Obsolete option --no-sig-create-check.
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:20+0200\n"
31 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
32 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
33 "Language: ca\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #, c-format
39 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
40 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
41
42 #, c-format
43 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
44 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
45
46 msgid "no entropy gathering module detected\n"
47 msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
48
49 #, fuzzy, c-format
50 msgid "can't lock `%s': %s\n"
51 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
52
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
55 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
56
57 #, c-format
58 msgid "can't open `%s': %s\n"
59 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
60
61 #, c-format
62 msgid "can't stat `%s': %s\n"
63 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
64
65 # Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
66 #, c-format
67 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
68 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
69
70 msgid "note: random_seed file is empty\n"
71 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
72
73 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
74 msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
75
76 #, c-format
77 msgid "can't read `%s': %s\n"
78 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
79
80 msgid "note: random_seed file not updated\n"
81 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
82
83 #, c-format
84 msgid "can't create `%s': %s\n"
85 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
86
87 #, c-format
88 msgid "can't write `%s': %s\n"
89 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
90
91 # No em passe! ;)  ivb
92 #, c-format
93 msgid "can't close `%s': %s\n"
94 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
95
96 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
97 msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
98
99 msgid ""
100 "The random number generator is only a kludge to let\n"
101 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
102 "\n"
103 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
104 "\n"
105 msgstr ""
106 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
107 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
108 "\n"
109 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
110 "\n"
111
112 msgid ""
113 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
114 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
115 "of the entropy.\n"
116 msgstr ""
117 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
118 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
119
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "\n"
123 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
124 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
125 msgstr ""
126 "\n"
127 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
128 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
129
130 #, c-format
131 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
132 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
133
134 #, fuzzy, c-format
135 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
136 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
137
138 #, fuzzy, c-format
139 msgid "reading public key failed: %s\n"
140 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
141
142 msgid "response does not contain the public key data\n"
143 msgstr ""
144
145 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
146 msgstr ""
147
148 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
149 msgstr ""
150
151 #, c-format
152 msgid "using default PIN as %s\n"
153 msgstr ""
154
155 #, c-format
156 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
157 msgstr ""
158
159 #, c-format
160 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
161 msgstr ""
162
163 msgid "||Please enter the PIN"
164 msgstr ""
165
166 #, c-format
167 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
168 msgstr ""
169
170 #, c-format
171 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
172 msgstr ""
173
174 #, fuzzy, c-format
175 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
176 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
177
178 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
179 msgstr ""
180
181 msgid "card is permanently locked!\n"
182 msgstr ""
183
184 #, c-format
185 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
186 msgstr ""
187
188 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
189 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
190 #, c-format
191 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
192 msgstr ""
193
194 #, fuzzy
195 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
196 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
197
198 msgid "access to admin commands is not configured\n"
199 msgstr ""
200
201 # Parts?  Peces?  ivb
202 #, fuzzy
203 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
204 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
205
206 #, fuzzy
207 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
208 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
209
210 #, c-format
211 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
212 msgstr ""
213
214 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
215 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
216 #. to get some infos on the string.
217 msgid "|RN|New Reset Code"
218 msgstr ""
219
220 msgid "|AN|New Admin PIN"
221 msgstr ""
222
223 msgid "|N|New PIN"
224 msgstr ""
225
226 #, fuzzy, c-format
227 msgid "error getting new PIN: %s\n"
228 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
229
230 #, fuzzy
231 msgid "error reading application data\n"
232 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
233
234 #, fuzzy
235 msgid "error reading fingerprint DO\n"
236 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
237
238 #, fuzzy
239 msgid "key already exists\n"
240 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
241
242 msgid "existing key will be replaced\n"
243 msgstr ""
244
245 #, fuzzy
246 msgid "generating new key\n"
247 msgstr "genera un nou parell de claus"
248
249 #, fuzzy
250 msgid "writing new key\n"
251 msgstr "genera un nou parell de claus"
252
253 msgid "creation timestamp missing\n"
254 msgstr ""
255
256 #, c-format
257 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
258 msgstr ""
259
260 #, c-format
261 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
262 msgstr ""
263
264 #, c-format
265 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #, fuzzy, c-format
269 msgid "failed to store the key: %s\n"
270 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
271
272 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
273 msgstr ""
274
275 #, fuzzy
276 msgid "generating key failed\n"
277 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
278
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
281 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
282
283 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
284 msgstr ""
285
286 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
287 msgstr ""
288
289 #, fuzzy, c-format
290 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
291 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
292
293 #, c-format
294 msgid "signatures created so far: %lu\n"
295 msgstr ""
296
297 msgid ""
298 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
299 msgstr ""
300
301 #, c-format
302 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
303 msgstr ""
304
305 #, c-format
306 msgid "armor: %s\n"
307 msgstr "armadura: %s\n"
308
309 msgid "invalid armor header: "
310 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
311
312 msgid "armor header: "
313 msgstr "capçalera d'armadura: "
314
315 msgid "invalid clearsig header\n"
316 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
317
318 #, fuzzy
319 msgid "unknown armor header: "
320 msgstr "capçalera d'armadura: "
321
322 # És un missatge d'error?  ivb
323 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
324 msgid "nested clear text signatures\n"
325 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
326
327 # FIXME: un-indiar. jm
328 #, fuzzy
329 msgid "unexpected armor: "
330 msgstr "armadura inesperada:"
331
332 msgid "invalid dash escaped line: "
333 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
334
335 #, fuzzy, c-format
336 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
337 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
338
339 msgid "premature eof (no CRC)\n"
340 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
341
342 msgid "premature eof (in CRC)\n"
343 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
344
345 msgid "malformed CRC\n"
346 msgstr "CRC malformat\n"
347
348 #, fuzzy, c-format
349 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
350 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
351
352 #, fuzzy
353 msgid "premature eof (in trailer)\n"
354 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
355
356 msgid "error in trailer line\n"
357 msgstr "error en l'última línia\n"
358
359 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
360 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
361
362 #, c-format
363 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
364 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
365
366 msgid ""
367 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
368 msgstr ""
369 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
370 "utilitzat un MTA amb errors\n"
371
372 #, fuzzy, c-format
373 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
374 msgstr "la clau secreta no està disponible"
375
376 #, c-format
377 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
378 msgstr ""
379
380 # Destès? ivb
381 # Desatès, sí. jm
382 #, fuzzy
383 msgid "can't do this in batch mode\n"
384 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
385
386 #, fuzzy
387 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
388 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
389
390 msgid "Your selection? "
391 msgstr "La vostra selecció? "
392
393 msgid "[not set]"
394 msgstr "[no establert]"
395
396 msgid "male"
397 msgstr "home"
398
399 msgid "female"
400 msgstr "dóna"
401
402 msgid "unspecified"
403 msgstr "no especificat"
404
405 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
406 # Probablement és una clau, femení. jm
407 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
408 # uncompressed so we know the gender. jm
409 msgid "not forced"
410 msgstr "no forçat"
411
412 msgid "forced"
413 msgstr "forçat"
414
415 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
416 msgstr ""
417
418 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
419 msgstr ""
420
421 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
422 msgstr ""
423
424 msgid "Cardholder's surname: "
425 msgstr ""
426
427 msgid "Cardholder's given name: "
428 msgstr ""
429
430 #, c-format
431 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
432 msgstr ""
433
434 #, fuzzy
435 msgid "URL to retrieve public key: "
436 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
437
438 #, c-format
439 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
440 msgstr ""
441
442 #, fuzzy, c-format
443 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
444 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
445
446 #, c-format
447 msgid "error reading `%s': %s\n"
448 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
449
450 #, fuzzy, c-format
451 msgid "error writing `%s': %s\n"
452 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
453
454 msgid "Login data (account name): "
455 msgstr ""
456
457 #, c-format
458 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
459 msgstr ""
460
461 msgid "Private DO data: "
462 msgstr ""
463
464 #, c-format
465 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
466 msgstr ""
467
468 #, fuzzy
469 msgid "Language preferences: "
470 msgstr "preferències actualitzades"
471
472 #, fuzzy
473 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
474 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
475
476 #, fuzzy
477 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
478 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
479
480 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
481 msgstr ""
482
483 #, fuzzy
484 msgid "Error: invalid response.\n"
485 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
486
487 #, fuzzy
488 msgid "CA fingerprint: "
489 msgstr "Empremta digital:"
490
491 #, fuzzy
492 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
493 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
494
495 #, fuzzy, c-format
496 msgid "key operation not possible: %s\n"
497 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
498
499 #, fuzzy
500 msgid "not an OpenPGP card"
501 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
502
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "error getting current key info: %s\n"
505 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
506
507 msgid "Replace existing key? (y/N) "
508 msgstr ""
509
510 msgid ""
511 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
512 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
513 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
514 msgstr ""
515
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
518 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
519
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
522 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
523
524 #, fuzzy, c-format
525 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
526 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
527
528 #, c-format
529 msgid "rounded up to %u bits\n"
530 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
531
532 #, c-format
533 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
534 msgstr ""
535
536 #, c-format
537 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
538 msgstr ""
539
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
542 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
543
544 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
545 msgstr ""
546
547 #, fuzzy
548 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
549 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
550
551 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
552 msgstr ""
553
554 #, c-format
555 msgid ""
556 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
557 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
558 "You should change them using the command --change-pin\n"
559 msgstr ""
560
561 #, fuzzy
562 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
563 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
564
565 msgid "   (1) Signature key\n"
566 msgstr ""
567
568 #, fuzzy
569 msgid "   (2) Encryption key\n"
570 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
571
572 msgid "   (3) Authentication key\n"
573 msgstr ""
574
575 msgid "Invalid selection.\n"
576 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
577
578 #, fuzzy
579 msgid "Please select where to store the key:\n"
580 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
581
582 #, fuzzy
583 msgid "unknown key protection algorithm\n"
584 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
585
586 #, fuzzy
587 msgid "secret parts of key are not available\n"
588 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
589
590 #, fuzzy
591 msgid "secret key already stored on a card\n"
592 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "error writing key to card: %s\n"
596 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
597
598 msgid "quit this menu"
599 msgstr "ix del menú"
600
601 #, fuzzy
602 msgid "show admin commands"
603 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
604
605 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
606 # «ajuda», evidentment. jm
607 msgid "show this help"
608 msgstr "mostra aquesta ajuda"
609
610 #, fuzzy
611 msgid "list all available data"
612 msgstr "La clau és disponible en: "
613
614 msgid "change card holder's name"
615 msgstr ""
616
617 msgid "change URL to retrieve key"
618 msgstr ""
619
620 msgid "fetch the key specified in the card URL"
621 msgstr ""
622
623 #, fuzzy
624 msgid "change the login name"
625 msgstr "canvia la data de caducitat"
626
627 #, fuzzy
628 msgid "change the language preferences"
