po: Auto update
[gnupg.git] / po / nb.po
index f209faf..4e5bc40 100644 (file)
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -71,13 +71,22 @@ msgstr "Kvalitet:"
 #. translate this entry, a default english text (see source)
 #. will be used.
 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
-msgstr "Kvaliteten på teksten overfor. Spør administrator for mer informasjon om hvordan kvaliteten vurderes."
+msgstr ""
+"Kvaliteten på teksten overfor. Spør administrator for mer informasjon om "
+"hvordan kvaliteten vurderes."
 
-msgid "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this session"
-msgstr "Skriv inn PIN-kode slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for denne økta"
+msgid ""
+"Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
+"session"
+msgstr ""
+"Skriv inn PIN-kode slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for denne økta"
 
-msgid "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for this session"
-msgstr "Skriv inn passordfrasen din, slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for gjeldende økt"
+msgid ""
+"Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
+"this session"
+msgstr ""
+"Skriv inn passordfrasen din, slik at hemmelig nøkkel kan låses opp for "
+"gjeldende økt"
 
 msgid "PIN:"
 msgstr "PIN:"
@@ -153,8 +162,12 @@ msgid "error writing key: %s\n"
 msgstr "feil under skriving av nøkkel: %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to allow this?"
-msgstr "En ssh-prosess ber om tillatelse til å brukt nøkkel%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AVil du tillate dette?"
+msgid ""
+"An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
+"allow this?"
+msgstr ""
+"En ssh-prosess ber om tillatelse til å brukt nøkkel%%0A  %s%%0A  (%s)%%0AVil "
+"du tillate dette?"
 
 msgid "Allow"
 msgstr "Tillat"
@@ -170,8 +183,12 @@ msgid "Please re-enter this passphrase"
 msgstr "Skriv inn denne passordfrasen på nytt"
 
 #, c-format
-msgid "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   %s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
-msgstr "Skriv inn passordfrase som skal brukes til å beskytte mottatt hemmelig nøkkel%%0A   %s%%0A   %s%%0Ai nøkkellageret for gpg-agent"
+msgid ""
+"Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
+"%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
+msgstr ""
+"Skriv inn passordfrase som skal brukes til å beskytte mottatt hemmelig nøkkel"
+"%%0A   %s%%0A   %s%%0Ai nøkkellageret for gpg-agent"
 
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
@@ -235,12 +252,18 @@ msgid "Take this one anyway"
 msgstr "Bruk denne likevel"
 
 #, c-format
-msgid "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
-msgstr "Du har ikke skrevet inn en passordfrase.%0ATom passordfrase er ikke tillatt."
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
+msgstr ""
+"Du har ikke skrevet inn en passordfrase.%0ATom passordfrase er ikke tillatt."
 
 #, c-format
-msgid "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease confirm that you do not want to have any protection on your key."
-msgstr "Du har ikke skrevet inn en passordfrase. Dette er generelt ikke lurt.%0ABekreft at du ikke vil beskytte nøkkelen."
+msgid ""
+"You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
+"confirm that you do not want to have any protection on your key."
+msgstr ""
+"Du har ikke skrevet inn en passordfrase. Dette er generelt ikke lurt."
+"%0ABekreft at du ikke vil beskytte nøkkelen."
 
 msgid "Yes, protection is not needed"
 msgstr "Ja, beskyttelse er unødvendig"
@@ -253,7 +276,8 @@ msgstr[1] "Passordfraser skal bestå av minst %u tegn."
 
 #, c-format
 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
-msgid_plural "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
+msgid_plural ""
+"A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 msgstr[0] "Passordfraser bør inneholde minst %u siffer eller%%0Aspesialtegn."
 msgstr[1] "Passordfraser bør inneholde minst %u sifre eller%%0Aspesialtegn."
 
@@ -374,10 +398,6 @@ msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
 msgstr "«%s» er et ugyldig feilsøkingsnivå\n"
 
 #, c-format
-msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "%s er for gammel (krever %s, har %s)\n"
-
-#, c-format
 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
 msgstr "Merk: standardvalg-fil «%s» finnes ikke\n"
 
@@ -512,8 +532,11 @@ msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse opp PKCS#12-objekt."
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse nytt PKCS#12-objekt."
 
-msgid "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG system."
-msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse nytt importert objekt i GnuPG-systemet."
+msgid ""
+"Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
+"system."
+msgstr ""
+"Skriv inn passordfrase for å låse nytt importert objekt i GnuPG-systemet."
 
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
@@ -569,8 +592,12 @@ msgstr "feil under lesing av liste over tillitsmerkede rotsertifikater\n"
 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
 #. certificate.
 #, c-format
-msgid "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user certificates?"
-msgstr "Stoler du fullstendig på at%%0A  «%s»%%0Asertifiserer brukersertifikater korrekt?"
+msgid ""
+"Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
+"certificates?"
+msgstr ""
+"Stoler du fullstendig på at%%0A  «%s»%%0Asertifiserer brukersertifikater "
+"korrekt?"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
@@ -587,7 +614,9 @@ msgstr "Nei"
 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
 #. as stored in the certificate.
 #, c-format
-msgid "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the fingerprint:%%0A  %s"
+msgid ""
+"Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
+"fingerprint:%%0A  %s"
 msgstr "Kontroller at sertifikatet%%0A  «%s»%%0Ahar fingeravtrykket%%0A  %s"
 
 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
@@ -601,11 +630,16 @@ msgstr "Feil"
 
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
-msgstr "Merk: denne passordfrasen har aldri blitt endret.%0AEndre den umiddelbart."
+msgstr ""
+"Merk: denne passordfrasen har aldri blitt endret.%0AEndre den umiddelbart."
 
 #, c-format
-msgid "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change it now."
-msgstr "Denne passordfrasen har ikke blitt endret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Endre den umiddelbart."
+msgid ""
+"This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
+"it now."
+msgstr ""
+"Denne passordfrasen har ikke blitt endret%%0Asiden %.4s-%.2s-%.2s. Endre den "
+"umiddelbart."
 
 msgid "Change passphrase"
 msgstr "Endre passordfrase"
@@ -614,8 +648,11 @@ msgid "I'll change it later"
 msgstr "Jeg endrer senere"
 
 #, c-format
-msgid "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
-msgstr "Er du sikker på at du vil slette nøkkel med nøkkelgrep%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
+msgid ""
+"Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
+"%%0A?"
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil slette nøkkel med nøkkelgrep%%0A  %s%%0A  %%C%%0A?"
 
 msgid "Delete key"
 msgstr "Slett nøkkel"
@@ -625,7 +662,8 @@ msgid ""
 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
 msgstr ""
 "Advarsel: denne nøkkelen brukes også som SSH-nøkkel.\n"
-"Hvis du sletter nøkkelen, kan du miste tilgang til én eller flere eksterne maskiner."
+"Hvis du sletter nøkkelen, kan du miste tilgang til én eller flere eksterne "
+"maskiner."
 
