258
2914 msgid "delete a secondary key"
2915 msgstr "bir yardımcı anahtar siler"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1259
2918 msgid "addrevoker"
2919 msgstr "addrevoker"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1259
2922 msgid "add a revocation key"
2923 msgstr "bir yürürlükten kaldırma anahtarı ekler"
2924
2925 #: g10/keyedit.c:1260
2926 msgid "delsig"
2927 msgstr "delsig"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1260
2930 msgid "delete signatures"
2931 msgstr "imzaları siler"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:1261
2934 msgid "expire"
2935 msgstr "expire"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:1261
2938 msgid "change the expire date"
2939 msgstr "son kullanım tarihini değiştirir"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1262
2942 msgid "primary"
2943 msgstr "primary"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:1262
2946 msgid "flag user ID as primary"
2947 msgstr "kullanıcı kimliğini asıl olarak imler"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:1263
2950 msgid "toggle"
2951 msgstr "toggle"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1263
2954 msgid "toggle between secret and public key listing"
2955 msgstr "genel ve gizli anahtar listeleri arasında yer değiştirir"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1265
2958 msgid "t"
2959 msgstr "b"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1266
2962 msgid "pref"
2963 msgstr "pref"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1266
2966 msgid "list preferences (expert)"
2967 msgstr "tercihleri listeler (uzman)"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1267
2970 msgid "showpref"
2971 msgstr "showpref"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1267
2974 msgid "list preferences (verbose)"
2975 msgstr "tercihleri listeler (ayrıntılı)"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1268
2978 msgid "setpref"
2979 msgstr "setpref"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1268
2982 msgid "set preference list"
2983 msgstr "tercih listesi oluşturmak için"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1269
2986 msgid "updpref"
2987 msgstr "updpref"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1269
2990 msgid "updated preferences"
2991 msgstr "güncelenmiş tercihler"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1270
2994 #, fuzzy
2995 msgid "keyserver"
2996 msgstr "anahtar sunucusu hatası"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1270
2999 #, fuzzy
3000 msgid "set preferred keyserver URL"
3001 msgstr "anahtar sunucusunun adresi çözümlenemedi\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1271
3004 msgid "change the passphrase"
3005 msgstr "anahtar parolasını değiştirir"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1272
3008 msgid "trust"
3009 msgstr "trust"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1272
3012 msgid "change the ownertrust"
3013 msgstr "sahibiningüvencesini değiştirir"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1273
3016 msgid "revsig"
3017 msgstr "revsig"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1273
3020 msgid "revoke signatures"
3021 msgstr "imzaları yürürlükten kaldırır"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1274
3024 msgid "revuid"
3025 msgstr "revuid"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1274
3028 msgid "revoke a user ID"
3029 msgstr "bir kullanıcı kimliği yürürlükten kaldırır"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1275
3032 msgid "revkey"
3033 msgstr "revkey"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1275
3036 msgid "revoke a secondary key"
3037 msgstr "bir yardımcı anahtarı yürürlükten kaldırır"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1276
3040 msgid "disable"
3041 msgstr "disable"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1276
3044 msgid "disable a key"
3045 msgstr "bir anahtarı iptal eder"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1277
3048 msgid "enable"
3049 msgstr "enable"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1277
3052 msgid "enable a key"
3053 msgstr "bir anahtarı kullanıma sokar"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1278
3056 msgid "showphoto"
3057 msgstr "showphoto"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1278
3060 msgid "show photo ID"
3061 msgstr "foto kimliğini gösterir"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1328
3064 #, c-format
3065 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3066 msgstr "gizli anahtar bloğu `%s' okunurken hata oluştu: %s\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1345
3069 msgid "Secret key is available.\n"
3070 msgstr "Gizli anahtar mevcut.\n"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1407
3073 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3074 msgstr "Bunu yapmak için gizli anahtar gerekli.\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1412
3077 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3078 msgstr "lütfen önce \"seçmece\" komutunu kullanın.\n"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1460
3081 msgid "Key is revoked."
3082 msgstr "Anahtar yürürlükten kaldırıldı."
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1480
3085 #, fuzzy
3086 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3087 msgstr "Tüm kullanıcı kimlikleri gerçekten imzalanacak mı? "
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1482
3090 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3091 msgstr "İpucu: İmzalamak için bir kullanıcı kimliği seçiniz\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1507
3094 #, c-format
3095 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3096 msgstr "%s kipindeyken bu komut kullanılamaz.\n"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1529 g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1652
3099 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3100 msgstr "En az bir kullanıcı kimliği seçmelisiniz.\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1531
3103 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3104 msgstr "Son kullanıcı kimliğini silemezsiniz!\n"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1533
3107 #, fuzzy
3108 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3109 msgstr "Seçilen tüm kullanıcı kimlikleri gerçekten silinecek mi? "
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1534
3112 #, fuzzy
3113 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3114 msgstr "Bu kullanıcı kimliği gerçekten silinecek mi? "
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1584
3117 #, fuzzy
3118 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3119 msgstr "Bu kullanıcı kimliği gerçekten silinecek mi? "
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1596
3122 #, fuzzy
3123 msgid "You must select exactly one key.\n"
3124 msgstr "En az bir anahtar seçmelisiniz.\n"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1616 g10/keyedit.c:1671
3127 msgid "You must select at least one key.\n"
3128 msgstr "En az bir anahtar seçmelisiniz.\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1619
3131 #, fuzzy
3132 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3133 msgstr "Seçilen anahtarları gerçekten silmek istiyor musunuz? "
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1620
3136 #, fuzzy
3137 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3138 msgstr "Bu anahtarı gerçekten silmek istiyor musunuz? "
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1655
3141 #, fuzzy
3142 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3143 msgstr "Seçilen tüm kullanıcı kimlikleri gerçekten iptal edilecek mi? "
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1656
3146 #, fuzzy
3147 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3148 msgstr "Bu kullanıcı kimliği gerçekten iptal edilecek mi? "
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1675
