Preparing a release
[gpgol.git] / po / sv.po
1 # Swedish translation for GPGol.
2 # Copyright (C) 2006 Free Software Foundation
3 # This file is distributed under the same license as the gpgol package.
4 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: GPGol\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: bug-gpgol@g10code.com\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-04-02 17:45+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2006-12-12 23:52+0100\n"
12 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
13 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: src/attached-file-events.cpp:58
19 #, fuzzy
20 msgid "Error creating file for attachment."
21 msgstr ""
22 "Fel vid skapande av fil\n"
23 "Välj en annan"
24
25 #: src/attached-file-events.cpp:71
26 msgid "Error reading attachment."
27 msgstr ""
28
29 #: src/attached-file-events.cpp:82 src/attached-file-events.cpp:95
30 #, fuzzy
31 msgid "Error writing attachment."
32 msgstr "Fel vid skrivning av fil"
33
34 #: src/attached-file-events.cpp:216
35 msgid ""
36 "Sorry, we are not able to decrypt this attachment.\n"
37 "\n"
38 "Please use the decrypt/verify button to decrypt the\n"
39 "entire message again.  Then open this attachment."
40 msgstr ""
41
42 #: src/common.c:215
43 #, fuzzy
44 msgid "GpgOL - Save decrypted attachment"
45 msgstr "GPG - Spara dekrypterad bilaga"
46
47 #: src/config-dialog.c:137
48 msgid "Debug output (for analysing problems)"
49 msgstr ""
50
51 #: src/engine.c:405
52 msgid ""
53 "The user interface server is not available or does not work.  Using an "
54 "internal user interface.\n"
55 "\n"
56 "This is limited to the PGP/MIME protocol and thus S/MIME protected message "
57 "are not readable."
58 msgstr ""
59
60 #: src/engine.c:409 src/ext-commands.cpp:703 src/main.c:665 src/main.c:671
61 #: src/message.cpp:326
62 msgid "GpgOL"
63 msgstr ""
64
65 #: src/engine-gpgme.c:368
66 #, fuzzy
67 msgid ""
68 "The configured default encryption certificate is not available or does not "
69 "unambigiously specify one. Please fix this in the option dialog.\n"
70 "\n"
71 "This message won't be be encrypted to this certificate!"
72 msgstr ""
73 "Den konfigurerade standardkrypteringsnyckeln är inte tillgänglig eller anger "
74 "inte uttryckligen en nyckel. Rätta till det här i inställningarna.\n"
75 "\n"
76 "Det här meddelandet kommer inte att krypteras med den här nyckeln!"
77
78 #: src/engine-gpgme.c:372
79 msgid "Encryption"
80 msgstr "Kryptering"
81
82 #: src/engine-gpgme.c:778
83 msgid "Fingerprint: "
84 msgstr "Fingeravtryck: "
85
86 #: src/engine-gpgme.c:835
87 msgid "This signature is valid\n"
88 msgstr "Den här signaturen är giltig\n"
89
90 #: src/engine-gpgme.c:837
91 msgid "signature state is \"green\"\n"
92 msgstr "signaturens tillstånd är \"grön\"\n"
93
94 #: src/engine-gpgme.c:839
95 msgid "signature state is \"red\"\n"
96 msgstr "signaturens tillstånd är \"röd\"\n"
97
98 #: src/engine-gpgme.c:843
99 #, fuzzy
100 msgid "Warning: One of the certificates has been revoked\n"
101 msgstr "Varning: En av nycklarna har spärrats\n"
102
103 #: src/engine-gpgme.c:853
104 #, fuzzy
105 msgid "Warning: The certificate used to create the signature expired at: "
