423dc61782f463e8b96ee2220d9d398e408475a7
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en catal�.
2 # Copyright � 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurn� Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari �s mascul�? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> mascul�)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acci�, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes �x desconegut� -> �x �s desconegut�.
14 #   - �algoritme� o �algorisme�?  (ambd�s s�n correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - �anell� o �clauer�?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses m�s �signatura� q �firma�; unifique.
19 #   - Usar maj�scules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases �ndies completades.
22 #   - Algunes incoher�ncies: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Nom�s es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coher�ncia)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.4rc\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-12-16 10:56+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2003-12-05 19:15+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:120
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:311
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:163
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap m�dul d'acumulaci� d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
53 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
54 #: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3222 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
55 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
56 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
57 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
58 #: g10/tdbio.c:600
59 #, c-format
60 msgid "can't open `%s': %s\n"
61 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:391
64 #, c-format
65 msgid "can't stat `%s': %s\n"
66 msgstr "no es pot fer stat de �%s�: %s\n"
67
68 # Descartar, deixar passar...  ignorar �s un anglicisme.  ivb
69 #: cipher/random.c:396
70 #, c-format
71 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
72 msgstr "�%s� no �s un fitxer regular: es descarta\n"
73
74 #: cipher/random.c:401
75 msgid "note: random_seed file is empty\n"
76 msgstr "nota: el fitxer random_seed �s buit\n"
77
78 #: cipher/random.c:407
79 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
80 msgstr ""
81 "AV�S: el tamany del fitxer random_seed no �s v�lid - no s'usar�\n"
82
83 #: cipher/random.c:415
84 #, c-format
85 msgid "can't read `%s': %s\n"
86 msgstr "no s'ha pogut llegir �%s�: %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:453
89 msgid "note: random_seed file not updated\n"
90 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
91
92 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
93 #: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
94 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
95 #, c-format
96 msgid "can't create `%s': %s\n"
97 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
98
99 #: cipher/random.c:480
100 #, c-format
101 msgid "can't write `%s': %s\n"
102 msgstr "no s'ha pogut escriure �%s�: %s\n"
103
104 # No em passe! ;)  ivb
105 #: cipher/random.c:483
106 #, c-format
107 msgid "can't close `%s': %s\n"
108 msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
109
110 #: cipher/random.c:728
111 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
112 msgstr "AV�S: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
113
114 #: cipher/random.c:729
115 msgid ""
116 "The random number generator is only a kludge to let\n"
117 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
118 "\n"
119 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
120 "\n"
121 msgstr ""
122 "El generador de nombres aleatoris �s nom�s un peda�\n"
123 "per a que funcioni - de cap manera �s un GNA fort!\n"
124 "\n"
125 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
126 "\n"
127
128 #: cipher/rndegd.c:204
129 msgid ""
130 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
131 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
132 "of the entropy.\n"
133 msgstr ""
134 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
135 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudar� a la qualitat de la entropia.\n"
136
137 #: cipher/rndlinux.c:134
138 #, c-format
139 msgid ""
140 "\n"
141 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
142 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
143 msgstr ""
144 "\n"
145 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
146 "sistema tinga oportunitat de recollir m�s entropia. (Calen %d bytes "
147 "m�s)\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:539
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
152 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:552
155 #, fuzzy, c-format
156 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
157 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
160 #, c-format
161 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
165 #, c-format
166 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
170 #: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
171 #, fuzzy, c-format
172 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
173 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
174
175 #: g10/app-openpgp.c:828
176 msgid "access to admin commands is not configured\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:845
180 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:851
184 msgid "card is permanently locked!\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:858
188 #, c-format
189 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
190 msgstr ""
191
192 #: g10/app-openpgp.c:865
193 msgid "|A|Admin PIN"
194 msgstr ""
195
196 #: g10/app-openpgp.c:1021
197 msgid "|AN|New Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1021
201 msgid "|N|New PIN"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1025
205 #, fuzzy, c-format
206 msgid "error getting new PIN: %s\n"
207 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
208
209 #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
210 #, fuzzy
211 msgid "error reading application data\n"
212 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
215 #, fuzzy
216 msgid "error reading fingerprint DO\n"
217 msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1107
220 #, fuzzy
221 msgid "key already exists\n"
222 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1111
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr ""
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1113
229 #, fuzzy
230 msgid "generating new key\n"
231 msgstr "genera un nou parell de claus"
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1123
234 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
235 msgstr ""
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1138
238 #, fuzzy
239 msgid "generating key failed\n"
240 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1141
243 #, fuzzy, c-format
244 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
245 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
248 msgid "response does not contain the public key data\n"
249 msgstr ""
250
251 #: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
252 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
253 msgstr ""
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
256 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
257 msgstr ""
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1198
260 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1359
264 #, c-format
265 msgid "signatures created so far: %lu\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1367
269 #, c-format
270 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
276 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1734
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "error getting serial number: %s\n"
281 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1829
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "failed to store the key: %s\n"
286 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:1871
289 #, fuzzy
290 msgid "reading the key failed\n"
291 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
292
293 #: g10/armor.c:317
294 #, c-format
295 msgid "armor: %s\n"
296 msgstr "armadura: %s\n"
297
298 #: g10/armor.c:346
299 msgid "invalid armor header: "
300 msgstr "la cap�alera d'armadura �s inv�lida: "
301
302 #: g10/armor.c:353
303 msgid "armor header: "
304 msgstr "cap�alera d'armadura: "
305
306 #: g10/armor.c:364
307 msgid "invalid clearsig header\n"
308 msgstr "la cap�alera de signatura clara �s inv�lida\n"
309
310 # �s un missatge d'error?  ivb
311 # �Anidada� �s un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
312 #: g10/armor.c:416
313 msgid "nested clear text signatures\n"
314 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
315
316 # FIXME: un-indiar. jm
317 #: g10/armor.c:551
318 #, fuzzy
319 msgid "unexpected armor: "
320 msgstr "armadura inesperada:"
321
322 #: g10/armor.c:563
323 msgid "invalid dash escaped line: "
324 msgstr "la l�nia escapada amb gui� �s inv�lida: "
325
326 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
327 #, fuzzy, c-format
328 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
329 msgstr "el car�cter radix64 %02x inv�lid s'ha om�s\n"
330
331 #: g10/armor.c:758
332 msgid "premature eof (no CRC)\n"
333 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
334
335 #: g10/armor.c:792
336 msgid "premature eof (in CRC)\n"
337 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
338
339 #: g10/armor.c:800
340 msgid "malformed CRC\n"
341 msgstr "CRC malformat\n"
342
343 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
344 #, fuzzy, c-format
345 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
346 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
347
348 #: g10/armor.c:824
349 #, fuzzy
350 msgid "premature eof (in trailer)\n"
351 msgstr "f� de fitxer prematur (al final)\n"
352
353 #: g10/armor.c:828
354 msgid "error in trailer line\n"
355 msgstr "error en l'�ltima l�nia\n"
356
357 #: g10/armor.c:1115
358 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
359 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
360
361 #: g10/armor.c:1120
362 #, c-format
363 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
364 msgstr ""
365 "l'armadura �s inv�lida: la l�nia �s m�s llarga que %d car�cters\n"
366
367 #: g10/armor.c:1124
368 msgid ""
369 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
370 msgstr ""
371 "hi ha un car�cter �quoted printable� en l'armadura - probablement s'ha "
372 "utilitzat un MTA amb errors\n"
373
374 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
377 msgstr "la clau secreta no est� disponible"
378
379 #: g10/card-util.c:63
380 #, c-format
381 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
382 msgstr ""
383
384 # Dest�s? ivb
385 # Desat�s, s�. jm
386 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1285 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1353
387 #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
388 #, fuzzy
389 msgid "can't do this in batch mode\n"
390 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
391
392 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
393 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
394 #: g10/keygen.c:1363
395 msgid "Your selection? "
396 msgstr "Seleccioneu: "
397
398 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
399 msgid "[not set]"
400 msgstr ""
401
402 #: g10/card-util.c:378
403 #, fuzzy
404 msgid "male"
405 msgstr "enable"
406
407 #: g10/card-util.c:379
408 #, fuzzy
409 msgid "female"
410 msgstr "enable"
411
412 #: g10/card-util.c:379
413 #, fuzzy
414 msgid "unspecified"
415 msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
416
417 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
418 # Probablement �s una clau, femen�. jm
419 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
420 # uncompressed so we know the gender. jm
421 #: g10/card-util.c:406
422 #, fuzzy
423 msgid "not forced"
424 msgstr "no processat"
425
426 #: g10/card-util.c:406
427 msgid "forced"
428 msgstr ""
429
430 #: g10/card-util.c:458
431 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:460
435 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:462
439 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:479
443 msgid "Cardholder's surname: "
444 msgstr ""
445
446 #: g10/card-util.c:481
447 msgid "Cardholder's given name: "
448 msgstr ""
449
450 #: g10/card-util.c:499
451 #, c-format
452 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
453 msgstr ""
454
455 #: g10/card-util.c:521
456 #, fuzzy
457 msgid "URL to retrieve public key: "
458 msgstr "no hi ha cap clau p�blica corresponent: %s\n"
459
460 #: g10/card-util.c:529
461 #, c-format
462 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
463 msgstr ""
464
465 #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
466 #, c-format
467 msgid "error reading `%s': %s\n"
468 msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
469
470 #: g10/card-util.c:630
471 msgid "Login data (account name): "
472 msgstr ""
473
474 #: g10/card-util.c:640
475 #, c-format
476 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:699
480 msgid "Private DO data: "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:709
484 #, c-format
485 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:729
489 #, fuzzy
490 msgid "Language preferences: "
491 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
492
493 #: g10/card-util.c:737
494 #, fuzzy
495 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
496 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
497
498 #: g10/card-util.c:746
499 #, fuzzy
500 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
501 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
502
503 #: g10/card-util.c:767
504 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
505 msgstr ""
506
507 #: g10/card-util.c:781
508 #, fuzzy
509 msgid "Error: invalid response.\n"
510 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
511
512 #: g10/card-util.c:802
513 #, fuzzy
514 msgid "CA fingerprint: "
515 msgstr "Empremta digital:"
516
517 #: g10/card-util.c:825
518 #, fuzzy
519 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
520 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
521
522 #: g10/card-util.c:873
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "key operation not possible: %s\n"
525 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
526
527 #: g10/card-util.c:874
528 #, fuzzy
529 msgid "not an OpenPGP card"
530 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
531
532 #: g10/card-util.c:883
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "error getting current key info: %s\n"
535 msgstr ""
536 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
537
538 #: g10/card-util.c:966
539 msgid "Replace existing key? (y/N) "
540 msgstr ""
541
542 #: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
543 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
544 msgstr ""
545
546 #: g10/card-util.c:1008
547 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
548 msgstr ""
549
550 #: g10/card-util.c:1017
