gpg: Make decryption of -R work w/o --try-secret-key or --default-key.
[gnupg.git] / po / nb.po
index c50c8d3..4e5bc40 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,26 +1,30 @@
-# Norwegian translation (bokmål dialect) of GnuPG.
-# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
+# Norwegian (bokmål) translation of Gnu Privacy Guard.
+# Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
-# Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
+# Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>, 2004.
+# Åka Sikrom <a4 -at- hush -dot- com>, 2016.
 #
 # Send this file to:
 # translations@gnupg.org
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.4.3\n"
+"Project-Id-Version: GNU gnupg 2.1.14\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-11 19:18+0100\n"
-"Last-Translator: Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@fagskolen.gjovik.no>\n"
-"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-07-15 10:27+0100\n"
+"Last-Translator: Åka Sikrom <a4 æt hush dåt com>\n"
+"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 "Language: nb\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2016-06-15 11:29+0000\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å skaffe pin-inntastingslås: %s\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
@@ -29,41 +33,36 @@ msgstr "klarte ikke 
 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
 msgid "|pinentry-label|_OK"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_OK"
 
 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Avbryt"
 
 msgid "|pinentry-label|_Yes"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Ja"
 
 msgid "|pinentry-label|_No"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Nei"
 
 msgid "|pinentry-label|PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|PIN:"
 
 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-label|_Lagre i passordbehandler"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre passordfrasen synlig på skjermen?"
 
 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
-msgstr ""
+msgstr "|pinentry-tt|Gjør passordfrase synlig"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "invalid passphrase"
 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+msgstr "|pinentry-tt|Skjul passordfrase"
 
 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
 #. for the quality bar.
-#, fuzzy
 msgid "Quality:"
-msgstr "gyldighet: %s"
+msgstr "Kvalitet:"
 
 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
@@ -73,463 +72,433 @@ msgstr "gyldighet: %s"
 #. will be used.
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
 msgstr ""
+"Kvaliteten på teksten overfor. Spør administrator for mer informasjon om "
+"hvordan kvaliteten vurderes."
 
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
 msgstr ""
+"Skriv inn PIN-kode slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for denne økta"
 
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
+"Skriv inn passordfrasen din, slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for "
+"gjeldende økt"
 
 msgid "PIN:"
-msgstr ""
+msgstr "PIN:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase:"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+msgstr "Passordfrase:"
 
 msgid "does not match - try again"
-msgstr ""
+msgstr "feil. Prøv igjen"
 
 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
 #. two %d give the current and maximum number of tries.
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
-msgstr ""
+msgstr "SETERROR %s (forsøk %d av %d)"
 
 msgid "Repeat:"
-msgstr ""
+msgstr "Gjenta:"
 
-#, fuzzy
 msgid "PIN too long"
-msgstr "for lang linje"
+msgstr "For lang PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Passphrase too long"
-msgstr "for lang linje"
+msgstr "For lang passordfrase"
 
-#, fuzzy
 msgid "Invalid characters in PIN"
-msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
+msgstr "Ugyldig tegn i PIN"
 
 msgid "PIN too short"
-msgstr ""
+msgstr "Koden er for kort"
 
-#, fuzzy
 msgid "Bad PIN"
-msgstr "ugyldig MPI"
+msgstr "Ugyldig PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Bad Passphrase"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+msgstr "Ugyldig passordfrase"
 
 #, c-format
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "ssh-nøkler som er lenger enn %d bit støttes ikke\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't create '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ lage Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't open `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't open '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ Ã¥pne Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av kort-serienummer: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "detected card with S/N: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "oppdaget kort med serienummer %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "ingen ssh-autentiseringnøkkel på kort: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no suitable card key found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart hemmelig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+msgstr "fant ingen passende kortnøkkel: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+msgstr "skyggelegging av nøkkel mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing key: %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av nøkkel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
 "allow this?"
 msgstr ""
+"En ssh-prosess ber om tillatelse til å brukt nøkkel%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AVil "
+"du tillate dette?"
 
 msgid "Allow"
-msgstr ""
+msgstr "Tillat"
 
 msgid "Deny"
-msgstr ""
+msgstr "Avvis"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
-msgstr "Tast inn den nye passfrasen for denne hemmelige nøkklen.\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for ssh-nøkkel%%0A  %F%%0A  (%c)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "Skriv inn denne passordfrasen på nytt"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+"Skriv inn passordfrase som skal brukes til å beskytte mottatt hemmelig nøkkel"
+"%%0A   %s%%0A   %s%%0Ai nøkkellageret for gpg-agent"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage strøm av sokkel: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please insert the card with serial number"
-msgstr ""
-"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
-"   %.*s\n"
+msgstr "Sett inn kort med serienummer"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
-msgstr ""
-"Vennligst fjern det nåværende kortet og sett inn kortet med serienummeret:\n"
-"   %.*s\n"
+msgstr "Fjern gjeldende kort og sett inn kort med serienummer"
 
-#, fuzzy
 msgid "Admin PIN"
-msgstr "|A|Admin PIN"
+msgstr "Admin-PIN"
 
 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
 #. used to unblock a PIN.
 msgid "PUK"
-msgstr ""
+msgstr "PUK"
 
 msgid "Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbakestillingskode"
 
 #, c-format
 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
-msgstr ""
+msgstr "%s%%0A%%0ABruk leserens kodeplate til å skrive."
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this Reset Code"
-msgstr "Gjenta denne PIN: "
+msgstr "Gjenta tilbakestillingskode"
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PUK"
-msgstr "Gjenta denne PIN: "
+msgstr "Gjenta PUK"
 
-#, fuzzy
 msgid "Repeat this PIN"
-msgstr "Gjenta denne PIN: "
+msgstr "Gjenta PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+msgstr "Tilbakestillingskode ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
 
-#, fuzzy
 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+msgstr "PUK-kode ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
 
 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
-msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
+msgstr "PIN ble ikke gjentatt korrekt. Prøv igjen"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "Skriv inn PIN-kode%s%s%s for å låse opp kort"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating temporary file: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under oppretting av midlertidig fil: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving til midlertidig fil: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter new passphrase"
-msgstr "Tast inn passfrase\n"
+msgstr "Skriv inn ny passordfrase"
 
-#, fuzzy
 msgid "Take this one anyway"
-msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+msgstr "Bruk denne likevel"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
 msgstr ""
+"Du har ikke skrevet inn en passordfrase.%0ATom passordfrase er ikke tillatt."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
+"Du har ikke skrevet inn en passordfrase. Dette er generelt ikke lurt."
+"%0ABekreft at du ikke vil beskytte nøkkelen."
 
 msgid "Yes, protection is not needed"
-msgstr ""
+msgstr "Ja, beskyttelse er unødvendig"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
+#, c-format
 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
-msgstr[0] "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
-msgstr[1] "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
+msgstr[0] "Passordfraser skal bestå av minst %u tegn."
+msgstr[1] "Passordfraser skal bestå av minst %u tegn."
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
 msgid_plural ""
 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Passordfraser bør inneholde minst %u siffer eller%%0Aspesialtegn."
+msgstr[1] "Passordfraser bør inneholde minst %u sifre eller%%0Aspesialtegn."
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
-msgstr ""
+msgstr "Ikke bruk kjente ord, uttrykk eller kjente mønster%%0Ai passordfraser."
 
 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
-msgstr ""
+msgstr "Advarsel: du har skrevet inn en svak passordfrase."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å%0Abeskytte ny nøkkel"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the new passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "Skriv inn ny passordfrase"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
 msgstr ""
-"@\n"
-"Valg:\n"
+"@Valg:\n"
 " "
 
 msgid "run in daemon mode (background)"
-msgstr ""
+msgstr "kjør som bakgrunnsprosess («daemon»)"
 
 msgid "run in server mode (foreground)"
-msgstr ""
+msgstr "kjør i tjenermodus (forgrunn)"
 
 msgid "verbose"
-msgstr "fyldig output"
+msgstr "detaljert utskrift"
 
 msgid "be somewhat more quiet"
-msgstr "være noenlunde stille"
+msgstr "være noenlunde stille"
 
 msgid "sh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "sh-utdata for kommandoer"
 
 msgid "csh-style command output"
-msgstr ""
+msgstr "csh-utdata for kommandoer"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|read options from FILE"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "|FIL|les valg fra valgt FIL"
 
 msgid "do not detach from the console"
-msgstr ""
+msgstr "ikke løsne fra konsoll"
 
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
-msgstr ""
+msgstr "ikke bruk tastatur og mus"
 
-#, fuzzy
 msgid "use a log file for the server"
-msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
+msgstr "bruk loggfil for tjeneren"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
-msgstr ""
+msgstr "|PGM|bruk PGM til inntasting av PIN-koder"
 
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
-msgstr ""
+msgstr "|PGM|bruk PGN som SCdaemon-program"
 
-#, fuzzy
 msgid "do not use the SCdaemon"
-msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
+msgstr "ikke bruk SCdaemon"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
-msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+msgstr "|NAME|godta enkelte kommandoer via «NAME»"
 
 msgid "ignore requests to change the TTY"
-msgstr ""
+msgstr "ignorer forespørsler om å bytte TTY"
 
 msgid "ignore requests to change the X display"
-msgstr ""
+msgstr "ignorer forespørsler om å bytte X-skjerm"
 
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|fjern hurtiglagrede PIN-koder etter N sekunder"
 
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
-msgstr ""
+msgstr "ikke bruk PIN-hurtiglager under signering"
 
-#, fuzzy
 msgid "disallow the use of an external password cache"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "ikke tillat bruk av eksternt passord-hurtiglager"
 
 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
-msgstr ""
+msgstr "ikke la klienter tillitsmarkere nøkler"
 
-#, fuzzy
 msgid "allow presetting passphrase"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "tillat valg av passordfrase på forhånd"
 
-msgid "allow caller to override the pinentry"
-msgstr ""
+msgid "disallow caller to override the pinentry"
+msgstr "ikke la kaller overstyre PIN-inntasting"
 
 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
-msgstr ""
+msgstr "la brukeren skrive inn passordfrase via Emacs"
 
 msgid "enable ssh support"
-msgstr ""
+msgstr "slå på ssh-støtte"
 
 msgid "enable putty support"
-msgstr ""
+msgstr "slå på støtte for putty"
 
 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
 #. reporting address.  This is so that we can change the
 #. reporting address without breaking the translations.
-#, fuzzy
 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
-msgstr "Vennligst rapporter feil til <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
+msgstr "Rapporter programfeil til <@EMAIL@>.\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: @GPG_AGENT@ [valg] («-h» for hjelp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: @GPG_AGENT@ [valg] [kommando [arg]]\n"
+"Håndtering av hemmelige nøkler for @GNUPG@\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
-msgstr ""
+msgstr "«%s» er et ugyldig feilsøkingsnivå\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
-msgstr "MERK: ingen standard valgfil «%s»\n"
+msgstr "Merk: standardvalg-fil «%s» finnes ikke\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "option file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "option file '%s': %s\n"
-msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
+msgstr "valgfil Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "reading options from `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "reading options from '%s'\n"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "leser valg fra Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
-msgstr ""
+msgstr "Merk: «%s» regnes ikke som et valg\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage sokkel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "socket name '%s' is too long\n"
-msgstr ""
+msgstr "sokkelnavnet «%s» er for langt\n"
 
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr ""
+msgstr "en gpg-agent kjører allerede. Lar være å starte en ny\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "error getting nonce for the socket\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av sokkel-anledning\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under knytning av sokkel til Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
+msgstr "klarte ikke å endre tillatelser til «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+msgstr "listen() mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "listening on socket '%s'\n"
-msgstr "skriver hemmelig nøkkel til «%s»\n"
+msgstr "lytter pÃ¥ sokkel Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ lage mappa Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "directory `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "directory '%s' created\n"
-msgstr "katalogen «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "mappa «%s» er opprettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
-msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
+msgstr "stat() mislyktes for «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "«%s» kan ikke brukes som hjemmemappe\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av anledning på fd %d: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "startet behandler 0x%lx for fd %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "avsluttet behandler 0x%lx for fd %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "startet ssh-behandler 0x%lx for fd %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "avsluttet ssh-behandler 0x%lx for fd %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
+msgstr "npth_pselect mislyktes: %s - venter 1s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
-msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
+msgstr "%s %s stoppet\n"
 
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen gpg-agent kjører i gjeldende økt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: gpg-preset-passphrase [valg] NØKKELGREP («-h» for hjelp)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
 "Password cache maintenance\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpg-preset-passphrase [valg] KEYGRIP\n"
+"Vedlikehold av hurtiglager for passord\n"
 
 msgid ""
 "@Commands:\n"
@@ -547,69 +516,72 @@ msgstr ""
 "Valg:\n"
 " "
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: gpg-protect-tool [valg] («-h» for hjelp)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
 "Secret key maintenance tool\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: gpg-protect-tool [valg] [arg]\n"
+"Håndteringsverktøy for hemmelige nøkler\n"
 
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse opp PKCS#12-objekt."
 
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse nytt PKCS#12-objekt."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
+"Skriv inn passordfrase for å låse nytt importert objekt i GnuPG-systemet."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
 msgstr ""
+"Skriv inn passordfrase eller PIN-kode som\n"
+"kreves for å fullføre gjeldende handling."
 
-#, fuzzy
 msgid "cancelled\n"
-msgstr "cancel|cancel"
+msgstr "avbrutt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under spørring etter passordfrase: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error opening '%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under Ã¥pning av Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "valgfil «%s»: %s\n"
+msgstr "fil «%s», linje %d: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+msgstr "uttrykk «%s» ignorert i «%s», linje %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
+msgstr "system-tillitsliste «%s» er ikke tilgjengelig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+msgstr "ugyldig fingeravtrykk i «%s», linje %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "ugyldig nøkkelvalg i «%s», linje %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av «%s», linje %d: %s\n"
 
 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
-msgstr ""
+msgstr "feil under lesing av liste over tillitsmerkede rotsertifikater\n"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
@@ -624,13 +596,14 @@ msgid ""
 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
 "certificates?"
 msgstr ""
+"Stoler du fullstendig på at%%0A  «%s»%%0Asertifiserer brukersertifikater "
+"korrekt?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Yes"
-msgstr "ja"
+msgstr "Ja"
 
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Nei"
 
 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
@@ -644,137 +617,139 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
 "fingerprint:%%0A  %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kontroller at sertifikatet%%0A  «%s»%%0Ahar fingeravtrykket%%0A  %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
 msgid "Correct"
-msgstr ""
+msgstr "Riktig"
 
 msgid "Wrong"
-msgstr ""
+msgstr "Feil"
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
+"Merk: denne passordfrasen har aldri blitt endret.%0AEndre den umiddelbart."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
 msgstr ""
+"Denne passordfrasen har ikke blitt endret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Endre den "
+"umiddelbart."
 
-#, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "Endre passordfrase"
 
 msgid "I'll change it later"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg endrer senere"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
+#, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
 "%%0A?"
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil slette nøkkel med nøkkelgrep%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "enable key"
 msgid "Delete key"
-msgstr "innkoble en nøkkel"
+msgstr "Slett nøkkel"
 
 msgid ""
 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
 msgstr ""
+"Advarsel: denne nøkkelen brukes også som SSH-nøkkel.\n"
+"Hvis du sletter nøkkelen, kan du miste tilgang til én eller flere eksterne "
+"maskiner."
 
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "DSA krever at kontrollsummen er multipliserbar med 8 bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s nøkkel bruker utrygg kontrollsum (%u bit)\n"
 
 #, c-format
 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontrollsum på %zu bit er ugyldig for %u-bits %s-nøkler\n"
+
+#, c-format
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "kontroll av opprettet signatur mislyktes: %s\n"
 
 msgid "secret key parts are not available\n"
-msgstr ""
+msgstr "hemmelige nøkkeldeler er ikke tilgjenglig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "ikke støttet"
+msgstr "offentlig nøkkelalgoritme %d (%s) støttes ikke\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
+msgstr "beskyttelsesalgoritme %d (%s) støttes ikke\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
-msgstr "ikke støttet"
+msgstr "kontrollsum-algoritme for beskyttelse %d (%s) støttes ikke\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av datarør: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av strøm for datarør: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error forking process: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under kopiering av prosess: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
+msgstr "venting på avslutning av prosesser mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr ""
+"feil under kjøring av «%s». Programmet er sannsynligvis ikke installert\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under kjøring av «%s». Avslutningskode %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error running '%s': terminated\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under kjøring av «%s». Avsluttet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under henting av prosess-avslutningskode %d: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't close `%s': %s\n"
-msgid "can't connect to '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke lukke «%s»: %s\n"
+#, c-format
+msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
+msgstr "prosess %d avsluttet ikke i tide: %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "can't connect to '%s': %s\n"
+msgstr "klarte ikke å koble til «%s»: %s\n"
 
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
-msgstr ""
-
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr ""
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å sette opp valg for gpg-agent\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å slå av kjernedump: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "Advarsel: utrygt eierskap til %s Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "Advarsel: utrygge tillatelser til %s Â«%s»\n"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "yes"
@@ -813,330 +788,296 @@ msgstr "cC"
 
 #, c-format
 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "kjernen i sikkert minne ble full under tildeling av %lu byte"
 
 #, c-format
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
-msgstr ""
+msgstr "kjernen ble full under tildeling av %lu byte"
+
+#, c-format
+msgid "error allocating enough memory: %s\n"
+msgstr "feil under tildeling av minne: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: valget «%s» er utgått, og har nå ingen effekt\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: valget «%s%s» er utgått, og har ingen effekt\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
-msgstr ""
+msgstr "unknown debug flag '%s' ignored\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen kjørende gpg-agent. Starter «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
-msgstr ""
+msgstr "venter på at agent skal dukke opp … (%ds)\n"
 
 msgid "connection to agent established\n"
-msgstr ""
+msgstr "koblet til agent\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "can't do this in batch mode\n"
 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
-msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
+msgstr "kobler til agent i begrenset modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen kjørende Dirmngr. Starter «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
-msgstr ""
+msgstr "venter på at dirmngr skal dukke opp … (%ds)\n"
 
 msgid "connection to the dirmngr established\n"
-msgstr ""
+msgstr "koblet til dirmngr\n"
 
 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
 #. verbatim.  It will not be printed.
 msgid "|audit-log-result|Good"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Bra"
 
 msgid "|audit-log-result|Bad"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Dårlig"
 
 msgid "|audit-log-result|Not supported"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Støttes ikke"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|No certificate"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Ingen sertifikat"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Ikke i bruk"
 
 msgid "|audit-log-result|Error"
-msgstr ""
+msgstr "|audit-log-result|Feil"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Not used"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Ikke brukt"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Okay"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Ok"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Skipped"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Hoppet over"
 
-#, fuzzy
 msgid "|audit-log-result|Some"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "|audit-log-result|Noe"
 
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain available"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "Sertifikatkjede tilgjengelig"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate missing"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "rotsertifikat mangler"
 
 msgid "Data encryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datakryptering fullført"
 
-#, fuzzy
 msgid "Data available"
-msgstr "vis alle tilgjengelige data"
+msgstr "Data tilgjengelig"
 
-#, fuzzy
 msgid "Session key created"
-msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "Øktnøkkel opprettet"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "algorithm: %s"
-msgstr "gyldighet: %s"
+msgstr "algoritme: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unsupported algorithm: %s"
-msgstr ""
-"\n"
-"Støttede algoritmer:\n"
+msgstr "ustøttet algoritme: %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "seems to be not encrypted"
-msgstr "ikke kryptert"
+msgstr "ser ikke ut til å være kryptert"
 
 msgid "Number of recipients"
-msgstr ""
+msgstr "Antall mottakere"
 
 #, c-format
 msgid "Recipient %d"
-msgstr ""
+msgstr "Mottaker %d"
 
 msgid "Data signing succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datasignering fullført"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "data hash algorithm: %s"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "summeringsalgoritme for data: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signer %d"
-msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+msgstr "Undertegnet %d"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attr hash algorithm: %s"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "summeringsalgoritme for attributter: %s"
 
 msgid "Data decryption succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Datadekryptering fullført"
 
-#, fuzzy
 msgid "Encryption algorithm supported"
-msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
+msgstr "Krypteringsalgoritme støttes"
 
 msgid "Data verification succeeded"
-msgstr ""
+msgstr "Databekreftelse vellykket"
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature available"
-msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+msgstr "Signatur tilgjengelig"
 
-#, fuzzy
 msgid "Parsing data succeeded"
-msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
+msgstr "Datatolkning fullført"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "bad data hash algorithm: %s"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "ugyldig summeringsalgoritme for data: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Signature %d"
-msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+msgstr "Signatur %d"
 
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain valid"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+msgstr "Sertifikatkjede gyldig"
 
-#, fuzzy
 msgid "Root certificate trustworthy"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "Rotsertifikat regnes som troverdig"
 
-#, fuzzy
 msgid "no CRL found for certificate"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "fant ingen sertifikat-CRL"
 
-#, fuzzy
 msgid "the available CRL is too old"
-msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+msgstr "tilgjengelig CRL er for gammel"
 
-#, fuzzy
 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "CRL-/OCSP-sertifikatkontroll"
 
-#, fuzzy
 msgid "Included certificates"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "Inkluderte sertifikater"
 
 msgid "No audit log entries."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen elementer i revisjonslogg."
 
-#, fuzzy
 msgid "Unknown operation"
-msgstr "ukjent versjon"
+msgstr "Ukjent handling"
 
 msgid "Gpg-Agent usable"
-msgstr ""
+msgstr "Gpg-Agent kan brukes"
 
 msgid "Dirmngr usable"
-msgstr ""
+msgstr "Dirmngr kan brukes"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for '%s'."
-msgstr ""
+msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig for «%s»"
 
-#, fuzzy
 msgid "ignoring garbage line"
-msgstr "feil i trailerlinje\n"
+msgstr "ignorerer ubrukelig linje"
 
-#, fuzzy
 msgid "[none]"
-msgstr "[ikke satt]"
+msgstr "[ingen]"
 
-#, fuzzy
 msgid "argument not expected"
-msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
+msgstr "uforventet argument"
 
-#, fuzzy
 msgid "read error"
-msgstr "feil ved lesing av fil"
+msgstr "lesefeil"
 
-#, fuzzy
 msgid "keyword too long"
-msgstr "for lang linje"
+msgstr "nøkkelord er for langt"
 
-#, fuzzy
 msgid "missing argument"
-msgstr "ugydig argument"
+msgstr "argument mangler"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "invalid armor"
 msgid "invalid argument"
-msgstr "ugyldig beskyttelse"
+msgstr "ugydig argument"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid command"
-msgstr "Admin-reservert kommando\n"
+msgstr "ugyldig kommando"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid alias definition"
-msgstr "ugyldige listevalg\n"
+msgstr "ugyldig aliasdefinisjon"
 
-#, fuzzy
 msgid "out of core"
-msgstr "ikke tvunget"
+msgstr "kjernen er full"
 
-#, fuzzy
 msgid "invalid option"
-msgstr "ugyldige listevalg\n"
+msgstr "ugyldig valg"
 
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "valget «%.50s» mangler et argument\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ugyldige listevalg\n"
+msgstr "ugyldig argument for valget «%.50s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "valget «%.50s» skal ikke brukes med argumenter\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
+msgstr "kommandoen «%.50s» er ugyldig\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr ""
+msgstr "valget «%.50s» er flertydig\n"
 
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr ""
+msgstr "kommandoen «%.50s» er flertydig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "out of core\n"
-msgstr "ikke tvunget"
+msgstr "kjernen er full\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ugyldige listevalg\n"
+msgstr "valget «%.50s» er ugyldig\n"
 
 #, c-format
-msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du fant en feil ... (%s:%d)\n"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "konvertering fra «%s» til «%s» er ikke tilgjengelig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "iconv_open failed: %s\n"
-msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+msgstr "iconv_open mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "konvertering fra Â«%s» til Â«%s» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ lage midlertidig fil Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving til Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "fjerner ødelagt låsfil (laget av %d)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
-msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+msgstr "venter på lås (holdt igjen av %d%s) %s …\n"
 
 msgid "(deadlock?) "
-msgstr ""
+msgstr "(vranglås?) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
-msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
+msgstr "lås «%s» ikke opprettet: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "waiting for lock %s...\n"
-msgstr "venter på låsing av «%s» ...\n"
+msgstr "venter på lås %s …\n"
+
+#, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s er for gammel (krever %s, har %s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
@@ -1151,15 +1092,14 @@ msgstr "armorheader: "
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ugyldig clearsigheader\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "unknown armor header: "
-msgstr "armorheader: "
+msgstr "ukjent skjold-hode: "
 
 msgid "nested clear text signatures\n"
-msgstr "nøstede klartekstsignaturer\n"
+msgstr "nøstede klartekst-signaturer\n"
 
 msgid "unexpected armor: "
-msgstr "uforventet armering:"
+msgstr "uforventet armering: "
 
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ugyldig bindestrekbeskyttet linje: "
@@ -1175,20 +1115,20 @@ msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "for tidlig eof (i CRC)\n"
 
 msgid "malformed CRC\n"
-msgstr "misdannet CRC\n"
+msgstr "feilformatert CRC\n"
 
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "CRC-feil; %06lX - %06lX\n"
 
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
-msgstr "for tidlig eof (i trailer)\n"
+msgstr "for tidlig eof (på sluttlinje)\n"
 
 msgid "error in trailer line\n"
-msgstr "feil i trailerlinje\n"
+msgstr "feil på etterfølgende linje\n"
 
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+msgstr "fant ingen gyldig OpenPGP-data.\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
@@ -1197,35 +1137,56 @@ msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
-"quoted printable-tegn i armor - antakelig har en MTA med feil blitt brukt\n"
+"anført utskrivbart tegn i armor. Noen har antakeligvis brukt en feiloppsatt "
+"e-posttjener\n"
+
+#, c-format
+msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
+msgstr "[ ikke menneskevennlig (%zu byte: %s%s) ]"
 
 msgid ""
 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
 "an '='\n"
 msgstr ""
+"notatnavn kan bare inneholde utskrivbare tegn og mellomrom, og må slutte med "
+"«=»\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker-notatnavn må inneholde tegnet «@»\n"
 
 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
-msgstr ""
+msgstr "notatnavn kan ikke inneholde flere enn ett «@»-tegn\n"
 
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
-msgstr ""
+msgstr "notatverdier kan ikke inneholde kontrolltegn\n"
 
-#, fuzzy
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "ingen gyldig OpenPGP-data funnet.\n"
+msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
+msgstr "notatnavn kan ikke inneholde tegnet «=»\n"
 
-msgid "not human readable"
-msgstr ""
+msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
+msgstr "notatnavn skal bare inneholde utskrivbare tegn og evt. mellomrom\n"
+
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "ADVARSEL: fant ugyldig notatdata\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å videresende %s forespørsel til klient\n"
 
 msgid "Enter passphrase: "
-msgstr "Tast inn passfrase: "
+msgstr "Skriv inn passordfrase: "
+
+#, c-format
+msgid "error getting version from '%s': %s\n"
+msgstr "feil under henting av versjon fra «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
+msgstr "tjener «%s» er eldre enn oss (%s < %s)"
+
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
@@ -1233,23 +1194,22 @@ msgstr "OpenPGP-kort er ikke tilgjengelig: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
-msgstr "OpenPGP-kortnummer %s oppdaget\n"
+msgstr "Oppdaget OpenPGP-kortnummer %s\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode\n"
-msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmodus\n"
+msgstr "du kan ikke gjøres dette i buntmodus\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
-msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
+msgstr "Denne kommandoen er bare tilgjengelig for kort av versjon 2\n"
 
 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tilbakestillingskode er ikke tilgjengelig\n"
 
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Ditt valg? "
 
 msgid "[not set]"
-msgstr "[ikke satt]"
+msgstr "[ikke valgt]"
 
 msgid "male"
 msgstr "mann"
@@ -1267,10 +1227,10 @@ msgid "forced"
 msgstr "tvunget"
 
 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
-msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
+msgstr "Feil: Bare ren ASCII er foreløpig tillatt.\n"
 
 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
-msgstr "Feil: Tegnet «<» kan ikke brukes.\n"
+msgstr "Feil: tegnet Â«<» kan ikke brukes.\n"
 
 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
 msgstr "Feil: Doble mellomrom er ikke tillatt.\n"
@@ -1283,182 +1243,170 @@ msgstr "Kortholders fornavn: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgstr "Feil: Det kombinerte navnet er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
 msgid "URL to retrieve public key: "
-msgstr "URL for å hente offentlig nøkkel: "
+msgstr "Adresse for henting av offentlig nøkkel: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: URL er for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error allocating enough memory: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "Feil: Adressen er for lang (grensa er %d tegn).\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error reading `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error reading '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "Login data (account name): "
 msgstr "Logindata (kontonavn): "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgstr "Feil: Logindata er for langt (grensa går ved %d tegn).\n"
 
 msgid "Private DO data: "
 msgstr "Privat DO-data: "
 
 #, c-format
 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
-msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
 
 msgid "Language preferences: "
-msgstr "Språkpreferanser:"
+msgstr "Språkoppsett: "
 