106 msgstr "Varning: Nyckeln som användes för att skapa signaturen gick ut den: "
107
108 #: src/engine-gpgme.c:859
109 #, fuzzy
110 msgid "Warning: At least one certification certificate has expired\n"
111 msgstr "Varning: Åtminstone en certifieringsnyckel har gått ut\n"
112
113 #: src/engine-gpgme.c:865
114 msgid "Warning: The signature expired at: "
115 msgstr "Varning: Signaturen gick ut den: "
116
117 #: src/engine-gpgme.c:871
118 #, fuzzy
119 msgid "Can't verify due to a missing certificate\n"
120 msgstr "Kan inte validera på grund av en saknad nyckel eller certifikat\n"
121
122 #: src/engine-gpgme.c:875
123 msgid "The CRL is not available\n"
124 msgstr "Spärrlistan är inte tillgänglig\n"
125
126 #: src/engine-gpgme.c:881
127 msgid "Available CRL is too old\n"
128 msgstr "Tillgänglig spärrlista är för gammal\n"
129
130 #: src/engine-gpgme.c:886
131 msgid "A policy requirement was not met\n"
132 msgstr "Ett policykrav matchades inte\n"
133
134 #: src/engine-gpgme.c:892
135 msgid "A system error occured"
136 msgstr "Ett systemfel inträffade"
137
138 #: src/engine-gpgme.c:929
139 #, fuzzy
140 msgid ""
141 "WARNING: We have NO indication whether this certificate belongs to the "
142 "person named as shown above\n"
143 msgstr ""
144 "VARNING: Vi har INGA indikationer på huruvida nyckeln tillhör personen vars "
145 "namn visas ovanför\n"
146
147 #: src/engine-gpgme.c:936
148 #, fuzzy
149 msgid ""
150 "WARNING: The certificate does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
151 msgstr "VARNING: Nyckeln TILLHÖR INTE personen vars namn visas ovanför\n"
152
153 #: src/engine-gpgme.c:940
154 #, fuzzy
155 msgid ""
156 "WARNING: It is NOT certain that the certificate belongs to the person named "
157 "as shown above\n"
158 msgstr ""
159 "VARNING: Det är INTE säkert att nyckeln tillhör den person vars namn visas "
160 "ovanför\n"
161
162 #: src/engine-gpgme.c:973
163 msgid "Verification started at: "
164 msgstr "Validering startad: "
165
166 #: src/engine-gpgme.c:978
167 msgid "Verification result for: "
168 msgstr "Valideringsresultat för: "
169
170 #: src/engine-gpgme.c:979
171 msgid "[unnamed part]"
172 msgstr "[ej namngiven del]"
173
174 #: src/engine-gpgme.c:997 src/engine-gpgme.c:1027
175 msgid "Good signature from: "
176 msgstr "Korrekt signatur från: "
177
178 #: src/engine-gpgme.c:1004
179 msgid "                aka: "
180 msgstr "även känd som:"
181
182 #: src/engine-gpgme.c:1008 src/engine-gpgme.c:1030
183 msgid "            created: "
184 msgstr "             skapad: "
185
186 #: src/engine-gpgme.c:1017
187 msgid "*BAD* signature claimed to be from: "
188 msgstr "*FELAKTIG* signatur hävdades komma från: "
189
190 #: src/engine-gpgme.c:1040
191 msgid "Error checking signature"
192 msgstr "Fel vid kontroll av signatur"
193
194 #: src/engine-gpgme.c:1056
195 msgid "*** Begin Notation (signature by: "
196 msgstr "*** Notation start (signatur av: "
197
198 #: src/engine-gpgme.c:1076
199 msgid "*** End Notation ***\n"
200 msgstr "*** Notation slut ***\n"
201
202 #: src/ext-commands.cpp:446
203 msgid "&Decrypt and verify message"
204 msgstr "&Dekryptera och validera meddelandet"
205
206 #: src/ext-commands.cpp:447
207 #, fuzzy
208 msgid "&Verify signature"
209 msgstr "FELAKTIG signatur!"
