gpgconf, w32: Allow UNC paths
[gnupg.git] / po / da.po
index 2f8fb37..e30e3b6 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-01 20:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-11-02 17:39+0100\n"
 "Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
 "Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
 "Language: da\n"
@@ -171,13 +171,10 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af standard-keyID for godkendelses af kort: %s\n"
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
 msgstr "ingen egnet kortnøgle fundet: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgid "error getting list of cards: %s\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af gemte flag: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -351,6 +348,11 @@ msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kør i servertilstand (forgrunden)"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "run in server mode"
+msgid "run in supervised mode"
+msgstr "kør i servertilstand"
+
 msgid "verbose"
 msgstr "uddybende"
 
@@ -369,9 +371,6 @@ msgstr "|FIL|læs tilvalg fra FIL"
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frakobl ikke fra konsollen"
 
-msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr "fang ikke tastatur og mus"
-
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "brug en logfil for serveren"
 
@@ -425,6 +424,9 @@ msgstr ""
 msgid "enable ssh support"
 msgstr "aktiver ssh-agent-emulering"
 
+msgid "|ALGO|use ALGO to show ssh fingerprints"
+msgstr ""
+
 msgid "enable putty support"
 msgstr ""
 
@@ -455,9 +457,8 @@ msgstr ""
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "ugyldigt fejlsøgningsniveau »%s« angivet\n"
 
-#, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
@@ -504,10 +505,6 @@ msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgid "listening on socket '%s'\n"
@@ -797,9 +794,8 @@ msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
 msgid "error forking process: %s\n"
 msgstr "fejl ved forgrening af proces: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -817,36 +813,23 @@ msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
 msgid "error running '%s': terminated\n"
 msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: termineret\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
 msgstr "fejl ved indhentelse af afslutningskode for proces %d: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr "ventning på at proces %d skulle terminere mislykkedes: %s\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke forbinde til »%s«: %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
-
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "problem ved angivelse af indstillinger for gpg-agent\n"
 
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "afbrudt af brugeren\n"
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problem med agenten\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
-msgstr "problem med agenten: %s\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan ikke slå kernedump fra: %s\n"
@@ -859,6 +842,16 @@ msgstr "Advarsel: usikker ejerskab på %s »%s«\n"
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
 msgstr "Advarsel: usikre rettigheder på %s »%s«\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
+msgid "waiting for file '%s' to become accessible ...\n"
+msgstr "venter %d sekunder på at agenten kommer frem\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
+msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
+
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
@@ -1096,6 +1089,10 @@ msgstr "ignorerer affaldslinje"
 msgid "[none]"
 msgstr "[ingen]"
 
+#, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
+
 msgid "argument not expected"
 msgstr "parameter var ikke forventet"
 
@@ -1202,6 +1199,10 @@ msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "venter på lås %s ...\n"
 
 #, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
+
+#, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "panser: %s\n"
 
@@ -1322,6 +1323,19 @@ msgstr ""
 msgid "WARNING: %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: %s overskriver %s\n"
 
+msgid "Note: Outdated servers may lack important security fixes.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgid "Note: Use the command \"%s\" to restart them.\n"
+msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgid "%s is not compliant with %s mode\n"
+msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
 msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgængeligt: %s\n"
@@ -1382,10 +1396,6 @@ msgstr "Fejl: Kombineret navn er for langt (begrænsningen er på %d tegn).\n"
 msgid "URL to retrieve public key: "
 msgstr "Adresse hvor offentlig nøgle skal hentes: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgid "error reading '%s': %s\n"
@@ -1399,17 +1409,9 @@ msgstr "fejl ved skrivning af »%s«: %s\n"
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Loginddata (kontonavn): "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
-
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Private DO-data: "
 
-#, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
-
 msgid "Language preferences: "
 msgstr "Sprogpræferencer: "
 
@@ -1445,11 +1447,6 @@ msgstr "fejl ved indhentelse af aktuel nøgleinformation: %s\n"
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
 msgstr "Erstat eksisterende nøgle? (j/N) "
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
-#| "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
-#| "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgid ""
 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
@@ -1472,6 +1469,11 @@ msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for krypteringsnøglen? (%u) "
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
 msgstr "Hvilken nøglestørrelse ønsker du for godkendelsesnøglen? (%u) "
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
+msgid "The card will now be re-configured to generate a key of type: %s\n"
+msgstr "Kortet vil nu blive omkonfigureret til at oprette en nøgle på %u bit\n"
+
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "afrundet op til %u bit\n"
@@ -1714,6 +1716,16 @@ msgstr ""
 "ADVARSEL: Tvang for symmetrisk chiffer %s (%d) overtræder modtagerens "
 "præferencer\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgid "cipher algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
+msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
+msgid "WARNING: key %s is not suitable for encryption in %s mode\n"
+msgstr "ADVARSEL: »%s« er en forældet indstilling - den har ingen effekt\n"
+
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1731,8 +1743,9 @@ msgstr ""
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypteret for: »%s«\n"
 
