7eaad3a84cf2b4876282ce8c80c2dda0a9a72f00
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en català.
2 # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurní Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003, 2005.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari és masculí? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> masculí)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acció, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes «x desconegut» -> «x és desconegut».
14 #   - «algoritme» o «algorisme»?  (ambdós són correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - «anell» o «clauer»?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses més «signatura» q «firma»; unifique.
19 #   - Usar majúscules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases índies completades.
22 #   - Algunes incoherències: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Només es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coherència)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.4.0\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2006-02-14 15:28+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2005-02-04 02:04+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:121
39 #, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb pbits=%u qbits=%u\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:312
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:173
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap mòdul d'acumulació d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:403
53 #, fuzzy, c-format
54 msgid "can't lock `%s': %s\n"
55 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
56
57 #: cipher/random.c:408
58 #, fuzzy, c-format
59 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
60 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
61
62 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
63 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
64 #: g10/gpg.c:992 g10/gpg.c:3360 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
65 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
66 #: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
67 #: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
68 #: g10/tdbio.c:605
69 #, c-format
70 msgid "can't open `%s': %s\n"
71 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
72
73 #: cipher/random.c:458
74 #, c-format
75 msgid "can't stat `%s': %s\n"
76 msgstr "no es pot fer stat de «%s»: %s\n"
77
78 # Descartar, deixar passar...  ignorar és un anglicisme.  ivb
79 #: cipher/random.c:463
80 #, c-format
81 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
82 msgstr "«%s» no és un fitxer regular: es descarta\n"
83
84 #: cipher/random.c:468
85 msgid "note: random_seed file is empty\n"
86 msgstr "nota: el fitxer random_seed és buit\n"
87
88 #: cipher/random.c:474
89 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
90 msgstr "AVÍS: el tamany del fitxer random_seed no és vàlid - no s'usarà\n"
91
92 #: cipher/random.c:482
93 #, c-format
94 msgid "can't read `%s': %s\n"
95 msgstr "no s'ha pogut llegir «%s»: %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:520
98 msgid "note: random_seed file not updated\n"
99 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
100
101 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:991 g10/keygen.c:2753
102 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
103 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
104 #, c-format
105 msgid "can't create `%s': %s\n"
106 msgstr "no s'ha pogut crear «%s»: %s\n"
107
108 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
109 #, c-format
110 msgid "can't write `%s': %s\n"
111 msgstr "no s'ha pogut escriure «%s»: %s\n"
112
113 # No em passe! ;)  ivb
114 #: cipher/random.c:569
115 #, c-format
116 msgid "can't close `%s': %s\n"
117 msgstr "no s'ha pogut tancar «%s»: %s\n"
118
119 #: cipher/random.c:814
120 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
121 msgstr "AVÍS: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
122
123 #: cipher/random.c:815
124 msgid ""
125 "The random number generator is only a kludge to let\n"
126 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
127 "\n"
128 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
129 "\n"
130 msgstr ""
131 "El generador de nombres aleatoris és només un pedaç\n"
132 "per a que funcioni - de cap manera és un GNA fort!\n"
133 "\n"
134 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
135 "\n"
136
137 #: cipher/rndegd.c:202
138 msgid ""
139 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
140 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
141 "of the entropy.\n"
142 msgstr ""
143 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
144 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudarà a la qualitat de la entropia.\n"
145
146 #: cipher/rndlinux.c:132
147 #, c-format
148 msgid ""
149 "\n"
150 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
151 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
152 msgstr ""
153 "\n"
154 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
155 "sistema tinga oportunitat de recollir més entropia. (Calen %d bytes més)\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:596
158 #, c-format
159 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
160 msgstr "no s'ha pogut emmagatzemar l'empremta digital: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:609
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
165 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:977
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "reading public key failed: %s\n"
170 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
171
172 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
173 msgid "response does not contain the public key data\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
177 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
181 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
185 #, c-format
186 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
190 #, c-format
191 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
192 msgstr ""
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
195 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
196 #, fuzzy, c-format
197 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
198 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1310
201 msgid "access to admin commands is not configured\n"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
205 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
206 msgstr ""
207
208 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
209 msgid "card is permanently locked!\n"
210 msgstr ""
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1336
213 #, c-format
214 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
215 msgstr ""
216
217 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
218 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
219 #. to get some infos on the string.
220 #: g10/app-openpgp.c:1343
221 msgid "|A|Admin PIN"
222 msgstr ""
223
224 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
225 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
226 #. to get some infos on the string.
227 #: g10/app-openpgp.c:1492
228 msgid "|AN|New Admin PIN"
229 msgstr ""
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1492
232 msgid "|N|New PIN"
233 msgstr ""
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1496
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid "error getting new PIN: %s\n"
238 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading application data\n"
243 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
246 #, fuzzy
247 msgid "error reading fingerprint DO\n"
248 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1562
251 #, fuzzy
252 msgid "key already exists\n"
253 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
254
255 #: g10/app-openpgp.c:1566
256 msgid "existing key will be replaced\n"
257 msgstr ""
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1568
260 #, fuzzy
261 msgid "generating new key\n"
262 msgstr "genera un nou parell de claus"
263
264 #: g10/app-openpgp.c:1735
265 msgid "creation timestamp missing\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1742
269 #, c-format
270 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1749
274 #, c-format
275 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
279 #, c-format
280 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
281 msgstr ""
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1827
284 #, fuzzy, c-format
285 msgid "failed to store the key: %s\n"
286 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
287
288 #: g10/app-openpgp.c:1886
289 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
290 msgstr ""
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1901
293 #, fuzzy
294 msgid "generating key failed\n"
295 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1904
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
300 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
301
302 #: g10/app-openpgp.c:1961
303 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2087
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
309 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
310
311 #: g10/app-openpgp.c:2134
312 #, c-format
313 msgid "signatures created so far: %lu\n"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/app-openpgp.c:2142
317 #, c-format
318 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
319 msgstr ""
320
321 #: g10/app-openpgp.c:2403
322 msgid ""
323 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
324 msgstr ""
325
326 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
327 #, c-format
328 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
329 msgstr ""
330
331 #: g10/armor.c:318
332 #, c-format
333 msgid "armor: %s\n"
334 msgstr "armadura: %s\n"
335
336 #: g10/armor.c:357
337 msgid "invalid armor header: "
338 msgstr "la capçalera d'armadura és invàlida: "
339
340 #: g10/armor.c:368
341 msgid "armor header: "
342 msgstr "capçalera d'armadura: "
343
344 #: g10/armor.c:379
345 msgid "invalid clearsig header\n"
346 msgstr "la capçalera de signatura clara és invàlida\n"
347
348 # És un missatge d'error?  ivb
349 # «Anidada» és un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
350 #: g10/armor.c:431
351 msgid "nested clear text signatures\n"
352 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
353
354 # FIXME: un-indiar. jm
355 #: g10/armor.c:566
356 #, fuzzy
357 msgid "unexpected armor: "
358 msgstr "armadura inesperada:"
359
360 #: g10/armor.c:578
361 msgid "invalid dash escaped line: "
362 msgstr "la línia escapada amb guió és invàlida: "
363
364 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
365 #, fuzzy, c-format
366 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
367 msgstr "el caràcter radix64 %02x invàlid s'ha omés\n"
368
369 #: g10/armor.c:773
370 msgid "premature eof (no CRC)\n"
371 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
372
373 #: g10/armor.c:807
374 msgid "premature eof (in CRC)\n"
375 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
376
377 #: g10/armor.c:815
378 msgid "malformed CRC\n"
379 msgstr "CRC malformat\n"
380
381 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
382 #, fuzzy, c-format
383 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
384 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
385
386 #: g10/armor.c:839
387 #, fuzzy
388 msgid "premature eof (in trailer)\n"
389 msgstr "fí de fitxer prematur (al final)\n"
390
391 #: g10/armor.c:843
392 msgid "error in trailer line\n"
393 msgstr "error en l'última línia\n"
394
395 #: g10/armor.c:1152
396 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
397 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
398
399 #: g10/armor.c:1157
400 #, c-format
401 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
402 msgstr "l'armadura és invàlida: la línia és més llarga que %d caràcters\n"
403
404 #: g10/armor.c:1161
405 msgid ""
406 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
407 msgstr ""
408 "hi ha un caràcter «quoted printable» en l'armadura - probablement s'ha "
409 "utilitzat un MTA amb errors\n"
410
411 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
412 #, fuzzy, c-format
413 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
414 msgstr "la clau secreta no està disponible"
415
416 #: g10/card-util.c:68
417 #, c-format
418 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
419 msgstr ""
420
421 # Destès? ivb
422 # Desatès, sí. jm
423 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
424 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
425 #, fuzzy
426 msgid "can't do this in batch mode\n"
427 msgstr "no es pot fet això en mode desatès\n"
428
429 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
430 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
431 #: g10/keygen.c:1357
432 msgid "Your selection? "
433 msgstr "La vostra selecció? "
434
435 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
436 msgid "[not set]"
437 msgstr "[no establert]"
438
439 #: g10/card-util.c:412
440 msgid "male"
441 msgstr "home"
442
443 #: g10/card-util.c:413
444 msgid "female"
445 msgstr "dóna"
446
447 #: g10/card-util.c:413
448 msgid "unspecified"
449 msgstr "no especificat"
450
451 # Gènere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
452 # Probablement és una clau, femení. jm
453 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
454 # uncompressed so we know the gender. jm
455 #: g10/card-util.c:440
456 msgid "not forced"
457 msgstr "no forçat"
458
459 #: g10/card-util.c:440
460 msgid "forced"
461 msgstr "forçat"
462
463 #: g10/card-util.c:518
464 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
465 msgstr ""
466
467 #: g10/card-util.c:520
468 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:522
472 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:539
476 msgid "Cardholder's surname: "
477 msgstr ""
478
479 #: g10/card-util.c:541
480 msgid "Cardholder's given name: "
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:559
484 #, c-format
485 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
486 msgstr ""
487
488 #: g10/card-util.c:580
489 #, fuzzy
490 msgid "URL to retrieve public key: "
491 msgstr "no hi ha cap clau pública corresponent: %s\n"
492
493 #: g10/card-util.c:588
494 #, c-format
495 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
496 msgstr ""
497
498 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
499 #, c-format
500 msgid "error reading `%s': %s\n"
501 msgstr "error en la lectura de «%s»: %s\n"
502
503 #: g10/card-util.c:694
504 msgid "Login data (account name): "
505 msgstr ""
506
507 #: g10/card-util.c:704
508 #, c-format
509 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