210
211 #: src/ext-commands.cpp:457
212 msgid ""
213 "This is an encrypted message.\n"
214 "Click for more information. "
215 msgstr ""
216
217 #: src/ext-commands.cpp:459
218 msgid ""
219 "This is a signed message.\n"
220 "Click for more information. "
221 msgstr ""
222
223 #: src/ext-commands.cpp:470
224 msgid ">GnuPG protocol"
225 msgstr ""
226
227 #: src/ext-commands.cpp:471
228 msgid "auto"
229 msgstr ""
230
231 #: src/ext-commands.cpp:472
232 #, fuzzy
233 msgid "PGP/MIME"
234 msgstr "[PGP/MIME-meddelande]"
235
236 #: src/ext-commands.cpp:473
237 msgid "S/MIME"
238 msgstr ""
239
240 #: src/ext-commands.cpp:475
241 #, fuzzy
242 msgid "&encrypt message with GnuPG"
243 msgstr "Signera meddelandet med GPG"
244
245 #: src/ext-commands.cpp:476
246 #, fuzzy
247 msgid "&sign message with GnuPG"
248 msgstr "Signera meddelandet med GPG"
249
250 #: src/ext-commands.cpp:480 src/ext-commands.cpp:879
251 #, fuzzy
252 msgid "Encrypt message with GnuPG"
253 msgstr "Signera meddelandet med GPG"
254
255 #: src/ext-commands.cpp:481 src/ext-commands.cpp:889
256 #, fuzzy
257 msgid "Sign message with GnuPG"
258 msgstr "Signera meddelandet med GPG"
259
260 #: src/ext-commands.cpp:516
261 #, fuzzy
262 msgid "GnuPG Certificate &Manager"
263 msgstr "GPG-nyckel&hanterare"
264
265 #: src/ext-commands.cpp:520
266 msgid "Open the certificate manager"
267 msgstr ""
268
269 #: src/ext-commands.cpp:673
270 msgid ""
271 "Support for S/MIME has not been enabled.\n"
272 "\n"
273 "To enable S/MIME support, open the option dialog and check \"Enable the S/"
274 "MIME support\".  The option dialog can be found in the main menu at: Extras-"
275 ">Options->GpgOL.\n"
276 msgstr ""
277
278 #: src/ext-commands.cpp:702
279 #, fuzzy
280 msgid "Could not start certificate manager"
281 msgstr "Kunde inte starta nyckelhanteraren"
282
283 #: src/ext-commands.cpp:780
284 #, fuzzy
285 msgid "Select this option to decrypt and verify the message."
286 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
287
288 #: src/ext-commands.cpp:787 src/ext-commands.cpp:859
289 msgid "Check the signature now and display the result"
290 msgstr ""
291
292 #: src/ext-commands.cpp:794
293 #, fuzzy
294 msgid "Select this option to automatically select the protocol."
295 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
296
297 #: src/ext-commands.cpp:801
298 #, fuzzy
299 msgid "Select this option to select the PGP/MIME protocol."
300 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
301
302 #: src/ext-commands.cpp:808
303 #, fuzzy
304 msgid "Select this option to select the S/MIME protocol."
305 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
306
307 #: src/ext-commands.cpp:815
308 msgid "Select this option to encrypt the message."
309 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
310
311 #: src/ext-commands.cpp:822
312 msgid "Select this option to sign the message."
313 msgstr "Välj det här alternativet för att signera meddelandet."
314
315 #: src/ext-commands.cpp:829
316 #, fuzzy
317 msgid "Select this option to open the certificate manager"
318 msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
319
320 #: src/ext-commands.cpp:869
321 msgid "Use S/MIME for sign/encrypt"
322 msgstr ""
323
324 #: src/ext-commands.cpp:899
325 msgid "Open the GpgOL certificate manager"
326 msgstr ""
327
328 #: src/main.c:664
329 #, c-format
330 msgid "Note: Using compatibility flags: %s"
331 msgstr ""
332
333 #: src/main.c:670
334 #, c-format
335 msgid ""
336 "Note: Writing debug logs to\n"
337 "\n"
338 "\"%s\""
339 msgstr ""
340
341 #: src/mapihelp.cpp:1583
342 msgid ""
343 "[The content of this message is not visible because it has been decrypted by "
344 "another Outlook session.  Use the \"decrypt/verify\" command to make it "
345 "visible]"
346 msgstr ""
347
348 #: src/mapihelp.cpp:2326
349 msgid ""
350 "[The content of this message is not visible due to an processing error in "
351 "GpgOL.]"
352 msgstr ""
353
354 # A bit unclear in the original text
355 #: src/message-events.cpp:220
356 msgid ""
357 "Sorry, we can only encrypt plain text messages and\n"
358 "no RTF messages. Please make sure that only the text\n"
359 "format has been selected."
360 msgstr ""
361 "Tyvärr, vi kan endast kryptera vanliga textmeddelanden\n"
362 "och inte RTF-meddelanden. Se till att endast textformatet\n"
363 "har valts i inställningarna."
