Various changes
[gnupg.git] / po / fi.po
index 94e3908..2931f97 100644 (file)
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -21,8 +21,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.2\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-07-26 12:43+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-10-06 19:14+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-06-16 22:40+0300\n"
 "Last-Translator: Tommi Vainikainen <Tommi.Vainikainen@iki.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -30,6428 +30,8042 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: cipher/primegen.c:121
+#: agent/call-pinentry.c:193
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
-msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
-
-#: cipher/primegen.c:312
-#, c-format
-msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
-msgstr "alkulukua, jossa on alle %d bittiä, ei voi luoda\n"
+msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
+msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:173
-msgid "no entropy gathering module detected\n"
-msgstr "entropian keräysmoduulia ei havaittu\n"
+#: agent/call-pinentry.c:356
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:403
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
+#: agent/call-pinentry.c:359
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
 
-#: cipher/random.c:408
-#, fuzzy, c-format
-msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
-msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
+#: agent/call-pinentry.c:424 agent/call-pinentry.c:436
+#, fuzzy
+msgid "PIN too long"
+msgstr "rivi on liian pitkä\n"
 
-#: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
-#: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
-#: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
-#: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
-#: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
-#: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:605
-#, c-format
-msgid "can't open `%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:425
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase too long"
+msgstr "salasana on liian pitkä\n"
 
-#: cipher/random.c:458
-#, c-format
-msgid "can't stat `%s': %s\n"
-msgstr "tiedoston \"%s\" tilaa ei voi lukea: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:433
+#, fuzzy
+msgid "Invalid characters in PIN"
+msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
 
-#: cipher/random.c:463
-#, c-format
-msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
-msgstr "\"%s\" on erikoistiedosto - ohitettiin\n"
+#: agent/call-pinentry.c:438
+msgid "PIN too short"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:468
-msgid "note: random_seed file is empty\n"
-msgstr "huom: random_seed-tiedosto on tyhjä\n"
+#: agent/call-pinentry.c:450
+#, fuzzy
+msgid "Bad PIN"
+msgstr "MPI ei kelpaa"
 
-#: cipher/random.c:474
-msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
-msgstr ""
-"VAROITUS: random_seed-tiedosto on väärän kokoinen - tiedostoa ei käytetä\n"
+#: agent/call-pinentry.c:451
+#, fuzzy
+msgid "Bad Passphrase"
+msgstr "väärä salasana"
 
-#: cipher/random.c:482
-#, c-format
-msgid "can't read `%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi lukea: %s\n"
+#: agent/call-pinentry.c:487
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase"
+msgstr "väärä salasana"
 
-#: cipher/random.c:520
-msgid "note: random_seed file not updated\n"
-msgstr "huom: random_seed-tiedostoa ei päivitetty\n"
+#: agent/command-ssh.c:533
+#, fuzzy, c-format
+msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
+msgstr "suojausalgoritmi %d%s ei ole käytettävissä\n"
 
-#: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
-#: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
-#: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
+#: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1012 g10/keygen.c:3045
+#: g10/keygen.c:3075 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
+#: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
 
-#: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
-#, c-format
-msgid "can't write `%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoon \"%s\" ei voi kirjoittaa: %s\n"
-
-#: cipher/random.c:569
+#: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
+#: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
+#: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1013 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2553
+#: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
+#: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
+#: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
+#: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1755
+#: sm/gpgsm.c:1792 sm/qualified.c:74
 #, c-format
-msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
-
-#: cipher/random.c:814
-msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
-msgstr "VAROITUS: käytetty satunnaislukugeneraattori ei ole turvallinen.\n"
-
-#: cipher/random.c:815
-msgid ""
-"The random number generator is only a kludge to let\n"
-"it run - it is in no way a strong RNG!\n"
-"\n"
-"DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Satunnaislukugeneraattori on pelkkä kulissi, joka mahdollistaa\n"
-"ohjelman ajamisen - se ei ole vahvasti satunnainen!\n"
-"\n"
-"ÄLÄ KÄYTÄ OHJELMAN TUOTTAMAA DATAA!!\n"
+msgid "can't open `%s': %s\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
 
-#: cipher/rndegd.c:202
-msgid ""
-"Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
-"keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
-"of the entropy.\n"
-msgstr ""
-"Ole hyvä ja odota, entropiaa kerätään. Tee jotain työtä, jos se vaikka \n"
-"estäisi sinua pitkästymästä.  Se nimittäin samalla parantaa entropian "
-"laatua.\n"
+#: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting serial number of card: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:132
+#: agent/command-ssh.c:1623
 #, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
-"the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
+msgid "detected card with S/N: %s\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Satunnaislukuja ei ole vielä tarpeeksi.  Ole hyvä ja jatka työskentelyä \n"
-"antaaksesi käyttöjärjestelmälle mahdollisuuden kerätä lisää entropiaa! \n"
-"(Vielä tarvitaan %d tavua)\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:596
+#: agent/command-ssh.c:1628
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
+msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
+msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:609
+#: agent/command-ssh.c:1648
 #, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
+msgid "no suitable card key found: %s\n"
+msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:977
+#: agent/command-ssh.c:1698
 #, fuzzy, c-format
-msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgid "shadowing the key failed: %s\n"
 msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
-msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:1713
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing key: %s\n"
+msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
-msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr ""
+#: agent/command-ssh.c:2018
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
+msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
-msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+#: agent/command-ssh.c:2353
+#, c-format
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
+"0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
-#, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+#: agent/command-ssh.c:2857
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
+msgstr "%s: hajautustaulukon luonti ei onnistu: %s\n"
+
+#: agent/divert-scd.c:219
+msgid "Admin PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
+#: agent/divert-scd.c:277
+#, fuzzy
+msgid "Repeat this PIN"
+msgstr "Toista salasana: "
+
+#: agent/divert-scd.c:280
+#, fuzzy
+msgid "PIN not correctly repeated; try again"
+msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
+
+#: agent/divert-scd.c:292
 #, c-format
-msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
+msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
-#: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
+#: agent/genkey.c:109
 #, fuzzy, c-format
-msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
-msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
+msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
+msgstr ""
+"Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
+"\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1310
-msgid "access to admin commands is not configured\n"
+#: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
+#, fuzzy
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "muuta salasanaa"
+
+#: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
+#: tools/symcryptrun.c:484
+msgid "does not match - try again"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
-msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+#: agent/genkey.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the new passphrase"
+msgstr "muuta salasanaa"
+
+#: agent/gpg-agent.c:109 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:101
+#, fuzzy
+msgid ""
+"@Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@\n"
+"Valitsimet:\n"
+" "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
-msgid "card is permanently locked!\n"
+#: agent/gpg-agent.c:111 scd/scdaemon.c:103
+msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1336
-#, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+#: agent/gpg-agent.c:112 scd/scdaemon.c:106
+msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1343
-msgid "|A|Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:462 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
+#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
+#: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
+msgid "verbose"
+msgstr "monisanainen"
+
+#: agent/gpg-agent.c:114 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:108
+#: sm/gpgsm.c:336
+msgid "be somewhat more quiet"
+msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
+
+#: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
+msgid "sh-style command output"
 msgstr ""
 
-#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
-#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
-#. to get some infos on the string.
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|AN|New Admin PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:110
+msgid "csh-style command output"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1492
-msgid "|N|New PIN"
+#: agent/gpg-agent.c:117 tools/symcryptrun.c:185
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|read options from FILE"
+msgstr "|TIEDOSTO|lataa laajennusmoduuli TIEDOSTO"
+
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:119
+msgid "do not detach from the console"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1496
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:123
+msgid "do not grab keyboard and mouse"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
+#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:338
+#: tools/symcryptrun.c:184
 #, fuzzy
-msgid "error reading application data\n"
-msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
+msgid "use a log file for the server"
+msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
+#: agent/gpg-agent.c:126
 #, fuzzy
-msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
+msgid "use a standard location for the socket"
+msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
 
-#: g10/app-openpgp.c:1562
-#, fuzzy
-msgid "key already exists\n"
-msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
+#: agent/gpg-agent.c:130
+msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1566
-msgid "existing key will be replaced\n"
+#: agent/gpg-agent.c:132
+msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1568
+#: agent/gpg-agent.c:133
 #, fuzzy
-msgid "generating new key\n"
-msgstr "luo uusi avainpari"
+msgid "do not use the SCdaemon"
+msgstr "päivitä luottamustietokanta"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1735
-msgid "creation timestamp missing\n"
+#: agent/gpg-agent.c:140
+msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1742
-#, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:142
+msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1749
-#, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:145
+msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
-#, c-format
-msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
+#: agent/gpg-agent.c:150
+msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1827
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:152
+msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1886
-msgid "please wait while key is being generated ...\n"
+#: agent/gpg-agent.c:154
+#, fuzzy
+msgid "allow presetting passphrase"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:155
+msgid "enable ssh-agent emulation"
+msgstr ""
+
+#: agent/gpg-agent.c:157
+msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1901
+#: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
 #, fuzzy
-msgid "generating key failed\n"
-msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
+msgid "Please report bugs to <"
+msgstr ""
+"Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/app-openpgp.c:1904
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
+#: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
+#: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
+msgid ">.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:1961
-msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:239
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
+msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
+
+#: agent/gpg-agent.c:241
+msgid ""
+"Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
+"Secret key management for GnuPG\n"
 msgstr ""
 
-# Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
-#: g10/app-openpgp.c:2087
-#, fuzzy, c-format
-msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
+#: agent/gpg-agent.c:300
+#, c-format
+msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
+msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2134
+#: agent/gpg-agent.c:303
 #, c-format
-msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2142
+#: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:919 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:646
 #, c-format
-msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
+msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2403
-msgid ""
-"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+#: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1779
+#: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:354 sm/gpgsm.c:767
+#: tools/symcryptrun.c:1053
+#, c-format
+msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1978 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:869
+#, c-format
+msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
+msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:320
+#: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1982
+#: scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:873 tools/symcryptrun.c:986
 #, c-format
-msgid "armor: %s\n"
-msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
+msgid "option file `%s': %s\n"
+msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/armor.c:359
-msgid "invalid armor header: "
-msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
+#: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1989 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:880
+#, c-format
+msgid "reading options from `%s'\n"
+msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:370
-msgid "armor header: "
-msgstr "ascii-koodausotsake: "
+#: agent/gpg-agent.c:909 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
+#: g10/plaintext.c:158
+#, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/armor.c:381
-msgid "invalid clearsig header\n"
-msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1165 agent/gpg-agent.c:1268 agent/gpg-agent.c:1272
+#: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1312 g10/exec.c:174
+#: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:911
+#, c-format
+msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:433
-msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1179 scd/scdaemon.c:925
+msgid "name of socket too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:568
-#, fuzzy
-msgid "unexpected armor: "
-msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
+#: agent/gpg-agent.c:1205 scd/scdaemon.c:951
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create socket: %s\n"
+msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:580
-msgid "invalid dash escaped line: "
-msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
+#: agent/gpg-agent.c:1234 scd/scdaemon.c:980
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
+msgstr "virhe lähettäessä kohteeseen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
+#: agent/gpg-agent.c:1242 scd/scdaemon.c:988
 #, fuzzy, c-format
-msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
-msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
+msgid "listen() failed: %s\n"
+msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:777
-msgid "premature eof (no CRC)\n"
-msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1248 scd/scdaemon.c:994
+#, fuzzy, c-format
+msgid "listening on socket `%s'\n"
+msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
 
-#: g10/armor.c:811
-msgid "premature eof (in CRC)\n"
-msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1276 agent/gpg-agent.c:1318 g10/openfile.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "directory `%s' created\n"
+msgstr "%s: hakemisto luotu\n"
 
-#: g10/armor.c:819
-msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1324
+#, fuzzy, c-format
+msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
+msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
+#: agent/gpg-agent.c:1328
 #, fuzzy, c-format
-msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
-msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
+msgid "can't use `%s' as home directory\n"
+msgstr "%s: hakemistoa ei voi luoda: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:843
-#, fuzzy
-msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1427
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:847
-msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
-
-#: g10/armor.c:1158
-msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1432
+#, c-format
+msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1163
+#: agent/gpg-agent.c:1446
 #, c-format
-msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
-msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/armor.c:1167
-msgid ""
-"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+#: agent/gpg-agent.c:1451
+#, c-format
+msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr ""
-"quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
-"viallista\n"
-"MTA:ta on käytetty\n"
 
-#: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
+#: agent/gpg-agent.c:1545 scd/scdaemon.c:1110
 #, fuzzy, c-format
-msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
-msgstr "salaista avainta ei löydy"
+msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
+msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:68
-#, c-format
-msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1629 scd/scdaemon.c:1167
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s %s stopped\n"
+msgstr "%s: ohitettu: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
-#: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#: agent/gpg-agent.c:1650
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
+msgid "no gpg-agent running in this session\n"
+msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
 
-#: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
-#: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
-#: g10/keygen.c:1448
-msgid "Your selection? "
-msgstr "Valintasi? "
+#: agent/gpg-agent.c:1660 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
+#: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "GPG_AGENT_INFO-ympäristömuuttuja on väärin muotoiltu\n"
 
-#: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
-msgid "[not set]"
-msgstr ""
+#: agent/gpg-agent.c:1672 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
+#: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
+#, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "gpg-agent-protokollaversio %d ei ole tuettu\n"
 
-#: g10/card-util.c:413
+#: agent/preset-passphrase.c:100
 #, fuzzy
-msgid "male"
-msgstr "enable"
+msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
+msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: agent/preset-passphrase.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
+"Password cache maintenance\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:146
 #, fuzzy
-msgid "female"
-msgstr "enable"
+msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
+msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
 
-#: g10/card-util.c:414
+#: agent/protect-tool.c:148
+msgid ""
+"Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
+"Secret key maintenance tool\n"
+msgstr ""
+
+#: agent/protect-tool.c:1206
 #, fuzzy
-msgid "unspecified"
-msgstr "Ei eriteltyä syytä"
+msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
+msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
 
-#: g10/card-util.c:441
+#: agent/protect-tool.c:1209
 #, fuzzy
-msgid "not forced"
-msgstr "ei käsitelty"
+msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
+msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
 
-#: g10/card-util.c:441
-msgid "forced"
+#: agent/protect-tool.c:1212
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:519
-msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1217
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please enter the passphrase or the PIN\n"
+"needed to complete this operation."
+msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
 
-#: g10/card-util.c:521
-msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:485
+#, fuzzy
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "väärä salasana"
 
-#: g10/card-util.c:523
-msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:540
-msgid "Cardholder's surname: "
-msgstr ""
+#: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:502
+#, fuzzy
+msgid "cancelled\n"
+msgstr "Peru"
 
-#: g10/card-util.c:542
-msgid "Cardholder's given name: "
-msgstr ""
+#: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error opening `%s': %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:560
+#: agent/trustlist.c:130
+#, fuzzy, c-format
+msgid "file `%s', line %d: %s\n"
+msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
+
+#: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
 #, c-format
-msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:581
-#, fuzzy
-msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
+#: agent/trustlist.c:164
+#, fuzzy, c-format
+msgid "system trustlist `%s' not available\n"
+msgstr "salaisen avaimen osat eivät ole käytettävissä\n"
+
+#: agent/trustlist.c:199
+#, fuzzy, c-format
+msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "lukuvirhe: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:589
+#: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
 #, c-format
-msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
+msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
-#, c-format
-msgid "error reading `%s': %s\n"
+#: agent/trustlist.c:264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
 msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:695
-msgid "Login data (account name): "
+#: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
+msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:705
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
+#. fingerprint string whereas the first one receives
+#. the name as store in the certificate.
+#: agent/trustlist.c:471
 #, c-format
-msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:764
-msgid "Private DO data: "
+#. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
+#. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
+#. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
+#: agent/trustlist.c:480
+msgid "Correct"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:774
+#. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
+#. and has one special property: A "%%0A" is used by
+#. Pinentry to insert a line break.  The double
+#. percent sign is actually needed because it is also
+#. a printf format string.  If you need to insert a
+#. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
+#. "%s" gets replaced by the name as store in the
+#. certificate.
+#: agent/trustlist.c:494
 #, c-format
-msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:794
-#, fuzzy
-msgid "Language preferences: "
-msgstr "päivitä valinnat"
-
-#: g10/card-util.c:802
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
-
-#: g10/card-util.c:811
+#: agent/trustlist.c:500
 #, fuzzy
-msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
+msgid "Yes"
+msgstr "kyllä|kylla|joo"
 
-#: g10/card-util.c:832
-msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
+#: agent/trustlist.c:500
+msgid "No"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:846
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
-
-#: g10/card-util.c:867
-#, fuzzy
-msgid "CA fingerprint: "
-msgstr "näytä sormenjälki"
-
-#: g10/card-util.c:890
-#, fuzzy
-msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
-
-#: g10/card-util.c:938
+#: common/exechelp.c:279 common/exechelp.c:370
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
+msgid "error creating a pipe: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:939
-#, fuzzy
-msgid "not an OpenPGP card"
-msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
+#: common/exechelp.c:346 common/exechelp.c:403
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
+msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:948
+#: common/exechelp.c:382 common/exechelp.c:540
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
+msgid "error forking process: %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1033
-msgid "Replace existing key? (y/N) "
+#: common/exechelp.c:438 common/exechelp.c:481
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
-msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr ""
+#: common/exechelp.c:446
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
+msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1075
-msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr ""
+#: common/exechelp.c:452 common/exechelp.c:492
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': exit status %d\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1084
+#: common/exechelp.c:487
 #, c-format
-msgid ""
-"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgid "error running `%s': probably not installed\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1123
-#, fuzzy
-msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
+#: common/exechelp.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error running `%s': terminated\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
-#, fuzzy
-msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
+#: common/http.c:1622
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating socket: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
+#: common/http.c:1666
 #, fuzzy
-msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
+msgid "host not found"
+msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
 
-#: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
-msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr ""
+#: common/simple-pwquery.c:310
+msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
 
-#: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
-#: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
-msgid "Invalid selection.\n"
-msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
+#: common/simple-pwquery.c:368
+#, c-format
+msgid "can't connect to `%s': %s\n"
+msgstr "yhteys kohteeseen \"%s\" ei onnistu: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1203
-#, fuzzy
-msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
+#: common/simple-pwquery.c:379
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr "gpg-agentin kanssa yhteysongelma\n"
 
-#: g10/card-util.c:1238
+#: common/simple-pwquery.c:389
 #, fuzzy
-msgid "unknown key protection algorithm\n"
-msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
+msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
+msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1243
+#: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
 #, fuzzy
-msgid "secret parts of key are not available\n"
-msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
+msgid "canceled by user\n"
+msgstr "käyttäjän peruma\n"
 
-#: g10/card-util.c:1248
+#: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
 #, fuzzy
-msgid "secret key already stored on a card\n"
-msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
+msgid "problem with the agent\n"
+msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
-msgid "quit this menu"
-msgstr "ulos tästä valikosta"
+#: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
+#, c-format
+msgid "can't disable core dumps: %s\n"
+msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1321
-#, fuzzy
-msgid "show admin commands"
-msgstr "ristiriitainen komento\n"
+#: common/sysutils.c:183
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
 
-#: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
-msgid "show this help"
-msgstr "näytä tämä ohje"
+#: common/sysutils.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
 
-#: g10/card-util.c:1324
-#, fuzzy
-msgid "list all available data"
-msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
+msgid "yes"
+msgstr "kyllä|kylla|joo"
 
-#: g10/card-util.c:1327
-msgid "change card holder's name"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
+msgid "yY"
+msgstr "kK"
 
-#: g10/card-util.c:1328
-msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
+msgid "no"
+msgstr "ei"
 
-#: g10/card-util.c:1329
-msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr ""
+#: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
+msgid "nN"
+msgstr "eE"
 
-#: g10/card-util.c:1330
-#, fuzzy
-msgid "change the login name"
-msgstr "muuta voimassoloaikaa"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:74
+msgid "quit"
+msgstr "lopeta|sulje"
 
-#: g10/card-util.c:1331
-#, fuzzy
-msgid "change the language preferences"
-msgstr "muuta luottamusastetta"
+#: common/yesno.c:77
+msgid "qQ"
+msgstr "lLsS"
 
-#: g10/card-util.c:1332
-msgid "change card holder's sex"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:111
+msgid "okay|okay"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1333
-#, fuzzy
-msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "näytä sormenjälki"
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: common/yesno.c:113
+msgid "cancel|cancel"
+msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1334
-msgid "toggle the signature force PIN flag"
+#: common/yesno.c:114
+msgid "oO"
 msgstr ""
 
-#: g10/card-util.c:1335
+#: common/yesno.c:115
 #, fuzzy
-msgid "generate new keys"
-msgstr "luo uusi avainpari"
-
-#: g10/card-util.c:1336
-msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr ""
+msgid "cC"
+msgstr "c"
 
-#: g10/card-util.c:1337
-msgid "verify the PIN and list all data"
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:320
+#, c-format
+msgid "armor: %s\n"
+msgstr "ascii-koodaus: %s\n"
 
-#: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
-msgid "Command> "
-msgstr "Komento> "
+#: g10/armor.c:359
+msgid "invalid armor header: "
+msgstr "epäkelpo ascii-koodausotsake: "
 
-#: g10/card-util.c:1495
-#, fuzzy
-msgid "Admin-only command\n"
-msgstr "ristiriitainen komento\n"
+#: g10/armor.c:370
+msgid "armor header: "
+msgstr "ascii-koodausotsake: "
+
+#: g10/armor.c:381
+msgid "invalid clearsig header\n"
+msgstr "epäkelpo selkotekstisen allekirjoituksen otsikko\n"
+
+#: g10/armor.c:433
+msgid "nested clear text signatures\n"
+msgstr "sisäkkäisiä tekstimuotoisia allekirjoituksia\n"
 
-#: g10/card-util.c:1526
+#: g10/armor.c:568
 #, fuzzy
-msgid "Admin commands are allowed\n"
-msgstr "ristiriitainen komento\n"
+msgid "unexpected armor: "
+msgstr "odottamaton ascii-koodaus:"
+
+#: g10/armor.c:580
+msgid "invalid dash escaped line: "
+msgstr "epäkelpo viiva rivin lopussa: "
+
+#: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
+msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
+
+#: g10/armor.c:777
+msgid "premature eof (no CRC)\n"
+msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (ei CRC:tä)\n"
+
+#: g10/armor.c:811
+msgid "premature eof (in CRC)\n"
+msgstr "ennenaikainen tiedoston loppu (CRC:ssä)\n"
+
+#: g10/armor.c:819
+msgid "malformed CRC\n"
+msgstr "väärinmuotoiltu CRC\n"
+
+#: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
+msgstr "CRC-virhe; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/card-util.c:1528
+#: g10/armor.c:843
 #, fuzzy
-msgid "Admin commands are not allowed\n"
-msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
+msgid "premature eof (in trailer)\n"
+msgstr "Ennenaikainen tiedoston loppu (Trailerissa)\n"
 
-#: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
-msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
+#: g10/armor.c:847
+msgid "error in trailer line\n"
+msgstr "virhe trailer-rivissä\n"
 
-#: g10/cardglue.c:434
-msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
-msgstr ""
+#: g10/armor.c:1158
+msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
+msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
 
-#: g10/cardglue.c:573
+#: g10/armor.c:1163
 #, c-format
+msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
+msgstr "epäkelpo ascii-koodaus: yli %d merkkiä pitkä rivi\n"
+
+#: g10/armor.c:1167
 msgid ""
-"Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
-"   %.*s\n"
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
+"quoted printable -koodattu merkki ascii-koodauksessa - luultavasti "
+"viallista\n"
+"MTA:ta on käytetty\n"
 
-#: g10/cardglue.c:582
-msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
+#: g10/build-packet.c:944
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
+"notaation nimen täytyy sisältää vain tulostettavia merkkejä tai "
+"välilyöntejä, ja sen täytyy loppua merkkiin \"=\"\n"
 
-#: g10/cardglue.c:917
-msgid "Enter New Admin PIN: "
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:956
+msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
+msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
 
-#: g10/cardglue.c:918
-msgid "Enter New PIN: "
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:962
+#, fuzzy
+msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
+msgstr "käyttäjänotaatin täytyy sisältää \"@\"-merkki\n"
 
-#: g10/cardglue.c:919
-msgid "Enter Admin PIN: "
-msgstr ""
+#: g10/build-packet.c:980
+msgid "a notation value must not use any control characters\n"
+msgstr "notaatiosssa ei saa olla erikoismerkkejä\n"
 
-#: g10/cardglue.c:920
-msgid "Enter PIN: "
+#: g10/build-packet.c:1014 g10/build-packet.c:1023
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "VAROITUS: löydettiin väärin muotoiltua notaatiodataa\n"
+
+#: g10/build-packet.c:1045 g10/build-packet.c:1047
+msgid "not human readable"
+msgstr "ei ihmisten luettavissa"
+
+#: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
+msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:937
-#, fuzzy
-msgid "Repeat this PIN: "
-msgstr "Toista salasana: "
+#: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
+msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/cardglue.c:952
-#, fuzzy
-msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
+#: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
+msgstr "salaista avainta ei löydy"
 
-#: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
-#: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
+#: g10/card-util.c:69
 #, c-format
-msgid "can't open `%s'\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
+msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
-msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
+#: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
+#: g10/keygen.c:2737 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode\n"
+msgstr "tätä ei voi tehdä eräajossa\n"
 
-#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
-#: g10/revoke.c:228
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
+#: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
+#: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
+#: g10/keygen.c:1617
+msgid "Your selection? "
+msgstr "Valintasi? "
 
-#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
-#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
-#, c-format
-msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
+#: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
+msgid "[not set]"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
-msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
+#: g10/card-util.c:414
+#, fuzzy
+msgid "male"
+msgstr "enable"
 
-#: g10/delkey.c:135
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
-msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
+msgid "female"
+msgstr "enable"
 
-#: g10/delkey.c:147
+#: g10/card-util.c:415
 #, fuzzy
-msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
+msgid "unspecified"
+msgstr "Ei eriteltyä syytä"
 
-#: g10/delkey.c:155
+#: g10/card-util.c:442
 #, fuzzy
-msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
+msgid "not forced"
+msgstr "ei käsitelty"
 
-#: g10/delkey.c:165
-#, c-format
-msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
+#: g10/card-util.c:442
+msgid "forced"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:175
-msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
+#: g10/card-util.c:520
+msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:206
-#, c-format
-msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
+#: g10/card-util.c:522
+msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:208
-msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
+#: g10/card-util.c:524
+msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
-#, c-format
-msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
+#: g10/card-util.c:541
+msgid "Cardholder's surname: "
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:218
-msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
+#: g10/card-util.c:543
+msgid "Cardholder's given name: "
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:231
+#: g10/card-util.c:561
 #, c-format
-msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
+msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
-#, c-format
-msgid "`%s' already compressed\n"
-msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
+#: g10/card-util.c:582
+#, fuzzy
+msgid "URL to retrieve public key: "
+msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
+#: g10/card-util.c:590
 #, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
-
-#: g10/encode.c:456
-msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
-"--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
-
-#: g10/encode.c:480
-#, c-format
-msgid "reading from `%s'\n"
-msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
-
-#: g10/encode.c:508
-msgid ""
-"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
-msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
-
-#: g10/encode.c:518
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
-
-#: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
-"preferences\n"
-msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
 
-#: g10/encode.c:715
+#: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
 #, c-format
-msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
+msgid "error reading `%s': %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
-#, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
+#: g10/card-util.c:696
+msgid "Login data (account name): "
+msgstr ""
 
-#: g10/encode.c:812
+#: g10/card-util.c:706
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
+msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
-#, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s salattua dataa\n"
+#: g10/card-util.c:765
+msgid "Private DO data: "
+msgstr ""
 
-#: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
+#: g10/card-util.c:775
 #, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
-
-#: g10/encr-data.c:93
-msgid ""
-"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
 msgstr ""
-"VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
-"esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
 
-#: g10/encr-data.c:104
-msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
+#: g10/card-util.c:795
+#, fuzzy
+msgid "Language preferences: "
+msgstr "päivitä valinnat"
 
-#: g10/exec.c:49
-msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
+#: g10/card-util.c:803
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
+msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
 
-#: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
-#, c-format
-msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgstr "hakemiston \"%s\" luominen ei onnistu: %s\n"
+#: g10/card-util.c:812
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
+msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
 
-#: g10/exec.c:317
-msgid ""
-"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+#: g10/card-util.c:833
+msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
 msgstr ""
-"ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
-"asetustiedoston oikeuksista\n"
 
-#: g10/exec.c:347
+#: g10/card-util.c:847
 #, fuzzy
-msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr ""
-"tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
+msgid "Error: invalid response.\n"
+msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
 
-#: g10/exec.c:425
+#: g10/card-util.c:868
+#, fuzzy
+msgid "CA fingerprint: "
+msgstr "näytä sormenjälki"
+
+#: g10/card-util.c:891
+#, fuzzy
+msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
+msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
+
+#: g10/card-util.c:939
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
-msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
+msgid "key operation not possible: %s\n"
+msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/card-util.c:940
+#, fuzzy
+msgid "not an OpenPGP card"
+msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
 
-#: g10/exec.c:428
+#: g10/card-util.c:949
 #, fuzzy, c-format
-msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
-msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
+msgid "error getting current key info: %s\n"
+msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/exec.c:513
-#, c-format
-msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1034
+msgid "Replace existing key? (y/N) "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
-msgid "unnatural exit of external program\n"
-msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
+#: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
+msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:539
-msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
+#: g10/card-util.c:1076
+msgid "Replace existing keys? (y/N) "
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:555
+#: g10/card-util.c:1085
 #, c-format
-msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
+msgid ""
+"Please note that the factory settings of the PINs are\n"
+"   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
+"You should change them using the command --change-pin\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
-msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1120
+#, fuzzy
+msgid "Please select the type of key to generate:\n"
+msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
 
-#: g10/exec.c:613
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
-msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
+#, fuzzy
+msgid "   (1) Signature key\n"
+msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
 
-#: g10/export.c:61
+#: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
 #, fuzzy
-msgid "export signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
+msgid "   (2) Encryption key\n"
+msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
 
-#: g10/export.c:63
-msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+#: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
+msgid "   (3) Authentication key\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/export.c:65
-#, fuzzy
-msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
+#: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
+#: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
+msgid "Invalid selection.\n"
+msgstr "Valinta ei kelpaa.\n"
 
-#: g10/export.c:67
+#: g10/card-util.c:1200
 #, fuzzy
-msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
-msgstr "mitätöi toissijainen avain"
+msgid "Please select where to store the key:\n"
+msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
 
-#: g10/export.c:69
+#: g10/card-util.c:1235
 #, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
-
-#: g10/export.c:71
-msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
+msgid "unknown key protection algorithm\n"
+msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
 
-#: g10/export.c:325
+#: g10/card-util.c:1240
 #, fuzzy
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
+msgid "secret parts of key are not available\n"
+msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
 