510 msgstr ""
511
512 #: g10/card-util.c:763
513 msgid "Private DO data: "
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:773
517 #, c-format
518 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:793
522 #, fuzzy
523 msgid "Language preferences: "
524 msgstr "preferències actualitzades"
525
526 #: g10/card-util.c:801
527 #, fuzzy
528 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
529 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
530
531 #: g10/card-util.c:810
532 #, fuzzy
533 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
534 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
535
536 #: g10/card-util.c:831
537 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
538 msgstr ""
539
540 #: g10/card-util.c:845
541 #, fuzzy
542 msgid "Error: invalid response.\n"
543 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
544
545 #: g10/card-util.c:866
546 #, fuzzy
547 msgid "CA fingerprint: "
548 msgstr "Empremta digital:"
549
550 #: g10/card-util.c:889
551 #, fuzzy
552 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
553 msgstr "error: l'empremta digital és invàlida\n"
554
555 #: g10/card-util.c:937
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "key operation not possible: %s\n"
558 msgstr "La generació de claus ha fallat: %s\n"
559
560 #: g10/card-util.c:938
561 #, fuzzy
562 msgid "not an OpenPGP card"
563 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP vàlides.\n"
564
565 #: g10/card-util.c:947
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "error getting current key info: %s\n"
568 msgstr "s'ha produït un error mentre s'escrivia l'anell secret «%s»: %s\n"
569
570 #: g10/card-util.c:1032
571 msgid "Replace existing key? (y/N) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
575 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
576 msgstr ""
577
578 #: g10/card-util.c:1074
579 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
580 msgstr ""
581
582 #: g10/card-util.c:1083
583 #, c-format
584 msgid ""
585 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
586 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
587 "You should change them using the command --change-pin\n"
588 msgstr ""
589
590 #: g10/card-util.c:1122
591 #, fuzzy
592 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
593 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
596 msgid "   (1) Signature key\n"
597 msgstr ""
598
599 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
600 #, fuzzy
601 msgid "   (2) Encryption key\n"
602 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
603
604 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
605 msgid "   (3) Authentication key\n"
606 msgstr ""
607
608 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
609 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
610 msgid "Invalid selection.\n"
611 msgstr "La selecció és invàlida.\n"
612
613 #: g10/card-util.c:1202
614 #, fuzzy
615 msgid "Please select where to store the key:\n"
616 msgstr "Seleccioneu la raó de la revocació:\n"
617
618 #: g10/card-util.c:1237
619 #, fuzzy
620 msgid "unknown key protection algorithm\n"
621 msgstr "l'algorisme de protecció és desconegut\n"
622
623 #: g10/card-util.c:1242
624 #, fuzzy
625 msgid "secret parts of key are not available\n"
626 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
627
628 #: g10/card-util.c:1247
629 #, fuzzy
630 msgid "secret key already stored on a card\n"
631 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
632
633 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
634 msgid "quit this menu"
635 msgstr "ix del menú"
636
637 #: g10/card-util.c:1320
638 #, fuzzy
639 msgid "show admin commands"
640 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
641
642 # «pantalla» o «ajuda»?  ivb
643 # «ajuda», evidentment. jm
644 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
645 msgid "show this help"
646 msgstr "mostra aquesta ajuda"
647
648 #: g10/card-util.c:1323
649 #, fuzzy
650 msgid "list all available data"
651 msgstr "La clau és disponible en: "
652
653 #: g10/card-util.c:1326
654 msgid "change card holder's name"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1327
658 msgid "change URL to retrieve key"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1328
662 msgid "fetch the key specified in the card URL"
663 msgstr ""
664
665 #: g10/card-util.c:1329
666 #, fuzzy
667 msgid "change the login name"
668 msgstr "canvia la data de caducitat"
669
670 #: g10/card-util.c:1330
671 #, fuzzy
672 msgid "change the language preferences"
673 msgstr "canvia la confiança"
674
675 #: g10/card-util.c:1331
676 msgid "change card holder's sex"
677 msgstr ""
678
679 #: g10/card-util.c:1332
680 #, fuzzy
681 msgid "change a CA fingerprint"
682 msgstr "mostra empremta"
683
684 #: g10/card-util.c:1333
685 msgid "toggle the signature force PIN flag"
686 msgstr ""
687
688 #: g10/card-util.c:1334
689 #, fuzzy
690 msgid "generate new keys"
691 msgstr "genera un nou parell de claus"
692
693 #: g10/card-util.c:1335
694 msgid "menu to change or unblock the PIN"
695 msgstr ""
696
697 #: g10/card-util.c:1336
698 msgid "verify the PIN and list all data"
699 msgstr ""
700
701 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
702 msgid "Command> "
703 msgstr "Ordre> "
704
705 #: g10/card-util.c:1494
706 #, fuzzy
707 msgid "Admin-only command\n"
708 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
709
710 #: g10/card-util.c:1525
711 msgid "Admin commands are allowed\n"
712 msgstr ""
713
714 #: g10/card-util.c:1527
715 msgid "Admin commands are not allowed\n"
716 msgstr ""
717
718 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
719 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
720 msgstr "L'ordre no és vàlida (proveu «help»)\n"
721
722 #: g10/cardglue.c:435
723 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:572
727 #, c-format
728 msgid ""
729 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
730 "   %.*s\n"
731 msgstr ""
732
733 #: g10/cardglue.c:580
734 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
735 msgstr ""
736
737 #: g10/cardglue.c:915
738 #, fuzzy
739 msgid "Enter New Admin PIN: "
740 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
741
742 #: g10/cardglue.c:916
743 #, fuzzy
744 msgid "Enter New PIN: "
745 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
746
747 #: g10/cardglue.c:917
748 msgid "Enter Admin PIN: "
749 msgstr ""
750
751 #: g10/cardglue.c:918
752 #, fuzzy
753 msgid "Enter PIN: "
754 msgstr "Introduïu el nom d'usuari: "
755
756 #: g10/cardglue.c:935
757 #, fuzzy
758 msgid "Repeat this PIN: "
759 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
760
761 #: g10/cardglue.c:950
762 #, fuzzy
763 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
764 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
765
766 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3720 g10/keyring.c:377
767 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
768 #, c-format
769 msgid "can't open `%s'\n"
770 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»\n"
771
772 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
773 msgid "--output doesn't work for this command\n"
774 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
775
776 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1644
777 #: g10/revoke.c:228
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
780 msgstr "no s'ha trobat la clau «%s»: %s\n"
781
782 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1658
783 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
784 #, c-format
785 msgid "error reading keyblock: %s\n"
786 msgstr "s'ha produït un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
787
788 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
789 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
790 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
791
792 # Ahà!  Abans «batch» està tal qual.  Cal unificar.  ivb
793 # Fet. jm
794 #: g10/delkey.c:135
795 #, fuzzy
796 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
797 msgstr "no es pot fer això en el mode desatès sense «--yes»\n"
798
799 #: g10/delkey.c:147
800 #, fuzzy
801 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
802 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
803
804 #: g10/delkey.c:155
805 #, fuzzy
806 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
807 msgstr "És una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
808
809 #: g10/delkey.c:165
810 #, c-format
811 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
812 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
813
814 #: g10/delkey.c:175
815 msgid "ownertrust information cleared\n"
816 msgstr "s'ha netejat la informació de la confiança\n"
817
818 #: g10/delkey.c:206
819 #, c-format
820 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
821 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau pública «%s»!\n"
822
823 #: g10/delkey.c:208
824 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
825 msgstr "utilitzeu l'opció «--delete-secret-keys» per a eliminar-la primer.\n"
826
827 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
828 #, c-format
829 msgid "error creating passphrase: %s\n"
830 msgstr "error en la creació de la contrasenya: %s\n"
831
832 #: g10/encode.c:218
833 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
834 msgstr "no es pot usar un paquet asimètric ESK al estar en mode S2K\n"
835
836 #: g10/encode.c:231
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "using cipher %s\n"
839 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
840
841 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
842 #, c-format
843 msgid "`%s' already compressed\n"
844 msgstr "«%s» ja està comprimida\n"
845
846 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
847 #, c-format
848 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
849 msgstr "AVÍS: «%s» és un fitxer buit\n"
850
851 #: g10/encode.c:470
852 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
853 msgstr ""
854 "només podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
855
856 #: g10/encode.c:494
857 #, c-format
858 msgid "reading from `%s'\n"
859 msgstr "s'està llegint des de «%s»\n"
860
861 #: g10/encode.c:522
862 msgid ""
863 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
864 msgstr ""
865 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
866 "esteu xifrant.\n"
867
868 #: g10/encode.c:532
869 #, fuzzy, c-format
870 msgid ""
871 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
872 msgstr ""
873 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
874
875 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
876 #, fuzzy, c-format
877 msgid ""
878 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
879 "preferences\n"
880 msgstr ""
881 "forçar l'algoritme de compressió %s (%d) viola les preferències del "
882 "destinatari\n"
883
884 #: g10/encode.c:729
885 #, c-format
886 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
887 msgstr ""
888 "forçar el xifrat asimètric %s (%d) viola les preferències del destinatari\n"
889
890 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
891 #, c-format
892 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
893 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
894
895 #: g10/encode.c:826
896 #, c-format
897 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
898 msgstr "%s/%s xifrat per a: «%s»\n"
899
900 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:306
901 #, c-format
902 msgid "%s encrypted data\n"
903 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
904
905 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:310
906 #, c-format
907 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
908 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
909
910 # És no-wrap?  ivb
911 # Com? jm
912 #: g10/encr-data.c:93
913 msgid ""
914 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
915 msgstr ""
916 "ATENCIÓ: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
917 "simètric.\n"
918
919 #: g10/encr-data.c:104
920 msgid "problem handling encrypted packet\n"
921 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
922
923 # Execució de programes remots, o execució remota de programes? jm
924 #: g10/exec.c:49
925 msgid "no remote program execution supported\n"
926 msgstr "no hi ha suport per a l'execució remota de programes\n"
927
928 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
929 #, c-format
930 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
931 msgstr "no es pot crear el directori «%s»: %s\n"
932
933 #: g10/exec.c:314
934 msgid ""
935 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
936 msgstr ""
937 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
938 "d'opcions permissos insegurs\n"
939
940 #: g10/exec.c:344
941 #, fuzzy
942 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
943 msgstr ""
944 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
945 "externs\n"
946
947 #: g10/exec.c:422
948 #, fuzzy, c-format
949 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
950 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
951
952 #: g10/exec.c:425
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
955 msgstr "no s'ha pogut executar %s «%s»: %s\n"
956
957 #: g10/exec.c:510
958 #, c-format
959 msgid "system error while calling external program: %s\n"
960 msgstr "s'ha produït un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
961
962 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
963 msgid "unnatural exit of external program\n"
964 msgstr "s'ha produït una eixida no natural del programa extern\n"
965
966 #: g10/exec.c:536
967 msgid "unable to execute external program\n"
968 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
969
970 #: g10/exec.c:552
971 #, c-format
972 msgid "unable to read external program response: %s\n"
973 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
974
975 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
976 #, c-format
977 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
978 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) «%s»: %s\n"
979
980 #: g10/exec.c:610
981 #, c-format
982 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
983 msgstr "AVÍS: no s'ha pogut eliminar el directori temporal «%s»: %s\n"
984
985 #: g10/export.c:61
986 #, fuzzy
987 msgid "export signatures that are marked as local-only"
988 msgstr ""
989 "\n"
990 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
991
992 #: g10/export.c:63
993 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
994 msgstr ""
995
996 #: g10/export.c:65
997 #, fuzzy
998 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
999 msgstr "no s'han ttrobat claus de revocació per a «%s»\n"
1000
1001 #: g10/export.c:67
1002 #, fuzzy
1003 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1004 msgstr "revoca una clau secundària"
1005
