Base code for gpgsm --verify does work
[gnupg.git] / po / POTFILES.in
1 # List of source files containing translatable strings for G10.
2 # Copyright (c) 1998 by Werner Koch (dd9jn)
3
4 # utility
5 util/miscutil.c
6 util/errors.c
7 util/logger.c
8
9 # jnlib
10 jnlib/argparse.c
11
12 # cipher
13 #cipher/random.c
14 #cipher/rndlinux.c
15
16 # gcrypt
17 #gcrypt/secmem.c
18
19 # main program
20
21 g10/gpg.c
22 g10/armor.c
23 g10/pkclist.c
24 g10/keygen.c
25 g10/decrypt.c
26 g10/encode.c
27 g10/export.c
28 g10/getkey.c
29 g10/import.c
30 g10/keyedit.c
31 g10/keylist.c
32 g10/mainproc.c
33 g10/misc.c
34 g10/parse-packet.c
35 g10/passphrase.c
36 g10/plaintext.c
37 g10/pubkey-enc.c
38 g10/hkp.c
39 g10/seckey-cert.c
40 g10/sig-check.c
41 g10/sign.c
42 g10/textfilter.c
43 g10/tdbio.c
44 g10/trustdb.c
45 g10/verify.c
46 g10/ringedit.c
47 g10/skclist.c
48 g10/status.c
49 g10/pubkey-enc.c
50 g10/openfile.c
51 g10/encr-data.c
52 g10/seskey.c
53 g10/delkey.c
54 g10/helptext.c