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "option '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
 
 #, c-format
@@ -1814,6 +1827,9 @@ msgstr "fjern nøgledele der ikke kan bruges under eksport"
 msgid "remove as much as possible from key during export"
 msgstr "fjern så meget som muligt fra nøglen under eksport"
 
+msgid "use the GnuPG key backup format"
+msgstr ""
+
 #, fuzzy
 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgid " - skipped"
@@ -1904,6 +1920,11 @@ msgstr "Ugyldig nøgle %s gjort gyldig med --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr "bruger undernøgle %s i stedet for primær nøgle %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "valid values for option '%s':\n"
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+
 msgid "make a signature"
 msgstr "opret en underskrift"
 
@@ -1958,6 +1979,11 @@ msgstr "opret et nyt nøglepar"
 msgid "quickly revoke a user-id"
 msgstr "opret et nyt nøglepar"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "generate a new key pair"
+msgid "quickly set a new expiration date"
+msgstr "opret et nyt nøglepar"
+
 msgid "full featured key pair generation"
 msgstr ""
 
@@ -2065,12 +2091,22 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsiden for en fuldstændig liste over alle kommandoer og tilvalg)\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@\n"
+#| "Examples:\n"
+#| "\n"
+#| " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+#| " --clear-sign [file]         make a clear text signature\n"
+#| " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+#| " --list-keys [names]        show keys\n"
+#| " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
 "\n"
 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --clear-sign [file]        make a clear text signature\n"
 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
 " --list-keys [names]        show keys\n"
 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
@@ -2079,7 +2115,7 @@ msgstr ""
 "Eksempler:\n"
 "\n"
 " -se -r Mikael [fil]        underskriv og krypter for bruger Mikael\n"
-" --clearsign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
+" --clear-sign [fil]          lav en ren tekstunderskrift\n"
 " --detach-sign [fil]        lav en separat underskrift\n"
 " --list-keys [navne]        vis nøgler\n"
 " --fingerprint [navne]      vis fingeraftryk\n"
@@ -2246,11 +2282,6 @@ msgstr "vis nøgleringsnavnet i nøglevisninger"
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "vis udløbsdatoer under underskriftvisninger"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Available keys:\n"
-msgid "available TOFU policies:\n"
-msgstr "Tilgængelige nøgler:\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "unknown option `%s'\n"
 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
@@ -2260,19 +2291,10 @@ msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown command `%s'\n"
-msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
-msgstr "ukendt kommando »%s«\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "BEMÆRK: Gammel standardfil for tilvalg »%s« blev ignoreret\n"
 
-#, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
@@ -2284,6 +2306,11 @@ msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "linje %d: ikke en gyldig e-post-adresse\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "ugyldig landekode i »%s«, linje %d\n"
@@ -2405,9 +2432,6 @@ msgstr "vil ikke køre med usikker hukommelse på grund af %s\n"
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt chifferalgoritme er ugyldig\n"
 
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt sammendragsalgoritme er ugyldig\n"
-
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
 
@@ -2454,18 +2478,13 @@ msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s virker endnu ikke med %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du må ikke bruge chifferalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "digest algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "du må ikke bruge sammendragsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
+msgid "compression algorithm '%s' may not be used in %s mode\n"
 msgstr "du må ikke bruge komprimeringsalgoritmen »%s« i tilstanden %s\n"
 
 #, c-format
@@ -2476,67 +2495,27 @@ msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: modtagere (-r) angivet uden brug af offentlig nøglekryptering\n"
 
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [filnavn]"
-
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering af »%s« mislykkedes: %s\n"
 
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --encrypt i tilstanden %s\n"
 
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--sign [filnavn]"
-
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
-
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
-
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt in %s mode\n"
 msgstr "du kan ikke bruge --symmetric --sign --encrypt i tilstanden %s\n"
 
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
-
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [filnavn]"
-
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [filnavn]"
-
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key bruger-id"
-
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key bruger-id"
-
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
-
-msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--passwd <bruger-id>"
-
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "nøgleserver send mislykkedes: %s\n"
@@ -2584,8 +2563,8 @@ msgstr "fejl ved lagring af certifikat: %s\n"
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
 msgstr ""
 
