About to do a release
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:04+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:196
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
41 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:436
44 msgid ""
45 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
46 "session"
47 msgstr ""
48
49 #: agent/call-pinentry.c:439
50 #, fuzzy
51 msgid ""
52 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
53 "this session"
54 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:486
57 #, c-format
58 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
59 msgstr ""
60
61 #: agent/call-pinentry.c:506 agent/call-pinentry.c:518
62 #, fuzzy
63 msgid "PIN too long"
64 msgstr "la línia és massa llarga\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:507
67 #, fuzzy
68 msgid "Passphrase too long"
69 msgstr "la contrasenya és massa llarga\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:515
72 #, fuzzy
73 msgid "Invalid characters in PIN"
74 msgstr "Hi ha un caràcter invàlid en el camp *nom*\n"
75
76 #: agent/call-pinentry.c:520
77 msgid "PIN too short"
78 msgstr ""
79
80 #: agent/call-pinentry.c:532
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad PIN"
83 msgstr "l'MPI és erroni"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:533
86 #, fuzzy
87 msgid "Bad Passphrase"
88 msgstr "la contrasenya és errònia"
89
90 #: agent/call-pinentry.c:569
91 #, fuzzy
92 msgid "Passphrase"
93 msgstr "la contrasenya és errònia"
94
95 #: agent/command-ssh.c:529
96 #, fuzzy, c-format
97 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
98 msgstr "l'algoritme de protecció %d%s no està suportat\n"
99
100 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
101 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
102 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
103 #, c-format
104 msgid "can't create `%s': %s\n"
105 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
106
107 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
108 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
109 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
110 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
111 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
112 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
113 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
114 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
115 #, c-format
116 msgid "can't open `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
120 #, fuzzy, c-format
121 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
122 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:1619
125 #, c-format
126 msgid "detected card with S/N: %s\n"
127 msgstr ""
128
129 #: agent/command-ssh.c:1624
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
132 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:1644
135 #, fuzzy, c-format
136 msgid "no suitable card key found: %s\n"
137 msgstr ""
138 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
139 "\n"
140
141 #: agent/command-ssh.c:1694
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
144 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
145
146 #: agent/command-ssh.c:1709
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "error writing key: %s\n"
149 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
150
151 #: agent/command-ssh.c:2014
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
154 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2349
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2850
164 #, fuzzy, c-format
165 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
166 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersió: %s\n"
167
168 #: agent/divert-scd.c:217
169 #, fuzzy
170 msgid "Admin PIN"
171 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
172
173 #: agent/divert-scd.c:275
174 #, fuzzy
175 msgid "Repeat this PIN"
176 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
177
178 #: agent/divert-scd.c:278
179 #, fuzzy
180 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
181 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
182
183 #: agent/divert-scd.c:290
184 #, c-format
185 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
186 msgstr ""
187
188 #: agent/genkey.c:88
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
192 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
193 msgid_plural ""
194 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
195 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
196 msgstr[0] ""
197 msgstr[1] ""
198
199 #: agent/genkey.c:98
200 #, fuzzy
201 msgid "Take this one anyway"
202 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
203
204 #: agent/genkey.c:99 agent/genkey.c:114
205 #, fuzzy
206 msgid "Enter new passphrase"
207 msgstr "Introduïu la contrasenya\n"
208
209 #: agent/genkey.c:107
210 #, c-format
211 msgid ""
212 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
213 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
214 msgstr ""
215
216 #: agent/genkey.c:113
217 msgid "Yes, protection is not needed"
218 msgstr ""
219
220 #: agent/genkey.c:158
221 #, fuzzy, c-format
222 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
223 msgstr ""
224 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
225 "\n"
226
227 #: agent/genkey.c:160 agent/genkey.c:281 agent/protect-tool.c:1196
228 #, fuzzy
229 msgid "Please re-enter this passphrase"
230 msgstr "canvia la contrasenya"
231
232 #: agent/genkey.c:189 agent/genkey.c:311 agent/protect-tool.c:1202
233 #: tools/symcryptrun.c:456
234 msgid "does not match - try again"
235 msgstr ""
236
237 #: agent/genkey.c:280
238 #, fuzzy
239 msgid "Please enter the new passphrase"
240 msgstr "canvia la contrasenya"
241
242 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
243 #: scd/scdaemon.c:104
244 #, fuzzy
245 msgid ""
246 "@Options:\n"
247 " "
248 msgstr ""
249 "@\n"
250 "Opcions:\n"
251 " "
252
253 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
254 msgid "run in server mode (foreground)"
255 msgstr ""
256
257 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
258 msgid "run in daemon mode (background)"
259 msgstr ""
260
261 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
262 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
263 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
264 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
265 msgid "verbose"
266 msgstr "detall"
267
268 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:111
269 #: sm/gpgsm.c:341
270 msgid "be somewhat more quiet"
271 msgstr "una mica més silenciós"
272
273 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
274 msgid "sh-style command output"
275 msgstr ""
276
277 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:113
278 msgid "csh-style command output"
279 msgstr ""
280
281 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:167
282 #, fuzzy
283 msgid "|FILE|read options from FILE"
284 msgstr "|FITXER|carrega el mòdul d'extensió especificat"
285
286 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:122
287 msgid "do not detach from the console"
288 msgstr ""
289
290 #: agent/gpg-agent.c:126
291 msgid "do not grab keyboard and mouse"
292 msgstr ""
293
294 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
295 #: tools/symcryptrun.c:166
296 #, fuzzy
297 msgid "use a log file for the server"
298 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
299
300 #: agent/gpg-agent.c:129
301 #, fuzzy
302 msgid "use a standard location for the socket"
303 msgstr ""
304 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
305
306 #: agent/gpg-agent.c:132
307 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
308 msgstr ""
309
310 #: agent/gpg-agent.c:135
311 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
312 msgstr ""
313
314 #: agent/gpg-agent.c:136
315 #, fuzzy
316 msgid "do not use the SCdaemon"
317 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
318
319 #: agent/gpg-agent.c:143
320 msgid "ignore requests to change the TTY"
321 msgstr ""
322
323 #: agent/gpg-agent.c:145
324 msgid "ignore requests to change the X display"
325 msgstr ""
326
327 #: agent/gpg-agent.c:148
328 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
329 msgstr ""
330
331 #: agent/gpg-agent.c:154
332 msgid "do not use the PIN cache when signing"
333 msgstr ""
334
335 #: agent/gpg-agent.c:156
336 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:158
340 #, fuzzy
341 msgid "allow presetting passphrase"
342 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
343
344 #: agent/gpg-agent.c:159
345 msgid "enable ssh-agent emulation"
346 msgstr ""
347
348 #: agent/gpg-agent.c:161
349 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:257 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
353 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
354 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
355 #, fuzzy
356 msgid "Please report bugs to <"
357 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
358
359 #: agent/gpg-agent.c:260
360 #, fuzzy
361 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
362 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
363
364 #: agent/gpg-agent.c:262
365 msgid ""
366 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
367 "Secret key management for GnuPG\n"
368 msgstr ""
369
370 #: agent/gpg-agent.c:297 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
371 #, c-format
372 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
373 msgstr ""
374
375 #: agent/gpg-agent.c:476 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
376 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
377 #, c-format
378 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
379 msgstr ""
380
381 #: agent/gpg-agent.c:569 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
382 #, c-format
383 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
384 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:574 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2027
387 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
388 #, c-format
389 msgid "option file `%s': %s\n"
390 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
391
392 #: agent/gpg-agent.c:582 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
393 #, c-format
394 msgid "reading options from `%s'\n"
395 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
396
397 #: agent/gpg-agent.c:890 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
398 #: g10/plaintext.c:162
399 #, c-format
400 msgid "error creating `%s': %s\n"
401 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
402
403 #: agent/gpg-agent.c:1190 agent/gpg-agent.c:1316 agent/gpg-agent.c:1320
404 #: agent/gpg-agent.c:1361 agent/gpg-agent.c:1365 g10/exec.c:172
405 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
406 #, c-format
407 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
408 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
409
410 #: agent/gpg-agent.c:1204 scd/scdaemon.c:922
411 msgid "name of socket too long\n"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:948
415 #, fuzzy, c-format
416 msgid "can't create socket: %s\n"
417 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:1248 agent/gpg-agent.c:1264
420 #, fuzzy
421 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
422 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1278 scd/scdaemon.c:977
425 #, fuzzy, c-format
426 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
427 msgstr "error mentre s'enviava a «%s»: %s\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:985
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "listen() failed: %s\n"
432 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1296 scd/scdaemon.c:991
435 #, fuzzy, c-format
436 msgid "listening on socket `%s'\n"
437 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1324 agent/gpg-agent.c:1371 g10/openfile.c:432
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "directory `%s' created\n"
442 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1377
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
447 msgstr "base de dades de confiança: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1381
450 #, fuzzy, c-format
451 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
452 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el directori: %s\n"
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1492
455 #, c-format
456 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
457 msgstr ""
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1497
460 #, c-format
461 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
462 msgstr ""
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1514
465 #, c-format
466 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
467 msgstr ""
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1519
470 #, c-format
471 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
472 msgstr ""
473
474 #: agent/gpg-agent.c:1623 scd/scdaemon.c:1117
475 #, fuzzy, c-format
476 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
477 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
478
479 #: agent/gpg-agent.c:1729 scd/scdaemon.c:1184
480 #, fuzzy, c-format
481 msgid "%s %s stopped\n"
482 msgstr "\t%lu claus es descarta\n"
483
484 #: agent/gpg-agent.c:1752
485 #, fuzzy
486 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
487 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
488
489 #: agent/gpg-agent.c:1763 common/simple-pwquery.c:329
490 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
491 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
492 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO és malformada\n"
493
494 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:341
495 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
496 #, c-format
497 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
498 msgstr "la versió %d del protocol de gpg-agent no està suportada\n"
499
500 #: agent/preset-passphrase.c:98
501 #, fuzzy
502 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
503 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
504
505 #: agent/preset-passphrase.c:101
506 msgid ""
507 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
508 "Password cache maintenance\n"
509 msgstr ""
510
511 #: agent/protect-tool.c:149
512 #, fuzzy
513 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
514 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
515
516 #: agent/protect-tool.c:151
517 msgid ""
518 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
519 "Secret key maintenance tool\n"
520 msgstr ""
521
522 #: agent/protect-tool.c:1187
523 #, fuzzy
524 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
525 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
526
527 #: agent/protect-tool.c:1190
528 #, fuzzy
529 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
530 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
531
532 #: agent/protect-tool.c:1193
533 msgid ""
534 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
535 "system."
