build: Build gpg-pair-tool only when there is newer libgcrypt.
[gnupg.git] / po / ca.po
index b414044..31c20ad 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -43,16 +43,39 @@ msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
-#. the second vertical bar.
+#. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
+#. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
 msgstr ""
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
 msgstr ""
 
+msgid "|pinentry-label|_Yes"
+msgstr ""
+
+msgid "|pinentry-label|_No"
+msgstr ""
+
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
 msgstr ""
 
+msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
+msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
+msgstr "Segur que voleu crear una clau de signatura i xifratge? "
+
+msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "invalid passphrase"
+msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
+msgstr "la contrasenya és invàlida"
+
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
 msgid "Quality:"
@@ -78,6 +101,13 @@ msgid ""
 "this session"
 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
+msgid "PIN:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "la contrasenya és errònia"
+
 msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
@@ -114,10 +144,6 @@ msgstr "l'MPI és erroni"
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "la contrasenya és errònia"
 
-#, fuzzy
-msgid "Passphrase"
-msgstr "la contrasenya és errònia"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
@@ -151,12 +177,8 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -314,6 +336,11 @@ msgstr ""
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Key is superseded"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "La clau ha estat substituïda"
+
 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
 msgid "verbose"
 msgstr "detall"
@@ -334,9 +361,6 @@ msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
@@ -351,6 +375,11 @@ msgstr ""
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
+msgstr "|NOM|el joc de caràcters serà NOM"
+
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
@@ -363,6 +392,10 @@ msgstr ""
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+msgid "disallow the use of an external password cache"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr ""
 
@@ -370,7 +403,10 @@ msgstr ""
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-msgid "allow caller to override the pinentry"
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr ""
+
+msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
 msgstr ""
 
 # Gènere?  Nombre?  ivb
@@ -381,6 +417,9 @@ msgstr ""
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "no és suportat"
 
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
+
 # Gènere?  Nombre?  ivb
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
 # uncompressed so we know the gender. jm
@@ -409,9 +448,8 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
@@ -454,8 +492,8 @@ msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
@@ -564,10 +602,6 @@ msgid ""
 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
 #, fuzzy
-msgid "Passphrase:"
-msgstr "la contrasenya és errònia"
-
-#, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "Cancel·la"
 
@@ -668,6 +702,12 @@ msgstr "canvia la contrasenya"
 msgid "I'll change it later"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
+
 #, fuzzy
 msgid "Delete key"
 msgstr "activa una clau"
@@ -688,6 +728,10 @@ msgstr ""
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
+
 # Parts?  Peces?  ivb
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
@@ -736,6 +780,10 @@ msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
@@ -744,21 +792,10 @@ msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
-
-#, fuzzy
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
-
 # bolcats de memòria?  ivb
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
@@ -773,6 +810,14 @@ msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
+
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 msgstr "sí|si"
@@ -818,6 +863,22 @@ msgstr ""
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+
+#, c-format
+msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
 msgstr ""
@@ -1029,6 +1090,10 @@ msgstr "error en l'última línia\n"
 msgid "[none]"
 msgstr "[no establert]"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
+
 msgid "argument not expected"
 msgstr ""
 
@@ -1105,10 +1170,6 @@ msgstr "no forçat"
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
@@ -1149,6 +1210,10 @@ msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 
 #, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "armadura: %s\n"
 
@@ -1215,6 +1280,11 @@ msgstr ""
 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
 "utilitzat un MTA amb errors\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "not human readable"
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "no llegible per humans"
+
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
@@ -1232,12 +1302,22 @@ msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
 
+#, fuzzy
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
+#| "with an '='\n"
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr ""
+"un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
+"amb el signe «=»\n"
+
 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr "no llegible per humans"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
 msgstr "no s'ha pogut posar «%s» en la base de dades de confiança - %s\n"
@@ -1246,6 +1326,35 @@ msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Introduïu la contrasenya: "
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr ""
+
+# FIXME: preferència? jm
+# Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
+
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "la clau secreta no està disponible"
 
@@ -1316,14 +1425,6 @@ msgstr ""
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1336,17 +1437,9 @@ msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "preferències actualitzades"
@@ -1396,15 +1489,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
 
 #, c-format
@@ -1415,14 +1500,55 @@ msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
 msgstr ""
 
