common: Add code to execute a helper.
[gnupg.git] / po / ca.po
index e6b7a4d..8f35c3b 100644 (file)
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -728,6 +728,10 @@ msgstr ""
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
 msgstr ""
 
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
+
 # Parts?  Peces?  ivb
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
@@ -1624,6 +1628,10 @@ msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
+
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
 
@@ -1807,9 +1815,6 @@ msgstr "la clau secreta és inusable"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr ""
 
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
@@ -1849,6 +1854,19 @@ msgid "No fingerprint"
 msgstr "Empremta digital:"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgid "using \"%s\" as default secret key\n"
+msgstr "|NOM|usa NOM com a clau secreta predeterminada"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
@@ -1983,6 +2001,9 @@ msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
 msgid "run in server mode"
 msgstr ""
 
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
+msgstr ""
+
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
 
@@ -2196,12 +2217,49 @@ msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
 
+#, fuzzy
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "desactiva una clau"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
+
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+msgstr "el destinatari predeterminat és desconegut «%s»\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
 
 #, c-format
+msgid ""
+"Warning: value '%s' for option '%s' should be a long key ID or a "
+"fingerprint\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "key specification '%s' is ambiguous\n"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Two
+#. lines with fingerprints are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches at least:\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
@@ -2411,6 +2469,14 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
+
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
 
@@ -2507,6 +2573,14 @@ msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+
 msgid "[filename]"
 msgstr "[nom_del_fitxer]"
 
@@ -2811,6 +2885,20 @@ msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
 
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
@@ -2954,6 +3042,10 @@ msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
@@ -3021,6 +3113,10 @@ msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr ""
+
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
 
@@ -3217,6 +3313,10 @@ msgstr "desa i ix"
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "mostra empremta"
 
+#, fuzzy
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Notació de signatura: "
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "llista claus i ID"
 
@@ -3296,10 +3396,6 @@ msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
 
-#, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "llista les preferències (expert)"
 
@@ -3364,9 +3460,6 @@ msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
-
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -3381,6 +3474,10 @@ msgstr "La clau està revocada."
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
 
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
+
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
 
@@ -3395,6 +3492,10 @@ msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
 
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr ""
+
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
 
@@ -3490,10 +3591,6 @@ msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
 
@@ -3714,8 +3811,11 @@ msgstr ""
 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
 #, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
 
 #, fuzzy
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
@@ -3771,6 +3871,10 @@ msgid "No user ID with hash %s\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
 
@@ -4131,6 +4235,10 @@ msgstr "Nom i cognoms: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr ""
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
 
@@ -4384,13 +4492,17 @@ msgstr ""
 msgid "Keyring"
 msgstr "Anell"
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
+
 msgid "Primary key fingerprint:"
 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
@@ -4476,9 +4588,6 @@ msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
@@ -4487,6 +4596,9 @@ msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 msgid "key not found on keyserver\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
 
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
@@ -4496,10 +4608,6 @@ msgid "requesting key %s from %s\n"
 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
 
@@ -4571,20 +4679,16 @@ msgstr ""
 "El xifratge IDEA no està disponible, s'intentarà utilitzar optimistament %s "
 "en el seu lloc\n"
 
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "desxifratge correcte\n"
-
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge no tenia protecció d'integritat\n"
 
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "desxifratge correcte\n"
+
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "AVÍS: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
 
 #, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
 
@@ -4787,6 +4891,10 @@ msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "File `%s' exists. "
 msgid "File '%s' exists. "
 msgstr "El fitxer «%s» existeix. "
@@ -5273,6 +5381,11 @@ msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
 msgstr "(Aquesta és una clau de revocació sensible)\n"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
+
+#, fuzzy
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
 
@@ -5307,6 +5420,17 @@ msgid ""
 "before making use of this revocation certificate."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta clau? "
@@ -5458,10 +5582,6 @@ msgstr ""
 "AVÍS: no s'ha pogut %%-expandir l'url de política (massa gran). S'utilitza "
 "no expandida.\n"
 
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s signatura de: «%s»\n"
@@ -5756,6 +5876,57 @@ msgstr ""
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
 msgstr "registre de confiança %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
 
+msgid "undefined"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "never"
+msgstr "mai       "
+
+msgid "marginal"
+msgstr ""
+
+msgid "full"
+msgstr ""
+
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[revocada]"
+
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[caducada]"
+
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "desconeguda"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr ""
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
+
 msgid ""
 "the signature could not be verified.\n"
 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
@@ -7369,6 +7540,10 @@ msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 
+#, fuzzy
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
 msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
@@ -7439,6 +7614,11 @@ msgid "certificate too large to make any sense\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "update failed: %s\n"
 msgid "lookup failed: %s\n"
 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
@@ -7476,32 +7656,6 @@ msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
 msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
-
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
-
 # Suportats? ivb
 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
@@ -7599,6 +7753,9 @@ msgstr ""
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
 msgstr ""
 
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "@\n"
@@ -7914,6 +8071,10 @@ msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
+
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
 msgstr ""
 
@@ -8070,6 +8231,10 @@ msgid "can't allocate control structure: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
@@ -8278,6 +8443,9 @@ msgstr ""
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr ""
 
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr ""
+
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr ""
 
@@ -8305,7 +8473,7 @@ msgstr ""
 msgid "GPG for S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Directory Manager"
+msgid "Key Acquirer"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
@@ -8533,6 +8701,43 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~| msgid "can't open the keyring"
+#~ msgid "Failed to open the keyring DB.\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Failed to parse '%s'.\n"
+#~ msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "invalid value\n"
+#~ msgid "invalid value '%s'\n"
+#~ msgstr "el valor no és vàlid\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "error looking up secret key \"%s\": %s\n"
+#~ msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Please select at most one subkey.\n"
+#~ msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "malformed %s environment variable\n"
+#~ msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+#~ msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
+
+#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+#~ msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "la contrasenya és errònia"
 
@@ -8711,10 +8916,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
 #~ msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-#~ msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
-
 #~ msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 #~ msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
 
@@ -8833,22 +9034,6 @@ msgstr ""
 #~ "només podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "[ revoked]"
-#~ msgstr "[revocada]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[ expired]"
-#~ msgstr "[caducada]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "[ unknown]"
-#~ msgstr "desconeguda"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "mai       "
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 #~ msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
 
@@ -9382,9 +9567,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "unknown cipher algorithm"
 #~ msgstr "l'algoritme de xifratge és desconegut"
 
-#~ msgid "can't open the keyring"
-#~ msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
-
 #~ msgid "invalid packet"
 #~ msgstr "el paquet és invàlid"