536 msgstr ""
537
538 #: agent/protect-tool.c:1198
539 #, fuzzy
540 msgid ""
541 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
542 "needed to complete this operation."
543 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
544
545 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
546 #, fuzzy
547 msgid "Passphrase:"
548 msgstr "la contrasenya és errònia"
549
550 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
551 #, fuzzy, c-format
552 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
553 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
554
555 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
556 #, fuzzy
557 msgid "cancelled\n"
558 msgstr "Cancel·la"
559
560 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "error opening `%s': %s\n"
563 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
564
565 #: agent/trustlist.c:147
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
568 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
569
570 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
571 #, c-format
572 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
573 msgstr ""
574
575 # Parts?  Peces?  ivb
576 #: agent/trustlist.c:181
577 #, fuzzy, c-format
578 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
579 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
580
581 #: agent/trustlist.c:216
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
584 msgstr "error de lectura: %s\n"
585
586 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
587 #, c-format
588 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
589 msgstr ""
590
591 #: agent/trustlist.c:283
592 #, fuzzy, c-format
593 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
594 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
595
596 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
597 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
598 msgstr ""
599
600 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
601 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
602 #. Pinentry to insert a line break.  The double
603 #. percent sign is actually needed because it is also
604 #. a printf format string.  If you need to insert a
605 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
606 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
607 #. fingerprint string whereas the first one receives
608 #. the name as store in the certificate.
609 #: agent/trustlist.c:507
610 #, c-format
611 msgid ""
612 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
613 "fingerprint:%%0A  %s"
614 msgstr ""
615
616 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
617 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
618 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
619 #: agent/trustlist.c:516
620 msgid "Correct"
621 msgstr ""
622
623 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
624 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
625 #. Pinentry to insert a line break.  The double
626 #. percent sign is actually needed because it is also
627 #. a printf format string.  If you need to insert a
628 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
629 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
630 #. certificate.
631 #: agent/trustlist.c:536
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
635 "certificates?"
636 msgstr ""
637
638 #: agent/trustlist.c:542
639 #, fuzzy
640 msgid "Yes"
641 msgstr "sí|si"
642
643 #: agent/trustlist.c:542
644 msgid "No"
645 msgstr ""
646
647 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:390
648 #, fuzzy, c-format
649 msgid "error creating a pipe: %s\n"
650 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
651
652 #: common/exechelp.c:366 common/exechelp.c:423
653 #, fuzzy, c-format
654 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
655 msgstr "no es pot obrir el fitxer: %s\n"
656
657 #: common/exechelp.c:402 common/exechelp.c:632
658 #, fuzzy, c-format
659 msgid "error forking process: %s\n"
660 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
661
662 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:501
663 #, c-format
664 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
665 msgstr ""
666
667 #: common/exechelp.c:466
668 #, fuzzy, c-format
669 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
670 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
671
672 #: common/exechelp.c:472 common/exechelp.c:512
673 #, fuzzy, c-format
674 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
675 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
676
677 #: common/exechelp.c:507
678 #, c-format
679 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
680 msgstr ""
681
682 #: common/exechelp.c:518
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "error running `%s': terminated\n"
685 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
686
687 #: common/http.c:1625
688 #, fuzzy, c-format
689 msgid "error creating socket: %s\n"
690 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
691
692 #: common/http.c:1669
693 #, fuzzy
694 msgid "host not found"
695 msgstr "%s: no s'ha trobat l'usuari\n"
696
697 #: common/simple-pwquery.c:315
698 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
699 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
700
701 #: common/simple-pwquery.c:373
702 #, c-format
703 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
704 msgstr "no s'ha pogut connectar amb «%s»: %s\n"
705
706 #: common/simple-pwquery.c:384
707 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
708 msgstr "hi ha un problema de comunicació amb el gpg-agent\n"
709
710 #: common/simple-pwquery.c:394
711 #, fuzzy
712 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
713 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
714
715 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
716 #, fuzzy
717 msgid "canceled by user\n"
718 msgstr "s'ha cancel·lat per l'usuari\n"
719
720 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
721 #, fuzzy
722 msgid "problem with the agent\n"
723 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
724
725 # bolcats de memòria?  ivb
726 #: common/sysutils.c:99
727 #, c-format
728 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
729 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de memòria: %s\n"
730
731 # Indi. ivb
732 #: common/sysutils.c:194
733 #, fuzzy, c-format
734 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
735 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
736
737 #: common/sysutils.c:226
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
740 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
741
742 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
743 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
744 msgid "yes"
745 msgstr "sí|si"
746
747 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
748 msgid "yY"
749 msgstr "sS"
750
751 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
752 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
753 msgid "no"
754 msgstr "no"
755
756 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
757 msgid "nN"
758 msgstr "nN"
759
760 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
761 #: common/yesno.c:72
762 msgid "quit"
763 msgstr "ix"
764
765 # «xX»?  ivb
766 #: common/yesno.c:75
767 msgid "qQ"
768 msgstr "xX"
769
770 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
771 #: common/yesno.c:109
772 msgid "okay|okay"
773 msgstr ""
774
775 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
776 #: common/yesno.c:111
777 msgid "cancel|cancel"
778 msgstr ""
779
780 #: common/yesno.c:112
781 msgid "oO"
782 msgstr ""
783
784 #: common/yesno.c:113
785 #, fuzzy
786 msgid "cC"
787 msgstr "c"
788
789 #: common/miscellaneous.c:71
790 #, c-format
791 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
792 msgstr ""
793
794 #: common/miscellaneous.c:74
795 #, c-format
796 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
797 msgstr ""
798
799 #: g10/armor.c:366
800 #, c-format
801 msgid "armor: %s\n"
802 msgstr "armadura: %s\n"
803
804 #: g10/armor.c:405
805 msgid "invalid armor header: "
806 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
807
808 #: g10/armor.c:416
809 msgid "armor header: "
810 msgstr "capçalera d'armadura: "
811
812 #: g10/armor.c:427
813 msgid "invalid clearsig header\n"
814 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
815
816 # És un missatge d'error?  ivb
817 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
818 #: g10/armor.c:479
819 msgid "nested clear text signatures\n"
820 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
821
822 # FIXME: un-indiar. jm
823 #: g10/armor.c:614
824 #, fuzzy
825 msgid "unexpected armor: "
826 msgstr "armadura inesperada:"
827
828 #: g10/armor.c:626
829 msgid "invalid dash escaped line: "
830 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
831
832 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
833 #, fuzzy, c-format
834 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
835 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
836
837 #: g10/armor.c:823
838 msgid "premature eof (no CRC)\n"
839 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
840
841 #: g10/armor.c:857
842 msgid "premature eof (in CRC)\n"
843 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
844
845 #: g10/armor.c:865
846 msgid "malformed CRC\n"
847 msgstr "CRC malformat\n"
848
849 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
850 #, fuzzy, c-format
851 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
852 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
853
854 #: g10/armor.c:889
855 #, fuzzy
856 msgid "premature eof (in trailer)\n"
857 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
858
859 #: g10/armor.c:893
860 msgid "error in trailer line\n"
861 msgstr "error en l'última línia\n"
862
863 #: g10/armor.c:1204
864 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
865 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
866
867 #: g10/armor.c:1209
868 #, c-format
869 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
870 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
871
872 #: g10/armor.c:1213
873 msgid ""
874 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
875 msgstr ""
876 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
877 "utilitzat un MTA amb errors\n"
878
879 #: g10/build-packet.c:976
880 msgid ""
881 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
882 "an '='\n"
883 msgstr ""
884 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
885 "amb el signe «=»\n"
886
887 #: g10/build-packet.c:988
888 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
889 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
890
891 #: g10/build-packet.c:994
892 #, fuzzy
893 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
894 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
895
896 #: g10/build-packet.c:1012
897 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
898 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
899
900 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
901 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
902 msgstr "AVÍS: s'hi han trobat dades de notació invàlides\n"
903
904 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
905 msgid "not human readable"
906 msgstr "no llegible per humans"
907
908 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
909 #, fuzzy, c-format
910 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
911 msgstr "la clau secreta no està disponible"
912
913 #: g10/card-util.c:67
914 #, c-format
915 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
916 msgstr ""
917
918 # Destès? ivb
919 # Desatès, sí. jm
920 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
921 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
922 #, fuzzy
923 msgid "can't do this in batch mode\n"
924 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
925
926 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
927 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
928 #: g10/keygen.c:1644
929 msgid "Your selection? "
930 msgstr "La vostra selecció? "
931
932 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
933 msgid "[not set]"
934 msgstr "[no establert]"
935
936 #: g10/card-util.c:415
937 msgid "male"
938 msgstr "home"
939
940 #: g10/card-util.c:416
941 msgid "female"
942 msgstr "dóna"
943
944 #: g10/card-util.c:416
945 msgid "unspecified"
946 msgstr "no especificat"
947
948 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
949 # Probablement és una clau, femení. jm
950 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
951 # uncompressed so we know the gender. jm
952 #: g10/card-util.c:443
953 msgid "not forced"
954 msgstr "no forçat"
955
956 #: g10/card-util.c:443
957 msgid "forced"
958 msgstr "forçat"
959
960 #: g10/card-util.c:521
961 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
962 msgstr ""
963
964 #: g10/card-util.c:523
965 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
966 msgstr ""
967
968 #: g10/card-util.c:525
969 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
970 msgstr ""
971
972 #: g10/card-util.c:542
973 msgid "Cardholder's surname: "
974 msgstr ""
975
976 #: g10/card-util.c:544
977 msgid "Cardholder's given name: "
978 msgstr ""
979
980 #: g10/card-util.c:562
981 #, c-format
982 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
983 msgstr ""
984
985 #: g10/card-util.c:583
986 #, fuzzy
987 msgid "URL to retrieve public key: "
988 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
989
990 #: g10/card-util.c:591
991 #, c-format
992 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
993 msgstr ""
994
995 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
996 #, c-format
997 msgid "error reading `%s': %s\n"
998 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
999
1000 #: g10/card-util.c:697
1001 msgid "Login data (account name): "
1002 msgstr ""
1003
1004 #: g10/card-util.c:707
1005 #, c-format
1006 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: g10/card-util.c:766
1010 msgid "Private DO data: "
1011 msgstr ""
1012
1013 #: g10/card-util.c:776
1014 #, c-format
1015 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: g10/card-util.c:796
1019 #, fuzzy
1020 msgid "Language preferences: "
1021 msgstr "preferències actualitzades"
1022
1023 #: g10/card-util.c:804
1024 #, fuzzy
1025 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1026 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1027
1028 #: g10/card-util.c:813
1029 #, fuzzy