+msgid "Changing card key attribute for: "
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Signature key\n"
+msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
+
+msgid "Authentication key\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA\n"
+msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) ECC\n"
+msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
+
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "La selecció és invàlida.\n"
+
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
 msgstr ""
 
+#, c-format
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
+msgid "error changing key attribute for key %d: %s\n"
 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting card info: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgid "This command is not supported by this card\n"
+msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
+
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
 msgstr ""
 
@@ -1454,9 +1580,6 @@ msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "La selecció és invàlida.\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "Please select where to store the key:\n"
 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
@@ -1466,11 +1589,6 @@ msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 
 #, fuzzy
-#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
-
-#, fuzzy
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
 
@@ -1481,6 +1599,10 @@ msgstr "Signar realment? "
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error for setup KDF: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
 msgid "quit this menu"
 msgstr "ix del menú"
 
@@ -1540,6 +1662,16 @@ msgstr ""
 msgid "destroy all keys and data"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgid "setup KDF for PIN authentication"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a destinatari predeterminat"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "change the ownertrust"
+msgid "change the key attribute"
+msgstr "canvia la confiança"
+
 msgid "gpg/card> "
 msgstr ""
 
@@ -1572,6 +1704,10 @@ msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
 
@@ -1648,6 +1784,14 @@ msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
@@ -1661,13 +1805,14 @@ msgstr ""
 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
@@ -1755,16 +1900,18 @@ msgstr "la clau secreta és inusable"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgid "use the GnuPG key backup format"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+#| msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr "%s: es descarta: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
+#| msgid "writing to `%s'\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
@@ -1773,30 +1920,73 @@ msgstr ""
 "descarta\n"
 
 #, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: es descarta: %s\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "[User ID not found]"
 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy
 msgid "No fingerprint"
 msgstr "Empremta digital:"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
@@ -1805,6 +1995,10 @@ msgstr ""
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "make a signature"
 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
@@ -1854,6 +2048,21 @@ msgstr "genera un nou parell de claus"
 msgid "quickly generate a new key pair"
 msgstr "genera un nou parell de claus"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly add a new user-id"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "genera un nou parell de claus"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -1892,13 +2101,13 @@ msgstr "canvia la contrasenya"
 msgid "export keys"
 msgstr "exporta claus"
 
-msgid "export keys to a key server"
+msgid "export keys to a keyserver"
 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
 
-msgid "import keys from a key server"
+msgid "import keys from a keyserver"
 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
 
-msgid "search for keys on a key server"
+msgid "search for keys on a keyserver"
 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
@@ -1926,6 +2135,9 @@ msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
 
@@ -1967,12 +2179,22 @@ msgstr ""
 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -1981,7 +2203,7 @@ msgstr ""
 "Exemples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
-" --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
+" --clear-sign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
@@ -2140,14 +2362,17 @@ msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
 
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
@@ -2158,10 +2383,18 @@ msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "No és una adreça vàlida\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "invalid request origin '%s'\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
 
@@ -2184,6 +2417,10 @@ msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
@@ -2282,9 +2519,6 @@ msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
 
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
@@ -2335,15 +2569,11 @@ msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
 
 #, c-format
@@ -2354,69 +2584,24 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key user-id"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key user-id"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
-
-#, fuzzy
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key user-id"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
@@ -2429,6 +2614,11 @@ msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key export failed: %s\n"
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
@@ -2450,8 +2640,16 @@ msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[nom_del_fitxer]"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
@@ -2476,6 +2674,9 @@ msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr ""
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
@@ -2510,6 +2711,10 @@ msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
 
+#, fuzzy
+msgid "show key during import"
+msgstr "mostra empremta"
+
 msgid "only accept updates to existing keys"
 msgstr ""
 
@@ -2520,6 +2725,16 @@ msgstr "la clau secreta és inusable"
 msgid "remove as much as possible from key after import"
 msgstr ""
 
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr ""
+
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "mostra empremta"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
@@ -2660,11 +2875,6 @@ msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
@@ -2678,14 +2888,6 @@ msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
 