3151 #, fuzzy
3152 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3153 msgstr "Seçilen anahtarları gerçekten yürürlükten kaldırmak istiyor musunuz? "
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1676
3156 #, fuzzy
3157 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3158 msgstr "Bu anahtarı gerçekten yürürlükten kaldırmak istiyor musunuz? "
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1715
3161 msgid ""
3162 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1747
3166 #, fuzzy
3167 msgid "Set preference list to:\n"
3168 msgstr "tercih listesi oluşturmak için"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1753
3171 #, fuzzy
3172 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3173 msgstr ""
3174 "Seçilen kullanıcı kimlik için tercihleri gerçekten güncellemek istiyor "
3175 "musunuz? "
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1755
3178 #, fuzzy
3179 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3180 msgstr "Tercihleri gerçekten güncellemek istiyor musunuz? "
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1805
3183 #, fuzzy
3184 msgid "Save changes? (y/N) "
3185 msgstr "Değişiklikler kaydedilecek mi? "
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1808
3188 #, fuzzy
3189 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3190 msgstr "Kaydetmeden çıkılsın mı? "
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1818
3193 #, c-format
3194 msgid "update failed: %s\n"
3195 msgstr "güncelleme başarısız: %s\n"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:1825
3198 #, c-format
3199 msgid "update secret failed: %s\n"
3200 msgstr "gizliyi güncelleme başarısız: %s\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:1832
3203 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3204 msgstr "Güncelleme gereği olmadığından anahtar değişmedi.\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1904
3207 msgid "Digest: "
3208 msgstr "Özümlenen: "
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1956
3211 msgid "Features: "
3212 msgstr "Özellikler: "
3213
3214 #: g10/keyedit.c:1967
3215 msgid "Keyserver no-modify"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1982 g10/keylist.c:229
3219 msgid "Preferred keyserver: "
3220 msgstr ""
3221
3222 #: g10/keyedit.c:2223
3223 #, c-format
3224 msgid "This key may be revoked by %s key "
3225 msgstr ""
3226 "Bu anahtar %s tarafından şu anahtarla yürürlükten kaldırılmış olabilir: "
3227
3228 #: g10/keyedit.c:2227
3229 msgid " (sensitive)"
3230 msgstr " (duyarlı)"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2241 g10/keyedit.c:2297 g10/keyedit.c:2418 g10/keyedit.c:2433
3233 #: g10/keyserver.c:366
3234 #, fuzzy, c-format
3235 msgid "created: %s"
3236 msgstr "%s oluşturulamıyor: %s\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:2244 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3239 #, fuzzy, c-format
3240 msgid "revoked: %s"
3241 msgstr "[yürürlükten kaldırıldı] "
3242
3243 #: g10/keyedit.c:2246 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3244 #, fuzzy, c-format
3245 msgid "expired: %s"
3246 msgstr "[son kullanma tarihi: %s]"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:2248 g10/keyedit.c:2299 g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2435
3249 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3250 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3251 #, fuzzy, c-format
3252 msgid "expires: %s"
3253 msgstr "[son kullanma tarihi: %s]"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2250
3256 #, fuzzy, c-format
3257 msgid "usage: %s"
3258 msgstr " güvencesi: %c/%c"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:2265
3261 #, fuzzy, c-format
3262 msgid "trust: %s"
3263 msgstr " güvencesi: %c/%c"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:2269
3266 #, c-format
3267 msgid "validity: %s"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: g10/keyedit.c:2276
3271 msgid "This key has been disabled"
3272 msgstr "Bu anahtar iptal edilmişti"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:2304
3275 msgid "card-no: "
3276 msgstr ""
3277
3278 #: g10/keyedit.c:2339 g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2343
3279 #, c-format
3280 msgid "[%8.8s] "
3281 msgstr ""
3282
3283 #: g10/keyedit.c:2339 g10/keyedit.c:2452 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3284 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3285 #, fuzzy
3286 msgid "revoked"
3287 msgstr "[yürürlükten kaldırıldı] "
3288
3289 #: g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2454 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3290 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3291 #, fuzzy
3292 msgid "expired"
3293 msgstr "expire"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:2380
3296 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3297 msgstr "Bir PGP 2.x tarzı kullanıcı kimliğine uygun tercih yok.\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:2388
3300 msgid ""
3301 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3302 "unless you restart the program.\n"
3303 msgstr ""
3304 "Gösterilen anahtarın, uygulamayı yeniden başlatıncaya kadar, gerekli\n"
3305 "doğrulukta olmayacağını lütfen gözönüne alınız.\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:2519
3308 msgid ""
3309 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3310 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3311 msgstr ""
3312 "UYARI: birincil olarak imli bir kullanıcı kimliği yok. Bu komut\n"
3313 "       başka bir kullanıcı kimliğinin birincil varsayılmasına sebep "
3314 "olabilir.\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:2579
3317 msgid ""
3318 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3319 "versions\n"
3320 "         of PGP to reject this key.\n"
3321 msgstr ""
3322 "UYARI: Bu PGP-2 tarzı bir anahtar. Bir foto kimliği eklenmesi bu anahtarın\n"
3323 "       bazı PGP sürümleri tarafından reddedilmesi ile sonuçlanabilir.\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:2584 g10/keyedit.c:2862
3326 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3327 msgstr "Onu yine de eklemek istiyor musunuz? (e/H) "
3328
3329 #: g10/keyedit.c:2590
3330 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3331 msgstr "PGP2 tarzı bir anahtara bir foto kimliği ekleyemeyebilirsiniz.\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:2730
3334 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3335 msgstr "Bu doğru imza silinsin mi? (e/H/k)"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:2740
3338 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3339 msgstr "Bu geçersiz imza silinsin mi? (e/H/k)"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2744
3342 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3343 msgstr "Bu bilinmeyen imza silinsin mi? (e/H/k)"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:2750
3346 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3347 msgstr "Bu öz-imza gerçekten silinecek mi? (e/H)"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:2764
3350 #, c-format
3351 msgid "Deleted %d signature.\n"
3352 msgstr "%d imza silindi.\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:2765
3355 #, c-format
3356 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3357 msgstr "%d imza silindi.\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2768
3360 msgid "Nothing deleted.\n"
3361 msgstr "Hiçbir şey silinmedi.\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2857
3364 msgid ""
3365 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3366 "cause\n"
3367 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3368 msgstr ""
3369 "UYARI: Bu PGP-2 tarzı bir anahtar. Tasarlanmış bir yürürlükten kaldırıcı\n"
3370 "       eklenmesi bu anahtarın bazı PGP sürümleri tarafından reddedilmesi\n"
3371 "       ile sonuçlanabilir.\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2868
3374 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3375 msgstr ""