1030 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1031 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
1032
1033 #: g10/card-util.c:834
1034 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1035 msgstr ""
1036
1037 #: g10/card-util.c:848
1038 #, fuzzy
1039 msgid "Error: invalid response.\n"
1040 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1041
1042 #: g10/card-util.c:869
1043 #, fuzzy
1044 msgid "CA fingerprint: "
1045 msgstr "Empremta digital:"
1046
1047 #: g10/card-util.c:892
1048 #, fuzzy
1049 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1050 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
1051
1052 #: g10/card-util.c:940
1053 #, fuzzy, c-format
1054 msgid "key operation not possible: %s\n"
1055 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
1056
1057 #: g10/card-util.c:941
1058 #, fuzzy
1059 msgid "not an OpenPGP card"
1060 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
1061
1062 #: g10/card-util.c:950
1063 #, fuzzy, c-format
1064 msgid "error getting current key info: %s\n"
1065 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
1066
1067 #: g10/card-util.c:1034
1068 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1069 msgstr ""
1070
1071 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1072 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1073 msgstr ""
1074
1075 #: g10/card-util.c:1075
1076 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1077 msgstr ""
1078
1079 #: g10/card-util.c:1084
1080 #, c-format
1081 msgid ""
1082 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1083 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1084 "You should change them using the command --change-pin\n"
1085 msgstr ""
1086
1087 #: g10/card-util.c:1118
1088 #, fuzzy
1089 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1090 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1091
1092 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1093 msgid "   (1) Signature key\n"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1097 #, fuzzy
1098 msgid "   (2) Encryption key\n"
1099 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
1100
1101 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1102 msgid "   (3) Authentication key\n"
1103 msgstr ""
1104
1105 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1106 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1107 msgid "Invalid selection.\n"
1108 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1194
1111 #, fuzzy
1112 msgid "Please select where to store the key:\n"
1113 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
1114
1115 #: g10/card-util.c:1229
1116 #, fuzzy
1117 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1118 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
1119
1120 #: g10/card-util.c:1234
1121 #, fuzzy
1122 msgid "secret parts of key are not available\n"
1123 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
1124
1125 #: g10/card-util.c:1239
1126 #, fuzzy
1127 msgid "secret key already stored on a card\n"
1128 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
1129
1130 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1131 msgid "quit this menu"
1132 msgstr "ix del menú"
1133
1134 #: g10/card-util.c:1309
1135 #, fuzzy
1136 msgid "show admin commands"
1137 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1138
1139 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
1140 # «ajuda», evidentment. jm
1141 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1142 msgid "show this help"
1143 msgstr "mostra aquesta ajuda"
1144
1145 #: g10/card-util.c:1312
1146 #, fuzzy
1147 msgid "list all available data"
1148 msgstr "La clau és disponible en: "
1149
1150 #: g10/card-util.c:1315
1151 msgid "change card holder's name"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: g10/card-util.c:1316
1155 msgid "change URL to retrieve key"
1156 msgstr ""
1157
1158 #: g10/card-util.c:1317
1159 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1160 msgstr ""
1161
1162 #: g10/card-util.c:1318
1163 #, fuzzy
1164 msgid "change the login name"
1165 msgstr "canvia la data de caducitat"
1166
1167 #: g10/card-util.c:1319
1168 #, fuzzy
1169 msgid "change the language preferences"
1170 msgstr "canvia la confiança"
1171
1172 #: g10/card-util.c:1320
1173 msgid "change card holder's sex"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: g10/card-util.c:1321
1177 #, fuzzy
1178 msgid "change a CA fingerprint"
1179 msgstr "mostra empremta"
1180
1181 #: g10/card-util.c:1322
1182 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: g10/card-util.c:1323
1186 #, fuzzy
1187 msgid "generate new keys"
1188 msgstr "genera un nou parell de claus"
1189
1190 #: g10/card-util.c:1324
1191 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: g10/card-util.c:1325
1195 msgid "verify the PIN and list all data"
1196 msgstr ""
1197
1198 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1199 msgid "Command> "
1200 msgstr "Ordre> "
1201
1202 #: g10/card-util.c:1483
1203 #, fuzzy
1204 msgid "Admin-only command\n"
1205 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1206
1207 #: g10/card-util.c:1514
1208 msgid "Admin commands are allowed\n"
1209 msgstr ""
1210
1211 #: g10/card-util.c:1516
1212 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1213 msgstr ""
1214
1215 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1216 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1217 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
1218
1219 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1220 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1221 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
1222
1223 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1224 #, c-format
1225 msgid "can't open `%s'\n"
1226 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
1227
1228 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1229 #: g10/revoke.c:226
1230 #, fuzzy, c-format
1231 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1232 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
1233
1234 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1235 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1236 #, c-format
1237 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1238 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
1239
1240 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1241 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1242 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
1243
1244 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
1245 # Fet. jm
1246 #: g10/delkey.c:133
1247 #, fuzzy
1248 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1249 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
1250
1251 #: g10/delkey.c:145
1252 #, fuzzy
1253 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1254 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
1255
1256 #: g10/delkey.c:153
1257 #, fuzzy
1258 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1259 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
1260
1261 #: g10/delkey.c:163
1262 #, c-format
1263 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1264 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
1265
1266 #: g10/delkey.c:173
1267 msgid "ownertrust information cleared\n"
1268 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
1269
1270 #: g10/delkey.c:204
1271 #, c-format
1272 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1273 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
1274
1275 #: g10/delkey.c:206
1276 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1277 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
1278
1279 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1280 #, c-format
1281 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1282 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
1283
1284 #: g10/encode.c:232
1285 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1286 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
1287
1288 #: g10/encode.c:246
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid "using cipher %s\n"
1291 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
1292
1293 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1294 #, c-format
1295 msgid "`%s' already compressed\n"
1296 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
1297
1298 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1299 #, c-format
1300 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1301 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
1302
1303 #: g10/encode.c:485
1304 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1305 msgstr ""
1306 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
1307
1308 #: g10/encode.c:510
1309 #, c-format
1310 msgid "reading from `%s'\n"
1311 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
1312
1313 #: g10/encode.c:541
1314 msgid ""
1315 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1316 msgstr ""
1317 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
1318 "esteu xifrant.\n"
1319
1320 #: g10/encode.c:559
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid ""
1323 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1324 msgstr ""
1325 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1326
1327 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid ""
1330 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1331 "preferences\n"
1332 msgstr ""
1333 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
1334 "destinatari\n"
1335
1336 #: g10/encode.c:765
1337 #, c-format
1338 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1339 msgstr ""
1340 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
1341
1342 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1343 #, c-format
1344 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1345 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1346
1347 #: g10/encode.c:862
1348 #, c-format
1349 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1350 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
1351
1352 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1353 #, c-format
1354 msgid "%s encrypted data\n"
1355 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
1356
1357 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1358 #, c-format
1359 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1360 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
1361
1362 # És no-wrap?  ivb
1363 # Com? jm
1364 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1365 msgid ""
1366 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1367 msgstr ""
1368 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
1369 "simètric.\n"
1370
1371 #: g10/encr-data.c:144
1372 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1373 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
1374
1375 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
1376 #: g10/exec.c:49
1377 msgid "no remote program execution supported\n"
1378 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
1379
1380 #: g10/exec.c:313
1381 msgid ""
1382 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1383 msgstr ""
1384 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
1385 "d'opcions permissos insegurs\n"
1386
1387 #: g10/exec.c:343
1388 #, fuzzy
1389 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1390 msgstr ""
1391 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
1392 "externs\n"
1393
1394 #: g10/exec.c:421
1395 #, fuzzy, c-format
1396 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1397 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1398
1399 #: g10/exec.c:424
1400 #, fuzzy, c-format
1401 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1402 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
1403
1404 #: g10/exec.c:509
1405 #, c-format
1406 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1407 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
1408
1409 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1410 msgid "unnatural exit of external program\n"
1411 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
1412
1413 #: g10/exec.c:535
1414 msgid "unable to execute external program\n"
1415 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
1416
1417 #: g10/exec.c:552
1418 #, c-format
1419 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1420 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
1421
1422 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1423 #, c-format
1424 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1425 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
1426
1427 #: g10/exec.c:609
1428 #, c-format
1429 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1430 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
1431
1432 #: g10/export.c:61
1433 #, fuzzy
1434 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1435 msgstr ""
1436 "\n"
1437 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
1438
1439 #: g10/export.c:63
1440 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: g10/export.c:65
1444 #, fuzzy
1445 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1446 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1447
1448 #: g10/export.c:67
1449 #, fuzzy
1450 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1451 msgstr "revoca una clau secundària"
1452
1453 #: g10/export.c:69
1454 #, fuzzy
1455 msgid "remove unusable parts from key during export"
1456 msgstr "la clau secreta és inusable"
1457
1458 #: g10/export.c:71
1459 msgid "remove as much as possible from key during export"
1460 msgstr ""
1461
1462 #: g10/export.c:73
1463 msgid "export keys in an S-expression based format"
1464 msgstr ""
1465
1466 #: g10/export.c:338
1467 #, fuzzy
1468 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1469 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1470
1471 #: g10/export.c:367
1472 #, fuzzy, c-format
1473 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1474 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1475
1476 #: g10/export.c:375
1477 #, fuzzy, c-format
1478 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1479 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1480
1481 #: g10/export.c:386
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1484 msgstr ""
1485 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1486 "descarta\n"
1487
1488 #: g10/export.c:537
1489 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: g10/export.c:560
1493 #, fuzzy, c-format
1494 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1495 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1496
1497 #: g10/export.c:584
1498 #, fuzzy, c-format