551 #, c-format
552 msgid ""
553 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
554 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
555 "You should change them using the command --change-pin\n"
556 msgstr ""
557
558 #: g10/card-util.c:1056
559 #, fuzzy
560 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
561 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
562
563 #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
564 #, fuzzy
565 msgid "   (1) Signature key\n"
566 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
567
568 #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
569 #, fuzzy
570 msgid "   (2) Encryption key\n"
571 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
572
573 #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
574 msgid "   (3) Authentication key\n"
575 msgstr ""
576
577 #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
578 #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
579 msgid "Invalid selection.\n"
580 msgstr "La selecci� �s inv�lida.\n"
581
582 #: g10/card-util.c:1135
583 #, fuzzy
584 msgid "Please select where to store the key:\n"
585 msgstr "Seleccioneu la ra� de la revocaci�:\n"
586
587 #: g10/card-util.c:1170
588 #, fuzzy
589 msgid "unknown key protection algorithm\n"
590 msgstr "l'algorisme de protecci� �s desconegut\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1175
593 #, fuzzy
594 msgid "secret parts of key are not available\n"
595 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1180
598 #, fuzzy
599 msgid "secret key already stored on a card\n"
600 msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
601
602 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1285
603 msgid "quit this menu"
604 msgstr "ix del men�"
605
606 #: g10/card-util.c:1252
607 #, fuzzy
608 msgid "show admin commands"
609 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
610
611 # �pantalla� o �ajuda�?  ivb
612 # �ajuda�, evidentment. jm
613 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1288
614 msgid "show this help"
615 msgstr "mostra aquesta ajuda"
616
617 #: g10/card-util.c:1255
618 #, fuzzy
619 msgid "list all available data"
620 msgstr "La clau �s disponible en: "
621
622 #: g10/card-util.c:1258
623 msgid "change card holder's name"
624 msgstr ""
625
626 #: g10/card-util.c:1259
627 msgid "change URL to retrieve key"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1260
631 msgid "fetch the key specified in the card URL"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1261
635 #, fuzzy
636 msgid "change the login name"
637 msgstr "canvia la data de caducitat"
638
639 #: g10/card-util.c:1262
640 #, fuzzy
641 msgid "change the language preferences"
642 msgstr "canvia la confian�a"
643
644 #: g10/card-util.c:1263
645 msgid "change card holder's sex"
646 msgstr ""
647
648 #: g10/card-util.c:1264
649 #, fuzzy
650 msgid "change a CA fingerprint"
651 msgstr "mostra empremta"
652
653 #: g10/card-util.c:1265
654 msgid "toggle the signature force PIN flag"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1266
658 #, fuzzy
659 msgid "generate new keys"
660 msgstr "genera un nou parell de claus"
661
662 #: g10/card-util.c:1267
663 msgid "menu to change or unblock the PIN"
664 msgstr ""
665
666 #: g10/card-util.c:1333 g10/keyedit.c:1436
667 msgid "Command> "
668 msgstr "Ordre> "
669
670 #: g10/card-util.c:1368
671 #, fuzzy
672 msgid "Admin-only command\n"
673 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
674
675 #: g10/card-util.c:1384
676 #, fuzzy
677 msgid "Admin commands are allowed\n"
678 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
679
680 #: g10/card-util.c:1386
681 #, fuzzy
682 msgid "Admin commands are not allowed\n"
683 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
684
685 #: g10/card-util.c:1455 g10/keyedit.c:1928
686 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
687 msgstr "L'ordre no �s v�lida (proveu �help�)\n"
688
689 #: g10/cardglue.c:287
690 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
691 msgstr ""
692
693 #: g10/cardglue.c:371
694 #, c-format
695 msgid ""
696 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
697 "   %.*s\n"
698 msgstr ""
699
700 #: g10/cardglue.c:379
701 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
702 msgstr ""
703
704 #: g10/cardglue.c:687
705 #, fuzzy
706 msgid "Enter New Admin PIN: "
707 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
708
709 #: g10/cardglue.c:688
710 #, fuzzy
711 msgid "Enter New PIN: "
712 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
713
714 #: g10/cardglue.c:689
715 msgid "Enter Admin PIN: "
716 msgstr ""
717
718 #: g10/cardglue.c:690
719 #, fuzzy
720 msgid "Enter PIN: "
721 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
722
723 #: g10/cardglue.c:704
724 #, fuzzy
725 msgid "Repeat this PIN: "
726 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
727
728 #: g10/cardglue.c:718
729 #, fuzzy
730 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
731 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
732
733 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3572 g10/keyring.c:376
734 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
735 #, c-format
736 msgid "can't open `%s'\n"
737 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
738
739 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
740 msgid "--output doesn't work for this command\n"
741 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
742
743 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2982 g10/keyserver.c:1421
744 #: g10/revoke.c:226
745 #, fuzzy, c-format
746 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
747 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
748
749 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1435 g10/revoke.c:232
750 #: g10/revoke.c:439
751 #, c-format
752 msgid "error reading keyblock: %s\n"
753 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
754
755 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
756 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
757 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
758
759 # Ah�!  Abans �batch� est� tal qual.  Cal unificar.  ivb
760 # Fet. jm
761 #: g10/delkey.c:127
762 #, fuzzy
763 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
764 msgstr "no es pot fer aix� en el mode desat�s sense �--yes�\n"
765
766 #: g10/delkey.c:139
767 #, fuzzy
768 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
769 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
770
771 #: g10/delkey.c:147
772 #, fuzzy
773 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
774 msgstr "�s una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
775
776 #: g10/delkey.c:157
777 #, c-format
778 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
779 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
780
781 #: g10/delkey.c:167
782 msgid "ownertrust information cleared\n"
783 msgstr "s'ha netejat la informaci� de la confian�a\n"
784
785 #: g10/delkey.c:195
786 #, c-format
787 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
788 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau p�blica �%s�!\n"
789
790 #: g10/delkey.c:197
791 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
792 msgstr ""
793 "utilitzeu l'opci� �--delete-secret-keys� per a eliminar-la primer.\n"
794
795 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
796 #, c-format
797 msgid "error creating passphrase: %s\n"
798 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
799
800 #: g10/encode.c:215
801 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
802 msgstr "no es pot usar un paquet asim�tric ESK al estar en mode S2K\n"
803
804 #: g10/encode.c:228
805 #, fuzzy, c-format
806 msgid "using cipher %s\n"
807 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
808
809 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
810 #, c-format
811 msgid "`%s' already compressed\n"
812 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
813
814 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
815 #, c-format
816 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
817 msgstr "AV�S: �%s� �s un fitxer buit\n"
818
819 #: g10/encode.c:472
820 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
821 msgstr ""
822 "nom�s podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
823
824 #: g10/encode.c:494
825 #, c-format
826 msgid "reading from `%s'\n"
827 msgstr "s'est� llegint des de �%s�\n"
828
829 #: g10/encode.c:530
830 msgid ""
831 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
832 msgstr ""
833 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
834 "esteu xifrant.\n"
835
836 #: g10/encode.c:540
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid ""
839 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
840 msgstr ""
841 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
842 "destinatari\n"
843
844 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid ""
847 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
848 "preferences\n"
849 msgstr ""
850 "for�ar l'algoritme de compressi� %s (%d) viola les prefer�ncies del "
851 "destinatari\n"
852
853 #: g10/encode.c:735
854 #, c-format
855 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
856 msgstr ""
857 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
858 "destinatari\n"
859
860 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
861 #, c-format
862 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
863 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
864
865 #: g10/encode.c:832
866 #, c-format
867 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
868 msgstr "%s/%s xifrat per a: �%s�\n"
869
870 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
871 #, c-format
872 msgid "%s encrypted data\n"
873 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
874
875 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
876 #, c-format
877 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
878 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
879
880 # �s no-wrap?  ivb
881 # Com? jm
882 #: g10/encr-data.c:92
883 msgid ""
884 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
885 msgstr ""
886 "ATENCI�: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
887 "sim�tric.\n"
888
889 #: g10/encr-data.c:103
890 msgid "problem handling encrypted packet\n"
891 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
892
893 # Execuci� de programes remots, o execuci� remota de programes? jm
894 #: g10/exec.c:48
895 msgid "no remote program execution supported\n"
896 msgstr "no hi ha suport per a l'execuci� remota de programes\n"
897
898 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
899 #, c-format
900 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
901 msgstr "no es pot crear el directori �%s�: %s\n"
902
903 #: g10/exec.c:325
904 msgid ""
905 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
906 msgstr ""
907 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
908 "d'opcions permissos insegurs\n"
909
910 #: g10/exec.c:355
911 #, fuzzy
912 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
913 msgstr ""
914 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
915 "externs\n"
916
917 #: g10/exec.c:433
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
920 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
921
922 #: g10/exec.c:436
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
925 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
926
927 #: g10/exec.c:521
928 #, c-format
929 msgid "system error while calling external program: %s\n"
930 msgstr "s'ha produ�t un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
931
932 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
933 msgid "unnatural exit of external program\n"
934 msgstr "s'ha produ�t una eixida no natural del programa extern\n"
935
936 #: g10/exec.c:547
937 msgid "unable to execute external program\n"
938 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
939
940 #: g10/exec.c:563
941 #, c-format
942 msgid "unable to read external program response: %s\n"
943 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
944
945 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
946 #, c-format
947 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
948 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
949
950 #: g10/exec.c:621
951 #, c-format
952 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
953 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el directori temporal �%s�: %s\n"
954
955 #: g10/export.c:182
956 #, fuzzy
957 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
958 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
959
960 #: g10/export.c:211
961 #, fuzzy, c-format
962 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
963 msgstr "clau %08lX: no est� protegida - es descarta\n"
964
965 #: g10/export.c:219
966 #, fuzzy, c-format
967 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
968 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
969
970 #: g10/export.c:384
971 #, fuzzy, c-format
972 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
973 msgstr ""
974 "AV�S: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovaci� SK\n"
975
976 #: g10/export.c:416
977 msgid "WARNING: nothing exported\n"
978 msgstr "AV�S: no s'ha exportat res\n"
979
980 #: g10/g10.c:358
981 msgid ""
982 "@Commands:\n"
983 " "
984 msgstr ""
985 "@Ordres:\n"
986 " "
987
988 #: g10/g10.c:360
989 msgid "|[file]|make a signature"
990 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
991
992 #: g10/g10.c:361
993 msgid "|[file]|make a clear text signature"
994 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
995
996 #: g10/g10.c:362
997 msgid "make a detached signature"
998 msgstr "crea una signatura separada"
999
1000 #: g10/g10.c:363
1001 msgid "encrypt data"
1002 msgstr "xifra dades"
1003
1004 #: g10/g10.c:365
1005 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1006 msgstr "xifra nom�s amb xifratge sim�tric"
1007
1008 #: g10/g10.c:367
1009 msgid "decrypt data (default)"
1010 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1011
1012 #: g10/g10.c:369
1013 msgid "verify a signature"
1014 msgstr "verifica una signatura"
1015
1016 #: g10/g10.c:371
1017 msgid "list keys"
1018 msgstr "llista claus"
1019
1020 #: g10/g10.c:373
1021 msgid "list keys and signatures"
1022 msgstr "llista claus i signatures"
1023
1024 # �de les claus� o �de la clau�?  ivb
1025 #: g10/g10.c:374
1026 #, fuzzy
1027 msgid "list and check key signatures"
1028 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1029
1030 # �dactilars� o �digitals�?  ivb
1031 #: g10/g10.c:375
1032 msgid "list keys and fingerprints"
1033 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1034
1035 #: g10/g10.c:376
1036 msgid "list secret keys"
1037 msgstr "llista claus secretes"
1038
1039 #: g10/g10.c:377
1040 msgid "generate a new key pair"
1041 msgstr "genera un nou parell de claus"
1042
1043 #: g10/g10.c:378
1044 msgid "remove keys from the public keyring"
1045 msgstr "elimina claus de l'anell p�blic"
1046
1047 #: g10/g10.c:380
1048 msgid "remove keys from the secret keyring"
1049 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1050
1051 #: g10/g10.c:381
1052 msgid "sign a key"
1053 msgstr "signa una clau"
1054
1055 #: g10/g10.c:382