3376 "PGP2 tarzı bir anahtara tasarlanmış bir yürürlükten kaldırıcı "
3377 "ekleyemeyebilirsiniz.\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:2888
3380 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3381 msgstr ""
3382 "Tasarlanmış yürürlükten kaldırma anahtarının kullanıcı kimliğini giriniz: "
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2911
3385 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3386 msgstr ""
3387 "bir PGP 2.x tarzı anahtar bir tasarlanmış yürürlükten kaldırma anahtarı "
3388 "olarak atanamaz\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:2926
3391 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3392 msgstr ""
3393 "bir anahtarı kendisini yürürlükten kaldıracak anahtar olarak "
3394 "kullanamazsınız\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:2948
3397 #, fuzzy
3398 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3399 msgstr "UYARI: Bu anahtar sahibi tarafından yürürlükten kaldırılmıştı!\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:2967
3402 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3403 msgstr ""
3404 "UYARI: yürürlükten kaldıran olarak tasarlanmış bir anahtar başka amaçla\n"
3405 "       kullanılamaz!\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:2973
3408 #, fuzzy
3409 msgid ""
3410 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3411 msgstr ""
3412 "bir anahtarın, yürürlükten kaldıran anahtar olmasını istediğinizden emin "
3413 "misiniz? (e/H): "
3414
3415 #: g10/keyedit.c:3034
3416 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3417 msgstr "Lütfen gizli anahtarlardan seçilenleri silin.\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:3040
3420 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3421 msgstr "Lütfen en fazla bir yardımcı anahtar seçin.\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:3044
3424 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3425 msgstr "Bir yardımcı anahtar için son kullanma tarihi değiştiriliyor.\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:3047
3428 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3429 msgstr "Asıl anahtar için son kullanma tarihi değiştiriliyor.\n"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:3093
3432 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3433 msgstr "Bir v3 anahtarının son kullanma tarihini değiştiremezsiniz\n"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:3109
3436 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3437 msgstr "Gizli anahtar demetinde uygun/benzer imza yok\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:3189
3440 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3441 msgstr "Lütfen sadece ve sadece bir kullanıcı kimlik seçiniz.\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:3228 g10/keyedit.c:3338 g10/keyedit.c:3457
3444 #, fuzzy, c-format
3445 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3446 msgstr "kullanıcı kimliği \"%s\" için v3 öz-imzası atlanıyor\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3399
3449 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3450 msgstr ""
3451
3452 #: g10/keyedit.c:3478
3453 #, fuzzy
3454 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3455 msgstr "Onu kullanmak istediğinizden emin misiniz? (e/H) "
3456
3457 #: g10/keyedit.c:3479
3458 #, fuzzy
3459 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3460 msgstr "Onu kullanmak istediğinizden emin misiniz? (e/H) "
3461
3462 #: g10/keyedit.c:3541
3463 #, c-format
3464 msgid "No user ID with index %d\n"
3465 msgstr "%d endeksine sahip kullanıcı kimliği yok\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3587
3468 #, c-format
3469 msgid "No secondary key with index %d\n"
3470 msgstr "%d endeksine sahip yardımcı anahtar yok\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:3704
3473 #, fuzzy, c-format
3474 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3475 msgstr "Kullanıcı kimliği: \""
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3707 g10/keyedit.c:3771 g10/keyedit.c:3814
3478 #, fuzzy, c-format
3479 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3480 msgstr "   %08lX ile %s%s%s de imzalanmış\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:3709 g10/keyedit.c:3773 g10/keyedit.c:3816
3483 msgid " (non-exportable)"
3484 msgstr " (dışarda geçersiz)"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:3713
3487 #, c-format
3488 msgid "This signature expired on %s.\n"
3489 msgstr "Bu anahtarın geçerliliği %s de bitti.\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:3717
3492 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3493 msgstr "Onu yine de yürürlükten kaldırmak istiyor musunuz? (e/H) "
3494
3495 #: g10/keyedit.c:3721
3496 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3497 msgstr ""
3498 "Bu imza için bir yürürlükten kaldırma sertifikası oluşturulsun mu? (e/H) "
3499
3500 #: g10/keyedit.c:3748
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3503 msgstr "Bu kullanıcı kimliklerini imzalamışsınız:\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:3774
3506 #, fuzzy
3507 msgid " (non-revocable)"
3508 msgstr " (dışarda geçersiz)"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:3781
3511 #, fuzzy, c-format
3512 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3513 msgstr "   %08lX tarafından %s de yürürlükten kaldırılmış\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:3803
3516 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3517 msgstr "Bu imzaları yürürlükten kaldırmak üzeresiniz:\n"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:3823
3520 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3521 msgstr ""
3522 "Bu yürürlükten kaldırma sertifikalarını gerçekten oluşturacak mısınız? (e/H) "
3523
3524 #: g10/keyedit.c:3853
3525 msgid "no secret key\n"
3526 msgstr "gizli anahtar yok\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:3923
3529 #, c-format
3530 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3531 msgstr "kullanıcı kimliği \"%s\" zaten iptal edilmişti\n"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:3940
3534 #, c-format
3535 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3536 msgstr "UYARI: bir kullanıcı kimliği imzası %d saniye gelecekte oluşturuldu\n"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:4109
3539 #, fuzzy, c-format
3540 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3541 msgstr ""
3542 "Anahtar 0x%3$08lX (kull-kiml %4$d) için %2$ld uzunluktaki %1$s foto kimliği "
3543 "gösteriliyor\n"
3544
3545 #: g10/keygen.c:293
3546 #, fuzzy, c-format
3547 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3548 msgstr "%c%lu tercihi yinelendi\n"
3549
3550 #: g10/keygen.c:300
3551 #, fuzzy
3552 msgid "too many cipher preferences\n"
3553 msgstr "`%c' tercih çok fazla\n"
3554
3555 #: g10/keygen.c:302
3556 #, fuzzy
3557 msgid "too many digest preferences\n"
3558 msgstr "`%c' tercih çok fazla\n"
3559
3560 #: g10/keygen.c:304
3561 #, fuzzy
3562 msgid "too many compression preferences\n"
3563 msgstr "`%c' tercih çok fazla\n"
3564
3565 #: g10/keygen.c:401
3566 #, fuzzy, c-format
3567 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3568 msgstr "tercih dizgesindeki karakter geçersiz\n"
3569
3570 #: g10/keygen.c:827
3571 msgid "writing direct signature\n"
3572 msgstr "doğrudan imza yazılıyor\n"
3573
3574 #: g10/keygen.c:866
3575 msgid "writing self signature\n"
3576 msgstr "öz-imza yazılıyor\n"
3577
3578 #: g10/keygen.c:912
3579 msgid "writing key binding signature\n"
3580 msgstr "anahtarı garantileyen imzayı yazıyor\n"
3581
3582 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3583 #, c-format
3584 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3585 msgstr "anahtar uzunluğu geçersiz; %u bit kullanılıyor\n"
3586
3587 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3588 #, c-format
3589 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3590 msgstr "anahtar uzunluğu %u bite yuvarlandı\n"