 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig lengde på preferansestrengen.\n"
+msgstr "Feil: oppsettsstreng har ugyldig lengde.\n"
 
 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig tegn i preferansestrengen.\n"
+msgstr "Feil: oppsettsstreng inneholder ugyldige tegn.\n"
 
 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
-msgstr "Kjønn ((M)ale, (F)emale eller mellomrom): "
+msgstr "Kjønn ((M)askulint, (F)eminint eller mellomrom): "
 
 msgid "Error: invalid response.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
+msgstr "Feil: ugyldig svar.\n"
 
 msgid "CA fingerprint: "
 msgstr "CA-fingeravtrykk: "
 
 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "Feil: feilformatert fingeravtrykk.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key operation not possible: %s\n"
-msgstr "nøkkeloperasjonen er umulig: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å utføre nøkkelhandling: %s\n"
 
 msgid "not an OpenPGP card"
 msgstr "ikke et OpenPGP-kort"
 
 #, c-format
 msgid "error getting current key info: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under henting av nøkkelinfo: %s\n"
 
 msgid "Replace existing key? (y/N) "
-msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
+msgstr "Erstatte eksisterende nøkkel? (j/N) "
 
 msgid ""
 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
 msgstr ""
+"MERK: Det er ingen garanti for at kortet støtter forespurt størrelse.\n"
+"      Se dokumentasjon for kortet du bruker og finn ut hvilke størrelser \n"
+"      det tillater hvis nøkkelgenerering mislykkes.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal signaturnøkkelen være? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal krypteringsnøkkelen være? (%u) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal autentiseringsnøkkelen være? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgstr "rundet opp til %u bits\n"
+msgstr "rundet opp til %u bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s nøkkelstørrelser må ligge i rekkevidden %u-%u\n"
 
 #, c-format
 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kortet blir nå satt opp på nytt for å lage nøkkel på %u bit\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under endring av størrelse på nøkkel %d til %u bit: %s\n"
 
 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
-msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
+msgstr "Lage sikkerhetskopi av krypteringsnøkler utenfor kortet? (J/n) "
 
-#, fuzzy
 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
+msgstr "MERK: det ligger allerede nøkler på kortet.\n"
 
 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
-msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
+msgstr "Erstatte eksisterende nøkler? (j/N) "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
-#| "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
-#| "You should change them using the command --change-pin\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
 "You should change them using the command --change-pin\n"
 msgstr ""
-"Vær obs på at fabrikkinnstilingene for PIN-kodene er\n"
-"   PIN = «%s»     Admin PIN = «%s»\n"
-"Du bør endre dem med kommandoen --change-pin\n"
+"PIN-koder fra fabrikk:\n"
+"   PIN = Â«%s»     Admin-PIN = Â«%s»\n"
+"Du bør endre disse med kommandoen «--change-pin»\n"
 
 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil generere:\n"
+msgstr "Velg hvilken type nøkkel du vil lage:\n"
 
 msgid "   (1) Signature key\n"
-msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
+msgstr "   (1) Signaturnøkkel\n"
 
 msgid "   (2) Encryption key\n"
-msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
+msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
 
 msgid "   (3) Authentication key\n"
-msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
+msgstr "   (3) Autentiseringsnøkkel\n"
 
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Ugyldig valg.\n"
 
 msgid "Please select where to store the key:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
+msgstr "velg hvor nøkkelen skal lagres:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+msgstr "KEYTOCARD mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgid "This command is not supported by this card\n"
-msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
+msgstr "Denne kommandoen støttes ikke av dette kortet\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er allerede lagret på et kort\n"
+msgstr "Merk: denne kommandoen ødelegger alle nøkler på kortet.\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Sign it? (y/N) "
 msgid "Continue? (y/N) "
-msgstr "Signere den? (j/N) "
+msgstr "Vil du fortsette? (j/N) "
 
 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil gjenopprette fabrikkoppsett? (skriv «ja») "
 
 msgid "quit this menu"
-msgstr "avslutte denne menyen"
+msgstr "gå ut av denne menyen"
 
 msgid "show admin commands"
-msgstr "vise admin-kommandoer"
+msgstr "vis admin-kommandoer"
 
 msgid "show this help"
-msgstr "vise denne hjelpen"
+msgstr "vis denne hjelpeteksten"
 
 msgid "list all available data"
 msgstr "vis alle tilgjengelige data"
@@ -1467,43 +1415,43 @@ msgid "change card holder's name"
 msgstr "endre kortholders navn"
 
 msgid "change URL to retrieve key"
-msgstr "endre URL for å hente nøkkel"
+msgstr "endre adresse for å hente nøkkel"
 
 msgid "fetch the key specified in the card URL"
-msgstr "hente nøkkelen angitt i URL som er lagret i kortet"
+msgstr "hent nøkkel som ligger i kortets adresse"
 
 msgid "change the login name"
-msgstr "endre loginnavnet"
+msgstr "endre brukernavn"
 
 msgid "change the language preferences"
-msgstr "endre språkpreferansene"
+msgstr "endre språkoppsett"
 
 msgid "change card holder's sex"
-msgstr "endre kortholders kjønn"
+msgstr "endre kortholders kjønn"
 
 msgid "change a CA fingerprint"
-msgstr "vise et CA-fingeravtrykk"
+msgstr "endre CA-fingeravtrykk"
 
 msgid "toggle the signature force PIN flag"
-msgstr "veksle tving-signatur-PIN-flagget"
+msgstr "slå av på tvungen bruk av signatur-PIN"
 
 msgid "generate new keys"
-msgstr "generere nye nøkler"
+msgstr "lag nye nøkler"
 
 msgid "menu to change or unblock the PIN"
-msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
+msgstr "meny for å endre eller fjerne blokkering av PIN"
 
 msgid "verify the PIN and list all data"
 msgstr "bekrefte PIN og vise alle data"
 
 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "fjern PIN-blokkering med en tilbakestillingskode"
 
 msgid "destroy all keys and data"
-msgstr ""
+msgstr "ødelegg alle nøkler og data"
 
 msgid "gpg/card> "
-msgstr ""
+msgstr "gpg/kort> "
 
 msgid "Admin-only command\n"
 msgstr "Admin-reservert kommando\n"
@@ -1515,117 +1463,113 @@ msgid "Admin commands are not allowed\n"
 msgstr "Admin-kommandoer er ikke tillatt\n"
 
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Ugyldig kommando  (prøv «help»)\n"
+msgstr "Ugyldig kommando  (prøv Â«help»)\n"
 
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
-msgstr "--output virker ikke for denne kommandoen\n"
+msgstr "«--output» virker ikke med denne kommandoen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't open `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "can't open '%s'\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ Ã¥pne Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "key \"%s\" not found\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen «%s»\n"
 
 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
-msgstr "(med mindre du angir nøkkelen ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
+msgstr "(med mindre du oppgir nøkkel ved hjelp av fingeravtrykk)\n"
 
 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
-msgstr "kan ikke gjøre dette i batchmode uten «--yes»\n"
+msgstr "du må bruke «--yes» for å gjøre dette i buntmodus\n"
 
 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
-msgstr "Slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N)"
+msgstr "Vil du slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N) "
 
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel! - virkelig slette den? (j/N)"
+msgstr ""
+"Dette er en hemmelig nøkkel. Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "sletting av hemmelig nøkkel %s mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "bad key"
 msgid "key"
-msgstr "ugyldig nøkkel"
+msgstr "kkel"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Pubkey: "
 msgid "subkey"
-msgstr "Offentlig nøkkel: "
+msgstr "undernøkkel"
 
 #, c-format
 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "sletting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
 
 msgid "ownertrust information cleared\n"
-msgstr "nullstilt informasjon om eiertillit\n"
+msgstr "informasjon om eiertillit er fjernet\n"
 
 #, c-format
 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
-msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s»!\n"
+msgstr "det finnes en hemmelig nøkkel for offentlig nøkkel «%s».\n"
 
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
-msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
+msgstr "bruk valget «--delete-secret-keys» for å slette den først.\n"
 
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av passordfrase: %s\n"
 
 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
-msgstr "kan ikke bruke en symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modusen\n"
+msgstr "klarte ikke å bruke symmetrisk ESK-pakke på grunn av S2K-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "bruker cipher %s\n"
+msgstr "bruker krypteringsmetode %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' already compressed\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' already compressed\n"
-msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
+msgstr "«%s» er allerede komprimert\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
-msgstr "ADVARSEL: «%s» er en tom fil\n"
+msgstr "ADVARSEL: Â«%s» er en tom fil\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "reading from `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "reading from '%s'\n"
-msgstr "leser fra «%s»\n"
+msgstr "leser fra Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens "
-"preferanser\n"
+"ADVARSEL: tvungen bruk av symmetrisk krypt.metode %s (%d) bryter med "
+"mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
 "preferences\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: tvang av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
-"preferanser\n"
+"ADVARSEL: tvungen bruk av komprimeringsalgoritme %s (%d) bryter med "
+"mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"påtvinging av symmetrisk cipher %s (%d) bryter med mottakerens preferanser\n"
+msgstr "tvungen bruk av krypt.metode %s (%d) bryter med mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
-msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke %s i %s modus\n"
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s kryptert for: «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s kryptert for: \"%s\"\n"
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr "du kan ikke bruke «%s» i «%s»-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted data\n"
@@ -1638,279 +1582,299 @@ msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: meldingen er kryptert med en svak nøkkel for den symmetriske "
-"cipher.\n"
+"ADVARSEL: meldinga ble kryptert med svak nøkkel for symmetrisk "
+"krypteringsmetode.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
-msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
+msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
 
 msgid "no remote program execution supported\n"
-msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
+msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
 msgid ""
 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
 msgstr ""
-"eksterne programkall er utkoblet på grunn av utrygge rettigheter på "
-"konfigurasjonsfila\n"
+"eksterne programkall er slått av på grunn av utrygge tillatelser til "
+"oppsettsfil\n"
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
 msgstr ""
-"denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
+"denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
-msgstr "kunne ikke utføre program «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ kjøre Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
-msgstr "kunne ikke utføre skallet «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ kjøre skallet Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "system error while calling external program: %s\n"
-msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
+msgstr "systemfeil under kall på eksternt program: %s\n"
 
 msgid "unnatural exit of external program\n"
 msgstr "unaturlig avslutning av eksternt program\n"
 
 msgid "unable to execute external program\n"
-msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
+msgstr "klarte ikke å kjøre eksternt program\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to read external program response: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lese reponsen fra eksternt program: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig fil (%s) «%s»: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke Ã¥ fjerne midlertidig fil (%s) Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fjerne midlertidig katalog «%s»: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke Ã¥ fjerne midlertidig mappe Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "export signatures that are marked as local-only"
 msgstr "eksportere signaturer som er markert som bare-lokale"
 
 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
-msgstr ""
+msgstr "eksporter bruker-id-er (generelt foto-id-er)"
 
 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
-msgstr ""
+msgstr "eksporter opphevelsesnøkler markert som «sensitive»"
 
 msgid "remove unusable parts from key during export"
-msgstr ""
+msgstr "fjern ubrukelige deler fra nøkkelen under eksportering"
 
 msgid "remove as much as possible from key during export"
-msgstr ""
-
-msgid "export keys in an S-expression based format"
-msgstr ""
+msgstr "fjern så mye som mulig fra nøkkelen under eksportering"
 
-msgid "exporting secret keys not allowed\n"
-msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+msgid " - skipped"
+msgstr ". Hoppet over"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
+msgid "writing to '%s'\n"
+msgstr "skriver til «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: nøkkelmateriell på kort - hoppet over\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s: skipped: %s\n"
-msgid " - skipped"
-msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
+msgid "exporting secret keys not allowed\n"
+msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: PGP 2.x-aktig nøkkel - hoppet over\n"
 
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "ADVARSEL: ingenting eksportert\n"
 
+#, c-format
+msgid "error creating '%s': %s\n"
+msgstr "feil under oppretting av «%s»: %s\n"
+
 msgid "[User ID not found]"
-msgstr "[Brukerid ikke funnet]"
+msgstr "[Fant ikke bruker-ID]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
+msgid "(check argument of option '%s')\n"
+msgstr "(kontroller argument for valget «%s»)\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
+msgstr "Advarsel: «%s» må være en lang nøkkel-ID eller et fingeravtrykk\n"
+
+#, c-format
+msgid "error looking up: %s\n"
+msgstr "feil under oppslag av %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
+msgstr "Advarsel: %s står oppført på nøkkelknippet %d ganger\n"
+
+#, c-format
 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "hentet «%s» via %s automatisk\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under henting av «%s» via %s: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "No fingerprint"
-msgstr "CA-fingeravtrykk: "
+msgstr "Ingen fingeravtrykk"
+
+#, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+msgstr "fant ikke hemmelig nøkkel «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
+msgstr "Advarsel: bruker ikke «%s» som forvalgt nøkkel: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
+msgstr "bruker «%s» som forvalgt hemmelig signeringsnøkkel\n"
+
+#, c-format
+msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
+msgstr "alle verdier som sendes til «%s» blir ignorert\n"
 
 #, c-format
 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
-msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr "Ugyldig nøkkel %s gjort gyldig av --allow-non-selfsigned-uid\n"
 
 #, c-format
 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
-msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
+msgstr "bruker undernøkkel %s i stedet for primærnøkkel %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a signature"
-msgstr "|[fil]|lage en signatur"
+msgstr "lag signatur"
 
-#, fuzzy
 msgid "make a clear text signature"
-msgstr "|[fil]|lage en klartekstsignatur"
+msgstr "lag klartekst-signatur"
 
 msgid "make a detached signature"
-msgstr "lage en adskilt signatur"
+msgstr "lag adskilt signatur"
 
 msgid "encrypt data"
-msgstr "kryptere data"
+msgstr "krypter data"
 
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "kryptering med bare symmetrisk cipher"
+msgstr "krypter data (symmetrisk)"
 
 msgid "decrypt data (default)"
-msgstr "dekryptere data (standard)"
+msgstr "dekrypter data (forvalgt)"
 
 msgid "verify a signature"
-msgstr "bekrefte en signatur"
+msgstr "bekreft signatur"
 
 msgid "list keys"
-msgstr "liste nøkler"
+msgstr "vis nøkler"
 
 msgid "list keys and signatures"
-msgstr "liste nøkler og signaturer"
+msgstr "vis nøkler og signaturer"
 
 msgid "list and check key signatures"
-msgstr "vise og sjekke nøkkelsignaturer"
+msgstr "vis og kontroller nøkkelsignaturer"
 
 msgid "list keys and fingerprints"
-msgstr "liste nøkler og fingeravtrykk"
+msgstr "vis nøkler og fingeravtrykk"
 
 msgid "list secret keys"
-msgstr "liste hemmelige nøkler"
+msgstr "vis hemmelige nøkler"
 
 msgid "generate a new key pair"
-msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
+msgstr "lag nytt nøkkelpar"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly generate a new key pair"
-msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
+msgstr "lag nytt nøkkelpar raskt"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "generate a new key pair"
 msgid "quickly add a new user-id"
-msgstr "generere et nytt nøkkelpar"
+msgstr "legg til en ny bruker-ID raskt"
+
+msgid "quickly revoke a user-id"
+msgstr "opphev bruker-ID raskt"
 
 msgid "full featured key pair generation"
-msgstr ""
+msgstr "fullverdig generering av nøkkelpar"
 
 msgid "generate a revocation certificate"
-msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+msgstr "lag opphevelsessertifikat"
 
 msgid "remove keys from the public keyring"
-msgstr "fjerne nøkler fra det offentlige nøkkelknippet"
+msgstr "fjern nøkler fra offentlig nøkkelknippe"
 
 msgid "remove keys from the secret keyring"
-msgstr "fjerne nøkler fra det hemmelige nøkkelknippet"
+msgstr "fjern nøkler fra hemmelig nøkkelknippe"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "sign a key"
 msgid "quickly sign a key"
-msgstr "signere en nøkkel"
+msgstr "hurtigsigner nøkkel"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "sign a key locally"
 msgid "quickly sign a key locally"
-msgstr "signere en nøkkel lokalt"
+msgstr "hurtigsigner nøkkel lokalt"
 
 msgid "sign a key"
-msgstr "signere en nøkkel"
+msgstr "signer nøkkel"
 
 msgid "sign a key locally"
-msgstr "signere en nøkkel lokalt"
+msgstr "signer nøkkel lokalt"
 
 msgid "sign or edit a key"
-msgstr "signere eller redigere en nøkkel"
+msgstr "signer eller rediger nøkkel"
 
-#, fuzzy
 msgid "change a passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "endre passordfrase"
 
 msgid "export keys"
-msgstr "eksportere nøkler"
+msgstr "eksporter nøkler"
 
-msgid "export keys to a key server"
-msgstr "eksportere nøkler til en nøkkelserver"
+msgid "export keys to a keyserver"
+msgstr "eksporter nøkler til nøkkeltjener"
 
-msgid "import keys from a key server"
-msgstr "importere nøkler fra en nøkkelserver"
+msgid "import keys from a keyserver"
+msgstr "importer nøkler fra nøkkeltjener"
 
-msgid "search for keys on a key server"
-msgstr "søke etter nøkler på en nøkkelserver"
+msgid "search for keys on a keyserver"
+msgstr "søk etter nøkler på nøkkeltjener"
 
 msgid "update all keys from a keyserver"
-msgstr "oppdatere alle nøklene fra en nøkkelserver"
+msgstr "oppdater alle nøkler fra nøkkeltjener"
 
 msgid "import/merge keys"
-msgstr "importere/flette nøkler"
+msgstr "importer/slå sammen nøkler"
 
 msgid "print the card status"
-msgstr "vis kortets status"
+msgstr "vis kortstatus"
 
 msgid "change data on a card"
-msgstr "endre data på et kort"
+msgstr "endre data på kort"
 
 msgid "change a card's PIN"
-msgstr "endre PIN på et kort"
+msgstr "endre PIN på kort"
 
 msgid "update the trust database"
-msgstr "oppdatere tillitsdatabasen"
+msgstr "oppdater tillitsdatabase"
 
-#, fuzzy
 msgid "print message digests"
-msgstr "|algo [filer]|skrive meldingsdigester"
+msgstr "skriv ut kontrollsum av melding"
 
 msgid "run in server mode"
-msgstr ""
+msgstr "kjør i tjenermodus"
+
+msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
+msgstr "|VERDI|endre TOFU-regler for nøkkel"
 
 msgid "create ascii armored output"
-msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
+msgstr "lag ASCII-beskyttet utdata"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
-msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+msgstr "|BRUKER-ID|krypter for valgt BRUKER-ID"
 
-#, fuzzy
 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
-msgstr "bruke denne brukeriden for signering eller dekryptering"
+msgstr "|BRUKER-ID|bruk valgt BRUKER-ID til å signere eller dekryptere"
 
-#, fuzzy
 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
-msgstr "|N|sette kompresjonsnivå til N (0 slår av kompresjon)"
+msgstr "|N|endre komprimeringsnivå til N (0 for å slå av)"
 
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "bruk kanonisk tekstmodus"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write output to FILE"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "|FILE|skriv utdata til valgt FIL"
 
 msgid "do not make any changes"
-msgstr "ikke gjør noen endringer"
+msgstr "ikke utfør valgte endringer"
 
 msgid "prompt before overwriting"
-msgstr "spør før overskriving"
+msgstr "spør før overskriving"
 
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
-msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
+msgstr "bruk streng OpenPGP-oppførsel"
 
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
+"(Se bruksanvisning for en fullstendig liste over alle kommandoer og valg)\n"
 
 msgid ""
 "@\n"
@@ -1925,232 +1889,206 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "Eksempler:\n"
 "\n"
-" -se -r Bob [fil]           signere og kryptere for brukeren Bob\n"
-" --clearsign [fil]          lage en klartekstsignatur\n"
-" --detach-sign [fil]        lage en adskilt signatur\n"
-" --list-keys [navn]         vise nøkler\n"
-" --fingerprint [navn]       vise fingeravtrykk\n"
+" -se -r Bob [fil]           signer og krypter for brukeren Bob\n"
+" --clearsign [fil]          lag klartekst-signatur\n"
+" --detach-sign [fil]        lag adskilt signatur\n"
+" --list-keys [navn]         vis nøkler\n"
+" --fingerprint [navn]       vis fingeravtrykk\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: @GPG@ [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
-#| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
-#| "default operation depends on the input data\n"
 msgid ""
 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
-"signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
-"standard operasjon avhenger av inputdata\n"
+"Syntaks: gpg [valg] [filer]\n"
+"Signer, kontroller, krypter eller dekrypter.\n"
+"Forvalgt handling avhenger av inndata.\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Støttede algoritmer:\n"
+"Støttede algoritmer:\n"
 
 msgid "Pubkey: "
-msgstr "Offentlig nøkkel: "
+msgstr "Off. nøkkel: "
 
 msgid "Cipher: "
-msgstr "Cipher: "
+msgstr "Kryptering: "
 
 msgid "Hash: "
 msgstr "Hash: "
 
 msgid "Compression: "
-msgstr "Kompresjon: "
+msgstr "Komprimering: "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "usage: %s [options] %s\n"
-msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
+msgstr "bruk: %s [valg] %s\n"
 
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridende kommandoer\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
-msgstr "fant ingen «=»-tegn i gruppedefinisjonen «%s»\n"
+msgstr "fant ingen Â«=»-tegn i gruppedefinisjon Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap til hjemmemappe Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap til oppsettsfil Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap på utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygt eierskap til utvidelse Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på hjemmekatalogen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til hjemmemappe Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til oppsettsfil Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
-msgstr "ADVARSEL: utrygge rettigheter på utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til utvidelse Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
-"«%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over konfigurasjonsfilen "
-"«%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygt eierskap på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av utvidelse «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over hjemmekatalogen "
-"«%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `"
-#| "%s'\n"
+#, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over "
-"konfigurasjonsfilen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: utrygge rettigheter på katalogene på nivåene over utvidelsen «%s»\n"
+msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av utvidelse «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown configuration item `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
-msgstr "ukjent konfigurasjonspunkt «%s»\n"
+msgstr "oppsettselementet «%s» er ukjent\n"
 
 msgid "display photo IDs during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis foto-id-er i nøkkelvisning"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "show the keyring name in key listings"
 msgid "show key usage information during key listings"
-msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
+msgstr "vis informasjon om nøkkelbruk i nøkkelvisning"
 
 msgid "show policy URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis regeladresser i signaturvisning"
 
 msgid "show all notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle notater i signaturvisning"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis IETF-standardnotater under signaturvisning"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis brukervalgte notater under signaturvisning"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis foretrukne nøkkeltjener-adresser under signaturvisning"
 
 msgid "show user ID validity during key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis gyldighet for bruker-ID under nøkkelvisning"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis opphevede og utgåtte bruker-id-er i nøkkelvisning"
 
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis opphevede og utgåtte undernøkler i nøkkelvisning"
 
 msgid "show the keyring name in key listings"
-msgstr "vise navnet til nøkkelknippene i nøkkellister"
+msgstr "vis nøkkelknippe-navn i nøkkelvisning"
 
 msgid "show expiration dates during signature listings"
-msgstr ""
+msgstr "vis utløpsdatoer i nøkkelvisning"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
-msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
-msgstr "MERK: den gamle valgfila «%s» ble ignorert\n"
+msgid "available TOFU policies:\n"
+msgstr "tilgjengelige TOFU-regler:\n"
 
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr ""
+msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
+msgstr "«%s» er et ukjent TOFU-regelverk\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
+msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
+msgstr "(bruk «help» for å vise valg)\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
+msgstr "Merk: gammel standardvalgfil «%s» ble ignorert\n"
+
+#, c-format
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "MERK: %s er ikke for vanlig bruk!\n"
+msgstr "Merk: %s er ikke ment for vanlig bruk.\n"
 
-# Tenk litt på denne du, Trond.
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
-msgstr "«%s» er ikke en gyldig signaturutgåelse\n"
+msgstr "«%s» er en ugyldig signatur-utløpstid\n"
 
 #, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig e-postadresse\n"
+
+#, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "PIN-inntastingsmodus «%s» er ugyldig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
-msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
+msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
 
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
-msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
+msgstr "klarte ikke å tolke nøkkeltjener-adresse\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige valg for nøkkelserver\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige nøkkeltjener-valg\n"
 
 msgid "invalid keyserver options\n"
-msgstr "ugyldige valg for nøkkelserver\n"
+msgstr "ugyldige nøkkeltjener-valg\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige importvalg\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige importeringsvalg\n"
 
 msgid "invalid import options\n"
-msgstr "ugyldige importvalg\n"
+msgstr "ugyldige importeringsvalg\n"
+
+#, c-format
+msgid "invalid filter option: %s\n"
+msgstr "filtervalget %s er ugyldig\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige eksportvalg\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige eksporteringsvalg\n"
 
 msgid "invalid export options\n"
-msgstr "ugyldige eksportvalg\n"
+msgstr "ugyldige eksporteringsvalg\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
@@ -2160,58 +2098,58 @@ msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ugyldige listevalg\n"
 
 msgid "display photo IDs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis bruker-ID under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show policy URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis adresser til retningslinjer under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show all notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle merknader under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis IETF-standardnotater under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis selvvalgte merknader under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis adresser til foretrukne nøkkeltjenere under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show user ID validity during signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis gyldighet for bruker-ID under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "vis opphevede og utgåtte bruker-id-er under signaturbekreftelse"
 
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr ""
+msgstr "bare vis primærbrukerens ID under signaturbekreftelse"
 
 msgid "validate signatures with PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller signaturer som har PKA-data"
 
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
-msgstr ""
+msgstr "øk tillitsnivå for signaturer med gyldige PKA-data"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldige valg for bekreftelse\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldige kontrollvalg\n"
 
 msgid "invalid verify options\n"
-msgstr "ugyldige valg for bekreftelse\n"
+msgstr "ugyldige kontrollvalg\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
-msgstr "kunne ikke sette exec-path til %s\n"
+msgstr "klarte ikke å endre «exec»-sti til %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr "%s:%d: ugyldig auto-key-locate-liste\n"
+msgstr "%s:%d: ugyldig «auto-key-locate»-liste\n"
 
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig «auto-key-locate»-liste\n"
 
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
-msgstr "ADVARSEL: programmet kan opprette en corefil!\n"
+msgstr "ADVARSEL: programmet kan lage en kjernefil.\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
@@ -2219,92 +2157,86 @@ msgstr "ADVARSEL: %s overstyrere %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
-msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
+msgstr "du kan ikke bruke %s med %s.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
-msgstr "%s er ikke fornuftig med %s!\n"
+msgstr "%s gir ikke mening med %s.\n"
 
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: kjører med falsk systemtid: "
 
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "lar være å kjøre med usikret minne på grunn av %s\n"
 
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "valgt krypteringsalgoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valg digestalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valg kontrollsum-algoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt kompresjonsalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valgt komprimeringsalgoritme er ugyldig\n"
 
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
-msgstr "valgt sertifikasjondigestalgoritme er ugyldig\n"
+msgstr "valgt kontrollsum-algoritme for sertifisering er ugyldig\n"
 
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
-msgstr "completes-needed må være større enn 0\n"
+msgstr "«completes-needed» må være større enn 0\n"
 
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
-msgstr "marginals-neede må være større enn 1\n"
+msgstr "«marginals-needed» må være større enn 1\n"
 
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
-msgstr "max-cert-depth må være i intervallet fra 1 til 255\n"
+msgstr "«max-cert-depth» må være mellom 1 og 255\n"
 
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ugyldig default-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ugyldig «default-cert-level» (må være 0, 1, 2 eller 3)\n"
 
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
-msgstr "ugyldig min-cert-level; må være 0, 1, 2 eller 3\n"
+msgstr "ugyldig «min-cert-level» (må være 0, 1, 2 eller 3)\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "MERK: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
+msgstr "Merk: enkel S2K-modus (0) er sterkt frarådet\n"
 
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
-msgstr "ugyldig S2K-modus; må være 0, 1 eller 3\n"
+msgstr "ugyldig S2K-modus (må være 0, 1 eller 3)\n"
 
 msgid "invalid default preferences\n"
-msgstr "ugyldig standard preferanser\n"
+msgstr "ugyldig standardoppsett\n"
 
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig cipherpreferanser\n"
+msgstr "ugyldig personlig oppsett av krypteringsmetode\n"
 
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig digestpreferanser\n"
+msgstr "ugyldig personlig oppsett av kontrollsummetode\n"
 
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
-msgstr "ugyldig personlig kompresjonspreferanser\n"
+msgstr "ugyldig personlig oppsett av komprimeringsmetode\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
-msgstr "%s virker ikke en med %s\n"
+msgstr "%s virker ikke enda med %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke cipheralgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke bruke krypteringsalgoritme Â«%s» i %s-modus\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke digestalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke bruke summeringsalgoritme Â«%s» i %s-modus\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
+#, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke kompresjonsalgoritmen «%s» i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke bruke komprimeringsalgoritme «%s» i «%s»-modus\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å starte tillitsdatabase (TrustDB): %s\n"
 