629 msgstr "canvia la confiança"
630
631 msgid "change card holder's sex"
632 msgstr ""
633
634 #, fuzzy
635 msgid "change a CA fingerprint"
636 msgstr "mostra empremta"
637
638 msgid "toggle the signature force PIN flag"
639 msgstr ""
640
641 #, fuzzy
642 msgid "generate new keys"
643 msgstr "genera un nou parell de claus"
644
645 msgid "menu to change or unblock the PIN"
646 msgstr ""
647
648 msgid "verify the PIN and list all data"
649 msgstr ""
650
651 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
652 msgstr ""
653
654 msgid "gpg/card> "
655 msgstr ""
656
657 #, fuzzy
658 msgid "Admin-only command\n"
659 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
660
661 msgid "Admin commands are allowed\n"
662 msgstr ""
663
664 msgid "Admin commands are not allowed\n"
665 msgstr ""
666
667 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
668 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
669
670 #, fuzzy
671 msgid "card reader not available\n"
672 msgstr "la clau secreta no està disponible"
673
674 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
675 msgstr ""
676
677 #, fuzzy, c-format
678 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
679 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
680
681 #, c-format
682 msgid ""
683 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
684 "   %.*s\n"
685 msgstr ""
686
687 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
688 msgstr ""
689
690 #, fuzzy
691 msgid "Enter New Admin PIN: "
692 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
693
694 #, fuzzy
695 msgid "Enter New PIN: "
696 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
697
698 msgid "Enter Admin PIN: "
699 msgstr ""
700
701 #, fuzzy
702 msgid "Enter PIN: "
703 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
704
705 #, fuzzy
706 msgid "Repeat this PIN: "
707 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
708
709 #, fuzzy
710 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
711 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
712
713 #, c-format
714 msgid "can't open `%s'\n"
715 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
716
717 msgid "--output doesn't work for this command\n"
718 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
719
720 #, fuzzy, c-format
721 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
722 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
723
724 #, c-format
725 msgid "error reading keyblock: %s\n"
726 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
727
728 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
729 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
730
731 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
732 # Fet. jm
733 #, fuzzy
734 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
735 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
736
737 #, fuzzy
738 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
739 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
740
741 #, fuzzy
742 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
743 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
744
745 #, c-format
746 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
747 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
748
749 msgid "ownertrust information cleared\n"
750 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
751
752 #, c-format
753 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
754 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
755
756 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
757 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
758
759 #, c-format
760 msgid "error creating passphrase: %s\n"
761 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
762
763 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
764 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
765
766 #, fuzzy, c-format
767 msgid "using cipher %s\n"
768 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
769
770 #, c-format
771 msgid "`%s' already compressed\n"
772 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
773
774 #, c-format
775 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
776 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
777
778 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
779 msgstr ""
780 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
781
782 #, c-format
783 msgid "reading from `%s'\n"
784 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
785
786 msgid ""
787 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
788 msgstr ""
789 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
790 "esteu xifrant.\n"
791
792 #, fuzzy, c-format
793 msgid ""
794 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
795 msgstr ""
796 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
797
798 #, fuzzy, c-format
799 msgid ""
800 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
801 "preferences\n"
802 msgstr ""
803 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
804 "destinatari\n"
805
806 #, c-format
807 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
808 msgstr ""
809 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
810
811 #, c-format
812 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
813 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
814
815 #, c-format
816 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
817 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
818
819 #, c-format
820 msgid "%s encrypted data\n"
821 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
822
823 #, c-format
824 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
825 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
826
827 # És no-wrap?  ivb
828 # Com? jm
829 msgid ""
830 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
831 msgstr ""
832 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
833 "simètric.\n"
834
835 msgid "problem handling encrypted packet\n"
836 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
837
838 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
839 msgid "no remote program execution supported\n"
840 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
841
842 #, c-format
843 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
844 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
845
846 msgid ""
847 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
848 msgstr ""
849 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
850 "d'opcions permissos insegurs\n"
851
852 #, fuzzy
853 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
854 msgstr ""
855 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
856 "externs\n"
857
858 #, fuzzy, c-format
859 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
860 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
861
862 #, fuzzy, c-format
863 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
864 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
865
866 #, c-format
867 msgid "system error while calling external program: %s\n"
868 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
869
870 msgid "unnatural exit of external program\n"
871 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
872
873 msgid "unable to execute external program\n"
874 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
875
876 #, c-format
877 msgid "unable to read external program response: %s\n"
878 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
879
880 #, c-format
881 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
882 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
883
884 #, c-format
885 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
886 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
887
888 #, fuzzy
889 msgid "export signatures that are marked as local-only"
890 msgstr ""
891 "\n"
892 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
893
894 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
895 msgstr ""
896
897 #, fuzzy
898 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
899 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
900
901 #, fuzzy
902 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
903 msgstr "revoca una clau secundària"
904
905 #, fuzzy
906 msgid "remove unusable parts from key during export"
907 msgstr "la clau secreta és inusable"
908
909 msgid "remove as much as possible from key during export"
910 msgstr ""
911
912 #, fuzzy
913 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
914 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
915
916 #, fuzzy, c-format
917 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
918 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
919
920 #, fuzzy, c-format
921 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
922 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
923
924 #, fuzzy, c-format
925 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
926 msgstr ""
927 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
928 "descarta\n"
929
930 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
931 msgstr ""
932
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
935 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
936
937 #, fuzzy, c-format
938 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
939 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
940
941 msgid "WARNING: nothing exported\n"
942 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
943
944 msgid ""
945 "@Commands:\n"
946 " "
947 msgstr ""
948 "@Ordres:\n"
949 " "
950
951 msgid "|[file]|make a signature"
952 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
953
954 msgid "|[file]|make a clear text signature"
955 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
956
957 msgid "make a detached signature"
958 msgstr "crea una signatura separada"
959
960 msgid "encrypt data"
961 msgstr "xifra dades"
962
963 msgid "encryption only with symmetric cipher"
964 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
965
966 msgid "decrypt data (default)"
967 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
968
969 msgid "verify a signature"
970 msgstr "verifica una signatura"
971
972 msgid "list keys"
973 msgstr "llista claus"
974
975 msgid "list keys and signatures"
976 msgstr "llista claus i signatures"
977
978 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
979 #, fuzzy
980 msgid "list and check key signatures"
981 msgstr "comprova les signatures de la claus"
982
983 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
984 msgid "list keys and fingerprints"
985 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
986
987 msgid "list secret keys"
988 msgstr "llista claus secretes"
989
990 msgid "generate a new key pair"
991 msgstr "genera un nou parell de claus"
992
993 msgid "remove keys from the public keyring"
994 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
995
996 msgid "remove keys from the secret keyring"
997 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
998
999 msgid "sign a key"
1000 msgstr "signa una clau"
1001
1002 msgid "sign a key locally"
1003 msgstr "signa una clau localment"
1004
1005 msgid "sign or edit a key"
1006 msgstr "signa o edita una clau"
1007
1008 msgid "generate a revocation certificate"
1009 msgstr "genera un certificat de revocació"
1010
1011 msgid "export keys"
1012 msgstr "exporta claus"
1013
1014 msgid "export keys to a key server"
1015 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1016
1017 msgid "import keys from a key server"
1018 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1019
1020 msgid "search for keys on a key server"
1021 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1022
1023 msgid "update all keys from a keyserver"
1024 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1025
1026 msgid "import/merge keys"
1027 msgstr "importa/fon claus"
1028
1029 msgid "print the card status"
1030 msgstr ""
1031
1032 msgid "change data on a card"
1033 msgstr ""
1034
1035 msgid "change a card's PIN"
1036 msgstr ""
1037
1038 msgid "update the trust database"
1039 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1040
1041 msgid "|algo [files]|print message digests"
1042 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1043
1044 msgid ""
1045 "@\n"
1046 "Options:\n"
1047 " "
1048 msgstr ""
1049 "@\n"
1050 "Opcions:\n"
1051 " "
1052
1053 msgid "create ascii armored output"
1054 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1055
1056 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1057 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1058
1059 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1060 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1061
1062 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1063 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1064
1065 msgid "use canonical text mode"
1066 msgstr "usa el mode de text canònic"
1067
1068 msgid "use as output file"
1069 msgstr "fitxer d'eixida"
1070
1071 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1072 msgid "verbose"
1073 msgstr "detall"
1074
1075 msgid "do not make any changes"
1076 msgstr "no fa cap canvi"
1077
1078 msgid "prompt before overwriting"
1079 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1080
1081 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1082 msgstr ""
1083
1084 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1085 msgstr ""
1086
1087 msgid ""
1088 "@\n"
1089 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1090 msgstr ""
1091 "@\n"
1092 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1093
1094 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1095 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1096 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1097 msgid ""
1098 "@\n"
1099 "Examples:\n"
1100 "\n"
1101 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1102 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1103 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1104 " --list-keys [names]        show keys\n"
1105 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1106 msgstr ""
1107 "@\n"
1108 "Exemples:\n"
1109 "\n"
1110 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1111 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1112 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1113 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1114 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1115
1116 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1117 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1118
1119 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1120 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1121
1122 msgid ""
1123 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1124 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1125 "Default operation depends on the input data\n"
1126 msgstr ""
1127 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1128 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1129 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1130
1131 # Suportats? ivb
1132 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1133 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1134 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1135 # encara no m'agraden massa... jm
1136 msgid ""
1137 "\n"
1138 "Supported algorithms:\n"
1139 msgstr ""
1140 "\n"
1141 "Algoritmes suportats:\n"
1142
1143 msgid "Pubkey: "
1144 msgstr "Clau pública: "
1145
1146 msgid "Cipher: "
1147 msgstr "Xifratge: "
1148
1149 msgid "Hash: "
1150 msgstr "Dispersió: "
1151
1152 msgid "Compression: "
1153 msgstr "Compressió: "
1154
1155 msgid "usage: gpg [options] "
1156 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1157
1158 msgid "conflicting commands\n"
1159 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1160
1161 #, c-format
1162 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1163 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1164
1165 # Indi. ivb
1166 #, fuzzy, c-format
1167 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1168 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1169
1170 # Indi. ivb
1171 #, fuzzy, c-format
1172 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1173 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1174
1175 #, fuzzy, c-format
1176 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1177 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1178
1179 #, fuzzy, c-format
1180 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1181 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1182
1183 #, fuzzy, c-format
1184 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1185 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1186
1187 #, fuzzy, c-format
1188 msgid ""
