* options.h, g10.c (main): Add keyserver-option honor-keyserver-url.
[gnupg.git] / po / sv.po
index 7a6804f..a3eb755 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 1.0.1e\n"
-"POT-Creation-Date: 2000-11-13 21:38+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2000-04-23 16:43+02:00\n"
+"Project-Id-Version: gnupg 1.0.6\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-09-11 15:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2001-08-23 10:32+02:00\n"
 "Last-Translator: Daniel Resare <daniel@resare.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
+#: util/secmem.c:88
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
+msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
+
+#: util/secmem.c:89
+msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
+msgstr ""
+
+#: util/secmem.c:326
+msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
+msgstr "operationen är ej möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
+
+#: util/secmem.c:327
+msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
+msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
+
+#: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
+#: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
 msgid "yY"
 msgstr "jJ"
 
-#: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
+#: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
+#: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
 msgid "nN"
 msgstr "nN"
 
-#: g10/keyedit.c:575 util/miscutil.c:309
+#: g10/keyedit.c:901 util/miscutil.c:333
 msgid "quit"
 msgstr "avsluta"
 
-#: util/miscutil.c:312
+#: util/miscutil.c:336
 msgid "qQ"
 msgstr "aA"
 
-#: util/errors.c:55
+#: util/errors.c:54
 msgid "general error"
 msgstr "allmänt fel"
 
-#: util/errors.c:56
+#: util/errors.c:55
 msgid "unknown packet type"
 msgstr "okänd pakettyp"
 
-#: util/errors.c:57
+#: util/errors.c:56
 msgid "unknown version"
 msgstr "okänd version"
 
-#: util/errors.c:58
+#: util/errors.c:57
 msgid "unknown pubkey algorithm"
 msgstr "okänd algoritm för publik nyckel"
 
@@ -65,250 +82,268 @@ msgstr "ok
 # om du har ett bättre förslag kontakta mig gärna på
 # daniel@resare.com. Andra förslag jag sågat är digest (oöversatt),
 # fingeravtryck, indatakarakteristik, sammandrag och sammanfattning
-#: util/errors.c:59
+#: util/errors.c:58
 msgid "unknown digest algorithm"
 msgstr "okänd algoritm för beräkning av kontrollsumma"
 
-#: util/errors.c:60
+#: util/errors.c:59
 msgid "bad public key"
 msgstr "felaktig publik nyckel"
 
-#: util/errors.c:61
+#: util/errors.c:60
 msgid "bad secret key"
 msgstr "felaktig hemlig nyckel"
 
-#: util/errors.c:62
+#: util/errors.c:61
 msgid "bad signature"
 msgstr "felaktig signatur"
 
-#: util/errors.c:63
+#: util/errors.c:62
 msgid "checksum error"
 msgstr "fel vid beräkning av kontrollsumma"
 
-#: util/errors.c:64
+#: util/errors.c:63
 msgid "bad passphrase"
 msgstr "felaktig lösenordsfras"
 
-#: util/errors.c:65
+#: util/errors.c:64
 msgid "public key not found"
 msgstr "hittade inte publik nyckel"
 
-#: util/errors.c:66
+#: util/errors.c:65
 msgid "unknown cipher algorithm"
 msgstr "okänd chifferalgoritm"
 
-#: util/errors.c:67
+#: util/errors.c:66
 msgid "can't open the keyring"
 msgstr "kan inte öppna nyckelringen"
 
-#: util/errors.c:68
+#: util/errors.c:67
 msgid "invalid packet"
 msgstr "felaktigt paket"
 
-#: util/errors.c:69
+#: util/errors.c:68
 msgid "invalid armor"
 msgstr "felaktigt skal"
 
-#: util/errors.c:70
+#: util/errors.c:69
 msgid "no such user id"
 msgstr "okänd användaridentitet"
 
-#: util/errors.c:71
+#: util/errors.c:70
 msgid "secret key not available"
 msgstr "den hemliga nyckeln är inte tillgänglig"
 
-#: util/errors.c:72
+#: util/errors.c:71
 msgid "wrong secret key used"
 msgstr "fel hemlig nyckel har använts"
 
-#: util/errors.c:73
+#: util/errors.c:72
 msgid "not supported"
 msgstr "ej stödd"
 
-#: util/errors.c:74
+#: util/errors.c:73
 msgid "bad key"
 msgstr "felaktig nyckel"
 
-#: util/errors.c:75
+#: util/errors.c:74
 msgid "file read error"
 msgstr "fel vid läsning av fil"
 
-#: util/errors.c:76
+#: util/errors.c:75
 msgid "file write error"
 msgstr "fel vid skrivning av fil"
 
-#: util/errors.c:77
+#: util/errors.c:76
 msgid "unknown compress algorithm"
 msgstr "okänd komprimeringsalgoritm"
 
-#: util/errors.c:78
+#: util/errors.c:77
 msgid "file open error"
 msgstr "fel vid öppnande av fil"
 
-#: util/errors.c:79
+#: util/errors.c:78
 msgid "file create error"
 msgstr "fel vid skapande av fil"
 
-#: util/errors.c:80
+#: util/errors.c:79
 msgid "invalid passphrase"
 msgstr "felaktig lösenordsfras"
 
-#: util/errors.c:81
+#: util/errors.c:80
 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
 msgstr "algoritmen för publik nyckel är ej implementerad"
 
-#: util/errors.c:82
+#: util/errors.c:81
 msgid "unimplemented cipher algorithm"
 msgstr "chifferalgorimten är ej implementerad"
 
-#: util/errors.c:83
+#: util/errors.c:82
 msgid "unknown signature class"
 msgstr "okänd signaturklass"
 
-#: util/errors.c:84
+#: util/errors.c:83
 msgid "trust database error"
 msgstr "fel i tillitsdatabasen"
 
 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: util/errors.c:85
+#: util/errors.c:84
 msgid "bad MPI"
 msgstr "felaktig MPI"
 
-#: util/errors.c:86
+#: util/errors.c:85
 msgid "resource limit"
 msgstr "resursbegränsning"
 
-#: util/errors.c:87
+#: util/errors.c:86
 msgid "invalid keyring"
 msgstr "felaktig nyckelring"
 
-#: util/errors.c:88
+#: util/errors.c:87
 msgid "bad certificate"
 msgstr "felaktigt certifikat"
 
-#: util/errors.c:89
+#: util/errors.c:88
 msgid "malformed user id"
 msgstr "felformaterad användaridentitet"
 
-#: util/errors.c:90
+#: util/errors.c:89
 msgid "file close error"
 msgstr "fel vid stängning av fil"
 
-#: util/errors.c:91
+#: util/errors.c:90
 msgid "file rename error"
 msgstr "fel vid namnbyte av fil"
 
-#: util/errors.c:92
+#: util/errors.c:91
 msgid "file delete error"
 msgstr "fel vid borttagande av fil"
 
-#: util/errors.c:93
+#: util/errors.c:92
 msgid "unexpected data"
 msgstr "oväntad data"
 
-#: util/errors.c:94
+#: util/errors.c:93
 msgid "timestamp conflict"
 msgstr "konflikt mellan tidsstämplar"
 
-#: util/errors.c:95
+#: util/errors.c:94
 msgid "unusable pubkey algorithm"
 msgstr "oanvändbar algoritm för publika nycklar"
 
-#: util/errors.c:96
+#: util/errors.c:95
 msgid "file exists"
 msgstr "filen finns"
 
-#: util/errors.c:97
+#: util/errors.c:96
 msgid "weak key"
 msgstr "svag nyckel"
 
-#: util/errors.c:98
+#: util/errors.c:97
 msgid "invalid argument"
 msgstr "felaktigt argument"
 
-#: util/errors.c:99
+#: util/errors.c:98
 msgid "bad URI"
 msgstr "felaktig URI"
 
-#: util/errors.c:100
+#: util/errors.c:99
 msgid "unsupported URI"
 msgstr "ej stödd URI"
 
-#: util/errors.c:101
+#: util/errors.c:100
 msgid "network error"
 msgstr "nätverksfel"
 
-#: util/errors.c:103
+#: util/errors.c:102
 msgid "not encrypted"
 msgstr "ej krypterad"
 
-#: util/logger.c:227
+#: util/errors.c:103
+msgid "not processed"
+msgstr "inte behandlade"
+
+#. the key cannot be used for a specific usage
+#: util/errors.c:105
+msgid "unusable public key"
+msgstr "oanvändbar publik nyckel"
+
+#: util/errors.c:106
+msgid "unusable secret key"
+msgstr "oanvändbar hemlig nyckel"
+
+#: util/errors.c:107
+#, fuzzy
+msgid "keyserver error"
+msgstr "allmänt fel"
+
+#: util/logger.c:249
 #, c-format
 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
-msgstr "... detta är en bugg (%s:%d:%s)\n"
+msgstr "... detta är ett fel i programmet (%s:%d:%s)\n"
 
-#: util/logger.c:233
+#: util/logger.c:255
 #, c-format
 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
-msgstr "du har hittat en bugg ... (%s:%d)\\n\n"
+msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
+
+#: cipher/random.c:157
+msgid "no entropy gathering module detected\n"
+msgstr ""
 
-#: cipher/random.c:321 g10/import.c:128 g10/keygen.c:1353
+#: cipher/random.c:381 g10/import.c:195 g10/keygen.c:1809
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:325
+#: cipher/random.c:385
 #, c-format
 msgid "can't stat `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ta status på \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:330
+#: cipher/random.c:390
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
 msgstr "\"%s\" är inte än vanlig fil - ignorerad\n"
 
-#: cipher/random.c:335
+#: cipher/random.c:395
 msgid "note: random_seed file is empty\n"
 msgstr "notera: filen random_seed är tom\n"
 
-#: cipher/random.c:341
-msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
+#: cipher/random.c:401
+#, fuzzy
+msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
 msgstr "varning: random_seed har en felaktig storlek och används därför inte\n"
 
-#: cipher/random.c:349
+#: cipher/random.c:409
 #, c-format
 msgid "can't read `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte läsa \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:387
+#: cipher/random.c:447
 msgid "note: random_seed file not updated\n"
 msgstr "notera: random_seed uppdaterades inte\n"
 
-#: cipher/random.c:407
+#: cipher/random.c:467
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:414
+#: cipher/random.c:474
 #, c-format
 msgid "can't write `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skriva till \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:417
+#: cipher/random.c:477
 #, c-format
 msgid "can't close `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte stänga \"%s\": %s\n"
 
-#: cipher/random.c:428
-#, c-format
-msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
-msgstr "för många slumpmässiga bitar efterfrågades; maximalt antal är %d\n"
-
-#: cipher/random.c:659
+#: cipher/random.c:723
 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
 msgstr "VARNING: använder en osäker slumptalsgenerator!!\n"
 
-#: cipher/random.c:665
+#: cipher/random.c:724
 msgid ""
 "The random number generator is only a kludge to let\n"
 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
@@ -323,7 +358,7 @@ msgstr ""
 "ANVÄND INGEN DATA GENERERAD AV DETTA PROGRAM!!\n"
 "\n"
 
-#: cipher/rndlinux.c:126
+#: cipher/rndlinux.c:134
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -335,19 +370,7 @@ msgstr ""
 "en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
 "(Behöver %d fler byte)\n"
 
-#: gcrypt/secmem.c:77
-msgid "Warning: using insecure memory!\n"
-msgstr "Varning: använder osäkert minne!\n"
-
-#: gcrypt/secmem.c:287
-msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
-msgstr "operationen är ej möjlig utan tillgång till säkert minne\n"
-
-#: gcrypt/secmem.c:288
-msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
-msgstr "(du kan ha använt fel program för denna uppgift)\n"
-
-#: g10/gpg.c:201
+#: g10/g10.c:307
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -355,139 +378,170 @@ msgstr ""
 "@Kommandon:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:203
+#: g10/g10.c:309
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:204
+#: g10/g10.c:310
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en klartext-signatur"
 
-#: g10/gpg.c:205
+#: g10/g10.c:311
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa en signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:206
+#: g10/g10.c:312
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:207
+#: g10/g10.c:313
+msgid "|[files]|encrypt files"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:314
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
 msgstr "endast kryptering med symmetriskt chiffer"
 
-#: g10/gpg.c:208
+#: g10/g10.c:315
 msgid "store only"
 msgstr "endast lagring"
 
-#: g10/gpg.c:209
+#: g10/g10.c:316
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (normalläge)"
 
-#: g10/gpg.c:210
+#: g10/g10.c:317
+msgid "|[files]|decrypt files"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:318
 msgid "verify a signature"
 msgstr "verifiera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:212
+#: g10/g10.c:320
 msgid "list keys"
 msgstr "räkna upp nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:214
+#: g10/g10.c:322
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:215
+#: g10/g10.c:323
 msgid "check key signatures"
 msgstr "verifiera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:216
+#: g10/g10.c:324
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:217
+#: g10/g10.c:325
 msgid "list secret keys"
 msgstr "räkna upp hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:218
+#: g10/g10.c:326
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:219
-msgid "remove key from the public keyring"
+#: g10/g10.c:327
+#, fuzzy
+msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort en nyckel från den publika nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:221
-msgid "remove key from the secret keyring"
+#: g10/g10.c:329
+#, fuzzy
+msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort en nyckel från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:222
+#: g10/g10.c:330
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:223
+#: g10/g10.c:331
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:224
+#: g10/g10.c:332
+#, fuzzy
+msgid "sign a key non-revocably"
+msgstr "signera en nyckel lokalt"
+
+#: g10/g10.c:333
+#, fuzzy
+msgid "sign a key locally and non-revocably"
+msgstr "signera en nyckel lokalt"
+
+#: g10/g10.c:334
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:225
+#: g10/g10.c:335
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett återkallelesecertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:226
+#: g10/g10.c:337
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:227
+#: g10/g10.c:338
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:228
+#: g10/g10.c:339
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:232
+#: g10/g10.c:341
+#, fuzzy
+msgid "search for keys on a key server"
+msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
+
+#: g10/g10.c:343
+#, fuzzy
+msgid "update all keys from a keyserver"
+msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
+
+#: g10/g10.c:347
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importera/slå ihop nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:234
+#: g10/g10.c:349
 msgid "list only the sequence of packets"
 msgstr "skriv endast ut paketsekvensen"
 
-#: g10/gpg.c:236
+#: g10/g10.c:351
 msgid "export the ownertrust values"
 msgstr "exportera de värden som representerar ägartillit"
 
-#: g10/gpg.c:238
+#: g10/g10.c:353
 msgid "import ownertrust values"
 msgstr "importera värden som representerar ägartillit"
 
-#: g10/gpg.c:240
+#: g10/g10.c:355
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:242
-msgid "|[NAMES]|check the trust database"
-msgstr "|[NAMN]|kontrollera tillitsdatabasen"
+#: g10/g10.c:357
+#, fuzzy
+msgid "unattended trust database update"
+msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:243
+#: g10/g10.c:358
 msgid "fix a corrupted trust database"
 msgstr "reparera en korrupt tillitsdatabas"
 
-#: g10/gpg.c:244
+#: g10/g10.c:359
 msgid "De-Armor a file or stdin"
 msgstr "Skala av en fil eller standard in"
 
-#: g10/gpg.c:246
+#: g10/g10.c:361
 msgid "En-Armor a file or stdin"
 msgstr "Skapa ett skal för en fil eller standard in"
 
-#: g10/gpg.c:248
+#: g10/g10.c:363
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
-#: g10/gpg.c:253
+#: g10/g10.c:367
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -497,156 +551,202 @@ msgstr ""
 "Flaggor:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:255
+#: g10/g10.c:369
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:257
+#: g10/g10.c:371
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:260
+#: g10/g10.c:374
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardvärdet för mottagare"
 
-#: g10/gpg.c:262
+#: g10/g10.c:376
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
 
-#: g10/gpg.c:266
+#: g10/g10.c:382
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:267
+#: g10/g10.c:383
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|sätt kompressionsnivån till N (0 för att slå av kompression)"
 
-#: g10/gpg.c:269
+#: g10/g10.c:385
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:270
+#: g10/g10.c:392
 msgid "use as output file"
 msgstr "använd som fil för utdata"
 
-#: g10/gpg.c:271
+#: g10/g10.c:393
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
-#: g10/gpg.c:272
+#: g10/g10.c:394
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "var något tystare"
 
-#: g10/gpg.c:273
+#: g10/g10.c:395
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "använd inte terminalen alls"
 
-#: g10/gpg.c:274
+#: g10/g10.c:396
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "använd v3-signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:275
+#: g10/g10.c:397
+#, fuzzy
+msgid "do not force v3 signatures"
+msgstr "använd v3-signaturer"
+
+#: g10/g10.c:398
+#, fuzzy
+msgid "force v4 key signatures"
+msgstr "använd v3-signaturer"
+
+#: g10/g10.c:399
+#, fuzzy
+msgid "do not force v4 key signatures"
+msgstr "använd v3-signaturer"
+
+#: g10/g10.c:400
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
 
-#: g10/gpg.c:276
+#: g10/g10.c:402
+#, fuzzy
+msgid "never use a MDC for encryption"
+msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
+
+#: g10/g10.c:404
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
-#: g10/gpg.c:278
-msgid "use the gpg-agent"
+#: g10/g10.c:405
+msgid "prompt before overwriting"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:279
+# syftar på ett användargränsnitt i ett separat program, till exempel gpa
+#: g10/g10.c:406
+msgid "use the gpg-agent"
+msgstr "använd gpg-agenten"
+
+#: g10/g10.c:409
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "batch-läge: fråga aldrig"
 
-#: g10/gpg.c:280
+#: g10/g10.c:410
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "anta att svaret är ja på de flesta frågor"
 
-#: g10/gpg.c:281
+#: g10/g10.c:411
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "anta att svaret är nej på de flesta frågor"
 
-#: g10/gpg.c:282
+#: g10/g10.c:412
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan av nyckelringar"
 
-#: g10/gpg.c:283
+#: g10/g10.c:413
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
 
-#: g10/gpg.c:284
+#: g10/g10.c:414
+msgid "show which keyring a listed key is on"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:415
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:285
+#: g10/g10.c:416
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|VÄRD|använd denna nyckelserver för att slå upp nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:286
+#: g10/g10.c:420
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|NAMN|sätt teckentabellen för terminalen till NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:287
+#: g10/g10.c:421
 msgid "read options from file"
 msgstr "läs flaggor från fil"
 