-msgid "[filename]"
-msgstr "[filnavn]"
+msgid "WARNING: no command supplied.  Trying to guess what you mean ...\n"
+msgstr ""
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Gå til sagen og skriv meddelelsen ...\n"
@@ -2660,6 +2639,16 @@ msgstr "fjern så meget som muligt fra nøgle efter import"
 msgid "run import filters and export key immediately"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+#| msgid "assume input is in binary format"
+msgid "assume the GnuPG key backup format"
+msgstr "antag inddata er i binært format"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "show key fingerprint"
+msgid "repair keys on import"
+msgstr "vis nøglefingeraftryk"
+
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "     udelader bloktype %d\n"
@@ -2818,14 +2807,6 @@ msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nøgle %s: stemmer ikke med vores kopi\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nøgle %s: »%s« 1 ny bruger-id\n"
 
@@ -2915,6 +2896,14 @@ msgstr ""
 "nøgle %s: ingen offentlig nøgle - kan ikke anvende tilbagekaldscertifikat\n"
 
 #, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: kan ikke lokalisere original nøgleblok: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "nøgle %s: kan ikke læse original nøgleblok: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nøgle %s: ugyldigt tilbagekaldscertifikat: %s - afvist\n"
 
@@ -3058,61 +3047,6 @@ msgstr "[tilbagekald]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[egenunderskrift]"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
-msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgid ""
-"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
-msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "Good signature from"
-msgid " (reordered signatures follow)"
-msgstr "God underskrift fra"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgid "key %s:\n"
-msgstr "udelod »%s«: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgid "%d duplicate signature removed\n"
-msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
-msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
-msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
-msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
-msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d bad signature\n"
-msgid_plural "%d bad signatures\n"
-msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
-msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Good signature from"
-msgid "%d signature reordered\n"
-msgid_plural "%d signatures reordered\n"
-msgstr[0] "God underskrift fra"
-msgstr[1] "God underskrift fra"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
-"all signatures.\n"
-msgstr ""
-
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
 "keys\n"
@@ -3444,6 +3378,11 @@ msgstr ""
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "Secret key is available.\n"
+msgid "Secret subkeys are available.\n"
+msgstr "Hemmelig nøgle er tilgængelig.\n"
+
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Har brug for den hemmelige nøgle for dette.\n"
 
@@ -3578,10 +3517,20 @@ msgstr "opdatering mislykkedes: %s\n"
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nøgle ikke ændret så ingen opdatering krævet.\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
+
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgid "User ID revocation failed: %s\n"
-msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "revoking the user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontrol af troværdighedslisten mislykkedes: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgid "setting the primary user ID failed: %s\n"
+msgstr "kontrol af troværdighedslisten mislykkedes: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "invalid fingerprint"
@@ -3608,6 +3557,21 @@ msgstr "Ingen sådan bruger-id.\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
 msgstr "Intet at underskrive med nøgle %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgid "'%s' is not a valid expiration time\n"
+msgstr "»%s« er ikke et gyldigt underskriftudløb\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "invalid fingerprint"
+msgid "\"%s\" is not a proper fingerprint\n"
+msgstr "ugyldig fingeraftryk"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgid "subkey \"%s\" not found\n"
+msgstr "nøglen »%s« blev ikke fundet: %s\n"
+
 msgid "Digest: "
 msgstr "Sammendrag: "
 
@@ -3921,6 +3885,11 @@ msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: En bruger-id-underskrift er dateret %d sekunder inde i fremtiden\n"
 
+#, fuzzy
+#| msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgid "Cannot revoke the last valid user ID.\n"
+msgstr "Du kan ikke slette den sidste bruger-id!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
 msgstr "Nøgle %s er allerede tilbagekaldt.\n"
@@ -3934,6 +3903,11 @@ msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
 msgstr "Viser %s billed'id med størrelse %ld for nøgle %s (uid %d)\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
+msgid "invalid value for option '%s'\n"
+msgstr "manglende parameter for indstilling »%.50s«\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "preference `%s' duplicated\n"
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
 msgstr "præference »%s« duplikeret\n"
@@ -4428,6 +4402,20 @@ msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
 msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "%d bad signatures\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d ugyldige underskrifter\n"
+msgstr[1] "%d ugyldige underskrifter\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+msgstr[1] "1 underskrift er ikke kontrolleret på grund af en manglende nøgle\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
@@ -4690,6 +4678,11 @@ msgstr "               bruger %s nøgle %s\n"
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Underskrift lavet %s med %s nøgle-id %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "       også kendt som »%s«"
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nøgle tilgængelig på: "
 