1056 msgid "sign a key locally"
1057 msgstr "signa una clau localment"
1058
1059 #: g10/g10.c:383
1060 msgid "sign or edit a key"
1061 msgstr "signa o edita una clau"
1062
1063 #: g10/g10.c:384
1064 msgid "generate a revocation certificate"
1065 msgstr "genera un certificat de revocaci�"
1066
1067 #: g10/g10.c:386
1068 msgid "export keys"
1069 msgstr "exporta claus"
1070
1071 #: g10/g10.c:387
1072 msgid "export keys to a key server"
1073 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1074
1075 #: g10/g10.c:388
1076 msgid "import keys from a key server"
1077 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1078
1079 #: g10/g10.c:390
1080 msgid "search for keys on a key server"
1081 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1082
1083 #: g10/g10.c:392
1084 msgid "update all keys from a keyserver"
1085 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1086
1087 #: g10/g10.c:395
1088 msgid "import/merge keys"
1089 msgstr "importa/fon claus"
1090
1091 #: g10/g10.c:398
1092 msgid "print the card status"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: g10/g10.c:399
1096 msgid "change data on a card"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: g10/g10.c:400
1100 msgid "change a card's PIN"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: g10/g10.c:408
1104 msgid "update the trust database"
1105 msgstr "actualitza la base de dades de confian�a"
1106
1107 #: g10/g10.c:415
1108 msgid "|algo [files]|print message digests"
1109 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1110
1111 #: g10/g10.c:419 g10/gpgv.c:65
1112 msgid ""
1113 "@\n"
1114 "Options:\n"
1115 " "
1116 msgstr ""
1117 "@\n"
1118 "Opcions:\n"
1119 " "
1120
1121 #: g10/g10.c:421
1122 msgid "create ascii armored output"
1123 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1124
1125 #: g10/g10.c:423
1126 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1127 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1128
1129 #: g10/g10.c:434
1130 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1131 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1132
1133 #: g10/g10.c:435
1134 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1135 msgstr "|N|nivell de compressi� N (0 no comprimeix)"
1136
1137 #: g10/g10.c:440
1138 msgid "use canonical text mode"
1139 msgstr "usa el mode de text can�nic"
1140
1141 #: g10/g10.c:450
1142 msgid "use as output file"
1143 msgstr "fitxer d'eixida"
1144
1145 # Un dels dos �s en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1146 #: g10/g10.c:452 g10/gpgv.c:67
1147 msgid "verbose"
1148 msgstr "detall"
1149
1150 #: g10/g10.c:463
1151 msgid "do not make any changes"
1152 msgstr "no fa cap canvi"
1153
1154 #: g10/g10.c:464
1155 msgid "prompt before overwriting"
1156 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1157
1158 #: g10/g10.c:505
1159 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: g10/g10.c:506
1163 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: g10/g10.c:532
1167 msgid ""
1168 "@\n"
1169 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1170 msgstr ""
1171 "@\n"
1172 "(En la p�gina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1173
1174 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. s�n noms usats pel Zimmerman
1175 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1176 # En efecte. Idem per a Mallory m�s endavant. Els deixe com a l'original. jm
1177 #: g10/g10.c:535
1178 msgid ""
1179 "@\n"
1180 "Examples:\n"
1181 "\n"
1182 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1183 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1184 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1185 " --list-keys [names]        show keys\n"
1186 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1187 msgstr ""
1188 "@\n"
1189 "Exemples:\n"
1190 "\n"
1191 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1192 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1193 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1194 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1195 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1196
1197 #: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
1198 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1199 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:733
1202 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1203 msgstr "Forma d'�s: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1204
1205 #: g10/g10.c:736
1206 msgid ""
1207 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1208 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1209 "default operation depends on the input data\n"
1210 msgstr ""
1211 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1212 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1213 "l'operaci� predeterminada dep�n de les dades introdu�des\n"
1214
1215 # Suportats? ivb
1216 # A Softcatal� diuen molt �implementat?. jm
1217 # Precissament acabem de parlar d'�implementat a la llista del GNOME
1218 # i s'ha dit que �s erroni, igual que �suportat� :) Les alternatives
1219 # encara no m'agraden massa... jm
1220 #: g10/g10.c:747
1221 msgid ""
1222 "\n"
1223 "Supported algorithms:\n"
1224 msgstr ""
1225 "\n"
1226 "Algoritmes suportats:\n"
1227
1228 #: g10/g10.c:750
1229 msgid "Pubkey: "
1230 msgstr "Clau p�blica: "
1231
1232 #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1965
1233 msgid "Cipher: "
1234 msgstr "Xifratge: "
1235
1236 #: g10/g10.c:762
1237 msgid "Hash: "
1238 msgstr "Dispersi�: "
1239
1240 #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:2011
1241 msgid "Compression: "
1242 msgstr "Compressi�: "
1243
1244 #: g10/g10.c:851
1245 msgid "usage: gpg [options] "
1246 msgstr "forma d'�s: gpg [opcions] "
1247
1248 #: g10/g10.c:999
1249 msgid "conflicting commands\n"
1250 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1251
1252 #: g10/g10.c:1017
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1255 msgstr "no s'ha trobat cap signe = en la definici� de grup �%s�\n"
1256
1257 # Indi. ivb
1258 #: g10/g10.c:1214
1259 #, fuzzy, c-format
1260 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1261 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1262
1263 # Indi. ivb
1264 #: g10/g10.c:1217
1265 #, fuzzy, c-format
1266 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1267 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1268
1269 # Indi. ivb
1270 #: g10/g10.c:1220
1271 #, fuzzy, c-format
1272 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1273 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:1226
1276 #, fuzzy, c-format
1277 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1278 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1279
1280 #: g10/g10.c:1229
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1283 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1284
1285 #: g10/g10.c:1232
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1288 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1289
1290 #: g10/g10.c:1238
1291 #, fuzzy, c-format
1292 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1293 msgstr ""
1294 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1295
1296 #: g10/g10.c:1241
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid ""
1299 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1300 msgstr ""
1301 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:1244
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1306 msgstr ""
1307 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1308
1309 #: g10/g10.c:1250
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1312 msgstr ""
1313 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1314
1315 #: g10/g10.c:1253
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid ""
1318 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1319 msgstr ""
1320 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:1256
1323 #, fuzzy, c-format
1324 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1325 msgstr ""
1326 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1327
1328 #: g10/g10.c:1397
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1331 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
1332
1333 #: g10/g10.c:1798
1334 #, c-format
1335 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1336 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic �%s�\n"
1337
1338 #: g10/g10.c:1840
1339 #, c-format
1340 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1341 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades �%s�\n"
1342
1343 #: g10/g10.c:1844
1344 #, c-format
1345 msgid "option file `%s': %s\n"
1346 msgstr "fitxer d'opcions �%s�: %s\n"
1347
1348 #: g10/g10.c:1851
1349 #, c-format
1350 msgid "reading options from `%s'\n"
1351 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
1352
1353 #: g10/g10.c:2065 g10/g10.c:2583 g10/g10.c:2594
1354 #, c-format
1355 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1356 msgstr "NOTA: %s no �s per a �s normal!\n"
1357
1358 #: g10/g10.c:2078
1359 #, fuzzy, c-format
1360 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1361 msgstr ""
1362 "la extensi� de xifrat �%s� no s'ha carregat per tindre permissos "
1363 "insegurs\n"
1364
1365 #: g10/g10.c:2292
1366 #, fuzzy, c-format
1367 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1368 msgstr "%s no �s un joc de car�cters v�lid\n"
1369
1370 #: g10/g10.c:2311 g10/keyedit.c:3498
1371 #, fuzzy
1372 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1373 msgstr ""
1374 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2317
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1379 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1380
1381 #: g10/g10.c:2320
1382 #, fuzzy
1383 msgid "invalid keyserver options\n"
1384 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2327
1387 #, c-format
1388 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1389 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1390
1391 #: g10/g10.c:2330
1392 msgid "invalid import options\n"
1393 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2337
1396 #, c-format
1397 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1398 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2340
1401 msgid "invalid export options\n"
1402 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2347
1405 #, fuzzy, c-format
1406 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1407 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2350
1410 #, fuzzy
1411 msgid "invalid list options\n"
1412 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2372
1415 #, fuzzy, c-format
1416 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1417 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2375
1420 #, fuzzy
1421 msgid "invalid verify options\n"
1422 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2382
1425 #, c-format
1426 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1427 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2572
1430 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1431 msgstr "AV�S: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1432
1433 # FIXME: prefer�ncia? jm
1434 # Ho discut�rem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1435 #: g10/g10.c:2576
1436 #, c-format
1437 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1438 msgstr "AV�S: %s t� prefer�ncia sobre %s\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2585
1441 #, c-format
1442 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1443 msgstr "%s no �s perm�s amb %s!\n"
1444
1445 #: g10/g10.c:2588
1446 #, c-format
1447 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1448 msgstr "%s no t� sentit amb %s!\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2602
1451 #, c-format
1452 msgid "will not run with insecure memory due to %s"
1453 msgstr ""
1454
1455 # clares -> en clar?  ivb
1456 #: g10/g10.c:2616
1457 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1458 msgstr "nom�s podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1459
1460 #: g10/g10.c:2622
1461 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1462 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2628
1465 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1466 msgstr ""
1467 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1468 "habilitat.\n"
1469
1470 #: g10/g10.c:2641
1471 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1472 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1473
1474 #: g10/g10.c:2711 g10/g10.c:2735
1475 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1476 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1477
1478 #: g10/g10.c:2717 g10/g10.c:2741
1479 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1480 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no �s v�lid\n"
1481
1482 #: g10/g10.c:2723
1483 #, fuzzy
1484 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1485 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1486
1487 #: g10/g10.c:2729
1488 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1489 msgstr "l'algorisme de resum de certificaci� seleccionat no �s v�lid\n"
1490
1491 #: g10/g10.c:2744
1492 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1493 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1494
1495 #: g10/g10.c:2746
1496 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1497 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1498
1499 #: g10/g10.c:2748
1500 #, fuzzy
1501 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1502 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1503
1504 #: g10/g10.c:2750
1505 #, fuzzy
1506 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1507 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1508
1509 #: g10/g10.c:2752
1510 #, fuzzy
1511 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1512 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1513
1514 #: g10/g10.c:2755
1515 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1516 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no �s gens recomanable\n"
1517
1518 #: g10/g10.c:2759
1519 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1520 msgstr "el mode S2K �s inv�lid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1521
1522 #: g10/g10.c:2766
1523 msgid "invalid default preferences\n"
1524 msgstr "les prefer�ncies per defecte s�n inv�lides\n"
1525
1526 #: g10/g10.c:2775
1527 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1528 msgstr "les prefer�ncies personals de xifrat s�n inv�lides\n"
1529
1530 #: g10/g10.c:2779
1531 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1532 msgstr "les prefer�ncies personals de digest s�n inv�lides\n"
1533
1534 #: g10/g10.c:2783
1535 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1536 msgstr "les prefer�ncies personals de compressi� s�n inv�lides\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:2816
1539 #, c-format
1540 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1541 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1542
1543 #: g10/g10.c:2863
1544 #, fuzzy, c-format
1545 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1546 msgstr ""
1547 "no podeu usar l'algorisme de xifratge �%s� mentre esteu en mode %s\n"
1548
1549 #: g10/g10.c:2868
1550 #, fuzzy, c-format
1551 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1552 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1553