-#: g10/gpg.c:291
+#: g10/g10.c:425
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
-#: g10/gpg.c:296
-msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
-msgstr ""
+#: g10/g10.c:427
+#, fuzzy
+msgid "|[file]|write status info to file"
+msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
-#: g10/gpg.c:297
+#: g10/g10.c:439
+msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
+msgstr "|NYCKELID|lita ovillkorligen på denna nyckel"
+
+#: g10/g10.c:440
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|FIL|ladda tilläggsmodul FIL"
 
-#: g10/gpg.c:298
+#: g10/g10.c:441
 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
 msgstr "imitera läget som beskrivs i RFC1991"
 
-#: g10/gpg.c:299
+#: g10/g10.c:442
 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
 msgstr "ställ om alla flaggor så att gpg följer OpenPGP-standarden"
 
-#: g10/gpg.c:300
+#: g10/g10.c:443
+#, fuzzy
+msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
+msgstr "ställ om alla flaggor så att gpg följer OpenPGP-standarden"
+
+#: g10/g10.c:449
 msgid "|N|use passphrase mode N"
 msgstr "|N|använd lösenordsläget N"
 
-#: g10/gpg.c:302
+#: g10/g10.c:451
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
 
-#: g10/gpg.c:304
+#: g10/g10.c:453
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN för lösenordsfraser"
 
-#: g10/gpg.c:305
+#: g10/g10.c:455
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:306
+#: g10/g10.c:456
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd kontrollsummealgoritmen NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:307
+#: g10/g10.c:458
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
 
-#: g10/gpg.c:308
+#: g10/g10.c:459
 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
 msgstr "släng bort nyckelidentitetsfältet från krypterade paket"
 
-#: g10/gpg.c:309
-msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
-msgstr "|NAMN=VÄRDE|använd detta sätt för att beskriva data"
+#: g10/g10.c:460
+msgid "Show Photo IDs"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:461
+msgid "Don't show Photo IDs"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:462
+msgid "Set command line to view Photo IDs"
+msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:312
+#: g10/g10.c:468
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -654,7 +754,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en komplett lista på alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:315
+#: g10/g10.c:471
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -674,17 +774,17 @@ msgstr ""
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:417
+#: g10/g10.c:623
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Rapportera gärna fel till <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 "Rapportera gärna fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
 
-#: g10/gpg.c:421
+#: g10/g10.c:627
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
-#: g10/gpg.c:424
+#: g10/g10.c:630
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -694,7 +794,7 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
 "vilken operation som utförs beror på programmets indata\n"
 
-#: g10/gpg.c:431
+#: g10/g10.c:641
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -702,71 +802,158 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Stödda algoritmer:\n"
 
-#: g10/gpg.c:537
+#: g10/g10.c:745
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/gpg.c:595
+#: g10/g10.c:802
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
-#: g10/gpg.c:651
+#: g10/g10.c:820
+#, c-format
+msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:983
 #, c-format
-msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
+msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/gpg.c:743
+#: g10/g10.c:986
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:989
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:993
+#, c-format
+msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on %s \"%s\"\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1168
+#, fuzzy, c-format
+msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
+msgstr "OBSERVERA: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
+
+#: g10/g10.c:1204
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
-msgstr "NOTERA: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
+msgstr "OBSERVERA: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: g10/gpg.c:747
+#: g10/g10.c:1208
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:754
+#: g10/g10.c:1215
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "läser flaggor från \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:946
+#: g10/g10.c:1390
+#, c-format
+msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1523
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid character set\n"
 msgstr "%s är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:1016
+#: g10/g10.c:1541
+msgid "could not parse keyserver URI\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1550
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid import options\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
+
+#: g10/g10.c:1553
+#, fuzzy
+msgid "invalid import options\n"
+msgstr "felaktigt skal"
+
+#: g10/g10.c:1560
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: invalid export options\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
+
+#: g10/g10.c:1563
+#, fuzzy
+msgid "invalid export options\n"
+msgstr "felaktig nyckelring"
+
+#: g10/g10.c:1569
+#, c-format
+msgid "unable to set exec-path to %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1688
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
 
-#: g10/gpg.c:1019 g10/gpg.c:1028
+#: g10/g10.c:1692
+#, c-format
+msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1699 g10/g10.c:1710
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
-msgstr "NOTERA: %s är inte för normal användning!\n"
+msgstr "OBSERVERA: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:1021
+#: g10/g10.c:1701 g10/g10.c:1721
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:1024
+#: g10/g10.c:1704
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:1044 g10/gpg.c:1056
+#: g10/g10.c:1731
+msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1737
+msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1743
+msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1756
+msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
+#: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
+#, c-format
+msgid "this message may not be usable by %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1818 g10/g10.c:1836
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:1050 g10/gpg.c:1062
+#: g10/g10.c:1824 g10/g10.c:1842
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:1066
-msgid "the given policy URL is invalid\n"
-msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
+#: g10/g10.c:1830
+#, fuzzy
+msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
+msgstr "den valda kontrollsummealgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:1069
+#: g10/g10.c:1845
 #, c-format
 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
 msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i intervallet %d..%d\n"
@@ -777,215 +964,248 @@ msgstr "kompressionsalgoritmen m
 # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
 # översättas för att göra eventuell felsökning lättare
 # för internationella felsökare
-#: g10/gpg.c:1071
+#: g10/g10.c:1847
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:1073
+#: g10/g10.c:1849
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
-#: g10/gpg.c:1075
+#: g10/g10.c:1851
 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
 msgstr "variabeln \"max-cert-depth\" måste ha ett värde mellan 1 och 255\n"
 
-#: g10/gpg.c:1078
+#: g10/g10.c:1854
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
-msgstr "NOTERA: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
+msgstr "OBSERVERA: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:1082
+#: g10/g10.c:1858
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:1171
+#: g10/g10.c:1862
+#, fuzzy
+msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
+msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
+
+#: g10/g10.c:1868
+#, fuzzy
+msgid "invalid default preferences\n"
+msgstr "skriv ut inställningar"
+
+#: g10/g10.c:1876
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal cipher preferences\n"
+msgstr "skriv ut inställningar"
+
+#: g10/g10.c:1880
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal digest preferences\n"
+msgstr "skriv ut inställningar"
+
+#: g10/g10.c:1884
+#, fuzzy
+msgid "invalid personal compress preferences\n"
+msgstr "skriv ut inställningar"
+
+#: g10/g10.c:1977
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1177
+#: g10/g10.c:1987
+msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/g10.c:1997
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:1184
+#: g10/g10.c:2004
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:1192
+#: g10/g10.c:2012
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:1205
+#: g10/g10.c:2029
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:1218
+#: g10/g10.c:2042
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:1232
+#: g10/g10.c:2056
+#, fuzzy
+msgid "--sign --symmetric [filename]"
+msgstr "--symmetric [filnamn]"
+
+#: g10/g10.c:2065
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:1249
+#: g10/g10.c:2083
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:1257
+#: g10/g10.c:2094
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:1265
+#: g10/g10.c:2102
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:1273
-msgid "--edit-key user-id [commands]"
-msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
+#: g10/g10.c:2110
+#, fuzzy
+msgid "--nrsign-key user-id"
+msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:1289
-msgid "--delete-secret-key user-id"
-msgstr "--delete-secret-key användaridentitet"
+#: g10/g10.c:2118
+#, fuzzy
+msgid "--nrlsign-key user-id"
+msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:1292
-msgid "--delete-key user-id"
-msgstr "--delete-key användaridentitet"
+#: g10/g10.c:2126
+msgid "--edit-key user-id [commands]"
+msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
 # Filnamn både med och utan fnuttar finns. lite ologiskt. Vill någon
 # fixa en patch?
-#: g10/encode.c:314 g10/gpg.c:1329 g10/sign.c:543
+#: g10/encode.c:416 g10/g10.c:2182 g10/sign.c:789
 #, c-format
 msgid "can't open %s: %s\n"
 msgstr "kan inte öppna %s: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1344
+#: g10/g10.c:2197
 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
 msgstr "-k[v][v][v][c] [användaridentitet] [nyckelring]"
 
-#: g10/gpg.c:1410
+#: g10/g10.c:2289
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort skalet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1418
+#: g10/g10.c:2297
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:1495 g10/gpg.c:1516
+#: g10/g10.c:2384
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "felaktig hash-algoritm \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1601
+#: g10/g10.c:2470
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:1605
+#: g10/g10.c:2474
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1608 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
+#: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2477 g10/verify.c:94
+#: g10/verify.c:139
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1786
-msgid ""
-"the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
-msgstr ""
-"det första tecknet i ett notationsnamn måste vara en bokstav eller\n"
-"ett understrykningstecken (_)\n"
-
-#: g10/gpg.c:1792
+#: g10/g10.c:2691
+#, fuzzy
 msgid ""
-"a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
-"with an '='\n"
+"a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
+"an '='\n"
 msgstr ""
 "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
 "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
 
-#: g10/gpg.c:1798
-msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
-msgstr "punkter i ett notationsnamn måste vara omgivna av andra tecken\n"
-
-#: g10/gpg.c:1806
+#: g10/g10.c:2700
 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
 msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
 
-#: g10/armor.c:302
+#: g10/g10.c:2737
+#, fuzzy
+msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
+msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
+
+#: g10/g10.c:2739
+#, fuzzy
+msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
+msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
+
+#: g10/armor.c:314
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "skal: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:331
+#: g10/armor.c:343
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "felaktig rubrikrad i skalet: "
 
-#: g10/armor.c:338
+#: g10/armor.c:350
 msgid "armor header: "
 msgstr "rad i skalet: "
 
-#: g10/armor.c:349
+#: g10/armor.c:361
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "felaktig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
-#: g10/armor.c:401
+#: g10/armor.c:413
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
-#: g10/armor.c:525
+#: g10/armor.c:537
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "felaktig bindestreck-kodad rad: "
 
-#: g10/armor.c:537
+#: g10/armor.c:549
 msgid "unexpected armor:"
 msgstr "oväntat skal:"
 
-#: g10/armor.c:654
+#: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02x hoppades över\n"
 
-#: g10/armor.c:697
+#: g10/armor.c:718
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
 
-#: g10/armor.c:731
+#: g10/armor.c:752
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
 
-#: g10/armor.c:735
+#: g10/armor.c:756
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
 
-#: g10/armor.c:739
+#: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
 msgstr "CRC-fel; %06lx - %06lx\n"
 
-#: g10/armor.c:756
+#: g10/armor.c:780
 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
 
-#: g10/armor.c:760
+#: g10/armor.c:784
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "fel i avslutande rad\n"
 
-#: g10/armor.c:912
-msgid "For info see http://www.gnupg.org"
-msgstr "För information se http://www.gnupg.org/"
-
-#: g10/armor.c:1033
+#: g10/armor.c:1057
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/armor.c:1038
+#: g10/armor.c:1062
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "felaktigt skal: raden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/armor.c:1042
+#: g10/armor.c:1066
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
@@ -993,75 +1213,59 @@ msgstr ""
 "beror sannolikt på att en felaktig epostserver eller epostklient har "
 "använts\n"
 
-#. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
-#. * data is properly aligned with the user ID
-#: g10/keyedit.c:1182 g10/pkclist.c:54
-msgid "             Fingerprint:"
-msgstr "           Fingeravtryck:"
-
-#: g10/pkclist.c:81
-msgid "Fingerprint:"
-msgstr "Fingeravtryck:"
-
-#: g10/pkclist.c:117
+#: g10/pkclist.c:61
 msgid "No reason specified"
 msgstr "Ingen anledning har angivits"
 
 # tveksam översättning. funderar på "ersatt av något bättre" men det
 # känns inte heller bra
-#: g10/pkclist.c:119
-#, fuzzy
-msgid "Key is superseeded"
+#: g10/pkclist.c:63
+msgid "Key is superseded"
 msgstr "Nyckeln är ersatt"
 
-#: g10/pkclist.c:121
+#: g10/pkclist.c:65
 msgid "Key has been compromised"
 msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
 
-#: g10/pkclist.c:123
+#: g10/pkclist.c:67
 msgid "Key is no longer used"
 msgstr "Nyckeln används inte längre"
 
-#: g10/pkclist.c:125
-#, fuzzy
+#: g10/pkclist.c:69
 msgid "User ID is no longer valid"
 msgstr "Användaridentiteten är inte längre giltig"
 
-#: g10/pkclist.c:129
-msgid "Reason for revocation: "
+#: g10/pkclist.c:73
+#, fuzzy
+msgid "reason for revocation: "
 msgstr "Anledning till återkallelsen: "
 
-#: g10/pkclist.c:146
-msgid "Revocation comment: "
+#: g10/pkclist.c:90
+#, fuzzy
+msgid "revocation comment: "
 msgstr "Återkallelsekommentar: "
 
-# värdena står för s = show me more info,  m = back to menu, q = quit
-# hur skall sådant internationaliseras på ett bra sätt?
 #. a string with valid answers
-#: g10/pkclist.c:304
-msgid "sSmMqQ"
-msgstr "sSmMqQ"
+#: g10/pkclist.c:252
+msgid "iImMqQsS"
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:308
-#, c-format
+#: g10/pkclist.c:258
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"No trust value assigned to %lu:\n"
+"No trust value assigned to:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 msgstr ""
 "%lu har inte tilldelats något tillitsvärde:\n"
 "%4u%c/%08lX %s \""
 
-#: g10/pkclist.c:320
+#: g10/pkclist.c:270
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
 "\n"
-" 1 = Don't know\n"
-" 2 = I do NOT trust\n"
-" 3 = I trust marginally\n"
-" 4 = I trust fully\n"
-" s = please show me more information\n"
 msgstr ""
 "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
 "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
@@ -1074,87 +1278,94 @@ msgstr ""
 " 4 = Jag litar fullständigt på denna användare\n"
 " s = visa mig mer information\n"
 
-#: g10/pkclist.c:329
+#: g10/pkclist.c:273
+#, c-format
+msgid " %d = Don't know\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:274
+#, fuzzy, c-format
+msgid " %d = I do NOT trust\n"
+msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
+
+#: g10/pkclist.c:275
+#, c-format
+msgid " %d = I trust marginally\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:276
+#, fuzzy, c-format
+msgid " %d = I trust fully\n"
+msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
+
+#: g10/pkclist.c:278
+#, c-format
+msgid " %d = I trust ultimately\n"
+msgstr ""
+
+#. not yet implemented
+#: g10/pkclist.c:281
+msgid " i = please show me more information\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/pkclist.c:284
 msgid " m = back to the main menu\n"
 msgstr " m = gå tillbaka till huvudmenyn\n"
 
+#: g10/pkclist.c:287
+msgid " s = skip this key\n"
+msgstr ""
+
 # q skall bytas ut mot a såfort det kollas upp så att q också funkar.
-#: g10/pkclist.c:331
+#: g10/pkclist.c:288
 msgid " q = quit\n"
 msgstr " q = avsluta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:337
+#: g10/pkclist.c:295
 msgid "Your decision? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/pkclist.c:359
+#: g10/pkclist.c:316
+#, fuzzy
+msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
+
+#: g10/pkclist.c:330
 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
 msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
 
-#: g10/pkclist.c:430
-msgid ""
-"Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
-"can assign some missing owner trust values.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Kunde inte hitta någon giltig tillitsväg till nyckeln. Låt oss se om vi kan\n"
-"tilldela några av de ägartillitsvärden som saknas\n"
-"\n"
-
-#: g10/pkclist.c:436
-msgid ""
-"No path leading to one of our keys found.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"En av de funna nycklarna saknar tillitsväg.\n"
-"\n"
-
-#: g10/pkclist.c:438
-msgid ""
-"No certificates with undefined trust found.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Hittade inga certifikat med odefinierat tillitvärde\n"
-"\n"
-
-#: g10/pkclist.c:440
-msgid ""
-"No trust values changed.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Inga tillitsvärden ändrade.\n"
-"\n"
-
-#: g10/pkclist.c:458
+#: g10/pkclist.c:405
 #, c-format
 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
 msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har återkallats!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
+#: g10/pkclist.c:412 g10/pkclist.c:424 g10/pkclist.c:518
 msgid "Use this key anyway? "
 msgstr "Vill du använda nyckeln trots det? "
 
-#: g10/pkclist.c:470
+#: g10/pkclist.c:417
 #, c-format
 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
 msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:513
+#: g10/pkclist.c:438
 #, c-format
 msgid "%08lX: key has expired\n"
 msgstr "%08lX: nyckeln har blivit för gammal\n"
 
-#: g10/pkclist.c:519
-#, c-format
-msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
-msgstr "%08lX: det finns ingen information för att beräkna ett tillitvärde\n"
+#: g10/pkclist.c:448
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
+msgstr ""
+"         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:534
+#: g10/pkclist.c:454
 #, c-format
 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
 msgstr "%08lX: Vi litar INTE på denna nyckel\n"
 
-#: g10/pkclist.c:540
+#: g10/pkclist.c:460
 #, c-format
 msgid ""
 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
@@ -1163,190 +1374,228 @@ msgstr ""
 "%08lX: Det är inte säkert att denna nyckel verkligen tillhör ägaren\n"
 "men den accepteras trots detta\n"
 
-#: g10/pkclist.c:546
+#: g10/pkclist.c:466
 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
 msgstr "Denna nyckel tillhör sannolikt ägaren\n"
 
-#: g10/pkclist.c:551
+#: g10/pkclist.c:471
 msgid "This key belongs to us\n"
 msgstr "Denna nyckel tillhör oss\n"
 
-#: g10/pkclist.c:594
+#: g10/pkclist.c:513
+#, fuzzy
 msgid ""
-"It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
-"If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
-"the next question with yes\n"
+"It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
+"in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
+"you may answer the next question with yes\n"
 "\n"
 msgstr ""
 "Det är INTE säkert att nyckeln tillhör sin ägare. Om du\n"
 "*verkligen* vet vad du gör, kan du svara ja på nästa fråga\n"
 "\n"
 
-#: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
+#: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:549
 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
 msgstr "VARNING: Använder en nyckel som inte är betrodd!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:652
+#: g10/pkclist.c:568
 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel har återkallats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:653
+#: g10/pkclist.c:569
 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
 msgstr "         Detta kan betyda att signaturen är en förfalskning.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:658
+#: g10/pkclist.c:575
 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
 msgstr "VARNING: Denna undernyckel har återkallats av sin ägare!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:680
+#: g10/pkclist.c:580
+#, fuzzy
+msgid "Note: This key has been disabled.\n"
+msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
+
+#: g10/pkclist.c:585
 msgid "Note: This key has expired!\n"
 msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:688
+#: g10/pkclist.c:596
 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
 msgstr "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:690
+#: g10/pkclist.c:598
 msgid ""
 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr ""
 "         Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:707
+#: g10/pkclist.c:606
 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
 msgstr "VARNING: Vi litar INTE på denna nyckel!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:708
+#: g10/pkclist.c:607
 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
 msgstr "         Signaturen är sannolikt en FÖRFALSKNING.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:715
+#: g10/pkclist.c:615
 msgid ""
 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
 msgstr ""
 "VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med signaturer med ett\n"
 "tillräckligt högt tillitsvärde!\n"
 
