16f269163145a1832551fe98e436de044f9d532d
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2009-06-30 12:14+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:226
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
44 #. for the quality bar.
45 #: agent/call-pinentry.c:584
46 msgid "Quality:"
47 msgstr ""
48
49 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
50 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
51 #. string to describe what this is about.  The length of the
52 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
53 #. translate this entry, a default english text (see source)
54 #. will be used.
55 #: agent/call-pinentry.c:606
56 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:650
60 msgid ""
61 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
62 "session"
63 msgstr ""
64
65 #: agent/call-pinentry.c:653
66 #, fuzzy
67 msgid ""
68 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
69 "this session"
70 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:710
73 #, c-format
74 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
75 msgstr ""
76
77 #: agent/call-pinentry.c:730 agent/call-pinentry.c:742
78 #, fuzzy
79 msgid "PIN too long"
80 msgstr "la línia és massa llarga\n"
81
82 #: agent/call-pinentry.c:731
83 #, fuzzy
84 msgid "Passphrase too long"
85 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
86
87 #: agent/call-pinentry.c:739
88 #, fuzzy
89 msgid "Invalid characters in PIN"
90 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
91
92 #: agent/call-pinentry.c:744
93 msgid "PIN too short"
94 msgstr ""
95
96 #: agent/call-pinentry.c:756
97 #, fuzzy
98 msgid "Bad PIN"
99 msgstr "l'MPI és erroni"
100
101 #: agent/call-pinentry.c:757
102 #, fuzzy
103 msgid "Bad Passphrase"
104 msgstr "la contrasenya és errònia"
105
106 #: agent/call-pinentry.c:793
107 #, fuzzy
108 msgid "Passphrase"
109 msgstr "la contrasenya és errònia"
110
111 #: agent/command-ssh.c:529
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
114 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079
117 #: g10/keygen.c:3311 g10/keygen.c:3344 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1556
118 #: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
119 #: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
120 #, c-format
121 msgid "can't create `%s': %s\n"
122 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
125 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
126 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2794
127 #: g10/keyring.c:1582 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
128 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
129 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
130 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1973
131 #: sm/gpgsm.c:2010 sm/gpgsm.c:2048 sm/qualified.c:66
132 #, c-format
133 msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1657
142 #, c-format
143 msgid "detected card with S/N: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #: agent/command-ssh.c:1662
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
149 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:1682
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "no suitable card key found: %s\n"
154 msgstr ""
155 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
156 "\n"
157
158 #: agent/command-ssh.c:1732
159 #, fuzzy, c-format
160 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
161 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
162
163 #: agent/command-ssh.c:1747
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "error writing key: %s\n"
166 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
167
168 #: agent/command-ssh.c:2055
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
171 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
172
173 #: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
174 #, fuzzy
175 msgid "Please re-enter this passphrase"
176 msgstr "canvia la contrasenya"
177
178 #: agent/command-ssh.c:2404
179 #, c-format
180 msgid ""
181 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
182 "0Awithin gpg-agent's key storage"
183 msgstr ""
184
185 #: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
186 #: tools/symcryptrun.c:434
187 msgid "does not match - try again"
188 msgstr ""
189
190 #: agent/command-ssh.c:2937
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
194
195 #: agent/divert-scd.c:199
196 #, fuzzy
197 msgid "Admin PIN"
198 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
199
200 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
201 #. used to unblock a PIN.
202 #: agent/divert-scd.c:204
203 msgid "PUK"
204 msgstr ""
205
206 #: agent/divert-scd.c:211
207 msgid "Reset Code"
208 msgstr ""
209
210 #: agent/divert-scd.c:237
211 #, c-format
212 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
213 msgstr ""
214
215 #: agent/divert-scd.c:286
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
219
220 #: agent/divert-scd.c:288
221 #, fuzzy
222 msgid "Repeat this PUK"
223 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
224
225 #: agent/divert-scd.c:289
226 #, fuzzy
227 msgid "Repeat this PIN"
228 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
229
230 #: agent/divert-scd.c:294
231 #, fuzzy
232 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
233 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
234
235 #: agent/divert-scd.c:296
236 #, fuzzy
237 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
238 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
239
240 #: agent/divert-scd.c:297
241 #, fuzzy
242 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
243 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
244
245 #: agent/divert-scd.c:309
246 #, c-format
247 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
248 msgstr ""
249
250 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:638 sm/export.c:654
251 #: sm/import.c:537 sm/import.c:562
252 #, fuzzy, c-format
253 msgid "error creating temporary file: %s\n"
254 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
255
256 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:545
257 #, fuzzy, c-format
258 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
259 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
260
261 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
262 #, fuzzy
263 msgid "Enter new passphrase"
264 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
265
266 #: agent/genkey.c:167
267 #, fuzzy
268 msgid "Take this one anyway"
269 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
270
271 #: agent/genkey.c:193
272 #, c-format
273 msgid ""
274 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
275 "at least %u character long."
276 msgid_plural ""
277 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
278 "at least %u characters long."
279 msgstr[0] ""
280 msgstr[1] ""
281
282 #: agent/genkey.c:214
283 #, c-format
284 msgid ""
285 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
286 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
287 msgid_plural ""
288 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
289 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
290 msgstr[0] ""
291 msgstr[1] ""
292
293 #: agent/genkey.c:237
294 #, c-format
295 msgid ""
296 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
297 "a known term or match%%0Acertain pattern."
298 msgstr ""
299
300 #: agent/genkey.c:253
301 #, c-format
302 msgid ""
303 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
304 msgstr ""
305
306 #: agent/genkey.c:255
307 #, c-format
308 msgid ""
309 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
310 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
311 msgstr ""
312
313 #: agent/genkey.c:264
314 msgid "Yes, protection is not needed"
315 msgstr ""
316
317 #: agent/genkey.c:308
318 #, fuzzy, c-format
319 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
320 msgstr ""
321 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
322 "\n"
323
324 #: agent/genkey.c:431
325 #, fuzzy
326 msgid "Please enter the new passphrase"
327 msgstr "canvia la contrasenya"
328
329 #: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:103
330 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
331 #, fuzzy
332 msgid ""
333 "@Options:\n"
334 " "
335 msgstr ""
336 "@\n"
337 "Opcions:\n"
338 " "
339
340 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:105
341 msgid "run in server mode (foreground)"
342 msgstr ""
343
344 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:108
345 msgid "run in daemon mode (background)"
346 msgstr ""
347
348 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
349 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
350 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
351 #: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
352 msgid "verbose"
353 msgstr "detall"
354
355 #: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:110
356 #: sm/gpgsm.c:280
357 msgid "be somewhat more quiet"
358 msgstr "una mica més silenciós"
359
360 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111
361 msgid "sh-style command output"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:112
365 msgid "csh-style command output"
366 msgstr ""
367
368 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:309
369 #: tools/symcryptrun.c:167
370 #, fuzzy
371 msgid "|FILE|read options from FILE"
372 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:123
375 msgid "do not detach from the console"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:133
379 msgid "do not grab keyboard and mouse"
380 msgstr ""
381
382 #: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
383 #, fuzzy
384 msgid "use a log file for the server"
385 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
386
387 #: agent/gpg-agent.c:136
388 #, fuzzy
389 msgid "use a standard location for the socket"
390 msgstr ""
391 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
392
393 #: agent/gpg-agent.c:139
394 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:142
398 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:143
402 #, fuzzy
403 msgid "do not use the SCdaemon"
404 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:155
407 msgid "ignore requests to change the TTY"
408 msgstr ""
409
410 #: agent/gpg-agent.c:157
411 msgid "ignore requests to change the X display"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:160
415 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
416 msgstr ""
417
418 #: agent/gpg-agent.c:173
419 msgid "do not use the PIN cache when signing"
420 msgstr ""
421
422 #: agent/gpg-agent.c:175
423 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:177
427 #, fuzzy
428 msgid "allow presetting passphrase"
429 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:178
432 msgid "enable ssh-agent emulation"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:180
436 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
437 msgstr ""
438
439 #: agent/gpg-agent.c:329 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
440 #: scd/scdaemon.c:244 sm/gpgsm.c:511 tools/gpg-connect-agent.c:180
441 #: tools/gpgconf.c:102 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
442 #, fuzzy
443 msgid "Please report bugs to <"
444 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
445
446 #: agent/gpg-agent.c:338
447 #, fuzzy
448 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
449 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
450
451 #: agent/gpg-agent.c:340
452 msgid ""
453 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
454 "Secret key management for GnuPG\n"
455 msgstr ""
456
457 #: agent/gpg-agent.c:375 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:305 sm/gpgsm.c:638
458 #, c-format
459 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
460 msgstr ""
461
462 #: agent/gpg-agent.c:584 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:429
463 #: scd/scdaemon.c:399 sm/gpgsm.c:877 sm/gpgsm.c:880 tools/symcryptrun.c:996
464 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
465 #, c-format
466 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
467 msgstr ""
468
469 #: agent/gpg-agent.c:683 g10/gpg.c:2085 scd/scdaemon.c:481 sm/gpgsm.c:969
470 #, c-format
471 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
472 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
473
474 #: agent/gpg-agent.c:688 agent/gpg-agent.c:1301 g10/gpg.c:2089
475 #: scd/scdaemon.c:486 sm/gpgsm.c:973 tools/symcryptrun.c:929
476 #, c-format
477 msgid "option file `%s': %s\n"
478 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
479
480 #: agent/gpg-agent.c:696 g10/gpg.c:2096 scd/scdaemon.c:494 sm/gpgsm.c:980
481 #, c-format
482 msgid "reading options from `%s'\n"
483 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1050 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
486 #: g10/plaintext.c:162
487 #, c-format
488 msgid "error creating `%s': %s\n"
489 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1414 agent/gpg-agent.c:1532 agent/gpg-agent.c:1536
492 #: agent/gpg-agent.c:1577 agent/gpg-agent.c:1581 g10/exec.c:172
493 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:990
494 #, c-format
495 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
496 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
497
498 #: agent/gpg-agent.c:1428 scd/scdaemon.c:1004
499 msgid "name of socket too long\n"
500 msgstr ""
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1451 scd/scdaemon.c:1027
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "can't create socket: %s\n"
505 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1460
508 #, fuzzy, c-format