1006 #: g10/export.c:69
1007 #, fuzzy
1008 msgid "remove unusable parts from key during export"
1009 msgstr "la clau secreta és inusable"
1010
1011 #: g10/export.c:71
1012 msgid "remove as much as possible from key during export"
1013 msgstr ""
1014
1015 #: g10/export.c:325
1016 #, fuzzy
1017 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1018 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1019
1020 #: g10/export.c:354
1021 #, fuzzy, c-format
1022 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1023 msgstr "clau %08lX: no està protegida - es descarta\n"
1024
1025 #: g10/export.c:362
1026 #, fuzzy, c-format
1027 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1028 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
1029
1030 #: g10/export.c:373
1031 #, fuzzy, c-format
1032 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1033 msgstr ""
1034 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
1035 "descarta\n"
1036
1037 #: g10/export.c:521
1038 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/export.c:544
1042 #, fuzzy, c-format
1043 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1044 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1045
1046 #: g10/export.c:565
1047 #, fuzzy, c-format
1048 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1049 msgstr "AVÍS: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovació SK\n"
1050
1051 #: g10/export.c:598
1052 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1053 msgstr "AVÍS: no s'ha exportat res\n"
1054
1055 #: g10/gpg.c:372
1056 msgid ""
1057 "@Commands:\n"
1058 " "
1059 msgstr ""
1060 "@Ordres:\n"
1061 " "
1062
1063 #: g10/gpg.c:374
1064 msgid "|[file]|make a signature"
1065 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
1066
1067 #: g10/gpg.c:375
1068 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1069 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
1070
1071 #: g10/gpg.c:376
1072 msgid "make a detached signature"
1073 msgstr "crea una signatura separada"
1074
1075 #: g10/gpg.c:377
1076 msgid "encrypt data"
1077 msgstr "xifra dades"
1078
1079 #: g10/gpg.c:379
1080 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1081 msgstr "xifra només amb xifratge simètric"
1082
1083 #: g10/gpg.c:381
1084 msgid "decrypt data (default)"
1085 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1086
1087 #: g10/gpg.c:383
1088 msgid "verify a signature"
1089 msgstr "verifica una signatura"
1090
1091 #: g10/gpg.c:385
1092 msgid "list keys"
1093 msgstr "llista claus"
1094
1095 #: g10/gpg.c:387
1096 msgid "list keys and signatures"
1097 msgstr "llista claus i signatures"
1098
1099 # «de les claus» o «de la clau»?  ivb
1100 #: g10/gpg.c:388
1101 #, fuzzy
1102 msgid "list and check key signatures"
1103 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1104
1105 # «dactilars» o «digitals»?  ivb
1106 #: g10/gpg.c:389
1107 msgid "list keys and fingerprints"
1108 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1109
1110 #: g10/gpg.c:390
1111 msgid "list secret keys"
1112 msgstr "llista claus secretes"
1113
1114 #: g10/gpg.c:391
1115 msgid "generate a new key pair"
1116 msgstr "genera un nou parell de claus"
1117
1118 #: g10/gpg.c:392
1119 msgid "remove keys from the public keyring"
1120 msgstr "elimina claus de l'anell públic"
1121
1122 #: g10/gpg.c:394
1123 msgid "remove keys from the secret keyring"
1124 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1125
1126 #: g10/gpg.c:395
1127 msgid "sign a key"
1128 msgstr "signa una clau"
1129
1130 #: g10/gpg.c:396
1131 msgid "sign a key locally"
1132 msgstr "signa una clau localment"
1133
1134 #: g10/gpg.c:397
1135 msgid "sign or edit a key"
1136 msgstr "signa o edita una clau"
1137
1138 #: g10/gpg.c:398
1139 msgid "generate a revocation certificate"
1140 msgstr "genera un certificat de revocació"
1141
1142 #: g10/gpg.c:400
1143 msgid "export keys"
1144 msgstr "exporta claus"
1145
1146 #: g10/gpg.c:401
1147 msgid "export keys to a key server"
1148 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1149
1150 #: g10/gpg.c:402
1151 msgid "import keys from a key server"
1152 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1153
1154 #: g10/gpg.c:404
1155 msgid "search for keys on a key server"
1156 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1157
1158 #: g10/gpg.c:406
1159 msgid "update all keys from a keyserver"
1160 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1161
1162 #: g10/gpg.c:410
1163 msgid "import/merge keys"
1164 msgstr "importa/fon claus"
1165
1166 #: g10/gpg.c:413
1167 msgid "print the card status"
1168 msgstr ""
1169
1170 #: g10/gpg.c:414
1171 msgid "change data on a card"
1172 msgstr ""
1173
1174 #: g10/gpg.c:415
1175 msgid "change a card's PIN"
1176 msgstr ""
1177
1178 #: g10/gpg.c:423
1179 msgid "update the trust database"
1180 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
1181
1182 #: g10/gpg.c:430
1183 msgid "|algo [files]|print message digests"
1184 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1185
1186 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1187 msgid ""
1188 "@\n"
1189 "Options:\n"
1190 " "
1191 msgstr ""
1192 "@\n"
1193 "Opcions:\n"
1194 " "
1195
1196 #: g10/gpg.c:436
1197 msgid "create ascii armored output"
1198 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1199
1200 #: g10/gpg.c:438
1201 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1202 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1203
1204 #: g10/gpg.c:449
1205 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1206 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1207
1208 #: g10/gpg.c:450
1209 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1210 msgstr "|N|nivell de compressió N (0 no comprimeix)"
1211
1212 #: g10/gpg.c:455
1213 msgid "use canonical text mode"
1214 msgstr "usa el mode de text canònic"
1215
1216 #: g10/gpg.c:469
1217 msgid "use as output file"
1218 msgstr "fitxer d'eixida"
1219
1220 # Un dels dos és en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1221 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1222 msgid "verbose"
1223 msgstr "detall"
1224
1225 #: g10/gpg.c:482
1226 msgid "do not make any changes"
1227 msgstr "no fa cap canvi"
1228
1229 #: g10/gpg.c:483
1230 msgid "prompt before overwriting"
1231 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1232
1233 #: g10/gpg.c:524
1234 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: g10/gpg.c:525
1238 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: g10/gpg.c:553
1242 msgid ""
1243 "@\n"
1244 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1245 msgstr ""
1246 "@\n"
1247 "(En la pàgina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1248
1249 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. són noms usats pel Zimmerman
1250 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1251 # En efecte. Idem per a Mallory més endavant. Els deixe com a l'original. jm
1252 #: g10/gpg.c:556
1253 msgid ""
1254 "@\n"
1255 "Examples:\n"
1256 "\n"
1257 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1258 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1259 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1260 " --list-keys [names]        show keys\n"
1261 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1262 msgstr ""
1263 "@\n"
1264 "Exemples:\n"
1265 "\n"
1266 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1267 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1268 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1269 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1270 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1271
1272 #: g10/gpg.c:746 g10/gpgv.c:98
1273 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1274 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1275
1276 #: g10/gpg.c:763
1277 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1278 msgstr "Forma d'ús: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1279
1280 #: g10/gpg.c:766
1281 msgid ""
1282 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1283 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1284 "default operation depends on the input data\n"
1285 msgstr ""
1286 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1287 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1288 "l'operació predeterminada depén de les dades introduïdes\n"
1289
1290 # Suportats? ivb
1291 # A Softcatalà diuen molt «implementat». jm
1292 # Precissament acabem de parlar d'«implementat a la llista del GNOME
1293 # i s'ha dit que és erroni, igual que «suportat» :) Les alternatives
1294 # encara no m'agraden massa... jm
1295 #: g10/gpg.c:777
1296 msgid ""
1297 "\n"
1298 "Supported algorithms:\n"
1299 msgstr ""
1300 "\n"
1301 "Algoritmes suportats:\n"
1302
1303 #: g10/gpg.c:780
1304 msgid "Pubkey: "
1305 msgstr "Clau pública: "
1306
1307 #: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2266
1308 msgid "Cipher: "
1309 msgstr "Xifratge: "
1310
1311 #: g10/gpg.c:792
1312 msgid "Hash: "
1313 msgstr "Dispersió: "
1314
1315 #: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2312
1316 msgid "Compression: "
1317 msgstr "Compressió: "
1318
1319 #: g10/gpg.c:881
1320 msgid "usage: gpg [options] "
1321 msgstr "forma d'ús: gpg [opcions] "
1322
1323 #: g10/gpg.c:1029
1324 msgid "conflicting commands\n"
1325 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1047
1328 #, c-format
1329 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1330 msgstr "no s'ha trobat cap signe = a la definició de grup «%s»\n"
1331
1332 # Indi. ivb
1333 #: g10/gpg.c:1244
1334 #, fuzzy, c-format
1335 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1336 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1337
1338 # Indi. ivb
1339 #: g10/gpg.c:1247
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1342 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1343
1344 # Indi. ivb
1345 #: g10/gpg.c:1250
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1348 msgstr "AVÍS: el propietari és insegur en %s «%s»\n"
1349
1350 #: g10/gpg.c:1256
1351 #, fuzzy, c-format
1352 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1353 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1354
1355 #: g10/gpg.c:1259
1356 #, fuzzy, c-format
1357 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1358 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1359
1360 #: g10/gpg.c:1262
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1363 msgstr "AVÍS: els permissos són insegurs en %s «%s»\n"
1364
1365 #: g10/gpg.c:1268
1366 #, fuzzy, c-format
1367 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1368 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1369
1370 #: g10/gpg.c:1271
1371 #, fuzzy, c-format
1372 msgid ""
1373 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1374 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1375
1376 #: g10/gpg.c:1274
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1379 msgstr "AVÍS: el propietari del directori envoltant és insegur en %s «%s»\n"
1380
1381 #: g10/gpg.c:1280
1382 #, fuzzy, c-format
1383 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1384 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1385
1386 #: g10/gpg.c:1283
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid ""
1389 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1390 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1391
1392 #: g10/gpg.c:1286
1393 #, fuzzy, c-format
1394 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1395 msgstr "AVÍS: els permissos del directori envoltant són insegurs en %s «%s»\n"
1396
1397 #: g10/gpg.c:1427
1398 #, fuzzy, c-format
1399 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1400 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions «%s»\n"
1401
1402 #: g10/gpg.c:1521
1403 msgid "display photo IDs during key listings"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: g10/gpg.c:1523
1407 msgid "show policy URLs during signature listings"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: g10/gpg.c:1525
1411 #, fuzzy
1412 msgid "show all notations during signature listings"
1413 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1414
1415 #: g10/gpg.c:1527
1416 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1417 msgstr ""
1418
1419 #: g10/gpg.c:1531
1420 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1421 msgstr ""
1422
1423 #: g10/gpg.c:1533
1424 #, fuzzy
1425 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1426 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1427
1428 #: g10/gpg.c:1535
1429 msgid "show user ID validity during key listings"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/gpg.c:1537
1433 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: g10/gpg.c:1539
1437 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: g10/gpg.c:1541
1441 #, fuzzy
1442 msgid "show the keyring name in key listings"
1443 msgstr "mostra en quin anell de claus està una clau llistada"
1444
1445 #: g10/gpg.c:1543
1446 #, fuzzy
1447 msgid "show expiration dates during signature listings"
1448 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:1874
1451 #, c-format
1452 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1453 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic «%s»\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:1916
1456 #, c-format
1457 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1458 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades «%s»\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:1920
1461 #, c-format
1462 msgid "option file `%s': %s\n"
1463 msgstr "fitxer d'opcions «%s»: %s\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:1927
1466 #, c-format
1467 msgid "reading options from `%s'\n"
1468 msgstr "s'estan llegint opcions de «%s»\n"
1469
1470 #: g10/gpg.c:2142 g10/gpg.c:2716 g10/gpg.c:2735
1471 #, c-format
1472 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1473 msgstr "NOTA: %s no és per a ús normal!\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2158
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1478 msgstr ""
1479 "la extensió de xifrat «%s» no s'ha carregat per tindre permissos insegurs\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:2312 g10/gpg.c:2324
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1484 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1485
1486 #: g10/gpg.c:2400
1487 #, fuzzy, c-format
1488 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1489 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1490
1491 #: g10/gpg.c:2422 g10/keyedit.c:3997
1492 #, fuzzy
1493 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1494 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
1495
1496 #: g10/gpg.c:2428
1497 #, fuzzy, c-format
1498 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1499 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1500
1501 #: g10/gpg.c:2431
