po: Auto update.
[gnupg.git] / po / sk.po
index 9c1375d..562aeb7 100644 (file)
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -3136,6 +3136,10 @@ msgstr "ulo
 msgid "show key fingerprint"
 msgstr "vypísa» fingerprint"
 
+#, fuzzy
+msgid "show the keygrip"
+msgstr "Podpisová notácia: "
+
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
 
@@ -3206,10 +3210,6 @@ msgstr "Nem
 msgid "flag the selected user ID as primary"
 msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
 
-#, fuzzy
-msgid "toggle between the secret and public key listings"
-msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
-
 msgid "list preferences (expert)"
 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
 
@@ -3270,9 +3270,6 @@ msgstr "Tajn
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
 
-msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
-msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
-
 msgid ""
 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
 "(lsign),\n"
@@ -4269,7 +4266,7 @@ msgstr "Prim
 msgid "     Subkey fingerprint:"
 msgstr "     Fingerprint podkµúèa:"
 
-#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
+#. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes so that the
 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
 msgid " Primary key fingerprint:"
 msgstr " Primárny fingerprint kµúèa:"
@@ -8328,6 +8325,13 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "toggle between the secret and public key listings"
+#~ msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
+
+#~ msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
+#~ msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Passphrase"
 #~ msgstr "nesprávne heslo"