1189 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1190 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1191
1192 #, fuzzy, c-format
1193 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1194 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1195
1196 #, fuzzy, c-format
1197 msgid ""
1198 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1199 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1200
1201 #, fuzzy, c-format
1202 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1203 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1204
1205 msgid "display photo IDs during key listings"
1206 msgstr ""
1207
1208 msgid "show policy URLs during signature listings"
1209 msgstr ""
1210
1211 #, fuzzy
1212 msgid "show all notations during signature listings"
1213 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1214
1215 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1216 msgstr ""
1217
1218 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1219 msgstr ""
1220
1221 #, fuzzy
1222 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1223 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1224
1225 msgid "show user ID validity during key listings"
1226 msgstr ""
1227
1228 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1229 msgstr ""
1230
1231 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1232 msgstr ""
1233
1234 #, fuzzy
1235 msgid "show the keyring name in key listings"
1236 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1237
1238 #, fuzzy
1239 msgid "show expiration dates during signature listings"
1240 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1241
1242 #, c-format
1243 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1244 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1245
1246 #, c-format
1247 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1248 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
1249
1250 #, c-format
1251 msgid "option file `%s': %s\n"
1252 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
1253
1254 #, c-format
1255 msgid "reading options from `%s'\n"
1256 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
1257
1258 #, c-format
1259 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1260 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1261
1262 #, fuzzy, c-format
1263 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1264 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1265
1266 #, fuzzy, c-format
1267 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1268 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1269
1270 #, fuzzy
1271 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1272 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1273
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1276 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1277
1278 #, fuzzy
1279 msgid "invalid keyserver options\n"
1280 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1281
1282 #, c-format
1283 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1284 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1285
1286 msgid "invalid import options\n"
1287 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1288
1289 #, c-format
1290 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1291 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1292
1293 msgid "invalid export options\n"
1294 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1295
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1298 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1299
1300 #, fuzzy
1301 msgid "invalid list options\n"
1302 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1303
1304 msgid "display photo IDs during signature verification"
1305 msgstr ""
1306
1307 msgid "show policy URLs during signature verification"
1308 msgstr ""
1309
1310 #, fuzzy
1311 msgid "show all notations during signature verification"
1312 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1313
1314 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1315 msgstr ""
1316
1317 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1318 msgstr ""
1319
1320 #, fuzzy
1321 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1322 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1323
1324 #, fuzzy
1325 msgid "show user ID validity during signature verification"
1326 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1327
1328 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1329 msgstr ""
1330
1331 #, fuzzy
1332 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1333 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1334
1335 msgid "validate signatures with PKA data"
1336 msgstr ""
1337
1338 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1339 msgstr ""
1340
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1343 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1344
1345 #, fuzzy
1346 msgid "invalid verify options\n"
1347 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1348
1349 #, c-format
1350 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1351 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1352
1353 #, fuzzy, c-format
1354 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1355 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1356
1357 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1358 msgstr ""
1359
1360 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1361 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1362
1363 # FIXME: preferència? jm
1364 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1365 #, c-format
1366 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1367 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
1368
1369 #, c-format
1370 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1371 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
1372
1373 #, c-format
1374 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1375 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
1376
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1379 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
1380
1381 #, fuzzy, c-format
1382 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1383 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1384
1385 # clares -> en clar?  ivb
1386 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1387 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1388
1389 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1390 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1391
1392 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1393 msgstr ""
1394 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1395 "habilitat.\n"
1396
1397 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1398 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1399
1400 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1401 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1402
1403 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1404 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
1405
1406 #, fuzzy
1407 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1408 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1409
1410 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1411 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
1412
1413 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1414 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1415
1416 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1417 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1418
1419 #, fuzzy
1420 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1421 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1422
1423 #, fuzzy
1424 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1425 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1426
1427 #, fuzzy
1428 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1429 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1430
1431 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1432 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
1433
1434 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1435 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1436
1437 msgid "invalid default preferences\n"
1438 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
1439
1440 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1441 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
1442
1443 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1444 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
1445
1446 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1447 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
1448
1449 #, c-format
1450 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1451 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1452
1453 #, fuzzy, c-format
1454 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1455 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
1456
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1459 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1460
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1463 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
1464
1465 #, c-format
1466 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1467 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1468
1469 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1470 msgstr ""
1471 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
1472
1473 msgid "--store [filename]"
1474 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1475
1476 msgid "--symmetric [filename]"
1477 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1478
1479 #, fuzzy, c-format
1480 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1481 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1482
1483 msgid "--encrypt [filename]"
1484 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1485
1486 #, fuzzy
1487 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1488 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1489
1490 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1491 msgstr ""
1492
1493 #, fuzzy, c-format
1494 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1495 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1496
1497 msgid "--sign [filename]"
1498 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1499
1500 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1501 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1502
1503 #, fuzzy
1504 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1505 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1506
1507 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1508 msgstr ""
1509
1510 #, fuzzy, c-format
1511 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1512 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1513
1514 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1515 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1516
1517 msgid "--clearsign [filename]"
1518 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1519
1520 msgid "--decrypt [filename]"
1521 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1522
1523 msgid "--sign-key user-id"
1524 msgstr "--sign-key user-id"
1525
1526 msgid "--lsign-key user-id"
1527 msgstr "--lsign-key user-id"
1528
1529 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1530 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1531
1532 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1533 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1534
1535 #, c-format
1536 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1537 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1538
1539 #, c-format
1540 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1541 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1542
1543 #, c-format
1544 msgid "key export failed: %s\n"
1545 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
1546
1547 #, c-format
1548 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1549 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1550
1551 #, c-format
1552 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1553 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1554
1555 #, c-format
1556 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1557 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1558
1559 #, c-format
1560 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1561 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1562
1563 #, c-format
1564 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1565 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1566
1567 msgid "[filename]"
1568 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1569
1570 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1571 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1572
1573 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1574 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
1575
1576 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1577 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1578
1579 #, fuzzy
1580 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1581 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1582
1583 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1584 msgstr ""
1585 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1586
1587 #, fuzzy
1588 msgid "[User ID not found]"
1589 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1590
1591 #, c-format
1592 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1593 msgstr ""
1594
1595 #, fuzzy, c-format
1596 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1597 msgstr ""
1598 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1599
1600 #, fuzzy, c-format
1601 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1602 msgstr ""
1603 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1604
1605 #, fuzzy, c-format
1606 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1607 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1608
1609 #, fuzzy, c-format
1610 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1611 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1612
1613 msgid "be somewhat more quiet"
1614 msgstr "una mica més silenciós"
1615
1616 msgid "take the keys from this keyring"
1617 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1618
1619 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1620 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
1621
1622 msgid "|FD|write status info to this FD"
1623 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
1624
1625 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1626 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1627
1628 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
1629 #, fuzzy
1630 msgid ""
1631 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1632 "Check signatures against known trusted keys\n"
1633 msgstr ""
1634 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1635 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
1636
1637 msgid ""
1638 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1639 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1640 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1641 msgstr ""
1642 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
1643 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
1644 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
1645
1646 msgid ""
1647 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1648 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1649 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1650 "ultimately trusted\n"
1651 msgstr ""
1652 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1653 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
1654 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
1655 "confiança absoluta\n"
1656
1657 # "clau no confiable"? jm
1658 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
1659 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1660 msgstr ""
1661 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
1662
1663 msgid ""
1664 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1665 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1666
1667 msgid ""
1668 "Select the algorithm to use.\n"
1669 "\n"
1670 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1671 "for signatures.\n"
1672 "\n"
1673 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1674 "\n"
1675 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1676 "\n"
1677 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1678 msgstr ""
1679
1680 msgid ""
1681 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1682 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1683 "Please consult your security expert first."