@@ -4700,6 +4693,12 @@ msgstr "[usikker]"
 msgid "                aka \"%s\""
 msgstr "       også kendt som »%s«"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgid "WARNING: This key is not suitable for signing in %s mode\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: Denne nøgle er ikke certificeret med en troværdig underskrift!\n"
+
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
 msgstr "Underskrift udløbet %s\n"
@@ -4878,17 +4877,6 @@ msgstr "skriver til stdout\n"
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
 msgstr "antager underskrevne data i »%s«\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
-msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan ikke håndtere offentlig nøglealgoritme %d\n"
@@ -4904,24 +4892,6 @@ msgstr "underpakke af typen %d har kritiske bitsæt\n"
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hovednøgle-id %s)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Indtast venligst adgangsfrasen til at åbne den hemmelige nøgle for OpenPGP-"
-"certifikatet:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s nøgle, id %s,\n"
-"oprettet %s%s.\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Indtast adgangsfrase\n"
 
@@ -4929,20 +4899,8 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "afbrudt af bruger\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Du skal bruge en adgangsfrase til at åbne den hemmelige\n"
-"nøgle for bruger: »%s«\n"
-
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (undernøgle på hovednøgle-id %s)"
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hovednøgle-id %s)"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
@@ -5032,7 +4990,7 @@ msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nøglen er blevet afløst"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nøglen er blevet komprimeret"
+msgstr "Nøglen er blevet kompromitteret"
 
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nøglen bruges ikke længere"
@@ -5128,6 +5086,25 @@ msgstr "Denne nøgle tilhører sikkert den navngivne bruger\n"
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Denne nøgle tilhører os\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
+msgid "%s: This key is bad!  It has been marked as untrusted!\n"
+msgstr "rodcertifikat er nu blevet markeret som troværdig\n"
+
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+#| "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+#| "you may answer the next question with yes.\n"
+msgid ""
+"This key is bad!  It has been marked as untrusted!  If you\n"
+"*really* know what you are doing, you may answer the next\n"
+"question with yes.\n"
+msgstr ""
+"Det er IKKE sikkert, at nøglen tilhører personen navngivet\n"
+"i bruger-id'et. Hvis du *virkelig* ved hvad du gør,\n"
+"så kan du besvare det næste spørgsmål med ja.\n"
+
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
@@ -5300,6 +5277,11 @@ msgstr "kan ikke åbne underskrevne data »%s«\n"
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
 msgstr "kan ikke åbne underskrevne data fd=%d: %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgid "key %s is not suitable for decryption in %s mode\n"
+msgstr "certifikat kan ikke bruges til kryptering\n"
+
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
 msgstr "anonym modtager; prøver hemmelig nøgle %s ...\n"
@@ -5380,7 +5362,7 @@ msgid ""
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
 "a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
-"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
+"of the gpg command \"--generate-revocation\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
 
 msgid ""
@@ -5475,6 +5457,11 @@ msgstr "DSA-nøgle %s kræver en %u bit eller større hash\n"
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "ADVARSEL: konflikt for underskriftssammendrag i besked\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgid "key %s may not be used for signing in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruge %s i tilstanden %s\n"
+
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
 msgstr "ADVARSEL: underskriftsundernøgle %s er ikke krydscertificeret\n"
@@ -5782,6 +5769,14 @@ msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
 msgstr "ikke understøttet algoritme: %s"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgid "error creating 'ultimately_trusted_keys' TOFU table: %s\n"
+msgstr "fejl ved oprettelse af midlertidig fil: %s\n"
+
+msgid "TOFU DB error"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgid "error reading TOFU database: %s\n"
 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
@@ -5797,15 +5792,18 @@ msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
 msgstr "%s: fejl ved skrivning af mappepost: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "error opening `%s': %s\n"
-msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
-msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
+#| msgid "error sending %s command: %s\n"
+msgid "error creating 'encryptions' TOFU table: %s\n"
+msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
 
-msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+#, c-format
+msgid "adding column effective_policy to bindings DB: %s\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Using split format for TOFU database\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "fejl ved åbning af »%s«: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error sending %s command: %s\n"
@@ -5813,19 +5811,23 @@ msgid "error updating TOFU database: %s\n"
 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "The binding %s is NOT known."
+msgid ""
+"This is the first time the email address \"%s\" is being used with key %s."
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
-"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key!"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys!"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+msgid "  Since this binding's policy was 'auto', it has been changed to 'ask'."
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
-"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+"Please indicate whether this email address should be associated with key %s "
+"or whether you think someone is impersonating \"%s\"."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5833,8 +5835,10 @@ msgstr ""
 msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
 msgstr "fejl ved indhentelse af ny PIN: %s\n"
 
-msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "list key and user IDs"
+msgid "This key's user IDs:\n"
+msgstr "vis nøgle og bruger-id'er"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "validity: %s"
@@ -5861,37 +5865,79 @@ msgstr ""
 msgid "this key"
 msgstr "vis nøgler"
 
-#, c-format
-msgid "%ld message signed in the future."
-msgid_plural "%ld messages signed in the future."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message."
+msgid_plural "Verified %d messages."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted %d message."
+msgid_plural "Encrypted %d messages."
+msgstr[0] "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
+msgstr[1] "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Verified %d message in the future."
+msgid_plural "Verified %d messages in the future."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
 
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "%ld message signed"
-msgid_plural "%ld messages signed"
+msgid "Encrypted %d message in the future."
+msgid_plural "Encrypted %d messages in the future."
 msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
 msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld day."
-msgid_plural " over the past %ld days."
+msgid "Messages verified over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d day: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d days: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages verified over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d months: %d."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#, c-format
+msgid "Messages encrypted over the past %d month: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d months: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld week."
-msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgid "Messages verified over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages verified over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid " over the past %ld month."
-msgid_plural " over the past %ld months."
+msgid "Messages encrypted over the past %d year: %d."
+msgid_plural "Messages encrypted over the past %d years: %d."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
+#, c-format
+msgid "Messages verified in the past: %d."
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Messages encrypted in the past: %d."
+msgstr "vis beskedsammendrag"
+
 #. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
 #. * file below.  We don't directly internationalize that text so
 #. * that we can tweak it without breaking translations.
@@ -5907,9 +5953,20 @@ msgstr ""
 msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
 msgstr ""
 
+msgid "Defaulting to unknown.\n"
+msgstr ""
+
+msgid "TOFU db corruption detected.\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing key: %s\n"
+msgid "resetting keydb: %s\n"
+msgstr "fejl ved skrivning af nøgle: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "error storing flags: %s\n"
-msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgid "error setting TOFU binding's policy to %s\n"
 msgstr "fejl ved lagring af flag: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
@@ -5917,90 +5974,106 @@ msgstr "fejl ved lagring af flag: %s\n"
 msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
 msgstr "fejl ved oprettelse af datakanal: %s\n"
 
-#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
-#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "%d~year"
-msgid_plural "%d~years"
+msgid "%lld~year"
+msgid_plural "%lld~years"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~month"
-msgid_plural "%d~months"
+msgid "%lld~month"
+msgid_plural "%lld~months"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~day"
-msgid_plural "%d~days"
+msgid "%lld~week"
+msgid_plural "%lld~weeks"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~hour"
-msgid_plural "%d~hours"
+msgid "%lld~day"
+msgid_plural "%lld~days"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~minute"
-msgid_plural "%d~minutes"
+msgid "%lld~hour"
+msgid_plural "%lld~hours"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "%d~second"
-msgid_plural "%d~seconds"
+msgid "%lld~minute"
+msgid_plural "%lld~minutes"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
-msgstr ""
+msgid "%lld~second"
+msgid_plural "%lld~seconds"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
-"(key %s)\n"
+msgid "%s: Verified 0~signatures and encrypted 0~messages."
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgid "%s: Verified 0 signatures."
+msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "print message digests"
-msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
-msgstr "vis beskedsammendrag"
+msgid "%s: Verified %ld~signature in the past %s."
+msgid_plural "%s: Verified %ld~signatures in the past %s."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, fuzzy
+#| msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgid "Encrypted 0 messages."
+msgstr "krypteret med %lu adgangsfraser\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "print message digests"
+msgid "Encrypted %ld~message in the past %s."
+msgid_plural "Encrypted %ld~messages in the past %s."
+msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "validity: %s"
+msgid "(policy: %s)"
+msgstr "validitet: %s"
 
-#, c-format
 msgid ""
-"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgid_plural ""
-"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
-"in the past %s."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+"Warning: we have yet to see a message signed using this key and user id!\n"
+msgstr ""
 
-#, c-format
-msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgid ""
+"Warning: we've only seen one message signed using this key and user id!\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
+msgid "Warning: you have yet to encrypt a message to this key!\n"
 msgstr ""
 
-msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
+msgid "Warning: you have only encrypted one message to this key!\n"
 msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and user id, "
 "then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
 "small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgid_plural ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
-"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
-"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: if you think you've seen more signatures by this key and these user "
+"ids, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email "
+"addresses for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgstr[0] ""
@@ -6011,6 +6084,15 @@ msgstr[1] ""
 msgid "error opening TOFU database: %s\n"
 msgstr "fejl under afsendelse af %s-kommando: %s\n"
 