364
365 #: src/message.cpp:171
366 msgid "[Crypto operation failed - can't show the body of the message]"
367 msgstr ""
368
369 #: src/message.cpp:306
370 #, c-format
371 msgid ""
372 "Signature status: %s\n"
373 "Message class ..: %s\n"
374 "MIME structure .:\n"
375 "%s"
376 msgstr ""
377
378 #: src/message.cpp:314
379 msgid "GpgOL - Message Information"
380 msgstr ""
381
382 #: src/message.cpp:538
383 msgid "Signature verification of an encrypted message is not possible."
384 msgstr ""
385
386 #: src/message.cpp:549
387 msgid "Signature verification of this message class is not possible."
388 msgstr ""
389
390 #: src/message.cpp:552
391 msgid ""
392 "Signature verification of this S/MIME message is not possible.  Please check "
393 "that S/MIME processing has been enabled."
394 msgstr ""
395
396 #: src/message.cpp:556
397 #, fuzzy
398 msgid "This message has no signature."
399 msgstr "Dekryptera meddelandet och validera signaturen"
400
401 #: src/message.cpp:859
402 msgid "This message is not encrypted."
403 msgstr ""
404
405 #: src/message.cpp:1085
406 #, fuzzy, c-format
407 msgid ""
408 "Decryption failed\n"
409 "(%s)"
410 msgstr "Kryptering misslyckades"
411
412 #: src/message.cpp:1213
413 msgid "No recipients to encrypt to are given"
414 msgstr ""
415
416 #: src/message.cpp:1229
417 #, fuzzy, c-format
418 msgid "Encryption failed (%s)"
419 msgstr "Kryptering misslyckades"
420
421 #: src/message.cpp:1250
422 #, fuzzy, c-format
423 msgid "Signing failed (%s)"
424 msgstr "Signering misslyckades"
425
426 #: src/mimeparser.c:1123
427 #, fuzzy
428 msgid "Error writing to stream"
429 msgstr "Fel vid skrivning av fil"
430
431 #: src/mimeparser.c:1124
432 msgid "I/O-Error"
433 msgstr "In-/Ut-fel"
434
435 #: src/olflange-dlgs.cpp:44
436 msgid "General"
437 msgstr ""
438
439 #: src/olflange-dlgs.cpp:45
440 msgid "Enable the S/MIME support"
441 msgstr ""
442
443 #: src/olflange-dlgs.cpp:47
444 msgid "Message sending"
445 msgstr ""
446
447 #: src/olflange-dlgs.cpp:48
448 #, fuzzy
449 msgid "&Encrypt new messages by default"
450 msgstr "Kryptera meddelandet med GPG"
451
452 #: src/olflange-dlgs.cpp:49
453 msgid "&Sign new messages by default"
454 msgstr ""
455
456 #: src/olflange-dlgs.cpp:50
457 msgid "Use PGP/MIME by default"
458 msgstr ""
459
460 #: src/olflange-dlgs.cpp:51
461 msgid "Use S/MIME by default"
462 msgstr ""
463
464 #: src/olflange-dlgs.cpp:53
465 msgid "Message receiving"
466 msgstr ""
467
468 #: src/olflange-dlgs.cpp:54
469 msgid "Also decrypt in preview window"
470 msgstr ""
471
472 #: src/olflange-dlgs.cpp:55
473 msgid "Show HTML view if possible"
474 msgstr ""
475
476 #: src/olflange-dlgs.cpp:209
477 msgid ""
478 "You have enabled GpgOL's support for the S/MIME protocol.\n"
479 "\n"
480 "New S/MIME messages are thus only viewable with GpgOL and not anymore with "
481 "Outlook's internal S/MIME support.  Those message will even be unreadable by "
482 "Outlook after GpgOL has been deinstalled.  A tool to mitigate this problem "
483 "will be provided when GpgOL arrives at production quality status."
484 msgstr ""
485
486 #. TRANSLATORS: See the source for the full english text.