-#: g10/export.c:354
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: not protected - skipped\n"
-msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
+#: g10/card-util.c:1245
+#, fuzzy
+msgid "secret key already stored on a card\n"
+msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
 
-#: g10/export.c:362
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
+#: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
+msgid "quit this menu"
+msgstr "ulos tästä valikosta"
 
-#: g10/export.c:373
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
+#: g10/card-util.c:1318
+#, fuzzy
+msgid "show admin commands"
+msgstr "ristiriitainen komento\n"
 
-#: g10/export.c:521
-msgid "about to export an unprotected subkey\n"
-msgstr ""
+#: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
+msgid "show this help"
+msgstr "näytä tämä ohje"
 
-#: g10/export.c:544
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
-msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
+#: g10/card-util.c:1321
+#, fuzzy
+msgid "list all available data"
+msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
 
-#: g10/export.c:565
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
+#: g10/card-util.c:1324
+msgid "change card holder's name"
 msgstr ""
-"VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
-"tarkistussummaa\n"
 
-#: g10/export.c:598
-msgid "WARNING: nothing exported\n"
-msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
+#: g10/card-util.c:1325
+msgid "change URL to retrieve key"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:375
-msgid ""
-"@Commands:\n"
-" "
+#: g10/card-util.c:1326
+msgid "fetch the key specified in the card URL"
 msgstr ""
-"@Komennot:\n"
-" "
 
-#: g10/gpg.c:377
-msgid "|[file]|make a signature"
-msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
+#: g10/card-util.c:1327
+#, fuzzy
+msgid "change the login name"
+msgstr "muuta voimassoloaikaa"
 
-#: g10/gpg.c:378
-msgid "|[file]|make a clear text signature"
-msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
+#: g10/card-util.c:1328
+#, fuzzy
+msgid "change the language preferences"
+msgstr "muuta luottamusastetta"
 
-#: g10/gpg.c:379
-msgid "make a detached signature"
-msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
+#: g10/card-util.c:1329
+msgid "change card holder's sex"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:380
-msgid "encrypt data"
-msgstr "salaa tiedot"
+#: g10/card-util.c:1330
+#, fuzzy
+msgid "change a CA fingerprint"
+msgstr "näytä sormenjälki"
 
-#: g10/gpg.c:382
-msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
+#: g10/card-util.c:1331
+msgid "toggle the signature force PIN flag"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:384
-msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "avaa tiedot (oletus)"
+#: g10/card-util.c:1332
+#, fuzzy
+msgid "generate new keys"
+msgstr "luo uusi avainpari"
 
-#: g10/gpg.c:386
-msgid "verify a signature"
-msgstr "tarkista allekirjoitus"
+#: g10/card-util.c:1333
+msgid "menu to change or unblock the PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:388
-msgid "list keys"
-msgstr "näytä avaimet"
+#: g10/card-util.c:1334
+msgid "verify the PIN and list all data"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:390
-msgid "list keys and signatures"
-msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
+#: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1624
+msgid "Command> "
+msgstr "Komento> "
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/card-util.c:1492
 #, fuzzy
-msgid "list and check key signatures"
-msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
+msgid "Admin-only command\n"
+msgstr "ristiriitainen komento\n"
 
-#: g10/gpg.c:392
-msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
+#: g10/card-util.c:1523
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are allowed\n"
+msgstr "ristiriitainen komento\n"
 
-#: g10/gpg.c:393
-msgid "list secret keys"
-msgstr "näytä salaiset avaimet"
+#: g10/card-util.c:1525
+#, fuzzy
+msgid "Admin commands are not allowed\n"
+msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:394
-msgid "generate a new key pair"
-msgstr "luo uusi avainpari"
+#: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2245
+msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
+msgstr "Komento ei kelpaa (kirjoita \"help\")\n"
 
-#: g10/gpg.c:395
-msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
+#: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:850
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr "--output ei toimi yhdessä tämän komennon kanssa\n"
 
-#: g10/gpg.c:397
-msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
+#: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3784 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
+#, c-format
+msgid "can't open `%s'\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
 
-#: g10/gpg.c:398
-msgid "sign a key"
-msgstr "allekirjoita avain"
+#: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3388 g10/keyserver.c:1709
+#: g10/revoke.c:228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:399
-msgid "sign a key locally"
-msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
+#: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1723
+#: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
+#, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:400
-msgid "sign or edit a key"
-msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
+#: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr "(ellet määritä avainta sormenjäljen perusteella)\n"
 
-#: g10/gpg.c:401
-msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "luo mitätöintivarmenne"
+#: g10/delkey.c:135
+#, fuzzy
+msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
+msgstr "ei onnistu eräajossa ilman \"--yes\"-valitsinta\n"
 
-#: g10/gpg.c:403
-msgid "export keys"
-msgstr "vie avaimia"
+#: g10/delkey.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
+msgstr "Poista tämä avain avainrenkaasta? "
 
-#: g10/gpg.c:404
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "vie avaimia palvelimelle"
+#: g10/delkey.c:155
+#, fuzzy
+msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
+msgstr "Tämä on salainen avain! - poista varmasti? "
 
-#: g10/gpg.c:405
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
+#: g10/delkey.c:165
+#, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:407
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
+#: g10/delkey.c:175
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr "luottamustiedot pyyhitty\n"
 
-#: g10/gpg.c:409
-msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
+#: g10/delkey.c:206
+#, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "julkiselle avaimelle \"%s\" löytyy vastaava salainen avain!\n"
 
-#: g10/gpg.c:413
-msgid "import/merge keys"
-msgstr "nouda/liitä avaimia"
+#: g10/delkey.c:208
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "käytä valitsinta \"--delete-secret-keys\" poistaaksesi se ensin.\n"
 
-#: g10/gpg.c:416
-msgid "print the card status"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:222 g10/sign.c:1291
+#, c-format
+msgid "error creating passphrase: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:417
-msgid "change data on a card"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:227
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr "symmetristä ESK-pakettia ei voi käyttää S2K-tilan vuoksi\n"
 
-#: g10/gpg.c:418
-msgid "change a card's PIN"
-msgstr ""
+#: g10/encode.c:241
+#, c-format
+msgid "using cipher %s\n"
+msgstr "käytetään salakirjoitusalgoritmia %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:426
-msgid "update the trust database"
-msgstr "päivitä luottamustietokanta"
+#: g10/encode.c:251 g10/encode.c:547
+#, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
 
-#: g10/gpg.c:433
-msgid "|algo [files]|print message digests"
-msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
+#: g10/encode.c:302 g10/encode.c:595 g10/sign.c:596
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "VAROITUS: \"%s\" on tyhjä tiedosto\n"
 
-#: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
-msgid ""
-"@\n"
-"Options:\n"
-" "
+#: g10/encode.c:466
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Valitsimet:\n"
-" "
+"--pgp2-tilassa voidaan salata korkeintaan 2048-bittisillä RSA-avaimilla\n"
 
-#: g10/gpg.c:439
-msgid "create ascii armored output"
-msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
+#: g10/encode.c:491
+#, c-format
+msgid "reading from `%s'\n"
+msgstr "luetaan kohteesta \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:441
-msgid "|NAME|encrypt for NAME"
-msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
+#: g10/encode.c:519
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr "kaikille salattaville avaimille ei voi käyttää IDEA-salainta.\n"
 
-#: g10/gpg.c:452
-msgid "use this user-id to sign or decrypt"
-msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
+#: g10/encode.c:529
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
 
-#: g10/gpg.c:453
-msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
-msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
+#: g10/encode.c:639 g10/sign.c:968
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr "valittu pakkausalgoritmi %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
 
-#: g10/gpg.c:458
-msgid "use canonical text mode"
-msgstr "käytä tekstimuotoa"
+#: g10/encode.c:725
+#, c-format
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "valittu symmetrinen salain %s (%d) ei ole vastaanottajan suosima\n"
 
-#: g10/gpg.c:472
-msgid "use as output file"
-msgstr "käytä tulostustiedostona"
+#: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
+#, c-format
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
 
-#: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
-msgid "verbose"
-msgstr "monisanainen"
+#: g10/encode.c:822
+#, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s salattu vastaanottajalle: \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:485
-msgid "do not make any changes"
-msgstr "älä tee muutoksia"
+#: g10/encr-data.c:70 g10/mainproc.c:265
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "%s salattua dataa\n"
 
-#: g10/gpg.c:486
-msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
+#: g10/encr-data.c:72 g10/mainproc.c:269
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
 
-#: g10/gpg.c:527
-msgid "use strict OpenPGP behavior"
+#: g10/encr-data.c:110 sm/decrypt.c:128
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
+"VAROITUS: viesti salattiin symmetrisessä salaimessa \n"
+"esiintyvällä heikolla avaimella.\n"
 
-#: g10/gpg.c:528
-msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
-msgstr ""
+#: g10/encr-data.c:122
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "ongelma käsiteltäessä salattua pakettia\n"
 
-#: g10/gpg.c:556
-msgid ""
-"@\n"
-"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
-msgstr ""
-"@\n"
-"(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
-"sivuilta)\n"
+#: g10/exec.c:51
+msgid "no remote program execution supported\n"
+msgstr "etäohjelman suorittamista ei tueta\n"
 
-#: g10/gpg.c:559
+#: g10/exec.c:315
 msgid ""
-"@\n"
-"Examples:\n"
-"\n"
-" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
-" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
-" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
-" --list-keys [names]        show keys\n"
-" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"@\n"
-"Esim:\n"
-" -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
-" --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
-" --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
-" --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
-" --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
+"ulkoisen ohjelman kutsuminen poistettu käytöstä johtuen turvattomista \n"
+"asetustiedoston oikeuksista\n"
 
-#: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
-msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+#: g10/exec.c:345
+#, fuzzy
+msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+"tämä ympäristö vaatii väliaikaistiedoston kutsuttaessa ulkoisia ohjelmia\n"
 
-#: g10/gpg.c:774
-msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
+#: g10/exec.c:423
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:777
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"sign, check, encrypt or decrypt\n"
-"default operation depends on the input data\n"
-msgstr ""
-"Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
-"allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
-"oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
+#: g10/exec.c:426
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+msgstr "komentoa %s \"%s\" ei voi suorittaa: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:788
-msgid ""
-"\n"
-"Supported algorithms:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tuetut algoritmit:\n"
+#: g10/exec.c:511
+#, c-format
+msgid "system error while calling external program: %s\n"
+msgstr "järjestelmävirhe kutsuttaessa ulkoista ohjelmaa: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:791
-msgid "Pubkey: "
-msgstr "JulkAvain: "
+#: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
+msgid "unnatural exit of external program\n"
+msgstr "ulkoisen ohjelman luonnoton päättyminen\n"
 
-#: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
-msgid "Cipher: "
-msgstr "Salaus: "
+#: g10/exec.c:537
+msgid "unable to execute external program\n"
+msgstr "ulkoista ohjelmaa ei voi suorittaa\n"
 
-#: g10/gpg.c:803
-msgid "Hash: "
-msgstr "Tiiviste: "
+#: g10/exec.c:554
+#, c-format
+msgid "unable to read external program response: %s\n"
+msgstr "ulkoisen ohjelman vastausta ei voi lukea: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
-msgid "Compression: "
-msgstr "Pakkaus: "
+#: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:892
-msgid "usage: gpg [options] "
-msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
+#: g10/exec.c:611
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+msgstr "VAROITUS: väliaikaishakemistoa \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1040
-msgid "conflicting commands\n"
-msgstr "ristiriitainen komento\n"
+#: g10/export.c:63
+#, fuzzy
+msgid "export signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
 
-#: g10/gpg.c:1058
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
-msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
+#: g10/export.c:65
+msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1255
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
+#: g10/export.c:67
+#, fuzzy
+msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
+msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1258
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
+#: g10/export.c:69
+#, fuzzy
+msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
+msgstr "mitätöi toissijainen avain"
 
-#: g10/gpg.c:1261
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
+#: g10/export.c:71
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key during export"
+msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
 
-#: g10/gpg.c:1267
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
+#: g10/export.c:73
+msgid "remove as much as possible from key during export"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1270
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
+#: g10/export.c:75
+msgid "export keys in an S-expression based format"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1273
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
+#: g10/export.c:339
+#, fuzzy
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1279
+#: g10/export.c:368
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
+msgid "key %s: not protected - skipped\n"
+msgstr "avain %08lX: ei suojattu - ohitetaan\n"
 
-#: g10/gpg.c:1282
+#: g10/export.c:376
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "avain %08lX: PGP 2.x -muodon avain - ohitetaan\n"
 
-#: g10/gpg.c:1285
+#: g10/export.c:387
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
+msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
+msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
+
+#: g10/export.c:538
+msgid "about to export an unprotected subkey\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1291
+#: g10/export.c:561
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
+msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
+msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1294
+#: g10/export.c:582
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
-
-#: g10/gpg.c:1297
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
-msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
-
-#: g10/gpg.c:1438
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown configuration item `%s'\n"
-msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
-
-#: g10/gpg.c:1531
-msgid "display photo IDs during key listings"
+msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
 msgstr ""
+"VAROITUS: salaisella avaimella %08lX ei ole yksinkertaista SK-"
+"tarkistussummaa\n"
 
-#: g10/gpg.c:1533
-msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+#: g10/export.c:631
+msgid "WARNING: nothing exported\n"
+msgstr "VAROITUS: mitään ei viety\n"
 
-#: g10/gpg.c:1535
+#: g10/getkey.c:153
+msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
+msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
+
+#: g10/getkey.c:176
 #, fuzzy
-msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
+msgid "[User ID not found]"
+msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
 
-#: g10/gpg.c:1537
-msgid "show IETF standard notations during signature listings"
+#: g10/getkey.c:949 g10/getkey.c:959 g10/getkey.c:969 g10/getkey.c:985
+#: g10/getkey.c:1000
+#, c-format
+msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:1541
-msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+#: g10/getkey.c:1827
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
 msgstr ""
+"Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/gpg.c:1543
-#, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
+#: g10/getkey.c:2381 g10/keyedit.c:3708
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
+msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
 
-#: g10/gpg.c:1545
-msgid "show user ID validity during key listings"
+#: g10/getkey.c:2612
+#, fuzzy, c-format
+msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
 msgstr ""
+"käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
 
-#: g10/gpg.c:1547
-msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+#: g10/getkey.c:2659
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr ""
+"avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
+"julkista avainta - ohitetaan\n"
 
-#: g10/gpg.c:1549
-msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+#: g10/gpg.c:363 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
+msgid ""
+"@Commands:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@Komennot:\n"
+" "
 
-#: g10/gpg.c:1551
-#, fuzzy
-msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
-
-#: g10/gpg.c:1553
-#, fuzzy
-msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
+#: g10/gpg.c:365
+msgid "|[file]|make a signature"
+msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
 
-#: g10/gpg.c:1920
-#, c-format
-msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
+#: g10/gpg.c:366
+msgid "|[file]|make a clear text signature"
+msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
 
-#: g10/gpg.c:1962
-#, c-format
-msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "HUOM: Ei oletusasetustiedostoa \"%s\"\n"
+#: g10/gpg.c:367 sm/gpgsm.c:246
+msgid "make a detached signature"
+msgstr "tee erillinen allekirjoitus"
 
-#: g10/gpg.c:1966
-#, c-format
-msgid "option file `%s': %s\n"
-msgstr "asetustiedosto \"%s\": %s\n"
+#: g10/gpg.c:368 sm/gpgsm.c:247
+msgid "encrypt data"
+msgstr "salaa tiedot"
 
-#: g10/gpg.c:1973
-#, c-format
-msgid "reading options from `%s'\n"
-msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
+#: g10/gpg.c:370 sm/gpgsm.c:248
+msgid "encryption only with symmetric cipher"
+msgstr "salaa vain symmetrisellä salaimella"
 
-#: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
-#, c-format
-msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
+#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:249
+msgid "decrypt data (default)"
+msgstr "avaa tiedot (oletus)"
 
-#: g10/gpg.c:2201
-#, fuzzy, c-format
-msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
+msgid "verify a signature"
+msgstr "tarkista allekirjoitus"
 
-#: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:252
+msgid "list keys"
+msgstr "näytä avaimet"
 
-#: g10/gpg.c:2452
-#, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
+#: g10/gpg.c:378
+msgid "list keys and signatures"
+msgstr "näytä avaimet allekirjoituksineen"
 
-#: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
+#: g10/gpg.c:379
 #, fuzzy
-msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
+msgid "list and check key signatures"
+msgstr "tarkista avainten allekirjoitukset"
 
-#: g10/gpg.c:2488
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
+msgid "list keys and fingerprints"
+msgstr "näytä avaimet sormenjälkineen"
 
-#: g10/gpg.c:2491
-#, fuzzy
-msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
+#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
+msgid "list secret keys"
+msgstr "näytä salaiset avaimet"
 
-#: g10/gpg.c:2498
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:257
+msgid "generate a new key pair"
+msgstr "luo uusi avainpari"
 
-#: g10/gpg.c:2501
-msgid "invalid import options\n"
-msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
+#: g10/gpg.c:383
+msgid "remove keys from the public keyring"
+msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
 
-#: g10/gpg.c:2508
-#, c-format
-msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
+#: g10/gpg.c:385
+msgid "remove keys from the secret keyring"
+msgstr "poista avaimet salaisten avainten renkaasta"
 
-#: g10/gpg.c:2511
-msgid "invalid export options\n"
-msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
+#: g10/gpg.c:386
+msgid "sign a key"
+msgstr "allekirjoita avain"
 
-#: g10/gpg.c:2518
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid list options\n"
-msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
+#: g10/gpg.c:387
+msgid "sign a key locally"
+msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
 
-#: g10/gpg.c:2521
-#, fuzzy
-msgid "invalid list options\n"
-msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
+#: g10/gpg.c:388
+msgid "sign or edit a key"
+msgstr "allekirjoita tai muokkaa avainta"
 
-#: g10/gpg.c:2529
-msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:389
+msgid "generate a revocation certificate"
+msgstr "luo mitätöintivarmenne"
 
-#: g10/gpg.c:2531
-msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:391
+msgid "export keys"
+msgstr "vie avaimia"
 
-#: g10/gpg.c:2533
-#, fuzzy
-msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
+#: g10/gpg.c:392 sm/gpgsm.c:259
+msgid "export keys to a key server"
+msgstr "vie avaimia palvelimelle"
 
-#: g10/gpg.c:2535
-msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:393 sm/gpgsm.c:260
+msgid "import keys from a key server"
+msgstr "nouda avaimia avainpalvelimelta"
 
-#: g10/gpg.c:2539
-msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:395
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "etsi avaimia avainpalvelimelta"
 
-#: g10/gpg.c:2541
-#, fuzzy
-msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
+#: g10/gpg.c:397
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "päivitä kaikki avaimet avainpalvelimelta"
 
-#: g10/gpg.c:2543
-#, fuzzy
-msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
+#: g10/gpg.c:401
+msgid "import/merge keys"
+msgstr "nouda/liitä avaimia"
 
-#: g10/gpg.c:2545
-msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
+#: g10/gpg.c:404
+msgid "print the card status"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2547
-msgid "validate signatures with PKA data"
+#: g10/gpg.c:405
+msgid "change data on a card"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2549
-msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+#: g10/gpg.c:406
+msgid "change a card's PIN"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2556
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
-
-#: g10/gpg.c:2559
-#, fuzzy
-msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
-
-#: g10/gpg.c:2566
-#, c-format
-msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
+#: g10/gpg.c:414
+msgid "update the trust database"
+msgstr "päivitä luottamustietokanta"
 
-#: g10/gpg.c:2729
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
+#: g10/gpg.c:421
+msgid "|algo [files]|print message digests"
+msgstr "|algo [tiedostot]|tulosta viestien tiivisteet"
 
-#: g10/gpg.c:2732
-msgid "invalid auto-key-locate list\n"
+#: g10/gpg.c:425 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
+#: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
+msgid ""
+"@\n"
+"Options:\n"
+" "
 msgstr ""
+"@\n"
+"Valitsimet:\n"
+" "
 
-#: g10/gpg.c:2803
-msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
+#: g10/gpg.c:427 sm/gpgsm.c:280
+msgid "create ascii armored output"
+msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
 
-#: g10/gpg.c:2807
-#, c-format
-msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
-msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
+#: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:290
+msgid "|NAME|encrypt for NAME"
+msgstr "|NIMI|salaa vastaanottajalle NIMI"
 
-#: g10/gpg.c:2816
-#, c-format
-msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
+#: g10/gpg.c:440 sm/gpgsm.c:326
+msgid "use this user-id to sign or decrypt"
+msgstr "käytä tätä käyttäjätunnusta allekirjoittamiseen ja avaamiseen"
 
-#: g10/gpg.c:2819
-#, c-format
-msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
+#: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:329
+msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
+msgstr "|N|aseta pakkausaste N (0 poistaa käytöstä)"
 
-#: g10/gpg.c:2826
-#, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
-msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
+#: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:331
+msgid "use canonical text mode"
+msgstr "käytä tekstimuotoa"
 
-#: g10/gpg.c:2841
-#, fuzzy, c-format
-msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
+#: g10/gpg.c:460 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
+msgid "use as output file"
+msgstr "käytä tulostustiedostona"
 
-#: g10/gpg.c:2855
-msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
+#: g10/gpg.c:473 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
+msgid "do not make any changes"
+msgstr "älä tee muutoksia"
 
-#: g10/gpg.c:2861
-msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
-msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
+#: g10/gpg.c:474
+msgid "prompt before overwriting"
+msgstr "kysy ennen ylikirjoittamista"
 
-#: g10/gpg.c:2867
-msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+#: g10/gpg.c:516
+msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr ""
-"sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
-
-#: g10/gpg.c:2880
-msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
-msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
 
-#: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
-msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
-msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
-
-#: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
-msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
+#: g10/gpg.c:517
+msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:2959
-#, fuzzy
-msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
+#: g10/gpg.c:545 sm/gpgsm.c:392
+msgid ""
+"@\n"
+"(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"(Katso täydellinen luettelo kaikista komennoista ja valitsimista man-"
+"sivuilta)\n"
 
-#: g10/gpg.c:2965
-msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
+#: g10/gpg.c:548 sm/gpgsm.c:395
+msgid ""
+"@\n"
+"Examples:\n"
+"\n"
+" -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
+" --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
+" --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
+" --list-keys [names]        show keys\n"
+" --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
+msgstr ""
+"@\n"
+"Esim:\n"
+" -se -r Pekka [tiedosto]    allekirjoita ja salaa Pekalle\n"
+" --clearsign [tiedosto]     tee tekstimuotoinen allekirjoitus\n"
+" --detach-sign [tiedosto]   tee erillinen allekirjoitus\n"
+" --list-keys [nimet]        näytä avaimet\n"
+" --fingerprint [nimet]      näytä sormenjäljet\n"
 
-#: g10/gpg.c:2980
-msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
+#: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:96
+msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr ""
+"Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:2982
-msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
+#: g10/gpg.c:756
+msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
 
-#: g10/gpg.c:2984
-#, fuzzy
-msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
+#: g10/gpg.c:759
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
+"allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
+"oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
 
-#: g10/gpg.c:2986
-msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
+#: g10/gpg.c:770 sm/gpgsm.c:530
+msgid ""
+"\n"
+"Supported algorithms:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tuetut algoritmit:\n"
 
-#: g10/gpg.c:2988
-msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
+#: g10/gpg.c:773
+msgid "Pubkey: "
+msgstr "JulkAvain: "
 
-#: g10/gpg.c:2991
-msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr ""
-"HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
+#: g10/gpg.c:780 g10/keyedit.c:2311
+msgid "Cipher: "
+msgstr "Salaus: "
 
-#: g10/gpg.c:2995
-msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
+#: g10/gpg.c:787
+msgid "Hash: "
+msgstr "Tiiviste: "
 
-#: g10/gpg.c:3002
-msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
+#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2357
+msgid "Compression: "
+msgstr "Pakkaus: "
 
-#: g10/gpg.c:3011
-msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
+#: g10/gpg.c:878
+msgid "usage: gpg [options] "
+msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
 
-#: g10/gpg.c:3015
-msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
+#: g10/gpg.c:1048 sm/gpgsm.c:682
+msgid "conflicting commands\n"
+msgstr "ristiriitainen komento\n"
 
-#: g10/gpg.c:3019
-msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
+#: g10/gpg.c:1066
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+msgstr "=-merkkiä ei löytynyt ryhmämäärityksessä \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3052
-#, c-format
-msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
+#: g10/gpg.c:1263
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3099
+#: g10/gpg.c:1266
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3104
+#: g10/gpg.c:1269
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: omistussuhde kohteessa %s \"%s\" ei ole turvallinen\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3109
+#: g10/gpg.c:1275
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
-msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
+msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3208
-#, c-format
-msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
+#: g10/gpg.c:1278
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3219
-msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr ""
-"VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
+#: g10/gpg.c:1281
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: oikeudet kohteessa %s \"%s\" eivät ole turvallisia\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3230
-msgid "--store [filename]"
-msgstr "--store [tiedostonimi]"
+#: g10/gpg.c:1287
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3237
-msgid "--symmetric [filename]"
-msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
+#: g10/gpg.c:1290
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3239
+#: g10/gpg.c:1293
 #, fuzzy, c-format
-msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
-msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: %s \"%s\" hakemiston oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3249
-msgid "--encrypt [filename]"
-msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
+#: g10/gpg.c:1299
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3262
-#, fuzzy
-msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
+#: g10/gpg.c:1302
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3264
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:1305
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+msgstr "VAROITUS: Hakemiston %s \"%s\" oikeudet eivät ole turvallisia\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3267
+#: g10/gpg.c:1448
 #, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
+msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+msgstr "tuntematon asetus \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3285
-msgid "--sign [filename]"
-msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
+#: g10/gpg.c:1541
+msgid "display photo IDs during key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3298
-msgid "--sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
+#: g10/gpg.c:1543
+msgid "show policy URLs during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3313
+#: g10/gpg.c:1545
 #, fuzzy
-msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
-msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
+msgid "show all notations during signature listings"
+msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
 
-#: g10/gpg.c:3315
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+#: g10/gpg.c:1547
+msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3318
-#, fuzzy, c-format
-msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
-
-#: g10/gpg.c:3338
-msgid "--sign --symmetric [filename]"
-msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
+#: g10/gpg.c:1551
+msgid "show user-supplied notations during signature listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3347
-msgid "--clearsign [filename]"
-msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
+#: g10/gpg.c:1553
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
+msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
 
-#: g10/gpg.c:3372
-msgid "--decrypt [filename]"
-msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
+#: g10/gpg.c:1555
+msgid "show user ID validity during key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3380
-msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
+#: g10/gpg.c:1557
+msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3384
-msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
+#: g10/gpg.c:1559
+msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:3405
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
+#: g10/gpg.c:1561
+#, fuzzy
+msgid "show the keyring name in key listings"
+msgstr "näytä mihin avainrenkaaseen tulostettu avain kuuluu"
 
-#: g10/gpg.c:3476
-msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
-msgstr "-k[v][v][v][c] [käyttäjätunnus] [avainrengas]"
+#: g10/gpg.c:1563
+#, fuzzy
+msgid "show expiration dates during signature listings"
+msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
 
-#: g10/gpg.c:3518
+#: g10/gpg.c:1936
 #, c-format
-msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "HUOM: Vanhat oletusarvoiset asetukset löytyvät tiedostosta \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3520
+#: g10/gpg.c:2181 g10/gpg.c:2821 g10/gpg.c:2833
 #, c-format
-msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
+msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgstr "HUOM: %s ei ole normaaliin käyttöön!\n"
 
-#: g10/gpg.c:3522
-#, c-format
-msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2194
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
+msgstr "Oikeudet eivät ole turvallisia, salainlaajennuksia \"%s\" ei ladattu\n"
 
-#: g10/gpg.c:3533
-#, c-format
-msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2346 g10/gpg.c:2358
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
 
-#: g10/gpg.c:3543
-#, c-format
-msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2439
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
 
-#: g10/gpg.c:3594
-#, c-format
-msgid "dearmoring failed: %s\n"
-msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2462 g10/gpg.c:2655 g10/keyedit.c:4065
+#, fuzzy
+msgid "could not parse keyserver URL\n"
+msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
 
-#: g10/gpg.c:3602
-#, c-format
-msgid "enarmoring failed: %s\n"
-msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
+#: g10/gpg.c:2474
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
+msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
+
+#: g10/gpg.c:2477
+#, fuzzy
+msgid "invalid keyserver options\n"
+msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
 
-#: g10/gpg.c:3689
+#: g10/gpg.c:2484
 #, c-format
-msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
-msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
 
-#: g10/gpg.c:3812
-msgid "[filename]"
-msgstr "[tiedostonimi]"
+#: g10/gpg.c:2487
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
 
-#: g10/gpg.c:3816
-msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
+#: g10/gpg.c:2494
+#, c-format
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
 
-#: g10/gpg.c:4120
-msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
+#: g10/gpg.c:2497
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
 
-#: g10/gpg.c:4122
-msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
+#: g10/gpg.c:2504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid list options\n"
+msgstr "%s:%d: virheelliset tuontivalitsimet\n"
 
-#: g10/gpg.c:4155
+#: g10/gpg.c:2507
 #, fuzzy
-msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
+msgid "invalid list options\n"
+msgstr "virheelliset tuontivalitsimet\n"
 
-#: g10/getkey.c:152
-msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
-msgstr "pk-välimuistissa on liian monta kohdetta - poistettu käytöstä\n"
+#: g10/gpg.c:2515
+msgid "display photo IDs during signature verification"
+msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:175
+#: g10/gpg.c:2517
+msgid "show policy URLs during signature verification"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:2519
 #, fuzzy
-msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Käyttäjätunnusta ei löytynyt]"
+msgid "show all notations during signature verification"
+msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
 
-#: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
-#: g10/getkey.c:999
-#, c-format
-msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
+#: g10/gpg.c:2521
+msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:1826
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+#: g10/gpg.c:2525
+msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr ""
-"Epäkelpo avain %08lX hyväksytty valitsimella --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
-#: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
-msgstr "ei salaista aliavainta julkiselle aliavaimelle %08lX - ohitetaan\n"
+#: g10/gpg.c:2527
+#, fuzzy
+msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
+msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
 
-#: g10/getkey.c:2611
-#, fuzzy, c-format
-msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
+#: g10/gpg.c:2529
+#, fuzzy
+msgid "show user ID validity during signature verification"
+msgstr "%s ei kelpaa merkistöksi\n"
+
+#: g10/gpg.c:2531
+msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr ""
-"käytetään toissijaista avainta %08lX ensisijaisen avaimen %08lX sijasta\n"
 
-#: g10/getkey.c:2658
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
+#: g10/gpg.c:2533
+msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr ""
-"avain %08lX: salaisella avaimella ei ole vastaavaa \n"
-"julkista avainta - ohitetaan\n"
 
-#: g10/gpgv.c:74
-msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "ole jonkinverran hiljaisempi"
+#: g10/gpg.c:2535
+msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpgv.c:75
-msgid "take the keys from this keyring"
-msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
+#: g10/gpg.c:2542
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
+msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
 