1554 #: g10/g10.c:2873
1555 #, fuzzy, c-format
1556 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1557 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressi� %s mentre esteu en mode %s\n"
1558
1559 #: g10/g10.c:2969
1560 #, c-format
1561 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1562 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
1563
1564 #: g10/g10.c:2980
1565 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1566 msgstr ""
1567 "AV�S: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau p�blica\n"
1568
1569 #: g10/g10.c:2991
1570 msgid "--store [filename]"
1571 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1572
1573 #: g10/g10.c:2998
1574 msgid "--symmetric [filename]"
1575 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1576
1577 #: g10/g10.c:3000
1578 #, fuzzy, c-format
1579 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1580 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1581
1582 #: g10/g10.c:3010
1583 msgid "--encrypt [filename]"
1584 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1585
1586 #: g10/g10.c:3023
1587 #, fuzzy
1588 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1589 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1590
1591 #: g10/g10.c:3025
1592 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: g10/g10.c:3028
1596 #, fuzzy, c-format
1597 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1598 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1599
1600 #: g10/g10.c:3046
1601 msgid "--sign [filename]"
1602 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1603
1604 #: g10/g10.c:3059
1605 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1606 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1607
1608 #: g10/g10.c:3074
1609 #, fuzzy
1610 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1611 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1612
1613 #: g10/g10.c:3076
1614 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1615 msgstr ""
1616
1617 #: g10/g10.c:3079
1618 #, fuzzy, c-format
1619 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1620 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1621
1622 #: g10/g10.c:3099
1623 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1624 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1625
1626 #: g10/g10.c:3108
1627 msgid "--clearsign [filename]"
1628 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1629
1630 #: g10/g10.c:3133
1631 msgid "--decrypt [filename]"
1632 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1633
1634 #: g10/g10.c:3141
1635 msgid "--sign-key user-id"
1636 msgstr "--sign-key user-id"
1637
1638 #: g10/g10.c:3145
1639 msgid "--lsign-key user-id"
1640 msgstr "--lsign-key user-id"
1641
1642 #: g10/g10.c:3166
1643 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1644 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1645
1646 #: g10/g10.c:3237
1647 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1648 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1649
1650 #: g10/g10.c:3274
1651 #, c-format
1652 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1653 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1654
1655 #: g10/g10.c:3276
1656 #, c-format
1657 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1658 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1659
1660 #: g10/g10.c:3278
1661 #, c-format
1662 msgid "key export failed: %s\n"
1663 msgstr "l'exportaci� de la clau ha fallat: %s\n"
1664
1665 #: g10/g10.c:3289
1666 #, c-format
1667 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1668 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1669
1670 #: g10/g10.c:3299
1671 #, c-format
1672 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1673 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1674
1675 #: g10/g10.c:3340
1676 #, c-format
1677 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1678 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1679
1680 #: g10/g10.c:3348
1681 #, c-format
1682 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1683 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1684
1685 #: g10/g10.c:3435
1686 #, c-format
1687 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1688 msgstr "l'algoritme de dispersi� �s inv�lid �%s�\n"
1689
1690 #: g10/g10.c:3558
1691 msgid "[filename]"
1692 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1693
1694 #: g10/g10.c:3562
1695 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1696 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1697
1698 #: g10/g10.c:3852
1699 msgid ""
1700 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1701 "an '='\n"
1702 msgstr ""
1703 "un nom de notaci� nom�s pot tenir car�cters imprimibles o espais i "
1704 "acabar amb el signe �=�\n"
1705
1706 #: g10/g10.c:3860
1707 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1708 msgstr "un nom de notaci� d'usuari no pot contenir el car�cter �@�\n"
1709
1710 #: g10/g10.c:3870
1711 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1712 msgstr "un valor de notaci� no pot utilitzar cap car�cter de control\n"
1713
1714 #: g10/g10.c:3904
1715 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1716 msgstr "la URL de pol�tica de certificaci� donada no �s v�lida\n"
1717
1718 #: g10/g10.c:3906
1719 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1720 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1721
1722 #: g10/g10.c:3939
1723 #, fuzzy
1724 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1725 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1726
1727 #: g10/getkey.c:150
1728 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1729 msgstr ""
1730 "hi ha massa entrades en la mem�ria cau de claus p�bliques - desactivada\n"
1731
1732 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
1733 #, fuzzy
1734 msgid "[User ID not found]"
1735 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1736
1737 #: g10/getkey.c:1639
1738 #, fuzzy, c-format
1739 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1740 msgstr ""
1741 "La clau inv�lida %08lX s'ha fet v�lida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1742
1743 #: g10/getkey.c:2189
1744 #, fuzzy, c-format
1745 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1746 msgstr ""
1747 "no hi ha una clau secreta per a la subclau p�blica %08lX - es descarta\n"
1748
1749 #: g10/getkey.c:2420
1750 #, fuzzy, c-format
1751 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1752 msgstr "s'usar� la clau secund�ria %08lX en lloc de la prim�ria %08lX\n"
1753
1754 #: g10/getkey.c:2467
1755 #, fuzzy, c-format
1756 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1757 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau p�blica - es descarta\n"
1758
1759 #: g10/gpgv.c:68
1760 msgid "be somewhat more quiet"
1761 msgstr "una mica m�s silenci�s"
1762
1763 #: g10/gpgv.c:69
1764 msgid "take the keys from this keyring"
1765 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1766
1767 #: g10/gpgv.c:71
1768 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1769 msgstr "fes els conflictes de marques de temps nom�s un av�s"
1770
1771 #: g10/gpgv.c:72
1772 msgid "|FD|write status info to this FD"
1773 msgstr "|FD|escriu informaci� d'estat en aquest FD"
1774
1775 #: g10/gpgv.c:96
1776 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1777 msgstr "Forma d'�s: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1778
1779 # Werner FIXME: should it use �Usage�?
1780 #: g10/gpgv.c:99
1781 msgid ""
1782 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1783 "Check signatures against known trusted keys\n"
1784 msgstr ""
1785 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1786 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confian�a\n"
1787
1788 #: g10/helptext.c:48
1789 msgid ""
1790 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1791 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1792 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1793 msgstr ""
1794 "L'assignaci� d'un valor ac� �s cosa vostra; aquest valor mai "
1795 "s'exportar�\n"
1796 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confian�a; no "
1797 "t�\n"
1798 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada impl�citament)."
1799
1800 #: g10/helptext.c:54
1801 msgid ""
1802 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1803 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1804 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1805 "ultimately trusted\n"
1806 msgstr ""
1807 "Per a construir la xarxa de confian�a, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1808 "tenen confian�a absoluta - aquestes s�n normalment les claus per a les "
1809 "que\n"
1810 "teniu acc�s a la clau secreta.  Contesteu �s�� per a donar a aquesta "
1811 "clau\n"
1812 "confian�a absoluta\n"
1813
1814 # "clau no confiable"? jm
1815 # No fiable, no de confian�a, no de fiar...  ivb
1816 #: g10/helptext.c:61
1817 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1818 msgstr ""
1819 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confian�a de totes maneres, dieu "
1820 "�s��."
1821
1822 #: g10/helptext.c:65
1823 msgid ""
1824 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1825 msgstr ""
1826 "Introdu�u l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1827
1828 #: g10/helptext.c:69
1829 msgid ""
1830 "Select the algorithm to use.\n"
1831 "\n"
1832 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1833 "for signatures.\n"
1834 "\n"
1835 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1836 "\n"
1837 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1838 "\n"
1839 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1840 msgstr ""
1841
1842 #: g10/helptext.c:83
1843 msgid ""
1844 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1845 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1846 "Please consult your security expert first."
1847 msgstr ""
1848 "En general no �s bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1849 "xifrar. Aquest algoritme nom�s s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1850 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1851
1852 #: g10/helptext.c:90
1853 msgid "Enter the size of the key"
1854 msgstr "Introdu�u la grand�ria de la clau"
1855
1856 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1857 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1858 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1859 msgstr "Contesteu �s�� o �no�"
1860
1861 #: g10/helptext.c:104
1862 msgid ""
1863 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1864 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1865 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1866 "the given value as an interval."
1867 msgstr ""
1868 "Introdu�u el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1869 "�s possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) per� no rebreu\n"
1870 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractar� d'interpretar\n"
1871 "el valor donat com un interval."
1872
1873 #: g10/helptext.c:116
1874 msgid "Enter the name of the key holder"
1875 msgstr "Introdu�u el nom del propietari de la clau"
1876
1877 #: g10/helptext.c:121
1878 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1879 msgstr "introdu�u una adre�a de correu (opcional per� molt recomanable)"
1880
1881 #: g10/helptext.c:125
1882 msgid "Please enter an optional comment"
1883 msgstr "Introdu�u un comentari opcional"
1884
1885 #: g10/helptext.c:130
1886 msgid ""
1887 "N  to change the name.\n"
1888 "C  to change the comment.\n"
1889 "E  to change the email address.\n"
1890 "O  to continue with key generation.\n"
1891 "Q  to to quit the key generation."
1892 msgstr ""
1893 "N  canvia el nom.\n"
1894 "C  canvia el comentari.\n"
1895 "E  canvia l'adre�a de correu electr�nic.\n"
1896 "O  continua la generaci� de les claus.\n"
1897 "Q  ix."
1898
1899 #: g10/helptext.c:139
1900 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1901 msgstr ""
1902 "Contesteu �s�� (o nom�s �s�) si �s correcte generar la subclau."
1903
1904 #: g10/helptext.c:147
1905 msgid ""
1906 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1907 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1908 "know how carefully you verified this.\n"
1909 "\n"
1910 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1911 "the\n"
1912 "    key.\n"
1913 "\n"
1914 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1915 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1916 "for\n"
1917 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1918 "user.\n"
1919 "\n"
1920 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1921 "could\n"
1922 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1923 "the\n"
1924 "    key against a photo ID.\n"
1925 "\n"
1926 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1927 "could\n"
1928 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1929 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1930 "a\n"
1931 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1932 "the\n"
1933 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1934 "exchange\n"
1935 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1936 "\n"
1937 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1938 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1939 "\"\n"
1940 "mean to you when you sign other keys.\n"
1941 "\n"
1942 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1943 msgstr ""
1944 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer haur?eu de verificar que la "
1945 "clau\n"
1946 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  �s �til per a altres "
1947 "saber\n"
1948 "amb quanta cura heu verificat a��.\n"
1949 "\n"
1950 "�0� significa que no feu cap declaraci� de amb quanta cura heu "
1951 "verificat\n"
1952 "    la clau.\n"
1953 "\n"
1954 "�1� significa que creieu que la clau �s de la persona que diu que �s "
1955 "la\n"
1956 "    propiet�ria, per� no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
1957 "manera.\n"
1958 "    A�� �s �til per a la verificaci� d'un �rol�, quan signeu "
1959 "la clau d'un\n"
1960 "    usuari amb pseud�nim.\n"
1961 "\n"
1962 "�2� significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
1963 "a��\n"
1964 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
1965 "verificat\n"
1966 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
1967 "\n"
1968 "�3� significa que heu fet una verificaci� exhaustiva de la clau. Per "
1969 "exemple,\n"
1970 "    a�� pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
1971 "propietari\n"
1972 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjan�ant un document "
1973 "dif�cil\n"
1974 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
1975 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
1976 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adre�a de correu en la "
1977 "clau\n"
1978 "    pertany al propietari de la clau.\n"
1979 "\n"
1980 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
1981 "s�n\n"
1982 "*nom�s* exemples. Al final, �s cosa vostra decidir qu� significa "
1983 "�alguna� i\n"
1984 "�exhaustiva� per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
1985 "\n"
1986 "Si no sabeu quina �s la resposta correcta, contesteu �0�."