1499 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1500 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1501
1502 #: g10/export.c:633
1503 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1504 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1505
1506 #: g10/getkey.c:151
1507 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1508 msgstr ""
1509 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1510
1511 #: g10/getkey.c:174
1512 #, fuzzy
1513 msgid "[User ID not found]"
1514 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1515
1516 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1517 #: g10/getkey.c:1002
1518 #, c-format
1519 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: g10/getkey.c:1834
1523 #, fuzzy, c-format
1524 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1525 msgstr ""
1526 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1527
1528 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1529 #, fuzzy, c-format
1530 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1531 msgstr ""
1532 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1533
1534 #: g10/getkey.c:2622
1535 #, fuzzy, c-format
1536 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1537 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1538
1539 #: g10/getkey.c:2669
1540 #, fuzzy, c-format
1541 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1542 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1543
1544 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
1545 msgid ""
1546 "@Commands:\n"
1547 " "
1548 msgstr ""
1549 "@Ordres:\n"
1550 " "
1551
1552 #: g10/gpg.c:370
1553 msgid "|[file]|make a signature"
1554 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1555
1556 #: g10/gpg.c:371
1557 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1558 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1559
1560 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1561 msgid "make a detached signature"
1562 msgstr "crea una signatura separada"
1563
1564 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1565 msgid "encrypt data"
1566 msgstr "xifra dades"
1567
1568 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1569 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1570 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1571
1572 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1573 msgid "decrypt data (default)"
1574 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1575
1576 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1577 msgid "verify a signature"
1578 msgstr "verifica una signatura"
1579
1580 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1581 msgid "list keys"
1582 msgstr "llista claus"
1583
1584 #: g10/gpg.c:383
1585 msgid "list keys and signatures"
1586 msgstr "llista claus i signatures"
1587
1588 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1589 #: g10/gpg.c:384
1590 #, fuzzy
1591 msgid "list and check key signatures"
1592 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1593
1594 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1595 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1596 msgid "list keys and fingerprints"
1597 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1598
1599 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1600 msgid "list secret keys"
1601 msgstr "llista claus secretes"
1602
1603 #: g10/gpg.c:387
1604 msgid "generate a new key pair"
1605 msgstr "genera un nou parell de claus"
1606
1607 #: g10/gpg.c:388
1608 msgid "remove keys from the public keyring"
1609 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1610
1611 #: g10/gpg.c:390
1612 msgid "remove keys from the secret keyring"
1613 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1614
1615 #: g10/gpg.c:391
1616 msgid "sign a key"
1617 msgstr "signa una clau"
1618
1619 #: g10/gpg.c:392
1620 msgid "sign a key locally"
1621 msgstr "signa una clau localment"
1622
1623 #: g10/gpg.c:393
1624 msgid "sign or edit a key"
1625 msgstr "signa o edita una clau"
1626
1627 #: g10/gpg.c:394
1628 msgid "generate a revocation certificate"
1629 msgstr "genera un certificat de revocació"
1630
1631 #: g10/gpg.c:396
1632 msgid "export keys"
1633 msgstr "exporta claus"
1634
1635 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1636 msgid "export keys to a key server"
1637 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1638
1639 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1640 msgid "import keys from a key server"
1641 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1642
1643 #: g10/gpg.c:400
1644 msgid "search for keys on a key server"
1645 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1646
1647 #: g10/gpg.c:402
1648 msgid "update all keys from a keyserver"
1649 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1650
1651 #: g10/gpg.c:406
1652 msgid "import/merge keys"
1653 msgstr "importa/fon claus"
1654
1655 #: g10/gpg.c:409
1656 msgid "print the card status"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: g10/gpg.c:410
1660 msgid "change data on a card"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: g10/gpg.c:411
1664 msgid "change a card's PIN"
1665 msgstr ""
1666
1667 #: g10/gpg.c:420
1668 msgid "update the trust database"
1669 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1670
1671 #: g10/gpg.c:427
1672 msgid "|algo [files]|print message digests"
1673 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1674
1675 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1676 msgid "run in server mode"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:279
1680 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1681 msgid ""
1682 "@\n"
1683 "Options:\n"
1684 " "
1685 msgstr ""
1686 "@\n"
1687 "Opcions:\n"
1688 " "
1689
1690 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1691 msgid "create ascii armored output"
1692 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1693
1694 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1695 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1696 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1697
1698 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1699 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1700 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1701
1702 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1703 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1704 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1705
1706 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1707 msgid "use canonical text mode"
1708 msgstr "usa el mode de text canònic"
1709
1710 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:66
1711 msgid "use as output file"
1712 msgstr "fitxer d'eixida"
1713
1714 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:69
1715 msgid "do not make any changes"
1716 msgstr "no fa cap canvi"
1717
1718 #: g10/gpg.c:481
1719 msgid "prompt before overwriting"
1720 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1721
1722 #: g10/gpg.c:523
1723 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1724 msgstr ""
1725
1726 #: g10/gpg.c:524
1727 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1731 msgid ""
1732 "@\n"
1733 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1734 msgstr ""
1735 "@\n"
1736 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1737
1738 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1739 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1740 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1741 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1742 msgid ""
1743 "@\n"
1744 "Examples:\n"
1745 "\n"
1746 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1747 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1748 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1749 " --list-keys [names]        show keys\n"
1750 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1751 msgstr ""
1752 "@\n"
1753 "Exemples:\n"
1754 "\n"
1755 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1756 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1757 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1758 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1759 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1760
1761 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1762 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1763 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1764
1765 #: g10/gpg.c:767
1766 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1767 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1768
1769 #: g10/gpg.c:770
1770 msgid ""
1771 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1772 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1773 "default operation depends on the input data\n"
1774 msgstr ""
1775 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1776 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1777 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1778
1779 # Suportats? ivb
1780 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1781 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1782 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1783 # encara no m'agraden massa... jm
1784 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1785 msgid ""
1786 "\n"
1787 "Supported algorithms:\n"
1788 msgstr ""
1789 "\n"
1790 "Algoritmes suportats:\n"
1791
1792 #: g10/gpg.c:784
1793 msgid "Pubkey: "
1794 msgstr "Clau pública: "
1795
1796 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1797 msgid "Cipher: "
1798 msgstr "Xifratge: "
1799
1800 #: g10/gpg.c:798
1801 msgid "Hash: "
1802 msgstr "Dispersió: "
1803
1804 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1805 msgid "Compression: "
1806 msgstr "Compressió: "
1807
1808 #: g10/gpg.c:875
1809 msgid "usage: gpg [options] "
1810 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1811
1812 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1813 msgid "conflicting commands\n"
1814 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1815
1816 #: g10/gpg.c:1063
1817 #, c-format
1818 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1819 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1820
1821 # Indi. ivb
1822 #: g10/gpg.c:1260
1823 #, fuzzy, c-format
1824 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1825 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1826
1827 # Indi. ivb
1828 #: g10/gpg.c:1263
1829 #, fuzzy, c-format
1830 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1831 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1832
1833 # Indi. ivb
1834 #: g10/gpg.c:1266
1835 #, fuzzy, c-format
1836 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1837 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1838
1839 #: g10/gpg.c:1272
1840 #, fuzzy, c-format
1841 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1842 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:1275
1845 #, fuzzy, c-format
1846 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1847 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1848
1849 #: g10/gpg.c:1278
1850 #, fuzzy, c-format
1851 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1852 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1853
1854 #: g10/gpg.c:1284
1855 #, fuzzy, c-format
1856 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1857 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1858
1859 #: g10/gpg.c:1287
1860 #, fuzzy, c-format
1861 msgid ""
1862 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1863 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1864
1865 #: g10/gpg.c:1290
1866 #, fuzzy, c-format
1867 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1868 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:1296
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1873 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1874
1875 #: g10/gpg.c:1299
1876 #, fuzzy, c-format
1877 msgid ""
1878 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1879 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1880
1881 #: g10/gpg.c:1302
1882 #, fuzzy, c-format
1883 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1884 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1885
1886 #: g10/gpg.c:1445
1887 #, fuzzy, c-format
1888 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1889 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1890
1891 #: g10/gpg.c:1540
1892 msgid "display photo IDs during key listings"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: g10/gpg.c:1542
1896 msgid "show policy URLs during signature listings"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: g10/gpg.c:1544
1900 #, fuzzy
1901 msgid "show all notations during signature listings"
1902 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1903
1904 #: g10/gpg.c:1546
1905 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1906 msgstr ""
1907
1908 #: g10/gpg.c:1550
1909 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1910 msgstr ""
1911
1912 #: g10/gpg.c:1552
1913 #, fuzzy
1914 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1915 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1916
1917 #: g10/gpg.c:1554
1918 msgid "show user ID validity during key listings"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: g10/gpg.c:1556
1922 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1923 msgstr ""
1924
1925 #: g10/gpg.c:1558
1926 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1927 msgstr ""
1928
1929 #: g10/gpg.c:1560
1930 #, fuzzy
1931 msgid "show the keyring name in key listings"
1932 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1933
1934 #: g10/gpg.c:1562
1935 #, fuzzy
1936 msgid "show expiration dates during signature listings"
1937 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1938
1939 #: g10/gpg.c:1825
1940 #, c-format
1941 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1942 msgstr ""
1943
1944 #: g10/gpg.c:1981
1945 #, c-format
1946 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1947 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1948
1949 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1950 #, c-format
1951 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1952 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1953
1954 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1955 #, fuzzy, c-format
1956 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1957 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1958
1959 #: g10/gpg.c:2493
1960 #, fuzzy, c-format
1961 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1962 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1963