1502 #, fuzzy
1503 msgid "invalid keyserver options\n"
1504 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1505
1506 #: g10/gpg.c:2438
1507 #, c-format
1508 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1509 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:2441
1512 msgid "invalid import options\n"
1513 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1514
1515 #: g10/gpg.c:2448
1516 #, c-format
1517 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1518 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2451
1521 msgid "invalid export options\n"
1522 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2458
1525 #, fuzzy, c-format
1526 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1527 msgstr "%s:%d: opcions d'importanció no vàlides\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2461
1530 #, fuzzy
1531 msgid "invalid list options\n"
1532 msgstr "opcions d'importació no vàlides\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2469
1535 msgid "display photo IDs during signature verification"
1536 msgstr ""
1537
1538 #: g10/gpg.c:2471
1539 msgid "show policy URLs during signature verification"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: g10/gpg.c:2473
1543 #, fuzzy
1544 msgid "show all notations during signature verification"
1545 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1546
1547 #: g10/gpg.c:2475
1548 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: g10/gpg.c:2479
1552 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1553 msgstr ""
1554
1555 #: g10/gpg.c:2481
1556 #, fuzzy
1557 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1558 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1559
1560 #: g10/gpg.c:2483
1561 #, fuzzy
1562 msgid "show user ID validity during signature verification"
1563 msgstr "%s no és un joc de caràcters vàlid\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2485
1566 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1567 msgstr ""
1568
1569 #: g10/gpg.c:2492
1570 #, fuzzy, c-format
1571 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1572 msgstr "%s:%d opcions d'exportació no vàlides\n"
1573
1574 #: g10/gpg.c:2495
1575 #, fuzzy
1576 msgid "invalid verify options\n"
1577 msgstr "opcions d'exportació no vàlides\n"
1578
1579 #: g10/gpg.c:2502
1580 #, c-format
1581 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1582 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1583
1584 #: g10/gpg.c:2705
1585 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1586 msgstr "AVÍS: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1587
1588 # FIXME: preferència? jm
1589 # Ho discutírem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1590 #: g10/gpg.c:2709
1591 #, c-format
1592 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1593 msgstr "AVÍS: %s té preferència sobre %s\n"
1594
1595 #: g10/gpg.c:2718
1596 #, c-format
1597 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1598 msgstr "%s no és permés amb %s!\n"
1599
1600 #: g10/gpg.c:2721
1601 #, c-format
1602 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1603 msgstr "%s no té sentit amb %s!\n"
1604
1605 #: g10/gpg.c:2728
1606 #, fuzzy, c-format
1607 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1608 msgstr "gpg-agent no està disponible en aquesta sessió\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2743
1611 #, fuzzy, c-format
1612 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1613 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
1614
1615 # clares -> en clar?  ivb
1616 #: g10/gpg.c:2757
1617 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1618 msgstr "només podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1619
1620 #: g10/gpg.c:2763
1621 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1622 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1623
1624 #: g10/gpg.c:2769
1625 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1626 msgstr ""
1627 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1628 "habilitat.\n"
1629
1630 #: g10/gpg.c:2782
1631 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1632 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1633
1634 #: g10/gpg.c:2849 g10/gpg.c:2873
1635 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1636 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1637
1638 #: g10/gpg.c:2855 g10/gpg.c:2879
1639 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1640 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no és vàlid\n"
1641
1642 #: g10/gpg.c:2861
1643 #, fuzzy
1644 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1645 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no és vàlid\n"
1646
1647 #: g10/gpg.c:2867
1648 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1649 msgstr "l'algorisme de resum de certificació seleccionat no és vàlid\n"
1650
1651 #: g10/gpg.c:2882
1652 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1653 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1654
1655 #: g10/gpg.c:2884
1656 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1657 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:2886
1660 #, fuzzy
1661 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1662 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1663
1664 #: g10/gpg.c:2888
1665 #, fuzzy
1666 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1667 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1668
1669 #: g10/gpg.c:2890
1670 #, fuzzy
1671 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1672 msgstr "default-check-level és invàlid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:2893
1675 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1676 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no és gens recomanable\n"
1677
1678 #: g10/gpg.c:2897
1679 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1680 msgstr "el mode S2K és invàlid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:2904
1683 msgid "invalid default preferences\n"
1684 msgstr "les preferències per defecte són invàlides\n"
1685
1686 #: g10/gpg.c:2913
1687 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1688 msgstr "les preferències personals de xifrat són invàlides\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:2917
1691 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1692 msgstr "les preferències personals de digest són invàlides\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:2921
1695 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1696 msgstr "les preferències personals de compressió són invàlides\n"
1697
1698 #: g10/gpg.c:2954
1699 #, c-format
1700 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1701 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1702
1703 #: g10/gpg.c:3001
1704 #, fuzzy, c-format
1705 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1706 msgstr "no podeu usar l'algorisme de xifratge «%s» mentre esteu en mode %s\n"
1707
1708 #: g10/gpg.c:3006
1709 #, fuzzy, c-format
1710 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1711 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1712
1713 #: g10/gpg.c:3011
1714 #, fuzzy, c-format
1715 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1716 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressió %s mentre esteu en mode %s\n"
1717
1718 #: g10/gpg.c:3107
1719 #, c-format
1720 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1721 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confiança: %s\n"
1722
1723 #: g10/gpg.c:3118
1724 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1725 msgstr ""
1726 "AVÍS: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau pública\n"
1727
1728 #: g10/gpg.c:3129
1729 msgid "--store [filename]"
1730 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1731
1732 #: g10/gpg.c:3136
1733 msgid "--symmetric [filename]"
1734 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1735
1736 #: g10/gpg.c:3138
1737 #, fuzzy, c-format
1738 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1739 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1740
1741 #: g10/gpg.c:3148
1742 msgid "--encrypt [filename]"
1743 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1744
1745 #: g10/gpg.c:3161
1746 #, fuzzy
1747 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1748 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1749
1750 #: g10/gpg.c:3163
1751 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: g10/gpg.c:3166
1755 #, fuzzy, c-format
1756 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1757 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1758
1759 #: g10/gpg.c:3184
1760 msgid "--sign [filename]"
1761 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1762
1763 #: g10/gpg.c:3197
1764 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1765 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1766
1767 #: g10/gpg.c:3212
1768 #, fuzzy
1769 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1770 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3214
1773 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: g10/gpg.c:3217
1777 #, fuzzy, c-format
1778 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1779 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1780
1781 #: g10/gpg.c:3237
1782 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1783 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1784
1785 #: g10/gpg.c:3246
1786 msgid "--clearsign [filename]"
1787 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1788
1789 #: g10/gpg.c:3271
1790 msgid "--decrypt [filename]"
1791 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1792
1793 #: g10/gpg.c:3279
1794 msgid "--sign-key user-id"
1795 msgstr "--sign-key user-id"
1796
1797 #: g10/gpg.c:3283
1798 msgid "--lsign-key user-id"
1799 msgstr "--lsign-key user-id"
1800
1801 #: g10/gpg.c:3304
1802 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1803 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1804
1805 #: g10/gpg.c:3375
1806 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1807 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1808
1809 #: g10/gpg.c:3412
1810 #, c-format
1811 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1812 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1813
1814 #: g10/gpg.c:3414
1815 #, c-format
1816 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1817 msgstr "la recepció des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1818
1819 #: g10/gpg.c:3416
1820 #, c-format
1821 msgid "key export failed: %s\n"
1822 msgstr "l'exportació de la clau ha fallat: %s\n"
1823
1824 #: g10/gpg.c:3427
1825 #, c-format
1826 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1827 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1828
1829 #: g10/gpg.c:3437
1830 #, c-format
1831 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1832 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1833
1834 #: g10/gpg.c:3488
1835 #, c-format
1836 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1837 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1838
1839 #: g10/gpg.c:3496
1840 #, c-format
1841 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1842 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:3583
1845 #, c-format
1846 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1847 msgstr "l'algoritme de dispersió és invàlid «%s»\n"
1848
1849 #: g10/gpg.c:3706
1850 msgid "[filename]"
1851 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1852
1853 #: g10/gpg.c:3710
1854 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1855 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1856
1857 #: g10/gpg.c:4000
1858 msgid ""
1859 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1860 "an '='\n"
1861 msgstr ""
1862 "un nom de notació només pot tenir caràcters imprimibles o espais i acabar "
1863 "amb el signe «=»\n"
1864
1865 #: g10/gpg.c:4008
1866 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1867 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1868
1869 #: g10/gpg.c:4013
1870 #, fuzzy
1871 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1872 msgstr "un nom de notació d'usuari no pot contenir el caràcter «@»\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:4024
1875 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1876 msgstr "un valor de notació no pot utilitzar cap caràcter de control\n"
1877
1878 #: g10/gpg.c:4058
1879 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1880 msgstr "la URL de política de certificació donada no és vàlida\n"
1881
1882 #: g10/gpg.c:4060
1883 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1884 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1885
1886 #: g10/gpg.c:4093
1887 #, fuzzy
1888 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1889 msgstr "la URL de política de signatura donada no és vàlida\n"
1890
1891 #: g10/getkey.c:152
1892 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1893 msgstr ""
1894 "hi ha massa entrades en la memòria cau de claus públiques - desactivada\n"
1895
1896 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2845
1897 #, fuzzy
1898 msgid "[User ID not found]"
1899 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1900
1901 #: g10/getkey.c:931 g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:976
1902 #, c-format
1903 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: g10/getkey.c:1769
1907 #, fuzzy, c-format
1908 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1909 msgstr ""
1910 "La clau invàlida %08lX s'ha fet vàlida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1911
1912 #: g10/getkey.c:2323
1913 #, fuzzy, c-format
1914 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1915 msgstr ""
1916 "no hi ha una clau secreta per a la subclau pública %08lX - es descarta\n"
1917
1918 #: g10/getkey.c:2554
1919 #, fuzzy, c-format
1920 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1921 msgstr "s'usarà la clau secundària %08lX en lloc de la primària %08lX\n"
1922
1923 #: g10/getkey.c:2601
1924 #, fuzzy, c-format
1925 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1926 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau pública - es descarta\n"
1927
1928 #: g10/gpgv.c:74
1929 msgid "be somewhat more quiet"
1930 msgstr "una mica més silenciós"
1931
1932 #: g10/gpgv.c:75
1933 msgid "take the keys from this keyring"
1934 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1935
1936 #: g10/gpgv.c:77
1937 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1938 msgstr "fes els conflictes de marques de temps només un avís"
1939
1940 #: g10/gpgv.c:78
1941 msgid "|FD|write status info to this FD"
1942 msgstr "|FD|escriu informació d'estat en aquest FD"
1943
1944 #: g10/gpgv.c:102
1945 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1946 msgstr "Forma d'ús: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1947
1948 # Werner FIXME: should it use «Usage»?