@@ -2754,12 +2956,34 @@ msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
 "de revocació\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
+
 # O «rebutjara»? ivb
 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
 # «es rebutja» està bé. jm
@@ -2897,6 +3121,10 @@ msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
@@ -2907,34 +3135,6 @@ msgstr "[revocació]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[autosignatura]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 signatura errònia\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d signatures errònies\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
-
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
-
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
-
-#, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
-
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2964,6 +3164,10 @@ msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
@@ -3150,9 +3354,6 @@ msgstr ""
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
-
 msgid "save and quit"
 msgstr "desa i ix"
 
@@ -3160,6 +3361,10 @@ msgstr "desa i ix"
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "mostra empremta"
 
+#, fuzzy
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Notació de signatura: "
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "llista claus i ID"
 
@@ -3239,10 +3444,6 @@ msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
 
-#, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "llista les preferències (expert)"
 
@@ -3304,12 +3505,14 @@ msgstr ""
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
+
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
-
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3321,6 +3524,10 @@ msgid "Key is revoked."
 msgstr "La clau està revocada."
 
 #, fuzzy
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
+
+#, fuzzy
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
 
@@ -3338,6 +3545,10 @@ msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
 
@@ -3432,6 +3643,19 @@ msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
@@ -3440,6 +3664,11 @@ msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid value\n"
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "el valor no és vàlid\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
@@ -3449,6 +3678,18 @@ msgstr "Usuari inexistent.\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Resum: "
 
@@ -3564,6 +3805,9 @@ msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
 
+msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
+msgstr ""
+
 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
@@ -3579,14 +3823,12 @@ msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
 
 # Werner FIXME: use ngettext. jm
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
-
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "S'ha esborrat %d signatura.\n"
+msgstr[1] "S'ha esborrat %d signatura.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
@@ -3600,11 +3842,9 @@ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+msgstr[1] "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
@@ -3650,8 +3890,11 @@ msgstr ""
 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
 #, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
@@ -3663,6 +3906,15 @@ msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 
+#, fuzzy
+msgid "Changing usage of a subkey.\n"
+msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgid "Changing usage of the primary key.\n"
+msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
 msgstr ""
@@ -3707,6 +3959,10 @@ msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
@@ -3761,6 +4017,10 @@ msgid "no secret key\n"
 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
 
 #, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 
@@ -3768,6 +4028,11 @@ msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
@@ -3782,6 +4047,10 @@ msgstr ""
 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
 
@@ -3872,9 +4141,6 @@ msgstr ""
 msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
@@ -3940,6 +4206,11 @@ msgstr ""
 msgid "No key with this keygrip\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
+
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
 msgstr ""
@@ -3948,19 +4219,10 @@ msgstr ""
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
-
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
@@ -4067,6 +4329,10 @@ msgstr "Nom i cognoms: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
 
@@ -4103,9 +4369,6 @@ msgstr ""
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
 
-msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr ""
-
 # xX? ivb
 # Hmm... sí. jm
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
@@ -4142,41 +4405,10 @@ msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
 
 msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
-"Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
-"useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
@@ -4219,6 +4451,14 @@ msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgid "writing public key to '%s'\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
@@ -4276,18 +4516,6 @@ msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
 msgid "Really create? (y/N) "
 msgstr "Crear realment? "
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr ""
-
 msgid "never     "
 msgstr "mai       "
 
@@ -4306,9 +4534,39 @@ msgstr "Notació de signatura crítica: "
 msgid "Signature notation: "
 msgstr "Notació de signatura: "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d signatures errònies\n"
+msgstr[1] "%d signatures errònies\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d signatures errònies\n"
+msgstr[1] "%d signatures errònies\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
+msgstr[1] "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
+msgstr[1] "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
+
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 msgid "Keyring"
 msgstr "Anell"
@@ -4319,7 +4577,7 @@ msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
@@ -4335,20 +4593,28 @@ msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+msgstr[1] "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+#| msgid "\t%lu keys updated\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "\t%lu clau actualitzades\n"
+msgstr[1] "\t%lu clau actualitzades\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 bad signature\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "1 signatura errònia\n"
+msgstr[1] "1 signatura errònia\n"
 
 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
@@ -4356,16 +4622,16 @@ msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
 msgid "%s: keyring created\n"
 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
 
-msgid "include revoked keys in search results"
+msgid "override proxy options set for dirmngr"
 msgstr ""
 
-msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgid "include revoked keys in search results"
 msgstr ""
 
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
 msgstr ""
 
-msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgid "override timeout options set for dirmngr"
 msgstr ""
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
@@ -4378,11 +4644,6 @@ msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "disabled"
 msgstr "disable"
@@ -4399,19 +4660,14 @@ msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+msgstr[1] "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
@@ -4421,6 +4677,9 @@ msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
@@ -4429,15 +4688,16 @@ msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
+# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
+#, fuzzy
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "error de servidor de claus"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
 msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
@@ -4505,20 +4765,16 @@ msgstr ""
 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
 "en el seu lloc\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "desxifratge correcte\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "desxifratge correcte\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
@@ -4573,6 +4829,10 @@ msgstr "              alias \""
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "              alias \""
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "La clau és disponible en: "
 
@@ -4583,6 +4843,11 @@ msgstr "[incert]"
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "              alias \""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr "AVÍS: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confiança!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
@@ -4666,6 +4931,17 @@ msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "error de lectura: %s\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
 msgstr "%s:%d: l'opció «%s» està desaconsellada.\n"
@@ -4682,14 +4958,6 @@ msgstr "si us plau, utilitzeu «%s%s» en el seu lloc\n"
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
 msgstr "AVÍS: %s és una opció desaconsellada.\n"
@@ -4729,6 +4997,10 @@ msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
@@ -4753,17 +5025,6 @@ msgstr "s'està escrivint en stdout\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau pública %d\n"
@@ -4780,33 +5041,6 @@ msgstr "el subpaquet de tipus %d té el bit crític activat\n"
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
-
-# Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
-# Ah, bingo! jm
-# Uh, ara torna a donar error. FIXME
-# La idea és ficar:
-# "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
-# "«%1$.*s»\n"
-# "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
-# jm
-# Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
-# Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
-# Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
-"«%2$.*1$s»\n"
-"clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
 
@@ -4814,21 +5048,8 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
-"l'usuari: \""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
 
 #, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
@@ -5009,6 +5230,23 @@ msgstr "Aquesta clau pertany probablement al seu propietari\n"
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Aquesta clau és nostra\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr ""
+"No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"NO és segur que la clau pertanya a la persona esmentada en\n"
+"l'ID d'usuari. Si *realment* sabeu què feu, podeu respondre\n"
+"«sí» a la següent pregunta\n"
+"\n"
+
 #, fuzzy
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
@@ -5100,6 +5338,19 @@ msgstr "%s: es descarta: la clau pública està desactivada\n"
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: es descarta: la clau pública ja està present\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar «-r»)\n"
 
@@ -5143,11 +5394,6 @@ msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opció \"--output\" per desar-les\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
-
 # Indi? ivb
 # Em pense que no. jm
 msgid "Detached signature.\n"
@@ -5171,6 +5417,10 @@ msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
+
 # Indi? ivb
 # Yeh... jm
 #, fuzzy, c-format
@@ -5215,6 +5465,11 @@ msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Aquesta és una clau de revocació sensible)\n"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
+
+#, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
@@ -5237,22 +5492,46 @@ msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
 msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+
+msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#| msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
@@ -5321,6 +5600,11 @@ msgstr ""
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "AVÍS: conflicte de signatures digest en el missatge\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr ""
@@ -5336,26 +5620,39 @@ msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgstr[1] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+msgstr[1] "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
 
 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
+msgstr[1] ""
 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
-# Werner FIXME: use ngettext. jm
+# Werner FIXME: Use ngettext. jm
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+"amb el rellotge)\n"
+msgstr[1] ""
+"la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
 "amb el rellotge)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5367,6 +5664,11 @@ msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
 msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgid "bad key signature from key %s: %s (0x%02x, 0x%x)\n"
+msgstr "signatura autònoma de classe 0x%02x\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "es supossa una signatura incorrecta de la clau %08lX a causa d'un bit crític "
@@ -5404,10 +5706,6 @@ msgstr ""
 "AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
 "no expandida.\n"
 