509 msgid "socket name `%s' is too long\n"
510 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1478
513 #, fuzzy
514 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
515 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1489 scd/scdaemon.c:1046
518 #, fuzzy
519 msgid "error getting nonce for the socket\n"
520 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1494 scd/scdaemon.c:1049
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
525 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1506 scd/scdaemon.c:1058
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "listen() failed: %s\n"
530 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1512 scd/scdaemon.c:1065
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "listening on socket `%s'\n"
535 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1540 agent/gpg-agent.c:1587 g10/openfile.c:432
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "directory `%s' created\n"
540 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
541
542 #: agent/gpg-agent.c:1593
543 #, fuzzy, c-format
544 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
545 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
546
547 #: agent/gpg-agent.c:1597
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
550 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
551
552 #: agent/gpg-agent.c:1727 scd/scdaemon.c:1081
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
555 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
556
557 #: agent/gpg-agent.c:1749
558 #, c-format
559 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
560 msgstr ""
561
562 #: agent/gpg-agent.c:1754
563 #, c-format
564 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
565 msgstr ""
566
567 #: agent/gpg-agent.c:1774
568 #, c-format
569 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
570 msgstr ""
571
572 #: agent/gpg-agent.c:1779
573 #, c-format
574 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
575 msgstr ""
576
577 #: agent/gpg-agent.c:1919 scd/scdaemon.c:1218
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
580 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
581
582 #: agent/gpg-agent.c:2028 scd/scdaemon.c:1285
583 #, fuzzy, c-format
584 msgid "%s %s stopped\n"
585 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
586
587 #: agent/gpg-agent.c:2156
588 #, fuzzy
589 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
590 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
591
592 #: agent/gpg-agent.c:2167 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:326
593 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
594 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
595 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
596
597 #: agent/gpg-agent.c:2180 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:338
598 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
599 #, c-format
600 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
601 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
602
603 #: agent/preset-passphrase.c:98
604 #, fuzzy
605 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
606 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
607
608 #: agent/preset-passphrase.c:101
609 msgid ""
610 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
611 "Password cache maintenance\n"
612 msgstr ""
613
614 #: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
615 #: tools/gpgconf.c:60
616 msgid ""
617 "@Commands:\n"
618 " "
619 msgstr ""
620 "@Ordres:\n"
621 " "
622
623 #: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
624 #: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
625 #: tools/symcryptrun.c:157
626 msgid ""
627 "@\n"
628 "Options:\n"
629 " "
630 msgstr ""
631 "@\n"
632 "Opcions:\n"
633 " "
634
635 #: agent/protect-tool.c:163
636 #, fuzzy
637 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
638 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
639
640 #: agent/protect-tool.c:165
641 msgid ""
642 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
643 "Secret key maintenance tool\n"
644 msgstr ""
645
646 #: agent/protect-tool.c:1151
647 #, fuzzy
648 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
649 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
650
651 #: agent/protect-tool.c:1156
652 #, fuzzy
653 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
654 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
655
656 #: agent/protect-tool.c:1162
657 msgid ""
658 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
659 "system."
660 msgstr ""
661
662 #: agent/protect-tool.c:1167
663 #, fuzzy
664 msgid ""
665 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
666 "needed to complete this operation."
667 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
668
669 #: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
670 #, fuzzy
671 msgid "Passphrase:"
672 msgstr "la contrasenya és errònia"
673
674 #: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
675 #, fuzzy
676 msgid "cancelled\n"
677 msgstr "Cancel·la"
678
679 #: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
682 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
683
684 #: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
685 #, fuzzy, c-format
686 msgid "error opening `%s': %s\n"
687 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
688
689 #: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
690 #, fuzzy, c-format
691 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
692 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
693
694 #: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
695 #, c-format
696 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
697 msgstr ""
698
699 # Parts?  Peces?  ivb
700 #: agent/trustlist.c:185
701 #, fuzzy, c-format
702 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
703 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
704
705 #: agent/trustlist.c:229
706 #, fuzzy, c-format
707 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
708 msgstr "error de lectura: %s\n"
709
710 #: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
711 #, c-format
712 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
713 msgstr ""
714
715 #: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
716 #, fuzzy, c-format
717 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
718 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
719
720 #: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
721 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
722 msgstr ""
723
724 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
725 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
726 #. Pinentry to insert a line break.  The double
727 #. percent sign is actually needed because it is also
728 #. a printf format string.  If you need to insert a
729 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
730 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
731 #. certificate.
732 #: agent/trustlist.c:610
733 #, c-format
734 msgid ""
735 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
736 "certificates?"
737 msgstr ""
738
739 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
740 #, fuzzy
741 msgid "Yes"
742 msgstr "sí|si"
743
744 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
745 msgid "No"
746 msgstr ""
747
748 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
749 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
750 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
751 #. needed because it is also a printf format string.  If you
752 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
753 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
754 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
755 #. as stored in the certificate.
756 #: agent/trustlist.c:653
757 #, c-format
758 msgid ""
759 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
760 "fingerprint:%%0A  %s"
761 msgstr ""
762
763 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
764 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
765 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
766 #: agent/trustlist.c:667
767 msgid "Correct"
768 msgstr ""
769
770 #: agent/trustlist.c:667
771 msgid "Wrong"
772 msgstr ""
773
774 #: agent/findkey.c:156
775 #, c-format
776 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
777 msgstr ""
778
779 #: agent/findkey.c:172
780 #, c-format
781 msgid ""
782 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
783 "it now."
784 msgstr ""
785
786 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
787 #, fuzzy
788 msgid "Change passphrase"
789 msgstr "canvia la contrasenya"
790
791 #: agent/findkey.c:194
792 msgid "I'll change it later"
793 msgstr ""
794
795 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
796 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
797 #, fuzzy, c-format
798 msgid "error creating a pipe: %s\n"
799 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
800
801 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
802 #, fuzzy, c-format
803 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
804 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
805
806 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
807 #, fuzzy, c-format
808 msgid "error forking process: %s\n"
809 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
810
811 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
812 #, c-format
813 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
814 msgstr ""
815
816 #: common/exechelp.c:819
817 #, fuzzy, c-format
818 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
819 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
820
821 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
822 #, fuzzy, c-format
823 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
824 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
825
826 #: common/exechelp.c:870
827 #, c-format
828 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
829 msgstr ""
830
831 #: common/exechelp.c:883
832 #, fuzzy, c-format
833 msgid "error running `%s': terminated\n"
834 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
835
836 #: common/http.c:1674
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "error creating socket: %s\n"
839 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
840
841 #: common/http.c:1718
842 #, fuzzy
843 msgid "host not found"
844 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
845
846 #: common/simple-pwquery.c:338
847 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
848 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
849
850 #: common/simple-pwquery.c:395
851 #, c-format
852 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
853 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
854
855 #: common/simple-pwquery.c:406
856 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
857 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
858
859 #: common/simple-pwquery.c:416
860 #, fuzzy
861 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
862 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
863
864 #: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
865 #, fuzzy
866 msgid "canceled by user\n"
867 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
868
869 #: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
870 #, fuzzy
871 msgid "problem with the agent\n"
872 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
873
874 # bolcats de memòria?  ivb
875 #: common/sysutils.c:105
876 #, c-format
877 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
878 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
879
880 # Indi. ivb
881 #: common/sysutils.c:200
882 #, fuzzy, c-format
883 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
884 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
885
886 #: common/sysutils.c:232
887 #, fuzzy, c-format
888 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
889 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
890
891 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
892 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
893 msgid "yes"
894 msgstr "sí|si"
895
896 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
897 msgid "yY"
898 msgstr "sS"
899
900 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
901 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
902 msgid "no"
903 msgstr "no"
904
905 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
906 msgid "nN"
907 msgstr "nN"
908
909 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
910 #: common/yesno.c:72
911 msgid "quit"
912 msgstr "ix"
913
914 # «xX»?  ivb
915 #: common/yesno.c:75
916 msgid "qQ"
917 msgstr "xX"
918
919 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
920 #: common/yesno.c:109
921 msgid "okay|okay"
922 msgstr ""
923
924 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
925 #: common/yesno.c:111
926 msgid "cancel|cancel"
927 msgstr ""
928
929 #: common/yesno.c:112
930 msgid "oO"
931 msgstr ""
932
933 #: common/yesno.c:113
934 #, fuzzy
935 msgid "cC"
936 msgstr "c"
937
938 #: common/miscellaneous.c:77
939 #, c-format
940 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
941 msgstr ""
942
943 #: common/miscellaneous.c:80
944 #, c-format
945 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
946 msgstr ""
947
948 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
949 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
950 msgstr ""
951
952 #: common/asshelp.c:349
953 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
954 msgstr ""
955
956 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
957 #. verbatim.  It will not be printed.