-#: g10/gpgv.c:77
-msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
+#: g10/gpg.c:2545
+#, fuzzy
+msgid "invalid verify options\n"
+msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
 
-#: g10/gpgv.c:78
-msgid "|FD|write status info to this FD"
-msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
+#: g10/gpg.c:2552
+#, c-format
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr "exec-polkua kohteeseen %s ei voi asettaa\n"
 
-#: g10/gpgv.c:102
-msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
+#: g10/gpg.c:2726
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
+msgstr "%s:%d: virheelliset vientivalitsimet\n"
 
-#: g10/gpgv.c:105
-msgid ""
-"Syntax: gpg [options] [files]\n"
-"Check signatures against known trusted keys\n"
+#: g10/gpg.c:2729
+msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr ""
-"Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
-"Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
 
-#: g10/helptext.c:49
-msgid ""
-"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
-"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
-"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
-msgstr ""
-"Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
-"kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
-"luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
-"varmenneverkkojen kanssa."
+#: g10/gpg.c:2810 sm/gpgsm.c:1235
+msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
+msgstr "VAROITUS: ohjelma voi luoda core-tiedoston!\n"
 
-#: g10/helptext.c:55
-msgid ""
-"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
-"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
-"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
-"ultimately trusted\n"
-msgstr ""
-"Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
-"luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
-"salainen \n"
-"pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
+#: g10/gpg.c:2814
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr "VAROITUS: %s korvaa %s:n\n"
 
-#: g10/helptext.c:62
-msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
-msgstr ""
-"Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
-"avainta."
+#: g10/gpg.c:2823
+#, c-format
+msgid "%s not allowed with %s!\n"
+msgstr "%s ja %s eivät ole sallittuja yhdessä!\n"
 
-#: g10/helptext.c:66
-msgid ""
-"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
-msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
+#: g10/gpg.c:2826
+#, c-format
+msgid "%s makes no sense with %s!\n"
+msgstr "%s ja %s yhdessä on järjetöntä!\n"
 
-#: g10/helptext.c:70
-msgid ""
-"Select the algorithm to use.\n"
-"\n"
-"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
-"for signatures.\n"
-"\n"
-"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
-"\n"
-"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
-"\n"
-"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
-msgstr ""
+#: g10/gpg.c:2841
+#, fuzzy, c-format
+msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
+msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
 
-#: g10/helptext.c:84
-msgid ""
-"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
-"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
-"Please consult your security expert first."
+#: g10/gpg.c:2855
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "erillisen allekirjoituksen voi luoda vain --pgp2-tilassa\n"
+
+#: g10/gpg.c:2861
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr "--pgp2-tilassa ei voi allekirjoittaa ja salata samanaikaisesti\n"
+
+#: g10/gpg.c:2867
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr ""
-"Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
-"ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
-"ympäristöissä.\n"
-"Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
+"sinun tulee käyttää tiedostoja (eikä putkitusta) kun --pgp2 on käytössä.\n"
 
-#: g10/helptext.c:91
-msgid "Enter the size of the key"
-msgstr "Syötä avaimen koko"
+#: g10/gpg.c:2880
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+msgstr "viestin salaaaminen --pgp2-tilassa vaatii IDEA-salaimen\n"
 
-#: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
-#: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
-msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
-msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
+#: g10/gpg.c:2946 g10/gpg.c:2970 sm/gpgsm.c:1278
+msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
+msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
 
-#: g10/helptext.c:105
-msgid ""
-"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
-"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
-"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
-"the given value as an interval."
-msgstr ""
-"Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
-"On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
-"mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
-"vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
+#: g10/gpg.c:2952 g10/gpg.c:2976 sm/gpgsm.c:1286
+msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valittu tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
 
-#: g10/helptext.c:117
-msgid "Enter the name of the key holder"
-msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
+#: g10/gpg.c:2958
+#, fuzzy
+msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
+msgstr "valittu salausalgoritmi ei kelpaa\n"
 
-#: g10/helptext.c:122
-msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
-msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
+#: g10/gpg.c:2964
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "valittu varmenteen tiivistealgoritmi ei kelpaa\n"
 
-#: g10/helptext.c:126
-msgid "Please enter an optional comment"
-msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
+#: g10/gpg.c:2979
+msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
+msgstr "completes-needed täytyy olla suurempi kuin 0\n"
 
-#: g10/helptext.c:131
-msgid ""
-"N  to change the name.\n"
-"C  to change the comment.\n"
-"E  to change the email address.\n"
-"O  to continue with key generation.\n"
-"Q  to to quit the key generation."
-msgstr ""
-"N   muuta nimeä\n"
-"C   muuta kommenttia\n"
-"E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
-"O   jatka avaimen luomista\n"
-"L   lopeta"
+#: g10/gpg.c:2981
+msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
+msgstr "marginals-needed täytyy olla suurempi kuin 1\n"
 
-#: g10/helptext.c:140
-msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
-msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
+#: g10/gpg.c:2983
+#, fuzzy
+msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
+msgstr "max-cert-depth tulee olla välillä 1-255\n"
 
-#: g10/helptext.c:148
-msgid ""
-"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
-"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+#: g10/gpg.c:2985
+msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr "default-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 0, 1, 2 tai 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:2987
+msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
+msgstr "min-cert-level ei kelpaa; täytyy olla 1, 2 tai 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:2990
+msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
+msgstr ""
+"HUOM: yksinkertaista S2K-tilaa (0) ei todellakaan suositella käytettäväksi\n"
+
+#: g10/gpg.c:2994
+msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
+msgstr "virheellinen S2K-tila; täytyy olla 0, 1 tai 3\n"
+
+#: g10/gpg.c:3001
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "virheelliset oletusarvoiset valinnat\n"
+
+#: g10/gpg.c:3010
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "virheelliset henkilökohtaisen salaimen valinnat\n"
+
+#: g10/gpg.c:3014
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "virheelliset henkilökohtaiset tiivisteen valinnat\n"
+
+#: g10/gpg.c:3018
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "virheelliset henkilökohtaiset pakkausvalinnat\n"
+
+#: g10/gpg.c:3051
+#, c-format
+msgid "%s does not yet work with %s\n"
+msgstr "%s ja %s eivät vielä toimi yhdessä\n"
+
+#: g10/gpg.c:3098
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "salausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
+
+#: g10/gpg.c:3103
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "tiivistealgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
+
+#: g10/gpg.c:3108
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+msgstr "pakkausalgoritmia \"%s\" ei voi käyttää %s-tilassa\n"
+
+#: g10/gpg.c:3197
+#, c-format
+msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3208
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: vastaanottajia (-r) annettu käyttämättä julkisen avaimen salausta\n"
+
+#: g10/gpg.c:3219
+msgid "--store [filename]"
+msgstr "--store [tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3226
+msgid "--symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3228
+#, fuzzy, c-format
+msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3238
+msgid "--encrypt [filename]"
+msgstr "--encrypt [tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3251
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3253
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3256
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
+
+#: g10/gpg.c:3274
+msgid "--sign [filename]"
+msgstr "--allekirjoita [tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3287
+msgid "--sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3302
+#, fuzzy
+msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
+msgstr "--sign --encrypt [tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3304
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/gpg.c:3307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
+msgstr "valitsinta %s ei voi käyttää %s-tilassa\n"
+
+#: g10/gpg.c:3327
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--sign --symmetric [tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3336
+msgid "--clearsign [filename]"
+msgstr "--clearsign [tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3361
+msgid "--decrypt [filename]"
+msgstr "--decrypt [tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3369
+msgid "--sign-key user-id"
+msgstr "--sign-key käyttäjätunnus"
+
+#: g10/gpg.c:3373
+msgid "--lsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key käyttäjätunnus"
+
+#: g10/gpg.c:3394
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key käyttäjätunnus [komennot]"
+
+#: g10/gpg.c:3479
+#, c-format
+msgid "keyserver send failed: %s\n"
+msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3481
+#, c-format
+msgid "keyserver receive failed: %s\n"
+msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3483
+#, c-format
+msgid "key export failed: %s\n"
+msgstr "avaimen vienti epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3494
+#, c-format
+msgid "keyserver search failed: %s\n"
+msgstr "avainpalvelimelta etsiminen epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3504
+#, c-format
+msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
+msgstr "avainpalvelimen päivitys epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3555
+#, c-format
+msgid "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "ascii-koodauksen purku epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3563
+#, c-format
+msgid "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/gpg.c:3653
+#, c-format
+msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
+
+#: g10/gpg.c:3770
+msgid "[filename]"
+msgstr "[tiedostonimi]"
+
+#: g10/gpg.c:3774
+msgid "Go ahead and type your message ...\n"
+msgstr "Kirjoita viestisi...\n"
+
+#: g10/gpg.c:4085
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "annettu varmennekäytännön URL on virheellinen\n"
+
+#: g10/gpg.c:4087
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
+
+#: g10/gpg.c:4120
+#, fuzzy
+msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
+msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
+
+#: g10/gpgv.c:73
+msgid "take the keys from this keyring"
+msgstr "ota avaimet tästä avainrenkaasta"
+
+#: g10/gpgv.c:75
+msgid "make timestamp conflicts only a warning"
+msgstr "käsittele aikaleimakonfliktit pelkkinä varoituksina"
+
+#: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
+msgid "|FD|write status info to this FD"
+msgstr "|FD|tilatiedot kirjoitetaan FD:iin"
+
+#: g10/gpgv.c:100
+msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Käyttö: gpgv [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
+
+#: g10/gpgv.c:103
+msgid ""
+"Syntax: gpg [options] [files]\n"
+"Check signatures against known trusted keys\n"
+msgstr ""
+"Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
+"Tarkista allekirjoituksia tunnetuille luotetuille avaimille\n"
+
+#: g10/helptext.c:51
+msgid ""
+"It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
+"to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
+"to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
+msgstr ""
+"Tämän arvon määrittäminen on sinun tehtäväsi, tätä arvoa ei koskaan \n"
+"kerrota kolmansille osapuolille. Tarvitsemme sitä toteuttamaan \n"
+"luottamusverkko eikä sillä ei ole mitään tekemistä (epäsuorasti luotujen) \n"
+"varmenneverkkojen kanssa."
+
+#: g10/helptext.c:57
+msgid ""
+"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
+"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
+"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
+"ultimately trusted\n"
+msgstr ""
+"Rakentaakseen luottamusverkon, GnuPG:n täytyy tietää mihin avaimiin \n"
+"luotetaan ehdottomasti - nämä ovat tavallisesti ne avaimet, joiden "
+"salainen \n"
+"pari on sinulla.  Vastaa \"kyllä\" luottaaksesi tähän avaimeen ehdoitta\n"
+
+#: g10/helptext.c:64
+msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
+msgstr ""
+"Vastaa \"kyllä\" jos haluat kaikesta huolimatta käyttää tätä epäluotettavaa\n"
+"avainta."
+
+#: g10/helptext.c:68
+msgid ""
+"Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
+msgstr "Syötä vastaanottajan, jolle haluat lähettää viestin, käyttäjätunnus."
+
+#: g10/helptext.c:72
+msgid ""
+"Select the algorithm to use.\n"
+"\n"
+"DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
+"for signatures.\n"
+"\n"
+"Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
+"\n"
+"RSA may be used for signatures or encryption.\n"
+"\n"
+"The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:86
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+"Yleensä ei ole järkevää käyttää samaa avainta allekirjoitukseen\n"
+"ja salaamiseen. Tätä algorimiä tulisi käyttää vain määrätyissä "
+"ympäristöissä.\n"
+"Ole hyvä ja kysy tietoturva-asiantuntijaltasi ensin"
+
+#: g10/helptext.c:93
+msgid "Enter the size of the key"
+msgstr "Syötä avaimen koko"
+
+#: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
+#: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
+msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
+msgstr "Vastaa \"kyllä\" tai \" ei\""
+
+#: g10/helptext.c:107
+msgid ""
+"Enter the required value as shown in the prompt.\n"
+"It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
+"get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
+"the given value as an interval."
+msgstr ""
+"Syötä pyydetty arvo kuten näkyy kehotteessa.\n"
+"On mahdollista syöttää ISO-muotoinen päivä (VVVV-KK-PP),\n"
+"mutta sen seurauksena et saa kunnollista virheilmoitusta \n"
+"vaan järjestelmä yrittää tulkita arvon aikajaksona."
+
+#: g10/helptext.c:119
+msgid "Enter the name of the key holder"
+msgstr "Anna avaimen haltijan nimi"
+
+#: g10/helptext.c:124
+msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
+msgstr "anna vapaaehtoinen, mutta erittäin suositeltava sähköpostiosoite"
+
+#: g10/helptext.c:128
+msgid "Please enter an optional comment"
+msgstr "Kirjoita vapaaehtoinen huomautus"
+
+#: g10/helptext.c:133
+msgid ""
+"N  to change the name.\n"
+"C  to change the comment.\n"
+"E  to change the email address.\n"
+"O  to continue with key generation.\n"
+"Q  to to quit the key generation."
+msgstr ""
+"N   muuta nimeä\n"
+"C   muuta kommenttia\n"
+"E   muuta sähköpostiosoitetta\n"
+"O   jatka avaimen luomista\n"
+"L   lopeta"
+
+#: g10/helptext.c:142
+msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
+msgstr "Vastaa \"kyllä\" (tai vain \"k\") jos haluat luoda aliavaimen."
+
+#: g10/helptext.c:150
+msgid ""
+"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
 "know how carefully you verified this.\n"
 "\n"
-"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
-"the\n"
-"    key.\n"
+"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+"the\n"
+"    key.\n"
+"\n"
+"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
+"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+"for\n"
+"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+"user.\n"
+"\n"
+"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+"the\n"
+"    key against a photo ID.\n"
+"\n"
+"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
+"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
+"a\n"
+"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+"the\n"
+"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+"exchange\n"
+"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
+"\n"
+"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
+"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+"\"\n"
+"mean to you when you sign other keys.\n"
+"\n"
+"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+msgstr ""
+"Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
+"avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
+"Muiden \n"
+"on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
+"\n"
+"\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
+"    varmistanut avaimen.\n"
+"\n"
+"\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
+"    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
+"    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
+"    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
+"\n"
+"\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
+"    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
+"    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
+"\n"
+"\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
+"    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
+"haltijan \n"
+"    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
+"    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
+"    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
+"    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
+"\n"
+"Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
+"esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
+"\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
+"\n"
+"Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
+
+#: g10/helptext.c:188
+#, fuzzy
+msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
+msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
+
+#: g10/helptext.c:192
+msgid ""
+"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
+"All certificates are then also lost!"
+msgstr ""
+"Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
+"Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
+
+#: g10/helptext.c:197
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
+msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
+
+#: g10/helptext.c:202
+msgid ""
+"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
+"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
+"trust connection to the key or another key certified by this key."
+msgstr ""
+"Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
+"kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
+"luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
+"varmentamaan avaimeen."
+
+#: g10/helptext.c:207
+msgid ""
+"This signature can't be checked because you don't have the\n"
+"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
+"know which key was used because this signing key might establish\n"
+"a trust connection through another already certified key."
+msgstr ""
+"Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
+"siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
+" tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
+"avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
+"varmennetun avaimen kautta."
+
+#: g10/helptext.c:213
+msgid ""
+"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
+"your keyring."
+msgstr ""
+"Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
+"avainrenkaastasi."
+
+#: g10/helptext.c:217
+msgid ""
+"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
+"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
+"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
+"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
+"a second one is available."
+msgstr ""
+"Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
+"Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
+"ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
+"allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
+"avaimella on jo toinen allekirjoitus."
+
+#: g10/helptext.c:225
+msgid ""
+"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
+"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
+"self-signatures will be advanced by one second.\n"
+msgstr ""
+"Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
+"nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
+"oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
+
+#: g10/helptext.c:232
+msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
+msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
+
+#: g10/helptext.c:238
+msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
+msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
+
+#: g10/helptext.c:242
+msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
+msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
+
+#: g10/helptext.c:247
+msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
+msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
+
+#: g10/helptext.c:252
+msgid ""
+"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
+"file (which is shown in brackets) will be used."
+msgstr ""
+"Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
+"oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
+
+#: g10/helptext.c:258
+msgid ""
+"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
+"context you have the ability to choose from this list:\n"
+"  \"Key has been compromised\"\n"
+"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
+"      got access to your secret key.\n"
+"  \"Key is superseded\"\n"
+"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
+"  \"Key is no longer used\"\n"
+"      Use this if you have retired this key.\n"
+"  \"User ID is no longer valid\"\n"
+"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
+"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
+msgstr ""
+"Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
+"voit valita tästä listasta:\n"
+"  \"Avain on paljastunut\"\n"
+"      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
+"      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
+"  \"Avain on korvattu\"\n"
+"      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
+"  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
+"      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
+"  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
+"      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
+"      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
+"vanhenneeksi.\n"
+
+#: g10/helptext.c:274
+msgid ""
+"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
+"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
+"An empty line ends the text.\n"
+msgstr ""
+"Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
+"mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
+"Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
+
+#: g10/helptext.c:289
+msgid "No help available"
+msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
+
+#: g10/helptext.c:297
+#, c-format
+msgid "No help available for `%s'"
+msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
+
+#: g10/import.c:96
+msgid "import signatures that are marked as local-only"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:98
+msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:100
+#, fuzzy
+msgid "do not update the trustdb after import"
+msgstr "päivitä luottamustietokanta"
+
+#: g10/import.c:102
+#, fuzzy
+msgid "create a public key when importing a secret key"
+msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
+
+#: g10/import.c:104
+msgid "only accept updates to existing keys"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:106
+#, fuzzy
+msgid "remove unusable parts from key after import"
+msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
+
+#: g10/import.c:108
+msgid "remove as much as possible from key after import"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:268
+#, c-format
+msgid "skipping block of type %d\n"
+msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
+
+#: g10/import.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys processed so far\n"
+msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
+
+#: g10/import.c:294
+#, c-format
+msgid "Total number processed: %lu\n"
+msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:296
+#, c-format
+msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:299
+#, c-format
+msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:301 sm/import.c:113
+#, c-format
+msgid "              imported: %lu"
+msgstr "              tuotu: %lu"
+
+#: g10/import.c:307 sm/import.c:117
+#, c-format
+msgid "             unchanged: %lu\n"
+msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:309
+#, c-format
+msgid "          new user IDs: %lu\n"
+msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:311
+#, c-format
+msgid "           new subkeys: %lu\n"
+msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:313
+#, c-format
+msgid "        new signatures: %lu\n"
+msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:315
+#, c-format
+msgid "   new key revocations: %lu\n"
+msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:317 sm/import.c:119
+#, c-format
+msgid "      secret keys read: %lu\n"
+msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:319 sm/import.c:121
+#, c-format
+msgid "  secret keys imported: %lu\n"
+msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:321 sm/import.c:123
+#, c-format
+msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
+msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:323 sm/import.c:125
+#, c-format
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:325
+#, fuzzy, c-format
+msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
+msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:327
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
+msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
+
+#: g10/import.c:568
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
+"algorithms on these user IDs:\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:606
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+# Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
+#: g10/import.c:618
+#, fuzzy, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
+msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
+
+#: g10/import.c:630
+#, c-format
+msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:643
+msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:645
+msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:669
+#, c-format
+msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID\n"
+msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
+
+#: g10/import.c:748
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
+msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
+
+#: g10/import.c:763
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+msgstr ""
+"avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
+
+#: g10/import.c:769
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no valid user IDs\n"
+msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
+
+#: g10/import.c:771
+msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
+msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
+
+#: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key not found: %s\n"
+msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
+
+#: g10/import.c:787
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: new key - skipped\n"
+msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
+
+#: g10/import.c:796
+#, c-format
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
+
+#: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
+#, c-format
+msgid "writing to `%s'\n"
+msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
+
+#: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
+#: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
+#, c-format
+msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/import.c:824
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
+msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
+
+#: g10/import.c:848
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
+msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
+
+#: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
+msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
+
+#: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
+
+#: g10/import.c:910
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
+
+#: g10/import.c:913
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
+
+#: g10/import.c:916
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
+
+#: g10/import.c:919
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
+
+#: g10/import.c:922
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
+
+#: g10/import.c:925
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
+
+#: g10/import.c:928
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
+
+#: g10/import.c:931
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
+
+#: g10/import.c:934
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
+
+#: g10/import.c:937
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
+
+#: g10/import.c:960
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
+
+#: g10/import.c:1123
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
+msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
+
+#: g10/import.c:1134
+#, fuzzy
+msgid "importing secret keys not allowed\n"
+msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
+
+#: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
+#, c-format
+msgid "no default secret keyring: %s\n"
+msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1162
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key imported\n"
+msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
+
+#: g10/import.c:1192
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: already in secret keyring\n"
+msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
+
+#: g10/import.c:1202
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
+msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
+
+#: g10/import.c:1232
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+msgstr ""
+"avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
+
+#: g10/import.c:1275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
+msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
+
+#: g10/import.c:1307
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
+msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
+
+#: g10/import.c:1373
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no user ID for signature\n"
+msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
+
+#: g10/import.c:1388
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
+
+#: g10/import.c:1390
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
+
+#: g10/import.c:1408
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
+msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
+
+#: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
+
+#: g10/import.c:1421
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
+
+#: g10/import.c:1436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
+
+#: g10/import.c:1458
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
+
+#: g10/import.c:1471
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
+
+#: g10/import.c:1486
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
+
+#: g10/import.c:1528
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
+msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
+
+#: g10/import.c:1549
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: skipped subkey\n"
+msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
+
+#: g10/import.c:1576
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
+msgstr ""
+"avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
+
+#: g10/import.c:1586
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
+msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
+
+#: g10/import.c:1603
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
+msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
+
+#: g10/import.c:1617
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
+
+#: g10/import.c:1625
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
+msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
+
+#: g10/import.c:1725
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
+msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
+
+#: g10/import.c:1787
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
+
+#: g10/import.c:1801
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
+"ei saatavilla.\n"
+
+#: g10/import.c:1860
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
+
+#: g10/import.c:1894
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: direct key signature added\n"
+msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
+
+#: g10/import.c:2283
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
+msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
+
+#: g10/import.c:2291
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
+msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
+
+#: g10/import.c:2293
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
+msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
+
+#: g10/keydb.c:170
+#, c-format
+msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:176
+#, c-format
+msgid "keyring `%s' created\n"
+msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
+
+#: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keydb.c:699
+#, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:267
+msgid "[revocation]"
+msgstr "[mitätöinti]"
+
+#: g10/keyedit.c:268
+msgid "[self-signature]"
+msgstr "[oma-allekirjoitus]"
+
+#: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
+msgid "1 bad signature\n"
+msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
+
+#: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
+#, c-format
+msgid "%d bad signatures\n"
+msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
+
+#: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
+msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
+msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
+
+#: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
+
+#: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
+msgid "1 signature not checked due to an error\n"
+msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
+
+#: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
+#, c-format
+msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
+
+#: g10/keyedit.c:358
+msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
+msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
+
+#: g10/keyedit.c:360
+#, c-format
+msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
+msgstr ""
+"havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
+
+#: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
+msgstr ""
+"Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
+"avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
+"lähteistä...)?\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust marginally\n"
+msgstr " %d = Luotan osittain\n"
+
+#: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I trust fully\n"
+msgstr " %d = Luotan täysin\n"
+
+#: g10/keyedit.c:440
+msgid ""
+"Please enter the depth of this trust signature.\n"
+"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
+"trust signatures on your behalf.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:456
+msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:600
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
+
+#: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
+#: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1743
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
+
+#: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
+#: g10/keyedit.c:1749
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:628
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is expired."
+msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
+
+#: g10/keyedit.c:656
+#, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
+msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
+
+#: g10/keyedit.c:684
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
+msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
+
+#: g10/keyedit.c:686
+#, fuzzy
+msgid "Sign it? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
+
+#: g10/keyedit.c:708
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+"Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
+"on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:717
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr ""
+"Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
+"(k/E) "
+
+#: g10/keyedit.c:731
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"has expired.\n"
+msgstr ""
+"Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
+"on vanhentunut.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:735
+msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
+msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
+
+#: g10/keyedit.c:756
+#, c-format
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+"Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
+"on paikallinen allekirjoitus.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:760
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr ""
+"Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
+
+#: g10/keyedit.c:781
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:784
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
+msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:789
+msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
+msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
+
+#: g10/keyedit.c:811
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Nothing to sign with key %s\n"
+msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
+
+#: g10/keyedit.c:826
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
+
+#: g10/keyedit.c:844
+#, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:850
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
+
+#: g10/keyedit.c:890
+msgid ""
+"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+"mode.\n"
+msgstr ""
+"Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:892
+msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:917
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+"Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
+"Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
+
+#: g10/keyedit.c:922
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:924
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:926
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:928
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:934
+#, fuzzy
+msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
+msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
+
+#: g10/keyedit.c:958
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
+"key \"%s\" (%s)\n"
+msgstr ""
+"Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
+"omalla avaimellasi: \""
+
+#: g10/keyedit.c:965
+#, fuzzy
+msgid "This will be a self-signature.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:971
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
 "\n"
-"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
-"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
-"for\n"
-"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
-"user.\n"
+"VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:979
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
 "\n"
-"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
-"the\n"
-"    key against a photo ID.\n"
+"VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:989
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
 "\n"
-"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
-"could\n"
-"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
-"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
-"a\n"
-"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
-"the\n"
-"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
-"exchange\n"
-"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
+"Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:996
+#, fuzzy
+msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
 "\n"
-"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
-"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
-"\"\n"
-"mean to you when you sign other keys.\n"
+"Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1003
+#, fuzzy
+msgid "I have not checked this key at all.\n"
+msgstr ""
 "\n"
-"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+"En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1008
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key casually.\n"
 msgstr ""
-"Allekirjoittaessasi avaimen käyttäjätunnuksen sinun tulisi varmista, että \n"
-"avain todella kuuluu henkilölle, joka mainitaan käyttäjätunnuksessa.  "
-"Muiden \n"
-"on hyvä tietää kuinka huolellisesti olet varmistanut tämän. \n"
 "\n"
-"\"0\" tarkoittaa, että et väitä mitään siitä, kuinka huolellisesti olet\n"
-"    varmistanut avaimen.\n"
+"Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1013
+#, fuzzy
+msgid "I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr ""
 "\n"
-"\"1\" tarkoittaa, että uskot avaimen kuuluvan henkilölle, joka väittää \n"
-"    hallitsevan sitä, mutta et voinut varmistaa tai et varmistanut avainta \n"
-"    lainkaan.  Tämä on hyödyllinen \"persoonan\" varmistamiseen, jossa \n"
-"    allekirjoitat pseudonyymin käyttäjän avaimen.\n"
+"Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1023
+#, fuzzy
+msgid "Really sign? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
+
+#: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4784 g10/keyedit.c:4875 g10/keyedit.c:4939
+#: g10/keyedit.c:5000 g10/sign.c:352
+#, c-format
+msgid "signing failed: %s\n"
+msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1133
+msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3380
+msgid "This key is not protected.\n"
+msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3368 g10/revoke.c:539
+msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
+msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3383
+#, fuzzy
+msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
+msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3387
+msgid "Key is protected.\n"
+msgstr "Avain on suojattu.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1180
+#, c-format
+msgid "Can't edit this key: %s\n"
+msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1186
+msgid ""
+"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
-"\"2\" tarkoittaa arkista varmistusta.  Esimerkiksi olet varmistanut \n"
-"    avaimen sormenjäljen ja tarkistanut käyttäjätunnuksen ja \n"
-"    valokuvatunnisteen täsmäävän.\n"
+msgstr ""
+"Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
 "\n"
-"\"3\" tarkoittaa syvällistä henkilöllisyyden varmistamista.  Esimerkiksi \n"
-"    tämä voi tarkoittaa avaimen sormenjäljen tarkistamista avaimen "
-"haltijan \n"
-"    kanssa henkilökohtaisesti, ja että tarkistit nimen avaimessa täsmäävän \n"
-"    vaikeasti väärennettävän kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (kuten \n"
-"    passi) kanssa, ja lopuksi varmistit (sähköpostin vaihtamisella), että \n"
-"    sähköpostiosoite kuuluu avaimen haltijalle.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
+msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
+
+#: g10/keyedit.c:1200
+msgid ""
+"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
-"Huomaa, että yllä annetut esimerkit tasoille 2 ja 3 ovat todellakin *vain* \n"
-"esimerkkejä.  Lopullisesti se on sinun päätöksesi mitä \"arkinen\" ja \n"
-"\"syvällinen\" tarkoittaa allekirjoittaessasi muita avaimia.\n"
+msgstr ""
+"Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
 "\n"
-"Jos et tiedä mikä olisi sopiva vastaus, vastaa \"0\"."
 
-#: g10/helptext.c:186
+#: g10/keyedit.c:1203
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
+
+#: g10/keyedit.c:1274
+msgid "moving a key signature to the correct place\n"
+msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1360
+msgid "save and quit"
+msgstr "tallenna ja lopeta"
+
+#: g10/keyedit.c:1363
+#, fuzzy
+msgid "show key fingerprint"
+msgstr "näytä sormenjälki"
+
+#: g10/keyedit.c:1364
+msgid "list key and user IDs"
+msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
+
+#: g10/keyedit.c:1366
+msgid "select user ID N"
+msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
+
+#: g10/keyedit.c:1367
+#, fuzzy
+msgid "select subkey N"
+msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
+
+#: g10/keyedit.c:1368
+#, fuzzy
+msgid "check signatures"
+msgstr "mitätöi allekirjoitus"
+
+#: g10/keyedit.c:1373
+msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1378
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs locally"
+msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
+
+#: g10/keyedit.c:1380
+#, fuzzy
+msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
+msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1382
+msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1386
+msgid "add a user ID"
+msgstr "lisää käyttäjätunnus"
+
+#: g10/keyedit.c:1388
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "lisää valokuva"
+
+#: g10/keyedit.c:1390
+#, fuzzy
+msgid "delete selected user IDs"
+msgstr "poista käyttäjätunnus"
+
+#: g10/keyedit.c:1395
+#, fuzzy
+msgid "add a subkey"
+msgstr "addkey"
+
+#: g10/keyedit.c:1399
+msgid "add a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1401
+msgid "move a key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1403
+msgid "move a backup key to a smartcard"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1407
+#, fuzzy
+msgid "delete selected subkeys"
+msgstr "poista toissijainen avain"
+
+#: g10/keyedit.c:1409
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "lisää mitätöintiavain"
+
+#: g10/keyedit.c:1411
+#, fuzzy
+msgid "delete signatures from the selected user IDs"
+msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
+
+#: g10/keyedit.c:1413
+#, fuzzy
+msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
+msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1415
+#, fuzzy
+msgid "flag the selected user ID as primary"
+msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
+
+#: g10/keyedit.c:1417
+#, fuzzy
+msgid "toggle between the secret and public key listings"
+msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
+
+#: g10/keyedit.c:1420
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
+
+#: g10/keyedit.c:1422
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
+
+#: g10/keyedit.c:1424
+#, fuzzy
+msgid "set preference list for the selected user IDs"
+msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
+
+#: g10/keyedit.c:1429
+#, fuzzy
+msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
+msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1431
+#, fuzzy
+msgid "set a notation for the selected user IDs"
+msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
+
+#: g10/keyedit.c:1433
+msgid "change the passphrase"
+msgstr "muuta salasanaa"
+
+#: g10/keyedit.c:1437
+msgid "change the ownertrust"
+msgstr "muuta luottamusastetta"
+
+#: g10/keyedit.c:1439
+#, fuzzy
+msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
+msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
+
+#: g10/keyedit.c:1441
+#, fuzzy
+msgid "revoke selected user IDs"
+msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
+
+#: g10/keyedit.c:1446
 #, fuzzy
-msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
-msgstr "Vastaa \"kyllä\" jos haluat allekirjoittaa KAIKKI käyttäjätunnukset"
+msgid "revoke key or selected subkeys"
+msgstr "mitätöi toissijainen avain"
 
-#: g10/helptext.c:190
-msgid ""
-"Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
-"All certificates are then also lost!"
-msgstr ""
-"Vastaa \"kyllä\", jos haluat poistaa tämän käyttäjätunnuksen.\n"
-"Menetät samalla kaikki siihen liittyvät varmenteet!"
+#: g10/keyedit.c:1447
+#, fuzzy
+msgid "enable key"
+msgstr "ota avain käyttöön"
 
-#: g10/helptext.c:195
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
-msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos aliavaimen voi poistaa"
+#: g10/keyedit.c:1448
+#, fuzzy
+msgid "disable key"
+msgstr "poista avain käytöstä"
 
-#: g10/helptext.c:200
-msgid ""
-"This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
-"to delete this signature because it may be important to establish a\n"
-"trust connection to the key or another key certified by this key."
-msgstr ""
-"Tämä on voimassa oleva allekirjoitus tälle avaimelle, tavallisesti ei \n"
-"kannata poistaa tätä allekirjoitusta koska se saattaa olla tarpeen\n"
-"luottamussuhteen luomiseksi avaimeen tai johonkin toiseen tämän avaimen\n"
-"varmentamaan avaimeen."
+#: g10/keyedit.c:1449
+#, fuzzy
+msgid "show selected photo IDs"
+msgstr "näytä valokuvatunniste"
 
-#: g10/helptext.c:205
-msgid ""
-"This signature can't be checked because you don't have the\n"
-"corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
-"know which key was used because this signing key might establish\n"
-"a trust connection through another already certified key."
+#: g10/keyedit.c:1451
+msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
-"Allekirjoitusta ei voida tarkistaa koska sinulla ei ole \n"
-"siihen liittyvää avainta. Lykkää sen poistamista kunnes\n"
-" tiedät mitä avainta on käytetty, koska allekirjoitus \n"
-"avain saattaa luoda luottamusketjun toisen, jo ennalta \n"
-"varmennetun avaimen kautta."
 