3591
3592 #: g10/keygen.c:1247
3593 #, fuzzy
3594 msgid "Sign"
3595 msgstr "sign"
3596
3597 #: g10/keygen.c:1250
3598 #, fuzzy
3599 msgid "Encrypt"
3600 msgstr "veriyi şifreler"
3601
3602 #: g10/keygen.c:1253
3603 msgid "Authenticate"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: g10/keygen.c:1261
3607 msgid "SsEeAaQq"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: g10/keygen.c:1276
3611 #, c-format
3612 msgid "Possible actions for a %s key: "
3613 msgstr ""
3614
3615 #: g10/keygen.c:1280
3616 msgid "Current allowed actions: "
3617 msgstr ""
3618
3619 #: g10/keygen.c:1285
3620 #, c-format
3621 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3622 msgstr ""
3623
3624 #: g10/keygen.c:1288
3625 #, fuzzy, c-format
3626 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3627 msgstr "   (%d) ElGamal (yalnız şifrelemek için)\n"
3628
3629 #: g10/keygen.c:1291
3630 #, c-format
3631 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: g10/keygen.c:1294
3635 #, c-format
3636 msgid "   (%c) Finished\n"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: g10/keygen.c:1348
3640 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3641 msgstr "Lütfen istediğiniz anahtarı seçiniz:\n"
3642
3643 #: g10/keygen.c:1350
3644 #, fuzzy, c-format
3645 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3646 msgstr "   (%d) DSA ve ElGamal (öntanımlı)\n"
3647
3648 #: g10/keygen.c:1351
3649 #, c-format
3650 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3651 msgstr "   (%d) DSA (yalnız imzalamak için)\n"
3652
3653 #: g10/keygen.c:1353
3654 #, fuzzy, c-format
3655 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3656 msgstr "   (%d) ElGamal (yalnız şifrelemek için)\n"
3657
3658 #: g10/keygen.c:1354
3659 #, c-format
3660 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3661 msgstr "   (%d) RSA (sadece imzalamak için)\n"
3662
3663 #: g10/keygen.c:1356
3664 #, c-format
3665 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3666 msgstr "   (%d) RSA (sadece şifrelemek için)\n"
3667
3668 #: g10/keygen.c:1358
3669 #, fuzzy, c-format
3670 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3671 msgstr "   (%d) RSA (sadece şifrelemek için)\n"
3672
3673 #: g10/keygen.c:1409
3674 #, c-format
3675 msgid ""
3676 "About to generate a new %s keypair.\n"
3677 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3678 "              default keysize is 1024 bits\n"
3679 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3680 msgstr ""
3681 "Yeni bir %s anahtar çifti üretmek üzeresiniz.\n"
3682 "                   en küçük anahtar uzunluğu:  768 bit\n"
3683 "                  öntanımlı anahtar uzunluğu: 1024 bit\n"
3684 "    önerilebilecek en büyük anahtar uzunluğu: 2048 bit\n"
3685
3686 #: g10/keygen.c:1418
3687 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3688 msgstr "İstediğiniz anahtar uzunluğu nedir? (1024) "
3689
3690 #: g10/keygen.c:1423
3691 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3692 msgstr "DSA anahtarının uzunluğu 512 ile 1024 bit arasında olabilir\n"
3693
3694 #: g10/keygen.c:1425
3695 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3696 msgstr ""
3697 "anahtar uzunluğu çok küçük; RSA anahtarı için en küçük uzunluk: 1024 bit\n"
3698
3699 #: g10/keygen.c:1428
3700 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3701 msgstr "anahtar uzunluğu çok küçük; en küçük anahtar uzunluğu 768 bit'tir.\n"
3702
3703 #: g10/keygen.c:1439
3704 #, c-format
3705 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3706 msgstr "anahtar uzunluğu çok büyük; izin verilen en büyük değer: %d bit\n"
3707
3708 #: g10/keygen.c:1444
3709 msgid ""
3710 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3711 "computations take REALLY long!\n"
3712 msgstr ""
3713 "Hesaplama EPEYCE UZUN zaman alacağından anahtar uzunluklarında\n"
3714 "2048 bitten fazlası tavsiye edilmez.\n"
3715
3716 #: g10/keygen.c:1447
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3719 msgstr "Bu anahtar uzunluğunu istediğinizden emin misiniz? "
3720
3721 #: g10/keygen.c:1449
3722 msgid ""
3723 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3724 "vulnerable to attacks!\n"
3725 msgstr ""
3726 "Tamam, ama saldırılara çok duyarlı olan monitör ve klavye ışınımlarından "
3727 "kendinizi uzak tutun! (ne demekse...)\n"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1458
3730 #, c-format
3731 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3732 msgstr "İstenen anahtar uzunluğu: %u bit\n"
3733
3734 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3735 #, c-format
3736 msgid "rounded up to %u bits\n"
3737 msgstr "%u bite yuvarlandı\n"
3738
3739 #: g10/keygen.c:1516
3740 msgid ""
3741 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3742 "         0 = key does not expire\n"
3743 "      <n>  = key expires in n days\n"
3744 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3745 "      <n>m = key expires in n months\n"
3746 "      <n>y = key expires in n years\n"
3747 msgstr ""
3748 "Lütfen anahtarın ne kadar süreyle geçerli olacağını belirtin.\n"
3749 "         0 = anahtar süresiz geçerli\n"
3750 "      <n>  = anahtar n gün geçerli\n"
3751 "      <n>w = anahtar n hafta geçerli\n"
3752 "      <n>m = anahtar n ay geçerli\n"
3753 "      <n>y = anahtar n yıl geçerli\n"
3754
3755 #: g10/keygen.c:1525
3756 msgid ""
3757 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3758 "         0 = signature does not expire\n"
3759 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3760 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3761 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3762 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3763 msgstr ""
3764 "Lütfen imzanınn ne kadar süreyle geçerli olacağını belirtin.\n"
3765 "         0 = imza süresiz geçerli\n"
3766 "      <n>  = imza n gün geçerli\n"
3767 "      <n>w = imza n hafta geçerli\n"
3768 "      <n>m = imza n ay geçerli\n"
3769 "      <n>y = imza n yıl geçerli\n"
3770
3771 #: g10/keygen.c:1547
3772 msgid "Key is valid for? (0) "
3773 msgstr "Anahtar ne kadar geçerli olacak? (0) "
3774
3775 #: g10/keygen.c:1549
3776 msgid "Signature is valid for? (0) "
3777 msgstr "İmza ne kadar geçerli olacak? (0) "
3778
3779 #: g10/keygen.c:1554
3780 msgid "invalid value\n"
3781 msgstr "değer hatalı\n"
3782
3783 #: g10/keygen.c:1559
3784 #, c-format
3785 msgid "%s does not expire at all\n"
3786 msgstr "%s hep geçerli olacak\n"
3787
3788 #: g10/keygen.c:1566
3789 #, c-format
3790 msgid "%s expires at %s\n"
3791 msgstr "%s %s sonra geçersiz olacak\n"
3792
3793 #: g10/keygen.c:1572
3794 msgid ""
3795 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3796 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3797 msgstr ""
3798 "Sisteminiz 2038 yılından sonraki tarihleri gösteremiyor.\n"
3799 "Ama emin olun ki 2106 yılına kadar elde edilebilecek.\n"
3800
3801 #: g10/keygen.c:1577
3802 #, fuzzy
3803 msgid "Is this correct? (y/N) "
3804 msgstr "Bu doğru mu? (e/h)? "
3805
3806 #: g10/keygen.c:1620
3807 #, fuzzy
3808 msgid ""
3809 "\n"
3810 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3811 "ID\n"
3812 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3813 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3814 "\n"
3815 msgstr ""
3816 "\n"
3817 "Anahtarınızın size ait olduğunu belirten bir Kullanıcı-Kimliği olmalı;\n"
3818 "Kullanıcı-Kimliği, Gerçek İsminiz, Bir Önbilgi ve e-Posta Adresiniz\n"
3819 "alanlarının bir birleşiminden oluşur. Örneğin:\n"
3820 "\t\"Fatih Sultan Mehmed (Padisah) <padisah@ottoman.gov>\"\n"
3821 "\n"
3822
3823 #: g10/keygen.c:1632
3824 msgid "Real name: "
3825 msgstr "Adınız ve Soyadınız: "
3826
3827 #: g10/keygen.c:1640
3828 msgid "Invalid character in name\n"
3829 msgstr "Ad ve soyadınızda geçersiz karakter var\n"
3830
3831 #: g10/keygen.c:1642
3832 msgid "Name may not start with a digit\n"
3833 msgstr "Ad ve soyadınız bir rakamla başlamamalı\n"