958 #: common/audit.c:474
959 msgid "|audit-log-result|Good"
960 msgstr ""
961
962 #: common/audit.c:477
963 msgid "|audit-log-result|Bad"
964 msgstr ""
965
966 #: common/audit.c:479
967 msgid "|audit-log-result|Not supported"
968 msgstr ""
969
970 #: common/audit.c:481
971 #, fuzzy
972 msgid "|audit-log-result|No certificate"
973 msgstr "Certificat correcte"
974
975 #: common/audit.c:483
976 msgid "|audit-log-result|Error"
977 msgstr ""
978
979 #: common/audit.c:716
980 #, fuzzy
981 msgid "Certificate chain available"
982 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
983
984 #: common/audit.c:723
985 #, fuzzy
986 msgid "root certificate missing"
987 msgstr ""
988 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
989 "\n"
990
991 #: common/audit.c:749
992 msgid "Data encryption succeeded"
993 msgstr ""
994
995 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
996 #, fuzzy
997 msgid "Data available"
998 msgstr "La clau és disponible en: "
999
1000 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
1001 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
1002 #: common/audit.c:757
1003 #, fuzzy
1004 msgid "Session key created"
1005 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
1006
1007 #: common/audit.c:762
1008 #, fuzzy, c-format
1009 msgid "algorithm: %s"
1010 msgstr "armadura: %s\n"
1011
1012 # Suportats? ivb
1013 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1014 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1015 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1016 # encara no m'agraden massa... jm
1017 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "unsupported algorithm: %s"
1020 msgstr ""
1021 "\n"
1022 "Algoritmes suportats:\n"
1023
1024 # Gènere?  Nombre?  ivb
1025 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1026 # uncompressed so we know the gender. jm
1027 #: common/audit.c:768
1028 #, fuzzy
1029 msgid "seems to be not encrypted"
1030 msgstr "no és xifrat"
1031
1032 #: common/audit.c:774
1033 msgid "Number of recipients"
1034 msgstr ""
1035
1036 #: common/audit.c:782
1037 #, c-format
1038 msgid "Recipient %d"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: common/audit.c:810
1042 msgid "Data signing succeeded"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: common/audit.c:830
1046 msgid "Data decryption succeeded"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: common/audit.c:855
1050 #, fuzzy
1051 msgid "Data verification succeeded"
1052 msgstr "s'ha eliminat la verificació de signatura\n"
1053
1054 #: common/audit.c:864
1055 #, fuzzy
1056 msgid "Signature available"
1057 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1058
1059 #: common/audit.c:869
1060 #, fuzzy
1061 msgid "Parsing signature succeeded"
1062 msgstr "Signatura correcta de \""
1063
1064 #: common/audit.c:874
1065 #, fuzzy, c-format
1066 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1067 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1068
1069 #: common/audit.c:889
1070 #, fuzzy, c-format
1071 msgid "Signature %d"
1072 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
1073
1074 #: common/audit.c:905
1075 #, fuzzy
1076 msgid "Certificate chain valid"
1077 msgstr "Certificat de revocació vàlid"
1078
1079 #: common/audit.c:916
1080 #, fuzzy
1081 msgid "Root certificate trustworthy"
1082 msgstr ""
1083 "No s'han trobat certificats amb confiança no definida.\n"
1084 "\n"
1085
1086 #: common/audit.c:926
1087 #, fuzzy
1088 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1089 msgstr "Certificat correcte"
1090
1091 #: common/audit.c:943
1092 #, fuzzy
1093 msgid "Included certificates"
1094 msgstr "Certificat invàlid"
1095
1096 #: common/audit.c:1002
1097 msgid "No audit log entries."
1098 msgstr ""
1099
1100 #: common/audit.c:1051
1101 #, fuzzy
1102 msgid "Unknown operation"
1103 msgstr "la versió és desconeguda"
1104
1105 #: common/audit.c:1069
1106 msgid "Gpg-Agent usable"
1107 msgstr ""
1108
1109 #: common/audit.c:1079
1110 msgid "Dirmngr usable"
1111 msgstr ""
1112
1113 #: common/audit.c:1115
1114 #, fuzzy, c-format
1115 msgid "No help available for `%s'."
1116 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1117
1118 #: common/helpfile.c:80
1119 #, fuzzy
1120 msgid "ignoring garbage line"
1121 msgstr "error en l'última línia\n"
1122
1123 #: common/gettime.c:503
1124 #, fuzzy
1125 msgid "[none]"
1126 msgstr "[no establert]"
1127
1128 #: g10/armor.c:379
1129 #, c-format
1130 msgid "armor: %s\n"
1131 msgstr "armadura: %s\n"
1132
1133 #: g10/armor.c:418
1134 msgid "invalid armor header: "
1135 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
1136
1137 #: g10/armor.c:429
1138 msgid "armor header: "
1139 msgstr "capçalera d'armadura: "
1140
1141 #: g10/armor.c:442
1142 msgid "invalid clearsig header\n"
1143 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
1144
1145 #: g10/armor.c:455
1146 #, fuzzy
1147 msgid "unknown armor header: "
1148 msgstr "capçalera d'armadura: "
1149
1150 # És un missatge d'error?  ivb
1151 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1152 #: g10/armor.c:508
1153 msgid "nested clear text signatures\n"
1154 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1155
1156 # FIXME: un-indiar. jm
1157 #: g10/armor.c:643
1158 #, fuzzy
1159 msgid "unexpected armor: "
1160 msgstr "armadura inesperada:"
1161
1162 #: g10/armor.c:655
1163 msgid "invalid dash escaped line: "
1164 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
1165
1166 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1167 #, fuzzy, c-format
1168 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1169 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
1170
1171 #: g10/armor.c:852
1172 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1173 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1174
1175 #: g10/armor.c:886
1176 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1177 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1178
1179 #: g10/armor.c:894
1180 msgid "malformed CRC\n"
1181 msgstr "CRC malformat\n"
1182
1183 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1184 #, fuzzy, c-format
1185 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1186 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1187
1188 #: g10/armor.c:918
1189 #, fuzzy
1190 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1191 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
1192
1193 #: g10/armor.c:922
1194 msgid "error in trailer line\n"
1195 msgstr "error en l'última línia\n"
1196
1197 #: g10/armor.c:1233
1198 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1199 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1200
1201 #: g10/armor.c:1238
1202 #, c-format
1203 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1204 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
1205
1206 #: g10/armor.c:1242
1207 msgid ""
1208 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1209 msgstr ""
1210 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
1211 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1212
1213 #: g10/build-packet.c:976
1214 msgid ""
1215 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1216 "an '='\n"
1217 msgstr ""
1218 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1219 "amb el signe «=»\n"
1220
1221 #: g10/build-packet.c:988
1222 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1223 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1224
1225 #: g10/build-packet.c:994
1226 #, fuzzy
1227 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1228 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1229
1230 #: g10/build-packet.c:1012
1231 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1232 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1233
1234 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1235 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1236 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
1237
1238 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1239 msgid "not human readable"
1240 msgstr "no llegible per humans"
1241
1242 #: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
1243 #, fuzzy, c-format
1244 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1245 msgstr "la clau secreta no està disponible"
1246
1247 #: g10/card-util.c:90
1248 #, c-format
1249 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1250 msgstr ""
1251
1252 # Destès? ivb
1253 # Desatès, sí. jm
1254 #: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1611 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1255 #: g10/keygen.c:2985 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1256 #, fuzzy
1257 msgid "can't do this in batch mode\n"
1258 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
1259
1260 #: g10/card-util.c:106
1261 #, fuzzy
1262 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1263 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
1264
1265 # Parts?  Peces?  ivb
1266 #: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2012
1267 #, fuzzy
1268 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1269 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
1270
1271 #: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1340 g10/card-util.c:1419
1272 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1273 #: g10/keygen.c:1679 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1274 msgid "Your selection? "
1275 msgstr "La vostra selecció? "
1276
1277 #: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
1278 msgid "[not set]"
1279 msgstr "[no establert]"
1280
1281 #: g10/card-util.c:509
1282 msgid "male"
1283 msgstr "home"
1284
1285 #: g10/card-util.c:510
1286 msgid "female"
1287 msgstr "dóna"
1288
1289 #: g10/card-util.c:510
1290 msgid "unspecified"
1291 msgstr "no especificat"
1292
1293 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
1294 # Probablement és una clau, femení. jm
1295 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
1296 # uncompressed so we know the gender. jm
1297 #: g10/card-util.c:537
1298 msgid "not forced"
1299 msgstr "no forçat"
1300
1301 #: g10/card-util.c:537
1302 msgid "forced"
1303 msgstr "forçat"
1304
1305 #: g10/card-util.c:628
1306 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: g10/card-util.c:630
1310 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1311 msgstr ""
1312
1313 #: g10/card-util.c:632
1314 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: g10/card-util.c:649
1318 msgid "Cardholder's surname: "
1319 msgstr ""
1320
1321 #: g10/card-util.c:651
1322 msgid "Cardholder's given name: "
1323 msgstr ""
1324
1325 #: g10/card-util.c:669
1326 #, c-format
1327 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1328 msgstr ""
1329
1330 #: g10/card-util.c:690
1331 #, fuzzy
1332 msgid "URL to retrieve public key: "
1333 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
1334
1335 #: g10/card-util.c:698
1336 #, c-format
1337 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1338 msgstr ""
1339
1340 #: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1343 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
1344
1345 #: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
1346 #, c-format
1347 msgid "error reading `%s': %s\n"
1348 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
1349
1350 #: g10/card-util.c:836
1351 #, fuzzy, c-format
1352 msgid "error writing `%s': %s\n"
1353 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
1354
1355 #: g10/card-util.c:863
1356 msgid "Login data (account name): "
1357 msgstr ""
1358
1359 #: g10/card-util.c:873
1360 #, c-format
1361 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1362 msgstr ""
1363
1364 #: g10/card-util.c:909
1365 msgid "Private DO data: "
1366 msgstr ""
1367
1368 #: g10/card-util.c:919
1369 #, c-format
1370 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: g10/card-util.c:1002
1374 #, fuzzy
1375 msgid "Language preferences: "
1376 msgstr "preferències actualitzades"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1010
1379 #, fuzzy
1380 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1381 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1382
1383 #: g10/card-util.c:1019
1384 #, fuzzy
1385 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1386 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1387
1388 #: g10/card-util.c:1041
1389 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1390 msgstr ""
1391
1392 #: g10/card-util.c:1055
1393 #, fuzzy
1394 msgid "Error: invalid response.\n"
1395 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1396
1397 #: g10/card-util.c:1077
1398 #, fuzzy
1399 msgid "CA fingerprint: "
1400 msgstr "Empremta digital:"
1401
1402 #: g10/card-util.c:1100
1403 #, fuzzy
1404 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1405 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1406
1407 #: g10/card-util.c:1150
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "key operation not possible: %s\n"
1410 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1411
1412 #: g10/card-util.c:1151
1413 #, fuzzy
1414 msgid "not an OpenPGP card"
1415 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1416
1417 #: g10/card-util.c:1160
1418 #, fuzzy, c-format
1419 msgid "error getting current key info: %s\n"
1420 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1421
1422 #: g10/card-util.c:1247
1423 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1424 msgstr ""
1425
1426 #: g10/card-util.c:1267 g10/card-util.c:1276
1427 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1428 msgstr ""
1429
1430 #: g10/card-util.c:1288
1431 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1432 msgstr ""
1433
1434 #: g10/card-util.c:1297
1435 #, c-format
1436 msgid ""
1437 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1438 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1439 "You should change them using the command --change-pin\n"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: g10/card-util.c:1331
1443 #, fuzzy
1444 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1445 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1446
1447 #: g10/card-util.c:1333 g10/card-util.c:1410
1448 msgid "   (1) Signature key\n"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: g10/card-util.c:1334 g10/card-util.c:1412
1452 #, fuzzy
1453 msgid "   (2) Encryption key\n"
1454 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1455
1456 #: g10/card-util.c:1335 g10/card-util.c:1414
1457 msgid "   (3) Authentication key\n"
1458 msgstr ""
1459
1460 #: g10/card-util.c:1351 g10/card-util.c:1430 g10/keyedit.c:945
1461 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1732 g10/revoke.c:683
1462 msgid "Invalid selection.\n"
1463 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1464
1465 #: g10/card-util.c:1407
1466 #, fuzzy
1467 msgid "Please select where to store the key:\n"
1468 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1469
1470 #: g10/card-util.c:1442
1471 #, fuzzy