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
 msgstr "DSA krever at kontrollsummen er multipliserbar med 8 bit\n"
@@ -675,7 +713,8 @@ msgstr "venting på avslutning av prosesser mislyktes: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
-msgstr "feil under kjøring av «%s». Programmet er sannsynligvis ikke installert\n"
+msgstr ""
+"feil under kjøring av «%s». Programmet er sannsynligvis ikke installert\n"
 
 #, c-format
 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
@@ -697,22 +736,9 @@ msgstr "prosess %d avsluttet ikke i tide: %s\n"
 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
 msgstr "klarte ikke å koble til «%s»: %s\n"
 
-msgid "communication problem with gpg-agent\n"
-msgstr "kommunikasjonsproblemer med gpg-agent\n"
-
 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
 msgstr "klarte ikke å sette opp valg for gpg-agent\n"
 
-msgid "canceled by user\n"
-msgstr "avbrutt av bruker\n"
-
-msgid "problem with the agent\n"
-msgstr "problemer med agent\n"
-
-#, c-format
-msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
-msgstr "problemer med agent (uventet svar: «%s»)\n"
-
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "klarte ikke å slå av kjernedump: %s\n"
@@ -1050,6 +1076,10 @@ msgid "waiting for lock %s...\n"
 msgstr "venter på lås %s …\n"
 
 #, c-format
+msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
+msgstr "%s er for gammel (krever %s, har %s)\n"
+
+#, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "armor: %s\n"
 
@@ -1104,15 +1134,22 @@ msgstr "fant ingen gyldig OpenPGP-data.\n"
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "ugyldig armor: linje lengre enn %d tegn\n"
 
-msgid "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
-msgstr "anført utskrivbart tegn i armor. Noen har antakeligvis brukt en feiloppsatt e-posttjener\n"
+msgid ""
+"quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
+msgstr ""
+"anført utskrivbart tegn i armor. Noen har antakeligvis brukt en feiloppsatt "
+"e-posttjener\n"
 
 #, c-format
 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
 msgstr "[ ikke menneskevennlig (%zu byte: %s%s) ]"
 
-msgid "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with an '='\n"
-msgstr "notatnavn kan bare inneholde utskrivbare tegn og mellomrom, og må slutte med «=»\n"
+msgid ""
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
+msgstr ""
+"notatnavn kan bare inneholde utskrivbare tegn og mellomrom, og må slutte med "
+"«=»\n"
 
 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
 msgstr "bruker-notatnavn må inneholde tegnet «@»\n"
@@ -1457,7 +1494,8 @@ msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
 msgstr "Vil du slette denne nøkkelen fra nøkkelknippet? (j/N) "
 
 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
-msgstr "Dette er en hemmelig nøkkel. Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
+msgstr ""
+"Dette er en hemmelig nøkkel. Er du sikker på at du vil slette den? (j/N) "
 
 #, c-format
 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
@@ -1507,12 +1545,19 @@ msgid "reading from '%s'\n"
 msgstr "leser fra «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "ADVARSEL: tvungen bruk av symmetrisk krypt.metode %s (%d) bryter med mottakers oppsett\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: tvungen bruk av symmetrisk krypt.metode %s (%d) bryter med "
+"mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
-msgstr "ADVARSEL: tvungen bruk av komprimeringsalgoritme %s (%d) bryter med mottakers oppsett\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
+"preferences\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: tvungen bruk av komprimeringsalgoritme %s (%d) bryter med "
+"mottakers oppsett\n"
 
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -1534,8 +1579,11 @@ msgstr "%s krypterte data\n"
 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
 msgstr "kryptert med en ukjent algoritme %d\n"
 
-msgid "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
-msgstr "ADVARSEL: meldinga ble kryptert med svak nøkkel for symmetrisk krypteringsmetode.\n"
+msgid ""
+"WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: meldinga ble kryptert med svak nøkkel for symmetrisk "
+"krypteringsmetode.\n"
 
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
 msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
@@ -1543,11 +1591,15 @@ msgstr "problem ved håndtering av kryptert pakke\n"
 msgid "no remote program execution supported\n"
 msgstr "fjernutføring av programmer er ikke støttet\n"
 
-msgid "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
-msgstr "eksterne programkall er slått av på grunn av utrygge tillatelser til oppsettsfil\n"
+msgid ""
+"external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
+msgstr ""
+"eksterne programkall er slått av på grunn av utrygge tillatelser til "
+"oppsettsfil\n"
 
 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
-msgstr "denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
+msgstr ""
+"denne plattformen krever midlertidige filer ved kall på eksterne programmer\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
@@ -1718,7 +1770,6 @@ msgstr "lag nytt nøkkelpar raskt"
 msgid "quickly add a new user-id"
 msgstr "legg til en ny bruker-ID raskt"
 
-#| msgid "quickly add a new user-id"
 msgid "quickly revoke a user-id"
 msgstr "opphev bruker-ID raskt"
 
@@ -1915,7 +1966,8 @@ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrgt eierskap til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
 
 #, c-format
@@ -1927,7 +1979,8 @@ msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av hjemmemappe «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
+msgid ""
+"WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
 msgstr "ADVARSEL: utrygge tillatelser til foreldermapper av oppsettsfil «%s»\n"
 
 #, c-format
@@ -1985,18 +2038,10 @@ msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
 msgstr "(bruk «help» for å vise valg)\n"
 
 #, c-format
-msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
-msgstr "«%s» er et ukjent TOFU DB-format\n"
-
-#, c-format
 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
 msgstr "Merk: gammel standardvalgfil «%s» ble ignorert\n"
 
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libgcrypt er for gammelt (krever %s, har %s)\n"
-
-#, c-format
 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "Merk: %s er ikke ment for vanlig bruk.\n"
 
@@ -2004,6 +2049,11 @@ msgstr "Merk: %s er ikke ment for vanlig bruk.\n"
 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "«%s» er en ugyldig signatur-utløpstid\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "line %d: not a valid email address\n"
+msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
+msgstr "linje %d: ugyldig e-postadresse\n"
+
 #, c-format
 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
 msgstr "PIN-inntastingsmodus «%s» er ugyldig\n"
@@ -2030,7 +2080,6 @@ msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ugyldige importeringsvalg\n"
 
 #, c-format
-#| msgid "invalid list options\n"
 msgid "invalid filter option: %s\n"
 msgstr "filtervalget %s er ugyldig\n"
 
@@ -2222,7 +2271,8 @@ msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnavn]"
 
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
-msgstr "du kan ikke bruke «--symmetric --sign --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
+msgstr ""
+"du kan ikke bruke «--symmetric --sign --encrypt» og «--s2k-mode 0» samtidig\n"
 
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
@@ -2291,7 +2341,9 @@ msgstr "feil under tolking av nøkkelspesifikasjon «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
-msgstr "«%s» ser hverken ut til å være en gyldig nøkkel-ID, fingeravtrykk eller nøkkelgrep\n"
+msgstr ""
+"«%s» ser hverken ut til å være en gyldig nøkkel-ID, fingeravtrykk eller "
+"nøkkelgrep\n"
 
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnavn]"
@@ -2349,7 +2401,6 @@ msgstr "ikke tøm «ownertrust»-verdier under importering"
 msgid "do not update the trustdb after import"
 msgstr "ikke oppdater tillitsdatabase etter importering"
 
-#| msgid "show key fingerprint"
 msgid "show key during import"
 msgstr "vis nøkkel under importering"
 
@@ -2461,11 +2512,14 @@ msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
 msgstr "du anbefales på det sterkeste å endre oppsett og\n"
 
 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
-msgstr "dele ut denne nøkkelen på nytt for å unngå potensielle problemer med algoritme-samsvar\n"
+msgstr ""
+"dele ut denne nøkkelen på nytt for å unngå potensielle problemer med "
+"algoritme-samsvar\n"
 