-#: g10/pkclist.c:718
+#: g10/pkclist.c:617
 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
 msgstr "         Det är inte säkert att signaturen tillhör ägaren.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:970 g10/pkclist.c:1016
+#: g10/pkclist.c:770 g10/pkclist.c:794 g10/pkclist.c:946 g10/pkclist.c:1006
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: %s\n"
 msgstr "%s: %s överhoppad\n"
 
-#: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:998
+#: g10/pkclist.c:780 g10/pkclist.c:978
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
 msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/pkclist.c:855
-msgid ""
-"You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
-"\n"
+#: g10/pkclist.c:811
+#, fuzzy
+msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
 msgstr "Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
 
-#: g10/pkclist.c:865
-msgid "Enter the user ID: "
-msgstr "Ange användaridentiteten: "
+#: g10/pkclist.c:824
+msgid ""
+"\n"
+"Enter the user ID.  End with an empty line: "
+msgstr ""
 
-#: g10/pkclist.c:877
+#: g10/pkclist.c:840
 msgid "No such user ID.\n"
 msgstr "Hittade inte användaridentiteten.\n"
 
-#: g10/pkclist.c:883
+#: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:921
 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
 msgstr ""
 "hoppade över: den publika nyckeln är redan satt som förvald mottagare\n"
 
-#: g10/pkclist.c:906
+#: g10/pkclist.c:863
 msgid "Public key is disabled.\n"
 msgstr "Den publika nyckeln är deaktiverad\n"
 
-#: g10/pkclist.c:913
-msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
-msgstr "hoppade över: publik nyckel är redan angiven med --encrypt-to\n"
+#: g10/pkclist.c:870
+#, fuzzy
+msgid "skipped: public key already set\n"
+msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/pkclist.c:944
+#: g10/pkclist.c:913
 #, c-format
 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
 msgstr "den förvalda mottagaren \"%s\" är okänd\n"
 
-#: g10/pkclist.c:979
-#, c-format
-msgid "%s: error checking key: %s\n"
-msgstr "%s: fel vid kontroll av nyckeln: %s\n"
-
-#: g10/pkclist.c:984
+#: g10/pkclist.c:958
 #, c-format
 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
 msgstr "%s: hoppade över: den publika nyckeln är deaktiverad\n"
 
-#: g10/pkclist.c:1022
+#: g10/pkclist.c:1013
 msgid "no valid addressees\n"
 msgstr "inga giltiga adresser\n"
 
-#: g10/keygen.c:179
+#: g10/keygen.c:182
+#, c-format
+msgid "preference %c%lu is not valid\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:189
+#, fuzzy, c-format
+msgid "preference %c%lu duplicated\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": kopia\n"
+
+#: g10/keygen.c:194
+#, fuzzy, c-format
+msgid "too many `%c' preferences\n"
+msgstr "skriv ut inställningar"
+
+#: g10/keygen.c:264
+#, fuzzy
+msgid "invalid character in preference string\n"
+msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
+
+#: g10/keygen.c:524
+#, fuzzy
+msgid "writing direct signature\n"
+msgstr "skriver självsignatur\n"
+
+#: g10/keygen.c:563
 msgid "writing self signature\n"
 msgstr "skriver självsignatur\n"
 
-#: g10/keygen.c:217
+#: g10/keygen.c:607
 msgid "writing key binding signature\n"
 msgstr "skriver signatur knuten till nyckeln\n"
 
-#: g10/keygen.c:311 g10/keygen.c:421 g10/keygen.c:531
+#: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
 #, c-format
 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
 msgstr "ogiltig nyckelstorlek; använder %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:316 g10/keygen.c:426 g10/keygen.c:536
+#: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
 #, c-format
 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
 msgstr "nyckelstorleken avrundad uppåt till %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:635
+#: g10/keygen.c:941
 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
 msgstr "Välj vilken typ av nyckel du vill ha:\n"
 
-#: g10/keygen.c:637
+#: g10/keygen.c:943
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
 msgstr "   (%d) DSA och ElGamal (standardvalet)\n"
 
-#: g10/keygen.c:638
+#: g10/keygen.c:944
 #, c-format
 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
 msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:640
+#: g10/keygen.c:946
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:641
+#: g10/keygen.c:948
 #, c-format
 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
 msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:643
+#: g10/keygen.c:949
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
+msgstr "   (%d) DSA (endast signering)\n"
+
+#: g10/keygen.c:951
 #, fuzzy, c-format
+msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
+msgstr "   (%d) ElGamal (endast kryptering)\n"
+
+#: g10/keygen.c:953
+#, c-format
 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
-msgstr "   (%d) ElGamal (signering och kryptering)\n"
+msgstr "   (%d) RSA (signering och kryptering)\n"
 
-#: g10/keygen.c:647
+#: g10/keyedit.c:576 g10/keygen.c:956
 msgid "Your selection? "
 msgstr "Vad väljer du? "
 
-#: g10/keygen.c:658 g10/keygen.c:666
-msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
-msgstr "Vill du verkligen skapa en nyckel för signering och kryptering? "
+#: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
+msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
+msgstr "Användanadet av denna algoritm är förlegat - skapa ändå? "
 
-#: g10/keygen.c:680
+#: g10/keyedit.c:589 g10/keygen.c:998
 msgid "Invalid selection.\n"
 msgstr "Felaktigt val.\n"
 
-#: g10/keygen.c:692
+#: g10/keygen.c:1011
 #, c-format
 msgid ""
 "About to generate a new %s keypair.\n"
@@ -1359,22 +1608,22 @@ msgstr ""
 "              den förvalda nyckelstorleken är 1024 bitar\n"
 "    den största föreslagna nyckelstorleken är 2048 bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:699
+#: g10/keygen.c:1020
 msgid "What keysize do you want? (1024) "
 msgstr "Vilken nyckelstorlek vill du ha? (1024) "
 
-#: g10/keygen.c:704
+#: g10/keygen.c:1025
 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
 msgstr "DSA tillåter bara nyckelstorlekar från 512 till 1024\n"
 
-#: g10/keygen.c:706
-msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
-msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna värdet.\n"
-
-#: g10/keygen.c:708
-#, fuzzy
+#: g10/keygen.c:1027
 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
-msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minst tillåtna värdet.\n"
+msgstr ""
+"nyckelstorleken är för liten; 1024 är det minsta tillåtna värdet för RSA.\n"
+
+#: g10/keygen.c:1030
+msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
+msgstr "nyckelstorleken är för liten; 768 är det minsta tillåtna värdet.\n"
 
 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
@@ -1384,12 +1633,12 @@ msgstr "nyckelstorleken 
 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
 #. * do whatever you want.
-#: g10/keygen.c:719
+#: g10/keygen.c:1041
 #, c-format
 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
 msgstr "nyckelstorleken är för stor; %d är det största tillåtna värdet\n"
 
-#: g10/keygen.c:724
+#: g10/keygen.c:1046
 msgid ""
 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
 "computations take REALLY long!\n"
@@ -1397,11 +1646,11 @@ msgstr ""
 "Nyckelstorlekar större än 2048 är inte att rekommendera\n"
 "eftersom beräkningar tar MYCKET lång tid!\n"
 
-#: g10/keygen.c:727
+#: g10/keygen.c:1049
 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
 msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
 
-#: g10/keygen.c:728
+#: g10/keygen.c:1050
 msgid ""
 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
 "vulnerable to attacks!\n"
@@ -1409,22 +1658,18 @@ msgstr ""
 "Ok, men kom ihåg att din bildskärm och ditt tangentbord också sänder\n"
 "avslöjande strålning som kan avlyssnas!\n"
 
-#: g10/keygen.c:736
-msgid "Do you really need such a large keysize? "
-msgstr "Behöver du verkligen en så stor nyckelstorlek? "
-
-#: g10/keygen.c:742
+#: g10/keygen.c:1059
 #, c-format
 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
 msgstr "Den efterfrågade nyckelstorleken är %u bitar\n"
 
-#: g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:749
+#: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
 #, c-format
 msgid "rounded up to %u bits\n"
 msgstr "avrundade uppåt till %u bitar\n"
 
 # borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
-#: g10/keygen.c:797
+#: g10/keygen.c:1117
 msgid ""
 "Please specify how long the key should be valid.\n"
 "         0 = key does not expire\n"
@@ -1440,25 +1685,49 @@ msgstr ""
 "      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
 "      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
 
-#: g10/keygen.c:812
+# borde kolla upp möjligheterna i källkoden att använda v m å istället för wmy
+#: g10/keygen.c:1126
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please specify how long the signature should be valid.\n"
+"         0 = signature does not expire\n"
+"      <n>  = signature expires in n days\n"
+"      <n>w = signature expires in n weeks\n"
+"      <n>m = signature expires in n months\n"
+"      <n>y = signature expires in n years\n"
+msgstr ""
+"Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
+"         0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
+"      <n>  = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
+"      <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
+"      <n>m = nyckeln blir ogiltig efter n månader\n"
+"      <n>y = nyckeln blir ogiltig efter n år\n"
+
+#: g10/keygen.c:1148
 msgid "Key is valid for? (0) "
 msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
 
-#: g10/keygen.c:817
+#: g10/keygen.c:1150
+#, fuzzy
+msgid "Signature is valid for? (0) "
+msgstr "För hur lång tid är nyckeln giltig? (0) "
+
+#: g10/keygen.c:1155
 msgid "invalid value\n"
 msgstr "ogiltigt värde\n"
 
-#: g10/keygen.c:822
-msgid "Key does not expire at all\n"
+#: g10/keygen.c:1160
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s does not expire at all\n"
 msgstr "Nyckeln går aldrig ut\n"
 
 #. print the date when the key expires
-#: g10/keygen.c:828
-#, c-format
-msgid "Key expires at %s\n"
+#: g10/keygen.c:1167
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s expires at %s\n"
 msgstr "Nyckeln går ut vid följande tidpunkt: %s\n"
 
-#: g10/keygen.c:831
+#: g10/keygen.c:1173
 msgid ""
 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
@@ -1466,11 +1735,11 @@ msgstr ""
 "Ditt system kan inte visa datum senare än år 2038.\n"
 "Datum fram till år 2106 kommer dock att hanteras korrekt.\n"
 
-#: g10/keygen.c:836
+#: g10/keygen.c:1178
 msgid "Is this correct (y/n)? "
 msgstr "Stämmer detta (j/n)? "
 
-#: g10/keygen.c:879
+#: g10/keygen.c:1221
 msgid ""
 "\n"
 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
@@ -1486,44 +1755,44 @@ msgstr ""
 "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:891
+#: g10/keygen.c:1233
 msgid "Real name: "
 msgstr "Namn: "
 
-#: g10/keygen.c:899
+#: g10/keygen.c:1241
 msgid "Invalid character in name\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i namnet\n"
 
-#: g10/keygen.c:901
+#: g10/keygen.c:1243
 msgid "Name may not start with a digit\n"
 msgstr "Namnet får inte börja med en siffra\n"
 
-#: g10/keygen.c:903
+#: g10/keygen.c:1245
 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
 msgstr "Namnet måste vara åtminstone 5 tecken långt\n"
 
-#: g10/keygen.c:911
+#: g10/keygen.c:1253
 msgid "Email address: "
 msgstr "Epostadress: "
 
-#: g10/keygen.c:922
+#: g10/keygen.c:1264
 msgid "Not a valid email address\n"
 msgstr "Epostadressen är ogiltig\n"
 
-#: g10/keygen.c:930
+#: g10/keygen.c:1272
 msgid "Comment: "
 msgstr "Kommentar: "
 
-#: g10/keygen.c:936
+#: g10/keygen.c:1278
 msgid "Invalid character in comment\n"
 msgstr "Ogiltigt tecken i kommentaren\n"
 
-#: g10/keygen.c:961
+#: g10/keygen.c:1301
 #, c-format
 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
 msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:967
+#: g10/keygen.c:1307
 #, c-format
 msgid ""
 "You selected this USER-ID:\n"
@@ -1534,28 +1803,28 @@ msgstr ""
 "    \"%s\"\n"
 "\n"
 
-#: g10/keygen.c:971
+#: g10/keygen.c:1311
 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
 msgstr "Ange inte epostadressen som namn eller kommentar\n"
 
-#: g10/keygen.c:976
+#: g10/keygen.c:1316
 msgid "NnCcEeOoQq"
 msgstr "NnKkEeOoAa"
 
-#: g10/keygen.c:986
+#: g10/keygen.c:1326
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:987
+#: g10/keygen.c:1327
 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
 msgstr "Ändra (N)amn, (K)ommentar, (E)post eller (O)k/(A)vsluta? "
 
-#: g10/keygen.c:1006
+#: g10/keygen.c:1346
 msgid "Please correct the error first\n"
 msgstr "Rätta först felet\n"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: g10/keygen.c:1044
+#: g10/keygen.c:1385
 msgid ""
 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
 "\n"
@@ -1563,11 +1832,17 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenordsfras för att skydda din hemliga nyckel\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:463 g10/keygen.c:1052
-msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
+#: g10/keyedit.c:787 g10/keygen.c:1393
+#, fuzzy
+msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
 msgstr "lösenordsfrasen upprepades ej korrekt; försök igen.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1058
+#: g10/keygen.c:1394
+#, c-format
+msgid "%s.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keygen.c:1400
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
@@ -1578,7 +1853,7 @@ msgstr ""
 "Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenordsfras närsomhelst\n"
 "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
 
-#: g10/keygen.c:1079
+#: g10/keygen.c:1421
 msgid ""
 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
@@ -1590,29 +1865,54 @@ msgstr ""
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
 "en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropi.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1528
+#: g10/keygen.c:1985
 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
 msgstr "DSA-nyckelparet kommer att ha 1024 bitar.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1571
+#: g10/keygen.c:2039
 msgid "Key generation canceled.\n"
 msgstr "Skapandet av nycklar avbröts.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1668
+#: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
 #, c-format
 msgid "writing public key to `%s'\n"
 msgstr "skriver publik nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1669
+#: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
 #, c-format
 msgid "writing secret key to `%s'\n"
 msgstr "skriver hemlig nyckel till \"%s\"\n"
 
-#: g10/keygen.c:1761
+#: g10/keygen.c:2205
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no writable public keyring found: %s\n"
+msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:2211
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
+msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:2225
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:2232
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keygen.c:2252
 msgid "public and secret key created and signed.\n"
 msgstr "publik och hemlig nyckel skapad och signerad.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1766
+#: g10/keygen.c:2253
+#, fuzzy
+msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
+msgstr "Certifikat som leder till en pålitlig nyckel:\n"
+
+#: g10/keygen.c:2264
 msgid ""
 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
@@ -1621,13 +1921,13 @@ msgstr ""
 "att vilja använda kommandot \"--edit-key\" för att generera en sekundär\n"
 "nyckel för detta syfte.\n"
 
-#: g10/keygen.c:1779 g10/keygen.c:1880
+#: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
 #, c-format
 msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:1823 g10/sig-check.c:297 g10/sign.c:169
+#: g10/keygen.c:2320 g10/sign.c:257
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1635,7 +1935,7 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1825 g10/sig-check.c:299 g10/sign.c:171
+#: g10/keygen.c:2322 g10/sign.c:259
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -1643,307 +1943,416 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:1858
+#: g10/keygen.c:2331
+msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
+msgstr "OSERVERA: att skapa undernycklar till v3-nycklar bryter mot OpenPGP\n"
+
+#: g10/keygen.c:2360
 msgid "Really create? "
 msgstr "Vill du verkligen skapa? "
 
-#: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:179 g10/openfile.c:289 g10/tdbio.c:454
-#: g10/tdbio.c:515
+#: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:762
+msgid "--output doesn't work for this command\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:177 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:301 g10/tdbio.c:496
+#: g10/tdbio.c:557
 #, c-format
 msgid "%s: can't open: %s\n"
 msgstr "%s: kan inte öppna: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:164
+#: g10/encode.c:205 g10/sign.c:1035
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "fel vid skapandet av lösenordsfras: %s\n"
 
-#: g10/encode.c:222 g10/encode.c:354
+#: g10/encode.c:210
+msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:229 g10/encode.c:486
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' already compressed\n"
+msgstr "%lu nycklar behandlade\n"
+
+#: g10/encode.c:295 g10/encode.c:520
 #, c-format
 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
 msgstr "%s: VARNING: tom fil\n"
 
-#: g10/encode.c:320
+#: g10/encode.c:406
+msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:422
 #, c-format
 msgid "reading from `%s'\n"
 msgstr "läser från \"%s\"\n"
 
-#: g10/encode.c:527
+#: g10/encode.c:456
+msgid ""
+"unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:467 g10/encode.c:644
 #, c-format
-msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
-msgstr "%s/%s krypterad för: %s\n"
+msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:558 g10/sign.c:758
+#, fuzzy, c-format
+msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "OBSERVERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
 
-#: g10/delkey.c:64 g10/export.c:153 g10/keyedit.c:94
+#: g10/encode.c:703
 #, c-format
-msgid "%s: user not found: %s\n"
-msgstr "%s: hittade inte användaren: %s\n"
+msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/encode.c:735
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
+msgstr "%s/%s krypterad för: %s\n"
+
+#: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2289
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key `%s' not found: %s\n"
+msgstr "användaren \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/export.c:164
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading keyblock: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/export.c:222
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden RFC2440 - överhoppad\n"
 
-#: g10/export.c:175
+#: g10/export.c:238
 #, c-format
 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
 msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppad\n"
 
-#: g10/export.c:225
+#: g10/export.c:246
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
+msgstr "nyckeln %08lX: ny nyckel - överhoppad\n"
+
+#: g10/export.c:347
 msgid "WARNING: nothing exported\n"
 msgstr "VARNING: exporterade ingenting\n"
 
-#: g10/getkey.c:212
+#: g10/getkey.c:151
 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
 msgstr "för många poster i pk-cachen - inaktiverad\n"
 
-#: g10/getkey.c:445
-msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
-msgstr "för många poster i unk-cachen - inaktiverad\n"
+#. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
+#. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
+#: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2393
+msgid "[User id not found]"
+msgstr "[Hittade inte användaridentiteten]"
+
+#: g10/getkey.c:1438
+#, c-format
+msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/getkey.c:2189
+#: g10/getkey.c:2109
 #, c-format
 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
 msgstr "använder sekundära nyckeln %08lX istället för primärnyckeln %08lX\n"
 