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: mottakere (-r) angitt uten å bruke offentlig nøkkelkryptering\n"
+msgstr "ADVARSEL: mottakere (-r) valgt uten offentlig nøkkelkryptering\n"
 
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnavn]"
@@ -2312,10 +2244,9 @@ msgstr "--store [filnavn]"
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnavn]"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
-msgstr "symmetrisk kryptering av «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "symmetrisk kryptering av Â«%s» mislyktes: %s\n"
 
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnavn]"
@@ -2324,11 +2255,11 @@ msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnavn]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruke «--symmetric --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke --symmtric --encrypt i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke velge «--symmtric» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
 
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnavn]"
@@ -2341,10 +2272,11 @@ msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr ""
+"du kan ikke bruke «--symmetric --sign --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
-msgstr "du kan ikke bruke --symmetric --sign --encrypt i %s-modus\n"
+msgstr "du kan ikke velge «--symmtric», «--sign» og «--encrypt» i «%s»-modus\n"
 
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnavn]"
@@ -2356,37 +2288,40 @@ msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnavn]"
 
 msgid "--sign-key user-id"
-msgstr "--sign-key brukerid"
+msgstr "--sign-key bruker-ID"
 
 msgid "--lsign-key user-id"
-msgstr "--lsign-key brukerid"
+msgstr "--lsign-key bruker-ID"
 
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key brukerid [kommandoer]"
+msgstr "--edit-key bruker-ID [kommandoer]"
 
-#, fuzzy
 msgid "--passwd <user-id>"
-msgstr "--sign-key brukerid"
+msgstr "--passwd <bruker-id>"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
-msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "sending til nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
-msgstr "mottak fra nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "mottak fra nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
-msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
+msgstr "nøkkeleksport mislyktes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "export as ssh key failed: %s\n"
+msgstr "eksportering som ssh-nøkkel mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
-msgstr "søk på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "søk på nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
-msgstr "refresh på nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "oppdatering av nøkkeltjener mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
@@ -2396,76 +2331,90 @@ msgstr "dearmoring failed: %s\n"
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "enarmoring failed: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ugyldig summeringsalgoritme\n"
+
+#, c-format
+msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
+msgstr "feil under tolking av nøkkelspesifikasjon «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
+msgstr ""
+"«%s» ser hverken ut til å være en gyldig nøkkel-ID, fingeravtrykk eller "
+"nøkkelgrep\n"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
 
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
-msgstr "Sett i gang og tast inn meldingen din ...\n"
+msgstr "Skriv inn melding …\n"
 
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for sertifikasjonspolicyen er ugyldig\n"
+msgstr "valgt adresse for sertifikasjonsregler er ugyldig\n"
 
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for signaturpolicy er ugyldig\n"
+msgstr "valgt adresse for signaturregler er ugyldig\n"
 
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
-msgstr "den angitte URLen for den foretrukkede nøkkelserveren er ugyldig\n"
+msgstr "valgt adresse for foretrukket nøkkeltjener er ugyldig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
-msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
+msgstr "|FIL|hent nøkler fra valgt nøkkelknippe-FIL"
 
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
-msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
+msgstr "la konflikter mellom tidsstempler bare være en advarsel"
 
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skrive statusinfo til denne FD"
 
+msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
+msgstr "|ALGO|avvis signaturer som er laget med valgt ALGOritme"
+
 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: gpgv [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
 "Check signatures against known trusted keys\n"
 msgstr ""
-"Bruksmåte: gpgv [valg] [filer]\n"
-"Sjekke signaturer mot kjente betrodde nøkler\n"
+"Syntaks: gpgv [valg] [filer]\n"
+"Kontroller signaturer mot kjente troverdige nøkler\n"
 
 msgid "No help available"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig"
 
 #, c-format
 msgid "No help available for '%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen hjelp tilgjengelig for «%s»"
 
 msgid "import signatures that are marked as local-only"
-msgstr ""
+msgstr "importer signaturer som er merket som kun lokale"
 
 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
-msgstr ""
+msgstr "reparer skader fra pks-nøkkeltjener under importering"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "do not update the trustdb after import"
 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
-msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
+msgstr "ikke tøm «ownertrust»-verdier under importering"
 
 msgid "do not update the trustdb after import"
-msgstr "ikke oppdatér tillitsdatabasen etter import"
+msgstr "ikke oppdater tillitsdatabase etter importering"
+
+msgid "show key during import"
+msgstr "vis nøkkel under importering"
 
 msgid "only accept updates to existing keys"
-msgstr ""
+msgstr "bare godta oppdateringer av nøkler som finnes allerede"
 
 msgid "remove unusable parts from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "fjern ubrukelige deler av nøkkel etter importering"
 
 msgid "remove as much as possible from key after import"
-msgstr ""
+msgstr "fjern så mye som mulig fra nøkkel etter importering"
+
+msgid "run import filters and export key immediately"
+msgstr "kjør importeringsfiltre og eksporter nøkkel umiddelbart"
 
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
@@ -2473,367 +2422,380 @@ msgstr "hopper over blokk av typen %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "%lu keys processed so far\n"
-msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
+msgstr "%lu nøkler behandlet hittil\n"
 
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
+#, c-format
 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
-msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
+msgstr "    hopper over PGP 2-nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
+msgstr "      nye nøkler som ble hoppet over: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
-msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
+msgstr "          uten bruker-id-er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
-msgstr "                     importert: %lu"
+msgstr "              importert: %lu"
 
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
-msgstr "                       uendret: %lu\n"
+msgstr "             uendret: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
-msgstr "                nye brukerider: %lu\n"
+msgstr "          nye bruker-id-er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
-msgstr "               nye undernøkler: %lu\n"
+msgstr "           nye undernøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
-msgstr "                nye signaturer: %lu\n"
+msgstr "        nye signaturer: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
-msgstr "         nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
+msgstr "   nye nøkkelopphevinger: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
-msgstr "        leste hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgstr "      leste hemmelige nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
-msgstr "   importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgstr "  importerte hemmelige nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
-msgstr "  uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
+msgstr " uforandrede hemmelige nøkler: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "          not imported: %lu\n"
-msgstr "                ikke importert: %lu\n"
+msgstr "          ikke importert: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
-msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
+msgstr "    oppryddete signaturer: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
-msgstr "         oppryddete brukerider: %lu\n"
+msgstr "      tømte bruker-id-er: %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
 "algorithms on these user IDs:\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkelen %s inneholder innstillinger for\n"
+"utilgjengelige algoritmer på følgende bruker-id-er:\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "         «%s»: innstilling for krypteringsalgoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
-msgstr "         «%s» preferanse for digestalgoritme %s\n"
+msgstr "         «%s»: oppsett for kontrollsum-algoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "         «%s»: oppsett av komprimeringsalgoritme %s\n"
 
 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
-msgstr ""
+msgstr "du anbefales på det sterkeste å endre oppsett og\n"
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
 msgstr ""
+"dele ut denne nøkkelen på nytt for å unngå potensielle problemer med "
+"algoritme-samsvar\n"
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 msgstr ""
+"oppdater oppsettet med følgende kommando: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: %s\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: %s\n"
 
 msgid "rejected by import screener"
-msgstr ""
+msgstr "avvist av importeringskontrollør"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
-msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
+msgstr "nøkkel %s: PKS-undernøkkel reparert\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert brukerid «%s»\n"
+msgstr "nøkkel %s: akseptert ikke-selvsignert bruker-ID Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen gyldig bruker-id-er\n"
 
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
-msgstr "dette kan skyldes en manglende selvsignatur\n"
+msgstr "dette kan skyldes manglende selvsignatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel ikke funnet: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: fant ikke offentlig nøkkel: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: new key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: ny nøkkel. Hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart nøkkelknippe funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke skrivbart nøkkelknippe: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing to `%s'\n"
-msgid "writing to '%s'\n"
-msgstr "skriver til «%s»\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av nøkkelknippe Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel «%s» importert\n"
+msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel Â«%s» importert\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
-msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
+msgstr "nøkkel %s: stemmer ikke med vår kopi\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: kan ikke finne original nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: finner ikke original nøkkelblokk: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: kan ikke lese original nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: klarte ikke å lese opprinnelig nøkkelblokk: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny bruker-ID\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny signatur\n"
+msgstr "nøkkel %s: Â«%s» 1 ny signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgstr "nøkkel: %s: Â«%s» %d nye signaturer\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» 1 ny undernøkkel\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye undernøkler\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgstr "nøkkel: %s: Â«%s» %d nye signaturer\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgstr "nøkkel: %s: Â«%s» %d nye signaturer\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye brukerider\n"
+msgstr "nøkkel %s: «%s» %d nye bruker-id-er\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» ikke endret\n"
+msgstr "nøkkel %s: Â«%s» ikke endret\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key imported\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
+msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "key %s: secret key imported\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: secret key already exists\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel importert\n"
+msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel finnes allerede\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "nøkkel %s: feil under sending til agent: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
+#, c-format
 msgid "secret key %s: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "hemmelig nøkkel %s: %s\n"
 
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
-msgstr "import av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
+msgstr "importering av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig cipher %d - hoppet over\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig krypteringsmetode %d - hoppet over\n"
+
+#. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
+#. host has a reference (stub) to a smartcard and
+#. actual private key data is stored on the card.  A
+#. single smartcard can have up to three private key
+#. data.  Importing private key stub is always
+#. skipped in 2.1, and it returns
+#. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
+#. suggested to run 'gpg --card-status', then,
+#. references to a card will be automatically
+#. created again.
+#, c-format
+msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
+msgstr "Kjør følgende kommando for å flytte «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
-"nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel - kan ikke anvende opphevingssertifikat\n"
+"nøkkel %s: offentlig nøkkel mangler. Klarte ikke å bruke "
+"opphevelsessertifikat\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat importert\n"
+msgstr "nøkkel %s: Â«%s» opphevingssertifikat importert\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid for signatur\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID for signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme for brukerid «%s»\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: offentlig nøkkelalgoritme for bruker-ID («%s») støttes ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for brukerid «%s»\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig selvsignatur for bruker-ID Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
-msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
+msgstr "nøkkel %s: ustøttet offentlig nøkkelalgoritme\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig direkte nøkkelsignatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkelbinding\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
-msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
+msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelbindinger\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for nøkkeloppheving\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkeloppheving\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
-msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
+msgstr "nøkkel %s: fjernet flere undernøkkelopphevinger\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: hoppet over brukerid «%s»\n"
+msgstr "nøkkel %s: hoppet over bruker-ID Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: skipped subkey\n"
-msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
+msgstr "nøkkel %s: hoppet over undernøkkel\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: ikke-eksporterbar signatur (klasse 0x%02X) - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: opphevingssertifikat på feil plass - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: undernøkkelsignatur på feil plass - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
+msgstr "nøkkel %s: uforventet signaturklasse (0x%02X) - hoppet over\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
-msgstr "nøkkel %s: duplikert brukerid oppdaget - flettet sammen\n"
+msgstr "nøkkel %s: oppdaget duplisert bruker-ID. Slått sammen\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
-msgstr "nøkkel %s: «%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
+msgstr "nøkkel %s: Â«%s» opphevingssertifikat lagt til\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
-msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
+msgstr "nøkkel %s: direkte nøkkelsignatur lagt til\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av nøkkelskrin Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av nøkkelknippe Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "keybox '%s' created\n"
-msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "nøkkelskrin «%s» er opprettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "keyring `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "keyring '%s' created\n"
-msgstr "nøkkelknippet «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "nøkkelknippe «%s» er opprettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
-msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
+msgstr "nøkkelblokkressurs «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "error opening key DB: %s\n"
+msgstr "feil under åpning av nøkkeldatabase: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å bygge hurtiglager for nøkkelknippe på nytt: %s\n"
 
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[oppheving]"
@@ -2841,33 +2803,57 @@ msgstr "[oppheving]"
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[selvsignatur]"
 
-msgid "1 bad signature\n"
-msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
+#, c-format
+msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for "
+"offentlig nøkkel (%d): %s.\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d bad signatures\n"
-msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for "
+"meldingssum (%d): %s.\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
-msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en manglende nøkkel\n"
+msgid " (reordered signatures follow)"
+msgstr " (omsorterte signaturer følger)"
+
+#, c-format
+msgid "key %s:\n"
+msgstr "nøkkel %s:\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
-msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av manglende nøkler\n"
+msgid "%d duplicate signature removed\n"
+msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
+msgstr[0] "%d duplikatsignatur fjernet\n"
+msgstr[1] "%d duplikatsignaturer fjernet\n"
 
-msgid "1 signature not checked due to an error\n"
-msgstr "1 signatur ble ikke sjekket på grunn av en feil\n"
+#, c-format
+msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
+msgstr[0] "%d signatur ble ikke kontrollert på grunn av manglende nøkkel\n"
+msgstr[1] "%d signaturer ble ikke kontrollert på grunn av manglende nøkkel\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
-msgstr "%d signaturer ble ikke sjekket på grunn av feil\n"
+msgid "%d bad signature\n"
+msgid_plural "%d bad signatures\n"
+msgstr[0] "%d ubrukelig signatur\n"
+msgstr[1] "%d ubrukelige signaturer\n"
 
-msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
-msgstr "1 brukerid uten gyldig selvsignatur ble oppdaget\n"
+#, c-format
+msgid "%d signature reordered\n"
+msgid_plural "%d signatures reordered\n"
+msgstr[0] "%d signatur omsortert\n"
+msgstr[1] "%d signaturer omsortert\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
-msgstr "%d brukerider uten gyldige selvsignaturer ble oppdaget\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
+"Advarsel: fant feil og kontrollerte bare selvsignaturer. Kjør «%s» for å "
+"kontrollere alle signaturer.\n"
 
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
@@ -2875,8 +2861,8 @@ msgid ""
 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
 "etc.)\n"
 msgstr ""
-"Vennligst bestem hvor mye du tiltror denne brukeren korrekt å bekrefte\n"
-"andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
+"Velg hvor mye du stoler på at denne brukeren kan bekrefte\n"
+"andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
 "forskjellige kilder, osv.)\n"
 
 #, c-format
@@ -2892,31 +2878,40 @@ msgid ""
 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
 "trust signatures on your behalf.\n"
 msgstr ""
+"Skriv inn dybden av tillit du vil erklære med denne signaturen.\n"
+"En dybde på over 1 tillater at nøkkelen du signerer\n"
+"lager tillitssignaturer på dine vegne.\n"
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
 msgstr ""
+"Skriv inn et domene som denne signaturen skal begrenses til, eller trykk "
+"enter hvis ingen.\n"
+
+#, c-format
+msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
+msgstr "Hopper over bruker-ID «%s», som ikke er en tekst-iD.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
-msgstr "Brukerid «%s» er opphevet."
+msgstr "Bruker-ID Â«%s» er opphevet."
 
 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
-msgstr "Er du fortsatt sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil signerere den? (j/N) "
 
 msgid "  Unable to sign.\n"
-msgstr "  Kunne ikke signere.\n"
+msgstr "  Klarte ikke å signere.\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is expired."
-msgstr "Brukerid «%s» er utgått."
+msgstr "Bruker-ID «%s» er utgått."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
-msgstr "Brukeriden «%s» er ikke selvsignert."
+msgstr "Bruker-ID Â«%s» er ikke selvsignert."
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
-msgstr "Brukeriden «%s» er signerbar."
+msgstr "Bruker-ID «%s» er signerbar.  "
 
 msgid "Sign it? (y/N) "
 msgstr "Signere den? (j/N) "
@@ -2926,7 +2921,7 @@ msgid ""
 "The self-signature on \"%s\"\n"
 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
 msgstr ""
-"Selvsignaturen på «%s»\n"
+"Selvsignaturen pÃ¥ Â«%s»\n"
 "er en PGP 2.x-aktig signatur.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
@@ -2937,18 +2932,18 @@ msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "has expired.\n"
 msgstr ""
-"Din nåværende signatur på «%s»\n"
-"er utgått.\n"
+"Gjeldende signatur pÃ¥ Â«%s»\n"
+"er utgått.\n"
 
 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
-msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
+msgstr "Vil du utstede en ny signatur for å erstatte den som er utgått? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Your current signature on \"%s\"\n"
 "is a local signature.\n"
 msgstr ""
-"Din nåværede signatur på «%s»\n"
+"Din nÃ¥værede signatur pÃ¥ Â«%s»\n"
 "er en lokal signatur.\n"
 
 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
@@ -2956,36 +2951,36 @@ msgstr "Vil du forfremme den til en fullt eksporterbar signatur? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
-msgstr "«%s» var allerede lokalt signert av nøkkelen %s\n"
+msgstr "«%s» var allerede lokalt signert med nøkkelen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
-msgstr "«%s» var allerede signert av nøkkelen %s\n"
+msgstr "«%s» var allerede signert med nøkkelen %s\n"
 
 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
-msgstr "Vil du likevel signere den igjen? (j/N) "
+msgstr "Vil du signere den på nytt likevel? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
-msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
+msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
 
 msgid "This key has expired!"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+msgstr "Denne nøkkelen er utgått."
 
 #, c-format
 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
-msgstr "Denne nøkkelen utgår den %s.\n"
+msgstr "Denne nøkkelen utgår %s.\n"
 
 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
-msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
+msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
 
 msgid ""
 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
 "belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
-"Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
-"tilhører den overnevnte personen?  Tast inn «0» dersom du ikke vet\n"
+"Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
+"tilhører den overnevnte personen? Skriv «0» hvis du ikke vet\n"
 "svaret.\n"
 
 #, c-format
@@ -3002,47 +2997,45 @@ msgstr "   (2) Jeg har gjort en vanlig sjekk.%s\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
-msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
+msgstr "   (3) Jeg har sjekket veldig nøye.%s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
-msgstr "Ditt valg? (angi «?» for mer informasjon): "
+msgstr "Hva velger du? (skriv Â«?» for mer informasjon): "
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
 "key \"%s\" (%s)\n"
 msgstr ""
-"Er du virkelig sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med din\n"
-"nøkkel «%s» (%s)\n"
+"Er du sikker på at du vil signerere denne nøkkelen med\n"
+"nøkkelen Â«%s» (%s)\n"
 
 msgid "This will be a self-signature.\n"
-msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
+msgstr "Dette skal være en selvsignatur.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
+msgstr "ADVARSEL: signaturen blir ikke markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "ADVARSEL: signaturen vil ikke bli markert som ikke-opphevbar.\n"
+msgstr "ADVARSEL: signaturen blir ikke markert som ikke-opphevbar.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
-msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-eksporterbar.\n"
+msgstr "Signaturen blir markert som ikke-eksporterbar.\n"
 
 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
-msgstr "Signaturen vil bli markert som ikke-opphevbar.\n"
+msgstr "Signaturen blir markert som ikke-opphevbar.\n"
 
 msgid "I have not checked this key at all.\n"
-msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
+msgstr "Jeg har ikke sjekket denne nøkkelen i det hele tatt.\n"
 
 msgid "I have checked this key casually.\n"
-msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
+msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen på vanlig måte.\n"
 
 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
-msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
+msgstr "Jeg har sjekket denne nøkkelen veldig nøye.\n"
 
 msgid "Really sign? (y/N) "
-msgstr "Virkelig signere? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil signere? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
@@ -3050,136 +3043,136 @@ msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
 msgstr ""
+"Nøkkelen har bare stubbe- eller kortnøkkel-elementer. Ingen passordfrase å "
+"endre.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error creating passphrase: %s\n"
+#, c-format
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
-
-msgid "moving a key signature to the correct place\n"
-msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
+msgstr "nøkkel %s: feil under endring av passordfrase: %s\n"
 
 msgid "save and quit"
 msgstr "lagre og avslutte"
 
 msgid "show key fingerprint"
-msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
+msgstr "vise nøkkelens fingeravtrykk"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "show this help"
 msgid "show the keygrip"
-msgstr "vise denne hjelpen"
+msgstr "vis nøkkelgrep"
 
 msgid "list key and user IDs"
-msgstr "liste nøkler og brukerider"
+msgstr "vis nøkler og bruker-id-er"
 
 msgid "select user ID N"
-msgstr "velger brukerid N"
+msgstr "velger bruker-ID N"
 
 msgid "select subkey N"
-msgstr "velger brukerid N"
+msgstr "velger bruker-ID N"
 
 msgid "check signatures"
 msgstr "sjekke signaturer"
 
 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
-msgstr ""
+msgstr "signer valgte bruker-id-er [* se nedenfor for relevante kommandoer]"
 
 msgid "sign selected user IDs locally"
-msgstr "signerere utvalgte brukerider lokalt"
+msgstr "signerer valgte bruker-id-er lokalt"
 
 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
-msgstr "signere utvalgte brukerider med en tillitssignatur"
+msgstr "signer valgte bruker-id-er med tillitssignatur"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
 msgstr ""
+"signer valgte bruker-id-er med en signatur som ikke kan trekkes tilbake"
 
 msgid "add a user ID"
-msgstr "legge til en brukerid"
+msgstr "legg til bruker-ID"
 
 msgid "add a photo ID"
-msgstr "legge til en fotoid"
+msgstr "legg til foto-ID"
 
 msgid "delete selected user IDs"
-msgstr "slette utvalgte brukerider"
+msgstr "slett valgte bruker-id-er"
 
 msgid "add a subkey"
-msgstr "legge til en undernøkkel"
+msgstr "legg til undernøkkel"
 
 msgid "add a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "legg til nøkkel på et smartkort"
 
 msgid "move a key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flytt nøkkel til et smartkort"
 
 msgid "move a backup key to a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "flytt en sikkerhetskopi-nøkkel til et smartkort"
 
 msgid "delete selected subkeys"
-msgstr "slette utvalgte undernøkler"
+msgstr "slett valgte undernøkler"
 
 msgid "add a revocation key"
-msgstr "legge til en opphevingsnøkkel"
+msgstr "legg til opphevingsnøkkel"
 
 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
-msgstr "slette signaturene fra de utvalgte brukeridene"
+msgstr "slett signaturer fra valgte bruker-id-er"
 
 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
-msgstr ""
+msgstr "endre utløpsdato for nøkkelen eller valgte undernøkler"
 
 msgid "flag the selected user ID as primary"
-msgstr "markere den valgte brukeriden som den primære"
+msgstr "marker valgt bruker-ID som primær"
 
 msgid "list preferences (expert)"
-msgstr "liste preferanser (ekspert)"
+msgstr "vis innstillinger (avansert)"
 
 msgid "list preferences (verbose)"
-msgstr "liste preferanser (fyldig)"
+msgstr "vis innstillinger (detaljert)"
 
 msgid "set preference list for the selected user IDs"
-msgstr "sette preferanseliste for de valgte brukeridene"
+msgstr "velg oppsettsliste for valgte bruker-id-er"
 
 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
-msgstr "sette URL for foretrukket nøkkelserver for de valgte brukeridene"
+msgstr "endre adresse til foretrukket nøkkeltjener for valgte bruker-id-er"
 
 msgid "set a notation for the selected user IDs"
-msgstr "sette en notasjon for de valgte brukeridene"
+msgstr "endre notat for valgte bruker-id-er"
 
 msgid "change the passphrase"
-msgstr "endre passfrasen"
+msgstr "endre passordfrase"
 
 msgid "change the ownertrust"
-msgstr "endre eiertilliten"
+msgstr "endre eiertillit"
 
 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
-msgstr "oppheve signaturene på de valgte brukeridene"
+msgstr "opphev signaturer på valgte bruker-id-er"
 
 msgid "revoke selected user IDs"
-msgstr "oppheve utvalgte brukerider"
+msgstr "opphev valgte bruker-id-er"
 
 msgid "revoke key or selected subkeys"
-msgstr "oppheve nøkkel eller utvalgte undernøkler"
+msgstr "opphev nøkkel eller valgte undernøkler"
 
 msgid "enable key"
-msgstr "innkoble en nøkkel"
+msgstr "ta nøkkel i bruk"
 
 msgid "disable key"
-msgstr "utkoble en nøkkel"
+msgstr "ta nøkkel ut av bruk"
 
 msgid "show selected photo IDs"
-msgstr "vise utvalgte fotoider"
+msgstr "vis valgte foto-id-er"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
 msgstr ""
+"pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern ubrukelige signaturer fra "
+"nøkkel"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
 msgstr ""
+"pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern alle signaturer fra nøkkel"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
-msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig\n"
+msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig.\n"
 
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
-msgstr "Trenger den hemmelige nøkkelen for å gjøre dette.\n"
+msgstr "Du trenger tilhørende hemmelig nøkkel for å gjøre dette.\n"
 
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
@@ -3187,155 +3180,166 @@ msgid ""
 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
+"* Kommandoen «sign» kan brukes med prefiks «l» for lokale signaturer "
+"(lsign),\n"
+"  «t» for tillitssignaturer (tsign), «nr» for signaturer som ikke kan "
+"oppheves\n"
+"  (nrsign), eller hvilken som helst kombinasjon av disse (ltsign, tnrsign, "
+"osv.).\n"
 
 msgid "Key is revoked."
-msgstr "Nøkkelen er opphevet."
+msgstr "Nøkkelen er opphevet."
 