1684 msgstr ""
1685 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1686 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1687 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1688
1689 msgid "Enter the size of the key"
1690 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
1691
1692 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1693 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
1694
1695 msgid ""
1696 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1697 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1698 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1699 "the given value as an interval."
1700 msgstr ""
1701 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1702 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
1703 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
1704 "el valor donat com un interval."
1705
1706 msgid "Enter the name of the key holder"
1707 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
1708
1709 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1710 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
1711
1712 msgid "Please enter an optional comment"
1713 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
1714
1715 msgid ""
1716 "N  to change the name.\n"
1717 "C  to change the comment.\n"
1718 "E  to change the email address.\n"
1719 "O  to continue with key generation.\n"
1720 "Q  to quit the key generation."
1721 msgstr ""
1722 "N  canvia el nom.\n"
1723 "C  canvia el comentari.\n"
1724 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
1725 "O  continua la generació de les claus.\n"
1726 "Q  ix."
1727
1728 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1729 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
1730
1731 msgid ""
1732 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1733 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1734 "know how carefully you verified this.\n"
1735 "\n"
1736 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1737 "the\n"
1738 "    key.\n"
1739 "\n"
1740 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1741 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1742 "for\n"
1743 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1744 "user.\n"
1745 "\n"
1746 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1747 "could\n"
1748 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1749 "the\n"
1750 "    key against a photo ID.\n"
1751 "\n"
1752 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1753 "could\n"
1754 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1755 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1756 "a\n"
1757 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1758 "the\n"
1759 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1760 "exchange\n"
1761 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1762 "\n"
1763 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1764 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1765 "\"\n"
1766 "mean to you when you sign other keys.\n"
1767 "\n"
1768 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1769 msgstr ""
1770 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
1771 "clau\n"
1772 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
1773 "saber\n"
1774 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
1775 "\n"
1776 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
1777 "    la clau.\n"
1778 "\n"
1779 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
1780 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
1781 "manera.\n"
1782 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
1783 "    usuari amb pseudònim.\n"
1784 "\n"
1785 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
1786 "açò\n"
1787 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
1788 "verificat\n"
1789 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
1790 "\n"
1791 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
1792 "exemple,\n"
1793 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
1794 "propietari\n"
1795 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
1796 "difícil\n"
1797 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
1798 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
1799 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
1800 "    pertany al propietari de la clau.\n"
1801 "\n"
1802 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
1803 "són\n"
1804 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
1805 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
1806 "\n"
1807 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
1808
1809 #, fuzzy
1810 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1811 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
1812
1813 msgid ""
1814 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1815 "All certificates are then also lost!"
1816 msgstr ""
1817 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
1818 "Tots els certificats també es perdran!"
1819
1820 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1821 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
1822
1823 msgid ""
1824 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1825 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1826 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1827 msgstr ""
1828 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
1829 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
1830 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
1831 "per aquesta clau."
1832
1833 msgid ""
1834 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1835 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1836 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1837 "a trust connection through another already certified key."
1838 msgstr ""
1839 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
1840 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
1841 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
1842 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
1843 "certificada."
1844
1845 msgid ""
1846 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1847 "your keyring."
1848 msgstr ""
1849 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
1850 "de claus."
1851
1852 msgid ""
1853 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1854 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1855 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1856 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1857 "a second one is available."
1858 msgstr ""
1859 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
1860 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
1861 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
1862 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
1863 "hi ha una segona disponible."
1864
1865 msgid ""
1866 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1867 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1868 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1869 msgstr ""
1870 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
1871 "seleccionats)\n"
1872 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
1873 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
1874
1875 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1876 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
1877
1878 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1879 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
1880
1881 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1882 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
1883
1884 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1885 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
1886
1887 msgid ""
1888 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1889 "file (which is shown in brackets) will be used."
1890 msgstr ""
1891 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
1892 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
1893
1894 msgid ""
1895 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1896 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1897 "  \"Key has been compromised\"\n"
1898 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1899 "      got access to your secret key.\n"
1900 "  \"Key is superseded\"\n"
1901 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1902 "  \"Key is no longer used\"\n"
1903 "      Use this if you have retired this key.\n"
1904 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1905 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1906 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1907 msgstr ""
1908 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
1909 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
1910 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
1911 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
1912 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
1913 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
1914 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
1915 "  «La clau ja no està en ús»\n"
1916 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
1917 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
1918 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
1919 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
1920 "      de correu com a invàlida.\n"
1921
1922 msgid ""
1923 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1924 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1925 "An empty line ends the text.\n"
1926 msgstr ""
1927 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
1928 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
1929 "Una línia buida indica el final del text.\n"
1930
1931 msgid "No help available"
1932 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
1933
1934 #, c-format
1935 msgid "No help available for `%s'"
1936 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
1937
1938 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1939 msgstr ""
1940
1941 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1942 msgstr ""
1943
1944 #, fuzzy
1945 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1946 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1947
1948 #, fuzzy
1949 msgid "do not update the trustdb after import"
1950 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1951
1952 #, fuzzy
1953 msgid "create a public key when importing a secret key"
1954 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
1955
1956 msgid "only accept updates to existing keys"
1957 msgstr ""
1958
1959 #, fuzzy
1960 msgid "remove unusable parts from key after import"
1961 msgstr "la clau secreta és inusable"
1962
1963 msgid "remove as much as possible from key after import"
1964 msgstr ""
1965
1966 #, c-format
1967 msgid "skipping block of type %d\n"
1968 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
1969
1970 #, fuzzy, c-format
1971 msgid "%lu keys processed so far\n"
1972 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
1973
1974 #, c-format
1975 msgid "Total number processed: %lu\n"
1976 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
1977
1978 #, c-format
1979 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1980 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
1981
1982 #, c-format
1983 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1984 msgstr "                sense ID: %lu\n"
1985
1986 #, c-format
1987 msgid "              imported: %lu"
1988 msgstr "              importades: %lu"
1989
1990 #, c-format
1991 msgid "             unchanged: %lu\n"
1992 msgstr "          no modificades: %lu\n"
1993
1994 #, c-format
1995 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1996 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
1997
1998 #, c-format
1999 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2000 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2001
2002 #, c-format
2003 msgid "        new signatures: %lu\n"
2004 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2005
2006 #, c-format
2007 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2008 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2009
2010 #, c-format
2011 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2012 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2013
2014 #, c-format
2015 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2016 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2017
2018 #, c-format
2019 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2020 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2021
2022 #, c-format
2023 msgid "          not imported: %lu\n"
2024 msgstr "              importades: %lu\n"
2025
2026 #, fuzzy, c-format
2027 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2028 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2029
2030 #, fuzzy, c-format
2031 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2032 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2033
2034 #, c-format
2035 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2036 msgstr ""
2037
2038 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2039 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2040 #, fuzzy
2041 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2042 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
2043
2044 #, c-format
2045 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2046 msgstr ""
2047