1472 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1473 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1474
1475 #: g10/card-util.c:1447
1476 #, fuzzy
1477 msgid "secret parts of key are not available\n"
1478 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1479
1480 #: g10/card-util.c:1452
1481 #, fuzzy
1482 msgid "secret key already stored on a card\n"
1483 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1484
1485 #: g10/card-util.c:1521 g10/keyedit.c:1380
1486 msgid "quit this menu"
1487 msgstr "ix del menú"
1488
1489 #: g10/card-util.c:1523
1490 #, fuzzy
1491 msgid "show admin commands"
1492 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1493
1494 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1495 # «ajuda», evidentment. jm
1496 #: g10/card-util.c:1524 g10/keyedit.c:1383
1497 msgid "show this help"
1498 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1499
1500 #: g10/card-util.c:1526
1501 #, fuzzy
1502 msgid "list all available data"
1503 msgstr "La clau és disponible en: "
1504
1505 #: g10/card-util.c:1529
1506 msgid "change card holder's name"
1507 msgstr ""
1508
1509 #: g10/card-util.c:1530
1510 msgid "change URL to retrieve key"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: g10/card-util.c:1531
1514 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1515 msgstr ""
1516
1517 #: g10/card-util.c:1532
1518 #, fuzzy
1519 msgid "change the login name"
1520 msgstr "canvia la data de caducitat"
1521
1522 #: g10/card-util.c:1533
1523 #, fuzzy
1524 msgid "change the language preferences"
1525 msgstr "canvia la confiança"
1526
1527 #: g10/card-util.c:1534
1528 msgid "change card holder's sex"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: g10/card-util.c:1535
1532 #, fuzzy
1533 msgid "change a CA fingerprint"
1534 msgstr "mostra empremta"
1535
1536 #: g10/card-util.c:1536
1537 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: g10/card-util.c:1537
1541 #, fuzzy
1542 msgid "generate new keys"
1543 msgstr "genera un nou parell de claus"
1544
1545 #: g10/card-util.c:1538
1546 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: g10/card-util.c:1539
1550 msgid "verify the PIN and list all data"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: g10/card-util.c:1540
1554 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1555 msgstr ""
1556
1557 #: g10/card-util.c:1663 g10/keyedit.c:1654
1558 msgid "Command> "
1559 msgstr "Ordre> "
1560
1561 #: g10/card-util.c:1706
1562 #, fuzzy
1563 msgid "Admin-only command\n"
1564 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1565
1566 #: g10/card-util.c:1737
1567 msgid "Admin commands are allowed\n"
1568 msgstr ""
1569
1570 #: g10/card-util.c:1739
1571 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1572 msgstr ""
1573
1574 #: g10/card-util.c:1830 g10/keyedit.c:2280
1575 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1576 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1577
1578 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1579 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1580 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1581
1582 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3967 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1583 #, c-format
1584 msgid "can't open `%s'\n"
1585 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1586
1587 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3438 g10/keyserver.c:1734
1588 #: g10/revoke.c:226
1589 #, fuzzy, c-format
1590 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1591 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1592
1593 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1748
1594 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1595 #, c-format
1596 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1597 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1598
1599 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1600 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1601 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1602
1603 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1604 # Fet. jm
1605 #: g10/delkey.c:133
1606 #, fuzzy
1607 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1608 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1609
1610 #: g10/delkey.c:145
1611 #, fuzzy
1612 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1613 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1614
1615 #: g10/delkey.c:153
1616 #, fuzzy
1617 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1618 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1619
1620 #: g10/delkey.c:163
1621 #, c-format
1622 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1623 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1624
1625 #: g10/delkey.c:173
1626 msgid "ownertrust information cleared\n"
1627 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1628
1629 #: g10/delkey.c:204
1630 #, c-format
1631 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1632 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1633
1634 #: g10/delkey.c:206
1635 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1636 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1637
1638 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1639 #, c-format
1640 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1641 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1642
1643 #: g10/encode.c:232
1644 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1645 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1646
1647 #: g10/encode.c:246
1648 #, fuzzy, c-format
1649 msgid "using cipher %s\n"
1650 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1651
1652 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1653 #, c-format
1654 msgid "`%s' already compressed\n"
1655 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1656
1657 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1658 #, c-format
1659 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1660 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1661
1662 #: g10/encode.c:485
1663 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1664 msgstr ""
1665 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1666
1667 #: g10/encode.c:510
1668 #, c-format
1669 msgid "reading from `%s'\n"
1670 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1671
1672 #: g10/encode.c:541
1673 msgid ""
1674 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1675 msgstr ""
1676 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1677 "esteu xifrant.\n"
1678
1679 #: g10/encode.c:559
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid ""
1682 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1683 msgstr ""
1684 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1685
1686 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1687 #, fuzzy, c-format
1688 msgid ""
1689 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1690 "preferences\n"
1691 msgstr ""
1692 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1693 "destinatari\n"
1694
1695 #: g10/encode.c:751
1696 #, c-format
1697 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1698 msgstr ""
1699 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1700
1701 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1702 #, c-format
1703 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1704 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1705
1706 #: g10/encode.c:848
1707 #, c-format
1708 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1709 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1710
1711 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1712 #, c-format
1713 msgid "%s encrypted data\n"
1714 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1715
1716 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1717 #, c-format
1718 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1719 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1720
1721 # És no-wrap?  ivb
1722 # Com? jm
1723 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1724 msgid ""
1725 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1726 msgstr ""
1727 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1728 "simètric.\n"
1729
1730 #: g10/encr-data.c:145
1731 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1732 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1733
1734 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1735 #: g10/exec.c:49
1736 msgid "no remote program execution supported\n"
1737 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1738
1739 #: g10/exec.c:313
1740 msgid ""
1741 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1742 msgstr ""
1743 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1744 "d'opcions permissos insegurs\n"
1745
1746 #: g10/exec.c:343
1747 #, fuzzy
1748 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1749 msgstr ""
1750 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1751 "externs\n"
1752
1753 #: g10/exec.c:421
1754 #, fuzzy, c-format
1755 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1756 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1757
1758 #: g10/exec.c:424
1759 #, fuzzy, c-format
1760 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1761 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1762
1763 #: g10/exec.c:509
1764 #, c-format
1765 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1766 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1767
1768 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1769 msgid "unnatural exit of external program\n"
1770 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1771
1772 #: g10/exec.c:535
1773 msgid "unable to execute external program\n"
1774 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1775
1776 #: g10/exec.c:552
1777 #, c-format
1778 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1779 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1780
1781 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1782 #, c-format
1783 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1784 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1785
1786 #: g10/exec.c:609
1787 #, c-format
1788 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1789 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1790
1791 #: g10/export.c:61
1792 #, fuzzy
1793 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1794 msgstr ""
1795 "\n"
1796 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1797
1798 #: g10/export.c:63
1799 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: g10/export.c:65
1803 #, fuzzy
1804 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1805 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1806
1807 #: g10/export.c:67
1808 #, fuzzy
1809 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1810 msgstr "revoca una clau secundària"
1811
1812 #: g10/export.c:69
1813 #, fuzzy
1814 msgid "remove unusable parts from key during export"
1815 msgstr "la clau secreta és inusable"
1816
1817 #: g10/export.c:71
1818 msgid "remove as much as possible from key during export"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: g10/export.c:73
1822 msgid "export keys in an S-expression based format"
1823 msgstr ""
1824
1825 #: g10/export.c:338
1826 #, fuzzy
1827 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1828 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1829
1830 #: g10/export.c:367
1831 #, fuzzy, c-format
1832 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1833 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1834
1835 #: g10/export.c:375
1836 #, fuzzy, c-format
1837 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1838 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1839
1840 #: g10/export.c:386
1841 #, fuzzy, c-format
1842 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1843 msgstr ""
1844 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1845 "descarta\n"
1846
1847 #: g10/export.c:537
1848 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: g10/export.c:560
1852 #, fuzzy, c-format
1853 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1854 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1855
1856 #: g10/export.c:584
1857 #, fuzzy, c-format
1858 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1859 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1860
1861 #: g10/export.c:633
1862 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1863 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1864
1865 #: g10/getkey.c:152
1866 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1867 msgstr ""
1868 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1869
1870 #: g10/getkey.c:175
1871 #, fuzzy
1872 msgid "[User ID not found]"
1873 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1874
1875 #: g10/getkey.c:1113
1876 #, c-format
1877 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1878 msgstr ""
1879
1880 #: g10/getkey.c:1118
1881 #, fuzzy, c-format
1882 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1883 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
1884
1885 #: g10/getkey.c:1120
1886 #, fuzzy
1887 msgid "No fingerprint"
1888 msgstr "Empremta digital:"
1889
1890 #: g10/getkey.c:1930
1891 #, fuzzy, c-format
1892 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1893 msgstr ""
1894 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1895
1896 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3763
1897 #, fuzzy, c-format
1898 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1899 msgstr ""
1900 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1901
1902 #: g10/getkey.c:2759
1903 #, fuzzy, c-format
1904 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1905 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1906
1907 #: g10/getkey.c:2806
1908 #, fuzzy, c-format
1909 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1910 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1911
1912 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
1913 #, fuzzy
1914 msgid "make a signature"
1915 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1916
1917 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
1918 #, fuzzy
1919 msgid "make a clear text signature"
1920 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1921
1922 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
1923 msgid "make a detached signature"
1924 msgstr "crea una signatura separada"
1925
1926 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
1927 msgid "encrypt data"
1928 msgstr "xifra dades"
1929
1930 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
1931 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1932 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1933
1934 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
1935 msgid "decrypt data (default)"
1936 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1937
1938 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
