Updated
authorWerner Koch <wk@gnupg.org>
Mon, 12 Nov 2007 19:13:47 +0000 (19:13 +0000)
committerWerner Koch <wk@gnupg.org>
Mon, 12 Nov 2007 19:13:47 +0000 (19:13 +0000)
po/sv.po

index 10edebc..238ab1e 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Swedish messages for gnupg
-# Copyright (C) 1999-2006 Free Software Foundation, Inc.
-# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
+# Copyright (C) 1999-2007 Free Software Foundation, Inc.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007.
 # Per Tunedal <info@clipanish.com>, 2004.
 # Daniel Resare <daniel@resare.com>, 1999-2002.
 #
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnupg 2.0\n"
+"Project-Id-Version: gnupg trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2007-09-14 13:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-02-17 13:13+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2007-11-12 20:00+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-11-12 16:08+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr ""
 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta kontroll över PIN-inmatningslåset: %s\n"
 
-#: agent/call-pinentry.c:438
+#: agent/call-pinentry.c:538
 msgid ""
 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
 "session"
@@ -46,44 +46,44 @@ msgstr ""
 "Ange din PIN-kod så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för den här "
 "sessionen"
 
-#: agent/call-pinentry.c:441
+#: agent/call-pinentry.c:541
 msgid ""
 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
 "this session"
 msgstr ""
 "Ange din lösenfras så att den hemliga nyckeln kan låsas upp för denna session"
 
-#: agent/call-pinentry.c:489
+#: agent/call-pinentry.c:599
 #, c-format
 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
 msgstr "SETERROR %s (försök %d av %d)"
 
-#: agent/call-pinentry.c:509 agent/call-pinentry.c:521
+#: agent/call-pinentry.c:619 agent/call-pinentry.c:631
 msgid "PIN too long"
 msgstr "PIN-koden är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:510
+#: agent/call-pinentry.c:620
 msgid "Passphrase too long"
 msgstr "Lösenfrasen är för lång"
 
-#: agent/call-pinentry.c:518
+#: agent/call-pinentry.c:628
 msgid "Invalid characters in PIN"
 msgstr "Ogiltiga tecken i PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:523
+#: agent/call-pinentry.c:633
 msgid "PIN too short"
 msgstr "PIN-kod för kort"
 
 # MPI står för Multiple Precision Integer (tror jag)
-#: agent/call-pinentry.c:535
+#: agent/call-pinentry.c:645
 msgid "Bad PIN"
 msgstr "Felaktig PIN-kod"
 
-#: agent/call-pinentry.c:536
+#: agent/call-pinentry.c:646
 msgid "Bad Passphrase"
 msgstr "Felaktig lösenfras"
 
-#: agent/call-pinentry.c:572
+#: agent/call-pinentry.c:682
 msgid "Passphrase"
 msgstr "Lösenfras"
 
@@ -94,21 +94,21 @@ msgstr "Lösenfras"
 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
 msgstr "ssh-nycklar större än %d bitar stöds inte\n"
 
-#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
+#: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1057 g10/keygen.c:3141
 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
-#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
+#: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:536
 #, c-format
 msgid "can't create `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte skapa \"%s\": %s\n"
 
 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
-#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
+#: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1058 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
-#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
-#: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
-#: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
-#: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
+#: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
+#: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
+#: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1936
+#: sm/gpgsm.c:1973 sm/gpgsm.c:2011 sm/qualified.c:66
 #, c-format
 msgid "can't open `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\": %s\n"
@@ -148,7 +148,12 @@ msgstr "fel vid skrivning av nyckel: %s\n"
 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
 msgstr "Ange lösenfrasen för ssh-nyckeln%0A  %c"
 
-#: agent/command-ssh.c:2349
+#: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
+#: agent/protect-tool.c:1197
+msgid "Please re-enter this passphrase"
+msgstr "Ange denna lösenfras igen"
+
+#: agent/command-ssh.c:2363
 #, c-format
 msgid ""
 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
@@ -157,7 +162,12 @@ msgstr ""
 "Ange en lösenfras för att skydda den mottagna hemliga nyckeln%%0A   %s%%0Ai  "
 "gpg-agents nyckellager"
 
-#: agent/command-ssh.c:2850
+#: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
+#: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
+msgid "does not match - try again"
+msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
+
+#: agent/command-ssh.c:2881
 #, c-format
 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa flöde från uttag: %s\n"
@@ -198,84 +208,77 @@ msgstr "Ange ny lösenfras"
 msgid "Take this one anyway"
 msgstr "Ta den här ändå"
 
-#: agent/genkey.c:185
+#: agent/genkey.c:191
 #, c-format
 msgid ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u character long."
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u character long."
 msgid_plural ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
+"at least %u characters long."
 msgstr[0] ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
-"lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"vara minst %u tecken lång."
 msgstr[1] ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
-"lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"vara minst %u tecken lång."
 
-#: agent/genkey.c:202
-#, fuzzy, c-format
+#: agent/genkey.c:212
+#, c-format
 msgid ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Acontain at least %u digit or special character."
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
 msgid_plural ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase should%%0Acontain at least %u digits or special characters."
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
+"contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
 msgstr[0] ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
-"lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
 msgstr[1] ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
-"lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%%0AEn lösenfras ska "
+"innehålla minst %u tecken eller%%0Aspecialtecken."
 
-#: agent/genkey.c:225
-#, fuzzy, c-format
+#: agent/genkey.c:235
+#, c-format
 msgid ""
-"Warning:  You have entered a passphrase that%0Ais obviously not secure.  A "
-"passphrase may not%0Abe a known term or match certain pattern."
+"Warning: You have entered an insecure passphrase.%0AA passphrase may not be "
+"a known term or match%%0Acertain pattern."
 msgstr ""
-"Varning:  Du har angivit en lösenfras som%%0Auppenbart inte är säker.  En "
-"lösenfras ska%%0Avara minst %u tecken lång."
+"Varning:  Du har angivit en lösenfras som inte är säker.%0AEn lösenfras får "
+"inte vara ett känd ord eller matcha%%0Avissa mönster."
 
-#: agent/genkey.c:238
+#: agent/genkey.c:251
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
-msgstr ""
+msgstr "Du har inte angivit en lösenfras!%0AEn tom lösenfras tillåts inte."
 
-#: agent/genkey.c:240
+#: agent/genkey.c:253
 #, c-format
 msgid ""
 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
 msgstr ""
+"Du har inte angivet en lösenfras - det här är oftast en dålig idé!%"
+"0ABekräfta att du inte vill ha något som helst skydd för din nyckel."
 
-#: agent/genkey.c:246
+#: agent/genkey.c:262
 msgid "Yes, protection is not needed"
-msgstr ""
+msgstr "Ja, skydd behövs inte"
 
 # fel kapitalisering i originalet?
-#: agent/genkey.c:290
+#: agent/genkey.c:306
 #, c-format
 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
 msgstr "Ange lösenfrasen för%0Aför att skydda din nya nyckel"
 
-#: agent/genkey.c:292 agent/genkey.c:413 agent/protect-tool.c:1219
-msgid "Please re-enter this passphrase"
-msgstr "Ange denna lösenfras igen"
-
-#: agent/genkey.c:321 agent/genkey.c:443 agent/protect-tool.c:1225
-#: tools/symcryptrun.c:456
-msgid "does not match - try again"
-msgstr "stämmer inte överens - försök igen"
-
-#: agent/genkey.c:412
+#: agent/genkey.c:429
 msgid "Please enter the new passphrase"
 msgstr "Ange den nya lösenfrasen"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
-#: scd/scdaemon.c:104
+#: agent/gpg-agent.c:116 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
+#: scd/scdaemon.c:101
 msgid ""
 "@Options:\n"
 " "
@@ -283,110 +286,109 @@ msgstr ""
 "@Flaggor:\n"
 " "
 
-#: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
+#: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:103
 msgid "run in server mode (foreground)"
 msgstr "kör i serverläge (förgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:109
+#: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:106
 msgid "run in daemon mode (background)"
 msgstr "kör i demonläge (bakgrund)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
-#: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
-#: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:164
+#: agent/gpg-agent.c:120 g10/gpg.c:470 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
+#: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:341 tools/gpg-connect-agent.c:66
+#: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
 msgid "verbose"
 msgstr "utförlig"
 
-#: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
-#: sm/gpgsm.c:341
+#: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
+#: sm/gpgsm.c:342
 msgid "be somewhat more quiet"
 msgstr "var något tystare"
 
-#: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:112
+#: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
 msgid "sh-style command output"
 msgstr "sh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:113
+#: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:110
 msgid "csh-style command output"
 msgstr "csh-liknande kommandoutdata"
 
-#: agent/gpg-agent.c:126 tools/symcryptrun.c:167
+#: agent/gpg-agent.c:124 tools/symcryptrun.c:167
 msgid "|FILE|read options from FILE"
 msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
+#: agent/gpg-agent.c:129 scd/scdaemon.c:119
 msgid "do not detach from the console"
 msgstr "frigör inte från konsollen"
 
-#: agent/gpg-agent.c:132
+#: agent/gpg-agent.c:130
 msgid "do not grab keyboard and mouse"
 msgstr "fånga inte tangentbord och mus"
 
-#: agent/gpg-agent.c:133 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
-#: tools/symcryptrun.c:166
+#: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
 msgid "use a log file for the server"
 msgstr "använd en loggfil för servern"
 
-#: agent/gpg-agent.c:135
+#: agent/gpg-agent.c:133
 msgid "use a standard location for the socket"
 msgstr "använd en standardplats för uttaget"
 
-#: agent/gpg-agent.c:138
+#: agent/gpg-agent.c:136
 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som PIN-inmatningsprogrammet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:141
+#: agent/gpg-agent.c:139
 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
 msgstr "|PRG|använd PRG som SCdaemon-programmet"
 
-#: agent/gpg-agent.c:142
+#: agent/gpg-agent.c:140
 msgid "do not use the SCdaemon"
 msgstr "använd inte SCdaemon"
 
-#: agent/gpg-agent.c:150
+#: agent/gpg-agent.c:148
 msgid "ignore requests to change the TTY"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra TTY"
 
-#: agent/gpg-agent.c:152
+#: agent/gpg-agent.c:150
 msgid "ignore requests to change the X display"
 msgstr "ignorera begäran om att ändra X-display"
 
-#: agent/gpg-agent.c:155
+#: agent/gpg-agent.c:153
 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
-msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
+msgstr "|N|låt mellanlagrade PIN-koder gå ut efter N sekunder"
 
-#: agent/gpg-agent.c:168
+#: agent/gpg-agent.c:166
 msgid "do not use the PIN cache when signing"
 msgstr "använd inte mellanlagring av PIN-kod vid signering"
 
 # Antar att värdet inte ska översättas.
-#: agent/gpg-agent.c:170
+#: agent/gpg-agent.c:168
 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
 msgstr "tillåt klienter att markera nycklar som \"trusted\""
 
-#: agent/gpg-agent.c:172
+#: agent/gpg-agent.c:170
 msgid "allow presetting passphrase"
 msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
 
-#: agent/gpg-agent.c:173
+#: agent/gpg-agent.c:171
 msgid "enable ssh-agent emulation"
 msgstr "aktivera ssh-agent-emulering"
 
-#: agent/gpg-agent.c:175
+#: agent/gpg-agent.c:173
 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv miljöinställningar även till FIL"
 
-#: agent/gpg-agent.c:273 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
-#: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
-#: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:204
+#: agent/gpg-agent.c:279 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
+#: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:568 tools/gpg-connect-agent.c:171
+#: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204
 msgid "Please report bugs to <"
 msgstr "Rapportera fel till <"
 