-#: g10/helptext.c:211
-msgid ""
-"The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
-"your keyring."
+#: g10/keyedit.c:1453
+msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
-"Allekirjoitus ei ole pätevä.  Järkevintä olisi poistaa se \n"
-"avainrenkaastasi."
 
-#: g10/helptext.c:215
-msgid ""
-"This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
-"usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
-"GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
-"only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
-"a second one is available."
-msgstr ""
-"Tämä allekirjoitus takaa avaimen haltijan henkilöllisyyden. \n"
-"Tällaisen allekirjoituksen poistaminen on tavallisesti huono \n"
-"ajatus.  GnuPG ei kenties voi käyttää avainta enää.  Poista \n"
-"allekirjoitus vain, jos se ei ole jostain syystä pätevä, ja \n"
-"avaimella on jo toinen allekirjoitus."
+#: g10/keyedit.c:1571
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1589
+msgid "Secret key is available.\n"
+msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1670
+msgid "Need the secret key to do this.\n"
+msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1678
+msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/keyedit.c:1697
 msgid ""
-"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
-"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
-"self-signatures will be advanced by one second.\n"
+"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
+"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
+"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"Muuta valinnat kaikille käyttäjätunnuksille (tai vain valituille)\n"
-"nykyiseen luetteloon valinnoista.  Kaikkien muutettujen\n"
-"oma-allekirjoitusten aikaleima siirretään yhdellä sekunnilla eteenpäin.\n"
 
-#: g10/helptext.c:230
-msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-msgstr "Ole hyvä ja syötä salasana, tämän on salainen lause \n"
+#: g10/keyedit.c:1737
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "Avain on mitätöity."
 
-#: g10/helptext.c:236
-msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
-msgstr "Toista edellinen salasanasi varmistuaksesi siitä, mitä kirjoitit."
+#: g10/keyedit.c:1756
+#, fuzzy
+msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
 
-#: g10/helptext.c:240
-msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
-msgstr "Anna allekirjoitetun tiedoston nimi"
+#: g10/keyedit.c:1763
+msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
+msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
 
-#: g10/helptext.c:245
-msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
-msgstr "Vastaa \"kyllä\", jos tiedoston voi ylikirjoittaa"
+#: g10/keyedit.c:1772
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
 
-#: g10/helptext.c:250
-msgid ""
-"Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
-"file (which is shown in brackets) will be used."
-msgstr ""
-"Syötä uusi tiedostonimi. Jos painat vain RETURN, käytetään\n"
-"oletustiedostoa (joka näkyy sulkeissa)."
+#: g10/keyedit.c:1795
+#, c-format
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
 
-#: g10/helptext.c:256
-msgid ""
-"You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
-"context you have the ability to choose from this list:\n"
-"  \"Key has been compromised\"\n"
-"      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
-"      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseded\"\n"
-"      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
-"  \"Key is no longer used\"\n"
-"      Use this if you have retired this key.\n"
-"  \"User ID is no longer valid\"\n"
-"      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
-"      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
-msgstr ""
-"Sinun tulisi määrittää syy varmenteelle. Riippuen asiayhteydestä\n"
-"voit valita tästä listasta:\n"
-"  \"Avain on paljastunut\"\n"
-"      Käytä tätä, jos sinulla on syytä uskoa, että luvattomat henkilöt \n"
-"      ovat saaneet salaisen avaimesi käsiinsä.\n"
-"  \"Avain on korvattu\"\n"
-"      Käytä tätä, jos olet korvannut tämän uudemmalla avaimella.\n"
-"  \"Avain ei ole enää käytössä\"\n"
-"      Käytä tätä, jost ole lopettanut tämän avaimen käytön.\n"
-"  \"Käyttäjätunnus ei ole enää voimassa\"\n"
-"      Käytä tätä ilmoittamaan, että käyttäjätunnusta ei pitäisi käyttää;\n"
-"      tätä normaalisti käytetään merkitsemään sähköpostiosoite "
-"vanhenneeksi.\n"
+#: g10/keyedit.c:1817 g10/keyedit.c:1837 g10/keyedit.c:2003
+msgid "You must select at least one user ID.\n"
+msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
 
-#: g10/helptext.c:272
-msgid ""
-"If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
-"revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
-"An empty line ends the text.\n"
-msgstr ""
-"Halutessasi voit kirjoittaa tähän kuvauksen miksi julkaiset tämän\n"
-"mitätöintivarmenteen.  Kirjoita lyhyesti.\n"
-"Tyhjä rivi päättää tekstin.\n"
+#: g10/keyedit.c:1819
+msgid "You can't delete the last user ID!\n"
+msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
 
-#: g10/helptext.c:287
-msgid "No help available"
-msgstr "Ei ohjeita saatavilla"
+#: g10/keyedit.c:1821
+#, fuzzy
+msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
 
-#: g10/helptext.c:295
-#, c-format
-msgid "No help available for `%s'"
-msgstr "Ei ohjetta aiheesta \"%s\""
+#: g10/keyedit.c:1822
+#, fuzzy
+msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
 
-#: g10/import.c:96
-msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+#: g10/keyedit.c:1872
+#, fuzzy
+msgid "Really move the primary key? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
 
-#: g10/import.c:98
-msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
+#: g10/keyedit.c:1884
+#, fuzzy
+msgid "You must select exactly one key.\n"
+msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1912
+msgid "Command expects a filename argument\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:100
+#: g10/keyedit.c:1926
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Can't open `%s': %s\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1943
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1967
+msgid "You must select at least one key.\n"
+msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1970
 #, fuzzy
-msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "päivitä luottamustietokanta"
+msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
 
-#: g10/import.c:102
+#: g10/keyedit.c:1971
 #, fuzzy
-msgid "create a public key when importing a secret key"
-msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
+msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
 
-#: g10/import.c:104
-msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+#: g10/keyedit.c:2006
+#, fuzzy
+msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
 
-#: g10/import.c:106
+#: g10/keyedit.c:2007
 #, fuzzy
-msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr "salaista avainta ei voi käyttää"
+msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
 
-#: g10/import.c:108
-msgid "remove as much as possible from key after import"
+#: g10/keyedit.c:2025
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
+
+#: g10/keyedit.c:2036
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
+
+#: g10/keyedit.c:2038
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
+
+#: g10/keyedit.c:2088
+msgid ""
+"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:266
-#, c-format
-msgid "skipping block of type %d\n"
-msgstr "ohitetaan tyypin %d lohko\n"
+#: g10/keyedit.c:2130
+#, fuzzy
+msgid "Set preference list to:\n"
+msgstr "näytä valinnat"
 
-#: g10/import.c:275
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "tähän mennessä käsitelty %lu avainta\n"
+#: g10/keyedit.c:2136
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
 
-#: g10/import.c:292
-#, c-format
-msgid "Total number processed: %lu\n"
-msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2138
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
 
-#: g10/import.c:294
-#, c-format
-msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "      ohitetaan uudet avaimet: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2206
+#, fuzzy
+msgid "Save changes? (y/N) "
+msgstr "Tallenna muutokset? "
 
-#: g10/import.c:297
-#, c-format
-msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "          ilman käyttäjätunnuksia: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2209
+#, fuzzy
+msgid "Quit without saving? (y/N) "
+msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
 
-#: g10/import.c:299
+#: g10/keyedit.c:2219
 #, c-format
-msgid "              imported: %lu"
-msgstr "              tuotu: %lu"
+msgid "update failed: %s\n"
+msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/import.c:305
+#: g10/keyedit.c:2226
 #, c-format
-msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "             muuttamatonta: %lu\n"
+msgid "update secret failed: %s\n"
+msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/import.c:307
-#, c-format
-msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "          uusia käyttäjätunnuksia: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2233
+msgid "Key not changed so no update needed.\n"
+msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
 
-#: g10/import.c:309
-#, c-format
-msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "           uusia aliavaimia: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2334
+msgid "Digest: "
+msgstr "Tiiviste: "
 
-#: g10/import.c:311
-#, c-format
-msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2386
+msgid "Features: "
+msgstr "Ominaisuudet: "
 
-#: g10/import.c:313
-#, c-format
-msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "   uusia avainten mitätöintejä: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2397
+msgid "Keyserver no-modify"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:315
-#, c-format
-msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2412 g10/keylist.c:308
+msgid "Preferred keyserver: "
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:317
-#, c-format
-msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "  tuotuja salaisia avaimia: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2421
+#, fuzzy
+msgid "Notations: "
+msgstr "Notaatio: "
 
-#: g10/import.c:319
-#, c-format
-msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr " muuttamattomia salaisia avaimia: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2631
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
 
-#: g10/import.c:321
-#, c-format
-msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "          ei tuotu: %lu\n"
+#: g10/keyedit.c:2690
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
+msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
 
-#: g10/import.c:323
+#: g10/keyedit.c:2711
 #, fuzzy, c-format
-msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "        uusia allekirjoituksia: %lu\n"
+msgid "This key may be revoked by %s key %s"
+msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
 
-#: g10/import.c:325
+#: g10/keyedit.c:2717
+#, fuzzy
+msgid "(sensitive)"
+msgstr " (luottamuksellinen)"
+
+#: g10/keyedit.c:2733 g10/keyedit.c:2789 g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:2865
+#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
 #, fuzzy, c-format
-msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "      luettuja salaisia avaimia: %lu\n"
+msgid "created: %s"
+msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
 
-#: g10/import.c:566
-#, c-format
-msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyedit.c:2736 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
+#, fuzzy, c-format
+msgid "revoked: %s"
+msgstr "[mitätöity] "
 
-#. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
-#. only split up to allow printing of a common prefix.
-#: g10/import.c:570
-#, fuzzy
-msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
-msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
+#: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expired: %s"
+msgstr " [vanhenee: %s]"
 
-#: g10/import.c:607
-#, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
+#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
+#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
+#, fuzzy, c-format
+msgid "expires: %s"
+msgstr " [vanhenee: %s]"
 
-# Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
-#: g10/import.c:619
+#: g10/keyedit.c:2742
 #, fuzzy, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
+msgid "usage: %s"
+msgstr " luottamus: %c/%c"
+
+#: g10/keyedit.c:2757
+#, fuzzy, c-format
+msgid "trust: %s"
+msgstr " luottamus: %c/%c"
 
-#: g10/import.c:631
+#: g10/keyedit.c:2761
 #, c-format
-msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
+msgid "validity: %s"
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:644
-msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyedit.c:2768
+msgid "This key has been disabled"
+msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
 
-#: g10/import.c:646
-msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
+#: g10/keyedit.c:2796 g10/keylist.c:200
+msgid "card-no: "
 msgstr ""
 
-#: g10/import.c:670
-#, c-format
-msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+#: g10/keyedit.c:2820
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
+"Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
+"ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
 
-#: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
+#: g10/keyedit.c:2884 g10/keyedit.c:3230 g10/keyserver.c:526
+#: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
+#, fuzzy
+msgid "revoked"
+msgstr "[mitätöity] "
 
-#: g10/import.c:749
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "avain %08lX: HKP-aliavainvirhe korjattu\n"
+#: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:530
+#: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
+#, fuzzy
+msgid "expired"
+msgstr "expire"
 
-#: g10/import.c:764
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
+#: g10/keyedit.c:2951
+msgid ""
+"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
+"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
-"avain %08lX: käyttäjätunnus \"%s\" hyväksytty ilman omaa allekirjoitusta\n"
+"VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
+"komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
 
-#: g10/import.c:770
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "avain %08lX: ei voimassaolevia käyttäjätunnuksia\n"
+#: g10/keyedit.c:3012
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
+"          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
 
-#: g10/import.c:772
-msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "tämän voi aiheuttaa puuttuva oma-allekirjoitus\n"
+#: g10/keyedit.c:3017 g10/keyedit.c:3347
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
 
-#: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "avain %08lX: julkista avainta ei löydetty: %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3023
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
+msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
 
-#: g10/import.c:788
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "avain %08lX: uusi avain - ohitetaan\n"
+#: g10/keyedit.c:3163
+msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
+msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
 
-#: g10/import.c:797
-#, c-format
-msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "kirjoitettavissa olevaa avainrengasta ei löydy: %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3173
+msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
+msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
+
+#: g10/keyedit.c:3177
+msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
+msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
+
+#: g10/keyedit.c:3183
+msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
+msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
 
-#: g10/import.c:802 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
+#: g10/keyedit.c:3197
 #, c-format
-msgid "writing to `%s'\n"
-msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
+msgid "Deleted %d signature.\n"
+msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
 
-#: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
-#: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
+#: g10/keyedit.c:3198
 #, c-format
-msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
-msgstr "virhe kirjoitettaessa avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
+msgid "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
 
-#: g10/import.c:825
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "avain %08lX: julkinen avain \"%s\" tuotu\n"
+#: g10/keyedit.c:3201
+msgid "Nothing deleted.\n"
+msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
 
-#: g10/import.c:849
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "avain %08lX: ei vastaa omaa kopiotamme\n"
+#: g10/keyedit.c:3234 g10/trustdb.c:1703
+#, fuzzy
+msgid "invalid"
+msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
 
-#: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
+#: g10/keyedit.c:3250
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "avain %08lX: alkuperäistä avainlohkoa ei löydy: %s\n"
+msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
+msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
 
-#: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "avain %08lX. alkuperäisen avainlohko lukeminen ei onnistu: %s\n"
+#: g10/keyedit.c:3342
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
+"         some versions of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
+"voi\n"
+"          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
 
-#: g10/import.c:911
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi käyttäjätunnus\n"
+#: g10/keyedit.c:3353
+msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
+msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
 
-#: g10/import.c:914
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
+#: g10/keyedit.c:3373
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
 
-#: g10/import.c:917
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi allekirjoitus\n"
+#: g10/keyedit.c:3398
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
 
-#: g10/import.c:920
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
+#: g10/keyedit.c:3413
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
 
-#: g10/import.c:923
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" 1 uusi aliavain\n"
+#: g10/keyedit.c:3435
+#, fuzzy
+msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
+msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
 
-#: g10/import.c:926
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta aliavainta\n"
+#: g10/keyedit.c:3454
+msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
+msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
 
-#: g10/import.c:929
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
+#: g10/keyedit.c:3460
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgstr ""
+"Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
 
-#: g10/import.c:932
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta allekirjoitusta\n"
+#: g10/keyedit.c:3521
+msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
+msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
 
-#: g10/import.c:935
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
+#: g10/keyedit.c:3527
+#, fuzzy
+msgid "Please select at most one subkey.\n"
+msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3531
+#, fuzzy
+msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
+msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3534
+msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
+msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
 
-#: g10/import.c:938
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" %d uutta käyttäjätunnusta\n"
+#: g10/keyedit.c:3580
+msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
+msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
 
-#: g10/import.c:961
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\" ei muutoksia\n"
+#: g10/keyedit.c:3596
+msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
+msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
 
-#: g10/import.c:1124
+#: g10/keyedit.c:3669
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "avain %08lX: avaimella on epäkelpo salain %d - ohitetaan\n"
-
-#: g10/import.c:1135
-#, fuzzy
-msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
+msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
+msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
 
-#: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
+#: g10/keyedit.c:3675
 #, c-format
-msgid "no default secret keyring: %s\n"
-msgstr "salaiselle avainrenkaalle ei ole asetettu oletusarvoa: %s\n"
-
-#: g10/import.c:1163
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "avain %08lX: salainen avain tuotu\n"
+msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1193
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: already in secret keyring\n"
-msgstr "avain %08lX: avain on jo avainrenkaassa\n"
+#: g10/keyedit.c:3837
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
 
-#: g10/import.c:1203
+#: g10/keyedit.c:3876 g10/keyedit.c:3986 g10/keyedit.c:4106 g10/keyedit.c:4247
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
-msgstr "avain %08lX: salaista avainta ei löydy: %s\n"
+msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
+msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:1233
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
+#: g10/keyedit.c:4047
+msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
 msgstr ""
-"avain %08lX: ei julkista avainta - mitätöintivarmennetta ei voida käyttää\n"
 
-#: g10/import.c:1276
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "avain %08lX: pätemätön mitätöintivarmenne: %s - hylätty\n"
+#: g10/keyedit.c:4127
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
 
-#: g10/import.c:1308
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne \"%s\" tuotu\n"
+#: g10/keyedit.c:4128
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
 
-#: g10/import.c:1374
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "avain %08lX: allekirjoitukselle ei ole käyttäjätunnusta\n"
+#: g10/keyedit.c:4190
+#, fuzzy
+msgid "Enter the notation: "
+msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
 
-#: g10/import.c:1389
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia \"%s\" ei tueta\n"
+#: g10/keyedit.c:4339
+#, fuzzy
+msgid "Proceed? (y/N) "
+msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
 
-#: g10/import.c:1391
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "avain %08lX: epäkelpo oma-allekirjoitus käyttäjätunnuksella \"%s\"\n"
+#: g10/keyedit.c:4403
+#, c-format
+msgid "No user ID with index %d\n"
+msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
 
-#: g10/import.c:1409
+#: g10/keyedit.c:4461
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten riippuvuuksiin\n"
+msgid "No user ID with hash %s\n"
+msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
 
-#: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
+#: g10/keyedit.c:4488
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "avain %08lX: julkisen avaimen algoritmia ei tueta\n"
+msgid "No subkey with index %d\n"
+msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
 
-#: g10/import.c:1422
+#: g10/keyedit.c:4623
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "avain %08lX: pätemätön aliavainriippuvuus\n"
+msgid "user ID: \"%s\"\n"
+msgstr "käyttäjätunnus: \""
 
-#: g10/import.c:1437
+#: g10/keyedit.c:4626 g10/keyedit.c:4690 g10/keyedit.c:4733
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "avain %08lX: moninkertainen aliavainriippuvuus poistettu\n"
+msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
+msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
 
-#: g10/import.c:1459
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "avain %08lX: ei aliavainta avainten mitätöintiä varten\n"
+#: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
 
-#: g10/import.c:1472
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "avain %08lX: epäkelpo aliavaimen mitätöinti\n"
+#: g10/keyedit.c:4632
+#, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
 
-#: g10/import.c:1487
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "avain %08lX: useiden aliavainten mitätöinti poistettu\n"
+#: g10/keyedit.c:4636
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
 
-#: g10/import.c:1529
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnus ohitettu '"
+#: g10/keyedit.c:4640
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
+msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
 
-#: g10/import.c:1550
+#: g10/keyedit.c:4667
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "avain %08lX: aliavain ohitettu\n"
+msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
+msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
 
-#: g10/import.c:1577
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr ""
-"avain %08lX: allekirjoitusta ei voida viedä (luokka %02x) - ohitetaan\n"
+#: g10/keyedit.c:4693
+#, fuzzy
+msgid " (non-revocable)"
+msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
 
-#: g10/import.c:1587
+#: g10/keyedit.c:4700
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "avain %08lX: mitätöintivarmenne väärässä paikassa - ohitetaan\n"
+msgid "revoked by your key %s on %s\n"
+msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
 
-#: g10/import.c:1604
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "avain %08lX: epäkelpo mitätöintivarmenne: %s - ohitetaan\n"
+#: g10/keyedit.c:4722
+msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
+msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
 
-#: g10/import.c:1618
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "avain %08lX: aliavaimen allekirjoitus väärässä paikassa - ohitetaan\n"
+#: g10/keyedit.c:4742
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
+msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
 
-#: g10/import.c:1626
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "avain %08lX: odottamaton allekirjoitusluokka (0x%02X) - ohitetaan\n"
+#: g10/keyedit.c:4772
+msgid "no secret key\n"
+msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
 
-#: g10/import.c:1726
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "avain %08lX: käyttäjätunnuksen kaksoiskappale havaittu - liitetty\n"
+#: g10/keyedit.c:4842
+#, c-format
+msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
+msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
 
-#: g10/import.c:1788
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
+#: g10/keyedit.c:4859
+#, c-format
+msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
 msgstr ""
-"VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: haetaan mitätöintiavain %08lX\n"
+"VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
+"tulevaisuuteen\n"
 
-#: g10/import.c:1802
+#: g10/keyedit.c:4923
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr ""
-"VAROITUS: avain %08lX saattaa olla mitätöity: mitätöintiavainta %08lX \n"
-"ei saatavilla.\n"
+msgid "Key %s is already revoked.\n"
+msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
 
-#: g10/import.c:1861
+#: g10/keyedit.c:4985
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "avain %08lX: \"%s\"-mitätöintivarmenne lisätty\n"
+msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
+msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
 
-#: g10/import.c:1895
+#: g10/keyedit.c:5080
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "avain %08lX: lisättiin suora avainallekirjoitus\n"
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
+msgstr ""
+"Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
+"(käyttäjätunnus %d)\n"
 
-#: g10/import.c:2284
-#, fuzzy
-msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
-msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
+#: g10/keygen.c:265
+#, fuzzy, c-format
+msgid "preference `%s' duplicated\n"
+msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
 
-#: g10/import.c:2292
+#: g10/keygen.c:272
 #, fuzzy
-msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
-msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
+msgid "too many cipher preferences\n"
+msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
 
-#: g10/import.c:2294
+#: g10/keygen.c:274
 #, fuzzy
-msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
-msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
-
-#: g10/keydb.c:168
-#, c-format
-msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
-msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
+msgid "too many digest preferences\n"
+msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
 
-#: g10/keydb.c:175
-#, c-format
-msgid "keyring `%s' created\n"
-msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
+#: g10/keygen.c:276
+#, fuzzy
+msgid "too many compression preferences\n"
+msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
 
-#: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
+#: g10/keygen.c:401
 #, fuzzy, c-format
-msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
-msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/keydb.c:698
-#, c-format
-msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:266
-msgid "[revocation]"
-msgstr "[mitätöinti]"
-
-#: g10/keyedit.c:267
-msgid "[self-signature]"
-msgstr "[oma-allekirjoitus]"
-
-#: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 väärä allekirjoitus\n"
-
-#: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
-#, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d väärää allekirjoitusta\n"
+msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
 
-#: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta puuttuvan avaimen vuoksi\n"
+#: g10/keygen.c:875
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
-#, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta puuttuvien avainten vuoksi\n"
+#: g10/keygen.c:914
+msgid "writing self signature\n"
+msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 allekirjoitus jätetty tarkistamatta virheen vuoksi\n"
+#: g10/keygen.c:964
+msgid "writing key binding signature\n"
+msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
+#: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
+#: g10/keygen.c:2931
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d allekirjoitusta jätetty tarkistamatta virheiden vuoksi\n"
-
-#: g10/keyedit.c:357
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "havaittiin 1 käyttäjätunnus ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
+msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
+msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
 
-#: g10/keyedit.c:359
+#: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2937
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr ""
-"havaittiin %d käyttäjätunnusta ilman voimassaolevaa oma-allekirjoitusta\n"
-
-#: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
-"keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
-"etc.)\n"
-msgstr ""
-"Miten paljon luotat tämän käyttäjän varmistamiin muiden käyttäjien \n"
-"avaimiin (tarkistaako hän henkilöllisyydet, vertaako sormenjälkiä eri \n"
-"lähteistä...)?\n"
-"\n"
-
-#: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust marginally\n"
-msgstr " %d = Luotan osittain\n"
-
-#: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust fully\n"
-msgstr " %d = Luotan täysin\n"
+msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
+msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
 
-#: g10/keyedit.c:439
+#: g10/keygen.c:1276
 msgid ""
-"Please enter the depth of this trust signature.\n"
-"A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
-"trust signatures on your behalf.\n"
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:455
-msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
+#: g10/keygen.c:1492
+#, fuzzy
+msgid "Sign"
+msgstr "sign"
+
+#: g10/keygen.c:1495
+msgid "Certify"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:599
-#, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on mitätöity."
+#: g10/keygen.c:1498
+#, fuzzy
+msgid "Encrypt"
+msgstr "salaa tiedot"
 
-#: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
-#: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
-msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti edelleen allekirjoittaa? (k/E) "
+#: g10/keygen.c:1501
+msgid "Authenticate"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
-#: g10/keyedit.c:1748
-msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Allekirjoittaminen ei onnistu.\n"
+#: g10/keygen.c:1509
+msgid "SsEeAaQq"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:627
+#: g10/keygen.c:1528
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Käyttäjätunnus \"%s\" on vanhentunut."
+msgid "Possible actions for a %s key: "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:655
+#: g10/keygen.c:1532
+msgid "Current allowed actions: "
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1537
 #, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
+msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:683
+#: g10/keygen.c:1540
 #, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "Käyttäjätunnuksella \"%s\" ei ole oma-allekirjoitusta."
-
-#: g10/keyedit.c:685
-#, fuzzy
-msgid "Sign it? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
+msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:707
+#: g10/keygen.c:1543
 #, c-format
-msgid ""
-"The self-signature on \"%s\"\n"
-"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
 msgstr ""
-"Oma-allekirjoitus kohteessa \"%s\"\n"
-"on PGP 2.x -muodon allekirjoitus.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:716
-msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+#: g10/keygen.c:1546
+#, c-format
+msgid "   (%c) Finished\n"
 msgstr ""
-"Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi OpenPGP-allekirjoitukseksi? "
-"(k/E) "
 
-#: g10/keyedit.c:730
+#: g10/keygen.c:1602
+msgid "Please select what kind of key you want:\n"
+msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
+
+#: g10/keygen.c:1604
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
+msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1605
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"has expired.\n"
-msgstr ""
-"Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
-"on vanhentunut.\n"
+msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:734
-msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "Haluatko tehdä uuden allekirjoituksen korvaamaan vanhentuneen? (k/E) "
+#: g10/keygen.c:1607
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
+
+#: g10/keygen.c:1609
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:755
+#: g10/keygen.c:1610
 #, c-format
-msgid ""
-"Your current signature on \"%s\"\n"
-"is a local signature.\n"
-msgstr ""
-"Nykyinen allekirjoituksesi kohteessa \"%s\"\n"
-"on paikallinen allekirjoitus.\n"
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:759
-msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
-msgstr ""
-"Haluatko vahventaa sen täysin vientikelpoiseksi allekirjoitukseksi? (k/E) "
+#: g10/keygen.c:1612
+#, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:780
+#: g10/keygen.c:1614
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu paikallisesti avaimella %08lX\n"
+msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:783
+#: g10/keygen.c:1683
 #, fuzzy, c-format
-msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "\"%s\" on jo allekirjoitettu avaimella %08lX\n"
+msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
+msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:788
-msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Haluatko allekirjoittaa uudelleen joka tapauksessa? (k/E) "
+#: g10/keygen.c:1693
+#, c-format
+msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:810
+#: g10/keygen.c:1700
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Avaimelle %08lX ei löydy mitään mitä allekirjoittaa\n"
+msgid "What keysize do you want? (%u) "
+msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
 
-#: g10/keyedit.c:825
-msgid "This key has expired!"
-msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
+#: g10/keygen.c:1714
+#, c-format
+msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:843
+#: g10/keygen.c:1720
 #, c-format
-msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Avain vanhenee %s.\n"
+msgid "Requested keysize is %u bits\n"
+msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
 
-#: g10/keyedit.c:849
-msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Haluatko allekirjoituksesi vanhenevan samaan aikaan? (K/e) "
+#: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
+#, c-format
+msgid "rounded up to %u bits\n"
+msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
 
-#: g10/keyedit.c:889
+#: g10/keygen.c:1779
 msgid ""
-"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
-"mode.\n"
+"Please specify how long the key should be valid.\n"
+"         0 = key does not expire\n"
+"      <n>  = key expires in n days\n"
+"      <n>w = key expires in n weeks\n"
+"      <n>m = key expires in n months\n"
+"      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Et voi luoda OpenPGP-allekirjoitusta PGP 2.x -avaimella --pgp2-tilassa.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:891
-msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
-msgstr "Tämä tekisi avaimesta käyttökelvottoman PGP 2.x:lle.\n"
+"Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
+"        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
+"     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
+"     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
+"     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
+"     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
 
-#: g10/keyedit.c:916
+#: g10/keygen.c:1790
 msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
-"belongs\n"
-"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Kuinka huolellisesti olet vahvistanut avaimen haltijan henkilöllisyyden?\n"
-"Jos et tiedä vastausta, syötä \"0\".\n"
+"Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
+"        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
+"     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
+"     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
+"     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
+"     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
 
-#: g10/keyedit.c:921
-#, c-format
-msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
-msgstr "   (0) En vastaa.%s\n"
+#: g10/keygen.c:1813
+msgid "Key is valid for? (0) "
+msgstr "Avain on voimassa? (0) "
 
