po: Adjust the German translation.
[gnupg.git] / po / cs.po
index 8e5f60e..d14f88a 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1698,6 +1698,9 @@ msgstr "odstranit nepoužitelné části z klíče při exportu"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "odstranit při exportu z klíče vše, co lze"
 
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
 msgid " - skipped"
 msgstr " – přeskočeno"
 
@@ -1838,6 +1841,11 @@ msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
 msgid "quickly revoke a user-id"
 msgstr "rychle přidat novou identitu uživatele"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "quickly generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "rychle vytvořit nový pár klíčů"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr "komplexní vytvoření páru klíčů"
 
@@ -1945,12 +1953,22 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Pro kompletní seznam všech příkazů a možností použijte manuálové stránky.)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -2335,22 +2353,10 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez použití šifrování s veřejným klíčem\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [jméno souboru]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
-
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symetrické šifrování „%s“ se nepovedlo: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
-
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
@@ -2358,15 +2364,6 @@ msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [jméno souboru]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
-
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 
@@ -2374,27 +2371,6 @@ msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt s příkazem --s2k-mode 0\n"
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "nelze použít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
-
-msgid "--clear-sign [filename]"
-msgstr "--clear-sign [jméno souboru]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key id_uživatele"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key id_uživatele"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
-
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--passwd <id-uživatele>"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "odeslání na keyserver se nezdařilo: %s\n"
@@ -2440,9 +2416,6 @@ msgstr "chyba při rozboru názvu klíče „%s“: %s\n"
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
 msgstr "„%s“ nevypadá jako platné ID klíče, otisk klíče nebo keygrip\n"
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[jméno souboru]"
-
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Začněte psát svou zprávu…\n"
 
@@ -2513,6 +2486,11 @@ msgstr "odstranit po importu z klíče vše, co lze"
 msgid "run import filters and export key immediately"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "assume input is in binary format"
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr "předpokládat vstup v binárním formátu"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "blok typu %d byl přeskočen\n"
@@ -3418,6 +3396,11 @@ msgstr "Žádný identifikátor uživatele neodpovídá."
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "Nic na podepsání.\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "„%s“ není platná doba expirace podpisu\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Hash: "
 
@@ -4865,7 +4848,7 @@ msgstr "kořenový certifikát byl nyní označen za důvěryhodný\n"
 #| "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 #| "you may answer the next question with yes.\n"
 msgid ""
-"This key has is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
 "*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
 "question with yes.\n"
 msgstr ""
@@ -5116,7 +5099,7 @@ msgid ""
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
 "a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
-"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 "Použijte jej pro odvolání tohoto klíče v případě zneužití nebo ztráty\n"
 "soukromého klíče. Avšak bude-li soukromý klíč stále přístupný, bude\n"
@@ -5527,6 +5510,14 @@ msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
 msgstr "nepodporovaný algoritmus: %s"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "chyba při vytváření dočasného souboru: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error sending data: %s\n"
 msgid "error reading TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
@@ -5542,6 +5533,15 @@ msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba při inicializaci čtecího objektu: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error sending data: %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error opening '%s': %s\n"
 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
 msgstr "chyba při otevírání „%s“: %s\n"
@@ -5557,8 +5557,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
-msgstr ""
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
 msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
@@ -5610,43 +5613,87 @@ msgstr "vypsat seznam klíčů"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "Verified %d message"
-msgid_plural "Verified %d messages"
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
 msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
 msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
 msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "zašifrováno s heslem %lu\n"
+msgstr[1] "zašifrováno s heslem %lu\n"
+msgstr[2] "zašifrováno s heslem %lu\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
+msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
+msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
 #, c-format
-msgid "Encrypted %d message"
-msgid_plural "Encrypted %d messages"
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past day."
-msgid_plural " over the past %d days."
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past month."
-msgid_plural " over the past %d months."
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past year."
-msgid_plural " over the past %d years."
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
-msgid " in the past."
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
 msgstr ""
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "vypsat hash zprávy"
+
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
 #. * file below.  We don't directly internationalize that text so
 #. * that we can tweak it without breaking translations.
@@ -5675,7 +5722,7 @@ msgstr "chyba při zápisu klíče: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error setting OCSP target: %s\n"
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
 msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5683,80 +5730,90 @@ msgstr "chyba při nastavování cíle OCSP: %s\n"
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
 msgstr "chyba při vytváření roury: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
-#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%d~year"
-msgid_plural "%d~years"
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~month"
-msgid_plural "%d~months"
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~day"
-msgid_plural "%d~days"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~hour"
-msgid_plural "%d~hours"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~minute"
-msgid_plural "%d~minutes"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~second"
-msgid_plural "%d~seconds"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 
 #, c-format
-msgid "%s: "
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
+
+#, c-format
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgid "Verified %ld signatures"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
 msgstr "Smazáno %d podpisů.\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "Verified %ld signature in the past %s"
-msgid_plural "Verified %ld signatures in the past %s"
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
 msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
 msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
 msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, fuzzy
 #| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgid ", and encrypted %ld messages"
+msgid "Encrypted 0 messages."
 msgstr "zašifrováno s heslem %lu\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid ", and encrypted %ld message in the past %s"
-msgid_plural ", and encrypted %ld messages in the past %s"
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
 msgstr[0] "vypsat hash zprávy"
 msgstr[1] "vypsat hash zprávy"
 msgstr[2] "vypsat hash zprávy"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "platnost: %s"
+
 msgid ""
 "Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
@@ -5794,7 +5851,7 @@ msgid "error opening TOFU database: %s\n"
 msgstr "chyba při odesílání dat: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has nonon-revoked user ids.\n"
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids.\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -8390,6 +8447,16 @@ msgstr "Selhalo externí ověření komponenty %s"
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Vezměte na vědomí, že určení skupiny se ignoruje\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing '%s': %s\n"
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "chyba při uzavírání „%s“: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error hashing '%s': %s\n"
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "chyba při výpočtu haše „%s“: %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr "vypsat všechny komponenty"
 
@@ -8408,6 +8475,11 @@ msgstr "|KOMPONENTA|zkontrolovat volby"
 msgid "apply global default values"
 msgstr "aplikovat globální implicitní hodnoty"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr "|SOUBOR|vzít politiky ze SOUBORU"
+
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr "získat adresáře s nastavením @GPGCONF@"
 
@@ -8600,6 +8672,51 @@ msgstr ""
 "Syntaxe: gpg-check-pattern [volby] soubor_se_vzorem\n"
 "Prověří heslo zadané na vstupu proti souboru se vzory\n"
 
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key id_uživatele"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key id_uživatele"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key id_uživatele [příkazy]"
+
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--passwd <id-uživatele>"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[jméno souboru]"
+
 #~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 #~ msgstr "výroba stínového klíče se nezdařila: %s\n"