+#, c-format
+msgid "WARNING: Encrypting to %s, which has no non-revoked user ids\n"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgid "error setting policy for key %s, user id \"%s\": %s"
+msgstr "fejl ved skrivning af offentlig nøglering »%s«: %s\n"
+
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
@@ -6267,12 +6349,8 @@ msgstr "kunne ikke gemme fingeraftrykket: %s\n"
 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
 msgstr "kunne ikke gemme oprettelsesdatoen: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "læsning af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
-
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "svar indeholder ikke data for offentlig nøgle\n"
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
 msgstr "svar indeholder ikke RSA modulus'erne\n"
@@ -6282,9 +6360,33 @@ msgstr "svar indeholder ikke den RSA-offentlige eksponent\n"
 
 #, fuzzy
 #| msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgid "response does not contain the EC public point\n"
+msgid "response does not contain the EC public key\n"
 msgstr "svar indeholder ikke den RSA-offentlige eksponent\n"
 
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr "svar indeholder ikke data for offentlig nøgle\n"
+
+#, c-format
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "læsning af offentlig nøgle mislykkedes: %s\n"
+
+#. TRANSLATORS: Put a \x1f right before a colon.  This can be
+#. * used by pinentry to nicely align the names and values.  Keep
+#. * the %s at the start and end of the string.
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%%0ACounter\1f: %lu%s"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "%sNumber\1f: %s%%0AHolder\1f: %s%s"
+msgstr ""
+
+#. TRANSLATORS: This is the number of remaining attempts to
+#. * enter a PIN.  Use %%0A (double-percent,0A) for a linefeed.
+#, c-format
+msgid "Remaining attempts: %d"
+msgstr ""
+
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
 msgstr "bruger standard-PIN som %s\n"
@@ -6295,11 +6397,9 @@ msgstr ""
 "kunne ikke bruge standard-PIN som %s: %s - deaktiverer yderligere "
 "standardbrug\n"
 
-#, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Indtast venligst PIN%%0A[sigs færdig: %lu]"
-
-msgid "||Please enter the PIN"
+#, fuzzy
+#| msgid "||Please enter the PIN"
+msgid "||Please unlock the card"
 msgstr "||Indtast venligst PIN'en"
 
 #, c-format
@@ -6310,9 +6410,6 @@ msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minimumlængde er %d\n"
 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "verificering af CHV%d mislykkedes: %s\n"
 
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "fejl ved indhentelse af CHV-status fra kort\n"
-
 msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr "kort er permanent låst!\n"
 
@@ -6325,17 +6422,16 @@ msgstr[0] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
 msgstr[1] "%d PIN-forsøg for administrator før kort permanent låses\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
-#. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, c-format
-msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "|A|Ændr venligst administrator-PIN%%0A[tilbageværende forsøg: %d]"
-
+#. the start of the string.  Use %0A (single percent) for a linefeed.
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
 msgstr "|A|Indtast venligst administrator-PIN'en"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "adgang til administratorkommandoer er ikke konfigureret\n"
 
+msgid "||Please enter the PIN"
+msgstr "||Indtast venligst PIN'en"
+
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
 msgstr "||Indtast venligst nulstillingskoden for kortet"
 
@@ -6505,10 +6601,6 @@ msgstr "håndtering for fd %d startet\n"
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "håndtering for fd %d termineret\n"
 
-#, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
-msgstr "ugyldigt radix64-tegn %02x udeladt\n"
-
 #, fuzzy
 #| msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
@@ -7285,11 +7377,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr "slår udsteder op fra Dirmngr-mellemlageret\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "kan ikke oprette »%s«: %s\n"
@@ -7335,6 +7422,11 @@ msgstr "Inkluderede certifikater"
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
 msgstr "antallet af matchende certifikater: %d\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "number of matching certificates: %d\n"
+msgid "           trusted certificates: %u (%u,%u,%u,%u)\n"
+msgstr "antallet af matchende certifikater: %d\n"
+
 #, fuzzy
 #| msgid "  (certificate created at "
 msgid "certificate already cached\n"
@@ -7976,11 +8068,6 @@ msgstr ""
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
-#| msgid "run in daemon mode (background)"
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr ""
 
@@ -8016,6 +8103,9 @@ msgstr ""
 msgid "allow sending OCSP requests"
 msgstr "tillad PKA-opslag (DNS-forespørgsler)"
 
+msgid "allow online software version check"
+msgstr ""
+
 msgid "inhibit the use of HTTP"
 msgstr ""
 