-#: g10/getkey.c:2230 g10/trustdb.c:578
+#: g10/getkey.c:2156
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppade över\n"
 
-#: g10/getkey.c:2513
-#, fuzzy
-msgid "[User id not found]"
-msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
-
-#: g10/import.c:182
+#: g10/import.c:258
 #, c-format
 msgid "skipping block of type %d\n"
 msgstr "hoppar över block av typen %d\n"
 
-#: g10/import.c:189 g10/trustdb.c:1817 g10/trustdb.c:1858
+#: g10/import.c:267
 #, c-format
 msgid "%lu keys so far processed\n"
 msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
 
-#: g10/import.c:194
+#: g10/import.c:272
 #, c-format
 msgid "error reading `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/import.c:204
+#: g10/import.c:284
 #, c-format
 msgid "Total number processed: %lu\n"
 msgstr "  Totalt antal behandlade enheter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:206
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:286
+#, c-format
 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
-msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
+msgstr "          överhoppade nya nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:209
+#: g10/import.c:289
 #, c-format
 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
 msgstr "         utan användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:211
+#: g10/import.c:291
 #, c-format
 msgid "              imported: %lu"
 msgstr "                      importerade: %lu"
 
-#: g10/import.c:217
+#: g10/import.c:297
 #, c-format
 msgid "             unchanged: %lu\n"
 msgstr "                      oförändrade: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:219
+#: g10/import.c:299
 #, c-format
 msgid "          new user IDs: %lu\n"
 msgstr "          nya användaridentiteter: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:221
+#: g10/import.c:301
 #, c-format
 msgid "           new subkeys: %lu\n"
 msgstr "                 nya undernycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:223
+#: g10/import.c:303
 #, c-format
 msgid "        new signatures: %lu\n"
 msgstr "                   nya signaturer: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:225
+#: g10/import.c:305
 #, c-format
 msgid "   new key revocations: %lu\n"
 msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:227
+#: g10/import.c:307
 #, c-format
 msgid "      secret keys read: %lu\n"
 msgstr "      antal lästa hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:229
+#: g10/import.c:309
 #, c-format
 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
 msgstr "antal importerade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:231
+#: g10/import.c:311
 #, c-format
 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
 msgstr "antal oförändrade hemliga nycklar: %lu\n"
 
-#: g10/import.c:389 g10/import.c:568
+#: g10/import.c:313
+#, fuzzy, c-format
+msgid "          not imported: %lu\n"
+msgstr "                      importerade: %lu"
+
+#: g10/import.c:581 g10/import.c:830
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet\n"
 
-#: g10/import.c:403
+#: g10/import.c:597
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
+
+# vad innebär fnutten i slutet?
+#: g10/import.c:612
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
+msgstr "nyckel %08lX: accepterade icke självsignerad användaridentitet '"
+
+#: g10/import.c:619
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
 msgstr "nyckel %08lX: inga giltiga användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:405
+#: g10/import.c:621
 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
 msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:416 g10/import.c:624
+#: g10/import.c:631 g10/import.c:903
 #, c-format
 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen publik nyckel: %s\n"
 
-#: g10/import.c:421
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/import.c:636
+#, c-format
 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX följer inte standarden RFC2440 - överhoppad\n"
+msgstr "nyckeln %08lX: ny nyckel - överhoppad\n"
 
-#: g10/import.c:429 g10/openfile.c:231 g10/sign.c:440 g10/sign.c:695
+#: g10/import.c:646
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no writable keyring found: %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/import.c:651 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
-#: g10/import.c:433 g10/import.c:480 g10/import.c:578 g10/import.c:667
-#, fuzzy, c-format
-msgid "error writing key: %s\n"
+#: g10/import.c:654 g10/import.c:731 g10/import.c:850 g10/import.c:963
+#, c-format
+msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/import.c:436
-#, c-format
-msgid "key %08lX: public key imported\n"
+#: g10/import.c:663
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
 msgstr "nyckel %08lX: importerade publik nyckel\n"
 
-#: g10/import.c:453
+#: g10/import.c:685
 #, c-format
 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
 msgstr "nyckel %08lX: matchar inte vår lokala kopia\n"
 
-#: g10/import.c:462 g10/import.c:632
+#: g10/import.c:702 g10/import.c:920
 #, c-format
 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
 
-#: g10/import.c:484
+#: g10/import.c:709 g10/import.c:926
 #, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
+msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
+msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
+
+#: g10/import.c:740
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny användaridentitet\n"
 
-#: g10/import.c:487
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
+#: g10/import.c:743
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
 msgstr "nyckel %08lX: %d nya användaridentiteter\n"
 
-#: g10/import.c:490
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
+#: g10/import.c:746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny signatur\n"
 
-#: g10/import.c:493
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
+#: g10/import.c:749
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
 msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/import.c:496
-#, c-format
-msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
+#: g10/import.c:752
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
 msgstr "nyckel %08lX: 1 ny undernyckel\n"
 
-#: g10/import.c:499
-#, c-format
-msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
+#: g10/import.c:755
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
 msgstr "nyckel %08lX: %d nya undernycklar\n"
 
-#: g10/import.c:509
-#, c-format
-msgid "key %08lX: not changed\n"
+#: g10/import.c:774
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
 msgstr "nyckel %08lX: inte förändrad\n"
 
-#: g10/import.c:581
+#: g10/import.c:844
+#, fuzzy, c-format
+msgid "no default secret keyring: %s\n"
+msgstr "ingen förvald publik nyckel\n"
+
+#: g10/import.c:855
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
 msgstr "nyckel %08lX: den hemliga nyckeln är importerad\n"
 
 #. we can't merge secret keys
-#: g10/import.c:585
+#: g10/import.c:861
 #, c-format
 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
 msgstr "nyckel %08lX: finns redan i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/import.c:590
+#: g10/import.c:868
 #, c-format
 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hittade inte den hemliga nyckeln: %s\n"
 
-#: g10/import.c:618
+#: g10/import.c:897
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
 msgstr ""
 "nyckel %08lX: ingen publik nyckel - kan inte tillämpa "
 "återkallelsecertifikatet\n"
 
-#: g10/import.c:643
+#: g10/import.c:937
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltigt återkallelsecertifikat: %s - avvisat\n"
 
-#: g10/import.c:670
-#, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
+#: g10/import.c:969
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat importerat\n"
 
-#: g10/import.c:712
+#: g10/import.c:1017
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen användaridentitet för signaturen\n"
 
-#: g10/import.c:719 g10/import.c:743
-#, c-format
-msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
+#: g10/import.c:1030
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för publik nyckel ej stödd\n"
 
-#: g10/import.c:720
-#, c-format
-msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
+#: g10/import.c:1032
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig självsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:735
+#: g10/import.c:1047
 #, c-format
 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:744
+#: g10/import.c:1055 g10/import.c:1096
+#, c-format
+msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
+msgstr "nyckel %08lX: algoritmen för publik nyckel ej stödd\n"
+
+#: g10/import.c:1056
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
 msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
-# vad innebär fnutten i slutet?
-#: g10/import.c:771
-#, c-format
-msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
-msgstr "nyckel %08lX: accepterade icke självsignerad användaridentitet '"
+#. Delete the last binding
+#. sig since this one is
+#. newer
+#: g10/import.c:1068
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
+
+#: g10/import.c:1088
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: no subkey for key revocation\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ingen undernyckel för nyckelbindning\n"
+
+#: g10/import.c:1097
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: invalid subkey revocation\n"
+msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av undernyckel\n"
+
+#. Delete the last revocation
+#. sig since this one is
+#. newer
+#: g10/import.c:1108
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: removed multiple subkey revocation\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ogiltig undernyckelbindning\n"
 
-#: g10/import.c:800
+#: g10/import.c:1145
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över användaridentitet '"
 
-#: g10/import.c:823
+#: g10/import.c:1168
 #, c-format
 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
 msgstr "nyckel %08lX: hoppade över undernyckel\n"
@@ -1952,93 +2361,205 @@ msgstr "nyckel %08lX: hoppade 
 #. * to import non-exportable signature when we have the
 #. * the secret key used to create this signature - it
 #. * seems that this makes sense
-#: g10/import.c:848
+#: g10/import.c:1194
 #, c-format
 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
 msgstr "nyckel %08lX: icke exporterbar signatur (klass %02x) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:857
+#: g10/import.c:1203
 #, c-format
 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
 msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat på fel plats - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:865
+#: g10/import.c:1220
 #, c-format
 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
 msgstr "nyckel %08lX: felaktigt återkallelsecertifikat: %s - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:965
+#: g10/import.c:1232
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
+msgstr "nyckel %08lX: återkallelsecertifikat på fel plats - hoppade över\n"
+
+#: g10/import.c:1330
 #, c-format
 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr "nyckel %08lX: användaridentitet hittades två gånger - slog ihop\n"
 
-#: g10/import.c:1016
+#: g10/import.c:1389
 #, c-format
-msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
-msgstr "nyckel %08lX: lade till återkallelsecertifikat\n"
+msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/import.c:1130 g10/import.c:1183
+#: g10/import.c:1403
 #, c-format
-msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
-msgstr "nyckel %08lX: vår kopia har ingen självsignatur\n"
+msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/import.c:1460
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
+msgstr "nyckel %08lX: lade till återkallelsecertifikat\n"
+
+#: g10/import.c:1491
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
+msgstr "nyckel %08lX: %d nya signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:150
+#: g10/keyedit.c:147
 msgid "[revocation]"
 msgstr "[återkallelse]"
 
-#: g10/keyedit.c:151
+#: g10/keyedit.c:148
 msgid "[self-signature]"
 msgstr "[självsignatur]"
 
-#: g10/keyedit.c:215
+#: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:148
 msgid "1 bad signature\n"
 msgstr "1 felaktig signatur\n"
 
-#: g10/keyedit.c:217
+#: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:150
 #, c-format
 msgid "%d bad signatures\n"
 msgstr "%d felaktiga signaturer\n"
 
-#: g10/keyedit.c:219
+#: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:152
 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom nyckeln saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:221
+#: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:154
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom nycklar saknades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:223
+#: g10/keyedit.c:227 g10/keylist.c:156
 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
 msgstr "1 signatur verifierades inte eftersom ett fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:225
+#: g10/keyedit.c:229 g10/keylist.c:158
 #, c-format
 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
 msgstr "%d signaturer verifierades inte eftersom fel uppstod\n"
 
-#: g10/keyedit.c:227
+#: g10/keyedit.c:231
 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
 msgstr "1 användaridentitet utan giltig självsignatur hittades\n"
 
-#: g10/keyedit.c:229
+#: g10/keyedit.c:233
 #, c-format
 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
 msgstr "%d användaridentiteter utan giltig självsignatur hittades\n"
 
-#. Fixme: see whether there is a revocation in which
-#. * case we should allow to sign it again.
-#: g10/keyedit.c:311
+#: g10/keyedit.c:360
+#, fuzzy, c-format
+msgid "User ID \"%s\" is revoked."
+msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:367 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:542 g10/keyedit.c:1140
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
+msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
+
+#: g10/keyedit.c:375 g10/keyedit.c:490 g10/keyedit.c:1146
+msgid "  Unable to sign.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:380
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
+
+#: g10/keyedit.c:399
+#, c-format
+msgid ""
+"The self-signature on \"%s\"\n"
+"is a PGP 2.x-style signature.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:408
+msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
+msgstr ""
+
+#. It's a local sig, and we want to make a
+#. exportable sig.
+#: g10/keyedit.c:422
 #, c-format
-msgid "Already signed by key %08lX\n"
+msgid ""
+"Your current signature on \"%s\"\n"
+"is a local signature.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:426
+msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:446
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
+msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
+
+#: g10/keyedit.c:450
+#, fuzzy, c-format
+msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
 msgstr "Redan signerad av nyckeln %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:319
+#: g10/keyedit.c:463
 #, c-format
 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
 msgstr "Det finns inget att signera med nyckeln %08lX\n"
 
-#: g10/keyedit.c:328
+#: g10/keyedit.c:478
+#, fuzzy
+msgid "This key has expired!"
+msgstr "Notera: Denna nyckel har gått ut!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key is due to expire on %s.\n"
+msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:502
+msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:535
+msgid ""
+"You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
+"mode.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:537
+msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:560
+msgid ""
+"How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
+"belongs\n"
+"to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:564
+#, c-format
+msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:566
+#, c-format
+msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:568
+#, c-format
+msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:570
+#, c-format
+msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:595
 msgid ""
 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
 "with your key: \""
@@ -2046,41 +2567,94 @@ msgstr ""
 "Är du verkligen säker på att du vill signera denna nyckel\n"
 "med din nyckel: \""
 
-#: g10/keyedit.c:337
+#: g10/keyedit.c:604
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"This will be a self-signature.\n"
+msgstr "detta kan bero på att det saknas en självsignatur\n"
+
+#: g10/keyedit.c:608
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:613
+#, fuzzy
+msgid ""
+"\n"
+"WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
+msgstr ""
+"Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:620
+#, fuzzy
 msgid ""
+"\n"
 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
+msgstr ""
+"Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
+"\n"
+
+#: g10/keyedit.c:624
+#, fuzzy
+msgid ""
 "\n"
+"The signature will be marked as non-revocable.\n"
 msgstr ""
 "Signaturen kommer att markeras som icke exporterbar.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:342
+#: g10/keyedit.c:629
+msgid ""
+"\n"
+"I have not checked this key at all.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:633
+msgid ""
+"\n"
+"I have checked this key casually.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:637
+msgid ""
+"\n"
+"I have checked this key very carefully.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:646
 msgid "Really sign? "
 msgstr "Vill du verkligen signera? "
 
-#: g10/keyedit.c:368 g10/keyedit.c:1864 g10/keyedit.c:1926 g10/sign.c:193
+#: g10/keyedit.c:688 g10/keyedit.c:3064 g10/keyedit.c:3126 g10/sign.c:308
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:422
+#: g10/keyedit.c:744
 msgid "This key is not protected.\n"
 msgstr "Denna nyckel är inte skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:426
+#: g10/keyedit.c:748
 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
 msgstr "De hemliga delarna av den primära nyckeln är inte tillgängliga.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:430
+#: g10/keyedit.c:752
 msgid "Key is protected.\n"
 msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:450
+#: g10/keyedit.c:772
 #, c-format
 msgid "Can't edit this key: %s\n"
 msgstr "Kan inte redigera denna nyckel: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:455
+#: g10/keyedit.c:778
 msgid ""
 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
 "\n"
@@ -2088,7 +2662,7 @@ msgstr ""
 "Skriv in den nya lösenordsfrasen för denna hemliga nyckel.\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:467
+#: g10/keyedit.c:792
 msgid ""
 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
 "\n"
@@ -2096,424 +2670,594 @@ msgstr ""
 "Du vill inte ha någon lösenordsfras - detta är sannolikt en dålig idé!\n"
 "\n"
 
-#: g10/keyedit.c:470
+#: g10/keyedit.c:795
 msgid "Do you really want to do this? "
 msgstr "Vill du verkligen göra detta? "
 
-#: g10/keyedit.c:534
+#: g10/keyedit.c:859
 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
 msgstr "flyttar en nyckelsignatur till den rätta platsen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:575
+#: g10/keyedit.c:901
 msgid "quit this menu"
 msgstr "avsluta denna meny"
 
-#: g10/keyedit.c:576
+#: g10/keyedit.c:902
 msgid "q"
 msgstr "q"
 
-#: g10/keyedit.c:577
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "save"
 msgstr "save"
 
-#: g10/keyedit.c:577
+#: g10/keyedit.c:903
 msgid "save and quit"
 msgstr "spara och avsluta"
 
-#: g10/keyedit.c:578
+#: g10/keyedit.c:904
 msgid "help"
 msgstr "help"
 
-#: g10/keyedit.c:578
+#: g10/keyedit.c:904
 msgid "show this help"
 msgstr "visa denna hjälp"
 
 # skall dessa översättas?
-#: g10/keyedit.c:580
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "fpr"
 msgstr "fpr"
 
-#: g10/keyedit.c:580
+#: g10/keyedit.c:906
 msgid "show fingerprint"
 msgstr "visa fingeravtryck"
 
-#: g10/keyedit.c:581
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "list"
 msgstr "list"
 
-#: g10/keyedit.c:581
+#: g10/keyedit.c:907
 msgid "list key and user IDs"
 msgstr "räkna upp nycklar och användaridentiteter"
 
-#: g10/keyedit.c:582
+#: g10/keyedit.c:908
 msgid "l"
 msgstr "l"
 
-#: g10/keyedit.c:583
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "uid"
 msgstr "uid"
 
-#: g10/keyedit.c:583
+#: g10/keyedit.c:909
 msgid "select user ID N"
 msgstr "välj användaridentitet N"
 
-#: g10/keyedit.c:584
+#: g10/keyedit.c:910
 msgid "key"
 msgstr "key"
 
-#: g10/keyedit.c:584
+#: g10/keyedit.c:910
 msgid "select secondary key N"
 msgstr "välj sekundär nyckel N"
 
-#: g10/keyedit.c:585
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "check"
 msgstr "check"
 
-#: g10/keyedit.c:585
+#: g10/keyedit.c:911
 msgid "list signatures"
 msgstr "räkna upp signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:586
+#: g10/keyedit.c:912
 msgid "c"
 msgstr "c"
 
-#: g10/keyedit.c:587
+#: g10/keyedit.c:913
 msgid "sign"
 msgstr "sign"
 
-#: g10/keyedit.c:587
+#: g10/keyedit.c:913
 msgid "sign the key"
 msgstr "signera nyckeln"
 
-#: g10/keyedit.c:588
+#: g10/keyedit.c:914
 msgid "s"
 msgstr "s"
 
-#: g10/keyedit.c:589
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "lsign"
 msgstr "lsign"
 
-#: g10/keyedit.c:589
+#: g10/keyedit.c:915
 msgid "sign the key locally"
 msgstr "signera nyckeln lokalt"
 
-#: g10/keyedit.c:590
+#: g10/keyedit.c:916
+#, fuzzy
+msgid "nrsign"
+msgstr "sign"
+
+#: g10/keyedit.c:916
+#, fuzzy
+msgid "sign the key non-revocably"
+msgstr "signera nyckeln lokalt"
+
+#: g10/keyedit.c:917
+#, fuzzy
+msgid "nrlsign"
+msgstr "lsign"
+
+#: g10/keyedit.c:917
+#, fuzzy
+msgid "sign the key locally and non-revocably"
+msgstr "signera nyckeln lokalt"
+
+#: g10/keyedit.c:918
 msgid "debug"
 msgstr "debug"
 