-#: agent/gpg-agent.c:276
+#: agent/gpg-agent.c:282
 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: agent/gpg-agent.c:278
+#: agent/gpg-agent.c:284
 msgid ""
 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
 "Secret key management for GnuPG\n"
@@ -394,131 +396,145 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-agent [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Hantering av hemliga nycklar för GnuPG\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:313 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
+#: agent/gpg-agent.c:319 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:730
 #, c-format
 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
 msgstr "ogiltig debug-level \"%s\" angiven\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:512 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
-#: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
-#, fuzzy, c-format
+#: agent/gpg-agent.c:518 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
+#: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:871 sm/gpgsm.c:874 tools/symcryptrun.c:997
+#, c-format
 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
-msgstr "libksba är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
+msgstr "%s är för gammal (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:605 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
+#: agent/gpg-agent.c:611 g10/gpg.c:2070 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:962
 #, c-format
 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
 msgstr "OBS: inställningsfilen \"%s\" saknas\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:610 agent/gpg-agent.c:1177 g10/gpg.c:2027
-#: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
+#: agent/gpg-agent.c:616 agent/gpg-agent.c:1183 g10/gpg.c:2074
+#: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:966 tools/symcryptrun.c:930
 #, c-format
 msgid "option file `%s': %s\n"
 msgstr "inställningsfil \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:618 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
+#: agent/gpg-agent.c:624 g10/gpg.c:2081 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:973
 #, c-format
 msgid "reading options from `%s'\n"
 msgstr "läser inställningar från \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:947 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
+#: agent/gpg-agent.c:955 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
 #: g10/plaintext.c:162
 #, c-format
 msgid "error creating `%s': %s\n"
 msgstr "Fel när \"%s\" skapades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1247 agent/gpg-agent.c:1373 agent/gpg-agent.c:1377
-#: agent/gpg-agent.c:1418 agent/gpg-agent.c:1422 g10/exec.c:172
-#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
+#: agent/gpg-agent.c:1253 agent/gpg-agent.c:1365 agent/gpg-agent.c:1369
+#: agent/gpg-agent.c:1410 agent/gpg-agent.c:1414 g10/exec.c:172
+#: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:917
 #, c-format
 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
 msgstr "%s: kan inte skapa katalog: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:922
+#: agent/gpg-agent.c:1267 scd/scdaemon.c:931
 msgid "name of socket too long\n"
 msgstr "namnet på uttaget är för långt\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:948
+#: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:954
 #, c-format
 msgid "can't create socket: %s\n"
 msgstr "kan inte skapa uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1305 agent/gpg-agent.c:1321
-#, fuzzy
+#: agent/gpg-agent.c:1299
+#, c-format
+msgid "socket name `%s' is too long\n"
+msgstr "namnet på uttaget \"%s\" är för långt\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1311
 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
-msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
+msgstr "en gpg-agent är redan igång - startar inte en till\n"
+
+# Jag har valt att inte översätta nonce. Nonce är data eller information som endast används en gång
+#: agent/gpg-agent.c:1322 scd/scdaemon.c:974
+msgid "error getting nonce for the socket\n"
+msgstr "fel vid hämtning av nonce för uttaget\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1335 scd/scdaemon.c:977
+#: agent/gpg-agent.c:1327 scd/scdaemon.c:977
 #, c-format
 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
 msgstr "fel när \"%s\" bands till uttag: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1347 scd/scdaemon.c:985
+#: agent/gpg-agent.c:1339 scd/scdaemon.c:985
 #, c-format
 msgid "listen() failed: %s\n"
 msgstr "listen() misslyckades: %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1353 scd/scdaemon.c:991
+#: agent/gpg-agent.c:1345 scd/scdaemon.c:991
 #, c-format
 msgid "listening on socket `%s'\n"
 msgstr "lyssnar på uttaget \"%s\"\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1381 agent/gpg-agent.c:1428 g10/openfile.c:432
+#: agent/gpg-agent.c:1373 agent/gpg-agent.c:1420 g10/openfile.c:432
 #, c-format
 msgid "directory `%s' created\n"
 msgstr "katalogen \"%s\" skapades\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1434
+#: agent/gpg-agent.c:1426
 #, c-format
 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
 msgstr "stat() misslyckades för \"%s\": %s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1438
+#: agent/gpg-agent.c:1430
 #, c-format
 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
 msgstr "kan inte använda \"%s\" som hemkatalog\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1549
+#: agent/gpg-agent.c:1540 scd/scdaemon.c:1006
+#, c-format
+msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
+msgstr "fel vid läsning av nonce på fd %d: %s\n"
+
+#: agent/gpg-agent.c:1562
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1554
+#: agent/gpg-agent.c:1567
 #, c-format
 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1571
+#: agent/gpg-agent.c:1587
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d startad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1576
+#: agent/gpg-agent.c:1592
 #, c-format
 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
 msgstr "ssh-hanteraren 0x%lx för fd %d avslutad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1680 scd/scdaemon.c:1117
+#: agent/gpg-agent.c:1696 scd/scdaemon.c:1128
 #, c-format
 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
 msgstr "pth_select misslyckades: %s - väntar 1 s\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1786 scd/scdaemon.c:1184
+#: agent/gpg-agent.c:1805 scd/scdaemon.c:1195
 #, c-format
 msgid "%s %s stopped\n"
 msgstr "%s %s stoppad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1809
+#: agent/gpg-agent.c:1828
 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
 msgstr "ingen gpg-agent kör i den här sessionen\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1820 common/simple-pwquery.c:329
-#: tools/gpg-connect-agent.c:756
+#: agent/gpg-agent.c:1839 common/simple-pwquery.c:329
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1953
 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
 msgstr "miljövariabeln GPG_AGENT_INFO är felformaterad\n"
 
-#: agent/gpg-agent.c:1833 common/simple-pwquery.c:341
-#: tools/gpg-connect-agent.c:767
+#: agent/gpg-agent.c:1852 common/simple-pwquery.c:341
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1964
 #, c-format
 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
 msgstr "GPG-Agent protokoll version %d stöds inte\n"
@@ -549,22 +565,22 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-protect-tool [flaggor] [argument]\n"
 "Underhållsverktyg för hemliga nycklar\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1210
+#: agent/protect-tool.c:1188
 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att avskydda PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1213
+#: agent/protect-tool.c:1191
 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
 msgstr "Ange lösenfrasen för att skydda det nya PKCS#12-objektet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1216
+#: agent/protect-tool.c:1194
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
 "system."
 msgstr ""
 "Ange lösenfrasen för att skydda det importerade objektet inom GnuPG-systemet."
 
-#: agent/protect-tool.c:1221
+#: agent/protect-tool.c:1199
 msgid ""
 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
 "needed to complete this operation."
@@ -572,16 +588,16 @@ msgstr ""
 "Ange lösenfrasen eller PIN-koden som\n"
 "behövs för att färdigställa denna åtgärd."
 
-#: agent/protect-tool.c:1226 tools/symcryptrun.c:457
+#: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Lösenfras:"
 
-#: agent/protect-tool.c:1240 tools/symcryptrun.c:471
+#: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
 #, c-format
 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
 msgstr "fel vid fråga efter lösenfrasen: %s\n"
 
-#: agent/protect-tool.c:1243 tools/symcryptrun.c:475
+#: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
 msgid "cancelled\n"
 msgstr "avbruten\n"
 
@@ -678,6 +694,8 @@ msgstr "Nej"
 #, c-format
 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
 msgstr ""
+"Observera: Den här lösenfrasen har aldrig blivit ändrad.%0ADu bör ändra den "
+"nu."
 
 #: agent/findkey.c:174
 #, c-format
@@ -685,17 +703,19 @@ msgid ""
 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
 "it now."
 msgstr ""
+"Den här lösenfrasen har inte ändrats%%0Asedan %.4s-%.2s-%.2s.  Du bör ändra "
+"den nu."
 
 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Change passphrase"
-msgstr "ändra en lösenfras"
+msgstr "ändra lösenfras"
 
 #: agent/findkey.c:196
 msgid "I'll change it later"
-msgstr ""
+msgstr "Jag ändrar den senare"
 
-#: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1340
+#: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1338
+#: tools/gpgconf-comp.c:1641
 #, c-format
 msgid "error creating a pipe: %s\n"
 msgstr "fel när ett rör skapades: %s\n"
@@ -841,78 +861,82 @@ msgstr "slut på kärna i säkert minne vid allokering av %lu byte"
 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
 msgstr "slut på kärna vid allokering av %lu byte"
 
-#: g10/armor.c:366
+#: g10/armor.c:379
 #, c-format
 msgid "armor: %s\n"
 msgstr "ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/armor.c:405
+#: g10/armor.c:418
 msgid "invalid armor header: "
 msgstr "ogiltig rubrikrad i ASCII-skalet: "
 
-#: g10/armor.c:416
+#: g10/armor.c:429
 msgid "armor header: "
 msgstr "ASCII-skal: "
 
-#: g10/armor.c:427
+#: g10/armor.c:442
 msgid "invalid clearsig header\n"
 msgstr "ogiltig rubrikrad i klartextsignatur\n"
 
-#: g10/armor.c:479
+#: g10/armor.c:455
+msgid "unknown armor header: "
+msgstr "okänt ASCII-skalhuvud: "
+
+#: g10/armor.c:508
 msgid "nested clear text signatures\n"
 msgstr "flera klartextsignaturer går in i varandra\n"
 
-#: g10/armor.c:614
+#: g10/armor.c:643
 msgid "unexpected armor: "
 msgstr "oväntat skal: "
 
 # rader i klartexten som inleds med bindestreck får ett extra bindestreck vid klartextsignatur (för att lättare hitta "---- Begin ..."
-#: g10/armor.c:626
+#: g10/armor.c:655
 msgid "invalid dash escaped line: "
 msgstr "ogiltig rad som börjar med bindestreck: "
 
 # överhoppad eller hoppades över?
-#: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
+#: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
 #, c-format
 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
 msgstr "ogiltigt radix64-tecken %02X hoppades över\n"
 
 # CRC Cyclic Redundancy Checksum används för att upptäcka fel i ascii-skalet. Används allmänt, trots att det inte höjer säkerheten.
-#: g10/armor.c:823
+#: g10/armor.c:852
 msgid "premature eof (no CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (ingen CRC-summa)\n"
 
-#: g10/armor.c:857
+#: g10/armor.c:886
 msgid "premature eof (in CRC)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i CRC-summan)\n"
 
-#: g10/armor.c:865
+#: g10/armor.c:894
 msgid "malformed CRC\n"
 msgstr "felformaterad CRC-summa\n"
 
-#: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
+#: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
 #, c-format
 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
 msgstr "CRC-fel; %06lX - %06lX\n"
 
-#: g10/armor.c:889
+#: g10/armor.c:918
 msgid "premature eof (in trailer)\n"
 msgstr "för tidigt filslut (i den avslutande raden)\n"
 
-#: g10/armor.c:893
+#: g10/armor.c:922
 msgid "error in trailer line\n"
 msgstr "fel i avslutande rad\n"
 
-#: g10/armor.c:1204
+#: g10/armor.c:1233
 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
 msgstr "hittade ingen giltig OpenPGP-data.\n"
 
-#: g10/armor.c:1209
+#: g10/armor.c:1238
 #, c-format
 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
 msgstr "ogiltigt ASCII-skal: raden är längre än %d tecken\n"
 
-#: g10/armor.c:1213
+#: g10/armor.c:1242
 msgid ""
 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
 msgstr ""
@@ -1233,14 +1257,14 @@ msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
 
 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
-msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
+msgstr "Ogiltigt kommando (prova med \"help\")\n"
 
-#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
+#: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
 msgid "--output doesn't work for this command\n"
 msgstr "--output kan inte användas för detta kommando\n"
 
 # se förra kommentaren
-#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
+#: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3928 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
 #, c-format
 msgid "can't open `%s'\n"
 msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
@@ -1251,7 +1275,7 @@ msgstr "kan inte öppna \"%s\"\n"
 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
 msgstr "nyckeln \"%s\" hittades inte: %s\n"
 
-#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
+#: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2367 g10/keyserver.c:1733
 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
 #, c-format
 msgid "error reading keyblock: %s\n"
@@ -1291,7 +1315,7 @@ msgstr "det finns en hemlig nyckel för denna publika nyckeln \"%s\"!\n"
 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
 msgstr "använd flaggan \"--delete-secret-keys\"för att ta bort den först.\n"
 
-#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
+#: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
 #, c-format
 msgid "error creating passphrase: %s\n"
 msgstr "fel när lösenfras skapades: %s\n"
@@ -1303,14 +1327,14 @@ msgstr "kan inte använda symmetriska ESK-paket pga S2K-läge\n"
 #: g10/encode.c:246
 #, c-format
 msgid "using cipher %s\n"
-msgstr "använder chiffret %s\n"
+msgstr "använder %s-chiffer\n"
 
 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
 #, c-format
 msgid "`%s' already compressed\n"
 msgstr "\"%s\" är redan komprimerad\n"
 
-#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
+#: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
 #, c-format
 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
 msgstr "VARNING: \"%s\" är en tom fil\n"
@@ -1339,7 +1363,7 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
+#: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
@@ -1348,18 +1372,18 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga komprimeringsalgoritmen %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:765
+#: g10/encode.c:751
 #, c-format
 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
 msgstr ""
 "tvinga symmetriskt chiffer med %s (%d) strider mot mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
+#: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
 #, c-format
 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda %s när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/encode.c:862
+#: g10/encode.c:848
 #, c-format
 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s krypterad för: \"%s\"\n"
@@ -1380,7 +1404,7 @@ msgid ""
 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: meddelandet krypterades med en svag nyckel\n"
-"i den symmetriska krypteringen.\n"
+"i det symmetriska chiffret.\n"
 
 #: g10/encr-data.c:144
 msgid "problem handling encrypted packet\n"
@@ -1540,7 +1564,7 @@ msgstr "använder undernyckeln %s istället för primära nyckeln %s\n"
 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel utan publik nyckel - hoppades över\n"
 
-#: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:55
+#: g10/gpg.c:369 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:243 tools/gpgconf.c:56
 msgid ""
 "@Commands:\n"
 " "
@@ -1548,134 +1572,134 @@ msgstr ""
 "@Kommandon:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:370
+#: g10/gpg.c:371
 msgid "|[file]|make a signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:371
+#: g10/gpg.c:372
 msgid "|[file]|make a clear text signature"
 msgstr "|[fil]|skapa en klartextsignatur"
 
-#: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
+#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
 msgid "make a detached signature"
 msgstr "skapa signatur i en separat fil"
 
-#: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
+#: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
 msgid "encrypt data"
 msgstr "kryptera data"
 
-#: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
+#: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
 msgid "encryption only with symmetric cipher"
-msgstr "endast symmetrisk kryptering"
+msgstr "kryptering endast med symmetriskt chiffer"
 
 # gnupg dekrypterar data om inget kommando anges dvs. kommandot "decrypt" behöver inte användas.
-#: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
+#: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:250
 msgid "decrypt data (default)"
 msgstr "dekryptera data (standard)"
 
-#: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
+#: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
 msgid "verify a signature"
 msgstr "validera en signatur"
 