 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig signerere alle brukerider? (j/N) "
+msgstr "Er du sikekr på at du vil signerere alle bruker-id-er? (j/N) "
+
+msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil signerere alle bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
-msgstr "Tips: Velg brukeriden som skal signeres\n"
+msgstr "Tips: Velg bruker-id-en(e) du vil signere\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Unknown signature type `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
-msgstr "Ukjent signaturtype «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ukjent signaturtype\n"
 
 #, c-format
 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
 msgstr "Denne kommandoen er ikke tillatt i %s-modus.\n"
 
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
-msgstr "Du må velge minst en brukerid.\n"
+msgstr "Du må velge minst én bruker-ID.\n"
+
+#, c-format
+msgid "(Use the '%s' command.)\n"
+msgstr "(Bruk kommandoen «%s».)\n"
 
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
-msgstr "Du kan ikke slette den siste brukeriden!\n"
+msgstr "Du kan ikke slette siste bruker-ID.\n"
 
 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig fjerne alle valgte brukerider? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne alle valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
-msgstr "Virkelig fjerne denne brukeriden? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil fjerne valgt bruker-ID? (j/N) "
 
 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
 #. moving the key and not about removing it.
 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
-msgstr "Virkelig flytte primærnøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil flytte primærnøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "You must select exactly one key.\n"
-msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
+msgstr "Du må velge minst én nøkkel.\n"
 
 msgid "Command expects a filename argument\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kommandoen forventer et filnavn-argument\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Can't open `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "Can't open '%s': %s\n"
-msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgstr "Klarte ikke Ã¥ Ã¥pne Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
-msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
+msgstr "Feil under lesing av sikkerhetskopi-nøkkel fra Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "You must select at least one key.\n"
-msgstr "Du må velge minst en nøkkel.\n"
+msgstr "Du må velge minst én nøkkel.\n"
 
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette valgt nøkkel? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig slette denne nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette denne nøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppheve alle de valgte brukeridene? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve alle valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppheve denne brukeriden? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve denne bruker-id-en? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve hele nøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve de valgte undernøklene? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve valgte undernøkler? (j/N) "
 
 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
 msgstr ""
+"Du kan ikke justere eiertillit når du bruker selvvalgt tillitsdatabase\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
-msgstr "sette preferanseliste til:\n"
+msgstr "Bytt oppsettsliste til:\n"
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppdatere preferansene for de valgte brukeridene? (j/N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett for valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
-msgstr "Virkelig oppdatere preferansene? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett? (j/N) "
 
 msgid "Save changes? (y/N) "
-msgstr "Lagre endringene? (j/N) "
+msgstr "Vil du lagre endringer? (j/N) "
 
 msgid "Quit without saving? (y/N) "
-msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
+msgstr "Vil du avslutte uten å lagre? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
-msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
+msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
 
 #, c-format
-msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgid "User ID revocation failed: %s\n"
+msgstr "oppheving av bruker-ID mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid fingerprint"
+#, c-format
 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
-msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
+msgstr "«%s» er ikke et fingeravtrykk\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+msgstr "«%s» er ikke primært fingeravtrykk\n"
+
+#, c-format
+msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s» er ugyldig: %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "No such user ID.\n"
 msgid "No matching user IDs."
-msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
+msgstr "Ingen treff på bruker-id-er."
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Nothing to sign with key %s\n"
 msgid "Nothing to sign.\n"
-msgstr "Ingenting å signere med nøkkelen %s\n"
+msgstr "Ingenting å signere.\n"
 
 msgid "Digest: "
-msgstr "Digest: "
+msgstr "Kontrollsum: "
 
 msgid "Features: "
-msgstr "Særtrekk: "
+msgstr "Funksjoner: "
 
 msgid "Keyserver no-modify"
-msgstr ""
+msgstr "Nøkkeltjener no-modify"
 
 msgid "Preferred keyserver: "
-msgstr ""
+msgstr "Foretrukket nøkkeltjener: "
 
 msgid "Notations: "
 msgstr "Notasjoner: "
 
 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
-msgstr "Det er ingen preferanser for en PGP 2.x-aktig brukerid.\n"
+msgstr "PGP 2.x-brukere har ingen oppsettsmuligheter.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
-msgstr "Denne nøkkelen ble opphevet den %s av %s med nøkkelen %s\n"
+msgstr "Følgende nøkkel ble opphevet %s av %s med nøkkelen %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
-msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
+msgstr "Denne nøkkelen kan bli opphevet av %s med nøkkelen %s"
 
 msgid "(sensitive)"
 msgstr "(sensitiv)"
@@ -3354,14 +3358,14 @@ msgstr "utgikk: %s"
 
 #, c-format
 msgid "expires: %s"
-msgstr "utgår: %s"
+msgstr "utgår: %s"
 
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
-msgstr "bruksmåte: %s"
+msgstr "bruk: %s"
 
 msgid "card-no: "
-msgstr ""
+msgstr "kortnr.: "
 
 #, c-format
 msgid "trust: %s"
@@ -3372,64 +3376,69 @@ msgid "validity: %s"
 msgstr "gyldighet: %s"
 
 msgid "This key has been disabled"
-msgstr "Denne nøkkelen har blitt utkoblet"
+msgstr "Denne nøkkelen er ikke i bruk"
 
 msgid ""
 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
 "unless you restart the program.\n"
 msgstr ""
+"Merk: du bør starte programmet på nytt for å sikre at nøkkel-gyldigheten\n"
+"som vises her er riktig.\n"
 
 msgid "revoked"
 msgstr "opphevet"
 
 msgid "expired"
-msgstr "utgått"
+msgstr "utgått"
 
 msgid ""
 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: ingen bruker-ID er merket som primær. Denne kommandoen kan\n"
+"              føre til at en annen bruker-ID blir brukt som primærbruker.\n"
 
 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: Undernøkkel for kryptering utløper snart.\n"
 
 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du bør vurdere å endre utløpsdato samtidig.\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
 "versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Dette er en PGP2-nøkkel. Hvis du legger til et foto-ID, kan det "
+"føre til at\n"
+"         enkelte PGP-versjoner avviser nøkkelen.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil legge den til? (j/N) "
 
 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke knytte foto-ID til PGP2-nøkler.\n"
 
 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
-msgstr ""
+msgstr "Valgt bruker-ID finnes allerede på denne nøkkelen!\n"
 
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Slette denne gode signaturen? (j/N/a)"
 
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du slette denne ugyldige signaturen? (j/N/q)"
 
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du slette denne ukjente signaturen? (j/N/q)"
 
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette denne selvsignaturen? (j/N)"
 
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
-msgstr "Slettet %d signatur.\n"
-
-#, c-format
-msgid "Deleted %d signatures.\n"
-msgstr "Slettet %d signaturer.\n"
+msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
+msgstr[0] "Slettet %d signatur.\n"
+msgstr[1] "Slettet %d signaturer.\n"
 
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingen ble slettet.\n"
@@ -3437,192 +3446,202 @@ msgstr "Ingen ble slettet.\n"
 msgid "invalid"
 msgstr "ugyldig"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
-msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s» pakket sammen: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
+msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
+msgstr[0] "Bruker-ID «%s»: %d signatur fjernet\n"
+msgstr[1] "Bruker-ID «%s»: %d signaturer fjernet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
-msgstr "nøkkel: %s: «%s» %d nye signaturer\n"
-
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
-msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+msgstr "Bruker-ID «%s»: allerede minimert\n"
 
 #, c-format
 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
-msgstr "brukerid «%s»: allerede renset\n"
+msgstr "Bruker-ID Â«%s»: allerede renset\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
 "cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: Dette er en PGP 2.x-nøkkel. Hvis du legger til en opphever,\n"
+"         kan dette føre til at enkelte PGP-versjoner ikke vil kunne bruke "
+"nøkkelen.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke knytte opphevere til PGP 2.x-nøkler.\n"
 
 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn oppheverens bruker-ID: "
 
 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruke PGP 2.x-nøkler som opphevere\n"
 
 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "du kan ikke bruke en nøkkel som opphevelsesnøkkel for seg selv\n"
 
 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
-msgstr ""
+msgstr "denne nøkkelen er allerede i bruk som opphevelsesnøkkel\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: du kan ikke angre tildeling av opphevelsesrolle til en nøkkel.\n"
 
 msgid ""
 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
-msgstr ""
-"Er du fortsatt sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/"
-"N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/N) "
 
-msgid "Please select at most one subkey.\n"
-msgstr "Vennligst velg minst en undernøkkel.\n"
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil endre utløpstid for flere undernøkler? (j/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Endrer utløpstid for undernøkkel.\n"
 
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Endrer utløpstid for primærnøkkel.\n"
 
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du kan ikke endre utløpsdato for v3-nøkler\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
-msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
+msgstr "signerings-undernøkkel %s er allerede kryssertifisert\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
 msgstr ""
+"undernøkkel %s signerer ikke, og behøver derfor ikke å bli kryssertifisert\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Velg én bruker-ID.\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "hopper over v3 selvsignatur for brukerid «%s»\n"
+msgstr "hopper over v3-selvsignatur for bruker-ID Â«%s»\n"
 
 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn adresse til foretrukket nøkkeltjener: "
 
 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil erstatte den? (j/N) "
 
 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
 msgid "Enter the notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn notat: "
 
 msgid "Proceed? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Vil du fortsette? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen bruker-ID med indeks %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "No user ID with hash %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen bruker-ID med kontrollsum %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
+msgstr "Ingen undernøkkel med ID «%s».\n"
 
 #, c-format
 msgid "No subkey with index %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen undernøkkel med indeks %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID: \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker-ID: «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "signert med nøkkelen %s %s%s%s\n"
 
 msgid " (non-exportable)"
 msgstr " (ikke-eksporterbar)"
 
 #, c-format
 msgid "This signature expired on %s.\n"
-msgstr "Denne signaturen utgikk den %s.\n"
+msgstr "Denne signaturen utgikk %s.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve den? (j/N) "
 
 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Vil du lage et opphevelsessertifikat for denne signaturen? (j/N) "
 
 msgid "Not signed by you.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke signert av deg.\n"
 
 #, c-format
 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du har signert disse bruker-id-ene med nøkkelen %s:\n"
 
 msgid " (non-revocable)"
-msgstr " (ikke-opphevbar)"
+msgstr " (kan ikke oppheves)"
 
 #, c-format
 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "opphevet med nøkkelen %s %s\n"
 
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Du er i ferd med å oppheve følgende signaturer:\n"
 
 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil lage opphevelsessertifikatene? (j/N) "
 
 msgid "no secret key\n"
-msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
+msgstr "ingen hemmelig nøkkel\n"
+
+#, c-format
+msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
+msgstr "prøvde å oppheve ID som ikke tilhørte en bruker: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
-msgstr "brukerid «%s» er allerede opphevet\n"
+msgstr "bruker-ID Â«%s» er allerede opphevet\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
-msgstr "ADVARSEL: en brukeridsignatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
+msgstr "ADVARSEL: en bruker-id-signatur er datert %d sekunder i fremtiden\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key %s is already revoked.\n"
-msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
+msgstr "Nøkkelen %s er allerede opphevet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
-msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
+msgstr "Undernøkkel %s er allerede opphevet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Viser %s foto-ID av størrelsen %ld for nøkkel %s (uid %d)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "preference `%s' duplicated\n"
+#, c-format
 msgid "preference '%s' duplicated\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "innstilling «%s» er duplisert\n"
 
 msgid "too many cipher preferences\n"
-msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
+msgstr "for mange krypteringsinnstillinger\n"
 
 msgid "too many digest preferences\n"
-msgstr "for mange digest-preferanser\n"
+msgstr "for mange kontrollsum-innstillinger\n"
 
 msgid "too many compression preferences\n"
-msgstr "for mange kompresjons-preferanser\n"
+msgstr "for mange komprimeringsinnstillinger\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
+#, c-format
 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
-msgstr "ugyldig oppføring «%s» i preferansestreng\n"
+msgstr "«%s» er et ugyldig oppsettsvalg\n"
 
 msgid "writing direct signature\n"
 msgstr "skriver direkte signatur\n"
@@ -3631,19 +3650,21 @@ msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver selvsignatur\n"
 
 msgid "writing key binding signature\n"
-msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
+msgstr "skriver nøkkelbindende signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
-msgstr "nøkkelstørrelsen er ugyldig; bruker %u bits\n"
+msgstr "ugyldig nøkkelstørrelse. Bruker %u bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
-msgstr "nøkkelstørrelsen ble rundet opp til %u bits\n"
+msgstr "nøkkelstørrelse rundet opp til %u bit\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: noen OpenPGP-programmer klarer ikke å behandle DSA-nøkler med "
+"denne kontrollsum-størrelsen\n"
 
 msgid "Sign"
 msgstr "Signere"
@@ -3676,37 +3697,37 @@ msgstr "SsKkAaQq"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key: "
-msgstr ""
+msgstr "Mulige handlinger med en %s-nøkkel: "
 
 msgid "Current allowed actions: "
-msgstr ""
+msgstr "Tillatte handlinger: "
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Slå av/på signeringsfunksjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Slå av/på krypteringsfunksjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Slå av/på autentiseringsfunksjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%c) Finished\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%c) Ferdig\n"
 
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
+msgstr "Velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) RSA og RSA (standard)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) DSA og Elgamal\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
@@ -3732,63 +3753,57 @@ msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
 msgstr "   (%d) RSA (sette dine egne muligheter)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
-msgstr "   (%d) DSA og ElGamal (standard)\n"
+msgstr "   (%d) ECC og ECC\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
+#, c-format
 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (kun signering)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
+#, c-format
 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
-msgstr "   (%d) DSA (sette dine egne muligheter)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (velg funksjoner selv)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+#, c-format
 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
-msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
+msgstr "  (%d) ECC (kun kryptering)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "  (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
+msgstr "  (%d) Nøkkel\n"
 
 msgid "Enter the keygrip: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn nøkkelgrep: "
 
 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ugyldig nøkkelgrep (forventer 40 heks-sifre)\n"
 
 msgid "No key with this keygrip\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen nøkkel med dette nøkkelgrepet\n"
+
+#, c-format
+msgid "rounded to %u bits\n"
+msgstr "rundet av til %u bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s-nøkler må være mellom %u og %u bit lange.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor vil du at undernøkkelen skal være? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "What keysize do you want? (%u) "
-msgstr "Hvilken nøkkelstørrelse vil du ha? (%u) "
+msgstr "Hvor stor skal nøkkelen være? (%u) "
 
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
-msgstr "Ønsket nøkkelstørrelse er %u bits\n"
+msgstr "Forespurt nøkkelstørrelse er %u bit\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "rounded up to %u bits\n"
-msgid "rounded to %u bits\n"
-msgstr "rundet opp til %u bits\n"
-
-#, fuzzy
-#| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
-msgstr "Vennligst velg hvilken type nøkkel du vil ha:\n"
+msgstr "Velg elliptisk kurve:\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
@@ -3798,12 +3813,12 @@ msgid ""
 "      <n>m = key expires in n months\n"
 "      <n>y = key expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Vennligst angi hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
-"         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
-"      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
-"      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
-"      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
-"      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
+"Velg hvor lenge nøkkelen skal være gyldig.\n"
+"         0 = nøkkelen utgår ikke\n"
+"      <n>  = nøkkelen utgår om n days\n"
+"      <n>w = nøkkelen utgår om n weeks\n"
+"      <n>m = nøkkelen utgår om n months\n"
+"      <n>y = nøkkelen utgår om n years\n"
 
 msgid ""
 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
@@ -3813,15 +3828,15 @@ msgid ""
 "      <n>m = signature expires in n months\n"
 "      <n>y = signature expires in n years\n"
 msgstr ""
-"Vennligst angi hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
-"         0 = signaturen utgår ikke\n"
-"      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
-"      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
-"      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
-"      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
+"Velg hvor lenge signaturen skal være gyldig.\n"
+"         0 = signaturen utgår ikke\n"
+"      <n>  = signaturen utgår om n days\n"
+"      <n>w = signaturen utgår om n weeks\n"
+"      <n>m = signaturen utgår om n months\n"
+"      <n>y = signaturen utgår om n years\n"
 
 msgid "Key is valid for? (0) "
-msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
+msgstr "Nøkkelen er gyldig for? (0) "
 
 #, c-format
 msgid "Signature is valid for? (%s) "
@@ -3831,25 +3846,25 @@ msgid "invalid value\n"
 msgstr "ugyldig verdi\n"
 
 msgid "Key does not expire at all\n"
-msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
+msgstr "Nøkkel utgår ikke i det hele tatt\n"
 
 msgid "Signature does not expire at all\n"
-msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
+msgstr "Signaturen utgår ikke i det hele tatt\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key expires at %s\n"
-msgstr "Nøkkel utgår den %s\n"
+msgstr "Nøkkel utgår %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires at %s\n"
-msgstr "Signaturen utgår den %s\n"
+msgstr "Signaturen utgår %s\n"
 
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
 msgstr ""
-"Systemet ditt kan ikke vise datoer etter 2038.\n"
-"Likevel vil det bli håndtert korrekt opp til 2106.\n"
+"Systemet ditt klarer ikke å håndtere datoer etter 2038.\n"
+"Likevel håndteres det korrekt frem til 2106.\n"
 
 msgid "Is this correct? (y/N) "
 msgstr "Er dette korrekt (j/N)? "
@@ -3859,6 +3874,9 @@ msgid ""
 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"GnuPG må lage en bruker-ID for å identifisere nøkkelen.\n"
+"\n"
 
 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
 #. but you should keep your existing translation.  In case
@@ -3873,10 +3891,10 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Du trenger en brukerid for å identifisere nøkkelen din;\n"
-"programvaren konstruerer brukeriden ut fra fullt navn, kommentar og\n"
-"epostadresse til denne formen:\n"
-"    «Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
+"Du trenger en bruker-ID for å identifisere nøkkelen din.\n"
+"Programmet lageren bruker-ID ut fra fullt navn, kommentar og\n"
+"e-postadresse, som f.keks. dette:\n"
+"    Â«Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>»\n"
 "\n"
 
 msgid "Real name: "
@@ -3885,17 +3903,21 @@ msgstr "Fullt navn: "
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i navn\n"
 
+#, c-format
+msgid "The characters '%s' and '%s' may not appear in name\n"
+msgstr "Tegnene «%s» og «%s» kan ikke brukes i navn\n"
+
 msgid "Name may not start with a digit\n"
-msgstr "Navnet kan ikke starte med et siffer\n"
+msgstr "Navn kan ikke begynne med siffer\n"
 
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
-msgstr "Navnet må være minst 5 tegn langt\n"
+msgstr "Navnet må bestå av minst 5 tegn\n"
 
 msgid "Email address: "
-msgstr "Epostadresse: "
+msgstr "E-postadresse: "
 
 msgid "Not a valid email address\n"
-msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
+msgstr "Ugyldig e-postadresse\n"
 
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
@@ -3903,10 +3925,9 @@ msgstr "Kommentar: "
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ugyldig tegn i kommentar\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
+#, c-format
 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
-msgstr "Du bruker tegnsettet «%s».\n"
+msgstr "Du bruker tegnsettet Â«%s».\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -3914,13 +3935,12 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Du valgte denne brukeriden:\n"
-"    «%s»\n"
+"Du valgte denne bruker-id-en («USER-ID»):\n"
+"    Â«%s»\n"
 "\n"
 
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
-msgstr ""
-"Vennligst ikke putt epostadressen inn i fullt navn eller i kommentaren\n"
+msgstr "Ikk bruk e-postadresse som navn eller kommentar\n"
 
 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
@@ -3942,51 +3962,14 @@ msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
-msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
+msgstr "Endre (N)avn, (E)postadresse eller (A)vslutt? "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
-msgstr "Endre (N)avn, (K)ommentar, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
+msgstr "Endre (N)avn, (E)postadresse eller (R)iktig/(A)vslutt? "
 
 msgid "Please correct the error first\n"
-msgstr "Vennligst korriger feilen først\n"
-
-msgid ""
-"You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
-"encryption key."
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
-
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
-msgstr "passfrasen ble ikke gjentatt korrekt; prøv igjen"
-
-#, c-format
-msgid "%s.\n"
-msgstr "%s.\n"
-
-msgid ""
-"You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
-"I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
-"using this program with the option \"--edit-key\".\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Du vil ikke ha en passfrase - dette er sannsynligvis en *dum* idé!\n"
-"Jeg fortsetter likevel. Du kan endre passfrasen din når som helst ved\n"
-"hjelp av dette programmet og valget «--edit-key».\n"
-"\n"
+msgstr "Rett opp feilen først\n"
 
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
@@ -3994,14 +3977,14 @@ msgid ""
 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
 msgstr ""
-"Vi trenger å generere ganske mange tilfeldige byter. Det er en god idé\n"
-"å utføre andre oppgaver (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
-"diskene jobbe) under primtallgenereringen; dette gir\n"
-"tilfeldig-tall-generatoren en bedre sjanse til å samle nok entropy.\n"
+"Vi må lage ganske mye vilkårlighetsdata. Du bør jobbe med\n"
+"andre ting (skrive på tastaturet, flytte på musa, la\n"
+"diskene jobbe) mens dette pågår. Da får\n"
+"tallgeneratoren bedre muligheter til å samle inn vilkårlighetsdata.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
-msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4009,367 +3992,354 @@ msgid ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Lager nøkkel for:\n"
+"    «%s»\n"
+"\n"
 
 msgid "Continue? (Y/n) "
-msgstr ""
+msgstr "Vil du fortsette? (J/n) "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "key already exists\n"
+#, c-format
 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
-msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
+msgstr "Det finnes allerede en nøkkel for «%s»\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Use this key anyway? (y/N) "
 msgid "Create anyway? (y/N) "
-msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+msgstr "Vil du lage nøkkel likevel? (j/N) "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "generating new key\n"
 msgid "creating anyway\n"
-msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+msgstr "lager likevel\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
 msgstr ""
+"Merk: Bruk «%s %s» for å se et fullverdig dialogvindu for nøkkelgenerering.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
-msgstr "Nøkkelgenereringen ble avbrutt.\n"
+msgstr "Nøkkelgenerering ble avbrutt.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "writing public key to `%s'\n"
+#, c-format
+msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage sikkerhetskopifila «%s»: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
+msgstr "Merk: sikkerhetskopi av kortnøkkel lagret på «%s»\n"
+
+#, c-format
 msgid "writing public key to '%s'\n"
-msgstr "skriver offentlig nøkkel til «%s»\n"
+msgstr "skriver offentlig nøkkel til Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
-msgstr "ingen skrivbart offentlig nøkkelknippe ble funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke skrivbart offentlig nøkkelknippe: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av offentlig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av offentlig nøkkelknippe Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
-msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
+msgstr "offentlig og hemmelig nøkkel opprettet og signert.\n"
 
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
 msgstr ""
-"Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes for kryptering.  Du ønsker\n"
-"kanskje å bruke kommandoen «--edit-key» for å generere en\n"
-"sekundærnøkkel for dette formålet.\n"
+"Merk at denne nøkkelen ikke kan brukes til kryptering. Du bør\n"
+"vurdere å bruke kommandoen «--edit-key» for å lage en\n"
+"undernøkkel til dette formålet.\n"
 
-# Er dette entallsformen av denne strengen?
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp- eller "
 "klokkeproblem)\n"
 
-# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
 msgstr ""
-"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp- eller "
 "klokkeproblem)\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
 msgstr ""
-"MERK: opprettelse av undernøkler for v3-nøkler er ikke i samsvar med "
-"OpenPGP\n"
+"Merk: det strider med OpenPGP-standarden å lage undernøkler for v3-nøkler\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
-msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
+msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
-msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
+msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er lagret på kort.\n"
 
 msgid "Really create? (y/N) "
-msgstr "Virkelig opprette? (j/N)"
-
-#, c-format
-msgid "storing key onto card failed: %s\n"
-msgstr "lagring av nøkkel på kort mislyktes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
-msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "Er du sikker på at du vil fortsette? (j/N) "
 
 msgid "never     "
-msgstr ""
+msgstr "aldri     "
 
 msgid "Critical signature policy: "
-msgstr ""
+msgstr "Regler for kritisk signatur: "
 
 msgid "Signature policy: "
-msgstr ""
+msgstr "Regler for signatur: "
 
 msgid "Critical preferred keyserver: "
-msgstr ""
+msgstr "Kritisk foretrukket nøkkeltjener: "
 
 msgid "Critical signature notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Kritisk signaturnotat: "
 
 msgid "Signature notation: "
-msgstr ""
+msgstr "Signaturnotat: "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "1 bad signature\n"
-msgid "1 good signature\n"
-msgstr "1 ubrukelig signatur\n"
+#, c-format
+msgid "%d good signature\n"
+msgid_plural "%d good signatures\n"
+msgstr[0] "%d gyldig signatur\n"
+msgstr[1] "%d gyldige signaturer\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%d bad signatures\n"
-msgid "%d good signatures\n"
-msgstr "%d ubrukelige signaturer\n"
+#, c-format
+msgid "%d signature not checked due to an error\n"
+msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
+msgstr[0] "%d signatur ble ikke kontrollert på grunn av feil\n"
+msgstr[1] "%d signaturer ble ikke kontrollert på grunn av feil\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
-msgstr ""
+msgid "Warning: %lu key skipped due to its large size\n"
+msgid_plural "Warning: %lu keys skipped due to their large sizes\n"
+msgstr[0] "Advarsel: hoppet over %lu nøkkel pga. for høy størrelse\n"
+msgstr[1] "Advarsel: hoppet over %lu nøkler pga. for høy størrelse\n"
 
 msgid "Keyring"
-msgstr "Nøkkelknippe"
+msgstr "Nøkkelknippe"
 
 msgid "Primary key fingerprint:"
-msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
+msgstr "Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
 msgid "     Subkey fingerprint:"
-msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
+msgstr "     Fingeravtrykk for undernøkkel:"
 
 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
-msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
+msgstr " Fingeravtrykk for primærnøkkel:"
 
 msgid "      Subkey fingerprint:"
-msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
+msgstr "      Fingeravstrykk for undernøkkel:"
 
 msgid "      Key fingerprint ="
-msgstr " kkelfingeravtrykk ="
+msgstr "      Nøkkelfingeravtrykk ="
 
 msgid "      Card serial no. ="
 msgstr "      Serienummer for kort ="
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
-msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "caching keyring `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "caching keyring '%s'\n"
-msgstr "cacher nøkkelknippet «%s»\n"
+msgstr "hurtiglagrer nøkkelknippe «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "%lu keys cached so far (%lu signature)\n"
+msgid_plural "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] "%lu nøkler hurtiglagret så langt (%lu signatur)\n"
+msgstr[1] "%lu nøkler hurtiglagret så langt (%lu signaturer)\n"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøkler cachet så langt (%lu signaturer)\n"
+msgid "%lu key cached"
+msgid_plural "%lu keys cached"
+msgstr[0] "%lu nøkkel hurtiglagret"
+msgstr[1] "%lu nøkler hurtiglagret"
 
 #, c-format
-msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
-msgstr "%lu nøkler cachet (%lu signaturer)\n"
+msgid " (%lu signature)\n"
+msgid_plural " (%lu signatures)\n"
+msgstr[0] " (%lu signatur)\n"
+msgstr[1] " (%lu signaturer)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: laget nøkkelknippe\n"
 
 msgid "override proxy options set for dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "overstyr mellomtjener-oppsett for dirmngr"
 
 msgid "include revoked keys in search results"
-msgstr ""
+msgstr "ta med opphevede nøkler som søketreff"
 
 msgid "include subkeys when searching by key ID"
-msgstr ""
+msgstr "ta med undernøkler ved søk på nøkkel-ID"
 
 msgid "override timeout options set for dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "overstyr tidsavbrudd-oppsett for dirmngr"
 
 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
-msgstr ""
+msgstr "hent nøkler automatisk ved bekreftelse av signaturer"
 
 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
-msgstr ""
+msgstr "bruk nøklers foretrukne nøkkeltjener-adresse"
 
 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
-msgstr ""
+msgstr "bruk nøklers PKA-oppføring når du henter dem"
 
 msgid "disabled"
-msgstr "utkoblet"
+msgstr "ikke i bruk"
 
 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn tall, N)este, eller Q)uit (Avslutt) > "
 
 #, c-format
 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig nøkkeltjener-protokoll (us %d!=håndteringsprogram %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
-msgstr ""
+msgstr "«%s» er ikke en nøkkel-ID, og blir hoppet over\n"
 
 #, c-format
-msgid "refreshing 1 key from %s\n"
-msgstr "oppfrisker 1 nøkkel fra %s\n"
+msgid "refreshing %d key from %s\n"
+msgid_plural "refreshing %d keys from %s\n"
+msgstr[0] "oppdaterer %d nøkkel fra %s\n"
+msgstr[1] "oppdaterer %d nøkler fra %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppfriske nøkkel %s via %s: %s\n"
-
-#, c-format
-msgid "refreshing %d keys from %s\n"
-msgstr "oppfrisker %d nøkler fra %s\n"
-
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å oppdatere nøkkel %s via %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
-msgstr "nøkkelen «%s» ble ikke funnet på nøkkelserveren\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen «%s» på nøkkeltjener\n"
 
 msgid "key not found on keyserver\n"
-msgstr "nøkkelen ble ikke funnet på nøkkelserver\n"
+msgstr "fant ikke nøkkelen på nøkkeltjener\n"
+
+msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+msgstr "ingen kjent nøkkeltjener (bruk valget «--keyserver»)\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
-msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s server %s\n"
+msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s tjener %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "requesting key %s from %s\n"
-msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
+msgstr "ber om nøkkelen %s fra %s\n"
 
-#, c-format
-msgid "skipped \"%s\": %s\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
+msgid "no keyserver known\n"
+msgstr "ingen kjent nøkkeltjener\n"
 
 #, c-format
-msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr ""
+msgid "skipped \"%s\": %s\n"
+msgstr "hoppet over «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "sender nøkkelen %s til %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "requesting key %s from %s\n"
+#, c-format
 msgid "requesting key from '%s'\n"
-msgstr "ber om nøkkel %s fra %s\n"
+msgstr "ber om nøkkel fra «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å fange URI %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
-msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
+msgstr "merkelig størrelse for en kryptert sesjonsnøkkel (%d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s encrypted session key\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s kryptert øktnøkkel\n"
 
 #, c-format
 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
-msgstr "passfrase er generert med en ukjent digest-algoritme %d\n"
+msgstr "passordfrase generert med ukjent summeringsalgoritme %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key is %s\n"
-msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
+msgstr "offentlig nøkkel er %s\n"
 
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
-msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
+msgstr "offentlig nøkkel-kryptert data: god DEK\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
-msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
+msgstr "kryptert med %u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s\n"
 
 # Do we really need to translate this string.
 # The must some bug in the code.
 #, c-format
 msgid "      \"%s\"\n"
-msgstr "      «%s»\n"
+msgstr "      Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
-msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
+msgstr "kryptert med %s-nøkkel, ID %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
-msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
+msgstr "offentlig nøkkel-dekryptering mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
-msgstr ""
+msgstr "kryptert med %lu passordfraser\n"
 
 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
-msgstr ""
+msgstr "kryptert med 1 passordfrase\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming %s encrypted data\n"
-msgstr ""
+msgstr "antar %s kryptert data\n"
 
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
-msgstr ""
-
-msgid "decryption okay\n"
-msgstr ""
+msgstr "IDEA-kryptering er utilgjengelig. Prøver å bruke %s i stedet\n"
 
 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: meldinga var ikke integritetsbeskyttet\n"
 
-msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
-msgstr ""
+msgid "decryption okay\n"
+msgstr "dekryptering ok\n"
 
-#, c-format
-msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
+msgstr "ADVARSEL: kryptert melding er blitt manipulert.\n"
 
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekryptering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "Merk: senderen spesifiserte «kun for dine øyne»\n"
 
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
-msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
+msgstr "opprinnelig filnavn=«%.*s»\n"
 
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: fant flere elementer i ren tekst\n"
 
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
-msgstr ""
+msgstr "selvstendig opphevelse - bruk «gpg --import» for å ta i bruk\n"
 
 msgid "no signature found\n"
-msgstr "ingen signatur ble funnet\n"
+msgstr "fant ikke signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "BAD signature from \"%s\""
-msgstr "DÅRLIG signatur fra «%s»"
+msgstr "DÃ\85RLIG signatur fra Â«%s»"
 
 #, c-format
 msgid "Expired signature from \"%s\""
-msgstr "Utgått signatur fra «%s»"
+msgstr "UtgÃ¥tt signatur fra Â«%s»"
 
 #, c-format
 msgid "Good signature from \"%s\""
-msgstr "God signatur fra «%s»"
+msgstr "God signatur fra Â«%s»"
 
 msgid "signature verification suppressed\n"
-msgstr ""
+msgstr "signaturbekreftelse ble hindret\n"
 