-#: g10/keyedit.c:591
+#: g10/keyedit.c:919
 msgid "adduid"
 msgstr "adduid"
 
-#: g10/keyedit.c:591
+#: g10/keyedit.c:919
 msgid "add a user ID"
 msgstr "lägg till en användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:592
+#: g10/keyedit.c:920
+msgid "addphoto"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:920
+#, fuzzy
+msgid "add a photo ID"
+msgstr "lägg till en användaridentitet"
+
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "deluid"
 msgstr "deluid"
 
-#: g10/keyedit.c:592
+#: g10/keyedit.c:921
 msgid "delete user ID"
 msgstr "ta bort en användaridentitet"
 
-#: g10/keyedit.c:593
+#. delphoto is really deluid in disguise
+#: g10/keyedit.c:923
+msgid "delphoto"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "addkey"
 msgstr "addkey"
 
-#: g10/keyedit.c:593
+#: g10/keyedit.c:924
 msgid "add a secondary key"
 msgstr "lägg till en sekundär nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:594
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "delkey"
 msgstr "delkey"
 
-#: g10/keyedit.c:594
+#: g10/keyedit.c:925
 msgid "delete a secondary key"
 msgstr "ta bort en sekundär nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:595
+#: g10/keyedit.c:926
+#, fuzzy
+msgid "addrevoker"
+msgstr "addkey"
+
+#: g10/keyedit.c:926
+#, fuzzy
+msgid "add a revocation key"
+msgstr "lägg till en sekundär nyckel"
+
+#: g10/keyedit.c:927
 msgid "delsig"
 msgstr "delsig"
 
-#: g10/keyedit.c:595
+#: g10/keyedit.c:927
 msgid "delete signatures"
 msgstr "ta bort signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:596
+#: g10/keyedit.c:928
 msgid "expire"
 msgstr "expire"
 
-#: g10/keyedit.c:596
+#: g10/keyedit.c:928
 msgid "change the expire date"
 msgstr "ändra utgångsdatum"
 
-#: g10/keyedit.c:597
+#: g10/keyedit.c:929
+msgid "primary"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:929
+msgid "flag user ID as primary"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:930
 msgid "toggle"
 msgstr "toggle"
 
-#: g10/keyedit.c:597
+#: g10/keyedit.c:930
 msgid "toggle between secret and public key listing"
 msgstr "hoppa mellan utskrift av hemliga och publika nycklar"
 
-#: g10/keyedit.c:599
+#: g10/keyedit.c:932
 msgid "t"
 msgstr "t"
 
-#: g10/keyedit.c:600
+#: g10/keyedit.c:933
 msgid "pref"
 msgstr "pref"
 
-#: g10/keyedit.c:600
-msgid "list preferences"
+#: g10/keyedit.c:933
+#, fuzzy
+msgid "list preferences (expert)"
+msgstr "skriv ut inställningar"
+
+#: g10/keyedit.c:934
+msgid "showpref"
+msgstr "showpref"
+
+#: g10/keyedit.c:934
+#, fuzzy
+msgid "list preferences (verbose)"
+msgstr "skriv ut inställningar"
+
+#: g10/keyedit.c:935
+#, fuzzy
+msgid "setpref"
+msgstr "pref"
+
+#: g10/keyedit.c:935
+#, fuzzy
+msgid "set preference list"
+msgstr "skriv ut inställningar"
+
+#: g10/keyedit.c:936
+#, fuzzy
+msgid "updpref"
+msgstr "pref"
+
+#: g10/keyedit.c:936
+#, fuzzy
+msgid "updated preferences"
 msgstr "skriv ut inställningar"
 
-#: g10/keyedit.c:601
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "passwd"
 msgstr "passwd"
 
-#: g10/keyedit.c:601
+#: g10/keyedit.c:937
 msgid "change the passphrase"
 msgstr "ändra lösenordsfrasen"
 
-#: g10/keyedit.c:602
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "trust"
 msgstr "trust"
 
 # originalet borde ha ett value
-#: g10/keyedit.c:602
+#: g10/keyedit.c:938
 msgid "change the ownertrust"
 msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
 
-#: g10/keyedit.c:603
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "revsig"
 msgstr "revsig"
 
-#: g10/keyedit.c:603
+#: g10/keyedit.c:939
 msgid "revoke signatures"
 msgstr "återkalla signaturer"
 
-#: g10/keyedit.c:604
+#: g10/keyedit.c:940
 msgid "revkey"
 msgstr "revkey"
 
-#: g10/keyedit.c:604
+#: g10/keyedit.c:940
 msgid "revoke a secondary key"
 msgstr "återkalla en sekundär nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:605
+#: g10/keyedit.c:941
 msgid "disable"
 msgstr "disable"
 
-#: g10/keyedit.c:605
+#: g10/keyedit.c:941
 msgid "disable a key"
 msgstr "deaktivera en nyckel"
 
-#: g10/keyedit.c:606
+#: g10/keyedit.c:942
 msgid "enable"
 msgstr "enable"
 
-#: g10/keyedit.c:606
+#: g10/keyedit.c:942
 msgid "enable a key"
 msgstr "aktivera en nyckel"
 
-#: g10/delkey.c:103 g10/keyedit.c:624
+#: g10/keyedit.c:943
+msgid "showphoto"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:943
+msgid "show photo ID"
+msgstr ""
+
+#: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:963
 msgid "can't do that in batchmode\n"
 msgstr "kan ej göra detta i batch-läge\n"
 
-#. check that they match
-#. fixme: check that they both match
-#: g10/keyedit.c:659
+#: g10/keyedit.c:1000
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1018
 msgid "Secret key is available.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln finns tillgänglig.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:688
+#: g10/keyedit.c:1049
 msgid "Command> "
 msgstr "Kommando> "
 
-#: g10/keyedit.c:718
+#: g10/keyedit.c:1081
 msgid "Need the secret key to do this.\n"
 msgstr "Den hemliga nyckeln behövs för att göra detta.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:722
+#: g10/keyedit.c:1085
 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
 msgstr "Använd kommandot \"toggle\" först.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:769
+#: g10/keyedit.c:1134
+#, fuzzy
+msgid "Key is revoked."
+msgstr "Nyckeln är skyddad.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1153
 msgid "Really sign all user IDs? "
 msgstr "Vill du verkligen signera alla användaridentiteter? "
 
-#: g10/keyedit.c:770
+#: g10/keyedit.c:1154
 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
 msgstr "Tips: Välj det användarid du vill signera\n"
 
-#: g10/keyedit.c:802 g10/keyedit.c:984
+#: g10/keyedit.c:1179
 #, c-format
-msgid "update of trustdb failed: %s\n"
-msgstr "uppdateringen av tillitsdatabasen misslyckades: %s\n"
+msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:813 g10/keyedit.c:834
+#: g10/keyedit.c:1199 g10/keyedit.c:1220
 msgid "You must select at least one user ID.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:815
+#: g10/keyedit.c:1201
 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
 msgstr "Du kan inte ta bort den sista användaridentiteten!\n"
 
-#: g10/keyedit.c:818
+#: g10/keyedit.c:1204
 msgid "Really remove all selected user IDs? "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
 
-#: g10/keyedit.c:819
+#: g10/keyedit.c:1205
 msgid "Really remove this user ID? "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna användaridentitet? "
 
-#: g10/keyedit.c:855 g10/keyedit.c:877
+#: g10/keyedit.c:1243 g10/keyedit.c:1280
 msgid "You must select at least one key.\n"
 msgstr "Du måste välja åtminstone en nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:859
+#: g10/keyedit.c:1247
 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort valda nycklar? "
 
-#: g10/keyedit.c:860
+#: g10/keyedit.c:1248
 msgid "Do you really want to delete this key? "
 msgstr "Vill du verkligen ta bort denna nyckel? "
 
-#: g10/keyedit.c:881
+#: g10/keyedit.c:1284
 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
 msgstr "Vill du verkligen återkalla de valda nycklarna? "
 
-#: g10/keyedit.c:882
+#: g10/keyedit.c:1285
 msgid "Do you really want to revoke this key? "
 msgstr "Vill du verkligen återkalla denna nyckel? "
 
-#: g10/keyedit.c:948
+#: g10/keyedit.c:1354
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
+msgstr "Vill du verkligen ta bort alla valda användaridentiteter? "
+
+#: g10/keyedit.c:1356
+#, fuzzy
+msgid "Really update the preferences? "
+msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
+
+#: g10/keyedit.c:1394
 msgid "Save changes? "
 msgstr "Spara ändringarna? "
 
-#: g10/keyedit.c:951
+#: g10/keyedit.c:1397
 msgid "Quit without saving? "
 msgstr "Avsluta utan att spara? "
 
-#: g10/keyedit.c:962
+#: g10/keyedit.c:1408
 #, c-format
 msgid "update failed: %s\n"
 msgstr "uppdateringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:969
+#: g10/keyedit.c:1415
 #, c-format
 msgid "update secret failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att uppdatera hemligheten: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:976
+#: g10/keyedit.c:1422
 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
 msgstr "Nyckeln är oförändrad så det behövs ingen uppdatering.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:991
+#: g10/keyedit.c:1434
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
 msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1074 g10/keyedit.c:1100
+#: g10/keyedit.c:1750
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This key may be revoked by %s key "
+msgstr "VARNING: Denna nyckel har återkallats av sin ägare!\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1754
+msgid " (sensitive)"
+msgstr ""
+
+#. Note, we use the same format string as in other show
+#. functions to make the translation job easier.
+#: g10/keyedit.c:1760 g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1871 g10/keyedit.c:1886
 #, c-format
 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  skapad: %s går ut: %s"
 
-#: g10/keyedit.c:1083
+#: g10/keyedit.c:1769
 #, c-format
 msgid " trust: %c/%c"
-msgstr ""
+msgstr " tillit: %c/%c"
 
-#: g10/keyedit.c:1087
+#: g10/keyedit.c:1773
 msgid "This key has been disabled"
 msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
 
-#: g10/keyedit.c:1116
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/keyedit.c:1802
+#, c-format
 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
-msgstr "nyckeln %08lX: en undernyckel har återkallats!\n"
+msgstr "rev! en undernyckel har återkallats: %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1119
-#, fuzzy
+#: g10/keyedit.c:1805
 msgid "rev- faked revocation found\n"
-msgstr "     nya återkallelser av nycklar: %lu\n"
+msgstr "rev- hittade felaktig återkallelse\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1121
+#: g10/keyedit.c:1807
 #, c-format
 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
+msgstr "rev? problem vid kontroll av återkallandet: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:1837
+msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:1845
+msgid ""
+"Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
+"unless you restart the program.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2001
+msgid ""
+"WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
+"versions\n"
+"         of PGP to reject this key.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2006
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
+msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
+
+#: g10/keyedit.c:2012
+msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/keyedit.c:1359
+#: g10/keyedit.c:2147
 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna korrekta signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:1363
+#: g10/keyedit.c:2157
 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna ogiltiga signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:1367
+#: g10/keyedit.c:2161
 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
 msgstr "Vill du radera denna okända signatur? (j/N/a)"
 
-#: g10/keyedit.c:1373
+#: g10/keyedit.c:2167
 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
 msgstr "Vill du radera denna självsignatur? (j/N)"
 
 # skulle lika gärna kunna heta 1 signatur va?
-#: g10/keyedit.c:1387
+#: g10/keyedit.c:2181
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signature.\n"
 msgstr "Raderade %d signatur.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1388
+#: g10/keyedit.c:2182
 #, c-format
 msgid "Deleted %d signatures.\n"
 msgstr "Raderade %d signaturer.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1391
+#: g10/keyedit.c:2185
 msgid "Nothing deleted.\n"
 msgstr "Ingenting raderat.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1460
+#: g10/keyedit.c:2281
+#, fuzzy
+msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
+msgstr "Ange storleken på nyckeln"
+
+#: g10/keyedit.c:2296
+msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
+msgstr ""
+
+#. This actually causes no harm (after all, a key that
+#. designates itself as a revoker is the same as a
+#. regular key), but it's easy enough to check.
+#: g10/keyedit.c:2306
+msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:2393
 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
 msgstr "Tag bort markeringar från de hemliga nycklarna.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1466
+#: g10/keyedit.c:2399
 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
 msgstr "Välj som mest en sekundär nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1470
+#: g10/keyedit.c:2403
 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
 msgstr "Ändrar giltighetstid för en sekundär nyckel.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1472
+#: g10/keyedit.c:2405
 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
 msgstr "Ändrar giltighetstid för den primära nyckeln.\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1514
+#: g10/keyedit.c:2447
 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
 msgstr "Du kan inte ändra giltighetsdatum för en v3-nyckel\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1530
+#: g10/keyedit.c:2463
 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
 msgstr "Det finns ingen motsvarande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1591
+#: g10/keyedit.c:2546
+#, fuzzy
+msgid "Please select exactly one user ID.\n"
+msgstr "Du måste välja åtminstone en användaridentitet.\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2583 g10/keyedit.c:2690
+#, fuzzy, c-format
+msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
+msgstr "nyckel %08lX: ogiltig självsignatur\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2750
 #, c-format
 msgid "No user ID with index %d\n"
 msgstr "Ingen användaridentitet med index %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1637
+#: g10/keyedit.c:2796
 #, c-format
 msgid "No secondary key with index %d\n"
 msgstr "Ingen sekundär nyckel med index %d\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1735
+#: g10/keyedit.c:2910
 msgid "user ID: \""
 msgstr "användaridentitet: \""
 
-#: g10/keyedit.c:1738
+#: g10/keyedit.c:2915
 #, c-format
 msgid ""
 "\"\n"
@@ -2522,54 +3266,157 @@ msgstr ""
 "\"\n"
 "signerad med din nyckel %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1742
-msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
+#: g10/keyedit.c:2918
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"\"\n"
+"locally signed with your key %08lX at %s\n"
+msgstr ""
+"\"\n"
+"signerad med din nyckel %08lX %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2923
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This signature expired on %s.\n"
+msgstr "%s-signatur från: %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:2927
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
+msgstr "Vill du verkligen återkalla denna nyckel? "
+
+#: g10/keyedit.c:2931
+#, fuzzy
+msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
 msgstr "Vill du skapa ett återkallelsecertifikat för denna signatur? (j/N)"
 
 #. FIXME: detect duplicates here
-#: g10/keyedit.c:1766
+#: g10/keyedit.c:2956
 msgid "You have signed these user IDs:\n"
 msgstr "Du har signerat följande användaridentiteter:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1780 g10/keyedit.c:1815
-#, c-format
-msgid "   signed by %08lX at %s\n"
+#: g10/keyedit.c:2975
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
 msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1785
+#: g10/keyedit.c:2983
 #, c-format
 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
 msgstr "   återkallad av %08lX %s\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1805
+#: g10/keyedit.c:3003
 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
 msgstr "Du står i begrepp att återkalla dessa signaturer:\n"
 
-#: g10/keyedit.c:1823
-msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
+#: g10/keyedit.c:3013
+#, fuzzy, c-format
+msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
+msgstr "   signerad av %08lX %s\n"
+
+#: g10/keyedit.c:3015
+msgid " (non-exportable)"
+msgstr ""
+
+#: g10/keyedit.c:3022
+#, fuzzy
+msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
 msgstr "Vill du verkligen skapa återkallelsecertifikaten? (j/N)"
 
-#: g10/keyedit.c:1852
+#: g10/keyedit.c:3052
 msgid "no secret key\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckel\n"
 
-#: g10/keylist.c:158
+#: g10/keyedit.c:3207
+#, c-format
+msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/keylist.c:91
 #, fuzzy
-msgid "invalid"
-msgstr "felaktigt skal"
+msgid "Critical signature policy: "
+msgstr "%s-signatur från: %s\n"
 
-#: g10/keylist.c:178
+#: g10/keylist.c:93
 #, fuzzy
-msgid "revoked"
-msgstr "revkey"
+msgid "Signature policy: "
+msgstr "%s-signatur från: %s\n"
 
-#. of subkey
-#: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
-#, c-format
-msgid " [expires: %s]"
-msgstr "[går ut: %s]"
+#: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:768 g10/mainproc.c:777
+msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
+msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
 
-#: g10/mainproc.c:212
+#: g10/keylist.c:127
+#, fuzzy
+msgid "Critical signature notation: "
+msgstr "Notation: "
+
+#: g10/keylist.c:129
+#, fuzzy
+msgid "Signature notation: "
+msgstr "Notation: "
+
+#: g10/keylist.c:136
+msgid "not human readable"
+msgstr ""
+
+#: g10/keylist.c:225
+msgid "Keyring"
+msgstr ""
+
+#. of subkey
+#: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:904
+#, c-format
+msgid " [expires: %s]"
+msgstr "[går ut: %s]"
+
+#: g10/keylist.c:1001
+#, fuzzy
+msgid "Primary key fingerprint:"
+msgstr "räkna upp nycklar och fingeravtryck"
+
+#: g10/keylist.c:1003
+#, fuzzy
+msgid "     Subkey fingerprint:"
+msgstr "           Fingeravtryck:"
+
+#: g10/keylist.c:1010
+#, fuzzy
+msgid " Primary key fingerprint:"
+msgstr "           Fingeravtryck:"
+
+#: g10/keylist.c:1012
+#, fuzzy
+msgid "      Subkey fingerprint:"
+msgstr "           Fingeravtryck:"
+
+#. use tty
+#: g10/keylist.c:1016 g10/keylist.c:1020
+#, fuzzy
+msgid "     Key fingerprint ="
+msgstr "           Fingeravtryck:"
+
+#: g10/mainproc.c:248
+#, c-format
+msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:258
+#, fuzzy, c-format
+msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
+msgstr "felaktig hash-algoritm \"%s\"\n"
+
+#: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:287
+#, c-format
+msgid "%s encrypted data\n"
+msgstr "%s krypterad data\n"
+
+#: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:289
+#, c-format
+msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
+msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
+
+#: g10/mainproc.c:317
 #, c-format
 msgid "public key is %08lX\n"
 msgstr "den publika nyckeln är %08lX\n"
@@ -2581,196 +3428,259 @@ msgstr "den publika nyckeln 
 # rätt publik nyckel att kryptera datat med. Jag tycker
 # inte att svenska översättningen är mycket obskyrare än engelska
 # originalet iallafall.
-#: g10/mainproc.c:247
+#: g10/mainproc.c:363
 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
 msgstr "data krypterad med publik nyckel: korrekt krypteringsnyckel\n"
 