487 #: src/olflange-dlgs.cpp:262
488 msgid "-#GpgOLFullHelpText#-"
489 msgstr ""
490
491 #: src/olflange-dlgs.cpp:268
492 #, c-format
493 msgid "This is GpgOL version %s"
494 msgstr ""
495
496 #: src/olflange.cpp:339
497 msgid ""
498 "You have installed a new version of GpgOL.\n"
499 "\n"
500 "Please open the option dialog and confirm that the settings are correct for "
501 "your needs.  The option dialog can be found in the main menu at: Extras-"
502 ">Options->GpgOL.\n"
503 msgstr ""
504
505 #: src/olflange.cpp:506
506 msgid ""
507 "This version of Outlook is too old!\n"
508 "\n"
509 "At least versions of Outlook 2003 older than SP2 exhibit crashes when "
510 "sending messages and messages might get stuck in the outgoing queue.\n"
511 "\n"
512 "Please update at least to SP2 before trying to send a message"
513 msgstr ""
514 "Den här versionen av Outlook är för gammal!\n"
515 "\n"
516 "Åtminstone versioner av Outlook 2003 äldre än SP2 kraschar när meddelanden "
517 "skickas och meddelanden kan fastna i utgående postkö.\n"
518 "\n"
519 "Uppdatera åtminstone till SP2 innan du försöker skicka ett meddelande"
520
521 #: src/passphrase-dialog.c:85
522 #, fuzzy
523 msgid "No certificate hint given."
524 msgstr "Inget nyckeltips angivet."
525
526 #: src/passphrase-dialog.c:313 src/passphrase-dialog.c:464
527 msgid "Enter passphrase to unlock the secret key"
528 msgstr ""
529
530 #: src/passphrase-dialog.c:314 src/passphrase-dialog.c:465
531 msgid "Hide typing"
532 msgstr ""
533
534 #: src/passphrase-dialog.c:315 src/passphrase-dialog.c:466
535 #: src/recipient-dialog.c:385
536 msgid "&Cancel"
537 msgstr ""
538
539 #: src/passphrase-dialog.c:350 src/passphrase-dialog.c:499
540 msgid "Invalid passphrase; please try again..."
541 msgstr "Ogiltig lösenfras; försök igen..."
542
543 #: src/passphrase-dialog.c:379
544 msgid "Select Signing Key"
545 msgstr "Välj signeringsnyckel"
546
547 #: src/passphrase-dialog.c:463
548 msgid "Encrypted to the following certificates:"
549 msgstr ""
550
551 #: src/recipient-dialog.c:88
552 msgid "Name"
553 msgstr "Namn"
554
555 #: src/recipient-dialog.c:93
556 msgid "E-Mail"
557 msgstr "E-post"
558
559 #: src/recipient-dialog.c:98
560 msgid "Key-Info"
561 msgstr "Nyckelinfo"
562
563 #: src/recipient-dialog.c:103
564 msgid "Key ID"
565 msgstr "Nyckel-id"
566
567 #: src/recipient-dialog.c:108
568 msgid "Validity"
569 msgstr "Giltighet"
570
571 #: src/recipient-dialog.c:383
572 msgid "Selected recipients:"
573 msgstr ""
574
575 #: src/recipient-dialog.c:384
576 msgid "Recipient which were NOT found"
577 msgstr ""
578
579 #: src/recipient-dialog.c:444
580 #, fuzzy
581 msgid "Please select at least one recipient certificate."
582 msgstr "Välj åtminstone en mottagarnyckel."
583
584 #: src/recipient-dialog.c:445
585 msgid "Recipient Dialog"
586 msgstr "Mottagardialog"
587
588 #: src/verify-dialog.c:124
589 msgid "BAD signature!"
590 msgstr "FELAKTIG signatur!"