1964 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1965 #, fuzzy
1966 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1967 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1968
1969 #: g10/gpg.c:2528
1970 #, fuzzy, c-format
1971 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1972 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1973
1974 #: g10/gpg.c:2531
1975 #, fuzzy
1976 msgid "invalid keyserver options\n"
1977 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1978
1979 #: g10/gpg.c:2538
1980 #, c-format
1981 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1982 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1983
1984 #: g10/gpg.c:2541
1985 msgid "invalid import options\n"
1986 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2548
1989 #, c-format
1990 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1991 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2551
1994 msgid "invalid export options\n"
1995 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:2558
1998 #, fuzzy, c-format
1999 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2000 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:2561
2003 #, fuzzy
2004 msgid "invalid list options\n"
2005 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
2006
2007 #: g10/gpg.c:2569
2008 msgid "display photo IDs during signature verification"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: g10/gpg.c:2571
2012 msgid "show policy URLs during signature verification"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: g10/gpg.c:2573
2016 #, fuzzy
2017 msgid "show all notations during signature verification"
2018 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2019
2020 #: g10/gpg.c:2575
2021 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: g10/gpg.c:2579
2025 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: g10/gpg.c:2581
2029 #, fuzzy
2030 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2031 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:2583
2034 #, fuzzy
2035 msgid "show user ID validity during signature verification"
2036 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2037
2038 #: g10/gpg.c:2585
2039 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2040 msgstr ""
2041
2042 #: g10/gpg.c:2587
2043 #, fuzzy
2044 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2045 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
2046
2047 #: g10/gpg.c:2589
2048 msgid "validate signatures with PKA data"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: g10/gpg.c:2591
2052 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: g10/gpg.c:2598
2056 #, fuzzy, c-format
2057 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2058 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2059
2060 #: g10/gpg.c:2601
2061 #, fuzzy
2062 msgid "invalid verify options\n"
2063 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
2064
2065 #: g10/gpg.c:2608
2066 #, c-format
2067 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2068 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
2069
2070 #: g10/gpg.c:2782
2071 #, fuzzy, c-format
2072 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2073 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
2074
2075 #: g10/gpg.c:2785
2076 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
2080 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2081 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
2082
2083 # FIXME: preferència? jm
2084 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
2085 #: g10/gpg.c:2875
2086 #, c-format
2087 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2088 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
2089
2090 #: g10/gpg.c:2884
2091 #, c-format
2092 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2093 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
2094
2095 #: g10/gpg.c:2887
2096 #, c-format
2097 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2098 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:2902
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2103 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2104
2105 # clares -> en clar?  ivb
2106 #: g10/gpg.c:2916
2107 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2108 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:2922
2111 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2112 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
2113
2114 #: g10/gpg.c:2928
2115 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2116 msgstr ""
2117 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
2118 "habilitat.\n"
2119
2120 #: g10/gpg.c:2941
2121 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2122 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2125 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2126 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2129 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2130 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
2131
2132 #: g10/gpg.c:3019
2133 #, fuzzy
2134 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2135 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
2136
2137 #: g10/gpg.c:3025
2138 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2139 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:3040
2142 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2143 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3042
2146 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2147 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:3044
2150 #, fuzzy
2151 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2152 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3046
2155 #, fuzzy
2156 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2157 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:3048
2160 #, fuzzy
2161 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2162 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
2163
2164 #: g10/gpg.c:3051
2165 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2166 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
2167
2168 #: g10/gpg.c:3055
2169 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2170 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
2171
2172 #: g10/gpg.c:3062
2173 msgid "invalid default preferences\n"
2174 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3071
2177 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2178 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3075
2181 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2182 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3079
2185 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2186 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:3112
2189 #, c-format
2190 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2191 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:3159
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2196 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:3164
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2201 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
2202
2203 #: g10/gpg.c:3169
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2206 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3261
2209 #, c-format
2210 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2211 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3272
2214 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2215 msgstr ""
2216 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3293
2219 msgid "--store [filename]"
2220 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
2221
2222 #: g10/gpg.c:3300
2223 msgid "--symmetric [filename]"
2224 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
2225
2226 #: g10/gpg.c:3302
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2229 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
2230
2231 #: g10/gpg.c:3312
2232 msgid "--encrypt [filename]"
2233 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
2234
2235 #: g10/gpg.c:3325
2236 #, fuzzy
2237 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2238 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2239
2240 #: g10/gpg.c:3327
2241 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: g10/gpg.c:3330
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2247 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2248
2249 #: g10/gpg.c:3348
2250 msgid "--sign [filename]"
2251 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
2252
2253 #: g10/gpg.c:3361
2254 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2255 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2256
2257 #: g10/gpg.c:3376
2258 #, fuzzy
2259 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2260 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
2261
2262 #: g10/gpg.c:3378
2263 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: g10/gpg.c:3381
2267 #, fuzzy, c-format
2268 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2269 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
2270
2271 #: g10/gpg.c:3401
2272 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2273 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
2274
2275 #: g10/gpg.c:3410
2276 msgid "--clearsign [filename]"
2277 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
2278
2279 #: g10/gpg.c:3435
2280 msgid "--decrypt [filename]"
2281 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
2282
2283 #: g10/gpg.c:3443
2284 msgid "--sign-key user-id"
2285 msgstr "--sign-key user-id"
2286
2287 #: g10/gpg.c:3447
2288 msgid "--lsign-key user-id"
2289 msgstr "--lsign-key user-id"
2290
2291 #: g10/gpg.c:3468
2292 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2293 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
2294
2295 #: g10/gpg.c:3553
2296 #, c-format
2297 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2298 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
2299
2300 #: g10/gpg.c:3555
2301 #, c-format
2302 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2303 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
2304
2305 #: g10/gpg.c:3557
2306 #, c-format
2307 msgid "key export failed: %s\n"
2308 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
2309
2310 #: g10/gpg.c:3568
2311 #, c-format
2312 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2313 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
2314
2315 #: g10/gpg.c:3578
2316 #, c-format
2317 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2318 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
2319
2320 #: g10/gpg.c:3629
2321 #, c-format
2322 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2323 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
2324
2325 #: g10/gpg.c:3637
2326 #, c-format
2327 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2328 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
2329
2330 #: g10/gpg.c:3727
2331 #, c-format
2332 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2333 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
2334
2335 #: g10/gpg.c:3844
2336 msgid "[filename]"
2337 msgstr "[nom_del_fitxer]"
2338
2339 #: g10/gpg.c:3848
2340 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2341 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
2342
2343 #: g10/gpg.c:4160
2344 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2345 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
2346
2347 #: g10/gpg.c:4162
2348 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2349 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2350
2351 #: g10/gpg.c:4195
2352 #, fuzzy
2353 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2354 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
2355
2356 #: g10/gpgv.c:72
2357 msgid "take the keys from this keyring"
2358 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
2359
2360 #: g10/gpgv.c:74
2361 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2362 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
2363
2364 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2365 msgid "|FD|write status info to this FD"
2366 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
2367
2368 #: g10/gpgv.c:99
2369 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2370 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
2371
2372 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
2373 #: g10/gpgv.c:102
2374 msgid ""
2375 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2376 "Check signatures against known trusted keys\n"
2377 msgstr ""
2378 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
2379 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
2380
2381 #: g10/helptext.c:49
2382 msgid ""
2383 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2384 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2385 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2386 msgstr ""
2387 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
2388 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
2389 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
2390
2391 #: g10/helptext.c:55
2392 msgid ""
2393 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2394 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2395 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2396 "ultimately trusted\n"
2397 msgstr ""
2398 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
2399 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
2400 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
2401 "confiança absoluta\n"
2402
2403 # "clau no confiable"? jm
2404 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
2405 #: g10/helptext.c:62
2406 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2407 msgstr ""
2408 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
2409
2410 #: g10/helptext.c:66
2411 msgid ""
2412 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2413 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
2414
2415 #: g10/helptext.c:70
2416 msgid ""
2417 "Select the algorithm to use.\n"
2418 "\n"
2419 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2420 "for signatures.\n"
2421 "\n"
2422 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2423 "\n"
2424 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2425 "\n"
2426 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2427 msgstr ""
2428
2429 #: g10/helptext.c:84
2430 msgid ""
2431 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2432 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2433 "Please consult your security expert first."