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s signatura de: «%s»\n"
@@ -5486,120 +5784,452 @@ msgstr "error de lectura: %s\n"
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "base de dades de confiança: no s'ha pogut sincronitzar: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create lock for '%s'\n"
+msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't lock '%s'\n"
+msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
+
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat lseek: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr ""
+"reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): "
+"%s\n"
+
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "la transacció de la base de dades de confiança és massa gran\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
+
+# No em passe! ;)  ivb
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versió: %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confiança invàlida\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confiança\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgid "Note: trustdb not writable\n"
+msgstr "NOTA: no es pot escriure en la base de dades de confiança\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: la base de dades de confiança és invàlida\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: error en actualitzar el registre de la versió: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: error en llegir el registre de la versió: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de la versió: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat lseek: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s no és un fitxer de base de dades de confiança\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: registre de versió amb número de registre %lu\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: la versió de fitxer %d és invàlida\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut posar a zero un registre: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut afegir un registre: %s\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
+msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confiança\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "no es poden tractar línies més llargues de %d caràcters\n"
+
+#, c-format
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "la línia d'entrada és superior a %d caràcters\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr ""
+
+# Suportats? ivb
+# A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
+# Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
+# i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
+# encara no m'agraden massa... jm
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Algoritmes suportats:\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "llista claus i ID"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "policy: %s"
+msgstr "Política: "
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+#| msgid "list keys"
+msgid "this key"
+msgstr "llista claus"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
+msgstr[1] "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr ""
+
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr ""
+
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
 msgstr ""
-"reg de la base de dades de confiança %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): "
-"%s\n"
 
-msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "la transacció de la base de dades de confiança és massa gran\n"
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
 
-# No em passe! ;)  ivb
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versió: %s"
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confiança invàlida\n"
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confiança\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgid "Note: trustdb not writable\n"
-msgstr "NOTA: no es pot escriure en la base de dades de confiança\n"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: la base de dades de confiança és invàlida\n"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: error en actualitzar el registre de la versió: %s\n"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: error en llegir el registre de la versió: %s\n"
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: error en escriure el registre de la versió: %s\n"
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr "base de dades de confiança: ha fallat lseek: %s\n"
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
 
-#, c-format
-msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
 
-#, c-format
-msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr "%s no és un fitxer de base de dades de confiança\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr "%s: registre de versió amb número de registre %lu\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
 
-#, c-format
-msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr "%s: la versió de fitxer %d és invàlida\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Policy: "
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "Política: "
 
-#, c-format
-msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
+msgid ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut posar a zero un registre: %s\n"
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
+msgstr ""
+
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut afegir un registre: %s\n"
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#, fuzzy
-msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confiança\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr "no es poden tractar línies més llargues de %d caràcters\n"
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr "la línia d'entrada és superior a %d caràcters\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
@@ -5677,9 +6307,18 @@ msgstr "si us plau, feu un --check-trustdb\n"
 msgid "checking the trustdb\n"
 msgstr "s'està comprovant la base de dades de confiança\n"
 
-#, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "fins ara s'han processat %lu claus\n"
+msgstr[1] "fins ara s'han processat %lu claus\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
+msgstr[1] "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
 
 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
 msgstr "no s'han trobat claus amb confiança absoluta\n"
@@ -5690,10 +6329,6 @@ msgstr ""
 "no s'ha trobat la clau pública de la clau amb confiança absoluta %08lX\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid ""
 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
@@ -5702,6 +6337,61 @@ msgstr ""
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "mai       "
+
+msgid "marginal"
+msgstr ""
+
+msgid "full"
+msgstr ""
+
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[revocada]"
+
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[caducada]"
+
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "desconeguda"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "[  never ]"
+msgstr "mai       "
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -5795,11 +6485,7 @@ msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
 msgstr ""
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
@@ -5808,23 +6494,45 @@ msgstr ""
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgstr ""
 
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "remove keys from the public keyring"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
+msgstr "elimina claus de l'anell públic"
+
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "using default PIN as %s\n"
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
 #, c-format
-msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
+msgid "Remaining attempts: %d"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
-msgid "||Please enter the PIN"
+msgid "||Please unlock the card"
 msgstr "canvia la contrasenya"
 
 #, c-format
@@ -5835,22 +6543,18 @@ msgstr ""
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
 
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr ""
-
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr ""
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "canvia la contrasenya"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 #, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "canvia la contrasenya"
@@ -5859,6 +6563,10 @@ msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
 
@@ -5934,8 +6642,10 @@ msgid "generating key failed\n"
 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+msgstr[1] "La generació de claus ha fallat: %s\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
@@ -6028,10 +6738,6 @@ msgstr ""
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
-
 #, fuzzy
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
@@ -6392,10 +7098,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
 