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2050 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2051
2052 #, c-format
2053 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2054 msgstr ""
2055
2056 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2057 msgstr ""
2058
2059 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2060 msgstr ""
2061
2062 #, c-format
2063 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2064 msgstr ""
2065
2066 #, fuzzy, c-format
2067 msgid "key %s: no user ID\n"
2068 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2069
2070 #, fuzzy, c-format
2071 msgid "key %s: %s\n"
2072 msgstr "es descarta «%s»: %s\n"
2073
2074 msgid "rejected by import filter"
2075 msgstr ""
2076
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2079 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2080
2081 #, fuzzy, c-format
2082 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2083 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2084
2085 #, fuzzy, c-format
2086 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2087 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2088
2089 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2090 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2091
2092 #, fuzzy, c-format
2093 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2094 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2095
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2098 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2099
2100 #, c-format
2101 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2102 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2103
2104 #, c-format
2105 msgid "writing to `%s'\n"
2106 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2107
2108 #, c-format
2109 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2110 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2111
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2114 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2115
2116 #, fuzzy, c-format
2117 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2118 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2119
2120 #, fuzzy, c-format
2121 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2122 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2123
2124 #, fuzzy, c-format
2125 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2126 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2127
2128 #, fuzzy, c-format
2129 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2130 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2131
2132 #, fuzzy, c-format
2133 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2134 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2135
2136 #, fuzzy, c-format
2137 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2138 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2139
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2142 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2143
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2146 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2147
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2150 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2151
2152 #, fuzzy, c-format
2153 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2154 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2155
2156 #, fuzzy, c-format
2157 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2158 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2159
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2162 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2163
2164 #, fuzzy, c-format
2165 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2166 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2167
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2170 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2171
2172 #, fuzzy, c-format
2173 msgid "secret key %s: %s\n"
2174 msgstr "no s'ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
2175
2176 #, fuzzy
2177 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2178 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2179
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2182 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2183
2184 #, c-format
2185 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2186 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2187
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "key %s: secret key imported\n"
2190 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2191
2192 #, fuzzy, c-format
2193 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2194 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2195
2196 #, fuzzy, c-format
2197 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2198 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2199
2200 #, fuzzy, c-format
2201 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2202 msgstr ""
2203 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2204 "de revocació\n"
2205
2206 # O «rebutjara»? ivb
2207 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2208 # «es rebutja» està bé. jm
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2211 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2212
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2215 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2216
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2219 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2220
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2223 msgstr ""
2224 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari "
2225 "«%s»\n"
2226 "\n"
2227
2228 #, fuzzy, c-format
2229 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2230 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2231
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2234 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2235
2236 #, fuzzy, c-format
2237 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2238 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2239
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2242 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2243
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2246 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2247
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2250 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
2251
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2254 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
2255
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2258 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
2259
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2262 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
2263
2264 #, fuzzy, c-format
2265 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2266 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2267
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2270 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2271
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2274 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2275
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2278 msgstr ""
2279 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
2280 "descarta\n"
2281
2282 #, fuzzy, c-format
2283 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2284 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
2285
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2288 msgstr ""
2289 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
2290 "descarta\n"
2291
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2294 msgstr ""
2295 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2296
2297 #, fuzzy, c-format
2298 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2299 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2300
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2303 msgstr ""
2304 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació "
2305 "%08lX\n"
2306
2307 #, fuzzy, c-format
2308 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2309 msgstr ""
2310 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
2311 "present.\n"
2312
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2315 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
2316
2317 #, fuzzy, c-format
2318 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2319 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2320
2321 #, fuzzy
2322 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2323 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2324
2325 #, fuzzy
2326 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2327 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2328
2329 #, fuzzy
2330 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2331 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2332
2333 #, c-format
2334 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2335 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2336
2337 #, c-format
2338 msgid "keyring `%s' created\n"
2339 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
2340
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2343 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2347 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
2348
2349 msgid "[revocation]"
2350 msgstr "[revocació]"
2351
2352 msgid "[self-signature]"
2353 msgstr "[autosignatura]"
2354
2355 msgid "1 bad signature\n"
2356 msgstr "1 signatura errònia\n"
2357
2358 #, c-format
2359 msgid "%d bad signatures\n"
2360 msgstr "%d signatures errònies\n"
2361
2362 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2363 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2367 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2368
2369 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2370 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2374 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2375
2376 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2377 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2378
2379 #, c-format
2380 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2381 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2382
2383 #, fuzzy
2384 msgid ""
2385 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2386 "keys\n"
2387 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2388 "etc.)\n"
2389 msgstr ""
2390 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2391 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2392 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2393
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2396 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2397
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "  %d = I trust fully\n"
2400 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2401
2402 msgid ""
2403 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2404 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2405 "trust signatures on your behalf.\n"
2406 msgstr ""
2407
2408 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2409 msgstr ""
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2413 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
2414
2415 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2416 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2417
2418 # O no s'ha pogut? ivb
2419 # FIXME: comprovar context. jm
2420 msgid "  Unable to sign.\n"
2421 msgstr "  No es pot signar.\n"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2425 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2429 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2430
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2433 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2434
2435 #, fuzzy
2436 msgid "Sign it? (y/N) "
2437 msgstr "Signar realment? "
2438
2439 #, c-format
2440 msgid ""
2441 "The self-signature on \"%s\"\n"
2442 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2443 msgstr ""
2444 "La vostra signatura en «%s»\n"
2445 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2446
2447 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2448 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2449
2450 #, c-format
2451 msgid ""
2452 "Your current signature on \"%s\"\n"
2453 "has expired.\n"
2454 msgstr ""
2455 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
2456 "ha caducat.\n"
2457
2458 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2459 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
2460
2461 #, c-format
2462 msgid ""
2463 "Your current signature on \"%s\"\n"
2464 "is a local signature.\n"
2465 msgstr ""
2466 "La vostra signatura en «%s»\n"
2467 "és una signatura local.\n"
2468
2469 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2470 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2471
2472 #, fuzzy, c-format
2473 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2474 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2475
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2478 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2479
2480 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2481 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2482
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2485 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2486
2487 msgid "This key has expired!"
2488 msgstr "La clau ha caducat!"