@@ -8317,6 +8407,11 @@ msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
+msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
+
+#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error allocating enough memory: %s\n"
 msgid "error allocating memory: %s\n"
 msgstr "fejl ved allokering af nok hukommelse: %s\n"
@@ -8444,11 +8539,6 @@ msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved læsning fra %s: %s\n"
 
 #, fuzzy, c-format
-#| msgid "error running `%s': exit status %d\n"
-msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "fejl ved kørsel af »%s«: afslutningsstatus %d\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 #| msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
 msgstr "fejl ved binding af sokkel til »%s«: %s\n"
@@ -8643,9 +8733,6 @@ msgstr ""
 msgid "checking CRL for"
 msgstr "kontrol af CRL'en mislykkedes: %s"
 
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
@@ -8661,9 +8748,6 @@ msgstr "kontrollerer for kvalificeret certifikat mislykkedes: %s\n"
 msgid "certificate chain is good\n"
 msgstr "certifikat er gyldigt\n"
 
-msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr ""
-
 #, fuzzy
 #| msgid "certificate should not have been used for signing\n"
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
@@ -8774,7 +8858,7 @@ msgstr "|N|angive maksimal livsforløb for SSH-nøgle til N sekunder"
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Tilvalg der fremtvinger en adgangsfrasepolitik"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr "tillad ikke omgåelse af adgangsfrasepolitikken"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8853,24 +8937,24 @@ msgstr "LDAP-serverliste"
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Konfiguration for OCSP"
 
-msgid "GPG for OpenPGP"
+msgid "OpenPGP"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG Agent"
+msgid "Private Keys"
 msgstr ""
 
-msgid "Smartcard Daemon"
+msgid "Smartcards"
 msgstr ""
 
-msgid "GPG for S/MIME"
+msgid "S/MIME"
 msgstr ""
 
-msgid "Key Acquirer"
+msgid "Network"
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
 #| msgid "Bad Passphrase"
-msgid "PIN and Passphrase Entry"
+msgid "Passphrase Entry"
 msgstr "Ugyldig adgangsfrase"
 
 #, fuzzy
@@ -8885,6 +8969,16 @@ msgstr "Ekstern verifikation af komponent %s mislykkedes"
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
 msgstr "Bemærk at gruppespecifikationer ignoreres\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error closing %s: %s\n"
+msgid "error closing '%s'\n"
+msgstr "fejl ved lukning af %s: %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "error in `%s': %s\n"
+msgid "error parsing '%s'\n"
+msgstr "fejl i »%s«: %s\n"
+
 msgid "list all components"
 msgstr "vis alle komponenter"
 
@@ -8904,6 +8998,11 @@ msgid "apply global default values"
 msgstr "anvend globale standardværdier"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgid "|FILE|update configuration files using FILE"
+msgstr "|FILE|tag politikinformation fra FIL"
+
+#, fuzzy
 #| msgid "get the configuration directories for gpgconf"
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
 msgstr "hent konfigurationsmapperne for gpgconf"
@@ -8915,6 +9014,11 @@ msgid "check global configuration file"
 msgstr "kontroller global konfigurationsfil"
 
 #, fuzzy
+#| msgid "update the trust database"
+msgid "query the software version database"
+msgstr "opdater troværdighedsdatabasen"
+
+#, fuzzy
 #| msgid "list all components"
 msgid "reload all or a given component"
 msgstr "vis alle komponenter"
@@ -9105,6 +9209,197 @@ msgstr ""
 "Syntaks: gpg-check-pattern [tilvalg] mønsterfil\n"
 "Kontroller en adgangsfrase angivet på stdin mod mønsterfilen\n"
 