-#: g10/keyedit.c:923
-#, c-format
-msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
-msgstr "   (1) En ole tarkistanut lainkaan.%s\n"
+#: g10/keygen.c:1818
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature is valid for? (%s) "
+msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
 
-#: g10/keyedit.c:925
-#, c-format
-msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
-msgstr "   (2) Olen suorittanut arkisen tarkistuksen.%s\n"
+#: g10/keygen.c:1836
+msgid "invalid value\n"
+msgstr "arvo ei kelpaa\n"
 
-#: g10/keyedit.c:927
-#, c-format
-msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Olen suorittanut huolellisen tarkistuksen.%s\n"
+#: g10/keygen.c:1843
+#, fuzzy
+msgid "Key does not expire at all\n"
+msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
 
-#: g10/keyedit.c:933
+#: g10/keygen.c:1844
 #, fuzzy
-msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
-msgstr "Valintasi? (syöttämällä \"?\" saat lisätietoja): "
+msgid "Signature does not expire at all\n"
+msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
+
+#: g10/keygen.c:1849
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Key expires at %s\n"
+msgstr "%s vanhenee %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:957
+#: g10/keygen.c:1850
 #, fuzzy, c-format
+msgid "Signature expires at %s\n"
+msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:1856
 msgid ""
-"Are you sure that you want to sign this key with your\n"
-"key \"%s\" (%s)\n"
+"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
+"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Haluatko varmasti allekirjoittaa tämän avaimen\n"
-"omalla avaimellasi: \""
+"Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
+"Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:964
+#: g10/keygen.c:1861
 #, fuzzy
-msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tämä tulee olemaan oma-allekirjoitus.\n"
+msgid "Is this correct? (y/N) "
+msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
 
-#: g10/keyedit.c:970
+#: g10/keygen.c:1884
 #, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr ""
+msgid ""
 "\n"
-"VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä vientikelvottomaksi.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:978
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
+"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
+"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
-"VAROITUS: Tätä allekirjoitusta ei määritellä mitätöimättömäksi.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:988
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Tämä allekirjoitus määritellään vientikelvottomaksi.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:995
-#, fuzzy
-msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr ""
+"Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
+"käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
+"sähköpostiosoitteesta \n"
+"muodossa:\n"
+"     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
 "\n"
-"Tämä allekirjoitus määritellään mitätöimättömäksi.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1002
-#, fuzzy
-msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"En ole tarkistanut tätä avainta lainkaan.\n"
+#: g10/keygen.c:1897
+msgid "Real name: "
+msgstr "Oikea nimi: "
 
-#: g10/keyedit.c:1007
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Olen tarkistanut avaimen arkisesti.\n"
+#: g10/keygen.c:1905
+msgid "Invalid character in name\n"
+msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
+
+#: g10/keygen.c:1907
+msgid "Name may not start with a digit\n"
+msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
+
+#: g10/keygen.c:1909
+msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
+
+#: g10/keygen.c:1917
+msgid "Email address: "
+msgstr "Sähköpostiosoite: "
 
-#: g10/keyedit.c:1012
-#, fuzzy
-msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Olen tarkistanut avaimen erittäin huolellisesti.\n"
+#: g10/keygen.c:1923
+msgid "Not a valid email address\n"
+msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1022
-#, fuzzy
-msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko allekirjoita? "
+#: g10/keygen.c:1931
+msgid "Comment: "
+msgstr "Huomautus: "
+
+#: g10/keygen.c:1937
+msgid "Invalid character in comment\n"
+msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
-#: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
+#: g10/keygen.c:1959
 #, c-format
-msgid "signing failed: %s\n"
-msgstr "allekirjoitus epäonnistui: %s\n"
+msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1132
-msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
+#: g10/keygen.c:1965
+#, c-format
+msgid ""
+"You selected this USER-ID:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 msgstr ""
+"Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
+"    \"%s\"\n"
+"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
-msgid "This key is not protected.\n"
-msgstr "Avainta ei ole suojattu.\n"
+#: g10/keygen.c:1970
+msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
+msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
-msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
+#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
+#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
+#. string which should be translated accordingly and the
+#. letter changed to match the one in the answer string.
+#.
+#. n = Change name
+#. c = Change comment
+#. e = Change email
+#. o = Okay (ready, continue)
+#. q = Quit
+#.
+#: g10/keygen.c:1986
+msgid "NnCcEeOoQq"
+msgstr "NnHhSsOoLl"
 
-#: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
-#, fuzzy
-msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Ensisijaisen avaimen salaiset osat eivät ole saatavilla.\n"
+#: g10/keygen.c:1996
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
+msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
 
-#: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
-msgid "Key is protected.\n"
-msgstr "Avain on suojattu.\n"
+#: g10/keygen.c:1997
+msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
+msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
 
-#: g10/keyedit.c:1179
-#, c-format
-msgid "Can't edit this key: %s\n"
-msgstr "Ei voi muokata avainta: %s\n"
+#: g10/keygen.c:2016
+msgid "Please correct the error first\n"
+msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1185
+#: g10/keygen.c:2056
 msgid ""
-"Enter the new passphrase for this secret key.\n"
+"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Syötä uusi salasana salaiselle avaimelle.\n"
+"Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "salasanaa ei toistettu oikein, yritä uudestaan."
+#: g10/keygen.c:2066
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1199
+#: g10/keygen.c:2072
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
+"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
+"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Et halua salasanaa - tämä on todennäköisesti *huono* ajatus!\n"
+"Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
+"Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
+"tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1202
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti tehdä tämän? "
+#: g10/keygen.c:2094
+msgid ""
+"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
+"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
+"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
+"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+msgstr ""
+"Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
+"(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
+"alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
+"paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1273
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "siirretään avaimen allekirjoitus oikealle paikalle\n"
+#: g10/keygen.c:2876
+msgid "Key generation canceled.\n"
+msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1359
-msgid "save and quit"
-msgstr "tallenna ja lopeta"
+#: g10/keygen.c:3088 g10/keygen.c:3233
+#, c-format
+msgid "writing public key to `%s'\n"
+msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1362
-#, fuzzy
-msgid "show key fingerprint"
-msgstr "näytä sormenjälki"
+#: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3236
+#, fuzzy, c-format
+msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
+msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
-msgid "list key and user IDs"
-msgstr "näytä avaimet ja käyttäjätunnukset"
+#: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
+#, c-format
+msgid "writing secret key to `%s'\n"
+msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1365
-msgid "select user ID N"
-msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
+#: g10/keygen.c:3222
+#, c-format
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1366
-#, fuzzy
-msgid "select subkey N"
-msgstr "valitse käyttäjätunnus N"
+#: g10/keygen.c:3228
+#, c-format
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
-#, fuzzy
-msgid "check signatures"
-msgstr "mitätöi allekirjoitus"
+#: g10/keygen.c:3246
+#, c-format
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1372
-msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:3253
+#, c-format
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1377
-#, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "allekirjoita avain paikallisesti"
+#: g10/keygen.c:3276
+msgid "public and secret key created and signed.\n"
+msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1379
+#: g10/keygen.c:3287
 #, fuzzy
-msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1381
-msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
+msgid ""
+"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
+"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
+"Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
+"\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1385
-msgid "add a user ID"
-msgstr "lisää käyttäjätunnus"
-
-#: g10/keyedit.c:1387
-msgid "add a photo ID"
-msgstr "lisää valokuva"
-
-#: g10/keyedit.c:1389
-#, fuzzy
-msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "poista käyttäjätunnus"
-
-#: g10/keyedit.c:1394
-#, fuzzy
-msgid "add a subkey"
-msgstr "addkey"
-
-#: g10/keyedit.c:1398
-msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr ""
+#: g10/keygen.c:3299 g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3544
+#, c-format
+msgid "Key generation failed: %s\n"
+msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1400
-msgid "move a key to a smartcard"
+#: g10/keygen.c:3351 g10/keygen.c:3479 g10/sign.c:277
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
+"avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
+"kellon kanssa on ongelmia)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1402
-msgid "move a backup key to a smartcard"
+#: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:279
+#, c-format
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
+"avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
+"kellon kanssa on ongelmia)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1406
-#, fuzzy
-msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "poista toissijainen avain"
-
-#: g10/keyedit.c:1408
-msgid "add a revocation key"
-msgstr "lisää mitätöintiavain"
-
-#: g10/keyedit.c:1410
-#, fuzzy
-msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
+#: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3492
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1412
+#: g10/keygen.c:3401 g10/keygen.c:3525
 #, fuzzy
-msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
+msgid "Really create? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
 
-#: g10/keyedit.c:1414
-#, fuzzy
-msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "merkitse käyttäjätunnus ensisijaiseksi"
+#: g10/keygen.c:3688
+#, fuzzy, c-format
+msgid "storing key onto card failed: %s\n"
+msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1416
-#, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "vaihda salaisten ja julkisten avainten luettelon välillä"
+#: g10/keygen.c:3736
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1419
-msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "näytä valinnat (asiantuntija)"
+#: g10/keygen.c:3762
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
+msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1421
-msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "näytä valinnat (monisanaisesti)"
+#: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
+msgid "never     "
+msgstr "ei koskaan"
 
-#: g10/keyedit.c:1423
-#, fuzzy
-msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
+#: g10/keylist.c:265
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
 
-#: g10/keyedit.c:1428
-#, fuzzy
-msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "avainpalvelimen URI:iä ei voi jäsentää\n"
+#: g10/keylist.c:267
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
 
-#: g10/keyedit.c:1430
-#, fuzzy
-msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
+#: g10/keylist.c:306
+msgid "Critical preferred keyserver: "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1432
-msgid "change the passphrase"
-msgstr "muuta salasanaa"
+#: g10/keylist.c:359
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
 
-#: g10/keyedit.c:1436
-msgid "change the ownertrust"
-msgstr "muuta luottamusastetta"
+#: g10/keylist.c:361
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
 
-#: g10/keyedit.c:1438
-#, fuzzy
-msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
+#: g10/keylist.c:471
+msgid "Keyring"
+msgstr "Avainrengas"
 
-#: g10/keyedit.c:1440
-#, fuzzy
-msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "mitätöi käyttäjätunnus"
+#: g10/keylist.c:1506
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
 
-#: g10/keyedit.c:1445
-#, fuzzy
-msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "mitätöi toissijainen avain"
+#: g10/keylist.c:1508
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
 
-#: g10/keyedit.c:1446
-#, fuzzy
-msgid "enable key"
-msgstr "ota avain käyttöön"
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
+#: g10/keylist.c:1515
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
 
-#: g10/keyedit.c:1447
-#, fuzzy
-msgid "disable key"
-msgstr "poista avain käytöstä"
+#: g10/keylist.c:1517
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
 
-#: g10/keyedit.c:1448
+#: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
 #, fuzzy
-msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "näytä valokuvatunniste"
-
-#: g10/keyedit.c:1450
-msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
-msgstr ""
+msgid "      Key fingerprint ="
+msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
 
-#: g10/keyedit.c:1452
-msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
+#: g10/keylist.c:1592
+msgid "      Card serial no. ="
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1570
+#: g10/keyring.c:1251
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
-msgstr "virhe luettaessa salaista avainlohkoa \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1588
-msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Salainen avain on saatavilla.\n"
+msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1669
-msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Tähän tarvitaan salainen avain.\n"
+#: g10/keyring.c:1256
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1677
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Käytä ensin komentoa \"toggle\".\n"
+#: g10/keyring.c:1258
+#, c-format
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1696
-msgid ""
-"* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
-"(lsign),\n"
-"  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
-"  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyring.c:1259
+#, c-format
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s on uusi\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1736
-msgid "Key is revoked."
-msgstr "Avain on mitätöity."
+#: g10/keyring.c:1260
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1755
-#, fuzzy
-msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko allekirjoita kaikki käyttäjätunnukset?"
+#: g10/keyring.c:1382
+#, fuzzy, c-format
+msgid "caching keyring `%s'\n"
+msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1762
-msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Vihje: Valitse allekirjoitettavat käyttäjätunnukset\n"
+#: g10/keyring.c:1428
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1771
+#: g10/keyring.c:1440
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Unknown signature type `%s'\n"
-msgstr "tuntematon allekirjoitusluokka"
+msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
+msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1794
+#: g10/keyring.c:1512
 #, c-format
-msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
-msgstr "Tätä komentoa ei sallita %s-tilassa.\n"
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
-msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi käyttäjätunnus.\n"
+#: g10/keyserver.c:66
+msgid "include revoked keys in search results"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1818
-msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Et voi poistaa viimeistä käyttäjätunnusta!\n"
+#: g10/keyserver.c:67
+msgid "include subkeys when searching by key ID"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1820
-#, fuzzy
-msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko poista kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
+#: g10/keyserver.c:69
+msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1821
-#, fuzzy
-msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
+#: g10/keyserver.c:71
+msgid "do not delete temporary files after using them"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1871
-#, fuzzy
-msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko poista tämä käyttäjätunnus? "
+#: g10/keyserver.c:75
+msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1883
+#: g10/keyserver.c:77
 #, fuzzy
-msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
+msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
+msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1911
-msgid "Command expects a filename argument\n"
+#: g10/keyserver.c:79
+msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1925
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Can't open `%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1942
+#: g10/keyserver.c:145
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
-msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:1966
-msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Sinun täytyy valita ainakin yksi avain.\n"
+msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
+"ajossa\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1969
+#: g10/keyserver.c:528
 #, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti poistaa valitut avaimet? "
+msgid "disabled"
+msgstr "disable"
 
-#: g10/keyedit.c:1970
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti poistaa tämän avaimen? "
+#: g10/keyserver.c:729
+msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2005
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko mitätöi kaikki valitut käyttäjätunnukset? "
+#: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1430
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
+msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2006
-#, fuzzy
-msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko mitätöi tämä käyttäjätunnus? "
+#: g10/keyserver.c:911
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
+msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2024
+#: g10/keyserver.c:913
 #, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
+msgid "key not found on keyserver\n"
+msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2035
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä valitut avaimet? "
+#: g10/keyserver.c:1154
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
+msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2037
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä tämän avaimen? "
+#: g10/keyserver.c:1158
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %s from %s\n"
+msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2087
-msgid ""
-"Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
-msgstr ""
+#: g10/keyserver.c:1182
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s server %s\n"
+msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2129
-#, fuzzy
-msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "näytä valinnat"
+#: g10/keyserver.c:1185
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for names from %s\n"
+msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2135
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko päivitä valinnat näille käyttäjätunnuksille? "
+#: g10/keyserver.c:1333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s server %s\n"
+msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2137
-#, fuzzy
-msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko päivitä valinnat? "
+#: g10/keyserver.c:1337
+#, fuzzy, c-format
+msgid "sending key %s to %s\n"
+msgstr ""
+"\"\n"
+"allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2205
-#, fuzzy
-msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Tallenna muutokset? "
+#: g10/keyserver.c:1380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
+msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1383
+#, fuzzy, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
+msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2208
+#: g10/keyserver.c:1390 g10/keyserver.c:1486
 #, fuzzy
-msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Lopeta tallentamatta muutoksia?"
+msgid "no keyserver action!\n"
+msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2218
+#: g10/keyserver.c:1438
 #, c-format
-msgid "update failed: %s\n"
-msgstr "päivitys epäonnistui: %s\n"
+msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2225
-#, c-format
-msgid "update secret failed: %s\n"
-msgstr "salaisen päivitys epäonnistui: %s\n"
+#: g10/keyserver.c:1447
+msgid "keyserver did not send VERSION\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2232
-msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Päivitystä ei tarvita, koska avain ei ole muuttunut.\n"
+#: g10/keyserver.c:1509 g10/keyserver.c:2037
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2333
-msgid "Digest: "
-msgstr "Tiiviste: "
+#: g10/keyserver.c:1515
+msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2385
-msgid "Features: "
-msgstr "Ominaisuudet: "
+#: g10/keyserver.c:1527
+#, c-format
+msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2396
-msgid "Keyserver no-modify"
+#: g10/keyserver.c:1532
+#, c-format
+msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
-msgid "Preferred keyserver: "
+#: g10/keyserver.c:1540
+#, c-format
+msgid "%s does not support handler version %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
+#: g10/keyserver.c:1547
 #, fuzzy
-msgid "Notations: "
-msgstr "Notaatio: "
-
-#: g10/keyedit.c:2630
-msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "PGP 2.x -muodon käyttäjätunnukselle ei ole valintoja.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:2689
-#, fuzzy, c-format
-msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
-
-#: g10/keyedit.c:2710
-#, fuzzy, c-format
-msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Tämä avain voidaan mitätöidä %s-avaimella "
+msgid "keyserver timed out\n"
+msgstr "avainpalvelinvirhe"
 
-#: g10/keyedit.c:2716
+#: g10/keyserver.c:1552
 #, fuzzy
-msgid "(sensitive)"
-msgstr " (luottamuksellinen)"
+msgid "keyserver internal error\n"
+msgstr "avainpalvelinvirhe"
 
-#: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
-#: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
+#: g10/keyserver.c:1561
 #, fuzzy, c-format
-msgid "created: %s"
-msgstr "ei voida luoda kohdetta %s: %s\n"
+msgid "keyserver communications error: %s\n"
+msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/keyserver.c:1586 g10/keyserver.c:1620
+#, c-format
+msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
+#: g10/keyserver.c:1879
 #, fuzzy, c-format
-msgid "revoked: %s"
-msgstr "[mitätöity] "
+msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
+msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
+#: g10/keyserver.c:1901
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expired: %s"
-msgstr " [vanhenee: %s]"
+msgid "refreshing 1 key from %s\n"
+msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
-#: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
-#: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
+#: g10/keyserver.c:1903
 #, fuzzy, c-format
-msgid "expires: %s"
-msgstr " [vanhenee: %s]"
+msgid "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2741
+#: g10/keyserver.c:1959
 #, fuzzy, c-format
-msgid "usage: %s"
-msgstr " luottamus: %c/%c"
+msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
+msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2756
+#: g10/keyserver.c:1965
 #, fuzzy, c-format
-msgid "trust: %s"
-msgstr " luottamus: %c/%c"
+msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
+msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2760
+#: g10/mainproc.c:210
 #, c-format
-msgid "validity: %s"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyedit.c:2767
-msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Tämä avain on poistettu käytöstä"
-
-#: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
-msgid "card-no: "
-msgstr ""
-
-#: g10/keyedit.c:2819
-msgid ""
-"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
-"unless you restart the program.\n"
-msgstr ""
-"Huomioi, että tässä näytetty voimassaolo ei ole välttämättä\n"
-"ajan tasalla jollet käynnistä ohjelmaa uudelleen\n"
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
-#: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
-#, fuzzy
-msgid "revoked"
-msgstr "[mitätöity] "
+#: g10/mainproc.c:263
+#, c-format
+msgid "%s encrypted session key\n"
+msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
-#: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
-#, fuzzy
-msgid "expired"
-msgstr "expire"
+#: g10/mainproc.c:273
+#, fuzzy, c-format
+msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
+msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:2950
-msgid ""
-"WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
-"              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
-msgstr ""
-"VAROITUS: mitään käyttäjätunnusta ei ole merkitty ensisijaiseksi.  Tämän \n"
-"komennon johdosta eri käyttäjätunnus voi tulla oletetuksi ensisijaiseksi.\n"
+#: g10/mainproc.c:354
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key is %s\n"
+msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3011
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
-"versions\n"
-"         of PGP to reject this key.\n"
-msgstr ""
-"VAROITUS: Tämä on PGP2-muodon avain.  Valokuvan lisääminen voi\n"
-"          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
+#: g10/mainproc.c:411
+msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
+msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
-msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Haluatko edelleen varmasti lisätä sen? (k/E) "
+#: g10/mainproc.c:444
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
+msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3022
-msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr "Et voi lisätä valokuvaa PGP2-muodon avaimeen.\n"
+#: g10/mainproc.c:448 g10/pkclist.c:219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "      \"%s\"\n"
+msgstr "                aka \""
 
-#: g10/keyedit.c:3162
-msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
-msgstr "Poistetaanko tämä kelvollinen allekirjoitus? (k/E/l)"
+#: g10/mainproc.c:452
+#, fuzzy, c-format
+msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
+msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3172
-msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr "Poistetaanko tämä epäkelpo allekirjoitus? (k/E/l)"
+#: g10/mainproc.c:466
+#, c-format
+msgid "public key decryption failed: %s\n"
+msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3176
-msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr "Poistetaanko tämä tuntematon allekirjoitus? (k/E/l)"
+#: g10/mainproc.c:480
+#, c-format
+msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
+msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3182
-msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr "Varmastiko poista oma-allekirjoitus? (k/E)"
+#: g10/mainproc.c:482
+msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
+msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3196
+#: g10/mainproc.c:514 g10/mainproc.c:536
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "%d allekirjoitus poistettu.\n"
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3197
+#: g10/mainproc.c:522
 #, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "%d allekirjoitusta poistettu.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:3200
-msgid "Nothing deleted.\n"
-msgstr "Mitään ei poistettu.\n"
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr ""
+"IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
+"käyttää sen sijaan salainta %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
-#, fuzzy
-msgid "invalid"
-msgstr "virheellinen ascii-koodaus"
+#: g10/mainproc.c:555
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "avaus onnistui\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3249
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
+#: g10/mainproc.c:559
+msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
+msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3341
-msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
-"cause\n"
-"         some versions of PGP to reject this key.\n"
-msgstr ""
-"VAROITUS: Tämä on PGP 2.x -muodon avain.  Määrätyn mitätöijän lisääminen "
-"voi\n"
-"          saada jotkin PGP:n versiot hylkäämään avaimen.\n"
+#: g10/mainproc.c:572
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3352
-msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr "Et voi lisätä määrättyä mitätöijää PGP 2.x -muodon avaimeen.\n"
+#: g10/mainproc.c:578
+#, c-format
+msgid "decryption failed: %s\n"
+msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3372
-msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr "Syötä määrätyn mitätöijän käyttäjätunnus: "
+#: g10/mainproc.c:597
+msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
+msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3397
-msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr "PGP 2.x -avainta ei voi nimetä määrätyksi mitätöijäksi\n"
+#: g10/mainproc.c:599
+#, c-format
+msgid "original file name='%.*s'\n"
+msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3412
-msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr "et voi nimittää avainta sen omaksi määrätyksi mitätöijäksi\n"
+#: g10/mainproc.c:805
+msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
+msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3434
+#: g10/mainproc.c:1154
 #, fuzzy
-msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
+msgid "no signature found\n"
+msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
 
-#: g10/keyedit.c:3453
-msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
-msgstr "VAROITUS: avaimen nimittämistä määrätyksi mitätöijäksi ei voi perua!\n"
+#: g10/mainproc.c:1392
+msgid "signature verification suppressed\n"
+msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3459
+#: g10/mainproc.c:1492
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr ""
-"Haluatko varmasti nimittää tämän avaimen määrätyksi mitätöijäksi? (k/E): "
+msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
+msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3520
-msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
-msgstr "Poista salaisten avainten valinnat, kiitos.\n"
+#: g10/mainproc.c:1503
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s\n"
+msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3526
-#, fuzzy
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Valitse korkeintaan yksi toissijainen avain, kiitos.\n"
+#: g10/mainproc.c:1504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "               using %s key %s\n"
+msgstr "                aka \""
 
-#: g10/keyedit.c:3530
-#, fuzzy
-msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr "Muutetaan toissijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
+#: g10/mainproc.c:1508
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+msgstr ""
+"Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3533
-msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr "Muutetaan ensisijaisen avaimen vanhentumisaikaa.\n"
+#: g10/mainproc.c:1528
+msgid "Key available at: "
+msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
 
-#: g10/keyedit.c:3579
-msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr "Et voi muuttaa v3-avainten vanhentumispäivää\n"
+#: g10/mainproc.c:1661 g10/mainproc.c:1709
+#, fuzzy, c-format
+msgid "BAD signature from \"%s\""
+msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
 
-#: g10/keyedit.c:3595
-msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
-msgstr "Salaisesta avainrenkaasta ei löydy vastaavaa allekirjoitusta\n"
+#: g10/mainproc.c:1663 g10/mainproc.c:1711
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Expired signature from \"%s\""
+msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
 
-#: g10/keyedit.c:3668
+#: g10/mainproc.c:1665 g10/mainproc.c:1713
 #, fuzzy, c-format
-msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
+msgid "Good signature from \"%s\""
+msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
+
+#: g10/mainproc.c:1715
+msgid "[uncertain]"
+msgstr "[ei tiedossa]"
+
+#: g10/mainproc.c:1746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "                aka \"%s\""
+msgstr "                aka \""
 
-#: g10/keyedit.c:3674
+#: g10/mainproc.c:1844
 #, c-format
-msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgid "Signature expired %s\n"
+msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3836
-msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr "Valitse tasan yksi käyttäjätunnus!\n"
+#: g10/mainproc.c:1849
+#, c-format
+msgid "Signature expires %s\n"
+msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "ohitetaan v3-muodon oma-allekirjoitus käyttäjätunnukselle \"%s\"\n"
+# Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
+#: g10/mainproc.c:1852
+#, c-format
+msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4046
-msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr ""
+#: g10/mainproc.c:1853
+msgid "binary"
+msgstr "binääri"
 
-#: g10/keyedit.c:4126
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
+#: g10/mainproc.c:1854
+msgid "textmode"
+msgstr "teksti"
 
-#: g10/keyedit.c:4127
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
+#: g10/mainproc.c:1854 g10/trustdb.c:531
+msgid "unknown"
+msgstr "tuntematon "
 
-#: g10/keyedit.c:4189
-#, fuzzy
-msgid "Enter the notation: "
-msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
+#: g10/mainproc.c:1874
+#, c-format
+msgid "Can't check signature: %s\n"
+msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4338
-#, fuzzy
-msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
+#: g10/mainproc.c:1946 g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:2052
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1989
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
+"tarkistaa.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4402
+#: g10/mainproc.c:1997
 #, c-format
-msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
+msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
+msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4460
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
+#: g10/mainproc.c:2056
+msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
+msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4487
-#, fuzzy, c-format
-msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr "Indeksillä %d ei löydy käyttäjätunnusta\n"
+#: g10/mainproc.c:2066
+msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
+msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4622
+#: g10/misc.c:157 g10/misc.c:185 g10/misc.c:257
 #, fuzzy, c-format
-msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr "käyttäjätunnus: \""
+msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
+msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
+#: g10/misc.c:222
 #, fuzzy, c-format
-msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr "   %08lX allekirjoitti tämän %s%s%s\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
-msgid " (non-exportable)"
-msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
-
-#: g10/keyedit.c:4631
-#, c-format
-msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Tämä allekirjoitus vanheni %s.\n"
-
-#: g10/keyedit.c:4635
-msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti mitätöidä sen? (k/E) "
+msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4639
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr "Luodaanko tälle alekirjoitukselle mitätöintivarmenne? (k/E) "
+#: g10/misc.c:336
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
+msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4666
+#: g10/misc.c:351
 #, fuzzy, c-format
-msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr "Olet allekirjoittanut seuraavat käyttäjätunnukset:\n"
+msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
+msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
 
-#: g10/keyedit.c:4692
-#, fuzzy
-msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (vientiin kelpaamaton)"
+# Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
+#: g10/misc.c:366
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
+msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4699
+#: g10/misc.c:371
 #, fuzzy, c-format
-msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr "   %08lX mitätöi tämän %s\n"
+msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
+msgstr ""
+"valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4721
-msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr "Olet mitätöimässä seuraavat allekirjoitukset:\n"
+#: g10/misc.c:486
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4741
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr "Varmastiko luo mitätöintivarmenteet? (k/E) "
+#: g10/misc.c:487 g10/sig-check.c:109
+#, fuzzy, c-format
+msgid "please see %s for more information\n"
+msgstr " i = näytä lisätietoja\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4771
-msgid "no secret key\n"
-msgstr "salainen avain ei ole saatavilla\n"
+#: g10/misc.c:722
+#, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4841
+#: g10/misc.c:726
 #, c-format
-msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4858
+#: g10/misc.c:728
 #, c-format
-msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr ""
-"VAROITUS: käyttäjätunnuksen allekirjoitus on päivätty %d sekuntin päähän "
-"tulevaisuuteen\n"
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
+msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4922
+#: g10/misc.c:735
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
+msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
 
-#: g10/keyedit.c:4984
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "käyttäjätunnus \"%s\" on jo mitätöity\n"
+#: g10/misc.c:796
+msgid "Uncompressed"
+msgstr "pakkaamaton"
+
+#. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
+#: g10/misc.c:821
+#, fuzzy
+msgid "uncompressed|none"
+msgstr "pakkaamaton"
+
+#: g10/misc.c:931
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
 
-#: g10/keyedit.c:5079
+#: g10/misc.c:1106
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr ""
-"Näytetään valokuva %s, kokoa %ld avaimelle 0x%08lX\n"
-"(käyttäjätunnus %d)\n"
+msgid "ambiguous option `%s'\n"
+msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:262
+#: g10/misc.c:1131
 #, fuzzy, c-format
-msgid "preference `%s' duplicated\n"
-msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
+msgid "unknown option `%s'\n"
+msgstr "tuntematon oletusvastaanottaja \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:269
-#, fuzzy
-msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
+#: g10/openfile.c:87
+#, c-format
+msgid "File `%s' exists. "
+msgstr "Tiedosto \"%s\" on olemassa."
 