-#: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
+#: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:253
 msgid "list keys"
 msgstr "lista nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:383
+#: g10/gpg.c:384
 msgid "list keys and signatures"
 msgstr "lista nycklar och signaturer"
 
-#: g10/gpg.c:384
+#: g10/gpg.c:385
 msgid "list and check key signatures"
 msgstr "lista och kontrollera nyckelsignaturer"
 
-#: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
+#: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:257
 msgid "list keys and fingerprints"
 msgstr "lista nycklar och fingeravtryck"
 
-#: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
+#: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:255
 msgid "list secret keys"
 msgstr "lista hemliga nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:387
+#: g10/gpg.c:388
 msgid "generate a new key pair"
 msgstr "generera ett nytt nyckelpar"
 
-#: g10/gpg.c:388
+#: g10/gpg.c:389
 msgid "remove keys from the public keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den publika nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:390
+#: g10/gpg.c:391
 msgid "remove keys from the secret keyring"
 msgstr "ta bort nycklar från den hemliga nyckelringen"
 
-#: g10/gpg.c:391
+#: g10/gpg.c:392
 msgid "sign a key"
 msgstr "signera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:392
+#: g10/gpg.c:393
 msgid "sign a key locally"
 msgstr "signera en nyckel lokalt"
 
-#: g10/gpg.c:393
+#: g10/gpg.c:394
 msgid "sign or edit a key"
 msgstr "signera eller redigera en nyckel"
 
-#: g10/gpg.c:394
+#: g10/gpg.c:395
 msgid "generate a revocation certificate"
 msgstr "generera ett spärrcertifikat"
 
-#: g10/gpg.c:396
+#: g10/gpg.c:397
 msgid "export keys"
 msgstr "exportera nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
+#: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
 msgid "export keys to a key server"
 msgstr "exportera nycklar till en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
+#: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:261
 msgid "import keys from a key server"
 msgstr "importera nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:400
+#: g10/gpg.c:401
 msgid "search for keys on a key server"
 msgstr "sök efter nycklar hos en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:402
+#: g10/gpg.c:403
 msgid "update all keys from a keyserver"
 msgstr "uppdatera alla nycklar nycklar från en nyckelserver"
 
-#: g10/gpg.c:406
+#: g10/gpg.c:407
 msgid "import/merge keys"
 msgstr "importera/slå samman nycklar"
 
-#: g10/gpg.c:409
+#: g10/gpg.c:410
 msgid "print the card status"
 msgstr "skriv ut kortstatus"
 
-#: g10/gpg.c:410
+#: g10/gpg.c:411
 msgid "change data on a card"
 msgstr "ändra data på ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:411
+#: g10/gpg.c:412
 msgid "change a card's PIN"
 msgstr "ändra PIN-kod för ett kort"
 
-#: g10/gpg.c:420
+#: g10/gpg.c:421
 msgid "update the trust database"
 msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
 
-#: g10/gpg.c:427
+#: g10/gpg.c:428
 msgid "|algo [files]|print message digests"
 msgstr "|algo [filer]|skriv ut kontrollsummor"
 
-#: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
+#: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:265
 msgid "run in server mode"
 msgstr "kör i serverläge"
 
 # Här bruksanvisning för kommandoraden. Resultatet har jag översatt med "inställningar", eftersom flaggorna även kan förekomma i en inställningsfil.
-#: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:279
-#: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:157
+#: g10/gpg.c:433 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:280
+#: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
 msgid ""
 "@\n"
 "Options:\n"
@@ -1685,49 +1709,50 @@ msgstr ""
 "Flaggor:\n"
 " "
 
-#: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
+#: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:282
 msgid "create ascii armored output"
 msgstr "skapa utdata med ett ascii-skal"
 
-#: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
+#: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:294
 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
 msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
 
-#: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
+#: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:332
 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
 msgstr "använd denna användaridentitet för att signera eller dekryptera"
 
-#: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
+#: g10/gpg.c:449 sm/gpgsm.c:335
 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
 msgstr "|N|ställ in komprimeringsnivån till N (0 för att inaktivera)"
 
-#: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
+#: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:337
 msgid "use canonical text mode"
 msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
 
-#: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:68
-msgid "use as output file"
-msgstr "använd som fil för utdata"
+#: g10/gpg.c:468 sm/gpgsm.c:340
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write output to FILE"
+msgstr "|FIL|läs inställningar från FIL"
 
-#: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:71
+#: g10/gpg.c:481 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:351 tools/gpgconf.c:74
 msgid "do not make any changes"
 msgstr "gör inga ändringar"
 
-#: g10/gpg.c:481
+#: g10/gpg.c:482
 msgid "prompt before overwriting"
 msgstr "fråga innan överskrivning"
 
-#: g10/gpg.c:523
+#: g10/gpg.c:525
 msgid "use strict OpenPGP behavior"
 msgstr "använd strikt OpenPGP-beteende"
 
-#: g10/gpg.c:524
+#: g10/gpg.c:526
 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
 msgstr "generera PGP 2.x-kompatibla meddelanden"
 
 # inställningar istället för flaggor?
 # Nej, här är det bruksanvisningen för kommandoraden.
-#: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
+#: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:399
 msgid ""
 "@\n"
 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
@@ -1735,7 +1760,7 @@ msgstr ""
 "@\n"
 "(Se manualsidan för en fullständig lista över alla kommandon och flaggor)\n"
 
-#: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
+#: g10/gpg.c:558 sm/gpgsm.c:402
 msgid ""
 "@\n"
 "Examples:\n"
@@ -1755,18 +1780,18 @@ msgstr ""
 "--list-keys [namn]          visa nycklar\n"
 "--fingerprint [namn]        visa fingeravtryck\n"
 
-#: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
+#: g10/gpg.c:753 g10/gpgv.c:95
 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
 msgstr ""
 "Rapportera fel till <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
 "Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 
-#: g10/gpg.c:767
+#: g10/gpg.c:770
 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: g10/gpg.c:770
+#: g10/gpg.c:773
 msgid ""
 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
@@ -1776,7 +1801,7 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
+#: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:581
 msgid ""
 "\n"
 "Supported algorithms:\n"
@@ -1784,74 +1809,78 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Algoritmer som stöds:\n"
 
-#: g10/gpg.c:784
+#: g10/gpg.c:787
 msgid "Pubkey: "
 msgstr "Publik nyckel: "
 
-#: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
+#: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2321
 msgid "Cipher: "
 msgstr "Chiffer: "
 
-#: g10/gpg.c:798
+#: g10/gpg.c:801
 msgid "Hash: "
 msgstr "Kontrollsumma: "
 
-#: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
+#: g10/gpg.c:808 g10/keyedit.c:2365
 msgid "Compression: "
 msgstr "Komprimering: "
 
-#: g10/gpg.c:875
+#: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:601
+msgid "Used libraries:"
+msgstr "Använda bibliotek:"
+
+#: g10/gpg.c:923
 msgid "usage: gpg [options] "
 msgstr "användning: gpg [flaggor] "
 
-#: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
+#: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:766
 msgid "conflicting commands\n"
 msgstr "motstridiga kommandon\n"
 
 # Vad betyder detta?
-#: g10/gpg.c:1063
+#: g10/gpg.c:1111
 #, c-format
 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
 msgstr "no = signatur hittad i gruppdefinitionen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1260
+#: g10/gpg.c:1308
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1263
+#: g10/gpg.c:1311
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1266
+#: g10/gpg.c:1314
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkert ägarskap på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1272
+#: g10/gpg.c:1320
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1275
+#: g10/gpg.c:1323
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på konfigurationsfilen \"%s\"\n"
 
 # Extension är vad? FIXME
-#: g10/gpg.c:1278
+#: g10/gpg.c:1326
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
 msgstr "VARNING: osäkra rättigheter på tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1284
+#: g10/gpg.c:1332
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1287
+#: g10/gpg.c:1335
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
@@ -1859,19 +1888,19 @@ msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för konfigurationsfilen \"%"
 "s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1290
+#: g10/gpg.c:1338
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkert ägarskap på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1296
+#: g10/gpg.c:1344
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för hemkatalogen \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1299
+#: g10/gpg.c:1347
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
@@ -1879,471 +1908,470 @@ msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för konfigurationsfilen "
 "\"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1302
+#: g10/gpg.c:1350
 #, c-format
 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
 msgstr ""
 "VARNING: osäkra rättigheter på inneslutande katalog för tillägget \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1445
+#: g10/gpg.c:1493
 #, c-format
 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
 msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:1540
+#: g10/gpg.c:1588
 msgid "display photo IDs during key listings"
 msgstr "visa foto-id under nyckellistning"
 
-#: g10/gpg.c:1542
+#: g10/gpg.c:1590
 msgid "show policy URLs during signature listings"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1544
+#: g10/gpg.c:1592
 msgid "show all notations during signature listings"
 msgstr "visa alla notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1546
+#: g10/gpg.c:1594
 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1550
+#: g10/gpg.c:1598
 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1552
+#: g10/gpg.c:1600
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelservrar under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1554
+#: g10/gpg.c:1602
 msgid "show user ID validity during key listings"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid nyckellistningar "
 
-#: g10/gpg.c:1556
+#: g10/gpg.c:1604
 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1558
+#: g10/gpg.c:1606
 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
 msgstr "visa spärrade och utgångna undernycklar i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1560
+#: g10/gpg.c:1608
 msgid "show the keyring name in key listings"
 msgstr "visa nyckelringens namn i nyckellistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1562
+#: g10/gpg.c:1610
 msgid "show expiration dates during signature listings"
 msgstr "visa utgångsdatum under signaturlistningar"
 
-#: g10/gpg.c:1825
+#: g10/gpg.c:1873
 #, c-format
 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
 msgstr "libgcrypt är för gammalt (behöver %s, har %s)\n"
 
-#: g10/gpg.c:1981
+#: g10/gpg.c:2028
 #, c-format
 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
 msgstr "OBS: den gamla inställningsfilen \"%s\" används inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
+#: g10/gpg.c:2288 g10/gpg.c:2952 g10/gpg.c:2964
 #, c-format
 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
 msgstr "OBS: %s är inte för normal användning!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
+#: g10/gpg.c:2469 g10/gpg.c:2481
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
 msgstr "\"%s\" är inte ett giltigt utgångsdatum för en signatur\n"
 
-#: g10/gpg.c:2493
+#: g10/gpg.c:2563
 #, c-format
 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
 msgstr "\"%s\" är ingen giltig teckentabell\n"
 
-#: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
+#: g10/gpg.c:2586 g10/gpg.c:2781 g10/keyedit.c:4084
 msgid "could not parse keyserver URL\n"
 msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2528
+#: g10/gpg.c:2598
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2531
+#: g10/gpg.c:2601
 msgid "invalid keyserver options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för nyckelserver\n"
 
-#: g10/gpg.c:2538
+#: g10/gpg.c:2608
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga importeringsflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2541
+#: g10/gpg.c:2611
 msgid "invalid import options\n"
 msgstr "ogiltiga importflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2548
+#: g10/gpg.c:2618
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga exportflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2551
+#: g10/gpg.c:2621
 msgid "invalid export options\n"
 msgstr "ogiltiga exportinställningar\n"
 
-#: g10/gpg.c:2558
+#: g10/gpg.c:2628
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2561
+#: g10/gpg.c:2631
 msgid "invalid list options\n"
 msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
 
-#: g10/gpg.c:2569
+#: g10/gpg.c:2639
 msgid "display photo IDs during signature verification"
 msgstr "visa foto-id under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2571
+#: g10/gpg.c:2641
 msgid "show policy URLs during signature verification"
 msgstr "visa policy-url:er under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2573
+#: g10/gpg.c:2643
 msgid "show all notations during signature verification"
 msgstr "visa alla notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2575
+#: g10/gpg.c:2645
 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
 msgstr "visa IETF-standardnotationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2579
+#: g10/gpg.c:2649
 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
 msgstr "visa användarangivna notationer under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2581
+#: g10/gpg.c:2651
 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
 msgstr "visa url:er till föredragna nyckelserver under signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2583
+#: g10/gpg.c:2653
 msgid "show user ID validity during signature verification"
 msgstr "visa giltighet för användaridentitet vid signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2585
+#: g10/gpg.c:2655
 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
 msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2587
-#, fuzzy
+#: g10/gpg.c:2657
 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
-msgstr "visa spärrade och utgångna användaridentiteter i signaturvalidering"
+msgstr "visa endast primär användaridentitet i signaturvalidering"
 
-#: g10/gpg.c:2589
+#: g10/gpg.c:2659
 msgid "validate signatures with PKA data"
 msgstr "validera signaturer med PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2591
+#: g10/gpg.c:2661
 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
 msgstr "öka tillit på signaturer med giltigt PKA-data"
 
-#: g10/gpg.c:2598
+#: g10/gpg.c:2668
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2601
+#: g10/gpg.c:2671
 msgid "invalid verify options\n"
 msgstr "ogiltiga flaggor för validering\n"
 
-#: g10/gpg.c:2608
+#: g10/gpg.c:2678
 #, c-format
 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
 msgstr "kunde inte ställa in exec-path till %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2782
+#: g10/gpg.c:2852
 #, c-format
 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "%s:%d: ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
-#: g10/gpg.c:2785
+#: g10/gpg.c:2855
 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
 msgstr "ogiltig auto-key-locate-lista\n"
 