 #, c-format
 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
-msgstr "oppdater oppsettet med følgende kommando: gpg --edit-key %s updpref save\n"
+msgstr ""
+"oppdater oppsettet med følgende kommando: gpg --edit-key %s updpref save\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no user ID\n"
@@ -2590,7 +2644,8 @@ msgstr "importering av hemmelig nøkkel er ikke tillatt\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
-msgstr "nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig krypteringsmetode %d - hoppet over\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: hemmelig nøkkel med ugyldig krypteringsmetode %d - hoppet over\n"
 
 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
@@ -2608,7 +2663,9 @@ msgstr "Kjør følgende kommando for å flytte «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkel mangler. Klarte ikke å bruke opphevelsessertifikat\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: offentlig nøkkel mangler. Klarte ikke å bruke "
+"opphevelsessertifikat\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
@@ -2624,7 +2681,8 @@ msgstr "nøkkel %s: ingen bruker-ID for signatur\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
-msgstr "nøkkel %s: offentlig nøkkelalgoritme for bruker-ID («%s») støttes ikke\n"
+msgstr ""
+"nøkkel %s: offentlig nøkkelalgoritme for bruker-ID («%s») støttes ikke\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
@@ -2700,7 +2758,8 @@ msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: henter opphevingsnøkkel %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
@@ -2746,11 +2805,16 @@ msgstr "[selvsignatur]"
 
 #, c-format
 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
-msgstr "klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for offentlig nøkkel (%d): %s.\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for "
+"offentlig nøkkel (%d): %s.\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
-msgstr "klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for meldingssum (%d): %s.\n"
+msgid ""
+"can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å kontrollere signatur på grunn av ustøttet algoritme for "
+"meldingssum (%d): %s.\n"
 
 msgid " (reordered signatures follow)"
 msgstr " (omsorterte signaturer følger)"
@@ -2784,12 +2848,18 @@ msgstr[0] "%d signatur omsortert\n"
 msgstr[1] "%d signaturer omsortert\n"
 
 #, c-format
-msgid "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check all signatures.\n"
-msgstr "Advarsel: fant feil og kontrollerte bare selvsignaturer. Kjør «%s» for å kontrollere alle signaturer.\n"
+msgid ""
+"Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
+"all signatures.\n"
+msgstr ""
+"Advarsel: fant feil og kontrollerte bare selvsignaturer. Kjør «%s» for å "
+"kontrollere alle signaturer.\n"
 
 msgid ""
-"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' keys\n"
-"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, etc.)\n"
+"Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
+"keys\n"
+"(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
+"etc.)\n"
 msgstr ""
 "Velg hvor mye du stoler på at denne brukeren kan bekrefte\n"
 "andre brukeres nøkler (ved å se på pass, sjekke fingeravtrykk fra\n"
@@ -2813,7 +2883,9 @@ msgstr ""
 "lager tillitssignaturer på dine vegne.\n"
 
 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
-msgstr "Skriv inn et domene som denne signaturen skal begrenses til, eller trykk enter hvis ingen.\n"
+msgstr ""
+"Skriv inn et domene som denne signaturen skal begrenses til, eller trykk "
+"enter hvis ingen.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
@@ -2903,7 +2975,8 @@ msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
 msgstr "Vil du at signaturen skal utgå på samme tidspunkt? (J/n) "
 
 msgid ""
-"How carefully have you verified the key you are about to sign actually belongs\n"
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
 msgstr ""
 "Hvor nøyaktig har du bekreftet at nøkkelen du skal signere faktisk\n"
@@ -2969,7 +3042,9 @@ msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signering mislyktes: %s\n"
 
 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
-msgstr "Nøkkelen har bare stubbe- eller kortnøkkel-elementer. Ingen passordfrase å endre.\n"
+msgstr ""
+"Nøkkelen har bare stubbe- eller kortnøkkel-elementer. Ingen passordfrase å "
+"endre.\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
@@ -3006,7 +3081,8 @@ msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
 msgstr "signer valgte bruker-id-er med tillitssignatur"
 
 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
-msgstr "signer valgte bruker-id-er med en signatur som ikke kan trekkes tilbake"
+msgstr ""
+"signer valgte bruker-id-er med en signatur som ikke kan trekkes tilbake"
 
 msgid "add a user ID"
 msgstr "legg til bruker-ID"
@@ -3084,10 +3160,13 @@ msgid "show selected photo IDs"
 msgstr "vis valgte foto-id-er"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
-msgstr "pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern ubrukelige signaturer fra nøkkel"
+msgstr ""
+"pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern ubrukelige signaturer fra "
+"nøkkel"
 
 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
-msgstr "pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern alle signaturer fra nøkkel"
+msgstr ""
+"pakkk sammen ubrukelige bruker-id-er og fjern alle signaturer fra nøkkel"
 
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Hemmelig nøkkel er tilgjengelig.\n"
@@ -3096,13 +3175,17 @@ msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Du trenger tilhørende hemmelig nøkkel for å gjøre dette.\n"
 
 msgid ""
-"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures (lsign),\n"
+"* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
+"(lsign),\n"
 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
 msgstr ""
-"* Kommandoen «sign» kan brukes med prefiks «l» for lokale signaturer (lsign),\n"
-"  «t» for tillitssignaturer (tsign), «nr» for signaturer som ikke kan oppheves\n"
-"  (nrsign), eller hvilken som helst kombinasjon av disse (ltsign, tnrsign, osv.).\n"
+"* Kommandoen «sign» kan brukes med prefiks «l» for lokale signaturer "
+"(lsign),\n"
+"  «t» for tillitssignaturer (tsign), «nr» for signaturer som ikke kan "
+"oppheves\n"
+"  (nrsign), eller hvilken som helst kombinasjon av disse (ltsign, tnrsign, "
+"osv.).\n"
 
 msgid "Key is revoked."
 msgstr "Nøkkelen er opphevet."
@@ -3184,13 +3267,15 @@ msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil oppheve denne undernøkkelen? (j/N) "
 
 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
-msgstr "Du kan ikke justere eiertillit når du bruker selvvalgt tillitsdatabase\n"
+msgstr ""
+"Du kan ikke justere eiertillit når du bruker selvvalgt tillitsdatabase\n"
 
 msgid "Set preference list to:\n"
 msgstr "Bytt oppsettsliste til:\n"
 
 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett for valgte bruker-id-er? (j/N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett for valgte bruker-id-er? (j/N) "
 
 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil oppdatere oppsett? (j/N) "
@@ -3209,7 +3294,6 @@ msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nøkkelen ble ikke endret, så ingen oppdatering er nødvendig.\n"
 
 #, c-format
-#| msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgid "User ID revocation failed: %s\n"
 msgstr "oppheving av bruker-ID mislyktes: %s\n"
 
@@ -3321,10 +3405,12 @@ msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
 msgstr "Du bør vurdere å endre utløpsdato samtidig.\n"
 
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some versions\n"
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
 "         of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
-"ADVARSEL: Dette er en PGP2-nøkkel. Hvis du legger til et foto-ID, kan det føre til at\n"
+"ADVARSEL: Dette er en PGP2-nøkkel. Hvis du legger til et foto-ID, kan det "
+"føre til at\n"
 "         enkelte PGP-versjoner avviser nøkkelen.\n"
 
 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
@@ -3379,11 +3465,13 @@ msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
 msgstr "Bruker-ID «%s»: allerede renset\n"
 
 msgid ""
-"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may cause\n"
+"WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
+"cause\n"
 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
 msgstr ""
 "ADVARSEL: Dette er en PGP 2.x-nøkkel. Hvis du legger til en opphever,\n"
-"         kan dette føre til at enkelte PGP-versjoner ikke vil kunne bruke nøkkelen.\n"
+"         kan dette føre til at enkelte PGP-versjoner ikke vil kunne bruke "
+"nøkkelen.\n"
 