1939 msgid "verify a signature"
1940 msgstr "verifica una signatura"
1941
1942 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
1943 msgid "list keys"
1944 msgstr "llista claus"
1945
1946 #: g10/gpg.c:385
1947 msgid "list keys and signatures"
1948 msgstr "llista claus i signatures"
1949
1950 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1951 #: g10/gpg.c:386
1952 #, fuzzy
1953 msgid "list and check key signatures"
1954 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1955
1956 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1957 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
1958 msgid "list keys and fingerprints"
1959 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1960
1961 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
1962 msgid "list secret keys"
1963 msgstr "llista claus secretes"
1964
1965 #: g10/gpg.c:389
1966 msgid "generate a new key pair"
1967 msgstr "genera un nou parell de claus"
1968
1969 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
1970 msgid "remove keys from the public keyring"
1971 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1972
1973 #: g10/gpg.c:393
1974 msgid "remove keys from the secret keyring"
1975 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1976
1977 #: g10/gpg.c:394
1978 msgid "sign a key"
1979 msgstr "signa una clau"
1980
1981 #: g10/gpg.c:395
1982 msgid "sign a key locally"
1983 msgstr "signa una clau localment"
1984
1985 #: g10/gpg.c:396
1986 msgid "sign or edit a key"
1987 msgstr "signa o edita una clau"
1988
1989 #: g10/gpg.c:397
1990 msgid "generate a revocation certificate"
1991 msgstr "genera un certificat de revocació"
1992
1993 #: g10/gpg.c:399
1994 msgid "export keys"
1995 msgstr "exporta claus"
1996
1997 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:202
1998 msgid "export keys to a key server"
1999 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
2000
2001 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:203
2002 msgid "import keys from a key server"
2003 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
2004
2005 #: g10/gpg.c:403
2006 msgid "search for keys on a key server"
2007 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
2008
2009 #: g10/gpg.c:405
2010 msgid "update all keys from a keyserver"
2011 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
2012
2013 #: g10/gpg.c:410
2014 msgid "import/merge keys"
2015 msgstr "importa/fon claus"
2016
2017 #: g10/gpg.c:413
2018 msgid "print the card status"
2019 msgstr ""
2020
2021 #: g10/gpg.c:414
2022 msgid "change data on a card"
2023 msgstr ""
2024
2025 #: g10/gpg.c:415
2026 msgid "change a card's PIN"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: g10/gpg.c:424
2030 msgid "update the trust database"
2031 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2032
2033 #: g10/gpg.c:431
2034 #, fuzzy
2035 msgid "print message digests"
2036 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
2037
2038 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:208
2039 msgid "run in server mode"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:226
2043 msgid "create ascii armored output"
2044 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
2045
2046 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:239
2047 #, fuzzy
2048 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2049 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
2050
2051 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:276
2052 #, fuzzy
2053 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2054 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
2055
2056 #: g10/gpg.c:457
2057 #, fuzzy
2058 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2059 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
2060
2061 #: g10/gpg.c:463
2062 msgid "use canonical text mode"
2063 msgstr "usa el mode de text canònic"
2064
2065 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:278
2066 #, fuzzy
2067 msgid "|FILE|write output to FILE"
2068 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
2069
2070 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
2071 msgid "do not make any changes"
2072 msgstr "no fa cap canvi"
2073
2074 #: g10/gpg.c:497
2075 msgid "prompt before overwriting"
2076 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
2077
2078 #: g10/gpg.c:549
2079 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2080 msgstr ""
2081
2082 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:333
2083 msgid ""
2084 "@\n"
2085 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2086 msgstr ""
2087 "@\n"
2088 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
2089
2090 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
2091 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
2092 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
2093 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:336
2094 msgid ""
2095 "@\n"
2096 "Examples:\n"
2097 "\n"
2098 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2099 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2100 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2101 " --list-keys [names]        show keys\n"
2102 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2103 msgstr ""
2104 "@\n"
2105 "Exemples:\n"
2106 "\n"
2107 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
2108 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
2109 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
2110 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
2111 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2114 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2115 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2116
2117 #: g10/gpg.c:831
2118 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2119 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2120
2121 #: g10/gpg.c:834
2122 msgid ""
2123 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2124 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2125 "default operation depends on the input data\n"
2126 msgstr ""
2127 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2128 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
2129 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
2130
2131 # Suportats? ivb
2132 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
2133 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
2134 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
2135 # encara no m'agraden massa... jm
2136 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:535
2137 msgid ""
2138 "\n"
2139 "Supported algorithms:\n"
2140 msgstr ""
2141 "\n"
2142 "Algoritmes suportats:\n"
2143
2144 #: g10/gpg.c:848
2145 msgid "Pubkey: "
2146 msgstr "Clau pública: "
2147
2148 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2346
2149 msgid "Cipher: "
2150 msgstr "Xifratge: "
2151
2152 #: g10/gpg.c:862
2153 msgid "Hash: "
2154 msgstr "Dispersió: "
2155
2156 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2391
2157 msgid "Compression: "
2158 msgstr "Compressió: "
2159
2160 #: g10/gpg.c:939
2161 msgid "usage: gpg [options] "
2162 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
2163
2164 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:674
2165 msgid "conflicting commands\n"
2166 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
2167
2168 #: g10/gpg.c:1133
2169 #, c-format
2170 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2171 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
2172
2173 # Indi. ivb
2174 #: g10/gpg.c:1330
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2177 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2178
2179 # Indi. ivb
2180 #: g10/gpg.c:1333
2181 #, fuzzy, c-format
2182 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2183 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2184
2185 # Indi. ivb
2186 #: g10/gpg.c:1336
2187 #, fuzzy, c-format
2188 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2189 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
2190
2191 #: g10/gpg.c:1342
2192 #, fuzzy, c-format
2193 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2194 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:1345
2197 #, fuzzy, c-format
2198 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2199 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:1348
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2204 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
2205
2206 #: g10/gpg.c:1354
2207 #, fuzzy, c-format
2208 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2209 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2210
2211 #: g10/gpg.c:1357
2212 #, fuzzy, c-format
2213 msgid ""
2214 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2215 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2216
2217 #: g10/gpg.c:1360
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2220 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
2221
2222 #: g10/gpg.c:1366
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2225 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2226
2227 #: g10/gpg.c:1369
2228 #, fuzzy, c-format
2229 msgid ""
2230 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2231 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2232
2233 #: g10/gpg.c:1372
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2236 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:1551
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2241 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:1650
2244 msgid "display photo IDs during key listings"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: g10/gpg.c:1652
2248 msgid "show policy URLs during signature listings"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: g10/gpg.c:1654
2252 #, fuzzy
2253 msgid "show all notations during signature listings"
2254 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2255
2256 #: g10/gpg.c:1656
2257 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: g10/gpg.c:1660
2261 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: g10/gpg.c:1662
2265 #, fuzzy
2266 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2267 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:1664
2270 msgid "show user ID validity during key listings"
2271 msgstr ""
2272
2273 #: g10/gpg.c:1666
2274 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/gpg.c:1668
2278 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: g10/gpg.c:1670
2282 #, fuzzy
2283 msgid "show the keyring name in key listings"
2284 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
2285
2286 #: g10/gpg.c:1672
2287 #, fuzzy
2288 msgid "show expiration dates during signature listings"
2289 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
2290
2291 #: g10/gpg.c:1833
2292 #, c-format
2293 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2294 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
2295
2296 #: g10/gpg.c:1925
2297 #, c-format
2298 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2299 msgstr ""
2300
2301 #: g10/gpg.c:2313 g10/gpg.c:2990 g10/gpg.c:3002
2302 #, c-format
2303 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2304 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
2305
2306 #: g10/gpg.c:2494 g10/gpg.c:2506
2307 #, fuzzy, c-format
2308 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2309 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2310
2311 #: g10/gpg.c:2588
2312 #, fuzzy, c-format
2313 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2314 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2315
2316 #: g10/gpg.c:2611 g10/gpg.c:2806 g10/keyedit.c:4121
2317 #, fuzzy
2318 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2319 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:2623
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2324 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:2626
2327 #, fuzzy
2328 msgid "invalid keyserver options\n"
2329 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2330
2331 #: g10/gpg.c:2633
2332 #, c-format
2333 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2334 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:2636
2337 msgid "invalid import options\n"
2338 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2339
2340 #: g10/gpg.c:2643
2341 #, c-format
2342 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2343 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:2646
2346 msgid "invalid export options\n"
2347 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2348
2349 #: g10/gpg.c:2653
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2352 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2353
2354 #: g10/gpg.c:2656
2355 #, fuzzy
2356 msgid "invalid list options\n"
2357 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2358
2359 #: g10/gpg.c:2664
2360 msgid "display photo IDs during signature verification"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: g10/gpg.c:2666
2364 msgid "show policy URLs during signature verification"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: g10/gpg.c:2668
2368 #, fuzzy
2369 msgid "show all notations during signature verification"
2370 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2371
2372 #: g10/gpg.c:2670
2373 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2374 msgstr ""
2375
2376 #: g10/gpg.c:2674
2377 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2378 msgstr ""
2379
2380 #: g10/gpg.c:2676
2381 #, fuzzy
2382 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2383 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2384
2385 #: g10/gpg.c:2678
2386 #, fuzzy
2387 msgid "show user ID validity during signature verification"
2388 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2389
2390 #: g10/gpg.c:2680
2391 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: g10/gpg.c:2682
2395 #, fuzzy
2396 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2397 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2398
2399 #: g10/gpg.c:2684
2400 msgid "validate signatures with PKA data"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: g10/gpg.c:2686
2404 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: g10/gpg.c:2693
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2410 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2411
2412 #: g10/gpg.c:2696
2413 #, fuzzy
2414 msgid "invalid verify options\n"
2415 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2416
2417 #: g10/gpg.c:2703
2418 #, c-format
2419 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2420 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2421
2422 #: g10/gpg.c:2878
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2425 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2426
2427 #: g10/gpg.c:2881
2428 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2429 msgstr ""
2430
2431 #: g10/gpg.c:2979 sm/gpgsm.c:1387