2489
2490 #, c-format
2491 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2492 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
2493
2494 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2495 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2496
2497 msgid ""
2498 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2499 "mode.\n"
2500 msgstr ""
2501 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2502
2503 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2504 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2505
2506 msgid ""
2507 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2508 "belongs\n"
2509 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2510 msgstr ""
2511 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2512 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
2513 "contestar, entreu «0».\n"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2517 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2521 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2525 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2529 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2530
2531 #, fuzzy
2532 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2533 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
2534
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid ""
2537 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2538 "key \"%s\" (%s)\n"
2539 msgstr ""
2540 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2541 "amb la vostra clau: \""
2542
2543 #, fuzzy
2544 msgid "This will be a self-signature.\n"
2545 msgstr ""
2546 "\n"
2547 "Açò serà una autosignatura.\n"
2548
2549 #, fuzzy
2550 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2551 msgstr ""
2552 "\n"
2553 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
2554
2555 #, fuzzy
2556 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2557 msgstr ""
2558 "\n"
2559 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
2560
2561 #, fuzzy
2562 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2563 msgstr ""
2564 "\n"
2565 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
2566
2567 #, fuzzy
2568 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2569 msgstr ""
2570 "\n"
2571 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
2572
2573 #, fuzzy
2574 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2575 msgstr ""
2576 "\n"
2577 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2578
2579 #, fuzzy
2580 msgid "I have checked this key casually.\n"
2581 msgstr ""
2582 "\n"
2583 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2584
2585 #, fuzzy
2586 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2587 msgstr ""
2588 "\n"
2589 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2590
2591 #, fuzzy
2592 msgid "Really sign? (y/N) "
2593 msgstr "Signar realment? "
2594
2595 #, c-format
2596 msgid "signing failed: %s\n"
2597 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
2598
2599 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2600 msgstr ""
2601
2602 msgid "This key is not protected.\n"
2603 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
2604
2605 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2606 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
2607
2608 #, fuzzy
2609 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2610 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
2611
2612 msgid "Key is protected.\n"
2613 msgstr "La clau està protegida.\n"
2614
2615 #, c-format
2616 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2617 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2618
2619 msgid ""
2620 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2621 "\n"
2622 msgstr ""
2623 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2624 "\n"
2625
2626 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2627 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2628
2629 msgid ""
2630 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2631 "\n"
2632 msgstr ""
2633 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
2634 "\n"
2635
2636 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2637 #, fuzzy
2638 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2639 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
2640
2641 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2642 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
2643
2644 msgid "save and quit"
2645 msgstr "desa i ix"
2646
2647 #, fuzzy
2648 msgid "show key fingerprint"
2649 msgstr "mostra empremta"
2650
2651 msgid "list key and user IDs"
2652 msgstr "llista claus i ID"
2653
2654 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2655 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
2656 msgid "select user ID N"
2657 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2658
2659 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2660 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
2661 #, fuzzy
2662 msgid "select subkey N"
2663 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2664
2665 #, fuzzy
2666 msgid "check signatures"
2667 msgstr "revoca signatures"
2668
2669 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2670 msgstr ""
2671
2672 #, fuzzy
2673 msgid "sign selected user IDs locally"
2674 msgstr "signa la clau localment"
2675
2676 #, fuzzy
2677 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2678 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
2679
2680 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2681 msgstr ""
2682
2683 msgid "add a user ID"
2684 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
2685
2686 # Com estava escrit abans.  ivb
2687 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
2688 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
2689 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
2690 msgid "add a photo ID"
2691 msgstr "afegeix un photo ID"
2692
2693 #, fuzzy
2694 msgid "delete selected user IDs"
2695 msgstr "esborra un ID d'usuari"
2696
2697 #, fuzzy
2698 msgid "add a subkey"
2699 msgstr "addkey"
2700
2701 msgid "add a key to a smartcard"
2702 msgstr ""
2703
2704 msgid "move a key to a smartcard"
2705 msgstr ""
2706
2707 msgid "move a backup key to a smartcard"
2708 msgstr ""
2709
2710 #, fuzzy
2711 msgid "delete selected subkeys"
2712 msgstr "esborra una clau secundària"
2713
2714 msgid "add a revocation key"
2715 msgstr "afegeix una clau de revocació"
2716
2717 #, fuzzy
2718 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2719 msgstr ""
2720 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
2721
2722 #, fuzzy
2723 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2724 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
2725
2726 #, fuzzy
2727 msgid "flag the selected user ID as primary"
2728 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
2729
2730 #, fuzzy
2731 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2732 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
2733
2734 msgid "list preferences (expert)"
2735 msgstr "llista les preferències (expert)"
2736
2737 msgid "list preferences (verbose)"
2738 msgstr "llista les preferències (detallat)"
2739
2740 #, fuzzy
2741 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2742 msgstr ""
2743 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
2744
2745 #, fuzzy
2746 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2747 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
2748
2749 #, fuzzy
2750 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2751 msgstr ""
2752 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
2753
2754 msgid "change the passphrase"
2755 msgstr "canvia la contrasenya"
2756
2757 msgid "change the ownertrust"
2758 msgstr "canvia la confiança"
2759
2760 #, fuzzy
2761 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2762 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
2763
2764 #, fuzzy
2765 msgid "revoke selected user IDs"
2766 msgstr "revoca un ID d'usuari"
2767
2768 #, fuzzy
2769 msgid "revoke key or selected subkeys"
2770 msgstr "revoca una clau secundària"
2771
2772 #, fuzzy
2773 msgid "enable key"
2774 msgstr "activa una clau"
2775
2776 #, fuzzy
2777 msgid "disable key"
2778 msgstr "desactiva una clau"
2779
2780 # Igual que dalt.  ivb
2781 # Idem :) jm
2782 #, fuzzy
2783 msgid "show selected photo IDs"
2784 msgstr "mostra el photo ID"
2785
2786 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2787 msgstr ""
2788
2789 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2790 msgstr ""
2791
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2794 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
2795
2796 msgid "Secret key is available.\n"
2797 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
2798
2799 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2800 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
2801
2802 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2803 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
2804
2805 msgid ""
2806 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2807 "(lsign),\n"
2808 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2809 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2810 msgstr ""
2811
2812 msgid "Key is revoked."
2813 msgstr "La clau està revocada."
2814
2815 #, fuzzy
2816 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2817 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
2818
2819 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2820 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
2821
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2824 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2828 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
2829
2830 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2831 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
2832
2833 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2834 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
2835
2836 #, fuzzy
2837 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2838 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
2839
2840 #, fuzzy
2841 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2842 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
2843
2844 #, fuzzy
2845 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2846 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
2847
2848 #, fuzzy
2849 msgid "You must select exactly one key.\n"
2850 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
2851
2852 msgid "Command expects a filename argument\n"
2853 msgstr ""
2854
2855 #, fuzzy, c-format
2856 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2857 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
2858
2859 #, fuzzy, c-format
2860 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2861 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2862
2863 msgid "You must select at least one key.\n"
2864 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
2865
2866 #, fuzzy
2867 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2868 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
2869
2870 #, fuzzy
2871 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2872 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
2873
2874 #, fuzzy
2875 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2876 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
2877
2878 #, fuzzy
2879 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2880 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
2881
2882 #, fuzzy
2883 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2884 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
2885
2886 #, fuzzy
2887 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2888 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
2889
2890 #, fuzzy
2891 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2892 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
2893
2894 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2895 msgstr ""
2896
2897 #, fuzzy
2898 msgid "Set preference list to:\n"
2899 msgstr "estableix la llista de preferències"
2900
2901 #, fuzzy
2902 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2903 msgstr ""
2904 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
2905
2906 #, fuzzy
2907 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2908 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
2909
2910 #, fuzzy
2911 msgid "Save changes? (y/N) "
2912 msgstr "Voleu desar els canvis? "
2913
2914 #, fuzzy
2915 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2916 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
2917
2918 #, c-format
2919 msgid "update failed: %s\n"
2920 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
2921
2922 #, c-format
2923 msgid "update secret failed: %s\n"
2924 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
2925
2926 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2927 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
2928
2929 msgid "Digest: "
2930 msgstr "Resum: "
2931
2932 msgid "Features: "
2933 msgstr "Funcionalitats: "
2934
2935 msgid "Keyserver no-modify"
2936 msgstr ""
2937
2938 msgid "Preferred keyserver: "
2939 msgstr ""
2940
2941 #, fuzzy
2942 msgid "Notations: "
2943 msgstr "Notació: "
2944
2945 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2946 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
2947
2948 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
2949 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2952 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
2953
2954 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
2955 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2958 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
2959
2960 #, fuzzy
2961 msgid "(sensitive)"
2962 msgstr " (sensible)"
2963
2964 #, fuzzy, c-format
2965 msgid "created: %s"
2966 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
2967
2968 #, fuzzy, c-format
2969 msgid "revoked: %s"
2970 msgstr "[revocada]"
2971
2972 #, fuzzy, c-format
2973 msgid "expired: %s"
2974 msgstr " [caduca: %s]"
2975
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "expires: %s"
2978 msgstr " [caduca: %s]"
2979
2980 #, c-format
2981 msgid "usage: %s"
2982 msgstr ""
2983
2984 #, fuzzy, c-format
2985 msgid "trust: %s"
2986 msgstr " confiança: %c/%c"
2987
2988 #, c-format
2989 msgid "validity: %s"
2990 msgstr ""
2991
2992 msgid "This key has been disabled"
2993 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
2994
2995 msgid "card-no: "
2996 msgstr ""
2997
2998 msgid ""
2999 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3000 "unless you restart the program.\n"
3001 msgstr ""
3002 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3003 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3004
3005 #, fuzzy
3006 msgid "revoked"
3007 msgstr "[revocada]"
3008
3009 #, fuzzy
3010 msgid "expired"
3011 msgstr "expire"
3012
3013 msgid ""
3014 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3015 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3016 msgstr ""
3017 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3018 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3019 "assumida.\n"
3020
3021 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3022 msgstr ""
3023
3024 #, fuzzy
3025 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3026 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3027 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3028
3029 # Photo ID com abans.  ivb
3030 msgid ""
3031 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3032 "versions\n"
3033 "         of PGP to reject this key.\n"
3034 msgstr ""
3035 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3036 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3037
3038 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3039 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3040
3041 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3042 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3043