2434 msgstr ""
2435 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2436 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2437 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2438
2439 #: g10/helptext.c:91
2440 msgid "Enter the size of the key"
2441 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2442
2443 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2444 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2445 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2446 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2447
2448 #: g10/helptext.c:105
2449 msgid ""
2450 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2451 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2452 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2453 "the given value as an interval."
2454 msgstr ""
2455 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2456 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2457 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2458 "el valor donat com un interval."
2459
2460 #: g10/helptext.c:117
2461 msgid "Enter the name of the key holder"
2462 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2463
2464 #: g10/helptext.c:122
2465 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2466 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2467
2468 #: g10/helptext.c:126
2469 msgid "Please enter an optional comment"
2470 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2471
2472 #: g10/helptext.c:131
2473 msgid ""
2474 "N  to change the name.\n"
2475 "C  to change the comment.\n"
2476 "E  to change the email address.\n"
2477 "O  to continue with key generation.\n"
2478 "Q  to to quit the key generation."
2479 msgstr ""
2480 "N  canvia el nom.\n"
2481 "C  canvia el comentari.\n"
2482 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2483 "O  continua la generació de les claus.\n"
2484 "Q  ix."
2485
2486 #: g10/helptext.c:140
2487 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2488 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2489
2490 #: g10/helptext.c:148
2491 msgid ""
2492 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2493 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2494 "know how carefully you verified this.\n"
2495 "\n"
2496 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2497 "the\n"
2498 "    key.\n"
2499 "\n"
2500 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2501 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2502 "for\n"
2503 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2504 "user.\n"
2505 "\n"
2506 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2507 "could\n"
2508 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2509 "the\n"
2510 "    key against a photo ID.\n"
2511 "\n"
2512 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2513 "could\n"
2514 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2515 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2516 "a\n"
2517 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2518 "the\n"
2519 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2520 "exchange\n"
2521 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2522 "\n"
2523 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2524 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2525 "\"\n"
2526 "mean to you when you sign other keys.\n"
2527 "\n"
2528 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2529 msgstr ""
2530 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2531 "clau\n"
2532 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2533 "saber\n"
2534 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2535 "\n"
2536 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2537 "    la clau.\n"
2538 "\n"
2539 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2540 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2541 "manera.\n"
2542 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2543 "    usuari amb pseudònim.\n"
2544 "\n"
2545 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2546 "açò\n"
2547 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2548 "verificat\n"
2549 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2550 "\n"
2551 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2552 "exemple,\n"
2553 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2554 "propietari\n"
2555 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2556 "difícil\n"
2557 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2558 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2559 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2560 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2561 "\n"
2562 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2563 "són\n"
2564 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2565 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2566 "\n"
2567 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2568
2569 #: g10/helptext.c:186
2570 #, fuzzy
2571 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2572 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2573
2574 #: g10/helptext.c:190
2575 msgid ""
2576 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2577 "All certificates are then also lost!"
2578 msgstr ""
2579 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2580 "Tots els certificats també es perdran!"
2581
2582 #: g10/helptext.c:195
2583 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2584 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2585
2586 #: g10/helptext.c:200
2587 msgid ""
2588 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2589 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2590 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2591 msgstr ""
2592 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2593 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2594 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2595 "per aquesta clau."
2596
2597 #: g10/helptext.c:205
2598 msgid ""
2599 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2600 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2601 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2602 "a trust connection through another already certified key."
2603 msgstr ""
2604 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2605 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2606 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2607 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2608 "certificada."
2609
2610 #: g10/helptext.c:211
2611 msgid ""
2612 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2613 "your keyring."
2614 msgstr ""
2615 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2616 "de claus."
2617
2618 #: g10/helptext.c:215
2619 msgid ""
2620 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2621 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2622 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2623 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2624 "a second one is available."
2625 msgstr ""
2626 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2627 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2628 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2629 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2630 "hi ha una segona disponible."
2631
2632 #: g10/helptext.c:223
2633 msgid ""
2634 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2635 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2636 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2637 msgstr ""
2638 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2639 "seleccionats)\n"
2640 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2641 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2642
2643 #: g10/helptext.c:230
2644 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2645 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2646
2647 #: g10/helptext.c:236
2648 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2649 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2650
2651 #: g10/helptext.c:240
2652 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2653 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2654
2655 #: g10/helptext.c:245
2656 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2657 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2658
2659 #: g10/helptext.c:250
2660 msgid ""
2661 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2662 "file (which is shown in brackets) will be used."
2663 msgstr ""
2664 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2665 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2666
2667 #: g10/helptext.c:256
2668 msgid ""
2669 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2670 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2671 "  \"Key has been compromised\"\n"
2672 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2673 "      got access to your secret key.\n"
2674 "  \"Key is superseded\"\n"
2675 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2676 "  \"Key is no longer used\"\n"
2677 "      Use this if you have retired this key.\n"
2678 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2679 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2680 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2681 msgstr ""
2682 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2683 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2684 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2685 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2686 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2687 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2688 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2689 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2690 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2691 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2692 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2693 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2694 "      de correu com a invàlida.\n"
2695
2696 #: g10/helptext.c:272
2697 msgid ""
2698 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2699 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2700 "An empty line ends the text.\n"
2701 msgstr ""
2702 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2703 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2704 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2705
2706 #: g10/helptext.c:287
2707 msgid "No help available"
2708 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2709
2710 #: g10/helptext.c:295
2711 #, c-format
2712 msgid "No help available for `%s'"
2713 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2714
2715 #: g10/import.c:94
2716 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: g10/import.c:96
2720 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2721 msgstr ""
2722
2723 #: g10/import.c:98
2724 #, fuzzy
2725 msgid "do not update the trustdb after import"
2726 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2727
2728 #: g10/import.c:100
2729 #, fuzzy
2730 msgid "create a public key when importing a secret key"
2731 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2732
2733 #: g10/import.c:102
2734 msgid "only accept updates to existing keys"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: g10/import.c:104
2738 #, fuzzy
2739 msgid "remove unusable parts from key after import"
2740 msgstr "la clau secreta és inusable"
2741
2742 #: g10/import.c:106
2743 msgid "remove as much as possible from key after import"
2744 msgstr ""
2745
2746 #: g10/import.c:269
2747 #, c-format
2748 msgid "skipping block of type %d\n"
2749 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2750
2751 #: g10/import.c:278
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "%lu keys processed so far\n"
2754 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2755
2756 #: g10/import.c:295
2757 #, c-format
2758 msgid "Total number processed: %lu\n"
2759 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2760
2761 #: g10/import.c:297
2762 #, c-format
2763 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2764 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2765
2766 #: g10/import.c:300
2767 #, c-format
2768 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2769 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2770
2771 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2772 #, c-format
2773 msgid "              imported: %lu"
2774 msgstr "              importades: %lu"
2775
2776 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2777 #, c-format
2778 msgid "             unchanged: %lu\n"
2779 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2780
2781 #: g10/import.c:310
2782 #, c-format
2783 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2784 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2785
2786 #: g10/import.c:312
2787 #, c-format
2788 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2789 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2790
2791 #: g10/import.c:314
2792 #, c-format
2793 msgid "        new signatures: %lu\n"
2794 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2795
2796 #: g10/import.c:316
2797 #, c-format
2798 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2799 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2800
2801 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2802 #, c-format
2803 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2804 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2805
2806 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2807 #, c-format
2808 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2809 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2810
2811 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2812 #, c-format
2813 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2814 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2815
2816 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2817 #, c-format
2818 msgid "          not imported: %lu\n"
2819 msgstr "              importades: %lu\n"
2820
2821 #: g10/import.c:326
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2824 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2825
2826 #: g10/import.c:328
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2829 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2830
2831 #: g10/import.c:569
2832 #, c-format
2833 msgid ""
2834 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2835 "algorithms on these user IDs:\n"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: g10/import.c:610
2839 #, c-format
2840 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2841 msgstr ""
2842
2843 #: g10/import.c:625
2844 #, fuzzy, c-format
2845 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2846 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2847
2848 #: g10/import.c:637
2849 #, c-format
2850 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2851 msgstr ""
2852
2853 #: g10/import.c:650
2854 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2855 msgstr ""
2856
2857 #: g10/import.c:652
2858 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2859 msgstr ""
2860
2861 #: g10/import.c:676
2862 #, c-format
2863 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2864 msgstr ""
2865
2866 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: no user ID\n"
2869 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2870
2871 #: g10/import.c:755