1987
1988 #: g10/helptext.c:185
1989 #, fuzzy
1990 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1991 msgstr "Contesteu �s�� si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
1992
1993 #: g10/helptext.c:189
1994 msgid ""
1995 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1996 "All certificates are then also lost!"
1997 msgstr ""
1998 "Contesteu �s�� si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
1999 "Tots els certificats tamb� es perdran!"
2000
2001 #: g10/helptext.c:194
2002 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2003 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte eliminar la subclau"
2004
2005 #: g10/helptext.c:199
2006 msgid ""
2007 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2008 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2009 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2010 msgstr ""
2011 "Aquesta �s una signatura v�lida en la clau; normalment no voldreu\n"
2012 "eliminar aquesta signatura perqu� pot ser important per a establir\n"
2013 "una connexi� de confian�a a la clau o a un altra clau certificada\n"
2014 "per aquesta clau."
2015
2016 #: g10/helptext.c:204
2017 msgid ""
2018 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2019 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2020 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2021 "a trust connection through another already certified key."
2022 msgstr ""
2023 "Aquesta signatura no es pot comprovar perqu� no teniu la clau\n"
2024 "corresponent. Haur�eu de posposar la seua eliminaci� fins que\n"
2025 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2026 "podria establir una connexi� de confian�a a trav�s d'una altra clau "
2027 "ja\n"
2028 "certificada."
2029
2030 #: g10/helptext.c:210
2031 msgid ""
2032 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2033 "your keyring."
2034 msgstr ""
2035 "La signatura no �s v�lida. T� sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2036 "de claus."
2037
2038 #: g10/helptext.c:214
2039 msgid ""
2040 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2041 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2042 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2043 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2044 "a second one is available."
2045 msgstr ""
2046 "Aquesta �s una signatura que enlla�a l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2047 "Normalment no �s una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2048 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, aix�\n"
2049 "que feu a�� nom�s si l'autosignatura no �s v�lida per alguna ra� "
2050 "i\n"
2051 "hi ha una segona disponible."
2052
2053 #: g10/helptext.c:222
2054 msgid ""
2055 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2056 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2057 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2058 msgstr ""
2059 "Canvia les prefer�ncies de tots els ID d'usuari (o nom�s els dels "
2060 "seleccionats)\n"
2061 "a la llista actual de prefer�ncies. Les marques de temps de totes les\n"
2062 "autosignatures afectades s'avan�aran un segon.\n"
2063
2064 #: g10/helptext.c:229
2065 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2066 msgstr "Introdu�u la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2067
2068 #: g10/helptext.c:235
2069 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2070 msgstr "Per favor, repetiu l'�ltima contrasenya per confirmar-la."
2071
2072 #: g10/helptext.c:239
2073 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2074 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2075
2076 #: g10/helptext.c:244
2077 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2078 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte sobreescriure el fitxer"
2079
2080 #: g10/helptext.c:249
2081 msgid ""
2082 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2083 "file (which is shown in brackets) will be used."
2084 msgstr ""
2085 "Introdu�u un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usar� el fitxer\n"
2086 "predeterminat (apareix entre claud�tors)."
2087
2088 #: g10/helptext.c:255
2089 msgid ""
2090 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2091 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2092 "  \"Key has been compromised\"\n"
2093 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2094 "      got access to your secret key.\n"
2095 "  \"Key is superseded\"\n"
2096 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2097 "  \"Key is no longer used\"\n"
2098 "      Use this if you have retired this key.\n"
2099 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2100 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2101 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2102 msgstr ""
2103 "Haur�eu d'especificar una ra� per a la certificaci�. Depenent del\n"
2104 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2105 "  �La clau ha estat compromesa�\n"
2106 "      Utilitzeu a�� si teniu alguna ra� per creure que persones no\n"
2107 "      autoritzades han tingut acc�s a la vostra clau secreta.\n"
2108 "  �La clau ha estat reempla�ada�\n"
2109 "      Utilitzeu a�� si heu reempla�at aquesta clau amb una m�s "
2110 "nova.\n"
2111 "  �La clau ja no est� en �s�\n"
2112 "      Utilitzeu a�� si heu retirat aquesta clau.\n"
2113 "  �L'ID de l'usuari ja no �s v�lid�\n"
2114 "      Utilitzeu a�� per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2115 "      d'utilitzar m�s; a�� s'utilitza normalment per a marcar una "
2116 "adre�a\n"
2117 "      de correu com a inv�lida.\n"
2118
2119 #: g10/helptext.c:271
2120 msgid ""
2121 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2122 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2123 "An empty line ends the text.\n"
2124 msgstr ""
2125 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per qu� expediu aquest\n"
2126 "certificat de revocaci�. Per favor, sigueu concisos.\n"
2127 "Una l�nia buida indica el final del text.\n"
2128
2129 #: g10/helptext.c:286
2130 msgid "No help available"
2131 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2132
2133 #: g10/helptext.c:294
2134 #, c-format
2135 msgid "No help available for `%s'"
2136 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2137
2138 #: g10/import.c:249
2139 #, c-format
2140 msgid "skipping block of type %d\n"
2141 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2142
2143 #: g10/import.c:258
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "%lu keys processed so far\n"
2146 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2147
2148 #: g10/import.c:275
2149 #, c-format
2150 msgid "Total number processed: %lu\n"
2151 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2152
2153 #: g10/import.c:277
2154 #, c-format
2155 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2156 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2157
2158 #: g10/import.c:280
2159 #, c-format
2160 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2161 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2162
2163 #: g10/import.c:282
2164 #, c-format
2165 msgid "              imported: %lu"
2166 msgstr "              importades: %lu"
2167
2168 #: g10/import.c:288
2169 #, c-format
2170 msgid "             unchanged: %lu\n"
2171 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2172
2173 #: g10/import.c:290
2174 #, c-format
2175 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2176 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2177
2178 #: g10/import.c:292
2179 #, c-format
2180 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2181 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2182
2183 #: g10/import.c:294
2184 #, c-format
2185 msgid "        new signatures: %lu\n"
2186 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2187
2188 #: g10/import.c:296
2189 #, c-format
2190 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2191 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2192
2193 #: g10/import.c:298
2194 #, c-format
2195 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2196 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2197
2198 #: g10/import.c:300
2199 #, c-format
2200 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2201 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2202
2203 #: g10/import.c:302
2204 #, c-format
2205 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2206 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2207
2208 #: g10/import.c:304
2209 #, c-format
2210 msgid "          not imported: %lu\n"
2211 msgstr "              importades: %lu\n"
2212
2213 #: g10/import.c:545
2214 #, c-format
2215 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: g10/import.c:547
2219 #, fuzzy
2220 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2221 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
2222
2223 #: g10/import.c:584
2224 #, c-format
2225 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/import.c:596
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2231 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2232
2233 #: g10/import.c:608
2234 #, c-format
2235 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2236 msgstr ""
2237
2238 #: g10/import.c:621
2239 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: g10/import.c:623
2243 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: g10/import.c:647
2247 #, c-format
2248 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "key %s: no user ID\n"
2254 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2255
2256 #: g10/import.c:715
2257 #, fuzzy, c-format
2258 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2259 msgstr "clau %08lX: corrupci� de la subclau HKP reparada\n"
2260
2261 #: g10/import.c:730
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2264 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada �%s�\n"
2265
2266 #: g10/import.c:736
2267 #, fuzzy, c-format
2268 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2269 msgstr "clau %08lX: l'ID no �s v�lid\n"
2270
2271 #: g10/import.c:738
2272 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2273 msgstr "a�� pot ser causat per l'abs�ncia d'autosignatura\n"
2274
2275 #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2278 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau p�blica: %s\n"
2279
2280 #: g10/import.c:754
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2283 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2284
2285 #: g10/import.c:763
2286 #, c-format
2287 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2288 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2289
2290 #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2291 #, c-format
2292 msgid "writing to `%s'\n"
2293 msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
2294
2295 #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
2296 #, c-format
2297 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2298 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell �%s�: %s\n"
2299
2300 #: g10/import.c:793
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2303 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau p�blica �%s�\n"
2304
2305 #: g10/import.c:817
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2308 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra c�pia\n"
2309
2310 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2313 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2314
2315 #: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2318 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2319
2320 #: g10/import.c:874
2321 #, fuzzy, c-format
2322 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2323 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 ID d'usuari nou\n"
2324
2325 #: g10/import.c:877
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2328 msgstr "clau %08lX: �%s� %d ID d'usuari nous\n"
2329
2330 #: g10/import.c:880
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2333 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 signatura nova\n"
2334
2335 #: g10/import.c:883
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2338 msgstr "clau %08lX: �%s� %d signatures noves\n"
2339
2340 #: g10/import.c:886
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2343 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 subclau nova\n"
2344
2345 #: g10/import.c:889
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2348 msgstr "clau %08lX: �%s� %d subclaus noves\n"
2349
2350 #: g10/import.c:910
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2353 msgstr "clau %08lX: �%s� no ha estat modificada\n"
2354
2355 #: g10/import.c:1055
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2358 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no v�lid - es descarta\n"
2359
2360 #: g10/import.c:1066
2361 #, fuzzy
2362 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2363 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
2364
2365 #: g10/import.c:1083
2366 #, c-format
2367 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2368 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2369
2370 #: g10/import.c:1094
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "key %s: secret key imported\n"
2373 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2374
2375 #: g10/import.c:1123
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2378 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2379
2380 #: g10/import.c:1133
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2383 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2384
2385 #: g10/import.c:1163
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2388 msgstr ""
2389 "clau %08lX: falta la clau p�blica: no es pot aplicar el certificat\n"
2390 "de revocaci�\n"
2391
2392 # O �rebutjara�? ivb
2393 # Per tots els canvis d'anglicisme �ignorat� -> �es descarta�,
2394 # �es rebutja� est� b�. jm
2395 #: g10/import.c:1206
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2398 msgstr ""
2399 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s: es rebutja\n"
2400
2401 #: g10/import.c:1238
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2404 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocaci� �%s�\n"
2405
2406 #: g10/import.c:1303
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2409 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2410
2411 #: g10/import.c:1318
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2414 msgstr ""
2415 "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no es suporta sobre l'id d'usuari "
2416 "�%s�\n"
2417 "\n"
2418
2419 #: g10/import.c:1320
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2422 msgstr ""
2423 "clau %08lX: l'autosignatura no �s v�lida en l'id d'usuari �%s�\n"
2424
2425 #: g10/import.c:1338
2426 #, fuzzy, c-format
2427 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2428 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enlla� de la clau\n"
2429
2430 #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2433 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no �s suportat\n"
2434
2435 #: g10/import.c:1351
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2438 msgstr "clau %08lX: l'enlla� de subclau �s inv�lid\n"
2439
2440 #: g10/import.c:1366
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2443 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enlla� de subclau m�ltiple\n"
2444