 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
 msgstr "Du kan ikke knytte opphevere til PGP 2.x-nøkler.\n"
@@ -3401,13 +3489,18 @@ msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
 msgstr "denne nøkkelen er allerede i bruk som opphevelsesnøkkel\n"
 
 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
-msgstr "ADVARSEL: du kan ikke angre tildeling av opphevelsesrolle til en nøkkel.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: du kan ikke angre tildeling av opphevelsesrolle til en nøkkel.\n"
 
-msgid "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
+msgid ""
+"Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
 msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre denne nøkkelen til en opphever? (j/N) "
 
-msgid "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/N) "
-msgstr "Er du sikker på at du vil endre utløpstid for flere undernøkler? (j/N) "
+msgid ""
+"Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
+"N) "
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil endre utløpstid for flere undernøkler? (j/N) "
 
 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
 msgstr "Endrer utløpstid for undernøkkel.\n"
@@ -3424,7 +3517,8 @@ msgstr "signerings-undernøkkel %s er allerede kryssertifisert\n"
 
 #, c-format
 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
-msgstr "undernøkkel %s signerer ikke, og behøver derfor ikke å bli kryssertifisert\n"
+msgstr ""
+"undernøkkel %s signerer ikke, og behøver derfor ikke å bli kryssertifisert\n"
 
 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
 msgstr "Velg én bruker-ID.\n"
@@ -3566,8 +3660,11 @@ msgstr "ugyldig nøkkelstørrelse. Bruker %u bit\n"
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nøkkelstørrelse rundet opp til %u bit\n"
 
-msgid "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
-msgstr "ADVARSEL: noen OpenPGP-programmer klarer ikke å behandle DSA-nøkler med denne kontrollsum-størrelsen\n"
+msgid ""
+"WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: noen OpenPGP-programmer klarer ikke å behandle DSA-nøkler med "
+"denne kontrollsum-størrelsen\n"
 
 msgid "Sign"
 msgstr "Signere"
@@ -3787,7 +3884,8 @@ msgstr ""
 #. be used.
 msgid ""
 "\n"
-"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user ID\n"
+"You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
+"ID\n"
 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
 "\n"
@@ -3913,7 +4011,8 @@ msgstr "lager likevel\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
-msgstr "Merk: Bruk «%s %s» for å se et fullverdig dialogvindu for nøkkelgenerering.\n"
+msgstr ""
+"Merk: Bruk «%s %s» for å se et fullverdig dialogvindu for nøkkelgenerering.\n"
 
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Nøkkelgenerering ble avbrutt.\n"
@@ -3950,15 +4049,22 @@ msgstr ""
 "undernøkkel til dette formålet.\n"
 
 #, c-format
-msgid "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp- eller klokkeproblem)\n"
+msgid ""
+"key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekund i fremtiden (time warp- eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
 #, c-format
-msgid "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr "nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp- eller klokkeproblem)\n"
+msgid ""
+"key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr ""
+"nøkkel har blitt opprettet %lu sekunder i fremtiden (time warp- eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
-msgstr "Merk: det strider med OpenPGP-standarden å lage undernøkler for v3-nøkler\n"
+msgstr ""
+"Merk: det strider med OpenPGP-standarden å lage undernøkler for v3-nøkler\n"
 
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "Hemmelige deler av primærnøkkelen er ikke tilgjengelig.\n"
@@ -4247,6 +4353,11 @@ msgstr "               bruker %s nøkkel %s\n"
 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
 msgstr "Signatur laget %s ved hjelp av %s-nøkkel ID %s\n"
 
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "                aka \"%s\""
+msgid "               issuer \"%s\"\n"
+msgstr "                aka «%s»"
+
 msgid "Key available at: "
 msgstr "Nøkkel tilgjengelig ved: "
 
@@ -4292,7 +4403,8 @@ msgstr "Klarte ikke å kontrollere signatur: %s\n"
 msgid "not a detached signature\n"
 msgstr "ikke en separat signatur\n"
 
-msgid "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
+msgid ""
+"WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
 msgstr "ADVARSEL: fant flere signaturer. Kontrollerer bare den første.\n"
 
 #, c-format
@@ -4365,7 +4477,8 @@ msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
 msgstr "%s:%u: «%s» er utgått i denne fila, og påvirker bare %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
+msgid ""
+"WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
 msgstr "ADVARSEL: valget «%s%s» er utgått, og påvirker bare %s\n"
 
 msgid "Uncompressed"
@@ -4388,7 +4501,8 @@ msgid "unknown option '%s'\n"
 msgstr "«%s» er et ukjent valg\n"
 
 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
-msgstr "Offentlig ECDSA-nøkler forventes i SEC-koding som kan ganges med 8 bit\n"
+msgstr ""
+"Offentlig ECDSA-nøkler forventes i SEC-koding som kan ganges med 8 bit\n"
 
 #, c-format
 msgid "unknown weak digest '%s'\n"
@@ -4438,22 +4552,6 @@ msgstr "underpakke %d er merket som kritisk\n"
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agent: %s\n"
 
-#, c-format
-msgid " (main key ID %s)"
-msgstr " (hovednøkkelid %s)"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP certificate:\n"
-"\"%.*s\"\n"
-"%u-bit %s key, ID %s,\n"
-"created %s%s.\n"
-msgstr ""
-"Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel til OpenPGP-sertifikat:\n"
-"«%.*s»\n"
-"%u-bit %s-nøkkel, ID %s,\n"
-"opprettet %s%s.\n"
-
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Skriv inn passordfrase\n"
 
@@ -4461,20 +4559,8 @@ msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbrutt av bruker\n"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
-"user: \"%s\"\n"
-msgstr ""
-"Du trenger en passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel for\n"
-"brukeren «%s»\n"
-
-#, c-format
-msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
-msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
-
-#, c-format
-msgid "         (subkey on main key ID %s)"
-msgstr "         (undernøkkel av hovednøkkel-ID %s)"
+msgid " (main key ID %s)"
+msgstr " (hovednøkkelid %s)"
 
 msgid "Please enter the passphrase to unlock the OpenPGP secret key:"
 msgstr "Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
@@ -4489,7 +4575,8 @@ msgid "Please enter the passphrase to export the OpenPGP secret key:"
 msgstr "Skriv inn passordfrase for å eksportere hemmelig OpenPGP-nøkkel:"
 
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret subkey key:"
-msgstr "Er du sikker på at du vil slette følgende hemmelige OpenPGP-undernøkkel:"
+msgstr ""
+"Er du sikker på at du vil slette følgende hemmelige OpenPGP-undernøkkel:"
 
 msgid "Do you really want to permanently delete the OpenPGP secret key:"
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette følgende hemmelige OpenPGP-nøkkel:"
@@ -4586,8 +4673,10 @@ msgstr "Ingen tillitsverdi tilordnet til:\n"
 msgid "  aka \"%s\"\n"
 msgstr "  aka «%s»\n"
 
-msgid "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
-msgstr "Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker?\n"
+msgid ""
+"How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
+msgstr ""
+"Hvor mye stoler du på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker?\n"
 