 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
-msgstr ""
+msgstr "disse flertydige signaturdataene kan ikke behandles\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s\n"
@@ -4377,37 +4347,41 @@ msgstr "Signatur opprettet %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "               using %s key %s\n"
-msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
+msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
-msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
+msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
+
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                aka «%s»"
 
 msgid "Key available at: "
-msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
+msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
 
 msgid "[uncertain]"
 msgstr "[usikker]"
 
 #, c-format
 msgid "                aka \"%s\""
-msgstr "                aka «%s»"
+msgstr "                aka Â«%s»"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expired %s\n"
-msgstr "Signatur utgått %s\n"
+msgstr "Signatur utgått %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Signature expires %s\n"
-msgstr "Signatur utgår %s\n"
+msgstr "Signatur utgår %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+#, c-format
 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
-msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
+msgstr "%s-signatur, kontrollsum-algoritme %s%s%s\n"
 
 msgid "binary"
-msgstr "binær"
+msgstr "binær"
 
 msgid "textmode"
 msgstr "tekstmodus"
@@ -4415,37 +4389,34 @@ msgstr "tekstmodus"
 msgid "unknown"
 msgstr "ukjent"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgid ", key algorithm "
-msgstr "ukjent pubkey-algoritme"
+msgstr ", nøkkelalgoritme"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: ikke en separat signatur. Fila «%s» er IKKE bekreftet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Klarte ikke å kontrollere signatur: %s\n"
 
 msgid "not a detached signature\n"
-msgstr ""
+msgstr "ikke en separat signatur\n"
 
 msgid ""
 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: fant flere signaturer. Kontrollerer bare den første.\n"
 
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
-msgstr ""
+msgstr "separat signatur av klasse 0x%02x\n"
 
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
-msgstr ""
+msgstr "gammeldags (PGP 2.x) signatur\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
+#, c-format
 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
-msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
+msgstr "fstat på «%s» mislyktes i %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
@@ -4453,207 +4424,176 @@ msgstr "fstat(%d) mislyktes in %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell offentlig nøkkel-algoritme %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
-msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
+msgstr "ADVARSEL: «Elgamal»-nøkler er utgått\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell cipheralgoritme %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell krypteringsalgoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell digest-algoritme %s\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker eksperimentell kontrollsum-algoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
-msgstr "ADVARSEL: digestalgoritmen «%s» er avlegs\n"
+msgstr "ADVARSEL: kontrollsum-algoritmen «%s» er utgått\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
+#, c-format
 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
-msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
+msgstr "Merk: signaturer som bruker algoritmen %s blir avvist\n"
+
+#, c-format
+msgid "(reported error: %s)\n"
+msgstr "(rapportert feil: %s)\n"
+
+#, c-format
+msgid "(reported error: %s <%s>)\n"
+msgstr "(rapportert feil: %s <%s>)\n"
+
+msgid "(further info: "
+msgstr "(mer info: "
 
 #, c-format
 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%d: valget «%s» er utgått\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: valget «%s» er utgått\n"
 
 #, c-format
 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruk heller «%s%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: «%s» er en utgått kommando. Ikke bruk den\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: «%s» er utgått i denne fila, og påvirker bare %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: valget «%s%s» er utgått, og påvirker bare %s\n"
 
 msgid "Uncompressed"
-msgstr ""
+msgstr "Ukomprimert"
 
 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
 msgid "uncompressed|none"
-msgstr ""
+msgstr "ukomprimert|ingen"
 
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "denne meldinga kan kanskje ikke brukes av %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "ambiguous option `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "ambiguous option '%s'\n"
-msgstr "flertydig valg «%s»\n"
+msgstr "«%s» er et flertydig valg\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unknown option `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "unknown option '%s'\n"
-msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+msgstr "«%s» er et ukjent valg\n"
 
 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
 msgstr ""
+"Offentlig ECDSA-nøkler forventes i SEC-koding som kan ganges med 8 bit\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "File `%s' exists. "
+#, c-format
+msgid "unknown weak digest '%s'\n"
+msgstr "«%s» er en ukjent svak summeringsmetode\n"
+
+#, c-format
 msgid "File '%s' exists. "
-msgstr "Fila «%s» finnes. "
+msgstr "Fila Â«%s» finnes. "
 
 msgid "Overwrite? (y/N) "
 msgstr "Overskrive (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ukjent suffiks\n"
 
 msgid "Enter new filename"
-msgstr "Tast inn nytt filnavn"
+msgstr "Skriv inn nytt filnavn"
 
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver til stdout\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
-msgstr "antar at signert data er i «%s»\n"
+msgstr "antar signert data i Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "new configuration file '%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "ny oppsettsfil «%s» opprettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
-msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» er ikke aktive under denne kjøringen\n"
+msgstr "ADVARSEL: valgene i «%s» trer ikke i kraft for gjeldende programøkt\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å håndtere offentlig nøkkelalgoritme %d\n"
 
 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: det er usikkert å kryptere øktnøkkel symmetrisk\n"
 
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
-msgstr ""
+msgstr "underpakke %d er merket som kritisk\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hovednøkkelid %s)"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
-"certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
-"«%.*s»\n"
-"%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
+msgstr "problem med agent: %s\n"
 
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Tast inn passfrase\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase\n"
 
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr ""
+msgstr "avbrutt av bruker\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for\n"
-"brukeren: «%s»\n"
-
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr ""
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hovednøkkelid %s)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to import the OpenPGP secret key:"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å importere hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret subkey:"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å eksportere hemmelig OpenPGP-undernøkkel:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
-msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å beskytte din hemmelige nøkkel.\n"
-"\n"
+msgstr "Skriv inn passordfrase for å eksportere hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil slette følgende hemmelige OpenPGP-undernøkkel:"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
-msgstr "Vil du virkelig slette den valgte nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil slette følgende hemmelige OpenPGP-nøkkel:"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
 "created %s%s.\n"
 "%s"
-msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"«%.*s»\n"
+"%u-bit %s-nøkkel, ID %s,\n"
+"opprettet %s%s.\n"
+"%s"
 
 msgid ""
 "\n"
@@ -4662,47 +4602,50 @@ msgid ""
 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Velg et bilde som skal brukes som foto-ID. Bildet må være i JPEG-format.\n"
+"Husk at bildet lagres som en del av den offentlige nøkkelen, og at\n"
+"nøkkelstørrelsen derfor påvirkes av hvor stort bildet er.\n"
+"En oppløsning på rundt 240x288 piksler er et godt utgangspunkt.\n"
 
 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn JPEG-filnavn for foto-ID: "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "unable to open JPEG file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne JPEG-fil «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ Ã¥pne JPEG-fil Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
-msgstr ""
+msgstr "Denne JPEG-fila er veldig stor (%d byte).\n"
 
 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil bruke den? (j/N) "
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not a JPEG file\n"
-msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
+msgstr "«%s» er ikke en JPEG-fil\n"
 
 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
-msgstr ""
+msgstr "Er dette bildet riktig (j/N/q)? "
 
 msgid "unable to display photo ID!\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å vise foto-ID.\n"
 
 msgid "No reason specified"
-msgstr "Ingen grunn er angitt"
+msgstr "Ingen grunn oppgitt"
 
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Nøkkelen er overgått"
+msgstr "Nøkkelen er overgått"
 
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
+msgstr "Nøkkelen har blitt kompromittert"
 
 msgid "Key is no longer used"
-msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
+msgstr "Nøkkelen er ikke lengre i bruk"
 
 msgid "User ID is no longer valid"
-msgstr "Brukerid er ikke lengre gyldig"
+msgstr "Bruker-ID er ikke lenger gyldig"
 
 msgid "reason for revocation: "
 msgstr "grunnen for opphevelse: "
@@ -4728,13 +4671,12 @@ msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
 
 #, c-format
 msgid "  aka \"%s\"\n"
-msgstr "  aka «%s»\n"
+msgstr "  aka Â«%s»\n"
 
 msgid ""
 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
 msgstr ""
-"Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører den angitte "
-"brukeren?\n"
+"Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker?\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
@@ -4742,17 +4684,17 @@ msgstr "  %d = Jeg vet ikke eller vil ikke uttale meg\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
-msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler IKKE på den\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
-msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
+msgstr "  %d = Jeg stoler fullstendig på den\n"
 
 msgid "  m = back to the main menu\n"
 msgstr "  m = tilbake til hovedmenyen\n"
 
 msgid "  s = skip this key\n"
-msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
+msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
 
 msgid "  q = quit\n"
 msgstr "  q = avslutt\n"
@@ -4762,96 +4704,97 @@ msgid ""
 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Laveste tillitsnivå for denne nøkkelen er: %s\n"
+"\n"
 
 msgid "Your decision? "
-msgstr "Valget ditt? "
+msgstr "Hva velger du? "
 
 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? (y/N) "
-msgstr "Vil du virkelig sette denne nøkkelen til fullstendig tillit? (j/N) "
+msgstr "Er du sikker på at du vil gi denne nøkkelen fullstendig tillit? (j/N) "
 
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
-msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
+msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
-"angitte eieren\n"
+"%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører "
+"navngitt bruker\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
 msgstr ""
-"%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører den "
-"angitte eieren\n"
+"%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører "
+"navngitt bruker\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
-msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis den angitte eieren\n"
+msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis navngitt bruker\n"
 
 msgid "This key belongs to us\n"
-msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
+msgstr "denne nøkkelen tilhører oss\n"
 
 msgid ""
 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
 "you may answer the next question with yes.\n"
 msgstr ""
-"Det er IKKE sikkert at nøkkelen tilhører personen som er angitt i\n"
-"brukeriden.  Dersom du *virkelig* vet hva du gjør, kan du besvare det\n"
-"neste spørsmålet med ja.\n"
+"Det er IKKE sikkert at nøkkelen tilhører personen som er navngitt i\n"
+"bruker-id-en.  Hvis du *virkelig* vet hva du gjør, kan du svare ja\n"
+"på neste spørsmål.\n"
 
 msgid "Use this key anyway? (y/N) "
-msgstr "Bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
+msgstr "Vil du bruke denne nøkkelen likevel? (j/N) "
 
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Bruker ubetrodd nøkkel!\n"
+msgstr "ADVARSEL: du bruker en upålitelig nøkkel.\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av den utpekte oppheveren!\n"
+msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er opphevet.\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne nøkkelen har blitt opphevet av dens eier!\n"
+msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er opphevet av eieren.\n"
 
 msgid "         This could mean that the signature is forged.\n"
 msgstr "         Dette kan bety at signaturen er falsk.\n"
 
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Denne undernøkkelen har blitt opphevet av eieren!\n"
+msgstr "ADVARSEL: denne undernøkkelen er opphevet av eieren.\n"
 
 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
-msgstr "Merk: Denne nøkkelen har blitt utkoblet.\n"
+msgstr "Merk: Denne nøkkelen er ikke i bruk.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Verified signer's address is '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "Merk: Bekreftet signeringsadresse er «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Signer's address '%s' does not match DNS entry\n"
-msgstr ""
+msgstr "Merk: Signeringsadresse «%s» samsvarer ikke med DNS-oppslag\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to FULL due to valid PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "tillitsnivå oppjustert til «FULL» pga. gyldig PKA-info\n"
 
 msgid "trustlevel adjusted to NEVER due to bad PKA info\n"
-msgstr ""
+msgstr "tillitsnivå nedjustert til «NEVER» (aldri) pga. ugyldig PKA-info\n"
 
 msgid "Note: This key has expired!\n"
-msgstr "Merk: Denne nøkkelen er utgått!\n"
+msgstr "Merk: denne nøkkelen er utgått.\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med en betrodd signatur!\n"
+"ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med en tillitsverdig signatur.\n"
 
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Det er ingen indikasjon på at signaturen tilhører eieren.\n"
+msgstr "         Det er ingen indikasjon på at signaturen tilhører eieren.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
-msgstr "ADVARSEL: Vi stoler IKKE på denne nøkkelen!\n"
+msgstr "ADVARSEL: vi stoler IKKE på denne nøkkelen.\n"
 
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen er sannsynligvis et FALSKNERI.\n"
@@ -4859,11 +4802,11 @@ msgstr "         Signaturen er sannsynligvis et FALSKNERI.\n"
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: Denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelige betrodde "
-"signaturer!\n"
+"ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelig "
+"tillitsverdige signaturer.\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
-msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører brukeren.\n"
+msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører brukeren.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
@@ -4871,159 +4814,202 @@ msgstr "%s: hoppet over: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
-msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er utkoblet\n"
+msgstr "%s: hoppet over. Offentlig nøkkel er ikke i bruk\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
-msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er allerede tilstede\n"
+msgstr "%s: hoppet over: offentlig nøkkel er allerede tilstede\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't encrypt to '%s'\n"
+msgstr "klarte ikke å kryptere til «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but no valid default keys given\n"
+msgstr "valgt «%s», men mangler gyldig forvalgt nøkkel\n"
+
+#, c-format
+msgid "option '%s' given, but option '%s' not given\n"
+msgstr "valgt «%s», men mangler valget «%s»\n"
 
 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-msgstr "Du oppga ikke en brukerid. (Du kan bruke «-r»)\n"
+msgstr "Du skrev ikke inn en bruker-ID. (bruk evt. Â«-r»)\n"
 
 msgid "Current recipients:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Gjeldende mottakere:\n"
 
 msgid ""
 "\n"
 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
 msgstr ""
 "\n"
-"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
+"Skriv inn bruker-ID og avslutt med tom linje: "
 
 msgid "No such user ID.\n"
-msgstr "Det finnes ingen slik brukerid.\n"
+msgstr "Bruker-id-en finnes ikke.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede satt som standard mottaker\n"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel allerede valgt som standardmottaker\n"
 
 msgid "Public key is disabled.\n"
-msgstr "Offentlig nøkkel er utkoblet.\n"
+msgstr "Offentlig nøkkel er ikke i bruk.\n"
 
 msgid "skipped: public key already set\n"
-msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede satt\n"
+msgstr "hoppet over: offentlig nøkkel er allerede valgt\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient \"%s\"\n"
-msgstr "ukjent standardmottaker «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ukjent standardmottaker\n"
 
 msgid "no valid addressees\n"
-msgstr "ingen gyldige adressater\n"
+msgstr "ingen gyldige mottakere\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Note: key %s has no %s feature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+msgstr "Merk: nøkkel %s har ingen %s-funksjon\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Note: key %s has no preference for %s\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+msgstr "Merk: nøkkel %s har ingen innstilling for %s\n"
 
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error reading `%s': %s\n"
-msgid "error creating '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "data ble ikke lagret. Bruk valget «--output» for å lagre\n"
 
 msgid "Detached signature.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Adskilt signatur.\n"
 
 msgid "Please enter name of data file: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn navn på datafil: "
 
 msgid "reading stdin ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "leser std.innkanal …\n"
 
 msgid "no signed data\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen signerte data\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't open signed data '%s'\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å åpne signert data «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't open signed data fd=%d: %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å åpne signert data fd=%d: «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "anonym mottaker. prøver hemmelig nøkkel %s …\n"
 
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ok, det er du som er den anonyme mottakeren.\n"
 
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
-msgstr ""
+msgstr "gammel DEK-koding støttes ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr ""
+msgstr "krypteringsalgoritme %d%s er ukjent eller slått av\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"påtvinging av kompresjonsalgoritme %s bryter med mottakerens preferanser\n"
+msgstr "ADVARSEL: fant ikke krypteringsalgoritme %s i mottakers oppsett\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
+#, c-format
 msgid "Note: secret key %s expired at %s\n"
-msgstr "NOTIS: hemmelig nøkkel %s utgikk den %s\n"
+msgstr "Merk: hemmelig nøkkel %s utgått %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Note: key has been revoked"
-msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
+msgstr "Merk: nøkkelen er opphevet"
 
 #, c-format
 msgid "build_packet failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "build_packet mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s has no user IDs\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen brukerid\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID\n"
 
 msgid "To be revoked by:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skal oppheves av:\n"
 
 msgid "(This is a sensitive revocation key)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(Dette er en privat opphevelsesnøkkel)\n"
+
+msgid "Secret key is not available.\n"
+msgstr "Hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig.\n"
 
 msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Lage et utpekt opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Vil du lage et utpekt opphevelsessertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "ASCII armored output forced.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Tvunget ASCII-armert utdata.\n"
 
 #, c-format
 msgid "make_keysig_packet failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "make_keysig_packet mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Revocation certificate created.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Opphevelsessertifikat opprettet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "no revocation keys found for \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "fant ingen opphevelsesnøkler for «%s»\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgid "This is a revocation certificate for the OpenPGP key:"
-msgstr "Lage et opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Dette er et opphevelsessertifikat for følgende OpenPGP-nøkkel:"
+
+msgid ""
+"A revocation certificate is a kind of \"kill switch\" to publicly\n"
+"declare that a key shall not anymore be used.  It is not possible\n"
+"to retract such a revocation certificate once it has been published."
+msgstr ""
+"Et opphevelsessertifikat er en slags nødknapp som lar deg\n"
+"erklære offentlig at en nøkkel ikke skal brukes mer. Det er ikke mulig\n"
+"å trekke tilbake en oppheving straks den er blitt publisert."
 
 msgid ""
 "Use it to revoke this key in case of a compromise or loss of\n"
 "the secret key.  However, if the secret key is still accessible,\n"
 "it is better to generate a new revocation certificate and give\n"
-"a reason for the revocation."
+"a reason for the revocation.  For details see the description of\n"
+"of the gpg command \"--gen-revoke\" in the GnuPG manual."
 msgstr ""
+"Bruk det for å oppheve denne nøkkelen hvis den blir kompromittert\n"
+"eller hvis du mister den hemmelige nøkkelen. Hvis du fremdeles har\n"
+"tilgang til den hemmelige nøkkelen, er det lurt å heller lage et nytt\n"
+"opphevelsessertifikat og oppgi en grunn til opphevelsen.\n"
+"Se beskrivelse av kommandoen «--gen-revoke» i GnuPG-\n"
+"bruksanvisninga for detaljer."
 
 msgid ""
 "To avoid an accidental use of this file, a colon has been inserted\n"
 "before the 5 dashes below.  Remove this colon with a text editor\n"
-"before making use of this revocation certificate."
+"before importing and publishing this revocation certificate."
 msgstr ""
+"Et kolontegn er satt inn før 5 streker nedenfor.\n"
+"Fjern dette kolonet med en tekstbehandler før du importerer og\n"
+"publiserer opphevelsessertifikatet."
+
+#, c-format
+msgid "revocation certificate stored as '%s.rev'\n"
+msgstr "opphevelsessertifikat lagret som «%s.rev»\n"
+
+#, c-format
+msgid "secret key \"%s\" not found\n"
+msgstr "fant ikke hemmelig nøkkel «%s»\n"
+
+#. TRANSLATORS: The %s prints a key specification which
+#. for example has been given at the command line.  Several lines
+#. lines with secret key infos are printed after this message.
+#, c-format
+msgid "'%s' matches multiple secret keys:\n"
+msgstr "«%s» samsvarer med flere hemmelige nøkler:\n"
+
+#, c-format
+msgid "error searching the keyring: %s\n"
+msgstr "feil under søk på nøkkelknippe: %s\n"
 
 msgid "Create a revocation certificate for this key? (y/N) "
-msgstr "Lage et opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Vil du lage et opphevelsessertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
 
 msgid ""
 "Revocation certificate created.\n"
@@ -5034,177 +5020,199 @@ msgid ""
 "your media become unreadable.  But have some caution:  The print system of\n"
 "your machine might store the data and make it available to others!\n"
 msgstr ""
+"Opphevelsessertifikat opprettet.\n"
+"\n"
+"Flytt dette til et medium du kan holde utenfor andres rekkevidde. Hvis "
+"Mallory\n"
+"får tak i dette sertifikatet, kan han bruke det til å gjøre nøkkelen din "
+"ubrukelig.\n"
+"Det er lurt å skrive ut dette sertifikatet fysisk og sette det på et lager i "
+"tilfelle\n"
+"datalagringsmediet blir uleselig. Men vær forsiktig. Datamaskinens\n"
+"utskriftssystem kan være satt opp til å lagre utskriftsdata og dermed gjøre\n"
+"det mulig for andre å lese sertifikatet.\n"
 
 msgid "Please select the reason for the revocation:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Velg grunn for opphevelse:\n"
 
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Avbryt"
 
 #, c-format
 msgid "(Probably you want to select %d here)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(Normalt bør du velge %d her)\n"
 
 msgid "Enter an optional description; end it with an empty line:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn en beskrivelse hvis du vil, og avslutt med tom linje:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Reason for revocation: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Grunnlag for opphevelse: %s\n"
 
 msgid "(No description given)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(Ingen beskrivelse oppgitt)\n"
 
 msgid "Is this okay? (y/N) "
 msgstr "Er dette i orden? (j/N) "
 
 msgid "weak key created - retrying\n"
-msgstr "svak nøkkel ble opprettet - prøver på nytt\n"
+msgstr "nøkkelen ble svak. Prøver på nytt\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"kan ikke unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime; prøvde %d "
-"ganger!\n"
+"klarte ikke å unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime. Prøvde "
+"%d ganger.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s-nøkkel %s bruker usikker kontrollsum (%zu bit)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
 msgstr ""
+"%s-nøkkel %s krever kontrollsum på %zu eller flere bit (gjeldende sum: %s)\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: konflikt med signatur-kontrollsum i melding\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: undernøkkel %s for signering er ikke kryssertifisert\n"
 
 #, c-format
 msgid "please see %s for more information\n"
-msgstr "vennligst se %s for mer informasjon\n"
+msgstr "se %s for mer informasjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: undernøkkel %s for signering er kryssertifisert på ugyldig "
+"grunnlag\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
-msgstr ""
+msgid_plural "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
+msgstr[0] "offentlig nøkkel %s er %lu sekund nyere enn signaturen\n"
+msgstr[1] "offentlig nøkkel %s er %lu sekunder nyere enn signaturen\n"
 
 #, c-format
-msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
-msgstr ""
+msgid "public key %s is %lu day newer than the signature\n"
+msgid_plural "public key %s is %lu days newer than the signature\n"
+msgstr[0] "offentlig nøkkel %s er %lu dag nyere enn signaturen\n"
+msgstr[1] "offentlig nøkkel %s er %lu dager nyere enn signaturen\n"
 
-# Er dette entallsformen av denne strengen?
 #, c-format
 msgid ""
 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp eller "
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskyvnings- eller "
+"klokkeproblem)\n"
+msgstr[1] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskyvnings- eller "
 "klokkeproblem)\n"
 
-# Er dette flertallsformen av denne og den forrige strengen?
 #, c-format
-msgid ""
-"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp eller "
+msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu dag i fremtiden (tidsforskyvnings- eller "
+"klokkeproblem)\n"
+msgstr[1] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu dager i fremtiden (tidsforskyvnings- eller "
 "klokkeproblem)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
+#, c-format
 msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
-msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
+msgstr "Merk: signaturnøkkel %s utgått %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Note: signature key %s has been revoked\n"
-msgstr "NOTIS: signaturnøkkelen %s utgikk %s\n"
+msgstr "Merk: signaturnøkkel %s er opphevet\n"
 
 #, c-format
 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
-msgstr ""
+msgstr "antatt ugyldig signatur fra nøkkel %s pga. ukjent «kritisk»-bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelopphevingssignatur\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelopphevingssignatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelbindingssignatur\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen undernøkkel for undernøkkelbindingssignatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide notasjon (for lang).\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide regelverkadresse (for lang).\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
 "unexpanded.\n"
 msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "checking created signature failed: %s\n"
-msgstr ""
+"ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide foretrukket nøkkeltjener-adresse (for "
+"lang).\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
-msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
+msgstr "%s/%s-signatur fra: Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr ""
-"ADVARSEL: påtvinging av kompresjonsalgoritme %s (%d) bryter med mottakerens "
-"preferanser\n"
+msgstr "ADVARSEL: tvungen bruk av %s (%d) bryter med mottakerens oppsett\n"
 
 msgid "signing:"
-msgstr ""
+msgstr "signerer:"
 
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker %s-kryptering\n"
 
 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
-msgstr ""
+msgstr "nøkkel er ikke merket som usikker, og kan ikke brukes med falsk RNG.\n"
 
 #, c-format
 msgid "skipped \"%s\": duplicated\n"
-msgstr "hoppet over «%s»: er duplikat\n"
+msgstr "hoppet over Â«%s»: er duplikat\n"
 
 msgid "skipped: secret key already present\n"
-msgstr ""
+msgstr "hoppet over, fordi hemmelig nøkkel allerede er tilstede\n"
 
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
 msgstr ""
+"dette er en PGP-generelt Elgamal-nøkkel, og egner seg ikke til signering."
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "tillitsoppføring %lu, type %d: skriving mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
 "# (Use \"gpg --import-ownertrust\" to restore them)\n"
 msgstr ""
+"# Liste over tildelte tillitsverdier, opprettet %s\n"
+"# (Bruk «gpg --import-ownertrust» for å gjenopprette disse)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error in `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error in '%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+msgstr "feil i Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "line too long"
 msgstr "for lang linje"
 
 msgid "colon missing"
-msgstr ""
+msgstr "kolon mangler"
 
 msgid "invalid fingerprint"
 msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
@@ -5212,347 +5220,645 @@ msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
 msgid "ownertrust value missing"
 msgstr "verdi for eiertillit mangler"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error finding trust record in `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error finding trust record in '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under søk etter tillitspost i Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "read error in '%s': %s\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+msgstr "lesefeil i Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb: synk mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create lock for `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "can't create lock for '%s'\n"
-msgstr "kan ikke opprette lås for «%s»\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ lage lÃ¥s for Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't lock `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "can't lock '%s'\n"
-msgstr "kan ikke låse «%s»\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ lÃ¥se Â«%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb-oppf. %lu: lseek mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb-oppf. %lu: skriving mislyktes (n=%d): %s\n"
 
 msgid "trustdb transaction too large\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't access `%s': %s\n"
-msgid "can't access '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+msgstr "trustdb-transaksjon er for stor\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: mappa finnes ikke.\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't access '%s': %s\n"
+msgstr "fikk ikke tilgang til «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: klarte ikke å lage versjonsoppføring: %s"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: laget ugyldig trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: trustdb opprettet\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Note: trustdb not writable\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel er ikke tilgjengelig"
+msgstr "Merk: trustdb er ikke skrivbar\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ugyldig trustdb\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: klarte ikke å lage kontrollsum-tabell: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: feil under oppdatering av versjonsoppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: feil under lesing av versjonsoppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: feil under skriving av versjonsoppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb: lseek mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "trustdb: lesing mislyktes (n=%d): %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ikke en trustdb-fil\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: versjonsoppføring nr. %lu\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: %d er en ugyldig filversjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: feil under lesing av «free»-oppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: feil under skriving av «dir»-oppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: klarte ikke å nullstille oppføring: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: klarte ikke å legge til oppføring: %s\n"
 
 msgid "Error: The trustdb is corrupted.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Error: trustdb er skadet.\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
-msgstr ""
+msgstr "tekstlinjer som er lengre enn %d tegn kan ikke behandles\n"
 
 #, c-format
 msgid "input line longer than %d characters\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a valid character set\n"
-msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "«%s» er ikke et gyldig tegnsett\n"
+msgstr "inndata-linje er lengre enn %d tegn\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
-msgstr "nøkkel %s: godtatt som betrodd nøkkel\n"
+msgid "error beginning transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "feil under transaksjonsstart i TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
-msgstr ""
+msgid "error committing transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "feil under ferdigstillelse av transaksjon i TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel for betrodd nøkkel - hoppet over\n"
+msgid "error rolling back transaction on TOFU database: %s\n"
+msgstr "feil under reversering av transaksjon i TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
-msgstr "nøkkel %s markert som endelig betrodd.\n"
+msgid "unsupported TOFU database version: %s\n"
+msgstr "TOFU-databaseversjon støttes ikke: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "error reading TOFU database: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
-msgstr ""
-
-msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
-msgstr ""
-
-msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
-msgstr ""
+msgid "error determining TOFU database's version: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å kontrollere versjon av TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgid "error initializing TOFU database: %s\n"
+msgstr "feil under oppstart av TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "using %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
+msgstr "feil under åpning av TOFU-database «%s»: %s\n"
 
-msgid "no need for a trustdb check\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error updating TOFU database: %s\n"
+msgstr "feil under oppdatering av TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "next trustdb check due at %s\n"
-msgstr ""
+msgid "The binding %s is NOT known."
+msgstr "Tilknytning %s er ukjent."
 
 #, c-format
-msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
 msgstr ""
+"Nøkkel med fingeravtrykk %s forårsaket konflikt med tilknytning %s. Siden "
+"regelen var «auto» er den nå endret til «ask» (spør)."
 
 #, c-format
-msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
 msgstr ""
+"Oppgi hvorvidt du tror tilknytninga %s%ser sannferdig (dvs.: at nøkkelen "
+"tilhører personen som hevder å eie den) eller falsk."
 