2445 #: g10/import.c:1388
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2448 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocaci�\n"
2449
2450 #: g10/import.c:1401
2451 #, fuzzy, c-format
2452 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2453 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocaci� no v�lida\n"
2454
2455 #: g10/import.c:1416
2456 #, fuzzy, c-format
2457 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2458 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocaci� m�ltiples\n"
2459
2460 #: g10/import.c:1458
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2463 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2464
2465 #: g10/import.c:1479
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2468 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2469
2470 #: g10/import.c:1506
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2473 msgstr ""
2474 "clau %08lX: la signatura �s inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2475
2476 #: g10/import.c:1516
2477 #, fuzzy, c-format
2478 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2479 msgstr ""
2480 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s en el lloc equivocat - es "
2481 "descarta\n"
2482
2483 #: g10/import.c:1533
2484 #, fuzzy, c-format
2485 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2486 msgstr ""
2487 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s - es descarta\n"
2488
2489 #: g10/import.c:1547
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2492 msgstr ""
2493 "clau %08lX: la signatura de la subclau �s en el lloc equivocat - es "
2494 "descarta\n"
2495
2496 #: g10/import.c:1555
2497 #, fuzzy, c-format
2498 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2499 msgstr ""
2500 "clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2501
2502 #: g10/import.c:1655
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2505 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2506
2507 #: g10/import.c:1717
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2510 msgstr ""
2511 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocaci� "
2512 "%08lX\n"
2513
2514 #: g10/import.c:1731
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2517 msgstr ""
2518 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
2519 "est� present.\n"
2520
2521 #: g10/import.c:1790
2522 #, fuzzy, c-format
2523 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2524 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocaci� �%s�\n"
2525
2526 #: g10/import.c:1824
2527 #, fuzzy, c-format
2528 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2529 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2530
2531 #: g10/keydb.c:167
2532 #, c-format
2533 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2534 msgstr "error en crear l'anell �%s�: %s\n"
2535
2536 #: g10/keydb.c:174
2537 #, c-format
2538 msgid "keyring `%s' created\n"
2539 msgstr "s'ha creat l'anell �%s?\n"
2540
2541 #: g10/keydb.c:685
2542 #, c-format
2543 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2544 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:253
2547 msgid "[revocation]"
2548 msgstr "[revocaci�]"
2549
2550 #: g10/keyedit.c:254
2551 msgid "[self-signature]"
2552 msgstr "[autosignatura]"
2553
2554 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2555 msgid "1 bad signature\n"
2556 msgstr "1 signatura err�nia\n"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2559 #, c-format
2560 msgid "%d bad signatures\n"
2561 msgstr "%d signatures err�nies\n"
2562
2563 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2564 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2565 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2566
2567 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2568 #, c-format
2569 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2570 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2571
2572 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2573 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2574 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2575
2576 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2577 #, c-format
2578 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2579 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2580
2581 #: g10/keyedit.c:344
2582 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2583 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura v�lida\n"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:346
2586 #, c-format
2587 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2588 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura v�lida\n"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2591 #, fuzzy
2592 msgid ""
2593 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2594 "keys\n"
2595 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2596 "etc.)\n"
2597 msgstr ""
2598 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2599 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2600 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2601
2602 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2603 #, fuzzy, c-format
2604 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2605 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2606
2607 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2608 #, fuzzy, c-format
2609 msgid "  %d = I trust fully\n"
2610 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:426
2613 msgid ""
2614 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2615 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2616 "trust signatures on your behalf.\n"
2617 msgstr ""
2618
2619 #: g10/keyedit.c:442
2620 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2621 msgstr ""
2622
2623 #: g10/keyedit.c:584
2624 #, c-format
2625 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2626 msgstr "L'ID d'usuari �%s� est� revocat."
2627
2628 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2629 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1543
2630 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2631 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2632
2633 # O no s'ha pogut? ivb
2634 # FIXME: comprovar context. jm
2635 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2636 #: g10/keyedit.c:1549
2637 msgid "  Unable to sign.\n"
2638 msgstr "  No es pot signar.\n"
2639
2640 #: g10/keyedit.c:610
2641 #, c-format
2642 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2643 msgstr "L'ID d'usuari �%s� ha caducat."
2644
2645 #: g10/keyedit.c:636
2646 #, c-format
2647 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2648 msgstr "L'ID d'usuari �%s� no est� autosignat."
2649
2650 #: g10/keyedit.c:675
2651 #, c-format
2652 msgid ""
2653 "The self-signature on \"%s\"\n"
2654 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2655 msgstr ""
2656 "La vostra signatura en �%s�\n"
2657 "�s una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2658
2659 #: g10/keyedit.c:684
2660 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2661 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2662
2663 #: g10/keyedit.c:698
2664 #, c-format
2665 msgid ""
2666 "Your current signature on \"%s\"\n"
2667 "has expired.\n"
2668 msgstr ""
2669 "La vostra signatura actual en �%s�\n"
2670 "ha caducat.\n"
2671
2672 #: g10/keyedit.c:702
2673 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2674 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reempla�ar la caducada? (s/N) "
2675
2676 #: g10/keyedit.c:723
2677 #, c-format
2678 msgid ""
2679 "Your current signature on \"%s\"\n"
2680 "is a local signature.\n"
2681 msgstr ""
2682 "La vostra signatura en �%s�\n"
2683 "�s una signatura local.\n"
2684
2685 #: g10/keyedit.c:727
2686 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2687 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2688
2689 #: g10/keyedit.c:748
2690 #, fuzzy, c-format
2691 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2692 msgstr "�%s� ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2693
2694 #: g10/keyedit.c:751
2695 #, fuzzy, c-format
2696 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2697 msgstr "�%s� ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2698
2699 #: g10/keyedit.c:756
2700 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2701 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2702
2703 #: g10/keyedit.c:778
2704 #, fuzzy, c-format
2705 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2706 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2707
2708 #: g10/keyedit.c:793
2709 msgid "This key has expired!"
2710 msgstr "La clau ha caducat!"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:813
2713 #, c-format
2714 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2715 msgstr "Aquesta clau caducar� el %s.\n"
2716
2717 #: g10/keyedit.c:817
2718 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2719 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2720
2721 #: g10/keyedit.c:850
2722 msgid ""
2723 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2724 "mode.\n"
2725 msgstr ""
2726 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:852
2729 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2730 msgstr "A�� inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:877
2733 msgid ""
2734 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2735 "belongs\n"
2736 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2737 msgstr ""
2738 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2739 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu qu� \n"
2740 "contestar, entreu �0�.\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:882
2743 #, c-format
2744 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2745 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:884
2748 #, c-format
2749 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2750 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:886
2753 #, c-format
2754 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2755 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:888
2758 #, c-format
2759 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2760 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:894
2763 #, fuzzy
2764 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2765 msgstr ""
2766 "Seleccioneu una opci� (introdu�u �?� per obtindre m�s "
2767 "informaci�):"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:918
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid ""
2772 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2773 "key \"%s\" (%s)\n"
2774 msgstr ""
2775 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2776 "amb la vostra clau: \""
2777
2778 #: g10/keyedit.c:925
2779 #, fuzzy
2780 msgid "This will be a self-signature.\n"
2781 msgstr ""
2782 "\n"
2783 "A�� ser� una autosignatura.\n"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:931
2786 #, fuzzy
2787 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2788 msgstr ""
2789 "\n"
2790 "AV�S: la signatura no es marcar� com a inexportable.\n"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:939
2793 #, fuzzy
2794 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2795 msgstr ""
2796 "\n"
2797 "AV�S: la signatura no es marcar� com a irrevocable.\n"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:949
2800 #, fuzzy
2801 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2802 msgstr ""
2803 "\n"
2804 "La signatura es marcar� com a inexportable.\n"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:956
2807 #, fuzzy
2808 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2809 msgstr ""
2810 "\n"
2811 "La signatura es marcar� com a irrevocable.\n"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:963
2814 #, fuzzy
2815 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2816 msgstr ""
2817 "\n"
2818 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2819
2820 #: g10/keyedit.c:968
2821 #, fuzzy
2822 msgid "I have checked this key casually.\n"
2823 msgstr ""
2824 "\n"
2825 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:973
2828 #, fuzzy
2829 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2830 msgstr ""
2831 "\n"
2832 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:983
2835 #, fuzzy
2836 msgid "Really sign? (y/N) "
2837 msgstr "Signar realment? "
2838
2839 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3946 g10/keyedit.c:4037 g10/keyedit.c:4110
2840 #: g10/sign.c:369
2841 #, c-format
2842 msgid "signing failed: %s\n"
2843 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
2844
2845 #: g10/keyedit.c:1084
2846 msgid "This key is not protected.\n"
2847 msgstr "Aquesta clau no est� protegida.\n"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:1088
2850 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2851 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1092
2854 msgid "Key is protected.\n"
2855 msgstr "La clau est� protegida.\n"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:1112
2858 #, c-format
2859 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2860 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1118
2863 msgid ""
2864 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2865 "\n"
2866 msgstr ""
2867 "Introdu�u la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2868 "\n"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
2871 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2872 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1132
2875 msgid ""
2876 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2877 "\n"
2878 msgstr ""
2879 "No voleu contrasenya: a�� �s probablement una *mala* idea!\n"
2880 "\n"
2881
2882 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2883 #: g10/keyedit.c:1135
2884 #, fuzzy
2885 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2886 msgstr "Esteu segur de voler fer a��? "
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1201
2889 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2890 msgstr "s'est� posant la signatura al lloc correcte\n"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1287
2893 msgid "save and quit"
2894 msgstr "desa i ix"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1290
2897 msgid "show fingerprint"
2898 msgstr "mostra empremta"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1291
2901 msgid "list key and user IDs"
2902 msgstr "llista claus i ID"
2903
2904 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2905 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
2906 #: g10/keyedit.c:1293
2907 msgid "select user ID N"
2908 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1294
2911 msgid "select secondary key N"
2912 msgstr "tria la clau secund�ria N"
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1295
2915 msgid "list signatures"
2916 msgstr "llista les signatures"
2917
2918 #: g10/keyedit.c:1297
2919 msgid "sign the key"
2920 msgstr "signa la clau"
2921
2922 #: g10/keyedit.c:1301
2923 msgid "sign the key locally"
2924 msgstr "signa la clau localment"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:1303
2927 msgid "add a user ID"
2928 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
2929
2930 # Com estava escrit abans.  ivb
2931 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en min�scules, que en tot
2932 # el men� est� tot en min�scules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
2933 # i no hem unificat en catal�. Potser li ho dir� a Werner. jm.
