qt: Undeprecate API that I find useful
[gpgme.git] / lang / qt / src / qgpgmewkspublishjob.h
2017-04-25 Andre HeineckeChange copyright from Intevation to BSI
2016-10-05 Andre Heineckeqt: Fix spelling error in WKSPublishJob
2016-08-25 Andre Heineckeqt: Add WKSPublishJob