2432 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2433 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2434
2435 # FIXME: preferència? jm
2436 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2437 #: g10/gpg.c:2983
2438 #, c-format
2439 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2440 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2441
2442 #: g10/gpg.c:2992
2443 #, c-format
2444 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2445 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2446
2447 #: g10/gpg.c:2995
2448 #, c-format
2449 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2450 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2451
2452 #: g10/gpg.c:3010
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2455 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2456
2457 # clares -> en clar?  ivb
2458 #: g10/gpg.c:3024
2459 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2460 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2461
2462 #: g10/gpg.c:3030
2463 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2464 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2465
2466 #: g10/gpg.c:3036
2467 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2468 msgstr ""
2469 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2470 "habilitat.\n"
2471
2472 #: g10/gpg.c:3049
2473 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2474 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2475
2476 #: g10/gpg.c:3115 g10/gpg.c:3139 sm/gpgsm.c:1459
2477 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2478 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2479
2480 #: g10/gpg.c:3121 g10/gpg.c:3145 sm/gpgsm.c:1465 sm/gpgsm.c:1471
2481 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2482 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2483
2484 #: g10/gpg.c:3127
2485 #, fuzzy
2486 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2487 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2488
2489 #: g10/gpg.c:3133
2490 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2491 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2492
2493 #: g10/gpg.c:3148
2494 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2495 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2496
2497 #: g10/gpg.c:3150
2498 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2499 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2500
2501 #: g10/gpg.c:3152
2502 #, fuzzy
2503 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2504 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2505
2506 #: g10/gpg.c:3154
2507 #, fuzzy
2508 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2509 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2510
2511 #: g10/gpg.c:3156
2512 #, fuzzy
2513 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2514 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2515
2516 #: g10/gpg.c:3159
2517 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2518 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2519
2520 #: g10/gpg.c:3163
2521 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2522 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2523
2524 #: g10/gpg.c:3170
2525 msgid "invalid default preferences\n"
2526 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2527
2528 #: g10/gpg.c:3179
2529 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2530 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2531
2532 #: g10/gpg.c:3183
2533 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2534 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2535
2536 #: g10/gpg.c:3187
2537 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2538 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2539
2540 #: g10/gpg.c:3220
2541 #, c-format
2542 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2543 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2544
2545 #: g10/gpg.c:3267
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2548 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2549
2550 #: g10/gpg.c:3272
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2553 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2554
2555 #: g10/gpg.c:3277
2556 #, fuzzy, c-format
2557 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2558 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2559
2560 #: g10/gpg.c:3363
2561 #, c-format
2562 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2563 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2564
2565 #: g10/gpg.c:3374
2566 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2567 msgstr ""
2568 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2569
2570 #: g10/gpg.c:3395
2571 msgid "--store [filename]"
2572 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2573
2574 #: g10/gpg.c:3402
2575 msgid "--symmetric [filename]"
2576 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2577
2578 #: g10/gpg.c:3404
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2581 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2582
2583 #: g10/gpg.c:3414
2584 msgid "--encrypt [filename]"
2585 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2586
2587 #: g10/gpg.c:3427
2588 #, fuzzy
2589 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2590 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2591
2592 #: g10/gpg.c:3429
2593 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2594 msgstr ""
2595
2596 #: g10/gpg.c:3432
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2599 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2600
2601 #: g10/gpg.c:3450
2602 msgid "--sign [filename]"
2603 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2604
2605 #: g10/gpg.c:3463
2606 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2607 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2608
2609 #: g10/gpg.c:3478
2610 #, fuzzy
2611 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2612 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2613
2614 #: g10/gpg.c:3480
2615 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2616 msgstr ""
2617
2618 #: g10/gpg.c:3483
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2621 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2622
2623 #: g10/gpg.c:3503
2624 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2625 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2626
2627 #: g10/gpg.c:3512
2628 msgid "--clearsign [filename]"
2629 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2630
2631 #: g10/gpg.c:3537
2632 msgid "--decrypt [filename]"
2633 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2634
2635 #: g10/gpg.c:3545
2636 msgid "--sign-key user-id"
2637 msgstr "--sign-key user-id"
2638
2639 #: g10/gpg.c:3549
2640 msgid "--lsign-key user-id"
2641 msgstr "--lsign-key user-id"
2642
2643 #: g10/gpg.c:3570
2644 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2645 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2646
2647 #: g10/gpg.c:3662
2648 #, c-format
2649 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2650 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2651
2652 #: g10/gpg.c:3664
2653 #, c-format
2654 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2655 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2656
2657 #: g10/gpg.c:3666
2658 #, c-format
2659 msgid "key export failed: %s\n"
2660 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2661
2662 #: g10/gpg.c:3677
2663 #, c-format
2664 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2665 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2666
2667 #: g10/gpg.c:3687
2668 #, c-format
2669 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2670 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2671
2672 #: g10/gpg.c:3738
2673 #, c-format
2674 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2675 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2676
2677 #: g10/gpg.c:3746
2678 #, c-format
2679 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2680 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2681
2682 #: g10/gpg.c:3836
2683 #, c-format
2684 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2685 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2686
2687 #: g10/gpg.c:3953
2688 msgid "[filename]"
2689 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2690
2691 #: g10/gpg.c:3957
2692 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2693 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2694
2695 #: g10/gpg.c:4271
2696 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2697 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2698
2699 #: g10/gpg.c:4273
2700 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2701 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2702
2703 #: g10/gpg.c:4306
2704 #, fuzzy
2705 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2706 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2707
2708 #: g10/gpgv.c:74
2709 #, fuzzy
2710 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2711 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2712
2713 #: g10/gpgv.c:76
2714 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2715 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2716
2717 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
2718 msgid "|FD|write status info to this FD"
2719 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2720
2721 #: g10/gpgv.c:117
2722 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2723 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2724
2725 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2726 #: g10/gpgv.c:119
2727 #, fuzzy
2728 msgid ""
2729 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2730 "Check signatures against known trusted keys\n"
2731 msgstr ""
2732 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2733 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2734
2735 #: g10/helptext.c:72
2736 msgid "No help available"
2737 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2738
2739 #: g10/helptext.c:82
2740 #, c-format
2741 msgid "No help available for `%s'"
2742 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2743
2744 #: g10/import.c:94
2745 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2746 msgstr ""
2747
2748 #: g10/import.c:96
2749 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: g10/import.c:98
2753 #, fuzzy
2754 msgid "do not update the trustdb after import"
2755 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2756
2757 #: g10/import.c:100
2758 #, fuzzy
2759 msgid "create a public key when importing a secret key"
2760 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2761
2762 #: g10/import.c:102
2763 msgid "only accept updates to existing keys"
2764 msgstr ""
2765
2766 #: g10/import.c:104
2767 #, fuzzy
2768 msgid "remove unusable parts from key after import"
2769 msgstr "la clau secreta és inusable"
2770
2771 #: g10/import.c:106
2772 msgid "remove as much as possible from key after import"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: g10/import.c:269
2776 #, c-format
2777 msgid "skipping block of type %d\n"
2778 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2779
2780 #: g10/import.c:278
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "%lu keys processed so far\n"
2783 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2784
2785 #: g10/import.c:295
2786 #, c-format
2787 msgid "Total number processed: %lu\n"
2788 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2789
2790 #: g10/import.c:297
2791 #, c-format
2792 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2793 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2794
2795 #: g10/import.c:300
2796 #, c-format
2797 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2798 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2799
2800 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2801 #, c-format
2802 msgid "              imported: %lu"
2803 msgstr "              importades: %lu"
2804
2805 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2806 #, c-format
2807 msgid "             unchanged: %lu\n"
2808 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2809
2810 #: g10/import.c:310
2811 #, c-format
2812 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2813 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2814
2815 #: g10/import.c:312
2816 #, c-format
2817 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2818 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2819
2820 #: g10/import.c:314
2821 #, c-format
2822 msgid "        new signatures: %lu\n"
2823 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2824
2825 #: g10/import.c:316
2826 #, c-format
2827 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2828 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2829
2830 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2831 #, c-format
2832 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2833 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2834
2835 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2836 #, c-format
2837 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2838 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2839
2840 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2841 #, c-format
2842 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2843 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2844
2845 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2846 #, c-format
2847 msgid "          not imported: %lu\n"
2848 msgstr "              importades: %lu\n"
2849
2850 #: g10/import.c:326
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2853 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2854
2855 #: g10/import.c:328
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2858 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2859
2860 #: g10/import.c:569
2861 #, c-format
2862 msgid ""
2863 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2864 "algorithms on these user IDs:\n"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: g10/import.c:610
2868 #, c-format
2869 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: g10/import.c:625
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2875 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2876
2877 #: g10/import.c:637
2878 #, c-format
2879 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: g10/import.c:650
2883 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2884 msgstr ""
2885
2886 #: g10/import.c:652
2887 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: g10/import.c:676
2891 #, c-format
2892 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2893 msgstr ""
2894
2895 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: no user ID\n"
2898 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2899
2900 #: g10/import.c:758
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2903 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2904
2905 #: g10/import.c:773