-#: g10/mainproc.c:280
+#: g10/mainproc.c:415
 #, c-format
 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
 msgstr "krypterad med %u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:290
+#: g10/mainproc.c:425
 #, c-format
 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
 msgstr "krypterad med %s-nyckel, ID %08lX\n"
 
-#: g10/mainproc.c:296
-msgid "no secret key for decryption available\n"
-msgstr "det finns ingen hemlig nyckel tillgänglig för dekryptering\n"
-
-#: g10/mainproc.c:305
+#: g10/mainproc.c:439
 #, c-format
 msgid "public key decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekryptering med publik nyckel misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:342
+#: g10/mainproc.c:466 g10/mainproc.c:485
+#, fuzzy, c-format
+msgid "assuming %s encrypted data\n"
+msgstr "%s krypterad data\n"
+
+#: g10/mainproc.c:473
+#, c-format
+msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:503
 msgid "decryption okay\n"
 msgstr "dekrypteringen lyckades\n"
 
-#: g10/mainproc.c:347
+#: g10/mainproc.c:510
 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
 msgstr "VARNING: det krypterade meddelandet har ändrats!\n"
 
-#: g10/mainproc.c:352
+#: g10/mainproc.c:516
 #, c-format
 msgid "decryption failed: %s\n"
 msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:371
+#: g10/mainproc.c:535
 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
-msgstr "NOTERA: avsändaren efterfrågade \"endast-för-dina-ögon\"\n"
+msgstr "OBSERVERA: avsändaren efterfrågade \"endast-för-dina-ögon\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:373
+#: g10/mainproc.c:537
 #, c-format
 msgid "original file name='%.*s'\n"
 msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
-#: g10/mainproc.c:538
+#: g10/mainproc.c:712
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
 msgstr ""
 "fristående återkallelsecertifikat - använd \"gpg --import\" för\n"
 "att applicera\n"
 
-#: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
-msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
-msgstr "VARNING: ogiltig notationsdata hittades\n"
-
-#: g10/mainproc.c:637
+#: g10/mainproc.c:780
 msgid "Notation: "
 msgstr "Notation: "
 
 # finns det någon bra svensk översättning av policy?
-#: g10/mainproc.c:644
+#: g10/mainproc.c:792
 msgid "Policy: "
 msgstr "Policy: "
 
-#: g10/mainproc.c:1074
+#: g10/mainproc.c:1247
 msgid "signature verification suppressed\n"
 msgstr "signaturen verifierades inte\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1080
+#. plaintext before signatures but no one-pass packets
+#: g10/mainproc.c:1289 g10/mainproc.c:1299
+msgid "can't handle these multiple signatures\n"
+msgstr "kan inte hantera dessa multipla signaturer\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1310
 #, c-format
 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
 msgstr "Signerades %.*s med hjälp av %s-nyckeln med ID %08lX\n"
 
-#. just in case that we have no userid
-#: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
+#: g10/mainproc.c:1359 g10/mainproc.c:1392
 msgid "BAD signature from \""
 msgstr "FELAKTIG signatur från \""
 
-#: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
+#: g10/mainproc.c:1360 g10/mainproc.c:1393
+#, fuzzy
+msgid "Expired signature from \""
+msgstr "Korrekt signatur från \""
+
+#: g10/mainproc.c:1361 g10/mainproc.c:1394
 msgid "Good signature from \""
 msgstr "Korrekt signatur från \""
 
-#: g10/mainproc.c:1109
+#: g10/mainproc.c:1396
+msgid "[uncertain]"
+msgstr ""
+
+#: g10/mainproc.c:1427
 msgid "                aka \""
 msgstr "      även känd som \""
 
-#: g10/mainproc.c:1165
+#: g10/mainproc.c:1488
 #, c-format
 msgid "Can't check signature: %s\n"
 msgstr "Kan inte verifiera signaturen: %s\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1230
+#: g10/mainproc.c:1557 g10/mainproc.c:1573 g10/mainproc.c:1635
+msgid "not a detached signature\n"
+msgstr "ingen frikopplad signatur\n"
+
+#: g10/mainproc.c:1584
 #, c-format
 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
 msgstr "fristående signatur av klassen 0x%02x\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1282
+#: g10/mainproc.c:1641
 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
 msgstr "signatur av den gamla (PGP 2.x) typen\n"
 
-#: g10/mainproc.c:1287
+#: g10/mainproc.c:1648
 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
 msgstr "felaktigt rotpaket hittades i proc_tree()\n"
 
-#: g10/misc.c:86
+#: g10/misc.c:98
 #, c-format
 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
 msgstr "kan inte deaktivera minnesutskrifter: %s\n"
 
-#: g10/misc.c:314
+#: g10/misc.c:162
 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
 msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
 
 # XXX
-#: g10/misc.c:342
-msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
+#: g10/misc.c:192
+msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
+msgstr ""
+"denna chifferalgoritm är förlegad, använd istället en mer normal algoritm!\n"
+
+#: g10/misc.c:300
+msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:301
+msgid ""
+"please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/misc.c:509
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
+
+#: g10/misc.c:513
+#, fuzzy, c-format
+msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
+
+#: g10/misc.c:515
+#, c-format
+msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
 msgstr ""
-"avråder från denna chifferalgoritm, använd istället en mer normal algoritm!\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:115
+#: g10/parse-packet.c:120
 #, c-format
 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
 msgstr "kan inte hantera algoritm %d för publik nyckelhantering\n"
 
-#: g10/parse-packet.c:999
+#: g10/parse-packet.c:1065
 #, c-format
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/passphrase.c:198
+#: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
+msgstr "kunde inte få tillgång till någon gpg-agent i denna session\n"
+
+#: g10/passphrase.c:450
+msgid "can't set client pid for the agent\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/passphrase.c:204
-msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+#: g10/passphrase.c:458
+msgid "can't get server read FD for the agent\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/passphrase.c:465
+msgid "can't get server write FD for the agent\n"
 msgstr ""
 
-#: g10/hkp.c:158 g10/passphrase.c:223
+#: g10/passphrase.c:498
+msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
+msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
+
+#: g10/passphrase.c:511
+#, fuzzy, c-format
+msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
+msgstr "skyddsalgoritmen %d stöds inte\n"
+
+#: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
 #, c-format
 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte ansluta till \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:284 g10/passphrase.c:522
+#: g10/passphrase.c:554
+msgid "communication problem with gpg-agent\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
+#, fuzzy
+msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
+msgstr "problem med agenten: agenten returnerar 0x%lx\n"
+
+#: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
 #, c-format
 msgid " (main key ID %08lX)"
 msgstr " (huvudnyckelns identitet %08lX)"
 
-#: g10/passphrase.c:294
-#, fuzzy, c-format
+#: g10/passphrase.c:641
+#, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
 "\"%.*s\"\n"
 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
 msgstr ""
-"\n"
 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
-"användaren: \""
+"användaren: \"%.*s\"\n"
+"%u-bitars %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:315
-#, fuzzy
+#: g10/passphrase.c:662
 msgid "Enter passphrase\n"
-msgstr "Ange lösenordsfras"
+msgstr "Ange lösenordsfras\n"
 
-#: g10/passphrase.c:317
-#, fuzzy
+#: g10/passphrase.c:664
 msgid "Repeat passphrase\n"
-msgstr "Repetera lösenordsfrasen"
+msgstr "Repetera lösenordsfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:338 g10/passphrase.c:348 g10/passphrase.c:439
-msgid "response from agent too short\n"
-msgstr ""
-
-#: g10/passphrase.c:355
+#: g10/passphrase.c:705
 msgid "passphrase too long\n"
-msgstr ""
+msgstr "lösenordsfrasen är för lång\n"
 
-#: g10/passphrase.c:367
+#: g10/passphrase.c:718
 msgid "invalid response from agent\n"
-msgstr ""
+msgstr "felaktigt svar från agenten\n"
 
-#: g10/passphrase.c:376
+#: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
 msgid "cancelled by user\n"
-msgstr ""
+msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:445
+#: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
-msgstr ""
+msgstr "problem med agenten: agenten returnerar 0x%lx\n"
 
-#: g10/passphrase.c:508
+#: g10/passphrase.c:1003
 msgid ""
 "\n"
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -2780,20 +3690,20 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenordsfras för att låsa upp den hemliga nyckeln för\n"
 "användaren: \""
 
-#: g10/passphrase.c:517
+#: g10/passphrase.c:1012
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
 msgstr "%u-bits  %s-nyckel, ID %08lX, skapad %s"
 
-#: g10/passphrase.c:555
+#: g10/passphrase.c:1063
 msgid "can't query password in batchmode\n"
 msgstr "kan inte fråga efter lösenord i batch-läge\n"
 
-#: g10/passphrase.c:559
+#: g10/passphrase.c:1067
 msgid "Enter passphrase: "
 msgstr "Ange lösenordsfras: "
 
-#: g10/passphrase.c:563
+#: g10/passphrase.c:1071
 msgid "Repeat passphrase: "
 msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
 
@@ -2801,148 +3711,237 @@ msgstr "Repetera l
 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
 msgstr "data sparades inte, använd flaggan \"--output\" för att spara den\n"
 
-#: g10/plaintext.c:324
+#: g10/plaintext.c:108
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/plaintext.c:337
 msgid "Detached signature.\n"
 msgstr "Löskopplad signatur.\n"
 
-#: g10/plaintext.c:328
+#: g10/plaintext.c:341
 msgid "Please enter name of data file: "
 msgstr "Ange namnet på datafilen: "
 
-#: g10/plaintext.c:349
+#: g10/plaintext.c:362
 msgid "reading stdin ...\n"
 msgstr "läser från standard in ...\n"
 
-#: g10/plaintext.c:392
+#: g10/plaintext.c:396
+msgid "no signed data\n"
+msgstr "ingen signerad data\n"
+
+#: g10/plaintext.c:404
 #, c-format
 msgid "can't open signed data `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna signerad data \"%s\"\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:135
-#, c-format
-msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:101
+#, fuzzy, c-format
+msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
 msgstr "anonym mottagare, försöker använda den hemliga nyckeln %08lX ...\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:141
+#: g10/pubkey-enc.c:107
 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
 msgstr "ok, vi är den hemliga mottagaren.\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:197
+#: g10/pubkey-enc.c:159
 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
 msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:216
-#, c-format
-msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:178
+#, fuzzy, c-format
+msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
 msgstr "chifferalgoritmen %d är okänd eller avslagen\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:255
+#: g10/pubkey-enc.c:221
 #, c-format
 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
-msgstr "NOTERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
+msgstr "OBSERVERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
 
-#: g10/pubkey-enc.c:261
+#: g10/pubkey-enc.c:243
 #, c-format
 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
-msgstr "NOTERA: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
+msgstr "OBSERVERA: den hemliga nyckeln %08lX gick ut %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:62
-#, c-format
-msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
+#: g10/pubkey-enc.c:249
+#, fuzzy
+msgid "NOTE: key has been revoked"
+msgstr "nyckeln %08lX: nyckeln har återkallats!\n"
+
+#: g10/hkp.c:71
+#, fuzzy, c-format
+msgid "requesting key %08lX from %s\n"
 msgstr "fråga efter nyckeln %08lX från %s ...\n"
 
-#: g10/hkp.c:75
+#: g10/hkp.c:96
 #, c-format
 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
 msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
-msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
-msgstr "känner inte till någon nyckelserver (använd flaggan --keyserver)\n"
-
-#: g10/hkp.c:106
-#, c-format
-msgid "%s: not a valid key ID\n"
-msgstr "%s: ogiltig nyckelidentitet\n"
-
-#: g10/hkp.c:182
+#: g10/hkp.c:175
 #, c-format
 msgid "error sending to `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid sändning till \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/hkp.c:194
+#: g10/hkp.c:190
 #, c-format
 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
 msgstr "lyckades sända till \"%s\" (status=%u)\n"
 
-#: g10/hkp.c:197
+#: g10/hkp.c:193
 #, c-format
 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
 msgstr "misslyckades sända till \"%s\": status=%u\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:89
+#: g10/hkp.c:363
+msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:515
+#, c-format
+msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/hkp.c:565
+#, fuzzy, c-format
+msgid "can't search keyserver: %s\n"
+msgstr "kan inte hämta nyckeln från en nyckelserver: %s\n"
+
+#: g10/seckey-cert.c:53
 msgid "secret key parts are not available\n"
 msgstr "de hemliga nyckeldelarna är inte tillgänliga\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:95
-#, c-format
-msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
+#: g10/seckey-cert.c:59
+#, fuzzy, c-format
+msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
 msgstr "skyddsalgoritmen %d stöds inte\n"
 
-#: g10/seckey-cert.c:245
-msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
+#: g10/seckey-cert.c:224
+#, fuzzy
+msgid "Invalid passphrase; please try again"
 msgstr "Ogiltig lösenordsfras, försök igen ...\n"
 
+#: g10/seckey-cert.c:225
+#, c-format
+msgid "%s ...\n"
+msgstr ""
+
 # är det nyckeln som är svag, konstigt
-#: g10/seckey-cert.c:308
+#: g10/seckey-cert.c:282
 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
 msgstr "VARNING: Upptäckte en svag nyckel - byt lösenordsfras igen.\n"
 
-#: g10/sig-check.c:279
+#: g10/seckey-cert.c:320
+msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sig-check.c:73
+msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sig-check.c:215
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
+"key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
+"signatures!\n"
 msgstr ""
 "detta är en PGP-genererad ElGamal-nyckel som INTE är säker för signaturer!\n"
 
 # behövs verkligen c-format här?
-#: g10/sig-check.c:287
-#, c-format
-msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
+#: g10/sig-check.c:224
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %08lX is %lu second newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekund nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/sig-check.c:288
-#, c-format
-msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
+#: g10/sig-check.c:225
+#, fuzzy, c-format
+msgid "public key %08lX is %lu seconds newer than the signature\n"
 msgstr "den publika nyckeln är %lu sekunder nyare än signaturen\n"
 
-#: g10/sig-check.c:306
+# c-format behövs inte i singularis
+#: g10/sig-check.c:234
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
+"problem)\n"
+msgstr ""
+"nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
+"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+
+#: g10/sig-check.c:236
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
+"problem)\n"
+msgstr ""
+"nyckeln är skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
+"relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+
+#: g10/sig-check.c:249
 #, c-format
-msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
-msgstr "NOTERA: signaturnyckeln är för gammal, gick ut vid %s\n"
+msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
+msgstr "OBSERVERA: signaturnyckeln %08lX, gick ut vid %s\n"
 
-#: g10/sig-check.c:375
-msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
+#: g10/sig-check.c:348
+#, fuzzy, c-format
+msgid "assuming bad signature from key %08lX due to an unknown critical bit\n"
 msgstr ""
 "antar att signaturen är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
 
-#: g10/sign.c:197
+#: g10/sign.c:103
+#, c-format
+msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:151
+#, c-format
+msgid ""
+"WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:303
 #, c-format
-msgid "%s signature from: %s\n"
+msgid "checking created signature failed: %s\n"
+msgstr "försök att verifiera signaturen misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/sign.c:312
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s-signatur från: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:435 g10/sign.c:690
+#: g10/sign.c:461
+#, c-format
+msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
+msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
+
+#: g10/sign.c:644
+msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
 #, c-format
 msgid "can't create %s: %s\n"
 msgstr "kan inte skapa %s: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:538
+#: g10/sign.c:690
+#, fuzzy, c-format
+msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
+msgstr "OBSERVERA: chifferalgoritmen %d finns inte i inställningarna\n"
+
+#: g10/sign.c:784
 msgid "signing:"
 msgstr "signerar:"
 
-#: g10/sign.c:583
-#, c-format
-msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
-msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
+#: g10/sign.c:876
+msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/sign.c:1029
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s encryption will be used\n"
+msgstr "dekrypteringen misslyckades: %s\n"
 
 #: g10/textfilter.c:134
 #, c-format
@@ -2954,485 +3953,255 @@ msgstr "kan inte hantera text med rader l
 msgid "input line longer than %d characters\n"
 msgstr "indataraden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
+#: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1387
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
+#: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1394
 #, c-format
 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "tillitsdatabasposten %lu: skrivning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:232
+#: g10/tdbio.c:244
 msgid "trustdb transaction too large\n"
 msgstr "tillitsdatabastransaktion för stor\n"
 
-#: g10/tdbio.c:424
+#: g10/tdbio.c:459
 #, c-format
 msgid "%s: can't access: %s\n"
 msgstr "%s: ingen åtkomst: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:438
+#: g10/tdbio.c:474
 #, c-format
 msgid "%s: directory does not exist!\n"
 msgstr "%s: katalogen finns inte!\n"
 
-#: g10/openfile.c:227 g10/openfile.c:296 g10/ringedit.c:843
-#: g10/ringedit.c:1161 g10/tdbio.c:444
-#, c-format
-msgid "%s: can't create: %s\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa: %s\n"
-
-#: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
+#: g10/tdbio.c:484 g10/tdbio.c:502 g10/tdbio.c:545
 #, c-format
 msgid "%s: can't create lock\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
 
-#: g10/tdbio.c:473
+#: g10/tdbio.c:486 g10/tdbio.c:548
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: can't make lock\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa lås\n"
+
+#: g10/keyring.c:1448 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:310 g10/tdbio.c:492
+#, c-format
+msgid "%s: can't create: %s\n"
+msgstr "%s: kan inte skapa: %s\n"
+
+#: g10/tdbio.c:507
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create version record: %s"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa versionspost: %s"
 
-#: g10/tdbio.c:477
+#: g10/tdbio.c:511
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:480
+#: g10/tdbio.c:514
 #, c-format
 msgid "%s: trustdb created\n"
 msgstr "%s: tillitsdatabas skapad\n"
 
-#: g10/tdbio.c:517
+#: g10/tdbio.c:554
+msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/tdbio.c:570
 #, c-format
 msgid "%s: invalid trustdb\n"
 msgstr "%s: felaktig tillitsdatabas\n"
 