591
592 #: src/verify-dialog.c:126
593 msgid "Good signature"
594 msgstr "Korrekt signatur"
595
596 #: src/verify-dialog.c:128
597 #, fuzzy
598 msgid "Good signature from revoked certificate"
599 msgstr "Korrekt signatur från spärrad nyckel"
600
601 #: src/verify-dialog.c:130
602 #, fuzzy
603 msgid "Good signature from expired certificate"
604 msgstr "Korrekt signatur från utgången nyckel"
605
606 #: src/verify-dialog.c:132
607 msgid "Good expired signature"
608 msgstr "Korrekt utgången signatur"
609
610 #: src/verify-dialog.c:135
611 #, fuzzy
612 msgid "Could not check signature: missing certificate"
613 msgstr "Kunde inte kontrollera signaturen: saknar nyckel"
614
615 #: src/verify-dialog.c:139
616 msgid "Verification error"
617 msgstr "Valideringsfel"
618
619 #: src/verify-dialog.c:156
620 msgid "User-ID not found"
621 msgstr "Användaridentiteten hittades inte"
622
623 #: src/verify-dialog.c:168
624 msgid "This may be due to a wrong option setting"
625 msgstr "Det här kan bero på en felaktig inställning"
626
627 #: src/verify-dialog.c:174
628 #, c-format
629 msgid "Signature expired on %s"
630 msgstr "Signaturen gick ut den %s"
631
632 #: src/verify-dialog.c:186
633 #, fuzzy
634 msgid "Signature issued by a certificate we do NOT trust."
635 msgstr "Signaturen utfärdad av en nyckel som vi INTE litar på."
636
637 #: src/verify-dialog.c:193
638 #, fuzzy
639 msgid "Signature issued by a non-valid certificate."
640 msgstr "Signaturen utfärdad av en icke-giltig nyckel."
641
642 #: src/verify-dialog.c:209
643 msgid "Signature made"
644 msgstr ""
645
646 #: src/verify-dialog.c:210
647 msgid "using"
648 msgstr ""
649
650 #: src/verify-dialog.c:211
651 msgid "cert-ID"
652 msgstr ""
653
654 #: src/verify-dialog.c:212
655 msgid "from"
656 msgstr ""
657
658 #: src/verify-dialog.c:213
659 msgid "also known as"
660 msgstr ""
661
662 #: src/verify-dialog.c:244
663 #, fuzzy
664 msgid "PGP/MIME Verification Result"
665 msgstr "Resultat från validering"
666
667 #: src/verify-dialog.c:247
668 #, fuzzy
669 msgid "S/MIME Verification Result"
670 msgstr "Resultat från validering"
671
672 #, fuzzy
673 #~ msgid "Select Certificate Manager"
674 #~ msgstr "GPG-nyckel&hanterare"
675
676 #, fuzzy
677 #~ msgid "Select this option to show information on the crypto status"
678 #~ msgstr "Välj det här alternativet för att signera meddelandet."
679
680 #, fuzzy
681 #~ msgid "Also encrypt message with the default certificate"
682 #~ msgstr "Kryptera meddelandet med GPG"
683
684 #, fuzzy
685 #~ msgid "The default certificate may not contain any spaces."
686 #~ msgstr "Standardnyckeln får inte innehålla några blanksteg."
687
688 #~ msgid "Select GPG Key Manager"
689 #~ msgstr "Välj GPG-nyckelhanterare"
690
691 #, fuzzy
692 #~ msgid "Encrypt message with GPG"
693 #~ msgstr "Signera meddelandet med GPG"
694
695 #~ msgid "Sign message with GPG"
696 #~ msgstr "Signera meddelandet med GPG"
697
698 #, fuzzy
699 #~ msgid "Select this option to select the OpenPGP protocol."
700 #~ msgstr "Välj det här alternativet för att kryptera meddelandet."
701
702 #, fuzzy
703 #~ msgid "OpenPGP Verification Result"
704 #~ msgstr "Resultat från validering"
705
706 #~ msgid "No valid OpenPGP data found."
707 #~ msgstr "Inget giltigt OpenPGP-data hittades."
708
709 #~ msgid "Decryption"
710 #~ msgstr "Dekryptering"
711
712 #~ msgid ""
713 #~ "[This is a PGP/MIME message]\r\n"
714 #~ "\r\n"
715 #~ "[Use the \"Decrypt\" button in the message window to show its content.]"
716 #~ msgstr ""
717 #~ "[Det här är ett PGP/MIME-meddelande]\r\n"
718 #~ "\r\n"
719 #~ "[Använd knappen \"Dekryptera\" i meddelandefönstret för att visa "
720 #~ "innehållet.]"