@@ -6824,11 +7526,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
@@ -6867,6 +7564,10 @@ msgstr "Certificat invàlid"
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
 #, fuzzy
 msgid "certificate already cached\n"
 msgstr "S'ha creat el certificat de revocació.\n"
@@ -7287,33 +7988,22 @@ msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
 msgstr ""
 
-msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
-msgstr ""
-
 #, c-format
 msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error retrieving '%s': %s\n"
+msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgid "error initializing reader object: %s\n"
 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
-msgid "too many redirections\n"
-msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving '%s': %s\n"
-msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
-msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
@@ -7385,6 +8075,11 @@ msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
@@ -7410,43 +8105,17 @@ msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate check failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgid "got status: '%s'\n"
-msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
-msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
-
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
+msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr ""
+#| msgid "can't stat `%s': %s\n"
+msgid "got status: '%s'\n"
+msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
 # Suportats? ivb
 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
@@ -7466,9 +8135,6 @@ msgstr ""
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr ""
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr ""
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr ""
 
@@ -7498,6 +8164,9 @@ msgstr ""
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr ""
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -7545,6 +8214,9 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr ""
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@\n"
@@ -7773,6 +8445,10 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "error allocating memory: %s\n"
 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
 
@@ -7784,10 +8460,6 @@ msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready"
 msgstr ""
@@ -7809,14 +8481,6 @@ msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
 msgstr ""
 
@@ -7860,6 +8524,10 @@ msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr ""
 
@@ -7879,9 +8547,13 @@ msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
 msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+#, c-format
+msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "too many redirections\n"
+msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
@@ -8016,6 +8688,10 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
@@ -8048,9 +8724,6 @@ msgstr ""
 msgid "checking CRL for"
 msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
 msgstr "verifica una signatura"
@@ -8063,9 +8736,6 @@ msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
 msgid "certificate chain is good\n"
 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
 
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA requereix l'ús d'un algoritme de dispersió de 160 bits\n"
-
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
 msgstr ""
 
@@ -8165,7 +8835,7 @@ msgstr ""
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr ""
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr ""
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8185,6 +8855,9 @@ msgstr "|N|usa el mode de contrasenya especificat"
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
 
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr ""
+
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
 
@@ -8224,6 +8897,9 @@ msgstr ""
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr ""
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
@@ -8239,23 +8915,25 @@ msgstr ""
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for OpenPGP"
+msgid "OpenPGP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG Agent"
+msgid "Private Keys"
 msgstr ""
 
-msgid "Smartcard Daemon"
+msgid "Smartcards"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for S/MIME"
+msgid "S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Directory Manager"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "network error"
+msgid "Network"
+msgstr "error de la xarxa"
 
 #, fuzzy
-msgid "PIN and Passphrase Entry"
+msgid "Passphrase Entry"
 msgstr "la contrasenya és errònia"
 
 #, fuzzy
@@ -8269,6 +8947,14 @@ msgstr ""
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr ""
 
@@ -8287,6 +8973,9 @@ msgstr ""
 msgid "apply global default values"
 msgstr ""
 
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr ""
+
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr ""
 
@@ -8298,6 +8987,11 @@ msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 msgid "check global configuration file"
 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "update the trust database"
+msgid "query the software version database"
+msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
+
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr ""
 