-#: g10/tdbio.c:550
+#: g10/tdbio.c:602
 #, c-format
 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att skapa hash-tabell: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:558
+#: g10/tdbio.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid uppdatering av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
-#: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
+#: g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:662 g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:706
+#: g10/tdbio.c:1320 g10/tdbio.c:1347
 #, c-format
 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
+#: g10/tdbio.c:639 g10/tdbio.c:685
 #, c-format
 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid skrivning av versionspost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1235
+#: g10/tdbio.c:1124
 #, c-format
 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1243
+#: g10/tdbio.c:1132
 #, c-format
 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: läsning misslyckades (n=%d): %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1264
+#: g10/tdbio.c:1153
 #, c-format
 msgid "%s: not a trustdb file\n"
 msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1280
+#: g10/tdbio.c:1170
 #, c-format
 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
 msgstr "%s: versionspost med postnummer %lu\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1285
+#: g10/tdbio.c:1175
 #, c-format
 msgid "%s: invalid file version %d\n"
 msgstr "%s: ogiltig filversion %d\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1589
+#: g10/tdbio.c:1353
 #, c-format
 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av ledig post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1597
+#: g10/tdbio.c:1361
 #, c-format
 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
 msgstr "%s: fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1607
+#: g10/tdbio.c:1371
 #, c-format
 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att nollställa en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1637
+#: g10/tdbio.c:1401
 #, c-format
 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
 msgstr "%s: misslyckades med att lägga till en post: %s\n"
 
-#: g10/tdbio.c:1748
+#: g10/tdbio.c:1446
 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 msgstr "tillitsdatabasen är trasig, kör \"gpg --fix-trustdb\".\n"
 
+#: g10/trustdb.c:200
+#, fuzzy, c-format
+msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
+msgstr "\"%s\" är en ogiltig lång nyckelidentitet\n"
+
+#: g10/trustdb.c:235
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
+msgstr "nyckel %08lX: accepterad som en pålitlig nyckel\n"
+
+#: g10/trustdb.c:274
+#, fuzzy, c-format
+msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
+msgstr "nyckel %08lX: kan inte lägga till i tillitsdatabasen\n"
+
+#: g10/trustdb.c:290
+#, c-format
+msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
+msgstr "nyckel %08lX: hittade ingen motsvarande publik nyckel - överhoppad\n"
+
 # req är nog felstavat i originalet då det syftar på record och inte
 # request
-#: g10/trustdb.c:169
+#: g10/trustdb.c:332
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
 msgstr "tillitspost %lu, posttyp %d: kunde inte läsa: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:184
+#: g10/trustdb.c:338
+#, fuzzy, c-format
+msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
+msgstr "tillitspost %lu: kunde inte radera: %s\n"
+
+#: g10/trustdb.c:353
 #, c-format
 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
 msgstr "tillitspost: %lu, typ %d: kunde inte skriva: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:198
-#, c-format
-msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
-msgstr "tillitspost %lu: kunde inte radera: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:212
+#: g10/trustdb.c:368
 #, c-format
 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
 msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
 
-# LID betyder local id och är serienumret i den lokala databasen
-# för en given nyckel
-#: g10/trustdb.c:377
-#, c-format
-msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av katalogpost för lokalt id %lu: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:384
-#, c-format
-msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
-msgstr "lokalt id %lu: väntade en katalogpost, fick en post av typen %d\n"
-
-#: g10/trustdb.c:389
-#, c-format
-msgid "no primary key for LID %lu\n"
-msgstr "ingen primär nyckel för lokalt id %lu\n"
+#: g10/trustdb.c:468
+#, fuzzy
+msgid "no need for a trustdb check\n"
+msgstr "%s: ej en tillitsdatabasfil\n"
 
-#: g10/trustdb.c:394
-#, c-format
-msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av primär nyckel för lokalt id %lu: %s\n"
+#: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
+#, fuzzy, c-format
+msgid "next trustdb check due at %s\n"
+msgstr "tillitsdatabasposten %lu: lseek misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:433
-#, c-format
-msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
-msgstr "get_dir_record: search_record misslyckades: %s\n"
+# originalet borde ha ett value
+#: g10/trustdb.c:779
+#, fuzzy
+msgid "checking the trustdb\n"
+msgstr "ändra ägartillitsvärdet"
 
-#: g10/trustdb.c:474
+#: g10/trustdb.c:933
 #, fuzzy, c-format
-msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
-msgstr "%s: ogiltig nyckelidentitet\n"
+msgid "public key %08lX not found: %s\n"
+msgstr "hittade inte publik nyckel"
 
-#: g10/trustdb.c:502
+#: g10/trustdb.c:1515
 #, c-format
-msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
-msgstr "nyckel %08lX: kan inte lägga till i tillitsdatabasen\n"
+msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:508
+#: g10/trustdb.c:1593
 #, c-format
-msgid "key %08lX: query record failed\n"
-msgstr "nyckel %08lX: uppslagning av post misslyckades\n"
+msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/trustdb.c:517
-#, c-format
-msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
-msgstr "nyckel %08lX: finns redan i tabellen över pålitliga nycklar\n"
+#: g10/verify.c:108
+msgid ""
+"the signature could not be verified.\n"
+"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
+"should be the first file given on the command line.\n"
+msgstr ""
+"signaturen kunde inte verifieras.\n"
+"Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
+"ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
 
-#: g10/trustdb.c:520
+#: g10/verify.c:173
 #, c-format
-msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
-msgstr "nyckel %08lX: accepterad som en pålitlig nyckel\n"
+msgid "input line %u too long or missing LF\n"
+msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
 
-#: g10/trustdb.c:547
-#, fuzzy, c-format
-msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
-msgstr "nyckeln %08lX är inte skyddad - överhoppad\n"
+# om någon kan tala om för mig vad detta betyder skulle jag bli jätteglad!
+#: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
+msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+msgstr ""
+"nyckeln är inte markerad osäker - går inte att använda med fejkad RNG!\n"
 
-#: g10/trustdb.c:566
+#: g10/skclist.c:157
 #, c-format
-msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
-msgstr "NOTERA: den hemliga nyckeln %08lX är INTE skyddad.\n"
+msgid "skipped `%s': duplicated\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": kopia\n"
 
-#: g10/trustdb.c:585
+#: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
 #, c-format
-msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
-msgstr "nyckel %08lX: hemlig och publik nyckel stämmer inte överens\n"
+msgid "skipped `%s': %s\n"
+msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
 
-#: g10/trustdb.c:598
-#, c-format
-msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
-msgstr "numrering av hemliga nycklar misslyckades: %s\n"
+#: g10/skclist.c:168
+msgid "skipped: secret key already present\n"
+msgstr "hoppade över: hemlig nyckel finns redan\n"
 
-#: g10/trustdb.c:994
+#: g10/skclist.c:179
 #, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
-msgstr "nyckel: %08lX.%lu: Korrekt bindning till undernyckel\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1000 g10/trustdb.c:1035
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig bindning till undernyckel: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1012
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av nyckel\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1018
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig återkallelse av nyckel: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1029
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
-msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av undernyckel\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1140
-msgid "Good self-signature"
-msgstr "Korrekt självsignatur"
-
-#: g10/trustdb.c:1150
-msgid "Invalid self-signature"
-msgstr "Felaktig självsignatur"
-
-# detta verkar mycket märkligt. Någon borde kanske få en förklaring från
-# gnupg-utvecklarna?
-#: g10/trustdb.c:1177
-msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
-msgstr ""
-"Hoppade över en giltig återkallelse av användaridentiteten på\n"
-"grund av en nyare självsignatur"
-
-#: g10/trustdb.c:1183
-msgid "Valid user ID revocation"
-msgstr "Giltig återkallelse av användaridentitet"
-
-#: g10/trustdb.c:1188
-msgid "Invalid user ID revocation"
-msgstr "Ogiltig återkallelse av användaridentitet"
-
-#: g10/trustdb.c:1230
-msgid "Valid certificate revocation"
-msgstr "Giltig återkallelse av certifikat"
-
-#: g10/trustdb.c:1231
-msgid "Good certificate"
-msgstr "Korrekt certifikat"
-
-#: g10/trustdb.c:1259
-msgid "Invalid certificate revocation"
-msgstr "Ogiltig återkallelse av certifikat "
-
-#: g10/trustdb.c:1260
-msgid "Invalid certificate"
-msgstr "Ogiltigt certifikat"
-
-#: g10/trustdb.c:1277 g10/trustdb.c:1281
-#, c-format
-msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
-msgstr "signaturpost %lu[%d] pekar mot fel post.\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1340
-msgid "duplicated certificate - deleted"
-msgstr "dubblett av certifikat - borttaget"
-
-#: g10/trustdb.c:1661
-#, c-format
-msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
-msgstr "tdbio_search_dir misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1795
-#, c-format
-msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
-msgstr "lokalt id ?: tillägg misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1800
-#, c-format
-msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
-msgstr "lokalt id %lu: tillägg misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1806
-#, c-format
-msgid "lid %lu: inserted\n"
-msgstr "lokalt id %lu: lades till\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1811
-#, c-format
-msgid "error reading dir record: %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1819 g10/trustdb.c:1882
-#, c-format
-msgid "%lu keys processed\n"
-msgstr "%lu nycklar behandlade\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1821 g10/trustdb.c:1888
-#, c-format
-msgid "\t%lu keys with errors\n"
-msgstr "\t%lu nycklar med fel\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1823
-#, c-format
-msgid "\t%lu keys inserted\n"
-msgstr "\t%lu nycklar tillagda\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1826
-#, c-format
-msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
-msgstr "numrering av nyckelblock misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1874
-#, c-format
-msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
-msgstr "lokalt id %lu: katalogpost utan nyckel - hoppade över\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1884
-#, c-format
-msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
-msgstr "\t%lu på grund av nya publika nycklar\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1886
-#, c-format
-msgid "\t%lu keys skipped\n"
-msgstr "\t%lu nycklar hoppades över\n"
-
-#: g10/trustdb.c:1890
-#, c-format
-msgid "\t%lu keys updated\n"
-msgstr "\t%lu nycklar uppdaterades\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2235
-msgid "Ooops, no keys\n"
-msgstr "Ooops, inga nycklar\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2239
-msgid "Ooops, no user IDs\n"
-msgstr "Ooops, inga användaridentiteter\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2397
-#, c-format
-msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
-msgstr "check_trust: sökning av katalogpost misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2406
-#, c-format
-msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX: tillägg av tillitspost misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2410
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
-msgstr "nyckel %08lX.%lu: lades till i tillitsdatabasen\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2418
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
-msgstr ""
-"nyckel %08lX.%lu: skapad i framtiden (problemet är relaterat till\n"
-"tidsresande eller en felställd klocka)\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2433
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX.%lu: gick ut %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2441
-#, c-format
-msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
-msgstr "nyckel %08lX.%lu: tillitskontroll misslyckades: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2592
-#, c-format
-msgid "user '%s' not found: %s\n"
-msgstr "användaren \"%s\" hittades inte: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2594
-#, c-format
-msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
-msgstr "problem att hitta \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2597
-#, c-format
-msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
-msgstr "användaren \"%s\" finns inte tillitsdatabasen - lägger till\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2600
-#, c-format
-msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
-msgstr "misslyckades med att placera \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
-
-#: g10/trustdb.c:2786 g10/trustdb.c:2816
-msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
-msgstr "VARNING: kan ännu inte hantera långa inställningsposter\n"
-
-#: g10/verify.c:82
-msgid ""
-"the signature could not be verified.\n"
-"Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
-"should be the first file given on the command line.\n"
-msgstr ""
-"signaturen kunde inte verifieras.\n"
-"Kom ihåg att signaturfilen (.sig eller .asc)\n"
-"ska vara den först angivna filen på kommandoraden\n"
-
-#: g10/verify.c:147
-#, c-format
-msgid "input line %u too long or missing LF\n"
-msgstr "raden %u är för lång, eller saknar nyradstecken\n"
-
-#: g10/ringedit.c:296
-#, c-format
-msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
-msgstr "%s: kan inte skapa nyckelring: %s\n"
-
-#: g10/ringedit.c:313 g10/ringedit.c:848 g10/ringedit.c:1166
-#, c-format
-msgid "%s: keyring created\n"
-msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
-
-# märkligt felmeddelande, kolla upp
-#: g10/ringedit.c:1025 g10/ringedit.c:1343
-msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
-msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
-
-#: g10/ringedit.c:1026 g10/ringedit.c:1344
-#, c-format
-msgid "%s is the unchanged one\n"
-msgstr "%s är den oförändrade\n"
-
-#: g10/ringedit.c:1027 g10/ringedit.c:1345
-#, c-format
-msgid "%s is the new one\n"
-msgstr "%s är den nya\n"
-
-#: g10/ringedit.c:1028 g10/ringedit.c:1346
-msgid "Please fix this possible security flaw\n"
-msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
-
-#: g10/skclist.c:98
-#, c-format
-msgid "skipped `%s': %s\n"
-msgstr "hoppade över \"%s\": %s\n"
-
-#: g10/skclist.c:105
-#, c-format
-msgid ""
-"skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
-"signatures!\n"
-msgstr ""
-"hoppade över \"%s\": detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
-"som inte är säker för signaturer!\n"
+msgid ""
+"skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
+"signatures!\n"
+msgstr ""
+"hoppade över \"%s\": detta är en nyckel av ElGamal-typ genererad av PGP\n"
+"som inte är säker för signaturer!\n"
 
 #. do not overwrite
 #: g10/openfile.c:84
@@ -3444,92 +4213,100 @@ msgstr "Filen \"%s\" finns. "
 msgid "Overwrite (y/N)? "
 msgstr "Skriv över (j/N)? "
 
-#: g10/openfile.c:120
+#: g10/openfile.c:119
 #, c-format
 msgid "%s: unknown suffix\n"
 msgstr "%s: okänt suffix\n"
 
-#: g10/openfile.c:142
+#: g10/openfile.c:141
 msgid "Enter new filename"
 msgstr "Ange nytt filnamn"
 
-#: g10/openfile.c:183
+#: g10/openfile.c:184
 msgid "writing to stdout\n"
 msgstr "skriver till standard ut\n"
 
-#: g10/openfile.c:262
+#: g10/openfile.c:273
 #, c-format
 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
 msgstr "antar att signera data finns i filen \"%s\"\n"
 
-#: g10/openfile.c:312
-#, c-format
-msgid "%s: new options file created\n"
+#: g10/openfile.c:326
+#, fuzzy, c-format
+msgid "new configuration file `%s' created\n"
 msgstr "%s: ny inställningsfil skapad\n"
 
-#: g10/openfile.c:339
+#: g10/openfile.c:353
 #, c-format
 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: g10/openfile.c:342
+#: g10/openfile.c:356
 #, c-format
 msgid "%s: directory created\n"
 msgstr "%s: katalog skapad\n"
 
-# GnuPG borde väl ersättas med %s?
-#: g10/openfile.c:344
-msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
-msgstr "du måste starta om GnuPG, så att den nya inställningsfilen kan läsas\n"
-
-#: g10/encr-data.c:64
-#, c-format
-msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
-msgstr "krypterad med en okänd algoritm %d\n"
-
-#: g10/encr-data.c:69
-#, c-format
-msgid "%s encrypted data\n"
-msgstr "%s krypterad data\n"
-
-#: g10/encr-data.c:99
+#: g10/encr-data.c:91
 msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel i det symmetriska\n"
 "chiffret.\n"
 
-#: g10/seskey.c:61
+#: g10/encr-data.c:98
+msgid "problem handling encrypted packet\n"
+msgstr "problem vid hanteringen av krypterat paket\n"
+
+#: g10/seskey.c:52
 msgid "weak key created - retrying\n"
 msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 
-#: g10/seskey.c:66
+#: g10/seskey.c:57
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
 "kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer; försökte\n"
 "%d gånger!\n"
 
-#: g10/delkey.c:87
-msgid "there is a secret key for this public key!\n"
-msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna publika nyckel!\n"
+#: g10/seskey.c:200
+msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:89
-msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
-msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-key\" för att ta bort den först.\n"
+#: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
+msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
+msgstr ""
 
-#: g10/delkey.c:107
+#: g10/delkey.c:126
 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
 msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
 
-#: g10/delkey.c:129
+#: g10/delkey.c:150
 msgid "Delete this key from the keyring? "
 msgstr "Vill du ta bort denna nyckel från nyckelringen? "
 
-#: g10/delkey.c:137
+#: g10/delkey.c:158
 msgid "This is a secret key! - really delete? "
 msgstr "Detta är en hemlig nyckel! - vill du verkligen ta bort den? "
 
+#: g10/delkey.c:168
+#, fuzzy, c-format
+msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
+msgstr "numrering av nyckelblock misslyckades: %s\n"
+
+#: g10/delkey.c:178
+msgid "ownertrust information cleared\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/delkey.c:206
+#, fuzzy, c-format
+msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
+msgstr "det finns en hemlig nyckel tillhörande denna publika nyckel!\n"
+
+#: g10/delkey.c:208
+#, fuzzy
+msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
+msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-key\" för att ta bort den först.\n"
+
 #: g10/helptext.c:47
 msgid ""
 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
@@ -3542,19 +4319,27 @@ msgstr ""
 "nätet av certifikat."
 
 #: g10/helptext.c:53
+msgid ""
+"To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
+"ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
+"access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
+"ultimately trusted\n"
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:60
 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr "Om du vill använda denna återkallade nyckel ändå, svara \"ja\"."
 
-#: g10/helptext.c:57
+#: g10/helptext.c:64
 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
 msgstr "Om du vill använda denna otillförlitliga nyckel ändå, svara \"ja\"."
 
-#: g10/helptext.c:61
+#: g10/helptext.c:68
 msgid ""
 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
 msgstr "Ange användaridentiteten till vilken du vill skicka meddelandet."
 
-#: g10/helptext.c:65
+#: g10/helptext.c:72
 msgid ""
 "Select the algorithm to use.\n"
 "\n"
@@ -3594,7 +4379,7 @@ msgstr ""
 "för att skapa signaturer. Detta är anledningen till att den ElGamal-variant\n"
 "som bara krypterar inte är tillgänglig i denna meny"
 
-#: g10/helptext.c:85
+#: g10/helptext.c:92
 msgid ""
 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
@@ -3604,16 +4389,23 @@ msgstr ""
 "att använda dem eftersom de inte stöds i alla program och signaturer\n"
 "skapade med dem är stora och mycket långsamma att verifiera."
 
-#: g10/helptext.c:92
+#: g10/helptext.c:98
+msgid ""
+"In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
+"encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
+"Please consult your security expert first."
+msgstr ""
+
+#: g10/helptext.c:105
 msgid "Enter the size of the key"
 msgstr "Ange storleken på nyckeln"
 
-#: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
-#: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
+#: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
+#: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
 msgstr "Svara \"ja\" eller \"nej\""
 
-#: g10/helptext.c:106
+#: g10/helptext.c:119
 msgid ""
 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
@@ -3625,19 +4417,19 @@ msgstr ""
 "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
 "att försöka tolka det angivna värdet som ett intervall."
 