3834
3835 #: g10/keygen.c:1644
3836 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3837 msgstr "Ad ve soyadınız en az 5 harfli olmalı\n"
3838
3839 #: g10/keygen.c:1652
3840 msgid "Email address: "
3841 msgstr "E-posta adresiniz: "
3842
3843 #: g10/keygen.c:1663
3844 msgid "Not a valid email address\n"
3845 msgstr "geçerli bir E-posta adresi değil\n"
3846
3847 #: g10/keygen.c:1671
3848 msgid "Comment: "
3849 msgstr "Önbilgi: "
3850
3851 #: g10/keygen.c:1677
3852 msgid "Invalid character in comment\n"
3853 msgstr "Önbilgi alanında geçersiz karakter var\n"
3854
3855 #: g10/keygen.c:1700
3856 #, c-format
3857 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3858 msgstr "`%s' karakter kümesini kullanıyorsunuz.\n"
3859
3860 #: g10/keygen.c:1706
3861 #, c-format
3862 msgid ""
3863 "You selected this USER-ID:\n"
3864 "    \"%s\"\n"
3865 "\n"
3866 msgstr ""
3867 "Seçtiğiniz KULLANICI-KİMLİĞİ:\n"
3868 "    \"%s\"\n"
3869 "\n"
3870
3871 #: g10/keygen.c:1711
3872 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3873 msgstr ""
3874 "Lütfen E-posta adresinizi Adı ve Soyadı veya Açıklama alanı içine koymayın\n"
3875
3876 #: g10/keygen.c:1727
3877 msgid "NnCcEeOoQq"
3878 msgstr "AaYyEeTtKk"
3879
3880 #: g10/keygen.c:1737
3881 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3882 msgstr "(A)dı ve Soyadı, (Y)orum, (E)posta alanlarını değiştir ya da Çı(k)? "
3883
3884 #: g10/keygen.c:1738
3885 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3886 msgstr ""
3887 "(A)dı ve Soyadı, (Y)orum, (E)posta alanlarını değiştir ya da (T)amam/Çı(k)? "
3888
3889 #: g10/keygen.c:1757
3890 msgid "Please correct the error first\n"
3891 msgstr "Lütfen önce hatayı düzeltin\n"
3892
3893 #: g10/keygen.c:1797
3894 msgid ""
3895 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3896 "\n"
3897 msgstr ""
3898 "Gizli anahtarınızı korumak için bir Anahtar Parolanız olmalı.\n"
3899 "\n"
3900
3901 #: g10/keygen.c:1807
3902 #, c-format
3903 msgid "%s.\n"
3904 msgstr "%s.\n"
3905
3906 #: g10/keygen.c:1813
3907 msgid ""
3908 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3909 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3910 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3911 "\n"
3912 msgstr ""
3913 "Bir anahtar parolası istemediniz - bu *kötü* bir fikir!\n"
3914 "Nasıl isterseniz. Anahtar parolanızı bu programı \"--edit-key\"\n"
3915 "seçeneği ile kullanarak her zaman değiştirebilirsiniz.\n"
3916 "\n"
3917
3918 #: g10/keygen.c:1835
3919 msgid ""
3920 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3921 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3922 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3923 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3924 msgstr ""
3925 "Bir miktar rasgele bayt üretilmesi gerekiyor. İlk üretim sırasında biraz\n"
3926 "hareket (klavyeyi kullanmak, fareyi hareket ettirmek, disklerden "
3927 "yararlanmak)\n"
3928 "iyi olacaktır; bu yeterli rasgele bayt kazanmak için rasgele sayı\n"
3929 "üretecine yardımcı olur. \n"
3930
3931 #: g10/keygen.c:2490
3932 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3933 msgstr "DSA anahtar çifti 1024 bit olacak.\n"
3934
3935 #: g10/keygen.c:2559
3936 msgid "Key generation canceled.\n"
3937 msgstr "Anahtar üretimi durduruldu.\n"
3938
3939 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3940 #, c-format
3941 msgid "writing public key to `%s'\n"
3942 msgstr "genel anahtarı `%s'e yazıyor\n"
3943
3944 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3945 #, fuzzy, c-format
3946 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3947 msgstr "gizli anahtarı `%s'e yazıyor\n"
3948
3949 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3950 #, c-format
3951 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3952 msgstr "gizli anahtarı `%s'e yazıyor\n"
3953
3954 #: g10/keygen.c:2873
3955 #, c-format
3956 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3957 msgstr "yazılabilir bir genel anahtar zinciri yok: %s\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:2879
3960 #, c-format
3961 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3962 msgstr "yazılabilir bir gizli anahtar zinciri yok: %s\n"
3963
3964 #: g10/keygen.c:2897
3965 #, c-format
3966 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3967 msgstr "`%s' genel anahtar zincirine yazılırken hata oluştu: %s\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:2904
3970 #, c-format
3971 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3972 msgstr "`%s' gixli anahtar zincirine yazılırken hata oluştu: %s\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:2927
3975 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3976 msgstr "genel ve gizli anahtar üretildi ve imzalandı.\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:2938
3979 msgid ""
3980 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3981 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3982 msgstr ""
3983 "Bu anahtar şifreleme için kullanılamaz. Şifreleme için ikinci bir anahtarı\n"
3984 "\"--edit-key\" seçeneğini kullanarak üretebilirsiniz.\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
3987 #, c-format
3988 msgid "Key generation failed: %s\n"
3989 msgstr "Anahtar üretimi başarısızlığa uğradı: %s\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
3992 #, c-format
3993 msgid ""
3994 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3995 msgstr ""
3996 "anahtar %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat problemi)\n"
3997
3998 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
3999 #, c-format
4000 msgid ""
4001 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4002 msgstr ""
4003 "anahtar bundan %lu saniye sonra üretilmiş (zaman sapması veya saat "
4004 "problemi)\n"
4005
4006 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
4007 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4008 msgstr ""
4009 "BİLGİ: v3 anahtarları için yardımcı anahtar üretimi OpenPGP uyumlu değildir\n"
4010
4011 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
4012 #, fuzzy
4013 msgid "Really create? (y/N) "
4014 msgstr "Gerçekten oluşturulsun mu? "
4015
4016 #: g10/keygen.c:3315
4017 #, fuzzy, c-format
4018 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4019 msgstr "anahtar bloğu silinemedi: %s\n"
4020
4021 #: g10/keygen.c:3362
4022 #, fuzzy, c-format
4023 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4024 msgstr "\"%s\" oluşturulamıyor: %s\n"
4025
4026 #: g10/keygen.c:3385
4027 #, fuzzy, c-format
4028 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4029 msgstr "BİLGİ: %08lX gizli anahtarının %s tarihinde kullanım süresi doldu\n"
4030
4031 #: g10/keygen.c:3452
4032 #, c-format
4033 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4034 msgstr ""
4035
4036 #: g10/keygen.c:3458
4037 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4038 msgstr ""
4039
4040 #: g10/keygen.c:3464 g10/keygen.c:3470
4041 #, c-format
4042 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4043 msgstr ""
4044
4045 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4046 msgid "never     "
4047 msgstr "asla    "
4048
4049 #: g10/keylist.c:186
4050 msgid "Critical signature policy: "
4051 msgstr "Kritik imza guvencesi: "
4052
4053 #: g10/keylist.c:188
4054 msgid "Signature policy: "
4055 msgstr "imza guvencesi: "
4056
4057 #: g10/keylist.c:227
4058 msgid "Critical preferred keyserver: "
4059 msgstr ""
4060
4061 #: g10/keylist.c:275 g10/keylist.c:319
4062 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4063 msgstr "UYARI: geçersiz niteleme verisi bulundu\n"
4064
4065 #: g10/keylist.c:293
4066 msgid "Critical signature notation: "
4067 msgstr "Kritik imza niteleyici: "
4068
4069 #: g10/keylist.c:295
4070 msgid "Signature notation: "
4071 msgstr "imza niteleyici: "
4072
4073 #: g10/keylist.c:306
4074 msgid "not human readable"
4075 msgstr "insan okuyabilir değil"
4076
4077 #: g10/keylist.c:407
4078 msgid "Keyring"