 # Programmet skapar en avbildning (image) av minnet för att lättare kunna spåra fel.
-#: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
+#: g10/gpg.c:2941 sm/gpgsm.c:1352
 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
 msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesavbild!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2875
+#: g10/gpg.c:2945
 #, c-format
 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
 msgstr "VARNING: %s gäller istället för %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2884
+#: g10/gpg.c:2954
 #, c-format
 msgid "%s not allowed with %s!\n"
 msgstr "%s är inte tillåten tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2887
+#: g10/gpg.c:2957
 #, c-format
 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
 msgstr "det är ingen poäng att använda %s tillsammans med %s!\n"
 
-#: g10/gpg.c:2902
+#: g10/gpg.c:2972
 #, c-format
 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
 msgstr "kommer inte att köra med osäkert minne på grund av %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:2916
+#: g10/gpg.c:2986
 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra signaturer i en separat fil eller klartextsignaturer\n"
 "i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2922
+#: g10/gpg.c:2992
 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
 msgstr "du kan inte signera och kryptera samtidigt i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/gpg.c:2928
+#: g10/gpg.c:2998
 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
 msgstr "du måste använda filer (och inte rör) i --pgp2-läge\n"
 
 # IDEA-algoritmen är patenterat i flera länder och finns därför inte med i GnuPG som standard.
-#: g10/gpg.c:2941
+#: g10/gpg.c:3011
 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
 msgstr "kryptering av meddelanden i --pgp2-läge kräver IDEA-chiffret\n"
 
-#: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
+#: g10/gpg.c:3077 g10/gpg.c:3101 sm/gpgsm.c:1424
 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
 msgstr "den valda chifferalgoritmen är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
+#: g10/gpg.c:3083 g10/gpg.c:3107 sm/gpgsm.c:1432
 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald sammandragsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3019
+#: g10/gpg.c:3089
 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald komprimeringsalgoritm är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:3025
+#: g10/gpg.c:3095
 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
 msgstr "vald algoritm för certifieringssammandrag är felaktig\n"
 
 # antalet betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3040
+#: g10/gpg.c:3110
 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
 msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
 
 # antalet delvis betrodda signaturer som behövs (1-3) för att du ska lita på en nyckel du inte själv verifierat.
-#: g10/gpg.c:3042
+#: g10/gpg.c:3112
 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
 msgstr "variabeln \"marginals-needed\" måste vara större än 1\n"
 
 # Hur djupt GnuPG ska leta i Web-of-trust.
-#: g10/gpg.c:3044
+#: g10/gpg.c:3114
 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
 msgstr "max-cert-depth måste vara inom intervallet från 1 till 255\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3046
+#: g10/gpg.c:3116
 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
 msgstr ""
 "ogiltigt standardvärde för certifieringsnivån; måste vara 0, 1, 2 eller 3\n"
 
 # Det är nivån för hurväl du har kontrollerat att nyckeln tillhör innehavaren.
-#: g10/gpg.c:3048
+#: g10/gpg.c:3118
 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
 msgstr "ogiltigt minimivärde för certifieringsnivån; måste vara 1, 2 eller 3\n"
 
 # S2K har med krypteringen av hemliga nyckeln att göra
-#: g10/gpg.c:3051
+#: g10/gpg.c:3121
 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
 msgstr "OBS: enkelt S2K-läge (0) rekommenderas inte\n"
 
-#: g10/gpg.c:3055
+#: g10/gpg.c:3125
 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
 msgstr "ogiltigt S2K-läge; måste vara 0, 1 eller 3\n"
 
-#: g10/gpg.c:3062
+#: g10/gpg.c:3132
 msgid "invalid default preferences\n"
 msgstr "ogiltiga standardinställningar\n"
 
 # Du kan ange de algoritmer du föredrar i prioritetsordning. Då avgör inte enbart standard (symmetrisk kryptering) eller mottagarens preferenser (kryptering till öppen nyckel).
-#: g10/gpg.c:3071
+#: g10/gpg.c:3141
 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
-msgstr "ogiltig inställning av föredragna krypteringsalgoritmer\n"
+msgstr "ogiltig inställning av personligt chiffer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3075
+#: g10/gpg.c:3145
 msgid "invalid personal digest preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kontrollsummealgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3079
+#: g10/gpg.c:3149
 msgid "invalid personal compress preferences\n"
 msgstr "ogiltig inställning av föredragna kompressionsalgoritmer\n"
 
-#: g10/gpg.c:3112
+#: g10/gpg.c:3182
 #, c-format
 msgid "%s does not yet work with %s\n"
 msgstr "%s fungerar ännu inte med  %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3159
+#: g10/gpg.c:3229
 #, c-format
 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr "du får inte använda chifferalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3164
+#: g10/gpg.c:3234
 #, c-format
 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda sammandragsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3169
+#: g10/gpg.c:3239
 #, c-format
 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du får inte använda komprimeringsalgoritmen \"%s\" när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3261
+#: g10/gpg.c:3331
 #, c-format
 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att initialisera tillitsdatabasen: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3272
+#: g10/gpg.c:3342
 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
 msgstr ""
 "VARNING: mottagare (-r) angivna utan att använda publik nyckel-kryptering\n"
 
-#: g10/gpg.c:3293
+#: g10/gpg.c:3363
 msgid "--store [filename]"
 msgstr "--store [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3300
+#: g10/gpg.c:3370
 msgid "--symmetric [filename]"
 msgstr "--symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3302
+#: g10/gpg.c:3372
 #, c-format
 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
 msgstr "symmetrisk kryptering av \"%s\" misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3312
+#: g10/gpg.c:3382
 msgid "--encrypt [filename]"
 msgstr "--encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3325
+#: g10/gpg.c:3395
 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3327
+#: g10/gpg.c:3397
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3330
+#: g10/gpg.c:3400
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --encrypt i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3348
+#: g10/gpg.c:3418
 msgid "--sign [filename]"
 msgstr "--sign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3361
+#: g10/gpg.c:3431
 msgid "--sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3376
+#: g10/gpg.c:3446
 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3378
+#: g10/gpg.c:3448
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
 msgstr "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt med --s2k-mode 0\n"
 
-#: g10/gpg.c:3381
+#: g10/gpg.c:3451
 #, c-format
 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
 msgstr ""
 "du kan inte använda --symmetric --sign --encrypt när du är i %s-läget\n"
 
-#: g10/gpg.c:3401
+#: g10/gpg.c:3471
 msgid "--sign --symmetric [filename]"
 msgstr "--sign --symmetric [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3410
+#: g10/gpg.c:3480
 msgid "--clearsign [filename]"
 msgstr "--clearsign [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3435
+#: g10/gpg.c:3505
 msgid "--decrypt [filename]"
 msgstr "--decrypt [filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3443
+#: g10/gpg.c:3513
 msgid "--sign-key user-id"
 msgstr "--sign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3447
+#: g10/gpg.c:3517
 msgid "--lsign-key user-id"
 msgstr "--lsign-key användaridentitet"
 
-#: g10/gpg.c:3468
+#: g10/gpg.c:3538
 msgid "--edit-key user-id [commands]"
 msgstr "--edit-key användaridentitet [kommandon]"
 
-#: g10/gpg.c:3553
+#: g10/gpg.c:3623
 #, c-format
 msgid "keyserver send failed: %s\n"
 msgstr "sändning till nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3555
+#: g10/gpg.c:3625
 #, c-format
 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
 msgstr "hämtning från nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3557
+#: g10/gpg.c:3627
 #, c-format
 msgid "key export failed: %s\n"
 msgstr "export av nyckeln misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3568
+#: g10/gpg.c:3638
 #, c-format
 msgid "keyserver search failed: %s\n"
 msgstr "sökning på nyckelservern misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3578
+#: g10/gpg.c:3648
 #, c-format
 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
 msgstr "uppdatering av  nyckeln från en nyckelserver misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3629
+#: g10/gpg.c:3699
 #, c-format
 msgid "dearmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att ta bort ASCII-skalet: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3637
+#: g10/gpg.c:3707
 #, c-format
 msgid "enarmoring failed: %s\n"
 msgstr "misslyckades med att skapa ASCII-skal: %s\n"
 
-#: g10/gpg.c:3727
+#: g10/gpg.c:3797
 #, c-format
 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
 msgstr "ogiltig kontrollsummealgoritm \"%s\"\n"
 
-#: g10/gpg.c:3844
+#: g10/gpg.c:3914
 msgid "[filename]"
 msgstr "[filnamn]"
 
-#: g10/gpg.c:3848
+#: g10/gpg.c:3918
 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
 msgstr "Skriv ditt meddelande här ...\n"
 
-#: g10/gpg.c:4160
+#: g10/gpg.c:4230
 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver certifieringsspolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4162
+#: g10/gpg.c:4232
 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna URL som beskriver signaturpolicy är ogiltig\n"
 
-#: g10/gpg.c:4195
+#: g10/gpg.c:4265
 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
 msgstr "den angivna föredragna nyckelserver-url:n är ogiltig\n"
 
@@ -2358,7 +2386,7 @@ msgstr "ta nycklarna från denna nyckelring "
 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
 msgstr "utfärda enbart en varning när tidsstämpeln är orimlig"
 
-#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
+#: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:374
 msgid "|FD|write status info to this FD"
 msgstr "|FD|skriv statusinformation till denna FD"
 
@@ -2692,7 +2720,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Du borde ange en anledning till spärrningen. Beroende på sammanhanget\n"
 "har du möjlighet att välja från följande lista:\n"
-"  \"Nyckeln har tappat sin säkerhet\"\n"
+"  \"Nyckeln har blivit komprometterad\"\n"
 "     Använd denna om du har anledning att tro att icke-auktoriserade "
 "personer\n"
 "     har fått tillgång till din hemliga nyckel.\n"
@@ -2919,13 +2947,13 @@ msgstr "nyckel %s: ny nyckel - hoppade över\n"
 msgid "no writable keyring found: %s\n"
 msgstr "hittade ingen nyckelring som gick att skriva till: %s\n"
 
-#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
+#: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
 #, c-format
 msgid "writing to `%s'\n"
 msgstr "skriver till \"%s\"\n"
 
 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
-#: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
+#: g10/import.c:2381 g10/import.c:2403
 #, c-format
 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
 msgstr "fel vid skrivning av nyckelringen \"%s\": %s\n"
@@ -3015,7 +3043,7 @@ msgstr "nyckel %s: hemlig nyckel med ogiltigt chiffer %d - hoppade över\n"
 msgid "importing secret keys not allowed\n"
 msgstr "import av hemliga nycklar tillåts inte\n"
 
-#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
+#: g10/import.c:1158 g10/import.c:2396
 #, c-format
 msgid "no default secret keyring: %s\n"
 msgstr "ingen hemlig nyckelring angiven som standard: %s\n"
@@ -3140,42 +3168,42 @@ msgstr "nyckel %s: signatur på undernyckel på fel plats - hoppade över\n"
 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
 msgstr "nyckel %s: oväntad signaturklass  (0x%02X) - hoppade över\n"
 
-#: g10/import.c:1732
+#: g10/import.c:1744
 #, c-format
 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
 msgstr ""
 "nyckel %s: dubblett av användaridentiteten hittades - slog samman dem\n"
 
-#: g10/import.c:1794
+#: g10/import.c:1806
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: hämtar spärrnyckeln %s\n"
 
-#: g10/import.c:1808
+#: g10/import.c:1820
 #, c-format
 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
 msgstr "VARNING: nyckeln %s kan ha spärrats: spärrnyckeln %s saknas.\n"
 
-#: g10/import.c:1867
+#: g10/import.c:1879
 #, c-format
 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
 msgstr "nyckel %s: \"%s\" spärrcertifikat lades till\n"
 
-#: g10/import.c:1901
+#: g10/import.c:1913
 #, c-format
 msgid "key %s: direct key signature added\n"
 msgstr "nyckel %s: lade till direkt nyckelsignatur\n"
 
-#: g10/import.c:2290
+#: g10/import.c:2302
 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
 msgstr ""
 "OBSERVERA: serienumret för en nyckel stämmer inte med kortets serienummer\n"
 
-#: g10/import.c:2298
+#: g10/import.c:2310
 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
 msgstr "OBSERVERA: primärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
-#: g10/import.c:2300
+#: g10/import.c:2312
 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
 msgstr "OBSERVERA: sekundärnyckeln är ansluten och lagrad på kort\n"
 
@@ -3478,7 +3506,7 @@ msgid "Really sign? (y/N) "
 msgstr "Verkligen signera? (j/N) "
 
 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
-#: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
+#: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:316
 #, c-format
 msgid "signing failed: %s\n"
 msgstr "signeringen misslyckades: %s\n"
@@ -4640,7 +4668,7 @@ msgstr ""
 "Vi behöver generera ett stor mängd slumpmässig data. Det är en bra idé\n"
 "att göra något annat (skriva på tangentbordet, röra musen, använda\n"
 "hårddisken) under primtalsgenereringen; detta ger slumptalsgeneratorn\n"
-"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd entropidata.\n"
+"en större chans att samla ihop en tillräcklig mängd slumpmässig data.\n"
 
 #: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
 msgid "Key generation canceled.\n"
@@ -4654,7 +4682,7 @@ msgstr "skriver den publika nyckeln till \"%s\"\n"
 #: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
 #, c-format
 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
-msgstr "skrier hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
+msgstr "skriver hemliga nyckelstumpen till \"%s\"\n"
 