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2874 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2875
2876 #: g10/import.c:770
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2879 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2880
2881 #: g10/import.c:776
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2884 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2885
2886 #: g10/import.c:778
2887 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2888 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2889
2890 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2893 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2894
2895 #: g10/import.c:794
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2898 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2899
2900 #: g10/import.c:803
2901 #, c-format
2902 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2903 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2904
2905 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2906 #, c-format
2907 msgid "writing to `%s'\n"
2908 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2909
2910 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2911 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2912 #, c-format
2913 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2914 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2915
2916 #: g10/import.c:831
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2919 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2920
2921 #: g10/import.c:855
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2924 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2925
2926 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2929 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2930
2931 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2934 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2935
2936 #: g10/import.c:917
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2939 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2940
2941 #: g10/import.c:920
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2944 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2945
2946 #: g10/import.c:923
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2949 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2950
2951 #: g10/import.c:926
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2954 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2955
2956 #: g10/import.c:929
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2959 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2960
2961 #: g10/import.c:932
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2964 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2965
2966 #: g10/import.c:935
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2969 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2970
2971 #: g10/import.c:938
2972 #, fuzzy, c-format
2973 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2974 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2975
2976 #: g10/import.c:941
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2979 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2980
2981 #: g10/import.c:944
2982 #, fuzzy, c-format
2983 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2984 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2985
2986 #: g10/import.c:967
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2989 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2990
2991 #: g10/import.c:1130
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2994 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2995
2996 #: g10/import.c:1141
2997 #, fuzzy
2998 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2999 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
3000
3001 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
3002 #, c-format
3003 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3004 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
3005
3006 #: g10/import.c:1169
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid "key %s: secret key imported\n"
3009 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
3010
3011 #: g10/import.c:1199
3012 #, fuzzy, c-format
3013 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3014 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
3015
3016 #: g10/import.c:1209
3017 #, fuzzy, c-format
3018 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3019 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
3020
3021 #: g10/import.c:1239
3022 #, fuzzy, c-format
3023 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3024 msgstr ""
3025 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
3026 "de revocació\n"
3027
3028 # O «rebutjara»? ivb
3029 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
3030 # «es rebutja» està bé. jm
3031 #: g10/import.c:1282
3032 #, fuzzy, c-format
3033 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3034 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
3035
3036 #: g10/import.c:1314
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3039 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
3040
3041 #: g10/import.c:1380
3042 #, fuzzy, c-format
3043 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3044 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
3045
3046 #: g10/import.c:1395
3047 #, fuzzy, c-format
3048 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3049 msgstr ""
3050 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
3051 "s»\n"
3052 "\n"
3053
3054 #: g10/import.c:1397
3055 #, fuzzy, c-format
3056 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3057 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
3058
3059 #: g10/import.c:1415
3060 #, fuzzy, c-format
3061 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3062 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
3063
3064 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3065 #, fuzzy, c-format
3066 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3067 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
3068
3069 #: g10/import.c:1428
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3072 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
3073
3074 #: g10/import.c:1443
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3077 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
3078
3079 #: g10/import.c:1465
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3082 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
3083
3084 #: g10/import.c:1478
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3087 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
3088
3089 #: g10/import.c:1493
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3092 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
3093
3094 #: g10/import.c:1535
3095 #, fuzzy, c-format
3096 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3097 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
3098
3099 #: g10/import.c:1556
3100 #, fuzzy, c-format
3101 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3102 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
3103
3104 #: g10/import.c:1583
3105 #, fuzzy, c-format
3106 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3107 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
3108
3109 #: g10/import.c:1593
3110 #, fuzzy, c-format
3111 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3112 msgstr ""
3113 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
3114 "descarta\n"
3115
3116 #: g10/import.c:1610
3117 #, fuzzy, c-format
3118 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3119 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
3120
3121 #: g10/import.c:1624
3122 #, fuzzy, c-format
3123 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3124 msgstr ""
3125 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
3126 "descarta\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1632
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3131 msgstr ""
3132 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
3133
3134 #: g10/import.c:1732
3135 #, fuzzy, c-format
3136 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3137 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
3138
3139 #: g10/import.c:1794
3140 #, fuzzy, c-format
3141 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3142 msgstr ""
3143 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
3144 "08lX\n"
3145
3146 #: g10/import.c:1808
3147 #, fuzzy, c-format
3148 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3149 msgstr ""
3150 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
3151 "present.\n"
3152
3153 #: g10/import.c:1867
3154 #, fuzzy, c-format
3155 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3156 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
3157
3158 #: g10/import.c:1901
3159 #, fuzzy, c-format
3160 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3161 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
3162
3163 #: g10/import.c:2290
3164 #, fuzzy
3165 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3166 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
3167
3168 #: g10/import.c:2298
3169 #, fuzzy
3170 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3171 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3172
3173 #: g10/import.c:2300
3174 #, fuzzy
3175 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3176 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
3177
3178 #: g10/keydb.c:168
3179 #, c-format
3180 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3181 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3182
3183 #: g10/keydb.c:174
3184 #, c-format
3185 msgid "keyring `%s' created\n"
3186 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
3187
3188 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3189 #, fuzzy, c-format
3190 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3191 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
3192
3193 #: g10/keydb.c:697
3194 #, c-format
3195 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3196 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:265
3199 msgid "[revocation]"
3200 msgstr "[revocació]"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:266
3203 msgid "[self-signature]"
3204 msgstr "[autosignatura]"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3207 msgid "1 bad signature\n"
3208 msgstr "1 signatura errònia\n"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3211 #, c-format
3212 msgid "%d bad signatures\n"
3213 msgstr "%d signatures errònies\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3216 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3217 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3220 #, c-format
3221 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3222 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3225 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3226 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3229 #, c-format
3230 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3231 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:356
3234 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3235 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:358
3238 #, c-format
3239 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3240 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3243 #, fuzzy
3244 msgid ""
3245 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3246 "keys\n"
3247 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3248 "etc.)\n"
3249 msgstr ""
3250 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
3251 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
3252 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3255 #, fuzzy, c-format
3256 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3257 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3260 #, fuzzy, c-format
3261 msgid "  %d = I trust fully\n"
3262 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:438
3265 msgid ""
3266 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3267 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3268 "trust signatures on your behalf.\n"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: g10/keyedit.c:454
3272 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3273 msgstr ""
3274
3275 #: g10/keyedit.c:598
3276 #, c-format
3277 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3278 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
3279
3280 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3281 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3282 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3283 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
3284
3285 # O no s'ha pogut? ivb
3286 # FIXME: comprovar context. jm
3287 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3288 #: g10/keyedit.c:1759
3289 msgid "  Unable to sign.\n"
3290 msgstr "  No es pot signar.\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:626
3293 #, c-format
3294 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3295 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
3296
3297 #: g10/keyedit.c:654
3298 #, c-format
3299 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3300 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3301
3302 #: g10/keyedit.c:682
3303 #, fuzzy, c-format
3304 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3305 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
3306
3307 #: g10/keyedit.c:684
3308 #, fuzzy
3309 msgid "Sign it? (y/N) "
3310 msgstr "Signar realment? "
3311
3312 #: g10/keyedit.c:706
3313 #, c-format
3314 msgid ""
3315 "The self-signature on \"%s\"\n"
3316 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3317 msgstr ""
3318 "La vostra signatura en «%s»\n"
3319 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:715
3322 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3323 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
3324
3325 #: g10/keyedit.c:729
3326 #, c-format
3327 msgid ""
3328 "Your current signature on \"%s\"\n"
3329 "has expired.\n"
3330 msgstr ""
3331 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
3332 "ha caducat.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:733
3335 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3336 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
3337
3338 #: g10/keyedit.c:754
3339 #, c-format
3340 msgid ""
3341 "Your current signature on \"%s\"\n"
3342 "is a local signature.\n"
3343 msgstr ""
3344 "La vostra signatura en «%s»\n"
3345 "és una signatura local.\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:758
3348 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3349 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
3350
3351 #: g10/keyedit.c:779
3352 #, fuzzy, c-format
3353 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3354 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:782
3357 #, fuzzy, c-format
3358 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3359 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:787
3362 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3363 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
3364
3365 #: g10/keyedit.c:809
3366 #, fuzzy, c-format
3367 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3368 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:824
3371 msgid "This key has expired!"