4079 msgstr "Anahtar Zinciri"
4080
4081 #: g10/keylist.c:713
4082 #, fuzzy, c-format
4083 msgid "expired: %s)"
4084 msgstr "[son kullanma tarihi: %s]"
4085
4086 #: g10/keylist.c:1415
4087 msgid "Primary key fingerprint:"
4088 msgstr "Birincil anahtar parmak izi:"
4089
4090 #: g10/keylist.c:1417
4091 msgid "     Subkey fingerprint:"
4092 msgstr "Yardımcı anahtar parmak izi:"
4093
4094 #: g10/keylist.c:1424
4095 msgid " Primary key fingerprint:"
4096 msgstr "Birincil anahtar parmak izi:"
4097
4098 #: g10/keylist.c:1426
4099 msgid "      Subkey fingerprint:"
4100 msgstr "Yardımcı anahtar parmak izi:"
4101
4102 #: g10/keylist.c:1430 g10/keylist.c:1434
4103 #, fuzzy
4104 msgid "      Key fingerprint ="
4105 msgstr "     Anahtar parmak izi ="
4106
4107 #: g10/keylist.c:1501
4108 msgid "      Card serial no. ="
4109 msgstr ""
4110
4111 #: g10/keyring.c:1242
4112 #, fuzzy, c-format
4113 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4114 msgstr "zırhlama başarısız: %s\n"
4115
4116 #: g10/keyring.c:1248
4117 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4118 msgstr "UYARI: gizli bilgi içeren 2 dosya mevcut.\n"
4119
4120 #: g10/keyring.c:1250
4121 #, c-format
4122 msgid "%s is the unchanged one\n"
4123 msgstr "%s değişmeyenlerden\n"
4124
4125 #: g10/keyring.c:1251
4126 #, c-format
4127 msgid "%s is the new one\n"
4128 msgstr "%s yenilerden\n"
4129
4130 #: g10/keyring.c:1252
4131 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4132 msgstr "Lütfen bu güvenlik çatlağını giderin\n"
4133
4134 #: g10/keyring.c:1372
4135 #, fuzzy, c-format
4136 msgid "caching keyring `%s'\n"
4137 msgstr "`%s' anahtar zinciri denetleniyor\n"
4138
4139 #: g10/keyring.c:1418
4140 #, fuzzy, c-format
4141 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4142 msgstr "%lu anahtar denetlendi (%lu imza)\n"
4143
4144 #: g10/keyring.c:1430
4145 #, fuzzy, c-format
4146 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4147 msgstr "%lu anahtar denetlendi (%lu imza)\n"
4148
4149 #: g10/keyring.c:1501
4150 #, c-format
4151 msgid "%s: keyring created\n"
4152 msgstr "%s: anahtar zinciri oluşturuldu\n"
4153
4154 #: g10/keyserver.c:98
4155 #, fuzzy, c-format
4156 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4157 msgstr ""
4158 "UYARI: `%s' deki seçenekler bu çalıştırma sırasında henüz etkin değil\n"
4159
4160 #: g10/keyserver.c:378
4161 #, fuzzy
4162 msgid "disabled"
4163 msgstr "disable"
4164
4165 #: g10/keyserver.c:579
4166 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4167 msgstr ""
4168
4169 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4170 #, fuzzy, c-format
4171 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4172 msgstr "dışsallaştırma seçenekleri geçersiz\n"
4173
4174 #: g10/keyserver.c:752
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4177 msgstr "anahtar `%s' yok: %s\n"
4178
4179 #: g10/keyserver.c:754
4180 #, fuzzy
4181 msgid "key not found on keyserver\n"
4182 msgstr "anahtar `%s' yok: %s\n"
4183
4184 #: g10/keyserver.c:896
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4187 msgstr "%08lX anahtarı %s adresinden isteniyor\n"
4188
4189 #: g10/keyserver.c:900
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "requesting key %s from %s\n"
4192 msgstr "%08lX anahtarı %s adresinden isteniyor\n"
4193
4194 #: g10/keyserver.c:1045
4195 #, fuzzy, c-format
4196 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4197 msgstr "HKP sunucusunun %2$s adresinde \"%1$s\" aranıyor\n"
4198
4199 #: g10/keyserver.c:1049
4200 #, fuzzy, c-format
4201 msgid "sending key %s to %s\n"
4202 msgstr ""
4203 "\"\n"
4204 " %08lX anahtarınızla %s de imzalandı\n"
4205
4206 #: g10/keyserver.c:1092
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4209 msgstr "HKP sunucusunun %2$s adresinde \"%1$s\" aranıyor\n"
4210
4211 #: g10/keyserver.c:1095
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4214 msgstr "HKP sunucusunun %2$s adresinde \"%1$s\" aranıyor\n"
4215
4216 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4217 #, fuzzy
4218 msgid "no keyserver action!\n"
4219 msgstr "dışsallaştırma seçenekleri geçersiz\n"
4220
4221 #: g10/keyserver.c:1150
4222 #, c-format
4223 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4224 msgstr ""
4225
4226 #: g10/keyserver.c:1159
4227 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4228 msgstr ""
4229
4230 #: g10/keyserver.c:1218
4231 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: g10/keyserver.c:1224
4235 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: g10/keyserver.c:1236
4239 #, c-format
4240 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4241 msgstr ""
4242
4243 #: g10/keyserver.c:1241
4244 #, c-format
4245 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4246 msgstr ""
4247
4248 #: g10/keyserver.c:1249
4249 #, c-format
4250 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: g10/keyserver.c:1254
4254 #, fuzzy
4255 msgid "keyserver timed out\n"
4256 msgstr "anahtar sunucusu hatası"
4257
4258 #: g10/keyserver.c:1259
4259 #, fuzzy
4260 msgid "keyserver internal error\n"
4261 msgstr "anahtar sunucusu hatası"
4262
4263 #: g10/keyserver.c:1268
4264 #, fuzzy, c-format
4265 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4266 msgstr "keyserver receive başarısızlığa uğradı: %s\n"
4267
4268 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4269 #, c-format
4270 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4271 msgstr ""
4272
4273 #: g10/keyserver.c:1414
4274 #, fuzzy, c-format
4275 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
4276 msgstr "anahtar `%s' yok: %s\n"
4277
4278 #: g10/keyserver.c:1578
4279 #, fuzzy, c-format
4280 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4281 msgstr "UYARI: geçici dosya silinemiyor (%s) `%s': %s\n"
4282
4283 #: g10/keyserver.c:1600
4284 #, fuzzy, c-format
4285 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4286 msgstr "%08lX anahtarı %s adresinden isteniyor\n"
4287
4288 #: g10/keyserver.c:1602
4289 #, fuzzy, c-format
4290 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4291 msgstr "%08lX anahtarı %s adresinden isteniyor\n"
4292
4293 #: g10/mainproc.c:248
4294 #, c-format
4295 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4296 msgstr "bir şifreli oturum anahtarı (%d) için tuhaf uzunluk\n"
4297
4298 #: g10/mainproc.c:262
4299 #, c-format
4300 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4301 msgstr "anahtar parolası yanlış ya da bilinmeyen şifre algoritması (%d)\n"
4302
4303 #: g10/mainproc.c:299
4304 #, c-format
4305 msgid "%s encrypted session key\n"
4306 msgstr "%s şifreli oturum anahtarı\n"
4307
4308 #: g10/mainproc.c:309
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4311 msgstr "bilinmeyen algoritma %d ile şifrelenmiş\n"
4312
4313 #: g10/mainproc.c:373
4314 #, fuzzy, c-format
4315 msgid "public key is %s\n"
4316 msgstr "genel anahtar: %08lX\n"
4317
4318 #: g10/mainproc.c:428
4319 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4320 msgstr "genel anahtarla şifreli veri: doğru DEK\n"
4321
4322 #: g10/mainproc.c:461
4323 #, fuzzy, c-format
4324 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4325 msgstr ""
4326 "%u bitlik %s anahtarı ve kullanıcı kimliği\n"
4327 "%08lX ile şifrelendi, %s oluşturuldu\n"
4328
4329 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4330 #, fuzzy, c-format
4331 msgid "      \"%s\"\n"
4332 msgstr "                den \""
4333
4334 #: g10/mainproc.c:469
4335 #, fuzzy, c-format
4336 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4337 msgstr "%s anahtarı ve %08lX kullanıcı kimliği ile şifrelendi\n"
4338
4339 #: g10/mainproc.c:483
4340 #, c-format
4341 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4342 msgstr "genel anahtar şifre çözümü başarısız: %s\n"
4343
4344 #: g10/mainproc.c:497
4345 #, c-format
4346 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4347 msgstr "%lu anahtar parolası ile şifreli\n"
4348
4349 #: g10/mainproc.c:499