 #: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
 #, c-format
@@ -4701,7 +4729,7 @@ msgid "Key generation failed: %s\n"
 msgstr "Nyckelgenereringen misslyckades: %s\n"
 
 # c-format behövs inte i singularis
-#: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
+#: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:241
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4709,7 +4737,7 @@ msgstr ""
 "nyckeln är skapad %lu sekund in i framtiden (problemet är\n"
 "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
 
-#: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:275
+#: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:243
 #, c-format
 msgid ""
 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
@@ -4918,7 +4946,7 @@ msgstr "söker efter namn från %s\n"
 #: g10/keyserver.c:1343
 #, c-format
 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
-msgstr "skickar nycken %s till %s-servern %s\n"
+msgstr "skickar nyckeln %s till %s-servern %s\n"
 
 #: g10/keyserver.c:1347
 #, c-format
@@ -5078,7 +5106,7 @@ msgstr "antar att %s krypterade data\n"
 #, c-format
 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
 msgstr ""
-"IDEA-kryptering inte installerad. Optimistiskt försök att använda %s "
+"IDEA-chiffer är inte tillgängligt. Försöker optimistiskt att använda %s "
 "istället\n"
 
 #: g10/mainproc.c:561
@@ -5111,7 +5139,7 @@ msgstr "ursprungligt filnamn=\"%.*s\"\n"
 
 #: g10/mainproc.c:695
 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
-msgstr ""
+msgstr "VARNING: multipla klartexter har påträffats\n"
 
 #: g10/mainproc.c:836
 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
@@ -5264,7 +5292,7 @@ msgstr "VARNING: sammandragsalgoritmen %s är föråldrad\n"
 
 #: g10/misc.c:416
 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
-msgstr "insticksmodul för IDEA-kryptering är inte installerat\n"
+msgstr "insticksmodul för IDEA-chiffer är inte installerat\n"
 
 #: g10/misc.c:417 g10/sig-check.c:107 jnlib/utf8conv.c:88
 #, c-format
@@ -5310,17 +5338,17 @@ msgstr "Okomprimerad"
 msgid "uncompressed|none"
 msgstr "okomprimerad|ingen"
 
-#: g10/misc.c:874
+#: g10/misc.c:891
 #, c-format
 msgid "this message may not be usable by %s\n"
 msgstr "detta meddelande kanske inte kan användas av %s\n"
 
-#: g10/misc.c:1049
+#: g10/misc.c:1066
 #, c-format
 msgid "ambiguous option `%s'\n"
 msgstr "tvetydlig flagga \"%s\"\n"
 
-#: g10/misc.c:1074
+#: g10/misc.c:1091
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'\n"
 msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
@@ -5377,12 +5405,12 @@ msgstr "VARNING: potentiellt osäker symmetriskt krypterad sessionsnyckel\n"
 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
 msgstr "underpaket av typen %d har den bit satt som markerar den som kritisk\n"
 
-#: g10/passphrase.c:313 g10/passphrase.c:603
+#: g10/passphrase.c:295 g10/passphrase.c:581
 #, c-format
 msgid " (main key ID %s)"
 msgstr " (primära nyckelns id %s)"
 
-#: g10/passphrase.c:327
+#: g10/passphrase.c:309
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
@@ -5393,24 +5421,24 @@ msgstr ""
 "nyckeln för användaren: \"%.*s\"\n"
 "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s%s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:352
+#: g10/passphrase.c:334
 msgid "Repeat passphrase\n"
 msgstr "Repetera lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:354
+#: g10/passphrase.c:336
 msgid "Enter passphrase\n"
 msgstr "Ange lösenfrasen\n"
 
-#: g10/passphrase.c:378
+#: g10/passphrase.c:363
 msgid "cancelled by user\n"
 msgstr "avbruten av användaren\n"
 
-#: g10/passphrase.c:384 g10/passphrase.c:450
+#: g10/passphrase.c:369 g10/passphrase.c:428
 #, c-format
 msgid "problem with the agent: %s\n"
 msgstr "problem med agenten: %s\n"
 
-#: g10/passphrase.c:582
+#: g10/passphrase.c:560
 #, c-format
 msgid ""
 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
@@ -5419,12 +5447,12 @@ msgstr ""
 "Du behöver en lösenfras för att låsa upp den hemliga\n"
 "nyckeln för användaren: \"%s\"\n"
 
-#: g10/passphrase.c:590
+#: g10/passphrase.c:568
 #, c-format
 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
 msgstr "%u-bitars %s-nyckel, id %s, skapad %s"
 
-#: g10/passphrase.c:599
+#: g10/passphrase.c:577
 #, c-format
 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
 msgstr "         (undernyckel på primärt nyckel-id %s)"
@@ -5483,11 +5511,11 @@ msgstr "Ingen anledning har angivits"
 # känns inte heller bra. Betyder att nyckeln inte används längre, utan användaren har skapat en ny nyckel som ersätter den gamla.
 #: g10/pkclist.c:62 g10/revoke.c:625
 msgid "Key is superseded"
-msgstr "Nyckeln är ersatt"
+msgstr "Nyckeln är åsidosatt"
 
 #: g10/pkclist.c:64 g10/revoke.c:624
 msgid "Key has been compromised"
-msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
+msgstr "Nyckeln har blivit komprometterad"
 
 #: g10/pkclist.c:66 g10/revoke.c:626
 msgid "Key is no longer used"
@@ -5806,7 +5834,7 @@ msgstr "gammal kodning av krypteringsnyckeln stöds inte\n"
 #: g10/pubkey-enc.c:246
 #, c-format
 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
-msgstr "krypteringsalgoritmen %d%s är okänd eller inaktiverad\n"
+msgstr "chifferalgoritmen %d%s är okänd eller inaktiverad\n"
 
 #: g10/pubkey-enc.c:284
 #, c-format
@@ -5989,8 +6017,8 @@ msgstr "skapade en svag nyckel - försöker igen\n"
 #, c-format
 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
 msgstr ""
-"kan inte undvika en svag nyckel för symmetrisk kryptering; försökte\n"
-"%d gånger!\n"
+"kan inte undvika en svag nyckel för symmetriskt chiffer;\n"
+"försökte %d gånger!\n"
 
 #: g10/seskey.c:227 sm/certcheck.c:89
 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
@@ -6071,37 +6099,14 @@ msgstr "nyckel %s: ingen undernyckel med spärrsignatur för undernyckel\n"
 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
 msgstr "nyckeln %s: ingen undernyckel för signaturbindning av undernyckel\n"
 
-# notation data?
-#: g10/sign.c:82
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till notationer i signaturer gjorda med en v3-nyckel\n"
-"(PGP 2.x-typ)\n"
-
-#: g10/sign.c:90
-msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till notationer i nyckelsignaturer signaturer gjorda med en "
-"v3-nyckel (PGP 2.x-typ)\n"
-
-#: g10/sign.c:104
+#: g10/sign.c:89
 #, c-format
 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
 msgstr ""
 "VARNING: kan inte %%-expandera anteckning (för stor).  Använder den utan "
 "expansion.\n"
 
-#: g10/sign.c:121
-msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr "kan inte ange en policy-URL i v3 (PGP 2.x style) signaturer\n"
-
-#: g10/sign.c:129
-msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
-msgstr ""
-"kan inte lägga till en policy-URL i signaturer gjorda med en v3-nyckel (PGP "
-"2.x-typ)\n"
-
-#: g10/sign.c:142
+#: g10/sign.c:115
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
@@ -6109,7 +6114,7 @@ msgstr ""
 "VARNING: kunde inte %%-expandera policy-url (för stor).  Använder "
 "oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:170
+#: g10/sign.c:138
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
@@ -6118,23 +6123,23 @@ msgstr ""
 "VARNING: kunde inte %%-expandera url för föredragen nyckelserver (för "
 "stor).  Använder oexpanderad.\n"
 
-#: g10/sign.c:343
+#: g10/sign.c:311
 #, c-format
 msgid "checking created signature failed: %s\n"
 msgstr "kontroll av den skapade signaturen misslyckades: %s\n"
 
-#: g10/sign.c:352
+#: g10/sign.c:320
 #, c-format
 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
 msgstr "%s/%s signatur från: \"%s\"\n"
 
-#: g10/sign.c:788
+#: g10/sign.c:758
 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara skapa signaturer i en separat fil med nycklar av PGP 2.x-typ\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:864
+#: g10/sign.c:834
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
@@ -6142,17 +6147,17 @@ msgstr ""
 "VARNING: tvinga sammandragsalgoritmen %s (%d) strider mot "
 "mottagarinställningarna\n"
 
-#: g10/sign.c:991
+#: g10/sign.c:961
 msgid "signing:"
 msgstr "signerar:"
 
-#: g10/sign.c:1106
+#: g10/sign.c:1076
 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
 msgstr ""
 "du kan bara göra klartextsignaturer med en PGP 2.x-nyckel\n"
 "när du är i --pgp2-läge\n"
 
-#: g10/sign.c:1290
+#: g10/sign.c:1260
 #, c-format
 msgid "%s encryption will be used\n"
 msgstr "krypteringen %s kommer att användas\n"
@@ -6573,68 +6578,62 @@ msgid "can't open fd %d: %s\n"
 msgstr "kan inte öppna fd %d: %s\n"
 
 #: jnlib/argparse.c:176
-#, fuzzy
 msgid "argument not expected"
-msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
+msgstr "argument förväntades inte"
 
 #: jnlib/argparse.c:178
-#, fuzzy
 msgid "read error"
-msgstr "läsfel i \"%s\":  %s\n"
+msgstr "läsfel"
 
 #: jnlib/argparse.c:180
-#, fuzzy
 msgid "keyword too long"
-msgstr "raden är för lång"
+msgstr "nyckelordet är för långt"
 
 #: jnlib/argparse.c:182
 msgid "missing argument"
-msgstr ""
+msgstr "argument saknas"
 
 #: jnlib/argparse.c:184
-#, fuzzy
 msgid "invalid command"
-msgstr "Kommandon endast för administratör\n"
+msgstr "ogiltigt kommando"
 
 #: jnlib/argparse.c:186
-#, fuzzy
 msgid "invalid alias definition"
-msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
+msgstr "ogiltig aliasdefinition"
 
 #: jnlib/argparse.c:188
-#, fuzzy
 msgid "invalid option"
-msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
+msgstr "ogiltig flagga"
 
 #: jnlib/argparse.c:196
 #, c-format
 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
-msgstr ""
+msgstr "argument för flaggan \"%.50s\" saknas\n"
 
 #: jnlib/argparse.c:198
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
-msgstr "flaggan \"%s\" kräver ett program och valfria argument\n"
+msgstr "flaggan \"%.50s\" förväntar sig inte ett argument\n"
 
 #: jnlib/argparse.c:201
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
-msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
+msgstr "ogiltigt kommando \"%.50s\"\n"
 
 #: jnlib/argparse.c:203
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr "flaggan \"%s\" ignoreras på grund av \"%s\"\n"
+msgstr "flagga \"%.50s\" är tvetydig\n"
 
 #: jnlib/argparse.c:205
 #, c-format
 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
-msgstr ""
+msgstr "kommandot \"%.50s\" är tvetydigt\n"
 
 #: jnlib/argparse.c:207
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
-msgstr "ogiltiga listflaggor\n"
+msgstr "ogiltig flagga \"%.50s\"\n"
 
 #: jnlib/logging.c:624
 #, c-format
@@ -6642,9 +6641,9 @@ msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
 msgstr "du har hittat ett fel i programmet ... (%s:%d)\n"
 
 #: jnlib/utf8conv.c:86
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "error loading `%s': %s\n"
-msgstr "fel vid läsning av \"%s\": %s\n"
+msgstr "fel vid inläsning av \"%s\": %s\n"
 
 #: jnlib/utf8conv.c:124
 #, c-format
@@ -6757,7 +6756,7 @@ msgstr "fel vid hämtning av CHV-status från kort\n"
 
 #: scd/app-openpgp.c:1468 scd/app-openpgp.c:2537
 msgid "card is permanently locked!\n"
-msgstr "kortet är permanent låst!\n"
+msgstr "kortet är låst permanent!\n"
 
 #: scd/app-openpgp.c:1473
 #, c-format
@@ -6874,43 +6873,43 @@ msgstr ""
 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
 msgstr "kan inte komma åt %s - ogiltigt OpenPGP-kort?\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:108
+#: scd/scdaemon.c:105
 msgid "run in multi server mode (foreground)"
 msgstr "kör i multiserverläge (förgrund)"
 
-#: scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:361
+#: scd/scdaemon.c:111 sm/gpgsm.c:363
 msgid "read options from file"
 msgstr "läs inställningar från fil"
 
-#: scd/scdaemon.c:124
+#: scd/scdaemon.c:121
 msgid "|N|connect to reader at port N"
 msgstr "|N|anslut till läsare på port N"
 
-#: scd/scdaemon.c:125
+#: scd/scdaemon.c:122
 msgid "|NAME|use NAME as ct-API driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som ct-API-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:126
+#: scd/scdaemon.c:123
 msgid "|NAME|use NAME as PC/SC driver"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som PC/SC-drivrutin"
 
-#: scd/scdaemon.c:129
+#: scd/scdaemon.c:126
 msgid "do not use the internal CCID driver"
 msgstr "använd inte den interna CCID-drivrutinen"
 
-#: scd/scdaemon.c:134
+#: scd/scdaemon.c:131
 msgid "do not use a reader's keypad"
 msgstr "använd inte läsarens knappsats"
 