3044 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3045 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3046 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3047 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3048
3049 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3050 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3051
3052 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3053 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3054
3055 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3056 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3057
3058 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3059 #, c-format
3060 msgid "Deleted %d signature.\n"
3061 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3062
3063 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3064 #, c-format
3065 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3066 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3067
3068 msgid "Nothing deleted.\n"
3069 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3070
3071 msgid "invalid"
3072 msgstr "invàlida"
3073
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3076 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3077
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3080 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3081
3082 #, fuzzy, c-format
3083 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3084 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3085
3086 #, fuzzy, c-format
3087 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3088 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3089
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3092 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3093
3094 msgid ""
3095 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3096 "cause\n"
3097 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3098 msgstr ""
3099 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
3100 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3101
3102 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3103 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3104
3105 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3106 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
3107
3108 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3109 msgstr ""
3110 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3111
3112 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3113 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3114
3115 #, fuzzy
3116 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3117 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3118
3119 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3120 msgstr ""
3121 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3122
3123 #, fuzzy
3124 msgid ""
3125 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3126 msgstr ""
3127 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3128
3129 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3130 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3131
3132 #, fuzzy
3133 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3134 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3135
3136 #, fuzzy
3137 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3138 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3139
3140 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3141 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3142
3143 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3144 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3145
3146 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3147 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3148
3149 #, fuzzy, c-format
3150 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3151 msgstr ""
3152 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3153
3154 #, c-format
3155 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3156 msgstr ""
3157
3158 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3159 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3160
3161 #, fuzzy, c-format
3162 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3163 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
3164
3165 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3166 msgstr ""
3167
3168 #, fuzzy
3169 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3170 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3171
3172 #, fuzzy
3173 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3174 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3175
3176 #, fuzzy
3177 msgid "Enter the notation: "
3178 msgstr "Notació de signatura: "
3179
3180 #, fuzzy
3181 msgid "Proceed? (y/N) "
3182 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
3183
3184 #, c-format
3185 msgid "No user ID with index %d\n"
3186 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3187
3188 #, fuzzy, c-format
3189 msgid "No user ID with hash %s\n"
3190 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3191
3192 #, fuzzy, c-format
3193 msgid "No subkey with index %d\n"
3194 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3195
3196 #, fuzzy, c-format
3197 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3198 msgstr "ID d'usuari: «"
3199
3200 #, fuzzy, c-format
3201 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3202 msgstr ""
3203 "»\n"
3204 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3205
3206 msgid " (non-exportable)"
3207 msgstr " (no-exportable)"
3208
3209 #, c-format
3210 msgid "This signature expired on %s.\n"
3211 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3212
3213 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3214 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3215
3216 # (s/N) ivb
3217 # S! jm
3218 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3219 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
3220
3221 msgid "Not signed by you.\n"
3222 msgstr ""
3223
3224 #, fuzzy, c-format
3225 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3226 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3227
3228 #, fuzzy
3229 msgid " (non-revocable)"
3230 msgstr " (no-exportable)"
3231
3232 #, fuzzy, c-format
3233 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3234 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3235
3236 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3237 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3238
3239 # (s/N)?  ivb
3240 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3241 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
3242
3243 msgid "no secret key\n"
3244 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3245
3246 #, c-format
3247 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3248 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3249
3250 #, c-format
3251 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3252 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
3253
3254 #, fuzzy, c-format
3255 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3256 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3257
3258 #, fuzzy, c-format
3259 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3260 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3261
3262 #, fuzzy, c-format
3263 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3264 msgstr ""
3265 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3266
3267 #, fuzzy, c-format
3268 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3269 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
3270
3271 #, fuzzy
3272 msgid "too many cipher preferences\n"
3273 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3274
3275 #, fuzzy
3276 msgid "too many digest preferences\n"
3277 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3278
3279 #, fuzzy
3280 msgid "too many compression preferences\n"
3281 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3282
3283 #, fuzzy, c-format
3284 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3285 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
3286
3287 msgid "writing direct signature\n"
3288 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
3289
3290 msgid "writing self signature\n"
3291 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
3292
3293 msgid "writing key binding signature\n"
3294 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
3295
3296 #, c-format
3297 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3298 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
3299
3300 #, c-format
3301 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3302 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3303
3304 #, fuzzy
3305 msgid "Sign"
3306 msgstr "sign"
3307
3308 msgid "Certify"
3309 msgstr ""
3310
3311 #, fuzzy
3312 msgid "Encrypt"
3313 msgstr "xifra dades"
3314
3315 msgid "Authenticate"
3316 msgstr ""
3317
3318 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3319 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3320 #. a description of the fucntions:
3321 #.
3322 #. s = Toggle signing capability
3323 #. e = Toggle encryption capability
3324 #. a = Toggle authentication capability
3325 #. q = Finish
3326 #.
3327 msgid "SsEeAaQq"
3328 msgstr ""
3329
3330 #, c-format
3331 msgid "Possible actions for a %s key: "
3332 msgstr ""
3333
3334 msgid "Current allowed actions: "
3335 msgstr ""
3336
3337 #, c-format
3338 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3339 msgstr ""
3340
3341 #, c-format
3342 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3343 msgstr ""
3344
3345 #, c-format
3346 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3347 msgstr ""
3348
3349 #, c-format
3350 msgid "   (%c) Finished\n"
3351 msgstr ""
3352
3353 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3354 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3355
3356 #, fuzzy, c-format
3357 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3358 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3359
3360 #, fuzzy, c-format
3361 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3362 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3363
3364 #, c-format
3365 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3366 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3367
3368 #, c-format
3369 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3370 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
3371
3372 #, fuzzy, c-format
3373 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3374 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
3375
3376 #, c-format
3377 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3378 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3379
3380 #, fuzzy, c-format
3381 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3382 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3383
3384 #, fuzzy, c-format
3385 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3386 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3387
3388 #, c-format
3389 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3390 msgstr ""
3391
3392 #, fuzzy, c-format
3393 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3394 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
3395
3396 #, fuzzy, c-format
3397 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3398 msgstr "Quina grandària voleu? (1024) "
3399
3400 #, c-format
3401 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3402 msgstr "La grandària sol·licitada és %u bits\n"
3403
3404 msgid ""
3405 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3406 "         0 = key does not expire\n"
3407 "      <n>  = key expires in n days\n"
3408 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3409 "      <n>m = key expires in n months\n"
3410 "      <n>y = key expires in n years\n"
3411 msgstr ""
3412 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3413 "         0 = la clau no caduca\n"
3414 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3415 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3416 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3417 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3418
3419 msgid ""
3420 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3421 "         0 = signature does not expire\n"
3422 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3423 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3424 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3425 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3426 msgstr ""
3427 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3428 "         0 = la signatura no caduca\n"
3429 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3430 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3431 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3432 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3433
3434 msgid "Key is valid for? (0) "
3435 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3436
3437 #, fuzzy, c-format
3438 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3439 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3440
3441 msgid "invalid value\n"
3442 msgstr "el valor no és vàlid\n"
3443
3444 #, fuzzy
3445 msgid "Key does not expire at all\n"
3446 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3447
3448 #, fuzzy
3449 msgid "Signature does not expire at all\n"
3450 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3451
3452 #, fuzzy, c-format
3453 msgid "Key expires at %s\n"
3454 msgstr "%s caduca el %s\n"
3455
3456 #, fuzzy, c-format
3457 msgid "Signature expires at %s\n"
3458 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
3459
3460 # Amb «it» es refereix a les dates?  ivb
3461 # Això vaig entendre jo. jm
3462 msgid ""
3463 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3464 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3465 msgstr ""
3466 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3467 "Tanmateix, les tractarà bé fins l'any 2106.\n"
3468
3469 #, fuzzy
3470 msgid "Is this correct? (y/N) "
3471 msgstr "És correcte? (s/n)"
3472
3473 #, fuzzy
3474 msgid ""
3475 "\n"
3476 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3477 "ID\n"
3478 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3479 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3480 "\n"
3481 msgstr ""
3482 "\n"
3483 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
3484 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adreça electrònica\n"
3485 "d'aquesta forma:\n"
3486 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3487 "\n"
3488
3489 msgid "Real name: "
3490 msgstr "Nom i cognoms: "
3491
3492 msgid "Invalid character in name\n"
3493 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
3494
3495 msgid "Name may not start with a digit\n"
3496 msgstr "El nom no pot començar amb un dígit\n"
3497
3498 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3499 msgstr "El nom ha de tenir, si més no, 5 caràcters\n"
3500
3501 msgid "Email address: "
3502 msgstr "Adreça electrònica: "
3503
3504 msgid "Not a valid email address\n"
3505 msgstr "No és una adreça vàlida\n"
3506
3507 msgid "Comment: "
3508 msgstr "Comentari: "
3509
3510 msgid "Invalid character in comment\n"
3511 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *comentari*\n"
3512
3513 #, c-format
3514 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3515 msgstr "Esteu usant el joc de caràcters `%s'.\n"
3516
3517 #, c-format
3518 msgid ""
3519 "You selected this USER-ID:\n"
3520 "    \"%s\"\n"
3521 "\n"
3522 msgstr ""
3523 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
3524 "    \"%s\"\n"
3525 "\n"
3526
3527 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3528 msgstr "No inclogueu l'adreça ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
3529
3530 # xX? ivb
3531 # Hmm... sí. jm
3532 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3533 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3534 #. string which should be translated accordingly and the
3535 #. letter changed to match the one in the answer string.
3536 #.
3537 #. n = Change name
3538 #. c = Change comment
3539 #. e = Change email
3540 #. o = Okay (ready, continue)
3541 #. q = Quit
3542 #.