+#~ msgid "listen() failed: %s\n"
+#~ msgstr "listen() mislykkedes: %s\n"
+
+#~ msgid "do not grab keyboard and mouse"
+#~ msgstr "fang ikke tastatur og mus"
+
+#~ msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fejl: Adresse er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
+
+#~ msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fejl: Loginddata er for lange (begrænsningen er %d tegn).\n"
+
+#~ msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+#~ msgstr "Fejl: Privat DO er for lang (begrænsningen er %d tegn).\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+#~ msgstr "nøgle %s: ikke understøttet offentlig nøglealgoritme\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+#~ msgid ""
+#~ "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+#~ msgstr "kort understøtter ikke sammendragsalgoritme %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid " (reordered signatures follow)"
+#~ msgstr "God underskrift fra"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#~ msgid "key %s:\n"
+#~ msgstr "udelod »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
+#~ msgid "%d duplicate signature removed\n"
+#~ msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+#~ msgstr[0] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+#~ msgstr[1] "Bruger-id »%s«: %d underskrift fjernet\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Good signature from"
+#~ msgid "%d signature reordered\n"
+#~ msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+#~ msgstr[0] "God underskrift fra"
+#~ msgstr[1] "God underskrift fra"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#~ msgid "new configuration file '%s' created\n"
+#~ msgstr "ny konfigurationsfil »%s« oprettet\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "ADVARSEL: indstillinger i »%s« er endnu ikke aktive under denne kørsel\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Key generation failed: %s\n"
+#~ msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+#~ msgstr "Nøgleoprettelse mislykkedes: %s\n"
+
+#~ msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+#~ msgstr "||Indtast venligst PIN%%0A[sigs færdig: %lu]"
+
+#~ msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
+#~ msgstr "|A|Ændr venligst administrator-PIN%%0A[tilbageværende forsøg: %d]"
+
+#~ msgid "--store [filename]"
+#~ msgstr "--store [filnavn]"
+
+#~ msgid "--symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric [filnavn]"
+
+#~ msgid "--encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign [filename]"
+#~ msgstr "--sign [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--sign --encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+#~ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign --symmetric [filename]"
+#~ msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
+
+#~ msgid "--clear-sign [filename]"
+#~ msgstr "--clear-sign [filnavn]"
+
+#~ msgid "--decrypt [filename]"
+#~ msgstr "--decrypt [filnavn]"
+
+#~ msgid "--sign-key user-id"
+#~ msgstr "--sign-key bruger-id"
+
+#~ msgid "--lsign-key user-id"
+#~ msgstr "--lsign-key bruger-id"
+
+#~ msgid "--edit-key user-id [commands]"
+#~ msgstr "--edit-key bruger-id [kommandoer]"
+
+#~ msgid "--passwd <user-id>"
+#~ msgstr "--passwd <bruger-id>"
+
+#~ msgid "[filename]"
+#~ msgstr "[filnavn]"
+
+#~ msgid "shadowing the key failed: %s\n"
+#~ msgstr "skygge for nøgle mislykkedes: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "Available keys:\n"
+#~ msgid "available TOFU policies:\n"
+#~ msgstr "Tilgængelige nøgler:\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "print message digests"
+#~ msgid "%ld message signed"
+#~ msgid_plural "%ld messages signed"
+#~ msgstr[0] "vis beskedsammendrag"
+#~ msgstr[1] "vis beskedsammendrag"
+
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "kommunikationsproblem med gpg-agent\n"
+
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "afbrudt af brugeren\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problem med agenten\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "problem with the agent: %s\n"
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problem med agenten: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "unknown command `%s'\n"
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "ukendt kommando »%s«\n"
+
+#~ msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+#~ msgstr "libgcrypt er for gammel (kræver %s, har %s)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Indtast venligst adgangsfrasen til at åbne den hemmelige nøgle for "
+#~ "OpenPGP-certifikatet:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s nøgle, id %s,\n"
+#~ "oprettet %s%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du skal bruge en adgangsfrase til at åbne den hemmelige\n"
+#~ "nøgle for bruger: »%s«\n"
+
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "%u-bit %s nøgle, id %s, oprettet %s"
+
+#~ msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#~ msgstr "         (undernøgle på hovednøgle-id %s)"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "kan ikke oprette mappe »%s«: %s\n"
+
+#, fuzzy
+#~| msgid "run in daemon mode (background)"
+#~ msgid "run as windows service (background)"
+#~ msgstr "kør i dæmontilstand (baggrunden)"
+
 #~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 #~ msgstr "du fandt en fejl ... (%s:%d)\n"
 
@@ -9133,9 +9428,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 #~ msgstr "1 bruger-id uden gyldig egenunderskrift detekteret\n"
 
-#~ msgid "Deleted %d signatures.\n"
-#~ msgstr "Slettede %d underskrifter.\n"
-
 #~ msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
 #~ msgstr "Bruger-id »%s«: %d underskrifter fjernet\n"
 
@@ -9178,11 +9470,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "1 good signature\n"
 #~ msgstr "1 ugyldig underskrift\n"
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-#~ msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-#~ msgstr "omdøbelse af »%s« til »%s« mislykkedes: %s\n"
-
 #~ msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
 #~ msgstr "%lu nøgler mellemlagret (%lu underskrifter)\n"
 
@@ -9249,9 +9536,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
 #~ msgstr "skift mellem hemmelig og offentlig nøglevisning"
 
-#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-#~ msgstr "Brug venligst kommandoen »toggle« først.\n"
-
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "Adgangsfrase"