@@ -8478,6 +9172,339 @@ msgid ""
 "Check a passphrase given on stdin against the patternfile\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
+#~ msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+#~ msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
+#~ msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
+#~ msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
+#~ msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+#~ msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+#~ msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr "Signatura correcta de \""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+#~ msgstr[1] "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "Signatura correcta de \""
+#~ msgstr[1] "Signatura correcta de \""
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta "
+#~ "execució\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Key generation failed: %s\n"
+#~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+#~ msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "canvia la contrasenya"
+
+#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+#~ msgstr "DSA requereix l'ús d'un algoritme de dispersió de 160 bits\n"
+
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key user-id"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key user-id"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--sign-key user-id"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[nom_del_fitxer]"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "available TOFU policies:\n"
+#~ msgstr "desactiva una clau"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%ld message signed"
+#~ msgid_plural "%ld messages signed"
+#~ msgstr[0] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+#~ msgstr[1] "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
+
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
+
+# Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
+# Ah, bingo! jm
+# Uh, ara torna a donar error. FIXME
+# La idea és ficar:
+# "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+# "«%1$.*s»\n"
+# "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
+# jm
+# Se't passava l'argument «*».  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
+# Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
+# Ah, ja veig! Moltes gràcies! Aquest msgstr ha quedat curiós :) jm
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
+#~ "«%2$.*1$s»\n"
+#~ "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
+#~ "l'usuari: \""
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+#~ msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+#~ msgstr[0] "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
+#~ msgstr[1] "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
+
+#~ msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+#~ msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+#~ msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
+
+#~ msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+#~ msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
+
+#~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+#~ msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+#~ msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
+#~ "encryption key."
+#~ msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
+
+#~ msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+#~ msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
+
+#~ msgid "%s.\n"
+#~ msgstr "%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+#~ "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+#~ "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
+#~ "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
+#~ "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
+#~ "\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "1 bad signature\n"
+#~ msgid "1 good signature\n"
+#~ msgstr "1 signatura errònia\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+#~ msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+#~ msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+#~ msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+#~ msgstr "la clau pública %08lX és %lu segons anterior a la signatura\n"
+
+# Werner FIXME: use ngettext. jm
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock "
+#~ "problem)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
+#~ "amb el rellotge)\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "can't open the keyring"
+#~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to parse '%s'.\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "error looking up secret key \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Passphrase"
+#~ msgstr "la contrasenya és errònia"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta "
+#~ "execució\n"
+
 #~ msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
 #~ msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
 
@@ -8647,10 +9674,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 #~ msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-#~ msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
-
 #~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 #~ msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
 
@@ -8699,11 +9722,6 @@ msgstr ""
 
 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
 #, fuzzy
-#~ msgid "no keyserver action!\n"
-#~ msgstr "error de servidor de claus"
-
-# «del servidor», «en el servidor»?  ivb
-#, fuzzy
 #~ msgid "keyserver timed out\n"
 #~ msgstr "error de servidor de claus"
 
@@ -8769,22 +9787,6 @@ msgstr ""
 #~ "només podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[revocada]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[caducada]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "desconeguda"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "mai       "
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 #~ msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
@@ -9098,7 +10100,7 @@ msgstr ""
 #~ "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
 #~ "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
 
-#~ msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+#~ msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
 #~ msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
 
 #~ msgid ""
@@ -9318,9 +10320,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "unknown cipher algorithm"
 #~ msgstr "l'algoritme de xifratge és desconegut"
 
-#~ msgid "can't open the keyring"
-#~ msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
-
 #~ msgid "invalid packet"
 #~ msgstr "el paquet és invàlid"
 
@@ -9348,9 +10347,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "file create error"
 #~ msgstr "error en la creació del fitxer"
 
-#~ msgid "invalid passphrase"
-#~ msgstr "la contrasenya és invàlida"
-
 #~ msgid "unimplemented pubkey algorithm"
 #~ msgstr "l'algoritme de clau pública no és implementat"
 
@@ -9402,9 +10398,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "bad URI"
 #~ msgstr "l'URI és errònia"
 
-#~ msgid "network error"
-#~ msgstr "error de la xarxa"
-
 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
 # Probablement és una clau, femení. jm
 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
@@ -9830,9 +10823,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
 #~ msgstr "   signat per %08lX el %s%s\n"
 
-#~ msgid "Policy: "
-#~ msgstr "Política: "
-
 #~ msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 #~ msgstr "No hauríeu d'usar algoritmes experimentals!\n"
 
@@ -10090,9 +11080,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "%s: error checking key: %s\n"
 #~ msgstr "%s: error en la comprovació de la clau: %s\n"
 
-#~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
-#~ msgstr "Segur que voleu crear una clau de signatura i xifratge? "
-
 #~ msgid "Do you really need such a large keysize? "
 #~ msgstr "Realment necessiteu una clau tan llarga? "
 
@@ -10186,9 +11173,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
 #~ msgstr "\\t%lu degut a noves claus públiques\n"
 
-#~ msgid "\t%lu keys updated\n"
-#~ msgstr "\t%lu clau actualitzades\n"
-
 #~ msgid "Ooops, no keys\n"
 #~ msgstr "Ooops, no hi ha claus\n"