 #, c-format
-msgid "public key %s not found: %s\n"
-msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
-
-msgid "please do a --check-trustdb\n"
-msgstr ""
+msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
+msgstr "feil under henting av andre bruker-id-er: %s\n"
 
-msgid "checking the trustdb\n"
-msgstr ""
+msgid "Known user IDs associated with this key:\n"
+msgstr "Kjente bruker-id-er tilknyttet denne nøkkelen:\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
-msgstr ""
+msgid "policy: %s"
+msgstr "regelverk: %s"
 
-msgid "no ultimately trusted keys found\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "error gathering signature stats: %s\n"
+msgstr "feil under henting av signaturstatistikk: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
-msgstr ""
+msgid "The email address \"%s\" is associated with %d key:\n"
+msgid_plural "The email address \"%s\" is associated with %d keys:\n"
+msgstr[0] "E-postadressen «%s» er tilknyttet %d nøkkel:\n"
+msgstr[1] "E-postadressen «%s» er tilknyttet %d nøkler:\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
-msgstr ""
+msgid "Statistics for keys with the email address \"%s\":\n"
+msgstr "Statistikk for nøkler med e-postadresse «%s»:\n"
+
+msgid "this key"
+msgstr "denne nøkkelen"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr ""
+msgid "%ld message signed in the future."
+msgid_plural "%ld messages signed in the future."
+msgstr[0] "%ld melding signert i fremtid."
+msgstr[1] "%ld meldinger signert i fremtid."
 
 #, c-format
-msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgid "%ld message signed"
+msgid_plural "%ld messages signed"
+msgstr[0] "%ld melding signert"
+msgstr[1] "%ld meldinger signert"
 
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid " over the past %ld day."
+msgid_plural " over the past %ld days."
+msgstr[0] " i løpet av gårsdagen (%ld)."
+msgstr[1] " i løpet av de %ld siste dagene."
 
 #, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr ""
+msgid " over the past %ld week."
+msgid_plural " over the past %ld weeks."
+msgstr[0] " i løpet av den siste uka (%ld)."
+msgstr[1] " i løpet av de siste %ld ukene."
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't open fd %d: %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+#, c-format
+msgid " over the past %ld month."
+msgid_plural " over the past %ld months."
+msgstr[0] " i løpet av den siste måneden (%ld)."
+msgstr[1] " i løpet av de siste %ld månedene."
 
-msgid "set debugging flags"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: Please translate the text found in the source
+#. * file below.  We don't directly internationalize that text so
+#. * that we can tweak it without breaking translations.
+msgid "TOFU detected a binding conflict"
+msgstr "TOFU oppdaget en tilknytningskonflikt"
 
-msgid "enable full debugging"
-msgstr ""
+#. TRANSLATORS: Two letters (normally the lower and upper case
+#. * version of the hotkey) for each of the five choices.  If
+#. * there is only one choice in your language, repeat it.
+msgid "gGaAuUrRbB"
+msgstr "gGaAuUnNdD"
 
-#, fuzzy
-msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgid "(G)ood, (A)ccept once, (U)nknown, (R)eject once, (B)ad? "
+msgstr "(G)od, (A)ksepter én gang, (U)kjent, (N)ekt én gang, (D)årlig? "
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
-"List, export, import Keybox data\n"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+#, c-format
+msgid "error setting TOFU binding's trust level to %s\n"
+msgstr "feil under endring av tillitsnivå for TOFU-tilknytning til %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-modulus mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+msgid "error changing TOFU policy: %s\n"
+msgstr "feil under endring av TOFU-regler: %s\n"
 
+#. TRANSLATORS: The tilde ('~') is used here to indicate a
+#. * non-breakable space
 #, c-format
-msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
-msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bits\n"
+msgid "%d~year"
+msgid_plural "%d~years"
+msgstr[0] "%d~år"
+msgstr[1] "%d~år"
 
 #, c-format
-msgid "PIN callback returned error: %s\n"
-msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
+msgid "%d~month"
+msgid_plural "%d~months"
+msgstr[0] "%d~måned"
+msgstr[1] "%d~måneder"
 
-msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%d~day"
+msgid_plural "%d~days"
+msgstr[0] "%d~dag"
+msgstr[1] "%d~dager"
 
-#, fuzzy
-msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+#, c-format
+msgid "%d~hour"
+msgid_plural "%d~hours"
+msgstr[0] "%d~time"
+msgstr[1] "%d~timer"
 
-#, fuzzy
-msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+#, c-format
+msgid "%d~minute"
+msgid_plural "%d~minutes"
+msgstr[0] "%d~minutt"
+msgstr[1] "%d~minutter"
 
-#, fuzzy
-msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+#, c-format
+msgid "%d~second"
+msgid_plural "%d~seconds"
+msgstr[0] "%d~sekund"
+msgstr[1] "%d~sekunder"
 
-#, fuzzy
-msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+#, c-format
+msgid "Have never verified a message signed by key %s!\n"
+msgstr "Har aldri bekreftet en melding som er signert av nøkkel %s.\n"
 
-msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to collect signature statistics for \"%s\"\n"
+"(key %s)\n"
 msgstr ""
+"Klarte ikke å samle inn signaturstatistikk for «%s»\n"
+"(nøkkel %s)\n"
 
-msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Verified %ld messages signed by \"%s\"."
+msgstr "Bekreftet %ld meldinger signert av «%s»."
 
+#, c-format
 msgid ""
-"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
-"qualified signatures."
+"Verified %ld message signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgid_plural ""
+"Verified %ld messages signed by \"%s\"\n"
+"in the past %s."
+msgstr[0] ""
+"Bekreftet %ld melding signert av «%s»\n"
+"siste %s."
+msgstr[1] ""
+"Bekreftet %ld meldinger signert av «%s»\n"
+"siste %s."
+
+#, c-format
+msgid "The most recent message was verified %s ago."
+msgstr "Nyeste melding ble bekreftet for %s siden."
+
+msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
 msgstr ""
+"Advarsel: vi har enda ikke sett en melding som er signert av denne "
+"nøkkelen.\n"
 
-msgid ""
-"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
-"qualified signatures."
+msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
 msgstr ""
+"Advarsel: vi har bare sett én melding som er signert av denne nøkkelen.\n"
 
 #, c-format
-msgid "error getting new PIN: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgid ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgid_plural ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[0] ""
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"  %s\n"
+"to mark it as being bad.\n"
+msgstr[1] ""
+"Advarsel: hvis du tror du har sett flere enn %ld meldinger som er signert av "
+"denne nøkkelen, kan det bety at den er forfalsket!  Undersøk e-postadressen "
+"nøye og se etter små variasjoner i navnet.\n"
+"Bruk %s \n"
+"for å markere nøkkelen som ugyldig hvis den virker mistenkelig.\n"
 
 #, c-format
-msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+msgid "error opening TOFU database: %s\n"
+msgstr "feil under åpning av TOFU-database: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "failed to store the creation date: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
+msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "«%s» er en ugyldig lang nøkkel-ID\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
+msgstr "nøkkel %s: godtatt som betrodd nøkkel\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "nøkkel %s forekommer flere enn én gang i trustdb\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "nøkkel %s: ingen offentlig nøkkel for betrodd nøkkel - hoppet over\n"
+
+#, c-format
+msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
+msgstr "nøkkel %s markert som endelig betrodd.\n"
+
+#, c-format
+msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
+msgstr "tillitsoppføring %lu, foresp.type %d: lesing mislyktes: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "tillitsoppføring %lu er ikke av forespurt type (%d)\n"
+
+msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
+msgstr ""
+"Du kan prøve å gjenskape trustdb ved å skrive inn følgende kommandoer:\n"
+
+msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
+msgstr "Se bruksanvisning hvis dette ikke hjelper\n"
+
+#, c-format
+msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
+msgstr ""
+"Klarte ikke å bruke ukjent tillitsmodell (%d). Prøver tillitsmodell %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "using %s trust model\n"
+msgstr "bruker tillitsmodell %s\n"
+
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "kontroll av trustdb er ikke nødvendig\n"
+
+#, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "neste kontroll av trustdb planlagt %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "no need for a trustdb check with '%s' trust model\n"
+msgstr "trustdb behøver ikke kontroll ved bruk av tillitsmodell «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "no need for a trustdb update with '%s' trust model\n"
+msgstr "trustdb behøver ikke oppdatering ved bruk av tillitsmodell «%s»\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key %s not found: %s\n"
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel %s: %s\n"
+
+msgid "please do a --check-trustdb\n"
+msgstr "kjør «--check-trustdb»\n"
+
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "kontrollerer trustdb\n"
+
+#, c-format
+msgid "%d key processed"
+msgid_plural "%d keys processed"
+msgstr[0] "%d nøkkel behandlet"
+msgstr[1] "%d nøkler behandlet"
+
+#, c-format
+msgid " (%d validity count cleared)\n"
+msgid_plural " (%d validity counts cleared)\n"
+msgstr[0] "(%d gyldighetsantall klarert)\n"
+msgstr[1] "(%d gyldighetsantall klarert)\n"
+
+msgid "no ultimately trusted keys found\n"
+msgstr "fant ingen nøkler med absolutt («ultimat») pålitelighet\n"
+
+#, c-format
+msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
+msgstr "fant ikke offentlig nøkkel for absolutt pålitelig nøkkel %s\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+"dybde: %d  gyldig: %3d  signert: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+
+#, c-format
+msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å oppdatere trustdb-versjonsoppføring. Skriving mislyktes: %s\n"
+
+msgid "undefined"
+msgstr "udefinert"
+
+msgid "never"
+msgstr "aldri"
+
+msgid "marginal"
+msgstr "marginal"
+
+msgid "full"
+msgstr "full"
+
+msgid "ultimate"
+msgstr "ultimat"
+
+#. TRANSLATORS: these strings are similar to those in
+#. trust_value_to_string(), but are a fixed length.  This is needed to
+#. make attractive information listings where columns line up
+#. properly.  The value "10" should be the length of the strings you
+#. choose to translate to.  This is the length in printable columns.
+#. It gets passed to atoi() so everything after the number is
+#. essentially a comment and need not be translated.  Either key and
+#. uid are both NULL, or neither are NULL.
+msgid "10 translator see trust.c:uid_trust_string_fixed"
+msgstr "11 translator see trustdb.c:uid_trust_string_fixed"
+
+msgid "[ revoked]"
+msgstr "[ opphevet]"
+
+msgid "[ expired]"
+msgstr "[   utgått]"
+
+msgid "[ unknown]"
+msgstr "[   ukjent]"
+
+msgid "[  undef ]"
+msgstr "[    udef ]"
+
+msgid "[  never ]"
+msgstr "[   aldri ]"
+
+msgid "[marginal]"
+msgstr "[ marginal]"
+
+msgid "[  full  ]"
+msgstr "[   full  ]"
+
+msgid "[ultimate]"
+msgstr "[  fullst.]"
+
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å bekrefte signatur.\n"
+"Husk at signaturfil (.sig eller .asc)\n"
+"skal være første filargument på kommandolinja.\n"
+
+#, c-format
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "inndatalinje %u er for lang eller mangler LF\n"
+
+#, c-format
+msgid "can't open fd %d: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å åpne fd %d: %s\n"
+
+msgid "set debugging flags"
+msgstr "endre feilsøkingsvalg"
+
+msgid "enable full debugging"
+msgstr "slå på full feilsøking"
+
+msgid "Usage: kbxutil [options] [files] (-h for help)"
+msgstr "Bruk: kbxutil [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+
+msgid ""
+"Syntax: kbxutil [options] [files]\n"
+"List, export, import Keybox data\n"
+msgstr ""
+"Syntaks: kbxutil [valg] [filer]\n"
+"Vis, eksporter eller importer Keybox-data\n"
+
+#, c-format
+msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
+msgstr "RSA-modulus mangler eller er av annen størrelse enn %d bit\n"
+
+#, c-format
+msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
+msgstr "offentlig RSA-eksponent mangler eller er større enn %d bit\n"
+
+#, c-format
+msgid "PIN callback returned error: %s\n"
+msgstr "PIN-callback returnerte en feil: %s\n"
+
+msgid "the NullPIN has not yet been changed\n"
+msgstr "NullPIN er ikke blitt endret enda\n"
+
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the standard keys."
+msgstr "|N|Skriv inn ny PIN-kode for standardnøkler."
+
+msgid "||Please enter the PIN for the standard keys."
+msgstr "||Skriv inn PIN-kode for standardnøkler."
+
+msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "|NP|Skriv inn ny PIN-opplåsingskode (PUK) for standardnøkler."
+
+msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the standard keys."
+msgstr "|P|Skriv inn PIN-opplåsingskode (PUK) for standardnøkler."
+
+msgid "|N|Please enter a new PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr "|N|Skriv inn ny PIN for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
+
+msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
+msgstr "||Skriv inn PIN for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
+
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+"|NP|Skriv inn ny PUK-kode for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
+
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr "|P|Skriv inn PUK-kode for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
+
+#, c-format
+msgid "error getting new PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av ny PIN: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykk: %s\n"
+
+#, c-format
+msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdato: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "reading public key failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
 
 msgid "response does not contain the public key data\n"
-msgstr "respons inneholder ikke data om offentlig nøkkel\n"
+msgstr "svar inneholder ikke offentlig nøkkeldata\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
-msgstr "respons inneholder ikke RSA-modulus\n"
+msgstr "svar inneholder ikke RSA-modulus\n"
 
 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
-msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
+msgstr "svar inneholder ikke offentlig RSA-eksponent\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
 msgid "response does not contain the EC public point\n"
-msgstr "respons inneholder ikke den offentlige RSA-eksponenten\n"
+msgstr "svar inneholder ikke offentlig EC-punkt\n"
 
 #, c-format
 msgid "using default PIN as %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker forvalgt PIN som %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
 msgstr ""
+"klarte ikke å bruke forvalgt PIN som %s: %s. Lar være å bruke forvalgt PIN "
+"senere\n"
 
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "||Skriv inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "||Skriv inn PIN-kode"
 
 #, c-format
 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
@@ -5563,41 +5869,42 @@ msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
 msgstr "bekreftelse av CHV%d mislyktes: %s\n"
 
 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
-msgstr "feil ved henting av CHV-status fra kort\n"
+msgstr "feil under henting av CHV-status fra kort\n"
 
 msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr "kort er permanent låst!\n"
+msgstr "kortet er låst for godt.\n"
 
 #, c-format
-msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
-msgstr "%d Admin PIN-forsøk før kortet blir låst permanent\n"
+msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgstr[0] "%d Admin-PIN-forsøk gjenstår før kortet blir låst permanent\n"
+msgstr[1] "%d Admin-PIN-forsøk gjenstår før kortet blir låst permanent\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "|A|Skriv inn admin-PIN%%0A[gjenstående forsøk: %d]"
 
-#, fuzzy
 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "|A|Skriv inn admin-PIN"
 
 msgid "access to admin commands is not configured\n"
 msgstr "tilgang til admin-kommandoer er ikke konfigurert\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "||Skriv inn tilbakestillingskode for kortet"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
-msgstr "PIN for CHV%d er for kort; minum lengde er %d\n"
+msgstr "Tilbakestillingskoden er for kort. Minimumslengde er %d\n"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
 msgid "|RN|New Reset Code"
-msgstr ""
+msgstr "|RN|Ny tilbakestillingskode"
 
 msgid "|AN|New Admin PIN"
 msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
@@ -5605,372 +5912,347 @@ msgstr "|AN|Ny Admin PIN"
 msgid "|N|New PIN"
 msgstr "|N|Ny PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the Admin PIN and New Admin PIN"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "||Skriv inn admin-PIN og ny admin-PIN"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter the PIN and New PIN"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "||Skriv inn PIN-kode og ny PIN-kode"
 
 msgid "error reading application data\n"
-msgstr "feil ved lesing av applikasjonsdata\n"
+msgstr "feil under lesing av programdata\n"
 
 msgid "error reading fingerprint DO\n"
-msgstr "feil ved lesing av fingeravtrykk DO\n"
+msgstr "feil under lesing av fingeravtrykk DO\n"
 
 msgid "key already exists\n"
-msgstr "nøkkel finnes allerede\n"
+msgstr "nøkkelen finnes allerede\n"
 
 msgid "existing key will be replaced\n"
-msgstr "eksisterende nøkkel vil bli erstattet\n"
+msgstr "gjeldende nøkkel blir erstattet\n"
 
 msgid "generating new key\n"
-msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+msgstr "lager ny nøkkel\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "writing new key\n"
-msgstr "generere en ny nøkkel\n"
+msgstr "skriver ny nøkkel\n"
 
 msgid "creation timestamp missing\n"
 msgstr "tidsstempel for opprettelse mangler\n"
 
 #, c-format
 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
-msgstr "RSA-primtall %s mangler eller har ikke en størrelse på %d bits\n"
+msgstr "RSA-primtall %s mangler eller er av annen størrelse enn %d bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to store the key: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lagre nøkkel: %s\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "unsupported URI"
 msgid "unsupported curve\n"
-msgstr "ustøttet URI"
+msgstr "ustøttet kurve\n"
 
 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
-msgstr "vennligst vent mens nøkkel blir generert ...\n"
+msgstr "vent mens nøkkel blir generert …\n"
 
 msgid "generating key failed\n"
-msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
+msgstr "nøkkelgenerering mislyktes\n"
 
 #, c-format
-msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
-msgstr "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
+msgid "key generation completed (%d second)\n"
+msgid_plural "key generation completed (%d seconds)\n"
+msgstr[0] "nøkkelgenerering fullført (%d sekund)\n"
+msgstr[1] "nøkkelgenerering fullført (%d sekunder)\n"
 
 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
 msgstr "ugyldig struktur i OpenPGP-kort (DO 0x93)\n"
 
 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
-msgstr ""
+msgstr "fingeravtrykk på kort samsvarer ikke med forespurt avtrykk\n"
 
 #, c-format
 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
-msgstr "kortet støtter ikke digestalgoritme %s\n"
+msgstr "kortet støtter ikke kontrollsum-algoritme %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
-msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
+msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
 
 msgid ""
 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
-msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
+msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
-msgstr "kan ikke aksere %s - ugyldig OpenPGP-kort?\n"
+msgstr "fikk ikke tilgang til %s. Bruker du et ugyldig OpenPGP-kort?\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "||Please enter your PIN at the reader's pinpad"
-msgstr "||Vennligst tast inn PIN%%0A[signaturer utført: %lu]"
+msgstr "||Skriv inn PIN-koden på leserens kodetastatur"
 
 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
 #. to get some infos on the string.
-#, fuzzy
 msgid "|N|Initial New PIN"
 msgstr "|N|Ny PIN"
 
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
-msgstr ""
+msgstr "kjør i multi-tjenermodus (forgrunn)"
 
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
-msgstr ""
+msgstr "|NIVÅ|endre feilsøkingsnivå til valgt NIVÅ"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write a log to FILE"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "|FIL|skriv logg til valgt FIL"
 
 msgid "|N|connect to reader at port N"
-msgstr ""
+msgstr "|N|koble til leser via port N"
 
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
-msgstr ""
+msgstr "|NAVN|bruk valgt NAVN som ct-API-driver"
 
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
-msgstr ""
+msgstr "|NAME|bruk valgt NAVN som PC-/SC-driver"
 
 msgid "do not use the internal CCID driver"
-msgstr ""
+msgstr "ikke bruk intern CCID-driver"
 
 msgid "|N|disconnect the card after N seconds of inactivity"
-msgstr ""
+msgstr "|N|koble fra kort etter N antall sekunder uten aktivitet"
 
 msgid "do not use a reader's pinpad"
-msgstr ""
+msgstr "ikke bruk kodetastatur"
 
-#, fuzzy
 msgid "deny the use of admin card commands"
-msgstr "vise admin-kommandoer"
+msgstr "avvis bruk av admin-kortkommandoer"
 
 msgid "use variable length input for pinpad"
-msgstr ""
+msgstr "bruk inndata av vairabel lengde for kodetastatur"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: @SCDAEMON@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: @SCDAEMON@ [valg] (-h for hjelp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: scdaemon [valg] [kommando [arg]]\n"
+"Smartcard-bakgrunnsprogram for @GNUPG@\n"
 
 msgid "please use the option '--daemon' to run the program in the background\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruk valget «--daemon» for å kjøre programmet i bakgrunnen\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
-msgstr ""
+msgstr "startet håndteringsprogram for fd %d\n"
 
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
-msgstr ""
+msgstr "avsluttet håndteringsprogram for fd %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "hoppet over ugyldig radix64-tegn %02x\n"
 
 msgid "no dirmngr running in this session\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen dirmngr kjører i gjeldende økt\n"
 
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
-msgstr ""
+msgstr "kontrollmodell forespurt av sertifikat: %s"
 
 msgid "chain"
-msgstr ""
+msgstr "kjede"
 
 msgid "shell"
-msgstr ""
+msgstr "skall"
 
 #, c-format
 msgid "critical certificate extension %s is not supported"
-msgstr ""
+msgstr "kritisk sertifikatutvidelse %s støttes ikke"
 
 msgid "issuer certificate is not marked as a CA"
-msgstr ""
+msgstr "utsteders sertifikat er ikke merket som CA"
 
 msgid "critical marked policy without configured policies"
-msgstr ""
+msgstr "regelsett merket som kritisk uten oppsatte regler"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s\n"
-msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ Ã¥pne Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Note: non-critical certificate policy not allowed"
-msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+msgstr "Merk: ukritisk sertifikat-regelsett er ikke tillatt"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate policy not allowed"
-msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+msgstr "sertifikatregelverk tillates ikke"
 
 msgid "looking up issuer at external location\n"
-msgstr ""
+msgstr "slår opp utsteder på ekstern plassering\n"
 
 #, c-format
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "antall ustedere funnet: %d\n"
 
 msgid "looking up issuer from the Dirmngr cache\n"
-msgstr ""
+msgstr "slår opp utsteder fra Dirmngr-hurtiglager\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "number of matching certificates: %d\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "antall treff på sertifikater: %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "dirmngr cache-only key lookup failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+msgstr "nøkkeloppslag i dirmngr-hurtiglager mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "failed to allocate keyDB handle\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å tildele nøkkeldatabase-verdi\n"
 
 msgid "certificate has been revoked"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatet er opphevet"
 
 msgid "the status of the certificate is unknown"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatet har ukjent status"
 
 msgid "please make sure that the \"dirmngr\" is properly installed\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller at «dirmngr» er installert skikkelig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking the CRL failed: %s"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "kontroll av CRL mislyktes: %s"
 
 #, c-format
 msgid "certificate with invalid validity: %s"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikat med ugyldig gyldighetsverdi: %s"
 
 msgid "certificate not yet valid"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatet er ikke gyldig enda"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
-msgstr "eksportering av hemmelige nøkler er ikke tillatt\n"
+msgstr "rotsertifikat er ikke gyldig enda"
 
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
-msgstr ""
+msgstr "mellomsertifikat er ikke gyldig enda"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate has expired"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+msgstr "sertifikatet er utgått"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+msgstr "rotsertifikat er utgått"
 
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+msgstr "mellomsertifikat er utgått"
 
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "påkrevde sertifikategenskaper mangler: %s%s%s"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+msgstr "sertifikat med ugyldig gyldighetsverdi"
 
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
-msgstr ""
+msgstr "signatur ikke laget innenfor sertifikatets levetid"
 
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikat ikke laget innenfor utsteders levetid"
 
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
-msgstr ""
+msgstr "mellomsertifikat ikke laget innenfor utsteders levetid"
 
-#, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
-msgstr "         oppryddete signaturer: %lu\n"
+msgstr "  (  signatur opprettet "
 
-#, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "  (sertifikat opprettet "
 
-#, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "  (sertifikat gyldig fra "
 
-#, fuzzy
 msgid "  (     issuer valid from "
-msgstr "      Serienummer for kort ="
+msgstr "  (     utsteder gyldig fra "
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "fingerprint=%s\n"
-msgstr "CA-fingeravtrykk: "
+msgstr "fingeravtrykk=%s\n"
 
 msgid "root certificate has now been marked as trusted\n"
-msgstr ""
+msgstr "rotsertifikat er nå merket som troverdig\n"
 
 msgid "interactive marking as trusted not enabled in gpg-agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "interaktiv tillitsmerking er ikke slått på i gpg-agent\n"
 
 msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
-msgstr ""
+msgstr "interaktiv tillitsmarkering er slått av for gjeldende økt\n"
 
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: opprettelsestid for signatur er ukjent. Antar gjeldende tidspunkt"
 
-#, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate"
-msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+msgstr "fant ingen utsteder i sertifikat"
 
 msgid "self-signed certificate has a BAD signature"
-msgstr ""
+msgstr "selvsignert sertifikat har ugyldig signatur"
 
 msgid "root certificate is not marked trusted"
-msgstr ""
+msgstr "rotsertifikat er ikke merket som troverdig"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking the trust list failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "kontroll av tillitsliste mislyktes: %s\n"
 
 msgid "certificate chain too long\n"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatkjede er for langt\n"
 
 msgid "issuer certificate not found"
-msgstr ""
+msgstr "fant ikke utstedersertifikat"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate has a BAD signature"
-msgstr "bekrefte en signatur"
+msgstr "sertifikatet har ugyldig signatur"
 
 msgid "found another possible matching CA certificate - trying again"
-msgstr ""
+msgstr "fant et annet CA-sertifikat som kan fungere. Prøver igjen"
 
 #, c-format
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatkjede er lengre enn CA tillater (%d)"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate is good\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "sertifikatet er gyldig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+msgstr "mellomsertifikat er ok\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "rotsertifikat er gyldig\n"
 
 msgid "switching to chain model"
-msgstr ""
+msgstr "bytter til kjedemodell"
 
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
-msgstr ""
+msgstr "gyldighetsmodell: %s"
 
 #, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontrollsum på %u bit er ugyldig for en %u-bit %s-nøkkel\n"
 
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(dette er algortime MD2)\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "none"
-msgstr "nei"
+msgstr "ingen"
 
-#, fuzzy
 msgid "[Error - invalid encoding]"
-msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
+msgstr "[Feil - utgyldig koding]"
 
 msgid "[Error - out of core]"
-msgstr ""
+msgstr "[feil - kjernen er full]"
 
 msgid "[Error - No name]"
-msgstr ""
+msgstr "[feil - ingen navn]"
 
-#, fuzzy
 msgid "[Error - invalid DN]"
-msgstr "Feil: ugyldig respons.\n"
+msgstr "[feil - ugyldig DN]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
 "certificate:\n"
@@ -5978,459 +6260,436 @@ msgid ""
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Du trenger en passfrase for å låse opp den hemmelige nøkkelen for brukeren:\n"
-"«%.*s»\n"
-"%u-bit %s nøkkel, ID %s, opprettet %s%s\n"
+"Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel til følgende X.509-"
+"sertifikat:\n"
+"«%s»\n"
+"S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
+"opprettet %s, utgår %s.\n"
 
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen bruksområder for nøkler valgt. Antar alle bruksområder\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting key usage information: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under henting av informasjon om nøkkelbruk: %s\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for certification\n"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatet skulle ikke vært brukt til sertifisering\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for OCSP response signing\n"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatet skulle ikke vært brukt til OCSP-responssignering\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for encryption\n"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatet skulle ikke vært brukt til kryptering\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for signing\n"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatet skulle ikke vært brukt til signering\n"
 
 msgid "certificate is not usable for encryption\n"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatet egner seg ikke til kryptering\n"
 
 msgid "certificate is not usable for signing\n"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatet egner seg ikke til signering\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid algorithm\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig algoritme\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid key length %u (valid are %d to %d)\n"
-msgstr ""
+msgstr "linje %d: nøkkellengden %u er ugyldig (skal være mellom %d og %d)\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: no subject name given\n"
-msgstr ""
+msgstr "linje %d: emnenavn mangler\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "linje %d: emne-etikett«%.*s» er ugyldig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid subject name '%s' at pos %d\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "linje %d: emnenavn «%s» ved posisjon %d er ugyldig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: not a valid email address\n"
-msgstr "Ikke en gyldig epostadresse\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig e-postadresse\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid serial number\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig serienummer\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid issuer name label '%.*s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "linje %d: utsteder-etikett «%.*s» er ugyldig\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid issuer name '%s' at pos %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "linje %d: utstedernavn «%s» ved posisjon %d er ugyldig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid date given\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig dato\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr ""
+"linje %d: feil under henting av signeringsnøkkel ved nøkkelgrep «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig summeringsalgoritme\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid authority-key-id\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig Â«authority-key-id»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid subject-key-id\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig undernøkkelbinding\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig «subject-key-id»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: invalid extension syntax\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig utvidelsessyntaks\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: error reading key '%s' from card: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "linje %d: fiel under lesing av nøkkel «%s» fra kort: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: error getting key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "linje %d: feil under henting av nøkkel av nøkkelgrep Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
-msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+msgstr "linje %d: nøkkelgenerering mislyktes: %s <%s>\n"
 
 msgid ""
 "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
 "you just created once more.\n"
 msgstr ""
+"Skriv inn passordfrasen for nøkkelen én gang til for å fullføre denne "
+"sertifikat-forespørselen.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
-msgstr "   (%d) RSA (bare signering)\n"
+msgstr "   (%d) RSA\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) Existing key\n"
-msgstr "   (2) Krypteringsnøkkel\n"
+msgstr "   (%d) Nøkkel\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) Existing key from card\n"
-msgstr ""
+msgstr "   (%d) Nøkkel fra kort\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading the card: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av kort: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Serial number of the card: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "Kortets serienummer: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Available keys:\n"
-msgstr "utkoble en nøkkel"
+msgstr "Tilgjengelige nøkler:\n"
 
 #, c-format
 msgid "Possible actions for a %s key:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Mulige handlinger for %s-nøkler:\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign, encrypt\n"
-msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
+msgstr "   (%d) signer, krypter\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) sign\n"
-msgstr "   (%d) DSA (bare signering)\n"
+msgstr "   (%d) signer\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "   (%d) encrypt\n"
-msgstr "   (%d) RSA (bare kryptering)\n"
+msgstr "   (%d) krypter\n"
 
 msgid "Enter the X.509 subject name: "
-msgstr ""
+msgstr "Skriv inn X.509-emnenavn: "
 
 msgid "No subject name given\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen emnenavn oppgitt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid subject name label '%.*s'\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "Emneetikett «%.*s» er ugyldig\n"
 
 #. TRANSLATORS: The 22 in the second string is the
 #. length of the first string up to the "%s".  Please
 #. adjust it do the length of your translation.  The
 #. second string is merely passed to atoi so you can
 #. drop everything after the number.
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid subject name '%s'\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "Emnenavnet «%s» er ugyldig\n"
 
 msgid "22 translator: see certreg-ui.c:gpgsm_gencertreq_tty"
-msgstr ""
+msgstr "12"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter email addresses"
-msgstr "Epostadresse: "
+msgstr "Skriv inn e-postadresser"
 
-#, fuzzy
 msgid " (end with an empty line):\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
+msgstr " (avslutt med tom linje):\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter DNS names"
-msgstr "Tast inn nytt filnavn"
+msgstr "Skriv inn DNS-navn"
 
-#, fuzzy
 msgid " (optional; end with an empty line):\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tast inn brukeriden.  Avslutt med en blank linje: "
+msgstr " (valgfritt. Avslutt med tom linje):\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enter URIs"
-msgstr "Tast inn PIN: "
+msgstr "Skriv inn adresser"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Create a designated revocation certificate for this key? (y/N) "
 msgid "Create self-signed certificate? (y/N) "
-msgstr "Lage et utpekt opphevingssertifikat for denne nøkkelen? (j/N) "
+msgstr "Vil du lage selvsignert sertifikat? (y/N) "
 
 msgid "These parameters are used:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Følgende parametre brukes:\n"
 
 msgid "Now creating self-signed certificate.  "
-msgstr ""
+msgstr "Lager selvsignert sertifikat."
 