2934 #: g10/keyedit.c:1304
2935 msgid "add a photo ID"
2936 msgstr "afegeix un photo ID"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1305
2939 msgid "delete user ID"
2940 msgstr "esborra un ID d'usuari"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1308
2943 msgid "add a secondary key"
2944 msgstr "afegeix una clau secund�ria"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1310
2947 msgid "add a key to a smartcard"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1311
2951 msgid "move a key to a smartcard"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1313
2955 msgid "delete a secondary key"
2956 msgstr "esborra una clau secund�ria"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1314
2959 msgid "add a revocation key"
2960 msgstr "afegeix una clau de revocaci�"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1315
2963 msgid "delete signatures"
2964 msgstr "esborra signatures"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1316
2967 msgid "change the expire date"
2968 msgstr "canvia la data de caducitat"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1317
2971 msgid "flag user ID as primary"
2972 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1318
2975 msgid "toggle between secret and public key listing"
2976 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i p�bliques"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1320
2979 msgid "list preferences (expert)"
2980 msgstr "llista les prefer�ncies (expert)"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1321
2983 msgid "list preferences (verbose)"
2984 msgstr "llista les prefer�ncies (detallat)"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1322
2987 msgid "set preference list"
2988 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1323
2991 msgid "updated preferences"
2992 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1324
2995 #, fuzzy
2996 msgid "set preferred keyserver URL"
2997 msgstr ""
2998 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1325
3001 msgid "change the passphrase"
3002 msgstr "canvia la contrasenya"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1326
3005 msgid "change the ownertrust"
3006 msgstr "canvia la confian�a"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:1327
3009 msgid "revoke signatures"
3010 msgstr "revoca signatures"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1328
3013 msgid "revoke a user ID"
3014 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1329
3017 msgid "revoke a secondary key"
3018 msgstr "revoca una clau secund�ria"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1330
3021 msgid "disable a key"
3022 msgstr "desactiva una clau"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1331
3025 msgid "enable a key"
3026 msgstr "activa una clau"
3027
3028 # Igual que dalt.  ivb
3029 # Idem :) jm
3030 #: g10/keyedit.c:1332
3031 msgid "show photo ID"
3032 msgstr "mostra el photo ID"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1386
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3037 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes �%s�: %s\n"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1404
3040 msgid "Secret key is available.\n"
3041 msgstr "La clau secreta est� disponible.\n"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1481
3044 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3045 msgstr "Cal la clau secreta per a fer a��.\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1489
3048 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3049 msgstr "Useu l'ordre �toggle� abans.\n"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1537
3052 msgid "Key is revoked."
3053 msgstr "La clau est� revocada."
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1557
3056 #, fuzzy
3057 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3058 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1560
3061 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3062 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1568
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3067 msgstr "la classe de signatura �s desconeguda"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1591
3070 #, c-format
3071 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3072 msgstr "Aquesta ordre no est� permesa mentre s'est� en mode %s.\n"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1613 g10/keyedit.c:1633 g10/keyedit.c:1736
3075 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3076 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1615
3079 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3080 msgstr "No podeu esborrar l'�ltim ID d'usuari!\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1617
3083 #, fuzzy
3084 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3085 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3086
3087 #: g10/keyedit.c:1618
3088 #, fuzzy
3089 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3090 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1668
3093 #, fuzzy
3094 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3095 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1680
3098 #, fuzzy
3099 msgid "You must select exactly one key.\n"
3100 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1700 g10/keyedit.c:1755
3103 msgid "You must select at least one key.\n"
3104 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1703
3107 #, fuzzy
3108 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3109 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1704
3112 #, fuzzy
3113 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3114 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1739
3117 #, fuzzy
3118 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3119 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1740
3122 #, fuzzy
3123 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3124 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1759
3127 #, fuzzy
3128 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3129 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1760
3132 #, fuzzy
3133 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3134 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1799
3137 msgid ""
3138 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1831
3142 #, fuzzy
3143 msgid "Set preference list to:\n"
3144 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1837
3147 #, fuzzy
3148 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3149 msgstr ""
3150 "Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1839
3153 #, fuzzy
3154 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3155 msgstr "Realment voleu actualitzar les prefer�ncies? "
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1889
3158 #, fuzzy
3159 msgid "Save changes? (y/N) "
3160 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1892
3163 #, fuzzy
3164 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3165 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1902
3168 #, c-format
3169 msgid "update failed: %s\n"
3170 msgstr "ha fallat l'actualitzaci�: %s\n"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1909
3173 #, c-format
3174 msgid "update secret failed: %s\n"
3175 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la clau secreta: %s\n"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1916
3178 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3179 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualitzaci�.\n"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1988
3182 msgid "Digest: "
3183 msgstr "Resum: "
3184
3185 #: g10/keyedit.c:2040
3186 msgid "Features: "
3187 msgstr "Funcionalitats: "
3188
3189 #: g10/keyedit.c:2051
3190 msgid "Keyserver no-modify"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: g10/keyedit.c:2066 g10/keylist.c:244
3194 msgid "Preferred keyserver: "
3195 msgstr ""
3196
3197 # Potser %s haja d'anar darrere de �clau�.  ivb
3198 # �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3199 #: g10/keyedit.c:2309
3200 #, fuzzy, c-format
3201 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3202 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3203
3204 #: g10/keyedit.c:2315
3205 #, fuzzy
3206 msgid "(sensitive)"
3207 msgstr " (sensible)"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:2331 g10/keyedit.c:2387 g10/keyedit.c:2499 g10/keyedit.c:2514
3210 #: g10/keyserver.c:366
3211 #, fuzzy, c-format
3212 msgid "created: %s"
3213 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:2334 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
3216 #, fuzzy, c-format
3217 msgid "revoked: %s"
3218 msgstr "[revocada]"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:2336 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
3221 #, fuzzy, c-format
3222 msgid "expired: %s"
3223 msgstr " [caduca: %s]"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:2338 g10/keyedit.c:2389 g10/keyedit.c:2501 g10/keyedit.c:2516
3226 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
3227 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3228 #, fuzzy, c-format
3229 msgid "expires: %s"
3230 msgstr " [caduca: %s]"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2340
3233 #, fuzzy, c-format
3234 msgid "usage: %s"
3235 msgstr " confian�a: %c/%c"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:2355
3238 #, fuzzy, c-format
3239 msgid "trust: %s"
3240 msgstr " confian�a: %c/%c"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:2359
3243 #, c-format
3244 msgid "validity: %s"
3245 msgstr ""
3246
3247 #: g10/keyedit.c:2366
3248 msgid "This key has been disabled"
3249 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:2394
3252 msgid "card-no: "
3253 msgstr ""
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2461
3256 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3257 msgstr "No hi ha prefer�ncies en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2469
3260 msgid ""
3261 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3262 "unless you restart the program.\n"
3263 msgstr ""
3264 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no �s "
3265 "necess�riament\n"
3266 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:2533 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
3269 #: g10/trustdb.c:1164
3270 #, fuzzy
3271 msgid "revoked"
3272 msgstr "[revocada]"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:2535 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
3275 #: g10/trustdb.c:531
3276 #, fuzzy
3277 msgid "expired"
3278 msgstr "expire"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:2600
3281 msgid ""
3282 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3283 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3284 msgstr ""
3285 "AV�S: no s'ha marcat cap ID d'usuari com prim�ria. Aquesta ordre pot\n"
3286 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la prim�ria "
3287 "assumida.\n"
3288
3289 # Photo ID com abans.  ivb
3290 #: g10/keyedit.c:2660
3291 msgid ""
3292 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3293 "versions\n"
3294 "         of PGP to reject this key.\n"
3295 msgstr ""
3296 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3297 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:2665 g10/keyedit.c:2943
3300 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3301 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3302
3303 #: g10/keyedit.c:2671
3304 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3305 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3306
3307 # Aquesta i les seg�ents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3308 # Hmm. S�... (s/N/x) jm
3309 #: g10/keyedit.c:2811
3310 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3311 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:2821
3314 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3315 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura inv�lida? (s/N/x)"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:2825
3318 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3319 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:2831
3322 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3323 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3324
3325 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3326 #: g10/keyedit.c:2845
3327 #, c-format
3328 msgid "Deleted %d signature.\n"
3329 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3330
3331 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3332 #: g10/keyedit.c:2846
3333 #, c-format
3334 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3335 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:2849
3338 msgid "Nothing deleted.\n"
3339 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:2938
3342 msgid ""
3343 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3344 "cause\n"
3345 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3346 msgstr ""
3347 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat "
3348 "pot\n"
3349 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2949
3352 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3353 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2969
3356 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3357 msgstr "Introdu�u l'ID d'usuari del revocador designat: "
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2992
3360 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3361 msgstr ""
3362 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:3007
3365 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3366 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:3029
3369 #, fuzzy
3370 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3371 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:3048
3374 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3375 msgstr ""
3376 "AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
3377 "designat!\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:3054
3380 #, fuzzy
3381 msgid ""
3382 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3383 msgstr ""
3384 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3385
3386 #: g10/keyedit.c:3115
3387 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3388 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:3121
3391 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3392 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secund�ria.\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:3125
3395 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3396 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau secund�ria.\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:3128
3399 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3400 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau prim�ria.\n"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:3174
3403 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3404 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:3190
3407 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3408 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:3270
3411 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3412 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:3309 g10/keyedit.c:3419 g10/keyedit.c:3538
3415 #, fuzzy, c-format
3416 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3417 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari �%s�\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:3480
3420 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3421 msgstr ""
3422
3423 #: g10/keyedit.c:3559
3424 #, fuzzy
3425 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3426 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3427
3428 #: g10/keyedit.c:3560
3429 #, fuzzy
3430 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3431 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3432
3433 #: g10/keyedit.c:3622
3434 #, c-format
3435 msgid "No user ID with index %d\n"
3436 msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:3668
3439 #, c-format
3440 msgid "No secondary key with index %d\n"
3441 msgstr "No hi ha cap clau secund�ria amb l'�ndex %d\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:3785
3444 #, fuzzy, c-format
3445 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3446 msgstr "ID d'usuari: �"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3788 g10/keyedit.c:3852 g10/keyedit.c:3895
3449 #, fuzzy, c-format
3450 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3451 msgstr "   signat per %08lX el %s%s%s\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:3790 g10/keyedit.c:3854 g10/keyedit.c:3897
3454 msgid " (non-exportable)"
3455 msgstr " (no-exportable)"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:3794
3458 #, c-format
3459 msgid "This signature expired on %s.\n"
3460 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:3798
3463 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3464 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3465