 #, c-format
 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
@@ -4629,11 +4718,15 @@ msgstr "Sertifikater som fører til en fullstendig betrodd nøkkel:\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker\n"
+msgstr ""
+"%s: Det finnes ingen indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører "
+"navngitt bruker\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
-msgstr "%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører navngitt bruker\n"
+msgstr ""
+"%s: Det er begrenset indikasjon på at denne nøkkelen faktisk tilhører "
+"navngitt bruker\n"
 
 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
 msgstr "Denne nøkkelen tilhører sannsynligvis navngitt bruker\n"
@@ -4657,7 +4750,8 @@ msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "ADVARSEL: du bruker en upålitelig nøkkel.\n"
 
 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
-msgstr "ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: nøkkel %s kan være opphevet: opphevingsnøkkel %s ikke tilstede.\n"
 
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
 msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er opphevet.\n"
@@ -4692,9 +4786,11 @@ msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Merk: denne nøkkelen er utgått.\n"
 
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
-msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med en tillitsverdig signatur.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med en tillitsverdig signatur.\n"
 
-msgid "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
+msgid ""
+"         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det er ingen indikasjon på at signaturen tilhører eieren.\n"
 
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
@@ -4703,8 +4799,11 @@ msgstr "ADVARSEL: vi stoler IKKE på denne nøkkelen.\n"
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen er sannsynligvis et FALSKNERI.\n"
 
-msgid "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
-msgstr "ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelig tillitsverdige signaturer.\n"
+msgid ""
+"WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: denne nøkkelen er ikke sertifisert med tilstrekkelig "
+"tillitsverdige signaturer.\n"
 
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det er ikke sikkert at signaturen tilhører brukeren.\n"
@@ -4923,9 +5022,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Opphevelsessertifikat opprettet.\n"
 "\n"
-"Flytt dette til et medium du kan holde utenfor andres rekkevidde. Hvis Mallory\n"
-"får tak i dette sertifikatet, kan han bruke det til å gjøre nøkkelen din ubrukelig.\n"
-"Det er lurt å skrive ut dette sertifikatet fysisk og sette det på et lager i tilfelle\n"
+"Flytt dette til et medium du kan holde utenfor andres rekkevidde. Hvis "
+"Mallory\n"
+"får tak i dette sertifikatet, kan han bruke det til å gjøre nøkkelen din "
+"ubrukelig.\n"
+"Det er lurt å skrive ut dette sertifikatet fysisk og sette det på et lager i "
+"tilfelle\n"
 "datalagringsmediet blir uleselig. Men vær forsiktig. Datamaskinens\n"
 "utskriftssystem kan være satt opp til å lagre utskriftsdata og dermed gjøre\n"
 "det mulig for andre å lese sertifikatet.\n"
@@ -4958,7 +5060,9 @@ msgstr "nøkkelen ble svak. Prøver på nytt\n"
 
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
-msgstr "klarte ikke å unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime. Prøvde %d ganger.\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å unngå svak nøkkel for symmetrisk krypteringsalgorime. Prøvde "
+"%d ganger.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key %s uses an unsafe (%zu bit) hash\n"
@@ -4966,7 +5070,8 @@ msgstr "%s-nøkkel %s bruker usikker kontrollsum (%zu bit)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s key %s requires a %zu bit or larger hash (hash is %s)\n"
-msgstr "%s-nøkkel %s krever kontrollsum på %zu eller flere bit (gjeldende sum: %s)\n"
+msgstr ""
+"%s-nøkkel %s krever kontrollsum på %zu eller flere bit (gjeldende sum: %s)\n"
 
 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
 msgstr "ADVARSEL: konflikt med signatur-kontrollsum i melding\n"
@@ -4981,7 +5086,9 @@ msgstr "se %s for mer informasjon\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
-msgstr "ADVARSEL: undernøkkel %s for signering er kryssertifisert på ugyldig grunnlag\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: undernøkkel %s for signering er kryssertifisert på ugyldig "
+"grunnlag\n"
 
 #, c-format
 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
@@ -4996,16 +5103,27 @@ msgstr[0] "offentlig nøkkel %s er %lu dag nyere enn signaturen\n"
 msgstr[1] "offentlig nøkkel %s er %lu dager nyere enn signaturen\n"
 
 #, c-format
-msgid "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgid_plural "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr[0] "nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskyvnings- eller klokkeproblem)\n"
-msgstr[1] "nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskyvnings- eller klokkeproblem)\n"
+msgid ""
+"key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekund i fremtiden (tidsforskyvnings- eller "
+"klokkeproblem)\n"
+msgstr[1] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu sekunder i fremtiden (tidsforskyvnings- eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
 #, c-format
 msgid "key %s was created %lu day in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgid_plural "key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr[0] "nøkkel %s ble opprettet %lu dag i fremtiden (tidsforskyvnings- eller klokkeproblem)\n"
-msgstr[1] "nøkkel %s ble opprettet %lu dager i fremtiden (tidsforskyvnings- eller klokkeproblem)\n"
+msgid_plural ""
+"key %s was created %lu days in the future (time warp or clock problem)\n"
+msgstr[0] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu dag i fremtiden (tidsforskyvnings- eller "
+"klokkeproblem)\n"
+msgstr[1] ""
+"nøkkel %s ble opprettet %lu dager i fremtiden (tidsforskyvnings- eller "
+"klokkeproblem)\n"
 
 #, c-format
 msgid "Note: signature key %s expired %s\n"
@@ -5032,19 +5150,25 @@ msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide notasjon (for lang).\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide regelverkadresse (for lang).\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using unexpanded.\n"
-msgstr "ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide foretrukket nøkkeltjener-adresse (for lang).\n"
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
+"unexpanded.\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: klarte ikke å %%-utvide foretrukket nøkkeltjener-adresse (for "
+"lang).\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s-signatur fra: «%s»\n"
 
 #, c-format
-msgid "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgid ""
+"WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr "ADVARSEL: tvungen bruk av %s (%d) bryter med mottakerens oppsett\n"
 
 msgid "signing:"
@@ -5065,7 +5189,8 @@ msgid "skipped: secret key already present\n"
 msgstr "hoppet over, fordi hemmelig nøkkel allerede er tilstede\n"
 
 msgid "this is a PGP generated Elgamal key which is not secure for signatures!"
-msgstr "dette er en PGP-generelt Elgamal-nøkkel, og egner seg ikke til signering."
+msgstr ""
+"dette er en PGP-generelt Elgamal-nøkkel, og egner seg ikke til signering."
 
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
@@ -5248,12 +5373,6 @@ msgstr "feil under oppstart av TOFU-database: %s\n"
 msgid "error opening TOFU database '%s': %s\n"
 msgstr "feil under åpning av TOFU-database «%s»: %s\n"
 
-msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
-msgstr "Advarsel: Hjemmemappe inneholder både «tofu.db» og «tofu.d».\n"
-
-msgid "Using split format for TOFU database\n"
-msgstr "Bruker splittformat for TOFU-database\n"
-
 #, c-format
 msgid "error updating TOFU database: %s\n"
 msgstr "feil under oppdatering av TOFU-database: %s\n"
@@ -5263,12 +5382,20 @@ msgid "The binding %s is NOT known."
 msgstr "Tilknytning %s er ukjent."
 
 #, c-format
-msgid "The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
-msgstr "Nøkkel med fingeravtrykk %s forårsaket konflikt med tilknytning %s. Siden regelen var «auto» er den nå endret til «ask» (spør)."
+msgid ""
+"The key with fingerprint %s raised a conflict with the binding %s.  Since "
+"this binding's policy was 'auto', it was changed to 'ask'."
+msgstr ""
+"Nøkkel med fingeravtrykk %s forårsaket konflikt med tilknytning %s. Siden "
+"regelen var «auto» er den nå endret til «ask» (spør)."
 