1949 #: g10/gpgv.c:105
1950 msgid ""
1951 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1952 "Check signatures against known trusted keys\n"
1953 msgstr ""
1954 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1955 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confiança\n"
1956
1957 #: g10/helptext.c:49
1958 msgid ""
1959 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1960 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1961 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1962 msgstr ""
1963 "L'assignació d'un valor ací és cosa vostra; aquest valor mai s'exportarà\n"
1964 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confiança; no té\n"
1965 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada implícitament)."
1966
1967 #: g10/helptext.c:55
1968 msgid ""
1969 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1970 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1971 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1972 "ultimately trusted\n"
1973 msgstr ""
1974 "Per a construir la xarxa de confiança, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1975 "tenen confiança absoluta - aquestes són normalment les claus per a les que\n"
1976 "teniu accés a la clau secreta.  Contesteu «sí» per a donar a aquesta clau\n"
1977 "confiança absoluta\n"
1978
1979 # "clau no confiable"? jm
1980 # No fiable, no de confiança, no de fiar...  ivb
1981 #: g10/helptext.c:62
1982 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1983 msgstr ""
1984 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confiança de totes maneres, dieu «sí»."
1985
1986 #: g10/helptext.c:66
1987 msgid ""
1988 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1989 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1990
1991 #: g10/helptext.c:70
1992 msgid ""
1993 "Select the algorithm to use.\n"
1994 "\n"
1995 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1996 "for signatures.\n"
1997 "\n"
1998 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1999 "\n"
2000 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2001 "\n"
2002 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2003 msgstr ""
2004
2005 #: g10/helptext.c:84
2006 msgid ""
2007 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2008 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2009 "Please consult your security expert first."
2010 msgstr ""
2011 "En general no és bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
2012 "xifrar. Aquest algoritme només s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
2013 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
2014
2015 #: g10/helptext.c:91
2016 msgid "Enter the size of the key"
2017 msgstr "Introduïu la grandària de la clau"
2018
2019 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2020 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2021 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2022 msgstr "Contesteu «sí» o «no»"
2023
2024 #: g10/helptext.c:105
2025 msgid ""
2026 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2027 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2028 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2029 "the given value as an interval."
2030 msgstr ""
2031 "Introduïu el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
2032 "És possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) però no rebreu\n"
2033 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractarà d'interpretar\n"
2034 "el valor donat com un interval."
2035
2036 #: g10/helptext.c:117
2037 msgid "Enter the name of the key holder"
2038 msgstr "Introduïu el nom del propietari de la clau"
2039
2040 #: g10/helptext.c:122
2041 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2042 msgstr "introduïu una adreça de correu (opcional però molt recomanable)"
2043
2044 #: g10/helptext.c:126
2045 msgid "Please enter an optional comment"
2046 msgstr "Introduïu un comentari opcional"
2047
2048 #: g10/helptext.c:131
2049 msgid ""
2050 "N  to change the name.\n"
2051 "C  to change the comment.\n"
2052 "E  to change the email address.\n"
2053 "O  to continue with key generation.\n"
2054 "Q  to to quit the key generation."
2055 msgstr ""
2056 "N  canvia el nom.\n"
2057 "C  canvia el comentari.\n"
2058 "E  canvia l'adreça de correu electrònic.\n"
2059 "O  continua la generació de les claus.\n"
2060 "Q  ix."
2061
2062 #: g10/helptext.c:140
2063 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2064 msgstr "Contesteu «sí» (o només «s») si és correcte generar la subclau."
2065
2066 #: g10/helptext.c:148
2067 msgid ""
2068 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2069 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2070 "know how carefully you verified this.\n"
2071 "\n"
2072 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2073 "the\n"
2074 "    key.\n"
2075 "\n"
2076 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2077 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2078 "for\n"
2079 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2080 "user.\n"
2081 "\n"
2082 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2083 "could\n"
2084 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2085 "the\n"
2086 "    key against a photo ID.\n"
2087 "\n"
2088 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2089 "could\n"
2090 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2091 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2092 "a\n"
2093 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2094 "the\n"
2095 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2096 "exchange\n"
2097 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2098 "\n"
2099 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2100 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2101 "\"\n"
2102 "mean to you when you sign other keys.\n"
2103 "\n"
2104 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2105 msgstr ""
2106 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer hauríeu de verificar que la "
2107 "clau\n"
2108 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  És útil per a altres "
2109 "saber\n"
2110 "amb quanta cura heu verificat açò.\n"
2111 "\n"
2112 "«0» significa que no feu cap declaració de amb quanta cura heu verificat\n"
2113 "    la clau.\n"
2114 "\n"
2115 "«1» significa que creieu que la clau és de la persona que diu que és la\n"
2116 "    propietària, però no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
2117 "manera.\n"
2118 "    Açò és útil per a la verificació d'un «rol», quan signeu la clau d'un\n"
2119 "    usuari amb pseudònim.\n"
2120 "\n"
2121 "«2» significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
2122 "açò\n"
2123 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
2124 "verificat\n"
2125 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
2126 "\n"
2127 "«3» significa que heu fet una verificació exhaustiva de la clau. Per "
2128 "exemple,\n"
2129 "    açò pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
2130 "propietari\n"
2131 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjançant un document "
2132 "difícil\n"
2133 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
2134 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
2135 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adreça de correu en la clau\n"
2136 "    pertany al propietari de la clau.\n"
2137 "\n"
2138 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
2139 "són\n"
2140 "*només* exemples. Al final, és cosa vostra decidir què significa «alguna» i\n"
2141 "«exhaustiva» per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
2142 "\n"
2143 "Si no sabeu quina és la resposta correcta, contesteu «0»."
2144
2145 #: g10/helptext.c:186
2146 #, fuzzy
2147 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2148 msgstr "Contesteu «sí» si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
2149
2150 #: g10/helptext.c:190
2151 msgid ""
2152 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2153 "All certificates are then also lost!"
2154 msgstr ""
2155 "Contesteu «sí» si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2156 "Tots els certificats també es perdran!"
2157
2158 #: g10/helptext.c:195
2159 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2160 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte eliminar la subclau"
2161
2162 #: g10/helptext.c:200
2163 msgid ""
2164 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2165 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2166 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2167 msgstr ""
2168 "Aquesta és una signatura vàlida en la clau; normalment no voldreu\n"
2169 "eliminar aquesta signatura perquè pot ser important per a establir\n"
2170 "una connexió de confiança a la clau o a un altra clau certificada\n"
2171 "per aquesta clau."
2172
2173 #: g10/helptext.c:205
2174 msgid ""
2175 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2176 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2177 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2178 "a trust connection through another already certified key."
2179 msgstr ""
2180 "Aquesta signatura no es pot comprovar perquè no teniu la clau\n"
2181 "corresponent. Hauríeu de posposar la seua eliminació fins que\n"
2182 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2183 "podria establir una connexió de confiança a través d'una altra clau ja\n"
2184 "certificada."
2185
2186 #: g10/helptext.c:211
2187 msgid ""
2188 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2189 "your keyring."
2190 msgstr ""
2191 "La signatura no és vàlida. Té sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2192 "de claus."
2193
2194 #: g10/helptext.c:215
2195 msgid ""
2196 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2197 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2198 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2199 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2200 "a second one is available."
2201 msgstr ""
2202 "Aquesta és una signatura que enllaça l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2203 "Normalment no és una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2204 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, així\n"
2205 "que feu açò només si l'autosignatura no és vàlida per alguna raó i\n"
2206 "hi ha una segona disponible."
2207
2208 #: g10/helptext.c:223
2209 msgid ""
2210 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2211 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2212 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2213 msgstr ""
2214 "Canvia les preferències de tots els ID d'usuari (o només els dels "
2215 "seleccionats)\n"
2216 "a la llista actual de preferències. Les marques de temps de totes les\n"
2217 "autosignatures afectades s'avançaran un segon.\n"
2218
2219 #: g10/helptext.c:230
2220 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2221 msgstr "Introduïu la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2222
2223 #: g10/helptext.c:236
2224 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2225 msgstr "Per favor, repetiu l'última contrasenya per confirmar-la."
2226
2227 #: g10/helptext.c:240
2228 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2229 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2230
2231 #: g10/helptext.c:245
2232 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2233 msgstr "Contesteu «sí» si és correcte sobreescriure el fitxer"
2234
2235 #: g10/helptext.c:250
2236 msgid ""
2237 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2238 "file (which is shown in brackets) will be used."
2239 msgstr ""
2240 "Introduïu un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usarà el fitxer\n"
2241 "predeterminat (apareix entre claudàtors)."