3466 # (s/N) ivb
3467 # S! jm
3468 #: g10/keyedit.c:3802
3469 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3470 msgstr ""
3471 "Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta signatura? (s/N) "
3472
3473 #: g10/keyedit.c:3829
3474 #, fuzzy, c-format
3475 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3476 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:3855
3479 #, fuzzy
3480 msgid " (non-revocable)"
3481 msgstr " (no-exportable)"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:3862
3484 #, fuzzy, c-format
3485 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3486 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:3884
3489 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3490 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3491
3492 # (s/N)?  ivb
3493 #: g10/keyedit.c:3904
3494 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3495 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocaci�? (s/N) "
3496
3497 #: g10/keyedit.c:3934
3498 msgid "no secret key\n"
3499 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:4004
3502 #, c-format
3503 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3504 msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:4021
3507 #, c-format
3508 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3509 msgstr ""
3510 "AV�S: una signatura d'ID d'usuari est� datada %d segons en el futur\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:4190
3513 #, fuzzy, c-format
3514 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3515 msgstr ""
3516 "S'est� mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3517
3518 #: g10/keygen.c:293
3519 #, fuzzy, c-format
3520 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3521 msgstr "la prefer�ncia %c%lu �s duplicada\n"
3522
3523 #: g10/keygen.c:300
3524 #, fuzzy
3525 msgid "too many cipher preferences\n"
3526 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3527
3528 #: g10/keygen.c:302
3529 #, fuzzy
3530 msgid "too many digest preferences\n"
3531 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3532
3533 #: g10/keygen.c:304
3534 #, fuzzy
3535 msgid "too many compression preferences\n"
3536 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3537
3538 #: g10/keygen.c:401
3539 #, fuzzy, c-format
3540 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3541 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
3542
3543 #: g10/keygen.c:827
3544 msgid "writing direct signature\n"
3545 msgstr "s'est� escrivint una signatura directa\n"
3546
3547 #: g10/keygen.c:866
3548 msgid "writing self signature\n"
3549 msgstr "s'est� escrivint l'autosignatura\n"
3550
3551 #: g10/keygen.c:912
3552 msgid "writing key binding signature\n"
3553 msgstr "s'est� escrivint la signatura de comprovaci� de la clau\n"
3554
3555 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
3556 #, c-format
3557 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3558 msgstr "la mida de la clau �s inv�lida; s'hi usaran %u bits\n"
3559
3560 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
3561 #, c-format
3562 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3563 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3564
3565 #: g10/keygen.c:1247
3566 #, fuzzy
3567 msgid "Sign"
3568 msgstr "sign"
3569
3570 #: g10/keygen.c:1250
3571 #, fuzzy
3572 msgid "Encrypt"
3573 msgstr "xifra dades"
3574
3575 #: g10/keygen.c:1253
3576 msgid "Authenticate"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: g10/keygen.c:1261
3580 msgid "SsEeAaQq"
3581 msgstr ""
3582
3583 #: g10/keygen.c:1276
3584 #, c-format
3585 msgid "Possible actions for a %s key: "
3586 msgstr ""
3587
3588 #: g10/keygen.c:1280
3589 msgid "Current allowed actions: "
3590 msgstr ""
3591
3592 #: g10/keygen.c:1285
3593 #, c-format
3594 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3595 msgstr ""
3596
3597 #: g10/keygen.c:1288
3598 #, fuzzy, c-format
3599 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3600 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3601
3602 #: g10/keygen.c:1291
3603 #, c-format
3604 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3605 msgstr ""
3606
3607 #: g10/keygen.c:1294
3608 #, c-format
3609 msgid "   (%c) Finished\n"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: g10/keygen.c:1348
3613 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3614 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3615
3616 #: g10/keygen.c:1350
3617 #, fuzzy, c-format
3618 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3619 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3620
3621 #: g10/keygen.c:1351
3622 #, c-format
3623 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3624 msgstr "   (%d) DSA (nom�s signar)\n"
3625
3626 #: g10/keygen.c:1353
3627 #, fuzzy, c-format
3628 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3629 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3630
3631 #: g10/keygen.c:1355
3632 #, fuzzy, c-format
3633 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3634 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3635
3636 #: g10/keygen.c:1356
3637 #, c-format
3638 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3639 msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
3640
3641 #: g10/keygen.c:1358
3642 #, c-format
3643 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3644 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3645
3646 #: g10/keygen.c:1360
3647 #, fuzzy, c-format
3648 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3649 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3650
3651 #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
3652 #, fuzzy, c-format
3653 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3654 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
3655
3656 #: g10/keygen.c:1439
3657 #, c-format
3658 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3659 msgstr ""
3660
3661 #: g10/keygen.c:1446
3662 #, fuzzy, c-format
3663 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3664 msgstr "Quina grand�ria voleu? (1024) "
3665
3666 #: g10/keygen.c:1460
3667 #, c-format
3668 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: g10/keygen.c:1466
3672 #, c-format
3673 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3674 msgstr "La grand�ria sol�licitada �s %u bits\n"
3675
3676 #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
3677 #, c-format
3678 msgid "rounded up to %u bits\n"
3679 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
3680
3681 #: g10/keygen.c:1528
3682 msgid ""
3683 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3684 "         0 = key does not expire\n"
3685 "      <n>  = key expires in n days\n"
3686 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3687 "      <n>m = key expires in n months\n"
3688 "      <n>y = key expires in n years\n"
3689 msgstr ""
3690 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3691 "         0 = la clau no caduca\n"
3692 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3693 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3694 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3695 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3696
3697 #: g10/keygen.c:1537
3698 msgid ""
3699 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3700 "         0 = signature does not expire\n"
3701 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3702 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3703 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3704 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3705 msgstr ""
3706 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3707 "         0 = la signatura no caduca\n"
3708 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3709 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3710 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3711 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3712
3713 #: g10/keygen.c:1559
3714 msgid "Key is valid for? (0) "
3715 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3716
3717 #: g10/keygen.c:1561
3718 msgid "Signature is valid for? (0) "
3719 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3720
3721 #: g10/keygen.c:1566
3722 msgid "invalid value\n"
3723 msgstr "el valor no �s v�lid\n"
3724
3725 #: g10/keygen.c:1571
3726 #, c-format
3727 msgid "%s does not expire at all\n"
3728 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3729
3730 #: g10/keygen.c:1578
3731 #, c-format
3732 msgid "%s expires at %s\n"
3733 msgstr "%s caduca el %s\n"
3734
3735 # Amb �it� es refereix a les dates?  ivb
3736 # Aix� vaig entendre jo. jm
3737 #: g10/keygen.c:1584
3738 msgid ""
3739 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3740 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3741 msgstr ""
3742 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3743 "Tanmateix, les tractar� b� fins l'any 2106.\n"
3744
3745 #: g10/keygen.c:1589
3746 #, fuzzy
3747 msgid "Is this correct? (y/N) "
3748 msgstr "�s correcte? (s/n)"
3749
3750 #: g10/keygen.c:1632
3751 #, fuzzy
3752 msgid ""
3753 "\n"
3754 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3755 "ID\n"
3756 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3757 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3758 "\n"
3759 msgstr ""
3760 "\n"
3761 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
3762 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adre�a electr�nica\n"
3763 "d'aquesta forma:\n"
3764 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3765 "\n"
3766
3767 #: g10/keygen.c:1644
3768 msgid "Real name: "
3769 msgstr "Nom i cognoms: "
3770
3771 #: g10/keygen.c:1652
3772 msgid "Invalid character in name\n"
3773 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *nom*\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:1654
3776 msgid "Name may not start with a digit\n"
3777 msgstr "El nom no pot comen�ar amb un d�git\n"
3778
3779 #: g10/keygen.c:1656
3780 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3781 msgstr "El nom ha de tenir, si m�s no, 5 car�cters\n"
3782
3783 #: g10/keygen.c:1664
3784 msgid "Email address: "
3785 msgstr "Adre�a electr�nica: "
3786
3787 #: g10/keygen.c:1675
3788 msgid "Not a valid email address\n"
3789 msgstr "No �s una adre�a v�lida\n"
3790
3791 #: g10/keygen.c:1683
3792 msgid "Comment: "
3793 msgstr "Comentari: "
3794
3795 #: g10/keygen.c:1689
3796 msgid "Invalid character in comment\n"
3797 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *comentari*\n"
3798
3799 #: g10/keygen.c:1712
3800 #, c-format
3801 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3802 msgstr "Esteu usant el joc de car�cters `%s'.\n"
3803
3804 #: g10/keygen.c:1718
3805 #, c-format
3806 msgid ""
3807 "You selected this USER-ID:\n"
3808 "    \"%s\"\n"
3809 "\n"
3810 msgstr ""
3811 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
3812 "    \"%s\"\n"
3813 "\n"
3814
3815 #: g10/keygen.c:1723
3816 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3817 msgstr ""
3818 "No inclogueu l'adre�a ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
3819
3820 # xX? ivb
3821 # Hmm... s�. jm
3822 #: g10/keygen.c:1739
3823 msgid "NnCcEeOoQq"
3824 msgstr "NnCcEeOoXx"
3825
3826 #: g10/keygen.c:1749
3827 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3828 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
3829
3830 #: g10/keygen.c:1750
3831 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3832 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
3833
3834 #: g10/keygen.c:1769
3835 msgid "Please correct the error first\n"
3836 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:1809
3839 msgid ""
3840 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3841 "\n"
3842 msgstr ""
3843 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
3844 "\n"
3845
3846 #: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1101
3847 #, c-format
3848 msgid "%s.\n"
3849 msgstr "%s.\n"
3850
3851 #: g10/keygen.c:1825
3852 msgid ""
3853 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3854 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3855 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3856 "\n"
3857 msgstr ""
3858 "No voleu contrasenya: �s una mala idea!\n"
3859 "B�. Si voleu canviar-la m�s endavant,\n"
3860 "useu aquest programa amb l'opci� \"--edit-key\".\n"
3861 "\n"
3862
3863 #: g10/keygen.c:1847
3864 msgid ""
3865 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3866 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3867 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3868 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3869 msgstr ""
3870 "Cal generar molts bits aleat?riament. �s bona idea fer alguna altra cosa\n"
3871 "(teclejar, moure el ratol�, usar els discos) durant la generaci� de\n"
3872 "nombres primers; a�� d�na oportunitat al generador de nombres "
3873 "aleatoris\n"
3874 "d'aconseguir prou entropia.\n"
3875
3876 #: g10/keygen.c:2571
3877 msgid "Key generation canceled.\n"
3878 msgstr "La generaci� de claus ha estat cancel�lada.\n"
3879
3880 #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
3881 #, c-format
3882 msgid "writing public key to `%s'\n"
3883 msgstr "s'est� escrivint la clau p�blica a �%s�\n"
3884
3885 #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
3886 #, fuzzy, c-format
3887 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3888 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
3889
3890 #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
3891 #, c-format
3892 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3893 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
3894
3895 # Potser no hi haja cap anell! ivb
3896 #: g10/keygen.c:2885
3897 #, c-format
3898 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3899 msgstr "no s'ha trobat cap anell p�blic escrivible: %s\n"
3900
3901 #: g10/keygen.c:2891
3902 #, c-format
3903 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3904 msgstr ""
3905 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
3906 "\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:2909
3909 #, c-format
3910 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3911 msgstr ""
3912 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell p�blic �%s�: %s\n"
3913
3914 #: g10/keygen.c:2916
3915 #, c-format
3916 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3917 msgstr ""
3918 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:2939
3921 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3922 msgstr "s'han creat i signat les claus p�blica i secreta.\n"
3923
3924 #: g10/keygen.c:2950
3925 msgid ""
3926 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3927 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3928 msgstr ""
3929 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
3930 "\"--edit-key\" per a generar una clau secund�ria per a tal prop�sit.\n"
3931
3932 #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
3933 #, c-format
3934 msgid "Key generation failed: %s\n"
3935 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
3936
3937 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
3938 #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
3939 #, c-format
3940 msgid ""
3941 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3942 msgstr ""
3943 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
3944 "amb el rellotge)\n"
3945
3946 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3947 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
3948 #, c-format
3949 msgid ""
3950 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3951 msgstr ""
3952 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
3953 "amb el rellotge)\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
3956 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3957 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no �s conforme amb OpenPGP\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
3960 #, fuzzy
3961 msgid "Really create? (y/N) "
3962 msgstr "Crear realment? "
3963
3964 #: g10/keygen.c:3327
3965 #, fuzzy, c-format
3966 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3967 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:3374
3970 #, fuzzy, c-format
3971 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3972 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:3397
3975 #, fuzzy, c-format
3976 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3977 msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:3464
3980 #, c-format
3981 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: g10/keygen.c:3470
3985 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
3989 #, c-format
3990 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
3991 msgstr ""
3992
3993 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
3994 msgid "never     "
3995 msgstr "mai       "
3996
3997 #: g10/keylist.c:201<