-#: g10/helptext.c:118
+#: g10/helptext.c:131
 msgid "Enter the name of the key holder"
 msgstr "Ange namnet på nyckelns ägare"
 
-#: g10/helptext.c:123
+#: g10/helptext.c:136
 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
 msgstr "ange en epostadress. Detta är valfritt men rekommenderas varmt"
 
-#: g10/helptext.c:127
+#: g10/helptext.c:140
 msgid "Please enter an optional comment"
 msgstr "Ange en valfri kommentar"
 
-#: g10/helptext.c:132
+#: g10/helptext.c:145
 msgid ""
 "N  to change the name.\n"
 "C  to change the comment.\n"
@@ -3651,16 +4443,57 @@ msgstr ""
 "O  för att fortsätta med nyckelgenerering.\n"
 "Q  för att avsluta nyckelgenereringen."
 
-#: g10/helptext.c:141
+#: g10/helptext.c:154
 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
 msgstr "Svara \"ja\" (eller bara \"j\") om du vill generera denna undernyckel."
 
+#: g10/helptext.c:162
+msgid ""
+"When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
+"belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
+"know how carefully you verified this.\n"
+"\n"
+"\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
+"the\n"
+"    key.\n"
+"\n"
+"\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
+"    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
+"for\n"
+"    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
+"user.\n"
+"\n"
+"\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
+"the\n"
+"    key against a photo ID.\n"
+"\n"
+"\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
+"could\n"
+"    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
+"    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
+"a\n"
+"    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
+"the\n"
+"    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
+"exchange\n"
+"    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
+"\n"
+"Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
+"In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
+"\"\n"
+"mean to you when you sign other keys.\n"
+"\n"
+"If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
+msgstr ""
+
 # felstavat original
-#: g10/helptext.c:164
+#: g10/helptext.c:200
 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
 msgstr "Svara \"ja\" om du vill signera ALLA användaridentiteter"
 
-#: g10/helptext.c:168
+#: g10/helptext.c:204
 msgid ""
 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
 "All certificates are then also lost!"
@@ -3668,11 +4501,11 @@ msgstr ""
 "Svara \"ja\" om du verkligen vill ta bort denna användaridentitet.\n"
 "Alla certifikat kommer att gå förlorade!"
 
-#: g10/helptext.c:173
+#: g10/helptext.c:209
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
 msgstr "Svara \"ja\" om du vill ta bort denna undernyckel"
 
-#: g10/helptext.c:178
+#: g10/helptext.c:214
 msgid ""
 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
@@ -3683,7 +4516,7 @@ msgstr ""
 "en tillitskoppling till nyckeln eller en annan nyckel som är\n"
 "certifierad av denna nyckel."
 
-#: g10/helptext.c:183
+#: g10/helptext.c:219
 msgid ""
 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
@@ -3695,7 +4528,7 @@ msgstr ""
 "vet vilken nyckel som användes eftersom den nyckeln kanske upprättar\n"
 "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
 
-#: g10/helptext.c:189
+#: g10/helptext.c:225
 msgid ""
 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
 "your keyring."
@@ -3704,7 +4537,7 @@ msgstr ""
 "din nyckelring."
 
 # borde inge GnuPG bytas ut mot gpg eller ännu bättre %s?
-#: g10/helptext.c:193
+#: g10/helptext.c:229
 msgid ""
 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
@@ -3718,29 +4551,35 @@ msgstr ""
 "mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
 "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
 
-# ej klar, eller?
-#: g10/helptext.c:202
+#: g10/helptext.c:237
 msgid ""
-"Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
-"  Blurb, blurb,.... "
+"Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
+"to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
+"self-signatures will be advanced by one second.\n"
+msgstr ""
+
+# ej klar, eller?
+#: g10/helptext.c:244
+#, fuzzy
+msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
 msgstr ""
 "Ange en lösenordsfras. Detta är en hemlig mening\n"
 "[hjälptexten ej färdigställd]"
 
-#: g10/helptext.c:209
+#: g10/helptext.c:250
 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
 msgstr "Reptera lösenordsfrasen, så du är säker på vad du skrev in."
 
 # # felstavat/ologiskt original
-#: g10/helptext.c:213
+#: g10/helptext.c:254
 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
 msgstr "Ange namnet på den fil signaturen gäller"
 
-#: g10/helptext.c:218
+#: g10/helptext.c:259
 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
 msgstr "Svara \"ja\" om det du vill skriva över filen"
 
-#: g10/helptext.c:223
+#: g10/helptext.c:264
 msgid ""
 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
 "file (which is shown in brackets) will be used."
@@ -3748,15 +4587,14 @@ msgstr ""
 "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
 "(som anges i hakparenteser) att användas."
 
-#: g10/helptext.c:229
-#, fuzzy
+#: g10/helptext.c:270
 msgid ""
 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
 "context you have the ability to choose from this list:\n"
 "  \"Key has been compromised\"\n"
 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
 "      got access to your secret key.\n"
-"  \"Key is superseeded\"\n"
+"  \"Key is superseded\"\n"
 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
 "  \"Key is no longer used\"\n"
 "      Use this if you have retired this key.\n"
@@ -3777,9 +4615,9 @@ msgstr ""
 "  \"Användaridentiteten är inte längre giltig\"\n"
 "     Använd denna för att visa att denna användaridentitet inte längre\n"
 "     skall användas. Detta används normalt för att visa att en epostadress\n"
-"     är ogiltig\n"
+"     är ogiltig.\n"
 
-#: g10/helptext.c:245
+#: g10/helptext.c:286
 msgid ""
 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
@@ -3789,54 +4627,361 @@ msgstr ""
 "detta återkallelsecertifikat. Försök att hålla texten kort och koncis.\n"
 "En tom rad avslutar texten.\n"
 
-#: g10/helptext.c:260
+#: g10/helptext.c:301
 msgid "No help available"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig"
 
-#: g10/helptext.c:268
+#: g10/helptext.c:309
 #, c-format
 msgid "No help available for `%s'"
 msgstr "Det finns ingen hjälp tillgänglig för \"%s\""
 
-#~ msgid "certificate read problem: %s\n"
-#~ msgstr "fel vid läsning av certifikat: %s\n"
+#: g10/keydb.c:178
+#, fuzzy, c-format
+msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
+msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
 
-#~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
-#~ msgstr "det går inte att använda RSA-nycklar i denna version\n"
+#: g10/keydb.c:185
+#, fuzzy, c-format
+msgid "keyring `%s' created\n"
+msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
 
-#~ msgid "No key for user ID\n"
-#~ msgstr "Ingen nyckel för användaridentiteten\n"
+#: g10/keydb.c:575
+#, fuzzy, c-format
+msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
+msgstr "%s: misslyckades med att skapa hash-tabell: %s\n"
 
-#~ msgid "No user ID for key\n"
-#~ msgstr "Inget användarid för nyckel\n"
+# märkligt felmeddelande, kolla upp
+#: g10/keyring.c:1226
+msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
+msgstr "VARNING: det finns 2 filer med konfidentiell information.\n"
 
-#~ msgid "no default public keyring\n"
-#~ msgstr "ingen förvald publik nyckel\n"
+#: g10/keyring.c:1228
+#, c-format
+msgid "%s is the unchanged one\n"
+msgstr "%s är den oförändrade\n"
 
-#~ msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
-#~ msgstr "kan inte låsa nyckelringen \"%s\": %s\n"
+#: g10/keyring.c:1229
+#, c-format
+msgid "%s is the new one\n"
+msgstr "%s är den nya\n"
 
-#~ msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
-#~ msgstr "nyckel %08lX: kan inte läsa det ursprungliga nyckelblocket %s\n"
+#: g10/keyring.c:1230
+msgid "Please fix this possible security flaw\n"
+msgstr "Lös detta potentiella säkerhetsproblem\n"
 
-#~ msgid "%s: user not found\n"
-#~ msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
+#: g10/keyring.c:1346
+#, fuzzy, c-format
+msgid "checking keyring `%s'\n"
+msgstr "kan inte låsa nyckelringen \"%s\": %s\n"
+
+#: g10/keyring.c:1377
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
+msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
+
+#: g10/keyring.c:1388
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%lu keys checked (%lu signatures)\n"
+msgstr "räkna upp nycklar och signaturer"
+
+#: g10/keyring.c:1453
+#, c-format
+msgid "%s: keyring created\n"
+msgstr "%s: nyckelring skapad\n"
+
+# GnuPG borde väl ersättas med %s?
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "you have to start GnuPG again, so it can read the new configuration file\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "du måste starta om GnuPG, så att den nya inställningsfilen kan läsas\n"
+
+#~ msgid "Fingerprint:"
+#~ msgstr "Fingeravtryck:"
+
+#~ msgid "             Fingerprint:"
+#~ msgstr "           Fingeravtryck:"
+
+#~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
+#~ msgstr "|NAMN=VÄRDE|använd detta sätt för att beskriva data"
+
+#~ msgid ""
+#~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "det första tecknet i ett notationsnamn måste vara en bokstav eller\n"
+#~ "ett understrykningstecken (_)\n"
+
+#~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
+#~ msgstr "punkter i ett notationsnamn måste vara omgivna av andra tecken\n"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Are you sure you still want to sign it?\n"
+#~ msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "  Are you sure you still want to sign it?\n"
+#~ msgstr "Är du säker på att du vill ha denna nyckelstorlek? "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Really sign? (y/N) "
+#~ msgstr "Vill du verkligen signera? "
+
+#~ msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
+#~ msgstr "för många slumpmässiga bitar efterfrågades; maximalt antal är %d\n"
+
+#~ msgid "|[NAMES]|check the trust database"
+#~ msgstr "|[NAMN]|kontrollera tillitsdatabasen"
+
+#~ msgid "--delete-secret-key user-id"
+#~ msgstr "--delete-secret-key användaridentitet"
+
+#~ msgid "--delete-key user-id"
+#~ msgstr "--delete-key användaridentitet"
+
+#~ msgid "--delete-secret-and-public-key user-id"
+#~ msgstr "--delete-secret-and-public-key användaridentitet"
+
+#~ msgid "For info see http://www.gnupg.org"
+#~ msgstr "För information se http://www.gnupg.org/"
+
+# värdena står för s = show me more info,  m = back to menu, q = quit
+# hur skall sådant internationaliseras på ett bra sätt?
+#~ msgid "sSmMqQ"
+#~ msgstr "sSmMqQ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
+#~ "can assign some missing owner trust values.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kunde inte hitta någon giltig tillitsväg till nyckeln. Låt oss se om vi "
+#~ "kan\n"
+#~ "tilldela några av de ägartillitsvärden som saknas\n"
+#~ "\n"
 
-# maila gnupg-bugs om konstigt felmeddelande, man skapar nycklar i pluralis
 #~ msgid ""
-#~ "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
-#~ "in the future\n"
+#~ "No path leading to one of our keys found.\n"
+#~ "\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "RSA-nycklar är förlegade; överväg att skapa nya nycklar och använd dessa i "
-#~ "framtiden\n"
+#~ "En av de funna nycklarna saknar tillitsväg.\n"
+#~ "\n"
 
-#~ msgid "not processed"
-#~ msgstr "inte behandlade"
+#~ msgid ""
+#~ "No certificates with undefined trust found.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hittade inga certifikat med odefinierat tillitvärde\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "No trust values changed.\n"
+#~ "\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Inga tillitsvärden ändrade.\n"
+#~ "\n"
+
+#~ msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%08lX: det finns ingen information för att beräkna ett tillitvärde\n"
+
+#~ msgid "Enter the user ID: "
+#~ msgstr "Ange användaridentiteten: "
+
+#~ msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
+#~ msgstr "hoppade över: publik nyckel är redan angiven med --encrypt-to\n"
+
+#~ msgid "%s: error checking key: %s\n"
+#~ msgstr "%s: fel vid kontroll av nyckeln: %s\n"
+
+#~ msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
+#~ msgstr "Vill du verkligen skapa en nyckel för signering och kryptering? "
+
+#~ msgid "Do you really need such a large keysize? "
+#~ msgstr "Behöver du verkligen en så stor nyckelstorlek? "
+
+#~ msgid "%s: user not found: %s\n"
+#~ msgstr "%s: hittade inte användaren: %s\n"
+
+#~ msgid "certificate read problem: %s\n"
+#~ msgstr "fel vid läsning av certifikat: %s\n"
+
+#~ msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
+#~ msgstr "för många poster i unk-cachen - inaktiverad\n"
+
+#~ msgid "secret key %08lX not imported (use %s to allow for it)\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "den hemliga nyckeln %08lX importerades inte (använd %s för att tillåta)\n"
+
+#~ msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX: vår kopia har ingen självsignatur\n"
+
+#~ msgid "%s: user not found\n"
+#~ msgstr "%s: hittade inte användaren\n"
+
+#~ msgid "update of trustdb failed: %s\n"
+#~ msgstr "uppdateringen av tillitsdatabasen misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
+#~ msgstr "känner inte till någon nyckelserver (använd flaggan --keyserver)\n"
+
+#~ msgid "%s: not a valid key ID\n"
+#~ msgstr "%s: ogiltig nyckelidentitet\n"
 
 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
 #~ msgstr "antar att MDC är felaktig eftersom en okänd kritisk bit är satt\n"
 
-# om någon kan tala om för mig vad detta betyder skulle jag bli jätteglad!
-#~ msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
+# LID betyder local id och är serienumret i den lokala databasen
+# för en given nyckel
+#~ msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
+#~ msgstr "fel vid läsning av katalogpost för lokalt id %lu: %s\n"
+
+#~ msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
+#~ msgstr "lokalt id %lu: väntade en katalogpost, fick en post av typen %d\n"
+
+#~ msgid "no primary key for LID %lu\n"
+#~ msgstr "ingen primär nyckel för lokalt id %lu\n"
+
+#~ msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
+#~ msgstr "fel vid läsning av primär nyckel för lokalt id %lu: %s\n"
+
+#~ msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
+#~ msgstr "get_dir_record: search_record misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "key %08lX: query record failed\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX: uppslagning av post misslyckades\n"
+
+#~ msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX: finns redan i tabellen över pålitliga nycklar\n"
+
+#~ msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
+#~ msgstr "OBSERVERA: den hemliga nyckeln %08lX är INTE skyddad.\n"
+
+#~ msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX: hemlig och publik nyckel stämmer inte överens\n"
+
+#~ msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
+#~ msgstr "numrering av hemliga nycklar misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
+#~ msgstr "nyckel: %08lX.%lu: Korrekt bindning till undernyckel\n"
+
+#~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig bindning till undernyckel: %s\n"
+
+#~ msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Giltig återkallelse av nyckel\n"
+
+#~ msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig återkallelse av nyckel: %s\n"
+
+#~ msgid "Good self-signature"
+#~ msgstr "Korrekt självsignatur"
+
+#~ msgid "Invalid self-signature"
+#~ msgstr "Felaktig självsignatur"
+
+# detta verkar mycket märkligt. Någon borde kanske få en förklaring från
+# gnupg-utvecklarna?
+#~ msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hoppade över en giltig återkallelse av användaridentiteten på\n"
+#~ "grund av en nyare självsignatur"
+
+#~ msgid "Valid user ID revocation"
+#~ msgstr "Giltig återkallelse av användaridentitet"
+
+#~ msgid "Invalid user ID revocation"
+#~ msgstr "Ogiltig återkallelse av användaridentitet"
+
+#~ msgid "Valid certificate revocation"
+#~ msgstr "Giltig återkallelse av certifikat"
+
+#~ msgid "Good certificate"
+#~ msgstr "Korrekt certifikat"
+
+#~ msgid "Invalid certificate revocation"
+#~ msgstr "Ogiltig återkallelse av certifikat "
+
+#~ msgid "Invalid certificate"
+#~ msgstr "Ogiltigt certifikat"
+
+#~ msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
+#~ msgstr "signaturpost %lu[%d] pekar mot fel post.\n"
+
+#~ msgid "duplicated certificate - deleted"
+#~ msgstr "dubblett av certifikat - borttaget"
+
+#~ msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
+#~ msgstr "tdbio_search_dir misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
+#~ msgstr "lokalt id ?: tillägg misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
+#~ msgstr "lokalt id %lu: tillägg misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "lid %lu: inserted\n"
+#~ msgstr "lokalt id %lu: lades till\n"
+
+#~ msgid "error reading dir record: %s\n"
+#~ msgstr "fel vid läsning av katalogpost: %s\n"
+
+#~ msgid "\t%lu keys with errors\n"
+#~ msgstr "\t%lu nycklar med fel\n"
+
+#~ msgid "\t%lu keys inserted\n"
+#~ msgstr "\t%lu nycklar tillagda\n"
+
+#~ msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
+#~ msgstr "lokalt id %lu: katalogpost utan nyckel - hoppade över\n"
+
+#~ msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
+#~ msgstr "\t%lu på grund av nya publika nycklar\n"
+
+#~ msgid "\t%lu keys skipped\n"
+#~ msgstr "\t%lu nycklar hoppades över\n"
+
+#~ msgid "\t%lu keys updated\n"
+#~ msgstr "\t%lu nycklar uppdaterades\n"
+
+#~ msgid "Ooops, no keys\n"
+#~ msgstr "Ooops, inga nycklar\n"
+
+#~ msgid "Ooops, no user IDs\n"
+#~ msgstr "Ooops, inga användaridentiteter\n"
+
+#~ msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
+#~ msgstr "check_trust: sökning av katalogpost misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX: tillägg av tillitspost misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: lades till i tillitsdatabasen\n"
+
+#~ msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "nyckeln är inte markerad osäker - går inte att använda med fejkad RNG!\n"
+#~ "nyckel %08lX.%lu: skapad i framtiden (problemet är relaterat till\n"
+#~ "tidsresande eller en felställd klocka)\n"
+
+#~ msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: gick ut %s\n"
+
+#~ msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
+#~ msgstr "nyckel %08lX.%lu: tillitskontroll misslyckades: %s\n"
+
+#~ msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
+#~ msgstr "problem att hitta \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
+
+#~ msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
+#~ msgstr "användaren \"%s\" finns inte tillitsdatabasen - lägger till\n"
+
+#~ msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
+#~ msgstr "misslyckades med att placera \"%s\" i tillitsdatabasen: %s\n"
+
+#~ msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
+#~ msgstr "VARNING: kan ännu inte hantera långa inställningsposter\n"
+
+#~ msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
+#~ msgstr "%s: kan inte skapa nyckelring: %s\n"