-#, fuzzy
 msgid "Now creating certificate request.  "
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "Lager sertifikatforespørsel.  "
 
 msgid "This may take a while ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Dette kan ta en stund …\n"
 
 msgid "Ready.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ferdig.\n"
 
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
 msgstr ""
+"Ferdig. Du kan nå sende denne forespørselen til aktuell sertifikatutsteder "
+"(CA).\n"
 
 msgid "resource problem: out of core\n"
-msgstr ""
+msgstr "ressursproblem: oppbrukt kjerne\n"
 
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(dette er algoritme RC2)\n"
 
 msgid "(this does not seem to be an encrypted message)\n"
-msgstr ""
+msgstr "(dette ser ikke ut som en kryptert melding)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "certificate '%s' not found: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke sertifikatet «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error locking keybox: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "feil under låsing av nøkkelskrin: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "duplicated certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+msgstr "duplikatsertifikat «%s» slettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "certificate '%s' deleted\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "sertifikat «%s» slettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "deleting certificate \"%s\" failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "sletting av sertifikat «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "no valid recipients given\n"
-msgstr "ingen gyldige adressater\n"
+msgstr "ingen gyldige mottakere valgt\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "list external keys"
-msgstr "liste hemmelige nøkler"
+msgstr "vis eksterne nøkler"
 
-#, fuzzy
 msgid "list certificate chain"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "vis sertifikatkjede "
 
-#, fuzzy
 msgid "import certificates"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "importer sertifikater"
 
-#, fuzzy
 msgid "export certificates"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "eksporter sertifikater"
 
 msgid "register a smartcard"
-msgstr ""
+msgstr "registrer smartkort"
 
 msgid "pass a command to the dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "send en kommando til dirmngr"
 
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
-msgstr ""
+msgstr "kall gpg-protect-tool"
 
-#, fuzzy
 msgid "create base-64 encoded output"
-msgstr "lage ASCII-beskyttet output"
+msgstr "lag base64-kodet utdata"
 
 msgid "assume input is in PEM format"
-msgstr ""
+msgstr "forvent inndata i «PEM»-format"
 
 msgid "assume input is in base-64 format"
-msgstr ""
+msgstr "forvent inndata i «base-64»-format"
 
 msgid "assume input is in binary format"
-msgstr ""
+msgstr "forvent inndata i binærformat"
 
 msgid "never consult a CRL"
-msgstr ""
+msgstr "aldri spør CRL"
 
 msgid "check validity using OCSP"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller gyldighet med OCSP"
 
 msgid "|N|number of certificates to include"
-msgstr ""
+msgstr "|N|antall sertifikater som skal være med"
 
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|FIL|hent regler fra valgt FIL"
 
 msgid "do not check certificate policies"
-msgstr ""
+msgstr "ikke kontroller sertifikatregler"
 
 msgid "fetch missing issuer certificates"
-msgstr ""
+msgstr "hent manglende utstedersertifikat"
 
 msgid "don't use the terminal at all"
-msgstr ""
+msgstr "ikke bruk terminal i det hele tatt"
 
 msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|FIL|lagre en tjenermodus-logg i valgt FIL"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "|FIL|lagre en revisjonslogg i valgt FIL"
 
 msgid "batch mode: never ask"
-msgstr ""
+msgstr "buntmodus: aldri spør"
 
 msgid "assume yes on most questions"
-msgstr ""
+msgstr "svar automatisk ja på de fleste spørsmål"
 
 msgid "assume no on most questions"
-msgstr ""
+msgstr "svar automatisk nei på de fleste spørsmål"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|add keyring to the list of keyrings"
-msgstr "hent nøklene fra dette nøkkelknippet"
+msgstr "|FIL|legg til nøkkelknippe i liste over nøkkelknipper"
 
 msgid "|USER-ID|use USER-ID as default secret key"
-msgstr ""
+msgstr "|BRUKER-ID|bruk valgt BRUKER-ID som forvalgt hemmelig nøkkel"
 
 msgid "|SPEC|use this keyserver to lookup keys"
-msgstr ""
+msgstr "|SPEC|bruk valgt nøkkeltjener til å slå opp nøkler"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
-msgstr "ukjent kryptoalgoritme"
+msgstr "|NAVN|bruk valgt krypteringsalgoritme-NAVN"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
-msgstr "%s signatur, digestalgoritme %s\n"
+msgstr "|NAVN|bruk valgt summeringsalgoritme-NAVN for melding"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: @GPGSM@ [options] [files] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: @GPGSM@ [valg] [filer] (-h for hjelp)"
 
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Syntax: @GPGSM@ [options] [files]\n"
 "Sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
 "Default operation depends on the input data\n"
 msgstr ""
-"Bruksmåte: gpg [valg] [filer]\n"
-"signere, sjekke, kryptere eller dekryptere\n"
-"standard operasjon avhenger av inputdata\n"
+"Syntaks: gpg [valg] [filer]\n"
+"Signer, kontroller, krypter eller dekrypter.\n"
+"Forvalgt handling avhenger av inndata.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Note: won't be able to encrypt to '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+msgstr "Merk: det er ikke mulig Ã¥ kryptere til Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unknown validation model '%s'\n"
-msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ukjent kontrollmodell\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: no hostname given\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: vertsnavn mangler\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: password given without user\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: passord skrevet inn uten brukernavn\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%u: skipping this line\n"
-msgstr "  s = hopp over denne nøkkelen\n"
+msgstr "%s:%u: hopper over denne linja\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "could not parse keyserver\n"
-msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
+msgstr "klarte ikke å tolke nøkkeltjener\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "importing common certificates '%s'\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "importerer sertifikat «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't sign using '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ signere med Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "invalid command (there is no implicit command)\n"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig kommando (implisitt kommando finnes ikke)\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "total number processed: %lu\n"
-msgstr "Totalt antall behandlet: %lu\n"
+msgstr "totalt antall behandlet: %lu\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "error storing certificate\n"
-msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+msgstr "feil under lagring av sertifikat\n"
 
 msgid "basic certificate checks failed - not imported\n"
-msgstr ""
+msgstr "enkel sertifikatkontroll mislyktes. Ikke importert\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting stored flags: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av lagrede valg: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error importing certificate: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under importering av sertifikat: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av inndata: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "failed to get the fingerprint\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre fingeravtrykket: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å hente fingeravtrykk\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem looking for existing certificate: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å søke etter sertifikat: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error finding writable keyDB: %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under søk etter skrivbar nøkkeldatabase: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error storing certificate: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under lagring av sertifikat: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "problem re-searching certificate: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "det oppstod en feil under nytt søk etter sertifikat: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error storing flags: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lagring av valg: %s\n"
 
 msgid "Error - "
-msgstr ""
+msgstr "Feil - "
 
 msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
-msgstr ""
+msgstr "GPG_TTY har ingen verdi. Bruker forvalgt verdi som kan være ugyldig\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in '%s', line %d\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "feilformatert fingeravtrykk i «%s», linje %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid country code in '%s', line %d\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "ugyldig landskode i «%s», linje %d\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6441,11 +6700,19 @@ msgid ""
 "\n"
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
+"Du er i ferd med å lage en signatur med følgende sertifikat:\n"
+"«%s»\n"
+"Dette fører til en signatur som lovmessig kan tilsvare håndskrevede "
+"signaturer.\n"
+"\n"
+"%s%sEr du sikker på at du vil gjøre dette?"
 
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
 msgstr ""
+"Merk: dette programmet er ikke offisielt godkjent for å lage eller bekrefte "
+"slike signaturer.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6453,603 +6720,580 @@ msgid ""
 "\"%s\"\n"
 "Note, that this certificate will NOT create a qualified signature!"
 msgstr ""
+"Du er i ferd med å lage en signatur med følgende sertifikat:\n"
+"«%s»\n"
+"Merk: dette sertifikatet lager ikke «kvalifiserte» signaturer."
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
 msgstr ""
+"kontrollsum-algoritme %d (%s) for undertegnet %d støttes ikke. Bruker %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontrollsum-algoritme brukt av undertegnet %d: %s (%s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "søk etter godkjent sertifikat mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature made "
-msgstr "Signatur opprettet %s\n"
+msgstr "Signatur fullført"
 
 msgid "[date not given]"
-msgstr ""
+msgstr "[dato ikke oppgitt]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr " ved bruk av sertifikat-ID 0x%08lX\n"
 
 msgid ""
 "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
 msgstr ""
+"ugyldig signatur. Kontrollsum-attributt for melding samsvarer ikke med "
+"attributt for utregnet sum\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Good signature from"
-msgstr "God signatur fra «%s»"
+msgstr "Gyldig signatur fra"
 
-#, fuzzy
 msgid "                aka"
-msgstr "                aka «%s»"
+msgstr "                også kjent som"
 
-#, fuzzy
 msgid "This is a qualified signature\n"
-msgstr "Dette vil være en selvsignatur.\n"
+msgstr "Dette er en godkjent signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't initialize certificate cache lock: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å starte låsing av sertifikat-hurtiglager: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't acquire read lock on the certificate cache: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å sperre sertifikat-hurtiglager for lesing: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't acquire write lock on the certificate cache: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å sperre sertifikat-hurtiglager for skriving: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "can't release lock on the certificate cache: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å låse opp sertifikat-hurtiglager: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "fjerner %u sertifikater fra hurtiglager\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ tolke sertifikat Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "certificate '%s' already cached\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "sertifikat «%s» ligger allerede i hurtiglager\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "trusted certificate '%s' loaded\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+msgstr "lastet inn tillitsmerket sertifikat «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "certificate '%s' loaded\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "lastet inn sertifikat «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "  SHA1 fingerprint = %s\n"
-msgstr "CA-fingeravtrykk: "
+msgstr "  SHA1-fingeravtrykk = %s\n"
 
 msgid "   issuer ="
-msgstr ""
+msgstr "   utsteder ="
 
 msgid "  subject ="
-msgstr ""
+msgstr "  emne ="
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error loading certificate '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under innlasting av sertifikat «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "permanently loaded certificates: %u\n"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "permanent innlastede sertifikater: %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "    runtime cached certificates: %u\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "    hurtiglagrede sertifikater: %u\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate already cached\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "sertifikat allerede hurtiglagret\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate cached\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "sertifikat hurtiglagret\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error caching certificate: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under hurtiglagring av sertifikat: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid fingerprint"
+#, c-format
 msgid "invalid SHA1 fingerprint string '%s'\n"
-msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
+msgstr "«%s» er et ugyldig SHA1-fingeravtrykk\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error fetching certificate by S/N: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under henting av sertifikat etter S/N: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error fetching certificate by subject: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under henting av sertifikat etter emne: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "no issuer found in certificate\n"
-msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+msgstr "fant ingen utsteder av sertifikat\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting authorityKeyIdentifier: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av «authorityKeyIdentifier»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "creating directory '%s'\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "lager mappe «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating directory '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under oppretting av mappa Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ignoring database dir '%s'\n"
-msgstr "feil i trailerlinje\n"
+msgstr "ignorerer databasemappe «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading directory '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av mappa Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "removing cache file '%s'\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+msgstr "fjerner hurtiglager-fil «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "enarmoring failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "not removing file '%s'\n"
-msgstr "enarmoring failed: %s\n"
+msgstr "lar være å fjerne «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error closing cache file: %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lukking av hurtiglager-fil: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to open cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "Kan ikke åpne «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ Ã¥pne hurtiglagermappe-fil Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under oppretting av ny hurtiglagermappe-fil «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error writing new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av ny hurtiglagermappe-fil Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error closing new cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lukking av ny hurtiglagermappe-fil Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "new configuration file `%s' created\n"
+#, c-format
 msgid "new cache dir file '%s' created\n"
-msgstr "ny konfigurasjonsfil «%s» ble opprettet\n"
+msgstr "ny hurtiglagermappe-fil «%s» opprettet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to re-open cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å åpne hurtiglagermappe-fil «%s» på nytt: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "first record of '%s' is not the version\n"
-msgstr ""
+msgstr "første forekomst av «%s» står ikke i versjonspesifikasjon\n"
 
 msgid "old version of cache directory - cleaning up\n"
-msgstr ""
+msgstr "hurtiglager-mappe er av gammel versjon. Rydder opp\n"
 
 msgid "old version of cache directory - giving up\n"
-msgstr ""
+msgstr "hurtiglager-mappe er av gammel versjon. Gir opp\n"
 
 #, c-format
 msgid "extra field detected in crl record of '%s' line %u\n"
-msgstr ""
+msgstr "fant ekstrafelt i crl-oppføring i «%s» på linje %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid line detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "fant ugyldig linje i «%s» på linje %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "duplicate entry detected in '%s' line %u\n"
-msgstr "nøkkel %s: ugyldig opphevingssertifikat: %s - avvist\n"
+msgstr "fant duplikat i «%s» på linje %u\n"
 
 #, c-format
 msgid "unsupported record type in '%s' line %u skipped\n"
-msgstr ""
+msgstr "hoppet over ugyldig elementtype i «%s», linje %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid issuer hash in '%s' line %u\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "ugyldig utsteder-kontrollsum i «%s», linje %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no issuer DN in '%s' line %u\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+msgstr "ingen utsteder-DN i «%s», linje %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid timestamp in '%s' line %u\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "ugyldig tidsstempel i «%s» på linje %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#, c-format
 msgid "WARNING: invalid cache file hash in '%s' line %u\n"
-msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
+msgstr "ADVARSEL: ugyldig kontrollsum av hurtiglager-fil i %s», linje %u\n"
 
 msgid "detected errors in cache dir file\n"
-msgstr ""
+msgstr "fant feil i oppsettsfil for hurtiglager-mappe\n"
 
 msgid "please check the reason and manually delete that file\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller årsaken og slett fila manuelt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create temporary cache dir file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ lage midlertidig hurtiglagermappe-fil Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error closing '%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lukking av Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error reading `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ gi Â«%s» det nye navnet Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't access `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't hash '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ summere Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error setting up MD5 hash context: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under oppsett av MD5-summeringskontekst: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error in `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "error hashing '%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under summering av Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid formatted checksum for '%s'\n"
-msgstr "Feil: ugyldig formattert fingeravtrykk.\n"
+msgstr "feilformatert kontrollsum av «%s»\n"
 
 msgid "too many open cache files; can't open anymore\n"
-msgstr ""
+msgstr "for mange åpne hurtiglager-filer\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "opening cache file '%s'\n"
-msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+msgstr "åpner hurtiglager-fil «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error opening cache file '%s': %s\n"
-msgstr "feil med «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under Ã¥pning av hurtiglager-fil Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error initializing cache file '%s' for reading: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "feil under åpning av hurtiglager-fil «%s» for lesing: %s\n"
 
 msgid "calling unlock_db_file on a closed file\n"
-msgstr ""
+msgstr "utfører «unlock_db_file» på en lukket fil\n"
 
 msgid "calling unlock_db_file on an unlocked file\n"
-msgstr ""
+msgstr "utfører «unlock_db_file» på en fil som ikke er låst\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to create a new cache object: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lage nytt huritglager-objekt: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "no CRL available for issuer id %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen CRL tilgjengelig for utsteder-ID %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
-msgstr ""
+msgstr "hurtiglagret CRL for utsteder-ID %s er for gammel, og må oppdateres\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "force-crl-refresh active and %d minutes passed for issuer id %s; update "
 "required\n"
 msgstr ""
+"«force-crl-refresh» er slått på og %d minutter er gått for utsteder-ID %s. "
+"Oppdater hurtiglager.\n"
 
 #, c-format
 msgid "force-crl-refresh active for issuer id %s; update required\n"
 msgstr ""
+"«force-crl-refresh» er slått på for utsteder-ID %s. Oppdater hurtiglager.\n"
 
 #, c-format
 msgid "available CRL for issuer ID %s can't be used\n"
-msgstr ""
+msgstr "tilgjengelig CRL for utsteder-ID %s kan ikke brukes\n"
 
 #, c-format
 msgid "cached CRL for issuer id %s tampered; we need to update\n"
 msgstr ""
+"hurtiglagret CRL for utsteder-ID %s er endret. Hurtiglager må oppdateres\n"
 
 msgid "WARNING: invalid cache record length for S/N "
-msgstr ""
+msgstr "ADVARSEL: ugyldig S/N-lengde på oppføring i hurtiglager"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "problem reading cache record for S/N %s: %s\n"
-msgstr "Feil ved lesing av sikkerhetskopiert nøkkel «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av hurtiglager-oppføring for S/N %s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "S/N %s is not valid; reason=%02X  date=%.15s\n"
-msgstr ""
+msgstr "S/N %s er ugyldig. grunn=%02X  dato=%.15s\n"
 
 #, c-format
 msgid "S/N %s is valid, it is not listed in the CRL\n"
-msgstr ""
+msgstr "S/N %s er gyldig, men står ikke i CRL\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting data from cache file: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av data fra hurtiglager-fil: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "unknown hash algorithm '%s'\n"
-msgstr "ugyldig hashalgoritme «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ugyldig summeringsalgoritme\n"
 
 #, c-format
 msgid "gcry_md_open for algorithm %d failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "«gcry_md_open» for algoritme %d mislyktes: %s\n"
 
 msgid "got an invalid S-expression from libksba\n"
-msgstr ""
+msgstr "fikk ugyldig S-uttrykk fra libksba\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "converting S-expression failed: %s\n"
-msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+msgstr "konvertering av S-uttrykk mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "creating S-expression failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+msgstr "oppretting av S-uttrykk mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "keyserver send failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "ksba_crl_parse failed: %s\n"
-msgstr "sending til nøkkelserver mislyktes: %s\n"
+msgstr "ksba_crl_parse mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting update times of CRL: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av CRL-oppdateringstid: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "update times of this CRL: this=%s next=%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "oppdateringstider for gjeldende CRL: denne=%s neste=%s\n"
 
 msgid "nextUpdate not given; assuming a validity period of one day\n"
-msgstr ""
+msgstr "«nextUpdate» ikke oppgitt. Antar én dags gyldighet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+#, c-format
 msgid "error getting CRL item: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av CRL-element: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error inserting item into temporary cache file: %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under innsetting av element i midlertidig hurtiglager-fil: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no CRL issuer found in CRL: %s\n"
-msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+msgstr "fant ingen CRL-utsteder i CRL: %s\n"
 
 msgid "locating CRL issuer certificate by authorityKeyIdentifier\n"
-msgstr ""
+msgstr "finner CRL-utstedersertifikat med «authorityKeyIdentifier»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Key generation failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "CRL signature verification failed: %s\n"
-msgstr "Nøkkelgenerering mislyktes: %s\n"
+msgstr "CRL-signaturbekreftelse mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error checking validity of CRL issuer certificate: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under kontroll av gyldighet for CRL-utstedersertifikat: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ksba_crl_new failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "ksba_crl_new mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ksba_crl_set_reader failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+msgstr "ksba_crl_set_reader mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "removed stale temporary cache file '%s'\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "fjernet ødelagt midlertidig hurtiglager-fil «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "problem removing stale temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette katalogen «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under fjerning av Ã¸delagt midlertidig hurtiglager-fil Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error creating temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under opprettelse av midlertidig hurtiglager-fil «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "update secret failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "crl_parse_insert failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
+msgstr "crl_parse_insert mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error finishing temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under ferdigstillelse av midlertidig hurtiglager-fil Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error closing temporary cache file '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "feil under lukking av midlertidig hurtiglager-fil «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
 msgstr ""
+"ADVARSEL: ny CRL er fremdeles for gammel (utgått %s). Laster inn likevel\n"
 
 #, c-format
 msgid "new CRL still too old; it expired on %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "ny CRL er fremdeles for gammel (utgått %s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown critical CRL extension %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s er en ukjent kritisk CRL-utvidelse\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading CRL extensions: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av CRL-utvidelser: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "creating cache file '%s'\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "lager hurtiglager-fil «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å endre navn på «%s» til «%s»: %s\n"
 
 msgid ""
 "updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
 "program start\n"
 msgstr ""
+"oppdatering av DIR-fil mislyktes. Hurtiglager-oppføring går tapt neste gang "
+"programmet starter\n"
 
 #, c-format
 msgid "Begin CRL dump (retrieved via %s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Start CRL-utskrift (hentet via %s)\n"
 
 msgid ""
 " ERROR: The CRL will not be used because it was still too old after an "
 "update!\n"
 msgstr ""
+" FEIL: CRL blir ikke brukt fordi den fremdeles var for gammel etter "
+"oppdatering.\n"
 
 msgid ""
 " ERROR: The CRL will not be used due to an unknown critical extension!\n"
-msgstr ""
+msgstr " FEIL: CRL blir ikke brukt fordi en kritisk utvidelse er ukjent.\n"
 
 msgid " ERROR: The CRL will not be used\n"
-msgstr ""
+msgstr " FEIL: CRL blir ikke brukt\n"
 
 msgid " ERROR: This cached CRL may have been tampered with!\n"
-msgstr ""
+msgstr " FEIL: Huriglagret CRL kan ha blitt endret av uvedkommende.\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgid " WARNING: invalid cache record length\n"
-msgstr "ADVARSEL: ugyldig størrelse på random_seed-fila - ikke brukt\n"
+msgstr " ADVARSEL: ugyldig lengde på oppføring i hurtiglager\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "problem reading cache record: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lese hurtiglager-oppføring: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error reading keyblock: %s\n"
+#, c-format
 msgid "problem reading cache key: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av nøkkelblokk: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å lese hurtiglager-nøkkel: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading cache entry from db: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av hurtiglager-oppføring fra db: %s\n"
 
 msgid "End CRL dump\n"
-msgstr ""
+msgstr "Avslutt CRL-utskrift\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "crl_fetch via DP failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+msgstr "crl_fetch via DP mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "crl_cache_insert via DP failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "crl_cache_insert via DP mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "crl_cache_insert via issuer failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+msgstr "crl_cache_insert via utsteder mislyktes: %s\n"
 
 msgid "reader to file mapping table full - waiting\n"
-msgstr ""
+msgstr "tilknytningstabell for overføring fra leser til fil er full. Venter\n"
 
 msgid "using \"http\" instead of \"https\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker «http» i stedet for «https»\n"
 
 #, c-format
 msgid "CRL access not possible due to disabled %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen CRL-tilgang fordi %s er slått av\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error initializing reader object: %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under innlasting av leserobjekt: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "URL '%s' redirected to '%s' (%u)\n"
-msgstr ""
+msgstr "Videresendt fra adresse «%s» til «%s» (%u)\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "too many cipher preferences\n"
 msgid "too many redirections\n"
-msgstr "for mange cipher-preferanser\n"
+msgstr "for mange videresendinger\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error retrieving '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under henting av Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error retrieving '%s': http status %u\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under henting av «%s»: http-status %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+msgid "CRL access not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "Ingen CRL-tilgang i Tor-modus\n"
+
+#, c-format
 msgid "certificate search not possible due to disabled %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "sertifikatsøk ikke tilgjengelig fordi %s er slått av\n"
 
 msgid "use OCSP instead of CRLs"
-msgstr ""
+msgstr "bruk OCSP i stedet for CRL"
 
 msgid "check whether a dirmngr is running"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller om en dirmngr kjører"
 
-#, fuzzy
 msgid "add a certificate to the cache"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "legg til sertifikat i hurtiglager"
 
-#, fuzzy
 msgid "validate a certificate"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "kontroller sertifikat"
 
-#, fuzzy
 msgid "lookup a certificate"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "slå opp sertifikat"
 
-#, fuzzy
 msgid "lookup only locally stored certificates"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "bare slå opp lokalt lagrede sertifikater"
 
 msgid "expect an URL for --lookup"
-msgstr ""
+msgstr "forvent nettadresse for «--lookup»"
 
 msgid "load a CRL into the dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "last inn CRL i dirmngr"
 
 msgid "special mode for use by Squid"
-msgstr ""
+msgstr "spesialmodus til bruk med Squid"
 
-#, fuzzy
 msgid "expect certificates in PEM format"
-msgstr "ugyldig sertifikat"
+msgstr "forvent sertifikater i PEM-format"
 
 msgid "force the use of the default OCSP responder"
-msgstr ""
+msgstr "tving bruk av forvalgt OCSP-svartjeneste"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: dirmngr-client [options] [certfile|pattern] (-h for help)\n"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: dirmngr-client [valg] [sert-fil|mønster] (-h for hjelp)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr-client [options] [certfile|pattern]\n"
@@ -7057,1368 +7301,1374 @@ msgid ""
 "The process returns 0 if the certificate is valid, 1 if it is\n"
 "not valid and other error codes for general failures\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: dirmngr-client [valg] [sert-fil|mønster]\n"
+"Kontroller X.509-sertifikat mot CRL eller utfør OCSP-kontroll.\n"
+"Avslutningskode er 0 hvis sertifikatet er gyldig, 1 hvis\n"
+"ugyldig og annet for generelle programfeil\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading certificate from stdin: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av sertifikat fra stdin: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading certificate from '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av sertifikat fra Â«%s»: %s\n"
 
 msgid "certificate too large to make any sense\n"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatet er for stort til at det gir mening\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "update failed: %s\n"
+#, c-format
+msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å koble til dirmngr: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "lookup failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+msgstr "oppslag mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "loading CRL '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "innlasting av CRL Â«%s» mislyktes: %s\n"
 
 msgid "a dirmngr daemon is up and running\n"
-msgstr ""
+msgstr "dirmngr kjører i bakgrunnen\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "validation of certificate failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "kontroll av sertifikat mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate is valid\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "sertifikatet er gyldig\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate has been revoked\n"
-msgstr "Denne nøkkelen er utgått!"
+msgstr "sertifikatet er opphevet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "certificate check failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "sertifikatkontroll mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't stat `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "got status: '%s'\n"
-msgstr "kan ikke stat() «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
-msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av hemmelig nøkkelknippe «%s»: %s\n"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
-
-msgid "apparently no running dirmngr\n"
-msgstr ""
-
-msgid "no running dirmngr - starting one\n"
-msgstr ""
+msgstr "fikk status: «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "malformed %s environment variable\n"
-msgstr ""
+msgid "error writing base64 encoding: %s\n"
+msgstr "feil under skriving av base64-koding: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "dirmngr protocol version %d is not supported\n"
-msgstr ""
-
-msgid "can't connect to the dirmngr - trying fall back\n"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "can't connect to the dirmngr: %s\n"
-msgstr "kan ikke åpne nøkkelknippet"
-
-#, fuzzy, c-format
 msgid "unsupported inquiry '%s'\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Støttede algoritmer:\n"
+msgstr "spørringa «%s» støttes ikke\n"
 
 msgid "absolute file name expected\n"
-msgstr ""
+msgstr "forventet fullstendig filsti\n"
 