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2908 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2909
2910 #: g10/import.c:779
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2913 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2914
2915 #: g10/import.c:781
2916 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2917 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2918
2919 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2922 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2923
2924 #: g10/import.c:797
2925 #, fuzzy, c-format
2926 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2927 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2928
2929 #: g10/import.c:806
2930 #, c-format
2931 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2932 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2933
2934 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2935 #, c-format
2936 msgid "writing to `%s'\n"
2937 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2938
2939 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2940 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2941 #, c-format
2942 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2943 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2944
2945 #: g10/import.c:834
2946 #, fuzzy, c-format
2947 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2948 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2949
2950 #: g10/import.c:858
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2953 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2954
2955 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2958 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2959
2960 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2963 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2964
2965 #: g10/import.c:920
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2968 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2969
2970 #: g10/import.c:923
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2973 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2974
2975 #: g10/import.c:926
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2978 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2979
2980 #: g10/import.c:929
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2983 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2984
2985 #: g10/import.c:932
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2988 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2989
2990 #: g10/import.c:935
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2993 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2994
2995 #: g10/import.c:938
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2998 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2999
3000 #: g10/import.c:941
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3003 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
3004
3005 #: g10/import.c:944
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3008 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3009
3010 #: g10/import.c:947
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3013 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
3014
3015 #: g10/import.c:971
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3018 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1143
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3023 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1154
3026 #, fuzzy
3027 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3028 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
3031 #, c-format
3032 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3033 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
3034
3035 #: g10/import.c:1182
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "key %s: secret key imported\n"
3038 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3039
3040 #: g10/import.c:1212
3041 #, fuzzy, c-format
3042 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3043 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3044
3045 #: g10/import.c:1222
3046 #, fuzzy, c-format
3047 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3048 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3049
3050 #: g10/import.c:1254
3051 #, fuzzy, c-format
3052 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3053 msgstr ""
3054 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3055 "de revocació\n"
3056
3057 # O «rebutjara»? ivb
3058 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3059 # «es rebutja» està bé. jm
3060 #: g10/import.c:1297
3061 #, fuzzy, c-format
3062 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3063 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3064
3065 #: g10/import.c:1329
3066 #, fuzzy, c-format
3067 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3068 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3069
3070 #: g10/import.c:1398
3071 #, fuzzy, c-format
3072 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3073 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3074
3075 #: g10/import.c:1413
3076 #, fuzzy, c-format
3077 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3078 msgstr ""
3079 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3080 "s»\n"
3081 "\n"
3082
3083 #: g10/import.c:1415
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3086 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3087
3088 #: g10/import.c:1433
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3091 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3092
3093 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3096 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3097
3098 #: g10/import.c:1446
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3101 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3102
3103 #: g10/import.c:1461
3104 #, fuzzy, c-format
3105 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3106 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3107
3108 #: g10/import.c:1483
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3111 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3112
3113 #: g10/import.c:1496
3114 #, fuzzy, c-format
3115 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3116 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3117
3118 #: g10/import.c:1511
3119 #, fuzzy, c-format
3120 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3121 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3122
3123 #: g10/import.c:1555
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3126 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3127
3128 #: g10/import.c:1576
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3131 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3132
3133 #: g10/import.c:1603
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3136 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3137
3138 #: g10/import.c:1613
3139 #, fuzzy, c-format
3140 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3141 msgstr ""
3142 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3143 "descarta\n"
3144
3145 #: g10/import.c:1630
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3148 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3149
3150 #: g10/import.c:1644
3151 #, fuzzy, c-format
3152 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3153 msgstr ""
3154 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3155 "descarta\n"
3156
3157 #: g10/import.c:1652
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3160 msgstr ""
3161 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3162
3163 #: g10/import.c:1781
3164 #, fuzzy, c-format
3165 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3166 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3167
3168 #: g10/import.c:1843
3169 #, fuzzy, c-format
3170 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3171 msgstr ""
3172 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3173 "08lX\n"
3174
3175 #: g10/import.c:1857
3176 #, fuzzy, c-format
3177 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3178 msgstr ""
3179 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3180 "present.\n"
3181
3182 #: g10/import.c:1916
3183 #, fuzzy, c-format
3184 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3185 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3186
3187 #: g10/import.c:1950
3188 #, fuzzy, c-format
3189 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3190 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3191
3192 #: g10/import.c:2351
3193 #, fuzzy
3194 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3195 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3196
3197 #: g10/import.c:2359
3198 #, fuzzy
3199 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3200 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3201
3202 #: g10/import.c:2361
3203 #, fuzzy
3204 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3205 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3206
3207 #: g10/keydb.c:181
3208 #, c-format
3209 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3210 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3211
3212 #: g10/keydb.c:187
3213 #, c-format
3214 msgid "keyring `%s' created\n"
3215 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3216
3217 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3218 #, fuzzy, c-format
3219 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3220 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3221
3222 #: g10/keydb.c:719
3223 #, c-format
3224 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3225 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:265
3228 msgid "[revocation]"
3229 msgstr "[revocació]"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:266
3232 msgid "[self-signature]"
3233 msgstr "[autosignatura]"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3236 msgid "1 bad signature\n"
3237 msgstr "1 signatura errònia\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3240 #, c-format
3241 msgid "%d bad signatures\n"
3242 msgstr "%d signatures errònies\n"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3245 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3246 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3249 #, c-format
3250 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3251 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3254 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3255 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3258 #, c-format
3259 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3260 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:356
3263 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3264 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:358
3267 #, c-format
3268 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3269 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3272 #, fuzzy
3273 msgid ""
3274 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3275 "keys\n"
3276 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3277 "etc.)\n"
3278 msgstr ""
3279 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3280 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3281 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3284 #, fuzzy, c-format
3285 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3286 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3289 #, fuzzy, c-format
3290 msgid "  %d = I trust fully\n"
3291 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:438
3294 msgid ""
3295 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3296 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3297 "trust signatures on your behalf.\n"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: g10/keyedit.c:454
3301 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: g10/keyedit.c:598
3305 #, c-format
3306 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3307 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3308
3309 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3310 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3311 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3312 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3313
3314 # O no s'ha pogut? ivb
3315 # FIXME: comprovar context. jm
3316 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3317 #: g10/keyedit.c:1779
3318 msgid "  Unable to sign.\n"
3319 msgstr "  No es pot signar.\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:626
3322 #, c-format
3323 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3324 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3325
3326 #: g10/keyedit.c:654
3327 #, c-format
3328 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3329 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3330
3331 #: g10/keyedit.c:682
3332 #, fuzzy, c-format
3333 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3334 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3335
3336 #: g10/keyedit.c:684
3337 #, fuzzy
3338 msgid "Sign it? (y/N) "
3339 msgstr "Signar realment? "
3340
3341 #: g10/keyedit.c:706
3342 #, c-format
3343 msgid ""
3344 "The self-signature on \"%s\"\n"
3345 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3346 msgstr ""
3347 "La vostra signatura en «%s»\n"
3348 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:715
3351 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3352 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3353
3354 #: g10/keyedit.c:729
3355 #, c-format
3356 msgid ""
3357 "Your current signature on \"%s\"\n"
3358 "has expired.\n"
3359 msgstr ""
3360 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3361 "ha caducat.\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:733
3364 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3365 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:754
3368 #, c-format
3369 msgid ""
3370 "Your current signature on \"%s\"\n"
3371 "is a local signature.\n"
3372 msgstr ""
3373 "La vostra signatura en «%s»\n"
3374 "és una signatura local.\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:758
3377 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3378 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3379
3380 #: g10/keyedit.c:779
3381 #, fuzzy, c-format
3382 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3383 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:782
3386 #, fuzzy, c-format
3387 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3388 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:787
3391 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3392 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3393
3394 #: g10/keyedit.c:809
3395 #, fuzzy, c-format
3396 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3397 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:824
3400 msgid "This key has expired!"