3543 msgid "NnCcEeOoQq"
3544 msgstr "NnCcEeOoXx"
3545
3546 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3547 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
3548
3549 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3550 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
3551
3552 msgid "Please correct the error first\n"
3553 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
3554
3555 msgid ""
3556 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3557 "\n"
3558 msgstr ""
3559 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
3560 "\n"
3561
3562 #, c-format
3563 msgid "%s.\n"
3564 msgstr "%s.\n"
3565
3566 msgid ""
3567 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3568 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3569 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3570 "\n"
3571 msgstr ""
3572 "No voleu contrasenya: és una mala idea!\n"
3573 "Bé. Si voleu canviar-la més endavant,\n"
3574 "useu aquest programa amb l'opció \"--edit-key\".\n"
3575 "\n"
3576
3577 msgid ""
3578 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3579 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3580 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3581 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3582 msgstr ""
3583 "Cal generar molts bits aleatòriament. És bona idea fer alguna altra cosa\n"
3584 "(teclejar, moure el ratolí, usar els discos) durant la generació de\n"
3585 "nombres primers; açò dóna oportunitat al generador de nombres aleatoris\n"
3586 "d'aconseguir prou entropia.\n"
3587
3588 msgid "Key generation canceled.\n"
3589 msgstr "La generació de claus ha estat cancel·lada.\n"
3590
3591 #, c-format
3592 msgid "writing public key to `%s'\n"
3593 msgstr "s'està escrivint la clau pública a «%s»\n"
3594
3595 #, fuzzy, c-format
3596 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3597 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3598
3599 #, c-format
3600 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3601 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3602
3603 # Potser no hi haja cap anell! ivb
3604 #, c-format
3605 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3606 msgstr "no s'ha trobat cap anell públic escrivible: %s\n"
3607
3608 #, c-format
3609 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3610 msgstr ""
3611 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
3612 "\n"
3613
3614 #, c-format
3615 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3616 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell públic «%s»: %s\n"
3617
3618 #, c-format
3619 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3620 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
3621
3622 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3623 msgstr "s'han creat i signat les claus pública i secreta.\n"
3624
3625 #, fuzzy
3626 msgid ""
3627 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3628 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3629 msgstr ""
3630 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
3631 "\"--edit-key\" per a generar una clau secundària per a tal propòsit.\n"
3632
3633 #, c-format
3634 msgid "Key generation failed: %s\n"
3635 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
3636
3637 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
3638 #, c-format
3639 msgid ""
3640 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3641 msgstr ""
3642 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
3643 "amb el rellotge)\n"
3644
3645 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3646 #, c-format
3647 msgid ""
3648 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3649 msgstr ""
3650 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
3651 "amb el rellotge)\n"
3652
3653 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3654 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no és conforme amb OpenPGP\n"
3655
3656 #, fuzzy
3657 msgid "Really create? (y/N) "
3658 msgstr "Crear realment? "
3659
3660 #, fuzzy, c-format
3661 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3662 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
3663
3664 #, fuzzy, c-format
3665 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3666 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
3667
3668 #, c-format
3669 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3670 msgstr ""
3671
3672 msgid "never     "
3673 msgstr "mai       "
3674
3675 msgid "Critical signature policy: "
3676 msgstr "Política de signatura crítica: "
3677
3678 msgid "Signature policy: "
3679 msgstr "Política de signatura: "
3680
3681 msgid "Critical preferred keyserver: "
3682 msgstr ""
3683
3684 msgid "Critical signature notation: "
3685 msgstr "Notació de signatura crítica: "
3686
3687 msgid "Signature notation: "
3688 msgstr "Notació de signatura: "
3689
3690 msgid "Keyring"
3691 msgstr "Anell"
3692
3693 msgid "Primary key fingerprint:"
3694 msgstr "Empremtes digital de la clau primària:"
3695
3696 msgid "     Subkey fingerprint:"
3697 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
3698
3699 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3700 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3701 msgid " Primary key fingerprint:"
3702 msgstr " Empremta digital de la clau primària:"
3703
3704 msgid "      Subkey fingerprint:"
3705 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
3706
3707 #, fuzzy
3708 msgid "      Key fingerprint ="
3709 msgstr "     Empremta digital ="
3710
3711 msgid "      Card serial no. ="
3712 msgstr ""
3713
3714 #, fuzzy, c-format
3715 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3716 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
3717
3718 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3719 msgstr "AVÍS: hi ha 2 fitxers amb informació confidencial.\n"
3720
3721 #, c-format
3722 msgid "%s is the unchanged one\n"
3723 msgstr "%s és el que no ha canviat\n"
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "%s is the new one\n"
3727 msgstr "%s és el nou\n"
3728
3729 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3730 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
3731
3732 #, fuzzy, c-format
3733 msgid "caching keyring `%s'\n"
3734 msgstr "s'està comprovant l'anell «%s»\n"
3735
3736 #, fuzzy, c-format
3737 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3738 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
3739
3740 #, fuzzy, c-format
3741 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3742 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
3743
3744 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
3745 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
3746 #, c-format
3747 msgid "%s: keyring created\n"
3748 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
3749
3750 msgid "include revoked keys in search results"
3751 msgstr ""
3752
3753 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3754 msgstr ""
3755
3756 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3757 msgstr ""
3758
3759 msgid "do not delete temporary files after using them"
3760 msgstr ""
3761
3762 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3763 msgstr ""
3764
3765 #, fuzzy
3766 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3767 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
3768
3769 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3770 msgstr ""
3771
3772 #, fuzzy, c-format
3773 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3774 msgstr ""
3775 "AVÍS: les opcions en «%s» encara no estan actives durant aquesta execució\n"
3776
3777 #, fuzzy
3778 msgid "disabled"
3779 msgstr "disable"
3780
3781 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3782 msgstr ""
3783
3784 #, c-format
3785 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3786 msgstr ""
3787
3788 #, fuzzy, c-format
3789 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3790 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
3791
3792 #, fuzzy
3793 msgid "key not found on keyserver\n"
3794 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
3795
3796 #, fuzzy, c-format
3797 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3798 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
3799
3800 #, fuzzy, c-format
3801 msgid "requesting key %s from %s\n"
3802 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
3803
3804 #, fuzzy, c-format
3805 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3806 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
3807
3808 #, fuzzy, c-format
3809 msgid "searching for names from %s\n"
3810 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
3811
3812 #, fuzzy, c-format
3813 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3814 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
3815
3816 #, fuzzy, c-format
3817 msgid "sending key %s to %s\n"
3818 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
3819
3820 #, fuzzy, c-format
3821 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3822 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
3823
3824 #, fuzzy, c-format
3825 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3826 msgstr "s'està cercant «%s» al servidor HKP %s\n"
3827
3828 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
3829 #, fuzzy
3830 msgid "no keyserver action!\n"
3831 msgstr "error de servidor de claus"
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3835 msgstr ""
3836
3837 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3838 msgstr ""
3839
3840 #, fuzzy, c-format
3841 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3842 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
3843
3844 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3845 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opció \"--keyserver\")\n"
3846
3847 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3848 msgstr ""
3849
3850 #, c-format
3851 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3852 msgstr ""
3853
3854 #, c-format
3855 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3856 msgstr ""
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3860 msgstr ""
3861
3862 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
3863 #, fuzzy
3864 msgid "keyserver timed out\n"
3865 msgstr "error de servidor de claus"
3866
3867 # «del servidor», «en el servidor»?  ivb
3868 #, fuzzy
3869 msgid "keyserver internal error\n"
3870 msgstr "error de servidor de claus"
3871
3872 #, fuzzy, c-format
3873 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3874 msgstr "%s: no és un ID vàlid\n"
3875
3876 #, fuzzy, c-format
3877 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3878 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
3879
3880 #, fuzzy, c-format
3881 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3882 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
3883
3884 #, fuzzy, c-format
3885 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3886 msgstr "s'està sol·licitant la clau %08lX de %s\n"
3887
3888 #, fuzzy, c-format
3889 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3890 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
3891
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3894 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
3895
3896 #, c-format
3897 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3898 msgstr "mida extranya per a una clau de sessió xifrada (%d)\n"
3899
3900 #, c-format
3901 msgid "%s encrypted session key\n"
3902 msgstr "clau de sessió xifrada amb %s\n"
3903
3904 #, fuzzy, c-format
3905 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3906 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
3907
3908 #, fuzzy, c-format
3909 msgid "public key is %s\n"
3910 msgstr "la clau pública és %08lX\n"
3911
3912 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3913 msgstr "dades xifrades amb clau pública: bona clau de xifratge (DEK)\n"
3914
3915 #, fuzzy, c-format
3916 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3917 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
3918
3919 #, c-format
3920 msgid "      \"%s\"\n"
3921 msgstr ""
3922
3923 #, fuzzy, c-format
3924 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3925 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
3926
3927 #, c-format
3928 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3929 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau pública: %s\n"
3930
3931 #, c-format
3932 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3933 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
3934
3935 # FIXME WK: Use ngettext
3936 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3937 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"