* keyserver.c (keyserver_refresh): Fix problem when more than one key
authorDavid Shaw <dshaw@jabberwocky.com>
Sat, 7 Jan 2006 21:04:13 +0000 (21:04 +0000)
committerDavid Shaw <dshaw@jabberwocky.com>
Sat, 7 Jan 2006 21:04:13 +0000 (21:04 +0000)
commit7b978efef83372f8692d962f5ddcaf9fa0edf566
treec1f836e540fe7544166e18a05ff988e21e4c287c
parent1315171b0740f2375a4a6491733c9f3d696481cb
* keyserver.c (keyserver_refresh): Fix problem when more than one key
in a refresh batch has a preferred keyserver set.  Noted by Nicolas
Rachinsky.
g10/ChangeLog
g10/keyserver.c