-#: g10/keygen.c:271
+#: g10/openfile.c:91
 #, fuzzy
-msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
+msgid "Overwrite? (y/N) "
+msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
 
-#: g10/keygen.c:273
-#, fuzzy
-msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "liian monta \"%c\" valintaa\n"
+#: g10/openfile.c:124
+#, c-format
+msgid "%s: unknown suffix\n"
+msgstr "%s: tuntematon pääte\n"
 
-#: g10/keygen.c:398
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
-msgstr "Valinnassa on luvaton merkki\n"
+#: g10/openfile.c:146
+msgid "Enter new filename"
+msgstr "Syötä uusi tiedostonimi"
 
-#: g10/keygen.c:872
-msgid "writing direct signature\n"
-msgstr "kirjoitetaan suora allekirjoitus\n"
+#: g10/openfile.c:191
+msgid "writing to stdout\n"
+msgstr "kirjoitetaan vakiotulosteeseen\n"
 
-#: g10/keygen.c:911
-msgid "writing self signature\n"
-msgstr "kirjoitetaan oma-allekirjoitus\n"
+#: g10/openfile.c:306
+#, c-format
+msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+msgstr "data kohteessa \"%s\" oletetaan allekirjoitetuksi\n"
 
-#: g10/keygen.c:961
-msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "kirjoitetaan avaimen varmentava allekirjoitus\n"
+#: g10/openfile.c:385
+#, c-format
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
+msgstr "uusi asetustiedosto \"%s\" luotu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
-#: g10/keygen.c:2762
+#: g10/openfile.c:387
 #, c-format
-msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "avaimen koko on virheellinen, käytetään %u bittiä\n"
+msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
+"ajossa\n"
 
-#: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
+#: g10/parse-packet.c:192
 #, c-format
-msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "avaimen koko on pyöristetty %u bittiin\n"
+msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
+msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
 
-#: g10/keygen.c:1323
-#, fuzzy
-msgid "Sign"
-msgstr "sign"
+#: g10/parse-packet.c:762
+msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
+msgstr "VAROITUS: mahdollisesti turvaton symmetrisesti salattu istuntoavain\n"
 
-#: g10/keygen.c:1326
-msgid "Certify"
-msgstr ""
+#: g10/parse-packet.c:1211
+#, c-format
+msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
+msgstr "tyypin %d alipaketilla on kriittinen bitti asetettuna\n"
 
-#: g10/keygen.c:1329
-#, fuzzy
-msgid "Encrypt"
-msgstr "salaa tiedot"
+#: g10/passphrase.c:310 g10/passphrase.c:585
+#, fuzzy, c-format
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (pääavaimen tunnus %08lX)"
 
-#: g10/keygen.c:1332
-msgid "Authenticate"
+#: g10/passphrase.c:324
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
 msgstr ""
+"Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s%s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1340
-msgid "SsEeAaQq"
-msgstr ""
+#: g10/passphrase.c:349
+msgid "Repeat passphrase\n"
+msgstr "Toista salasana\n"
 
-#: g10/keygen.c:1359
-#, c-format
-msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+#: g10/passphrase.c:351
+msgid "Enter passphrase\n"
+msgstr "Syötä salasana\n"
 
-#: g10/keygen.c:1363
-msgid "Current allowed actions: "
-msgstr ""
+#: g10/passphrase.c:375
+msgid "cancelled by user\n"
+msgstr "käyttäjän peruma\n"
 
-#: g10/keygen.c:1368
-#, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
+#: g10/passphrase.c:380 g10/passphrase.c:436
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem with the agent: %s\n"
+msgstr "agentin käytössä on ongelmia: agentti vastaa 0x%lx\n"
+
+#: g10/passphrase.c:564
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+"user: \"%s\"\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle: \""
 
-#: g10/keygen.c:1371
+#: g10/passphrase.c:572
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
+msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+msgstr "%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s"
 
-#: g10/keygen.c:1374
+#: g10/passphrase.c:581
 #, c-format
-msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
+msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1377
-#, c-format
-msgid "   (%c) Finished\n"
+#: g10/photoid.c:74
+msgid ""
+"\n"
+"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
+"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
+"very large picture, your key will become very large as well!\n"
+"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Valitse kuva, jota haluat käyttää valokuvatunnisteenasi.  Kuvan täytyy "
+"olla \n"
+"JPEG-tiedosto.  Muista, että kuva tallennetaan julkiseen avaimeesi.  Jos \n"
+"käytät erittäin suurta kuvaa, myös avaimesta tulee erittäin suuri!\n"
+"Kuvan koon ollessa suunnilleen 240x288, on koko sopiva käyttöön.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1433
-msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Valitse millaisen avaimen haluat:\n"
+#: g10/photoid.c:96
+msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
+msgstr "Syötä JPEG-tiedostonimi valokuvatunnisteelle: "
 
-#: g10/keygen.c:1435
+#: g10/photoid.c:117
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA ja ElGamal (oletus)\n"
+msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:1436
+#: g10/photoid.c:128
 #, c-format
-msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (vain allekirjoitus)\n"
+msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:1438
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
+#: g10/photoid.c:130
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
 
-#: g10/keygen.c:1440
+#: g10/photoid.c:147
 #, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (vain salaus)\n"
+msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+msgstr "\"%s\" ei ole JPEG-tiedosto\n"
 
-#: g10/keygen.c:1441
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (vain allekirjoitus)\n"
+#: g10/photoid.c:166
+msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
+msgstr "Onko tämä oikein (k/E/l)? "
 
-#: g10/keygen.c:1443
-#, c-format
-msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
+#: g10/photoid.c:370
+msgid "unable to display photo ID!\n"
+msgstr "valokuvatunnistetta ei voi näyttää!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1445
-#, fuzzy, c-format
-msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (vain salaus)\n"
+#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
+msgid "No reason specified"
+msgstr "Ei eriteltyä syytä"
 
-#: g10/keygen.c:1514
-#, fuzzy, c-format
-msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
-msgstr "DSA-avainparissa on 1024 bittiä.\n"
+#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
+msgid "Key is superseded"
+msgstr "Avain on uusittu"
 
-#: g10/keygen.c:1524
-#, c-format
-msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
+msgid "Key has been compromised"
+msgstr "Avain on murrettu"
 
-#: g10/keygen.c:1531
-#, fuzzy, c-format
-msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Minkä kokoisen avaimen haluat? (1024) "
+#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
+msgid "Key is no longer used"
+msgstr "Avain ei ole enää käytössä"
 
-#: g10/keygen.c:1545
-#, c-format
-msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
+msgid "User ID is no longer valid"
+msgstr "Käyttäjätunnus ei ole enää käytössä"
 
-#: g10/keygen.c:1551
-#, c-format
-msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Halutun avaimen koko on %u bittiä\n"
+#: g10/pkclist.c:74
+msgid "reason for revocation: "
+msgstr "mitätöinnin syy: "
 
-#: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
-#, c-format
-msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "pyöristetty %u bittiin\n"
+#: g10/pkclist.c:91
+msgid "revocation comment: "
+msgstr "mitätöintikommentti: "
 
-#: g10/keygen.c:1610
-msgid ""
-"Please specify how long the key should be valid.\n"
-"         0 = key does not expire\n"
-"      <n>  = key expires in n days\n"
-"      <n>w = key expires in n weeks\n"
-"      <n>m = key expires in n months\n"
-"      <n>y = key expires in n years\n"
-msgstr ""
-"Kuinka kauan avaimen tulee olla voimassa.\n"
-"        0 = Avain ei vanhene koskaan\n"
-"     <n>  = Avain vanhenee n päivän kuluttua\n"
-"     <n>w = Avain vanhenee n viikon kuluttua\n"
-"     <n>m = Avain vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
-"     <n>y = Avain vanhenee n vuoden kuluttua\n"
+#: g10/pkclist.c:206
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr "iImMlLoO"
 
-#: g10/keygen.c:1621
-msgid ""
-"Please specify how long the signature should be valid.\n"
-"         0 = signature does not expire\n"
-"      <n>  = signature expires in n days\n"
-"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
-"      <n>m = signature expires in n months\n"
-"      <n>y = signature expires in n years\n"
+#: g10/pkclist.c:214
+#, fuzzy
+msgid "No trust value assigned to:\n"
 msgstr ""
-"Kuinka kauan allekirjoituksen tulee olla voimassa.\n"
-"        0 = Allekirjoitus ei vanhene koskaan\n"
-"     <n>  = Allekirjoitus vanhenee n päivän kuluttua\n"
-"     <n>w = Allekirjoitus vanhenee n viikon kuluttua\n"
-"     <n>m = Allekirjoitus vanhenee n kuukauden kuluttua\n"
-"     <n>y = Allekirjoitus vanhenee n vuoden kuluttua\n"
-
-#: g10/keygen.c:1644
-msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Avain on voimassa? (0) "
+"Luottamusarvoa ei ole asetettu seuraavalle:\n"
+"%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/keygen.c:1649
+#: g10/pkclist.c:246
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature is valid for? (%s) "
-msgstr "Allekirjoitus on voimassa? (0) "
-
-#: g10/keygen.c:1667
-msgid "invalid value\n"
-msgstr "arvo ei kelpaa\n"
+msgid "  aka \"%s\"\n"
+msgstr "                aka \""
 
-#: g10/keygen.c:1674
+#: g10/pkclist.c:256
 #, fuzzy
-msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr "Tämä avain todennäköisesti kuuluu haltijalle\n"
 
-#: g10/keygen.c:1675
-#, fuzzy
-msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "%s ei vanhene koskaan\n"
+#: g10/pkclist.c:271
+#, fuzzy, c-format
+msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
+msgstr " %d = En tiedä\n"
 
-#: g10/keygen.c:1680
+#: g10/pkclist.c:273
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "%s vanhenee %s\n"
+msgid "  %d = I do NOT trust\n"
+msgstr " %d = EN luota\n"
 
-#: g10/keygen.c:1681
+#: g10/pkclist.c:279
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
+msgid "  %d = I trust ultimately\n"
+msgstr " %d = Luotan ehdottomasti\n"
 
-#: g10/keygen.c:1687
-msgid ""
-"Your system can't display dates beyond 2038.\n"
-"However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
-msgstr ""
-"Järjestelmäsi ei osaa näyttää päiväyksiä kuin vuoteen 2038.\n"
-"Se kuitenkin käsittelee päiväykset oikein vuoteen 2106.\n"
+#: g10/pkclist.c:285
+#, fuzzy
+msgid "  m = back to the main menu\n"
+msgstr " m = takaisin päävalikkoon\n"
 
-#: g10/keygen.c:1692
+#: g10/pkclist.c:288
 #, fuzzy
-msgid "Is this correct? (y/N) "
-msgstr "Onko tämä oikein (k/e) "
+msgid "  s = skip this key\n"
+msgstr " o = ohita tämä avain\n"
 
-#: g10/keygen.c:1715
+#: g10/pkclist.c:289
 #, fuzzy
+msgid "  q = quit\n"
+msgstr " l = lopeta\n"
+
+#: g10/pkclist.c:293
+#, c-format
 msgid ""
-"\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
-"ID\n"
-"from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
-"    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
+"The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Tarviset käyttäjätunnuksen avaimesi tunnistamiseen; ohjelma muodostaa \n"
-"käyttäjätunnuksen oikeasta nimestä, huomautuksesta ja "
-"sähköpostiosoitteesta \n"
-"muodossa:\n"
-"     \"Matti Meikäläinen (nuorempi) <matti.meikalainen@osoite.fi>\"\n"
-"\n"
-
-#: g10/keygen.c:1728
-msgid "Real name: "
-msgstr "Oikea nimi: "
-
-#: g10/keygen.c:1736
-msgid "Invalid character in name\n"
-msgstr "Nimessä on epäkelpo merkki\n"
 
-#: g10/keygen.c:1738
-msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Nimi ei voi alkaa numerolla\n"
+#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
+msgid "Your decision? "
+msgstr "Valintasi? "
 
-#: g10/keygen.c:1740
-msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Nimen täytyy olla vähintään 5 merkkiä pitkä\n"
+#: g10/pkclist.c:320
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
+msgstr "Haluatko varmasti luottaa tähän avaimeen ehdottomasti? "
 
-#: g10/keygen.c:1748
-msgid "Email address: "
-msgstr "Sähköpostiosoite: "
+#: g10/pkclist.c:334
+msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
+msgstr "Varmennepolku ehdottomasti luotettuun julkiseen avaimeen:\n"
 
-#: g10/keygen.c:1754
-msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
+#: g10/pkclist.c:419
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
+"haltijalleen.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1762
-msgid "Comment: "
-msgstr "Huomautus: "
+#: g10/pkclist.c:424
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
+msgstr ""
+"%08lX: Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
+"haltijalleen.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1768
-msgid "Invalid character in comment\n"
-msgstr "Huomautuksessa on epäkelpo merkki\n"
+#: g10/pkclist.c:430
+#, fuzzy
+msgid "This key probably belongs to the named user\n"
+msgstr "Tämä avain todennäköisesti kuuluu haltijalle\n"
 
-#: g10/keygen.c:1791
-#, c-format
-msgid "You are using the `%s' character set.\n"
-msgstr "Käytät merkistöä \"%s\".\n"
+#: g10/pkclist.c:435
+msgid "This key belongs to us\n"
+msgstr "Tämä on oma avain\n"
 
-#: g10/keygen.c:1797
-#, c-format
+#: g10/pkclist.c:461
+#, fuzzy
 msgid ""
-"You selected this USER-ID:\n"
-"    \"%s\"\n"
-"\n"
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"Valitsit seuraavan käyttäjätunnuksen:\n"
-"    \"%s\"\n"
+"Avaimen kuulumista nimetylle käyttäjätunnukselle EI voida varmistaa.\n"
+"Jos *todella*  tiedät mitä olet tekemässä, vastaa seuraavaan\n"
+"kysymykseen kyllä\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:1802
-msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr "Älä syötä sähköpostiosoitetta nimen tai huomautuksen paikalle\n"
+#: g10/pkclist.c:468
+#, fuzzy
+msgid "Use this key anyway? (y/N) "
+msgstr "Haluatko käyttää tätä avainta kaikesta huolimatta? "
 
-#. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
-#. lower and uppercase.  Below you will find the matching
-#. string which should be translated accordingly and the
-#. letter changed to match the one in the answer string.
-#.
-#. n = Change name
-#. c = Change comment
-#. e = Change email
-#. o = Okay (ready, continue)
-#. q = Quit
-#.
-#: g10/keygen.c:1818
-msgid "NnCcEeOoQq"
-msgstr "NnHhSsOoLl"
+#: g10/pkclist.c:502
+msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
+msgstr "VAROITUS: Käytettyyn avaimeen ei luoteta!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1828
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
-msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (L)opeta?"
+#: g10/pkclist.c:509
+msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: tämä avain saattaa olla mitätöity (mitätöintiavainta ei "
+"saatavilla)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1829
-msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Muuta (N)imi, (H)uomautus, (S)ähköposti vai (O)k/(L)opeta?"
+#: g10/pkclist.c:518
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
+msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1848
-msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Ole hyvä ja korjaa ensin virhe\n"
+#: g10/pkclist.c:521
+msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen haltija on mitätöinyt avaimen!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1888
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tarvitset salasanan suojaamaan salaista avaintasi.\n"
-"\n"
+#: g10/pkclist.c:522
+#, fuzzy
+msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
+msgstr "         Tämä voi merkitä sitä, että allekirjoitus on väärennös.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
+#: g10/pkclist.c:528
+msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
+msgstr "VAROITUS: Haltija on mitätöinyt tämän aliavaimen!\n"
 
-#: g10/keygen.c:1904
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Et halunnut salasanaa - tämä on luultavasti *huono* ajatus!\n"
-"Jatketaan silti.  Voit vaihtaa salasanaa milloin tahansa\n"
-"tämän ohjelman valitsimella \"--edit-key\".\n"
-"\n"
+#: g10/pkclist.c:533
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Huom: Tämä avain on poistettu käytöstä\n"
 
-#: g10/keygen.c:1926
-msgid ""
-"We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
-"some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
-"disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
-"generator a better chance to gain enough entropy.\n"
+#: g10/pkclist.c:553
+#, c-format
+msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
 msgstr ""
-"Tarvitaan paljon satunnaislukuja.  Voit suorittaa muita toimintoja\n"
-"(kirjoittaa näppäimistöllä, liikuttaa hiirtä, käyttää levyjä)\n"
-"alkulukujen luomisen aikana, tämä antaa satunnaislukugeneraattorille\n"
-"paremmat mahdollisuudet kerätä riittävästi entropiaa.\n"
 
-#: g10/keygen.c:2708
-msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Avaimen luonti keskeytetty.\n"
-
-#: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
+#: g10/pkclist.c:560
 #, c-format
-msgid "writing public key to `%s'\n"
-msgstr "kirjoitan julkisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
+msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
-#, fuzzy, c-format
-msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
+#: g10/pkclist.c:572
+msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
-#, c-format
-msgid "writing secret key to `%s'\n"
-msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
+#: g10/pkclist.c:580
+msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keygen.c:3041
-#, c-format
-msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "kirjoitettavissa olevaa julkista avainrengasta ei löydy: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:591
+msgid "Note: This key has expired!\n"
+msgstr "Huom: Tämä avain on vanhentunut!\n"
 
-#: g10/keygen.c:3047
-#, c-format
-msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
-msgstr "kirjoitettavissa olevaa salaista avainrengasta ei löydy: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:602
+msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: Tätä avainta ei ole varmennettu luotettavalla allekirjoituksella!\n"
 
-#: g10/keygen.c:3065
-#, c-format
-msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
-msgstr "virhe kirjoitettaessa julkiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
+#: g10/pkclist.c:604
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr ""
+"         Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
+"haltijalleen.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3072
-#, c-format
-msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
+#: g10/pkclist.c:612
+msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
+msgstr "VAROITUS: Tähän avaimeen EI luoteta!\n"
 
-#: g10/keygen.c:3095
-msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "julkinen ja salainen avain on luotu ja allekirjoitettu.\n"
+#: g10/pkclist.c:613
+msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
+msgstr "         Allekirjoitus on luultavasti VÄÄRENNÖS.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3106
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:621
 msgid ""
-"Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
-"the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"Huomaa, että tätä avainta ei voida käyttää salaamiseen.  Käytä komentoa\n"
-"\"--edit-key\" luodaksesi toissijaisen avaimen salaustarkoitukseen.\n"
+"VAROITUS: Tätä avainta ei ole varmennettu tarpeeksi luotettavalla \n"
+"allekirjoituksella!\n"
+
+#: g10/pkclist.c:623
+msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
+msgstr "         Ei ole varmaa, että allekirjoitus kuuluu haltijalle.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
+#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
 #, c-format
-msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
+msgid "%s: skipped: %s\n"
+msgstr "%s: ohitettu: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
+#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
 #, c-format
-msgid ""
-"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgid "%s: skipped: public key already present\n"
+msgstr "%s: ohitettu: julkinen avain on jo olemassa\n"
+
+#: g10/pkclist.c:885
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
+msgstr "Et määritellyt käyttäjätunnusta. (voit käyttää valitsinta \"-r\")\n"
+
+#: g10/pkclist.c:909
+msgid "Current recipients:\n"
 msgstr ""
-"avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
-"kellon kanssa on ongelmia)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
-#, c-format
+#: g10/pkclist.c:935
 msgid ""
-"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
-"avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
-"kellon kanssa on ongelmia)\n"
+"\n"
+"Syötä käyttäjätunnus.  Lopeta tyhjällä rivillä: "
 
-#: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
-msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "HUOM: v3-aliavainten luonti ei ole OpenPGP:n mukaista\n"
+#: g10/pkclist.c:960
+msgid "No such user ID.\n"
+msgstr "Käyttäjätunnusta ei löydy.\n"
 
-#: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
-#, fuzzy
-msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti luoda? "
+#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
+msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
+msgstr "ohitettu: julkinen avain on jo asetettu oletusvastaanottajaksi\n"
 
-#: g10/keygen.c:3509
-#, fuzzy, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:990
+msgid "Public key is disabled.\n"
+msgstr "Julkinen avain on poistettu käytöstä\n"
 
-#: g10/keygen.c:3556
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
+#: g10/pkclist.c:999
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "ohitettu: julkinen avain on jo asetettu\n"
 
-#: g10/keygen.c:3582
+#: g10/pkclist.c:1034
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
-msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
-
-#: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
-msgid "never     "
-msgstr "ei koskaan"
+msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
+msgstr "tuntematon oletusvastaanottaja \"%s\"\n"
 
-#: g10/keylist.c:265
-msgid "Critical signature policy: "
-msgstr "Kriittinen allekirjoituskäytäntö: "
+#: g10/pkclist.c:1092
+#, c-format
+msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
+msgstr "%s ohitettu: julkinen avain on poistettu käytöstä\n"
 
-#: g10/keylist.c:267
-msgid "Signature policy: "
-msgstr "Allekirjoituskäytäntö: "
+#: g10/pkclist.c:1154
+msgid "no valid addressees\n"
+msgstr "ei kelvollisia vastaanottajia\n"
 
-#: g10/keylist.c:306
-msgid "Critical preferred keyserver: "
+#: g10/plaintext.c:91
+msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr ""
+"dataa ei ole tallennettu, käytä valitsinta \"--output\" tallentaaksesi\n"
 
-#: g10/keylist.c:359
-msgid "Critical signature notation: "
-msgstr "Kriittinen allekirjoitusnotaatio: "
+#: g10/plaintext.c:461
+msgid "Detached signature.\n"
+msgstr "Erillinen allekirjoitus.\n"
 
-#: g10/keylist.c:361
-msgid "Signature notation: "
-msgstr "Allekirjoitusnotaatio: "
+#: g10/plaintext.c:467
+msgid "Please enter name of data file: "
+msgstr "Anna datatiedoston nimi: "
 
-#: g10/keylist.c:471
-msgid "Keyring"
-msgstr "Avainrengas"
+#: g10/plaintext.c:499
+msgid "reading stdin ...\n"
+msgstr "luetaan vakiosyötettä ...\n"
 
-#: g10/keylist.c:1505
-msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
+#: g10/plaintext.c:533
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "ei allekirjoitettua dataa\n"
 
-#: g10/keylist.c:1507
-msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Aliavaimen sormenjälki:"
+#: g10/plaintext.c:548
+#, c-format
+msgid "can't open signed data `%s'\n"
+msgstr "allekirjoitetun datan \"%s\" avaaminen ei onnistu\n"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
-#. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keylist.c:1514
-msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Ensisijaisen avaimen sormenjälki:"
+#: g10/pubkey-enc.c:107
+#, fuzzy, c-format
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
+msgstr "nimetön vastaanottaja; yritän käyttää salaista avainta %08lX ...\n"
 
-#: g10/keylist.c:1516
-msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Aliavaimen sormenjälki:"
+#: g10/pubkey-enc.c:138
+msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
+msgstr "ok, nimetön vastaanottaja olet sinä.\n"
 
-#: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
-#, fuzzy
-msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr "     Avaimen sormenjälki ="
+#: g10/pubkey-enc.c:226
+msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
+msgstr "vanhaa DEK-koodaus ei tueta\n"
 
-#: g10/keylist.c:1591
-msgid "      Card serial no. ="
-msgstr ""
+#: g10/pubkey-enc.c:247
+#, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
+msgstr "salausalgoritmi %d%s on tuntematon tai poistettu käytöstä\n"
 
-#: g10/keyring.c:1246
+#: g10/pubkey-enc.c:285
 #, fuzzy, c-format
-msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
+msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
+msgstr "HUOM: salausalgoritmia %d ei löydy valinnoista\n"
 
-#: g10/keyring.c:1252
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "VAROITUS: löytyi 2 tiedostoa, joissa on luottamuksellisia tietoja.\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:305
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
+
+#: g10/pubkey-enc.c:311
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "HUOM: avain on mitätöity!"
 
-#: g10/keyring.c:1254
+#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
+#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
 #, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s säilyi muuttumattomana\n"
+msgid "build_packet failed: %s\n"
+msgstr "build_packet epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/revoke.c:147
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s has no user IDs\n"
+msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
+
+#: g10/revoke.c:308
+msgid "To be revoked by:\n"
+msgstr "Mitätöinnin tekee:\n"
+
+#: g10/revoke.c:312
+msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
+msgstr "(Tämä on arkaluonteinen mitätöintiavain)\n"
+
+#: g10/revoke.c:316
+#, fuzzy
+msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Luo tälle avaimelle mitätöintivarmenne? "
 
-#: g10/keyring.c:1255
-#, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s on uusi\n"
+#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
+msgid "ASCII armored output forced.\n"
+msgstr "ASCII-koodattu tuloste määritetty.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1256
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Ole hyvä ja korjaa tämä mahdollinen tietoturvareikä\n"
+#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#, c-format
+msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
+msgstr "make_keysig_packet epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1376
-#, fuzzy, c-format
-msgid "caching keyring `%s'\n"
-msgstr "tarkistetaan avainrengasta \"%s\"\n"
+#: g10/revoke.c:407
+msgid "Revocation certificate created.\n"
+msgstr "Mitätöintivarmenne luotu.\n"
 
-#: g10/keyring.c:1422
+#: g10/revoke.c:413
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
+msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
+msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
 
-#: g10/keyring.c:1434
+#: g10/revoke.c:471
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "käsiteltiin %lu avainta (%lu allekirjoitusta)\n"
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "salaista avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
 
-#: g10/keyring.c:1505
+#: g10/revoke.c:500
 #, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: avainrengas luotu\n"
-
-#: g10/keyserver.c:61
-msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:62
-msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:64
-msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
-msgstr ""
-
-#: g10/keyserver.c:66
-msgid "do not delete temporary files after using them"
-msgstr ""
+msgid "no corresponding public key: %s\n"
+msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:70
-msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr ""
+#: g10/revoke.c:511
+msgid "public key does not match secret key!\n"
+msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:72
+#: g10/revoke.c:518
 #, fuzzy
-msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr "annettu allekirjoituskäytännön URL on virheellinen\n"
-
-#: g10/keyserver.c:74
-msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
+msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
+msgstr "Luo tälle avaimelle mitätöintivarmenne? "
 
-#: g10/keyserver.c:140
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
-msgstr ""
-"VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
-"ajossa\n"
+#: g10/revoke.c:535
+msgid "unknown protection algorithm\n"
+msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
 
-#: g10/keyserver.c:523
-#, fuzzy
-msgid "disabled"
-msgstr "disable"
+#: g10/revoke.c:543
+msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
+msgstr "HUOM: Tätä avainta ei ole suojattu!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:724
-msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
+#: g10/revoke.c:594
+msgid ""
+"Revocation certificate created.\n"
+"\n"
+"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
+"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
+"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
+"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
+"your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
+"Mitätöintivarmenne luotu.\n"
+"\n"
+"Ole hyvä ja siirrä se medialle, jonka voit piilottaa; jos Mallory saa \n"
+"käsiinsä tämän varmenteen, hän voi tehdä sillä avaimesta "
+"käyttökelvottoman. \n"
+"On järkevää tulostaa tämä varmenne ja tallentaa se siltä varalta, että \n"
+"mediastasi tulee lukukelvoton.  Mutta varoituksen sanana: Tietokoneesi \n"
+"tulostusjärjestelmä saattaa tallentaa datan ja saattaa sen muiden "
+"saataville!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
-#, fuzzy, c-format
-msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
-
-#: g10/keyserver.c:906
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
+#: g10/revoke.c:635
+msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
+msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
 
-#: g10/keyserver.c:908
-#, fuzzy
-msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
+#: g10/revoke.c:645
+msgid "Cancel"
+msgstr "Peru"
 
-#: g10/keyserver.c:1145
-#, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
+#: g10/revoke.c:647
+#, c-format
+msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
+msgstr "(Todennäköisesti haluat valita %d tässä)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1149
-#, fuzzy, c-format
-msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
+#: g10/revoke.c:688
+msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
+msgstr "Syötä vapaaehtoinen kuvaus; lopeta tyhjään riviin:\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1173
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s server %s\n"
-msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
+#: g10/revoke.c:716
+#, c-format
+msgid "Reason for revocation: %s\n"
+msgstr "Mitätöinnin syy: %s\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1176
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for names from %s\n"
-msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
+#: g10/revoke.c:718
+msgid "(No description given)\n"
+msgstr "(Kuvausta ei annettu)\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1324
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
+#: g10/revoke.c:723
+#, fuzzy
+msgid "Is this okay? (y/N) "
+msgstr "Kelpaako tämä? "
 
-#: g10/keyserver.c:1328
-#, fuzzy, c-format
-msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr ""
-"\"\n"
-"allekirjoitettu avaimellasi %08lX %s\n"
+#: g10/seckey-cert.c:57
+msgid "secret key parts are not available\n"
+msgstr "salaisen avaimen osat eivät ole käytettävissä\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1371
-#, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
-msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
+#: g10/seckey-cert.c:63
+#, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
+msgstr "suojausalgoritmi %d%s ei ole käytettävissä\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1374
+#: g10/seckey-cert.c:74
 #, fuzzy, c-format
-msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
-msgstr "etsitään \"%s\" HKP-palvelimelta %s\n"
+msgid "protection digest %d is not supported\n"
+msgstr "suojausalgoritmi %d%s ei ole käytettävissä\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
-#, fuzzy
-msgid "no keyserver action!\n"
-msgstr "virheelliset vientivalitsimet\n"
+#: g10/seckey-cert.c:293
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
+msgstr "Salasana ei kelpaa; yritä uudestaan"
 
-#: g10/keyserver.c:1429
+#: g10/seckey-cert.c:294
 #, c-format
-msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
-msgstr ""
+msgid "%s ...\n"
+msgstr "%s ...\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1438
-msgid "keyserver did not send VERSION\n"
-msgstr ""
+#: g10/seckey-cert.c:363
+msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
+msgstr "VAROITUS: Havaittiin heikko avain -  vaihda salasanaa uudestaan.\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+#: g10/seckey-cert.c:406
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
 msgstr ""
+"luodaan paheksuttava 16-bittinen tarkistussumma salaisen avaimen suojaksi\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1506
-msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
-msgstr ""
+#: g10/seskey.c:63 sm/encrypt.c:121
+msgid "weak key created - retrying\n"
+msgstr "luotu avain on heikko - yritän uudestaan\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1518
+#: g10/seskey.c:67
 #, c-format
-msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
+msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
+"heikon avaimen luomista symmetriselle salaimelle ei voitu välttää; \n"
+"yritettiin %d kertaa!\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1523
-#, c-format
-msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
+#: g10/seskey.c:229
+msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1531
+#: g10/seskey.c:243
 #, c-format
-msgid "%s does not support handler version %d\n"
+msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1538
-#, fuzzy
-msgid "keyserver timed out\n"
-msgstr "avainpalvelinvirhe"
-
-#: g10/keyserver.c:1543
-#, fuzzy
-msgid "keyserver internal error\n"
-msgstr "avainpalvelinvirhe"
-
-#: g10/keyserver.c:1552
-#, fuzzy, c-format
-msgid "keyserver communications error: %s\n"
-msgstr "avainpalvelimelta vastaanotto epäonnistui: %s\n"
-
-#: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
+#: g10/seskey.c:255
 #, c-format
-msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
+msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyserver.c:1870
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
+#: g10/sig-check.c:82
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr "VAROITUS: allekirjoitustiiviste ei täsmää viestin kanssa\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1892
+#: g10/sig-check.c:107
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
+msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1894
+#: g10/sig-check.c:119
 #, fuzzy, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "pyydetään avainta %08lX kohteesta %s\n"
+msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: allekirjoitusaliavaimella %08lX on epäkelpo ristiinvarmennus\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1950
+#: g10/sig-check.c:191
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
+msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
+msgstr "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
 
-#: g10/keyserver.c:1956
+#: g10/sig-check.c:192
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
-msgstr "VAROITUS: tilapäistiedostoa (%s) \"%s\" ei voi poistaa: %s\n"
-
-#: g10/mainproc.c:240
-#, c-format
-msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "outo koko salatulle istuntoavaimelle (%d)\n"
-
-#: g10/mainproc.c:291
-#, c-format
-msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr "%s-salattu istuntoavain\n"
+msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
 
-#: g10/mainproc.c:301
+#: g10/sig-check.c:203
 #, fuzzy, c-format
-msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "salattu tuntemattomalla algoritmilla %d\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
+"kellon kanssa on ongelmia)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:382
+#: g10/sig-check.c:205
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key is %s\n"
-msgstr "julkinen avain on %08lX\n"
-
-#: g10/mainproc.c:439
-msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "julkisella avaimella salattu data: DEK kelpaa\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
+"kellon kanssa on ongelmia)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:472
+#: g10/sig-check.c:215
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "salattu %u-bittisella %s-avaimella, tunnus %08lX, luotu %s\n"
+msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+msgstr "HUOM: allekirjoitusavain %08lX vanheni %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
+#: g10/sig-check.c:298
 #, fuzzy, c-format
-msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "                aka \""
+msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
+msgstr ""
+"Epäkelpo allekirjoitus avaimelta %08lX oletettavasti johtuen tuntemattomasta "
+"\"critical bit\":istä\n"
 