721
722 #, fuzzy
723 #~ msgid ""
724 #~ "Note: This is a PGP/MIME signed message.  The GpgOL plugin is not always "
725 #~ "able to verify such a message due to missing support in Outlook.\n"
726 #~ "\n"
727 #~ "(This message will be shown only once per session)"
728 #~ msgstr ""
729 #~ "Observera: Det här är ett PGP/MIME-signerat meddelande.  Insticksmodulen "
730 #~ "GPGol kan inte alltid validera ett sådant meddelande på grund av att stöd "
731 #~ "saknas i Outlook.\n"
732 #~ "\n"
733 #~ "(Det här meddelandet kommer endast att visas en gång per session)"
734
735 #~ msgid "Verification"
736 #~ msgstr "Validering"
737
738 #~ msgid "[This is a PGP/MIME message]"
739 #~ msgstr "[Det här är ett PGP/MIME-meddelande]"
740
741 #~ msgid "Problem decrypting PGP/MIME message"
742 #~ msgstr "Problem vid dekryptering av PGP/MIME-meddelande"
743
744 #~ msgid "Verification Failure"
745 #~ msgstr "Validering misslyckades"
746
747 #~ msgid "Decryption Failure"
748 #~ msgstr "Dekryptering misslyckades"
749
750 #~ msgid ""
751 #~ "The message text cannot be displayed.\n"
752 #~ "You have to save the decrypted message to view it.\n"
753 #~ "Then you need to re-open the message.\n"
754 #~ "\n"
755 #~ "Do you want to save the decrypted message?"
756 #~ msgstr ""
757 #~ "Meddelandetexten kan inte visas.\n"
758 #~ "Du måste spara det dekrypterade meddelandet\n"
759 #~ "för att visa det. Sedan måste du öppna det igen.\n"
760 #~ "\n"
761 #~ "Vill du spara det dekrypterade meddelandet?"
762
763 #~ msgid ""
764 #~ "Signed attachments found.\n"
765 #~ "\n"
766 #~ "@LIST@\n"
767 #~ "Do you want to verify the signatures?"
768 #~ msgstr ""
769 #~ "Signerade bilagor hittades.\n"
770 #~ "\n"
771 #~ "@LIST@\n"
772 #~ "Vill du validera signaturerna?"
773
774 #~ msgid "Attachment Verification"
775 #~ msgstr "Validering av bilaga"
776
777 #~ msgid ""
778 #~ "Encrypted attachments found.\n"
779 #~ "\n"
780 #~ "@LIST@\n"
781 #~ "Do you want to decrypt and save them?"
782 #~ msgstr ""
783 #~ "Krypterade bilagor hittades.\n"
784 #~ "\n"
785 #~ "@LIST@\n"
786 #~ "Vill du dekryptera och spara dem?"
787
788 #~ msgid "Attachment Decryption"
789 #~ msgstr "Dekryptering av bilaga"
790
791 #~ msgid "Attachment Encryption Failure"
792 #~ msgstr "Kryptering av bilaga misslyckades"
793
794 #~ msgid "Attachment Verification Failure"
795 #~ msgstr "Validering av bilaga misslyckades"
796
797 #~ msgid "Attachment Decryption Failure"
798 #~ msgstr "Dekryptering av bilaga misslyckades"
799
800 #~ msgid "Attachment Signing Failure"
801 #~ msgstr "Signering av bilaga misslyckades"
802
803 #~ msgid "[PGP/MIME message without plain text body]"
804 #~ msgstr "[PGP/MIME-meddelande utan vanlig meddelandetext]"
805
806 #~ msgid "[PGP/MIME signed message without a plain text body]"
807 #~ msgstr "[PGP/MIME-signerat meddelande utan vanlig meddelandetext]"
808
809 #~ msgid "[PGP/MIME signature]"
810 #~ msgstr "[PGP/MIME-signatur]"
811
812 #~ msgid "GPG &encrypt message"
813 #~ msgstr "GPG-&kryptera meddelandet"
814
815 #~ msgid "GPG &sign message"
816 #~ msgstr "GPG-&signera meddelandet"
817
818 #~ msgid "Decrypt and verify the message."
819 #~ msgstr "Dekryptera och validera meddelandet."
820
821 #~ msgid "Open GPG Key Manager"
822 #~ msgstr "Öppna GPG-nyckelhanteraren"