Enable CMS parser test.
authorKai Michaelis <kai@gnupg.org>
Thu, 10 Aug 2017 15:17:30 +0000 (17:17 +0200)
committerKai Michaelis <kai@gnupg.org>
Thu, 10 Aug 2017 15:17:30 +0000 (17:17 +0200)
commit39e633d6d224cafa83d884865ac4e372709d91b7
tree4980cb1e136b14d93c8c6a195b1aaeb2f7874e04
parent3e029a4ed0059116febe05924a14009ca622e3c5
Enable CMS parser test.

* tests/Makefile.am: add t-cms-parser to the list of tests.
* tests/t-cms-parser.c: change default test file to something that
  exists.
tests/Makefile.am
tests/t-cms-parser.c