-#: g10/mainproc.c:480
+#: g10/sig-check.c:560
 #, fuzzy, c-format
-msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "salattu %s-avaimella, tunnus %08lX\n"
-
-#: g10/mainproc.c:494
-#, c-format
-msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "julkisen avaimen avaus epäonnistui: %s\n"
+msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
+msgstr "avain %08lX: ei vastaavaa aliavainta aliavaimen mitätöintipaketille\n"
 
-#: g10/mainproc.c:508
-#, c-format
-msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr "salattu %lu salasanalla\n"
+#: g10/sig-check.c:587
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
+msgstr "avain %08lX: ei aliavainta aliavaimen liitosallekirjoitukselle\n"
 
-#: g10/mainproc.c:510
-msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr "salattu yhdellä salasanalla\n"
+#: g10/sign.c:86
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+"notaatiodataa ei voi laittaa v3-allekirjoituksiin (PGP 2.x -tyyliset)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
-#, c-format
-msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr "oletettavasti %s-salattua dataa\n"
+#: g10/sign.c:94
+msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+msgstr ""
+"notaatiodataa ei voi laittaa v3-avainallekirjoituksiin (PGP 2.x -tyyliset)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:549
+#: g10/sign.c:108
 #, c-format
-msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
-"IDEA-salain ei käytettävissä, yritetään optimistisesti \n"
-"käyttää sen sijaan salainta %s\n"
-
-#: g10/mainproc.c:581
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr "avaus onnistui\n"
+"VAROITUS: %%-laajennus ei onnistu (liian suuri).  Käytetään "
+"laajentamatonta.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:585
-msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr "VAROITUS: viestin eheyttä ei oltu suojattu\n"
+#: g10/sign.c:125
+msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+"käytäntö-URL:ia ei voi laittaa v3-allekirjoituksiin (PGP 2.x -tyyliset)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:598
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr "VAROITUS: salattua viestiä on muokattu!\n"
+#: g10/sign.c:133
+msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+msgstr ""
+"käytäntö-URL:ia ei voi laittaa v3-avainallekirjoituksiin (PGP 2.x -"
+"tyyliset)\n"
 
-#: g10/mainproc.c:604
-#, c-format
-msgid "decryption failed: %s\n"
-msgstr "avaus epäonnistui: %s\n"
+#: g10/sign.c:146
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: käytäntö-url:n %%-laajennus ei onnistu (liian suuri). \n"
+"Käytetään laajentamatonta.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:623
-msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "HUOM: lähettäjä määrittää \"vain-sinun-silmillesi\"\n"
+#: g10/sign.c:174
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"VAROITUS: käytäntö-url:n %%-laajennus ei onnistu (liian suuri). \n"
+"Käytetään laajentamatonta.\n"
 
-#: g10/mainproc.c:625
+#: g10/sign.c:347
 #, c-format
-msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "alkuperäisen tiedoston nimi=\"%.*s\"\n"
-
-#: g10/mainproc.c:817
-msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr "itsenäinen mitätöinti - käytä \"gpg --import\" ottaaksesi käyttöön\n"
-
-#: g10/mainproc.c:1165
-#, fuzzy
-msgid "no signature found\n"
-msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "luodun allekirjoituksen tarkistus epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1408
-msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr "allekirjoituksen varmistus vaiennetaan\n"
+#: g10/sign.c:356
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
+msgstr "%s-allekirjoitus lähettäjältä: \"%s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1508
-#, fuzzy
-msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr "näitä allekirjoituksia ei voi käsitellä\n"
+#: g10/sign.c:790
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+"voit tehdä erillisiä allekirjoituksia PGP 2.x -muodon avaimilla \n"
+"vain --pgp2-tilassa\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1519
+#: g10/sign.c:866
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s\n"
-msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1520
-#, fuzzy, c-format
-msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "                aka \""
+#: g10/sign.c:993
+msgid "signing:"
+msgstr "allekirjoitetaan:"
 
-#: g10/mainproc.c:1524
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
+#: g10/sign.c:1105
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
-"Allekirjoitus tehty %.*s käyttämällä %s-algoritmia avaintunnuksella %08lX\n"
+"PGP 2.x -muodon avaimilla voi allekirjoittaa tekstimuotoon \n"
+"vain --pgp2-tilassa\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1544
-msgid "Key available at: "
-msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
+#: g10/sign.c:1285
+#, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "käytetään %s-salausta\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1677 g10/mainproc.c:1725
-#, fuzzy, c-format
-msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "VÄÄRÄ allekirjoitus lähettäjältä \""
+#: g10/skclist.c:151 g10/skclist.c:215
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+"avainta ei ole merkitty turvattomaksi - sitä ei voida käyttää jäljitellyn\n"
+"satunnaislukugeneraattorin kanssa!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1679 g10/mainproc.c:1727
+#: g10/skclist.c:182
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Vanhentunut allekirjoitus lähettäjältä \""
+msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
+msgstr "ohitetaan \"%s\": kopio\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1681 g10/mainproc.c:1729
+#: g10/skclist.c:190 g10/skclist.c:200 g10/skclist.c:209
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "Allekirjoitus täsmää lähettäjään \""
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "ohitetaan \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1733
-msgid "[uncertain]"
-msgstr "[ei tiedossa]"
+#: g10/skclist.c:195
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1765
-#, fuzzy, c-format
-msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                aka \""
+#: g10/skclist.c:210
+#, fuzzy
+msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+msgstr ""
+"ohitetaan \"%s\": tämä on PGP:n luoma ElGamal-avain, jolla ei voi "
+"allekirjoittaa turvallisesti!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1863
+#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
 #, c-format
-msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
+msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
+msgstr "luottamustietue %lu, tyyppi %d: kirjoittaminen epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1868
+#: g10/tdbdump.c:105
 #, c-format
-msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Allekirjoitus vanhenee %s\n"
+msgid ""
+"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
+"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+msgstr ""
+"# Luettelo annettuista luottamusarvoista, luotu %s\n"
+"# (Käytä \"gpg --import-ownertrust\" palauttaaksesi ne)\n"
 
-# Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
-#: g10/mainproc.c:1871
-#, c-format
-msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
-msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
+#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error in `%s': %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1872
-msgid "binary"
-msgstr "binääri"
+#: g10/tdbdump.c:160
+#, fuzzy
+msgid "line too long"
+msgstr "rivi on liian pitkä\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1873
-msgid "textmode"
-msgstr "teksti"
+#: g10/tdbdump.c:168
+msgid "colon missing"
+msgstr ""
 
-#: g10/mainproc.c:1873 g10/trustdb.c:531
-msgid "unknown"
-msgstr "tuntematon "
+#: g10/tdbdump.c:174
+#, fuzzy
+msgid "invalid fingerprint"
+msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1893
-#, c-format
-msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr "Allekirjoitusta ei voi tarkistaa: %s\n"
+#: g10/tdbdump.c:179
+#, fuzzy
+msgid "ownertrust value missing"
+msgstr "tuo luottamusasteet"
 
-#: g10/mainproc.c:1962 g10/mainproc.c:1978 g10/mainproc.c:2064
-msgid "not a detached signature\n"
-msgstr "allekirjoitus ei ole erillinen\n"
+#: g10/tdbdump.c:215
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+msgstr "virhe etsittäessä luottamustietuetta: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2005
-msgid ""
-"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr ""
-"VAROITUS: useita allekirjoituksia havaittu.  Vain ensimmäisen voi "
-"tarkistaa.\n"
+#: g10/tdbdump.c:219
+#, fuzzy, c-format
+msgid "read error in `%s': %s\n"
+msgstr "lukuvirhe: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2013
+#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
 #, c-format
-msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr "itsenäinen allekirjoitus luokkaa 0x%02x\n"
-
-#: g10/mainproc.c:2070
-msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr "vanhan tyylin (PGP 2.x) allekirjoitus\n"
+msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
+msgstr "trustdb: synkronointi epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:2080
-msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
-msgstr "epäkelpo juuripaketti havaittu proc_tree():ssä\n"
+#: g10/tdbio.c:130 g10/tdbio.c:1439
+#, c-format
+msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: lseek epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:122
+#: g10/tdbio.c:137 g10/tdbio.c:1446
 #, c-format
-msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr "core-tiedostojen luontia ei voi estää: %s\n"
+msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb rec %lu: kirjoittaminen epäonnistuin (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
-#, fuzzy, c-format
-msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
+#: g10/tdbio.c:247
+msgid "trustdb transaction too large\n"
+msgstr "trustdb-tapahtuma on liian suuri\n"
 
-#: g10/misc.c:207
+#: g10/tdbio.c:500
 #, fuzzy, c-format
-msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
-msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
+msgid "can't access `%s': %s\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:316
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
+#: g10/tdbio.c:515
+#, c-format
+msgid "%s: directory does not exist!\n"
+msgstr "%s: hakemistoa ei ole olemassa!\n"
 
-#: g10/misc.c:331
+#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:548 g10/tdbio.c:589 sm/keydb.c:223
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "salausalgoritmi ei ole käytössä"
+msgid "can't create lock for `%s'\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
 
-# Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
-#: g10/misc.c:346
+#: g10/tdbio.c:527 g10/tdbio.c:592
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
+msgid "can't lock `%s'\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
 
-#: g10/misc.c:351
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr ""
-"valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
+#: g10/tdbio.c:553
+#, c-format
+msgid "%s: failed to create version record: %s"
+msgstr "%s: versiotietueen luonti epäonnistui: %s"
+
+#: g10/tdbio.c:557
+#, c-format
+msgid "%s: invalid trustdb created\n"
+msgstr "%s: luotu trustdb ei kelpaa\n"
 
-#: g10/misc.c:447
-msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "IDEA-salaimen liitännäinen ei käytettävissä\n"
+#: g10/tdbio.c:560
+#, c-format
+msgid "%s: trustdb created\n"
+msgstr "%s: trustdb luotu\n"
 
-#: g10/misc.c:448 g10/sig-check.c:103
-#, fuzzy, c-format
-msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr " i = näytä lisätietoja\n"
+#: g10/tdbio.c:602
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr "HUOM: trustdb:n ei voida kirjoittaa\n"
 
-#: g10/misc.c:681
+#: g10/tdbio.c:610
 #, c-format
-msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr "%s:%d: paheksuttava valitsin \"%s\"\n"
+msgid "%s: invalid trustdb\n"
+msgstr "%s: trustdb ei kelpaa\n"
 
-#: g10/misc.c:685
+#: g10/tdbio.c:642
 #, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
+msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
+msgstr "%s: hajautustaulukon luonti ei onnistu: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:687
+#: g10/tdbio.c:650
 #, c-format
-msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr "käytä valitsinta \"%s%s\" sen sijaan\n"
+msgid "%s: error updating version record: %s\n"
+msgstr "%s: virhe päivitettäessä versiotietuetta: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:694
-#, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr "VAROITUS: \"%s\" on paheksuttu valitsin\n"
+#: g10/tdbio.c:667 g10/tdbio.c:687 g10/tdbio.c:703 g10/tdbio.c:717
+#: g10/tdbio.c:747 g10/tdbio.c:1371 g10/tdbio.c:1398
+#, c-format
+msgid "%s: error reading version record: %s\n"
+msgstr "%s: virhe luettaessa versiotietuetta: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:707
-msgid "Uncompressed"
-msgstr "pakkaamaton"
+#: g10/tdbio.c:726
+#, c-format
+msgid "%s: error writing version record: %s\n"
+msgstr "%s: virhe kirjoitettaessa versiotietuetta: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:732
-#, fuzzy
-msgid "uncompressed|none"
-msgstr "pakkaamaton"
+#: g10/tdbio.c:1166
+#, c-format
+msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
+msgstr "trustdb: lseek epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:842
+#: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
-msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr "%s ei kenties voi käsitellä tätä viestiä\n"
+msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
+msgstr "trustdb: luku epäonnistui (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1017
-#, fuzzy, c-format
-msgid "ambiguous option `%s'\n"
-msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
+#: g10/tdbio.c:1196
+#, c-format
+msgid "%s: not a trustdb file\n"
+msgstr "%s: ei ole trustdb-tiedosto\n"
 
-#: g10/misc.c:1042
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown option `%s'\n"
-msgstr "tuntematon oletusvastaanottaja \"%s\"\n"
+#: g10/tdbio.c:1214
+#, c-format
+msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
+msgstr "%s: versiotietue tietuenumerolla %lu\n"
 
-#: g10/openfile.c:86
+#: g10/tdbio.c:1219
 #, c-format
-msgid "File `%s' exists. "
-msgstr "Tiedosto \"%s\" on olemassa."
+msgid "%s: invalid file version %d\n"
+msgstr "%s: tiedostoversio %d ei kelpaa\n"
 
-#: g10/openfile.c:90
-#, fuzzy
-msgid "Overwrite? (y/N) "
-msgstr "Ylikirjoita (k/E)? "
+#: g10/tdbio.c:1404
+#, c-format
+msgid "%s: error reading free record: %s\n"
+msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:123
+#: g10/tdbio.c:1412
 #, c-format
-msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr "%s: tuntematon pääte\n"
+msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
+msgstr "%s: virhe kirjoitettaessa hakemistotietuetta: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:145
-msgid "Enter new filename"
-msgstr "Syötä uusi tiedostonimi"
+#: g10/tdbio.c:1422
+#, c-format
+msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
+msgstr "%s: tietueen nollaaminen epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:190
-msgid "writing to stdout\n"
-msgstr "kirjoitetaan vakiotulosteeseen\n"
+#: g10/tdbio.c:1452
+#, c-format
+msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
+msgstr "%s: tietueeseen lisääminen epäonnistui: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:1497
+msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
+msgstr "trustdb on turmeltunut; suorita \"gpg --fix-trustdb\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:305
+#: g10/textfilter.c:149
 #, c-format
-msgid "assuming signed data in `%s'\n"
-msgstr "data kohteessa \"%s\" oletetaan allekirjoitetuksi\n"
+msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
+msgstr "yli %d merkkiä pitkiä tekstirivejä ei voi käsitellä\n"
 
-#: g10/openfile.c:384
+#: g10/textfilter.c:249
 #, c-format
-msgid "new configuration file `%s' created\n"
-msgstr "uusi asetustiedosto \"%s\" luotu\n"
+msgid "input line longer than %d characters\n"
+msgstr "syöterivi on yli %d merkkiä pitkä\n"
 
-#: g10/openfile.c:386
+#: g10/trustdb.c:227
 #, c-format
-msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "\"%s\" ei kelpaa pitkänä avaintunnuksena\n"
+
+#: g10/trustdb.c:258
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "avain %08lX: hyväksytty luotettuna avaimena\n"
+
+#: g10/trustdb.c:296
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "avain %08lX esiintyy trustdb:ssä useammin kuin kerran\n"
+
+#: g10/trustdb.c:311
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
 msgstr ""
-"VAROITUS: asetukset tiedostossa \"%s\" eivät ole käytössä vielä tässä "
-"ajossa\n"
+"avain %08lX: luotetulle avaimelle ei löydy julkista avainta - ohitetaan\n"
 
-#: g10/openfile.c:418
+#: g10/trustdb.c:321
 #, fuzzy, c-format
-msgid "directory `%s' created\n"
-msgstr "%s: hakemisto luotu\n"
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "Avain on määritelty ehdottoman luotettavaksi.\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:138
+#: g10/trustdb.c:345
 #, c-format
-msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr "julkisen avaimen algorimin %d käsittely ei onnistu\n"
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "luottamustietue %lu, pyyntötyyppi %d: luku epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:708
-msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr "VAROITUS: mahdollisesti turvaton symmetrisesti salattu istuntoavain\n"
+#: g10/trustdb.c:351
+#, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "luottamustietue %lu ei ole pyydettyä tyyppiä %d\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:1157
+#: g10/trustdb.c:447
 #, c-format
-msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr "tyypin %d alipaketilla on kriittinen bitti asetettuna\n"
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:310
-msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
-msgstr "gpg-agent ei ole käytettävissä tässä istunnossa\n"
+#: g10/trustdb.c:453
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:326
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
-msgstr "GPG_AGENT_INFO-ympäristömuuttuja on väärin muotoiltu\n"
+#: g10/trustdb.c:505
+msgid "10 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:345
-#, c-format
-msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
-msgstr "gpg-agent-protokollaversio %d ei ole tuettu\n"
+#: g10/trustdb.c:507
+#, fuzzy
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[mitätöity] "
 
-#: g10/passphrase.c:362
-#, c-format
-msgid "can't connect to `%s': %s\n"
-msgstr "yhteys kohteeseen \"%s\" ei onnistu: %s\n"
+#: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:514
+#, fuzzy
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[vanhentunut] "
 
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:655 g10/passphrase.c:745
-msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
-msgstr "agentin käytössä on ongelmia - agenttia ei käytetä\n"
+#: g10/trustdb.c:513
+#, fuzzy
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "tuntematon "
 
-#: g10/passphrase.c:532 g10/passphrase.c:914
-#, fuzzy, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (pääavaimen tunnus %08lX)"
+#: g10/trustdb.c:515
+msgid "[  undef ]"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:546
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
+#: g10/trustdb.c:516
+msgid "[marginal]"
 msgstr ""
-"Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:571
-msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Toista salasana\n"
+#: g10/trustdb.c:517
+msgid "[  full  ]"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:573
-msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Syötä salasana\n"
+#: g10/trustdb.c:518
+msgid "[ultimate]"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:649
-msgid "cancelled by user\n"
-msgstr "käyttäjän peruma\n"
+#: g10/trustdb.c:533
+msgid "undefined"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:968
+#: g10/trustdb.c:534
 #, fuzzy
-msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
-msgstr "salasanan kysyminen ei onnistu eräajossa\n"
+msgid "never"
+msgstr "ei koskaan"
 
-#: g10/passphrase.c:812 g10/passphrase.c:973
-msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Syötä salasana: "
+#: g10/trustdb.c:535
+msgid "marginal"
+msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:895
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
+#: g10/trustdb.c:536
+msgid "full"
 msgstr ""
-"\n"
-"Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle: \""
 
-#: g10/passphrase.c:901
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s"
+#: g10/trustdb.c:537
+msgid "ultimate"
+msgstr ""
+
+#: g10/trustdb.c:577
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "trustdb:n tarkistusta ei tarvita\n"
 
-#: g10/passphrase.c:910
+#: g10/trustdb.c:583 g10/trustdb.c:2352
 #, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "seuraava trustdb tarkistus %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:977
-msgid "Repeat passphrase: "
-msgstr "Toista salasana: "
+#: g10/trustdb.c:592
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with `%s' trust model\n"
+msgstr "trustdb:n tarkistusta ei tarvita\n"
 
-#: g10/photoid.c:73
-msgid ""
-"\n"
-"Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
-"Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
-"very large picture, your key will become very large as well!\n"
-"Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Valitse kuva, jota haluat käyttää valokuvatunnisteenasi.  Kuvan täytyy "
-"olla \n"
-"JPEG-tiedosto.  Muista, että kuva tallennetaan julkiseen avaimeesi.  Jos \n"
-"käytät erittäin suurta kuvaa, myös avaimesta tulee erittäin suuri!\n"
-"Kuvan koon ollessa suunnilleen 240x288, on koko sopiva käyttöön.\n"
+#: g10/trustdb.c:607
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with `%s' trust model\n"
+msgstr "trustdb:n tarkistusta ei tarvita\n"
 
-#: g10/photoid.c:95
-msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr "Syötä JPEG-tiedostonimi valokuvatunnisteelle: "
+#: g10/trustdb.c:839 g10/trustdb.c:1277
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "julkista avainta %08lX ei löydy: %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:1034
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "tee --check-trustdb, kiitos\n"
 
-#: g10/photoid.c:116
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
-msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
+#: g10/trustdb.c:1038
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "tarkistetaan trustdb:tä\n"
 
-#: g10/photoid.c:127
+#: g10/trustdb.c:2095
 #, c-format
-msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr ""
+msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr "%d avainta käsitelty (%d kelpoisuuslaskuria tyhjätty)\n"
 
-#: g10/photoid.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti käyttää sitä (k/E)? "
+#: g10/trustdb.c:2160
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "ehdottomasti luotettavia avaimia ei löytynyt\n"
 
-#: g10/photoid.c:146
+#: g10/trustdb.c:2174
 #, fuzzy, c-format
-msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "\"%s\" ei ole JPEG-tiedosto\n"
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "ehdottomasti luotettu julkinen avain %08lX ei löytynyt\n"
 
-#: g10/photoid.c:165
-msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr "Onko tämä oikein (k/E/l)? "
+#: g10/trustdb.c:2197
+#, c-format
+msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:329
-msgid "no photo viewer set\n"
+#: g10/trustdb.c:2283
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/photoid.c:383
-msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr "valokuvatunnistetta ei voi näyttää!\n"
+#: g10/trustdb.c:2358
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr "luottamustietue %lu, tyyppi %d: kirjoittaminen epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:623
-msgid "No reason specified"
-msgstr "Ei eriteltyä syytä"
+#: g10/verify.c:118
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"allekirjoitusta ei voi varmistaa.\n"
+"Muista, että allekirjoitustiedosto (.sig tai .asc)\n"
+"tulee antaa komentorivillä ensimmäisenä.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:625
-msgid "Key is superseded"
-msgstr "Avain on uusittu"
+#: g10/verify.c:195
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "syöterivi %u on liian pitkä tai rivinvaihto puutuu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:624
-msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Avain on murrettu"
+#: jnlib/logging.c:619
+#, c-format
+msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
+msgstr "olet löytänyt ohjelmistovian ... (%s:%d)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:68 g10/revoke.c:626
-msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Avain ei ole enää käytössä"
+#: jnlib/utf8conv.c:71
+#, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' not available\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:70 g10/revoke.c:627
-msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Käyttäjätunnus ei ole enää käytössä"
+#: jnlib/utf8conv.c:79
+#, fuzzy, c-format
+msgid "iconv_open failed: %s\n"
+msgstr "ei voi avata tiedostoa: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:74
-msgid "reason for revocation: "
-msgstr "mitätöinnin syy: "
+#: jnlib/utf8conv.c:331 jnlib/utf8conv.c:597
+#, fuzzy, c-format
+msgid "conversion from `%s' to `%s' failed: %s\n"
+msgstr "ascii-koodaaminen epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:91
-msgid "revocation comment: "
-msgstr "mitätöintikommentti: "
+#: kbx/kbxutil.c:86
+msgid "set debugging flags"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:206
-msgid "iImMqQsS"
-msgstr "iImMlLoO"
+#: kbx/kbxutil.c:87
+msgid "enable full debugging"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:214
+#: kbx/kbxutil.c:108
 #, fuzzy
-msgid "No trust value assigned to:\n"
+msgid "Please report bugs to "
 msgstr ""
-"Luottamusarvoa ei ole asetettu seuraavalle:\n"
-"%4u%c/%08lX %s \""
+"Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:246
-#, fuzzy, c-format
-msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "                aka \""
+#: kbx/kbxutil.c:108
+#, fuzzy
+msgid ".\n"
+msgstr "%s.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:256
+#: kbx/kbxutil.c:112
 #, fuzzy
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
+
+#: kbx/kbxutil.c:115
 msgid ""
-"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Tämä avain todennäköisesti kuuluu haltijalle\n"
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"list, export, import Keybox data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:271
+#: scd/app-nks.c:345
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr ""
+
+#: scd/app-openpgp.c:596
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
-msgstr " %d = En tiedä\n"
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:273
+#: scd/app-openpgp.c:609
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr " %d = EN luota\n"
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "avainrenkaan välimuistin uudelleenluominen epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:279
+#: scd/app-openpgp.c:1004
 #, fuzzy, c-format
-msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr " %d = Luotan ehdottomasti\n"
+msgid "reading public key failed: %s\n"
+msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:285
-#, fuzzy
-msgid "  m = back to the main menu\n"
-msgstr " m = takaisin päävalikkoon\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1012 scd/app-openpgp.c:1948
+msgid "response does not contain the public key data\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:288
-#, fuzzy
-msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr " o = ohita tämä avain\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1020 scd/app-openpgp.c:1956
+msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:289
-#, fuzzy
-msgid "  q = quit\n"
-msgstr " l = lopeta\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1029 scd/app-openpgp.c:1966
+msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:293
+#: scd/app-openpgp.c:1297 scd/app-openpgp.c:1385 scd/app-openpgp.c:2202
 #, c-format
-msgid ""
-"The minimum trust level for this key is: %s\n"
-"\n"
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:299 g10/revoke.c:652
-msgid "Your decision? "
-msgstr "Valintasi? "
-
-#: g10/pkclist.c:320
-#, fuzzy
-msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Haluatko varmasti luottaa tähän avaimeen ehdottomasti? "
-
-#: g10/pkclist.c:334
-msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Varmennepolku ehdottomasti luotettuun julkiseen avaimeen:\n"
-
-#: g10/pkclist.c:419
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1303 scd/app-openpgp.c:1391 scd/app-openpgp.c:2208
+#, c-format
+msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
 msgstr ""
-"%08lX: Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
-"haltijalleen.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:424
+#: scd/app-openpgp.c:1312 scd/app-openpgp.c:1326 scd/app-openpgp.c:1401
+#: scd/app-openpgp.c:2217 scd/app-openpgp.c:2231
 #, fuzzy, c-format
-msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr ""
-"%08lX: Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
-"haltijalleen.\n"
+msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
+msgstr "avainpalvelimelle lähettäminen epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:430
-#, fuzzy
-msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Tämä avain todennäköisesti kuuluu haltijalle\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1349
+msgid "access to admin commands is not configured\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:435
-msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "Tämä on oma avain\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1364 scd/app-openpgp.c:2441
+msgid "error retrieving CHV status from card\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:461
-#, fuzzy
-msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
-"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
-"you may answer the next question with yes.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1370 scd/app-openpgp.c:2450
+msgid "card is permanently locked!\n"
 msgstr ""
-"Avaimen kuulumista nimetylle käyttäjätunnukselle EI voida varmistaa.\n"
-"Jos *todella*  tiedät mitä olet tekemässä, vastaa seuraavaan\n"
-"kysymykseen kyllä\n"
-"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:468
-#, fuzzy
-msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Haluatko käyttää tätä avainta kaikesta huolimatta? "
+#: scd/app-openpgp.c:1375
+#, c-format
+msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:502
-msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "VAROITUS: Käytettyyn avaimeen ei luoteta!\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1382
+msgid "|A|Admin PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:509
-msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
+#. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
+#. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
+#. to get some infos on the string.
+#: scd/app-openpgp.c:1531
+msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr ""
-"VAROITUS: tämä avain saattaa olla mitätöity (mitätöintiavainta ei "
-"saatavilla)\n"
 
-#: g10/pkclist.c:518
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen nimetty mitätöijä on mitätöinyt avaimen!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1531
+msgid "|N|New PIN"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:521
-msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VAROITUS: Tämän avaimen haltija on mitätöinyt avaimen!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1535
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:522
+#: scd/app-openpgp.c:1585 scd/app-openpgp.c:2034
 #, fuzzy
-msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
-msgstr "         Tämä voi merkitä sitä, että allekirjoitus on väärennös.\n"
+msgid "error reading application data\n"
+msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:528
-msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "VAROITUS: Haltija on mitätöinyt tämän aliavaimen!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1591 scd/app-openpgp.c:2041
+#, fuzzy
+msgid "error reading fingerprint DO\n"
+msgstr "%s: virhe luettaessa vapaata tietuetta: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:533
-msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Huom: Tämä avain on poistettu käytöstä\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1601
+#, fuzzy
+msgid "key already exists\n"
+msgstr "\"%s\" on jo pakattu\n"
 
-#: g10/pkclist.c:553
-#, c-format
-msgid "Note: Verified signer's address is `%s'\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1605
+msgid "existing key will be replaced\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:560
-#, c-format
-msgid "Note: Signer's address `%s' does not match DNS entry\n"
-msgstr ""
+#: scd/app-openpgp.c:1607
+#, fuzzy
+msgid "generating new key\n"
+msgstr "luo uusi avainpari"
 
-#: g10/pkclist.c:572
-msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1774
+msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:580
-msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1781
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:591
-msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Huom: Tämä avain on vanhentunut!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1788
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:602
-msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1796 scd/app-openpgp.c:1803
+#, c-format
+msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
 msgstr ""
-"VAROITUS: Tätä avainta ei ole varmennettu luotettavalla allekirjoituksella!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:604
-msgid ""
-"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1866
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to store the key: %s\n"
+msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
+
+#: scd/app-openpgp.c:1925
+msgid "please wait while key is being generated ...\n"
 msgstr ""
-"         Mikään ei takaa sitä, että allekirjoitus todella kuuluu "
-"haltijalleen.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:612
-msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "VAROITUS: Tähän avaimeen EI luoteta!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1939
+#, fuzzy
+msgid "generating key failed\n"
+msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:613
-msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
-msgstr "         Allekirjoitus on luultavasti VÄÄRENNÖS.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1942
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:621
-msgid ""
-"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+#: scd/app-openpgp.c:1999
+msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr ""
-"VAROITUS: Tätä avainta ei ole varmennettu tarpeeksi luotettavalla \n"
-"allekirjoituksella!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:623
-msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Ei ole varmaa, että allekirjoitus kuuluu haltijalle.\n"
+# Ensimmäinen %s on binary, textmode tai unknown, ks. alla
+#: scd/app-openpgp.c:2131
+#, fuzzy, c-format
+msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
+msgstr "%sallekirjoitus, tiivistealgoritmi %s\n"
 
-#: g10/pkclist.c:822 g10/pkclist.c:864 g10/pkclist.c:1076 g10/pkclist.c:1146
+#: scd/app-openpgp.c:2182
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgstr "%s: ohitettu: %s\n"
+msgid "signatures created so far: %lu\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:834 g10/pkclist.c:1114
+#: scd/app-openpgp.c:2190
 #, c-format
-msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: ohitettu: julkinen avain on jo olemassa\n"
-
-#: g10/pkclist.c:885
-msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Et määritellyt käyttäjätunnusta. (voit käyttää valitsinta \"-r\")\n"
-
-#: g10/pkclist.c:909
-msgid "Current recipients:\n"
+msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
 msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:935
+#: scd/app-openpgp.c:2455
 msgid ""
-"\n"
-"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr ""
-"\n"
-"Syötä käyttäjätunnus.  Lopeta tyhjällä rivillä: "
 
-#: g10/pkclist.c:960
-msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Käyttäjätunnusta ei löydy.\n"
+#: scd/app-openpgp.c:2528 scd/app-openpgp.c:2538
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
+msgstr "kelvollista OpenPGP-dataa ei löytynyt.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:969 g10/pkclist.c:1043
-msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "ohitettu: julkinen avain on jo asetettu oletusvastaanottajaksi\n"
+#: scd/scdaemon.c:105
+msgid "run in multi server mode (foreground)"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:990
-msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Julkinen avain on poistettu käytöstä\n"
+#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:356
+#, fuzzy
+msgid "read options from file"
+msgstr "luetaan asetukset tiedostosta \"%s\"\n"
 