4350 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4351 msgstr "1 anahtar parolası ile şifreli\n"
4352
4353 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4354 #, c-format
4355 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4356 msgstr "%s şifreli veri varsayılıyor\n"
4357
4358 #: g10/mainproc.c:535
4359 #, c-format
4360 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4361 msgstr ""
4362 "IDEA şifre kullanışsız, iyimserlikle yerine %s kullanılmaya çalışılıyor\n"
4363
4364 #: g10/mainproc.c:567
4365 msgid "decryption okay\n"
4366 msgstr "Şifre çözme tamam\n"
4367
4368 #: g10/mainproc.c:571
4369 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4370 msgstr "UYARI: ileti bütünlük korumalı değildi\n"
4371
4372 #: g10/mainproc.c:584
4373 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4374 msgstr "UYARI: şifreli ileti tahrip edilmiş!\n"
4375
4376 #: g10/mainproc.c:590
4377 #, c-format
4378 msgid "decryption failed: %s\n"
4379 msgstr "şifre çözme başarısız: %s\n"
4380
4381 #: g10/mainproc.c:610
4382 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4383 msgstr "BİLGİ: gönderen \"yalnız-gözleriniz-için\" ricasında bulundu\n"
4384
4385 #: g10/mainproc.c:612
4386 #, c-format
4387 msgid "original file name='%.*s'\n"
4388 msgstr "özgün dosya adı = '%.*s'\n"
4389
4390 #: g10/mainproc.c:784
4391 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4392 msgstr ""
4393 "tek başına yürürlükten kaldırma - uygulamak için \"gpg --import\" kullanın\n"
4394
4395 #: g10/mainproc.c:1288
4396 msgid "signature verification suppressed\n"
4397 msgstr "imza doğrulama engellendi\n"
4398
4399 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4400 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4401 msgstr "bu çoklu imzalar elde edilemiyor\n"
4402
4403 #: g10/mainproc.c:1350
4404 #, fuzzy, c-format
4405 msgid "Signature made %s\n"
4406 msgstr "Bu imzanın geçerliliği %s de bitti.\n"
4407
4408 #: g10/mainproc.c:1351
4409 #, fuzzy, c-format
4410 msgid "               using %s key %s\n"
4411 msgstr "                den \""
4412
4413 #: g10/mainproc.c:1355
4414 #, fuzzy, c-format
4415 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4416 msgstr "%.*s imzası, %s anahtarı ve %08lX kullanıcı kimliği ile yapılmış\n"
4417
4418 #: g10/mainproc.c:1375
4419 msgid "Key available at: "
4420 msgstr "Anahtar burada: "
4421
4422 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "BAD signature from \"%s\""
4425 msgstr "KÖTÜ imza: \""
4426
4427 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "Expired signature from \"%s\""
4430 msgstr "Kullanım tarihi geçmiş imza: \""
4431
4432 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4433 #, fuzzy, c-format
4434 msgid "Good signature from \"%s\""
4435 msgstr "Kullanıcı kimliği: \""
4436
4437 #: g10/mainproc.c:1536
4438 msgid "[uncertain]"
4439 msgstr "[şüpheli]"
4440
4441 #: g10/mainproc.c:1568
4442 #, fuzzy, c-format
4443 msgid "                aka \"%s\""
4444 msgstr "                den \""
4445
4446 #: g10/mainproc.c:1662
4447 #, c-format
4448 msgid "Signature expired %s\n"
4449 msgstr "Bu imzanın geçerliliği %s de bitti.\n"
4450
4451 #: g10/mainproc.c:1667
4452 #, c-format
4453 msgid "Signature expires %s\n"
4454 msgstr "Bu imzanın geçerliliği %s de bitecek.\n"
4455
4456 #: g10/mainproc.c:1670
4457 #, c-format
4458 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4459 msgstr "%s imzası, %s özümleme algoritması\n"
4460
4461 #: g10/mainproc.c:1671
4462 msgid "binary"
4463 msgstr "ikili"
4464
4465 #: g10/mainproc.c:1672
4466 msgid "textmode"
4467 msgstr "metinkipi"
4468
4469 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:499
4470 msgid "unknown"
4471 msgstr "bilinmeyen"
4472
4473 #: g10/mainproc.c:1692
4474 #, c-format
4475 msgid "Can't check signature: %s\n"
4476 msgstr "İmza kontrol edilemedi: %s\n"
4477
4478 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4479 msgid "not a detached signature\n"
4480 msgstr "bir bağımsız imza değil\n"
4481
4482 #: g10/mainproc.c:1803
4483 msgid ""
4484 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4485 msgstr "UYARI: çoklu imzalar saptandı. Sadece ilki denetlenecek.\n"
4486
4487 #: g10/mainproc.c:1811
4488 #, c-format
4489 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4490 msgstr "0x%02x sınıfı tek başına imza\n"
4491
4492 #: g10/mainproc.c:1868
4493 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4494 msgstr "eski stil (PGP 2.x) imza\n"
4495
4496 #: g10/mainproc.c:1878
4497 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4498 msgstr "proc_tree() içinde geçersiz kök paket saptandı\n"
4499
4500 #: g10/misc.c:101
4501 #, c-format
4502 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4503 msgstr "\"core\" oluşumu iptal edilemedi: %s\n"
4504
4505 #: g10/misc.c:121 g10/misc.c:149 g10/misc.c:221
4506 #, fuzzy, c-format
4507 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4508 msgstr "dosya açılamadı: %s\n"
4509
4510 #: g10/misc.c:186
4511 #, fuzzy, c-format
4512 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4513 msgstr "güvence veritabanı: okuma başarısız (n=%d): %s\n"
4514
4515 #: g10/misc.c:294
4516 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4517 msgstr "Deneysel algoritmalar kullanılmamalı!\n"
4518
4519 #: g10/misc.c:324
4520 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4521 msgstr ""
4522 "bu şifre algoritması standart dışı; lütfen daha standart birini kullanın!\n"
4523
4524 #: g10/misc.c:430
4525 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4526 msgstr "IDEA şifre eklentisi yok\n"
4527
4528 #: g10/misc.c:431
4529 msgid ""
4530 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4531 msgstr ""
4532 "Daha fazla bilgi için lütfen http://www.gnupg.org/why-not-idea.html "
4533 "adresine\n"
4534 "bakınız.\n"
4535
4536 #: g10/misc.c:664
4537 #, c-format
4538 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4539 msgstr "%s:%d: \"%s\" seçeneği kullanımdan kaldırılmak üzere.\n"
4540
4541 #: g10/misc.c:668
4542 #, c-format
4543 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4544 msgstr "UYARI: %s seçeneği kullanımdan kaldırılmak üzere.\n"
4545
4546 #: g10/misc.c:670
4547 #, c-format
4548 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4549 msgstr "lütfen yerine \"%s%s\" kullanınız\n"
4550
4551 #: g10/misc.c:681
4552 msgid "Uncompressed"
4553 msgstr "Sıkıştırılmamış"
4554
4555 #: g10/misc.c:706
4556 #, fuzzy
4557 msgid "uncompressed|none"
4558 msgstr "Sıkıştırılmamış"
4559
4560 #: g10/misc.c:816
4561 #, c-format
4562 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4563 msgstr "bu ileti %s tarafından kullanılamayabilir\n"
4564
4565 #: g10/misc.c:973
4566 #, fuzzy, c-format
4567 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4568 msgstr "\"%s\"den seçenekler okunuyor\n"
4569
4570 #: g10/misc.c:998
4571 #, fuzzy, c-format
4572 msgid "unknown option `%s'\n"
4573 msgstr "öntanımlı alıcı `%s' bilinmiyor\n"
4574
4575 #: g10/openfile.c:84
4576 #, c-format
4577 msgid "File `%s' exists. "
4578 msgstr "\"%s\" dosyası var. "
4579
4580 #: g10/openfile.c:86
4581 #, fuzzy
4582 msgid "Overwrite? (y/N) "
4583 msgstr "Üzerine yazılsın mı? (e/H)? "
4584
4585 #: g10/openfile.c:119
4586 #, c-format
4587 msgid "%s: unknown suffix\n"
4588 msgstr "%s: bilinmeyen sonek\n"
4589
4590 #: g10/openfile.c:141
4591 msgid "Enter new filename"
4592 msgstr "Yeni dosya ismini giriniz"
4593
4594 #: g10/openfile.c:184
4595 msgid "writing to stdout\n"
4596 msgstr "standart çıktıya yazıyor\n"
4597
4598 #: g10/openfile.c:296
4599 #, c-format
4600 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4601 msgstr "\"%s\" içindeki veri imzalı kabul ediliyor\n"
4602
4603 #: g10/openfile.c:375
4604 #, c-format
4605 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4606 msgstr "yeni yapılandırma dosyası `%s' oluşturuldu\n"
4607
4608 #: g10/openfile.c:377
4609 #, c-format
4610 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4611 msgstr ""