-#: scd/scdaemon.c:135
+#: scd/scdaemon.c:132
 msgid "allow the use of admin card commands"
 msgstr "tillåt användning av administratörskommandon för kort"
 
-#: scd/scdaemon.c:209
+#: scd/scdaemon.c:210
 msgid "Usage: scdaemon [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: scdaemon [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: scd/scdaemon.c:211
+#: scd/scdaemon.c:212
 msgid ""
 "Syntax: scdaemon [options] [command [args]]\n"
 "Smartcard daemon for GnuPG\n"
@@ -6918,16 +6917,16 @@ msgstr ""
 "Syntax: scdaemon [flaggor] [kommando [argument]]\n"
 "Smartkortsdemon för GnuPG\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:658
+#: scd/scdaemon.c:665
 msgid "please use the option `--daemon' to run the program in the background\n"
 msgstr "använd flaggan \"--daemon\" för att köra programmet i bakgrunden\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1006
+#: scd/scdaemon.c:1015
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d started\n"
 msgstr "hanterare för fd %d startad\n"
 
-#: scd/scdaemon.c:1011
+#: scd/scdaemon.c:1021
 #, c-format
 msgid "handler for fd %d terminated\n"
 msgstr "hanterare för fd %d avslutad\n"
@@ -6959,15 +6958,15 @@ msgstr "kan inte ansluta till dirmngr - försöker falla tillbaka\n"
 #: sm/certchain.c:194
 #, c-format
 msgid "validation model requested by certificate: %s"
-msgstr ""
+msgstr "valideringsmodellen begärd av certifikat: %s"
 
-#: sm/certchain.c:195 sm/certchain.c:1631
+#: sm/certchain.c:195 sm/certchain.c:1646
 msgid "chain"
-msgstr ""
+msgstr "kedja"
 
-#: sm/certchain.c:196 sm/certchain.c:1631
+#: sm/certchain.c:196 sm/certchain.c:1646
 msgid "shell"
-msgstr ""
+msgstr "skal"
 
 #: sm/certchain.c:241
 #, c-format
@@ -7004,8 +7003,8 @@ msgstr "slår upp utfärdare på extern plats\n"
 msgid "number of issuers matching: %d\n"
 msgstr "antal utfärdare som matchar: %d\n"
 
-#: sm/certchain.c:651 sm/certchain.c:1069 sm/certchain.c:1659 sm/decrypt.c:259
-#: sm/encrypt.c:341 sm/sign.c:327 sm/verify.c:105
+#: sm/certchain.c:651 sm/certchain.c:1069 sm/certchain.c:1674 sm/decrypt.c:259
+#: sm/encrypt.c:341 sm/sign.c:327 sm/verify.c:113
 msgid "failed to allocated keyDB handle\n"
 msgstr "misslyckades med att allokera keyDB-hanterare\n"
 
@@ -7019,7 +7018,7 @@ msgstr "ingen spärrlista hittades för certifikatet"
 
 #: sm/certchain.c:757
 msgid "the status of the certificate is unknown"
-msgstr ""
+msgstr "status för certifikatet är okänt"
 
 #: sm/certchain.c:762
 msgid "the available CRL is too old"
@@ -7044,71 +7043,61 @@ msgid "certificate not yet valid"
 msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
 
 #: sm/certchain.c:815 sm/certchain.c:900
-#, fuzzy
 msgid "root certificate not yet valid"
-msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
+msgstr "rotcertifikatet är ännu inte giltigt"
 
 #: sm/certchain.c:816 sm/certchain.c:901
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate not yet valid"
-msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
+msgstr "tillfälligt certifikat är ännu inte giltigt"
 
 #: sm/certchain.c:829
 msgid "certificate has expired"
 msgstr "certifikatet har gått ut"
 
 #: sm/certchain.c:830
-#, fuzzy
 msgid "root certificate has expired"
-msgstr "certifikatet har gått ut"
+msgstr "rotcertifikatet har gått ut"
 
 #: sm/certchain.c:831
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate has expired"
-msgstr "certifikatet har gått ut"
+msgstr "tillfälligt certifikat har gått ut"
 
 #: sm/certchain.c:873
 #, c-format
 msgid "required certificate attributes missing: %s%s%s"
-msgstr ""
+msgstr "nödvändiga certifikattillägg saknas: %s%s%s"
 
 #: sm/certchain.c:882
-#, fuzzy
 msgid "certificate with invalid validity"
-msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid: %s"
+msgstr "certifikat med felaktig giltighetstid"
 
 #: sm/certchain.c:919
-#, fuzzy
 msgid "signature not created during lifetime of certificate"
-msgstr "fel vid inläsning av betrodda rotcertifikat\n"
+msgstr "signaturen inte skapad under certifikatets livstid"
 
 #: sm/certchain.c:921
 msgid "certificate not created during lifetime of issuer"
-msgstr ""
+msgstr "certifikatet skapades inte under utfärdarens livstid"
 
 #: sm/certchain.c:922
 msgid "intermediate certificate not created during lifetime of issuer"
-msgstr ""
+msgstr "tillfälligt certifikat är inte skapat under utfärdarens livstid"
 
 #: sm/certchain.c:926
-#, fuzzy
 msgid "  (  signature created at "
-msgstr "             signaturer rensade: %lu\n"
+msgstr "  (  signatur skapad "
 
 #: sm/certchain.c:927
-#, fuzzy
 msgid "  (certificate created at "
-msgstr "Spärrcertifikat skapat.\n"
+msgstr "  (certifikat skapat "
 
 #: sm/certchain.c:930
-#, fuzzy
 msgid "  (certificate valid from "
-msgstr "certifikatet är ännu inte giltigt"
+msgstr "  (certifikat giltigt från "
 
 #: sm/certchain.c:931
-#, fuzzy
 msgid "  (     issuer valid from "
-msgstr "       Kortets serienr ="
+msgstr "  (     utfärdare giltig från "
 
 #: sm/certchain.c:961
 #, c-format
@@ -7130,6 +7119,7 @@ msgstr "interaktiv markering som betrodd inaktiverad för den här sessionen\n"
 #: sm/certchain.c:1046
 msgid "WARNING: creation time of signature not known - assuming current time"
 msgstr ""
+"VARNING: tid för skapandet av signaturen är inte känd - antar aktuell tid"
 
 #: sm/certchain.c:1110
 msgid "no issuer found in certificate"
@@ -7169,41 +7159,38 @@ msgstr "hittade ett annat möjligen matchande CA-certifikat - försöker igen"
 msgid "certificate chain longer than allowed by CA (%d)"
 msgstr "certifikatkedjan längre än vad som tillåts av CA (%d)"
 
-#: sm/certchain.c:1462 sm/certchain.c:1730
-#, fuzzy
+#: sm/certchain.c:1462 sm/certchain.c:1745
 msgid "certificate is good\n"
-msgstr "certifikatkedjan är för lång\n"
+msgstr "certifikatet är korrekt\n"
 
 #: sm/certchain.c:1463
-#, fuzzy
 msgid "intermediate certificate is good\n"
-msgstr "dubblett av certifikatet \"%s\" borttaget\n"
+msgstr "tillfälligt certifikat är korrekt\n"
 
 #: sm/certchain.c:1464
-#, fuzzy
 msgid "root certificate is good\n"
-msgstr "rotcertifikatet har inte markerats som betrott"
+msgstr "rotcertifikatet är korrekt\n"
 
-#: sm/certchain.c:1620
+#: sm/certchain.c:1635
 msgid "switching to chain model"
-msgstr ""
+msgstr "växlar till kedjemodell"
 
-#: sm/certchain.c:1629
+#: sm/certchain.c:1644
 #, c-format
 msgid "validation model used: %s"
-msgstr ""
+msgstr "valideringsmodell använd: %s"
 
 #: sm/certcheck.c:101
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
-msgstr "DSA-nyckeln %s använder en osäker hash (%u bitar)\n"
+msgstr "%s-nyckeln använder en osäker hash (%u bitar)\n"
 
 #: sm/certcheck.c:111
 #, c-format
 msgid "a %u bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
-msgstr ""
+msgstr "en %u-bitars hash är inte giltig för en %u-bitars %s-nyckel\n"
 
-#: sm/certcheck.c:248 sm/sign.c:480 sm/verify.c:187
+#: sm/certcheck.c:248 sm/sign.c:480 sm/verify.c:198
 msgid "(this is the MD2 algorithm)\n"
 msgstr "(det här är MD2-algoritmen)\n"
 
@@ -7215,24 +7202,24 @@ msgstr "ingen"
 msgid "[none]"
 msgstr "[ingen]"
 
-#: sm/certdump.c:550 sm/certdump.c:595 sm/certdump.c:660 sm/certdump.c:713
+#: sm/certdump.c:583 sm/certdump.c:628 sm/certdump.c:693 sm/certdump.c:746
 msgid "[Error - invalid encoding]"
 msgstr "[Fel - ogiltig kodning]"
 
-#: sm/certdump.c:558 sm/certdump.c:603
+#: sm/certdump.c:591 sm/certdump.c:636
 msgid "[Error - out of core]"
 msgstr "[Fel - slut på kärna]"
 
-#: sm/certdump.c:640 sm/certdump.c:696
+#: sm/certdump.c:673 sm/certdump.c:729
 msgid "[Error - No name]"
 msgstr "[Fel - Inget namn]"
 
-#: sm/certdump.c:665 sm/certdump.c:719
+#: sm/certdump.c:698 sm/certdump.c:752
 msgid "[Error - invalid DN]"
 msgstr "[Fel - ogiltigt DN]"
 
-#: sm/certdump.c:936
-#, fuzzy, c-format
+#: sm/certdump.c:946
+#, c-format
 msgid ""
 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for:\n"
 "\"%s\"\n"
@@ -7240,7 +7227,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ange lösenfrasen för att låsa upp den hemliga nyckeln för:\n"
 "\"%s\"\n"
-"Serienummer %s, id %08lX, skapad %s"
+"Serienummer %s, id 0x%08lX, skapad %s"
 
 #: sm/certlist.c:121
 msgid "no key usage specified - assuming all usages\n"
@@ -7318,9 +7305,9 @@ msgid "line %d: error getting key by keygrip `%s': %s\n"
 msgstr "rad %d: fel vid hämtning av nyckelhashen \"%s\": %s\n"
 
 #: sm/certreqgen.c:574
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "line %d: key generation failed: %s <%s>\n"
-msgstr "rad %d: nyckelgenerering misslyckades: %s\n"
+msgstr "rad %d: nyckelgenerering misslyckades: %s <%s>\n"
 
 #: sm/decrypt.c:324
 msgid "(this is the RC2 algorithm)\n"
@@ -7359,172 +7346,182 @@ msgstr "borttagning av certifikatet \"%s\" misslyckades: %s\n"
 msgid "no valid recipients given\n"
 msgstr "inga giltiga mottagare angavs\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:244
+#: sm/gpgsm.c:245
 msgid "|[FILE]|make a signature"
 msgstr "|[FIL]|skapa en signatur"
 
-#: sm/gpgsm.c:245
+#: sm/gpgsm.c:246
 msgid "|[FILE]|make a clear text signature"
 msgstr "|[FIL]|skapa en klartext-signatur"
 
-#: sm/gpgsm.c:253
+#: sm/gpgsm.c:254
 msgid "list external keys"
 msgstr "lista externa nycklar"
 
-#: sm/gpgsm.c:255
+#: sm/gpgsm.c:256
 msgid "list certificate chain"
 msgstr "lista certifikatkedja"
 
-#: sm/gpgsm.c:258
+#: sm/gpgsm.c:259
 msgid "remove key from the public keyring"
 msgstr "ta bort nyckel från den publika nyckelringen"
 
-#: sm/gpgsm.c:261
+#: sm/gpgsm.c:262
 msgid "import certificates"
 msgstr "importera certifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:262
+#: sm/gpgsm.c:263
 msgid "export certificates"
 msgstr "exportera certifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:263
+#: sm/gpgsm.c:264
 msgid "register a smartcard"
 msgstr "registrera ett smartkort"
 
-#: sm/gpgsm.c:265
+#: sm/gpgsm.c:266
 msgid "pass a command to the dirmngr"
 msgstr "skicka ett kommando till dirmngr"
 
-#: sm/gpgsm.c:267
+#: sm/gpgsm.c:268
 msgid "invoke gpg-protect-tool"
 msgstr "starta gpg-protect-tool"
 
-#: sm/gpgsm.c:268
+#: sm/gpgsm.c:269
 msgid "change a passphrase"
 msgstr "ändra en lösenfras"
 
-#: sm/gpgsm.c:283
+#: sm/gpgsm.c:284
 msgid "create base-64 encoded output"
 msgstr "skapa base-64-kodat utdata"
 
-#: sm/gpgsm.c:287
+#: sm/gpgsm.c:288
 msgid "assume input is in PEM format"
 msgstr "anta att inmatning är i PEM-format"
 
-#: sm/gpgsm.c:289
+#: sm/gpgsm.c:290
 msgid "assume input is in base-64 format"
 msgstr "anta att inmatning är i base-64-format"
 
-#: sm/gpgsm.c:291
+#: sm/gpgsm.c:292
 msgid "assume input is in binary format"
 msgstr "anta att inmatning är i binärformat"
 
-#: sm/gpgsm.c:296
+#: sm/gpgsm.c:297
 msgid "use system's dirmngr if available"
 msgstr "använd systemets dirmngr om tillgängligt"
 