 #, c-format
-msgid "Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
-msgstr "Oppgi hvorvidt du tror tilknytninga %s%ser sannferdig (dvs.: at nøkkelen tilhører personen som hevder å eie den) eller falsk."
+msgid ""
+"Please indicate whether you believe the binding %s%sis legitimate (the key "
+"belongs to the stated owner) or a forgery (bad)."
+msgstr ""
+"Oppgi hvorvidt du tror tilknytninga %s%ser sannferdig (dvs.: at nøkkelen "
+"tilhører personen som hevder å eie den) eller falsk."
 
 #, c-format
 msgid "error gathering other user IDs: %s\n"
@@ -5424,26 +5551,37 @@ msgid "The most recent message was verified %s ago."
 msgstr "Nyeste melding ble bekreftet for %s siden."
 
 msgid "Warning: we've have yet to see a message signed by this key!\n"
-msgstr "Advarsel: vi har enda ikke sett en melding som er signert av denne nøkkelen.\n"
+msgstr ""
+"Advarsel: vi har enda ikke sett en melding som er signert av denne "
+"nøkkelen.\n"
 
 msgid "Warning: we've only seen a single message signed by this key!\n"
-msgstr "Advarsel: vi har bare sett én melding som er signert av denne nøkkelen.\n"
+msgstr ""
+"Advarsel: vi har bare sett én melding som er signert av denne nøkkelen.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgid_plural ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: if you think you've seen more than %ld messages signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgstr[0] ""
-"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for small variations.  If the key is suspect, then use\n"
+"Warning: if you think you've seen more than %ld message signed by this key, "
+"then this key might be a forgery!  Carefully examine the email address for "
+"small variations.  If the key is suspect, then use\n"
 "  %s\n"
 "to mark it as being bad.\n"
 msgstr[1] ""
-"Advarsel: hvis du tror du har sett flere enn %ld meldinger som er signert av denne nøkkelen, kan det bety at den er forfalsket!  Undersøk e-postadressen nøye og se etter små variasjoner i navnet.\n"
+"Advarsel: hvis du tror du har sett flere enn %ld meldinger som er signert av "
+"denne nøkkelen, kan det bety at den er forfalsket!  Undersøk e-postadressen "
+"nøye og se etter små variasjoner i navnet.\n"
 "Bruk %s \n"
 "for å markere nøkkelen som ugyldig hvis den virker mistenkelig.\n"
 
@@ -5480,14 +5618,16 @@ msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
 msgstr "tillitsoppføring %lu er ikke av forespurt type (%d)\n"
 
 msgid "You may try to re-create the trustdb using the commands:\n"
-msgstr "Du kan prøve å gjenskape trustdb ved å skrive inn følgende kommandoer:\n"
+msgstr ""
+"Du kan prøve å gjenskape trustdb ved å skrive inn følgende kommandoer:\n"
 
 msgid "If that does not work, please consult the manual\n"
 msgstr "Se bruksanvisning hvis dette ikke hjelper\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
-msgstr "Klarte ikke å bruke ukjent tillitsmodell (%d). Prøver tillitsmodell %s\n"
+msgstr ""
+"Klarte ikke å bruke ukjent tillitsmodell (%d). Prøver tillitsmodell %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "using %s trust model\n"
@@ -5538,12 +5678,15 @@ msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
 msgstr "fant ikke offentlig nøkkel for absolutt pålitelig nøkkel %s\n"
 
 #, c-format
-msgid "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
-msgstr "dybde: %d  gyldig: %3d  signert: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgid ""
+"depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
+msgstr ""
+"dybde: %d  gyldig: %3d  signert: %3d  tillit: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
 
 #, c-format
 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
-msgstr "klarte ikke å oppdatere trustdb-versjonsoppføring. Skriving mislyktes: %s\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å oppdatere trustdb-versjonsoppføring. Skriving mislyktes: %s\n"
 
 msgid "undefined"
 msgstr "udefinert"
@@ -5661,10 +5804,15 @@ msgstr "|N|Skriv inn ny PIN for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
 msgid "||Please enter the PIN for the key to create qualified signatures."
 msgstr "||Skriv inn PIN for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
 
-msgid "|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create qualified signatures."
-msgstr "|NP|Skriv inn ny PUK-kode for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
+msgid ""
+"|NP|Please enter a new PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
+msgstr ""
+"|NP|Skriv inn ny PUK-kode for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
 
-msgid "|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create qualified signatures."
+msgid ""
+"|P|Please enter the PIN Unblocking Code (PUK) for the key to create "
+"qualified signatures."
 msgstr "|P|Skriv inn PUK-kode for å la nøkkelen lage kvalifiserte signaturer."
 
 #, c-format
@@ -5701,7 +5849,9 @@ msgstr "bruker forvalgt PIN som %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
-msgstr "klarte ikke å bruke forvalgt PIN som %s: %s. Lar være å bruke forvalgt PIN senere\n"
+msgstr ""
+"klarte ikke å bruke forvalgt PIN som %s: %s. Lar være å bruke forvalgt PIN "
+"senere\n"
 
 #, c-format
 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
@@ -5726,7 +5876,8 @@ msgstr "kortet er låst for godt.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%d Admin PIN attempt remaining before card is permanently locked\n"
-msgid_plural "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
+msgid_plural ""
+"%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
 msgstr[0] "%d Admin-PIN-forsøk gjenstår før kortet blir låst permanent\n"
 msgstr[1] "%d Admin-PIN-forsøk gjenstår før kortet blir låst permanent\n"
 
@@ -5825,7 +5976,8 @@ msgstr "kortet støtter ikke kontrollsum-algoritme %s\n"
 msgid "signatures created so far: %lu\n"
 msgstr "signaturer opprettet så langt: %lu\n"
 
-msgid "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
+msgid ""
+"verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
 msgstr "bekrefting av Admin PIN er foreløpig nektet gjennom denne kommandoen\n"
 
 #, c-format
@@ -6030,7 +6182,8 @@ msgid "interactive marking as trusted disabled for this session\n"
 msgstr "interaktiv tillitsmarkering er slått av for gjeldende økt\n"
 
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
-msgstr "ADVARSEL: opprettelsestid for signatur er ukjent. Antar gjeldende tidspunkt"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: opprettelsestid for signatur er ukjent. Antar gjeldende tidspunkt"
 
 msgid "no issuer found in certificate"
 msgstr "fant ingen utsteder i sertifikat"
@@ -6101,12 +6254,14 @@ msgstr "[feil - ugyldig DN]"
 
 #, c-format
 msgid ""
-"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 certificate:\n"
+"Please enter the passphrase to unlock the secret key for the X.509 "
+"certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "created %s, expires %s.\n"
 msgstr ""
-"Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel til følgende X.509-sertifikat:\n"
+"Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel til følgende X.509-"
+"sertifikat:\n"
 "«%s»\n"
 "S/N %s, ID 0x%08lX,\n"
 "opprettet %s, utgår %s.\n"
@@ -6178,7 +6333,8 @@ msgstr "linje %d: ugyldig dato\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: error getting signing key by keygrip '%s': %s\n"
-msgstr "linje %d: feil under henting av signeringsnøkkel ved nøkkelgrep «%s»: %s\n"
+msgstr ""
+"linje %d: feil under henting av signeringsnøkkel ved nøkkelgrep «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "line %d: invalid hash algorithm given\n"
@@ -6208,8 +6364,12 @@ msgstr "linje %d: feil under henting av nøkkel av nøkkelgrep «%s»: %s\n"
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
 msgstr "linje %d: nøkkelgenerering mislyktes: %s <%s>\n"
 