 #, c-format
 msgid "looking up '%s'\n"
-msgstr ""
-
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr ""
+msgstr "slår opp «%s»\n"
 
 msgid "list the contents of the CRL cache"
-msgstr ""
+msgstr "vis innhold i CRL-hurtiglager"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|load CRL from FILE into cache"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "|FIL|last inn CRL fra valgt FIL i hurtiglager"
 
 msgid "|URL|fetch a CRL from URL"
-msgstr ""
+msgstr "|ADR|hent CRL fra valgt nettADResse"
 
 msgid "shutdown the dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "slå av dirmngr"
 
 msgid "flush the cache"
-msgstr ""
+msgstr "tøm hurtiglager"
 
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|FIL|skriv tjenermodus-logger til valgt FIL"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Quit without saving? (y/N) "
 msgid "run without asking a user"
-msgstr "Avslutte uten å lagre? (j/N) "
+msgstr "kjør uten å spørre bruker"
 
 msgid "force loading of outdated CRLs"
-msgstr ""
+msgstr "tving innlasting av utdatert CRL"
 
 msgid "allow sending OCSP requests"
-msgstr ""
+msgstr "tillat sending av OCSP-forespørsler"
 
 msgid "inhibit the use of HTTP"
-msgstr ""
+msgstr "hindre bruk av HTTP"
 
 msgid "inhibit the use of LDAP"
-msgstr ""
+msgstr "hindre bruk av LDAP"
 
 msgid "ignore HTTP CRL distribution points"
-msgstr ""
+msgstr "ignorer HTTP CRL-distribusjonspunkter"
 
 msgid "ignore LDAP CRL distribution points"
-msgstr ""
+msgstr "ignorer LDAP CRL-distribusjonspunkter"
 
 msgid "ignore certificate contained OCSP service URLs"
-msgstr ""
+msgstr "ignorer OSCP-tjenesteadresser som følger sertifikater"
 
 msgid "|URL|redirect all HTTP requests to URL"
-msgstr ""
+msgstr "|ADR|videresend alle HTTP-forespørsler til valgt nettADResse"
 
 msgid "|HOST|use HOST for LDAP queries"
-msgstr ""
+msgstr "|VERT|bruk valgt VERT til LDAP-oppslag"
 
 msgid "do not use fallback hosts with --ldap-proxy"
-msgstr ""
+msgstr "ikke bruk tilbakefallsverter ved bruk av valget «--ldap-proxy»"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "|FIL|les LDAP-tjenerliste fra valgt FIL"
 
 msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
 msgstr ""
+"legg til tjenere i tjenerliste som blir oppdaget via CRL-distribusjonspunkter"
 
 msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|endre LDAP-tidsavbrudd til N antall sekunder"
 
-#, fuzzy
 msgid "|URL|use OCSP responder at URL"
-msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
+msgstr "|ADR|bruk OCSP-svartjeneste ved valgt nettADResse"
 
 msgid "|FPR|OCSP response signed by FPR"
-msgstr ""
+msgstr "|FPR|OCSP-svartjeneste signert av FPR"
 
 msgid "|N|do not return more than N items in one query"
-msgstr ""
+msgstr "|N|ikke vis flere enn N antall elementer per spørring"
 
 msgid "|FILE|use the CA certificates in FILE for HKP over TLS"
-msgstr ""
+msgstr "|FIL|bruk CA-sertifikater i valgt FIL til HKP via TLS"
+
+msgid "route all network traffic via Tor"
+msgstr "kjør all nettverkstrafikk gjennom Tor"
 
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "@\n"
-#| "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and "
 "options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
-"(Se mansiden for en komplett liste over alle kommandoene og valgene)\n"
+"Se «info»-bruksanvisning for fullstendig liste over alle kommandoer og valg\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: @DIRMNGR@ [options] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: @DIRMNGR@ [valg] (-h for hjelp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @DIRMNGR@ [options] [command [args]]\n"
 "Keyserver, CRL, and OCSP access for @GNUPG@\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: @DIRMNGR@ [valg] [kommando [arg]]\n"
+"Tilgang til nøkkeltjener, CRL og OCSP for @GNUPG@\n"
 
 #, c-format
 msgid "valid debug levels are: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "følgende feilsøkingsnivåer er gyldige: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "usage: %s [options] "
-msgstr "bruksmåte: gpg [valg] "
+msgstr "bruk: %s [valg] "
 
-#, fuzzy
-#| msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgid "colons are not allowed in the socket name\n"
-msgstr "%s er ikke tillatt sammen med %s!\n"
+msgstr "kolon tillates ikke i sokkelnavn\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "fetching CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "henting av CRL fra Â«%s» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "processing CRL from '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "behandling av CRL fra Â«%s» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s:%u: line too long - skipped\n"
-msgstr "for lang linje"
+msgstr "%s:%u: for lang linje. Hoppet over\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid fingerprint"
+#, c-format
 msgid "%s:%u: invalid fingerprint detected\n"
-msgstr "ugyldig fingeravtrykk"
+msgstr "%s:%u: oppdaget ugyldig fingeravtrykk\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "read error in `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "%s:%u: read error: %s\n"
-msgstr "lesefeil ved «%s»: %s\n"
+msgstr "%s:%u: lesefeil: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s:%u: garbage at end of line ignored\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s:%u: ignorerer ugyldige data ved linjeslutt\n"
 
 msgid "SIGHUP received - re-reading configuration and flushing caches\n"
-msgstr ""
+msgstr "SIGHUP mottatt. Leser inn oppsett på nytt og tømmer hurtiglagre\n"
 
 msgid "SIGUSR2 received - no action defined\n"
-msgstr ""
+msgstr "SIGUSR2 mottatt. Ingen handling definert\n"
 
 msgid "SIGTERM received - shutting down ...\n"
-msgstr ""
+msgstr "SIGTERM mottatt. Slår av …\n"
 
 #, c-format
 msgid "SIGTERM received - still %d active connections\n"
-msgstr ""
+msgstr "SIGTERM mottatt. %d tilkoblinger er fremdeles aktive\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "not forced"
 msgid "shutdown forced\n"
-msgstr "ikke tvunget"
+msgstr "slår av under tvang\n"
 
 msgid "SIGINT received - immediate shutdown\n"
-msgstr ""
+msgstr "SIGINT mottatt. Slår av umiddelbart\n"
 
 #, c-format
 msgid "signal %d received - no action defined\n"
-msgstr ""
+msgstr "signal %d mottatt. Ingen handling definert\n"
 
 msgid "return all values in a record oriented format"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle verdier i oppføringsorientert format"
 
 msgid "|NAME|ignore host part and connect through NAME"
-msgstr ""
+msgstr "|NAVN|ignorer vertsdel og koble til med NAVN"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|connect to host NAME"
-msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+msgstr "|NAVN|koble til valgt vertsNAVN"
 
 msgid "|N|connect to port N"
-msgstr ""
+msgstr "|N|koble til port N"
 
 msgid "|NAME|use user NAME for authentication"
-msgstr ""
+msgstr "|NAVN|bruk valgt brukerNAVN til autentisering"
 
 msgid "|PASS|use password PASS for authentication"
-msgstr ""
+msgstr "|PASS|bruk valgt PASSord til autentisering "
 
 msgid "take password from $DIRMNGR_LDAP_PASS"
-msgstr ""
+msgstr "hent passord fra $DIRMNGR_LDAP_PASS"
 
 msgid "|STRING|query DN STRING"
-msgstr ""
+msgstr "|STRENG|utfør spørring med valgt DN-STRENG"
 
 msgid "|STRING|use STRING as filter expression"
-msgstr ""
+msgstr "|STRENG|bruk valgt STRENG som filteruttrykk"
 
 msgid "|STRING|return the attribute STRING"
-msgstr ""
+msgstr "|STRENG|vis attributt valgt med STRENG"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgid "Usage: dirmngr_ldap [options] [URL] (-h for help)\n"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: dirmngr_ldap [valg] [ADR] (-h for hjelp)\n"
 
 msgid ""
 "Syntax: dirmngr_ldap [options] [URL]\n"
 "Internal LDAP helper for Dirmngr\n"
 "Interface and options may change without notice\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: dirmngr_ldap [valg] [ADR]\n"
+"Internt LDAP-hjelpeverktøy for Dirmngr\n"
+"Grensesnitt og valgmuligheter kan endres uten varsel\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "invalid import options\n"
+#, c-format
 msgid "invalid port number %d\n"
-msgstr "ugyldige importvalg\n"
+msgstr "portnummer %d er ugyldig\n"
 
 #, c-format
 msgid "scanning result for attribute '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ser gjennom treff for attributt «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error writing to stdout: %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under skriving til std.utkanal: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "          available attribute '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "          tilgjengelig attributt «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "attribute '%s' not found\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke attributt «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "found attribute '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "fant attributt «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "reading from `%s'\n"
+#, c-format
 msgid "processing url '%s'\n"
-msgstr "leser fra «%s»\n"
+msgstr "behandler adresse Â«%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+#, c-format
 msgid "          user '%s'\n"
-msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
+msgstr "          bruker «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "                aka \"%s\""
+#, c-format
 msgid "          pass '%s'\n"
-msgstr "                aka «%s»"
+msgstr "          passord «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
+#, c-format
 msgid "          host '%s'\n"
-msgstr "               uten brukerider: %lu\n"
+msgstr "          vert «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "          not imported: %lu\n"
+#, c-format
 msgid "          port %d\n"
-msgstr "                ikke importert: %lu\n"
+msgstr "          port %d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "                aka \"%s\""
+#, c-format
 msgid "            DN '%s'\n"
-msgstr "                aka «%s»"
+msgstr "            DN «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "        filter '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "        filter «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "                aka \"%s\""
+#, c-format
 msgid "          attr '%s'\n"
-msgstr "                aka «%s»"
+msgstr "          attr «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "no host name in '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen vertsnavn i «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "no attribute given for query '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen attributt oppgitt for spørring «%s»\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
 msgid "WARNING: using first attribute only\n"
-msgstr "ADVARSEL: bruker usikkert minne!\n"
+msgstr "ADVARSEL: bruker bare første attributt\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "LDAP init to '%s:%d' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "LDAP-init til Â«%s:%d» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "binding to '%s:%d' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "tilknytning til Â«%s:%d» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "dearmoring failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "searching '%s' failed: %s\n"
-msgstr "dearmoring failed: %s\n"
+msgstr "søk etter «%s» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
+#, c-format
 msgid "'%s' is not an LDAP URL\n"
-msgstr "«%s» er ikke et JPEG-fil\n"
+msgstr "«%s» er ikke en LDAP-adresse\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' is an invalid LDAP URL\n"
-msgstr ""
+msgstr "«%s» er en ugyldig LDAP-adresse\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error allocating memory: %s\n"
-msgstr "feil ved opprettelse av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under minnetildeling: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error printing log line: %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under utskrift av logglinje: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading log from ldap wrapper %d: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av logg fra ldap-grensesnitt %d: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "npth_select failed: %s - waiting 1s\n"
-msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
+msgstr "npth_select mislyktes: %s - venter 1s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready"
-msgstr ""
+msgstr "ldap-grensesnitt %d klart"
 
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready: timeout\n"
-msgstr ""
+msgstr "ldap-grensesnitt %d klart: tidsavbrudd\n"
 
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d ready: exitcode=%d\n"
-msgstr ""
+msgstr "ldap-grensesnitt %d klart: avslutningskode=%d\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "waiting for ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering mislyktes: %s\n"
+msgstr "venting på ldap-grensesnitt %d mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "ldap wrapper %d stalled - killing\n"
-msgstr ""
+msgstr "ldap-grensesnitt %d steilet - dreper prosess\n"
 
 #, c-format
 msgid "error spawning ldap wrapper reaper thread: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "feil under oppbygging av «reaper»-tråd for ldap-grensesnitt: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "reading public key failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "reading from ldap wrapper %d failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+msgstr "lesing fra ldap-grensesnitt %d mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "invalid char 0x%02x in host name - not added\n"
-msgstr ""
+msgstr "vertsnavn inneholder ugyldig tegn 0x%02x, og ble ikke lagt til\n"
 
 #, c-format
 msgid "adding '%s:%d' to the ldap server list\n"
-msgstr ""
+msgstr "legger til «%s:%d» i ldap-tjenerliste\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "malloc failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "malloc mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "start_cert_fetch: invalid pattern '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "start_cert_fetch: mønsteret «%s» er ugyldig\n"
 
 msgid "ldap_search hit the size limit of the server\n"
-msgstr ""
+msgstr "ldap_search overskred tjenerens størrelsesgrense\n"
 
 msgid "invalid canonical S-expression found\n"
-msgstr ""
+msgstr "fant ugyldig generelt S-uttrykk\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "gcry_md_open failed: %s\n"
-msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+msgstr "«gcry_md_open» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "update secret failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "oops: ksba_cert_hash failed: %s\n"
-msgstr "oppdatering av hemmelig mislyktes: %s\n"
+msgstr "obs: «ksba_cert_hash» mislyktes: %s\n"
 
 msgid "bad URL encoding detected\n"
-msgstr ""
+msgstr "oppdaget ugyldig URL-koding\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading from responder: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing fra svartjeneste: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
+#, c-format
 msgid "response from server too large; limit is %d bytes\n"
-msgstr "Feil: Privat DO for lang (grensa går ved %d tegn).\n"
+msgstr "for store responsdata fra tjener (grense: %d byte)\n"
+
+msgid "OCSP request not possible due to Tor mode\n"
+msgstr "OCSP-forespørsel ikke mulig i Tor-modus\n"
 
 msgid "OCSP request not possible due to disabled HTTP\n"
-msgstr ""
+msgstr "OCSP-forespørsel ikke mulig når HTTP er slått av\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error setting OCSP target: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under endring av OCSP-mål: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error building OCSP request: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under bygging av OCSP-forespørsel: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error connecting to '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved skriving av nøkkelknippet «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under tilkobling til Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error reading HTTP response for '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under lesing av HTTP-svar for Â«%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error accessing '%s': http status %u\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "fikk ikke tilgang til «%s»: http-status %u\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error parsing OCSP response for '%s': %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under tolking av OCSP-svar for Â«%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "OCSP responder at '%s' status: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Status for OCSP-svartjeneste ved «%s»: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "hashing the OCSP response for '%s' failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "summering av OCSP-svar for Â«%s» mislyktes: %s\n"
 
 msgid "not signed by a default OCSP signer's certificate"
-msgstr ""
+msgstr "ikke signert av sertifikat som tilhører en forvalgt OCSP-fullmektig"
 
 msgid "only SHA-1 is supported for OCSP responses\n"
-msgstr ""
+msgstr "OSCP-svar skal bare bruke SHA-1\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "allocating list item failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+msgstr "tildeling av listeelement mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "error getting new PIN: %s\n"
+#, c-format
 msgid "error getting responder ID: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av ny PIN: %s\n"
+msgstr "feil under henting av svartjeneste-ID: %s\n"
 
 msgid "no suitable certificate found to verify the OCSP response\n"
-msgstr ""
+msgstr "fant ingen sertifikat som egner seg til å bekrefte OCSP-svar\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "issuer certificate not found: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "fant ikke utstedersertifikat: %s\n"
 
 msgid "caller did not return the target certificate\n"
-msgstr ""
+msgstr "klient sendte ikke målsertifikat\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "caller did not return the issuing certificate\n"
-msgstr "generere et opphevingssertifikat"
+msgstr "klient sendte ikke utstedersertifikat\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "failed to allocate OCSP context: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre nøkkelen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å tildele OCSP-kontekst: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "can't access `%s': %s\n"
+#, c-format
 msgid "can't get authorityInfoAccess: %s\n"
-msgstr "kan ikke aksere «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke Ã¥ hente Â«authorityInfoAccess»: %s\n"
 
 msgid "no default OCSP responder defined\n"
-msgstr ""
+msgstr "ingen forvalgt OCSP-svartjeneste\n"
 
-#, fuzzy
-#| msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgid "no default OCSP signer defined\n"
-msgstr "ingen standard hemmelig nøkkelknippe: %s\n"
+msgstr "ingen OCSP-undertegner er definert som standard\n"
 
 #, c-format
 msgid "using default OCSP responder '%s'\n"
-msgstr ""
+msgstr "bruker forvalgt OCSP-svartjeneste «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "using cipher %s\n"
+#, c-format
 msgid "using OCSP responder '%s'\n"
-msgstr "bruker cipher %s\n"
+msgstr "bruker OCSP-svartjeneste «%s»\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to establish a hashing context for OCSP: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "klarte ikke å sette opp kontrollsum-kontekst for OCSP: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error getting OCSP status for target certificate: %s\n"
-msgstr "feil ved henting av nåværende nøkkelinfo: %s\n"
+msgstr "feil under henting av OCSP-status for målsertifikat: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "certificate status is: %s  (this=%s  next=%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikatstatus er: %s  (dette=%s  neste=%s)\n"
 
 msgid "good"
-msgstr ""
+msgstr "bra"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "certificate has been revoked at: %s due to: %s\n"
-msgstr "hemmelig nøkkel «%s» ble ikke funnet: %s\n"
+msgstr "sertifikat opphevet %s med følgende begrunnelse: %s\n"
 
 msgid "OCSP responder returned a status in the future\n"
-msgstr ""
+msgstr "OCSP-svartjeneste sendte status datert i fremtid\n"
 
 msgid "OCSP responder returned a non-current status\n"
-msgstr ""
+msgstr "OCSP-svartjeneste sendte status som ikke er datert i nåtid\n"
 
 msgid "OCSP responder returned an too old status\n"
-msgstr ""
+msgstr "OCSP-svartjeneste sendte for gammel status\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "assuan_inquire(%s) failed: %s\n"
-msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+msgstr "«assuan_inquire»(%s) mislyktes: %s\n"
 
 msgid "ldapserver missing"
-msgstr ""
+msgstr "ldapserver mangler"
 
 msgid "serialno missing in cert ID"
-msgstr ""
+msgstr "serienummer mangler i sertifikat-ID"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "assuan_inquire failed: %s\n"
-msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+msgstr "«assuan_inquire» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "fetch_cert_by_url failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "«fetch_cert_by_url» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error sending data: %s\n"
-msgstr "feil ved lesing av «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under sending av data: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "start_cert_fetch failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "«start_cert_fetch» mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "fetch_next_cert failed: %s\n"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
+msgstr "«fetch_next_cert» mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "max_replies %d exceeded\n"
-msgstr ""
+msgstr "max_replies %d overskredet\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "can't allocate control structure: %s\n"
-msgstr "kan ikke opprette sikkerhetskopifil «%s»: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å tildele kontrollstruktur: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
+#, c-format
+msgid "failed to allocate assuan context: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å tildele assuan-kontekst: %s\n"
+
+#, c-format
 msgid "failed to initialize the server: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å initialisere tillitsdatabasen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å starte opp tjener: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "failed to store the creation date: %s\n"
+#, c-format
 msgid "failed to the register commands with Assuan: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å lagre opprettelsesdatoen: %s\n"
+msgstr "klarte ikke å registrere kommandoer i Assuan: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "Assuan accept problem: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Assuan-godkjenningsproblem: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "signing failed: %s\n"
+#, c-format
 msgid "Assuan processing failed: %s\n"
-msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+msgstr "Assuan-behandling mislyktes: %s\n"
 
 msgid "accepting root CA not marked as a CA"
-msgstr ""
+msgstr "godtar rot-CA som ikke er merket som CA"
 
 msgid "CRL checking too deeply nested\n"
-msgstr ""
+msgstr "for mange nivåer av CRL-kontroll\n"
 
 msgid "not checking CRL for"
-msgstr ""
+msgstr "lar være å kontrollere CRL for"
 
-#, fuzzy
 msgid "checking CRL for"
-msgstr "sleting av nøkkelblokk mislyktes: %s\n"
-
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr ""
+msgstr "kontrollerer CRL for"
 
-#, fuzzy
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
-msgstr "bekrefte en signatur"
+msgstr "selvsignert sertifikat har ugyldig signatur"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "checking trustworthiness of root certificate failed: %s\n"
-msgstr "omdøping fra «%s» til «%s» mislyktes: %s\n"
+msgstr "troverdighetssjekk av rotsertifikat mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "certificate chain is good\n"
-msgstr "preferansen %s er duplisert\n"
+msgstr "sertifikatkjede er funnet i orden\n"
 
 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-msgstr "DSA krever bruk av en 160-bit hashalgoritme\n"
+msgstr "DSA krever kontrollsum på 160 bit\n"
 
 msgid "certificate should not have been used for CRL signing\n"
-msgstr ""
+msgstr "sertifikat skulle ikke vært brukt til CRL-signering\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "quiet"
-msgstr "avslutt"
+msgstr "stille"
 
 msgid "print data out hex encoded"
-msgstr ""
+msgstr "kod utdata i heksadesimaler"
 
 msgid "decode received data lines"
-msgstr ""
+msgstr "dekod mottatte datalinjer"
 
 msgid "connect to the dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "koble til dirmngr"
 
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
-msgstr ""
+msgstr "|NAVN|koble til valgt Assuan-sokkelNAVN"
 
 msgid "|ADDR|connect to Assuan server at ADDR"
-msgstr ""
+msgstr "|ADR|koble til Assuan-tjener på valgt nettADResse"
 
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
-msgstr ""
+msgstr "kjør valgt Assuan-tjener"
 
 msgid "do not use extended connect mode"
-msgstr ""
+msgstr "ikke bruk utvidet tilkoblingsmodus"
 
-#, fuzzy
 msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
-msgstr "leser valg fra «%s»\n"
+msgstr "|FIL|kjør kommandoer fra valgt FIL ved oppstart"
 
 msgid "run /subst on startup"
-msgstr ""
+msgstr "kjør /subst ved oppstart"
 
-#, fuzzy
 msgid "Usage: @GPG@-connect-agent [options] (-h for help)"
-msgstr "Bruksmåte: gpg [valg] [filer] (-h for hjelp)"
+msgstr "Bruk: @GPG@-connect-agent [vlag] (-h for hjelp)"
 
 msgid ""
 "Syntax: @GPG@-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
 msgstr ""
+"Syntaks: @GPG@-connect-agent [valg]\n"
+"Koble til kjørende agent og send kommandoer\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
-msgstr ""
+msgstr "valget «%s» krever et program som argument\n"
 
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "ignorerer valget «%s» pga. «%s»\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "receiving line failed: %s\n"
-msgstr "lesing av offentlig nøkkel mislyktes: %s\n"
+msgstr "linjemottak mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy
 msgid "line too long - skipped\n"
-msgstr "for lang linje"
+msgstr "hoppet over for lang linje\n"
 
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
-msgstr ""
+msgstr "linje forkortet pga. innebygget Nul-tegn\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unknown command '%s'\n"
-msgstr "ukjent valg «%s»\n"
+msgstr "«%s» er en ukjent kommando\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
-msgstr "signering mislyktes: %s\n"
+msgstr "sending av linje mislyktes: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
-msgstr "feil ved søking etter tillitspost i «%s»: %s\n"
+msgstr "feil under sending av standardvalg: %s\n"
 
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
-msgstr ""
+msgstr "Styring av diagnostikk-utdata"
 
 msgid "Options controlling the configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Oppsettsvalg"
 
 msgid "Options useful for debugging"
-msgstr ""
+msgstr "Nyttige feilsøkingsvalg"
 
 msgid "Options controlling the security"
-msgstr ""
+msgstr "Sikkerhetsvalg"
 
 msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|SSH-nøkler utgår etter N antall sekunder"
 
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
 msgstr ""
+"|N|endre maksimal livstid for PIN-koder i hurtiglager til N antall sekunder"
 
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|endre maksimal livstid for SSH-nøkler til N antall sekunder"
 
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
-msgstr ""
+msgstr "Valg som håndhever passordfrase-regler"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
+msgstr "ikke tillat overstyring av passordfrase-regler"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
-msgstr ""
+msgstr "|N|endre minimal passordfrase-lengde til N"
 
 msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "|N|krev at passordfraser inneholder minst N antall spesialtegn og tall"
 
 msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|FIL|kontroller nye passordfraser mot mønster i valgt FIL"
 
 msgid "|N|expire the passphrase after N days"
-msgstr ""
+msgstr "|N|regn passord som ugyldig etter N antall dager"
 
-#, fuzzy
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
-msgstr "feil ved opprettelse av passfrase: %s\n"
+msgstr "ikke tillat gjenbruk av gamle passordfraser"
+
+msgid "|N|set the Pinentry timeout to N seconds"
+msgstr "|N|endre tidsavbrudd for PIN-inntasting til N antall sekunder"
 
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
-msgstr ""
+msgstr "|NAVN|bruk valgt NAVN som forvalgt hemmelig nøkkel"
 
-#, fuzzy
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
-msgstr "|NAVN|kryptere for NAVN"
+msgstr "|NAVN|krypter også til valgt bruker-id-NAVN"
 
 msgid "|SPEC|set up email aliases"
-msgstr ""
+msgstr "|SPES|sett opp e-post-alias"
 
 msgid "Configuration for Keyservers"
-msgstr ""
+msgstr "Oppsett for nøkkeltjenere"
 
-#, fuzzy
 msgid "|URL|use keyserver at URL"
-msgstr "kunne ikke parse nøkkelserverens URL\n"
+msgstr "|ADR|bruk nøkkeltjener på valgt nettADResse"
 
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
-msgstr ""
+msgstr "tillat PKA-oppslag (DNS-forespørsler)"
 
 msgid "|MECHANISMS|use MECHANISMS to locate keys by mail address"
-msgstr ""
+msgstr "|MEKANISMER|bruk valgte MEKANISME til å finne nøkler med e-postadresse"
 
 msgid "disable all access to the dirmngr"
-msgstr ""
+msgstr "slå av all tilgang til dirmngr"
 
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
-msgstr ""
+msgstr "|NAVN|bruk valgt kodeNAVN til PKCS#12-passordfraser"
 
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
-msgstr ""
+msgstr "ikke se etter rotsertifikater i CRL"
 
 msgid "Options controlling the format of the output"
-msgstr ""
+msgstr "Valg som styrer utdata-format"
 
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
-msgstr ""
+msgstr "Valg som styrer grensesnitt og håndheving av regler"
+
+msgid "Options controlling the use of Tor"
+msgstr "Valg som styrer bruk av Tor"
 
 msgid "Configuration for HTTP servers"
-msgstr ""
+msgstr "Oppsett for HTTP-tjenere"
 
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
-msgstr ""
+msgstr "bruk systemets innstilling for HTTP-mellomtjener"
 
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
-msgstr ""
+msgstr "Oppsett for bruk av LDAP-tjenere"
 
 msgid "LDAP server list"
-msgstr ""
+msgstr "LDAP-tjenerliste"
 
 msgid "Configuration for OCSP"
-msgstr ""
+msgstr "Oppsett for OCSP"
 
 msgid "GPG for OpenPGP"
-msgstr ""
+msgstr "GPG for OpenPGP"
 
 msgid "GPG Agent"
-msgstr ""
+msgstr "GPG Agent"
 
 msgid "Smartcard Daemon"
-msgstr ""
+msgstr "Smartcard-bakgrunnsprosess"
 
 msgid "GPG for S/MIME"
-msgstr ""
+msgstr "GPG for S/MIME"
 
-msgid "Directory Manager"
-msgstr ""
+msgid "Key Acquirer"
+msgstr "Nøkkelhenter"
 
-#, fuzzy
 msgid "PIN and Passphrase Entry"
-msgstr "ugyldig passfrase"
+msgstr "Skriving av PIN og passordfrase"
 
-#, fuzzy
 msgid "Component not suitable for launching"
-msgstr "fant ikke offentlig nøkkel"
+msgstr "Komponent egner seg ikke for oppstart"
 
 #, c-format
 msgid "External verification of component %s failed"
-msgstr ""
+msgstr "Ekstern bekreftelse av komponent %s mislyktes"
 
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
-msgstr ""
+msgstr "Merk at gruppespesifikasjoner blir ignorert\n"
 
 msgid "list all components"
-msgstr ""
+msgstr "vis alle komponenter"
 
 msgid "check all programs"
-msgstr ""
+msgstr "kontroller alle programmer"
 
 msgid "|COMPONENT|list options"
-msgstr ""
+msgstr "|KOMPONENT|vis valg"
 
 msgid "|COMPONENT|change options"
-msgstr ""
+msgstr "|KOMPONENT|endre valg"
 
 msgid "|COMPONENT|check options"
-msgstr ""
+msgstr "|KOMPONENT|kontroller valg"
 
 msgid "apply global default values"
-msgstr ""
+msgstr "bruk globale standardverdier"
 
 msgid "get the configuration directories for @GPGCONF@"
-msgs