2242
2243 #: g10/helptext.c:256
2244 msgid ""
2245 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2246 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2247 "  \"Key has been compromised\"\n"
2248 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2249 "      got access to your secret key.\n"
2250 "  \"Key is superseded\"\n"
2251 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2252 "  \"Key is no longer used\"\n"
2253 "      Use this if you have retired this key.\n"
2254 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2255 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2256 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2257 msgstr ""
2258 "Hauríeu d'especificar una raó per a la certificació. Depenent del\n"
2259 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2260 "  «La clau ha estat compromesa»\n"
2261 "      Utilitzeu açò si teniu alguna raó per creure que persones no\n"
2262 "      autoritzades han tingut accés a la vostra clau secreta.\n"
2263 "  «La clau ha estat reemplaçada»\n"
2264 "      Utilitzeu açò si heu reemplaçat aquesta clau amb una més nova.\n"
2265 "  «La clau ja no està en ús»\n"
2266 "      Utilitzeu açò si heu retirat aquesta clau.\n"
2267 "  «L'ID de l'usuari ja no és vàlid»\n"
2268 "      Utilitzeu açò per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2269 "      d'utilitzar més; açò s'utilitza normalment per a marcar una adreça\n"
2270 "      de correu com a invàlida.\n"
2271
2272 #: g10/helptext.c:272
2273 msgid ""
2274 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2275 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2276 "An empty line ends the text.\n"
2277 msgstr ""
2278 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per què expediu aquest\n"
2279 "certificat de revocació. Per favor, sigueu concisos.\n"
2280 "Una línia buida indica el final del text.\n"
2281
2282 #: g10/helptext.c:287
2283 msgid "No help available"
2284 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2285
2286 #: g10/helptext.c:295
2287 #, c-format
2288 msgid "No help available for `%s'"
2289 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2290
2291 #: g10/import.c:95
2292 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2293 msgstr ""
2294
2295 #: g10/import.c:97
2296 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: g10/import.c:99
2300 #, fuzzy
2301 msgid "do not update the trustdb after import"
2302 msgstr "actualitza la base de dades de confiança"
2303
2304 #: g10/import.c:101
2305 #, fuzzy
2306 msgid "create a public key when importing a secret key"
2307 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2308
2309 #: g10/import.c:103
2310 msgid "only accept updates to existing keys"
2311 msgstr ""
2312
2313 #: g10/import.c:105
2314 #, fuzzy
2315 msgid "remove unusable parts from key after import"
2316 msgstr "la clau secreta és inusable"
2317
2318 #: g10/import.c:107
2319 msgid "remove as much as possible from key after import"
2320 msgstr ""
2321
2322 #: g10/import.c:262
2323 #, c-format
2324 msgid "skipping block of type %d\n"
2325 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2326
2327 #: g10/import.c:271
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "%lu keys processed so far\n"
2330 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2331
2332 #: g10/import.c:288
2333 #, c-format
2334 msgid "Total number processed: %lu\n"
2335 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2336
2337 #: g10/import.c:290
2338 #, c-format
2339 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2340 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2341
2342 #: g10/import.c:293
2343 #, c-format
2344 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2345 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2346
2347 #: g10/import.c:295
2348 #, c-format
2349 msgid "              imported: %lu"
2350 msgstr "              importades: %lu"
2351
2352 #: g10/import.c:301
2353 #, c-format
2354 msgid "             unchanged: %lu\n"
2355 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2356
2357 #: g10/import.c:303
2358 #, c-format
2359 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2360 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2361
2362 #: g10/import.c:305
2363 #, c-format
2364 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2365 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2366
2367 #: g10/import.c:307
2368 #, c-format
2369 msgid "        new signatures: %lu\n"
2370 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2371
2372 #: g10/import.c:309
2373 #, c-format
2374 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2375 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2376
2377 #: g10/import.c:311
2378 #, c-format
2379 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2380 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2381
2382 #: g10/import.c:313
2383 #, c-format
2384 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2385 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2386
2387 #: g10/import.c:315
2388 #, c-format
2389 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2390 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2391
2392 #: g10/import.c:317
2393 #, c-format
2394 msgid "          not imported: %lu\n"
2395 msgstr "              importades: %lu\n"
2396
2397 #: g10/import.c:319
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2400 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2401
2402 #: g10/import.c:321
2403 #, fuzzy, c-format
2404 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2405 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2406
2407 #: g10/import.c:562
2408 #, c-format
2409 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2410 msgstr ""
2411
2412 #: g10/import.c:564
2413 #, fuzzy
2414 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2415 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
2416
2417 #: g10/import.c:601
2418 #, c-format
2419 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: g10/import.c:613
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2425 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2426
2427 #: g10/import.c:625
2428 #, c-format
2429 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2430 msgstr ""
2431
2432 #: g10/import.c:638
2433 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: g10/import.c:640
2437 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/import.c:664
2441 #, c-format
2442 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2443 msgstr ""
2444
2445 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "key %s: no user ID\n"
2448 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2449
2450 #: g10/import.c:741
2451 #, fuzzy, c-format
2452 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2453 msgstr "clau %08lX: corrupció de la subclau HKP reparada\n"
2454
2455 #: g10/import.c:756
2456 #, fuzzy, c-format
2457 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2458 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada «%s»\n"
2459
2460 #: g10/import.c:762
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2463 msgstr "clau %08lX: l'ID no és vàlid\n"
2464
2465 #: g10/import.c:764
2466 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2467 msgstr "açò pot ser causat per l'absència d'autosignatura\n"
2468
2469 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2472 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau pública: %s\n"
2473
2474 #: g10/import.c:780
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2477 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2478
2479 #: g10/import.c:789
2480 #, c-format
2481 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2482 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2483
2484 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
2485 #, c-format
2486 msgid "writing to `%s'\n"
2487 msgstr "s'està escrivint en «%s»\n"
2488
2489 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2490 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2491 #, c-format
2492 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2493 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell «%s»: %s\n"
2494
2495 #: g10/import.c:817
2496 #, fuzzy, c-format
2497 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2498 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau pública «%s»\n"
2499
2500 #: g10/import.c:841
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2503 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra còpia\n"
2504
2505 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2508 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2509
2510 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2513 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2514
2515 #: g10/import.c:903
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2518 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 ID d'usuari nou\n"
2519
2520 #: g10/import.c:906
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2523 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2524
2525 #: g10/import.c:909
2526 #, fuzzy, c-format
2527 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2528 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 signatura nova\n"
2529
2530 #: g10/import.c:912
2531 #, fuzzy, c-format
2532 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2533 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2534
2535 #: g10/import.c:915
2536 #, fuzzy, c-format
2537 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2538 msgstr "clau %08lX: «%s» 1 subclau nova\n"
2539
2540 #: g10/import.c:918
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2543 msgstr "clau %08lX: «%s» %d subclaus noves\n"
2544
2545 #: g10/import.c:921
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2548 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2549
2550 #: g10/import.c:924
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2553 msgstr "clau %08lX: «%s» %d signatures noves\n"
2554
2555 #: g10/import.c:927
2556 #, fuzzy, c-format
2557 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2558 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2559
2560 #: g10/import.c:930
2561 #, fuzzy, c-format
2562 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2563 msgstr "clau %08lX: «%s» %d ID d'usuari nous\n"
2564
2565 #: g10/import.c:953
2566 #, fuzzy, c-format
2567 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2568 msgstr "clau %08lX: «%s» no ha estat modificada\n"
2569
2570 #: g10/import.c:1098
2571 #, fuzzy, c-format
2572 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2573 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no vàlid - es descarta\n"
2574
2575 #: g10/import.c:1109
2576 #, fuzzy
2577 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2578 msgstr "s'està escrivint la clau secreta a «%s»\n"
2579
2580 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2581 #, c-format
2582 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2583 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2584
2585 #: g10/import.c:1137
2586 #, fuzzy, c-format
2587 msgid "key %s: secret key imported\n"
2588 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2589
2590 #: g10/import.c:1166
2591 #, fuzzy, c-format
2592 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2593 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2594
2595 #: g10/import.c:1176
2596 #, fuzzy, c-format
2597 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2598 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2599
2600 #: g10/import.c:1206
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2603 msgstr ""
2604 "clau %08lX: falta la clau pública: no es pot aplicar el certificat\n"
2605 "de revocació\n"
2606
2607 # O «rebutjara»? ivb
2608 # Per tots els canvis d'anglicisme «ignorat» -> «es descarta»,
2609 # «es rebutja» està bé. jm
2610 #: g10/import.c:1249
2611 #, fuzzy, c-format
2612 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2613 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s: es rebutja\n"
2614
2615 #: g10/import.c:1281
2616 #, fuzzy, c-format
2617 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2618 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocació «%s»\n"
2619
2620 #: g10/import.c:1347
2621 #, fuzzy, c-format
2622 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2623 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2624
2625 #: g10/import.c:1362
2626 #, fuzzy, c-format
2627 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2628 msgstr ""
2629 "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no es suporta sobre l'id d'usuari «%"
2630 "s»\n"
2631 "\n"
2632
2633 #: g10/import.c:1364
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2636 msgstr "clau %08lX: l'autosignatura no és vàlida en l'id d'usuari «%s»\n"
2637
2638 #: g10/import.c:1382
2639 #, fuzzy, c-format
2640 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2641 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enllaç de la clau\n"
2642
2643 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2644 #, fuzzy, c-format
2645 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2646 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau pública no és suportat\n"
2647
2648 #: g10/import.c:1395
2649 #, fuzzy, c-format
2650 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2651 msgstr "clau %08lX: l'enllaç de subclau és invàlid\n"
2652
2653 #: g10/import.c:1410
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2656 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enllaç de subclau múltiple\n"
2657
2658 #: g10/import.c:1432
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2661 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocació\n"
2662
2663 #: g10/import.c:1445
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2666 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocació no vàlida\n"
2667
2668 #: g10/import.c:1460
2669 #, fuzzy, c-format
2670 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2671 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocació múltiples\n"
2672
2673 #: g10/import.c:1502
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2676 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2677
2678 #: g10/import.c:1523
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2681 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2682
2683 #: g10/import.c:1550
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2686 msgstr "clau %08lX: la signatura és inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2687
2688 #: g10/import.c:1560
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2691 msgstr ""
2692 "clau %08lX: el certificat de revocació és en el lloc equivocat - es "
2693 "descarta\n"
2694
2695 #: g10/import.c:1577
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2698 msgstr "clau %08lX: el certificat de revocació és invàlid: %s - es descarta\n"
2699
2700 #: g10/import.c:1591
2701 #, fuzzy, c-format
2702 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2703 msgstr ""
2704 "clau %08lX: la signatura de la subclau és en el lloc equivocat - es "
2705 "descarta\n"
2706
2707 #: g10/import.c:1599
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2710 msgstr ""
2711 "clau %08lX: la classe de signatura és inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2712
2713 #: g10/import.c:1699
2714 #, fuzzy, c-format
2715 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2716 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2717
2718 #: g10/import.c:1761
2719 #, fuzzy, c-format
2720 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2721 msgstr ""
2722 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocació %"
2723 "08lX\n"
2724
2725 #: g10/import.c:1775
2726 #, fuzzy, c-format
2727 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2728 msgstr ""
2729 "AVÍS: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocació %08lX no està "
2730 "present.\n"
2731
2732 #: g10/import.c:1834
2733 #, fuzzy, c-format
2734 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2735 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocació «%s»\n"
2736
2737 #: g10/import.c:1868
2738 #, fuzzy, c-format
2739 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2740 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2741
2742 #: g10/import.c:2257
2743 #, fuzzy
2744 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2745 msgstr "la clau pública no coincideix amb la clau secreta!\n"
2746
2747 #: g10/import.c:2265
2748 #, fuzzy
2749 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2750 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2751
2752 #: g10/import.c:2267
2753 #, fuzzy
2754 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2755 msgstr "es descarta: la clau secreta ja és present\n"
2756
2757 #: g10/keydb.c:168
2758 #, c-format
2759 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2760 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
2761
2762 #: g10/keydb.c:175
2763 #, c-format
2764 msgid "keyring `%s' created\n"
2765 msgstr "s'ha creat l'anell «%s»\n"
2766
2767 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2768 #, fuzzy, c-format
2769 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2770 msgstr "error en crear «%s»: %s\n"
2771
2772 #: g10/keydb.c:698
2773 #, c-format
2774 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2775 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la memòria cau de l'anell: %s\n"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:264
2778 msgid "[revocation]"
2779 msgstr "[revocació]"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:265
2782 msgid "[self-signature]"
2783 msgstr "[autosignatura]"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
2786 msgid "1 bad signature\n"
2787 msgstr "1 signatura errònia\n"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
2790 #, c-format
2791 msgid "%d bad signatures\n"
2792 msgstr "%d signatures errònies\n"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
2795 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2796 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
2799 #, c-format
2800 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2801 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
2804 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2805 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2806
2807 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
2808 #, c-format
2809 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2810 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:355
2813 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2814 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura vàlida\n"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:357
2817 #, c-format
2818 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2819 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura vàlida\n"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
2822 #, fuzzy
2823 msgid ""
2824 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2825 "keys\n"
2826 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2827 "etc.)\n"
2828 msgstr ""
2829 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2830 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2831 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
2834 #, fuzzy, c-format
2835 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2836 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
2839 #, fuzzy, c-format
2840 msgid "  %d = I trust fully\n"
2841 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2842
2843 #: g10/keyedit.c:437
2844 msgid ""
2845 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2846 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2847 "trust signatures on your behalf.\n"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: g10/keyedit.c:453
2851 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2852 msgstr ""
2853
2854 #: g10/keyedit.c:597
2855 #, c-format
2856 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2857 msgstr "L'ID d'usuari «%s» està revocat."
2858
2859 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
2860 #: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
2861 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2862 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2863
2864 # O no s'ha pogut? ivb
2865 # FIXME: comprovar context. jm
2866 #: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
2867 #: g10/keyedit.c:1742
2868 msgid "  Unable to sign.\n"
2869 msgstr "  No es pot signar.\n"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:625
2872 #, c-format
2873 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2874 msgstr "L'ID d'usuari «%s» ha caducat."