-#: sm/gpgsm.c:297
+#: sm/gpgsm.c:298
 msgid "never consult a CRL"
 msgstr "kontrollera aldrig mot spärrlista"
 
-#: sm/gpgsm.c:304
+#: sm/gpgsm.c:305
 msgid "check validity using OCSP"
 msgstr "kontrollera giltigheten med OCSP"
 
-#: sm/gpgsm.c:309
+#: sm/gpgsm.c:310
 msgid "|N|number of certificates to include"
 msgstr "|N|antal certifikat att inkludera"
 
-#: sm/gpgsm.c:312
+#: sm/gpgsm.c:313
 msgid "|FILE|take policy information from FILE"
 msgstr "|FIL|hämta policyinformation från FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:315
+#: sm/gpgsm.c:316
 msgid "do not check certificate policies"
 msgstr "kontrollera inte certifikatpolicier"
 
-#: sm/gpgsm.c:319
+#: sm/gpgsm.c:320
 msgid "fetch missing issuer certificates"
 msgstr "hämta saknade utfärdarcertifikat"
 
-#: sm/gpgsm.c:323
+#: sm/gpgsm.c:324
 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som standardmottagare"
 
-#: sm/gpgsm.c:325
+#: sm/gpgsm.c:326
 msgid "use the default key as default recipient"
 msgstr "använd standardnyckeln som standardmottagare"
 
-#: sm/gpgsm.c:342
+#: sm/gpgsm.c:343
 msgid "don't use the terminal at all"
 msgstr "använd inte terminalen alls"
 
+#: sm/gpgsm.c:344
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write a server mode log to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
+
 #: sm/gpgsm.c:346
+#, fuzzy
+msgid "|FILE|write an audit log to FILE"
+msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
+
+#: sm/gpgsm.c:348
 msgid "force v3 signatures"
 msgstr "tvinga v3-signaturer"
 
-#: sm/gpgsm.c:347
+#: sm/gpgsm.c:349
 msgid "always use a MDC for encryption"
 msgstr "använd alltid en MDC för kryptering"
 
-#: sm/gpgsm.c:352
+#: sm/gpgsm.c:354
 msgid "batch mode: never ask"
 msgstr "satsläge: fråga aldrig"
 
-#: sm/gpgsm.c:353
+#: sm/gpgsm.c:355
 msgid "assume yes on most questions"
 msgstr "anta ja på de flesta frågorna"
 
-#: sm/gpgsm.c:354
+#: sm/gpgsm.c:356
 msgid "assume no on most questions"
 msgstr "anta nej på de flesta frågorna"
 
-#: sm/gpgsm.c:356
+#: sm/gpgsm.c:358
 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
 msgstr "lägg till denna nyckelring till listan över nyckelringar"
 
-#: sm/gpgsm.c:357
+#: sm/gpgsm.c:359
 msgid "add this secret keyring to the list"
 msgstr "lägg till denna hemliga nyckelring till listan"
 
-#: sm/gpgsm.c:358 tools/gpgconf-comp.c:647 tools/gpgconf-comp.c:709
+#: sm/gpgsm.c:360 tools/gpgconf-comp.c:645 tools/gpgconf-comp.c:707
 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
 msgstr "|NAMN|använd NAMN som förvald hemlig nyckel"
 
-#: sm/gpgsm.c:359
+#: sm/gpgsm.c:361
 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
 msgstr "|VÄRD|använd den här nyckelservern för att slå upp nycklar"
 
-#: sm/gpgsm.c:360
+#: sm/gpgsm.c:362
 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
 msgstr "|NAMN|ställ in terminalteckentabell till NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:364
+#: sm/gpgsm.c:366
 msgid "|LEVEL|set the debugging level to LEVEL"
 msgstr "|NIVÅ|ställ in felsökningsnivån till NIVÅ"
 
-#: sm/gpgsm.c:379
+#: sm/gpgsm.c:381
 msgid "|FILE|load extension module FILE"
 msgstr "|FIL|läs in tilläggsmodulen FIL"
 
-#: sm/gpgsm.c:385
+#: sm/gpgsm.c:387
 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd chifferalgoritmen NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:387
+#: sm/gpgsm.c:389
 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
 msgstr "|NAMN|använd sammandragsalgoritmen NAMN"
 
-#: sm/gpgsm.c:389
+#: sm/gpgsm.c:391
 msgid "|N|use compress algorithm N"
 msgstr "|N|använd komprimeringsalgoritmen N"
 
-#: sm/gpgsm.c:568
+#: sm/gpgsm.c:571
 msgid "Usage: gpgsm [options] [files] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgsm [flaggor] [filer] (-h för hjälp)"
 
 # Om inget kommando anges (decrypt/encrypt etc) väljs åtgärd efter indata.
-#: sm/gpgsm.c:571
+#: sm/gpgsm.c:574
 msgid ""
 "Syntax: gpgsm [options] [files]\n"
 "sign, check, encrypt or decrypt using the S/MIME protocol\n"
@@ -7534,35 +7531,35 @@ msgstr ""
 "signera, kontrollera, kryptera eller dekryptera med S/MIME-protokollet\n"
 "standardåtgärden beror på inmatningsdata\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:650
+#: sm/gpgsm.c:701
 msgid "usage: gpgsm [options] "
 msgstr "användning: gpgsm [flaggor] "
 
-#: sm/gpgsm.c:748
-#, fuzzy, c-format
+#: sm/gpgsm.c:799
+#, c-format
 msgid "NOTE: won't be able to encrypt to `%s': %s\n"
-msgstr "kan inte kryptera till \"%s\": %s\n"
+msgstr "OBSERVERA: kommer inte att kunna kryptera till \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:759
-#, fuzzy, c-format
+#: sm/gpgsm.c:810
+#, c-format
 msgid "unknown validation model `%s'\n"
-msgstr "okänd flagga \"%s\"\n"
+msgstr "okänd valideringsmodell \"%s\"\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1315
+#: sm/gpgsm.c:1369
 msgid "WARNING: running with faked system time: "
 msgstr "VARNING: kör med falsk systemtid: "
 
-#: sm/gpgsm.c:1411
+#: sm/gpgsm.c:1465
 #, c-format
 msgid "importing common certificates `%s'\n"
 msgstr "importerar vanliga certifikat \"%s\"\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1429
+#: sm/gpgsm.c:1483
 #, c-format
 msgid "can't sign using `%s': %s\n"
 msgstr "kan inte signera med \"%s\": %s\n"
 
-#: sm/gpgsm.c:1612
+#: sm/gpgsm.c:1683
 msgid "this command has not yet been implemented\n"
 msgstr "det här kommandot har ännu inte implementerats\n"
 
@@ -7584,7 +7581,7 @@ msgstr "enkla certifikatkontroller misslyckades - importeras inte\n"
 msgid "error importing certificate: %s\n"
 msgstr "fel vid import av certifikat: %s\n"
 
-#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:374
+#: sm/import.c:542 tools/gpg-connect-agent.c:1274
 #, c-format
 msgid "error reading input: %s\n"
 msgstr "fel vid läsning av indata: %s\n"
@@ -7646,17 +7643,17 @@ msgid "GPG_TTY has not been set - using maybe bogus default\n"
 msgstr ""
 "GPG_TTY har inte ställts in - använder kanske felaktigt standardvärde\n"
 
-#: sm/qualified.c:111
+#: sm/qualified.c:105
 #, c-format
 msgid "invalid formatted fingerprint in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltigt formaterat fingeravtryck i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:129
+#: sm/qualified.c:123
 #, c-format
 msgid "invalid country code in `%s', line %d\n"
 msgstr "ogiltig landskod i \"%s\", rad %d\n"
 
-#: sm/qualified.c:225
+#: sm/qualified.c:200
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7673,7 +7670,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s%sÄr du säker på att du vill göra det här?"
 
-#: sm/qualified.c:234 sm/verify.c:536
+#: sm/qualified.c:209 sm/verify.c:580
 msgid ""
 "Note, that this software is not officially approved to create or verify such "
 "signatures.\n"
@@ -7681,7 +7678,7 @@ msgstr ""
 "Observera att den här programvaran inte officiellt godkänts för att skapa "
 "eller validera sådana signaturer.\n"
 
-#: sm/qualified.c:327
+#: sm/qualified.c:277
 #, c-format
 msgid ""
 "You are about to create a signature using your certificate:\n"
@@ -7698,61 +7695,68 @@ msgstr ""
 msgid "checking for qualified certificate failed: %s\n"
 msgstr "sökande efter kvalificerat certifikat misslyckades: %s\n"
 
-#: sm/verify.c:388
+#: sm/verify.c:424
 msgid "Signature made "
 msgstr "Signatur gjord "
 
-#: sm/verify.c:392
+#: sm/verify.c:428
 msgid "[date not given]"
 msgstr "[datum inte angivet]"
 
-#: sm/verify.c:393
-#, fuzzy, c-format
+#: sm/verify.c:429
+#, c-format
 msgid " using certificate ID 0x%08lX\n"
-msgstr " använder certificate-id %08lX\n"
+msgstr " använder certifikat-id 0x%08lX\n"
 
-#: sm/verify.c:514
+#: sm/verify.c:558
 msgid "Good signature from"
 msgstr "Korrekt signatur från"
 
-#: sm/verify.c:515
+#: sm/verify.c:559
 msgid "                aka"
 msgstr "      även känd som"
 
-#: sm/verify.c:533
-#, fuzzy
+#: sm/verify.c:577
 msgid "This is a qualified signature\n"
-msgstr "Detta kommer att bli en självsignatur.\n"
+msgstr "Det här är en kvalificerad signatur\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:59 tools/gpgconf.c:70 tools/symcryptrun.c:165
+#: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:73 tools/symcryptrun.c:165
 msgid "quiet"
 msgstr "tyst"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:60
+#: tools/gpg-connect-agent.c:68
 msgid "print data out hex encoded"
 msgstr "skriv ut data hexkodat"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:61
+#: tools/gpg-connect-agent.c:69
 msgid "decode received data lines"
-msgstr ""
+msgstr "avkoda mottagna datarader"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:62
+#: tools/gpg-connect-agent.c:70
 msgid "|NAME|connect to Assuan socket NAME"
 msgstr "|NAMN|anslut till Assuan-uttaget NAMN"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:63
+#: tools/gpg-connect-agent.c:71
 msgid "run the Assuan server given on the command line"
 msgstr "kör Assuan-servern som angivits på kommandoraden"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:65
+#: tools/gpg-connect-agent.c:73
 msgid "do not use extended connect mode"
 msgstr "använd inte utökat anslutningsläge"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:127
+#: tools/gpg-connect-agent.c:74
+msgid "|FILE|run commands from FILE on startup"
+msgstr "|FIL|kör kommandon från FIL vid uppstart"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:75
+msgid "run /subst on startup"
+msgstr "kör /subst vid uppstart"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:174
 msgid "Usage: gpg-connect-agent [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpg-connect-agent [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:130
+#: tools/gpg-connect-agent.c:177
 msgid ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [options]\n"
 "Connect to a running agent and send commands\n"
@@ -7760,205 +7764,206 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpg-connect-agent [flaggor]\n"
 "Anslut till en körande agent och skicka kommandon\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:314
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1155
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" requires a program and optional arguments\n"
 msgstr "flaggan \"%s\" kräver ett program och valfria argument\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:323
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1164
 #, c-format
 msgid "option \"%s\" ignored due to \"%s\"\n"
 msgstr "flaggan \"%s\" ignoreras på grund av \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:381
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1219 tools/gpg-connect-agent.c:1645
+#, c-format
+msgid "receiving line failed: %s\n"
+msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
+
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1299
 msgid "line too long - skipped\n"
 msgstr "raden är för lång - hoppades över\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:385
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1303
 msgid "line shortened due to embedded Nul character\n"
 msgstr "rad nerkortad på grund av inbäddat Nul-tecken\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:457
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1619
 #, c-format
 msgid "unknown command `%s'\n"
 msgstr "okänt kommando \"%s\"\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:465
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1637
 #, c-format
 msgid "sending line failed: %s\n"
 msgstr "sändande rad misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:473
-#, c-format
-msgid "receiving line failed: %s\n"
-msgstr "mottagande rad misslyckades: %s\n"
-
-#: tools/gpg-connect-agent.c:789
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1986
 #, c-format
 msgid "error sending %s command: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av %s-kommando: %s\n"
 