-#: g10/pkclist.c:999
-msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "ohitettu: julkinen avain on jo asetettu\n"
+#: scd/scdaemon.c:121
+msgid "|N|connect to reader at port N"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:1034
-#, fuzzy, c-format
-msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "tuntematon oletusvastaanottaja \"%s\"\n"
+#: scd/scdaemon.c:122
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
+msgstr "|NIMI|käytä NIMI oletusvastaanottajana"
 
-#: g10/pkclist.c:1092
-#, c-format
-msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s ohitettu: julkinen avain on poistettu käytöstä\n"
+#: scd/scdaemon.c:123
+#, fuzzy
+msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
+msgstr "|NIMI|käytä NIMI oletusvastaanottajana"
 
-#: g10/pkclist.c:1154
-msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "ei kelvollisia vastaanottajia\n"
+#: scd/scdaemon.c:126
+#, fuzzy
+msgid "do not use the internal CCID driver"
+msgstr "älä käytä lainkaan päätettä"
 
-#: g10/plaintext.c:91
-msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
+#: scd/scdaemon.c:131
+msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr ""
-"dataa ei ole tallennettu, käytä valitsinta \"--output\" tallentaaksesi\n"
 
-#: g10/plaintext.c:135 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:158
-#, c-format
-msgid "error creating `%s': %s\n"
-msgstr "virhe luotaessa \"%s\": %s\n"
+#: scd/scdaemon.c:132
+#, fuzzy
+msgid "allow the use of admin card commands"
+msgstr "ristiriitainen komento\n"
 
-#: g10/plaintext.c:452
-msgid "Detached signature.\n"
-msgstr "Erillinen allekirjoitus.\n"
+#: scd/scdaemon.c:191
+#, fuzzy
+msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
+msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
 
-#: g10/plaintext.c:458
-msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr "Anna datatiedoston nimi: "
+#: scd/scdaemon.c:193
+msgid ""
+"Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
+"Smartcard daemon for GnuPG\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:490
-msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr "luetaan vakiosyötettä ...\n"
+#: scd/scdaemon.c:667
+msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:524
-msgid "no signed data\n"
-msgstr "ei allekirjoitettua dataa\n"
+#: scd/scdaemon.c:1008
+#, c-format
+msgid "handler for fd %d started\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/plaintext.c:538
+#: scd/scdaemon.c:1013
 #, c-format
-msgid "can't open signed data `%s'\n"
-msgstr "allekirjoitetun datan \"%s\" avaaminen ei onnistu\n"
+msgid "handler for fd %d terminated\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:104
+#: sm/base64.c:318
 #, fuzzy, c-format
-msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr "nimetön vastaanottaja; yritän käyttää salaista avainta %08lX ...\n"
-
-#: g10/pubkey-enc.c:135
-msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr "ok, nimetön vastaanottaja olet sinä.\n"
-
-#: g10/pubkey-enc.c:223
-msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr "vanhaa DEK-koodaus ei tueta\n"
+msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
+msgstr "epäkelpo radix64-merkki %02x ohitettu\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:244
+#: sm/call-dirmngr.c:182
 #, c-format
-msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "salausalgoritmi %d%s on tuntematon tai poistettu käytöstä\n"
+msgid "no running dirmngr - starting `%s'\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:282
+#: sm/call-dirmngr.c:216
+#, fuzzy
+msgid "malformed DIRMNGR_INFO environment variable\n"
+msgstr "GPG_AGENT_INFO-ympäristömuuttuja on väärin muotoiltu\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:228
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr "HUOM: salausalgoritmia %d ei löydy valinnoista\n"
+msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "gpg-agent-protokollaversio %d ei ole tuettu\n"
+
+#: sm/call-dirmngr.c:242
+msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/pubkey-enc.c:302
+#: sm/certchain.c:115
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "HUOM: salainen avain %08lX vanheni %s\n"
+msgid "critical certificate extension %s is not supported"
+msgstr "gpg-agent-protokollaversio %d ei ole tuettu\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:308
-msgid "NOTE: key has been revoked"
-msgstr "HUOM: avain on mitätöity!"
+#: sm/certchain.c:153
+msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:104 g10/revoke.c:118 g10/revoke.c:130 g10/revoke.c:176
-#: g10/revoke.c:188 g10/revoke.c:588
-#, c-format
-msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr "build_packet epäonnistui: %s\n"
+#: sm/certchain.c:191
+msgid "critical marked policy without configured policies"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:147
+#: sm/certchain.c:201
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "avain %08lX: ei käyttäjätunnusta\n"
-
-#: g10/revoke.c:308
-msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr "Mitätöinnin tekee:\n"
+msgid "failed to open `%s': %s\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:312
-msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr "(Tämä on arkaluonteinen mitätöintiavain)\n"
+#: sm/certchain.c:208 sm/certchain.c:237
+msgid "note: non-critical certificate policy not allowed"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:316
+#: sm/certchain.c:212 sm/certchain.c:241
 #, fuzzy
-msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Luo tälle avaimelle mitätöintivarmenne? "
+msgid "certificate policy not allowed"
+msgstr "kirjoitan salaisen avaimen kohteeseen \"%s\"\n"
 
-#: g10/revoke.c:329 g10/revoke.c:554
-msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr "ASCII-koodattu tuloste määritetty.\n"
+#: sm/certchain.c:352
+msgid "looking up issuer at external location\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:344 g10/revoke.c:568
+#: sm/certchain.c:372
 #, c-format
-msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr "make_keysig_packet epäonnistui: %s\n"
+msgid "number of issuers matching: %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:407
-msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr "Mitätöintivarmenne luotu.\n"
+#: sm/certchain.c:525 sm/certchain.c:689 sm/certchain.c:1192 sm/decrypt.c:261
+#: sm/encrypt.c:342 sm/sign.c:325 sm/verify.c:107
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
+msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:413
-#, fuzzy, c-format
-msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr "mitätöintiavainta ei löydy avaimelle \"%s\"\n"
+#: sm/certchain.c:616
+#, fuzzy
+msgid "certificate has been revoked"
+msgstr "HUOM: avain on mitätöity!"
 
-#: g10/revoke.c:471
+#: sm/certchain.c:625
+#, fuzzy
+msgid "no CRL found for certificate"
+msgstr "virheellinen varmenne"
+
+#: sm/certchain.c:629
+#, fuzzy
+msgid "the available CRL is too old"
+msgstr "Avain saatavilla kohteessa: "
+
+#: sm/certchain.c:631
+msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certchain.c:636
 #, fuzzy, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "salaista avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
+msgid "checking the CRL failed: %s"
+msgstr "luodun allekirjoituksen tarkistus epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/revoke.c:500
+#: sm/certchain.c:714
+#, fuzzy
+msgid "no issuer found in certificate"
+msgstr "luo mitätöintivarmenne"
+
+#: sm/certchain.c:741
 #, c-format
-msgid "no corresponding public key: %s\n"
-msgstr "ei vastaavaa julkista avainta: %s\n"
+msgid "certificate with invalid validity: %s"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:511
-msgid "public key does not match secret key!\n"
-msgstr "julkinen avain ei täsmää salaiseen avaimeen!\n"
+#: sm/certchain.c:757
+msgid "certificate not yet valid"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:518
+#: sm/certchain.c:770
 #, fuzzy
-msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Luo tälle avaimelle mitätöintivarmenne? "
+msgid "certificate has expired"
+msgstr "Tämä avain on vanhentunut!"
 
-#: g10/revoke.c:535
-msgid "unknown protection algorithm\n"
-msgstr "tuntematon suojausalgoritmi\n"
+#: sm/certchain.c:813
+msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:543
-msgid "NOTE: This key is not protected!\n"
-msgstr "HUOM: Tätä avainta ei ole suojattu!\n"
+#: sm/certchain.c:881
+msgid "root certificate is not marked trusted"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:594
-msgid ""
-"Revocation certificate created.\n"
-"\n"
-"Please move it to a medium which you can hide away; if Mallory gets\n"
-"access to this certificate he can use it to make your key unusable.\n"
-"It is smart to print this certificate and store it away, just in case\n"
-"your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
-"your machine might store the data and make it available to others!\n"
+#: sm/certchain.c:892
+#, fuzzy, c-format
+msgid "fingerprint=%s\n"
+msgstr "näytä sormenjälki"
+
+#: sm/certchain.c:897
+msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
 msgstr ""
-"Mitätöintivarmenne luotu.\n"
-"\n"
-"Ole hyvä ja siirrä se medialle, jonka voit piilottaa; jos Mallory saa \n"
-"käsiinsä tämän varmenteen, hän voi tehdä sillä avaimesta "
-"käyttökelvottoman. \n"
-"On järkevää tulostaa tämä varmenne ja tallentaa se siltä varalta, että \n"
-"mediastasi tulee lukukelvoton.  Mutta varoituksen sanana: Tietokoneesi \n"
-"tulostusjärjestelmä saattaa tallentaa datan ja saattaa sen muiden "
-"saataville!\n"
 
-#: g10/revoke.c:635
-msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr "Valitse mitätöinnin syy:\n"
+#: sm/certchain.c:912
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking the trust list failed: %s\n"
+msgstr "luodun allekirjoituksen tarkistus epäonnistui: %s\n"
+
+#: sm/certchain.c:939 sm/import.c:158
+msgid "certificate chain too long\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:645
-msgid "Cancel"
-msgstr "Peru"
+#: sm/certchain.c:951
+msgid "issuer certificate not found"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:647
-#, c-format
-msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr "(Todennäköisesti haluat valita %d tässä)\n"
+#: sm/certchain.c:984
+#, fuzzy
+msgid "certificate has a BAD signature"
+msgstr "tarkista allekirjoitus"
 
-#: g10/revoke.c:688
-msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr "Syötä vapaaehtoinen kuvaus; lopeta tyhjään riviin:\n"
+#: sm/certchain.c:1014
+msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:716
+#: sm/certchain.c:1065
 #, c-format
-msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr "Mitätöinnin syy: %s\n"
+msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
+msgstr ""
 
-#: g10/revoke.c:718
-msgid "(No description given)\n"
-msgstr "(Kuvausta ei annettu)\n"
+#: sm/certcheck.c:52
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+msgstr "DSA vaatii 160-bittisen tiivistealgoritmin käyttöä\n"
 
-#: g10/revoke.c:723
+#: sm/certcheck.c:177 sm/sign.c:479 sm/verify.c:189
+msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:61 sm/certdump.c:147
 #, fuzzy
-msgid "Is this okay? (y/N) "
-msgstr "Kelpaako tämä? "
+msgid "none"
+msgstr "ei"
 
-#: g10/seckey-cert.c:55
-msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr "salaisen avaimen osat eivät ole käytettävissä\n"
+#: sm/certdump.c:156
+#, fuzzy
+msgid "[none]"
+msgstr "tuntematon "
 
-#: g10/seckey-cert.c:61
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
-msgstr "suojausalgoritmi %d%s ei ole käytettävissä\n"
+#: sm/certdump.c:529 sm/certdump.c:592
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid encoding]"
+msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
+
+#: sm/certdump.c:537
+msgid "[Error - out of core]"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:572
+msgid "[Error - No name]"
+msgstr ""
+
+#: sm/certdump.c:597
+#, fuzzy
+msgid "[Error - invalid DN]"
+msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:72
+#: sm/certdump.c:758
 #, fuzzy, c-format
-msgid "protection digest %d is not supported\n"
-msgstr "suojausalgoritmi %d%s ei ole käytettävissä\n"
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
+"\"%s\"\n"
+"S/N %s, ID %08lX, created %s"
+msgstr ""
+"Tarvitset salasanan avataksesi salaisen avaimen käyttäjälle:\n"
+"\"%.*s\"\n"
+"%u-bittinen %s-avain, tunnus %08lX, luotu %s%s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:266
-msgid "Invalid passphrase; please try again"
-msgstr "Salasana ei kelpaa; yritä uudestaan"
+#: sm/certlist.c:123
+msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:267
-#, c-format
-msgid "%s ...\n"
-msgstr "%s ...\n"
+#: sm/certlist.c:133 sm/keylist.c:254
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error getting key usage information: %s\n"
+msgstr "virhe kirjoitettaessa salaiseen avainrenkaaseen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:328
-msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
-msgstr "VAROITUS: Havaittiin heikko avain -  vaihda salasanaa uudestaan.\n"
+#: sm/certlist.c:143
+msgid "certificate should have not been used for certification\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/seckey-cert.c:366
-msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+#: sm/certlist.c:155
+msgid "certificate should have not been used for OCSP response signing\n"
 msgstr ""
-"luodaan paheksuttava 16-bittinen tarkistussumma salaisen avaimen suojaksi\n"
 
-#: g10/seskey.c:54
-msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "luotu avain on heikko - yritän uudestaan\n"
+#: sm/certlist.c:166
+msgid "certificate should have not been used for encryption\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:167
+msgid "certificate should have not been used for signing\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:168
+msgid "certificate is not usable for encryption\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certlist.c:169
+msgid "certificate is not usable for signing\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/certreqgen.c:466
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: invalid algorithm\n"
+msgstr "virheellinen tiivistealgoritmi \"%s\"\n"
 
-#: g10/seskey.c:59
+#: sm/certreqgen.c:479
 #, c-format
-msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
+msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
 msgstr ""
-"heikon avaimen luomista symmetriselle salaimelle ei voitu välttää; \n"
-"yritettiin %d kertaa!\n"
 
-#: g10/seskey.c:222
-msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
+#: sm/certreqgen.c:493
+#, c-format
+msgid "line %d: no subject name given\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:236
+#: sm/certreqgen.c:501
 #, c-format
-msgid "DSA key %s uses an unsafe (%u bit) hash\n"
+msgid "line %d: invalid subject name label `%.*s'\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/seskey.c:248
+#: sm/certreqgen.c:504
 #, c-format
-msgid "DSA key %s requires a %u bit or larger hash\n"
+msgid "line %d: invalid subject name `%s' at pos %d\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:76
-msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr "VAROITUS: allekirjoitustiiviste ei täsmää viestin kanssa\n"
+#: sm/certreqgen.c:520
+#, fuzzy, c-format
+msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgstr "Sähköpostiosoite ei kelpaa\n"
 
-#: g10/sig-check.c:101
+#: sm/certreqgen.c:532
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr "VAROITUS: allekirjoitusaliavain %08lX ei ole ristiinvarmennettu\n"
+msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:113
+#: sm/certreqgen.c:547
 #, fuzzy, c-format
-msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
+msgid "line %d: key generation failed: %s\n"
+msgstr "Avaimen luonti epäonnistui: %s\n"
+
+#: sm/decrypt.c:326
+msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
 msgstr ""
-"VAROITUS: allekirjoitusaliavaimella %08lX on epäkelpo ristiinvarmennus\n"
 
-#: g10/sig-check.c:181
-#, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
+#: sm/decrypt.c:328
+msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/sig-check.c:182
+#: sm/delete.c:52 sm/delete.c:103
 #, fuzzy, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr "julkinen avain %08lX on %lu sekuntia uudempi kuin allekirjoitus\n"
+msgid "certificate `%s' not found: %s\n"
+msgstr "avainta \"%s\" ei löydy: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:193
+#: sm/delete.c:113 sm/keydb.c:1384 sm/keydb.c:1477
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"avain on luotu %lu sekunti tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
-"kellon kanssa on ongelmia)\n"
+msgid "error locking keybox: %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa avainlohkoa: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:195
+#: sm/delete.c:134
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"avain on luotu %lu sekuntia tulevaisuudessa (on tapahtunut aikahyppy tai\n"
-"kellon kanssa on ongelmia)\n"
+msgid "duplicated certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "Mitätöintivarmenne luotu.\n"
 
-#: g10/sig-check.c:205
+#: sm/delete.c:136
 #, fuzzy, c-format
-msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "HUOM: allekirjoitusavain %08lX vanheni %s\n"
+msgid "certificate `%s' deleted\n"
+msgstr "valinta %c%lu on kopio\n"
 
-#: g10/sig-check.c:287
+#: sm/delete.c:166
 #, fuzzy, c-format
-msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
-"Epäkelpo allekirjoitus avaimelta %08lX oletettavasti johtuen tuntemattomasta "
-"\"critical bit\":istä\n"
+msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
+msgstr "avainlohkojen poisto epäonnistui: %s\n"
+
+#: sm/encrypt.c:333
+#, fuzzy
+msgid "no valid recipients given\n"
+msgstr "(Kuvausta ei annettu)\n"
 
-#: g10/sig-check.c:544
+#: sm/export.c:562 sm/export.c:578 sm/import.c:525 sm/import.c:550
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "avain %08lX: ei vastaavaa aliavainta aliavaimen mitätöintipaketille\n"
+msgid "error creating temporary file: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:570
+#: sm/export.c:569 sm/import.c:533
 #, fuzzy, c-format
-msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "avain %08lX: ei aliavainta aliavaimen liitosallekirjoitukselle\n"
+msgid "error writing to temporary file: %s\n"
+msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:85
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:244
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a signature"
+msgstr "|[tiedosto]|tee allekirjoitus"
+
+#: sm/gpgsm.c:245
+#, fuzzy
+msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
+msgstr "|[tiedosto]|tee selkokielinen allekirjoitus"
+
+#: sm/gpgsm.c:253
+#, fuzzy
+msgid "list external keys"
+msgstr "näytä salaiset avaimet"
+
+#: sm/gpgsm.c:255
+#, fuzzy
+msgid "list certificate chain"
+msgstr "virheellinen varmenne"
+
+#: sm/gpgsm.c:258
+#, fuzzy
+msgid "remove key from the public keyring"
+msgstr "poista avaimet julkisten avainten renkaasta"
+
+#: sm/gpgsm.c:261
+#, fuzzy
+msgid "import certificates"
+msgstr "virheellinen varmenne"
+
+#: sm/gpgsm.c:262
+#, fuzzy
+msgid "export certificates"
+msgstr "virheellinen varmenne"
+
+#: sm/gpgsm.c:263
+msgid "register a smartcard"
 msgstr ""
-"notaatiodataa ei voi laittaa v3-allekirjoituksiin (PGP 2.x -tyyliset)\n"
 
-#: g10/sign.c:93
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:264
+msgid "run in server mode"
 msgstr ""
-"notaatiodataa ei voi laittaa v3-avainallekirjoituksiin (PGP 2.x -tyyliset)\n"
 
-#: g10/sign.c:107
-#, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:265
+msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr ""
-"VAROITUS: %%-laajennus ei onnistu (liian suuri).  Käytetään "
-"laajentamatonta.\n"
 
-#: g10/sign.c:124
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:267
+msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr ""
-"käytäntö-URL:ia ei voi laittaa v3-allekirjoituksiin (PGP 2.x -tyyliset)\n"
 
-#: g10/sign.c:132
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
+#: sm/gpgsm.c:268
+#, fuzzy
+msgid "change a passphrase"
+msgstr "muuta salasanaa"
+
+#: sm/gpgsm.c:282
+#, fuzzy
+msgid "create base-64 encoded output"
+msgstr "tuota ascii-koodattu tuloste"
+
+#: sm/gpgsm.c:284
+msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr ""
-"käytäntö-URL:ia ei voi laittaa v3-avainallekirjoituksiin (PGP 2.x -"
-"tyyliset)\n"
 
-#: g10/sign.c:145
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:286
+msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr ""
-"VAROITUS: käytäntö-url:n %%-laajennus ei onnistu (liian suuri). \n"
-"Käytetään laajentamatonta.\n"
 
-#: g10/sign.c:173
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
-"unexpanded.\n"
+#: sm/gpgsm.c:288
+msgid "assume input is in binary format"
 msgstr ""
-"VAROITUS: käytäntö-url:n %%-laajennus ei onnistu (liian suuri). \n"
-"Käytetään laajentamatonta.\n"
 
-#: g10/sign.c:347
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr "luodun allekirjoituksen tarkistus epäonnistui: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:293
+msgid "use system's dirmngr if available"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:356
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s-allekirjoitus lähettäjältä: \"%s\"\n"
+#: sm/gpgsm.c:294
+msgid "never consult a CRL"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:788
-msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: sm/gpgsm.c:301
+msgid "check validity using OCSP"
 msgstr ""
-"voit tehdä erillisiä allekirjoituksia PGP 2.x -muodon avaimilla \n"
-"vain --pgp2-tilassa\n"
 
-#: g10/sign.c:862
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+#: sm/gpgsm.c:304
+msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr ""
-"valittua tiivistesalgoritmia %s (%d) ei löydy vastaanottajan valinnoista\n"
 
-#: g10/sign.c:988
-msgid "signing:"
-msgstr "allekirjoitetaan:"
+#: sm/gpgsm.c:307
+msgid "|FILE|take policy information from FILE"
+msgstr ""
 
-#: g10/sign.c:1100
-msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+#: sm/gpgsm.c:310
+msgid "do not check certificate policies"
 msgstr ""
-"PGP 2.x -muodon avaimilla voi allekirjoittaa tekstimuotoon \n"
-"vain --pgp2-tilassa\n"
 
-#: g10/sign.c:1278
-#, c-format
-msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr "käytetään %s-salausta\n"
+#: sm/gpgsm.c:314
+msgid "fetch missing issuer certificates"
+msgstr ""
 
-#: g10/skclist.c:127 g10/skclist.c:191
-msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+#: sm/gpgsm.c:318
+msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
+msgstr "|NIMI|käytä NIMI oletusvastaanottajana"
+
+#: sm/gpgsm.c:320
+msgid "use the default key as default recipient"
+msgstr "käytä oletusavainta oletusvastaanottajana"
+
+#: sm/gpgsm.c:337
+msgid "don't use the terminal at all"
+msgstr "älä käytä lainkaan päätettä"
+
+#: sm/gpgsm.c:341
+msgid "force v3 signatures"
+msgstr "käytä aina v3-allekirjoituksia"
+
+#: sm/gpgsm.c:342
+msgid "always use a MDC for encryption"
+msgstr "käytä aina MDC:tä salaamiseen"
+
+#: sm/gpgsm.c:347
+msgid "batch mode: never ask"
+msgstr "eräajo: älä kysy mitään"
+
+#: sm/gpgsm.c:348
+msgid "assume yes on most questions"
+msgstr "oleta myönteinen vastaust useimpiin kysymyksiin"
+
+#: sm/gpgsm.c:349
+msgid "assume no on most questions"
+msgstr "oleta kielteinen vastaust useimpiin kysymyksiin"
+
+#: sm/gpgsm.c:351
+msgid "add this keyring to the list of keyrings"
+msgstr "lisää tämä avainrengas avainrenkaiden luetteloon"
+
+#: sm/gpgsm.c:352
+msgid "add this secret keyring to the list"
+msgstr "lisää tämä salainen avainrengas luetteloon"
+
+#: sm/gpgsm.c:353
+msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
+msgstr "|NIMI|käytä oletusarvoisesti salaista avainta NIMI"
+
+#: sm/gpgsm.c:354
+msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
+msgstr "|PALVELIN|käytä tätä palvelinta avainten etsimiseen"
+
+#: sm/gpgsm.c:355
+msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
+msgstr "|NIMI|aseta päätteen merkistöksi NIMI"
+
+#: sm/gpgsm.c:359
+msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr ""
-"avainta ei ole merkitty turvattomaksi - sitä ei voida käyttää jäljitellyn\n"
-"satunnaislukugeneraattorin kanssa!\n"
 
-#: g10/skclist.c:158
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "ohitetaan \"%s\": kopio\n"
+#: sm/gpgsm.c:374
+msgid "|FILE|load extension module FILE"
+msgstr "|TIEDOSTO|lataa laajennusmoduuli TIEDOSTO"
 
-#: g10/skclist.c:166 g10/skclist.c:176 g10/skclist.c:185
-#, fuzzy, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "ohitetaan \"%s\": %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:380
+msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
+msgstr "|NIMI|käytä salausalgoritmia NIMI"
 
-#: g10/skclist.c:171
-msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr "ohitetaan: salainen avain on jo paikalla\n"
+#: sm/gpgsm.c:382
+msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
+msgstr "|NIMI|käytä viestintiivistealgoritmia NIMI"
+
+#: sm/gpgsm.c:384
+msgid "|N|use compress algorithm N"
+msgstr "|N|käytä pakkausalgoritmia N"
+
+#: sm/gpgsm.c:520
+#, fuzzy
+msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Käyttö: gpg [valitsimet] [tiedostot] (-h näyttää ohjeen)"
+
+#: sm/gpgsm.c:523
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
+"sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
+"default operation depends on the input data\n"
+msgstr ""
+"Syntaksi: gpg [valitsimet] [tiedostot]\n"
+"allekirjoita, tarkista, salaa tai avaa\n"
+"oletustoiminto riippuu syötteestä\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:617
+#, fuzzy
+msgid "usage: gpgsm [options] "
+msgstr "käyttö: gpg [valitsimet] "
+
+#: sm/gpgsm.c:698
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't encrypt to `%s': %s\n"
+msgstr "yhteys kohteeseen \"%s\" ei onnistu: %s\n"
 
-#: g10/skclist.c:186
-#, fuzzy
-msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
+#: sm/gpgsm.c:772
+#, c-format
+msgid "libksba is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr ""
-"ohitetaan \"%s\": tämä on PGP:n luoma ElGamal-avain, jolla ei voi "
-"allekirjoittaa turvallisesti!\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:60 g10/trustdb.c:366
-#, c-format
-msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr "luottamustietue %lu, tyyppi %d: kirjoittaminen epäonnistui: %s\n"
+#: sm/gpgsm.c:1252
+msgid "WARNING: running with faked system time: "
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:105
-#, c-format
-msgid ""
-"# List of assigned trustvalues, created %s\n"
-"# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
+#: sm/gpgsm.c:1317
+#, fuzzy, c-format
+msgid "importing common certificates `%s'\n"
+msgstr "kirjoitetaan kohteeseen \"%s\"\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1335
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't sign using `%s': %s\n"
+msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
+
+#: sm/gpgsm.c:1519
+msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr ""
-"# Luettelo annettuista luottamusarvoista, luotu %s\n"
-"# (Käytä \"gpg --import-ownertrust\" palauttaaksesi ne)\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160 g10/tdbdump.c:168 g10/tdbdump.c:173 g10/tdbdump.c:178
+#: sm/import.c:110
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error in `%s': %s\n"
-msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
+msgid "total number processed: %lu\n"
+msgstr "Kaikkiaan käsitelty: %lu\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:160
+#: sm/import.c:227
 #, fuzzy
-msgid "line too long"
-msgstr "rivi on liian pitkä\n"
+msgid "error storing certificate\n"
+msgstr "luo mitätöintivarmenne"
 
-#: g10/tdbdump.c:168
-msgid "colon missing"
+#: sm/import.c:235
+msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/tdbdump.c:174
-#, fuzzy
-msgid "invalid fingerprint"
-msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
+#: sm/import.c:421 sm/import.c:453
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error importing certificate: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:179
-#, fuzzy
-msgid "ownertrust value missing"
-msgstr "tuo luottamusasteet"
+#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:384
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading input: %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:215
+#: sm/keydb.c:190
 #, fuzzy, c-format
-msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
-msgstr "virhe etsittäessä luottamustietuetta: %s\n"
+msgid "error creating keybox `%s': %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa avainrengasta \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:219
+#: sm/keydb.c:193
+msgid "you may want to start the gpg-agent first\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/keydb.c:198
 #, fuzzy, c-format
-msgid "read error in `%s': %s\n"
-msgstr "lukuvirhe: %s\n"
+msgid "keybox `%s' created\n"
+msgstr "avainrengas \"%s\" luotu\n"
 
-#: g10/tdbdump.c:228 g10/trustdb.c:381
-#, c-format
-msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr "trustdb: synkronointi epäonnistui: %s\n"
+#: sm/keydb.c:1304 sm/keydb.c:1370
+#, fuzzy
+msgid "failed to get the fingerprint\n"
+msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:129 g10/tdbio.c:1445
-#, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr "trustdb rec %lu: lseek epäonnistui: %s\n"
+#: sm/keydb.c:1311 sm/keydb.c:1377
+#, fuzzy
+msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
+msgstr "TrustDB:n alustaminen ei onnistu: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:135 g10/tdbio.c:1452
+#: sm/keydb.c:1332
 #, c-format
-msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr "trustdb rec %lu: kirjoittaminen epäonnistuin (n=%d): %s\n"
+msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:245
-msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr "trustdb-tapahtuma on liian suuri\n"
+#: sm/keydb.c:1340
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:498
+#: sm/keydb.c:1348
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi sulkea: %s\n"
+msgid "error storing certificate: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:513
-#, c-format
-msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr "%s: hakemistoa ei ole olemassa!\n"
+#: sm/keydb.c:1392
+#, fuzzy, c-format
+msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
+msgstr "rev? mitätöinnin tarkistuksessa ongelmia: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:523 g10/tdbio.c:546 g10/tdbio.c:589
+#: sm/keydb.c:1401 sm/keydb.c:1489
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't create lock for `%s'\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi luoda: %s\n"
+msgid "error getting stored flags: %s\n"
+msgstr "virhe luotaessa salasanaa: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:525 g10/tdbio.c:592
+#: sm/keydb.c:1410 sm/keydb.c:1500
 #, fuzzy, c-format
-msgid "can't lock `%s'\n"
-msgstr "tiedostoa \"%s\" ei voi avata\n"
+msgid "error storing flags: %s\n"
+msgstr "virhe luettaessa tiedostoa \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:551
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr "%s: versiotietueen luonti epäonnistui: %s"
+#: sm/misc.c:57
+msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
+msgstr ""
+
+#: sm/qualified.c:113
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
+msgstr "virhe: sormenjälki on väärä\n"
 
-#: g10/tdbio.c:555
+#: sm/qualified.c:131
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr "%s: luotu trustdb ei kelpaa\n"
+msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:558
+#: sm/qualified.c:224
 #, c-format
-msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr "%s: trustdb luotu\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
+"\n"
+"%s%sAre you really sure that you want to do this?"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:602
-msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
-msgstr "HUOM: trustdb:n ei voida kirjoittaa\n"
+#: sm/qualified.c:233
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:619
+#: sm/qualified.c:321
 #, c-format
-msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr "%s: trustdb ei kelpaa\n"
+msgid ""
+"You are about to create a signature using your certificate:\n"
+"\"%s\"\n"
+"Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:651
-#, c-format
-msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr "%s: hajautustaulukon luonti ei onnistu: %s\n"
+#: sm/sign.c:444
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
+msgstr "luodun allekirjoituksen tarkistus epäonnistui: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:659
-#, c-format
-msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr "%s: virhe päivitettäessä versiotietuetta: %s\n"
+#: sm/verify.c:388
+#, fuzzy
+msgid "Signature made "
+msgstr "Allekirjoitus vanheni %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:696 g10/tdbio.c:712 g10/tdbio.c:726
-#: g10/tdbio.c:756 g10/tdbio.c:1378 g10/tdbio.c:1405
-#, c-format
-msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr "%s: virhe luettaessa versiotietuetta: %s\n"
+#: sm/verify.c:392
+msgid "[date not given]"
+msgstr ""
 
-#: g10/tdbio.c:735
+#: sm/verify.c:393
 #, c-format
-msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr "%s: virhe kirjoitettaessa versiotietuetta: %s\n"
+msgid " using certificate ID %08lX\n"