3401 msgstr "La clau ha caducat!"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:842
3404 #, c-format
3405 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3406 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:848
3409 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3410 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3411
3412 #: g10/keyedit.c:888
3413 msgid ""
3414 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3415 "mode.\n"
3416 msgstr ""
3417 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:890
3420 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3421 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:915
3424 msgid ""
3425 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3426 "belongs\n"
3427 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3428 msgstr ""
3429 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3430 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3431 "contestar, entreu «0».\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:920
3434 #, c-format
3435 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3436 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:922
3439 #, c-format
3440 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3441 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:924
3444 #, c-format
3445 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3446 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:926
3449 #, c-format
3450 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3451 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:932
3454 #, fuzzy
3455 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3456 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:956
3459 #, fuzzy, c-format
3460 msgid ""
3461 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3462 "key \"%s\" (%s)\n"
3463 msgstr ""
3464 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3465 "amb la vostra clau: \""
3466
3467 #: g10/keyedit.c:963
3468 #, fuzzy
3469 msgid "This will be a self-signature.\n"
3470 msgstr ""
3471 "\n"
3472 "Açò serà una autosignatura.\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:969
3475 #, fuzzy
3476 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3477 msgstr ""
3478 "\n"
3479 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:977
3482 #, fuzzy
3483 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3484 msgstr ""
3485 "\n"
3486 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:987
3489 #, fuzzy
3490 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3491 msgstr ""
3492 "\n"
3493 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:994
3496 #, fuzzy
3497 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3498 msgstr ""
3499 "\n"
3500 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1001
3503 #, fuzzy
3504 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3505 msgstr ""
3506 "\n"
3507 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1006
3510 #, fuzzy
3511 msgid "I have checked this key casually.\n"
3512 msgstr ""
3513 "\n"
3514 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1011
3517 #, fuzzy
3518 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3519 msgstr ""
3520 "\n"
3521 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1021
3524 #, fuzzy
3525 msgid "Really sign? (y/N) "
3526 msgstr "Signar realment? "
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4840 g10/keyedit.c:4931 g10/keyedit.c:4995
3529 #: g10/keyedit.c:5056 g10/sign.c:316
3530 #, c-format
3531 msgid "signing failed: %s\n"
3532 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:1131
3535 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3687
3539 msgid "This key is not protected.\n"
3540 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3674 g10/revoke.c:536
3543 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3544 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3690
3547 #, fuzzy
3548 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3549 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3694
3552 msgid "Key is protected.\n"
3553 msgstr "La clau està protegida.\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:1186
3556 #, c-format
3557 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3558 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1192
3561 msgid ""
3562 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3563 "\n"
3564 msgstr ""
3565 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3566 "\n"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2224
3569 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3570 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:1212
3573 msgid ""
3574 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3575 "\n"
3576 msgstr ""
3577 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3578 "\n"
3579
3580 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3581 #: g10/keyedit.c:1215
3582 #, fuzzy
3583 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3584 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1296
3587 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3588 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1382
3591 msgid "save and quit"
3592 msgstr "desa i ix"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1385
3595 #, fuzzy
3596 msgid "show key fingerprint"
3597 msgstr "mostra empremta"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1386
3600 msgid "list key and user IDs"
3601 msgstr "llista claus i ID"
3602
3603 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3604 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3605 #: g10/keyedit.c:1388
3606 msgid "select user ID N"
3607 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3608
3609 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3610 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3611 #: g10/keyedit.c:1389
3612 #, fuzzy
3613 msgid "select subkey N"
3614 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1390
3617 #, fuzzy
3618 msgid "check signatures"
3619 msgstr "revoca signatures"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1395
3622 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1400
3626 #, fuzzy
3627 msgid "sign selected user IDs locally"
3628 msgstr "signa la clau localment"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1402
3631 #, fuzzy
3632 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3633 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1404
3636 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1408
3640 msgid "add a user ID"
3641 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3642
3643 # Com estava escrit abans.  ivb
3644 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3645 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3646 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3647 #: g10/keyedit.c:1410
3648 msgid "add a photo ID"
3649 msgstr "afegeix un photo ID"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1412
3652 #, fuzzy
3653 msgid "delete selected user IDs"
3654 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:1417
3657 #, fuzzy
3658 msgid "add a subkey"
3659 msgstr "addkey"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1421
3662 msgid "add a key to a smartcard"
3663 msgstr ""
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1423
3666 msgid "move a key to a smartcard"
3667 msgstr ""
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1425
3670 msgid "move a backup key to a smartcard"
3671 msgstr ""
3672
3673 #: g10/keyedit.c:1429
3674 #, fuzzy
3675 msgid "delete selected subkeys"
3676 msgstr "esborra una clau secundària"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1431
3679 msgid "add a revocation key"
3680 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1433
3683 #, fuzzy
3684 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3685 msgstr ""
3686 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1435
3689 #, fuzzy
3690 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3691 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:1437
3694 #, fuzzy
3695 msgid "flag the selected user ID as primary"
3696 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1439
3699 #, fuzzy
3700 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3701 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3702
3703 #: g10/keyedit.c:1442
3704 msgid "list preferences (expert)"
3705 msgstr "llista les preferències (expert)"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1444
3708 msgid "list preferences (verbose)"
3709 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1446
3712 #, fuzzy
3713 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3714 msgstr ""
3715 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1451
3718 #, fuzzy
3719 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3720 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1453
3723 #, fuzzy
3724 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3725 msgstr ""
3726 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1455
3729 msgid "change the passphrase"
3730 msgstr "canvia la contrasenya"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:1459
3733 msgid "change the ownertrust"
3734 msgstr "canvia la confiança"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1461
3737 #, fuzzy
3738 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3739 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1463
3742 #, fuzzy
3743 msgid "revoke selected user IDs"
3744 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:1468
3747 #, fuzzy
3748 msgid "revoke key or selected subkeys"
3749 msgstr "revoca una clau secundària"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:1469
3752 #, fuzzy
3753 msgid "enable key"
3754 msgstr "activa una clau"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:1470
3757 #, fuzzy
3758 msgid "disable key"
3759 msgstr "desactiva una clau"
3760
3761 # Igual que dalt.  ivb
3762 # Idem :) jm
3763 #: g10/keyedit.c:1471
3764 #, fuzzy
3765 msgid "show selected photo IDs"
3766 msgstr "mostra el photo ID"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:1473
3769 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: g10/keyedit.c:1475
3773 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3774 msgstr ""
3775
3776 #: g10/keyedit.c:1599
3777 #, fuzzy, c-format
3778 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3779 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:1617
3782 msgid "Secret key is available.\n"
3783 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:1700
3786 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3787 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3788
3789 #: g10/keyedit.c:1708
3790 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3791 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3792
3793 #: g10/keyedit.c:1727
3794 msgid ""
3795 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3796 "(lsign),\n"
3797 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3798 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: g10/keyedit.c:1767
3802 msgid "Key is revoked."
3803 msgstr "La clau està revocada."
3804
3805 #: g10/keyedit.c:1786
3806 #, fuzzy
3807 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3808 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3809
3810 #: g10/keyedit.c:1793
3811 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3812 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3813
3814 #: g10/keyedit.c:1802
3815 #, fuzzy, c-format
3816 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3817 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3818
3819 #: g10/keyedit.c:1825
3820 #, c-format
3821 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3822 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3823
3824 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2036
3825 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3826 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3827
3828 #: g10/keyedit.c:1849
3829 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3830 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3831
3832 #: g10/keyedit.c:1851
3833 #, fuzzy
3834 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3835 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3836
3837 #: g10/keyedit.c:1852
3838 #, fuzzy
3839 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3840 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3841
3842 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3843 #. moving the key and not about removing it.
3844 #: g10/keyedit.c:1905
3845 #, fuzzy
3846 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3847 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3848
3849 #: g10/keyedit.c:1917
3850 #, fuzzy
3851 msgid "You must select exactly one key.\n"
3852 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3853
3854 #: g10/keyedit.c:1945
3855 msgid "Command expects a filename argument\n"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: g10/keyedit.c:1959
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3861 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3862
3863 #: g10/keyedit.c:1976
3864 #, fuzzy, c-format
3865 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3866 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3867
3868 #: g10/keyedit.c:2000
3869 msgid "You must select at least one key.\n"
3870 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3871
3872 #: g10/keyedit.c:2003
3873 #, fuzzy
3874 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3875 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3876
3877 #: g10/keyedit.c:2004
3878 #, fuzzy
3879 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3880 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3881
3882 #: g10/keyedit.c:2039
3883 #, fuzzy
3884 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3885 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3886
3887 #: g10/keyedit.c:2040
3888 #, fuzzy
3889 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3890 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3891
3892 #: g10/keyedit.c:2058
3893 #, fuzzy
3894 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3895 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3896
3897 #: g10/keyedit.c:2069
3898 #, fuzzy
3899 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3900 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3901
3902 #: g10/keyedit.c:2071
3903 #, fuzzy
3904 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3905 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3906
3907 #: g10/keyedit.c:2121
3908 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3909 msgstr ""
3910
3911 #: g10/keyedit.c:2163
3912 #, fuzzy
3913 msgid "Set preference list to:\n"
3914 msgstr "estableix la llista de preferències"
3915
3916 #: g10/keyedit.c:2169
3917 #, fuzzy
3918 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3919 msgstr ""
3920 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2171
3923 #, fuzzy
3924 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3925 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2241
3928 #, fuzzy
3929 msgid "Save changes? (y/N) "
3930 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3931
3932 #: g10/keyedit.c:2244
3933 #, fuzzy
3934 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3935 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3936
3937 #: g10/keyedit.c:2254
3938 #, c-format
3939 msgid "update failed: %s\n"
3940 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3941
3942 #: g10/keyedit.c:2261
3943 #, c-format
3944 msgid "update secret failed: %s\n"
3945 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3946
3947 #: g10/keyedit.c:2268
3948 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3949 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3950
3951 #: g10/keyedit.c:2369
3952 msgid "Digest: "
3953 msgstr "Resum: "
3954
3955 #: g10/keyedit.c:2420
3956 msgid "Features: "
3957 msgstr "Funcionalitats: "
3958
3959 #: g10/keyedit.c:2431
3960 msgid "Keyserver no-modify"
3961 msgstr ""
3962
3963 #: g10/keyedit.c:2446 g10/keylist.c:314
3964 msgid "Preferred keyserver: "
3965 msgstr ""
3966
3967 #: g10/keyedit.c:2454 g10/keyedit.c:2455
3968 #, fuzzy
3969 msgid "Notations: "
3970 msgstr "Notació: "
3971
3972 #: g10/keyedit.c:2676
3973 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3974 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3975
3976 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3977 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3978 #: g10/keyedit.c:2735
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3981 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3982
3983 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3984 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3985 #: g10/keyedit.c:2756
3986 #, fuzzy, c-format
3987 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3988 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3989
3990 #: g10/keyedit.c:2762
3991 #, fuzzy
3992 msgid "(sensitive)"
3993 msgstr " (sensible)"
3994
3995 #: g10/keyedit.c:2778 g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:2910
3996 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3997 #, fuzzy, c-format
3998 msgid "created: %s"
3999 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:2781 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
4002 #, fuzzy, c-format
4003 msgid "revoked: %s"
4004 msgstr "[revocada]"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:2783 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
4007 #, fuzzy, c-format
4008 msgid "expired: %s"
4009 msgstr " [caduca: %s]"
4010
4011 #: g10/keyedit.c:2785 g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:2897 g10/keyedit.c:2912
4012 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
4013 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
4014 #, fuzzy, c-format
4015 msgid "expires: %s"
4016 msgstr " [caduca: %s]"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:2787
4019 #, c-format
4020 msgid "usage: %s"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: g10/keyedit.c:2802
4024 #, fuzzy, c-format
4025 msgid "trust: %s"
4026 msgstr " confiança: %c/%c"
4027
4028 #: g10/keyedit.c:2806
4029 #, c-format
4030 msgid "validity: %s"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: g10/keyedit.c:2813
4034 msgid "This key has been disabled"
4035 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
4036
4037 #: g10/keyedit.c:2841 g10/keylist.c:206
4038 msgid "card-no: "
4039 msgstr ""
4040
4041 #: g10/keyedit.c:2865
4042 msgid ""
4043 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
4044 "unless you restart the program.\n"
4045 msgstr ""
4046 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
4047 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
4048
4049 #: g10/keyedit.c:2929 g10/keyedit.c:3275 g10/keyserver.c:539
4050 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
4051 #, fuzzy
4052 msgid "revoked"
4053 msgstr "[revocada]"
4054
4055 #: g10/keyedit.c:2931 g10/keyedit.c:3277 g10/keyserver.c:543
4056 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
4057 #, fuzzy
4058 msgid "expired"
4059 msgstr "expire"
4060