-#: tools/gpg-connect-agent.c:798
+#: tools/gpg-connect-agent.c:1995
 #, c-format
 msgid "error sending standard options: %s\n"
 msgstr "fel vid sändning av standardflaggor: %s\n"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:461 tools/gpgconf-comp.c:565 tools/gpgconf-comp.c:632
-#: tools/gpgconf-comp.c:694 tools/gpgconf-comp.c:775
+#: tools/gpgconf-comp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:563 tools/gpgconf-comp.c:630
+#: tools/gpgconf-comp.c:692 tools/gpgconf-comp.c:773
 msgid "Options controlling the diagnostic output"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar diagnosutdata"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:474 tools/gpgconf-comp.c:578 tools/gpgconf-comp.c:645
-#: tools/gpgconf-comp.c:707 tools/gpgconf-comp.c:798
+#: tools/gpgconf-comp.c:472 tools/gpgconf-comp.c:576 tools/gpgconf-comp.c:643
+#: tools/gpgconf-comp.c:705 tools/gpgconf-comp.c:796
 msgid "Options controlling the configuration"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar konfigurationen"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:484 tools/gpgconf-comp.c:603 tools/gpgconf-comp.c:658
-#: tools/gpgconf-comp.c:726 tools/gpgconf-comp.c:805
+#: tools/gpgconf-comp.c:482 tools/gpgconf-comp.c:601 tools/gpgconf-comp.c:656
+#: tools/gpgconf-comp.c:724 tools/gpgconf-comp.c:803
 msgid "Options useful for debugging"
 msgstr "Flaggor användbara för felsökning"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:489 tools/gpgconf-comp.c:608 tools/gpgconf-comp.c:663
-#: tools/gpgconf-comp.c:731 tools/gpgconf-comp.c:813
+#: tools/gpgconf-comp.c:487 tools/gpgconf-comp.c:606 tools/gpgconf-comp.c:661
+#: tools/gpgconf-comp.c:729 tools/gpgconf-comp.c:811
 msgid "|FILE|write server mode logs to FILE"
 msgstr "|FIL|skriv serverlägesloggar till FIL"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:497 tools/gpgconf-comp.c:613 tools/gpgconf-comp.c:739
+#: tools/gpgconf-comp.c:495 tools/gpgconf-comp.c:611 tools/gpgconf-comp.c:737
 msgid "Options controlling the security"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar säkerheten"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:504
-#, fuzzy
+#: tools/gpgconf-comp.c:502
 msgid "|N|expire SSH keys after N seconds"
-msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
+msgstr "|N|låt mellanlagrade SSH-nycklar gå ut efter N sekunder"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:508
-#, fuzzy
+#: tools/gpgconf-comp.c:506
 msgid "|N|set maximum PIN cache lifetime to N seconds"
-msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
+msgstr "|N|ställ in maximal livstid för PIN-cache till N sekunder"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:512
+#: tools/gpgconf-comp.c:510
 msgid "|N|set maximum SSH key lifetime to N seconds"
-msgstr ""
+msgstr "|N|ställ in maximal livstid för SSH-nyckel till N sekunder"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:526
+#: tools/gpgconf-comp.c:524
 msgid "Options enforcing a passphrase policy"
-msgstr ""
+msgstr "Flaggor som tvingar igenom en lösenfraspolicy"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:529
+#: tools/gpgconf-comp.c:527
 msgid "do not allow to bypass the passphrase policy"
-msgstr ""
+msgstr "tillåt inte att gå förbi lösenfraspolicyn"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:533
+#: tools/gpgconf-comp.c:531
 msgid "|N|set minimal required length for new passphrases to N"
-msgstr ""
+msgstr "|N|ställ in minimal nödvändig längd för nya lösenfraser till N"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:537
+#: tools/gpgconf-comp.c:535
 msgid "|N|require at least N non-alpha characters for a new passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "|N|kräv minst N icke-alfabetiska tecken för en ny lösenfras"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:541
+#: tools/gpgconf-comp.c:539
 msgid "|FILE|check new passphrases against pattern in FILE"
-msgstr ""
+msgstr "|FIL|kontrollera nya lösenfraser mot mönster i FIL"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:545
-#, fuzzy
+#: tools/gpgconf-comp.c:543
 msgid "|N|expire the passphrase after N days"
-msgstr "|N|låt mellanlagrad PIN-koder gå ut efter N sekunder"
+msgstr "|N|låt mellanlagrad lösenfras gå ut efter N dagar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:549
-#, fuzzy
+#: tools/gpgconf-comp.c:547
 msgid "do not allow the reuse of old passphrases"
-msgstr "tillåt förinställning av lösenfras"
+msgstr "tillåt inte återanvändning av gamla lösenfraser"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:650 tools/gpgconf-comp.c:712
-#, fuzzy
+#: tools/gpgconf-comp.c:648 tools/gpgconf-comp.c:710
 msgid "|NAME|encrypt to user ID NAME as well"
-msgstr "|NAMN|kryptera för NAMN"
+msgstr "|NAMN|kryptera även till användaridentiteten NAMN"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:671
+#: tools/gpgconf-comp.c:669
 msgid "Configuration for Keyservers"
 msgstr "Konfiguration för nyckelservrar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:673
-#, fuzzy
+#: tools/gpgconf-comp.c:671
 msgid "|URL|use keyserver at URL"
-msgstr "kunde inte tolka url till nyckelserver\n"
+msgstr "|URL| använd nyckelservern på URL"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:676
+#: tools/gpgconf-comp.c:674
 msgid "allow PKA lookups (DNS requests)"
 msgstr "tillåt PKA-uppslag (DNS-förfrågningar)"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:721
+#: tools/gpgconf-comp.c:719
 msgid "|NAME|use encoding NAME for PKCS#12 passphrases"
-msgstr ""
+msgstr "|NAMN|använd kodningen NAMN för PKCS#12-lösenfraser"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:744
+#: tools/gpgconf-comp.c:742
 msgid "do not check CRLs for root certificates"
 msgstr "kontrollera inte spärrlistor för rotcertifikat"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:788
+#: tools/gpgconf-comp.c:786
 msgid "Options controlling the format of the output"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar formatet på utdata"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:824
+#: tools/gpgconf-comp.c:822
 msgid "Options controlling the interactivity and enforcement"
 msgstr "Flaggor som kontrollerar interaktivitet och framtvingande"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:834
+#: tools/gpgconf-comp.c:832
 msgid "Configuration for HTTP servers"
 msgstr "Konfiguration för HTTP-servrar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:845
+#: tools/gpgconf-comp.c:843
 msgid "use system's HTTP proxy setting"
 msgstr "använd systemets HTTP-proxyinställningar"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:850
+#: tools/gpgconf-comp.c:848
 msgid "Configuration of LDAP servers to use"
 msgstr "Konfiguration av LDAP-servrar som ska användas"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:887
+#: tools/gpgconf-comp.c:885
 msgid "Configuration for OCSP"
 msgstr "Konfiguration för OCSP"
 
-#: tools/gpgconf-comp.c:2982
+#: tools/gpgconf-comp.c:3006
 msgid "Note that group specifications are ignored\n"
-msgstr ""
+msgstr "Observera att gruppspecifikationer ignoreras\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:57
+#: tools/gpgconf.c:58
 msgid "list all components"
 msgstr "lista alla komponenter"
 
-#: tools/gpgconf.c:58
+#: tools/gpgconf.c:59
 msgid "check all programs"
-msgstr ""
+msgstr "kontrollera alla program"
 
-#: tools/gpgconf.c:59
+#: tools/gpgconf.c:60
 msgid "|COMPONENT|list options"
 msgstr "|KOMPONENT|lista flaggor"
 
-#: tools/gpgconf.c:60
+#: tools/gpgconf.c:61
 msgid "|COMPONENT|change options"
 msgstr "|KOMPONENT|ändra flaggor"
 
-#: tools/gpgconf.c:62
+#: tools/gpgconf.c:63
 msgid "apply global default values"
-msgstr ""
+msgstr "tillämpa globala standardvärden"
 
-#: tools/gpgconf.c:64
-#, fuzzy
+#: tools/gpgconf.c:65
+msgid "list global configuration file"
+msgstr "lista global konfigurationsfil"
+
+#: tools/gpgconf.c:67
 msgid "check global configuration file"
-msgstr "okänd konfigurationspost \"%s\"\n"
+msgstr "kontrollera global konfigurationsfil"
+
+#: tools/gpgconf.c:71
+msgid "use as output file"
+msgstr "använd som fil för utdata"
 
-#: tools/gpgconf.c:72
+#: tools/gpgconf.c:75
 msgid "activate changes at runtime, if possible"
 msgstr "aktivera ändringar vid körtid, om möjligt"
 
-#: tools/gpgconf.c:94
+#: tools/gpgconf.c:97
 msgid "Usage: gpgconf [options] (-h for help)"
 msgstr "Användning: gpgconf [flaggor] (-h för hjälp)"
 
-#: tools/gpgconf.c:97
+#: tools/gpgconf.c:100
 msgid ""
 "Syntax: gpgconf [options]\n"
 "Manage configuration options for tools of the GnuPG system\n"
@@ -7966,22 +7971,21 @@ msgstr ""
 "Syntax: gpgconf [flaggor]\n"
 "Hantera konfigurationsinställningar för verktygen i GnuPG-systemet\n"
 
-#: tools/gpgconf.c:176 tools/gpgconf.c:209
+#: tools/gpgconf.c:202 tools/gpgconf.c:240
 msgid "usage: gpgconf [options] "
 msgstr "användning: gpgconf [flaggor] "
 
-#: tools/gpgconf.c:178
+#: tools/gpgconf.c:204
 msgid "Need one component argument"
 msgstr "Behöver ett komponentargument"
 
-#: tools/gpgconf.c:187
+#: tools/gpgconf.c:213
 msgid "Component not found"
 msgstr "Komponenten hittades inte"
 
-#: tools/gpgconf.c:211
-#, fuzzy
+#: tools/gpgconf.c:242
 msgid "No argument allowed"
-msgstr "Administrationskommandon tillåts inte\n"
+msgstr "Inget argument tillåts"
 
 #: tools/no-libgcrypt.c:30
 #, c-format
@@ -8071,123 +8075,89 @@ msgstr "fel vid läsning från %s: %s\n"
 msgid "error closing %s: %s\n"
 msgstr "fel vid stängning av %s: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:515
+#: tools/symcryptrun.c:486
 msgid "no --program option provided\n"
 msgstr "flaggan --program angavs inte\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:521
+#: tools/symcryptrun.c:492
 msgid "only --decrypt and --encrypt are supported\n"
 msgstr "endast --decrypt och --encrypt stöds\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:527
+#: tools/symcryptrun.c:498
 msgid "no --keyfile option provided\n"
 msgstr "flaggan --keyfile angavs inte\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:538
+#: tools/symcryptrun.c:509
 msgid "cannot allocate args vector\n"
 msgstr "kan inte allokera argumentvektor\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:556
+#: tools/symcryptrun.c:527
 #, c-format
 msgid "could not create pipe: %s\n"
 msgstr "kunde inte skapa rör: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:563
+#: tools/symcryptrun.c:534
 #, c-format
 msgid "could not create pty: %s\n"
 msgstr "kunde inte skapa pty: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:579
+#: tools/symcryptrun.c:550
 #, c-format
 msgid "could not fork: %s\n"
 msgstr "kunde inte grena process: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:607
+#: tools/symcryptrun.c:578
 #, c-format
 msgid "execv failed: %s\n"
 msgstr "execv misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:636
+#: tools/symcryptrun.c:607
 #, c-format
 msgid "select failed: %s\n"
 msgstr "val misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:653
+#: tools/symcryptrun.c:624
 #, c-format
 msgid "read failed: %s\n"
 msgstr "läsning misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:705
+#: tools/symcryptrun.c:676
 #, c-format
 msgid "pty read failed: %s\n"
 msgstr "pty-läsning misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:757
+#: tools/symcryptrun.c:728
 #, c-format
 msgid "waitpid failed: %s\n"
 msgstr "waitpid misslyckades: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:771
+#: tools/symcryptrun.c:742
 #, c-format
 msgid "child aborted with status %i\n"
 msgstr "barnprocess avbröts med status %i\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:826
+#: tools/symcryptrun.c:797
 #, c-format
 msgid "cannot allocate infile string: %s\n"
 msgstr "kan inte allokera infilssträng: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:839
+#: tools/symcryptrun.c:810
 #, c-format
 msgid "cannot allocate outfile string: %s\n"
 msgstr "kan inte allokera utfilssträng: %s\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1014
+#: tools/symcryptrun.c:985
 #, c-format
 msgid "either %s or %s must be given\n"
 msgstr "antingen %s eller %s måste anges\n"
 
-#: tools/symcryptrun.c:1041
+#: tools/symcryptrun.c:1012
 msgid "no class provided\n"
 msgstr "ingen klass tillhandahölls\n"
 
 # Skyddssammandraget låter underligt
 # Kontrollsumma?
-#: tools/symcryptrun.c:1050
+#: tools/symcryptrun.c:1021
 #, c-format
 msgid "class %s is not supported\n"
 msgstr "klassen %s stöds inte\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "please see http://www.gnupg.org/download/iconv.html for more information\n"
-#~ msgstr "se %s för mer information\n"
-
-#~ msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
-#~ msgstr "ingen körande gpg-agent - startar en\n"
-
-#~ msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
-#~ msgstr "kan inte ansluta till agenten - försöker falla tillbaka\n"
-
-#~ msgid "key generation is not available from the commandline\n"
-#~ msgstr "nyckelgenerering är inte tillgänglig från kommandoraden\n"
-
-#~ msgid "please use the script \"%s\" to generate a new key\n"
-#~ msgstr "använd skriptet \"%s\" för att generera en ny nyckel\n"
-
-#~ msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "chiffertillägget \"%s\" lästes inte in på grund av osäkra rättigheter\n"
-
-#~ msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
-#~ msgstr "DSA kräver användning av en 160-bitars hashalgoritm\n"
-
-#~ msgid "Usage: sc-copykeys [options] (-h for help)\n"
-#~ msgstr "Användning: sc-copykeys [flaggor] (-h för hjälp)\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Syntax: sc-copykeys [options] file-with-key\n"
-#~ "Copy keys to a smartcards\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Syntax: sc-copykeys [flaggor] fil-med-nyckel\n"
-#~ "Kopierar nycklar till en smartkort\n"