4612 "UYARI: `%s' deki seçenekler bu çalıştırma sırasında henüz etkin değil\n"
4613
4614 #: g10/openfile.c:409
4615 #, fuzzy, c-format
4616 msgid "directory `%s' created\n"
4617 msgstr "%s: dizin oluşturuldu\n"
4618
4619 #: g10/parse-packet.c:119
4620 #, c-format
4621 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4622 msgstr "%d genel anahtar algoritması kullanılamadı\n"
4623
4624 #: g10/parse-packet.c:688
4625 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4626 msgstr "UYARI: simetrik şifreli oturum anahtarı potansiyel olarak güvensiz\n"
4627
4628 #: g10/parse-packet.c:1113
4629 #, c-format
4630 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4631 msgstr "%d tipi alt paket kritik bit kümesine sahip\n"
4632
4633 #: g10/passphrase.c:461 g10/passphrase.c:508
4634 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4635 msgstr "gpg-agent bu oturumda kullanılamaz\n"
4636
4637 #: g10/passphrase.c:469
4638 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4639 msgstr "istemci pid'i belirlenemiyor\n"
4640
4641 #: g10/passphrase.c:477
4642 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4643 msgstr "sunucu okuma dosya tanıtıcısı alınamadı\n"
4644
4645 #: g10/passphrase.c:484
4646 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4647 msgstr "sunucu yazma dosya tanıtıcısı alınamadı\n"
4648
4649 #: g10/passphrase.c:517
4650 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4651 msgstr "GPG_AGENT_INFO çevre değişkeni hatalı\n"
4652
4653 #: g10/passphrase.c:530
4654 #, c-format
4655 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4656 msgstr "gpg-agent protokolü sürüm %d desteklenmiyor\n"
4657
4658 #: g10/passphrase.c:551
4659 #, c-format
4660 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4661 msgstr "\"%s\" sunucusuna bağlanılamadı: %s\n"
4662
4663 #: g10/passphrase.c:573
4664 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4665 msgstr "gpg-agent ile haberleşme problemi\n"
4666
4667 #: g10/passphrase.c:580 g10/passphrase.c:888 g10/passphrase.c:1000
4668 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4669 msgstr "vekil ile problem - vekil kullanımı iptal ediliyor\n"
4670
4671 #: g10/passphrase.c:680 g10/passphrase.c:1159
4672 #, fuzzy, c-format
4673 msgid " (main key ID %s)"
4674 msgstr " (asıl anahtar kimliği %08lX)"
4675
4676 #: g10/passphrase.c:694
4677 #, fuzzy, c-format
4678 msgid ""
4679 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4680 "\"%.*s\"\n"
4681 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4682 msgstr ""
4683 "\"%.*s\"\n"
4684 "kullanıcısının gizli anahtarını açacak bir anahtar parolasına ihtiyaç var.\n"
4685 "%u bitlik %s anahtarı, kimlik %08lX, oluşturulan %s%s\n"
4686
4687 #: g10/passphrase.c:719
4688 msgid "Repeat passphrase\n"
4689 msgstr "Parolayı tekrar yazınız\n"
4690
4691 #: g10/passphrase.c:721
4692 msgid "Enter passphrase\n"
4693 msgstr "Anahtar parolasını giriniz\n"
4694
4695 #: g10/passphrase.c:759
4696 msgid "passphrase too long\n"
4697 msgstr "Parola çok uzun\n"
4698
4699 #: g10/passphrase.c:772
4700 msgid "invalid response from agent\n"
4701 msgstr "yanıt geçersiz\n"
4702
4703 #: g10/passphrase.c:787 g10/passphrase.c:882
4704 msgid "cancelled by user\n"
4705 msgstr "kullanıcı tarafından durduruldu\n"
4706
4707 #: g10/passphrase.c:792 g10/passphrase.c:971
4708 #, c-format
4709 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4710 msgstr "vekil ile sorun var: vekil 0x%lx ile sonuçlandı\n"
4711
4712 #: g10/passphrase.c:1052 g10/passphrase.c:1210
4713 msgid "can't query password in batchmode\n"
4714 msgstr "önceden tanımlanmış işlemler kipinde (batchmode) parola sorgulanamaz\n"
4715
4716 #: g10/passphrase.c:1057 g10/passphrase.c:1215
4717 msgid "Enter passphrase: "
4718 msgstr "Anahtar parolasını girin: "
4719
4720 #: g10/passphrase.c:1140
4721 #, fuzzy, c-format
4722 msgid ""
4723 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4724 "user: \"%s\"\n"
4725 msgstr ""
4726 "\n"
4727 "Gizli anahtarın kilidini açmak için bir anahtar parolasına ihtiyacınız var.\n"
4728 "Anahtarın sahibi: \""
4729
4730 #: g10/passphrase.c:1146
4731 #, fuzzy, c-format
4732 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4733 msgstr ""
4734 "%u bitlik %s anahtarı, %08lX kimliği ile\n"
4735 "%s tarihinde üretilmiş"
4736
4737 #: g10/passphrase.c:1155
4738 #, c-format
4739 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4740 msgstr ""
4741
4742 #: g10/passphrase.c:1219
4743 msgid "Repeat passphrase: "
4744 msgstr "Tekrar: "
4745
4746 #: g10/photoid.c:66
4747 msgid ""
4748 "\n"
4749 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4750 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4751 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4752 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4753 msgstr ""
4754 "\n"
4755 "Foto kimliği olarak kullanılmak üzere bir resim seçiniz. Resim bir JPEG\n"
4756 "dosyası olmalıdır. Bu resim genel anahtarınızda saklanacağından, çok büyük\n"
4757 "bir resim kullanırsanız genel anahtarınız da çok büyük olacaktır. Resim\n"
4758 "boyutlarının 240x288 civarında seçilmesi uygun olacaktır.\n"
4759
4760 #: g10/photoid.c:80
4761 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4762 msgstr "Foto kimliği için JPEG dosya ismini giriniz: "
4763
4764 #: g10/photoid.c:94
4765 #, fuzzy, c-format
4766 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4767 msgstr "dosya açılamadı: %s\n"
4768
4769 #: g10/photoid.c:102
4770 #, c-format
4771 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4772 msgstr ""
4773
4774 #: g10/photoid.c:104
4775 #, fuzzy
4776 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4777 msgstr "Onu kullanmak istediğinizden emin misiniz? (e/H) "
4778
4779 #: g10/photoid.c:119
4780 #, fuzzy, c-format
4781 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4782 msgstr "\"%s\" bir JPEG dosyası değil\n"
4783
4784 #: g10/photoid.c:136
4785 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4786 msgstr "Bu foto doğru mu? (e/H/ç)? "
4787
4788 #: g10/photoid.c:338
4789 msgid "unable to display photo ID!\n"
4790 msgstr "foto kimliği gösterilemiyor!\n"
4791
4792 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:577
4793 msgid "No reason specified"
4794 msgstr "Belirtilmiş bir neden yok"
4795
4796 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:579
4797 msgid "Key is superseded"
4798 msgstr "Anahtarın yerine başkası konulmuş ve iptal edilmiştir"
4799
4800 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:578
4801 msgid "Key has been compromised"
4802 msgstr "Anahtar tehlikede"
4803
4804 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:580
4805 msgid "Key is no longer used"
4806 msgstr "Anahtar artık kullanılmayacak"
4807
4808 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:581
4809 msgid "User ID is no longer valid"
4810 msgstr "Kullanıcı kimliği artık geçersiz"
4811
4812 #: g10/pkclist.c:73
4813 msgid "reason for revocation: "
4814 msgstr "yürürlükten kaldırma sebebi: "
4815
4816 #: g10/pkclist.c:90
4817 msgid "revocation comment: "
4818 msgstr "yürürlükten kaldırma açıklaması: "
4819
4820 #: g10/pkclist.c:205
4821 msgid "iImMqQsS"
4822 msgstr "bBmMaAkK"
4823
4824 #: g10/pkclist.c:213
4825 #, fuzzy
4826 msgid "No trust value assigned to:\n"
4827 msgstr ""
4828 "Güven derecesi belirtilmemiş:\n"
4829 "%4u%c/%08lX %s \""
4830
4831 #: g10/pkclist.c:245
4832 #, fuzzy, c-format
4833 msgid "  aka \"%s\"\n"
4834 msgstr "                den \""
4835
4836 #: g10/pkclist.c:255
4837 #, fuzzy
4838 msgid ""
4839 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4840 msgstr "Bu anahtarın sahibine ait olduğu umuluyor\n"
4841
4842 #: g10/pkclist.c:270
4843 #, fuzzy, c-format
4844 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4845 msgstr " %d = bilmiyorum\n"
4846
4847 #: g10/pkclist.c:272
4848 #, fuzzy, c-format
4849 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4850 msgstr " %d = güvence vermem\n"
4851
4852 #: g10/pkclist.c:278