2875
2876 #: g10/keyedit.c:653
2877 #, c-format
2878 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2879 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2880
2881 #: g10/keyedit.c:681
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2884 msgstr "L'ID d'usuari «%s» no està autosignat."
2885
2886 #: g10/keyedit.c:683
2887 #, fuzzy
2888 msgid "Sign it? (y/N) "
2889 msgstr "Signar realment? "
2890
2891 #: g10/keyedit.c:705
2892 #, c-format
2893 msgid ""
2894 "The self-signature on \"%s\"\n"
2895 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2896 msgstr ""
2897 "La vostra signatura en «%s»\n"
2898 "és una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:714
2901 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2902 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2903
2904 #: g10/keyedit.c:728
2905 #, c-format
2906 msgid ""
2907 "Your current signature on \"%s\"\n"
2908 "has expired.\n"
2909 msgstr ""
2910 "La vostra signatura actual en «%s»\n"
2911 "ha caducat.\n"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:732
2914 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2915 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reemplaçar la caducada? (s/N) "
2916
2917 #: g10/keyedit.c:753
2918 #, c-format
2919 msgid ""
2920 "Your current signature on \"%s\"\n"
2921 "is a local signature.\n"
2922 msgstr ""
2923 "La vostra signatura en «%s»\n"
2924 "és una signatura local.\n"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:757
2927 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2928 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2929
2930 #: g10/keyedit.c:778
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2933 msgstr "«%s» ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:781
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2938 msgstr "«%s» ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:786
2941 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2942 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2943
2944 #: g10/keyedit.c:808
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2947 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2948
2949 #: g10/keyedit.c:823
2950 msgid "This key has expired!"
2951 msgstr "La clau ha caducat!"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:841
2954 #, c-format
2955 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2956 msgstr "Aquesta clau caducarà el %s.\n"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:847
2959 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2960 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2961
2962 #: g10/keyedit.c:887
2963 msgid ""
2964 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2965 "mode.\n"
2966 msgstr ""
2967 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:889
2970 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2971 msgstr "Açò inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:914
2974 msgid ""
2975 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2976 "belongs\n"
2977 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2978 msgstr ""
2979 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2980 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu què \n"
2981 "contestar, entreu «0».\n"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:919
2984 #, c-format
2985 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2986 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:921
2989 #, c-format
2990 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2991 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:923
2994 #, c-format
2995 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2996 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:925
2999 #, c-format
3000 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3001 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:931
3004 #, fuzzy
3005 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3006 msgstr "Seleccioneu una opció (introduïu «?» per obtindre més informació):"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:955
3009 #, fuzzy, c-format
3010 msgid ""
3011 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3012 "key \"%s\" (%s)\n"
3013 msgstr ""
3014 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
3015 "amb la vostra clau: \""
3016
3017 #: g10/keyedit.c:962
3018 #, fuzzy
3019 msgid "This will be a self-signature.\n"
3020 msgstr ""
3021 "\n"
3022 "Açò serà una autosignatura.\n"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:968
3025 #, fuzzy
3026 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3027 msgstr ""
3028 "\n"
3029 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a inexportable.\n"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:976
3032 #, fuzzy
3033 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3034 msgstr ""
3035 "\n"
3036 "AVÍS: la signatura no es marcarà com a irrevocable.\n"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:986
3039 #, fuzzy
3040 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3041 msgstr ""
3042 "\n"
3043 "La signatura es marcarà com a inexportable.\n"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:993
3046 #, fuzzy
3047 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3048 msgstr ""
3049 "\n"
3050 "La signatura es marcarà com a irrevocable.\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1000
3053 #, fuzzy
3054 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3055 msgstr ""
3056 "\n"
3057 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1005
3060 #, fuzzy
3061 msgid "I have checked this key casually.\n"
3062 msgstr ""
3063 "\n"
3064 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1010
3067 #, fuzzy
3068 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3069 msgstr ""
3070 "\n"
3071 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1020
3074 #, fuzzy
3075 msgid "Really sign? (y/N) "
3076 msgstr "Signar realment? "
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
3079 #: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
3080 #, c-format
3081 msgid "signing failed: %s\n"
3082 msgstr "Ha fallat el procés de signatura: %s\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1130
3085 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
3089 msgid "This key is not protected.\n"
3090 msgstr "Aquesta clau no està protegida.\n"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
3093 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3094 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
3097 #, fuzzy
3098 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3099 msgstr "Les parts secretes de la clau primària no estan disponibles.\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
3102 msgid "Key is protected.\n"
3103 msgstr "La clau està protegida.\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1177
3106 #, c-format
3107 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3108 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1183
3111 msgid ""
3112 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3113 "\n"
3114 msgstr ""
3115 "Introduïu la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
3116 "\n"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
3119 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3120 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1197
3123 msgid ""
3124 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3125 "\n"
3126 msgstr ""
3127 "No voleu contrasenya: açò és probablement una *mala* idea!\n"
3128 "\n"
3129
3130 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
3131 #: g10/keyedit.c:1200
3132 #, fuzzy
3133 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3134 msgstr "Esteu segur de voler fer açò? "
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1271
3137 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3138 msgstr "s'està posant la signatura al lloc correcte\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1356
3141 msgid "save and quit"
3142 msgstr "desa i ix"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1359
3145 #, fuzzy
3146 msgid "show key fingerprint"
3147 msgstr "mostra empremta"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1360
3150 msgid "list key and user IDs"
3151 msgstr "llista claus i ID"
3152
3153 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3154 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3155 #: g10/keyedit.c:1362
3156 msgid "select user ID N"
3157 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3158
3159 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
3160 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcció. jm
3161 #: g10/keyedit.c:1363
3162 #, fuzzy
3163 msgid "select subkey N"
3164 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1364
3167 #, fuzzy
3168 msgid "check signatures"
3169 msgstr "revoca signatures"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1368
3172 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1373
3176 #, fuzzy
3177 msgid "sign selected user IDs locally"
3178 msgstr "signa la clau localment"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1375
3181 #, fuzzy
3182 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3183 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1377
3186 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1381
3190 msgid "add a user ID"
3191 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3192
3193 # Com estava escrit abans.  ivb
3194 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en minúscules, que en tot
3195 # el menú està tot en minúscules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3196 # i no hem unificat en català. Potser li ho diré a Werner. jm.
3197 #: g10/keyedit.c:1383
3198 msgid "add a photo ID"
3199 msgstr "afegeix un photo ID"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1385
3202 #, fuzzy
3203 msgid "delete selected user IDs"
3204 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1390
3207 #, fuzzy
3208 msgid "add a subkey"
3209 msgstr "addkey"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1394
3212 msgid "add a key to a smartcard"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1396
3216 msgid "move a key to a smartcard"
3217 msgstr ""
3218
3219 #: g10/keyedit.c:1398
3220 msgid "move a backup key to a smartcard"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1402
3224 #, fuzzy
3225 msgid "delete selected subkeys"
3226 msgstr "esborra una clau secundària"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1404
3229 msgid "add a revocation key"
3230 msgstr "afegeix una clau de revocació"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1406
3233 #, fuzzy
3234 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3235 msgstr ""
3236 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1408
3239 #, fuzzy
3240 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3241 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:1410
3244 #, fuzzy
3245 msgid "flag the selected user ID as primary"
3246 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1412
3249 #, fuzzy
3250 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3251 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i públiques"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1415
3254 msgid "list preferences (expert)"
3255 msgstr "llista les preferències (expert)"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1417
3258 msgid "list preferences (verbose)"
3259 msgstr "llista les preferències (detallat)"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1419
3262 #, fuzzy
3263 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3264 msgstr ""
3265 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1424
3268 #, fuzzy
3269 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3270 msgstr "no s'ha pogut analitzar sintàcticament la URI del servidor de claus\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1426
3273 msgid "change the passphrase"
3274 msgstr "canvia la contrasenya"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:1430
3277 msgid "change the ownertrust"
3278 msgstr "canvia la confiança"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:1432
3281 #, fuzzy
3282 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3283 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:1434
3286 #, fuzzy
3287 msgid "revoke selected user IDs"
3288 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1439
3291 #, fuzzy
3292 msgid "revoke key or selected subkeys"
3293 msgstr "revoca una clau secundària"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:1440
3296 #, fuzzy
3297 msgid "enable key"
3298 msgstr "activa una clau"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1441
3301 #, fuzzy
3302 msgid "disable key"
3303 msgstr "desactiva una clau"
3304
3305 # Igual que dalt.  ivb
3306 # Idem :) jm
3307 #: g10/keyedit.c:1442
3308 #, fuzzy
3309 msgid "show selected photo IDs"
3310 msgstr "mostra el photo ID"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1444
3313 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3314 msgstr ""
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1446
3317 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3318 msgstr ""
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1564
3321 #, fuzzy, c-format
3322 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3323 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes «%s»: %s\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1582
3326 msgid "Secret key is available.\n"
3327 msgstr "La clau secreta està disponible.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1663
3330 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3331 msgstr "Cal la clau secreta per a fer açò.\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1671
3334 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3335 msgstr "Useu l'ordre «toggle» abans.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1690
3338 msgid ""
3339 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3340 "(lsign),\n"
3341 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3342 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1730
3346 msgid "Key is revoked."
3347 msgstr "La clau està revocada."