3372 msgstr "La clau ha caducat!"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:842
3375 #, c-format
3376 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3377 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:848
3380 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3381 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
3382
3383 #: g10/keyedit.c:888
3384 msgid ""
3385 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3386 "mode.\n"
3387 msgstr ""
3388 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:890
3391 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3392 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:915
3395 msgid ""
3396 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3397 "belongs\n"
3398 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3399 msgstr ""
3400 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
3401 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
3402 "contestar, entreu «0».\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:920
3405 #, c-format
3406 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3407 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:922
3410 #, c-format
3411 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3412 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:924
3415 #, c-format
3416 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3417 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:926
3420 #, c-format
3421 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3422 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:932
3425 #, fuzzy
3426 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3427 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:956
3430 #, fuzzy, c-format
3431 msgid ""
3432 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3433 "key \"%s\" (%s)\n"
3434 msgstr ""
3435 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3436 "amb la vostra clau: \""
3437
3438 #: g10/keyedit.c:963
3439 #, fuzzy
3440 msgid "This will be a self-signature.\n"
3441 msgstr ""
3442 "\n"
3443 "Açò serà una autosignatura.\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:969
3446 #, fuzzy
3447 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3448 msgstr ""
3449 "\n"
3450 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:977
3453 #, fuzzy
3454 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3455 msgstr ""
3456 "\n"
3457 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:987
3460 #, fuzzy
3461 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3462 msgstr ""
3463 "\n"
3464 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:994
3467 #, fuzzy
3468 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3469 msgstr ""
3470 "\n"
3471 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:1001
3474 #, fuzzy
3475 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3476 msgstr ""
3477 "\n"
3478 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1006
3481 #, fuzzy
3482 msgid "I have checked this key casually.\n"
3483 msgstr ""
3484 "\n"
3485 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1011
3488 #, fuzzy
3489 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3490 msgstr ""
3491 "\n"
3492 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1021
3495 #, fuzzy
3496 msgid "Really sign? (y/N) "
3497 msgstr "Signar realment? "
3498
3499 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3500 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3501 #, c-format
3502 msgid "signing failed: %s\n"
3503 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1131
3506 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3510 msgid "This key is not protected.\n"
3511 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3514 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3515 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3518 #, fuzzy
3519 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3520 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3523 msgid "Key is protected.\n"
3524 msgstr "La clau està protegida.\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1178
3527 #, c-format
3528 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3529 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1184
3532 msgid ""
3533 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3534 "\n"
3535 msgstr ""
3536 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3537 "\n"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3540 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3541 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1204
3544 msgid ""
3545 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3546 "\n"
3547 msgstr ""
3548 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3549 "\n"
3550
3551 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3552 #: g10/keyedit.c:1207
3553 #, fuzzy
3554 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3555 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1278
3558 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3559 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:1364
3562 msgid "save and quit"
3563 msgstr "desa i ix"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1367
3566 #, fuzzy
3567 msgid "show key fingerprint"
3568 msgstr "mostra empremta"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1368
3571 msgid "list key and user IDs"
3572 msgstr "llista claus i ID"
3573
3574 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3575 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3576 #: g10/keyedit.c:1370
3577 msgid "select user ID N"
3578 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3579
3580 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3581 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3582 #: g10/keyedit.c:1371
3583 #, fuzzy
3584 msgid "select subkey N"
3585 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1372
3588 #, fuzzy
3589 msgid "check signatures"
3590 msgstr "revoca signatures"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1377
3593 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: g10/keyedit.c:1382
3597 #, fuzzy
3598 msgid "sign selected user IDs locally"
3599 msgstr "signa la clau localment"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1384
3602 #, fuzzy
3603 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3604 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1386
3607 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: g10/keyedit.c:1390
3611 msgid "add a user ID"
3612 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3613
3614 # Com estava escrit abans.  ivb
3615 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3616 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3617 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3618 #: g10/keyedit.c:1392
3619 msgid "add a photo ID"
3620 msgstr "afegeix un photo ID"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1394
3623 #, fuzzy
3624 msgid "delete selected user IDs"
3625 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:1399
3628 #, fuzzy
3629 msgid "add a subkey"
3630 msgstr "addkey"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1403
3633 msgid "add a key to a smartcard"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: g10/keyedit.c:1405
3637 msgid "move a key to a smartcard"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: g10/keyedit.c:1407
3641 msgid "move a backup key to a smartcard"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1411
3645 #, fuzzy
3646 msgid "delete selected subkeys"
3647 msgstr "esborra una clau secundària"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1413
3650 msgid "add a revocation key"
3651 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1415
3654 #, fuzzy
3655 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3656 msgstr ""
3657 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:1417
3660 #, fuzzy
3661 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3662 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:1419
3665 #, fuzzy
3666 msgid "flag the selected user ID as primary"
3667 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1421
3670 #, fuzzy
3671 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3672 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1424
3675 msgid "list preferences (expert)"
3676 msgstr "llista les preferències (expert)"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1426
3679 msgid "list preferences (verbose)"
3680 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1428
3683 #, fuzzy
3684 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3685 msgstr ""
3686 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1433
3689 #, fuzzy
3690 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3691 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:1435
3694 #, fuzzy
3695 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3696 msgstr ""
3697 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:1437
3700 msgid "change the passphrase"
3701 msgstr "canvia la contrasenya"
3702
3703 #: g10/keyedit.c:1441
3704 msgid "change the ownertrust"
3705 msgstr "canvia la confiança"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1443
3708 #, fuzzy
3709 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3710 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1445
3713 #, fuzzy
3714 msgid "revoke selected user IDs"
3715 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3716
3717 #: g10/keyedit.c:1450
3718 #, fuzzy
3719 msgid "revoke key or selected subkeys"
3720 msgstr "revoca una clau secundària"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:1451
3723 #, fuzzy
3724 msgid "enable key"
3725 msgstr "activa una clau"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:1452
3728 #, fuzzy
3729 msgid "disable key"
3730 msgstr "desactiva una clau"
3731
3732 # Igual que dalt.  ivb
3733 # Idem :) jm
3734 #: g10/keyedit.c:1453
3735 #, fuzzy
3736 msgid "show selected photo IDs"
3737 msgstr "mostra el photo ID"
3738
3739 #: g10/keyedit.c:1455
3740 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3741 msgstr ""
3742
3743 #: g10/keyedit.c:1457
3744 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3745 msgstr ""
3746
3747 #: g10/keyedit.c:1579
3748 #, fuzzy, c-format
3749 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3750 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:1597
3753 msgid "Secret key is available.\n"
3754 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:1680
3757 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3758 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3759
3760 #: g10/keyedit.c:1688
3761 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3762 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:1707
3765 msgid ""
3766 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3767 "(lsign),\n"
3768 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3769 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3770 msgstr ""
3771
3772 #: g10/keyedit.c:1747
3773 msgid "Key is revoked."
3774 msgstr "La clau està revocada."
3775
3776 #: g10/keyedit.c:1766
3777 #, fuzzy
3778 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3779 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3780
3781 #: g10/keyedit.c:1773
3782 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3783 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:1782
3786 #, fuzzy, c-format
3787 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3788 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:1805
3791 #, c-format
3792 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3793 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3796 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3797 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3798
3799 #: g10/keyedit.c:1829
3800 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3801 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:1831
3804 #, fuzzy
3805 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3806 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3807
3808 #: g10/keyedit.c:1832
3809 #, fuzzy
3810 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3811 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3812
3813 #: g10/keyedit.c:1882
3814 #, fuzzy
3815 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3816 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:1894
3819 #, fuzzy
3820 msgid "You must select exactly one key.\n"
3821 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3822
3823 #: g10/keyedit.c:1922
3824 msgid "Command expects a filename argument\n"
3825 msgstr ""
3826
3827 #: g10/keyedit.c:1936
3828 #, fuzzy, c-format
3829 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3830 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3831
3832 #: g10/keyedit.c:1953
3833 #, fuzzy, c-format
3834 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3835 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:1977
3838 msgid "You must select at least one key.\n"
3839 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:1980
3842 #, fuzzy
3843 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3844 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3845
3846 #: g10/keyedit.c:1981
3847 #, fuzzy
3848 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3849 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3850
3851 #: g10/keyedit.c:2016
3852 #, fuzzy
3853 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3854 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3855
3856 #: g10/keyedit.c:2017
3857 #, fuzzy
3858 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3859 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2035
3862 #, fuzzy
3863 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3864 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3865
3866 #: g10/keyedit.c:2046
3867 #, fuzzy
3868 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3869 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3870
3871 #: g10/keyedit.c:2048
3872 #, fuzzy
3873 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3874 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3875
3876 #: g10/keyedit.c:2098
3877 msgid ""
3878 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2140
3882 #, fuzzy
3883 msgid "Set preference list to:\n"
3884 msgstr "estableix la llista de preferències"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2146
3887 #, fuzzy
3888 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3889 msgstr ""
3890 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3891
3892 #: g10/keyedit.c:2148
3893 #, fuzzy
3894 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3895 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3896
3897 #: g10/keyedit.c:2216
3898 #, fuzzy
3899 msgid "Save changes? (y/N) "
3900 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3901
3902 #: g10/keyedit.c:2219
3903 #, fuzzy
3904 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3905 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3906
3907 #: g10/keyedit.c:2229
3908 #, c-format
3909 msgid "update failed: %s\n"
3910 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3911
3912 #: g10/keyedit.c:2236
3913 #, c-format
3914 msgid "update secret failed: %s\n"
3915 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2243
3918 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3919 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3920
3921 #: g10/keyedit.c:2343
3922 msgid "Digest: "
3923 msgstr "Resum: "
3924
3925 #: g10/keyedit.c:2394
3926 msgid "Features: "
3927 msgstr "Funcionalitats: "
3928
3929 #: g10/keyedit.c:2405
3930 msgid "Keyserver no-modify"
3931 msgstr ""
3932
3933 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3934 msgid "Preferred keyserver: "
3935 msgstr ""
3936
3937 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3938 #, fuzzy
3939 msgid "Notations: "
3940 msgstr "Notació: "
3941
3942 #: g10/keyedit.c:2639
3943 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3944 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3945
3946 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3947 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3948 #: g10/keyedit.c:2698
3949 #, fuzzy, c-format
3950 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3951 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3952
3953 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3954 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3955 #: g10/keyedit.c:2719
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3958 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3959
3960 #: g10/keyedit.c:2725
3961 #, fuzzy
3962 msgid "(sensitive)"
3963 msgstr " (sensible)"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3966 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3967 #, fuzzy, c-format
3968 msgid "created: %s"
3969 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3970
3971 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3972 #, fuzzy, c-format
3973 msgid "revoked: %s"
3974 msgstr "[revocada]"
3975
3976 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3977 #, fuzzy, c-format
3978 msgid "expired: %s"
3979 msgstr " [caduca: %s]"
3980
3981 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3982 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3983 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3984 #, fuzzy, c-format
3985 msgid "expires: %s"
3986 msgstr " [caduca: %s]"
3987
3988 #: g10/keyedit.c:2750
3989 #, c-format
3990 msgid "usage: %s"
3991 msgstr ""
3992
3993 #: g10/keyedit.c:2765
3994 #, fuzzy, c-format
3995 msgid "trust: %s"
3996 msgstr " confiança: %c/%c"
3997
3998 #: g10/keyedit.c:2769
3999 #, c-format
4000 msgid "validity: %s"
4001 msgstr ""
4002
4003 #: g10/keyedit.c:2776
4004 msgid "This key has been disabled"
4005 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
4006