-msgid "To complete this certificate request please enter the passphrase for the key you just created once more.\n"
-msgstr "Skriv inn passordfrasen for nøkkelen én gang til for å fullføre denne sertifikat-forespørselen.\n"
+msgid ""
+"To complete this certificate request please enter the passphrase for the key "
+"you just created once more.\n"
+msgstr ""
+"Skriv inn passordfrasen for nøkkelen én gang til for å fullføre denne "
+"sertifikat-forespørselen.\n"
 
 #, c-format
 msgid "   (%d) RSA\n"
@@ -6306,7 +6466,9 @@ msgid "Ready.\n"
 msgstr "Ferdig.\n"
 
 msgid "Ready.  You should now send this request to your CA.\n"
-msgstr "Ferdig. Du kan nå sende denne forespørselen til aktuell sertifikatutsteder (CA).\n"
+msgstr ""
+"Ferdig. Du kan nå sende denne forespørselen til aktuell sertifikatutsteder "
+"(CA).\n"
 
 msgid "resource problem: out of core\n"
 msgstr "ressursproblem: oppbrukt kjerne\n"
@@ -6533,18 +6695,24 @@ msgstr "ugyldig landskode i «%s», linje %d\n"
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
 "\"%s\"\n"
-"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten signature.\n"
+"This will create a qualified signature by law equated to a handwritten "
+"signature.\n"
 "\n"
 "%s%sAre you really sure that you want to do this?"
 msgstr ""
 "Du er i ferd med å lage en signatur med følgende sertifikat:\n"
 "«%s»\n"
-"Dette fører til en signatur som lovmessig kan tilsvare håndskrevede signaturer.\n"
+"Dette fører til en signatur som lovmessig kan tilsvare håndskrevede "
+"signaturer.\n"
 "\n"
 "%s%sEr du sikker på at du vil gjøre dette?"
 
-msgid "Note, that this software is not officially approved to create or verify such signatures.\n"
-msgstr "Merk: dette programmet er ikke offisielt godkjent for å lage eller bekrefte slike signaturer.\n"
+msgid ""
+"Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
+"signatures.\n"
+msgstr ""
+"Merk: dette programmet er ikke offisielt godkjent for å lage eller bekrefte "
+"slike signaturer.\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -6558,7 +6726,8 @@ msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm %d (%s) for signer %d not supported; using %s\n"
-msgstr "kontrollsum-algoritme %d (%s) for undertegnet %d støttes ikke. Bruker %s\n"
+msgstr ""
+"kontrollsum-algoritme %d (%s) for undertegnet %d støttes ikke. Bruker %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "hash algorithm used for signer %d: %s (%s)\n"
@@ -6578,8 +6747,11 @@ msgstr "[dato ikke oppgitt]"
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
 msgstr " ved bruk av sertifikat-ID 0x%08lX\n"
 
-msgid "invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
-msgstr "ugyldig signatur. Kontrollsum-attributt for melding samsvarer ikke med attributt for utregnet sum\n"
+msgid ""
+"invalid signature: message digest attribute does not match computed one\n"
+msgstr ""
+"ugyldig signatur. Kontrollsum-attributt for melding samsvarer ikke med "
+"attributt for utregnet sum\n"
 
 msgid "Good signature from"
 msgstr "Gyldig signatur fra"
@@ -6611,10 +6783,6 @@ msgid "dropping %u certificates from the cache\n"
 msgstr "fjerner %u sertifikater fra hurtiglager\n"
 
 #, c-format
-msgid "can't access directory '%s': %s\n"
-msgstr "fikk ikke tilgang til mappa «%s»: %s\n"
-
-#, c-format
 msgid "can't parse certificate '%s': %s\n"
 msgstr "klarte ikke å tolke sertifikat «%s»: %s\n"
 
@@ -6843,12 +7011,17 @@ msgid "cached CRL for issuer id %s too old; update required\n"
 msgstr "hurtiglagret CRL for utsteder-ID %s er for gammel, og må oppdateres\n"
 
 #, c-format
-msgid "force-crl-refresh active and %d minutes passed for issuer id %s; update required\n"
-msgstr "«force-crl-refresh» er slått på og %d minutter er gått for utsteder-ID %s. Oppdater hurtiglager.\n"
+msgid ""
+"force-crl-refresh active and %d minutes passed for issuer id %s; update "
+"required\n"
+msgstr ""
+"«force-crl-refresh» er slått på og %d minutter er gått for utsteder-ID %s. "
+"Oppdater hurtiglager.\n"
 
 #, c-format
 msgid "force-crl-refresh active for issuer id %s; update required\n"
-msgstr "«force-crl-refresh» er slått på for utsteder-ID %s. Oppdater hurtiglager.\n"
+msgstr ""
+"«force-crl-refresh» er slått på for utsteder-ID %s. Oppdater hurtiglager.\n"
 
 #, c-format
 msgid "available CRL for issuer ID %s can't be used\n"
@@ -6856,7 +7029,8 @@ msgstr "tilgjengelig CRL for utsteder-ID %s kan ikke brukes\n"
 
 #, c-format
 msgid "cached CRL for issuer id %s tampered; we need to update\n"
-msgstr "hurtiglagret CRL for utsteder-ID %s er endret. Hurtiglager må oppdateres\n"
+msgstr ""
+"hurtiglagret CRL for utsteder-ID %s er endret. Hurtiglager må oppdateres\n"
 
 msgid "WARNING: invalid cache record length for S/N "
 msgstr "ADVARSEL: ugyldig S/N-lengde på oppføring i hurtiglager"
@@ -6968,7 +7142,8 @@ msgstr "feil under lukking av midlertidig hurtiglager-fil «%s»: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid "WARNING: new CRL still too old; it expired on %s - loading anyway\n"
-msgstr "ADVARSEL: ny CRL er fremdeles for gammel (utgått %s). Laster inn likevel\n"
+msgstr ""
+"ADVARSEL: ny CRL er fremdeles for gammel (utgått %s). Laster inn likevel\n"
 
 #, c-format
 msgid "new CRL still too old; it expired on %s\n"
@@ -6990,17 +7165,26 @@ msgstr "lager hurtiglager-fil «%s»\n"
 msgid "problem renaming '%s' to '%s': %s\n"
 msgstr "klarte ikke å endre navn på «%s» til «%s»: %s\n"
 
-msgid "updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next program start\n"
-msgstr "oppdatering av DIR-fil mislyktes. Hurtiglager-oppføring går tapt neste gang programmet starter\n"
+msgid ""
+"updating the DIR file failed - cache entry will get lost with the next "
+"program start\n"
+msgstr ""
+"oppdatering av DIR-fil mislyktes. Hurtiglager-oppføring går tapt neste gang "
+"programmet starter\n"
 
 #, c-format
 msgid "Begin CRL dump (retrieved via %s)\n"
 msgstr "Start CRL-utskrift (hentet via %s)\n"
 
-msgid " ERROR: The CRL will not be used because it was still too old after an update!\n"
-msgstr " FEIL: CRL blir ikke brukt fordi den fremdeles var for gammel etter oppdatering.\n"
+msgid ""
+" ERROR: The CRL will not be used because it was still too old after an "
+"update!\n"
+msgstr ""
+" FEIL: CRL blir ikke brukt fordi den fremdeles var for gammel etter "
+"oppdatering.\n"
 