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1749
3350 #, fuzzy
3351 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3352 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3353
3354 #: g10/keyedit.c:1756
3355 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3356 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:1765
3359 #, fuzzy, c-format
3360 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3361 msgstr "la classe de signatura és desconeguda"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1788
3364 #, c-format
3365 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3366 msgstr "Aquesta ordre no està permesa mentre s'està en mode %s.\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3369 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3370 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:1812
3373 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3374 msgstr "No podeu esborrar l'últim ID d'usuari!\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:1814
3377 #, fuzzy
3378 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3379 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1815
3382 #, fuzzy
3383 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3384 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3385
3386 #: g10/keyedit.c:1865
3387 #, fuzzy
3388 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3389 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1877
3392 #, fuzzy
3393 msgid "You must select exactly one key.\n"
3394 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1905
3397 msgid "Command expects a filename argument\n"
3398 msgstr ""
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1919
3401 #, fuzzy, c-format
3402 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3403 msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»: %s\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1936
3406 #, fuzzy, c-format
3407 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3408 msgstr "error en crear l'anell «%s»: %s\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1960
3411 msgid "You must select at least one key.\n"
3412 msgstr "Heu de seleccionar, si més no, una clau.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:1963
3415 #, fuzzy
3416 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3417 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1964
3420 #, fuzzy
3421 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3422 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1999
3425 #, fuzzy
3426 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3427 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3428
3429 #: g10/keyedit.c:2000
3430 #, fuzzy
3431 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3432 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3433
3434 #: g10/keyedit.c:2018
3435 #, fuzzy
3436 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3437 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2029
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3442 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3443
3444 #: g10/keyedit.c:2031
3445 #, fuzzy
3446 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3447 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3448
3449 #: g10/keyedit.c:2081
3450 msgid ""
3451 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: g10/keyedit.c:2123
3455 #, fuzzy
3456 msgid "Set preference list to:\n"
3457 msgstr "estableix la llista de preferències"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2129
3460 #, fuzzy
3461 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3462 msgstr ""
3463 "Voleu actualitzar les preferències per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:2131
3466 #, fuzzy
3467 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3468 msgstr "Realment voleu actualitzar les preferències? "
3469
3470 #: g10/keyedit.c:2189
3471 #, fuzzy
3472 msgid "Save changes? (y/N) "
3473 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3474
3475 #: g10/keyedit.c:2192
3476 #, fuzzy
3477 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3478 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3479
3480 #: g10/keyedit.c:2202
3481 #, c-format
3482 msgid "update failed: %s\n"
3483 msgstr "ha fallat l'actualització: %s\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2209
3486 #, c-format
3487 msgid "update secret failed: %s\n"
3488 msgstr "ha fallat l'actualització de la clau secreta: %s\n"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2216
3491 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3492 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualització.\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:2289
3495 msgid "Digest: "
3496 msgstr "Resum: "
3497
3498 #: g10/keyedit.c:2341
3499 msgid "Features: "
3500 msgstr "Funcionalitats: "
3501
3502 #: g10/keyedit.c:2352
3503 msgid "Keyserver no-modify"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
3507 msgid "Preferred keyserver: "
3508 msgstr ""
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2579
3511 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3512 msgstr "No hi ha preferències en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3513
3514 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3515 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3516 #: g10/keyedit.c:2638
3517 #, fuzzy, c-format
3518 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3519 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3520
3521 # Potser %s haja d'anar darrere de «clau».  ivb
3522 # És cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3523 #: g10/keyedit.c:2659
3524 #, fuzzy, c-format
3525 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3526 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3527
3528 #: g10/keyedit.c:2665
3529 #, fuzzy
3530 msgid "(sensitive)"
3531 msgstr " (sensible)"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
3534 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:471
3535 #, fuzzy, c-format
3536 msgid "created: %s"
3537 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:967
3540 #, fuzzy, c-format
3541 msgid "revoked: %s"
3542 msgstr "[revocada]"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3545 #, fuzzy, c-format
3546 msgid "expired: %s"
3547 msgstr " [caduca: %s]"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
3550 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3551 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:477 g10/mainproc.c:973
3552 #, fuzzy, c-format
3553 msgid "expires: %s"
3554 msgstr " [caduca: %s]"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:2690
3557 #, c-format
3558 msgid "usage: %s"
3559 msgstr ""
3560
3561 #: g10/keyedit.c:2705
3562 #, fuzzy, c-format
3563 msgid "trust: %s"
3564 msgstr " confiança: %c/%c"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:2709
3567 #, c-format
3568 msgid "validity: %s"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: g10/keyedit.c:2716
3572 msgid "This key has been disabled"
3573 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
3576 msgid "card-no: "
3577 msgstr ""
3578
3579 #: g10/keyedit.c:2768
3580 msgid ""
3581 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3582 "unless you restart the program.\n"
3583 msgstr ""
3584 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no és necessàriament\n"
3585 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:481
3588 #: g10/mainproc.c:1734 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
3589 #, fuzzy
3590 msgid "revoked"
3591 msgstr "[revocada]"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:485
3594 #: g10/mainproc.c:1736 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
3595 #, fuzzy
3596 msgid "expired"
3597 msgstr "expire"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:2899
3600 msgid ""
3601 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3602 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3603 msgstr ""
3604 "AVÍS: no s'ha marcat cap ID d'usuari com primària. Aquesta ordre pot\n"
3605 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la primària "
3606 "assumida.\n"
3607
3608 # Photo ID com abans.  ivb
3609 #: g10/keyedit.c:2960
3610 msgid ""
3611 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3612 "versions\n"
3613 "         of PGP to reject this key.\n"
3614 msgstr ""
3615 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3616 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
3619 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3620 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3621
3622 #: g10/keyedit.c:2971
3623 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3624 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3625
3626 # Aquesta i les següents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3627 # Hmm. Sí... (s/N/x) jm
3628 #: g10/keyedit.c:3111
3629 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3630 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:3121
3633 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3634 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura invàlida? (s/N/x)"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:3125
3637 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3638 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:3131
3641 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3642 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3643
3644 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3645 #: g10/keyedit.c:3145
3646 #, c-format
3647 msgid "Deleted %d signature.\n"
3648 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3649
3650 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3651 #: g10/keyedit.c:3146
3652 #, c-format
3653 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3654 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:3149
3657 msgid "Nothing deleted.\n"
3658 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
3661 msgid "invalid"
3662 msgstr "invàlida"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:3198
3665 #, fuzzy, c-format
3666 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3667 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:3290
3670 msgid ""
3671 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3672 "cause\n"
3673 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3674 msgstr ""
3675 "AVÍS: Aquesta és una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat pot\n"
3676 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:3301
3679 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3680 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:3321
3683 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3684 msgstr "Introduïu l'ID d'usuari del revocador designat: "
3685
3686 #: g10/keyedit.c:3346
3687 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3688 msgstr ""
3689 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:3361
3692 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3693 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3694
3695 #: g10/keyedit.c:3383
3696 #, fuzzy
3697 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3698 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:3402
3701 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3702 msgstr ""
3703 "AVÍS: no es pot desfer la nominació d'una clau com a revocador designat!\n"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:3408
3706 #, fuzzy
3707 msgid ""
3708 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3709 msgstr ""
3710 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3711
3712 #: g10/keyedit.c:3469
3713 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3714 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:3475
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3719 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secundària.\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:3479
3722 #, fuzzy
3723 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3724 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau secundària.\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:3482
3727 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3728 msgstr "S'està canviant la data de caducitat per a una clau primària.\n"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:3528
3731 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3732 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3733
3734 #: g10/keyedit.c:3544
3735 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3736 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:3769
3739 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3740 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3741
3742 #: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
3743 #, fuzzy, c-format
3744 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3745 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari «%s»\n"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:3979
3748 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3749 msgstr ""
3750
3751 #: g10/keyedit.c:4059
3752 #, fuzzy
3753 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3754 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3755
3756 #: g10/keyedit.c:4060
3757 #, fuzzy
3758 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3759 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4122
3762 #, c-format
3763 msgid "No user ID with index %d\n"
3764 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:4180
3767 #, fuzzy, c-format
3768 msgid "No user ID with hash %s\n"
3769 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:4207
3772 #, fuzzy, c-format
3773 msgid "No subkey with index %d\n"
3774 msgstr "No hi ha cap ID amb l'índex %d\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:4342
3777 #, fuzzy, c-format
3778 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3779 msgstr "ID d'usuari: «"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
3782 #, fuzzy, c-format
3783 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3784 msgstr ""
3785 "»\n"
3786 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
3789 msgid " (non-exportable)"
3790 msgstr " (no-exportable)"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:4351
3793 #, c-format
3794 msgid "This signature expired on %s.\n"
3795 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3796
3797 #: g10/keyedit.c:4355
3798 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3799 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3800
3801 # (s/N) ivb
3802 # S! jm
3803 #: g10/keyedit.c:4359
3804 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3805 msgstr "Voleu crear un certificat de revocació per a aquesta signatura? (s/N) "
3806
3807 #: g10/keyedit.c:4386
3808 #, fuzzy, c-format
3809 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3810 msgstr "Heu signat els següents ID d'usuari:\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:4412
3813 #, fuzzy
3814 msgid " (non-revocable)"
3815 msgstr " (no-exportable)"
3816
3817 #: g10/keyedit.c:4419
3818 #, fuzzy, c-format
3819 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3820 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:4441
3823 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3824 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3825
3826 # (s/N)?  ivb
3827 #: g10/keyedit.c:4461
3828 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3829 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocació? (s/N) "
3830
3831 #: g10/keyedit.c:4491
3832 msgid "no secret key\n"
3833 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:4561
3836 #, c-format
3837 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3838 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:4578
3841 #, c-format
3842 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3843 msgstr "AVÍS: una signatura d'ID d'usuari està datada %d segons en el futur\n"
3844
3845 #: g10/keyedit.c:4642
3846 #, fuzzy, c-format
3847 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3848 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:4704
3851 #, fuzzy, c-format
3852 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3853 msgstr "l'ID d'usuari «%s» ja està revocat\n"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:4799
3856 #, fuzzy, c-format
3857 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3858 msgstr ""
3859 "S'està mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3860
3861 #: g10/keygen.c:259
3862 #, fuzzy, c-format
3863 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3864 msgstr "la preferència %c%lu és duplicada\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:266
3867 #, fuzzy
3868 msgid "too many cipher preferences\n"
3869 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3870
3871 #: g10/keygen.c:268
3872 #, fuzzy
3873 msgid "too many digest preferences\n"
3874 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3875
3876 #: g10/keygen.c:270
3877 #, fuzzy
3878 msgid "too many compression preferences\n"
3879 msgstr "hi ha massa preferències «%c»\n"
3880
3881 #: g10/keygen.c:395
3882 #, fuzzy, c-format
3883 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3884 msgstr "hi ha un caràcter invàlid en la cadena de preferència\n"
3885
3886 #: g10/keygen.c:815
3887 msgid "writing direct signature\n"
3888 msgstr "s'està escrivint una signatura directa\n"
3889
3890 #: g10/keygen.c:854
3891 msgid "writing self signature\n"
3892 msgstr "s'està escrivint l'autosignatura\n"
3893
3894 #: g10/keygen.c:905
3895 msgid "writing key binding signature\n"
3896 msgstr "s'està escrivint la signatura de comprovació de la clau\n"
3897
3898 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3899 #, c-format
3900 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3901 msgstr "la mida de la clau és invàlida; s'hi usaran %u bits\n"
3902
3903 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3904 #, c-format
3905 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3906 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:1232
3909 #, fuzzy
3910 msgid "Sign"
3911 msgstr "sign"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1235
3914 msgid "Certify"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: g10/keygen.c:1238
3918 #, fuzzy
3919 msgid "Encrypt"
3920 msgstr "xifra dades"
3921
3922 #: g10/keygen.c:1241
3923 msgid "Authenticate"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: g10/keygen.c:1249
3927 msgid "SsEeAaQq"
3928 msgstr ""
3929
3930 #: g10/keygen.c:1268
3931 #, c-format
3932 msgid "Possible actions for a %s key: "
3933 msgstr ""
3934
3935 #: g10/keygen.c:1272
3936 msgid "Current allowed actions: "
3937 msgstr ""
3938
3939 #: g10/keygen.c:1277
3940 #, c-format
3941 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3942 msgstr ""
3943
3944 #: g10/keygen.c:1280
3945 #, c-format
3946 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3947 msgstr ""
3948
3949 #: g10/keygen.c:1283
3950 #, c-format
3951 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3952 msgstr ""
3953
3954 #: g10/keygen.c:1286
3955 #, c-format
3956 msgid "   (%c) Finished\n"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: g10/keygen.c:1342
3960 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3961 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3962
3963 #: g10/keygen.c:1344
3964 #, fuzzy, c-format
3965 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3966 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3967
3968 #: g10/keygen.c:1345
3969 #, c-format
3970 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3971 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3972
3973 #: g10/keygen.c:1347
3974 #, fuzzy, c-format
3975 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3976 msgstr "   (%d) DSA (només signar)\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:1349
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3981 msgstr "   (%d) ElGamal (només xifrar)\n"
3982
3983 #: g10/keygen.c:1350
3984 #, c-format
3985 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3986 msgstr "   (%d) RSA (només signar)\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:1352
3989 #, c-format
3990 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3991 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:1354
3994 #, fuzzy, c-format
3995 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3996 msgstr "   (%d) RSA (només xifrar)\n"
3997
3998 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3999 #, fuzzy, c-format
4000 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4001 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
4002
4003 #: g10/keygen.c:1433
4004 #, c-format