-msgid " ERROR: The CRL will not be used due to an unknown critical extension!\n"
+msgid ""
+" ERROR: The CRL will not be used due to an unknown critical extension!\n"
 msgstr " FEIL: CRL blir ikke brukt fordi en kritisk utvidelse er ukjent.\n"
 
 msgid " ERROR: The CRL will not be used\n"
@@ -7181,9 +7365,6 @@ msgstr "forventet fullstendig filsti\n"
 msgid "looking up '%s'\n"
 msgstr "slår opp «%s»\n"
 
-msgid "run as windows service (background)"
-msgstr "kjør som windows-tjeneste (i bakgrunnen)"
-
 msgid "list the contents of the CRL cache"
 msgstr "vis innhold i CRL-hurtiglager"
 
@@ -7239,7 +7420,8 @@ msgid "|FILE|read LDAP server list from FILE"
 msgstr "|FIL|les LDAP-tjenerliste fra valgt FIL"
 
 msgid "add new servers discovered in CRL distribution points to serverlist"
-msgstr "legg til tjenere i tjenerliste som blir oppdaget via CRL-distribusjonspunkter"
+msgstr ""
+"legg til tjenere i tjenerliste som blir oppdaget via CRL-distribusjonspunkter"
 
 msgid "|N|set LDAP timeout to N seconds"
 msgstr "|N|endre LDAP-tidsavbrudd til N antall sekunder"
@@ -7261,7 +7443,8 @@ msgstr "kjør all nettverkstrafikk gjennom Tor"
 
 msgid ""
 "@\n"
-"(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and options)\n"
+"(See the \"info\" manual for a complete listing of all commands and "
+"options)\n"
 msgstr ""
 "@\n"
 "Se «info»-bruksanvisning for fullstendig liste over alle kommandoer og valg\n"
@@ -7733,9 +7916,6 @@ msgstr "lar være å kontrollere CRL for"
 msgid "checking CRL for"
 msgstr "kontrollerer CRL for"
 
-msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
-msgstr "kjører i kompatiblitetsmodus. Sertifikatkjede ikke kontrollert.\n"
-
 msgid "selfsigned certificate has a BAD signature"
 msgstr "selvsignert sertifikat har ugyldig signatur"
 
@@ -7838,7 +8018,8 @@ msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
 msgstr "|N|SSH-nøkler utgår etter N antall sekunder"
 
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
-msgstr "|N|endre maksimal livstid for PIN-koder i hurtiglager til N antall sekunder"
+msgstr ""
+"|N|endre maksimal livstid for PIN-koder i hurtiglager til N antall sekunder"
 
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
 msgstr "|N|endre maksimal livstid for SSH-nøkler til N antall sekunder"
@@ -7846,7 +8027,9 @@ msgstr "|N|endre maksimal livstid for SSH-nøkler til N antall sekunder"
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
 msgstr "Valg som håndhever passordfrase-regler"
 
-msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+#, fuzzy
+#| msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
+msgid "do not allow bypassing the passphrase policy"
 msgstr "ikke tillat overstyring av passordfrase-regler"
 
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
@@ -8041,10 +8224,12 @@ msgid "Usage: symcryptrun [options] (-h for help)"
 msgstr "Bruk: symcryptrun [valg] (-h for hjelp)"
 
 msgid ""
-"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE [options...] COMMAND [inputfile]\n"
+"Syntax: symcryptrun --class CLASS --program PROGRAM --keyfile KEYFILE "
+"[options...] COMMAND [inputfile]\n"
 "Call a simple symmetric encryption tool\n"
 msgstr ""
-"Syntaks: symcryptrun --class KLASSE --program PROGRAM --keyfile NØKKELFIL [valg …] KOMMANDO [inndatafil]\n"
+"Syntaks: symcryptrun --class KLASSE --program PROGRAM --keyfile NØKKELFIL "
+"[valg …] KOMMANDO [inndatafil]\n"
 "Bruk et enkelt symmetrisk krypteringsverktøy\n"
 
 #, c-format
@@ -8152,11 +8337,69 @@ msgstr ""
 "Syntaks: gpg-check-pattern [valg] mønsterfil\n"
 "Kontroller passordfrase oppgitt på standard innkanal mot valgt mønsterfil\n"
 
+#~ msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+#~ msgstr "kommunikasjonsproblemer med gpg-agent\n"
+
+#~ msgid "canceled by user\n"
+#~ msgstr "avbrutt av bruker\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent\n"
+#~ msgstr "problemer med agent\n"
+
+#~ msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
+#~ msgstr "problemer med agent (uventet svar: «%s»)\n"
+
+#~ msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
+#~ msgstr "«%s» er et ukjent TOFU DB-format\n"
+
+#~ msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+#~ msgstr "libgcrypt er for gammelt (krever %s, har %s)\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
+#~ "certificate:\n"
+#~ "\"%.*s\"\n"
+#~ "%u-bit %s key, ID %s,\n"
+#~ "created %s%s.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Skriv inn passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel til OpenPGP-"
+#~ "sertifikat:\n"
+#~ "«%.*s»\n"
+#~ "%u-bit %s-nøkkel, ID %s,\n"
+#~ "opprettet %s%s.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
+#~ "user: \"%s\"\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du trenger en passordfrase for å låse opp hemmelig nøkkel for\n"
+#~ "brukeren «%s»\n"
+
+#~ msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
+#~ msgstr "%u-bit %s-nøkkel, ID %s, opprettet %s"
+
+#~ msgid "         (subkey on main key ID %s)"
+#~ msgstr "         (undernøkkel av hovednøkkel-ID %s)"
+
+#~ msgid "Warning: Home directory contains both tofu.db and tofu.d.\n"
+#~ msgstr "Advarsel: Hjemmemappe inneholder både «tofu.db» og «tofu.d».\n"
+
+#~ msgid "Using split format for TOFU database\n"
+#~ msgstr "Bruker splittformat for TOFU-database\n"
+
+#~ msgid "can't access directory '%s': %s\n"
+#~ msgstr "fikk ikke tilgang til mappa «%s»: %s\n"
+
+#~ msgid "run as windows service (background)"
+#~ msgstr "kjør som windows-tjeneste (i bakgrunnen)"
+
+#~ msgid "running in compatibility mode - certificate chain not checked!\n"
+#~ msgstr "kjører i kompatiblitetsmodus. Sertifikatkjede ikke kontrollert.\n"
+
 #~ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 #~ msgstr "du fant en feil … (%s:%d)\n"
 
 #~ msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
-
 #~ msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 #~ msgstr[0] "oppdaget %d bruker-ID uten gyldig selvsignatur\n"
 #~ msgstr[1] "oppdaget %d bruker-id-er uten gyldige selvsignaturer\n"
@@ -8165,13 +8408,11 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "flytter en nøkkelsignatur til den rette plassen\n"
 
 #~ msgid "%d day"
-
 #~ msgid_plural "%d days"
 #~ msgstr[0] "%d dag"
 #~ msgstr[1] "%d dager"
 
 #~ msgid "TOFU: few signatures %d message %s"
-
 #~ msgid_plural "TOFU: few signatures %d messages %s"
 #~ msgstr[0] "TOFU: få signaturer %d melding %s"
 #~ msgstr[1] "TOFU: få signaturer %d meldinger %s"